MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Budapest, SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

2

3 S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA JT,. U.LÜ- TUDOUÁHYI iwí ti r KONÍVÍÁRA B u d a p e st t I960 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MUZEUM

4 J U x : A szerkesztésért és kiadásért felelős A Színháztudományi Intézet Igazgatója Megrendelve: i960. IV. 22. Példányszám : 300 Készült Rotaprint eljárással az MSZ Á és MSZ Á szabványok szerint SJ5 (A/5) ív terjedelemben ábrával FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT, BUDAPEST

5 Bevezetés A "Magyar szinészeti szakkönyvek bibliográfiája o" cimü kiadványunk felöleli a felszabadulás után önálló kötetben megjelent elméleti munkákat i960 december végéig. Nemcsak a drámairodalomra és a szinházra vonatkozó müvek kaptak benne helyet, hanem a zenés szinpadi irodalom /opera, operett/, a bábjáték, a tánc és a film körébe vágó elméleti munkák is. Nem vettük fel a nagy számban megjelent műsorfüzeteket, valamint a színmüvek szövegkiadványait sem. Balassi Bálint Szép magyar komédiájának szövegkiadása és a Régi magyar vígjátékok gyűjteménye terjedelmes és fontos irodalomtörténeti adatokat tartalmazó előszava és jegyzetanyaga miatt keríilt a cimfelsorolásba. Forrásként felhasználtunk minden eddig megjelent bibliográfiát, elsősorban Kozocsa Sándor 1945 utáni bibliográfiáit, továbbá a Magyar Nemzeti Bibliográfiát, az Országos Sséchényi Könyvtár és a Színháztudományi Intézet könyvtárának katalógusait. Az anyagot a szerzők betűrendjében rendeztük és a tájékozódást tárgymutatóval igyekeztünk megkönnyíteni

6

7 ABALKIN, N.: Sztaniszlavszkij rendszere és a szovjet színház. /Ford.:Áchim András./ Bp., Müveit Nép, Athenaeum nyomda 265 p. AJÁNLOTT színdarabok és műsorok jegyzéke. 1. Bp., Budapest írod. Int., Szfv. Házi ny. 43 p. [l949.] ALBERT GÁBOR, D. SZEMZŐ PIROSKA ÉS VIZKELETY ANDRÁS: Schiller Magyarországon, összeáll. -..A bevezető tanulmányt irta Turóczi-Trostler József. Bp.,1959. Országos Széchényi Könyvtár, Győr-Sopronmegyei ny. Győr. 277 p., 14 t. /Uj bibliográfiai füzetek 3./ ALEXANDROV, G.V.: Polgári film a reakció szolgálatában. /Ford. Dr.János György./ Bp., Szikra, Világosság ny. 55 p. /Marxista ismeretek kiskönyvtára 21./ AZ ÁLLAMI Faluszinház Déryné Szinház öt éve aug Jul. 31. [Bp.,] Egyet. ny. 16 p. AZ ÁLLAMI Operaház tagjainak zártkörű képzőművészeti kiállítása a szinház klubhelyiségében május Bp., Szikra ny. 8 p. ÁLLAMI szinházak szervezeti, szolgálati, fegyelmi szabályzata és törvénykönyve. Bp., 1^45. Hollóssy ny. 114 p

8 ALPERSZ, B.V.: A szovjet színház fejlődése. Bp.,1949. Szikra, Hungária ny. 49 p# /Marxista ismeretek kiskönyvtára 8./ ANDRÁS LÁSZLÓ: A Jágó-kérdés. Bp., Akad. kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ ANDREJEV, BORISZ FJODOROVICS, a Szovjetunió Sztálin-dijas népművésze. [Bp., 1952.] MSZT. 14 p. /A szovjet film mesterei./ ANGOL színházművészeti kiállítás Budapest 1948.Tájékoztató. [Bp., 1948.J The British Council, Haás Pál ny. [I6]p. ANOSCSENKO, N.D.: A modern filmtechnika alapjai. Bp., Népmüv. Min. Jegyzetsoksz. I06 p. /FilmmÜvészet- Filmtechnika 1./ ANTAL LAJOS: Othello-vázlatoJc. Bp., [1958.] Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ ARDÓ MÁRIA: A Tanácsköztársaság színházi élete a sajtó tükrében. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Múzeum, Felsőokt. jegyzeteli.soksz. 72 p. /Színháztörténeti Füzetek 27./ ASCHER OSZKÁR: A versmondás művészete és a színpadi beszéd. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. lo7 p. ASCHER OSZKÁR: A versmondás művészete és a színpadi beszéd. 2. jav. és bőv.kiad. Bp., MUvelt Nép, Egyetemi ny. 131 p

9 ASZAFJEV, /BORISZ/: Párie lángjai. - Bahcsiszeráji szökőkút. [Balettismertető.] Bp. f Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 1./ A BÁBJÁTÉK múltja és Jelene. Bp., ^KM. [Translatyp soksz.] 15 lev. /Beszélő képek. Szabadművelődési vetitettképes előadások. J. sorozat. Művészet 2./ BÁBJÁTÉKOSOK KISKÖNYVTÁRA. Bp., Népművészeti Intézet. Szokolay Béla: A tipus bábfejek használata. A BÁBJÁTSZÁS Magyarországon. /Szerk. a Népművészeti Intézet. Szilágyi Dezső./ Bp., Müveit Nép, E- gyeteml ny. 163 p., lo t. A BÁBJÁTSZÁS technikája. Az egészségügyi bábdarabokat játsző csoportok részére. [Bp., 1952.] Egészs. Min., Athenaeum ny. 12 p. A BÁBKÉSZÍTÉS technikája. 1-2*rész. Bp., VKM. Felvinczi-Korbácska soksz. 15 lev. /Beszélő képek. J. 3-4./ BÁCSMBCYEI FÜZETEK. Kecskemét, Bács-Kiskunmegyei ny. 1. Orosz László: Katona József. BAJOMI LÁZÁR ENDRE: Csillagok a francia film egén. [Bp., 1958.] Táncsics kiadó, Athenaeum ny. 64 p. /Filmbarátok Kiskönyvtára./ BAJOR GIZI. Szerk. Vajda Miklós. Escher Károly fényképei. /A szereplistát összeáll. Stnud Géza./ Bp., Magvető, Kossuth ny. 217 p. [A címlapon Escher Károly és Vajda Miklós társszerzőkként.] - 7 -

10 BAKOS JÓZSEF - KERÉNYI GYÖRGY:Útmutató a népi énekes táncos gyermekjátékok gyűjtéséhez. Bp.,1953. Müveit Nép, Szikra ny. 24 p. /BALASSA IMRE:/ D'Albert: A hegyek alján. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 14 p. /BALASSA IMRE:/ Britten: Peter Grimes. [Operaismertető.] /Forrásművek alapján irta -. Sajtó alá rend. Pogány Károly. / Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.] Révai ny. 15 p. /BALASSA IMRE:/ Csongor és Tünde. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház, Bp., Révai ny. 18 p. /BALASSA IMRE:/ Erkel Ferenc: Bánk bán. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. [Bp., 1958.] Révai ny. 32 P. /BALASSA IMRE:/ Gluck:Orfeusz. [Operaismertető.] Bp. [1957.] M.Áll. Operaház, Révai ny. 4o p. /BALASSA IMRE:/ Hacsaturján:Gajane. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., Révai ny. 12 p. /BALASSA IMRE:/ Hajdú Mihály: Kádár Kata. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., Révai ny. 13 p. /BALASSA IMRE:/ Kenessey Jenő: Bihari nótája. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 18 p. /EALASSA IMRE:/ Mozart: Don Juan. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1956.] Révai ny. 38 p

11 /BALASSA IMRE:/ Mozart: A varázsfuvola. [Operaismertető.J Bp., [1956.] Magyar Áll. Operaház, Szikra ny. 35 P< /BALASSA IMRE:/ Offenbach:Hoffmann meséi. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp.»[1957.] Révai ny. 39 p. /BALASSA IMRE:/ Poldini: Farsangi lakodalom. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel bzinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 3o p. /BALASSA IMRE:/ Puccini: Turandot. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.J Révai ny. 42 p. /BALASSA IMRE:/ Strauss Richard: Salome. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.] Révai ny. 3o P. /BALASSA IMRE:/ Szuchon: örvény. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel Szinháza. Bp., Révai ny. 12 p., 2 t. /BALASSA IMRE:/ Verdi:Falstaff.[Operaismertető.][Bp.,1956.] M. Áll. Operaház, Szikra ny. 3o p. /BALASSA IMRE:/ Wagner Richard: Tristan és Izolda. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., [1959.] Révai ny. 26 p. BALASSA IMRE ÉS GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi: Otelló. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Egyet. ny. 28 p. /Opera füzetek / BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Operák könyve. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p

12 BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDORjOperák könyve 2.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve.3.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 4.bőv.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 548 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 5.bőv.kiad. Bp., Zenanükiadó, Vörös Csillag ny. 52o p., 8 t. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve, é.bőv.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 52o p., 8 t. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve 7.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 518 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 8.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Zeneműkiadó ny. 518 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operakalauz.Zenepéldákkal. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 9o7 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operakalauz.Zenepéldákkal. [Uj Kiad.] Bp., [1957.] Zeneműkiadó, Révai ny. 863 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Operakalauz.Zenepéldákkal. Uj kiad. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 863 P

13 BALÁZS,BÉLA: Estetica del film./der Geist des Films./Trad. t pref. di Umberto Barbaro. Roma, Ed. di Cultura Sociale. XIII, 219 p. /Orientamenti 3./ BALÁZS, BÉLA: Film. Vyvoj a podetata nového uraenia. [Filmkultúra.] /Preloz. z nemeckého Stefan Horváth. Doslov a poznamky Julius Pasteka./ Bratislava, Slov. Vyd. Krásnej Lit. 381 p., 9 t. BALÁZS BÉLA: Filmesztétikai gondolatok. Bp., Radice ny. 26 p. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola könyvtára 7./ BALÁZS BÉLA: Filmkultura./A filmművészet filozófiája./ Bp., Szikra, Arany János ny. 255 p. BALÁZS, BÉLA: II film. Evoluzione ed essenza di un'arte nuova. /Der Film.Werden und Wesen einer neuen Kunst. Trad, di Fernaldo di Giammatteo./ [Torino.] Einaudi. 345 p., 15 t. /Saggi 159./ BALÁZS, BÉLA: II film. Evoluzione ed essenza di un'arte nuova. /Der Film.Werden und Wesen einer neuen Kunst. Trad, di Fernaldo di Giammatteo./ 2.ed. [Torino,] Einaudi. 345 p., 15 t. BALÁZS BÉLA: A látható ember. -. A film szelleme. /Bev. és az életrajzot Írták Kertész Pál és Péreii Gabriella./ Bp., Bibliotheca, Kossuth ny. 216 p., 18 t. BAH RÓBBRT - HERCZENIK MIKLÓS: A filmről a nézőnek. Bp., Gondolat, Egyetemi ny. 223, [l] p., 2o t. /Élet és Tudomány Kisicönyvtár./

14 BÁN RÓBERT - PALÁSTHY GYÖRGY: Felvétel! Indíts! Amíg egy film elkészül. Bp., Móra Kiadó, Athenaeum ny. 276 p., 14 t. BARABÁS TIBOR: Mozart párisi utazása. [Bp.,] Kiadó, Athenaeum ny. 294 p Kossuth BARANOV, A. - SCHNEIDEREIT, OTTÓ: Az operett vitáiból. Bp., Magyar Színház- és Filmművészeti Szcvetaág, Jegyzetsoksz. 28 p. BARÁT ENDRE - LÉVAY ENDRE: Caruso csodálatos élete. Regényes életrajz. Bp., Bibliotheca, Terv ny. 216, [2] p.', 8 t. BÁRDI ÖDÖN: A régi Vígszínház. [Visszaemlékezések,] Bp., Táncsics Kiadó, Athenaeum ny. 233 p., 9 t. BÁRDI ÖDÖN: Thália mosolya. Színházi anekdóták. Bp., Bibliotheca, Athenaeum ny. 288 p., lt. BARNA ISTVÁN: Erkel Ferenc első operái az egykori sajtó tükrében. Bp., Akad. kiadó, Akad. ny p., 3 t. /Klny. a Zenetudományi tanulmányok 2. kötetéből./ BARNA ISTVÁN: Erkel nagy müvei és a kritika.bp.,1955.[1956.] Akad. Kiadó, Akad. ny o p. /Klny.: A Zenetudományi tanul icnyok 4. kötetéből./ BÁRSONY IMRE: Ibsen drámái Magyarországon, l.r. Bp., [1957.] Akad. ny. 5o9-52o p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./

15 BÁRSONY IMRE: Ibsen drámái Magyarországon 2.rész. Bp.,1957. Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ BARTÓK BÉLA: A kékszakállú herceg vára. Balázs Béla szövegkönyvével. -. A fából faragott királyfi. - A csodálatos mandarin. [Operaismertetők.] /Bev. Baiassa Imre, Gál György Sándor, Sajtó alá rend. Pogány Károly./ Bp., M. Áll. Operauáz, Révai ny. 32 p., 4 t. BEETHOVEN, /LUDWIG VAN:/ Fidelio. [Operaismertető.] Zeneműkiadó, Szikra ny. lo p. /Opera-füzetek 2./ BENEDEK MARCELL: Shakespeare. /A Függeléket kéazitette és az illusztrációkat összeállította Staud Géza./ Bp., [1958.] Bibliotheca, Athenaeum ny.415, [1] P., 17 t. BERCSÉNYI TIBOR: Diszlettan. A színháza* szakmai továbbképző tanfolyamára. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 156 p. BERCSÉNYI TIBOR: Diszlettörténet. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. - Bp.,1953. Felsőokt. Jegyzetej.1. soksz. 42 p. BERCZELI A.KÁROLYNÉ: A Népszínház műsora. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Muzeum, Tört. Lfluzeum házi soksz. 61 p. /Színháztörténeti füzetek 2o./ /BERCZIK ÁRPÁD/: Raimund pályakezdése hazánkban./részlet egy monográfiából./szeged, Szegedi ny p. /Klny.: Az Acta Universitatis Szegediensis Sectio Litterariából./ /Irodalomtörténeti dolgozatok 6./

16 BERLJAND, J.Sz.: Mozart. /Ford. Kardosa Tilda, Sulton Ina./ Bp., [1954.] Müveit Nép, Egyet, ny. 83 p. /A kultura mesterei./ BERTY IMRE: Korszerű szines film eljárások. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli. soksz. 124 p. /Mérnöki Továbbképző Int évi előadássorozatából 2252./ BETLEHEMKÉSZITÉS. Kiadja az Úttörő Mozgalom Országos Központja, Bp., [1948.] Szikra ny. [16] p. BIBLIOTHECA DELL»ACCADEMIA D*UNGHERIA IN ROMA. Roma, Accademia d»ungheria in Roma. 12, Nagy, Arturo: Due marionette di argomento Ungherese. BIRÓ YVETTE: Stroheim Erich von. /Kiad, a Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, /Bp,, [1957.] Egyet.ny. [16]P. BIRÓ YVETTE: A lo éves Talpalatnyi föld. /Szabó Pál Lakodalom, keresztelő, bölcső c. trilógiájának filmváltozata Dallos Sándor forgatókönyvének felhasználásával,/ Bp,, 1958,[1959,] Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Egyet. ny. 55 p. /Filmművészeti tanulmányok 2./ BIZET, /GEORGES:/ Carmen. [Operaismertető.] Bp., 1953, Zeneműkiadó, Szikra ny, 7 p. /Opera füzetek 3,/ BLASIS, CARLO: A tánc művészete. Ford. Gara György. Kiad. a M. ill. Operaház DISZ Bizottsága. Bp., Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz.113 p

17 BOD LÁSZLÓ: A bábfej és Jelmez. [Bp.,] Müveit Nép, Athenaeum ny. 35 p., 8 t. BOD LÁSZLÓ: A bábjáték könyve. Bp.,1949. [l95o.] MNDSZ,Glóbus ny. 69 p. BODROSSY FÉLIX: A plasztikus film. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 55 p. /Természettudományi Kiskönyvtár : 99./ BOGBÁR ELEK: A szavalás, színjátszás és rendezés művészete. Márton Lajos rajzaival. Bp.,1947. Korda r.t. kiad. Korda ny. 224 p. BÓNIS FERENC: Erkel Ferenc. Bp., Müveit Nép, Egyet, ny. 23 p. /Útmutató városi előadóknak 79./ BÓNIS FERBBC: Erkel Ferenc. Bp., [1955.] Egyet. ny. 26 p. /Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói száirára 157./ BÓNIS FERENC: Magyar táncgyűjtemény az 192o-as évekből.bp., Akad.Kiadó, Akad.ny p., 8 t./klny. a Kodály-emlékkönyvbÓl./ BOROGYIN: Igor herceg. [Operaismertető.J Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 12 p. /Opera füzetek [4.] / BOROS MAGDA: Filmkidolgozás üzemi ellenőrzése. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 22 p. /Mérnöki Továbbképző Intézet évi előadássorozatából 2686./

18 BOTH BÉLA: Színház és társadalom. Bp., Szikra ny. 12 p./szemináriumi füzetek kulturvezetők számára 5./ BOZÓ GYULA: Ábrázoló mértan. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -. Bp. t Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 42 p. BOZÓ GYULA: Butorstilusok. A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll.-.bp.,1953. Pelsőokt.Jegyzeteli. soksz. lo5 p. BOZÓ GYULA: Mértan. /Geometria./ A színházait szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -.Bp.,1955. Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 62 p. BRATISLAVA. Nemzeti Színház. Tájékoztató a bratislavai Nemzeti Szinház április 8-11 közötti budapesti vendégszereplése alkalmából. Bp., Athenaeum ny. 24 p. BRÜCKNER JÁNOS: Hangos filmvetítés. Bp., Szikra ny. 216 p. /Népszava Műszaki Könyvtára./ A BUDAPESTI Magyar Nemzeti Szinház köszönti a világ békeszerető ifjúságát. Bp., Hungária ny. 3o p. BULLETIN d»informations sur les Evénements Théátraux Hongrois en Bp., Institut des Sciences du Theatre. Fővárosi Ny. Váll. 72 lev. CATALOGUE des films de la cinémathéque hongroise. Bp.,1956. Magyar Állami Filmarchivum,házi soksz. 67, [1] p. CATALOGUE des films de la cinémathéque hongroise. Institut des Sciences du Théatre et du Film. Bp., [1958.] M. Nemz. Muz. Tört. Muz. házisoksz. 95 p

19 CENNER MIHÁLY: Jászai Mari. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet.Országos Színháztörténeti Muzeum. Nemz.Muz. Soksz.16 p. /Színháztörténeti füzetek 6./ CENNER MIHÁLY: A magyar szinház története. Bp.,1954. Egyet. ny. 3o p. /Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára 54./ CENNER MIHÁLY: Prielle Kornélia. /Emlékbeszéd és adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Muzeum,Tört.Muz. Soksz. 34 p. /Színháztörténeti füzetek 2./ CIKKGYŰJTEMÉNY a zenés színházak művészi kérdéseiről. Magyar Szinház- és Filmművészeti Szövetség. Bp., Jegyzetsoksz. 49 p. LE CONCOURS culturel des usines et des villes de l'année [Photographies.] Bp., Inst, des Relations Cult. -. Conseil Central des Syndicate Hongr., Iúipr. Athenaeum. [32] p. COSMA, VIOREL - LAKATOS ISTVÁN: Erkel Ferenc élete és munkássága, mint összekötő kapocs a magyar és román zenekultura között. Bp., Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Zenetudományi Tanulmányok II. kötetéből./ CSAJKOVSZKIJ: Anyegin. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 12 p. /Opera füzetek 5./ CSAJKOVSZKIJ: Diótörő. -. Hattyúk tava. [Balettismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikre ny. 15 p. /Opeya füzetek 6./ ] 5 -- Í?

20 CSAPATGÁRDISTA KISKÖNYVTÁR. Bp., Ifjúsági Kiadó. 22. Kárpáti György: A bábjáték titkai. CSATHÓ KÁLMÁN: Ilyeneknek láttam őket. Régi nemzeti színházi arcképalbum. Bp., Magvető, Kossuth ny. 328, [3] p., 52 t. CSEHOV, A.P. Ajánló könyvismertetések a szépirodalom tanulmányozásához, összeáll, az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai Osztálya. Bp., 1954.OSZK, Vörös Csillag ny. 16 p. /A mi Íróink 3./ CSSíOV /186o-19o4/. Bibliográfia életrajzi adatokkal és muveinek értékelésével. /Szerk.Tiszay Andor./ Kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp.,1953.[1954.] Typopress ny. 28 p. /A világirodalom klasszikusai 1./ CSEHOV, ANTON PAVLOVICS halálának 5o éves évfordulójára. [Bp.,]1954. Magyar-Szovjet Társaság, házi soksz. 18 p. CSERÉS MIKLÓS: Láthatatlan szinháe. A rádiójáték dramaturgiája. Bp., Légrády ny. 91 p. /Parnasszus Könyvtár 9./ CSERKASZOV: Egy szovjet színész feljegyzései. Bp., 1951.Müveit Nép, Athenaeum ny. 117 p., 8 t. CSILLAG ILONA - HEGEDŰS GÉZA: A magyar dramaturgia haladó hagyományai, összeállította /Bev. Háy Gyula./ Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 388 p. DALLOS GYÖRGY: Anton Pavlovics Csehov. Bp., Egyet.ny. 31 p./útmutató a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói részére 89./

21 DÁNIEL ANNA: Ibsen. /Kozocsa Sándor-Radó György: Ibsen Magyarországon. Bibliográfiai vázlat./ Bp., MUvelt Nép, Egyet.ny. 18o p., 1 t./a kultura mesterei./ DEBRECENI PÁL: Szatirikus ábrázolás a szovjet és a mai magyar drámairodalomban. Bp., Akad. Kiadó, A- kad. ny o p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ DÉKÁlíY SÁNDOR: A filmvetítés korszerű irányai. Bp., Filmtudományi Intézet, Felsőokt.Jegyzeteli.soksz. 322 p. /Filmtechnika-Filmgazdaság 1./ DÉKÁNY SÁNDOR: Plasztikus film-panoráma film. Bp.,1955.Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 132 p. /Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3415./ DELIBES: Coppélia. [Balettismertető.] Bp., [1953.] Zeneműkiadó, Révai ny. 8 p. /Opera füzetek 39./ DELIBES: Lakmé. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Operafüzetek 7./ DEMETER IMRE: Rivalda. Herman Lipót rajzaival. [Bp.,] Szépirodalmi Kiadó, Egyetemi ny. 3o7, [3] p. /DÉNES TIBOR:/ Sztaniszlavszkij. Művészet és igazság. [Bp., 1949.] Szerző, Faragó ny. Kispest, 14, [2] p. DÉRYNÉ /SZÉPPATAKI RÓZA/ emlékezései. /Jegyz. és sajtó alá rend. Réz Pál./ 1-2.k. Bp., Szépirod.Kiadó, Szikra ny. 622, [2]j 494, [4] p., 22 t. /Magyar Századok./

22 DISSERTATIONS FACULTATIS PHILOSOPHICAE. Budapest.Bp.,1948. Bölcsészeti Kar. lo. Tési Edits Plautus Magyarországon. DOBOKI LAJOS. Diszletfestés. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 49 p. DOKUMENTUMFILMJEGYZÉK./Mozgóképforgalmi Vállalat./Bp.,1954. Vörös Csillag ny. 127 p. DONIZETTI: Don Pasquale. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 9./ DONIZETTI: Don Pasquale. [Operaismertető.] Bp.,1956.[1958.] Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 9./ DONIZETTI: Lammermoori Lucia. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 8./ DONIZETTI: Lammermoori Lucia. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Zeneműkiadó ny. 11 p. /Opera füzetek 8./ DÖMÖTÖR TEKLA, D.t Leopold Schmidt: Masken in Mitteleuropa. [Ism.] Bp., [1957.] Akad.ny p./klny. a Filológiai Közlönyből./ DÖMÖTÖR TEKLA: Litterature and folklore. Problems of research in old Hungarian dramatic art.bp.,1957. Tankönyvkiadó, Akad. ny P. /Klny. az Annalee Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae,sectio Philologica-ból./ - 2o -

23 DÖMÖTÖR TEKLA: Ludus in cunabilis Christi. Bp.,195o.Szerző, Egyetemi ny. 5 p. /Klny. az Antiquitas Hungarica évf.-ból./ DÖMÖTÖR TEKLA: Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. Bp., 1957 [1958.] Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. az Ethnographiából./ A DRÁMA története. Bibliográfia, /összeáll.a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtárának tájékoztató-bibliográfiai szolgálata. Pálvölgyi Endre./ Bp., Tankönyvkiadó, Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 129 p. /Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára lo./ A DRÁMAIRODALOM elmaradásának leküzdéséről. Bp.,1952. Szikra, Franklin ny. 16 p. /Marxista ismeretek kiskönyvtára 157./ DUSSANE: Egy demokratikus szinház. Comédie Framjaise. Ford. Nagy Adorján. Bp.,1948. Színháztudományi Intézet, Radios ny.114 p. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola Könyvtára 5./ ECKHARDT, ALEXANDRE: Möllere.Extraits des cours de. Bp., [1948.] ühivorsité, Stachora soksz. l6o p. ECKHARDT, ALEXANDRE: Moliére II. Extraits des cours de. Bp., Université, Stachora soksz. 147 p. AZ EGYETEMI NYOMDA KIS TANULMÁNYAI. Bp., Egyetemi ny. Valéry, Paul: k lélek és a tánc. ELEK OSZKÁR: Agis tragédiája. 2.r. Bp., [1958.] Akad. kiadó, Akad. ny p. /Klny.: a Filológiai Közlönyből./

24 ÉLET ÉS TUDOMÁNY KISKÖNYVTÁR. Bp., Gondolat. Bán Róbert-Herczenik Miklós: A filmről a nézőnek. ELŐADÁSTÖRTÉNETI adalékok a Madách Színházban január 16.-án bemutatott Zsugori Moliére után,simái Kristóf-Döbrentei Gábor hajdani magyarítása nyomán,örkény István ujjáirásában szinre került előadásához. Bp.,1948. Színháztudományi Intézet, Radios ny. 19 p., 4 t. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola Könyvtára, 6./ /EMBER GYÖRGY:/ Nagrazsdennüj ordenom Krasznoj zvezdú hudozsesztvennüj anszambl» Vengerszkoj Narodnoj Armii. /Perevod: Takács Szonja./ Bp. t Voennoe Izdatel»sztvo. [48] p. L*ENSEMBLE Populaire de Chant et de Danse de l'etat Hongrois. - Das Ungarische Staatliche Volksansembla. /Réd. Vince Horváth./ Bp., Impr.Szikra.[12 ] lev. L*ENSEMBLE Populaire de Chant et de Danse de l»etat Hongrois. [Photographies.] /Publ. par l'institut des Relations Culturelles./ Lp., Impr. Szikra 23 t. ERDŐDY JÁNOS: Uj szinjátszás, új film. Bp., Népszava,Légrády Testvérek ny. 76 p. /Szocialista Könyvtár./ ERKEL FERENC: Bánk Bán./Dalmű./ [Operaismertető.J Bp.,1952. Zeneműkiadó, Egyet. ny. 11 p./opera füzetek [lo.]/ ERKEL FERENC: Hunyadi László. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 15 p. /Opera füzetek 11./

25 ERKEL FERENC ÉS BARTÓK BÉLA emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Bp., Akad. Kiadó, Akad. ny. 559 p.» 25 t. /Zenetudományi tanulmányok 2./ [EZERKILENCSZÁZÖTVEN] évi országos üzemi - városi kulturverseny. [Képanyag.] Bp., Kulturkapcsolatok Int.- SZOT*[Athenaeum ny.] 32 p., 29 t. AZ [EZERKILENCSZÁZÖTVENHÁROM] évi járási művészeti versenyen résztvevő népi tánc- és népi játékegyüttesek, népi költők, rigmusirók és mesemondók művészeti tanácsadója. /Szerk. a Népművészeti Intézet./ Bp., Müveit Nép, Egyet ny. 75 p. [EZERKILENCSZÁZÖTVSNHÁROM] 1953/54 évi járási művészeti versenyen résztvevő szavalók, színjátszó- és bábjáték együttesek művészeti tanácsadója. Bp., Müveit Nép, Egyetemi ny. 46 p. AZ[EZERKILENCSZÁZÖTVENHÁROM] évi járási művészeti versenyen résztvevő zenei együttesek, szólisták és rigmusbrigádok művészeti tanácsadója. /Szerk. a Népművészeti Intézet./ Bp., Müveit Nép, Egyet. ny. 58 p. FAJTH TIBOR: Giacomo Puccini. B p. t BibliOtheca, Kossuth ny. 454 p. 8 t. FALUS RÓBERT: Sophoklés. /Függelék: Bibliográfiai vázlat. Magyar Sophoklés-forditások és színpadi bemutatók. összeáll. Kozocsa Sándor, Radó György./ Bp., Müvelx Nép, Athenaeum ny. 187 p., 5 t. /A kultura mesterei./ FARAGÓ ÖDÖN: A magyar színészet országútján.korrajzok Bp., [ 1947.] Szerző, Otthon ny. 94 p. - 23

26 PEDOTOV, A.JA.: A bábszínházi paraván építése. /Pord. Hajós Imre-Szegő Iván. A függeléket összeáll.és rajzolta Bod László./ Bp. t Müveit Nép, Athenaeum ny. 42 p., 2 t. PEDOTOV, A.: A bábú anatómiája. Sz.V.Obrazcov Ali.Közp.Bábszínház muzeumának anyagából. A rajzokat V.Sz. Scserbac80v készítette. Bp., [l95o.] Népszava, Szikra ny. 52 p., 4 t. FENYVESSINÉ GÓHÉR ANNA: Katona József o. Ajánló bibliográfia, összeáll. -. a Kecskeméti Megyei Könyvtárban található müvekből. Kecsekmét, Bácsm. ny. 7 p. LE FILM de nature hongrois. /Les films d*istván Homoki Nagy et d'ágoston Kollányi./Bp., [1955.] Athenaeum ny. [8] lev. LE FILM Hongrois en images. Production: Entreprise d'etat Hongroise Production Cinématographique.Bp. [1952.] Athenaeum ny. [32] p. A FILM szerepe és jelentősége.bp., [1954.] MSZT.Vörös Csillag ny. 31 p. /MSZT. Alapfokú tanfolyam hallgatói részére 8./ FILMBARÁTOK KISKÖNYVTÁRA. [Bp., 1958.] Táncsics kiadó. Bajomi Lázár Endre:Csillagok a francia film egén. FILMDRAMATURGIAI tanulmányok./írták Bolsakov-Szimonov-Csirszkov B. stb./ Fordítás. Bp., [l95o.] Népművelési Minisztérium, Fortuna ny. soksz. 77 p. FILMIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE. Szakszervezetünk. [Bp.,] 194y. Népszava, Athenaeum ny. lo p

27 FILMJEGYZÉK. [Bp., 1959.] Mokép, Kossuth ny. 41 p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő játékfilmekről. Mokép. Bp.> Vörös Csillag ny. lo9 p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő játékfilmekről. /Mozgóképforgalmazási Vállaxat./ [Bp.,] Globus ny. Ill p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő rövidfilmekről. /Mozgóképforgalmazási Vállalat./ Bp., [1958.] Zrinyi ny. 134 p. A FILMMŰVÉSZET kérdései. Szerk. Jerjomin D.J. /Ford. Balogh Pál./ Bp., Müveit Nép, Franklin ny. 261 p. FILMMŰVÉSZET - FILMTECHNIKA. Bp., Népművelési Minisztérium. 1. Anoscsenko, N.D.: A modern filmtechnika alapjai Konopljov:A játékfilm-gyártás technológiája. A FILMMŰVÉSZET sajátossága. [Bp.,] [1958.] Színháztudományi- és Filmtudományi Intézet. Felsőokt.Jegyzeteli. soksz. 16,88 p. /Filmművészeti tanulmányok 1./ FILMMŰVÉSZETI évkönyv. Szerk. és kiadja Lajta Andor évf. Bp., [1946.] MAFIRT 447 p. FILMMŰVÉSZETI évkönyv. 3o.évf. Szerk.Lajta Andor. Bp.,1948. [1949.] Szerkesztő, Világosság ny. 413 p. FILMMŰVÉSZETI TANULMÁNYOK. Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet. 1. A filmművészet sajátossága. 2. Biró Yvette: A lo éves Talpalatnyi föld

28 FILMPROPAGANDISTA kézikönyv. Tömegszervezés. Bp., [1947.] Szikra ny. H p. FILMSZÍNHÁZAK. /Kidolg. É.M. Középülettervező V./ Bp.,1959. É.M. Dok. és Nyomtatványén. V. házi soksz.59 p.» 3 t. /Magyar Országos tervezési irányelvek. MOTI / FILMSZÍNHÁZAK ügyvitele. /Szerk. Kálmán Róbert./ 2.átd. és bőv.kiad. Bp., Közgazd. és Jogi Kiadó, Áll. ny. 227 p., 4 t, /Mozlmüvezetői és gépkezelői szaktanfolyam. / PILMTECHNIKA. /Szerk. Pozsonyi Gábor./ Bp., Műszaki Kiadó, Athenaeum ny. 378 p. FILMTECHNIKA - FILMGAZDASÁG. Bp., Filmtudományi Intézet. 1. Dékáoy Sándor: A filmvetítés korszerű irányai. 2. Kálmán Róbert-Peregi Gyula: A film és mozi Magyarországon. 3. A csehszlovák filmforgalmazás. FISCHER SÁNDOR: Beszédtechnika./A színpadi beszéd technikája./ Bp., 1955.Müveit Nép, Egyet.ny. 168 p., 2 t. FJODOROV, A.Sz. - GRIGORJEV, G.B.:A film az ember szolgálatéban. [Bp.,] 195o. Hungária, Merinxr ny. 64 p. FOGARASI BÉLÁNÉ: A kolhoz szinház. Bp., ÜJ M. Könyvkiadó, Független ny. 60 p. FÖLDES PÉTER: A konferálás. Bp., [é.n.] Népszava, Athenaeum ny. 28 p. /Kulturisjcola 3./ P&XSS GÁBOR: Szabadtéri szinpad. [Bp.,] Typopre88 t l4 p. /Művelt Nép melléklete./

29 FÜSTÖS BÉLA: Színpadi Jelzőberendezése*. A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -. Bp., Peisőokt. Jegyzeteli, soksz. 25 p. [GÁCS REZSŐ] RODOLFO - /RÉVÉSZ GY. ISTVÁN:/ Vigyázat! Csalok. [Bűvészkönyv.] Bp., Bibliotheca, Athenaeum ny. 244 p. GAL GYÖRGY *SÁlfDORt Csajkovszkij. Bp., [1953.] Müveit Nép, Szikra ny. 24 p. /Útmutató városi előadóknak 73./ GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi életregénye. Bp., Zeneműkiadó, Athenaeum ny. 318 p. GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi életregénye. 2.kiad. Bp.,1957. Zeneműkiadó, Kossuth ny, 363, [l] p. GÁL GYÖRGY SÁNDOR - SOMOGYI VILMOS: Operettek könyve. Az o- perett regényes története. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 43o, [l] p. GALAMB SÁNDOR: A magyar drámairodalom története. Bp., Magyar Színészek Szabad Szakszervezete, Antiqua ny. 9o p. /Színházi könyvtári./ GÁLOS REZSŐ: Bessenyei György életrajza. Bp., Közokt. Kiadó, Franklin ny. 425 p. 1 t. GÁLOS REZSŐ: Szentjóbi Szabó László. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 129 p. /Irodalomtörténeti tanulmányok 3./ GARA ZOLTÁN: Lakásmüvészet. [A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll.-. ] Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 67 p

30 GÁSPÁR MARGIT: Az operett. Bp., [1949.] Népszava, Athenaeum ny. 15 p. /Kulturiskola 5./ GELLÉRT LAJOS: Nyitott szemmel. Bp., Bibliotheca, E- gyetemi ny. 277, [3] p. GORCSAKOV, NYIKOLAJ: A színházi előadás rendezése.bp.,1954. [1955.] Magyar Szinház- ée Filmművészeti Szövetség, Jegyzetsok8z. 57 p. /Színházművészeti írások 3./ GORCSAKOV, N.: Sztanyiszlavszkij rendez. /Ford. Áchim András. /Bp.,1953. [1954.] Müveit Nép, Athenaeum ny. 567 p., 14 t. GORKIJ / / Bibliográfia életrajzi adatokkal és müveinek ismertetésével, /összeáll.köves Erzsébet./ Bp., Typopress soksz. 54 p. /A világirodalom klasszikusai. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bibliográfiai sorozata 2. / GORKIJ - CSEHOV: Levelek, cikkek, nyilatkozatok. /Sajtó alá rend.és jegyz. eil. N.J. Gitovics. Pord.: Gellért György./ Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 266 p. GÓTH SÁNDOR:Wenn Moliére ein Tagebuch geführt hätte... /Umgearb. und hrsg. von László Pödör. Ubertr. von Géza Engel./ Bp., Litteratura, Druck. Athenaeum. 2o4 p. GOUNOD, /CHARLES:/ Faust. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 12./ GOUNOD, /CHARLES:/ Faust.[Operaismertető,] Bp., [1957.] Zeneműkiadó, Zeneműkiadó Váll. ny. 12 p. /Opera füzetek 12./

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE

BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE BABITS MIHÁLY LEVELEZÉSE 1912 1914 BABITS MIHÁLY MŰVEINEK KRITIKAI KIADÁSA LEVELEZÉS Szerkeszti: SIPOS LAJOS Babits Mihály levelezése 1890 1906. Sajtó alá rendezte Zsoldos Sándor. Bp., Historia Litteraria

Részletesebben

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna

Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon. Bibliográfia. Szerkesztette: Szedmák Andrea. Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna A SZÍNJÁTSZÓ ISKOLA A XVII XVIII. SZÁZADBAN Az iskolai, a populáris és a hivatásos színjátszás Magyarországon Bibliográfia 1998 2009 Szerkesztette: Szedmák Andrea Lektorálta: Pintér Márta Zsuzsanna AZ

Részletesebben

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955.

IRÓI ÉS IRáSAI M A G Y A R BIBI,I Ü H 1 S Z EM LE.- K Ö N Y V B A R Á TOK LAPJA./ Összeállította 1955. K I S E B B K Ö N Y V É S Z E T I F O L Y Ó I R A T A I N K IRÓI ÉS IRáSAI / I R O D A L M I É R T E S Í T Ő - M A G Y A R K Ö N Y V É - S Z E T - A Z I R O D A L O M - M U Z E U M I ÉS K Ö N Y V TÁRI

Részletesebben

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő

2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő 2014. szeptember 14. Elek Artúr (Budapest 1876. II. 8. Budapest 1944. IV. 25.) művészettörténész, művészeti író, író, műfordító, hírlapíró, szerkesztő Névváltozatai: e. a. (e. a.) E. A. Arcturus. us (Figyelő)

Részletesebben

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár

125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár 125 éves az Ózdi Olvasó Egylet Kulturális adattár Összeállította: Németh Lászlóné ÓMI Városi Múzeum, 2009. 1884. XI. 24. A régi iskola épületében 31 fővel megalakult a Rimamurány Munkásszemélyzet Olvasó

Részletesebben

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008)

Akadémiai doktori értekezés Melléklet. Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Akadémiai doktori értekezés Melléklet Balázs Géza Szakirodalmi munkássága (1982 2008) Előadások külföldi (nemzetközi) és hazai konferenciákon Külföldi és hazai tudományos munkák (doktori és kandidátusi

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról.

III. EGYES SZERZŐK * * * ÁCS Károly. Np(Knp), júl. 5., 16. sz., II III. p. Németországba való kivándorlásáról. III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2735. Ráklépésben : ötven év születésnapi versei / Ács Károly. - Újvidék: Forum Könyvkiadó ; Családi Kör, 1995. (Újvidék: Forum nyomda). - 101 p.; 20 cm ISBN 86-323-0255-8

Részletesebben

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1

raktári katalógus - Pesti Forrás Antikvárium Oldal 1 Pesti Forrás Antikvárium, 1062 Budapest, Aradi utca 28. www.pestiforras.hu Raktáron lévő könyvek katalógusa. A táblázat hetente egyszer frissül. Amennyiben valamelyik tételt megvásárolná kérem, hogy előtte

Részletesebben

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p.

Közleményei, 19. 125-130. p. 1981 Nemesek az alsószuhai templomban. - In: Múzeum Kurír, 1981. augusztus (4. kötet 6. szám) 60-61. p. Dr. Tusnády László Dr. Tusnády László (1940) Elérhetőségek: ME-CTFK, 47/513-000/28-59 Iskolák, végzettség: József Attila Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar magyar-olasz szak (1966). Az irodalomtudomány

Részletesebben

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés

Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Abaúj Antikvárium és Aukciósház 73. Könyvárverés Kiállítás: 2014. március 20-án (csütörtökön), az árverés napján 12 től - 17 óráig, az árverés kezdetéig. Az árverés helyszínén (MEDOSZ Hotel), Budapest,

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013

A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 A magyar kisebbségkutatás válogatott bibliográfiája (önálló kiadványok) Összeállította Bárdi Nándor, 2013 Ez a bibliográfiai válogatás a magyar nyelvű kisebbségkutatás különböző területeinek, önálló kiadványokban,

Részletesebben

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994

-I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXII 363 -I-IajcI~-I3i~aN w~egye he~ytönté~eti inoc~a~w~a ~994 Bibliográfiák Bényei Miklós : Hajdú-Bihar megye helytörténeti irodalma 1993 = HBMLÉ XXI Db, 1994 303-322

Részletesebben

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban

A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban A holokauszt áldozatai a magyar irodalomban Készítette: Lénárt Tímea 1 Előszó Eljön a nap, hogy többet nem leszek, a könyvespolcon kis kötet leszek. Mi életem volt: öröm és szenvedés, sötét sorok örök

Részletesebben

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény

VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény VITÉZ FERENC (PHD) Lektorált tudományos közlemény 1991 - A kaland és a rend költészete. (esszé) Folyam, 1990 91/4, 34 41. 1991 - Az egyetemes ember. (tanulmány) In: Más vagy az Alföld Stúdió antológiája,

Részletesebben

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában

Botlik József. Publikációs jegyzék. Közléseimről, általában 1 Botlik József Publikációs jegyzék Közléseimről, általában 1981-től látnak napvilágot történeti, irodalom- és művelődéstörténeti, kritikai írásaim, tanulmányaim, könyveim a határon túli magyarság helyzetéről,

Részletesebben

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN

ÍRÓK ÉS MŰVEKl. Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN ÍRÓK ÉS MŰVEKl Beke Sándor AZ ERDÉLYI GONDOLAT KÖNYVKIADÓ ÉS SZELLEMI MŰHELY HÚSZÉVES ÉVFORDULÓJÁN 1 ERDÉLYI TOLL KÖNYVEKl KIADVÁNYOK 2 A könyv borítóját Beke Sándor-Olivér tervezte Beke Sándor AZ ERDÉLYI

Részletesebben

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai

A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai ORSZÁGOS SZÉCHÉNYI KÖNYVTÁR KÖNYVTÁRTUDOMÁNYI ÉS MÓDSZERTANI KÖZPONT KERTÉSZ GYULA A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai Annotált bibliográfia Budapest, 1990 Második átdolgozott, bővített kiadás

Részletesebben

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája

Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája Az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem könyvlistája A/ Tanulmányok az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem és társszervezeteinek konferenciáin elhangzott és másutt nem publikált előadásokból Évkönyvek:

Részletesebben

Bede Katalin. Békési Gábor

Bede Katalin. Békési Gábor arta nos Barta János (1940. június 27.) Elérhetőségek: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.; Postacím: 4010 Debrecen, Pf. 48. Tel/Fax: 06-52-489 100-22 130 Iskolák, végzettség:

Részletesebben

Antológiák, évkönyvek, gyűjteményes kötetek és különkiadványok, melyekben Kosztolányi Dezső írásai szerepeltek élete folyamán *

Antológiák, évkönyvek, gyűjteményes kötetek és különkiadványok, melyekben Kosztolányi Dezső írásai szerepeltek élete folyamán * Antológiák, évkönyvek, gyűjteményes kötetek és különkiadványok, melyekben Kosztolányi Dezső írásai szerepeltek élete folyamán * Összeállította és bővítette Arany Zsuzsanna (2004 2011), Varga Kinga (2012-től)

Részletesebben

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI

A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI BÁRSONY PÉTER A VÉSZKORSZAK MAGYAR MUZSIKUS ÁLDOZATAI DOKTORI ÉRTEKEZÉS 2010 Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténetitudományok besorolású doktori iskola A VÉSZKORSZAK

Részletesebben

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János

III. EGYES SZERZŐK. ÁCS Károly. ARANY János III. EGYES SZERZŐK ÁCS Károly 2664. A szót, az igazit : emlékeztetőül nak / BORDÁS Győző. = HN, márc. 13., 10. sz., 16-17. p. ARANY János 2670. A két Arany : összehasonlító tanulmányok. Szerkesztette:

Részletesebben

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET -

VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - VÁLOGATÁS A MAGYAR ZENEMŰVÉSZ-PEDAGÓGUSOK 2014. ÉVI KEREK SZÜLETÉSI ÉVFORDULÓIBÓL - TERVEZET - 5., BŐVÍTETT, JAVÍTOTT VÁLTOZAT Köszönettel fogadjuk a további jelentősnek ítélt évfordulós információkat

Részletesebben

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát.

január 1-5. A Bné Akiva Debrecenben tartotta vezetőképző táborát. Eseménytár Az 1991. év zsidó vonatkozású krónikája január hónap január 1. Egyéves izraeli munkavállalása miatt írásban lemondott Schőner Alfréd főrabbi a Dohány utcai templom rabbi székéről, valamint tagságáról

Részletesebben

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink!

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Vendégeink! Tisztelettel köszöntök minden kedves érdeklődőt a Szegedi Tudományegyetemen! Az Őszi Kulturális Fesztivál minden évben jó alkalmat kínál az egyetemi vendégeskedésre.

Részletesebben

Magyar Nemzeti Filmarchívum

Magyar Nemzeti Filmarchívum Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Könyvtártudományi és Informatikai Tanszék Magyar Nemzeti Filmarchívum SZAKDOLGOZAT Pápainé Nyeste Györgyi ELTE BTK Informatikus könyvtáros kiegészítő

Részletesebben

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising...

47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 47. tétel Pécsi, J(ózsef): Photo und Publizität Photo and advertising... 11., 211., 131., 1., 125., 202., 129. tétel A Központi Antikvárium 129. aukciója Az árverést vezeti: Mélykuti Beatrix Kiállítás

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV. Bibliográfia ISBN 86-323-0495-X * * * * * *

I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV. Bibliográfia ISBN 86-323-0495-X * * * * * * I. ÁLTALÁNOS RESZ 1. KÖNYV. KÖNYVKIADÁS. KÖNYVTERJESZTÉS. KÖNYVTÁRÜGY SAJTÓ. KÖNYV Bibliográfia 1. Bibliografija knjiga u Vojvodini 1998 = Vajdasági könyvek bibliográfiája 1998 = Bibliográfia knih vo Voivodine

Részletesebben

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-)

OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) OR ZSE BIBLIOGRÁFIA (2000-) 1 Szerkesztői megjegyzések: 1. A bibliográfia csak az egyetemi akkreditáció évétől (2000) használ bibliográfiai adatokat 2. A bibliográfia első 149 oldala tartalmazza az Egyetem

Részletesebben