2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf. 140. szám. JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé"

Átírás

1 2008. december A BALATONEDERICSI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA XIV. évf szám VIII. ADVENTI KÓRUSTALÁLKOZÓ Igazi Ünnepi felkészülés Áldott, Békés Karácsonyi Ünnepeket és eredményekben gazdag, Boldog Új Évet kívánunk Balatonederics minden lakójának, olvasóinknak! A Képviselõ-testület tagja nevében: Németh József-polgármester JUHÁSZ GYULA: Karácsony felé Szép Tündérország támad föl szívemben Ilyenkor decemberben. A szeretetnek csillagára nézek, Megszáll egy titkos, gyönyörû igézet, Ilyenkor decemberben. Bizalmas szívvel járom a világot, S amit az élet vágott, Beheggesztem a sebet a szívemben, És hiszek újra égi szeretetben, Ilyenkor decemberben. És valahol csak kétkedõ beszédet Hallok, szomorún nézek, A kis Jézuska itt van a közelben, Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, S ne csak így decemberben Évrõl-évre Advent elsõ szombatján a meghívott kórusok énekükkel már a Karácsony meghittségét sugározzák a hallgatóknak. Az idei még megindítóbb volt. A templom bejáratánál adventi koszorú fogadta az érkezõket, amelyen közös ének kíséretében Fódi Ákos atya meggyújtotta az ünnep kezdetét jelzõ gyertyát. Sokaknak jelentett igazi örömöt, hogy erre az alkalomra elkészült az orgona felújítása -C. Tóth Zoltán orgonaépítõ, és helyi segítõi, Horvát János és Julika kitartó munkájának eredményeként. Az ünnep az orgona megáldásával folytatódott. A Plébános Úr megszentelte a megújult hangszert, készítõje pedig bemutatta orgonajátékával. Németh József polgármester úr köszöntötte a kórusokat, majd a Fódi Atya osztotta meg velünk Adventi gondolatait. Az edericsi Magnificat Kórus mûsorát Polgár Katalin fuvolajátéka - C.Tóth Zoltán orgonakíséretével-, a Rezi Baráti Kör Kamarakórusa, a keszthelyi Salve Regina Kórus követte, és a karmacsi Amabilis Kórus zárta. Minden résztvevõ átszellemült a mûsorok hallatán. Az estet a mûvelõdési házban zárták vendégeink. Ahol köszönetképpen megvendégeltük õket. Köszönjük támogatóinknak, hogy segítségünkre voltak ebben. A Települési Önkormányzat, és konyhai dolgozói, a Plébánia, Z.Szabó Bau, Benedek Károly, az Ederics Szikvíz, Nagyné Simon Margit, Salve Regina Kórus és a kórustagok. JEL. ADVENTI GONDOLATOK Néha szükségem van az egyedül-létre. Vannak olyan dolgok, amelyek csak rám tartoznak, amiket senki mással nem tudok rendbe tenni, csak magammal. Meg Vele. Ez valami néma, eddig, soha ki nem mondott kényszer, az önmagammal való szembenézés kényszere. Kimegyek az erdõbe, vízpartra, vagy a tágas mezõre. Ha lehet, csónakba ülök, és kievezek messzire. Ott senki sem akar semmit, egy ismerõs sincs, csak a szeretteim vannak velem, akik elõre mentek. Apám, anyám, testvérem, világra jötte elõtt eltávozott gyermekem, és apósom, akinél kevés tisztább életû embert ismertem. Körülvesznek, hozzám ér a lelkük, megkönnyítik egyre nehezedõ gondolataim rendbe tételét. Szép, tisztító magány, néhány óra múlva könnyû fejjel, és szívvel térek haza. Egyre többet foglalkoztat a "jó", és a "rossz". Mögöttem van már jó néhány évtized, mégis nehezen értem, hogy ha "Isten mindent jól teremtetet", akkor mit keres körülöttünk ez a rengeteg baj, betegség, és gonosz indulat? A sok, kegyetlen fizikai, és lelki pusztulás? Miért hagyja? Vagy, éppen mit keresnek ezek bennem? Talán rossz akarok lenni? Beteg akarok lenni? Akarok bántani valakit? Ha nem, miért teszem? Hogyan gyújtom meg a karácsonyi gyertyát? Itt áll elõttem ez a hatalmas fa. Gyönyörû a koronája, de tele van fagyöngy-telepekkel, amik láthatóan elõbb-utóbb megölik. Tudom, hogy a jelenség biológiailag teljesen rendben van, hiszen a növény legyen akár parazita, akár nem, élnie kell, a természet része. De a másik énem tiltakozik, mert ez is rossz megjelenése, hiszen egyik, a másik pusztítása árán marad élve. Szinte már emberi. Ahogy járom az utamat, hirtelen, valami furcsát látok. Közelebb megyek, nem hiszek a szememnek. Hasonlóan szép, csupa-zöld fakorona, de rajta a megszámlálhatatlan fagyöngy elszáradt! Egy sem él, a fa pedig virul! Eddig, elszáradt fagyöngyöt csak kipusztult fán láttam. A fa gyõzött, él, a rossz alul maradt. Számomra, sosem-látott csoda. Ahogy megyek tovább, egyre élesebben tolul az agyamba néhány, szinte hihetetlen gyógyulás, reménytelen helyzetekbõl való kilábalás, megmenekülés, gyõzelem a rossza felett. /Sohasem látott csoda?/ Egy pillanat alatt átrendezõdnek, kiegyenesednek összegubancolódott gondolataim. "Mégsem kellene állandóan csak a rossztól való félelemre koncentrálni! Van mégis remény? Emeld fel a fejedet, állj fel!" Szeretteim! Köszönöm, hogy megint velem voltatok, és segítettetek! És Neked is ott fönt, hogy jelet, új akaratot adtál. Mégis, mindent jól teremtettél. Dr. Schrott Géza

2 2 Dobszó Helyett... Önkormányzati hírek december TÁJÉKOZTATÓ A DECEMBER 10-I KÖZMEGHALLGATÁSON ELHANGZOT-TAKBÓL Németh József polgármester beszámolója a évi tevékenységérõl Tisztelt Képviselõ testület! Tisztelt Megjelentek! Balatonederics Képviselõ-testülete a 2008-as gazdasági évben a költségvetésben meghatározott irányelvek szerint gazdálkodott. 156 millió forint állt rendelkezésre az intézményi -nevelési oltatási intézmények- mûködtetés mellett. Az elmúlt évek takarékos gazdálkodása a szükséges szervezeti és szerkezeti átalakítások megtétele lehetõvé tette, hogy a 2008-as évre tervezett fejlesztéseket megkezdhessük. Legfontosabb feladataink továbbra is az intézményeink biztonságos mûködtetése volt. Az 5 község által mûködtetett intézményfenntartó társulás Vonyarcvashegy gesztorságában a költségvetésben meghatározott összegbõl mûködtette az iskolát és az óvodát. A zavartalan oktatónevelõ munka anyagi feltételeit az év során biztosítottuk, a finanszírozás az ütemterv szerint történt. A körjegyzõség mûködését a költségvetésben meghatározott összegbõl és ütemezésben biztosítottuk. FEJLESZTÉSEK: 2008-as fejlesztések közül a Kossuth utca végére tervezett Szentháromság szobor felújítása és a parkosítás készült el. Kiegészítve a 70m hosszú aszfaltozott valamint 200 m dolomittal borított járdával, gyaloghíddal, amely a külsõ buszmegálló biztonságos megközelítését teszi lehetõvé. A kultúrházba új székek vásárlása idõsek napjára megtörtént. A fejlesztések megvalósításához a Közép-Dunántúli Régió illetve a Balatoni Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatokat a lehetõségek szerint maximálisan kihasználtuk. A pályázati idõpontok elcsúszása miatt több fejlesztést csak a II. illetve a III. negyedév során tudtuk megkezdeni. A pályázatok 50 és 80 % közötti összegben utófinanszírozással kerültek kiírásra. A médiákban megjelenõ milliárdos nagyságrendû pályázati lehetõségek megvalósítására a hozzánk hasonló nagyságú településeknek minimális esélye sincs. Ebben az évben a következõ fejlesztések valósultak meg pályázati forrás segítségével: - Mentõ katamarán beszerzése Ft. ( Ft [BFT] Ft saját forrás) - Külterületi buszmegállók ( [Veszprém Megyei Önkormányzat] Ft saját forrás) [Hi.:dec.20.] - Tájház kialakítása Ft (TRFC; BFT) + 5 millió saját forrás [Megvalósítás 2009-ben] Térségi rendezvény: - Szüret (3,9 M Ft [BFT 1,6M; Tapolca és Környéke Kistérség 1 M, 1,3 saját forrás] - "Lesencéktõl a Balatonig" Kistérség Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi programjának felülvizsgálata (1,3 M Ft 90%- os támogatás) - Községi rendezvényre, újsághoz 180 ezer Ft. [Vp.M.Önk.] Saját forrásból (pályáztunk, de forráshiány miatt elutasítva) valósultak meg a következõ fejlesztések: Önkormányzat bejárati térburkolás 1,3 M Ft, iskola járda térburkolás Ft, orvosi rendelõ külsõ szigetelés, vakolat felújítás 1,37 M Ft. Helyi vállalkozók közremûködésével. A Norvég Alap pályázatán -3,9 M Ft támogatás Ft saját= 4.2 M Ft. Rézsûkasza, aprítógép- a Balatonedericsért Alapítvány nyert. Az önkormányzat 2006-ban Ft-ot befizetett az alapba, és biztosította a pályázathoz a szükséges forrásokat. Elkészült a tájház terv. A jogerõs engedély az újság megjelenésének idejére várható. A pályázatok önrésze, finanszírozása saját forrásból, hitelfelvétel nélkül történt. Játszóterek felújítása, korszerûsítése (Arany J. utcai, strandi) UMVFP III. teng. Pályázat beadási idõ január M Ft értékben. [Megvalósulás várhatóan 2009 július] Az integrált közösségi szolgáltató terek cím elnyerésére kiírt pályázaton indultunk. Cél a könyvtár és közösségi terek teljes korszerûsítése. Az elnyerhetõ összeg 200 e. EURO, amely a pályázati cél megvalósítása után igényelhetõ vissza. Foglalkoztatás: 2008-ban az önkormányzat volt a település legnagyobb létszámot foglalkoztató munkáltatója. A községben élõ munkanélküliek számára a munkaügyi központ, illetve az öt éve mûködõ balatoni közmunka programban munkalehetõséget biztosítottunk. A foglalkoztatás ideje 3-6 hónap között változott. A foglalkoztatás költségeit %-os állami támogatás mellett biztosítottuk. Ez több személy (16 fõ), ill. család számára adott megélhetési forrást. Az év során az önkormányzat bevételei a költségvetésben tervezett szinten illetve afelett teljesültek (strand, konyha és a helyi adók befizetése). Az állami normatívák leigénylése idõarányosan történt. Az év folyamán megvalósult fejlesztések, foglalkoztatás, intézmények zavartalan mûködtetésének értéke 2008-ban bekövetkezett negatív gazdasági változások illetve csökkenõ állami normatívák ismeretében nem kis eredmény. Ehhez szükség volt az elmúlt évek alatt végrehajtott, sokszor kényszerû döntések meghozatalára. Köszönöm a Körjegyzõségnek, Képviselõtársaimnak, Civil Szervezeteknek, Sportegyesületnek, NABE-nak, Horgászegyesület vezetõinek, Balatonedericsért Alapítvány Kuratórium Elnökének, Turisztikai Egyesületnek és mindazoknak a vállalkozóknak a segítségét, akik a fejlesztéseink elõkészítésében, megvalósításában tevékenyen részt vettek. Az eredmény mindannyiunké. Településünk gazdasági helyzete stabil. Fejlesztéseinket kisebb léptekben ugyan, de meg tudjuk valósítani hitel felvétele nélkül. A tájház tervrajza TÁJÉKOZTATÓ A TELEPÜLÉS KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÁRÓL Balatonederics település 2003-ban készítette el környezetvédelmi programját idõszakra. A programot ebben az évben vizsgáltatta felül az önkormányzat képviselõtestülete, aktualizálva a cselekvési tervet, melyek a helyi környezetvédelem megalapozását szolgálja. A cselekvési terv tartalmazza azokat az intézkedéseket, melyeket a természetes illetve az emberi eredetû környezeti változások kedvezõtlen alakulása esetén meg kell tenni. 1.)Környezeti változások alakulása községünk közigazgatási területén: -Levegõminõség változás terén az elmúlt évhez viszonyítva lényeges változás nem történt, szennyezõanyag kibocsátó mû nincs illetve nem létesült a környéken. Tapolca városában mért légszennyezés mértéke lényegesen a megengedett határérték alatt van. (Szélirány miatt kell figyelembe venni.) A helyhez kötött légszennyezõ források illetve káros anyag kibocsátás a lakossági fûtésbõl, az avar- és kerti hulladék égetésébõl keletkezik. A gázfûtésre való átállás után a szennyezettség csökkent, de a gázár emelkedésével fûtési szezonban a hagyományos fûtõeszközök ismételt beüzemelésével a szennyezettség mértéke nõ. Az értéket növeli a helytelenül választott tüzelési mód, illetve a "Kazánban minden elég" hibás gyakorlat. A közlekedésbõl adódó légszennyezés a 84-es illetve a 71-es fõút községtõl való távolság miatt nem jelentõs. A nyári idõszakban -széljárástól függõen- a község alatti nádas mezõrõl érezhetõ bûz a szerves anyagok illetve a tõzeges talajból kiszivárgó (nem mérgezõ) gázok következményeként. A nádas mezõ vízszintjének növelésével a bûzhatás csökkent.

3 Dobszó Helyett... Önkormányzati hírek december 3 -Felszíni vizek minõsége változó értéket mutat. Elsõsorban a csapadék vizek mennyisége befolyásolja. A mezõgazdasági területekrõl bemosott szerves és szervetlen szennyezõk mellett a vízfolyásokban illegálisan elhelyezett hulladékok károsító hatása ellenõrizhetetlen és kiszámíthatatlan. A csapadékvíz-elvezetõk tisztítása ellenõrzése idõszakos, csak a településen átvezetõ vízfolyások rendszeres karbantartása biztosított. A közel 15 km hosszú csapadékvíz-hálózat folyamatos karbantartására sem a személyi, sem a tárgyi feltételek nem adottak. A szennyvízcsatorna hálózat kiépítésével a felszín alatti vizek állapota várhatóan javulni fog. Számunkra különösen fontos, hiszen településünk fokozottan védett vízbázison helyezkedik el. A bauxitbányászat megszûnésével a karsztvízszint emelkedésének hatására a régi források visszatérnek. -Szennyezett területek az illegális hulladék és sitt lerakásából keletkezett anyaglelõhelyeken, vízmosásokban alakultak ki. Az évenkénti bejárások, illetve a területek rendezettségével, a hulladékok összegyûjtésével egy-egy területet sikerül rendbe tenni, de sajnos újak is alakulnak. Különösen szennyezett a Rumi-árok, melyet vagyonátadással a TSZ-tõl megörökölt az önkormányzat. A következõ években a terület állapotfelmérése mellett a szennyezõanyagok összegyûjtését is meg kell kezdeni, amely komoly anyagi leterheltséget jelent az önkormányzat számára. -A kommunális hulladék elszállítására a tapolcai Remondis Kft-vel szerzõdtünk. A háztartási hulladék elszállítása heti egy alkalommal történik belterületen. A községben 3 helyen alakítottunk ki 4 konténeres szelektív gyûjtõhelyeket. Az elszállított hulladék ártalmatlanítása, deponálása Tapolcán történik. Az Észak-balatoni hulladék konzorcium királyszentistváni ártalmatlanító megépítésével tovább javulhat a hulladék feldolgozás és ártalmatlanítás. A háztartási zöldhulladék, nyesedék megsemmisítése égetéssel, minimális mennyiségben komposztálással, illetve illegális elhelyezéssel történik a háztartásokban, ingatlanoknál. Külterületi ingatlan-tulajdonosoknak zsákos háztartási hulladék-elhelyezési lehetõséget a hulladéklerakónál 5 m3-es konténerekben biztosítjuk. 1.) Feladataink a környezeti állapot javítása érdekében: -Levegõtisztaság érdekében: - Közutak melletti zöldterületeken fák pótlása, újak telepítése, évelõ bokrok ültetése ban 20db mandulafa ültetés a Petõfi és Kossuth utcában, 45 db parkrózsa ültetés a Kossuth utcában. A következõ években a többi utcában igény szerint folytatódik az õshonos fafajok ültetése. - Önkormányzati szabályozás égetés csökkentésére - Házi komposztálásra ösztönzés (aprítógép térítéses igénybevételével) -Vízminõség védelem - Csapadékvíz elvezetõ árkok tisztítása 2009-ben Rumi árok kiemelten! - Strandon szabadtéri zuhanyzók (2 db) létesítése -Talajvédelem - Parlagterületek lemûvelése, ellenõrzése bel- és külterületen - Települési környezetvédelem - Zöldterületek, parkok ápolása, önkormányzat és lakosság köztisztasági rendelet betartása - Játszóterek felújítása Arany János utcában, illetve a strandon 2009-ben - Közterületek egynyári-, illetve évelõ növényekkel való beültetése - Temetõ északi oldalán élõsövény-kerítés létesítése -Kommunális infrastruktúra fejlesztés területén - Csatornázottság 100 % értékre emelése - A községen átvezetõ csapadékvíz elvezetõ árkok karbantartása, vízcsillapítók, erózió okozta károk megszüntetése. Rumi-árok, temetõi út északi oldalán hordalékfogó létesítése. Sittlerakónál területrendezés, csapadékvíz elvezetõ árok, út kialakítása. -Közlekedés fejlesztés - 055; 049/2 hrsz. külterületi utak portalanítása (ingatlan tulajdonosok és önkormányzat közösen) - Környezettudatosság kialakítása - Környezetünk fenntarthatósága és megóvása érdekében a felnövekvõ generációt meg kell ismertetni a természeti értékeinkkel. Az óvodai és iskolai nevelési programban a helyi értékek bemutatása része kell legyen a tantervnek, melyet ismeretterjesztõ elõadások, játékos vetélkedõk kiegészítésével segíthetjük a gyermekeink környezettudatának kialakulását. - A lakók, külterületi ingatlantulajdonosok meggyõzése a költségkímélõ hulladék-elhelyezésrõl. -Ne a közterületekre, vízmosásokba, útszéli árkokba stb. szórják el a háztartási és veszélyes hulladékokat. Ezek összegyûjtése az önkormányzatnak komoly anyagi és idõbeli terhet jelent, aminek fedezetét a lakók fizetik. Az elhangzott tájékoztató után a lakossági hozzászólásokban a megjelentek kérdéseikben a következõ témaköröket érintették: -A vízelvezetõ-rendszerek, árkok tisztítása, lapozása mikor várható a Hegyalja, Bakosdomb utcákban. Több helyen úthibára, illetve tájékoztató tábla hiányára hívták fel a figyelmet. -Kifogásolták a kukaürítések minõségét. Az építkezések kapcsán közterületen tárolt építési anyagok, törmelékek idõtartamát esztétikai és balesetforrás veszélye miatt. -Kérésként merült fel, a Kossuth utcai járda vasút felé történõ meghosszabbítása. -Kifogásolták a Dobszó egysíkúságát, pl. az anyakönyvi hírek elmaradását. -A temetõi közvilágítás megvalósítására hangzott el kérés, illetve a strand virágosításának növelésére. -Visszatérõ témaként a szabadon kóborló ebek okozta problémákat vetették fel a lakók. -A polgármester megköszönte az elhangzott észrevételeket, javaslatokat, és ígéretet tett arra, hogy a költségvetés tervezésekor a fejlesztést igénylõ javaslatokat a képviselõ-testület megtárgyalja. A testületi ülés a következõ napirendekkel folytatódott: 1./ Önkormányzati tulajdonú közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjról /rendelet-tervezet/ -elõadó Németh Józsefpolgármester 2./ A közterületek tisztántartásáról és a települési szilárdhulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 9/2004 (VIII.01) önkormányzati rendelet módosításáról /rendelettervezet/ -elõadó Németh József-polgármester 3./ A helyi adóról szóló önkormányzati rendelet módosítása /rendelet-tervezet/ -elõadó Németh József-polgármester 4./ "Együtt Egymásért" családsegítõ és gyermekjóléti Szolgálat évi költségvetési koncepciója -elõadó Tóth Csabapolgármester /Lesenceistvánd/ 5./ "Együtt Egymásért" Szociális és Gyermekjóléti Szolgálat III. negyedéves gazdálkodásáról szóló tájékoztató -elõadó Tóth Csaba-polgármester /Lesenceistvánd/ 6./ Vegyes ügyek, kérdések, bejelentések, interpellációk KÖZÜZEMI DÍJAKRÓL, HELYI ADÓKRÓL Az Önkormányzat a tulajdonosa a csatornahálózatnak, ezért ár megállapító hatásköre van. A díj kialakítását a csatorna-szolgáltatást üzemeltetõ DRV RT által készített ajánlat figyelembevételével a következõ értéken határozta meg a testület: január 1-tõl a szennyvízcsatorna-használat díja 789 Ft+ÁFA /m3 Szilárd-hulladék szállításra a Remondis KFT-vel megkötött szerzõdés hosszú távra tartalmazza azokat a feltételeket, amelyeket az ármegállapítás során a szolgáltató a költségekben érvényesíthet január 1-tõl a 120 l tartalmú gyûjtõedény egyszeri ürítési díja 295,- Ft. A 120 l ûrtartalmat meg nem haladó REMONDIS, vagy OTTO feliratú (csak ezen feliratú gyûjtõzsákok elvitelére kötelezett a szolgáltató!) mûanyagzsák elszállítási díja 345 Ft. DÖNTÖTT A KÉPVISELÕ-TESTÜLET A HELYI ADÓKRÓL IS. Új adótételt nem vezet be. A képviselõ-testület a 2009-es adók megállapításánál az infláció mértékét illetve a törvényben meghatározott adóértékhatárokat vette figyelembe. A korábban megállapított adófajták az alábbiak szerint alakultak: Építményadó: 640 Ft/m2 (törvényi értékhatár 1170Ft/m2), mentes az adó alól az építmény adóköteles alapterület 80%.a ha az adóköteles építmény az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként van feltüntetve. Telekadó mértéke 130 Ft/m2 (törvényi értékhatár 260Ft/m2), mentes az adó 50%-a, ha a telek tulajdonosa Balatonederics községben állandó lakos. Vállalkozók kommunális adója 2000 Ft/fõ (törvényi értékhatár 2600Ft/fõ), mentes a megfizetése alól az az adóalany, aki közcélú munka elvégzésével teljesíti az adókötelezettségét. Idegenforgalmi adó 300Ft/vendégéjszaka (törvényi értékhatár 390Ft/éj), mentes az adó alól a településen állandó lakóhellyel rendelkezõ állampolgár közeli hozzátartozója a Ptk b./pontja szerint. Helyi iparûzési adó 1,8% (törvényi értékhatár 2% ), Az ideiglenes jelleggel végzett iparûzési tevékenység 1100,-Ft megkezdett naptári naponként. Mentes a megfizetése alól az az adóalany, aki közcélú munka elvégzésével teljesíti az adókötelezettségét. * A közcélú munkák körét az önkormányzat képviselõ-testülete minden év február 28-ig teszi közzé, megjelölve az elvégzendõ munka ellenértékét. A közcélú munka ellenértékét a költségvetési rendeletében meghatározott -a vállalkozók helyi szervezetével egyeztetett- rezsióradíj elszámolásával kell meghatározni. A közcélú unka elvégzésérõl a polgármester igazolást állít ki, mely alapján az adóhatóság az iparûzési adót az igazolásban foglalt mértékig törli.

4 4 Dobszó Helyett... Önkormányzati hírek december CSALÁDSEGÍTÕ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉVI KONCEPCIÓJÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ évben harmadik mûködési évét kezdi meg az "Együtt Egymásért" családsegítõ és gyermekjóléti szolgálat. Az eltelt idõ tapasztalatai szerint jelentõs szerepet tölt be a térségben. Három szakterületen: -szociális étkezés, -ház(i)gondozás, -családsegítés és gyermekjóléti szolgálat funkcionál. A feladatellátást a "Lesencéktõl a Balatonig" Kistérség közösen mûködteti. Tóth Csaba Polgármester Úr a tapasztalatok alapján az ellátandó feladatok helye szerint javasolja a szükséges személyzet alkalmazását. Az össz. alkalmazotti létszámot 7,75 fõvel látja kielégítõnek. Ebbõl a közös feladatok ellátására 2 fõ, -az edericsi feladatok elvégzésére- egy fõ 4 órás közalkalmazotti jogviszonyban KEDVES PÁLYÁZÓK! Az ÚMVP III. tengely 4 pályázati (falu, turisztika, vidéki örökség, mikrovállalkozások) kiírásának határidõ hosszabbításával kapcsolatosan megjelent a hivatalos közlemény a honlapon: A határidõ január 10-e, szombat. A módosítás az alábbi rendeleteket érinti: - Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és - fejlesztésre igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet - Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 136/2008. (X. 18.) FVM rendelet - Az Európai Mezõgazdasági és Vidékfejlesztési Alapból a turisztikai tevékenységek ösztönzéséhez nyújtandó támogatások részletes feltételeirõl szóló 137/2008. (X. 18.) FVM rendelet - Az Európai Mezõgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatások részletes feltételeirõl szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet További fontos tájékoztató dokumentumok kerültek fel az oldal aktuális támogatásai közé, a mikrovállalkozási és a turisztikai jogcímek alá, kérjük, ezeket is tekintse át, amennyiben ilyen irányú fejlesztést tervez!" További jó munkát és sikeres pályázatokat kívánok! Kalmár Andrea -tapolcai HVI Tapolca, Semmelweis u.4.;tel: 20/ ; Fax: 87/ Web: (A pályázati feltételekrõl, lehetõségekrõl elõzõ számainkban részletesen tájékoztatást adtunk. ) A pályázók keressék fel mielõbb a Badacsonytomaji Munkaszervezeti irodát! LEADER Helyi Akciócsoport neve: Zalai Dombhátaktól a Vulkánok Völgyéig Egyesület Címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Munkaszervezet irodájának címe: 8258 Badacsonytomaj, Fõ u. 2. Beosztás Név Telefon Elnök/Ügyvezetõ Krisztin N. László Munkaszervezet vezetõ Csiza Elemér Illetékes HVI Tapolcai HVI Kalmár Andrea foglalkoztatott dolgozó alkalmazását tatja szükségesnek. A koncepció szerint szolgálat ellátása Balatonedericsen ezer forint kiadást jelent. A bevételek pontos alakulását a -jelenleg is módosítás alatt álló- költségvetési törvény nem nyújt megfelelõ támpontot, de várhatóan a normatív támogatások, és a díjbevétel várhatóan fedezi a tervezett kiadásokat. SZOCIÁLIS ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT III. NEGYEDÉVES GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÁJÉKOZTATÓ Tóth Csaba polgármester úr részletes szöveges és számadatokkal kiegészített írásbeli tájékoztatóját a testület megtárgyalta. Az adatok alapján megállapítható, hogy a szolgálat mûködési kiadásai az évi arányos alakulását mutatja. KEDVES ÉTKEZÕK! DECEMBER 20-JANUÁR 4-IG AZ ÖNKORMÁNYZAT KONYHÁJA ZÁRVA LESZ. MEGÉRTÉSÜKET KÖSZÖNJÜK JANUÁR 5. (HÉTFÕ) AZ ELSÕ MUNKANAP KEDVES LÁTOGATÓINK! FELHÍVOM FIGYELMÜKET, HOGY A MÛVELÕDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR, EPONT DECEMBER 21.(VASÁRNAP) JANUÁR 05.(HÉTFÕ) ZÁRVA LESZ! ELSÕ NYITVA TARTÁSI NAP JANUÁR 06. KEDD A JÖVÕ ÉVBEN VÁLTOZATLAN NYITVA TARRÁSI IDÕBEN VÁRUNK MINDENKIT! KEDD, SZERDA CSÜTÖRTÖK(JÚN.-AUG. 31.), SZOMBAT(SZEPT. 1-MÁJ. 31.): ÓRA KÖZÖTT, PÉNTEK ÓRA KÖZÖTT FELHÍVÁS Kérem kedves olvasóinkat, hogy az új évi programjaink megvalósítását is segítsék közremûködésükkel, birtokukban lévõ eszközök kölcsönadásával. Várom jelentkezését! Bármi apró dolog legyen is, biztosan hasznos lesz!!! Az elõzõ években megkezdett kiállítássorozatunkat folytatjuk. Február Falvédõ kiállítás Március Régi képek Edericsrõl Június 28. "Régi Ederics": használati tárgyak, szerszámok, eszközök, bútorok, érdekességek. Augusztus 8.- Fotópályázat - mai képek Téma: Szeptember 4.- Kiállítás mezõgazdasági eszközök, "recegék", gépek Töreky Éva -mûvelõdési ház LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ A BALATONEDERICSÉRT ALAPÍTVÁNY "ÖSSZEFOGÁSSAL AZ ÉLHETÕBB KÖRNYEZETÉRT BALATONEDERICSEN" ELNEVEZÉSÛ PROJEKJÉNEK MEGVALÓSÍTÁSÁRÓL Alapítványunk a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. által kiírt és az EGT/Norvég Finanszírozási Mechanizmus keretében támogatott "A nem kormányzati szervek (NGO-k) bevonásának ösztönzése a környezetvédelem területén a Balaton Régióban" címû pályázaton elnyert támogatás felhasználásával célul tûzte ki, hogy a beszerzésre kerülõ gépekkel hozzájárul a zöldterületek gondozásához, a keletkezõ nyesedékek felhasználásával a természetvédelmi területek megõrzéséhez, a tájképi értékek megtartásához, a növényvilág sokféleségének, szerves kapcsolódásának megõrzéséhez, a közterületek parlagfû-mentesítéséhez. A projekt végrehajtása és a fenntartható fejlõdés biztosítása csökkenti a mérgezõ anyagok kibocsátását, mert az aprítással keletkezett termék komposztként felhasználható és így kevesebb ág, gally, venyige kerül szabadtéri eltüzelésre. Csökkenti a talaj vegyi terhelése is, mert a komposzt helyettesítheti a mûtrágyák felhasználásának arányát. Az apríték vegyes tüzelésû kazánban fûtés céljából történõ elégetésével csökkenthetõ a meg nem újuló energiaforrások használata is. A projekt során beszerzett gépekkel a mûvelési technika korszerûbbé válik, az nem jár kedvezõtlen hatással a természeti rendszerekre, s mindemellett hatékonyabbá teszi a közterületeken a munkavégzést, csökkenti a nehéz fizikai munka arányát. Alapítványunk -e projekt keretében- az alábbi gépeket szerezte be: Barbieri Leopard típusú diesel motoros egytengelyes gép a hozzá tartozó mulcsozóval, valamint BIO 200 típusú Honda benzinmotoros aprítógép. Együttmûködési megállapodás alapján a gépeket a Települési Önkormányzat üzemelteti. Kérjük Önt is járuljon hozzá a gondozottabb környezet biztosításához, a talaj, a levegõ, és a víz szennyezésének csökkentéséhez! Óvja környezetét, elégetés helyett aprítással és az apríték felhasználásával gondoskodjon az ingatlanán keletkezõ nyesedékek, ágak, szõlõvenyigék hasznosításáról. Balatonederics, november 19. Balatonedericsért Alapítvány kuratóriuma A PROJEKT A NEMZETI FEJLESZTÉSI ÜGYNÖKSÉG ÉS A BALATONI INTEGRÁCIÓS KHT. KÖZREMÛKÖDÉSÉVEL VALÓSULT MEG.

5 Dobszó Helyett... Megyeházi hírek december 5 ELHUNYT ÁCS JÁNOS Tragikus hirtelenséggel 2008 december 10-én reggel meghalt Ács János Tapolca polgármestere, a Veszprém Megyei Önkormányzat közgyûlésének tagja, bizottsági elnöke. Halálával nagy veszteség érte a város és Veszprém megye közéletét. Ács János szeptember 12-én született Kaposváron. Az általános iskolát Nagybajomban, középfokú tanulmányait Kaposváron végezte. A kecskeméti Kertészeti Fõiskolán oklevelet szerzett, majd a Budapesti Kertészeti Egyetemen diplomázott. Ezután a Hosszúhegyi Állami Gazdaságban dolgozott ágazatvezetõként, majd a Badacsonyi Szõlõsgazdák Hegyközség Szövetkezetnél kereskedelmi vezetõ. A szövetkezet átalakulása idõszakában a Schöller-Budatej élelmiszeripari vállalkozás területi vezetõje. Tapolcán 1998-ban a Fidesz támogatásával független jelöltként polgármesterré választották. Ács János emberi nagysága, segítõkészsége kiemelkedõ volt! Élete, munkája középpontjába mindig az embereket helyezte, elsõdlegesen azt tartotta szem elõtt, hogy mi a legkedvezõbb nekik: helybelieknek, a megye lakóinak, a városba látogató vendégeknek. A város vezetõjeként a várospolitikát, a városfejlesztést, az önkormányzati vagyon gyarapítását tartotta legfontosabbnak. Tevékenysége elismeréseként 2002-ben a Polgári Összefogás Választási Szövetség jelöltjeként nagy többséggel újraválasztották tisztségében. A Fidesz Magyar Polgári Szövetség Veszprém Megyei Önkormányzati tagozatának elnöke 2003 óta, melyben 2005-ben újraválasztották. A Veszprém Megyei Önkormányzatok Közgyûlésében 2002 óta a Fidesz Magyar Polgári Szövetség és a Fidesz-MKDSZ-KPE közgyûlési képviselõcsoportjának tagja. Az önkormányzati munkában a nemzeti kulturális örökség védelmével kapcsolatos koordináló tanácsnoki feladatot látta el. Tagja volt a Pénzügyi és Ellenõrzési Bizottságnak, 2006-tól elnöke a Gazdasági és Területrendezési Bizottságnak. Ács Jánost felesége és két gyermeke is gyászolja. Nyugodjék békében! Lasztovicza Jenõ elnök Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlése ELKÉSZÜLT A JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KONCEPCIÓ Elfogadta a Veszprém megyei közgyûlés a 2009 évi költségvetés koncepcióját december 4-i ülésén, a Megyeházán, a Szent István teremben. Eszerint a tervezési munka legfontosabb célja az önkormányzati feladatok biztonságos ellátása érdekében az 1,8 milliárd forint hiány csökkentése a koncepcióban elfogadott elvek figyelembevételével. Dr. Kovács Zoltán, a megyei közgyûlés tanácsnokának kezdeményezésére felterjesztéssel fordul a megyegyûlés a miniszterelnökhöz a 8-as számú fõközlekedési út márkói elkerülõ szakaszának ügyében. Beszámoló hangzott le az egészségügyi ellátórendszer megyei integrációjának helyzetérõl, valamint a Veszprém Megyei Csolnoky Ferenc Kórház Nonprofit Zrt. üzleti tervérõl. Több uniós pályázat benyújtásához is hozzájárultak a képviselõk. Feladat ellátási szerzõdést kötöttek az Alkohol- Drogsegély Ambulancia Egyesülettel. Módosították a megyei önkormányzat fenntartásában levõ intézmények élelmezési nyersanyag költségeit, illetve az önkormányzat tulajdonában levõ lakások és helyiségek bérleti díjainak mértékét. ÉLLOVASBÓL SEREGHAJTÓ Ezzel a címmel írt könyvet Matolcsy György közgazdász, korábbi gazdasági miniszter az elmúlt tíz esztendõ gazdaságpolitikájáról. A kötetet Bernáth Ildikó, az est háziasszonya, országgyûlési képviselõ köszöntõje után Navracsics Tibor, a Fidesz frakcióvezetõje és Markovszky György, a Veszprém Megyei Ipari és Kereskedelmi Kamara elnöke ajánlotta az érdeklõdõk figyelmébe a megyei könyvtár zsúfolásig megtelt konferenciatermében, december 10-én. KIVÁLÓAN SPORTOLNAK ÉS TANULNAK Átadták a jó sportoló, jó tanuló kitüntetéseket, díjakat és kupákat azoknak a Veszprém megyei sportembereknek, diákoknak, akik mindkét területen kiemelkedõ teljesítményt nyújtottak. A Hemo Mûvelõdési Házban rendezett ünnepségen Debreczenyi János, Veszprém polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A díjakat Lasztovicza Jenõ, a megyei közgyûlés elnöke, illetve Németh Csaba, a Veszprém Megyei Diáksport Szövetség elnöke adta át. Díjat kapott mások mellett a tapolcai Lasztovicza Máté, a Bárdos Lajos Általános Iskola tanulója. MARTON LÁSZLÓ BÚCSÚALKOTÁSA TAPOLCÁN Wass Albert író-költõ mellszobrát avatták fel a hétvégén a nevét viselõ városi könyvtárnál, amely a tapolcai születésû Marton László nemrég elhunyt Kossuth-díjas szobrászmûvész utolsó alkotása volt. Dr. Görcsösné dr. Takács Gizella Pro Urbe-díjas pedagógus ismertette a szép számú közönséggel az író életpályáját, majd Ács János polgármester olvasta fel Wass Endrének, a költõ fiának a mai alkalomra írt levelét. Emlékeztek a történelmi egyházak is a hazánkból a második világháború után menekülni kényszerült erdélyi nemesemberre, aki - miként elhangzott - egész életében hûséges maradt hazájához és Istenhez. A bronz mellszobrot a polgármester és Marton Lászlóné Mariann asszony leplezte le, majd a jelenlévõknek Kovács Alexandra diák elénekelte az eredeti székely himnuszt. A szobornál koszorúkat helyezett el a város, a megye vezetése, köztük Lasztovicza Jenõ megyei közgyûlési elnök. Az ünneplõk az avatás után átsétáltak a Tópartra, ahol meggyújtották az adventi koszorú elsõ gyertyáját. Az est a Fõ téren folytatódott, ahol Kolop József szobrászmûvész alkotását, az életnagyságú betlehemet adták át a lakosságnak. JÖN A TÉL, A TÉLI SZÜNET Várhatóan rövidesen beköszönt a tél. Kérem, ne feledkezzenek el a házak elõtti járdák, útszakaszok csúszásmentesítésérõl! A téli szünidõben a gyerekek is többen lesznek a szabadban, utcán. Ilyenkor felszabadultak, merészek. Vigyázzunk rájuk! Persze nem árt, ha a gyerekek is ismerik a szabályokat, és azokat be is tartják! SZABÁLYOK "ONLINE" BIZTONSÁGOM ÉRDEKÉBEN (Fordította: Balogh Anikó nyá. r. alezredes, ORFK Nemzetközi Bûnügyi Együttmûködési Központ) - "Nem adom ki személyes adataimat /mint például címemet, telefonszámomat, szüleim munkahelyének címét, telefonszámát, vagy iskolám nevét és címét / szüleim engedélye nélkül. - "Azonnal elmondom szüleimnek, ha olyan információra bukkanok, amely kellemetlenül érint, nyugtalanít. - "Soha nem egyezem bele, hogy szüleimmel való elõzetes ellenõrzés nélkül összejöjjek valakivel, akivel korábban a hálón "online" találkoztam. Ha szüleim a találkozóba beleegyeznek, biztosnak kell abban lennem, hogy a találkozóra közterületen kerül sor, és édesanyámat vagy édesapámat is magammal vihetem. - "Soha nem küldök senkinek magamról képet vagy más személyes dolgot szüleim elõzetes ellenõrzése, engedélye nélkül. - "Nem válaszolok olyan üzenetekre, amelyek megvetésre méltóak, vagy valamilyen módon kellemetlen érzéseket keltenek bennem. Nem az én hibám, hogy ilyen üzenetet kaptam. Ha ezt történt, rögtön elmondom a szüleimnek, így õk kapcsolatba léphetnek az "online" szolgáltatóval. - "Megbeszélem szüleimmel a hálóra csatlakozás rám vonatkozó szabályait. Határozunk arról, a nap melyik szakában, mennyi ideig csatlakozhatom a hálóra, és milyen területek azok, melyeket látogathatok. Más területekre nem fogok belépni, és ezeket a szabályokat nem szegem meg az engedélyük nélkül. - "A nemiséget szeméremsértõ nyíltsággal ábrázoló, a nemi vágy felkeltésére irányuló képek gyermeknek küldése, vagy gyermeket ilyen módon ábrázoló képek tartása, megszerzése, kínálása, átadása, készítése, forgalomba hozása, nyilvánosság számára hozzáférhetõvé tétele törvényellenes. LÁNGBA BORULT A KARÁCSONYFA Lángba borult a karácsonyfa egy családi ház nappalijában csütörtökön délután Székesfehérváron. Molnár János fõtörzszászlós, a székesfehérvári tûzoltóság szolgálatparancsnoka elmondta: a Kolozsvári utcai családi ház tulajdonosa bekapcsolta a nappaliban lévõ karácsonyfa díszvilágítását, majd késõbb a család egyik barátjával egy pukkanásra figyeltek fel, s a karácsonyfa hirtelen lángra kapott. A lakók azonnal értesítették a tûzoltóságot, és a tûzoltók kiérkezése elõtt sikerült eloltaniuk a tüzet. A mentõk a család barátját, egy fiatal nõt - aki részt vett az oltásban - füstmérgezés gyanújával kórházba szállították. A tûzben a kanapé és a fa falburkolat részben megégett, a falak kormozódtak.

6 6 Dobszó Helyett... Sport, Hirdetések december A BALATONEDERICS SC SPORTHÍREI A évi labdarúgó bajnokság õszi szezonja befejezõdött. Felnõtt csapatunk az utolsó mérkõzést Káptalantóti csapatával játszotta, szoros küzdelemben 3:2 eredménnyel alulmaradtunk. A megyei bajnokság tabellája alapján a felnõtt csapat 9 mérkõzésbõl 6 gyõzelem, 1 döntetlen és 2 vereség eredménnyel, 21 lõtt és 13 kapott gól aránnyal 19 ponttal végzett a tabella 3. helyén. Tartalék csapatunk szereplése sajnos nem volt ilyen eredményes, az utolsó mérkõzésen Káptalantóti csapata ellen 3:3-as döntetlent ért el. 2 döntetlen, 7 vereség a mérlegük, 11 gólt lõttek, 43 gólt kaptak, 2 ponttal végeztek a tabella 9. helyén. A bajnokság november 9-én fejezõdött be, az egyesület vezetõsége az évzáró sportgyûlést november 22-én szombaton 17 órakor tartotta a Kultúrotthon nagytermében. A gyûlésre a sportolókat, a támogatókat, a szponzorokat és a labdarúgó csapatot segítõ sportszeretõ lakosságot hívta meg az egyesület. Az egyesület vezetõsége vacsorával, üdítõvel, borral, sörrel várta a meghívott vendégeket. A meghirdetett idõpontra a meghívott vendégek közel fele jelent meg. A gyûlés napirendi pontjait Forgó János, az egyesület elnöke ismertette, mely a évi tevékenység értékelését, az egyesület gazdálkodását és a pénzügyi helyzet elemzését foglalta magában. Forgó János értékelésében elmondta, hogy az egyesület ez évre kitûzött céljait - melyek a sportöltözõ felújítására vonatkoztak - megvalósította. Ennek anyagi fedezetére az Önkormányzattól az épület külsõ pucolására Ft-ot, a tetõszerkezet felújítására szintén Ft-ot kapott az egyesület. A tetõfelújítás teljes bekerülési értéke Ft volt, az Önkormányzattól kapott finanszírozást az egyesület Ft pályázaton megnyert összegbõl egészítette ki. A fejlesztési forráson felül az egyesület mûködési célú támogatásra szintén pályázott, melyen Ft-ot nyert. Eszközfejlesztésre kiírt pályázaton nyert Ft összegbõl az egyesület ping-pong asztalt vásárolt, mellyel biztosítani szeretné a téli idõszakban a település fiataljainak szórakozási lehetõségét. Az egyesület anyagi helyzetét az elnök jónak értékelte, a mûködéshez szükséges anyagi háttér biztosított volt. Köszönetet mondott az Önkormányzatnak a mûködéshez, valamint a fejlesztés megvalósításához nyújtott támogatásért. Megköszönte a vállalkozóknak, magánszemélyeknek a mûködéshez való hozzájárulást. Kiemelten: Csali-Vill Kft., Osváth Ernõ, Németh Zoltán kõmûves, Németh Iván borász, Polgár Zsolt (Agrártudományi Egyetem Keszthely), Szabó Zoltán kõmûves, Szabó Pincészet, Szabó Árpád központifûtésszerelõ, Szabó Kálmán kereskedõ, Szabó András vízvezetékszerelõ, Sirály Vendéglõ Balatonederics, Németh Tamás kõfaragó (Tapolca), ifj. Tóth Attila (Ábrahámsat Bt.), valamint a település teherfuvarozó vállalkozói. Az elnök végül köszönetet mondott a mérkõzések zavartalan lebonyolításáért felelõs rendezõknek is. Tájékoztatójában a vezetõ nem feledkezett meg Töreky Éva munkájáról sem, aki az egyesület pályázatait sikeresen elkészítette. A továbbiakban Blaskovics Gábor edzõ értékelte a csapatok évi szereplését. A felnõtt csapat eredményeit jónak minõsítette, hiányosságként vetette fel, hogy az edzéseken nem mindig kellõ számban jelennek meg a játékosok. A sok sérülés és betegség ellenére elégedett volt a tabellán elért helyezéssel. Tájékoztatta a labdarúgókat, hogy az egyesület december 5-én óra között edzést tart Tapolcán a reptéri általános iskola tornatermében, melyet február végéig bérbe vett. Végül mindenkinek jó egészséget és sok pihenést kívánt a tavaszi szezon kezdetéig. Ezek után Juhász János a törzsszurkolók nevében egy üveg pezsgõvel ajándékozta meg Horváth József labdarúgót, aki a legtöbb gólt lõtte az õszi bajnokságban. Mivel hozzászólás az elhangzottakhoz nem volt, így az elnök az ülés érdemi részét lezárta, és megkérte Kanki Sándort, aki a vacsorát elkészítette, hogy szervírozza az ételt, és mindenkinek jó étvágyat kívánt a vacsorához. Ezek után kötetlen beszélgetés formájában folytatódott az összejövetel. Itt szeretném megragadni az alkalmat, hogy minden kedves balatonedericsi lakosnak, támogatóinknak és szimpatizánsainknak Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kívánjak a sportegyesület vezetõsége és tagjai nevében! Forgó János SC elnök ÉVI RENDEZVÉNYTERVEZET Január 10. (szombat) Vállalkozók újéve 16. Közmûvelõdési Tanács ülése 10, 17, 24, 31 Teremsportok Egyesületek, közösségek közgyûlései Farsangi rendezvények (gyermek, felnõtt) Február egészségügyi elõadások, szûrések pl. gyógynövények, idõskori problémák, táplálkozás, túlsúly, káros szenvedélyek Falvédõ kiállítás -Helyi gyûjtemények 28. Sakk-verseny, pingpong verseny Március 6. Nõnapi program -Pipitér néptánccsoport családi napja Kiállítás megnyitó: régi képek Edericsrõl 7. Borverseny Hegyközség 8.(?16?) Horgász közgyûlés 15-i emléknap Mûv.Ház, Ünnepi mûsor Önkormányzat, Intézm., egyesületek 21, 28. Szabadtéri sportversenyek pl. kerékpár, segédmotoros kerékpár verseny Április 4. "Bolondok Napja" - Kulturális közösségeink és vendégeik vidám estje Húsvéti szokások (tojásfestés, kaparás stb.) 12. Húsvét 13. Locsolónap Május (10, 17?) Középiskolai ballagások 2. Anyák Napja; 17. Idõsek Napja 23. "Urbánadó" Pipitér tánccsoport évzárója 24 (?) Elsõáldozás 30. Szezonnyitó Önk.,Int.,Egyesületek 31. Gyermeknap Június 7. Becei Búcsú -Szentháromság 12. Iskolai évzáró 13. (?) Ballagás 28. "Edericsi Búcsú"- Keresztelõ Szent János születésének ünnepe (június 24.) Ünnepi mûsor pl. egyházi kórusok meghívása, kiállítás megnyitó Veterán motorosok találkozója Július Helyi KUL-TÚRA Nyaralós mûv., amatõr mûv., Csallóközi t.település amatõrjei) Hivatásos elõadók meghívása, Kiállítások 2-2 héten át közösségeink történetébõl, és képzõmûvészeti alkotásokból, Mûv.Ház, 11. Bakos-dombi est (?).,Dr. Nagy Endre Emléknap Afrika Múz. Dr.Nagy E.Vadászkb 18. Mûsoros kiállítás megnyitó - Felvidéki népviseletes babák - 26(?). Jakab Nap (25.) -Csallóközcsütörtök Augusztus 1-2. Öbölparti (B.györök, Szigliget) sport, ügyességi versenyek, szórakoztató programok Csallóköziek meghívása - rock együttes, nosztalgia együttes, focisták, 8. Mûsoros kiállítás megnyitó -Fotópályázat 14.(?) Operettest Nyaralós mûvészek -német elõadók Búcsú Templom, sportpálya, presszók Szeptember Szüreti Nap Házigazda: Lesenceistvánd Kiállítás mezõgazdasági eszközök Csallóköziek meghívása -Népdalkör, más amatõr elõadók Október os forradalom emlékünnepség November 1. Mindenszentek 7. (14?)Márton Nap -Hegyközség 28. Adventi kórustalálkozó December 5. Mikulás est Házhoz megy 18(?). Karácsonyi ünnepség 24. Karácsonyi koncert MEGHÍVÓ JANUÁR 10.(SZOMBAT) 17 ÓRÁRA SZERETETTEL MEGHÍVOK MINDEN BALATONEDERICSI VÁLLALKOZÓT, MINDEN CIVIL SZERVEZETI VEZETÕT, AKTÍV KÖZREMÛKÖDÕT HAGYOMÁNYOS ÚJÉVKÖSZÖNTÕNKRE. A TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETE NEVÉBEN: NÉMETH JÓZSEF -POLGÁRMESTER A Balatonedericsi Települési Önkormányzat havi lapja A szerkesztõség címe: Balatonederics, Kossuth u. 84. Tel.: 87/ Lapengedély száma: /1997 Felelõs szerkesztõ: Töreky Éva Ezt a számot készítette: Töreky Éva, Németh József Tördelés: Kiss Zoltán Készült: Kölcsey Nyomda Kft., Tapolca, Batsányi u. 1.

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XXI. évfolyam 10. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2011. október Szüreti fesztivál Badacsonyban Nagyszerű időjárás, élénk látogatottság mellett lezajlott településünk legnagyobb

Részletesebben

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt

TAPOLCAI ÚJSÁG. Óriási siker volt Új TAPOLCAI ÚJSÁG XIII. (XIX.) évfolyam 1. szám TAPOLCA VÁROS LAPJA 2012. január Óriási siker volt Fegyelmezett gazdálkodás, kiegyensúlyozott működés Tapolca Város Önkormányzatának 2011. évi gazdálkodása

Részletesebben

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása!

HíRMONDÓ ZSOMBÓI. A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról. Felhívás Falugyűlésre. Összefogással készült el az focipálya világítása! 2009. március VII. évfolyam 2. szám ZSOMBÓI HíRMONDÓ Zsombó Község Önkormányzatának hivatalos információs és kulturális kiadványa A folyamat elindult tájékoztatás a csatornázásról Felhívás Falugyűlésre

Részletesebben

Kettõs ünnep Badacsonyban

Kettõs ünnep Badacsonyban XVIII. évfolyam 7. szám BADACSONY Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Kettõs ünnep Badacsonyban A háromnapos Kéknyelû ünnep június elsõ hétvégéjén, a Dísztéren zajlott, ahol a hagyományoknak

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Flóra néni gyémántdiplomája

Flóra néni gyémántdiplomája BADACSONY XVIII. évfolyam 10. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 100 Ft Flóra néni gyémántdiplomája 2008. október Fotó: Holczinger Gyémántdiplomát kapott Holczinger Jánosné, amelyet nevében Stankovics

Részletesebben

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft

Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft BADACSONY XX. évfolyam 2. szám Havonként megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2010. február Útfejlesztés a sport elérésére Mérföldkõ Fotó: Deák Új pályázati referens Csizmarik Eszter az önkormányzat új

Részletesebben

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December

Ára: 130.-Ft. Rákóczifalviak Lapja 2005. December Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. December Szép Karácsonyt! Közhely. Ismét elrepült egy esztendő, már volt a mikulás, jön a Jézuska! Emlékszem gyermekkoromra, amikor édesanyám készült a karácsonyra.

Részletesebben

Ba l á s t y a i Új s á g

Ba l á s t y a i Új s á g Ba l á s t y a i Új s á g i n g y e n e s ö n k o r m á n y z a t i h a v i l a p XX. ÉVFOLYAM 2014. MÁRCIUS Díszoklevél Balástyának A Falunapok alkalmával tartott Szent Mihály-napi tűzgyújtással csatlakozott

Részletesebben

A tartalomból: Kiskalendárium

A tartalomból: Kiskalendárium A tartalomból: ÜLLÕ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2008. MÁRCIUS XVIII. ÉVFOLYAM 3. SZÁM Március 15. 2 Meghívó 3 Üllõi sport 4 Használtautó hírek 5 Ülésterembõl jelentjük 6-7 Kultúra 8-9 Báloztunk 10-11

Részletesebben

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület?

2. 2008. június / I. Mezõberényi Hírmondó VÁROSHÁZI HÍREK. Ez történt a két ülés között. Mirõl tárgyalt a képviselõ-testület? MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. június / I. GYERMEKNAP 2008 ÉLNI JÓ! Egészségnapot szervez 2008. június 7-én az Orlai Petrics Soma Kulturális Központ. A rendezvényen

Részletesebben

Napirendi pontok tárgyalása

Napirendi pontok tárgyalása Rábakecöl Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 12/2012. szám JEGYZŐKÖNYV Készült: a 2012. november 30-án (pénteken) 17,00 órakor megtartott közmeghallgatásról. Az ülés helye: Soós Imre Kulturális

Részletesebben

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12.

Dunakeszi. Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok. 2014 december Polgár. városi magazin. XV. évfolyam 12. Dunakeszi városi magazin 2014 december Polgár XV. évfolyam 12. szám Adventi vásár kitüntetések a megyenapon dunakeszi művészeti napok 2 Dunakeszi Polgár 25. 30-31. 4. 16. 4 Adventi zenei áhitat 5 Városvezetők

Részletesebben

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a

Március 15. Önkormányzati hírek Anyakönyvi hírek 2005. évi. Arany Katedra Díj Január, február, itt a nyár... Kedvezményes képzések, T avas zi rajt a ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 9. évf. 3. szám 2005. március 60 Ft Március 15. Március aktualitásait tekintve, vezér- hadt világot. Õ nem a béke embere, õ cikkemben három téma közül pusztítani akar. választhattam:

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra

BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. Rendhagyó történelemóra BUDAFOK TÉTÉNY XIV. ÉVFOLYAM 8. SZ. 2006. ÁPRILIS 28. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E 3 4 6 7 8 9 10 13 Kerületi óvodai

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK

FORUM MARTINI 2014 / 01. 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS. 10. oldal KÉRDEZTÜNK MARTONVÁSÁR VÁROS LAPJA FORUM MARTINI XXIII. évfolyam 1. szám 2014. január 15. 2014 / 01 07. oldal 08. oldal PRÍMA KÜLÖNDÍJASUNK EREDMÉNYES SZAVAZÁS 10. oldal KÉRDEZTÜNK Sütő Petre Rozália Magyar képzőművészet

Részletesebben

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk...

IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR. Rólunk, nekünk... IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2011 TAVASZ-NYÁR Farsang az óvodában Március 15-i ünnep Hagyományörzők Rólunk, nekünk... Kedves Sukoróiak! Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Felejts

Részletesebben

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére.

Együttműködést kötött az önkormányzat a Pilisi Parkerdő Zrt.-vel a Kö-Ki déli része melletti Kiserdő rendbetételére. XIV. évf. 2008. május www.kispest.hu 3. Környezetvédelem OLDAL Először vehetett át Zöld Kispestért díjat öt magánszemély, egy-egy lakóközösség, intézmény és civil szervezet a Föld Napján. 4. Kiserdő Együttműködést

Részletesebben

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója

A tartalomból: Néptáncfesztivál tizenegyedszer. XX. évf. 2. szám, 2010. február-március. Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Nagyigmánd Nagyközség önkormányzati híradója Néptáncfesztivál tizenegyedszer Fotó: MZS XX. évf. 2. szám, 2010. február-március Nemzeti Ünnep Nagyigmánd Nagyközség Képviselő-testülete tisztelettel meghívja

Részletesebben

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó

Gyermek horgásztó a Mesevár Óvoda alatti tó Az Önkormányzat lapja XV. évfolyam 4. szám Ára: 125,- Ft MÁJUS 28.GYEREKNAP MÁJUS 28. * Trampolin * Bábozás * Barkácsolás * Kézmûves foglalkozások * Gyermek játszóeszközök DÉLELÕTT * Lepényevõ verseny

Részletesebben

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla

Gyáli Újság. Bácsi Péter. megkezdődött a vecsési út és a bem józsef utca felújítása. magyar arany érdemkeresztet kapott gazdikné kasa csilla Új G y á l Város Önkormányzat á n a k közéleti és információs lapja Bácsi Péter Európa-bajnok! Lapzártánk után érkezett a hír, hogy Bácsi Péter gyáli birkózó, az FTC sportolója aranyérmet nyert a finnországi

Részletesebben

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték

Bódis Regina Andrea megbízott igazgató és Erdõ Imre nyugalmazott igazgató leplezték Pápa és Vidéke 2015. április 2. Közéleti hetilap XIII. évfolyam 3. szám Öt nap, kiváló programok, méltó ünneplés 75 éves a Közgáz Inkubátorház Várják a bérlõket Elkészült a Pápai Ipari Parkban az inkubátorház,

Részletesebben

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető

Csernák Lajos pénzügyi és gazdálkodási osztályvezető Molnár Nándor köznevelési, művelődési és szociális osztályvezető szociálpolitikai csoportvezető Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testülete File: C:\testuleti_ulesek\20130926\2013 szeptember 26 001.rep Ülés ideje:2013.09.26. 13:04 Ülés helye: Városháza tanácsterme Testületi névsor: J E G Y

Részletesebben

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából

Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód. A szabadság levegõje Emlékezés ötvenegy év távlatából ingyenes kiadvány I ASZÓD VÁROS KÖZÉLETI HAVILAPJA Hatszázmilliós forrás fejlesztésekre Húsz évre kötvényt bocsát ki Aszód A Raiffeisen Bank Zrt. ajánlata alapján húsz éves futamidõre, három év türelmi

Részletesebben

A költészet napja Perkátán Jókai Annával

A költészet napja Perkátán Jókai Annával XXIII. ÉVFOLYAM, 2013. 4. SZÁM ÁPRILIS A költészet napja Perkátán Jókai Annával Április 11-én igazi irodalmi hírességgel ünnepelhettük meg a költészet napját. Jókai Anna, az élõ klasszikus, Kossuthdíjas

Részletesebben

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART

ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART NYERGESÚJFALUI HÍRMONDÓ NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 2014-ben huszonöt éves a város MEGJELENIK HAVONTA XXIV. ÉVFOLYAM 2014. FEBRUÁR havonta ingyenesen 3200 otthonban a város szolgálatában

Részletesebben

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ

MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ MEZÕBERÉNYI HÍRMONDÓ INGYENES Közéleti információs lap XVIII. évfolyam, 2008. november 5 éves a Református Idõsek Otthona 2003. novemberében kezdte meg mûködését Mezõberényben a Református Idõsek Otthona.

Részletesebben