2014. október PROGRAMFÜZET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. október 8-16. PROGRAMFÜZET"

Átírás

1 2014. október PROGRAMFÜZET

2 STEFÁNIA PALOTA HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út Telefon: (1) HM telefon: Jegyinformáció Közönségszolgálat Telefon: (1) , HM telefon: Programinformáció - Közm vel dési csoport Tel.: , HM tel.: PR és Marketing A befoglalt jegyeket az el adás el tt 5 munkanappal kérjük személyesen közönségszolgálatunknál átvenni, ellenkez esetben a jegyeket felszabadítjuk. A m sorváltoztatás jogát fenntartjuk! Kiadja az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Hely rség Dandár, Kulturális és Rekreációs Igazgatóság, Felel s kiadó: Piros Ottó ezredes, mb. parancsnok Felel s szerkeszt : Szatmári-Lévai Zita, Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ vezet Nyomda: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft.

3 Október Megemlékezés az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából - Hadszíntéren innen és túl A programsorozat f védnöke: Hende Csaba honvédelmi miniszter Mire a falevelek lehullanak, katonáink visszatérnek - hangzott II. Vilmos császár híres kijelentése a Nagy Háború kirobbanásakor. Senki sem sejtette még akkor, hogy a hazatérésre csak négy évvel kés bb, november 11-én kerülhet sor, amikor aláírták a t zszüneti szerz dést. A világháborút akkor még senki nem nevezte els nek, mert fel sem merült a gondolat, hogy megismétl dhet A több mint egy hetes sokszín, összkulturális programsorozatot az els világháború emlékére szervezzük. A háború történéseit minden egyes napra jellemz összefoglaló tematikával, el adásokkal, beszélgetésekkel, Fényírók mozija címmel magyar nagyjáték lmek, néma lmek és dokumentum lmek vetítésével, továbbá a korszakot idéz zenei koncerttel elevenítjük meg. Gasztronómia és háború pénteken ételjegyért cserébe a hátországban kapható ételekb l (pl. gulyást gulyáságyúból) és italokból kínálunk menüt, vasárnap pedig családi programokkal, interaktív játszóházzal, kézm ves foglalkozásokkal, bemutatókkal várunk minden érdekl d t. Programunk célja nem csak az emlékezés, hanem a Nagy Háború eseményeinek megismertetése magyar szemszögb l. Az I. világháborút gyakran nemzetközi viszonylataiban tárgyalják, a hazai történelmi és kultúrtörténeti vonatkozásai kevésbé hangsúlyosan jelennek meg a különböz fórumokon. El adásaink arra törekednek, hogy olyan vetületét mutassuk a háborúnak és a hátország életének, amely a tankönyvekb l kimaradt, így válva érdekessé minden korosztály számára. S hogy az eseményeket még szemléletesebbé tegyük, mindezt a korszakból illetve a korszakról szóló magyar mozgóképes alkotásokkal színesítjük, tiszteletben tartva a digitális kor követelményét, miszerint mára már nincs élmény vetített kép nélkül. Így színpadi produkcióink elbeszélésben, zenében és képben egyaránt gazdagok. Szeretettel várjuk Önöket programjainkra! Családi fotóalbum pályázat Október 1-t l pályázatot hirdetünk az otthon fellelhet, a korban készült fényképeket várjuk. A képekb l kés bbi id pontban kiállítást rendezünk. Részletek: lsd. 16. oldal 1

4

5 Egy kis történelem A boldog békeid k Kevés olyan eseménye van az újkori magyar történelemnek, amely annyi vitát provokált, annyi egymástól gyökeresen eltér értékelést hozott volna a felszínre, mint az évi kiegyezés. Az esemény politikai jelent sége els sorban abban állt, hogy az udvar és a két birodalomrész kapcsolatának újraszabályozásán túl visszaállította Magyarországon az alkotmányos jogállamiság alapjait június 8. - Ferenc Józsefet osztrák császárrá és egyúttal magyar királlyá, Erzsébetet magyar királynévá koronázzák Budán. A Habsburg Monarchia államának hivatalos neve ett l kezdve: Osztrák-Magyar Monarchia, mely a közös uralkodó és a közös ügyként igazgatott külügy, hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek által összekapcsolt önálló államok voltak. A Monarchia többnemzetiség állam volt, nemzetiségei közül a német nyelv osztrákokon és a magyarokon kívül a különböz szláv népek mellett (lengyelek, ukránok, csehek, szlovákok, szlovének, horvátok, szerbek, bosnyákok), románok és olaszok éltek. Andrássy Gyula gróf lesz a kormány elnöke, a miniszterek között ott van Deák Ferenc és Eötvös József is. A Magyar Királyság a Monarchia nagyobb összefügg területe, ásványi és természeti kincsekben gazdag ország. Ipara lendületesen fejl dik, Budapest f városnak lakossága folyamatosan n, 1 millió körüli. A város épületeinek többsége ebben az id szakban épül és így például a jelent sebbek között szerepel a Margit híd, a Ferenc József híd, az Erzsébet híd, rakpartok, a Parlament, az Operaház, a Halászbástya, a Mátyás templom, az Iparm vészeti Múzeum, az Állatkert, a H sök tere. S t, még a Stefánia Palota is a 19. század végén épül. Lakóépületek, paloták, kórházak, iskolák, egyetemek, színházak, hidak, és a kontinensen el ször Budapesten elindul az els földalatti vasút. Ybl Miklós lesz a kor egyik legjelent sebb építésze. A m vel dést és a tanulmányokat szolgáló új épületek a magyar kultúra rohamos fejl déséhez vezetnek, ami megalapozza, hogy a magyar színm írók és színészek keresett m vészek, társadalmilag megbecsült személyek lehessenek. A színházak felbecsülhetetlen szerepet töltenek be a magyar nyelv és irodalom gyors elterjedésében. A könyvkiadások is n nek, a Pallas létrehozza a máig legjobb magyar lexikont. Napilap több jelenik meg, mint Bécsben vagy Londonban. Johann Strauss Jókaitól kér Librettót, és megkomponálja A cigánybáró-t, Johannes Brahms 1881-ben Budapesten mutatja be D-dúr hangversenyét. Egyedülálló jelenség Európában, hogy a választott képvisel k egyharmada m vész, író, költ vagy újságíró. A sokáig tetszhalott festészet két évtized alatt Európa élvonalába jut: Munkácsy, Paál, Madarász, Benczúr, Székely, Lotz, Szinyei Merse, László, Vászáry, Rippl-Rónai, Ferenczy, Csók, Mednyánszky és Csontváry a legnagyobb fest k, akik ezekben az években b séggel alkotnak. 3

