A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése"

Átírás

1 A korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozásának lakossági megítélése Budapest, szeptember

2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 A kutatás háttere, célja... 3 A kutatás módszere, mintája... 3 Vezetői összefoglaló... 8 A kiskorúak védelméről Fontos társadalmi kérdések A média kiskorúakra gyakorolt hatásának megítélése A kiskorúakra ártalmas televíziós tartalmak szabályozása A televízió hatása és a felelősség Korhatár-kategóriák és a szabályozás Szülői szabályozás A kiskorúakra ártalmas internetes tartalmak szabályozása Az internet hatása a kiskorúakra Szülői szabályozás Tudatos médiafogyasztás, tájékoztatás, médiaismeret Médiafogyasztás Felnőtt lakosság televíziózási szokásai A felnőtt lakosság internetezési szokásai A felnőtt lakosság médiafogyasztási szokásai A gyerekek televíziózási szokásai A gyerekek internetezési szokásai A gyerekek egyéb médiafogyasztása Melléklet A minta A súly Kereszttáblák Gyermekekre vonatkozó kereszttáblák Lakosságra vonatkozó kereszttáblák

3 Bevezetés A kutatás háttere, célja A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) megbízásából a Tárki Zrt júniusában kutatást folytatott a korhatár-jelölések és a kiskorúakra ártalmas tartalmak szabályozása lakossági megítélésének feltérképezése céljából. A kutatás főbb témakörei a következők voltak: médiafogyasztási szokások (televízió nézés, internetezés mind a felnőtt népesség, mind gyermekeik körében), médiaszabályozási kérdések ismerete, megítélése, vélekedések a média kiskorúakra gyakorolt hatásáról, tudatos médiafogyasztással, tájékoztatással, médiaismerettel kapcsolatos vélemények feltérképezése. A tanulmány összegző részében bemutatjuk a 2006-ban a GfK Hungária által az ORTT részére hasonló témában végzett reprezentatív lakossági felmérés jelenlegi kutatással összehasonlítható adatait is. A kutatás módszere, mintája A TÁRKI Zrt. havi rendszerességű Omnibusz kutatásai 1000 fős, a felnőtt (a 18 éves és idősebb, állandó lakcímmel rendelkező, nem intézményes háztartásban élő) magyarországi lakosságot reprezentáló, valószínűségi mintán, személyes kérdezéssel készülnek. Alkalmazott mintavételi eljárásunk valószínűségi minta, tehát minden felnőtt magyar lakosnak azonos az esélye a mintába való bekerülésre. Így a minta segítségével begyűjtött adatokból levont következtetések a statisztikai mintahiba mértékén belül általánosíthatóak a teljes populációra. A minta elkészítéséhez többlépcsős, arányosan rétegzett, valószínűségi mintavételi eljárást alkalmaztunk. A rétegzés első lépcsőjében minden megyéből kiválasztottuk azokat a településeket, amelyek a mintába kerültek. Ennek során 3

4 általános szabályként azt az elvet alkalmaztuk, hogy Budapest és a megyeszékhelyek szerepeljenek a mintában. Ezt követően meghatároztuk, hogy az egyes megyékből és ezen belül az egyes településtípusokból (megyeszékhely, város, község) hány személynek kellett szerepelnie a mintában. A konkrét elemszámok kialakításakor azt az elvet követtük, hogy minden megye minden településtípusából akkora arányban kerültek a mintába kérdezettek, amekkora az alapsokaság (felnőtt lakossági minta esetén a 18 éven felüli lakosok) aránya a teljes népességen belül, megyére és megyén belüli településtípus lakosságarányra lebontva. A júniusi Omnibusz adatfelvétele 80 településen és Budapesten (annak minden kerületében) zajlott, ahol összesen 222 kiindulási pont volt. A rétegenként lekérdezendő személyek számának meghatározását követően a minta konkrét kialakításához véletlen sétás módszert alkalmaztunk. A módszer lényege, hogy a kérdező nem neveket, címeket kap, csupán egy kiindulópontot, egy bejárandó útvonalat, és az útvonalon a mintába bekerülő lakások kiválasztásának algoritmusát határozzuk meg számára a mintába bekerült településen. Az így kiválasztott lakásokban Leslie Kish kulcs alkalmazásával választották ki a kérdezőbiztosok a háztartásból a mintába bekerülő személyt. A mintába került személyeket kérdezőbiztosaink személyesen keresték meg. A mintába bekerült címeket legalább kétszer fel kell keresniük, az első megkeresésnek hétköznap 16 óra után kellett történnie. A júniusi Omnibusz adatfelvételében összesen 99 kérdezőbiztos dolgozott. Annak érdekében, hogy a mintába került nem, korcsoport, iskolai végzettség és településtípus szerint kialakított csoportok aránya megegyezzen a felnőtt magyar népesség ugyanilyen szempont szerint kialakított csoportjainak arányával, a mintát súlyoztuk, így a súlyozott minta nem, életkor, településtípus és iskolai végzettség szerinti megoszlása jól illeszkedik a felnőtt népesség megfelelő adataihoz. A súlyozatlan és súlyozott minta összehasonlítását az ismert demográfiai eloszlásokkal a Melléklet tartalmazza. A következő táblázat amellett, hogy bemutatja a minta társadalmi-demográfiai megoszlását, tartalmazza a lakosság médiafogyasztási szokásaira vonatkozó háttérváltozókat is. Itt csupán számszerűen közöljük ezeket a tanulmány 4

5 médiafogyasztásról szóló fejezetében (7. fejezet) részletesen bemutatjuk a változók számításának módszerét. A válaszadók társadalmi demográfiai és médiafogyasztás szerinti összetétele (N=1009) N % Budapest Lakóhely településtípusa Megyeszékhely Város Község Neme Férfi Nő Korcsoport Alapfokú Iskolai végzettsége Középfokú Felsőfokú éves gyereke -e 0-11 éves gyereke -e 0-15 éves gyereke -e 0-18 éves gyereke -e Nincs Van Nincs Van Nincs Van Nincs Van Alkalmi A tévénézés Közepes Intenzív Az internetezés Nem internetezik Alkalmi

6 Közepes Intenzív 28 3 Médiafogyasztás Alkalmi Közepes Intenzív Összesen A kutatás során felkeresett 1009 megkérdezett 26%-ának olyan 18 év alatti gyermeke, akivel egy háztartásban él. Legtöbbjüknek (54%) egy kiskorú gyermeke, 30%-nak kettő, 11%-nak három, 4%-nak négy, öt illetve hat 18 év alatti gyermeke pedig összesen 1%-nak. A háztartásokban összesen 439 kiskorú gyermek él demográfiai (és a felnőtt lakossághoz hasonlóan a médiafogyasztási szokásaik szerinti) megoszlásukat az alábbi táblázat tartalmazza: A válaszadók 18 évesnél fiatalabb gyermekeinek társadalmi demográfiai és médiafogyasztás szerinti összetétele (N=439) N % Neme Fiú Lány Korcsoport 0-5 éves éves éves éves Jár-e iskolába Igen Nem A tévénézés Nem néz tévét Alkalmi Közepes Intenzív 19 4 Válaszhiány

7 Az internetezés Nem internetezik Alkalmi Közepes Intenzív 14 3 Válaszhiány Médiafogyasztás Nem tévézik, nem internetezik 36 8 Alkalmi Közepes Intenzív 25 6 Válaszhiány Összesen A tanulmányban a megoszlásokat az összes megkérdezett arányában adjuk meg, tehát mindenhol feltüntetjük a nem tudom -mal felelők, illetve az egyéb okból keletkező válaszhiányok gyakoriságát is. Egyes kérdéseket azonban a megkérdezettek csak bizonyos körében kellett feltenni. Ezt a körülményt az adott esetekben jelezzük. Ilyenkor a százalékok a megkérdezettek szóban forgó körére vonatkoznak. A százalékos értékek kerekítettek, ezért összegük a megoszlások tekintetében +- 1%-kal eltérhet a 100%-tól. Amennyiben a válaszok százalékos említési gyakoriságáról beszélünk, a kérdezettek több választ is adhattak, ezért ezek összege meghaladhatja a 100%-ot. 7

8 Vezetői összefoglaló A gyermekek és az ifjúság védelmét biztosító szabályozások közül az alkoholtartalmú italok és a dohánytermékek kiskorúak részére történő árusításának tilalma kapta a legmagasabb osztályzatokat a fontossági skálán. A korábbi kutatásban is szereplő szabályozások fontossági sorrendje megegyezik a jelenlegi felmérés során kapottal. Az egyes médiumok kiskorúakra gyakorolt hatása megítélésének vizsgálata során a válaszadók úgy értékelték, hogy az internet és a televízió a leginkább veszélyes médium abban a tekintetben, hogy ezekkel kapcsolatban kitéve a kiskorú gyermek leginkább a nem megfelelő vagy ártalmas tartalmakkal való találkozásnak. A gyermekes szülők leginkább a médiumokban megjelenő erőszak miatt, legkevésbé a kirekesztő tartalmak miatt aggódnak ban a válaszadók szintén a televíziót tartották a legnagyobb veszélyforrásnak, a szülők legnagyobb része a médiatartalmak közül pedig (a mostani kutatáshoz hasonlóan) az erőszakot nevezte meg legveszélyesebbnek. A felnőtt lakosságnak csupán az egytizede gondolja úgy, hogy a televíziónak inkább pozitív hatása a gyermekekre és az ifjúságra. A legtöbben (60%) úgy vélekednek, hogy egyformán pozitív és negatív hatása is, míg majdnem minden harmadik megkérdezett szerint inkább negatív hatása. Valamelyes elmozdulás figyelhető meg e kérdés kapcsán a korábbi kutatáshoz képest: ban magasabb volt azok aránya, akik szerint negatív hatása a televíziónak (42%) és kevesebben, akik szerint pozitív a hatása (4%). Azzal kapcsolatban, hogy kit terhel a felelősség azért, hogy a gyermekek ne nézzék a számukra nem megfelelő programokat a televízióban, a lakosság elsősorban a szülőket teszi felelőssé, a televíziós társaságok, műsorkészítők és az állami szabályozó szervek felelőssége másodlagos. A korábbi kutatásban a kérdésfeltevés máshogy történt, az eredmények csupán tendenciájukban összevethetők. Akkor a többség úgy voksolt, hogy a szülőknek és a műsorkészítőknek együttes felelőssége, ám azok közül, akik valamelyik fél 8

9 kizárólagos felelősségére helyezték a hangsúlyt, háromszor annyian voltak, akik a szülőket nevezték meg. A legtöbb felnőtt (76%) úgy gondolja, hogy a kiskorú nézőnek szüksége segítségre vagy útmutatásra ahhoz, hogy értelmezni tudja a televízióban látottakat. A mért adat azonos a 2006-os kutatás vonatkozó eredményével. A Médiatörvény értelmében a műsorok korhatár-besorolást kapnak. A három felső korhatár ismertsége igen magas a társadalomban, csupán a viszonylag újabb, 6 éves korhatár spontán ismertsége alacsony (31%). A felső korhatárok ismertsége a korábbi kutatásban is magas volt, elmozdulás a 18 éves korhatár esetében figyelhető meg ismertsége majd 10%-ot nőtt az elmúlt hat évben. A válaszadók majdnem fele szerint a tévétársaságok általában megfelelően alkalmazzák a korhatár-jelöléseket műsoraiknál. Az úgynevezett felülklasszifikációval a megkérdezettek egyharmada még egyáltalán nem találkozott, többségük pedig nem tartja azt problémának, amikor egy műsorszámon magasabb korhatárt jelölnek meg, mint ami a tartalma alapján egyébként indokolt lenne. Azt, hogy egy konkrét műsor korhatár-kategória besorolását a műsort közzétevő televíziós társaság határozza meg, a válaszadók 26%-a tudta. Az arány majdnem 10 százalékkal magasabb, mint a 2006-os felméréskor, akkor ugyanis csak 17% tudta helyesen megválaszolni a kérdést. A többség az NMHH-nak tulajdonítja a feladatot vagy nem tudta a választ. Arról, hogy a Magyarországra sugárzó, de külföldön bejegyzett médiaszolgáltatókra nem a magyar médiaszabályozás rendelkezései érvényesek, mindössze a kérdezettek 6%-a hallott. A viszonylag újdonságnak számító gyermekbarát műsorok jelölését a válaszadók 87%-a nem ismerte, ám 63%-nyian hasznosnak értékelték a kezdeményezést. A gyermekműsorok legfontosabb funkciója a válaszadók kétharmada szerint a tanítás és fejlesztés mellett a gyerekek szórakoztatása. A műsorok ellenpólusát a valóságshow-k képviselik: kérdésünkre, hogy milyen műsorokat tartanak a felnőttek leginkább károsnak a gyerekekre, ezt a műsortípust nevezték meg első helyen a legtöbben. A válaszadók legnagyobb mértékben a durva, trágár 9

10 nyelvhasználatot vélik problémásnak a valóságshow-kban, de nagyon sokan említették a meztelenséget, szexuális tartalmakat, az erőszakos viselkedést és az alkoholfogyasztást is. A felnőtt lakosság fele szerint a kiskorúak védelme érdekében életbe léptetett szabályozások megfelelőek. Túl megengedőnek valamivel több, mint a válaszadók harmada gondolja (36%) és csupán 4%-nyian nyilatkoztak úgy, hogy a szabályozás túl szigorú. A 2006-os kutatásban hasonló eredmények születtek: a szabályozást akkor is a szülők fele találta megfelelőnek, de valamivel többen voltak azok, akik túl megengedőnek találták (40%). Annak a törvényi szabályozásnak a bevezetését, melynek értelmében a 18 éven felülieknek szóló, televízión keresztül lekérhető tartalmak hozzáférését a kiskorúak számára hatékony műszaki megoldással korlátozni kell, a megkérdezettek háromnegyede hasznosnak gondolja. A felnőtt lakosság kétharmada szerint az internetnek a kiskorúakra gyakorolt hatása egyaránt pozitív és negatív. A megkérdezettek négyötöde szerint a kiskorúaknak szükségük az internetezéssel kapcsolatban segítségre abban, hogy ki tudják védeni a számukra ártalmas tartalmakkal való találkozást. Annál is inkább, mivel a kiskorú gyermekek 70%-a internetezik felnőtt jelenléte nélkül (főképpen a 6 éven felüliek, napi 1-2 órán keresztül). A válaszadók négyötöde hasznosnak tartja, hogy a 18 éven felülieknek szóló, interneten keresztül lekérhető tartalmak hozzáférését a kiskorúak számára a médiaszolgáltatók hatékony műszaki megoldással korlátozzák. A felnőtt lakosság egyharmada már hallott is olyan internetes szűrőprogramról, amely megvédi a kiskorúakat a nem kívánatos tartalmaktól, ám nagyon kevesen használnak ilyet. Az NMHH által üzemeltetett Internet Hotline szolgáltatásról is csupán a lakosság 3%-a hallott. A tudatos médiafogyasztással kapcsolatos lehetőségek közül a válaszadók legfontosabbnak a kiskorban történő tévé- és internethasználat szülői korlátozását tartották, melyet nem sokkal lemaradva követ a televíziós és internetes tartalmak tudatosan megválasztott fogyasztása. A szülői felelősséget erősíti, hogy ugyancsak fontosnak tartják a válaszadók, hogy a gyermekekkel 10

11 elbeszélgessenek a látott médiatartalmakról. További fontos szempontnak bizonyult, hogy a szülők is kapjanak több segítséget és tájékoztatást a kiskorú gyermekek védelme érdekében. Az ezzel kapcsolatos lehetőségek közül a legmagasabb értéket a gyermekeknek ajánlott filmek külön feltüntetésének igénye kapta, illetve az, hogy az információk és jelölések a korhatár-besorolások mellett arról is tájékoztassanak, hogy milyen típusú káros tartalom található egy adott műsorban. Több információt igényelnének arról is, hogy a szülők maguk hogyan ismerhetik fel a káros tartalmakat, valamint a korhatár-besorolás jelentőségéről, illetve alkalmazásáról is szélesebb körű tájékoztatásra lenne szükség. Szinte minden háztartásban található televízió készülék, és a felnőtt lakosság nézi is a tévét. A tévénézés valamelyest változott az elmúlt hat évben: az intenzív tévénézők aránya a 2006-os felméréshez képest nem változott (10-10%), viszont nőtt az alkalmi televíziónézők aránya 15 százalékkal, ugyanakkor csökkent a közepes kategóriába tartozó tévénézők aránya. A csatornák között még mindig (a korábbi kutatáshoz hasonlóan) az RTL Klub, a TV2 és az m1 a legnépszerűbb. A felnőtt lakosság több mint fele szokott internetezni. Legtöbben alkalmi internetezők, ők napi két óránál kevesebbet interneteznek. Az internetezők leggyakrabban információt keresnek a weben, második leggyakoribb tevékenység a böngészés-olvasgatás, harmadik pedig az ezés. A szülők elmondása szerint a gyerekek egytizede nem néz tévét sem hétközben, sem hétvégén. A hétközbeni napi tévézés átlaga a gyerekek körében 2 óra, a hétvégi 3 óra. A teljes csatornakínálatból a Minimaxot és az RTL Klubot nézik legszívesebben. Az összes gyerek kétharmada internetezik hétközben vagy hétvégén: a hétköznapi internetezéssel töltött idő napi átlaga 1,3 óra, a hétvégi 1,9 óra. 11

12 A kiskorúak védelméről Fontos társadalmi kérdések A lakosság körében kérdezésünk idején a társadalmat érintő kérdések közül a legnagyobb jelentőségűnek a munkanélküliség bizonyult. Ahogyan az ábra is jól szemlélteti, toronymagasan vezet, első említésként a válaszadók 63%-a emelte ki. Összességében a második legfontosabb kérdés az egészségügyi ellátás fejlesztése (22%) volt, ettől nem sokkal maradt el a bűnözés visszaszorítása (21%). A gyermekek és az ifjúság védelmét összesen a megkérdezettek 13%-a említette. Ezzel a felsorolt nyolc kérdés közül a hatodik helyen szerepelt. A 2006-os felméréskor szintén a munkanélküliség csökkentését nevezték meg a legtöbben, viszont akkor csak 23 százalékponttal vezette a listát, míg a gyerekek és az ifjúság védelme akkor a második legnagyobb jelentőségű társadalmi kérdés volt (21%). Az összes említést figyelembe véve a munkanélküliség csökkentésének kérdése leginkább a fiatal korosztályt foglalkoztatja (83%), valamint az alapfokú végzettséggel rendelkezőket (78%). A kiskorúak védelme a társadalmi szegmensek megoszlásában inkább a nők (15%), a éves korosztály (17%) és a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számára (18%) bír nagyobb jelentőséggel. (Melléklet: 6. táblázat) 12

13 1. ábra A társadalmat érintő, legnagyobb jelentőséggel bíró kérdések (százalékos emítési gyakoriság, N=1009) Munkanélküliség csökkentése Nyugdíjak biztosítása 9 14 Egészségügyi ellátás fejlesztése 8 22 Bűnözés visszaszorítása 6 21 Korrupció visszaszorítása 4 13 Gyermekek és ifjúság védelme 4 9 Legnagyobb jelentőségű Második nagy jelentőségű Oktatás fejlesztése 3 5 Környezetünk védelme 2 3 TÁRKI Zrt A gyermekek és az ifjúság védelmét a különböző ártalmakkal szemben különféle szabályozások biztosítják. Ezeknek a szabályozásoknak a fontosságáról kérdeztük a lakosságot felsoroltuk nekik a főbb korlátozásokat, és arra kértük, osztályozzák azokat egy ötfokú skála segítségével. Az osztályzatokból képzett legmagasabb átlagértéket az alkoholtartalmú italok kiskorúak részére történő árusításának tilalma érte el (4,82), majd a dohánytermékek árusításának tilalma következett (4,79). Harmadikként szerepel a szexuális áruk kiskorúak részére történő eladásának és kölcsönzésének tilalma (4,75). A kiskorúakra ártalmas televíziós tartalmakra vonatkozó korlátozások fontossága 4,49-es átlagponttal szerepel a listában. A kiskorú gyermekekkel rendelkező válaszadók véleménye nem mutat eltérést ebben a kérdésben (Melléklet: 7-8. táblázat). A média kiskorúakra gyakorolt hatásának megítélése Az egyes médiumok kiskorúakra gyakorolt hatása megítélésének vizsgálata során elsőként arra kértük a válaszadókat, hogy ismét egy ötfokú skála segítségével 13

14 értékeljék a tényezőket aszerint, mennyire érzik úgy, hogy a kérdéses médiummal kapcsolatban a kiskorú gyermekek ki nak téve a nem megfelelő vagy ártalmas tartalmakkal való találkozásnak. Értékelésük szerint az internet és a televízió a leginkább veszélyes médium, hasonlóan magas átlagértékeket számítottunk ezekkel kapcsolatban (4,47, illetve 4,40). Az internettel összefüggésben ötös osztályzatot 63%-nyian, a televízióval kapcsolatban 56%-nyian adtak, vagyis a válaszadók több mint fele úgy véli, hogy a televízióval, illetve az internettel kapcsolatban a gyerekek teljes mértékben ki nak téve annak, hogy ártalmas tartalmakkal találkozzanak. Szintén magas, négyes fölötti átlagértéket mértünk a videó- és komputerjáték (4,21) esetében, míg a videó- és DVD-knél, illetve a mozinál már kevésbé érzik a veszélyt a kérdezettek (3,83-as, illetve 3,35-ös átlagérték), legkevésbé pedig a zenei CD-ket, kazettákat (3,00) és a rádiót (2,74) vélik ártalmasnak a felnőttek. A kiskorú gyerekekkel rendelkező válaszadók hasonlóan vélekednek ebben a kérdésben is. (Melléklet: 9. táblázat) 14

15 2. ábra Az alábbi médiumokkal kapcsolatban mennyire érzi úgy, hogy a kiskorú gyermekek ki nak téve annak, hogy számukra nem megfelelő vagy ártalmas tartalmakkal találkozhatnak (átlagértékek 1-5-ig, N=1009) Internet Televízió Videojáték, komputerjáték 4,21 4,47 4,40 Video, DVD 3,83 Mozi 3,35 Zenei CD, kazetta 3,00 Rádió 2,74 TÁRKI Zrt. 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 15

16 A gyermekes szülők (N=261) körében afelől is érdeklődtünk, milyen tartalmak azok, amelyek a médián keresztül ártalmas hatást gyakorolhatnak a gyermekekre. Aggodalmukat a felsorolt tartalmakkal kapcsolatban ismét egy ötfokú skála segítségével fejezhették ki. Az alábbi ábrán látható, hogy szinte minden kérdéses elem miatt igen nagymértékben aggódnak; leginkább a médiumokban megjelenő erőszak miatt (4,67-es átlagérték), legkevésbé a kirekesztő tartalmak miatt (4,22- es átlagérték). 3. ábra A következőkben felsoroltak jelenléte a médiában mennyire tölti el aggodalommal, a gyermekével kapcsolatban? (átlagértékek 1-5-ig a gyermekkel rendelkezők körében, N=261) Erőszak Droghasználat. Durva, trágár nyelvhasználat Félelemkeltő elemek Szexualitás 4,67 4,58 4,52 4,51 4,49 TÁRKI Zrt. Kirekesztő tartalmak 4,

17 A kiskorúakra ártalmas televíziós tartalmak szabályozása A televízió hatása és a felelősség A felnőtt lakosságnak csupán egytizede gondolja úgy, hogy a televíziónak inkább pozitív hatása a gyermekekre és az ifjúságra. A legtöbben (60%) úgy vélekednek, hogy egyformán pozitív és negatív hatása is, míg majdnem minden harmadik megkérdezett szerint inkább negatív hatása. Ez az arány hasonló a kiskorú gyermeket nevelőknél (7% szerint inkább pozitív hatása a televíziónak, a legtöbben az is-is kategóriát választották (66%), az inkább negatív hatást pedig 28% jelölte meg). A kutatás feltevése az volt, hogy a társadalomban erősen megoszlanak a vélemények annak kapcsán, kit terhel a felelősség, hogy a gyermekek ne nézzék a számukra nem megfelelő programokat a televízióban. A kérdezettek ismét 1-től 5-ig osztályozhattak, hogy szerintük kiket mennyire terhel a felelősség ezzel kapcsolatban. Mind az osztályzatokból képzett átlagértékekből (4,66), mind a 4-es és 5-ös értékek összevont mutatójából jól látszik (91%), hogy a lakosság egyértelműen a szülőket teszi felelőssé a kérdésben, a televíziós társaságok, műsorkészítők és az állami szabályozó szervek csak jóval lemaradva követeznek. 17

18 ábra Kit terhel a felelősség, hogy a gyermekek ne nézzék a számukra nem megfelelő programokat a televízióban? (N=1009) 4, ,04 3,81 4, , , ,5 0 Szülőket Televíziós társaságokat és műsorkészítőket Állami szabályozó szerveket 1 TÁRKI Zrt. 4-es és 5-ös osztályzok %-a átlagérték 1-5-ig skálán Korhatár-kategóriák és a szabályozás A legtöbb felnőtt (76%) úgy gondolja, hogy a kiskorú nézőnek szüksége segítségre vagy útmutatásra ahhoz, hogy értelmezni tudja a televízióban látottakat. Az iskolai végzettség növekedésével párhuzamosan nő azok aránya, akik szerint szükség segítségre, és ugyancsak nagyobb egyetértés figyelhető meg az alkalmi internetezők és a városokban élők körében. (Melléklet: 11. táblázat) Azon válaszadók, akik szerint a kiskorú nézőknek szükségük értelmezési segítségre (N=764), úgy vélik, átlagosan 14 éves korig erre szükségük, a legtöbben ezt a kort nevezték meg (23%). További 20% a 16 éves kort találja megfelelőnek, 15% szerint pedig egészen 18 éves korukig szükség lehet valamilyen útmutatásra. A televízióra vonatkozó szabályozás értelmében a műsorok korhatárbesorolást kapnak. Ezeknek a korhatároknak az ismertsége magas a társadalomban: a 18-as korhatárt 89% nevezte meg helyesen, a 16-ost 78%, a 12-18

19 est 80%. A viszonylag újabb, 6 éves korhatár-kategóriát azonban csak a válaszadók 31%-a tudta spontán megnevezni. A kiskorú gyermeket nevelő válaszadók körében az átlagosnál szignifikánsan nagyobb a 12-es és a 6-os korhatár ismertsége a 6 éves korhatárt azon válaszadók nevezték meg legnagyobb arányban, akiknek 6 évesnél fiatalabb gyermekük (is) (45%). Ugyancsak jellemző, hogy a válaszadók életkorának növekedésével csökken az egyes korhatárokat ismerők aránya, míg az iskolázottság növekedésével párhuzamosan nő. A vidéki, nem megyei jogú városokban élők a legtöbb korhatár említése tekintetében tájékozottabbak a más településen élőknél, egyedül a 12-es korhatár esetében figyelhető meg magasabb érték a megyeszékhelyen élők körében. (Melléklet: 14. táblázat) 5. ábra Az egyes korhatárokat spontán megnevezők aránya (N=1009) éves korhatár és korhatár éves korhatár 6 éves korhatár Összesen Van 18 év alatti gyermeke Van 16 év alatti gyermeke Van 12 év alatti gyermeke Van 6 év alatti gyermeke TÁRKI Zrt

20 Mint láttuk, a 6 éves korhatár spontán ismertsége csupán 31%-os, ám a hasznosság megítélése tekintetében a megkérdezettek több mint fele egyetértett azzal, hogy ez az új besorolás inkább hasznos. Az életkor növekedésével nő azok aránya, akik ezt hasznosnak tartják, míg az iskolai végzettség tekintetében a középfokú iskolázottságúak esetében figyelhető meg szignifikáns különbség: ők tartják leginkább feleslegesnek az új szabályozást (43%). Hozzájuk hasonlóan vélekedik az intenzív és közepes internetezők tábora (70, ill. 54% szerint felesleges), míg az alkalmi internetezők nagyobb arányban válaszolták, hogy hasznos a 6 éves besorolás (56%) (Melléklet: 15. táblázat). 6. ábra Bevezették a 6 éves korhatárt is a műsorok korhatár besorolásánál. Ön szerint ez inkább hasznos vagy inkább felesleges? (százalékos megoszlás, N=1009) Összesen Válaszadó korcsoportja szerint: éves éves évesnél idősebb % 20% 40% 60% 80% 100% Inkább hasznos Inkább felesleges Nem tudja TÁRKI Zrt. 20

21 A lakosság kétharmada szerint az alkalmazott korhatár-kategóriák éppen megfelelőek, vagyis az egyes fejlődési szakaszokat hűen tükrözik. Összesen 18%-uk még megengedőbb lenne (16% nyilatkozott úgy, hogy kevesebb kategória is elegendő, 2% szerint pedig nem is lenne szükség ezekre), 4%-nyian azonban még több kategóriát javasolnának. A legtöbben közülük a 10 éves, valamint a 14 éves korhatár-kategóriát proponálták. 7. ábra Ön mit gondol a korhatár-kategóriák meghatározása kapcsán, azok megfelelően fedik le az egyes életkorhoz kötődő fejlődési szakaszokat? (százalékos megoszlás, N=1009) Kevesebb korhatárkategória is elég lenne 16% Épp megfelelő mértékűek a kategóriák 67% TÁRKI Zrt. Egyáltalán nem lenne szükség korhatárkategóriákra 2% Nem tudja 11% Több korhatárkategória kellene 4% A kutatás kitért arra is, vajon a felnőtt lakosság mennyire tisztában azzal, hogy egy konkrét műsor korhatár-besorolását ki végzi el. A helyes választ, miszerint ezt a műsort közzétevő televíziós társaság határozza meg, a válaszadók 26%-a tudta. Ez majdnem 10 százalékponttal magasabb a 2006-os felméréskor mértnél, akkor ugyanis csak 17% volt képes helyesen megválaszolni a kérdést. A felnőtt 21

22 lakosság nagy része (45%) az NMHH-t nevezte meg spontán, míg 26% nem tudott válaszolni, 3% pedig egyéb választ adott. A társadalmi csoportok tekintetében elmondható, hogy e téren tájékozottabbak a budapestiek, valamint az intenzív tévénézők (33-33%). Érdekes módon a férfiak, a közép- és felsőfokú végzettségűek, valamint a legfiatalabb korosztályba tartozók az átlagosnál nagyobb arányban vélik úgy, hogy a korhatárbesorolás az NMHH hatáskörébe tartozik (Melléklet: 19. táblázat). 8. ábra Tudomása szerint ki határozza meg egy konkrét műsor korhatár besorolását? (százalékos megoszlások, N=1009) Összesen Televízió nézés szerint: Intenzív Közepes Alkalmi % 20% 40% 60% 80% 100% TÁRKI Zrt. A műsort közzézevő televízió Az NMHH Egyéb Nem tudja A válaszadók 45%-ának tapasztalata szerint a tévétársaságok általában, 17% szerint mindig megfelelően alkalmazzák a korhatár-jelöléseket műsoraiknál, 23%- nyian úgy tapasztalták, hogy ritkán áll összhangban a jelölés a tartalommal, és mindössze 3% volt azon válaszadók aránya, akik szerint ez soha nem valósul meg. A kiskorú gyermekkel rendelkező válaszadók nagyobb arányban válaszolták, hogy a televíziós társaságok gyakran alkalmazzák megfelelően a korhatár-jelöléseket (51%). Ugyancsak jellemző, hogy a közepes tévénézési intenzitású válaszadók szignifikánsan nagyobb arányban említették, hogy szerintük szinte mindig megfelelő a korhatár-megjelölés (Melléklet: 23. táblázat). 22

23 Az úgynevezett felülklasszifikációval a megkérdezettek egyharmada még nem találkozott, többségük (51%) nem tartja ezt problémának. Mindössze 10%-nyian tartják zavarónak, amikor egy műsorszámon magasabb korhatárt jelölnek, mint ami a tartalma alapján egyébként indokolt lenne. Ezt a gyakorlatot a megyeszékhelyen élők (18%), a évesek (13%), a felsőfokú végzettségűek (17%) és az alkalmi tévénézők tartják leginkább zavarónak (Melléklet: 24. táblázat). A felnőtt lakosság 42%-a a valóságshow-kat nevezte meg először, amikor arról kérdeztük, hogy véleménye szerint melyik besorolás-köteles műsortípus tartalma nem felel meg a korhatár-kategóriák jelölésének. Másodikként e téren a filmeket említették a legtöbben. A pontos korhatár-kategóriák ismerete mellett azt is megvizsgáltuk, hogy a lakosság tisztában -e azzal, a 16 és 18 éveseknek ajánlott műsorokat este hány óra után sugározhatják a tévétársaságok. A kutatás során megkeresett válaszadók 24%-a nem tudott válaszolni arra a kérdésre, hogy a 16 éven felülieknek ajánlott műsorokat a televíziós társaságok este hány óra után sugározhatják. Aki megpróbálkozott a válasszal, azoknak a 78%-a nem találta el helyesen az este 9 órát, tehát csak 22% tudta pontosan megmondani. Azt viszont, hogy 18-as karikával ellátott műsorok csak este 10 után vetíthetők, a válaszadók többsége tudta (57%) - 24% este 11 órát tippelt, míg 20% nem tudott válaszolni a feltett kérdésre. Viszonylag újdonságnak számít a gyermekbarát műsorok jelölése. Hogy ezt miképpen jelölik, azt a válaszadók 87%-a nem tudta megmondani, 12%-uk pedig rossz választ adott. A helyes választ (a zöld gyermekfejet) pontosan senki nem találta el mindössze 2%-nyian tudtak megközelítőleg helyes választ adni: vagy az arcra, vagy a zöld színre emlékeztek. A válaszok között mindenféle állatfaj felbukkant, így a kutya és a maci is az ezeket említők valószínűleg az NMHH által rendezett tavalyi szavazásra emlékeztek, ahol ezek a figurák is szerepeltek az opciók között. 23

24 A lakosság 63%-a a gyermekbarát műsorok jelölését inkább hasznosnak értékeli, 21% nem tudott válaszolni, 17% szerint pedig felesleges. Érdekes módon azon válaszadók, akiknek 6 évesnél fiatalabb gyermekük, az átlagosnál szignifikánsan nagyobb arányban vélik úgy, hogy a gyermekbarát jelölés felesleges (26%). Az életkor növekedésével azonban csökken azok aránya, akik az új jelölést feleslegesnek tartják (Melléklet: 17. táblázat). 9. ábra Inkább hasznos vagy inkább felesleges az ún. "gyermekbarát" műsorok jelölése? (százalékos megoszlások, N=1009) Összesen Gyermekek szerint: Van 6 év alatti gyermeke Nincs 6 év alatti gyermeke Válaszadó korcsoportja szerint: éves éves évesnél idősebb % 20% 40% 60% 80% 100% TÁRKI Zrt. Inkább hasznos Inkább felesleges Nem tudja A kutatás során vizsgáltuk azt is, hogy a lakosság szerint mi a gyermekműsorok legfontosabb funkciója. A válaszadók 65%-a szerint egyaránt fontos a tanítás és fejlesztés mellett a gyerekek szórakoztatása is, míg 19%-nyian előtérbe helyezték a tanítás-fejlesztést, 14%-nyian pedig a szórakoztatást. A mintába került és kiskorú gyermekeket nevelő szülők ugyanígy gondolják, a megoszlások nagyon hasonlóak. Az átlagostól való eltérés csak a válaszadók iskolai végzettsége szerint figyelhető meg: az alapfokú végzettségűek inkább a 24

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008

KID.COMM. A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 KID.COMM A 8-14 éves gyerekek kommunikációs szokásai 2008 Tartalom 1. Bevezetés... 3 2. A célcsoport jellemzői... 5 Szociodemográfiai jellemzők... 5 Pszichografikus jellemzők... 6 3. Érdeklődés és informálódás...

Részletesebben

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai

Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Kid.Comm 2 kutatási eredmények a 8-14 éves gyerekek médiahasználati szokásai Budapest, 2012. május 23 A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság felkérésére és anyagi támogatása mellett az Ipsos Média-, Reklám-,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E

ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E NEMZETI MÉDIA- ÉS HÍRKÖZLÉSI HATÓSÁG HIVATALA Szám: ELŐTERJESZTÉS A M É D I A T A N Á C S R É S Z É R E Tárgy: közvélemény-kutatás a magyar lakosság hírfogyasztási szokásairól és a média megítéléséről

Részletesebben

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei

10 kérdés az ifjúságról. Magyar Ifjúság 2012. kutatás első eredményei 0 kérdés az ifjúságról Magyar Ifjúság 0 kutatás első eredményei tartalom Tartalom Köszöntő... Szociodemográfiai jellemzők.... Családalapítás.... Oktatási helyzetkép... 9. Munkavállalás.... Nemzetközi

Részletesebben

A piacgazdaság normatív keretei

A piacgazdaság normatív keretei A TÁRKI ADATFELVÉTELEINEK DOKUMENTUMAI A piacgazdaság normatív keretei Omnibusz 2009/03 A kutatás dokumentációja 2009 2 Az adatfelvételben közreműködtek: Balogh Anikó Fáklya Éva Németh Valéria Páthy-Dencső

Részletesebben

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire

Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire Az RTL Klub, a TV2, illetve az m2 által sugárzott gyermekműsorok vizsgálata, különös tekintettel az Mttv. 9. -ának rendelkezéseire (2014. I. és II. negyedév) Budapest, 2014. szeptember 24. A gyermekműsorok

Részletesebben

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben

A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben A lakosság véleménye az állami és magánszektor szerepmegosztásáról az egészségügyben Kutatási jelentés Készült az Egészségügyi Szociális és Családügyi Minisztérium megbízásából. Budapest, 2003. július

Részletesebben

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal!

Jelen kutatási beszámoló további felhasználásához lépjen kapcsolatba az Echo Survey Szociológiai Kutatóintézet Közhasznú Társasággal! A kutatásra Ercsi Nagyközség Önkormányzatának megbízásából került sor. A program megvalósítója a Monitor Társadalomkutató Intézet és Módszertani Központ volt. 1999. január Jelen kutatási beszámoló további

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10.

TARTALOMJEGYZÉK 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1 TARTALOMJEGYZÉK 04 04 07 09 10 10 11 12 15 16 18 19 21 21 24 27 27 29 29 30 31 33 35 36 36 38 39 40 42 42 44 46 46 48 49 52 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 2. 2.1. 2.2. 2.3.

Részletesebben

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓS CSATORNÁK HASZNÁLATA SZARVASON VÁLLALATI ÉS LAKOSSÁGI FELMÉRÉS A SZARVASI TELEPHELLYEL RENDELKEZŐ TÁRSAS VÁLLALKOZÁSOK, ILLETVE AZ ÖNKORMÁNYZATI HIVATALBAN ÜGYET INTÉZŐ FELNŐTT

Részletesebben

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet

Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat. II. kötet Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat II. kötet Elemzés és átvilágítási terv Budapest, 2001. április A tanulmány a "Második Országos Betegelégedettségi Vizsgálat" című kutatási program keretében

Részletesebben

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés

Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Rubeus Egyesület Szedervessző 1076 Budapest, Thököly út 8. www.rubeus.hu e-mail: rubeus@rubeus.hu Romák társadalmi helyzetével és médiában való megjelenésével kapcsolatos lakossági felmérés Kutatási jelentés

Részletesebben

A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében. Elemző tanulmány

A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében. Elemző tanulmány A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében Elemző tanulmány 1 A rádió és televízió műsorszórás használata a 14 éves és idősebb lakosság körében Függelék: táblázatok

Részletesebben

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1

Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Adócsalás és korrupció lakossági érintettség és elfogadottság 1 Semjén András Tóth István János Medgyesi Márton Czibik Ágnes Bevezetés A tanulmány amellett, hogy egy lakossági empirikus felvétel adataira

Részletesebben

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon

Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Adótudatosság, fiskális illúziók és az állami újraelosztással kapcsolatos preferenciák 2007-ben Magyarországon Budapest, 2007. augusztus 31. A kutatást a TÁRKI Zrt. a Miniszterelnöki Hivatal megrendelésére

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei. Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés eredményei Szendrő Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ZÁRÓTANULMÁNY

MAGYARORSZÁG ZÁRÓTANULMÁNY GLOBAL YOUTH TOBACCO SURVEY (GYTS) Nemzetközi Ifjúsági Dohányzásfelmérés 2008. MAGYARORSZÁG ZÁRÓTANULMÁNY Készítette: Demjén Tibor Kiss Judit Bőti Edina Lőrik Eszter Papp Noémi Dr. Kovács Dorina Országos

Részletesebben

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja

A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA. Omnibusz 2013/04. A kutatás dokumentációja A T Á R K I A D A T F E L V É T E L E I N E K D O K U M E N T U M A I OTKA Omnibusz 2013/04 A kutatás dokumentációja 2013 2 Az adatfelvételben közremőködtek: Andrási Zoltán Antal Edit Fáklya Éva Fekete-Nagy

Részletesebben

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló -

Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - Neveltségi szint vizsgálat 2000 - Miskolc, Szerencs, Edelény - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Kulcsár László Programkoordinátor: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai

Részletesebben

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalati és lakossági lekérdezés. Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalati és lakossági lekérdezés Simontornya Város Polgármesteri Hivatala számára 1 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 Vállalati szektor... 3 I.1.1

Részletesebben

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend

Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Ifjúságkutatás, cselekvési terv 2007-2012 Körmend Előzmények: Utoljára, 2000-ben készült olyan átfogó ifjúságkutatás, amelyre külön koncepciót és cselekvési tervet lehetett építeni. Azt, Dr. Stipkovits

Részletesebben

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára

Vállalti és lakossági lekérdezés. Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Vállalti és lakossági lekérdezés Ibrány Város Polgármesteri Hivatala számára Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 I Az adatfelvétel eredményeinek bemutatása... 3 I.1 A vállalati, illetve lakossági lekérdezés

Részletesebben

A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás

A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás Magatartás és viselkedéskultúra a 7. osztályban - Miskolc, 2000 - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás A kutatásra a Miskolc Városi Pedagógiai Intézet és az ECHO Oktatáskutató

Részletesebben

Megvásároljam, vagy sem?

Megvásároljam, vagy sem? KUTATÁSI JELENTÉS Némethné Tömő Zsuzsanna Kovács Zsuzsanna Megvásároljam, vagy sem? Mi befolyásolja az időseket a döntésben? Bevezetés Hazánkban ma több mint 3 millió 700 ezer ember, azaz a magyar népesség

Részletesebben

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével

TÁMOP-5.4.1-12. A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével TÁMOP-5.4.1-12 Szociális Szolgáltatások Modernizációja Módszertani kiadványok A többgyermekes háztartásban élők szociológiai jellemzői és kapcsolatuk a szociális szolgáltatások rendszerével A TÖBBGYERMEKES

Részletesebben

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás

Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás Bukodi Erzsébet Róbert Péter: Vagyoni helyzet kulturális fogyasztás (elektronikus verzió, készült 2006-ban) A tanulmány eredetileg nyomtatásban megjelent: Bukodi Erzsébet Róbert Péter (2000): Vagyoni helyzet

Részletesebben

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló -

A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kazincbarcikai diákok mentálhigiénés helyzete - kutatási beszámoló - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Kulcsár László A kutatásra a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Intézet megbízásából

Részletesebben

Jogod van a jogaidhoz!

Jogod van a jogaidhoz! Jogod van a jogaidhoz! Az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi felmérése 2014 1 Az UNICEF Magyar Bizottsága külön köszönetet mond a Telenor Zrt.-nek a támogatásért és a kutatás létrejöttét biztosító nagylelkű

Részletesebben

Az idegennyelv-ismeret

Az idegennyelv-ismeret Medián - Szénay Márta Az idegennyelv-ismeret Jelentés az országos nyelvtudás-felmérés kvantitatív szakaszáról Budapest, 2005 Sorozatszerkesztõ: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti

Részletesebben

Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd -

Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd - Ifjúságkutatás 2008 Fiatalok a változó jelenben - Szekszárd - A kutatási beszámolót írta: Domokos Tamás és Ruff Tamás A kutatásra Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának megbízásából került sor. A

Részletesebben