MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u Pf.43. /Fax: MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyhez Jóváhagyom! Készítette: Dr. Endrődi István tü.ezds. MPVSZ elnöke Petró Tibor ny.pv.alez

2 Tartalomjegyzék: Bevezető:...3 I. Általános tudnivalók: Jelentkezés a versenyre, a csapatok létszáma, a verseny feladatai és végrehajtása: A verseny irányítása: A versenypálya Értékelés:... 8 II. A versenyre megérkezést követő teendők és az értékelés... 9 III. Záradék: IV. Mellékletek: számú melléklet: A versenypálya és feladatai Elméleti versenyszám: Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: Vízkárelhárítás és lakosságvédelem Elsősegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, szennyezett terepszakaszról történő kimentése: A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélő csomag összeállítása: Tűz megelőzés, tűzoltás Segítségkérés és akadálypálya: Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység Komplex mentési, ügyességi feladat(ok): Környezetvédelem, környezetbiztonság Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt Térlátást segítő ügyességi verseny, szimbólumok felismerése Iparbiztonsági Activity Tálcatűz oltása Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése Térképismeretei, helymeghatározási feladat Tűzoltói szerelési feladat: Mentési feladat: melléklet: nyomtatványok melléklet: Kötések... 31

3 Bevezető: A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) döntésre jogosult testülete az ifjúság veszélyhelyzeti felkészítésének keretei között felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt (továbbiakban: Verseny) szervez, mely tevékenységével az ban kialakult hagyományt továbbviszi. Az évenként megszervezésre kerülő versennyel lehetőség nyílik az oktatási intézmények, klubok, szakkörök, egyesületek hathatós segítségével felkészült csapatok ügyességének, katasztrófavédelmi ismereteinek összemérésére. A verseny megszervezése és meghirdetése a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) iránymutatásával, egyetértésével és támogatásával, a vonatkozó hatályos, a katasztrófavédelmi tevékenységet meghatározó jogszabályok feldolgozása alapján történik. A Versenyszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a MPVSZ és megyei tagszervezetei által szervezett, felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny egészére kiterjed. A szabályzat tiszteletben tartja a MPVSZ tagszervezeteinek szuverenitását, ezért ajánlásként fogalmazza meg Szabályzatát, melytől a megyei tagszervezetek saját szabályzat kiadásával eltérhetnek. Ez esetben ennek meg kell felelnie a közérthetőség és elérhetőség kritériumának. A szabályzatban nem szereplő, de a verseny szempontjából fontos információkat a versenyszervező által elkészített és a versenyt megelőző 15 nappal korábban jóváhagyott és kiadott levezetési terv tartalmazza. A versenyek meghirdetését a tárgyév január 30.-ig a MPVSZ és tagszervezetei, illetve az érintett személyek a megfelelő előkészítés érdekében úgy kapják meg, hogy azt az MPVSZ felelős testületi ülései megvitatták és elfogadták a BM OKF egyetértése mellett. Az MPVSZ a verseny fővédnökének a BM OKF Főigazgatóját kéri fel. Az MPVSZ a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny feladatainak végrehajtásához helyi, területi és országos szinten kéri és igénybe veszi a katasztrófavédelem adott szintű hivatásos szerveinek szakmai segítségét, akik közreműködnek a felkészítésben és a verseny megrendezésében. A verseny lebonyolításában a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ), a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE), a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Polgárőr Szövetség (MPSZ) és a mentésben részt vevő egyéb szervezetek vesznek részt. A területi szintű versenyek megszervezése és lebonyolítása az MPVSZ megyei szervezeteinek a feladata, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok szoros együttműködésével. A helyi szintű versenyek lebonyolításában a fentieken kívül számít az intézmények, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek

4 közreműködő támogatására. Az országos döntő megszervezését az MPVSZ végzi, a BM OKF támogatásával. A verseny eredményes lebonyolítása érdekében a megkötött külön megállapodás értelmében az MPVSZ együttműködik a BM OKF illetékes szerveivel és a versenyfelhívásban szereplő együttműködő partnerekkel. A verseny logisztikai biztosításában az BM OKF és alárendelt szervezetei közreműködnek. Az MPVSZ a verseny befejezését követő 30 napon belül írásos értékelő anyagot készít az BM OKF Főigazgatójának. I. Általános tudnivalók: 1. Jelentkezés a versenyre, a csapatok létszáma, a verseny feladatai és végrehajtása: A veszélyhelyzetekre való felkészülés komplex jellegét előtérbe helyezve, a hagyományos polgári védelmet, tűzbiztonságot és iparbiztonságot felölelő feladatok mellett, a verseny helyt ad a közlekedés biztonságnak, a környezetbiztonságnak, az élhető környezet megteremtésének, az önmentésképesség fejlesztésének, így a biztonság komplex értelmezésének. A versenyeken a csapatok elméleti és gyakorlati feladat-végrehajtás során a fentiekkel összefüggő feladatokat hajtanak végre az érvényes szabályzók szerint. Jelentkezés a versenyre, a verseny időpontja, általános tudnivalók: A versenyre jelentkező csapatok a nevezési lap pontos kitöltésével és határidőre történő megküldésével jelentkezhetnek. A jelentkezési lapot, annak kitöltési útmutatóját, a versenyre jelentkezés tudnivalóit tartalmazó ismeretanyag az MPVSZ (www.mpvsz.hu) és a BM OKF (www.katved.hu) honlapjáról tölthető le. A csapatok a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre a jelentkezésüket az MPVSZ megyei tagszervezetei részére, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság katasztrófavédelmi kirendeltségei és a katasztrófavédelmi megbízottak útján nyújtják be. Az MPVSZ a verseny szellemiségével, illetve hagyományaival ellentétes értékrendű csapatok jelentkezését elutasítja. A helyi és megyei versenyeket az adott tanév második félévében célszerű megtartani. Ezek versenyfelhívását az MPVSZ megyei szervezetei teszik közzé. Az országos verseny lebonyolításának rendjét az MPVSZ által jóváhagyott levezetési terv tartalmazza.

5 Verseny szintjei: Helyi szintű: települési, járási, katasztrófavédelmi kirendeltségi Területi szintű: megyei, fővárosi Országos szintű, melynek résztvevői a megyei és a fővárosi versenyek győztesei ill. a meghívott nemzetközi csapatok A csapatok létszáma: A versenyző csapatok létszáma 4 fő. Lehetőség van egy fő tartalék versenyző megnevezésére, aki sérülés vagy egyéb elfoglaltság esetén, a nevezett játékos helyett részt vesz a versenyen. A verseny során a csapatokat kísérő személyek érdemi tevékenységet nem fejthetnek ki. A versenyt érintő személyi változásról értesíteni kell a verseny rendezőjét. Az életkor meghatározása: A verseny résztvevői (versenyezői) az 5. évfolyamos általános iskolai diákoktól a 13. évfolyamos középiskolás diákokig (10-19 év közötti életkor) terjed. A verseny lebonyolítása során mindkét korosztály (5.-8. osztály; ill. középiskola osztály) részére külön versenypályát kell kialakítani. A versenyen az a versenyző vehet részt, aki az adott tanévben a fent meghatározott életkort betöltötte. Ettől való eltérést - kérésre - csak a verseny vezetősége adhat. A verseny feladatai, feladat-végrehajtás: A mellékletben megfogalmazott feladatok a verseny feladatainak összeállítása során ajánlásként szerepelnek. Az állomások közötti váltás egyértelmű jelre kell, hogy történjen, mely az egész versenypályán jól hallható, jól érzékelhető jelre történik. (pld. duda, sziréna.) A csapatok az állomáshelyen külső segítséget nem vehetnek igénybe.

6 2. A verseny irányítása: A versenyt irányító szervezet felépítése: Verseny előkészítő és lebonyolító bizottság Versenyvezetőség Vezetője: MPVSZ képviselője Tagjai: BM OKF ill. alárendeltjének képviselője MTSZ képviselője Értékelő Bizottság: Tagjai: Versenybírók Állomásvezetők Logisztikai Csoport a) Verseny előkészítő és lebonyolító bizottság A versenyt kiíró által kijelölt személyekből áll. Feladata: a verseny előkészítése, a végrehajtás tervezése, szervezése. E bizottság tagja a versenyvezetőség is. b) Versenyvezetőség A verseny élén versenyvezető áll. Felelős a verseny szabályszerű végrehajtásáért és az értékelésért. Irányítja az Értékelő Bizottság, az Állomásvezetők valamint a Logisztikai Csoport tevékenységét. A versenyeredmények miatt kialakult véleménykülönbségekben a versenyvezetőség dönt. Vezetője: MPVSZ képviselője Tagjai: BM OKF ill. alárendeltjének képviselője MTSZ képviselője c) Értékelő Bizottság Az Értékelő Bizottság a versenybírókból, állomásvezetőkből áll. A versenybírók ellenőrzési, felvezetői, versenyszám értékelői, összesítői feladatokat látnak el. Szabályzat szerinti tevékenységüket a versenyvezetőség

7 irányítása mellett látják el. A bizottság tagjait a versenyvezetőség a verseny szervezése során jelöli ki. Állomásvezetők Az állomásvezetők a feladatok szakszerű elvégzését irányítják és ellenőrzik. A versenyzők által elvégzett feladatok értékelése során, feladattól függően, az értékelést pontokkal ill. időeredményekkel illetik. Az állomásvezetők személyét a Versenyvezetőség a verseny szervezése során jelöli ki. A versenybírók, állomásvezetők feladatai: A versenybírók, állomásvezetők a verseny helyszínén ellenőrzik a versenyző csapatokat. Szemrevételezik a versenyzők feladatvégzéshez szükséges felszerelését, úgy mint a ruházat, cipő, szükség esetén védőfelszerelés. Hitelt érdemlő módon ellenőrizhetik (diák,- személyazonossági igazolvány, útlevél alapján) az életkort a verseny megkezdése előtt. A versenycsapatok részére átadják az értékelő lapokat tartalmazó borítékot és gondoskodnak a versenycsapatok folyamatos pályára vezetéséről. Összesítik az értékelő lapok beérkezése után az eredményeket és kiállítják az okleveleket. A versenykiírásnak és a Szabályzatnak nem megfelelő ruházat, védőfelszerelés, illetve hitelesen nem igazolt személyazonosság esetén a versenycsapat a versenyből kizárható. Az állomásvezetők e versenyszabályzat szerint felügyelik a feladatvégrehajtást, értékelnek és feljegyzik az eredményt az értékelő lapokra. Személyes érintettség esetén, az állomásvezetők saját megyéjük, kirendeltségük csapatait nem értékelhetik. d) Logisztikai Csoport A Logisztikai Csoportot az országos versenyen az MPVSZ és az OKF GEK állománya adja. A csoport közvetlenül a versenyvezető alárendeltje. Felelős a versenypálya felállításáért, annak verseny közbeni üzemeltetésért, versenypálya rendjének biztosításáért. A versenyen a versenyzők és a rendezésében, lebonyolításban részt vevő csoportok tagjai megkülönböztető jelzést viselnek, rajta a bizottság, csoport nevének kezdőbetűjével, vagy megnevezésével. (Pl: Értékelő Bizottság: ÉB) A versenyfelszerelések meghibásodása esetén a verseny vezetője dönt a versenybírók meghallgatását követően a gyakorlat megismétléséről.

8 3. A versenypálya A versenypálya kialakítása A verseny megkezdése előtt a Versenyvezető és az Értékelő bizottság bejárja a versenypályát, úgy hogy a Versenybírók a versenyvezetővel közösen a versenypálya Szabályzat szerinti megfelelősségét megállapíthassák. A Verseny előkészítő és lebonyolító bizottság a verseny szervezése során az állomások számát a nevezett csapatok száma alapján állapítja meg, úgy, hogy legalább 8 szerepeljen (a mellékletben szereplő ajánlott versenyszámok mentén). A végrehajtás során törekedni kell, hogy egy-egy korosztály versenye lehetőleg 3-4 óra alatt végrehajtható legyen. Célszerű a versenypálya kialakításáról a versenyfelhívásban vagy a levezetési tervben rajzos mellékletet kialakítani. 4. Értékelés: Az országos verseny minden egyes versenyállomásán maximum 30 pont érhető el. Az állomásvezető a feladat elvégzésének minősége és a feladatvégzéshez felhasznált idő alapján állapítja meg az elért pontszámot. A feladat-végzésre biztosított maximált idő átlépésekor 0 pont jár. A pontok kiszámításának módját, a pontlevonások részletes szabályait a versenyszámok részletes leírása, ill. a verseny szervezése során elkészített levezetési terv szabályozza. Holtverseny: Amennyiben a pontszámösszesítés után holtverseny alakul ki, a sorrendet az előre meghatározott részfeladat(ok) során elért magasabb pontszám alapján kell eldönteni. A előre meghatározott részfeladat(ok) listáját a levezetési terv tartalmazza. Vitás kérdésekben a versenyvezetőség határozata a döntő. Óvás: Óvást a csapatok az adott versenyfeladat végrehajtása után az állomás elhagyása előtt jelenthetnek be, utólag nem. Az óvásról jegyzőkönyvet kell felvenni a versenybíró és a csapatkapitány aláírásával. Az óvás jogosságát az értékelő bizottság az óvást követően azonnal elbírálja, döntés után kifogásnak helye nincs. Az óvás kivizsgálásának idejére a versenyfeladatok közötti váltást fel kell függeszteni.

9 5. Felkészülés során használható felkészülési anyagok: A versenyfelkészülés az MPVSZ és megyei tagszervezetei, a BM OKF és alárendeltjei, valamint az MTSZ szakmai segítsége és támogatása mellett valósulhat meg. A felkészülés elméleti, szakmai anyagainak elérhetőségét a versenyfelhívás tartalmazza. nyok anyagok/ifjúság felkészítés, lakossági tájékoztató anyagok Hornyák István phd: Elsősegélynyújtás mindenkinek RSOE által biztosított, a biztonságban tavainkon kiadványa. anyagok A katasztrófavédelmet, a polgári védelmet, a tűzvédelmet és az iparbiztonságot érintő hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek). II. A versenyre megérkezést követő teendők és az értékelés 1. Bejelentkezés A verseny helyszínére való megérkezés után a csapatok kísérői jelentkeznek a Verseny előkészítő és lebonyolító bizottságnál, hogy csapatuk érkezését bejelentsék, megkapják a szükséges eligazítást és a versenyhez szükséges okmányokat. A döntő helyszínére történő megérkezést követően a csapatok a kísérő-felkészítő közreműködésével kötelesek regisztrálni (3. számú melléklet), és felelősségvállalási nyilatkozatot tenni. Ez után foglalhatják el szálláshelyüket a táborban. Regisztráció nélkül a szálláshelyek nem adhatóak ki. A verseny lezárását követően a csapatok olyan állapotban hagyhatják el szállásukat, ahogyan azt az érkezéskor átvették. A kijelentkezés alapvető feltétele, hogy a szálláshely ellenőrzése megtörténjen. 2. A versenyen történő megjelenés A verseny levezetési tervében rögzített kezdési idő előtt fél órával a versenyfeladat biztonságos végrehajtásához szükséges felszerelésben és a személyazonosításhoz szükséges okmánnyal kötelesek a csapatok megjelenni a Verseny előkészítő és lebonyolító bizottságnál. Ezen időszak alatt a résztvevők pontosítják névsorukat és átveszik az értékelő lapot.

10 3. A verseny indítása és a váltások A verseny indítását megelőzően hangosbemondó hívja fel az induló csapatok figyelmét a rajthoz állásra (az indulási sorrendet a csapatok sorszámhúzással döntik el). A start jelet a központi indító sátornál, mindenki számára egyértelmű módon adják ki. A verseny kezdetekor az állomásokhoz felsorakozik mindkét korcsoportból 1-1 csapat. A versenypályán kizárólag a versenyző csapatok tagjai és a verseny lebonyolításában közreműködők tartózkodhatnak. Egy állomáson belül 10 perc alatt végrehajtandó feladatok kerülnek kialakításra. Az állomások közötti váltásokat a központi sátornál mondják be hangosbemondón és rádión egyaránt. A váltás előtt 3 perccel a Felkészülés a váltásra, váltás 3 perc múlva közlés hangzik el. 4. A verseny összértékelése Az állomások részletes értékelését az állomások leírását bemutató melléklet, illetve a levezetési terv tartalmazza. A verseny során, a versenyzők által megszerzett pontok az alábbiak szerint kerülnek rögzítésre: állomásértékelő lapon, menetlevélen. Az iskolák nevével előre ellátott állomásértékelő lapok minden állomásvezetőnél megtalálhatóak, amelyeken rögzíteni kell a csapatok által, az adott szakaszon szerzett pontszámokat. A csapatok részére kiosztott az állomások sorrendjét tartalmazó menetlevélen a csapatok önállóan vezetik szerzett pontjaikat, amelyeket az állomásvezetők aláírásukkal igazolnak. Az összesített pontszám alapján a versenyvezetőség az értékelő bizottsággal közösen korosztályonként értékelést végez ill. ismerteti a csapatok által elért eredményeket (felolvasó parancs alapján). Az országos verseny hivatalos eredményei az MPVSZ, a BM OKF által működtetett honlapon 10 napon belül megtekinthetőek. A területi versenyek eredményét az MPVSZ tagszervezetei teszik közzé. A verseny összesített értékelését az MPVSZ honlapján a versenyt követő 30 napon belül megjeleníti. III. Záradék: Ezen Versenyszabályzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége január..-i ülésén hagyta jóvá, a BM OKF előzetes egyetértése alapján.

11 IV. Mellékletek: 1) számú melléklet: A versenypálya és feladatai 2) számú melléklet: Nyomtatványok 3) számú melléklet: kötésformák 1. számú melléklet: A versenypálya és feladatai VERSENYSZÁMOK LEÍRÁSA A versenyszámok ajánlások a helyi, a területi és az országos döntő során. 1. Elméleti versenyszám: Elérendő célok: Felmérni a versenyzők katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi, iparbiztonsági felkészültségét. Részei: Polgári védelmi teszt Katasztrófavédelmi teszt, ill. veszélyes anyag ismeret Tűzvédelmi tűzmegelőzési teszt A tesztek kitöltése során 3X10 kérdésre kell helyesen válaszolni, melyből minden egyes helyes válasz 1 pontot ér. A tesztek tetszőleges sorrendben kitölthetők, melyre max. 10 perc áll rendelkezésre. Mérhető teljesítmény: jogszabály ismeret, szakmai ismeret, eljárási ismeretek.

12 2. Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: Elérendő cél: Elsajátítatni és gyakoroltatni a csapatokkal az ideiglenes védmű készítés fogásait, a homokzsákok megtöltését, szakszerű elhelyezését, korosztálytól függően. Feladat végrehajtása: a rendelkezésre álló anyagok segítségével az állomásvezető által meghatározott terepszakasz bevédése érdekében nyúlgát vagy buzgár építését kell elvégezni. A nem szabályosan megkezdett építés esetén az állomásvezető újraépítteti a rosszul megkezdett védművet. (Késznek tekinthető buzgár 1,5 méter sugarú körnek felel meg és 3 sor magas (max. 30 zsák). A feladat második részében a versenyzőknek le kell bontani az építményt. A feladat végrehajtása során az időtényező is számít. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, védmű helyes felépítése 20 pont) Mérhető tevékenység: - homokzsákból szakszerű elhelyezéssel történő építés, - homokzsákok szakszerű megtöltése, - az idő.

13 3. Vízkárelhárítás és lakosságvédelem Feladat végrehajtása: Egy fiktív településen keresztülhaladó folyó hidrometeorológiai előrejelzése, és domborzati térképe alapján be kell mutatni és térképen ábrázolni a település környékén kialakítandó védvonalakat. Az előrejelzésnek és tereptani körülményeknek megfelelően ismertetni kell legalább 5 szükséges lakosságvédelmi intézkedés típust (felsorolás írásban: pl.: tájékoztatás, riasztás, kitelepítés, befogadás, polgári védelmi szervezetek alkalmazása, területlezárás). A térképen szerepelnie kell elöntési területnek, közelben lévő, magasabban fekvő szomszédos településnek. A feladat során értékelni kell a térképhasználatot, a bejelölt védvonalak helyességét, a lakosságvédelmi intézkedések (pl. befogadás szomszédos település) során figyelembe vett térképi információkat. Ennek során használni kell térkép, iránytű, előrejelzés, különböző méretű hurkapálcák, papír és tollak. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, Védvonalak bejelölése a térképen (5 db) 10 pont, Szükséges lakosságvédelmi intézkedések (5 féle, megnevezés, magyarázat, térkép) 10 pont)

14 4. Elsősegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, szennyezett terepszakaszról történő kimentése: Elérendő cél: a versenyzők elsősegély nyújtási ismereteinek, készségének felmérése. Feladat végrehajtása: Védőruha (GV2, TYVEK, stb.) szakszerű felvétele, a szennyezett terepszakaszon tartózkodó sérült hordágyon való kiszállítása, majd a sérült egészségügyi ellátása. A feladat elvégzése során 2 fő vegyi védelmi védőruhát, gázálarccal magára veszi, majd hordágy segítségével kiszállítja a földön fekvő sérültet a szennyezett terepszakaszról. A fel és leöltözést a csapattagok segíthetik. A kiszállított sérült egészségügyi ellátását a feltételezett szennyezéssel nem érintett csapattagnak kell elvégeznie. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, vegyi ruha szakszerű fel és levétele 10 pont, egészségügyi ellátás hibátlan teljesítése 10 pont) Mérhető teljesítmény: baleset helyszínén való tevékenység, a sérült kezelés, a sérülés jellegének felismerése az ellátáshoz való szakszerű elhelyezése, a hordágyra helyezés, szállítása. különböző kötözési módok gyakorlati végrehajtása, A feladat végrehajtásához felhasznált idő

15 5. A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélő csomag összeállítása: Elérendő cél: A versenyzők azon készségének felmérése, hogy melyek azok a legszükségesebb anyagok, amelyeket magukkal kell vinni, miként kell ingatlanunkat hátrahagyni. Feladat végrehajtása: A csapat minden egyes tagja együtt a kijelölt pályán - 7 db 50*50 cm-es deszkalap segítségével (mocsárjárás csapatban) halad végig, a pálya végén található túlélő csomag összeállításához. A megadott tárgyakból veszélyhelyzeti csomagot kell összeállítani. Az általános iskolai korcsoportnak a rendelkezésre álló 30 db tárgyból 20 db-ot kell kiválogatni, a középiskolai korcsoportnak a rendelkezésre álló 40 db tárgyból 20 db-ot kell kiválogatni, amelyeket a csomagolási igények figyelembevételével a veszélyhelyzeti csomagba raknak. Ha oda nem illő tárgyat is kiválasztanak, hibapontot kapnak. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, túlélő csomag helyes összeállítása 10 pont, mocsárjárás hibátlan teljesítése 10 pont) Mérhető teljesítmény: a kirakott tárgyakból túlélő csomag készítés

16 6. Tűz megelőzés, tűzoltás. Elérendő cél: A versenyzők készségének felmérése, a háztartásban, iskolában, szabadban, közlekedés során bekövetkező tűzveszélyes helyzetek kezelésében. Menekülés füstszint alatti korlátakadályok között. Puttonyfecskendő használata. Feladat végrehajtása: A versenypályán kiépített akadálypálya egy lakást szimbolizál, melyben tűz keletkezik. A pálya bejáratánál lévő kúszócső előtt lévő sisakokat fel kell venni a versenyzőknek és a teljes csapatnak végig kell mennie a berendezett pályán, közben ki kell menteni az egyik helyiségben lévő csecsemőt és egy kutyát. A pálya végén biztonságba helyezik a csecsemőt, valamint a kutyát. Összeszerelik a puttonyfecskendőt és beletöltik az odakészített vizet, majd célba locsolnak az állomásvezető által meghatározott helyről. A locsolás során a gúlába rakott dobozokat kell ledönteniük. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, ledöntött dobozok 20 pont) Mérhető teljesítmény: tűzveszélyességi fokozatok jellemzői, tevékenység tüzek észlelésekor, egyes tüzeknél milyen oltóanyag lehet veszélyes, elektromos tüzek oltása, kézi tűzoltó eszközök kezelése, kisebb tüzek megközelítése, eloltása.

17 7. Eszközfelismerés Feladatleírás: A versenyzőknek az asztalon található eszközöket kell felismerniük és a rendelkezésre álló cédulákon szereplő megnevezésekkel párosítaniuk. A helyes megoldásokon túl az általános iskolai korcsoportnál 5 db felesleges megnevezést, a középiskolai korcsoportnál 10 db felesleges megnevezést kell feltüntetni. Az eszközöket csoportosítaniuk kell attól függően, hogy az eszköz tűzoltási, műszaki mentési szakfelszerelése, vagy védőfelszerelés. A tűzoltás szakfelszerelései: szívó tömlő, gyűjtő, osztó, C nyomótömlő, B nyomótömlő, sugárcső, habsugárcső, tűzcsapkulcs A műszaki mentés eszközei: hidraulikus feszítő-vágó, emelőpárna, átemelő szivattyú, láncfűrész, áramfejlesztő, biztonsági öv-vágó védőfelszerelés: mászóöv, kámzsa, mentőkötél, légzőkészülék, sisak, védőkesztyű Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, helyesen megnevezett eszközök 1 pont, a megfelelő csoportba helyezett eszköz 1 pont, összeses: 20 pont) 8. Segítségkérés és akadálypálya: Feladatleírás: A versenyzők közül ketten szituációs kártyák húznak, mely alapján kiválasztják milyen teendőik vannak a balesetveszély, tűzveszély elhárítása érdekében. Ez után egy 3 elemből álló akadálypályát kell teljesíteniük: - gátugrás - vízhordás pallón (általános iskola: 2x5 l, középiskola: 2 x 10 l) - létrafal megmászása. A csapattagok végighaladnak a pályán, az idő beleszámít a pontozásba. A következő csapattag az előző csapattag pallón történő áthaladása után indulhat, az időt az utolsó csapattag beérkezése után kell megállítani. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, helyesen megnevezett teendők 10 pont)

18 9. Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban Elérendő cél: Felmérni a versenyzők készségét és ügyességét a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódás, az ott lévő akadályok felismerése és leküzdése, esetleges sérültek részére segítségnyújtás a menekülésben. Feladat végrehajtás: Szalagokkal kijelölt pályán bekötött szemmel rádióirányítással kell a kihelyezett akadályok között végigmenni. Az irányító személy az állomásvezető által meghatározott helyről kell, irányítsa csapattársát, aki felkutatja a labirintusban elhelyezett bábut, majd visszatér a startvonalra, ahol váltószerűen átadja a bábut. A következő csapattagnak hasonló körülmények között vissza kell vinnie a bábut a helyére. A feladat végrehajtása során minden egyes szalaghoz érés hiba, amely a végrehajtási időt növeli, hibánként 5 mp.-el. Max. pontszám: 30 pont (szintidő után 10 mp.-ként 1 pont levonással) Mérhető teljesítmény: a helyes útvonal kiválasztása, akadályok leküzdése, szakszerű segítségnyújtás, kölcsönös segítségnyújtás, labirintus feladatok megoldása, a menekülést segítő jelek, jelzések felismerése

19 10. Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység Elérendő cél: a versenyzők ismereteinek felmérése a helyszín felismerése, az ottani tevékenység felmérése. Feladat végrehajtása: Veszélyes áruszállító gépjármű balesete során megsérült edényzetekből veszélyes anyag szivároghat. A versenyzők feladata, hogy ismerjék a veszélyes anyagszállító jármű jelzéseit, a táblákat és bárcákat, azok feliratait. Nevezzék meg, mit jelentenek a számok, piktogramok. Ismertessék az adott anyagcsoport néhány (min. 3) főbb jellemzőjét. Mondják el a helyes magatartási szabályokat ebben a helyzetben, adjanak riasztást a beavatkozó szervek részére. Mérhető teljesítmény: Alapvető magatartási szabályok, tevékenységi formák tartalma, háztartásban előforduló veszélyes anyagok felismerése, illetve egyes nem veszélyes anyagok különböző viszonyok közötti veszélyessé válásának lehetőségei, esetleges hatása az élő szervezetre. A háztartásban fellelhető veszélyes anyagok felismerése, kiválasztása, gyűjtése, (gyógyszerek is). Egyes veszélyes anyagok jelzései (általános, gépjárművön,) felismerése táblák alapján. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, bárcák piktogramok, anyagjellemzők, helyes magatartási szabályok 20 pont)

20 11. Komplex mentési, ügyességi feladat(ok): Elérendő cél: Felmérni a versenyzők gyakorlati készségét az akadályok felderítése, leküzdése, bajbajutottak mentése, segítségnyújtása terén. Feladat végrehajtása: A csapattagoknak végig kell menniük az akadályokkal nehezített, kijelölt pályaszakaszon, úgy, hogy egymás mögött állnak és két kézzel egymás vállát fogják. A csapat első 4 tagjának bekötik a szemét, így csak a sor végén álló személy láthatja a pályát. A csapat irányítása során szöveg nélkül csak kézjelekkel lehet irányítani. Beszédért pontlevonás alkalmazandó. Amennyiben eltévesztenek egy kaput, vagy rosszul teljesítik az akadályt, azt meg kell ismételni, addig nem mehetnek tovább. A csapatnak a célba érés után, az állomásvezető által meghatározott, - a tűzoltóság (katasztrófavédelem) által használt kötésmódok közül - 3 alapkötést kell bemutatnia. Mérhető teljesítmény: riasztás, értesítés tájékoztatás jelei felismerése, akadály leküzdése lajhármászással, mocsárban járás, a segítségnyújtáshoz szükséges anyagok eszközök kiválasztása. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, helyes kötésmód 10 pont)

21 12. Környezetvédelem, környezetbiztonság Elérendő célok: Felmérni a versenyzők ismereteit és készségét a hulladékkezelés, háztartási veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban. Feladat végrehajtása: A versenyzőknek a kijelölt pályaszakaszon található hulladékok közül ki kell válogatniuk, össze kell szedniük és az állomásvezető által meghatározott helyre kell gyűjteniük az újrahasznosítható anyagokat. A feladat végrehajtása során a csapat teljes állománya egyszerre bújik bele az ott található sítalpba, majd így kell teljesíteniük a feladatot. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, összegyűjtött anyagok 20 pont)

22 13. Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt. Elérendő célok: Felmérni a versenyzők közlekedési (kerékpáron, segédmotoros, gyalogos közlekedés) szabályok ismeretét, magatartás közlekedési baleset észlelése esetén. Feladat végrehajtása: A rajt jelére a csapat tagjai elkezdhetik egy 10 pontos tesztlap kitöltését. Majd a csapatoknak egy előre kiépített szlalom pályán kell végigmenni, ahol minden versenyzőnek teljesíteni kell a pályát. Kerékpározni nem tudó versenyző helyett versenytársa teljesíti a pályát. A pálya kijelölt vonalán kell egyesével teljesíteni az akadályok között, a bójákat megkerülve végigkerékpározni, majd a célhelyre kerékpározni úgy, hogy a kerékpár hátsó kerekének át kell haladni a felfestett vonalon. Váltásra ekkor kerülhet sor. Kihagyott bója vagy akadály esetén vissza kell menni, és onnan újra teljesíteni. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, tesztlap 10 pont) 14. Térlátást segítő ügyességi verseny, szimbólumok felismerése Feladat végrehajtása: Általános iskolai korcsoport esetén a versenyzők 5 borítékból választanak egyet, amelyekben egy-egy veszélyes anyag UN száma van. A csapat a kihúzott számot SIX katalógusból azonosítja. Ismerteti az anyag főbb (min.3) tulajdonságait. Ezt követően a csapat az UN számnak megfelelően, állomásvezető által meghatározott célhelyen, a 9 részletelemből

23 (kockákból) kirak egy teljes kockát úgy, hogy a rajta lévő képek minden oldalon teljes egészet mutassanak. Minden elem, mely a helyére kerül, egyegy pontot érhet, míg a teljes összeállítás 10 pontot ér. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, teljes képek 10 pont) 15. Iparbiztonsági Activity Feladat végrehajtása: Korosztályi különbségek figyelembevételével négy feladvány kitalálása az Activity játék szabályaival (körülírás, mutogatás, rajz). A feladat végrehajtása során 1 csapattag bemutatja a feladványt, 3 fejti meg. Minden játékosnak kell egy feladatot vállalnia. Egy-egy feladvány kitalálására 2 perc áll rendelkezésre. A feladat végrehajtása során színes borítékok és előre nyomtatott feladatkártyák (piros 5 db, kék 5 db, sárga 5 db) állnak rendelkezésre, melyen az iparbiztonsághoz kapcsolódó fogalmak, tárgyak találhatóak. Max. pontszám: 30 pont (versenyzőnként 5 pont ha kitalálták, gyorsaság 10 pont)

24 16. Tálcatűz oltása Elérendő célok: Felmérni a versenyzők kezdeti tűzoltási ismereteit. Feladat végrehajtása: A rajt jelére a csapat tagjai közül egy fő felveszi az előre előkészített védőruhát, majd elkezdheti a tálca-tűz oltását, porral oltó, gyorsbeavatkozó vagy egyéb rendelkezésre álló tűzoltó eszköz segítségével. A tűzoltás sikerességét ill. gyorsaságát stopper segítségével mérni lehet. A sikeres oltás után az állomásvezető szóban meggyőződik a versenyzők felkészültségről: jelek jelzések az oltókészüléken, kezdeti tűzoltás legfontosabb feladatai, tűz jelzésének szabályai. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, szakmai felkészültség 10 pont) 17. Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése Feladat végrehajtása: A teljesen besötétített sátorban különböző, a mozgást nehezítő tárgyakat helyezünk el, ugyanakkor az után-világító táblák segítik a versenyzőket a helyes menekülési útvonal megtalálásában és használatában. A menekülési útvonalon elhelyezett tárgyak közül az állomásvezető által meghatározott tárgyakat a versenyzőknek tapogatással fel kell ismerniük és össze kell gyűjteniük. Az értékelés során az állomásvezető a megtalált és kihozott tárgyakat valamint a végrehajtáshoz felhasznált időt értékeli. A rosszul felismert és kihozott tárgyak pontveszteséggel járnak.

25 Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, teljes képek 10 pont) 18. Térképismeretei, helymeghatározási, viharjelzések ismerete feladat. Elérendő cél: Felmérni a versenyzők térképolvasási, tájékozódási, viharjelzéssel kapcsolatos képességét. Feladat végrehajtás: Az állomásvezető által kiosztott térképszelvényen be kell jelölni egy, a közelben lévő nevezetes pont helyét. Az állomásvezető a tájoló használatának szakszerűségét figyeli. Max. pontszám: 30 pont (szakszerűség, pontos helymeghatározás, nevezetes pont felismerés)

26 19. Tűzoltói szerelési feladat: Feladat végrehajtása: A csapat 3 tagja egy fecskendő mögött, a rajtvonalnál felsorakozik. Csapatonként 1 db B és 2 db C tömlőt, 1 db osztót és 1 db sugárcsövet, kapocspárkulcsot helyeznek el a rajtvonalnál. A start elhangzása után szabályosan alapvezeték szerelést kell végrehajtani és gjműhöz (tűzcsaphoz) csatlakoztatni. A célvonalnál elhelyezett bója vízsugárral történő feldöntésekor (száraz szerelés esetén a összeszerelt sugárcsővel történő feldöntéskor) kell a stoppert megállítani. Max. pontszám: 30 pont (szakszerűség, felhasznált idő) 20. Mentési feladat: Feladat végrehajtása: A megyei mentőcsoport irányítása mellett földrengés imitációs feladat végrehajtása. A versenyzők feladata, hogy ismerjék az INSARAG jelzéseit, a táblákat, azok feliratait. Nevezzék meg a felfestett jelzéseket. A jelzések felismerését követően a versenyzők mindegyike ausztrálmászásban átkel a kötélpályán. Ezt követően pedig egy utánfutóra rögzített csónakot húznak végig a szlalom pályán. Max. pontszám: 30 pont (szakszerűség 10 pont, felhasznált idő 20 pont)

27 2. melléklet: nyomtatványok Iskola/település megnevezése: Csapat száma: Fsz. Feladat megnevezése Feladat végrehajtás során elért pontszám idő Állomásvezető aláírása Összesen: Elért helyezés:

28 Létszám összesítő lap Csapatok összesítője Megye neve iskola/település/kirendeltség Csapat neve csapattagok kísérők megjegyzés

29 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u Pf.43. /Fax: R E G I S Z T R Á C I Ó S A DATLAP KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENYHEZ CSAPAT NEVE: KORCSOPORT: TELEPÜLÉS/MEGYE: ISKOLA NEVE: KÍSÉRŐ-FELKÉSZÍTŐ NEVE: ELÉRHETŐSÉG: KÍSÉRŐ NEVE: ELÉRHETŐSÉG: CSAPATTAGOK ADATAI: NÉV SZÜL. HELY/IDŐ LAKCÍM TAJSZÁM EGYÉB TARTALÉK JÁTÉKOS ADATAI (HA VAN): ÉRKEZÉSI LÉTSZÁM: FŐ

30 Á L LOMÁS ÉRTÉKELŐ LAP. Á L L OM ÁS (. korcs oport) Ssz. Csapat (iskola) Szerzett pontok Idő Megjegyzés

31 3. melléklet: Kötések MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u Pf.43. /Fax: Árbóc-kötés Kereszt-kötés 15 cm Takács-kötés Egész és félhurok a sugárcsövön (sugárcső kötés)

32 Takács-kötés sugárcső kötés Kereszt-kötés

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat

Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége. Biztonsági Szabályzat Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége Biztonsági Szabályzat 2011 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE HUNGARIAN BASKETBALL FEDERATION SZÉKHELY: 1146 BUDAPEST, ISTVÁNMEZEI ÚT 1-3. POSTACÍM: 1146

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések 19430 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 4/2013. (X. 11.) BM OKF utasítása a tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről A nemzeti köznevelésről szóló

Részletesebben

Magyar Labdarúgó Szövetség

Magyar Labdarúgó Szövetség Magyar Labdarúgó Szövetség Biztonsági Szabályzat Az MLSZ Elnöksége a 162/2012 (08.23.) számú határozatával elfogadta. Tartalomjegyzék Általános rendelkezések... 5 1. Alkalmazási kör... 5 2. Cél, feladat...

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről

OKM közlemény. az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről OKM közlemény az országos szervezésű művészeti tanulmányi versenyek versenyszabályzata közzétételéről A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 95. -a (1) bekezdésének n) pontja alapján e közlemény

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA

A MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA FELVÉTELI SZABÁLYZATA A 2015. ÉVI FELVÉTELI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA MISKOLCI RENDÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA AKKREDITÁLT FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZMÉNY OM azonosító: 029328 Nyilvántartási szám: 05-0182-05 Akkreditálási szám: AL-0926 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 78. Levélcím: 3501

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást.

14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás. a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról. utasítást. 14/2014. (XII. 31.) BM OKF utasítás a Műszaki Mentési Műveleti Szabályzat kiadásáról A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. (4) bekezdés c) pontjának felhatalmazása, valamint a katasztrófavédelemről

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest XIII. Kerületi Pannónia Német Nemzetiségi Kétnyelvű és Angol Nyelvet Oktató Általános Iskola 1133 Budapest Tutaj u. 7-11. SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest, 2014. június 02. Varga Márta

Részletesebben

I. rész Az önkéntes tűzoltó egyesület önálló tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzéséhez szükséges feltételek

I. rész Az önkéntes tűzoltó egyesület önálló tűzoltási, műszaki mentési feladatok végzéséhez szükséges feltételek HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 2014. évi 3. szám 277 A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 2/2014. (I. 17.) BM OKF utasítása az önkéntes tűzoltó egyesület önálló beavatkozásának feltételeiről és a beavatkozó

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT AZ ÓBUDAI NÉPZENEI ISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2010 SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT (Továbbiakban: SZMSZ) AZ SZMSZ CÉLJA: Az SZMSZ határozza meg az iskola

Részletesebben

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról

11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási Utasításáról 1 Készítette: Zórád Zoltán Mérnöki és elvi ügyek Változatszám: 1 Hatálybalépés időpontja: 2009. március 1. 11/2009. VIG. sz. UTASÍTÁS 11/2009. VIG. számú vezérigazgatói utasítás a MÁV-TRAKCIÓ Zrt. Oktatási

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 2015. május 28-ai közgyűlésének nyilvános üléséről készült jegyzőkönyvéből. 1. napirendi pont: Előterjesztés Győr-Moson-Sopron Megyei

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A BARTÓK BÉLA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2013 TARTALOM 1. Általános rendelkezések a. Az SZMSZ célja, jogszabályi alapja 2. Az intézmény általános jellemzői

Részletesebben

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet. az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról A Kormány a közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról szóló

Részletesebben

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972

DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 . SZERVEZETI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT DELFINO ÓVODA 1116 BUDAPEST KŐVIRÁG SOR 135 OM Azonosító:201972 Intézmény fenntartója: Székhelye: A ot módosította: A ot elfogadta a Nevelőtestület: A ot véleményezte

Részletesebben

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai

Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai Dr. Beregnyei József Őrszolgálati, objektumvédelmi tudnivalók 1. Az őr és objektumvédelem alapjai A követelménymodul megnevezése: Rendészeti alapfeladatok A követelménymodul száma: 0725-06 A tartalomelem

Részletesebben