MAGYAR FORGATÓKÖNYVÍRÓK EGYESÜLETE:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MAGYAR FORGATÓKÖNYVÍRÓK EGYESÜLETE:"

Átírás

1 MAGYAR FORGATÓKÖNYVÍRÓK EGYESÜLETE: Forgatókönyv-fejlesztési javaslatcsomag a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap Mozgókép Szakkollégiuma számára A forgatókönyvíró szemszögéből Európa-szerte probléma van a filmfejlesztési támogatásokkal, a jelenlegi szabályozások nem vezetnek el a lehető legjobb forgatókönyvekhez (ld. az Európai Forgatókönyvírók Kiáltványának szemelvényét a mellékletben). Hazánkban lassan egy évtizede hangoztatott vitatéma a magyar filmek forgatókönyveinek gyengesége. A minőségi forgatókönyvek megalkotásának feltétele a képzett filmírók anyagi és szakmai megbecsülésében, valamint a forgatókönyv fejlesztésének alaposságában rejlik. Sajnos mindennek fontosságát mai napig nem ismerte fel a magyar producertársadalom túlnyomó része. Örömmel fogadjuk a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap törekvéseit a hazai forgatókönyvek színvonalának emelésére ugyanakkor úgy látjuk, hogy a forgatókönyv-fejlesztés kérdéskörében nem lehet figyelmen kívül hagyni a kialakulóban lévő magyar forgatókönyvíró szakma meglátásait, melynek most már egységes, aktív képviselete is létezik a Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének megalakulásával. PREAMBULUM - A Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének célkitűzései A Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete (MFE-HSA) október 9-én alakult meg, mint a forgatókönyvírók hazai érdekvédelmi tömörülése. Az Egyesület deklarált célja a filmgyártásban, televíziózásban és kapcsolódó szakmákban tevékenykedő forgatókönyvírók összefogása annak érdekében, hogy elősegítse és védje tagjai szakmai, anyagi, erkölcsi érdekeit, ösztönözze a forgatókönyvírói szakma elismertségét, ezáltal a hazai filmipar és mozgóképkultúra fejlődését. Az Egyesület képviseli tagjait a hivatalos szervek és más intézmények előtt; tagjai részére szervezett képzések, szakmai konferenciák, egyéb rendezvények útján gondoskodik a szakmai színvonal ápolásáról; együttműködik a filmszakma területén hasonló tevékenységet folytató szakmai és egyéb szervezetekkel, ideértve nemzetközi kapcsolatok kialakítását is; részt vesz országos szakmai díjak odaítélésében. Szükségesnek tartjuk, hogy a magyar rendezők ne legyenek rákényszerítve arra, hogy saját maguk írják a forgatókönyveket. Az MFE minden erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy kineveljen és szakmailag megerősítsen egy olyan professzionális 1

2 filmíró réteget hazánkban, akiknek segítségét rendezőink igénybe tudják venni a forgatókönyv-fejlesztés folyamán. Az MFE ugyanilyen fontosnak tartja, hogy ne csak a rendezők és producerek elképzelései kezdeményezzenek filmeket, de a forgatókönyvírók saját ötletéből is minél több projekt induljon útjára hazánkban. Ha rendezőink hozzájuthatnak színvonalas forgatókönyvekhez, idővel rádöbbennek, hogy hasznos dolog képzett szakember segítségét igénybe venniük, hogy az alkotói elképzelések szem előtt tartásával, a közönség igényeinek maximális figyelembevételével minden filmötletből a legtöbbet hozzák ki. Az érdekképviseleten és szakmai összefogáson túl törekvéseink között szerepel a magyar társadalmi realitás beemelése a hazai filmes történetmesélésbe, ugyanis meglátásunk szerint a mai magyar filmművészet fájóan kevéssé merít az utóbbi tíz-tizenöt év Magyarországának valóságából, miközben megdöbbentő, felemelő, abszurd, katartikus, mellbevágó drámák sokaságát kínálja a minket körülvevő társadalmi környezet. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy megtaláljuk, hogyan házasíthatjuk össze a sajátosan magyar ízt és világlátást univerzális emberi vágyakat, félelmeket kifejező történetekkel. Ezt elérve mesélhetünk el olyan filmeket, melyek országunk határain túl is érdekesnek, a nemzetközi piacon is működőképesnek bizonyulhatnak. Az Európai Unió kultúrpolitikájával és a Filmtörvény alapállásával összhangban az Egyesület minden segítséget megad ahhoz, hogy a kulturális sokszínűség és műfaji változatosság kialakuljon a nemzeti filmgyártásban. Ennek érdekében alapvető, hogy egy egyfajta ódivatú népnevelő, moralista-paternalista hozzáálláson túllépve fölmérjük és megértsük a mai nézők igényeit, ezzel segítve a magyar film visszatalálását közönségéhez. Föl kell ismernünk, hogy a színvonalas műfaji filmek eddiginél jóval szélesebb választékának megjelenése gazdagítaná nemzeti kultúránkat, különösen ha széles nézőrétegeket szólít meg. Véleményünk szerint nagyobb támogatási arányt kellene biztosítani a minőségi műfaji filmek számára. Egyik legfőbb törekvésünk, hogy rávezessük a magyar producereket és rendezőket, hogy a filmkészítési folyamat során jóval több figyelmet fordítsanak a forgatókönyv-fejlesztés fázisára. Jelenleg a piachoz mérten túltermelés van magyar filmekből, éppen ezért itthon is működésbe kell hoznunk azt a szűrőrendszert, mely szerint sok-sok filmterv fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy abból a minőséget kiemelve csak jóval kevesebb, de annál magasabb színvonalú produkció juthasson el gyártási fázisba. (A talán túlzottan könyörtelen amerikai 2

3 rendszer szerint 100 ötletből 10 forgatókönyv születik, melyek közül egy lesz végül megfilmesítve.) Nem kell minden ötletből filmet csinálni, nem kell színvonaltalan forgatókönyvek megfilmesítésére meddő módon pénzt áldozni, ehelyett a forgatókönyv- és projektfejlesztés terén lenne szükség nagyobb anyagi befektetésre. Mindez egy átlagos magyar film költségvetéséből megoldható lenne éves szinten, amelyre a forrást kevesebb film készítésével könnyedén meg lehetne találni. Ezzel hatalmas lendületet lehetne adni a magyar filmnek ott, ahol jelenleg a legtöbb hazai filmalkotás már a filmkészítési folyamat kezdetén megbukik a forgatókönyv-fejlesztés terén. I. Az MMK forgatókönyv-fejlesztési pályázatáról és kiegészítéseiről Üdvözöljük a forgatókönyv- és projektfejlesztési támogatás létét és a én életbe lépett pályázati kiegészítések törekvését, mellyel abba az irányba próbálják terelni az alkotókat és producereket, hogy többet fordítsanak a forgatókönyvek fejlesztésére. Ugyanakkor a kiírásban mégis föltűnik néhány kérdéses pont, melyek átgondolására kérjük a tisztelt Kuratóriumot: Kikből kerülnek ki a script doktorok? Mi garantálja, hogy a producer vagy a szerző valóban szakemberhez fordul? Javasoljuk egy magyar forgatókönyvírói/forgatókönyv-konzultánsi adatbázis felállítását, mely tartalmazza az ott szereplő dramaturgiai szakemberek referenciáit és elérhetőségét. Az adatbázis összeállításához a Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete (MFE) fölajánlja segítségét. Az adatbázisba való bekerüléshez az MFE vagy az IRKA Egyesület ajánlása szükséges. Amennyiben a producer vagy a szerző a forgatókönyv tökéletesítésére a fenti adatbázisban regisztrált konzultánshoz, vagy referenciákkal rendelkező külföldi szakemberhez ill. hazai/külföldi forgatókönyv-fejlesztő tréninghez fordul, úgy az pozitív befolyással legyen a későbbi projektfejlesztési ill. gyártási pályázatok elbírálásánál. Javasoljuk a script doktor elnevezés elvetését, s helyettük a forgatókönyv-konzultáns vagy forgatókönyv-tanácsadó elnevezés bevezetését: Az Európai Forgatókönyvírók Szövetsége már évekkel ezelőtt elvetette a script doktor elnevezés használatát, ugyanis a kifejezés degradáló a fejlesztendő forgatókönyvekre nézve, azt az előfeltevést sugallva, hogy a script doktor keze alá kerülő forgatókönyv beteg, azaz eleve rossz. A script doktori ill. workshop-támogatás Ft-os értékét reálisnak tartjuk. Ugyanakkor javasoljuk, hogy az MMK pontosan szabályozza, hogy az alkotó vagy a 3

4 producer milyen szolgáltatások igénybevételére költheti a script doktori támogatást. Javaslatunk: 8-10 oldalas mélyelemzés a fejlesztendő forgatókönyv erősségeiről, hibáiról és a lehetséges megoldásokról; eztán 5 alkalom személyes konzultáció a forgatókönyvtanácsadóval; majd a fejlesztési folyamat végén újabb 8-10 oldalas mélyelemzés az átírt forgatókönyvről és a további javasolt fejlesztési irányokról. Az elemzések másolatait a támogatott pályázónak be kell nyújtania az MMK számára az elszámoláskor. A 8-10 oldalas analízis megadott szempontok alapján elemzi és pontozza a művet: koncepció struktúra karakterek cselekményvezetés dialógok formátum összegzés Ezt a szakvéleményt nemcsak a kurátorok, de az alkotók is megkapják a pályázati eredményről szóló értesítéssel együtt, a szakkollégium véleményéhez csatolva. A script doctori támogatásról szóló sztenderd szerződéstervezet kidolgozására az MFE fölajánlja a segítségét a Magyar Producerek Szövetsége és a Független Magyar Producerek Szövetsége számára. Támogatjuk a forgatókönyv-fejlesztési támogatások ütemezését a következők szerint: támogatási összeget a pályázó két részletben kapja meg, 50%-ot a támogatási szerződés aláírásakor. 50%-ot pedig a forgatókönyv első változatának leadásakor az elszámolás elfogadása esetén. A pályázati kiegészítés a következőképp szól: A tökéletesített forgatókönyveket a Szakkollégium újból értékeli, azonban újabb támogatás igénybevételére a forgatókönyv továbbfejlesztéséhez nincs lehetőség (negatív tartalmú értékelés esetén sem). Tekintve hogy a forgatókönyv tökéletesítésére megpályázható Ft-os összeg nem a forgatókönyvíró, hanem egy konzultáns vagy egy workshop munkáját fizeti meg, nem tartjuk jogosnak, hogy a forgatókönyvíró ne pályázhasson további, legföljebb 1 millió Ft értékű támogatásra a forgatókönyv első változatának megírására. A pályázati kiegészítések egyik leginkább üdvözlendő pontja, melynek nyomán ezentúl a forgatókönyvírók producer nélkül is pályázhatnak forgatókönyv-fejlesztési támogatásra. Azonban el 4

5 kell kerülni, hogy a fejlesztési támogatások producer nélküli, fiókban halmozódó forgatókönyvek megírására menjenek el, ezért a következő megszorítást javasoljuk beépíteni a kiírásba: ha az önállóan pályázó forgatókönyvíró két támogatást nyert forgatókönyvére sem talált producert, úgy az utolsó támogatástól számított három éven belül maximum 1 pályázatot adhat be önállóan a forgatókönyv-fejlesztési szakkollégiumnál. A fenti helyzet elkerülésére javasoljuk, hogy az MMK-tól fejlesztési támogatást nyert producer nélküli forgatókönyvek kerüljenek föl a Közalapítvány által támogatott, őszén aktiválandó internetes forgatókönyves piactér, a adatbázisába, ahol a friss filmötleteket kereső producerek és rendezők rátalálhatnak. A pályázati eredmények kihirdetésénél tüntessék fel az írók nevét is, ne csak a rendezőét. Különösen a forgatókönyv-fejlesztési pályázatnál aggályos, hogy ha az író bead egy könyvet vagy treatmentet, s van mellé egy rendező, aki lehet, hogy egy betűt nem írt az anyaghoz, az eredményhirdetésen mégis az ő neve szerepel, mint nyertes. Hasznos volna látni, kik azok az írók, akiknek a pályázatai nyernek. Ez a filmíró szakma presztízse számára is fontos lenne. II. Az MMK filmterv-fejlesztési pályázatról és kiegészítéseiről A forgatókönyv-fejlesztési pályázat kiegészítése a következőképp szól: A filmtervfejlesztési pályázat keretében az irodalmi forgatókönyv-fejlesztéssel kapcsolatos költségek nem számolhatók el, ha az adott filmterv alapjául szolgáló forgatókönyv fejlesztését az MMK már támogatásban részesítette. Értjük az MMK törekvését, amivel a hazai producertársadalmat nagyobb kockázatvállalásra igyekszik bírni azzal, hogy a Közalapítvány nem hajlandó a forgatókönyv-fejlesztés reális anyagi ráfordításait teljes mértékben állni mégis a kérdés megvitatását javasoljuk a Magyar Producerek Szövetsége és a Független Magyar Producerek Szövetsége bevonásával. Javasoljuk, hogy az MMK határozza meg a pályázati feltételek között, hogy a film költségvetésének hány százalékát kell minimálisan a forgatókönyv fejlesztésére fordítani. A nemzetközi gyakorlat szerint ez a minimum limit a film költségvetésének 2 %-ában határozható meg. A kérdést az MFE a Magyar Producerek Szövetsége és a Független Magyar Producerek Szövetsége bevonásával szeretné megvitatni. 5

6 Üdvözöljük az MMK törekvését a filmterv-fejlesztésen elnyerhető összegek szigorúbb elszámoltatására, mely elősegítheti, hogy a producer valóban az adott filmterv és forgatókönyv fejlesztésére fordítsa a támogatást. Ennek érdekében a filmterv-fejlesztés esetén elszámolható költségek pontosítását javasoljuk, a következő tételek felvételével: - a treatment ill. a forgatókönyv különböző változatainak megírásával kapcsolatos forgatókönyvírói megbízási díjak és szerzői jogdíjak - forgatókönyv-konzultációkkal, dramaturgi tanácsadással kapcsolatos megbízási díjak - a filmterv fejlesztésére irányuló külföldi tréning, szeminárium, workshop részvételi díja - a projekt fejlesztésével kapcsolatos utazási és ellátási díjak A filmterv-fejlesztési támogatás 50%-a alapból visszatérítendő, ha pedig a szakkollégium nem fogadja el az elszámolást, a teljes támogatási összeg visszafizetésére kötelezheti a producert. Kérjük, hogy az MMK csak olyan producer és forgatókönyvíró közti megállapodást fogadjon el a leadandó pályázati dokumentumok között, mely kizárja, hogy a forgatókönyvíróval a producer visszafizettesse a fejlesztési támogatásból finanszírozott írói díjait, amennyiben az MMK a forgatókönyv állapotán kívüli okokból a fejlesztési támogatás részleges vagy teljes visszatérítésére kötelezi a producert. III. A forgatókönyvek értékelési szempontjairól Az új pályázati kiegészítések fokozott hangsúlyt fektetnek a projektek szakmai értékelésére. Mi, forgatókönyvírók úgy érezzük, hogy sok szakkollégiumi kurátorból hiányzik a kellő dramaturgiai szaktudás ahhoz, hogy a személyes ízlésen túl szakmai érvekkel alátámasztva meg tudja ítélni egy forgatókönyv vagy treatment minőségét, működőképességét és a történetben rejlő potenciálokat. Nem csak a forgatókönyv írásához kell a szaktudás, de az olvasásához is. Az ehhez szükséges korszerű filmes dramaturgiai szakképzettség nem is várható el a filmezés más szakterületeiről ill. különböző művészeti ágak felől érkező kurátoroktól, ezért úgy gondoljuk, az MMK-nak és az NKA-nak a lehető legtöbb módon segítenie kell a döntnökök ez irányú tevékenységét. A Media Program filmes pályázatainak mintáját követve nemcsak normatív vonalon, de a szelektív játékfilm-gyártási és filmterv-fejlesztési pályázatok elbírálásánál is javasoljuk egy pontrendszer felállítását, melyben a kurátorok különböző, súlyozott pontértékkel bíró szakmai szempontok (forgatókönyv, financiális háttér, marketing-stratégia, piacképesség, kulturális érték, rendező/alkotók/ produkciós cég referenciái stb.) szerint 6

7 értékelhetik a projekteket. Ez alapján egy projekt maximálisan 100 pontot érhet el, ahol a forgatókönyv minősége esik legnagyobb súllyal latba, a megszerezhető 40 ponttal. Jóval objektívebben megítélhetők lesznek a projektek, s kevésbé támadhatók a döntések, ha elsődlegesen a filmterv minőségét és a szakmai szempontokat tartják a kurátorok szem előtt, s kisebb súllyal veszik számításba az adott rendező nevét vagy éppen a producer lobbiját. Javasoljuk, hogy azok a forgatókönyvek, melyek valamely referenciával rendelkező hazai vagy külföldi fejlesztési tréningen, szemináriumon, workshopon vettek részt, az eddiginél jóval nagyobb előnyt élvezzenek úgy a forgatókönyv- és filmterv-fejlesztési, mint a játékfilm-gyártási pályázatok elbírálásánál. Az ilyen fejlesztésen átesett forgatókönyvek extra pontokat kapnak az értékelő pontrendszerben. Javítani kell a szakkollégiumi kurátorok és a pályázó alkotók közti kommunikációt. A szakkollégiumok minden egyes döntésükről legyenek kötelesek szakvéleményt írni, melyet a pályázati eredmény kihirdetésekor megkapnak az alkotók. A szakvéleményben a pontrendszer alapján meghatározott szempontok szerint kell szakmai érvekkel értékelniük az adott filmtervet. Kérjük a tisztelt MMK Kuratóriumot és az NKA Mozgóképes Szakkollégiumot, hogy javaslatainkat gondolják át, s amennyiben ötleteink termékenyítőleg hatnak, úgy a Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete szívesen fölajánlja szakmai segítségét a megvalósításban. Fölkérjük a Magyar Filmművész Szövetséget, hogy a javaslatcsomag nyilvános megvitatására október folyamán szervezzen fórumot a Rátkai Klubban az MMK, az NKA Mozgókép Szakkollégium, a Magyar Producerek Szövetsége, a Független Magyar Producerek Szövetsége, az IRKA Egyesület és az MFE képviselőinek részvételével. Budapest, A Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete nevében: Köbli Norbert elnök és Lovas Balázs, MFE-tag, MMK szakkollégiumi tag 7

8 A Magyar Forgatókönyvírók Egyesületének tagjai: Bereményi Géza Böszörményi Gyula Czető Bernát László Csaplár Vilmos Dér Tamás alelnök Divinyi Réka Esztergályos Krisztina Fonyódi Tibor Garaczi László Hegedüs Bálint Heller Gábor Kis-Szabó Márk Kovács M. András Köbli Norbert elnök Krigler Gábor alelnök Lovas Balázs Német Attila Orosz Dénes Pataki Éva Péterfy Gergely Schallinger Richárd Szabó Iván Szekér András Szélesi Sándor Tasnádi István Tokaji Zsolt Tóth Róbert 8

9 MELLÉKLET: A FORGATÓKÖNYVÍRÓ HELYZETE EURÓPÁBAN (Szemelvény az Európai Forgatókönyvírók Szövetségének Policy Papers c. dokumentumából) Az írók központi szerepet töltenek be a világ filmgyártásában. A filmen elmesélt történetek, ott megjelenő figurák, a nyelvezet, a fordulatok először mind-mind az író agyában fogannak meg. A történetek, melyek a közönség elé kerülve hatást gyakorolnak társadalmunk kulturális és szociális értékeire, a forgatókönyvírók mindennapi munkájából erednek. Az európai írók munkakörülményei országról országra jelentős eltérést mutatnak, az írók mégis mindenütt úgy érzik, szerepüket mind kulturális, mind gazdasági szempontból alábecsülik. Az európai nemzetek filmjei számos tekintetben különböznek egymástól, de közös vonás bennük, hogy: 1, kicsi a közönségük, 2, relatíve alacsony a büdzséjük, 3, létük regionális, kormányszintű vagy uniós támogatásoktól (illetve európai koprodukcióktól) függ ban Európa a Film és Televízió Évét ünnepelte. Megszületett a kulturális sokszínűség gondolata, s ezzel kapcsolatban a független producer mint kulturális vállalkozó ideája is. A nemzeti és regionális filmgyártás iránti kulturális szükséglet, párosulva azzal az a ténnyel, hogy a közönség jó része a hollywoodi filmgyártást részesíti előnyben, az európai filmgyártást olyan helyzetbe hozta, ahol léte immár a különböző formájú és volumenű állami támogatásoktól függ. A filmgyártás állami dotációjának széles körben elfogadott kritikája szerint (amelyet különösen az adóalapú támogatásokkal kapcsolatban fogalmaznak meg): ha az állami dotáció azzal a valószínűséggel társul, hogy a film nem termel hasznot a piacon az oda vezet, hogy a producerek beérik az ún. produceri tiszteletdíjukkal (általában a költségvetés bizonyos százalékával), és elsősorban olyan filmeket vállalnak be, amelyeket vissza nem térítendő támogatásból el tudnak készíteni. Eredetileg az szólt a filmgyártás állami támogatása mellett, hogy akárcsak a többi művészeteket, és a kultúrát általában úgy a filmet is támogatni kell. Ahogy az államilag dotált rádiók és tévék esetében, úgy a filmnél is többször elhangzott a közszolgálati érvelés. Az Európai Uniós tagság kontextusában ezt az érvelést immár a kulturális sokszínűség, illetve a tagállami, regionális kulturális sajátosságok megőrzésének szükségessége váltotta fel. Ebben a komplex és alig feltárt környezetben nehéz általános tanulságokat levonni. Az azonban így is nyilvánvaló, hogy az audiovizuális produktum kulturális, stratégiai és ipari jelentőségének elismerése ellenére az elmúlt 20 évben csekély előrelépés történt az európai filmgyártás volumenében, profitabilitásában, közönség-találásában különösen a gyártó országon kívüli közönség megtalálásában. A filmkultúra és a filmipar állami dotációjának indoka homályosnak tűnhet. Vajon az állami támogatásnak az a célja, hogy az USA piaci fölényét ellensúlyozza? Hogy egy összeurópai filmpiacot alapozzon meg; vagy hogy a nemzeti filmiparokat támogassa? Vagy az, hogy elősegítse a közszolgálati és kereskedelmi televíziózást; hogy támogassa a filmkultúrát; esetleg hogy elősegítse a kulturális sokszínűséget? A sokféle és helyenként egymásnak ellentmondó 9

10 célok ezen útvesztőjében túl kevés szó esik a tartalomról, a kulturális sokszínűségről, illetve az írókról, akik a közönséget moziba invitáló történeteket az üres lapra róják. * * * Az írók szemszögéből nézve a filmgyártási támogatások létező módozatai Európa-szerte elégtelennek bizonyultak. Az elégtelenség egyik fő oka a független producerek privilegizált helyzete. A producerek támogatása abból a várakozásból ered, hogy az állami befektetés egy ponton túl olyan helyzetbe hozza a producert, ahonnan működése profitábilissá válik, és az állami támogatás a továbbiakban csökkenthető vagy megszüntethető. Ez az elképzelés immár éve van gyakorlatban, de a hozzá fűzött reményeket nem váltotta be. Gyakori probléma Európa-szerte az ún. deal-driven (megállapodás-központú) produkció, ahol pusztán az állami támogatás elérhetőségére alapozva, a forgatókönyv állapotától függetlenül gyártásba kerül a film. Ez a gyakorlat komolyan aláássa annak lehetőségét, hogy a forgatás a lehető legjobb forgatókönyvvel vegye kezdetét. A producerek privilegizálása a legtöbb országban és régióban azzal is jár, hogy a filmfejlesztési támogatások csak a produceren keresztül vehetők igénybe, a producer az, aki a megítélt összegből szerződteti az írót. Márpedig ez roppant hátrányos tárgyalási helyzetbe hozza az írót mind a szerződéskötés (néhány országban például a producer ügyvédre is költhet az állami támogatásból, mikor az íróval szerződést köt, míg az írót ilyen támogatás nem illeti meg), mind a jogátruházás (a producerek a lehető legtöbb jogot kívánják megszerezni), mind a díjazás (a producerek túl sokszor ún. buy-out szerződés keretében egy fix összegért kivásárolják az írót a projekt gazdasági utóéletéből) tekintetében. Az a tény, hogy a filmfejlesztési támogatások kizárólag a producereken keresztül vehetők igénybe, nem csak az írókat hozza hátrányos helyzetbe, de aláássa a lehető legjobb forgatókönyv elkészültének lehetőségét. Fel kell ismernünk, hogy a fejlesztés ténye még egyáltalán nem garantálja a projekt megvalósulását. Épp ellenkezőleg: a fejlesztési folyamat célja, hogy kiderítsük, vajon a projekt gyártási fázisba léphet vagy sem. A producerek sokszor arra kényszerülnek, hogy a fejlesztett projekteket gyártásba küldjék csak azért, hogy produceri tiszteletdíjukat felvehessék, hogy a fejlesztési költségeiket fedezzék, vagy pusztán mert a gyártási támogatás épp elérhető, még ha a projekt arra nem is áll készen. A fejlesztett projektek és a gyártásban lévő projektek volumene közti arányszám változó az Európai Unióban. Az északi tagállamokban, Nagy-Britanniában és Írországban akár tíz fejlesztett projekt is jut egyetlen megvalósult projektre. A déli államokban a fejlesztett projektek többsége gyártásba is kerül. Általában elmondható, hogy az Európai Unióban konzervatívan számolva minden 3-5 fejlesztett projektből egy kerül gyártási fázisba. Az írók szemszögéből a fejlesztett projektek volumene fontos kérdés, hiszen az írót akkor is megilleti díj, ha a projekt nem éri el a gyártási fázist. Gyakran azonban az író on spec (azaz saját 10

11 kezdeményezésre, nem megrendelésre) dolgozik, és vagy alacsony vagy semmilyen díjat nem kér forgatókönyvéért, hogy így is segítse a projekt fejlesztését. A fejlesztési vagy gyártási fázisban kifizetett tiszteletdíjak alig veszik figyelembe az írók ilyen kockázatvállalását. Pedig effektíve az írók azok, akik ingyenmunkájukkal megfinanszírozzák a filmfejlesztést. Az a tény, hogy a producerek nehezen tudják megfinanszírozni a fejlesztési fázist, problematikussá teszi az írói honoráriumokkal kapcsolatos tárgyalásokat is. Némely európai országban az írókat kizárják a film gazdasági utóéletéből, így annak sikeréből sem részesülnek. Márpedig ha alacsonyak a tiszteletdíjak, nem alakulhat ki egy professzionális forgatókönyvírógárda; illetve a professzionális írók is arra kényszerülnek, hogy a lehető legtöbbet és leggyorsabban írjanak, ami a minőség romlásához vezethet. Összehasonlításul: az amerikai írók éves átlagjövedelme négyszer-ötször nagyobb a becsült európai átlagnál; az USA-ban jóval nagyobb respektje van írónak, forgatókönyvnek egyaránt; az amerikai televízió szinte egészében írócentrikus; és persze nehéz lenne tagadni, hogy az amerikai film nemzetközi sikeréhez milyen nagyban járultak hozzá az írók. * * * Az írók szemszögéből az állami támogatás célja a kreativitás fejlesztése kell hogy legyen, mert ez az egyetlen út a valódi kulturális sokszínűséghez. Ebből a szemszögből az állam támogatására mindig szükség lesz, hogy megőrizze és fenntartsa azt az esszenciálisan emberi tevékenységet, amit történetmesélésnek nevezünk. Nézőpontunk nem korlátozódik az állami támogatás, állami felelősség ideájára. A film populáris művészet, s mint ilyen képes széles néptömegek mozgósítására, s így komoly gazdasági folyamatok előidézésére. Ez a gazdasági aktivitás a jó történetek eredménye, a jó forgatókönyvek függvénye. A gazdasági megtérülést csak a közönség érdeklődése szavatolhatja a közönség a jó történetekre kíváncsi azokat pedig a jó forgatókönyvek mesélik el. Sürgős szükség van arra, hogy a forráselosztó szervezetek és a kapcsolódó állami szabályozás olyan új jogi, adminisztratív és pénzügyi - struktúrákat léptessenek életbe, amelyek támogatják a kreatív tehetség fejlesztését és kifejezését, amelyek a forgatókönyvírás és a forgatókönyvírók helyzetén javítanak, hogy olyan filmek készülhessenek, amelyek vonzzák és megtartják az európai közönséget, így segítve elő a kulturális sokszínűséget, a kultúrák közti jobb kommunikációt, és egy egészséges gazdaságú filmipar kialakulását. (A fejezet az Európai Forgatókönyvírók Szövetségének /Federation of Screenwriters of Europe/ Policy Papers című dokumentumának felhasználásával készült.) A FORGATÓKÖNYVÍRÓ MAGYARORSZÁGON A magyar forgatókönyvíró alapjaiban osztozik európai kollégái problémáiban. Abban a szerencsés helyzetben vagyunk ugyanakkor, hogy a szerzői jogi törvény és a filmtörvény a legmagasabb, törvényi szinten garantálja számunkra a legfontosabb jogokat. 11

12 A szerzői jogi törvény az alábbi három alapjogot garantálja a magyar forgatókönyvírók számára: a forgatókönyvíró a filmalkotás szerzője, és mint ilyen a filmmel kapcsolatban szerzői jogok illetik meg, a forgatókönyvírónak joga van műve integritásához, ahhoz más csak az ő beleegyezésével nyúlhat, a forgatókönyvírónak joga van ahhoz, hogy a produkció teljes ideje alatt részt vegyen az alkotási folyamatban. A filmtörvény a filmalkotás második legfontosabb szerzőjeként hivatkozik a forgatókönyvíróra. Míg a koprodukciós táblázatban a rendező 12 pontot számít, a forgatókönyvíró 8-at. Fontos, hogy a két idézett törvény a producereket nem ismeri el szerzőként őket előállítónak nevezi. A filmtörvény szerint egyébként koprodukció esetén a producer személye 5 pontot nyomhat a latban. Az idézett törvényszövegek - az elemi logika szabályai szerint is - arra engednek következtetni, hogy mindaz a támogatás, kedvezmény, elismerés stb., ami a rendezőt mint a filmalkotás szerzőjét és a producert mint a filmalkotás előállítóját ma Magyarországon megilleti, az meg kell hogy illesse a forgatókönyvírót is. Jogaink tehát vannak, azokkal tisztában is vagyunk most már csak tennünk kell azért, hogy jogainkat érvényesítsük. A magyar forgatókönyvíróknak szükségük van egy szervezetre, egy egyesületre, amely törvényben garantált jogaikat érvényesíti, amely a forgatókönyvírói perspektívát (és csak azt!) képviseli kormány, szakma, közönség előtt. Ez a szervezet a Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete. A Magyar Forgatókönyvírók Egyesülete nevében: Köbli Norbert elnök 12

Javaslatok az MMK animációval kapcsolatos támogatási stratégiájának fejlesztésére 201 0/1

Javaslatok az MMK animációval kapcsolatos támogatási stratégiájának fejlesztésére 201 0/1 Javaslatok az MMK animációval kapcsolatos támogatási stratégiájának fejlesztésére 201 0/1 1068 Budapest VI., Városligeti Fasor 38. Telefon/fax: +36 1 3424760 Postacím: Budapest, Pf. 21. 1046 www.filmszovetseg.lapunk.hu

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA

A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA A MaNNa Kulturális Egyesület PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA ELŐADÓ-MŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉG TÁMOGATÁSÁRA I. A pályázat kiírója: Manna Kulturális Egyesület (1155 Budapest, Bulcsú u. 44.) II. A pályázat célja: A Manna

Részletesebben

ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK

ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Kolozsvár FILMMŰVÉSZET, FOTÓMŰVÉSZET, MÉDIA SZAK A) RENDEZŐI SZAKIRÁNY Államvizsga film terve Államvizsga film Elméleti dolgozat ÁLLAMVIZSGA-KÖVETELMÉNYEK 1. Egyetemes

Részletesebben

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4

-1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 -1- Adószám: 18085167-1 - 41 Bejegyző szerv: Fővárosi Bíróság Regisztrációs szám: Pk. 61.454/1996/4 1012 Budapest, Kosciuszkó T. u. 10. 2010. Beszámolási időszak: 2010. január 01. - 2010. december 31.

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháborút és a kapcsolódó történelmi eseményeket felidéző, a hősöknek és áldozatoknak emléket állító kulturális és tudományos programok, művészeti tevékenységek

Részletesebben

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A

Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A A Felosztási Szabályzat 8. melléklete artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Iroda Egyesület S Z O C I Á L I S É S K U L T U R Á L I S T Á M O G A T Á S I P O L I T I K A 2014. 1 I. A Támogatási Politika kialakításának

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Előterjesztés a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai állami támogatásának szabályairól szóló, valamint egyes filmszakmai rendeletek módosításáról szóló OKM rendeletekről

Részletesebben

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA

KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK ÖNKORMÁNYZATA PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (TERVEZET) KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ EGYHÁZI- ÉS CIVIL SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁRA SÁROSPATAK, 2010 Készítette: Hajdu Imre tanácsnok, a Kulturális Bizottság

Részletesebben

Kultúra Program 2007-2013. Előadó: Kovács Imre (KultúrPont Iroda)

Kultúra Program 2007-2013. Előadó: Kovács Imre (KultúrPont Iroda) Kultúra Program 2007-2013 Előadó: Kovács Imre (KultúrPont Iroda) A kultúra és az EK-szerződés 151. 151. cikk cikk A A közösségnek közösségnek hozzá hozzá kell kell járulnia járulnia a a tagállamok tagállamok

Részletesebben

CURRICULUM VITAE. Tanulmányok, végzettség. /2008/ Corvinus Egyetem, posztgraduális képzés Tuirizmus szakértő diploma. Ügyvédi, jogi szakvizsga

CURRICULUM VITAE. Tanulmányok, végzettség. /2008/ Corvinus Egyetem, posztgraduális képzés Tuirizmus szakértő diploma. Ügyvédi, jogi szakvizsga CURRICULUM VITAE Adatok Név: dr Kricsfalvi. Anita Születési hely, idő : Budapest, 1972.12.10. Állampolgárság: magyar Postacím: 1061 Budapest,Jókai tér 8. Mobiltelefon:36 20 5120705 anita@businessitalia.hu

Részletesebben

Tisztelt Polgármester Úr, Bizottsági Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak!

Tisztelt Polgármester Úr, Bizottsági Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak! Dr. Hörcsik Richárd polgármester úrnak Hajdú Imre tanácsnok úrnak, a Kulturális Bizottság elnökének Sárospatak város képviselőinek Tisztelt Polgármester Úr, Bizottsági Elnök Úr! Tisztelt Képviselő Urak!

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról.

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról. Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2007. (II.09.) rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Preambulum Tahitótfalu Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a közművelődési,

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése.

A pályázat célja A kiemelkedő színvonalú teljesítmények szakmai elismerése. ALUTA NÍVÓDÍJ 2010 A pályázat kiírója Az ALUTA (Alumínium Ablak és Homlokzat Egyesület) hagyományainak megfelelően nyilvános pályázatot hirdet a tevékenységének célkitűzéseiben megfogalmazott szakmai elvárásoknak

Részletesebben

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket!

SzóKiMondóka. bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! SzóKiMondóka bemutatja a TreeFa World Productions Kft. Szeretettel köszöntjük az AMIT résztvevőket! 1 Küldetésünk Interaktív, készségfejlesztő játékok létrehozása kisgyermekek számára - Magyarországon

Részletesebben

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához

Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához Pályázati Útmutató A Miskolci Egyetem Demján Sándor Alapítvány Külföldi Kiegészítő Ösztöndíjához A Pályázati útmutató elválaszthatatlan része a Pályázati felhívás, a Pályázati adatlap kitöltése, és a szükséges

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Velencéért Közalapítvány pályázatot hirdet civil szervezetek támogatására Jelen pályázati kiírás részét képezi a Pályázati Adatlap, amely letölthető www.velence.hu oldalon, vagy átvehető

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére

4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére 4. NAPIREND Ügyiratszám: 1/551/2013. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2013. június 28-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: A közterület használatáról szóló 10/2012. (V.

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat kód száma: GINOP-1.3.1-15 Benyújtás: 2015.06.22. 2017.06.22. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés!

Előterjesztés. 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása. Tisztelt Közgyűlés! Előterjesztés az Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési Csoportosulás 2011. május 25-i közgyűlésére 4. napirend: Az EGTC 2011. évi pénzügyi és munkatervének elfogadása Tisztelt

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására PÁLYÁZATI KIÍRÁS Almásfüzitő Község Képviselő-testülete pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjainak támogatására 1. A pályázat célja A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek

Részletesebben

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap

Svájci-Magyar Együttműködési Program. Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Svájci-Magyar Együttműködési Program Testvértelepülési és Partnerségi Pályázati Alap Alapadatok A Svájci-Magyar Együttműködési Program speciális allokációja (Keretmegállapodás) 237/2008. (IX. 26.) Korm.

Részletesebben

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15

A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Rajzverseny óvodásoknak 2011-ben is A Te környezettudatos házad hogy fog kinézni? 2010-12-15 Ilyen volt ilyen lett... Egy spontán rajz, aztán mese a környezettudatos házról, és jöhet a világmegváltó alkotás.

Részletesebben

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A

kulcsszerepben a biztosítási piacon Független alkusz A MIN Ő ok SÉG BIZT OSÍTV A A MINŐSÉG BIZTOSÍTVA Független alkuszok kulcsszerepben a biztosítási piacon 2 Kik vagyunk? 3 A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) 1991-ben 13 alkuszcég elhatározásából jött

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékeit őrző emlékművek rendbetétele, renoválása, helyreállítása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítvány

Részletesebben

Európai filmkoprodukciós egyezmény

Európai filmkoprodukciós egyezmény Európai filmkoprodukciós egyezmény 1 Official version: European Convention on Cinematographic Co-production / Convention européenne sur la coproduction cinématographique (European Treaty Series, No. 147

Részletesebben

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok-

A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- A Magyar Halgazdálkodási Technológiafejlesztési Platform múltja, jelene és jövője -eredmények, kihívások, feladatok- Dr. Urbányi Béla Tanszékvezető, egyetemi docens SzIE, MKK-KTI Halgazdálkodási tanszék

Részletesebben

Vállalkozások fejlesztési tervei

Vállalkozások fejlesztési tervei Vállalkozások fejlesztési tervei A 2014-2020-as fejlesztési időszak konkrét pályázati konstrukcióinak kialakítása előtt célszerű felmérni a vállalkozások fejlesztési terveit, a tervezett forrásbevonási

Részletesebben

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd)

Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) Kreatív Európa Program (1.46 milliárd) 2014-2020 Támogatást biztosít: Kulturális és kreatív szakemberek/művészek képzése Műfordítások Határokon átnyúló együttműködések Európai filmek, TV műsorok, videojátékok

Részletesebben

1/10/2012. számú pályázati kiírás

1/10/2012. számú pályázati kiírás 1/10/2012. számú pályázati kiírás A Juventas a rászorulókért Alapítvány 1/10/2012 számon nyílt pályázatot hirdet 18 év alatti súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, fogyatékossággal élő, illetve mindezen

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program

N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.VII.16 C(2008)3543 végleges Tárgy : N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program Tisztelt Miniszter Asszony, 1. ÖSSZEFOGLALÁS (1) Örömmel

Részletesebben

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI KONCEPCIÓ ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe

Részletesebben

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk

Látássérültek Észak-alföldi Regionális. Egyesülete. 26/2015. számú hírlevél. Tartalom. 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete 26/2015. számú hírlevél Tartalom 1. Tájékoztatás a MÁK igazolványról 2. Út a diplomához 2015-2016 3. Elérhetőségünk és félfogadási rendünk 1. Tájékoztatás

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser

K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása. Lövei Attila projektmenedzser K+F+I befektetési portfólió kialakítása Hajdú-Bihar megyében weboldal segítségével című projekt bemutatása Lövei Attila projektmenedzser A Hajdú Bihar Megyei Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. tevékenysége

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő);

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. népszerűsítő szabadidősport események (résztvevők száma min. 1000 fő); PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Kiemelt jelentőségű szabadidősport események megszervezésének támogatására (Pályázat kódja: SPO-SE-08) Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium (1051 Budapest, József A. u.

Részletesebben

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július

JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről 0624 2006. július 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Támogatások elszámolása, ellenőrzése

Támogatások elszámolása, ellenőrzése Támogatások elszámolása, ellenőrzése 2008.11.07. Számviteli elszámolási kérdések Visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, pénzügyileg rendezett támogatás A támogatás lehet jogszabályi előíráson alapuló

Részletesebben

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni.

3. Csak saját készítésű pályaművek küldhetők. A pályázat témája: Én és a média, az egyes pályaműveknek akár rajz, akár fotó címet kell adni. Az Én és a média rajz- és fotópályázat részvételi és játékszabályzata A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság által létrehozott Bűvösvölgy Médiaértés-oktató Központ (székhelye: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi

Részletesebben

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M

a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M SEGÉDLET a Nemzeti Együttműködési Alap civil szervezetek működési célú támogatása 2013. c. pályázathoz NEA-13-M Alapvető információk Szereplők Pályázó Az ügyfél Alapkezelő: EMET (Emberi Erőforrás Támogatáskezelő)

Részletesebben

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA

A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A KIEMELT KULTURÁLIS PROGRAMOK SZAKMAI KOLLÉGIUMA PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG KULTÚRA KERETPROGRAMJÁBAN (2007-2013) RÉSZTVEVŐK SZÁMÁRA A Kiemelt Kulturális Programok Szakmai Kollégiuma pályázatot

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

Önkormányzati Rendeletek Tára

Önkormányzati Rendeletek Tára Tiszaföldvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2014. (X.02.) önkormányzati rendelete 1 a köztisztviselők Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 27/2014.(X.02.)

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIVONAT a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program

PÁLYÁZATI KIVONAT a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program PÁLYÁZATI KIVONAT a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása tárgyú pályázathoz Kódszám: GOP-2011-2.2.1

Részletesebben

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja

A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja 2010. Az Oroszlányi Kistérség kulturális stratégia rövidtávú operatív programja 1 A Velencei-tó Környéki Többcélú Kistérségi Társulás Kulturális Stratégia Rövidtávú operatív programja Közkincs kerekasztal

Részletesebben

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése

Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Magasabb vezetői pályázatok szakmai - nevelőtestületi véleményezése Deméné Tóth Ágnes A pályázat általános célokat fogalmaz meg. Intézményünkre vonatkozó konkrét cél- és feladatrendszert számunkra nem

Részletesebben

Üzleti Tervek Versenye

Üzleti Tervek Versenye Sikeres üzletmenet láttán mindig gondolj arra, hogy valaki egyszer lépett egy merészet! Drucker, Peter F. Támogatói mappa Üzleti Tervek Versenye utv.juniorbusinessclub.ro 2014 Tisztelt Hölgyem / Uram!

Részletesebben

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA LOGÓ- ÉS ARCULATPÁLYÁZAT

BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA LOGÓ- ÉS ARCULATPÁLYÁZAT 1 BUDAPESTI KOMMUNIKÁCIÓS ÉS ÜZLETI FŐISKOLA LOGÓ- ÉS ARCULATPÁLYÁZAT TARTALOM 1. PÁLYÁZAT ADATAI ÉS FELTÉTELEI... 3 1.1 AJÁNLATKÉRŐ... 3 1.2 PÁLYÁZAT CÉLJA... 3 1.3 PÁLYÁZAT TÍPUSA... 3 1.4 PÁLYÁZÓI FELTÉTELEK...

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

2005. évi II. törvény

2005. évi II. törvény Az Országgyűlés 2005. évi II. törvény a Szülőföld Alapról[1] - a szomszédos államokban élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása

SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása SZOBÉRT-SZOBIAKÉRT KÖZALAPÍTVÁNY pályázati felhívása A Szobért-Szobiakért Közalapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban foglalt célok elérése érdekében pályázatot hirdet Szob település lakói életkörülményeinek

Részletesebben

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról

Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról Kiskunmajsa Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2013. (V.08.) önkormányzati rendelet a helyi közművelődés önkormányzati feladatellátásáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Kiskunmajsa Városi

Részletesebben

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve

Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok. Igényelt támogatás. Megítélt. Szervezet neve Városi Civil Pályázat 2015. Alapítványok Szervezet neve Igényelt támogatás Megítélt támogatás Indoklás 1 Apró Léptek Alapítvány 500 000 Ft 350 000 Ft 2 Az emberség erejével - CUM VIRTUTE HUMANITATIS Alapítvány

Részletesebben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. pályázatot hirdet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a pályázatot hirdet Jegyzetelő szolgáltatás támogatása felsőoktatásban tanuló fogyatékos hallgatók érdekében (kód: 21221) címmel 1. A PÁLYÁZAT

Részletesebben

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés!

2. A pénzügyi Lebonyolító adatai 2.1. Megnevezése (neve): Hivatalos okirat szerinti megnevezés! 2007. január 1-jétől érvényes pályázati adatlap NEMZETI KULTURÁLIS ALAP IGAZGATÓSÁGA 1388 Budapest, Pf.: 82. Telefon: 327-4300 e-mail: info@nka.hu, honlap: www.nka.hu Az NKA Igazgatósága tölti ki! A pályázat

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2013.

Közhasznúsági jelentés 2013. Adószám: 18986594-1-08 Bejegyző szerv: Győr-Moson-Sopron Megyei Bíróság Regisztrációs szám: PK.A.60.146/4.szám Győr-Moson-Sopron Megye Vadászati Kultúrájáért és Vadgazdálkodásáért Közhasznú Alapítvány

Részletesebben

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről

Újhartyán Község Önkormányzatának. 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzatának 6/2011. (04.28.) ÖK. rendelete A Támogatások pályázati eljárásának rendjéről Újhartyán Község Önkormányzat képviselő-testülete a többször módosított 1949. évi XX. törvény

Részletesebben

E L ŐTERJ E SZT É S államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

E L ŐTERJ E SZT É S államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására E L ŐTERJ E SZT É S államháztartáson kívüli pénzeszköz átadás-átvételről szóló önkormányzati rendelet megalkotására Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban:

Részletesebben

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására

Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására Pályázat hazai élő könnyűzenei tehetségkutató rendezvények támogatására A pályázat célja: a hazai könnyűzenei tehetségkutatás és gondozás elősegítése. A pályázatban kizárólag olyan rendezvények támogathatóak,

Részletesebben

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014

ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 ÜZLETI TERV ÍRÓ VERSENY, 2014 VERSENYFELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ Szeged, 2014. Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület a B-Innovative - Entrepreneurship for Better Business in Europe keretében

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2014. (IV. 02.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődési feladatok ellátásáról Bököny Község Önkormányzatának Képviselő Testülete a helyi közművelődési

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ INNOVATÍV FEJLESZTÉS TÁMOGATÁSA C. BELSŐ PÁLYÁZAT A./ ÁLTALÁNOS PÁLYÁZATI FELTÉTELEK A Pécsi Tudományegyetem célja, hogy az oktatás, tudományos tevékenység mellett a régió, az ország

Részletesebben

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit

MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló. 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit MONT Izotópdiagnosztikai Alapítvány beszámoló 2014. 02. 03. Dr. Radics Edit Változások 2013. ban Új Alapító Okirat (2012.? 2011.?) Új kuratórium Közhasznúság bejegyzése (2013. április 27.) Kötelező önállóság

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz?

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA. miért az. toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal. europass. ÖnéletraJz? EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA europass ÖnéletraJz? toborzás könnyen és átláthatóan az europass dokumentumokkal munkált ató knak miért az miért kérje az europass ÖnéletraJzot? Jobb minőségű önéletrajzok

Részletesebben

Magyar Diáksport Szövetség Pályázati felhívása. Szabadidős jellegű mozgásprogramok megvalósítására

Magyar Diáksport Szövetség Pályázati felhívása. Szabadidős jellegű mozgásprogramok megvalósítására Magyar Diáksport Szövetség Pályázati felhívása Szabadidős jellegű mozgásprogramok megvalósítására 2014 1 A pályázat célja A Magyar Diáksport Szövetség Diákszabadidő Bizottsága felmérést végzett a Szövetség

Részletesebben

Élelmiszerlavina pályázati kiírás

Élelmiszerlavina pályázati kiírás Élelmiszerlavina pályázati kiírás 1. A pályázat célja A Magyar Élelmiszerbank Egyesület a Syngenta Kft. támogatásával Élelmiszerlavina címmel hirdet pályázatot azzal a céllal, hogy helyi összefogással

Részletesebben

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A támogatás célja: Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár pályázati felhívása a tartósan betöltetlen háziorvosi körzeteket betöltő orvosok letelepedésének támogatására A legalább 12 hónapja betöltetlen

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik!

KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! The Leader for Exceptional Client Service KÖNYVVIZSGÁLAT Fontos Önnek cége piaci megítélése? A valóság a számokban rejlik! A BDO világszerte... A BDO a világ ötödik legnagyobb könyvelő, könyvvizsgáló,

Részletesebben

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542

7285 Törökkoppány, Kossuth L. u. 66. Email: munkaszervezet@koppanyvolgye.t-online.hu Tel.: 84-377-542 Tisztelt Olvasó! Ön a LEADER Hírlevelét nyitotta meg képernyőjén. A LEADER Hírlevél megjelentetésével Egyesületünk legfőbb célja, hogy a Koppányvölgye Helyi Akciócsoport tervezési területén lévő 56 település

Részletesebben

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről

172. sz. Egyezmény. a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről 172. sz. Egyezmény a szállodákban, éttermekben és hasonló létesítményekben irányadó munkafeltételekről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban

Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban Az angol nyelvtudás helyzete és hasznosulása az Európai Unióban 1. Legalább egy idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 2. Legalább két idegen nyelven társalgási szinten beszélõk aránya 3. Angol

Részletesebben

12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól

12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól 12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37.

Részletesebben

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni

Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben érdemes részt venni News From Aon Médakapcsolatok: Hering Orsolya orsolya.hering@hewitt.com 06-20-978-5080 Azonnal közölhető Még lehet jelentkezni a Legjobb Munkahely Felmérésbe! A legnagyobb múltú elkötelezettségmérésben

Részletesebben

Összefogás Építési Alap

Összefogás Építési Alap Összefogás Építési Alap koncepció Bevezető Régi hagyomány Biatorbágyon, de talán az egész országban is, hogy egyes közösségek, utcák lakói összefognak és társadalmi munkában elvégeznek olyan feladatokat,

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN MAGYARORSZÁGI MIKROFINANSZÍROZÁS AZ EURÓPAI DIREKTÍVÁK TÜKRÉBEN Szekfü Tibor: elnök, Magyar Mikrofinanszírozási Hálózat Gödöllő, 2014. november A Magyar Mikrofinanszírozási hálózat 2005. A megyei és fővárosi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében. Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Az önkéntesség elterjesztése c. pályázati felhíváshoz Kódszám: TÁMOP - 5.5.2/09/3 B komponens A konvergencia régiók területén A projektek

Részletesebben

NEA működési támogatások (2014)

NEA működési támogatások (2014) NEA működési támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása NEA-14-M Alapvető információk Alapkezelő: Emberi Erőforrás

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére PÁLYÁZATI FELHÍVÁS a 2014. évi Fülöp Viktor táncművészeti ösztöndíj elnyerésére Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából a Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Kft. (a továbbiakban MANK)

Részletesebben

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT

3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE. Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT 3. számú napirendi pont NÓGRÁD MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE Ikt. szám: 33-20/2013. Az előterjesztés törvényes: dr. Barta László JAVASLAT a közgyűlés és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben

Magyar Tolkien Társaság Alapítva 2002-ben Tündék Törpök Emberek A Magyar Tolkien Társaság 2014. január 4-én J. R. R. Tolkien, a XX. század egyik legnagyobb írója, az utolérhetetlen mítoszteremtő és nyelvész életműve előtt tisztelegve, 122. születésnapja

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT PÁLYÁZATI FELHÍVÁS EGYÜTT EGYMÁSÉRT TÁMOGATÁSI PROGRAM JABIL CIRCUIT MAGYARORSZAG KFT 2015 április 1. 1 1. BEMUTATKOZÁS 1. Jabil Circuit Inc / Jabil Circuit Magyarország Kft A Jabil Circuit Inc.-t 1966-ban

Részletesebben

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS

1. DIAGNOSZTIKAI ESZKÖZ: ISKOLA SZERVEZETI DIAGNÓZIS Kedves Tantestület! Közös munkánk eredménye alapján készül a Változásért változunk Fejlesztési Program következő ütemének tervezése. Aktivitásotoknak köszönhetően sikeresen zárhatjuk a Fejlesztési Program

Részletesebben