OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A es ÉVEKRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE"

Átírás

1 OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A es ÉVEKRE A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek), attól az óhajtól vezérelve, hogy kapcsolataikat és együttműködésüket továbbfejlesszék az oktatás, a tudomány és a kultúra területein, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között június 5-én, Ankarában aláírt Oktatási és Kulturális Együttműködési Egyezmény, valamint a Magyar Népköztársaság Kormánya és Török Köztársaság Kormánya között június 5-én Ankarában aláírt Tudományos és Műszaki Együttműködési Egyezmény célkitűzéseivel összhangban, az alábbi Együttműködési Programot fogadták el a es évekre: I. OKTATÁS ÉS TUDOMÁNY Iskolai oktatás 1. CIKK 1.1 A Felek megküldik egymásnak az iskolarendszereiket, tanterveiket és oktatási módszereiket érintő új fejleményekre vonatkozó információs anyagaikat és kiadványaikat. 1.2 A Felek jelen Együttműködési Program időtartama alatt kölcsönösen 3 (három) fős szakértői delegációt fogadnak legfeljebb 5 (öt) napos tanulmányi látogatásra, a másik Fél köz-és magánoktatási rendszerében az alap és középfokú oktatás szintjén bekövetkezett legújabb változások megismerése céljából A küldöttségek cseréjének részleteit a két ország illetékes hatóságai közvetlen egyeztetik, és azokat diplomáciai csatornákon keresztül erősítik meg. 1.3 A Felek ösztönzik magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium és a török Oktatási Minisztérium közötti együttműködést, a közoktatási rendszereiket érintő kezdeményezések területén, különös tekintettel a két ország középiskolái közötti partnerkapcsolatokra, valamint a mindennapi oktatásban használt technológiai eszközök alkalmazására, az információtechnológia és távközlés adta lehetőségek igénybevételével.

2 1.4 A Felek a rendelkezésükre álló anyagi források függvényében ösztönzik a szak- és műszaki oktatással kapcsolatos továbbképzések megszervezését. Tankönyvek 2. CIKK 2.1 A Felek együttműködnek a másik ország történelmének, földrajzának, kultúrájának és gazdaságának különösen a tankönyvekben történő korrekt és pontos megismertetése tekintetében. 2.2 A Felek megküldik egymásnak az általános és középiskolákban használt atlaszokat, valamint földrajz és történelemtankönyveket, és a két ország bármelyike tekintetében az említett könyvekben található pontatlanságok kijavításának elérése céljából ismertetik értékeléseiket, észrevételeiket és megjegyzéseiket, adott esetben különösen az UNESCO és az ET vonatkozó iránymutatásai, valamint az érvényes nemzetközi gyakorlat alapján. E cél érdekében igény esetén - bizonyos időközönként szakértői üléseket tartanak. A részleteket a Felek diplomáciai úton egyeztetik. Együttműködés az EU oktatási és képzési programjaiban. 3. CIKK 3.1 A Felek konzultálnak és adott esetben együttműködnek az EU oktatási és képzési programjai szerinti közös tevékenységek tekintetében, beleértve a jelenlegi regionális fejlesztési és információstársadalmi programok megfelelő vonatkozásait, valamint adott esetben a várható Integrált cselekvési program az oktatás és az élethosszig tartó tanulás terén című programot is. 3.2 A Felek ösztönzik az illetékes magyar és török intézmények együttműködését az Európai Tanulmányi Központokkal. Egymás nyelvének és kultúrájának kölcsönös megismertetése 4. CIKK 4.1 A Felek - a lehetőségek figyelembevételével kölcsönösen elősegítik egymás nyelvének, irodalmának és kultúrájának megismertetését. Ennek érdekében, a hatályos belső jogszabályaikkal összhangban lektorokat küldenek a másik ország egyetemeire. 2

3 4.1.1 A magyar Fél a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen egy-egy török lektort fogad A török Fél az Ankarai Egyetem Nyelv-és Történelem-földrajzi Karán működő Hungarológiai Tanszéken egy magyar anyanyelvi lektort fogad. 4.2 A Felek együttműködnek a Magyarországon élő török közösséghez tartozó diákok számára biztosított török nyelv és kultúra oktatásában az alap- és középfokú képzésben ott, ahol erre adottak a lehetőségek. 4.3 A Felek a lehetőségek figyelembe vételével - könyveket és más oktatási segédanyagokat bocsátanak a másik Fél rendelkezésére egymás nyelvének, irodalmának és kultúrájának oktatását megkönnyítendő. Felsőoktatás és tudományos kutatás 5. CIKK 5.1 A Felek folytatják az egyetemek és más felsőoktatási intézmények közötti közvetlen kapcsolatok, valamint a tudományos kutatással és technológiával foglalkozó intézmények közötti együttműködés elősegítését és erősítését, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken. 5.2 A Felek, a felsőoktatási és egyetemi kutatás terén továbbra is ösztönzik a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés (BSEC) államainak megfelelő intézményei közötti együttműködés erősítését. 5.3 A Felek elősegítik az illetékes intézményeik közötti felsőoktatási együttműködési és tudományos kutatási tevékenységeket, különös tekintettel az alábbi cserékre: - egyetemi tanárok, egyetemi szakemberek, tudományos kutatással foglalkozó szakértők, mint vendégtanárok és kutatók; - tudományos laboratóriumok és a kapcsolódó intézmények látogatói; - rendszerek, programok, módszerek és dokumentumok, valamint az infrastruktúra tanulmányozása, illetve tapasztalatcsere folytatása céljából utazó küldöttségek; - tudományos könyvek és más kiadványok. 5.4 A Felek jelen Együttműködési Program időtartama alatt legfeljebb 10 (tíznapos) időtartamra fogadnak 3 (három) egyetemi tanárt és/vagy kutatót a partnereikkel történő kapcsolatok kialakítása céljából, a közös érdeklődésre számot tartó kutatási területek 3

4 meghatározása révén, beleértve az irodalmat és a történelmet, az építészetet és a kulturális örökség megőrzését is A Felek ösztönzik a Török Köztársaság Felsőoktatási Tanácsa (YÖK) és a magyarországi Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) közötti kapcsolatokat, valamint a két ország akkreditációs testületei és a felsőoktatási civil szervezetek pl. a Magyar Rektori Konferencia és a megfelelő török szervezet közötti kapcsolatokat. Együttműködés a felsőoktatásban 6. CIKK 6.1 A Felek elősegítik a két ország számos egyeteme között már meglévő kapcsolatok továbbfejlesztését. 6.2 A Felek igény szerint - diplomáciai csatornákon keresztül megküldik a felsőoktatási, valamint a tudományos kutatással és a technológia-fejlesztéssel foglalkozó intézményeik nyilvános adatait tartalmazó jegyzékeket A Felek igény szerint tájékoztatják egymást az idegennyelvű képzésekről az aktuális tanulmányi évre vonatkozóan. 6.3 A Felek előmozdítják az érdekelt felsőoktatási intézmények és adott esetben a két ország tudományos kutatással és a technológiával foglalkozó intézményei közötti tevékenységi programok cseréjét, jelezve a kölcsönös felajánlásokat és meghívásokat. 6.4 Az együttműködés konkrét területeit és annak módjait - a megfelelő pénzügyi rendelkezésekkel együtt a fent említett intézmények közvetlen egyeztetik. Együttműködés a kutatásban és a technológiai fejlesztésben 7. CIKK 7.1 A Felek elősegítik a törökországi Atatürk Kulturális, Nyelvészeti és Történelmi Legfőbb Tanács és az illetékes magyar intézmények közötti közvetlen kapcsolatok létesítését és együttműködését, beleértve egy együttműködési jegyzőkönyv aláírását is. A Felek - szükség szerint támogatják a törökországi Atatürk Kutatóközpont, a Török Nyelvészeti Társaság, a Török Történelmi Társaság és az Atatürk Kulturális Központ, és az illetékes magyar intézmények közötti kiegészítő jegyzőkönyvek aláírását a közös tudományos projektek előmozdítása céljából, a történelem, a kultúra és a régészet területein. 4

5 7.2 A Felek ösztönzik a Török Tudományos Akadémia (TÜBA) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közötti együttműködés erősítését az június 5-én aláírt tudományos és műszaki együttműködési egyezmény, valamint a két akadémia között 2001-ben aláírt, a tudományos együttműködésről szóló jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban. A Felek támogatják a török, illetve a magyar Akadémia közös fellépését a megfelelő nemzetközi fórumokon beleértve az Európai Tudományos Akadémiák Szervezetét (ALLEA), az Akadémiák Nemzetközi Unióját (IUA) és a nemzetközi kérdésekkel foglalkozó Akadémiaközi Bizottságot (IAP). Ösztöndíjak 8. CIKK 8.1 A Felek kutatási és nyári egyetemi ösztöndíjakat ajánlanak fel egymásnak a kölcsönösség elve alapján. 8.2 A Felek áttekintik, és szükség szerint felülvizsgálják a másik Fél részére évente felajánlott ösztöndíjak számát és körét. 8.3 A Felek diplomáciai úton megküldik egymásnak a másik Fél állampolgárai számára az adott évben odaítélt ösztöndíjak listáját, a megfelelő részletezésben A török Fél (14) tizennégy ösztöndíjat ajánl fel, 2 (két) fő részére tudományos kutatások folytatása céljából, egyenként 8 (nyolc) hónapos időtartamra egy tanéven belül, továbbá 12 (tizenkét) fő részére 2 (két) hónapos nyári egyetemen való részvétel céljából A magyar Fél az ösztöndíjas alap keretén belül (Pool Rendszer) kész fogadni egyetemi hallgatókat, tanárokat és kutatókat, pályázatok benyújtása révén. Az odaítélt ösztöndíjak száma a benyújtott pályázatok minőségétől függ. A pályázati lehetőségekről a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) honlapja (www.scholarship.hu) ad részletes tájékoztatást. A Magyar Ösztöndíj Bizottság az ösztöndíjakat a török kormány részére ajánlja fel. A török kormány által a magyar kormánynak felajánlott ösztöndíjak részleteiről a török Fél diplomáciai úton ad tájékoztatást, és azokat a török Oktatási Minisztérium honlapján (www.meb.gov.tr) teszi közzé. 5

6 Tudományos fokozatok és oklevelek elismerése 9. CIKK 9.1 A Felek az egyetemi fokozatok rendszereinek tekintetében figyelembe véve a bolognai folyamat elveit is egyeztetnek, és szükség szerint együttműködnek a jobb nemzetközi összehasonlíthatóság elérése, valamint egymás diplomáinak elfogadása érdekében. Mobilitás a felsőoktatásban 10. CIKK 10.1 A Felek ösztönzik és erősítik a diákok és a felsőoktatásban dolgozók mobilitását A török Fél kész magyar diákokat fogadni egyetemeiken graduális és posztgraduális tanulmányok folytatása céljából, feltéve, ha a diákok megfelelnek a vonatkozó török jogszabályok általános követelményeinek, különös tekintettel a felsőoktatási törvényben és a kapcsolódó rendeletekben meghatározott követelményekre, valamint az érintett török egyetemek felvételi kritériumaira A magyar Fél ösztönzi a török diákok fogadását egyetemeiken, graduális és posztgraduális tanulmányok folytatása céljából, feltéve, ha a diákok a vonatkozó magyar és török jogszabályok értelmében is részt vehetnek a felsőoktatásban. II. KÖNYVTÁRAK ÉS LEVÉLTÁRAK Könyvtárak 11. CIKK 11.1 A Felek előmozdítják könyvtáraik különösen a két ország nemzeti könyvtárai, a török nemzeti könyvtár és a magyar nemzeti könyvtár közötti közvetlen kapcsolatokat és együttműködést A Felek kétévente 2 (két), a nemzeti könyvtáraikban, vagy más állami könyvtárban dolgozó könyvtári szakembert fogadnak legfeljebb 2 (két) hetes tanulmányi látogatásra, a másik Fél állami könyvtárának szervezeti és működési rendszerének megismerése, valamint a közvetlen kapcsolatok és az együttműködés kialakításának elősegítése céljából. 6

7 11.3 A Felek kölcsönösen meghívnak könyvtárosokat a másik Fél országában e területen rendezendő nemzetközi tudományos találkozókra A Felek ösztönzik a könyvtári szervezeteik közötti együttműködést a nemzetközi szervezetek mint, például a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége (IFLA) keretében. Levéltárak 12. CIKK 12.1 A Felek előmozdítják állami levéltáraik, a Török Miniszterelnöki Állami Levéltár Főigazgatósága és Magyar Országos Levéltár közötti együttműködést A Felek előmozdítják az együttműködést beleértve a számítógépes rendszereken keresztüli közvetlen kommunikációt is, vonatkozó belső jogszabályaiknak, valamint a kialakult nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, különösen tekintettel az alábbiakra: - a saját állami levéltáraikban lévő, a másik ország történelmével kapcsolatos dokumentumok nyilvántartásának cseréje; - saját gyűjteményeik gazdagítása céljából archív dokumentumok, mikrofilmek, elektronikus levéltárak, katalógusok és tárgymutatók másolatainak cseréje; - A Felek kétévente 2 (két) levéltárost fogadnak legfeljebb (10) tíznapos látogatásra, az állami levéltárak szervezetének és működésének, valamint a levéltárak megőrzése és helyreállítása vonatkozásában alkalmazott jelenlegi technológiák tanulmányozása céljából. - levéltárosok meghívása a másik Fél országában e területen szervezett nemzetközi tudományos találkozókra, valamint az archív anyagok reprodukált mintáinak kiállításaira. III. KULTÚRA Fesztiválok, kiemelkedő események és projektek 13. CIKK 13.1 A Felek tájékoztatják egymást az országaikban rendezendő fesztiválokról és fontosabb kulturális eseményekről, információk és dokumentumok megküldése révén, továbbá megkönnyítik a török, 7

8 illetve a magyar kultúrát képviselő művészcsoportoknak vagy egyéni művészeknek az ilyen eseményeken való részvételét. Irodalom 14. CIKK 14.1 A Felek törekszenek azon kiadók és fordítók támogatására, akik hazájuk kultúráját irodalmi és tudományos művek fordításával, valamint filmek és televíziós sorozatok tömegkommunikációs célokra történő fordításával, szinkronizálásával és feliratozásával segítik elő a másik Fél országában A Felek továbbra is elősegítik a magas irodalmi és művészeti értéket képviselő klasszikus és kortárs művek fordítását és kiadását, valamint az azokkal kapcsolatos műhelyek szervezését, a két ország irodalma és művészetei kölcsönös megismerésének és megértésének erősítése céljából 14.3 A Felek támogatják a könyvkiadók és a könyvkiadással foglalkozó társaságok közötti kapcsolatok erősítését, előmozdítják kiemelkedő íróik és költőik irodalmi alkotásainak a másik Fél nyelvére történő fordítását, továbbá információkat cserélnek a könyvkiadás éskönyvkereskedelem szervezésére vonatkozóan A magyar Fél tájékoztatja a magyarországi könyvkiadókat a török Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium fordítástámogató projektéről, a TEDA -ról, amelynek részletei honlapon találhatóak. A török Fél tájékoztatja alkotóit, kiadóit a Magyar Könyv Alapítvány és Fordítástámogatási Iroda által biztosított lehetőségekről, melyek a vagy a honlapon olvashatóak. Könyvvásárok és könyvbemutatók 15. CIKK 15.1 A Felek tájékoztatják egymást a saját országukban rendezendő nemzetközi könyvvásárokról és könyvbemutatókról, valamint elősegítik és támogatják a másik Fél képviselőinek azokon való részvételét. A magyar Fél tájékoztatja a török Felet arról, hogy az évente rendezendő budapesti Könyvfesztivállal kapcsolatos információk a honlapon találhatóak. 8

9 Film 16. CIKK 16.1 A Felek támogatják a filmgyártók és filmarchívumok intézményei, szervezetei és társulásai közötti együttműködést a filmgyártás, a filmgyártási szolgáltatások nyújtása, valamint a filmek bemutatása és terjesztése terén A Felek előmozdítják a közös filmművészeti projektek megvalósítását, beleértve a gyártással és terjesztéssel kapcsolatos előkészítő munkálatokat is A Felek kölcsönösen filmes szakembereket hívnak az országaikban rendezett nemzetközi filmfesztiválokra, konferenciákra, szemlékre, találkozókra, retrospetktív bemutatókra és más rangos nemzetközi filmeseményekre A Felek dokumentum- és játékfilmes szakembereket, elsősorban rendezőket, színművészeket/színészművésznőket, forgatókönyvírókat és műszaki személyzetet fogadnak A Felek előmozdítják a másik ország mozifilmjeinek bemutatását, hatékony terjesztés révén A Felek ösztönzik a filmművészeti tanulmányokat folytató ösztöndíjasok cseréjét A Felek elősegítik filmhetek kölcsönös megrendezését. A technikai és egyéb részleteket a két ország illetékes intézményei közvetlen egyeztetik. Színház 17. CIKK 17.1 A Felek támogatják a színházi együttműködést, különös tekintettel a két ország elismert drámaírói által írt színdarabok színpadra állítására A Felek támogatják a színházi szakemberek, elsősorban színművészek/színművésznők, rendezők, koreográfusok és jelmeztervezők cseréjét, színdarabok előadása és színre vitele céljából, ösztöndíjasok, kritikusok cseréjét színházi tanulmányok folytatása és műhelyeken való részvétel céljából, valamint a közös projektekben érdekelt szakemberek/delegációk cseréjét. 9

10 17.3 A Felek meghívják a másik Fél színházi szakembereit a saját országukban tartandó nemzetközi színházi fesztiválokra, és elősegítik az ezeken való részvételt A Felek elősegítik színdarabok szövegeinek, képgyűjteményeknek és más forrásoknak amennyiben elérhető angol nyelven a másik Fél számára történő hozzáférést. Zene, opera, balett, musicalszínház és modern tánc 18. CIKK 18.1 A Felek meghívják a másik Fél országának megfigyelőit, zsűritagjait, szólistáit és együtteseit a saját országukban tartandó nemzetközi versenyekre és polifónikus (klasszikus és kortárs) zene-, opera-, balett-, musicalszínház- és moderntánc fesztiválokra, valamint elősegítik az ezeken való részvételüket A Felek a pénzügyi és egyéb feltételeket meghatározó megállapodások alapján előmozdítják a zene-, az opera-, a balett- és a modern táncművészet területein szólisták, zeneszerzők, karmesterek, koreográfusok, díszlet- és jelmeztervezők és más szakemberek, valamint mind a hivatásos, mind az amatőr művészegyüttesek cseréjét A Felek az előadóművészetek terén ösztönzik mind az állami, mind a magánkézben lévő török szervezetek és magyar megfelelőik közötti közvetlen kapcsolatokat és együttműködést A Felek, a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó belső jogszabályaikkal összhangban ösztönzik elismert szólistáik CD-inek, kazettáinak és felvételeinek, valamint kérés esetén a kották és felvételek cseréjét intézményeik között A Felek kutatások végzése céljából zeneszerzőket és zenetörténészeket, valamint közös előadások színre vitele céljából rendezőket, producereket, művészeket, művészeti csoportokat, koreográfusokat, karmestereket, díszlettervezőket és szólistákat fogadnak. Népművészetek 19. CIKK 19.1 A Felek a kölcsönösség elve alapján népművészeti, népi kulturális és kézműves kiállításokat cserélnek, valamint előmozdítják e területeken a kiadványok cseréjét és a népművészeti szakértők kölcsönös látogatásait. 10

11 19.2 A Felek a népi kultúra területén kölcsönösen tudósokat, szakértőket és kutatókat hívnak a két országban tartandó nemzetközi tudományos eseményekre, és a viszonosság elve alapján szakértőket fogadnak helyszíni tanulmányok és kutatások folytatása céljából a másik ország tudományos intézményeiben A Felek előmozdítják népzenészek és néptáncosok, illetve népzenei és néptánc együttesek, valamint bábszínészek és árnyékszínházi előadóművészek és együttesek cseréjét A Felek támogatják a nemzetközi népi fesztiválok megszervezését, és ösztönzik a népzenei és néptánc együttesek azokon való kölcsönös részvételét A Felek a népművészet terén ösztönzik a másik Fél részvételét a saját országukban rendezendő nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon, eszmecseréken, szimpóziumokon és más találkozókon, valamint előmozdítják az azokra vonatkozó kiadványok cseréjét. Kulturális napok/hetek 20. CIKK 20.1 A Felek ösztönzik Kulturális napok/hetek kölcsönös megrendezését, és jelen Együttműködési Program időtartama alatt ösztönzik legfeljebb háromfős küldöttségek ezen eseményeken való részvételét, legfeljebb 5 (öt) napos időtartamra A Kulturális napok/hetek megrendezésével kapcsolatos részleteket a két ország illetékes intézményei közvetlen egyeztetik, és diplomáciai vagy egyéb, kölcsönös megállapodáson alapuló csatornákon véglegesítik. Kiállítások 21. CIKK 21.1 A Felek kölcsönösen támogatják kiállítások többek között iparművészeti kiállítások egymás országában való megszervezését A kiállításokat a küldő Fél egy vagy két kurátora kíséri, a belső rendelkezéseiknek megfelelően A Felek elősegítik rajzkiállítások, kortárs figuratív- és szobrászművészeti kiállítások megvalósulását. 11

12 21.4 A Felek támogatják a két országban tartandó nemzetközi kiállításokon, valamint szépművészeti biennálékon és szimpóziumokon való kölcsönös részvételt. A másik Fél országából érkező látogatók fogadásával kapcsolatos feltételekről a szervezők minden esetben külön állapodnak meg A régi korok műalkotásait bemutató kiállítások a két ország megfelelő belső jogszabályaival összhangban kerülnek megrendezésre. Gasztronómia 22. CIKK 22.1 A Felek, gasztronómiai hagyományaik megismertetése céljából fontolóra veszik a konyhaművészet területén folytatott együttműködés kialakítását szolgáló kedvező lehetőségeket. A régészet, a muzeológia és a kulturális örökség terén folytatott együttműködés 23. CIKK 23.1 A Felek a kulturális örökség védelme, helyreállítása és azonosítása terén előmozdítják az illetékes hatóságaik és intézményeik közötti közvetlen kapcsolatok létesítését és együttműködését A Felek a régészet, a muzeológia, valamint a kulturális örökség helyreállítása, továbbá az építészet és a kortárs művészet területén ösztönzik az érintett intézmények közötti információ és kiadvány cserét, valamint a két ország szakértőinek kölcsönös látogatásait A Felek ösztönzik az információk, dokumentációk, filmek és diaképek cseréjét, valamint a természeti, építészeti, történelmi és kulturális műemlékek, komplexumok, helyszínek, tárgyak és művészeti alkotások védelmével és megőrzésével kapcsolatos tapasztalatok cseréjét A Felek évente kölcsönösen legfeljebb 2 (két) szakértőt fogadnak egyenként legfeljebb 2 (két) hetes időtartamra A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködnek a kulturális tárgyak jogellenes kereskedelmének megakadályozásában, e tevékenységek megelőzése, visszaszorítása, valamint az alkalmazott helyreállító intézkedések révén, vonatkozó belső jogszabályaikkal, valamint az UNESCO-, ET és más olyan nemzetközi egyezménnyel összhangban, melyekhez mindkét ország egyaránt szerződő Félként csatlakozott, és e cél elérése érdekében megfelelő intézkedéseket tesznek. 12

13 23.4 A Felek elősegítik a másik Fél tulajdonát képező azon műtárgyak, műalkotások és maradványok azonosítását, illetve a jogos tulajdonosaihoz való visszaszolgáltatását, amelyek a saját területükön jogellenes kereskedelem tárgyát képezik A Felek a műszaki és tudományos kritériumok, valamint a múzeumaik által alkalmazott normák működésének és fejlesztésének fokozása, továbbá a Felek által szervezett szakmai tanfolyamokon való részvétel elősegítése céljából ösztönzik a múzeumaik közötti együttműködést A Felek a jelen Együttműködési Program időtartama alatt kölcsönösen 3 szakértőt hívnak meg legfeljebb 10 (tíz) napos látogatásra azzal a céllal, hogy szakértői szinten ismertessék meg a másik Féllel múzeumaik működését A Felek a jelen Együttműködési Program időtartama alatt a Felek 3 (három) szakértőt fogadnak legfeljebb 10 (tíz) napra a kéziratok helyreállítása és megőrzése terén A Felek szakértőket hívnak a másik országból a kulturális örökség védelme különös tekintettel a történelmi műemlékek megőrzésére és helyreállítására tárgyában rendezett nemzetközi kongresszusokon, szimpóziumokon és kiállításokon való részvétel céljából. Szellemi tulajdonjogok 24. CIKK 24.1 A Felek belső jogszabályaikkal, valamint azon nemzetközi megállapodásokkal összhangban, amelyeknek mindketten részes felei védik a másik Fél állampolgárainak és intézményeinek szellemi tulajdonjogait, és ezen védelemnek a legmagasabb szintjét biztosítják azon szellemi tulajdonjogoknak is, amelyek jelen programhoz kapcsolódnak A Felek a saját nemzeti jogszabályaikkal kapcsolatos információkat, dokumentumokat és kiadványokat cserélnek, valamint kérés esetén a szellemi tulajdonjogok terén előforduló jogviták rendezésével kapcsolatos tapasztalatokat A Felek tájékoztatják egymást a saját országukban a szellemi tulajdonjogok témájában tartandó nemzetközi konferenciákról, testületi megbeszélésekről, szimpóziumokról és más találkozókról A Felek a szellemi tulajdonjogok védelme terén a közös érdekeket képviselő kérdések tekintetében konzultálnak és 13

14 együttműködnek a Kereskedelmi Világszervezete (WTO), a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) és más kapcsolódó nemzetközi szervezeteken belül. Kulturális központok 26. CIKK 25.1 A Felek megvizsgálják a másik Fél kulturális központjának a saját területükön való létrehozásának lehetőségét. IV. AZ EMBEREK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓ PROGRAMJAI KERETÉBEN 26. CIKK 26.1 A Felek továbbra is ösztönzik és elősegítik a két ország érdekelt önkormányzatai közötti testvérkapcsolatok létrehozását és fenntartását A Felek támogatják a Magyar-török Baráti Társaság és a Törökmagyar Baráti Társaság közötti kapcsolatok fejlesztését A Felek konzultálnak és adott esetben együttműködnek az Európai Unió vonatkozó programjai keretében, beleértve a regionális fejlesztési programokat is A Felek támogatják és elősegítik az Európa Kulturális Fővárosai 2010 program keretében folytatott közös projektek megvalósítását, a két főváros, Pécs és Isztambul státuszának erősítése céljából. V. ÁLTALÁNOS ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK AZ OKTATÁS ÉS TUDOMÁNY TERÜLETÉN Szakértők cseréje 27. CIKK 27.1 Jelen Együttműködési Program keretében utazókat a küldő Fél jelöli ki, aki a jelölésről a látogatás tervezett időpontja előtt legalább 3 (három) hónappal értesíti a fogadó Felet A küldő Fél megadja a fogadó Félnek a személyek rövid önéletrajzát, amely tartalmazza felsőoktatási és szakképesítésüket, az általuk beszélt nyelveket (a fogadó ország nyelvét, illetve az angolt 14

15 vagy a franciát), valamint tájékoztatást ad a látogatás céljáról, a javasolt munkaprogramról és a tartózkodás időtartamáról A fogadó Fél a fogadás jóváhagyásáról legalább 6 (hat) héttel az érkezés tervezett időpontja előtt értesíti a küldő Felet A küldő Fél legalább 3 (három) héttel az érkezés tervezett időpontja előtt értesíti a fogadó Felet az érkezés pontos időpontjáról A rövid távú látogatásra (legfeljebb 15 nap) utazó szakértők útiköltségét a fogadó Fél fővárosáig és vissza a küldő Fél fedezi. A magyar Fél az alábbiakat biztosítja, a lehetőségeknek megfelelően: - belföldi utazások költségei az elfogadott tanulmányi program alapján - megfelelő szállodai elhelyezés - sürgősségi orvosi ellátás esetén közkórházi ellátás biztosítása A török Fél az alábbiakat biztosítja, a lehetőségeknek megfelelően: - megfelelő közlekedési eszköz a belföldi utazásokhoz az elfogadott tanulmányi program alapján - megfelelő szállodai elhelyezés - sürgősségi orvosi ellátás esetén közkórházi ellátás biztosítása Egyetemi oktatók cseréje 28. CIKK 28.1 A Felek egymás nyelvének és kultúrájának megismertetése érdekében a 4.1. cikk alapján lektorokat fogadnak és küldenek. A lektori megbízások időtartama legfeljebb 4 év A magyar anyanyelvi lektor állásának betöltésére a Balassi Intézet nyilvános pályázat alapján tesz javaslatot a török Félnek. A pályázat kiírása a Balassi Intézet belső szabályai alapján, a fogadó egyetem szakmai igényeinek figyelembe vételével történik, amelyeket a fogadó egyetem az új megbízás megkezdése előtti naptári év augusztus 31-ig köteles megküldeni a Balassi Intézetnek. A Balassi Intézet a jóváhagyott pályázati anyagokat november 30-ig küldi meg a fogadó Félnek, amely január 31-ig hivatalosan közli a Balassi Intézettel a kiválasztott személy nevét A török anyanyelvi lektorok állásának betöltésére a török Fél a vonatkozó belső rendelkezésekben és jogszabályokban rögzített eljárásoknak megfelelően tájékoztatja a magyar Felet a kiválasztás folyamatáról A küldő Fél a Program keretén belül lektorainak az alábbiakat biztosítja: 15

16 havi ellátmány útiköltség orvosi ellátás költségei 28.4 A jelen Program keretében lektorokat alkalmazó felsőoktatási intézmények/egyetemek kötelesek az alkalmazás módjáról és feltételeiről munkaszerződést kötni, amely tartalmazza a feladatokat és a tanítási órák számát, a belső rendelkezésekkel összhangban A Felek elősegítik a felsőoktatási intézményeik/egyetemeik közötti rövid és hosszú távú oktatói cserét. A megvalósítás országaik belső jogszabályaival összhangban történik. Ösztöndíjasok cseréje 29. CIKK 29.1 Az ösztöndíjas jelöltek kiválasztását mindkét országban bizottság végzi el, melyen az ösztöndíjakat felajánló ország nagykövetségének egy képviselője is részt vesz A magyar ösztöndíjasok Törökországba csak azt követően utazhatnak, hogy a budapesti Török Nagykövetség hivatalosan közölte velük ösztöndíjuk kezdési időpontját A hosszabb időszakot felölelő ösztöndíjakra és nyári kurzusokra történő jelentkezéseket, (a szükséges mellékletekkel ellátott, kitöltött kérdőívek) a török ösztöndíjak tekintetében a Török Köztársaság budapesti nagykövetségén keresztül, a magyar ösztöndíjak tekintetében pedig Magyarország ankarai nagykövetségén keresztül, a két ország oktatási hatóságai által meghatározott határidőkön belül küldik meg Magyarországi ösztöndíjak: A pályázati űrlap, valamint egyéb információk a Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodájának (MÖB) honlapján találhatók: A pályázatoknak az adott tanulmányi év tavaszáig kell a MÖB Irodájába érkezniük. A pontos határidőről a török Fél legkésőbb az előző év decemberéig kap tájékoztatást. A MÖB Iroda a török Felet/a pályázókat legkésőbb minden év június 30- ig értesítési a pályázat elfogadásáról, illetve elutasításáról, kivéve a nyári egyetemeket. 16

17 29.5 Törökországi ösztöndíjak: A pályázatoknak az adott tanulmányi év tavaszáig kell a Török Köztársaság Nemzeti Oktatási Minisztériumába érkezniük. A pontos határidőről a magyar Fél legkésőbb az előző év decemberéig kap tájékoztatást. A Török Köztársaság Nemzeti Oktatási Minisztériuma a magyar Felet legkésőbb minden év július 31-ig értesíti a pályázat elfogadásáról, illetve elutasításáról, kivéve a nyári egyetemeket Az ösztöndíjas utazási költségeit a fogadó Fél egyeteméig és vissza a küldő Fél és/vagy az ösztöndíjas maga fedezi A magyar Fél a Magyar Ösztöndíj Bizottság révén az alábbiakat biztosítja: - a magyar belső jogszabályoknak megfelelő ösztöndíj a szállás és ellátmány költségeinek fedezésére, szükség esetén a mindenkori megélhetési költségekhez igazítva. - orvosi ellátás (a tartós megbetegedések, az összetettebb műtétek, a fogorvosi kezelések és a fogprotézisek kivételével); - az állami egyetemek tandíjai A török Fél az alábbiakat biztosítja: - a török belső jogszabályoknak megfelelő ösztöndíj a szállás és ellátmány költségeinek fedezésére, szükség esetén a mindenkori megélhetési költségekhez igazítva. - orvosi ellátás (a tartós megbetegedések, az összetettebb műtétek, a fogorvosi kezelések és a fogprotézisek kivételével); - az állami egyetemek tandíjai. VI. ÁLTALÁNOS ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A KULTÚRA TERÜLETÉN 30.1 Szakértők cseréje: 30. cikk A jelen Együttműködési Program keretében rövid távú (legfeljebb 15 nap) utazókat a küldő Fél jelöli ki, aki a jelölésről értesíti a fogadó Felet, 3 (három) hónappal a tervezett indulás előtt. A küldő Fél megad 17

18 a fogadó Félnek minden szükséges tájékoztatást a jelölt a jelölt tudományos és szakmai képesítéséről, a javasolt munkatervről, a tartózkodási időtartamáról, valamint egyéb hasznosnak vélt információkról. A fogadó Fél döntéséről értesíti a küldő Felet legalább 30 (harminc) nappal a tervezett elutazás előtt. A fogadó Fél jóváhagyása után a küldő Fél közli az érkezés és elutazás pontos idejét, legalább 15 (tizenöt) nappal korábban. A jelen Program alapján a kulturális együttműködés keretében érkező szakértőknek jól kell beszélniük a fogadó ország nyelvét, vagy angol, francia vagy német nyelvismerettel kell rendelkezniük. A küldő Fél fedezi a nemzetközi utazás költségeit a fogadó Fél fővárosáig és vissza. A magyar Fél az alábbiakat biztosítja, a lehetőségeknek megfelelően: - belföldi utazások költségei az elfogadott tanulmányi program alapján - megfelelő szállodai elhelyezés - sürgősségi orvosi ellátás közkórházban A török Fél az alábbiakat biztosítja, a lehetőségeknek megfelelően: - belföldi utazások költségei az elfogadott tanulmányi program alapján - megfelelő szállodai elhelyezés - sürgősségi orvosi ellátás közkórházban 30.2 Kiállítások cseréje Az egymás országában tartandó kiállítások feltételeit a fogadó és a küldő Fél érintett intézményei minden esetben külön megállapodásban rögzítik. Vízumok, tartózkodási engedélyek kiadása, tárgyak ideiglenes behozatala és kivitele 31. CIKK 31.1 E programban semmi nem értelmezhető úgy, mint ami érinti bármely személynek a külföldiek belépésére, tartózkodására és az ország elhagyására vonatkozó, bármelyik Fél országában hatályos törvények és rendeletek betartására irányuló kötelezettségét. 18

19 31.2 A Felek amennyiben belső jogszabályaik lehetővé teszik kölcsönösen megkönnyítik és felgyorsítják a vízumok és szükség esetén a tartózkodási engedélyek kiadását az e program alapján utazó személyek és együttesek számára A Felek a szükséges vízumokat ingyenesen és a lehető leghamarabb adják ki az e program alapján utazó személyek és együttesek számára, a meghívólevél és a küldő Fél külügyminisztériuma diplomáciai jegyzékének benyújtásakor A Felek a szükséges tartózkodási engedélyeket ingyenesen és a lehető leghamarabb adják ki az e program alapján, hosszú távra utazó személyek (egyetemi oktatók, ösztöndíjasok, szakértők stb.) számára A Felek amennyiben belső jogszabályaik lehetővé teszik kölcsönösen megkönnyítik és felgyorsítják az e program szerinti küldetések vagy tevékenységek végzéséhez szükséges tárgyak és anyagok ideiglenes behozatalát és kivitelét. VII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 32. CIKK 32.1 Jelen program végrehajtása céljából a Felek vegyes bizottság keretében Magyarországon és Törökországban felváltva ülésezhetnek Jelen program végrehajtása céljából a Felek a jövőben cselekvési terveket dolgozhatnak ki A Felek jelen programot adott esetben belső jogszabályaik alapján, illetve azon nemzetközi megállapodásokkal összhangban hajtják végre, amelyeknek mindketten szerződő felei Jelen program célkitűzéseinek megvalósítása diplomáciai vagy egyéb, kölcsönös megállapodáson alapuló csatornákon keresztül történik Jelen program rendelkezései nem zárják ki annak lehetőségét, hogy a Felek diplomáciai csatornákon keresztül más, kívánatosnak tartott feltételekben állapodjanak meg. 33. CIKK Jelen Együttműködési Program a hatálybalépéshez szükséges belső jogi feltételek teljesüléséről szóló későbbi diplomáciai jegyzék kézhezvétele napján lép hatályba. 19

20 A jelen program a hatályba lépés napjától kezdve három évig marad hatályban, és automatikusan meghosszabbodik 1 (egy) éves időszakokra, amennyiben egyik Fél sem közli a program hatályának lejárta előtt 6 hónappal korábban diplomáciai úton a másik Féllel azon szándékát, hogy nem kívánja meghosszabbítani a Programot. Készült és aláírásra került Ankarában, november hó 13. napján két eredeti példányban, angol, magyar és török nyelven. Kétség esetén az angol nyelvű szöveg a mérvadó. A magyar Fél részéről A török Fél részéről Dr. Hiller István miniszter Oktatási és Kulturális Minisztérium A magyar-török Vegyes Bizottság társelnöke Ertugrul Günay miniszter Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium A török-magyar Vegyes Bizottság társelnöke 20

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória...

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre. A pályázat célja... 2. Pályázásra jogosultak... 2. Tudományterület, kategória... NEMZETKÖZI IGAZGATÓSÁG MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ BIZOTTSÁG PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a 2015-ös évre Tartalom A pályázat célja... 2 Pályázásra jogosultak... 2 Tudományterület, kategória...

Részletesebben

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

FRANCIA KORMÁNY ÖSZTÖNDIJAK

FRANCIA KORMÁNY ÖSZTÖNDIJAK FRANCIA KORMÁNY ÖSZTÖNDIJAK Mester-, Mérnökképzési és Copernic ösztöndíjak 1 évre szóló ösztöndíjak (9-12 hónap) franciaországi Mesterképzésekre, Mérnökiskolákba vagy a Copernic-program keretében. i feltételek

Részletesebben

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4..

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.. 2.. (2) A 3. (1) bekezdésében meghatározott feladat ellátásának formái különösen: 4.. TISZACSEGE VÁROS ÖNKORMÁNYZATII KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 118/2004.. ((V.. 3..)) RENDELETE A HELYII KÖZMÜVELÖDÉSSRÖL 2 Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a

Részletesebben

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ADMINISZTRÁTORI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati

Részletesebben

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÓ RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául szolgáló intézmény: legördülő menüsorból lehet kiválasztani, mely intézményhez kapcsolódóan kíván pályázni. Pályázat

Részletesebben

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Csoportos tanulmányutak esetén szükséges egy csoportvezető kijelölése. Az ő feladata lesz a regisztráció és a teljes pályázati anyag feltöltése.,

Részletesebben

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI CSOPORTOS TANULMÁNYÚT Közös (csoportvezető) KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A csoportos tanulmányút kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Csoportos

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban MANK)

Részletesebben

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk

Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) 1. Cikk. 2. Cikk. 3. Cikk 1979. évi 19. törvényerejű rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás kihirdetéséről (A Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsa csatlakozási okiratának letétbe helyezése

Részletesebben

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009.

15213-89/2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A MOHOLY-NAGY MŰVÉSZETI EGYETEM ALAPÍTÓ OKIRATA 2009. A Moholy-Nagy Művészeti Egyetem alapító okirata A felsőoktatásról szóló 2005. évi CI. törvény (a továbbiakban: Ftv.) 16. -ának (1) bekezdése és a 115.

Részletesebben

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA

A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 6. sz. melléklet a 1164/115 ZMNE számhoz 1. sz. példány A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM PÁLYÁZTATÁSI SZABÁLYZATA 2007 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános

Részletesebben

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt,

Pályázati feltételek. a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az UNICEF Magyar Bizottsága által kiírt, Pályázati feltételek a Magyar ENSZ Modell Diákegyesület és az által kiírt, az ENSZ Gyermek- és Ifjúsági Delegáltak Magyarországi Programjára Kritériumok való jelentkezéshez Mindkét korcsoport esetén: magyar

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek),

MEGÁLLAPODÁS. A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya (a továbbiakban: Felek), MEGÁLLAPODÁS a Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya között a magyarromán államhatárt keresztező vízszállító vezetékkel kapcsolatos együttműködésről A Magyar Köztársaság Kormánya és Románia Kormánya

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között;

MEGÁLLAPODÁS. azzal a céllal, hogy elősegítsék és továbbfejlesszék a rendőri együttműködést a szomszédos országok között; BGBl. III - Ausgegeben am 18. April 2008 - Nr. 42 1 von 5 MEGÁLLAPODÁS az Osztrák Köztársaság Kormánya, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között Dolga Vason Rendészeti Együttműködési

Részletesebben

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies

CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies CEEPUS Central European Exchange Program for University Studies Nemzetközi pályázati lehetőségek a felsőoktatás fejlesztésében Európán belül és a világban 2014. november 3. Kilin Emőke 16 CEEPUS tagország

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A 2015/2016. ÉVI ERASMUS+ TANULMÁNYI ÉS SZAKMAI GYAKORLATI CÉLÚ HALLGATÓI MOBILITÁSRA 1. A pályázati felhívás célja: A pályázni jogosult hallgatói számára Erasmus+ külföldi részképzés

Részletesebben

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés...

Regisztráció... 2. Önéletrajzi adatok... 2. Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3. Pályázat elkészítése... 4. A részképzés... Online pályázás lépésről lépésre Tartalom Regisztráció... 2 Önéletrajzi adatok... 2 Továbblépés új és régi felhasználók esetében egyaránt... 3 Pályázat elkészítése... 4 A részképzés... 4 B posztgraduális

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíj elnyerésére a 2014/2015. tanévre Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata a Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat

Amennyiben a hírlevél szövege ebben az e-mailben nem olvasható, kérjük, kattintson ide a HTMLváltozat ************************************************************************** 428. szám KULTÚRPONT HÍRLEVÉL 2012-03-01 ************************************************************************** Nemzetközi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az egyes alprogramokra vonatkozó pályázati feltételek és tudnivalók az alprogramokról szóló mellékletekben találhatók meg. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fadd Nagyközség Önkormányzata tanulmányi ösztöndíj pályázatot hirdet roma tanulók/hallgatók részére tanulmányi sikerességük előmozdításának támogatására Fadd Nagyközség Önkormányzata

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Testnevelés- és Sporttudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Testnevelési

Részletesebben

NEM támogatható! Film és audiovizuális!

NEM támogatható! Film és audiovizuális! Kultúra Program információs nap 2011 Együttműködési projektek - 1.1 terület - 1.2.1 terület Kultúra Program: célok Kulturális szereplők transznacionális mobilitása Kulturális javak mobilitása Kultúrák

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről

10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről 10/2011. számú Rektori Utasítás a Pécsi Tudományegyetem pályázati rendjéről A Pécsi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelten fontosnak tartja a pályázati aktivitás fokozását, a pályázati tevékenységek

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete. a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2014. (V.7.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Nógrádmegyer Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a muzeális

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd euró) 2014-2020 Támogatást biztosít: Művészek, kulturális szervezetek, szakemberek Előadó-művészet, képzőművészet, könyvkiadás Filmművészet, televíziózás, zene Kulturális

Részletesebben

A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata. I. Erasmus oktatói mobilitás

A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata. I. Erasmus oktatói mobilitás 1403/2013.07.19. szenátusi határozat 5. melléklet A Sapientia EMTE oktatói és adminisztratív személyzetének Erasmus mobilitási szabályzata I. Erasmus oktatói mobilitás 1. Általános rendelkezések Jelen

Részletesebben

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ ORSZÁGOS PÓTPÁLYÁZAT RÖVID TANULMÁNYÚT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Figyelem! Jelen pótpályázati felhívás nem azonos a TÁMOP4.2.4B/2 projekt által, kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeinek hallgatói

Részletesebben

Közigazgatási Megállapodás

Közigazgatási Megállapodás BGBl. III - Ausgegeben am 18. August 2005 - Nr. 150 1 von 5 Közigazgatási Megállapodás az Osztrák Köztársaság Szövetségi Kormánya és a Magyar Köztársaság Kormánya között az Európai Unió Tanácsa 2003. február

Részletesebben

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja

13/13. kötet HU. Az Európai Unió Hivatalos Lapja 113 31994D0023 L 17/34 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA 1994.1.20. A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (1994. január 17.) az európai műszaki engedélyre vonatkozó közös eljárási szabályokról (94/23/EK) AZ EURÓPAI

Részletesebben

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s

Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Já rmű ipári Felső őktátá si e s Kűtátá si Egyű ttmű kő de si Megá llápődá s Mely létrejött Széchenyi István Egyetem cím: 9026 Győr, Egyetem tér 1. Dr. Szekeres Tamás adószám: 15308902-2-08 statisztikai

Részletesebben

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1.

A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része. A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. A tánc, mint a szellemi kulturális örökség része A Kárpát-medencei népzenekutatók délvidéki konferenciája 2006. szeptember 29 - október 1. Tartalom 1. UNESCO Egyezmény a szellemi kulturális örökség védelméről

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 15. szám 2013. április 22. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 15. szám 2013. április 22. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 15. szám 2013. április 22. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett

MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. MELLÉKLET EGYEDI RENDELKEZÉSEK MARIE CURIE NEMZETKÖZI KUTATÁSI MUNKAERŐCSERE Több kedvezményezett III. 1. Fogalommeghatározások A II.1. cikkben szereplőkön túlmenően e támogatási megállapodás alkalmazásában:

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ SZABÁLYZATA Miskolc, 2011 4.1. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TUDOMÁNYOS KUTATÁSRA ÉS MŰVÉSZETI ALKOTÓTEVÉKENYSÉGRE

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) 2014-2020 Támogatást biztosít: Kulturális és kreatív szakemberek/művészek képzése Műfordítások Határokon átnyúló együttműködések Európai filmek, TV műsorok, videojátékok

Részletesebben

Pályázati lehetőségek az Egész életen át tartó tanulás programban Tempus Közalapítvány Előadó: Csesztregi Eszter Tempus Közalapítvány Pályáztatás Egész életen át tartó tanulás program: Leonardo / Erasmus

Részletesebben

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ HALLGATÓI SZAKMAI GYAKORLAT KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ FONTOS! A szakmai gyakorlat kizárólag a konvergencia régiók felsőoktatási intézményeiben tanulók számára elérhető! Pályázati jelentkezés Jelentkezés alapjául

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk!

Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének 22/2013.(IV.25.) önkormányzati rendelete az Itt van az otthonunk, itt van a jövőnk! ösztöndíjról (egységes szerkezetben a 48/2013.(X.31.), 34/2014.(XII.18.),

Részletesebben

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége

Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége Vas Megyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelősége A fogyasztóvédelmi referens intézménye Dosztánné dr. Császár Eszter A fogyasztóvédelemről szóló 1997. CLV. törvény (Fgytv.) preambuluma szerint

Részletesebben

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 6/2001.(II.26. ) SZÁMÚ R E N D E L E T E A VÁROS KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL ÉS FELTÉTELEIRŐL (Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva.) Edelény Város Önkormányzatának

Részletesebben

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete

A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 8/2011. (III. 30.) önkormányzati rendelete a Baranya Megyei Önkormányzat közművelődési szakmai tanácsadási és szolgáltatási feladatainak ellátásáról A Baranya

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

T/ 12975. számú törvényjavaslat

T/ 12975. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/ 12975. számú törvényjavaslat az egyfelől Magyarország, másfelől az Apostoli Szentszék között a Katolikus Egyház magyarországi közszolgálati és hitéleti tevékenységének finanszírozásáról,

Részletesebben

4/2002.(II.3.) számú rendelet

4/2002.(II.3.) számú rendelet 1 5. számú melléklet 4/2002.(II.3.) számú rendelet Bekecs községi Önkormányzat Közművelődési feladatairól A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek gyakorlása közcél.

Részletesebben

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program

Erasmus. Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak. Sopron, 2008. május 26. Az Erasmus páratlan program Erasmus Külföldi ösztöndíj-lehetőség hallgatóknak és oktatóknak Sopron, 2008. május 26. Tempus Közalapítvány Az Erasmus páratlan program 1987 - Erasmus 3244 hallgató 1997 - Magyarország csatlakozik 856

Részletesebben

TÖRVÉNY. (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja - Nemzetközi szerződések, 14/2004. szám) 1. SZAKASZ

TÖRVÉNY. (Szerbia és Montenegró Hivatalos Lapja - Nemzetközi szerződések, 14/2004. szám) 1. SZAKASZ TÖRVÉNY SZERBIA ÉS MONTENEGRÓ ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KÖZÖTTI, A SZERBIA ÉS MONTENEGRÓBAN ÉLŐ MAGYAR KISEBBSÉG ÉS A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGBAN ÉLŐ SZERB KISEBBSÉG JOGAINAK VÉDELMÉRŐL SZÓLÓ EGYEZMÉNY BECIKKELYEZÉSÉRŐL

Részletesebben

Stipendium Hungaricum

Stipendium Hungaricum Stipendium Hungaricum Pályázatíró szeminárium 2015. április 13. Dobos Gábor, csoportvezető Témák Jogszabályváltozás A program tervezett menetrendje Pályázati feltételek Pályázati űrlap Bírálati szempontrendszer

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 15-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: Multifunkcionális Nemzetiségi - Roma Módszertani oktatási és Kulturális

Részletesebben

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára

Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Pályázati Hírlevél 1. évfolyam - 22. szám 2013. október 28. Hallgatók számára Tisztelt Olvasó! A Pályázati Hírlevél célja, hogy heti rendszerességgel összegyűjtse a Magyarországon és nemzetközi viszonylatokban

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére

Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Tájékoztató az ügykezelői alapvizsgáról vizsgázók részére Budapest, 2012. október 1. VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK 2011. évi CXCIX. törvény a közszolgálati tisztviselőkről 174/2011. (VIII.31.) Korm. rend. a közigazgatási

Részletesebben

Tudományszervezési és kutatási pályázat

Tudományszervezési és kutatási pályázat Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar HALLGATÓI ÖNKORMÁNYZAT Eötvös Loránd University Faculty of Humanities Students' Union Tudományos Bizottság Academic Committee 1088 Budapest, Múzeum

Részletesebben

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA

VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA 89/2010. (IX. 30.) sz. határozat A SEMMELWEIS EGYETEM VENDÉGPROFESSZORI STATÚTUMA BUDAPEST 2010 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 89/2010. (IX. 30.) számú h a t á r o z a t a A Semmelweis Egyetem

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07.

FELVÉTELI SZABÁLYZAT. Azonosító kód: SZ6 Verzió: 4. Dátum: 2012. 09. 07. SOLA SCRIPTURA Teológiai Főiskola 1121 Budapest, Remete út. 16/A 1536 Budapest 114. Pf.: 253 E-mail: sola@sola.hu Web: www.sola.hu 06-1/391-01-80; 06-20/379-6260 Intézményi azonosító: FI70788 FELVÉTELI

Részletesebben

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában

A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: A jelentkezés és a felvétel szabályai a doktori iskolában F O N T O S T U D N I V A L Ó K A KRE Történettudomány Doktori Iskolát két oktatási program alkotja: 1. Társadalom, politika és hadsereg a Magyar Királyságban 1740 1867 Programvezető: Prof. Dr. habil Gergely

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24.

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA. Szeged, 2011. október 24. A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2011. október 24. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Az Oktatási Hivatal feladatai

Az Oktatási Hivatal feladatai Az Oktatási Hivatal feladatai Kerpen Gábor elnök Oktatási Hivatal Az Oktatási Hivatal feladatai közoktatási hatósági ügyintézés (köz- és felső)oktatási hatósági ellenőrzés érettségi, közoktatási felvételi

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET

ALAPSZABÁLY. / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET ALAPSZABÁLY / a módosításokkal egységes szerkezetben / ORSZÁGOS HUMÁNMENEDZSMENT EGYESÜLET 1. Az egyesület neve: Országos Humánmenedzsment Egyesület (a továbbiakban: Egyesület). 2. Az Egyesület országos

Részletesebben

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008.

3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 3365-25/2008. A DUNAÚJVÁROSI FŐISKOLA ALAPÍTÓ OKIRATA 2008. 2 A Dunaújvárosi Főiskola (a továbbiakban: intézmény) részére az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. -a, valamint a felsőoktatásról

Részletesebben

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány..../2013. (...) Korm. rendelete. az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány.../2013. (.....) Korm. rendelete az Útravaló Ösztöndíjprogramról szóló 152/2005. (VIII. 2.) Korm. rendelet módosításáról A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti

Részletesebben

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása

SZEPTEMBER ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLA MŰVÉSZETOKTATÁS ÓVODA. Munkaidőnyilvántartó lapok, naplók ellenőrzése OKTÓBER. Munkaidőnyilvántartó lapok kiadása SZEPTEMBER szeptember 1. Évnyitó szeptember 1. szeptember 2. szeptember 7. Angol nyelvi szintfelmérés a 9. nyelvi előkészítő évfolyamon, csoportbontások Művészetoktatás beindítása zongora, furulya, fuvola,

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

1962. évi 25. törvényerejű rendelet

1962. évi 25. törvényerejű rendelet A jogszabály mai napon hatályos állapota 1962. évi 25. törvényerejű rendelet a külföldi választottbírósági határozatok elismeréséről és végrehajtásáról szóló, New Yorkban 1958. június 10-én kelt Egyezmény

Részletesebben

Itthon, Magyarországon

Itthon, Magyarországon Itthon, Magyarországon Dóra Bálint Nemzetközi Migrációs Szervezet IOM Budapest 2012 Bepillantás az IOM-be Az IOM küldetése IOM Magyarországon Otthon, Magyarországon alapok Otthon, Magyarországon célok

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 122/2011. (XI. 24.) határozata. a Semmelweis Egyetem ERASMUS Szabályzatáról

A Semmelweis Egyetem Szenátusának. 122/2011. (XI. 24.) határozata. a Semmelweis Egyetem ERASMUS Szabályzatáról A Semmelweis Egyetem Szenátusának 122/2011. (XI. 24.) határozata a Semmelweis Egyetem ERASMUS Szabályzatáról Az Egész életen át tartó tanulás program részét képező ERASMUS program (a továbbiakban: Program)

Részletesebben

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG

Campus Hungary Pályázati Felhívás. Ki pályázhat? CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG CAMPUS HUNGARY PROGRAMIGAZGATÓSÁG Projektazonosító: TAMOP4.2.4B/1-11/1, TAMOP4.2.4B/2-11/1 Campus Hungary Pályázati Felhívás hallgatók számára A a Nemzeti Kiválóság Program - Campus Hungary, K+F projektekhez

Részletesebben

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS

Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS Andai Zoltán NKE-KTK HÖK külkapcsolati referens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatás-tudományi Kar NEMZETKÖZI KISOKOS 2014 1. Erasmus + Mi az Erasmus +? Az ERASMUS+ egy átfogó programcsomag, amely

Részletesebben

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK CIVIL SZERVEZETEKNEK

PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK CIVIL SZERVEZETEKNEK PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK CIVIL SZERVEZETEKNEK 1. TURIZMUS... 3 1.1. Információs központok, turisztikai jelzések, turisztikai szolgáltatások marketingje... 3 1.2. Turisztikai infrastruktúra, turisztikai események...

Részletesebben

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15.

Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető. Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának Gyűjtőköri Szabályzata Készítette: Dr. Knorrné Csányi Zsuzsanna könyvtárvezető Budapest, 2010. december 15. A Színház- és Filmművészeti Egyetem Könyvtárának

Részletesebben

A Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró (a továbbiakban: Szerződő Felek)

A Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegró (a továbbiakban: Szerződő Felek) Egyezmény a Magyar Köztársaság és Szerbia és Montenegro között a Magyar Köztársaságban élö szerb kisebbség és a Szerbia és Montenegróban élö Magyar kisebbség jogainak védelméröl. A Magyar Köztársaság és

Részletesebben

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak. Reference : IT-2013-944-002

Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak. Reference : IT-2013-944-002 Grundtvig szakmai továbbképzés felnőttoktatóknak Reference : IT-2013-944-002 Szervezett tanfolyamunk célja, hogy a migránsok társadalmi integrációjával foglalkozók, ill. a téma iránt érdeklődők gyakorlatban

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM KÖZTÁRSASÁGI ÖSZTÖNDÍJ SZABÁLYZATA Szeged, 2009. A Szegedi Tudományegyetem Köztársasági Ösztöndíj Szabályzata 1 A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Egyetem) kiemelkedő tanulmányi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. MAGYAR VIDÉKÉRT (Pro Regione) néven alapítványt létesített.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. MAGYAR VIDÉKÉRT (Pro Regione) néven alapítványt létesített. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Hajdúsági Agráripari Részvénytársaság Igazgatósága a tehetséges fiatalok egyetemi tanulmányainak támogatása, a magyar szellemi elit utánpótlás bázisának szélesítése érdekében 1990-ben

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére

Campus Hungary. Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére Campus Hungary Hallgatói szakmai gyakorlati pályázati felhívás ERASMUS+ önfinanszírozó státuszú hallgatók részére az intézményi ERASMUS+ pályázaton pályázatot benyújtott vagy benyújtani szándékozó hallgatóknak.

Részletesebben

Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom

Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom Pályázati felhívás a Stipendium Hungaricum programban való részvételre Tartalom Bevezetés... 2 A program átfogó céljai... 2 A program felépítése, támogatható tevékenységek... 2 A program tervezett menetrendje...

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Német-magyar iskola a találkozások iskolája. 2015 március

Audi Hungaria Iskola. Német-magyar iskola a találkozások iskolája. 2015 március Német-magyar iskola a találkozások iskolája 2015 március Iskolánk fekvése 9026 Győr, Bácsai út 55. 47.701426, 17.638167 2 Magyarország egy ország európa szívében Ukrajna Szlovákia Ausztria Szlovénia Régió

Részletesebben

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai

Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai. I. Általános rendelkezések. II. Az Ösztöndíj elbírálási szabályai Wings Spreaders ösztöndíj-program szabályai Második éved mottója: Humanations 2011/2012-es tanulmányi év I. Általános rendelkezések 1. Az ösztöndíj-program célja a CSR filozófia és a jelen gazdasági világban

Részletesebben

2008. évi Közhasznúsági jelentése

2008. évi Közhasznúsági jelentése ÚTON Ifjúsági - Kulturális Egyesület 4024 Debrecen, Rákóczi u. 62./A. 2008. évi Közhasznúsági jelentése Debrecen, 2008. május 30. Szűcs Kornél Balázs Elnök 1 A z ÚTON Ifjúsági Kulturális Egyesület Közhasznúsági

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI

SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MKÖDÉSI MINSÉGFEJLESZTÉSI SZABÁLYZAT PROGRAM A MINSÉGBIZTOSÍTÁSI SZABÁLYZAT 8. MELLÉKLETE I. RÉSZ AZ EGYETEM SZERVEZETE ÉS MKÖDÉSI RENDJE SOPRON 2009 Változatszám:

Részletesebben

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A A Felosztási Szabályzat 8. melléklete artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület S Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A 2014. 1 I. A Támogatási Politika kialakításának

Részletesebben

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére.

munkások képzése, akik jogokon és a társadalmi problémák megelőzésére, szakszerű kezelésére. 1 Mi a képzés célja? A hallgatók a képzés során elsajátított ismereteik és készségeik birtokában alkalmazni tudják az adatfelvételi és számítógépes Mi lesz akkor a diplomámba írva? szociológia BA szociális

Részletesebben

NÉPI IPARMŰVÉSZETI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE

NÉPI IPARMŰVÉSZETI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE HAGYOMÁNYOK HÁZA NÉPI IPARMŰVÉSZETI TANÁCSADÓ TESTÜLETÉNEK ÜGYRENDJE 2005. 2 A népi iparművészettel kapcsolatos állami feladatokat a 114/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet értelmében 2004. május 1-jétől a

Részletesebben

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL

A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat 39/2003. (XII.19.) rendelete az IFJÚSÁGRÓL A Szarvasi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV: tv. 8. (1) - (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

150/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet

150/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet 150/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a természeti és civilizációs katasztrófák elleni védelem terén létrehozott Egyezmény kihirdetéséről

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben