MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA"

Átírás

1 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u Pf.43. /Fax: MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyhez Jóváhagyom! Készítette: Dr. Endrődi István tü.ezds. MPVSZ elnöke Petró Tibor ny.pv.alez

2 Tartalomjegyzék: Bevezető:...3 I. Általános tudnivalók: Jelentkezés a versenyre, a csapatok létszáma, a verseny feladatai és végrehajtása: A verseny irányítása: A versenypálya Értékelés:... 8 II. A versenyre megérkezést követő teendők és az értékelés... 9 III. Záradék: IV. Mellékletek: számú melléklet: A versenypálya és feladatai Elméleti versenyszám: Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: Vízkárelhárítás és lakosságvédelem Elsősegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, szennyezett terepszakaszról történő kimentése: A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélő csomag összeállítása: Tűz megelőzés, tűzoltás Segítségkérés és akadálypálya: Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység Komplex mentési, ügyességi feladat(ok): Környezetvédelem, környezetbiztonság Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt Térlátást segítő ügyességi verseny, szimbólumok felismerése Iparbiztonsági Activity Tálcatűz oltása Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése Térképismeretei, helymeghatározási feladat Tűzoltói szerelési feladat: Mentési feladat: melléklet: nyomtatványok melléklet: Kötések... 31

3 Bevezető: A Magyar Polgári Védelmi Szövetség (továbbiakban: MPVSZ) döntésre jogosult testülete az ifjúság veszélyhelyzeti felkészítésének keretei között felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyt (továbbiakban: Verseny) szervez, mely tevékenységével az ban kialakult hagyományt továbbviszi. Az évenként megszervezésre kerülő versennyel lehetőség nyílik az oktatási intézmények, klubok, szakkörök, egyesületek hathatós segítségével felkészült csapatok ügyességének, katasztrófavédelmi ismereteinek összemérésére. A verseny megszervezése és meghirdetése a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (továbbiakban: BM OKF) iránymutatásával, egyetértésével és támogatásával, a vonatkozó hatályos, a katasztrófavédelmi tevékenységet meghatározó jogszabályok feldolgozása alapján történik. A Versenyszabályzat (továbbiakban: Szabályzat) hatálya a MPVSZ és megyei tagszervezetei által szervezett, felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny egészére kiterjed. A szabályzat tiszteletben tartja a MPVSZ tagszervezeteinek szuverenitását, ezért ajánlásként fogalmazza meg Szabályzatát, melytől a megyei tagszervezetek saját szabályzat kiadásával eltérhetnek. Ez esetben ennek meg kell felelnie a közérthetőség és elérhetőség kritériumának. A szabályzatban nem szereplő, de a verseny szempontjából fontos információkat a versenyszervező által elkészített és a versenyt megelőző 15 nappal korábban jóváhagyott és kiadott levezetési terv tartalmazza. A versenyek meghirdetését a tárgyév január 30.-ig a MPVSZ és tagszervezetei, illetve az érintett személyek a megfelelő előkészítés érdekében úgy kapják meg, hogy azt az MPVSZ felelős testületi ülései megvitatták és elfogadták a BM OKF egyetértése mellett. Az MPVSZ a verseny fővédnökének a BM OKF Főigazgatóját kéri fel. Az MPVSZ a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági verseny feladatainak végrehajtásához helyi, területi és országos szinten kéri és igénybe veszi a katasztrófavédelem adott szintű hivatásos szerveinek szakmai segítségét, akik közreműködnek a felkészítésben és a verseny megrendezésében. A verseny lebonyolításában a Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ), a Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE), a Magyar Vöröskereszt, a Magyar Polgárőr Szövetség (MPSZ) és a mentésben részt vevő egyéb szervezetek vesznek részt. A területi szintű versenyek megszervezése és lebonyolítása az MPVSZ megyei szervezeteinek a feladata, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok szoros együttműködésével. A helyi szintű versenyek lebonyolításában a fentieken kívül számít az intézmények, és a katasztrófavédelmi kirendeltségek

4 közreműködő támogatására. Az országos döntő megszervezését az MPVSZ végzi, a BM OKF támogatásával. A verseny eredményes lebonyolítása érdekében a megkötött külön megállapodás értelmében az MPVSZ együttműködik a BM OKF illetékes szerveivel és a versenyfelhívásban szereplő együttműködő partnerekkel. A verseny logisztikai biztosításában az BM OKF és alárendelt szervezetei közreműködnek. Az MPVSZ a verseny befejezését követő 30 napon belül írásos értékelő anyagot készít az BM OKF Főigazgatójának. I. Általános tudnivalók: 1. Jelentkezés a versenyre, a csapatok létszáma, a verseny feladatai és végrehajtása: A veszélyhelyzetekre való felkészülés komplex jellegét előtérbe helyezve, a hagyományos polgári védelmet, tűzbiztonságot és iparbiztonságot felölelő feladatok mellett, a verseny helyt ad a közlekedés biztonságnak, a környezetbiztonságnak, az élhető környezet megteremtésének, az önmentésképesség fejlesztésének, így a biztonság komplex értelmezésének. A versenyeken a csapatok elméleti és gyakorlati feladat-végrehajtás során a fentiekkel összefüggő feladatokat hajtanak végre az érvényes szabályzók szerint. Jelentkezés a versenyre, a verseny időpontja, általános tudnivalók: A versenyre jelentkező csapatok a nevezési lap pontos kitöltésével és határidőre történő megküldésével jelentkezhetnek. A jelentkezési lapot, annak kitöltési útmutatóját, a versenyre jelentkezés tudnivalóit tartalmazó ismeretanyag az MPVSZ (www.mpvsz.hu) és a BM OKF (www.katved.hu) honlapjáról tölthető le. A csapatok a felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyre a jelentkezésüket az MPVSZ megyei tagszervezetei részére, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság katasztrófavédelmi kirendeltségei és a katasztrófavédelmi megbízottak útján nyújtják be. Az MPVSZ a verseny szellemiségével, illetve hagyományaival ellentétes értékrendű csapatok jelentkezését elutasítja. A helyi és megyei versenyeket az adott tanév második félévében célszerű megtartani. Ezek versenyfelhívását az MPVSZ megyei szervezetei teszik közzé. Az országos verseny lebonyolításának rendjét az MPVSZ által jóváhagyott levezetési terv tartalmazza.

5 Verseny szintjei: Helyi szintű: települési, járási, katasztrófavédelmi kirendeltségi Területi szintű: megyei, fővárosi Országos szintű, melynek résztvevői a megyei és a fővárosi versenyek győztesei ill. a meghívott nemzetközi csapatok A csapatok létszáma: A versenyző csapatok létszáma 4 fő. Lehetőség van egy fő tartalék versenyző megnevezésére, aki sérülés vagy egyéb elfoglaltság esetén, a nevezett játékos helyett részt vesz a versenyen. A verseny során a csapatokat kísérő személyek érdemi tevékenységet nem fejthetnek ki. A versenyt érintő személyi változásról értesíteni kell a verseny rendezőjét. Az életkor meghatározása: A verseny résztvevői (versenyezői) az 5. évfolyamos általános iskolai diákoktól a 13. évfolyamos középiskolás diákokig (10-19 év közötti életkor) terjed. A verseny lebonyolítása során mindkét korosztály (5.-8. osztály; ill. középiskola osztály) részére külön versenypályát kell kialakítani. A versenyen az a versenyző vehet részt, aki az adott tanévben a fent meghatározott életkort betöltötte. Ettől való eltérést - kérésre - csak a verseny vezetősége adhat. A verseny feladatai, feladat-végrehajtás: A mellékletben megfogalmazott feladatok a verseny feladatainak összeállítása során ajánlásként szerepelnek. Az állomások közötti váltás egyértelmű jelre kell, hogy történjen, mely az egész versenypályán jól hallható, jól érzékelhető jelre történik. (pld. duda, sziréna.) A csapatok az állomáshelyen külső segítséget nem vehetnek igénybe.

6 2. A verseny irányítása: A versenyt irányító szervezet felépítése: Verseny előkészítő és lebonyolító bizottság Versenyvezetőség Vezetője: MPVSZ képviselője Tagjai: BM OKF ill. alárendeltjének képviselője MTSZ képviselője Értékelő Bizottság: Tagjai: Versenybírók Állomásvezetők Logisztikai Csoport a) Verseny előkészítő és lebonyolító bizottság A versenyt kiíró által kijelölt személyekből áll. Feladata: a verseny előkészítése, a végrehajtás tervezése, szervezése. E bizottság tagja a versenyvezetőség is. b) Versenyvezetőség A verseny élén versenyvezető áll. Felelős a verseny szabályszerű végrehajtásáért és az értékelésért. Irányítja az Értékelő Bizottság, az Állomásvezetők valamint a Logisztikai Csoport tevékenységét. A versenyeredmények miatt kialakult véleménykülönbségekben a versenyvezetőség dönt. Vezetője: MPVSZ képviselője Tagjai: BM OKF ill. alárendeltjének képviselője MTSZ képviselője c) Értékelő Bizottság Az Értékelő Bizottság a versenybírókból, állomásvezetőkből áll. A versenybírók ellenőrzési, felvezetői, versenyszám értékelői, összesítői feladatokat látnak el. Szabályzat szerinti tevékenységüket a versenyvezetőség

7 irányítása mellett látják el. A bizottság tagjait a versenyvezetőség a verseny szervezése során jelöli ki. Állomásvezetők Az állomásvezetők a feladatok szakszerű elvégzését irányítják és ellenőrzik. A versenyzők által elvégzett feladatok értékelése során, feladattól függően, az értékelést pontokkal ill. időeredményekkel illetik. Az állomásvezetők személyét a Versenyvezetőség a verseny szervezése során jelöli ki. A versenybírók, állomásvezetők feladatai: A versenybírók, állomásvezetők a verseny helyszínén ellenőrzik a versenyző csapatokat. Szemrevételezik a versenyzők feladatvégzéshez szükséges felszerelését, úgy mint a ruházat, cipő, szükség esetén védőfelszerelés. Hitelt érdemlő módon ellenőrizhetik (diák,- személyazonossági igazolvány, útlevél alapján) az életkort a verseny megkezdése előtt. A versenycsapatok részére átadják az értékelő lapokat tartalmazó borítékot és gondoskodnak a versenycsapatok folyamatos pályára vezetéséről. Összesítik az értékelő lapok beérkezése után az eredményeket és kiállítják az okleveleket. A versenykiírásnak és a Szabályzatnak nem megfelelő ruházat, védőfelszerelés, illetve hitelesen nem igazolt személyazonosság esetén a versenycsapat a versenyből kizárható. Az állomásvezetők e versenyszabályzat szerint felügyelik a feladatvégrehajtást, értékelnek és feljegyzik az eredményt az értékelő lapokra. Személyes érintettség esetén, az állomásvezetők saját megyéjük, kirendeltségük csapatait nem értékelhetik. d) Logisztikai Csoport A Logisztikai Csoportot az országos versenyen az MPVSZ és az OKF GEK állománya adja. A csoport közvetlenül a versenyvezető alárendeltje. Felelős a versenypálya felállításáért, annak verseny közbeni üzemeltetésért, versenypálya rendjének biztosításáért. A versenyen a versenyzők és a rendezésében, lebonyolításban részt vevő csoportok tagjai megkülönböztető jelzést viselnek, rajta a bizottság, csoport nevének kezdőbetűjével, vagy megnevezésével. (Pl: Értékelő Bizottság: ÉB) A versenyfelszerelések meghibásodása esetén a verseny vezetője dönt a versenybírók meghallgatását követően a gyakorlat megismétléséről.

8 3. A versenypálya A versenypálya kialakítása A verseny megkezdése előtt a Versenyvezető és az Értékelő bizottság bejárja a versenypályát, úgy hogy a Versenybírók a versenyvezetővel közösen a versenypálya Szabályzat szerinti megfelelősségét megállapíthassák. A Verseny előkészítő és lebonyolító bizottság a verseny szervezése során az állomások számát a nevezett csapatok száma alapján állapítja meg, úgy, hogy legalább 8 szerepeljen (a mellékletben szereplő ajánlott versenyszámok mentén). A végrehajtás során törekedni kell, hogy egy-egy korosztály versenye lehetőleg 3-4 óra alatt végrehajtható legyen. Célszerű a versenypálya kialakításáról a versenyfelhívásban vagy a levezetési tervben rajzos mellékletet kialakítani. 4. Értékelés: Az országos verseny minden egyes versenyállomásán maximum 30 pont érhető el. Az állomásvezető a feladat elvégzésének minősége és a feladatvégzéshez felhasznált idő alapján állapítja meg az elért pontszámot. A feladat-végzésre biztosított maximált idő átlépésekor 0 pont jár. A pontok kiszámításának módját, a pontlevonások részletes szabályait a versenyszámok részletes leírása, ill. a verseny szervezése során elkészített levezetési terv szabályozza. Holtverseny: Amennyiben a pontszámösszesítés után holtverseny alakul ki, a sorrendet az előre meghatározott részfeladat(ok) során elért magasabb pontszám alapján kell eldönteni. A előre meghatározott részfeladat(ok) listáját a levezetési terv tartalmazza. Vitás kérdésekben a versenyvezetőség határozata a döntő. Óvás: Óvást a csapatok az adott versenyfeladat végrehajtása után az állomás elhagyása előtt jelenthetnek be, utólag nem. Az óvásról jegyzőkönyvet kell felvenni a versenybíró és a csapatkapitány aláírásával. Az óvás jogosságát az értékelő bizottság az óvást követően azonnal elbírálja, döntés után kifogásnak helye nincs. Az óvás kivizsgálásának idejére a versenyfeladatok közötti váltást fel kell függeszteni.

9 5. Felkészülés során használható felkészülési anyagok: A versenyfelkészülés az MPVSZ és megyei tagszervezetei, a BM OKF és alárendeltjei, valamint az MTSZ szakmai segítsége és támogatása mellett valósulhat meg. A felkészülés elméleti, szakmai anyagainak elérhetőségét a versenyfelhívás tartalmazza. nyok anyagok/ifjúság felkészítés, lakossági tájékoztató anyagok Hornyák István phd: Elsősegélynyújtás mindenkinek RSOE által biztosított, a biztonságban tavainkon kiadványa. anyagok A katasztrófavédelmet, a polgári védelmet, a tűzvédelmet és az iparbiztonságot érintő hatályos jogszabályok (törvények, rendeletek). II. A versenyre megérkezést követő teendők és az értékelés 1. Bejelentkezés A verseny helyszínére való megérkezés után a csapatok kísérői jelentkeznek a Verseny előkészítő és lebonyolító bizottságnál, hogy csapatuk érkezését bejelentsék, megkapják a szükséges eligazítást és a versenyhez szükséges okmányokat. A döntő helyszínére történő megérkezést követően a csapatok a kísérő-felkészítő közreműködésével kötelesek regisztrálni (3. számú melléklet), és felelősségvállalási nyilatkozatot tenni. Ez után foglalhatják el szálláshelyüket a táborban. Regisztráció nélkül a szálláshelyek nem adhatóak ki. A verseny lezárását követően a csapatok olyan állapotban hagyhatják el szállásukat, ahogyan azt az érkezéskor átvették. A kijelentkezés alapvető feltétele, hogy a szálláshely ellenőrzése megtörténjen. 2. A versenyen történő megjelenés A verseny levezetési tervében rögzített kezdési idő előtt fél órával a versenyfeladat biztonságos végrehajtásához szükséges felszerelésben és a személyazonosításhoz szükséges okmánnyal kötelesek a csapatok megjelenni a Verseny előkészítő és lebonyolító bizottságnál. Ezen időszak alatt a résztvevők pontosítják névsorukat és átveszik az értékelő lapot.

10 3. A verseny indítása és a váltások A verseny indítását megelőzően hangosbemondó hívja fel az induló csapatok figyelmét a rajthoz állásra (az indulási sorrendet a csapatok sorszámhúzással döntik el). A start jelet a központi indító sátornál, mindenki számára egyértelmű módon adják ki. A verseny kezdetekor az állomásokhoz felsorakozik mindkét korcsoportból 1-1 csapat. A versenypályán kizárólag a versenyző csapatok tagjai és a verseny lebonyolításában közreműködők tartózkodhatnak. Egy állomáson belül 10 perc alatt végrehajtandó feladatok kerülnek kialakításra. Az állomások közötti váltásokat a központi sátornál mondják be hangosbemondón és rádión egyaránt. A váltás előtt 3 perccel a Felkészülés a váltásra, váltás 3 perc múlva közlés hangzik el. 4. A verseny összértékelése Az állomások részletes értékelését az állomások leírását bemutató melléklet, illetve a levezetési terv tartalmazza. A verseny során, a versenyzők által megszerzett pontok az alábbiak szerint kerülnek rögzítésre: állomásértékelő lapon, menetlevélen. Az iskolák nevével előre ellátott állomásértékelő lapok minden állomásvezetőnél megtalálhatóak, amelyeken rögzíteni kell a csapatok által, az adott szakaszon szerzett pontszámokat. A csapatok részére kiosztott az állomások sorrendjét tartalmazó menetlevélen a csapatok önállóan vezetik szerzett pontjaikat, amelyeket az állomásvezetők aláírásukkal igazolnak. Az összesített pontszám alapján a versenyvezetőség az értékelő bizottsággal közösen korosztályonként értékelést végez ill. ismerteti a csapatok által elért eredményeket (felolvasó parancs alapján). Az országos verseny hivatalos eredményei az MPVSZ, a BM OKF által működtetett honlapon 10 napon belül megtekinthetőek. A területi versenyek eredményét az MPVSZ tagszervezetei teszik közzé. A verseny összesített értékelését az MPVSZ honlapján a versenyt követő 30 napon belül megjeleníti. III. Záradék: Ezen Versenyszabályzatot a Magyar Polgári Védelmi Szövetség Országos Elnöksége január..-i ülésén hagyta jóvá, a BM OKF előzetes egyetértése alapján.

11 IV. Mellékletek: 1) számú melléklet: A versenypálya és feladatai 2) számú melléklet: Nyomtatványok 3) számú melléklet: kötésformák 1. számú melléklet: A versenypálya és feladatai VERSENYSZÁMOK LEÍRÁSA A versenyszámok ajánlások a helyi, a területi és az országos döntő során. 1. Elméleti versenyszám: Elérendő célok: Felmérni a versenyzők katasztrófavédelmi, polgári védelmi, tűzvédelmi, iparbiztonsági felkészültségét. Részei: Polgári védelmi teszt Katasztrófavédelmi teszt, ill. veszélyes anyag ismeret Tűzvédelmi tűzmegelőzési teszt A tesztek kitöltése során 3X10 kérdésre kell helyesen válaszolni, melyből minden egyes helyes válasz 1 pontot ér. A tesztek tetszőleges sorrendben kitölthetők, melyre max. 10 perc áll rendelkezésre. Mérhető teljesítmény: jogszabály ismeret, szakmai ismeret, eljárási ismeretek.

12 2. Ár és belvíz, helyi vízkárelhárítás: Elérendő cél: Elsajátítatni és gyakoroltatni a csapatokkal az ideiglenes védmű készítés fogásait, a homokzsákok megtöltését, szakszerű elhelyezését, korosztálytól függően. Feladat végrehajtása: a rendelkezésre álló anyagok segítségével az állomásvezető által meghatározott terepszakasz bevédése érdekében nyúlgát vagy buzgár építését kell elvégezni. A nem szabályosan megkezdett építés esetén az állomásvezető újraépítteti a rosszul megkezdett védművet. (Késznek tekinthető buzgár 1,5 méter sugarú körnek felel meg és 3 sor magas (max. 30 zsák). A feladat második részében a versenyzőknek le kell bontani az építményt. A feladat végrehajtása során az időtényező is számít. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, védmű helyes felépítése 20 pont) Mérhető tevékenység: - homokzsákból szakszerű elhelyezéssel történő építés, - homokzsákok szakszerű megtöltése, - az idő.

13 3. Vízkárelhárítás és lakosságvédelem Feladat végrehajtása: Egy fiktív településen keresztülhaladó folyó hidrometeorológiai előrejelzése, és domborzati térképe alapján be kell mutatni és térképen ábrázolni a település környékén kialakítandó védvonalakat. Az előrejelzésnek és tereptani körülményeknek megfelelően ismertetni kell legalább 5 szükséges lakosságvédelmi intézkedés típust (felsorolás írásban: pl.: tájékoztatás, riasztás, kitelepítés, befogadás, polgári védelmi szervezetek alkalmazása, területlezárás). A térképen szerepelnie kell elöntési területnek, közelben lévő, magasabban fekvő szomszédos településnek. A feladat során értékelni kell a térképhasználatot, a bejelölt védvonalak helyességét, a lakosságvédelmi intézkedések (pl. befogadás szomszédos település) során figyelembe vett térképi információkat. Ennek során használni kell térkép, iránytű, előrejelzés, különböző méretű hurkapálcák, papír és tollak. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, Védvonalak bejelölése a térképen (5 db) 10 pont, Szükséges lakosságvédelmi intézkedések (5 féle, megnevezés, magyarázat, térkép) 10 pont)

14 4. Elsősegélynyújtás, sérültek ellátása, felderítése, szennyezett terepszakaszról történő kimentése: Elérendő cél: a versenyzők elsősegély nyújtási ismereteinek, készségének felmérése. Feladat végrehajtása: Védőruha (GV2, TYVEK, stb.) szakszerű felvétele, a szennyezett terepszakaszon tartózkodó sérült hordágyon való kiszállítása, majd a sérült egészségügyi ellátása. A feladat elvégzése során 2 fő vegyi védelmi védőruhát, gázálarccal magára veszi, majd hordágy segítségével kiszállítja a földön fekvő sérültet a szennyezett terepszakaszról. A fel és leöltözést a csapattagok segíthetik. A kiszállított sérült egészségügyi ellátását a feltételezett szennyezéssel nem érintett csapattagnak kell elvégeznie. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, vegyi ruha szakszerű fel és levétele 10 pont, egészségügyi ellátás hibátlan teljesítése 10 pont) Mérhető teljesítmény: baleset helyszínén való tevékenység, a sérült kezelés, a sérülés jellegének felismerése az ellátáshoz való szakszerű elhelyezése, a hordágyra helyezés, szállítása. különböző kötözési módok gyakorlati végrehajtása, A feladat végrehajtásához felhasznált idő

15 5. A kimenekítéshez, kitelepítéshez túlélő csomag összeállítása: Elérendő cél: A versenyzők azon készségének felmérése, hogy melyek azok a legszükségesebb anyagok, amelyeket magukkal kell vinni, miként kell ingatlanunkat hátrahagyni. Feladat végrehajtása: A csapat minden egyes tagja együtt a kijelölt pályán - 7 db 50*50 cm-es deszkalap segítségével (mocsárjárás csapatban) halad végig, a pálya végén található túlélő csomag összeállításához. A megadott tárgyakból veszélyhelyzeti csomagot kell összeállítani. Az általános iskolai korcsoportnak a rendelkezésre álló 30 db tárgyból 20 db-ot kell kiválogatni, a középiskolai korcsoportnak a rendelkezésre álló 40 db tárgyból 20 db-ot kell kiválogatni, amelyeket a csomagolási igények figyelembevételével a veszélyhelyzeti csomagba raknak. Ha oda nem illő tárgyat is kiválasztanak, hibapontot kapnak. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, túlélő csomag helyes összeállítása 10 pont, mocsárjárás hibátlan teljesítése 10 pont) Mérhető teljesítmény: a kirakott tárgyakból túlélő csomag készítés

16 6. Tűz megelőzés, tűzoltás. Elérendő cél: A versenyzők készségének felmérése, a háztartásban, iskolában, szabadban, közlekedés során bekövetkező tűzveszélyes helyzetek kezelésében. Menekülés füstszint alatti korlátakadályok között. Puttonyfecskendő használata. Feladat végrehajtása: A versenypályán kiépített akadálypálya egy lakást szimbolizál, melyben tűz keletkezik. A pálya bejáratánál lévő kúszócső előtt lévő sisakokat fel kell venni a versenyzőknek és a teljes csapatnak végig kell mennie a berendezett pályán, közben ki kell menteni az egyik helyiségben lévő csecsemőt és egy kutyát. A pálya végén biztonságba helyezik a csecsemőt, valamint a kutyát. Összeszerelik a puttonyfecskendőt és beletöltik az odakészített vizet, majd célba locsolnak az állomásvezető által meghatározott helyről. A locsolás során a gúlába rakott dobozokat kell ledönteniük. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, ledöntött dobozok 20 pont) Mérhető teljesítmény: tűzveszélyességi fokozatok jellemzői, tevékenység tüzek észlelésekor, egyes tüzeknél milyen oltóanyag lehet veszélyes, elektromos tüzek oltása, kézi tűzoltó eszközök kezelése, kisebb tüzek megközelítése, eloltása.

17 7. Eszközfelismerés Feladatleírás: A versenyzőknek az asztalon található eszközöket kell felismerniük és a rendelkezésre álló cédulákon szereplő megnevezésekkel párosítaniuk. A helyes megoldásokon túl az általános iskolai korcsoportnál 5 db felesleges megnevezést, a középiskolai korcsoportnál 10 db felesleges megnevezést kell feltüntetni. Az eszközöket csoportosítaniuk kell attól függően, hogy az eszköz tűzoltási, műszaki mentési szakfelszerelése, vagy védőfelszerelés. A tűzoltás szakfelszerelései: szívó tömlő, gyűjtő, osztó, C nyomótömlő, B nyomótömlő, sugárcső, habsugárcső, tűzcsapkulcs A műszaki mentés eszközei: hidraulikus feszítő-vágó, emelőpárna, átemelő szivattyú, láncfűrész, áramfejlesztő, biztonsági öv-vágó védőfelszerelés: mászóöv, kámzsa, mentőkötél, légzőkészülék, sisak, védőkesztyű Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, helyesen megnevezett eszközök 1 pont, a megfelelő csoportba helyezett eszköz 1 pont, összeses: 20 pont) 8. Segítségkérés és akadálypálya: Feladatleírás: A versenyzők közül ketten szituációs kártyák húznak, mely alapján kiválasztják milyen teendőik vannak a balesetveszély, tűzveszély elhárítása érdekében. Ez után egy 3 elemből álló akadálypályát kell teljesíteniük: - gátugrás - vízhordás pallón (általános iskola: 2x5 l, középiskola: 2 x 10 l) - létrafal megmászása. A csapattagok végighaladnak a pályán, az idő beleszámít a pontozásba. A következő csapattag az előző csapattag pallón történő áthaladása után indulhat, az időt az utolsó csapattag beérkezése után kell megállítani. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, helyesen megnevezett teendők 10 pont)

18 9. Menekülési utak kiválasztása, tájékozódás korlátozott látási viszonyok között épületekben, lakásban Elérendő cél: Felmérni a versenyzők készségét és ügyességét a korlátozott látási viszonyok közötti tájékozódás, az ott lévő akadályok felismerése és leküzdése, esetleges sérültek részére segítségnyújtás a menekülésben. Feladat végrehajtás: Szalagokkal kijelölt pályán bekötött szemmel rádióirányítással kell a kihelyezett akadályok között végigmenni. Az irányító személy az állomásvezető által meghatározott helyről kell, irányítsa csapattársát, aki felkutatja a labirintusban elhelyezett bábut, majd visszatér a startvonalra, ahol váltószerűen átadja a bábut. A következő csapattagnak hasonló körülmények között vissza kell vinnie a bábut a helyére. A feladat végrehajtása során minden egyes szalaghoz érés hiba, amely a végrehajtási időt növeli, hibánként 5 mp.-el. Max. pontszám: 30 pont (szintidő után 10 mp.-ként 1 pont levonással) Mérhető teljesítmény: a helyes útvonal kiválasztása, akadályok leküzdése, szakszerű segítségnyújtás, kölcsönös segítségnyújtás, labirintus feladatok megoldása, a menekülést segítő jelek, jelzések felismerése

19 10. Veszélyes anyagot szállító eszköz baleseti helyszínén való tevékenység Elérendő cél: a versenyzők ismereteinek felmérése a helyszín felismerése, az ottani tevékenység felmérése. Feladat végrehajtása: Veszélyes áruszállító gépjármű balesete során megsérült edényzetekből veszélyes anyag szivároghat. A versenyzők feladata, hogy ismerjék a veszélyes anyagszállító jármű jelzéseit, a táblákat és bárcákat, azok feliratait. Nevezzék meg, mit jelentenek a számok, piktogramok. Ismertessék az adott anyagcsoport néhány (min. 3) főbb jellemzőjét. Mondják el a helyes magatartási szabályokat ebben a helyzetben, adjanak riasztást a beavatkozó szervek részére. Mérhető teljesítmény: Alapvető magatartási szabályok, tevékenységi formák tartalma, háztartásban előforduló veszélyes anyagok felismerése, illetve egyes nem veszélyes anyagok különböző viszonyok közötti veszélyessé válásának lehetőségei, esetleges hatása az élő szervezetre. A háztartásban fellelhető veszélyes anyagok felismerése, kiválasztása, gyűjtése, (gyógyszerek is). Egyes veszélyes anyagok jelzései (általános, gépjárművön,) felismerése táblák alapján. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, bárcák piktogramok, anyagjellemzők, helyes magatartási szabályok 20 pont)

20 11. Komplex mentési, ügyességi feladat(ok): Elérendő cél: Felmérni a versenyzők gyakorlati készségét az akadályok felderítése, leküzdése, bajbajutottak mentése, segítségnyújtása terén. Feladat végrehajtása: A csapattagoknak végig kell menniük az akadályokkal nehezített, kijelölt pályaszakaszon, úgy, hogy egymás mögött állnak és két kézzel egymás vállát fogják. A csapat első 4 tagjának bekötik a szemét, így csak a sor végén álló személy láthatja a pályát. A csapat irányítása során szöveg nélkül csak kézjelekkel lehet irányítani. Beszédért pontlevonás alkalmazandó. Amennyiben eltévesztenek egy kaput, vagy rosszul teljesítik az akadályt, azt meg kell ismételni, addig nem mehetnek tovább. A csapatnak a célba érés után, az állomásvezető által meghatározott, - a tűzoltóság (katasztrófavédelem) által használt kötésmódok közül - 3 alapkötést kell bemutatnia. Mérhető teljesítmény: riasztás, értesítés tájékoztatás jelei felismerése, akadály leküzdése lajhármászással, mocsárban járás, a segítségnyújtáshoz szükséges anyagok eszközök kiválasztása. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, helyes kötésmód 10 pont)

21 12. Környezetvédelem, környezetbiztonság Elérendő célok: Felmérni a versenyzők ismereteit és készségét a hulladékkezelés, háztartási veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban. Feladat végrehajtása: A versenyzőknek a kijelölt pályaszakaszon található hulladékok közül ki kell válogatniuk, össze kell szedniük és az állomásvezető által meghatározott helyre kell gyűjteniük az újrahasznosítható anyagokat. A feladat végrehajtása során a csapat teljes állománya egyszerre bújik bele az ott található sítalpba, majd így kell teljesíteniük a feladatot. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 10 pont, összegyűjtött anyagok 20 pont)

22 13. Közlekedésbiztonsági feladatok, teszt. Elérendő célok: Felmérni a versenyzők közlekedési (kerékpáron, segédmotoros, gyalogos közlekedés) szabályok ismeretét, magatartás közlekedési baleset észlelése esetén. Feladat végrehajtása: A rajt jelére a csapat tagjai elkezdhetik egy 10 pontos tesztlap kitöltését. Majd a csapatoknak egy előre kiépített szlalom pályán kell végigmenni, ahol minden versenyzőnek teljesíteni kell a pályát. Kerékpározni nem tudó versenyző helyett versenytársa teljesíti a pályát. A pálya kijelölt vonalán kell egyesével teljesíteni az akadályok között, a bójákat megkerülve végigkerékpározni, majd a célhelyre kerékpározni úgy, hogy a kerékpár hátsó kerekének át kell haladni a felfestett vonalon. Váltásra ekkor kerülhet sor. Kihagyott bója vagy akadály esetén vissza kell menni, és onnan újra teljesíteni. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, tesztlap 10 pont) 14. Térlátást segítő ügyességi verseny, szimbólumok felismerése Feladat végrehajtása: Általános iskolai korcsoport esetén a versenyzők 5 borítékból választanak egyet, amelyekben egy-egy veszélyes anyag UN száma van. A csapat a kihúzott számot SIX katalógusból azonosítja. Ismerteti az anyag főbb (min.3) tulajdonságait. Ezt követően a csapat az UN számnak megfelelően, állomásvezető által meghatározott célhelyen, a 9 részletelemből

23 (kockákból) kirak egy teljes kockát úgy, hogy a rajta lévő képek minden oldalon teljes egészet mutassanak. Minden elem, mely a helyére kerül, egyegy pontot érhet, míg a teljes összeállítás 10 pontot ér. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, teljes képek 10 pont) 15. Iparbiztonsági Activity Feladat végrehajtása: Korosztályi különbségek figyelembevételével négy feladvány kitalálása az Activity játék szabályaival (körülírás, mutogatás, rajz). A feladat végrehajtása során 1 csapattag bemutatja a feladványt, 3 fejti meg. Minden játékosnak kell egy feladatot vállalnia. Egy-egy feladvány kitalálására 2 perc áll rendelkezésre. A feladat végrehajtása során színes borítékok és előre nyomtatott feladatkártyák (piros 5 db, kék 5 db, sárga 5 db) állnak rendelkezésre, melyen az iparbiztonsághoz kapcsolódó fogalmak, tárgyak találhatóak. Max. pontszám: 30 pont (versenyzőnként 5 pont ha kitalálták, gyorsaság 10 pont)

24 16. Tálcatűz oltása Elérendő célok: Felmérni a versenyzők kezdeti tűzoltási ismereteit. Feladat végrehajtása: A rajt jelére a csapat tagjai közül egy fő felveszi az előre előkészített védőruhát, majd elkezdheti a tálca-tűz oltását, porral oltó, gyorsbeavatkozó vagy egyéb rendelkezésre álló tűzoltó eszköz segítségével. A tűzoltás sikerességét ill. gyorsaságát stopper segítségével mérni lehet. A sikeres oltás után az állomásvezető szóban meggyőződik a versenyzők felkészültségről: jelek jelzések az oltókészüléken, kezdeti tűzoltás legfontosabb feladatai, tűz jelzésének szabályai. Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, szakmai felkészültség 10 pont) 17. Tájékozódás sötét sátorban, menekülési útvonal felismerése Feladat végrehajtása: A teljesen besötétített sátorban különböző, a mozgást nehezítő tárgyakat helyezünk el, ugyanakkor az után-világító táblák segítik a versenyzőket a helyes menekülési útvonal megtalálásában és használatában. A menekülési útvonalon elhelyezett tárgyak közül az állomásvezető által meghatározott tárgyakat a versenyzőknek tapogatással fel kell ismerniük és össze kell gyűjteniük. Az értékelés során az állomásvezető a megtalált és kihozott tárgyakat valamint a végrehajtáshoz felhasznált időt értékeli. A rosszul felismert és kihozott tárgyak pontveszteséggel járnak.

25 Max. pontszám: 30 pont (gyorsaság 20 pont, teljes képek 10 pont) 18. Térképismeretei, helymeghatározási, viharjelzések ismerete feladat. Elérendő cél: Felmérni a versenyzők térképolvasási, tájékozódási, viharjelzéssel kapcsolatos képességét. Feladat végrehajtás: Az állomásvezető által kiosztott térképszelvényen be kell jelölni egy, a közelben lévő nevezetes pont helyét. Az állomásvezető a tájoló használatának szakszerűségét figyeli. Max. pontszám: 30 pont (szakszerűség, pontos helymeghatározás, nevezetes pont felismerés)

26 19. Tűzoltói szerelési feladat: Feladat végrehajtása: A csapat 3 tagja egy fecskendő mögött, a rajtvonalnál felsorakozik. Csapatonként 1 db B és 2 db C tömlőt, 1 db osztót és 1 db sugárcsövet, kapocspárkulcsot helyeznek el a rajtvonalnál. A start elhangzása után szabályosan alapvezeték szerelést kell végrehajtani és gjműhöz (tűzcsaphoz) csatlakoztatni. A célvonalnál elhelyezett bója vízsugárral történő feldöntésekor (száraz szerelés esetén a összeszerelt sugárcsővel történő feldöntéskor) kell a stoppert megállítani. Max. pontszám: 30 pont (szakszerűség, felhasznált idő) 20. Mentési feladat: Feladat végrehajtása: A megyei mentőcsoport irányítása mellett földrengés imitációs feladat végrehajtása. A versenyzők feladata, hogy ismerjék az INSARAG jelzéseit, a táblákat, azok feliratait. Nevezzék meg a felfestett jelzéseket. A jelzések felismerését követően a versenyzők mindegyike ausztrálmászásban átkel a kötélpályán. Ezt követően pedig egy utánfutóra rögzített csónakot húznak végig a szlalom pályán. Max. pontszám: 30 pont (szakszerűség 10 pont, felhasznált idő 20 pont)

27 2. melléklet: nyomtatványok Iskola/település megnevezése: Csapat száma: Fsz. Feladat megnevezése Feladat végrehajtás során elért pontszám idő Állomásvezető aláírása Összesen: Elért helyezés:

28 Létszám összesítő lap Csapatok összesítője Megye neve iskola/település/kirendeltség Csapat neve csapattagok kísérők megjegyzés

29 MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u Pf.43. /Fax: R E G I S Z T R Á C I Ó S A DATLAP KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENYHEZ CSAPAT NEVE: KORCSOPORT: TELEPÜLÉS/MEGYE: ISKOLA NEVE: KÍSÉRŐ-FELKÉSZÍTŐ NEVE: ELÉRHETŐSÉG: KÍSÉRŐ NEVE: ELÉRHETŐSÉG: CSAPATTAGOK ADATAI: NÉV SZÜL. HELY/IDŐ LAKCÍM TAJSZÁM EGYÉB TARTALÉK JÁTÉKOS ADATAI (HA VAN): ÉRKEZÉSI LÉTSZÁM: FŐ

30 Á L LOMÁS ÉRTÉKELŐ LAP. Á L L OM ÁS (. korcs oport) Ssz. Csapat (iskola) Szerzett pontok Idő Megjegyzés

31 3. melléklet: Kötések MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u Pf.43. /Fax: Árbóc-kötés Kereszt-kötés 15 cm Takács-kötés Egész és félhurok a sugárcsövön (sugárcső kötés)

32 Takács-kötés sugárcső kötés Kereszt-kötés

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u. 8-12. 1555 Pf.43. /Fax: 340-21-25 www.mpvsz.hu E-mail:pvszovetseg@katved.gov.hu MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI

Részletesebben

Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek megújításának elgondolása

Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek megújításának elgondolása Az ifjúsági katasztrófavédelmi versenyek megújításának elgondolása Petró Tibor ny.pv.alez. pvszovetseg@katved.hu www.mpvsz.hu 1 .Minden állampolgárnak, illetve személynek joga van megismerni az őt körülvevő

Részletesebben

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII. Zsinór u. 8-12. 1555 Pf.43. /Fax: 340-21-25 www.mpvsz.hu E-mail:pvszovetseg@katved.gov.hu MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI

Részletesebben

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG HUNGARIAN CIVIL PROTECTION ASSOCIATION : 1131 Budapest, XIII Zsinór u 8-12 1555 Pf43 /Fax: 340-21-25 wwwmpvszhu E-mail:pvszovetseg@katvedgovhu MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG

Részletesebben

FORGATÓKÖNYVE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉNEK. 2014. április 2014. április. Kemény József nyá. pv.

FORGATÓKÖNYVE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉNEK. 2014. április 2014. április. Kemény József nyá. pv. ZALA MEGYE POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉGE ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Egyetértek! 2014. április 2014. április Kemény József nyá. pv. ezredes elnökó Egri Gyula tű. ezredes főtanácsos,

Részletesebben

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA

MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA MAGYAR POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉG VERSENYSZABÁLYZATA A felmenő rendszerű katasztrófavédelmi ifjúsági versenyhez Jóváhagyom! Készítette: Dr. Endrődi István ny.pv.ezds. MPVSZ elnöke Petró Tibor ny.pv.alez.

Részletesebben

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT

TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT MAGYAR TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG BUDAPEST TŰZOLTÓ-KAPOCSKUPA VERSENYSZABÁLYZAT 2014.DECEMBER 16. 1/5 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék... 1 1. Általános Leírás... 2 1.1 Célkitűzések és háttér... 2 1.2 Lebonyolítás...

Részletesebben

Versenyszabályzat. a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre. Kardos István Dr. Mártai István Dr.

Versenyszabályzat. a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre. Kardos István Dr. Mártai István Dr. Versenyszabályzat a 2013. évi 42. Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Versenyre Jóváhagyta: Kardos István Dr. Mártai István Dr. Göndöcs Zsigmond főigazgató főigazgató elnök Magyar Vöröskereszt Országos

Részletesebben

FORGATÓKÖNYVE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉNEK. 2015. április. 2015. április. főtanácsos, igazgató

FORGATÓKÖNYVE ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI IFJÚSÁGI VERSENY MEGYEI DÖNTŐJÉNEK. 2015. április. 2015. április. főtanácsos, igazgató ZALA MEGYE POLGÁRI VÉDELMI SZÖVETSÉGE ZALA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Egyetértek! 2015. április. 2015. április. Kemény József nyá. pv. ezredes elnökó Egri Gyula tű. ezredes főtanácsos,

Részletesebben

műveletirányítási főosztályvezető LEVEZETÉSI TERV

műveletirányítási főosztályvezető LEVEZETÉSI TERV Magyar Polgári Védelmi Szövetség BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Jóváhagyom! Budapest, 2015. február...n Egyetértek! Budapest, 2015. február...n Dr. Endrődi István tű. ezredes MPVSZ elnöke

Részletesebben

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása

2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 2014. évi AMPHORA KUPA versenykiírása 1. Célja: Versenyzési és minősítési lehetőség biztosítása a felnőtt és ifjúsági tájékozódási sportolók részére, a sportág népszerűsítése, vándorkupa elnyerése 2. Rendező:

Részletesebben

V E R S E N Y K I Í R Á S

V E R S E N Y K I Í R Á S Magyar Tűzoltó Szövetség Békés Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: 7-3/2012. V E R S E N Y K I Í R Á S A Magyar Tűzoltó Szövetség Országos Tanácsa 2012. április 26-án megtartott ülése határozatának megfelelően

Részletesebben

Versenyszabályzat. felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós verseny szervezéséhez és lebonyolításához. Budapest 2016.

Versenyszabályzat. felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós verseny szervezéséhez és lebonyolításához. Budapest 2016. Versenyszabályzat felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós verseny szervezéséhez és lebonyolításához Budapest 2016. 1 Versenyszabályzat felmenő rendszerű HIV/AIDS prevenciós Verseny szervezésére és lebonyolításához

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB

VERSENYKIÍRÁS. Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Jóváhagyom! Budapest, 2013. augusztus 14. Bittmann Tibor tű. ezredes sk. BM OKF Humán Szolgálat szolgálatvezető VERSENYKIÍRÁS Mecsek Meghívásos Terepfutó OB Felterjesztem! Pécs, 2013. augusztus 13-án Mácsai

Részletesebben

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon

Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Közösségi szolgálat a Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságon Gyenge László tű. őrnagy megyei polgári védelmi főfelügyelő 2014.03.27. 11/2013. számú BM OKF főigazgatói utasítás

Részletesebben

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia

I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia I., II. korcsoportos atlétika diákolimpia Budapesti Honvéd SE XIII. ker. Dózsa György út 53. 2015. május 5. kedd www.bpdiaksport.hu 1. A bajnokság célja: Budapest 2015. évi Diákolimpia Bajnoka cím. Az

Részletesebben

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó

Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó. Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó Ifjúsági- Junior - Felnőtt Uszonyosúszó Nyílt Országos Bajnokság 2014. évi VERSENYKIÍRÁSA Hód Kupa Béka, Cápa, Gyermek Találkozó 1. Célja: A 2014. év uszonyosúszó ifjúsági, junior és felnőtt korcsoport

Részletesebben

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014

DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 DIÁKOLIMPIAI 2013/2014 www.fodisz.hu KAPKODD a LÁBAD! JÁTÉKOS SOR- és VÁLTÓVERSENY ZALAEGERSZEG, 2014. ÁPRILIS 11-12. Általános Tudnivalók Csapatok érkezése: 2014. április.11. /péntek/ 14.00-ig Cím: Zalaegerszeg

Részletesebben

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév

IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév IV. Országos Rendészeti Tanulmányi Verseny Szabályzata 2007/2008-as tanév VERSENY KATEGÓRIA: EGYÉNI A verseny célja: a belügyi rendészeti tantárgyat tanulók közül a tehetségek kiválasztása és motiválása

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI BMX DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpározás, mint az egészséges életmód kialakításának egyik eleme, része legyen a diákok mindennapos mozgáskultúrájának.

Részletesebben

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

FER TŰZOLTÓSÁG ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. I). KÉPZÉS ÉS HASZNÁLAT ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓI, ÉS SZABÁLYAI A gyakorlópálya elsősorban a FER Tűzoltóság, de egyben a finomító más védelmi szervezetei (részfoglalkozású tűzoltóság, katasztrófa védelmi alegység),

Részletesebben

Európai Diáksport Napja Magyarország

Európai Diáksport Napja Magyarország Európai Diáksport Napja Magyarország Budapesti rendezvény 2016. szeptember 30. Programfüzet Európai Sporthét Köszöntő A Magyar Diáksport Szövetség immár egy évtizede hirdeti meg a Magyar Diáksport Napját

Részletesebben

Diákolimpia Mezei Futóbajnokság

Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Résztvevők: Pest Megyei Mezei Futóbajnokság - versenykiírás Diákolimpia Mezei Futóbajnokság Pest Megyei Döntő Tápiószecső, (Csütörtök) Pest megye II.-VI. korcsoportos leány és fiú tanulói, akik felkészültek,

Részletesebben

Aknák, szakadékok leküzdése Csomók

Aknák, szakadékok leküzdése Csomók Aknák, szakadékok leküzdése Csomók A köteleket, kötélgyűrűket és hevedereket különböző csomókkal lehet teljes értékű felszereléssé alakítani. A jó csomót a következő tulajdonságok jellemzik: helyes kötélvezetés

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

V. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2016. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés sportág népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok készségeinek,

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség

Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármestere Tolna Megyei Tűzoltó Szövetség Szám: /2015. V E R S E N Y K I Í R Á S A ( továbbiakban: MTSZ ) a 2015. évi VI. Országos Hagyományos Tűzoltó Versenyt a Tolna Megyei

Részletesebben

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése

Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség. Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése Gyöngyösi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Szám: 95-6/2014/GYKK Jásziványi Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2013. évi szakmai értékelése A Jásziványi ÖTE II-es típusú együttműködési megállapodást kötött a Gyöngyösi

Részletesebben

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság

2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság 2010. évi Cápa és Junior korcsoport Uszonyosúszó Országos Bajnokság VERSENYKIÍRÁSA 1. Célja: A 2010. év uszonyosúszó cápa és junior korosztály Magyar Bajnokainak és helyezettjeinek megállapítása, a gyermek

Részletesebben

Magyar Evezős Szövetség

Magyar Evezős Szövetség Magyar Evezős Szövetség ORSZÁGOS DÖNTŐ III., IV., V., és VI. KORCSOPORT Szeged, 2014.09.05-06. 1 2014/2015. TANÉVI EVEZŐS DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: Az evezés

Részletesebben

Szabályzat. 2009. évi Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Verseny szervezésére és lebonyolítására

Szabályzat. 2009. évi Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Verseny szervezésére és lebonyolítására Szabályzat 2009. évi Felmenő Rendszerű Elsősegélynyújtó Verseny szervezésére és lebonyolítására A versenyszabályzatot a 2009. évre aktualizálta: Molnárné Szabó Éva Képzés szakmai vezető Kovács Dávid Ifjúsági

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna

VI. Rábaköz MKSZ Kupa Lány Kézilabda Torna 2017. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐ Sukoró (Velencei-tavi kajak-kenu versenypálya, 2015. május 29-31. 1 2014/2015. TANÉVI KAJAK-KENU DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1.

Részletesebben

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK

MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK MAGYAR GYEPLABDA SZAKSZÖVETSÉG 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGOS DÖNTŐK 1 2014/2015. TANÉVI GYEPLABDA DIÁKOLIMPIA TEREM és MŰFÜVES VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A gyeplabdázás népszerűsítése az általános

Részletesebben

TERMÉSZETESEN, KERÉKPÁRRAL!

TERMÉSZETESEN, KERÉKPÁRRAL! TERMÉSZETESEN, KERÉKPÁRRAL! KERÉKPÁROS TÁJÉKOZÓDÁSI VERSENY VERSENYSZABÁLYZAT Őriszentpéter, 2014. október 25. A VERSENY PROGRAMJA: Október 25, szombat: 8 30 9 15 Érkezés, nevezés (Őriszentpéter, Teleház)

Részletesebben

A mentő tűzvédelem diszlokációja

A mentő tűzvédelem diszlokációja Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A mentő tűzvédelem diszlokációja 2013. november 06. Fülep Zoltán tű. ezredes Tűzoltósági Főosztályvezető A mentő tűzvédelem magyarországi

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2015. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szövetség MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLIX. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza, 2011. 07. 28 07.

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI AEROBIK DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS Az Aerobik Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016

SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016 SPORT TEHETSÉGPROGRAM 2016 ORSZÁGOS ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÉS TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY VERSENYKIÍRÁS Verseny rendezője és szakmai megvalósítója Helyszín, időpont Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2014/2015. TANÉVI ORSZÁGÚTI KERÉKPÁR DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 1. Az országos döntő célja: A kerékpársport népszerűsítése az általános és középiskolák tanulói és pedagógusai körében. A fiatalok

Részletesebben

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt.

Az országos döntőn a megyei elődöntőkről korcsoportonként az 1-3. helyezett egyéni versenyzői vehetnek részt. Országos Kötélugró Diákolimpia 2013. évi versenykiírása 1. A verseny rendezője Magyar Ugrókötelesek Szövetsége, Szan-Dia Fitness Sport Club 2. Az országos döntő helyszíne és időpontja I.-II.-III.- IV.-V.-VI.

Részletesebben

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014.

: + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. : + 36 (70) 378-0544 Fax: + 36 (62) 541-670 6728 Szeged, Bajai út, Repülőtér Levélcím: : H-6701 Szeged, Pf.: 1014. XIV. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célbaugró Verseny Szeged, 2013. augusztus 30. szeptember

Részletesebben

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa

Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa Iharos Sándor Margitszigeti Atlétikai Centrum 1138, Budapest, Margitsziget 2014. október 10. (péntek) 13. óra www.bpdiaksport.hu Budapesti Középiskolás Atlétikai Kupa

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma felhívása Ápoló szakképesítés-ráépülés Országos Szakmai Tanulmányi Versenyre a 2015/2016. tanévre hatályos: 2015.11.12 - Jelen versenyfelhívás az emberi erőforrások

Részletesebben

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu

IV. ORSZÁGOS KISMOTORFECSKENDŐ-SZERELÉSI BAJNOKSÁG 2. forduló Berettyóújfalu Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-4027 Debrecen, Böszörményi út 46-56. *: 4001 Debrecen, Pf.: 155 Tel: (52) 521-920; 521-912 Fax: (52) 521-945; 521923 e-mail: hajdu.titkarsag@katved.gov.hu

Részletesebben

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax:

Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1) Fax: (06-1) BM Tel.: Fax: Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Humán Szolgálat H-1149 Budapest, Mogyoródi út 4 * : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel.: (06-1)469-4150 Fax: (06-1)469-4151 - BM Tel.: 20-197 Fax:

Részletesebben

VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA. Ügyességi verseny. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. és a. Magyar Paralimpiai Bizottság.

VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA. Ügyességi verseny. Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége. és a. Magyar Paralimpiai Bizottság. VIII. MOZGÁSJAVÍTÓ KUPA Ügyességi verseny A Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetsége és a Magyar Paralimpiai Bizottság meghirdeti a Mozgásjavító Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium,

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI MOUNTAIN BIKE DIÁKOLIMPIA TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS DÖNTŐK VERSENYKIÍRÁSA

2015/2016. TANÉVI MOUNTAIN BIKE DIÁKOLIMPIA TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS DÖNTŐK VERSENYKIÍRÁSA 2015/2016. TANÉVI MOUNTAIN BIKE DIÁKOLIMPIA TERÜLETI ÉS ORSZÁGOS DÖNTŐK VERSENYKIÍRÁSA 1. A Mountain Bike Diákolimpia verseny célja: A diákok aktív testmozgásra ösztönzése, az egészségfejlesztő testmozgás

Részletesebben

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG

A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG 2014. ÉVI FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2014/2015. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON

MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON MAGYAR VÍZILABDA SZÖVETSÉG A 2016. ÉVI BENU FÉRFI ÉS NŐI MAGYAR KUPA VERSENYKIÍRÁSA 2016/2017. ÉVI BAJNOKI SZEZON 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 1.1 A Magyar Kupa mérkőzéssorozat célja: A Magyar Kupa mérkőzéssorozat

Részletesebben

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA

IV. RÁBAKÖZ KUPA LÁNY KÉZILABDA TORNA 2015. évi versenykiírás 1. A Kupa célja A kézilabdázás megismertetése, megszerettetése és széles körben történő elterjesztése. Rábaköz és környéke lány kézilabda utánpótlás sportélet felpezsdítése. A Kupa

Részletesebben

ÚSZÁS I., II. korcsoport

ÚSZÁS I., II. korcsoport I., II. korcsoport 1. A verseny helye: BVSC Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2012. február 5. vasárnap 10.00 óra Jelentkezés: 9.00 óra 3. A verseny résztvevői: Az általános

Részletesebben

TŰZRIADÓ TERVE: 2010.

TŰZRIADÓ TERVE: 2010. 2. sz. melléklet 4030 DEBRECEN Budai É.u.8/A. sz. 4030 D e b r e c e n, Híd u. 4.- 6. sz. TANMŰHELYÉNEK TŰZRIADÓ TERVE: 2010. Érvényes: 2010. szeptember 10.-től. 4030 D E B R E C E N, Budai É. u. 8/a.

Részletesebben

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS

2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/16. TANÉVI VERSENYKIÍRÁS 2015/2016. TANÉVI MVLSZ-SULI PÓLÓ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁSA 1. A verseny célja A vízilabda sportág népszerűsítése. A sportág kiválasztási lehetőségének bővítése. A szabadidőben

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS és lebonyolítási terv. VII. Rendvédelmi Sárkányhajó Magyar kupa június 12.

VERSENYKIÍRÁS és lebonyolítási terv. VII. Rendvédelmi Sárkányhajó Magyar kupa június 12. Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (36-1) 469-4436 Fax: (36-1) 469-4203 e-mail: fkititkarsag@katved.gov.hu A 2015. évi Sportmunkaterv

Részletesebben

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A

ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A ATLÉTIKAI DIÁKOLIMPIA TÖBBPRÓBA ÉS EGYÉNI MEGYEI BAJNOKSÁGAINAK V E R S E N Y K I Í R Á S A II-III-IV. korcsoport 1. A bajnokság célja: A megyebajnoki cím eldöntése. Versenyalkalom biztosítása a 2000-2001-2002-2003-2004-2005-ben

Részletesebben

Amatőr lovas verseny

Amatőr lovas verseny Amatőr lovas verseny Ügyességi versenyek szabályzata Az ügyességi verseny három versenyszámból áll, nehézségi sorrendben: 1. Kezdő 2. Könnyű 3. Nehéz Minden versenyszám nyílt, korhatár nélküli. A versenyrendező

Részletesebben

Helyi értékelési szabályzat

Helyi értékelési szabályzat SZÁZHALOMBATTAI ÖNKORMÁNYZAT SZÁZHALOMBATTAI SZÁZSZORSZÉP ÓVODA OM: 032791 2440 Százhalombatta Posta köz.4. 1 Helyi értékelési szabályzat Hatályos: 2016. október 1. 2 A Százhalombattai Százszorszép Óvoda

Részletesebben

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI EGYÉNI IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, június 23. csütörtök 10:00 óra

Versenykiírás MAGYARORSZÁG ÉVI EGYÉNI IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, június 23. csütörtök 10:00 óra Versenykiírás MAGYARORSZÁG 2016. ÉVI EGYÉNI IDŐFUTAM BAJNOKSÁGA Debrecen-Bocskaikert, 354-es számú út, 2016. június 23. csütörtök 10:00 óra 1. A verseny védnökei: Tasó László, közlekedéspolitikáért felelős

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI SPORTLÖVŐ DIÁKOLIMPIA VERSENYKIÍRÁS A Sportlövő Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban: MDSZ) közösen hirdeti meg; a versenyt az MDSZ-szel

Részletesebben

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER

MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER MAGYAR KAJAK-KENU SZÖVETSÉG SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 2013 JANUÁR MKKSZ SÁRKÁNYHAJÓ VERSENYRENDSZER 2013 SZERVEZŐ Magyar Kajak-Kenu Szövetség Cím: 1138 Budapest, Latorca u.2 Email: info@mkksz.hu

Részletesebben

VI. Atlantic Motors Teljesítmény Túra/Verseny 2011.10.01.

VI. Atlantic Motors Teljesítmény Túra/Verseny 2011.10.01. VI. Atlantic Motors Teljesítmény Túra/Verseny 2011.10.01. Helyszín: Esztergom és környéke Versenytáv: 127,6 Km Össztáv Budapestről oda és vissza: 250 km Szervezők: Greg, cadillaclaselle.hu Buickbandi,

Részletesebben

VERSENYKIÍRÁS NEVEZÉSI FELTÉTELEK VERSENYSZABÁLYZAT. Kerekdomb Félmaraton 21,5 km Kerekdomb Dűlőbringa 10 km

VERSENYKIÍRÁS NEVEZÉSI FELTÉTELEK VERSENYSZABÁLYZAT. Kerekdomb Félmaraton 21,5 km Kerekdomb Dűlőbringa 10 km VERSENYKIÍRÁS NEVEZÉSI FELTÉTELEK VERSENYSZABÁLYZAT Kerekdomb Félmaraton 21,5 km Kerekdomb Dűlőbringa 10 km Érvényes nevezés mindkét távra kizárólag a Kerekdomb Fesztivál hivatalos weboldalán, a www.kerekdombfeszt.hu/sportporgramok

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória

ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő. III., IV., V-VI. korcsoport B kategória ÚSZÁS Budapesti Diákolimpia Döntő III., IV., V-VI. korcsoport B kategória 1. A verseny helye: (BVSC) Laky Károly Uszoda (1142 Budapest, Szőnyi út 2.) 2. A verseny időpontja: 2013. január 13., vasárnap,

Részletesebben

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje.

A verseny rendezője: Hajdúszoboszló, Árpád uszoda 50 m-es, 8 pályás feszített víztükrű, elektromos időmérő berendezéssel ellátott versenymedencéje. A verseny rendezője: A verseny helye: A verseny időpontja: Hajdú-Bihar megyei Úszó Diákolimpia Döntő III-VI. korcsoport A kategóriában ÚJ IDŐPONT a Hajdú-Bihar megyei Diáksport Szövetség megbízásából:

Részletesebben

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA JELENTKEZÉSI LAP KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ A HATOSZTÁLYOS KÉPZÉSRE JELENTKEZŐK SZÁMÁRA Általános rész A felvételi eljárásban részt vevő tanuló tetszőleges számú Jelentkezési lapot állíthat ki. Egy Jelentkezési

Részletesebben

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG Magyar Repülő Szöveség Ejtőernyős Szakbizottság MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG XLVI. MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Nyíregyháza,

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY

IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY IV. KRUTILLA JÓZSEF ORSZÁGOS AKVARELLFESTŐ VERSENY A verseny döntőjének időpontja: 2017. 04. 01. (szombat), TISZAVASVÁRI 9:30-10:30 Regisztráció 10:45 Megnyitó 11:00 Döntő: I-II korcsoport 13:00 óráig

Részletesebben

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG

53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG MAGYAR EJTŐERNYŐS SZÖVETSÉG 53. EJTŐERNYŐS CÉLBAUGRÓ MAGYAR NEMZETI BAJNOKSÁG II. OSZTÁLYÚ BAJNOKSÁG IFJÚSÁGI ÉS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG MESTER BAJNOKSÁG VERSENYKIÍRÁSA Szeged 2015. 09. 17-20. 53. EJTŐERNYŐS

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

III. WATT 22 Kupa Versenykiírás

III. WATT 22 Kupa Versenykiírás III. WATT 22 Kupa Versenykiírás A WATT 22 SE a sportág népszerűsítése érdekében az idei évben ismét megrendezi immár a III. WATT 22 elnevezésű vándor kupát az Országos- és a Budapesti Tekézők Szövetsége

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Ápolási asszisztens, Fogtechnikus, Mentőápoló, Betegkísérő szakképesítés Higiéné, munkavédelem modul Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

2016/2017. TANÉVI GUMIASZTAL és MINITRAMPOLIN DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS

2016/2017. TANÉVI GUMIASZTAL és MINITRAMPOLIN DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS 2016/2017. TANÉVI GUMIASZTAL és MINITRAMPOLIN DIÁKOLIMPIA ORSZÁGOS DÖNTŐ VERSENYKIÍRÁS A Gumisztal és Minitrampolin Diákolimpiát az oktatásért felelős miniszter a Magyar Diáksport Szövetséggel (továbbiakban:

Részletesebben

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA 8500 Pápa, Fő tér 6. (fax): 06-89/324-852 E-mail: sztistvan@sztistvan-papa.sulinet.hu Bankszámlaszám: OTP 11748045-20018896 Pedagógus szakképzettséggel rendelkező

Részletesebben

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere

Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere Középfokú Intézmények Felvételi Információs Rendszere JELENTKEZÉSI LAP A 6 vagy 8 évfolyamos gimnáziumokba egyénileg jelentkezők, és a magyarországi általános iskolával tanulói jogviszonyban nem lévő,

Részletesebben

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak.

Az oktatási intézmények I., II., III., IV., V. és VI. korcsoportos csapatai, ahol fiúk és leányok vegyes csapatot alkotnak. KORFBALL 2013/2014-es tanévre vonakozó Diákolimpia Versenykiírása 1. A verseny célja: a korfball népszerűsítése, verseny- és játéklehetőség biztosítása, az egészséges életmódra nevelés, a tehetséges fiatalok

Részletesebben

2014/2015. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS

2014/2015. ÉVI STRANDKÉZILABDA MAGYAR EGYETEMI FŐISKOLAI ORSZÁGOS BAJNOKSÁG VELENCE, EFOTT JÚLIUS 2015. JÚLIUS 16-17. 1. A verseny célja: a 2014/2015. évi Magyar Egyetemi - Főiskolai Strandkézilabda sportág bajnoki címeinek eldöntése (férfi női). A résztvevő csapatok játéklehetőségeinek bővítése. Az

Részletesebben

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11.

2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 1 2014. Október 4. www.futafok.hu VERSENYKIÍRÁS 2014.09.11. 2 FUTAFOK 2014 KERÜLETI FUTÓVERSENY VERSENYKIÍRÁS Időpont: 2014. október 4. Helyszín: Campona főbejárat Útvonal: Campona főbejárat előtti parkoló

Részletesebben

XXIV. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXIV. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG XXIV. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Időpont: 2015. május 23. szombat Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) Program: 11:00 - Versenyiroda

Részletesebben

A mentő tűzvédelem rendszere

A mentő tűzvédelem rendszere Főigazgató-helyettesi Szervezet Tű A mentő tűzvédelem rendszere Fülep Zoltán tű. alezredes Országos Tűzoltósági Fő Tűzoltósági főosztályvezető Mentő tűzvédelem A 2011. évi CXXVIII. Törvény kimondja, hogy

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG

XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG XXIII. TISZA TRIATLON TRIATLON KLUBCSAPAT ORSZÁGOS BAJNOKSÁG Időpont: 2014. május 24. szombat Helyszín: Tiszaújvárosi Gyógy- és Strandfürdő (3580 Tiszaújváros, Szederkényi út 12.) Program: 11:00 - Versenyiroda

Részletesebben

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015

V. MIGHTYFIST EAGLES CUP NEMZETKÖZI BAJNOKSÁG GYEREK, SERDÜLŐ, IFJÚSÁGI, FELNŐTT 2015 Verseny megnevezése: Rendező Szervezet: V. MIGHTYFIST Eagles Cup Nemzetközi ITF. Taekwon-do Bajnokság Magyar ITF Taekwon-do Szövetség, Sasok Sportegyesület Rendező: Szalay Gábor V.dan, Békássy Csaba V.dan

Részletesebben

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00

Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr vasárnap, 11:00 Nyugat-Magyarországi Régió Sport XXI. Terematlétikai verseny Győr 2016.12.04. vasárnap, 11:00 1. Verseny célja: Versenylehetőség biztosítása a régió atlétika szakosztályaiban és a iskolai Kölyök Atlétika

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség

BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség KOSSA GYÖRGY tű. ezredes Önkéntes Tűzoltó Egyesületek országos értekezlete BM OKF, 2012.01.14. -1- Ipari katasztrófák nemzetközi kitekintés 1976. július 10.

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Csongrád Megyei Lovas Szövetség

Csongrád Megyei Lovas Szövetség Csongrád Megyei Lovas Szövetség Szabadidős lovas rendezvény versenykiírása Helyszín: Sándorfalva Dátum: 2015.augustus. 09. Rendező szervezet neve: Orion Sport És Kulturális Egyesület A versenyhelyszín

Részletesebben

2015/2016. TANÉVI ISKOLÁK KÖZÖTTI ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG FEJÉR- ÉS PEST MEGYEI TERÜLETI DÖNTŐJÉNEK VERSENYKIÍRÁSA

2015/2016. TANÉVI ISKOLÁK KÖZÖTTI ORSZÁGOS UTÁNPÓTLÁS BAJNOKSÁG FEJÉR- ÉS PEST MEGYEI TERÜLETI DÖNTŐJÉNEK VERSENYKIÍRÁSA Magyar Pétanque Szövetség Fédération Hongroise de Pétanque Hungarian Federation of Pétanque H-7396 Magyarszék, Kossuth Lajos u. 33. Tel: +36 30 405-4511 Fax: +36 72 521-006 E-mail: info@petanque.hu 2015/2016.

Részletesebben

Tisztelt Sporttársak!

Tisztelt Sporttársak! Tisztelt Sporttársak! Szeretettel köszöntünk Benneteket az Angyalföldi Sportiskola és DSE és a Budapesti Kézilabda Szövetség által szervezett kézilabda utánpótlás tornán. Időpont: 2015. december 19-20-21.

Részletesebben