OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A es ÉVEKRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE"

Átírás

1 OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A es ÉVEKRE A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek), attól az óhajtól vezérelve, hogy kapcsolataikat és együttműködésüket továbbfejlesszék az oktatás, a tudomány és a kultúra területein, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között június 5-én, Ankarában aláírt Oktatási és Kulturális Együttműködési Egyezmény, valamint a Magyar Népköztársaság Kormánya és Török Köztársaság Kormánya között június 5-én Ankarában aláírt Tudományos és Műszaki Együttműködési Egyezmény célkitűzéseivel összhangban, az alábbi Együttműködési Programot fogadták el a es évekre: I. OKTATÁS ÉS TUDOMÁNY Iskolai oktatás 1. CIKK 1.1 A Felek megküldik egymásnak az iskolarendszereiket, tanterveiket és oktatási módszereiket érintő új fejleményekre vonatkozó információs anyagaikat és kiadványaikat. 1.2 A Felek jelen Együttműködési Program időtartama alatt kölcsönösen 3 (három) fős szakértői delegációt fogadnak legfeljebb 5 (öt) napos tanulmányi látogatásra, a másik Fél köz-és magánoktatási rendszerében az alap és középfokú oktatás szintjén bekövetkezett legújabb változások megismerése céljából A küldöttségek cseréjének részleteit a két ország illetékes hatóságai közvetlen egyeztetik, és azokat diplomáciai csatornákon keresztül erősítik meg. 1.3 A Felek ösztönzik magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium és a török Oktatási Minisztérium közötti együttműködést, a közoktatási rendszereiket érintő kezdeményezések területén, különös tekintettel a két ország középiskolái közötti partnerkapcsolatokra, valamint a mindennapi oktatásban használt technológiai eszközök alkalmazására, az információtechnológia és távközlés adta lehetőségek igénybevételével.

2 1.4 A Felek a rendelkezésükre álló anyagi források függvényében ösztönzik a szak- és műszaki oktatással kapcsolatos továbbképzések megszervezését. Tankönyvek 2. CIKK 2.1 A Felek együttműködnek a másik ország történelmének, földrajzának, kultúrájának és gazdaságának különösen a tankönyvekben történő korrekt és pontos megismertetése tekintetében. 2.2 A Felek megküldik egymásnak az általános és középiskolákban használt atlaszokat, valamint földrajz és történelemtankönyveket, és a két ország bármelyike tekintetében az említett könyvekben található pontatlanságok kijavításának elérése céljából ismertetik értékeléseiket, észrevételeiket és megjegyzéseiket, adott esetben különösen az UNESCO és az ET vonatkozó iránymutatásai, valamint az érvényes nemzetközi gyakorlat alapján. E cél érdekében igény esetén - bizonyos időközönként szakértői üléseket tartanak. A részleteket a Felek diplomáciai úton egyeztetik. Együttműködés az EU oktatási és képzési programjaiban. 3. CIKK 3.1 A Felek konzultálnak és adott esetben együttműködnek az EU oktatási és képzési programjai szerinti közös tevékenységek tekintetében, beleértve a jelenlegi regionális fejlesztési és információstársadalmi programok megfelelő vonatkozásait, valamint adott esetben a várható Integrált cselekvési program az oktatás és az élethosszig tartó tanulás terén című programot is. 3.2 A Felek ösztönzik az illetékes magyar és török intézmények együttműködését az Európai Tanulmányi Központokkal. Egymás nyelvének és kultúrájának kölcsönös megismertetése 4. CIKK 4.1 A Felek - a lehetőségek figyelembevételével kölcsönösen elősegítik egymás nyelvének, irodalmának és kultúrájának megismertetését. Ennek érdekében, a hatályos belső jogszabályaikkal összhangban lektorokat küldenek a másik ország egyetemeire. 2

3 4.1.1 A magyar Fél a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen egy-egy török lektort fogad A török Fél az Ankarai Egyetem Nyelv-és Történelem-földrajzi Karán működő Hungarológiai Tanszéken egy magyar anyanyelvi lektort fogad. 4.2 A Felek együttműködnek a Magyarországon élő török közösséghez tartozó diákok számára biztosított török nyelv és kultúra oktatásában az alap- és középfokú képzésben ott, ahol erre adottak a lehetőségek. 4.3 A Felek a lehetőségek figyelembe vételével - könyveket és más oktatási segédanyagokat bocsátanak a másik Fél rendelkezésére egymás nyelvének, irodalmának és kultúrájának oktatását megkönnyítendő. Felsőoktatás és tudományos kutatás 5. CIKK 5.1 A Felek folytatják az egyetemek és más felsőoktatási intézmények közötti közvetlen kapcsolatok, valamint a tudományos kutatással és technológiával foglalkozó intézmények közötti együttműködés elősegítését és erősítését, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken. 5.2 A Felek, a felsőoktatási és egyetemi kutatás terén továbbra is ösztönzik a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés (BSEC) államainak megfelelő intézményei közötti együttműködés erősítését. 5.3 A Felek elősegítik az illetékes intézményeik közötti felsőoktatási együttműködési és tudományos kutatási tevékenységeket, különös tekintettel az alábbi cserékre: - egyetemi tanárok, egyetemi szakemberek, tudományos kutatással foglalkozó szakértők, mint vendégtanárok és kutatók; - tudományos laboratóriumok és a kapcsolódó intézmények látogatói; - rendszerek, programok, módszerek és dokumentumok, valamint az infrastruktúra tanulmányozása, illetve tapasztalatcsere folytatása céljából utazó küldöttségek; - tudományos könyvek és más kiadványok. 5.4 A Felek jelen Együttműködési Program időtartama alatt legfeljebb 10 (tíznapos) időtartamra fogadnak 3 (három) egyetemi tanárt és/vagy kutatót a partnereikkel történő kapcsolatok kialakítása céljából, a közös érdeklődésre számot tartó kutatási területek 3

4 meghatározása révén, beleértve az irodalmat és a történelmet, az építészetet és a kulturális örökség megőrzését is A Felek ösztönzik a Török Köztársaság Felsőoktatási Tanácsa (YÖK) és a magyarországi Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) közötti kapcsolatokat, valamint a két ország akkreditációs testületei és a felsőoktatási civil szervezetek pl. a Magyar Rektori Konferencia és a megfelelő török szervezet közötti kapcsolatokat. Együttműködés a felsőoktatásban 6. CIKK 6.1 A Felek elősegítik a két ország számos egyeteme között már meglévő kapcsolatok továbbfejlesztését. 6.2 A Felek igény szerint - diplomáciai csatornákon keresztül megküldik a felsőoktatási, valamint a tudományos kutatással és a technológia-fejlesztéssel foglalkozó intézményeik nyilvános adatait tartalmazó jegyzékeket A Felek igény szerint tájékoztatják egymást az idegennyelvű képzésekről az aktuális tanulmányi évre vonatkozóan. 6.3 A Felek előmozdítják az érdekelt felsőoktatási intézmények és adott esetben a két ország tudományos kutatással és a technológiával foglalkozó intézményei közötti tevékenységi programok cseréjét, jelezve a kölcsönös felajánlásokat és meghívásokat. 6.4 Az együttműködés konkrét területeit és annak módjait - a megfelelő pénzügyi rendelkezésekkel együtt a fent említett intézmények közvetlen egyeztetik. Együttműködés a kutatásban és a technológiai fejlesztésben 7. CIKK 7.1 A Felek elősegítik a törökországi Atatürk Kulturális, Nyelvészeti és Történelmi Legfőbb Tanács és az illetékes magyar intézmények közötti közvetlen kapcsolatok létesítését és együttműködését, beleértve egy együttműködési jegyzőkönyv aláírását is. A Felek - szükség szerint támogatják a törökországi Atatürk Kutatóközpont, a Török Nyelvészeti Társaság, a Török Történelmi Társaság és az Atatürk Kulturális Központ, és az illetékes magyar intézmények közötti kiegészítő jegyzőkönyvek aláírását a közös tudományos projektek előmozdítása céljából, a történelem, a kultúra és a régészet területein. 4

5 7.2 A Felek ösztönzik a Török Tudományos Akadémia (TÜBA) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közötti együttműködés erősítését az június 5-én aláírt tudományos és műszaki együttműködési egyezmény, valamint a két akadémia között 2001-ben aláírt, a tudományos együttműködésről szóló jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban. A Felek támogatják a török, illetve a magyar Akadémia közös fellépését a megfelelő nemzetközi fórumokon beleértve az Európai Tudományos Akadémiák Szervezetét (ALLEA), az Akadémiák Nemzetközi Unióját (IUA) és a nemzetközi kérdésekkel foglalkozó Akadémiaközi Bizottságot (IAP). Ösztöndíjak 8. CIKK 8.1 A Felek kutatási és nyári egyetemi ösztöndíjakat ajánlanak fel egymásnak a kölcsönösség elve alapján. 8.2 A Felek áttekintik, és szükség szerint felülvizsgálják a másik Fél részére évente felajánlott ösztöndíjak számát és körét. 8.3 A Felek diplomáciai úton megküldik egymásnak a másik Fél állampolgárai számára az adott évben odaítélt ösztöndíjak listáját, a megfelelő részletezésben A török Fél (14) tizennégy ösztöndíjat ajánl fel, 2 (két) fő részére tudományos kutatások folytatása céljából, egyenként 8 (nyolc) hónapos időtartamra egy tanéven belül, továbbá 12 (tizenkét) fő részére 2 (két) hónapos nyári egyetemen való részvétel céljából A magyar Fél az ösztöndíjas alap keretén belül (Pool Rendszer) kész fogadni egyetemi hallgatókat, tanárokat és kutatókat, pályázatok benyújtása révén. Az odaítélt ösztöndíjak száma a benyújtott pályázatok minőségétől függ. A pályázati lehetőségekről a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) honlapja (www.scholarship.hu) ad részletes tájékoztatást. A Magyar Ösztöndíj Bizottság az ösztöndíjakat a török kormány részére ajánlja fel. A török kormány által a magyar kormánynak felajánlott ösztöndíjak részleteiről a török Fél diplomáciai úton ad tájékoztatást, és azokat a török Oktatási Minisztérium honlapján (www.meb.gov.tr) teszi közzé. 5

6 Tudományos fokozatok és oklevelek elismerése 9. CIKK 9.1 A Felek az egyetemi fokozatok rendszereinek tekintetében figyelembe véve a bolognai folyamat elveit is egyeztetnek, és szükség szerint együttműködnek a jobb nemzetközi összehasonlíthatóság elérése, valamint egymás diplomáinak elfogadása érdekében. Mobilitás a felsőoktatásban 10. CIKK 10.1 A Felek ösztönzik és erősítik a diákok és a felsőoktatásban dolgozók mobilitását A török Fél kész magyar diákokat fogadni egyetemeiken graduális és posztgraduális tanulmányok folytatása céljából, feltéve, ha a diákok megfelelnek a vonatkozó török jogszabályok általános követelményeinek, különös tekintettel a felsőoktatási törvényben és a kapcsolódó rendeletekben meghatározott követelményekre, valamint az érintett török egyetemek felvételi kritériumaira A magyar Fél ösztönzi a török diákok fogadását egyetemeiken, graduális és posztgraduális tanulmányok folytatása céljából, feltéve, ha a diákok a vonatkozó magyar és török jogszabályok értelmében is részt vehetnek a felsőoktatásban. II. KÖNYVTÁRAK ÉS LEVÉLTÁRAK Könyvtárak 11. CIKK 11.1 A Felek előmozdítják könyvtáraik különösen a két ország nemzeti könyvtárai, a török nemzeti könyvtár és a magyar nemzeti könyvtár közötti közvetlen kapcsolatokat és együttműködést A Felek kétévente 2 (két), a nemzeti könyvtáraikban, vagy más állami könyvtárban dolgozó könyvtári szakembert fogadnak legfeljebb 2 (két) hetes tanulmányi látogatásra, a másik Fél állami könyvtárának szervezeti és működési rendszerének megismerése, valamint a közvetlen kapcsolatok és az együttműködés kialakításának elősegítése céljából. 6

7 11.3 A Felek kölcsönösen meghívnak könyvtárosokat a másik Fél országában e területen rendezendő nemzetközi tudományos találkozókra A Felek ösztönzik a könyvtári szervezeteik közötti együttműködést a nemzetközi szervezetek mint, például a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége (IFLA) keretében. Levéltárak 12. CIKK 12.1 A Felek előmozdítják állami levéltáraik, a Török Miniszterelnöki Állami Levéltár Főigazgatósága és Magyar Országos Levéltár közötti együttműködést A Felek előmozdítják az együttműködést beleértve a számítógépes rendszereken keresztüli közvetlen kommunikációt is, vonatkozó belső jogszabályaiknak, valamint a kialakult nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, különösen tekintettel az alábbiakra: - a saját állami levéltáraikban lévő, a másik ország történelmével kapcsolatos dokumentumok nyilvántartásának cseréje; - saját gyűjteményeik gazdagítása céljából archív dokumentumok, mikrofilmek, elektronikus levéltárak, katalógusok és tárgymutatók másolatainak cseréje; - A Felek kétévente 2 (két) levéltárost fogadnak legfeljebb (10) tíznapos látogatásra, az állami levéltárak szervezetének és működésének, valamint a levéltárak megőrzése és helyreállítása vonatkozásában alkalmazott jelenlegi technológiák tanulmányozása céljából. - levéltárosok meghívása a másik Fél országában e területen szervezett nemzetközi tudományos találkozókra, valamint az archív anyagok reprodukált mintáinak kiállításaira. III. KULTÚRA Fesztiválok, kiemelkedő események és projektek 13. CIKK 13.1 A Felek tájékoztatják egymást az országaikban rendezendő fesztiválokról és fontosabb kulturális eseményekről, információk és dokumentumok megküldése révén, továbbá megkönnyítik a török, 7

8 illetve a magyar kultúrát képviselő művészcsoportoknak vagy egyéni művészeknek az ilyen eseményeken való részvételét. Irodalom 14. CIKK 14.1 A Felek törekszenek azon kiadók és fordítók támogatására, akik hazájuk kultúráját irodalmi és tudományos művek fordításával, valamint filmek és televíziós sorozatok tömegkommunikációs célokra történő fordításával, szinkronizálásával és feliratozásával segítik elő a másik Fél országában A Felek továbbra is elősegítik a magas irodalmi és művészeti értéket képviselő klasszikus és kortárs művek fordítását és kiadását, valamint az azokkal kapcsolatos műhelyek szervezését, a két ország irodalma és művészetei kölcsönös megismerésének és megértésének erősítése céljából 14.3 A Felek támogatják a könyvkiadók és a könyvkiadással foglalkozó társaságok közötti kapcsolatok erősítését, előmozdítják kiemelkedő íróik és költőik irodalmi alkotásainak a másik Fél nyelvére történő fordítását, továbbá információkat cserélnek a könyvkiadás éskönyvkereskedelem szervezésére vonatkozóan A magyar Fél tájékoztatja a magyarországi könyvkiadókat a török Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium fordítástámogató projektéről, a TEDA -ról, amelynek részletei honlapon találhatóak. A török Fél tájékoztatja alkotóit, kiadóit a Magyar Könyv Alapítvány és Fordítástámogatási Iroda által biztosított lehetőségekről, melyek a vagy a honlapon olvashatóak. Könyvvásárok és könyvbemutatók 15. CIKK 15.1 A Felek tájékoztatják egymást a saját országukban rendezendő nemzetközi könyvvásárokról és könyvbemutatókról, valamint elősegítik és támogatják a másik Fél képviselőinek azokon való részvételét. A magyar Fél tájékoztatja a török Felet arról, hogy az évente rendezendő budapesti Könyvfesztivállal kapcsolatos információk a honlapon találhatóak. 8

9 Film 16. CIKK 16.1 A Felek támogatják a filmgyártók és filmarchívumok intézményei, szervezetei és társulásai közötti együttműködést a filmgyártás, a filmgyártási szolgáltatások nyújtása, valamint a filmek bemutatása és terjesztése terén A Felek előmozdítják a közös filmművészeti projektek megvalósítását, beleértve a gyártással és terjesztéssel kapcsolatos előkészítő munkálatokat is A Felek kölcsönösen filmes szakembereket hívnak az országaikban rendezett nemzetközi filmfesztiválokra, konferenciákra, szemlékre, találkozókra, retrospetktív bemutatókra és más rangos nemzetközi filmeseményekre A Felek dokumentum- és játékfilmes szakembereket, elsősorban rendezőket, színművészeket/színészművésznőket, forgatókönyvírókat és műszaki személyzetet fogadnak A Felek előmozdítják a másik ország mozifilmjeinek bemutatását, hatékony terjesztés révén A Felek ösztönzik a filmművészeti tanulmányokat folytató ösztöndíjasok cseréjét A Felek elősegítik filmhetek kölcsönös megrendezését. A technikai és egyéb részleteket a két ország illetékes intézményei közvetlen egyeztetik. Színház 17. CIKK 17.1 A Felek támogatják a színházi együttműködést, különös tekintettel a két ország elismert drámaírói által írt színdarabok színpadra állítására A Felek támogatják a színházi szakemberek, elsősorban színművészek/színművésznők, rendezők, koreográfusok és jelmeztervezők cseréjét, színdarabok előadása és színre vitele céljából, ösztöndíjasok, kritikusok cseréjét színházi tanulmányok folytatása és műhelyeken való részvétel céljából, valamint a közös projektekben érdekelt szakemberek/delegációk cseréjét. 9

10 17.3 A Felek meghívják a másik Fél színházi szakembereit a saját országukban tartandó nemzetközi színházi fesztiválokra, és elősegítik az ezeken való részvételt A Felek elősegítik színdarabok szövegeinek, képgyűjteményeknek és más forrásoknak amennyiben elérhető angol nyelven a másik Fél számára történő hozzáférést. Zene, opera, balett, musicalszínház és modern tánc 18. CIKK 18.1 A Felek meghívják a másik Fél országának megfigyelőit, zsűritagjait, szólistáit és együtteseit a saját országukban tartandó nemzetközi versenyekre és polifónikus (klasszikus és kortárs) zene-, opera-, balett-, musicalszínház- és moderntánc fesztiválokra, valamint elősegítik az ezeken való részvételüket A Felek a pénzügyi és egyéb feltételeket meghatározó megállapodások alapján előmozdítják a zene-, az opera-, a balett- és a modern táncművészet területein szólisták, zeneszerzők, karmesterek, koreográfusok, díszlet- és jelmeztervezők és más szakemberek, valamint mind a hivatásos, mind az amatőr művészegyüttesek cseréjét A Felek az előadóművészetek terén ösztönzik mind az állami, mind a magánkézben lévő török szervezetek és magyar megfelelőik közötti közvetlen kapcsolatokat és együttműködést A Felek, a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó belső jogszabályaikkal összhangban ösztönzik elismert szólistáik CD-inek, kazettáinak és felvételeinek, valamint kérés esetén a kották és felvételek cseréjét intézményeik között A Felek kutatások végzése céljából zeneszerzőket és zenetörténészeket, valamint közös előadások színre vitele céljából rendezőket, producereket, művészeket, művészeti csoportokat, koreográfusokat, karmestereket, díszlettervezőket és szólistákat fogadnak. Népművészetek 19. CIKK 19.1 A Felek a kölcsönösség elve alapján népművészeti, népi kulturális és kézműves kiállításokat cserélnek, valamint előmozdítják e területeken a kiadványok cseréjét és a népművészeti szakértők kölcsönös látogatásait. 10

11 19.2 A Felek a népi kultúra területén kölcsönösen tudósokat, szakértőket és kutatókat hívnak a két országban tartandó nemzetközi tudományos eseményekre, és a viszonosság elve alapján szakértőket fogadnak helyszíni tanulmányok és kutatások folytatása céljából a másik ország tudományos intézményeiben A Felek előmozdítják népzenészek és néptáncosok, illetve népzenei és néptánc együttesek, valamint bábszínészek és árnyékszínházi előadóművészek és együttesek cseréjét A Felek támogatják a nemzetközi népi fesztiválok megszervezését, és ösztönzik a népzenei és néptánc együttesek azokon való kölcsönös részvételét A Felek a népművészet terén ösztönzik a másik Fél részvételét a saját országukban rendezendő nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon, eszmecseréken, szimpóziumokon és más találkozókon, valamint előmozdítják az azokra vonatkozó kiadványok cseréjét. Kulturális napok/hetek 20. CIKK 20.1 A Felek ösztönzik Kulturális napok/hetek kölcsönös megrendezését, és jelen Együttműködési Program időtartama alatt ösztönzik legfeljebb háromfős küldöttségek ezen eseményeken való részvételét, legfeljebb 5 (öt) napos időtartamra A Kulturális napok/hetek megrendezésével kapcsolatos részleteket a két ország illetékes intézményei közvetlen egyeztetik, és diplomáciai vagy egyéb, kölcsönös megállapodáson alapuló csatornákon véglegesítik. Kiállítások 21. CIKK 21.1 A Felek kölcsönösen támogatják kiállítások többek között iparművészeti kiállítások egymás országában való megszervezését A kiállításokat a küldő Fél egy vagy két kurátora kíséri, a belső rendelkezéseiknek megfelelően A Felek elősegítik rajzkiállítások, kortárs figuratív- és szobrászművészeti kiállítások megvalósulását. 11

12 21.4 A Felek támogatják a két országban tartandó nemzetközi kiállításokon, valamint szépművészeti biennálékon és szimpóziumokon való kölcsönös részvételt. A másik Fél országából érkező látogatók fogadásával kapcsolatos feltételekről a szervezők minden esetben külön állapodnak meg A régi korok műalkotásait bemutató kiállítások a két ország megfelelő belső jogszabályaival összhangban kerülnek megrendezésre. Gasztronómia 22. CIKK 22.1 A Felek, gasztronómiai hagyományaik megismertetése céljából fontolóra veszik a konyhaművészet területén folytatott együttműködés kialakítását szolgáló kedvező lehetőségeket. A régészet, a muzeológia és a kulturális örökség terén folytatott együttműködés 23. CIKK 23.1 A Felek a kulturális örökség védelme, helyreállítása és azonosítása terén előmozdítják az illetékes hatóságaik és intézményeik közötti közvetlen kapcsolatok létesítését és együttműködését A Felek a régészet, a muzeológia, valamint a kulturális örökség helyreállítása, továbbá az építészet és a kortárs művészet területén ösztönzik az érintett intézmények közötti információ és kiadvány cserét, valamint a két ország szakértőinek kölcsönös látogatásait A Felek ösztönzik az információk, dokumentációk, filmek és diaképek cseréjét, valamint a természeti, építészeti, történelmi és kulturális műemlékek, komplexumok, helyszínek, tárgyak és művészeti alkotások védelmével és megőrzésével kapcsolatos tapasztalatok cseréjét A Felek évente kölcsönösen legfeljebb 2 (két) szakértőt fogadnak egyenként legfeljebb 2 (két) hetes időtartamra A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködnek a kulturális tárgyak jogellenes kereskedelmének megakadályozásában, e tevékenységek megelőzése, visszaszorítása, valamint az alkalmazott helyreállító intézkedések révén, vonatkozó belső jogszabályaikkal, valamint az UNESCO-, ET és más olyan nemzetközi egyezménnyel összhangban, melyekhez mindkét ország egyaránt szerződő Félként csatlakozott, és e cél elérése érdekében megfelelő intézkedéseket tesznek. 12

13 23.4 A Felek elősegítik a másik Fél tulajdonát képező azon műtárgyak, műalkotások és maradványok azonosítását, illetve a jogos tulajdonosaihoz való visszaszolgáltatását, amelyek a saját területükön jogellenes kereskedelem tárgyát képezik A Felek a műszaki és tudományos kritériumok, valamint a múzeumaik által alkalmazott normák működésének és fejlesztésének fokozása, továbbá a Felek által szervezett szakmai tanfolyamokon való részvétel elősegítése céljából ösztönzik a múzeumaik közötti együttműködést A Felek a jelen Együttműködési Program időtartama alatt kölcsönösen 3 szakértőt hívnak meg legfeljebb 10 (tíz) napos látogatásra azzal a céllal, hogy szakértői szinten ismertessék meg a másik Féllel múzeumaik működését A Felek a jelen Együttműködési Program időtartama alatt a Felek 3 (három) szakértőt fogadnak legfeljebb 10 (tíz) napra a kéziratok helyreállítása és megőrzése terén A Felek szakértőket hívnak a másik országból a kulturális örökség védelme különös tekintettel a történelmi műemlékek megőrzésére és helyreállítására tárgyában rendezett nemzetközi kongresszusokon, szimpóziumokon és kiállításokon való részvétel céljából. Szellemi tulajdonjogok 24. CIKK 24.1 A Felek belső jogszabályaikkal, valamint azon nemzetközi megállapodásokkal összhangban, amelyeknek mindketten részes felei védik a másik Fél állampolgárainak és intézményeinek szellemi tulajdonjogait, és ezen védelemnek a legmagasabb szintjét biztosítják azon szellemi tulajdonjogoknak is, amelyek jelen programhoz kapcsolódnak A Felek a saját nemzeti jogszabályaikkal kapcsolatos információkat, dokumentumokat és kiadványokat cserélnek, valamint kérés esetén a szellemi tulajdonjogok terén előforduló jogviták rendezésével kapcsolatos tapasztalatokat A Felek tájékoztatják egymást a saját országukban a szellemi tulajdonjogok témájában tartandó nemzetközi konferenciákról, testületi megbeszélésekről, szimpóziumokról és más találkozókról A Felek a szellemi tulajdonjogok védelme terén a közös érdekeket képviselő kérdések tekintetében konzultálnak és 13

14 együttműködnek a Kereskedelmi Világszervezete (WTO), a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) és más kapcsolódó nemzetközi szervezeteken belül. Kulturális központok 26. CIKK 25.1 A Felek megvizsgálják a másik Fél kulturális központjának a saját területükön való létrehozásának lehetőségét. IV. AZ EMBEREK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓ PROGRAMJAI KERETÉBEN 26. CIKK 26.1 A Felek továbbra is ösztönzik és elősegítik a két ország érdekelt önkormányzatai közötti testvérkapcsolatok létrehozását és fenntartását A Felek támogatják a Magyar-török Baráti Társaság és a Törökmagyar Baráti Társaság közötti kapcsolatok fejlesztését A Felek konzultálnak és adott esetben együttműködnek az Európai Unió vonatkozó programjai keretében, beleértve a regionális fejlesztési programokat is A Felek támogatják és elősegítik az Európa Kulturális Fővárosai 2010 program keretében folytatott közös projektek megvalósítását, a két főváros, Pécs és Isztambul státuszának erősítése céljából. V. ÁLTALÁNOS ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK AZ OKTATÁS ÉS TUDOMÁNY TERÜLETÉN Szakértők cseréje 27. CIKK 27.1 Jelen Együttműködési Program keretében utazókat a küldő Fél jelöli ki, aki a jelölésről a látogatás tervezett időpontja előtt legalább 3 (három) hónappal értesíti a fogadó Felet A küldő Fél megadja a fogadó Félnek a személyek rövid önéletrajzát, amely tartalmazza felsőoktatási és szakképesítésüket, az általuk beszélt nyelveket (a fogadó ország nyelvét, illetve az angolt 14

15 vagy a franciát), valamint tájékoztatást ad a látogatás céljáról, a javasolt munkaprogramról és a tartózkodás időtartamáról A fogadó Fél a fogadás jóváhagyásáról legalább 6 (hat) héttel az érkezés tervezett időpontja előtt értesíti a küldő Felet A küldő Fél legalább 3 (három) héttel az érkezés tervezett időpontja előtt értesíti a fogadó Felet az érkezés pontos időpontjáról A rövid távú látogatásra (legfeljebb 15 nap) utazó szakértők útiköltségét a fogadó Fél fővárosáig és vissza a küldő Fél fedezi. A magyar Fél az alábbiakat biztosítja, a lehetőségeknek megfelelően: - belföldi utazások költségei az elfogadott tanulmányi program alapján - megfelelő szállodai elhelyezés - sürgősségi orvosi ellátás esetén közkórházi ellátás biztosítása A török Fél az alábbiakat biztosítja, a lehetőségeknek megfelelően: - megfelelő közlekedési eszköz a belföldi utazásokhoz az elfogadott tanulmányi program alapján - megfelelő szállodai elhelyezés - sürgősségi orvosi ellátás esetén közkórházi ellátás biztosítása Egyetemi oktatók cseréje 28. CIKK 28.1 A Felek egymás nyelvének és kultúrájának megismertetése érdekében a 4.1. cikk alapján lektorokat fogadnak és küldenek. A lektori megbízások időtartama legfeljebb 4 év A magyar anyanyelvi lektor állásának betöltésére a Balassi Intézet nyilvános pályázat alapján tesz javaslatot a török Félnek. A pályázat kiírása a Balassi Intézet belső szabályai alapján, a fogadó egyetem szakmai igényeinek figyelembe vételével történik, amelyeket a fogadó egyetem az új megbízás megkezdése előtti naptári év augusztus 31-ig köteles megküldeni a Balassi Intézetnek. A Balassi Intézet a jóváhagyott pályázati anyagokat november 30-ig küldi meg a fogadó Félnek, amely január 31-ig hivatalosan közli a Balassi Intézettel a kiválasztott személy nevét A török anyanyelvi lektorok állásának betöltésére a török Fél a vonatkozó belső rendelkezésekben és jogszabályokban rögzített eljárásoknak megfelelően tájékoztatja a magyar Felet a kiválasztás folyamatáról A küldő Fél a Program keretén belül lektorainak az alábbiakat biztosítja: 15

16 havi ellátmány útiköltség orvosi ellátás költségei 28.4 A jelen Program keretében lektorokat alkalmazó felsőoktatási intézmények/egyetemek kötelesek az alkalmazás módjáról és feltételeiről munkaszerződést kötni, amely tartalmazza a feladatokat és a tanítási órák számát, a belső rendelkezésekkel összhangban A Felek elősegítik a felsőoktatási intézményeik/egyetemeik közötti rövid és hosszú távú oktatói cserét. A megvalósítás országaik belső jogszabályaival összhangban történik. Ösztöndíjasok cseréje 29. CIKK 29.1 Az ösztöndíjas jelöltek kiválasztását mindkét országban bizottság végzi el, melyen az ösztöndíjakat felajánló ország nagykövetségének egy képviselője is részt vesz A magyar ösztöndíjasok Törökországba csak azt követően utazhatnak, hogy a budapesti Török Nagykövetség hivatalosan közölte velük ösztöndíjuk kezdési időpontját A hosszabb időszakot felölelő ösztöndíjakra és nyári kurzusokra történő jelentkezéseket, (a szükséges mellékletekkel ellátott, kitöltött kérdőívek) a török ösztöndíjak tekintetében a Török Köztársaság budapesti nagykövetségén keresztül, a magyar ösztöndíjak tekintetében pedig Magyarország ankarai nagykövetségén keresztül, a két ország oktatási hatóságai által meghatározott határidőkön belül küldik meg Magyarországi ösztöndíjak: A pályázati űrlap, valamint egyéb információk a Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodájának (MÖB) honlapján találhatók: A pályázatoknak az adott tanulmányi év tavaszáig kell a MÖB Irodájába érkezniük. A pontos határidőről a török Fél legkésőbb az előző év decemberéig kap tájékoztatást. A MÖB Iroda a török Felet/a pályázókat legkésőbb minden év június 30- ig értesítési a pályázat elfogadásáról, illetve elutasításáról, kivéve a nyári egyetemeket. 16

17 29.5 Törökországi ösztöndíjak: A pályázatoknak az adott tanulmányi év tavaszáig kell a Török Köztársaság Nemzeti Oktatási Minisztériumába érkezniük. A pontos határidőről a magyar Fél legkésőbb az előző év decemberéig kap tájékoztatást. A Török Köztársaság Nemzeti Oktatási Minisztériuma a magyar Felet legkésőbb minden év július 31-ig értesíti a pályázat elfogadásáról, illetve elutasításáról, kivéve a nyári egyetemeket Az ösztöndíjas utazási költségeit a fogadó Fél egyeteméig és vissza a küldő Fél és/vagy az ösztöndíjas maga fedezi A magyar Fél a Magyar Ösztöndíj Bizottság révén az alábbiakat biztosítja: - a magyar belső jogszabályoknak megfelelő ösztöndíj a szállás és ellátmány költségeinek fedezésére, szükség esetén a mindenkori megélhetési költségekhez igazítva. - orvosi ellátás (a tartós megbetegedések, az összetettebb műtétek, a fogorvosi kezelések és a fogprotézisek kivételével); - az állami egyetemek tandíjai A török Fél az alábbiakat biztosítja: - a török belső jogszabályoknak megfelelő ösztöndíj a szállás és ellátmány költségeinek fedezésére, szükség esetén a mindenkori megélhetési költségekhez igazítva. - orvosi ellátás (a tartós megbetegedések, az összetettebb műtétek, a fogorvosi kezelések és a fogprotézisek kivételével); - az állami egyetemek tandíjai. VI. ÁLTALÁNOS ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A KULTÚRA TERÜLETÉN 30.1 Szakértők cseréje: 30. cikk A jelen Együttműködési Program keretében rövid távú (legfeljebb 15 nap) utazókat a küldő Fél jelöli ki, aki a jelölésről értesíti a fogadó Felet, 3 (három) hónappal a tervezett indulás előtt. A küldő Fél megad 17

18 a fogadó Félnek minden szükséges tájékoztatást a jelölt a jelölt tudományos és szakmai képesítéséről, a javasolt munkatervről, a tartózkodási időtartamáról, valamint egyéb hasznosnak vélt információkról. A fogadó Fél döntéséről értesíti a küldő Felet legalább 30 (harminc) nappal a tervezett elutazás előtt. A fogadó Fél jóváhagyása után a küldő Fél közli az érkezés és elutazás pontos idejét, legalább 15 (tizenöt) nappal korábban. A jelen Program alapján a kulturális együttműködés keretében érkező szakértőknek jól kell beszélniük a fogadó ország nyelvét, vagy angol, francia vagy német nyelvismerettel kell rendelkezniük. A küldő Fél fedezi a nemzetközi utazás költségeit a fogadó Fél fővárosáig és vissza. A magyar Fél az alábbiakat biztosítja, a lehetőségeknek megfelelően: - belföldi utazások költségei az elfogadott tanulmányi program alapján - megfelelő szállodai elhelyezés - sürgősségi orvosi ellátás közkórházban A török Fél az alábbiakat biztosítja, a lehetőségeknek megfelelően: - belföldi utazások költségei az elfogadott tanulmányi program alapján - megfelelő szállodai elhelyezés - sürgősségi orvosi ellátás közkórházban 30.2 Kiállítások cseréje Az egymás országában tartandó kiállítások feltételeit a fogadó és a küldő Fél érintett intézményei minden esetben külön megállapodásban rögzítik. Vízumok, tartózkodási engedélyek kiadása, tárgyak ideiglenes behozatala és kivitele 31. CIKK 31.1 E programban semmi nem értelmezhető úgy, mint ami érinti bármely személynek a külföldiek belépésére, tartózkodására és az ország elhagyására vonatkozó, bármelyik Fél országában hatályos törvények és rendeletek betartására irányuló kötelezettségét. 18

19 31.2 A Felek amennyiben belső jogszabályaik lehetővé teszik kölcsönösen megkönnyítik és felgyorsítják a vízumok és szükség esetén a tartózkodási engedélyek kiadását az e program alapján utazó személyek és együttesek számára A Felek a szükséges vízumokat ingyenesen és a lehető leghamarabb adják ki az e program alapján utazó személyek és együttesek számára, a meghívólevél és a küldő Fél külügyminisztériuma diplomáciai jegyzékének benyújtásakor A Felek a szükséges tartózkodási engedélyeket ingyenesen és a lehető leghamarabb adják ki az e program alapján, hosszú távra utazó személyek (egyetemi oktatók, ösztöndíjasok, szakértők stb.) számára A Felek amennyiben belső jogszabályaik lehetővé teszik kölcsönösen megkönnyítik és felgyorsítják az e program szerinti küldetések vagy tevékenységek végzéséhez szükséges tárgyak és anyagok ideiglenes behozatalát és kivitelét. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 32. CIKK 32.1 Jelen program végrehajtása céljából a Felek vegyes bizottság keretében Magyarországon és Törökországban felváltva ülésezhetnek Jelen program végrehajtása céljából a Felek a jövőben cselekvési terveket dolgozhatnak ki A Felek jelen programot adott esetben belső jogszabályaik alapján, illetve azon nemzetközi megállapodásokkal összhangban hajtják végre, amelyeknek mindketten szerződő felei Jelen program célkitűzéseinek megvalósítása diplomáciai vagy egyéb, kölcsönös megállapodáson alapuló csatornákon keresztül történik Jelen program rendelkezései nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a Felek diplomáciai csatornákon keresztül más, kívánatosnak tartott feltételekben állapodjanak meg. 33. CIKK Jelen Együttműködési Program a hatálybalépéshez szükséges belső jogi feltételek teljesüléséről szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvétele napján lép hatályba. 19

20 A jelen program a hatályba lépés napjától kezdve három évig marad hatályban, és automatikusan meghosszabbodik 1 (egy) éves időszakokra, amennyiben egyik Fél sem közli a program hatályának lejárta előtt 6 hónappal korábban diplomáciai úton a másik Féllel azon szándékát, hogy nem kívánja meghosszabbítani a Programot. Készült és aláírásra került Ankarában, november hó 13. napján két eredeti példányban, angol, magyar és török nyelven. Kétség esetén az angol nyelvű szöveg a mérvadó. A magyar Fél részéről A török Fél részéről Dr. Hiller István miniszter Oktatási és Kulturális Minisztérium A magyar-török Vegyes Bizottság társelnöke Ertugrul Günay miniszter Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium A török-magyar Vegyes Bizottság társelnöke 20

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről

a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM a Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti Kulturális, Oktatási, Tudományos, Sport- és Ifjúsági Egyezmény kihirdetéséről Budapest, 2007. május

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008

A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) Kódszáma:FM-KISTELEPULES/2008 A Gyermek és Ifjúsági Konferencia (GYIK) pályázatot hirdet a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma, a Finn Köztársaság Oktatási Minisztériuma,

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. október

Pályázati figyelő 2010. október Jelmagyarázat n.r. nincs adat nem releváns Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 i Nemzeti Kulturális Alap - NKA NKA Ismeretterjesztés és Környezetkultúra Szakmai Kollégiuma

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

FRANCIA KORMÁNY ÖSZTÖNDIJAK

FRANCIA KORMÁNY ÖSZTÖNDIJAK FRANCIA KORMÁNY ÖSZTÖNDIJAK Mester-, Mérnökképzési és Copernic ösztöndíjak 1 évre szóló ösztöndíjak (9-12 hónap) franciaországi Mesterképzésekre, Mérnökiskolákba vagy a Copernic-program keretében. i feltételek

Részletesebben

NEM támogatható! Film és audiovizuális!

NEM támogatható! Film és audiovizuális! Kultúra Program információs nap 2011 Együttműködési projektek - 1.1 terület - 1.2.1 terület Kultúra Program: célok Kulturális szereplők transznacionális mobilitása Kulturális javak mobilitása Kultúrák

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről

Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999. (VII.21.) számú rendelete a helyi Közművelődésről Magyarszerdahely község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FELSŐOKTATÁSI MUNKATÁRSI RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázat jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések

Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete. 12/2002. (IX.30.) számú. R e n d e l e t e. a helyi közművelődésről. Általános rendelkezések Lepsény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2002. (IX.30.) számú R e n d e l e t e a helyi közművelődésről Lepsény Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata

PTE ÁJK Pályázati Szabályzata PTE ÁJK Pályázati Szabályzata 1. A PTE ÁJK Pályázati Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) célja összhangban a PTE pályázati rendjéről szóló 4/2007.sz. Rektori Utasítással a PTE ÁJK pályázati aktivitásának

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) 2014-2020 Támogatást biztosít: Művészek, kulturális szervezetek, szakemberek Előadó-művészet, képzőművészet, könyvkiadás Filmművészet, televíziózás, zene Kulturális

Részletesebben

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről *

1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet. a közművelődésről * 1/2002. (I. 25.) Darnózseli Önkormányzati rendelet a közművelődésről * Darnózseli község Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA. T/ számú törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/19079. számú törvényjavaslat a Magyar Köztársaság Kormánya és a Bolgár Köztársaság Kormánya között a két ország között kötött nemzetközi szerződések felülvizsgálatáról Budapesten

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál

A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL. közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál A NEMZETI KULTURÁLIS ALAP TÁMOGATÁSÁVAL közgyűjtemények pályázati lehetőségei a Közgyűjtemények Kollégiumánál Nemzeti Kulturális Alap célja A nemzeti és az egyetemes értékek létrehozásának, megőrzésének,

Részletesebben

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám

PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám PÁLYÁZATI HÍRLEVÉL 2014/12. szám Kedves Klaszter Tagok! Továbbra is korlátozott a pályázati lehetőségek száma, de a friss lehetőségekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Felhívjuk a figyelmet arra, hogy

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum Stipendium Hungaricum Pályázatíró szeminárium 2015. április 13. Dobos Gábor, csoportvezető Témák Jogszabályváltozás A program tervezett menetrendje Pályázati feltételek Pályázati űrlap Bírálati szempontrendszer

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben

Pályázati figyelő 2014. augusztus

Pályázati figyelő 2014. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok kapcsolódó 1 ot Budapest Főváros Közgyűlése Műemléki Keret 2014 A főváros városképét meghatározó építészeti értékek rekonstrukciójára. A pályázat keretében

Részletesebben

Együttműködési megállapodás

Együttműködési megállapodás Együttműködési megállapodás melyet Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése és a Pécsi Tudományegyetem kötött szakmai-munkakapcsolataik erősítése, az

Részletesebben

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja:

KÉPZŐI FELHÍVÁS. I. A felhívás célja: KÉPZŐI FELHÍVÁS Tárgy: EVS (Európai Önkéntes Szolgálat) önkéntesek nem-formális tanulási folyamatát támogató képzések, találkozók: - Megérkezés utáni képzés (2 alkalom) - Félidős értékelő találkozó (2

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről

113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről 113/1996. (VII. 23.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatás nyújtására jogosító működési engedélyekről Az egészségügyi ellátási kötelezettségről és a területi finanszírozási normatívákról szóló 1996.

Részletesebben

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium

Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium Felvételi tájékoztató a 2016/17 os tanévre Az iskola mottója : Legfontosabb adatok Celldömölki Berzsenyi Dániel Gimnázium e mail.: honlap: OM azonosító: 036723 "A míveletlen föld csak gazt terem, A lélek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya

A rendelet célja. A rendelet hatálya Belváros-Lipótváros Önkormányzatának 16/2003. (V.15.) rendelete a 20/2004. (IV.19.) rendelettel és a 15/2008. (III.19.) rendelettel és a 21/2009. (VI. 02.) rendelettel módosított egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények

CEEPUS egyéni hallgatói és oktatási mobilitási pályázatok Általános pályázati feltételek, formai és tartalmi követelmények Student (S) féléváthallgatás célú mobilitás 35 hónap minimum tartózkodási idő: egész hónapok, az utolsó hónap min. 16 nap aktív hallgatói státusz alap, mester vagy doktori képzésben 2 lezárt félév a kiutazáskor

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) 2014-2020 Támogatást biztosít: Kulturális és kreatív szakemberek/művészek képzése Műfordítások Határokon átnyúló együttműködések Európai filmek, TV műsorok, videojátékok

Részletesebben

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. MELLÉKLET EGYEDI RENDELKEZÉSEK MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. 1. Fogalommeghatározások A II.1. cikkben szereplőkön túlmenően e támogatási megállapodás alkalmazásában:

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók

a) szociális ellátás alanyainak életminőség-javítását célzó programok, akciók 1 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS szociális és egészségügyi keretre Hatvan Város Önkormányzata pályázatot hirdet a hatvani civil szervezetek támogatásáról szóló 15/2011. (IV. 1.) önkormányzati rendelet alapján, a Hatvan

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Kilin Emőke 16 CEEPUS tagország

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III.

KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. KIEGÉSZÍTŐ JEGYZŐKÖNYV AZ 1949. AUGUSZTUS 12-ÉN ALÁÍRT GENFI EGYEZMÉNYEKHEZ EGY TOVÁBBI MEGKÜLÖNBÖZTETŐ JELVÉNY ELFOGADÁSÁRÓL (III. JEGYZŐKÖNYV) Preambulum A Magas Szerződő Felek, megerősítve az 1949.

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása

1. számú melléklet. Eljárási határidők és típusok összefoglalása 1. számú melléklet 1. számú melléklet Eljárási határidők és típusok összefoglalása Eljárás fajtája Közösségi értékhatárt elérő Nemzeti értékhatárt elérő I. EGY SZAKASZOS ELJÁRÁSOK 1. Nyílt eljárás 74.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek),

MEGÁLLAPODÁS. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek), MEGÁLLAPODÁS a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyarromán államhatárt keresztező vízszállító vezetékkel kapcsolatos együttműködésről A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya

Részletesebben

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a

38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem Ideiglenes Intézményi Tanácsának 38/2000. (IV. 27.) I.I.T. számú h a t á r o z a t a az Egyetem dolgozóinak külföldi tanulmányútjával és munkavállalás vagy egyéb célból külföldi tartózkodáshoz

Részletesebben

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje

A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottságának ügyrendje 1. A Nyíregyházi Főiskola Elismerési Bizottsága a Szenátus által létrehozott, jogi személyiséggel nem rendelkező, döntéshozó testület. 2. Az ügyviteli-ügyintézési

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére

Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április 15-i ülésére Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának Elnöke Szám: 719/2009. Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Oktatási és Kulturális Bizottságának 2009. április

Részletesebben

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET

TERVEZET A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM TERVEZET KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM KvVM/KJKF/471/2008. TERVEZET a biológiai biztonságról szóló, Nairobiban, 2000. május 24-én aláírt és a 2004. évi

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés...

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés... Online pályázás lépésről lépésre Tartalom Regisztráció... 2 Önéletrajzi adatok... 2 Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3 Pályázat elkészítése... 4 A részképzés... 4 B posztgraduális

Részletesebben

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára

Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Pályázati hírlevél 1. évfolyam - 5. szám 2013. február 11. Hallgatók számára Retextil termékfejlesztői pályázat Kreatív termékötlet-pályázat textil újrahasznosítás témában Pályázni olyan termékötletekkel

Részletesebben

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum. Költségvetési alapokmánya. 2008. évre A Ludwig Múzeum Kortárs Művészeti Múzeum Költségvetési alapokmánya 2008. évre Fejezet száma, megnevezése: XX. Oktatási és Kulturális Minisztérium Szektor: 1051 Cím / alcím: 300 PIR törszszám: 329134 Intézmény

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK IRODA ÜGYRENDJE Elfogadva: 2011. január 28., hatályos: 2011. január 31. A Nemzetközi Kapcsolatok Iroda (a továbbiakban: NK Iroda) Ügyrendjét a Nyíregyházi Főiskola

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója

Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzési szak tájékoztatója A képzés célja: A Külügyi szaktanácsadó szakirányú továbbképzés célja a kortárs diplomácia és nemzetközi kapcsolatok működésének magasabb

Részletesebben

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási

Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Szentes Város Alpolgármestere 6600 Szentes, Kossuth tér 6. sz. Témafelelős: Mihály Béláné Ikt. szám: P-28522/2009. Tárgy: Együttműködési megállapodás megkötése a JÖVŐNKÉRT Alapfokú Művészetoktatási Intézménnyel

Részletesebben

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet

I. fejezet. Általános rendelkezések. II. fejezet 78/2004. (IV. 19.) Korm. rendelet a mezőgazdasági termékek és az élelmiszerek földrajzi árujelzőinek oltalmára vonatkozó részletes szabályokról 2005. november 1-jétől hatályos szöveg A védjegyek és a földrajzi

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat 392. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2011-06-09 ************************************************************************** Nemzetközi kulturális hírek A KultúrPont Iroda ingyenes elektronikus hírlevele hirlevel@kulturpont.hu

Részletesebben

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN

A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN NTERNATIONAL VISEGRAD FUND CONTINENT-PH Kft. EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR NYÍREGYHÁZA A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁS EPIDEMIOLÓGIÁJA ÉS TÁRSADALMI HATÁSAI A VISEGRÁDI NÉGYEK ORSZÁGAIBAN Nemzetközi tudományos konferencia

Részletesebben

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június

BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT. Budapest, 2001 június BMF SZMSZ 22. melléklete TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI SZABÁLYZAT Budapest, 2001 június T A R T A L O M J E G Y Z É K Oldal 1. Tudományos Diákkör.2. 2. A Tudományos Diákköri munka.. 2. 3. A Főiskolai Tudományos

Részletesebben

Teljesítményértékelési szabályzat

Teljesítményértékelési szabályzat MTA Agrártudományi Kutatóközpont Teljesítményértékelési szabályzat Martonvásár, 2013. május 22. Bedő Zoltán főigazgató 1 A SZABÁLYZAT CÉLJA Jelen teljesítményértékelési szabályzat célja a Kutatóközpont

Részletesebben

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt.

A Miskolci Egyetemen működő tudományos képzési műhelyek összehangolt minőségi fejlesztése TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0008 projekt. PÁLYÁZATI KIÍRÁS A Miskolci Egyetem Irodalomtudományi Doktori Iskolája pályázatot hirdet PREDOKTORI ÖSZTÖNDÍJRA (új alkalmazásra tudományos segédmunkatárs munkakörben A Miskolci Egyetemen működő tudományos

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség

Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség (2011-2013) Gazdaságfejlesztési prioritás munkaközi változat Tóth Milán Program menedzser Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség 1 Az AT részletes programozási dokumentum, mely feladata, hogy

Részletesebben

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető

Zala Megyei Civil Információs Centrum. Horváth Rita - irodavezető Zala Megyei Civil Információs Centrum Horváth Rita - irodavezető Tevékenységek Szakmai tanácsadási rendszer biztosítása: Jogi, közhasznúsági Pénzügyi, könyvviteli és adózási Pályázati Forrásteremtési Számítógép-kezelési

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat típusa:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE

AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE AZ INTÉZMÉNYFEJLESZTÉSI TERVEK ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRENDSZERE A megfelelőségi vizsgálat időtartama maximum 90 nap. Ez a határidő egy alkalommal, legfeljebb 30 nappal meghosszabbítható. Ha fenntartó az intézményfejlesztési

Részletesebben

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda

LLP program - Comenius. Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda LLP program - Comenius Tempus Közalapítvány LLP Nemzeti iroda Comenius Közoktatás Egész életen át tartó tanulás program LLP Erasmus Felsıoktatás és felsıfokú szakképzés Leonardo da Vinci Grundtvig Felnıttoktatás

Részletesebben