N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.VII.16 C(2008)3543 végleges Tárgy : N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program Tisztelt Miniszter Asszony, 1. ÖSSZEFOGLALÁS (1) Örömmel tájékoztatom, hogy az Európai Bizottság megvizsgálta a magyar hatóságok által bejelentett filmszakmai támogatási programot és úgy döntött, hogy a támogatás összeegyeztethető az EK-Szerződéssel. Az említett programot december 31-ig azzal a feltétellel hagyták jóvá, hogy a magyar hatóságok végrehajtanak valamennyi olyan változtatást, amely a Bizottság filmművészeti közleményének 1 lejártát követően szükségessé válhat. (2) Az alábbiakban megtalálható a követett eljárás, a program keretén belüli különféle intézkedések leírása és azok bizottsági értékelése, továbbá a Bizottság hivatalos határozata. Mivel többféle filmszakmai támogatásról van szó, ezért a további hivatkozások megkönnyítése érdekében az alábbi tartalomjegyzékkel láttuk el a dokumentumot. 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglalás A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a filmművészeti és más audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos bizonyos jogi szempontokról (COM(2001)534 végleges, , HL C 43., , o.); amelyet 2004-ben (HL C 123., , 1-7. o.) és 2007-ben (HL C 134., , 5. o.) meghosszabbítottak. Őexcellenciája Dr GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2. Tartalomjegyzék Az eljárás Az intézkedések leírása Célkitűzés Jogalapok Időtartam és költségvetés Finanszírozó szervezetek Kedvezményezettek A támogatás fajtái...5 A filmgyártás támogatása Támogathatósági és kulturális kritériumok Gyártási támogatásként adott adókedvezmény Az adókedvezmény működése Területi feltételek A filmgyártás közvetlen támogatása Területi feltételek A támogatás intenzitása...13 A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek közvetlen támogatása Filmterv-fejlesztés Filmgyártás-előkészítés Filmterjesztés A magyar filmalkotások terjesztése A koprodukciós és az art besorolású filmalkotások terjesztése Mozitámogatás Az art besorolású moziknak nyújtott támogatás Az art besorolású filmalkotások vetítéséhez nyújtott támogatás A filmfesztivál-szervezéshez nyújtott támogatás A mozgóképszakmai kiadványokhoz nyújtott támogatás Értékelés A támogatás megléte A filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó rendelkezésére álló adólevonás Az adókedvezményből a filmelőállítónak nyújtott hozzájárulás Összeegyeztethetőség a közös piaccal A filmgyártás támogatása Filmterv-fejlesztés, filmgyártás-előkészítés A filmterjesztés támogatása A mozitámogatás A filmfesztivál-szervezéshez nyújtott támogatás A mozgóképszakmai kiadványokhoz nyújtott támogatás Következtetés

3 3. AZ ELJÁRÁS (3) Eredetileg 2004-ben vezették be a magyar filmszakmai adókedvezményt, amelyet az ideiglenes eljárás keretében 2007 végéig hagytak jóvá. A magyar hatóságokat egyidejűleg tájékoztatták arról, hogy változtatások válhatnak szükségessé, mielőtt a programot az ideiglenes jóváhagyás lejártát követően jóváhagyhatják ben a magyar hatóságok anélkül kívánták meghosszabbítani a programot, hogy annak bármilyen kiigazítását javasolták volna. (4) A bejelentést megelőző nem hivatalos megbeszéléseket követően a magyar hatóságok április 21-én bejelentették ezt a programot a Bizottságnak. Május 8-án a Bizottság a program bizonyos vonatkozásainak tisztázását kérte. A magyar hatóságok május 28-án válaszoltak, és június 26-án további tájékoztatást adtak. 4. AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA 4.1. Célkitűzés (5) A program elsődleges célja a magyar filmkultúra fejlődésének támogatása és elősegítése. E cél elérése érdekében a mozgóképről szóló évi II. törvény (a magyar mozgókép törvény) közvetlen és közvetett támogatási intézkedéseket állapít meg Jogalapok (6) A program nemzeti jogalapja: A mozgóképről szóló évi II. törvény A mozgóképről szóló évi II. törvény módosításáról szóló évi XLV. törvény A mozgóképről szóló évi II. törvény módosításáról szóló évi XXXVIII. törvény A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény A mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 12/2008. (III.29.) OKM-PM együttes rendelet A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló /20008 ( ) OKM rendelettervezete - 3 -

4 4.3. Időtartam és költségvetés (7) A támogatást e bizottsági határozatot követően 15 nappal vezetik be és december 31-ig lesz hatályban. (8) Amint az alábbi táblázatból kitűnik, a program éves költségvetését várhatóan az általános inflációs előrejelzésnek megfelelően fogják növelni annak 5,5 éves időtartama során: millió HUF és 2013 között összesen Adókedvezmény 3,000 3,500 4,000 4,300 4,600 5,000 24,400 Közvetlen támogatás 3,914 4,373 4,985 5,268 5,538 5,806 29,884 Összesen 6,914 7,873 8,985 9,568 10,138 10,806 54,284 millió EUR és között összesen Adókedvezmény Közvetlen támogatás Összesen (9) A program egyes alkotóelemeit leíró alábbi szakaszokban külön-külön mutatjuk be azok éves költségvetéseit Finanszírozó szervezetek (10) A filmgyártáshoz nyújtott adókedvezmény a Magyar Pénzügyminisztérium által finanszírozott adópolitikai intézkedés, a program keretében adott támogatásokat pedig az alábbi magyar szervezetek nyújtják: A Magyar Mozgókép Közalapítvány; A Magyar Történelmi Film Közalapítvány; valamint A Magyar Kulturális Alap. (11) A program keretében nyújtott közvetlen támogatásért felelős legfontosabb finanszírozó szervezet a Magyar Mozgókép Közalapítvány. A Magyar Mozgókép Közalapítványt a magyar kormány és a magyar filmgyártás 26 szakmai szervezete hozta létre az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alatt működő magánjogi jogi személyként. A Magyar Mozgókép Közalapítvány amely a magyar filmgyártás rendelkezésére bocsátott közvetlen költségvetési források fő elosztó szerve a filmszakmai támogatási programban szereplő valamennyi intézkedéshez nyújthat támogatást. (12) A Magyar Történelmi Film Közalapítvány leginkább a történelmi filmek esetében kezeli a filmgyártás előkészítésére és a filmgyártási tevékenységre rendelkezésre álló forrásokat. 2 Árfolyam: 1 EUR: 235,21 HUF, a június 25-i árfolyamon - 4 -

5 (13) A Nemzeti Kulturális Alap a mozgókép törvényben meghatározott mozgóképes tevékenységek közül támogatást nyújt a forgatókönyv fejlesztéséhez; a gyártást megelőző tevékenységekhez; a filmgyártáshoz; a filmterjesztéshez; a mozgóképszakmai rendezvényszervezéshez, továbbá mozgóképszakmai kiadványok készítéséhez és kiadásához. (14) A két közalapítványt és a Nemzeti Kulturális Alapot teljes mértékben az állami költségvetés finanszírozza Kedvezményezettek (15) Közvetlen vagy közvetett támogatásban kizárólag a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett egyének vagy szervezetek részesülhetnek. Az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak a közvetlen vagy közvetett támogatás folyósításának időpontjában Magyarországon telephellyel (azaz képviselettel vagy fiókteleppel) kell rendelkeznie. (16) Ezzel összefüggésben a Nemzeti Filmiroda nyilvántartást vezet: a) a támogatást igénylő filmelőállítókról és filmterjesztőkről, műhelyekről és egyéb mozgóképszakmai szervezetekről, valamint a támogatást igénylő természetes személyekről, b) az előkészítés, illetve gyártás alatt álló, támogatásban részesülő filmalkotásokról, valamint a terjesztésre kerülő filmalkotásokról. (17) A nyilvántartásba vételi követelmény nem vonatkozik az olyan szervezeteknek, illetve intézményeknek adható támogatásra, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári illetve közgyűjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgóképszakmai tárgyú közgyűjteményeket. (18) Kizárólag filmelőállító szervezet részesülhet a filmgyártás előkészítéséhez és a filmgyártáshoz nyújtott támogatásban. Kizárólag filmterjesztő részesülhet a filmterjesztéshez nyújtott támogatásban A támogatás fajtái (19) A program keretében az alábbi különféle tevékenységekhez adnak támogatást: filmgyártás; forgatókönyv fejlesztés; filmtervek gyártás-előkészítése; filmterjesztés; mozgóképszakmai rendezvényszervezés; mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása

6 (20) Minden egyes fenti tevékenységhez nyújtott támogatást külön szakaszban mutatunk be az alábbiakban. Az azt követő értékelés azonos szakaszonkénti felosztást követ. A filmgyártás támogatása (21) A filmgyártás támogatása képezi a program költségvetésének legjelentősebb részét. Kétféle támogatást nyújtanak a program keretében: adókedvezményt; valamint a (9) szakaszban említett finanszírozó szervezetek közvetlen támogatását. (22) A filmgyártási támogatás éves költségvetése a következő: millió HUF és 2013 között összesen Adókedvezmény 3,000 3,500 4,000 4,300 4,600 5,000 24,400 Támogatás - a Magyar Mozgókép Közalapítvány részéről 2,720 3,100 3,600 3,800 4,000 4,200 21,420 - a Magyar Történelmi Film Közalapítvány részéről a Nemzeti Kulturális Alap részéről ,523 Összes filmgyártási támogatás 8,022 8,913 9,929 10,456 10,976 11, millió EUR és 2013 között összesen Adókedvezmény Támogatás - a Magyar Mozgókép Közalapítvány részéről a Magyar Történelmi Film Alapítvány részéről a Nemzeti Kulturális Alap részéről Összes filmgyártási támogatás Árfolyam: 1 EUR: 235,21 HUF, a június 25-i árfolyamon - 6 -

7 4.7. Támogathatósági és kulturális kritériumok (23) Ahhoz, hogy egy film jogosult legyen akár adókedvezményként, akár közvetlen támogatásként nyújtott filmgyártási támogatásra: meg kell felelnie a (24) bekezdésben foglalt kulturális tartalmi feltételek közül legalább kettőnek; vagy meg kell felelnie a magyar filmelőállító részvételével történő európai koprodukció azon feltételeinek, amelyeket az európai kulturális sokszínűség előmozdítására irányuló, a filmgyártási koprodukcióról szóló európai egyezmény 4 határozott meg; valamint legalább 4 pontot kell elérnie az alábbi j)-n) kategóriákban 5. (24) A filmgyártás támogathatósági vizsgálatának első szakaszában az alábbi kulturális tartalmi feltételek szerepelnek, amelyek mindegyike 1 pontot ér: a) A filmalkotás témája vagy az annak alapjául szolgáló mű olyan történeten (eseményen) alapul, amely része a magyar vagy európai kultúrának, illetve történelmi, mitológiai, vallási szempontból fontos történet (esemény) bemutatásával, illetve feldolgozásával kapcsolatos. b) A filmalkotás témájában vagy az annak alapjául szolgáló műben olyan személyek vagy karakterek szerepelnek 6, akik kapcsolatosak a magyar vagy az európai kultúrával, illetve a történelemmel, a társadalommal vagy a vallással való kapcsolódásuk miatt meghatározóak. c) A filmalkotás a magyar vagy az európai szokásokat és életmódot mutatja be vagy ezek egyes elemeit népszerűsíti. d) A filmalkotás magyar vagy más európai helyszínen, illetve ehhez köthető kulturális környezetben játszódik vagy képi megjelenítésében magyar vagy más európai települést (várost, tájat, tájegységet), illetve jellegzetes magyar vagy európai kulturális motívumot mutat be. e) A filmalkotás forgatókönyve vagy az annak alapjául szolgáló mű egy irodalmi mű feldolgozásán vagy valamely más kulturális értéket hordozó mű (képző- vagy iparművészeti alkotás, zenemű stb.) adaptációján alapul Európa Tanács, Európai szerződések sorozat, 147. szám, (Hatályba lépés: ) - A támogathatósági kritérium pontos megfogalmazása szerint a filmterv legalább 16 pontot ér el akként, hogy az a)-n) pontok közül legalább négyben pontot szerez és magyar részvételű európai koprodukciónak minősül vagy legalább 2 kulturális kritériumot teljesít a (24) bekezdés a)-h) pontjában találhatók közül. Mivel az i) kritérium szerint valamennyi film 4 pontot szerez, a tényleges minimális gyártási követelmény 4 pont, hiszen a filmek legrosszabb esetben is 8 pontot kapnak a kulturális kritériumokra vonatkozó szakaszban. A személyeknek vagy karaktereknek közismerteknek kell lenniük, és fontos szerepet kell játszaniuk a filmalkotásban. A kulturális értéket hordozó mű adaptációja olyan filmalkotásra utal, amely festményt, zeneművet, szobrot vagy más valódi művészi kifejezőeszközzel létrehozott alkotást állít a - 7 -

8 f) A filmalkotás témájának vagy az annak alapjául szolgáló anyagnak a magyar vagy más európai ország társadalma számára kulturálisan, szociológiailag vagy politikai szempontból releváns kérdés áll a középpontjában. g) A filmalkotás valamely fontos magyar vagy európai értéket különösen a kulturális sokszínűséget, a kulturális hagyományok vagy a család tiszteletét, a szolidaritást, az egyenjogúságot, a kisebbségvédelmet, az emberi jogokat, a toleranciát, a környezetvédelmet tükröz vagy jelenít meg. h) A filmalkotás a magyar vagy az európai kultúra és identitás jobb megismerését szolgálja. (25) Valamennyi projekt kulturális tartalmát szakértők értékelik. (26) A támogathatósági vizsgálat második szakaszában az alábbi gyártási feltételek alapján ítélnek oda pontokat: i) A filmalkotás kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás 4 j.) A filmalkotás alábbi közreműködői között magyar vagy más EGT-állam polgára található, illetve olyan nem EGT-állam polgára, aki nemzetközi filmfesztiválon díjat nyert mint: a. rendező b. producer c. operatőr d. forgatókönyvíró e. fő- és mellékszereplők f. zeneszerző g. látványtervező h. jelmeztervező i. vágó j. maszkmester k. főgyártásvezető/gyártásvezető l. utómunka gyártásvezető (hangi/képi/digitális) minden 2 teljesített kategória után 1; összesen legfeljebb 6 pont k.) a filmalkotás végső változata valamely EGT-állam nyelvén készül 4 l.) A filmalkotás közreműködői a j) pont szerint pontot szerzett közreműködők kivételével 4 legalább 51%-ban valamely EGT-állam polgárai, vagy olyan koprodukcióról van szó, amely nem minősül európai filmkoprodukciónak. m.) A forgatási helyszín Magyarországon van 3 n.) A filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka végzésének helye Magyarország 3 (27) Az m) és az n) kategóriában elérhető pontokat arányosan osztják ki a (27)-(29) bekezdésben kifejtett módon. (28) Az m) kategória: a forgatási helyszín: A gyártás egészére vonatkozóan a Nemzeti Filmirodának benyújtott forgatókönyvben vagy forgatási ütemtervben megjelölt forgatási napok száma alapján osztják ki a pontokat. Ha legalább 1 forgatási nap van Magyarországon, az alkotás 1 pontot kap. középpontba. Olyan filmek tartozhatnak ide mint például a Leány gyöngy fülbevalóval (Girl with a Pearl Earring) vagy a La Traviatta

9 Ha a magyarországi forgatás eléri az összes gyártási nap 25%-át, az alkotás 2 pontot kap. Ha a magyarországi forgatás eléri az összes gyártási nap legalább 50%-át, az alkotás 3 pontot kap. Például: Magyarországi Összes forgatási A forgatás forgatási napok nap magyarországi része Kapott pont pont % 1 pont % 2 pont % 3 pont (29) Az n) kategória: magyarországi kulturális erőforrások felhasználása: A gyártás egészére vonatkozóan a Nemzeti Filmirodának benyújtott költségvetésben szereplő, filmgyártást gyártás-előkészítési vagy utómunka költségkeretéhez képest számítják ki a pontokat. Ha van gyártás-előkészítési vagy utómunka-költségkeret, az alkotás 1 pontot kap. Ha a magyarországi gyártás-előkészítési vagy utómunka-költségek elérik az összes ilyen költség 25%-át (bármelyik költségnem aránya is a nagyobb), az alkotás 2 pontot kap. Ha a magyarországi gyártás-előkészítési vagy utómunka-költségek elérik az összes ilyen költség legalább 50%-át (bármelyik költségnem aránya is a nagyobb), az alkotás 3 pontot kap. Például: Magyarországi gyártáselőkészítési Magyarországi A figyelembe költség utómunka költség veendő nagyobb Kapott pont aránya aránya arány 0% 5% 5% 1 pont 50% 0% 50% 3 pont 0% 100% 100% 3 pont 24% 30% 30% 2 pont 4.8. Gyártási támogatásként adott adókedvezmény (30) A program kétfajta filmalkotást különböztet meg az adókedvezmény tekintetében. Megrendelésre készült filmalkotás (gyártási szolgáltatás): Magyarországon készült filmalkotás, amelynek gyártásában olyan Magyarországon adóköteles vállalakozás vesz részt, amely ezen tevékenysége révén nem minősül filmelőállítónak

10 Nem megrendelésre készült filmalkotás (koprodukció vagy magyar film): magyarországi telephellyel rendelkező, magyar filmelőállítónak vagy koproducernek minősülő vállalkozás részvételével előállított filmalkotás 8. (31) Mindkét filmalkotás-típusnak meg kell felelnie a 4.7. szakaszban található kulturális kritériumoknak ahhoz, hogy igénybe vehesse az adókedvezményt. Ugyanakkor az első típusba tartozó filmalkotás nem részesülhet a finanszírozó szervezetek közvetlen támogatásában. (32) Az adókedvezményt ténylegesen a támogatást nyújtó adózónak nyújtják a gyártási költségek maximum 20%-a alapján. Az adókedvezmény akkor igényelhető, ha a filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó részére a Nemzeti Filmiroda támogatási igazolást állít ki. (33) A támogatási igazolás kiállítására a filmgyártás befejezését követően és a kiadások ellenőrzése után kerül sor. A támogatási igazolásban feltüntetik támogatást nyújtó adózó megnevezését, illetve a kedvezményre jogosító támogatás összegét. A filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó ugyanazért a támogatásért nem igényelhet kétszer adókedvezményt. Az adókedvezményt a filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózón kívül más nem veheti igénybe Az adókedvezmény működése (34) Az intézkedés célja a támogatást nyújtó adózók ösztönzése, hogy járuljanak hozzá a támogatható filmalkotások finanszírozásához. Lehetővé teszi a támogató vállalatok számára, hogy az adott filmalkotáshoz nyújtott támogatásukat mind az adóköteles jövedelmükből, mind pedig az adókötelezettségükből levonják. A magyar hatóságok ezt általános intézkedésnek tekintik, mert valamennyi Magyarországon adóköteles vállalkozás számára nyitott. Ha a filmalkotás összes gyártási költségének legalább 80%-a magyar filmgyártási költségnek minősül, akkor a kedvezményben részesülő támogatás mértéke a magyar filmelőállítót terhelő költségvetési hányad 20%-áig, illetve ha kevesebb mint 80%-a minősül ilyennek, 25%-áig terjedhet. (35) Az alábbi példán mutatjuk be a filmelőállító és a filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó pénzügyi helyzetét a program kertén belül: Példa: Valamely filmgyártó vállalat olyan filmalkotást készít, amelynek az összes gyártási költsége 1 millió EUR, ennek % magyar filmgyártási költségnek minősül. A filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó amelynek a magyar társasági adó szempontjából (16%-os kulccsal) adóköteles eredménye 2,35 millió EUR 20%-kal járul hozzá a gyártási költségekhez. Mivel a film gyártási költségeinek kevesebb mint 80%-a keletkezett Magyarországon, a támogatást nyújtó adózó általi támogatás kedvezményben részesülő mértéke legfeljebb a ,9 EUR 25%-a, vagyis EUR. 8 A 4.5 bekezdésnek megfelelően

11 A gyártó pénzügyi helyzete: Magyar gyártási költség 799,999.9 EUR Nem magyar gyártási költség 200,000.1 EUR Összes gyártási költség 1,000,000 EUR A támogatást nyújtó adózó által nyújtott, kedvezményre jogosult támogatás (= a magyar gyártási költség 25%-a, mivel a magyar gyártási költség nem éri el az összes gyártási költség 80 %-át) A gyártó által biztosítandó fennmaradó finanszírozás (200,000 EUR) 800,000 EUR A támogatást nyújtó adózó pénzügyi helyzete: Támogatás előtti eredmény 2,350,000 EUR Mínusz: A támogatást nyújtó adózó hozzájárulása a filmalkotáshoz (200,000 EUR) Adózás előtti eredmény 2,150,000 EUR A csökkentett adókötelezettség (az adózás előtti eredmény 16%-a) 344,000 EUR Mínusz: Támogatási célú adólevonás (200,000 EUR) Fizetendő adó (a csökkentett adókötelezettség mínusz a támogatási célú adólevonás) 144,000 EUR A támogatást nyújtó adózó teljes megtakarított adója ennélfogva EUR (hiszen a támogatás nélkül a fizetendő adó a 2,35 millió EUR 16%-a lett volna, vagyis EUR). (36) Bármely vállalati befektető jogosult adókedvezményre, beleértve a más gazdasági ágazatokban tevékenykedő vállalkozásokat is. Az adókedvezmény lehetővé teszi, hogy az érintett vállalkozás mind az adóköteles jövedelméből, mind pedig az adókötelezettségéből levonja a kedvezményre jogosító összeget. Az adólevonás mértéke nem haladhatja meg a vállalat adott évi jövedelemadókötelezettségének 70%-át. Ha a filmelőállító részére folyósított összeg ezt meghaladja, akkor a fel nem használt adókedvezmény átvihető a következő

12 három adóévre. Ha a támogatást nyújtó adózó ezen az időszakon belül nem képes igénybe venni az adókedvezményt, akkor az véglegesen elveszik. (37) Ennek megfelelően az a legvalószínűbb, hogy a 16%-os mértékű magyarországi társasági adó megfizetésére köteles, nyereséges vállalkozások azok, amelyek támogatást nyújtó adózóként élni tudnak a program előnyeivel. Elvileg arra is lenne lehetőség, hogy a támogató a hozzájárulásban részesülő filmgyártó vállalat kapcsolt vállalta legyen, feltéve hogy a kapcsolt vállalat Magyarországon társasági adó köteles. Ugyanakkor a belső elszámolóárakra vonatkozó magyar szabályozás előírja az adófizetőknek, hogy a kapcsolódó felekkel a szokásos piaci feltételek alapján tartsanak fenn kapcsolatokat. Ennek alapján tilos a filmelőállító és a támogató számára, hogy ellenszolgáltatás nélkül ruházzanak át nyereséggel kapcsolatos hasznot. (38) A támogatást nyújtó adózónak a filmgyártó vállalat számára ingyenes vagyonátruházás formájában kell hozzájárulást nyújtania, amelynek eredményeként a támogatást nyújtónál veszteség, a támogatottnál pedig nyereség keletkezik. Következtetésképpen a gyártó nem nyújthat a támogatás fejében marketing vagy PR szolgáltatásokat, sem bármely egyéb ellenszolgáltatást (pl. terjesztési jogokat). Ezenfelül a támogatást nyújtó adózó nem formálhat jogot arra, hogy a filmalkotás szponzoraként tüntessék fel, illetve nem támaszthat a film reklámjával kapcsolatos igényeket, továbbá nem jogosult részesedésre a terjesztés bevételeiből Területi feltételek (39) Az elszámolható kiadás kifejezés egyaránt utal a vonal feletti (vagyis ideértve a forgatókönyvvel kapcsolatos jogokat, a film előállítóinak, főszereplőjének, operatőrének és rendezőjének bérét) és a vonal alatti filmgyártási költségekkel kapcsolatos magyarországi kiadásokra. A bérek tekintetében akkor minősül egy adott kiadás magyarországinak, ha az érintett személy az elszámolható kiadásként szereplő bér után Magyarországon fizet személyi jövedelemadót. (40) Az adókedvezmény az elszámolható kiadásra vonatkozó, az adott filmalkotás számára kiállított igazolásra épül A filmgyártás közvetlen támogatása (41) A filmgyártáshoz nyújtott közvetlen támogatás kedvezményezettjei azok a vállalakozások lehetnek, amelyek megfelelnek a (31) bekezdésben említett általános feltételeknek. (42) A program keretében támogatható filmalkotásokat az alábbi kategóriákra osztották: az úgynevezett magyar filmalkotások, a magyar részvételű koprodukciós filmalkotások, valamint egyéb magyar részvételű filmalkotások és olyan egyéb filmalkotások, amelyek nemzetközi egyezmény alapján európai koprodukciónak minősíthetők. Ez a besorolás nem

13 támaszt további követelményeket a támogatásra jogosult filmalkotásokkal szemben. (43) Amint a (31) bekezdésben említettük, nem jogosultak közvetlen filmgyártási támogatásra az úgynevezett megrendelésre készült filmalkotások, amelyek elkészítésében nem vesz részt olyan Magyarországon telephellyel rendelkező vállalakozás, amely filmelőállítónak minősül Területi feltételek (44) A magyar mozgókép törvény szerint a támogatott köteles a nyújtott támogatás legalább 60 %-át Magyarországon elkölteni. A támogató szervezet jogosult magasabb százalékos arányt is előírni, ez azonban nem haladhatja meg a támogatás 80%-át A támogatás intenzitása (45.) A halmozott támogatási összegek intenzitása beleértve a közvetlen támogatást és az adókedvezményt egyaránt elvben a filmalkotás gyártási költségvetésének legfeljebb 50 %-át érheti el. Alacsony költségvetésű és nehéz filmalkotások esetén viszont magasabb támogatás-intenzitási küszöb alkalmazandó. (46) Mozibemutatásra készült, egész estét betöltő játék-, dokumentum-, népszerű tudományos, illetve animációs filmek esetén, amelyek gyártási költségvetése nem éri el a 237 millió HUF-t 9 (1,01 millió EUR-t); vagy magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén a 467 millió forintot (1,99 millió EUR-t); a támogatás intenzitása a filmalkotás gyártási költségvetésének 90%-áig, vagy koprodukciók esetén a magyar filmkészítő hozzájárulási arányának a 90%-áig terjedhet. (47) A dokumentumfilm, animációs film, tudományos ismeretterjesztő film, kísérleti film vagy rövidfilm műfajba tartozó magyar filmalkotás esetén a halmozott támogatási összegek intenzitása a filmalkotás gyártási költségvetésének 100%- áig, vagy magyar részvételű koprodukciók esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet, ha a kulturális sokszínűséghez hozzájáruló filmalkotás elkészítéséhez szükséges forrás más módon nem biztosítható. (48) Ha a filmalkotást eredetileg magyar nyelven gyártják, továbbá valószínűsíthető, hogy a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés valamennyi formájából származó összes bevétel révén sem térül meg, akkor a halmozott támogatási összegek intenzitása a filmalkotás gyártási költségvetésének 90%-áig (vagy koprodukció esetén a magyar hozzájárulás 90%-áig) terjedhet. Ha végül a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés bármely formája révén szerzett bevételekből megtérül, a gyártási költségvetést meghaladó összeget vissza kell 9 Ezt a küszöböt a magyarországi általános inflációval arányosan emelik a program működésének időszaka alatt. A Magyar Kulturális Minisztérium minden év január 31-ig tájékoztatás formájában közzéteszi a vonatkozó számadatokat

14 fizetni a támogatást nyújtó szervezetnek. Több támogató szervezet esetén a támogatás arányában kell visszafizetni a kapott közvetlen támogatást. A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek közvetlen támogatása Filmterv-fejlesztés (49) A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap a mozgókép törvénynek, valamint az OKM rendelettervezetnek a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekhez nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályaival összhangban filmtervfejlesztési célú közvetlen támogatást nyújthat. (50) A támogató hatóságnak az intézkedéssel kapcsolatos költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve Magyar Mozgókép Közalapítvány Összesen 120/0,52 130/0,55 150/0,64 155/0,66 160/0,68 165/0,7 880/3,74 Nemzeti 46/0,2 48/ 0,2 51/0,22 55/0,23 58/0,25 60/0,26 318/1,36 Kulturális Alap (51) A mozgókép törvény a következőképpen határozza meg a filmterv-fejlesztést: filmterv és forgatókönyv létrejöttét, eladhatóságát és eladását, illetve megvalósíthatóságát és későbbi megvalósítását célzó kutatói, alkotói, tervezési és szervezési munkák összessége. (52) A magyar hatóságoktól kapott tájékoztatás szerint az intézkedés célja filmtervek fejlesztésének támogatása színvonalas, mind művészileg, mind pedig technikailag gondosan elkészített filmalkotásokkal kapcsolatosan, amelyek a magyar és az európai filmkultúra fejlődését szolgálják, és várhatóan sikeresen helyt tudnak állni a hazai és a nemzetközi filmpiacon. (53) Az intézkedés kedvezményezettjei a magyar filmelőállítók, azaz olyan filmelőállítók, amelyek Magyarországon rendelkeznek telephellyel, és vezető tisztségviselőinek többsége az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának, vagy a Határokon átlépő televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt aláíró valamely ország állampolgára, és benne ilyen személyek rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a (15) bekezdésben említett általános feltételekkel összhangban a magyarországi telephelyre (pl. képviselet vagy fióktelep) vonatkozó követelménynek csak a támogatás folyósításakor kell teljesülnie. (54) Az elszámolható költségek az alábbiak: 10 A Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal kapcsolatos számok a filmterv fejlesztést és a filmgyártás előkészítést egyaránt tartalmazzák

15 opciós díjak és egyéb, a forgatókönyv-fejlesztéshez szükséges jogdíjak; forgatókönyvírói megbízási díjak, honoráriumok; kutatási megbízási díjak és kutatással összegfüggő költségek. (55) A támogatási intenzitás főszabályként az elszámolható költségek maximum 50%-a. Rendkívüli esetekben a támogatás intenzitása elérheti az elszámolható költségek 80%-át, amennyiben a tőkeszegény filmgyártó vállalatok számára másképp nem volna lehetséges a filmterv-fejlesztés finanszírozása. (56) A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekről szóló rendelettervezet előírja, hogy támogatás intenzitási szintjének meghatározásakor valamennyi támogató szervezetet és valamennyi mozgóképszakmai állami támogatást figyelembe kell venni. (57) A támogatás maximális összege 7,5 millió HUF ( EUR). (58) A támogatást a megfelelő támogató hatóságok által közzétett pályázati felhívások alapján nyújtják. A sikeres pályázatokat a támogató szervezetek filmes szakemberekből álló szakmai kuratóriumai választják ki a pályázat művészeti és technikai minőség, illetve a magyar és az európai filmkultúrához nyújtott hozzájárulás tekintetében képviselt értéke alapján. Ahhoz, hogy támogathatónak minősüljön, a projektnek a fenti (24) bekezdésben bemutatott kulturális kritériumok közül legalább kettőt teljesítenie kell. (59) A Magyar Mozgókép Közalapítvány esetében a Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg a támogatás odaítéléséről szóló döntést, a játék-, animációs- és dokumentumfilmek külön szakmai kuratóriumainak javaslata alapján. A Nemzeti Kulturális Alap esetében a Mozgókép Szakmai Kollégium hozza meg a döntést Filmgyártás-előkészítés (60) A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Magyar Történelmi Film Közalapítvány filmgyártás-előkészítési célú közvetlen támogatást nyújthat, összhangban a mozgókép törvénynek, valamint az OKM rendelettervezetnek a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekhez nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályaival. (61) A támogató hatóságnak az intézkedéssel kapcsolatos költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve Magyar Mozgókép Összesen 120/0,52 130/0,55 150/0,64 155/0,66 160/0,68 165/0,7 880/3,

16 Közalapítvány 11 Nemzeti Kulturális Alap Magyar Történelmi Film Közalapítvány 46/0,2 48/ 0,2 51/0,22 55/0,23 58/0,25 60/0,26 318/1,36 13/0,06 13/0,06 13/0,06 15/0,06 17/0,07 18/0,08 89/0,39 (62) A mozgókép törvény a következőképpen határozza meg a filmgyártáselőkészítést: a filmgyártás megkezdését megelőző, közvetlenül annak anyagi, műszaki, szervezési feltételeinek biztosítását célzó alkotó és szervező tevékenység. (63) A magyar hatóságoktól kapott tájékoztatás szerint az intézkedés célja a filmgyártás előkészítésének támogatása színvonalas, mind művészileg, mind pedig technikailag gondosan elkészített filmalkotásokkal kapcsolatosan, amelyek a magyar és az európai filmkultúra fejlődését szolgálják, és várhatóan sikeresen helyt tudnak állni a hazai és a nemzetközi filmpiacon. (64) Az intézkedés kedvezményezettjei a magyar filmelőállítók, azaz olyan filmelőállítók, amelyek Magyarországon rendelkeznek telephellyel, és vezető tisztségviselőinek többsége az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának, vagy a Határokon átlépő televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt aláíró valamely ország állampolgára, és benne ilyen személyek rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a (15) bekezdésben említett általános feltételekkel összhangban a magyarországi telephelyre (pl. képviselet vagy fióktelep) vonatkozó követelménynek csak a támogatás folyósításakor kell teljesülnie. (65) Az elszámolható költségek az alábbiak: opciós díjak és egyéb, a forgatókönyv-fejlesztéshez szükséges jogdíjak; a filmterv-fejlesztéssel összefüggő megbízási díjak, honoráriumok; kutatási megbízási díjak és kutatással összegfüggő költségek; szereplőválogatással összefüggő díjak és költségek; a filmalkotás költségvetési tervének elkészítésével összefüggő díjak és költségek; a filmalkotás finanszírozásának tervezésével, előkészítésével és megszervezésével összefüggő díjak és költségek; koproducerek, finanszírozók, támogatók keresésével, tárgyalásokkal, megállapodás-kötéssel összefüggő díjak és költségek; gyártási terv előkészítésével, tervezésével összefüggő díjak és költségek; marketing-és forgalmazási tervezéssel, (célpiac és célközönség meghatározása, együttműködés magyar, európai és egyéb külföldi 11 A Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal kapcsolatos számok a filmterv fejlesztést és a filmgyártás előkészítést egyaránt tartalmazzák

17 forgalmazókkal, bemutatkozás fesztiválokon, stb.) összefüggő díjak és költségek; pilot vagy demo elkészítésével, próbafelvételekkel kapcsolatos díjak és költségek; helyszínkereséssel összefüggő díjak és költségek; rendezői és operatőri koncepció, látványtervek, jelmeztervek elkészítésével és egyéb kreatív elemek tervezésével összefüggő díjak és költségek; a filmterv-fejlesztéssel kapcsolatos működési költségek (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig terjedően, bizonylatokkal alátámasztva, pl. folyó kiadások, telefon-/fax-/internetszámlák, bérek, írószerköltség ); animációs filmeknél: grafikai kutatással, pilot-készítéssel, storyboardkészítéssel összefüggő díjak és költségek. (66) A filmterv-fejlesztés és a filmgyártás-előkészítés egyaránt a filmgyártást megelőző költségeket jelent, és nem mindig lehet egyértelműen elválasztani e két tevékenységtípust. A filmgyártáshoz nyújtott közvetlen támogatás elvileg a filmterv-fejlesztés támogatását is tartalmazhatja. A támogató szervezetek azonban azonos projekthez és azonos elszámolható költségekhez nem nyújthatnak mindkét intézkedés keretében támogatást. (67) A támogatási intenzitás főszabályként az elszámolható költségek maximum 50%-a. Rendkívüli esetekben a támogatás intenzitása elérheti az elszámolható költségek 80%-át, amennyiben a tőkeszegény filmgyártó vállalatok számára másképp nem volna lehetséges a filmalkotás előkészítésének finanszírozása. (68) A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekről szóló rendelettervezet előírja, hogy támogatás intenzitási szintjének meghatározásakor valamennyi támogató szervezetet és valamennyi mozgóképszakmai állami támogatást figyelembe kell venni. (69) Ha ezt követően elkészítik a filmet, a filmgyártást megelőző tevékenységek költségeit beleszámítják a gyártási költségvetésbe. Ebben az esetben az ilyen filmgyártást megelőző költségekhez nyújtott bármely állami támogatást figyelembe veszik a filmgyártási tevékenységek legnagyobb támogatási intenzitásának a fenti (45)-(48) bekezdésben leírtak szerinti meghatározása céljából. (70) A támogatás maximális összege 7,5 millió HUF ( EUR). (71) A támogatást a megfelelő támogató hatóságok által közzétett pályázati felhívások alapján nyújtják. A sikeres pályázatokat a támogató szervezetek filmes szakemberekből álló szakmai kuratóriumai (a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap esetében szakmai kollégiumok, a Magyar Történelmi Film Közalapítvány esetében pedig a Kuratórium) választják ki a pályázat művészeti és technikai minőség, illetve a magyar és az európai filmkultúrához nyújtott hozzájárulás tekintetében képviselt értéke alapján

18 (72) A Magyar Mozgókép Közalapítvány esetében a Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg a támogatás odaítéléséről szóló döntést, a játék-, animációs- és dokumentumfilmek külön szakmai kuratóriumainak javaslata alapján. A Nemzeti Kulturális Alap esetében a Mozgókép Szakmai Kollégium hozza meg a döntést. (73) A Magyar Történelmi Film Közalapítvány esetében a Kuratórium hozza meg a döntést. A Magyar Történelmi Film Közalapítvány a közalapítvány alapító okiratában meghatározott alapvető célkitűzéseivel összhangban az alábbiakhoz nyújt támogatást: a magyarság sorsának alakulásában meghatározó jelentőségű, még feltáratlan események kutatásának és filmes feldolgozásának támogatása; az 1956-os forradalomhoz vezető, majd leverése nyomán, illetve ellenére végbement történelmi folyamatoknak a feltárása; a határokon túl, illetve emigrációban élő magyarság sorskérdéseinek, továbbá életmódjukban az elmúlt fél évszázad során bekövetkezett változásoknak dokumentum- és játékfilmen történő ábrázolása; a jelen történelmi folyamatairól szóló filmdokumentumok, nem hivatásos filmalkotók által készített és gyűjtött anyagok megőrzésének, gondozásának, valamint feldolgozásának támogatása Filmterjesztés (74) A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap a filmterjesztés területén a magyar filmalkotások, a magyar részvételű koprodukciók és az art besorolású külföldi filmalkotások terjesztéséhez nyújthat közvetlen támogatást. (75) A támogató hatóságnak az intézkedéssel kapcsolatos költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve Magyar Mozgókép Közalapítv ány Nemzeti Kulturális Alap Filmtípusok Összesen magyar filmalkotások 95/0,4 105/0,45 120/0,51 125/0,53 130/0,55 135/0,57 710/3,1 koprodukciók, 90/0,38 100/0,43 110/0,47 115/0,49 120/0,51 125/0,53 660/2,81 art besorolású filmek valamennyi film 56/0,24 58/0,25 61/0,26 66/0,28 69/0,29 72/0,31 382/1,63 (76) A filmterjesztési célú intézkedések kedvezményezettjei a filmterjesztők, vagyis a mozgókép törvény szerint filmterjesztéssel üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek

19 (77) Az elszámolható költségek közé tartoznak a kópiagyártás költségei, a reklám és propaganda költségek A magyar filmalkotások terjesztése (78) A magyar filmalkotások terjesztésére vonatkozó intézkedés alapján azok a legalább 70 perc hosszúságú, moziban történő forgalmazásra szánt magyar játékfilmek jogosultak támogatásra, amelyek megfelelnek a mozgókép törvényben előírt kulturális vizsgálatnak. (79) A legnagyobb támogatási intenzitás és a magyar filmalkotások terjesztésére kiosztható maximális támogatási összeg meghatározásakor a következő besorolású filmeket különböztetik meg: 1. kategória: nehezesen terjeszthető és várhatóan kisszámú közönséget vonzó filmek; 2. kategória: várhatóan csekély érdeklődést keltő, művészileg értékes filmek; 3. kategória: nagyobb közönségnek szánt, kulturális szempontból fontos filmek. (80) A 3. kategória esetén a legnagyobb támogatási intenzitás 50%-os. A magyar hatóságok által nehéz filmalkotásnak tekintett 1. és 2. kategóriájúak esetén a legnagyobb támogatási intenzitás 90%-os. Ennek az a magyarázata, hogy a magyar hatóságok szerint ezek a filmek intellektuálisan nagyobb kihívást jelentenek és nagyobb pénzügyi nehézségekkel szembesülnek, mivel várhatóan csak kisszámú közönséget vonzanak. (81) A támogatás összege a filmalkotás besorolásától, a gyártott kópiaszámtól és a nézőszámtól függően 3 millió HUF ( EUR) és 10 millió HUF ( EUR) között változik. A támogatás összegének meghatározása szempontjából irányadó paramétereket az alábbi táblázatban mutatjuk be: Kategória Minimális kópiaszám Első részlet A későbbi finanszírozás feltételei és összegei 1 2 1,5 millió HUF/ 6350 EUR néző 1,5 millió HUF/ 6350 EUR millió HUF/ EUR néző 4 millió HUF/ EUR millió HUF/ EUR néző felett 5 millió HUF/ EUR (82) A magyar hatóságok álláspontja szerint szükség van a magyar filmalkotások terjesztését támogató intézkedésre, tekintve a piac jellegét, amelyet az elszigetelt nyelvi környezet és az európai átlaghoz képest viszonylag alacsony nézőszám jellemez. (83) Magyarországnak 10 millió lakója van. Évente 11 millió mozijegyet értékesítenek, amelyből a magyar filmek 1,5 millióval részesednek. Az art besorolású filmeket vetítő moziknak évente 1 millió nézője van. A magyar filmeket a nemzetközi koprodukciókon kívül általában nem forgalmazzák a Magyarországon kívüli mozikban. A magyar hatóságoktól kapott tájékoztatás

20 szerint a jegyeladások átlagosan csak az egy hatodát vagy egy hetedét fedezik egy magyar film gyártási költségének A koprodukciós és az art besorolású filmalkotások terjesztése (84) Az intézkedés keretében támogatásra jogosultak azok a magyar részvételű koprodukciós játékfilmek, amelyek megfelelnek a mozgókép törvényben előírt kulturális vizsgálatnak, illetve azok az art besorolású külföldi filmek, amelyek megfelelnek a mozgókép törvény vonatkozó feltételeinek. (85) A vonatkozó rendelkezésekkel összhangban a Nemzeti Filmiroda azon a terjesztendő filmalkotásnak ad art besorolást: a) amely művészeti értékével hozzájárul a magyar, az európai, illetve az egyetemes audiovizuális kultúra fejlődéséhez, valamint sokszínűségéhez; b) amely nemzetközileg elismert filmfesztiválon, a Filmiroda által évente közzétett listán meghatározott díjat nyert; c) amelyet a Filmszakmai Bizottság művészeti, oktatási vagy egyéb kulturális szempontból jelentősnek ítél. (86) A maximális támogatási intenzitás 50%. A támogatás legnagyobb összege 2 millió HUF (8 400 EUR). Legalább 2 filmkópia esetén 1 millió HUF támogatást adnak, és a nézőszámtól függően további finanszírozást nyújtanak Mozitámogatás (87) A Magyar Mozgókép Közalapítvány az art besorolású mozik üzemeltetéséhez nyújtott támogatásként, vagy art besorolású filmalkotások vetítéséhez nyújtott szelektív támogatásként közvetlen támogatást nyújthat a moziknak. (88) A Magyar Mozgókép Közalapítvány költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve art besorolású mozik art besorolású filmalkotások Összesen 220/0,94 230/0,98 240/1,02 250/1,06 260/1,1 270/1, /6,26 15/0,06 15/0,06 17/0,07 18/0,08 19/0,08 20/0,09 104/0,44 (89) Ezenfelül a filmterjesztésre fordítható költségvetéséből a Nemzeti Kulturális Alap is támogathatja art besorolású filmek vetítését

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap

N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális Alap EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 30.I.2008 B(2008)300 végleges Tárgy: N 357/2007 sz. állami támogatás Magyarország Az Oktatási és Kulturális Minisztérium fejezeti kezelésű előirányzatai és a Nemzeti Kulturális

Részletesebben

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I.

JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. JOGI ÁTVILÁGÍTÁSRÓL SZÓLÓ JELENTÉS I. Magyar Mozgókép Közalapítvány székhely: 1068 Budapest, Városligeti fasor 38. bírósági bejegyző végzés száma: 9. Pk. 60105/1998/4. sorszám: 7122 működésével összefüggő

Részletesebben

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL

KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL 25/02/2009 KÉZIKÖNYV A KKV-K ÁLLAMI TÁMOGATÁSÁRA VONATKOZÓ KÖZÖSSÉGI SZABÁLYOKRÓL BELEÉRTVE A JELENLEGI PÉNZÜGYI ÉS GAZDASÁGI VÁLSÁGBAN A FINANSZÍROZÁSI LEHETŐSÉGEK ELÉRÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁRA IRÁNYULÓ IDEIGLENES

Részletesebben

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014.

Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Civil szervezetek: egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok adózásának alapvető szabályai 2014. Az egyesületek, köztestületek, (köz)alapítványok 1 [civil szervezetek] alapítására, működésére vonatkozó

Részletesebben

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I.

163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet. a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről. I. 163/2001. (IX. 14.) Korm. rendelet a vállalkozásoknak nyújtott állami támogatások tilalma alóli mentességek egységes rendjéről A Kormány az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII.

Részletesebben

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ CÉGEK RÉSZÉRE, A TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNYT, ILLETVE ADÓJÓVÁÍRÁST EREDMÉNYEZŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 2015

ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ CÉGEK RÉSZÉRE, A TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNYT, ILLETVE ADÓJÓVÁÍRÁST EREDMÉNYEZŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 2015 az ötlettől a sikerig TÁJÉKOZTATÓ ELŐADÓ-MŰVÉSZETI SZERVEZETEKET TÁMOGATÓ CÉGEK RÉSZÉRE, A TÁRSASÁGI ADÓKEDVEZMÉNYT, ILLETVE ADÓJÓVÁÍRÁST EREDMÉNYEZŐ TÁMOGATÁSI LEHETŐSÉGEKRŐL 2015 SKC Consulting Tisztelt

Részletesebben

Nemzeti Együttműködési Alap

Nemzeti Együttműködési Alap Nemzeti Együttműködési Alap Képzési segédlet 2012. A megújult civil támogatási rendszer a Nemzeti Együttműködési Alap bemutatása Képzési segédlet Készült az ÁROP 2.2.10-10-2010-0001 program keretében Budapest,

Részletesebben

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra

Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Főiskolai Kar Külgazdasági szak EU kapcsolatok szakirány Állami támogatási rendszer különös tekintettel a környezetvédelmi támogatásokra Készítette: Kovács

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett Munkahelymegőrző támogatás munkaidő-csökkentéssel és képzéssel kombinálva c. pályázati felhívásához Kódszám: TÁMOP-2.3.3/09/01/A

Részletesebben

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK

(Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK 2013.12.24. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 352/1 II (Nem jogalkotási aktusok) RENDELETEK A BIZOTTSÁG 1407/2013/EU RENDELETE (2013. december 18.) az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108.

Részletesebben

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap

Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap BELÜGYMINISZTÉRIUM Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alap PÁLYÁZATI KIÍRÁS MMIA-3.2.2. Az európai uniós és magyar visszafogadási egyezmények alapján végrehajtott kitoloncolások szervezésében nyújtott

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM

EURÓPAI BIZOTTSÁG BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 BIZOTTSÁGI SZOLGÁLATI MUNKADOKUMENTUM Útmutató az Európai Unió állami támogatási, közbeszerzési és belső piaci szabályainak az általános gazdasági

Részletesebben

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG

(Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG 2015.4.24. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 136/7 V (Hirdetmények) A VERSENYPOLITIKA VÉGREHAJTÁSÁRA VONATKOZÓ ELJÁRÁSOK EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLLAMI TÁMOGATÁS MAGYARORSZÁG SA.39235 (2015/C) (ex 2015/NN)

Részletesebben

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe:

FELHÍVÁS. Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására. A felhívás címe: FELHÍVÁS Mikro-, kis- és középvállalkozások nemzetközi versenyképességének javítására A felhívás címe: Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A felhívás kódszáma: GINOP-1.3.1-15

Részletesebben

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban

Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban EU HÍRMONDÓ T A R I A N D R Á S PhD-hallgató, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Regionális politika és gazdaságtan doktori iskola Az állami támogatások szabályozása az Európai Unióban 1.

Részletesebben

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015.

A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A társasági adó legfontosabb szabályai 2015. A Magyarországon jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló, vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, azaz a vállalkozási tevékenység alapján, az annak során

Részletesebben

Támogatások. Rezsabek Angéla

Támogatások. Rezsabek Angéla Támogatások Támogatások Kapott támogatások keretösszeg szerinti vizsgálata Kívülről jött támogatások számviteli elszámolása Belülről meg nem fizetett támogatásnak minősülő összegek Mikro, kis, középvállalkozások

Részletesebben

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5.

GOP-2009-2.2.1. KMOP-2009-1.2.5. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program és a Közép-Magyarországi Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása c. pályázati konstrukcióhoz

Részletesebben

Menedzsment 7 Lauf László: Számviteli ismeretek menedzserek számára 12. rész. A teljesítés időpontja önkényesen nem határozható meg

Menedzsment 7 Lauf László: Számviteli ismeretek menedzserek számára 12. rész. A teljesítés időpontja önkényesen nem határozható meg SZÁMVITELI ÉS PÉNZÜGYI 2011/ 7 JÚLIUS MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT MENEDZSER TUDÁS- ÉS VÁLASZKÖZPONT Tartalom Áfa 1 Bonácz Zsolt: A teljesítés időpontja önkényesen

Részletesebben

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében

RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ. az Államreform operatív program keretében RÉSZLETES FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ az Államreform operatív program keretében Közigazgatási Utánpótlási és Európai Mobilitási Program Magyar Közigazgatási Ösztöndíj című kiemelt projekt támogatásához Kódszám:

Részletesebben

Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz

Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz Normaszöveg kiegészítés a Hogyan kellene módosítani a civil szervezetekkel kapcsolatos jogszabályi rendelkezéseket? koncepcióhoz ahol a [törölt szövegrészek szögletes zárójelek között, félkövérrel szedve],

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, foglalkoztathatóságának elősegítése, sikeres munkaerő-piaci integrációjának

Részletesebben

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT

KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT KULTURÁLIS PROJEKTCIKLUS MENEDZSMENT 180 órás akkreditált felnőttképzés Elektronikus tananyag 3. modul A PÁLYÁZATÍRÁS ÉS LEBONYOLÍTÁS ALAPJAI PCM Szerkesztette: Dr. Juhász Erika Szerzők: Dr. Juhász Erika

Részletesebben

Az új KKVmeghatározás

Az új KKVmeghatározás VÁLLALKOZÁS- ÉS IPARPOLITIKAI KIADVÁNYOK Ez az útmutató tartalmaz(za): Az új KKVmeghatározás Felhasználói útmutató és nyilatkozatminta A 2005. január 1-jétől hatályos új KKVmeghatározásra vonatkozó részleteket

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS ÚTMUTATÓ a Gazdaságfejlesztési Operatív Program Vállalati folyamatmenedzsment és e-kereskedelem komplex támogatása c. pályázati konstrukcióhoz Kódszám: GOP -2009-2.2.3. A projektek

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.)

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2013.3.20. C(2013) 1573 final A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2013.3.20.) A 2007 2013 közötti időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a

Részletesebben

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program

KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program KIEMELT PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ a Társadalmi Megújulás Operatív Program Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása c. Kiemelt Pályázati Felhívásához Kódszám: TÁMOP-1.4.7-12/1 1 Tartalom A.

Részletesebben

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1

1995. évi CXVII. törvény. a személyi jövedelemadóról 1 1. oldal ELSŐ RÉSZ 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 1 Az adóbevételek biztosítása érdekében, az állampolgárok közterhekhez való hozzájárulásának alkotmányos kötelezettségéből kiindulva

Részletesebben