6

7 A század elején Molnár Ferenc közkedvelt színpadi szerz lesz, A Pál utcai úk nagy siker ábrázolása a demokráciáról sz tt gyermeki, eszményi álomnak. Ekkor születik a fényképezés és a mozgófényképezés m vészete. A lm, mint m vészet magas színvonalat ér el, több száz alkotás készül ebben az id szakban nemzetközi szereposztásban és külföldi rendez k közrem ködésével. A magyar komolyzene elárasztja a világot, a tízes évek elején elkészül A Kékszakállú herceg vára, melyet 1918-ban mutat be az Operaház. A magyar szecesszió az építészetben Lechner Ödön, Kós Károly, Lajta Béla kezei alatt jeleskedik. A XIX. század Kelet- és Közép-Európa számára a nemzeti ébredés korszaka volt. A nemzetté válás folyamata ugyanakkor számos kon iktuslehet séget hordozott magában. Mindenképp gyelembe kell venni azt a tényt, hogy a magyarság az ország lakosságának csak relatív többségét 1850-ben 41,5%-át alkotta ban az Országgy lés elfogadta az úgynevezett nemzetiségi törvényt, amely egyrészt meger sítette az egységes magyar nemzet elvét, másrészt viszont széles kör egyéni jogokat biztosított az egyes etnikumok tagjai számára: nyelvhasználatot a helyi közigazgatásban és a bíráskodásban, továbbá bizonyos fokú kulturális önállóságot ban az ország látványos küls ségek között ünnepelte meg a honfoglalás ezeréves évfordulóját. Az ünnepségsorozatnak f üzenete az volt, hogy a technikai-civilizációs fejl dés terén a Monarchia keleti fele immár lépést tud tartani Európával. A század végét l azonban megszaporodtak azok a jelek, amelyek a stabilitás felborulására utaltak. A Monarchiában több mint tizenkét nyelvet beszéltek. A birodalom nemzetiségi mozgalmai a századfordulótól kezdve egyre határozottabban vetették fel az önálló nemzetállami fejl dés lehet ségét. Az erdélyi románok és a délvidéki szerbek felé pedig nagy vonzást gyakorolt a török uralom alól felszabadult egységes Románia és Szerbia, míg a csehek és szlovákok körében a pánszláv gondolat hódított. A Nagy Háború 1914 nyarára a nagyhatalmak és a kisebb országok két egymással szemben álló szövetségi rendszerbe tömörültek. Az antanthatalmak (Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország) és szövetségeseik (els sorban Szerbia) álltak szembe a Németország, a Monarchia és Törökország alkotta központi hatalmakkal. Olaszország és Románia, bár formailag német szövetségesek voltak, bármikor készek voltak köpönyeget fordítani. A feszült nemzetközi helyzetet tovább élezte a Balkáni puskaporos hordó, melyet részben a Monarchia terjeszked politikája idézett el. Bosznia Hercegovina területének igazgatása a török uralom után az 1878-as berlini kongresszus döntése értelmében az Osztrák Magyar Monarchiához került. Ferenc József a balkáni befolyás meger sítését és kiterjesztését célozta meg, és október 6-án bejelentette Bosznia-Hercegovina annexióját. 5

8

9 A rendkívül robbanásveszélyes boszniai belpolitikai viszonyok pedig a szarajevói merénylethez, június 28-án, Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolásához vezettek. A merényl egy szerb diák, Gavrilo Princip volt, aki a gyanú szerint a szerb titkosrend rséggel állt kapcsolatban. Egy hónappal kés bb, július 28-án Bécs hadat üzent Szerbiának, mivel Belgrád megtagadta a Monarchia ultimátumszer követeléseinek teljesítését. Ezután lavinaszer en követték egymást a hadüzenetek. A balkáni krízis magával rántotta az egész kontinenst. Néhány nappal kés bb, augusztus 1-jén Németország hadat üzent Oroszországnak, 3-án pedig Franciaországnak. A német vezetés ultimátumban követelte a belga kormánytól, hogy a hadereje átvonulhasson Belgiumon, ez azonban ezt megtagadta, mire a németek átlépték a határt. Augusztus 4-én Belgium függetlenségének megsértése ürügyén beállt a hadiállapot a Brit Birodalom és Németország között. Augusztus 5-én a Monarchia hadat üzent Oroszországnak, 6-án Szerbia Németországnak. Augusztus 12-én Franciaország és Nagy-Britannia küldte el hadüzenetét a Monarchiának, 23-án pedig belépett a háborúba Japán. Törökország augusztus 3-án szövetséget kötött Németországgal, majd elzárta a Fekete-tengert a Boszporusznál és a Dardanelláknál, ténylegesen azonban csak október 29-én lépett be a háborúba. A váratlanul elhúzódó háború tovább szélesedett 1915 májusában, amikor Olaszország belépett a háborúba az antanthatalmak oldalán. Ugyanígy tett Bulgária ugyanebben az évben augusztusában a központi hatalmaknak Románia üzent hadat. A háború elején még az összesen mintegy 20 millió f s hadseregek fölött diszponáló vezérkarok mindkét oldalon a gyors hadi sikerekben bíztak és a katonákat úgy indították útnak, hogy mire lehullanak a falevelek, már otthon lesznek. A német el renyomulás azonban hamar megakadt. A hadseregek beástak magukat és állóháború alakult ki. Ezt a patthelyzetet a nyugati fronton lényegében csak 1918-ban sikerült felszámolni els sorban az új haditechnikai eszközök, így a tank tömeges alkalmazásával. Az önálló külpolitika nélküli Magyarország, az Osztrák Magyar Monarchia részeként sodródott bele a háborúba. Tisza István, magyar miniszterelnök volt az egyetlen vezet államfér Európában, aki komolyan szót emelt a háború ellen. Magyarországnak nem volt érdeke a háború és Tisza István mindent megtett a Monarchia hadba lépése ellen. Végül 1914 júniusában meggy zték a háborúpárti osztrák politikusok és katonák a háború szükségszer ségér l. Tisza István azonban ellenezte a terjeszkedést és ezt a véleményét akkor sem változtatta meg, amikor 1915-ben a Monarchia még el nyös pozíciókban volt. 7

