2014. október PROGRAMFÜZET

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014. október 8-16. PROGRAMFÜZET"

Átírás

1 2014. október PROGRAMFÜZET

2 STEFÁNIA PALOTA HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út Telefon: (1) HM telefon: Jegyinformáció Közönségszolgálat Telefon: (1) , HM telefon: Programinformáció - Közm vel dési csoport Tel.: , HM tel.: PR és Marketing A befoglalt jegyeket az el adás el tt 5 munkanappal kérjük személyesen közönségszolgálatunknál átvenni, ellenkez esetben a jegyeket felszabadítjuk. A m sorváltoztatás jogát fenntartjuk! Kiadja az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Hely rség Dandár, Kulturális és Rekreációs Igazgatóság, Felel s kiadó: Piros Ottó ezredes, mb. parancsnok Felel s szerkeszt : Szatmári-Lévai Zita, Stefánia Palota - Honvéd Kulturális Központ vezet Nyomda: HM Zrínyi Térképészeti és Kommunikációs Közhasznú Nonprofit Kft.

3 Október Megemlékezés az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából - Hadszíntéren innen és túl A programsorozat f védnöke: Hende Csaba honvédelmi miniszter Mire a falevelek lehullanak, katonáink visszatérnek - hangzott II. Vilmos császár híres kijelentése a Nagy Háború kirobbanásakor. Senki sem sejtette még akkor, hogy a hazatérésre csak négy évvel kés bb, november 11-én kerülhet sor, amikor aláírták a t zszüneti szerz dést. A világháborút akkor még senki nem nevezte els nek, mert fel sem merült a gondolat, hogy megismétl dhet A több mint egy hetes sokszín, összkulturális programsorozatot az els világháború emlékére szervezzük. A háború történéseit minden egyes napra jellemz összefoglaló tematikával, el adásokkal, beszélgetésekkel, Fényírók mozija címmel magyar nagyjáték lmek, néma lmek és dokumentum lmek vetítésével, továbbá a korszakot idéz zenei koncerttel elevenítjük meg. Gasztronómia és háború pénteken ételjegyért cserébe a hátországban kapható ételekb l (pl. gulyást gulyáságyúból) és italokból kínálunk menüt, vasárnap pedig családi programokkal, interaktív játszóházzal, kézm ves foglalkozásokkal, bemutatókkal várunk minden érdekl d t. Programunk célja nem csak az emlékezés, hanem a Nagy Háború eseményeinek megismertetése magyar szemszögb l. Az I. világháborút gyakran nemzetközi viszonylataiban tárgyalják, a hazai történelmi és kultúrtörténeti vonatkozásai kevésbé hangsúlyosan jelennek meg a különböz fórumokon. El adásaink arra törekednek, hogy olyan vetületét mutassuk a háborúnak és a hátország életének, amely a tankönyvekb l kimaradt, így válva érdekessé minden korosztály számára. S hogy az eseményeket még szemléletesebbé tegyük, mindezt a korszakból illetve a korszakról szóló magyar mozgóképes alkotásokkal színesítjük, tiszteletben tartva a digitális kor követelményét, miszerint mára már nincs élmény vetített kép nélkül. Így színpadi produkcióink elbeszélésben, zenében és képben egyaránt gazdagok. Szeretettel várjuk Önöket programjainkra! Családi fotóalbum pályázat Október 1-t l pályázatot hirdetünk az otthon fellelhet, a korban készült fényképeket várjuk. A képekb l kés bbi id pontban kiállítást rendezünk. Részletek: lsd. 16. oldal 1

4

5 Egy kis történelem A boldog békeid k Kevés olyan eseménye van az újkori magyar történelemnek, amely annyi vitát provokált, annyi egymástól gyökeresen eltér értékelést hozott volna a felszínre, mint az évi kiegyezés. Az esemény politikai jelent sége els sorban abban állt, hogy az udvar és a két birodalomrész kapcsolatának újraszabályozásán túl visszaállította Magyarországon az alkotmányos jogállamiság alapjait június 8. - Ferenc Józsefet osztrák császárrá és egyúttal magyar királlyá, Erzsébetet magyar királynévá koronázzák Budán. A Habsburg Monarchia államának hivatalos neve ett l kezdve: Osztrák-Magyar Monarchia, mely a közös uralkodó és a közös ügyként igazgatott külügy, hadügy és az ezekkel kapcsolatos pénzügyek által összekapcsolt önálló államok voltak. A Monarchia többnemzetiség állam volt, nemzetiségei közül a német nyelv osztrákokon és a magyarokon kívül a különböz szláv népek mellett (lengyelek, ukránok, csehek, szlovákok, szlovének, horvátok, szerbek, bosnyákok), románok és olaszok éltek. Andrássy Gyula gróf lesz a kormány elnöke, a miniszterek között ott van Deák Ferenc és Eötvös József is. A Magyar Királyság a Monarchia nagyobb összefügg területe, ásványi és természeti kincsekben gazdag ország. Ipara lendületesen fejl dik, Budapest f városnak lakossága folyamatosan n, 1 millió körüli. A város épületeinek többsége ebben az id szakban épül és így például a jelent sebbek között szerepel a Margit híd, a Ferenc József híd, az Erzsébet híd, rakpartok, a Parlament, az Operaház, a Halászbástya, a Mátyás templom, az Iparm vészeti Múzeum, az Állatkert, a H sök tere. S t, még a Stefánia Palota is a 19. század végén épül. Lakóépületek, paloták, kórházak, iskolák, egyetemek, színházak, hidak, és a kontinensen el ször Budapesten elindul az els földalatti vasút. Ybl Miklós lesz a kor egyik legjelent sebb építésze. A m vel dést és a tanulmányokat szolgáló új épületek a magyar kultúra rohamos fejl déséhez vezetnek, ami megalapozza, hogy a magyar színm írók és színészek keresett m vészek, társadalmilag megbecsült személyek lehessenek. A színházak felbecsülhetetlen szerepet töltenek be a magyar nyelv és irodalom gyors elterjedésében. A könyvkiadások is n nek, a Pallas létrehozza a máig legjobb magyar lexikont. Napilap több jelenik meg, mint Bécsben vagy Londonban. Johann Strauss Jókaitól kér Librettót, és megkomponálja A cigánybáró-t, Johannes Brahms 1881-ben Budapesten mutatja be D-dúr hangversenyét. Egyedülálló jelenség Európában, hogy a választott képvisel k egyharmada m vész, író, költ vagy újságíró. A sokáig tetszhalott festészet két évtized alatt Európa élvonalába jut: Munkácsy, Paál, Madarász, Benczúr, Székely, Lotz, Szinyei Merse, László, Vászáry, Rippl-Rónai, Ferenczy, Csók, Mednyánszky és Csontváry a legnagyobb fest k, akik ezekben az években b séggel alkotnak. 3

6

7 A század elején Molnár Ferenc közkedvelt színpadi szerz lesz, A Pál utcai úk nagy siker ábrázolása a demokráciáról sz tt gyermeki, eszményi álomnak. Ekkor születik a fényképezés és a mozgófényképezés m vészete. A lm, mint m vészet magas színvonalat ér el, több száz alkotás készül ebben az id szakban nemzetközi szereposztásban és külföldi rendez k közrem ködésével. A magyar komolyzene elárasztja a világot, a tízes évek elején elkészül A Kékszakállú herceg vára, melyet 1918-ban mutat be az Operaház. A magyar szecesszió az építészetben Lechner Ödön, Kós Károly, Lajta Béla kezei alatt jeleskedik. A XIX. század Kelet- és Közép-Európa számára a nemzeti ébredés korszaka volt. A nemzetté válás folyamata ugyanakkor számos kon iktuslehet séget hordozott magában. Mindenképp gyelembe kell venni azt a tényt, hogy a magyarság az ország lakosságának csak relatív többségét 1850-ben 41,5%-át alkotta ban az Országgy lés elfogadta az úgynevezett nemzetiségi törvényt, amely egyrészt meger sítette az egységes magyar nemzet elvét, másrészt viszont széles kör egyéni jogokat biztosított az egyes etnikumok tagjai számára: nyelvhasználatot a helyi közigazgatásban és a bíráskodásban, továbbá bizonyos fokú kulturális önállóságot ban az ország látványos küls ségek között ünnepelte meg a honfoglalás ezeréves évfordulóját. Az ünnepségsorozatnak f üzenete az volt, hogy a technikai-civilizációs fejl dés terén a Monarchia keleti fele immár lépést tud tartani Európával. A század végét l azonban megszaporodtak azok a jelek, amelyek a stabilitás felborulására utaltak. A Monarchiában több mint tizenkét nyelvet beszéltek. A birodalom nemzetiségi mozgalmai a századfordulótól kezdve egyre határozottabban vetették fel az önálló nemzetállami fejl dés lehet ségét. Az erdélyi románok és a délvidéki szerbek felé pedig nagy vonzást gyakorolt a török uralom alól felszabadult egységes Románia és Szerbia, míg a csehek és szlovákok körében a pánszláv gondolat hódított. A Nagy Háború 1914 nyarára a nagyhatalmak és a kisebb országok két egymással szemben álló szövetségi rendszerbe tömörültek. Az antanthatalmak (Nagy-Britannia, Franciaország és Oroszország) és szövetségeseik (els sorban Szerbia) álltak szembe a Németország, a Monarchia és Törökország alkotta központi hatalmakkal. Olaszország és Románia, bár formailag német szövetségesek voltak, bármikor készek voltak köpönyeget fordítani. A feszült nemzetközi helyzetet tovább élezte a Balkáni puskaporos hordó, melyet részben a Monarchia terjeszked politikája idézett el. Bosznia Hercegovina területének igazgatása a török uralom után az 1878-as berlini kongresszus döntése értelmében az Osztrák Magyar Monarchiához került. Ferenc József a balkáni befolyás meger sítését és kiterjesztését célozta meg, és október 6-án bejelentette Bosznia-Hercegovina annexióját. 5

8

9 A rendkívül robbanásveszélyes boszniai belpolitikai viszonyok pedig a szarajevói merénylethez, június 28-án, Ferenc Ferdinánd trónörökös meggyilkolásához vezettek. A merényl egy szerb diák, Gavrilo Princip volt, aki a gyanú szerint a szerb titkosrend rséggel állt kapcsolatban. Egy hónappal kés bb, július 28-án Bécs hadat üzent Szerbiának, mivel Belgrád megtagadta a Monarchia ultimátumszer követeléseinek teljesítését. Ezután lavinaszer en követték egymást a hadüzenetek. A balkáni krízis magával rántotta az egész kontinenst. Néhány nappal kés bb, augusztus 1-jén Németország hadat üzent Oroszországnak, 3-án pedig Franciaországnak. A német vezetés ultimátumban követelte a belga kormánytól, hogy a hadereje átvonulhasson Belgiumon, ez azonban ezt megtagadta, mire a németek átlépték a határt. Augusztus 4-én Belgium függetlenségének megsértése ürügyén beállt a hadiállapot a Brit Birodalom és Németország között. Augusztus 5-én a Monarchia hadat üzent Oroszországnak, 6-án Szerbia Németországnak. Augusztus 12-én Franciaország és Nagy-Britannia küldte el hadüzenetét a Monarchiának, 23-án pedig belépett a háborúba Japán. Törökország augusztus 3-án szövetséget kötött Németországgal, majd elzárta a Fekete-tengert a Boszporusznál és a Dardanelláknál, ténylegesen azonban csak október 29-én lépett be a háborúba. A váratlanul elhúzódó háború tovább szélesedett 1915 májusában, amikor Olaszország belépett a háborúba az antanthatalmak oldalán. Ugyanígy tett Bulgária ugyanebben az évben augusztusában a központi hatalmaknak Románia üzent hadat. A háború elején még az összesen mintegy 20 millió f s hadseregek fölött diszponáló vezérkarok mindkét oldalon a gyors hadi sikerekben bíztak és a katonákat úgy indították útnak, hogy mire lehullanak a falevelek, már otthon lesznek. A német el renyomulás azonban hamar megakadt. A hadseregek beástak magukat és állóháború alakult ki. Ezt a patthelyzetet a nyugati fronton lényegében csak 1918-ban sikerült felszámolni els sorban az új haditechnikai eszközök, így a tank tömeges alkalmazásával. Az önálló külpolitika nélküli Magyarország, az Osztrák Magyar Monarchia részeként sodródott bele a háborúba. Tisza István, magyar miniszterelnök volt az egyetlen vezet államfér Európában, aki komolyan szót emelt a háború ellen. Magyarországnak nem volt érdeke a háború és Tisza István mindent megtett a Monarchia hadba lépése ellen. Végül 1914 júniusában meggy zték a háborúpárti osztrák politikusok és katonák a háború szükségszer ségér l. Tisza István azonban ellenezte a terjeszkedést és ezt a véleményét akkor sem változtatta meg, amikor 1915-ben a Monarchia még el nyös pozíciókban volt. 7

10 Tisza elítélte Szerbia annektálását, és Vilmos császárral is szembeszállva a szerbekkel kötend különbéke mellett kardoskodott. A magyar politikusok els sorban attól tartottak, hogy az esetleges balkáni terjeszkedéssel tovább n a szlávok aránya a Monarchia népességében. A Monarchia azonban végs soron egy olyan háborút indított meg, amelyr l Kossuth Lajos Deák Ferenchez írt Kasszandra-levelében megjósolta, hogy tüzében elhamvad a történelmi Magyarország. A besorozott katonáknak a kormányzat a karácsonyra ígért hazatérés mellett földek juttatását is kilátásba helyezte. A földosztás ígérete rendkívül vonzó volt a parasztság körében, s ez nagy szerepet játszott a vidéki lakosság kezdeti háborús lelkesedésének kialakításában, majd fenntartásában. A békeid ben mintegy 450 ezer f s, a háborús évek alatt 4-5 millió f t számláló közös hadsereg és magyar honvédség hadosztályai 1914 szén, két fronton, Szerbiában és Galíciában állóháborúra kényszerültek. Az oroszokkal szemben 1915 tavaszáig jóformán csak veszteségeket könyvelhettek el. Ezt tetézte Przemysl er djének március 22-i feladása. Mindenhol állóháború alakult ki és a kon iktus gyors befejezése immár illuzórikussá vált és az országban már érzékelhet en alábbhagyott a háborús lelkesedés, de a magyar csapatok morálja általában töretlen volt az 1918-évi szi összeomlásig ben az olasz front megnyílásával a Monarchia hadseregének immáron három hadszíntéren kellett helytállnia. Bár német segítséggel végül mindhárom fronton sikerült gy zelmet aratni ban az osztrák-magyar és német csapatok megszállták a könny gy zelemre számító Romániát, míg a caporettói áttöréssel a központi hatalmak hadseregei 1917 novemberében mélyen benyomultak az olasz területre. Piave, Isonzó és Doberdó csataterei viszont tízezernyi magyar katona sírjává lettek. Magyarország területe azonban csak rövid ideig volt hadszíntér. Az orosz hadsereg északkeleti betörését l és Erdély rövidélet román megszállásától eltekintve hazánkat a harci cselekmények elkerülték. Ez nem azt jelentette azonban, hogy a hátország nem szenvedett. A lakosság leromlott zikai és egészségügyi állapotát jól mutatta, hogy az országban pusztító spanyolnáthában csupán 1918 októberében 44 ezren haltak meg. Magyarországon 1918-ban a megélhetés több mint nyolcszor annyiba került, mint 1913-ban, a létminimum alatt él k száma megsokszorozódott. A falvakban, miután a családf bevonult vagy elesett, jobb esetben megsebesült, a munkák dönt része a n kre és a gyermekekre hárult, ami tömeges elszegényedéshez és soha nem látott nyomorhoz vezetett. Ugyanekkor a társadalom kettészakadt. A hátországi hadigazdálkodáson, a korrupción meggazdagodott rétegek és a hadiszállítók fény z, pazarló életet éltek. 8

11 1918. március 3-án az orosz hatalom különbékét kötött a központi hatalmakkal, ami a breszt-litovszki béke néven vált ismertté februárjában Németország korlátlan tengeralattjáró-háborút hirdetett, mivel ez az USA felé provokációnak min sült, így az Amerikai Egyesült Államok is belépett a háborúba. Ez eldöntötte a háború kimenetelét, hiszen bár Oroszország a forradalom miatt kilépett a háborúból, az USA gazdasági er forrásai szinte korlátlanok voltak szén a kimerült központi hatalmak sorra fegyverszünetet kértek: szeptember 29-én Bulgária, október 30-án Törökország, november 3-án a Monarchia, november 11-én Németország, a fegyverletételt a compiégne-i erd ben egy vasúti kocsiban írták alá. (Ez a vasúti kocsi ad helyet kés bb a II. világháború idején a francia kapituláció aláírásának is.) A Monarchia csapatai azonban a padovai fegyverszünet idején még mélyen az ellenséges területeken álltak. Károly császár (IV. Károly néven magyar király) november 11-i és 13-i lemondásával a Habsburg Monarchia évszázadai véget értek. Budapesten november 16-án kikiáltották a köztárságot, amint néhány nappal korábban Bécsben január 18-án került sor a versailles-i békekonferencia megnyitására. Az antant június 28-án aláírta Németországgal a versailles-i békeszerz dést, szeptember 10-én a Saint-Germain-i békeszerz dést Ausztriával, és június 4-én a trianoni békeszerz dést Magyarországgal. Az Oszmán Birodalommal augusztus 10-én írták alá a sèvres-i békeszerz dést. A birodalom felbomlása és a török függetlenségi háború kirobbanása miatt július 4-én a Törökország és az antanthatalmak képvisel i Lausanne-ban újabb békeszerz dést írtak alá. A Nagy Háború teljesen átrajzolta Európa térképét. Elt nt négy nagy konzervatív birodalom, a német, az orosz, az osztrák-magyar és az ottomán. Lengyelország újjászületett, Csehszlovákia és Jugoszlávia néven új államok születtek. Oroszországban hatalomra kerültek a kommunista eszméket valló bolsevikok és az elvadult frontkatonák millió a megalázott Németországban megalapozták a másik gyilkos ideológia, a nácizmus megszületését. A Versailles környéki békék igazságtalanságai pedig egy második világégés magvait ültették el. Joggal hirdette felirat a szaraejevói merénylet helyszínén: Itt kezd dött és végz dött a XX. század. Az els világháború embervesztesége: 1927-ben a Hadtörténelmi Levéltár munkatársai megpróbálták felbecsülni Magyarország emberveszteségét. E szerint a számadatok a következ képpen alakultak: az 5,5 millió hadköteles személyb l ezer katona vonult be. Ebb l 524 ezer épségben hazatért, 833 ezer fogságba esett katona sebesült meg és személy halt h si halált. Felhasznált irodalom: Nemeskürty István, Kis magyar m vel déstörténet Magyar Elektronikus Könyvtár/Országos Széchenyi Könyvtár - mek.oszk.hu Magyarország az els világháborúban Hadtörténeti Intézet és Múzeuum 9

12 MINDEN NAP KÜLÖN TEMATIKÁVAL VÁRJUK AZ ÉRDEKL D KET: Október 8. szerda Mire a falevelek lehullanak Október 9. csütörtök A szövetségi rendszerek kialakulása és az I. világháború Október 10. péntek A világháború kitörése, Európa és Magyarország élete a háborút megel z években és a háborús hátország Október 11. szombat Hadszíntéren innen és túl Október 12. vasárnap Hadviselés egykor és ma Október 13. hétf Az els világháború hadszínterei, csatatérkutatás Október 14. kedd Haditechnika az els világháborúban Október 15. szerda Tisztelet a h söknek Október 16. csütörtök Estére indul az ezred 10

13 NAGYRENDEZVÉNYEK

14

15 PROGRAMOK: Október 8. szerda 18 óra Programsorozat megnyitó Köszönt t mond: Dr. Töll László ezredes, HM Társadalmi Kapcsolatok és Háborús Kegyeleti F osztály Elhalasztott holnap A Magyar Nemzeti Táncegyüttes el adása Az el adásban az els világháború táncban, színpadi látomásként jelenik meg. Az els világháború közel száz évvel ezel tti kitörése hazánk történelmét és a személyes sorsokat is egyaránt befolyásolta. Továbbörökít dtek történetei, arcai, kép- és dalfoszlányai, a fronton harcolókra vagy az otthon maradottakra gondolva. A m sor végére összeáll egy történet, amely méltóképpen idézi fel a helytállást, a féltést, a feszültségeket és az átélt örömöket is. Rendez -koreográfus: Zsuráfszky Zoltán Kossuth-díjas kiváló m vész, a Honvéd Együttes m vészeti vezet je El zetes regisztráció szükséges az alábbi elérhet ségek valamelyikén: Tel: , vagy 13

16 Október 11. szombat 19 óra Budapest Jazz Orchestra koncert Swing evening show - magyar slágerek a 20. század els feléb l Régi magyar lm és jazz slágerek az els és a második világháború id szakából Belép : 2500 Ft el vételben, 2900 Ft a helyszínen Kedvezményes belép igényelhet a honvédség igényjogosultjainak számára. Köszönt t mond: Kun Szabó István, a Honvédelmi Minisztérium társadalmi kapcsolatokért felel s helyettes államtitkára 1998 októberében alakult a hosszú id k óta kuriózumnak számító, kizárólag jazz muzsikusokból álló Budapest Jazz Orchestra. A Kollmann Gábor szaxofonm vész által vezetett zenekar repertoárján ezen az estén az I. és a II. világháború idején illetve a háborúk közötti id szakban született dalok szerepelnek a két órás m sorban. A zenekar négy kiváló énekessel kiegészülve a 20-as évekt l napjainkig kalauzolja el a közönséget a swing világába és a zenészek hangszerelései és szerzeményei is helyet kaptak a m sorban. Régi magyar lmslágerek és nagy sikereket elért magyar jazz - és könny zenei kompozíciók el ször szólalnak meg magyar nyelven a Budapest Jazz Orchestra és az énekesek tolmácsolásában. A show meghívott szerepl i a magyar vokális jazz kiforrott egyéniségei: Fehér Adrienn, Urbán Orsolya, Farkas Gábor Gábriel és Mujahid Zoltán. 14

17 Október 16. csütörtök 18 óra Estére indul az ezred! Hely rségi gála Köszönt t mond: Aulechla József ezredes, Magyar Honvédség vitéz Szurmay Sándor Budapest Hely rség Dandár Kulturális és Rekreációs Igazgatóság, igazgató Nagyszabású koncertet ad az MH vitéz Szurmay Sándor Budapest Hely rség Dandár Központi Zenekara a programsorozat záróeseményeként. Az els világháború kitörésének századik évfordulója alkalmából egy különleges, értékteremt m vészeti produkcióval kívánunk tisztelegni az elesett h s magyar katonák emléke el tt. A katonazenészekhez csatlakozik a Kodály Zoltán Fér kar, a Liszt Ferenc Zenem vészeti Egyetem népzene tanszékének hallgatói a Népm vészet I ú Mestere címet visel Árendás Péter vezetésével, valamint Szente Árpád Csaba, a Gór Nagy Mária Színitanoda végz s színésze. Az est zenei gerincét Kéler Béla Katonaélet cím zenem ve adja, amely egy katona napját mutatja be az ébreszt t l a takarodóig, valamint az els világháborúhoz köt d en katonadalokon, indulókon, haza as zenem veken keresztül ismerteti meg a közönséggel a bevonulást, a harctéri eseményeket és a végkifejletet. A zenei részeken túl a közönség verseken, prózai betéteken keresztül kap képet a hátországról, de a színpadi eseményeket követ és meger sít vetített látványos képsorozat is növeli az el adás értékét. A prózai részeknél közrem ködik Körtvélyessy Zsolt Jászai Mari-díjas színm vész, míg a n i szerepeket, a Lehet egy csillaggal több?! 2012 honvédségi tehetségkutató verseny felfedezettjei, Barta Terézia f törzs rmester és Nagy Jusztina törzs rmester alakítják. A darab rendez je Kovács Gábor Dénes, a Gór Nagy Mária Színitanoda szakmai vezet je, karmestere pedig Szabó Imre rnagy, a Központi Zenekar karmester-helyettese. El zetes regisztráció szükséges az alábbi elérhet ségek valamelyikén: Tel.: ,

18 CSALÁDI FOTÓALBUM A fotográ a 175 éves évfordulója ésa a Nagy Háború kitörésének 100. évfordulója alkalmából meghirdetjük Családi fotoalbum pályázatunkat. a meghirdetett programban olyan családi fotókat várunk, amelyek még az els világháborút megel z en vagy idején mesélnek története szépanyáink és apáink életér l. A fotókat kérjük pontos névvel, címmel ellátni. A képgy jtés folyamatos, megfelel mennyiség után kiállítást szervezünk. A fényképeket a Stefánia Palota- Honvéd Kulturális Központ könyvtárába személyesen, postai úton vagy elektronikus levél mellékleteként szíveskedjenek eljuttatni. Elérhet ség: 1143 Budapest, Stefánia út Tel.: , 16

19 KIÁLLÍTÁSOK

20 Október 8. szerda 17 óra Vászon és ecset Kiállítás megnyitó Az I. világháború képekben - Kortárs katona képz m vészek festményei a Nagy Háborúról A Honvédelmi Minisztérium több mint 20 éve szervez aktív- és szerz déses katonák, valamint honvédségi szervezetnél dolgozó köztisztvisel k, közalkalmazottak részére képz m vészeti alkotótábort, ahol neves m vésztanárok vezetésével képezhetik magukat a résztvev k. Az idei évben az I. világháborúra re ektálva alkottak fest k, gra kusok, fafaragók. Október 10. péntek Tárlatvezetés a Stefánia Galériában (Vászon és ecset cím kiállítás megtekintése) 12 óra Tárlatvezetés a Ca é Galériában (Négy év vérben és vasban... cím kiállítás megtekintése) Köszönt t mond: Dr. Benk Tibor vezérezredes, Honvéd Vezérkar F nök Helyszín: Stefánia Galéria Megtekinthet : október 28-ig, naponta 13 órától 18 óráig Október 9. csütörtök 17 óra Négy év vérben és vasban Kiállítás megnyitó Vándorkiállítás a Nagy Háború el zményeir l, okairól, a hadvisel felekr l, szövetségi rendszerekr l. Megnyitja: Dr. Kovács Vilmos ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka Helyszín: Ca é Galéria Megtekinthet : október 23-ig, a ház nyitva tartásával megegyez en 18

21 FILMVETÍTÉSEK

22

23 A párizsi Grand Caféban december 28-án rendezett els nyilvános vetítés dátumát tekintik a mozi születésnapjának. A cinematoghraph-ból származik a legtöbb nyelvben a mozi szó: cinema, kino, ciné. A magyar nyelvben meghonosodott mozi kifejezés Heltai Jen leleménye: a mozgóképszínház rövidítése. A lm pedig a m vészetek történetének leg atalabb gyermeke, XX. századi vívmány. Az élmény szó kulcsfogalom életünkben. Vágyjuk és féljük egyszerre, mert magában rejti a változást. Életünk menetét mi magunk is élményeink mentén tagoljuk, melyek kifürkészhetetlen, titokzatos kapcsolatban vannak az id vel: bizonyos emlékeket képekké vagy re exekké oldva életünk végéig hordozunk. Ha meg szeretnénk érteni valamit a m vek m ködéséb l megformálásuk titkaiból, akkor az élmény alapfogalom lesz számunkra. Mert a tudatunkban rajzó képek élménynyomok. S minden váratlan, megdöbbent vagy nagyon is szabályos emberi akció, viselkedés vagy döntés mögött megélt élményeket kell keresnünk. A m alkotás segít legfontosabb élményeink feldolgozásában, s maga is élményforrás. Lezár és újraindít bennünk újabb élményeket, megfejt, magyaráz illetve rákérdez eltemetett lelki történéseinkre. Egy új m vészet olyan, mint egy új érzékszerv írta Balázs Béla, a lm egyik els elméletalkotója A látható ember cím m vében (1924) a moziról. A világ olyan dimenzióit is érzékeli, amelyhez más m vészeti ágak esetleg nem tudnak hozzáférni. A mozi története csak egy kicsit kezd dött korábban, mint ahogy az I. világháború kitört, a kor eseményeir l készült néma és hangos lmeket a Magyar Nemzeti Digitális Archívum közrem ködésével mutatjuk be. Tudjuk, hogy a mozgókép kollektív, gyorsan és szinte bárhol fogyasztható. Ezekkel a gondolatokkal kínáljuk a magyar lmkészítés korabeli és az I. világháborút követ terméseit látogatóink szíves gyelmébe. A programsorozat lmvetítéseit a Fényírók mozija összefoglaló címen találják a programfüzetben. A vetítések megtekintéséhez el zetes regisztráció szükséges az alábbi elérhet ségek egyikén: Tel.: (Forrás: Hartai László-Muhi Klára: Mozgóképkultúra és médiaismeret) 21

24

25 FÉNYÍRÓK MOZIJA Október 9. csütörtök 14 óra Az elcserélt ember Magyar játék lm, 70 perc, 1938, rendezte: Gertler Viktor Benedek Péter, a kikapós, kártyás földbirtokos és Pongrácz István gépészmérnök együtt harcolnak a fronton. A két fér megtéveszt en hasonlít egymásra. Pongrácz tévedésb l Benedek kabátját veszi magára, amikor a lövészárokba becsap egy lövedék és rajta kívül mindenki meghal. Az orvos azt hiszi, Benedek a túlél. Pongrácz súlyos fejsebe miatt nem emlékszik semmire, így Péterként tér haza a családjához... Azt követ en viszont éppen Kiss Ferenc személye miatt került tiltólistára az alkotás, amely ilyen formán csoda, hogy egyáltalán fennmaradt. Kurutz Márton lmtörténész (MaNDA) A belépés díjtalan, regisztráció szükséges! Tel.: Bónyi Adorján 1920-ban megjelent regényének tíz évet kellett várnia, hogy a Nemzeti színpadára kerüljön. A darab hatvankét el adást ért meg, majd néhány év múlva, 1938-ban Gertler Viktor készített bel le lmet. A küls felvételekre a f szerepl vel Debrecenbe is leutaztak, így látható a lmen a Nagytemplom, a Csokonai színház, a Kistemplom, vagy Csonkatemplom és a város néhány jellegzetes utcája, háza. A lm kett s f szerepét az a Kiss Ferenc alakította, aki a lm bemutatója után néhány hónappal éppen annak a Színház és Filmm vészeti kamarának lett a vezet je, aki Gertler Viktornak származási okokra hivatkozva megtagadta a m ködési engedély kiadását. A lmet még meg tudták menteni azzal, hogy a f címr l levették Gertler nevét és a gyártásvezet ét írták ki helyette, így a háború végéig még vetíthették. 24

26 FÉNYÍRÓK MOZIJA Október 9. csütörtök 15:30 Két fogoly Színes, magyar játék lm, 63 perc, 1937, rendezte: Székely István Takács Péter és Almády Miett egy teadélutánon ismerkednek meg és csakhamar összeházasodnak. A háború kitörésének híre nászútjukon éri ket. Péter bevonul, hadifogságba kerül. Ezalatt odahaza Miett barátságába fogadja Golgonszky Ivánt, aki segítségére van férje sorsának intézésében. Péter, mint tobolszki hadifogoly kapcsolatot teremt a szép, magányos Zinaidával, majd szökni próbál, de megsebesül, ismét elfogják. Halálhírét veszik Budapesten. Miett és Iván összeházasodnak, gyermekeikkel Péter sírjához utaznak... Bajtársainak, a tizenkilences vadászoknak ajánlotta els verseskötetét a huszonöt esztend s Zilahy Lajos, amikor 1916-ban sebesülten hazatért Lembergb l és összegy jtött háborús verseit kiadták. Tíz esztend vel kés bb, olyan irodalmi sikerekkel a háta mögött, mint a Halálos tavasz vagy a Süt a nap, megírja az oroszországi háborús emlékeib l táplálkozó Két fogoly cím romantikus regényét, amellyel egy csapásra megnyeri az akkori polgári középosztály tetszését. A m b l jó tíz évvel kés bb készít forgatókönyvet, melyb l a harmincas évek legtehetségesebb rendez je, Székely István forgatta egyik legutolsó magyar lmjét. A m láttán érzékletesen elevenedik meg a harmincas évek Nemzeti Színházának játékstílusa, mivel a f szerepet a Blaha Lujza téri teátrum három nagysága, Bajor Gizi, Jávor Pál és Rajnay Gábor alakította. Ez azért is lmtörténeti kuriózum, mert Bajor, aki nem szerette, s t lenézte a lmipart, mégis, valószín leg Zilahy kérésének engedve játszotta el a n i f szerepet. Ennek oka talán nem csak az volt, hogy Zilahy akkor már országosan ismert és megbecsült író volt, hanem az is, hogy jó tíz évvel korábban az regényéb l készült Rongyosok cím néma lmjében aratott országos sikert. Ezt követ en már csak egyszer engedett a csábításnak és állt felvev gép elé, három évvel kés bb A sz z és a gödölye cím lmben, aminek akkor már nem csak írója, hanem gyártója és rendez je is Zilahy Lajos volt. Kurutz Márton lmtörténész (MaNDA) A belépés díjtalan, regisztráció szükséges! Tel.:

27 FÉNYÍRÓK MOZIJA Október 9. csütörtök 18 óra Magyarország története 33. rész Az els világháború A Magyarország története a Magyar Televízió es magyar történelmi televíziós dokumentum lm-sorozata A nagy ív sorozat 46 részben dogozza fel Magyarország történetét. A lm izgalmas szellemi kalandot kínál, nem iskolás íz ismereteket. Történész szakért k és Nagy György m sorvezet segítségével felfedez vé teszik a néz t, hogy maga csodálkozzon rá azokra a tényekre, amelyeket esetleg már korábban is ismert, de valahogy nem is gondolt rájuk tudatosan. A belépés díjtalan, regisztráció szükséges! Tel.:

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet)

Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Szinyei Merse Pál: Parkban (részlet) Májusi Program HONVÉD KULTURÁLIS KÖZPONT 1899 óta a katonaközösségek szolgálatában Nyitva: minden nap 8-22 óráig 1143 Budapest, Stefánia út 34-36. Telefon: (1) 460

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás

Történelemtudományi Doktori Iskola témakiírás Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II.

Doktori Iskola témakiírás 2012-2013 II. Törzstagok: Gergely András Témakiírás A magyarországi eredetű tisztikar felekezeti összetétele 1848-49 historiográfiai vitái A protestantizmus szerepe a magyar felvilágosodás folyamatában Politikai konfliktusok

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

A közjogi kérdések az első világháború idején

A közjogi kérdések az első világháború idején A közjogi kérdések az első világháború idején Az Osztrák-Magyar Monarchia középcímere 1915 Kép forrása: Országos Széchényi Könyvtár http://mek.oszk.hu/01900/01905/html/cd8/kep ek/tortenelem/to391ehh08bor.jpg

Részletesebben

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában

A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában A háború és a béke kérdései ifj. gróf Andrássy Gyula gondolkodásában Ifjabb gróf Andrássy Gyula Kép forrása: Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteménye http://bpkep.fszek.hu/webpac_kep/corvinaweb?act

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg.

2008/1. Találkozások. A kiállítást dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár nyitotta meg. Nápolytól délre 2008. január 21-én nyílt meg Nicola Giuseppe Smerilli fotókiállítása Nápolytól délre címmel. A fotókat Olaszország legdélibb részének tájai, illetve Dante Marianacci Odüsszeusz a szélben

Részletesebben

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája

LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN. RedRuin Consulting munkája LÉPÉSEK A SZARAJEVÓI MERÉNYLET UTÁN RedRuin Consulting munkája BEVEZETÉS 1914. július 12. SZERB VILLÁMHADMŰVELET HELYZETELEMZÉS ERŐSSÉGEK felfelé ívelő, diverz gazdaság véderő tv. (hadsereg modernizációja)

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai

Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai Beküldési határid : 2013. január 31. (Régióvezet nek és NOE Titkárságnak is!) Egyesületek éves beszámolójának tartalmi pontjai 1. Adatok a. Egyesület neve: NASOE, Nagycsaládosok Solymári Egyesülete b.

Részletesebben

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes

I. SÁRVÁRI FÚVÓSZENEKARI VERSENY 2008. JÚNIUS 27-28. - SÁRVÁR, NÁDASDY-VÁR SZABADTÉRI SZÍNPADA In memoriam Hidas Frigyes A verseny programja 2008. június 27. Péntek Szabadtéri koncertek a városban - A Sárvári Termál és Wellnessfürd ben: 15.15 Bicske Koncert Fúvószenekara 16.00 Tamási Koncert Fúvószenekar Szabadtéri koncertek

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A II. világháború témája köré hangolt Múzeumok Éjszakáján a múzeum dolgozói és önkéntesei katonai egyenruhákba bújtak. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjteményi Kollégiuma a Balatoni Múzeum 3507/00097 azonosító szám alatt nyilvántartásba vett pályázati cél támogatására, azaz A Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára

Nagy Előd festő- és éremművész, Nagy Botond fotós. 2012. november 19-én, hétfőn 18 órára. kiállításának megnyitójára A Kozák téri Közösségi Ház és a kiállító tisztelettel meghívja Önt és kedves családját, barátait Nagy Előd festő- és éremművész, valamint fia Nagy Botond fotós kiállításának megnyitójára 2012. november

Részletesebben

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31.

A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A Magyar Huszár és Katonai Hagyományőrző Szövetség I. Katonai Lovas Bajnoksága, Nagycenk, 2104.augusztus 29-31. A júniusi elmaradt nemzetközi lovas verseny nem szegte kedvét a szervezőknek. A HM támogatásával,

Részletesebben

MIKSZÁTH NAP. Nógrád megye kulturális-turisztikai. bemutatkozása Budapesten

MIKSZÁTH NAP. Nógrád megye kulturális-turisztikai. bemutatkozása Budapesten MIKSZÁTH NAP Nógrád megye kulturális-turisztikai bemutatkozása Budapesten 2010. május 28.-án (pénteken) 10.00-20.00 óra között a Pet fi Irodalmi Múzeumban 1 Május 28-án Nógrád megye kulturális-turisztikai

Részletesebben

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946)

A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) A nemzetközi kapcsolatok története (1914 1946) 2012. szeptember Valki László www.nemzetkozi jog.hu 15 m halott I. világháború Összehasonlítás: áldozatok száma millióban 62 II. világháború 40 Mongol hódítások

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

Iskolánk rövid története

Iskolánk rövid története 1887 1979 2003 1 Iskolánk rövid története Korszakok, elnevezések: Iskolánk 1887-ben Református Felekezeti Elemi Népiskola néven kezdte meg működését egy 1927/28-as iskolai statisztikai jelentés szerint.

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM 2014. január 1. december 31. BUDAPEST Békés, boldog Eredményekben gazdag Új

Részletesebben

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra

Ünnepélyes megnyitó június 11., szerda délután 3 óra Előzetes könyvtári programok június 2., hétfő 11.00 Hahó, könyvtársak! Megyei olvasásnépszerűsítő játék szóbeli döntője. A vetélkedő győztesei, összesen 45 gyermek egyhetes balatoni táborozáson vehet részt

Részletesebben

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t.

Beadott pályázatok 2008. évben: NCA-Orsz-O8-0072 Működési költségre pályáztunk és nyertünk 300. 000 Ft- t. Zeneszalon Alapítvány 2008. évi szakmai beszámolója 2008-ban folytatódott a Chopin koncertsorozat az MTA-ban. A Zeneszalon Alapítvány közönségszervezésben segített biztosítani a koncertek látogatottságát.

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 314-322 Jeney János 1 NEMZETKÖZI TÉRKÉPTÁRI KUTATÁSOK (MAGYAR NÉPESSÉGTÉRKÉPEK) BEVEZETÉS A magyar népességtérképek a magyarországi levéltárak mellett számos külföldi levéltárban is találhatók. A doktori disszertációmban

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM

DEBRECENI NYÁRI EGYETEM DEBRECENI NYÁRI EGYETEM Az anyanyelvi kultúra megőrzése idegennyelvi környezetben Grundtvig felnőtt tanulói műhely 2010. OKTÓBER 14 24. Október 14. csütörtök 12.00-14.00 Ebéd (Cívis Étterem) 14.00-16.00

Részletesebben

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12.

Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Országos Múzeumandragógiai Konferencia szekcióinak beosztása és programjai Helyszín: Széphalom, A Magyar Nyelv Múzeuma, 2009. Május 12. Kedd 9:00-10:30 Elıadások az I. és II. szekcióban 10:30-11:00 Szünet-konferencia

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4.

Szakály Sándor. Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék 1088 Budapest Reviczky utca 4. Szakály Sándor I. Személyi adatok Születési dátum: 1955. november 23. Munkahely: Károli Gáspár Református Egyetem, Bölcsészettudományi Kar, Történettudományi Intézet, Új- és Jelenkori Magyar Történeti

Részletesebben

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA

MEGHÍVÓ A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT, ÖNKÉNTESSÉG JELENE ÉS JÖV AZ OKTATÁSBAN CÍM KONFERENCIÁRA A Zánkai Gyermek és Ifjúsági Centrum Oktatási és Üdültetési Nonprofit Közhasznú Kft. szervezésében a NEFMI 2011. január 22-én OK 3879-7/2010.sz. Támogatási Szerz dés alapján Konferenciát szervez. MEGHÍVÓ

Részletesebben

A II. Debreceni Székely Nap

A II. Debreceni Székely Nap A II. Debreceni Székely Nap Az Erdélyt Járók Közhasznú Egyesület és a Debreceni Unitárius Egyházközség 2013. június 8-án immáron második alkalommal rendezte meg a Székely Napot, Debrecenben. Sok emlékezetes

Részletesebben

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11.

18.00 Ökumenikus istentisztelet az Unitárius Templomban helyszín:unitárius Templom, 1055 Budapest, Nagy Ignác utca 1-2. 2010. NOVEMBER 11. 2010. NOVEMBER 11. (CSÜTÖRTÖK) 15.00-17.00 Nemcsak a húszéveseké a világ! Örökifjak bálja zenél a Seres Duó zártkörû rendezvény helyszín: Aranytíz, Lovagterem, 18.00 Reitter Ferenc Díjátadó Ünnepség A

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

4. Tárogatós Világtalálkozó. Vay Ádám Kastélymúzeum. 2010. június 30. július 11.

4. Tárogatós Világtalálkozó. Vay Ádám Kastélymúzeum. 2010. június 30. július 11. 4. Tárogatós Világtalálkozó Vaja Vay Ádám Kastélymúzeum 2010. június 30. július 11. 12 A találkozó védnökei: Szőcs Géza, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Kulturális Államtitkára Seszták Oszkár, a Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére

E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E VI. 1228 /2009 E L İ T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. június 25-i ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Napok programja

Részletesebben

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1.

Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Dr. Mezős Tamás, Elnök Kulturális Örökségvédelmi Hivatal 1014 Budapest, Táncsics Mihály utca 1. Tárgy: Roma Parlament (VIII. Tavaszmező u.6.) és Műteremház és Művészkert (VIII. József u. 37.) műemlékvédelmi

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22.

Küldöttség létszáma 1 (fő) Elszámolt napok száma. Időpont (tól-ig) 2005. január - augusztus 2005.01.04.- 9 2005.01.09. 2005.01.20.- 2005.01.22. . sz. táblázat Állami vezetők és más munkavállalók külföldi kiküldetéseinek elszámolt költsége és témája Tárca, szerv neve: Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Ország Izrael, Tel-Aviv Miniszteri delegáció

Részletesebben

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010.

fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. KÉPES KRÓNIKÁK fény VIVÁT HUSZÁR! Sárvár 2010. július 16-18. 2008-2010. 2 ELŐSZÓ HELYETT A történelem ismétli önmagát. 2008-ban Nagyvázsony adott otthont a VIVÁT HUSZÁR! elnevezésű viadalnak, s ennek alkalmából

Részletesebben

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok

Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok Nemzetközi Képzőművészeti Filmszemle programok 2014. október 15 19. (szerda vasárnap) október 15. (szerda) 12.05 13.15 Versenyfilmek vetítése 13.30 15.00 Versenyfilmek vetítése 15.15 16.45 Versenyfilmek

Részletesebben

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke

mből l kitelik. Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Batthyány Emlékév Vas megye 2007. Kovács Ferenc országgyűlési képviselő A Vas Megyei Közgyűlés elnöke Vas Megyei Közgyűlés a Batthyány Év 2007 Vas megyei tervezett rendezvényei méltó megvalósításának érdekében

Részletesebben

11:00-12:00 Élőképes Krónika - Játékos, interaktív idegenvezetés

11:00-12:00 Élőképes Krónika - Játékos, interaktív idegenvezetés 2011. AUGUSZTUS 05. - PÉNTEK 19:30 órától Augusztus 6-i Közönségcsalogató Történelmi Kavalkád programismertető ízelítője 2011. AUGUSZTUS 06. - SZOMBAT 10:00 órától Lovagok kitelepülése, harcművészeti bemutatók,

Részletesebben

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia

Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai. Megújuló tankönyv c. konferencia Tisza István, Károlyi Mihály, Kun Béla értékelésének változásai és változatai Megújuló tankönyv c. konferencia 1 Bevezető megjegyzések Modern magyar történelem 1918-1920. évi szakasza egyszerre volt a

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Szakmai beszámoló a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított 1.200.000 Ft vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról A szakmai beszámoló és fotódokumentáció megtekinthető az alábbi linken: http://szinhaziintezet.hu/index.php?action=kiallitas&aid=55

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Nemzetközi Tánc Fesztivál Versenyprogram. Nemzetközi Tánc Fesztivál Gálaest. ISO 800. Pawe³ Karnowski fotókiállítása. Cselek

Nemzetközi Tánc Fesztivál Versenyprogram. Nemzetközi Tánc Fesztivál Gálaest. ISO 800. Pawe³ Karnowski fotókiállítása. Cselek [01.09] [01.11] TÁNC SzólóDuó 2009 Nemzetközi Tánc Fesztivál Versenyprogram MU Színház Bp., XI., Kõrösy J. u. 17. [01.13] 20.00h TÁNC SzólóDuó 2009 Nemzetközi Tánc Fesztivál Gálaest Millenáris - Teátrum

Részletesebben

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre!

Gratulálunk a gyerekeknek a szép eredményekhez, és reméljük, hogy jövőre is ilyen szép számmal jelentkeznek majd tanulóink erre a versenyre! Sikerek 2013/2014: Iskolánkban nagyon népszerű a Bendegúz Levelezős Verseny. Az idén is több diákunk jutott el a Tatán megrendezett megyei fordulóba, ahonnan nagyon szép helyezésekkel tértek haza. Bencz

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu CSELEKVÉSI TERV 2014. /tervezet/

Részletesebben

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest.

A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. A III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál 2014 Budapest. Bevezetés III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivált a III. Muzsika Hídja Balaton Nemzetközi Fesztivál Szervezőbizottság rendezi meg

Részletesebben

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099

Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 Szakmai beszámoló Múzeumok Éjszakájához kapcsolódó programok megvalósítása c. pályázathoz 2015. június 20. Szeged, Móra Ferenc Múzeum NKA 3507/00099 I. A program részletes ismertetése A Móra Ferenc Múzeum

Részletesebben

MEGHÍVÓ és EL ZETES PROGRAM

MEGHÍVÓ és EL ZETES PROGRAM A MAGYAR GYERMEKORVOSOK TÁRSASÁGA és a MAGYAR GASZTROENTEROLÓGIAI TÁRSASÁG GYERMEKGASZTROENTEROLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK XXVIII. TUDOMÁNYOS ÜLÉSE és TOVÁBBKÉPZ TANFOLYAMA HÉVÍZ, 2011. szeptember 23-24. MEGHÍVÓ

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE

KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE AUTÓBUSZ-MENETREND SOPRON KÖZIGAZGATÁSI TERÜLETÉRE Érvényes: 2010. április 12-t l Menetrendi naptár a 2010. évre 2010 Január Február Március hétf 4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 kedd 5 12 19 26 2 9 16

Részletesebben

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938

Családfa. Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925. Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944. Izsák Sámuel? 1914. Legmann Rudolf 1856 1938 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Izsák Sámuel? 1914 Izsák Sámuelné (szül. Simon Regina) 1864 1944 Legmann Rudolf 1856 1938 Legmann Rudolfné (szül. König Róza) 1878 1925

Részletesebben

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt,

MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR. 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, Múzeumok Éjszakája 2015. június 20. MODEM ÉS BALTAZÁR DEZSŐ TÉR 16.30 o Kirakat Art Tárlatvezetése a Modemben berendezett Kirakat Tárlat előtt, utána indulás a város vmely kirakatában elhelyezett művekhez

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei

A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei A K.u.K. 68. Jászkun gyalogezred emlékhelyei Az 1866-os königgrätzi csatát követően a cs. és kir. 68. gyalogezred tisztjei elhatározták, hogy a hadjáratban elesett bajtársaik számára emlékművet állítanak.

Részletesebben

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény

Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata Magyarországon is látható! Ünnepélyes Megnyitó és Nemzetközi Sajtóesemény A Totus Tuus Egészen a Tiéd II. János Pál Pápa emlékvonata először érkezik

Részletesebben

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása

A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati támogatása A XVIII. kerületi nemzetiségi önkormányzatok 2015. évi pályázati (program) célú megítélt önkormányzati a Budapest Főváros XVIII. kerületi Bolgár Nemzetiségi Önkormányzat: Szent Cirill és Szent Metód Ünnepe.

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L

S O M O G Y M E G Y E I M Ú Z E U M O K I G A Z G A T Ó S Á G A H Í R L E V É L Kedves Látogatónk! S O M O G Y M E G Y E I Hírlevelünkben legújabb kiállításainkat és aktuális programjainkat ajánljuk figyelmébe! Programok: Népi kalendárium 2011.április 16. Februárban útjára indítottunk

Részletesebben

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070

EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 EGER VÁRA BARÁTAINAK KÖRE EGYESÜLET 3300 Eger, Vár 1. Alapítás éve: 1957 Adószám: 19923961-1-10 Számlaszám: OTP 11739009-20010070 Kedves Hagyományőrző! Fontos állomásához érkezett a Civil Csillagok, az

Részletesebben

SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea

SZENT-GYÖRGYI EST  Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea SZENT-GYÖRGYI EST Szervező: Ifj. Gazdag István Szerkesztő: Kásáné Kiss Andrea Kedves Érdeklődő! A Szent-Györgyi Est főként budapesti múzeumok programlehetőségeit tartalmazza, kerületenként, betűrendbe

Részletesebben

Tudnivalók a Vöröskeresztről

Tudnivalók a Vöröskeresztről Tudnivalók a Vöröskeresztről Kulcsszavak A Vöröskereszt és Vörösfélhold Mozgalom eredete és története Henry Dunant 1828-1910 A Vöröskereszt Mozgalom alapítója. Nagyon megindította a Solferinoi csata borzalma,

Részletesebben

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI

SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI SZEGED VÁROS HELYI EGYEDI VÉDETT ÉPÜLETEI Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének 55/2005.(XI.17.) Kgy. rendelete Szeged város helyi építészeti örökségének védelméről 1/a melléklet: Helyi egyedi védelem

Részletesebben

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról

I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Babeş Bolyai Tudományegyetem Kolozsvár Kar: Történelem-Filozófia Egyetemi év:ii. Félév:I. I. Általános információk az előadásokról, szemináriumokról, szak- vagy laborgyakorlatokról Tantárgy neve: Nemzetközi

Részletesebben

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata

Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015.(II.25.) önkormányzati határozata Nyírbátor Város 2015.évi Közművelődi Rendezvénytervének elfogadásáról A Képviselő-testület Nyírbátor Város

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1

Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral Study Programs HURO/0901/097/2.3.1 www.huro-cbc.eu www.hungary-romania-cbc.eu Az esemény tartalma nem feltétlenül képviseli az Európai Unió hivatalos álláspontját. A project címe: Joint Complementary Development of Hungarian-Romanian Doctoral

Részletesebben

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008.

HORVÁTH MIHÁLY EMLÉKVERSENY 2008. 2.Ternai 2.Zelei 3.Katona 1.Sebesi 1.Makai Melitta Anikó Marianna 6Dr.Pálfi 6Lőrincz Edit Tiborné Városi Kiss Bálint Általános Református Iskola Kunszentmárton 2.Füzi Balázs Viktória Hajnalka 6Szemerédi

Részletesebben

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA

2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA 2015. MÁRCIUS HAVI MŰSORA NAP 1 Vas. 2 Hétfő Németh László bérlet 3 Kedd 4 Szerda Universitas bérlet 18:00 Kálmán Imre: MARICA egyesített Ady Endre bérlet 19:00 Katona Gábor Zombola Péter: CSIKÓINK 10:00

Részletesebben

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM

24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Meghívó Dr. Navracsics Tibor védnöksége alatt megrendezésre kerülő 24. KÖZÉP-EURÓPAI KÖZJEGYZŐI KOLLOKVIUM Sopron Időpont: 2012. november 8-10. Szervezési tudnivalók: A KOLLOKVIUM ELŐADÁSAINAK HELYSZÍNE:

Részletesebben

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.

Szakmai önéletrajz. Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia. Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár. Lakcím: Kolozsvár, Decebal u. Szakmai önéletrajz Név: Dénes Anna-Júlia, született: Csép Anna-Júlia Születtem: 1983 szeptember 25, Kolozsvár Lakcím: Kolozsvár, Decebal u.72/3 Telefon: 0743405426 E-mail: annna83@yahoo.com Foglalkozásom:

Részletesebben

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására

Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására Pályázat az Eureka programban való magyar részvétel támogatására EUREKA_HU_08 Pályázati felhívás Budapest, 2010. február (Módosítva: 2010. augusztus) 1 A Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

I2012IjanuárIfebruárI

I2012IjanuárIfebruárI I2012IjanuárIfebruárI [01.05]-[01.07] 20.00 SzólóDuo Nemzetközi Táncfesztivál engyel közreműködők: Adrian Bartczak, Magdalena Bartczak, Aleksandra Bożek Muszyńska, Aleksandra Holesz, Paweł Malicki, Anna

Részletesebben

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA

L u c a D i F u l v i o ALMOʍ ʍANDAʎA Luca Di Fulvio ALMO ANDA A Cetta és fia, Christmas Olaszországból menekült az erőszak és a viszontagságok elől Amerikába, a remények országába. A nő egyetlen vágya, hogy a kisfia igazi amerikai legyen:

Részletesebben

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS

VEGYESCIKK KEReSKEDÉS DERECSKEI PROGRAMFÜZET E-mail:programfuzet@gmail.com 2007. DECEMBER HÓ Közösségi programok Klubok, tanfolyamok Zenés rendezvények Iskolai programok Kiállítás, vásár Színház, mozi Egyházi élet Áldott, Békés

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra

Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra Időpont 2014 évi rendezvény Település Helyszín 01.17. Vállalkozók újévi fogadása Sarkad Művelődési Központ 01.22. Kultúra napja Biharugra 01.22. Szép Magyar Beszéd verseny Sarkad Könyvtár 01.23. Szegedi

Részletesebben

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja

Programfüzet. Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Programfüzet Vizsoly Község Önkormányzatának és Egyházközségeinek hivatalos programja Augusztus 8. péntek Futóverseny Göncről Vizsolyba 10.00 Szenczi Molnár Albert nyomában futóverseny Gönc és Vizsoly

Részletesebben

Történelmi tanulmányi verseny

Történelmi tanulmányi verseny Kováts Mihály Emléknapok Történelmi tanulmányi verseny 8. évfolyam 2006 1. Válaszd ki az idırendileg helyes sort! A. Károlyi M. kormányt alakít A Monarchia aláírja a fegyverszünetet Megalakul a Magyar

Részletesebben

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló)

2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: KIKÖTŐPLACC: P R O G R A M O K. ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) P R O G R A M O K 2012. Augusztus 10. FŐSÁTOR: ( Akasztó dombi - Piac tér / Parkoló) 17.00 Sajtótájékoztató 18.00 Tárlatvezetés a fősátorban 19.00 Ünnepélyes megnyitó Trailer Galéria performance 20.00

Részletesebben

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén

VÁZLATOK. II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai. közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában: Alpokban, Kárpátok vidékén VÁZLATOK II. Közép-Európa társadalomföldrajzi vonásai Népek, nyelvek, vallások Európa benépesedésének irányai: Ázsia, Afrika alpi típusú emberek közepes termet, zömök alkat Kis-Ázsia felől Közép-Európában:

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA

VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB közhasznú szervezet VÁLASZTÁSI SZABÁLYZATA 1 / 5 Bevezet rendelkezések: 1. Az INTERNETES BÉLYEGGY JT KLUB (továbbiakban: Egyesület) a az Alapszabály és a Szervezeti és M ködési

Részletesebben

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31.

Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. Országos művészeti tanulmányi versenyek 2014/2015. Alapfokú művészeti Iskolák tanulmányi versenyei 2015. január 30-31. V. Országos Társastáncverseny A) Táncospárok kategória I. korcsoport 1. Miskolczi

Részletesebben

KÓDEX Reformkor és kiegyezés

KÓDEX Reformkor és kiegyezés M A G Y A R KÓDEX Reformkor és kiegyezés MAGYARORSZÁG MŰVELŐDÉSTÖRTÉNETE 1790-1867 7 KOSSUTH KIADÓ Tartalom 1. FEJEZET / TÖRTÉNELEM 7 A NEMZETTÉ VÁLÁS KORA (1790-1848) / Dobszay Tamás-Hermann Róbert 7

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborúval kapcsolatos társadalom- és történettudományi munkák megjelentetésének támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l

Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l Kertész Áruházak Kft. TÖRZSVÁSÁRLÓI RENDSZER SZABÁLYZATA Érvényes 2012. október 01-t l A Törzsvásárlói Rendszer m ködtetésének célja A Kertész Áruházak Kft. partnerkapcsolatainak b vítése, meglév partnerkapcsolatai

Részletesebben