A nyelvi és kulturális felkészítő programja, bemutatása

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A nyelvi és kulturális felkészítő programja, bemutatása"

Átírás

1 A nyelvi és kulturális felkészítő programja, bemutatása A felkészítésre egy hetes bentlakásos kurzust tervezünk Németországban, Mecklenburg- Előpomeránia tartományban, egy, a szakmai gyakorlatok helyszíneihez közeli helyen, Sanitzban. A kurzusra 80 óra tanítást tervezünk a kirándulásokkal, látogatásokkal és ezek kiértékelésével együtt, aminek a céljait, feladatait, tartalmát és módszertanát, tananyagát és eszközeit a következőben ismertetjük. A pontos program a mellékelt táblázatban olvasható. Az igényfelmérés kétlépcsős. A jelentkezési lappal a kedvezményezettek egy egyszerű kérdőívet töltenek ki. Ez alapján kapjuk az első információt. A pontos igényfelmérés a kurzus elején történik egy szóbeli teszten. 1., Az előkészítő kurzus céljai és feladatai Az előkészítő alapvető célkitűzése a kedvezményettek (szak)nyelvi felkészítése a gyakorlatra, a kulturális különbségek ismertetése és kezelésének módja, a kedvezményezettek szakmai felkészítése a gyakorlatra. Ebből adódóan az egyik fontos cél a gyakornokok idegennyelvi kommunikatív kompetenciájának fejlesztése, ami az adott szituációnak megfelelő nyelvhasználati képességet jelenti. A kommunikatív nyelvi kompetencia szintjeinek meghatározásában a négy nyelvi alapkészségből a beszédértés és a beszédkészség kap hangsúlyt. De az íráskészséget és az olvasásértést is fejlesztjük. A kommunikatív kompetencia fejlesztésében fontos cél, hogy a tanuló képes legyen - egyszerű módon kommunikálni és beszélgetést kezdeményezni - megoldani olyan helyzeteket, melyek mindennapi, konkrét szükségleteihez kapcsolódnak - megválaszolni közvetlenül hozzá intézett kérdéseket és maga is tudjon feltenni kérdéseket - ismerős témakörökben szótár segítségével rövid közléseket megfogalmazni Mivel a fiatalok nyelvi képzettségi szintjében különbségek vannak, lehetőséget kapnak arra, hogy logikusan egymásra épülő, megfelelő lépésekben átismételjék, rendszerezzék és bővítsék korábban megszerzett nyelvtudásukat. Fejleszteni fogjuk a tanulók - négy nyelvi alapkészségét (a beszédértés és a beszédkészség előtérbe helyezésével), - részkészségeit (sokkal kevésbé a nyelvtani tudatosság ill. nyelvhelyesség területén, mint a szókincs vonatkozásában), és - stratégiai kompetenciáját (erősen koncentrálva a nyelvi hiányosságokat kiegyenlítő ún. kompenzatórikus stratégiákra (pl. testbeszéd)). Ugyancsak fontos a tanulóknak a mecklenburg-előpomerániai ill. a kelet-német közösségekre vonatkozó szociokulturális ismereteinek bővítése és interkulturális tudatosságának fejlesztése. A szociokulturális ismeretek és az interkulturális tudatosság szolgáltatják az alapot a tanulók interkulturális kompetenciájának fejlesztéséhez. Fontos feladat lesz a edvezményezettek szociális kompetenciájának fejlesztése, azaz az egymástól való tanulás és az egymásért végzett munka készsége és képessége. A szociális kompetencia fejlesztése szoros összefüggésben történik az egyéb (kommunikatív nyelvi, stratégiai, interkulturális) kompetenciák fejlesztésével, s az alkalmazott munkaformák révén (pl. egyéni munka, pármunka, csoportmunka stb.) ölt testet. 1

2 ., Tartalmak Autentikus szövegek: A (szak)szövegek rendkívül különbözőek, pl. játékok, történetek, rádiós és televíziós műsorok (kvízjátékok, ismeretterjesztő filmek stb.), reklámszövegek, áruházi és utazási prospektusok, katalógusok, programfüzetek, különféle termékek csomagolásán feltüntetett információk, étlapok, nyomtatványok, használati utasítások (mezőgazdasági gépek stb.), játékszabályok, újságcikkek, lexikoncikkek, térképek, üdvözlőlapok, naplószerű jegyzetek, feljegyzések, üzenetek, élő előadások stb. A szövegek kiválasztásakor arra ügyelünk, hogy a tanulók minél árnyaltabb képet kapjanak Mecklenburg-Előpomerániáról, és hogy azok felkeltsék kíváncsiságukat, elgondolkoztassák, esetleg megnevettessék őket, lehetőséget nyújtsanak nekik arra, hogy szárnyalhasson a fantáziájuk, kibontakozhasson kreativitásuk. A tartalmat három témakörbe csoportosítottuk: Én mint magyar gyakornok Németországban Mecklenburg-Előpomeránia kultúrája és természeti adottságai Mecklenburg-Előpomeránia mezőgazdasága A témakörök altémáit, a komplex projektmunka keretében feldolgozandó témát, az eszközöket és a módszereket a következő kerettervben foglaltuk össze: Vannak átfogó tartalmak, amelyek több témán belül is előfordulhatnak. Témák Komplex projektmunka keretében feldolgozandó témák (csoportosan, egyéni feladatokkal) Eszközök/módszerek (nem teljes) Óraszám Én mint magyar gyakornok Németországban 10 Én és a családom Közös bemutatkozó tabló készítése a csoportról ( Ezek vagyunk mi ) vita Terveim, álmain Az életem év múlva tabló készítése Külföldi gyakorlatom Összefoglaló az elvárásokról, érdeklődésekről Vita az esetlegesen fellépő problémákról, megoldásukról (pl. egyedüllét, honvágy stb.) Van szakmám! Választott szakmám közelebbről - dokumentáció készítése (tevékenységek, munkakörülmények, előnyök, hátrányok stb.) A tanárnő autentikus beszámolója: 18 éves német tanuló Magyarországon videófilm újságcikkek viták a csoportban üzemlátogatások Mecklenburg-Előpomeránia kultúrája és természeti adottságai 30 Városok Összefoglaló készítése (képekkel) a Mecklenburgi Hanse- és nem Hansevárosokról Városlátogatások (Rostock, 5 Stralsund, Güstrow) Vidék Összefoglaló készítése (képekkel) a mecklenburgi vidéki életről (munka-, kulturális, sportlehetőségek, szociális ellátás stb.) Programjavaslat a barátomnak, aki skanzenlátogatás aktuális újságcikkek programleírások Sanitz és más községek meglátogatása térképek 3 3 5

3 Gazdaság Természet / természetvédelem Környezet / környezetvédelem Emberek Mecklenburgban és Előpomerániában problémák, szokások, különlegességek, viselkedési és kommunikációs normák, vallás jövőre el akar jönni Mecklenburgba A gazdaság felődése és állandó változása - kikötő, turizmus, hajógyár, halászat stb. Dokumentáció foglalkoztatság Kiemelt természetvédelmi területekről rövid összefoglaló (növények, terület fejlődése stb.) szórólap készítése a szelektív hulladékgyűjtésről, csoportos vita, párbeszéd Miért? Hogyan? érvek összegyűjtése szélerőmű jelentősége, előnyei, hátrányai stb. vita - érvek víztakarékosság receptgyűjtemény összeállítása a legfinomabb, legrosszabb, legkönnyebben elkészíthető mecklenburgi ételekből útikönyvek, prospektusok szövegek könyvekből, újságokból üzemlátogatások (kikötő) Erdészeti Hivatal meglátogatása, Rostocki Botanikus Kert, több természetvédelmi terület meglátogatása (láp, mocsár, tenger, strand stb.) Kirándulás a Darß vagy Rügen szigeti nemzeti parkba Ezek a témák kiválóan alkalmasak arra, hogy érdekes és élő vitákat folytassunk a tanulókkal, akik filmből, beszélgetésekből vagy cikkekből gyűjtik össze a vitában használható tényeket, és kis csoportokban probálják egymást meggyőzni. A mindennapi életben látják ezt a kollégiumban és a kirándulásokon. szórólapok, szakácskönyvek újságcikkek, étlapok találkozók, beszélgetések emberekkel pl. a közös tábortűznél a mecklenburgi magyar-német társasággal, a lakóhelyen stb. templomlátogatások (Rostock, Sanitz, Güstrow) Mecklenburg/Előpomeránia mezőgazdasága 40 Éghajlat, talaj Helyi időjárási jelentések gyűjtése a tanfolyam ideje alatt, és ezek kiértékelése (diagramok, táblázatok formájában), kommentálása, összehasonlítás a magyar klímával, a termesztésre gyakorlot hatás Ostseezeitung (napilap) internet, hőmérő mobiltelefon, rádió könyvek térképek, atlaszok 5 Vállalatok Felmérés készítése a vállalatoknál (működés, foglalkoztatás, termelés, technika, munkavégzés menete, munkamorál és -kultúra stb.), az eredmények diagramok, táblázatok stb. formájában történő rögzítése, kiértékelése, kommentálása egy közös dossziéban üzemlátogatások (az előkészítő kurzus ideje alatt tervezzük a tanulók gyakorlati helyeinek közös meglátogatását) Ezek keretében lehetőség nyílik pontos összehasonlító felmérések készítésére és ezek

4 kiértékelésére, vitára. Növénytermesztés Egy mezőgazdasági termék videófilm 10 Állattenyésztés Kertészet útjának kidolgozása és dokumentálása képekkel, szöveggel stb. (pl. a burgonya villától villáig - burgonyakészítmények, pl. burgonyapüré vagy sült krumpli üzemlátogatások (termesztés) kutatóintézet meglátogatása (nemesítés) esetleg feldolgozóüzem meglátogatása A termesztéstől a feldolgozáson át receptek a piacig ill. a fogyasztóig Feldolgozandó témák: növény felépítése, származása, termesztése, feldolgozása, fogyasztása CMA szóróanyag könyv- és újságcikkek szupermarketek szakszavak gyűjteménye játékkártya stb. Természet-/ Összefoglaló a gépek használata Ezek a témák kiválóan 10 (talaj)védelem és a mezőgazdaság és a talajvédelem összefüggéséről alkalmasak arra, hogy érdekes és élő vitákat Fogyasztóvédelem és a mezőgazdaság Környezetkímélő mezőgazdaság Viták Viták folytassunk a tanulókkal, akik filmből, beszélgetésekből vagy cikkekből gyűjtik össze a vitában használható tényeket, és kis csoportokban próbálják egymást meggyőzni. filmek, könyvek, folyóiratok Összesen 80 3., Módszerek és eszközök Kommunikatív feladatok Ahhoz, hogy a tanuló gyakorolhassa a kommunikatív nyelvi tevékenységeket és kommunikációs stratégiákat, kommunikatív feladatokat kell megoldania. Az alábbiakban feladattípusokat sorolunk fel, amelyekből aszerint válogatunk, hogy melyik illik leginkább a téma feldolgozásának aktuális aspektusához, melyik felel meg leginkább a tanulók képességeinek és szükségleteinek. - hallott szövegből (videófilm, üzemlátogatás, beszélgetés stb.) a lényeg kiemelése és a tartalom rajzos ábrázolása, rövid összefoglalása, kérdések megválaszolása, képek összerendezése stb. - hallott szövegből fontos információk kiszűrése az információk táblázatba rendezése, képekhez rendelése, az információk alapján rövid párbeszéd kezdeményezése stb. - hallott szöveg alapján képek vagy állítások igazságtartalmának eldöntése - interjú és kérdőív készítése és kitöltése pl. az üzemlátogatások folyamán - minidialógusok készítése és eljátszása (munkaadó munkás, jegypénztáros vevő stb.) - útvonal leírása / rajzos-szöveges ábrázolása, a leírás alapján az úticél megtalálása (pl. egy lepedőre rajzolt térkép segítségével) - képek leírása (pl. magyarázatok szituációs képekhez) - szövegszegény dokumentumok értelmezése (grafikonok, ábrák, térképek - időjárás) - bevásárlólista készítése - Ezek vagyunk mi c. összeállítás készítése a csoport tagjairól rövid, illusztrált szövegekkel (kedvenc ételeink, kedvenc állataink, kedvenc időtöltésünk stb.) - dosszié készítése egyes témákról (pl. A német üzemek, ahol dolgozni fogunk) - rövid összefüggő szöveg elmondása (pl. beszámoló az üzemlátogatásról) 4

5 - menü összeállítása egy étlapból - feljegyzések készítése (pl. napi tevékenységek stb.) - képek és szavak egymáshoz rendelése - természetes tárgyak (gyökér, levél, virág, termés stb.) tapogatás útján való felismerése, megnevezése és leírása - szavak, kifejezések mozgásos ábrázolása - jelentések kikövetkeztetése magyarázatok és ábrázolások alapján - jelentések kikövetkeztetése szövegösszefüggésből - szavak csoportosítása különböző kritériumok alapján - kreatív nyelvi játékok (szóalkotás) - jegyzetek készítése és felhasználása (pl. videófelvételek nézése közben) - kártyajáték, memóriajáték, társasjáték - stb. Módszerek A legfontosabb módszertani alapelvek, amelyeket használni fogunk, a következők: cselekvés általi tanulás, sokcsatornás tanulás, az egész személyiséget aktivizáló tanulás, játékos tanulás sok helyszínen. E módszerek révén minden tanulótípus lehetőséget kap arra, hogy a számára legkedvezőbb módon sajátíthassa el a tartalmakat, s egyben arra is, hogy aktívan részt vegyen a munkában. Nagyon lényeges, hogy a tanítás/tanulás tartalmait és módszereit úgy válasszuk meg, hogy a tanulók kedvüket leljék benne. A differenciálás és a különböző munkaformák révén a tanulók megélhetik a közösen végzett munka örömét, lehetőséget kapnak a felzárkózásra és egyéni képességeik kamatoztatására. Nagy hangsúlyt helyezünk a projektmunkára. A szakszókincs a feldolgozásra kerülő témák kapcsán ill. a szövegekből kerül a tanításba. Fontos, hogy a tanulók tudják, mely szavakat elég csak megérteni (receptív szókincs), és melyeket kell aktívan használni is (produktív szókincs). A nyelvtani struktúrák ismertetése háttérbe kerül. Az órák természetesen német nyelven lesznek megtartva akkor is, ha a tanuló a sok helyszínen mindenütt találkozik a német nyelvvel. Tananyagok és kiegészítő anyagok: A nyelvoktatás legfontosabb eszköze a szótár. A tanulás helyszínén 6 nyelvű mezőgazdasági szótár áll rendelkezésre. Egy jól felszerelt könyvtárban szakmai és más jellegű videófilmek, szakmai folyóiratok, sok mezőgazdasági és kertészeti szakkönyv, mecklenburgi útikönyvek, helyi szakácskönyvek, mezőgazdasági, környezetvédelmi és élelmiszeripari szóróanyag, napi újságok, internet-hozzáférés, diasorozatok, szakmai tanulásra alkalmas számítógépes programok állnak rendelkezésre a tanításhoz és tanuláshoz, amelyekkel jól lehet gazdálkodni. Szemléltető eszközök: A tanulás tartalmainak vizualizálása rendkívül fontos. Így mind a befogadás, mind a bevésés szempontjából lényeges a különböző érzékszervek, így pl. a szem, azaz a látás bevonása is a tanítás/tanulás folyamatába. A szövegek tartalmának rajzos ábrázolása, a szókincs tanulása során a szó- és az íráskép összekapcsolása, a nyelvtani szerkezetek színekkel, formákkal történő megjelenítése, a tanulók írásos munkáinak viaszkrétával csomagolópapírra való rögzítése nem csak változatosságot jelent, hanem egyben lehetőséget is arra, hogy a kognitív tartalmak a tanulók számára könnyebben hozzáférhetőek legyenek. De a tanteremben van hagyományos tábla és kréta is, valamint televízió, videó stb. is. A tanterem berendezése mobil, azaz a tanulók úgy tudják elhelyezni a székeket és asztalokat, hogy párban, kis csoportokban és plénumban is dolgozhatnak. 5

6 Az előkészítő kurzus programja Délelőtt Délután Este Hétfő Utazás Németországba Érkezés Sanitz, Klein Wehnendorfba, a kurzus helyére Ismerkedési est Kedd Tanítás Sanitz története, múzeumlátogatás, iskola, sportolási, közlekedési és bevásárlási lehetőségek Szerda Tanítás Rostock hanzaváros kultúrtörténete, gazdasága, közlekedési és bevásárlási lehetőségei Csütörtök Tanítás Üzemlátogatás (mezőgazdasági üzem, Mühlengeez) Péntek Tanítás Warnemünde Mecklenburg egyik turisztikai és gazdasági központja tengerpart Szalonnasütés Találkozás más, Mecklenburgban dolgozó magyar gyakornokokkal Szombat Egész napos kirándulás Németország fővárosába, Berlinbe Vasárnap Kormánynegyed, Brandenburgi kapu, belváros, Srasse des 17. Juni stb. Egész napos kirándulás Rügen szigetére a Nemzeti Parkba, Stralsund hanzaváros Hétfő Tanítás Üzemlátogatás (NTÁ Rostock) Kedd Tanítás Üzemlátogatás (Grönfingerskertészeti áruház és üzem, Rostock) Szerda Tanítás Üzemlátogatás (Erdészeti Hivatal, Billenhagen) Csütörtök Tanítás Üzemlátogatás (Burgonyanemesítő Intézet, Gross Lüsewitz) Péntek Tanítás Kirándulás a rostocki kikötőhöz, hajótúra Grillezés Szombat Utazás a gyakorlati helyekre 6

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

Melléklet- angol nyelv tantervek

Melléklet- angol nyelv tantervek Melléklet- angol nyelv tantervek 1. Tantárgyankénti tantervek Angol mint első idegen nyelv tantárgy helyi tanterve Óraszám: heti 4 óra A NAT 2012 szerinti kerettantervi javaslata alapján Az alkalmazott

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program V. TANTÁRGYI TANTERVEK az iskolarendszerű felnőttoktatás számára 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013.

HELYI TANTERV. Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. HELYI TANTERV Készségfejlesztő Speciális Szakiskola 2013. TARTALOM Bevezető Szakiskolai előkészítés Szakiskolai képzés Melléklet Munkahelyi Gyakorlat Program Értelmileg akadályozott tanulók készségfejlesztő

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA EGY- ÉS KÉTNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA A CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA új, államilag elismert (akkreditált) EGY- ÉS KÉTNYELVŰ nyelvvizsga, mely ANGOL és NÉMET nyelven tehető le a Budapesti Corvinus

Részletesebben

Földünk és környezetünk tantárgyi program

Földünk és környezetünk tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Földünk és környezetünk tantárgyi program 2010. FÖLDÜNK ÉS KÖRNYEZETÜNK 9-13. A földünk és környezetünk tantárgy kerettanterve és a

Részletesebben

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei

A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei A kulcskompetenciák fejlesztési lehetőségei Tartalomjegyzék Bevezetés 3 1. Általános Iskola és Óvoda Nagykanizsa-Miklósfa 4 1.1. A kulcskompetencia - területek meghatározása és az egyes területekhez tartozó

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA

Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA Szakmai program I. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ SZAKKÉPZÉS ÁLTALÁNOS CÉLJA A szakmai képzés célja olyan általánosan művelt, korszerű szakmai, elméleti és gyakorlati felkészültségű szakemberek képzése, akik képesek

Részletesebben

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam

Helyi tanterv-javaslat. angol nyelv. 9 (NYEK)-9-12. évfolyam A kerettantervek kiadásának és jogállásának rendjéről szóló 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet 7. melléklet - A miniszter által egyes iskolatípusra, pedagógiai szakaszra, tantárgyra, vagy egyes sajátos

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM

ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. Vasúti Vizsgaközpont VASÚTSZAKMAI OKTATÓ ELMÉLETI KÉPZÉSI PROGRAM LEVELEZŐ HATÓSÁGI KÉPZÉS 2013. Készült a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit kft. megbízása

Részletesebben

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS

PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS KÉPZŐ KÖZPONT PROGRAM- ÉS TANANYAGFEJLESZTÉS MODULFÜZET Szakmacsoport: 3 Oktatás Miskolc, 2011 EGYÉNI TANULÁST TÁMOGATÓ TANANYAG Készítette Kraiciné dr. Szokoly Mária PhD

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA. (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) L 394/10 HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2006.12.30. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS AJÁNLÁSA (2006. december 18.) az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról (2006/962/EK) AZ

Részletesebben