2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé"

Átírás

1 2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf szám VIII. ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ Igazi Ünnepi felkészülés Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Balatonederics minden lakójának, olvasóinknak! A Képviselõ-testület tagja nevében: Németh József-polgármester JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet, Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedõ beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben Évrõl-évre Advent elsõ szombatján a meghívott kórusok énekükkel már a Karácsony meghittségét sugározzák a hallgatóknak. Az idei még megindítóbb volt. A templom bejáratánál adventi koszorú fogadta az érkezõket, amelyen közös ének kíséretében Fódi Ákos atya meggyújtotta az ünnep kezdetét jelzõ gyertyát. Sokaknak jelentett igazi örömöt, hogy erre az alkalomra elkészült az orgona felújítása -C. Tóth Zoltán orgonaépítõ, és helyi segítõi, Horvát János és Julika kitartó munkájának eredményeként. Az ünnep az orgona megáldásával folytatódott. A Plébános Úr megszentelte a megújult hangszert, készítõje pedig bemutatta orgonajátékával. Németh József polgármester úr köszöntötte a kórusokat, majd a Fódi Atya osztotta meg velünk Adventi gondolatait. Az edericsi Magnificat Kórus mûsorát Polgár Katalin fuvolajátéka - C.Tóth Zoltán orgonakíséretével-, a Rezi Baráti Kör Kamarakórusa, a keszthelyi Salve Regina Kórus követte, és a karmacsi Amabilis Kórus zárta. Minden résztvevõ átszellemült a mûsorok hallatán. Az estet a mûvelõdési házban zárták vendégeink. Ahol köszönetképpen megvendégeltük õket. Köszönjük támogatóinknak, hogy segítségünkre voltak ebben. A Települési Önkormányzat, és konyhai dolgozói, a Plébánia, Z.Szabó Bau, Benedek Károly, az Ederics Szikvíz, Nagyné Simon Margit, Salve Regina Kórus és a kórustagok. JEL. ADVENTI GONDOLATOK Néha szükségem van az egyedül-létre. Vannak olyan dolgok, amelyek csak rám tartoznak, amiket senki mással nem tudok rendbe tenni, csak magammal. Meg Vele. Ez valami néma, eddig, soha ki nem mondott kényszer, az önmagammal való szembenézés kényszere. Kimegyek az erdõbe, vízpartra, vagy a tágas mezõre. Ha lehet, csónakba ülök, és kievezek messzire. Ott senki sem akar semmit, egy ismerõs sincs, csak a szeretteim vannak velem, akik elõre mentek. Apám, anyám, testvérem, világra jötte elõtt eltávozott gyermekem, és apósom, akinél kevés tisztább életû embert ismertem. Körülvesznek, hozzám ér a lelkük, megkönnyítik egyre nehezedõ gondolataim rendbe tételét. Szép, tisztító magány, néhány óra múlva könnyû fejjel, és szívvel térek haza. Egyre többet foglalkoztat a "jó", és a "rossz". Mögöttem van már jó néhány évtized, mégis nehezen értem, hogy ha "Isten mindent jól teremtetet", akkor mit keres körülöttünk ez a rengeteg baj, betegség, és gonosz indulat? A sok, kegyetlen fizikai, és lelki pusztulás? Miért hagyja? Vagy, éppen mit keresnek ezek bennem? Talán rossz akarok lenni? Beteg akarok lenni? Akarok bántani valakit? Ha nem, miért teszem? Hogyan gyújtom meg a karácsonyi gyertyát? Itt áll elõttem ez a hatalmas fa. Gyönyörû a koronája, de tele van fagyöngy-telepekkel, amik láthatóan elõbb-utóbb megölik. Tudom, hogy a jelenség biológiailag teljesen rendben van, hiszen a növény legyen akár parazita, akár nem, élnie kell, a természet része. De a másik énem tiltakozik, mert ez is rossz megjelenése, hiszen egyik, a másik pusztítása árán marad élve. Szinte már emberi. Ahogy járom az utamat, hirtelen, valami furcsát látok. Közelebb megyek, nem hiszek a szememnek. Hasonlóan szép, csupa-zöld fakorona, de rajta a megszámlálhatatlan fagyöngy elszáradt! Egy sem él, a fa pedig virul! Eddig, elszáradt fagyöngyöt csak kipusztult fán láttam. A fa gyõzött, él, a rossz alul maradt. Számomra, sosem-látott csoda. Ahogy megyek tovább, egyre élesebben tolul az agyamba néhány, szinte hihetetlen gyógyulás, reménytelen helyzetekbõl való kilábalás, megmenekülés, gyõzelem a rossza felett. /Sohasem látott csoda?/ Egy pillanat alatt átrendezõdnek, kiegyenesednek összegubancolódott gondolataim. "Mégsem kellene állandóan csak a rossztól való félelemre koncentrálni! Van mégis remény? Emeld fel a fejedet, állj fel!" Szeretteim! Köszönöm, hogy megint velem voltatok, és segítettetek! És Neked is ott fönt, hogy jelet, új akaratot adtál. Mégis, mindent jól teremtettél. Dr. Schrott Géza

2 2 Dobszó Helyett... Önkormányzati hírek december TÁJÉKOZTATÓ A DECEMBER 10-I KÖZMEGHALLGATÁSON ELHANGZOT-TAKBÓL Németh József polgármester beszámolója a évi tevékenységérõl Tisztelt Képviselõ testület! Tisztelt Megjelentek! Balatonederics Képviselõ-testülete a 2008-as gazdasági évben a költségvetésben meghatározott irányelvek szerint gazdálkodott. 156 millió forint állt rendelkezésre az intézményi -nevelési oltatási intézmények- mûködtetés mellett. Az elmúlt évek takarékos gazdálkodása a szükséges szervezeti és szerkezeti átalakítások megtétele lehetõvé tette, hogy a 2008-as évre tervezett fejlesztéseket megkezdhessük. Legfontosabb feladataink továbbra is az intézményeink biztonságos mûködtetése volt. Az 5 község által mûködtetett intézményfenntartó társulás Vonyarcvashegy gesztorságában a költségvetésben meghatározott összegbõl mûködtette az iskolát és az óvodát. A zavartalan oktatónevelõ munka anyagi feltételeit az év során biztosítottuk, a finanszírozás az ütemterv szerint történt. A körjegyzõség mûködését a költségvetésben meghatározott összegbõl és ütemezésben biztosítottuk. FEJLESZTÉSEK: 2008-as fejlesztések közül a Kossuth utca végére tervezett Szentháromság szobor felújítása és a parkosítás készült el. Kiegészítve a 70m hosszú aszfaltozott valamint 200 m dolomittal borított járdával, gyaloghíddal, amely a külsõ buszmegálló biztonságos megközelítését teszi lehetõvé. A kultúrházba új székek vásárlása idõsek napjára megtörtént. A fejlesztések megvalósításához a Közép-Dunántúli Régió illetve a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatokat a lehetõségek szerint maximálisan kihasználtuk. A pályázati idõpontok elcsúszása miatt több fejlesztést csak a II. illetve a III. negyedév során tudtuk megkezdeni. A pályázatok 50 és 80 % közötti összegben utófinanszírozással kerültek kiírásra. A médiákban megjelenõ milliárdos nagyságrendû pályázati lehetõségek megvalósítására a hozzánk hasonló nagyságú településeknek minimális esélye sincs. Ebben az évben a következõ fejlesztések valósultak meg pályázati forrás segítségével: - Mentõ katamarán beszerzése Ft. ( Ft [BFT] Ft saját forrás) - Külterületi buszmegállók ( [Veszprém Megyei Önkormányzat] Ft saját forrás) [Hi.:dec.20.] - Tájház kialakítása Ft (TRFC; BFT) + 5 millió saját forrás [Megvalósítás 2009-ben] Térségi rendezvény: - Szüret (3,9 M Ft [BFT 1,6M; Tapolca és Környéke Kistérség 1 M, 1,3 saját forrás] - "Lesencéktõl a Balatonig" Kistérség Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata (1,3 M Ft 90%- os támogatás) - Községi rendezvényre, újsághoz 180 ezer Ft. [Vp.M.Önk.] Saját forrásból (pályáztunk, de forráshiány miatt elutasítva) valósultak meg a következõ fejlesztések: Önkormányzat bejárati térburkolás 1,3 M Ft, iskola járda térburkolás Ft, orvosi rendelõ külsõ szigetelés, vakolat felújítás 1,37 M Ft. Helyi vállalkozók közremûködésével. A Norvég Alap pályázatán -3,9 M Ft támogatás Ft saját= 4.2 M Ft. Rézsûkasza, aprítógép- a Balatonedericsért Alapítvány nyert. Az önkormányzat 2006-ban Ft-ot befizetett az alapba, és biztosította a pályázathoz a szükséges forrásokat. Elkészült a tájház terv. A jogerõs engedély az újság megjelenésének idejére várható. A pályázatok önrésze, finanszírozása saját forrásból, hitelfelvétel nélkül történt. Játszóterek felújítása, korszerûsítése (Arany J. utcai, strandi) UMVFP III. teng. Pályázat beadási idõ január M Ft értékben. [Megvalósulás várhatóan 2009 július] Az integrált közösségi szolgáltató terek cím elnyerésére kiírt pályázaton indultunk. Cél a könyvtár és közösségi terek teljes korszerûsítése. Az elnyerhetõ összeg 200 e. EURO, amely a pályázati cél megvalósítása után igényelhetõ vissza. Foglalkoztatás: 2008-ban az önkormányzat volt a település legnagyobb létszámot foglalkoztató munkáltatója. A községben élõ munkanélküliek számára a munkaügyi központ, illetve az öt éve mûködõ balatoni közmunka programban munkalehetõséget biztosítottunk. A foglalkoztatás ideje 3-6 hónap között változott. A foglalkoztatás költségeit %-os állami támogatás mellett biztosítottuk. Ez több személy (16 fõ), ill. család számára adott megélhetési forrást. Az év során az önkormányzat bevételei a költségvetésben tervezett szinten illetve afelett teljesültek (strand, konyha és a helyi adók befizetése). Az állami normatívák leigénylése idõarányosan történt. Az év folyamán megvalósult fejlesztések, foglalkoztatás, intézmények zavartalan mûködtetésének értéke 2008-ban bekövetkezett negatív gazdasági változások illetve csökkenõ állami normatívák ismeretében nem kis eredmény. Ehhez szükség volt az elmúlt évek alatt végrehajtott, sokszor kényszerû döntések meghozatalára. Köszönöm a Körjegyzõségnek, Képviselõtársaimnak, Civil Szervezeteknek, Sportegyesületnek, NABE-nak, Horgászegyesület vezetõinek, Balatonedericsért Alapítvány Kuratórium Elnökének, Turisztikai Egyesületnek és mindazoknak a vállalkozóknak a segítségét, akik a fejlesztéseink elõkészítésében, megvalósításában tevékenyen részt vettek. Az eredmény mindannyiunké. Településünk gazdasági helyzete stabil. Fejlesztéseinket kisebb léptekben ugyan, de meg tudjuk valósítani hitel felvétele nélkül. A tájház tervrajza TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Balatonederics település 2003-ban készítette el környezetvédelmi programját idõszakra. A programot ebben az évben vizsgáltatta felül az önkormányzat képviselõtestülete, aktualizálva a cselekvési tervet, melyek a helyi környezetvédelem megalapozását szolgálja. A cselekvési terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, melyeket a természetes illetve az emberi eredetû környezeti változások kedvezõtlen alakulása esetén meg kell tenni. 1.)Környezeti változások alakulása községünk közigazgatási területén: -Levegõminõség változás terén az elmúlt évhez viszonyítva lényeges változás nem történt, szennyezõanyag kibocsátó mû nincs illetve nem létesült a környéken. Tapolca városában mért légszennyezés mértéke lényegesen a megengedett határérték alatt van. (Szélirány miatt kell figyelembe venni.) A helyhez kötött légszennyezõ források illetve káros anyag kibocsátás a lakossági fûtésbõl, az avar- és kerti hulladék égetésébõl keletkezik. A gázfûtésre való átállás után a szennyezettség csökkent, de a gázár emelkedésével fûtési szezonban a hagyományos fûtõeszközök ismételt beüzemelésével a szennyezettség mértéke nõ. Az értéket növeli a helytelenül választott tüzelési mód, illetve a "Kazánban minden elég" hibás gyakorlat. A közlekedésbõl adódó légszennyezés a 84-es illetve a 71-es fõút községtõl való távolság miatt nem jelentõs. A nyári idõszakban -széljárástól függõen- a község alatti nádas mezõrõl érezhetõ bûz a szerves anyagok illetve a tõzeges talajból kiszivárgó (nem mérgezõ) gázok következményeként. A nádas mezõ vízszintjének növelésével a bûzhatás csökkent.

3 Dobszó Helyett... Önkormányzati hírek december 3 -Felszíni vizek minõsége változó értéket mutat. Elsõsorban a csapadék vizek mennyisége befolyásolja. A mezõgazdasági területekrõl bemosott szerves és szervetlen szennyezõk mellett a vízfolyásokban illegálisan elhelyezett hulladékok károsító hatása ellenõrizhetetlen és kiszámíthatatlan. A csapadékvíz-elvezetõk tisztítása ellenõrzése idõszakos, csak a településen átvezetõ vízfolyások rendszeres karbantartása biztosított. A közel 15 km hosszú csapadékvíz-hálózat folyamatos karbantartására sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem adottak. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével a felszín alatti vizek állapota várhatóan javulni fog. Számunkra különösen fontos, hiszen településünk fokozottan védett vízbázison helyezkedik el. A bauxitbányászat megszûnésével a karsztvízszint emelkedésének hatására a régi források visszatérnek. -Szennyezett területek az illegális hulladék és sitt lerakásából keletkezett anyaglelõhelyeken, vízmosásokban alakultak ki. Az évenkénti bejárások, illetve a területek rendezettségével, a hulladékok összegyûjtésével egy-egy területet sikerül rendbe tenni, de sajnos újak is alakulnak. Különösen szennyezett a Rumi-árok, melyet vagyonátadással a TSZ-tõl megörökölt az önkormányzat. A következõ években a terület állapotfelmérése mellett a szennyezõanyagok összegyûjtését is meg kell kezdeni, amely komoly anyagi leterheltséget jelent az önkormányzat számára. -A kommunális hulladék elszállítására a tapolcai Remondis Kft-vel szerzõdtünk. A háztartási hulladék elszállítása heti egy alkalommal történik belterületen. A községben 3 helyen alakítottunk ki 4 konténeres szelektív gyûjtõhelyeket. Az elszállított hulladék ártalmatlanítása, deponálása Tapolcán történik. Az Észak-balatoni hulladék konzorcium királyszentistváni ártalmatlanító megépítésével tovább javulhat a hulladék feldolgozás és ártalmatlanítás. A háztartási zöldhulladék, nyesedék megsemmisítése égetéssel, minimális mennyiségben komposztálással, illetve illegális elhelyezéssel történik a háztartásokban, ingatlanoknál. Külterületi ingatlan-tulajdonosoknak zsákos háztartási hulladék-elhelyezési lehetõséget a hulladéklerakónál 5 m3-es konténerekben biztosítjuk. 1.) Feladataink a környezeti állapot javítása érdekében: -Levegõtisztaság érdekében: - Közutak melletti zöldterületeken fák pótlása, újak telepítése, évelõ bokrok ültetése ban 20db mandulafa ültetés a Petõfi és Kossuth utcában, 45 db parkrózsa ültetés a Kossuth utcában. A következõ években a többi utcában igény szerint folytatódik az õshonos fafajok ültetése. - Önkormányzati szabályozás égetés csökkentésére - Házi komposztálásra ösztönzés (aprítógép térítéses igénybevételével) -Vízminõség védelem - Csapadékvíz elvezetõ árkok tisztítása 2009-ben Rumi árok kiemelten! - Strandon szabadtéri zuhanyzók (2 db) létesítése -Talajvédelem - Parlagterületek lemûvelése, ellenõrzése bel- és külterületen - Települési környezetvédelem - Zöldterületek, parkok ápolása, önkormányzat és lakosság köztisztasági rendelet betartása - Játszóterek felújítása Arany János utcában, illetve a strandon 2009-ben - Közterületek egynyári-, illetve évelõ növényekkel való beültetése - Temetõ északi oldalán élõsövény-kerítés létesítése -Kommunális infrastruktúra fejlesztés területén - Csatornázottság 100 % értékre emelése - A községen átvezetõ csapadékvíz elvezetõ árkok karbantartása, vízcsillapítók, erózió okozta károk megszüntetése. Rumi-árok, temetõi út északi oldalán hordalékfogó létesítése. Sittlerakónál területrendezés, csapadékvíz elvezetõ árok, út kialakítása. -Közlekedés fejlesztés - 055; 049/2 hrsz. külterületi utak portalanítása (ingatlan tulajdonosok és önkormányzat közösen) - Környezettudatosság kialakítása - Környezetünk fenntarthatósága és megóvása érdekében a felnövekvõ generációt meg kell ismertetni a természeti értékeinkkel. Az óvodai és iskolai nevelési programban a helyi értékek bemutatása része kell legyen a tantervnek, melyet ismeretterjesztõ elõadások, játékos vetélkedõk kiegészítésével segíthetjük a gyermekeink környezettudatának kialakulását. - A lakók, külterületi ingatlantulajdonosok meggyõzése a költségkímélõ hulladék-elhelyezésrõl. -Ne a közterületekre, vízmosásokba, útszéli árkokba stb. szórják el a háztartási és veszélyes hulladékokat. Ezek összegyûjtése az önkormányzatnak komoly anyagi és idõbeli terhet jelent, aminek fedezetét a lakók fizetik. Az elhangzott tájékoztató után a lakossági hozzászólásokban a megjelentek kérdéseikben a következõ témaköröket érintették: -A vízelvezetõ-rendszerek, árkok tisztítása, lapozása mikor várható a Hegyalja, Bakosdomb utcákban. Több helyen úthibára, illetve tájékoztató tábla hiányára hívták fel a figyelmet. -Kifogásolták a kukaürítések minõségét. Az építkezések kapcsán közterületen tárolt építési anyagok, törmelékek idõtartamát esztétikai és balesetforrás veszélye miatt. -Kérésként merült fel, a Kossuth utcai járda vasút felé történõ meghosszabbítása. -Kifogásolták a Dobszó egysíkúságát, pl. az anyakönyvi hírek elmaradását. -A temetõi közvilágítás megvalósítására hangzott el kérés, illetve a strand virágosításának növelésére. -Visszatérõ témaként a szabadon kóborló ebek okozta problémákat vetették fel a lakók. -A polgármester megköszönte az elhangzott észrevételeket, javaslatokat, és ígéretet tett arra, hogy a költségvetés tervezésekor a fejlesztést igénylõ javaslatokat a képviselõ-testület megtárgyalja. A testületi ülés a következõ napirendekkel folytatódott: 1./ Önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjról /rendelet-tervezet/ -elõadó Németh Józsefpolgármester 2./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2004 (VIII.01) önkormányzati rendelet módosításáról /rendelettervezet/ -elõadó Németh József-polgármester 3./ A helyi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása /rendelet-tervezet/ -elõadó Németh József-polgármester 4./ "Együtt Egymásért" családsegítõ és gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési koncepciója -elõadó Tóth Csabapolgármester /Lesenceistvánd/ 5./ "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató -elõadó Tóth Csaba-polgármester /Lesenceistvánd/ 6./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk KÖZÜZEMI DÍJAKRÓL, HELYI ADÓKRÓL Az Önkormányzat a tulajdonosa a csatornahálózatnak, ezért ár megállapító hatásköre van. A díj kialakítását a csatorna-szolgáltatást üzemeltetõ DRV RT által készített ajánlat figyelembevételével a következõ értéken határozta meg a testület: január 1-tõl a szennyvízcsatorna-használat díja 789 Ft+ÁFA /m3 Szilárd-hulladék szállításra a Remondis KFT-vel megkötött szerzõdés hosszú távra tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeket az ármegállapítás során a szolgáltató a költségekben érvényesíthet január 1-tõl a 120 l tartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési díja 295,- Ft. A 120 l ûrtartalmat meg nem haladó REMONDIS, vagy OTTO feliratú (csak ezen feliratú gyûjtõzsákok elvitelére kötelezett a szolgáltató!) mûanyagzsák elszállítási díja 345 Ft. DÖNTÖTT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET A HELYI ADÓKRÓL IS. Új adótételt nem vezet be. A képviselõ-testület a 2009-es adók megállapításánál az infláció mértékét illetve a törvényben meghatározott adóértékhatárokat vette figyelembe. A korábban megállapított adófajták az alábbiak szerint alakultak: Építményadó: 640 Ft/m2 (törvényi értékhatár 1170Ft/m2), mentes az adó alól az építmény adóköteles alapterület 80%.a ha az adóköteles építmény az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként van feltüntetve. Telekadó mértéke 130 Ft/m2 (törvényi értékhatár 260Ft/m2), mentes az adó 50%-a, ha a telek tulajdonosa Balatonederics községben állandó lakos. Vállalkozók kommunális adója 2000 Ft/fõ (törvényi értékhatár 2600Ft/fõ), mentes a megfizetése alól az az adóalany, aki közcélú munka elvégzésével teljesíti az adókötelezettségét. Idegenforgalmi adó 300Ft/vendégéjszaka (törvényi értékhatár 390Ft/éj), mentes az adó alól a településen állandó lakóhellyel rendelkezõ állampolgár közeli hozzátartozója a Ptk b./pontja szerint. Helyi iparûzési adó 1,8% (törvényi értékhatár 2% ), Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység 1100,-Ft megkezdett naptári naponként. Mentes a megfizetése alól az az adóalany, aki közcélú munka elvégzésével teljesíti az adókötelezettségét. * A közcélú munkák körét az önkormányzat képviselõ-testülete minden év február 28-ig teszi közzé, megjelölve az elvégzendõ munka ellenértékét. A közcélú munka ellenértékét a költségvetési rendeletében meghatározott -a vállalkozók helyi szervezetével egyeztetett- rezsióradíj elszámolásával kell meghatározni. A közcélú unka elvégzésérõl a polgármester igazolást állít ki, mely alapján az adóhatóság az iparûzési adót az igazolásban foglalt mértékig törli.

4 4 Dobszó Helyett... Önkormányzati hírek december CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI KONCEPCIÓJÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ évben harmadik mûködési évét kezdi meg az "Együtt Egymásért" családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat. Az eltelt idõ tapasztalatai szerint jelentõs szerepet tölt be a térségben. Három szakterületen: -szociális étkezés, -ház(i)gondozás, -családsegítés és gyermekjóléti szolgálat funkcionál. A feladatellátást a "Lesencéktõl a Balatonig" Kistérség közösen mûködteti. Tóth Csaba Polgármester Úr a tapasztalatok alapján az ellátandó feladatok helye szerint javasolja a szükséges személyzet alkalmazását. Az össz. alkalmazotti létszámot 7,75 fõvel látja kielégítõnek. Ebbõl a közös feladatok ellátására 2 fõ, -az edericsi feladatok elvégzésére- egy fõ 4 órás közalkalmazotti jogviszonyban KEDVES PÁLYÁZÓK! Az ÚMVP III. tengely 4 pályázati (falu, turisztika, vidéki örökség, mikrovállalkozások) kiírásának határidõ hosszabbításával kapcsolatosan megjelent a hivatalos közlemény a honlapon: A határidõ január 10-e, szombat. A módosítás az alábbi rendeleteket érinti: - Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet - Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet - Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet - Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet További fontos tájékoztató dokumentumok kerültek fel az oldal aktuális támogatásai közé, a mikrovállalkozási és a turisztikai jogcímek alá, kérjük, ezeket is tekintse át, amennyiben ilyen irányú fejlesztést tervez!" További jó munkát és sikeres pályázatokat kívánok! Kalmár Andrea -tapolcai HVI Tapolca, Semmelweis u.4.;tel: 20/ ; Fax: 87/ Web: (A pályázati feltételekrõl, lehetõségekrõl elõzõ számainkban részletesen tájékoztatást adtunk. ) A pályázók keressék fel mielõbb a Badacsonytomaji Munkaszervezeti irodát! LEADER Helyi Akciócsoport neve: Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület Címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Munkaszervezet irodájának címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Beosztás Név Telefon Elnök/Ügyvezetõ Krisztin N. László Munkaszervezet vezetõ Csiza Elemér Illetékes HVI Tapolcai HVI Kalmár Andrea foglalkoztatott dolgozó alkalmazását tatja szükségesnek. A koncepció szerint szolgálat ellátása Balatonedericsen ezer forint kiadást jelent. A bevételek pontos alakulását a -jelenleg is módosítás alatt álló- költségvetési törvény nem nyújt megfelelõ támpontot, de várhatóan a normatív támogatások, és a díjbevétel várhatóan fedezi a tervezett kiadásokat. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ Tóth Csaba polgármester úr részletes szöveges és számadatokkal kiegészített írásbeli tájékoztatóját a testület megtárgyalta. Az adatok alapján megállapítható, hogy a szolgálat mûködési kiadásai az évi arányos alakulását mutatja. KEDVES ÉTKEZÕK! DECEMBER 20-JANUÁR 4-IG AZ ÖNKORMÁNYZAT KONYHÁJA ZÁRVA LESZ. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK JANUÁR 5. (HÉTFÕ) AZ ELSÕ MUNKANAP KEDVES LÁTOGATÓINK! FELHÍVOM FIGYELMÜKET, HOGY A MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, EPONT DECEMBER 21.(VASÁRNAP) JANUÁR 05.(HÉTFÕ) ZÁRVA LESZ! ELSÕ NYITVA TARTÁSI NAP JANUÁR 06. KEDD A JÖVÕ ÉVBEN VÁLTOZATLAN NYITVA TARRÁSI IDÕBEN VÁRUNK MINDENKIT! KEDD, SZERDA CSÜTÖRTÖK(JÚN.-AUG. 31.), SZOMBAT(SZEPT. 1-MÁJ. 31.): ÓRA KÖZÖTT, PÉNTEK ÓRA KÖZÖTT FELHÍVÁS Kérem kedves olvasóinkat, hogy az új évi programjaink megvalósítását is segítsék közremûködésükkel, birtokukban lévõ eszközök kölcsönadásával. Várom jelentkezését! Bármi apró dolog legyen is, biztosan hasznos lesz!!! Az elõzõ években megkezdett kiállítássorozatunkat folytatjuk. Február Falvédõ kiállítás Március Régi képek Edericsrõl Június 28. "Régi Ederics": használati tárgyak, szerszámok, eszközök, bútorok, érdekességek. Augusztus 8.- Fotópályázat - mai képek Téma: Szeptember 4.- Kiállítás mezõgazdasági eszközök, "recegék", gépek Töreky Éva -mûvelõdési ház LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A BALATONEDERICSÉRT ALAPÍTVÁNY "ÖSSZEFOGÁSSAL AZ ÉLHETÕBB KÖRNYEZETÉRT BALATONEDERICSEN" ELNEVEZÉSÛ PROJEKJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Alapítványunk a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. által kiírt és az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott "A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban" címû pályázaton elnyert támogatás felhasználásával célul tûzte ki, hogy a beszerzésre kerülõ gépekkel hozzájárul a zöldterületek gondozásához, a keletkezõ nyesedékek felhasználásával a természetvédelmi területek megõrzéséhez, a tájképi értékek megtartásához, a növényvilág sokféleségének, szerves kapcsolódásának megõrzéséhez, a közterületek parlagfû-mentesítéséhez. A projekt végrehajtása és a fenntartható fejlõdés biztosítása csökkenti a mérgezõ anyagok kibocsátását, mert az aprítással keletkezett termék komposztként felhasználható és így kevesebb ág, gally, venyige kerül szabadtéri eltüzelésre. Csökkenti a talaj vegyi terhelése is, mert a komposzt helyettesítheti a mûtrágyák felhasználásának arányát. Az apríték vegyes tüzelésû kazánban fûtés céljából történõ elégetésével csökkenthetõ a meg nem újuló energiaforrások használata is. A projekt során beszerzett gépekkel a mûvelési technika korszerûbbé válik, az nem jár kedvezõtlen hatással a természeti rendszerekre, s mindemellett hatékonyabbá teszi a közterületeken a munkavégzést, csökkenti a nehéz fizikai munka arányát. Alapítványunk -e projekt keretében- az alábbi gépeket szerezte be: Barbieri Leopard típusú diesel motoros egytengelyes gép a hozzá tartozó mulcsozóval, valamint BIO 200 típusú Honda benzinmotoros aprítógép. Együttmûködési megállapodás alapján a gépeket a Települési Önkormányzat üzemelteti. Kérjük Önt is járuljon hozzá a gondozottabb környezet biztosításához, a talaj, a levegõ, és a víz szennyezésének csökkentéséhez! Óvja környezetét, elégetés helyett aprítással és az apríték felhasználásával gondoskodjon az ingatlanán keletkezõ nyesedékek, ágak, szõlõvenyigék hasznosításáról. Balatonederics, november 19. Balatonedericsért Alapítvány kuratóriuma A PROJEKT A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG ÉS A BALATONI INTEGRÁCIÓS KHT. KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL VALÓSULT MEG.

5 Dobszó Helyett... Megyeházi hírek december 5 ELHUNYT ÁCS JÁNOS Tragikus hirtelenséggel 2008 december 10-én reggel meghalt Ács János Tapolca polgármestere, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyûlésének tagja, bizottsági elnöke. Halálával nagy veszteség érte a város és Veszprém megye közéletét. Ács János szeptember 12-én született Kaposváron. Az általános iskolát Nagybajomban, középfokú tanulmányait Kaposváron végezte. A kecskeméti Kertészeti Fõiskolán oklevelet szerzett, majd a Budapesti Kertészeti Egyetemen diplomázott. Ezután a Hosszúhegyi Állami Gazdaságban dolgozott ágazatvezetõként, majd a Badacsonyi Szõlõsgazdák Hegyközség Szövetkezetnél kereskedelmi vezetõ. A szövetkezet átalakulása idõszakában a Schöller-Budatej élelmiszeripari vállalkozás területi vezetõje. Tapolcán 1998-ban a Fidesz támogatásával független jelöltként polgármesterré választották. Ács János emberi nagysága, segítõkészsége kiemelkedõ volt! Élete, munkája középpontjába mindig az embereket helyezte, elsõdlegesen azt tartotta szem elõtt, hogy mi a legkedvezõbb nekik: helybelieknek, a megye lakóinak, a városba látogató vendégeknek. A város vezetõjeként a várospolitikát, a városfejlesztést, az önkormányzati vagyon gyarapítását tartotta legfontosabbnak. Tevékenysége elismeréseként 2002-ben a Polgári Összefogás Választási Szövetség jelöltjeként nagy többséggel újraválasztották tisztségében. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Veszprém Megyei Önkormányzati tagozatának elnöke 2003 óta, melyben 2005-ben újraválasztották. A Veszprém Megyei Önkormányzatok Közgyûlésében 2002 óta a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Fidesz-MKDSZ-KPE közgyûlési képviselõcsoportjának tagja. Az önkormányzati munkában a nemzeti kulturális örökség védelmével kapcsolatos koordináló tanácsnoki feladatot látta el. Tagja volt a Pénzügyi és Ellenõrzési Bizottságnak, 2006-tól elnöke a Gazdasági és Területrendezési Bizottságnak. Ács Jánost felesége és két gyermeke is gyászolja. Nyugodjék békében! Lasztovicza Jenõ elnök Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlése ELKÉSZÜLT A JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Elfogadta a Veszprém megyei közgyûlés a 2009 évi költségvetés koncepcióját december 4-i ülésén, a Megyeházán, a Szent István teremben. Eszerint a tervezési munka legfontosabb célja az önkormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében az 1,8 milliárd forint hiány csökkentése a koncepcióban elfogadott elvek figyelembevételével. Dr. Kovács Zoltán, a megyei közgyûlés tanácsnokának kezdeményezésére felterjesztéssel fordul a megyegyûlés a miniszterelnökhöz a 8-as számú fõközlekedési út márkói elkerülõ szakaszának ügyében. Beszámoló hangzott le az egészségügyi ellátórendszer megyei integrációjának helyzetérõl, valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. üzleti tervérõl. Több uniós pályázat benyújtásához is hozzájárultak a képviselõk. Feladat ellátási szerzõdést kötöttek az Alkohol- Drogsegély Ambulancia Egyesülettel. Módosították a megyei önkormányzat fenntartásában levõ intézmények élelmezési nyersanyag költségeit, illetve az önkormányzat tulajdonában levõ lakások és helyiségek bérleti díjainak mértékét. ÉLLOVASBÓL SEREGHAJTÓ Ezzel a címmel írt könyvet Matolcsy György közgazdász, korábbi gazdasági miniszter az elmúlt tíz esztendõ gazdaságpolitikájáról. A kötetet Bernáth Ildikó, az est háziasszonya, országgyûlési képviselõ köszöntõje után Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetõje és Markovszky György, a Veszprém Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe a megyei könyvtár zsúfolásig megtelt konferenciatermében, december 10-én. KIVÁLÓAN SPORTOLNAK ÉS TANULNAK Átadták a jó sportoló, jó tanuló kitüntetéseket, díjakat és kupákat azoknak a Veszprém megyei sportembereknek, diákoknak, akik mindkét területen kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak. A Hemo Mûvelõdési Házban rendezett ünnepségen Debreczenyi János, Veszprém polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A díjakat Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke, illetve Németh Csaba, a Veszprém Megyei Diáksport Szövetség elnöke adta át. Díjat kapott mások mellett a tapolcai Lasztovicza Máté, a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulója. MARTON LÁSZLÓ BÚCSÚALKOTÁSA TAPOLCÁN Wass Albert író-költõ mellszobrát avatták fel a hétvégén a nevét viselõ városi könyvtárnál, amely a tapolcai születésû Marton László nemrég elhunyt Kossuth-díjas szobrászmûvész utolsó alkotása volt. Dr. Görcsösné dr. Takács Gizella Pro Urbe-díjas pedagógus ismertette a szép számú közönséggel az író életpályáját, majd Ács János polgármester olvasta fel Wass Endrének, a költõ fiának a mai alkalomra írt levelét. Emlékeztek a történelmi egyházak is a hazánkból a második világháború után menekülni kényszerült erdélyi nemesemberre, aki - miként elhangzott - egész életében hûséges maradt hazájához és Istenhez. A bronz mellszobrot a polgármester és Marton Lászlóné Mariann asszony leplezte le, majd a jelenlévõknek Kovács Alexandra diák elénekelte az eredeti székely himnuszt. A szobornál koszorúkat helyezett el a város, a megye vezetése, köztük Lasztovicza Jenõ megyei közgyûlési elnök. Az ünneplõk az avatás után átsétáltak a Tópartra, ahol meggyújtották az adventi koszorú elsõ gyertyáját. Az est a Fõ téren folytatódott, ahol Kolop József szobrászmûvész alkotását, az életnagyságú betlehemet adták át a lakosságnak. JÖN A TÉL, A TÉLI SZÜNET Várhatóan rövidesen beköszönt a tél. Kérem, ne feledkezzenek el a házak elõtti járdák, útszakaszok csúszásmentesítésérõl! A téli szünidõben a gyerekek is többen lesznek a szabadban, utcán. Ilyenkor felszabadultak, merészek. Vigyázzunk rájuk! Persze nem árt, ha a gyerekek is ismerik a szabályokat, és azokat be is tartják! SZABÁLYOK "ONLINE" BIZTONSÁGOM ÉRDEKÉBEN (Fordította: Balogh Anikó nyá. r. alezredes, ORFK Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ) - "Nem adom ki személyes adataimat /mint például címemet, telefonszámomat, szüleim munkahelyének címét, telefonszámát, vagy iskolám nevét és címét / szüleim engedélye nélkül. - "Azonnal elmondom szüleimnek, ha olyan információra bukkanok, amely kellemetlenül érint, nyugtalanít. - "Soha nem egyezem bele, hogy szüleimmel való elõzetes ellenõrzés nélkül összejöjjek valakivel, akivel korábban a hálón "online" találkoztam. Ha szüleim a találkozóba beleegyeznek, biztosnak kell abban lennem, hogy a találkozóra közterületen kerül sor, és édesanyámat vagy édesapámat is magammal vihetem. - "Soha nem küldök senkinek magamról képet vagy más személyes dolgot szüleim elõzetes ellenõrzése, engedélye nélkül. - "Nem válaszolok olyan üzenetekre, amelyek megvetésre méltóak, vagy valamilyen módon kellemetlen érzéseket keltenek bennem. Nem az én hibám, hogy ilyen üzenetet kaptam. Ha ezt történt, rögtön elmondom a szüleimnek, így õk kapcsolatba léphetnek az "online" szolgáltatóval. - "Megbeszélem szüleimmel a hálóra csatlakozás rám vonatkozó szabályait. Határozunk arról, a nap melyik szakában, mennyi ideig csatlakozhatom a hálóra, és milyen területek azok, melyeket látogathatok. Más területekre nem fogok belépni, és ezeket a szabályokat nem szegem meg az engedélyük nélkül. - "A nemiséget szeméremsértõ nyíltsággal ábrázoló, a nemi vágy felkeltésére irányuló képek gyermeknek küldése, vagy gyermeket ilyen módon ábrázoló képek tartása, megszerzése, kínálása, átadása, készítése, forgalomba hozása, nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tétele törvényellenes. LÁNGBA BORULT A KARÁCSONYFA Lángba borult a karácsonyfa egy családi ház nappalijában csütörtökön délután Székesfehérváron. Molnár János fõtörzszászlós, a székesfehérvári tûzoltóság szolgálatparancsnoka elmondta: a Kolozsvári utcai családi ház tulajdonosa bekapcsolta a nappaliban lévõ karácsonyfa díszvilágítását, majd késõbb a család egyik barátjával egy pukkanásra figyeltek fel, s a karácsonyfa hirtelen lángra kapott. A lakók azonnal értesítették a tûzoltóságot, és a tûzoltók kiérkezése elõtt sikerült eloltaniuk a tüzet. A mentõk a család barátját, egy fiatal nõt - aki részt vett az oltásban - füstmérgezés gyanújával kórházba szállították. A tûzben a kanapé és a fa falburkolat részben megégett, a falak kormozódtak.

6 6 Dobszó Helyett... Sport, Hirdetések december A BALATONEDERICS SC SPORTHÍREI A évi labdarúgó bajnokság õszi szezonja befejezõdött. Felnõtt csapatunk az utolsó mérkõzést Káptalantóti csapatával játszotta, szoros küzdelemben 3:2 eredménnyel alulmaradtunk. A megyei bajnokság tabellája alapján a felnõtt csapat 9 mérkõzésbõl 6 gyõzelem, 1 döntetlen és 2 vereség eredménnyel, 21 lõtt és 13 kapott gól aránnyal 19 ponttal végzett a tabella 3. helyén. Tartalék csapatunk szereplése sajnos nem volt ilyen eredményes, az utolsó mérkõzésen Káptalantóti csapata ellen 3:3-as döntetlent ért el. 2 döntetlen, 7 vereség a mérlegük, 11 gólt lõttek, 43 gólt kaptak, 2 ponttal végeztek a tabella 9. helyén. A bajnokság november 9-én fejezõdött be, az egyesület vezetõsége az évzáró sportgyûlést november 22-én szombaton 17 órakor tartotta a Kultúrotthon nagytermében. A gyûlésre a sportolókat, a támogatókat, a szponzorokat és a labdarúgó csapatot segítõ sportszeretõ lakosságot hívta meg az egyesület. Az egyesület vezetõsége vacsorával, üdítõvel, borral, sörrel várta a meghívott vendégeket. A meghirdetett idõpontra a meghívott vendégek közel fele jelent meg. A gyûlés napirendi pontjait Forgó János, az egyesület elnöke ismertette, mely a évi tevékenység értékelését, az egyesület gazdálkodását és a pénzügyi helyzet elemzését foglalta magában. Forgó János értékelésében elmondta, hogy az egyesület ez évre kitûzött céljait - melyek a sportöltözõ felújítására vonatkoztak - megvalósította. Ennek anyagi fedezetére az Önkormányzattól az épület külsõ pucolására Ft-ot, a tetõszerkezet felújítására szintén Ft-ot kapott az egyesület. A tetõfelújítás teljes bekerülési értéke Ft volt, az Önkormányzattól kapott finanszírozást az egyesület Ft pályázaton megnyert összegbõl egészítette ki. A fejlesztési forráson felül az egyesület mûködési célú támogatásra szintén pályázott, melyen Ft-ot nyert. Eszközfejlesztésre kiírt pályázaton nyert Ft összegbõl az egyesület ping-pong asztalt vásárolt, mellyel biztosítani szeretné a téli idõszakban a település fiataljainak szórakozási lehetõségét. Az egyesület anyagi helyzetét az elnök jónak értékelte, a mûködéshez szükséges anyagi háttér biztosított volt. Köszönetet mondott az Önkormányzatnak a mûködéshez, valamint a fejlesztés megvalósításához nyújtott támogatásért. Megköszönte a vállalkozóknak, magánszemélyeknek a mûködéshez való hozzájárulást. Kiemelten: Csali-Vill Kft., Osváth Ernõ, Németh Zoltán kõmûves, Németh Iván borász, Polgár Zsolt (Agrártudományi Egyetem Keszthely), Szabó Zoltán kõmûves, Szabó Pincészet, Szabó Árpád központifûtésszerelõ, Szabó Kálmán kereskedõ, Szabó András vízvezetékszerelõ, Sirály Vendéglõ Balatonederics, Németh Tamás kõfaragó (Tapolca), ifj. Tóth Attila (Ábrahámsat Bt.), valamint a település teherfuvarozó vállalkozói. Az elnök végül köszönetet mondott a mérkõzések zavartalan lebonyolításáért felelõs rendezõknek is. Tájékoztatójában a vezetõ nem feledkezett meg Töreky Éva munkájáról sem, aki az egyesület pályázatait sikeresen elkészítette. A továbbiakban Blaskovics Gábor edzõ értékelte a csapatok évi szereplését. A felnõtt csapat eredményeit jónak minõsítette, hiányosságként vetette fel, hogy az edzéseken nem mindig kellõ számban jelennek meg a játékosok. A sok sérülés és betegség ellenére elégedett volt a tabellán elért helyezéssel. Tájékoztatta a labdarúgókat, hogy az egyesület december 5-én óra között edzést tart Tapolcán a reptéri általános iskola tornatermében, melyet február végéig bérbe vett. Végül mindenkinek jó egészséget és sok pihenést kívánt a tavaszi szezon kezdetéig. Ezek után Juhász János a törzsszurkolók nevében egy üveg pezsgõvel ajándékozta meg Horváth József labdarúgót, aki a legtöbb gólt lõtte az õszi bajnokságban. Mivel hozzászólás az elhangzottakhoz nem volt, így az elnök az ülés érdemi részét lezárta, és megkérte Kanki Sándort, aki a vacsorát elkészítette, hogy szervírozza az ételt, és mindenkinek jó étvágyat kívánt a vacsorához. Ezek után kötetlen beszélgetés formájában folytatódott az összejövetel. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden kedves balatonedericsi lakosnak, támogatóinknak és szimpatizánsainknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánjak a sportegyesület vezetõsége és tagjai nevében! Forgó János SC elnök ÉVI RENDEZVÉNYTERVEZET Január 10. (szombat) Vállalkozók újéve 16. Közmûvelõdési Tanács ülése 10, 17, 24, 31 Teremsportok Egyesületek, közösségek közgyûlései Farsangi rendezvények (gyermek, felnõtt) Február egészségügyi elõadások, szûrések pl. gyógynövények, idõskori problémák, táplálkozás, túlsúly, káros szenvedélyek Falvédõ kiállítás -Helyi gyûjtemények 28. Sakk-verseny, pingpong verseny Március 6. Nõnapi program -Pipitér néptánccsoport családi napja Kiállítás megnyitó: régi képek Edericsrõl 7. Borverseny Hegyközség 8.(?16?) Horgász közgyûlés 15-i emléknap Mûv.Ház, Ünnepi mûsor Önkormányzat, Intézm., egyesületek 21, 28. Szabadtéri sportversenyek pl. kerékpár, segédmotoros kerékpár verseny Április 4. "Bolondok Napja" - Kulturális közösségeink és vendégeik vidám estje Húsvéti szokások (tojásfestés, kaparás stb.) 12. Húsvét 13. Locsolónap Május (10, 17?) Középiskolai ballagások 2. Anyák Napja; 17. Idõsek Napja 23. "Urbánadó" Pipitér tánccsoport évzárója 24 (?) Elsõáldozás 30. Szezonnyitó Önk.,Int.,Egyesületek 31. Gyermeknap Június 7. Becei Búcsú -Szentháromság 12. Iskolai évzáró 13. (?) Ballagás 28. "Edericsi Búcsú"- Keresztelõ Szent János születésének ünnepe (június 24.) Ünnepi mûsor pl. egyházi kórusok meghívása, kiállítás megnyitó Veterán motorosok találkozója Július Helyi KUL-TÚRA Nyaralós mûv., amatõr mûv., Csallóközi t.település amatõrjei) Hivatásos elõadók meghívása, Kiállítások 2-2 héten át közösségeink történetébõl, és képzõmûvészeti alkotásokból, Mûv.Ház, 11. Bakos-dombi est (?).,Dr. Nagy Endre Emléknap Afrika Múz. Dr.Nagy E.Vadászkb 18. Mûsoros kiállítás megnyitó - Felvidéki népviseletes babák - 26(?). Jakab Nap (25.) -Csallóközcsütörtök Augusztus 1-2. Öbölparti (B.györök, Szigliget) sport, ügyességi versenyek, szórakoztató programok Csallóköziek meghívása - rock együttes, nosztalgia együttes, focisták, 8. Mûsoros kiállítás megnyitó -Fotópályázat 14.(?) Operettest Nyaralós mûvészek -német elõadók Búcsú Templom, sportpálya, presszók Szeptember Szüreti Nap Házigazda: Lesenceistvánd Kiállítás mezõgazdasági eszközök Csallóköziek meghívása -Népdalkör, más amatõr elõadók Október os forradalom emlékünnepség November 1. Mindenszentek 7. (14?)Márton Nap -Hegyközség 28. Adventi kórustalálkozó December 5. Mikulás est Házhoz megy 18(?). Karácsonyi ünnepség 24. Karácsonyi koncert MEGHÍVÓ JANUÁR 10.(SZOMBAT) 17 ÓRÁRA SZERETETTEL MEGHÍVOK MINDEN BALATONEDERICSI VÁLLALKOZÓT, MINDEN CIVIL SZERVEZETI VEZETÕT, AKTÍV KÖZREMÛKÖDÕT HAGYOMÁNYOS ÚJÉVKÖSZÖNTÕNKRE. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE NEVÉBEN: NÉMETH JÓZSEF -POLGÁRMESTER A Balatonedericsi Települési Önkormányzat havi lapja A szerkesztõség címe: Balatonederics, Kossuth u. 84. Tel.: 87/ Lapengedély száma: /1997 Felelõs szerkesztõ: Töreky Éva Ezt a számot készítette: Töreky Éva, Németh József Tördelés: Kiss Zoltán Készült: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca, Batsányi u. 1.

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Z e b e c k e. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Z e b e c k e Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 17/2015.(VI.05.) 18/2015.(VI.05.) 19/2015.(VI.05.)

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület Ebergőc község Önkormányzata E B E R G Ő C Kossuth L. u. 16. 9451. (Tel.: 99/380-016) 1-5/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült 2013. május 9-én az ebergőci Községháza hivatali helyiségében, a helyi Képviselőtestület

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2012. I. félévi költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Balatonederics Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 8312 Balatonederics, Kossuth u. 84. Telefon: 87 466 133, fax: 87 566 023 E-mail: bekorj@asat.hu Ügyiratszám: 20-23/2010. J e g y z ő k ö n y v

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 158. 8500 PÁPA, Fő utca 12. Tel.: 89/324-585 Fax.: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2012. november 27-i ülésére Tárgy: Pápa

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. J E G Y Z Ő K Ö N Y V SÁRHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETE RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉRŐL 2007. NOVEMBER 08. HATÁROZATOK SZÁMA: 52, 53/2007. Jegyzőkönyv Sárhida Község Önkormányzati Képviselő-testülete

Részletesebben

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. évi határozatai Testületi ülés időpontja, jellege Határozat száma: Határozat tárgya: 01. 27. rendkívüli, nyilvános, együttes 1/2011. (I. 27.) Napirend

Részletesebben

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről

NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e. a helyi környezet védelméről NYÍRMADA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2004. (XII.31.) Ör. r e n d e l e t e a helyi környezet védelméről 2 Nyírmada Nagyközség Önkormányzati képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE

Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE Nádasd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2004. (IV.29.) RENDELETE az Önkormányzat által szervezett települési szilárd hulladék szervezett gyűjtéséről és elszállításáról, valamint az avar és

Részletesebben

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

A L S Ó N E M E S A P Á T I. Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének. j e g y z ő k ö n y v e A L S Ó N E M E S A P Á T I Község ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2013. augusztus 9-ei ny i l v á n o s ülésének j e g y z ő k ö n y v e Szám: 149-7/2013/ANA. Tartalom: HATÁROZATOK KÓD 60/2013.(VIII.09.)

Részletesebben

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma

Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 15-én megtartott közmeghallgatásán hozott Határozat tartalma Pusztaszabolcs Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2490 Pusztaszabolcs, Velencei út 2. Tel./fax: 25/273-002; 25/273-036; 25/271-833 honlap: www.pusztaszabolcs.hu e-mail: polghivatal@pusztaszabolcs.hu

Részletesebben

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV

Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete JEGYZŐKÖNYV JEGYZŐKÖNYV Szám: 7/2012. Készült Pápateszér Község Önkormányzati Képviselő-testülete 2012. április 25-én 19 órai kezdettel megtartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Pápateszér, Petőfi u. 17. Jelen

Részletesebben

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV

HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV ENYING VÁROS HELYI HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI TERV A HULLADÉKGAZDÁLKODÁSRÓL SZÓLÓ 2000. ÉVI 43. TÖRVÉNY 37. - A ÉRTELMÉBEN 2007. ÉVBEN ELKÉSZÍTETT BESZÁMOLÓ Előzmények, általános bevezető A hulladékgazdálkodásról

Részletesebben

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről

Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről 227 Készült: Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. június 24-i üléséről Jelen vannak: Balogh Tibor Zoltán Hajzerné Oláh Ildikó Támba Borbála Szitár Emese Buzák Zsolt Lisovszki Tamás

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2013. február 20-i ülésére Nyílt ülésen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2014. március 6-án megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Postázási cím és név:

Postázási cím és név: 2009. november 17-én a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület ünnepélyes keretek között köszöntötte a kisapostagi Bárka Vendéglőben az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program III. tengely 4 intézkedésének

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén. JEGYZŐKÖNYV Készült: Mezősas Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. június 9- én megtartott rendkívüli ülésén. Az ülés helye: Mezősas Községi Önkormányzat Tanácsterme (Mezősas, Nagy S. u. 49.

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről.

Jegyzőkönyv. Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jegyzőkönyv Készült: 2009. december 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat Képviselő-testületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Csatlós

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből

J e g y z ő k ö n y v. Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 12/2011. sz. J e g y z ő k ö n y v Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 19-i testületi ülésének jegyzőkönyvéből 2 Hosszúhetény

Részletesebben

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.)

A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) A képviselő-testület nyilvános ülésen hozott határozatainak nyilvántartása (2010-2012.) Szám Tárgy 2010 1/2010. (I. 29.) Jegyzőkönyv hitelesítő 2/2010. (I. 29.) Gyepmesteri Társuláshoz való csatlakozás-

Részletesebben

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009.

ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. ÁCS VÁROS RENDEZVÉNYNAPTÁRA /TERVEZET/ 2009. Esemény Időpont Helyszín Szervező Újévi Koncert január 3. Ritmus zenekar, Évnyitó túra Január 3. Ökumenikus imahét Január 14. Mesevetélkedő Január 19. Jókai

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S mely készült Ordacsehi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 29 - i nyilvános testületi ülésére az 5. sz. napirendi ponthoz. Tárgy: A helyi hulladékkezelési

Részletesebben

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó

Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2. 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Dunaföldvár Város Polgármesterétől 7020 Dunaföldvár Kossuth L. u. 2 7020 Dunaföldvár Pf : 23 75/541-550,75/541-553 75/341-555 M E G H Í V Ó Tisztelettel meghívom a Dunaföldvári Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének

Nógrádmegyer Községi Önkormányzat. Képviselő-testületi ülésének Nógrádmegyer Községi Önkormányzat Képviselő-testületi ülésének J e g y z ő k ö n y v e ( 2013. szeptember 12.) 1 Jegyzőkönyv Készült: Nógrádmegyer Községi Önkormányzat 2013. szeptember 12-én 15.00 órakor

Részletesebben

1/2009.(I.26.) számú rendelet

1/2009.(I.26.) számú rendelet 1/2009.(I.26.) számú rendelet a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2009. (IX.10.) számú rendelettel, a 34/2011. (XII.23.)

Részletesebben

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve

Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve Tápióság Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 17-én, 10.00 órakor megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyve 59/2015. sz. képviselő-testületi határozat: Napirendi pontok elfogadása

Részletesebben

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről

Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV. Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének. 2012. október 30-án. megtartott nyílt üléséről Szám: 159-11/2012. JEGYZŐKÖNYV Salomvár Község Önkormányzati Képviselő-testületének 2012. október 30-án megtartott nyílt üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 48/2012. (X. 30.) Z 1 49/2012. (X. 30.) E 16

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény -

Házasságkötő terem. Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Segítő Kéz Szociális Alapszolgáltató Intézmény - Január Február Március 22. Csütörtök 17 órától Ünnepi műsor a Magyar Kultúra Napja alkalmából Házasságkötő terem,, Etyeki Versmondó Kör 24. Szombat Etyeki piknik Szépvölgy, Újhegy Roxer Produkció 3. Kedd

Részletesebben

Bábolna 2013. december 10.

Bábolna 2013. december 10. Bábolna 2013. december 10. Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 2007-2013 (uniós tervezési időszakhoz igazodva) tengelyek (I., II., III., és IV. LEADER) LEADER Helyi Akciócsoportok kiemelt feladata:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja

JEGYZŐKÖNYV. Kissziget. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete. 2015. év június hó 5. napján. Határozatok: Sorszáma. Kódja JEGYZŐKÖNYV Kissziget Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2015. év június hó 5. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 19/2015.(VI.05.) 20/2015.(VI.05.) Rendeletek: Sorszáma

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e

CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e CSORVÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/1999.(IX.29.) r e n d e l e t e a települési folyékony hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatás kötelező igénybevételéről (a módosításokkal

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Szám: 38-4/2010. Felsőpáhok Község Önkormányzata Képviselő-testülete 8395 Felsőpáhok, Szent I. u. 67. J e g y z ő k ö n y v Készült: Felsőpáhok Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. február

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (II. 26.) önkormányzati rendelete a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás helyi szabályairól

Részletesebben

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015

Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 Az Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola eseménynaptára 2014-2015 2014. SZEPTEMBER 1. h. 8.00 Tanévnyitó, szülői ért. 1. osztályok, (pótbeiratkozás műv. isk.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Kunbaracs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 6. /2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Kunbaracs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. október 24-én (szerdán) 16: 00 órakor tartott

Részletesebben

Beszámoló a két ülés közötti id szakban!

Beszámoló a két ülés közötti id szakban! MÁTÉTELKI HÍREK 26.szám Mátételke község Önkormányzatának friss hírei --------------------------------------------------------------------------------- Képvisel -Testületünk 2006. november 15-i ülésének

Részletesebben

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére.

1. Előterjesztés a szociális nyári gyermekétkeztetés céljára 2013. évben benyújtott támogatás igénybevételére. ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. május 15-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 41-43. Száma: 1-56/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1. Előterjesztés

Részletesebben

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek

Javasolta a képviselőknek a napirendet a meghívóban szereplő szerint fogadják el, a képviselők a javaslattal egyhangúan egyetértettek NÓRÁP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8591 Nóráp Kossuth u 48. Szám: 9-3/2012. JEGYZŐKÖNYV Készült: Nóráp Község Önkormányzat képviselő-testülete 2012. május 2-án 18.30 órakor megtartott képviselő-testületi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve

Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve Mátramindszent Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 30-i ülésének 13/2013. számú Jegyzőkönyve JEGYZŐKÖNYV Készült: Mátramindszent Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Szakáld Község Önkormányzat Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013. február 21-én tartott testületi üléséről Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: 2009.december 15-én du.14.00 órai kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2009.december 15-én du.i kezdettel megtartott képviselőtestületi ülésről. Jelen vannak: Morvai István polgármester, Meggyes Attiláné alpolgármester,barna Zoltán, Gál Tiborné,

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE Előterjesztés 1.napirendi ponthoz Tárgy: 2013. évi zárszámadás elfogadása Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 45 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Jászdózsa Községi Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának 2015. május 26-án megtartott rendes ülésén. Az ülés helye: Jelen vannak: A községháza nagyterme mellékelt jelenléti

Részletesebben

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE

Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE Balatonboglár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. évi MUNKATERVE A képviselő-testület 2015. évben 9 ülést tart.

Részletesebben

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére

1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére 1. NAPIREND Ügyiratszám: 1/153-4 /2015. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2015. április 24-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Beszámoló a polgármester és az alpolgármester fontosabb

Részletesebben

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester

1./ Javaslat Egyházasdengeleg Községi Önkormányzat 2013. évi költségvetésére Előterjesztő: polgármester 3. Jegyzőkönyv Készült: Egyházasdengeleg Község Önkormányzata Képviselő- testületének 2013. február 12.-én 18.00 órától megtartott üléséről. Jelen vannak:, Berkes Balázs alpolgármester, Jakus Árpádné,

Részletesebben

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása

A nagyközségi önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet- tervezet I. forduló megvitatása Az előterjesztés száma: 14/2014. A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges! Decs nagyközség képviselő-testületének 2014. január 29-én, 16:30 órakor megtartandó ülésére A nagyközségi

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről J e g y z ő k ö n y v Készült: Ülés helye: Jelen vannak: Tápiószele Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. november 26-án megtartott rendkívüli üléséről Polgármesteri Hivatal Tanácskozó terem Jelenléti

Részletesebben

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről.

M E G H Í V Ó NAPIRENDI JAVASLAT. I. Polgármesteri tájékoztató az előző ülés óta hozott fontosabb döntésekről, intézkedésekről. 648-6/2010. SIMONTORNYA VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL M E G H Í V Ó Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2010. április 26-án (hétfőn) 14 00 órai kezdettel tartja soron következő ülését, melyre

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Öttevény Község Önkormányzat Képviselő-testülete. J e g y z ő k ö n y v Készült: Öttevény Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2009. november 27. napján 17 00 órakor a Faluház tanácstermében megtartott

Részletesebben

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.)

Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi u. 6.) Jegyzőkönyv Készült: Zalacsány község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 9.-én 11 óra kezdettel megtartott üléséről Az ülés helye: Önkormányzat hivatali helyisége (8782 Zalacsány, Zrínyi

Részletesebben

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére.

Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Előterjesztés Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. május 28-ai ülésére. Tárgy: Tájékoztató az Esztergom és Nyergesújfalu Többcélú Kistérségi Társulás működésének tapasztalatairól

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről.

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Maglóca Község Képviselő-testületének 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. Maglóca Község Képviselő-testülete 2-4/2008/Ny. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2008. július 8-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 14.00 óra A képviselő-testületi ülés helye:

Részletesebben

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI I. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI 1/2015. (I. 29.) az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről 2/2015. (I. 26.) Kaposvár Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének megállapításáról szóló 70/2005. (XII. 15.)

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén

Jegyzőkönyv. Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Jegyzőkönyv Csörög Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 30. (kedd) napján 18.00 órakor megtartott rendkívüli ülésén Helyszín: Polgármesteri Hivatal 2135 Csörög, Kisfaludy u. 40. Jelen

Részletesebben

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki:

(1) A Rendelet a következő 5/ A. -sal és az azt megelőző alcímmel egészül ki: Barcs Város Önkormányzatának 7/2014. (VI.19.)önkormányzati rendelete a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelésről, a helyi közszolgáltatás kötelező igénybcvétcléri szóló 11/2004. (lil.26.)

Részletesebben

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő

Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Lukácsné Kiss Márta képviselő J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Vámosgyörk Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 4-én 17.00 órakor tartott üléséről. Jelen vannak: Gedei Zoltán polgármester Hám László alpolgármester

Részletesebben

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról

. számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén. Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról . számú napirend a Képviselő testület 2015. szeptember 16-i ülésén Tájékoztató Győrújbarát Község Önkormányzatának 2015. első félévi gazdálkodásáról Tisztelt Képviselő testület! Az elmúlt években az a

Részletesebben

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés

Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról. I.) Bevezetés Tisztelt Képviselő-testület! Szöveges beszámoló Tengelic Község Önkormányzatának 2014. 01. 01. 2014. 06. 30-ig terjedő gazdálkodásáról I.) Bevezetés Tengelic Község Önkormányzatának gazdálkodása, könyvvezetése

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről.

Jegyzőkönyv. Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. 264/4/2015. Zala Megye Kányavár Jegyzőkönyv Kányavár Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29 - én megtartott nyílt ülésről. Rendelet: 4/2015. (IV.30.) önkormányzati rendelet önkormányzat

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester

JEGYZŐKÖNYV. Napirendi pontok: 1.) Beszámoló az Egyesített Szociális Központ 2010. évi tevékenységéről Előadó: Molnár Sándor polgármester Vásárosfalu Község Önkormányzat Képviselő-testülete 3/2011. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a vásárosfalui polgármesteri hivatal hivatalos helyiségében 2011. június 2-án (csütörtökön) 19,30 órakor megtartott

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Tárgykód megnevezése: 10/2011.(V.27.)

Részletesebben

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6

VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 VÖLGY VIDÉK HÍRLEVÉL 2013/6 DECEMBER ÜNNEPI NYITVATARTÁS Tájékoztatjuk a kedves érdeklődőket irodánk decemberi nyitva tartásáról: 2013. december 20. (péntek) munkanap, ügyfélfogadás: 8:00 12:00 óráig 2013.

Részletesebben

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v

Ortaháza Község Önkormányzata. J e g y z ő k ö n y v 32/13/2013 Zala Megye Ortaháza Község Önkormányzata J e g y z ő k ö n y v Ortaháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. október 31.- én megtartott nyílt ülésről. Határozatok: 96/2013.(X.31.)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v Képviselő-testület Hegymagas J e g y z ő k ö n y v Készült Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. május 21-én 17.00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Egyházasrádóc Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 16-án megtartott rendes nyilvános üléséről. Az ülés helye: Egyházasrádóci Közös Önkormányzati Hivatal Egyházasrádóc

Részletesebben

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz

Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz Előterjesztés a 1. napirendi ponthoz Az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló rendelet megalkotása; döntés a hidegségi Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatásáról. A Tündérrózsa Óvoda költségvetése

Részletesebben

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2011. (XII. 14.) önkormányzati rendelete a helyi adókról Dunavarsány Város Önkormányzatának képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről

Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének. 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E. a helyi közművelődésről Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testületének 4/2002. ( VI. 14.) számú ör. 1 R E N D E L E T E a helyi közművelődésről 1 2 Balatonhenye település Önkormányzati Képviselő-testülete a kulturális

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester

E l ő t e r j e s z t é s. Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére. Előadó: Marton Istvánné polgármester E l ő t e r j e s z t é s Készült: Képviselő-testület 2014. július 21- i ülésére Tárgy: Pályázati felhívás a nem közművel összegyűjtött folyékony hulladék összegyűjtésére, elszállítására és kezelésére

Részletesebben

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (IX.19.) önkormányzati rendelete a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló

Részletesebben

Hírlevél 2012. július-augusztus

Hírlevél 2012. július-augusztus Hírlevél 2012. július-augusztus ÚMVP III. tengely mikrovállalkozások fejlesztése aktuálitások 1.o ÚMVP III. tengely Falumegújítás és fejlesztés 3.kör 2.o ÚMVP IV. tengely LEADER újbóli megnyitása 3.o Megjelentek

Részletesebben

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről

Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Előterjesztések A Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2010. augusztus 11. napján tartott üléséről Napirend 1. Balatonbozsoki lakosok kérelme forgalomcsillapító sziget kialakítására vonatkozóan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2007. év december 17.-i ülésére Tárgy: A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 82-7/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28. napján

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v N e m e s s z a l ó k K ö z s é g Ö n k o r m á n y z a t a 9 5 3 3 N e m e s s z a l ó k, R á k ó c z i u. 1 5. Tel: 89/400-200; 30/278-1096 Fax.: 89/342-642 e-mail: nemesszalok@emw.hu Szám: 52-4/2015.

Részletesebben

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr.

3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére. Dr. 3. NAPIREND Ügyiratszám: 2/140-5 /2014. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. február 13. -i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítő: A Képviselő-testület tájékoztatása a helyi adók 2013.

Részletesebben

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról

Előterjesztés. Szigliget Község Önkormányzat és intézményei 2011. évi költségvetési gazdálkodásáról Előterjesztés Szigliget Község Önkormányzat és intézményei költségvetési gazdálkodásáról Előadó: Balassa Balázs polgármester Készítette: Lutár Mária körjegyző Páros Gyuláné pénzügyi előadó 2 Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat:

OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI. 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági határozat: Kaposvár Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsága OKTATÁSI, TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS BIZOTTSÁG HATÁROZATAI 9/2009. (IV. 14.) Oktatási, Tudományos és Kulturális Bizottsági

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester

JEGYZŐKÖNYV. 1./ 2009. I. félévi beszámoló megvitatása és elfogadása Előadó: Biró Ferenc polgármester JEGYZŐKÖNYV Készült: 2009 szeptember 15-én Mezőzombor Községi Önkormányzat képviselőtestületének soron következő üléséről. Jelen vannak: Biró Ferenc polgármester Czabányi Attila Sándor képviselő Fercsák

Részletesebben

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről

Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről Jegyzőkönyv a képviselő-testület 2009. október 29-én megtartott nyílt üléséről 2. Napirend: Falugazdász tájékoztatója az agrár gazdaság helyzetéről és a támogatási lehetőségekről Írásos előterjesztés a

Részletesebben

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról.

Beszámoló a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2012. évi ellátásáról. 1 Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Katafa 23-7/2013. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V mely készült Katafa Községi Önkormányzat Képviselő-testülete által 2013. május 28-án (kedden) 15.30 órakor a Katafa,

Részletesebben

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. június 24-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 47/2015.(VI.24.) 48/2015.(VI.24.) 49/2015.(VI.24.) A Szivárvány Óvoda intézményvezető-helyettesi

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/4/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-i ülésére Tárgy: A) Döntés 2015-ben induló pályázatokon

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Szakáld Közésg Önkormányzata Képviselő testülete 3596 Szakáld, Aradi u. 4 Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata képviselő testülete 2013.július 03. napján megtartott rendkívüli ülésén. Jelen

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester

Jegyzőkönyv. Napirendi pontok: Nyílt ülésen: 1.) Előterjesztés a szociális ellátásokról szóló rendelet elfogadására. Előterjesztő: polgármester Jegyzőkönyv Készült: 2012. november 27- én, 15 óra 30 perctől megtartott nyílt üléséről. Jelen vannak: a jelenléti ív szerint. A polgármester megállapítja a határozatképességet. A képviselőtestület ülése

Részletesebben