A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN"

Átírás

1 I V. ÉVFOLYAM 6. SZÁM JÚLIUS 1. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA A KORABELI NAPILAPOK SZERINT JÚNIUS 4-ÉN MEGÁLLT A NEMZET SZÍVVERÉSE A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT A Magyar Országgy lés gyorsított eljárásban döntött arról, hogy június 4-e, a trianoni békediktátum aláírásának évfordulója a Nemzeti Összetartozás Napja legyen. Június 5-én a Jobbik Magyarországért Mozgalom szentgotthárdi szervezete tartott megemlékezést a H si Emlékm nél Trianon 90. évfordulója alkalmából, melyen felszólalt Bana Tibor, a párt országgy lési képvisel je is. A rendezvény végén a jelenlév k mécseseket gyújtottak. Ifj. Laczó Zoltán, a szentgotthárdi Jobbik elnökhelyettese köszöntötte a résztvev ket a Trianon-megemlékezésen. Lábodi Gábor, a helyi szervezet alelnöke beszédében emlékeztetett a hazánkat ért súlyos területi és emberveszteségre. Ahogy egy végtagját veszített ember is érezheti az amputálást követ en a levágott testrészét, úgy érezzük mi is Trianon hatását, az elcsatolt országrészek hiányát - mondta. Folytatás a 3. oldalon FÜRD BELÉP, VÁSÁRLÁS, ÉTEL-ITAL FOGYASZTÁS KEDVEZMÉNYEKKEL! MINDEN SZENTGOTTHÁRDI LAKOSNAK INGYENES! Kártyaigénylésért, elfogadóhelyek listájáért, igénybevehet kedvezményekért és egyéb információkkért látogasson el a gotthardcard.hu honlapra!

2 rségi sz zérmék: tejfölös erdei gomba mártással és dödöllével, ahogy az az rségben dukál! Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a fitnessig. Andante Étterem és Aparthotel - Szentgotthárd, Füzesi út 12. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l HÍREK, KÖZÉLET 3 MÁSODFOKON IS ENGEDÉLYEZTÉK A HEILIGENKREUZI HULLADÉKÉGET T ÉPÜLHET A SZEMÉTÉGET? TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT Másodfokon is engedélyezték a Szentgotthárd határába tervezett heiligenkreuzi hulladékéget t - adta hírül a PRONAS. Err l szóló döntését június 11-én hozta meg az osztrák KörnyezetvédelmiTanács. A februárban kiadott burgenlandi engedélyezésre 487 fellebbezést nyújtottak be, így a hulladékéget engedélyezése másodfokon a bécsi Umweltsenat (KörnyezetvédelmiTanács) hatáskörébe került. Az Umweltsenat helyszíni szemlét tartott, újabb szakért i véleményeket kért, amelyekre az ügyfelek állásfoglalásokban reagálhattak. Az Umweltsenat végül június 11-én hozta meg döntését, de annak eredményét csak június 16-án hozta nyilvánosságra honlapján. A döntés indoklása szerint a tervezett projekt - bizonyos kiegészít feltételek és követelmények mellett - teljesíti az engedélyezéshez szükséges osztrák környezetvédelmi hatásvizsgálati törvény és egyéb kapcsolódó jogszabályok feltételeit. Az új követelményeket a jogosnak tartott fellebbezések alapján határozták meg. Hogy mik ezek az új feltételek, azt a 180 oldalas határozat áttanulmányozása után lehet majd KÖZÉLETI VISSZATEKINT MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉS A szentgotthárdi képvisel -testület május 26-i ülésén részben módosította a város évi költségvetését. A módosítás nem érinti a korábbi rendeletben megtervezett éves hiány mértékét, csupán a bevételi és kiadási összegeket írta át. Eszerint a 2010-es év költségvetésének kiadási f összegét ,7 ezer, bevételi f összegét (hitelfelvétel nélkül) ,7 ezer forintban határozta meg a szentgotthárdi képvisel -testület. Továbbra is jelent s hiánnyal számolnak Szentgotthárdon: a költségvetés hiányát ezer forintban állapította meg a grémium a május végi ülésén. A SZLOVÉN ÁLLAMISÁG NAPJA Június 22-én Szlovénia államiságának napja alkalmából a szentgotthárdi f konzulátuson Andrej Blatnik fotóiból készült kiállítást nyitottak meg Bányász marionettek címmel. A kiállítást mag. Drago iftar f konzul és neje ajánlotta az érdekl d k figyelmébe. KÖZLEKEDÉSIVÁLTOZÁSOK AVÁROSBAN megtudni - közölte Soós Zoltán, a PRO- NAS elnöke. Az Umweltsenat döntése, határozata és hirdetménye 8 héten keresztül lesz elérhet a saját honlapján és néhány illetékes hatóságnál. A korábban bejelentkezett és jóváhagyott hivatalos ügyfelek a döntés ellen az osztrák Legfels Bíróságnál fellebbezhetnek. A Pro Natura St.Gotthard civil összefogás máris jelezte, hogy élni fog ezzel a jogával. A PRONAS szerint Ausztriában egységes a szakmai álláspont a hulladékéget felépítésével kapcsolatban, ezért a környezetszennyez beruházást csak politikai szinten és uniós hatóságok bevonásával lehet megakadályozni. A másodfokú döntésr l id közben a szentgotthárdi önkormányzat is kialakította álláspontját, err l Bugán József környezetvédelemért felel s alpolgármester nyilatkozik lapunk 11. oldalán. A májusi testületi ülésen döntöttek a sebességkorlátozásokról. Így Zsida városrész bevezet útszakaszára egy 30 km-es sebességkorlátozó tábla kihelyezésér l döntöttek július 15-t l. Továbbá a Kertvárosi utca Zsida-patak fel li végén és a Termál Park Füzesi út fel li bejáratánál fekv rend r kialakításával, ill. cseréjével az úttest teljes szélességében a közlekedés sebességét korlátozzák. A Rákóczi utcában egyirányú közlekedést terveznek bevezetni, s b víteni a fizet parkolókat. LAKBÉRHÁTRALÉKOK A májusi testületi ülésen megállapították, hogy a lakbérhátralékok behajtására megtett intézkedések csak annyi eredményt hoztak, hogy a lakbérhátralék összege nem n tt lényegesen. Májusban négy lakó hátralékának ügyét átadták a bíróságra, ebb l két esetben kereseti letiltást kezdeményez a közszolgáltató vállalat. Ezen kívül hét lakó hátralékának behajtására a féléves vízóra-leolvasást követ en július hónapban kezdeményez az ÖKV bírósági eljárást. Ez is azt mutatja, hogy a lakók differenciált kezelése mellett továbbra is szükséges a hátralékok behajtását bírósági útra terelni, és végs esetben kilakoltatást kezdeményezni. KOMMENTÁR ÖNSORSRONTÓ NEMZET SZERZ : RÁPLI RÓBERT Nem voltak sokan a szentgotthárdi Trianon-megemlékezésen. Túlnyomórészt Jobbik-szimpatizánsok vettek részt az ünnepségen, noha az nem kifejezetten pártrendezvény volt, hiszen június 4-e most már törvény szerint is a Nemzeti Összetartozás Napja. Idén el ször országszerte számos helyen tartottak megemlékezést, ahogy a határon túles magyarlakta területeken, s t még Versailles-ban, a békediktátum ratifikálásának helyszínéül szolgáló Nagy Trianon kastélynál is. Trianon napja lényegében az állami ünnepségek rangjára emelkedett, így aztán bárki, például az önkormányzat is megtarthatná a megemlékezést - átvéve a stafétát a Jobbiktól -, legalábbis gondoskodhatna az útzárlatról, ahogy más ünnepségek alkalmával dukál. S bár a Jobbik visszavisszatér állításával szemben a mai történelemkönyvek már tisztességgel megemlékeznek Trianonról (a többi meg a tanárokon és a szül kön múlik), A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁN TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT (folytatás az 1. oldalról) Bana Tibor országgy lési képvisel, a szentgotthárdi Jobbik elnöke felszólalásában egy korabeli napilapot idézett, miszerint június 4-én megállt a nemzet szívverése. 90 év után is kötelességünk megemlékezni az igazságtalan békediktátumról, annál is inkább, mert Trianont követ en nemzettestvéreinket sok helyen érte és éri hátrányos megkülönböztetés. Az országgy lési még mindig érz dik, hogy csaknem fél évszázadon át tabutéma volt a nemzettragédiáról való beszéd. Önsorsrontó nemzet vagyunk - állította egyik professzorom, s ennél tömörebben aligha lehetne összefoglalni tragédiákkal f - szerezett történelmünket. És persze önsorsrontók vagyunk akkor is, ha nem emeljük fel szavunkat saját nemzetünk érdekében, miközben az elszakított magyarság felett politikai hatalmat gyakorló kormányok rendre kijátsszák az ún. magyar kártyát, s ahogy a Párizs környéki békeszerz dések alkalmával, úgy a jelenben is sikerül elhitetniük Európával saját igazságaikat, olykor történelemhamisításaikat. Sokan vallják: ahhoz, hogy Magyarország meger södjön, el ször lélekben kell meger södnie. Ezért van, err l szól a Nemzeti Összetartozás Napja, amely - reméljük - miel bb széles társadalmi elfogadottságra talál. képvisel beszélt az új törvényhozásban történt pozitív változásokról, a kett s állampolgárság, valamint a Nemzeti Összetartozás Napjának törvénybe iktatásáról, és arról a felemel érzésr l is, hogy mindennek személyesen részese lehetett. Ne legyünk örök búslakodók, higgyünk Magyarország feltámadásában - zárta mondandóját BanaTibor. A politikusi beszédeket követ en a résztvev k mécseseket helyeztek el a H si Emlékm talpazatánál.

