Értük - Velük! Összefogás az egészséges életéért és az egészséges gyermeki életért

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Értük - Velük! Összefogás az egészséges életéért és az egészséges gyermeki életért"

Átírás

1 Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP A-12/1 Értük - Velük! Összefogás az egészséges életéért és az egészséges gyermeki életért című pályázathoz tartozóan a Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat szakmai programterve Útmutató a szakmai programterv összeállításához

2 I. Általános adatok: a) A programban résztvevő iskola/iskolák neve, elérhetősége, kapcsolattartója; A projektgazda a KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT a programban résztevő iskolák fenntartója. A résztvevő iskolák és a fenntartó között együttműködési megállapodás jön létre. Az együttműködés tagjainak adatai: Együttműködés vezetője: Az intézmény neve, címe: Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat (székhely: 4765 Csenger, Ady E. u Kapcsolattartója: Kazamér Tibor, igazgató Az intézmény fenntartója: KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT Együttműködés tagintézménye: Az intézmény neve, címe: Dancs Lajos Ének-zenei Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (4355 Nagyecsed, Rózsás utca 1.) Kapcsolattartója: igazgató Az intézmény fenntartója: KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT b) A programban résztvevő oktatók száma (nemek szerinti megoszlásban); Az Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat által delegált pedagógusok nemek szerinti megoszlásban: Oktatók száma Nő (fő) Férfi (fő) Összesen Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Az Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat programjaiba bevont pedagógusok száma összesen 9 fő, közülük: 1 fő szakmai vezető 5 fő felügyelő tanár 1 fő pedagógus a heti foglalkozások megtartására 1 fő pedagógus játékszakkör megtartására c) A programba bevonni tervezett diákok száma (nem és társadalmi helyzet szerinti megoszlásban); Az Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat által bevont diákok megoszlása nem és társadalmi helyzet szerint: Makovecz Imre Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Pedagógiai Szakszolgálat Lány (fő) Fiú (fő) HH 14 HHH 12 Nem hátrányos helyzetű 4 Összesen 30 HH 14 HHH 12 Nem hátrányos helyzetű 4 Összesen 30 Mindösszesen 60

3 d) Amennyiben releváns, a programba bevonni tervezett szülők száma (nemek szerinti megoszlásban); A projekt megvalósításába szülők bevonását nem tervezzük. A projektbe bevont tanulók szüleit folyamatosan tájékoztatjuk a programokról, a többi tanuló szülei számára szülői értekezleteken nyújtunk információt a projekt előrehaladásáról. II. Szakmai tartalom: a) A bevonni tervezett diákok kiválasztása/bevonása módszertanának bemutatása (max karakter); Legfőbb célunk a bevonni kívánt diákok kiválasztásánál a társadalmi esélyegyenlőtlenségek csökkentése. Az oktatás minőségi szolgáltatásaihoz történő egyenlő hozzáférést kulcsfontosságinak tartjuk a pályázat célcsoportjához tartozó tanulók helyzetének javításában. Szeretnénk az egyéni fejlesztések mellett csoportfejlesztések is megvalósulnának az integráció és a kompetencia-fejlesztés területén egyaránt. A testvériskolák mindkettőjében főt vonunk be a projektbe. A tanulók a 2013/2014-es tanévben az évfolyamon tanulnak. Mindkét iskolában 3-3 osztály van általában ezeken az évfolyamon, így a fent említett főt mintegy gyerekből választjuk ki. A kiírásnak megfelelően egy iskola 30 tanulójának összetétele a következő képen alakul. A 2013.október 1-i statisztikából kimutatható HHH-s tanulók iskolai aránya pontosan megtestesül a pályázatba bevont 30 fő esetén a HHH-s aránnyal. Ezen tanulókon túl bevonásra kerülnek további HH-s és SNI-s tanulók is. Az így kialakult létszám egészül ki néhány olyan tanulóval akik nem hátrányos helyzetűek, de szoció -kultúrális hátterük mindezt indokolttá teszi. A bevont tanulók között vannak roma származásúak akik erről írásos formában nyilatkozatot tesznek. A tanulók mindkét intézményben két külön csoportra osztódnak tanulmányi előmenetelük alapján így lesz egy 15 fős nivó csoport valamint egy szintén 15 fős normál csoport. b) Amennyiben releváns, a bevonni tervezett szülők kiválasztása/bevonása módszertanának bemutatása (max karakter) A projektbe szülőket nem kívánunk bevonni, mert az elmúlt időszak pályázataiból ezt a következtetést vontuk le. A nagy létszámú HHH-s tanulók közül egy gyereknek a szüleit nem szerencsés kiválasztani, mert a többi gyerek szülei ezt nem nézik jó szemmel. Valamennyi bevont gyerek szüleit folyamatosan tájékoztatjuk a projekt előrehaladásáról, így például a pályázat kezdetén összevont szülői értekezletet tartunk. c) A diákok és a pedagógusok által tetszőlegesen kiválasztott és közösen felépített projekt kidolgozása (max karakter) Legfőbb célunk a HHH-s és HH-s gyermekek/tanulók iskolai sikerességének növelése újmódon,hogy megismerjék más környezetben felnövekedett hasonló és eltérő társaikat. Az itt szerzett tapasztalatok a társadalmi tőke erősödéséhez az önsegítéshez, a helyi szintű kezdeményezőségek megerősítéséhez a területi szintű társadalmi különbségek felszámolásához járulhat hozzá. Mindezeknek alapja az oktatás hiszen annak színvonala, az iskolai végzettség növeli a társadalmi érdekérvényesítő képességet és egyben csökkenti a területi és társadalmi hátrányokat. Az iskolai sikeresség a munkaerő-piaci státusz szempontjából is meghatározó. Mindezzel mindkét iskola térségének népességmegtartó ereje is növekedhet az-az összességében a HHH-s helyzetű célcsoportok esélyeinek növelése a szűkebb-tágabb társadalmi környezet fejlődését is eredményezi. Projektünk tartalmát teljes egészében tükrözi annak címe, ami: Értük-Velük! -Összefogás az egészséges élettérért és az egészséges gyermeki életért-. Fontosnak tartjuk a megkérdezett tanulók és szülők

4 szintén elsődleges priorításként említették azt, hogy egészséges környezetben élhessenek, ami azt jelenti, hogy az emberi élet minél előbbi időszakában tudatosuljon bennünk fizikai környezetünk védelme, óvása. Továbbá szintén tudatosulni kell annak is, hogy mindez csak akkor élvezhető, ha saját testünk, saját szervezetünk is egészséges. Tehát projektünket a környezetvédelem, az egészséges életmód és a sport köré építettük. A két iskola közötti minden programot az előzőekben említett téma területhez kapcsolódva állítottuk össze. d) A kapcsolattartás a két iskola diákjai és pedagógusai között (max karakter) milyen formában: en, személyesen a kapcsolattartás intenzitása (kötelező hetente legalább egyszer) a kapcsolattartás dokumentálásáért felelős személy d) A kapcsolattartás a két iskola diákjai és pedagógusai között esetünkben intenzívebb lesz, mint amit a pályázat feltételként szabott. Heti rendszerességgel e. mailen keresztül érintkezhetnek egymással a diákok, mert az iskolánkénti heti rendszerességű délutáni foglalkozások keretében történő választott téma feldolgozása a foglalkozás után max két nappal fölkerül a közös internetes oldalra. A foglalkozások tematikája, a közben készült képek, a hozzászólások, vélemények felkerülnek a honlapra. Szintén feltöltésre kerül a tantárgyi fejlesztés támogatása témakörben megtartott foglalkozások valamint a tanév során megvalósított tanulmányi, kulturális, szabadidős programok és természetesen a személyes találkozókon történt események is. Ezen dolgok miatt a két intézmény diákjai és pedagógusai között heti rendszerességű élő kapcsolat alakul ki. A kapcsolattartás intenzitása interneten keresztül heti rendszerességű, továbbá a közvetlen személyes találkozók a következők lesznek: 3napos/2éjszakás bentlakásos találkozó mellett a saját intézményben 1-1 személyes kontaktus felvételen túl a bevont gyerekek rendszeresen részt vesznek az iskolák által szervezett tanulmányi, sport és művészeti versenyeken valamint különböző szabadidős tevékenységeken. Közös színházlátogatást tervezünk Budapestre is. A kapcsolattartás dokumentálásáért felelős személy elsődlegesen a projekt szakmai vezetője, míg az online feltöltéseket a gesztorintézmény rendszergazdája végzi. e) Az intézményi program / szakmai feladatok kivitelezésének leírása felelősökkel és határidőkkel (alpontonként max karakter): A projekt tervezett kezdő időpontja február 1. A 2013/14-es tanév első féléve felkészülés lesz a pályázatban tervezett feladatokra. A nevezett tanév munkaterve augusztusában úgy kerül összeállításra, hogy kiemelt figyelmet fordítunk ezen pályázat választott témakörére. Így a választott témakör feldolgozása a projektbe bevont tanulók részére, egy félév felkészítési időszak után két iskolai féléven keresztül folyamatosan történik. Heti rendszerességgel kerül sor a választott téma érzékenyítése érdekében délutáni foglalkozásokra (40 alkalom), továbbá szintén heti 1 órában tantárgyi fejlesztés történik mind a nívó mind normál csoportok számára a tanulók intellektusának megfelelő színvonalon. A 40 alkalmas heti rendszerességü szakmai találkozók lehetőséget biztosítanak a bevont tanulóknak arra, hogy természetes környezetbe ismerkedjenek meg az egészséges életmód legfontosabb kritériumaival, kenuzás, kerékpározás, gyalogtúrák, természetjárás kapcsán, valamint tanuljanak meg olyan egész életre szóló személyes életvezetési kompetenciákat, melyeknek elsajátítására e projekt nélkül nem lenne módjuk. A két testvériskola meglévő hagyományai révén számtalan iskolán kívüli szabadidős programmal rendelkezik. E területen iskolánkként programot valósítunk meg a projekt két iskolai féléve alatt. (Félévente 5-6 alkalom.) Biztosan megvalósításra kerül egy 4 alkalomból álló hangversenysorozat, továbbá színházlátogatás Budapesten és Mátészalkán (3 fő pedagógus kíséri a gyerekeket), valamint a csengeri iskolában a Petőfi-hét tanulmányi versenysorozaton 2 alkalom, és a nagyecsedi Dancs hét keretei között szintén további 2 alkalommal a tanulmányi versenyeken. E programok közül legalább kettőn képviselteti magát a testvériskola a bevont gyerekekkel. A tanulmányi és kulturális események megvalósítását a projektbe bevont 5 pedagógus koordinálja a pályázat szakmai vezetője felügyelete mellett. A kapcsolattartás intenzitása online módon heti rendszerességü, míg a személyes találkozások nagyságrendekkel meghaladják a pályázatban előírt minimumot, hiszen legalább 6 személyes találkozásra kerül sor. Minden találkozóról írásos és fotódokumentáció készül. 2.)

5 A projekt keretében a két iskola létrehoz egy közös honlapot, mely egyben a kapcsolattartás rendszeres módja, oly módon, hogy ezen felület rendelkezne egy chat ablakkal amin keresztül értékelhetik a gyerekek a másik iskolában és saját iskolájukban a történteket. Ezen honlapra felkerülnek a heti rendszerességü szakmai találkozók tematikái és képanyagai, valamint a kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztést támogató délutáni foglalkozások tematikái és képanyagai, a tanulmányi és kulturális események képanyagai, a személyes találkozók tematikái és képanyagai és minden egyéb projekttel kapcsolatos dolgok dokumentálásra kerülnek. Az oldalt iskolánk rendszergazdája megbízási díjért fogja folyamatosan karbantartani oly módon, hogy mindkét iskola átküldi neki a feltöltendő dolgokat, anyagokat. A megtörtént események 5 munkanapon belül felkerülnek a közös honlapra. 3.) A személyes találkozók száma több mint 3 alkalom. Először Fehérgyarmaton egy bentlakásos táborban találkoznak a gyerekek (3 nap 2 éjszaka) ahol a választott téma érzékenyítése - tematikus napok keretei között - történik sok-sok tevékenykedtető feladat bevonásával. (Természetjárás, betyár nap, stb.) A bentlakásos tábor időpontja április hónap. 6 fő pedagógus kíséri a 30 gyereket. Összességében ezen 60 tanulót, 12 pedagógust megmozgató alkalmon nyílik először lehetőség a személyes kapcsolatok mélyítésére, valamint egymás személyiségének megismerésére. Minden program szervesen illeszkedik a választott téma terület minél behatóbb megismeréséhez, valamint hozzájárulnak az iskolák és az iskolák pedagógiai programjának megismeréséhez. További 2 nagyszabású személyes találkozóra kerül még sor, az egyik Csengerben, a másik Nagyecseden lesz. Ezeken a találkozókon bemutatkoznak az iskolák, a diákok, valamint a választott témakörhöz kapcsolódó egészséges környezettel, egészséges élettel, sporttal kapcsolatos szellemi és ügyességi vetélkedőkön mérik össze a gyerekek tudásukat és adnak számot az addig elsajátított ismeretekről. E két találkozó ideje szeptember és október hónapok. Ezeken túl további személyes találkozásokra adnak alkalmat a közös budapesti színházlátogatás mellett a két iskola saját versenysorozatai a Petőfi és Dancs -hetek. Minden személyes találkozóról foto dokumentáció valamint programterv készül a megvalósító pedagógusok által s amelyet szakmai vezetője felügyel. 4.) A projekt egyik legnagyobb kiteljesedése a nyári bentlakásos tábor lesz, melynek keretei között maximális lehetőség nyílik arra, hogy az addig feldolgozott a választott témakörhöz közvetlenül illeszkedő programokkal a bevont tanulóknak olyan élményt nyújtson, melyre nemcsak diákként, hanem majdan felnőttként is támaszkodhatnak. A helyszínül választott városba és környékére a célcsoport HHH-s és HH-s tanulói nagy valószínűséggel általános iskolai tanulmányaik alatt nem juthatnának el. A tábor hossza 6 nap 5 éjszaka, időpontja július, helyszíne Gyula Város és környéke (Szarvas stb.), ahol a térség épített és természeti értékeit látogatják és figyelik meg a gyermekek. Továbbá a nevezett helyszínen naponta 2 db 60 perces a projekt kereteiben feldolgozott témához kapcsolódó foglalkozás és az 5 nap alatt legalább 4 db 60 perces szabadidős programot biztosítunk, melyet az előre elkészített részletes tervek szerint valósítunk meg. Minden foglalkozásról a foglalkozás vezetője naplót készít, amiben rögzítésre kerülnek: időpont, helyszín, névsor, valamint a program rövid leírása. A térségben minden egyes nap minden egyes részprogramját úgy terveztük meg, hogy az szorosan kapcsolódjon a projektmenedzsment, a bevont tanulók, az ő szüleik által közösen választott témakörhöz, így a környezet és egészségvédelemhez és a sporthoz. 5.) Iskolánk 3 részből álló előadássorozatot valósít meg a pályázat keretei között, melynek témái: egészséges életmód fontossága, alkohol-drog prevenció, a partner iskolák bemutatása és megismertetése. Iskolánk és testvériskolánk tanulóinak jó része olyan szocio- kulturális hátrányokkal küzd, hogy neveltetése révén fogékonyak különböző devianciákra. Ezen tényre tekintettel a pályázat keretei között lehetőségünk nyílik a fent felsorolt előadások megtartására, mely révén hisszük, hogy preventív munkánkkal nemcsak tanulóinkat, hanem az előadásokra meghívott szüleiket is részletesen megismertethetjük az egészséges életmód fontosságával 6.)

6 A tantárgyi fejlesztés a nívó és normál csoportok számára egyaránt egyik héten természetismeret, másik héten testnevelés tantárgyak vonatkozásában történik. A délutáni foglalkozásokat a bevont 30 fő részére 1 pedagógus végzi, míg a tantárgyi fejlesztést testnevelés és természetismeret tantárgyakból már a megosztott csoportokban 2-2 összesen, 4 fő pedagógus végzi. Ezen órákat a választott témakörnek megfelelő végzettséggel bíró pedagógusok látják el. Mindkét kötelezően vállalt feladatnál a foglalkozások egy tanórai időtartamúak. Az órákról a pedagógusok óratervet készítenek. 7.) Tanulóinkat felkészítjük a továbbtanulásra, így egy különleges pályaorientációs tevékenységet valósítunk meg. 5 alkalommal 5 különböző szakmát képviselő, a településen hiteles és elismert úgynevezett példaadó személyek tartanak a hivatásnak megfelelő szakmai és gyakorlati előadást a bevont gyerekeknek, továbbá gyárlátogatást tervezünk a Nyíregyházi Lego gyárba 3 fő pedagógus kíséretével. Ezen túl a gyerekek meglátogatják a csengeri cipőgyárat, a Szatmár Ízek Kft-t valamint a tyukodi Konzervgyárat. Minden tervezett program kapcsolódik a projekt témájához. f.) Heti rendszerességü szakmai találkozók: 2014 február 1-i projektkezdéstől - a tanévek szorgalmi idejében - heti rendszerességgel összesen 40 alkalom. A 2013/2014-es tanév 2. félévében 20 alkalom valamint a 2014/2015- ös tanév 1. félévében szintén 20 alkalom. Tantárgyi fejlesztés támogatása: 2014 február 1-i projektkezdéstől - a tanévek szorgalmi idejében - heti rendszerességgel ( a nívó és normál csoport számára egyaránt) az első héten természetismeret tantárgy a következő héten testnevelés tantárgy fejlesztése történik és ez a váltakozás folytatódik a 2013/2014-es tanév 2. félévében is és a 2014/2015-ös tanév 1. félévében is folyamatosan végig. Iskolán kivűli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése: 4 alkalomból álló hangversenysorozat.(a 2013/2014-es tanév 2. félévében 2 alkalom és a 2014/2015-ös tanév 1. félévében szintén 2 alkalom.)színházlátogatás Budapesten a projekt első féléve. Színházlátogatás Mátészalkán a projekt a második félévben. A csengeri iskolában a Petőfi-hét tanulmányi versenysorozaton 2 alkalommal történő találkozás március hónap, és Nagyecseden a Dancs hét további 2 alkalommal történő találkozás április hónapban. Személyes találkozók: Először Fehérgyarmaton egy bentlakásos táborban találkoznak a gyerekek (3 nap 2 éjszaka) ahol a választott téma érzékenyítése -tematikus napok keretei között - történik sok-sok tevékenykedtető feladat bevonásával. (Természetjárás, betyár nap, stb.) A bentlakásos tábor időpontja április hónap. További 2 nagyszabású személyes találkozóra kerül még sor, az egyik Csengerben, a másik Nagyecseden lesz. E két találkozó ideje szeptember és október hónapok. Továbbá találkoznak még Színházlátogatás alkalmával Budapesten a projekt első félévében, valamint a csengeri iskolában a Petőfi-hét tanulmányi versenysorozaton 2 alkalommal történő találkozás március hónap, és Nagyecseden a Dancs hét további 2 alkalommal történő találkozás április hónapban. Nyári bentlakásos tábor: A tábor hossza 6 nap 5 éjszaka, időpontja július, helyszíne Gyula Város és környéke (Szarvas stb.), ahol a térség épített és természeti értékeit látogatják és figyelik meg a gyermekek. Három részből álló előadássorozat a tanulók aktív részvételével: Egészséges életmód fontossága című interaktív előadás június. Alkohol, drog prevenció interaktív című előadás 2014.október. A partner iskolák bemutatása és megismertetése március.

7

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:...

JÓVÁHAGYÓ NYILATKOZAT:... Tartalom Bevezető... 2 1. Az iskola nevelési programja... 4 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 4 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény

Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Szeged és Térsége Bárczi Gusztáv Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.október 01. 1 1.1 A nevelő- oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola

Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Intézmény neve:hunyadi Mátyás Általános Iskola Pedagógiai program 2013. március Intézmény székhelye, címe: Újszentmargita 4065 Újszentmargita, Hunyadi u.5. Intézmény OM-azonosítója: 031191 Intézmény fenntartója:

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001

TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium 5650 Mezőberény Petőfi u. 13-15. E-mail: psg@mezobereny. hu Tel.: 66/515-578, 66/515-579 Fax.: 66/515-580 TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0001 Petőfi Sándor Gimnázium Kollégium és Közétkeztetési

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés

Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Önkéntes jó gyakorlatok gyűjtése Bevezetés Az Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület csatlakozik a Hajdú-Bihar megyei Életfa Önkéntes Centrum kezdeményezéséhez, melyben jó gyakorlatok összegyűjtését

Részletesebben

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013.

ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. ZRÍNYI ILONA ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZOMBATHELY 2013. Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 1 1.1. A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai... 1 1.2. A személyiségfejlesztéssel

Részletesebben

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ

VEZETŐI PÁLYÁZAT. A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ VEZETŐI PÁLYÁZAT A pályázat kiírója: Baranya Megyei Intézményfenntartó Központ A pályázat tárgya: Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola

Részletesebben

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1.

IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. IZBÉGI ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENTENDRE MÁRIA ÚT 1. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013 2 Tartalomjegyzék Bevezetés... 4 1. Nevelési Program... 5 1.1 Az iskolában folyó nevelő - oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai,

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános iskolai tájékoztató anyag. KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN

A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN A KOMPETENCIA ALAPÚ OKTATÁS BEVEZETÉSE ÉS MEGÍTÉLÉSE A II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS MŰVELŐDÉSI KÖZPONTBAN Ferenc Gabriella V. évfolyam, gazdasági agrármérnök szak Kaposvári Egyetem Gazdaságtudományi Kar,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése

A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése A tanoda-típusú intézmények működésének, tevékenységének elemzése Kutatási beszámoló Szerkesztette: Németh Szilvia Budapest, 2008. szeptember 2009. február 1 A tanulmány a Roma Education Fund megrendelésére

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA OM azonosító: 201170 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 5. verzió Utolsó felülvizsgálat: 2014. március 28. Bajner Imre igazgató 1 Tartalom A pedagógiai program jogi háttere...

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet

Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerkesztői előszó A 2012/2013. év során az Oktatási Hivatal szakértői csoportja a TÁMOP-3.1.8 kiemelt uniós projekt keretében

Részletesebben

Országos tanfelügyelet

Országos tanfelügyelet Oktatási Hivatal Országos tanfelügyelet KÉZIKÖNYV ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁK SZÁMÁRA Az emberi erőforrások minisztere által 2014. március 13-án elfogadott alapfokú művészeti iskolai tájékoztató anyag.

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014

KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014 KÖZÉPTÁVÚ STRATÉGIAI TERV 2012-2014 Intézmény neve: V. István Katolikus Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola Város: Sátoraljaújhely Iskolában tanuló diákok száma: 434 fő A jelenlegi tanévben folyik-e

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány

Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Tanoda-kutatás és fejlesztés 2012/2013 Zárótanulmány Vitaanyag Készült a Roma Oktatási Alap megbízásából. Budapest, 2013. október. Kutatásvezető. Németh Szilvia Fejlesztési szakértő: Zágon Bertalanné A

Részletesebben