N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program"

Átírás

1 EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.VII.16 C(2008)3543 végleges Tárgy : N 202/2008. sz. állami támogatás Magyarország Filmszakmai támogatási program Tisztelt Miniszter Asszony, 1. ÖSSZEFOGLALÁS (1) Örömmel tájékoztatom, hogy az Európai Bizottság megvizsgálta a magyar hatóságok által bejelentett filmszakmai támogatási programot és úgy döntött, hogy a támogatás összeegyeztethető az EK-Szerződéssel. Az említett programot december 31-ig azzal a feltétellel hagyták jóvá, hogy a magyar hatóságok végrehajtanak valamennyi olyan változtatást, amely a Bizottság filmművészeti közleményének 1 lejártát követően szükségessé válhat. (2) Az alábbiakban megtalálható a követett eljárás, a program keretén belüli különféle intézkedések leírása és azok bizottsági értékelése, továbbá a Bizottság hivatalos határozata. Mivel többféle filmszakmai támogatásról van szó, ezért a további hivatkozások megkönnyítése érdekében az alábbi tartalomjegyzékkel láttuk el a dokumentumot. 2. TARTALOMJEGYZÉK 1. Összefoglalás A Bizottság közleménye a Tanácsnak, az Európai Parlamentnek, a Gazdasági és Szociális Bizottságnak és a Régiók Bizottságának a filmművészeti és más audiovizuális alkotásokkal kapcsolatos bizonyos jogi szempontokról (COM(2001)534 végleges, , HL C 43., , o.); amelyet 2004-ben (HL C 123., , 1-7. o.) és 2007-ben (HL C 134., , 5. o.) meghosszabbítottak. Őexcellenciája Dr GÖNCZ Kinga Asszony Külügyminiszter Bem rakpart 47 H BUDAPEST Commission européenne, B-1049 Bruxelles Europese Commissie, B-1049 Brussel Belgium Telephone: (0)

2 2. Tartalomjegyzék Az eljárás Az intézkedések leírása Célkitűzés Jogalapok Időtartam és költségvetés Finanszírozó szervezetek Kedvezményezettek A támogatás fajtái...5 A filmgyártás támogatása Támogathatósági és kulturális kritériumok Gyártási támogatásként adott adókedvezmény Az adókedvezmény működése Területi feltételek A filmgyártás közvetlen támogatása Területi feltételek A támogatás intenzitása...13 A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek közvetlen támogatása Filmterv-fejlesztés Filmgyártás-előkészítés Filmterjesztés A magyar filmalkotások terjesztése A koprodukciós és az art besorolású filmalkotások terjesztése Mozitámogatás Az art besorolású moziknak nyújtott támogatás Az art besorolású filmalkotások vetítéséhez nyújtott támogatás A filmfesztivál-szervezéshez nyújtott támogatás A mozgóképszakmai kiadványokhoz nyújtott támogatás Értékelés A támogatás megléte A filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó rendelkezésére álló adólevonás Az adókedvezményből a filmelőállítónak nyújtott hozzájárulás Összeegyeztethetőség a közös piaccal A filmgyártás támogatása Filmterv-fejlesztés, filmgyártás-előkészítés A filmterjesztés támogatása A mozitámogatás A filmfesztivál-szervezéshez nyújtott támogatás A mozgóképszakmai kiadványokhoz nyújtott támogatás Következtetés

3 3. AZ ELJÁRÁS (3) Eredetileg 2004-ben vezették be a magyar filmszakmai adókedvezményt, amelyet az ideiglenes eljárás keretében 2007 végéig hagytak jóvá. A magyar hatóságokat egyidejűleg tájékoztatták arról, hogy változtatások válhatnak szükségessé, mielőtt a programot az ideiglenes jóváhagyás lejártát követően jóváhagyhatják ben a magyar hatóságok anélkül kívánták meghosszabbítani a programot, hogy annak bármilyen kiigazítását javasolták volna. (4) A bejelentést megelőző nem hivatalos megbeszéléseket követően a magyar hatóságok április 21-én bejelentették ezt a programot a Bizottságnak. Május 8-án a Bizottság a program bizonyos vonatkozásainak tisztázását kérte. A magyar hatóságok május 28-án válaszoltak, és június 26-án további tájékoztatást adtak. 4. AZ INTÉZKEDÉSEK LEÍRÁSA 4.1. Célkitűzés (5) A program elsődleges célja a magyar filmkultúra fejlődésének támogatása és elősegítése. E cél elérése érdekében a mozgóképről szóló évi II. törvény (a magyar mozgókép törvény) közvetlen és közvetett támogatási intézkedéseket állapít meg Jogalapok (6) A program nemzeti jogalapja: A mozgóképről szóló évi II. törvény A mozgóképről szóló évi II. törvény módosításáról szóló évi XLV. törvény A mozgóképről szóló évi II. törvény módosításáról szóló évi XXXVIII. törvény A társasági adóról és az osztalékadóról szóló évi LXXXI. törvény A mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól szóló 12/2008. (III.29.) OKM-PM együttes rendelet A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek állami támogatásának szabályairól szóló /20008 ( ) OKM rendelettervezete - 3 -

4 4.3. Időtartam és költségvetés (7) A támogatást e bizottsági határozatot követően 15 nappal vezetik be és december 31-ig lesz hatályban. (8) Amint az alábbi táblázatból kitűnik, a program éves költségvetését várhatóan az általános inflációs előrejelzésnek megfelelően fogják növelni annak 5,5 éves időtartama során: millió HUF és 2013 között összesen Adókedvezmény 3,000 3,500 4,000 4,300 4,600 5,000 24,400 Közvetlen támogatás 3,914 4,373 4,985 5,268 5,538 5,806 29,884 Összesen 6,914 7,873 8,985 9,568 10,138 10,806 54,284 millió EUR és között összesen Adókedvezmény Közvetlen támogatás Összesen (9) A program egyes alkotóelemeit leíró alábbi szakaszokban külön-külön mutatjuk be azok éves költségvetéseit Finanszírozó szervezetek (10) A filmgyártáshoz nyújtott adókedvezmény a Magyar Pénzügyminisztérium által finanszírozott adópolitikai intézkedés, a program keretében adott támogatásokat pedig az alábbi magyar szervezetek nyújtják: A Magyar Mozgókép Közalapítvány; A Magyar Történelmi Film Közalapítvány; valamint A Magyar Kulturális Alap. (11) A program keretében nyújtott közvetlen támogatásért felelős legfontosabb finanszírozó szervezet a Magyar Mozgókép Közalapítvány. A Magyar Mozgókép Közalapítványt a magyar kormány és a magyar filmgyártás 26 szakmai szervezete hozta létre az Oktatási és Kulturális Minisztérium felügyelete alatt működő magánjogi jogi személyként. A Magyar Mozgókép Közalapítvány amely a magyar filmgyártás rendelkezésére bocsátott közvetlen költségvetési források fő elosztó szerve a filmszakmai támogatási programban szereplő valamennyi intézkedéshez nyújthat támogatást. (12) A Magyar Történelmi Film Közalapítvány leginkább a történelmi filmek esetében kezeli a filmgyártás előkészítésére és a filmgyártási tevékenységre rendelkezésre álló forrásokat. 2 Árfolyam: 1 EUR: 235,21 HUF, a június 25-i árfolyamon - 4 -

5 (13) A Nemzeti Kulturális Alap a mozgókép törvényben meghatározott mozgóképes tevékenységek közül támogatást nyújt a forgatókönyv fejlesztéséhez; a gyártást megelőző tevékenységekhez; a filmgyártáshoz; a filmterjesztéshez; a mozgóképszakmai rendezvényszervezéshez, továbbá mozgóképszakmai kiadványok készítéséhez és kiadásához. (14) A két közalapítványt és a Nemzeti Kulturális Alapot teljes mértékben az állami költségvetés finanszírozza Kedvezményezettek (15) Közvetlen vagy közvetett támogatásban kizárólag a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett egyének vagy szervezetek részesülhetnek. Az Európai Gazdasági Térség tagállamában székhellyel rendelkező jogi személynek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságnak a közvetlen vagy közvetett támogatás folyósításának időpontjában Magyarországon telephellyel (azaz képviselettel vagy fiókteleppel) kell rendelkeznie. (16) Ezzel összefüggésben a Nemzeti Filmiroda nyilvántartást vezet: a) a támogatást igénylő filmelőállítókról és filmterjesztőkről, műhelyekről és egyéb mozgóképszakmai szervezetekről, valamint a támogatást igénylő természetes személyekről, b) az előkészítés, illetve gyártás alatt álló, támogatásban részesülő filmalkotásokról, valamint a terjesztésre kerülő filmalkotásokról. (17) A nyilvántartásba vételi követelmény nem vonatkozik az olyan szervezeteknek, illetve intézményeknek adható támogatásra, amelyek kizárólag oktatási, könyvtári illetve közgyűjteményi feladataik ellátása érdekében végeznek filmterjesztési tevékenységet, kivéve a kifejezetten mozgóképszakmai tárgyú közgyűjteményeket. (18) Kizárólag filmelőállító szervezet részesülhet a filmgyártás előkészítéséhez és a filmgyártáshoz nyújtott támogatásban. Kizárólag filmterjesztő részesülhet a filmterjesztéshez nyújtott támogatásban A támogatás fajtái (19) A program keretében az alábbi különféle tevékenységekhez adnak támogatást: filmgyártás; forgatókönyv fejlesztés; filmtervek gyártás-előkészítése; filmterjesztés; mozgóképszakmai rendezvényszervezés; mozgóképszakmai kiadványok készítése, kiadása

6 (20) Minden egyes fenti tevékenységhez nyújtott támogatást külön szakaszban mutatunk be az alábbiakban. Az azt követő értékelés azonos szakaszonkénti felosztást követ. A filmgyártás támogatása (21) A filmgyártás támogatása képezi a program költségvetésének legjelentősebb részét. Kétféle támogatást nyújtanak a program keretében: adókedvezményt; valamint a (9) szakaszban említett finanszírozó szervezetek közvetlen támogatását. (22) A filmgyártási támogatás éves költségvetése a következő: millió HUF és 2013 között összesen Adókedvezmény 3,000 3,500 4,000 4,300 4,600 5,000 24,400 Támogatás - a Magyar Mozgókép Közalapítvány részéről 2,720 3,100 3,600 3,800 4,000 4,200 21,420 - a Magyar Történelmi Film Közalapítvány részéről a Nemzeti Kulturális Alap részéről ,523 Összes filmgyártási támogatás 8,022 8,913 9,929 10,456 10,976 11, millió EUR és 2013 között összesen Adókedvezmény Támogatás - a Magyar Mozgókép Közalapítvány részéről a Magyar Történelmi Film Alapítvány részéről a Nemzeti Kulturális Alap részéről Összes filmgyártási támogatás Árfolyam: 1 EUR: 235,21 HUF, a június 25-i árfolyamon - 6 -

7 4.7. Támogathatósági és kulturális kritériumok (23) Ahhoz, hogy egy film jogosult legyen akár adókedvezményként, akár közvetlen támogatásként nyújtott filmgyártási támogatásra: meg kell felelnie a (24) bekezdésben foglalt kulturális tartalmi feltételek közül legalább kettőnek; vagy meg kell felelnie a magyar filmelőállító részvételével történő európai koprodukció azon feltételeinek, amelyeket az európai kulturális sokszínűség előmozdítására irányuló, a filmgyártási koprodukcióról szóló európai egyezmény 4 határozott meg; valamint legalább 4 pontot kell elérnie az alábbi j)-n) kategóriákban 5. (24) A filmgyártás támogathatósági vizsgálatának első szakaszában az alábbi kulturális tartalmi feltételek szerepelnek, amelyek mindegyike 1 pontot ér: a) A filmalkotás témája vagy az annak alapjául szolgáló mű olyan történeten (eseményen) alapul, amely része a magyar vagy európai kultúrának, illetve történelmi, mitológiai, vallási szempontból fontos történet (esemény) bemutatásával, illetve feldolgozásával kapcsolatos. b) A filmalkotás témájában vagy az annak alapjául szolgáló műben olyan személyek vagy karakterek szerepelnek 6, akik kapcsolatosak a magyar vagy az európai kultúrával, illetve a történelemmel, a társadalommal vagy a vallással való kapcsolódásuk miatt meghatározóak. c) A filmalkotás a magyar vagy az európai szokásokat és életmódot mutatja be vagy ezek egyes elemeit népszerűsíti. d) A filmalkotás magyar vagy más európai helyszínen, illetve ehhez köthető kulturális környezetben játszódik vagy képi megjelenítésében magyar vagy más európai települést (várost, tájat, tájegységet), illetve jellegzetes magyar vagy európai kulturális motívumot mutat be. e) A filmalkotás forgatókönyve vagy az annak alapjául szolgáló mű egy irodalmi mű feldolgozásán vagy valamely más kulturális értéket hordozó mű (képző- vagy iparművészeti alkotás, zenemű stb.) adaptációján alapul Európa Tanács, Európai szerződések sorozat, 147. szám, (Hatályba lépés: ) - A támogathatósági kritérium pontos megfogalmazása szerint a filmterv legalább 16 pontot ér el akként, hogy az a)-n) pontok közül legalább négyben pontot szerez és magyar részvételű európai koprodukciónak minősül vagy legalább 2 kulturális kritériumot teljesít a (24) bekezdés a)-h) pontjában találhatók közül. Mivel az i) kritérium szerint valamennyi film 4 pontot szerez, a tényleges minimális gyártási követelmény 4 pont, hiszen a filmek legrosszabb esetben is 8 pontot kapnak a kulturális kritériumokra vonatkozó szakaszban. A személyeknek vagy karaktereknek közismerteknek kell lenniük, és fontos szerepet kell játszaniuk a filmalkotásban. A kulturális értéket hordozó mű adaptációja olyan filmalkotásra utal, amely festményt, zeneművet, szobrot vagy más valódi művészi kifejezőeszközzel létrehozott alkotást állít a - 7 -

8 f) A filmalkotás témájának vagy az annak alapjául szolgáló anyagnak a magyar vagy más európai ország társadalma számára kulturálisan, szociológiailag vagy politikai szempontból releváns kérdés áll a középpontjában. g) A filmalkotás valamely fontos magyar vagy európai értéket különösen a kulturális sokszínűséget, a kulturális hagyományok vagy a család tiszteletét, a szolidaritást, az egyenjogúságot, a kisebbségvédelmet, az emberi jogokat, a toleranciát, a környezetvédelmet tükröz vagy jelenít meg. h) A filmalkotás a magyar vagy az európai kultúra és identitás jobb megismerését szolgálja. (25) Valamennyi projekt kulturális tartalmát szakértők értékelik. (26) A támogathatósági vizsgálat második szakaszában az alábbi gyártási feltételek alapján ítélnek oda pontokat: i) A filmalkotás kulturális értéket műfaja alapján létrehozó filmalkotás 4 j.) A filmalkotás alábbi közreműködői között magyar vagy más EGT-állam polgára található, illetve olyan nem EGT-állam polgára, aki nemzetközi filmfesztiválon díjat nyert mint: a. rendező b. producer c. operatőr d. forgatókönyvíró e. fő- és mellékszereplők f. zeneszerző g. látványtervező h. jelmeztervező i. vágó j. maszkmester k. főgyártásvezető/gyártásvezető l. utómunka gyártásvezető (hangi/képi/digitális) minden 2 teljesített kategória után 1; összesen legfeljebb 6 pont k.) a filmalkotás végső változata valamely EGT-állam nyelvén készül 4 l.) A filmalkotás közreműködői a j) pont szerint pontot szerzett közreműködők kivételével 4 legalább 51%-ban valamely EGT-állam polgárai, vagy olyan koprodukcióról van szó, amely nem minősül európai filmkoprodukciónak. m.) A forgatási helyszín Magyarországon van 3 n.) A filmgyártás-előkészítés vagy az utómunka végzésének helye Magyarország 3 (27) Az m) és az n) kategóriában elérhető pontokat arányosan osztják ki a (27)-(29) bekezdésben kifejtett módon. (28) Az m) kategória: a forgatási helyszín: A gyártás egészére vonatkozóan a Nemzeti Filmirodának benyújtott forgatókönyvben vagy forgatási ütemtervben megjelölt forgatási napok száma alapján osztják ki a pontokat. Ha legalább 1 forgatási nap van Magyarországon, az alkotás 1 pontot kap. középpontba. Olyan filmek tartozhatnak ide mint például a Leány gyöngy fülbevalóval (Girl with a Pearl Earring) vagy a La Traviatta

9 Ha a magyarországi forgatás eléri az összes gyártási nap 25%-át, az alkotás 2 pontot kap. Ha a magyarországi forgatás eléri az összes gyártási nap legalább 50%-át, az alkotás 3 pontot kap. Például: Magyarországi Összes forgatási A forgatás forgatási napok nap magyarországi része Kapott pont pont % 1 pont % 2 pont % 3 pont (29) Az n) kategória: magyarországi kulturális erőforrások felhasználása: A gyártás egészére vonatkozóan a Nemzeti Filmirodának benyújtott költségvetésben szereplő, filmgyártást gyártás-előkészítési vagy utómunka költségkeretéhez képest számítják ki a pontokat. Ha van gyártás-előkészítési vagy utómunka-költségkeret, az alkotás 1 pontot kap. Ha a magyarországi gyártás-előkészítési vagy utómunka-költségek elérik az összes ilyen költség 25%-át (bármelyik költségnem aránya is a nagyobb), az alkotás 2 pontot kap. Ha a magyarországi gyártás-előkészítési vagy utómunka-költségek elérik az összes ilyen költség legalább 50%-át (bármelyik költségnem aránya is a nagyobb), az alkotás 3 pontot kap. Például: Magyarországi gyártáselőkészítési Magyarországi A figyelembe költség utómunka költség veendő nagyobb Kapott pont aránya aránya arány 0% 5% 5% 1 pont 50% 0% 50% 3 pont 0% 100% 100% 3 pont 24% 30% 30% 2 pont 4.8. Gyártási támogatásként adott adókedvezmény (30) A program kétfajta filmalkotást különböztet meg az adókedvezmény tekintetében. Megrendelésre készült filmalkotás (gyártási szolgáltatás): Magyarországon készült filmalkotás, amelynek gyártásában olyan Magyarországon adóköteles vállalakozás vesz részt, amely ezen tevékenysége révén nem minősül filmelőállítónak

10 Nem megrendelésre készült filmalkotás (koprodukció vagy magyar film): magyarországi telephellyel rendelkező, magyar filmelőállítónak vagy koproducernek minősülő vállalkozás részvételével előállított filmalkotás 8. (31) Mindkét filmalkotás-típusnak meg kell felelnie a 4.7. szakaszban található kulturális kritériumoknak ahhoz, hogy igénybe vehesse az adókedvezményt. Ugyanakkor az első típusba tartozó filmalkotás nem részesülhet a finanszírozó szervezetek közvetlen támogatásában. (32) Az adókedvezményt ténylegesen a támogatást nyújtó adózónak nyújtják a gyártási költségek maximum 20%-a alapján. Az adókedvezmény akkor igényelhető, ha a filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó részére a Nemzeti Filmiroda támogatási igazolást állít ki. (33) A támogatási igazolás kiállítására a filmgyártás befejezését követően és a kiadások ellenőrzése után kerül sor. A támogatási igazolásban feltüntetik támogatást nyújtó adózó megnevezését, illetve a kedvezményre jogosító támogatás összegét. A filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó ugyanazért a támogatásért nem igényelhet kétszer adókedvezményt. Az adókedvezményt a filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózón kívül más nem veheti igénybe Az adókedvezmény működése (34) Az intézkedés célja a támogatást nyújtó adózók ösztönzése, hogy járuljanak hozzá a támogatható filmalkotások finanszírozásához. Lehetővé teszi a támogató vállalatok számára, hogy az adott filmalkotáshoz nyújtott támogatásukat mind az adóköteles jövedelmükből, mind pedig az adókötelezettségükből levonják. A magyar hatóságok ezt általános intézkedésnek tekintik, mert valamennyi Magyarországon adóköteles vállalkozás számára nyitott. Ha a filmalkotás összes gyártási költségének legalább 80%-a magyar filmgyártási költségnek minősül, akkor a kedvezményben részesülő támogatás mértéke a magyar filmelőállítót terhelő költségvetési hányad 20%-áig, illetve ha kevesebb mint 80%-a minősül ilyennek, 25%-áig terjedhet. (35) Az alábbi példán mutatjuk be a filmelőállító és a filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó pénzügyi helyzetét a program kertén belül: Példa: Valamely filmgyártó vállalat olyan filmalkotást készít, amelynek az összes gyártási költsége 1 millió EUR, ennek % magyar filmgyártási költségnek minősül. A filmalkotáshoz támogatást nyújtó adózó amelynek a magyar társasági adó szempontjából (16%-os kulccsal) adóköteles eredménye 2,35 millió EUR 20%-kal járul hozzá a gyártási költségekhez. Mivel a film gyártási költségeinek kevesebb mint 80%-a keletkezett Magyarországon, a támogatást nyújtó adózó általi támogatás kedvezményben részesülő mértéke legfeljebb a ,9 EUR 25%-a, vagyis EUR. 8 A 4.5 bekezdésnek megfelelően

11 A gyártó pénzügyi helyzete: Magyar gyártási költség 799,999.9 EUR Nem magyar gyártási költség 200,000.1 EUR Összes gyártási költség 1,000,000 EUR A támogatást nyújtó adózó által nyújtott, kedvezményre jogosult támogatás (= a magyar gyártási költség 25%-a, mivel a magyar gyártási költség nem éri el az összes gyártási költség 80 %-át) A gyártó által biztosítandó fennmaradó finanszírozás (200,000 EUR) 800,000 EUR A támogatást nyújtó adózó pénzügyi helyzete: Támogatás előtti eredmény 2,350,000 EUR Mínusz: A támogatást nyújtó adózó hozzájárulása a filmalkotáshoz (200,000 EUR) Adózás előtti eredmény 2,150,000 EUR A csökkentett adókötelezettség (az adózás előtti eredmény 16%-a) 344,000 EUR Mínusz: Támogatási célú adólevonás (200,000 EUR) Fizetendő adó (a csökkentett adókötelezettség mínusz a támogatási célú adólevonás) 144,000 EUR A támogatást nyújtó adózó teljes megtakarított adója ennélfogva EUR (hiszen a támogatás nélkül a fizetendő adó a 2,35 millió EUR 16%-a lett volna, vagyis EUR). (36) Bármely vállalati befektető jogosult adókedvezményre, beleértve a más gazdasági ágazatokban tevékenykedő vállalkozásokat is. Az adókedvezmény lehetővé teszi, hogy az érintett vállalkozás mind az adóköteles jövedelméből, mind pedig az adókötelezettségéből levonja a kedvezményre jogosító összeget. Az adólevonás mértéke nem haladhatja meg a vállalat adott évi jövedelemadókötelezettségének 70%-át. Ha a filmelőállító részére folyósított összeg ezt meghaladja, akkor a fel nem használt adókedvezmény átvihető a következő

12 három adóévre. Ha a támogatást nyújtó adózó ezen az időszakon belül nem képes igénybe venni az adókedvezményt, akkor az véglegesen elveszik. (37) Ennek megfelelően az a legvalószínűbb, hogy a 16%-os mértékű magyarországi társasági adó megfizetésére köteles, nyereséges vállalkozások azok, amelyek támogatást nyújtó adózóként élni tudnak a program előnyeivel. Elvileg arra is lenne lehetőség, hogy a támogató a hozzájárulásban részesülő filmgyártó vállalat kapcsolt vállalta legyen, feltéve hogy a kapcsolt vállalat Magyarországon társasági adó köteles. Ugyanakkor a belső elszámolóárakra vonatkozó magyar szabályozás előírja az adófizetőknek, hogy a kapcsolódó felekkel a szokásos piaci feltételek alapján tartsanak fenn kapcsolatokat. Ennek alapján tilos a filmelőállító és a támogató számára, hogy ellenszolgáltatás nélkül ruházzanak át nyereséggel kapcsolatos hasznot. (38) A támogatást nyújtó adózónak a filmgyártó vállalat számára ingyenes vagyonátruházás formájában kell hozzájárulást nyújtania, amelynek eredményeként a támogatást nyújtónál veszteség, a támogatottnál pedig nyereség keletkezik. Következtetésképpen a gyártó nem nyújthat a támogatás fejében marketing vagy PR szolgáltatásokat, sem bármely egyéb ellenszolgáltatást (pl. terjesztési jogokat). Ezenfelül a támogatást nyújtó adózó nem formálhat jogot arra, hogy a filmalkotás szponzoraként tüntessék fel, illetve nem támaszthat a film reklámjával kapcsolatos igényeket, továbbá nem jogosult részesedésre a terjesztés bevételeiből Területi feltételek (39) Az elszámolható kiadás kifejezés egyaránt utal a vonal feletti (vagyis ideértve a forgatókönyvvel kapcsolatos jogokat, a film előállítóinak, főszereplőjének, operatőrének és rendezőjének bérét) és a vonal alatti filmgyártási költségekkel kapcsolatos magyarországi kiadásokra. A bérek tekintetében akkor minősül egy adott kiadás magyarországinak, ha az érintett személy az elszámolható kiadásként szereplő bér után Magyarországon fizet személyi jövedelemadót. (40) Az adókedvezmény az elszámolható kiadásra vonatkozó, az adott filmalkotás számára kiállított igazolásra épül A filmgyártás közvetlen támogatása (41) A filmgyártáshoz nyújtott közvetlen támogatás kedvezményezettjei azok a vállalakozások lehetnek, amelyek megfelelnek a (31) bekezdésben említett általános feltételeknek. (42) A program keretében támogatható filmalkotásokat az alábbi kategóriákra osztották: az úgynevezett magyar filmalkotások, a magyar részvételű koprodukciós filmalkotások, valamint egyéb magyar részvételű filmalkotások és olyan egyéb filmalkotások, amelyek nemzetközi egyezmény alapján európai koprodukciónak minősíthetők. Ez a besorolás nem

13 támaszt további követelményeket a támogatásra jogosult filmalkotásokkal szemben. (43) Amint a (31) bekezdésben említettük, nem jogosultak közvetlen filmgyártási támogatásra az úgynevezett megrendelésre készült filmalkotások, amelyek elkészítésében nem vesz részt olyan Magyarországon telephellyel rendelkező vállalakozás, amely filmelőállítónak minősül Területi feltételek (44) A magyar mozgókép törvény szerint a támogatott köteles a nyújtott támogatás legalább 60 %-át Magyarországon elkölteni. A támogató szervezet jogosult magasabb százalékos arányt is előírni, ez azonban nem haladhatja meg a támogatás 80%-át A támogatás intenzitása (45.) A halmozott támogatási összegek intenzitása beleértve a közvetlen támogatást és az adókedvezményt egyaránt elvben a filmalkotás gyártási költségvetésének legfeljebb 50 %-át érheti el. Alacsony költségvetésű és nehéz filmalkotások esetén viszont magasabb támogatás-intenzitási küszöb alkalmazandó. (46) Mozibemutatásra készült, egész estét betöltő játék-, dokumentum-, népszerű tudományos, illetve animációs filmek esetén, amelyek gyártási költségvetése nem éri el a 237 millió HUF-t 9 (1,01 millió EUR-t); vagy magyar részvételű koprodukciós filmalkotás esetén a 467 millió forintot (1,99 millió EUR-t); a támogatás intenzitása a filmalkotás gyártási költségvetésének 90%-áig, vagy koprodukciók esetén a magyar filmkészítő hozzájárulási arányának a 90%-áig terjedhet. (47) A dokumentumfilm, animációs film, tudományos ismeretterjesztő film, kísérleti film vagy rövidfilm műfajba tartozó magyar filmalkotás esetén a halmozott támogatási összegek intenzitása a filmalkotás gyártási költségvetésének 100%- áig, vagy magyar részvételű koprodukciók esetén a magyar hozzájárulás arányának a 100%-áig terjedhet, ha a kulturális sokszínűséghez hozzájáruló filmalkotás elkészítéséhez szükséges forrás más módon nem biztosítható. (48) Ha a filmalkotást eredetileg magyar nyelven gyártják, továbbá valószínűsíthető, hogy a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés valamennyi formájából származó összes bevétel révén sem térül meg, akkor a halmozott támogatási összegek intenzitása a filmalkotás gyártási költségvetésének 90%-áig (vagy koprodukció esetén a magyar hozzájárulás 90%-áig) terjedhet. Ha végül a filmalkotás gyártási költségvetése a terjesztés bármely formája révén szerzett bevételekből megtérül, a gyártási költségvetést meghaladó összeget vissza kell 9 Ezt a küszöböt a magyarországi általános inflációval arányosan emelik a program működésének időszaka alatt. A Magyar Kulturális Minisztérium minden év január 31-ig tájékoztatás formájában közzéteszi a vonatkozó számadatokat

14 fizetni a támogatást nyújtó szervezetnek. Több támogató szervezet esetén a támogatás arányában kell visszafizetni a kapott közvetlen támogatást. A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységek közvetlen támogatása Filmterv-fejlesztés (49) A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap a mozgókép törvénynek, valamint az OKM rendelettervezetnek a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekhez nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályaival összhangban filmtervfejlesztési célú közvetlen támogatást nyújthat. (50) A támogató hatóságnak az intézkedéssel kapcsolatos költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve Magyar Mozgókép Közalapítvány Összesen 120/0,52 130/0,55 150/0,64 155/0,66 160/0,68 165/0,7 880/3,74 Nemzeti 46/0,2 48/ 0,2 51/0,22 55/0,23 58/0,25 60/0,26 318/1,36 Kulturális Alap (51) A mozgókép törvény a következőképpen határozza meg a filmterv-fejlesztést: filmterv és forgatókönyv létrejöttét, eladhatóságát és eladását, illetve megvalósíthatóságát és későbbi megvalósítását célzó kutatói, alkotói, tervezési és szervezési munkák összessége. (52) A magyar hatóságoktól kapott tájékoztatás szerint az intézkedés célja filmtervek fejlesztésének támogatása színvonalas, mind művészileg, mind pedig technikailag gondosan elkészített filmalkotásokkal kapcsolatosan, amelyek a magyar és az európai filmkultúra fejlődését szolgálják, és várhatóan sikeresen helyt tudnak állni a hazai és a nemzetközi filmpiacon. (53) Az intézkedés kedvezményezettjei a magyar filmelőállítók, azaz olyan filmelőállítók, amelyek Magyarországon rendelkeznek telephellyel, és vezető tisztségviselőinek többsége az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának, vagy a Határokon átlépő televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt aláíró valamely ország állampolgára, és benne ilyen személyek rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a (15) bekezdésben említett általános feltételekkel összhangban a magyarországi telephelyre (pl. képviselet vagy fióktelep) vonatkozó követelménynek csak a támogatás folyósításakor kell teljesülnie. (54) Az elszámolható költségek az alábbiak: 10 A Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal kapcsolatos számok a filmterv fejlesztést és a filmgyártás előkészítést egyaránt tartalmazzák

15 opciós díjak és egyéb, a forgatókönyv-fejlesztéshez szükséges jogdíjak; forgatókönyvírói megbízási díjak, honoráriumok; kutatási megbízási díjak és kutatással összegfüggő költségek. (55) A támogatási intenzitás főszabályként az elszámolható költségek maximum 50%-a. Rendkívüli esetekben a támogatás intenzitása elérheti az elszámolható költségek 80%-át, amennyiben a tőkeszegény filmgyártó vállalatok számára másképp nem volna lehetséges a filmterv-fejlesztés finanszírozása. (56) A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekről szóló rendelettervezet előírja, hogy támogatás intenzitási szintjének meghatározásakor valamennyi támogató szervezetet és valamennyi mozgóképszakmai állami támogatást figyelembe kell venni. (57) A támogatás maximális összege 7,5 millió HUF ( EUR). (58) A támogatást a megfelelő támogató hatóságok által közzétett pályázati felhívások alapján nyújtják. A sikeres pályázatokat a támogató szervezetek filmes szakemberekből álló szakmai kuratóriumai választják ki a pályázat művészeti és technikai minőség, illetve a magyar és az európai filmkultúrához nyújtott hozzájárulás tekintetében képviselt értéke alapján. Ahhoz, hogy támogathatónak minősüljön, a projektnek a fenti (24) bekezdésben bemutatott kulturális kritériumok közül legalább kettőt teljesítenie kell. (59) A Magyar Mozgókép Közalapítvány esetében a Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg a támogatás odaítéléséről szóló döntést, a játék-, animációs- és dokumentumfilmek külön szakmai kuratóriumainak javaslata alapján. A Nemzeti Kulturális Alap esetében a Mozgókép Szakmai Kollégium hozza meg a döntést Filmgyártás-előkészítés (60) A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap, valamint a Magyar Történelmi Film Közalapítvány filmgyártás-előkészítési célú közvetlen támogatást nyújthat, összhangban a mozgókép törvénynek, valamint az OKM rendelettervezetnek a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekhez nyújtott állami támogatásokra vonatkozó szabályaival. (61) A támogató hatóságnak az intézkedéssel kapcsolatos költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve Magyar Mozgókép Összesen 120/0,52 130/0,55 150/0,64 155/0,66 160/0,68 165/0,7 880/3,

16 Közalapítvány 11 Nemzeti Kulturális Alap Magyar Történelmi Film Közalapítvány 46/0,2 48/ 0,2 51/0,22 55/0,23 58/0,25 60/0,26 318/1,36 13/0,06 13/0,06 13/0,06 15/0,06 17/0,07 18/0,08 89/0,39 (62) A mozgókép törvény a következőképpen határozza meg a filmgyártáselőkészítést: a filmgyártás megkezdését megelőző, közvetlenül annak anyagi, műszaki, szervezési feltételeinek biztosítását célzó alkotó és szervező tevékenység. (63) A magyar hatóságoktól kapott tájékoztatás szerint az intézkedés célja a filmgyártás előkészítésének támogatása színvonalas, mind művészileg, mind pedig technikailag gondosan elkészített filmalkotásokkal kapcsolatosan, amelyek a magyar és az európai filmkultúra fejlődését szolgálják, és várhatóan sikeresen helyt tudnak állni a hazai és a nemzetközi filmpiacon. (64) Az intézkedés kedvezményezettjei a magyar filmelőállítók, azaz olyan filmelőállítók, amelyek Magyarországon rendelkeznek telephellyel, és vezető tisztségviselőinek többsége az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának, vagy a Határokon átlépő televíziózásról szóló Európa Tanácsi Egyezményt aláíró valamely ország állampolgára, és benne ilyen személyek rendelkeznek többségi irányítást biztosító befolyással. A magyar hatóságok megerősítették, hogy a (15) bekezdésben említett általános feltételekkel összhangban a magyarországi telephelyre (pl. képviselet vagy fióktelep) vonatkozó követelménynek csak a támogatás folyósításakor kell teljesülnie. (65) Az elszámolható költségek az alábbiak: opciós díjak és egyéb, a forgatókönyv-fejlesztéshez szükséges jogdíjak; a filmterv-fejlesztéssel összefüggő megbízási díjak, honoráriumok; kutatási megbízási díjak és kutatással összegfüggő költségek; szereplőválogatással összefüggő díjak és költségek; a filmalkotás költségvetési tervének elkészítésével összefüggő díjak és költségek; a filmalkotás finanszírozásának tervezésével, előkészítésével és megszervezésével összefüggő díjak és költségek; koproducerek, finanszírozók, támogatók keresésével, tárgyalásokkal, megállapodás-kötéssel összefüggő díjak és költségek; gyártási terv előkészítésével, tervezésével összefüggő díjak és költségek; marketing-és forgalmazási tervezéssel, (célpiac és célközönség meghatározása, együttműködés magyar, európai és egyéb külföldi 11 A Magyar Mozgókép Közalapítvánnyal kapcsolatos számok a filmterv fejlesztést és a filmgyártás előkészítést egyaránt tartalmazzák

17 forgalmazókkal, bemutatkozás fesztiválokon, stb.) összefüggő díjak és költségek; pilot vagy demo elkészítésével, próbafelvételekkel kapcsolatos díjak és költségek; helyszínkereséssel összefüggő díjak és költségek; rendezői és operatőri koncepció, látványtervek, jelmeztervek elkészítésével és egyéb kreatív elemek tervezésével összefüggő díjak és költségek; a filmterv-fejlesztéssel kapcsolatos működési költségek (legfeljebb a támogatási összeg 8%-áig terjedően, bizonylatokkal alátámasztva, pl. folyó kiadások, telefon-/fax-/internetszámlák, bérek, írószerköltség ); animációs filmeknél: grafikai kutatással, pilot-készítéssel, storyboardkészítéssel összefüggő díjak és költségek. (66) A filmterv-fejlesztés és a filmgyártás-előkészítés egyaránt a filmgyártást megelőző költségeket jelent, és nem mindig lehet egyértelműen elválasztani e két tevékenységtípust. A filmgyártáshoz nyújtott közvetlen támogatás elvileg a filmterv-fejlesztés támogatását is tartalmazhatja. A támogató szervezetek azonban azonos projekthez és azonos elszámolható költségekhez nem nyújthatnak mindkét intézkedés keretében támogatást. (67) A támogatási intenzitás főszabályként az elszámolható költségek maximum 50%-a. Rendkívüli esetekben a támogatás intenzitása elérheti az elszámolható költségek 80%-át, amennyiben a tőkeszegény filmgyártó vállalatok számára másképp nem volna lehetséges a filmalkotás előkészítésének finanszírozása. (68) A nem filmgyártási célú mozgóképszakmai tevékenységekről szóló rendelettervezet előírja, hogy támogatás intenzitási szintjének meghatározásakor valamennyi támogató szervezetet és valamennyi mozgóképszakmai állami támogatást figyelembe kell venni. (69) Ha ezt követően elkészítik a filmet, a filmgyártást megelőző tevékenységek költségeit beleszámítják a gyártási költségvetésbe. Ebben az esetben az ilyen filmgyártást megelőző költségekhez nyújtott bármely állami támogatást figyelembe veszik a filmgyártási tevékenységek legnagyobb támogatási intenzitásának a fenti (45)-(48) bekezdésben leírtak szerinti meghatározása céljából. (70) A támogatás maximális összege 7,5 millió HUF ( EUR). (71) A támogatást a megfelelő támogató hatóságok által közzétett pályázati felhívások alapján nyújtják. A sikeres pályázatokat a támogató szervezetek filmes szakemberekből álló szakmai kuratóriumai (a Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap esetében szakmai kollégiumok, a Magyar Történelmi Film Közalapítvány esetében pedig a Kuratórium) választják ki a pályázat művészeti és technikai minőség, illetve a magyar és az európai filmkultúrához nyújtott hozzájárulás tekintetében képviselt értéke alapján

18 (72) A Magyar Mozgókép Közalapítvány esetében a Közalapítvány Kuratóriuma hozza meg a támogatás odaítéléséről szóló döntést, a játék-, animációs- és dokumentumfilmek külön szakmai kuratóriumainak javaslata alapján. A Nemzeti Kulturális Alap esetében a Mozgókép Szakmai Kollégium hozza meg a döntést. (73) A Magyar Történelmi Film Közalapítvány esetében a Kuratórium hozza meg a döntést. A Magyar Történelmi Film Közalapítvány a közalapítvány alapító okiratában meghatározott alapvető célkitűzéseivel összhangban az alábbiakhoz nyújt támogatást: a magyarság sorsának alakulásában meghatározó jelentőségű, még feltáratlan események kutatásának és filmes feldolgozásának támogatása; az 1956-os forradalomhoz vezető, majd leverése nyomán, illetve ellenére végbement történelmi folyamatoknak a feltárása; a határokon túl, illetve emigrációban élő magyarság sorskérdéseinek, továbbá életmódjukban az elmúlt fél évszázad során bekövetkezett változásoknak dokumentum- és játékfilmen történő ábrázolása; a jelen történelmi folyamatairól szóló filmdokumentumok, nem hivatásos filmalkotók által készített és gyűjtött anyagok megőrzésének, gondozásának, valamint feldolgozásának támogatása Filmterjesztés (74) A Magyar Mozgókép Közalapítvány és a Nemzeti Kulturális Alap a filmterjesztés területén a magyar filmalkotások, a magyar részvételű koprodukciók és az art besorolású külföldi filmalkotások terjesztéséhez nyújthat közvetlen támogatást. (75) A támogató hatóságnak az intézkedéssel kapcsolatos költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve Magyar Mozgókép Közalapítv ány Nemzeti Kulturális Alap Filmtípusok Összesen magyar filmalkotások 95/0,4 105/0,45 120/0,51 125/0,53 130/0,55 135/0,57 710/3,1 koprodukciók, 90/0,38 100/0,43 110/0,47 115/0,49 120/0,51 125/0,53 660/2,81 art besorolású filmek valamennyi film 56/0,24 58/0,25 61/0,26 66/0,28 69/0,29 72/0,31 382/1,63 (76) A filmterjesztési célú intézkedések kedvezményezettjei a filmterjesztők, vagyis a mozgókép törvény szerint filmterjesztéssel üzletszerűen foglalkozó gazdasági társaságok vagy egyéb szervezetek

19 (77) Az elszámolható költségek közé tartoznak a kópiagyártás költségei, a reklám és propaganda költségek A magyar filmalkotások terjesztése (78) A magyar filmalkotások terjesztésére vonatkozó intézkedés alapján azok a legalább 70 perc hosszúságú, moziban történő forgalmazásra szánt magyar játékfilmek jogosultak támogatásra, amelyek megfelelnek a mozgókép törvényben előírt kulturális vizsgálatnak. (79) A legnagyobb támogatási intenzitás és a magyar filmalkotások terjesztésére kiosztható maximális támogatási összeg meghatározásakor a következő besorolású filmeket különböztetik meg: 1. kategória: nehezesen terjeszthető és várhatóan kisszámú közönséget vonzó filmek; 2. kategória: várhatóan csekély érdeklődést keltő, művészileg értékes filmek; 3. kategória: nagyobb közönségnek szánt, kulturális szempontból fontos filmek. (80) A 3. kategória esetén a legnagyobb támogatási intenzitás 50%-os. A magyar hatóságok által nehéz filmalkotásnak tekintett 1. és 2. kategóriájúak esetén a legnagyobb támogatási intenzitás 90%-os. Ennek az a magyarázata, hogy a magyar hatóságok szerint ezek a filmek intellektuálisan nagyobb kihívást jelentenek és nagyobb pénzügyi nehézségekkel szembesülnek, mivel várhatóan csak kisszámú közönséget vonzanak. (81) A támogatás összege a filmalkotás besorolásától, a gyártott kópiaszámtól és a nézőszámtól függően 3 millió HUF ( EUR) és 10 millió HUF ( EUR) között változik. A támogatás összegének meghatározása szempontjából irányadó paramétereket az alábbi táblázatban mutatjuk be: Kategória Minimális kópiaszám Első részlet A későbbi finanszírozás feltételei és összegei 1 2 1,5 millió HUF/ 6350 EUR néző 1,5 millió HUF/ 6350 EUR millió HUF/ EUR néző 4 millió HUF/ EUR millió HUF/ EUR néző felett 5 millió HUF/ EUR (82) A magyar hatóságok álláspontja szerint szükség van a magyar filmalkotások terjesztését támogató intézkedésre, tekintve a piac jellegét, amelyet az elszigetelt nyelvi környezet és az európai átlaghoz képest viszonylag alacsony nézőszám jellemez. (83) Magyarországnak 10 millió lakója van. Évente 11 millió mozijegyet értékesítenek, amelyből a magyar filmek 1,5 millióval részesednek. Az art besorolású filmeket vetítő moziknak évente 1 millió nézője van. A magyar filmeket a nemzetközi koprodukciókon kívül általában nem forgalmazzák a Magyarországon kívüli mozikban. A magyar hatóságoktól kapott tájékoztatás

20 szerint a jegyeladások átlagosan csak az egy hatodát vagy egy hetedét fedezik egy magyar film gyártási költségének A koprodukciós és az art besorolású filmalkotások terjesztése (84) Az intézkedés keretében támogatásra jogosultak azok a magyar részvételű koprodukciós játékfilmek, amelyek megfelelnek a mozgókép törvényben előírt kulturális vizsgálatnak, illetve azok az art besorolású külföldi filmek, amelyek megfelelnek a mozgókép törvény vonatkozó feltételeinek. (85) A vonatkozó rendelkezésekkel összhangban a Nemzeti Filmiroda azon a terjesztendő filmalkotásnak ad art besorolást: a) amely művészeti értékével hozzájárul a magyar, az európai, illetve az egyetemes audiovizuális kultúra fejlődéséhez, valamint sokszínűségéhez; b) amely nemzetközileg elismert filmfesztiválon, a Filmiroda által évente közzétett listán meghatározott díjat nyert; c) amelyet a Filmszakmai Bizottság művészeti, oktatási vagy egyéb kulturális szempontból jelentősnek ítél. (86) A maximális támogatási intenzitás 50%. A támogatás legnagyobb összege 2 millió HUF (8 400 EUR). Legalább 2 filmkópia esetén 1 millió HUF támogatást adnak, és a nézőszámtól függően további finanszírozást nyújtanak Mozitámogatás (87) A Magyar Mozgókép Közalapítvány az art besorolású mozik üzemeltetéséhez nyújtott támogatásként, vagy art besorolású filmalkotások vetítéséhez nyújtott szelektív támogatásként közvetlen támogatást nyújthat a moziknak. (88) A Magyar Mozgókép Közalapítvány költségvetését az alábbi táblázatban mutatjuk be: millió HUFban/millió EUR-ban kifejezve art besorolású mozik art besorolású filmalkotások Összesen 220/0,94 230/0,98 240/1,02 250/1,06 260/1,1 270/1, /6,26 15/0,06 15/0,06 17/0,07 18/0,08 19/0,08 20/0,09 104/0,44 (89) Ezenfelül a filmterjesztésre fordítható költségvetéséből a Nemzeti Kulturális Alap is támogathatja art besorolású filmek vetítését

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Előterjesztés a nem filmgyártási célú mozgóképszakmai állami támogatásának szabályairól szóló, valamint egyes filmszakmai rendeletek módosításáról szóló OKM rendeletekről

Részletesebben

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás

I. ELJÁRÁS II. LEÍRÁS. 2. Birtokfejlesztési célú termőföldvásárlásra nyújtott beruházási támogatás EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2006-XII-22 B(2006) 7226 Tárgy: Állami támogatás / Magyarország Támogatás száma: N 795/2006 Birtokfejlesztési hitel kamattámogatása Tisztelt Külügyminiszter Asszony! A Bizottság

Részletesebben

12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól

12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól 12/2008. (III. 29.) OKM PM együttes rendelet a mozgóképszakmai hatóság szervezetének, működésének és eljárásának részletes szabályairól A mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény (a továbbiakban: Tv.) 37.

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2008.IV.30 C(2008)1622 végleges Tárgy: N 646/2007. sz. állami támogatás Magyarország Fejlesztési adókedvezmény a film- és videógyártó létesítményekbe történő beruházásokhoz

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

ÚTMUTATÓ. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról ÚTMUTATÓ a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról 2010 Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges. Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.V.10 B(2007)1955 végleges Tárgy: N 651/2006 sz. állami támogatás Fejlesztési adókedvezmény - Magyarország Tisztelt Miniszter Úr! 1. ELJÁRÁS (1) A 2006. október 2-i elektronikus

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges

EURÓPAI BIZOTTSÁG. Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2009.10.28 C(2009)8237 végleges Tárgy: N 464/2009. sz. állami támogatás Magyarország Előadó-művészeti szervezetek támogatása Tisztelt Miniszter Úr I. AZ ELJÁRÁS 1. A magyar

Részletesebben

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről

Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről Tájékoztató a Madách Színház támogatása esetén érvényesíthető adókedvezményekről A Madách Színház Budapest egyik legnépszerűbb és legsikeresebb színháza. A kiegyensúlyozott működéséhez, a produkciók igényes

Részletesebben

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás

Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás EURÓPAI BIZOTTSÁG, Brüsszel, 2007.01.22 B(2007)232 Tárgy: N 488/2006 számú állami támogatás Magyarország Korlátozott exportforgalmú KKV-knak nyújtott rövid lejáratú exporthitelbiztosítás Tisztelt Miniszter

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA 1 I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a

Részletesebben

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról

Útmutató. a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról. és a támogatási igazolásról Útmutató a társasági adókedvezménnyel igénybe vehető támogatásról és a támogatási igazolásról Az Útmutató az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól

Tájékoztató A Látvány-csapatsport felajánlás útján történő támogatásának szabályairól A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény az országgyűlés által elfogadott, az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adóés Vámhivatalról

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról

Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról Tájékoztató a kiegészítő sportfejlesztési támogatás felhasználásáról A 2013. április 18-án kihirdetett, az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés egyes szabályairól

Részletesebben

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások (Megállapította a 2013. évi XXXVII. törvény 51. (4) bekezdése) Alkalmazása: Első alkalommal a 2013-2014-es

Részletesebben

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai

A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai A csekély összegű (de minimis) támogatások szabályai I. Háttér Egy támogatás általános megközelítésben - akkor minősül ún. állami támogatásnak, ha a következő feltételek mindegyike teljesül: A támogatás

Részletesebben

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások

I. törvényi szintű jogszabály módosítások. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások I. törvényi szintű jogszabály módosítások A) A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. -át érintő módosítások 2013. november 30. napjától hatályos módosítások. Megállapította

Részletesebben

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya.

Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról. A rendelet hatálya. Magyarkeszi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/1999./XII.14./ sz. rendelete a helyi iparűzési adóról Magyarkeszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat pénzeszközeinek hatékonyabb

Részletesebben

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2003. (VIII. 28.) rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagykereki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2003. (VIII. 28.) rendelete A helyi iparűzési adóról A Képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16.. (1). bekezdésében

Részletesebben

N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül

N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein belül EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2007.VII.18 B(2007) 3382 végleges Tárgy: N 276/2007 sz. állami támogatás Magyarország Kulturális célú támogatási intézkedések a Regionális Fejlesztés Operatív Programok keretein

Részletesebben

H A T Á R O Z A T O T

H A T Á R O Z A T O T Iktatószám: ki/jh01-0075/2013 Füredi Kézilabdasport Egyesület Ügyiratszám: be/sfp-0075/2013 Balatonfüred Ügyintéző: Szemes Nikolett Horváth Mihály utca 08/2. hrsz. E-mail: szemesn@keziszovetseg.hu 8230

Részletesebben

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala)

A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban. (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A látvány-csapatsportok támogatási rendszerének megváltozott szabályai a gyakorlatban (dr. Németh Nóra NAV Központi Hivatala) A módosított jogszabályi háttér és a hatálybalépés időpontja A társasági adóról

Részletesebben

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015. Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása PÁLYÁZATI ÖSSZEFOGLALÓ GINOP-1.3.1-2015 Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása 1. Alapvető cél A Felhívás célcsoportjába azon vállalkozások tartoznak, amelyek hozzáadott érték-növekedési

Részletesebben

Európai filmkoprodukciós egyezmény

Európai filmkoprodukciós egyezmény Európai filmkoprodukciós egyezmény 1 Official version: European Convention on Cinematographic Co-production / Convention européenne sur la coproduction cinématographique (European Treaty Series, No. 147

Részletesebben

I. Adókötelezettség 1..

I. Adókötelezettség 1.. Cserkeszőlő Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 33/2007/XII.28./., 23/2002/VIII.14./sz., 17/2002/VI.14./ sz., a 25/2001/XII.12./, a 29/2000/XII.21./sz., a 21/1999./VI.9./sz. és a 35/2011.(XII.20.)számú

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének. a helyi iparűzési adóról szóló Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselőtestületének a helyi iparűzési adóról szóló 7/2002.(IX.02.) 12/2003.(X.06.) 11/2005.(X.24.) 15/2006.(XII.15.) rendeletekkel módosított 11/1999.XII.01.) rendelete

Részletesebben

Szja bevallás a 2012-es évről

Szja bevallás a 2012-es évről Szja bevallás a 2012-es évről Önkéntes pénztári adójóváírás és önkéntes pénztári adóköteles kifizetés esetén 132. sor: Az önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba befizetett összeg utáni rendelkezési jogosultság

Részletesebben

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása.

Az adó célja Az adóbevezetésének célja a költségvetés pénzeszközeinek a kiegészítése, működési feladatokhoz szükséges pénzügyi fedezet biztosítása. TOKORCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVSELŐ-TESTÜLETÉNEK 13/2004. (Xll.1.) RENDELETE az iparűzési adóról (egységes szerkezetben a 25/2009.(XII.22.), 1/2011.(II.03.) rendelettel) Tokorcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete/

Részletesebben

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról

Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról Tájékoztató a társasági adókedvezmény sporttámogatási rendszerében 2015. január 1-től bekövetkezett változásokról I. Jogszabályi háttér A társasági adó kedvezményezett célokra történő felajánlásának szabályai

Részletesebben

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL

NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL NÁDASD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (IV.29.) rendelete a HELYI IPARÛZÉSI ADÓRÓL I.FEJEZET Az adómegállípatás joga 1. Nádasd Községi Önkormányzat Képviselõ-testülete a helyi adókról

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított

MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított MÁGOCS NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 15/2002. (XII. 31.), 16/2007. (XII. 22.) és 14/2008. (XII. 01.) rendeleteivel módosított 1/1999. (II. 01.) rendelete a helyi iparűzési adóról (a módosításokkal

Részletesebben

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK

VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK VAJTA KŐZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 6/2005.(IV. 6.) Ktr., 18/2005.(XII.01.)Ktr., valamint a 16/2009.(XII.15.)Ktr. rendeletekkel módosított egységes szerkezetbe foglalt 19/2004. (XII. 22.)

Részletesebben

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal

2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal Melléklet Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány 2010. évi Üzletszabályzata 3. számú melléklete 2010. március 1-jei hatállyal 3. számú melléklet A PÉNZÜGYI VÁLSÁG KAPCSÁN NYÚJTOTT ÁTMENETI TÁMOGATÁSI

Részletesebben

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a

T/10238/14. Az Országgyűlé s. Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának. ajánlás a ORSZÁGGYŰLÉS HIVATALA T/10238/14. Érkezett : 2013 ÁPR 0 O. Az Országgyűlé s Alkotmányügyi, igazságügy i és ügyrendi bizottságának ajánlás a az adó- és egyéb közterhekkel kapcsolato s nemzetközi közigazgatási

Részletesebben

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel,

ügyvezetésnek minősül vezető tisztségviselői Vezető tisztségviselő csak természetes személy lehet a társasággal, testületeivel, A gazdasági társaságokról szóló 2006. IV szerint nek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges mindazon döntések meghozatala, amelyek vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a

Részletesebben

Járulékok, biztosítási kötelezettség

Járulékok, biztosítási kötelezettség Járulékok, biztosítási kötelezettség 1. Kérdés: Egy Magyarországon bejegyzett betéti társaság beltagja - aki a társaság tevékenységében személyesen közreműködik - román állampolgár, Romániában van munkaviszonyból

Részletesebben

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I.

A különadó. Kire nem vonatkozik a minimum járulékalap. Új járulék kedvezmények július 1- jétől. A minimum járulék-alap II. A minimum járulék-alap I. A minimum járulék-alap I. A járulék és egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség várható változásai 2007. január 1-jétől 2006. december 15. A munkaviszonyban álló biztosított foglalkoztatója a társadalombiztosítási

Részletesebben

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének

Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 1 / 5 2014.12.15. 13:27 Ricse Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/1999 (II.9..) A helyi adókról Ricse Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 6/1999. (II. 09.) sz. Önkormányzati rendelete

Részletesebben

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról

15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet. a helyi iparűzési adóról 1 Kőszárhegy Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2004. (IV. 30.) ÖK. számú rendelet a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetbe foglalva a módosítására kiadott 31/2004. (VIII. 23.) ÖK. számú

Részletesebben

KKV-k piaci megjelenésének támogatása

KKV-k piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe KKV-k piaci megjelenésének támogatása Benyújtás: 2014.11.10. 2014.12.31. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás Pályázat célja: A felhívás a vállalkozások külpiacra lépését

Részletesebben

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA

A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA REPREZENTÁCIÓS SZABÁLYZATA Budapest 2012. (2012. június 22-étől hatályos változat) A Budapesti Gazdasági Főiskola (továbbiakban: Főiskola, BGF, Intézmény) Szenátusa az államháztartásról

Részletesebben

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról

Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E. A helyi iparűzési adóról 1 Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2013. (XII.02.) Kt. számú R E N D E L E T E A helyi iparűzési adóról Szápár Község Önkormányzat Képviselő-testülete a a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók. I. Törvény erejénél fogva átlátható szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben )

A helyi iparűzési adóról ( egységes szerkezetben ) Öregcsertő községi Önkormányzat Képviselő testületének 7/2010 ( XII.17.) számú önkormányzati rendelete a 14 /2009 ( XII.18.) számú önkormányzati rendeletének a módosításáról A helyi iparűzési adóról (

Részletesebben

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról

TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK. 12/2004. (V.26.) számú. rendelete. az iparűzési adóról TOKAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 12/2004. (V.26.) számú rendelete az iparűzési adóról Tokaj Város Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990.évi C. törvény (továbbiakban: Ht.) 1. (1) bekezdésében és 6. -ában

Részletesebben

А gk. i~4ti~ аг1y~~~'t11,у _. г1. Ё гк~1:; 2014 ~ ;~'о

А gk. i~4ti~ аг1y~~~'t11,у _. г1. Ё гк~1:; 2014 ~ ;~'о А gk EMBERI ERŐ FORRÁSO K MINISZTÉRIUM A PARLAМ ENTI ÁLLAMTITKÁ R Iktatószám : 39947/2014/PARL Hiv.szám: К/1008- К/101 8 ~á$ Hivatala Ikotity István i~4ti~ аг1y~~~'t11,у _. г1 országgyűlési képviselő részér

Részletesebben

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról

Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete. az iparűzési adóról Álmosd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2007. (XI. 30.) számú rendelete az iparűzési adóról A képviselő-testület a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. (1) bekezdésében

Részletesebben

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás

Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Pályázati tájékoztató Megjelent a Mikrovállalkozások fejlesztése - GOP-2011-2.1.1/M elnevezésű pályázati kiírás Benyújtás végső határideje: 2011. március 1.- 2013. február 28. A projekt megvalósítása a

Részletesebben

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról

Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete. a helyi iparűzési adóról Jánoshalma Város Önkormányzat 3/2000/III.10/Ör.sz. rendelete (egységes szerkezetben) a helyi iparűzési adóról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. /1/ bekezdésében biztosított felhatalmazás alapján

Részletesebben

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA

AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS, ILLETVE SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ADÓZÁSA 2012 AZ INGATLAN-BÉRBEADÁS ÉS A SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS ELHATÁROLÁSA SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÁS Részletes feltételeit a 239/2009. (X.20.)

Részletesebben

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE

ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET. 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE ORSZÁGOSRÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓTESTÜLET 2740/2007. (XII.12.) sz. VÉGZÉSE Az Országos Rádió és Televízió Testület (továbbiakban: Testület) az 1996. évi a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről A nyilatkozatban kért adatokat

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról

Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 9/2004. (IV. 30.) rendelete. a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a helyi iparűzési adóról Biharnagybajom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2004. (IV. 30.) rendelete a

Részletesebben

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11

Társasági adókedvezmények. HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Társasági adókedvezmények 2011 HLB Klient Csoport Adóosztály 2011.05.11 Áttekintés Társasági adókedvezmény típusok Beruházási adókedvezmények Térségi és egyéb adókedvezmények (módosult /módosuló szabályozás

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat címe Mikro-, kis- és középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása A pályázat kód száma: GINOP-1.3.1-15 Benyújtás: 2015.06.22. 2017.06.22. Pályázó cég mérete: Mikro-, kis- és középvállalkozás

Részletesebben

DTM Hungary Tax Intelligence

DTM Hungary Tax Intelligence VÁLTOZÁSOK A SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓBAN 2012. Kedves Ügyfelünk! Az Országgyűlés 2011. november 21-én elfogadta az egyes adótörvények és azzal összefüggő, egyéb törvények módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

Állami támogatások szabályozása

Állami támogatások szabályozása Állami támogatások szabályozása Az Európai Unió politikája A versenypolitika területei Kartellpolitika Monopóliumok (meghatározó befolyás) Fúziópolitika Állami támogatás Közüzemek Közbeszerzések A versenypolitika

Részletesebben

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ

MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK. 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ MAGYARSZÉK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 15/2009. (XII. 21.) sz. RENDELETE AZ IPARÛZÉSI ADÓRÓL SZÓLÓ 11/2007.(XII.19.) sz. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL A helyi adókról szóló, többször módosított

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság TÁMOGATÁSI SZABÁLYZATA I. A TÁMOGATÁSI SZABÁLYZAT HATÁLYA, CÉLOK ÉS ALAPELVEK 1. Bevezetés A Támogatási Szabályzat (a továbbiakban:

Részletesebben

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak

Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Pályázati felhívás Önerő támogatás nyújtására tatabányai mikro és kisvállalkozásoknak Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 70/2014 (IV.24.) számú határozata alapján a következő pályázati

Részletesebben

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2007.(XI.30.)ÖR. számú rendelete a helyi iparűzési adóról Nagybánhegyes község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség

Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség Az egészségügyi szolgáltatások finanszírozásához szükséges források kiegészítése érdekében egészségügyi hozzájárulást kell fizetni. Az egészségügyi hozzájárulás

Részletesebben

Állami támogatások szabályozása

Állami támogatások szabályozása A versenypolitika területei Állami támogatások szabályozása Az Európai Unió politikája Kartellpolitika Monopóliumok (meghatározó befolyás) Fúziópolitika Állami támogatás Közüzemek Közbeszerzések A versenypolitika

Részletesebben

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16.

Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. Társasági adó 2013. 2013.12.16. Társasági adó 2013. ÚJ: Látvány-csapatsport fejlesztése 4. 43/a. pont érdekében létrejött közhasznú alapítvány Minden olyan, a sportról szóló (2004. évi I.) törvényben meghatározott szabályok szerint működő

Részletesebben

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról

Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzatának 4./2008. (IV.18.) számú rendelete a helyi iparűzési adóról Tard Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. tv. 1. (1) és (6) bekezdésében (a

Részletesebben

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről

Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről Dunapataj Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 22/2007.(XII.17.)rendelete a helyi iparűzési adó bevezetéséről és mértékéről (Egységes szerkezetben) Dunapataj Nagyközség Képviselő-testülete a

Részletesebben

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA

A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA A FEJLESZTÉSI ADÓKEDVEZMÉNY LÉTSZÁM- FELTÉTELEINEK VISSZAMENŐLEGES HATÁLYÚ MÓDOSÍTÁSA Staviczky Péter 1 Bevezetés A társasági adóról és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (Tao. tv.) 22/B. -ában

Részletesebben

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz

Útmutató. az SZJA- bevalláshoz Útmutató az SZJA- bevalláshoz Utmutató A magánszemély által értékpapír-kölcsönzés díjaként megszerzett összeg egésze jövedelemnek minõsül. Az értékpapír-kölcsönzésbõl származó jövedelem után az adó mértéke

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról.

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2008. (VI. 26.) sz. ÖKT. rendelete az önkormányzati támogatásokról. Kardoskút Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben)

Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat Képviselőtestületének 12/1997.(XII.19.) rendelete a helyi iparűzési adóról (módosításokkal 1 egységes szerkezetben) Vaszar Község Önkormányzat képviselőtestülete (továbbiakban:

Részletesebben

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e. az iparűzési adóról Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének 11/2003. /XII.31/ r e n d e l e t e az iparűzési adóról Hegyesd Önkormányzat a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban Ht.) 1. - ának

Részletesebben

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek

Az I. pont alá nem tartozó jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011 évi CXCV törvény 41 (6) bekezdés, 50 (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011 évi CXCVI törvény 3 (1) 1 pontjának való megfelelésről I Törvény erejénél

Részletesebben

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben)

Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról. (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestületének 9/2007. (XI.27.) rendelete a helyi iparűzési adóról (egységes szerkezetben) Akasztó Község Képviselőtestülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban

Részletesebben

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek:

Pályázat benyújtásához. A jelen nyilatkozatot nem kell kitöltenie a következő szervezeteknek: Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Pályázat benyújtásához I.

Részletesebben

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA

A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM FELTÉTELES ADÓMEGÁLLAPÍTÁSI HATÁROZATÁNAK ÖSSZEFOGLALÓJA Frissített verzió, 2011. július A Nemzetgazdasági Minisztérium feltételes adómegállapítási határozatának összefoglalója

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2004. (III. 26.) r e n d e l e t e a helyi iparűzési adóról, a magánszemélyek kommunális adójáról és az idegenforgalmi adóról * Püspökladány Város

Részletesebben

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség

A rendelet hatálya. A rendelet hatálya kiterjed Gyömrő város közigazgatási területének egészére. Az adókötelezettség Gyömrő Város Képviselő-testületének 25/2002. (XII.19.) sz. önk. rendelete a helyi iparűzési adóról a 33/2003. (XII.22.) az 5/2004. (III.11.) sz. a 8/2012.(III.09.) sz. és a 29/2012. (XI.29.) sz. rendeletekkel

Részletesebben

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén

Támogató döntéssel, támogatási szerződéssel/okirattal rendelkező pályázók esetén Nyilatkozat az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 50. (1) bekezdés c) és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. (1) 1. pontjának való megfelelésről Támogató döntéssel, támogatási

Részletesebben

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám :

Or«Ággyülés Hivatala. irornányszám : irornányszám : Or«Ággyülés Hivatala Érkezett : 2005 O KT 0 5. Országgyűlési Képviselő Módosító javaslat Dr. Szili Katalinnak az Országgyűlés elnökének Helyben Tisztelt Elnök Asszony! A házszabály 94. (1)

Részletesebben

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés

önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés Fülöpszállás Község Képviselő-testületének 21/2004. (X.28. )számú önkormányzati rendelete a helyi iparűzési adóról Bevezető rendelkezés A helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) l..

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról

TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról TÁJÉKOZTATÓ állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység bevallásáról A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerint adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel

Részletesebben

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései

1. A rendelet hatálya. 1. (1) A rendelet hatálya Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületére terjed ki. 2. A költségvetés célkitűzései Lókút Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 13/2014.(XII.19.) önkormányzati rendelettel módosított 1/2014.(II.28.) önkormányzati rendelet az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről egységes szerkezetben

Részletesebben

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet

6/2010. (II. 4.) OKM rendelet 6/2010. (II. 4.) OKM rendelet az előadó-művészeti szervezetek beszámolójának formai és tartalmi követelményeiről, a benyújtásával és elfogadásával kapcsolatos részletes szabályokról, továbbá az elszámolható

Részletesebben

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról

Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (I.30.) önkormányzati rendelete államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Bodrog Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI POLITIKA A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. tv (továbbiakban Bszt.

Részletesebben

A nyugdíjak összegének kiszámítása

A nyugdíjak összegének kiszámítása A nyugdíjak összegének kiszámítása A példák kitalált személyek nyugdíjügyei. A fiktív nyugdíjösszegek magasabbak, mint az átlagos nyugdíjösszeg amiatt, hogy illusztrálják a nyugdíj számításának folyamatában

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013

Aktuális pályázatok. Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 Aktuális pályázatok Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek működési célú támogatása 2013 NEA-13-M Pályázat célja: A pályázat a civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának

Részletesebben

Aktuális pályázatok. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása

Aktuális pályázatok. Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Aktuális pályázatok Mikro-, Kis- és Középvállalkozások piaci megjelenésének támogatása Pályázat célja: A vissza nem térítendő támogatás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása külföldi kiállításokon

Részletesebben

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok

Tax Intelligence. Kedves Ügyfelünk! Hírlevél 2013. január/nr. 2. TÉMA: Szociális hozzájárulási adókedvezmények 2013. ALCÍMEK: Általános szabályok ek 2013 ek 2013 Kedves Ügyfelünk! A munkahelyvédelmi akciótervben meghirdetett és 2013. január 1-én életbe lépett munkáltatói terhek csökkentési lehetőségeivel kibővültek a szociális hozzájárulási adóból

Részletesebben

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról

Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete. A helyi iparűzési adóról Nagyfüged Község Önkormányzatának 13/2007 (XII.17.) sz. Rendelete A helyi iparűzési adóról - a módosításokkal egységes szerkezetben - Nagyfüged Község Önkormányzata az önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról

Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról Tájékoztató a Széchenyi Tőkebefektetési Alapról 1. Az Alap célkitűzése A Széchenyi Tőkebefektetési Alap program célkitűzése a növekedési potenciállal rendelkező mikro-, kis- és középvállalkozások támogatása

Részletesebben

AZ EUMSZ 107. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK D) PONTJA SZERINTI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK Lucius Ágnes Remetei Filep Zsuzsanna 1

AZ EUMSZ 107. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK D) PONTJA SZERINTI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK Lucius Ágnes Remetei Filep Zsuzsanna 1 Állami Támogatások Joga 12 (2011/4) 19 52. AZ EUMSZ 107. CIKK (3) BEKEZDÉSÉNEK D) PONTJA SZERINTI KULTURÁLIS TÁMOGATÁSOK Lucius Ágnes Remetei Filep Zsuzsanna 1 Tárgyszavak: kulturális támogatás, gazdasági

Részletesebben

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról*

a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 2011. évi CLXXVIII. törvény a látvány-csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról* 1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása 1. (1) Az illetékekről szóló 1990.

Részletesebben