10 Tisza elítélte Szerbia annektálását, és Vilmos császárral is szembeszállva a szerbekkel kötend különbéke mellett kardoskodott. A magyar politikusok els sorban attól tartottak, hogy az esetleges balkáni terjeszkedéssel tovább n a szlávok aránya a Monarchia népességében. A Monarchia azonban végs soron egy olyan háborút indított meg, amelyr l Kossuth Lajos Deák Ferenchez írt Kasszandra-levelében megjósolta, hogy tüzében elhamvad a történelmi Magyarország. A besorozott katonáknak a kormányzat a karácsonyra ígért hazatérés mellett földek juttatását is kilátásba helyezte. A földosztás ígérete rendkívül vonzó volt a parasztság körében, s ez nagy szerepet játszott a vidéki lakosság kezdeti háborús lelkesedésének kialakításában, majd fenntartásában. A békeid ben mintegy 450 ezer f s, a háborús évek alatt 4-5 millió f t számláló közös hadsereg és magyar honvédség hadosztályai 1914 szén, két fronton, Szerbiában és Galíciában állóháborúra kényszerültek. Az oroszokkal szemben 1915 tavaszáig jóformán csak veszteségeket könyvelhettek el. Ezt tetézte Przemysl er djének március 22-i feladása. Mindenhol állóháború alakult ki és a kon iktus gyors befejezése immár illuzórikussá vált és az országban már érzékelhet en alábbhagyott a háborús lelkesedés, de a magyar csapatok morálja általában töretlen volt az 1918-évi szi összeomlásig ben az olasz front megnyílásával a Monarchia hadseregének immáron három hadszíntéren kellett helytállnia. Bár német segítséggel végül mindhárom fronton sikerült gy zelmet aratni ban az osztrák-magyar és német csapatok megszállták a könny gy zelemre számító Romániát, míg a caporettói áttöréssel a központi hatalmak hadseregei 1917 novemberében mélyen benyomultak az olasz területre. Piave, Isonzó és Doberdó csataterei viszont tízezernyi magyar katona sírjává lettek. Magyarország területe azonban csak rövid ideig volt hadszíntér. Az orosz hadsereg északkeleti betörését l és Erdély rövidélet román megszállásától eltekintve hazánkat a harci cselekmények elkerülték. Ez nem azt jelentette azonban, hogy a hátország nem szenvedett. A lakosság leromlott zikai és egészségügyi állapotát jól mutatta, hogy az országban pusztító spanyolnáthában csupán 1918 októberében 44 ezren haltak meg. Magyarországon 1918-ban a megélhetés több mint nyolcszor annyiba került, mint 1913-ban, a létminimum alatt él k száma megsokszorozódott. A falvakban, miután a családf bevonult vagy elesett, jobb esetben megsebesült, a munkák dönt része a n kre és a gyermekekre hárult, ami tömeges elszegényedéshez és soha nem látott nyomorhoz vezetett. Ugyanekkor a társadalom kettészakadt. A hátországi hadigazdálkodáson, a korrupción meggazdagodott rétegek és a hadiszállítók fény z, pazarló életet éltek. 8

11 1918. március 3-án az orosz hatalom különbékét kötött a központi hatalmakkal, ami a breszt-litovszki béke néven vált ismertté februárjában Németország korlátlan tengeralattjáró-háborút hirdetett, mivel ez az USA felé provokációnak min sült, így az Amerikai Egyesült Államok is belépett a háborúba. Ez eldöntötte a háború kimenetelét, hiszen bár Oroszország a forradalom miatt kilépett a háborúból, az USA gazdasági er forrásai szinte korlátlanok voltak szén a kimerült központi hatalmak sorra fegyverszünetet kértek: szeptember 29-én Bulgária, október 30-án Törökország, november 3-án a Monarchia, november 11-én Németország, a fegyverletételt a compiégne-i erd ben egy vasúti kocsiban írták alá. (Ez a vasúti kocsi ad helyet kés bb a II. világháború idején a francia kapituláció aláírásának is.) A Monarchia csapatai azonban a padovai fegyverszünet idején még mélyen az ellenséges területeken álltak. Károly császár (IV. Károly néven magyar király) november 11-i és 13-i lemondásával a Habsburg Monarchia évszázadai véget értek. Budapesten november 16-án kikiáltották a köztárságot, amint néhány nappal korábban Bécsben január 18-án került sor a versailles-i békekonferencia megnyitására. Az antant június 28-án aláírta Németországgal a versailles-i békeszerz dést, szeptember 10-én a Saint-Germain-i békeszerz dést Ausztriával, és június 4-én a trianoni békeszerz dést Magyarországgal. Az Oszmán Birodalommal augusztus 10-én írták alá a sèvres-i békeszerz dést. A birodalom felbomlása és a török függetlenségi háború kirobbanása miatt július 4-én a Törökország és az antanthatalmak képvisel i Lausanne-ban újabb békeszerz dést írtak alá. A Nagy Háború teljesen átrajzolta Európa térképét. Elt nt négy nagy konzervatív birodalom, a német, az orosz, az osztrák-magyar és az ottomán. Lengyelország újjászületett, Csehszlovákia és Jugoszlávia néven új államok születtek. Oroszországban hatalomra kerültek a kommunista eszméket valló bolsevikok és az elvadult frontkatonák millió a megalázott Németországban megalapozták a másik gyilkos ideológia, a nácizmus megszületését. A Versailles környéki békék igazságtalanságai pedig egy második világégés magvait ültették el. Joggal hirdette felirat a szaraejevói merénylet helyszínén: Itt kezd dött és végz dött a XX. század. Az els világháború embervesztesége: 1927-ben a Hadtörténelmi Levéltár munkatársai megpróbálták felbecsülni Magyarország emberveszteségét. E szerint a számadatok a következ képpen alakultak: az 5,5 millió hadköteles személyb l ezer katona vonult be. Ebb l 524 ezer épségben hazatért, 833 ezer fogságba esett katona sebesült meg és személy halt h si halált. Felhasznált irodalom: Nemeskürty István, Kis magyar m vel déstörténet Magyar Elektronikus Könyvtár/Országos Széchenyi Könyvtár - mek.oszk.hu Magyarország az els világháborúban Hadtörténeti Intézet és Múzeuum 9

12 MINDEN NAP KÜLÖN TEMATIKÁVAL VÁRJUK AZ ÉRDEKL D KET: Október 8. szerda Mire a falevelek lehullanak Október 9. csütörtök A szövetségi rendszerek kialakulása és az I. világháború Október 10. péntek A világháború kitörése, Európa és Magyarország élete a háborút megel z években és a háborús hátország Október 11. szombat Hadszíntéren innen és túl Október 12. vasárnap Hadviselés egykor és ma Október 13. hétf Az els világháború hadszínterei, csatatérkutatás Október 14. kedd Haditechnika az els világháborúban Október 15. szerda Tisztelet a h söknek Október 16. csütörtök Estére indul az ezred 10

13 NAGYRENDEZVÉNYEK

14

15 PROGRAMOK: Október 8. szerda 18 óra Programsorozat megnyitó Köszönt t mond: Dr. Töll László ezredes, HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti F osztály Elhalasztott holnap A Magyar Nemzeti Táncegyüttes el adása Az el adásban az els világháború táncban, színpadi látomásként jelenik meg. Az els világháború közel száz évvel ezel tti kitörése hazánk történelmét és a személyes sorsokat is egyaránt befolyásolta. Továbbörökít dtek történetei, arcai, kép- és dalfoszlányai, a fronton harcolókra vagy az otthon maradottakra gondolva. A m sor végére összeáll egy történet, amely méltóképpen idézi fel a helytállást, a féltést, a feszültségeket és az átélt örömöket is. Rendez -koreográfus: Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas kiváló m vész, a Honvéd Együttes m vészeti vezet je El zetes regisztráció szükséges az alábbi elérhet ségek valamelyikén: Tel: , vagy 13

16 Október 11. szombat 19 óra Budapest Jazz Orchestra koncert Swing evening show - magyar slágerek a 20. század els feléb l Régi magyar lm és jazz slágerek az els és a második világháború id szakából Belép : 2500 Ft el vételben, 2900 Ft a helyszínen Kedvezményes belép igényelhet a honvédség igényjogosultjainak számára. Köszönt t mond: Kun Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felel s helyettes államtitkára 1998 októberében alakult a hosszú id k óta kuriózumnak számító, kizárólag jazz muzsikusokból álló Budapest Jazz Orchestra. A Kollmann Gábor szaxofonm vész által vezetett zenekar repertoárján ezen az estén az I. és a II. világháború idején illetve a háborúk közötti id szakban született dalok szerepelnek a két órás m sorban. A zenekar négy kiváló énekessel kiegészülve a 20-as évekt l napjainkig kalauzolja el a közönséget a swing világába és a zenészek hangszerelései és szerzeményei is helyet kaptak a m sorban. Régi magyar lmslágerek és nagy sikereket elért magyar jazz - és könny zenei kompozíciók el ször szólalnak meg magyar nyelven a Budapest Jazz Orchestra és az énekesek tolmácsolásában. A show meghívott szerepl i a magyar vokális jazz kiforrott egyéniségei: Fehér Adrienn, Urbán Orsolya, Farkas Gábor Gábriel és Mujahid Zoltán. 14

17 Október 16. csütörtök 18 óra Estére indul az ezred! Hely rségi gála Köszönt t mond: Aulechla József ezredes, Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Hely rség Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatóság, igazgató Nagyszabású koncertet ad az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Hely rség Dandár Központi Zenekara a programsorozat záróeseményeként. Az els világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából egy különleges, értékteremt m vészeti produkcióval kívánunk tisztelegni az elesett h s magyar katonák emléke el tt. A katonazenészekhez csatlakozik a Kodály Zoltán Fér kar, a Liszt Ferenc Zenem vészeti Egyetem népzene tanszékének hallgatói a Népm vészet I ú Mestere címet visel Árendás Péter vezetésével, valamint Szente Árpád Csaba, a Gór Nagy Mária Színitanoda végz s színésze. Az est zenei gerincét Kéler Béla Katonaélet cím zenem ve adja, amely egy katona napját mutatja be az ébreszt t l a takarodóig, valamint az els világháborúhoz köt d en katonadalokon, indulókon, haza as zenem veken keresztül ismerteti meg a közönséggel a bevonulást, a harctéri eseményeket és a végkifejletet. A zenei részeken túl a közönség verseken, prózai betéteken keresztül kap képet a hátországról, de a színpadi eseményeket követ és meger sít vetített látványos képsorozat is növeli az el adás értékét. A prózai részeknél közrem ködik Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas színm vész, míg a n i szerepeket, a Lehet egy csillaggal több?! 2012 honvédségi tehetségkutató verseny felfedezettjei, Barta Terézia f törzs rmester és Nagy Jusztina törzs rmester alakítják. A darab rendez je Kovács Gábor Dénes, a Gór Nagy Mária Színitanoda szakmai vezet je, karmestere pedig Szabó Imre rnagy, a Központi Zenekar karmester-helyettese. El zetes regisztráció szükséges az alábbi elérhet ségek valamelyikén: Tel.: ,

18 CSALÁDI FOTÓALBUM A fotográ a 175 éves évfordulója ésa a Nagy Háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetjük Családi fotoalbum pályázatunkat. a meghirdetett programban olyan családi fotókat várunk, amelyek még az els világháborút megel z en vagy idején mesélnek története szépanyáink és apáink életér l. A fotókat kérjük pontos névvel, címmel ellátni. A képgy jtés folyamatos, megfelel mennyiség után kiállítást szervezünk. A fényképeket a Stefánia Palota- Honvéd Kulturális Központ könyvtárába személyesen, postai úton vagy elektronikus levél mellékleteként szíveskedjenek eljuttatni. Elérhet ség: 1143 Budapest, Stefánia út Tel.: , 16

19 KIÁLLÍTÁSOK

20 Október 8. szerda 17 óra Vászon és ecset Kiállítás megnyitó Az I. világháború képekben - Kortárs katona képz m vészek festményei a Nagy Háborúról A Honvédelmi Minisztérium több mint 20 éve szervez aktív- és szerz déses katonák, valamint honvédségi szervezetnél dolgozó köztisztvisel k, közalkalmazottak részére képz m vészeti alkotótábort, ahol neves m vésztanárok vezetésével képezhetik magukat a résztvev k. Az idei évben az I. világháborúra re ektálva alkottak fest k, gra kusok, fafaragók. Október 10. péntek Tárlatvezetés a Stefánia Galériában (Vászon és ecset cím kiállítás megtekintése) 12 óra Tárlatvezetés a Ca é Galériában (Négy év vérben és vasban... cím kiállítás megtekintése) Köszönt t mond: Dr. Benk Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar F nök Helyszín: Stefánia Galéria Megtekinthet : október 28-ig, naponta 13 órától 18 óráig Október 9. csütörtök 17 óra Négy év vérben és vasban Kiállítás megnyitó Vándorkiállítás a Nagy Háború el zményeir l, okairól, a hadvisel felekr l, szövetségi rendszerekr l. Megnyitja: Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka Helyszín: Ca é Galéria Megtekinthet : október 23-ig, a ház nyitva tartásával megegyez en 18

21 FILMVETÍTÉSEK

22

23 A párizsi Grand Caféban december 28-án rendezett els nyilvános vetítés dátumát tekintik a mozi születésnapjának. A cinematoghraph-ból származik a legtöbb nyelvben a mozi szó: cinema, kino, ciné. A magyar nyelvben meghonosodott mozi kifejezés Heltai Jen leleménye: a mozgóképszínház rövidítése. A lm pedig a m vészetek történetének leg atalabb gyermeke, XX. századi vívmány. Az élmény szó kulcsfogalom életünkben. Vágyjuk és féljük egyszerre, mert magában rejti a változást. Életünk menetét mi magunk is élményeink mentén tagoljuk, melyek kifürkészhetetlen, titokzatos kapcsolatban vannak az id vel: bizonyos emlékeket képekké vagy re exekké oldva életünk végéig hordozunk. Ha meg szeretnénk érteni valamit a m vek m ködéséb l megformálásuk titkaiból, akkor az élmény alapfogalom lesz számunkra. Mert a tudatunkban rajzó képek élménynyomok. S minden váratlan, megdöbbent vagy nagyon is szabályos emberi akció, viselkedés vagy döntés mögött megélt élményeket kell keresnünk. A m alkotás segít legfontosabb élményeink feldolgozásában, s maga is élményforrás. Lezár és újraindít bennünk újabb élményeket, megfejt, magyaráz illetve rákérdez eltemetett lelki történéseinkre. Egy új m vészet olyan, mint egy új érzékszerv írta Balázs Béla, a lm egyik els elméletalkotója A látható ember cím m vében (1924) a moziról. A világ olyan dimenzióit is érzékeli, amelyhez más m vészeti ágak esetleg nem tudnak hozzáférni. A mozi története csak egy kicsit kezd dött korábban, mint ahogy az I. világháború kitört, a kor eseményeir l készült néma és hangos lmeket a Magyar Nemzeti Digitális Archívum közrem ködésével mutatjuk be. Tudjuk, hogy a mozgókép kollektív, gyorsan és szinte bárhol fogyasztható. Ezekkel a gondolatokkal kínáljuk a magyar lmkészítés korabeli és az I. világháborút követ terméseit látogatóink szíves gyelmébe. A programsorozat lmvetítéseit a Fényírók mozija összefoglaló címen találják a programfüzetben. A vetítések megtekintéséhez el zetes regisztráció szükséges az alábbi elérhet ségek egyikén: Tel.: (Forrás: Hartai László-Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret) 21

24

25 FÉNYÍRÓK MOZIJA Október 9. csütörtök 14 óra Az elcserélt ember Magyar játék lm, 70 perc, 1938, rendezte: Gertler Viktor Benedek Péter, a kikapós, kártyás földbirtokos és Pongrácz István gépészmérnök együtt harcolnak a fronton. A két fér megtéveszt en hasonlít egymásra. Pongrácz tévedésb l Benedek kabátját veszi magára, amikor a lövészárokba becsap egy lövedék és rajta kívül mindenki meghal. Az orvos azt hiszi, Benedek a túlél. Pongrácz súlyos fejsebe miatt nem emlékszik semmire, így Péterként tér haza a családjához... Azt követ en viszont éppen Kiss Ferenc személye miatt került tiltólistára az alkotás, amely ilyen formán csoda, hogy egyáltalán fennmaradt. Kurutz Márton lmtörténész (MaNDA) A belépés díjtalan, regisztráció szükséges! Tel.: Bónyi Adorján 1920-ban megjelent regényének tíz évet kellett várnia, hogy a Nemzeti színpadára kerüljön. A darab hatvankét el adást ért meg, majd néhány év múlva, 1938-ban Gertler Viktor készített bel le lmet. A küls felvételekre a f szerepl vel Debrecenbe is leutaztak, így látható a lmen a Nagytemplom, a Csokonai színház, a Kistemplom, vagy Csonkatemplom és a város néhány jellegzetes utcája, háza. A lm kett s f szerepét az a Kiss Ferenc alakította, aki a lm bemutatója után néhány hónappal éppen annak a Színház és Filmm vészeti kamarának lett a vezet je, aki Gertler Viktornak származási okokra hivatkozva megtagadta a m ködési engedély kiadását. A lmet még meg tudták menteni azzal, hogy a f címr l levették Gertler nevét és a gyártásvezet ét írták ki helyette, így a háború végéig még vetíthették. 24

26 FÉNYÍRÓK MOZIJA Október 9. csütörtök 15:30 Két fogoly Színes, magyar játék lm, 63 perc, 1937, rendezte: Székely István Takács Péter és Almády Miett egy teadélutánon ismerkednek meg és csakhamar összeházasodnak. A háború kitörésének híre nászútjukon éri ket. Péter bevonul, hadifogságba kerül. Ezalatt odahaza Miett barátságába fogadja Golgonszky Ivánt, aki segítségére van férje sorsának intézésében. Péter, mint tobolszki hadifogoly kapcsolatot teremt a szép, magányos Zinaidával, majd szökni próbál, de megsebesül, ismét elfogják. Halálhírét veszik Budapesten. Miett és Iván összeházasodnak, gyermekeikkel Péter sírjához utaznak... Bajtársainak, a tizenkilences vadászoknak ajánlotta els verseskötetét a huszonöt esztend s Zilahy Lajos, amikor 1916-ban sebesülten hazatért Lembergb l és összegy jtött háborús verseit kiadták. Tíz esztend vel kés bb, olyan irodalmi sikerekkel a háta mögött, mint a Halálos tavasz vagy a Süt a nap, megírja az oroszországi háborús emlékeib l táplálkozó Két fogoly cím romantikus regényét, amellyel egy csapásra megnyeri az akkori polgári középosztály tetszését. A m b l jó tíz évvel kés bb készít forgatókönyvet, melyb l a harmincas évek legtehetségesebb rendez je, Székely István forgatta egyik legutolsó magyar lmjét. A m láttán érzékletesen elevenedik meg a harmincas évek Nemzeti Színházának játékstílusa, mivel a f szerepet a Blaha Lujza téri teátrum három nagysága, Bajor Gizi, Jávor Pál és Rajnay Gábor alakította. Ez azért is lmtörténeti kuriózum, mert Bajor, aki nem szerette, s t lenézte a lmipart, mégis, valószín leg Zilahy kérésének engedve játszotta el a n i f szerepet. Ennek oka talán nem csak az volt, hogy Zilahy akkor már országosan ismert és megbecsült író volt, hanem az is, hogy jó tíz évvel korábban az regényéb l készült Rongyosok cím néma lmjében aratott országos sikert. Ezt követ en már csak egyszer engedett a csábításnak és állt felvev gép elé, három évvel kés bb A sz z és a gödölye cím lmben, aminek akkor már nem csak írója, hanem gyártója és rendez je is Zilahy Lajos volt. Kurutz Márton lmtörténész (MaNDA) A belépés díjtalan, regisztráció szükséges! Tel.:

27 FÉNYÍRÓK MOZIJA Október 9. csütörtök 18 óra Magyarország története 33. rész Az els világháború A Magyarország története a Magyar Televízió es magyar történelmi televíziós dokumentum lm-sorozata A nagy ív sorozat 46 részben dogozza fel Magyarország történetét. A lm izgalmas szellemi kalandot kínál, nem iskolás íz ismereteket. Történész szakért k és Nagy György m sorvezet segítségével felfedez vé teszik a néz t, hogy maga csodálkozzon rá azokra a tényekre, amelyeket esetleg már korábban is ismert, de valahogy nem is gondolt rájuk tudatosan. A belépés díjtalan, regisztráció szükséges! Tel.:

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok

Nyírbátor Város 2014. évi Közm vel dési Rendezvényterve. I. Kiemelt Önkormányzati programok Ny rbætor VÆros 2014. Øvi K zm vel døsi RendezvØnyterve Nyírbátor Város 2014. évi Rendezvényterve I. Kiemelt Önkormányzati programok Magyarország nemzeti ünnepei: Március 15. Augusztus 20. Október 23.

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS I.

KUTATÁSI JELENTÉS I. Magyar Honvédség 5. Bocskai István Lövészdandár Takács Attila dandártábornok parancsnok Honvédség és Társadalom Baráti Kör Egyesület Debrceni szervezete Polyák András elnök KUTATÁSI JELENTÉS I. a Debreceni

Részletesebben

Juhász Gyula: Húsvétra

Juhász Gyula: Húsvétra Röjtökmuzsaj Önkormányzatának lapja IX. évfolyam 1. szám 2016. március Juhász Gyula: Húsvétra Köszönt e vers, te váltig visszatérő Föltámadás a földi tájakon, Mezők smaragdja, nap tüzében égő, Te zsendülő

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL. 2015. október 13. KPSZTI Gianone András TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI 2017-TŐL 2015. október 13. KPSZTI Gianone András VÁZLAT Vizsgaleírás Kompetenciák Témakörök MIÉRT MÓDOSÍTOTTÁK AZ ÉRETTSÉGIT? Új NAT új kere;anterv A 10 év alatt összegyűlt tapasztalatok

Részletesebben

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás

Általános információ. 1/325-1633; 1/325-1600 44-205 mellék. jakusch.gabriella@m ail.militaria.hu. MEGTEKINTHETİ KIÁLLÍTÁSOK Idıszaki kiállítás HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum Budapest MÚZEUM ADATAI Múzeum neve Megye Település Pontos cím Honlapcím Budapest 1014 Budapest, Kapisztrán tér 2-4. www.militaria.hu Jakusch Gabriella Általános információ

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

969-41/79. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE BELÜ G Y MlNIS Z T É R IUM10-27/7/1979 SZÍGORÚA N TITKOS!Ksz: 969-41/79 Minősítés megszűnt az 1995. év: t v 28. -ára figyelemmel A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTER-HELYETTESÉNEK 7/ 1979. számú INTÉZKEDÉSE

Részletesebben

Érintsd meg a Holdat!

Érintsd meg a Holdat! Gárdonyi-emlékév, 2013 Érintsd meg a Holdat! rejtvényfüzet 1. forduló Gárdonyi Géza születésének 150. évfordulója alkalmából hívunk, hogy játsszatok velünk! Az első fordulóban Gárdonyi Géza életével, a

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26.

TÖRTÉNELEM - G. ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. TÖRTÉNELEM - G ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK JAVÍTÁSI ÚTMUTATÓ 2003. június 26. I. A tesztkérdések, illetve azok elemei (a,b,c stb.) rövid (a kérdezett adatot vagy tömör megfogalmazást tartalmazó) választ

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015

Nagy Gáspár Kulturális Központ. Vasvár. Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 Nagy Gáspár Kulturális Központ Vasvár Min sített Közm vel dési Intézmény Cím elnyerésére benyújtott pályázat 2015 1/107 Tartalomjegyzék 1. Jelentkezési lap... 3 2. Az intézmény bemutatása... 6 3. Önértékelési

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben

Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 2012/I ISSN: 2062-1655 Varga Anita Dunaújváros kulturális intézményrendszerének vizsgálata térszemléletben 1. Bevezetés Napjainkban jellemző tendencia a kulturális intézmények kínálata iránti csökkenő

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

programajánló 2014. december

programajánló 2014. december programajánló 2014. december 2 XXIV. Nemzetközi Betlehemes Találkozó XXIV. Nemzetközi Betlehemes Találkozó Időpont: 2014. december 12 13. Megnyitó: december 12-én, 17.00 órakor, a Kossuth téren Helyszín:

Részletesebben

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok

Biharkeresztes Őszi Kulturális Programok Biharkeresztes 2013. Őszi Kulturális Programok Szeptember havi programok ITTHON VAGY MAGYARORSZÁG, SZERETLEK Szüreti Felvonulás és Bál Időpont: 2013. szeptember 28. 14.00 óra Helyszín: Városi Sportcsarnok

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében

Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Egy hétvége a hagyományőrzés és a rendvédelem jegyében Honvédelmi tárgyi emlékek, harcjárművek, fegyverek és megannyi érdekes program várta a családokat június 10-12. között a Nyilastáblán. Az V. Rákosmenti

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA

KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA KOSSUTH LAJOS IRODALMI HA GYA TÉKA MAGYAR Nemzeti Múzeum és Kossuth Lajos örökösei közt a turini remete irodalmi hagyatéka tárgyában 1894 december elsején Budapesten kötött adás-vételi szerződés értelmében

Részletesebben

Észak-Alföld. Közel 4 milliárd a Sárrét fejlesztésére. Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba. Falunap-2009. pályázatok

Észak-Alföld. Közel 4 milliárd a Sárrét fejlesztésére. Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba. Falunap-2009. pályázatok Falunap-2009. pályázatok Megérkeztek az első falubuszok a Jászságba II. Gyermek és Családi Nap Nagyhegyesen III. Sárrét Expo 1-3 7 4 8 2009 Észak-Alföld Csaknem 4 milliárd forintra pályáz-hatnak Hajdú-Bihar

Részletesebben

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban

8.2 A gazdaság és a társadalom új jelenségei a fejlett világban 8.1 Az els világháború jellege, jellemz i; a Párizs környéki békék Szövetségi rendszerek, frontok, az új típusú hadviselés jellemz i. A Párizs környéki békék területi, etnikai és gazdasági vonatkozásainak

Részletesebben

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint módosul: A Colonial Computer Bt. Általános Szerződési Feltételeinek (a továbbiakban ÁSZF ) 2015. szeptember 1. napjától hatályba lépő módosításait az alábbiakban részletezi: ÁSZF 5.1 pontja az alábbiak szerint

Részletesebben

1. A teheráni konferencia

1. A teheráni konferencia 12.tétel: A II. világháború lezárása és az új világrend kialakulása: a szövetségesek tanácskozásai: Teherán, Jalta és Potsdam, nemzetközi együttműködés, megszállások, békeszerződések 1. A teheráni konferencia

Részletesebben

SZKA211_08. A szarajevói merénylet

SZKA211_08. A szarajevói merénylet SZKA211_08 A szarajevói merénylet tanulói a szarajevói merénylet 11. évfolyam 75 8/1 Mi történt Szarajevóban? Páros feladatlap Válaszoljatok a szalagcímek alapján a következő kérdésekre! Hogyan halt meg

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK. LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember NÉMETH ISTVÁN LXVI. évfolyam, 8-9. szám 2002. augusztus szeptember PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Milyen lehetett a bujdosó pohár, amely Gyulai Pál szerint a sarkantyúnál is jobban csengett? Ha bujdosott, hát miért, kit

Részletesebben

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos

Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos SZAMOSI LÓRÁNT Az Anjouk évszázada II. I. (Nagy) Lajos 1. Az apai örökség Lajos, Károly Róbert harmadik fia alig 16 éves volt mikor édesapjától átvette Magyarország kormányzását 1342-ben. Ő az egyetlen

Részletesebben

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden

I. évfolyam 2. szám. 2013. március VAJSZLÓI HÍREK. Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja. Önkormányzati hírek röviden I. évfolyam 2. szám. Tűzifa Támogatás VAJSZLÓI HÍREK Vajszló Nagyközség Önkormányzatának hivatalos lapja Az önkormányzat képviselő-testülete elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Részletesebben

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( )

V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA ( ) Óra sorszám V. A POLGÁROSODÁS KIBONTAKOZÁSA MAGYARORSZÁGON. A DUALIZMUS KORA (1849 1914) Az önkényuralom A kiegyezés Gazdasági felzárkózás A polgárosodó társadalom Városiasodás. A főváros fejlődése Népesedés.

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt

A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt A népfőiskolák a társadalom szövetében a múlt BELOVÁRI Anita & BAKA József Kaposvári Egyetem, Kaposvár belovari.anita@ke.hu & baka.jozsef@ke.hu A 19. sz. közepe táján Dániában különleges megoldás született

Részletesebben

Képek a megemlékezésről

Képek a megemlékezésről 2012 Közgyűlések Felderítő Napi megemlékezés 2012. november 11.: az immár hagyományosan a családtagok részvételével tartott ünnepi megemlékezésünkre rendkívül kulturált környezetben, a Művészetek Palotájában

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom,

DOBERDÓ JAJ! Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én piros vérem kifolyni? Olaszország közepében lesz a sírom, DOBERDÓ JAJ! Ha kimegyek a doberdói harctérre, Feltekintek a csillagos nagy égre, Csillagos ég, merre van a magyar hazám, Merre sirat engem az édesanyám? Én Istenem, hol fogok én meghalni? Hol fog az én

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

PROGRAMAJÁNLÓ (december)

PROGRAMAJÁNLÓ (december) Ejtőernyősök Szolnoki Szervezete Szolnok, Táncsics M út 5-7. : 5001 Szolnok, Pf. 10. : 30/414 0327, Fax: 56 515 510; HM Fax: 43 8117 Email: ejtoernyos747@gmail.com Számlaszám: OTP Bank 11745011 20410683

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010

ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 ÉRETTSÉGI TÉTELEK TÖRTÉNELEM 2010 I. Témakör: Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1. Gazdasági változások az Anjouk idején. Mutassa be Károly Róbert gazdaságpolitikájának főbb tényezőit! Tárja fel

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A felszabadulás utáni korszak történeti feldolgozására és elvi problémáinak tárgyalására való törekvés, egyre nagyobb helyet kap történeti

Részletesebben

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján

Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján Kitüntető címek, szolgálati jelek, érdemjelek, dísztőr, oklevél, emléktárgy és emlékgyűrű adományozása a ZMNE ünnepélyes tanévnyitóján A Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere Állami Ünnepünk 2010. augusztus

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata

Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata Munkaszám: DerTT-1/2015. Ikt. sz.: 47/2015. Derecske Város Önkormányzata A Kék-Kálló Menti Népfőiskolai Társaság Egyesület felnőttképzési központjának, valamint a kapcsolódó II. világháborús emlék- és

Részletesebben

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter

Kossuth Ház Hírlap - Newsletter Kossuth Ház Hírlap - Newsletter rendkívüli kiadás ÁLLAMALAPÍTÓ SZENT ISTVÁN NAPI ÜNNEPI HÉTVÉGE A KOSSUTH HÁZBAN 2014. AUGUSZTUS 23. 24. Elnöki beszámoló Az augusztus 23. 24. Szent István napi ünnepünk

Részletesebben

programajánló 2016. február

programajánló 2016. február Ű Ő É Ö Á Ö programajánló 2016. február mf_debrecen_16_februarindd.indd 1 16.1.22. 12:38 2 kiállítások február 4-ig február 10 26. Helyszín: Belvárosi Galéria Megnyitó: február 10., 17.00 Megnyitja: Kerékgyártó

Részletesebben

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE

A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE ÁLTALÁNOS PAPP FERENC A ZRÍNYI-SZOBOR ALKOTÓJA, BARBA PÉTER EMLÉKÉRE A Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem központi helyén, a Zrínyi parkban található egy alkotás, az egyetem névadójának szobra, amiről

Részletesebben

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma

ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban I. A koronázási jelvények A jogar A palást Országalma ZSOLDOS ATTILA: A Szent Korona. A korona a történelemben és a nemzeti hagyományban História 2000/05-06. A szabad választások után 1990- ben összeülő magyar parlament egyik legádázabb vitája a körül forgott,

Részletesebben

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története

Tátyi Tibor. Az alapszervezet története 217 Tátyi Tibor Az alapszervezet története Párkányban 1949. április 24-én alakult meg a CSEMADOK városi alapszervezete. Elsősorban lelkes, tenni akaró a magyar kultúra ápolásáért kész emberek fogtak össze,

Részletesebben

Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon. programajánló 2015. január

Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon. programajánló 2015. január Új esztendő újat hozzon, régi jótól meg ne fosszon. Ki barát volt az maradjon, ki elindult az haladjon. programajánló 2015. január mf_debrecen_15_január.indd 25 2 kiállítás január 21. február 28. Makoldi

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

185 éve született gróf Andrássy Manó

185 éve született gróf Andrássy Manó É v f o r d u l ó 185 éve született gróf Andrássy Manó KOVÁCS ÁGNES A gyakran vasgrófként emlegetett Andrássy Manót, Andrássy Károly fiát, a család betléri ágának tagját Jókai Mór valódi magyar nagyúrként,

Részletesebben

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye

ARCHAIKUS KOR. mítosz: istenekről, természetfeletti képességekkel rendelkező hősökről szóló csodás történet. mitológia: mítoszok gyűjteménye ARCHAIKUS KOR - a Balkán-félsziget déli részeén fekszik, sziklás és termőföldekben szegény területen fő foglalkozás a kézművesség, pásztorkodás, kereskedelem és hajózás - 3 részre tagolódott: kontinentális,

Részletesebben

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények

Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Élmények Koronczai József csendőr főtörzsőrmester életrajzához Hajmáskér, 1905. március 9., 1945. március 28. Nagy József összeállítása, 2013. január 30. Budapest (született Perkátán, 1944) Olvastam a Perkátai

Részletesebben

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS

III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS III. BUDAVÁR, KRISZTINAVÁROS, VÍZIVÁROS Harmadik sétánk a Duna jobb partjára vezet. Ez a rész nem képez külön időrendi egységet, Lisztnek nem volt itt lakása, viszont mind ifjú, mind időskori látogatásai

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: KUB/120-1/2013. KUB-43/2013. sz. ülés (KUB-145/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Külügyi bizottságának 2013. december 2-án, hétfőn, 10 óra 45 perckor az Országház főemelet

Részletesebben

Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 2014. szeptember 23. november 29.

Az előző választmányi ülés óta eltelt időszak áttekintése 2014. szeptember 23. november 29. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR SZÉKESFEHÉRVÁRI SZERVEZETE - Közhasznú szervezet - 8000 Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-311-255 htbk.szfvar@regiment.hu www.htbkszfvar.hu HÁTTÉRANYAG

Részletesebben

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4...

ERKEL FERENC Pedagógiai Program TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4... 3 MATEMATIKA 1-4... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4... ERKEL FERENC PEDAGÓGIAI PROGRAM IV. kötet HELYI TANTERV LOGOPÉDIAI OSZTÁLYOK 1-4. 2010. TARTALOMJEGYZÉK MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM TANTERV 1-4.... 3 MATEMATIKA 1-4.... 63 KÖRNYEZETISMERET 1-4.... 112 ÉNEK-ZENE

Részletesebben

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május

IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, május IV. MIÉNK A VÁR! Országos hagyományőrző és kulturális várfesztivál VAJDAHUNYADVÁR Pünkösd, 2016. május 14 16. Komplex rendezvény 2013-tól A rendezvény 2013-tól évente Pünkösdkor a események harmonikusan

Részletesebben

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA

NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA ESETTANULMÁNY/HEFOP-2004-4.2. A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése NAPPALI KÖZPONT LÉTREHOZÁSA HEFOP-2004-4.2. Projekt Esettanulmány Készült: 2006. október 29.

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban

Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban Pritz Pál A Magyarországi Tanácsköztársaság keletkezése, céljai, mozgástere és helye a történetírásban A Magyarországi Tanácsköztársaság történetének megítélése az elmúlt több mint kilenc évtized során

Részletesebben

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig.

Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. SZABÓ BÉLA VIETNAM HÁBORÚI WARS IN VIETNAM Jelen cikkemben Vietnam háborúit vázlatszerűen mutatom be a korai időktől kezdve egészen a XX. századig. In this article I present wars in Vietnam shortly, at

Részletesebben

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter Ismertetem Magyarország köztársasági elnökének és honvédelmi miniszterének határozatait elismerésekről. A határozatokat aláírta: (szignál!) ÁDER JÁNOS köztársasági elnök és HENDE CSABA honvédelmi miniszter

Részletesebben

MUNKATERV. a 2011-es évre

MUNKATERV. a 2011-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2011-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején

BÁTHORI GÁBOR. Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM DOKTORI TANÁCSA BÁTHORI GÁBOR Az Erdélyi Fejedelemség és a Porta politikai és katonai szövetsége Bocskai István és Bethlen Gábor fejedelemsége idején című doktori

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE

MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE MAGYARORSZÁG ÚJ NEMZETKÖZI HELYZETE irta : B iró Zoltán A szovjet-magyar barátsági és kölcsönös segélynyújtási szerződés megkötése új történelmi szakasz abban a harcban, amelyet a magyar nép szabadságáért

Részletesebben

Kiadja a szerző. Minden jog fenntartva. www.zimaszabolcs.hu E-mail: info@zimaszabolcs.hu. Tördelés, fedélterv: Kósa Tibor

Kiadja a szerző. Minden jog fenntartva. www.zimaszabolcs.hu E-mail: info@zimaszabolcs.hu. Tördelés, fedélterv: Kósa Tibor A Führer titkai Kiadja a szerző. Minden jog fenntartva. Írta és szerkesztette: Johann Schulze www.zimaszabolcs.hu E-mail: info@zimaszabolcs.hu Tördelés, fedélterv: Kósa Tibor ISBN: 978-963-12-4051-1 A

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK

ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK ÖSSZEFOGLALÓ KÉRDÉSEK A francia forradalom kezdete Ki volt a francia uralkodó 1789-ben? XVI. Lajos. Mit jelentett az abszolutizmusa? Korlátlan királyi önkényuralmat. Miért került államcsőd közeli helyzetbe

Részletesebben

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.

Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak. Sárospatak Város Polgármesterétől 3950 Sárospatak, Rákóczi utca 32. Tel.: 47/513-250 Fax: 47/311-404 E-mail: sarospatak@sarospatak.hu Beszámoló - a Képviselő- testületnek Sárospatak Város Kulturális Stratégiájának

Részletesebben

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján:

A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: A szakmai bírálók és a tudományos konferencia bíráló bizottságainak javaslatai, valamint a fő zsűri döntése alapján: 1. Biztonságpolitika és Hadtörténelem tagozatban: II Bánki Szabolcs honvéd tisztjelölt

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME

A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 15. július 21. FŐVÉDNÖK: P. DR. NÉMET LÁSZLÓ SVD NAGYBECSKEREKI MEGYÉSPÜSPÖK A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XIX. NYÁRI EGYETEME 2012. július 17. 2012.

Részletesebben

FRESLI MIHÁLY. Az elveszett Oroszország

FRESLI MIHÁLY. Az elveszett Oroszország FRESLI MIHÁLY Az elveszett Oroszország Korszakok és váltások - államok, lobogók, forradalmak. Kevés olyan ország van a földkerekségen, amelynek a történetét még oly karakteresen fémjeleznék ezek a fogalmak,

Részletesebben

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1.

Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. Orczy Anna Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Készítette: Hornyákné Szabó Bernadett Hatályba lépés: 2015. szeptember 1. 1 Tartalom 1. Helyzetelemzés... 5 1.1. Bevezető... 5 1.2. Küldetés... 5 1.3. A társadalmi

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész

ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ. II. rész Gáspár Tibor 1 ADALÉKOK A MAGYAR HONVÉDSÉG LOGISZTIKAI ELLÁTÓ KÖZPONT TÖRTÉNETÉHEZ II. rész Absztrakt A logisztikai egységek, szervezetek története kevésbé feltárt területe a hadtörténelemnek. Általában

Részletesebben

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE

ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE ROMÁNIA MEZŐGAZDASÁGI ÁTSZERVEZÉSE Az 1937. március hó 22-én megjelent mezőgazdasági törvény mezőgazdasági életünk előbbrevitele terén korszakos újitást valósít meg: az írányított gazdasági rendszer elveinek

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben