MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA"

Átírás

1 STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA Budapest, SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET Országos Színháztörténeti Múzeum

2

3 S Z I IH Á Z! Ö R 1 É R E T I? Ü Z B T E K 36, szám. STAUD GÉZA MAGYAR SZINÉSZETI SZAKKÖNYVEK BIBLIOGRÁFIÁJA JT,. U.LÜ- TUDOUÁHYI iwí ti r KONÍVÍÁRA B u d a p e st t I960 SZÍNHÁZTUDOMÁNYI INTÉZET ORSZÁGOS SZÍNHÁZTÖRTÉNETI MUZEUM

4 J U x : A szerkesztésért és kiadásért felelős A Színháztudományi Intézet Igazgatója Megrendelve: i960. IV. 22. Példányszám : 300 Készült Rotaprint eljárással az MSZ Á és MSZ Á szabványok szerint SJ5 (A/5) ív terjedelemben ábrával FELSŐOKTATÁSI JEGYZETELLÁTÓ VÁLLALAT, BUDAPEST

5 Bevezetés A "Magyar szinészeti szakkönyvek bibliográfiája o" cimü kiadványunk felöleli a felszabadulás után önálló kötetben megjelent elméleti munkákat i960 december végéig. Nemcsak a drámairodalomra és a szinházra vonatkozó müvek kaptak benne helyet, hanem a zenés szinpadi irodalom /opera, operett/, a bábjáték, a tánc és a film körébe vágó elméleti munkák is. Nem vettük fel a nagy számban megjelent műsorfüzeteket, valamint a színmüvek szövegkiadványait sem. Balassi Bálint Szép magyar komédiájának szövegkiadása és a Régi magyar vígjátékok gyűjteménye terjedelmes és fontos irodalomtörténeti adatokat tartalmazó előszava és jegyzetanyaga miatt keríilt a cimfelsorolásba. Forrásként felhasználtunk minden eddig megjelent bibliográfiát, elsősorban Kozocsa Sándor 1945 utáni bibliográfiáit, továbbá a Magyar Nemzeti Bibliográfiát, az Országos Sséchényi Könyvtár és a Színháztudományi Intézet könyvtárának katalógusait. Az anyagot a szerzők betűrendjében rendeztük és a tájékozódást tárgymutatóval igyekeztünk megkönnyíteni

6

7 ABALKIN, N.: Sztaniszlavszkij rendszere és a szovjet színház. /Ford.:Áchim András./ Bp., Müveit Nép, Athenaeum nyomda 265 p. AJÁNLOTT színdarabok és műsorok jegyzéke. 1. Bp., Budapest írod. Int., Szfv. Házi ny. 43 p. [l949.] ALBERT GÁBOR, D. SZEMZŐ PIROSKA ÉS VIZKELETY ANDRÁS: Schiller Magyarországon, összeáll. -..A bevezető tanulmányt irta Turóczi-Trostler József. Bp.,1959. Országos Széchényi Könyvtár, Győr-Sopronmegyei ny. Győr. 277 p., 14 t. /Uj bibliográfiai füzetek 3./ ALEXANDROV, G.V.: Polgári film a reakció szolgálatában. /Ford. Dr.János György./ Bp., Szikra, Világosság ny. 55 p. /Marxista ismeretek kiskönyvtára 21./ AZ ÁLLAMI Faluszinház Déryné Szinház öt éve aug Jul. 31. [Bp.,] Egyet. ny. 16 p. AZ ÁLLAMI Operaház tagjainak zártkörű képzőművészeti kiállítása a szinház klubhelyiségében május Bp., Szikra ny. 8 p. ÁLLAMI szinházak szervezeti, szolgálati, fegyelmi szabályzata és törvénykönyve. Bp., 1^45. Hollóssy ny. 114 p

8 ALPERSZ, B.V.: A szovjet színház fejlődése. Bp.,1949. Szikra, Hungária ny. 49 p# /Marxista ismeretek kiskönyvtára 8./ ANDRÁS LÁSZLÓ: A Jágó-kérdés. Bp., Akad. kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ ANDREJEV, BORISZ FJODOROVICS, a Szovjetunió Sztálin-dijas népművésze. [Bp., 1952.] MSZT. 14 p. /A szovjet film mesterei./ ANGOL színházművészeti kiállítás Budapest 1948.Tájékoztató. [Bp., 1948.J The British Council, Haás Pál ny. [I6]p. ANOSCSENKO, N.D.: A modern filmtechnika alapjai. Bp., Népmüv. Min. Jegyzetsoksz. I06 p. /FilmmÜvészet- Filmtechnika 1./ ANTAL LAJOS: Othello-vázlatoJc. Bp., [1958.] Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ ARDÓ MÁRIA: A Tanácsköztársaság színházi élete a sajtó tükrében. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Múzeum, Felsőokt. jegyzeteli.soksz. 72 p. /Színháztörténeti Füzetek 27./ ASCHER OSZKÁR: A versmondás művészete és a színpadi beszéd. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. lo7 p. ASCHER OSZKÁR: A versmondás művészete és a színpadi beszéd. 2. jav. és bőv.kiad. Bp., MUvelt Nép, Egyetemi ny. 131 p

9 ASZAFJEV, /BORISZ/: Párie lángjai. - Bahcsiszeráji szökőkút. [Balettismertető.] Bp. f Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 1./ A BÁBJÁTÉK múltja és Jelene. Bp., ^KM. [Translatyp soksz.] 15 lev. /Beszélő képek. Szabadművelődési vetitettképes előadások. J. sorozat. Művészet 2./ BÁBJÁTÉKOSOK KISKÖNYVTÁRA. Bp., Népművészeti Intézet. Szokolay Béla: A tipus bábfejek használata. A BÁBJÁTSZÁS Magyarországon. /Szerk. a Népművészeti Intézet. Szilágyi Dezső./ Bp., Müveit Nép, E- gyeteml ny. 163 p., lo t. A BÁBJÁTSZÁS technikája. Az egészségügyi bábdarabokat játsző csoportok részére. [Bp., 1952.] Egészs. Min., Athenaeum ny. 12 p. A BÁBKÉSZÍTÉS technikája. 1-2*rész. Bp., VKM. Felvinczi-Korbácska soksz. 15 lev. /Beszélő képek. J. 3-4./ BÁCSMBCYEI FÜZETEK. Kecskemét, Bács-Kiskunmegyei ny. 1. Orosz László: Katona József. BAJOMI LÁZÁR ENDRE: Csillagok a francia film egén. [Bp., 1958.] Táncsics kiadó, Athenaeum ny. 64 p. /Filmbarátok Kiskönyvtára./ BAJOR GIZI. Szerk. Vajda Miklós. Escher Károly fényképei. /A szereplistát összeáll. Stnud Géza./ Bp., Magvető, Kossuth ny. 217 p. [A címlapon Escher Károly és Vajda Miklós társszerzőkként.] - 7 -

10 BAKOS JÓZSEF - KERÉNYI GYÖRGY:Útmutató a népi énekes táncos gyermekjátékok gyűjtéséhez. Bp.,1953. Müveit Nép, Szikra ny. 24 p. /BALASSA IMRE:/ D'Albert: A hegyek alján. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 14 p. /BALASSA IMRE:/ Britten: Peter Grimes. [Operaismertető.] /Forrásművek alapján irta -. Sajtó alá rend. Pogány Károly. / Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.] Révai ny. 15 p. /BALASSA IMRE:/ Csongor és Tünde. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház, Bp., Révai ny. 18 p. /BALASSA IMRE:/ Erkel Ferenc: Bánk bán. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. [Bp., 1958.] Révai ny. 32 P. /BALASSA IMRE:/ Gluck:Orfeusz. [Operaismertető.] Bp. [1957.] M.Áll. Operaház, Révai ny. 4o p. /BALASSA IMRE:/ Hacsaturján:Gajane. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., Révai ny. 12 p. /BALASSA IMRE:/ Hajdú Mihály: Kádár Kata. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., Révai ny. 13 p. /BALASSA IMRE:/ Kenessey Jenő: Bihari nótája. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 18 p. /EALASSA IMRE:/ Mozart: Don Juan. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház Erkel Szinháza. Bp., [1956.] Révai ny. 38 p

11 /BALASSA IMRE:/ Mozart: A varázsfuvola. [Operaismertető.J Bp., [1956.] Magyar Áll. Operaház, Szikra ny. 35 P< /BALASSA IMRE:/ Offenbach:Hoffmann meséi. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp.»[1957.] Révai ny. 39 p. /BALASSA IMRE:/ Poldini: Farsangi lakodalom. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel bzinháza. Bp., [1958.] Révai ny. 3o p. /BALASSA IMRE:/ Puccini: Turandot. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.J Révai ny. 42 p. /BALASSA IMRE:/ Strauss Richard: Salome. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház. Bp., [1958.] Révai ny. 3o P. /BALASSA IMRE:/ Szuchon: örvény. [Operaismertető.] Magyar Állami Operaház Erkel Szinháza. Bp., Révai ny. 12 p., 2 t. /BALASSA IMRE:/ Verdi:Falstaff.[Operaismertető.][Bp.,1956.] M. Áll. Operaház, Szikra ny. 3o p. /BALASSA IMRE:/ Wagner Richard: Tristan és Izolda. [Operaismertető.] Magy. Áll. Operaház. Bp., [1959.] Révai ny. 26 p. BALASSA IMRE ÉS GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi: Otelló. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Egyet. ny. 28 p. /Opera füzetek / BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Operák könyve. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p

12 BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDORjOperák könyve 2.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve.3.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 531 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 4.bőv.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 548 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 5.bőv.kiad. Bp., Zenanükiadó, Vörös Csillag ny. 52o p., 8 t. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve, é.bőv.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 52o p., 8 t. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve 7.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 518 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operák könyve. 8.kiad. Bp., Zeneműkiadó, Zeneműkiadó ny. 518 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operakalauz.Zenepéldákkal. Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 9o7 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR:Operakalauz.Zenepéldákkal. [Uj Kiad.] Bp., [1957.] Zeneműkiadó, Révai ny. 863 p. BALASSA IMRE - GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Operakalauz.Zenepéldákkal. Uj kiad. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 863 P

13 BALÁZS,BÉLA: Estetica del film./der Geist des Films./Trad. t pref. di Umberto Barbaro. Roma, Ed. di Cultura Sociale. XIII, 219 p. /Orientamenti 3./ BALÁZS, BÉLA: Film. Vyvoj a podetata nového uraenia. [Filmkultúra.] /Preloz. z nemeckého Stefan Horváth. Doslov a poznamky Julius Pasteka./ Bratislava, Slov. Vyd. Krásnej Lit. 381 p., 9 t. BALÁZS BÉLA: Filmesztétikai gondolatok. Bp., Radice ny. 26 p. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola könyvtára 7./ BALÁZS BÉLA: Filmkultura./A filmművészet filozófiája./ Bp., Szikra, Arany János ny. 255 p. BALÁZS, BÉLA: II film. Evoluzione ed essenza di un'arte nuova. /Der Film.Werden und Wesen einer neuen Kunst. Trad, di Fernaldo di Giammatteo./ [Torino.] Einaudi. 345 p., 15 t. /Saggi 159./ BALÁZS, BÉLA: II film. Evoluzione ed essenza di un'arte nuova. /Der Film.Werden und Wesen einer neuen Kunst. Trad, di Fernaldo di Giammatteo./ 2.ed. [Torino,] Einaudi. 345 p., 15 t. BALÁZS BÉLA: A látható ember. -. A film szelleme. /Bev. és az életrajzot Írták Kertész Pál és Péreii Gabriella./ Bp., Bibliotheca, Kossuth ny. 216 p., 18 t. BAH RÓBBRT - HERCZENIK MIKLÓS: A filmről a nézőnek. Bp., Gondolat, Egyetemi ny. 223, [l] p., 2o t. /Élet és Tudomány Kisicönyvtár./

14 BÁN RÓBERT - PALÁSTHY GYÖRGY: Felvétel! Indíts! Amíg egy film elkészül. Bp., Móra Kiadó, Athenaeum ny. 276 p., 14 t. BARABÁS TIBOR: Mozart párisi utazása. [Bp.,] Kiadó, Athenaeum ny. 294 p Kossuth BARANOV, A. - SCHNEIDEREIT, OTTÓ: Az operett vitáiból. Bp., Magyar Színház- és Filmművészeti Szcvetaág, Jegyzetsoksz. 28 p. BARÁT ENDRE - LÉVAY ENDRE: Caruso csodálatos élete. Regényes életrajz. Bp., Bibliotheca, Terv ny. 216, [2] p.', 8 t. BÁRDI ÖDÖN: A régi Vígszínház. [Visszaemlékezések,] Bp., Táncsics Kiadó, Athenaeum ny. 233 p., 9 t. BÁRDI ÖDÖN: Thália mosolya. Színházi anekdóták. Bp., Bibliotheca, Athenaeum ny. 288 p., lt. BARNA ISTVÁN: Erkel Ferenc első operái az egykori sajtó tükrében. Bp., Akad. kiadó, Akad. ny p., 3 t. /Klny. a Zenetudományi tanulmányok 2. kötetéből./ BARNA ISTVÁN: Erkel nagy müvei és a kritika.bp.,1955.[1956.] Akad. Kiadó, Akad. ny o p. /Klny.: A Zenetudományi tanul icnyok 4. kötetéből./ BÁRSONY IMRE: Ibsen drámái Magyarországon, l.r. Bp., [1957.] Akad. ny. 5o9-52o p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./

15 BÁRSONY IMRE: Ibsen drámái Magyarországon 2.rész. Bp.,1957. Akad. ny p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ BARTÓK BÉLA: A kékszakállú herceg vára. Balázs Béla szövegkönyvével. -. A fából faragott királyfi. - A csodálatos mandarin. [Operaismertetők.] /Bev. Baiassa Imre, Gál György Sándor, Sajtó alá rend. Pogány Károly./ Bp., M. Áll. Operauáz, Révai ny. 32 p., 4 t. BEETHOVEN, /LUDWIG VAN:/ Fidelio. [Operaismertető.] Zeneműkiadó, Szikra ny. lo p. /Opera-füzetek 2./ BENEDEK MARCELL: Shakespeare. /A Függeléket kéazitette és az illusztrációkat összeállította Staud Géza./ Bp., [1958.] Bibliotheca, Athenaeum ny.415, [1] P., 17 t. BERCSÉNYI TIBOR: Diszlettan. A színháza* szakmai továbbképző tanfolyamára. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 156 p. BERCSÉNYI TIBOR: Diszlettörténet. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. - Bp.,1953. Felsőokt. Jegyzetej.1. soksz. 42 p. BERCZELI A.KÁROLYNÉ: A Népszínház műsora. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Muzeum, Tört. Lfluzeum házi soksz. 61 p. /Színháztörténeti füzetek 2o./ /BERCZIK ÁRPÁD/: Raimund pályakezdése hazánkban./részlet egy monográfiából./szeged, Szegedi ny p. /Klny.: Az Acta Universitatis Szegediensis Sectio Litterariából./ /Irodalomtörténeti dolgozatok 6./

16 BERLJAND, J.Sz.: Mozart. /Ford. Kardosa Tilda, Sulton Ina./ Bp., [1954.] Müveit Nép, Egyet, ny. 83 p. /A kultura mesterei./ BERTY IMRE: Korszerű szines film eljárások. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli. soksz. 124 p. /Mérnöki Továbbképző Int évi előadássorozatából 2252./ BETLEHEMKÉSZITÉS. Kiadja az Úttörő Mozgalom Országos Központja, Bp., [1948.] Szikra ny. [16] p. BIBLIOTHECA DELL»ACCADEMIA D*UNGHERIA IN ROMA. Roma, Accademia d»ungheria in Roma. 12, Nagy, Arturo: Due marionette di argomento Ungherese. BIRÓ YVETTE: Stroheim Erich von. /Kiad, a Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, /Bp,, [1957.] Egyet.ny. [16]P. BIRÓ YVETTE: A lo éves Talpalatnyi föld. /Szabó Pál Lakodalom, keresztelő, bölcső c. trilógiájának filmváltozata Dallos Sándor forgatókönyvének felhasználásával,/ Bp,, 1958,[1959,] Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Egyet. ny. 55 p. /Filmművészeti tanulmányok 2./ BIZET, /GEORGES:/ Carmen. [Operaismertető.] Bp., 1953, Zeneműkiadó, Szikra ny, 7 p. /Opera füzetek 3,/ BLASIS, CARLO: A tánc művészete. Ford. Gara György. Kiad. a M. ill. Operaház DISZ Bizottsága. Bp., Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz.113 p

17 BOD LÁSZLÓ: A bábfej és Jelmez. [Bp.,] Müveit Nép, Athenaeum ny. 35 p., 8 t. BOD LÁSZLÓ: A bábjáték könyve. Bp.,1949. [l95o.] MNDSZ,Glóbus ny. 69 p. BODROSSY FÉLIX: A plasztikus film. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 55 p. /Természettudományi Kiskönyvtár : 99./ BOGBÁR ELEK: A szavalás, színjátszás és rendezés művészete. Márton Lajos rajzaival. Bp.,1947. Korda r.t. kiad. Korda ny. 224 p. BÓNIS FERENC: Erkel Ferenc. Bp., Müveit Nép, Egyet, ny. 23 p. /Útmutató városi előadóknak 79./ BÓNIS FERBBC: Erkel Ferenc. Bp., [1955.] Egyet. ny. 26 p. /Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói száirára 157./ BÓNIS FERENC: Magyar táncgyűjtemény az 192o-as évekből.bp., Akad.Kiadó, Akad.ny p., 8 t./klny. a Kodály-emlékkönyvbÓl./ BOROGYIN: Igor herceg. [Operaismertető.J Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 12 p. /Opera füzetek [4.] / BOROS MAGDA: Filmkidolgozás üzemi ellenőrzése. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 22 p. /Mérnöki Továbbképző Intézet évi előadássorozatából 2686./

18 BOTH BÉLA: Színház és társadalom. Bp., Szikra ny. 12 p./szemináriumi füzetek kulturvezetők számára 5./ BOZÓ GYULA: Ábrázoló mértan. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -. Bp. t Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 42 p. BOZÓ GYULA: Butorstilusok. A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll.-.bp.,1953. Pelsőokt.Jegyzeteli. soksz. lo5 p. BOZÓ GYULA: Mértan. /Geometria./ A színházait szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -.Bp.,1955. Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 62 p. BRATISLAVA. Nemzeti Színház. Tájékoztató a bratislavai Nemzeti Szinház április 8-11 közötti budapesti vendégszereplése alkalmából. Bp., Athenaeum ny. 24 p. BRÜCKNER JÁNOS: Hangos filmvetítés. Bp., Szikra ny. 216 p. /Népszava Műszaki Könyvtára./ A BUDAPESTI Magyar Nemzeti Szinház köszönti a világ békeszerető ifjúságát. Bp., Hungária ny. 3o p. BULLETIN d»informations sur les Evénements Théátraux Hongrois en Bp., Institut des Sciences du Theatre. Fővárosi Ny. Váll. 72 lev. CATALOGUE des films de la cinémathéque hongroise. Bp.,1956. Magyar Állami Filmarchivum,házi soksz. 67, [1] p. CATALOGUE des films de la cinémathéque hongroise. Institut des Sciences du Théatre et du Film. Bp., [1958.] M. Nemz. Muz. Tört. Muz. házisoksz. 95 p

19 CENNER MIHÁLY: Jászai Mari. /Adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet.Országos Színháztörténeti Muzeum. Nemz.Muz. Soksz.16 p. /Színháztörténeti füzetek 6./ CENNER MIHÁLY: A magyar szinház története. Bp.,1954. Egyet. ny. 3o p. /Útmutató a Társadalom- és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói számára 54./ CENNER MIHÁLY: Prielle Kornélia. /Emlékbeszéd és adattár./ Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet, Országos Színháztörténeti Muzeum,Tört.Muz. Soksz. 34 p. /Színháztörténeti füzetek 2./ CIKKGYŰJTEMÉNY a zenés színházak művészi kérdéseiről. Magyar Szinház- és Filmművészeti Szövetség. Bp., Jegyzetsoksz. 49 p. LE CONCOURS culturel des usines et des villes de l'année [Photographies.] Bp., Inst, des Relations Cult. -. Conseil Central des Syndicate Hongr., Iúipr. Athenaeum. [32] p. COSMA, VIOREL - LAKATOS ISTVÁN: Erkel Ferenc élete és munkássága, mint összekötő kapocs a magyar és román zenekultura között. Bp., Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. a Zenetudományi Tanulmányok II. kötetéből./ CSAJKOVSZKIJ: Anyegin. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 12 p. /Opera füzetek 5./ CSAJKOVSZKIJ: Diótörő. -. Hattyúk tava. [Balettismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikre ny. 15 p. /Opeya füzetek 6./ ] 5 -- Í?

20 CSAPATGÁRDISTA KISKÖNYVTÁR. Bp., Ifjúsági Kiadó. 22. Kárpáti György: A bábjáték titkai. CSATHÓ KÁLMÁN: Ilyeneknek láttam őket. Régi nemzeti színházi arcképalbum. Bp., Magvető, Kossuth ny. 328, [3] p., 52 t. CSEHOV, A.P. Ajánló könyvismertetések a szépirodalom tanulmányozásához, összeáll, az Országos Széchényi Könyvtár Bibliográfiai Osztálya. Bp., 1954.OSZK, Vörös Csillag ny. 16 p. /A mi Íróink 3./ CSSíOV /186o-19o4/. Bibliográfia életrajzi adatokkal és muveinek értékelésével. /Szerk.Tiszay Andor./ Kiad. a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár. Bp.,1953.[1954.] Typopress ny. 28 p. /A világirodalom klasszikusai 1./ CSEHOV, ANTON PAVLOVICS halálának 5o éves évfordulójára. [Bp.,]1954. Magyar-Szovjet Társaság, házi soksz. 18 p. CSERÉS MIKLÓS: Láthatatlan szinháe. A rádiójáték dramaturgiája. Bp., Légrády ny. 91 p. /Parnasszus Könyvtár 9./ CSERKASZOV: Egy szovjet színész feljegyzései. Bp., 1951.Müveit Nép, Athenaeum ny. 117 p., 8 t. CSILLAG ILONA - HEGEDŰS GÉZA: A magyar dramaturgia haladó hagyományai, összeállította /Bev. Háy Gyula./ Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 388 p. DALLOS GYÖRGY: Anton Pavlovics Csehov. Bp., Egyet.ny. 31 p./útmutató a Társadalom és Természettudományi Ismeretterjesztő Társulat előadói részére 89./

21 DÁNIEL ANNA: Ibsen. /Kozocsa Sándor-Radó György: Ibsen Magyarországon. Bibliográfiai vázlat./ Bp., MUvelt Nép, Egyet.ny. 18o p., 1 t./a kultura mesterei./ DEBRECENI PÁL: Szatirikus ábrázolás a szovjet és a mai magyar drámairodalomban. Bp., Akad. Kiadó, A- kad. ny o p. /Klny. a Filológiai Közlönyből./ DÉKÁlíY SÁNDOR: A filmvetítés korszerű irányai. Bp., Filmtudományi Intézet, Felsőokt.Jegyzeteli.soksz. 322 p. /Filmtechnika-Filmgazdaság 1./ DÉKÁNY SÁNDOR: Plasztikus film-panoráma film. Bp.,1955.Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 132 p. /Mérnöki Továbbképző Intézet előadássorozatából 3415./ DELIBES: Coppélia. [Balettismertető.] Bp., [1953.] Zeneműkiadó, Révai ny. 8 p. /Opera füzetek 39./ DELIBES: Lakmé. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Operafüzetek 7./ DEMETER IMRE: Rivalda. Herman Lipót rajzaival. [Bp.,] Szépirodalmi Kiadó, Egyetemi ny. 3o7, [3] p. /DÉNES TIBOR:/ Sztaniszlavszkij. Művészet és igazság. [Bp., 1949.] Szerző, Faragó ny. Kispest, 14, [2] p. DÉRYNÉ /SZÉPPATAKI RÓZA/ emlékezései. /Jegyz. és sajtó alá rend. Réz Pál./ 1-2.k. Bp., Szépirod.Kiadó, Szikra ny. 622, [2]j 494, [4] p., 22 t. /Magyar Századok./

22 DISSERTATIONS FACULTATIS PHILOSOPHICAE. Budapest.Bp.,1948. Bölcsészeti Kar. lo. Tési Edits Plautus Magyarországon. DOBOKI LAJOS. Diszletfestés. A színházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 49 p. DOKUMENTUMFILMJEGYZÉK./Mozgóképforgalmi Vállalat./Bp.,1954. Vörös Csillag ny. 127 p. DONIZETTI: Don Pasquale. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 9./ DONIZETTI: Don Pasquale. [Operaismertető.] Bp.,1956.[1958.] Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 9./ DONIZETTI: Lammermoori Lucia. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 8./ DONIZETTI: Lammermoori Lucia. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Zeneműkiadó ny. 11 p. /Opera füzetek 8./ DÖMÖTÖR TEKLA, D.t Leopold Schmidt: Masken in Mitteleuropa. [Ism.] Bp., [1957.] Akad.ny p./klny. a Filológiai Közlönyből./ DÖMÖTÖR TEKLA: Litterature and folklore. Problems of research in old Hungarian dramatic art.bp.,1957. Tankönyvkiadó, Akad. ny P. /Klny. az Annalee Universitatis Scientiarum Budapestiensis de Rolando Eötvös nominatae,sectio Philologica-ból./ - 2o -

23 DÖMÖTÖR TEKLA: Ludus in cunabilis Christi. Bp.,195o.Szerző, Egyetemi ny. 5 p. /Klny. az Antiquitas Hungarica évf.-ból./ DÖMÖTÖR TEKLA: Történeti rétegek a magyar népi színjátszásban. Bp., 1957 [1958.] Akad. Kiadó, Akad. ny p. /Klny. az Ethnographiából./ A DRÁMA története. Bibliográfia, /összeáll.a Budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Könyvtárának tájékoztató-bibliográfiai szolgálata. Pálvölgyi Endre./ Bp., Tankönyvkiadó, Pelsőokt. Jegyzeteli, soksz. 129 p. /Bibliográfiák az egyetemi oktatás számára lo./ A DRÁMAIRODALOM elmaradásának leküzdéséről. Bp.,1952. Szikra, Franklin ny. 16 p. /Marxista ismeretek kiskönyvtára 157./ DUSSANE: Egy demokratikus szinház. Comédie Framjaise. Ford. Nagy Adorján. Bp.,1948. Színháztudományi Intézet, Radios ny.114 p. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola Könyvtára 5./ ECKHARDT, ALEXANDRE: Möllere.Extraits des cours de. Bp., [1948.] ühivorsité, Stachora soksz. l6o p. ECKHARDT, ALEXANDRE: Moliére II. Extraits des cours de. Bp., Université, Stachora soksz. 147 p. AZ EGYETEMI NYOMDA KIS TANULMÁNYAI. Bp., Egyetemi ny. Valéry, Paul: k lélek és a tánc. ELEK OSZKÁR: Agis tragédiája. 2.r. Bp., [1958.] Akad. kiadó, Akad. ny p. /Klny.: a Filológiai Közlönyből./

24 ÉLET ÉS TUDOMÁNY KISKÖNYVTÁR. Bp., Gondolat. Bán Róbert-Herczenik Miklós: A filmről a nézőnek. ELŐADÁSTÖRTÉNETI adalékok a Madách Színházban január 16.-án bemutatott Zsugori Moliére után,simái Kristóf-Döbrentei Gábor hajdani magyarítása nyomán,örkény István ujjáirásában szinre került előadásához. Bp.,1948. Színháztudományi Intézet, Radios ny. 19 p., 4 t. /Az Országos Magyar Színművészeti Főiskola Könyvtára, 6./ /EMBER GYÖRGY:/ Nagrazsdennüj ordenom Krasznoj zvezdú hudozsesztvennüj anszambl» Vengerszkoj Narodnoj Armii. /Perevod: Takács Szonja./ Bp. t Voennoe Izdatel»sztvo. [48] p. L*ENSEMBLE Populaire de Chant et de Danse de l'etat Hongrois. - Das Ungarische Staatliche Volksansembla. /Réd. Vince Horváth./ Bp., Impr.Szikra.[12 ] lev. L*ENSEMBLE Populaire de Chant et de Danse de l»etat Hongrois. [Photographies.] /Publ. par l'institut des Relations Culturelles./ Lp., Impr. Szikra 23 t. ERDŐDY JÁNOS: Uj szinjátszás, új film. Bp., Népszava,Légrády Testvérek ny. 76 p. /Szocialista Könyvtár./ ERKEL FERENC: Bánk Bán./Dalmű./ [Operaismertető.J Bp.,1952. Zeneműkiadó, Egyet. ny. 11 p./opera füzetek [lo.]/ ERKEL FERENC: Hunyadi László. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 15 p. /Opera füzetek 11./

25 ERKEL FERENC ÉS BARTÓK BÉLA emlékére. Szerk. Szabolcsi Bence, Bartha Dénes. Bp., Akad. Kiadó, Akad. ny. 559 p.» 25 t. /Zenetudományi tanulmányok 2./ [EZERKILENCSZÁZÖTVEN] évi országos üzemi - városi kulturverseny. [Képanyag.] Bp., Kulturkapcsolatok Int.- SZOT*[Athenaeum ny.] 32 p., 29 t. AZ [EZERKILENCSZÁZÖTVENHÁROM] évi járási művészeti versenyen résztvevő népi tánc- és népi játékegyüttesek, népi költők, rigmusirók és mesemondók művészeti tanácsadója. /Szerk. a Népművészeti Intézet./ Bp., Müveit Nép, Egyet ny. 75 p. [EZERKILENCSZÁZÖTVSNHÁROM] 1953/54 évi járási művészeti versenyen résztvevő szavalók, színjátszó- és bábjáték együttesek művészeti tanácsadója. Bp., Müveit Nép, Egyetemi ny. 46 p. AZ[EZERKILENCSZÁZÖTVENHÁROM] évi járási művészeti versenyen résztvevő zenei együttesek, szólisták és rigmusbrigádok művészeti tanácsadója. /Szerk. a Népművészeti Intézet./ Bp., Müveit Nép, Egyet. ny. 58 p. FAJTH TIBOR: Giacomo Puccini. B p. t BibliOtheca, Kossuth ny. 454 p. 8 t. FALUS RÓBERT: Sophoklés. /Függelék: Bibliográfiai vázlat. Magyar Sophoklés-forditások és színpadi bemutatók. összeáll. Kozocsa Sándor, Radó György./ Bp., Müvelx Nép, Athenaeum ny. 187 p., 5 t. /A kultura mesterei./ FARAGÓ ÖDÖN: A magyar színészet országútján.korrajzok Bp., [ 1947.] Szerző, Otthon ny. 94 p. - 23

26 PEDOTOV, A.JA.: A bábszínházi paraván építése. /Pord. Hajós Imre-Szegő Iván. A függeléket összeáll.és rajzolta Bod László./ Bp. t Müveit Nép, Athenaeum ny. 42 p., 2 t. PEDOTOV, A.: A bábú anatómiája. Sz.V.Obrazcov Ali.Közp.Bábszínház muzeumának anyagából. A rajzokat V.Sz. Scserbac80v készítette. Bp., [l95o.] Népszava, Szikra ny. 52 p., 4 t. FENYVESSINÉ GÓHÉR ANNA: Katona József o. Ajánló bibliográfia, összeáll. -. a Kecskeméti Megyei Könyvtárban található müvekből. Kecsekmét, Bácsm. ny. 7 p. LE FILM de nature hongrois. /Les films d*istván Homoki Nagy et d'ágoston Kollányi./Bp., [1955.] Athenaeum ny. [8] lev. LE FILM Hongrois en images. Production: Entreprise d'etat Hongroise Production Cinématographique.Bp. [1952.] Athenaeum ny. [32] p. A FILM szerepe és jelentősége.bp., [1954.] MSZT.Vörös Csillag ny. 31 p. /MSZT. Alapfokú tanfolyam hallgatói részére 8./ FILMBARÁTOK KISKÖNYVTÁRA. [Bp., 1958.] Táncsics kiadó. Bajomi Lázár Endre:Csillagok a francia film egén. FILMDRAMATURGIAI tanulmányok./írták Bolsakov-Szimonov-Csirszkov B. stb./ Fordítás. Bp., [l95o.] Népművelési Minisztérium, Fortuna ny. soksz. 77 p. FILMIPARI DOLGOZÓK SZAKSZERVEZETE. Szakszervezetünk. [Bp.,] 194y. Népszava, Athenaeum ny. lo p

27 FILMJEGYZÉK. [Bp., 1959.] Mokép, Kossuth ny. 41 p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő játékfilmekről. Mokép. Bp.> Vörös Csillag ny. lo9 p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő játékfilmekről. /Mozgóképforgalmazási Vállaxat./ [Bp.,] Globus ny. Ill p. FILMJEGYZÉK a forgalomban lévő rövidfilmekről. /Mozgóképforgalmazási Vállalat./ Bp., [1958.] Zrinyi ny. 134 p. A FILMMŰVÉSZET kérdései. Szerk. Jerjomin D.J. /Ford. Balogh Pál./ Bp., Müveit Nép, Franklin ny. 261 p. FILMMŰVÉSZET - FILMTECHNIKA. Bp., Népművelési Minisztérium. 1. Anoscsenko, N.D.: A modern filmtechnika alapjai Konopljov:A játékfilm-gyártás technológiája. A FILMMŰVÉSZET sajátossága. [Bp.,] [1958.] Színháztudományi- és Filmtudományi Intézet. Felsőokt.Jegyzeteli. soksz. 16,88 p. /Filmművészeti tanulmányok 1./ FILMMŰVÉSZETI évkönyv. Szerk. és kiadja Lajta Andor évf. Bp., [1946.] MAFIRT 447 p. FILMMŰVÉSZETI évkönyv. 3o.évf. Szerk.Lajta Andor. Bp.,1948. [1949.] Szerkesztő, Világosság ny. 413 p. FILMMŰVÉSZETI TANULMÁNYOK. Bp., Színháztudományi és Filmtudományi Intézet. 1. A filmművészet sajátossága. 2. Biró Yvette: A lo éves Talpalatnyi föld

28 FILMPROPAGANDISTA kézikönyv. Tömegszervezés. Bp., [1947.] Szikra ny. H p. FILMSZÍNHÁZAK. /Kidolg. É.M. Középülettervező V./ Bp.,1959. É.M. Dok. és Nyomtatványén. V. házi soksz.59 p.» 3 t. /Magyar Országos tervezési irányelvek. MOTI / FILMSZÍNHÁZAK ügyvitele. /Szerk. Kálmán Róbert./ 2.átd. és bőv.kiad. Bp., Közgazd. és Jogi Kiadó, Áll. ny. 227 p., 4 t, /Mozlmüvezetői és gépkezelői szaktanfolyam. / PILMTECHNIKA. /Szerk. Pozsonyi Gábor./ Bp., Műszaki Kiadó, Athenaeum ny. 378 p. FILMTECHNIKA - FILMGAZDASÁG. Bp., Filmtudományi Intézet. 1. Dékáoy Sándor: A filmvetítés korszerű irányai. 2. Kálmán Róbert-Peregi Gyula: A film és mozi Magyarországon. 3. A csehszlovák filmforgalmazás. FISCHER SÁNDOR: Beszédtechnika./A színpadi beszéd technikája./ Bp., 1955.Müveit Nép, Egyet.ny. 168 p., 2 t. FJODOROV, A.Sz. - GRIGORJEV, G.B.:A film az ember szolgálatéban. [Bp.,] 195o. Hungária, Merinxr ny. 64 p. FOGARASI BÉLÁNÉ: A kolhoz szinház. Bp., ÜJ M. Könyvkiadó, Független ny. 60 p. FÖLDES PÉTER: A konferálás. Bp., [é.n.] Népszava, Athenaeum ny. 28 p. /Kulturisjcola 3./ P&XSS GÁBOR: Szabadtéri szinpad. [Bp.,] Typopre88 t l4 p. /Művelt Nép melléklete./

29 FÜSTÖS BÉLA: Színpadi Jelzőberendezése*. A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll. -. Bp., Peisőokt. Jegyzeteli, soksz. 25 p. [GÁCS REZSŐ] RODOLFO - /RÉVÉSZ GY. ISTVÁN:/ Vigyázat! Csalok. [Bűvészkönyv.] Bp., Bibliotheca, Athenaeum ny. 244 p. GAL GYÖRGY *SÁlfDORt Csajkovszkij. Bp., [1953.] Müveit Nép, Szikra ny. 24 p. /Útmutató városi előadóknak 73./ GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi életregénye. Bp., Zeneműkiadó, Athenaeum ny. 318 p. GÁL GYÖRGY SÁNDOR: Verdi életregénye. 2.kiad. Bp.,1957. Zeneműkiadó, Kossuth ny, 363, [l] p. GÁL GYÖRGY SÁNDOR - SOMOGYI VILMOS: Operettek könyve. Az o- perett regényes története. Bp., Zeneműkiadó, Kossuth ny. 43o, [l] p. GALAMB SÁNDOR: A magyar drámairodalom története. Bp., Magyar Színészek Szabad Szakszervezete, Antiqua ny. 9o p. /Színházi könyvtári./ GÁLOS REZSŐ: Bessenyei György életrajza. Bp., Közokt. Kiadó, Franklin ny. 425 p. 1 t. GÁLOS REZSŐ: Szentjóbi Szabó László. Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 129 p. /Irodalomtörténeti tanulmányok 3./ GARA ZOLTÁN: Lakásmüvészet. [A szinházak szakmai továbbképző tanfolyamára összeáll.-. ] Bp., Felsőokt. Jegyzeteli, soksz. 67 p

30 GÁSPÁR MARGIT: Az operett. Bp., [1949.] Népszava, Athenaeum ny. 15 p. /Kulturiskola 5./ GELLÉRT LAJOS: Nyitott szemmel. Bp., Bibliotheca, E- gyetemi ny. 277, [3] p. GORCSAKOV, NYIKOLAJ: A színházi előadás rendezése.bp.,1954. [1955.] Magyar Szinház- ée Filmművészeti Szövetség, Jegyzetsok8z. 57 p. /Színházművészeti írások 3./ GORCSAKOV, N.: Sztanyiszlavszkij rendez. /Ford. Áchim András. /Bp.,1953. [1954.] Müveit Nép, Athenaeum ny. 567 p., 14 t. GORKIJ / / Bibliográfia életrajzi adatokkal és müveinek ismertetésével, /összeáll.köves Erzsébet./ Bp., Typopress soksz. 54 p. /A világirodalom klasszikusai. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár bibliográfiai sorozata 2. / GORKIJ - CSEHOV: Levelek, cikkek, nyilatkozatok. /Sajtó alá rend.és jegyz. eil. N.J. Gitovics. Pord.: Gellért György./ Bp., Müveit Nép, Szikra ny. 266 p. GÓTH SÁNDOR:Wenn Moliére ein Tagebuch geführt hätte... /Umgearb. und hrsg. von László Pödör. Ubertr. von Géza Engel./ Bp., Litteratura, Druck. Athenaeum. 2o4 p. GOUNOD, /CHARLES:/ Faust. [Operaismertető.] Bp., Zeneműkiadó, Szikra ny. 11 p. /Opera füzetek 12./ GOUNOD, /CHARLES:/ Faust.[Operaismertető,] Bp., [1957.] Zeneműkiadó, Zeneműkiadó Váll. ny. 12 p. /Opera füzetek 12./

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások

V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások. V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások V. 1948 után megjelent Tragédia kiadások V.1. Helikon díszkiadások és minikönyv kiadások 66.-68. Az ember tragédiája (Budapest, 1958, Magyar Helikon) (2) +188 l + 20 t + 34 l, 28 cm, Révai József tanulmányával.

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

35. ábra (folyt.) 36. ábra

35. ábra (folyt.) 36. ábra 41. Madách Imre munkái: Az ember tragédiája és Madách Imre költeményei Madách Imre képével (Budapest, 1904, Franklin-Társulat megyar irodalmi intézet és könyvnyomda) (2) + 292 l + 1 t, 20 cm, a Magyar

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000

Falussy Lilla: Metadolce, bemutató 0. Márai Sándor: Zendülők bemutató 1500000. Ottlik Géza: Iskola a határon, repertoáron tartás 750 000 3-as altéma Magyar szerzők műveinek bemutatása, a Budapet Főváros Astoria i Egyesület RS9 a VI. kerület Erzsébetváros Falussy Lilla: Metadolce, Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Bárka Józsefvárosi

Részletesebben

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta.

Megállapítom, hogy a szavazás érvényes és eredményes volt, az EMT a Színházi Szakmai Kollégium javaslatát 12 igen szavazattal elfogadta. 1/2011. (01.11.) EMT határozat hogy a Szentendre Város Önkormányzata által alapított Szentendrei Kulturális Központ Nonprofit Kft. ügyvezetői feladatainak ellátására kiírandó pályázat szakmai bizottságába

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. számú melléklet a 2009. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2011.(VI.29.) önkormányzati rendelete A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról Izsák Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 13/2012.(IX.11.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A háziorvosi, gyermekorvosi és fogorvosi körzetek meghatározásáról

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok

Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye Gimnáziumok Mohács és Európa Horváth Mihály Történelemverseny elődöntőjének eredménye ok Név Iskola Pontszám 1 Horváth Bálint 49 2 Matos Lilla 48 3 Demjén Balázs Ádám 47 4 Matos Bence 47 5 Ubrea Roland 6 Krizsna Szabolcs

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22.

AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. AUTÓMENTES VILÁGNAP középiskolás mezei futóverseny 2011. szeptember 22. 187 fő versenyző (BJG 84 fő, 52 fő Sághy 51, fő Bársony.) 1993-as fiúk 1. Lelik András Bársony 8:26 2. Bürgés Ferenc Bársony 8:51

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2010. évi. törvényhez Helyi önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179

Rövidítésjegyzék. Jegyzetek 179 JEGYZETEK Rövidítésjegyzék évf. = évfolyam fn = főnév in = -ban, -ben KFL = Kalocsai Főegyházmegyei Levéltár köt. = kötet mn = melléknév MOL = Magyar Országos Levéltár, Budapest Nr. = néprajz sz. = szám,

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen. 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. 5. összesen 1. Csire Roland Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 14 18 20 10 13 75 2. Bartók Imre Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 9. osztályosok 1. Koncz Imre Debrecen Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma Bertalan Mária, Bán István 20 15 20 16 71 2. Csathó Botond Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 12 20 17 69 3.

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2.

Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. Ady Endre Városi Könyvtár és Művelődési Központ, Zsinagóga, Baja, Munkácsy M. u. 9. Eötvös József Főiskola, Baja, Szegedi út 2. A konferencia harminchárom előadója a következő intézmények oktatója vagy

Részletesebben

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.)

Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) MEGYEI Helyismereti elektronikus könyvtárak és portálok (és egyéb elektronikus tartalmak: képeslapgyűjtemények stb.) Verseghy Ferenc Elektronikus Könyvtár http://www.vfmk.hu/vfek Jász-Nagykun-Szolnok Megyei

Részletesebben

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről

MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE. Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2003.(III.14.) Ök. számú RENDELETE Mátészalka város háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzeteiről (egységes szerkezetben a módosításáról rendelkező 39/2005.(XI.5.),

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ. Bérleti tájékoztató [2011...2012]

MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ. Bérleti tájékoztató [2011...2012] MAGYAR ÁLLAMI OPERAHÁZ Bérleti tájékoztató [2011...2012] Tisztelt Közönségünk! A Magyar Állami Operaház tagjának, vezetőjének lenni küldetés. A szó és a gondolat legtisztább és legnemesebb értelmében az.

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére

Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére Országos hangversenysorozat Verdi-Wagner-Erkel emlékére Budapest VERDI 200 ÜNNEPI GÁLA GIUSEPPE VERDI SZÜLETÉSÉNEK 200. ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL Időpont: 2013. szeptember 29. (vasárnap) 19.00. Helyszín:

Részletesebben

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv

Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv Zen Bu Kan Kempo Eger Kupa jegyzőkönyv 103 fő versenyző (86 felnőtt, 17 junior) 24 egyesület Ács László Bakos Balázs (Gazdagréti Kempo HE) Barabás Béla (Agacu ZBKKSE) Balla Tamás Bognár Levente (Tatabánya

Részletesebben

Hely. Cím Csapatnév Össz.

Hely. Cím Csapatnév Össz. Hely. Cím Csapatnév 1 Nagykőrös Toldi Miklós Élelm. Szki. 46,050 2 46,050 2 47,950 1 47,350 1 46,200 1 45,400 2 279,000 2 Nyíregyháza Eötvös József Gyak. Ált. Isk. és Gimn. 46,950 1 47,250 1 47,050 2 47,300

Részletesebben

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Tel.: 85/501-000 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 32/2009. (XI. 13.) számú R E N D E L E T E az egészségügyi

Részletesebben

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM

ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM ALAPFOKÚ BARLANGJÁRÓ TANFOLYAM Bevezetés Ország János Szegedi Karszt- és Barlangkutató Egyesület Orfű Az SZKBE története: 1993. kutatások kezdete 1995. József Attila Tudományegyetem Barlangkutató Csoportja

Részletesebben

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói

III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói FELSŐOKTATÁSI JELENTKEZÉSEK 2010 75 III. Magyarországi egyetemi és főiskolai karok népszerűségi mutatói A felsőoktatási intézményekbe jelentkezők száma, 2010. 3 (első helyes jelentkezések) 4 Eötvös Loránd

Részletesebben

Észak-Budapesti Döntő eredménylista

Észak-Budapesti Döntő eredménylista Észak-Budapesti Döntő eredménylista 1. korcsoport ( A kategória) 1. Boros Vince Karinthy Frigyes Két Tannyelvű Ált. Isk. 2. Gaál Miklós Dr. Béres József Ált. Isk. 3. Kerekes Balázs Bárczi Géza Ált. Isk.

Részletesebben

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE ALKÖTETEKBÔL ÁLLÓ TÖBBKÖTETES KÖNYV 61/a Előzéklap homlokoldalán valamennyi kötet közös főcíme MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE 8. A közös adatok megállapításában segít a tipográfiai elrendezés: a többes címoldal

Részletesebben

Felvehető létszám: 22

Felvehető létszám: 22 01 speciális angol Felvehető létszám: 22 1. Halasy Eszter 1 2,8 2. Komáromi Réka 1 3 3. KOVIKA15 1 8 4. DANTES49 1 2 5. Könyves Lilla 1 8 6. SZ. LEILA 1 3,8 7. Szabó Réka 1 3,8 8. Nagy Lili 1 3 9. Bacsa

Részletesebben

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása

A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása 7. melléklet a 2011. évi. törvényhez A települési önkormányzatok által fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási

Részletesebben

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k

I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k 1 I N T É Z M É N Y I T E L E F O N K Ö N Y V B u d a p e s t F ő v á r o s X I X. k e r. B ö l c s ő d é k Cím: Telefon: székhely: Egyesített Bölcsıdék Központja Franca Lászlóné 282-6474 fax 1191 Bp.

Részletesebben

Doktori témahirdetések 2012.

Doktori témahirdetések 2012. Doktori témahirdetések 2012. Név Almási Tamás 1. A dokumentumfilm készítés etikai kérdései. Téma 2. Rendszerváltozás Magyarországon a dokumentumfilm tükrében. Bagó Gizella Bárdos András 3. A dokumentumfilm

Részletesebben

Az interjúalany és családja

Az interjúalany és családja Az interjúalany és családja Interjúalany Victor István Születési hely és idő: Budapest 1932. Szabadszállás, Uzd, Hejce, Sárospatak Iskolai végzettség: ref. theológiai akadémia (Budapest) lelkész, vallástanár

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27.

Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. Úszás Diákolimpia V-VI. korcsoport Fiú, Leány A és B kategória Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Döntő eredményei Kazincbarcika, 2012. február 27. V-VI. kcs. "B" 100 m fiú gyors 1 Rábai Bence 1994 Bocskai István

Részletesebben

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955

VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 54. Sümegi Állami Kisfaludy Sándor Általános Gimnázium iratai 1878-1955 Az intézmény névváltozásai: - Sümegi M. Kir. Állami Kisfaludy

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi

1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi 1) Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Ács Sportcsarnok Zichy kastély 2941 Ács, Zichy park 1. Telefon szám 34/385-043; 20/329-69-93 Fax szám 34/385-042 E-mail: nemethgyula70@gmail.com Honlap:

Részletesebben

2009-01-08 2010-01-08

2009-01-08 2010-01-08 2009-01-08 2010-01-08 Baja, Magyarország Mo. Németek ÁMK,6500, Duna u. 33. hetente folyamatosan / csütörtök 2009-01-05-2012-01-01, 07:00 PM - 08:30 PM Jan 8 - Kajtár Tamás Békéscsaba, Magyarország Ifjúsági

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

Matematika 5. és 7. évf. verseny

Matematika 5. és 7. évf. verseny Mohay Lili 5 ált. iskola Bánlakiné Németh Ildikó Dr. Béres József 1. Körtvélyessy László 5 ált. iskola Pártos Péterné Nyelvű 2. Wang Anna 5 ált. iskola Borsos Irén Óbudai Nagy László 3. Antók Etele 5 ált.

Részletesebben

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66

Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz. 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 Hőtan kategória Név Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. össz 1. Szádvári Gábor Lévay József Református Gimnázium, Miskolc Makranczi Zsolt 20 18 20 8 66 2. Kékesi Zsuzsa Bethlen Gábor Református Gimnázium,

Részletesebben

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola

Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye. Appony Albert Általános Iskola. Appony Albert Általános Iskola Név Pontszám 1 Vincze Laura.osztály Apáczai Csere János Általános iskola Táplánszentkereszti tagintézménye 2 Szabó Szilveszter. osztály Appony Albert Általános 3 Séllei Csaba.osztály Appony Albert Általános

Részletesebben

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda)

Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 22. 02:02:11 - HunSI Test Version 1.0 Sulyok SportSoftware 2015 Eredménylista Gazdagrét Kupa 2015 2015. május. 19. (szerda) Hosszú bozótos 1. Kisvölcsey Ákos MOM Hegyvidék

Részletesebben

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA

VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA VÁROSI AMATŐR MŰVÉSZETI CSOPORTOK 2012.ÉVI PÁLYÁZATI ELSZÁMOLÁSA Rábaköz-Hanság Működési, utazási és Kiss József Turisztikai anyagköltség (Hanság Big Band) Szent Anna Plébánia Énekes Gitáros Csoportja

Részletesebben

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek

Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek Főbb szakmai segítségnyújtó szervezetek 1. Magyar Kereskedelmi és Iparkamara: 1.1. Bács-Kiskun megyei Kereskedelmi és Iparkamara 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4. bkmkik@mail.datanet.hu Tel.: 76/501-500 www.iparkamara.hu

Részletesebben

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB)

MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) A TUDÁS ÚTJA - THE WAY OF KNOWLEDGE - Félmaraton - MAGYAR EGYETEMI-FŐISKOLAI BAJNOKSÁG (MEFOB) Hallgató Csapat eredmények Budapest, 2009. november 8. Készítette: HUNRUN.COM 1. 8:34:28 Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra

Kedves Hallgatók! Köszönjük, és jó tanulást kívánunk: Gabi és Nóra Kedves Hallgatók! Az alábbi táblázatokban találjátok a csoportbeosztást. Kérjük, hogy a beosztásotok szerinti első napon jelenjetek meg. Aki nem találja a nevét, kérjük, keressen minket telefonon. Figyelem!

Részletesebben

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN

M E G H Í V Ó. A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN M E G H Í V Ó A Zenetanárok Társasága TÖRTÉNELMI ÍVEK A MAGYAR ZENEPEDAGÓGIAI GONDOLKODÁSBAN címmel 2009. április 4-5-én két napos konferenciát rendez Helyszín: Rátkai Klub, Budapest, 1068 Városligeti

Részletesebben

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23.

XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. XIV. Országos Friss Antal Gordonkaverseny Szolnok, 2014. november 21-23. Díjazottak: I. korcsoport I.díj: Jeong Jin Seok Prehoffer Júlia Szombathelyi Bartók Béla Zenei AMI tanára: Pálköviné Békefi Cecília

Részletesebben

1-es altéma Katona Produkciós pályázat

1-es altéma Katona Produkciós pályázat 1-es altéma Katona Produkciós pályázat pályázó színház támogató önkormányzat bemutatandó mű (szerző cím) megítélt támogatás Astoria Bárka Józsefvárosi i- és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

Részletesebben

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA

MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI. Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA MAGYARORSZÁG LEVÉLTÁRAI Szerkesztette: BLAZOVICH LÁSZLÓ MÜLLER VERONIKA Budapest - Szeged 1996 TARTALOM TARTALOM 5 Bevezető (Blazovich László Müller Veronika) 9 KÖZLEVÉLTÁRAK 27 ÁLTALÁNOS LEVÉLTÁRAK 27

Részletesebben

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF

370.000 HUF 1.000 HUF 10.000 HUF 3.000 HUF 6.000 HUF 25.000 HUF 40.000 HUF 9.999 HUF Támogatóink Bodoky Tamás Maróy Ákos Urbán Ágnes Vay Márton Scheiring Gábor (ogy. képviselo, LMP) Bohus Csaba Gervai Péter Pogány Anikó Földes Balázs Dr. Szilágyi Péter Zoltán (ogy. képviselo, LMP) Nemes

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba.

3. (1) E rendelet 2011. július 01. napján lép hatályba. Gyál Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2011. (VII.1.) önkormányzati rendelete a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a fogorvosi körzetekről Gyál Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban:

Részletesebben

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen

Név Város Iskola Felkészítő tanár 5. 6. 7. 8. összesen 9. osztályosok Név Város Iskola Felkészítő tanár 1. 2. 3. 4. összesen 1. Seress Dániel Debrecen DRK Dóczy Gimnáziuma Tófalusi Péter 20 20 20 20 80 2. Krokos Ádám Miskolc Lévay József Református Gimnázium

Részletesebben

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről

A Köztársaság elnökének. határozata. egyetemi tanári kinevezésekről A Köztársaság elnökének. /2009./ /KE határozata egyetemi tanári kinevezésekről Az Alkotmány 30/A. (1) bekezdés i) pontjában megállapított jogkörömben, a felsőoktatásról szóló 2005. CXXXIX. törvény 100.

Részletesebben

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI

A TANULMÁNYI PÁLYÁZAT NYERTES TANULÓI 7/a Ábrahám Lilla 5 7/a Borók Boldizsár 5 7/a Nagy Vivien Loretta 5 7/a Szilágyi Csenge 5 7/a Csikós Katalin 4,85 7/a Harmati Panna 4,85 7/a Heidrich Zsófia 4,85 7/a Ónozó Zsófia 4,85 7/a Pesti Bianka

Részletesebben

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia

Megszállás és kollaboráció. Válogatott bibliográfia Önálló kötetek Bethlen István emlékirata, 1944. Sajtó alá rend. és a jegyzeteket írta Romsics Ignác. Budapest, Zrínyi Kiadó, 1988. 174 p. Bokor Imre: Vitéz nagybányai Horthy Miklós. Budapest, Szenci M.

Részletesebben

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980

VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK VIII. 55. ZALAEGERSZEGI ÁLLAMI FŐGIMNÁZIUM DEÁK FERENC MAJD ZRÍNYI MIKLÓS GIMNÁZIUM IRATAI 1895-1980 Terjedelem: 40 doboz + 59 kötet

Részletesebben

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév

Az Országos angol nyelvi verseny Vas megyei résztvevıinek a megyei fordulóban elért eredményei évfolyamonként 2011-2012. tanév A MEGYEI FORDULÓBA TOVÁBBJUTOTT TANULÓK 8. évfolyam Felterjesztési ponthatár a megyei fordulóba: 60 pont/100 pont NÉV ISKOLA TANÁR PONTSZÁM Molnár Krisztina Paragvári Utcai Általános Iskola, Juhász Ildikó

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017)

MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) MOLSZE VEZETŐSÉG elérhetősége (2013-2017) EGYETEMEK 1 Vargáné Budai Erika Semmelweis Egyetem Városmajori Szív- és Érgyógyászati Klinika Budapest Városmajor utca 68. 1122 1/458-6754 1/458-6755 20/666-3038

Részletesebben

Babics András tudományos munkássága

Babics András tudományos munkássága Babics András tudományos munkássága Ádámné Babics Anna bibliográfiájának felhasználásával szerkesztette Sziráki Zsuzsanna Monográfiák, önálló kiadványok BABICS ANDRÁS: A kamarai igazgatás Pécs városában

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2014. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

Michelin Bringafesztivál - Bringarally

Michelin Bringafesztivál - Bringarally Amatőr férfi 1 325 Trabach Norbert 01:38:48 00:00:00 2 116 Gyurkó László 01:48:14 00:09:25 3 84 Farkas József 01:48:46 00:09:57 4 237 Ónodi Péter 01:48:52 00:10:03 5 82 Evinyih Zsolt 01:53:00 00:14:12

Részletesebben

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány

Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája. Arcképes gázszerelői igazolvány Egyszerűsített gázkészülék cserére feljogosított gázszerelők listája FLB 1.1-4 Ssz. Neve: Arcképes gázszerelői igazolvány száma: érvényessége: Regisztráció érvényes (év,hó,nap): Telefonszám: 1. Zsom Róbert

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás

10. / Szakács. Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás. Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta Javítás Tanulói adategyeztető 10. / Szakács Tanuló neve: Balázs Erik Károly Javítás Oktatási azonosító: 76830010947 Juhász Andrea Számlázási cím: 5712 Szabadkígyós, Ókígyósi út 92. Tanuló neve: Balázsházi Renáta

Részletesebben

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin

Zöld. Narancs - Kék. Kék Vacsora - Karin SZERDA Piros Fehér Fekete Narancs Megjegyzés 8:00 1 2 6 7 11 12 SNACK 8:30 Beep 8:30 Müzli, Banán, Verofit 9:00 Beep 9:00 Piros - Fehér 10:10 Beep 9:30 10:20 Beep 10:00 Fekete - 11:30 Beep 10:30 11:40

Részletesebben

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák

SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE. válogatott művei Költészet és valóság Versek. Drámák SZERZŐI ÉLETMŰSOROZAT 63. Johann Wolfgang GOETHE válogatott művei Sorozatcím-oldal és verzója Címlapverzó GOETHE Drámák EURÓPA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST 1982 Egyéb adatok: Terjedelem: 691 oldal Kötéstábla magassága:

Részletesebben

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár

Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak. Dr. Hostyisószkiné Jászai Valéria Erika ének - zene tanár Bizottság száma: 2. sz. Terem szám: B. -060. alagsor Záróvizsga időpontja: 2015. június 17., 8 óra Pedagógus szakvizsga Tanári mesterképzési szak Balogh Gábor ének zene tanár Dr. Hostyisószkiné Jászai

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium

Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Kollégium Államigazgatási Kollégium Vezetője 8000 Szent István tér 9. Tel: 22/316-321 Fax: 22/310-391 e-mail: kozigazgatasi.hivatal@fejer.b-m.hu web: www.fejerkozig.helyinfo.hu A Államigazgatási Kollégiumnak az

Részletesebben

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP

NEMZETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI ALAP Eredmények A verseny időpontja: 2013. OKTÓBER 12. 09-14 óra A verseny színhelye: SZOLNOKI FÜVES SPORTREPÜLŐTÉR A verseny rendezői: SZOLNOKI HONVÉD SPORTEGYESÜLET MH 86 SZOLNOK HELIKOPTER BÁZIS Versenyt

Részletesebben

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként

A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként A 2015. évre vonatkozó folyóirat-kiadási pályázaton támogatást nyert folyóiratok tudományos osztályonként Nyelv- és Irodalomtudományok Osztálya Cím Kiadó Megítélt támogatás (forint) Acta Ethnographica

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató

Név Telefon Mellék Ajtó E-mail Keller Anikó. 74/505-672 224 kellera@lab.hu igazgató TOLNA MEGYEI KORMÁNYHIVATAL MUNKAÜGYI KÖZPONTJA 7100, Szekszárd, Szent István tér 11-13. Honlapcím: http://kozig.tolnamegye.hu Központi tel.szám:74/505-600 Fax:74/415-686 e-mail: tolnakh-mk@lab.hu Név

Részletesebben

Fejfájáscentrumok Magyarországon

Fejfájáscentrumok Magyarországon Fejfájáscentrumok Magyarországon B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Ideggyógyászati szakrendelés (ügyeleti ambulancia is) Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72-76. Telefonszám: 46/515-200

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs

Miskolc Mosonmagyarovar. Pilisvörövsar. Tata Budapest. Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny. Bonyhad. Baja Mohacs Miskolc Mosonmagyarovar Pilisvörövsar Eger Nagykallo Sopron Györ Mor Tata Debrecen Veszprem Dunaujvaros Zalaegerszeg Siofok Gyönk Kecskemet Mezöbereny Bonyhad Oroshaza Pecs Boly Baja Mohacs Szeged DAS:

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola

Győr Dudás Sándorné 30 4. Nádorvárosi Közoktatási Főigazgatóság, Kölcsey Ferenc Általános Iskola GYMTI Vitéz Háry László Általános Iskola 1. Csáfordi József Écs- Ravazd Általános Jámbor Lászlóné 35 1. 2. Fekete Barnabás 6 Dudás Sándorné 31 2. 3. Károlyi Klaudia 6 Főigazgatóság Gyárvárosi Általános Luttenberger Gyöngyi 31 3. 4. Nyári Alexandra

Részletesebben

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27.

SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27. SZENT GELLÉRT FESZTIVÁL SZEGED 2014. szeptember 22 27. NEMZETKÖZI KOMOLYZENEI FESZTIVÁL www.szentgellertfesztival.hu 2014. SZEPTEMBER 22. (HÉTFŐ) I. SZIMFONIKUS KONCERT Jótékonysági hangverseny a Korábban

Részletesebben

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16

Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 Makó Csenge 1. Baky Boglárka Makó Csenge 2. Hegyi Petra Szűcs Helga 21:08 3. Rétháti Lili Kiss Fanni Dóra Makó Csenge 4. Makó Csenge Kiss Fanni 21:16 5.-6. Kiss Fanni Kovács Debóra 21:14 Kiss Fanni 5.-6.

Részletesebben

2003. 12. 06. szombat Budapest, Mexikói út Nytsz: 411/A 1201 S e r d ü l ő O r s z á g o s B a j n o k s á g Légpuska 40 lövés, serdülő fiú egyéni 1 Tóth Ádám 89 Komárom VSE 94 96 97 91 378 2 Gábli Sándor

Részletesebben

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu

Budapest. 06-1-3871-282, 06-20-526-7573. VI. K Buday Ilona budayilona@freemail.hu Budapest Kerület Nap Név Email Telefon III. K Balázs Antalné Marica balazs.antalne@t-online.hu III. K; Sz Kertész Anna kerteszanna@t-online.hu IV. Sz Dudásné Baricza Margit dumargo@gmail.com 06-1-3871-282,

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 13/2002.(VI.24.) SZÁMÚ R E N D E L E T E Edelény város területén működő egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok körzethatárairól (Módosításokkal egységes szerkezetben.)

Részletesebben