A ZÖLDHÁLÓZATI ELEMEK MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK A

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A ZÖLDHÁLÓZATI ELEMEK MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK A"

Átírás

1

2 A Tanulmány címe: A ZÖLDHÁLÓZATI ELEMEK MINŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE, JAVASLATOK A MINŐSÉG JAVÍTÁSÁRA ÉS A MINŐSÉGÉRTÉKELÉSI MÓDSZER FEJLESZTÉSÉRE Készítették: Dr. M. Szilágyi Kinga Kanczlerné Veréb Mária A tanulmányt megalapozó helyszíni vizsgálat és felmérés a Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar hallgatóinak segítségével készült. A tanulmányt megalapozó felmérési, vizsgálati metodika a XIII. kerületre kidolgozott zöldterületi minőségértékelési módszer alapján állt össze. Budapest, május 30. 1

3 1. Bevezető és vezetői összefoglaló A Budapesti Corvinus Egyetem, Tájépítészeti Kar hallgatóinak bevonásával április-május folyamán minőségértékelési és parkhasználati vizsgálatokat végeztünk a Budapest XIII. kerületben található közparkokban, ill. más zöldhálózati elemek területén. A minőségi vizsgálatot 63 területi egységre készítettük el. A jelen tanulmány a minőségi vizsgálatot mutatja be. A vizsgálat alapját a kerület zöldterületi adatbázisának, vagyonleltárának frissítésére és a parkhasználói elégedettség felmérésére készített évi zöldterületi állapotfelmérés metodika és vizsgálat jelentette (XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft, FŐKERT Parkfenntartó Kft, Zöldfa Stúdió Kft). A 2014-ben 63 zöldterületi, zöldhálózati elemre készített vizsgálat szándékoltan ugyanazzal a metodikával készült, az összehasonlíthatóság érdekében. A munka ezúttal is több célt szolgált: - a módszertani megfelelőség ellenőrzése és a módszertan fejlesztése, - az elmúlt években történt fejlesztések eredményeinek ellenőrzése, - a középtávú zöldfelület rehabilitációs program megalapozása, - s mindezzel a jobb, hatékonyabb közterület-megújítás szakmai támogatása. A helyszíni vizsgálatok során az adott módszertan hatos kritérium-rendszere alapján külön-külön értékeltük a vizsgálati helyszíneket, s a kiértékelés is külön történt mind a hat vizsgálati szempontrendszerre. Az értékelési pontszámok alapján minden szempontrendszeren belül lehetőség volt objektív rangsor felállítására. Végül pedig elkészült egy összesítő értékelés és rangsor is. A kritériumok: megközelíthetőség, rekreációs funkciók, arculat és fenntartás, ökológiai érték, esztétikai érték, fenntarthatóság és közösségi használat. Az összetett szempontrendszer alapján kapott összegzett rangsor jól tükrözi azt a zöldterület/közterület-megújítási törekvést, folyamatot, ami az elmúlt években, a kerületben számos zöldterület, köztér, utca, sétány szakszerű és igényes megújulását eredményezte. Kimagaslóan jó eredményt a Kárpát park és a fővárosi fenntartású parkok körében a Szt. István park kapott, és a legtöbb kritérium szerint is kiváló értékelést kapott még a Jászai Mari tér, a Béke tér, a Gyermek tér, az Országbíró sétány központi tere. Ezek a parkok rendre jó megközelítési lehetőséggel rendelkeznek, többféle funkciót, rekreációs tevékenységet tesznek lehetővé, és igényes kialakításuk, fenntartásuk, a beállt növényzet révén vonzóak, karakteresek. A minőségi lista legalján a Fleisch Ármin tér, a Rákos-patak Reitter Ferenc utca és Szt. László utca közti szakasza, a Dráva-Népfürdő park, s legvégül a Tesco park áll. 2

4 Fejlesztésre javasolhatók azok a zöldhálózati elemek, amelyek a minőségi értékelés során a 3,1-3,5 értéket nem érték el az összesített pontszám alapján. Az ütemezés, a prioritás szempontja a főbb, vízzel kapcsolatos zöldhálózati elemek minőségi fejlesztése lehet. Azokat a jelenleg gyenge minőségű zöldterületeket javasoljuk elsődlegesen megújításra, amelyek a Duna ill. a Rákos-patak menti zöldfolyosó részei, s így a víz közelsége jelentős fejlesztési potenciál. Ez a hozzáadott érték vonzerő lehetne a rekreációs használat szempontjából, de a zöldterületek jelenlegi funkciószegénységük, hiányos kiépítettségük vagy feltártságuk okán nem tudják betölteni azt a rekreációs és városképi feladatot, amire pedig potenciálisan nagyon is alkalmasak lennének. A teljesség igénye nélkül ezek a megújításra javasolt területek a következők: Újpest rakpart, Dráva- Népfürdő park, Rákos-patak (Röppentyű és Béke utca, ill. Reitter Ferenc és Szt. László u. között). A felmérési eredmények kiértékelése során megállapítottuk, hogy az adott vizsgálati metodika kellően részletes és sokoldalú, segítségével átfogó képet lehet kapni a zöldhálózati elemekről, és mind a közterületi megújítási program előkészítését, ütemezését, mind az egyes zöldfelületek fejlesztésének, rendezésének főbb irányait, szempontjait célszerűen ki lehet jelölni. A évi és a évi minőségvizsgálatok összevetése több szempontból is rendkívül tanulságos. Egyrészt vitathatatlan, hogy a részletes szempontrendszer ellenére vannak, lehetnek szubjektív elemek az értékelésben. Az arculat és a rekreációs funkciók kínálatának vizsgálata során legfeljebb 5 tizedes érték eltérés volt a két felmérés értékelései között. Ebből sorrendi különbözések természetesen adódtak, de ezek nem voltak jelentősek. Másrészt lényegesen nagyobb különbségeket lehetett mérni az arculat és a funkció alapján, értelemszerűen ott, ahol a két felmérés között funkció-gazdagító és arculatjavító beavatkozások, érdemi felújítások történtek folyamán megújult a Wein János park, a Ruttkai Éva park, a Kárpát park, a Béke tér, a Bulcsú park, a Gyermek tér, a Jakab József játszóterek, a Cziffra György park, a Kassák lakótelep zöldsávja és a Hun-Tüzér utcai játszótér. A Kárpát park és a Bulcsú park arculati értéke egyaránt 2,9 értékről 4,5 értékre javult, a rekreációs funkció értéke 3,2, ill. 2,7 értékről 4,8, ill. 3,5 értékre javult. A Kárpát park komplex megújításának köszönhető a jelentős értékjavulás. Az elmúlt években itt komplex felújítás történt: a felújítás a terület megközelíthetőségét, arculatát, rekreációs funkcióit, fenntarthatóságát és közösségi használhatóságát is egyaránt számottevően javította. A Bulcsú parknál az arculat, a fenntarthatóság és a közösségi használat területén javultak az elért értékek a felújítás után. Látványos változást figyelhetünk még meg a Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park területén, a korábbi felméréshez képest (akkor még csak Wahrmann Mór park néven), a felújításnak köszönhetően jelentősen növekedett az arculat, a rekreációs funkció, a fenntarthatóság és a közösségi használat kategóriákban elért pontérték. Míg 2011-ben a Béke tér került az első helyre a fenti két szempontrendszer alapján felállított sorrendben, addig az idei vizsgálatban a Kárpát park volt az első. Az Országbíró lakótelep központi tere 2011-ben a 18. volt, az új felmérés során viszont már a 4. helyre került. 3

5 Mindezek az adatok számszerűen is jelzik, hogy a funkcióbővítő megújítások érdemi javulást eredményeznek a kerület zöldhálózatában. További eredményt jeleznek a fenntarthatóság szempontrendszerében elért jobb értékek. Az önkormányzat víz- és hulladékgazdálkodási rendszere jelentősen javult, bővült 2011 óta. 30 korábban is vizsgált park közül 13 esetben volt érdemi javulás ezen a téren. Három esetben figyeltünk meg több szempont szerinti leromlást, értékcsökkenést, amit már nem írhatunk a felmérők szubjektivitására. A gyengébb minőségvizsgálati értékek a Szobor-Faludi park, a Rákos-patak déli része (Röppentyű és a Béke utca között) és a Futár park esetében fordultak elő, és jól jelzik a területek állapotának folyamatos leromlását. Összességében tehát a vizsgálati módszert alkalmasnak találjuk a zöldhálózati elemek, közparkok minőségi értékelésére. A évi helyszíni vizsgálatok jó alapot jelentenek a XIII. kerület közterület-megújítási stratégiai tervének, ütemtervének, illetve programtervének elkészítéséhez. 4

6 2. Minőségvizsgálati módszertan A minőségértékelés a Greenspace Scotland civil szervezet módszere alapján készült, annak a helyi viszonyokra történő adaptációjával, melyet a Kerület rendelkezésünkre bocsátott. A hat szemponthoz több kritérium tartozik, melyeket egytől ötig terjedő skálán pontoztunk. A felmérést háromfős hallgatói csoportok végezték, mivel több szempont szubjektív módon ítélhető meg, és így biztosítottuk, hogy lehetőleg ne legyenek önkényes döntések a pontszámok odaítélésekor. A minőségvizsgálat szempontjai: 1. Megközelíthetőség Távolság a potenciális területhasználóktól Kapcsolódás a szomszédos területhasználatokhoz Tömegközlekedéssel való megközelíthetőség A bejáratok elhelyezkedése és láthatósága Kapcsolódás a zöldhálózathoz Akadálymentesség 2. Arculat A terület arculatáról kialakuló összbenyomás Az arculat harmonikus kialakítása A gyepfelületek minősége A fák és cserjék minősége, változatossága A virágfelületek kialakítása, minősége A burkolatok, járófelületek minősége A kerítés kialakítása A terület vízfelületeinek minősége A képzőművészeti alkotások minősége A terület tisztasága 3. Rekreációs funkciók A rekreációs szolgáltatások száma és színvonala A játszóterek minősége Sportterületek minősége Közösségi terek minősége A területen lévő szolgáltatások egymáshoz való viszonya A terület használhatósága a különböző korosztályok számára A terület funkcióinak rugalmassága 4. Ökológiai szempontok A terület közreműködése a biodiverzitás növelésében A terület kapcsolatai zöldfolyosó hálózattal illetve más élőhelyekkel A terület rekreációs funkcióinak és élővilágának egyensúlya 5. Fenntarthatóság Öntözés 5

7 Hulladékgazdálkodás 6. Közösségi használat Összbenyomás a terület barátságosságáról Vandalizmus és firkálás Biztonságosság A terület kapcsolata más közösségi hasznosítású területekkel, intézményekkel A területi szegregáció A közösség részvétele a terület fenntartásában és fejlesztésében Az egyes szempontok pontértéke kategóriánként összesíthető, átlagolható. Ez alapján érzékelhetők az egyes parkok erősségei és gyengeségei, illetve az elért pontértékek megmutatják a fejlesztés irányait is. Felmérési helyszínek: sorszám Helyszín 1 Jászai Mari tér (BFFH fenntartás) 2 Hollán Ernő sétálóutca 3 Ditrói Mór sétálóutca 4 Kárpát park 5 Duna játszótér 6 Henri Dunant pihenőkert 7 Tisza utcai zöldterület 8 Újpest rakpart (Radnóti Miklós-Ipoly utca között) 9 Szt. István park (BFFH fenntartás) 10 Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park 11 Wein János park 12 Bulcsú Park 13 Bessenyei játszótér 14 Bessenyei pihenőkert 15 Kassák Lajos park 16 Dráva - Népfrüdő park 17 Dráva park 18 Vizafogó 1. udvar 19 Vizafogó udvar 20 Vizafogó 15 közpark 21 Vizafogó 19 közpark 22 Vizafogó 21 közpark 23 Kassák lakótelep Pihenőpark 24 Kassák lakótelep Labdapálya 25 Kassák lakótelep Zöldsáv 6

8 26 Gidófalvy lakótelep Nagy játszótér 27 Gidófalvy lakótelep Pihenő park 28 Hun- Tüzér játszótér 29 Csángó lakótelep Játszótér 30 Csángó lakótelep pihenőpark 31 Béke tér 32 Róbert Károly közpark 33 Jakab József közpark 34 Dagály park 35 Árpád hídfő lakótelep Sétány 36 Országbíró labdapályák és kutyafuttató 37 Országbíró központi tér 38 Országbíró nagy játszótér 39 Országbíró kiserdő 40 Marina part Dél 41 Marina part Észak 42 Fleisch Ármin tér 43 Szobor - Faludi lakótelep 44 Gyöngyösi sétány Dél 45 Gyöngyösi sétány Észak 46 Cziffra György park és Kárász játszótér 47 Tomori lakótelep Játszótér 48 Tomori lakótelep Pihenőkert 49 József Attila tér 50 Gyermek tér 51 Debrecen park 52 Máglya köz lakótelep 53 Hajós játszótér és környezete 54 Rákos-patak dél Röppentyű - Lomb utca 55 Rákos-patak dél Röppentyű - Béke u. 56 Rákos-patak park (BFFH fenntartás) 57 Tahi - Fiastyúk lakótelep Esküvő köz 58 Tahi - Fiastyúk lakótelep Fiastyúk u. 59 Futár park 60 Futár - Keszkenő udvar 61 Rákos-patak Reitter F. - Szt. László u. között (BFFH fenntartás) 62 Ördögmalom u. déli udvar 63 Tesco park (magántulajdon) 7

9 3. A minőségvizsgálat eredményei 3.1 Megközelíthetőség (1. Melléklet) A megközelíthetőség kérdéskörében magas értéket azok a közparkok érhettek el, amelyek mind a környező lakosok, mind a távolabbról tömegközlekedéssel érkezők számára könnyen elérhetők, jó kerékpáros kapcsolattal rendelkeznek, és akadálymentes megközelítésük megoldott. Vizsgálataink szerint a kerületi fenntartású parkok közül a kerület fő központja, az Országbíró sétány vizsgált parkrészei, a Kárpát park, a Bulcsú park és a Vizafogó lakótelep közkertjei teljesítették ezeket a kritériumokat, valamint a Hollán Ernő sétálóutca, a Gyermek tér, a József Attila tér és a Kassák Lajos park is kiemelkedő (4,0 fölötti) pontszámot kapott. A fővárosi fenntartású parkok közül a Jászai Mari tér megközelíthetősége kiváló. A megközelíthetőség szempontjából kritikus helyzetű parkok (2,0 érték alatt) a Tesco park és a Dráva-Népfürdő park, amely minden értékelési szempont szerint rossz megközelítési lehetőségekkel rendelkezik. A 3,0 érték alatti parkok közül kiemelnénk a Marina Part déli részét, mert más kategóriákban (ökológiai érték és fenntarthatóság) magas eredményt ért el, tehát a megközelítés javításával lényegesen jobb pozíciót érhetne el a parkok között Arculat (2. Melléklet) Kiemelkedő pontszámot az a park ért el, ahol a terület arculata színvonalas és egyedi, harmóniában van a környező városrészek arculati elemeivel, a park minden berendezése színvonalas kialakítású, és a park egésze tiszta, rendezett. Mivel az értékelés csak arra az arculati elemre vonatkozik, amit az adott parkban megtalálunk, nem emelkednek ki azok a parkok, ahol az arculati elemek változatossága nagy, tehát van virágfelület, vízfelület, burkolat, berendezések, gyep, köztéri képzőművészeti alkotás is. Javasoljuk a szempontrendszer kiegészítését egy ilyen, arculati elemek változatossága kritériummal kiegészíteni. (A vizsgált parkok közül pl. a Bulcsú park magasabb összpontszámot kapott, mint a Ruttkai Éva park és a Wahrmann Mór köz, pedig utóbbi igen változatos, még ha kevésbé egyedi megoldások találhatók is benne, az utóbbi Bulcsú parkból viszont hiányzik a virágés vízfelület, köztéri műalkotás sem található benne, és az arculatról kialakuló összbenyomás sem volt olyan kedvező.) A vizsgált területek közül kiemelkedő (4,0 fölötti) pontszámot ért el a Kárpát park, a Bulcsú park, a József Attila tér, a Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park, a Gyermek tér, a Béke tér, a Ditrói Mór sétálóutca, a Dagály park, az Országbíró sétány központi tere és a Vizafogó 2.,3. és 4. udvara, 8

10 valamint a Hollán Ernő sétálóutca. A fővárosi fenntartású parkok közül a Szent István park ért el 4,0 fölötti értéket. A kategóriában legalacsonyabb pontszámot elért park ismét a Tesco park, amit arculati szempontból is nem park -ként is értékelhetünk, mivel kialakítása nem parkszerű, inkább üres terület. Az értékelt arculati elemek közül egyedül a fák és cserjék állapota emelhető ki ezen a területen. Szintén nem nevezhető parknak az újpesti rakpart vizsgált területe (a Radnóti és az Ipoly utca között), amely a kerékpárutat kísérő zöldsáv, és a Rákos-patak déli sávja (a Röppentyű és a Béke utca között), valamint a Dráva utca és a Népfürdő utca találkozásánál található zöldterület. A fővárosi fenntartású közparkok közül a Rákos patak Reitter Ferenc utca és Szent László utca közötti szakasza is ebbe a kategóriába tartozik, az arculati értékelésen kevesebb, mint 2 pontra értékelhető. A többi alacsony pontszámú (3,0 alatti) tényleges park többsége lakótelepi közterület, mint a Kassák lakótelepen a pihenőpark és a labdapálya, a Szobor-Faludi lakótelep közparkja, a Gidófalvy lakótelep pihenőparkja, a Bessenyei pihenőkert, az Ördögmalom utca déli park, a Futár park és az Árpád hídfő melletti lakótelep sétánya. A Fleisch Ármin tér a Gyöngyösi utcai metrómegállóhoz kapcsolódó tér, jelentős átközlekedő forgalommal, és szerepéhez képest rendkívül elhanyagolt arculati elemekkel rendelkezik Rekreációs funkciók (3. Melléklet) A rekreációs funkciók kategórián belül értékeltük a funkciók számát, színvonalát és egymáshoz való kapcsolódását, rugalmasságát (tehát mennyire képes a terület átmenetileg a meglévőtől eltérő használatnak helyet adni), valamint hogy mennyire használható a park különböző korosztályok számára. A funkciók számának értékelése több esetben nehézségbe ütközött, mert a nagyobb lakóterületi egységek mélyreható ismerete szükséges ahhoz, hogy kellőképpen értékelhető legyen, egy adott park funkcióhiányos-e, vagy sem. Ez a probléma a monofunkciós parkoknál csúcsosodik ki. Javasoljuk a kritériumrendszer kisebb mértékű átdolgozását ahhoz, hogy ez a tényező könnyebben megítélhetővé váljon a területet esetleg kevésbé ismerő személy számára is. (Pl.: rendkívül alacsony értéket kapott a Hollán Ernő sétálóutca, amely bármilyen magas színvonalú városi közterület, a rekreáció tekintetében monofunkciós, rugalmatlan, nem használható több korosztály számára. Ez ott, abban a városi helyzetben nem jelent konfliktust, mégis ha a vizsgált parkok összes pontértékét összehasonlítjuk, jelentősen lehúzza a sétálóutca megítélését.) Talán a fent említett ok miatt, de lehet, hogy attól függetlenül is, a felmért parkok a rekreációs funkció terén alacsonyabb pontértéket értek el, mint a többi kategóriában. Igen kevés olyan terület volt, amelynél nem érzékeltünk valamilyen hiányosságot ezen a téren, elsősorban a szolgáltatások számában, azok rugalmasságában, de a közösségi terek színvonala is sokszor kívánnivalót hagy 9

11 maga után. A rekreációs szolgáltatások egymáshoz való viszonyában viszont kevés konfliktus fedezhető fel. Kiemelkedő (4,0 feletti) értéket ért el a Kárpát park, a Béke tér és a Kassák Lajos park. A fővárosi fenntartású zöldterületek közül a Szent István parkot ítéltük kiemelkedőnek. A legnagyobb hiányosságokat mutató parkok a 2,0 pontértéken állók vagy az alattiak: a Tesco park, a Fleisch Ármin tér, az Újpest rakpart zöldsávja és a Kassák lakótelep pihenőparkja. Ezek a területek jelenlegi állapotukban nem alkalmasak semmilyen rekreációs funkcióra Ökológiai érték (4. Melléklet) A kategóriában azt vizsgálatuk, az adott park mennyire biztosít élőhelyet az élővilág számára, ez a szerep mennyire meghatározó a területen, és a rekreációs tevékenység mennyire zavarja az élővilágot. Az értékelésnél külön szempontot képezett, hogy a parkok mennyire kapcsolódnak a zöldhálózat szerkezetet meghatározó lineáris elemeihez, azaz a markáns zöldfolyosókhoz, mely jelen esetben a Duna vagy a Rákos-patak közelségét jelenti. Értékként szerepelt az is, ha egy terület nem közvetlenül kapcsolódik a zöldfolyosó hálózathoz vagy egyéb jelentős élőhelyhez, de a közbenső intenzív zöldfelületekkel az élővilág számára mégis elérhető. Az ökológiai érték alapján felállított rangsor eltér a többi kategóriában felállított listáktól. Ebből megállapítható, hogy a városi használat szempontjából kiemelkedő közparkok gyakran nem bírnak komoly ökológiai értékkel (pl. Ditrói Mór sétálóutca, Hollán Ernő sétálóutca, Országbíró sétány központi tér). Ugyanakkor számos olyan, felszereltsége miatt parknak alig nevezhető terület van a XIII. kerületben, mely éppen a magára hagyottság miatt jelentős, beállt növényállománnyal rendelkezik, és így az ökológiai értéke is magas (pl. Dráva-Népfürdő park, Rákos-patak déli part, Futár park, Marina part déli része). Javasoljuk, hogy ezen parkok fejlesztésekor kiemelt fontosságot kapjon a zöldfelületi szerep, a biodiverzitás megtartása. Az ökológiai érték kategóriában javasoljuk szerepeltetni a növényállományi szintezettség szempontját, a borítottság, ill. benapozott területek arányát, esetleg a mélyárnyékos részek arányát a teljes területhez viszonyítva, mert véleményünk szerint ezek is nagyon fontos szempontok egy terület ökológiai minőségének meghatározásánál. A biodiverzitás meghatározásánál az adventív növények előfordulását is vizsgálni kellene. Kiemelkedő (4,0 vagy afölötti) értéket ért el a Kárpát park, a Rákos-patak déli partja a Röppentyű és a Béke utca között, a Máglya közi lakótelep közkertje és a Marina-part északi része. A fővárosi fenntartású parkok közül a Jászai Mari tér, a Szent István park és a Rákos-patak park ökológiai értéke kiemelkedő. 10

12 A legalacsonyabb (2,0 vagy az alatti) értéket a két sétálóutca (Ditrói Mór és Hollán Ernő utcák) és a Fleisch Ármin tér kapta, ahol a rekreációs és közlekedési jellegű terhelés jelentősen zavarja az élőhelyet. Alacsony pontszámot kapott továbbá a Tesco park és a fővárosi fenntartású parkok közül a Rákos-patak északi, Reitter Ferenc és Szent László utca közötti szakasza, ahol gyakorlatilag nem található növényzet Fenntarthatóság (5. Melléklet) A kategórián belül vizsgálatuk az egyes parkok öntözésének módját (rendszeresen öntözött-e, és ha igen, fúrt kútból, ill. csapadékvízzel történik az öntözés), valamint azt, hogy a szelektív hulladékgyűjtés melyik parkban mennyire megoldott. Ezen paraméterek alapján kiemelkedően fenntarthatónak (4,0 érték fölött) értékelhető a Gyermek tér, a Béke tér, a Kárpát park, a Marina part északi és déli része és a Gyöngyösi sétány déli része. Az öntözés és szelektív hulladékgyűjtés tekintetében legkevésbé fenntartható parkok (2,0 érték alatt) a Tomori lakótelep pihenőkertje, a Rákos-patak déli partja a Röppentyű és a Béke u. között, a Tesco park, a Dráva-Népfürdő park, valamint a fővárosi fenntartású parkok közül a Rákos-patak Reitter Ferenc-Szent László u. közötti szakasza Közösségi használat (6. Melléklet) A kategórián beül a parkok barátságosságát, a vandalizmus előfordulását, továbbá a biztonságosság és szegregáció szempontjait értékeltük, valamint azt, hogy a terület hogyan kapcsolódik más közösségi funkciókhoz, és hogy a közösség mennyire vesz részt a terület fenntartásában. Kiemelkedő (4,0 fölötti) értéket ért el a Hollán Ernő sétálóutca, az Országbíró sétány központi tere, a Kárpát park és a Béke tér. Ezek nemrégen felújított terek, ahol a vandalizmus még nem jelentkezik, továbbá a térfigyelő kamerák és kellő mértékű közvilágítás miatt biztonságosnak mondhatók. Örvendetes, hogy 14 parkban jelen van a közösségi fenntartás. A közösségi használat szempontjából sereghajtó parkok (2,0 vagy az alatti érték) a Dráva-Népfürdő park és a fővárosi fenntartású parkok közül a Rákos-patak északi szakaszának Reitter Ferenc és Szt. László u. közötti szakasza. Ezekre általában jellemző, hogy nem használják őket parkként, így közösségi használatuk is elhanyagolható. 11

13 4. Összegzés A minőségvizsgálat 6 kategóriáját összegezve jellemezhetjük a vizsgált parkok általános minőségét. Egyben az összegzés alkalmas arra, hogy egyes területek erősségeit és gyengeségeit meghatározhassuk. (7. Melléklet) Az összegzett adatok szerint kimagaslóan jó eredményt a Kárpát park és a fővárosi fenntartású parkok közül a Szt. István park kapott. Mindkét esetben az egyes kategóriák értéke is magas volt, tehát nem érezhetünk hiányosságot semmilyen téren. Ezeket követi a Jászai Mari tér, a Béke tér, a Gyermek tér, az Országbíró sétány központi tere, stb. A lista legalján a Fleisch Ármin tér, a Rákos-patak Reitter Ferenc-Szt. László u. közti szakasza, a Dráva-Népfürdő park, legvégül a Tesco park áll. A vizsgált parkok átlagos minőségét a 6 kategóriából képzett átlag szerint határoztuk meg. 4,0 fölötti átlag pontszámot ért el a Kárpát park, a Béke tér és a Gyermek tér. 3,0 és 4,0 között található a XIII. kerületi parkok többsége. 2,0 és 3,0 között értékeltük a következőeket: Csángó lakótelep pihenőpark, Tisza utcai zöldterület, Tomori lakótelep pihenőkert, Bessenyei pihenőkert, Rákos patak déli partja a Röppentyű - Béke u. között, Újpest rakpart (Radnóti Miklós- Ipoly utca között), Kassák lakótelep labdapálya, Kassák lakótelep pihenőpark, Fleisch Ármin tér, Dráva-Népfrüdő park, Rákos patak Reitter Ferenc és Szt. László u. közötti szakasza (BFFH). Végül 2,0 pont alatt értékeltük a Tesco parkot. Az összes kategóriából képzett átlag pontértékeket térképen is ábrázoltuk. (8. Melléklet) 5. Fejlesztési javaslatok Az egyes szempontrendszerek fejlesztésére, javítására tett javaslatokon túl az alábbiakban az összetett kritérium rendszer alapján a közterületi megújítási programra, azaz a zöldhálózati elemek, zöldterületek felújítására teszünk javaslatot. Fejlesztésre javasolt parkok az összes pontszám alapján: Az összetett rangsorban a 3,0 alatti pontértéket kapott területek közül azokat javasoljuk elsődlegesen felújításra, amelyek a kerületi zöldhálózatban fontos szerepet tölthetnének be, főként azért, mert a Duna vagy a Rákos-patak mentén helyezkednek el, s így a víz közelsége, látványa miatt egyfajta többlet-érték potenciállal rendelkeznek. Megújításuk esetén ezek a területi adottságaikat tekintve lineáris jellegű zöldterületek a zöldfolyosó funkciót kiválóan tudják majd betölteni, és így az aktívabb jellegű rekreációs tevékenységek számára is ideális területet, sőt, hálózatot nyújtanak. 12

14 A fejlesztésre javasolt területek: Újpest rakpart, Dráva-Népfürdő park, Rákos-patak (Röppentyű és Béke utca, ill. Reitter Ferenc és Szt. László u. között). A másik fontos fejlesztési irány a sűrű beépítésű lakóterületek parkjainak megújítása lehet. Ebből a szempontból a 3,0 pont alatti értékelést kapott parkok közül a Csángó lakótelep pihenőparkja, a Tisza utcai zöldterület, a Bessenyei utcai pihenőkert, a Kassák lakótelep labdapályája és pihenőkertje javasolt fejlesztésre. A hatos, összetett kritérium rendszerből kiemeltük a parkhasználat szempontjából legfontosabb két kritériumot, az arculatot és a funkciót, és ennek alapján is elvégeztük a rangsor állítást. A rangsor eleje lényegében nem változott, itt is a Kárpát park, majd a Béke tér, a Gyermek tér, az Országbíró központi tér, a Bulcsú park, A Vizafogó lakótelep udvarai, ill. a Kassák Lajos kaptak magas értékelést. Az összesített pontszámokból képzett rangsorral összehasonlítva azonban van néhány eltérés a lista elején is: a Marina part, a Wahrmann Mór köz és a Gyöngyösi sétány például a fenntarthatóság vagy az ökológiai szempontok magas értékével értek el jobb helyezést. Arculat és rekreációs funkció értékek alapján állított rangsor (9. és 10. Melléklet) Az arculat és rekreációs funkció értékek rangsora alapján tehát meghatározhatók azok a zöldhálózati/zöldterületi elemek, amelyek megújítása jelentős rekreációs ellátási javulást eredményezhet a kerületben. A fejlesztésre, átépítésre egyértelműen javasolható területek a rangsor alján helyezkednek el. Az Átlag oszlop étékei ugyanakkor jelentős különbséget mutathat az Arculat és a Rekreációs funkciók oszlopokban szereplő értékek tekintetében, ami azt jelzi, hogy még a legjobb zöldterületek között is vannak hiányosan felszerelt területek. Néhány park esetén az arculat sokkal magasabb értéket kapott, mint a rekreációs funkció. Ezek: Hollán Ernő sétálóutca és Ditrói Mór sétálóutca, Jászai Mari tér, Duna játszótér, Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park, Bulcsú Park, Vizafogó 21. közparkja, Kassák lakótelep pihenőparkja, József Attila tér, Dagály park, valamint a Fiastyúk lakótelep Fiastyúk utcai és Esküvő közi közparkjai. Ezeknél az összegzett pontértéket főleg az rontja le, hogy kevés szabadidős funkció van jelen a parkban. A vizsgálati módszert ezen a pontos kissé mechanikusnak érezzük, ugyanis számos park nem képes több rekreációs funkció befogadására, és környezete, szerepköre nem is igényli azt, mégis ebben az értékelési rendszerben alacsony pontszámot érnek el, tehát valamiféle fejlesztési igényt jeleznek. A sétálóutcák tekintetében a legszembetűnőbb ez a probléma (Hollán Ernő és Ditrói Mór sétálóutcák), de más, kiváló parkot említhetünk, pl. a József Attila tér, amely dísztér, tehát nem jelenik meg egyéb rekreációs funkció rajta, de emiatt nem kellene hátrányba kerülnie az értékelés során. Néhány esetben a funkiók értéke jelentősen magasabb, mint az arculaté, ami mindenképpen fejlesztési lehetőséget mutat. Ezek a parkok a következők: Szent István park, Kassák Lajos park és Szobor-Faludi lakótelep közparkja. (Megjegyzés: a Szent István park esetén az arculati elemek 13

15 elöregedéséről, a vandalizmus eredményéről van szó, nem pedig az egyediség megkérdőjelezéséről). Az arculat és rekreációs funkció tekintetében kiemelkedőnek (4,0 érték vagy afölött) ítélt 7+1 park a következő: Kárpát park, Béke tér, Gyermek tér, Országbíró központi tér, Bulcsú park, József Attila tér, Vizafogó udvar, és a fővárosi parkok közül a Szent István park. Jónak minősíthető a 3,5-3,9 közötti értéket mutató 19 park, mint például a Kassák Lajos park, ahol a rekreációs funkció értéke lényegesen jobb volt, mint az arculati érték (4,1 ill. 3.7), vagy a Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park, ami pont fordítva szerepel a sorrendben, azaz az arculati érték lényegesen magasabb, mint a funkcionális érték (4,4, ill. 3,0). A Dagály park megjelenése, kialakítása is sokkal jobb minősítést kapott, mint a funkcionális kínálat (4,2, ill. 3,0). Ezek a nagy különbségek arra hívják fel a figyelmet, hogy kisebb fejlesztéssel jelentős értéknövelés lenne elérhető. Ezért a jónak minősített parkokat is differenciált módon, felújításra, funkciógazdagításra javasoljuk, a beépítési adottságok, zöldfelületi ellátottság függvényében megállapított sorrendben ill. ütemben. Közepes értékelést (3,1 3,5) kapott 22 zöldterület, ill. zöldhálózati elem. Ezek között van olyan terület, ahol a megkerülhetetlen monofunkcionalitás miatt van nagy eltérés a két minősítési szempontban. A Ditrói Mór sétálóutca vagy a Hollán Ernő sétálóutca (4,3, ill. 4,1 arculati értékkel és 2,8, ill. 2,3 funkcionalitás értékkel) jellemző példa erre. A Marina part déli részén az arculat, a kiépítés viszonylag igényes, a funkcionális kínálat már sokkal szerényebb. A Duna játszótér esetében is jelentős eltérés van az arculati és a funkcionális értékek között. A legalacsonyabb pontértéket (3,0 alatt) 18+1 zöldhálózati elem kapta: Vizafogó 21 közpark, Kassák lakótelep Labdapálya, Kassák lakótelep Zöldsáv, Csángó lakótelep Pihenőpark, Bessenyei játszótér, Tisza utcai zöldterület, Árpád hídfő lakótelep Sétány, Tomori lakótelep Pihenőkert, Gidófalvy lakótelep pihenő park, Csángó lakótelep Játszótér, Bessenyei pihenőkert, Dráva - Népfrüdő park, Ördögmalom u. déli udvar, Rákos patak dél Röppentyű - Béke u., Fleisch Ármin tér, Újpest rakpart (Radnóti Miklós-Ipoly utca között), Kassák lakótelep Pihenőpark, "Tesco park" (magántulajdon, 1,9 átlagérték!), valamint a fővárosi parkok közül a Rákos-patak Reitter Ferenc és Szt. László u. közötti szakasza. Helyszín Arculat Rekreációs funkciók átlag Kárpát park 4,5 4,8 4,7 Béke tér 4,3 4,4 4,4 Gyermek tér 4,3 3,8 4,1 Országbíró központi tér 4,1 4,0 4,1 Bulcsú Park 4,5 3,5 4,0 József Attila tér 4,4 3,5 4,0 Vizafogó udvar 4,1 3,8 4,0 14

16 Kassák Lajos park 3,7 4,1 3,9 Debrecen park 3,7 3,9 3,8 Dráva park 3,7 3,8 3,8 Gyöngyösi sétány észak 3,7 3,8 3,8 Jakab József közpark 3,6 3,8 3,7 Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park 4,4 3,0 3,7 Gyöngyösi sétány dél 3,9 3,4 3,6 Cziffra György park és Kárász játszótér 3,4 3,9 3,6 Marina part Észak 3,7 3,5 3,6 Országbíró labdapályák és kutyafuttató 3,4 3,8 3,6 Dagály park 4,2 3,0 3,6 Hajós játszótér és környezete 3,4 3,8 3,6 Vizafogó 15 közpark 3,8 3,3 3,5 Vizafogó 1. udvar 3,4 3,6 3,5 Hun-Tüzér játszótér 3,4 3,6 3,5 Ditrói Mór sétálóutca 4,3 2,8 3,5 Wein János park 3,4 3,6 3,5 Országbíró nagy játszótér 3,4 3,5 3,4 Országbíró kiserdő 3,6 3,3 3,4 Vizafogó 19 közpark 3,4 3,3 3,4 Marina part dél 3,6 3,1 3,3 Rákos-patak dél Röppentyű - Lomb utca 3,6 3,0 3,3 Duna játszótér 3,9 2,8 3,3 Gidófalvy lakótelep nagy játszótér 3,3 3,3 3,3 Futár park 2,9 3,6 3,3 Róbert Károly közpark 3,2 3,3 3,2 Tomori lakótelep játszótér 3,4 3,1 3,2 Henri Dounant pihenőkert 3,3 3,2 3,2 Hollán Ernő sétálóutca 4,1 2,3 3,2 Máglya köz lakótelep 3,6 2,8 3,2 Futár - Keszkenő udvar 3,1 3,2 3,2 Tahi - Fiastyúk ltp Esküvő köz 4,0 2,3 3,1 Szobor - Faludi lakótelep 2,9 3,3 3,1 Tahi - Fiastyúk lakótelep Fiastyúk u. 3,5 2,6 3,1 Vizafogó 21 közpark 3,6 2,5 3,0 Kassák lakótelep labdapálya 2,7 3,3 3,0 Kassák lakótelep zöldsáv 3,3 2,8 3,0 Csángó lakótelep pihenőpark 3,2 2,8 3,0 Bessenyei játszótér 3,3 2,7 3,0 Tisza utcai zöldterület 3,3 2,6 3,0 Árpád hídfő lakótelep, sétány 2,9 2,8 2,9 Tomori lakótelep pihenőkert 3,1 2,5 2,8 Gidófalvy lakótelep pihenő park 2,9 2,8 2,8 Csángó lakótelep Játszótér 3,0 2,6 2,8 Bessenyei pihenőkert 2,8 2,8 2,8 Dráva - Népfürdő park 2,9 2,5 2,7 15

17 Ördögmalom u. déli udvar 2,9 2,3 2,6 Rákos patak dél Röppentyű - Béke u. 2,8 2,3 2,6 Fleisch Ármin tér 2,8 2,0 2,4 Újpest rakpart (Radnóti Miklós-Ipoly utca között) 2,7 2,0 2,4 Kassák lakótelep pihenőpark 2,5 1,8 2,1 "Tesco park" (magántul.) 1,8 2,0 1,9 Jászai Mari tér (BFFH) 3,9 2,8 3,3 Szt. István park (BFFH) 4,1 4,5 4,3 Rákos-patak park (BFFH) 3,5 3,3 3,4 Rákos-patak Reitter F. - Szt. László (BFFH) 1,8 3,0 2,4 Az arculat és rekreációs funkció összegzett átlag értékét térképen is ábrázoltuk. (10. Melléklet) A minőségvizsgálati módszer fejlesztését szolgáló javaslatok A felmérési eredmények kiértékelése során megállapítottuk, hogy az adott vizsgálati metodika kellően részletes és sokoldalú, átfogó képet ad a zöldhálózati elemekről. Segítségével mind a közterületi megújítási program előkészítése, mind az egyes zöldfelületek fejlesztésének, rendezésének főbb irányai, szempontjai célszerűen határozhatók meg. Ugyanakkor vitathatatlan, hogy a részletes szempontrendszer ellenére vannak, lehetnek szubjektív elemek az értékelésben. Az arculat és a rekreációs funkciók kínálatának vizsgálata során legfeljebb 5 tizedes érték eltérés volt a két felmérés értékelései között. Ebből sorrendi különbözések természetesen adódtak, de ezek nem voltak jelentősek. Az összetett szempontrendszer ellenére néhány kiegészítést is teszünk a módszertan további fejlesztésére. A rekreációs funkciók kategóriában a változatosság, a sokoldalú használat fontos értékmérő. Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amikor a park, vagy sokkal inkább a városi szabadtér nem tud, nem képes több funkciót befogadni a területi adottságai okán. Egy sétálóutca, a maga kisebb-nagyobb zöld szigeteivel és padokkal, pihenőhelyekkel, nyilvánvalóan monofunkcionális, hiszen az utca szélessége, a bejáratok, a kapuk megközelítésének igénye egyszerűen nem enged meg többet. Ilyen esetekben a funkcionális kínálat nem szabad, hogy szerepet játsszon az értékelésben, illetve a változatosságot az elsődleges funkció figyelembevételével kell értékelni. Sétálóutca esetében például a kiülők, a padok, a találkozóhelyet jelentő szobrok, szabadtéri elemek vagy vízjátékok megjelenését értékelhetjük, mint funkcionális többletet. Az ökológiai szempontok között súllyal jelenik meg a biodiverzitás, ami egy városképi szempontból meghatározó arculati szereppel bíró közparkban nem mindig kérhető számon. Ugyanakkor olyan fontos szempont, mint a növényállomány szintezettsége, illetve a lombkoronaszint aránya, az un. borítottság nem jelenik meg az értékelésben. A faállomány aránya, a borítottság alapvető településökológiai szempont, hiszen a fák kondicionáló és árnyékoló hatása a városi hősziget jelenséget érdemben tudja csökkenteni. A nyári hónapokban a zöldterületek használhatóságát alapvetően határozza meg a természetes árnyékot adó fák jelenléte. A magyarországi klímát és a 16

18 városi hősziget jelenséget figyelembe véve a közparkokban, a funkcionális és térszerkezeti adottságok függvényében 30-50%-os borítottság előnyös és kívánatos. Összességében tehát a vizsgálati módszert alkalmasnak találjuk a zöldhálózati elemek minőségi értékelésére, és kisebb pontosítások után további felhasználása javasolt a közterület-megújítási stratégiai tervek készítéséhez. 17

19 MELLÉKLETEK 1. Melléklet Megközelíthetőség 2. Melléklet Arculat 3. Melléklet Rekreációs funkciók 4. Melléklet ökológiai érték 5. Melléklet Fenntarthatóság 6. Melléklet Közösségi használat 7. Melléklet Összesített pontérték 8. Melléklet közparkok összes kategória szerinti átlag pontszáma 9. Melléklet Az arculat és rekreációs funkció kategória összegzett pontértékei 10. Melléklet Arculat és rekreációs funkció értékek átlag pontszáma térképen 11. Melléklet A minőségvizsgálat eredményei táblázatban 18

20 1. melléklet Megközelíthetőség 1 Országbíró központi tér Országbíró labdapályák és kutyafuttató Kárpát park Bulcsú park Országbíró kiserdő Országbíró nagy játszótér Vizafogó 21. közpark Vizafogó 19. közpark Vizafogó 15. közpark Hollán Ernő sétálóutca Gyermek tér József Attila tér Kassák Lajos park Tahi - Fiastyúk ltp. Fiastyúk u. Máglya köz ltp. Béke tér Dráva park Ditrói Mór sétálóutca Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park Henri Dounant pihenőkert Gyöngyösi sétány észak Árpád hídfő ltp. sétány Kassák ltp. zöldsáv Vizafogó udvar Marina part észak Tahi - Fiastyúk ltp. Esküvő köz Rákos patak dél Röppentyű-Lomb utca Tomori ltp. pihenőkert Dagály park Vizafogó 1. udvar Duna játszótér Gyöngyösi sétány dél Csángó ltp. játszótér 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 19

21 Megközelíthetőség 2 Rákos patak dél Röppentyű - Béke u. Hajós játszótér és környezete Debreceni park Csángó ltp. pihenőpark Gidófalvy ltp. pihenőpark Wein János park Jakab József közpark Futár - Keszkenő udvar Tomori ltp. játszótér Cziffra György park és Kárász játszótér Bessenyei pihenőkert Bessenyei játszótér Fleisch Ármin tér Tisza utcai zöldterület Futár park Gidófalvy ltp. nagy játszótér Újpest rakpart (Radnóti M.-Ipoly utca) Kassák ltp. pihenőpark Ördögmalom u. déli udvar Róbert Károly közpark Kassák ltp. labdapálya Hun- Tüzér játszótér Szobor - Faludi ltp. Marina part dél Tesco park Dráva - Népfürdő park Jászai Mari tér (BFFH) Szt. István park (BFFH) Rákos patak park (BFFH) Rákos patak Reitter F.-Szt. László (BFFH) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 20

22 2.melléklet Arculat 1 Kárpát park Bulcsú Park József Attila tér Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park Gyermek tér Béke tér Ditrói Mór sétálóutca Dagály park Országbíró központi tér Vizafogó udvar Hollán Ernő sétálóutca Tahi - Fiastyúk ltp. Esküvő köz Duna játszótér Gyöngyösi sétány dél Vizafogó 15. közpark Marina part észak Debreceni park Kassák Lajos park Dráva park Gyöngyösi sétány észak Rákos patak dél Röppentyű - Lomb utca Jakab József közpark Vizafogó 21. közpark Marina part dél Országbíró kiserdő Máglya köz ltp. Tahi - Fiastyúk ltp. Fiastyúk u. Vizafogó 19. közpark Hun- Tüzér játszótér Vizafogó 1. udvar Hajós játszótér és környezete 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 21

23 Arculat 2 Wein János park Tomori ltp.jjátszótér Országbíró labdapályák és kutyafuttató Országbíró nagy játszótér Cziffra György park és Kárász játszótér Tisza utcai zöldterület Gidófalvy ltp. nagy játszótér Henri Dounant pihenőkert Kassák ltp. zöldsáv Bessenyei játszótér Róbert Károly közpark Csángó ltp. pihenőpark Tomori ltp. pihenőkert Futár - Keszkenő udvar Csángó ltp. játszótér Árpád hídfő ltp. sétány Futár park Ördögmalom u. déli udvar Gidófalvy ltp. pihenőpark Szobor - Faludi ltp. Dráva - Népfürdő park Rákos patak dél Röppentyű - Béke u. Fleisch Ármin tér Bessenyei pihenőkert Újpest rakpart (Radnóti Miklós-Ipoly utca között) Kassák ltp. labdapálya Kassák ltp. pihenőpark Tesco park Jászai Mari tér (BFFH) Szt. István park (BFFH) Rákos patak park (BFFH) Rákos patak Reitter F.-Szt. László (BFFH) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 22

24 3.melléklet Rekreációs funkciók 1 Kárpát park Béke tér Kassák Lajos park Országbíró központi tér Debreceni park Cziffra György park és Kárász játszótér Gyermek tér Gyöngyösi sétány észak Országbíró labdapályák és kutyafuttató Vizafogó udvar Dráva park Hajós játszótér és környezete Jakab József közpark Vizafogó 1. udvar Wein János park Futár park Hun- Tüzér játszótér József Attila tér Marina part észak Országbíró nagy játszótér Bulcsú Park Gyöngyösi sétány dél Vizafogó 19 közpark Szobor - Faludi ltp. Kassák ltp. labdapálya Országbíró kiserdő Róbert Károly közpark Gidófalvy ltp. nagy játszótér Vizafogó 15 közpark Henri Dounant pihenőkert Futár - Keszkenő udvar Marina part dél 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 23

25 Rekreációs funkciók 2 Tomori ltp. játszótér Rákos patak dél Röppentyű - Lomb utca Dagály park Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park Árpád hídfő ltp. sétány Mágylya köz ltp. Csángó ltp pihenőpark Gidófalvy ltp. pihenőpark Kassák ltp. zöldsáv Bessenyei pihenőkert Duna játszótér Ditrói Mór sétálóutca Bessenyei játszótér Tahi - Fiastyúk ltp. Fiastyúk u. Csángó ltp. játszótér Tisza utcai zöldterület Tomori ltp. pihenőkert Vizafogó 21. közpark Dráva - Népfürdő park Ördögmalom u. déli udvar Rákos patak dél Röppentyű - Béke u. Hollán Ernő sétálóutca Tahi - Fiastyúk ltp. Esküvő köz Tesco park Fleisch Ármin tér Újpest rakpart (Radnóti Miklós-Ipoly utca között) Kassák ltp. Pihenőpark Rákos patak Reitter F. - Szt. László (BFFH) Rákos patak park (BFFH) Szt. István park (BFFH) Jászai Mari tér (BFFH) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 24

26 4.melléklet Ökológiai érték 1 Kárpát park Rákos patak dél Röppentyű - Béke u. Máglya köz ltp. Marina part észak Futár park Marina part dél Gyöngyösi sétány észak Tahi - Fiastyúk ltp. Esküvő köz Ördögmalom u. déli udvar Róbert Károly közpark Gyöngyösi sétány dél Dráva - Népfürdő park Bulcsú Park Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park Vizafogó udvar Rákos patak dél Röppentyű - Lomb utca Dagály park Duna játszótér Jakab József közpark Szobor - Faludi ltp. Tahi - Fiastyúk ltp. Fiastyúk u. Árpád hídfő ltp. sétány Futár - Keszkenő udvar Vizafogó 21 közpark Vizafogó 19 közpark Vizafogó 15 közpark Béke tér Henri Dounant pihenőkert Kassák ltp. zöldsáv Tomori ltp. pihenőkert Vizafogó 1. udvar Hajós játszótér és környezete 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 25

27 4.melléklet Ökológiai érték 2 Debreceni park Wein János park Tomori ltp. játszótér Bessenyei pihenőkert Bessenyei játszótér Gidófalvy ltp. nagy játszótér Újpest rakpart (Radnóti Miklós-Ipoly utca között) Kassák ltp. pihenőpark Országbíró központi tér Országbíró kiserdő Országbíró nagy játszótér Gyermek tér Csángó ltp. játszótér Csángó ltp pihenőpark Gidófalvy ltp. pihenőpark Hun- Tüzér játszótér Dráva park Cziffra György park és Kárász játszótér Tisza utcai zöldterület Országbíró labdapályák és kutyafuttató József Attila tér Kassák Lajos park Kassák ltp. labdapálya Hollán Ernő sétálóutca Ditrói Mór sétálóutca Fleisch Ármin tér Tesco park Jászai Mari tér (BFFH) Szt. István park (BFFH) Rákos patak park (BFFH) Rákos patak Reitter F.-Szt. László (BFFH) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 26

28 5.melléklet Fenntarthatóság1 Gyermek tér Béke tér Kárpát park Marina part észak Gyöngyösi sétány dél Marina part dél Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park Wein János park Országbíró központi tér Országbíró labdapályák és kutyafuttató Hollán Ernő sétálóutca Árpád hídfő ltp. sétány Kassák ltp. zöldsáv Hajós játszótér és környezete Debreceni park Szobor - Faludi ltp. Bulcsú park Máglya köz ltp. Gyöngyösi sétány észak Dagály park Vizafogó 21 közpark Vizafogó 19 közpark Vizafogó 15 közpark József Attila tér Kassák Lajos park Tahi - Fiastyúk ltp. Fiastyúk u. Ditrói Mór sétálóutca Vizafogó udvar Rákos patak dél Röppentyű - Lomb utca Gidófalvy ltp. pihenő park Jakab József közpark 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 27

29 Fenntarthatóság 2 Futár - Keszkenő udvar Tisza utcai zöldterület Futár park Ördögmalom u. déli udvar Róbert Károly közpark Vizafogó 1. udvar Cziffra György park és Kárász játszótér Országbíró kiserdő Dráva park Henri Dounant pihenőkert Csángó ltp. Játszótér Csángó ltp pihenőpark Tomori ltp. játszótér Bessenyei pihenőkert Bessenyei játszótér Gidófalvy ltp. nagy játszótér Újpest rakpart (Radnóti Miklós-Ipoly utca között) Hun- Tüzér játszótér Országbíró nagy játszótér Tahi - Fiastyúk ltp. Esküvő köz Duna játszótér Fleisch Ármin tér Kassák ltp. pihenőpark Kassák ltp. labdapálya Tomori ltp. pihenőkert Rákos patak dél Röppentyű - Béke u. Tesco park Dráva - Népfürdő park Jászai Mari tér (BFFH) Szt. István park (BFFH) Rákos patak park (BFFH) Rákos patak Reitter F.-Szt. László (BFFH) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 28

30 6.melléklet Közösségi használat 1 Hollán Ernő sétálóutca Országbíró központi tér Kárpát park Béke tér Országbíró kiserdő Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park József Attila tér Vizafogó 1. udvar Gyermek tér Jakab József közpark Országbíró nagy játszótér Ditrói Mór sétálóutca Vizafogó udvar Dagály park Gyöngyösi sétány dél Hajós játszótér és környezete Duna játszótér Vizafogó 19 közpark Gyöngyösi sétány észak Gidófalvy ltp. pihenőpark Országbíró labdapályák és kutyafuttató Kassák Lajos park Árpád hídfő ltp. sétány Tomori ltp. pihenőkert Csángó ltp. játszótér Wein János park Hun- Tüzér játszótér Kassák ltp. pihenőpark Róbert Károly közpark Bulcsú Park Vizafogó 21 közpark 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 4,5 5,0 29

31 Közösségi használat 2 Vizafogó 15 közpark Debreceni park Cziffra György park és Kárász játszótér Gidófalvy ltp. nagy játszótér Tahi - Fiastyúk ltp. Fiastyúk u. Dráva park Marina part észak Ördögmalom u. déli udvar Marina part dél Henri Dounant pihenőkert Kassák ltp. zöldsáv Futár - Keszkenő udvar Tomori ltp. játszótér Bessenyei játszótér Máglya köz ltp. Újpest rakpart (Radnóti Miklós-Ipoly utca között) Kassák ltp. labdapálya Tahi - Fiastyúk ltp. Esküvő köz Csángó ltp pihenőpark Bessenyei pihenőkert Tisza utcai zöldterület Fleisch Ármin tér Futár park Szobor - Faludi ltp. Rákos patak dél Röppentyű - Lomb utca Tesco park Rákos patak dél Röppentyű - Béke u. Dráva - Népfürdő park Jászai Mari tér (BFFH) Szt. István park (BFFH) Rákos patak park (BFFH) Rákos patak Reitter F.-Szt. László (BFFH) 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 30

32 7.melléklet Kategóriák összesített pontértéke 1 Kárpát park Béke tér Gyermek tér Országbíró központi tér Marina part Észak Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park Bulcsú Park Gyöngyösi sétány dél Gyöngyösi sétány észak Vizafogó udvar József Attila tér Országbíró labdapályák és kutyafuttató Dagály park Wein János park Debrecen park Jakab József közpark Kassák Lajos park Hajós játszótér és környezete Vizafogó 15 közpark Vizafogó 19 közpark Máglya köz ltp. Hollán Ernő sétálóutca Marina part dél Országbíró kiserdő Vizafogó 1. udvar Dráva park Országbíró nagy játszótér Vizafogó 21 közpark Árpád hídfő ltp. sétány Ditrói Mór sétálóutca Tahi - Fiastyúk ltp. Fiastyúk u. Kassák ltp. zöldsáv 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 megközelíthetőség arculat rekreációs funkció ökológiai érték fenntarthatóság közösségi használat 31

33 kategóriák öszesített pontértéke 2 Rákos patak dél Röppentyű - Lomb utca Róbert Károly közpark Futár park Duna játszótér Cziffra György park és Kárász játszótér Henri Dounant pihenőkert Futár - Keszkenő udvar Tahi - Fiastyúk ltp Esküvő köz Szobor - Faludi ltp. Tomori ltp. játszótér Gidófalvy ltp. nagy játszótér Gidófalvy ltp. pihenő park Hun-Tüzér játszótér Ördögmalom u. déli udvar Csángó ltp. Játszótér Bessenyei játszótér Csángó ltp. pihenőpark Tisza utcai zöldterület Tomori ltp. pihenőkert Bessenyei pihenőkert Rákos patak dél Röppentyű - Béke u. Újpest rakpart (Radnóti Miklós-Ipoly utca között) Kassák ltp. labdapálya Kassák ltp. pihenőpark Fleisch Ármin tér Dráva - Népfrüdő park Tesco park Rákos patak Reitter F.-Szt. László (BFFH) Rákos patak park (BFFH) Szt. István park (BFFH) Jászai Mari tér (BFFH) 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 megközelíthetőség arculat rekreációs funkció ökológiai érték fenntarthatóság közösségi használat 32

34 8.melléklet 33

35 9.melléklet Arculat és rekreációs funkció 1 Kárpát park Béke tér Gyermek tér Országbíró központi tér Bulcsú Park József Attila tér Vizafogó udvar Kassák Lajos park Debrecen park Gyöngyösi sétány észak Dráva park Jakab József közpark Wahrmann Mór köz és Ruttkai Éva park Gyöngyösi sétány dél Cziffra György park és Kárász játszótér Marina part Észak Országbíró labdapályák és kutyafuttató Dagály park Hajós játszótér és környezete Vizafogó 15 közpark Vizafogó 1. udvar Ditrói Mór sétálóutca Hun-Tüzér játszótér Wein János park Országbíró nagy játszótér Országbíró kiserdő Vizafogó 19 közpark Marina part dél Rákos patak dél Röppentyű - Lomb utca Duna játszótér Gidófalvy ltp. nagy játszótér Futár park 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 arculat rekreációs funkció 34

36 Arculat és rekreációs funkció 2 Róbert Károly közpark Tomori ltp. játszótér Henri Dounant pihenőkert Hollán Ernő sétálóutca Máglya köz ltp. Futár - Keszkenő udvar Tahi - Fiastyúk ltp Esküvő köz Szobor - Faludi ltp. Tahi - Fiastyúk ltp. Fiastyúk u. Vizafogó 21 közpark Kassák ltp. zöldsáv Kassák ltp. labdapálya Bessenyei játszótér Csángó ltp. pihenőpark Tisza utcai zöldterület Árpád hídfő ltp. sétány Tomori ltp. pihenőkert Gidófalvy ltp. pihenő park Csángó ltp. Játszótér Bessenyei pihenőkert Dráva - Népfrüdő park Ördögmalom u. déli udvar Rákos patak dél Röppentyű - Béke u. Fleisch Ármin tér Újpest rakpart (Radnóti Miklós-Ipoly utca között) Kassák ltp. pihenőpark Tesco park Rákos patak Reitter F. - Szt. László (BFFH) Rákos patak park (BFFH) Szt. István park (BFFH) Jászai Mari tér (BFFH) 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 arculat rekreációs funkció 35

37 10.melléklet 36

Általános iskolai körzetek

Általános iskolai körzetek Irsz Közterület név Közterület típus 1135 ABA UTCA 1131 AGYAG UTCA 1132 ALIG UTCA 1135 AMBRUS UTCA 1134 ANGYALFÖLDI ÚT 1134 APÁLY UTCA 1138 ARASZ UTCA 1133 ÁRBOC UTCA 1138 ÁRVA UTCA 1131 BABÉR UTCA Közterület

Részletesebben

1131 Jász utca Jász utca Jász utca Jász utca

1131 Jász utca Jász utca Jász utca Jász utca Irányítószám Közterület neve Közterület jellege Házszám Tervezett időpont 1130 Váci út 92 2017.01.30 1131 Béke utca 11 2017.07.27 1131 Béke utca 103 2017.07.27 1131 Béke utca 108 2017.07.27 1131 Béke utca

Részletesebben

Egyesített Óvoda Angyalkert Tagóvodája (1134 Bp. Angyalföldi u. 1.)

Egyesített Óvoda Angyalkert Tagóvodája (1134 Bp. Angyalföldi u. 1.) Egyesített Óvoda Angyalkert Tagóvodája (1134 Bp. Angyalföldi u. 1.) Aba u. Angyalföldi út 1-7., 2-4. Botond u. 11-, 18- Csángó u. 16-,17- Dózsa Gy. u. Huba u. 14-,15- Kassák L. u. 27-63, 20-58 Lőportár

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerület Egyesített Óvoda tagóvodáinak körzetei

Budapest Főváros XIII. Kerület Egyesített Óvoda tagóvodáinak körzetei Budapest Főváros XIII. Kerület Egyesített Óvoda tagóvodáinak körzetei Közterület Határok Tagóvoda Aba utca végig Angyalkert Agyag utca végig Alig utca végig Hétszín Ambrus utca végig Napraforgó Angyalföldi

Részletesebben

A XIII. Kerületi Önkormányzat klímavédelmi gyakorlata. XIII. Kerületi Önkormányzat. XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt.

A XIII. Kerületi Önkormányzat klímavédelmi gyakorlata. XIII. Kerületi Önkormányzat. XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. A XIII. Kerületi Önkormányzat klímavédelmi gyakorlata XIII. Kerületi Önkormányzat XIII. Kerületi Közszolgáltató Zrt. Árvízi védekezés 2013 június Özönvízszerű esőzés 2014. augusztus Viharkárok 2014. augusztus

Részletesebben

Tájékoztató az. AngyalZÖLD. program végrehajtásáról

Tájékoztató az. AngyalZÖLD. program végrehajtásáról Tájékoztató az AngyalZÖLD program végrehajtásáról TARTALOM Vezetői összefoglaló 5 1. A PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSA 9 1.1. A közpark megújítási program eredményei 10 1.2. A fasor-zöldfolyosó program eredményei

Részletesebben

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege

Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege Közterület neve Közterület Dátum Házszám 1 Házszámtörés 1 Házszám 2 Házszámtörés 2 jellege (tervezett) Alig utca 3 2016.05.02 Alig utca 4 2016.05.04 Alig utca 5 2016.05.02 Alig utca 6 B 2016.05.04 Alig

Részletesebben

XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI

XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI XIII. KERÜLETI EGYÉNI ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕK FOGADÓÓRÁI 07. számú országgyûlési egyéni választókerület képviselõje: Hiszékeny Dezsõ Fogadóóra idõpontja: minden hónap 1. szerda 18.00 19.00 minden hónap

Részletesebben

Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása. 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda

Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása. 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda Országbíró lakótelep és sétány közterületeinek megújítása 1. lakossági programalkotó fórum összefoglaló 2010. április 7. szerda A fórumon vizsgált helyszínek számozása XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Aba utca 1-2 Takács Tímea Agyag utca Bános Zsuzsanna Alig utca Szalay Bea Ambrus utca Fazekas Andrásné Angyalföldi út 1-5 Müller

Aba utca 1-2 Takács Tímea Agyag utca Bános Zsuzsanna Alig utca Szalay Bea Ambrus utca Fazekas Andrásné Angyalföldi út 1-5 Müller Aba utca 1-2 Takács Tímea Agyag utca Bános Zsuzsanna Alig utca 3-7 2-14 Szalay Bea Ambrus utca 1-7 2-8 Fazekas Andrásné Angyalföldi út 1-5 Müller Dóra Angyalföldi utca 9-41 6-38 Mészáros Katalin Apály

Részletesebben

Budapest, XIII. kerület. Gidófalvy Lajos lakótelep Zöldfelületi fejlesztés - pihenőpark -

Budapest, XIII. kerület. Gidófalvy Lajos lakótelep Zöldfelületi fejlesztés - pihenőpark - Budapest, XIII. kerület Gidófalvy Lajos lakótelep Zöldfelületi fejlesztés - pihenőpark - 2015 Területi lehatárolás, előzmények Előzmények - 2013 2013 Előzmények - 2014 2014 Tervezett felújítás - 2015 2015

Részletesebben

2015. április 23. Környezet munkacsoport

2015. április 23. Környezet munkacsoport 2015. április 23. Környezet munkacsoport Újpest középtávú célrendszere Integrált Településfejlesztési Stratégia 1. Versenyképes helyi gazdaság és üzleti környezet 2. Hatékony közösségi infrastruktúrák

Részletesebben

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához

Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához https://www.fina-budapest2017.com/hu/hirek/496/elkeszult-a-rakparti-setany-a-duna-arenahoz Elkészült a rakparti sétány a Duna Arénához 2017.06.02. 19:33 CET Budapest kiemelt fekvésű és festői szépségű

Részletesebben

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött,

Település adatlap. Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Város: főig, Város: fő fölött, Település adatlap Település neve:... Kategória: Falu: 2000 főig, Falu: 2000 fő fölött, Népesség:... Megye:... Turisztikai régió:... Polgármester:... Cím:... Telefon:... Zsűrizők neve:............... Összegzés:

Részletesebben

Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás

Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás Országbíró lakótelep közterületeinek és zöldfelületeinek megítélése Közvélemény kutatás 2010-2012 Készült a XIII. kerületi Önkormányzat megbízásából 2010. április - 2012. szeptember XIII. Kerületi Közszolgáltató

Részletesebben

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18.

KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK. A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia március 18. PIACKUTATÁS A MAGYAR TELEPÜLÉSEKRŐL, A TELEPÜLÉSEK VERSENYKÉPESSÉGÉRŐL KICSIT MÁSKÉNT KOLTAI ZOLTÁN, PTE FEEK A geográfus útjai Tóth József Emlékkonferencia 2014. március 18. KUTATANDÓ PROBLÉMA (2004/05

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - -

PROJEKTAUDIT JELENTÉS - - - Projektaudit jelentés Hajdúszoboszló Város Önkormányzata 2007-2013 közötti időszak projektterveire vonatkozóan megacity - projektalapú városfejlesztési program wwwazentelepulesemhu PROJEKTAUDIT JELENTÉS

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja

A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja A Budapest Főváros VIII. kerület Horváth Mihály tér rehabilitációjának tervezési programja 2014 1 Bevezetés A Budapest VIII. kerület Horváth Mihály tér a városrész szívében található, a Baross utca tengelyében,

Részletesebben

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József

Green city játszótér. hallgatói ötletpályázat. Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József Green city játszótér hallgatói ötletpályázat Készítette: Csillag Katalin Bőhm Gábor Major József vizsgálat megközelíthetőség Buszmegálló P Green city játszótér és környezete Duna Szigetbelsőből: BKV: 134,

Részletesebben

A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON

A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON A FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉS LEHETŐSÉGEI ÉS GYAKORLATA MAGYARORSZÁGON Homonnai Ferenc Ph.D. hallgató TARTALOM Elméleti háttér: - Ökologikus településfejlesztés - Lakóterületek megújításának ökológiai

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Módosítási javaslat TERVEZET Hódmezővásárhely MJV Önkormányzata megbízásából készítette: Grants Europe Consulting Kft. H-1054 Budapest, Vértanúk tere 1. Tel: +36-1-319-1790

Részletesebben

Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra

Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra Zöldfelületek hatása a szociológiai faktorra GIS OPEN Székesfehérvár 2012 Mizseiné Dr. Nyiri J. Horoszné Gulyás M. "Jelen mű a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0006 projekt támogatásával készült." 1 Meghatározások,

Részletesebben

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.

Kérdőív. 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c. Kérdőív 1.) Véleménye szerint mi a legnagyobb érték településén? 2.) Mi a három legfontosabb észrevétele a településével kapcsolatosan? a.) b.) c.) 3.) Kérem, mondja meg, mi a három LEGNAGYOBB PROBLÉMA,

Részletesebben

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök

TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013. VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 VÁGVÖLGYI ERIKA okl táj- és kertépítészmérnök kertészmérnök TÉR-KÖZ PÁLYÁZAT 2013 Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatala pályázatot hirdet a főváros közösségi tereinek fejlesztésére:

Részletesebben

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz

Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz Melléklet a../2016. (..) számú képviselő-testületi határozathoz 1. Az ITS 2.1 A megvalósítást szolgáló beavatkozások bemutatása városrészenként 1. Városközpont című pontjának A1. Nádasdy vár és környezeteközösségi

Részletesebben

ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010

ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010 ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2010 XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Készült: Budapest, 2009. október 19. Előzetesen megtárgyalta és elfogadta a társaság Felügyelő Bizottsága, /2009.

Részletesebben

ANGYAL ZÖLD+ Stratégia és. Program 2015-2019. Készült: megbízásából. Helembai Mihály Braun József Gábor Péter Juhász Csaba.

ANGYAL ZÖLD+ Stratégia és. Program 2015-2019. Készült: megbízásából. Helembai Mihály Braun József Gábor Péter Juhász Csaba. Készült: megbízásából Helembai Mihály Braun József Gábor Péter Juhász Csaba Borbényi Zoltán Bardóczi Sándor Paunoch Renáta Germán Tibor Balogh Balázs 2015-2019 ANGYAL Stratégia és ZÖLD+ Program TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A Városliget parkhasználati vizsgálata

A Városliget parkhasználati vizsgálata varosliget---a_varosliget parkhasznalati_vizsgalata_layout 1 2015.11.13. 10:15 Page 1 A Városliget parkhasználati vizsgálata Vár-Város-Városliget Fórum 2014. Előzmények 2010 tavaszán a Corvinus Egyetem

Részletesebben

Zöld Egyetem Rangsor 2011.

Zöld Egyetem Rangsor 2011. Zöld Egyetem Rangsor 2011. 2010-es évhez hasonlóan Az University of Indonesia 2011 megismételte az úgynevezett UI Green Metric Ranking of World Universities 2011"-es felmérést, azaz a világ egyetemeinek

Részletesebben

Újpest gazdasági szerepe

Újpest gazdasági szerepe 2015. március 5. Újpest gazdasági szerepe 1. ábra Egy lakosra jutó bruttó hozzáadott érték 2012-ben, kerületenként, ezer Ft Forrás: TEIR A helyi GNP a vizsgált időszakban 66%-os növekedést mutatott, mely

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Budapest Főváros IV. Kerület, Újpest Önkormányzata Integrált Településfejlesztési Stratégia Középtávú célrendszer és projektlista előzetes javaslat Gazdaság munkacsoport Készült a KMOP-6.2.1/K-13-2014-0002

Részletesebben

A megemlékezés formája. Koszorúzási ünnepség a Gidófalvy Lajos u sz. alatt Kiállítás az AJAMKban

A megemlékezés formája. Koszorúzási ünnepség a Gidófalvy Lajos u sz. alatt Kiállítás az AJAMKban 2017. évi rendezvénynaptár honlapra Az esemény időpontja Az esemény megnevezése A megemlékezés formája Felelős Január 7. Január 9. (február 3- Január 12. (február 5- Január 17. Január 19. (február 10-

Részletesebben

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA

BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA BUDAPEST XIII. KERÜLET INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA III. MONITORING ÉS FELÜLVIZSGÁLAT (Tervezet) Készítette: Városkutatás Kft. Ekés András Horváth Vera Petrovácz Rózsa Rita Sipos Zsófia Somogyi

Részletesebben

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója

A évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója A 2012. évi dolgozói elégedettség-mérés eredményeinek rövid összefoglalója készítette: Humánpolitikai és Szervezetfejlesztési Igazgatóság 2012. december 2/8 Bevezetés Az elmúlt évhez hasonlóan a Humánpolitikai

Részletesebben

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán

Székesfehérvári véleménykutatás december Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Telefonos kutatás 600 fő megkérdezésével, települési reprezentatív mintán Összefoglaló A székesfehérváriak közhangulata rendkívül kedvező, a közösségépítő programok látogatottsága magas, a lakosok többsége

Részletesebben

SEM IX sajtóbeszélgetés Sajtóanyag

SEM IX sajtóbeszélgetés Sajtóanyag SEM IX sajtóbeszélgetés Sajtóanyag Időpont: 2010. február 25. délelőtt 10:30 Helyszín: Téglamúzeum, Budapest IX. Liliom u. 36. Résztvevők: Dr. Gegesy Ferenc, Ferencváros polgármestere Jordán Péter, a SEM

Részletesebben

Tisztelt Kollégiumi Tanács!

Tisztelt Kollégiumi Tanács! fontosság BUDAPESTI MŰSZAKI FŐISKOLA Tisztelt Kollégiumi Tanács! A Nagytétényi úti bérleményi Tagkollégiumban október hónapban elvégeztük a hallgatói mérest.. Október -én végzett felmérés eredményeinek

Részletesebben

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése

konzultáció V. A feladat beadása a félév értékelése T6-L ÉPÜLETTERVEZÉS VI. (ÉPÍTÉSZ BSC-LEVELEZŐ) Budapesti projektek ALAPADATOK FÉLÉV VEZETŐJE OKTATÓK, ELŐADÓK LEÍRÁS ELŐADÁSOK SZÁMA (HETENTE) GYAKORLATOK SZÁMA (HETENTE) VIZSGA / ZH : dr. A SZIE YMÉK

Részletesebben

A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései. Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar

A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései. Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar A városklíma kutatások és a településtervezés, a városi tájépítészet összefüggései Dr. Oláh András Béla BCE, Tájépítészeti Kar A kezdet, vegetációs index vizsgálat Hogy változott Budapest vegetációja 1990

Részletesebben

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET,

BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, Pannon Engineering Kft. Tervszám: 1526 BUDAÖRS, KORLÁTOZOTT IDEJŰ VÁRAKOZÁSI ÖVEZET, VALAMINT A KÖRNYEZŐ KÖZTERÜLETEK PARKOLÁSI JELLEMZŐINEK VIZSGÁLATA Készült: 215. május Megbízó: Budaörs Város Önkormányzatának

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

Dunai sétány. a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között

Dunai sétány. a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között Dunai sétány a Kossuth Lajos tér és a Dagály fürdő között bevezető Budapest legfőbb vonzereje és látképének meghatározó eleme a Duna. A város fejlődése minden korban elválaszthatatlan volt a folyamtól,

Részletesebben

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE

A 2012 KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A KARÁCSONYI, SZILVESZTERI IDŐSZAK HATÁSA A BUDAPESTI, ILLETVE A VIDÉKI SZÁLLODÁK TELJESÍTMÉNYÉRE A Xellum Kft. által rendelkezésre bocsátott adatok alapján az MSZÉSZ elemzést készített arról, hogyan alakult

Részletesebben

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje

Felmérési koncepció. DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁROP-1.A.5-2013-2013-0090 kódszámú Önkormányzati Szervezetfejlesztés projektje Felmérési koncepció 9. fejlesztési elem: A lakosság körében átfogó felmérés és elemzés készítése a közszolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettségről és felmerülő igényekről DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 13935-1/2014. Javaslat a Salgótarjáni Közművelődési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezető igazgatója 2013. évi prémiumfeladatainak értékelésére

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Előterjesztés Népkert tervezésére beérkezett ajánlatok bírálata. Tisztelt Képviselőtestület!

Előterjesztés Népkert tervezésére beérkezett ajánlatok bírálata. Tisztelt Képviselőtestület! Előterjesztés Népkert tervezésére beérkezett ajánlatok bírálata Tisztelt Képviselőtestület! Répcelak Város Önkormányzata a 55/2012.(III.29.) számú határozata: Répcelak város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

VIZAFOGÓ LAKÓTELEP KÖZPARKI FEJLESZTÉSE 2. LAKOSSÁGI KONCEPCIÓALKOTÁS 2013.11.20. 17:15-19:00 jelen van: 15 fő

VIZAFOGÓ LAKÓTELEP KÖZPARKI FEJLESZTÉSE 2. LAKOSSÁGI KONCEPCIÓALKOTÁS 2013.11.20. 17:15-19:00 jelen van: 15 fő VIZAFOGÓ LAKÓTELEP KÖZPARKI FEJLESZTÉSE 2. LAKOSSÁGI KONCEPCIÓALKOTÁS 2013.11.20. 17:15-19:00 jelen van: 15 fő ( a + jelek azt jelzik, hogyha egy felvetés több megerősítést kapott) Értékek sok a zöldfelület

Részletesebben

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása

I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer átalakulása KÉRDŐÍV (MUNKAVÁLTOZAT) (A TELEPÜLÉS JEGYZŐJE TÖLTI KI.) ÁROP 1.1.22 2012 2012 001 Helyi közszolgáltatások versenyképességet szolgáló modernizálása c. projekt I. A helyi közszolgáltatási feladatrendszer

Részletesebben

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás

Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója rövid leírás Sajtó háttérbeszélgetés 2013.08.09. Olimpia park rekonstrukciója Érintett közterületek: Olimpia park, Stollár B. utca, Balassi B. u. 6-10., Széchenyi rkp. Széchenyi rkp. Markó utca Balassi B. u. Balaton

Részletesebben

Karlócainé dr. Bakay Eszter: Játszótér tervezés kérdései. Korszerű játszótér, és sportpálya építés üzemeltetés konferencia,

Karlócainé dr. Bakay Eszter: Játszótér tervezés kérdései. Korszerű játszótér, és sportpálya építés üzemeltetés konferencia, Karlócainé dr. Bakay Eszter: Játszótér tervezés kérdései Korszerű játszótér, és sportpálya építés üzemeltetés konferencia, 2017. 03. 21. Bevezetés Minden gyerek játszik; nemtől, kortól, kultúrától és égtájtól

Részletesebben

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása

2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 2. melléklet: IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn túl beérkezett vélemények feldolgozása 1 Budapest IV. kerület A településfejlesztési dokumentumokra a 21 napos határidőn

Részletesebben

Társadalmi folyamatok Újpesten

Társadalmi folyamatok Újpesten 2015. március 10 Társadalmi folyamatok Újpesten Lakónépesség 2004 óta növekszik, 2011-ben megelőzte az állandó lakónépességet Állandó népesség 2013-ban újra nőtt A népesség növekedés hátterében az átlagtól

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján

Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Az Integrált Városfejlesztési Stratégia kritikai elemzése környezetgazdálkodási szempontból Békéscsaba példáján Készítette: Kovács I ldikó II. évf. PhD hallgató Szent I stván Egyetem Környezettudományi

Részletesebben

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára

ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára ÖNÉRTÉKELÉSI SZEMPONTSOR a Zöld Óvoda cím elnyerésére ELSİ alkalommal pályázó intézmények számára 2/ számú melléklet Az óvodavezetı, vagy/illetve óvodapedagógus tölti ki! Alapfeltételek: a Zöld Óvodai

Részletesebben

ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2011

ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2011 ÜZLETI TERV AngyalZÖLD 2011 XIII. Kerületi Környezetgazdálkodási Közhasznú Nonprofit Kft. Készült: Budapest, 2010. október 20. Előzetesen megtárgyalta és elfogadta a társaság Felügyelő Bizottsága, /2010.

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete 1. sz. melléklet - 37/2001. (X. 20.) Ö.K. rendelet Tervezet /2015. ( ) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. kerület Duna Meder utca Cserhalom utca Rákos-patak által határolt területének építési

Részletesebben

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában

Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában Az értékelés szerepe a vidékfejlesztési projektek tervezésében, kiválasztásában (A HACS miként lenne képes kiválasztani a térség számára értékesebb vagy nagyobb haszonnal járó projekteket?) Az értékelésről

Részletesebben

KUTATÁSI JELENTÉS. Közparkok közvélemény-kutatás a XIII. kerületi lakosság körében március

KUTATÁSI JELENTÉS. Közparkok közvélemény-kutatás a XIII. kerületi lakosság körében március KUTATÁSI JELENTÉS Közparkok közvélemény-kutatás a XIII. kerületi lakosság körében 2008. március TARTALOM ÖSSZEFOGLALÁS...3 BEVEZETÉS... 4 A MINTA ÖSSZETÉTELE... 5 1 VÉLEMÉNYEK A XIII. KERÜLETRŐL... 6 2

Részletesebben

Nagyvárad tér, Ecseri út főépítészi tervbemutató

Nagyvárad tér, Ecseri út főépítészi tervbemutató Nagyvárad tér, Ecseri út főépítészi tervbemutató Az M3 metróvonalhoz kapcsolódó gyalogos aluljárók teljes körű felújításának és az érintett közlekedési csomópontok akadálymentesítésének tervezési szolgáltatásai

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr

TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA. Széchenyi István Egyetem - Győr TELEPÜLÉSEK ZÖLDFELÜLETEINEK MENNYISÉGI ÉS MINŐSÉGI VIZSGÁLATA Pesti Bálint Széchenyi István Egyetem - Győr Zöldfelületek Zöldfelületek, védelme, minősége Zöldfelületek mutatószámai, sokszínűsége CORINE

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

Budapest készülő zöldinfrastruktúra koncepciója Tatai Zsombor, BFVT Kft.

Budapest készülő zöldinfrastruktúra koncepciója Tatai Zsombor, BFVT Kft. Budapest készülő zöldinfrastruktúra koncepciója Tatai Zsombor, BFVT Kft. Klímastratégia és éghajlatváltozási platform létrehozása Budapesten KEHOP-1.2.0-15-2016-00020 Nyitókonferencia 2017. május 31. KIDOLGOZÁSA

Részletesebben

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás

Készült a Helyi demokrácia erősítése Székesfehérváron című Phare program keretében (Phare 2003/ ) május. Készítette: Ruff Tamás A helyi demokrácia helyzete Székesfehérváron Helyi Demokrácia Audit 2. jelentés Az 1998. és 2002. évi önkormányzati választások valamint a 2006. évi parlamenti választások részvételi adatainak elemzése

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató

Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Közép-Magyarországi Operatív Program eredményei és tapasztalatai Pro Régió Nonprofit Közhasznú Kft. Varga Tamás ügyvezető igazgató Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

Részletesebben

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója

HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Egyeztetési dokum entáció: 2015. május 26. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS Településfejlesztési koncepciója Készült a Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának megbízásából 2015. május C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ

Részletesebben

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének. 2015. május 7-i ülésére ELŐ TERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 7-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a közvilágítási rendszer felméréséről Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: tájékoztató

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV

AJKA VÁROSFEJLESZTÉSI KÉRDŐÍV Tisztelt Hölgyem, Uram! Ajka város Önkormányzata 2008-ban elkészítette első Integrált Városfejlesztési Stratégiáját, erre alapozva jelentős fejlesztéseket sikerült megvalósítani a városban. A stratégia

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY

PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY PÁLYÁZATI FORMANYOMTATVÁNY 1. PROJEKT ÖSSZEFOGLALÓ a.) Térségi összefogás résztvevőinek bemutatása (pályázó és partnerei): Szervezet neve Szervezet célkitűzése, tevékenységei, konkrét eredményei (pályázat

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5.

AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT. Szakmai Nap II. 2015. február 5. AZ ESÉLY AZ ÖNÁLLÓ ÉLETKEZDÉSRE CÍMŰ, TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0089 AZONOSÍTÓSZÁMÚ PÁLYÁZAT Szakmai Nap II. (rendezvény) 2015. február 5. (rendezvény dátuma) Orbán Róbert (előadó) Bemeneti mérés - természetismeret

Részletesebben

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27.

A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek. Mihálffy Krisztina. Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. A KKK megbízásából készülő kerékpáros projektek Mihálffy Krisztina Projekt Előkészítési Napok, 2013. november 26-27. Tartalom Előzmények A projekt haladási üteme A projekt részei A projekt tartalma, indokoltsága

Részletesebben

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban. Hogyan csinálom én?

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban. Hogyan csinálom én? Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának kiemelt fejlesztései 2007-2013 közötti programozási időszakban Hogyan csinálom én? Pályázatok, elnyert támogatások 2007-2013 programozási időszakban Szolnok Megyei

Részletesebben

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA DABAS VÁROSKÖZPONT AKCIÓTERÜLETI TERVÉNEK KIVONATA A 2008/09 FOLYAMÁN MEGVALÓSÍTANI TERVEZETT PROJEKTEK 2008. ÁPRILIS A városközpont főterének tájépítészeti rendezése A városközpont

Részletesebben

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE

PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Iktatószám:. PÜSKI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2016. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI MUNKATERVE Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.

Részletesebben

AngyalZÖLD. - Összefogással az élhetőbb környezetért - Zöldfelületi Stratégia 13

AngyalZÖLD. - Összefogással az élhetőbb környezetért - Zöldfelületi Stratégia 13 AngyalZÖLD - Összefogással az élhetőbb környezetért - Zöldfelületi Stratégia 13 A XIII. Kerületi Önkormányzat zöldfelület fejlesztési stratégiája és zöldhálózat fejlesztési programterve helyzetfeltárás,

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás

FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás FŐKERT amit a zöldterületek takarnak című előadás Előadó: Erdélyi Krisztina Marketing és Pr csoportvezető Tudta-e Ön a FŐKERT Nonprofit Zrt. 1867. évi alapítása óta áll a főváros szolgálatában? a zöldterületek

Részletesebben

MONOR Tavas park rekonstrukciója tájépítészet prezentáció 1405

MONOR Tavas park rekonstrukciója tájépítészet prezentáció 1405 tervező.objekt Kft. Bemutatkozás - irodánk jogelődje a Data-Park Kft. 2004-ben alakult mérnöki és számítástechnikai feladatok végzésére - tervezőpárosunk 2005-től a s73 csapatában dolgozott, majd 2011-ben

Részletesebben

~~. számú előterjesztés

~~. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~~. számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a "Tiszta udvar, rendes ház 2013, és Tiszta,

Részletesebben

Igazgató: Szabó Győzőné

Igazgató: Szabó Győzőné JÁSZ-NAGYKUN- SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET PEDAGÓGIAI SZAKMAI ÉS SZAKSZOLGÁLAT, SZOLNOK PEDAGÓGIAI SZAKMAI SZOLGÁLTATÁS OM azonosító szám: 102312 OKÉV nyilvántartási szám: 16-0058-04 5000 Szolnok,

Részletesebben

A budapesti kísérleti terület akciótervének módszerei és eredményei

A budapesti kísérleti terület akciótervének módszerei és eredményei Development and application of mitigation and adaptation strategies and measures for counteracting the global Urban Heat Islands phenomenon A budapesti kísérleti terület akciótervének módszerei és eredményei

Részletesebben

Kivitelezők minősítése, kiválasztása

Kivitelezők minősítése, kiválasztása Kivitelezők minősítése, kiválasztása A FŐGÁZ Földgázelosztási Kft. elosztói engedélyesi minőségirányítási rendszerében a MU 1.4-1-3 sz. Kivitelezők minősítése, kiválasztása c. szabályozás kivonata 1/9

Részletesebben

Önértékelési rendszer

Önértékelési rendszer Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Szakképzési és Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24. Felnőttképzési engedély szám: E-000116/2014. Önértékelési rendszer Hatályba lép:

Részletesebben

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.

Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása. Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A. Tevékenység: Lakossági igényfelmérés szolgáltatás eredményeinek a hasznosítása Dokumentum: Tanácsadói dokumentum ÁROP-1.A.5-2013-2013-0102 Államreform Operatív Program keretében megvalósuló Szervezetfejlesztés

Részletesebben

A 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosítása

A 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosítása A 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosítása 1) A társadalmi egyeztetésen meghirdetett javaslat A BKK kikérte az utazóközönség véleményét a 15-ös viszonylat közlekedési rendjének módosításával kapcsolatban.

Részletesebben

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról

Város Polgármestere. Előterjesztés évi parkoló építési, felújítási keretösszeg felhasználásról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/224, 226, 233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu Ügyintéző: Zsók Anikó Előterjesztés

Részletesebben

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában

FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában FIT - jelentés 2011. Kompetenciamérés a SIOK Vak Bottyán János Általános Iskolában 1. Létszámadatok: A 2011-es kompetenciamérésben, a 6.évfolyamosok közül 64, míg a nyolcadik évfolyamosok közül 76 tanuló

Részletesebben

Hallgatói elégedettségi felmérés

Hallgatói elégedettségi felmérés Hallgatói elégedettségi felmérés 2012/2013. tanév 1. és 2. félév Kérdések k4 k5 k6 k7 k8 k9 k10 k11 k12 k13 k14 Az oktató mennyire felkészült az órákra? Mennyire érthető az oktató által átadott ismeret?

Részletesebben