BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BESZÁMOLÓ. az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről"

Átírás

1 BESZÁMOLÓ az Ózdi Művelődési Intézmények szakmai és pénzügyi tevékenységéről Ózd, március 28. Előterjesztő: Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság Elnöke Előkészítő: Ózdi Művelődési Intézmények 1

2 ÓZDI MŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK (ÓMI) évi költségvetés teljesítésének értékelése A július 1-jén Ózd Város Önkormányzata által megalapított Ózdi Művelődési Intézmények mára a város és térsége meghatározó kulturális intézménye. Önállóan működő és gazdálkodó szervként teljes körűen ellátja a közművelődési, könyvtári és múzeumi feladatokat. Feladatkörébe tartozik az Uraj, Susa, Centeri, Szentsimoni művelődési házak, valamint a Civil Ház (2012. szeptember 01-től) működtetése is. Az ÓMI közös gazdálkodása a humán erőforrások fölötti hatékony felhasználást biztosítja, mindig az ésszerűség, a takarékosság dominanciájával. Az ÓMI mindenkori legfőbb törekvése tervszerű, összehangolt, és minőségi feladatellátás a gazdaságosság, hatékonyság és eredményesség optimalizálásával. I. BEVÉTELEK 1. Önkormányzati támogatás A grafikonon jól látható, hogy a megalapítást követő három évben jelentős mértékben csökkent a támogatás a közművelődés, a kultúra területén. Az elmúlt két év támogatása stabilitást mutat. Nemcsak a finanszírozás, hanem az intézményi létszám is rendkívüli mértékben csökkent a évihez (46 fő) képest, 10 fővel! Négy álláshely egyéb (elhalálozás, szerződés lejárta, üres álláshely) módon, hat álláshely létszámcsökkentéssel szűnt meg év végéig. 2

3 Az ellátandó területek, feladatok száma ugyanakkor növekedést mutat. A megalapítástól számítva intézményünkhöz csatolták a Szentsimoni művelődési házat és Helytörténeti Gyűjteményt, az Árpád Vezér Úti Fiók Könyvtár II. emeletét és a Civil Házat Növekedett a kiszolgálandó rendezvények száma is. Ózdi Művelődési Intézmények ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁSOK év ADATOK EZER FT- BAN ÉVEK 2. Működési (saját) bevételek A évre tervezett e Ft-os éves bevétellel szemben e Ft teljesült. 33 %-kal maradt el az időarányos teljesítéstől, melynek oka a helyiségbérleti díjak csökkenése, valamint az, hogy a bérleti díjas konstrukciók mellé még terveztük színpadi előadások megvásárlását, de ezt nem valósítottuk meg, ezért a kiadási oldalon ez nem jelentett problémát. A bevételek alakulása továbbra is jelentős mértékben függ a potenciális igénybevevők gazdasági helyzetétől. Két fő bevételi forrásunk (zenés, műsoros felnőtt és gyermek rendezvények és a helyiség, eszköz bérleti díjak) teljesítése mindenkor a piac függvénye. Ózdi Művelődési Intézmények SAJÁT BEVÉTELEK ALAKULÁSA ADATOK EZER FT- BAN ÉVEK 3

4 Bérleti díjakból (Művelődési Központ) a bevételek 88 %- a képződött. A teljesítés 31 %-kal maradt el a tervezettől. A helyiségek közül a civil övezet, zeneterem, mozgásművészeti stúdiók a legkeresettebbek. A bérbeadás célja tanfolyamok, továbbképzések, táncoktatás, torna, termékbemutatók, egy-egy nagyobb rendezvény külső partner részére. Az Olvasóba költözésünk óta (2007. október) egy alkalommal 2009-ben emeltünk a helyiségbérleti díjakon 10 %-ot. Figyelembe véve több körülményt, a környezetünkben lévő iskolai és egyéb intézmények által bérbe adható helyiségek bérleti díjait, a piaci igényeket, az eladhatóságot. A rendelkezésre álló pénzeszközök birtokában a művelődési központban ebben az évben is színvonalas kulturális programokat tudtunk nyújtani a közönségnek, a lakosságnak, felnőtteknek. Teltházasak voltak a gyerekszínházi előadások. 8-8 előadás jelezte a tavaszi és az őszi évadot. Amatőr csoportjaink fellépése színesítette a városi rendezvényeinket, a Magyar Kultúra Napját. Teret adunk folyamatosan a filharmónia előadásoknak, könyvbemutatóknak. Projektzáró eseményre, rendezvényre 2 alkalommal került sor. (1 modulzáró, 1 záró) A műsoros, bevételes rendezvényeinket tekintve az ÓMI Zenés Színház három bemutatója és a III. Ózdi Jazz parádé, fémjelezte az elmúlt időszakot. Három nagyszínházi előadásunk volt, mindhárom bérleti díjas konstrukcióban működött, ily módon realizálódhatott minimális nyereség is. A nyári hónapokban több városi rendezvény (Ózdi napok, Vasvár Sokadalom, II. Parkfesztivál, Bolyoki Vigasságok, Szent István napi ünnepség, Folytatódott a honismeret előadássorozat. Megrendezésre került a 9. ózdi festőtábor. A Kulturális Örökség Napja rendezvénysorozat lebonyolítása intézményegységeink bevonásával történt. (gyári séta, filmvetítés) A könyvtárban nyári olvasótáborok és kézműves foglalkozások, játszóházak irodalmi vetélkedők zajlottak. Az Olvasóban 22 db kiállítást rendeztünk, melyet részben pályázati források is támogattak. 7 db játszóházi programmal kedveskedtünk a gyerekeknek. A könvvtári szolgáltatásokhoz - beiratkozási díjak, internet felhasználói tanfolyamok, nyári olvasótábor - tervezett bevételei 115 %-os teljesítéssel valósultak meg, A minimálisra tervezett (100 e Ft) múzeumi bevételek 33 %-os teljesítést mutatnak. A Família Szolgálat bevétele függ a házasulandók számától, az általuk igénybe vett szolgáltatásoktól. (élőzenés, vagy gépzenés, virág, gyertya, pezsgő, üdítő, homokszórás, mappa) évben 50 alkalommal kötöttek házasságot és ketten vették igénybe a névadó ünnepséget. A tervezett bevétel 106 %-ban teljesült. Kedvezőtlenül befolyásolja bevételeleink teljesítését, hogy piacképes szolgáltatásainkat nem minden esetben kínálhatjuk piaci árakon a térségben kialakult gazdasági nehézségekből fakadóan. 3. Működési, felhalmozási célú támogatások átvett pénzek pályázati támogatások Intézményünk 2009-ben nyert első ízben Európai Uniós pályázatot a B-A-Z. Megyei Pedagógiai és Közművelődési Intézet konzorciumi partnereként. Az elmúlt négy évben összesen 5 db uniós pályázatot bonyolítottunk, az elnyert támogatás összesen: e Ft volt. 4

5 2012-ben négy projektnek történt meg a fizikai befejezése, egy pályázat pénzügyi lezárása áthúzódik évre évben beérkezett uniós támogatások összesen: e Ft Ebből Pályázatok alakulása 2012-ben ÓMI összesen Városi Művelődési Központ Városi Könyvtár Városi Múzeum Benyújtott ~Nyert ~Nem nyert A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatóságától elnyert pályázatokból összesen e Ft - Parkfesztivál, Borsod 2050, rendszeres táncházi programok, kórustalálkozó programok valósultak meg. Pályázatot nyert a könyvtár az uniós programok támogatására (150 e Ft valamint 150 e Ft érkezett a BAZ. megyei önkormányzattól honismereti előadássorozat támogatására. Ózdi Művelődési Intézmények PÁLYÁZATI TÁMOGATÁSOK ADATOK EZER FT-BAN ÉVEK Kistérségi mozgókönyvtári, feladatellátás összesen 24 településen történt. A szolgáltató helyek új könyvekkel, folyóiratokkal, rendezvényekkel várták az egyre nagyobb számú olvasótábort. A kistelepülésekre számos alkalommal szerveztünk író-olvasó találkozókat, gyermekszínházi előadásokat, a szolgáltató helyeket bevontuk az országos könyves és könyvtári rendezvénysorozatokba. 5

6 A feladat finanszírozásának forrása a Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénz ( e Ft). Államháztartáson kívülről háztartásoktól, érkeznek pártolói díjak a könyvtári használók részéről, vállalkozástól (10 e Ft honismereti rendezvény támogatása) összesen: 30 e Ft értékben. Központi költségvetési szervtől, a közcélú foglalkoztatás támogatására beérkezett támogatásértékű bevétel e Ft. II. KIADÁSOK 1. Rendszeres személyi juttatások, járulékok kifizetései a tervezéssel összhangban alakultak. Intézményünkben túlóra kifizetése kizárólag az állami ünnepekhez kapcsolódó rendkívüli munkavégzéshez kapcsolódott. Havonta 5 e Ft értékű étkezési utalvány fizetése történt a dolgozók részére. A bérmegtakarítás lehetővé tette szerény összegű jutalmak kifizetését az éves munka elismeréseként, ill. a elkövetkező időszak motivációjaként. A jutalmak kifizetése differenciált formában, a közalkalmazotti tanács véleményezésével történt. 2. Dologi kiadások A tervezett és szükséges anyagbeszerzések valósultak meg. (tisztítószerek, irodaszerek, karbantartási anyagok), valamint a rezsi számlákat egyenlítettük ki. Az érdekeltségnövelő pályázat (3.970 e Ft) felhasználása részben kisértékű tárgyi eszközök vásárlásában nyilvánult meg: fénypult, bútorok (fésülködő asztalok színpadi öltözőkbe,) beltéri és külső homlokzati hirdetőtáblák, színpadi lámpatartó állványok, házszámtábla, névtábla, intézmény tábla, mikrofon állványok, rakatolható asztalok, lámpák) összesen e Ft értékben. Év végén intézményünknek nem volt szállítói tartozása. 3.Beruházási feladatokat költségvetésből és érdekeltségnövelő pályázatból valósítottunk meg az alábbiak szerint: Föld feletti tűzcsap kiépítése (1.147 e Ft) a Városi Múzeum területén, érdekeltség növelő pályázatból pedig színházi függöny (fekete) ledes par lámpák (korszerű, energiatakarékos), vezeték nélküli mikrofonok, hangfalak kerültek beszerzésre, összesen: e Ft értékben. 4. Felújítás Műemléki környezetbe illő kétszárnyú belső ajtó gyártása, beépítése 779 e Ft értékben történt meg. 6

