N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.VII.16 C(2008)3543 végleges Tárgy : N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program Tisztelt Miniszter Asszony, 1. ÖSSZEFOGLALÁS (1) Örömmel tájékoztatom, hogy az Európai Bizottság megvizsgálta a magyar hatóságok által bejelentett filmszakmai támogatási programot és úgy döntött, hogy a támogatás összeegyeztethető az EK-Szerződéssel. Az említett programot december 31-ig azzal a feltétellel hagyták jóvá, hogy a magyar hatóságok végrehajtanak valamennyi olyan változtatást, amely a Bizottság filmművészeti közleményének 1 lejártát követően szükségessé válhat. (2) Az alábbiakban megtalálható a követett eljárás, a program keretén belüli különféle intézkedések leírása és azok bizottsági értékelése, továbbá a Bizottság hivatalos határozata. Mivel többféle filmszakmai támogatásról van szó, ezért a további hivatkozások megkönnyítése érdekében az alábbi tartalomjegyzékkel láttuk el a dokumentumot. 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglalás A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a filmművészeti és más audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos bizonyos jogi szempontokról (COM(2001)534 végleges, , HL C 43., , o.); amelyet 2004-ben (HL C 123., , 1-7. o.) és 2007-ben (HL C 134., , 5. o.) meghosszabbítottak. Őexcellenciája Dr GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2. Tartalomjegyzék Az eljárás Az intézkedések leírása Célkitűzés Jogalapok Időtartam és költségvetés Finanszírozó szervezetek Kedvezményezettek A támogatás fajtái...5 A filmgyártás támogatása Támogathatósági és kulturális kritériumok Gyártási támogatásként adott adókedvezmény Az adókedvezmény működése Területi feltételek A filmgyártás közvetlen támogatása Területi feltételek A támogatás intenzitása...13 A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek közvetlen támogatása Filmterv-fejlesztés Filmgyártás-előkészítés Filmterjesztés A magyar filmalkotások terjesztése A koprodukciós és az art besorolású filmalkotások terjesztése Mozitámogatás Az art besorolású moziknak nyújtott támogatás Az art besorolású filmalkotások vetítéséhez nyújtott támogatás A filmfesztivál-szervezéshez nyújtott támogatás A mozgóképszakmai kiadványokhoz nyújtott támogatás Értékelés A támogatás megléte A filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó rendelkezésére álló adólevonás Az adókedvezményből a filmelőállítónak nyújtott hozzájárulás Összeegyeztethetőség a közös piaccal A filmgyártás támogatása Filmterv-fejlesztés, filmgyártás-előkészítés A filmterjesztés támogatása A mozitámogatás A filmfesztivál-szervezéshez nyújtott támogatás A mozgóképszakmai kiadványokhoz nyújtott támogatás Következtetés

3 3. AZ ELJÁRÁS (3) Eredetileg 2004-ben vezették be a magyar filmszakmai adókedvezményt, amelyet az ideiglenes eljárás keretében 2007 végéig hagytak jóvá. A magyar hatóságokat egyidejűleg tájékoztatták arról, hogy változtatások válhatnak szükségessé, mielőtt a programot az ideiglenes jóváhagyás lejártát követően jóváhagyhatják ben a magyar hatóságok anélkül kívánták meghosszabbítani a programot, hogy annak bármilyen kiigazítását javasolták volna. (4) A bejelentést megelőző nem hivatalos megbeszéléseket követően a magyar hatóságok április 21-én bejelentették ezt a programot a Bizottságnak. Május 8-án a Bizottság a program bizonyos vonatkozásainak tisztázását kérte. A magyar hatóságok május 28-án válaszoltak, és június 26-án további tájékoztatást adtak. 4. AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA 4.1. Célkitűzés (5) A program elsődleges célja a magyar filmkultúra fejlődésének támogatása és elősegítése. E cél elérése érdekében a mozgóképről szóló évi II. törvény (a magyar mozgókép törvény) közvetlen és közvetett támogatási intézkedéseket állapít meg Jogalapok (6) A program nemzeti jogalapja: A mozgóképről szóló évi II. törvény A mozgóképről szóló évi II. törvény módosításáról szóló évi XLV. törvény A mozgóképről szóló évi II. törvény módosításáról szóló évi XXXVIII. törvény A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény A mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 12/2008. (III.29.) OKM-PM együttes rendelet A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló /20008 ( ) OKM rendelettervezete - 3 -

4 4.3. Időtartam és költségvetés (7) A támogatást e bizottsági határozatot követően 15 nappal vezetik be és december 31-ig lesz hatályban. (8) Amint az alábbi táblázatból kitűnik, a program éves költségvetését várhatóan az általános inflációs előrejelzésnek megfelelően fogják növelni annak 5,5 éves időtartama során: millió HUF és 2013 között összesen Adókedvezmény 3,000 3,500 4,000 4,300 4,600 5,000 24,400 Közvetlen támogatás 3,914 4,373 4,985 5,268 5,538 5,806 29,884 Összesen 6,914 7,873 8,985 9,568 10,138 10,806 54,284 millió EUR és között összesen Adókedvezmény Közvetlen támogatás Összesen (9) A program egyes alkotóelemeit leíró alábbi szakaszokban külön-külön mutatjuk be azok éves költségvetéseit Finanszírozó szervezetek (10) A filmgyártáshoz nyújtott adókedvezmény a Magyar Pénzügyminisztérium által finanszírozott adópolitikai intézkedés, a program keretében adott támogatásokat pedig az alábbi magyar szervezetek nyújtják: A Magyar Mozgókép Közalapítvány; A Magyar Történelmi Film Közalapítvány; valamint A Magyar Kulturális Alap. (11) A program keretében nyújtott közvetlen támogatásért felelős legfontosabb finanszírozó szervezet a Magyar Mozgókép Közalapítvány. A Magyar Mozgókép Közalapítványt a magyar kormány és a magyar filmgyártás 26 szakmai szervezete hozta létre az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alatt működő magánjogi jogi személyként. A Magyar Mozgókép Közalapítvány amely a magyar filmgyártás rendelkezésére bocsátott közvetlen költségvetési források fő elosztó szerve a filmszakmai támogatási programban szereplő valamennyi intézkedéshez nyújthat támogatást. (12) A Magyar Történelmi Film Közalapítvány leginkább a történelmi filmek esetében kezeli a filmgyártás előkészítésére és a filmgyártási tevékenységre rendelkezésre álló forrásokat. 2 Árfolyam: 1 EUR: 235,21 HUF, a június 25-i árfolyamon - 4 -

5 (13) A Nemzeti Kulturális Alap a mozgókép törvényben meghatározott mozgóképes tevékenységek közül támogatást nyújt a forgatókönyv fejlesztéséhez; a gyártást megelőző tevékenységekhez; a filmgyártáshoz; a filmterjesztéshez; a mozgóképszakmai rendezvényszervezéshez, továbbá mozgóképszakmai kiadványok készítéséhez és kiadásához. (14) A két közalapítványt és a Nemzeti Kulturális Alapot teljes mértékben az állami költségvetés finanszírozza Kedvezményezettek (15) Közvetlen vagy közvetett támogatásban kizárólag a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett egyének vagy szervezetek részesülhetnek. Az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak a közvetlen vagy közvetett támogatás folyósításának időpontjában Magyarországon telephellyel (azaz képviselettel vagy fiókteleppel) kell rendelkeznie. (16) Ezzel összefüggésben a Nemzeti Filmiroda nyilvántartást vezet: a) a támogatást igénylő filmelőállítókról és filmterjesztőkről, műhelyekről és egyéb mozgóképszakmai szervezetekről, valamint a támogatást igénylő természetes személyekről, b) az előkészítés, illetve gyártás alatt álló, támogatásban részesülő filmalkotásokról, valamint a terjesztésre kerülő filmalkotásokról. (17) A nyilvántartásba vételi követelmény nem vonatkozik az olyan szervezeteknek, illetve intézményeknek adható támogatásra, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári illetve közgyűjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgóképszakmai tárgyú közgyűjteményeket. (18) Kizárólag filmelőállító szervezet részesülhet a filmgyártás előkészítéséhez és a filmgyártáshoz nyújtott támogatásban. Kizárólag filmterjesztő részesülhet a filmterjesztéshez nyújtott támogatásban A támogatás fajtái (19) A program keretében az alábbi különféle tevékenységekhez adnak támogatást: filmgyártás; forgatókönyv fejlesztés; filmtervek gyártás-előkészítése; filmterjesztés; mozgóképszakmai rendezvényszervezés; mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása

6 (20) Minden egyes fenti tevékenységhez nyújtott támogatást külön szakaszban mutatunk be az alábbiakban. Az azt követő értékelés azonos szakaszonkénti felosztást követ. A filmgyártás támogatása (21) A filmgyártás támogatása képezi a program költségvetésének legjelentősebb részét. Kétféle támogatást nyújtanak a program keretében: adókedvezményt; valamint a (9) szakaszban említett finanszírozó szervezetek közvetlen támogatását. (22) A filmgyártási támogatás éves költségvetése a következő: millió HUF és 2013 között összesen Adókedvezmény 3,000 3,500 4,000 4,300 4,600 5,000 24,400 Támogatás - a Magyar Mozgókép Közalapítvány részéről 2,720 3,100 3,600 3,800 4,000 4,200 21,420 - a Magyar Történelmi Film Közalapítvány részéről a Nemzeti Kulturális Alap részéről ,523 Összes filmgyártási támogatás 8,022 8,913 9,929 10,456 10,976 11, millió EUR és 2013 között összesen Adókedvezmény Támogatás - a Magyar Mozgókép Közalapítvány részéről a Magyar Történelmi Film Alapítvány részéről a Nemzeti Kulturális Alap részéről Összes filmgyártási támogatás Árfolyam: 1 EUR: 235,21 HUF, a június 25-i árfolyamon - 6 -

7 4.7. Támogathatósági és kulturális kritériumok (23) Ahhoz, hogy egy film jogosult legyen akár adókedvezményként, akár közvetlen támogatásként nyújtott filmgyártási támogatásra: meg kell felelnie a (24) bekezdésben foglalt kulturális tartalmi feltételek közül legalább kettőnek; vagy meg kell felelnie a magyar filmelőállító részvételével történő európai koprodukció azon feltételeinek, amelyeket az európai kulturális sokszínűség előmozdítására irányuló, a filmgyártási koprodukcióról szóló európai egyezmény 4 határozott meg; valamint legalább 4 pontot kell elérnie az alábbi j)-n) kategóriákban 5. (24) A filmgyártás támogathatósági vizsgálatának első szakaszában az alábbi kulturális tartalmi feltételek szerepelnek, amelyek mindegyike 1 pontot ér: a) A filmalkotás témája vagy az annak alapjául szolgáló mű olyan történeten (eseményen) alapul, amely része a magyar vagy európai kultúrának, illetve történelmi, mitológiai, vallási szempontból fontos történet (esemény) bemutatásával, illetve feldolgozásával kapcsolatos. b) A filmalkotás témájában vagy az annak alapjául szolgáló műben olyan személyek vagy karakterek szerepelnek 6, akik kapcsolatosak a magyar vagy az európai kultúrával, illetve a történelemmel, a társadalommal vagy a vallással való kapcsolódásuk miatt meghatározóak. c) A filmalkotás a magyar vagy az európai szokásokat és életmódot mutatja be vagy ezek egyes elemeit népszerűsíti. d) A filmalkotás magyar vagy más európai helyszínen, illetve ehhez köthető kulturális környezetben játszódik vagy képi megjelenítésében magyar vagy más európai települést (várost, tájat, tájegységet), illetve jellegzetes magyar vagy európai kulturális motívumot mutat be. e) A filmalkotás forgatókönyve vagy az annak alapjául szolgáló mű egy irodalmi mű feldolgozásán vagy valamely más kulturális értéket hordozó mű (képző- vagy iparművészeti alkotás, zenemű stb.) adaptációján alapul Európa Tanács, Európai szerződések sorozat, 147. szám, (Hatályba lépés: ) - A támogathatósági kritérium pontos megfogalmazása szerint a filmterv legalább 16 pontot ér el akként, hogy az a)-n) pontok közül legalább négyben pontot szerez és magyar részvételű európai koprodukciónak minősül vagy legalább 2 kulturális kritériumot teljesít a (24) bekezdés a)-h) pontjában találhatók közül. Mivel az i) kritérium szerint valamennyi film 4 pontot szerez, a tényleges minimális gyártási követelmény 4 pont, hiszen a filmek legrosszabb esetben is 8 pontot kapnak a kulturális kritériumokra vonatkozó szakaszban. A személyeknek vagy karaktereknek közismerteknek kell lenniük, és fontos szerepet kell játszaniuk a filmalkotásban. A kulturális értéket hordozó mű adaptációja olyan filmalkotásra utal, amely festményt, zeneművet, szobrot vagy más valódi művészi kifejezőeszközzel létrehozott alkotást állít a - 7 -

8 f) A filmalkotás témájának vagy az annak alapjául szolgáló anyagnak a magyar vagy más európai ország társadalma számára kulturálisan, szociológiailag vagy politikai szempontból releváns kérdés áll a középpontjában. g) A filmalkotás valamely fontos magyar vagy európai értéket különösen a kulturális sokszínűséget, a kulturális hagyományok vagy a család tiszteletét, a szolidaritást, az egyenjogúságot, a kisebbségvédelmet, az emberi jogokat, a toleranciát, a környezetvédelmet tükröz vagy jelenít meg. h) A filmalkotás a magyar vagy az európai kultúra és identitás jobb megismerését szolgálja. (25) Valamennyi projekt kulturális tartalmát szakértők értékelik. (26) A támogathatósági vizsgálat második szakaszában az alábbi gyártási feltételek alapján ítélnek oda pontokat: i) A filmalkotás kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás 4 j.) A filmalkotás alábbi közreműködői között magyar vagy más EGT-állam polgára található, illetve olyan nem EGT-állam polgára, aki nemzetközi filmfesztiválon díjat nyert mint: a. rendező b. producer c. operatőr d. forgatókönyvíró e. fő- és mellékszereplők f. zeneszerző g. látványtervező h. jelmeztervező i. vágó j. maszkmester k. főgyártásvezető/gyártásvezető l. utómunka gyártásvezető (hangi/képi/digitális) minden 2 teljesített kategória után 1; összesen legfeljebb 6 pont k.) a filmalkotás végső változata valamely EGT-állam nyelvén készül 4 l.) A filmalkotás közreműködői a j) pont szerint pontot szerzett közreműködők kivételével 4 legalább 51%-ban valamely EGT-állam polgárai, vagy olyan koprodukcióról van szó, amely nem minősül európai filmkoprodukciónak. m.) A forgatási helyszín Magyarországon van 3 n.) A filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka végzésének helye Magyarország 3 (27) Az m) és az n) kategóriában elérhető pontokat arányosan osztják ki a (27)-(29) bekezdésben kifejtett módon. (28) Az m) kategória: a forgatási helyszín: A gyártás egészére vonatkozóan a Nemzeti Filmirodának benyújtott forgatókönyvben vagy forgatási ütemtervben megjelölt forgatási napok száma alapján osztják ki a pontokat. Ha legalább 1 forgatási nap van Magyarországon, az alkotás 1 pontot kap. középpontba. Olyan filmek tartozhatnak ide mint például a Leány gyöngy fülbevalóval (Girl with a Pearl Earring) vagy a La Traviatta

9 Ha a magyarországi forgatás eléri az összes gyártási nap 25%-át, az alkotás 2 pontot kap. Ha a magyarországi forgatás eléri az összes gyártási nap legalább 50%-át, az alkotás 3 pontot kap. Például: Magyarországi Összes forgatási A forgatás forgatási napok nap magyarországi része Kapott pont pont % 1 pont % 2 pont % 3 pont (29) Az n) kategória: magyarországi kulturális erőforrások felhasználása: A gyártás egészére vonatkozóan a Nemzeti Filmirodának benyújtott költségvetésben szereplő, filmgyártást gyártás-előkészítési vagy utómunka költségkeretéhez képest számítják ki a pontokat. Ha van gyártás-előkészítési vagy utómunka-költségkeret, az alkotás 1 pontot kap. Ha a magyarországi gyártás-előkészítési vagy utómunka-költségek elérik az összes ilyen költség 25%-át (bármelyik költségnem aránya is a nagyobb), az alkotás 2 pontot kap. Ha a magyarországi gyártás-előkészítési vagy utómunka-költségek elérik az összes ilyen költség legalább 50%-át (bármelyik költségnem aránya is a nagyobb), az alkotás 3 pontot kap. Például: Magyarországi gyártáselőkészítési Magyarországi A figyelembe költség utómunka költség veendő nagyobb Kapott pont aránya aránya arány 0% 5% 5% 1 pont 50% 0% 50% 3 pont 0% 100% 100% 3 pont 24% 30% 30% 2 pont 4.8. Gyártási támogatásként adott adókedvezmény (30) A program kétfajta filmalkotást különböztet meg az adókedvezmény tekintetében. Megrendelésre készült filmalkotás (gyártási szolgáltatás): Magyarországon készült filmalkotás, amelynek gyártásában olyan Magyarországon adóköteles vállalakozás vesz részt, amely ezen tevékenysége révén nem minősül filmelőállítónak

10 Nem megrendelésre készült filmalkotás (koprodukció vagy magyar film): magyarországi telephellyel rendelkező, magyar filmelőállítónak vagy koproducernek minősülő vállalkozás részvételével előállított filmalkotás 8. (31) Mindkét filmalkotás-típusnak meg kell felelnie a 4.7. szakaszban található kulturális kritériumoknak ahhoz, hogy igénybe vehesse az adókedvezményt. Ugyanakkor az első típusba tartozó filmalkotás nem részesülhet a finanszírozó szervezetek közvetlen támogatásában. (32) Az adókedvezményt ténylegesen a támogatást nyújtó adózónak nyújtják a gyártási költségek maximum 20%-a alapján. Az adókedvezmény akkor igényelhető, ha a filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó részére a Nemzeti Filmiroda támogatási igazolást állít ki. (33) A támogatási igazolás kiállítására a filmgyártás befejezését követően és a kiadások ellenőrzése után kerül sor. A támogatási igazolásban feltüntetik támogatást nyújtó adózó megnevezését, illetve a kedvezményre jogosító támogatás összegét. A filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó ugyanazért a támogatásért nem igényelhet kétszer adókedvezményt. Az adókedvezményt a filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózón kívül más nem veheti igénybe Az adókedvezmény működése (34) Az intézkedés célja a támogatást nyújtó adózók ösztönzése, hogy járuljanak hozzá a támogatható filmalkotások finanszírozásához. Lehetővé teszi a támogató vállalatok számára, hogy az adott filmalkotáshoz nyújtott támogatásukat mind az adóköteles jövedelmükből, mind pedig az adókötelezettségükből levonják. A magyar hatóságok ezt általános intézkedésnek tekintik, mert valamennyi Magyarországon adóköteles vállalkozás számára nyitott. Ha a filmalkotás összes gyártási költségének legalább 80%-a magyar filmgyártási költségnek minősül, akkor a kedvezményben részesülő támogatás mértéke a magyar filmelőállítót terhelő költségvetési hányad 20%-áig, illetve ha kevesebb mint 80%-a minősül ilyennek, 25%-áig terjedhet. (35) Az alábbi példán mutatjuk be a filmelőállító és a filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó pénzügyi helyzetét a program kertén belül: Példa: Valamely filmgyártó vállalat olyan filmalkotást készít, amelynek az összes gyártási költsége 1 millió EUR, ennek % magyar filmgyártási költségnek minősül. A filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó amelynek a magyar társasági adó szempontjából (16%-os kulccsal) adóköteles eredménye 2,35 millió EUR 20%-kal járul hozzá a gyártási költségekhez. Mivel a film gyártási költségeinek kevesebb mint 80%-a keletkezett Magyarországon, a támogatást nyújtó adózó általi támogatás kedvezményben részesülő mértéke legfeljebb a ,9 EUR 25%-a, vagyis EUR. 8 A 4.5 bekezdésnek megfelelően

11 A gyártó pénzügyi helyzete: Magyar gyártási költség 799,999.9 EUR Nem magyar gyártási költség 200,000.1 EUR Összes gyártási költség 1,000,000 EUR A támogatást nyújtó adózó által nyújtott, kedvezményre jogosult támogatás (= a magyar gyártási költség 25%-a, mivel a magyar gyártási költség nem éri el az összes gyártási költség 80 %-át) A gyártó által biztosítandó fennmaradó finanszírozás (200,000 EUR) 800,000 EUR A támogatást nyújtó adózó pénzügyi helyzete: Támogatás előtti eredmény 2,350,000 EUR Mínusz: A támogatást nyújtó adózó hozzájárulása a filmalkotáshoz (200,000 EUR) Adózás előtti eredmény 2,150,000 EUR A csökkentett adókötelezettség (az adózás előtti eredmény 16%-a) 344,000 EUR Mínusz: Támogatási célú adólevonás (200,000 EUR) Fizetendő adó (a csökkentett adókötelezettség mínusz a támogatási célú adólevonás) 144,000 EUR A támogatást nyújtó adózó teljes megtakarított adója ennélfogva EUR (hiszen a támogatás nélkül a fizetendő adó a 2,35 millió EUR 16%-a lett volna, vagyis EUR). (36) Bármely vállalati befektető jogosult adókedvezményre, beleértve a más gazdasági ágazatokban tevékenykedő vállalkozásokat is. Az adókedvezmény lehetővé teszi, hogy az érintett vállalkozás mind az adóköteles jövedelméből, mind pedig az adókötelezettségéből levonja a kedvezményre jogosító összeget. Az adólevonás mértéke nem haladhatja meg a vállalat adott évi jövedelemadókötelezettségének 70%-át. Ha a filmelőállító részére folyósított összeg ezt meghaladja, akkor a fel nem használt adókedvezmény átvihető a következő

12 három adóévre. Ha a támogatást nyújtó adózó ezen az időszakon belül nem képes igénybe venni az adókedvezményt, akkor az véglegesen elveszik. (37) Ennek megfelelően az a legvalószínűbb, hogy a 16%-os mértékű magyarországi társasági adó megfizetésére köteles, nyereséges vállalkozások azok, amelyek támogatást nyújtó adózóként élni tudnak a program előnyeivel. Elvileg arra is lenne lehetőség, hogy a támogató a hozzájárulásban részesülő filmgyártó vállalat kapcsolt vállalta legyen, feltéve hogy a kapcsolt vállalat Magyarországon társasági adó köteles. Ugyanakkor a belső elszámolóárakra vonatkozó magyar szabályozás előírja az adófizetőknek, hogy a kapcsolódó felekkel a szokásos piaci feltételek alapján tartsanak fenn kapcsolatokat. Ennek alapján tilos a filmelőállító és a támogató számára, hogy ellenszolgáltatás nélkül ruházzanak át nyereséggel kapcsolatos hasznot. (38) A támogatást nyújtó adózónak a filmgyártó vállalat számára ingyenes vagyonátruházás formájában kell hozzájárulást nyújtania, amelynek eredményeként a támogatást nyújtónál veszteség, a támogatottnál pedig nyereség keletkezik. Következtetésképpen a gyártó nem nyújthat a támogatás fejében marketing vagy PR szolgáltatásokat, sem bármely egyéb ellenszolgáltatást (pl. terjesztési jogokat). Ezenfelül a támogatást nyújtó adózó nem formálhat jogot arra, hogy a filmalkotás szponzoraként tüntessék fel, illetve nem támaszthat a film reklámjával kapcsolatos igényeket, továbbá nem jogosult részesedésre a terjesztés bevételeiből Területi feltételek (39) Az elszámolható kiadás kifejezés egyaránt utal a vonal feletti (vagyis ideértve a forgatókönyvvel kapcsolatos jogokat, a film előállítóinak, főszereplőjének, operatőrének és rendezőjének bérét) és a vonal alatti filmgyártási költségekkel kapcsolatos magyarországi kiadásokra. A bérek tekintetében akkor minősül egy adott kiadás magyarországinak, ha az érintett személy az elszámolható kiadásként szereplő bér után Magyarországon fizet személyi jövedelemadót. (40) Az adókedvezmény az elszámolható kiadásra vonatkozó, az adott filmalkotás számára kiállított igazolásra épül A filmgyártás közvetlen támogatása (41) A filmgyártáshoz nyújtott közvetlen támogatás kedvezményezettjei azok a vállalakozások lehetnek, amelyek megfelelnek a (31) bekezdésben említett általános feltételeknek. (42) A program keretében támogatható filmalkotásokat az alábbi kategóriákra osztották: az úgynevezett magyar filmalkotások, a magyar részvételű koprodukciós filmalkotások, valamint egyéb magyar részvételű filmalkotások és olyan egyéb filmalkotások, amelyek nemzetközi egyezmény alapján európai koprodukciónak minősíthetők. Ez a besorolás nem

13 támaszt további követelményeket a támogatásra jogosult filmalkotásokkal szemben. (43) Amint a (31) bekezdésben említettük, nem jogosultak közvetlen filmgyártási támogatásra az úgynevezett megrendelésre készült filmalkotások, amelyek elkészítésében nem vesz részt olyan Magyarországon telephellyel rendelkező vállalakozás, amely filmelőállítónak minősül Területi feltételek (44) A magyar mozgókép törvény szerint a támogatott köteles a nyújtott támogatás legalább 60 %-át Magyarországon elkölteni. A támogató szervezet jogosult magasabb százalékos arányt is előírni, ez azonban nem haladhatja meg a támogatás 80%-át A támogatás intenzitása (45.) A halmozott támogatási összegek intenzitása beleértve a közvetlen támogatást és az adókedvezményt egyaránt elvben a filmalkotás gyártási költségvetésének legfeljebb 50 %-át érheti el. Alacsony költségvetésű és nehéz filmalkotások esetén viszont magasabb támogatás-intenzitási küszöb alkalmazandó. (46) Mozibemutatásra készült, egész estét betöltő játék-, dokumentum-, népszerű tudományos, illetve animációs filmek esetén, amelyek gyártási költségvetése nem éri el a 237 millió HUF-t 9 (1,01 millió EUR-t); vagy magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén a 467 millió forintot (1,99 millió EUR-t); a támogatás intenzitása a filmalkotás gyártási költségvetésének 90%-áig, vagy koprodukciók esetén a magyar filmkészítő hozzájárulási arányának a 90%-áig terjedhet. (47) A dokumentumfilm, animációs film, tudományos ismeretterjesztő film, kísérleti film vagy rövidfilm műfajba tartozó magyar filmalkotás esetén a halmozott támogatási összegek intenzitása a filmalkotás gyártási költségvetésének 100%- áig, vagy magyar részvételű koprodukciók esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet, ha a kulturális sokszínűséghez hozzájáruló filmalkotás elkészítéséhez szükséges forrás más módon nem biztosítható. (48) Ha a filmalkotást eredetileg magyar nyelven gyártják, továbbá valószínűsíthető, hogy a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés valamennyi formájából származó összes bevétel révén sem térül meg, akkor a halmozott támogatási összegek intenzitása a filmalkotás gyártási költségvetésének 90%-áig (vagy koprodukció esetén a magyar hozzájárulás 90%-áig) terjedhet. Ha végül a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés bármely formája révén szerzett bevételekből megtérül, a gyártási költségvetést meghaladó összeget vissza kell 9 Ezt a küszöböt a magyarországi általános inflációval arányosan emelik a program működésének időszaka alatt. A Magyar Kulturális Minisztérium minden év január 31-ig tájékoztatás formájában közzéteszi a vonatkozó számadatokat

14 fizetni a támogatást nyújtó szervezetnek. Több támogató szervezet esetén a támogatás arányában kell visszafizetni a kapott közvetlen támogatást. A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek közvetlen támogatása Filmterv-fejlesztés (49) A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap a mozgókép törvénynek, valamint az OKM rendelettervezetnek a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekhez nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályaival összhangban filmtervfejlesztési célú közvetlen támogatást nyújthat. (50) A támogató hatóságnak az intézkedéssel kapcsolatos költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve Magyar Mozgókép Közalapítvány Összesen 120/0,52 130/0,55 150/0,64 155/0,66 160/0,68 165/0,7 880/3,74 Nemzeti 46/0,2 48/ 0,2 51/0,22 55/0,23 58/0,25 60/0,26 318/1,36 Kulturális Alap (51) A mozgókép törvény a következőképpen határozza meg a filmterv-fejlesztést: filmterv és forgatókönyv létrejöttét, eladhatóságát és eladását, illetve megvalósíthatóságát és későbbi megvalósítását célzó kutatói, alkotói, tervezési és szervezési munkák összessége. (52) A magyar hatóságoktól kapott tájékoztatás szerint az intézkedés célja filmtervek fejlesztésének támogatása színvonalas, mind művészileg, mind pedig technikailag gondosan elkészített filmalkotásokkal kapcsolatosan, amelyek a magyar és az európai filmkultúra fejlődését szolgálják, és várhatóan sikeresen helyt tudnak állni a hazai és a nemzetközi filmpiacon. (53) Az intézkedés kedvezményezettjei a magyar filmelőállítók, azaz olyan filmelőállítók, amelyek Magyarországon rendelkeznek telephellyel, és vezető tisztségviselőinek többsége az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának, vagy a Határokon átlépő televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt aláíró valamely ország állampolgára, és benne ilyen személyek rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a (15) bekezdésben említett általános feltételekkel összhangban a magyarországi telephelyre (pl. képviselet vagy fióktelep) vonatkozó követelménynek csak a támogatás folyósításakor kell teljesülnie. (54) Az elszámolható költségek az alábbiak: 10 A Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal kapcsolatos számok a filmterv fejlesztést és a filmgyártás előkészítést egyaránt tartalmazzák

15 opciós díjak és egyéb, a forgatókönyv-fejlesztéshez szükséges jogdíjak; forgatókönyvírói megbízási díjak, honoráriumok; kutatási megbízási díjak és kutatással összegfüggő költségek. (55) A támogatási intenzitás főszabályként az elszámolható költségek maximum 50%-a. Rendkívüli esetekben a támogatás intenzitása elérheti az elszámolható költségek 80%-át, amennyiben a tőkeszegény filmgyártó vállalatok számára másképp nem volna lehetséges a filmterv-fejlesztés finanszírozása. (56) A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekről szóló rendelettervezet előírja, hogy támogatás intenzitási szintjének meghatározásakor valamennyi támogató szervezetet és valamennyi mozgóképszakmai állami támogatást figyelembe kell venni. (57) A támogatás maximális összege 7,5 millió HUF ( EUR). (58) A támogatást a megfelelő támogató hatóságok által közzétett pályázati felhívások alapján nyújtják. A sikeres pályázatokat a támogató szervezetek filmes szakemberekből álló szakmai kuratóriumai választják ki a pályázat művészeti és technikai minőség, illetve a magyar és az európai filmkultúrához nyújtott hozzájárulás tekintetében képviselt értéke alapján. Ahhoz, hogy támogathatónak minősüljön, a projektnek a fenti (24) bekezdésben bemutatott kulturális kritériumok közül legalább kettőt teljesítenie kell. (59) A Magyar Mozgókép Közalapítvány esetében a Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg a támogatás odaítéléséről szóló döntést, a játék-, animációs- és dokumentumfilmek külön szakmai kuratóriumainak javaslata alapján. A Nemzeti Kulturális Alap esetében a Mozgókép Szakmai Kollégium hozza meg a döntést Filmgyártás-előkészítés (60) A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Magyar Történelmi Film Közalapítvány filmgyártás-előkészítési célú közvetlen támogatást nyújthat, összhangban a mozgókép törvénynek, valamint az OKM rendelettervezetnek a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekhez nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályaival. (61) A támogató hatóságnak az intézkedéssel kapcsolatos költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve Magyar Mozgókép Összesen 120/0,52 130/0,55 150/0,64 155/0,66 160/0,68 165/0,7 880/3,

16 Közalapítvány 11 Nemzeti Kulturális Alap Magyar Történelmi Film Közalapítvány 46/0,2 48/ 0,2 51/0,22 55/0,23 58/0,25 60/0,26 318/1,36 13/0,06 13/0,06 13/0,06 15/0,06 17/0,07 18/0,08 89/0,39 (62) A mozgókép törvény a következőképpen határozza meg a filmgyártáselőkészítést: a filmgyártás megkezdését megelőző, közvetlenül annak anyagi, műszaki, szervezési feltételeinek biztosítását célzó alkotó és szervező tevékenység. (63) A magyar hatóságoktól kapott tájékoztatás szerint az intézkedés célja a filmgyártás előkészítésének támogatása színvonalas, mind művészileg, mind pedig technikailag gondosan elkészített filmalkotásokkal kapcsolatosan, amelyek a magyar és az európai filmkultúra fejlődését szolgálják, és várhatóan sikeresen helyt tudnak állni a hazai és a nemzetközi filmpiacon. (64) Az intézkedés kedvezményezettjei a magyar filmelőállítók, azaz olyan filmelőállítók, amelyek Magyarországon rendelkeznek telephellyel, és vezető tisztségviselőinek többsége az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának, vagy a Határokon átlépő televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt aláíró valamely ország állampolgára, és benne ilyen személyek rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a (15) bekezdésben említett általános feltételekkel összhangban a magyarországi telephelyre (pl. képviselet vagy fióktelep) vonatkozó követelménynek csak a támogatás folyósításakor kell teljesülnie. (65) Az elszámolható költségek az alábbiak: opciós díjak és egyéb, a forgatókönyv-fejlesztéshez szükséges jogdíjak; a filmterv-fejlesztéssel összefüggő megbízási díjak, honoráriumok; kutatási megbízási díjak és kutatással összegfüggő költségek; szereplőválogatással összefüggő díjak és költségek; a filmalkotás költségvetési tervének elkészítésével összefüggő díjak és költségek; a filmalkotás finanszírozásának tervezésével, előkészítésével és megszervezésével összefüggő díjak és költségek; koproducerek, finanszírozók, támogatók keresésével, tárgyalásokkal, megállapodás-kötéssel összefüggő díjak és költségek; gyártási terv előkészítésével, tervezésével összefüggő díjak és költségek; marketing-és forgalmazási tervezéssel, (célpiac és célközönség meghatározása, együttműködés magyar, európai és egyéb külföldi 11 A Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal kapcsolatos számok a filmterv fejlesztést és a filmgyártás előkészítést egyaránt tartalmazzák

17 forgalmazókkal, bemutatkozás fesztiválokon, stb.) összefüggő díjak és költségek; pilot vagy demo elkészítésével, próbafelvételekkel kapcsolatos díjak és költségek; helyszínkereséssel összefüggő díjak és költségek; rendezői és operatőri koncepció, látványtervek, jelmeztervek elkészítésével és egyéb kreatív elemek tervezésével összefüggő díjak és költségek; a filmterv-fejlesztéssel kapcsolatos működési költségek (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig terjedően, bizonylatokkal alátámasztva, pl. folyó kiadások, telefon-/fax-/internetszámlák, bérek, írószerköltség ); animációs filmeknél: grafikai kutatással, pilot-készítéssel, storyboardkészítéssel összefüggő díjak és költségek. (66) A filmterv-fejlesztés és a filmgyártás-előkészítés egyaránt a filmgyártást megelőző költségeket jelent, és nem mindig lehet egyértelműen elválasztani e két tevékenységtípust. A filmgyártáshoz nyújtott közvetlen támogatás elvileg a filmterv-fejlesztés támogatását is tartalmazhatja. A támogató szervezetek azonban azonos projekthez és azonos elszámolható költségekhez nem nyújthatnak mindkét intézkedés keretében támogatást. (67) A támogatási intenzitás főszabályként az elszámolható költségek maximum 50%-a. Rendkívüli esetekben a támogatás intenzitása elérheti az elszámolható költségek 80%-át, amennyiben a tőkeszegény filmgyártó vállalatok számára másképp nem volna lehetséges a filmalkotás előkészítésének finanszírozása. (68) A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekről szóló rendelettervezet előírja, hogy támogatás intenzitási szintjének meghatározásakor valamennyi támogató szervezetet és valamennyi mozgóképszakmai állami támogatást figyelembe kell venni. (69) Ha ezt követően elkészítik a filmet, a filmgyártást megelőző tevékenységek költségeit beleszámítják a gyártási költségvetésbe. Ebben az esetben az ilyen filmgyártást megelőző költségekhez nyújtott bármely állami támogatást figyelembe veszik a filmgyártási tevékenységek legnagyobb támogatási intenzitásának a fenti (45)-(48) bekezdésben leírtak szerinti meghatározása céljából. (70) A támogatás maximális összege 7,5 millió HUF ( EUR). (71) A támogatást a megfelelő támogató hatóságok által közzétett pályázati felhívások alapján nyújtják. A sikeres pályázatokat a támogató szervezetek filmes szakemberekből álló szakmai kuratóriumai (a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap esetében szakmai kollégiumok, a Magyar Történelmi Film Közalapítvány esetében pedig a Kuratórium) választják ki a pályázat művészeti és technikai minőség, illetve a magyar és az európai filmkultúrához nyújtott hozzájárulás tekintetében képviselt értéke alapján

18 (72) A Magyar Mozgókép Közalapítvány esetében a Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg a támogatás odaítéléséről szóló döntést, a játék-, animációs- és dokumentumfilmek külön szakmai kuratóriumainak javaslata alapján. A Nemzeti Kulturális Alap esetében a Mozgókép Szakmai Kollégium hozza meg a döntést. (73) A Magyar Történelmi Film Közalapítvány esetében a Kuratórium hozza meg a döntést. A Magyar Történelmi Film Közalapítvány a közalapítvány alapító okiratában meghatározott alapvető célkitűzéseivel összhangban az alábbiakhoz nyújt támogatást: a magyarság sorsának alakulásában meghatározó jelentőségű, még feltáratlan események kutatásának és filmes feldolgozásának támogatása; az 1956-os forradalomhoz vezető, majd leverése nyomán, illetve ellenére végbement történelmi folyamatoknak a feltárása; a határokon túl, illetve emigrációban élő magyarság sorskérdéseinek, továbbá életmódjukban az elmúlt fél évszázad során bekövetkezett változásoknak dokumentum- és játékfilmen történő ábrázolása; a jelen történelmi folyamatairól szóló filmdokumentumok, nem hivatásos filmalkotók által készített és gyűjtött anyagok megőrzésének, gondozásának, valamint feldolgozásának támogatása Filmterjesztés (74) A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap a filmterjesztés területén a magyar filmalkotások, a magyar részvételű koprodukciók és az art besorolású külföldi filmalkotások terjesztéséhez nyújthat közvetlen támogatást. (75) A támogató hatóságnak az intézkedéssel kapcsolatos költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve Magyar Mozgókép Közalapítv ány Nemzeti Kulturális Alap Filmtípusok Összesen magyar filmalkotások 95/0,4 105/0,45 120/0,51 125/0,53 130/0,55 135/0,57 710/3,1 koprodukciók, 90/0,38 100/0,43 110/0,47 115/0,49 120/0,51 125/0,53 660/2,81 art besorolású filmek valamennyi film 56/0,24 58/0,25 61/0,26 66/0,28 69/0,29 72/0,31 382/1,63 (76) A filmterjesztési célú intézkedések kedvezményezettjei a filmterjesztők, vagyis a mozgókép törvény szerint filmterjesztéssel üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek

19 (77) Az elszámolható költségek közé tartoznak a kópiagyártás költségei, a reklám és propaganda költségek A magyar filmalkotások terjesztése (78) A magyar filmalkotások terjesztésére vonatkozó intézkedés alapján azok a legalább 70 perc hosszúságú, moziban történő forgalmazásra szánt magyar játékfilmek jogosultak támogatásra, amelyek megfelelnek a mozgókép törvényben előírt kulturális vizsgálatnak. (79) A legnagyobb támogatási intenzitás és a magyar filmalkotások terjesztésére kiosztható maximális támogatási összeg meghatározásakor a következő besorolású filmeket különböztetik meg: 1. kategória: nehezesen terjeszthető és várhatóan kisszámú közönséget vonzó filmek; 2. kategória: várhatóan csekély érdeklődést keltő, művészileg értékes filmek; 3. kategória: nagyobb közönségnek szánt, kulturális szempontból fontos filmek. (80) A 3. kategória esetén a legnagyobb támogatási intenzitás 50%-os. A magyar hatóságok által nehéz filmalkotásnak tekintett 1. és 2. kategóriájúak esetén a legnagyobb támogatási intenzitás 90%-os. Ennek az a magyarázata, hogy a magyar hatóságok szerint ezek a filmek intellektuálisan nagyobb kihívást jelentenek és nagyobb pénzügyi nehézségekkel szembesülnek, mivel várhatóan csak kisszámú közönséget vonzanak. (81) A támogatás összege a filmalkotás besorolásától, a gyártott kópiaszámtól és a nézőszámtól függően 3 millió HUF ( EUR) és 10 millió HUF ( EUR) között változik. A támogatás összegének meghatározása szempontjából irányadó paramétereket az alábbi táblázatban mutatjuk be: Kategória Minimális kópiaszám Első részlet A későbbi finanszírozás feltételei és összegei 1 2 1,5 millió HUF/ 6350 EUR néző 1,5 millió HUF/ 6350 EUR millió HUF/ EUR néző 4 millió HUF/ EUR millió HUF/ EUR néző felett 5 millió HUF/ EUR (82) A magyar hatóságok álláspontja szerint szükség van a magyar filmalkotások terjesztését támogató intézkedésre, tekintve a piac jellegét, amelyet az elszigetelt nyelvi környezet és az európai átlaghoz képest viszonylag alacsony nézőszám jellemez. (83) Magyarországnak 10 millió lakója van. Évente 11 millió mozijegyet értékesítenek, amelyből a magyar filmek 1,5 millióval részesednek. Az art besorolású filmeket vetítő moziknak évente 1 millió nézője van. A magyar filmeket a nemzetközi koprodukciókon kívül általában nem forgalmazzák a Magyarországon kívüli mozikban. A magyar hatóságoktól kapott tájékoztatás

20 szerint a jegyeladások átlagosan csak az egy hatodát vagy egy hetedét fedezik egy magyar film gyártási költségének A koprodukciós és az art besorolású filmalkotások terjesztése (84) Az intézkedés keretében támogatásra jogosultak azok a magyar részvételű koprodukciós játékfilmek, amelyek megfelelnek a mozgókép törvényben előírt kulturális vizsgálatnak, illetve azok az art besorolású külföldi filmek, amelyek megfelelnek a mozgókép törvény vonatkozó feltételeinek. (85) A vonatkozó rendelkezésekkel összhangban a Nemzeti Filmiroda azon a terjesztendő filmalkotásnak ad art besorolást: a) amely művészeti értékével hozzájárul a magyar, az európai, illetve az egyetemes audiovizuális kultúra fejlődéséhez, valamint sokszínűségéhez; b) amely nemzetközileg elismert filmfesztiválon, a Filmiroda által évente közzétett listán meghatározott díjat nyert; c) amelyet a Filmszakmai Bizottság művészeti, oktatási vagy egyéb kulturális szempontból jelentősnek ítél. (86) A maximális támogatási intenzitás 50%. A támogatás legnagyobb összege 2 millió HUF (8 400 EUR). Legalább 2 filmkópia esetén 1 millió HUF támogatást adnak, és a nézőszámtól függően további finanszírozást nyújtanak Mozitámogatás (87) A Magyar Mozgókép Közalapítvány az art besorolású mozik üzemeltetéséhez nyújtott támogatásként, vagy art besorolású filmalkotások vetítéséhez nyújtott szelektív támogatásként közvetlen támogatást nyújthat a moziknak. (88) A Magyar Mozgókép Közalapítvány költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve art besorolású mozik art besorolású filmalkotások Összesen 220/0,94 230/0,98 240/1,02 250/1,06 260/1,1 270/1, /6,26 15/0,06 15/0,06 17/0,07 18/0,08 19/0,08 20/0,09 104/0,44 (89) Ezenfelül a filmterjesztésre fordítható költségvetéséből a Nemzeti Kulturális Alap is támogathatja art besorolású filmek vetítését

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (..) NMHH rendelete

A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének. /. (..) NMHH rendelete A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság elnökének /. (..) NMHH rendelete a mozgóképszakmai hatóság által vezetett nyilvántartások részletes szabályairól és az igazolások kiadásának rendjéről A mozgóképről

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Előterjesztés a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai állami támogatásának szabályairól szóló, valamint egyes filmszakmai rendeletek módosításáról szóló OKM rendeletekről

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. SA. 37043 (2013/N) számú állami támogatás Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 11.09.2013 C (2013) 5831 final NYILVÁNOS VÁLTOZAT Ez a dokumentum a Bizottság belső dokumentuma, melyet kizárólag tájékoztatási céllal tett hozzáférhetővé. Tárgy: SA. 37043

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK

I. Fejezet ÁLTALÁ OS RE DELKEZÉSEK 2004. évi II. törvény a mozgóképről A Magyar Köztársaság Országgyűlése a magyar mozgóképkultúra értékeinek gyarapítása és megőrzése, a magyarországi filmipar fejlesztése, nemzetközi viszonylatban való

Részletesebben

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap)

NYILATKOZAT. Egyesülés, szétválás ideje: (év) (hónap) (nap) 1. melléklet a 19/2014.(XI. 27.) önkormányzati rendelethez 1 NYILATKOZAT az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

T/18901. számú. törvényjavaslat. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról

T/18901. számú. törvényjavaslat. a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/18901. számú törvényjavaslat a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény módosításáról Előadó: Dr. Bozóki András nemzeti kulturális örökség minisztere Budapest, 2005. december

Részletesebben

12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól

12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól 12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37.

Részletesebben

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról Útmutató a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 17.VI.2008 C(2008)2676 végleges Tárgy: N 735/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény szabályozott piacra belépő vállalkozásoknak a fejlesztési adókedvezményről

Részletesebben

2004. évi II. törvény. a mozgóképről

2004. évi II. törvény. a mozgóképről 2004. évi II. törvény a mozgóképről Magyarország Országgyűlése a magyar mozgóképkultúra értékeinek gyarapítása és megőrzése, a magyarországi filmipar fejlesztése, nemzetközi viszonylatban való versenyképessé

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat)

Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brussels, 2006-XII-19 B(2006) 7070 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország A támogatás száma: N 463/B/2006 Újjáépítési hitelprogram (mezőgazdasági ágazat) Tisztelt Külügyminiszter Asszony!

Részletesebben

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki:

1.. A 30/2012.(XII.12.) sz. helyi adókról szóló rendelet 25/A..-a (2) bekezdéssel egészül ki: Újhartyán Város Önkormányzatának 19/2015.(XI.27.) sz. Önkormányzati rendelete a 30/2012. (XII.12.) sz. rendelete a helyi adókról szóló rendelet módosításáról Újhartyán Város Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai

I. Közúti áruszállítási tevékenységet végző kkv-k tárgyi eszköz beruházásai Kis- és középvállalkozások beruházásai kapcsán igénybe vehető egyes kedvezmények az uniós szabályozásra is figyelemmel [Tao. tv. 4. 23/d. pont, 7. (12) bekezdés, 22/A. (4) bekezdés, 1. számú melléklet

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az első világháború történelmi emlékezetét feldolgozó filmforgatókönyvek megalkotásának támogatása témában a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) bekezdés 1. pontjának való megfelelésről szóló átláthatósági

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010)

NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IX.29 C(2008)5255 Tárgy: NN 3 / 2008 (ex N 776/2007) sz. állami támogatás Magyarország A szénipar részére nyújtott állami támogatás (2007-2010) Tisztelt Miniszter Asszony,

Részletesebben

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE

4/2015. szám ÖNKORMÁNYZATI HÍREK TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE ISSN 1215 4261 TARTALOMJEGYZÉK A MEGYEI KÖZGYŰLÉS RENDELETE SZÁM TÁRGY OLDALSZÁM Az államháztartáson kívüli forrás átadásárólátvételéről 2. oldal 6/2015. (VII. 1.) önkormányzati rendelet 2015. július 1.

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz

Tájékoztató a vállalatok K+F+I tevékenységének támogatása (GINOP 2.1.1.) pályázathoz Jelen tájékoztatóban foglaltak nem nyújtanak teljes körű tájékoztatást és nem minősülnek ajánlattételnek, kizárólag a figyelem felkeltése a céljuk. A pályázatokkal kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek,

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!

EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva! EGYSÉGES SZERKEZETBEN (az 5/2003. (IV.10.), a 22/2003. (XII.30.), a 29/2004. (XII.30.) és a 26/2010. (XII.31.) sz. rendeletekkel módosítva!) KALOCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 21/2002 (XII.26.) ör. számú rendelete

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 18.02.2013 C(2013)988 final E határozat közétett változatában az EK-Szerződés 93. cikkének alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 1999. március

Részletesebben

I. Általános szabályok

I. Általános szabályok Pusztaszabolcs Nagyközségi Önkormányzat 19/1995.(XII. 28.) Kt. számú rendelete A helyi adókról Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg A szöveg hatályos: 2004. január 1-től (Módosították: 12/1997.(VI.

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete)

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA. REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS KIADÁSOK SZABÁLYZATA (a Szervezeti és működési szabályzat 17. sz. melléklete) Elfogadva: 2013. július 23., hatályba lép: 2013. július 25-én Módosítva: 2015. március

Részletesebben

2004. évi II. törvény. a mozgóképről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Cím. A törvény hatálya. 2. Cím. Értelmező rendelkezések

2004. évi II. törvény. a mozgóképről. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. Cím. A törvény hatálya. 2. Cím. Értelmező rendelkezések 2004. évi II. törvény a mozgóképről Magyarország Országgyűlése a magyar mozgóképkultúra értékeinek gyarapítása és megőrzése, a magyarországi filmipar fejlesztése, nemzetközi viszonylatban való versenyképessé

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november

Társasági adó változások 2010-2011, 2013. 2010. november Társasági adó változások 2010-2011, 2013 2010. november Adómérték A kedvezményes 10 %-os adókulcs változása 2010- ben átmenettel, új 29/K és 29/L -ok 2011-től minden adózóra 500 millió forint adóalapig

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról

Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról Csávoly Község Önkormányzata Képviselőtestületének többször módosított 6/1996. (XII. 26.) ÖKt. rendelete a helyi iparűzési adóról (Egységes szerkezetben) Csávoly Község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP)

Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) Mikro-, kis-és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Széchenyi 2020, Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program (GINOP) A pályázat célja A Nemzetgazdasági Minisztérium által Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete

Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete. 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete Monor Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 22/2015. (XII. 15.) önkormányzati rendelete A helyi adókról szóló 27/2002. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról Monor Város Önkormányzatának

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2007.01.22 B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo-

A regionális támogatási térkép azonosítja azokat a régiókat, amelyek az Európai Unió Működéséről szóló Szerződés (EUMSZ) állami támo- Állami támogatások joga 7 (2010/3) 3 8. A BERUHÁZÁSI TÁMOGATÁSOK ESETÉBEN BUDAPESTRE ALKALMAZANDÓ MAXIMÁLIS TÁMOGATÁSI INTENZITÁS 2011-TŐL TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSÁVAL KAPCSOLATBAN FELMERÜLŐ EGYES KÉRDÉSEK Hargita

Részletesebben

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról

19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról 19/1991. (XI. 14.) Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselőtestületének rendelete a kommunális adóról Mód: 22/1992.(XII.23), 21/1993. (XI. 25.), 32/1995.(XII.28.),24/1999.(XII.16.), 41/2002.(XII.12.)

Részletesebben

N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás

N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2005.VII.20 B(2005)2707 végleges Tárgy: N 123/2005 számú állami támogatás Magyarország Turisztikai célelőirányzatból nyújtandó kulturális célú támogatás Tisztelt Miniszter Úr!

Részletesebben

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai

Bevezetés. A HIPA meghatározott részéről történő rendelkezés különös szabályai Eger Megyei Jogú Város Önkormányzatának 60/2009. (XI. 27.) számú a helyi iparűzési adó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról (egységes szerkezetben) Bevezetés E rendelet

Részletesebben

Társasági adótörvény változása

Társasági adótörvény változása Dr. Gróf Gabriella 2012. évi CLXXVIII. törvény Hatály: 2013. 01. 01. Adóalanyok Nem Tao alany a Nemzeti Eszközkezelő Zrt (2012. 06. 20.) Nem Tao alany a kényszertörlési eljárás alatt álló adózó a kényszertörlési

Részletesebben

Reprezentáció és üzleti ajándék

Reprezentáció és üzleti ajándék Reprezentáció és üzleti ajándék A társasági adóbevallások elkészítésénél fontos odafigyelni a reprezentáció és üzleti ajándék megváltozott szabályaira. 2010. január 1-jétıl a társasági adóalanyoknál a

Részletesebben

DTM Hungary Accounting Intelligence

DTM Hungary Accounting Intelligence AZ OSZTALÉKFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS SZÁMVITELI TUDNIVALÓK Kedves Ügyfelünk! Noha a nem magánszemélyek részére kifizetett osztalék 2006. január 1-jétől adómentesség alá tartozik, a magánszemély tulajdonosok

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk. Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 16/2008.(XII.16.) Rendelet típusa: Módosító Rendelet címe: A helyi iparűzési adóról Módosított rendelet azonosítója:

Részletesebben

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról

Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzata Képviselő-testületének 34/2013. (XII.19.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Kihirdetve: 2013. december 19. Kifüggesztve: 2013. december 19-2014. január

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók

Gazdaságfejlesztési Operatív Program. d) SZJA hatálya alá tartozó egyéni vállalkozók Pályázat Program neve: Program kódja: Gazdaságfejlesztési Operatív Program GOP-2012-2.2.4 Támogatás szakmai iránya: Mikro-, kis- és középvállalkozások munkahely teremtési képességének támogatása Megvalósítandó

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség

KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 18/1997.(XII.10.) önkormányzati rendelete. a helyi iparűzési adóról. Az adó alanya, adókötelezettség KISÚJSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 8/997.(XII.0.) önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról a /00. (XI.9.), a 7/00. (X.9.), az 5/00. (XII.7.), a /005. (I.8.) és a 8/005. (X.8.) 5 önkormányzati

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete

Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete Pusztaföldvár Községi Önkormányzat Képviselő Testületének 14/2013. ( V. 2.) sz. önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában álló nem lakáscélú helyiségek bérletére vonatkozó egyes szabályokról

Részletesebben

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről

Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelete Az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Bátaapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben)

ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 7/1995.(IV.20.) számú R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL. (egységes szerkezetben) ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 7/1995. (IV. 20.) SZÁMÚ R E N D E L E T E A HELYI IPARŰZÉSI ADÓRÓL Egységes szerkezetbe foglalva: 2010. január 28. 2 ATKÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

Részletesebben

T/2940. számú. törvényjavaslat

T/2940. számú. törvényjavaslat MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA T/2940. számú törvényjavaslat az Összefogás az Államadósság Ellen Alapba történő befizetésekhez kapcsolódó kedvezmények megalkotásáról és az Alap létrehozásával kapcsolatos

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/

PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ. Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon. Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ PÁLYÁZATI ÉRTESÍTŐ Ipartelepítés a Közép-Dunántúlon Fiatalok vállalkozóvá válásának támogatása /Közép-Magyarországi régióban/ Telephelyfejlesztés a területi kohéziórét /Dél-Dunántúl/ 2. oldal 3. oldal

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. SZERVEZETI, SZEMÉLYZETI ADATOK ADAT FRISSÍTÉS MEGŐRZÉS A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának

Részletesebben

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás

I. ELJÁRÁS. 2. Technikai segítségnyújtás és a mezőgazdasági termékek reklámozásához nyújtott támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 B(2008) 1778 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 364/2007 Közösségi agrármarketing támogatás Tisztelt Hölgyem! A Bizottság tájékoztatja Magyarországot

Részletesebben

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata

Civil törvény változásai. Péteri Község Önkormányzata Civil törvény változásai Péteri Község Önkormányzata Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény A civil szervezetek

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez

Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez Adózási tudnivalók (2008.) a ChinaMAX életbiztosítási szerződéshez I. Magánszemély által kötött ChinaMAX szerződés Szja*: A magánszemély által kötött életbiztosítás díját a szerződő magánszemély adózott

Részletesebben

Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz

Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz Tá mogátá si leheto se gek Mágyárorszá gon megválo sulo beruhá zá shoz A Nemzeti Befektetési Ügynökség (HIPA) egy-ablakos i rendszert működtet a Magyarországon beruházást megvalósító vállalatok részére.

Részletesebben

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya

A rendelet célja. A rendelet hatálya. Adókötelezettség. Az adó alanya VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2007.(XI. 19.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Vizsoly község önkormányzatának képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya

I. rész. Általános rendelkezések A rendelet célja. 1. A rendelet célja, hatálya Karancsalja község Önkormányzata Képviselő testületének 11/2013. (VIII.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról Karancsalja község Önkormányzatának

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések

I. Fejezet. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezések Cserszegtomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2013. (X.31.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról ás átvételéről Cserszegtomaj Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben