MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Budapest, SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

2

3 S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA JT,. U.LÜ- TUDOUÁHYI iwí ti r KONÍVÍÁRA B u d a p e st t I960 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MUZEUM

4 J U x : A szerkesztésért és kiadásért felelős A Színháztudományi Intézet Igazgatója Megrendelve: i960. IV. 22. Példányszám : 300 Készült Rotaprint eljárással az MSZ Á és MSZ Á szabványok szerint SJ5 (A/5) ív terjedelemben ábrával FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT, BUDAPEST

5 Bevezetés A "Magyar szinészeti szakkönyvek bibliográfiája o" cimü kiadványunk felöleli a felszabadulás után önálló kötetben megjelent elméleti munkákat i960 december végéig. Nemcsak a drámairodalomra és a szinházra vonatkozó müvek kaptak benne helyet, hanem a zenés szinpadi irodalom /opera, operett/, a bábjáték, a tánc és a film körébe vágó elméleti munkák is. Nem vettük fel a nagy számban megjelent műsorfüzeteket, valamint a színmüvek szövegkiadványait sem. Balassi Bálint Szép magyar komédiájának szövegkiadása és a Régi magyar vígjátékok gyűjteménye terjedelmes és fontos irodalomtörténeti adatokat tartalmazó előszava és jegyzetanyaga miatt keríilt a cimfelsorolásba. Forrásként felhasználtunk minden eddig megjelent bibliográfiát, elsősorban Kozocsa Sándor 1945 utáni bibliográfiáit, továbbá a Magyar Nemzeti Bibliográfiát, az Országos Sséchényi Könyvtár és a Színháztudományi Intézet könyvtárának katalógusait. Az anyagot a szerzők betűrendjében rendeztük és a tájékozódást tárgymutatóval igyekeztünk megkönnyíteni

6

7 ABALKIN, N.: Sztaniszlavszkij rendszere és a szovjet színház. /Ford.:Áchim András./ Bp., Müveit Nép, Athenaeum nyomda 265 p. AJÁNLOTT színdarabok és műsorok jegyzéke. 1. Bp., Budapest írod. Int., Szfv. Házi ny. 43 p. [l949.] ALBERT GÁBOR, D. SZEMZŐ PIROSKA ÉS VIZKELETY ANDRÁS: Schiller Magyarországon, összeáll. -..A bevezető tanulmányt irta Turóczi-Trostler József. Bp.,1959. Országos Széchényi Könyvtár, Győr-Sopronmegyei ny. Győr. 277 p., 14 t. /Uj bibliográfiai füzetek 3./ ALEXANDROV, G.V.: Polgári film a reakció szolgálatában. /Ford. Dr.János György./ Bp., Szikra, Világosság ny. 55 p. /Marxista ismeretek kiskönyvtára 21./ AZ ÁLLAMI Faluszinház Déryné Szinház öt éve aug Jul. 31. [Bp.,] Egyet. ny. 16 p. AZ ÁLLAMI Operaház tagjainak zártkörű képzőművészeti kiállítása a szinház klubhelyiségében május Bp., Szikra ny. 8 p. ÁLLAMI szinházak szervezeti, szolgálati, fegyelmi szabályzata és törvénykönyve. Bp., 1^45. Hollóssy ny. 114 p

8 ALPERSZ, B.V.: A szovjet színház fejlődése. Bp.,1949. Szikra, Hungária ny. 49 p# /Marxista ismeretek kiskönyvtára 8./ ANDRÁS LÁSZLÓ: A Jágó-kérdés. Bp., Akad. kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ ANDREJEV, BORISZ FJODOROVICS, a Szovjetunió Sztálin-dijas népművésze. [Bp., 1952.] MSZT. 14 p. /A szovjet film mesterei./ ANGOL színházművészeti kiállítás Budapest 1948.Tájékoztató. [Bp., 1948.J The British Council, Haás Pál ny. [I6]p. ANOSCSENKO, N.D.: A modern filmtechnika alapjai. Bp., Népmüv. Min. Jegyzetsoksz. I06 p. /FilmmÜvészet- Filmtechnika 1./ ANTAL LAJOS: Othello-vázlatoJc. Bp., [1958.] Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ ARDÓ MÁRIA: A Tanácsköztársaság színházi élete a sajtó tükrében. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Múzeum, Felsőokt. jegyzeteli.soksz. 72 p. /Színháztörténeti Füzetek 27./ ASCHER OSZKÁR: A versmondás művészete és a színpadi beszéd. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. lo7 p. ASCHER OSZKÁR: A versmondás művészete és a színpadi beszéd. 2. jav. és bőv.kiad. Bp., MUvelt Nép, Egyetemi ny. 131 p

9 ASZAFJEV, /BORISZ/: Párie lángjai. - Bahcsiszeráji szökőkút. [Balettismertető.] Bp. f Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 1./ A BÁBJÁTÉK múltja és Jelene. Bp., ^KM. [Translatyp soksz.] 15 lev. /Beszélő képek. Szabadművelődési vetitettképes előadások. J. sorozat. Művészet 2./ BÁBJÁTÉKOSOK KISKÖNYVTÁRA. Bp., Népművészeti Intézet. Szokolay Béla: A tipus bábfejek használata. A BÁBJÁTSZÁS Magyarországon. /Szerk. a Népművészeti Intézet. Szilágyi Dezső./ Bp., Müveit Nép, E- gyeteml ny. 163 p., lo t. A BÁBJÁTSZÁS technikája. Az egészségügyi bábdarabokat játsző csoportok részére. [Bp., 1952.] Egészs. Min., Athenaeum ny. 12 p. A BÁBKÉSZÍTÉS technikája. 1-2*rész. Bp., VKM. Felvinczi-Korbácska soksz. 15 lev. /Beszélő képek. J. 3-4./ BÁCSMBCYEI FÜZETEK. Kecskemét, Bács-Kiskunmegyei ny. 1. Orosz László: Katona József. BAJOMI LÁZÁR ENDRE: Csillagok a francia film egén. [Bp., 1958.] Táncsics kiadó, Athenaeum ny. 64 p. /Filmbarátok Kiskönyvtára./ BAJOR GIZI. Szerk. Vajda Miklós. Escher Károly fényképei. /A szereplistát összeáll. Stnud Géza./ Bp., Magvető, Kossuth ny. 217 p. [A címlapon Escher Károly és Vajda Miklós társszerzőkként.] - 7 -

10 BAKOS JÓZSEF - KERÉNYI GYÖRGY:Útmutató a népi énekes táncos gyermekjátékok gyűjtéséhez. Bp.,1953. Müveit Nép, Szikra ny. 24 p. /BALASSA IMRE:/ D'Albert: A hegyek alján. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 14 p. /BALASSA IMRE:/ Britten: Peter Grimes. [Operaismertető.] /Forrásművek alapján irta -. Sajtó alá rend. Pogány Károly. / Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.] Révai ny. 15 p. /BALASSA IMRE:/ Csongor és Tünde. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház, Bp., Révai ny. 18 p. /BALASSA IMRE:/ Erkel Ferenc: Bánk bán. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. [Bp., 1958.] Révai ny. 32 P. /BALASSA IMRE:/ Gluck:Orfeusz. [Operaismertető.] Bp. [1957.] M.Áll. Operaház, Révai ny. 4o p. /BALASSA IMRE:/ Hacsaturján:Gajane. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., Révai ny. 12 p. /BALASSA IMRE:/ Hajdú Mihály: Kádár Kata. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., Révai ny. 13 p. /BALASSA IMRE:/ Kenessey Jenő: Bihari nótája. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 18 p. /EALASSA IMRE:/ Mozart: Don Juan. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1956.] Révai ny. 38 p

11 /BALASSA IMRE:/ Mozart: A varázsfuvola. [Operaismertető.J Bp., [1956.] Magyar Áll. Operaház, Szikra ny. 35 P< /BALASSA IMRE:/ Offenbach:Hoffmann meséi. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp.»[1957.] Révai ny. 39 p. /BALASSA IMRE:/ Poldini: Farsangi lakodalom. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel bzinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 3o p. /BALASSA IMRE:/ Puccini: Turandot. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.J Révai ny. 42 p. /BALASSA IMRE:/ Strauss Richard: Salome. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.] Révai ny. 3o P. /BALASSA IMRE:/ Szuchon: örvény. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel Szinháza. Bp., Révai ny. 12 p., 2 t. /BALASSA IMRE:/ Verdi:Falstaff.[Operaismertető.][Bp.,1956.] M. Áll. Operaház, Szikra ny. 3o p. /BALASSA IMRE:/ Wagner Richard: Tristan és Izolda. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., [1959.] Révai ny. 26 p. BALASSA IMRE ÉS GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi: Otelló. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Egyet. ny. 28 p. /Opera füzetek / BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Operák könyve. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p

12 BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDORjOperák könyve 2.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve.3.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 4.bőv.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 548 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 5.bőv.kiad. Bp., Zenanükiadó, Vörös Csillag ny. 52o p., 8 t. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve, é.bőv.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 52o p., 8 t. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve 7.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 518 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 8.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Zeneműkiadó ny. 518 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operakalauz.Zenepéldákkal. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 9o7 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operakalauz.Zenepéldákkal. [Uj Kiad.] Bp., [1957.] Zeneműkiadó, Révai ny. 863 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Operakalauz.Zenepéldákkal. Uj kiad. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 863 P

13 BALÁZS,BÉLA: Estetica del film./der Geist des Films./Trad. t pref. di Umberto Barbaro. Roma, Ed. di Cultura Sociale. XIII, 219 p. /Orientamenti 3./ BALÁZS, BÉLA: Film. Vyvoj a podetata nového uraenia. [Filmkultúra.] /Preloz. z nemeckého Stefan Horváth. Doslov a poznamky Julius Pasteka./ Bratislava, Slov. Vyd. Krásnej Lit. 381 p., 9 t. BALÁZS BÉLA: Filmesztétikai gondolatok. Bp., Radice ny. 26 p. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola könyvtára 7./ BALÁZS BÉLA: Filmkultura./A filmművészet filozófiája./ Bp., Szikra, Arany János ny. 255 p. BALÁZS, BÉLA: II film. Evoluzione ed essenza di un'arte nuova. /Der Film.Werden und Wesen einer neuen Kunst. Trad, di Fernaldo di Giammatteo./ [Torino.] Einaudi. 345 p., 15 t. /Saggi 159./ BALÁZS, BÉLA: II film. Evoluzione ed essenza di un'arte nuova. /Der Film.Werden und Wesen einer neuen Kunst. Trad, di Fernaldo di Giammatteo./ 2.ed. [Torino,] Einaudi. 345 p., 15 t. BALÁZS BÉLA: A látható ember. -. A film szelleme. /Bev. és az életrajzot Írták Kertész Pál és Péreii Gabriella./ Bp., Bibliotheca, Kossuth ny. 216 p., 18 t. BAH RÓBBRT - HERCZENIK MIKLÓS: A filmről a nézőnek. Bp., Gondolat, Egyetemi ny. 223, [l] p., 2o t. /Élet és Tudomány Kisicönyvtár./

14 BÁN RÓBERT - PALÁSTHY GYÖRGY: Felvétel! Indíts! Amíg egy film elkészül. Bp., Móra Kiadó, Athenaeum ny. 276 p., 14 t. BARABÁS TIBOR: Mozart párisi utazása. [Bp.,] Kiadó, Athenaeum ny. 294 p Kossuth BARANOV, A. - SCHNEIDEREIT, OTTÓ: Az operett vitáiból. Bp., Magyar Színház- és Filmművészeti Szcvetaág, Jegyzetsoksz. 28 p. BARÁT ENDRE - LÉVAY ENDRE: Caruso csodálatos élete. Regényes életrajz. Bp., Bibliotheca, Terv ny. 216, [2] p.', 8 t. BÁRDI ÖDÖN: A régi Vígszínház. [Visszaemlékezések,] Bp., Táncsics Kiadó, Athenaeum ny. 233 p., 9 t. BÁRDI ÖDÖN: Thália mosolya. Színházi anekdóták. Bp., Bibliotheca, Athenaeum ny. 288 p., lt. BARNA ISTVÁN: Erkel Ferenc első operái az egykori sajtó tükrében. Bp., Akad. kiadó, Akad. ny p., 3 t. /Klny. a Zenetudományi tanulmányok 2. kötetéből./ BARNA ISTVÁN: Erkel nagy müvei és a kritika.bp.,1955.[1956.] Akad. Kiadó, Akad. ny o p. /Klny.: A Zenetudományi tanul icnyok 4. kötetéből./ BÁRSONY IMRE: Ibsen drámái Magyarországon, l.r. Bp., [1957.] Akad. ny. 5o9-52o p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./

15 BÁRSONY IMRE: Ibsen drámái Magyarországon 2.rész. Bp.,1957. Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ BARTÓK BÉLA: A kékszakállú herceg vára. Balázs Béla szövegkönyvével. -. A fából faragott királyfi. - A csodálatos mandarin. [Operaismertetők.] /Bev. Baiassa Imre, Gál György Sándor, Sajtó alá rend. Pogány Károly./ Bp., M. Áll. Operauáz, Révai ny. 32 p., 4 t. BEETHOVEN, /LUDWIG VAN:/ Fidelio. [Operaismertető.] Zeneműkiadó, Szikra ny. lo p. /Opera-füzetek 2./ BENEDEK MARCELL: Shakespeare. /A Függeléket kéazitette és az illusztrációkat összeállította Staud Géza./ Bp., [1958.] Bibliotheca, Athenaeum ny.415, [1] P., 17 t. BERCSÉNYI TIBOR: Diszlettan. A színháza* szakmai továbbképző tanfolyamára. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 156 p. BERCSÉNYI TIBOR: Diszlettörténet. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. - Bp.,1953. Felsőokt. Jegyzetej.1. soksz. 42 p. BERCZELI A.KÁROLYNÉ: A Népszínház műsora. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Muzeum, Tört. Lfluzeum házi soksz. 61 p. /Színháztörténeti füzetek 2o./ /BERCZIK ÁRPÁD/: Raimund pályakezdése hazánkban./részlet egy monográfiából./szeged, Szegedi ny p. /Klny.: Az Acta Universitatis Szegediensis Sectio Litterariából./ /Irodalomtörténeti dolgozatok 6./

16 BERLJAND, J.Sz.: Mozart. /Ford. Kardosa Tilda, Sulton Ina./ Bp., [1954.] Müveit Nép, Egyet, ny. 83 p. /A kultura mesterei./ BERTY IMRE: Korszerű szines film eljárások. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli. soksz. 124 p. /Mérnöki Továbbképző Int évi előadássorozatából 2252./ BETLEHEMKÉSZITÉS. Kiadja az Úttörő Mozgalom Országos Központja, Bp., [1948.] Szikra ny. [16] p. BIBLIOTHECA DELL»ACCADEMIA D*UNGHERIA IN ROMA. Roma, Accademia d»ungheria in Roma. 12, Nagy, Arturo: Due marionette di argomento Ungherese. BIRÓ YVETTE: Stroheim Erich von. /Kiad, a Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, /Bp,, [1957.] Egyet.ny. [16]P. BIRÓ YVETTE: A lo éves Talpalatnyi föld. /Szabó Pál Lakodalom, keresztelő, bölcső c. trilógiájának filmváltozata Dallos Sándor forgatókönyvének felhasználásával,/ Bp,, 1958,[1959,] Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Egyet. ny. 55 p. /Filmművészeti tanulmányok 2./ BIZET, /GEORGES:/ Carmen. [Operaismertető.] Bp., 1953, Zeneműkiadó, Szikra ny, 7 p. /Opera füzetek 3,/ BLASIS, CARLO: A tánc művészete. Ford. Gara György. Kiad. a M. ill. Operaház DISZ Bizottsága. Bp., Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz.113 p

17 BOD LÁSZLÓ: A bábfej és Jelmez. [Bp.,] Müveit Nép, Athenaeum ny. 35 p., 8 t. BOD LÁSZLÓ: A bábjáték könyve. Bp.,1949. [l95o.] MNDSZ,Glóbus ny. 69 p. BODROSSY FÉLIX: A plasztikus film. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 55 p. /Természettudományi Kiskönyvtár : 99./ BOGBÁR ELEK: A szavalás, színjátszás és rendezés művészete. Márton Lajos rajzaival. Bp.,1947. Korda r.t. kiad. Korda ny. 224 p. BÓNIS FERENC: Erkel Ferenc. Bp., Müveit Nép, Egyet, ny. 23 p. /Útmutató városi előadóknak 79./ BÓNIS FERBBC: Erkel Ferenc. Bp., [1955.] Egyet. ny. 26 p. /Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói száirára 157./ BÓNIS FERENC: Magyar táncgyűjtemény az 192o-as évekből.bp., Akad.Kiadó, Akad.ny p., 8 t./klny. a Kodály-emlékkönyvbÓl./ BOROGYIN: Igor herceg. [Operaismertető.J Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 12 p. /Opera füzetek [4.] / BOROS MAGDA: Filmkidolgozás üzemi ellenőrzése. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 22 p. /Mérnöki Továbbképző Intézet évi előadássorozatából 2686./

18 BOTH BÉLA: Színház és társadalom. Bp., Szikra ny. 12 p./szemináriumi füzetek kulturvezetők számára 5./ BOZÓ GYULA: Ábrázoló mértan. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -. Bp. t Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 42 p. BOZÓ GYULA: Butorstilusok. A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll.-.bp.,1953. Pelsőokt.Jegyzeteli. soksz. lo5 p. BOZÓ GYULA: Mértan. /Geometria./ A színházait szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -.Bp.,1955. Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 62 p. BRATISLAVA. Nemzeti Színház. Tájékoztató a bratislavai Nemzeti Szinház április 8-11 közötti budapesti vendégszereplése alkalmából. Bp., Athenaeum ny. 24 p. BRÜCKNER JÁNOS: Hangos filmvetítés. Bp., Szikra ny. 216 p. /Népszava Műszaki Könyvtára./ A BUDAPESTI Magyar Nemzeti Szinház köszönti a világ békeszerető ifjúságát. Bp., Hungária ny. 3o p. BULLETIN d»informations sur les Evénements Théátraux Hongrois en Bp., Institut des Sciences du Theatre. Fővárosi Ny. Váll. 72 lev. CATALOGUE des films de la cinémathéque hongroise. Bp.,1956. Magyar Állami Filmarchivum,házi soksz. 67, [1] p. CATALOGUE des films de la cinémathéque hongroise. Institut des Sciences du Théatre et du Film. Bp., [1958.] M. Nemz. Muz. Tört. Muz. házisoksz. 95 p

19 CENNER MIHÁLY: Jászai Mari. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet.Országos Színháztörténeti Muzeum. Nemz.Muz. Soksz.16 p. /Színháztörténeti füzetek 6./ CENNER MIHÁLY: A magyar szinház története. Bp.,1954. Egyet. ny. 3o p. /Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára 54./ CENNER MIHÁLY: Prielle Kornélia. /Emlékbeszéd és adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Muzeum,Tört.Muz. Soksz. 34 p. /Színháztörténeti füzetek 2./ CIKKGYŰJTEMÉNY a zenés színházak művészi kérdéseiről. Magyar Szinház- és Filmművészeti Szövetség. Bp., Jegyzetsoksz. 49 p. LE CONCOURS culturel des usines et des villes de l'année [Photographies.] Bp., Inst, des Relations Cult. -. Conseil Central des Syndicate Hongr., Iúipr. Athenaeum. [32] p. COSMA, VIOREL - LAKATOS ISTVÁN: Erkel Ferenc élete és munkássága, mint összekötő kapocs a magyar és román zenekultura között. Bp., Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Zenetudományi Tanulmányok II. kötetéből./ CSAJKOVSZKIJ: Anyegin. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 12 p. /Opera füzetek 5./ CSAJKOVSZKIJ: Diótörő. -. Hattyúk tava. [Balettismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikre ny. 15 p. /Opeya füzetek 6./ ] 5 -- Í?

20 CSAPATGÁRDISTA KISKÖNYVTÁR. Bp., Ifjúsági Kiadó. 22. Kárpáti György: A bábjáték titkai. CSATHÓ KÁLMÁN: Ilyeneknek láttam őket. Régi nemzeti színházi arcképalbum. Bp., Magvető, Kossuth ny. 328, [3] p., 52 t. CSEHOV, A.P. Ajánló könyvismertetések a szépirodalom tanulmányozásához, összeáll, az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai Osztálya. Bp., 1954.OSZK, Vörös Csillag ny. 16 p. /A mi Íróink 3./ CSSíOV /186o-19o4/. Bibliográfia életrajzi adatokkal és muveinek értékelésével. /Szerk.Tiszay Andor./ Kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp.,1953.[1954.] Typopress ny. 28 p. /A világirodalom klasszikusai 1./ CSEHOV, ANTON PAVLOVICS halálának 5o éves évfordulójára. [Bp.,]1954. Magyar-Szovjet Társaság, házi soksz. 18 p. CSERÉS MIKLÓS: Láthatatlan szinháe. A rádiójáték dramaturgiája. Bp., Légrády ny. 91 p. /Parnasszus Könyvtár 9./ CSERKASZOV: Egy szovjet színész feljegyzései. Bp., 1951.Müveit Nép, Athenaeum ny. 117 p., 8 t. CSILLAG ILONA - HEGEDŰS GÉZA: A magyar dramaturgia haladó hagyományai, összeállította /Bev. Háy Gyula./ Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 388 p. DALLOS GYÖRGY: Anton Pavlovics Csehov. Bp., Egyet.ny. 31 p./útmutató a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói részére 89./

21 DÁNIEL ANNA: Ibsen. /Kozocsa Sándor-Radó György: Ibsen Magyarországon. Bibliográfiai vázlat./ Bp., MUvelt Nép, Egyet.ny. 18o p., 1 t./a kultura mesterei./ DEBRECENI PÁL: Szatirikus ábrázolás a szovjet és a mai magyar drámairodalomban. Bp., Akad. Kiadó, A- kad. ny o p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ DÉKÁlíY SÁNDOR: A filmvetítés korszerű irányai. Bp., Filmtudományi Intézet, Felsőokt.Jegyzeteli.soksz. 322 p. /Filmtechnika-Filmgazdaság 1./ DÉKÁNY SÁNDOR: Plasztikus film-panoráma film. Bp.,1955.Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 132 p. /Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3415./ DELIBES: Coppélia. [Balettismertető.] Bp., [1953.] Zeneműkiadó, Révai ny. 8 p. /Opera füzetek 39./ DELIBES: Lakmé. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Operafüzetek 7./ DEMETER IMRE: Rivalda. Herman Lipót rajzaival. [Bp.,] Szépirodalmi Kiadó, Egyetemi ny. 3o7, [3] p. /DÉNES TIBOR:/ Sztaniszlavszkij. Művészet és igazság. [Bp., 1949.] Szerző, Faragó ny. Kispest, 14, [2] p. DÉRYNÉ /SZÉPPATAKI RÓZA/ emlékezései. /Jegyz. és sajtó alá rend. Réz Pál./ 1-2.k. Bp., Szépirod.Kiadó, Szikra ny. 622, [2]j 494, [4] p., 22 t. /Magyar Századok./

22 DISSERTATIONS FACULTATIS PHILOSOPHICAE. Budapest.Bp.,1948. Bölcsészeti Kar. lo. Tési Edits Plautus Magyarországon. DOBOKI LAJOS. Diszletfestés. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 49 p. DOKUMENTUMFILMJEGYZÉK./Mozgóképforgalmi Vállalat./Bp.,1954. Vörös Csillag ny. 127 p. DONIZETTI: Don Pasquale. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 9./ DONIZETTI: Don Pasquale. [Operaismertető.] Bp.,1956.[1958.] Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 9./ DONIZETTI: Lammermoori Lucia. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 8./ DONIZETTI: Lammermoori Lucia. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Zeneműkiadó ny. 11 p. /Opera füzetek 8./ DÖMÖTÖR TEKLA, D.t Leopold Schmidt: Masken in Mitteleuropa. [Ism.] Bp., [1957.] Akad.ny p./klny. a Filológiai Közlönyből./ DÖMÖTÖR TEKLA: Litterature and folklore. Problems of research in old Hungarian dramatic art.bp.,1957. Tankönyvkiadó, Akad. ny P. /Klny. az Annalee Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae,sectio Philologica-ból./ - 2o -

23 DÖMÖTÖR TEKLA: Ludus in cunabilis Christi. Bp.,195o.Szerző, Egyetemi ny. 5 p. /Klny. az Antiquitas Hungarica évf.-ból./ DÖMÖTÖR TEKLA: Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. Bp., 1957 [1958.] Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. az Ethnographiából./ A DRÁMA története. Bibliográfia, /összeáll.a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtárának tájékoztató-bibliográfiai szolgálata. Pálvölgyi Endre./ Bp., Tankönyvkiadó, Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 129 p. /Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára lo./ A DRÁMAIRODALOM elmaradásának leküzdéséről. Bp.,1952. Szikra, Franklin ny. 16 p. /Marxista ismeretek kiskönyvtára 157./ DUSSANE: Egy demokratikus szinház. Comédie Framjaise. Ford. Nagy Adorján. Bp.,1948. Színháztudományi Intézet, Radios ny.114 p. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola Könyvtára 5./ ECKHARDT, ALEXANDRE: Möllere.Extraits des cours de. Bp., [1948.] ühivorsité, Stachora soksz. l6o p. ECKHARDT, ALEXANDRE: Moliére II. Extraits des cours de. Bp., Université, Stachora soksz. 147 p. AZ EGYETEMI NYOMDA KIS TANULMÁNYAI. Bp., Egyetemi ny. Valéry, Paul: k lélek és a tánc. ELEK OSZKÁR: Agis tragédiája. 2.r. Bp., [1958.] Akad. kiadó, Akad. ny p. /Klny.: a Filológiai Közlönyből./

24 ÉLET ÉS TUDOMÁNY KISKÖNYVTÁR. Bp., Gondolat. Bán Róbert-Herczenik Miklós: A filmről a nézőnek. ELŐADÁSTÖRTÉNETI adalékok a Madách Színházban január 16.-án bemutatott Zsugori Moliére után,simái Kristóf-Döbrentei Gábor hajdani magyarítása nyomán,örkény István ujjáirásában szinre került előadásához. Bp.,1948. Színháztudományi Intézet, Radios ny. 19 p., 4 t. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola Könyvtára, 6./ /EMBER GYÖRGY:/ Nagrazsdennüj ordenom Krasznoj zvezdú hudozsesztvennüj anszambl» Vengerszkoj Narodnoj Armii. /Perevod: Takács Szonja./ Bp. t Voennoe Izdatel»sztvo. [48] p. L*ENSEMBLE Populaire de Chant et de Danse de l'etat Hongrois. - Das Ungarische Staatliche Volksansembla. /Réd. Vince Horváth./ Bp., Impr.Szikra.[12 ] lev. L*ENSEMBLE Populaire de Chant et de Danse de l»etat Hongrois. [Photographies.] /Publ. par l'institut des Relations Culturelles./ Lp., Impr. Szikra 23 t. ERDŐDY JÁNOS: Uj szinjátszás, új film. Bp., Népszava,Légrády Testvérek ny. 76 p. /Szocialista Könyvtár./ ERKEL FERENC: Bánk Bán./Dalmű./ [Operaismertető.J Bp.,1952. Zeneműkiadó, Egyet. ny. 11 p./opera füzetek [lo.]/ ERKEL FERENC: Hunyadi László. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 15 p. /Opera füzetek 11./

25 ERKEL FERENC ÉS BARTÓK BÉLA emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Bp., Akad. Kiadó, Akad. ny. 559 p.» 25 t. /Zenetudományi tanulmányok 2./ [EZERKILENCSZÁZÖTVEN] évi országos üzemi - városi kulturverseny. [Képanyag.] Bp., Kulturkapcsolatok Int.- SZOT*[Athenaeum ny.] 32 p., 29 t. AZ [EZERKILENCSZÁZÖTVENHÁROM] évi járási művészeti versenyen résztvevő népi tánc- és népi játékegyüttesek, népi költők, rigmusirók és mesemondók művészeti tanácsadója. /Szerk. a Népművészeti Intézet./ Bp., Müveit Nép, Egyet ny. 75 p. [EZERKILENCSZÁZÖTVSNHÁROM] 1953/54 évi járási művészeti versenyen résztvevő szavalók, színjátszó- és bábjáték együttesek művészeti tanácsadója. Bp., Müveit Nép, Egyetemi ny. 46 p. AZ[EZERKILENCSZÁZÖTVENHÁROM] évi járási művészeti versenyen résztvevő zenei együttesek, szólisták és rigmusbrigádok művészeti tanácsadója. /Szerk. a Népművészeti Intézet./ Bp., Müveit Nép, Egyet. ny. 58 p. FAJTH TIBOR: Giacomo Puccini. B p. t BibliOtheca, Kossuth ny. 454 p. 8 t. FALUS RÓBERT: Sophoklés. /Függelék: Bibliográfiai vázlat. Magyar Sophoklés-forditások és színpadi bemutatók. összeáll. Kozocsa Sándor, Radó György./ Bp., Müvelx Nép, Athenaeum ny. 187 p., 5 t. /A kultura mesterei./ FARAGÓ ÖDÖN: A magyar színészet országútján.korrajzok Bp., [ 1947.] Szerző, Otthon ny. 94 p. - 23

26 PEDOTOV, A.JA.: A bábszínházi paraván építése. /Pord. Hajós Imre-Szegő Iván. A függeléket összeáll.és rajzolta Bod László./ Bp. t Müveit Nép, Athenaeum ny. 42 p., 2 t. PEDOTOV, A.: A bábú anatómiája. Sz.V.Obrazcov Ali.Közp.Bábszínház muzeumának anyagából. A rajzokat V.Sz. Scserbac80v készítette. Bp., [l95o.] Népszava, Szikra ny. 52 p., 4 t. FENYVESSINÉ GÓHÉR ANNA: Katona József o. Ajánló bibliográfia, összeáll. -. a Kecskeméti Megyei Könyvtárban található müvekből. Kecsekmét, Bácsm. ny. 7 p. LE FILM de nature hongrois. /Les films d*istván Homoki Nagy et d'ágoston Kollányi./Bp., [1955.] Athenaeum ny. [8] lev. LE FILM Hongrois en images. Production: Entreprise d'etat Hongroise Production Cinématographique.Bp. [1952.] Athenaeum ny. [32] p. A FILM szerepe és jelentősége.bp., [1954.] MSZT.Vörös Csillag ny. 31 p. /MSZT. Alapfokú tanfolyam hallgatói részére 8./ FILMBARÁTOK KISKÖNYVTÁRA. [Bp., 1958.] Táncsics kiadó. Bajomi Lázár Endre:Csillagok a francia film egén. FILMDRAMATURGIAI tanulmányok./írták Bolsakov-Szimonov-Csirszkov B. stb./ Fordítás. Bp., [l95o.] Népművelési Minisztérium, Fortuna ny. soksz. 77 p. FILMIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE. Szakszervezetünk. [Bp.,] 194y. Népszava, Athenaeum ny. lo p

27 FILMJEGYZÉK. [Bp., 1959.] Mokép, Kossuth ny. 41 p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő játékfilmekről. Mokép. Bp.> Vörös Csillag ny. lo9 p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő játékfilmekről. /Mozgóképforgalmazási Vállaxat./ [Bp.,] Globus ny. Ill p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő rövidfilmekről. /Mozgóképforgalmazási Vállalat./ Bp., [1958.] Zrinyi ny. 134 p. A FILMMŰVÉSZET kérdései. Szerk. Jerjomin D.J. /Ford. Balogh Pál./ Bp., Müveit Nép, Franklin ny. 261 p. FILMMŰVÉSZET - FILMTECHNIKA. Bp., Népművelési Minisztérium. 1. Anoscsenko, N.D.: A modern filmtechnika alapjai Konopljov:A játékfilm-gyártás technológiája. A FILMMŰVÉSZET sajátossága. [Bp.,] [1958.] Színháztudományi- és Filmtudományi Intézet. Felsőokt.Jegyzeteli. soksz. 16,88 p. /Filmművészeti tanulmányok 1./ FILMMŰVÉSZETI évkönyv. Szerk. és kiadja Lajta Andor évf. Bp., [1946.] MAFIRT 447 p. FILMMŰVÉSZETI évkönyv. 3o.évf. Szerk.Lajta Andor. Bp.,1948. [1949.] Szerkesztő, Világosság ny. 413 p. FILMMŰVÉSZETI TANULMÁNYOK. Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet. 1. A filmművészet sajátossága. 2. Biró Yvette: A lo éves Talpalatnyi föld

28 FILMPROPAGANDISTA kézikönyv. Tömegszervezés. Bp., [1947.] Szikra ny. H p. FILMSZÍNHÁZAK. /Kidolg. É.M. Középülettervező V./ Bp.,1959. É.M. Dok. és Nyomtatványén. V. házi soksz.59 p.» 3 t. /Magyar Országos tervezési irányelvek. MOTI / FILMSZÍNHÁZAK ügyvitele. /Szerk. Kálmán Róbert./ 2.átd. és bőv.kiad. Bp., Közgazd. és Jogi Kiadó, Áll. ny. 227 p., 4 t, /Mozlmüvezetői és gépkezelői szaktanfolyam. / PILMTECHNIKA. /Szerk. Pozsonyi Gábor./ Bp., Műszaki Kiadó, Athenaeum ny. 378 p. FILMTECHNIKA - FILMGAZDASÁG. Bp., Filmtudományi Intézet. 1. Dékáoy Sándor: A filmvetítés korszerű irányai. 2. Kálmán Róbert-Peregi Gyula: A film és mozi Magyarországon. 3. A csehszlovák filmforgalmazás. FISCHER SÁNDOR: Beszédtechnika./A színpadi beszéd technikája./ Bp., 1955.Müveit Nép, Egyet.ny. 168 p., 2 t. FJODOROV, A.Sz. - GRIGORJEV, G.B.:A film az ember szolgálatéban. [Bp.,] 195o. Hungária, Merinxr ny. 64 p. FOGARASI BÉLÁNÉ: A kolhoz szinház. Bp., ÜJ M. Könyvkiadó, Független ny. 60 p. FÖLDES PÉTER: A konferálás. Bp., [é.n.] Népszava, Athenaeum ny. 28 p. /Kulturisjcola 3./ P&XSS GÁBOR: Szabadtéri szinpad. [Bp.,] Typopre88 t l4 p. /Művelt Nép melléklete./

29 FÜSTÖS BÉLA: Színpadi Jelzőberendezése*. A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -. Bp., Peisőokt. Jegyzeteli, soksz. 25 p. [GÁCS REZSŐ] RODOLFO - /RÉVÉSZ GY. ISTVÁN:/ Vigyázat! Csalok. [Bűvészkönyv.] Bp., Bibliotheca, Athenaeum ny. 244 p. GAL GYÖRGY *SÁlfDORt Csajkovszkij. Bp., [1953.] Müveit Nép, Szikra ny. 24 p. /Útmutató városi előadóknak 73./ GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi életregénye. Bp., Zeneműkiadó, Athenaeum ny. 318 p. GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi életregénye. 2.kiad. Bp.,1957. Zeneműkiadó, Kossuth ny, 363, [l] p. GÁL GYÖRGY SÁNDOR - SOMOGYI VILMOS: Operettek könyve. Az o- perett regényes története. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 43o, [l] p. GALAMB SÁNDOR: A magyar drámairodalom története. Bp., Magyar Színészek Szabad Szakszervezete, Antiqua ny. 9o p. /Színházi könyvtári./ GÁLOS REZSŐ: Bessenyei György életrajza. Bp., Közokt. Kiadó, Franklin ny. 425 p. 1 t. GÁLOS REZSŐ: Szentjóbi Szabó László. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 129 p. /Irodalomtörténeti tanulmányok 3./ GARA ZOLTÁN: Lakásmüvészet. [A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll.-. ] Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 67 p

30 GÁSPÁR MARGIT: Az operett. Bp., [1949.] Népszava, Athenaeum ny. 15 p. /Kulturiskola 5./ GELLÉRT LAJOS: Nyitott szemmel. Bp., Bibliotheca, E- gyetemi ny. 277, [3] p. GORCSAKOV, NYIKOLAJ: A színházi előadás rendezése.bp.,1954. [1955.] Magyar Szinház- ée Filmművészeti Szövetség, Jegyzetsok8z. 57 p. /Színházművészeti írások 3./ GORCSAKOV, N.: Sztanyiszlavszkij rendez. /Ford. Áchim András. /Bp.,1953. [1954.] Müveit Nép, Athenaeum ny. 567 p., 14 t. GORKIJ / / Bibliográfia életrajzi adatokkal és müveinek ismertetésével, /összeáll.köves Erzsébet./ Bp., Typopress soksz. 54 p. /A világirodalom klasszikusai. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bibliográfiai sorozata 2. / GORKIJ - CSEHOV: Levelek, cikkek, nyilatkozatok. /Sajtó alá rend.és jegyz. eil. N.J. Gitovics. Pord.: Gellért György./ Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 266 p. GÓTH SÁNDOR:Wenn Moliére ein Tagebuch geführt hätte... /Umgearb. und hrsg. von László Pödör. Ubertr. von Géza Engel./ Bp., Litteratura, Druck. Athenaeum. 2o4 p. GOUNOD, /CHARLES:/ Faust. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 12./ GOUNOD, /CHARLES:/ Faust.[Operaismertető,] Bp., [1957.] Zeneműkiadó, Zeneműkiadó Váll. ny. 12 p. /Opera füzetek 12./

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15. szám Staud Géza A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I Budapest, 1960 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15, szám. STAUB GÉZA Az első magyar színtársulat

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Kádár János könyvhagyatéka

Kádár János könyvhagyatéka Kádár János könyvhagyatéka dedikált könyvek listája Bányász Rezső (1931-) Századunk Amerikája : "Amerikai évszázad" / Bányász Rezső. Bp. : Zrínyi, 1986. 381 p., [16] t. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p. 369-380.

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 2014. ÁPRILIS 14-17. BÉRLETVÁLTÁS: 2014. ÁPRILIS 22. - JÚNIUS 30.

BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 2014. ÁPRILIS 14-17. BÉRLETVÁLTÁS: 2014. ÁPRILIS 22. - JÚNIUS 30. BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 0. ÁPRILIS -. BÉRLETVÁLTÁS: 0. ÁPRILIS. - JÚNIUS 0. előadásos sorozat PREMIER bemutató-bérlet, 0.. P. Mascagni: Parasztbecsület R. Leoncavallo: Bajazzók 0. 0. W. A. Mozart:

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A 2009. évben az alábbi műsorokat forgalmaztuk: Az örök Kalotaszeg Bartók-trilógia I. rész: Kincses Felvidék Bartók-trilógia II. rész: Labirintus

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta.

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta. 1/2011. (01.11.) EMT határozat hogy a Szentendre Város Önkormányzata által alapított Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó pályázat szakmai bizottságába

Részletesebben

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK

ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK ALAPÍTÁSI ENGEDÉLYT KAPOTT KÖNYVTÁRI KÉPZÉSI PROGRAMOK A képzés neve, engedélyének érvényessége Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés 2008. július 8. Európai Számítógép Kezelői Ismeretek (ECDL).

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Bérleti tájékoztató. Bérletújítás 2013. április 15-18. Bérletváltás 2013. április 22 - június 30.

Bérleti tájékoztató. Bérletújítás 2013. április 15-18. Bérletváltás 2013. április 22 - június 30. Bérleti tájékoztató Bérletújítás 0. április -. Bérletváltás 0. április - június 0. előadásos sorozat PREMIER bemutató-bérlet, 0.. G. Verdi: Falstaff 0.. Liszt Pártay: Aranyecset balett 0.. Selmeczi Gy.:

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete. az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2015. (III. 30.) önkormányzati rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2)

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa

az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Dr. Belyó Pál az Általános Vállalkozási Főiskola tanszékvezető tanára, 2009 és 2010 között a KSH elnöke a Káldor díj és a Fényes Elek díj tulajdonosa Bódiné Vajda Györgyi dr. a KSH Tájékoztatási főosztály,

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p.

*?*A múzeumok szervezeti és ügykezelési szabályzata. Budapest: Népművelési Minisztérium Múzeumi Főosztálya, 1954. 141 p. 2014. július 21. Törvények, Adattárak, címtárak Levéltári forrás Lexikonok Törvények *1929. XI. *1934. VIII. t.-c. *A vallás- és közoktatásügyi miniszter végrehajtó 9300/1935. III. számú rendelete *A vallás-

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1868 1955 Az intézmény névváltozásai: Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Magyar Művészetek Háza Programok

Magyar Művészetek Háza Programok "Deák Ovi Gyermekeiért " Juhász Rusai Éva Budapest Deák Ferenc u. 95. 1041 Tehetséggondozó műhely működtetésének 18289079-1-41 1 462 200 Ft 1 000 000 Ft "Gyermekeinkért- Sátoraljaújhely" Szamosvölgyi Péter

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr.

EREDMÉNYJELENTŐ ÍV. Osztály: Erőlista szám. Erőlista szám. Min. Értékszám Név. Tábla. Értékszám Min. 0 Kulcsár Tamás. 0 dr. I. Csoport: Lilienthal Forduló: 7 Dátum: yyyy. d. Vízügy II Fabulon Név Érték Min. Min. Érték Név Kulcsár Tamás 29 2 2354 Gelle István dr. Ritter Gábor 288 6 2 2 227 Téglás Balázs,5 Csapó Zoltán 23 FM

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8.

84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8. 84. Ünnepi Könyvhét és 12. Gyermekkönyvnapok Miskolc, 2013. június 5 június 8. Június 3., hétfő 17.00 Egy művészcsalád a miskolci irodalom- és művészetkedvelők körében Találkozó Mezey Katalin, Oláh János

Részletesebben

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T

K I V O N A T. Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből H A T Á R O Z A T K I V O N A T Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlés 2014. június 13-i, rendes, nyílt ülésének jegyzőkönyvéből 176/2014. (06. 13.) Kgy.h. Tárgy: Döntés energetikai célú felújításokhoz, magánszemélyeknek

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni

Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány Fittségi felmérés 2011. június 3. Budapest, Margitszigeti Atlétikai Centrum III. korcsoport fiú egyéni III. korcsoport fiú egyéni összetett - 30 m 1. Jónás Máté 1998-10-23 Miskolc, Szilágyi Dezső Általános Iskola 4.80 2. Tóth Ádám 1998-07-24 Püspökladány, Petőfi Sándor Általános Iskola 4.81 3. Tricskó Patrik

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

V. 2010. 7. 330 222 108 3/2010. EMT.

V. 2010. 7. 330 222 108 3/2010. EMT. 1/2010. EMT. számú határozat Az EMT elfogadja a 2010. évi Költségvetési Törvény 7. számú mellékletében szereplő források felosztására és a színház szakmai és táncművészeti szakmai kuratórium tagjaira tett

Részletesebben

Hármascsapat országos bajnokság

Hármascsapat országos bajnokság 40 km - ABSZOLÚT 1 1 NAGY ZOLTÁN RÓKA TIBOR ZSUPOS SÁNDOR 2 2 Révész Gábor Nagy András Szabó Lajos 1 3 NAGY GYULA HAJDÚ BARNA MAGAS DÁVID 2 4 Hacsi Ákos Balázs Attila Szűcs Richárd 3 5 Árva Mihály Petró

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

a Képviselő-testülethez

a Képviselő-testülethez FÖLDESI KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: 2915-2/2014. 12. E LŐTERJESZTÉS

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny

Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny 1 / 5 201031. 14:34 Alsó tagozatos Nyelvtan-Helyesírás verseny Iskola Tanuló neve Osztály Felkészítő tanár neve Kategória Pontszám Helyezés Megjegyzés 1 Városligeti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények

Szegedi magasszálló keringő. Verseny eredmények Szegedi magasszálló keringő Verseny eredmények 2011 Öreg e. i. db. p. 1.b. Nagy János V-271 7ó.00p 22db 1080st. 2. Budai János V-271 5ó.33p 23db 839st. 3. Vas Mihály V-39 4ó.35p 24db 685st. 4. Rostás Gyula

Részletesebben

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI

A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI A FELSÔ TAGOZATOS TANULMÁNYI VERSENYEK EREDMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Országos Kazinczy verseny Balatonboglár 3. helyezett Madácsi Réka 8.b Országos Kossuth Lajos szónokverseny 3. helyezett Sipos

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605

Szakmai beszámoló. Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz. Pályázati azonosító: 204110/00605 Szakmai beszámoló Szakkönyvtár állományának gyarapítására c. pályázathoz Pályázati azonosító: 204110/00605 A pályázat elnyerésével sikerült a könyvtári állományunkat bővíteni, ez annál is inkább örvendetes,

Részletesebben

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók

Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók Az V. Ábrahám Örzse Emlékverseny döntőjébe bejutott tanulók I. kategória: 3 fő sorszám név pontszám iskola felkészítő tanár 1 Fenyődi Anna Sophie 76 Móricz Zsigmond Református Kollégium, Gimnázium, Szakközépiskola,

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.

8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek. 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10. Járás/Tankerület székhelye: Várpalota 8.1. Település teljes közigazgatási területére vonatkozó felvételi körzetek Település Ősi Kötelező felvételt biztosító iskola 037125 - Ősi Általános Iskola 8161 Ősi,

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013

MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 MVMSZ tagok nyilvántartása 2013 Jogelőd neve Szervezet neve, székhelye Képviselő Csatlakozás időpontja 1. Bács-Kiskun megye Bács-Kiskun Megyei ok Katona József 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. Türr István

Részletesebben

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4.

III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3-4. Szemelvények az előadáskivonatokból III. Országos TDK Szakkonferencia Debrecen, 1958. május 3. - 4. A kongresszus résztvevőinek egy csoportja

Részletesebben

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24,

Budapesti Diákolimpia Döntő IV. korcsoport fiú eredmények Budapest, május , , , , :24, IV. korcsoport FIÚ EGYÉNI végeredmény Hely Név Szév 100 m p Távol p Kislabda p Súly p 800 m p Összpont 1. Zuigéber Ákos 2002 IV. Bene Ferenc Általános 12,22 209 5,28 164 61,79 177 10,41 139 02:22,59 187

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter

EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY. 7 30,60 Szalai Ádám Halasi TK 8 29,40 Kardos Levente KSI-SE Pirók Tamás Mészáros Csaba, Komlós László, Tóth Péter gyermek fiú EGYÉNI ÖSSZETETT EREDMÉNY Helyezés Pontszám Csapat Edző 1 34,25 Magvasi Marcell BHSE Reszeli Tamás 2 33,75 Gollob Ádám BHSE Reszeli Tamás 3 33,05 Vizlendvai Máté Hevesi DSE Nagykanizsa Vizlendvai

Részletesebben

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2

OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 Ingyenes használat OM Intézmény neve Intézmény címe Jogcím Helyrajzi szám m2 028948 028949 Bársony-Hunyadi Általános Iskola 3531 Miskolc, Bársony J. u. 27/a. ingyenes használat 22336/61 8551 13. sz. Hunyadi

Részletesebben

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

II. Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton Nem/Kategória: Férfi 12-19 éves 1 420 SZENTPÉTERI Csaba 1998 00:27:26 00:26:54 Nagykőrös 4 4 3:49 min/km +00:00:00 2 225 SZILÁGYI Gergő 2000 00:31:18 00:30:40 Tiszakécske 10 9 4:21 min/km +00:03:45 3 310

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA

A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA A HAZATÉRŐ FARKAS GYULA írások, dokumentumok a kitagadott irodalomtudós életéről és műveiről Szerkesztette Futaky István Kesztyűs Tibor Universitas Könyvkiadó Budapest, 2003 AAT3- U. UNIV.- I BIBLIOTHEK

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Bálint István, nyugalmazott újságíró, Magyar Szó, publicista, Belovai József, nyugalmazott történelemtanár, Szeged,, Nagybecskerek Beretka Katinka, okleveles jogász,

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

Pedagógusok képesítése

Pedagógusok képesítése Pedagógusok képesítése Az intézmény neve: Benedek Elek Általános Iskola S.sz. Név Munkakör 1. Antal Istvánné 2. Balázsiné Jaczkó Márta Alkalmazási jogviszony (közalkalmazott idejű jogviszonyban, határozott

Részletesebben

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve

2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve 2010. évi Budapesti Egyetemi Atlétikai Bajnokság jegyzőkönyve Időpont: 2010. április 24. Helyszín: BEAC- XI. Ker. Bogdánffy u. 10 Rendező: ELTE ADSK Résztvevő intézmények: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben