JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről július

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről. 0624 2006. július"

Átírás

1 JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről július

2 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V /2006. Témaszám: 807 Vizsgálat-azonosító szám: V0289 Az ellenőrzést felügyelte: Dr. Lóránt Zoltán főigazgató Az ellenőrzés végrehajtásáért felelős: Dr. Elek János főigazgató-helyettes Az ellenőrzést vezette: Solymár Ágnes számvevő főtanácsos Az összefoglaló jelentést készítette: Solymár Ágnes számvevő főtanácsos Az ellenőrzést végezték: Pásztor Katalin számvevő tanácsos Sas Imréné számvevő tanácsadó A témához kapcsolódó eddig készített számvevőszéki jelentések: címe Jelentés a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Alapítvány pénzügyigazdasági ellenőrzéséről (1992) Jelentés a Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány részére PHARE forrásból juttatott pénzügyi támogatások felhasználásának vizsgálatáról (1994) Jelentés a fejezetek és intézményeik által az alapítványoknak juttatott állami pénzek és vagyon felhasználásának, működtetésének ellenőrzéséről (1996) Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről (1997) Jelentés a Gandhi Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről (1997) Jelentés a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány pénzügyigazdasági ellenőrzéséről (1997) sorszáma Jelentéseink az Országgyűlés számítógépes hálózatán és az Interneten a címen is olvashatóak.

3 Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről (1997) Jelentés a médiatörvény végrehajtásának pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről (1997) Jelentés a Magyar Rádió Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Magyar Rádió Részvénytársaság gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Televízió Közalapítvány és kapcsolódó ellenőrzés keretében a Magyar Televízió Rt. működésének és gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Nemzetközi Pető András Közalapítvány és - kapcsolódó ellenőrzésként - a Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézet pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítványnak juttatott állami eszközök felhasználásának és működtetésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a sportcélú közalapítványok működésének pénzügyigazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány működésének pénzügyi-gazdasági ellenőrzéséről Jelentés a Közoktatási Modernizációs Közalapítvány működésének ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány vagyongazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az Új Kézfogás Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a közalapítványoknak és az alapítványoknak az évek között juttatott nem normatív központi költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés az EU Kommunikációs Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

4 Jelentés a Magyarországi Cigányokért Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány gazdálkodásnak ellenőrzéséről Jelentés az Illyés Közalapítvány gazdálkodásnak ellenőrzéséről 0466 Jelentés a Határon Túli Magyar Oktatásért Apáczai Közalapítvány 0510 gazdálkodásának ellenőrzéséről Jelentés a Nemzeti Kollégiumi Közalapítvány gazdálkodásának 0513 ellenőrzéséről Jelentés a Természet- és Társadalombarát Fejlődésért Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0533 Jelentés a Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány gazdálkodásának 0606 ellenőrzéséről

5 BEVEZETÉS TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 9 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 12 II. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK A központi költségvetésből kapott támogatás A támogatások összetétele, alakulása A támogatások felhasználására kötött megállapodások A támogatások folyósítása A támogatások felhasználásáról készített elszámolások A központi költségvetésből kapott támogatás felhasználása Az MMKA támogatási rendszere A pályázati úton nyújtott támogatások szabályossága A támogatások finanszírozása A játékfilmes szakkollégium által javasolt támogatások A játékfilmes szakkollégium működése A játékfilm gyártás támogatása A támogatások céloknak megfelelő felhasználása A kisjátékfilm támogatása Az animációs szakkollégium által javasolt támogatások A filmterjesztési szakkollégium által javasolt támogatások Az intézkedési terv feladatainak teljesítése 41 MELLÉKLETEK 1. számú A évben nyújtott támogatások 2. számú A évben nyújtott támogatások 3. számú A évben nyújtott támogatások 4. számú A évben nyújtott támogatások 1

6

7 BEVEZETÉS RÖVIDÍTÉSEK JEGYZÉKE Áht. ÁSZ törvény BM EB kh. tv. Kincstár Mktv. MMKA NKÖM Ptk. SZMSZ Szt. üvegzseb törvény az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény az Állami Számvevőszékről szóló évi XXXVIII. törvény Belügyminisztérium Ellenőrző Bizottság a közhasznú szervezetekről szóló évi CLVI. törvény Magyar Államkincstár A mozgóképről szóló évi II. törvény Magyar Mozgókép Közalapítvány Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény Szervezeti és Működési Szabályzat a számvitelről szóló évi C. törvény a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló évi XXIV. törvény 3

8

9 BEVEZETÉS ÉRTELMEZŐ SZÓTÁR Az alapítvány bevételei Az alapítvány költségei (kiadásai) Az alapítvány kezelő szervének költségei (kiadásai) Befektetési tevékenység Cél szerinti tevékenység Engedményezés Filmgyártás Filmterjesztés A vállalkozási tevékenység bevétele, valamint az alapítványi célú tevékenység bevételei (minden olyan bevétel, amely nem a vállalkozási tevékenységhez kapcsolódó befizetés, ideértve a céltámogatást is) [115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. (1) bekezdésének a)-b) pontja]. A vállalkozási tevékenység közvetlen költségei, az alapítványi célú tevékenység közvetlen költségei, az alapítvány kezelő szervének költségei (kiadásai) és az egyéb közvetett költségek (kiadások) [115/1992. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. (2) bekezdésének a)-b)-c) pontja]. Az alapítvány kezelő szervének üzemeltetési, fenntartási költségei (az alapító okiratok ezeket a költségeket tekintik a kuratórium és a munkaszervezet működési költségeinek). A közhasznú szervezet saját eszközeiből történő értékpapír, társasági tagsági jogviszonyból eredő vagyonértékű jog, ingatlan és más egyéb hosszú távú befektetést szolgáló vagyontárgy szerzésére irányuló tevékenység {kh. tv. 26. k) pontja}. Minden olyan tevékenység, amely az alapító okiratban megjelölt célkitűzés elérését közvetlenül szolgálja [kh. tv. 26. b) pontja]. A jogosult követelését szerződéssel másra átruházhatja [Ptk (1) bekezdés]. A filmalkotás felvételének megkezdésétől a filmalkotás első eredeti példányának előállításáig vezető alkotói, szervezési, gazdasági és műszaki tevékenységek összessége [Mktv ) pontja]. A filmalkotás eredeti példányának vagy többszörözött példányainak a nyilvánosság számára történő hozzáférhetővé tétele a) forgalmazással, illetve az arra történő felkínálással, b) moziüzemeltetéssel, c) filmalkotás bármely adathordozón, így különösen videón és DVD-n történő kiadásával, értékesítésével, bérbeadásával, haszonkölcsönbe adásával, d) filmalkotások az Európai Gazdasági Térség tagállamainak területére történő kereskedelmi célú behozatalával, e) kereskedelmi célú birtoklással [Mktv ) pontja]. 5

10 BEVEZETÉS Induló vagyon Kezességvállalás Kiemelkedően közhasznú közalapítvány Koprodukciós filmalkotás Közalapítvány Közfeladat Közhasznú egyszerűsített éves beszámoló Közhasznú tevékenység Közhasznúsági jelentés A közalapítvány javára a célja megvalósításához az alapító okiratban meghatározott vagyon [Ptk. 74/A. (1) bekezdése, 74/B. (1) bekezdése]. A közalapítvány rendelkezésére legalább olyan mértékű vagyont kell bocsátani, amely a működése megkezdéséhez feltétlenül szükséges [Ptk. 74/B. (4) bekezdése]. A közalapítványi vagyon pontos megjelölése nélkül a közalapítvány nem jöhet létre [BH ]. Kezességi szerződéssel a kezes arra vállal kötelezettséget, hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít, maga fog helyette a jogosultnak teljesíteni [Ptk (1) bekezdése]. A kiemelkedően közhasznú közalapítványnak a közhasznú közalapítványokra előírt követelmények teljesítésén túl közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot kell ellátnia, amelyről törvény vagy törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza, továbbá a közhasznú tevékenységet maga látja el [kh. tv. 5. és a BH alapján]. Különböző államok joghatósága alá tartozó filmelőállítók által készített filmalkotás, amelyet két- vagy többoldalú nemzetközi egyezmény vagy az érintett államok jogszabályai ilyennek minősítenek [Mktv. 2. 6) pontja]. A közalapítvány olyan alapítvány, amelyet az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából hoz létre [Ptk. 74/G. (1) bekezdése]. Közfeladat az állami vagy helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati feladat, amelynek ellátásáról jogszabály alapján az államnak vagy az önkormányzatnak kell gondoskodnia [Ptk. 74/G. (2) bekezdése]. A közhasznú nyilvántartásba vett közalapítványoknál mérlegből, közhasznú eredmény-kimutatásból és tájékoztató adatokból áll [224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet 6. (8) bekezdése, illetve 4. és 6. számú melléklete]. A társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére irányuló, a közhasznú közalapítvány alapító okiratában szereplő cél szerinti tevékenység a törvényben meghatározott körben [kh. tv. 26. c) pontja]. Tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását; a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 6

11 BEVEZETÉS Közvetett támogatás Közvetlen támogatás Mozgóképszakma Normatív támogatás Nyilvánosság Pályázat társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót [kh. tv. 19. (3) bekezdése]. A meghatározott mozgóképszakmai, így különösen mozgóképipari célok megvalósítását szolgáló, külön jogszabályokban megállapított adó- és befektetési kedvezmények [Mktv ) pontja]. A központi költségvetésben, helyi vagy kisebbségi önkormányzat költségvetésében meghatározott előirányzat, illetve Kormány, központi költségvetési szerv, helyi vagy kisebbségi önkormányzat többségi tulajdonában álló közhasznú társaság vagy közalapítvány, valamint a Nemzeti Kulturális Alapprogram által nyújtott mozgóképszakmai célokra nyújtott pénzügyi juttatás, ideértve a Magyar Mozgókép Közalapítvány által nyújtott támogatást is. [Mktv. 2. 9) pontja]. A mozgóképkultúra, illetve a mozgóképipar körébe tartozó tevékenységek, valamint az ilyen tevékenységeket végző személyek összessége [Mktv. 2. 1) pontja]. Olyan támogatás, amely az e törvényben meghatározott, illetve a támogató szervezet által meghirdetett feltételek teljesítése esetén illeti meg az azt igénylő filmelőállítót, illetve filmterjesztőt, mely támogatást a filmterjesztő a filmalkotás terjesztéséhez, a filmelőállító filmalkotása elkészítéséhez használhat fel [Mktv ) pontja]. A kiemelkedően közhasznú közalapítvány az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a helyi vagy országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza [kh. tv. 5. b) pontja]. A közhasznú és kiemelkedően közhasznú közalapítvány kuratóriumi ülései, határozatai, működése, szolgáltatásai igénybevételének módja és beszámolói nyilvánosak [kh. tv. 7. (1) bekezdése, (3) bekezdésének b) és d) pontja], a nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők [kh. tv. 14. (3) bekezdése]. A közhasznú és kiemelkedően közhasznú közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet [kh. tv. 19. (4) bekezdése]. A közalapítvány gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni [Ptk. 74/G. (8) bekezdése]. Az a nyilvános vagy előre meghatározott körben közzétett felhívás, amely a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket és a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét) megjelöli [kh. tv. 26. i) pontja]. 7

12 BEVEZETÉS Strukturális támogatás Szelektív támogatás Színlelt pályázat Támogatás Vállalkozási tevékenység Olyan támogatás, amelyet a támogató szervezet több költségvetési évre vonatkozó kötelezettségvállalással folyamatosan nyújt az igénylőnek, e törvény szerinti több éven keresztül megvalósuló, vagy évente azonos módon megvalósuló mozgóképszakmai célokra, feltéve, hogy az igénylő a támogatás teljes időszaka alatt megfelel a törvény, illetve a támogató által meghatározott feltételeknek [Mktv ) pontja]. Olyan támogatás, amely a filmalkotás jellemzőitől (így különösen forgatókönyv, költségvetés, művészi érték, a filmalkotás szerzőinek, alkotóinak és szereplőinek személye), vagy az egyéb támogatandó cél jellegétől függően, a támogató szervezet pályázat útján vagy egyedi kérelem elbírálását követően hozott döntése alapján illeti meg a filmelőállítót, filmterjesztőt, illetve az e törvény szerinti egyéb igénylőt [Mktv ) pontja]. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből az eset összes körülményeinek mérlegelésével megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat [kh. tv. 15. (1) és (2) bekezdése]. Pénzbeli és nem pénzbeli juttatás [kh. tv. 26. j) pontja]. A jövedelem- és vagyonszerzésre irányuló vagy azt eredményező gazdasági tevékenység, ide nem értve a bevétellel járó cél szerinti tevékenységet, valamint a közhasznú tevékenységhez nyújtott támogatást [kh. tv. 26. l) pontja]. 8

13 BEVEZETÉS JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítványnak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzéséről BEVEZETÉS Közalapítványt csak az Országgyűlés, a Kormány, valamint a helyi önkormányzat vagy kisebbségi önkormányzat képviselő-testülete hozhat létre közfeladat ellátásának folyamatos biztosítása céljából, de a közalapítvány létrehozása nem érinti az államnak, illetve az önkormányzatnak a feladat ellátására vonatkozó kötelezettségét. A közalapítványok a nyilvánosság előtt tevékenykednek, ezért alapító okiratukat, gazdálkodásuk legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hozni. A Magyar Mozgókép Közalapítvány (továbbiakban MMKA) állami közfeladatai a Kormány számára az Alkotmányban meghatározott tudományos és kulturális fejlesztési feladatoknak az ellátásában, illetve az ezek megvalósulásához szükséges feltételek megteremtésében való közreműködésre terjedtek ki. Az MMKA-t a Fővárosi Bíróság a 9. Pk /1998/9. számú végzésében ban kiemelkedően közhasznú közalapítványként nyilvántartásba vette. Az alapító induló vagyonként 491,7 millió Ft-ot biztosított, amelyet a kuratórium az alapító okirat szerinti céljaira használhatja fel. A közalapítvány számára az alapítók a következő célok teljesítésében való közreműködést határozták meg: a magyar filmek gyártásának és terjesztésének minden műfajban történő elősegítése és a határon túli magyar filmművészet támogatása; a mozgóképalkotások megőrzése, gondozása és védelme; a mozgóképszakmai tevékenység feltételeinek és infrastruktúrájának javítása, a mozgóképszakmában dolgozók szociális biztonságának megteremtése; a mozgóképszakma képzésében és tudományos kutatásban való közreműködés, a filmművészet állandó megújítását célzó kísérleteknek, a fiatalok pályakezdésének és képzésének elősegítése, a technológiai újítások figyelemmel kísérése, a filmszakmai információs rendszer kialakítása; a mozgóképszakma érdekeinek képviselete, a hazai és nemzetközi fesztiválokon való részvétel támogatása, a mozgóképszakmát érintő jogalkotás előkészítésében való részvétel, a nemzetközi, országos és helyi televíziók és a 9

14 BEVEZETÉS filmszakma együttműködésének segítése; a Magyar Mozgókép Mestere művészeti díj odaítélése. A közalapítvány célrendszere a február 10-től hatályos alapító okirat szerint bővült a határon túli magyar filmművészet támogatásával, valamint a Magyar Mozgókép Mestere művészeti díj odaítélésével. A film egyrészt nagy kommunikációs erővel bír, másrészt erősen nemzethez kötődő alkotás, így az egyik legalkalmasabb eszköz egy ország számára, hogy bemutassa, illetve formálja a világ előtt róla kialakítandó képet, továbbá nevét, kultúráját napirenden tartsa, illetve gazdagítsa az országok közötti kulturális párbeszédet. A kis országok saját piacuk korlátozott felvevőképessége miatt nem képesek csupán a magánszféra közreműködésével, állami segítség nélkül gazdag és nemzetközi szinten is versenyképes mozgóképkultúrát létrehozni, ezért szükséges az állam szerepvállalása a mozgóképkultúra finanszírozási rendszerében. A magyar filmgyártás többcsatornás támogatási rendszerében az MMKA szerepe a évek alatt meghatározó lett, mivel ezen időszakban filmszakmai célokra összesen 15,6 milliárd Ft központi költségvetési támogatást kapott, amely az ezt megelőző négy évben kapott állami támogatásnak közel négyszeresét tette ki. Míg a közalapítvány állami támogatása 1999-ben a NKÖM és a BM fejezetek költségvetésében szereplő filmszakmai támogatási előirányzatok 55,4%-át tette ki, addig 2005-ben ez az arány 75,9% 1 volt. Az Állami Számvevőszék az ÁSZ törvény 2. (5) és (9) bekezdései alapján ellenőrzi a közalapítványoknál az állami költségvetésből nyújtott támogatás felhasználását. Az MMKA-nak juttatott költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzése a évtől a év végéig tartó időszakra terjedt ki. Jelen ellenőrzés célja volt törvényességi és szabályszerűségi szempontból értékelni, hogy: a közalapítvány működése és gazdálkodása során a központi költségvetésből nyújtott közvetlen állami támogatások elősegítették-e az alapító okiratban meghatározott célok és feladatok megvalósítását; a közalapítvány a támogatást rendeltetésszerűen használta-e fel a magyar filmművészet támogatása érdekében; a közalapítvány alapítója, kuratóriuma és a közalapítványi iroda megtette-e a szükséges intézkedéseket az Állami Számvevőszék évi ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése, valamint az intézkedési tervben megjelölt feladatok megvalósítása érdekében. 1 Adatok forrása: A Magyar Mozgókép Közalapítvány előirányzatának terhére vállalható éven túli kötelezettségvállalásról szóló 2101/2005. (V. 31.) Korm. határozat előterjesztése. 10

15 BEVEZETÉS Az MMKA által nyújtott támogatások szabályosságának, az alapító okiratban megfogalmazott célok szerinti felhasználásának és elszámoltatásának ellenőrzését mintavétellel végeztük. A mintát három szakterületre (játékfilm, filmterjesztés, animációs film) nyújtott támogatásokból választottuk. A játékfilm gyártására vonatkozóan a támogatási összeg 8%-ára, a kisjátékfilm támogatások 6%-ára, az animációs film gyártására adott támogatások 6,5%-ára, a filmterjesztésre nyújtott normatív támogatások 4%-ára kiterjedően ellenőriztük. 11

16 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A magyar mozgóképkultúra értékeinek gyarapítása és megőrzése, a magyarországi filmipar fejlesztése, nemzetközi viszonylatban való versenyképessé tétele, a mozgóképkultúra fejlődését szolgáló források hatékony felhasználását elősegítő támogatási rendszer, valamint az ezt szolgáló és az európai uniós szabályozással összhangban álló jogszabályi háttér megteremtése érdekében a Magyar Köztársaság Országgyűlése megalkotta és a december 22-i ülésén elfogadta a április 1-től hatályos, a mozgóképről szóló törvényt (továbbiakban Mktv.), amelynek indoklása alapján az MMKA a filmszakmai támogatások elosztásának és koordinálásának meghatározó letéteményesévé vált. Az MMKA az ellenőrzött időszakban a kapott állami támogatást az alapító okiratában meghatározott céljainak megvalósítása érdekében használta fel. A közalapítvány támogatási tevékenysége a mozgóképszakmában dolgozók szociális biztonságának elősegítése kivételével az alapító okiratában meghatározott célok megvalósítására terjedt ki. Az MMKA a évek között filmszakmai célokra összesen 15,6 milliárd Ft központi költségvetési támogatást kapott, amely az ezt megelőző négy évben 2 kapott állami támogatásnak közel négyszerese volt. Ennek eredményeként a kuratórium egyrészt 70%-kal több pályázatot tudott támogatni, mint az évek közötti időszakban, másrészt a Filmszemlén részt vevő filmek állami támogatásából az MMKA részesedése a évi 50%-ról a évre 82,3%-ra emelkedett. Az állami támogatások 69%-áról az Országgyűlés döntött, 11%-át egyedi kormányhatározatok, 20%-át pedig a NKÖM fejezettől, egyedi szerződések alapján kapta a közalapítvány. A központi költségvetési támogatás folyósításának ütemezése a évre az előző évekhez képest megváltozott, ugyanis a NKÖM a években az éves támogatások közel kétharmadát az év első felében folyósította, 2005-ben pedig a közalapítvány az éves támogatásának kevesebb, mint egyharmadát kapta meg az első félévben, 18%-át pedig csak a következő év elején. A központi költségvetésből kapott támogatás megváltoztatott ütemezése nem illeszkedett az MMKA feladat-ellátási rendszerének sajátosságaihoz (előző évekről áthúzódó kötelezettségek, az év elejei filmszemlék megrendezése). A közalapítvány a törvényi előírásoknak megfelelően írásbeli szerződés alapján részesült költségvetési támogatásban, a kapott támogatások felhasználásáról a szerződésben foglaltaknak megfelelően elszámolt. Az ellenőrzött időszakban a év kivételével (a 2003-ra áthúzódó kötelezettségeket és a tényleges működési költségeket nem tartalmazta az 2 Az években az MMKA négy év alatt összesen 4001,2 millió Ft központi költségvetési támogatásban részesült (Állami Számvevőszék számú jelentése alapján). 12

17 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK elszámolás) a kapott támogatások felhasználásáról készített elszámolások a közalapítvány könyvvezetésének adatain alapultak, azokat a támogatást nyújtó NKÖM elfogadta (a évi elszámolás július 31-én lesz esedékes). Az MMKA kuratóriuma az ellenőrzött időszakban filmszakmai célokra 19,7 milliárd Ft támogatást ítélt oda, amelyből év végéig 13,1 milliárd Ft-ot fizetett ki. A kuratórium az ellenőrzött időszak minden évében, a kapott éves költségvetési támogatás alapján felosztott támogatási keretet (15,6 milliárd Ft) átlagosan 26%-kal meghaladó mértékű támogatást ítélt meg. Ezen belül különösen a játékfilmek gyártására ítélt meg a közalapítvány a támogatási keretet átlagosan 42%-kal meghaladó mértékű támogatást. A kuratórium azzal, hogy az éves költségvetési támogatást meghaladó mértékű döntéseket hozott, finanszírozási kényszerpályát jelölt ki a Kormány számára, behatárolja az Országgyűlés döntési hatáskörét. A filmgyártás folyamatosságának biztosítása érdekében a Kormány kormányhatározatban arról döntött, hogy az MMKA 2005-ben a évi előirányzata terhére 2,85 milliárd Ft mértékig kötelezettséget vállalhat. A kormányhatározatban engedélyezett tárgyéven túli kötelezettségvállalás azonban a közalapítvány likviditási nehézségeit nem oldotta meg, mivel azt a kuratórium, a évi támogatási kerettel együtt, támogatási döntésekkel lekötötte. A támogatások 62,8%-át a magyar és koprodukciós filmek támogatására, 13,5%-át a filmterjesztésre, 11,4%-át a filmszakma egészét érintő tevékenységekre és a visszatérítendő támogatásokra, 4,0%-át az animációs filmekre, 3,2%-át a dokumentumfilmekre, 2,6%-át a tudományos, ismeretterjesztő filmekre, 2,5%-át a kutatásra, képzésre, kiadványokra nyújtotta a közalapítvány. A kuratórium a mozgókép szakmai célok megvalósulását 99%-ban pályázati úton, 1%-ban pedig egyedi kérelemre (erre az alapító okirat lehetőséget adott) nyújtott támogatásokkal segítette. Az ellenőrzött időszakban a közalapítvány nem rendelkezett a pályáztatás folyamatára, a pályázati feltételekre, az elbírálás rendjére, a szerződéskötés módjára vonatkozó egységes, átfogó szabályozással, erre 2004-ig sem az alapító okirat, sem az SZMSZ nem kötelezte től az Mktv. rendelkezése értelmében a közalapítvány elkészítette a támogatási szabályzatát, amelyet azonban a nemzeti kulturális örökség minisztere annak hiányosságai miatt az ellenőrzés befejezéséig nem hagyott jóvá. A pályáztatási tevékenységre vonatkozó szabályozást a mindenkori pályázati felhívások, a szakkollégiumi és ad hoc bizottsági ügyrendek, az általános pályázati feltételek és 2005-től a kontroling szabályzat együttesen tartalmazták. 3 Ezt az Állami Számvevőszék évi 0304 számú jelentése a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről az évekre is megállapította. 13

18 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK A pályázati kiírások 67,6%-a a vonatkozó törvényi 4 előírásnak csak részben felelt meg, mivel vagy az elnyerhető cél szerinti juttatás mértékét, és/vagy a pályázatok összevetésére alkalmas feltételeket és/vagy elbírálási határidőt és/vagy az elbírálásra hivatottak körét nem tartalmazták (a játékfilmgyártásra kiírt pályázati felhívások minden évben megfeleltek a törvényben előírtaknak). A kuratórium nem biztosította a pályázók esélyegyenlőségét a évi koprodukciós támogatások és a évi art mozi támogatások esetében, mivel engedélyezte a pályázati feltételek év közbeni megváltoztatását, így a módosítás előtt és után beadott pályázatok elbírálása nem azonos feltételek szerint történt. A kuratórium a pályázati kiírások rövidített szövegét két napilapban, teljes szövegét az Interneten keresztül, a pályázati döntéseket, illetve támogatási szándéknyilatkozatait az Interneten keresztül hozta nyilvánosságra. Az alapító okirat azon előírásának, hogy a közalapítványi vagyon cél szerinti felhasználását érintő határozatairól rendszeres kiadvány útján a nyilvánosságot tájékoztatja csak részben tettek eleget, mivel a nyilvánosság csak a Filmszemlén megjelenő filmek támogatásáról kapott rendszeres tájékoztatást és nem a kuratórium által odaítélt támogatások teljes köréről. Az MMKA támogatási rendszerében az Mktv. alapelvei csak részben érvényesültek, mivel a kuratórium 2005-ben nem támogatta az egész estét betöltő dokumentumfilmek, és ben a népszerű tudományos filmek gyártását, továbbá a pályázati tervezet közzétételére vonatkozó kötelezettségének késedelmesen tett eleget 2005-ben (a NKÖM és a közalapítvány közötti, a évre vonatkozó támogatási szerződés megkötését követően). A kuratórium a pályázati úton nyújtott támogatások 64,6%-át az alapító okirat rendelkezésének megfelelően létrehozott 2002-ben hét, 2003-tól hat szakkollégium javaslata alapján ítélte oda. A támogatások 28,6%-áról azonban, az alapító okirattal ellentétesen, nem a szakkollégiumok javaslata alapján, hanem ad hoc bizottságok, illetve felkért szakértők és a munkaszervezet javaslatai alapján döntött (a szakkollégiumok szakterületét és működési rendjét a kuratórium a évtől hatályos SZMSZ-ében az alapító okirattal összhangban újraszabályozta). A pályázati úton nyújtott támogatások 6,8%-át, az alapítók által jóváhagyott SZMSZ-ben foglaltaknak megfelelően, a kuratórium általános filmszakmai célokra ítélte meg. A támogatások 56%-át három szakkollégium javaslata alapján ítélte oda a kuratórium. A játékfilmes szakkollégium javaslatára új filmtervek és a korábban már támogatott filmek gyártására, az időszak alatt évente egy-egy nyilvános, a törvényi előírásoknak megfelelő, pályázati felhívást tett közzé a kuratórium. A támogatásokról az alapító okirat előírásának megfelelően a szakkollégium javaslata alapján a kuratórium döntött, azonban a javaslatokról szóló előterjesztések, ügyrendi előírás hiányában, nem tartalmaztak indoklást. A kuratórium a pályázók 40%-át ítélte támogathatónak, összesen 7,3 milliárd 4 A kh. tv. 26. i) pontja szerint pályázat: az a nyilvános vagy előre meghatározott körben közzétett felhívás, amely a pályázók összevetésére alkalmas feltételeket és a pályázattal elnyerhető cél szerinti juttatást, a pályázat értékelésének lényeges feltételeit (beleértve a benyújtási és értékelési határidőket, valamint a pályázat elbírálására hivatottak körét) megjelöli. 14

19 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK Ft támogatási összeggel. Az ellenőrzött támogatások esetében egy kivétellel a kuratórium elnöke kötötte meg a támogatási szerződést (írásbeli felhatalmazás nélkül az egyik kurátor kötötte meg a szerződést). A támogatottak az előírásnak megfelelően számoltak el. Az évenként elkészült játékfilmek bemutatásának fóruma a Magyar Filmszemle volt, ahol mintegy 25 filmet mutattak be évenként. A kuratórium 2003-ban a kísérleti kisjátékfilmet a játékfilmes szakkollégiumhoz rendelte (korábban a kutatási, képzési, kísérleti film, könyvés folyóirat kiadói szakkollégiumhoz tartozott), azonban nem gondoskodott az SZMSZ e szervezeti változásnak megfelelő módosításáról. A kuratórium kisjátékfilmek gyártásának támogatására 0,3 milliárd Ft-ot ítélt oda. A támogatottak 67%-a a támogatási szerződés előírásának megfelelően elszámolt (a támogatottak 33%-ánál az ellenőrzés befejezésekor a szerződéskötés folyamatban volt). Az animációs szakkollégium javaslatára a magyar animációs rövid, illetve játékfilmek elkészítésének támogatására a négy év alatt hat pályázati felhívást tett közzé a kuratórium. A kuratórium a pályázók 67,7%-át támogatta, 0,8 milliárd Ft-tal, amely az igényelt összeg 32%-át tette ki. Az egy pályázóra jutó támogatás átlag 4,4 millió Ft 5 volt. Az animációs filmek gyártását átlagosan 78,5%-ban a közalapítvány támogatta. A kuratórium a támogatások odaítéléséről a szakkollégium javaslata alapján döntött, kivéve akkor, amikor a évi meghívásos pályázat alapján tíz animációs film támogatásában bekövetkezett változásról (a pályázó személye és az egyik film támogatási összege változott meg) a kuratórium nem hozott újabb határozatot. A kuratórium a évtől a törvényi előírásnak megfelelően csak a Nemzeti Filmiroda által nyilvántartásba vett szervezetek részére nyújtott támogatást. A támogatottakkal a kuratórium elnöke minden esetben támogatási szerződést kötött. A filmterjesztési szakkollégiumot a kuratórium 2003-ban az alapító okirat előírásainak megfelelően a filmforgalmazói és videókiadó, valamint az art mozi, filmklub és üzemeltető szakkollégiumok összevonásával hozta létre. A filmterjesztési szakkollégium támogatásra fordítható kerete a években 2,3 milliárd Ft volt, amely a megnövekedett feladatokhoz (a Magyar Filmszemlén kívüli rendezvények támogatása) igazodva az összevonás előtti szakkollégiumok évi 0,16 milliárd Ft összegű keret tizennégyszeresét tette ki. A kuratórium a filmterjesztési támogatásokat (2,5 milliárd Ft) normatív rendszerben, pályázati úton, szakkollégiumi javaslat alapján, a vonatkozó törvényi előírásoknak megfelelően, csak az art moziként nyilvántartásba vett szervezetek részére nyújtotta. A filmterjesztési támogatások hozzájárultak a magyar filmek előadásszámának 52,1%-os és a nézőszámának 45,7%-os emelkedéséhez. A években a kapott költségvetési támogatás finanszírozásának átütemezése miatt a kuratórium határozatban döntött a közalapítvány 0,2 milliárd Ft hitel felvételéről, továbbá engedélyezte az egyszemélyes kft.-éjének is 0,2 milliárd Ft hitel felvételét, amelynek biztosítékaként kezességet vállalt. A hitel 5 Az évek között az egy pályázatra megítélt támogatás összege a négy év átlagában 2,1 millió Ft volt (az Állami Számvevőszék számú jelentése alapján). 15

20 I. ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSOK, KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK felvételekor és a kezesség vállalással a közalapítvány megsértette a vonatkozó törvényi előírásokat 6, egyrészt azért, mert az MMKA által felvett hitel és azzal kapcsolatos költségek megfizetésének biztosításaként a költségvetéssel szemben fennálló követelését jelölte meg (a hitelszerződés módosításával a felek új biztosítékot jelöltek meg), másrészt mert a kft. által felvett hitel biztosítékaként az MMKA készfizető kezességet vállalt és a költségvetési támogatásból nyújtott visszatérítendő támogatásokból származó követeléseit, a hitelt nyújtó bankra engedményezte. A kuratórium a likviditási nehézségek leküzdése érdekében kialakította a filmgyártás és forgalmazás banki finanszírozásának koncepcióját. A kuratóriumi döntések értelmében, ben 27 játékfilm gyártásának, 2 nemzetközi filmszakmai tevékenység, és 2 art mozi üzemeltető támogatását banki finanszírozással (a produkciók által felvett hitellel) valósították meg, amelynek biztosítéka 2,1 milliárd Ft, a kuratórium által megítélt támogatás volt. A hitelszerződésekben a támogatási szerződések szerinti támogatás összegét engedményezték a produkciók a bankokra, kilenc esetben a bankok további biztosítékot kértek, amelyet a kuratórium elnöke a közalapítvány nevében, kuratóriumi döntés nélkül, 0,7 milliárd Ft összegben, a törvényi 7 előírásokkal ellentétesen, készfizetőkezesség-vállalással teljesített. A banki finanszírozás a filmgyártást megdrágította, mivel annak kamatterheit a produkciók saját forrásból finanszírozni nem tudták, ezért a kuratórium kamattámogatási pályázat kiírásával további állami támogatást (0,35 milliárd Ft) vont be a finanszírozási rendszerbe. Öt film támogatása esetében a filmek befejezése érdekében a szerződésekben rögzített támogatások összegénél, 0,1 milliárd Ft-tal magasabb összegű volt a pénzügyi teljesítés és a bank felé vállalt biztosíték együttes összege. Az ÁSZ évi ellenőrzése során tett javaslatok egy kivételével teljesültek. A visszatérítendő támogatások rendezése a kuratórium által meghatározott március 31-ei határidőn belül nem történt meg. A kuratórium a pályázati döntéseket, illetve támogatási szándéknyilatkozatait az Interneten keresztül nyilvánosságra hozta, de a tényleges kifizetésekről és a pályázati célok megvalósulásáról a közvélemény beleértve a szakmai közvéleményt is csak részben (a Filmszemlén megjelenő filmekre vonatkozóan) jutott információhoz. A közalapítvány a támogatások felhasználása ellenőrzésének szervezeti és szabályozási feltételeit átalakította, amelynek eredményeként a támogatás megítélésétől a támogatási cél megvalósításáig a teljes folyamat szakmai és pénzügyi ellenőrzése megvalósult. 6 A kh. tv. 16. (2) bekezdés b) pontja értelmében a közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 7 A kh. tv. 16. (2) bekezdés b) pontja értelmében a közhasznú szervezet az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 16

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása

Öttevény Községért Közalapítvány. Alapító Okiratának módosítása Öttevény Községért Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása 1. Az alapító okirat preambuluma a következő bekezdéssel egészül ki: A létrehozott közalapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: LXVII. Nemzeti Kulturális Alap EMMI kultúráért felelős miniszter Nemzeti Kulturális

Részletesebben

Budapest, 2006. szeptember

Budapest, 2006. szeptember SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTER Szám: 2458-2/2006. TERVEZET M i n i s z t e r i r e n d e l e t a helyi önkormányzatok részére gyermek- és ifjúsági feladatok ellátása céljából nyújtandó támogatás igénylésének,

Részletesebben

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből K i v o n a t Készült: Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. április 28. napján megtartott ülése jegyzőkönyvéből Martonvásár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (IV.

Részletesebben

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről

Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete. a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2013. (IV. 6.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásának rendjéről Hegykő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének

Részletesebben

FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY

FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY FŐÉPÍTÉSZEK AZ ÉPÍTETT ÉS TERMÉSZETI KÖRNYEZETÉRT ALAPÍTVÁNY 2008. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Összeállította: Csohány Klára, a Kuratórium Elnöke Készült: 2009. május 31. Tartalomjegyzék: I. Az Alapítvány

Részletesebben

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT

EMLA ALAPÍTVÁNY. a Környezeti Oktatás Támogatására. 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT EMLA ALAPÍTVÁNY a Környezeti Oktatás Támogatására 1076 Budapest, Garay u. 29-31. I/1. Alapító Okirat EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT ALAPÍTÓ OKIRAT LEGUTÓBBI MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA: 2012. MÁJUS 7. Alapító Okirat

Részletesebben

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról

Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2010 (V.17.) számú rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Vácduka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete

Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2014. (II. 28.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről Rákóczifalva Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

I. Általános rendelkezések

I. Általános rendelkezések Gara Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átvételéről és az önkormányzat által államháztartáson kívülre nyújtott támogatásokról

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2009. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A támogatási keretként meghatározott költségvetési összeg felhasználására Biharkeresztes Város Önkormányzata pályázatot hirdet a 2010. évi költségvetési rendeletében elkülönített támogatási

Részletesebben

EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNY

EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNY EGYÉNI ÉS TÁRSADALMI FELELŐSSÉGVÁLLALÁSÉRT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ÉV Kelt: Budapest, 2011. május 28. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről

Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete. Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2012. (III. 01.) rendelete Mágocs Város Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről Mágocs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület)

Részletesebben

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y

M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y Ki e melkedően közhaszn ú szervezet 1 2 21 Budapest L eá nyk a u 34. 3/21. Telefon / Fax: 1/229-3542 A kuratórium elnöke: Kovács Zoltán 2010. évi közhasznúsági jelentés

Részletesebben

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya

I. Fejezet Általános rendelkezések A rendelet hatálya Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete 18/2014. (VI. 26.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Keszthely Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól DOROG VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2013. (X.25.) rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Dorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY

NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY ( A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSBE BÁRKI BETEKINTHET, ILLETŐ LEG ABBÓL SAJÁT KÖLTSÉGÉRE MÁSOLATOT KÉSZÍTHET ) A NÉPFŐISKOLA ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚ SZERVEZET (6065 LAKITELEK, FELSŐ ALPÁR 3.) 2009. ÉVI KÖZHASZNÚ

Részletesebben

~l._ G.szám ú előterjesztés

~l._ G.szám ú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere ~l._ G.szám ú előterjesztés Előterjesztés a Pénzügyi Bizottság részére az Óhegy Polgárőr EgyesületKŐBÁNYA név használata iránti kéreleméről

Részletesebben

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt

Civil szervezetek gazdálkodása. ÁROP-1.1.18-2012-2012-0002 Civil szervezetek működési környezetének javítása kiemelt projekt Civil szervezetek gazdálkodása Civil szervezetek gazdálkodása Alapfogalmak Gazdálkodó tevékenység [Ectv. 2. 10.]: A civil szervezet vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére eredményt gyakorló gazdasági

Részletesebben

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól

Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 12/2013. (XI.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat pénzügyi támogatásairól Piliscsév Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN)

ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) ALAPÍTÓ OKIRAT (MÓDOSÍTÁSSAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN) mely létrejött: Mátrai Károlyné (3580 Tiszaújváros, Bolyai J. köz 13. fsz. 3.), mint alapító által elkülönített vagyon terhére az alábbiak szerint: 1.

Részletesebben

JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről

JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről JELENTÉS a Magyar Mozgókép Közalapítvány gazdálkodásának ellenőrzéséről 0304 2003. január 3. Önkormányzati és Területi Ellenőrzési Igazgatóság 3.1. Szabályszerűségi Ellenőrzések Főcsoport Iktatószám: V-1007-63/2002-2003.

Részletesebben

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ EMLÉKE ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMÁNAK ÜGYRENDJE 2009. I. Általános rendelkezések A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő szerve. Kezeli az

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében

ALAPÍTÓ OKIRAT. A Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet az iskolába járó tanulók nevelésének, oktatásának segítése érdekében A Közhasznú Alapítvány alapítója a Bánki Donát Ipari Szakközépiskola és Szakmunkásképző Intézet általános jogutódjaként az Ajkai Szakképző Iskola és Kollégium a közhasznú jogállás megszerzése érdekében

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Vilonya Község Önkormányzat Képviselő-testületének./2015. (VI...) önkormányzati rendelete államháztartási forrás átadásáról és államháztartáson kívüli forrás átvételéről Vilonya Község Önkormányzatának

Részletesebben

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése

Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Élő Kövek Alapítvány 8056 Bakonycsernye Dózsa Gy. út 1. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Bakonycsernye 2014..május 14. Szabó János elnök Közhasznúsági jelentése a 2013-as esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

Részletesebben

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés

HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés HAJDÚHADHÁZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL 4242 HAJDÚHADHÁZ, BOCSKAI TÉR 1. TELEFON: 384-103, TELEFAX: 384-295 Előterjesztés Hajdúhadház Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 03-án

Részletesebben

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014.(II. 19.) önkormányzati rendelete. A civil szervezetek támogatásáról

Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 2/2014.(II. 19.) önkormányzati rendelete. A civil szervezetek támogatásáról Rácalmás Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2014.(II. 19.) önkormányzati rendelete A civil szervezetek támogatásáról Rácalmás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól

Részletesebben

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés

Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány. 2011. évi Közhasznúsági jelentés Amerikaiak a Magyarokért Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentés Címe: 1065 Budapest, Bajcsy Zsilinszky u. 9. Bírósági végzés száma: 61194 Statisztikai száma: 18023099-9499-569-01 Közhasznúság fokozata:

Részletesebben

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap

LXVII. Nemzeti Kulturális Alap LXVII. Nemzeti Kulturális Alap Alap fejezet száma és megnevezése: Alap felett rendelkező megnevezése: Alapkezelő megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap Emberi Erőforrások Minisztériumának minisztere Nemzeti

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére

ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére 8. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. február 13-i rendes ülésére Tárgy: Pályázat kiírása a 2014. évi civil keretre Előterjesztő:

Részletesebben

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete Humánpolitikai Bizottságának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének Humánpolitikai Bizottsága pályázatot hirdet a városban működő

Részletesebben

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA

A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA A FŐVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÉRTELMI FOGYATÉKOSOK OTTHONA ZSIRA HIVATALOS HONLAPJÁNAK KÖZZÉTÉTELI SZABÁLYZATA I. Az utasítás hatálya Ezen utasítás hatálya a Fővárosi Önkormányzat Értelmi Fogyatékosok Otthona

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 2011. május 28. Ibrányi Gyermekekért Alapítvány 4484 Ibrány Lehel u.59. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Ibrány, 2011. május 28 Kormányné

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A KISZOMBORON MŰKÖDŐ CIVIL SZERVEZETEK 2015. évi TÁMOGATÁSÁRA Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete támogatni kívánja a település területén működő civil szervezeteket

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról

Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról Inárcs Község Önkormányzata 22/2007. (XII. 20.) rendelete a helyi szervezetek támogatásáról (Egységes szerkezetben a 18/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelettel.) Inárcs Község Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év

A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év A Mezőtúri Hallgatókért Alapítvány Közhasznúsági jelentése 2013. év Székhely: 5400 Mezőtúr Petőfi tér 1. Adószám: 19223261-1-16 Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: A Jász-Nagykun-Szolnok

Részletesebben

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete. A civil szervezetek támogatásáról

Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 4/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete. A civil szervezetek támogatásáról Hajdúhadház Város Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014.(II.04.) önkormányzati rendelete A civil szervezetek támogatásáról Hajdúhadház Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország helyi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2002. év A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 1, a számviteli beszámolót 2, költségvetési támogatás felhasználását 3, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 4, a cél

Részletesebben

2014. évi közhasznúsági jelentése

2014. évi közhasznúsági jelentése KOSSUTH ISKOLA GYŐR A KORSZERŰ SZAKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 9025 Győr, Kossuth Lajos u. 7. 2014. évi közhasznúsági jelentése 1 TARTALOM Tartalom 1. A SZERVEZET ALAPADATAI... 3 2. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ... 4

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

2005. évi II. törvény

2005. évi II. törvény Az Országgyűlés 2005. évi II. törvény a Szülőföld Alapról[1] - a szomszédos államokban élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, Magyarországgal való sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének

Részletesebben

2009. évi közhasznúsági jelentés

2009. évi közhasznúsági jelentés Alapítva: 1986 M E N E D É K A L A P Í T V Á N Y KIEMELKEDŐEN KÖZHASZNÚ SZERVEZET Székhely: 1221 Budapest Leányka u. 34. III/21. Adószám: 19004909-2-43 Telefon/Fax: (1) 229-3542 Levélcím: Segítő Kéz Iroda

Részletesebben

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I.

Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. Abony Város Önkormányzat hivatalos honlapjának közzétételi szabályzata I. A szabályzat hatálya Ezen utasítás hatálya a Polgármesteri Hivatal szervezeti egységeire terjed ki. II. Az Önkormányzat honlapjának

Részletesebben

2. sz. napirendi pont

2. sz. napirendi pont 2. sz. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS NAGYKANIZSAI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁSA TÁRSULÁSI TANÁCSA 2011. november 3 - i ülésére Napirend címe: Beszámoló a Nagykanizsai Kistérség Többcélú Társulása 2011. I-III.

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő -testületének 3/2014.(V. 8.) önkormányzati rendelete az államháztartáson kívüli források átadásáról és átvételéről Pápateszér Község Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012 év

UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012 év UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012 év Kelt: Budapest, 2013. május 27. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4.

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata mint alapító (a továbbiakban: Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A. -a alapján jogi személyiséggel rendelkező,

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 14/2015.(V.27.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról Módosított

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e

Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének. 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/2009.(IX.28.) r e n d e l e t e a nagyközségi önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 4/2009. (II.27.) rendelet módosításáról Decs Nagyközség

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Budapest, 2009. május 30. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének /2009. (...) számú R E N D E L E T E az újpesti kisvállalkozások gazdaságfejlesztési támogatásáról (T E R V E Z E T) Budapest Főváros

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Mérk Nagyközség Képviselő-testületének 8/2005.(IV.20.) kt. rendelete Az önkormányzat vagyonáról, és a vagyongazdálkodás szabályairól. A Képviselő-testület! A helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított

Részletesebben

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését.

Az Akadémia Domus programja támogatni kívánja a magyar közösségek szempontjából fontos konferenciák megrendezését, kiadványok megjelentetését. A Magyar Tudományos Akadémia pályázati felhívása a szomszédos országokban működő magyar tudományos szervezetek 2015. évi konferencia- és kiadvány-támogatására 1. A pályázat célja A Magyar Tudományos Akadémiáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Budapest Főváros I. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: 81/2014. ELŐTERJESZTÉS a KÉPVISELŐTESTÜLET 2014. május 15-i ülésére Tárgy: Előterjesztő: Készítette: Beszámoló a Ferencvárosi deák Közalapítvány

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU E l ő t e r j e s z t é s a Képviselő-testület 2008. március 28-i ülésére

Részletesebben

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2)

A Rendelet 2. (2) és (3) bekezdései az alábbiak szerint módosulnak: 2. (2) 1 Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 8/2015. (IV. 02.) önkormányzati rendelete az önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásáról szóló 15/2000. (III.31.)

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/942-1/2013/I. Üi.: Juhászné Kérdő E. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ RENDELETTERVEZET Tárgy: Államháztartáson kívüli forrás

Részletesebben

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg.

-1- A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. -1-1. Számviteli beszámoló 1.1. Számviteli beszámoló bemutatása A számviteli beszámoló a közhasznúsági jelentés mellékleteként, azzal együtt tekinthető meg. 1.2. Könyvvizsgálat A tárgyévi számviteli beszámoló

Részletesebben

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya

TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK..../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről. 1. A rendelet hatálya TÉT VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK.../2013. (...) számú rendelete az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23 (1) bekezdésében

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel.

KLIK VIII. kerületi tankerület 1082 Budapest Baross utca 65-67. igazgató: Szabóné Fónagy Erzsébet e-mail: timea.csillag@klik.gov.hu tel. Melléklet a 2005. évi XC. törvényhez ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA I. Szervezeti, személyzeti adatok Adat 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefonés telefaxszáma, elektronikus

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére

RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Tárgyalja: PVB Képviselő-testület nyílt ülés minősített többség ELŐTERJESZTÉS a képviselő-testület 2011.március 25-i rendes ülésére RÉTSÁGI NYUGDÍJAS KLUBOK

Részletesebben

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11.

Hivatalos név: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Mérnöki Kamara. Székhely: 5000 Szolnok, Ságvári krt. 4. II. 2.12. Postai címe: 5001 Szolnok, Pf. 11. I. Szervezeti, személyzeti adatok 1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei Hivatalos

Részletesebben

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról

Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2015. (11.27.) önkormányzati rendelete a civil szervezetek támogatásáról Tápiószentmárton Nagyközség Önkormányzata az Alaptörvény 32.

Részletesebben

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan

A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS A Dunaföldvári Bölcsődét Támogató Alapítvány Közhasznúsági jelentése és beszámolója a 2013. évre vonatkozóan A jelentés fordulónapja: 2013. december 31. Beszámolási időszak: 2013.

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA A Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság LETÉTKEZELÉSI SZABÁLYZATA MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN BUDAPEST, 2015.03.13. Jóváhagyom: Csépainé Havas Ágnes Vezérigazgató

Részletesebben

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21.

Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT. 2001. június 21. Villamosipari Kereskedők és Gyártók Országos Szakmai Egyesülete SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2001. június 21. 2 TARTALOMJEGYZÉK I./ Szervezeti felépítés 1./ Közgyűlés 2./ Elnökség 3./ Munkaszervezet:

Részletesebben

NEM NYILVÁNOS BEVEZETŐ

NEM NYILVÁNOS BEVEZETŐ II. BEVEZETŐ A Kormányzati Ellenőrzési Hivatal (továbbiakban: Hivatal) a Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm.

Részletesebben

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege

T A R T A L O M. 1. A szervezet alapadatai. 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege Hit és Fény Alapítvány KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. Budapest, 2011. május 20. 2 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. Egyszeres könyvvitelt vezető alapítványok közhasznú beszámolójának mérlege 3.

Részletesebben

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3.

Alapító Okirata. 1. A közalapítvány elnevezése: Vének községért Közalapítvány. 2. A Közalapítvány székhelye: Vének, Petőfi Sándor u.3. Vének községért Közalapítvány Alapító Okirata Vének község önkormányzata a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. tv. 74/A-G. -ai alapján létrehozza a jogi személyként működő alábbi közalapítványt.

Részletesebben

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás:

10. sz. melléklet. A jegyzőnek címzett megállapítások a következők; /. Megállapítás: 10. sz. melléklet INTÉZKEDÉSI TERV az Állami Számvevőszék által készített a helyi nemzetiségi önkormányzatok gazdálkodásának ellenőrzéséről XVI. Kerületi örmény önkormányzat" című jelentéshez A jegyzőnek

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013. év Alapítvány neve, címe: Mohács és Vidéke Ipari és kereskedelmi Szakképzéséért Alapítvány 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. Alapítvány adószáma: 18303913-1-02 Nyilvántartási

Részletesebben

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16

MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 MAGYAR ATLANTI TANÁCS Budapest,1016. Bérc.u.13-16 Közhasznúsági jelentés és a 2010. évi beszámoló kiegészítő melléklete 1. A szervezet alapadatai, működési formája: Működési forma: társadalmi szervezet

Részletesebben

Közhasznúsági Beszámoló 2012

Közhasznúsági Beszámoló 2012 Hallatlan Alapítvány Közhasznúsági Beszámoló 2012 Adószám: 18187128-1- 42 Tartalom Oldalszám Egyszerűsített éves Közhasznú beszámoló eredménykimutatása 3 Tájékoztató adatok 4 o Személyi jellegű ráfordítások

Részletesebben

Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. szám E l ő t e r j e s z t é s számvevői jelentéshez készült intézkedési tervről Az Állami Számvevőszék 2009. június 2-től megszakításokkal

Részletesebben

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról

C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete. a helyi civil szervezetek támogatásáról C S A N Á D P A L O T A VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 4/2015.(II.25.) önkormányzati rendelete a helyi civil szervezetek támogatásáról Záradék: Kihirdetés ideje: 2015. február 25. 15. óra 40.

Részletesebben

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege.

I. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi egyszerűsített éves beszámolója Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege. Az Együtt Magyarországért Alapítvány 2014. évi jelentése a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló törvény szerint Székhely: 1122

Részletesebben

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 1146 Budapest. Hermina út 47.

Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány. 1146 Budapest. Hermina út 47. 1 Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány 1146 Budapest Hermina út 47. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: 2012. április 3. 2 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3.

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az. 2013.évi Működéséről Adószám: 19151063-1-11 Bíróság: Tatabányai Törvényszék Statisztikai számjel: 19151063-9133-561-11 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS az,,iskolánkért Közhasznú Alapítvány 2943 Bábolna, Toldi M.u.24. 2013.évi Működéséről

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete

BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(II.14.) önkormányzati rendelete Az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL . SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A 2008. évi KÖZHASZNÚSÁGI TEVÉKENYSÉGRŐL TARTALOMJEGYZÉK I. A SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ 4 II. KÖLTSÉGVETÉSI NORMATÍV TÁMOGATÁST A SZERVEZET NEM KAPOTT.4 III. KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSORÓL...4

Részletesebben

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete. az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Ádánd Község Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. év

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2012. év KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2012. év Alapítvány neve, címe: Mohács és Vidéke Ipari és kereskedelmi Szakképzéséért Alapítvány 7700 Mohács, Kossuth L. u. 71. Alapítvány adószáma: 18303913-1-02 Nyilvántartási

Részletesebben

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete

Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestületének 11/2013.(IX.16.) önkormányzati rendelete A helyi civil szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Orgovány Nagyközség Önkormányzati Képviselőtestülete

Részletesebben

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére

. NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére . NAPIREND Előterjesztés Salföld Község képviselő-testület 2015. március 31-i ülésére Tárgy: Gázló Környezet- és Természetvédő Egyesület támogatási kérelme Előterjesztő: Fábián Gusztáv polgármester Előkészítette:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról

TÁJÉKOZTATÓ. a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról a 83/2014. (III.27.) számú Képviselő-testületi határozat 2. számú melléklete TÁJÉKOZTATÓ a kulturális tevékenységet végző társadalmi szervezetek önkormányzati támogatásának elosztásáról 1. A társadalmi

Részletesebben

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete. a 2014. évi költségvetésről CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 4/2014./III.04./ számú önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről Celldömölk Város Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2)

Részletesebben

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének Hosszúhetény Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi egyesületek, non-profit szervezetek önkormányzati pénzügyi támogatásának feltételeiről és szabályairól szóló 9/2012.(VI.18.), 5/2013.(IV.05.)

Részletesebben

2. A támogatás feltételei

2. A támogatás feltételei Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.31.) önkormányzati rendelete a társadalmi szervezetek pénzügyi támogatásának rendjéről Kápolnásnyék Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata Preambulum Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a Fővárosi

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. szeptember 29-én tartandó ülésére Az előterjesztés tárgya: A Bursa Hungarica 2012. évi felsőoktatási ösztöndíjpályázathoz

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben