GAZDASÁG PALÁNKAI TIBOR MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KOSSUTH KIADÓ. Szerkesztette

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "GAZDASÁG PALÁNKAI TIBOR MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KOSSUTH KIADÓ. Szerkesztette"

Átírás

1 GAZDASÁG Szerkesztette PALÁNKAI TIBOR MTA TÁRSADALOMKUTATÓ KÖZPONT KOSSUTH KIADÓ

2 Tartalom Bevezetés Gazdaságtörténet, reformelméletek és gazdaságpolitika A magyar gazdaság modernizációja 19 A gazdasági felzárkózás kezdetei, A dualizmus kora 22 Részleges siker, Külföldi tőkebeáramlás és beruházás 23 A vasútépítések korszaka 24 Megkésett, de sikeres agrárforradalom 27 Az iparosítás kezdetei 28 A fejlettség szintje az első világháború előtt 31 A két világháború között 31 A gazdaság helyzete az első világháború után 31 Gazdasági stabilizáció és új gazdaságpolitikai orientáció 33 Importpótló iparosítás, A mezőgazdaság válsága 38 Egyéb szektorok mérsékelt fejlődése 39 A német hadigazdaság szolgálatában: háborús pusztulás 41 A második világháború után 43 Helyreállítás és tőkekisajátítás, Államszocialista tervgazdaság és feszített iparosítás, Gazdasági reformok, a szélsőségek lefaragása, harmonikusabb fejlesztési út 1956 után 49 Az elmaradottság újratermelése - más formáján 51 Rendszerváltás és átalakulás 52 Reformgondolkodók és elméletek a magyar közgazdaságtanban 53 A reformkor és a dualizmus kora: két sikeres nekirugaszkodás 53 Szerves modernizáció helyett kataklizmák A Horthy-korszak 63 A felszabadulásból a sztálinizmusba 67 A Kádár-korszak: harmadik reformkor" 72 Az előzmények 73 Új gazdasági mechanizmus" 79 A rendszerváltozás: visszatérés a modernizáció nyugati útjára 89 Gazdaság és politika 93 Pillantás a történelemre 96 A Monarchia korszaka 96 A két világháború között után 99 A jelenkor kihívásai 99 Gazdaságpolitikai célok és eszközök 100 Általános és helyzettől függő célok 100 A gazdaságpolitika eszközei 102 A gazdasági világnézet szerepe 103 Ki formálja a gazdaságpolitikát? 106 Országgyűlés \ 106 Kormány \ 106 Magyar Nemzeti Bank 107 Felügyeletek 108 Közjogi hatalommal fel nem ruházott szereplők 109 Államháztartás és központi költségvetés 110 Az államháztartás rendszere 110 Bevételek, kiadások, egyenleg, 111 A magyar államháztartás fő jellemzői 112 Gazdaságpolitika az 1990-es években és az ezredfordulón 114 A gazdaság globális alakulása 116 Intézményi politika 118 Piacszabályozó politika 121 Tulajdoni politika 121 Versenypolitika 124 Munkaerő-piaci szabályozás 126 Konjunktúrapolitika 127 Strukturális politika 130 Horizontális politikák 131, Kutatás és fejlesztés 132.' Környezetvédelem 132 Kis-és középvállalkozások segítése 133 f NIEDERS. "\ STAATS-U.UNIVj«

3 TARTALOM Területi fejlesztés (regionális politika) 133 Az EU gazdaságfejlesztési támogatásai 133 A gazdaság- és társadalompolitika kapcsolata 135 Foglalkoztatáspolitika 135 Jóléti politika 136 Ipar és mezőgazdaság 139 A magyar ipar fejlődéstörténete 141 Iparunk a rendszerváltás évtizedében 149 Ipari válság (az 1990-es évek első fele) 149 A fellendülés évei ( ) 155 Ágazati folyamatok 158 A válságágazatok" további sorsa 161 A magyar ipar az új évezredben 168 Új szakasz az iparfejlődésben ( ) 168 Termelésszerkezeti változások 169 A vállalati struktúra átalakulása 171 Külföldi tulajdonú nagyvállalatok 174 Az állam változó szerepe 179 Agrárfejlődés a 20. században a rendszerváltásig 185 A 20. század első évtizedei 185 A két világháború között 186 A második világháború után, Az évi földreform 190 Kisüzemek az agrárpolitika szorításában 192 Az 1950-es évek" 196 Az 1956-os forradalom és hatásai 198 A termelés fejlődése és megtorpanása, Az üzemi rendszer és változásai 199 A tevékenységi kör bővítése a mezőgazdasági nagyüzemekben 201 Mezőgazdasági kistermelés 203 A termelés növekedése és szerkezeti átalakulása 204 Piac és versenyképesség 206 Társadalmi és szervezeti változások a mezőgazdaságban a rendszerváltás évtizedében 209 A kiinduló helyzet 209 A tulajdonreform és végrehajtása 211 A kárpótlás 213 Az állami mezőgazdasági vállalatok privatizációja 215 A szövetkezetek átalakulása 215 Magángazdaságok 218 A nagyüzemek integráló szerepének visszaszorulása 220 A termelési rendszerek szerepváltozása 221 Szakmai és érdek-képviseleti szervek 221 Erőforrások és teljesítmények a mezőgazdaságban 222 Az üzemi rendszer és a földhasználati viszonyok 222 Foglalkoztatás és szakképzettség 226 A technikai alapok 229 A gépállomány és szerkezete 229 Energiafelhasználás és -gazdálkodás 230 Tápanyagellátás és növényvédelem 231 A termelés biológiai alapjai 232 A gazdaság és környezete 235 Az agrár-külkereskedelem 238 Helyünk a világban 240 Mezőgazdaságunk az Európai Unióban 241 Infrastruktúra és szolgáltatás 245 Az infrastruktúra változásainak nemzetközi háttere 247 Új tendenciák; a mikroelektronika térhódítása 247 A múlt öröksége 249 A hazai infrastruktúra jellemzői, dilemmái 252 A rendszerváltó gazdaság fő folyamatai 252 Átalakulás a tulajdonviszonyokban 254 A közlekedés és ágazatainak változásai 256 Vasút 256 Közút 258 Vízi közlekedés 262 Légi közlekedés 265 Kombinált szállítások, logisztikai szolgáltató központok 267 Városi tömegközlekedés 269 Közúti tömegközlekedés 270 Halasztások, követelmények a közlekedésben 272 Vízgazdálkodás 274 Postai szolgáltatások 277 Távközlés, informatika 281 Energiaszektor 292 A humán infrastruktúra területei: lakás, egészségügy, oktatás 299

4 Tartalom Lakáshelyzet Az állami bérlakások privatizációja Lakáshoz jutás, a fiatalok lakáshelyzete Lakáspiac A háztartások helyzetértékelése és döntései lakáspiaci pozíciójuk függvényében Egészségügy Paradigmaváltás előtt Az 1945 előtti időszakból örökölt állapot A szocialista egészségügy szervezeti és finanszírozási rendszere Átalakítások, 1987 Privatizáció és liberalizáció Az egészségügy finanszírozása Hálapénz A pénz követi a beteget Paradigmaváltásra várva Oktatás Az örökség Demográfiai jellemzők Az oktatás rendszerváltása A hazai oktatás minősége A humán infrastruktúrák magánosítása, piacosítása A magyar belkereskedelem történeti fejlődése A két világháború között Az államosításoktól 1989-ig A kis- és nagykereskedelem jellemzői A szövetkezeti kiskereskedelem helyzete a rendszerváltásig A szövetkezeti kiskereskedelem A magán-kiskereskedelem ébredése, és hódítása A nagykereskedelem intézményei, raktárhálózata A bevásárlóközpontok múltja és jelene A bevásárlóközpontok fogalma Kialakulásuk története Az észak-amerikai út Regionális bevásárlóközpontok fejlesztése Nyugat-Európában és Magyarországon A budapesti bevásárlóközpontok létrejötte és típusai Bevásárlóközpontok és hipermarketek néhány vidéki városban Privatizáció, bevásárlóközpontok és a hazai kiskereskedelem _ Hagyományos kereskedelmi zónák Budapest meghatározó szerepe Centrum és Skála Kiskereskedelmi üzletek száma és típusai A kis boltok védekezése a nagyok" ellen Vásárcsarnokok és piacok A jövő tendenciái a hazai kereskedelemben Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatása A GDP növekedése és az infláció csökkenése A népesség stagnálása és öregedése A családnagyság csökkenése Az elektronikus kereskedelem jellemzői A pénzügyi közvetítő rendszer jellemzői A közvetítés intézményei A pénzügyi közvetítők típusai A stabilitás védelme A hazai bankrendszer az új évezred kezdetén A szektor szolgáltatásai A bankok szerepe a magyar gazdaságban Verseny az ügyfelekért A tulajdonszerkezet sajátos vonásai A bankrendszer csatlakozása az Európai Unió piacához Illeszkedés az Európai Unióhoz Határok nélkül: az egységes belső piac Kihívások a bankok számára Aglobalizáció következményei a pénzügyi szektorban, A felvásárlások hatása a banki ügyfelekre A lokális verseny színtere A banki szolgáltatások terepe A KGST-tol az Európai Unióig Külgazdasági kapcsolatok a múltban A második világháború végétől a rendszerváltásié ! 413"

5 TARTALOM Külgazdasági nyitás az 1980-as évek végétől Konvertibilitás és árfolyam-politika az 1990-es években Áruszerkezet A magyar gazdaság a globalizálódó környezetben Kihívások és válaszok Részvétel a nemzetközi gazdasági szervezetekben Az Egyesült Nemzetek Szövetsége (ENSZ) szakosított szervei Nemzetközi Fizetések Bankja (BIS) Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szervezete (OECD) Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank (EBRD) A nemzetközi működő tőke szerepe Történelmi háttér, A működőtőke-import meghatározó adatai Makrogazdasági hatások Nemzetközi és közép-kelet-európai összehasonlítás Gazdaságpolitika és külföldi működőtőke-import Az Európai Unió és a működő tőke importja Mikroszintű gazdasági, társadalmi és politikai hatások Külső egyensúly Modernizációs deficit" Az eladósodás természetrajza és orvoslása Külső egyensúly és uniós csatlakozás Külgazdasági stratégiák, politikák Az európai integrációs folyamat kibontakozása Egységes európai piac Kutatási és fejlesztési politika Monetáris integráció Magyarország társulása az Európai Unióhoz A keleti kibővülések előzményei és a társulások Az Európai megállapodások értékelése Gazdasági stabilizáció a csatlakozó országokban Szubregionális együttműködés Magyarország teljes jogú tagsága az Európai Unióban Út az európai uniós tagsághoz A közép-kelet-európai csatlakozók integrációs érettsége Bekapcsolódás az integrációs folyamatba A kibővülés finanszírozási-költségvetési összefüggései A gazdasági és monetáris unió és az új tagországok Függelék Szemelynevmutato Helységnévmutató Tárgymutató Ábrajegyzék A képek forrásai és alkotói Táblázatjegyzék Felhasznált irodalom A kötet szerzői The Hungárián Economy at the Turn of the Millennium Contents

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat

GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat GAZDASÁG A gazdaság általános jellemzői Európa félperifériáján gazdaságtörténeti vázlat Bármelyik társadalmi-gazdasági mutatót vesszük is alapul a nemzetközi összehasonlításhoz, Magyarország helyét mindenképp

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1

TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 TARTALOMJEGYZÉK 0. A FEJLESZTÉSI TERV KIDOLGOZÁSÁNAK FELTÉTELEI...1 0.1. Általános jellemzők...1 0.1.1. A tervezés menete... 1 0.1.2. Az NFT keretei... 2 0.1.3. A Nemzeti Fejlesztési Terv tartalmi elemei...

Részletesebben

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS

KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS KÉT VÁLSÁG KÖZÖTT (A MAGYAR GAZDASÁG WARGABETŰJE 1990-2010) BUDAPEST, 2010. AUGUSZTUS FŐSZERKESZTŐ: Zádor Márta SZERKESZTŐ: Nyers József LEKTOR: Mellár Tamás OLVASÓSZERKESZTŐ: Zuráné Viktor Andrea A KÖTET

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

MAGYARORSZÁG STRATÉGIA

MAGYARORSZÁG STRATÉGIA AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA az EBRD Igazgató Tanácsának 2008. január 22-i ülésén jóváhagyva 0HTARTALOMJEGYZÉK 1HTARTALOMJEGYZÉK... 49H2 2HRÖVIDÍTÉSEK...

Részletesebben

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013

Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Új Magyarország Fejlesztési Terv Foglalkoztatás és növekedés 2007 2013 (Második olvasat) Előszó Magyarország történelmi lehetőség kapujába érkezett: 2007 és 2013 között az

Részletesebben

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában

Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI. század elejének globális gazdaságában Tanulmány 2009. szeptember Állami Számvevőszék Kutató Intézete Az állam célszerű gazdasági szerepvállalása a XXI.

Részletesebben

VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5.

VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5. VI. ÉVFOLYAM, 3. SZÁM 2014. MÁRCIUS 5. Az Oktatási és Kulturális Közlöny 2014. évi 3. számának tartalmából: teljes tematikus összeállítás a köznevelés és a felsőoktatás, valamint a kulturális élet szabályozására

Részletesebben

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI Melléklet: az Országos Fejlesztéspolitikai Koncepcióról szóló /2005. ( ) OGY határozathoz ORSZÁGOS FEJLESZTÉSPOLITIKAI KONCEPCIÓ I. RÉSZ A JÖVŐÉPÍTÉS ALAPJAI KIINDULÓPONTOK MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSPOLITIKÁJÁHOZ

Részletesebben

Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1

Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1 Bod Péter Ákos: Tervgazdaságból piacgazdaságba. A magyar gazdaság szerkezetváltása, 1989-2014 1 Rendszerváltozás: intézmények, struktúrák, szokások egyidejű gyökeres átalakulása Míg a politikai rendszer

Részletesebben

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl

Európa a jövônk, Magyarország a hazánk. Vitairat az európai újraegyesítésrôl Európa a jövônk, Magyarország a hazánk Vitairat az európai újraegyesítésrôl 2002 Az ezredforduló lehetôsége és felelôssége A szovjet uralom alól felszabadulva, a polgári demokrácia megteremtésével Magyarországnak

Részletesebben

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN

A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS A CSALÁDI GAZDASÁGOK PÉNZÜGYI HELYZETÉNEK ELEMZÉSE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN Készítette: Baranyi Aranka Gödöllő 2003 A doktori iskola megnevezése:

Részletesebben

PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt

PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt PÉNZ PÉNZÜGYI ÖSSZEFÜGGÉSEK Gondolkodjunk együtt Budapest, 2006 2 Pénz pénzügyi összefüggések Szerző: Gyulaffy Béláné dr. Berényi Mária PhD. AVS. Tanszékvezető Lektor: Dr. Balogh László PhD. Tanszékvezető

Részletesebben

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek

Pályázatírás Közbeszerzési alapismeretek Szlovénia-Magyarország-Horvátország Szomszédsági Program 2004-2006 keretében megvalósult INTERREG III/A Az egyetemi innovációs transzfer potenciál elősegítése a határmenti régiók KKV-i felé Baranya Megyei

Részletesebben

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása.

3. ÉVKÖZI ELLENŐRZÉS MÓDJA: - 2 db zárthelyi dolgozat megírása; - 1 db alkalmazástechnikai feladat elkészítése és megírása. GAZDASÁGI MATEMATIKA ÉS OPERÁCIÓKUTATÁS I. GZ1101 I. 3 ÓRASZÁM (ELM.+GYAK.): 2+2 (30+30) Kollokvium ELŐFELTÉTEL (TANTÁRGYI KÓD): - Dr. Bácsó Sándor főiskolai tanár A matematikai alapok elsajátítása után

Részletesebben

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV

MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV MAGYAR NÖVEKEDÉSI TERV KONZULTÁCIÓS ANYAG 2011. december TARTALOM VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 1 Miért van szükség a Magyar Növekedési Tervre...1 Növekedési Tervek más országokban, és azok időbeli alakulása...1

Részletesebben

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS

SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS SZAKDIPLOMÁCIA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 1. Képzési cél: Olyan diplomával már rendelkező szakemberek képzése, akik multidiszciplináris szakmai és általános műveltséggel rendelkeznek, akik magas szintű nyelvtudásukra,

Részletesebben

GAZDASÁGPOLITIKA II.

GAZDASÁGPOLITIKA II. GAZDASÁGPOLITIKA II. 1 A költségvetés gazdaságpolitikai szerepe Költségvetés (központi költségvetés): a kormányzat pénzügyi terve, amely egy évre vonatkozóan meghatározza a központi kormányzat bevételeit

Részletesebben

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu

HuMuSz (Hulladék Munkaszövetség 1117, Budapest, Karinthy F. út 7., Tel.: 386-2648 humusz@humusz.hu www.humusz.hu A füzet az alábbi szervezetek közös kiadványa: Energia Klub 1059 Budapest, Szerb utca 17-19. Tel: 411-3520, Fax: 411-3515 level@energiaklub.hu www.energiaklub.hu ETK (Egyetemes Létezés Természetvédelmi

Részletesebben

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai

A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai Báger Gusztáv Pulay Gyula Vigvári András A magyar állammûködés fõbb jellemzõi és szükséges változtatásának irányai AAz Állami Számvevõszék (ÁSZ) 2007 áprilisában nyújtotta be az Országgyûlés részére a

Részletesebben

Félúton vagy tévúton?

Félúton vagy tévúton? OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika alternatívái EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT EGYESÜLET OROSZ ÉVA Félúton vagy tévúton? Egészségügyünk félmúltja és az egészségpolitika

Részletesebben

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30.

A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995. 1996. október 30. A KÉTSZINTÛ BANKRENDSZER FEJLÕDÉSE MAGYARORSZÁGON 1987-1995 1996. október 30. Nagyapáim emlékének, akiket soha nem ismerhettem meg, mert elsodorták õket e század történelmének viharai. 2 ELŐSZÓ E tanulmány

Részletesebben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben

MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben MAJOROS PÁL * Magyarország a világgazdaságban, világkereskedelemben Hungary in the world economy and world trade The introduction of the Hungarian position in the world economy and trade is an important

Részletesebben

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére

Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások várható hatása Szeged és vonzáskörzetére Hetesi E. (szerk.) 2002: A közszolgáltatások marketingje és menedzsmentje. SZTE Gazdaságtudományi Kar Közleményei 2002. JATEPress, Szeged, 122-140. o. Az EU csatlakozás utáni gazdasági és logisztikai változások

Részletesebben

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája

A Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiája A Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság új nemzeti biztonsági stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt

Részletesebben

Szempontok a magyar EU-csatlakozás elõny hátrány mérlegének kidolgozásához

Szempontok a magyar EU-csatlakozás elõny hátrány mérlegének kidolgozásához EURÓPAI UNIÓ Szempontok a magyar EU-csatlakozás elõny hátrány mérlegének 835 Közgazdasági Szemle, XLV. évf., 1998. szeptember (835 850. o.) BALÁZS PÉTER Szempontok a magyar EU-csatlakozás elõny hátrány

Részletesebben

AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA

AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA AZ EURÓPAI ÚJJÁÉPÍTÉSI ÉS FEJLESZTÉSI BANK DOKUMENTUMA MAGYARORSZÁG STRATÉGIA amint azt az Igazgatóság 2011. október 11-i ülésén elfogadta 1 TARTALOMJEGYZÉK VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 1. A BANK PORTFOLIÓJA...

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON

TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON TERÜLETI FOLYAMATOK ALAKULÁSA AZ 1990-ES ÉVTIZEDBEN TERÜLETFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON A TERÜLETFEJLESZTÉS FELADATAI A XXI. SZÁZAD ELSÔ ÉVEIBEN TARTALOM ELÔSZÓ.............................................................................

Részletesebben

Terület és településrendezés

Terület és településrendezés ! Nyugat-magyarországi Egyetem Oszvald Ferenc Nándor Terület és településrendezés Műszaki metaadatbázis alapú fenntartható e-learning és tudástár létrehozása TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0067 GSPublisherEngine

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben