MAGYAR FORGATÓKÖNYVÍRÓK EGYESÜLETE:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR FORGATÓKÖNYVÍRÓK EGYESÜLETE:"

Átírás

1 MAGYAR FORGATÓKÖNYVÍRÓK EGYESÜLETE: Forgatókönyv-fejlesztési javaslatcsomag a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakkollégiuma számára A forgatókönyvíró szemszögéből Európa-szerte probléma van a filmfejlesztési támogatásokkal, a jelenlegi szabályozások nem vezetnek el a lehető legjobb forgatókönyvekhez (ld. az Európai Forgatókönyvírók Kiáltványának szemelvényét a mellékletben). Hazánkban lassan egy évtizede hangoztatott vitatéma a magyar filmek forgatókönyveinek gyengesége. A minőségi forgatókönyvek megalkotásának feltétele a képzett filmírók anyagi és szakmai megbecsülésében, valamint a forgatókönyv fejlesztésének alaposságában rejlik. Sajnos mindennek fontosságát mai napig nem ismerte fel a magyar producertársadalom túlnyomó része. Örömmel fogadjuk a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap törekvéseit a hazai forgatókönyvek színvonalának emelésére ugyanakkor úgy látjuk, hogy a forgatókönyv-fejlesztés kérdéskörében nem lehet figyelmen kívül hagyni a kialakulóban lévő magyar forgatókönyvíró szakma meglátásait, melynek most már egységes, aktív képviselete is létezik a Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének megalakulásával. PREAMBULUM - A Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének célkitűzései A Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete (MFE-HSA) október 9-én alakult meg, mint a forgatókönyvírók hazai érdekvédelmi tömörülése. Az Egyesület deklarált célja a filmgyártásban, televíziózásban és kapcsolódó szakmákban tevékenykedő forgatókönyvírók összefogása annak érdekében, hogy elősegítse és védje tagjai szakmai, anyagi, erkölcsi érdekeit, ösztönözze a forgatókönyvírói szakma elismertségét, ezáltal a hazai filmipar és mozgóképkultúra fejlődését. Az Egyesület képviseli tagjait a hivatalos szervek és más intézmények előtt; tagjai részére szervezett képzések, szakmai konferenciák, egyéb rendezvények útján gondoskodik a szakmai színvonal ápolásáról; együttműködik a filmszakma területén hasonló tevékenységet folytató szakmai és egyéb szervezetekkel, ideértve nemzetközi kapcsolatok kialakítását is; részt vesz országos szakmai díjak odaítélésében. Szükségesnek tartjuk, hogy a magyar rendezők ne legyenek rákényszerítve arra, hogy saját maguk írják a forgatókönyveket. Az MFE minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy kineveljen és szakmailag megerősítsen egy olyan professzionális 1

2 filmíró réteget hazánkban, akiknek segítségét rendezőink igénybe tudják venni a forgatókönyv-fejlesztés folyamán. Az MFE ugyanilyen fontosnak tartja, hogy ne csak a rendezők és producerek elképzelései kezdeményezzenek filmeket, de a forgatókönyvírók saját ötletéből is minél több projekt induljon útjára hazánkban. Ha rendezőink hozzájuthatnak színvonalas forgatókönyvekhez, idővel rádöbbennek, hogy hasznos dolog képzett szakember segítségét igénybe venniük, hogy az alkotói elképzelések szem előtt tartásával, a közönség igényeinek maximális figyelembevételével minden filmötletből a legtöbbet hozzák ki. Az érdekképviseleten és szakmai összefogáson túl törekvéseink között szerepel a magyar társadalmi realitás beemelése a hazai filmes történetmesélésbe, ugyanis meglátásunk szerint a mai magyar filmművészet fájóan kevéssé merít az utóbbi tíz-tizenöt év Magyarországának valóságából, miközben megdöbbentő, felemelő, abszurd, katartikus, mellbevágó drámák sokaságát kínálja a minket körülvevő társadalmi környezet. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megtaláljuk, hogyan házasíthatjuk össze a sajátosan magyar ízt és világlátást univerzális emberi vágyakat, félelmeket kifejező történetekkel. Ezt elérve mesélhetünk el olyan filmeket, melyek országunk határain túl is érdekesnek, a nemzetközi piacon is működőképesnek bizonyulhatnak. Az Európai Unió kultúrpolitikájával és a Filmtörvény alapállásával összhangban az Egyesület minden segítséget megad ahhoz, hogy a kulturális sokszínűség és műfaji változatosság kialakuljon a nemzeti filmgyártásban. Ennek érdekében alapvető, hogy egy egyfajta ódivatú népnevelő, moralista-paternalista hozzáálláson túllépve fölmérjük és megértsük a mai nézők igényeit, ezzel segítve a magyar film visszatalálását közönségéhez. Föl kell ismernünk, hogy a színvonalas műfaji filmek eddiginél jóval szélesebb választékának megjelenése gazdagítaná nemzeti kultúránkat, különösen ha széles nézőrétegeket szólít meg. Véleményünk szerint nagyobb támogatási arányt kellene biztosítani a minőségi műfaji filmek számára. Egyik legfőbb törekvésünk, hogy rávezessük a magyar producereket és rendezőket, hogy a filmkészítési folyamat során jóval több figyelmet fordítsanak a forgatókönyv-fejlesztés fázisára. Jelenleg a piachoz mérten túltermelés van magyar filmekből, éppen ezért itthon is működésbe kell hoznunk azt a szűrőrendszert, mely szerint sok-sok filmterv fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy abból a minőséget kiemelve csak jóval kevesebb, de annál magasabb színvonalú produkció juthasson el gyártási fázisba. (A talán túlzottan könyörtelen amerikai 2

3 rendszer szerint 100 ötletből 10 forgatókönyv születik, melyek közül egy lesz végül megfilmesítve.) Nem kell minden ötletből filmet csinálni, nem kell színvonaltalan forgatókönyvek megfilmesítésére meddő módon pénzt áldozni, ehelyett a forgatókönyv- és projektfejlesztés terén lenne szükség nagyobb anyagi befektetésre. Mindez egy átlagos magyar film költségvetéséből megoldható lenne éves szinten, amelyre a forrást kevesebb film készítésével könnyedén meg lehetne találni. Ezzel hatalmas lendületet lehetne adni a magyar filmnek ott, ahol jelenleg a legtöbb hazai filmalkotás már a filmkészítési folyamat kezdetén megbukik a forgatókönyv-fejlesztés terén. I. Az MMK forgatókönyv-fejlesztési pályázatáról és kiegészítéseiről Üdvözöljük a forgatókönyv- és projektfejlesztési támogatás létét és a én életbe lépett pályázati kiegészítések törekvését, mellyel abba az irányba próbálják terelni az alkotókat és producereket, hogy többet fordítsanak a forgatókönyvek fejlesztésére. Ugyanakkor a kiírásban mégis föltűnik néhány kérdéses pont, melyek átgondolására kérjük a tisztelt Kuratóriumot: Kikből kerülnek ki a script doktorok? Mi garantálja, hogy a producer vagy a szerző valóban szakemberhez fordul? Javasoljuk egy magyar forgatókönyvírói/forgatókönyv-konzultánsi adatbázis felállítását, mely tartalmazza az ott szereplő dramaturgiai szakemberek referenciáit és elérhetőségét. Az adatbázis összeállításához a Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete (MFE) fölajánlja segítségét. Az adatbázisba való bekerüléshez az MFE vagy az IRKA Egyesület ajánlása szükséges. Amennyiben a producer vagy a szerző a forgatókönyv tökéletesítésére a fenti adatbázisban regisztrált konzultánshoz, vagy referenciákkal rendelkező külföldi szakemberhez ill. hazai/külföldi forgatókönyv-fejlesztő tréninghez fordul, úgy az pozitív befolyással legyen a későbbi projektfejlesztési ill. gyártási pályázatok elbírálásánál. Javasoljuk a script doktor elnevezés elvetését, s helyettük a forgatókönyv-konzultáns vagy forgatókönyv-tanácsadó elnevezés bevezetését: Az Európai Forgatókönyvírók Szövetsége már évekkel ezelőtt elvetette a script doktor elnevezés használatát, ugyanis a kifejezés degradáló a fejlesztendő forgatókönyvekre nézve, azt az előfeltevést sugallva, hogy a script doktor keze alá kerülő forgatókönyv beteg, azaz eleve rossz. A script doktori ill. workshop-támogatás Ft-os értékét reálisnak tartjuk. Ugyanakkor javasoljuk, hogy az MMK pontosan szabályozza, hogy az alkotó vagy a 3

4 producer milyen szolgáltatások igénybevételére költheti a script doktori támogatást. Javaslatunk: 8-10 oldalas mélyelemzés a fejlesztendő forgatókönyv erősségeiről, hibáiról és a lehetséges megoldásokról; eztán 5 alkalom személyes konzultáció a forgatókönyvtanácsadóval; majd a fejlesztési folyamat végén újabb 8-10 oldalas mélyelemzés az átírt forgatókönyvről és a további javasolt fejlesztési irányokról. Az elemzések másolatait a támogatott pályázónak be kell nyújtania az MMK számára az elszámoláskor. A 8-10 oldalas analízis megadott szempontok alapján elemzi és pontozza a művet: koncepció struktúra karakterek cselekményvezetés dialógok formátum összegzés Ezt a szakvéleményt nemcsak a kurátorok, de az alkotók is megkapják a pályázati eredményről szóló értesítéssel együtt, a szakkollégium véleményéhez csatolva. A script doctori támogatásról szóló sztenderd szerződéstervezet kidolgozására az MFE fölajánlja a segítségét a Magyar Producerek Szövetsége és a Független Magyar Producerek Szövetsége számára. Támogatjuk a forgatókönyv-fejlesztési támogatások ütemezését a következők szerint: támogatási összeget a pályázó két részletben kapja meg, 50%-ot a támogatási szerződés aláírásakor. 50%-ot pedig a forgatókönyv első változatának leadásakor az elszámolás elfogadása esetén. A pályázati kiegészítés a következőképp szól: A tökéletesített forgatókönyveket a Szakkollégium újból értékeli, azonban újabb támogatás igénybevételére a forgatókönyv továbbfejlesztéséhez nincs lehetőség (negatív tartalmú értékelés esetén sem). Tekintve hogy a forgatókönyv tökéletesítésére megpályázható Ft-os összeg nem a forgatókönyvíró, hanem egy konzultáns vagy egy workshop munkáját fizeti meg, nem tartjuk jogosnak, hogy a forgatókönyvíró ne pályázhasson további, legföljebb 1 millió Ft értékű támogatásra a forgatókönyv első változatának megírására. A pályázati kiegészítések egyik leginkább üdvözlendő pontja, melynek nyomán ezentúl a forgatókönyvírók producer nélkül is pályázhatnak forgatókönyv-fejlesztési támogatásra. Azonban el 4

5 kell kerülni, hogy a fejlesztési támogatások producer nélküli, fiókban halmozódó forgatókönyvek megírására menjenek el, ezért a következő megszorítást javasoljuk beépíteni a kiírásba: ha az önállóan pályázó forgatókönyvíró két támogatást nyert forgatókönyvére sem talált producert, úgy az utolsó támogatástól számított három éven belül maximum 1 pályázatot adhat be önállóan a forgatókönyv-fejlesztési szakkollégiumnál. A fenti helyzet elkerülésére javasoljuk, hogy az MMK-tól fejlesztési támogatást nyert producer nélküli forgatókönyvek kerüljenek föl a Közalapítvány által támogatott, őszén aktiválandó internetes forgatókönyves piactér, a adatbázisába, ahol a friss filmötleteket kereső producerek és rendezők rátalálhatnak. A pályázati eredmények kihirdetésénél tüntessék fel az írók nevét is, ne csak a rendezőét. Különösen a forgatókönyv-fejlesztési pályázatnál aggályos, hogy ha az író bead egy könyvet vagy treatmentet, s van mellé egy rendező, aki lehet, hogy egy betűt nem írt az anyaghoz, az eredményhirdetésen mégis az ő neve szerepel, mint nyertes. Hasznos volna látni, kik azok az írók, akiknek a pályázatai nyernek. Ez a filmíró szakma presztízse számára is fontos lenne. II. Az MMK filmterv-fejlesztési pályázatról és kiegészítéseiről A forgatókönyv-fejlesztési pályázat kiegészítése a következőképp szól: A filmtervfejlesztési pályázat keretében az irodalmi forgatókönyv-fejlesztéssel kapcsolatos költségek nem számolhatók el, ha az adott filmterv alapjául szolgáló forgatókönyv fejlesztését az MMK már támogatásban részesítette. Értjük az MMK törekvését, amivel a hazai producertársadalmat nagyobb kockázatvállalásra igyekszik bírni azzal, hogy a Közalapítvány nem hajlandó a forgatókönyv-fejlesztés reális anyagi ráfordításait teljes mértékben állni mégis a kérdés megvitatását javasoljuk a Magyar Producerek Szövetsége és a Független Magyar Producerek Szövetsége bevonásával. Javasoljuk, hogy az MMK határozza meg a pályázati feltételek között, hogy a film költségvetésének hány százalékát kell minimálisan a forgatókönyv fejlesztésére fordítani. A nemzetközi gyakorlat szerint ez a minimum limit a film költségvetésének 2 %-ában határozható meg. A kérdést az MFE a Magyar Producerek Szövetsége és a Független Magyar Producerek Szövetsége bevonásával szeretné megvitatni. 5

6 Üdvözöljük az MMK törekvését a filmterv-fejlesztésen elnyerhető összegek szigorúbb elszámoltatására, mely elősegítheti, hogy a producer valóban az adott filmterv és forgatókönyv fejlesztésére fordítsa a támogatást. Ennek érdekében a filmterv-fejlesztés esetén elszámolható költségek pontosítását javasoljuk, a következő tételek felvételével: - a treatment ill. a forgatókönyv különböző változatainak megírásával kapcsolatos forgatókönyvírói megbízási díjak és szerzői jogdíjak - forgatókönyv-konzultációkkal, dramaturgi tanácsadással kapcsolatos megbízási díjak - a filmterv fejlesztésére irányuló külföldi tréning, szeminárium, workshop részvételi díja - a projekt fejlesztésével kapcsolatos utazási és ellátási díjak A filmterv-fejlesztési támogatás 50%-a alapból visszatérítendő, ha pedig a szakkollégium nem fogadja el az elszámolást, a teljes támogatási összeg visszafizetésére kötelezheti a producert. Kérjük, hogy az MMK csak olyan producer és forgatókönyvíró közti megállapodást fogadjon el a leadandó pályázati dokumentumok között, mely kizárja, hogy a forgatókönyvíróval a producer visszafizettesse a fejlesztési támogatásból finanszírozott írói díjait, amennyiben az MMK a forgatókönyv állapotán kívüli okokból a fejlesztési támogatás részleges vagy teljes visszatérítésére kötelezi a producert. III. A forgatókönyvek értékelési szempontjairól Az új pályázati kiegészítések fokozott hangsúlyt fektetnek a projektek szakmai értékelésére. Mi, forgatókönyvírók úgy érezzük, hogy sok szakkollégiumi kurátorból hiányzik a kellő dramaturgiai szaktudás ahhoz, hogy a személyes ízlésen túl szakmai érvekkel alátámasztva meg tudja ítélni egy forgatókönyv vagy treatment minőségét, működőképességét és a történetben rejlő potenciálokat. Nem csak a forgatókönyv írásához kell a szaktudás, de az olvasásához is. Az ehhez szükséges korszerű filmes dramaturgiai szakképzettség nem is várható el a filmezés más szakterületeiről ill. különböző művészeti ágak felől érkező kurátoroktól, ezért úgy gondoljuk, az MMK-nak és az NKA-nak a lehető legtöbb módon segítenie kell a döntnökök ez irányú tevékenységét. A Media Program filmes pályázatainak mintáját követve nemcsak normatív vonalon, de a szelektív játékfilm-gyártási és filmterv-fejlesztési pályázatok elbírálásánál is javasoljuk egy pontrendszer felállítását, melyben a kurátorok különböző, súlyozott pontértékkel bíró szakmai szempontok (forgatókönyv, financiális háttér, marketing-stratégia, piacképesség, kulturális érték, rendező/alkotók/ produkciós cég referenciái stb.) szerint 6

7 értékelhetik a projekteket. Ez alapján egy projekt maximálisan 100 pontot érhet el, ahol a forgatókönyv minősége esik legnagyobb súllyal latba, a megszerezhető 40 ponttal. Jóval objektívebben megítélhetők lesznek a projektek, s kevésbé támadhatók a döntések, ha elsődlegesen a filmterv minőségét és a szakmai szempontokat tartják a kurátorok szem előtt, s kisebb súllyal veszik számításba az adott rendező nevét vagy éppen a producer lobbiját. Javasoljuk, hogy azok a forgatókönyvek, melyek valamely referenciával rendelkező hazai vagy külföldi fejlesztési tréningen, szemináriumon, workshopon vettek részt, az eddiginél jóval nagyobb előnyt élvezzenek úgy a forgatókönyv- és filmterv-fejlesztési, mint a játékfilm-gyártási pályázatok elbírálásánál. Az ilyen fejlesztésen átesett forgatókönyvek extra pontokat kapnak az értékelő pontrendszerben. Javítani kell a szakkollégiumi kurátorok és a pályázó alkotók közti kommunikációt. A szakkollégiumok minden egyes döntésükről legyenek kötelesek szakvéleményt írni, melyet a pályázati eredmény kihirdetésekor megkapnak az alkotók. A szakvéleményben a pontrendszer alapján meghatározott szempontok szerint kell szakmai érvekkel értékelniük az adott filmtervet. Kérjük a tisztelt MMK Kuratóriumot és az NKA Mozgóképes Szakkollégiumot, hogy javaslatainkat gondolják át, s amennyiben ötleteink termékenyítőleg hatnak, úgy a Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete szívesen fölajánlja szakmai segítségét a megvalósításban. Fölkérjük a Magyar Filmművész Szövetséget, hogy a javaslatcsomag nyilvános megvitatására október folyamán szervezzen fórumot a Rátkai Klubban az MMK, az NKA Mozgókép Szakkollégium, a Magyar Producerek Szövetsége, a Független Magyar Producerek Szövetsége, az IRKA Egyesület és az MFE képviselőinek részvételével. Budapest, A Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete nevében: Köbli Norbert elnök és Lovas Balázs, MFE-tag, MMK szakkollégiumi tag 7

8 A Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének tagjai: Bereményi Géza Böszörményi Gyula Czető Bernát László Csaplár Vilmos Dér Tamás alelnök Divinyi Réka Esztergályos Krisztina Fonyódi Tibor Garaczi László Hegedüs Bálint Heller Gábor Kis-Szabó Márk Kovács M. András Köbli Norbert elnök Krigler Gábor alelnök Lovas Balázs Német Attila Orosz Dénes Pataki Éva Péterfy Gergely Schallinger Richárd Szabó Iván Szekér András Szélesi Sándor Tasnádi István Tokaji Zsolt Tóth Róbert 8

9 MELLÉKLET: A FORGATÓKÖNYVÍRÓ HELYZETE EURÓPÁBAN (Szemelvény az Európai Forgatókönyvírók Szövetségének Policy Papers c. dokumentumából) Az írók központi szerepet töltenek be a világ filmgyártásában. A filmen elmesélt történetek, ott megjelenő figurák, a nyelvezet, a fordulatok először mind-mind az író agyában fogannak meg. A történetek, melyek a közönség elé kerülve hatást gyakorolnak társadalmunk kulturális és szociális értékeire, a forgatókönyvírók mindennapi munkájából erednek. Az európai írók munkakörülményei országról országra jelentős eltérést mutatnak, az írók mégis mindenütt úgy érzik, szerepüket mind kulturális, mind gazdasági szempontból alábecsülik. Az európai nemzetek filmjei számos tekintetben különböznek egymástól, de közös vonás bennük, hogy: 1, kicsi a közönségük, 2, relatíve alacsony a büdzséjük, 3, létük regionális, kormányszintű vagy uniós támogatásoktól (illetve európai koprodukcióktól) függ ban Európa a Film és Televízió Évét ünnepelte. Megszületett a kulturális sokszínűség gondolata, s ezzel kapcsolatban a független producer mint kulturális vállalkozó ideája is. A nemzeti és regionális filmgyártás iránti kulturális szükséglet, párosulva azzal az a ténnyel, hogy a közönség jó része a hollywoodi filmgyártást részesíti előnyben, az európai filmgyártást olyan helyzetbe hozta, ahol léte immár a különböző formájú és volumenű állami támogatásoktól függ. A filmgyártás állami dotációjának széles körben elfogadott kritikája szerint (amelyet különösen az adóalapú támogatásokkal kapcsolatban fogalmaznak meg): ha az állami dotáció azzal a valószínűséggel társul, hogy a film nem termel hasznot a piacon az oda vezet, hogy a producerek beérik az ún. produceri tiszteletdíjukkal (általában a költségvetés bizonyos százalékával), és elsősorban olyan filmeket vállalnak be, amelyeket vissza nem térítendő támogatásból el tudnak készíteni. Eredetileg az szólt a filmgyártás állami támogatása mellett, hogy akárcsak a többi művészeteket, és a kultúrát általában úgy a filmet is támogatni kell. Ahogy az államilag dotált rádiók és tévék esetében, úgy a filmnél is többször elhangzott a közszolgálati érvelés. Az Európai Uniós tagság kontextusában ezt az érvelést immár a kulturális sokszínűség, illetve a tagállami, regionális kulturális sajátosságok megőrzésének szükségessége váltotta fel. Ebben a komplex és alig feltárt környezetben nehéz általános tanulságokat levonni. Az azonban így is nyilvánvaló, hogy az audiovizuális produktum kulturális, stratégiai és ipari jelentőségének elismerése ellenére az elmúlt 20 évben csekély előrelépés történt az európai filmgyártás volumenében, profitabilitásában, közönség-találásában különösen a gyártó országon kívüli közönség megtalálásában. A filmkultúra és a filmipar állami dotációjának indoka homályosnak tűnhet. Vajon az állami támogatásnak az a célja, hogy az USA piaci fölényét ellensúlyozza? Hogy egy összeurópai filmpiacot alapozzon meg; vagy hogy a nemzeti filmiparokat támogassa? Vagy az, hogy elősegítse a közszolgálati és kereskedelmi televíziózást; hogy támogassa a filmkultúrát; esetleg hogy elősegítse a kulturális sokszínűséget? A sokféle és helyenként egymásnak ellentmondó 9

10 célok ezen útvesztőjében túl kevés szó esik a tartalomról, a kulturális sokszínűségről, illetve az írókról, akik a közönséget moziba invitáló történeteket az üres lapra róják. * * * Az írók szemszögéből nézve a filmgyártási támogatások létező módozatai Európa-szerte elégtelennek bizonyultak. Az elégtelenség egyik fő oka a független producerek privilegizált helyzete. A producerek támogatása abból a várakozásból ered, hogy az állami befektetés egy ponton túl olyan helyzetbe hozza a producert, ahonnan működése profitábilissá válik, és az állami támogatás a továbbiakban csökkenthető vagy megszüntethető. Ez az elképzelés immár éve van gyakorlatban, de a hozzá fűzött reményeket nem váltotta be. Gyakori probléma Európa-szerte az ún. deal-driven (megállapodás-központú) produkció, ahol pusztán az állami támogatás elérhetőségére alapozva, a forgatókönyv állapotától függetlenül gyártásba kerül a film. Ez a gyakorlat komolyan aláássa annak lehetőségét, hogy a forgatás a lehető legjobb forgatókönyvvel vegye kezdetét. A producerek privilegizálása a legtöbb országban és régióban azzal is jár, hogy a filmfejlesztési támogatások csak a produceren keresztül vehetők igénybe, a producer az, aki a megítélt összegből szerződteti az írót. Márpedig ez roppant hátrányos tárgyalási helyzetbe hozza az írót mind a szerződéskötés (néhány országban például a producer ügyvédre is költhet az állami támogatásból, mikor az íróval szerződést köt, míg az írót ilyen támogatás nem illeti meg), mind a jogátruházás (a producerek a lehető legtöbb jogot kívánják megszerezni), mind a díjazás (a producerek túl sokszor ún. buy-out szerződés keretében egy fix összegért kivásárolják az írót a projekt gazdasági utóéletéből) tekintetében. Az a tény, hogy a filmfejlesztési támogatások kizárólag a producereken keresztül vehetők igénybe, nem csak az írókat hozza hátrányos helyzetbe, de aláássa a lehető legjobb forgatókönyv elkészültének lehetőségét. Fel kell ismernünk, hogy a fejlesztés ténye még egyáltalán nem garantálja a projekt megvalósulását. Épp ellenkezőleg: a fejlesztési folyamat célja, hogy kiderítsük, vajon a projekt gyártási fázisba léphet vagy sem. A producerek sokszor arra kényszerülnek, hogy a fejlesztett projekteket gyártásba küldjék csak azért, hogy produceri tiszteletdíjukat felvehessék, hogy a fejlesztési költségeiket fedezzék, vagy pusztán mert a gyártási támogatás épp elérhető, még ha a projekt arra nem is áll készen. A fejlesztett projektek és a gyártásban lévő projektek volumene közti arányszám változó az Európai Unióban. Az északi tagállamokban, Nagy-Britanniában és Írországban akár tíz fejlesztett projekt is jut egyetlen megvalósult projektre. A déli államokban a fejlesztett projektek többsége gyártásba is kerül. Általában elmondható, hogy az Európai Unióban konzervatívan számolva minden 3-5 fejlesztett projektből egy kerül gyártási fázisba. Az írók szemszögéből a fejlesztett projektek volumene fontos kérdés, hiszen az írót akkor is megilleti díj, ha a projekt nem éri el a gyártási fázist. Gyakran azonban az író on spec (azaz saját 10

11 kezdeményezésre, nem megrendelésre) dolgozik, és vagy alacsony vagy semmilyen díjat nem kér forgatókönyvéért, hogy így is segítse a projekt fejlesztését. A fejlesztési vagy gyártási fázisban kifizetett tiszteletdíjak alig veszik figyelembe az írók ilyen kockázatvállalását. Pedig effektíve az írók azok, akik ingyenmunkájukkal megfinanszírozzák a filmfejlesztést. Az a tény, hogy a producerek nehezen tudják megfinanszírozni a fejlesztési fázist, problematikussá teszi az írói honoráriumokkal kapcsolatos tárgyalásokat is. Némely európai országban az írókat kizárják a film gazdasági utóéletéből, így annak sikeréből sem részesülnek. Márpedig ha alacsonyak a tiszteletdíjak, nem alakulhat ki egy professzionális forgatókönyvírógárda; illetve a professzionális írók is arra kényszerülnek, hogy a lehető legtöbbet és leggyorsabban írjanak, ami a minőség romlásához vezethet. Összehasonlításul: az amerikai írók éves átlagjövedelme négyszer-ötször nagyobb a becsült európai átlagnál; az USA-ban jóval nagyobb respektje van írónak, forgatókönyvnek egyaránt; az amerikai televízió szinte egészében írócentrikus; és persze nehéz lenne tagadni, hogy az amerikai film nemzetközi sikeréhez milyen nagyban járultak hozzá az írók. * * * Az írók szemszögéből az állami támogatás célja a kreativitás fejlesztése kell hogy legyen, mert ez az egyetlen út a valódi kulturális sokszínűséghez. Ebből a szemszögből az állam támogatására mindig szükség lesz, hogy megőrizze és fenntartsa azt az esszenciálisan emberi tevékenységet, amit történetmesélésnek nevezünk. Nézőpontunk nem korlátozódik az állami támogatás, állami felelősség ideájára. A film populáris művészet, s mint ilyen képes széles néptömegek mozgósítására, s így komoly gazdasági folyamatok előidézésére. Ez a gazdasági aktivitás a jó történetek eredménye, a jó forgatókönyvek függvénye. A gazdasági megtérülést csak a közönség érdeklődése szavatolhatja a közönség a jó történetekre kíváncsi azokat pedig a jó forgatókönyvek mesélik el. Sürgős szükség van arra, hogy a forráselosztó szervezetek és a kapcsolódó állami szabályozás olyan új jogi, adminisztratív és pénzügyi - struktúrákat léptessenek életbe, amelyek támogatják a kreatív tehetség fejlesztését és kifejezését, amelyek a forgatókönyvírás és a forgatókönyvírók helyzetén javítanak, hogy olyan filmek készülhessenek, amelyek vonzzák és megtartják az európai közönséget, így segítve elő a kulturális sokszínűséget, a kultúrák közti jobb kommunikációt, és egy egészséges gazdaságú filmipar kialakulását. (A fejezet az Európai Forgatókönyvírók Szövetségének /Federation of Screenwriters of Europe/ Policy Papers című dokumentumának felhasználásával készült.) A FORGATÓKÖNYVÍRÓ MAGYARORSZÁGON A magyar forgatókönyvíró alapjaiban osztozik európai kollégái problémáiban. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk ugyanakkor, hogy a szerzői jogi törvény és a filmtörvény a legmagasabb, törvényi szinten garantálja számunkra a legfontosabb jogokat. 11

12 A szerzői jogi törvény az alábbi három alapjogot garantálja a magyar forgatókönyvírók számára: a forgatókönyvíró a filmalkotás szerzője, és mint ilyen a filmmel kapcsolatban szerzői jogok illetik meg, a forgatókönyvírónak joga van műve integritásához, ahhoz más csak az ő beleegyezésével nyúlhat, a forgatókönyvírónak joga van ahhoz, hogy a produkció teljes ideje alatt részt vegyen az alkotási folyamatban. A filmtörvény a filmalkotás második legfontosabb szerzőjeként hivatkozik a forgatókönyvíróra. Míg a koprodukciós táblázatban a rendező 12 pontot számít, a forgatókönyvíró 8-at. Fontos, hogy a két idézett törvény a producereket nem ismeri el szerzőként őket előállítónak nevezi. A filmtörvény szerint egyébként koprodukció esetén a producer személye 5 pontot nyomhat a latban. Az idézett törvényszövegek - az elemi logika szabályai szerint is - arra engednek következtetni, hogy mindaz a támogatás, kedvezmény, elismerés stb., ami a rendezőt mint a filmalkotás szerzőjét és a producert mint a filmalkotás előállítóját ma Magyarországon megilleti, az meg kell hogy illesse a forgatókönyvírót is. Jogaink tehát vannak, azokkal tisztában is vagyunk most már csak tennünk kell azért, hogy jogainkat érvényesítsük. A magyar forgatókönyvíróknak szükségük van egy szervezetre, egy egyesületre, amely törvényben garantált jogaikat érvényesíti, amely a forgatókönyvírói perspektívát (és csak azt!) képviseli kormány, szakma, közönség előtt. Ez a szervezet a Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete. A Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete nevében: Köbli Norbert elnök 12

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola

Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola Színház- és Filmművészeti Egyetem Doktori Iskola AZ ÁLLAM SZEREPVÁLLALÁSA A MAGYAR FILMMŰVÉSZET ÉS FILMIPAR 2004-2014. KÖZÖTTI HELYZETÉNEK ALAKULÁSÁBAN, KÜLÖNÖS TEKINTETTEL A MOZGÓKÉPÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSÉRE

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina

Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok. Dr. Rozgonyi Krisztina Az audiovizuális művekhez való online hozzáférés megkönnyítése az Európai Unióban: magyar javaslatok Dr. Rozgonyi Krisztina Előzmények 1. Európai Bizottság COM(2012)789 számú, az egységes digitális piacon

Részletesebben

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek.

Célterület: nincs korlátozás a tevékenységi területre vonatkozóan. Előnyt élveznek a helyi termékeket és szolgáltatásokat népszerűsítő projektek. A pályázati program fő célja: A márka neve: Háromszék! - PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A helyi értékek, sajátosságok védelme, a velük való gazdálkodás fontosságának tudatosítása a polgárokban. Helyi értékek: kulturális,

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése. Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Közép-magyarországi Operatív Program keretében Mikro- és kisvállalkozások technológia fejlesztése Kódszám: KMOP-2007-1.2.1/A A projektek az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány Határidő: 2010. december. 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Súlyosan, vagy halmozottan fogyatékos és/vagy autista gyermekek és fiatalok fejlesztésének, iskolai tanulmányútjának támogatása Kiíró: Fogyatékosok Integrációjáért Békés Megyében Alapítvány

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 2. melléklet Foglalkoztatási követelményrendszer 4. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM MINŐSÉG és TELJESÍTMÉNY ALAPJÁN DIFFERENCIÁLÓ JÖVEDELEMELOSZTÁSI

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről

Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2008. (IV.3.) rendelete a civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Darnózseli Község Önkormányzata Képviselő-testülete élve a Magyar Köztársaság

Részletesebben

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel?

dr. Boda Boglárka október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? dr. Boda Boglárka 2016. október 26. Témafelvetés Miért kell foglalkoznunk a munkavállalói elkötelezettséggel? Miért van az, hogy bizonyos emberek ugyanabba az irányba húznak munkájukkal, mint munkáltatójuk,

Részletesebben

A Manna Kulturális Egyesület közhasznúsági jelentése a 2011-es esztendőről - szöveges beszámoló - A Manna Egyesület ebben az esztendőben is folytatta megkezdett segítő munkáját: támogatta az alkotókat,

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Környezet és Energia Operatív Program keretében Ivóvízminőség-javítás kétfordulós pályázati konstrukcióban megvalósítandó projektek támogatására Kódszám: KEOP-1.3.0. A projektek az

Részletesebben

1/2007. (II. 6.) SZMM

1/2007. (II. 6.) SZMM 1/2007. (II. 6.) SZMM rendelet a szakiskolák, a szakközépiskolák és a felsőfokú szakképzés tekintetében a felsőoktatási intézmények számára adományozható nívódíjról A szakképzési hozzájárulásról és a képzés

Részletesebben

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok Szervezet neve Igényelt támogatás Megítélt támogatás Indoklás 1 Apró Léptek Alapítvány 500 000 Ft 350 000 Ft 2 Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

Részletesebben

Javaslatok az MMK animációval kapcsolatos támogatási stratégiájának fejlesztésére 201 0/1

Javaslatok az MMK animációval kapcsolatos támogatási stratégiájának fejlesztésére 201 0/1 Javaslatok az MMK animációval kapcsolatos támogatási stratégiájának fejlesztésére 201 0/1 1068 Budapest VI., Városligeti Fasor 38. Telefon/fax: +36 1 3424760 Postacím: Budapest, Pf. 21. 1046 www.filmszovetseg.lapunk.hu

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Kiegészítő melléklet üzleti évről

Kiegészítő melléklet üzleti évről Kiegészítő melléklet 2012. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2012. január 1. Beszámolási időszak vége: 2012. december 31. Keltezés: 2013. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről

Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Kiegészítő melléklet 2013. üzleti évről Beszámolási időszak kezdete: 2013. január 1. Beszámolási időszak vége: 2013. december 31. Keltezés: 2014. február 25. Alföldi István ügyvezető igazgató 1 I. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

Kameraman szak MKB

Kameraman szak MKB Budapesti Kommunikációs és Üzleti Kameraman szak Az első forduló alkalmassági vizsga díja : 3000 Ft, melyet a Budapesti Kommunikációs és Üzleti bankszámla számára kell befizetni : MKB 1030 0002-2017 6479-7007

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére 1181-1/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 15-i ülésére Tárgy: Móra Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény az Egész

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. nappali tagozatos hallgatói, oktatói és kutatói részére. A PÁLYÁZAT KATEGÓRIÁI PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Kereskedelmi Bank Rt. által 1988. december 17-én a volt Kossuth Lajos Tudományegyetem javára létesített UNIVERSITAS ALAPÍTVÁNY kuratóriuma az alapító dokumentum szellemében a 2016-os

Részletesebben

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ

KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ KÖZVETLEN BRÜSSZELI FORRÁS PÁLYÁZATI TÁJÉKOZTATÓ Program Pályázat megnevezése (magyar) Pályázat megnevezése (angol) Pályázat kódja Erasmus+ Európai szakpolitikai kísérletek az oktatás, a képzés és az ifjúságpolitika

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS A tájékozódási futás sportágban tevékenykedő utánpótlás edzők támogatására - 2015 1 A pályázat célja A pályázat célja az utánpótlás nevelés érdekében végzett edzői munka ösztönzése és

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2007. november 30-i ülése 11. sz. napirendi pontja Javaslat együttműködési megállapodások elfogadására a megyében működő fogyatékosok érdekvédelmi

Részletesebben

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1.

GINOP Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében. 1. GINOP-1.2.3-8.3.4-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása kombinált hiteltermék keretében Pályázat benyújtása Projekt helyszíne A támogatási kérelmek benyújtására

Részletesebben

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében

Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Vállalkozásfinanszírozási lehetőségek Győr- Moson-Sopron megyében Ősze Gábor Termékfelelős, Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 2015. április 16. Tevékenységünk A Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület november 13-i testületi ülésére

E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület november 13-i testületi ülésére BALATONFÜRED VÁROS ÖNKORMÁNYZATA P O L G Á R M E S T E R 8230 Balatonfüred, Szent István tér 1. polgarmester@balatonfured.com Szám: 1/570- /2014. Előkészítő: Harsányiné dr. Tóth Beáta E l ő t e r j e s

Részletesebben

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám

START Tőkegarancia Zrt. Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám Hírlevél - 2007/1. szám 2 Tisztelt Olvasó! KÖSZÖNTŐ Ön Magyarország első befektetési tőkegarancia termékeket kínáló pénzügyi szolgáltatójának, a Start Tőkegarancia Zrt-nek havi

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK A) RENDEZŐI SZAKIRÁNY Államvizsga film terve Államvizsga film Elméleti dolgozat ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK 1. Egyetemes

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A A Felosztási Szabályzat 8. melléklete artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület S Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A 2014. 1 I. A Támogatási Politika kialakításának

Részletesebben

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit Változások 2013. ban Új Alapító Okirat (2012.? 2011.?) Új kuratórium Közhasznúság bejegyzése (2013. április 27.) Kötelező önállóság

Részletesebben

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10.

2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. 2010. Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése 2010.03.10. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati anyag illeszkedik

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Döntéshozatal, jogalkotás

Döntéshozatal, jogalkotás Az Európai Unió intézményei Döntéshozatal, jogalkotás 2012. ősz Lattmann Tamás Az Európai Unió intézményei intézményi egyensúly elve: EUSZ 13. cikk az intézmények tevékenységüket az alapító szerződések

Részletesebben

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. E - M A I L : a s z a k a c s 1 @ g m a i l. c o m

PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. E - M A I L : a s z a k a c s 1 @ g m a i l. c o m PÉNZÜGYI FOGYASZTÓVÉDELMI NAP A SZOLNOKI FŐISKOLÁN 2014.11.11. M E R K AT I N G I N N O V Á C I Ó S É S TA N Á C S A D Ó K Ö ZH A S ZN Ú N O N P R O F I T K F T. C Í M : 5 0 0 0, S Z O L N O K T I S Z

Részletesebben

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ

Közreműködő szervezet: DARFÜ, DDRFÜ, ÉMRFÜ, KDRFÜ, Pro Regio, NYDRFÜ Tisztelt Ügyfelünk! Tisztelt Partnerünk! Az alábbi pályázati felhívást ajánlom szíves figyelmükbe: Pályázat címe: Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek

Részletesebben

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

Stengl Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. Stengl Kereskedelmi és Székhely: 7632 Pécs, Júlia u. 13. IV. em. 13. Tel: 06 30 758 75 16 Fax: 06 72 520 263 Tisztelt leendő Partnerünk! Kérem, engedje meg, hogy röviden bemutassuk cégünket. A Stengl Kereskedelmi

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között

Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között DEBRECENI EGÉSZSÉGÜGYI MINŐSÉGÜGYI NAPOK () 2016. május 26-28. Hidak építése a minőségügy és az egészségügy között A TOVÁBBKÉPZŐ TANFOLYAM KIADVÁNYA Debreceni Akadémiai Bizottság Székháza (Debrecen, Thomas

Részletesebben

PTE TTK HÖK pályázati űrlap 2010/ II.

PTE TTK HÖK pályázati űrlap 2010/ II. PTE TTK HÖK pályázati űrlap 2010/ 2011.-II. (Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar hallgatói részére) A program típusa: Kutatási és/vagy konferencia Sporttevékenység Programszervezés (kérjük a megfelelő

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP )

Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP ) 6720 Szeged, Arany J. u. 7. VI. em. 601.; +36(62) 424-361; iroda@nariz.hu; www.nariz.hu A pályázat célja Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1-16) Kiemelt iparágakban

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj-

Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- ADATLAPOK - Pályázati Adatlap (letölthető.doc formátumban, 6 oldal összesen) Szervezeti kompetencia fejlesztés a Borsod-Abaúj- Zemplén megyei civil szervezetek körében 1 / 25 Civil szervezeteknek szolgáltató,

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok-

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- Dr. Urbányi Béla Tanszékvezető, egyetemi docens SzIE, MKK-KTI Halgazdálkodási tanszék

Részletesebben

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (..) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (..) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (..) NMHH rendelete a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről A mozgóképről

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Előterjesztés 8. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 19-i ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra Az

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat

Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia, köztérfejlesztés, átmeneti (alternatív) iparterület használat IPARI VÁROS - IPARVÁROSOK ÉS VÁROSI IPARTERÜLETEK MEGÚJULÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI Borsod-Abaúj-Zemplén megye meghatározó ipari városainak példáján keresztül Ipari városok megújulása, városfejlesztési stratégia,

Részletesebben

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2010. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31.

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról

Tájékoztató. Gyakornoki program pályakezdők támogatására. GINOP kódszámú pályázatról Tájékoztató Gyakornoki program pályakezdők támogatására GINOP-5.2.4-16 kódszámú pályázatról A pályázati kiírás célja A szakképzésből kilépő fiatalok elhelyezkedésének, munkatapasztalat szerzésének elősegítése.

Részletesebben

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu

START T kegarancia Zrt. www.startgarancia.hu Hírlevél 2010. július 1 Hírlevél 2011. március Hírlevél 2011. március 2 173 MILLIÁRD FORINTOS KERETÖSSZEG AZ ÚJ SZÉCHENYI TERV VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATAIBAN A 2011. évi vállalkozásfejlesztést célzó

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

Részletesebben

Tájékoztató a jogszabályi változásokról

Tájékoztató a jogszabályi változásokról Tájékoztató a jogszabályi változásokról NMHH Nemzeti Filmiroda Dr. Pethő Katalin igazgató-helyettes Budapest, 2017. január 19. A 2016. évi CLXIII. számú törvénnyel módosított Mktv. alapján: Art Bizottság

Részletesebben

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home

Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home Pályázat Kiíró: Mediterrán Kerámia Kft. Téma: Art in Home 1 1. TÁJÉKOZTATÓ ADATOK 1.1. A PÁLYÁZAT KIÍRÓJA, LEBONYOLÍTÓJA A Mediterrán Kerámia Kft. és az Art in Home művészei nyílt pályázatot hirdetnek

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai

A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A fejlesztéspolitika visszatérítendő és vissza nem térítendő támogatásai A MAG Zrt. által kínál lehetőségek Dr. Novák Csaba ügyvezető igazgató, MAG Zrt. A Nemzeti Fejlesztési Terv gazdaságfejlesztési eredményei

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 27-i rendkívüli ülésére Tárgy: Pályázat előkészítése és benyújtása az Európa a polgárokért testvérvárosi találkozók programra

Részletesebben

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország Meghívásos pályázat Ösztöndíj P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ÉS ADATLAP

Erőforrás Alapítvány United Way Magyarország Meghívásos pályázat Ösztöndíj P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ÉS ADATLAP P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S ÉS ADATLAP Az Erőforrás Alapítvány - United Way Magyarország meghívásos pályázata A United Way rövid bemutatása, a pályázati program háttere: A United Way 24 éve kezdte

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása Lövei Attila projektmenedzser A Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenysége

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Aktuális MEDIA pályázati határidôk

Aktuális MEDIA pályázati határidôk Aktuális MEDIA pályázati határidôk 20/2008 TV sugárzás Határidô 3: 2009. június 26. 22/2008 Szelektív mozi forgalmazás Határidô 3: 2009. július 1. 28/2008 i2i Audiovisual Határidô 2: 2009. július 7. (2009.

Részletesebben

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA

Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2009. (III. 16.) számú határozatával jóváhagyott KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZATA A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.)

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye. Szám: 14/349-3/2011. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ALELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-020, Fax: (88)545-025 E-mail: mokalelnok@vpmegye.hu ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei

Részletesebben

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület

Koppányvölgyi Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Észak-alföldi Régióban működő cégek és intézmények gépjármű fenntartási költségeinek csökkentésére A felhívás címe: Vállalkozások és Intézmények gépjármű fenntartási költségeinek

Részletesebben

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére

13. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. április 28-i ülésére 13. Tárgy: Pályázat benyújtása az ÁROP-2211/2010 Készségfejlesztés az önkormányzatoknál c. kiírásra Az előterjesztést

Részletesebben

Kultúra Program 2007-2013. Előadó: Kovács Imre (KultúrPont Iroda)

Kultúra Program 2007-2013. Előadó: Kovács Imre (KultúrPont Iroda) Kultúra Program 2007-2013 Előadó: Kovács Imre (KultúrPont Iroda) A kultúra és az EK-szerződés 151. 151. cikk cikk A A közösségnek közösségnek hozzá hozzá kell kell járulnia járulnia a a tagállamok tagállamok

Részletesebben

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020

Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 16.12.2013 Gyorsfelmérés: EU-források 2014-2020 A felmérésről Felmérés típusa: online-megkérdezés a DUIHK-tagság körében Felmérés ideje: 2013.12 14. Résztvevők (értékelésbe bevont): N=80 Legfontosabb eredmények

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL ELŐTERJESZTÉS A BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK JÚNIUS 23-AI ÜLÉSÉRE Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés ELNÖKÉTŐL 3525 MISKOLC, Városház tér 1. Telefon: (46) 517-700*, (46) 517-750, (46) 323-600 Telefax: (46) 320-601 http://www.baz.hu elnok@hivatal.baz.hu Iktatószám:

Részletesebben

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Tájékoztató. a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről Ikt. szám: 49-28/2015/222 Ügyintéző: Macz Orsolya Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlése Helyben Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Szolgáltató és Tanácsadó Nonprofit Kft. Heves megyei tevékenységéről

Részletesebben

I. kommunikációs csomag:

I. kommunikációs csomag: Az uniós pályázatok kedvezményezettjei eltérő tartalmú kommunikációs csomagokat kötelesek megvalósítani. Ezt minden esetben a pályázati útmutató rögzíti a projekt jellegének és mertének megfelelően.a szigorú

Részletesebben

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Republic Group

PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: Republic Group PÁLYÁZAT KIÍRÓJA: A Magyarország vezető, díjakkal többszörösen elismert márkastratégiai és marketingstratégiai tanácsadó- és reklámügynökségi csoportja. Több, mint 10 éve dolgozunk azon, hogy ügyfeleinknek

Részletesebben

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre

Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Körös Campus Alapítvány Ösztöndíj működési és lebonyolítási szabályairól, PÁLYÁZATI KIÍRÁS 2015-2016 tanévre Az ösztöndíj célja és tartalma A 2014-15 évi ösztöndíjhoz hasonlóan a 2015-16 tanévre kiírt

Részletesebben

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév)

PÁLYÁZATI ŰRLAP 1. Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) PÁLYÁZATI ŰRLAP 1 Fogyatékossággal élő vagy tartósan beteg Erasmus hallgatók 2 kiegészítő támogatása (2011/2012-es tanév) A pályázó neve (teljes hivatalos név!) Állandó lakcím Postai levelezési cím Telefonszám

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben