A Magyarországi Református Egyház (2014. szeptember 1-jei állapot)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyarországi Református Egyház. 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot)"

Átírás

1 A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot)

2

3 A Magyarországi Református Egyház TörvénytárA 2014 (2014. szeptember 1-jei állapot)

4

5 TARTALOMJEGYZÉK I. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRVÉNYEI évi I. törvény A Magyarországi Református Egyházról és szolgálatáról a évi I. törvény módosításaival egységes szerkezetben... I/ évi II. törvény a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló az évi II. tv., a évi II. tv. és a évi III. tv., évi VII. tv., évi I. és évi IV., a évi III., a évi IV., a évi V., évi I. és a évi II. törvény és évi VIII. módosításaival egységes szerkezetben... I/14 1. rész. Általános szabályok... I/14 2. rész. Az egyházközség... I/15 3. rész. Az egyházmegye... I/21 4. rész. Az egyházkerület... I/25 5. rész. A Zsinat... I/28 6. rész. Vegyes rendelkezések... I/ évi I. törvény Magyarországi Református Egyház választójogi törvénye a évi IV., a évi V., a évi I., a évi I., a évi I., a évi VII. és a évi III. törvény módosításaival egységes szerkezetben... I/34 Preambulum... I/34 1. rész. Az egyházközség nem lelkészi tisztségviselőinek választása... I/34 2. rész. A lelkipásztori állás betöltése... I/36 3. rész. Az egyházmegyei, egyházkerületi tisztségviselők és a Zsinat tagjainak és tisztségviselőinek választása... I/36 4. rész. Az egyházmegyei, egyházkerületi, zsinati tisztségviselők választási eljárásával kapcsolatos jogorvoslatok... I/40 5. rész. Vegyes és záró rendelkezések... I/41 A lelkészek szolgálatáról és jogállásáról szóló évi I. törvény, évi IX. törvény és a évi IV. törvény módosításaival egységes szerkezetben... I/43 Preambulum... I/43 I. fejezet... I/44 A törvény célja... I/44 Alapelvek... I/44 A törvény személyi és területi hatálya... I/44 II. fejezet... I/45 Értelmező rendelkezések... I/45 III. fejezet... I/46 Hallgatói jogviszony, a lelkészi életpálya kezdete, lelkészi képesítés... I/46 IV. fejezet... I/46 A lelkészi szolgálat... I/46 I/5

6 A lelkészi szolgálat területei... I/46 A lelkészi szolgálat típusai jogállás szerint... I/47 Önálló jogállású lelkészek... I/47 Teljes képesítésű, de nem önálló jogállású lelkészek... I/47 Nem önálló jogállású, nem teljes képesítésű lelkész... I/47 A lelkészi állás betöltése, szolgálatba állítás, a jogviszony létesítése... I/48 Lelkészi állás betöltése választással... I/48 Lelkészi állás betöltése intézményekben... I/49 Többes jogviszony, alkalmazási összeférhetetlenség... I/50 V. fejezet... I/50 A választási eljárás... I/50 A gyülekezeti lelkészi állás betöltésének előkészítése... I/50 Választás meghívás útján... I/50 Választás pályázat útján... I/51 VI. fejezet... I/53 A szolgálati jogviszony változásai... I/53 Eljárás gyülekezeti lelkészek álláscseréje esetén... I/53 A lelkészi állás betöltése áthelyezés útján... I/53 A lelkészi szolgálat szünetelése... I/53 A lelkészi képesítés hatályban tartása... I/54 A lelkészi szolgálati viszony megszűnése... I/55 VII. fejezet... I/55 A lelkész kötelezettségei... I/55 VIII. fejezet... I/56 A lelkészek jogai... I/56 Javadalomhoz való jog... I/56 Szociális és időskori ellátáshoz való jog... I/56 Pihenéshez való jog... I/56 Tanuláshoz való jog... I/57 Betegellátási jogok... I/57 Segélyek, támogatások... I/57 Gyermeket nevelő lelkészek jogai... I/57 IX. fejezet... I/58 Nyilvántartás és adatszolgáltatás... I/58 X. fejezet... I/59 A bekebelezés... I/59 Záró rendelkezések... I/ évi I. törvény Az egyházi bíráskodásról szóló évi VI., a évi III., a évi III., a évi II., évi III. és a évi III. törvény módosításaival egységes szerkezetbenn... I/60 Bevezetés... I/60 1. rész. Az egyház bírói hatalma... I/60 2. rész. Az egyházi bíróságok szervezete és hatásköre... I/60 3. rész. Eljárás kisebb súlyú vétségek esetében... I/64 4. rész. A fegyelmi ügyek... I/64 5. rész. A bíróság hatáskörébe tartozó igazgatási ügyek... I/65 6. rész. Bírósági eljárás... I/66 7. rész. A felfüggesztés... I/71 8. rész. Különleges szabályok a fegyelmi eljárásnál... I/71 9. rész. Mentesülés a fegyelmi büntetés hátrányos következményei alól... I/ rész. Eljárás igazgatási ügyekben... I/ rész. Soronkívüli eljárás, záró rendelkezések... I/73 Záró rendelkezések... I/74 I/6

7 1995. évi II. törvény A Magyarországi Református Egyház missziójáról... I/ évi II. törvény Az egyházi könyvkiadásról... I/ évi I. törvény A Magyar Honvédségnél végzendő lelkipásztori szolgálatról a évi II. és évi II. törvény módosításaival egységes szerkezetben... I/78 Megállapodás, amely létrejött a Magyarországi Református Egyház és a Magyar Köztársaság Kormánya között a Magyar Honvédségnél és a Határőrségnél végzendő lelkipásztori szolgálat tárgyában... I/ évi I. törvény a Magyarországi Református Egyház köznevelési törvénye (az évi I.; a évi II. és a végrehajtási utasítással, továbbá a évi V. tv. átfogó módosításaival egységes szerkezetben)... I/82 Preambulum... I/82 I. rész. A törvény szabályozási köre... I/82 II. rész. Református köznevelési intézmény alapítása... I/83 III. rész. A tanügyigazgatás szervezeti rendje... I/84 III. A. A pedagógiai szakmai szolgáltatás országos szervezése... I/85 III. B. A pedagógiai szakszolgálat, illetve a külön- és az együttnevelés országos támogatása... I/86 IV. rész. A fenntartó jogai és kötelességei... I/86 V. rész. Az intézmény működése... I/88 VI. rész. Jogok és kötelességek... I/90 VII. rész. Az intézmény alkalmazottaira vonatkozó rendelkezések... I/90 VIII. rész. Az intézmény vezetője... I/91 IX. rész. A nevelőtestület... I/92 X. rész. A fenntartói igazgatótanács... I/92 XI. rész. A köznevelési intézmény felügyelete és ellenőrzése... I/93 XII. rész. Vegyes rendelkezések... I/94 XIII. rész. Záró rendelkezések... I/ évi V. törvény a Magyarországi Református Egyház felsőoktatásáról... I/95 Preambulum... I/95 I. rész. Általános rendelkezések... I/96 I. fejezet. A törvény hatálya... I/96 II. fejezet. A református felsőoktatási intézmények alapítása, megszüntetése és jogállása... I/96 III. fejezet. A református felsőoktatási intézmények feladatai... I/97 IV. fejezet. Felsőoktatási Tanácsadó Testület... I/97 II. rész. A református felsőoktatási intézmények működése... I/98 V. fejezet. A működés általános alapelvei... I/98 VI. fejezet. Az intézmények gazdálkodása, pénzügyi és támogatási rendszere... I/99 VII. fejezet. A fenntartói irányítás... I/100 VIII. fejezet. A szenátus... I/100 IX. fejezet. Az intézmény vezetői... I/100 X. fejezet. A hallgatók önkormányzati szerveződései... I/100 III. rész. Képzések indítása és működtetése, honosítás... I/101 XI. fejezet. Hitéleti szakok alapítása, indítása... I/101 XII. fejezet. Doktorképzés, habilitáció... I/102 XIII. fejezet. A külföldi felsőoktatási intézményben szerzett szakképzettség elismertetése... I/103 IV. rész. A református felsőoktatási intézmények alkalmazottai... I/103 XIV. fejezet. Az alkalmazás általános szabályai... I/103 XV. fejezet. Az intézmények oktatói... I/104 I/7

8 V. rész. A református felsőoktatási intézmények hallgatói... I/105 XVI. fejezet. A hallgatók felvétele, átvétele... I/105 XVII. fejezet. A hallgatók jogai és kötelességei... I/108 XVIII. fejezet. Hallgatói juttatások és térítések... I/108 XIX. fejezet. Esélyegyenlőség, jogorvoslat... I/108 XX. fejezet. Minősítési eljárás... I/108 XXI. fejezet. A hallgatók fegyelmi felelőssége... I/109 VI. rész. Vegyes és záró rendelkezések... I/110 XXII. fejezet. Vegyes rendelkezések... I/110 XXIII. fejezet. Záró rendelkezések... I/110 Melléklet. A Magyarországi Református Egyház felsőoktatási intézményei... I/ évi II. törvény A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatáról... I/111 Preambulum... I/ rész. A Magyarországi Református Egyház szeretetszolgálatának feladatai... I/ rész. A szeretetszolgálat munkásainak képzése és szolgálatba állítása... I/ rész. Országos szeretetszolgálati központ... I/ rész. A szeretetszolgálati munka pénzügyi forrásai... I/ rész. A szeretetszolgálat kapcsolatai... I/ rész. Hatályba léptető rendelkezés... I/ évi II. törvény Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről a évi IV., évi IV., évi I; évi II; évi I., évi II., évi II., évi I. és a évi II. törvény módosításaival, valamint függelékkel kiegészített egységes szerkezetben... I/114 Preambulum... I/114 Alapelvek, Általános szabályok... I/ rész. Alapfogalmak... I/114 A törvény hatálya (A református nyugdíjintézet tagjai és ellátottjai)... I/ rész. A nyugdíjintézet feladatai és szervezete... I/ rész. A nyugdíjellátások fajtái... I/ rész. A nyugdíjellátásra való jogosultság... I/117 I. fejezet. Öregségi nyugdíj-kiegészítés... I/117 II. fejezet. Rokkantsági nyugdíj-kiegészítés... I/118 III. fejezet. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés... I/119 IV. fejezet. Árvaellátás... I/119 V. fejezet. Szülői nyugdíj-kiegészítés... I/ rész. Nyugdíjkiegészítési jogosultságot kizáró és korlátozó okok... I/ rész. A szolgálati idő... I/ rész. Az ellátások összege... I/120 I. fejezet. Öregségi és rokkantsági nyugdíj-kiegészítés... I/121 II. fejezet. Özvegyi nyugdíj-kiegészítés... I/122 III. fejezet. Árvaellátás... I/122 IV. fejezet. Szülői nyugdíj-kiegészítés... I/122 V. fejezet. Kivételes ellátás... I/123 VI. fejezet. Egyéb ellátások... I/ rész. Az ellátások megállapítása és folyósítása... I/ rész. A nyugdíjjárulékok... I/ rész. Vegyes rendelkezések... I/124 I/8

9 Függelék a Magyarországi Református Egyház lelkészeinek ellátásáról és Nyugdíjintézetéről szóló évi II. törvényhez... I/ rész. Nyugdíj-jogosultság... I/ rész. Szolgálati idő... I/ rész. Ellátások összege... I/ évi III. törvény A Magyarországi Református Egyház tájékoztatási szolgálatáról... I/127 A Magyarországi Református Egyház évi VI. Törvénye a református hittanoktatásról szóló évi II. Törvény módosításáról (A módosítással egységes szerkezetben)... I/130 Preambulum... I/130 I. Általános rendelkezések... I/130 A törvény szabályozási köre... I/130 II. Tartalmi kérdések... I/130 Tantervi szabályozás... I/130 Tankönyvek, segédkönyvek... I/131 Az érettségi vizsga... I/131 III. A hittanoktatásban alkalmazottak... I/131 Képesítési és alkalmazási feltételek... I/131 Az alkalmazás szabályai... I/131 A munkavégzés szabályai... I/132 IV. Szervezési és igazgatási kérdések... I/133 A hittanoktatás szervezése... I/133 A tanulói nyilvántartás... I/133 A hittanoktatás dokumentumai... I/133 A hittanoktatás igazgatása és ellenőrzése... I/133 V. A hittanoktatás finanszírozási kérdései... I/134 Vegyes és záró rendelkezések... I/134 Mellékletek... I/ évi IV. Törvény a Magyarországi Református Egyház gazdálkodásáról... I/136 Preambulum... I/136 Értelmező rendelkezések... I/136 I. fejezet: A törvény területi és személyi hatálya... I/138 II. fejezet: Alapelvek... I/138 Az autonóm egyházi gazdálkodás elve... I/138 A gazdálkodás átláthatóságának elve... I/138 A teljesség és a valódiság elve... I/139 A felelős gazdálkodás elve... I/139 A gazdaságosság, a takarékosság és a fenntarthatóság elve... I/139 Az egymás terhének hordozása és a méltányosság elve... I/139 A tájékoztatási kötelezettség elve... I/139 III. fejezet: Az egyház gazdálkodásának anyagi forrásai... I/139 IV. fejezet: Az egyház gazdálkodási rendje... I/141 Általános rendelkezések... I/141 Tervezés... I/141 A gazdálkodás... I/141 Beszámolás... I/143 Ellenőrzés, felügyelet... I/145 I/9

10 V. fejezet: Az egyházközség, a fokozatos egyházi szervezetek valamint a Zsinat gazdálkodásának szabályai Egyházi intézményekre és intézményfenntartó gazdálkodó szervezetekre vonatkozó rendelkezések... I/146 Az Egyházközség gazdálkodása... I/146 Az egyházmegyék, az egyházkerületek és a közegyházi gazdálkodására vonatkozó rendelkezések... I/147 Egyházi intézmények gazdálkodására vonatkozó rendelkezések... I/147 VI. fejezet: Az Országos Református Egyházi Közalap... I/148 VII. fejezet: Gazdálkodás az ingó, ingatlan és más javakkal... I/149 Ingatlanokra vonatkozó jogügyletek szabályai... I/149 Határozatok meghozatala... I/149 Jóváhagyási, képviseleti szabályok... I/149 Eljárás hitéleti célú ingatlanok esetén... I/150 Gazdálkodás az ingatlanokkal... I/151 Az egyházi ingatlanok használata, kezelése... I/151 Ingatlanok nyilvántartása... I/151 Leltár... I/152 Selejtezés... I/152 Műtárgyak védelme... I/152 Egyházi alapítású civil szervezetek szabályai... I/152 Gazdasági társaságok... I/153 Pénzgazdálkodásra vonatkozó szabályok... I/153 Gazdálkodási tilalmak... I/153 VIII. fejezet: Felelősségi szabályok... I/153 IX. fejezet: Vegyes és záró rendelkezések... I/154 X. fejezet: Mellékletek... I/154 II. ZSINATI SZABÁLYRENDELETEK, HATÁROZATOK A Magyarországi Református Egyház Zsinatának tanácskozási szabályzata és ügyrendje... II/1 A lelkészképzés tárgyában... II/5 A Magyarországi Református Egyház teológiai doktorai kollégiumának Szervezeti és Működési Szabályzata II/7 A kiemelkedő munkát végző református pedagógusok kitüntetése (Makkai Sándor- és Imre Sándor-díj)... II/9 Zsinati határozat a református hittanoktatási kerettanterv tárgyában... II/11 III. MEGÁLLAPODÁSOK Megállapodás a Magyar Köztársaság Kormánya és a Magyarországi Református Egyház között [1057/1999. (V.26.) Korm. hat. Zs. 72/1998. sz. határozat]... III/1 Megállapodás a Magyarországi Református Egyház és a Lippei Református Tartományi Egyház között... III/5 Együttműködési megállapodás a Magyarországi Református Egyház és a Magyar Televízió Rt. között... III/7 I/10

11 IV. FONTOSABB EGYHÁZI VONATKOZÁSÚ ÁLLAMI TÖRVÉNYEK 1. Általános... IV/1 2. Oktatásra vonatkozóak... IV/1 3. Szeretetszolgálatra vonatkozóak... IV/1 4. Gazdálkodásra, TB-re vonatkozóak... IV/1 V. A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ GAZDÁLKODÁSÁRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY iratmintatára Költségvetés... V/3 Zárószámadás... V/9 A költségvetés táblázatai... V/15 Építési beruházások szabályozása... V/21 Ingatlan-nyilvántartási adatlap... V/29 Iratkezelési és irattározási szabályzat... V/33 Selejtezési szabályzat... V/35 Leltározási szabályzat... V/37 Pénzkezelési szabályzat... V/47 Könyvelési nyomtatvány... V/71 I/11

12 I. A Magyarországi Református Egyház törvényei évi I. törvény A Magyarországi Református Egyházról és szolgálatáról a évi I. törvény módosításaival egységes szerkezetben 1. (1) A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus egy egyetemes keresztyén anyaszentegyházának része, Krisztus teste s így felkenetésének és szolgálatának részese. A Szentírás alapján, az Apostoli Hitvallás, valamint elfogadott hitvallásai: a Heidelbergi Káté és a II. Helvét Hitvallás értelmében egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust ismeri. 1 (2) A Magyarországi Református Egyház tagjának tekinti a világ bármely részén élő, magát magyar reformátusnak valló és ezt kinyilvánító egyháztagot. (3) Egyháztagsági jogait és kötelességeit mindenki az állandó lakóhelye szerint szervezett, önálló működésű, autonóm egyházi szervezetében gyakorolja. Az itt kinyilvánított magyar református egység tényleges gyakorlására, az egyháztestek teljes konszenzusával, az anyaország határain átívelő szervezetek hozhatók létre. (4) A Magyarországi Református Egyházat az egész világ református egyházaival a hit egysége fűzi egybe. Az egyetemes keresztyén anyaszentegyház közösségében ökumenikus kapcsolatok fenntartására törekszik. 2. A Krisztus felkenetéséről és szolgálatáról szóló prófétai, apostoli és egyetemes keresztyén bizonyságtételt a Heidelbergi Káté így foglalja össze: Krisztust az Atya Isten rendelte, és a Szentlélekkel felkente a mi legfőbb prófétánkká és tanítónkká, aki Istennek titkos tanácsát és akaratát a mi váltságunk felől tökéletesen kijelentette, továbbá egyetlen főpapunkká, aki minket testének egyetlenegy áldozatával megváltott és az Atya Isten előtt könyörgésével szüntelenül közbenjár érettünk, és örökkévaló királyunkká, aki minket Igéjével és Lelkével oltalmaz és megtart (H. K. 31. kérdés). 3. Az egyház, mint Krisztus teste s így felkenetésének és szolgálatának részese, arra hivatott, hogy a Szentlélek és az Ige ajándékában részesedve prófétai és tanítói szolgálatával Uráról vallást tegyen; Krisztus megváltó áldozatának és közbenjáró könyörgésének erejével önmagát élő áldozatként Urának odaszentelje, maga is könyörögjön és szolgáljon az egész emberiség javáért; Krisztus jelenvaló és eljövendő királyi uralmának hitében és reménységében élve már e földön az Ő országa rendjének engedelmeskedjék, és szabad lelkiismerettel harcoljon a bűn és halál erői ellen. 4. Krisztus prófétai és tanítói szolgálata az egyházat arra indítja és kötelezi, hogy az igehirdetés és tanítás szolgálata által Krisztusban meggyökerezvén és továbbépülvén megerősödjék a hitben (Kol 2,7), hogy minden jócselekedetre felkészített legyen. (2Tim 3,17); Szolgáltassa ki a Krisztus által szerzett sákramentumokat: a szent keresztséget és az úri szent vacsorát, amelyek a Lélek által megpecsételik és megerősítik az egyház tagjainak részesedését Krisztusban, az Ő jótéteményeiben és az egymással való közösségben; Hirdesse Krisztus evangéliumát a föld végső határáig, engedelmeskedve Ura parancsának és bízva az Ő ígéretében: Elmenvén, tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevébe és tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek; és ím én tiveletek vagyok minden napon a világ végezetéig (Mt 28,19 20). Mert néktek lett az ígéret és a ti gyermekeiteknek és mindazoknak, akik messze vannak, valakiket csak elhív magának az Úr, a mi Istenünk (ApCsel 2,39). 5. A Krisztus főpapi szolgálatában való részesedés arra indítja és kötelezi az egyházat, hogy felelősséget hordozzon az emberért és a teremtett világért. Ez a felelősség két kiváltképpen való szolgálatot jelent: a közbenjáró imádság szolgálatát, hogy az Ige parancsa szerint tartassanak könyörgések, imádságok, esedezések, hálaadások minden emberért és minden feljebbvalóért (1Tim 2,1 2); a diakónia (szeretetszolgálat) végzését Krisztus úgy volt jelen ebben a világban, mint aki szolgál (Mk 10,45), és tanítványainak azt a parancsot adta, hogy az Ő példáját kövessék: amiképpen én cselekedtem veletek, ti is akképpen cselekedjetek (Jn 13,15). A Magyarországi Református Egyház, Urának ezt a parancsát megértve, és annak engedelmeskedve, kötelességének tudja, hogy jót cselekedjék hitének cselédeivel 1 A évi I. törvény beépítette be (1 4-ig bekezdéseket) I/12

13 és mindenekkel (Gal 6,10); osztozzék az éhezők, jövevények, mezítelenek, betegek, foglyok és elhagyottak gondjában és megsegítésében (Mt 25,35 40); felelősséget hordozzon és munkálkodjék a magyar nép jólétéért, az ember földi életének javáért, az igazságosság érvényesüléséért, az emberiség és a teremtett világ békéjéért. 6. A Krisztus királyságának hitében élő egyház számon tartja Urának ígéretét: Ímé, eljövök hamar (Jel 22,7.12); és szolgálata végzéséhez ebből az ígéretből merít erőt; Krisztus visszajövetelét várva, már itt a földön az Ő uralma alatt él (Kol 1,13); jel kíván lenni Isten országa rendjéről, amelyben a szeretet törvénye uralkodik (Kol 3,12 15). 7. Az egyház szolgálata a gyülekezetben valósul meg, ahol annak tagjai Isten Szentlelkének segedelme által meghallják és befogadják az evangéliumot, megbizonyosodnak bűneik bocsánatáról és újjászületnek; a vigasztaló evangéliumért hálából odaszánják élő reménységre; magukat Krisztus követésére, az ember és a világ javának szolgálatára. 8. Az egyház szolgálatát Isten Igéje alapján, hitvallásaink szellemében részletesen szabályozzák: az istentiszteleti rendtartás; a zsinat-presbiteri elv szerint hozott egyházi törvények és szabályrendeletek. 9. Az egyház mint Krisztus látható teste szervezetének és kormányzó testületeinek feladata, hogy a gyülekezetben folyó szolgálatot segítsék; az egyház egységét munkálják; a jó rend érdekében a felügyeletet és egyházi fegyelmet gyakorolják. 10. A Krisztus felkenetésében, és prófétai, főpapi, királyi szolgálatában részes egyház egész élete, annak törvényes rendjével együtt a kálvini tanítás szellemében a SZENTHÁROMSÁG ISTEN DICSŐSÉ- GÉT szolgálja. Az évi I. törvényt megállapította a Magyarországi Református Egyház évi november hó 15-én megnyílt Zsinata. A évi I. törvényt megállapította a Magyarországi Református Egyház február 28-án megnyílt XII. Zsinatnak 7. ülésszaka. E törvény kihirdetésével lép hatályba. Kelt Budapesten, évi május hó 26. napján. A évi I. törvény az alábbi szakaszokat módosította: 1. (1) (4). I/13

14 1994. évi II. törvény a Magyarországi Református Egyház alkotmányáról és kormányzatáról szóló az évi II. tv., a évi II. tv. és a évi III. tv., évi VII. tv., évi I. és évi IV., a évi III., a évi IV., a évi V., évi I. és a évi II. törvény és évi VIII. törvény módosításaival egységes szerkezetben Az egyház szervezete: alkotmányos és kormányzati rendje nem önmagáért van, hanem a szolgálat végzésére, a kegyelem ajándékaival való sáfárkodásra (1Kor 4,1), az egyházhoz illő ékes és szép rendben (1Kor 14,40). ELSŐ RÉSZ Általános szabályok 1. A Magyarországi Református Egyház, Jézus Krisztus Egyetemes Anyaszentegyházának része, a Magyarország területén lévő református egyházközségekből épül fel. A más országokban élő magyar református, illetve református egyházakkal egy lelki közösséget alkot. 2. (1) A Magyarországi Református Egyház a Szentírás alapján és hitvallásai: az Óegyházi Hitvallások, a második Helvét Hitvallás és a Heidelbergi Káté értelmében egyedüli fejének az Úr Jézus Krisztust ismeri, és magát a zsinat-presbiteri elvek szerint kormányozza. (2) A Magyarországi Református Egyház Jézus Krisztus missziói parancsának engedelmeskedve, kiemelt feladatának tekinti (Mt 28,18 20) a missziót, az ifjúság nevelését, az elesettek gondozását. 3. Magyarország Alaptörvénye szerint az állam és az egyházak különváltan működnek. Az egyházak önállóak. Az állam a közösségi célok érdekében együttműködik az egyházakkal. Az Alaptörvény rendelkezéseit a Magyarországi Református Egyház tudomásul veszi A Magyarországi Református Egyháznak, önkormányzati jogú testületeinek, valamint erre felhatalmazott intézményeinek önálló jogalanyisága van. 5. Az egyházat megilleti az egyházi törvényalkotás joga. Az egyházi törvényt újabb egyházi törvény módosíthatja, vagy hatályon kívül helyezheti. 6. Az egyházi testületek jogosultak saját hatáskörükben az egyházi törvényeknek, a felsőbb egyházi testületek szabályrendeleteinek és az egyházi testületek törvényes önkormányzati jogainak sérelme nélkül szabályrendeletet alkotni. A szabályrendelet a felettes egyházi hatóság(ok) jóváhagyásával válik jogérvényessé. A jóváhagyást megadottnak kell tekinteni, ha a szabályrendelet bemutatásától számított 30 napon belül a felettes egyházi hatóság írásban nem nyilatkozik. 7. Egyházi törvényben meghatározott egyházi tisztség és megbízatás csak olyan egyháztagra ruházható, aki az egyházi törvény értelmében arra választható vagy alkalmazható. Világi tisztségviselővé lehetőleg presbitert kell választani. A tisztségviselő köteles tisztségét vagy megbízatását legjobb tudása szerint az egyház érdekeinek szem előtt tartásával betölteni. 8. Az egyháznak az a tagja nem vehet részt mint tisztségviselő, vagy mint az egyházi önkormányzat körében rendelkezésre jogosult testület tagja, olyan ügyre vonatkozó tárgyalásban, határozathozatalban vagy intézkedésben, amelyben ő maga, házastársa, jegyese, egyenesági rokona és annak házastársa, örökbefogadó és nevelő szülője, örökbefogadott és nevelt gyermeke, testvére, a házastárs egyeneságbeli rokona és testvére, továbbá a testvér házastársa, valamint mint valamelyik fél törvényes képviselője, meghatalmazottja járt el, vagy érdekelt. 9. (1) Az egyházzal szolgálati viszonyban álló lelkészek és lelkészi jellegű szolgálatot ellátó személyek (egyházi személyek) szolgálati viszonya és felelőssége tekintetében az egyházi törvények, minden egyéb, az egyházzal alkalmazotti viszonyban állók munkaviszonya tekintetében pedig a mindenkor hatályos állami jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 2 (2) Az egyház tagjának vagy tisztségviselőjének jogellenesen okozott kárért a kártérítési felelősség általános szabályai szerint tartozik felelősséggel. 1 A 3. -t a ZS-274/ számú zsinati határozattal elfogadott évi II. törvény módosította. 2 A 9. (1)-t a ZS-274/ számú zsinati határozattal elfogadott évi II. törvény módosította. I/14

15 (3) Az egyháztagok és a tisztségviselők az egyháznak jogaik és kötelezettségeik gyakorlása közben jogellenes magatartással okozott kárért a polgári jogi felelősség szabályai szerint tartoznak felelősséggel. (4) Az egyház alkalmazottainak kártérítési felelősségére, valamint az egyház által alkalmazottainak okozott kárért fennálló felelősségére a mindenkor hatályos állami jogszabályok rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 10. A Magyarországi Református Egyház közoktatási és felsőoktatási, egészségügyi, szeretetszolgálati és egyéb intézményei, gyűjteményei, konferenciatelepei az egyház szerves részei. Ezek az intézmények a Zsinat elvi iránymutatása mellett és az ágazati törvényben meghatározott szervezeti rendben és szabályok szerint az illetékes egyházi testületek felügyelete alatt végzik működésüket. 11. (1) A Magyarországi Református Egyház, valamint jogi személyiségű testületei és intézményei, egyházi, közművelődési és emberbaráti célokat szolgáló alapítványokat létesíthetnek. (2) Az alapító okirat egy példányát a Zsinati Hivatalnak nyilvántartásba vétel végett meg kell küldeni. 12. Az egyház tagjai és tisztségviselői egyházi feladatok szolgálatában álló egyesületet alapíthatnak. MÁSODIK RÉSZ Az egyházközség I. fejezet Az egyházközségről általában 13. (1) Az egyházközség az egyház tagjainak meghatározott területen élő és az egyházi törvény szerint szervezett gyülekezete. Ettől eltérő szempontok alapján egyházközséget a Zsinat hozhat létre vagy ismerhet el. 3 (2) Az egyházközség területe általában egybeesik a helység területével. Egy egyházközség területe több helység területére is kiterjedhet, és egy helység területén több református egyházközség is lehet. (3) A református egyháztag ahhoz az egyházközséghez tartozik, amelynek területén bejelentett állandó lakása van. Ha azonban más egyházközséghez kíván tartozni, erről a kérelméről a fogadó egyházközség presbitériuma dönt, és erről értesíti a területileg illetékes egyházközség presbitériumát. (4) A Magyarországi Református Egyházhoz tartozó egyházközségek elnevezésükben a Református Egyházközség megjelölést és annak a helységnek a nevét tartoznak viselni, amelynek a területén működnek. Ha egy helység területén több egyházközség működik, akkor ezek mindegyike a helység nevén kívül más közelebbi megkülönböztető elnevezést köteles használni (pl. Alszegi-Felszegi Református Egyházközség). 14. (1) Az egyházközség anya-, társ-, leány- vagy missziói egyházközség. (2) Az anyaegyházközség a feladatait lelkipásztori állás fenntartásával önállóan teljesíti; presbitériuma, önálló anyakönyvezése és pénzgazdálkodása van. Az anyaegyházközségek lélekszámának alsó és felső határát az egyházkerületi közgyűlés szabályozhatja. Az anyaegyházközség jogi személy. 15. (1) A társegyházközség két vagy több közel fekvő helységben levő egyházrészből áll. A társegyházközségeknek saját presbitériumuk van, de a lelkészi állást együttesen tartják fenn. A társegyházközség jogi személy. (2) A társegyházközségek egymás közötti viszonyát az egyházmegyei közgyűlés által jóváhagyott megállapodás szabályozza. 16. Leányegyházközség az, amely önálló istentiszteleti hellyel rendelkezik, de a lelkipásztori gondozás és igazgatás tekintetében valamely anyaegyházközséghez van csatolva. A leányegyházközség nem jogi személy. 17. Missziói egyházközség, ha a feladatok ellátása, különösen a lelkészi állás fenntartása az Országos Református Egyházi Közalap, egyházkerület vagy egy-házmegye támogatásával történik. Lelkészét az illetékes püspök nevezi ki. A missziói egyházközség jogi személy. 18. Szórványok azoknak a helységeknek a területén vannak, ahol a református egyháztagok elszórtan, külön egyházközségi szervezet nélkül élnek. A szórványt az illetékes egyházmegye közgyűlése valamely egyházközséghez osztja be Új egyházközség felállítása, a meglevő megszüntetése, jogi, vagy szervezetének megváltoztatása kérdésében az érintett egyházközségek presbitériumai határoznak. A presbitérium e tárgyban hozott határozatához mellékletben csatolni kell a jövőbeni működést, gazdálkodást, lelkészválasztást, lelkészi állás fenntartását rendező szabályzatot, megállapodást. A határozat és melléklete csak az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyó határozatával válik érvényessé. 3 A 13. (1) - t a ZS-239/ számú zsinati határozattal elfogadott évi IV. törvény módosította 4 A 19. -t módosította a évi III. törvény 1. -a. I/15

16 (2) Amennyiben az egyházközség nagysága, ellátandó területe, vagy más missziói cél ezt szükségessé és lehetővé teszi, az egyházkerület, vagy az egyházmegye is kezdeményezheti új egyházközség létrehozatalát. E tárgyban az egyházmegyei közgyűlés dönt. Az egyházmegyei közgyűlési határozatának tartalmaznia kell a jövőbeli működési szabályokat is. (3) Amennyiben az anyaegyházközség nem képes a lelkészi állás önálló fenntartására, az egyházközség szervezetével, státuszával, a lelkészi állás fenntartásával kapcsolatban az egyházmegyei közgyűlés is jogosult változtatást kezdeményezni és az egyházközség véleményének bekérését követően döntést hozni. (4) Az egyházközségek (2) és (3) bekezdésben meghatározott ügyeiben az egyházmegyei közgyűlés határozata ellen az egyházkerületi közgyűléshez fellebbezéssel élhet az érintett egyházközség, valamint az egyházmegye elnöksége. (5) Új egyházközség létrehozását, vagy a régi megszüntetését, státuszának megváltoztatását kimondó, illetőleg a közös lelkészfenntartásra vonatkozó jogerős határozatot nyilvántartás végett meg kell küldeni az egyházkerületnek és az MRE Zsinati Hivatalának. 20. Az egyházközség az egyházi törvényeknek és a felsőbb egyházi hatóságok törvényes rendelkezéseinek korlátai között teljesíti mindazokat a feladatokat, amelyek az ige hirdetése, a sákramentumok kiszolgáltatása, a hívek lelkigondozása, tanítása, az egyházfegyelem fenntartása, a szegények, árvák, elhagyottak és betegek gondozása tekintetében az egyházra várnak. E feladatainak teljesítése céljából megalakítja az egyházközség testületeit, megválasztja tisztségviselőit és gondoskodik a szükséges anyagi eszközökről. 21. (1) Az egyházközség az egyházi törvényben meghatározott módon részt vesz az egyházi felsőbb hatóságok megválasztásában. (2) A felsőbb egyházi hatóságok, testületek megalakításánál az anya-, missziói és társegyházközségeknek (az utóbbiban az egyházrészeknek együttesen) legalább egy, legfeljebb öt szavazata van. (3) A szavazatok számértéke ötig az alábbi feltételek szerint emelkedik: a) ha az egyházközségben több lelkészi állás van, a szavazat számértéke egyenlő a beiktatott lelkészek állásainak számával; b) ha az egyházközség választójoggal rendelkező tagjainak száma ezernél több, akkor minden további megkezdett ezer választójoggal rendelkező egyháztagra további egy szavazat esik. (4) Az egyházközségek szavazati számértékét háromévenként, a presbiter, valamint az egyházmegyei, az egyházkerületi és zsinati tisztségviselő-választások évében az egyházmegyei közgyűlés állapítja meg. 5 (5) Az egyházközségek szavazati jogukat a presbitériumok által gyakorolhatják. II. fejezet Az egyháztagok 22. (1) A Magyarországi Református Egyház tagja minden magyar illetve Magyarországon élő nem magyar állampolgár, akit a református egyház szertartása szerint megkereszteltek, valamint az a nagykorú keresztyén, aki magát reformátusnak vallja. (2) Teljes jogú egyháztag az, akit megkereszteltek, konfirmációi fogadalmat tett, a gyülekezeti istentiszteleten és az úrvacsorai közösségben részt vesz, és egyházközségében az egyház fenntartásához hozzájárul. Az ilyen egyháztagnak nagykorúsága elérésétől kezdődően választó joga van és választható. (3) A Magyarországi Református Egyház valamely gyülekezetének teljes jogú tagjai közé kérheti felvételét az adott egyházközség presbitériumától az az evangélikus felekezetű nagykorú keresztyén, aki helyzetéből fakadóan a Magyarországi Református Egyház rendjét megtartva, hitét egyházunk keretein belül kívánja gyakorolni A református egyháztag kötelességei: (1) Az evangélium szerinti tiszta erkölcsű, mértékletes és józan életet éljen. (2) Az istentiszteleteken és az úrvacsorában részt vegyen, házassága kötésénél, gyermeke keresztelésénél, halottja eltemettetésénél az egyház rendje szerint járjon el. (3) Gyermekeit a református vallásban neveltesse, és konfirmálásukról gondoskodjék. (4) Az egyházi közterheket az egyházi előírásokban megszabott módon és mértékben viselje. (5) Az elfogadott egyházi tisztséget vagy megbízást híven betöltse. 24. A református egyháztag jogai: (1) Az egyházközség istentiszteleti szolgálati közösségében való részvétel; a konfirmált egyháztag az úrvacsorai közösség részese. (2) Házasságának megkötése, gyermekének megkeresztelése, halottjának temettetése végett az egyház szolgálatának igénybevétele. (3) Gyermekének vallásos oktatását az egyház iskoláiban vagy egyházi iskolákon kívül is igényelheti. 5 A 21. (4) - t a ZS-334/ számú zsinati határozattal elfogadott évi VIII. törvény módosította 6 A 22. (3) - t a ZS-334/ számú zsinati határozattal elfogadott évi VIII. törvény építette be. I/16

17 (4) Az egyházi tisztségek betöltésekor az egyházi törvényben megszabott feltételek mellett választó és választható, az egyházközség presbitériuma által összeállított névjegyzék alapján. III. fejezet Az egyházközség testületei 25. Az egyházközség önkormányzati és igazgatási feladatait teljesítik: a) az egyházközségi közgyűlés, b) a presbitérium, c) az egyházközség elnöksége: a lelkész és a főgondnok (gondnok) együttesen, d) az egyházközség tisztségviselői és alkalmazottai, e) a presbitérium által létrehozott bizottságok. Az egyházközségi közgyűlés 26. Az egyházközségi közgyűlést alkotja az egyházközség választói névjegyzékébe felvett minden teljes jogú egyháztag. Hatáskörébe tartozik: az egyházközség tisztségviselőinek megválasztása, amit a törvény a hatáskörébe utal és mindazon ügyekben döntés, amiket a presbitérium a közgyűlés elé terjeszt. Az egyházközség tisztségviselői és alkalmazottai 27. (1) Az egyházközség tisztségviselői: a) a lelkipásztor, a vallásoktatói és intézeti lelkész, beosztott lelkész, segédlelkész, és a díjazott diakónus és diakonissza, b) a főgondnok, a gondnok, a presbiterek. (2) Az egyházközség alkalmazottai: a) az egyházközség iskolájában alkalmazott tanár és tanító, óvónő, irodai alkalmazottak, b) a kántor, c) az egyházfi, a harangozó, a temetőőr, d) egyéb alkalmazottak. 28. (1) Egyházközségi tisztségekre csak olyan, az egyházközség választói névjegyzékében szereplő egyháztag választható, aki az Igéről, hitvallásainkról és az egyházi szolgálatokról kellő ismerettel rendelkezik és tiszta erkölcsben, józan életben és az egyház iránti hűségben és buzgóságban másoknak példaképül szolgál. (2) Az egyházközségi tisztségviselők eskütétellel foglalják el tisztségüket. Akit folytatólag arra a tisztségre választanak meg, amelyet eddig is viselt, nem tesz újabb esküt. (3) Az egyházközség tisztségviselői és alkalmazottai végrehajtják a felsőbb egyházi hatóságok rendelkezéseit, a presbitérium határozatait, valamint az egyházi törvények előírásait. 29. (1) Rendszeres javadalomban részesülnek a lelkipásztorok és egyéb lelkészek, diakónusok és diakonisszák, akiknek a javadalmát egyházmegyei jóváhagyással ellátott díjlevélbe kell foglalni. A díjlevél az egyházi tisztségviselők szolgálati szerződésének felel meg. A főfoglalkozású vallásoktató lelkész javadalmazásának kérdéseit az iskolaügyi törvény szabályozza. (2) A díjlevél tekintetében a Zsinat vagy az egyházkerületek irányelveket határozhatnak meg. (3) A lelkészi képesítéssel nem rendelkező alkalmazottakkal írásban munkaszerződést kell kötni. Munkaviszonyukra a mindenkor hatályos állami jogszabályok rendelkezései az irányadók. A lelkészek 30. (1) A lelkészek szolgálatáról és jogállásáról külön törvény rendelkezik. 7 (2) A lelkészi képesítés feltételeiről és az egységes lelkészi vizsga rendjéről a Zsinat szabályrendeletben rendelkezik A főgondnok vagy gondnok(ok) 44. (1) Minden egyházközségben a törvényben megállapított kötelességek teljesítésére a legalább 3 évi presbiteri szolgálattal rendelkező presbiterek közül gondnokot vagy gondnokokat kell választani. 7 A 30. (1) - t a ZS-274/ számú zsinati határozattal elfogadott évi II. törvény módosította 8 A 30. (2)-t a ZS-240/ számú zsinati határozattal elfogadott évi V. törvény módosította. 9 A 31. -t a ZS-240/ számú zsinati határozattal elfogadott évi V. törvény hatályon kívül helyezte. 10 A 32. -t a ZS-240/ számú zsinati határozattal elfogadott évi V. törvény hatályon kívül helyezte. 11 A t a Zs- 272/2013. számú zsinati határozattal elfogadott évi I. törvény (Ltv.) hatályon kívül helyezte. I/17

18 (2) Több gondnok választása esetén főgondnokot kell választani. (3) A gondnok több gondnok választása esetén a főgondnok a presbitérium lelkészi elnökével alkotja az egyházközség elnökségét. 45. Az egyházközségi főgondnok vagy gondnok hatáskörébe tartozik: a) a presbitériumot a lelkipásztorral együtt összehívja és a gyűlés társelnöke, b) a lelkésszel együtt képviseli az egyházközséget, c) a lelkésszel együtt aláírja a presbiteri gyűlés jegyzőkönyvét és határozatait, d) a lelkésszel együtt kezeli az egyházközség vagyonát, ha az egyházközségnek pénztárosa van, annak működésére a lelkésszel együtt felügyel, e) gondoskodik az egyházközség épületeinek jó karbantartásáról, f) a lelkésszel együttesen gondoskodik az egyházközség költségvetésének és zárószámadásának elkészítéséről, g) ellátja mindazon feladatokat, amelyeket a törvény hatáskörébe utal. A presbiterek 46. (1) A presbiterek az egyházközség lelki és anyagi javainak sáfárai, akiket az egyházközség életének felelős irányítására az egyházközségi választók névjegyzékébe felvett egyháztagok közül kell választani a törvény előírásai szerint. (2) Presbiterré az választható, aki legalább 3 éve teljes jogú egyháztag és a választó gyülekezetnek legalább 1 éve tagja. 47. A presbitérium választott tagjainak létszámát minden egyházközségre nézve a presbitérium határozata alapján az egyházmegyei közgyűlés hagyja jóvá. A presbiterek száma a lelkészeket és a (fő)gondnokot nem számítva négynél kevesebb nem lehet. A presbitériumnak hivatalból tagjai az egyházközség megválasztott lelkészei. 48. A presbiterek mellett pótpresbitereket is kell választani, akiknek a száma a választott presbiterek számának legalább negyed része. Ha a presbiteri tisztség a választási cikluson belül megüresedik, a presbitérium által behívott a választás sorrendjében következő pótpresbiter foglalja el a megüresedett helyet. 49. (1) A presbiter tisztsége megszűnik a választási ciklus lejártával, a választók névjegyzékéből való törléssel, továbbá elhalálozás, lemondás vagy jogerős határozattal történt elmozdítás folytán. (2) Ha a presbiter a presbitérium három egymást követő gyűlésén nem jelenik meg, és elmaradását nem igazolja, presbiteri tisztségéről lemondottnak kell tekinteni. A presbitert lemondottnak nyilvánító presbitériumi határozat ellen, annak kézhezvételétől számított 8 napon belül az egyházközség elnökségéhez benyújtott, de az egyházmegyei bírósághoz intézett panasznak van helye. A presbitérium 50. A presbitérium az egyházközség vezető testülete, lelki és anyagi életének irányítója. E körben feladatai: a) az istentiszteleti, missziói és lelkigondozói feladatokat végzi, és teljesítésére felügyel, b) a gyülekezeti és intézményes diakónia gyakorlását szervezi, c) az egyházi törvény szerint ráruházott jogkörben gyakorolja az egyházfegyelmezést, d) új tisztségek és állások szervezéséről és betöltésének feltételeiről határoz, e) az egyházközség ingó és ingatlan javait kezeli, vagyontárgyainak elidegenítése vagy megterhelése, új vagyontárgyak szerzése, kölcsön felvétele tárgyában határoz, f) az egyházközség költségvetését és zárószámadását évenként elfogadja, és jóváhagyásra felterjeszti, g) egyházközségi szabályrendeletet alkot, h) az egyházmegyei közgyűlésre képviselőt választ, és szavaz a törvény értelmében felsőbb egyházi hatóságok tagjainak és tisztségviselőinek megválasztásáról, i) a választók betűrendes névjegyzékét elkészíti és felterjeszti az egyházmegyének, j) általában eljár a törvényben hatáskörébe utalt minden ügyben. 51. (1) A presbiteri gyűlés elnöke a lelkipásztor, társelnöke a főgondnok vagy gondnok. A gyűléseket a presbitérium elnöksége hívja össze és vezeti. Az elnökség tagjai az elnöki feladatok végzése tekintetében egymás között megegyezhetnek. (2) Az egyházközség elnökségének akadályoztatása esetén a presbitérium összehívásáról az egyházmegyei elnökség gondoskodik. (3) Ha az egyházközségnek több lelkipásztora van, a presbitérium három naptári évre választja közülük a presbitérium lelkészi elnökét. 52. (1) A presbiteri gyűlést szükség szerint, de legalább negyedévenként kell tartani. (2) A presbiteri gyűlést össze kell hívni akkor is, ha a presbitérium tagjainak negyed része a tárgyalandó ügyek megjelölésével írásban kéri, vagy ha a felsőbb egyházi hatóság elrendeli. (3) A presbiteri gyűlés az egyháztagok számára nyilvános, de az elnök vagy a jelenlevő presbiterek negyedrészének kívánságára zárt ülést kell tartani. I/18

19 (4) A presbiteri gyűlésen a pótpresbiterek és az egyházközség alkalmazottai tanácskozási joggal vehetnek részt. (5) Az egyházközség intézményeinek vezetőit tanácskozási joggal meg kell hívni. 53. (1) A presbitérium gyűlésére a presbitérium valamennyi tagját a gyűlés helyének, idejének és a tárgyalandó ügyek megnevezésével legalább 48 órával előbb meg kell hívni rövid úton vagy levél útján. (2) A meghívón nem közölt ügyekben döntés nem hozható. A gyűlés előtt legalább 24 órával beadott minden önálló indítványt a napirendre fel kell venni. 54. (1) Érvényes határozathozatalhoz a presbitérium tagjai több mint felének jelenléte szükséges. Ha a presbiteri gyűlés első ízben határozatképtelenség miatt nem volt megtartható, másodszori meghívásra a jelenlevők számára való tekintet nélkül határozatképes. (2) A presbitérium a jelenlevők szavazatainak egyszerű többségével (50% + 1) hozza határozatait. Szavazategyenlőség esetén az ülést vezető elnök szavazata dönt. Személyi kérdés esetén titkos szavazással kell dönteni. 55. A presbiteri gyűlést a lelkész imádkozással és bibliaolvasással nyitja meg és imádkozással zárja be. 56. A presbiteri gyűlésről a jelenlevők nevének felsorolásával, valamint az ügyek tárgyalását részletesen feltüntető jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet az elnökség, a jegyző és a két felkért tag aláírása hitelesít. A jegyzőkönyvet a következő presbiteri gyűlésen ismertetni kell, a határozatokat fel kell olvasni, és ezután kerül sor a hitelesítésére. 57. (1) A presbitérium határozata ellen közlését követő 15 napon belül az egyházmegyei közgyűléshez fellebbezésnek van helye. (2) A határozat ellen fellebbezéssel élhet az, akit a határozat érint, illetve az egyházközség választóinak 1/10 része. (3) Ha a presbitérium megállapítja, hogy határozata jogszabályt sért, azt saját hatáskörében visszavonhatja vagy módosíthatja. Ellenkező esetben a fellebbezést a presbitérium elnöke a presbitérium észrevételével együtt 8 napon belül köteles az egyházmegyei közgyűléshez felterjeszteni. 58. (1) A presbitérium határozata csak az egyházmegyei közgyűlés jóváhagyása után válik érvényessé, ha: a) az egyházközségek addigi beosztásának és egymáshoz való viszonyának a változtatására, új egyházközség szervezésére, vagy az egyházközségeknek több önálló egyházközségekre való megosztására, b) új lelkészi állás szervezésére, illetve létező megszüntetésére vonatkozik. (2) A presbitérium határozata fokozatos egyházi hatóság jóváhagyásával válik érvényessé, ha a döntés: a) ingatlan vagyon szerzésére, megterhelésére vagy elidegenítésére, kölcsön felvételére, b) ajándék, örökség elfogadására vagy visszautasítására, c) műemlék vagy műemlék jellegű ingatlanra, műkincs vagyonra, egyházi tulajdon átalakítására vagy építkezésre vonatkozik. (3) A jóváhagyási rendet a gazdálkodásra vonatkozó egyházi jogszabályok állapítják meg. 59. (1) Ha felsőbb egyházi hatóság azt észleli, hogy az egyházközség jogszabálysértő határozatot hozott, a határozat végrehajtásának felfüggesztését rendelheti el, és határidő kitűzésével a határozat felülvizsgálatára vagy megváltoztatására hívhatja fel a presbitériumot. Ha a presbitérium ennek nem tesz eleget, az ügyet az egyházmegyei elnökség döntés végett az egyházmegyei közgyűlés elé terjeszti. (2) Amennyiben az egyházmegyei közgyűlés a presbitérium határozatát hatályon kívül helyezi, a presbitérium 15 napon belül megfelelő új határozatot köteles hozni. (3) Ha a presbitérium sorozatosan törvényellenes határozatokat hoz vagy a felsőbb egyházi hatóságok törvényes rendelkezéseinek végrehajtását megtagadja, az egyházmegyei közgyűlés kimondhatja a presbitérium feloszlatását és új presbitérium megválasztását. A választás megtörténtéig az egyházközség ügyeinek vitelére az egyházmegye másik egyházközségnek presbitériumát jelölheti ki. IV. fejezet A kántor 60. A gyülekezeti éneklés vezetésére és általában az egyházi ének- és zenekultúrának a gyülekezetekben történő fejlesztésére és ápolására minden egyházközség kántori állást tarthat fenn. 61. (1) A kántori állásra olyan egyháztagot lehet választani, aki megfelelő zenei képesítéssel rendelkezik, vagy aki sikeres kántori vizsgát tett és oklevelet szerzett. (2) A kántorok képzésének és képesítésének rendjét a Magyarországi Református Egyház kántorképzési és képesítési szabályzata határozza meg. 62. A kántor köteles: a) példamutató keresztyén életet élni, b) hivatali működésében a lelkész utasítása szerint eljárni, c) a gyülekezetben az egyházi éneklés és egyházi zenekultúra színvonalának emelésére a lehetőségekhez mérten a legjobb tudása szerint mindent megtenni, d) az istentiszteleteken és temetési szertartásokon elsősorban a Zsinat által kötelezően használatra rendelt énekeskönyvet használni, I/19

20 e) az istentiszteleteken, a temetési és egyéb szertartásokon az alkalom komolyságához illő öltözetben megjelenni. 63. A kántort a presbitérium választja, és javadalmát díjlevélben állapítja meg. 64. Ha a kántor lelkészi képesítéssel is rendelkezik, szolgálati viszonya és fegyelmi felelőssége tekintetében az egyházi törvények az irányadók. Ha lelkészi képesítéssel nem rendelkezik, munkaviszonya tekintetében a mindenkor hatályos állami jogszabályok rendelkezései az irányadók. 65. A presbitérium megbízhat ideiglenes minőségben meghatározott időre ének vezetésére alkalmas olyan egyháztagot, akinek nincs kántori képesítése. Az egyházközség pénztárosa 66. A presbitérium az egyházközség anyagi javainak kezelésére az egyháztagok közül pénztárost választhat az egyházi tisztségviselők választására vonatkozó szabályok szerint. 67. Az egyházközség pénztárosának kötelességei: a) az egyházközség pénzeszközeit a presbitérium utasítása szerint a lelkész és az egyházközségi gondnok felügyelete alatt kezeli, b) gondoskodik az önkéntes egyházfenntartói járulékok és egyéb adományok pontos nyilvántartásáról, c) nyilvántartja és az esedékesség időpontjában befizeti az egyházközséget terhelő adókat és járulékokat, d) az évi számadást minden tételben bizonylatokkal felszerelve és az év végétől számított egy hónap alatt elkészíti, és a presbitériumhoz megvizsgálás végett beadja. Egyházfi és harangozó 68. (1) Az egyházközség elnöksége a presbitérium hozzájárulásával a templomi rend fenntartása céljára és az egyházi gyűlések körüli, valamint az egyházközségi igazgatásban szükséges segédkező munkák végzésére egyházfit, a harangozásra, valamint az egyházi hivatalos helyiségek rendben tartására és más munkák végzésére harangozót alkalmazhat. (2) Az egyházfi és a harangozó feladatait a presbitérium állapítja meg, működésére a lelkész és a gondnok felügyel. Munkaviszonyára a mindenkor hatályos állami jogszabályok az irányadók. Bizottsági előadók és külön megbízottak 69. A presbitérium az egyházközség külön meghatározott feladatainak elvégzésére (szeretetszolgálat, iratterjesztés, építésügyi, stb.) bizottsági előadókat vagy külön megbízottakat választhat, akik tevékenységükről a presbitériumnak beszámolni tartoznak. Bizottsági előadókul vagy külön megbízottakként presbiteri tisztséget nem viselő személyek is megválaszthatók. Tanítók, tanárok 70. A református egyházi iskolarendszerre, azok szervezetére, valamint az egyház alapfokú, középfokú és felsőfokú iskoláiban működő nevelőkre vonatkozóan külön tanügyi egyházi törvény rendelkezik. Gyűjtemények munkatársai 71. (1) A gyűjtemények munkatársául olyan felsőfokú végzettségű és lehetőleg lelkészi képesítésű egyháztagot kell alkalmazni, aki rendelkezik a megkívánt szakképzettséggel, vagy tudományos és szakmai munkásságánál fogva alkalmasnak minősül a gyűjteményi szolgálatra. (2) Kivételesen szakképesítéssel nem rendelkező munkatárs is alkalmazható azzal a feltétellel, hogy az alkalmazó testület határidő megjelölésével kiköti, hogy a munkaköre betöltéséhez szükséges szakképzettséget meghatározott határidőn belül megszerzi. (3) A gyűjteményi munkatársak tartoznak hivatalukban hűségesen eljárni, szakmabeli ismereteiket gyarapítani, a rájuk bízott javak őrzésében, kezelésében gondosan eljárni, a Magyarországi Református Egyházban folyó tudományos kutatást elősegíteni, az egyház tanítói szolgálatában szükség szerint részt venni, s mind hivatali ténykedésükkel, mind tisztes magaviseletükkel példaképpen elöljárni. A szeretetintézmények munkatársai 72. (1) A szeretetintézményekben végzett munkára elsősorban megfelelő szakképesítéssel rendelkező munkatársakat kell alkalmazni. (2) Olyan munkakörben, amelyhez szakképesítés nem szükséges, a szolgálatra elhívatottságot érző és arra megfelelő személyt kell alkalmazni. (3) Az intézetek alkalmazottai a reájuk bízottak között megbízásukhoz híven, legjobb tudásuk szerint hűséggel és szeretettel végezzék munkájukat. (4) A szeretetintézmények alkalmazottai alkalmazásának rendjét, jogaikat és kötelezettségeiket a Magyarországi Református Egyház Szeretetszolgálatának szervezeti és működési szabályzata határozza meg. A szeretetintézményekben dolgozó lelkészi képesítésű munkások szolgálati viszonya és fegyelmi felelőssége tekintetében az egyházi törvények, a lelkészi képesítéssel nem rendelkező munkások munkaviszonya tekintetében a mindenkor hatályos állami jogszabályok rendelkezései az irányadók. Igazgatási alkalmazottak 73. (1) A Magyarországi Református Egyház önkormányzati joggal bíró testületei, intézetei és intézményei, valamint a Zsinat hivatalokat tartanak fenn, mind maguk, mind pedig a joghatásuk alatt levő intézmények igazgatására. I/20

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI

A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI A MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ ALAPTÖRVÉNYE ÉS MÁS JOGSZABÁLYAI MAGYAR UNITÁRIUS EGYHÁZ KOLOZSVÁR, 2015 Szerkesztő: Szabó László Műszaki szerkesztő

Részletesebben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben

BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület. ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben BOTAFOGO Szabadidő-, Sport és Kulturális Szolgáltató Egyesület ALAPSZABÁLYA egységes szerkezetben Elfogadva a 2015. március 27-i Közgyűlésen. (A 2010-es Alapszabályhoz képest a változtatások dőlt betűvel

Részletesebben

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1

Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról 1 Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzata

Szervezeti és Működési Szabályzata A Jó Pásztor Református Óvoda Szervezeti és Működési Szabályzata OM azonosító: 200 804 5. verzió Hajdúböszörmény 1 Ta r ta lo mj e g yzé k A Jó Pásztor Református Óvoda... 1 Szervezeti és Működési Szabályzata...

Részletesebben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben

Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben Világ Királynője Engesztelő Mozgalom Alapszabálya módosításokkal egységes szerkezetben mely Alapszabályt a Taggyűlésen megjelent tagok az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. KÖTET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND II. KÖTET FOGLALKOZTATÁSI KÖVETELMÉNYRENDSZER III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER Miskolc, 2014. 1.3. számú

Részletesebben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben

Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Az új Polgári Törvénykönyv és a Civil törvény civil szervezeteket érintő rendelkezéseinek hatása a létesítő okiratra teendők, változások 2014-ben Készült: EMMI Civil Kapcsolatok Főosztályán 2014. április

Részletesebben

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

ALAPSZABÁLY. A 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről ALAPSZABÁLY Patika Önkéntes Kölcsönös Egészségpénztár I. fejezet ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapító tagok az alul írott napon és helyen elhatározták, hogy kiegészítő egészségpénztárat alapítanak az egészségügyi

Részletesebben

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T

H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T Wesley János Lelkészképző Főiskola H A L L G A T Ó I Ö N K O R M Á N Y Z A T SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT Budapest 2006. április A Wesley János Lelkészképző Főiskola (a továbbiakban: Főiskola) hallgatói

Részletesebben

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM)

A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság és a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete Etikai Bizottságának SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (STATÚTUM) A Magyar Pszichológiai Társaság (a továbbiakban: MPT)

Részletesebben

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI

AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI AZ ORSZÁGGYŰLÉSRŐL SZÓLÓ 2012. ÉVI XXXVI. TÖRVÉNY HATÁLYOS HÁZSZABÁLYI RENDELKEZÉSEI ELSŐ RÉSZ AZ ORSZÁGGYŰLÉS SZERVEZETE I. Fejezet Az Országgyűlés tisztségviselői 1. Az Országgyűlés tisztségviselője

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

ALAPÍTÓ OKIRAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK ALAPÍTÓ OKIRAT Szálka Község Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 8. (1), (4) és (5) bekezdéseiben meghatározott kötelezően ellátandó közfeladatokról,

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT Budapest 2006. (2014. szeptember

Részletesebben

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA

A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA A HEGYRE FEL! TERMÉSZETJÁRÓ EGYESÜLET RÖVIDEN 'HFTE' ALAPSZABÁLYA Preambulum: Jelen Alapító okirat az Egyesület 2013. 05. 24. napján megtartott közgyűlésen elfogadott, a 2013. 06. 30. és 2014.02.28. megtartott

Részletesebben

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09

- 1 - 4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 - 1-4028 D e b r e c e n, Simonyi út 20. KSH szám: 11154433 6419 122 09 Cégjegyzékszám: 09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 Egységes szerkezetbe foglalt, hatályos szövegű ALAPSZABÁLY (a változások vastag,

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT III. RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER SOPRON 2010 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 5 A HALLGATÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI... 5 A hallgatói

Részletesebben

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről

11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről Opten Törvénytár Opten Kft. I. 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről A 2009.12.01. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK....

Részletesebben

V I T A I R A T BEVEZETÉS

V I T A I R A T BEVEZETÉS BEVEZETÉS A 2010. tavaszi országgyűlési választások eredménye egyértelmű felhatalmazást adott arra, hogy új értékalapokra helyezzük az oktatási rendszer egészét. Ennélfogva szükségszerű egy új közoktatási

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR TANULMÁNYI ÉS VIZSGASZABÁLYZAT JOGSZABÁLYOK SZÖVEGÉVEL EGYSÉGES SZERKEZETBEN Módosítva: 2005. szeptember 21-i. Kari Tanács határozata szerint Az Eötvös

Részletesebben

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE

2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE 2. AZ ÁLLAMSZERVEZET FELÉPíTÉSE BEVEZETÉS E fejezet a Magyar Köztársaság alkotmányos rendszerével, az államszervezet felépítésével kapcsolatos fontosabb ismereteket tartalmazza. A tananyag az alkotmányos

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA III. KÖTET A BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZERE HALLGATÓI TÉRÍTÉSEK ÉS JUTTATÁSOK SZABÁLYZATA Budapest 2008. (2011.

Részletesebben

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap

A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap I/2011. számú szabályzat A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap Változásokkal Egységes Szerkezetbe Foglalt Szervezeti és Működési Szabályzata

Részletesebben

Emberi Jogok Európai Egyezménye

Emberi Jogok Európai Egyezménye Emberi Jogok Európai Egyezménye A 11. és 14. Kiegészítő Jegyzőkönyv által módosított Emberi Jogok Európai Egyezménye valamint az 1., 4., 6., 7., 12. és 13. Kiegészítő Jegyzőkönyv Az Egyezményt korábban

Részletesebben

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata 1

az ügyvédi hivatás etikai szabályairól és elvárásairól szóló 5/2008. (XI. 27.) MÜK Szabályzattal módosított 8/1999. (III. 22.) MÜK Szabályzata 1 Elfogadva: 1999. március 22., egységes szöveg: 2008. október 27. Kihirdetve:Hivatalos Értesítő 2008. évi 50. sz. (2008. december 12.) Hatályos: 2009. február 1. Módosítva: Alkalmazás: az ügyvédi hivatás

Részletesebben

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány

20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet. a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról. A Pedagógus igazolvány 20/1997. (II. 13.) Korm. rendelet a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény végrehajtásáról A Kormány a közoktatásról szóló többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA

KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA KÖZIGAZGATÁSI SZAKVIZSGA ÖNKORMÁNYZATI KÖZIGAZGATÁS (tankönyv) Budapest, 2012 NEMZETI KÖZIGAZGATÁSI INTÉZET A tankönyvet megalapozó tanulmányok szerzői: I. fejezet: Dr. Barabás Zoltán II. fejezet: Dr.

Részletesebben

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13

1.) Alapítók: Dobos Istvánné 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 13 ./,. Ráday Pál Alapítvány alapító okirata módosító rendelkezésekkel egységes szerkezetbe foglalt okirata, mely módosítást a vastag betűs szövegrész tartalmazza me ly abból a célból készült, hogy az I.)

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ

Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ 1 Szervezeti és Működési Szabályzat ELSŐ RÉSZ SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI REND 8. SZ. VERZIÓ HATÁLYBALÉPÉS NAPJA: 2015.04.21. JÓVÁHAGYTA: DR. AILER PIROSKA REKTOR 2 Tartalom I. FEJEZET... 9 ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK...

Részletesebben

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121)

ESET Smart Security - Virusdefinicios adatbazis: 10758 (20141121) Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Felado: Onkormanyzat MihalyhSza [mihalyhaza@intellimail.hu] Kuldve: 2014. november 21. 11:57 Cimzett: Dr. Szabadics Zsuzsanna -jegyzo - Nemesszalok Targy:

Részletesebben

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata

A Pécsi Tudományegyetem. Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete. A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata A Pécsi Tudományegyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának 5. számú melléklete A Pécsi Tudományegyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzata Pécs 2006. 2010. december 16. napjától hatályos változat A Pécsi

Részletesebben