az élôgépes víztisztításról, vas(iii)oxid védelmük jelentôsége a földi élôvilág és környezet, az élô és élettelen környezeti

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "az élôgépes víztisztításról, vas(iii)oxid védelmük jelentôsége a földi élôvilág és környezet, az élô és élettelen környezeti"

Átírás

1 Tanmenetjavaslat Óraszám Az óra témája Oktatási-nevelési feladatok Fogalmak Koncentráció Szemléltetés 1. Az ember és a természetes környezet A tanulók ismerjék meg az emberi beavatkozás következményeit és azok hatását az emberi szervezetre. Ismerjenek meg olyan lehetôségeket, melyekkel a káros hatások kivédhetôk. éghajlati elemek, üvegházhatás, savas esô, ózonbontás, katalizátorok, erdôirtás, mûtrágyák, élôgépes szennyvíztisztítás, nehézfémek, vörösiszap Biológia 7. évfolyam: Az ökológiai környezet, az élô és élettelen környezeti tényezôk fogalma Az életközösségek pusztulásának okai, védelmük jelentôsége a földi élôvilág és ezen belül az emberiség szempontjából Kémia 7 8. évfolyam: Levegôszennyezés, vízszennyezés, csomagolóanyagok 7. évfolyam: Beavatkozás, uralom, felelôsség. Természet- és világegyetem, környezetvédelem Természetismeret 6. évfolyam A lakóhely és környékének védett és védelem alatt nem álló természeti értékei Technika és életvitel 6. évfolyam A természetes rendszerek és folyamataik Változtatás a legkisebb kár okozásával Talajminták, kémiai modellek, ph-papír, nitrát-indikátor, alumínium-indikátor, képek az élôgépes víztisztításról, bauxit, alumíniumpor, vas(iii)oxid 2. Az ember és a mesterséges környezet A tanulók legyenek tisztában a mesterséges környezet egészségügyi hatásaival. Ismerjék meg az egészséges élettér biztosításának lehetôségeit, az alternatív energiaforrásokat, a veszélyes hulladékokat. A tanulókban beltéri levegô összetétele, penészgombák, megfelelô hômérséklet- és páratartalom, színek és hangulat, napele- Hogyan épül fel a testünk? Kémia 7 8. évfolyam A fémek és nemfémek ill. oxidjaik Technika és életvitel 6. évfolyam Gazdálkodás a természeti erôforrásokkal Rajz és vizuális kultúra 7. évfolyam A kémiai anyagok modelljei, ózon-indikátor, energiatakarékos izzók, képek az alternatív energiaforrásokról, használt étolaj.

2 tudatosuljon, hogy az ember, a természetes és az általa teremtett mesterséges környezet összhangjával tud csak fennmaradni. mek, szélturbinák, biogáz, veszélyes hulladékok, szelektív gyûjtés A fény, a megvilágítás hatása a színekre, hangulatra 3. A tanulók csoportmunkában legyenek képesek egy-egy globális probléma bemutatására, egy tudósítás összeállítására, interjú készítésére, felmérések végzésére tanulótársaik körében, lakóhelyük környezeti problémáinak összegyûjtésére, figyelemfelhívó plakát készítésére: egy környezeti probléma hatásairól és a probléma megoldására buzdítva, projektterv-készítésére. kilowattóra, komposzt Magyar nyelv és irodalom 8. évfolyam: A tömegkommunikáció néhány gyakori szövegmûfaja: hír, tudósítás, cikk, interjú, riport, kommentár, kritika Rajz és vizuális kultúra 6., 8. évfolyam: A színek dekoratív és figyelemfelhívó szerepe A képi közlések szabályai A természeti környezet védelme, gazdagítása: a környezettudatosság Parafa dugók, tojáskartonok, befôttes üvegek, virágcserepek, rajzlapok, csomagolópapírok, színes ceruzák, zsírkréta, Kukabúvár, Lélegzet, Hulladékos ABC 4. A mozgás és személyes higiéné A tanulók legyenek képesek megmagyarázni a mozgás szervezetre gyakorolt hatásait. Ismerjék meg a mozgás-szervrendszerére káros viselkedési módokat. Legyenek tisztában a testmozgás higiénés szabályaival. Váljon természetessé számukra a mozgáskorlátozottak, sérültek segítése gyaloglás, kerékpározás, relaxáció, csontritkulás, kalciumfoszfát, alternatív gyógymódok, hidroterápia, bôrrák, futó szemölcsök, dermatoszkóp, kóros hajhullás Fizika 7. évfolyam: A testek melegítése munkavégzéssel Az energia megmaradásának tudatosítása Mibôl épül fel a testünk? A vitaminok, Bôrünk egészsége Testünk váza, Hogyan mozgunk? Kémia 8. évfolyam Az emberi szervezet építôanyagai és energiahordozói Egészségtan 6. évfolyam A mozgás mennyisége, intenzitása és az egészség. A mozgás és a testi- lelki Plakát a csontritkulásról, csontváz, sportszerek, prospektusok a hazai gyógyfürdôkrôl, Egészségügyi Lexikon, növényhatározók

3 5. A tanulók tudjanak megfelelô izomfejlesztô tornagyakorlatokat megtervezni. Ismerjék meg a relaxáció szerepét, formáit. Önálló irodalmazással nézzenek utána az alternatív gyógymódoknak: (talpmasszás, akupresszúra, akupunktúra) statikus gyakorlat egészség kapcsolata Ember -és társadalomismeret, etika 7. évfolyam: Egészség, betegség, fogyatékosság. Egészségünk iránti felelôsségünk Testnevelés és sport 5 8. évfolyam Önvédelmi küzdôsportok, játékok Természetben ûzhetô sportok Prevenció, relaxáció Tánc és dráma 6. évfolyam Egyszerû elemekbôl építkezô mozgássor létrehozása Marokgumi, gumikötél, expander, ugrókötél, Egészségügyi Lexikon, növényhatározók, gyógynövényes testápolók vagy róluk prospektusok. 6. Az egészséges táplálkozás A tanulókban tudatosuljon, hogy bizonyos ételek, italok túlzott fogyasztása milyen következményekkel jár. Ismerjenek meg gyakoribb öröklött és szerzett emésztési betegségeket és allergiát kiváltható élelmiszereket. Válasszák a környezetbarát módon termesztett és csomagolt élelmiszereket telítetlen zsírsavak, epekô, epehólyag-gyulladás, növényi rostok, vastagbél-gyulladás, bélrák, aranyeres csomók, ásványvíz, baktérium, tejcukor-érzékenység, lisztérzékenység, bélszindróma, biotermékek Természetismeret 5 6. évfolyam A gyümölcsök és zöldségfélék szerepe a táplálkozásunkban Fizika 7. évfolyam Az energia megmaradásának tudatosítása Biológia 7 8. évfolyam A forró övezet termesztett növényei Mibôl épül fel a testünk? A vitaminok A táplálkozás szervrendszere Transzparens a táplálkozás szervrendszerérôl, biotermékek plakátjai

4 7. A tanulók ismerjék fel az étrendben szükséges változtatások fontosságát. Ismerjenek meg régi magyar ételeket és a környezô népek egy-egy nevezetes ételét. Tudjanak példákkal szolgálni az egészséges étrendhez. Legyenek tisztában az élelmiszerek legjellemzôbb tápanyagaival és a vitaminokkal. Tudják megítélni, hogy életkori tápanyagszükségletüket mennyi és milyen élelmiszer biztosítja. Legyenek képesek tápanyagtáblázatok segítségével különbözô egészséges étrendek összeállítására. Energia- és tápanyagtartalom Matematika 7. évfolyam Statisztikai adatok elemzése, értelmezése. Grafikonok készítése Hon- és népismeret 5 6. évfolyam Jellegzetes paraszti ételek Kémia 7. évfolyam A természetes anyagok sokfélesége, tulajdonságaik, jellemzésük, csoportosításuk. Szervetlen és szerves anyagok Technika és életvitel 6 7. évfolyam A tápanyagszükséglet, az energiaszükséglet és az életmód összefüggései A helyes étkezési szokások kialakítása Vitamin-táblázatok. Különbözô élelmiszerek (zöldségek, gyümölcsök) illetve azok képei. Élelmiszerek csomagolóanyagai, melyeken olvasható a bennük lévô árú összetétele. Szakácskönyvek. 8. Rejtôzködô veszélyek A tanulók ismerjék meg az egészségkárosító ételeket, az adalékanyagok, élelmiszercsomagolók egészségügyi hatásait. Tudatosan válogassanak az élelmiszerek között, azok lehetséges hatásainak ismeretében. Tudjanak bizonyos zöldségek, gyümölcsök, gombák mérgezô anyagairól. Legyenek tisztában a szellôztetés fontosságával és a levegôben elôforduló allergé- tartósítószerek, ételszínezékek, cukorpótlók, klórozás, élelmiszer-tárolás, füstgázok, szerves oldószerek, parlagfû, azbeszt, mérgek a lakásban, elsôsegélynyújtás, légkondicionálós Kémia 7 8. évfolyam Fémek, nemfémek, oxidjaik, savak, lugok tulajdonságai Egészségtan 6. évfolyam Elsôsegélynyújtás Veszélyes anyagok Különbözô csomagolt élelmiszerek, szûrt és nem szûrt csapvíz, ólommázas edény, gombatáblázatok, Búvár zsebkönyvek (Gyümölcsök) kémiai modellek az említett vegyületekrôl, parlagfû plakát

5 nekkel. Sajátítsák el a maró anyagok okozta sérüléseknél alkalmazott alapvetô elsôsegélynyújtási ismereteket. 9. Csábító veszélyek A tanulók ismerjék meg a legális és illegális szerek szervezetre, személyiségre, viselkedésre kifejtett hatását, a hozzászokás, függôség fogalmát. Tudatosuljon bennük az egyéni döntés felelôssége. betegség, többes vegyi érzékenység tünetegyüttes szenvedélybetegség, alkohol, nikotin, ópiátok, heroin, amfetaminok, speed, extasy, kokain, crack, hallucinogének, LSD, meszkalin, marihuána, hasis, teljesítményfokozók Az idegi szabályozás problémái 7. évfolyam: Ösztönök, indulatok, érzések, érzelmek, értékelés. Nyitottság, empátia és tolerancia. Értékek és normák. A cselekvô szabadsága, érettsége és tudatossága Videofilm, újságcikkek, képek a kábítószerekrôl 10. Csoportmunkában gyûjtsék öszsze a szerek társadalmi hatásait. Csoportmunka során elemezzék a droghasználat hátterében lévô okokat. (Lépjenek fel vádló és védô szerepben.) Sajátítsanak el elhárító viselkedési formákat. (Használják ki a dramatikus feldolgozás lehetôségét.) Ismerjék meg a segítségkérés illetve segítségnyújtás lehetôségeit, módjait. szervrendszerek Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam: Improvizáció közösen egyeztetett témára, történetváz alapján. Figurateremtés hanggal és nem verbális eszközökkel Matematika 7. évfolyam Statisztikai adatok elemzése, értelmezése. Százalékszámítási feladatok Technika és életvitel 7. évfolyam Költségvetés készítése Tánc és dráma 6. évfolyam Dramatikus improvizációk Mûanyag flakon, cigaretta, rajzlap, csomagolópapír, zsírkréta, élelmiszercímkék, kémiakönyv, periódusos rendszer

6 Csoportmunkában tudjanak a témával kapcsolatos grafikonokat, táblázatokat elemezni és azokból következtetéseket levonni. Legyenek képesek egyszerû számításokkal alátámasztani a függôség okozta egészségi és anyagi károkat. 11. Az egészséget veszélyeztetô természeti és környezeti hatások A tanulók ismerjék meg a környezet és az ember által létrehozott eszközök fizikai hatásait és azok élettani következményeit. Legyenek tisztában bizonyos munkahelyek, foglalkozások egészségügyi hatásaival a napfény hatása, hôterhelés, hôtermelés, hôleadás, hôkimerülés, hôguta, légnyomás, zajhatás, rezgések Természetismeret 5. évfolyam Napsugárzás, a nyomás, felmelegedés, hôterjedés, hômérséklet Fizika 7 8. évfolyam: Hô és energia Biológia 7 8. évfolyam Az ökológiai környezet, az élô és élettelen környezeti tényezôk fogalma. Sejtjeink felépítése Kémia 7 8. évfolyam Energiaváltozások A fül modellje Hômérôk 12. Biztonságunk megôrzése vészhelyzetekben A tanulók ismerjék meg a természetes vizek nyújtotta szórakozás veszélyeit. Legyenek tisztában a baleset-megelôzés fontosságával, a szükséges balesetvédelmi rendszabályokkal. Tudják, hogy mi a teendô vészhelyzetek esetén. ( túlélô csomag tartalma) Legyenek tájékozottak jogaikat illetôen. (társadalmi veszélyeztetettség) fürdôzés, csónakázás, korcsolyázás, árvíz, tûz, (elektromos) kémiai kísérletek, szélvihar, villámlás, sugárzó anyagok, nemi erôszak Fizika 7 8. évfolyam: Hô és energia Az elektromos áram vegyi- és élettani hatása Kémia 8. évfolyam A kloridok Videofilm a fürdôzési, csónakázási szabályokról

7 13. A szûrôvizsgálatok és a védôoltások szerepe a biztonság megôrzésében A tanulók tudjanak arról, hogy bizonyos betegségekre való hajlam öröklôdik. Tudjanak azokról a lehetôségekrôl, amelyeket kihasználva megelôzhetik az egészségügyi problémákat. örökölt hajlam, tüdôszûrés, mellek önvizsgálata, mammográfia, nôgyógyászati szûrés, herevizsgálat, prosztataszûrés, allergia vizsgálat, csontsûrûség vizsgálat, védôoltások, véradás Sejtjeink felépítése A hormonális szabályozás zavarai A keringési szervrendszer betegségei A mozgás szervrendszerének problémái A szaporodás szervrendszere A fertôzô betegségek Írásvetítô transzparensek a különbözô szervrendszerekrôl Véradási plakát 14. Legyenek képesek csoportmunkában olyan plakátokat készíteni, amelyek a veszélyhelyzetekre figyelmeztetnek illetve az életmentô véradásra buzdítanak. Rajz és vizuális kultúra 6. és 8. évfolyam: A színek dekoratív és figyelemfelhívó szerepe A képi közlések szabályai Rajzeszközök, rajzlap, kémia- és biológiatankönyv (8. osztály)

8 15. A lelki egészség Tudatosuljon bennük, hogy a lelki élet problémáinak szervi megnyilvánulásai lehetnek. Váljon igényükké saját személyiségük alapos megismerése. Gyakorolják a konfliktus-feloldó technikákat. Legyenek képesek a konfliktuskezelés kultúrált formáinak alkalmazására. belsô környezet, Selye János, ccc, anorexia, bulimia, depresszió 7. évfolyam: A test és a lélek egysége. Testünk és egészségünk iránti felelôsségünk. Önmegvalósítás, önszeretet, önzés. Siker és boldogság. Öröm és szenvedés. Ismert és rejtett, aktuális és ideális énjeink Adottság, készség, képesség, tehetség Szülô és gyermek, testvérek, házastársak. Barátság. Munkatársak, diáktársak Az ember mint csoportlény Egyén és közösség Problémafelvetô szöveg, vagy filmrészlet Kiselôadás Selye Jánosról Selye János: Életünk és a stressz címû könyv Dr. Koncz István Kamasz-kapaszkodó címû könyve (önismereti tesztek) 16. A nemi élet A tanulók legyenek tájékozottak szexuális kérdésekben. Ismerjék meg a biológiai nem kialakulásának hátterét, a biológiai nem és a kultúra kapcsolatát Legyenek tisztában a terhesség megelôzési lehetôségeivel. Tudatosuljon bennük az abortusz egészségügyi, erkölcsi, kulturális és vallási vonatkozása. Szembesüljenek az egyéni döntés felelôsségével nemi potencia, maszturbáció, megszakított közösülés, fogamzásgátló tabletták, esemény utáni tabletta, hüvelyi pesszárium, méhbe helyezhetô eszköz, naptármódszer, Billings-módszer, másállapot Magyar nyelv és irodalom 7. évfolyam: Improvizáció közösen egyeztetett témára, történetváz alapján Figurateremtés hanggal és nem verbális eszközökkel : Az ember szaporodása A nemi hormonok Tánc és dráma 6. évfolyam: Dramatikus improvizációk 7. évfolyam: Ösztönök, indulatok, érzések, érzelmek, értékelés Írásvetítô transzparens, diaképek, falitáblák az emberi szaporító szervekrôl, tisztasági betétek, menstruációs betétek, segélyszervezetek címlistája

9 17. Az egészséges utódokért Ismerjék meg azokat a feltételeket, amelyek az egészséges utódok felneveléséhez szükségesek. Legyenek tisztában a terhesgondozás jelentôségével. genetikai, egészségi, terhességi alkalmasság, klamídia baktérium, Gardnerella vaginalis baktérium, trichomonász egysejtû, kandidiázis, sarjadzó gomba, terhesgondozás, Rhösszeférhetetlenség Fertôzések és járványok 7. évfolyam: A házasság mint szövetség, mint otthonteremtés, mint biológiai, érzelmi, gazdasági, jogi, erkölcsi szövetség, mint szeretetkapcsolat és életadás Konfliktusok a házasságban és megoldásuk Hon- és népismeret 6. évfolyam: A házasságkötés szokásai Gyógyszertári prospektusok, ismertetôk a fogamzásgátlókról és a terhességi tesztekrôl 18. A szülés és az újszülött gondozása Legyenek tájékozottak a szülési módok és a törvényes lehetôségek vonatkozásában. nyákdugó, burokrepedés, magzati keringés, koraszülés, kissúlyú újszülött, anyatej, csecsemôgondozás: öltöztetés, fürdetés, fektetés, textilpelenka, bölcsôhalál, jelzô sírás Az ember életszakaszai I. Hon- és népismeret 6. évfolyam A gyermek megszületéséhez kapcsolódó hiedelmek és szokások Csecsemô nagyságú baba, babaruhák

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai

Kun László Középiskola Tantárgyi programjai Kun László Középiskola Tantárgyi programjai BIOLÓGIA BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai

Részletesebben

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT)

BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) BIOLÓGIA 9-12. ÉVFOLYAM (ESTI TAGOZAT) A kilencedik évfolyamtól kezdődően a tantárgy tartalmi felépítése a diszciplináris hagyományokra épül. A középiskolai tanulmányok első évének témakörei a rendszertan,

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Egészségnevelési és környezeti nevelési program

035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola. Egészségnevelési és környezeti nevelési program 035980 Cserkeszőlői Petőfi Sándor Általános Iskola Egészségnevelési és környezeti nevelési program TARTALOMJEGYZÉK EGÉSZSÉGNEVELÉSI ÉS KÖRNYEZETI NEVELÉSI PROGRAM... 2 1. AZ EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ

Részletesebben

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE

ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TANTÁRGY HELYI TANTERVE Célok és feladatok A hetedik évfolyamon a család által használt összetettebb műszaki rendszerek, közművek, közszolgáltatások összefoglalásával befejeződik, teljessé válik a háztartás, a lakókörnyezet megismerése.

Részletesebben

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve

Szakközépiskola 9-12/13. évfolyam A szakmai orientáció, valamint a szakmacsoportos alapozó oktatás helyi tanterve Ikt.sz: 1/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium Gyula Szent István

Részletesebben

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam

TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam TECHNIKA ÉS ÉLETVITEL TANTERV 5-8. évfolyam Az oktatásnak mind társadalmi, mind gazdasági funkciója miatt alapvető szerepe van abban, hogy az európai polgárok megszerezzék azokat a kulcskompetenciákat,

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek

Életvitel és gyakorlati ismeretek Életvitel és gyakorlati ismeretek Célok és feladatok Az Életvitel és gyakorlati ismeretek műveltségterület olyan ismereteket nyújt, olyan képességeket, készségeket és beállítódásokat alakít ki, amelyek

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány

Életvitel és gyakorlati ismeretek. 5-8. évfolyam lány Életvitel és gyakorlati ismeretek 5-8. évfolyam lány LÁNY TECHNIKA 5-8 ÉVFOLYAM 1. Életvitel és gyakorlati ismeretek ÉLETVITEL ÉS GYAKORLATI ISMERETEK 1. Anyanyelvi kommunikáció /Any A tanulóktól a technika

Részletesebben

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve

A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 4024 Debrecen, Liszt Ferenc utca 1. www.ady-debr.sulinet.hu, ady@iskola.debrecen.hu : 52-520-220, : 52-520-221 OM: 031201 A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy helyi tanterve 2013. Készítette: Szabóné

Részletesebben

EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN

EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN VÖLGYINÉ SEBIK JUDIT EGÉSZSÉGTAN AZ ISKOLÁBAN Óravázlat javaslatok az egészségtan tanításához 2006. Sorozatszerkesztő: Kiss Judit Szerkesztette: Völgyiné Sebik Judit Technikai szerkesztő: Baráthné N. Anikó

Részletesebben

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM

VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM OM azonosító: 032551 VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM ÉRD A PEDAGÓGIAI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM FEJEZETE A jelenleg hatályos program (fekete betűvel szedve) szövegszerű módosítási javaslatait (pirossal

Részletesebben

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra

BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM. 108 óra BIOLÓGIA EMELT SZINT 11. ÉVFOLYAM 108 óra A középiskolai tanulmányok utolsó két évfolyamán az elvontabb ismeretek tanulmányozása, az összefüggések keresése és a kémiai, fizikai illetve földrajzi ismereteket

Részletesebben

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő

BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő BIOLÓGIA-EGÉSZSÉGTAN emelt szintű érettségi előkészítő A gimnáziumban az alap óraszámban megszerzett ismeretek kiegészítése, az elsajátított ismeretek gyakorlati vonatkozásainak kiemelése, valamint a sikeres

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam

Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Életvitel és gyakorlati ismeretek 5.-8. évfolyam Éves órakeret: 37 Heti óraszám: 1 Témakörök 5. osztály 6. osztály 7. osztály 8.osztály Ember és környezete 2 2 2 3 Kommunikáció 2 4 4 4 Anyagok és átalakításuk

Részletesebben

Kompetenciák (készségek, képességek)

Kompetenciák (készségek, képességek) Óra Téma, tananyag Ajánlott tevékenységformák, módszertani 1. Bevezetés Hangos és csendes olvasás Megbeszélés A tankönyv jelrendszere, használata. Az ajánlott irodalom bemutatása. Az ajánlott honlapok

Részletesebben

AZ EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM

AZ EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM 6. sz. melléklet AZ EGRI PÁSZTORVÖLGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 1. Bevezető gondolatok Az élet minőségét jellemezve legegészségesebbnek, legerősebbnek vélt, és feltételezhetően

Részletesebben

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT

TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT 7. évfolyam A technika, életvitel és gyakorlat tantárgyban a 7. évfolyamon új és egyszersmind nagy jelentőségű tematikai egységként a munkába állás előzményeit, a munkákat,

Részletesebben

Tematikai egység. 6. osztály

Tematikai egység. 6. osztály Erkölcstan 6. évfolyam Erkölcstan, etika 6. osztály Óraterv A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 1 36 ek 6. osztály Test és lélek A főbb emberi szervrendszerek ismerete. Az egészséges életmóddal

Részletesebben

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti

A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti A tantárgy tanításának célja: Olyan ismereteket adjon, mely megalapozza a tanulókban a technikának és a technológiáknak ismeretét, és az azok iránti érdeklődést, hogy az iskolát befejező tanulók tudjanak

Részletesebben

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok

Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT. VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára. Célok és feladatok Helyi tanterv TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT VD Általános Iskola 1 4. évfolyama számára Célok és feladatok A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy tanításának célja az 1 4. évfolyamon, hogy a kulcskompetenciák

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012.

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012. OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV Évi óraszám: 36 óra /3 óra Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 0/01. évi EMMI rendelet Oktatási segédanyag: Bácskai Júlia: Magánélettan 1- Szabó Kálmán:

Részletesebben

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába

BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY. 1. Bevezetés a biológiába BIOLÓGIA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY 1. Bevezetés a biológiába TÉMÁK VIZSGASZINTEK 1.1. A biológia tudománya Vizsgálati szempontok Vizsgáló módszerek Középszint Tudja, hogy a rendszerezés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 2.13. SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV az 54 720 01 EGÉSZSÉGÜGYI ASSZISZTENS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ, valamint az I. Egészségügy ÁGAZATHOZ A szakképzési kerettanterv ágazatra vonatkozó része (41 évfolyamos képzésben

Részletesebben

4. Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program

4. Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program 4. Egészségnevelési és Környezeti Nevelési Program 4.1.Egészségnevelési program Egészségnevelési programjaink Prevenciós tevékenység az egészség megőrzése érdekében (drog, alkohol, dohányzás, szexuális

Részletesebben

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA

7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA 7. 1. sz. melléklet A TÓVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖRNYEZETI ÉS EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAMJA Tartalomjegyzék 1 HELYZETELEMZÉS... 3 1.1 AZ ISKOLA RÖVID TÖRTÉNETE:... 3 1.2 AZ ISKOLA MŰKÖDÉSE A KÖRNYEZETI- ÉS

Részletesebben