MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u Pf.43. /Fax: MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyhez Jóváhagyom! Készítette: Dr. Endrődi István tü.ezds. MPVSZ elnöke Petró Tibor ny.pv.alez

2 Tartalomjegyzék: Bevezető:...3 I. Általános tudnivalók: Jelentkezés a versenyre, a csapatok létszáma, a verseny feladatai és végrehajtása: A verseny irányítása: A versenypálya Értékelés:... 8 II. A versenyre megérkezést követő teendők és az értékelés... 9 III. Záradék: IV. Mellékletek: számú melléklet: A versenypálya és feladatai Elméleti versenyszám: Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: Vízkárelhárítás és lakosságvédelem Elsősegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, szennyezett terepszakaszról történő kimentése: A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélő csomag összeállítása: Tűz megelőzés, tűzoltás Segítségkérés és akadálypálya: Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység Komplex mentési, ügyességi feladat(ok): Környezetvédelem, környezetbiztonság Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt Térlátást segítő ügyességi verseny, szimbólumok felismerése Iparbiztonsági Activity Tálcatűz oltása Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése Térképismeretei, helymeghatározási feladat Tűzoltói szerelési feladat: Mentési feladat: melléklet: nyomtatványok melléklet: Kötések... 31

3 Bevezető: A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) döntésre jogosult testülete az ifjúság veszélyhelyzeti felkészítésének keretei között felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt (továbbiakban: Verseny) szervez, mely tevékenységével az ban kialakult hagyományt továbbviszi. Az évenként megszervezésre kerülő versennyel lehetőség nyílik az oktatási intézmények, klubok, szakkörök, egyesületek hathatós segítségével felkészült csapatok ügyességének, katasztrófavédelmi ismereteinek összemérésére. A verseny megszervezése és meghirdetése a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) iránymutatásával, egyetértésével és támogatásával, a vonatkozó hatályos, a katasztrófavédelmi tevékenységet meghatározó jogszabályok feldolgozása alapján történik. A Versenyszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a MPVSZ és megyei tagszervezetei által szervezett, felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny egészére kiterjed. A szabályzat tiszteletben tartja a MPVSZ tagszervezeteinek szuverenitását, ezért ajánlásként fogalmazza meg Szabályzatát, melytől a megyei tagszervezetek saját szabályzat kiadásával eltérhetnek. Ez esetben ennek meg kell felelnie a közérthetőség és elérhetőség kritériumának. A szabályzatban nem szereplő, de a verseny szempontjából fontos információkat a versenyszervező által elkészített és a versenyt megelőző 15 nappal korábban jóváhagyott és kiadott levezetési terv tartalmazza. A versenyek meghirdetését a tárgyév január 30.-ig a MPVSZ és tagszervezetei, illetve az érintett személyek a megfelelő előkészítés érdekében úgy kapják meg, hogy azt az MPVSZ felelős testületi ülései megvitatták és elfogadták a BM OKF egyetértése mellett. Az MPVSZ a verseny fővédnökének a BM OKF Főigazgatóját kéri fel. Az MPVSZ a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny feladatainak végrehajtásához helyi, területi és országos szinten kéri és igénybe veszi a katasztrófavédelem adott szintű hivatásos szerveinek szakmai segítségét, akik közreműködnek a felkészítésben és a verseny megrendezésében. A verseny lebonyolításában a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ), a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE), a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Polgárőr Szövetség (MPSZ) és a mentésben részt vevő egyéb szervezetek vesznek részt. A területi szintű versenyek megszervezése és lebonyolítása az MPVSZ megyei szervezeteinek a feladata, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok szoros együttműködésével. A helyi szintű versenyek lebonyolításában a fentieken kívül számít az intézmények, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek

4 közreműködő támogatására. Az országos döntő megszervezését az MPVSZ végzi, a BM OKF támogatásával. A verseny eredményes lebonyolítása érdekében a megkötött külön megállapodás értelmében az MPVSZ együttműködik a BM OKF illetékes szerveivel és a versenyfelhívásban szereplő együttműködő partnerekkel. A verseny logisztikai biztosításában az BM OKF és alárendelt szervezetei közreműködnek. Az MPVSZ a verseny befejezését követő 30 napon belül írásos értékelő anyagot készít az BM OKF Főigazgatójának. I. Általános tudnivalók: 1. Jelentkezés a versenyre, a csapatok létszáma, a verseny feladatai és végrehajtása: A veszélyhelyzetekre való felkészülés komplex jellegét előtérbe helyezve, a hagyományos polgári védelmet, tűzbiztonságot és iparbiztonságot felölelő feladatok mellett, a verseny helyt ad a közlekedés biztonságnak, a környezetbiztonságnak, az élhető környezet megteremtésének, az önmentésképesség fejlesztésének, így a biztonság komplex értelmezésének. A versenyeken a csapatok elméleti és gyakorlati feladat-végrehajtás során a fentiekkel összefüggő feladatokat hajtanak végre az érvényes szabályzók szerint. Jelentkezés a versenyre, a verseny időpontja, általános tudnivalók: A versenyre jelentkező csapatok a nevezési lap pontos kitöltésével és határidőre történő megküldésével jelentkezhetnek. A jelentkezési lapot, annak kitöltési útmutatóját, a versenyre jelentkezés tudnivalóit tartalmazó ismeretanyag az MPVSZ (www.mpvsz.hu) és a BM OKF (www.katved.hu) honlapjáról tölthető le. A csapatok a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre a jelentkezésüket az MPVSZ megyei tagszervezetei részére, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság katasztrófavédelmi kirendeltségei és a katasztrófavédelmi megbízottak útján nyújtják be. Az MPVSZ a verseny szellemiségével, illetve hagyományaival ellentétes értékrendű csapatok jelentkezését elutasítja. A helyi és megyei versenyeket az adott tanév második félévében célszerű megtartani. Ezek versenyfelhívását az MPVSZ megyei szervezetei teszik közzé. Az országos verseny lebonyolításának rendjét az MPVSZ által jóváhagyott levezetési terv tartalmazza.

5 Verseny szintjei: Helyi szintű: települési, járási, katasztrófavédelmi kirendeltségi Területi szintű: megyei, fővárosi Országos szintű, melynek résztvevői a megyei és a fővárosi versenyek győztesei ill. a meghívott nemzetközi csapatok A csapatok létszáma: A versenyző csapatok létszáma 4 fő. Lehetőség van egy fő tartalék versenyző megnevezésére, aki sérülés vagy egyéb elfoglaltság esetén, a nevezett játékos helyett részt vesz a versenyen. A verseny során a csapatokat kísérő személyek érdemi tevékenységet nem fejthetnek ki. A versenyt érintő személyi változásról értesíteni kell a verseny rendezőjét. Az életkor meghatározása: A verseny résztvevői (versenyezői) az 5. évfolyamos általános iskolai diákoktól a 13. évfolyamos középiskolás diákokig (10-19 év közötti életkor) terjed. A verseny lebonyolítása során mindkét korosztály (5.-8. osztály; ill. középiskola osztály) részére külön versenypályát kell kialakítani. A versenyen az a versenyző vehet részt, aki az adott tanévben a fent meghatározott életkort betöltötte. Ettől való eltérést - kérésre - csak a verseny vezetősége adhat. A verseny feladatai, feladat-végrehajtás: A mellékletben megfogalmazott feladatok a verseny feladatainak összeállítása során ajánlásként szerepelnek. Az állomások közötti váltás egyértelmű jelre kell, hogy történjen, mely az egész versenypályán jól hallható, jól érzékelhető jelre történik. (pld. duda, sziréna.) A csapatok az állomáshelyen külső segítséget nem vehetnek igénybe.

6 2. A verseny irányítása: A versenyt irányító szervezet felépítése: Verseny előkészítő és lebonyolító bizottság Versenyvezetőség Vezetője: MPVSZ képviselője Tagjai: BM OKF ill. alárendeltjének képviselője MTSZ képviselője Értékelő Bizottság: Tagjai: Versenybírók Állomásvezetők Logisztikai Csoport a) Verseny előkészítő és lebonyolító bizottság A versenyt kiíró által kijelölt személyekből áll. Feladata: a verseny előkészítése, a végrehajtás tervezése, szervezése. E bizottság tagja a versenyvezetőség is. b) Versenyvezetőség A verseny élén versenyvezető áll. Felelős a verseny szabályszerű végrehajtásáért és az értékelésért. Irányítja az Értékelő Bizottság, az Állomásvezetők valamint a Logisztikai Csoport tevékenységét. A versenyeredmények miatt kialakult véleménykülönbségekben a versenyvezetőség dönt. Vezetője: MPVSZ képviselője Tagjai: BM OKF ill. alárendeltjének képviselője MTSZ képviselője c) Értékelő Bizottság Az Értékelő Bizottság a versenybírókból, állomásvezetőkből áll. A versenybírók ellenőrzési, felvezetői, versenyszám értékelői, összesítői feladatokat látnak el. Szabályzat szerinti tevékenységüket a versenyvezetőség

7 irányítása mellett látják el. A bizottság tagjait a versenyvezetőség a verseny szervezése során jelöli ki. Állomásvezetők Az állomásvezetők a feladatok szakszerű elvégzését irányítják és ellenőrzik. A versenyzők által elvégzett feladatok értékelése során, feladattól függően, az értékelést pontokkal ill. időeredményekkel illetik. Az állomásvezetők személyét a Versenyvezetőség a verseny szervezése során jelöli ki. A versenybírók, állomásvezetők feladatai: A versenybírók, állomásvezetők a verseny helyszínén ellenőrzik a versenyző csapatokat. Szemrevételezik a versenyzők feladatvégzéshez szükséges felszerelését, úgy mint a ruházat, cipő, szükség esetén védőfelszerelés. Hitelt érdemlő módon ellenőrizhetik (diák,- személyazonossági igazolvány, útlevél alapján) az életkort a verseny megkezdése előtt. A versenycsapatok részére átadják az értékelő lapokat tartalmazó borítékot és gondoskodnak a versenycsapatok folyamatos pályára vezetéséről. Összesítik az értékelő lapok beérkezése után az eredményeket és kiállítják az okleveleket. A versenykiírásnak és a Szabályzatnak nem megfelelő ruházat, védőfelszerelés, illetve hitelesen nem igazolt személyazonosság esetén a versenycsapat a versenyből kizárható. Az állomásvezetők e versenyszabályzat szerint felügyelik a feladatvégrehajtást, értékelnek és feljegyzik az eredményt az értékelő lapokra. Személyes érintettség esetén, az állomásvezetők saját megyéjük, kirendeltségük csapatait nem értékelhetik. d) Logisztikai Csoport A Logisztikai Csoportot az országos versenyen az MPVSZ és az OKF GEK állománya adja. A csoport közvetlenül a versenyvezető alárendeltje. Felelős a versenypálya felállításáért, annak verseny közbeni üzemeltetésért, versenypálya rendjének biztosításáért. A versenyen a versenyzők és a rendezésében, lebonyolításban részt vevő csoportok tagjai megkülönböztető jelzést viselnek, rajta a bizottság, csoport nevének kezdőbetűjével, vagy megnevezésével. (Pl: Értékelő Bizottság: ÉB) A versenyfelszerelések meghibásodása esetén a verseny vezetője dönt a versenybírók meghallgatását követően a gyakorlat megismétléséről.

8 3. A versenypálya A versenypálya kialakítása A verseny megkezdése előtt a Versenyvezető és az Értékelő bizottság bejárja a versenypályát, úgy hogy a Versenybírók a versenyvezetővel közösen a versenypálya Szabályzat szerinti megfelelősségét megállapíthassák. A Verseny előkészítő és lebonyolító bizottság a verseny szervezése során az állomások számát a nevezett csapatok száma alapján állapítja meg, úgy, hogy legalább 8 szerepeljen (a mellékletben szereplő ajánlott versenyszámok mentén). A végrehajtás során törekedni kell, hogy egy-egy korosztály versenye lehetőleg 3-4 óra alatt végrehajtható legyen. Célszerű a versenypálya kialakításáról a versenyfelhívásban vagy a levezetési tervben rajzos mellékletet kialakítani. 4. Értékelés: Az országos verseny minden egyes versenyállomásán maximum 30 pont érhető el. Az állomásvezető a feladat elvégzésének minősége és a feladatvégzéshez felhasznált idő alapján állapítja meg az elért pontszámot. A feladat-végzésre biztosított maximált idő átlépésekor 0 pont jár. A pontok kiszámításának módját, a pontlevonások részletes szabályait a versenyszámok részletes leírása, ill. a verseny szervezése során elkészített levezetési terv szabályozza. Holtverseny: Amennyiben a pontszámösszesítés után holtverseny alakul ki, a sorrendet az előre meghatározott részfeladat(ok) során elért magasabb pontszám alapján kell eldönteni. A előre meghatározott részfeladat(ok) listáját a levezetési terv tartalmazza. Vitás kérdésekben a versenyvezetőség határozata a döntő. Óvás: Óvást a csapatok az adott versenyfeladat végrehajtása után az állomás elhagyása előtt jelenthetnek be, utólag nem. Az óvásról jegyzőkönyvet kell felvenni a versenybíró és a csapatkapitány aláírásával. Az óvás jogosságát az értékelő bizottság az óvást követően azonnal elbírálja, döntés után kifogásnak helye nincs. Az óvás kivizsgálásának idejére a versenyfeladatok közötti váltást fel kell függeszteni.

9 5. Felkészülés során használható felkészülési anyagok: A versenyfelkészülés az MPVSZ és megyei tagszervezetei, a BM OKF és alárendeltjei, valamint az MTSZ szakmai segítsége és támogatása mellett valósulhat meg. A felkészülés elméleti, szakmai anyagainak elérhetőségét a versenyfelhívás tartalmazza. nyok anyagok/ifjúság felkészítés, lakossági tájékoztató anyagok Hornyák István phd: Elsősegélynyújtás mindenkinek RSOE által biztosított, a biztonságban tavainkon kiadványa. anyagok A katasztrófavédelmet, a polgári védelmet, a tűzvédelmet és az iparbiztonságot érintő hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek). II. A versenyre megérkezést követő teendők és az értékelés 1. Bejelentkezés A verseny helyszínére való megérkezés után a csapatok kísérői jelentkeznek a Verseny előkészítő és lebonyolító bizottságnál, hogy csapatuk érkezését bejelentsék, megkapják a szükséges eligazítást és a versenyhez szükséges okmányokat. A döntő helyszínére történő megérkezést követően a csapatok a kísérő-felkészítő közreműködésével kötelesek regisztrálni (3. számú melléklet), és felelősségvállalási nyilatkozatot tenni. Ez után foglalhatják el szálláshelyüket a táborban. Regisztráció nélkül a szálláshelyek nem adhatóak ki. A verseny lezárását követően a csapatok olyan állapotban hagyhatják el szállásukat, ahogyan azt az érkezéskor átvették. A kijelentkezés alapvető feltétele, hogy a szálláshely ellenőrzése megtörténjen. 2. A versenyen történő megjelenés A verseny levezetési tervében rögzített kezdési idő előtt fél órával a versenyfeladat biztonságos végrehajtásához szükséges felszerelésben és a személyazonosításhoz szükséges okmánnyal kötelesek a csapatok megjelenni a Verseny előkészítő és lebonyolító bizottságnál. Ezen időszak alatt a résztvevők pontosítják névsorukat és átveszik az értékelő lapot.

10 3. A verseny indítása és a váltások A verseny indítását megelőzően hangosbemondó hívja fel az induló csapatok figyelmét a rajthoz állásra (az indulási sorrendet a csapatok sorszámhúzással döntik el). A start jelet a központi indító sátornál, mindenki számára egyértelmű módon adják ki. A verseny kezdetekor az állomásokhoz felsorakozik mindkét korcsoportból 1-1 csapat. A versenypályán kizárólag a versenyző csapatok tagjai és a verseny lebonyolításában közreműködők tartózkodhatnak. Egy állomáson belül 10 perc alatt végrehajtandó feladatok kerülnek kialakításra. Az állomások közötti váltásokat a központi sátornál mondják be hangosbemondón és rádión egyaránt. A váltás előtt 3 perccel a Felkészülés a váltásra, váltás 3 perc múlva közlés hangzik el. 4. A verseny összértékelése Az állomások részletes értékelését az állomások leírását bemutató melléklet, illetve a levezetési terv tartalmazza. A verseny során, a versenyzők által megszerzett pontok az alábbiak szerint kerülnek rögzítésre: állomásértékelő lapon, menetlevélen. Az iskolák nevével előre ellátott állomásértékelő lapok minden állomásvezetőnél megtalálhatóak, amelyeken rögzíteni kell a csapatok által, az adott szakaszon szerzett pontszámokat. A csapatok részére kiosztott az állomások sorrendjét tartalmazó menetlevélen a csapatok önállóan vezetik szerzett pontjaikat, amelyeket az állomásvezetők aláírásukkal igazolnak. Az összesített pontszám alapján a versenyvezetőség az értékelő bizottsággal közösen korosztályonként értékelést végez ill. ismerteti a csapatok által elért eredményeket (felolvasó parancs alapján). Az országos verseny hivatalos eredményei az MPVSZ, a BM OKF által működtetett honlapon 10 napon belül megtekinthetőek. A területi versenyek eredményét az MPVSZ tagszervezetei teszik közzé. A verseny összesített értékelését az MPVSZ honlapján a versenyt követő 30 napon belül megjeleníti. III. Záradék: Ezen Versenyszabályzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége január..-i ülésén hagyta jóvá, a BM OKF előzetes egyetértése alapján.

11 IV. Mellékletek: 1) számú melléklet: A versenypálya és feladatai 2) számú melléklet: Nyomtatványok 3) számú melléklet: kötésformák 1. számú melléklet: A versenypálya és feladatai VERSENYSZÁMOK LEÍRÁSA A versenyszámok ajánlások a helyi, a területi és az országos döntő során. 1. Elméleti versenyszám: Elérendő célok: Felmérni a versenyzők katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi, iparbiztonsági felkészültségét. Részei: Polgári védelmi teszt Katasztrófavédelmi teszt, ill. veszélyes anyag ismeret Tűzvédelmi tűzmegelőzési teszt A tesztek kitöltése során 3X10 kérdésre kell helyesen válaszolni, melyből minden egyes helyes válasz 1 pontot ér. A tesztek tetszőleges sorrendben kitölthetők, melyre max. 10 perc áll rendelkezésre. Mérhető teljesítmény: jogszabály ismeret, szakmai ismeret, eljárási ismeretek.

12 2. Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: Elérendő cél: Elsajátítatni és gyakoroltatni a csapatokkal az ideiglenes védmű készítés fogásait, a homokzsákok megtöltését, szakszerű elhelyezését, korosztálytól függően. Feladat végrehajtása: a rendelkezésre álló anyagok segítségével az állomásvezető által meghatározott terepszakasz bevédése érdekében nyúlgát vagy buzgár építését kell elvégezni. A nem szabályosan megkezdett építés esetén az állomásvezető újraépítteti a rosszul megkezdett védművet. (Késznek tekinthető buzgár 1,5 méter sugarú körnek felel meg és 3 sor magas (max. 30 zsák). A feladat második részében a versenyzőknek le kell bontani az építményt. A feladat végrehajtása során az időtényező is számít. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, védmű helyes felépítése 20 pont) Mérhető tevékenység: - homokzsákból szakszerű elhelyezéssel történő építés, - homokzsákok szakszerű megtöltése, - az idő.

13 3. Vízkárelhárítás és lakosságvédelem Feladat végrehajtása: Egy fiktív településen keresztülhaladó folyó hidrometeorológiai előrejelzése, és domborzati térképe alapján be kell mutatni és térképen ábrázolni a település környékén kialakítandó védvonalakat. Az előrejelzésnek és tereptani körülményeknek megfelelően ismertetni kell legalább 5 szükséges lakosságvédelmi intézkedés típust (felsorolás írásban: pl.: tájékoztatás, riasztás, kitelepítés, befogadás, polgári védelmi szervezetek alkalmazása, területlezárás). A térképen szerepelnie kell elöntési területnek, közelben lévő, magasabban fekvő szomszédos településnek. A feladat során értékelni kell a térképhasználatot, a bejelölt védvonalak helyességét, a lakosságvédelmi intézkedések (pl. befogadás szomszédos település) során figyelembe vett térképi információkat. Ennek során használni kell térkép, iránytű, előrejelzés, különböző méretű hurkapálcák, papír és tollak. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, Védvonalak bejelölése a térképen (5 db) 10 pont, Szükséges lakosságvédelmi intézkedések (5 féle, megnevezés, magyarázat, térkép) 10 pont)

14 4. Elsősegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, szennyezett terepszakaszról történő kimentése: Elérendő cél: a versenyzők elsősegély nyújtási ismereteinek, készségének felmérése. Feladat végrehajtása: Védőruha (GV2, TYVEK, stb.) szakszerű felvétele, a szennyezett terepszakaszon tartózkodó sérült hordágyon való kiszállítása, majd a sérült egészségügyi ellátása. A feladat elvégzése során 2 fő vegyi védelmi védőruhát, gázálarccal magára veszi, majd hordágy segítségével kiszállítja a földön fekvő sérültet a szennyezett terepszakaszról. A fel és leöltözést a csapattagok segíthetik. A kiszállított sérült egészségügyi ellátását a feltételezett szennyezéssel nem érintett csapattagnak kell elvégeznie. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, vegyi ruha szakszerű fel és levétele 10 pont, egészségügyi ellátás hibátlan teljesítése 10 pont) Mérhető teljesítmény: baleset helyszínén való tevékenység, a sérült kezelés, a sérülés jellegének felismerése az ellátáshoz való szakszerű elhelyezése, a hordágyra helyezés, szállítása. különböző kötözési módok gyakorlati végrehajtása, A feladat végrehajtásához felhasznált idő

15 5. A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélő csomag összeállítása: Elérendő cél: A versenyzők azon készségének felmérése, hogy melyek azok a legszükségesebb anyagok, amelyeket magukkal kell vinni, miként kell ingatlanunkat hátrahagyni. Feladat végrehajtása: A csapat minden egyes tagja együtt a kijelölt pályán - 7 db 50*50 cm-es deszkalap segítségével (mocsárjárás csapatban) halad végig, a pálya végén található túlélő csomag összeállításához. A megadott tárgyakból veszélyhelyzeti csomagot kell összeállítani. Az általános iskolai korcsoportnak a rendelkezésre álló 30 db tárgyból 20 db-ot kell kiválogatni, a középiskolai korcsoportnak a rendelkezésre álló 40 db tárgyból 20 db-ot kell kiválogatni, amelyeket a csomagolási igények figyelembevételével a veszélyhelyzeti csomagba raknak. Ha oda nem illő tárgyat is kiválasztanak, hibapontot kapnak. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, túlélő csomag helyes összeállítása 10 pont, mocsárjárás hibátlan teljesítése 10 pont) Mérhető teljesítmény: a kirakott tárgyakból túlélő csomag készítés

16 6. Tűz megelőzés, tűzoltás. Elérendő cél: A versenyzők készségének felmérése, a háztartásban, iskolában, szabadban, közlekedés során bekövetkező tűzveszélyes helyzetek kezelésében. Menekülés füstszint alatti korlátakadályok között. Puttonyfecskendő használata. Feladat végrehajtása: A versenypályán kiépített akadálypálya egy lakást szimbolizál, melyben tűz keletkezik. A pálya bejáratánál lévő kúszócső előtt lévő sisakokat fel kell venni a versenyzőknek és a teljes csapatnak végig kell mennie a berendezett pályán, közben ki kell menteni az egyik helyiségben lévő csecsemőt és egy kutyát. A pálya végén biztonságba helyezik a csecsemőt, valamint a kutyát. Összeszerelik a puttonyfecskendőt és beletöltik az odakészített vizet, majd célba locsolnak az állomásvezető által meghatározott helyről. A locsolás során a gúlába rakott dobozokat kell ledönteniük. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, ledöntött dobozok 20 pont) Mérhető teljesítmény: tűzveszélyességi fokozatok jellemzői, tevékenység tüzek észlelésekor, egyes tüzeknél milyen oltóanyag lehet veszélyes, elektromos tüzek oltása, kézi tűzoltó eszközök kezelése, kisebb tüzek megközelítése, eloltása.

17 7. Eszközfelismerés Feladatleírás: A versenyzőknek az asztalon található eszközöket kell felismerniük és a rendelkezésre álló cédulákon szereplő megnevezésekkel párosítaniuk. A helyes megoldásokon túl az általános iskolai korcsoportnál 5 db felesleges megnevezést, a középiskolai korcsoportnál 10 db felesleges megnevezést kell feltüntetni. Az eszközöket csoportosítaniuk kell attól függően, hogy az eszköz tűzoltási, műszaki mentési szakfelszerelése, vagy védőfelszerelés. A tűzoltás szakfelszerelései: szívó tömlő, gyűjtő, osztó, C nyomótömlő, B nyomótömlő, sugárcső, habsugárcső, tűzcsapkulcs A műszaki mentés eszközei: hidraulikus feszítő-vágó, emelőpárna, átemelő szivattyú, láncfűrész, áramfejlesztő, biztonsági öv-vágó védőfelszerelés: mászóöv, kámzsa, mentőkötél, légzőkészülék, sisak, védőkesztyű Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, helyesen megnevezett eszközök 1 pont, a megfelelő csoportba helyezett eszköz 1 pont, összeses: 20 pont) 8. Segítségkérés és akadálypálya: Feladatleírás: A versenyzők közül ketten szituációs kártyák húznak, mely alapján kiválasztják milyen teendőik vannak a balesetveszély, tűzveszély elhárítása érdekében. Ez után egy 3 elemből álló akadálypályát kell teljesíteniük: - gátugrás - vízhordás pallón (általános iskola: 2x5 l, középiskola: 2 x 10 l) - létrafal megmászása. A csapattagok végighaladnak a pályán, az idő beleszámít a pontozásba. A következő csapattag az előző csapattag pallón történő áthaladása után indulhat, az időt az utolsó csapattag beérkezése után kell megállítani. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, helyesen megnevezett teendők 10 pont)

18 9. Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban Elérendő cél: Felmérni a versenyzők készségét és ügyességét a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódás, az ott lévő akadályok felismerése és leküzdése, esetleges sérültek részére segítségnyújtás a menekülésben. Feladat végrehajtás: Szalagokkal kijelölt pályán bekötött szemmel rádióirányítással kell a kihelyezett akadályok között végigmenni. Az irányító személy az állomásvezető által meghatározott helyről kell, irányítsa csapattársát, aki felkutatja a labirintusban elhelyezett bábut, majd visszatér a startvonalra, ahol váltószerűen átadja a bábut. A következő csapattagnak hasonló körülmények között vissza kell vinnie a bábut a helyére. A feladat végrehajtása során minden egyes szalaghoz érés hiba, amely a végrehajtási időt növeli, hibánként 5 mp.-el. Max. pontszám: 30 pont (szintidő után 10 mp.-ként 1 pont levonással) Mérhető teljesítmény: a helyes útvonal kiválasztása, akadályok leküzdése, szakszerű segítségnyújtás, kölcsönös segítségnyújtás, labirintus feladatok megoldása, a menekülést segítő jelek, jelzések felismerése

19 10. Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység Elérendő cél: a versenyzők ismereteinek felmérése a helyszín felismerése, az ottani tevékenység felmérése. Feladat végrehajtása: Veszélyes áruszállító gépjármű balesete során megsérült edényzetekből veszélyes anyag szivároghat. A versenyzők feladata, hogy ismerjék a veszélyes anyagszállító jármű jelzéseit, a táblákat és bárcákat, azok feliratait. Nevezzék meg, mit jelentenek a számok, piktogramok. Ismertessék az adott anyagcsoport néhány (min. 3) főbb jellemzőjét. Mondják el a helyes magatartási szabályokat ebben a helyzetben, adjanak riasztást a beavatkozó szervek részére. Mérhető teljesítmény: Alapvető magatartási szabályok, tevékenységi formák tartalma, háztartásban előforduló veszélyes anyagok felismerése, illetve egyes nem veszélyes anyagok különböző viszonyok közötti veszélyessé válásának lehetőségei, esetleges hatása az élő szervezetre. A háztartásban fellelhető veszélyes anyagok felismerése, kiválasztása, gyűjtése, (gyógyszerek is). Egyes veszélyes anyagok jelzései (általános, gépjárművön,) felismerése táblák alapján. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, bárcák piktogramok, anyagjellemzők, helyes magatartási szabályok 20 pont)

20 11. Komplex mentési, ügyességi feladat(ok): Elérendő cél: Felmérni a versenyzők gyakorlati készségét az akadályok felderítése, leküzdése, bajbajutottak mentése, segítségnyújtása terén. Feladat végrehajtása: A csapattagoknak végig kell menniük az akadályokkal nehezített, kijelölt pályaszakaszon, úgy, hogy egymás mögött állnak és két kézzel egymás vállát fogják. A csapat első 4 tagjának bekötik a szemét, így csak a sor végén álló személy láthatja a pályát. A csapat irányítása során szöveg nélkül csak kézjelekkel lehet irányítani. Beszédért pontlevonás alkalmazandó. Amennyiben eltévesztenek egy kaput, vagy rosszul teljesítik az akadályt, azt meg kell ismételni, addig nem mehetnek tovább. A csapatnak a célba érés után, az állomásvezető által meghatározott, - a tűzoltóság (katasztrófavédelem) által használt kötésmódok közül - 3 alapkötést kell bemutatnia. Mérhető teljesítmény: riasztás, értesítés tájékoztatás jelei felismerése, akadály leküzdése lajhármászással, mocsárban járás, a segítségnyújtáshoz szükséges anyagok eszközök kiválasztása. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, helyes kötésmód 10 pont)

21 12. Környezetvédelem, környezetbiztonság Elérendő célok: Felmérni a versenyzők ismereteit és készségét a hulladékkezelés, háztartási veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban. Feladat végrehajtása: A versenyzőknek a kijelölt pályaszakaszon található hulladékok közül ki kell válogatniuk, össze kell szedniük és az állomásvezető által meghatározott helyre kell gyűjteniük az újrahasznosítható anyagokat. A feladat végrehajtása során a csapat teljes állománya egyszerre bújik bele az ott található sítalpba, majd így kell teljesíteniük a feladatot. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, összegyűjtött anyagok 20 pont)

22 13. Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt. Elérendő célok: Felmérni a versenyzők közlekedési (kerékpáron, segédmotoros, gyalogos közlekedés) szabályok ismeretét, magatartás közlekedési baleset észlelése esetén. Feladat végrehajtása: A rajt jelére a csapat tagjai elkezdhetik egy 10 pontos tesztlap kitöltését. Majd a csapatoknak egy előre kiépített szlalom pályán kell végigmenni, ahol minden versenyzőnek teljesíteni kell a pályát. Kerékpározni nem tudó versenyző helyett versenytársa teljesíti a pályát. A pálya kijelölt vonalán kell egyesével teljesíteni az akadályok között, a bójákat megkerülve végigkerékpározni, majd a célhelyre kerékpározni úgy, hogy a kerékpár hátsó kerekének át kell haladni a felfestett vonalon. Váltásra ekkor kerülhet sor. Kihagyott bója vagy akadály esetén vissza kell menni, és onnan újra teljesíteni. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, tesztlap 10 pont) 14. Térlátást segítő ügyességi verseny, szimbólumok felismerése Feladat végrehajtása: Általános iskolai korcsoport esetén a versenyzők 5 borítékból választanak egyet, amelyekben egy-egy veszélyes anyag UN száma van. A csapat a kihúzott számot SIX katalógusból azonosítja. Ismerteti az anyag főbb (min.3) tulajdonságait. Ezt követően a csapat az UN számnak megfelelően, állomásvezető által meghatározott célhelyen, a 9 részletelemből

23 (kockákból) kirak egy teljes kockát úgy, hogy a rajta lévő képek minden oldalon teljes egészet mutassanak. Minden elem, mely a helyére kerül, egyegy pontot érhet, míg a teljes összeállítás 10 pontot ér. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, teljes képek 10 pont) 15. Iparbiztonsági Activity Feladat végrehajtása: Korosztályi különbségek figyelembevételével négy feladvány kitalálása az Activity játék szabályaival (körülírás, mutogatás, rajz). A feladat végrehajtása során 1 csapattag bemutatja a feladványt, 3 fejti meg. Minden játékosnak kell egy feladatot vállalnia. Egy-egy feladvány kitalálására 2 perc áll rendelkezésre. A feladat végrehajtása során színes borítékok és előre nyomtatott feladatkártyák (piros 5 db, kék 5 db, sárga 5 db) állnak rendelkezésre, melyen az iparbiztonsághoz kapcsolódó fogalmak, tárgyak találhatóak. Max. pontszám: 30 pont (versenyzőnként 5 pont ha kitalálták, gyorsaság 10 pont)

24 16. Tálcatűz oltása Elérendő célok: Felmérni a versenyzők kezdeti tűzoltási ismereteit. Feladat végrehajtása: A rajt jelére a csapat tagjai közül egy fő felveszi az előre előkészített védőruhát, majd elkezdheti a tálca-tűz oltását, porral oltó, gyorsbeavatkozó vagy egyéb rendelkezésre álló tűzoltó eszköz segítségével. A tűzoltás sikerességét ill. gyorsaságát stopper segítségével mérni lehet. A sikeres oltás után az állomásvezető szóban meggyőződik a versenyzők felkészültségről: jelek jelzések az oltókészüléken, kezdeti tűzoltás legfontosabb feladatai, tűz jelzésének szabályai. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, szakmai felkészültség 10 pont) 17. Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése Feladat végrehajtása: A teljesen besötétített sátorban különböző, a mozgást nehezítő tárgyakat helyezünk el, ugyanakkor az után-világító táblák segítik a versenyzőket a helyes menekülési útvonal megtalálásában és használatában. A menekülési útvonalon elhelyezett tárgyak közül az állomásvezető által meghatározott tárgyakat a versenyzőknek tapogatással fel kell ismerniük és össze kell gyűjteniük. Az értékelés során az állomásvezető a megtalált és kihozott tárgyakat valamint a végrehajtáshoz felhasznált időt értékeli. A rosszul felismert és kihozott tárgyak pontveszteséggel járnak.

25 Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, teljes képek 10 pont) 18. Térképismeretei, helymeghatározási, viharjelzések ismerete feladat. Elérendő cél: Felmérni a versenyzők térképolvasási, tájékozódási, viharjelzéssel kapcsolatos képességét. Feladat végrehajtás: Az állomásvezető által kiosztott térképszelvényen be kell jelölni egy, a közelben lévő nevezetes pont helyét. Az állomásvezető a tájoló használatának szakszerűségét figyeli. Max. pontszám: 30 pont (szakszerűség, pontos helymeghatározás, nevezetes pont felismerés)

26 19. Tűzoltói szerelési feladat: Feladat végrehajtása: A csapat 3 tagja egy fecskendő mögött, a rajtvonalnál felsorakozik. Csapatonként 1 db B és 2 db C tömlőt, 1 db osztót és 1 db sugárcsövet, kapocspárkulcsot helyeznek el a rajtvonalnál. A start elhangzása után szabályosan alapvezeték szerelést kell végrehajtani és gjműhöz (tűzcsaphoz) csatlakoztatni. A célvonalnál elhelyezett bója vízsugárral történő feldöntésekor (száraz szerelés esetén a összeszerelt sugárcsővel történő feldöntéskor) kell a stoppert megállítani. Max. pontszám: 30 pont (szakszerűség, felhasznált idő) 20. Mentési feladat: Feladat végrehajtása: A megyei mentőcsoport irányítása mellett földrengés imitációs feladat végrehajtása. A versenyzők feladata, hogy ismerjék az INSARAG jelzéseit, a táblákat, azok feliratait. Nevezzék meg a felfestett jelzéseket. A jelzések felismerését követően a versenyzők mindegyike ausztrálmászásban átkel a kötélpályán. Ezt követően pedig egy utánfutóra rögzített csónakot húznak végig a szlalom pályán. Max. pontszám: 30 pont (szakszerűség 10 pont, felhasznált idő 20 pont)

27 2. melléklet: nyomtatványok Iskola/település megnevezése: Csapat száma: Fsz. Feladat megnevezése Feladat végrehajtás során elért pontszám idő Állomásvezető aláírása Összesen: Elért helyezés:

28 Létszám összesítő lap Csapatok összesítője Megye neve iskola/település/kirendeltség Csapat neve csapattagok kísérők megjegyzés

29 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u Pf.43. /Fax: R E G I S Z T R Á C I Ó S A DATLAP KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENYHEZ CSAPAT NEVE: KORCSOPORT: TELEPÜLÉS/MEGYE: ISKOLA NEVE: KÍSÉRŐ-FELKÉSZÍTŐ NEVE: ELÉRHETŐSÉG: KÍSÉRŐ NEVE: ELÉRHETŐSÉG: CSAPATTAGOK ADATAI: NÉV SZÜL. HELY/IDŐ LAKCÍM TAJSZÁM EGYÉB TARTALÉK JÁTÉKOS ADATAI (HA VAN): ÉRKEZÉSI LÉTSZÁM: FŐ

30 Á L LOMÁS ÉRTÉKELŐ LAP. Á L L OM ÁS (. korcs oport) Ssz. Csapat (iskola) Szerzett pontok Idő Megjegyzés

31 3. melléklet: Kötések MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u Pf.43. /Fax: Árbóc-kötés Kereszt-kötés 15 cm Takács-kötés Egész és félhurok a sugárcsövön (sugárcső kötés)

32 Takács-kötés sugárcső kötés Kereszt-kötés

FORGATÓKÖNYVE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉNEK. 2014. április 2014. április. Kemény József nyá. pv.

FORGATÓKÖNYVE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉNEK. 2014. április 2014. április. Kemény József nyá. pv. ZALA MEGYE POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉGE ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Egyetértek! 2014. április 2014. április Kemény József nyá. pv. ezredes elnökó Egri Gyula tű. ezredes főtanácsos,

Részletesebben

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyhez Jóváhagyom! Készítette: Dr. Endrődi István ny.pv.ezds. MPVSZ elnöke Petró Tibor ny.pv.alez.

Részletesebben

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG BUDAPEST TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT 2014.DECEMBER 16. 1/5 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék... 1 1. Általános Leírás... 2 1.1 Célkitűzések és háttér... 2 1.2 Lebonyolítás...

Részletesebben

Versenyszabályzat. a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre. Kardos István Dr. Mártai István Dr.

Versenyszabályzat. a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre. Kardos István Dr. Mártai István Dr. Versenyszabályzat a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre Jóváhagyta: Kardos István Dr. Mártai István Dr. Göndöcs Zsigmond főigazgató főigazgató elnök Magyar Vöröskereszt Országos

Részletesebben

műveletirányítási főosztályvezető LEVEZETÉSI TERV

műveletirányítási főosztályvezető LEVEZETÉSI TERV Magyar Polgári Védelmi Szövetség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Jóváhagyom! Budapest, 2015. február...n Egyetértek! Budapest, 2015. február...n Dr. Endrődi István tű. ezredes MPVSZ elnöke

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S Magyar Tűzoltó Szövetség Békés Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: 7-3/2012. V E R S E N Y K I Í R Á S A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa 2012. április 26-án megtartott ülése határozatának megfelelően

Részletesebben

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: /2015. V E R S E N Y K I Í R Á S A ( továbbiakban: MTSZ ) a 2015. évi VI. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyt a Tolna Megyei

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

Amatőr lovas verseny

Amatőr lovas verseny Amatőr lovas verseny Ügyességi versenyek szabályzata Az ügyességi verseny három versenyszámból áll, nehézségi sorrendben: 1. Kezdő 2. Könnyű 3. Nehéz Minden versenyszám nyílt, korhatár nélküli. A versenyrendező

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása

HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása HONVÉDELMI JÁRŐR VERSENY általános leírása Résztvevők: Magyarország felsőoktatási intézmények hallgatói, középiskolák diákjai, MH Ludovika Zászlóalj tisztjelöltjei, tiszthelyettes képző intézet hallgatói

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11.

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 1 2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 2 FUTAFOK 2014 KERÜLETI FUTÓVERSENY VERSENYKIÍRÁS Időpont: 2014. október 4. Helyszín: Campona főbejárat Útvonal: Campona főbejárat előtti parkoló

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség 1. oldal, összesen: 7 BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116

Részletesebben

10:00 KEZDŐ ÜGYESSÉGI VERSENY Kezdő lovasok versenye, ahol különböző ügyességi feladatokat kell időre végrehajtani, minél kevesebb hibával.

10:00 KEZDŐ ÜGYESSÉGI VERSENY Kezdő lovasok versenye, ahol különböző ügyességi feladatokat kell időre végrehajtani, minél kevesebb hibával. NAGYCENKI CSALÁDI LOVAS NAP Helyszín: Gróf Széchenyi István Kastély, Lovas pálya Időpont: 2014. augusztus 9. 09:00 Ünnepélyes Megnyitó 09:15 FUTÓSZÁRAS VERSENY Kezdő gyermek lovasok futószáron mutatják

Részletesebben

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően.

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. A KSZ teljesítésének megkezdése előtt a tanuló munkavédelmi oktatásban részesül, melyről nyilatkoznak annak megtartását követően. KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT A 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsgák feltételéül szolgáló közösségi szolgálat teljesítése a hivatásos katasztrófavédelmi szervezetnél (a továbbiakban: katasztrófavédelem)

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM

KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM KOZMA LÁSZLÓ ORSZÁGOS INFORMATIKA ALKALMAZÓI TANULMÁNYI VERSENY VERSENYSZABÁLYZATA 5-6. ÉVFOLYAM A verseny meghirdetője: Informatika - Számítástechnika Tanárok Egyesülete A verseny célja: az informatikában

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG

MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 1 MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG 2013/2014. TANÉVI SAKK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Magyar Sakkszövetség (a továbbiakban: MSSZ), és a Magyar Diáksport Szövetség (a továbbiakban: MDSZ) között a védjegy használati

Részletesebben

Versenyszabályzat. Farkasokkal Kocogó. http://www.medveotthon.hu/ Rajt

Versenyszabályzat. Farkasokkal Kocogó. http://www.medveotthon.hu/ Rajt Versenyszabályzat Farkasokkal Kocogó http://www.medveotthon.hu/ Rendezvény időpont: 2015. október 4. (vasárnap) Rajt Futás 11:00-tól 3,5 km (7-14 év) 11:30-tól 3,5 km (15-30 év) 12:00-tól 3,5 km (31 év

Részletesebben

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum 1138, Budapest, Margitsziget 2014. október 10. (péntek) 13. óra www.bpdiaksport.hu Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

Csongrád Megyei Lovas Szövetség

Csongrád Megyei Lovas Szövetség Csongrád Megyei Lovas Szövetség Szabadidős lovas rendezvény versenykiírása Helyszín: Sándorfalva Dátum: 2015.augustus. 09. Rendező szervezet neve: Orion Sport És Kulturális Egyesület A versenyhelyszín

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

IV. Bács-Kiskun Megyei Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata

IV. Bács-Kiskun Megyei Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata IV. Bács-Kiskun Megyei Hagyományőrző Tűzoltó Verseny versenyszabályzata 2015 I. fejezet A IV. Bács-Kiskun megyei rendezvény- és verseny szervezői, valamint általános tudnivalók 1) Az IV. Hagyományőrző

Részletesebben

Versenykiírás (Tervezet)

Versenykiírás (Tervezet) - 1 - XIII. MEBSZ- MATASZ Bajtársi Találkozó, Versenykiírás (Tervezet) I. Általános rész A Magyar Ejtőernyősök Bajtársi Szövetsége a Magyar Tartalékosok Szövetségének Csongrád megye szervezete, valamint

Részletesebben

65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL

65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL ELŐZETES TÁJÉKOZTATÓ A 65. VILLAMOSENERGIA-IPARI ORSZÁGOS TERMÉSZETBARÁT TALÁLKOZÓRÓL (Székesfehérvár, 2015. július 17-19.) KÖSZÖNTŐ Kedves Versenyzők! Szeretettel köszöntjük a résztvevőket a MAVIR ZRt.

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ Sukoró (Velencei-tavi kajak-kenu versenypálya, 2015. május 29-31. 1 2014/2015. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1.

Részletesebben

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19.

ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG. Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. MAGYAR SAKKSZÖVETSÉG ORSZÁGOS DÖNTŐK Értékszámos egyéni döntő: 2015. május 01-03. Amatőr egyéni sakkbajnokság: 2015. április 17-19. Csapatbajnokságok: 2015. április 02-04. Helyszínek pályázat útján 1 2014/2015.

Részletesebben

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A II-III-IV. korcsoport 1. A bajnokság célja: A megyebajnoki cím eldöntése. Versenyalkalom biztosítása a 2000-2001-2002-2003-2004-2005-ben

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET az általános és középiskolás tanulók veszélyhelyzetekre történı felkészüléséhez 2010. A segédlet összeállítását a Jász-

Részletesebben

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. *: 4001 Debrecen, Pf.: 155 Tel: (52) 521-920; 521-912 Fax: (52) 521-945; 521923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv TvMI 4.1:2015.03.30. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3. 2. Fogalmak 3. 3. A tűzoltási felvonulási terület és útvonal paraméterei...3. 4. Homlokzati mentési pontok kialakítása.6. 5. A tűzoltáshoz szükséges oltóanyag biztosítása..7.

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014

VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014 VERSENYKIÍRÁS II. Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2014 1.Célja: Második alkalommal került kiírásra - 5 korosztályban - a Nyílt Rövidpályás Uszonyosúszó Országos Bajnokság. A 2014. év

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére 8727-1/2011. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 14-ei ülésére Tárgy: Kerekegyháza Tűzoltó Köztestület önkormányzati tűzoltóságként történő további

Részletesebben

Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA

Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA 2013 6070 Izsák, Szabadság tér 1. Tel: +36 (76) 568 063 Mobil: +36 (30) 995 3482 Fax: +36 (76) 569 001

Részletesebben

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. meghirdeti

A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. meghirdeti A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége meghirdeti a Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium és a Mozgásjavító Diák

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 2013 JANUÁR MKKSZ SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 SZERVEZŐ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Cím: 1138 Budapest, Latorca u.2 Email: info@mkksz.hu

Részletesebben

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás

FEKOSZ Sportkupa. Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen. Versenykiírás FEKOSZ Sportkupa Kispályás Labdarúgó Torna 2013. április 26-28. Debrecen Versenykiírás 1. A verseny bemutatása A Felsőoktatási Kollégiumok Országos Szövetsége által 2013. április 26 28. között Debrecenben

Részletesebben

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat:

A csapatok az alábbi versenyszámokban mérték össze tudásukat: A soproni Nádasdy huszárok 5 fős csapattal neveztek a Német Nemzetközi Katonai Lovas Bajnokságra. A szervezők- a Német Katonai Lovasszövetség- a nevezésünk után kedves hangvételű levélben biztosítottak

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015

VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 VIII. Oxigén Kupa Erdei futóverseny sorozat 2014-2015 V E R S E N Y K I Í R Á S A verseny fővédnöke:balczó ANDRÁSa Nemzet Sportolója A verseny célja: Versenyzés biztosítása közép- és hosszútávfutók, illetve

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés!

B E S Z Á M O L Ó. Tisztelt Közgyűlés! Csabrendek Község Önkéntes Tűzoltó és Polgárőr Egyesülete Kiemelkedően Közhasznú Szervezet 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. Tel: 06 87 / 553 033 E-mail: csabrendekotpe@freemail.hu B E S Z Á M O L Ó Csabrendek

Részletesebben

HUNGEXPO KUPA 2011 V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T A

HUNGEXPO KUPA 2011 V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T A HUNGEXPO KUPA 2011 NEMZETKÖZI KORONGVADÁSZ VERSENY V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T A és VE R S E N Y K I Í R Á S HUNGEXPO KUPA 2011 NYÍLT NEMZETKÖZI KORONGVADÁSZ VERSENY V E R S E N Y K I Í R Á S 2011.

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

IV. EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG FELNŐTT, IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ 2013.

IV. EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG FELNŐTT, IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ 2013. IV. EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG FELNŐTT, IFJÚSÁGI, SERDÜLŐ 2013. Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: IV. Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Sasok Sportegyesület

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

Felhívás IV. Regionális Baranya Open

Felhívás IV. Regionális Baranya Open Felhívás IV. Regionális Baranya Open A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki és Informatikai Kar és a Pollino Team Hungary IV. Regionális Baranya Open" elnevezéssel csapatversenyt hirdet robottechnika

Részletesebben

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015 Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: V. MIGHTYFIST Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség, Sasok Sportegyesület Rendező: Szalay Gábor V.dan, Békássy Csaba V.dan

Részletesebben

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.

H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov. Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-2030 Érd, Fehérvári út 79/a. : 2030 Érd, Fehérvári út 79/a Tel: (36-23) 524-570 Fax: (36-23)524-571 e-mail: erd.kk@katved.gov.hu

Részletesebben

Csömöri PrémiumKupa. 2015.június 7. Szervező. Iskolák közötti verseny

Csömöri PrémiumKupa. 2015.június 7. Szervező. Iskolák közötti verseny Csömöri PrémiumKupa 2015.június 7. Szervező Szervező A program rendezője, lebonyolítója a Kölyökkaland Alapítvány (PrémiumKupa). A versenyt a Csömöri Sport és Szabadidő-szervező Nonprofit Kft.-vel együttműködve

Részletesebben

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY

SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY SPORT XXI. PROGRAM REGIONÁLIS TRIATLON DIÁKOLIMPIA (Pest, Komárom-Esztergom, Fejér és Nógrád megye) X. JUBILEUMI VERESEGYHÁZI NYÍLT TRIATLON VERSENY A verseny Fővédnöke: Szervezőbizottság tagjai: Pásztor

Részletesebben

Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó. a One Design Trophy I. fordulója. Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS

Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó. a One Design Trophy I. fordulója. Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS Tavaszi Regatta/Kenesei Szezonnyitó a One Design Trophy I. fordulója Balatonkenese, 2015. április 25-26. VERSENYKIÍRÁS Rendező szervezet: Versenyvezető: VB elnök: Versenyorvos: Kenese Marina-Port Vízisport

Részletesebben

KENESEI SZEZONNYITÓ és TAVASZI REGATTA a Peugeot Hungária támogatásával

KENESEI SZEZONNYITÓ és TAVASZI REGATTA a Peugeot Hungária támogatásával KENESEI SZEZONNYITÓ és TAVASZI REGATTA a Peugeot Hungária támogatásával A ONE DESIGN TROPHY I. fordulója Balatonkenese, 2013. április 27-28. VERSENYKIÍRÁS MÓDOSÍTOTT 2013. április 23. Rendező szervezet:

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Az akrobatikus torna népszerűsítése, minőségi színvonalának emelése. Versenyalkalom biztosítása a minősítési követelmények teljesítéséhez.

Az akrobatikus torna népszerűsítése, minőségi színvonalának emelése. Versenyalkalom biztosítása a minősítési követelmények teljesítéséhez. ORSZÁGOS AKROBATIKUS TORNA VERSENY III. BASE Budapest-Vidék Bajnokság 2013 1. A VERSENY CÉLJA: Versenykiírás Az akrobatikus torna népszerűsítése, minőségi színvonalának emelése. Versenyalkalom biztosítása

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások

Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Önkéntes Tűzoltó Egyesületek gazdálkodási, valamint egyes műszaki feladataival összefüggő aktualitások Dr. Demény Ádám PhD tű. alezredes BM OKF GEK igazgató Budapest, 2012. január 14. Az előadás felépítése

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015.

ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015. ITF TAEKWON-DO MAGYAR BAJNOKSÁG GYERMEK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT ÜLLŐ, 2015. Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: ITF Taekwon-do Magyar Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség Sasok Sportegyesület

Részletesebben

Kincsem Parki Profi Agárverseny kiírás és versenyszabályzat 2015.

Kincsem Parki Profi Agárverseny kiírás és versenyszabályzat 2015. Kincsem Parki Profi Agárverseny kiírás és versenyszabályzat 2015. A verseny elnevezése: Profi Agár Versenyek a Kincsem Parkban A verseny fajtája: meghívásos síkversenysorozat Időpontok: június 19., július

Részletesebben

A verseny célja: az önkéntes tűzoltók rendszeres találkozója és erőfelmérése versenyzés formájában.

A verseny célja: az önkéntes tűzoltók rendszeres találkozója és erőfelmérése versenyzés formájában. Önkéntes Tűzoltóságok Versenyszabályzata A verseny célja: az önkéntes tűzoltók rendszeres találkozója és erőfelmérése versenyzés formájában. Az országos verseny szervezésével kapcsolatos általános előírások

Részletesebben

II. ÖRÖMAUTÓZÁS VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS. a beteg gyermekekért. Tököli reptér, 2009. március 7.

II. ÖRÖMAUTÓZÁS VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS. a beteg gyermekekért. Tököli reptér, 2009. március 7. II. ÖRÖMAUTÓZÁS a beteg gyermekekért VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS Tököli reptér, 2009. március 7. TARTALOMJEGYZÉK: Tartalomjegyzék: Bevezetés, 1. Program VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS 2. oldal 2. oldal 2. Rendezés

Részletesebben

Magyar Honvédség. Honvédelmi Kötelék Haditorna verseny Országos döntő

Magyar Honvédség. Honvédelmi Kötelék Haditorna verseny Országos döntő Magyar Honvédség Honvédelmi Kötelék Haditorna verseny Országos döntő A Magyar Honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítésére, a honvédelmi nevelés, valamint a sport és egészséges életmód népszerűsítése

Részletesebben

Tájékozódási tereplovaglás. Versenyszabályzat

Tájékozódási tereplovaglás. Versenyszabályzat Tájékozódási tereplovaglás Versenyszabályzat 1. Mi az tájékozódási lovaglás TREC TREC = Techniques de Randonee Equestre de Competition Ezen lovassportág eredete Franciaországba nyúlik vissza, és az elnevezés

Részletesebben

A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGEI

A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGEI A TŰZOLTÁSBAN RÉSZT VEVŐ SZEMÉLYI ÁLLOMÁNY KÖTELESSÉGEI Általános kötelességek A riasztott tűzoltó járműre beosztott személyi állomány a) a riasztási jel elhangzását követően vegye fel az elrendelt személyi

Részletesebben

Sárkányhajóverseny versenykiírás/versenyszabályzat. Mosonmagyaróvár, Mosoni-Duna Itató előtti szakasz

Sárkányhajóverseny versenykiírás/versenyszabályzat. Mosonmagyaróvár, Mosoni-Duna Itató előtti szakasz Sárkányhajóverseny versenykiírás/versenyszabályzat Verseny ideje: 2015. június 27-28. Verseny helyszíne: Mosonmagyaróvár, Mosoni-Duna Itató előtti szakasz Verseny rendezője: Mosonmagyaróvári VSE, Flesch

Részletesebben

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata

A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata A STADLBAUER Kft. által szervezett Carrera Bajnokság elnevezésű verseny és nyereményjáték részletes részvételi és adatkezelési szabályzata 1. A STADLBAUER Kft. (a továbbiakban: Szervező) a jelen részvételi,

Részletesebben

Sárkányhajó Roadshow 2012 IV. Kanizsa Sárkányhajó Bajnokság Nagykanizsa, 2012. június 1-3. Szervezõk Kanizsa Kajak-kenu Klub

Sárkányhajó Roadshow 2012  IV. Kanizsa Sárkányhajó Bajnokság Nagykanizsa, 2012. június 1-3.  Szervezõk Kanizsa Kajak-kenu Klub Szervezõk Kanizsa Kajak-kenu Klub H-8800 Nagykanizsa, Sugár u. 2/a Varga Péter +3630/852-4530 petv2@freemail.hu Kanizsa Turizmusáért Egyesület H-8800 Nagykanizsa, Magyar u.19 Nagykanizsa Megyei Jogú Város

Részletesebben

MISS SECURITY 2011 I. VERSENYFELHÍVÁS. Rendező: SZVMSZK Országos Szervezet és a Békés Megyei Területi Szervezet

MISS SECURITY 2011 I. VERSENYFELHÍVÁS. Rendező: SZVMSZK Országos Szervezet és a Békés Megyei Területi Szervezet S z e m é l y, - V a g y o n v é d e l m i é s M a g á n n y o m o z ó i S z a k m a i K a m a r a B é k é s M e g y e i T e r ü l e t i S z e r v e z e t e 5600 B é k é s c s a b a, Á r p á d s o r 1

Részletesebben

NYEREGSZEMLE LOVAS KUPA VERSENYSZABÁLYZAT

NYEREGSZEMLE LOVAS KUPA VERSENYSZABÁLYZAT NYEREGSZEMLE LOVAS KUPA VERSENYSZABÁLYZAT 1., A verseny célja Lehetőséget teremteni a hagyományos versenyszámokon kívül, az azokban nem versenyző, de megmérettetésre vágyó, amatőr lovasok számára, hogy

Részletesebben

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ

SECURITY PATENT ÉLŐERŐ - 1 - BIZTONSÁGI TERV A terv a Katasztrófa Védelmi Terv mellékletét képezi Amerikai Autós Fesztivál Komárom 2012. 08.10.-08.12. 1 - 2 - I. A rendezvénnyel kapcsolatos adatok A rendezvény megnevezése: Amerikai

Részletesebben

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása

MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa. Versenykiírása MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE MKOSZ Streetball Budapest 3x3 Kupa Versenykiírása 2013 1 MKOSZ Streetball 3x3 Budapest Kupa MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. Magyar Kosárlabdázók Országos

Részletesebben

DECATHLON B33. U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA

DECATHLON B33. U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA DECATHLON B33 U18 VB Válogató Kosárlabda Torna 2013 VERSENYKIÍRÁSA 2013 MAGYAR KOSÁRLABDÁZÓK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 1146 Budapest, Istvánmezei u. 1-3. Tel: 460-6825 Fax: 252-3296 E-Mail: mkosz@hunbasket.hu

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

XXVIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI TENISZTALÁLKOZÓ

XXVIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI TENISZTALÁLKOZÓ VERSENYKIÍRÁS XXVIII. VILLAMOSENERGIA-IPARI TENISZTALÁLKOZÓ 2013. augusztus 8-11. BUDAPEST VERSENYKIÍRÁS 1. A verseny célja: Villamosenergia-ipar hagyományainak folytatása, a dolgozók egészségének megőrzése,

Részletesebben

XXII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY

XXII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XXII. KELET-MAGYARORSZÁG KUPA NEMZETKÖZI EJTŐERNYŐS VERSENY XXII. Kelet-magyarország Kupa Célbaugró Verseny I. Kelet-magyarország Kupa Távolsági/Swoop Verseny I. Kelet-magyarország Kupa Célraszálló verseny

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS

VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS VII. ÖRÖMAUTÓZÁS a beteg gyermekekért VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS Mogyoród, Hungaroring 2015. március 28. VERSENYZŐI TÁJÉKOZTATÁS BEVEZETÉS Immáron hetedik alkalommal rendezzük meg az Örömautózás nevű programunkat.

Részletesebben

Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA

Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA Magyar Lovas Szövetség Fogathajtó Szakbizottsága Szabadidős lovas rendezvények (SZLV) SZABÁLYZATA 2015 6070 Izsák, Szabadság tér 1. Tel: +36 (76) 568 063 Fax: +36 (76) 569 001 E mail: fogatsport@fogatsport.hu

Részletesebben

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG. Verseny Szabályzat. Ifjúsági Tűzoltó Versenyre 2005.09.28.

MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG. Verseny Szabályzat. Ifjúsági Tűzoltó Versenyre 2005.09.28. MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG Verseny Szabályzat Ifjúsági Tűzoltó Versenyre 2005.09.28. 2 A.) ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK... 4 1. A versenyszámok, a raj létszáma, az életkor meghatározása, a parancsadás és a vezénylés...

Részletesebben

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK

A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK A BRENNER JÁNOS NEVELÉSI KÖZPONT 8 ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUMÁBA VALÓ JELENTKEZÉSHEZ SZÜKSÉGES INFORMÁCIÓK Az alábbi információkkal és a mellékelt dokumentumokkal szeretnénk megkönnyíteni a diákok jelentkezését

Részletesebben

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok

Lakosságfelkészítés. Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés Kirendeltség-vezetői tapasztalatok Lakosságfelkészítés, lakosság tájékoztatás Megelőzés Beavatkozás (Veszélyhelyzeti kommunikáció) Újjáépítés felkészítés tájékoztatás Felkészítés, tájékoztatás

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

Alapfokú Szanyi Irma Zongoraverseny szabályzata

Alapfokú Szanyi Irma Zongoraverseny szabályzata Alapfokú Szanyi Irma Zongoraverseny szabályzata A verseny célja 1. A versenyzők tudásának, felkészültségének, az életkornak megfelelő művészi előadó képességének értékelése, kiemelkedő teljesítményének

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Diákönkormányzat. munkaterve

Diákönkormányzat. munkaterve Diákönkormányzat munkaterve 2014./2015. Doboz, 2014. szeptember 1. Kádár Ádámné DÖK segítő pedagógus Az iskolai diákönkormányzat jogait és az ezekkel összefüggésben álló feladatokat törvényi és rendeleti

Részletesebben