LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK!"

Átírás

1 A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ TÁJÉKOZTATÓ LAPJA VII. évfolyam 4. szám tél LEGYETEK BÁTRAK ÉS VAGÁNYAK! Notker Wolf prímás apát úr homíliája Szent Márton ünnepén Szent Márton számomra egyike a legnagyobb formátumú férfiaknak azok közül, akik a pogány ókor és a keresztény középkor közötti átmenet idején éltek. Már maga az életrajza is mesébe illő. 15 évesen katona lesz, 18 évesen megkeresztelkedik, aztán iskolába áll és Poitiers-i Hilárius, a nagy egyháztanító tanítványa lesz. Ezután misszionárius, majd kb. az élete felén egy rövid ideig remete. 45 évesen megalapítja a ma is működő Ligugé-i kolostort, 55 évesen Tours püspökévé választják, majd megalapít még egy kolostort: a jelentős Marmoutier-i apátságot. Márton volt az egyik első européer egy egységes Európában gondolkodó ember. Itt született, Pannóniában, az itáliai Paviában nevelkedett, Franciaországban katonáskodott, Wormsban (a mai Németország területén) keresztelték meg, hogy aztán Poitiers-ben működjék, és Illíriában, a mai Dalmácia és Szlovénia területén hirdesse Krisztus igéjét. Mindemellett fő működési területe a franciaországi Tours-i egyházmegye volt. Képzeljük csak el ezeket az utazásokat az akkori út- és közlekedési viszonyok mellett! A rómaiak ugyan megépítették híres úthálózatukat, és 40 kilométerenként postakocsi állomásokat állítottak fel, ahol cserélni lehetett a lovakat ám a közbiztonság meg sem közelítette a mait. Mindenhonnan veszély leselkedett az utazókra, azonkívül lépten-nyomon vámot kellett fizetniük. Biztosan jól jött volt Mártonnak, hogy már 15 éves korában katonai kiképzésben részesült. Szükség esetén meg tudta védeni magát. Később is éltek hasonló európai formátumú emberek. Az angliai Canterbury-ről elnevezett Canterbury Szent Anzelm például Piemontban született, Burgundiában, pontosabban a befolyásos Cluny apátságban tanult, a normandiai Le Bec apátságba lépett be bencésnek, ahol később apát is lett, s csak ezután került Canterburybe és lett Anglia Tudjuk, hogy Isten Fia eljött, és érzéket adott nekünk, hogy megismerjük az igaz Istent. (1Jn 5,20) Isten adja meg a Bencés Hírlevél minden kedves Olvasójának azt az érzéket és érzékenységet, amellyel megismerjük Karácsony titkát, az igaz Isten közöttünk lakását, és azt, hogy a megismerés öröme elkísérjen bennünket a most kezdődő új esztendőben. Asztrik főapát és a szerkesztők prímása. Szent Tamás, a nagy domonkos teológus Aquinóból származott, s aztán az onnan nem messze fekvő Montecassinón tanult. Később Kölnben találjuk, Nagy Szent Anzelm tanítványaként, majd pedig Párizsban, mint híres professzort. Végül a halál a Fossanova-i ciszterci kolostorban éri, útközben Nápolyból a Besancon-i zsinatra. Kedves Testvéreim! Azért emelem ki Szent Márton européer jellemét, hogy észrevegyük, milyen keresztény és európai örökség részesei vagyunk, s hogy manapság annak megteremtésén fáradozunk, ami a középkorban a közös keresztény kultúra révén meglévő adottság volt. A felsorolt alakok olyan européerek voltak, akik nemcsak a gazdasági és politikai egyesítés haszonélvezői kívántak lenni, hanem akik maguk is hozzájárultak az egységes európai kultúrának a görög-római antikvitáson és a keresztény hiten alapuló megteremtéséhez. Most viszont térjünk vissza Mártonhoz. Nagyon rámenős és vagány alaknak kellett lennie, aki roppant sok energiával rendelkezett. Gondoljátok csak meg, kedves fiúk! 15 évesen beléptek a hadseregbe. Kell hozzá egy adag bátorság. Mártont a legkeményebb fegyelemben képezték ki. A rómaiak ugyanis nem bántak kesztyűs kézzel SZÁMUNK TARTALMÁBÓL Ülésezik a Magyar Bencés Kongregáció Általános Káptalanja Szent Márton ünnepe Bortörténeti konferencia a Főapátságban Az új bencés likőrcsalád ismertetése Liturgikus szakmai találkozó Pannonhalmán A megújult lázi templomtorony Beszámolók a Kongregáció egyes házaiból Faber Miklós BDSz elnök beszéde 1 PANNO

2 a katonáikkal. Puhányokkal nem folytathatták volna hódításaikat, nem tudták volna megvédeni a birodalom határait. Olyan emberekre volt szükségük, akikben volt kitartás, akik bátrak voltak, akik tudtak magukon segíteni, de akik egyben egységes fegyelem alatt, közösségben nevelkedtek, és magas fokú szolidaritást tanúsítottak egymás iránt. Szemmel láthatólag ilyen alakot keresett magának Isten is. A missziós munkára, az Egyház építésére és a kolostorok megalapítására ilyen energikus és szilárd jellemű emberre volt szüksége. Szent Márton Szent Pálra emlékeztet engem. Ő is olyan jellemvonásokkal rendelkezett, amelyeket Isten felhasználhatott arra, hogy az örömhír Izrael és Szamária határain túl is elhangozzék, és az Egyház megvesse lábát a Földközi-tenger egész térségében. Tudjuk, hogy Pál teljes meggyőződéssel üldözte kezdetben a keresztényeket, azaz Jézust. Jézus azonban nem mondott le róla, sőt különleges eszközévé választotta őt. Isten azt akarja, hogy minden ember eljusson az üdvösségre, s hogy mindenki felismerje: a boldogság és béke nem érhető el másként, csak az általa felkínált üdvösségen keresztül. Ezért küldte a Fiát a világba, s a Fiú ezért adta oda életét a világnak, az Isten kiengesztelődő szeretetének jeleként. Isten elment egészen a végsőkig, s azt kívánja, hogy szeretetét felismerje és elfogadja minden kor minden embere, mindenütt a világon. Az örömhír hirdetésében gyáva nyulakkal semmit nem tud kezdeni, bátor és vagány emberekre van szüksége, akik a mai társadalomban is fellépnek az őszinteség, igazságosság és önátadás értékét hirdetve, s minderről a saját életükkel tesznek tanúbizonyságot. Szent Márton mind a mai napig tartó hírnévre tett szert azzal, hogy megosztotta katonaköpenyét egy koldussal. Ez a nagylelkűsége és nagyvonalúsága vezette el őt a keresztségre is. Szt. János apostol első levelében ugyanis ezt olvassuk: Aki úgy cselekszik, mint Isten, megismeri Istent. Mivel Szent Márton ennyire nagylelkű volt, megismerhette Krisztust, Isten emberré lett nagylelkűségét, és kérhette a keresztséget. Krisztus magával ragadta őt és nem engedte el többé. Krisztus lett számára az új hadúr, akinek katonáskodását magára vette, olyan úr, aki nem leigázza, hanem békében összeköti a népeket; olyan úr, aki nem rabszolgaságba dönti, hanem a szabadsággal ajándékozza meg az embert. Szent Benedek kétszáz évvel Márton után Regulájában azt írja, hogy az igazi szerzetest az jellemzi, hogy szüntelen Istent keresi és Krisztusnak semmit elébe nem tesz. Ez az, ami Szent Mártont is állandóan hajszolta a szó szoros értelmében. Keresztül-kasul bejárta Dél-Európát, hogy az evangéliumot hirdesse, s egyben szerzetesként Krisztust a legszemélyesebb módon követte. Az ember soha nem lesz kész, újabb meg újabb kihívásokkal találkozik az életben. Fiatalkorunkban az életünket és hivatásunkat keressük. Aztán megteremtjük egzisztenciánkat, családot alapítunk, vagy belépünk egy szerzetesközösségbe. Hétköznapjainkban viszont újabb és újabb kihívásokkal szembesülünk: más emberekkel, más nézőpontokkal találkozunk, megtapasztaljuk, mi az a szenvedés és halál, mi az emberi bukás és csőd. Átéljük a középkorú és öregedő ember krízisét. Szükséges azonban, hogy minden ilyen helyzetben a Krisztus melletti döntésünk lendítsen bennünket tovább. Néha úgy tűnik, csak sötétben tapogatózunk. Ám maga Krisztus az, aki ilyenkor kihívás elé állít minket. Mert tovább kíván vezetni bennünket, még szabadabbá szeretne tenni: szabadabbá az Evangélium, szabadabbá az emberek számára. Kedves fiatal barátaim! Vágjatok bele a kalandba, amit Krisztus jelent Szent Márton is belevágott. Unalmas biztosan nem lesz az életetek. Nem lesz mindig könnyű és egyszerű, de izgalmas lesz. Ezt mutatja Szent Márton élete, s a saját tapasztalatom alapján is megerősíthetem ezt. Életünkben a boldogságot keressük. Mitől lesz az ember boldog? Azt hiszem, Szent Márton tudta a választ: egészen haláláig boldog ember volt. Nyugtalan, de szüntelenül együttes mozgásban Krisztussal. Nem kellett az élet értelmét fürkésznie. Krisztussal való kapcsolata, egysége, tartást adott az életének. Mert Isten nem a mozdulatlan mozgató, hanem mozgás, élet, élet bőségben. Azt kívánom nektek, hogy a Krisztussal való közösségben életetek boldog és beteljesedett legyen. Legyetek bátrak és vagányak! Nem fogtok csalódni Krisztusban. fordította: Konrád testvér A PANNONHALMI SZEMLE téli (2005/4.) számának témája: 2 a g y e r m e k í g é r e t e PAUL KLEE: Gyermekkori emlékek (Részletek a Naplóból) JÜRGEN MOLTMANN: Minden kezdetben varázslat rejtezik MICHAEL DONELLY: A gyerekek testi fenyítésének történeti perpsektívái HALÁSZ ANNA: Az ember lelki születése WEBER KATALIN: Köróra a glaviatúrán (Gyermeknyelv) BOLDIZSÁR ILDIKÓ: A mese mint beavatás NÁDORI LÍDIA: Kisgyermek a nagyvárosban (Fenomenológiai kísérlet) SZOFIA GUBAJDULINA: Két magyarországi beszélgetés a zeneszerzővel PANNONHALMI 10.B OSZTÁLY: Gyermekek a monostorban (Regula-meditáció) JIŘÍ ORTEN, TATÁR SÁNDOR, G. ISTVÁN LÁSZLÓ, HALMAI TAMÁS, URI ASAF versei A LAP MEGRENDELHETŐ A SZERKESZTŐSÉG CÍMÉN: 9090 Pannonhalma, Vár 1. TARTALOMJEGYZÉK ( ) AZ INTERNETEN: KORÁBBI ÍRÁSOK LETÖLTHETŐ (PDF) FORMÁTUMBAN:

3 ÜLÉSEZIK A MAGYAR BENCÉS KONGREGÁCIÓ ÁLTALÁNOS KÁPTALANJA Az 1996-ban érvénybe lépett új Konstitúciónk a testületeket érintően is több változást hozott. Az Általános Káptalant az elöljárók és az alkalomra választott küldöttek alkotják. A mostani káptalan tagjai: Asztrik főapát úr, Paulo apát úr (São Paulo), Ödön ny.apát úr (São Paulo), Cirill, Zsolt (São Paulo), Domonkos, Richárd, Ákos, P.Othmar (Domus Religiosa), Gáspár, Ábel, Maurus, Plácido (São Paulo), Godofréd, Elemér, Antal, Tamás, Pál, Mátyás, Ferenc és Iván rendtársak. A több ülésszakra tervezet káptalan témái: A./ Közösségeink mai belső életének gyökerei a múltban B./ Kik vagyunk most? - A külső szemlélő hogyan lát bennünket - Döntések a közösségben - Generációk viszonya közösségünkben - Bizalom, kommunikáció a közösségben - Monasztikus értékeink és más lelkiségek viszonya C./ Jövőkép építése - egyes házainak helye a Kongregáció és a magyar Egyház életében - hivatásgondozás, növendéknevelés Az eddigi határozatok: október 21-én 1. Az általános káptalan szorgalmazza, hogy Kongregációnk II. világháborút követő történelmét tárjuk fel, a múlttal nézzünk szembe és tudatosítsuk. 2. A káptalan előkészítő bizottságot állít fel a múlt feltárása módozatainak kidolgozására, melynek tagjai: Domonkos, Ábel és Antal atya. (Moderátor: Antal atya). A bizottság előterjesztést készít a következő káptalani ülésre. 3. A káptalan káptalani bizottságot állít fel, melynek tagjai Cirill, Ákos és Gáspár atya, hogy egyeztessenek Teodóz, Valér, Romuáld, Odó, Konstantin és Áron atya közös káptalani beadványáról és a következő káptalani ülésre készítsenek előterjesztést annak megvalósíthatóságáról november 25-én 1. A Prézesi Tanács választott tagjai: Cirill, Richárd, Tamás és Mátyás atya. 2. A Káptalan szorgalmazza a házikonferencia, mint döntés-előkészítő fórum felállítását. Megbízza Cirill és Antal atyát, hogy a következő ülésre készítsen előterjesztést a házikonferencia instrukciójáról. 3. A Káptalan elfogadja Antal, Domonkos és Ábel atya írásos előterjesztését, az ott leírtak szerint kell eljárni. Megbízza Antal, Domonkos és Ábel atyát, hogy írásos előterjesztésük szellemében dolgozzák ki a kiengesztelődés napja részletes napirendjét, és terjesszék a káptalan következő ülése elé. A Káptalan január 19-én folytatja munkáját. Cirill atya ÚJ MUNKAKÖRÖK PANNONHALMA Sólymos Szilveszter nyugalomban Ontko Henrik gimnáziumi tanár, diákotthoni prefektus BUDAPEST Halmos Ábel eddigi munkakörei megtartása mellett a Szent Adalbert Otthon igazgatója AZ ÚJ PRÉZESI TANÁCS elnök: Várszegi Asztrik dr. tagok: Linka Ödön, Hortobágyi Cirill, Korzenszky Richárd dr., Kiss Domonkos, Horváth Dori Tamás, Varga Mátyás 3

4 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG SZENT MÁRTON NAPJA PANNO ANNONHALMÁN NHALMÁN A Szent Márton-legendában olvashatunk arról, hogy a katona a földön vacogó koldust megpillantván lehajol hozzá, és köpenyének felét nekiadja, hogy az ne fázzék a hidegben. Nem szabad megfeledkeznünk azonban arról a számunkra igazán fontos részletről, ami valójában e szent történetének megértéséhez elengedhetetlen, nevezetesen arról a pillanatról, amikor Márton kardja belehasít a katonai köpenyébe. Abba a köpenybe, mely egy széteső világ embere számára a hatalmat jelentette, és amivel csak félig rendelkezett. A köpeny, amint az a nyugat-európai gondolkodásból ismeretes, viselőjének a szerves részét képezte. Márton, amint belevágott a szövetbe, vállalta ennek minden következményét. Mintha önmagába vágott volna. Azáltal, hogy ruhadarabjának felét adta oda, az igazságkeresésnek egy olyan szintjét érte el, melyre nem sokan képesek. Ugyanis: köpenyének csupán a felével rendelkezett, a másik fele a császáré volt, így nem ejtett csorbát a fennálló törvényeken és még inkább megfelelt egy magasabb rendű parancsnak, mellyel igazában még tisztában sem volt: teljes sorsközösséget vállalt felebarátjával, nemcsak tulajdonát, hanem önmagát is megosztotta vele. Mi itt, Márton hegyén, névadó szentünk példáját, adottságainkhoz mérten, ha máskor nem is, de legalább az évente megrendezett Szent Márton-napi ünnepségek keretén belül, követni készülünk. Ha nem is köpenyünkkel, de fantáziánkkal és csekély anyagi lehetőségeinkkel. Mint minden évben, idén is rászoruló testvéreinken akartunk segíteni. A fogyatékkal élő emberekkel foglalkozók képviselőit fogadtuk az ünnepnap előestéjén, a csendesóráinkon, akik előadásaikkal lélekben tudatosították velünk, hogy keresztény ember nem tehet különbséget egészséges és fogyatékos között. Idén ennek a szellemében is gyűjtöttünk Kárász Júlia, siket kislány hallókészülékének cseréjére. Hál Istennek, a diákság idén sem szerénykedett ötletekben, és spórolt pénzükkel sem fukarkodtak: az ünnep lezárásakor kihirdetett végösszeg majdnem félmillió forintra rúgott. A gyűjtés végösszegének kialakításában oroszlánrészt vállalt a hagyományos Márton-napi vásár, amelyen az otthonról és idősebb atyáktól összegyűjtött holmik találtak gazdára. A piacszerű zsivaj közepette, licitálási lehetőségek mellett felelésmentességek, plusz dolgozatpontok, tanárok aláírásával ellátott pólók kerültek eladásra, s a pultokra kirakott portékák is szép számmal fogytak. A vásárlók között tanárok, házunk dolgozói és falubeli vendégek is jelen voltak. A vásár közben és azt követően este megnyitották kapuikat a különböző kifőzdék, kaszinók, játéktermek. Mindez a diákok rendezésében. Másnap (11-én) Notker Wolf prímás apát misét celebrált és szentbeszédében kitért, Szent Márton életéből kiindulva, az ifjúság energikus szerepére Európában, közösségvállalásra buzdított az elesettekkel. Délután újra kinyitottak a már említett fogadók, tartalmas programok tették színessé a szabadidőnket. Többek között csatornatúra indult, traktorozási lehetőség nyílt a gazdasági udvaron és a tornateremben teremfoci bajnokság kezdődött. Este a Balázs Elemér Group adott koncertet, mely méltóan koronázta az ünnepet. Bár maga Szent Márton nem biztos, hogy palacsintasütést szervezett a rászorulók ünnepére, mi mégis az ő példáját követtük akkor, amikor megtettük azt, amit tehettünk, hogy ha csak egy kicsit is, de megkönnyítsük a fogyatékkal élő testvérünk mindennapjait. Ha nem is a felét, de talán egy darabot oda tudtunk adni köpenyünkből. Szabó Tibor és Szokoly János, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium és Kollégium XII. osztályos tanulói 4 PANNO

5 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG SZENT MÁRTON NAP november 18. A Pannonhalmi Főapátság, a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt., a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. által hagyományteremtő szándékkal, 2000-ben elindított Szent Márton Napot idén november 18-án rendeztük meg Pannonhalmán. Asztrik főapát úr köszöntőjét követően a Rolla János vezette Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Dobra János irányításával működő Budapesti Tomkins Énekegyüttes előadásában Henry Purcell: Dido és Aeneas című művét hallgathattuk meg. Ezt követően Kiss-Rigó László esztergom-budapesti segédpüspök mondott ünnepi beszédet. A rendezvényen került átadásra a Szent Márton Díj, amelyet az alapító okirat szerint az a kiemelkedő személy kaphat meg, aki az adott évben tevékenységével jelentősen hozzájárult a térség, egyben nemzeti örökségünk és kulturális értékeink megismertetéséhez és megőrzéséhez. Az elmúlt években Nemeskürty István, Pungor Ernő, Nagy Gáspár és Kukorelli István vehették át a díjat, idén pedig Mádl Ferenc volt köztársasági elnök részesült a kitüntetésben. A programot állófogadás zárta, amelyen az ételekről a Gundel Étterem, a borokról pedig a Pannon Bormíves Céh gondoskodott. Szent Márton Díj A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt. és a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. attól a céltól vezérelve, hogy hozzájáruljon nemzeti örökségünk és kulturális értékeink minél jobb megismertetéséhez, kihasználja és egyben megőrizze a Pannon térség egyedülálló kulturális és idegenforgalmi adottságait Szent Márton Díjat alapított a fenti célokat legjobban szolgáló kimagasló emberi teljesítmény elismerésére. A Szent Márton Díjat az alapítók minden évben Szent Márton napján a dátumhoz kötődő ünnepségen adják át annak a személynek, aki a megelőző évben a legtöbbet tette a valamikori Pannónia területén lévő kulturális és turisztikai valamint térségfejlesztő programok megvalósítása érdekében hozzájárulva ezzel nemzeti örökségünk és kulturális értékeink megismertetéséhez és megőrzéséhez. A Díjat 2001-ben Nemeskürty István, 2002-ben Pungor Ernő, 2003-ban Nagy Gáspár, 2004-ben Kukorelli István vehette át. Az alapítók egyhangú döntéssel a Szent Márton Díjat idén MÁDL FERENC úrnak, volt köztársasági elnökünknek ítélték. MÁDL FERENC január 29-én született a Veszprém megyei Bánd községben ben az ELTE Állam-és Jogtudományi Karán szerzett diplomát, ezt követően ( ) tanulmányokat folytatott a strasbourgi egyetem nemzetközi összehasonlító jogi karán ig az MTA Állam és Jogtudományi Intézetében dolgozott, majd egyetemi tanár lett tól az ELTE Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézetének igazgatója óta az egyetem Nemzetközi Magánjogi Tanszékének vezetője volt. Az állam- és jogtudomány kandidátusi fokozatát 1964-ben, a doktori fokozatát pedig 1974-ben A vállalat és a gazdasági verseny az európai gazdasági integráció jogában című disszertációjával nyerte el től az MTA levelező, majd 1993-tól rendes tagja. A jogász-akadémikus tudományos tevékenysége során főképp polgári, összehasonlító, valamint kereskedelmi joggal, nemzetközi magánjoggal és a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogi problémáival foglalkozik. Tagja, illetve résztvevője több nemzetközi szervezetnek, illetve legiszlációs fórumnak, többek között a Nemzetközi Kereskedelmi Jogi Akadémiának. Vendégprofesszorként számos külföldi egyetemen tanított. Több könyv és tanulmány szerzője május 23-tól február 22-ig az Antall-kormány tárca nélküli minisztere lett től a bős-nagymarosi vízi erőmű kormánymeghatalmazottja is volt augusztus 1-jétől számos felelősségteljes feladatot látott el 1993 februárjáig február 22-től július 15-ig művelődési és közoktatási miniszterként tevékenykedett 1994 februártól júliusig a Felsőoktatási és Tudományos Tanács elnöki posztján állt januártól a Széchenyi István Emlékbizottság ügyvezető elnöke, 1993-tól a Kulturális Javak Visszaszolgáltatása Bizottságának elnöke, 1994 júniusától pedig a Nemzeti Kulturális Alap elnöke ben az ellenzéki MDF, KDNP és Fidesz közös államfőjelöltje volt tól a Magyar Polgári Együttműködés Egyesület elnöke től a kormány tudományos tanácsadó testületének tagja március 15-én Széchenyi-díjat kapott az európai jog, a nemzetközi magánjog és a nemzetközi kereskedelmi jog területén kifejtett, nemzetközileg elismert tudományos munkásságáért, iskolateremtő egyetemi oktatói, valamint tudományszervezői tevékenységéért között a Magyar Köztársaság elnöke. E gazdag és nagyívű tudományos-, közéleti- és politikai pálya mellett Mádl Ferenc érzékeny, mások örömeire és gondjaira fogékony ember maradt, tanítványainak tisztelt tanár úr, fiatalabb barátainak pedig Feri bácsi. Derűje, közvetlensége, emberi tartása egyre magasabb beosztásaiban is változatlan, emberközeli maradt. Dunántúlon született, a nagyvilág megismerése után is megmaradt dunántúlinak, bándinak. Ezért is köszönhet neki sokat a Herendi Porcelánmanufaktúra, hiszen erkölcsi tekintélyével, szakmai tudásával mellettük állt, és ahol lehetett segített e vidék embereinek. Dunántúl magyar missziós központjához, Pannonhalmához is baráti szálak fűzték. Még joghallgatóként, az 1940-es években megrendülve olvasta Montecassino, a bencések anyamonostora földig rombolásának szomorú hírét, és egy német illusztrált újság híradását magyarra fordította. Művelődési és közoktatási miniszterként hamarosan Pannonhalmára látogatott, ekkor adta át joghallgató kori fordításának másolatát a főapátnak. Értékelte a megváltozott körülmények között kifejtett munkánkat, erőfeszítéseinket és bátorított minket, amit ezúton is köszönök. Hálával és örömmel adjuk át a Szent Márton Díjat Mádl Ferenc úrnak, volt köztársasági elnökünknek. 5

6 SZENT MÁRTON ÜZENETE PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG Amikor mi magyarok sok más európai nemzettel együtt, de sajátos gazdag hagyományainkra is építve megemlékezünk Szent Mártonról, akkor erre reflektálva, bájos öniróniával azt is mondhatnám: íme egy újabb példa arra, hogy mi magyarok milyen befogadóak vagyunk. Amikor ugyanis nemzetünk szentjeire gondolunk, számba vesszük először is azokat, akik magyarként itt születtek és éltek, azokat is, akik itt születtek, de máshol éltek ők az exportált szentjeink, mint pl. a naptár szerint holnap ünnepelt Árpád-házi Szent Erzsébet, magunkénak valljuk azokat is, akik máshonnan jöttek hozzánk mint például Szent Gellért, őket importáltuk, azokat is, akik életüknek csak egy részét töltötték itt, mint pl. Szent Adalbert, de még azokat is, akik akkor éltek vagy születtek itt, amikor mi még a környéken sem voltunk, mint pl. Szent Márton. Komolyra fordítva a szót, valóban joggal érezhetjük azt, hogy a születési hely közelsége és a nyilván nem véletlenül kialakult hagyományok arra indíthatnak bennünket, hogy átgondoljuk egyéniségét, alakját, s ha ezt megtesszük, megdöbbentő, sőt meghökkentő, hogy Szent Márton alakja milyen aktuális és mondanivalóban gazdag üzenetet közvetít ma számunkra. Mindannyian jól ismerjük Szent Márton talán legelterjedtebb ábrázolását: a jelenetet, amint télvíz idején lóháton ülve tiszti köpenyét karddal meghasítva-megfelezve megosztja azt a tőle segítséget kérő vacogó koldussal. Az egyik legendaíró szerint azért, mert pénz nem volt nála, mivel azt előzően tiszttársaival együtt szerencsejátékon eljátszotta. (Neki is volt miből megtérnie.) Mai pragmatikus szemléletünkkel azt mondhatnánk, hogy a gesztussal tönkre illetve használhatatlanná tette a köpenyt. Ezzel kapcsolatban eszünkbe juthat korunk egyik és nem az egyház által megfogalmazott dogmája, hogy ti. a kemény üzleti életben, az éles gazdasági versenyben nincs helye a jótékonykodásnak, a nagylelkűségnek, a szolidaritásból fakadó lemondásnak. Hadd mutassak rá azonban egy érdekes összefüggésre: az Evangéliumból tudjuk, hogy aki valódi szeretetet ad, annak még több marad, és gyarapodik benne, akiben pedig nincs valódi szeretet, az még az általa vélt szeretetet is elveszíti (lásd a talentumokról szóló példabeszédet). Ez az evangéliumi alapelv összecseng azzal a közgazdasági törvények alapján is megfogalmazott tétellel, hogy pénzt csak pénzből lehet csinálni: kis pénzből kis pénzt, nagy pénzből nagyot. Aki pedig roszszul fekteti be kis pénzét, az még azt is elveszíti. Józan bátorság és szakértelem kell a befektetéshez, de a többszörös haszon lehetősége kecsegtet, és sokszor megvalósul. Ha valaki intelligens módon párhuzamosan szemléli és gyakorolja az előbb említett két elvet, s a gazdasági, pénzügyi paraméterek figyelembevétele mellett a tőkével együtt szeretetet is befektet, akkor rádöbbenhet arra, hogy korunkban is érdemes nemes célért akár anyagi áldozatot is hozni, ez lehet, hogy olykor anyagilag is megtérül, de mindenképpen még értékesebb immateriális, de valós értékben gazdagít. Nevezhetjük ezt a felebaráti szeretet korszerű gyakorlásának, szocio-karitatív tevékenységnek, egy csepp emberségnek, vagy egyszerűen józan mecenatúrának, mint amilyenről tegnap értesülhettünk a sport, az olimpia terén (lásd szponzori szerződés az EON és a Magyar Olimpiai Bizottság között), vagy amilyet tapasztalhatunk éppen itt, ma este is. Egy másik aktuális üzenete Szent Mártonnak pl. a bármilyen fajta köz-, vagy egyéb gazdasági, politikai vagy intellektuális hatalom gyakorlóinak szól, és szintén Szentről szóló legendákból olvashatjuk ki. Tudjuk, hogy a legendák hasonló esetben akár többet is tudnak üzenni egy történelmi személy egyéniségéről, stílusáról, tulajdonságairól, mint akárhány száraz, történetileg egzakt életrajzi adat. A történelemben számos példát tudunk arra felhozni, hogy a nagyságos uralkodó teátrális módon lehajol az egyszerű néphez. Ma is találunk ilyen példákat, de sokszor az ilyen gesztusokat talán pont azért, mert csupán gesztusok joggal minősítjük álszent képmutatásnak, demagógiának, feltűnési viszketegségnek, vagy a népszerűség hajhászásának. Sőt ma hasonló gesztusokat a bármilyen értelemben vett nagyok nem is önszántukból, hanem a média-tanácsadók ötleteit, utasításait gépiesen végrehajtva teszik, pedig valódi alázatnak, ésszerű egyszerűségnek, külsőségekben is megnyilvánuló, de mégis őszinte megnyilvánulásnak, szolidaritásnak ma is helye van, az egyházban éppúgy, mint az egyházon kívül az élet, a társadalom minden területén. Amikor a legendaírók kiemelték, hogy püspökként Márton trón helyett egyszerű széket használt, vagy külsőségekben nem utánozta a néhány kollegája által a kor által diktáltnak vélt státusz-szimbólumokat, akkor nyilván ezt az őszinte, a hatalom gyakorlása mellett is a valódi szolgálatra és egyszerűségre törekvő lelkületet akarták hangsúlyozni. Ezért olyan hitelesen vonzó az a manapság sajnos ritkán tapasztalt magatartás, mely pl. a volt köztársasági elnök urat jellemezte, vagy pl. annak az önként vállalt közszolgálatnak a stílusa, mely által Dalma asszonyt a szeretet misszionáriusaként ismerhettük meg. Még a szentek között sem gyakorolta mindenki ezt a lelkületet, talán sok nagy szent is tanulhatott volna mindebből valamit Szent Mártontól, de nem véletlen, hogy nem is minden szentet ezért avatott szentté az egyház, s a felkínált példa állandóan felhív és követésre vonz. Végül Szent Márton legendáiból egy másik epizódra utalva szeretnék még egy szintén aktuális üzenetet kiolvasni. Súlyos eretnekség miatt megszakította a kapcsolatot egy egyházon belüli nevezzük mozgalomnak képviselőjével, nagyon fontos értéknek tartva a hit tisztaságát. De amikor rádöbbent arra, hogy legalább a külsőségekben megnyilvánuló kompromisszum, kapcsolatfelvétel életeket menthet, vagy vérontást akadályozhat meg, akkor így járt el. 6

7 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG Ma nemcsak az a probléma, hogy értékek helyett csak az érdekek kerülnek gyakran előtérbe, hanem az is, hogy az értékek között sokszor nem tudunk differenciálni, világos prioritásokat felismerni, vagy önzetlen, de becsületes kompromisszumokat meghozni. Azt például mindannyian jól látjuk, hogy ha Európa magát csupán a közös érdekek hordozójaként kívánja definiálni, akkor jelentéktelenné válik, lemarad, szétesik, ha viszont valódi értékeit megvallja, mások értékeit sem tagadva, akkor az értékek közös megvallása erősíti, gazdagítja és valódi közösséggé kovácsolhatja. Nekünk, keresztényeknek pedig nem az a feladatunk, hogy megsértődjünk, felháborodjunk, vagy követeléseket tegyünk azzal kapcsolatban, hogy történik-e vagy sem utalás bizonyos dokumentumokban és alkalmakkor a keresztény gyökerekre, a keresztény értékekre, s főleg nem az, hogy privilégiumokat követeljünk (de ezt nem is tesszük), hanem azt az őszinte, hiteles, dinamikus és reményteljes tanúságtételt valósítsuk meg magánéletünkben és a közéletben egyaránt, amely Szent Mártont jellemezte. Az ilyen értékeket lehet tagadni, elhallgatni, támadni, vagy figyelmen kívül hagyni, s ha ez a szemlélet kerekedik felül, akkor a vén Európát mihamarabb a koporsóba segítjük. Lehet azonban Szent Mártonhoz hasonló módon korszerűen képviselni, és akkor a ráncos, vén Európát nemcsak sminkeljük, hanem ténylegesen megfiatalítjuk és életörömmel töltjük meg. Ezekkel a szerény gondolatokkal próbáltam tisztelettel adózni Szent Márton emlékének, s ha az elhangzottakkal legalább részben egyetértenek, kívánok mindannyiunk számára Szent Márton közbenjárására erőt, és bátorságot példájának követéséhez. Kiss-Rigó László esztergom-budapesti segédpüspök A KÖZVETÍTŐ Közvetíteni számtalan módon lehetséges, és erre Petényi Katalin és Kabay Barna a bencés szerzetesekről és Várszegi Asztrik pannonhalmi főapátról forgatott dokumentumfilmje is több magyarázatot ajánl fel. A polgári jogban a közvetítő a per előtti békéltetést, megegyezést szolgálja, legyen szó vagyonvitákról vagy emberek, házastársak közötti személyes kapcsolatok megromlásáról. A szúfi misztikában az isteni intellektusról és annak földi másáról, a Prófétáról esik szó. A kvantumfizikában az erőhordozó, egyes részecskék között közvetítő elemekről. Egyik hasonlat sem alkalmazható azonban tökéletesen arra a lelki és fizikai közvetítésre, amely a másfél órás mozifilm tárgya, hiszen a jogi eljárásban szereplő mediátor véletlenül sem lehet érdekelt fél, Mohamed a filmben foglalthoz képest egészen eltérő pozíciót foglal el, és eltérő attitűdöt is képvisel az iszlámban, a fotonhoz hasonló részecskéket pedig nehéz nyakon ragadni a semmitől a végtelen felé vezető úton. Ez a közvetítés másról szól. Isten, illetve az Ige és ember között, a kolostor és a világ között, a hit és a hitetlenség között, az egyes emberek, felekezetek, vallások, nemzetek, kultúrák között, a fikció és a realitás között egyensúlyoz. A film bármelyik értelmezésre bőven ad lehetőséget, hiszen Várszegi Asztrik és a bencés közösség önként vállalt békéltetői és értelmezői szerepe jól megfér azokkal az audiovizuális eszközökkel, amelyek az évszakok, az emberi tevékenységformák, a hangulatok, a kameramozgások váltakozása révén valósággal belerántják a nézőt egy különleges életformába, egyedülálló gondolatvilágba és (nem utolsósorban) egy tiszteletreméltó személyiség vonzáskörébe. A mozifilm amely kisfilm-sorozatként a Magyar Televízió képernyőjén december hónap három egymást követő vasárnapján tűnik fel a Pannonhalmi Főapátság kerengőjétől a bakonybéli szerzetes-közösség iparos műhelyéig, Prágától Rómáig, a buddhizmustól a katolicizmusig kíséri el Várszegi Asztrikot közvetítői útján. A szó szoros értelmében mégsem portréfilmről van szó (a főcím ezt sugallja, a vele mondattani és logikai ellentétben álló alcím azonban már nem), hiszen a főapát, kommentárjai, elmélkedései és a főszereplőnek kijáró kitüntetett figyelem ellenére nem uralja a vásznat, bőséges hely és idő jut rendtársainak, a pannonhalmi tájnak, a gimnázium padjait koptatóknak vagy a szőlőben munkálkodóknak, és még archív felvételek beiktatására is van mód. A hányatott közép-kelet-európai sorsról szóló dokumentumfilmekben és klasszikus magyar játékfilmek feledhető újraforgatásaiban már évtizedek óta együttműködő alkotópáros azonban nem ás mélyre. Az apátság és vezetőjének életéből kiragadott emlékezetes vagy látványos pillanatok az életútnak, a személyiség gyökereinek szemléltetése helyett állnak, a túlságosan befelé (a lélekbe) és kifelé (a nagyvilágba) vetett tekintet pedig átsiklik a lokalitás és az identitás olyan kulcsmozzanatain, mint amilyen például Várszegi Asztriknak és a bencéseknek a katolikus egyházon vagy a magyar társadalmon belüli helyzete, vagy a múlt bűneihez való kritikus viszony. Bizonyos értelemben mégis betölti rendeltetését a hétköznapokon és az ünnepeken, az emelkedett és a humoros pillanatokban is sikerül ábrázolnia Krisztus szolgáját, akiben Szent Benedek regulájának megfelelve egyforma a szeretet mindenki iránt, s ki valóban eleget tesz a rendalapítói elvárásnak: akire többet bíznak, attól többet is kívánnak. Ha a kiforratlan rendezői koncepcióért nem is, néhány ellesett életképért és az olyan, a film szinte minden percében fellelhető, a lélekben napokig továbbgyűrűző mondatokért érdemes megnézni a filmet, mint amilyenek a következők: A szív békéjével, a spirituális és cselekvő élet harmóniájával kívánunk utat mutatni hívőknek és útkeresőknek ; és ezt kellene megtanítani az embereknek: a boldogságukat magukban hordják. 7 Győrffy Iván

8 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG BORTÖRTÉNETI KONFERENCIA NCIA A FŐAPÁTSÁGBAN Mi lehet annak a konferenciának a témája, ami egyszerre kelti fel levéltárosok, történészek, talajtanosok, térképészek, és a mezőgazdaság egyéb területeivel foglalkozó szakemberek érdeklődését? November 3-án és 4-én egy különleges összejövetelnek lehettünk tanúi a főapátságban. A résztvevők mind a Monostori szőlőés borgazdálkodás, monostori uradalom egykor és ma című konferenciára érkeztek. A téma tehát a borászat, gazdálkodás volt, de a két nap előadásai során ezt sikerült a lehető legsokoldalúbban körbejárni. A két rendező, a Pannonhalmi Bencés Főapátság Levéltára, valamint a Magyar Bortörténeti Társaság olyan egységet teremtett újra, amely a hajdani gazdálkodó számára természetesnek tűnt. Manapság, az egyre szélesedő ismeretek világában szükségesnek látjuk a tudományosság mindent felaprózó hozzáállását. Ennek hatására azonban olyan szakterületek kerülnek messze egymástól, amelyek régen egy nagy egységet alkottak, a régi emberek számára nem volt értelme felosztásuknak. Így vált lehetségessé az, hogy az előadások színes tematikájában kényelmesen, egymást kiegészítve megfért a csemegeszőlő-fogyasztás fejlődését bemutató szőlészeti előadás az egy-egy bencés gazdálkodó munkásságát értékelő, személyes hangvételű beszámolókkal; a tápanyag visszapótlásról szóló előadás a régészeti leletek sorát felvonultató történeti ismertetővel. Az elhangzott előadások, a konferencia címéből is adódóan sok (magyar és külföldi) bencés vonatkozást tartalmaztak. Hogy csak néhány példát említsünk: A nyitóelőadást Cirill atya tartotta a bencés szerzetesség és a gazdálkodás feszültségéről. Az osztrák Rudolf Mallitól Der Schatz im Klosterkeller címmel hallhattunk tájékoztatást osztrák apátságok gazdálkodásáról. Érszegi Géza Pannonhalma Árpád-kori gazdálkodásáról beszélt. Fülöp Éva az idén 950 éves Tihanyi Bencés Apátság 19. századi gazdálkodását, Csoma Zsigmond pedig a magyarországi bencés uradalmak újkori technológiaváltását mutatta be. Dénesi Tamás tanár úr Keller Bálint 18. századi bencés pincemester, Wohlné Nagy Ágota pedig a reformkori polihisztor bencés kertfelügyelő, Szeder Fábián működését ismertette meg velünk. Természetesen szó esett a bencés gazdálkodás jelenéről és a Pannonhalmi Apátsági Pincészetről is Cirill atya, Rábai László tanár úr, és Liptai Zsolt borász tolmácsolásában. Az előadások után lehetőség volt a halláson kívül más érzékszervi területek edzésben tartására. Pincelátogatás keretében kóstolhattuk meg az elkészült borokat. Az érdeklődők a főapátság, azon belül is a levéltár látnivalóival, kincseivel is megismerkedhettek. A konferencia utáni zárófogadással tulajdonképpen nem ért véget a találkozó, a párbeszéd az egyes kutatók, kollégák között tovább folytatódik. A különböző szakterületek képviselőit egymáshoz közelebb hozva, új kapcsolatokat kialakítva a konferencia talán egyik fő célkitűzését érte el. Az előadások anyagát, és az új kutatások eredményeit a szervezők (Csoma Zsigmond, a Magyar Bortörténeti Társaság elnöke, és Dénesi Tamás tanár úr) tanulmánykötet formájában is szeretnék megjelentetni. Toldi Gergely és Kovács Bence HORTUS PANNONIAE PANNÓNIA KERTJEI MONOSTORI SZŐLŐ- ÉS GYÓGYNÖVÉNYKULTÚRA PANNONHALMÁN címmel Lengyelországban, a Krakkó melletti Tynieci Bencés Apátságban időszaki kiállítást rendezett a Pannonhalmi Főapátság és a Tynieci Bencés Apátság. A kiállítást az érdeklődők október 14 és november 20 között kereshették fel. A megnyitó egy félnapos műsor keretében zajlott. Az apátsági templomban kezdődött a tynieci és a pannonhalmi szerzetesek közös latin nyelvű ünnepi zsolozsmájával. Majd Sebestyén Márta másfél órás koncertje következett (Szokolay Dongó Balázs és Bolya Mátyás közreműködésével) Nyitva látám mennyeknek kapuját istenes és világi énekek címmel. A koncert végeztével a monostor kerengőjében Bernard Sawicki tynieci apát úr és Várszegi Asztrik főapát úr nyitotta meg a Hortobágyi Cirill perjel atya és Dénesi Tamás levéltár igazgató helyettes úr által rendezett kiállítást Somorjai Ádám atya tolmácsolásával. A megnyitó után bor- és likőrkóstolóval egybekötött állófogadás volt az apátság kerengőjében, melyen a vendéglátókkal együtt sok meghívott magyar vendég is jelen volt. A rendezvényt támogatta: a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma; a Magyar Turizmus Rt. és a Skarbnica Winnic lengyel borforgalmazó cég. 8

9 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG ÚJ BENCÉS LIKŐRCSALÁD ÚJ ÍZEK A HAZAI ITALKULTÚRÁBAN október 19-én mutattuk be Budapesten a szakma és a sajtó képviselőinek a Pannonhalmi Főapátság és az Agárdi Pálinkafőzde együttműködésének eredményeként forgalomba került három új bencés likőrt. A likőrök a kolostorkerti gyógynövénykultúra hagyományait keltik életre, a Főzde minőségi pálinkáinak előállítási csúcstechnológiájával ötvözve. A likőrcsalád különlegessége, hogy évszázados receptek alapján, agárdi pálinka alappal készülnek. A Pannonhalmi Főapátság kolostorkerti gyógyászati múltjának feltárása közben, az elmúlt években került elő az a több száz éves, kéziratos és nyomtatott könyvekből álló gyűjtemény, amelynek igazi kincsei a teák, likőrök, tinktúrák receptjei. Régi receptjeink felhasználásával a Zwack Rt.-vel kötött együttműködés keretében jelent meg még ben a Szent Márton gyógynövénylikőr. Mivel az elmúlt évek során az italt Pannonhalmán kívül nem sikerült ismertté tenni, új partnert kerestünk a termék előállítására és forgalmazására. Az Agárdi Pálinkafőzdében jó partnerre találtunk. A tulajdonosok és a menedzsment olyan emberek, akik működésüket küldetésnek tekintik. Amikor magas színvonalon művelik szakmájukat, helyre akarják állítani annak egykori rangját és méltóságát. Talán éppen ezért képesek értékelni a Főapátság szolgálatát, társadalmi szerepét, ezért látnak fantáziát a Bencés Likőrcsalád hagyományának megújításban és tudnak hatékonyan együttműködni velünk. A év elején létrejött együttműködésünk eredménye, hogy egy új Likőrcsalád, a Bencés Gyógynövény-, Keserű- és Meggylikőr jelent meg a piacon. A likőrök különlegessége, hogy az 1735-ből származó receptek gyógy- és fűszernövényeit Agárdi alma- és cigánymeggypálinkával kivonatolják, majd a kivonatok ugyanazon pálinka alapra kerülnek, így ízük jelentősen eltér a finomszeszből készült kommersz likőröktől. A likőrcsalád tagjait a minőségi italok kedvelőinek ajánljuk: a gyógynövény és keserű likőröket elsősorban aperitívként, a különleges, tiszta aromájú meggylikőrt pedig édességhez. A 0,5 és 0,2 literes kiszerelésű Bencés Likőröket ahogy az Agárdi pálinkákat is a Ballantine s Hungary forgalmazza, kiemelt vendéglátóhelyeken, szakboltokban, valamint a Pannonhalmi Főapátság, a Tihanyi és Bakonybéli perjelségek ajándékboltjaiban. A Főapátság a likőrök értékesítéséből származó bevételt hasonlóan a többi apátsági termékekhez nonprofit célokra, és a szociális, kulturális szolgálat fejlesztésére fordítja. Cirill atya A BENCÉS LIKŐRCSALÁD A kellemes ízű Bencés Gyógynövény likőr tizenöt fajta gyógynövény kivonatából készült, receptjét Reisch Elek ben jegyezte le. Az Agárdi Almapálinkát és az apátsági gyógynövénykivonatokat elegyítő, kellemes ízű, egyedi likőrkülönlegesség természetes tisztasága jótékony élettani hatással egészül ki (36% v/v). A jótékony hatású Bencés Keserűlikőr Reisch Elek 1730-as évekből származó receptje alapján készült, hét fajta gyógynövény (keserű)kivonatából, Agárdi Almapálinka felhasználásával. A jellegzetes aromájú ital varázsa az összetevők kivételes összhangjában rejlik, amely az ízek természetes tisztaságát idézi az évszázados tradíciók és a korszerű technológia felhasználása révén (38% v/v). A különleges aromájú Bencés Meggylikőr a bencés szerzetesek gyümölcs (cigánymeggy) hasznosítási kultúrájáról tanúskodik. A Pannonhalmi Főapátságban megtalált leírások alapján és Agárdi Cigánymeggy pálinka hozzáadásával készült ital igazi különlegesség, tisztasága és harmonikus ízvilága a természet ajándéka (22% v/v). 9

10 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG A Pannonhalmi Apátsági Pincészet szőlőültetvényeinek újratelepítésekor próbáltunk alkalmazkodni a borvidék adottságaihoz. Talán az edafikus adottságok határozzák meg legmarkánsabban a telepítendő fajták körét, így alkalmazkodva a talaj magas mésztartalmához, a burgundiai fajtákat részesítettük előnyben. A korábbi évtizedekben már bizonyított Chardonnay fajta mellett így a Pinot Noir ültetvény létrehozása került előtérbe. A Pinot Noir nem újkeletű a borvidéken, hisz a korábbi feljegyzések beszámolnak kék burgundi (vagy német, osztrák területen Spätburgunder) fajtáról. Ez a korai érésű szőlőfajta meghálálja a gondos-figyelmes művelést, s megfelelő művelésmódon (Guyot), alacsony tőketerheléssel intenzív, gyümölcsös, elegáns vörösbor készíthető belőle. CHARDONNAY 2004 A 2004-es évjárat a szokottnál későbbi érést eredményezett a legtöbb szőlőfajtánál. Chardonnay szőlőnket így is biológiai érésben takaríthattuk be, ami magas cukorfokot, koncentrált beltartalmi értékeket jelentett a mustban. (20,5 MMº, T. 9,5 sav) A préselt, majd tisztított mustot kisméretű, új tölgyfahordóban erjesztettük, majd itt történt meg a biológiai almasavbontás is. Ennek hatására, valamint a 9 hónapos kisfahordós érlelésnek köszönhetően egy nagytestű, hosszú életű bort tölthettünk októberben palackba. A bor kedves, érett gyümölcsös illataival előlegezi meg számunkra az ízben megtalálható gazdagságot. A pohárban szinte olajosan mozgó bor krémes ízjegyeket hordoz, kiegészülve a pörkölt tölgyfahordó karamelles illatával. Magas alkoholtartalmával és testességével biztosítja, hogy az illat-, íz- és zamatjegyek elegáns egyensúlya hosszú évekre átörökíthető legyen. A bort grillezett előételek, krémlevesek, főételek mellé ajánljuk, kiváltképp gomba alapanyagú, roston vagy grillen készült szárnyashúsok, zöldségek mellé. Ajánlott fogyasztási hőmérséklete magasabb a fehérboroknál megszokottaknál: 15-16º C. A palackba zárt bor értékjegyei teljesebben élvezhetők nagykelyhű kóstolópohárból. PINOT NOIR 2004 A 2001-ben telepített széldombi ültetvényről harmadéves korban résztermést (tőkénkénti 0,5 kg szűztermést) takarítottunk be október 5- én. A szépen beérett termést a feldolgozónkba kerülve bogyóztuk, majd erjesztő tartályunkba gyűjtöttük. Eztán indult el a spontán erjedés, miközben a vöröscefrénket a színanyag kioldódása valamint az íz- és aromaanyagok kinyerése érdekében naponta többször kíméletes módon, kézzel csömöszöltük. A mintegy 25 napos héjon tartást követte a préselés, majd a bor érlelése 9 hónapon át kisméretű barrique (225 l) valamint 500 literes hordókban. A szeptember eleji palackozás és a 2 hónapos palackos érlelés eredményeként egy jó egyensúlyú tipikus Burgundit őrzünk palackjainkban. A Pinot Noir-t sokan a vörösborok arisztokratájának tartják, kifinomult eleganciájának köszönhetően ahol a pirosgyümölcs jegyek (érett cseresznye, meggy) kis narancshéj és szegfűszeg illattal alkotnak felejthetetlen kompozíciót a bor tartását biztosító lágy tannintartalommal. A bort ºC-on szervírozva elsősorban barnahúsú szárnyasok (kacsa, liba) valamint báránysültek mellé ajánljuk. Liptai Zsolt borász 10

11 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG LITURGIKUS REFORM(OK): FELÜLRŐL DIKTÁLT VÁLTOZÁS, VAGY SZERVES FEJLŐDÉS? Liturgikus szakmai találkozó Pannonhalmán November én a Magyar Tudományos Akadémia Pázmány Péter Katolikus Egyetem Liturgiatudományi kutatócsoportja és a Pannonhalmi Főapátság szervezésében szimpóziumot tartottunk liturgia-tanárok, kutatók és a liturgia iránt elkötelezett érdeklődők számára. A fenti intézmények persze konkrét neveket takarnak, olyan emberek neveit, akiket évek óta alakuló barátság és szakmai kapcsolat fűz össze; ennek a kapcsolatnak volt egyik gyümölcse a most tartott szimpózium, amelyet ebben a formájában most szerveztünk meg először. Célunk nem egy széles kör számára meghirdetett konferencia, hanem olyan többé-kevésbé informális, meghívásos alapon összehívott szűk körű szakmai együttlét volt, ahol nemcsak előadások meghallgatására, hanem azok közös megvitatására is lehetőség van. Másrészről fontosnak tartjuk azt is, hogy a liturgiával sokszor egymástól függetlenül foglalkozó, arról gyakran nagyon sokféleképpen gondolkodó szakemberek számára legyenek olyan fórumok, ahol szakmai alapon, egy-egy téma körül ütköztethetik véleményeiket, tanulhatnak egymástól, ugyanakkor kötetlen módon, emberileg is közelebb kerülhessenek egymáshoz. Mivel ebben az évben a kutatócsoport tagjai rám bízták a téma és az előadó kiválasztását, így evidensnek látszott a hely megválasztása is: tartsuk Pannonhalmán a tanulmányi napokat. Ezek középpontjába a liturgikus reformot, mint jelenséget állítottuk, s ezt próbáltuk meg több oldalról körüljárni. Vendégelőadónk Paul de Clerck, Brüsszel-Malines-i egyházmegyés atya volt. Őt még párizsi tanulmányi éveimből ismertem: ő volt akkoriban az Institut Catholique Liturgikus Intézetének igazgatója és mellesleg szakdolgozatom témavezető professzora is. Szívesen, és nagyon nyitottan jött Magyarországra: figyelmét és érdeklődését nem csak a beszélgetések és előadások során tapasztalhattuk meg, hanem minden újdonságot nagy nyitottsággal fogadott. Egyszerű, párbeszédre, ismerkedésre kész jelenléte, amely nem önmagát, hanem a vizsgált tárgyat és az azt vizsgáló emberek közösségét állította a középpontba, gyorsan elfeledtette velünk, hogy a liturgiatudomány egyik kiemelkedő szaktekintélye van közöttünk. Szakmailag és emberileg is sokat tanulhattunk tőle. Ő tartotta a szimpózium nyitó és záró előadását. Nyitó előadásában Anton Baumstarknak, az összehasonlító liturgiatudomány atyjának szerves fejlődési modelljét vizsgálta felül: ezt a liturgia evolúciója és az azt irányító belső törvényszerűségek érdeklik; a reformokkal viszont amelyek egy személy, illetve egy egyházi vagy más jellegű tekintély szándékos beavatkozását jelentik már sokkal kevésbé foglalkozik, pedig ezek sem kevésbé járultak hozzá a liturgia átalakulásaihoz. Az előadó által javasolt szocio-kulturális modell a liturgiákat, mint az egyház életének változóit tekinti, a liturgiák fejlődését tehát az egyházak életének átalakulásaihoz köti. Ez az egyházi paradigma lehetővé teszi, hogy olyan jelenségeket is integráljunk a liturgia fejlődéséről szóló magyarázatainkba, amelyeket Baumstark elhanyagolt: az emberi beavatkozást, a teológiát, illetve annak mélyebb megértésére vezet el, hogy a történelem egy adott pillanatában egy rítus mit jelent az egyház számára, valamint nagyobb figyelmet szentel a teológia liturgiára gyakorolt hatásának. Záró előadásában pedig egy ma is aktuális témát, a II. Vatikáni Zsinat liturgikus reformjának recepcióját mutatta be. Hangsúlyozta, hogy a liturgiareform egy folyamat, amely távolról sem ért még véget: e folyamat során bizonyosodik be egyes elemekről, hogy használhatóak-e, vagy további változtatásokra szorulnak, illetve, hogy fontos különbséget tenni a reformnak a dokumentumokban és könyvekben történő megvalósulása, és azok konkrét megvalósítása között hiszen a kettőt gyakran mély szakadék választja el egymástól. Ezután a liturgiareform négyféle recepcióját mutatta be: az ún. tradicionalisták reakcióját, az egyházi tekintély által újabban nyíltan vagy bennfoglaltan megfogalmazott kritikákat (Liturgiam Authenticam, Ratzinger bíborosnak a Liturgia szelleme c. könyve), azok fenntartásait, akik szerint a reform nem ment elég messzire, végül a liturgiatudomány művelőinek szakmai kritikáit vizsgálta. Zárszavában egy olyan decentralizált és pluralista egyház- és liturgia-modell mellett tett hitet, amely több teret enged a helyi egyházak kulturális, társadalmi sajátságainak és döntéshozó szerveinek a liturgia alakításában. A konkrét példákban is gazdag előadásokat követő számos kérdés, reakció mutatta, hogy a felvetett problémák nem is annyira az objektívebb történeti oldaluk, hanem azok mai vetülete sokféle érzékenységet érintenek; ezek talaján azonban gyümölcsöző párbeszéd nőhet ki s ez a sokféle vélemény közt zajló párbeszéd is jól példázza, hogy a legújabb kori reform folyamatában még mi is benne élünk, részesei vagyunk. E két nagyobb lélegzetvételű előadás közt négy referátumot hallhattunk, amelyek valamilyen módon a liturgikus reform témájához kapcsolódtak: dr. Füzes Ádám Pázmány Péter liturgikus rendteremtését mutatta be, amely során Magyarországon fokozatosan bevezették a Tridenti Zsinat után megjelent könyveket s ez a partikuláris nevezetesen esztergomi és zágrábi liturgikus hagyományok kiszorulásához vezetett. Füzes Ádám árnyalt történeti értékelésében egyszerre mutatta be e reform jelentőségét, amely egy liturgikusan romokban heverő ország megújulásához vezetett, illetve annak árnyoldalát, amely egy sajátos magyar hagyomány eltűnéséről szól. Tarnay Imre, váci egyházmegyés atya személyes hangvételű előadásban osztotta meg velünk a liturgikus mozgalommal és a zsinati reformmal kapcsolatos élményeit. Előadásában rámutatott, hogy azok számára, akik követték a liturgikus mozgalom megjelenő irodalmát, illetve a zsinat előtti reformokat (Mediator Dei, Húsvéti Vigília, Nagyhét), a Sacrosanctum Concilium, illetve a zsinati reformok ezek szerves, természetes következményeinek tűntek: elsősorban nem meglepetést, hanem inkább örömet okoztak. Ezek gyakorlatba való átültetése azonban sajnos a klérus egy részének felkészületlensége miatt vagy megbukott, vagy csak felemásan, rubricista szellemben valósult meg. Külön érdekesség, 11

12 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG hogy Imre atya gyerekkorában az akkor még Körmendy Béla vezetése alatt álló Szent Szabina kápolnában kapta a liturgikus mozgalommal kapcsolatos első impulzusait. Ifj. Hafenscher Károly a Magyar Evangélikus Egyház jelenleg is zajló liturgiareformjáról beszélt. Először történeti háttérbe állította a jelenlegi reformot (az istentisztelet szerepe a lutheránus identitás fejlődésében, a magyarországi istentiszteleti reformok). Ezután a reform szempontjait ecsetelte: ezek egyrészt választ próbálnak adni a megváltozott társadalmi-kulturális körülményekre, viszont fontos a lutheri istentiszteleti gyakorlathoz, illetve a nagy egyházi hagyományhoz való visszatérés, a verbum és sacramentum egységének visszaállítása, illetve a liturgiának nem mint szabadon használható építőkockák együttesének (német modell), hanem inkább egy felöltöztethető struktúrának a szemlélete. A reformot ugyanakkor az evangélikus egyház jelenlegi demokratikus döntéshozói struktúráinak kontextusában magyarázta amely fontos adalék volt e reform ekkleziológiai megértéséhez. Végül magam a latin egyház bűnbánati gyakorlatának VI. századi gyökeres átalakulását, a kánoni bűnbánatból a tarifás bűnbánatba való átmenetet mutattam be annak kétféle recepciója alapján: míg a frank egyház kedvezően fogadja az Írországból származó új formát, addig azzal egyidőben a frissen alakuló vizigót katolikus egyház mereven elutasítja azt. Ez a kétféle fogadtatás is jól példázza, hogy egy gyökeres újítás bevezetésének egyházi, társadalmi politikai előfeltételei vannak, s két különböző egyházi közösség saját önértelmezéséből kiindulva egyidejűleg mennyire másképpen fogadhatja ugyanazt a reformot. Az előadásokon több rendtárs is részt vett (Bakonybél és Győr is képviseltette magát), jelenlétüket külön is szeretném megköszönni. A résztvevők közt volt a Pápai Református Akadémia két tanára, valamint Gunther Zsolt építész is. Az előadásokon túl a közös étkezéseken is folytathattuk a beszélgetést, és más lehetőségek is adódtak a kötetlen együttlétre. Első este a találkozóhoz méltó szisztematikussággal és alapossággal a pannonhalmi likőröket kóstoltuk végig, majd következő este Cirill atya vezetésével hasonló szellemben látogattuk meg a borospincét. A tanulmányi napok informális családias jellegéből adódott, hogy egyszerre volt helye az intenzív gondolkodásnak és valódi emberi találkozásoknak, ahol a tudományosság mellett a barátságnak és toleranciának legalább ugyanolyan fontos szerepe volt: mindez lehetővé tette, hogy felülemelkedjünk a bennünket elválasztó véleménykülönbségeken és nehéz kérdésekről is emberi hangnemben beszélgessünk, tanuljunk egymástól. A közös imádság, a közös étkezések, a kötetlen együttlétek, a bencés közösség baráti jelenléte, de akár a prelatúra nagyvonalúan barátságos környezete, mind hozzájárultak, hogy valódi szümpózion szellemet-testet felfrissítő lakoma legyen találkozásunkból. Ilyen szempontból a monostor a maga befogadó struktúráival ideális helyszínnek bizonyult, s a résztvevők visszajelzései mind erről tanúskodnak; ez felveti a kérdést: nem lenne-e érdemes jövőre ugyanitt folytatni? Itt szeretném megköszönni mindazok segítségét, akik valamilyen formában hozzájárultak a tanulmányi napokhoz: külön is Cirill atyának a pincelátogatás megszervezéséért, és Titusz atyának a francia fordítás tűzoltómunkájában való segítségéért. Jákó testvér Káposztássy Béla atya, Jákó testvér és Paul de Clerck atya 12

13 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG H Í R E K szeptember 22. A Pannonhalmi Bencés Gimnázium tornatermében Kertész Imre Nobel-díjas író olvasott fel Sorstalanság című regényéből és más műveiből. A felolvasás után válaszolt a diákok érdeklődő kérdéseire, majd dedikálta könyveit. szeptember 25. Asztrik főapát úr megáldotta Bökönyben a felújított görög-katolikus templomot. szeptember 29. Frank Turner SJ, az OCIPE új igazgatója járt Pannonhalmán és megbeszélést folytatott Asztrik főapát úrral a szervezet magyarországi működéséről. A gimnázium Tetőtéri Galériájában Jász Attila József Attila-díjas költő nyitotta meg Uri Asaf festőművész 21 szentföldi táj című kiállítását. A képek többsége 2005-ben készült egy budai műteremben, ahol a formák, a színek, a puszta emlékezetből közelítenek a távoli, de mindig jelenlévő helyekhez. október 1. Rómer Flóris életéről rendeztek konferenciát Nagyváradon, ahol Tempfli József megyéspüspök úr meghívására Asztrik főapát úr is előadást tartott a tudós bencés munkásságáról. október 4. A bazilikában került sor a különböző országok fiatal tehetséges zenészeiből álló Európai Unió Barokk Zenekarának hangversenyére. Vezényelt és gordonkán közreműködött Jaap Ter Linden. október 14. Hortus Pannoniae Pannónia Kertjei (Monostori szőlő- és gyógynövénykultúra Pannonhalmán) címmel a Krakkó melletti tynieci bencés apátságban Bernard Sawicki tynieci apát úr és Várszegi Asztrik főapát úr nyitotta meg a Hortobágyi Cirill perjel atya és Dénesi Tamás tanár úr rendezte kiállítást. A megnyitóról a 8. oldalon számolunk be. október 19. Az Agárdi Pálinkafőzde és a Pannonhalmi Főapátság együttműködésének eredményeként létrejött Bencés likőröket mutatták be az együttműködő felek Heimann Zoltán 13 PANNO közreműködésével Budapesten a Kárpátia Étteremben. A Bencés gyógynövénylikőr, keserűlikőr és meggylikőr a régi pannonhalmi receptek alapján a modern technológia felhasználásával készül Agárdon. Bővebb ismertetőnk a 9. oldalon olvasható. október 21. A Magyar Bencés Kongregáció Általános Káptalanja megkezdte munkáját az első egynapos üléssel. A gimnázium Asztrik-termében Szigethy Gábor tartott előadást Hitélet és mindennapi élet Ányos Pál költészetében címmel. Bemutatta a költő pálos szerzetes mindennapi küzdelmet, hogy egyensúlyt teremtsen önmagában. október A Bencés Konföderáció prézes apátjai Izraelben tartották évi szinódusukat, amelyen Asztrik főapát úr is részt vett a Magyar Bencés Kongregációt képviselve. október 23. A nemzeti ünnepünkről történő megemlékezésünk alkalmával a gimnázium tornatermében az ünnepi beszédet Szigethy Gábor tartotta. A bazilikában Dominikus Trautner bencés orgonaművész adott hangversenyt. november 3 4. Monostori szőlő- és borgazdálkodás, monostori uradalom egykor és ma címmel kétnapos gazdaságtörténeti, szőlészeti, borászati konferenciát tartottak a Pannonhalmi Főapátságban a Pannonhalmi Főapátság Levéltára és a Magyar Bortörténeti Társaság rendezésében. A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium valamint a megyei önkormányzat által támogatott rendezvényen Asztrik főapát úr köszöntötte a vendégeket. Főapát úr szerint a cél, hogy átfogó képet sikerüljön adni a monasztikus szerzetesrendek gazdasági tevékenységéről, borkészítési hagyományairól. Ezen örökségnek fontos területe az a most újra felfedezett hagyomány, amely nemcsak a szellemi értékeket, hanem a szerzetesek által előállított mindennapos javakat is jelenti. A konferencián előadást tartottak: Gyulai Ferenc, Nagy Balázs, Surányi Dezső, Érszegi Géza, Máté Andrea, Romhányi Beatrix, Rudolf Malli, Fülöp Éva, Dénesi Tamás, Wohl Lászlóné,

14 Dominkovits Péter, Perger Gyula, Csoma Zsigmond, Német Tamás, Szabó László, Hajdú Edit Korkes Zsuzsa, Hortobágyi T. Cirill, Liptai Zsolt és Rábai László. Beszámolónk a 8. oldalon olvasható. november 9. Nádler István festőművész kiállítása nyílt meg a gimnázium Tetőtéri Galériájában. november Az iskola diákjainak figyelme az idei Szent Márton napon a fogytékkal élők felé fordult. Az ő helyzetükről próbáltak tájékozódni, képet alkotni, és nekik gyűjtöttek a jótékonysági vásáron. Ehhez kapcsolódott az előadások és az azt követő beszélgetések is, amelyet Czeizel Barbara, Író Béláné, Kovácsné Lengyel Mónika, Kurcsics-Árnics Katalin és Milanovich Jánosné vezettek az ünnep előestéjén. A Szent Márton napi jótékonysági vásáron szerzett bevétellel idén egy siket kislány hallókészülékének megvételéhez járultunk hozzá. Az ünnepi szentmise főcelebránsa Notker Wolf, a Bencés Konföderáció prímás apátja volt, aki a délelőtt folyamán találkozott a magyar bencés szerzetesekkel, majd a gimnázium diákjaival. 50 évvel ezelőtt alapította Gál Nándor Geláz atya a gimnázium bélyeggyűjtő szakkörét, ennek emlékére a tanulók gyűjteményeiből és a rendi gyűjteményből bélyegkiállítást rendeztünk a gimnázium Jeges Ernőről elnevezett fogadótermében, amelyet Asztrik főapát úr nyitott meg. Az ünnep színes és sok gyereket megmozgató programjainak sorát most már hagyományosan mindig egy jazz-koncert zárja. Idén a Balázs Elemér Group volt a vendégünk, akik zenéjük szépségével sokakat elkápráztattak. Az ünnepről a 4. oldalon található élménybeszámoló. november Liturgikus reformok szerves fejlődés vagy felülről diktált változás? címmel szipózium volt Pannonhalmán liturgia-tanárok és kutatók részére a MTA-PPKE Liturgiatudományi Kutatócsoport és a Pannonhalmi Főapátság szervezésében. A tanulmányi napok külföldi vendégelőadója Paul De Clerck, az Institut Catholique de Paris Institut Supérieure de Liturgie volt igazgatója, a Societas Liturgica volt elnöke, a Maison-Dieu c. francia liturgikus folyóirat főszerkesztője. Az előadásokról a 11. oldalon olvashatunk. PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG november Frenák Pál táncos-koreográfus két táncossal Pannonhalmán készítette elő új darabját, és ezekben a napokban Kapcsolatunk a földdel Bevezetés az organikus mozgásba címmel kurzust tartott iskolánk érdeklődő diákjainak. november 16. A budapesti Uránia Filmszínházban e napon, majd 23-án Pannonhalmán volt Petényi Katalin és Kabay Barna A közvetítő című filmjének a bemutatója. Mindkét alkalommal Asztrik főapát úr köszöntötte a film rendezőit. A film a magyar bencések életével, munkájával, Asztrik főapát úr kapcsolatteremtő tevékenységével ismerteti meg a nézőket. Hatrészes sorozatban mutatja be az adventi időszakban a MTV a nemrég elkészült filmet. A film ismertetése a 10. oldalon található. november 17. A Pannon Bormíves Céh amelynek tiszteletbeli tagja a Pannonhalmi Főapátság is Pannonhalmán tartotta közgyűlését. A Céh tagjait és azok új borait Asztrik főapát úr áldotta meg. november 18. A Pannonhalmi Főapátság, a Herendi Porcelánmanufaktúra Rt., a Bábolna Nemzeti Ménesbirtok Kft. és a Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. közös Szent Márton Napot tartott. Asztrik főapát úr köszöntőjében hangsúlyozta, hogy csak a másokért élő, a másokat is szolgáló tevékenység hordoz az egyén és közösség javára békét, ez teremt emberhez méltó életkörülményeket. A köszöntő után Purcell: Dido és Aeneas című művét a Liszt Ferenc Kamarazenekar és a Budapesti Tomkins Énekegyüttes szólaltatta meg Rolla János és Dobra János vezetésével. Az ünnepi megemlékezést Kiss-Rigó László esztergom-budapesti segédpüspök tartotta (ld. a 6. oldalon). Az ünnepségen adták át Mádl Ferenc volt köztársaság elnöknek az idei Szent Márton-díjat. (Főapát úr laudációja az 5. oldalon olvasható.) A barokk ebédlőben az új termény és bor megáldása után állófogadás és borkóstoló zárta az ünnepet. E napon a gimnázium Teleki-termében Rimóczi Imre tanszékvezető egyetemi tanár (Kertészeti Egyetem) tartott vetített-képes előadást Élő örökségünk értékei a növényvilágban és a nagy gombák világában címmel. 14

15 PANNONHALMI FŐAPÁTSÁG november 24. A gimnázium Teleki-termében Ilonka Mária újságíró tartott előadást Műszaki nagyjaink címmel. Ezzel emlékeztünk meg Budincsevits Andor fizikus születésének 100. és halálának 10. évfordulójáról. Budincsevits Andor aki iskolánk fejlesztése számára és tehetséges tanulóink jutalmazására alapítványt létesített a Tungsram kutatólaboratóriumában dolgozott Bay Zoltán híres csoportjában, akik részt vettek az 1946-os Hold-radar kísérletek megvalósításában is. november 25. A Magyar Bencés Kongregáció Általános Káptalanja második egynapos ülését tartotta. Az eddigi határozatok a 3. oldalon olvashatók. A gimnázium tornatermében a MISZTRÁL Együttes és Sudár Annamária közös adventi műsorát hallgathattuk A várakozás zsoltára címmel. november 29. Kovács Gábor látogatott Pannonhalmára és megbeszélést folytatott Asztrik főapát úrral az általa létrehozott KOGART és a monostor együttműködési lehetőségeiről ÚJ KIADVÁNYOK ANSELM GRÜN MEINRAD DUFNER: Mélyből forrásozó lelkiség Bencés Lelkiségi Sorozat 20 (második, javított és átdolgozott kiadás) VARGA MÁTYÁS: Kint és bent A bencés szerzetesség tér-képe Bencés Lelkiségi Sorozat 43 VARGA MÁTYÁS REMÉNYI SCHMAL RÓZA: Szent Márton Képes könyvecske gyermekeknek A KARÁCSONYI IDŐ LITURGIKUS RENDJE A BAZILIKÁBAN DECEMBER 24. SZOMBAT Reggel, délben hétköznapi rend Csendes mise a Káptalan-teremben Karácsony ünnepének meghirdetése, I. Vesperás Vigília Éjféli mise DECEMBER 25. VASÁRNAP KARÁCSONY 7.30 Laudes 8.00 Pásztorok miséje 9.00 Népénekes szentmise Ünnepi konventmise Napközi imaóra Karácsony ünnepének II. Vesperása DECEMBER 26. HÉTFŐ SZENT ISTVÁN ELSŐ VÉRTANÚ 6.45 Vigília - Laudes 9.00 Népénekes szentmise Konventmise Napközi imaóra Vesperás DECEMBER 27. KEDDTŐL 30. PÉNTEKIG hétköznapi rend 27-ÉN, SZENT JÁNOS APOSTOL ÜNNEPÉN 9.00 Boráldás igeliturgia keretében DECEMBER 31. SZOMBAT reggel, délben hétköznapi rend Csendes mise a Káptalan-teremben Év végi hálaadás az I. Vesperás keretében Vigília ezt követően Újévi köszöntő JANUÁR 1. VASÁRNAP ÚJÉV, ISTENSZÜLŐ SZŰZ MÁRIA 7.30 Laudes 9.00 Népénekes szentmise Ünnepi konventmise Napközi imaóra tól ig Szentségimádás Vesperás JANUÁR 2. HÉTFŐTŐL szokásos napirend. 15

16 PANNONHALMI TERÜLETI APÁTSÁG Felújítás a búcsúra A győr-veszprémi főutat keresztező, Pápáról Kisbérre tartó úton Láziban szeptember elejétől a falu közepén feltűnő volt a felállványozott katolikus templom. A Gy-M-S Megyei Tervező Kft, Maráz Péter építésztervező és a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Győri Fiókjának illetékese, Eszes Tibor terve és engedélye alapján látványos toronysisak és homlokzati felújítás indult. A templom a Pannonhalmi Területi Apátság, személyesen Várszegi Asztrik püspök-főapát lelkipásztori gondozása és a helyi egyházközség támogatása alatt áll. A rekonstrukció a katolikus híveken túl sokak munkájával folyt. A torony keresztjének bontását, az új faszerkezet beemelését a győri és tatabányai tűzoltók segítették. A helyi kőműves csapat végezte a bontást és építőmunkát. Az ács, állványozó, asztalos, bádogos és festő munkákat pedig pannonhalmi vállalkozók végezték Valler József műszaki ellenőrzésével. Az Önkormányzat, Válintné Fekete Teréz polgármesterasszony személyében biztosította, hogy a veszélyeztetett terület lezárásával balesetmentesen járhassanak az iskolások és a falu lakói. A kellemetlenségeket pótolta a rekonstruált rézborítású sisak és a templom aranyozott keresztjének, valamint a homlokzat lágy pasztell színeinek harmonikus látványa. A toronysisak utoljára az 1930-as években változtatott vasbeton dárda alakú formáját felváltotta az azt megelőző íves forma, amire még emlékeznek a ma élő nagyszülők. Ennek ellenére szokatlanul új látványként hat ma. Az építkezés csak úgy jöhetett létre, hogy rendelkezésre állt a korábban államosított ingatlanok kárpótlási összege 7 millió forint értékben. Remélhetőleg a templom tetőzetének felújításával folytatódhat a munka az eljövendő új évben, de a legnehezebb része a felújításnak a Katalin napi búcsúra elkészült. Az erre járó autókból rápillantva gondolhatják: a láziak sok mindennek örülhetnek a búcsú napján, de köztük mint kiemelt ünnepi helynek a szép templomnak is. Pál atya esperes-plébános 16 PANNO

17 BENCÉS RENDHÁZ, GYŐR A negyedévenkénti híradásunkban a legnagyobb öröm, ha zavartalan, nyugodt körülmények között folyó iskolai munkáról számolhatunk be. Ha sok tanulónál nehezen indul is az egyenletes munka, nagyon sokan érzik át felelősségüket és küzdenek jobb tanulmányi eredményért, nyelvvizsgáért, próbálják értékesen felhasználni idejüket. Az iskolai, diákotthoni életet sok minden színesíti. A szép, hosszú ősz minden osztálynak, diákotthonnak adott lehetőséget hétvégi kirándulásra, kerékpártúrákra, színházlátogatásra Magunk is fogadtunk vendégeket. Tiszteletreméltó vállalkozása volt a győrszentiváni egyházközösségi Genesius színjátszó csoportnak, hogy jótékonysági céllal előadta diákjainknak és a városból érkezőknek a Quo vadis? darabot. Az önkéntes adományokat a színjátszók Molnár Bence volt diákunk gyógykezelésére fordították. Az előadáson itt volt Bence is a szüleivel. Reménykedve számolt be a gyógyulás lehetőségeiről. Azóta egy alkalommal négy tanárunk kőszegi otthonában látogatta meg Bencét, biztosítva őt további segítésünkről. Több katolikus iskolából (Szeged, Eger, Kecskemét, Pécs, Esztergom) járt nálunk egy-egy osztály kirándulásuk alkalmával szállást is kérve. A kecskeméti piarista gimnázium zenekarával is fellépett nálunk a díszteremben. A Bencés Diákszövetség győri szervezete az idén is úgy szervezi az előadásait, hogy azon diákjaink is nagy számban részt vehetnek. Somorjai Ádám atya szeptemberi előadása után rendkívül értékes volt november 18-án Maróth Miklós professzor úr Az iszlám és Európa című előadása. De folytatódnak a volt diákjaink közül alakult Szent Máté Klub tagjainak az előadásai is a különböző pályákról, hivatásokról. És fogadjuk azoknak az egyetemeknek a küldötteit is, akik a pályaválasztás előtt álló diákjainknak tartanak tájékoztatást a náluk nyíló lehetőségekről. Diákjainkat két alkalommal engedjük el az egyetemi nyílt napokra, hogy személyes benyomásaik is segíthessék őket a választásban. Most már mi magunk is várjuk a jövőre hozzánk érkező általános iskolásokat. Nemcsak a honlapunkon lévő tájékoztatóval segítjük őket, hanem november 26-án ún. nyílt napot is tartottunk. A tájékoztató után megmutattuk a szülőknek és a diákoknak az iskolát és a diákotthonokat. Örömmel láttuk, hogy sokan jöttek, és talán sikerült őket szándékukban megerősíteni. Szeretnénk, ha Szent Márton püspök ünnepe egyre inkább a mi iskolánk ünnepe is lenne. Az idén is november 11-én ünnepi szentmisén vettünk részt, amelynek főcelebránsa Horváth Imre soproni városplébános atya, egykori pannonhalmi bencés diák volt. Szentbeszédében Szent Márton alakját hozta közel tanulóinkhoz. Az idén is szerveztünk gyűjtést diákjaink között a győri egyházmegyei karitász kérésére. Az önként felajánlott összegeket a karitász gyermek-étkeztetésre fordítja. Az iskolai énekkar vasárnaponként vezeti vesperásunkat. Ebbe az atyákon kívül diákjaink és az esti misére érkező hívek is belekapcsolódhatnak. Most már karácsonyra készülve adventi gyertyagyújtásainkra volt diákjainkat és a híveket is várjuk. November 17-én, Szent Ányos ünnepén az atyák egy csoportja iskolánk tihanyi diákjaival részt vett azon a közös vesperáson és szentmisén, amely a 950 éves tihanyi apátság ünnepi esztendejét zárta. November 28-án köszöntöttük Luif Otmár atyát 75. születésnapja alkalmával. Köszönjük példás életét, régi diákjaiért és a mostaniakért is végzett eredményes munkáját. A jó Isten éltesse ad multos annos! Az esztendő végén megint szólni kell a templomban folyó restaurálásról. Novemberben befejeződött a főoltár Szent Ignácot ábrázoló képének restaurálása, s az oltár-építmény szobrászati díszeinek egy része is a helyére került. Jövőre elkészül a tabernákulum, az oltárasztal és a nagy szobrok helyreállítása, aranyozási munkája. A munkák befejeztével az állványzat egy része kikerülhet a templom szentéjéből. Ez alakommal is megköszönöm mindazt az anyagi támogatást, amit volt diákjainktól kaptunk a restauráláshoz. Isten fizesse meg áldozatkészségüket. Nekik és mindenkinek, aki iskolánk, munkánk iránt érdeklődik, szép adventi készületet, örömteli karácsonyt és Istentől megáldott új esztendőt kívánok. 17 PANNO Gáspár atya

18 TIHANYI APÁTSÁG A 950 éves tihanyi apátság jubileumi esztendeje hálaadó szentmisével ért véget az apátság védőszentjének, Szent Ányos püspöknek ünnepén, november 17-én. Juliusz Janusz c. érsek, apostoli nuncius volt a főcelebránsa az ünnepi liturgiának. A veszprémi egyházmegye jelenlegi és előző főpásztora, Márfi Gyula és Szendi József érsek és 30 pap vett részt a hálaadásban. Az apátsági templom énekkara vezette a magyar nyelvű vesperást, melybe a szép számban egybegyűlt hívek is belekapcsolódtak. Jelen voltak a magyar bencés kongregáció képviselői Pannonhalmáról, Győrből, Bakonybélből, Budapestről. A szentmise végén az apostoli nuncius a következőket mondta: A Tihanyi apátság megalapításának 950. évfordulójára rendezett ünnepségek lezárásaként örömmel részesítem a Tisztelendő Szerzeteseket és az ünnepség minden résztvevőjét Szentatyánk, XVI. Benedek pápa áldásában. Kezdve az alapító I. András korától, hosszú évszázadokon keresztül ez a hely az imádság, a megszentelődés és a keresztény kultúra kisugárzásának oázisa volt. Adjunk hálát az Úrnak, hogy az elnyomatás évei után az Apátság ismét rátalált fontos küldetésére, és folytatja működését mint a meditáció és azon emberek befogadásának központja, akik meg szeretnék itt találni az igazság, az élet, a mi Urunk Jézus Krisztus útját. A monasztikus élet, a lelkigyakorlatok és a kulturális rendezvények minden tevékenységéhez a Szentatya apostoli áldását küldi. 18 PANNO

19 Richárd atya homíliája Szent Ányos ünnepén, november 17. TIHANYI APÁTSÁG A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat. Hogy erre az alapra ki hogyan és miből épített, kinek-kinek munkája mutatja meg. Az Úr napja ugyanis nyilvánvalóvá teszi Itt, a Balaton fölött emelkedő szentegyházban, amelynek 950 éves történelmére tekintünk vissza ebben az esztendőben, nem szabad elfelejtenünk: az Úr eljön. Mindannyiunk számára. S nem tudjuk, melyik órában érkezik. Eljön az Úr, akinek a szemében ezer év miként a tegnap, úgy tűnik tova, mondja a zsoltáros. S nekünk el kell számolnunk örökségünkkel. Nekünk, tünékeny életű embereknek erőt ad, hogy van múltunk. Erőt ad, hogy benne élünk egy történelemnek a sodrában, amely ennek az apátságnak a számára immár 950 esztendő. Supra firmam petram szilárd kősziklára, idéztük sokszor a barokk kori Lécs Ágoston apátot ábrázoló kép feliratát. Az alapító király sírjánál többször álltunk meg tisztelettel, imádkozva, hálát adva azokért,, akik előttünk jártak a hit jelével és már a béke álmát alusszák. Itt, a Balaton fölött emelkedő szentegyházban sokszor szállt föl az Istent dicsérő ének ebben az esztendőben. Ave, Maris stella hömpölygött a Szent István oratórium-kórus előadásában a mai hangszerelésű ősi himnusz, Tengernek csillaga, Isten édesanyja, üdvözlégy, boldog Szűz, mennynek szent kapuja És Szent Ányosnak dicsőségét harsogták itt a falak ugyancsak ebben az oratóriumban, amely lelket tisztító ünnepélyességgel állított zenei emléket az 1055-ben keletkezett Tihanyi alapítólevélnek. S az ide látogató idegen tűnődve áll meg az oszthatatlan Szentháromságot jelképező ősi jelkép, az egymásba fonódó három hal láttán a templom bejárata előtt: bakonyi kőművesmesterek míves, szép munkája ez. S a templom és az apátság épülete között húzódó kövön fölsejlenek a legfontosabb motívumok az alapítólevélből, András király monogramja, a körtvélyfa, a fuk, a feheru uaru rea meneh hodu utu rea. Az alapítólevél ebben az évben átlényegült muzsikává, megjelent szilárd kőben, felöltözött míves textilkompozícióban. A lerakott alapon kívül, amely Jézus Krisztus, mást senki nem rakhat. Figyelmeztetés volt számunkra ez az év: hogy őseink alapot raktak. Európai kultúrával, itt, ahol élt már a magyar nyelv, Krisztusra, a szilárd kősziklára akartak építeni. Viharos történelmünk megtépázta a helyet, fából és kőből épült templomok pusztultak, majd Isten kegyelméből újra épültek Isten dicsőségére, emberek figyelmeztetésére, hogy nekünk is újra és újra szent egyházzá kell épülnünk, szilárd kősziklára, bármilyen erős legyen is a vihar. Ünnepi év volt a mögöttünk álló. Ünnepelni csak olyan eseményt lehet, amely nem egyszerűen megtörtént, hanem amelynek hatása ma is érezhető. S az ünnep közösséget teremt: közösséget azokkal, akik most ünnepelnek, s közösséget azokkal, akikre visszatekintünk, akikre föltekintünk, akik előttünk jártak. Az ünnep mindig találkozás. A találkozások éve volt a mögöttünk álló esztendő. Zarándok szívű imádkozók, a történelmi múlt iránt érdeklődők, kíváncsi emberek tízezrei jöttek ide. Lelki békességet kereső emberek, a történelem kihívásaira felkészülni óhajtó fiatalok és idősebbek, az emberi minőséget magukénak valló szellem emberei, tudósok, szerzetesek, akik újra és újra keresik, mit mondhat az ősi szerzetesség a ma újra alakuló Európa testvériességre, igazságosságra vágyó polgárainak. A kegyelem éve volt az év, ami mögöttünk áll. Kihívásokkal kellett szembenéznünk, válaszokat kellett megfogalmaznunk, hitünkről kellett számot adnunk. Mert újra élhet bencés szerzetesi közösség ezen a valóban csodálatos félszigeten. S megvan a lehetőség, hogy újra meggyökerezzünk. A kegyelem éve volt ez mindazoknak, akik hívő lélekkel kísértek bennünket ünnepeink során. A próbatétel éve is volt ez az esztendő. Vajon tud mondani jó szót, igazat és szépet ma is az embereknek? Mert szükségük van az embereknek biztos útmutatókra, kell, hogy legyenek helyek, ahol igazat mondanak, s ahol a változatlan, örök értékeket sugározzák ma is, akár alkalmas, akár alkalmatlan. A tanúságtétel esztendeje is volt ez az év. Megvallása annak, hogy a magunk erejéből valójában nagyon kevésre vagyunk képesek. De az Isten segítségével emberi gyöngeségeink, törékenységünk ellenére is képesek lehetünk a szolgálatra. A hálaadás, a köszönet napja a mai. Evhariszto köszönöm! Köszönöm mindenkinek a segítséget: a bencés közösség helytállását, a munkatársak sokféle, odaadó, hűséges szolgálatát, a közeli és távoli segítők bátorító jelenlétét, hiszen ha önkormányzatok, intézmények, szervezetek és magánemberek nem nyújtanak anyagi segítséget, sokkal kevésbé tudtuk volna megjeleníteni azokat az értékeket, amelyeket örökül kaptunk. Köszönöm az apátság népeinek közösségét. Külön köszönöm a rólunk hírt adók figyelmességét. Emeljük föl szívünket! S adjunk hálát az Úrnak, mert méltó és igazságos. Szent Ányos püspök ünnepén, 950 évvel az után, hogy I. András királyunk elrendelte, hogy szentegyház emeltessék ezen a helyen, föl kell idéznünk Ányos püspök alakját. Ő nem félt, hogy az ostromlott városból kimenjen, s tárgyaljon az oly veszélyesnek látszó ellenséggel. Figyelmeztetés ez mindannyiunk számára: nem szabad félve és remegve ostromlott városainkban várni a véget. Ki kell menni bátran, meg kell szólítani még azt is, aki a pusztítás szándékával közeledik. És az emberi törékenység az Isten kegyelmével kiesdheti ma is a csodát. Isten temploma szent, és mi vagyunk az. Minden kőből épült templomnál szentebb a Krisztus nevében, az egy és oszthatatlan Szentháromság nevében egybegyűlő hívők közössége. Hálát adunk a múltunkért. Hálát adunk európai kultúránkért. Köszönetet mondunk magyar gyökereinkért. Itt, a Balaton fölött, ebben a kőből épült szentegyházban. És leborulva a történelem Ura előtt, aki előtt ezer év, akár a tegnap, úgy tűnik tova, könyörgünk a hűség és helytállás kegyelméért. Adja az Úr a Tengernek Csillaga, Szűz Mária közbenjárására és Szent Ányos püspök imádságaira, hogy mi, akik magunkénak érezzük ezt a templomot, s akik otthonunknak ezt az apátságot, gyöngeségeink ellenére biztonságot, békét, hitet sugározhassunk mindenkinek a ránk bízott időben, az idők fölött álló Isten kegyelméből. 19

20 BENCÉS RENDHÁZ BUDAPEST Szent Gellért püspök legendájából tudjuk, hogy Szent Szabina Egyháza (s a mellette lévő ház) az úton lévők pihenőhelyeként, éjjeli szállásaként is szolgált, ahonnan a testi-lelki táplálék elfogyasztása után az utazók megerősödve indulhattak útjukra, bárhová is vezetett az. Talán nem véletlen, hogy Szent Szabina kápolnája s a mellette lévő Tanulmányi Ház ma is, bár más értelemben, az úton lévők hosszabb-rövidebb maradást nyújtó betérőhelye. Ilyen öt évig tartó átmeneti szállás a pannonhalmi növendékéveket követő tanulmányok idejére a bencés testvéreknek (jelenleg Albin atyának, Konrád és Kelemen testvérnek), valamint a Sapientia Főiskolán tanuló premontrei testvéreknek (Gergelynek és Tamásnak). Szállás kíván lenni a Tanulmányi Ház a Budapesten is tanító pannonalmi bencéseknek, valamint minden rendtársunknak, aki Budapesten jár. Aztán betérési, találkozási lehetőséget nyújt a ház bencés családunk távolabbi tagjainak, a budapesti oblátus dékániáknak, az Obláció szerkesztőségének s a Szent Lukács Dékánia tagjainak is. Reményünk szerint hosszabb-rövidebb maradást találnak itt hittanosaink (az idén 8 csoport indult az óvodás hittantól a gimnazisták és felnőtt katekumenek csoportjaiig) és a Szent Szabina Kápolna híveiből szerveződő hat felnőtt közösség is. És bízunk abban is, hogy a Kápolna estéről estére vagy vasárnapról vasárnapra betérő hívei ugyancsak biztonságos helynek tekintik Szent Szabina Egyházát, ahonnan felkerekedve mint egykor Szent Gellért és társai az Eucharisztia lakomájával megerősítve folytathatják útjukat a világban. Az elmúlt negyedévből három olyan alkalmat szeretnék kiemelni, amelyek fontos találkozási lehetőséget nyújtottak az imént bemutatott úton lévő közösségeinknek. Szeptember 24-én ünnepeltük Szent Gellért és társai vértanúságának ünnepét. Hagyományaink szerint ez a ház teológiai napja, amelyre meghívjuk a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola szerzetes hallgatóit és tanárait is. Az ünnepi vesperás után Kelemen testvér tartott előadást a szerzetesi, és speciálisan a pannonhalmi zsolozsma történetéről, érdekes (és mosolyt fakasztó) történetekkel fűszerezve történeti vázlatát. Ezt követően kerekasztal-beszélgetésre került sor Titusz atya, Albin atya és Rochlitz Kyra részvételével a liturgia alakítási lehetőségeiről s e területen lévő feladatainkról, Káposztássy Béla gondolatindító cikke alapján. A beszélgetés után ünnepeltük a szentmisét, melynek főcelebránsa és ünnepi szónoka Albin atya volt. Beszédében Szent Gellért életének sikertelenségét emelte ki: Gellért a Szentföld helyett a pogány Magyarországon kötött ki, misszionárius helyett diákotthoni prefektus lett Pannonhalmán, remete pályafutása püspökséggel végződött, majd tévesnek bizonyult politikai döntések után élete a pogányok kezére került. Gellért példájára bizalommal várhatjuk életünk legnagyobb kudarcát is, mert minden sikertelenség mögött felragyog Isten ereje, aki végül a legnagyobb csődöt is a dicsőség fényébe vonja. A liturgia után agapé keretében találkozhattunk immár egészen kötetlenül vendégeinkkel és híveinkkel. 20 PANNO November 11-én, miután a bencés testvérekkel visszatértünk a pannonhalmi ünnepségről és a prímás a- páttal való találkozásról, délután ünnepeltük Szent Márton ünnepét. A vesperás után Káposztássy Béla atya tartott előadást a kápolnában az eucharisztikus jelenlét tapasztalatáról, majd pedig vezette ünnepi liturgiánkat. Az agapé étkeit ezúttal a kápolna hívei adták össze gondoskodva egyúttal a ház lakóinak bőséges ellátásáról a következő három napra. Köszönet nekik érte!

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb

2 Tiszták, hősök, szentek. Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2 Tiszták, hősök, szentek Szent Adalbert Szent Asztrik Szent Gellért Szent Mór Boldog Özséb 2013 ( 2 ) Adalbert Prága püspöke volt Szent Adalbert emléknapja: április 23. Az államalapítást követő évtizedekben

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk!

Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Tisztelt Partnerünk, Kedves Vásárlónk! Karácsony közeledtével mindannyian elgondolkozunk azon, hogyan fejezhetnénk ki köszönetünket üzleti partnereinknek, munkatársainknak az egész évben nyújtott munkáért,

Részletesebben

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet!

Kedves Szent Benedek Leányai, Tisztelt Atyák, Tisztelt Képviselő Úr, Kedves Tanárok, Kedves Gyerekek, Kedves Vendégek, ünnepi Gyülekezet! Áldott az Isten, aki vezérel minket! - Vezérelte őket az Isten, és Általa csodálatos munkát végzett Berecz Erzsébet missziója Pipics csaba és Szent Benedek Katolikus Általános Iskola irodalmi színpadának

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1.

Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. SZENT BAZIL OKTATÁSI KÖZPONT HAJDÚDOROG Ady E. u. 23-27. Általános Iskola Hajdúdorog Petőfi tér 1. LELKIPÁSZTORI PROGRAM 2009/2010 Munkaterv a tanévre: Augusztus 24-25. 9.oo - Pedagógusok lelkigyakorlata

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb

??? Profitorientált egyházi intézmény. Hortobágyi T. Cirill osb Vezetői Konferencia a Pannonhalmi Főapátságban Értékteremtés az értékválság idején? 2014. november 7. Profitorientált egyházi intézmény??? Hortobágyi T. Cirill osb perjel, a főapát gazdasági helyettese

Részletesebben

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése

DEREK PRINCE. Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése DEREK PRINCE Isten Gyülekezetének Újrafelfedezése Bevezető - A Derek Prince Ministries ismertetője Az 1930-as években, a történet szerint, megcsörrent a telefon az igazgatói irodában, abban a washingtoni

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA

AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA AZ ÉNEK A LELKI GAZDAGSÁG ALAPJA 2014.05.03. 05:22 szerző: Bertalan Melinda Veszprém gazdag zenei kultúráját a kiváló ének-zenei oktatás alapozta meg hangzott el a Veszprémi Történelmi Szalon 11. rendezvényén

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30.

Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása. 2014. Január 30. Magyarországi Református Egyház Cigánymissziós Stratégiájának Bemutatása 2014. Január 30. Bemutatkozás A Stratégia alkotás előzményei Felmérés a lelkészek körében: - a kérdőívet 2012. december és 2013.

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Napcsoda Hatvanban 2015

Napcsoda Hatvanban 2015 Beszámoló a Civil Alap öntevékeny, önszerveződő közösségeket támogató keret pályázatához Napcsoda Hatvanban 2015 A Tilma a Gyermekművészetért Alapítvány által szervezett Ezerszínű Világ című 10. Jubileumi

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

I. GASZTRO AKADÉMIA NOSZLOPON 2011.

I. GASZTRO AKADÉMIA NOSZLOPON 2011. I. GASZTRO AKADÉMIA NOSZLOPON 2011. GASZTRO AKADÉMIA - NOSZLOPON FELHÍVÁSA - A Lucullus Gasztronómiai Társaságot, a gasztronómiában már több évtizede alkotó vagy oktató szakemberek azzal a céllal hozták

Részletesebben

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ

É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ É V V É GI B E S ZÁ M OLÓ 2015. DECEMBER 31. Január 10-én-én, a Regina Mudi-templom ovis miséjén a Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola 3.a osztályos tanulói egy rövid jelenettel szerepeltek.

Részletesebben

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről

J E G Y Zİ K Ö NYV. az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA IX. Gazdaság- és Jogtudományok Osztálya Hadtudományi Bizottsága J E G Y Zİ K Ö NYV az MTA IX. Osztály Hadtudományi Bizottsága 2013. október 01-én tartott üléséről Az MTA IX.

Részletesebben

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA

MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA MEGBÉKÉLÉS EGÉSZSÉG REMÉNYSÉG A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ CIGÁNYOK KÖZÖTTI SZOLGÁLATÁNAK KONCEPCIÓJA I. Küldetés Misszió A Magyarországi Református Egyház küldetése, hogy a Szentlélek által Isten

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i

A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i A bencés nôvérek nemzetközi közösségének S t a t ú t u m a i P R E A M B U L U M Az a jellegzetes karizma, amely másfél évezrede jellemzi azokat, akik Szent Benedek regulája szerint élnek, mára már elterjedt

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1]

Észrevételek az új liturgiáról. gyülekezeti kipróbálása idején[1] Észrevételek az új liturgiáról gyülekezeti kipróbálása idején[1] Egyházkerületi nap, Keszthely, 2004. február 28. Kettıs érzéssel állok itt. Egyrészt nagyon örülök, hogy a rendszeres teológia, egyházunk

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk!

Mindenszentek. Halottainkra emlékezünk! Rákoskeresztúr, 2015. november Egyházközségi kiadvány XV. évfolyam 3. szám Megjelenik: alkalmanként Terjesztés: a Szent Kereszt és Szent Pál templomban Honlap: www.szentkereszt.weblapmagus.hu Mindenszentek

Részletesebben

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése

Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése Isten markából nő ki a jövő - megkezdődött az Erdélyi Református Lelkészértekezlet idei első ülése 2013. 10. 15. Közel 270 lelkipásztor részvételével kezdődtek el az Erdélyi Református Lelkészértekezlet

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai

Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai Ünnepi elnökségi ülés napirendi pontjai 1./ Az elnökség 2014. évi tevékenységének értékelése, évzáró. Előterjesztő: Kárpáti Zoltán megyei elnök Előterjesztés módja: írásban illetve szóban 2./ A jelenlévők

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai

2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai 2013. A Fóti Római Katolikus Egyházközség Gondviselés Óvodájának Pedagógiai Tartalom TÖRVÉNYI HÁTTÉR... 4 Az óvodai nevelési program törvényi és jogszabályi háttere:... 4 Rendeletek... 4 Kormányhatározat...

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82.

Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82. Tisztelt Kuratórium! Tárgy: A 7. Con Spirito Egyházzenei Fesztivál megrendezésére szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3707/12072 A Filharmónia

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM

Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium (Ciszterci Nevelési Központ) PEDAGÓGIAI PROGRAM PÉCS 2011 Tartalomjegyzék I. BEVEZETŐ 4. oldal I.1. Az intézmény

Részletesebben

őgazdasági (Vers József), ő megbeszélés őségek

őgazdasági (Vers József), ő megbeszélés őségek őgazdasági (Vers József), ők ő megbeszélés őségek - Látják azt a kiszögellést a tó partján? - mutatott ki az apát az ablakon Ott kezdődik a telek. Győzzenek meg róla, hogy nem érdemes eladnom. Dr. Korzenszky

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője

Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Borromei Szent Károlyról Nevezett Irgalmas Nővérek általános főnöknője Mária Vojtěcha Hasmandová SCB Anya Életrajza Vojtěcha Hasmandová anya 1914. március 25.-én született

Részletesebben

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007.

ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. ZÖLDTURIZMUS ÉVE 2007. Kiss Kornélia kutatási csoportvezető Magyar Turizmus Zrt. Budapest, 2007. március m 13. A kampányévet megalapozó kutatások A magyar lakosság utazási szokásai, 2000-től évente A KVVM

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

2016. július Tisztelt Partnerünk!

2016. július Tisztelt Partnerünk! 2016. július Tisztelt Partnerünk! Ön az Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat 2016 évi július hírlevelét olvassa, melyben tájékoztatást nyújtunk a Jász-Nagykun-Szolnok megyében megvalósuló eseményekről, a Vidékfejlesztési

Részletesebben

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe?

Bekapcsolódtál- e a három hetet meghaladó projekt rendezvényeibe? Zárónap A három hetet meghaladó projekt zárónapjára 2010. május 31-én került sora Az intézmény aulájában kiállítást rendeztünk azokból a produktumokból, amelyet a bevont tanulócsoportok az elmúlt másfél

Részletesebben

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán

Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Helytörténeti tantárgy oktatása Tatán Miért? Alapvető fontosságúnak tartjuk, hogy az itt élő, illetve Tatán tanuló fiatalok megismerkedjenek az őket körülvevő környezettel, a város történetével és nevezetességeivel.

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz

Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Egyházi Könyvtárak Egyesülése 1085 Budapest, Üllői út 24. 20/824 38 81 gabriella.hubert@lutheran.hu Szakmai beszámoló a 3508/01141 sz. pályázathoz Örökségünk jövője - A 21. század kihívásai a muzeális

Részletesebben

Véndiák Találkozó 2016

Véndiák Találkozó 2016 Véndiák Találkozó 2016 A Kar 2016. szeptember 23-án rendezte meg éves Véndiák Találkozóját, immár hatodik alkalommal. Az esemény hivatalosan 18.00 órakor, egy eseménydús programmal várta a regisztrált

Részletesebben

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely

Az én párom. Az én Párom. Albert-Bernáth Annamária. 1 Copyright Theta Műhely Az én Párom Albert-Bernáth Annamária 1 Copyright Theta Műhely Spirituálisan fejlett, fejlődni képes, és fejlődni akaró Férfi/Nő. Számomra hiteles a spirituális tudása, az Én tudásom is Neki, ezért kölcsönösen

Részletesebben

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai

SZMSZ VIII. sz. melléklete. A kutatóközpontok szabályzatai SZMSZ VIII. sz. melléklete A kutatóközpontok szabályzatai A Sárospataki Református Teológiai Akadémia mint egységes kutatóintézet működik. Az egyes tudományterületeknek megfelelő kutatásokat kutatóközpontok

Részletesebben

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység

Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Szakmai beszámoló Generációs-híd program Jeles napok tevékenység Előzmények Projekt adatai: Kedvezményezett Projekt címe Projekt azonosítója Alsómocsolád Község Önkormányzata Mintaprogram a minőségi időskorért

Részletesebben

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik.

A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. Hittan A javítóvizsgák követelményrendszerét a kerettantervben az adott évfolyamnál megjelölt tematikai egységek, kulcsfogalmak képezik. 5. évfolyam: A Biblia, az üdvtörténet fogalma A teremtéstörténetek

Részletesebben

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu

Varga Attila. E-mail: varga.attila@ofi.hu Az ökoiskolaság, a környezeti nevelés helye a megújult tartalmi szabályozásban - Nemzeti alaptanterv és kerettantervek Varga Attila Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet E-mail: varga.attila@ofi.hu Nemzetközi

Részletesebben

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT!

Az Úrnapot követő péntek, az XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! XXVII. ÉVFOLYAM, 6. (316.) SZÁM, 2016. JÚNIUS EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! ENGESZTELJÜK JÉZUS SZENTSÉGES SZÍVÉT! Az Úrnapot követő péntek, az egyházi év utolsó változó ünnepe a Szent Szív, számunkra

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

Szent Imre Katolikus Óvoda

Szent Imre Katolikus Óvoda Szent Imre Katolikus Óvoda PEDAGÓGIAI PROGRAMJA DERÜS VAGYOK, LEGYETEK AZOK TI IS! (II. János Pál pápa) 2013 TÖRVÉNYI HÁTTÉR Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.) Törvények A nemzeti köznevelésről

Részletesebben

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember

Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Kőtelek Önkormányzat lapja 2015/09. Szeptember Tisztelt Kőteleki Lakosok! Az augusztus 20-i hétvégén sikeresen megrendezésre kerültek a falunapi programjaink. Rendezvényünk kiemelt eseménye volt a testvér

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1980. -

- Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - V É R T E S S Z Ő L Ő S I L A K O D A L O M. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1980. - - 2 - Vértesszőlős lakói

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS

PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁS Nagyasszonyunk Katolikus Óvoda Általános Iskola és Gimnázium 6300.Kalocsa Asztrik tér 1. Tel:(78) 462-380 Mellék:252,253 Fax:(78)466-950 E-mail cím: nagyasszonyunkovi@gmail.com OM azonosító:027743 PEDAGÓGIAI

Részletesebben

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE

MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG ETIKAI KÓDEXE 2011 1. Az Etikai Kódex célja és alapelvei 1.1 A MÜTF ALUMNI SZAKMAI KÖZÖSSÉG (továbbiakban: MASZK) Etikai Kódexe a Közösség etikai önszabályozásának dokumentuma.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2015. április 23-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről

Beszámoló a decemberi klubnap eseményeiről Beszámoló a 2016. decemberi klubnap eseményeiről 1 Tisztelt CSVOE Tagtársunk, Kedves Barátunk! 2016.12.15.-n csütörtökön tartotta Egyesületünk az évzáró KLUB rendezvényét. Az idei évre komoly célokat tűztünk

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak

A nép java. Erdélyiek és magyarországiak A nép java Erdélyiek és magyarországiak Miközben valamennyien érezzük, hogy van valami másság közöttünk, igen nehéz ennek a jellegét, tartalmát megközelíteni. Biztos, hogy a különbség az átlagra vonatkozik,

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában

A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában A II. Vatikáni zsinat aktualitása a ma egyházában Lukács László Piarista húsvét, Kecskemét, 2013. márc. 30. II. János Pál: Az egyház iránytűje a 3. évezredre Mára a zsinat eseménye: történelem: 50 éve

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN

Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN , Az Angol NYELV AZ ISKOLÁNKBAN Korábban már olvashattuk, hogy mit hány órában tanulhatunk nálunk, csakhogy az angol nyelv esetében nem elégszünk meg ennyivel és így kihagyhatatlan nálunk egy angliai utazás

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló

Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Mádi Furmint Ünnep 2013 Szakmai Beszámoló Tartalomjegyzék: Technikai adatok 2 A program eredményessége, szakmai hatásai 3 Részletes Program 4-6 Fotóalbum 7-16 Sajtómegjelenések 17-22 Kreatív anyagok 23-24

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben