MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Budapest, SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

2

3 S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA JT,. U.LÜ- TUDOUÁHYI iwí ti r KONÍVÍÁRA B u d a p e st t I960 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MUZEUM

4 J U x : A szerkesztésért és kiadásért felelős A Színháztudományi Intézet Igazgatója Megrendelve: i960. IV. 22. Példányszám : 300 Készült Rotaprint eljárással az MSZ Á és MSZ Á szabványok szerint SJ5 (A/5) ív terjedelemben ábrával FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT, BUDAPEST

5 Bevezetés A "Magyar szinészeti szakkönyvek bibliográfiája o" cimü kiadványunk felöleli a felszabadulás után önálló kötetben megjelent elméleti munkákat i960 december végéig. Nemcsak a drámairodalomra és a szinházra vonatkozó müvek kaptak benne helyet, hanem a zenés szinpadi irodalom /opera, operett/, a bábjáték, a tánc és a film körébe vágó elméleti munkák is. Nem vettük fel a nagy számban megjelent műsorfüzeteket, valamint a színmüvek szövegkiadványait sem. Balassi Bálint Szép magyar komédiájának szövegkiadása és a Régi magyar vígjátékok gyűjteménye terjedelmes és fontos irodalomtörténeti adatokat tartalmazó előszava és jegyzetanyaga miatt keríilt a cimfelsorolásba. Forrásként felhasználtunk minden eddig megjelent bibliográfiát, elsősorban Kozocsa Sándor 1945 utáni bibliográfiáit, továbbá a Magyar Nemzeti Bibliográfiát, az Országos Sséchényi Könyvtár és a Színháztudományi Intézet könyvtárának katalógusait. Az anyagot a szerzők betűrendjében rendeztük és a tájékozódást tárgymutatóval igyekeztünk megkönnyíteni

6

7 ABALKIN, N.: Sztaniszlavszkij rendszere és a szovjet színház. /Ford.:Áchim András./ Bp., Müveit Nép, Athenaeum nyomda 265 p. AJÁNLOTT színdarabok és műsorok jegyzéke. 1. Bp., Budapest írod. Int., Szfv. Házi ny. 43 p. [l949.] ALBERT GÁBOR, D. SZEMZŐ PIROSKA ÉS VIZKELETY ANDRÁS: Schiller Magyarországon, összeáll. -..A bevezető tanulmányt irta Turóczi-Trostler József. Bp.,1959. Országos Széchényi Könyvtár, Győr-Sopronmegyei ny. Győr. 277 p., 14 t. /Uj bibliográfiai füzetek 3./ ALEXANDROV, G.V.: Polgári film a reakció szolgálatában. /Ford. Dr.János György./ Bp., Szikra, Világosság ny. 55 p. /Marxista ismeretek kiskönyvtára 21./ AZ ÁLLAMI Faluszinház Déryné Szinház öt éve aug Jul. 31. [Bp.,] Egyet. ny. 16 p. AZ ÁLLAMI Operaház tagjainak zártkörű képzőművészeti kiállítása a szinház klubhelyiségében május Bp., Szikra ny. 8 p. ÁLLAMI szinházak szervezeti, szolgálati, fegyelmi szabályzata és törvénykönyve. Bp., 1^45. Hollóssy ny. 114 p

8 ALPERSZ, B.V.: A szovjet színház fejlődése. Bp.,1949. Szikra, Hungária ny. 49 p# /Marxista ismeretek kiskönyvtára 8./ ANDRÁS LÁSZLÓ: A Jágó-kérdés. Bp., Akad. kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ ANDREJEV, BORISZ FJODOROVICS, a Szovjetunió Sztálin-dijas népművésze. [Bp., 1952.] MSZT. 14 p. /A szovjet film mesterei./ ANGOL színházművészeti kiállítás Budapest 1948.Tájékoztató. [Bp., 1948.J The British Council, Haás Pál ny. [I6]p. ANOSCSENKO, N.D.: A modern filmtechnika alapjai. Bp., Népmüv. Min. Jegyzetsoksz. I06 p. /FilmmÜvészet- Filmtechnika 1./ ANTAL LAJOS: Othello-vázlatoJc. Bp., [1958.] Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ ARDÓ MÁRIA: A Tanácsköztársaság színházi élete a sajtó tükrében. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Múzeum, Felsőokt. jegyzeteli.soksz. 72 p. /Színháztörténeti Füzetek 27./ ASCHER OSZKÁR: A versmondás művészete és a színpadi beszéd. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. lo7 p. ASCHER OSZKÁR: A versmondás művészete és a színpadi beszéd. 2. jav. és bőv.kiad. Bp., MUvelt Nép, Egyetemi ny. 131 p

9 ASZAFJEV, /BORISZ/: Párie lángjai. - Bahcsiszeráji szökőkút. [Balettismertető.] Bp. f Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 1./ A BÁBJÁTÉK múltja és Jelene. Bp., ^KM. [Translatyp soksz.] 15 lev. /Beszélő képek. Szabadművelődési vetitettképes előadások. J. sorozat. Művészet 2./ BÁBJÁTÉKOSOK KISKÖNYVTÁRA. Bp., Népművészeti Intézet. Szokolay Béla: A tipus bábfejek használata. A BÁBJÁTSZÁS Magyarországon. /Szerk. a Népművészeti Intézet. Szilágyi Dezső./ Bp., Müveit Nép, E- gyeteml ny. 163 p., lo t. A BÁBJÁTSZÁS technikája. Az egészségügyi bábdarabokat játsző csoportok részére. [Bp., 1952.] Egészs. Min., Athenaeum ny. 12 p. A BÁBKÉSZÍTÉS technikája. 1-2*rész. Bp., VKM. Felvinczi-Korbácska soksz. 15 lev. /Beszélő képek. J. 3-4./ BÁCSMBCYEI FÜZETEK. Kecskemét, Bács-Kiskunmegyei ny. 1. Orosz László: Katona József. BAJOMI LÁZÁR ENDRE: Csillagok a francia film egén. [Bp., 1958.] Táncsics kiadó, Athenaeum ny. 64 p. /Filmbarátok Kiskönyvtára./ BAJOR GIZI. Szerk. Vajda Miklós. Escher Károly fényképei. /A szereplistát összeáll. Stnud Géza./ Bp., Magvető, Kossuth ny. 217 p. [A címlapon Escher Károly és Vajda Miklós társszerzőkként.] - 7 -

10 BAKOS JÓZSEF - KERÉNYI GYÖRGY:Útmutató a népi énekes táncos gyermekjátékok gyűjtéséhez. Bp.,1953. Müveit Nép, Szikra ny. 24 p. /BALASSA IMRE:/ D'Albert: A hegyek alján. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 14 p. /BALASSA IMRE:/ Britten: Peter Grimes. [Operaismertető.] /Forrásművek alapján irta -. Sajtó alá rend. Pogány Károly. / Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.] Révai ny. 15 p. /BALASSA IMRE:/ Csongor és Tünde. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház, Bp., Révai ny. 18 p. /BALASSA IMRE:/ Erkel Ferenc: Bánk bán. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. [Bp., 1958.] Révai ny. 32 P. /BALASSA IMRE:/ Gluck:Orfeusz. [Operaismertető.] Bp. [1957.] M.Áll. Operaház, Révai ny. 4o p. /BALASSA IMRE:/ Hacsaturján:Gajane. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., Révai ny. 12 p. /BALASSA IMRE:/ Hajdú Mihály: Kádár Kata. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., Révai ny. 13 p. /BALASSA IMRE:/ Kenessey Jenő: Bihari nótája. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 18 p. /EALASSA IMRE:/ Mozart: Don Juan. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1956.] Révai ny. 38 p

11 /BALASSA IMRE:/ Mozart: A varázsfuvola. [Operaismertető.J Bp., [1956.] Magyar Áll. Operaház, Szikra ny. 35 P< /BALASSA IMRE:/ Offenbach:Hoffmann meséi. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp.»[1957.] Révai ny. 39 p. /BALASSA IMRE:/ Poldini: Farsangi lakodalom. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel bzinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 3o p. /BALASSA IMRE:/ Puccini: Turandot. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.J Révai ny. 42 p. /BALASSA IMRE:/ Strauss Richard: Salome. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.] Révai ny. 3o P. /BALASSA IMRE:/ Szuchon: örvény. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel Szinháza. Bp., Révai ny. 12 p., 2 t. /BALASSA IMRE:/ Verdi:Falstaff.[Operaismertető.][Bp.,1956.] M. Áll. Operaház, Szikra ny. 3o p. /BALASSA IMRE:/ Wagner Richard: Tristan és Izolda. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., [1959.] Révai ny. 26 p. BALASSA IMRE ÉS GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi: Otelló. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Egyet. ny. 28 p. /Opera füzetek / BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Operák könyve. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p

12 BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDORjOperák könyve 2.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve.3.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 4.bőv.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 548 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 5.bőv.kiad. Bp., Zenanükiadó, Vörös Csillag ny. 52o p., 8 t. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve, é.bőv.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 52o p., 8 t. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve 7.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 518 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 8.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Zeneműkiadó ny. 518 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operakalauz.Zenepéldákkal. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 9o7 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operakalauz.Zenepéldákkal. [Uj Kiad.] Bp., [1957.] Zeneműkiadó, Révai ny. 863 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Operakalauz.Zenepéldákkal. Uj kiad. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 863 P

13 BALÁZS,BÉLA: Estetica del film./der Geist des Films./Trad. t pref. di Umberto Barbaro. Roma, Ed. di Cultura Sociale. XIII, 219 p. /Orientamenti 3./ BALÁZS, BÉLA: Film. Vyvoj a podetata nového uraenia. [Filmkultúra.] /Preloz. z nemeckého Stefan Horváth. Doslov a poznamky Julius Pasteka./ Bratislava, Slov. Vyd. Krásnej Lit. 381 p., 9 t. BALÁZS BÉLA: Filmesztétikai gondolatok. Bp., Radice ny. 26 p. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola könyvtára 7./ BALÁZS BÉLA: Filmkultura./A filmművészet filozófiája./ Bp., Szikra, Arany János ny. 255 p. BALÁZS, BÉLA: II film. Evoluzione ed essenza di un'arte nuova. /Der Film.Werden und Wesen einer neuen Kunst. Trad, di Fernaldo di Giammatteo./ [Torino.] Einaudi. 345 p., 15 t. /Saggi 159./ BALÁZS, BÉLA: II film. Evoluzione ed essenza di un'arte nuova. /Der Film.Werden und Wesen einer neuen Kunst. Trad, di Fernaldo di Giammatteo./ 2.ed. [Torino,] Einaudi. 345 p., 15 t. BALÁZS BÉLA: A látható ember. -. A film szelleme. /Bev. és az életrajzot Írták Kertész Pál és Péreii Gabriella./ Bp., Bibliotheca, Kossuth ny. 216 p., 18 t. BAH RÓBBRT - HERCZENIK MIKLÓS: A filmről a nézőnek. Bp., Gondolat, Egyetemi ny. 223, [l] p., 2o t. /Élet és Tudomány Kisicönyvtár./

14 BÁN RÓBERT - PALÁSTHY GYÖRGY: Felvétel! Indíts! Amíg egy film elkészül. Bp., Móra Kiadó, Athenaeum ny. 276 p., 14 t. BARABÁS TIBOR: Mozart párisi utazása. [Bp.,] Kiadó, Athenaeum ny. 294 p Kossuth BARANOV, A. - SCHNEIDEREIT, OTTÓ: Az operett vitáiból. Bp., Magyar Színház- és Filmművészeti Szcvetaág, Jegyzetsoksz. 28 p. BARÁT ENDRE - LÉVAY ENDRE: Caruso csodálatos élete. Regényes életrajz. Bp., Bibliotheca, Terv ny. 216, [2] p.', 8 t. BÁRDI ÖDÖN: A régi Vígszínház. [Visszaemlékezések,] Bp., Táncsics Kiadó, Athenaeum ny. 233 p., 9 t. BÁRDI ÖDÖN: Thália mosolya. Színházi anekdóták. Bp., Bibliotheca, Athenaeum ny. 288 p., lt. BARNA ISTVÁN: Erkel Ferenc első operái az egykori sajtó tükrében. Bp., Akad. kiadó, Akad. ny p., 3 t. /Klny. a Zenetudományi tanulmányok 2. kötetéből./ BARNA ISTVÁN: Erkel nagy müvei és a kritika.bp.,1955.[1956.] Akad. Kiadó, Akad. ny o p. /Klny.: A Zenetudományi tanul icnyok 4. kötetéből./ BÁRSONY IMRE: Ibsen drámái Magyarországon, l.r. Bp., [1957.] Akad. ny. 5o9-52o p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./

15 BÁRSONY IMRE: Ibsen drámái Magyarországon 2.rész. Bp.,1957. Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ BARTÓK BÉLA: A kékszakállú herceg vára. Balázs Béla szövegkönyvével. -. A fából faragott királyfi. - A csodálatos mandarin. [Operaismertetők.] /Bev. Baiassa Imre, Gál György Sándor, Sajtó alá rend. Pogány Károly./ Bp., M. Áll. Operauáz, Révai ny. 32 p., 4 t. BEETHOVEN, /LUDWIG VAN:/ Fidelio. [Operaismertető.] Zeneműkiadó, Szikra ny. lo p. /Opera-füzetek 2./ BENEDEK MARCELL: Shakespeare. /A Függeléket kéazitette és az illusztrációkat összeállította Staud Géza./ Bp., [1958.] Bibliotheca, Athenaeum ny.415, [1] P., 17 t. BERCSÉNYI TIBOR: Diszlettan. A színháza* szakmai továbbképző tanfolyamára. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 156 p. BERCSÉNYI TIBOR: Diszlettörténet. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. - Bp.,1953. Felsőokt. Jegyzetej.1. soksz. 42 p. BERCZELI A.KÁROLYNÉ: A Népszínház műsora. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Muzeum, Tört. Lfluzeum házi soksz. 61 p. /Színháztörténeti füzetek 2o./ /BERCZIK ÁRPÁD/: Raimund pályakezdése hazánkban./részlet egy monográfiából./szeged, Szegedi ny p. /Klny.: Az Acta Universitatis Szegediensis Sectio Litterariából./ /Irodalomtörténeti dolgozatok 6./

16 BERLJAND, J.Sz.: Mozart. /Ford. Kardosa Tilda, Sulton Ina./ Bp., [1954.] Müveit Nép, Egyet, ny. 83 p. /A kultura mesterei./ BERTY IMRE: Korszerű szines film eljárások. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli. soksz. 124 p. /Mérnöki Továbbképző Int évi előadássorozatából 2252./ BETLEHEMKÉSZITÉS. Kiadja az Úttörő Mozgalom Országos Központja, Bp., [1948.] Szikra ny. [16] p. BIBLIOTHECA DELL»ACCADEMIA D*UNGHERIA IN ROMA. Roma, Accademia d»ungheria in Roma. 12, Nagy, Arturo: Due marionette di argomento Ungherese. BIRÓ YVETTE: Stroheim Erich von. /Kiad, a Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, /Bp,, [1957.] Egyet.ny. [16]P. BIRÓ YVETTE: A lo éves Talpalatnyi föld. /Szabó Pál Lakodalom, keresztelő, bölcső c. trilógiájának filmváltozata Dallos Sándor forgatókönyvének felhasználásával,/ Bp,, 1958,[1959,] Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Egyet. ny. 55 p. /Filmművészeti tanulmányok 2./ BIZET, /GEORGES:/ Carmen. [Operaismertető.] Bp., 1953, Zeneműkiadó, Szikra ny, 7 p. /Opera füzetek 3,/ BLASIS, CARLO: A tánc művészete. Ford. Gara György. Kiad. a M. ill. Operaház DISZ Bizottsága. Bp., Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz.113 p

17 BOD LÁSZLÓ: A bábfej és Jelmez. [Bp.,] Müveit Nép, Athenaeum ny. 35 p., 8 t. BOD LÁSZLÓ: A bábjáték könyve. Bp.,1949. [l95o.] MNDSZ,Glóbus ny. 69 p. BODROSSY FÉLIX: A plasztikus film. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 55 p. /Természettudományi Kiskönyvtár : 99./ BOGBÁR ELEK: A szavalás, színjátszás és rendezés művészete. Márton Lajos rajzaival. Bp.,1947. Korda r.t. kiad. Korda ny. 224 p. BÓNIS FERENC: Erkel Ferenc. Bp., Müveit Nép, Egyet, ny. 23 p. /Útmutató városi előadóknak 79./ BÓNIS FERBBC: Erkel Ferenc. Bp., [1955.] Egyet. ny. 26 p. /Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói száirára 157./ BÓNIS FERENC: Magyar táncgyűjtemény az 192o-as évekből.bp., Akad.Kiadó, Akad.ny p., 8 t./klny. a Kodály-emlékkönyvbÓl./ BOROGYIN: Igor herceg. [Operaismertető.J Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 12 p. /Opera füzetek [4.] / BOROS MAGDA: Filmkidolgozás üzemi ellenőrzése. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 22 p. /Mérnöki Továbbképző Intézet évi előadássorozatából 2686./

18 BOTH BÉLA: Színház és társadalom. Bp., Szikra ny. 12 p./szemináriumi füzetek kulturvezetők számára 5./ BOZÓ GYULA: Ábrázoló mértan. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -. Bp. t Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 42 p. BOZÓ GYULA: Butorstilusok. A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll.-.bp.,1953. Pelsőokt.Jegyzeteli. soksz. lo5 p. BOZÓ GYULA: Mértan. /Geometria./ A színházait szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -.Bp.,1955. Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 62 p. BRATISLAVA. Nemzeti Színház. Tájékoztató a bratislavai Nemzeti Szinház április 8-11 közötti budapesti vendégszereplése alkalmából. Bp., Athenaeum ny. 24 p. BRÜCKNER JÁNOS: Hangos filmvetítés. Bp., Szikra ny. 216 p. /Népszava Műszaki Könyvtára./ A BUDAPESTI Magyar Nemzeti Szinház köszönti a világ békeszerető ifjúságát. Bp., Hungária ny. 3o p. BULLETIN d»informations sur les Evénements Théátraux Hongrois en Bp., Institut des Sciences du Theatre. Fővárosi Ny. Váll. 72 lev. CATALOGUE des films de la cinémathéque hongroise. Bp.,1956. Magyar Állami Filmarchivum,házi soksz. 67, [1] p. CATALOGUE des films de la cinémathéque hongroise. Institut des Sciences du Théatre et du Film. Bp., [1958.] M. Nemz. Muz. Tört. Muz. házisoksz. 95 p

19 CENNER MIHÁLY: Jászai Mari. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet.Országos Színháztörténeti Muzeum. Nemz.Muz. Soksz.16 p. /Színháztörténeti füzetek 6./ CENNER MIHÁLY: A magyar szinház története. Bp.,1954. Egyet. ny. 3o p. /Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára 54./ CENNER MIHÁLY: Prielle Kornélia. /Emlékbeszéd és adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Muzeum,Tört.Muz. Soksz. 34 p. /Színháztörténeti füzetek 2./ CIKKGYŰJTEMÉNY a zenés színházak művészi kérdéseiről. Magyar Szinház- és Filmművészeti Szövetség. Bp., Jegyzetsoksz. 49 p. LE CONCOURS culturel des usines et des villes de l'année [Photographies.] Bp., Inst, des Relations Cult. -. Conseil Central des Syndicate Hongr., Iúipr. Athenaeum. [32] p. COSMA, VIOREL - LAKATOS ISTVÁN: Erkel Ferenc élete és munkássága, mint összekötő kapocs a magyar és román zenekultura között. Bp., Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Zenetudományi Tanulmányok II. kötetéből./ CSAJKOVSZKIJ: Anyegin. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 12 p. /Opera füzetek 5./ CSAJKOVSZKIJ: Diótörő. -. Hattyúk tava. [Balettismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikre ny. 15 p. /Opeya füzetek 6./ ] 5 -- Í?

20 CSAPATGÁRDISTA KISKÖNYVTÁR. Bp., Ifjúsági Kiadó. 22. Kárpáti György: A bábjáték titkai. CSATHÓ KÁLMÁN: Ilyeneknek láttam őket. Régi nemzeti színházi arcképalbum. Bp., Magvető, Kossuth ny. 328, [3] p., 52 t. CSEHOV, A.P. Ajánló könyvismertetések a szépirodalom tanulmányozásához, összeáll, az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai Osztálya. Bp., 1954.OSZK, Vörös Csillag ny. 16 p. /A mi Íróink 3./ CSSíOV /186o-19o4/. Bibliográfia életrajzi adatokkal és muveinek értékelésével. /Szerk.Tiszay Andor./ Kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp.,1953.[1954.] Typopress ny. 28 p. /A világirodalom klasszikusai 1./ CSEHOV, ANTON PAVLOVICS halálának 5o éves évfordulójára. [Bp.,]1954. Magyar-Szovjet Társaság, házi soksz. 18 p. CSERÉS MIKLÓS: Láthatatlan szinháe. A rádiójáték dramaturgiája. Bp., Légrády ny. 91 p. /Parnasszus Könyvtár 9./ CSERKASZOV: Egy szovjet színész feljegyzései. Bp., 1951.Müveit Nép, Athenaeum ny. 117 p., 8 t. CSILLAG ILONA - HEGEDŰS GÉZA: A magyar dramaturgia haladó hagyományai, összeállította /Bev. Háy Gyula./ Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 388 p. DALLOS GYÖRGY: Anton Pavlovics Csehov. Bp., Egyet.ny. 31 p./útmutató a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói részére 89./

21 DÁNIEL ANNA: Ibsen. /Kozocsa Sándor-Radó György: Ibsen Magyarországon. Bibliográfiai vázlat./ Bp., MUvelt Nép, Egyet.ny. 18o p., 1 t./a kultura mesterei./ DEBRECENI PÁL: Szatirikus ábrázolás a szovjet és a mai magyar drámairodalomban. Bp., Akad. Kiadó, A- kad. ny o p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ DÉKÁlíY SÁNDOR: A filmvetítés korszerű irányai. Bp., Filmtudományi Intézet, Felsőokt.Jegyzeteli.soksz. 322 p. /Filmtechnika-Filmgazdaság 1./ DÉKÁNY SÁNDOR: Plasztikus film-panoráma film. Bp.,1955.Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 132 p. /Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3415./ DELIBES: Coppélia. [Balettismertető.] Bp., [1953.] Zeneműkiadó, Révai ny. 8 p. /Opera füzetek 39./ DELIBES: Lakmé. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Operafüzetek 7./ DEMETER IMRE: Rivalda. Herman Lipót rajzaival. [Bp.,] Szépirodalmi Kiadó, Egyetemi ny. 3o7, [3] p. /DÉNES TIBOR:/ Sztaniszlavszkij. Művészet és igazság. [Bp., 1949.] Szerző, Faragó ny. Kispest, 14, [2] p. DÉRYNÉ /SZÉPPATAKI RÓZA/ emlékezései. /Jegyz. és sajtó alá rend. Réz Pál./ 1-2.k. Bp., Szépirod.Kiadó, Szikra ny. 622, [2]j 494, [4] p., 22 t. /Magyar Századok./

22 DISSERTATIONS FACULTATIS PHILOSOPHICAE. Budapest.Bp.,1948. Bölcsészeti Kar. lo. Tési Edits Plautus Magyarországon. DOBOKI LAJOS. Diszletfestés. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 49 p. DOKUMENTUMFILMJEGYZÉK./Mozgóképforgalmi Vállalat./Bp.,1954. Vörös Csillag ny. 127 p. DONIZETTI: Don Pasquale. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 9./ DONIZETTI: Don Pasquale. [Operaismertető.] Bp.,1956.[1958.] Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 9./ DONIZETTI: Lammermoori Lucia. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 8./ DONIZETTI: Lammermoori Lucia. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Zeneműkiadó ny. 11 p. /Opera füzetek 8./ DÖMÖTÖR TEKLA, D.t Leopold Schmidt: Masken in Mitteleuropa. [Ism.] Bp., [1957.] Akad.ny p./klny. a Filológiai Közlönyből./ DÖMÖTÖR TEKLA: Litterature and folklore. Problems of research in old Hungarian dramatic art.bp.,1957. Tankönyvkiadó, Akad. ny P. /Klny. az Annalee Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae,sectio Philologica-ból./ - 2o -

23 DÖMÖTÖR TEKLA: Ludus in cunabilis Christi. Bp.,195o.Szerző, Egyetemi ny. 5 p. /Klny. az Antiquitas Hungarica évf.-ból./ DÖMÖTÖR TEKLA: Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. Bp., 1957 [1958.] Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. az Ethnographiából./ A DRÁMA története. Bibliográfia, /összeáll.a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtárának tájékoztató-bibliográfiai szolgálata. Pálvölgyi Endre./ Bp., Tankönyvkiadó, Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 129 p. /Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára lo./ A DRÁMAIRODALOM elmaradásának leküzdéséről. Bp.,1952. Szikra, Franklin ny. 16 p. /Marxista ismeretek kiskönyvtára 157./ DUSSANE: Egy demokratikus szinház. Comédie Framjaise. Ford. Nagy Adorján. Bp.,1948. Színháztudományi Intézet, Radios ny.114 p. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola Könyvtára 5./ ECKHARDT, ALEXANDRE: Möllere.Extraits des cours de. Bp., [1948.] ühivorsité, Stachora soksz. l6o p. ECKHARDT, ALEXANDRE: Moliére II. Extraits des cours de. Bp., Université, Stachora soksz. 147 p. AZ EGYETEMI NYOMDA KIS TANULMÁNYAI. Bp., Egyetemi ny. Valéry, Paul: k lélek és a tánc. ELEK OSZKÁR: Agis tragédiája. 2.r. Bp., [1958.] Akad. kiadó, Akad. ny p. /Klny.: a Filológiai Közlönyből./

24 ÉLET ÉS TUDOMÁNY KISKÖNYVTÁR. Bp., Gondolat. Bán Róbert-Herczenik Miklós: A filmről a nézőnek. ELŐADÁSTÖRTÉNETI adalékok a Madách Színházban január 16.-án bemutatott Zsugori Moliére után,simái Kristóf-Döbrentei Gábor hajdani magyarítása nyomán,örkény István ujjáirásában szinre került előadásához. Bp.,1948. Színháztudományi Intézet, Radios ny. 19 p., 4 t. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola Könyvtára, 6./ /EMBER GYÖRGY:/ Nagrazsdennüj ordenom Krasznoj zvezdú hudozsesztvennüj anszambl» Vengerszkoj Narodnoj Armii. /Perevod: Takács Szonja./ Bp. t Voennoe Izdatel»sztvo. [48] p. L*ENSEMBLE Populaire de Chant et de Danse de l'etat Hongrois. - Das Ungarische Staatliche Volksansembla. /Réd. Vince Horváth./ Bp., Impr.Szikra.[12 ] lev. L*ENSEMBLE Populaire de Chant et de Danse de l»etat Hongrois. [Photographies.] /Publ. par l'institut des Relations Culturelles./ Lp., Impr. Szikra 23 t. ERDŐDY JÁNOS: Uj szinjátszás, új film. Bp., Népszava,Légrády Testvérek ny. 76 p. /Szocialista Könyvtár./ ERKEL FERENC: Bánk Bán./Dalmű./ [Operaismertető.J Bp.,1952. Zeneműkiadó, Egyet. ny. 11 p./opera füzetek [lo.]/ ERKEL FERENC: Hunyadi László. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 15 p. /Opera füzetek 11./

25 ERKEL FERENC ÉS BARTÓK BÉLA emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Bp., Akad. Kiadó, Akad. ny. 559 p.» 25 t. /Zenetudományi tanulmányok 2./ [EZERKILENCSZÁZÖTVEN] évi országos üzemi - városi kulturverseny. [Képanyag.] Bp., Kulturkapcsolatok Int.- SZOT*[Athenaeum ny.] 32 p., 29 t. AZ [EZERKILENCSZÁZÖTVENHÁROM] évi járási művészeti versenyen résztvevő népi tánc- és népi játékegyüttesek, népi költők, rigmusirók és mesemondók művészeti tanácsadója. /Szerk. a Népművészeti Intézet./ Bp., Müveit Nép, Egyet ny. 75 p. [EZERKILENCSZÁZÖTVSNHÁROM] 1953/54 évi járási művészeti versenyen résztvevő szavalók, színjátszó- és bábjáték együttesek művészeti tanácsadója. Bp., Müveit Nép, Egyetemi ny. 46 p. AZ[EZERKILENCSZÁZÖTVENHÁROM] évi járási művészeti versenyen résztvevő zenei együttesek, szólisták és rigmusbrigádok művészeti tanácsadója. /Szerk. a Népművészeti Intézet./ Bp., Müveit Nép, Egyet. ny. 58 p. FAJTH TIBOR: Giacomo Puccini. B p. t BibliOtheca, Kossuth ny. 454 p. 8 t. FALUS RÓBERT: Sophoklés. /Függelék: Bibliográfiai vázlat. Magyar Sophoklés-forditások és színpadi bemutatók. összeáll. Kozocsa Sándor, Radó György./ Bp., Müvelx Nép, Athenaeum ny. 187 p., 5 t. /A kultura mesterei./ FARAGÓ ÖDÖN: A magyar színészet országútján.korrajzok Bp., [ 1947.] Szerző, Otthon ny. 94 p. - 23

26 PEDOTOV, A.JA.: A bábszínházi paraván építése. /Pord. Hajós Imre-Szegő Iván. A függeléket összeáll.és rajzolta Bod László./ Bp. t Müveit Nép, Athenaeum ny. 42 p., 2 t. PEDOTOV, A.: A bábú anatómiája. Sz.V.Obrazcov Ali.Közp.Bábszínház muzeumának anyagából. A rajzokat V.Sz. Scserbac80v készítette. Bp., [l95o.] Népszava, Szikra ny. 52 p., 4 t. FENYVESSINÉ GÓHÉR ANNA: Katona József o. Ajánló bibliográfia, összeáll. -. a Kecskeméti Megyei Könyvtárban található müvekből. Kecsekmét, Bácsm. ny. 7 p. LE FILM de nature hongrois. /Les films d*istván Homoki Nagy et d'ágoston Kollányi./Bp., [1955.] Athenaeum ny. [8] lev. LE FILM Hongrois en images. Production: Entreprise d'etat Hongroise Production Cinématographique.Bp. [1952.] Athenaeum ny. [32] p. A FILM szerepe és jelentősége.bp., [1954.] MSZT.Vörös Csillag ny. 31 p. /MSZT. Alapfokú tanfolyam hallgatói részére 8./ FILMBARÁTOK KISKÖNYVTÁRA. [Bp., 1958.] Táncsics kiadó. Bajomi Lázár Endre:Csillagok a francia film egén. FILMDRAMATURGIAI tanulmányok./írták Bolsakov-Szimonov-Csirszkov B. stb./ Fordítás. Bp., [l95o.] Népművelési Minisztérium, Fortuna ny. soksz. 77 p. FILMIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE. Szakszervezetünk. [Bp.,] 194y. Népszava, Athenaeum ny. lo p

27 FILMJEGYZÉK. [Bp., 1959.] Mokép, Kossuth ny. 41 p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő játékfilmekről. Mokép. Bp.> Vörös Csillag ny. lo9 p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő játékfilmekről. /Mozgóképforgalmazási Vállaxat./ [Bp.,] Globus ny. Ill p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő rövidfilmekről. /Mozgóképforgalmazási Vállalat./ Bp., [1958.] Zrinyi ny. 134 p. A FILMMŰVÉSZET kérdései. Szerk. Jerjomin D.J. /Ford. Balogh Pál./ Bp., Müveit Nép, Franklin ny. 261 p. FILMMŰVÉSZET - FILMTECHNIKA. Bp., Népművelési Minisztérium. 1. Anoscsenko, N.D.: A modern filmtechnika alapjai Konopljov:A játékfilm-gyártás technológiája. A FILMMŰVÉSZET sajátossága. [Bp.,] [1958.] Színháztudományi- és Filmtudományi Intézet. Felsőokt.Jegyzeteli. soksz. 16,88 p. /Filmművészeti tanulmányok 1./ FILMMŰVÉSZETI évkönyv. Szerk. és kiadja Lajta Andor évf. Bp., [1946.] MAFIRT 447 p. FILMMŰVÉSZETI évkönyv. 3o.évf. Szerk.Lajta Andor. Bp.,1948. [1949.] Szerkesztő, Világosság ny. 413 p. FILMMŰVÉSZETI TANULMÁNYOK. Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet. 1. A filmművészet sajátossága. 2. Biró Yvette: A lo éves Talpalatnyi föld

28 FILMPROPAGANDISTA kézikönyv. Tömegszervezés. Bp., [1947.] Szikra ny. H p. FILMSZÍNHÁZAK. /Kidolg. É.M. Középülettervező V./ Bp.,1959. É.M. Dok. és Nyomtatványén. V. házi soksz.59 p.» 3 t. /Magyar Országos tervezési irányelvek. MOTI / FILMSZÍNHÁZAK ügyvitele. /Szerk. Kálmán Róbert./ 2.átd. és bőv.kiad. Bp., Közgazd. és Jogi Kiadó, Áll. ny. 227 p., 4 t, /Mozlmüvezetői és gépkezelői szaktanfolyam. / PILMTECHNIKA. /Szerk. Pozsonyi Gábor./ Bp., Műszaki Kiadó, Athenaeum ny. 378 p. FILMTECHNIKA - FILMGAZDASÁG. Bp., Filmtudományi Intézet. 1. Dékáoy Sándor: A filmvetítés korszerű irányai. 2. Kálmán Róbert-Peregi Gyula: A film és mozi Magyarországon. 3. A csehszlovák filmforgalmazás. FISCHER SÁNDOR: Beszédtechnika./A színpadi beszéd technikája./ Bp., 1955.Müveit Nép, Egyet.ny. 168 p., 2 t. FJODOROV, A.Sz. - GRIGORJEV, G.B.:A film az ember szolgálatéban. [Bp.,] 195o. Hungária, Merinxr ny. 64 p. FOGARASI BÉLÁNÉ: A kolhoz szinház. Bp., ÜJ M. Könyvkiadó, Független ny. 60 p. FÖLDES PÉTER: A konferálás. Bp., [é.n.] Népszava, Athenaeum ny. 28 p. /Kulturisjcola 3./ P&XSS GÁBOR: Szabadtéri szinpad. [Bp.,] Typopre88 t l4 p. /Művelt Nép melléklete./

29 FÜSTÖS BÉLA: Színpadi Jelzőberendezése*. A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -. Bp., Peisőokt. Jegyzeteli, soksz. 25 p. [GÁCS REZSŐ] RODOLFO - /RÉVÉSZ GY. ISTVÁN:/ Vigyázat! Csalok. [Bűvészkönyv.] Bp., Bibliotheca, Athenaeum ny. 244 p. GAL GYÖRGY *SÁlfDORt Csajkovszkij. Bp., [1953.] Müveit Nép, Szikra ny. 24 p. /Útmutató városi előadóknak 73./ GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi életregénye. Bp., Zeneműkiadó, Athenaeum ny. 318 p. GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi életregénye. 2.kiad. Bp.,1957. Zeneműkiadó, Kossuth ny, 363, [l] p. GÁL GYÖRGY SÁNDOR - SOMOGYI VILMOS: Operettek könyve. Az o- perett regényes története. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 43o, [l] p. GALAMB SÁNDOR: A magyar drámairodalom története. Bp., Magyar Színészek Szabad Szakszervezete, Antiqua ny. 9o p. /Színházi könyvtári./ GÁLOS REZSŐ: Bessenyei György életrajza. Bp., Közokt. Kiadó, Franklin ny. 425 p. 1 t. GÁLOS REZSŐ: Szentjóbi Szabó László. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 129 p. /Irodalomtörténeti tanulmányok 3./ GARA ZOLTÁN: Lakásmüvészet. [A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll.-. ] Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 67 p

30 GÁSPÁR MARGIT: Az operett. Bp., [1949.] Népszava, Athenaeum ny. 15 p. /Kulturiskola 5./ GELLÉRT LAJOS: Nyitott szemmel. Bp., Bibliotheca, E- gyetemi ny. 277, [3] p. GORCSAKOV, NYIKOLAJ: A színházi előadás rendezése.bp.,1954. [1955.] Magyar Szinház- ée Filmművészeti Szövetség, Jegyzetsok8z. 57 p. /Színházművészeti írások 3./ GORCSAKOV, N.: Sztanyiszlavszkij rendez. /Ford. Áchim András. /Bp.,1953. [1954.] Müveit Nép, Athenaeum ny. 567 p., 14 t. GORKIJ / / Bibliográfia életrajzi adatokkal és müveinek ismertetésével, /összeáll.köves Erzsébet./ Bp., Typopress soksz. 54 p. /A világirodalom klasszikusai. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bibliográfiai sorozata 2. / GORKIJ - CSEHOV: Levelek, cikkek, nyilatkozatok. /Sajtó alá rend.és jegyz. eil. N.J. Gitovics. Pord.: Gellért György./ Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 266 p. GÓTH SÁNDOR:Wenn Moliére ein Tagebuch geführt hätte... /Umgearb. und hrsg. von László Pödör. Ubertr. von Géza Engel./ Bp., Litteratura, Druck. Athenaeum. 2o4 p. GOUNOD, /CHARLES:/ Faust. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 12./ GOUNOD, /CHARLES:/ Faust.[Operaismertető,] Bp., [1957.] Zeneműkiadó, Zeneműkiadó Váll. ny. 12 p. /Opera füzetek 12./

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I

A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15. szám Staud Géza A Z E L S Ő M A G Y A R S Z Í N T Á R S U L A T S Z I N L A P J A I Budapest, 1960 SZÍNHÁZTÖRTÉNETI FÜZETEK 15, szám. STAUB GÉZA Az első magyar színtársulat

Részletesebben

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990.

BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Major Zoltán László BALOGH ISTVÁN MŰVEINEK BIBLIOGRÁFIÁJA 1990-1996. 1990. Balogh István: Pusztai pásztorélet és szállások a XVIII. század végén. (Egy debreceni emlékirat 1794-ből) = Történeti-néprajzi

Részletesebben

Kádár János könyvhagyatéka

Kádár János könyvhagyatéka Kádár János könyvhagyatéka dedikált könyvek listája Bányász Rezső (1931-) Századunk Amerikája : "Amerikai évszázad" / Bányász Rezső. Bp. : Zrínyi, 1986. 381 p., [16] t. : ill. ; 21 cm Bibliogr.: p. 369-380.

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2016/2017. TANÉVBEN GYÁL Köznevelési intézmény: Gyáli Ady Endre Általános Iskola 2360 Gyál, Ady Endre utca 20. Felvételi körzet: Ady Endre utca páros oldal, páratlan

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam

Művészetek Ének-zene. 11. évfolyam Művészetek Ének-zene A Művészetek - Ének-zene szabadon választható tantárgy belépési követelményei: Hallásvizsgálat: 10 nép- illetve műdal átélt, élményszerű tiszta előadása emlékezetből, a dalokat másmás

Részletesebben

BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 2014. ÁPRILIS 14-17. BÉRLETVÁLTÁS: 2014. ÁPRILIS 22. - JÚNIUS 30.

BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 2014. ÁPRILIS 14-17. BÉRLETVÁLTÁS: 2014. ÁPRILIS 22. - JÚNIUS 30. BÉRLETI TÁJÉKOZTATÓ BÉRLETÚJÍTÁS: 0. ÁPRILIS -. BÉRLETVÁLTÁS: 0. ÁPRILIS. - JÚNIUS 0. előadásos sorozat PREMIER bemutató-bérlet, 0.. P. Mascagni: Parasztbecsület R. Leoncavallo: Bajazzók 0. 0. W. A. Mozart:

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA

I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA I. KORCSOPORT KECSKEMÉTI KODÁLY ZOLTÁN ÉNEK-ZENEI ÁLTALÁNOS ISKOLA, GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA GERHÁT DOMONKOS, MÓDRA ANDOR, SZABÓ ÁKOS SÁNDOR, UHLJÁR BALÁZS TANÁR: PALOTÁS

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Arany János Ált. Isk.

Arany János Ált. Isk. 1 12 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Berényi Kristóf 9,000 9,300 0,000 18,300 Nagy Dominik 9,050 9,300 9,500 27,850 Kálai Gábor 9,500 9,300 9,500 28,300 Selényi Márk 9,450

Részletesebben

Megyei matematika verseny 2009.

Megyei matematika verseny 2009. 9. évfolyam 1 Pácsonyi Márton 77 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt, Péteri Szabolcs 2 Bubits Bence 66 Kölcsey Ferenc Zalaegerszeg Forgács Ferencné 2 Jung Dániel 66 Zrínyi Miklós Zalaegerszeg Kiss Zsolt,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/

Bartók Béla Zeneiskola AMI 2600 Vác, Konstantin tér 8. Tel./fax: 27/ A VIII. ORSZÁGOS BARTÓK BÉLA HEGEDŰ-DUÓ VERSENY EREDMÉNYEI I. korcsoport : A zsűri nem adott ki helyezést. Különdíjas: Kiss Imola Villő - Choi Yae Won - Farkas Ferenc Műv. Isk. Sárospatak Felkészítő tanár:

Részletesebben

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos

Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest 1947. XII. 29.) művészettörténész néprajzos 2014. szeptember 14. Balogh Ilona (Budapest 1912. VI. 24. - Budapest. XII. 29.) művészettörténész néprajzos Névváltozata Balogh, Hélène Balogh Jolán testvére 935 Pázmány Péter Tudományegyetem bölcsészdoktor

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni Vörösmarty Mihály Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Debreceni Vörösmarty Mihály és Alapfokú Művészeti Iskola Megyei Német Nyelvi Verseny Eredménye 2016. november 28. 5. osztály Elérhető pontszám: 79 pont S.sz. Név Iskola Felkészítő tanár Pontszám Helyezés

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28.

Úszás Diákolimpia városi forduló Hajdúböszörmény, november 28. 1. 100 m fiú gyors 1. Némethi László 2002. Bethlen G. Ált. Isk. 1:24,6 2. Homen Péter 2002 Bocskai I. Gimnázium 1:35,1 3. Székely Norbert 2003 Bocskai I. Gimnázium 1:42,1 4. Rozs Botond 2003 Bocskai I.

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek...

Részletesebben

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama

Grepton Cered Rallye Sprint az Inventiva kupáért 2016 MARB Északi Régió 1.futama MARB Abszolút Végeredmények 2 34 Prigyeni Péter Furák Ádám IV. kat. Lada VFTS Lada. P/2 MARB 0:04:43,90 0 0:04:54,20 0 0:04:45,70 0 0:04:51,60 0 0:04:42,60 0 0:00:00,0 0 0:23:58,00 0:00:00,80 0:00:00,80

Részletesebben

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ

A felsőoktatási intézmények. Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János Tanárképző Központ A felsőoktatási intézmények KAZINCZY FERENC SZÉP MAGYAR BESZÉD VERSENYÉNEK 44. országos döntője scientia et f idelitate Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Vitéz János

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

Eötvös József Koszorú

Eötvös József Koszorú Eötvös József Koszorú (1993-2011) 2011 Báldi Tamás, a földtudományok doktora, Fésüs László, az állatorvos-tudomány doktora Józan Péter, az orvostudomány doktora Lantos Béla, a műszaki tudományok doktora

Részletesebben

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával

Olvasásra ajánljuk a% évi választások alkalmával A Magyar Népköztársaságban minden hatalom a dolgozó népé. A város és a falu dolgozói választott és a népnek felelős küldöttek útján gyakorolják hatalmukat." (Idézet a Magyar Népköztársaság Alkotmányából.)

Részletesebben

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke

0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke 0151-es kód (fodrász) ideiglenes felvételi jegyzéke Sorszám Jelszó TASZ Általános iskola Összes pontszám 1 71768014594 Szent János Katolikus Általános Iskola 69 2 71652328331 Üllői Árpád Fejedelem Általános

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

KÖVETELMÉNYEK /I.

KÖVETELMÉNYEK /I. Közösségi szociális munka SPB1209 Kreditpont: 3 Félévi óraszám (elm.+gyak.) 1+1 Gyakorlati jegy SPB1121 Követelmény: Két zárthelyi dolgozat. Gyakorlati jegy. Zh: 2016. okt. 19. 8-9., nov. 30. 8-9. Kötelező,

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta.

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta. 1/2011. (01.11.) EMT határozat hogy a Szentendre Város Önkormányzata által alapított Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó pályázat szakmai bizottságába

Részletesebben

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája

A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A Magyar Állami Népi Együttes 2009. évi előadási statisztikája A 2009. évben az alábbi műsorokat forgalmaztuk: Az örök Kalotaszeg Bartók-trilógia I. rész: Kincses Felvidék Bartók-trilógia II. rész: Labirintus

Részletesebben

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március

2006/2007. TANÉVI TORNA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ Pápa, március Országos Elődöntő I-II. korcsoport B kategória leány Csapatbajnokság Csapat neve: Ugrás Gerenda Talaj Össz pont Helyezés Batthyány Kázmér Ált. Iskola Siklós 47,8 46,9 47,15 141,85 I. Köztársaság Téri Ált.

Részletesebben

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA

Országos fordulón elért pontszám DÍJ / HELYEZÉS. Felkészítő tanár(ok) TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA DÍJ / HELYEZÉS TANULÓ NEVE MEGYE HELYSÉG ISKOLA I. díj Homonnay Bálint Bp VIII. Budapest I. díj Németh Ilona Bp VIII. Budapest II. díj Tatár Dániel Bp VIII. Budapest II. díj Ágoston Péter Bp VIII. Budapest

Részletesebben

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12.

OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés. fizika Frigyes Tamás 12.b. Kovács Péter. kémia Takács Gergő 12.c Mag Zsuzsa 12. OKTV országos döntő angol nyelv Kováts Tímea 12.b 2. helyezés OKTV második forduló matematika Barna Mátyás 12.b Frigyes Tamás 12.b fizika Frigyes Tamás 12.b Kovács Péter 12.b kémia Takács Gergő 12.c Mag

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K5-ÖS TEREM 1. Ágoston György Tamás Herman 2. Ament Réka Érdligeti 3. András-Dóra Zsófia Érdligeti 4. Árkosi Ivett Nádasdy 5. Bagoly Kitti Gárdonyi 6. Balázs Fanni Érdligeti 7. Bálint

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

9. évfolyam. 10. évfolyam

9. évfolyam. 10. évfolyam 9. évfolyam 09. évfolydiák ford. Term. föld. Ter. elem. Gyak 1. Szuda Ágnes 2. Gyüre Noémi 3. Boros János Mátyás 4. Simon Áron 5. Gelencsér Orsolya 6. Bakos Bence 7. Ambrus Hunor 8. Dzama Demjén László

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő

Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Magyar Egyetemi- Főiskolai Országos Bajnokság Kosárlabda Döntő Szombathely, 2012.06. 1-3. EREDMÉNYEK Végeredmény női: M Gy V Pont Kosár 1. Szegedi Tudományegyetem 3 2 1 5 202:203 2. Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton

Tisza-parti Gyógy- és Élményfürdő Félmaraton 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány 7km F1 férfi 1 140 Riczu Balázs UFC 00:33:01 00:00:00 Tempo Sport Kft 1/ 13 2015-06-07 12:17:09 Helyezés Rajtszám Név Egyesület Idő Hátrány

Részletesebben

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota

MJSZ U - 18 / U20 Válogatott Május 15-17. Jégpalota Szállás 52 1 Pados László 1995.09.11 Igen D Fehér 2 Láday Tamás 1996.03.20 Igen D Fehér 3 Jacsó Richárd 1996.12.25 Nem D Fehér 4 Antal Arnold István 1997.04.14 Igen D Fehér 5 Szabó Bence 1998.02.02 Igen

Részletesebben

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ

FAKLYA VOLT KEZEMBEN. In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ FAKLYA VOLT KEZEMBEN In memóriám Móricz Zsigmond NAP KIADÓ TARTALOM I. Móricz Zsigmond: Csecse. Részlet (In: Móricz Zsigmond: Életem regénye. Bp., Athenaeum, 1939) 7 Czine Mihály: Regény és valóság. Részlet

Részletesebben

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C

Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL C Károlyi Mihály Magyar Spanyol Tannyelvű Gimnázium SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELEK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL 2015 13.C Hári Andrea (HA) Vámosné Polyák Krisztina (VPK) 2015 SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉTELSOR MAGYAR

Részletesebben

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete:

Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: Monori Kossuth Lajos Óvoda (2200 Monor, Kossuth Lajos utca 37.) felvételi körzete: 1. Acsádi utca 2. Ady Endre utca páratlan oldala (vasút és a Kossuth Lajos utca közötti szakasz) 3. Arany János utca 4.

Részletesebben

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő

Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Diákolimpia - Úszás Csongrád Megyei Döntő Hódmezővásárhely, Gyarmati Dezső Sportuszoda 2010. január 18. "A" kategória - középiskola 5-6- korcsoport 100 m fiú gyors 1 Király Bence 1993 SZTE Ságvári Szeged

Részletesebben

Javaslat a évi költségvetési előirányzatok módosítására (Millió forintban, egy tizedessel) Fejezet Cím Alctm Jogcsop. szam Jo g- szara Elov. cso

Javaslat a évi költségvetési előirányzatok módosítására (Millió forintban, egy tizedessel) Fejezet Cím Alctm Jogcsop. szam Jo g- szara Elov. cso t rs ággyűlés Hivatala lrom6. : 7-ÍM.45-164-4 Érkeze, 2006 DEC 12. ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐ Kapcsolódó módosító javaslat Dr. Szili Katalin az Országgyűlés Elnöke részére Helyben Tisztelt Elnök Asszony!

Részletesebben

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11.

abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar eredmény EGYETEMI-FŐISKOLAI EGYENKÉNTI IDŐFUTAM KERÉKPÁRVERSENY 2009. október 11. Abszsorrend abs. sor. csop. sor. név intézmény Kar Országúti MTB eredmény 1 1 Dancs Márton Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki Kar O 0:24:22 2 2 Dékány Tamás Széchenyi István

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport "A" kategória leány csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2015/2016 tanév Budapest II. korcsoport A kategória leány csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Dunaújváros Vasvári Pál Ált. Isk. 38,000 37,500 38,500 114,000 2 Nagykanizsa Zrínyi Miklós-Bólyai János Ált. Isk. 37,900 37,800 37,800 113,500 3 Szombathely Zrínyi Ilona Ált. Isk.

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2009/2010 tanév Szombathely, április III-IV. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Debrecen Vénkerti Ált. Isk. 46,550 1 47,850 1 47,750 1 142,150 2 Nagykőrös Kossuth Lajos Ált. Isk. 45,650 2 46,650 3 47,750 1 140,050 3 Villány Alapfokú Okt. és Nev. Központ 45,600

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan

Háziorvosi körzetek. Dr. Balla Ferenc általános orvostan, sebész, Traumatológia szakorvos, háziorvostan Háziorvosi körzetek Körzet megnevezése/ Rendelés helye/ Háziorvos neve/ képesítési adatai I. számú felnőtt Kálvin tér 7. Dr. Király Tímea II. számú felnőtt Petőfi u. 14. Dr. Ungvári Zsigmond általános

Részletesebben

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2

ANGOL. Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka. Március 26. Igazgatási épület Baligács László angol B2 B2 ANGOL Vargáné dr.kiss Katalin-Göncz Hajnalka Március 26. Igazgatási épület 312 14.45 Baligács László angol B2 B2 Ferenc Baráth Norbert angol B2 B2 Berencsik Szabolcs angol B2 B2 Bódis Tamás angol B2 B2

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

1.osztályos tankönyvek:

1.osztályos tankönyvek: 1.osztályos tankönyvek: Ének-zene /nat 2012/ Nemzedékek Kiadó Az én ABÉCÉM Első olvasókönyvem Első technikakönyvem A képzelet világa Játékház: betűtanítás- írásfűzet Játékház: képes olvasókönyv / Hargitai

Részletesebben

Descendants of Urbanus Benedek

Descendants of Urbanus Benedek Descendants of Urbanus Benedek 1 Mr. Urbanus Benedek 1460 -... 2 Mr. Name Benedek... 3 Mr. János Benedek... 3 Mr. Péter Benedekfi... 2 Mr. Antal Benedek... 3 Mr. Balázs Benedek... 4 Mr. János Benedek 1574

Részletesebben

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013

SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOMBÓL közpészint 2013 Tatabányai Integrált Szakiskola Középiskola és Kollégium Cím: 2800 Tatabánya, Cseri u. 35. Telefon: +36 34 309 545 E-mail: ititkar@is-kola.hu Web: www.is-kola.hu Fax: +36 34 309 549 SZÓBELI TÉMAKÖRÖK MAGYAR

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM

11 ÓRÁTÓL 11 ÓRA 45 -IG I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM I.EMELET KOLLÉGIUM 1K3-AS TEREM 1. Agócs Adrienn Farkasréti 2. Baka Ádám Kőrösi 3. Balogh Vivien Laura Érdligeti 4. Béres Bianka Herman 5. Bisbac Bálint II. Rákóczi 6. Bódi Kitti Kőrösi 7. Bódizs Botond

Részletesebben

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21.

2014. évi 4. szám. MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA június 21. 2014. évi 4. szám MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 2014. június 21. Múzeumok éjszakája a Bartók Zeneházban 2014. június 21-én este tartották a Rákosmentén is a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozatot. Rájöttünk, hogy

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után

Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után Yonex Nagydíj ranglisták a 6. forduló után -35 női egyéni toll labda 1. Szuchovszky Evelyn 30 pont 2. Vida Alexandra 22 pont 3. Jung Ágnes 16 pont -35 férfi egyéni toll labda 1. Tóth Richárd 106 pont 2.

Részletesebben

Bérleti tájékoztató. Bérletújítás 2013. április 15-18. Bérletváltás 2013. április 22 - június 30.

Bérleti tájékoztató. Bérletújítás 2013. április 15-18. Bérletváltás 2013. április 22 - június 30. Bérleti tájékoztató Bérletújítás 0. április -. Bérletváltás 0. április - június 0. előadásos sorozat PREMIER bemutató-bérlet, 0.. G. Verdi: Falstaff 0.. Liszt Pártay: Aranyecset balett 0.. Selmeczi Gy.:

Részletesebben

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak

A Budapesti Ügyvédi Kamara évi választás. A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak J E L Ö L Ő B I Z O T T S Á G A Budapesti Ügyvédi Kamara 2010. évi választás A Kamara elnökségének és tisztségviselőinek, továbbá bizottságai elnökeinek, valamint azok tagjainak JELÖLŐ LISTÁJA (A tisztségviselők

Részletesebben

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények

IV. DEBRECENI FUTÓKARNEVÁL 2. Nap -- TEREPFUTÁS augusztus 23. Kategória Eredmények 10km Férfi 10-18 éves 1 2064 Lovas Bence 2004.04.04 11 0:35:29 1:14:41 10km Férfi 19-30 éves 1 2044 Szabó József 1990.02.16 25 0:21:54 0:44:37 2 2099 Szaniszló Máté 1988.08.23 26 0:23:08 0:47:23 3 2105

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest "Nyílt" kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS ELŐDÖNTŐ 2014/2015 tanév Budapest Nyílt kategória V-VI. korcsoport KEZDŐ fiú csapatbajnokság Hely. Cím Csapatnév 1 Kiskunhalas Bibó István Gimn. 37,950 36,700 37,000 36,300 147,950 2 Kisújszállás Móricz Zsigmond Református Koll., Gimn., SzKI és Ált. Isk. 34,800 36,550 36,400 36,450 144,200 3 Nagykőrös

Részletesebben

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE

ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE ÜNNEPI KÖNYVHÉT 1980 SZOLNOK MEGYE MOZGÓ VILÁG Tisztelettel meghívjuk az ÜNNEPI KÖNYVHÉT rendezvényeire 1980. május 30 - június 6. AZ ÜNNEPI KÖNYVHÉT SZOLNOKI RENDEZVÉNYEI Könyvárusitás 9-18 óráig a Könyvtéren

Részletesebben

Jegyzőkönyv Diákolimpia

Jegyzőkönyv Diákolimpia Jegyzőkönyv Diákolimpia III. korcsoport - Fiú Egyéni Zala Zalaegerszeg 2009.06.05. 1 Magyar Bence 96 Kossuth Lajos Ált. Isk. Monor 748 8,00-511 - 59,29-01:36,85 2 Kiss Csaba 96 Ált. Isk. AM Tiszaújváros

Részletesebben

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez

KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA. a Képviselő-testülethez KARÁCSONY SÁNDOR ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA IGAZGATÓJA 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 6. /Fax: (54) 531 008 E-mail: muvhfold@t-online.hu Iktatószám: /2013. 13. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez

Részletesebben

Orvosné Dr. Kósa Ildikó

Orvosné Dr. Kósa Ildikó Á LMOSD Farkas Pál (független) Demeter Csaba Kozma Barnáné Adorján Csaba Ármós Zoltán Asztalos Sándor Fórián József Markocsány Tamásné Wrábel Gyula Sándor Toplak Jenő B AGAMÉR Orvos Mihály (MSZP) Erdősné

Részletesebben

Példány adatok: CD6132 A 34 Fz (HÍRES OPERETTEK) 3

Példány adatok: CD6132 A 34 Fz (HÍRES OPERETTEK) 3 A 34 Albert Mária Eisemann Mihály : Bástyasétány 77 / [a kötetet írta Albert Mária]. 1 CD (47 perc) + Könyv: 170971. (Híres operettek). (Metropol könyvtár, ISSN 2060-2979 ; 17.) 9789630974752 : 1690,-

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület

Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Rendezı: Paksi Atomerımő Rt. és Sportegyesület Nıi egyéni Helyezés Név Csapat Teli/1. Tar./1. Teli/2. Tar./2. Teli Tarol. Összesen 1. Nagy Adrienn TITÁSZ Rt. 176 60 162 66 338 126 464 2. Kelemen Gáborné

Részletesebben

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás)

(közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK AZ EGYEZTETETT FELVÉTELI JEGYZÉK ALAPJÁN FELVETT TANULÓK 01-ES KÓD (közlekedésgépész szakmacsoportos nappali rendszerű alapozó oktatás) rangsor

Részletesebben

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord

Hely. Rajtszám Atléta Sz. év Egyesület Sorrend Eredmény Rekord EREDMÉNYEK Férfi 10 km utcai futás Döntő 13:05 1. nap 1 010 Farkas Dárius Ádám 1991 BEAC 41 30:20 PB 2 019 Juhász Balázs 1996 DSC-SI 10 30:27 PB 3 023 Koszár Zsolt 1986 SYN FIT SZTG 42 30:35 SB 4 026 Kovács

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

Jelentkező neve Épület neve Épület címe

Jelentkező neve Épület neve Épület címe Csikja Dávid Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Dobos Dániel Dominik Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskola 3530 Miskolc, Soltész N. K. u. 10. 77 Fekete Richárd

Részletesebben

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY

SAJTÓ- ÉS KOMMUNIK[CIÓS FŐOSZT[LY SAJTÓKÖZLEMÉNY Balog Zoltán egyetemi és főiskolai tanári kinevezéseket adott át Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere, valamint Dr. Palkovics László, az EMMI felsőoktatásért felelős államtitkára

Részletesebben

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László

1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László 1975-ben végzett IV. a Autószerelő Igazgató: Nagy László Osztályfőnökök: Kerényi László Vascsur Ernő Derzsi László Idézet: Amíg az ember él, előre kell haladni (Che Guevara) Antal László Bakó Károly Búzás

Részletesebben

Magyar Művészetek Háza Programok

Magyar Művészetek Háza Programok "Deák Ovi Gyermekeiért " Juhász Rusai Éva Budapest Deák Ferenc u. 95. 1041 Tehetséggondozó műhely működtetésének 18289079-1-41 1 462 200 Ft 1 000 000 Ft "Gyermekeinkért- Sátoraljaújhely" Szamosvölgyi Péter

Részletesebben

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport "B" kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex

TORNA DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ 2016/2017 tanév Budapest I. korcsoport B kategória fiú csapatbajnokság. Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex 1 11 Szeged Vezető: Bélteki Pál, Horváth Alex Arany János Ált. Isk. Posta Zsombor 9,000 8,900 17,900 Deli Dominik 9,300 9,600 18,900 Márton Edvin 9,300 9,000 18,300 Gellén Zsombor 9,400 9,200 18,600 Ladányi

Részletesebben