OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A es ÉVEKRE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A 2008-2011-es ÉVEKRE"

Átírás

1 OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PROGRAM A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA ÉS A TÖRÖK KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT A es ÉVEKRE A Magyar Köztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: a Felek), attól az óhajtól vezérelve, hogy kapcsolataikat és együttműködésüket továbbfejlesszék az oktatás, a tudomány és a kultúra területein, a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya között június 5-én, Ankarában aláírt Oktatási és Kulturális Együttműködési Egyezmény, valamint a Magyar Népköztársaság Kormánya és Török Köztársaság Kormánya között június 5-én Ankarában aláírt Tudományos és Műszaki Együttműködési Egyezmény célkitűzéseivel összhangban, az alábbi Együttműködési Programot fogadták el a es évekre: I. OKTATÁS ÉS TUDOMÁNY Iskolai oktatás 1. CIKK 1.1 A Felek megküldik egymásnak az iskolarendszereiket, tanterveiket és oktatási módszereiket érintő új fejleményekre vonatkozó információs anyagaikat és kiadványaikat. 1.2 A Felek jelen Együttműködési Program időtartama alatt kölcsönösen 3 (három) fős szakértői delegációt fogadnak legfeljebb 5 (öt) napos tanulmányi látogatásra, a másik Fél köz-és magánoktatási rendszerében az alap és középfokú oktatás szintjén bekövetkezett legújabb változások megismerése céljából A küldöttségek cseréjének részleteit a két ország illetékes hatóságai közvetlen egyeztetik, és azokat diplomáciai csatornákon keresztül erősítik meg. 1.3 A Felek ösztönzik magyar Oktatási és Kulturális Minisztérium és a török Oktatási Minisztérium közötti együttműködést, a közoktatási rendszereiket érintő kezdeményezések területén, különös tekintettel a két ország középiskolái közötti partnerkapcsolatokra, valamint a mindennapi oktatásban használt technológiai eszközök alkalmazására, az információtechnológia és távközlés adta lehetőségek igénybevételével.

2 1.4 A Felek a rendelkezésükre álló anyagi források függvényében ösztönzik a szak- és műszaki oktatással kapcsolatos továbbképzések megszervezését. Tankönyvek 2. CIKK 2.1 A Felek együttműködnek a másik ország történelmének, földrajzának, kultúrájának és gazdaságának különösen a tankönyvekben történő korrekt és pontos megismertetése tekintetében. 2.2 A Felek megküldik egymásnak az általános és középiskolákban használt atlaszokat, valamint földrajz és történelemtankönyveket, és a két ország bármelyike tekintetében az említett könyvekben található pontatlanságok kijavításának elérése céljából ismertetik értékeléseiket, észrevételeiket és megjegyzéseiket, adott esetben különösen az UNESCO és az ET vonatkozó iránymutatásai, valamint az érvényes nemzetközi gyakorlat alapján. E cél érdekében igény esetén - bizonyos időközönként szakértői üléseket tartanak. A részleteket a Felek diplomáciai úton egyeztetik. Együttműködés az EU oktatási és képzési programjaiban. 3. CIKK 3.1 A Felek konzultálnak és adott esetben együttműködnek az EU oktatási és képzési programjai szerinti közös tevékenységek tekintetében, beleértve a jelenlegi regionális fejlesztési és információstársadalmi programok megfelelő vonatkozásait, valamint adott esetben a várható Integrált cselekvési program az oktatás és az élethosszig tartó tanulás terén című programot is. 3.2 A Felek ösztönzik az illetékes magyar és török intézmények együttműködését az Európai Tanulmányi Központokkal. Egymás nyelvének és kultúrájának kölcsönös megismertetése 4. CIKK 4.1 A Felek - a lehetőségek figyelembevételével kölcsönösen elősegítik egymás nyelvének, irodalmának és kultúrájának megismertetését. Ennek érdekében, a hatályos belső jogszabályaikkal összhangban lektorokat küldenek a másik ország egyetemeire. 2

3 4.1.1 A magyar Fél a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Szegedi Tudományegyetemen egy-egy török lektort fogad A török Fél az Ankarai Egyetem Nyelv-és Történelem-földrajzi Karán működő Hungarológiai Tanszéken egy magyar anyanyelvi lektort fogad. 4.2 A Felek együttműködnek a Magyarországon élő török közösséghez tartozó diákok számára biztosított török nyelv és kultúra oktatásában az alap- és középfokú képzésben ott, ahol erre adottak a lehetőségek. 4.3 A Felek a lehetőségek figyelembe vételével - könyveket és más oktatási segédanyagokat bocsátanak a másik Fél rendelkezésére egymás nyelvének, irodalmának és kultúrájának oktatását megkönnyítendő. Felsőoktatás és tudományos kutatás 5. CIKK 5.1 A Felek folytatják az egyetemek és más felsőoktatási intézmények közötti közvetlen kapcsolatok, valamint a tudományos kutatással és technológiával foglalkozó intézmények közötti együttműködés elősegítését és erősítését, a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken. 5.2 A Felek, a felsőoktatási és egyetemi kutatás terén továbbra is ösztönzik a Fekete-tengeri Gazdasági Együttműködés (BSEC) államainak megfelelő intézményei közötti együttműködés erősítését. 5.3 A Felek elősegítik az illetékes intézményeik közötti felsőoktatási együttműködési és tudományos kutatási tevékenységeket, különös tekintettel az alábbi cserékre: - egyetemi tanárok, egyetemi szakemberek, tudományos kutatással foglalkozó szakértők, mint vendégtanárok és kutatók; - tudományos laboratóriumok és a kapcsolódó intézmények látogatói; - rendszerek, programok, módszerek és dokumentumok, valamint az infrastruktúra tanulmányozása, illetve tapasztalatcsere folytatása céljából utazó küldöttségek; - tudományos könyvek és más kiadványok. 5.4 A Felek jelen Együttműködési Program időtartama alatt legfeljebb 10 (tíznapos) időtartamra fogadnak 3 (három) egyetemi tanárt és/vagy kutatót a partnereikkel történő kapcsolatok kialakítása céljából, a közös érdeklődésre számot tartó kutatási területek 3

4 meghatározása révén, beleértve az irodalmat és a történelmet, az építészetet és a kulturális örökség megőrzését is A Felek ösztönzik a Török Köztársaság Felsőoktatási Tanácsa (YÖK) és a magyarországi Felsőoktatási és Tudományos Tanács (FTT) közötti kapcsolatokat, valamint a két ország akkreditációs testületei és a felsőoktatási civil szervezetek pl. a Magyar Rektori Konferencia és a megfelelő török szervezet közötti kapcsolatokat. Együttműködés a felsőoktatásban 6. CIKK 6.1 A Felek elősegítik a két ország számos egyeteme között már meglévő kapcsolatok továbbfejlesztését. 6.2 A Felek igény szerint - diplomáciai csatornákon keresztül megküldik a felsőoktatási, valamint a tudományos kutatással és a technológia-fejlesztéssel foglalkozó intézményeik nyilvános adatait tartalmazó jegyzékeket A Felek igény szerint tájékoztatják egymást az idegennyelvű képzésekről az aktuális tanulmányi évre vonatkozóan. 6.3 A Felek előmozdítják az érdekelt felsőoktatási intézmények és adott esetben a két ország tudományos kutatással és a technológiával foglalkozó intézményei közötti tevékenységi programok cseréjét, jelezve a kölcsönös felajánlásokat és meghívásokat. 6.4 Az együttműködés konkrét területeit és annak módjait - a megfelelő pénzügyi rendelkezésekkel együtt a fent említett intézmények közvetlen egyeztetik. Együttműködés a kutatásban és a technológiai fejlesztésben 7. CIKK 7.1 A Felek elősegítik a törökországi Atatürk Kulturális, Nyelvészeti és Történelmi Legfőbb Tanács és az illetékes magyar intézmények közötti közvetlen kapcsolatok létesítését és együttműködését, beleértve egy együttműködési jegyzőkönyv aláírását is. A Felek - szükség szerint támogatják a törökországi Atatürk Kutatóközpont, a Török Nyelvészeti Társaság, a Török Történelmi Társaság és az Atatürk Kulturális Központ, és az illetékes magyar intézmények közötti kiegészítő jegyzőkönyvek aláírását a közös tudományos projektek előmozdítása céljából, a történelem, a kultúra és a régészet területein. 4

5 7.2 A Felek ösztönzik a Török Tudományos Akadémia (TÜBA) és a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) közötti együttműködés erősítését az június 5-én aláírt tudományos és műszaki együttműködési egyezmény, valamint a két akadémia között 2001-ben aláírt, a tudományos együttműködésről szóló jegyzőkönyv rendelkezéseivel összhangban. A Felek támogatják a török, illetve a magyar Akadémia közös fellépését a megfelelő nemzetközi fórumokon beleértve az Európai Tudományos Akadémiák Szervezetét (ALLEA), az Akadémiák Nemzetközi Unióját (IUA) és a nemzetközi kérdésekkel foglalkozó Akadémiaközi Bizottságot (IAP). Ösztöndíjak 8. CIKK 8.1 A Felek kutatási és nyári egyetemi ösztöndíjakat ajánlanak fel egymásnak a kölcsönösség elve alapján. 8.2 A Felek áttekintik, és szükség szerint felülvizsgálják a másik Fél részére évente felajánlott ösztöndíjak számát és körét. 8.3 A Felek diplomáciai úton megküldik egymásnak a másik Fél állampolgárai számára az adott évben odaítélt ösztöndíjak listáját, a megfelelő részletezésben A török Fél (14) tizennégy ösztöndíjat ajánl fel, 2 (két) fő részére tudományos kutatások folytatása céljából, egyenként 8 (nyolc) hónapos időtartamra egy tanéven belül, továbbá 12 (tizenkét) fő részére 2 (két) hónapos nyári egyetemen való részvétel céljából A magyar Fél az ösztöndíjas alap keretén belül (Pool Rendszer) kész fogadni egyetemi hallgatókat, tanárokat és kutatókat, pályázatok benyújtása révén. Az odaítélt ösztöndíjak száma a benyújtott pályázatok minőségétől függ. A pályázati lehetőségekről a Magyar Ösztöndíj Bizottság (MÖB) honlapja (www.scholarship.hu) ad részletes tájékoztatást. A Magyar Ösztöndíj Bizottság az ösztöndíjakat a török kormány részére ajánlja fel. A török kormány által a magyar kormánynak felajánlott ösztöndíjak részleteiről a török Fél diplomáciai úton ad tájékoztatást, és azokat a török Oktatási Minisztérium honlapján (www.meb.gov.tr) teszi közzé. 5

6 Tudományos fokozatok és oklevelek elismerése 9. CIKK 9.1 A Felek az egyetemi fokozatok rendszereinek tekintetében figyelembe véve a bolognai folyamat elveit is egyeztetnek, és szükség szerint együttműködnek a jobb nemzetközi összehasonlíthatóság elérése, valamint egymás diplomáinak elfogadása érdekében. Mobilitás a felsőoktatásban 10. CIKK 10.1 A Felek ösztönzik és erősítik a diákok és a felsőoktatásban dolgozók mobilitását A török Fél kész magyar diákokat fogadni egyetemeiken graduális és posztgraduális tanulmányok folytatása céljából, feltéve, ha a diákok megfelelnek a vonatkozó török jogszabályok általános követelményeinek, különös tekintettel a felsőoktatási törvényben és a kapcsolódó rendeletekben meghatározott követelményekre, valamint az érintett török egyetemek felvételi kritériumaira A magyar Fél ösztönzi a török diákok fogadását egyetemeiken, graduális és posztgraduális tanulmányok folytatása céljából, feltéve, ha a diákok a vonatkozó magyar és török jogszabályok értelmében is részt vehetnek a felsőoktatásban. II. KÖNYVTÁRAK ÉS LEVÉLTÁRAK Könyvtárak 11. CIKK 11.1 A Felek előmozdítják könyvtáraik különösen a két ország nemzeti könyvtárai, a török nemzeti könyvtár és a magyar nemzeti könyvtár közötti közvetlen kapcsolatokat és együttműködést A Felek kétévente 2 (két), a nemzeti könyvtáraikban, vagy más állami könyvtárban dolgozó könyvtári szakembert fogadnak legfeljebb 2 (két) hetes tanulmányi látogatásra, a másik Fél állami könyvtárának szervezeti és működési rendszerének megismerése, valamint a közvetlen kapcsolatok és az együttműködés kialakításának elősegítése céljából. 6

7 11.3 A Felek kölcsönösen meghívnak könyvtárosokat a másik Fél országában e területen rendezendő nemzetközi tudományos találkozókra A Felek ösztönzik a könyvtári szervezeteik közötti együttműködést a nemzetközi szervezetek mint, például a Könyvtári Egyesületek és Intézmények Nemzetközi Szövetsége (IFLA) keretében. Levéltárak 12. CIKK 12.1 A Felek előmozdítják állami levéltáraik, a Török Miniszterelnöki Állami Levéltár Főigazgatósága és Magyar Országos Levéltár közötti együttműködést A Felek előmozdítják az együttműködést beleértve a számítógépes rendszereken keresztüli közvetlen kommunikációt is, vonatkozó belső jogszabályaiknak, valamint a kialakult nemzetközi gyakorlatnak megfelelően, különösen tekintettel az alábbiakra: - a saját állami levéltáraikban lévő, a másik ország történelmével kapcsolatos dokumentumok nyilvántartásának cseréje; - saját gyűjteményeik gazdagítása céljából archív dokumentumok, mikrofilmek, elektronikus levéltárak, katalógusok és tárgymutatók másolatainak cseréje; - A Felek kétévente 2 (két) levéltárost fogadnak legfeljebb (10) tíznapos látogatásra, az állami levéltárak szervezetének és működésének, valamint a levéltárak megőrzése és helyreállítása vonatkozásában alkalmazott jelenlegi technológiák tanulmányozása céljából. - levéltárosok meghívása a másik Fél országában e területen szervezett nemzetközi tudományos találkozókra, valamint az archív anyagok reprodukált mintáinak kiállításaira. III. KULTÚRA Fesztiválok, kiemelkedő események és projektek 13. CIKK 13.1 A Felek tájékoztatják egymást az országaikban rendezendő fesztiválokról és fontosabb kulturális eseményekről, információk és dokumentumok megküldése révén, továbbá megkönnyítik a török, 7

8 illetve a magyar kultúrát képviselő művészcsoportoknak vagy egyéni művészeknek az ilyen eseményeken való részvételét. Irodalom 14. CIKK 14.1 A Felek törekszenek azon kiadók és fordítók támogatására, akik hazájuk kultúráját irodalmi és tudományos művek fordításával, valamint filmek és televíziós sorozatok tömegkommunikációs célokra történő fordításával, szinkronizálásával és feliratozásával segítik elő a másik Fél országában A Felek továbbra is elősegítik a magas irodalmi és művészeti értéket képviselő klasszikus és kortárs művek fordítását és kiadását, valamint az azokkal kapcsolatos műhelyek szervezését, a két ország irodalma és művészetei kölcsönös megismerésének és megértésének erősítése céljából 14.3 A Felek támogatják a könyvkiadók és a könyvkiadással foglalkozó társaságok közötti kapcsolatok erősítését, előmozdítják kiemelkedő íróik és költőik irodalmi alkotásainak a másik Fél nyelvére történő fordítását, továbbá információkat cserélnek a könyvkiadás éskönyvkereskedelem szervezésére vonatkozóan A magyar Fél tájékoztatja a magyarországi könyvkiadókat a török Kulturális és Idegenforgalmi Minisztérium fordítástámogató projektéről, a TEDA -ról, amelynek részletei honlapon találhatóak. A török Fél tájékoztatja alkotóit, kiadóit a Magyar Könyv Alapítvány és Fordítástámogatási Iroda által biztosított lehetőségekről, melyek a vagy a honlapon olvashatóak. Könyvvásárok és könyvbemutatók 15. CIKK 15.1 A Felek tájékoztatják egymást a saját országukban rendezendő nemzetközi könyvvásárokról és könyvbemutatókról, valamint elősegítik és támogatják a másik Fél képviselőinek azokon való részvételét. A magyar Fél tájékoztatja a török Felet arról, hogy az évente rendezendő budapesti Könyvfesztivállal kapcsolatos információk a honlapon találhatóak. 8

9 Film 16. CIKK 16.1 A Felek támogatják a filmgyártók és filmarchívumok intézményei, szervezetei és társulásai közötti együttműködést a filmgyártás, a filmgyártási szolgáltatások nyújtása, valamint a filmek bemutatása és terjesztése terén A Felek előmozdítják a közös filmművészeti projektek megvalósítását, beleértve a gyártással és terjesztéssel kapcsolatos előkészítő munkálatokat is A Felek kölcsönösen filmes szakembereket hívnak az országaikban rendezett nemzetközi filmfesztiválokra, konferenciákra, szemlékre, találkozókra, retrospetktív bemutatókra és más rangos nemzetközi filmeseményekre A Felek dokumentum- és játékfilmes szakembereket, elsősorban rendezőket, színművészeket/színészművésznőket, forgatókönyvírókat és műszaki személyzetet fogadnak A Felek előmozdítják a másik ország mozifilmjeinek bemutatását, hatékony terjesztés révén A Felek ösztönzik a filmművészeti tanulmányokat folytató ösztöndíjasok cseréjét A Felek elősegítik filmhetek kölcsönös megrendezését. A technikai és egyéb részleteket a két ország illetékes intézményei közvetlen egyeztetik. Színház 17. CIKK 17.1 A Felek támogatják a színházi együttműködést, különös tekintettel a két ország elismert drámaírói által írt színdarabok színpadra állítására A Felek támogatják a színházi szakemberek, elsősorban színművészek/színművésznők, rendezők, koreográfusok és jelmeztervezők cseréjét, színdarabok előadása és színre vitele céljából, ösztöndíjasok, kritikusok cseréjét színházi tanulmányok folytatása és műhelyeken való részvétel céljából, valamint a közös projektekben érdekelt szakemberek/delegációk cseréjét. 9

10 17.3 A Felek meghívják a másik Fél színházi szakembereit a saját országukban tartandó nemzetközi színházi fesztiválokra, és elősegítik az ezeken való részvételt A Felek elősegítik színdarabok szövegeinek, képgyűjteményeknek és más forrásoknak amennyiben elérhető angol nyelven a másik Fél számára történő hozzáférést. Zene, opera, balett, musicalszínház és modern tánc 18. CIKK 18.1 A Felek meghívják a másik Fél országának megfigyelőit, zsűritagjait, szólistáit és együtteseit a saját országukban tartandó nemzetközi versenyekre és polifónikus (klasszikus és kortárs) zene-, opera-, balett-, musicalszínház- és moderntánc fesztiválokra, valamint elősegítik az ezeken való részvételüket A Felek a pénzügyi és egyéb feltételeket meghatározó megállapodások alapján előmozdítják a zene-, az opera-, a balett- és a modern táncművészet területein szólisták, zeneszerzők, karmesterek, koreográfusok, díszlet- és jelmeztervezők és más szakemberek, valamint mind a hivatásos, mind az amatőr művészegyüttesek cseréjét A Felek az előadóművészetek terén ösztönzik mind az állami, mind a magánkézben lévő török szervezetek és magyar megfelelőik közötti közvetlen kapcsolatokat és együttműködést A Felek, a szellemi tulajdonjogokra vonatkozó belső jogszabályaikkal összhangban ösztönzik elismert szólistáik CD-inek, kazettáinak és felvételeinek, valamint kérés esetén a kották és felvételek cseréjét intézményeik között A Felek kutatások végzése céljából zeneszerzőket és zenetörténészeket, valamint közös előadások színre vitele céljából rendezőket, producereket, művészeket, művészeti csoportokat, koreográfusokat, karmestereket, díszlettervezőket és szólistákat fogadnak. Népművészetek 19. CIKK 19.1 A Felek a kölcsönösség elve alapján népművészeti, népi kulturális és kézműves kiállításokat cserélnek, valamint előmozdítják e területeken a kiadványok cseréjét és a népművészeti szakértők kölcsönös látogatásait. 10

11 19.2 A Felek a népi kultúra területén kölcsönösen tudósokat, szakértőket és kutatókat hívnak a két országban tartandó nemzetközi tudományos eseményekre, és a viszonosság elve alapján szakértőket fogadnak helyszíni tanulmányok és kutatások folytatása céljából a másik ország tudományos intézményeiben A Felek előmozdítják népzenészek és néptáncosok, illetve népzenei és néptánc együttesek, valamint bábszínészek és árnyékszínházi előadóművészek és együttesek cseréjét A Felek támogatják a nemzetközi népi fesztiválok megszervezését, és ösztönzik a népzenei és néptánc együttesek azokon való kölcsönös részvételét A Felek a népművészet terén ösztönzik a másik Fél részvételét a saját országukban rendezendő nemzetközi konferenciákon, kongresszusokon, eszmecseréken, szimpóziumokon és más találkozókon, valamint előmozdítják az azokra vonatkozó kiadványok cseréjét. Kulturális napok/hetek 20. CIKK 20.1 A Felek ösztönzik Kulturális napok/hetek kölcsönös megrendezését, és jelen Együttműködési Program időtartama alatt ösztönzik legfeljebb háromfős küldöttségek ezen eseményeken való részvételét, legfeljebb 5 (öt) napos időtartamra A Kulturális napok/hetek megrendezésével kapcsolatos részleteket a két ország illetékes intézményei közvetlen egyeztetik, és diplomáciai vagy egyéb, kölcsönös megállapodáson alapuló csatornákon véglegesítik. Kiállítások 21. CIKK 21.1 A Felek kölcsönösen támogatják kiállítások többek között iparművészeti kiállítások egymás országában való megszervezését A kiállításokat a küldő Fél egy vagy két kurátora kíséri, a belső rendelkezéseiknek megfelelően A Felek elősegítik rajzkiállítások, kortárs figuratív- és szobrászművészeti kiállítások megvalósulását. 11

12 21.4 A Felek támogatják a két országban tartandó nemzetközi kiállításokon, valamint szépművészeti biennálékon és szimpóziumokon való kölcsönös részvételt. A másik Fél országából érkező látogatók fogadásával kapcsolatos feltételekről a szervezők minden esetben külön állapodnak meg A régi korok műalkotásait bemutató kiállítások a két ország megfelelő belső jogszabályaival összhangban kerülnek megrendezésre. Gasztronómia 22. CIKK 22.1 A Felek, gasztronómiai hagyományaik megismertetése céljából fontolóra veszik a konyhaművészet területén folytatott együttműködés kialakítását szolgáló kedvező lehetőségeket. A régészet, a muzeológia és a kulturális örökség terén folytatott együttműködés 23. CIKK 23.1 A Felek a kulturális örökség védelme, helyreállítása és azonosítása terén előmozdítják az illetékes hatóságaik és intézményeik közötti közvetlen kapcsolatok létesítését és együttműködését A Felek a régészet, a muzeológia, valamint a kulturális örökség helyreállítása, továbbá az építészet és a kortárs művészet területén ösztönzik az érintett intézmények közötti információ és kiadvány cserét, valamint a két ország szakértőinek kölcsönös látogatásait A Felek ösztönzik az információk, dokumentációk, filmek és diaképek cseréjét, valamint a természeti, építészeti, történelmi és kulturális műemlékek, komplexumok, helyszínek, tárgyak és művészeti alkotások védelmével és megőrzésével kapcsolatos tapasztalatok cseréjét A Felek évente kölcsönösen legfeljebb 2 (két) szakértőt fogadnak egyenként legfeljebb 2 (két) hetes időtartamra A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy együttműködnek a kulturális tárgyak jogellenes kereskedelmének megakadályozásában, e tevékenységek megelőzése, visszaszorítása, valamint az alkalmazott helyreállító intézkedések révén, vonatkozó belső jogszabályaikkal, valamint az UNESCO-, ET és más olyan nemzetközi egyezménnyel összhangban, melyekhez mindkét ország egyaránt szerződő Félként csatlakozott, és e cél elérése érdekében megfelelő intézkedéseket tesznek. 12

13 23.4 A Felek elősegítik a másik Fél tulajdonát képező azon műtárgyak, műalkotások és maradványok azonosítását, illetve a jogos tulajdonosaihoz való visszaszolgáltatását, amelyek a saját területükön jogellenes kereskedelem tárgyát képezik A Felek a műszaki és tudományos kritériumok, valamint a múzeumaik által alkalmazott normák működésének és fejlesztésének fokozása, továbbá a Felek által szervezett szakmai tanfolyamokon való részvétel elősegítése céljából ösztönzik a múzeumaik közötti együttműködést A Felek a jelen Együttműködési Program időtartama alatt kölcsönösen 3 szakértőt hívnak meg legfeljebb 10 (tíz) napos látogatásra azzal a céllal, hogy szakértői szinten ismertessék meg a másik Féllel múzeumaik működését A Felek a jelen Együttműködési Program időtartama alatt a Felek 3 (három) szakértőt fogadnak legfeljebb 10 (tíz) napra a kéziratok helyreállítása és megőrzése terén A Felek szakértőket hívnak a másik országból a kulturális örökség védelme különös tekintettel a történelmi műemlékek megőrzésére és helyreállítására tárgyában rendezett nemzetközi kongresszusokon, szimpóziumokon és kiállításokon való részvétel céljából. Szellemi tulajdonjogok 24. CIKK 24.1 A Felek belső jogszabályaikkal, valamint azon nemzetközi megállapodásokkal összhangban, amelyeknek mindketten részes felei védik a másik Fél állampolgárainak és intézményeinek szellemi tulajdonjogait, és ezen védelemnek a legmagasabb szintjét biztosítják azon szellemi tulajdonjogoknak is, amelyek jelen programhoz kapcsolódnak A Felek a saját nemzeti jogszabályaikkal kapcsolatos információkat, dokumentumokat és kiadványokat cserélnek, valamint kérés esetén a szellemi tulajdonjogok terén előforduló jogviták rendezésével kapcsolatos tapasztalatokat A Felek tájékoztatják egymást a saját országukban a szellemi tulajdonjogok témájában tartandó nemzetközi konferenciákról, testületi megbeszélésekről, szimpóziumokról és más találkozókról A Felek a szellemi tulajdonjogok védelme terén a közös érdekeket képviselő kérdések tekintetében konzultálnak és 13

14 együttműködnek a Kereskedelmi Világszervezete (WTO), a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) és más kapcsolódó nemzetközi szervezeteken belül. Kulturális központok 26. CIKK 25.1 A Felek megvizsgálják a másik Fél kulturális központjának a saját területükön való létrehozásának lehetőségét. IV. AZ EMBEREK KÖZÖTTI KAPCSOLATOK ÉS TEVÉKENYSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓ PROGRAMJAI KERETÉBEN 26. CIKK 26.1 A Felek továbbra is ösztönzik és elősegítik a két ország érdekelt önkormányzatai közötti testvérkapcsolatok létrehozását és fenntartását A Felek támogatják a Magyar-török Baráti Társaság és a Törökmagyar Baráti Társaság közötti kapcsolatok fejlesztését A Felek konzultálnak és adott esetben együttműködnek az Európai Unió vonatkozó programjai keretében, beleértve a regionális fejlesztési programokat is A Felek támogatják és elősegítik az Európa Kulturális Fővárosai 2010 program keretében folytatott közös projektek megvalósítását, a két főváros, Pécs és Isztambul státuszának erősítése céljából. V. ÁLTALÁNOS ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK AZ OKTATÁS ÉS TUDOMÁNY TERÜLETÉN Szakértők cseréje 27. CIKK 27.1 Jelen Együttműködési Program keretében utazókat a küldő Fél jelöli ki, aki a jelölésről a látogatás tervezett időpontja előtt legalább 3 (három) hónappal értesíti a fogadó Felet A küldő Fél megadja a fogadó Félnek a személyek rövid önéletrajzát, amely tartalmazza felsőoktatási és szakképesítésüket, az általuk beszélt nyelveket (a fogadó ország nyelvét, illetve az angolt 14

15 vagy a franciát), valamint tájékoztatást ad a látogatás céljáról, a javasolt munkaprogramról és a tartózkodás időtartamáról A fogadó Fél a fogadás jóváhagyásáról legalább 6 (hat) héttel az érkezés tervezett időpontja előtt értesíti a küldő Felet A küldő Fél legalább 3 (három) héttel az érkezés tervezett időpontja előtt értesíti a fogadó Felet az érkezés pontos időpontjáról A rövid távú látogatásra (legfeljebb 15 nap) utazó szakértők útiköltségét a fogadó Fél fővárosáig és vissza a küldő Fél fedezi. A magyar Fél az alábbiakat biztosítja, a lehetőségeknek megfelelően: - belföldi utazások költségei az elfogadott tanulmányi program alapján - megfelelő szállodai elhelyezés - sürgősségi orvosi ellátás esetén közkórházi ellátás biztosítása A török Fél az alábbiakat biztosítja, a lehetőségeknek megfelelően: - megfelelő közlekedési eszköz a belföldi utazásokhoz az elfogadott tanulmányi program alapján - megfelelő szállodai elhelyezés - sürgősségi orvosi ellátás esetén közkórházi ellátás biztosítása Egyetemi oktatók cseréje 28. CIKK 28.1 A Felek egymás nyelvének és kultúrájának megismertetése érdekében a 4.1. cikk alapján lektorokat fogadnak és küldenek. A lektori megbízások időtartama legfeljebb 4 év A magyar anyanyelvi lektor állásának betöltésére a Balassi Intézet nyilvános pályázat alapján tesz javaslatot a török Félnek. A pályázat kiírása a Balassi Intézet belső szabályai alapján, a fogadó egyetem szakmai igényeinek figyelembe vételével történik, amelyeket a fogadó egyetem az új megbízás megkezdése előtti naptári év augusztus 31-ig köteles megküldeni a Balassi Intézetnek. A Balassi Intézet a jóváhagyott pályázati anyagokat november 30-ig küldi meg a fogadó Félnek, amely január 31-ig hivatalosan közli a Balassi Intézettel a kiválasztott személy nevét A török anyanyelvi lektorok állásának betöltésére a török Fél a vonatkozó belső rendelkezésekben és jogszabályokban rögzített eljárásoknak megfelelően tájékoztatja a magyar Felet a kiválasztás folyamatáról A küldő Fél a Program keretén belül lektorainak az alábbiakat biztosítja: 15

16 havi ellátmány útiköltség orvosi ellátás költségei 28.4 A jelen Program keretében lektorokat alkalmazó felsőoktatási intézmények/egyetemek kötelesek az alkalmazás módjáról és feltételeiről munkaszerződést kötni, amely tartalmazza a feladatokat és a tanítási órák számát, a belső rendelkezésekkel összhangban A Felek elősegítik a felsőoktatási intézményeik/egyetemeik közötti rövid és hosszú távú oktatói cserét. A megvalósítás országaik belső jogszabályaival összhangban történik. Ösztöndíjasok cseréje 29. CIKK 29.1 Az ösztöndíjas jelöltek kiválasztását mindkét országban bizottság végzi el, melyen az ösztöndíjakat felajánló ország nagykövetségének egy képviselője is részt vesz A magyar ösztöndíjasok Törökországba csak azt követően utazhatnak, hogy a budapesti Török Nagykövetség hivatalosan közölte velük ösztöndíjuk kezdési időpontját A hosszabb időszakot felölelő ösztöndíjakra és nyári kurzusokra történő jelentkezéseket, (a szükséges mellékletekkel ellátott, kitöltött kérdőívek) a török ösztöndíjak tekintetében a Török Köztársaság budapesti nagykövetségén keresztül, a magyar ösztöndíjak tekintetében pedig Magyarország ankarai nagykövetségén keresztül, a két ország oktatási hatóságai által meghatározott határidőkön belül küldik meg Magyarországi ösztöndíjak: A pályázati űrlap, valamint egyéb információk a Balassi Intézet Magyar Ösztöndíj Bizottság Irodájának (MÖB) honlapján találhatók: A pályázatoknak az adott tanulmányi év tavaszáig kell a MÖB Irodájába érkezniük. A pontos határidőről a török Fél legkésőbb az előző év decemberéig kap tájékoztatást. A MÖB Iroda a török Felet/a pályázókat legkésőbb minden év június 30- ig értesítési a pályázat elfogadásáról, illetve elutasításáról, kivéve a nyári egyetemeket. 16

17 29.5 Törökországi ösztöndíjak: A pályázatoknak az adott tanulmányi év tavaszáig kell a Török Köztársaság Nemzeti Oktatási Minisztériumába érkezniük. A pontos határidőről a magyar Fél legkésőbb az előző év decemberéig kap tájékoztatást. A Török Köztársaság Nemzeti Oktatási Minisztériuma a magyar Felet legkésőbb minden év július 31-ig értesíti a pályázat elfogadásáról, illetve elutasításáról, kivéve a nyári egyetemeket Az ösztöndíjas utazási költségeit a fogadó Fél egyeteméig és vissza a küldő Fél és/vagy az ösztöndíjas maga fedezi A magyar Fél a Magyar Ösztöndíj Bizottság révén az alábbiakat biztosítja: - a magyar belső jogszabályoknak megfelelő ösztöndíj a szállás és ellátmány költségeinek fedezésére, szükség esetén a mindenkori megélhetési költségekhez igazítva. - orvosi ellátás (a tartós megbetegedések, az összetettebb műtétek, a fogorvosi kezelések és a fogprotézisek kivételével); - az állami egyetemek tandíjai A török Fél az alábbiakat biztosítja: - a török belső jogszabályoknak megfelelő ösztöndíj a szállás és ellátmány költségeinek fedezésére, szükség esetén a mindenkori megélhetési költségekhez igazítva. - orvosi ellátás (a tartós megbetegedések, az összetettebb műtétek, a fogorvosi kezelések és a fogprotézisek kivételével); - az állami egyetemek tandíjai. VI. ÁLTALÁNOS ÉS PÉNZÜGYI FELTÉTELEK A KULTÚRA TERÜLETÉN 30.1 Szakértők cseréje: 30. cikk A jelen Együttműködési Program keretében rövid távú (legfeljebb 15 nap) utazókat a küldő Fél jelöli ki, aki a jelölésről értesíti a fogadó Felet, 3 (három) hónappal a tervezett indulás előtt. A küldő Fél megad 17

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk

1. Cikk 2. Cikk 3. Cikk EGYEZMÉNY a Magyar Köztársaság és a Horvát Köztársaság között a Magyar Köztársaságban élõ horvát kisebbség és a Horvát Köztársaságban élõ magyar kisebbség jogainak védelmérõl A Magyar Köztársaság és a

Részletesebben

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA

A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA A BUDAPESTI SZÉKHELYŰ KÖZÉP-EURÓPAI EGYETEM MÓDOSITOTT ALAPÍTÓ OKIRATA PREAMBULUM A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX törvény, valamint a Közép-európai Egyetem állami elismeréséről szóló 2004. évi

Részletesebben

Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról

Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról Szerződés a Magyar Köztársaság és Románia között a megértésről, az együttműködésről és a jószomszédságról A Magyar Köztársaság és Románia - meggyőződve arról, hogy a két ország közötti jószomszédság, a

Részletesebben

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992)

Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992) Preambulum Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája (1992) EURÓPA TANÁCS Európa Szerződések ETS No. 148 A Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Chartája Strasbourg, 1992.X.2. Az Európa

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Erasmus+ Pályázati útmutató

Erasmus+ Pályázati útmutató Erasmus+ Pályázati útmutató Amennyiben a különböző nyelvű változatok között jelentésbeli eltérések vannak, az angol nyelvű változat az irányadó a más nyelvű változattal szemben. 3. verzió (2015): 16/12/2014

Részletesebben

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ

Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Baranya Megyei Kulturális és Idegenforgalmi Központ Előterjesztés a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Kulturális Bizottságának 2005. február 7-i ülésére TÁRGY: A BARANYA MEGYEI KULTURÁLIS ÉS IDEGENFORGALMI

Részletesebben

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112

A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107. Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 106 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Zenei Szakmai Kollégium pályázati felhívása 107 Irányelvek a mûemléki és muzeális értékû orgonák megõrzéséhez és használatához 112 Az Iparmûvészeti Szakmai Kollégium

Részletesebben

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE

A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE 2009.6.18. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 155/17 IRÁNYELVEK A TANÁCS 2009/50/EK IRÁNYELVE (2009. május 25.) a harmadik országbeli állampolgárok magas szintű képzettséget igénylő munkavállalás céljából

Részletesebben

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29.

III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. III. évfolyam 3. szám 2012. január 16 2012. január 29. Tartalom: I. Pályázatok oktatási intézmények számára Új kiírások I.1. Pályázat Ökoiskola és Örökös Ökoiskola cím elnyerésére...3.oldal I.2. Pályázat

Részletesebben

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND

A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA REND A SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND Szeged, 2015. március 16. A Szegedi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzata Szervezeti és Működési Rend

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o.

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE (2005. szeptember 7.) a szakmai képesítések elismeréséről. (HL L 255, 30.9.2005, o. 2005L0036 HU 01.01.2007 001.001 1 Ez a dokumentum kizárólag tájékoztató jellegű, az intézmények semmiféle felelősséget nem vállalnak a tartalmáért B AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2005/36/EK IRÁNYELVE

Részletesebben

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról

Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Egyezmény a kulturális kifejezések sokszínűségének védelméről és előmozdításáról Az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (a továbbiakban: UNESCO) Általános Konferenciája,

Részletesebben

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása

A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása. A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 306 NKA HÍRLEVÉL TARTALOMJEGYZÉK A Képzõmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása 307 A Szépirodalmi Szakmai Kollégium pályázati felhívása A Népmûvészeti Szakmai Kollégium pályázati felhívása Az

Részletesebben

AZ IPARI VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYETEMEK KÖZÖTTI PARTNERSÉGEKRE ÉS AZ ÁTJÁRÁSI LEHETŐSÉGEKRE VONATKOZÓ MARIE CURIE TÁMOGATÁS

AZ IPARI VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYETEMEK KÖZÖTTI PARTNERSÉGEKRE ÉS AZ ÁTJÁRÁSI LEHETŐSÉGEKRE VONATKOZÓ MARIE CURIE TÁMOGATÁS III. MELLÉKLET EGYEDI RENDELKEZÉSEK AZ IPARI VÁLLALKOZÁSOK ÉS EGYETEMEK KÖZÖTTI PARTNERSÉGEKRE ÉS AZ ÁTJÁRÁSI LEHETŐSÉGEKRE VONATKOZÓ MARIE CURIE TÁMOGATÁS [TÖBB KEDVEZMÉNYEZETT] III. 1. Fogalommeghatározások

Részletesebben

SZERZÕDÉS. a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között

SZERZÕDÉS. a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól. a Magyar Köztársaság és Ukrajna között SZERZÕDÉS a jószomszédság és az együttmûködés alapjairól a Magyar Köztársaság és Ukrajna között A Magyar Köztársaság és Ukrajna építve országaik történelmi múltban gyökerezõ kapcsolataira; meggyõzõdve

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek,

Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM. Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt aláíró egyéb Felek, Council of Europe Treaty Series No.197 Non official translation in Hungarian Az Európa Tanács Egyezménye az emberkereskedelem elleni fellépésről PREAMBULUM Az Európa Tanács tagállamai és a jelen Egyezményt

Részletesebben

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon

Valorizáció. Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Valorizáció Képzési intézmények és programok akkreditációja Magyarországon Tartalomjegyzék Bevezetés 3 A FAT tevékenysége 3 A FAT szervezeti és működési szabályzata 5 Preambulum 5 A FAT jogállása, szervezete

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NEMZETI TANÁCS STRATÉGIÁINAK 2014. ÉVI MEGVALÓSULÁSÁRÓL A Tanács tevékenységének stratégia mentén megvalósult területi programjai 2014-ben A Magyar Nemzeti Tanács stratégiái az elmúlt

Részletesebben

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES

SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES ACFC/SR/II (2004) 003 SECOND REPORT SUBMITTED BY HUNGARY PURSUANT TO ARTICLE 25, PARAGRAPH 2 OF THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NATIONAL MINORITIES Hungarian version (Received on 7 May 2004)

Részletesebben

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság

Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjra 2014/2015 Magyar Ösztöndíj Bizottság Felhívás külföldi pályázók részére magyar állami ösztöndíjakra: magyarországi felsőfokú tanulmányok és

Részletesebben

DEBRECEN 2015. június 25.

DEBRECEN 2015. június 25. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI TÉRÍTÉSI ÉS JUTTATÁSI SZABÁLYZATA Egységes szerkezetben az 1-36. számú módosításokkal (A módosítások lábjegyzetben jelölve) DEBRECEN 2015. június 25. 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

DEBRECEN 2006. június 22.

DEBRECEN 2006. június 22. A DEBRECENI EGYETEM HALLGATÓI ÁLTAL FIZETENDŐ DÍJAK ÉS TÉRÍTÉSEK, VALAMINT A RÉSZÜKRE NYÚJTHATÓ EGYES TÁMOGATÁSOK SZABÁLYZATA DEBRECEN 2006. június 22. TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rendelkezések.... 3

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT

Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT Törvénytervezet a turizmusról SZAKMAI VITAIRAT 2011. május 1. számú melléklet az NGM/ 4927/ /2011. számú kormány-előterjesztéshez 2011. évi törvény a turizmusról Az Országgyűlés, elismerve a turizmus nemzetgazdasági

Részletesebben

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS

(Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS 2013.6.20. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 175/1 IV (Tájékoztatások) AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL, SZERVEITŐL, HIVATALAITÓL ÉS ÜGYNÖKSÉGEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK TANÁCS MEGÁLLAPODÁS az egységes

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból:

K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: K i v o n a t a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2015. április 24-ei ülésén hozott határozataiból: 32/2015. (IV. 24.) MÖK határozat A közgyűlés a Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat Közgyűlése

Részletesebben