3 4 HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK Adjon lendületet a vállalkozásának: cserélje újra az elavult, nehezen frissíthet honlapját és mutassa a cége a legjobb arcát! Korszer honlapok tárhellyel és örökös GARANCIÁVAL! VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! A FEJLESZTÉSEKB L A SZOI HÁROM ISKOLÁJA IS PROFITÁLHAT ISKOLAFEJLESZTÉSI TERVEK SZERZ : RÁPLI RÓBERT A szentgotthárdi képvisel -testület május 26-i ülésén egyetértett azzal, hogy a Szentgotthárdi Kistérségi Társulás a Nyugat-dunántúli Operatív Program Kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése pályázati felhívására támogatási kérelmet nyújtson be két iskola fejlesztésére. SZEPTEMBERBEN CSALÁDI NAPKÖZI NYÍLIK SZENTGOTTHÁRDON TANODA A MÁRIA UTCÁBAN RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA A pályázat keretében a SZOI Arany János utcai épületének és a csörötnekmagyarlaki tagiskola épületének fejlesztésére kerülne sor. A képvisel -testület a pályázat benyújtásához szükséges el készítés költségeit - a beruházás arányában megbontva forint összegben biztosítja a Kistérségi Társulás számára. Ennek forrása az önkormányzat évi költségvetésében a évi pénzmaradványból a fejlesztési céltartalék címén elkülönített ezer forint és a évi pályázati alapban a Játékvár Óvoda évi infrastrukturális fejlesztéséhez elkülönített pályázati önrészb l ezer forint. A képvisel -testület a pályázat nyertessége esetén a projekt megvalósításához szükséges összes saját forrást - beleértve az el készítés költségeit is forint erejéig biztosítja a Kistérségi Társulás számára a 2010-es fejlesztési céltartalék és évi pályázati alap terhére. Az iskolafejlesztési pályázat épületb vítést és épületkorszer sítést egyaránt magában foglal. Egyebek mellett az Arany János Iskola új szárnyában helyet kapna a Takács Jen Alapfokú M vészetoktatási Intézmény, amely jelenleg egy több mint százéves, korszer tlen, és az oktatásra részben alkalmatlan épületben m ködik. A magyarlaki iskolában a teljes kör akadálymentesítés mellett szaktantermeket alakítanának ki a jelenlegi szükségtermek helyett. A tervezett b vítés biztosítaná az egyéni foglalkozások megtartásához szükséges helyiséget is. Szeptember 1-jét l a Gotthard Nurse Nonprofit Kft. tanodát nyit városunkban. A tanoda valójában családi napközi, ahol a tanulók az iskolai órák végeztével tanulással, játékkal tölthetik az id t szakképzett tanítón felügyelete mellett. Sohár Attila, az alapító helyi képvisel je lapunknak elmondta, hogy a tanodát a Gotthard Nurse Nonprofit Kft. fogja fenntartani. Az alapítók ezt a gazdasági formát választották, mert korszer bb, mint az alapítvány. Ahogy az elnevezés is mutatja, nem nyereségérdekelt vállalkozásról van szó. A családi napközi célja az oktatási rendszerben felmerül rétegigények kielégítése. Bizonyára sok szül, nagyszül szembesült azzal a ténnyel, hogy olyan speciális igény merült fel gyermeke/unokája tanulmányai folytán, melyek a jelenlegi struktúrában nem oldhatók meg, egyéni kezelése pedig irreálisan sokba kerül. A kft. kis csoportokat szervezve teszi anyagilag is elérhet vé ezt a délutáni tanulási formát. Az új tanév els napján, szeptember 1-jén nyit a tanoda, s a tanév végéig, június 15-ig mint napközi m ködik nyarán valószín leg egész napos gyermekfelügyelet lesz változatos programokkal, de ez még messze van - mondta el lapunknak Sohár Attila. Azt is megtudtuk, hogy a Mária utca 9. számú házban fog m ködni az intézmény, viszonylag közel a belvároshoz. Minden tanítási napon nyitva lesz a tanoda, naponta 4 óra id tartamban. Hogy pontosan mett l meddig, az a beíratott gyermekek és szüleik igényeit l függ. Ebben rugalmasak lesznek - ígérte. Az els tanévben kisiskolások részére szerveznek csoportot. A tanoda napközis csoportja 5, maximum 7 f s lehet. - A tanoda legf bb el nye a kis csoportlétszám. A maximum 7 kisdiák lehet vé teszi, hogy a tanító néni egyénileg foglalkozzon mindegyikükkel, személyre szólóan fejlessze képességeiket. Ki merem jelenteni, hogy úgy mennek haza a tanodából, hogy a szül nek nem kell leülni tanulni gyermekével. Megemlíteném a családias légkört és környezetet. Ezen kívül hetente több órát töltenek a sószobában, ami ugyanebben az épületben m ködik. A napközi térítési díja az el zetes kalkulációk szerint körülbelül 15 ezer forintba kerül a szül knek havonta - mondta el az alapító. A jelentkezni szándékozó szül k b vebb felvilágosítást kaphatnak a kft. képvisel jét l a 36-20/ es telefonszámon. TÖBB GENERÁCIÓ VETT RÉSZT A GYEREKNAPI RENDEZVÉNYEKEN NÉPSZER EK A CSALÁDI PROGRAMOK TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA, MOLNÁR PIROSKA Szentgotthárdon vetélked vel ünnepelték a gyereknapot, Rábafüzesen és Farkasfán az ötletes, saját készítés játékok arattak sikert gyerekek és feln ttek körében. Kerékpáros akadálypályán versenyezhettek, s egy látványos ment s gyakorlat résztvev i lehettek a gyerekek május 30-án, gyermeknap alkalmából a Pannon Kapu Kulturális Egyesület Generációk napja címmel játékos családi vetélked re várta az érdekl d ket. Bár az id nem volt kegyes a résztvev khöz, ennek ellenére mintegy 80 gyermek, szül, nagymama és nagypapa megjelent a rendezvényen, mely az es miatt a színházba szorult be. A vetélked n résztvev knek hat állomáson kellett összemérni tudásukat. Az ügyességi feladatok mellett karaokézni is kellett a versenyz knek. A Móra Könyvtár rábafüzesi fiókkönyvtárában június 5-én, Farkasfán 19-én várták gyermeknapi meglepetések a kicsiket. Leng teke, diótörés, hordó-lovaglás, többféle célbadobás eszközeit próbálhatták ki a gyerekek, s nem kisebb lelkesedéssel a feln ttek. A játékok nagy része fából készült, de felhasználtak hozzá több, a háztartásból kiselejtezett vödröt, kosarat, hálót, vágódeszkát. Rábafüzesen a délután közös programját a szentgotthárdi rend r rs kerékpáros ügyességi versenye nyitotta meg. Az akadálypályán kicsik és nagyobbak is kipróbálhatták ügyességüket. A jól teljesít versenyz k értékes jutalmakat kaptak. Osztrák vendégek is érkeztek a gyermeknapra. A jennersdorfi vöröskereszt ment sei rögtönzött bemutatót tartottak. Egy szimulált gyermekbaleset három sérültjét látták el szakszer en. Farkasfán két csapat feln tt és gyerek mérte össze ügyességét célbadobásban, hordólovaglásban, nyári sízésben, zsákbanfutásban. A legügyesebbek a gólyalábat is kipróbálhatták. Mindkét helyen a kötélhúzás volt a legnépszer bb. A versenyek alatt arcfestés és kézm ves programok szórakoztatták a legkisebbeket.

4 Erdei gyümölcskrémleves: pirított mandulával és hidegen kínáljuk, a nyári melegben fenséges! Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a fitnessig. Andante Étterem és Aparthotel - Szentgotthárd, Füzesi út 12. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 5 CSAK KEVESEKNEK ADATIK MEG AZ EMBERFORMÁLÁS NEMES FELADATA PEDAGÓGUSOK KÖSZÖNTÉSE TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT Majtényi László, a Vas Megyei Közgy lés alelnöke köszöntötte a szentgotthárdi tanárokat, óvodapedagógusokat június 7-én a refektóriumban rendezett pedagógusnapi ünnepségen. A rendezvényen kitüntetéseket is átadtak. Megtelt a refektórium a szentgotthárdi pedagógusnapi ünnepség alkalmával. Majtényi László, a megyei közgy lés alelnöke köszönt jében elmondta, hogy e napon pedagógus édesapja is eszébe jut, általa tudja igazán tisztelni a tanárokat. Szép és felemel érzés tanítani, még e felgyorsult világban is, amikor a tartalmatlan és következetlen rendszerek, a túlzott bürokrácia és a morális válság megtépázza a pedagógusok idegrendszerét. Csak keveseknek adatik meg az emberformálás nemes feladata, amely során európai szint tudást kell adni csaknem lehetetlen körülmények között. Meg kell becsülni a magyar pedagógust - hangsúlyozta, majd er t, kitartást, sok örömöt és jó pihenést kívánt a közel száz megjelent pedagógusnak a nyári szünet küszöbén. Füle Lajos Pedagógus c. versét követ en, melyet Huszár Dávid, a Vörösmarty Gimnázium tanulója szavalt el, kitüntetések átadására került sor. Több nyugdíjas pedagógus kapott egykori f iskolájától arany díszoklevelet: Huszár Ferencné, Unger Magdolna, Horváth Istvánné és Kovács Elemérné ben szerezte diplomáját Horváth Józsefné, aki rubin díszoklevélben részesült. Nyugdíjba vonulása alkalmából Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel tüntette ki az oktatási miniszter Keser Lajost, az Arany János Általános Iskola egykori igazgatóját. A Szentgotthárdi Önkormányzat a évi országos kompetencia mérés során elért kimagasló teljesítményéért jutalomban részesítette Molnár Mariannát és Pintér Ferencet, a gimnázium tanárait. A Szentgotthárd Közoktatásáért Díjat idén Kovács Tiborné vehette át. A Játékvár Óvoda vezet je 1975-ben a Kaszagyári Üzemi Óvodában kezdte pályáját, miután ápolói iskoláját követ en elvégezte a soproni óvón képz t ben lett a Városi Óvoda pedagógusa, majd igazgatója. A pedagógusnapi ünnepség finisében Viniczay Tibor polgármester is szólt az egybegy ltekhez. Egyebek mellett köszönetét fejezte ki a tanároknak az elismerés nélküli áldozatos munkáért. Végezetül a Takács Jen Alapfokú M - vészetoktatási Intézmény el adásában részletek csendültek fel az Óz, a csodák csodája cím musicalb l, melyet a hallgatóság nagy tapssal honorált. A NYÁRI ID SZAKBAN SZAKÁCSOKAT, FELSZOLGÁLÓKAT KERESNEK A MUNKÁLTATÓK NEM NÉPSZER EK A TÁVOLI MUNKAHELYEK RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA Januárban elindult a Jobgotthárd online média, amely els sorban a szentgotthárdi, körmendi és riszentpéteri kistérség lakossága számára hivatott közvetíteni a munkahelyteremt és a munkahelymeg rz programokról szóló információkat. A Gotthárdi Körkép is feladatának tekinti, hogy id r l id re informálja olvasóit a kistérség foglalkoztatási helyzetér l. Most lapunknak a szentgotthárdi munkaügyi kirendeltség munkatársa, Ligetvári Attila adott interjút. - Milyen képzettség munkaer t keresnek a cégek Szentgotthárdon és környékén? májusában 119 f álláshelyet jelentettek be a cégek, amely dönt en általános iskolai végzettség ek (71 f ) és szakmunkás (33 f ) végzettség ek foglalkoztatására irányult. Leginkább eladót, felszolgálót, szakácsot, köt t, elektrom - szerészt és gyártósori összeszerel t kerestek a munkáltatók. Keresettek voltak még a segédmunkások is. - Találnak-e megfelel képzettség munkaer t? A kirendeltség közvetíti-e az alkalmazottakat? - Leszámítva a hiányszakmákat, általában van megfelel képzettség munkaer. Amennyiben a foglalkoztató kéri, a kirendeltség közvetít álláskeres ket a munkahelyre. - Milyen tapasztalata van a kirendeltségnek a MitiTex Kft. munkaer -igényér l? Segítette-e a szentgotthárdi n i munkaer elhelyezkedését? - A cég együttm ködik a Szentgotthárdi Munkaügyi Kirendeltséggel, els sorban a létszámfeltöltéssel, kies k pótlásával, bizonyos munkaer -gazdálkodási információk megosztásával kapcsolatban, és jelenleg több mint 40 embernek biztosít munkahelyet. A cég jelent sen segítette a szentgotthárdi n i munkaer elhelyezkedését. - Vállalkoznak-e helybeli munkanélküliek távolabbi munkahelyeken dolgozni? Hogyan oldják meg a bejárást? - Ilyen kimutatásunk nincs. Nem jellemz ek és nem népszer ek a távoli munkahelyek. A körmendi, szombathelyi, zalaegerszegi, stb. foglalkoztatók els sorban a helyileg illetékes munkaügyi kirendeltségekre jelentik be az állásajánlataikat. A nagyobb cégek, nagy létszámú munkaer -igényeiket a t lük távolabb es munkaügyi kirendeltségekre is bejelentik (ezek általában betanított munkák, vagy a forráskörzetben hiányszakmák), illetve munkaer -kölcsönz cégeket bíznak meg a feladattal; akik a munkaügyi kirendeltségek szolgáltatásait is igénybe veszik. Amennyiben kell számú jelentkez van az adott munkahelyre, a cégnek megéri buszjáratot indítani. Általában a magasabb iskolai végzettség ek vállalkoznak bejárásra. - Kik köréb l kerülnek ki jellemz en az álláskeres k? májusában 744 f regisztrált álláskeres b l 414 férfi és 330 n volt. 227 f alapfokú-, 496 f középfokú-, 21 f fels fokú iskolai végzettséggel rendelkezik. Az álláskeres k leginkább adminisztrátorként, eladóként, felszolgálóként dolgoznának. De van érdekl d a textilipari szakmák és egyéb ipari foglalkozások iránt is. - Mi az oka annak, ha tartósan munkanélküli valaki? - A tartós, 1 éven túl regisztrált álláskeres k száma 232 f, ebb l 2 éven túl 82 f t regisztráltunk. A középfokú végzettség 50 év feletti regisztrált álláskeres k száma a fiatalabb, hasonló végzettség ekhez képest nagyobb. Tapasztalatunk szerint az állástalan, vagy azzá vált személyek zöme különösen a munkanélküliség els hónapjaiban er s motiváltsággal próbál munkahelyet találni vagy vállalkozásba fogni. Ez egy részüknek sikerül is. Sokan azonban a munkahelykeresés és az elutasítások sorozatos kudarcai után egyre inkább elveszítik kedvüket és önbizalmukat. Ezáltal nem sz nik meg teljesen, de jelent sen csökken munkavállalási motiváltságuk, amely viszont er teljesen mérsékli az új körülményekhez való pozitív irányú alkalmazkodást, illetve a kés bbiekben kínálkozó lehet ségek kihasználására való céltudatos felkészülést. Egy id után jelent s arányban szinte beletör dnek sorsukba, és berendezkednek az általában alacsonyabb szint tartós munkanélküli életformára. Ezen túlmen en a tartós munkanélküliek és családjaik anyagi és jövedelmi helyzete meglehet sen kedvez tlen.

5 6 KÖRNYEZETVÉDELEM Nyaralni megy, de nehezen fér hozzá a céges leveleihez? Mi minden tárhely mellé INGYEN biztosítunk olyan levelez felületet, amit a világon mindenhol elér, ahol internet van. VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! KÖRNYEZETVÉDELMI VETÉLKED T RENDEZTEK A VENDVIDÉKI ISKOLÁSOKNAK A PRONAS ESETE A ZÖLD BÉKÁVAL TUDÓSÍTÓ: SOÓS ZOLTÁN A PRONAS márciusban együttm ködési megállapodást kötött a fels szölnöki Kossics József Kétnyelv Általános Iskolával, melyben vállalta, hogy megszervez a tanulóknak egy környezetvédelmi vetélked t. Az eseményre a tanév végén, júniusban került sor. A szentgotthárdi civilek által szervezett környezetvédelmi vetélked anyagi hátterét az MTESZ Vas megyei szervezete és a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi Központ által kiírt Zöld Béka pályázat biztosította. A környezetvédelmi nap délel ttjén a Kossics Iskola tanulói - 7 csapatba osztva - egy 4 kilométeres kört tettek meg, melynek bizonyos pontjain pedagógusok, illetve az rségi Nemzeti Park munkatársa várták ket. Madárhangok és vadvirágok felismerése, állatismeret, szlovén és német szakkifejezések használata, versírás, nemzeti parkok felsorolása és térképen való elhelyezése, rajzok készítése, továbbá fákkal kapcsolatos kérdések SZENTGOTTHÁRD IS CSATLAKOZIK AZ EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉSHEZ EURÓPAI MOBILITÁSI HÉT GK INFORMÁCIÓ A szentgotthárdi képvisel -testület felhatalmazta a polgármestert az Európai Mobilitási Hét Kartájának aláírására, mellyel a város csatlakozhat az sszel megrendezend kontinensrendezvényhez. A testület felkérte a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet, hogy a szentgotthárdi oktatási intézmények, valamint a rendezvény iránt érdekl d városi civil GONDOSKODNAK A NYÁRI VÍZI MENTÉSR L A HÁRSAS-TÓNÁL RONGÁLÁSOK ÉS FEJLESZTÉSEK FORRÁS: POLGÁRMESTERI HIVATAL Az elmúlt évekhez hasonlón a Hársas-tó strandjához kihelyezésre kerültek a kézmosóval ellátott mobil illemhelyek, amelyeket a közszolgáltató vállalat körjárati rendszerben hetente tisztít, fert tlenít és feltölt az el írások szerint. Az önkormányzat szerz dést kötött a Hársas-tó strandjához egy új, mentésre alkalmas vízi járm leszállítására. A strandot üzemeltet Szentgotthárdi Horgász Egyesület kifejezett kérése volt megválaszolása tette próbára a diákokat. Kora délután a Fele sem igaz! játék felelevenítésével sikerült vidám perceket szerezni. A vetélked gy ztesei egy helyi stermel mézéb l vihettek haza kóstolót. Fels szölnök a Vendvidék legnagyobb, továbbá az ország legnyugatibb települése. A rendszerváltásig elég nehéz volt a térségbe eljutni a szigorú határvédelem miatt. Ennek volt egy nagy el nye is: szinte érintetlenek maradtak a nagy kiterjedés erd k és kaszálórétek, s a helyi kultúra is meg rizte sajátosságait. Ezt az adottságot használta ki a PRONAS és a fels szölnöki iskola a vetélked kapcsán. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képvisel -testülete csatlakozik a szeptember 16. és 22. között megrendezésre kerül Európai Mobilitási Hét rendezvényhez. szervezetek bevonásával a szeptember közötti napokra szervezzen programokat a Közlekedj okosabban, élj egészségesebben! jelmondat szellemében. A képvisel -testület egyúttal felkérte a M szaki Irodát, hogy az Autómentes Nap feltételeinek megteremtésében a Pannon Kapu Kulturális Egyesület szervez munkáját segítse. a vízi járm beszerzése, hogy valóban hatékonyan és gyorsan tudják szükség esetén a vízi mentést el segíteni. Jogszabályi el írás, hogy a strand üzemeltetése alatt mentésre alkalmas vízi járm vet kell az üzemeltet nek folyamatosan a helyszínen tartania. Az üzemeltet tájékoztatása szerint a május ai hétvégén ismételten rongálások történtek a Hársas-tónál. A közelmúltban felújított öltöz egyik ajtaját leszerelték és eltüzelték, valamint az egyik padot is megbontották, és a lebontott elemeket eltüzelték. A megfelel állapotban lév, zárható öltöz a strand m ködtetésének egyik feltétele. PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL VETTEK RÉSZT TANULMÁNYÚTON A SZAKKÉPZ SÖK KIRÁNDULÁS A RÁBA-MENTÉN TUDÓSÍTÓ: KISS KATALIN A III. Béla Szakképz Iskola és Kollégium 37 diákja egy Rába-menti tanulmányúton vett részt. A program a Zöld Béka 2010 pályázaton elnyert támogatásból valósult meg. A kirándulási terv készítését és az idegenvezetést diákok és tanárok közösen végezték. A Zöld Kör tagjai a Szentgotthárd-Rátót-Vasvár- Oszkó-Kám-Zsennye útvonalon fedezték fel Vas megye páratlan természeti és építészeti értékeit. Rátóton felkeresték az Aradi-emlékparkot, amelynek öreg tölgyfáit a hagyomány szerint Deák Ferenc ültette az aradi 13 emlékére, majd kívülr l megnézték az egykori Széll-kastélyt, amely napjainkban kastélyszállóként m ködik. Vasváron felkapaszkodtak a kilátó tetejére, gyönyörködtek a kisváros panorámájában, majd elsétáltak a Szentkút-kápolnáig, amely híres búcsújáróhely. A Március 15-e téren meghallgatták a zenél kút harangjátékát. Oszkón végigjárták a sz l hegy látványosságait, megtekintették a Hegypásztor-pincéket, a két védett tölgyfát, a hegyi kutat és a keresztet. Ezután Kám felé vették az irányt, és megcsodálták a Jeli arborétum csodaszép rododendronjait, a Hétforrás vidékét és a világ különböz tájairól származó fás társulásokat. A kirándulás utolsó állomása Zsennye volt, ahol felkeresték az 1000 éves tölgy maradványát, és megtapasztalták, hogy a természet milyen csodákra képes: ugyanis a nehéz id ket megélt fa egy része kisarjadt. A programról sok új ismerettel és élménnyel tért haza a kis csapat. HÉTKÖZNAP REGGEL 7 ÓRÁIG, ÜNNEPNAPON 8-IG TILOS A ZAJOS MUNKAVÉGZÉS LÉGSZENNYEZÉS, ZAJÁRTALOM SZERZ : RÁPLI RÓBERT El bb-utóbb talán lesz foganatja, ha újra és újra leírjuk, hogy nem szokás lakóövezetben mások nyugalmát megzavarni rosszul id zített zajongással, füstöléssel, ne adj' Isten veszélyes hulladék égetésével. Mindezt egy helyi rendelet is el írja. Részeltek az Önkormányzat Környezetvédelmi Rendeletéb l: A tarlóégetésre vonatkozó szabály kimondja, hogy t zgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül szeptember 1-jét l április 30-ig heti két alkalommal, hétf i és pénteki napokon 8-18 óra között szélmentes id ben megengedett. Az égetés maximum 30 percig tarthat, tartós füstölés nem megengedett. A rendelet zajvédelemre vonatkozó szabályozása szerint a város belterületén tilos ( ) a köznyugalmat és a közcsendet sért zaj okozása, különösen er s zajjal járó ipari tevékenység folytatása, ill. zajt kelt munkák végzése (különösen: f nyírógép, kapálógép, betonkever, f részgép stb. használata) óra között, vasárnap és ünnepnapon óráig. A békés, kulturált együttélés szabályait az emberek többsége betartja neveltetéséb l, mások iránti toleranciájából vagy csak törvénytiszteletéb l fakadóan. A többieknek szól lapunk szíves tájékoztatása.

6

7 10 HÁTTÉR Szeretne új terméket bevezetni? Szeretné, ha a szolgáltatását többen igénybe vennék? Új üzletet nyitna? Emberközeli marketing tanácsadás kisvállalkozásoknak is, nálunk! VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! KÖZCÉLOKRA IS HASZNOSÍTHATÓK A RÁBAFÜZESI HATÁRÁTKEL ÉPÜLETEI HATÁRÁTKEL ÚJ FUNKCIÓKKAL SZERZ : RÁPLI RÓBERT A szentgotthárdi képvisel -testület május 26-i ülésén elvileg egyetértett a rábafüzesi volt határátkel ingatlanainak közcélú hasznosíthatósága céljából azoknak a Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt.-t l történ esetleges bérbevételével. A bérleti szerz dés részleteinek kidolgozása érdekében felkérte a Polgármesteri Hivatalt a szükséges adatok, dokumentumok bérbeadótól történ megkérésére. AZ EGYKORI KASZAGYÁR HELYÉN MODERN VÁROSKÖZPONTOT ÁLMODOTT AZ ÖNKORMÁNYZAT A VÁROS JÖV BELI SZÍVE ÖSSZEÁLLÍTOTTA: MOLNÁR PIROSKA Szentgotthárd Város Önkormányzata városfejlesztési stratégiájának egyik meghatározó eleme a felhagyott, használaton kívüli ipartelep többfunkciós hasznosítása. A Rába és Lapincs folyók találkozásánál fekv városközponti területet a hármas határ térségében kulcsszerep betöltésre törekv Szentgotthárd jöv beli városközpontjává szeretnék fejleszteni. A Magyar Nemzeti Vagyonkezel Zrt. ideiglenes hasznosításra ajánlotta fel a rábafüzesi volt határátkel ingatlanait. Szerz déstervezetük alapján a volt határátkel épületeit, bels úthálózatát, földterületét az önkormányzat meghatározott, havonta fizetend bérleti díjért határozatlan id re bérbe vehetné és hasznosíthatná. A szerz déstervezet szerint a bérl nek tudomásul kell vennie, hogy egy esetleges nemzetközi közegészségügyi vészhelyzet esetén az ingatlant az illetékes rendészeti szervek határellen rzés céljából újból igénybe vehetik. A szerz dési minta további pontjai a bérl, bérbeadó további jogait, kötelességeit rögzítik, így a havi bérleti díj fizetésének kötelezettségét, a közm díjak fizetését, az ingatlan karbantartási kötelezettségét, üzemeltetési költségeinek viselését. A bérlet során keletkez minden költség a bérbevev t terhelné. Az esetleges fejlesztések, szükséges javítások, karbantartások költsége - a tervezet szerint - a bérleti díjból nem vonhatók le, azok nem ellentételezhet ek. Bérbevételi szándék esetén mindenekel tt funkciót kell találni az épületeknek. A határátkel épületeit lakáscélra ugyan nem, de egyéb közcélra (gazdasági, kulturális, turisztikai) valószín leg lehetne hasznosítani. HÁROM ORSZÁG ISKOLÁINAK SPORTTALÁLKOZÓJA SZENTGOTTHÁRDON ATLÉTIKAI TALÁLKOZÓ FORRÁS: SZOI A Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény május 19-én atlétikai találkozót szervezett ausztriai és szlovéniai partneriskolái részvételével. A éves tanulók Neuhaus és Sveti Jurij hasonló oktatási intézményeib l érkeztek és mérk ztek meg a vendéglátó tanulókkal. A rendezvényt az id járás is a kegyeibe fogadta, a gyerekek a gyönyör napsütéses id ben futottak rövid és hosszú távon, magasat ugrottak, kislabdát hajítottak két korcsoportban. A három ország csapatai közül a fiúk labdarúgásban, a lányok a labdakirályn elnevezés kidobó játékban mérhették össze tudásukat. A jó hangulatban telt napot az eredményhirdetés és a jutalmak átadása zárta. Az egyéni számokban vegyes eredmények születtek, míg a két csapatsportágban, valamint az abszolút kategóriában a vendéglátók bizonyultak a legjobbnak. A három szomszédos ország iskoláinak kapcsolata immár évtizedekre nyúlik vissza. Tavaly Ausztriában zajlott tavaszszal a hasonló jelleg rendezvény, jöv re pedig Szlovénia lesz a vendéglátó. A kaszagyári tömb a város szívében, a Lapincs és a Rába folyó találkozásánál helyezkedik el. A területet a Május 1. út, a Füzesi út és a Hunyadi út határolja. A volt kaszagyári terület, a körülötte elhelyezked üzlethelyiségek, keleti irányban a városi piac, illetve a terület északi részén, a Lapincs folyó túloldalán található Önkormányzati Közszolgáltató Vállalat telephelye összefügg tömböt alkot, a város közepén helyezkedik el. A két folyó találkozása ideális környezetet biztosít egy folyók által körülhatárolt, rendezett városközpont kialakításához, amely a mai méltatlan, pusztuló környezet helyett egy tiszta, modern, esztétikus és több városi funkciót biztosítani képes belvárossá fejleszthet. Szentgotthárd városközpontjában található a nagy múltra visszatekint Kaszagyár jelenleg felszámolás alatt áll, termelési tevékenység 2001 novembere óta nem folyik. Ez lehet vé teszi, s t indokolja a terület felszámolását követ más irányú hasznosítást. Szentgotthárd Város Önkormányzata városfejlesztési stratégiájának egyik meghatározó eleme a felhagyott, használaton kívüli ipartelep többfunkciós hasznosítása, városközponttá fejlesztése. A kaszagyári tömb a város jöv beli szíve lenne, ezért a tervezett fejlesztésben kiemelt jelent sége van. Az önkormányzat a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal határozatának megfelel en a védelem alá es épületeket a szabályozásnak megfelel en, eredeti formájában kívánja felújítani és meg- rizni. A területen található védett eszközparkot az önkormányzat a jöv generációk számára meg rizné, a Kaszagyár ipartörténeti emlékeinek bemutatására múzeumot kíván létrehozni. A fejlesztési célok között szerepel a Rába és a Lapincs folyók találkozásánál fekv városközponti terület fejlesztése, Szentgotthárd jöv beli városközpontjává alakítása, többfunkciós hasznosítása. Ennek keretében a városközponti kulturális, közigazgatási funkció megvalósítása, gazdasági tevékenységnek helyet adó szféra létrehozása, illetve ipartörténeti múzeum létrehozása. Itt képzeli el a városvezetés a kulturális élet, a civil szervezetek, az idegenforgalom és a turizmus központját. Ide tervezik a városirányítás, a közigazgatás központját, az e közigazgatás fejlesztésével. Gazdasági célként üzlethelyiségek kialakítását tervezik. A leend ipartörténeti múzeumban pedig a volt kaszagyár ipartörténeti emlékeinek bemutatására nyílik majd lehet ség. A tervek szerint nyitnak a Rába felé, fejlesztik a csónakkikötot, b vítik a szálláshelyeket. A közlekedési csomópontot a vasúti pályaudvarra koncentrálják, a mai buszpályaudvar helyére esztétikus belvárosi körforgalom kialakítását tervezik.

8 Vegetariánus vendégeinknek is ajánljuk: Sárgarépás lepénybe töltött paraj tejszínes mártással Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a fitnessig. Andante Étterem és Aparthotel - Szentgotthárd, Füzesi út 12. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l VISSZATEKINT 11 A SZEMÉTÉGET ÜGYÉBEN AUSZTRIA FÉLVÁLLRÓL, S NEM PARTNERKÉNT KEZELI A MAGYAR FELET VISSZATEKINT BUGÁN JÓZSEFFEL RIPORTER: RÁPLI RÓBERT Visszatekint cím közéleti riportsorozatunkban Szentgotthárd városvezet it kértük meg arra, hogy értékeljék a múlófélben lév 4 éves önkormányzati ciklust. Viniczay Tibor polgármestert és Pochán Miklós alpolgármestert megel z en Bugán József környezetvédelemért felel s alpolgármestert interjúvoltuk meg annak apropóján, hogy a közelmúltban látott napvilágot a bécsi Környezetvédelmi Tanács másodfokú határozata, miszerint engedélyezik a heiligenkreuzi szemétéget felépítését. Értelemszer en e leginkább éget témával kezdjük a környezetvédelem területére fókuszáló beszélgetést. - Szomorú aktualitását adja diskurzusunknak, hogy a szemétéget felépítését másodfokon is engedélyezte a bécsi Umweltsenat. Mi a szentgotthárdi önkormányzat hivatalos álláspontja a döntéssel kapcsolatban? - Rendkívül negatívan érintett bennünket, hogy joger s építési engedélyt adtak a hulladékéget nek. Ez azt jelenti, hogy akár el is kezd dhet az építkezés. Csalódottak vagyunk azért is, mert azt gondoltuk, hogy Ausztria az ottani törvények alapján bevon majd minket az engedélyezési eljárásba, méghozzá ügyfélként. Lehet cs rni-csavarni a dolgot, a mi olvasatunkban azonban megilletett volna minket az ügyféli státuszt. Sajnos nincs már nekünk olyan jogi eszköz a kezünkben, amellyel halasztó hatályúvá tehetnénk az eljárást. - Volt idejük lefordíttatni és tanulmányozni a közel 180 oldalas német nyelv határozatot? - Még nem tudtunk vele érdemben foglalkozni, de az anyag lefordítását elvállalta a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetvédelmi Államtitkársága. Mindenesetre az ügyünket képvisel osztrák ügyvédek jogi szempontból már átnézték az anyagot. Els olvasatra úgy t nik, hogy az Umweltsenat lényegi változtatásokat nem tett az els fokú engedélyhez képest. - Mit tehet még a városvezetés, mi lehet a stratégia ezek után? - Természetesen Szentgotthárd Város Önkormányzata tiszteletben tartja az osztrák törvényeket, ennek ellenére a másodfokon kiadott építési engedély ellen fellebbezünk az osztrák Közigazgatási Bíróságon, ehhez jogunk van. Az egyik legnagyobb problémánk, hogy van ugyan egy osztrák joghoz ért osztrák ügyvédünk, az osztrák joghoz ért magyar ügyvédünk viszont nincsen. Emellett úgy érezzük, hogy az elmúlt négy évben a magyar kormány nem adta meg nekünk azt a jogi és anyagi támogatást, ami szükséges lett volna ebben a Dávid-Góliát küzdelemben. A stratégiánk eleve az volt, hogy a magyar államot mögénk állítjuk, de ez nem történt meg, noha a bennünket képvisel osztrák ügyvédek is mindig hangoztatták, hogy a magyar államot is kellene valakinek képviselni a tárgyalások során. Tehát Szentgotthárd Önkormányzata - és persze a civilek - magára maradt az osztrák szövetségi kormánynyal, a beruházóval és egy nagyságrendileg 120 millió eurós beruházással szemben. - Áder János európai parlamenti képvisel ittjártakor ígéretet tett rá, hogy a Fidesz-kormány és az új külügyminiszter hathatósabban lép fel a szemétéget ellen. Bana Tibor országgy lési képvisel is erre hivatkozva intézett kérdést a külügyminiszternek múlt héten a Parlamentben. Látszik bármilyen el relépés a diplomácia terén? - Illés Zoltán azt nyilatkozta az egyik lapnak, amikor a környezetvédelmi államtitkári posztot elfoglalta, hogy a kormány nem fogja magára hagyni Szentgotthárdot a szemétéget elleni küzdelemben. Vannak olyan információink, miszerint a külügyminisztérium el készít a kormány számára egy szakmai anyagot, amely alapján a kabinet majd eldöntheti, hogy milyen diplomáciai utat választ a város megsegítésére. Mindezek alapján vélhet en a kormány Szentgotthárd mögé áll. - Ha így is lesz, nem érkezik túl kés n a segítség? - Megkerestük Illés államtitkár urat levélben, ahogy napvilágra került a másodfokú határozat. Sürg s döntést várunk a kormányoldalról. Azt szeretnénk, hogy ne Szentgotthárd, hanem a Magyar Állam fellebbezzen az Umweltsenat döntése ellen, bekapcsolódva ezzel az eljárásba. Az id valóban sürget, hiszen a joger s másodfokú engedély birtokában akár építkezhet is a Begas, bár szerintem kivárja a nyolc hetes fellebbezési határid t. - Úgy tudjuk, hogy polgármester úr a közelmúltban Genfben járt. Az utazás összefüggésben volt a környezetvédelmi er feszítésekkel? - Polgármester úr az Aarhusi Egyezménynyel kapcsolatban tárgyalt Genfben. Az egyezmény a határmenti nagyberuházásokkal kapcsolatos eljárást hivatott szabályozni, például azt, hogy bevonják az eljárásba az érintett lakosságot. Polgármester úr azon álláspontunknak adott hangot Genfben, hogy nem vontak be minket az eljárásba, megtagadták t lünk az ügyféli jogot és a nyilvánosság jogát. Elmondta az illetékes ENSZ bizottságnak, hogy az oberwarti közmeghallgatáson fegyveres rök vigyázták a helyszínt, nem biztosítottak tolmácsot számunkra, és hogy a sajtót sem engedték be az épületbe. Az Osztrák Állam képvisel i természetesen ennek az ellenkez jét adták el. Mindezek alapján a bizottság hozni fog egy döntést, ebben vagy elmarasztalják Ausztriát vagy sem. Egy az osztrák felet elmarasztaló állásfoglalás azért lenne fontos számunkra, mert akkor az Aarhusi Egyezmény, vagyis egy nemzetközi egyezmény megsértésére hivatkozva fordulhatnánk az osztrák Közigazgatási Bírósághoz, kérve az engedélyeztetési eljárás megismétlését. - Ön továbbra is optimistának t nik. - Alapállásunk változatlanul az, hogy ez a hulladékéget nem épülhet meg Szentgotthárd határában. Úgy látom azonban, hogy jogi és környezetvédelmi területen nem tudunk már mit tenni. Annyira jól ismerik az osztrák jogászok és beruházók az osztrák törvény útveszt it, hogy azon nagyon nehéz rést találni. Ám meggy z désem, hogy diplomáciai úton, állami segítséggel meg lehet még változtatni a beruházó szándékát. - A város környezetvédelmi kálváriája a folyószennyezéssel kezd dött. A Rába védelmében ugyanakkor történtek pozitív változások az elmúlt ciklusban. Összefoglalná az eredményeket? - Az Ausztriából jöv környezetvédelmi problémákat mindig is együtt kezeltük. Valóban a Rába habzásával kezd dött minden, aztán következett a Lapincs olaj, majd sószennyezése, végül a hulladékéget terve. Ez ügyben bizony van takargatnivalója Ausztriának mind erkölcsileg, mind szakmailag. Úgy látom, hogy az elmúlt id ben a folyók kérdésében megteremt dött a szándék az együttm ködésre, viszont a szemétéget ügyében egészen más a helyzet. Ausztria a hulladékéget vel kapcsolatos tárgyalásokon tényként kezeli a hulladékéget helyszínét, és h energia átvételér l akar egyezkedni. Mi pedig a helyszínt nem fogadjuk el, és természetesen az energiát sem. Visszatérve a konkrét kérdésre, eredmény, hogy a b rgyáraknál immáron új sz r berendezéseket alkalmaznak, és hogy a folyó vízmin sége egyértelm en javult. Azonban azt is hozzá kell tennem, hogy az utóbbi id szakban a Rába vízhozama is lényegesen nagyobb volt a korábbinál, ez is hozzájárult a folyó tisztulásához. Mindenesetre folyóink védelmében jó úton haladunk, ám továbbra is folyamatosan figyelnünk kell a környezetünkre, és nem csak az ausztriai, hanem a hazai eredet környezetszennyezésekre is, mert ne higgyük, hogy nálunk mindig minden rendben van. Legjobb lenne - s ez elvem is -, ha a környezeti állapotok fenntartására közösen ügyelnének a szomszédos országok. (Folytatás a 12. oldalon.)

9 12 KULTÚRA Szórólapot szeretne és a legjobbat akarja a pénzéért? Tökéletesen igaza van. Hatékony és komplett marketing megoldásokat kínálunk az Ön cégére tervezve. VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! AZ ELT NT IGAZGATÓ NYOMÁBAN TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA A Pannon Kapu Kulturális Egyesület június 5-én 13. alkalommal rendezte meg a Szentgotthárdi Ifjúsági Nap programját a városban. Játékos nyomozás során, egy történet szálait felgöngyölítve sodródhattak a résztvev hat csapat tagjai egyik kalandból a másikba. A CIA értesülései szerint június 4-5-én nem várt események következnek be Szentgotthárd iskoláiban. Titkos ügynökeiknek annyi információ jutott a tudomására, hogy egy magukat csak OKOSKÁK-nak nevez széls ségesen stréber szervezet mozgolódik a háttér- AKTFOTÓ-KIÁLLÍTÁS NYÍLT A VÁROSI GALÉRIÁBAN EL TTEM AZ UTÓDOM TUDÓSÍTÓ: KÁROLY ANDREA ben és készülnek valamire A CIA mindezek megakadályozására és az esetleges terrorcselekmény bekövetkezésekor annak elhárítására a Pannon Kapu Kulturális Egyesületet vonta be a nyomozás menetébe. Az egyesület viszont nem rendelkezett ehhez kiterjedt emberállománnyal, ezért a fiatalokhoz fordult segítségért, játékos kedv, 10 f s kémcsoportokat keresve. Az OKOSKÁK szervezete az egyesület titkos ügynökeinek munkálkodása ellenére elérte célját, és június 4-én a 4. órában elrabolta Pénzes Tibort, a Szentgotthárd és Kistérsége Oktatási Intézmény igazgatóját. A kémcsoportok feladata volt, hogy próbatételeken keresztül találják meg az igazgató urat. A feladatok során meg kellett találniuk a város leghíresebb fest jét Ms. Marple keresztrejtvényének megfejtése nyomán, az íjászkodást követ en a titkos térkép segítségével jutottak el egy mocsárhoz, melyen átkelve majd egy titkosírás alapján érkezhettek el a b n- tanyára. Az ott lév adatbázis segítségével, ujjlenyomat-azonosítást követ en kapták meg az utolsó feladatot, egy puzzlet, melyet kirakva találhatták meg elrabolt igazgatójukat, akit már csak ki kellett szabadítani. A rejtekhely megtalálásáért a Pannon Kapu Kulturális Egyesület kitüntetésben részesítette az akcióban részt vett ügynököket, vagyis az els három leggyorsabban teljesít, célba ért csapat értékes díjakat kapott. Közülük is a legjobb a Hello Kitty SZOI Vörösmarty Mihály Gimnázium 10. b osztálya lett. Velican-Patrus Dóra és Patrus Sándor - apa és lánya - fotóm vészek kiállítása nyílt június 7-én a Városi Galériában. A tárlatot Fekete Tamás amat r fotós, a Szentgotthárdi Fotóklub vezet je ajánlotta a látogatók figyelmébe. Rendhagyó kiállítás szemtanúi voltak az érdekl d k. Rendhagyó, mert apa és leánya állította ki fotóit. Rendhagyó, mert a falakon látható képek nem egyszer fotók, hanem egyben m alkotások is. M alkotások, mert alkotóik annak szánták azokat, mert csak korlátozott példányban készült, tanúsítvánnyal ellátott, sorszámozott képek, mert tehetséggel, szívvel-lélekkel készültek. Rendhagyó azért is, mert a fotók szinte kivétel nélkül n ket ábrázolnak. N ket, fiatalokat, id sebbeket, úgy ahogyan apa és lánya látja, láttatni akarja a szemlél d kkel. A képek többsége aktfotó. Némelyik képen csak testrészletek villannak fel, mégis gondolatokat, asszociációkat indítanak el, érzelmeket gerjesztenek. Más képeken a szokatlan póz, a festett maszkszer arcok, a furcsa környezet, a sejtelmes világítás, a különleges szín fények késztetnek gondolkodásra, váltanak ki emóciókat a látogatóból. A fotók között jócskán akadnak fekete-fehér képek is. Azt hihetnénk, hogy a mai digitalizált harsány-színes világunkban a színek nélküli fotóknak nincs létjogosultsága, de ez nem így van. A fekete-fehér képek legalább olyan er teljes hatásúak, mint a színesek, vagy még inkább azok. Ugyanis a színeknek önmagukban is érzelmi hatásuk van, és ha azokat nem hozzáért k, nem jól használják, könnyen veszíthet a kép a hatásából. Amivel a fekete-fehér fotók hatni tudnak, az a szürke tónusok, árnyalatok sokasága, az er teljesebb absztrakciós késztetés. Szerencsére az itt kiállító alkotók nagy tehetséggel és lelki érzékenységgel használják fel a fotótechnikát - legyen az színes vagy fekete fehér - mondanivalójuk kifejezésére. A képek többsége több nemzetközi kiállításon - Európától Amerikán át Ázsiáig - szerepelt sikeresen, nyert díjakat, kitüntetéseket. AUSZTRIA NEM PARTNERKÉNT KEZELI A MAGYAR FELET (Folytatás a 11. oldalról.) - Környezetvédelemért felel s alpolgármesterként sajátos helyzetben van ma Szentgotthárdon, hiszen ha elhárulnak a környezetünket fenyeget veszélyeket, akkor sikeresnek mondható, ha nem - és ne adj' Isten felépül a szemétéget -, akkor viszont könnyen eredménytelennek min síthet a négyéves tevékenysége. Hogyan látja mindezt? - Magamban már többször felvetettem a személyes felel sség kérdését. Ahogy azonban egyre jobban belemerültünk ebbe a témába, azt kellett látnom, hogy a heiligenkreuzi éget m nem Szentgotthárd és Ausztria, hanem a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság problémája. Így aztán a lelkiismeretem is tiszta lehet, mivel úgy gondolom, hogy környezetvédelemért felel s alpolgármesterként mindent megtettem, amit a lehet ségeim és a képességeim szerint meg kellett tennem. Meggy z désem tehát, hogy környezetvédelmi ügyekben sem lelki, sem politikai felel sség nem terhel. Ám fontosnak tartom leszögezni, hogy ezt akkor is így gondolom, ha sikerülne megakadályozni az éget m felépítését. Ugyanis sem a bukás, sem a siker nem az én személyes érdemem lenne, hiszen köztudott, hogy nagyon sokan dolgoztunk és dolgozunk a város környezetének megóvásáért. JÚLIUSI PROGRAMAJÁNLÓ Július 10. Olasz Nap a St. Gotthard Spa & Wellnessben Július XXI. Hopplá Könny zenei Fesztivál a várkerti szabadtéri színpadon helyi zenekarokkal, Wendigo szentgotthárdi lemezbemutató koncerttel - Az elmúlt években számos alkalommal helyettesítette polgármester urat. A városban szóbeszéd tárgyát képezte, hogy esetleg polgármesteri ambíciókat dédelget.valóban így lenne? - Úgy gondolom, hogy polgármester úrnak a napi teend i mellett nagyon kevés lehet sége volt részt venni azokon a rendezvényeken, melyeken helyettesítettem. E mögött nem volt tehát semmilyen taktikázás, és polgármesteri ambícióim sincsenek, szeretnék továbbra is erdészként dolgozni. Viszont képvisel nek indulok a helyhatósági választásokon, mivel valószín leg a következ id szakra is áthúzódik a szemétéget ügye, és szerencsés lenne, ha folytathatnám a megkezdett munkát, hogy a város érdekében kamatoztathassam az elmúlt években felhalmozott információkat és tapasztalatokat. Mára az is bizonyossá vált, hogy polgármester úr újra indul az önkormányzati választásokon. A heiligenkreuzi éget m nem Szentgotthárd és Ausztria, hanem a Magyar Köztársaság és az Osztrák Köztársaság problémája. - A Fidesz nyerte az országgy lési választásokat. Ön is, polgármester úr is Fidesz-tag, és ahogy említette is, a város els embere kormánypárti támogatottsággal indul a választásokon. Profitálhat ebb l Szentgotthárd? - Tény, hogy néha a múltban szerencsésebb lett volna, ha a szentgotthárdi polgármester kormánypárti. Azonban meggy z désem, hogy a jöv ben ez nem számít. Legalábbis számomra ez az üzenete a Nemzeti Együttm ködés Programjának, melyet alaposan tanulmányoztam, és amelyben nem pártokról, hanem nemzeti összefogásról olvastam. Ebb l fakadóan a magyar települések megsegítése sem pártügy, hanem nemzeti ügy. Nem hiszem tehát, hogy ez a program bármelyik önkormányzatot is kirekesztené csak azért, mert nem kormánypárti a vezetése, illetve azt sem, hogy érdemtelen el nyökhöz juttatná a kormánypárti képvisel testületeket. Bár nem vagyok országos politikus, mégis úgy vélem, hogy a kormánynak érdeke, hogy az önkormányzatok jól m ködjenek, ezért azt feltételezem, hogy bizonyos feladatokat elvon majd a helyhatóságoktól, ezzel is megkönnyítve a dolgukat. Most azonban az a legfontosabb számunkra, hogy a kormány, az állam miel bb segít kezet nyújtson a hulladékéget elleni küzdelmünkhöz. Július Városházi Esték: Erox Martini koncertje a Kolostorudvarban Július Balogh István Péter fest m vész és Leclerc Szelényi Ulrik szobrászm vész kiállításának megnyitója a Városi Galériában

10 Fitness újdonságunk: Pulykamell csíkok balzsamecetes - kakukkfüves salátával, mézes-tárkonyos mártással Kóstolta már? Nálunk megteheti! Finomságok a házi ízekt l a fitnessig. Andante Étterem és Aparthotel - Szentgotthárd, Füzesi út 12. Asztalfoglalás, el rendelés: (+36 94) andanterestaurant.hu l SPORT 13 MAGAS SZINT A KÉZILABDA UTÁNPÓTLÁS-KÉPZÉS SZENTGOTTHÁRDON HOZTÁK, AMI ELVÁRHATÓ RIPORTER: TÓTH BÁLINT Május 23-án az utolsó forduló mérk zéseit rendezték az NB II-es férfi kézilabda-bajnokság ÉNY-i csoportjában, ahol városunk együttese, a Borhotel Szentgotthárdi KK a Veszprémi Egyetem ellen elért döntetlenjének is köszönhet en a tavalyi évadhoz hasonlóan az idei pontvadászatban is az értékes 5. helyen zárt. A es bajnoki esztend r l és a jöv beli tervekr l a csapat játékos-edz je, Ernst Attila nyilatkozott lapunknak. KOSZÁR ZSOLT A LEGJOBB EURÓPAIKÉNT FUTOTT CÉLBA AUSZTRIÁBAN VOSSEN FUTÓSIKEREK TUDÓSÍTÓ: TÓTH BÁLINT Az ausztriai Weizben az Energiafutás elnevezés nemzetközi utcai futóversenyen a szentgotthárdi Koszár Zsolt is indult, és legjobb európaiként ért célba. A szlovéniai Radenciben Karsai Márton volt eredményes egy rangos utcai futóversenyen. - Hogyan értékeled a mögöttünk hagyott bajnoki szezont? - Összességében, amit elterveztünk a feln tt csapat helyezését illet leg, azt tartani tudtuk, hiszen célunk az volt, hogy valahol a dobogó közelében végezzünk. 19 megszerzett ponttal az 5. helyen zártunk, így nem lehetek elégedetlen. Ez a bajnokság egy kicsit szakaszosra sikeredett, ami azt jelenti, hogy sok volt az üres hétvége, ami nem tett jót a csapat sportformájának. Ez f leg a tavaszi szezonban éreztette jobban a hatását, amikor hazai környezetben elég sok pontot elhullajtottunk. - Tavalyel tt a 4., Tavaly és az idén az 5. helyen zárt a Borhotel. Lehet-e innen el rébb lépni, vagy a Szentgotthárd el van könyvelve stabil középcsapatnak? - Azt gondolom, hogy a rendelkezésünkre álló feltételekb l egy kicsit komolyabb szervezéssel tudnánk szállítani akár dobogós helyezéseket is, de nem az a legfontosabb, hogy 5. vagy netán a 2. helyen végez a gárda. - Most egy hosszabb szünet következik. Mikor kezditek a felkészülést a következ évadra? - Június 30-a az NB II-es csapatok nevezési határideje, de azt tudni kell, hogy a Kézilabda Szövetségnek van egy átszervezési ötlete, miszerint a következ bajnokságot egy rájátszásos rendszerrel toldanák meg. Ez azt jelentené, hogy 8 mérk zéssel több várna minden csapatra. Lenne egy fels házi rájátszás 5 együttessel, és egy alsóházi rájátszás szintén 5 csapattal. Ami gondot okozhat, hogy ez a tervezet nagyban növelné az egyesületek kiadásait, ezért err l még nincs végleges döntés. - Adódik a kérdés: milyen volt és milyen lesz a csapat anyagi helyzete? - Szerencsére ebben a szezonban nem volt problémánk, és nagyon bízom benne, hogy a jöv ben sem lesz. Persze ha realizálódik az átszervezési javaslat, akkor nekünk is át kell gondolnunk a pénzügyi helyzetünket. - Beszéljünk egy kicsit a hátérr l. Mi a helyzet az utánpótlás terén, hiszen ez is egy roppant fontos szegmens? - Hála a lelkes pedagógusoknak, én úgy gondolom, hogy az általános iskolai képzés olyan szint a városban, hogy a következ öt évben nem lesz problémánk az utánpótlással. Egy ilyen szakosztálynak szerintünk törekednie kell arra, hogy minél több helyi vagy a környéken él fiatalt tudjon az egyesülethez csábítani, hiszen ezáltal a megítélésünk is pozitívabb lehet. - Apropó, hogyan szerepelt az ifjúsági együttes, hiszen tavaly k bronzéremmel zárták a bajnokságot? - Idén, ha pontokban nem is, de helyezésben jóval hátrébb végzett a csapat, ugyanis a 7. hely jutott nekik a szezon végén. Azt azonban tudni kell, hogy nagyon kiegyenlített volt az ifjúsági mez ny. A mi csapatunkat pedig egész évben szinte példátlan sérüléshullám sújtotta, így nem tragédia ez a szereplés. - Végezetül, elégedett lennél jöv re is egy 5. hellyel a feln tt csapatot illet en? - A feln tt csapat helyezésével elégedett lennék, de az ifjúsági csapattól jobb helyezést ér szereplést várunk. A weizi Energielauf (Energiafutás) elnevezés nemzetközi utcai futóversenyen 340 gyerek és 420 feln tt állt rajthoz a különböz futamokban. A méteres f futamban három, a világ élmez nyéhez tartozó kenyai futó is indult, akik szépen meg is osztoztak az el három helyen. Mint legjobb európai futó, az abszolút AZ ELS KÉTSZÁZ NEVEZ AJÁNDÉKOT KAP A SZERVEZ KT L CSATAFUTÁS CHIPES ID MÉRÉSSEL FORRÁS: VOSSEN-SZENTGOTTHÁRD 16:00 órakor kezd dnek a gyerekfutamok kétévenkénti korcsoportokban. 18:00 órakor rajtol a m-es f futam az osztrák-magyar határon keresztül a mogersdorfi emlékm ig és vissza, értékelés tízévenkénti korcsoportokban. A f futamban idén el ször chipes id mérés lesz, amely gyors és megbízható eredménylistákat tesz lehet vé. 18:05 órától a hobbifutók vehetnek részt az 1664 m-es távon. Az els 100 nevez emblémázott pólót, sorrend 4. helyén Koszár Zsolt, a VOS- SEN Szentgotthárd futója ért célba, aki a táv els harmadában még tartani tudta a kenyaiak által diktált er s iramot, utána viszont a rekken h séghez jól hozzászokott kenyaiak fokozatosan elhúztak a többiekt l. A éves korcsoportban Koszár Zsolt a 3. helyen végzett. A Radenci Maraton névre keresztelt futóverseny - ahol különböz távokon indulhatnak a versenyz k - az egyik legnagyobb és legrangosabb verseny Szlovéniában. Az idei megmérettetésre is közel 4000 futó adta le nevezését, melyek között ott volt Karsai Márton, a Vossen Szentgotthárd ifjú tehetsége is. Márton a 10 km-es távon versenyzett, és remek 35 perc 41 másodperces idejével az abszolút sorrend 6. helyén ért célba. A fiatal, még ifjúsági korú futókat a feln ttekkel együtt értékelték 40 éves korig, így ebben a kategóriában a 17 éves gotthárdi versenyz az 5. helyet szerezte meg a korosztály 638 futója között. Július 31-én szombaton kerül sor a 8. Szentgotthárdi Csata Emlékfutásra, amely a CERR-Cup nemzetközi futóverseny kupasorozat 6. pontgy jt versenye. a nevez VOSSEN törölköz t kap ajándékba. A f futam els 100 nevez je egész napos belép t kap a St.Gotthard Spa & Wellness élményfürd be. Valamennyi el nevezett futó egy gulyáslevest is elfogyaszthat, és értékes nyereménytárgyak sorsolásán vehet részt. Érdemes tehát minél el bb nevezni a honlapon, ahol a versenykiírás és egyéb információ is megtalálható.

11 14 SPORT Reklámtáblát szeretne? Világítson? Kirakat dekorációt? Plasztikus feliratot? Óriásplakátot? Jó helyen jár: Nagyméret táblák kihelyezését engedélyeztetéssel együtt is vállaljuk. VIRTUART Kreatív Stúdió Kft. l Szentgotthárd, Kossuth út 29/B l (+36 94) l virtuartkft.hu l l Mi keményen dolgozunk az Ön sikeréért! A NOB ÉS A WADA FELLEBBEZÉSÉBEN MÉG BÍZHAT A SZENTGOTTHÁRDI OLIMPIKON A SPORT LEGNAGYOBB CSALÁSA SZERZ : RÁPLI RÓBERT A Nemzetközi Sportdönt bíróság (CAS) helyt adott a fehéroroszok fellebbezésének a 2008-as pekingi olimpia férfi kalapácsvet dönt jével kapcsolatban, így Pars Krisztián mégsem lép el ezüstérmessé, marad a finálé negyedik helyezettje. Az újabb - a magyar sportolók számára kedvez tlen - döntés felvetheti a magyar sportdiplomácia gyengeségét is. A CAS honlapján közölt döntés értelmében a Pekingben második Vagyim Gyevjatovszkij és harmadik Ivan Tyi- hon - akiket doppingvétségen értek - egyaránt visszakapja érmét, amelyt l még 2008 decemberében fosztotta meg ket a Nemzetközi Olimpiai Bizottság. A mostani indoklás szerint a tesztek laboratóriumi elemzése során szabálytalanság történt - akkor az A ésabpróba is a megengedettnél magasabb tesztoszteronszintet mutatott ki náluk. A NOB másfél évvel ezel tti határozata nyomán a második helyre az eredetileg negyedik Pars Krisztián, a harmadikra pedig a dönt ben ötödik japán Murofusi Kodzsi lépett el re. Pars Krisztián az MTI-t l tudta meg a döntés részleteit. Ezek után mi szükség van a doppingellen rzésre? - tette fel a kérdést az atléta, aki undorítónak nevezte a határozatot. Nem tudok mit mondani, meg voltam gy z dve róla, hogy én kapom az ezüstérmet, hiszen egyértelm en pozitív lett a két fehérorosz versenyz doppingtesztje. Nem tudom, hogyan utazzak el ezek után egy külföldi versenyre, s szerintem a NOB-ot is hatalmas presztízsveszteség érte ezzel a döntéssel. Gyulai Márton, a Magyar Atlétikai Szövetség (MASZ) f titkára felháborítónak és arcpirítónak tartja a döntést, és a sport legnagyobb csalásának nevezte az esetet. Nem tudom, hogy a MASZnak, Pars Krisztiánnak vagy az olimpiai bizottságnak van-e lehet sége fellépni a felháborító határozat ellen - mondta a sportvezet az MTI-nek -, a CAS feketefehéren megállapította, hogy a két fehérorosz dobó szabálytalanul versenyzett, a pekingi laboratórium m hibája miatt azonban mégis visszakaphatják érmeiket. Egyel re nem találok szavakat, s Pars Krisztiánnak azzal a tudattal kell majd dobókörbe lépnie következ versenyein, hogy nem biztos, hogy elég a pályán, szabályos körülmények között elért teljesítmény. Fazekas Róbert diszkoszvet - akit a 2004-es athéni olimpián megszerzett aranyérmét l fosztották meg doppingvétség miatt, így fogalmazott: Megdöbbent, hogy egy magyar versenyz vel ilyesmi történhet. Úgy látszik, ennyivel er sebb a fehérorosz sportdiplomácia. Gyevjatovszkijt éstyihont egyértelm en pozitív doppingmintával mentették fel, míg annak idején t lem azért vették el az aranyérmet, mert nem szolgáltattam elég mintát. Tiszeker Ágnes, a Magyar Antidopping Csoport (MACS) vezet je elmondta: sajnálatos az eset, a pekingi labor hibázott, és reméli, hogy a labor ellen a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WA- DA) és a NOB megteszi a szükséges jogi lépéseket. Olvastam a jelentést. A CAS indoklása szerint egyértelm en eljárási hiba történt. A labor nem az el írt nemzetközi szabványok szerint járt el, nem tudta szabályosan végigvinni az úgynevezett izotóparány-mérést, különböz fázisokban beleavatkozott az eljárásba, és ha úgy tetszik: nem tudta bebizonyítani, hogy a fehérorosz sportolók szervezetében a tesztoszteronszint emelkedése egy tiltott anyag szedésének következménye. Nem kell összeesküvéselméleteket gyártani, ez nem a magyarok, és nem Pars Krisztián ellen irányult, hogy nem lett a magyar atlétáé az olimpiai ezüstérem. Thomas Bach, a NOB alelnöke kijelentette, hogy az olimpiai bizottság nem fogadja el a CAS döntését, mert bizonyítékok vannak a birtokukban a fehérorosz versenyz k doppingügyében, ugyanis a levett vér- és vizeletmintákat legalább nyolc évig tárolják. Megtesszük a technikailag szükséges lépéseket, s újabb tesztet végeztetünk el egy akkreditált laborban - nyilatkozta a sportvezet. Nemcsak a NOB, de a Nemzetközi Doppingellenes Ügynökség (WADA) is csalódottan reagált a CAS döntésére, és jelezte: haladéktalanul teljes kör jelentést kér a teszteket végz laboroktól, és kivizsgálja a történteket. (Forrás: mti, origo, pars.hu) A BELGRÁDI VB-RE IS BELÉP T NYERTEK A SKORPIÓ SE KICK-BOXOSAI GOTTHÁRDI KICK-BOXOSOK IS MENNEK A VB-RE TUDÓSÍTÓ: RÁPLI RÓBERT A szentgotthárdi Skorpió SE 8 f vel vett részt június 12-én Esztergomban az utánpótlás korúak részére rendezett országos bajnokságon, és 9 éremmel tért haza. 26 csapat 172 f vel nevezett az esztergomi utánpótlás versenyre, ahol a szentgotthárdi kick-boxosok kiemelked sikereket értek el, és összesen 9 éremmel érkeztek haza Heged s Zoltán tanítványai. A verseny egyben kvalifikáció is volt a szeptemberben Belgrádban rendezend korosztályos világbajnokságra, amit 2 versenyz jüknek sikerült kiharcolnia. Els helyezett lett és ezzel válogatottságot szerzett: Nagy Gerg - Cad II. korosztály, 69 kg PARS: JÓ SZEZONKEZDET Május végén a csehországi Ostravában gy zelemmel kezdte meg idei nemzetközi szezonját Pars Krisztián, a Dobó SE kalapácsvet je. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség (IAAF) által életre hívott idei kalapácsvet versenysorozat harmadik, csehországi állomásán kezdte a nemzetközi verseny évadját Pars Krisztián. Németh Zsolt tanítványát eddig betegsége hátráltatta a felkészülésben. Krisztián gyógykezelése azonban remekül sikerült, hiszen a teljes mez nyt maga mögé utasítva 79 méter 15 centiméteres eredménnyel, aranyéremmel zárta a viadalt. Az ostravai versenyt követ en két nappal már a hollandiai Hengeloban lépett dobókörbe a sportoló. 77 méter 14 centiméteres eredménye itt a bronzéremhez volt elegend. semi contact és light contact küzdelem, Császár Levente - Cad. I. korosztály, 42 kg semi contact küzdelem. Nagy Gerg (képünkön) a VB kiírás alapján a junioroktól lépett vissza az esztergomi versenyre, és a semi contact küzdelmekben határozott fölénnyel hozta minden mérk zését. Light contactban a megfelel távolságtartás és a jó lábmunka segítette hozzá a sikerhez. Császár Levente esélyesként érkezett a versenyre, és ennek megfelel en higgadtan, jól koncentrálva küzdött. SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÉS KÖRNYÉKÉNEK KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HAVILAPJA ISSN Kiadó, alapító: Virtuart Kreatív Stúdió Kft. F szerkeszt : Rápli Róbert Szerkeszt k: Károly Andrea, Molnár Piroska, Tóth Bálint Lektor: Molnár Piroska Nyomás: Yeloprint Kft. Terjesztés: Magyar Posta Rt. A szerkeszt ség címe: Hirdetésfelvétel: (94) , (06 20) A Gotthárdi Körkép név, logó, valamint az újságban szerepl írások és fényképek a Virtuart Kft. kizárólagos tulajdonát képezik. Felhasználásukhoz a kiadó engedélye szükséges. Médiapartnerünk a portál.

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK

HÍREK, KÖZÉLET I. ÉVFOLYAM, 8. SZÁM - 2007. NOVEMBER 8. CSÜTÖRTÖK I. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2007. NOVEMBER 8. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Rétság Városi Sport Egyesület

Rétság Városi Sport Egyesület - Rétság Városi Sport Egyesület - Részlet az alapszabályból: A Rétság Városi Sport Egyesület az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján önállóan m köd társadalmi szervezet. Az egyesület a

Részletesebben

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS KÉPVISEL - TESTÜLETÉNEK 28/2003./XII.17./ SZ. RENDELETE A HELYI ADÓKRÓL A 2/2004.(I.28), a 25/2004.(XII.15.), a 16/2006.(XI.22.), a 37/2007.(XII.19.), a 30/2008.(XII.17.), a 32/2009.(XII.18.),

Részletesebben

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság!

Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága. Tisztelt Bizottság! Dorog Város Képvisel -testületének Emberi er forrás Bizottsága Tisztelt Bizottság! Az alábbiakban küldöm az Önök által kért beszámolót. Rendel mben a fogászati alapellátás keretén belül a város II. számú

Részletesebben

I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS

I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS I. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2007. MÁJUS 10. DEKORÁCIÓ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS, KIADÓI TEVÉKENYSÉG WEBDESIGN, WEBHOSTING S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA VIRTUART KREATÍV STÚDIÓ

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA

ALAPSZABÁLY III. AZ EGYESÜLET TAGSÁGA SALGÓTARJÁNI FORGÁCS FÉNY EGYESÜLET ALAPSZABÁLY I AZ EGYESÜLET NEVE, SZÉKHELYE ÉS JOGÁLLÁSA 1.) Az Egyesület neve: Forgács - Fény Egyesület 2.) Székhelye: 3100 Salgótarján, Forgách Antal út 1. 3.) Levelezési

Részletesebben

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete

NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete NYÍRBÁTOR VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL TESTÜLETÉNEK 6/1991. (V. 30.) ÖKT. számu rendelete Nyírbátor város címerének, zászlajának és pecsétjének használatáról Az 1990. évi LXV. tv. 1. (6) bekezdésében foglalt

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

FOTO RENDEZVÉNYEK 150 FOIG NAPI MENÜ 550 FT-ÉRT MÉRSÉKELT ÁRAK NAPI AJÁNLATOK INGYENES PARKOLÁS LÉGKONDICIONÁLT HELYISÉGEK

FOTO RENDEZVÉNYEK 150 FOIG NAPI MENÜ 550 FT-ÉRT MÉRSÉKELT ÁRAK NAPI AJÁNLATOK INGYENES PARKOLÁS LÉGKONDICIONÁLT HELYISÉGEK I. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2007. JÚLIUS 5. DEKORÁCIÓ NYOMDAI ELŐKÉSZÍTÉS, KIADÓI TEVÉKENYSÉG WEBDESIGN, WEBHOSTING S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA VIRTUART KREATÍV STÚDIÓ

Részletesebben

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz

TERJESZTÉS. Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz EL TERJESZTÉS Tárgya: a 3. számú strandi pavilon bérbeadására pályázat kiírása Készítette: dr. Szabó Tímea, körjegyz K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a K vágóörs 1474. hrsz-ú strandon

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A.

JEGYZ KÖNYV. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. Bak község Önkormányzat Képvisel -testülete 8945 Bak, Rákóczi u. 2/A. JEGYZ KÖNYV Készült: Bak község Önkormányzat Képvisel -testületének 2015. január 20. napján az Önkormányzat hivatali épületében (8943

Részletesebben

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron.

Gyors nyomtatás, másolás nyomdai minőségben. Akár 1500 db A3-as nyomat óránként, kedvező áron. I. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2007. AUGUSZTUS 3. Fotóminőségű nyomtatás (2400x1200 dpi) papírfélékre, fóliára, textíliára, stb., óriásplakát méretben vagy akár 25 méter hosszan. Időjárásálló nyomtatás kültérre is.

Részletesebben

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL)

Monitoring FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) FEJÉR MEGYEI HÍRLAP - 2014. 06. 03. (1,5. OLDAL) Árpád-ház program: ma jönnek Házi Péter Fehérvár A városba érkezik ma az Árpád-ház program szakmai testülete: mi lesz a Nemzeti Emlékhellyel? Az Árpád-ház

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt?

Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Miért válaszd az E-business menedzsment szakirányt? Az e-business menedzsment több, mint egy újabb oktatás az elektronikus kereskedelemr l. Ha meg akarunk felelni az elektronikus üzletvitel kihívásainak,

Részletesebben

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot

8. A Kkt. 21. (1) bekezdés g) pontjához kapcsolódóan a gépjárm üzemeltet je a 7. mellékletben meghatározott összeg bírságot 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körér l, az e tevékenységekre vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegér l,

Részletesebben

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat

Megújulunk! www.makoiiskola.hu. Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Megújulunk! www.makoiiskola.hu Új tagozatok indítása: Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Dráma tagozat Informatika tagozat Sporttagozat (úszás) Idegen nyelvi tagozat (angol/német) Akkordikus zenei tanszak

Részletesebben

JEGYZ KÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26.

JEGYZ KÖNYV. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida község Önkormányzati Képvisel -testülete 8944 Sárhida, Béke u. 26. Sárhida, 2014. június 18-i nyílt testületi ülés jegyz könyv. JEGYZ KÖNYV Készült: Sárhida község Önkormányzat Képvisel -testületének

Részletesebben

térítésmentes foglalkoztatási lehetőség munkaadók számára Érdemes az Ön cégének is kihasználni a TÁMOP 1.4.1. program által kínált lehetőséget, melyben 3,5 hónap időtartamra, 2009 márciusától, ingyenesen

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzat Szociális és Kulturális Bizottságának 2015. február 09-én 14.00. órakor tartott nyílt ülésén.- Az ülés helye: Városháza tanácskozó terme Jelen

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok

AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok AEGON TREND, TREND Basic Vállalati vagyon- és felel sségbiztosítási záradékok 1 V-1. sz. Záradék: Merevlemez- és flash memória

Részletesebben

A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996.

A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996. A MAGYAR KOLLÉGIUM TEVÉKENYSÉGE 1996. Kudarcokat, de fontos eredményeket is hozó sok tanulsággal szolgáló esztend volt a Magyar Kollégium m ködésének hetedik esztendeje. Számszer adatok A Magyar Kollégiumnak

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

Pszichometria Szemináriumi dolgozat

Pszichometria Szemináriumi dolgozat Pszichometria Szemináriumi dolgozat 2007-2008. tanév szi félév Temperamentum and Personality Questionnaire pszichometriai mutatóinak vizsgálata Készítette: XXX 1 Reliabilitás és validitás A kérd ívek vizsgálatának

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

A Haza és haladás vetélkedő döntője

A Haza és haladás vetélkedő döntője A Haza és haladás vetélkedő döntője 2013. május 27. Debrecen Részletek az előzetes feladatokból A megnyitó A csapatok munka közben Nézzük, kit rejt a léggömb? A zsűri a feladatok értékelése közben, nagy

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 Felnőttképzési akkreditációs szám: 01056-2008 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: miok@mail.datanet.hu

Részletesebben

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van?

Mi az a Natura 2000? Honnan lehet tudni, hogy egy ingatlan Natura 2000 területen van? Mi az a Natura 2000? A Natura 2000 egy olyan összefügg európai ökológiai hálózat, amely a közösségi jelent ség természetes él hely-típusok, közösségi jelent ség állatés növényfajok védelmén keresztül biztosítja

Részletesebben

onal ID UTAZÁS A TÖRTÉNELEMBEN FÜRD BELÉP, VÁSÁRLÁS, ÉTEL-ITAL FOGYASZTÁS KEDVEZMÉNYEKKEL! GOTTHARD

onal ID UTAZÁS A TÖRTÉNELEMBEN FÜRD BELÉP, VÁSÁRLÁS, ÉTEL-ITAL FOGYASZTÁS KEDVEZMÉNYEKKEL! GOTTHARD I V. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2010. AUGUSZTUS 26. S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA ÚJ ELEMEKKEL B VÜLT A TÖRTÉNELMI NAPOK PROGRAMJA ID UTAZÁS A TÖRTÉNELEMBEN TUDÓSÍTÓ: KÁROLY

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ

ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ ÁLTALÁNOS SABLON AZ EL ZETES MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY ELKÉSZÍTÉSÉHEZ A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósulnak meg. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Kiszombor és Vidéke Takarékszövetkezet PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Jóváhagyva az Igazgatóság a VIII/5 (2010.09.22.) számú határozatával. Hatályos: 2010. szeptember 01-t l Módosítás: XI/5 /2010. (12.15.)

Részletesebben

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását.

Etikai Kódex. Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. Etikai Kódex Bevezetés Az Intézet Etikai Kódexének célja, hogy el segítse a bels ellen ri szakmában az etikai kultúra kialakulását. A bels ellen rzés olyan független, objektív bizonyosságot adó eszköz

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA

KÉRDŐÍVEK FELDOLGOZÁSA Mi legyek, ha nagy leszek? pályaválasztási nyílt nap 2013. január 22. A program az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatósága támogatásával valósul meg.

Részletesebben

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP

- - 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP 2012. ÉVI BURSA HUNGARICA FELS OKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI RLAP A 2011/2012. TANÉVBEN UTOLSÓ ÉVES, ÉRETTSÉGI EL TT ÁLLÓ KÖZÉPISKOLÁSOK ILLETVE FELS OKTATÁSI INTÉZMÉNYBE

Részletesebben

Egy hét a kedvencemmel

Egy hét a kedvencemmel PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tisztelt Igazgatók, Igazgatónők, Pedagógusok! A környezeti nevelés és a felelős kisállattartás fontosságának hangsúlyozására a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium pályázatot hirdet

Részletesebben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BALATONFÜRED Szám: 1054- /2008. Előkészítő: Horváth József E L Ő T E R J E SZ T É S A Képviselő-testület 2008. március 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat

Részletesebben

Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008.

Látgató Bizottság felkészítése MAB 2008. El adó: Dr. Koczor Zoltán Ösztönös projekttevékenység 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 95600 102300 98500 105800 89900 97300 2001. jan. 2001. febr. 2001. márc. 2001. ápr. 2001. máj.

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

ADJ HANGOT! 8.00-4.00 16.00-4.00 HÉTF - SZOMBAT VASÁRNAP

ADJ HANGOT! 8.00-4.00 16.00-4.00 HÉTF - SZOMBAT VASÁRNAP I V. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2010. MÁJUS 27. ISO 9040 S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS ÁGYÚVAL JELEZTÉK A CIVILEK: NEM KÉRNEK A SZEMÉTÉGET B L ADJ HANGOT! RIPORTER: MOLNÁR PIROSKA

Részletesebben

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008.

POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. POGÁNYÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. A dokumentumot átvettem: Pogány, 2009. február 5. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Pogányért Alapítvány Számviteli beszámolója 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL

Csanytelek Község Önkormányzata. Képvisel -testülete. 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2009. (XII. 18.) önkormányzati rendelete A KÖZTISZTVISEL K JUTTATÁSAIRÓL Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete 31/2007. (XII. 18.) önkormányzati

Részletesebben

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról

- 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ Sátoraljaújhelyi Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ. a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról - 1 - Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Munkaügyi Központ i Kirendeltség TÁJÉKOZTATÓ a munkanélküliség városi, térségi alakulásáról, 2006. május 31. Napjaink gyorsan változó világában a munkahely megszerzése

Részletesebben

2015. ÉVI STARTMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2015. január 23 i ülésére

2015. ÉVI STARTMUNKAPROGRAM PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK LEHETŐSÉGE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő testület 2015. január 23 i ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette: Fodor Rita Előterjesztő: Hegedűs Ferenc

Részletesebben

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS

Beszámoló. a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról VÁGÓÖRS Beszámoló a Révfülöpi Szociális Szolgálat 2011. évben végzett munkájáról K VÁGÓÖRS Tisztelt Polgármester Úr, Tisztelt Képvisel -testület! Révfülöp Szociális Alapszolgáltató Társulás Szociális Szolgálata

Részletesebben

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V

CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ. 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V CSÁKÁNYDOROSZLÓ ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE CSÁKÁNYDOROSZLÓ 6/2013. sz. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Csákánydoroszló önkormányzat képviselő-testületének 2013. február 21-én megtartott nyílt képviselő-testületi

Részletesebben

Ismétlés nélküli permutáció

Ismétlés nélküli permutáció Ismétlés nélküli permutáció Hányféleképpen lehet sorba rendezni n különböz elemet úgy, hogy a sorrend számít? (Ezt n elem ismétlés nélküli permutációjának nevezzük.) Például hány féleképpen lehet sorba

Részletesebben

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 16/2004.(VI.30.) sz. rendelete. AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (egységes szerkezetben)

K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK. 16/2004.(VI.30.) sz. rendelete. AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (egységes szerkezetben) K VÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 16/2004.(VI.30.) sz. rendelete AZ IDEGENFORGALMI ADÓRÓL (egységes szerkezetben) K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi adókról

Részletesebben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben

A Pannon Lapok Társasága lapjai. 2011-ben A Pannon Lapok Társasága lapjai 2011-ben Sajtópiaci pozícióink 1. Legolvasottabb megyei újságok A PLT lapjai 2011-ben is A 15 év feletti lakosság körében mért olvasottság eredménye megyénként, országos

Részletesebben

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya

A ZAJVÉDELEMRŐL. A rendelet célja és hatálya FELSŐZSOLCA VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 19/2009. (X.30.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A ZAJVÉDELEMRŐL Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) a városban

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2013/2014. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ), és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) között a védjegy használati

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze

Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze Ipari Park, egy régióközpont gazdaságfejlesztésének eszköze 900 800 mrd Ft 739 747 779 803 827 843 883 700 600 500 400 300 200 100 62 59 65 62 197 225 290 ERFA 54% ESZA 13% KA 33% 0 2000 2001 2002 2003

Részletesebben

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6

54 762 01 0010 54 03 Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző. Szociális segítő É 1/6 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN

NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN 1 NYELVI TÁBOR AUSZTRIÁBAN IN BURGENLAND IN MADONNENSCHLÖSSEL Iskolánk 2013. szeptember 30-tól október 4-ig Ausztriába, Burgenlandba ismét német nyelvi tábort szervez immár 13.éve. Célunk, a német nyelv

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei

MÉDIAAJÁNLÓ Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Városgazda XVIII. kerület Nonprofit Zrt. és intézményei Érvényes: 2015. július 15-től Rendezvény helyszíneink PESTSZENTIMREI SPORTKASTÉLY a korszerű rendezvénycsarnok A 2006-ban átadott modern rendezvénycsarnok

Részletesebben

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL

Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete. 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzat Képvisel -testülete 4/2009. (IV. 22.) önkormányzati rendelete AZ ÖNKORMÁNYZAT SPORTFELADATAINAK ELLÁTÁSÁRÓL Bak Község Önkormányzatának Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák!

Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kedves Szülők! Kedves Diákok! Tisztelt Igazgató Úr /Asszony! Tisztelt Kollégák! Kiadványunkkal tájékoztatni szeretnénk leendő diákjainkat, szüleiket, osztályfőnökeiket a 2015-2016. tanévben indítandó osztályainkról.

Részletesebben

Tisztelt Diósjen i választópolgárok!

Tisztelt Diósjen i választópolgárok! Tisztelt Diósjen i választópolgárok! Rövid bemutatkozás 1958-ban születtem Budapesten. 1982-ben itt végeztem az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. Vállalati jogászként dogoztam, majd 1984-ben letettem

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY

MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY MÓDOSÍTOTT ÚJ ALAPSZABÁLY I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1. A Baráti Kör neve és székhelye (1) A Baráti Kör neve: A Veszprémi Lovassy és volt piarista Gimnázium öregdiákjainak Baráti Köre. (2) A Baráti Kör

Részletesebben

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit.

Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. Külön futamban futnak és külön is értékeljük az Országos Bajnokság és az Amatőr Futam résztvevőit. A verseny rendezője: Magyar Atlétikai Szövetség megbízásából a Szombathelyi Egyetemi Sportegyesület Közreműködő

Részletesebben

Pályázati figyelő 2011. június

Pályázati figyelő 2011. június 1 A) Magyar pályázatok ot i mértéke NEFMI önkormányzati múzeumok támogatására Önkormányzatoknak, általuk fenntartott muzeális intézmények új, állandó kiállításaira, illetve Pest megyében és Budapesten

Részletesebben

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV

SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT. KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYV SZIRÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL -TESTÜLETÉNEK 2014/4 számú JEGYZ KÖNYVE A 2014. évi március hónap 12. napján megtartott nyílt ülésr l JEGYZ KÖNYV Készült: Szirák Község Önkormányzat hivatalos helységében

Részletesebben

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11.

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 1 2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 2 FUTAFOK 2014 KERÜLETI FUTÓVERSENY VERSENYKIÍRÁS Időpont: 2014. október 4. Helyszín: Campona főbejárat Útvonal: Campona főbejárat előtti parkoló

Részletesebben

HÍREK, ESEMÉNYEK Nagy volt az érdeklődés a VI. Gyermek Alkotótábor iránt Kaposszerdahelyen, 94 gyermek jelentkezett decemberben. Az egész napos rendezvényen 7 alkotóművész segítségével a gyermekek karácsonyi

Részletesebben

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE

KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE KOVÁTS ÁKOS DEBRECEN FŐÉPÍTÉSZE CÍVIS HÁZ ZRT. VEZETŐJE FŐÉPÍTÉSZ ELVEK CÍVIS HÁZ ZRT. ESZKÖZÖK VÁROSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ RENDEZÉSI TERVEK, ÉPÍTÉSI ÉS ESZTÉTIKAI SZABÁLYOK FEJLESZTÉSI IRÁNYOK ISMERETE

Részletesebben

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor

(Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió. A kiadás dátuma: 2008. március 3. Prof. Dr. Rudas Imre rektor BUDAPESTI M SZAKI F ISKOLA 11 HALLGATÓI ÉLET (Min ségirányítási eljárás) 4. sz. verzió A kiadás dátuma: 2008. március 3. (Érvényes visszavonásig) FOLYAMATGAZDA: FHÖK elnök JÓVÁHAGYTA: Prof. Dr. Rudas Imre

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

Dr. Letenyei Róbert jegyző

Dr. Letenyei Róbert jegyző 9. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 215. május 28-i rendes ülésére Tárgy: Tájékoztató a lakosság Művelődési Házzal szemben elvárt igényeiről

Részletesebben

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül )

2./ Rendezvények biztosításában való részvétel: ( A teljesség igénye nélkül ) Sárospataki Polgárır Egyesület 2012. évi beszámolója Egyesületünk 2004. június 4-én alakult. Taglétszámunk 31 fı. A 31 fıbıl 15 fı alapító tag. Megalakulásunk óta nagyon sok energiát fordítottunk arra,

Részletesebben

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében

A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében EURÓPA A POLGÁROKÉRT A «Tíz év egy csónakban, Nr.2013-5154/001-001» projektet az Európai Unió finanszírozta az Európa a polgárokért program keretében Az 1. alprogram, 1.1. pályázati típusra vonatkozóan

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz

Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet. Szöveges Indoklás. 2004. évi Beszámolóhoz Magyar Tudományos Akadémia Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet Szöveges Indoklás 2004. évi Beszámolóhoz 1. Szervezeti változások bemutatása Az Intézet 10 tudományos-, és 6 nem tudományos feladatokat

Részletesebben

Nivegy-völgyi IfiSzálló pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra, erdei iskolára Nivegy-völgyben

Nivegy-völgyi IfiSzálló pályázatot hirdet kedvezményes nyári táborozásra, osztálykirándulásra, erdei iskolára Nivegy-völgyben Cím: Kedvezményes nyári táborozás, osztálykirándulás, erdei iskola, a Nivegy-völgyben Kiíró: Nivegy-völgyi IfiSzálló Határid : Folyamatos Érvényes: 2014. 05. 31. Tárgymutató: nyári táborozás, erdei iskola,

Részletesebben

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda

Óvodai Tájékoztató. 2009 /2010. 1. szám. Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Óvodai Tájékoztató 2009 /2010. 1. szám Zalabéri Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Óvoda Tanévindítás: Óvodánk létszáma 2009 / 2010 es tanévben : 34 fő gyermek Csoport szám: 2 Óvodapedagógusok:

Részletesebben

Ú T M U T A T Ó Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE

Ú T M U T A T Ó Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE Ú T M U T A T Ó SZAKMAI GYAKORLATOKHOZ Ó V O D A P E D A G Ó G U S SZAKOS HALLGATÓK RÉSZÉRE tanegységek: 1. Bölcs dei, óvodai tájékozódás (egyéni szakmai gyakorlat) 2. Óvodai megfigyelés (csoportos szakmai

Részletesebben

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében

KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében Tura Város Polgármesteri Hivatal 2194 Tura, Petfi tér 1. Tel.:06-28-581-020 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személy közlekedési támogatása ügyében A kérelmez személyére vonatkozó személyi adatok Neve:

Részletesebben

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi

1. Módosuló rendelkezések. 1. A 10/2006.(V.31.) önkormányzati rendelete / továbbiakban (R) / 2. (3) b.) pontját hatályon kívül helyezi ARNÓT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Képvisel -testületének.../2013.(xii.18.) önkormányzati rendelete A szociális ellátásokról és gyermekvédelem helyi szabályairól szóló- többször módosított 10/2006. (V.31.) önkormányzati

Részletesebben

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői

A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői A megyei és a kiskunmajsai munkanélküliség jellemzői Bács-Kiskun megyében, 2015 januárjában egy év távlatában csökkent a nyilvántartott álláskeresők száma 1456 fővel (5,6%-kal). A nyilvántartott álláskeresők

Részletesebben

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1

404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY. AF/EEE/XPA/hu 1 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer Teil) 1 von 9 ZÁRÓOKMÁNY AF/EEE/XPA/hu 1 2 von 9 404 der Beilagen XXII. GP - Staatsvertrag - Schlussakte Ungarisch (Normativer

Részletesebben

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása

Az M0 keleti szektora és útépítési engedélyezési eljárása Egy főváros körüli gyorsforgalmi út gondolatát először dr. Vásárhelyi Boldizsár, a budapesti Műegyetem egykori professzora fogalmazta meg, ő vázolta fel az általa javasolt nyomvonalat - Budapesttől a mainál

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Alsómocsolád Község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről J e g y z ő k ö n y v testületének 2011. április 26-án megtartott nyilvános üléséről Jelen vannak: Dics ő László polgármester, Ginzer János alpolgármester, Böröcz Dániel, Pandurné Deák Ágnes, Taller József

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping

Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Turisztikai recept Klagenfurtból: kultúra, óváros, tó, rendezvények, shopping Szakmai eszmecsere az osztrák testvérvárosban a turisztikai egyesület tagjaival A hatékony turisztikai munkához pénz kell,

Részletesebben

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal

ki szeretne lépni. Minden más esetben utolsóként.. horderejű eseménykor, minimális alkalommal Egyéni fejlesztési terv minta Általános rész Fejlesztési terv készítője: Fejlesztési tervért felelős személy neve: Kit Mikor Hogyan értesítek Egyéb Feljegyzések Projektmenedzser Projektben lévő fiatal

Részletesebben

Mozgással kapcsolatos feladatok

Mozgással kapcsolatos feladatok Mozgással kapcsolatos feladatok Olyan feladatok, amelyekben az út, id és a sebesség szerepel. Az egyenes vonalú egyenletes mozgás esetén jelölje s= a megtett utat, v= a sebességet, t= az id t. Ekkor érvényesek

Részletesebben

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére

KENGYEL KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL E L Ő T E R J E S Z T É S. A Képviselő-testület 2014. január 14-i ülésére A rendszerfüggő víziközműelemek bérleti díjának megállapítására Tiszamenti-regionális Vízművek Zártkörűen Működő Részvénytársasággal, mint víziközmű szolgáltatóval 2013. október 31-én aláírt bérleti-üzemeltetési

Részletesebben

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2.

K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. K vágóörs Község Önkormányzata 8254 K vágóörs, Pet fi u. 2. JEGYZ KÖNYV Készült: K vágóörs Község Önkormányzata Képvisel -testülete 2014. május 26. napján 14:00 órakor megtartott rendkívüli képvisel -testületi

Részletesebben

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer bemutatása

1. A tárgyalandó témakör tárgyilagos és tényszer bemutatása RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISEL -TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu El terjesztést készítette és el terjeszti: Varga Nándorné igazgatóhelyettes

Részletesebben

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata

Tárnoki Polgármesteri Hivatal. Szervezeti és Mű ködési Szabályzata 181/2014.(XII.11.) sz. önk. határozat melléklete Tárnoki Polgármesteri Hivatala Szervezeti és Mű ködési Szabályzata Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő -testülete (a továbbiakban: alapító) Magyarország

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz.

Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett Önkéntesek Hete alkalmából pályázatot nyújtott be Alapítványunk az Önkéntes Központ Alapítványhoz. A Csabacsűdi játszótér felújítása az Önkéntesek Hete keretében című projekt megvalósulása Csabacsűdön Pályázó: Tiszta Környezetünkért Alapítvány Csabacsűd Az Önkéntesség Európai Éve keretében meghirdetett

Részletesebben

AZ EDDIGI FORMÁBAN KÉRDÉSES A HOPPLÁ JÖV JE

AZ EDDIGI FORMÁBAN KÉRDÉSES A HOPPLÁ JÖV JE I V. ÉVFOLYAM 7. SZÁM 2010. JÚLIUS 29. ISO 9040 S V KÖRNYÉKÉNEK K K ZENTGOTTHÁRD ÁROS ÉS ÖZÉLETI ÉS ULTURÁLIS H AVILAPJA CSAK PÁRSZÁZ NÉZ VOLT KÍVÁNCSI AZ INGYENES, DE A TAKARÉKOSSÁG MIATT SZTÁRVENDÉG

Részletesebben