7 Ózdi Művelődési Intézmények KIADÁSOK %-OS MEGOSZLÁSA a évi költségvetés eredeti előirányzatai alapján 2% SZEMÉLYI JUTTATÁSOK 42% 44% JÁRULÉKOK DOLOGI KIADÁSOK FELÚJÍTÁS, BERUHÁZÁS 12% III. FOGLALKOZTATOTTSÁG ALAKULÁSA A három intézményegységben az engedélyezett közalkalmazotti létszám évre: 36 fő A Civil Ház átvétele 3 fővel történt meg szeptember 01-től. (1 fő gondnok, 2 fő takarító) Az év végére a közalkalmazotti statisztikai állományi létszám: 38 fő volt Közalkalmazotti létszámadatok intézményegységenkénti bontásban: Múzeumi létszám: 5 fő: l fő muzeológus/intézményegység vezető, 1 fő gyűjteménykezelő, 1 fő karbantartó, 1 fő takarító, valamint 1 üres álláshely, melyet a múzeumi szakfelügyeleti jegyzőkönyvben foglaltak alapján szeretnénk betölteni. 7

8 Könyvtári létszám: 9,75 fő, ebből 9 fő könyvtáros 0,75 fő takarító Művelődési központ: 21,25 fő, mely az intézményüzemeltetési létszámot is tartalmazza. Itt dolgoznak olyan munkatársak is, akik összintézményi szinten látják el feladatukat. (igazgató, gazdasági vezető, műszaki vezető, könyvelők, pénztáros) Civil Ház létszáma: 3 fő, de a statisztikai állományi létszámban 2 fővel szerepel. Közfoglalkozatás keretében Intézményünkben - Városi Művelődési Központ, Városi Könyvtár - a évi közfoglalkoztatás keretében az alábbi munkakörök kerültek betöltésre: portás, takarító, karbantartó, adminisztrátor. A feladatellátás 8 órás foglalkoztatásban valósult meg. Munkaszerződést összesen 17 fő közfoglalkoztatásban résztvevővel kötöttünk. A hatósági szerződéseket tekintve a hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra 5 db szerződést kötöttünk. A foglalkoztatottak iskolai végzettségüket tekintve széles skálán mozogtak. Felsőfokú végzettséggel 1 fő, középfokú végzettséggel illetve szakképzettséggel 3 fő általános iskolai végzettséggel 10 fő rendelkezett. A közcélú munkaprogram keretén belül az alábbi munkakörökben történt a foglalkoztatás: Művelődési központban: portás, takarító, karbantartó, adminisztrátor Könyvtár intézményegységben: takarító, adminisztrátor 8

9 I. ÓMI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT SZAKMAI BESZÁMOLÓJA Az intézmény funkciója: Az ÓMI VMK, közkedvelt nevén Olvasó Ózd város kötelező közművelődési feladatait látja el. Az ÓMI Alapító okirata szerinti közművelődési tevékenységeinket az alábbiak szerint látjuk el: Tevékenysége, szolgáltatásai: Közművelődés Mindennapi közművelődési tevékenységeink a szakma minőségfejlesztésének nyelvén az alábbiak: 1. Információs tevékenység 2. Ismeretterjesztés 3. Képzés 4. Kiállítás rendezése 5. Művelődő közösségek tevékenysége 6. Rendezvények szervezése 7. Közművelődési szakmai tanácsadás és szolgáltatás 8. Nem programszerűen szervezett tevékenységek 9. Tábor 10. Nemzetközi együttműködés 11. Kiegészítő jellegű szolgáltatások 12. Származtatott alapszolgáltatások E szakmai tipológia mindösszesen 12 csoportba sorolja a közművelődés sokszínű tevékenységét, s e felsorolás s e dolgozat terjedelmi korlátai sem képes tükrözni e széles skálán mozgó tevékenységünket, különösen akkor, ha tágan értelmezzük a kultúra fogalmát. S mi a lehető legtágabb értelemben értelmezve alakítjuk tevékenységünket. Az ÓMI a város lakossági feladatellátásán túl, Ózd Kistérség Többcélú Társulásával kötött megállapodása alapján 2004 óta a kistérség kulturális központja, szakmai tanácsadást és szolgáltatást, mozgókönyvtári feladatellátást biztosít kezdettől fogva. A január 1-től megváltozott struktúra a társulások megszűnése, a járások megalakítása megújult tervezést igényel, melyet a kiépített kapcsolati rendszer biztosít. Kistérségi kulturális központként közművelődési intézményünkben folytatódik a nevelés, a társadalmi ráhatás, az értékek felmutatása az oktatás mellett a felnőttképzés, az önképzés, a pályára irányítás, a szabadidő tartalmas eltöltése, a kulturális kínálat folyamatos bővítése. Különösen fontos ez az Ózdon és térségében élők számára, ahol szakintézmények nincsenek, vagy távol 60 km a megyeszékhely vannak. Fontos az eleve hátránnyal induló fiatalok számára, akik fogékonyságukkal szívesen folytatnak valamilyen szolid művelődési tevékenységet, vonzódva vagy szenvedélyesen foglalkoznak a közösségi 9

10 kulturális tevékenységekkel, akik még nem alakították ki a maguk megfelelő gyakorlatát, de helyet keresnek maguknak. Az intézmény felkarolja a helyi kulturális kezdeményezéseket, támogatja a civil elképzeléseket, helyet és bemutatkozási lehetőséget biztosít helyi értékek bemutatására, tehetségeket gondoz, tudás-bázist fejleszt, támogatja az IT technológiák elterjesztését. Felnőttképzés Az ÓMI akkreditált felnőttképzési programmal rendelkező intézmény. Felnőttképzési nyilvántartási szám: FAT által akkreditált felnőttképzési programjaink: 1. Felnőttképzés szervezési ismeretek művelődési szakemberek számára 30 óra Programakkreditációs lajstromszám: PLB 1068, akkreditált szervezett továbbképzési program NEFMI KAB Közm./A/21011 (II. 14) alapítási és Közm. /I/4/2011. (II. 14) indítási határozat szerint Kistérségi kulturális szakemberek képzése, résztvevők száma: 17 fő 2. Élet formák 90 óra Programakkreditációs lajtsromszám: PL 5982 (Mentálhigiéniás képzés GYES en, GYED en, lévő kismamák részére, gyermekfelügyelet képzett szakemberek biztosításával, étkezés ebéd formájában) 3. Család és hivatás 90 óra Programakkreditációs lajstromszám: PL 5877 (Szociális kompetenciafejlesztő képzés GYES en, GYED en lévő kismamák számára, gyermekfelügyelet, étkezés Intézményünk kiemelt feladata a kulturális örökség védelme, a hagyományok átörökítése, újabb közösségi létek megteremtése. Városunk és térsége minél szélesebb rétegeivel megismertetni a kulturális élet sokszínűségét, lehetőséget biztosítva a bekapcsolódásba. Integrált intézményként szoros a közművelődés és a könyvtári, múzeumi együttműködés, ugyancsak a város és térsége intézményeivel, szervezeteivel. Mindezeket támogatják a helyi igényekre épített, önállóan, illetve konzorciumi partnerségben megvalósított hazai forrásból, ill. európai uniós támogatással megvalósított projektjeink is, mint pl. TÁMOP 3.2.3/08/ Hagyomány Tehetség Korszerűség; TÁMOP / Ózdi Nők Munka Család; TÁMOP / Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon. A társadalmi-gazdasági problémák sajnálatosan éreztetik hatásukat, a helyi kulturális fogyasztás piaca a költségtérítéses, bevételes programokon szűkül, Ugyanakkor a térítésmentes rendezvények, közösségi programok népszerűek, látogatottságuk kielégítő. 10

11 Az "Olvasó" évi rendezvényeinek száma rendezvények száma Színházterem 0 Színpadi öltöző I. II. 88 Hangospont 46 Képzőművész Tér Mizerák terem Mozgásműv. Stúdió Zeneterem Civil 94 Kulcspont Emeleti előtér 5 0 Ruhatár Táncterem Protokoll terem Kisgaléria Szabadtéri rendezv Technikai szolg. 22 Közreműk. egyéb rendezv. Az "Olvasó" évi rendezvényeinek látogatottsága látogatók száma Színházterem 0 Színpadi öltöző I. II Hangospont Képzőművész Tér Mizerák terem Mozgásműv. Stúdió Zeneterem 2186 Civil 725 Kulcspont Emeleti előtér 87 0 Ruhatár Táncterem Protokoll terem Kisgaléria Szabadtéri rendezv. 11

12 Az "Olvasó" Színháztermének kihasználtsága rendezvények száma JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER Az "Olvasó" Színháztermének látogatottsága látogatók száma (fő) JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS 162 JÚLIUS 648 AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 12

13 Az "Olvasó" Zenetermének látogatottsága látogatók száma (fő) JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER Az "Olvasó" Zenetermének kihasználtsága rendezvények száma JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 13

14 Az "Olvasó" Mozgásművészeti stúdiójának lágotatottsága látogatók száma (fő) JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER Az "Olvasó" Mozgásművészeti stúdiójának kihsználtsága rendezvények száma JANUÁR FEBRUÁR MÁRCIUS ÁPRILIS MÁJUS JÚNIUS JÚLIUS AUGUSZTUS SZEPTEMBER OKTÓBER NOVEMBER DECEMBER 14

15 KÖZMŰVELŐDÉS I. INFORMÁCIÓS TEVÉKENYSÉG A közönség, a látogatók, az érdeklődők tematikusan szerveződő, több csatornán történő tájékoztatása, illetve a közönségtől, közösségektől érkező visszajelzések fogadása és elemzése. 1. KULTURÁLIS INFORMÁCIÓ Szakmai információs szolgáltatás - ERIKANET portál (Egységes Regionális Információs Közművelődési Adatbázis) - információ nyújtás a programokkal, eseményekkel kapcsolatban Célja, - az előző évekhez hasonlóan - az intézmény információs tevékenységének folyamatos megszervezése és biztosítása volt, amely az alábbi kategóriákra lebontva épült fel: Az események/rendezvények propaganda anyagainak rendszeres népszerűsítése az intézmény belső és külső hirdetőfelületein. Folyamatos folyamatos folyamatos - 2. KÖZMŰVELŐDÉSI INFORMÁCIÓHORDOZÓ, KIADVÁNYOK - plakátok A plakátok állandó címlista alapján kerülnek kihelyezésre, melynek koordinálása a rendezvényfelelős és a marketing munkatárs feladata. - meghívók A rendezvényszervezés mindenkori és folyamatos feladata a látogatók korrekt tájékoztatása. Ezen látogatók főként a város, valamint a térség lakosságának célcsoportjából kerülnek ki, eseménytől függően változó érdeklődési és korosztályi összetételben. A különböző események célközönségének megszólítása más-más módon történik. Különösen odafigyelünk a korosztályi igényekre. - szórólapok Kiemelt gondosságot fordítunk a potenciális látogatók lehetséges elérési módjainak kutatására, frissítésére, a közművelődési marketing tevékenység tudatos tervezésére, erősítésére, különös tekintettel a PR területén. Figyelemmel kísérjük az aktuális reklámtrendeket, reklámkutatásokat, hogy az aktuális közönségnek mi tetszik, és az alapján készítjük a reklámanyagokat. Folyamatosan bővítjük mind üzleti mind látogatói partneri körünket. A kapcsolatbővítés nagyon fontos, hogy a rendezvények híre minél szélesebb körben eljusson azokhoz az emberekhez, akiknek szól. Folyamatos minden eseménynél/rendezvé nynél Folyamatos minden eseménynél/rendezvé nynél Folyamatos minden eseménynél/rendezvé nynél Rendezvénytől függően Rendezvénytől függően Rendezvénytől függően 15

16 A célcsoport megszólítása egyaránt történik nyomtatott (sajtó, egyéb nyomtatott eszközök, hirdető tabló, meghívó, plakát, szórólap, műsorfüzet, hirdetés) és elektronikus formában is, - tájékoztató kiadványok folyamatos - Nyomtatás ideje: - - ÓMI Paletta 2010 terjesztése folyamatos Nyomtatás ideje: éves az Olvasó 2009 Terjesztése folyamatos - Könyvtárak és irodalmi emlékek az Ózdi Kistérségben - Hagyomány Tehetség Korszerűség Egy megvalósított pályázat keresztmetszet - Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon címmel megjelent füzetünk sikeresen mutatja, hogy intézményünk aktív szerepet vállal a szabadidő hasznos eltöltésének segítésében a kultúra eszközeivel, illetve nagy hangsúlyt fektet az informális nevelésre. Nyomtatás ideje: 2010 Terjesztése folyamatos Nyomtatás ideje: 2011 Terjesztése folyamatos - NKA pályázat TÁMOP / Európai Uniós Pályázat augusztus TÁMOP / Európai Uniós pályázat - felnőttképzési kiadványok Képzéstől függően - - A felnőttképzés alapjai április-május, terjesztése folyamatos - Ózdi Nők- Munka Család Új utak a felnőttképzésben Egy sikeresen megvalósított közművelődési projekt bemutatására szolgál. (összefoglaló kiadvány) - TÁMOP / Európai Uniós pályázat március A TÁMOP / Európai Uniós pályázat 3. INFORMÁCIÓGYŰJTÉS, FELDOLGOZÁS, KÖZREADÁS - Partneri elektronikus és postai címlista bővítése, karbantartása Folyamatosan bővítjük mind üzleti mind látogatói partneri körünket. A kapcsolatbővítés nagyon fontos, hogy a rendezvények híre minél szélesebb körben eljusson azokhoz az emberekhez, akiknek szól. - Marketing folyamatos - 16

17 - Informatikai fejlesztések intézményi honlap Az ÓMI weboldala (www.ozdolvaso.hu) - melyről mindhárom intézményegység elérhető folyamatos frissítéssel üzemel. Mindemellett megkezdődött egy informatikai fejlesztés, amely egy új, korszerű honlap kialakítását célozza meg a rendelkezésre álló információk széleskörű terjesztésére, a megszokott klasszikus, elegáns arculatot megtartva. - Intézményi ajánló, rendezvénynaptár, rendezvényi adatbázis Nagy hangsúlyt fektetünk az intézményen belüli reklámozásra is. Mindig naprakész és aktuális intézményi kivetítőnk a fogadótérben. Szintén folyamatosan frissülnek az új rendezvények plakátjaival a foyer-n elhelyezett információs táblák. Intézményi ajánló, rendezvénynaptár, rendezvényi adatbázis folyamatos vezetése, kiemelten a tájékoztatás tekintetében - Nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenések figyelése; szakmai, közművelődési publikációk sajtófigyelése Nyomtatott és elektronikus sajtómegjelenések figyelése, szakmai, közművelődési publikációk sajtófigyelése (az elektronikus formában elérhető sajtóanyagok rendszerezése egy rendezvény-mappában, folyamatos rendelkezésre bocsátása a művelődési csoport irányában) Közös információs hálózati rendszer megalkotás (a szerkeszthetőség és olvashatóság elkülönítésével) - Médiamegjelenések figyelése, videoarchívum szerkesztése, bővítése folyamatos - Munkaterv alapján minden év elején folyamatos - Folyamatos - Sajtóval való kapcsolattartás folyamatos - Ózd kistérség képzési adatbázis építése, frissítése (Nyomtatott ajánlók oktatási intézményektől) - KulcsPont információs szolgáltató tér működtetése folyamatos Folyamatos TÁMOP / Európai Uniós Pályázat - 17

18 II. ISMERETTERJESZTÉS A társadalom- és természettudományok, a technika elért eredményeit, a művészet értékeit a közönség számára közérthetően, érdekesen, érdeklődést felkeltően teszi hozzáférhetővé. A felnőttek tanulásában, művelődésében nagy jelentősége van. Célja a tudományok népszerűsítése, a tudományosan megalapozott ismeretek terjesztése, az általános műveltségi színvonal emelése, a szakmai ismeretek bővítése, állampolgári ismeretek nyújtása, és a művészi befogadás folyamatának segítése. Kiterjed a gyermekek és ifjak iskolán kívüli, és a felnőttek iskolán túli művelődésére. Ssz. 1. Cél, feladat, tevékenység, esemény megnevezése Időpont Létszám ELŐADÁS: Az ismeretterjesztés klasszikus formája és módszere. Célja általában egy-egy téma vagy problémakör összefüggő, logikus kifejtése Használata indokolt, ha az előadás célja a hallgatóság érdeklődésének felkeltése, vagy olyan információk közlése, amelyek más forrásból nem hozzáférhetők, illetve, ha a bemutatandó tananyag sajátos strukturálása szükséges. 2. A hely, ahol élünk AGÓRA szurkolói ankét A hely, ahol élünk AGÓRA Civil szervezetek lehetőségei (Turiné Orosz Margit, Obbágy Csaba, Szaka Attila) A honismeret napja AGÓRA Iván László: Nyugdíjas kérdés A hely, ahol élünk AGÓRA - Riz Gábor előadása Szabó Győző könyvbemutatója Ózdi Rendőrkapitányság előadása A hely, ahol élünk KONFERENCIA, TANÁCSKOZÁS: Olyan ismeretterjesztési, képzési forma melynek keretében több személy, illetve nagyobb számú résztvevő adott témakörben értekezik. A magyar közművelődés napja Ózdon Ózdi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Konferenciája Örökségvédelmi Konferencia Örökségvédők tanácsokozása A.M.E. Kultúrhíd E. tanácskozás Védőnők tanácskozása Védőnők tanácskozása Védőnők tanácskozása Ózd Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület tanácskozása Városi Tűzoltó Zenekar tisztújító ülése ENSURE tanácskozás Projektmegbeszélés Nevelési tanácsadók konferenciája Ünnepi testületi ülés Köztisztviselők Napja A.M.E. Kultúrhíd E. tanácskozás

19 Önkéntes pont tanácskozás ENSURE tanácskozás Önkéntes pont tanácskozás A.M.E. Kultúrhíd E. tanácskozás éves a Lajos Á. Honism. Kör Védőnők tanácskozása Védőnők tanácskozása Önkéntes konferencia SZABADEGYETEM: Egy-egy összefüggő tudományterület iránt érdeklődő, magasabb képzettségű hallgatóság számára szervezett rendezvény. Célja a korszerű ismeretek iránti igények felkeltése és kielégítése a társadalomtudományok, a természettudományok, a technika és a művészetek köréből. ÓZDI SZABADEGYETEM I. évad A magyar nyelv ősi eredete KISS DÉNES ÓZDI SZABADEGYETEM I. évad SZAKÁCS GÁBOR ÓZDI SZABADEGYETEM I. évad Nyelvemlékeink, s kulturális örökségünk DR. GYÁRFÁS ÁGNES ÓZDI SZABADEGYETEM I. évad A lenéző megvetéstől a magyar gyűlöletig BALCZÓ ANDRÁS ÓZDI SZABADEGYETEM I. évad Őskultúrák létrehozói és utódaik DR. BAKAY KORNÉL ÓZDI SZABADEGYETEM I. évad Hogyan lett a szkítából finnugor? DR. BAKAY KORNÉL ÓZDI SZABADEGYETEM I. évad Az Álmos- Árpád szent dinasztia félezer éves uralma DR. BAKAY KORNÉL ÓZDI SZABADEGYETEM I. évad Hit-politika-sport. Balczó András NYÁRI EGYETEM: 5. FILMVETÍTÉS: filmalkotások közönség előtti bemutatása- (.filmalkotás: bármely technikai eljárás útján létrehozott olyan mű, amely meghatározott sorrendbe állított mozgóképek hang nélküli vagy hanggal összekapcsolt sorozatából áll, és a szerzői jogról szóló évi LXXVI. törvény alapján szerzői műnek minősül.) /A mozgóképről szóló évi II. törvény alapján/ MIZERÁK ISTVÁN FOTÓPÁLYÁZAT felnőtt kategória Ne sápadj! filmvetítés

20 III. KÉPZÉS A tevékenység célja, hogy a tanuló új ismereteket, készségeket, kompetenciákat sajátítson el, meglévő tudását bővítse, illetve meghatározott képzettséget szerezzen. Felnőttképzésnek nevezzük az iskolarendszeren kívüli képzést, melynek résztvevői a tankötelezettségüket teljesítették. A képzési tevékenység a képzés szervezésén és lebonyolításán túl magában foglalhatja a képzési program kidolgozását, akkreditációját, és a képzéshez kapcsolódó szolgáltatások nyújtását is. Ssz. Cél, feladat, tevékenység, esemény megnevezése Időpont Létszám 3.1. TANFOLYAM Olyan képzési forma, ahol meghatározott célok érdekében válogatott és körülhatárolt tananyagot megfelelő didaktikai szerkezetben, csoportos elméleti és gyakorlati foglalkozásokon az adott csoporthoz igazított módszerekkel dolgoznak fel. A tanfolyamot az adott téma szakembere(i) vezeti(k). Élet-formák Élet-formák Élet-formák Család és hivatás Család és hivatás Család és hivatás Család és hivatás Szociális gondozó képzés 96 alkalom 1728/18 TKKI Informatika képzés TKKI Angol képzés SZAKKÖR 3.3. KLUB 3.4. SZABADEGYETEM 3.5. MŰHELY 3.6. TRÉNING Adott, általában szűk témakörben, képzett vezető közvetlen irányításával folytatott tanulási forma, melynek alapja az irányított gyakorlás, lehetőség szerint a készség-szint, a résztvevő önálló tevékenységre való képességének eléréséig. Help-desk 12 alkalom 55 Gyermek agykontroll Gyermek agykontroll Városi-térségi tanévnyitó konferencia KONFERENCIA, TANÁCSKOZÁS 20

21 IV. KIÁLLÍTÁSRENDEZÉS A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele. Ssz. Cél, feladat, tevékenység, esemény megnevezése Időpont Létszám 1. ÁLLANDÓ KIÁLLÍTÁS: A régmúlt Olvasója 2. IDŐSZAKI KIÁLLÍTÁS: MŰTÁRGY KIÁLLÍTÁS: A kiállítás élőlények, természeti kincsek, tárgyak, áruk vonatkozó információkkal ellátott, meghatározott tematika szerinti bemutatása, közszemlére tétele. Macskássy Izolda ig 215 Munkácsy-díjas festő és grafikusművész kiállítása A HUNNIA CSIPKE TRADICIONÁLIS CSIPKEKÉSZÍTÉS TEGNAP ÉS MA Hunnia csipkemúzeum Terény Dürertől Debrecenig Kárpáti Gusztáv festőművész kiállítása Élet/Művészet kiállítás Mizerák István fotográfiáiból A.M.E. Kultúrhíd Egyesület kiállítása ART-PLACC szabadtéri kiállítás Szabadidős tevékenységek fejlesztése Ózdon projektzáró kiállítás szakkörök, táborok munkáiból Sajó-Rima mentén amatőr művészek kiállítása Mizerák István - Olvadáspont Hagyomány és modernség Madarász Kathy Margit öltözéktervező kiállítása ÁRUBEMUTATÓ: Eladásra szánt tárgyak bemutatása, amelynek célja, hogy az áru vételi szándékát növelje és a termék hasznossága szóbeli méltatással, gyakorlati bemutatóval vagy mindkettővel felértékelődjön. Hangszerbemutató ÉLŐLÉNYEK, TERMÉSZETI KINCSEK BEMUTATÁSA: BÖRZE: Valamely árucikk, szolgáltatás, tárgy, műtárgy, kisállat, növény kínálatának és keresletének előre meghirdetett találkozási pontja. Bababörze

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz

FOGALOMTÁR. a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz FOGALOMTÁR a Minősített Közművelődési Intézmény Cím és a Közművelődési Minőség Díj elnyerésére benyújtott pályázatokhoz elektronikus változat Készült a Nemzeti Művelődési Intézetben az Országos Minőségfejlesztési

Részletesebben

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek...

Tartalomjegyzék ... 5 1.2. Ismeretterjesztés... 6 1.3. Képzés... 7 1.5. Művelődő közösségek... Nagy Gáspár Kulturális Kulturális Központ 2015. évi munkaterv Barátaim! Itt az ideje, hogy összeszámláljuk a hűségeseket, h ségeseket, a még nyitott lélekkel és emberi arccal tüntetőket. őket. /Nagy Gáspár/

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. december 21-i ülésére Tárgy: Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc beszámolója tevékenységéről Előadó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015

BESZÁMOLÓ. Babits Mihály Kulturális Központ. Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 BESZÁMOLÓ Központ 2014 Készítette Halmai-Nagy Róbert Szekszárd, 2015. március 9. Ik.sz.: 148/2015 Tartalom BEVEZETÉS... 4 SZAKMAI PROGRAM 2014... 5 AGÓRA FUNKCIÓK... 8 HELYSZÍNEK...10 KÜLSŐ SZERVEZETEK

Részletesebben

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be.

I. Személyes bevezető. Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. Tisztelt Pályázatértékelő Bizottság! Tisztelt Döntéshozók! I. Személyes bevezető Igazgatói pályázatomat az intézmény dolgozójaként, jelenlegi megbízott vezetőjeként adom be. 1983 óta dolgozom az intézményben

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

I. Szervezeti kérdések

I. Szervezeti kérdések Tartalomjegyzék I. Szervezeti kérdések... 3 TÁMOP 3.2.12-12/1 Kulturális szakemberek továbbképzése... 4 II. Szakmai működés... 5 1. Alapító okiratban megfogalmazott feladatok tervezése... 5 2. Intézményi

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR

KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR KÖZMŰVELŐDÉSI FOGALOMTÁR (minőségfejlesztési és pályázati munkaanyag) Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közművelődési Főosztály elektronikus változat (2008 2012. 02. 5.) 1 2 TARTALOM Bevezető 5 1. ALAPFOGALMAK

Részletesebben

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében

Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében Beszámoló a 2010. évi tevékenységről és az intézményes közművelődési ellátás helyzetéről a megyében A közművelődés és általában a kultúra területén érezhető változások a megyében A megye kulturális életére

Részletesebben

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné

A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL. Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné A Közösségi Ház és Könyvtár története SZAJOL Lajkóné Czékmási Csilla Dedrák Lászlóné 2009 1 TARTALOMJEGYZÉK: I. BEVEZETÉS II. A KEZDETEK III. KLUBKÖNYVTÁR (1968-1997) IV. KÖZÖS IGAZGATÁSÚ KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNY

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A II. RÁKÓCZI FERENC MEGYEI KÖNYVTÁR 2012. ÉVI MUNKÁJÁRÓL AZ INTÉZMÉNY SZÉKHELYE: MISKOLC AZ INTÉZMÉNY VEZETŐJÉNEK NEVE: DR. PROKAI MARGIT Tartalomjegyzék 1. Bevezetés...2 1.1 Az év meghatározó

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013.

TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. MEGYEI HATÓKÖRŰ VÁROSI MÚZEUM TELJESÍTMÉNYÉRTÉKELŐ LAP 2013. INTÉZMÉNY NEVE: FERENCZY MÚZEUM VEZETŐJE: DR. HABIL. KÁLNOKI-GYÖNGYÖSSY MÁRTON I. Szervezeti kérdések 1) (2013. évi tervezett szervezeti átalakítások,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2013. 1 T A R T A L O M J E G Y Z É K I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. Az SZMSZ célja, hatálya, módosítása 2. Az intézmény legfontosabb adatai 3. Illetékességi területe 4.

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514

TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 TIT Stúdió Egyesület (TIT SE) 1113 Budapest, Zsombolyai u. 6. E-mail: info@tit.hu, Honlap: www.tit.hu Telefon: 06-1/344-5000, 06-1/385-0514 2012. évi beszámoló Ez a beszámoló a TIT SE Elnöksége, Ellenőrző

Részletesebben

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására

Pályázat. a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat. igazgatói állására Pályázat a Zimándy Ignác Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat igazgatói állására A pályázat kiírója: Törökbálint Város Önkormányzata 2045 Törökbálint, Munkácsy Mihály u. 79. Pályázó: Palkóné

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL. (A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére.) 2009-2012.

BESZÁMOLÓ A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL. (A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére.) 2009-2012. 6/A. előterjesztés BESZÁMOLÓ A MARCALI VÁROSI KULTURÁLIS KÖZPONT MUNKÁJÁRÓL (A Képviselőtestület 2013. december 19-i ülésére.) 2009-2012. Készítette: Vigmondné Szalai Erika igazgató Tisztelt képviselőtestület!

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról

BESZÁMOLÓ. A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár. 2012/2013. évi munkájáról BESZÁMOLÓ A Táncsics Mihály Művelődési Ház és Könyvtár 2012/2013. évi munkájáról Tartalom - 2012/2013 évi beszámoló - 2012/2013. évi nagyrendezvények (1. számú melléklet) - 2013. évi munkaterv (2. számú

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda

Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Salgótarján Megyei Jogú Város Népjóléti Iroda Szám: 14647/2015. Tisztelt Bizottság! Javaslat a Balassi Bálint Megyei Könyvtár, valamint a Dornyay Béla Múzeum 2014. évi beszámolójának és a 2015. évi munkatervének

Részletesebben

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010

Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 Fegyvernek Város Polgármestere 5231 Fegyvernek, Szent Erzsébet út 171. 56/556-010 MEGHÍVÓ FEGYVERNEK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETE 2014. JÚNIUS 19-ÉN CSÜTÖRTÖKÖN- 15 ÓRAKOR ÜLÉST TART, Melyre tisztelettel

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések

tehetségekkel A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű foglalkozó intézmények, civil szerveződések A szocio-kulturálisan hátrányos helyzetű tehetségekkel foglalkozó intézmények, civil szerveződések Szerkesztette: Krenedits Sándor - Pásztor Ildikó Szakértő: Dr. Gyarmathy Éva Előszó... 2 Bevezetés...

Részletesebben

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT

E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT E-Napraforgó KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ FOLYÓIRAT JÁTSZANI JÓ, JÓ, JÓ! Kis játékmesterek Csanádapácán A játszótársam, mondd, akarsz-e lenni, Akarsz-e mindig, mindig játszani (Kosztolányi Dezső) Ezzel a kérdéssel

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN

Kisvárda. A város polgárainak közéleti folyóirata MEGKEZDŐDÖTT A TANÉV KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS IRODAAVATÁS ZÁHONYBAN A város polgárainak közéleti folyóirata XX. évfolyam 9. szám KÖZCÉLÚ- ÉS KÖZHASZNÚ FOGLALKOZTATÁS A Polgármesteri Hivatal minden pályázati lehetőséget kihasznál, ami a foglalkoztatási lehetőségek bővítését

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

~2.J. számú előterjesztés

~2.J. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~2.J. számú előterjesztés Előterjesztés a Humánszolgáltatási Bizottság részére a Bárka Kőbányai Humánszolgáltató Központ 2014. évi tevékenységéről

Részletesebben