LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/2. XX. ÉVFOLYAM

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/2. XX. ÉVFOLYAM"

Átírás

1 LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/2. XX. ÉVFOLYAM Tallózó Tallózó N anotechnológia Kutatás Környezetvédelem DNS N eurológia

2

3

4

5 Hamburgeradó Ha elfogadja a parlament és nyilván elfogadja, akkor a jövôben extra adó sújtja az egészségtelen élelmiszereket. A hamburgeradó néven elhíresült tervezet indoka akár el is fogadható: sokba kerül a betegek gyógyítása, és ha valaki az egészségtelen táplálkozással szándékosan mérgezi magát, akkor ennek fizesse is meg az árát. A gond csak az, mi számít egészségtelennek? A hamburger nyilván az, hiszen róla nevezték el az adót. Ez nem más, mint egy marhahús pogácsa magyarul fasírt zsömlébe téve, és kiegészítve némi salátával, paradicsommal, de ezek nyilván nem tartoznak a káros kategóriába. Marad tehát a zsömle és a fasírt, de ez is elgondolkodtató. Ha a fasírt a bûnös, akkor bizony adót kell kivetni a szegény ember eledelének számító tökfôzelék fasírttal kombinációra is. De, ha a zsömle a káros, akkor bele sem merek gondolni a következményekbe. A fehér kenyér, a zsömle és a kifli között csak formai különbség van, anyaguk lényegében azonos. Tehát vagy mindegyiket adóztatni kell, vagy egyiket sem, kivéve, ha a zsemle kerek formája a baj oka, de ez kevéssé valószínû. Károsak az egészségre a cukros italok is, tehát kivetik rájuk az adót. Jogosan, hiszen hizlalnak, és az elhízás ugye népbetegség. De hol húzzuk meg a határt? Aki egy cukorral issza a kávét, még mentesül, aki kettôvel, már fizet? A kétdecis kóla rendben van, a literest már büntetjük? És ha valaki apránként issza meg a litert? Nehéz kérdések ezek. De a válasz egyszerû: kell a pénz. És ha kell, a képviselôk találékonyak. De azért az nem hagy nyugodni, hogy mi a helyzet a pálinkával? A szabad pálinkafôzés jogát egyik nagy sikerének tartja a kormány, viszont az alkoholizmus sem olcsó betegség, hogy a többi hatásáról már ne is beszéljünk. Persze a házipálesz lehet kivétel. Ez kicsiben gyógyszer, nagyban orvosság. Talán még a hamburger ellen is jó. Lónyai László kiadó T A R T A L O M TALLÓZÓ AKTIVIT KFT. Elementar GmbH: vario MAX, az elem-analízis teljesítményének 2 maximuma DIALAB KFT. Új SOCOREX pipetták 6 Acura XS METTLER TOLEDO KFT. Hôkapacitás meghatározása magas 8 hômérsékleten TGA/DSC segítségével DSC standard módszerek AKTIVIT KFT. Behr Labortechnik: AOX, EOX, POX és AOS coulometriás 10 meghatározása, akár teljesen automatizáltan 1. rész AURO-SCIENCE KFT. Vihar a mikroszkópiában 12 Nikon N-STORM szuperrezolúciós mikroszkóp SIMKON KFT. Tervezett minôség 15 UHPLC hardver és a DryLab 2010 szoftver találkozása AKTIVIT KFT. Macherey-Nagel GmbH. & Co. KG: 18 A legújabb fotométer fejlesztés, a NANOCOLOR VIS CP-ANALITIKA KFT. Élelmiszerbiztonság az Agilent AAS 24 és ICP-OES spektrométerekkel DIALAB KFT. SHP Laboklav 26 Az autoklávok új generációja AKTIVIT KFT. WTW GmbH: Zavarosságmérés MSZ EN ISO 7027 szerint 29 KUTATÁS [ORIGO] Új Einsteint keres a Google 34 Laborpatkány válaszol a gyerekek kérdéseire KÖRNYEZETVÉDELEM B. J. A hatodik kihalás? 38 RENDEZVÉNY 40 LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN Szerkesztô: Horváth Nóra Kiadja a Magazin Média Press 1025 Budapest, Diós árok 5. Telefon: Fax: Szaktanácsadó: Pásztor József Korrektor: Kohut Ágnes Nyomdai elôkészítés: Ars Luna Bt. Nyomda: Palatia Nyomda ISSN Címlap: archív Szerkesztôségünk a beérkezett kéziratokat a legnagyobb figyelemmel gondozza, de a bennük lévô információkért nem vállalhat felelôsséget. LABINFÓ 2011/2. 1

6 T A L L Ó Z Ó Elementar GmbH: vario MAX, az elem-analízis teljesítményének maximuma A német Elementar GmbH. elem-analizátorok fejlesztése terén szerzett 100 éves tapasztalata az alapja a vario elemanalizátor generációnak, mely a mikro-elemzés precizitását és kimutatási határait egyesíti a legegyszerûbb mintakezeléssel és a makro-tartomány bemérési tartományával. A jelentôs innováció egy komplett N/CN, CNS és CHN elemzô analizátor család keletkezését eredményezte, néhány milligrammtól több grammos mintabemérési tartománnyal. A bemérés egyszerû, nyitott, többször felhasználható saválló acél- vagy kerámiatégelybe történik. A beépített, teljesen automatikus üzemû mintaváltó segítségével 60 mintát lehet a magas hômérsékletû feltáró egységbe adagolni, majd az elégetés után automatikusan eltávolítani a maradványokat. A minta semmilyen különös elôkezelést nem igényel, és a mintabemérés egészen 5 g-ig, illetve 5 ml-ig terjedhet. A készülék optimálisan használható az alapkutatásban, az ipari analitikában, a környezetvédelemben, a mezôgazdasági termelésben, beleértve a termesztett nyersanyagokat is, a tüzelôanyag elemzésben, a talajkutatásban, a sörfôzésben vagy a tejgazdaságok minôsítésében hogy csak néhány területet említsünk. A hosszú évek során kipróbált módszereket a mostantól rendelkezésre álló új technikával ötvözve az ELEMENTAR az új évezred szabványait teremtette meg. A jól bevált és az új kombinációja maximális teljesítményt biztosít A mérési módszer A módszer alapja a C-on történô elégetéssel végzett szerves elem-analízis. A minta anyagától függôen a bemérés 5 ml-es, újra felhasználható saválló acél- vagy kerámiatégelyekbe történik. Az oxigént egy fúvóka juttatja közvetlenül a feltárási helyre, így O 2 többlet keletkezik, mely közvetlenül az égetésre fordítódik, feleslegesen nagy felhasználás nélkül. A vivôgázként használt hélium elôtisztítás után a redukáló kályhába továbbítja az égési gázokat, ahol az NO X ->N 2 redukció megtörténik és a fölös oxigén megkötôdik. Az N/CN változatnál redukáló szerként réz helyett a 3-4-szer na- gyobb abszorpciós kapacitású wolframot lehet használni (szabadalmi oltalomra bejelentve). A nitrogén további gáztisztítás után a vivôgázzal a hôvezetô képesség érzékelôre (WLD) jut, ahol mennyiségi meghatározás történik. A többi mérendô gázt (CO 2 a C meghatározáshoz, H 2 O a H meghatározáshoz és SO 2 az S meghatározáshoz) a megfelelô készülék változatokban specifikus adszorpciós egységek gyûjtik és tartják vissza, majd ellenôrzött körülmények között termikus felszabadításra kerülnek és mérés céljából szelektíven a WLD-re (hôvezetô képesség detektor) kerülnek. A dinamikus gáz szétválasztás a Heraeus és az Elementar által évtizedeken át alkalmazott és továbbfejlesztett eljárása elôfeltétele annak, hogy az összetevôket erôsen változó koncentrációk esetén is teljesen szét lehessen választani, valamint, hogy a készülék mikro- és makro-analízisre is alkalmas legyen. Az összes keletkezô gáz teljes analízise, és az égetési eljárás számítógépes felügyelete, a lassan égô minták esetén is biztosítja a mennyiségi analízis helyes értékét. A készülékcsalád tagjai: vario MAX N/CN, CHN és CNS Minden készülék változat mikro- és makro-elemzésre is alkalmas. Különösen robusztus üzem esetére az N/CN meghatározók (Dumas szerint) törésálló saválló acél égetôcsövet tartalmaznak. A zavaró vizet vagy CO 2 -t nem kémiai, hanem fizikai abszorberrel távolítják el a gázból. 2 LABINFÓ 2011/2.

7 T A L L Ó Z Ó Számos további új megoldás biztosítja a készülék részegységeinek hosszú idejû használhatóságát, a kis karbantartási igényt, az egyszerû kezelhetôséget, illetve üzembe helyezhetôséget és nem utolsó sorban az alacsony üzemeltetési költséget. A vezérlô és a kiértékelô PC egyszerû, kezelése Windows operációs rendszer alatt történik. Az egyes elemtartalom méréstartományok: max. 0, mg C, 0, mg N, 0,02 15 mg H és 0,02 15 mg S absz. (mintafajtától és üzemmódtól függô). vario MAX CNS Maximális használhatóság Makro-analizátor: Néhány mg-tól egészen 5 g tömegig, illetve 5 ml térfogatig terjedô anyagminta mennyiség analizálható. A készülék a néhány milligrammos mikro mintákra is használható. A meghatározandó elemek legnagyobb száma: A vario MAX az egyetlen makro-analizátor, amelynek N/CN, CNS és CHN változatai a kutatási célú analizátorok helyességével és precizitásával dolgoznak. Maximális alkalmazhatóság folyadék és szilárd minták esetén fizikai gázszárítás miatt nincs szükség a szárítószer gyakori cseréjére. A folyékony minták nemesacél tégelye szinte korlátlanul újra felhasználható. Csekély telepítési igény A makro-analizátor a beépített 60 helyes mintaváltóval együtt csupán 78x60 cm-es helyet foglal el az asztalon, és csak egy 230 V-os hálózati csatlakozó (1,4 KW), valamint csak két gázcsatlakozás (O 2, He) szükséges. Gázelvezetésre nincs szükség. Teljes gázanalízis Az égetéssel kombinált gázanalízis módszere valós és pontos eredményeket garantál még lassú égés esetén is, a készülék automatikusan optimalizálja az égetési idôtartamot. A gázelválasztó munkaigényes karbantartására nincs szükség. Pontosság és kalibráció A készülékkel biztosítható pontosság: +/-0,5% (tesztanyagokkal mérve), a kalibráció mátrix-független, negyedrendû közelítés, hónapokig stabil. Tartós üzem - kevés karbantartással Nincs szükség szûrôk, tömítések vagy abszorbeáló vegyszerek folyamatos cseréjére vagy tisztítására. A napi faktor és a vakérték meghatározása csak egyszer, a munkanap kezdetén szükséges, ezután stabil marad, így a felügyelet nélküli éjszakai üzemeltetés is lehetséges. A kemenceegység garancia ideje 10 év! Alacsony üzemeltetési költség Az érzékelô vezérlése az O 2 felhasználását kb. 0,4 0,8 liter/analízis értékûre csökkenti, a CO 2 és a víz túlnyomó része fizikailag távolítódik el, ami csökkenti az abszorber költségeket és a cserére fordított munkaidôt. A robusztus acélcsövek és égetôtégelyek élettartama igen magas. Maximális biztonság A készülékek természetesen minden szokásos biztonsági elôírásnak megfelelnek, mint pl: CE, DIN, EMV. Ami nem magától értetôdô, hogy még az égetôkályhák is törpefeszültséggel mûködnek és a hálózati feszültség kimaradása sem okoz roncsolást a kályhatérben. Teljes automatizáltság A minta adagolása és eltávolítása automatikus. A beépített 60-as mintaadagoló már az alapfelszerelés része. A fontos paraméterek (mint pl: az analízis idôtartama és az oxigén adagolás ideje) optimalizálása automatikusan történik. A készülék tartalmazza a mérleg csatlakoztatására szolgáló beépített interfészt is. Az üzemeltetés vezérlését és a kiértékelést végzô külsô PC természetesen Windows operációs rendszert használ. Szabvány megfelelôség AOAC , AOAC , AOAC , AOAC , AOAC , ASBC, AACC (trágyák, hús, húskészítmények, gabonafélék, olajos magvak, sör alapanyagok, liszt, takarmányok), DIN (tej és tejtermékek). EN 61010, DIN/ISO (talaj), LUFA, MEBAK (sörgyártás), ASTM D (C, H, N tartalom szénben és kokszban), ASTM D (C, H, N tartalom kôolaj termékekben és kenôanyagokban). A részletek 60 mintatartó tégelyt lehet a mintaváltó tányérba helyezni. Egy szabadalmaztatott kialakítású kar gondoskodik az égetôtérbe történô automatikus bejuttatásról, valamint az égetés utáni kiürítésrôl. A legjelentôsebb elônyök: az igen kompakt felépítés, és a minta-utántöltés lehetôsége sorozatmérés közben is. A tégelyforma és a behelyezési technika biztosítja a veszteségmentes analízist nagy folyadékminta bemérések és laza porszerû anyagok esetén is, az izzítási maradék mérés lehetôségével (opció). A karbantartási mûveletekhez, (mint pl: csôcsere) a kemence egység egyszerûen kigurítható a berendezésbôl. Így lehetôvé válik a könnyû hozzáférés minden részegységhez, és a karbantartási állásidô néhány percre redukálódik. Valamennyi oldalfal lap könnyen nyitható, ezáltal minden szerviz mûvelet egyszerû. Az N/Protein, CN és CHN mérésekhez használhatók a rendkívül robusztus nemesacél égetôcsövek és az LABINFÓ 2011/2. 3

8 T A L L Ó Z Ó acél mintatartó tégelyek, melyek folyadékminták befogadására is kiválóan alkalmasak. A magas hômérsékleten történô CNS feltárásokhoz kvarccsô és kerámia tégelyek kerülnek alkalmazásra. Az egyes csövek, illetve azok töltetei a kezelô által rendkívül könynyen cserélhetôk. Nagyméretû ad-/deszorpciós spirálok gondoskodnak az égéstermék gázok (CO 2, SO 2, H 2 O) termikus elválasztásáról, biztosítva ez által a mintaösszetételtôl függetlenül megbízhatóan mûködô szeparált detektálást a szélessávú hôvezetô képesség detektoron (TCD). Ez a megoldás igen széles koncentráció tartományban teszi lehetôvé a precíziós mérést a mikro tartománytól egészen a makro tartományig, valamint az N/Protein mérés során a CO 2 fizikai eltávolítását a gázáramból. Az alkalmazás sokoldalúsága A vario MAX automata analizátorral a legkülönbözôbb anyagok és termékek (az alapanyagoktól a végtermékekig) protein/fehérje tartalma ellenôrizhetô automata üzemben: tej- és tejipari termékek, hús- és húsipari termékek (húsok, szalámik, tápanyagok), takarmány alapanyagok, gabonák, takarmánykeverékek, bébiételek, kutyatápok, gombák, italok: pl: sör, stb. A különféle talajok és növényi minták egyik legfontosabb jellemzô paramétere a nitrogéntartalom és a széntartalom mértéke szerves, illetve szervetlen formában. Egyre gyakrabban merül fel a kéntartalom meghatározásának igénye is. A vario MAX CN és a vario MAX CNS analizátorok alkalmazásával lehetôség nyílik a heterogén összetétel és az alacsony elem-tartalom mellett ideális nagy mintabemérés alkalmazásával végrehajtott direktanalízisre. A fosszilis tüzelôanyagok, mint szén, koksz, tôzeg és fûtôolaj, de emellett fa, különféle biotermékek és más, újrahasznosított hulladékokból elôállított tüzelôanyagok analízise és fûtôérték meghatározása szempontjából különleges jelentôséggel bír a C és H tartalom. Egyre gyakrabban merül fel a különféle hulladékok ártalmatlanítása kapcsán az égetéssel egybekötött energiatermelés, mely folyamatok ellenôrzéséhez a vario MAX CHN különösképpen alkalmas. A környezetvédelmi minták igen változó összetételûek, a paletta széles: építési törmelék, kontaminált talajok, hulladékégetô salakok, szennyvíz iszapok, folyékony hulladékok, stb. Az ilyen inhomogén mintáknál a reprezentatív eredmény hosszas minta-elôkészítéssel vagy nagyobb beméréssel oldható meg, melynél kifejezett elônyöket nyújt a vario MAX. Igen kedvezôek a hazai tapasztalatok is a szennyvíz/iszap C, TOC* és összes-n rutin sorozatmérése terén is. A vario MAX CN fontos rutin analizátora a biogáz és biodízel gyártás technológiai ellenôrzésének. A gyógyszeripari és biotechnológiai eljárások is igen magas követelményeket támasztanak a különféle anyagok és végtermékek minôségellenôrzése és összetétel vizsgálata terén, mint pl. igen alacsony nitrogéntartalmak pontos mérése keményítôben vagy laktózban. Ezek a vizsgálatok nagy mintabemérést igényelnek. Fermentlevek és más szuszpenziók a vario MAX CN acéltégelyeibe gond nélkül bemérhetôk. A szoftver természetesen kielégíti az FDA 21 CFR Part 11 elôírásait is. * solitic berendezéssel kombinálva Gondoltak a felhasználóra A komplett készülékvezérlés és mérési adat kiértékelés a vezérlô PC-n történik, Windows operációs rendszer alatt. A mérési eredmények és a releváns információk egy jól áttekinthetô mérési protokollban láthatók. A szerkesztés, illetve a mérési adatbevitel abszolút egyszerû. A mérendô anyagfajta szerinti egyetlen fôparaméter kiválasztása mentesíti a kezelôt a hosszas paraméter beállítási mûvelettôl. A berendezés ez alapján automatikusan beállítja magát (pl: tej minta ). Mind az égetési paraméterek, mind pedig a gáznyomás és áramlás értékek folyamatosan aktualizált formában láthatók a képernyôn. Egyetlen pillantással minden fontos információ áttekinthetô. A N/protein méréshez szükséges nagy tömegû szerves anyag minták esetében, az égetés utáni maradék-oxigén online szenzoros mérése és kijelzése nagy segítséget nyújt az ismeretlen, illetve új típusú minták mérési paramétereinek optimalizálásában. Az analitikai jelen kívül további öt, a kezelô által kiválasztható készülék-paraméter online grafikus kijelzése állítható be a szoftveren. Természetesen további fontos szolgáltatásai is vannak a szoftvernek, mint pl: automatikus tömítettség teszt, hiba diagnózis, karbantartás nyilvántartás, statisztikák és kalibrációk, idôzített automata ki- és bekapcsolás, LIMS vagy más hálózati csatlakoztathatóság, és még sok más praktikus funkció! A PC a vario MAX vele tervezett funkcionális része és nem utólag hozzáragasztott egység. A legfôbb funkció a maximális kezelési komfort mellett a maximális minôségû dokumentálás. A WINVAR vario MAX szoftver kielégíti az adatkezelésre és adatbiztonságra vonatkozó igen szigorú, legújabb 21 CFR Part 11 elôírásokat is (opció). Aktivit Kft. 4 LABINFÓ 2011/2.

9 T A L L Ó Z Ó Mûszaki paraméterek: Analízis-módszer: Égetéses módszer C-on (nitrogén meghatározás Dumas szerint) Szabvány megfelelôség: AOAC , AOAC , AOAC , AOCS, ISO TS 12902, ISO WD (draft), AOAC , AOAC , ASBC, ICC Standard No. 167, AGF-Merkblatt 150, VDLUFA Módszerkönyv II, 1995 (mûtrágyákra, húsra, húsipari termékekre, gabonákra, étolaj termékekre, sörgabonákra, lisztre, tápszerekre). DIN EN ISO tejre és tejtermékekre DIN/ISO 13878, DIN/ISO (Boden), LUFA, MEBAK (söripar) ASTM D (C, H, N szénben és kokszban) ASTM D (C, H, N ásványolaj-ipari termékekben és kenôolajokban) Biztonságtechnika: CE tanúsítvány (EMV törpefeszültségû alkalmazások irányelvei), IEC 1010, DIN EN /2, DIN EN /2 CN CNS CHN Bemérés: maximum 5 g-ig, maximum 5 g-ig, maximum 5 g-ig, illetve 5 ml-ig illetve 5 ml-ig illetve 5 ml-ig Méréstartomány N: 0, mg absz. 0,02 30 mg absz. 0,02 50 mg absz. C: 0, mg absz. 0, mg absz. 0, mg absz. S: 0,02 15 mg absz. H: 0,02 15 mg absz. Analízis idô: 7-9 perc (N-mód) perc (CNS mód) ~15 perc, mátrix-függô (indítástól indításig mért teljes idôtartam) Pontosság: 0,5% (tesztanyagokkal) Kalibráció: Mátrix-független, választható polinomos közelítés, negyedrendûig, hónapokig stabil Minta adagolás: Automata mintaváltó: 60 db-os, újrafelhasználható 5 ml-es kerámia-, illetve nemesacéltégellyel Tápfeszültség: 230 V/50 Hz, illetve 60 Hz/1,8 KW Szoftver: Windows XP operációs rendszerre, Windows felület, státuszkijelzés az analízis ideje alatt. Különféle kezelôi jogosultság szintek, jelszóval, valós idejû grafika, különbözô kalibrációk hozzárendelési lehetôségével, opció: 21 CFR part 11 (FDA). Gázok: He: 99,995% tisztaságú O 2 : 99,995% tisztaságú Méretek: 78x60x70 cm (szélességxmélységxmagasság) Opció a beméréshez: analitikai mérleg, RS-232 kapcsolattal az analizátor felé, 0,01 mg/50 g a legkisebb és leggyorsabb pipettázó robot lamináris fülkében használható 3+4 féle pipettázó fej választható/cserélhetô pipettázási térfogat tartomány: 20 nl 250 μl formátum: 48, 96, 384, flexibilis mintaszám választás (1-96/384) mintatartó: mikroplate, csô, oszlop, géllap eldobható, egyszer használatos pipettahegyek (filteres is) eldobható, mosható pipettahegyek mosható, fix hegyek opcionális fedélzeti eszközök: rázó, hûtô/fûtô, vákuum-szûrô, mágneses szeparáló, használható mintatartók: normál és deepwell plate, Eppendorf-csô, egyéb csövek, SPE oszlop, géllap, stb. tipikus applikációk: DNS/RNS/miRNS izolálás, PCR összemérés, NGS mintadúsítás, microarray processzálás, gélbetöltés, mintahígítás, sorozathigítás, sejtes assay, ADME/TOX assay, Bioanalyzer csipfeltöltés, stb. teljes fej (96/384) vagy egyedi hegy programozható egy vagy több sor/oszlop vagy töredék sor/oszlop programozható a megbízható referencia Kromat Kft Budapest, Péterhegyi út 98. Minden kedves érdeklôdôt szívesen várunk a HPLC 2011 kiállításon június ig, az Agilent Technologies standjánál: M LABINFÓ 2011/2. 5

10 T A L L Ó Z Ó Új SOCOREX pipetták Acura XS A svájci cég új pipettái elsôsorban a kutatási területen dolgozók részére optimális választás. A korábbi Acura modellek sikeres újításait megtartva fejlesztették tovább a svájci mérnökök a pipettákat. Az alábbiakban felsoroljuk az XS modellek elônyeit, melyek a mindennapi labormunkát jelentôsen megkönnyítik: Kisebb tömegûek a jelenlegi márkák közül a legkönnyebbek. Tovább könnyített dugattyúmozgatás a napi többórás pipettázás esetén nagyon fontos. Rövidített kialakítás könnyebb, finomabb munkavégzést tesz lehetôvé. Csökkentett átmérônek és a kónikus kialakításnak köszönhetôen, a mikrocsövekkel könnyebb a munka. Lássuk a korábbi Acura pipetták azon tulajdonságait, melyek az új típusokra is jellemzôk: Acura XS pipetták Állítható hegyledobó JustTip (Socorex szabadalom) Különbözô pipettahegyek használatakor gyakori probléma, hogy a hegyet nem löki le a készülék, mert nem éri el a hegyledobó a hegy végét. Más hegyeket a hegyledobó akadályozza a felhelyezéskor ebben az esetben, a hegyledobó végét hátrébb lehet tekerni. Az állítható hegyledobóval biztosítható a hegyek optimális illeszkedése és ledobása. A készülékek további négyféle TwinXS csomagban is kaphatók. A csomag tartalma: 2 db különbözô térfogatú pipetta, polcra tehetô pipettatartó, kalibrációs bizonylat. Ha a pipettákról további információra lenne szüksége, kérjük, forduljon bizalommal a Dialab Kft. szakembereihez, vagy keresse fel a gyártó honlapját a weboldalon. Dialab Kft. Komfortos pipettázás Állítható hegyledobó Egyszerû, gyors, egylépéses újrakalibrálhatóság: Egy váltógomb segítségével kalibrálási állapotba állítjuk a pipettát, és a beállító csavar elforgatásával újra pontosítjuk a készüléket. A pipetták 121 C-on, maximum 20 percig teljes egészében autoklávozhatók. Minden pipetta egyedi sorszámmal rendelkezik és kalibrációs mûbizonylattal kapható. A készülékekre 3 év garanciát vállal a gyártó! Jól látható kijelzô Gyors és egyszerû újra kalibrálás Könnyebb pipettázás 1 Newton (N) ~ 0,1 kg erô A pipetták nyolc mérettartományban kaphatók: Pontosság (Relatív hiba%) Ismételhetôség (CV%) Térfogat: μl Osztás: μl Min. Közép Max. Min. Közép Max. Pipettahegy térfogat térfogat térfogat térfogat térfogat térfogat mérete: 0,1 2 0,002 <±6,0% 1) <±4,0% <±2,0% <5,0% 1) <3,3% <1,5% ultra 10 μl 0,5 10 0,01 <±2,5% 2) <±1,8% <±1,0% <1,8% 2) <1,2% <0,5% ultra 10 μl ,01 <±2,5% <±1,8% <±1,0% <2,5% <1,6% <0,7% 200 μl ,02 <±2,5% <±1,8% <±1,0% <1,7% <1,1% <0,5% 200 μl ,1 <±1,5% <±1,3% <±1,0% <1,0% <0,7% <0,4% 200 μl ,1 <±1,5% <±1,2% <±0,8% <1,0% <0,6% <0,2% 200 μl ,2 <±1,5% <±1,1% <±0,6% <0,6% <0,4% <0,2% 200 μl <±1,5% <±1,0% <±0,5% <0,5% <0,4% <0,2% 1000 μl 6 LABINFÓ 2011/2.

11

12 T A L L Ó Z Ó A vízanalitikai rutinfeladatok modern és hatékony megközelítése Lúgosság, ph, vezetôképesség és zavarosság csak néhány paraméter, melyet egy vízlaborban naponta kell meghatározni. Ezeket sok esetben még mindig idôigényes eljárásokkal, paraméterenként külön berendezéssel határozzák meg, melyek nem mindig biztosítják az eredmények szükséges nyomon követhetôségét. Más vizsgálatok például a KOI meghatározás is idôigényes feladatok, ráadásul olyan agresszív vegyi anyagok használatát igénylik, melyek potenciális veszélyt jelentenek a felhasználók egészségére. A METTLER TOLEDO specifikus és rugalmas megoldásokat kínál ezen paraméterek meghatározásának teljes automatizálására. Az olasz AceaGori Servizi (AGS) S.c.a.r.l. egy fiatal vállalat, mely a 2009-es évek elején kezdte meg mûködését. Központjuk és irodáik Pomigliano d Arco egyik modern épületében találhatók, néhány kilométerre Nápoly központjától. Az AceaGori Servizi fô profilja vízanalitikai szolgáltatások biztosítása, illetve az ehhez kapcsolódó mérnöki feladatok ellátása. A társaság mûködésében kiemelt szerep jut a környezetvédelmi törekvéseknek és a megújuló energiák minél nagyobb mértékû felhasználásának. A cég a következô területekre specializálódott: Mérnöki szolgáltatások az Integrált Víz és Energia Rendszer elôírásaival összhangban Tesztlaborok Vízszolgáltatás és a csatornahálózat optimalizálása Környezetvédelmi célú kutatás-fejlesztés Több mint 1000 m 2 -es alapterületû labor került kialakításra a legmodernebb készülékekkel és felszerelésekkel, ezáltal is biztosítva a különféle környezeti minták (ivóvíz, felszíni és felszín alatti vizek, szennyvizek, uszodai és ipari eredetû vizek) elemzésének megfelelô végrehajtását. A labor közel kétmillió ember vízszükségletének napi ellenôrzését hajtja végre, emellett pedig felügyeli a szennyvízkezelô telepek mûködését februárjában a cég minôségirányítási rendszere megszerezte az UNI EN ISO 9001:2008 akkreditálását ben jelentkezett az ACCREDIA programba is, melynek révén 2010-ben megkapta az EN ISO/IEC akkreditációt is. A laborban megtalálható készülékek között két METTLER TOLEDO automata titrátor is szerepel, melyeket az ivóvíz és szennyvíz alap paramétereinek meghatározására használnak. A beruházás célja többrétû volt: egyrészt automatizált folyamatok segítségével növelhették a labor produktivitását, másrészt az elemzési folyamatok nagyfokú leegyszerûsödésével minden laboráns használni tudja a rendszereket. 1. ábra Az AGS kémiai laborjában a következô paraméterek napi szintû meghatározását végzik: az ivóvíz vezetôképessége, ph-értéke, lúgossága és zavarossága, valamint a szennyvíz KOI értéke. Tekintettel az ellátási területen élô népesség számára, ezek naponta jelentôs mennyiségû mintát szolgáltatnak a labornak. Az AceaGori speciális igényeire tekintettel a METTLER TOLEDO két szeparált rendszert ajánlott. Az egyik egy T70 automata titrátor Sample Handler automata mintaváltóval (1. ábra). A rendszer segítségével az ivóvíz vezetôképességét, ph-ját, zavarosságát és lúgosságát mérhetik. A második egy T50 automata titrátorból és egy Rondo20 mintaváltóból áll, a szennyvíz KOI értékének meghatározására (2. és 3. ábra). T70 titrátor Sample Handler Automata Mintaváltóval A rendszer úgy került kiépítésre, hogy a nagy mintaszám elemzését teljesen automatikusan képes elvégezni, felhasználói beavatkozásra nincs szükség. A rutin elemzési folyamat a szenzorok automatikus kalibrálásával indul, melyet a következô paraméterek egymás utáni mérése követ ugyanabból a mintából: a) vezetôképesség meghatározása kontrollált kevertetés alatt a Sample Handler mintaváltó titrálópoharaiban. Az InLab 731 vezetôképesség szenzor integrált hômérséklet próbájával közvetlenül a T70 titrátor megfelelô kimenetéhez kapcsolódik, ezáltal külön vezetôképesség- 8 LABINFÓ 2011/2.

13 T A L L Ó Z Ó mérô rendszerre nincs szükség. A vezetôképesség mérésének kompenzálása 20, vagy 25 C-ra történhet, lineáris kompenzáció segítségével (ehhez szükséges koefficiens meghatározható, pl. 2%/ C), vagy non-lineáris esetben az ISO útmutatásai alapján. b) A vezetôképesség mérését követôen a minta automatikusan átkerül a külsô HACH 2100 AN IS turbiditásmérô átfolyó cellájába és meghatározásra kerül a minta zavarossága. c) Ezt követôen a minta átkerül a T70 titrátor titráló állványára, ahol pontosan és precízen szétosztásra kerül. A lúgosság meghatározásához az oldatot sósavval titrálják, a meghatározás végpontra vagy ekvivalencia pontra történhet. 2. ábra A mérôcella és a titrálópohár tisztítása a mérési ciklus végén, automatikusan történik. A mért értékek és a kalkulált eredmények a LabX Pro Titration PC szoftver adatbázisában kerülnek tárolásra. Elônyök A rendszert több mint egy éve installálták a laborban. Dr. Salvatore Polichetti, a kémiai labor vezetôje a következô elônyöket emelte ki: Egyszerû használat és magas fokú produktivitás: akár 80 különbözô vízminta elemzése végezhetô el egy sorozatban felhasználói beavatkozás nélkül. A rendszernek hála a labor könnyedén teljesíti az integrált vízszolgáltató rendszerek minôségirányítási rendszerei által támasztott követelményeket. A T70 rendszer az elemzési folyamat minden lépését automatikusan végzi. Ebbe beletartozik a szenzorok kalibrálása (ph pufferek és vezetôképesség standardok használatával), a titrálószerek faktorozása, valamint a további mérések elvégzése és a vízminták titrálása. Ezeket a folyamatokat az Excellence titrátorok One Click Egy gombnyomás tulajdonsága révén minden eddiginél egyszerûbben lehet elvégezni. Adatminôség és megbízhatóság: különösen fontosak a vízminták mérésénél és titrálásánál használatos speciális szenzorok és az Excellence titrátorok rugalmassága. Ez lehetôvé teszi a megfelelôen optimalizált elemzési módszerek kifejlesztését, melyek a legmagasabb követelményeket, valamint a D.Lgs31/01 (olasz elôírások az ivóvíz ellenôrzésére) elôírásait is teljesítik. A Sample Handler automata mintaváltó öblítô ciklusai felhasználhatók a szenzorok, a turbidimetriás átfolyó cella, valamint az üveg titrálópohár átöblítésére. Ezzel kiküszöbölhetô a különbözô minták és vegyszerek közötti lehetséges keresztszennyezôdés. T50 Excellence rendszer KOI mérésre Ez a rendszer a T50 titrátor mellett tartalmaz egy Rondo20 mintaváltót, illetve egy speciálisan a KOI méréshez készült feltétet, így optimális és biztonságos megoldás a szennyvíz fontos paramétereinek vizsgálatára. A készülékegyüttes különleges tulajdonsága, hogy a feltáró rendszer üvegcsöveiben is képes a közvetlen titrálásra. Ezek a Rondo20 mintaváltó 20 pozíciós állványán kapnak helyet. Több minta elkészíthetô a feltáró rendszeren, majd ezek átkerülnek a T50 titráló rendszerhez. A mintát ezután a rendszer közvetlenül a mintacsôben ammónium-szulfáttal megtitrálja, ezzel párhuzamosan a mintacsôbe helyezett mágneses keverô folyamatosan keverteti a mintát. A potenciál és a titrálási folyamat ekvivalencia pontja a DMi144-SC redox szenzorral kerül meghatározásra. Ez a típusú szenzor elég hosszan be tud merülni a mintacsôbe. Az analitikai folyamat még ebben az esetben is teljesen automatizálható. Lehetôség van az ammónium-vas(ii)-szulfát faktorozására, a vakérték meghatározására, valamint a szennyvízminták megtitrálására egy megadott sorrendben. A kalkulációk automatikusan történnek, az eredmé- 3. ábra nyek pedig átkerülnek a LabX Pro PC szoftver adatbázisába. Dr. Polichetti megerôsítette, hogy összehasonlítva a korábbi manuális titrálásokkal a rendszerek installálása óta a labor produktivitása drámai mértékben megnôtt. Ugyancsak jelentôs elôrelépés történt a felhasználói biztonság terén is, az erôsen savas mintákat nem kell többé a feltáró csôbôl átönteni a titrálópohárba. A rendszer még a minta kezdeti elôkészítését is elvégzi. A T50-hez csatlakoztatott plusz adagolóegység mindig a helyes mennyiségû kálium-dikromátot és az ezüst-szulfát savas oldatát adagolja a rendszerhez, ezáltal biztosítva a megbízható és biztonságos titrálást. Konzisztens adatkezelés A LabX Pro szoftver adatkezelési és -tárolási tulajdonságai széleskörû népszerûségnek örvendenek. A mérési, kalibrálási, faktorozási adatok mind tárolásra kerülnek az adatbázisban és elérhetôk a késôbbi statisztikai kiértékelések számára. A szenzorok kalibrálása, a faktorozások eredménye és az egyes minták eredményei is nyomon követhetôvé válnak automatikusan generált grafikonok, táblázatok segítségével. A LabX Pro szoftver mindemellett LIM, vagy ERP rendszerekbe is integrálható. Mettler Toledo Kft. LABINFÓ 2011/2. 9

14 T A L L Ó Z Ó Behr Labortechnik: AOX, EOX, POX és AOS coulometriás meghatározása, akár teljesen automatizáltan 1. rész A szerves halogéntartalmú anyagokat kiváló kémiai és mûszaki tulajdonságaik miatt manapság az egész világon egyre nagyobb mértékben használják. Ezek alkotórészként megtalálhatók a fertôtlenítôszerekben, növényvédô szerekben, konzerválószerekben, oldószerekben, lágyítókban, stabilizátorokban, szigetelôanyagokban, gyógyszerekben, mûanyagokban, extraháló-, tûzoltó-, hûtô- és hígítószerekben is. Ugyanakkor sok szerves halogénvegyület közepesen vagy erôsen mérgezô és gátolja a gyors mikrobiológiai lebontást. Ezáltal a halogéntartalmú szerves vegyületek egyre növekvô környezetvédelmi kockázatot jelentenek óta léteznek elôírások az adszorbeálható halogénekbôl származó AOX érték meghatározására. Az elemzés alapja, hogy ezek a halogénezett szénhidrogének aktív szénen jól adszorbeálhatók. A meghatározás jelenlegi módját az MSZ EN 1485 írja elô. Az elsô lépés a minta-elôkészítés, ami aktívszenes adszorpciót ír elô. A következôkben a Behr Labortechnik GmbH. megújult termékcsaládját mutatjuk be. AOX, EOX, POX és AOS mérése 10 Az MSZ EN 1485 két különbözô eljárást engedélyez a halogén szénhidrogének dúsítására aktív szénen: a rázásos eljárást és az oszlop módszert. Az oszlop módszernek a rázásos módszerrel szemben, döntô elônyei vannak: alacsony vakérték. Az aktív szén kevésbé érintkezik a labor levegôjével. A teljes körû adszorpció közvetlen ellenôrzése, a vízminták szervetlen klorid tartalma kisebb befolyást gyakorol a mérési eredményre. LABINFÓ 2011/2. A behrotest SE II minta-elôkészítô egység A behr SE II A behr SE II oszlopos adszorpciós egység vertikálisan sorba kapcsolva magába foglalja a mintaedényt, mindkét adszorpciós oszlopot és a gyûjtôhengert is. Ez a felépítés kiküszöböli a csôkötéseket. A vízminta egy keverôs edénybôl nyomás alatt jut az aktívszenet tartalmazó oszlopokba. A megszûrt víz egy állítható szintjelzô elektródával ellátott edényben gyûlik össze. A beállítható nyomásszabályozó (0-4 bar) lehetôvé teszi, hogy beállítsák az átfolyási arányt, és ezzel meghatározzák, hogy a vízminta mennyi ideig tartózkodjon az aktív szenet tartalmazó oszlopokban. A középsô tartón lévô lámpa tájékoztatja a felhasználót a csepegés frekvenciájáról, vagyis arról, hogy a vízminta milyen csepegési frekvenciával jut át az adszorpciós oszlopokon. A lebegôanyagok elôszûrés által történô teljes körû érzékelése a behr SE II berendezéssel biztosított. A behr SE II mûködhet mint egyedi egység, vagy mint egy nagyobb rendszer része. Az elôszûrô visszatartja a vízmintában lebegô anyagokat. Ez egyrészt megakadályozza, hogy az aktív szenet tartalmazó oszlopok elduguljanak, másrészt garantálja, hogy a szilárd anyagok felületén megtapadt halogénezett szénhidrogéneket is meghatározzák azáltal, hogy a szûrôt az elsô oszlopban feldúsult aktív szénnel együtt elégetik.

15 T A L L Ó Z Ó Ha a szûrôt és a feldúsult aktív szenet külön-külön égetik el, akkor ez a koncepció lehetôvé teszi, hogy megállapítsák, a halogénezett szénhidrogének szilárd anyaghoz adszorbeálódtak-e, vagy pedig a vízben oldva vannak-e jelen. A felhasználó a behr SE II-t használhatja egyedi egységként, vagy több hasonló egységbôl kialakított mérôrendszer részeként is. szenes megkötô oszlopra. Egy kombinált szelep gondoskodik arról, hogy mindegyik minta a megfelelô oszlopra kerüljön az elôírt sebességgel. A mûvelet végeztével elôre programozható térfogatú nitrát oldat adagolásával kerül leszorításra az oszlopról a szervetlen halogéntartalom. Az aktív szénnel töltött mini oszlopok (melyek mérete szigorúan szabvány szerinti) akár készen, aktív szénnel töltve, akár pedig üresen kaphatók saját töltés céljára, ami gazdaságosabb üzemeltetést tesz lehetôvé. A behr PXS 24 Autosampler teljesen automatikus üzemben mûködik, így a manuális munka az alábbiakra szûkül: behelyezni a mintatároló üvegeket az Autosampler-be, behelyezni az aktív szénnel töltött mini oszlopokat a tartókeretbe, majd aktiválni a rögzítôt. Ezt követôen a PC-vezérlés lép mûködésbe. A beadagolt mintaadatok közvetlenül átadásra kerülnek a CL-10 típusú égetéssel kombinált mikrocoulometriás mérôegységet vezérlô szoftverbe. A berendezés külön PC-t nem igényel, mivel a CL-10 egységet vezérlô PC-n futó Windows operációs rendszeren párhuzamosan és egyidejûleg futtatható, multitaszking funkcióban, vagyis egyetlen PC-vel egyidejûleg mindkét berendezés üzemeltethetô. A mintatérfogat (max. 200 ml) és a nitrát öblítô oldat térfogata mintánként szabadon megválasztható, és a beadott értékek egy jól áttekinthetô táblázatban követhetôk az adagolás alatt is. A behr PXS 24 AOX-Autosampler alkalmazásának fôbb elônyei: A minta csak belsô szerkezeti anyagokkal kerül érintkezésbe (üveg, PTFE, PVDF, acél). A mini oszlopok egymozdulatos, gyors behelyezése. A memória effektus elmaradása. A mintatároló edény a mûvelet alatt folyamatosan kevertetésre kerül. A lebegô részecskék egészen 0,5 mm-ig nem jelentenek problémát. Mintatérfogat alkalmazása egészen 200 ml-ig. A behrotest SE MULTI minta-elôkészítô egység A behr SE MULTI Halogén szénhidrogének oszlop módszerrel való dúsításához használt adszorpciós oszlop egység. A behr SE Multi oszlopos adszorpciós egység vertikálisan sorba kapcsolva magába foglalja a mintaedényt, mindkét adszorpciós oszlopot és a gyûjtôhengert is. Ez a felépítés kiküszöböli a csôkötéseket. A vízminta egy edénybôl nyomás alatt jut az aktívszenet tartalmazó oszlopokba. A víz egy edényben gyûlik össze. A kézzel állítható nyomásszabályozó szelep lehetôvé teszi, hogy beállítsák az átfolyási arányt. Három minta egyidejû kezelését teszi lehetôvé. AOX Autosampler behr PXS 24 A berendezés automatikus üzemû, szabvány szerinti aktívszenes adszorpciós minta-elôkészítés mûveletét végzi el akár éjszaka is. Egy precíziós szivattyú szállítja a mintát a soros mintatároló edénybôl a szabvány szerinti aktív Autosampler PXS minta egymást követô kezelését végzô automata minta-elôkészítés felügyelet nélkül akár éjszaka LABINFÓ 2011/2. A szivattyúk fénysorompós biztonsági felügyeleti rendszerrel ellátottak. A megkötô rész 3 fokozatú: elôszûrô + 2 mini oszlop, mely lehetôvé teszi a lebegô rész AOX tartalmának külön megha- tározását, megakadályozza, hogy a lebegô részek eltömjék az aktív szén felületét. Az adagoló tálcára standard üvegek helyezhetôk el. A következô részben az égetésre és a mikrocoulometriás mérésre szolgáló megoldást ismertetjük. Aktivit Kft. 11

16 T A L L Ó Z Ó Vihar a mikroszkópiában Nikon N-STORM szuperrezolúciós mikroszkóp dulót követôen számos olyan technikailag lényegesen különbözô szuperrezolúciós fénymikroszkópos eljárás látott napvilágot, melyek áttörik ezt a felbontási határt. Ezek közé tartozik a nem lineáris optikán alapuló STED (stimulated emission depletion), a strukturált megvilágítást alkalmazó SSIM (structured-illumination microscopy) és az egyedi fényforrások térbeli helyzetének pontos meghatározásán alapuló STORM (stochastic optical reconstruction microscopy) és PALM (photoactivated localisation microscopy) megoldás. Az utóbbi két eljárás mind X-Y mind Z irányban egy nagyságrenddel nagyobb felbontást tesz lehetôvé (20 nm, 50 nm), így nanoszkópnak nevezhetôk. Régóta ismert, hogy az egyedi fényforrások helyzete a szétterjedt képük (PSF point spread function) alapján jóval nagyobb pontossággal meghatározható, mint amit a diffrakciós határ lehetôvé tenne. A hagyományos fluoreszcens jelölési eljárásokban azonban nem lehet egyedi fényforrásokat létrehozni. Az egymáshoz közeli, nagyszámú forrás átfedô képe viszont nem teszi lehetôvé az egyes PSF-k pontos mérését, így a diffrakciós határ alatti helymeghatározást. A fluoreszcens festékek fejlôdése lehetôséget teremtett arra, hogy az egyedi molekula lokalizációs eljárás felbontás növelô elônyét a fluoreszcens mikroszkópiában is alkalmazni lehessen. Bizonyos fluorofórok fény általi kapcsolhatóságát kihasználva ideiglenesen olyan állapotot idézhetünk elô, hogy a mintánkban csak kevés számú forrás legyen bekapcsolva, így egymással PSF-ben nem átfedô eloszlást kaphassunk. A Harvard Egyetemen kifejlesztett STORM módszeren alapul a Nikon egyik szuperrezolúciós eljárása, a 2009-ben bejelentett N-STORM mikroszkóp, amely Magyarországon egyedülállóan a Nikon-KOKI mikroszkóp központban kezdte meg mûködését 2011 elején. A STORM mikroszkópia kulcselemei a fotokapcsolható festékek, melyek sok cikluson keresztül be- és kikapcsolhatók különbözô hullámhosszú megvilágítással. Az ilyen festékek egy bekapcsoló aktivátor (pl. Alexa 405, Cy2, Cy3) és egy kikapcsoló-képalkotó riporter (pl. Alexa 647) molekulából állnak. A kép felvételének legelsô lépésében minden fluorofórt kikapcsolunk a teljes látótér nagy intenzitású 647 nmes hullámhosszú lézeres megvilágításával. A második lépésben szintén a teljes látóteret világítjuk meg, de ezúttal az aktivátor molekula gerjesztésének megfelelô hullámhosszal (405, 488, 561 nm), de csak igen kis intenzitással, mely biztosítja, hogy csak kevés riporter molekula kapcsolódjon viszsza, így növelve annak valószínûségét, hogy egyedi fényforrásokat azonosíthassunk a látótérben. A harmadik lépésben a visszakapcsolt riporterekrôl több fázisban képet készítünk, ismét nagy intenzitású, 647 nm-es megvilágítással, mely alatt egyúttal ki is kapcsoljuk újra az összes festéket. Az elôbbi lépéseket több ezerszer megismételve az egyedi pontok végül A fotokapcsolható festékek mûködési ciklusa. A sejtszintû biológiai folyamatok többségét, az egyes részletek közvetlen láthatóvá tételével ismerhetjük meg. A sokféle mikroszkópos eljárás közül a fluoreszcens képalkotás az egyik legelterjedtebb, hiszen nagy specifitású, többszörös jelölési eljárások állnak rendelkezésre és a folyamatok még a minta élô állapotában is megfigyelhetôk. Az elektronmikroszkópiával összehasonlítva a fénymikroszkópok korlátozott térbeli felbontása jelent komoly hátrányt. A fény és a leképzési rendszer fizikai sajátosságaiból következô diffrakciós határ a felbontást X-Y irányban nm, míg Z irányban nm-ben korlátozza. Az ilyen képalkotási felbontás már nem teszi lehetôvé, hogy a sejtet alkotó szervecskéket részleteiben vizsgálhassuk. Az ezredfor- A Nikon N-STORM rendszere a hagyományos optikai mikroszkópokhoz képest tízszer nagyobb felbontást ér el. kirajzolják a teljes struktúrát. Ez a módszer alkalmas akár hármas jelölésre is, noha a képalkotás mindig 647 nm-en történik, az aktiválás viszont különbözô hullámhosszokon. A STORM további kiemelkedô tulajdonságai közé tartozik, hogy alkalmas a háromdimenziós képhelyreállításra is. A Z irányú helyzet meghatározására a kamera elé helyezett hengeres lencse asztigmatikus hatása teremt lehetôséget. Annak arányában, hogy a pont milyen messze van a fókuszsíktól a PSF elliptikus torzulást szenved, a fôtengelye pedig vízszin- 12 LABINFÓ 2011/2.

17 T A L L Ó Z Ó tes vagy függôleges lesz attól függôen, hogy felette vagy alatta helyezkedik-e el. Az egyedi fényforrások lokalizációján alapuló mikroszkópiában az elérhetô felbontás nagyban függ a fluorofórból származó mért fotonok számától. Olyan kamerára van tehát szükség a képalkotás során, melynek hatásfoka a lehetô legnagyobb. Az N-STORM a Nikon-KOKI Mikroszkóp Központban egy teljesen motorizált fordított állású Ti-E mikroszkóp köré épült. A rendszer fô elemei közé tartozik a nagy érzékenységû Andor Ixon EMCCD kamera, az egyedi fejlesztésû STORM szûrôkocka, a lézeres TIRF-2 megvilágítás, a különösen erôs (100 mw) zöld és vörös lézerek, a hosszú felvételi idô miatt nélkülözhetetlen Perfect Focus System (PFS), a háromdimenziós képalkotást biztosító hengeres lencsetag és a NIS-Elements-hez kapcsolódó egyedi lokalizációkat végzô STORM programcsomag. Mivel a STORM képek több ezer részfelvételbôl állnak össze, ezért elkészítésük idôigényes lehet (több tíz perctôl órákig tarthat), és így leginkább rögzített minták vizsgálatára alkalmas. Ennek ellenére az irodalomban már találhatunk élôsejtes STORM-ot is, de a fluorofórok és a kameratechnika fejlôdésével a képalkotási idô jelentôsen csökkenhet, teret engedve az ilyen mérések szélesebb körének. A labor elérhetôsége, a mûszerek pontos specifikációja megtalálható az NKMK weblapján: vagy érdeklôdjön a Nikon mikroszkópok magyarországi forgalmazójánál. Auro-Science Kft. LABINFÓ 2011/2. 13

18 H I R D E T É S 18 éve sikeresen a magyar piacon. Laborvezetôk figyelmébe! Korszerûsíti laboratóriumi és vegyifülke-szellôzését? A korrózióálló SEAT mûanyag radiális, tetô- és csôventilátorok a legmagasabb igényeket is kielégítik: Radiális ventilátor Tetôventilátor Elônyök: korrózió- és vegyszerállóság alacsony zajszint hosszú élettartam alacsony üzemelési költségek normál és robbanásbiztos kivitel egyszerû szerelés és karbantartás ISO 9002 minôségtanúsítvány ATEX Megfelelési Tanúsítvány Alapanyag: üvegszálas polipropilén Hôállóság: 25 C-tól +95 C-ig Referenciák: ELTE új épület, EGIS Nyrt., Veszprémi Vegyipari Egyetem, MOL Nyrt. Ár: Vegyifülkéhez alaptípus SEAT 20 normál kivitel: Ft + áfa Robbanásbiztos kivitel: Ft + áfa Teljes áruválasztékunkról kérje részletes ismertetônket! Csôventilátor Thermo Seat Magyar Francia Kft Budapest, Üllôi út 200. Postacím: 1701 Budapest, Pf. 8. Telefon/fax: , LABINFÓ 2011/2.

19 T A L L Ó Z Ó Tervezett minôség UHPLC hardver és a DryLab 2010 szoftver találkozása A DryLab 2010 QbD automata módszerfejlesztô programja lehetôséget biztosít a HPLC módszereknek, a legmodernebb Shimadzu UHPLC-technológiákra (1. ábra) való transzportálására. A tervezôfelületnél maradva, nagyon nagy flexibilitást biztosít, mely az egyedi igényeket is kielégíti. 3. ábra A 3-dimenziós HPLC módszer kísérleti felépítése A DryLab 2010 lehetôvé teszi számos tapasztalati paraméter (tg, T, ph vagy a B eluens hármas összetétele) és hat egyéb származtatott faktor (oszlop hossza, belsô átmérôje, szemcseméret, áramlási sebesség, holttérfogat, extra oszloptérfogat) egyidejû optimalizálását (3. ábra). A DryLab 2010 kétdimenziós tg-t felbontási térképet jelenít meg. Három paraméter alkalmazásakor a szoftver háromdimenziós felbontási felületet képez, amelyen a három paraméter kombinált hatása értékelhetô és optimalizálható. 1. ábra Shimadzu Nexera és LCMS 2020 A Shimadzu és a berlini Molnár-Institute együttmûködésének eredményeként a DryLab 2010 szoftver már alkalmazható az új-generációs Shimadzu UHPLC készülékeken, a szoftver együttmûködik az LCSolution és a LabSolution szoftverekkel (2. ábra). 2. ábra A Shimadzu LabSolution szoftver felülete Molnár-Institute az alkalmazott kromatográfiáért Az 1981-ben alapított vállalat immáron 29 éves tapasztalattal rendelkezik a nagy hatékonyságú folyadékkromatográfia (HPLC) területén. Dr. Molnár Imre, aki korábban Horváth Csaba professzor (Yale Egyetemen; Lloyd Snyder Intézet) és John Dolan (LSResources USA) munkatársaként dolgozott, a HPLC módszerfejlesztés területén elismert szakember. A Molnár-Institute egy kicsi, ám alapvetô szerepet tölt be a világszintû egészségmegôrzés fejlesztésében azzal, hogy biztonságos termékeket biztosít a gyógyszertudományi, természettudományi és élelmiszeripari ágazatok számára. Ezzel együtt támogatja az egyetemeken folyó kutató-fejlesztô tevékenységeket. A Molnár-Institute folyamatosan kiszolgálja a cégeket a világ minden táján, teljesen tervezett és finomított HPLC módszereik megalkotásával. A szoftveres megoldások, tanfolyamok és fejlesztések biztosításával a Molnár-Institute meghatározta a modern szoftverek alkalmazása felé támasztott küldetését, hogy a programokkal, mint a DryLab 2010, növelje a HPLC laboratóriumok hatékonyságát oly módon, hogy a lehetô leggyorsabban megtalálhassák a megfelelô elválasztás beállításait. Az FDA, ICH és egyéb szabályozó szervezetek támogatják és megkívánják a QbD elveinek alkalmazását, hogy megkönnyítsék a kromatográfiás szelektivitás és felbontás komplex információinak cseréjét, elôsegítve ezzel a jobb módszer kontrollt és a módszerek transzportját. Tervezett minôség A tervezett minôség (Quality by Design=QbD) koncepciója Joseph Juran ( ) minôségügyi szakembertôl származik, aki szerint a minôség tervezhetô és a legtöbb minôségügyi probléma alapvetôen a tervezési úttal van összefüggésben. LABINFÓ 2011/2. 15

20 T A L L Ó Z Ó A 21. századi gyógyszeripari vállalatok ideális esetben: ismerik a terméket és a termelési útvonalat, ismerik a módszereket (HPLC, stb.), amik adatokat szolgáltatnak, hogy a termék minôségét biztosítsák. A DryLab már 20 éve a QbD elvet alkalmazza a módszer hatékonyságát befolyásoló paraméterek (szelektivitás, felbontás) következetes elemzésével. A DryLab egyszerûsíti és felgyorsítja a kiváló elválasztás fejlesztésének folyamatát azzal, hogy a felhasználóknak lehetôvé teszi a kromatográfia modellezését saját számítógépükön. Az idôigényes laboratóriumi futtatásokat, amik a megfelelô elválasztáshoz és teljes módszer fejlesztéséhez szükségesek, felváltotta az egyéni beállításokkal azonnal generálható kromatogram. A DryLab majdnem minden kromatográfiás applikációhoz hasznos. A szoftver segít, hogy a jó elválasztási paramétereket gyorsan megtaláljuk, teljes módszert fejlesszünk minimális idô alatt, kiszámítsuk a módszer robusztusságát, csökkentsük a futtatási idôt, átültessük a módszereket a legmodernebb készülékekre, mint a Shimadzu Nexera, a módszerek validálása könnyen kivitelezhetô legyen, megtaláljuk a legjobb elválasztási beállításokat a keverékben levô összes komponensre, finomra hangoljuk a módszert és a felmerülô problémákat megoldjuk, a módszert a célnak megfelelôvé tegyük, a módszereket az oszlop öregedéséhez igazítsuk. A kísérletek tervezése Elôzetes tanulmányok meghatározták, hogy a legbefolyásolhatóbb kísérleti változók a kritikus felbontásra (két kritikus csúcs elválasztása) a következôk: gradiens idô (tg) (a legnagyobb hatás) (2 futtatás, 3 faktoros különbség), hômérséklet (T) (mérsékelt hatás) (2 futtatás, 30 C különbség), háromszoros oldószer kompozíció (% tc), (meglehetôsen erôs hatás a legtöbb komponensre), B oldószer: 100% metanol, (50-50% metanol: acetonitril), 100% acetonitril, ph (erôs hatás a poláros komponensekre, úgy, mint savak, bázisok, zwitterionok) (pl.: ph: 2.2, 2.8, 3.4). A legnépszerûbb a tg-t modell ami jól mûködik UHPLC alkalmazásokkal, és ami több mint egyedi kromatogramot jelent. A kísérletek futtatása automatikus és akár egész éjszakán át felügyelet nélkül hagyhatjuk a Shimadzu LabSolution szoftverrel. A Kocka Az Oldószertaszítási Elmélet (Solvophobe Theory) elvén alapulva, a DryLab 2010 a fordított fázisú (RP) elválasztás szelektivitásának változását folyamatosan kalkulálja. A retenciós erôk elsôsorban a vízmolekulák felületen való eloszlásától függenek, hogy azok hogyan fedik le a C18-szilika és a szerves oldószer közötti üreges felületeket. A víz lipofób tulajdonsága csökkenthetô, ha erôs oldószerekkel, mint a metanol vagy az acetonitril hígítjuk. A Molnár-Institute így 4. ábra A kísérleti felület megjelenítése a DryLab 2010 szoftveren képzi a fordított fázisú gradiens elúciót. A Kockát tizenkét mérésbôl a tg-t modell alapján számítja (4. ábra): a gyengén visszatartó B oldószer (metanol, acetonitril, vagy ezek 50-50%-os keveréke) különbözô hármas kompozícióit, vagy három különbözô ph értéket figyelembe véve. Ez a paraméterek párhuzamos változtatása miatt összesen 106 minta kromatogramot jelent. A legjobb elválasztás a körülbelül 106 lehetôség közül egyetlen kattintással elérhetô a Kockából. A Kocka abban is segít, hogy részlegesen, vagy teljesen metanolra váltsuk a drága acetonitrilt. A 3-dimenziós modell elkészítéséhez szükséges adatokat az alábbi ábra szemlélteti: három tg-t modell, melyek csak a harmadik paraméterben különböznek. A 3-dimenziós felület minden pontja egy jól meghatározott kromatogramnak felel meg (5. ábra). 5. ábra DryLab 3-dimenziós modell A legjobb kromatogram egy pillanat alatt elérhetô. A felület piros színe jelzi a kritikus csúcsok alapvonalnál jobb elválasztását (Rs, krit.>1,5). A kritikus (a legkevésbé elválasztott) csúcspár a többi csúcstól eltérô színnel jelentkezik. A tg, T és ph hármas kompozíció optimális beállításán az elválasztást tovább optimálhatjuk különbözô gradiens lépések alapján, miközben az áramlási sebesség, az oszlop dimenziók és a holttérfogat az elválasztás szelektivitására gyakorolt hatásait is vizsgáljuk. A gradiens szerkesztôben a pontok hozzáadhatók és mozgathatók, egyszerûen az egérrel (6. ábra). A szelektivitás és 16 LABINFÓ 2011/2.

NANOCOLOR UV / VIS II Spektrofotométer

NANOCOLOR UV / VIS II Spektrofotométer NANOCOLOR UV / VIS II Spektrofotométer Tartalom Innováció Műszaki adatok Használat Aktivit Kft. Budapest Bemutatás Bemutatás Friss, szembetűnő forma Forradalmi felhasználói élmény Vezető pozíció Iránymutató

Részletesebben

Titrálás hatékonyságának növelése. Budapest 2015. Április 23.

Titrálás hatékonyságának növelése. Budapest 2015. Április 23. Titrálás hatékonyságának növelése Budapest 2015. Április 23. Bevezetés Analitikai laboratórium a 20.. század kezdetén Analitikai laboratórium a 21.. század kezdetén 2 Hogyan válaszunk? 3 Bevezetés (titrálás

Részletesebben

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY

SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ MINDIG UGYANÚGY Szakács Tibor, Szepesi Ildikó ABL&E-JASCO Magyarország Kft. 1116 Budapest, Fehérvári út 130. ablehun@ablelab.com www.ablelab.com SZILÁRD FÁZISÚ EXTRAKCIÓ SOLID

Részletesebben

ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer

ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer ELCOMÉTER 224 Felületi profil meghatározó műszer Az ELCOMÉTER 224-es készülék a legújabb felületi profil-meghatározó mérési technológiát kínálja, úgy sima, mint görbült felületen történő profilméréshez.

Részletesebben

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer

Mark like a Professional. FlyMarker PRO Jelölő rendszer Mark like a Professional FlyMarker PRO Jelölő rendszer Mark like a Professional FlyMarker PRO MOBIL Berendezés FlyMarker PRO kézi jelölő rendszer szinte gyerekjátékká teszi a terjedelmes, nagy, nem mozdítható

Részletesebben

Mininfra GABONA GYORSELEMZŐ ismertető és ajánlat

Mininfra GABONA GYORSELEMZŐ ismertető és ajánlat Mininfra GBON GYORSELEMZŐ ismertető és ajánlat 2010 július Tisztelt Ügyfelünk! Jelenleg kínált speciális beltartalom vizsgáló készülékeink főbb jellemzői a következők: Gabonák, lisztek mintaelőkészítés

Részletesebben

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek

Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Víz - és környezetanalitikai gyorstesztek Chemetrics Inc. már több, mint 35 éve jelen van a picaon, számos Európai Uniós országban terjedtek már el termékei. Kifejezetten vízminta elemző készleteket és

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master-

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK -Master- Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK -Master- A "MEGA-CHECK -Master-" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új generációs MEGA-CHECK rétegvastagságmérő eszközökben használtak

Részletesebben

rapid N III elementar AKTIVIT Kft. Analysensysteme GmbH German Technology for quality and environment control

rapid N III elementar AKTIVIT Kft. Analysensysteme GmbH German Technology for quality and environment control rapid N III az új generáció elementar Analysensysteme GmbH German Technology for quality and environment control AKTIVIT Kft.! H-1581-Budapest, Pf.: 104. H-1145-Budapest, Pétervárad u. 14. "(1) 221-7865,

Részletesebben

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer

RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer Felhasználói kézikönyv Ring Elektronika Kft. www.ringel.hu Tulajdonságok Az RPS-Basic uszodai vegyszeradagoló műszer medencék vizének ph és klór szintjének optimalizálására

Részletesebben

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft.

Kerex-Óbuda Uszodatechnikai Kft. 1034 Budapest, III.ker. Dévai Bíró Mátyás tér 25. T: 06-1/367-6892, F: 06-1/250-6168 www.kerexobuda.hu, obuda@kerex.hu 8000 Székesfehérvár, Huszár u. 2/8 T: 06-22/502-793, F: 06-22/502-794 www.kerexfehervar.hu

Részletesebben

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket

1214 Budapest, Puli sétány 2-4. www.grimas.hu 1 420 5883 1 276 0557 info@grimas.hu. Rétegvastagságmérő. MEGA-CHECK Pocket Rétegvastagságmérő MEGA-CHECK Pocket A "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagságmérő műszer alkalmas minden fémen a rétegvastagság mérésére. Az új "MEGA-CHECK Pocket" rétegvastagság mérő digitális mérő szondákkal

Részletesebben

Hőmérsékletmérő (1 csatornás)

Hőmérsékletmérő (1 csatornás) Hőmérsékletmérő (1 csatornás) testo 926 Hőmérséklet mérés minden alkalmazásra Ideális az élelmiszeripari alkalmazásokra C Vezeték nélküli rádiófrekvenciás mérés lehetősége Riasztási határértékek beállítása

Részletesebben

ADWA Elektrokémiai műszerek. Hordozható ph, EC, ORP, DO mérők

ADWA Elektrokémiai műszerek. Hordozható ph, EC, ORP, DO mérők ADWA Elektrokémiai műszerek. Hordozható ph, EC, ORP, DO mérők A hordozható műszerek csoportja már profi műszerek kategóriáját takarja és általában professzionális tevékenységekkel kapcsolatban ajánljuk,

Részletesebben

Termékeink az alábbi felhasználási területekre: Klíma/környezet Élelmiszer Bioenergia Anyag Épület Papír

Termékeink az alábbi felhasználási területekre: Klíma/környezet Élelmiszer Bioenergia Anyag Épület Papír Az Eurochrom bemutatja a levegő- és anyagnedvesség mérő műszerek legújabb generációját. A felhasználók és a vevők igényei ugyanúgy realizálódtak, mint ahogyan azok a funkciók, melyek eddig a nedvességmérőkre

Részletesebben

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó

ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő. ellátott indukciós jeladó ABSOLUTE! AOS! DIGIMATIC Tolómérő AOS (Advanced Onsite Sensor) funkcióval ellátott indukciós jeladó Kézi mérőeszközök és adatátviteli rendszerek Új! ABS Digimatic Tolómérő Új költséghatékony standard DIGIMATIC

Részletesebben

Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer!

Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer! Fat-O-Meat er II Még jobb lett a világon legnagyobb számban eladott sertésminősítő műszer! A Fat-O-Meat er II tulajdonságai: Három évtized alatt több mint 1000 db Fat-O-Meat er-t szereltünk fel a világon.

Részletesebben

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése

Intégro CLIA. A klímavezérlő számítógép általános ismertetése BRINKMAN HUNGARY KFT. Hódmezővásárhely 6800 Szántó K. J. u. 180. Tel.: (62) 533-260 Fax.: (62) 243-254 Intégro CLIA A klímavezérlő számítógép általános ismertetése Az Integro Clia növényházakban alkalmazható

Részletesebben

Mark like a Professional. NetMarker Asztali jelölő rendszer

Mark like a Professional. NetMarker Asztali jelölő rendszer Mark like a Professional NetMarker Asztali jelölő rendszer Mark like a Professional NetMarker A kompakt asztali jelölő rendszer A NetMarker, az innovatív, hálózat kompatibilis CNC asztali jelölő rendszer,

Részletesebben

EN-MOTION FUTÓGÉP. EN-Motion: az alap PHYSIO futópad

EN-MOTION FUTÓGÉP. EN-Motion: az alap PHYSIO futópad EN-MOTION FUTÓGÉP Az EN-Motion futógép egy értékes befektetés a fizioterápia és a rehabilitáció világában. Egy innovatív készülék a fizioterápia és a rehabilitáció területén. AZ EN-MOTION FUTÓPAD Az EN-MOTION

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Kizárólagos magyarországi forgalmazó: 1193 Budapest, Víztorony u. 20. III. em. Tel/Fax: 06 1 280 3044 amplivox@yarus.hu Tisztelt Partnerünk! Örömünkre szolgál, hogy bemutathatjuk Önnek a kiváló minőségű,

Részletesebben

FMC felügyeleti és vezérlőegységek

FMC felügyeleti és vezérlőegységek Running head FMC felügyeleti és vezérlőegységek Fejlett szivattyúvezérlési alkalmazások 3 Miért kötne kompromisszumot? Számtalan különféle szivattyúvezérlő található a piacon. De a legtöbbjüket igen különböző

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352

Kalibráló készülékek. Height Master Oldal 343. Check Master Oldal 347. Kalibráló eszközök Oldal 352 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 343 Check Master Oldal 347 Kalibráló eszközök Oldal 352 342 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

MÉRY Android Alkalmazás

MÉRY Android Alkalmazás MÉRY Android Alkalmazás Felhasználói kézikönyv Di-Care Zrt. Utolsó módosítás: 2014.06.12 Oldal: 1 / 7 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés 3 1.1. MÉRY Android alkalmazás 3 1.2. A MÉRY Android alkalmazás funkciói

Részletesebben

Elektrokémiai műszerek. ISFET típusú ph-mérők és elektródák H-130, H-135, H-138 minilab ISFET ph-mérők

Elektrokémiai műszerek. ISFET típusú ph-mérők és elektródák H-130, H-135, H-138 minilab ISFET ph-mérők Elektrokémiai műszerek. ISFET típusú ph-mérők és elektródák H-130, H-135, H-138 minilab ISFET ph-mérők H-130 és H-135 minilab Professional ISFET, hordozható, kézi ph mérők tulajdonságai: vízállóak, kisméretűek,

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz

Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz GLOBAL FOCUS Kft. Villamos és laboratóriumi mérőműszerek forgalmazása, javítása, karbantartása www.globalfocus.hu Bevezető szintű, kedvező árú Digitális Tároló Oszcilloszkóp sorozat 100 / 70 / 50 MHz Fő

Részletesebben

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer

Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer Ragasztócsík ellenőrző kamerás rendszer / Esettanulmány egy új fejlesztésű, flexibilis, felhasználóbarát betanítási rendszerről./ A papírdobozok gyártása során elengedhetetlen, hogy a ragasztás jó minőségű

Részletesebben

Felületi párologtató ENERGIAHATÉKONY HŰTÉS VÍZZEL! Felületi párologtató az elszívott levegő adiabatikus hűtésére CONDAIR SH2

Felületi párologtató ENERGIAHATÉKONY HŰTÉS VÍZZEL! Felületi párologtató az elszívott levegő adiabatikus hűtésére CONDAIR SH2 Felületi párologtató ENERGIAHATÉKONY HŰTÉS VÍZZEL! Felületi párologtató az elszívott levegő adiabatikus hűtésére CONDAIR SH2 Condair SH2 Mentes a nemkívánatos üvegszáltól és cellulóztól Szabadalmaztatott

Részletesebben

Szárítás kemence Futura

Szárítás kemence Futura Szárítás kemence Futura Futura, a nemzetközi innovációs díjat Futura egy univerzális szárító gép, fa és egyéb biomassza-alapanyag. Egyesíti az innovatív technikai megoldások alapján, 19-26 szabadalmazott

Részletesebben

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144

Automatikus hálózati átkapcsoló készülék. www.eaton.hu ATS-C. Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Automatikus hálózati átkapcsoló készülék www.eaton.hu ATS-C Hálózati átkapcsoló készülék ATS-C 96 és C 144 Kisfeszültségű szünetmentes ellátás ATS-C típusú automatikus átkapcsoló készülékek az Eatontól

Részletesebben

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő:

Processzorsebesség: 800 MHz Nyomtatónyelvek: HP PCL 5e, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emuláció, közvetlen PDF (v 1.7) nyomtatás Képernyő: Műszaki adatok Nyomtatási sebesség (fekete): Normál:Akár 33 oldal percenként (A mérés az ISO/IEC 24734 használata alapján, a tesztdokumentumok első sorozatának kihagyásával történt. További információ:

Részletesebben

műhelyből sem hiányozhat.

műhelyből sem hiányozhat. Egyetlen műhelyből sem hiányozhat. A Bosch PBD 40 asztali fúrógép. ÚJ! A Bosch PBD 40 asztali fúrógép a legnagyobb fokú pontossághoz és kezelési komforthoz. További információkat a www.bosch-do-it.hu honlapon

Részletesebben

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0

Roger UT-2. Kommunikációs interfész V3.0 ROGER UT-2 1 Roger UT-2 Kommunikációs interfész V3.0 TELEPÍTŐI KÉZIKÖNYV ROGER UT-2 2 ÁLTALÁNOS LEÍRÁS Az UT-2 elektromos átalakítóként funkcionál az RS232 és az RS485 kommunikációs interfész-ek között.

Részletesebben

THE GREEN LIGHT. falco +ando

THE GREEN LIGHT. falco +ando 79 THE GREEN LIGHT falco +ando 85 ISMERTETŐ falco A LÁMPATESTEK JELLEMZŐI Tervező: Michel Tortel Védettség Optikai tér IP 66 Sealsafe (*) Szerelvénytér IP 66 (*) Törési szilárdság IK 08 (**) Névleges feszültség

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER

EUROTEST XA UNIVERZÁLIS ÉRINTÉSVÉDELMI MŰSZER Az EurotestAT, a szlovén METREL-től az új sorozatú automatikus vizsgálatra alkalmas ÉV műszercsalád erős képviselője. Előnyös megoldás érintésvédelmi ellenőrzésekre, kis méretekkel rendelkező, könnyű kivitel,

Részletesebben

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK

JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA, JÉGPEHELY KÉSZÍTÕK ÉS ADAGOLÓK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕK JÉGKOCKA KÉSZÍTÕGÉPEK BEÉPÍTETT TÁROLÓVAL Az ICE-O-Matic Önálló Jégkocka Készítõgép több méret / teljesítmény választékot kínál a Kis Irodai /

Részletesebben

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés

Hõmérséklet-kapcsolók Áttekintés Áttekintés Termék Jellemzõ Beállítási Max. Szenzor Védettség Oldal neve alkalmazás tartomány hõmérséklet típusa RT Általános célra -25-300 350ºC Táv, terem, IP66 64-65 differencál KP Könnyû ipari alkalm.

Részletesebben

M2037IAQ-CO - Adatlap

M2037IAQ-CO - Adatlap M2037IAQ-CO - Adatlap Szénmonoxid + Hőmérséklet + Páratartalom (opció) Két szénmonoxid riasztási szint Valós idejű környezeti szénmonoxid érzékelő és szabályzó Hőmérséklet- és relatív páratartalom-mérés

Részletesebben

EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN 2012 / 13

EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN 2012 / 13 FŰTÉS Iroda HŰTÉS Szerverszoba 2012 / 13 EGYIDEJŰ FŰTÉS ÉS HŰTÉS OPTIMÁLIS ENERGIAHATÉKONYSÁG NAGY ÉPÜLETEKBEN Bemutatjuk az új TOSHIBA SHRM rendszert Bemutatjuk az SHRM, Super Heat Recovery Multi rendszert,

Részletesebben

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei

A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A tisztítandó szennyvíz jellemző paraméterei A Debreceni Szennyvíztisztító telep a kommunális szennyvizeken kívül, időszakosan jelentős mennyiségű, ipari eredetű vizet is fogad. A magas szervesanyag koncentrációjú

Részletesebben

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354

Height Master Oldal 345. Check Master Oldal 349. Kalibráló eszközök Oldal 354 Kalibráló készülékek Height Master Oldal 345 Check Master Oldal 349 Kalibráló eszközök Oldal 354 344 Digitális Height Master Funkciók ZERO/ABS DATA / HOLD Auto kikapcsolás (< 20 perc) Riasztás alacsony

Részletesebben

Raktározás és logisztika

Raktározás és logisztika Raktározás és logisztika Az általánosan használt szállítási címkeméretek elérhetők a TD-4000 és TD- 4100N modelleknél, továbbá a beépített vágóegység használatával egyéni címkék is készíthetők, így rengeteg

Részletesebben

Érintse meg és érezze a különbséget!

Érintse meg és érezze a különbséget! Érintse meg és érezze a különbséget! Az első hordozható, 15"-os kijelzővel rendelkező Color Doppler ultrahang készülék Kínában való megjelentetése óta elkötelezett a SonoScape az ultrahang csúcstechnológiák

Részletesebben

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv

Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele. Jegyzőkönyv A mérést végezte: NEPTUNkód: Víztechnológiai mérőgyakorlat 2. Klórferőtlenítés törésponti görbe felvétele Jegyzőkönyv Név: Szak: Tagozat: Évfolyam, tankör: AABB11 D. Miklós Környezetmérnöki Levlező III.,

Részletesebben

Nettó árak, érvényes 2015. 07. 31-ig. egyszerű, MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, VG1. GARANT VG1 szerszámbemérő készülék pontos beállítások egy szempillantás alatt.

Nettó árak, érvényes 2015. 07. 31-ig. egyszerű, MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, VG1. GARANT VG1 szerszámbemérő készülék pontos beállítások egy szempillantás alatt. Nettó árak, érvényes 2015. 07. 31-ig egyszerű, MAGÁTÓL ÉRTETŐDŐ, VG1 GARANT VG1 szerszámbemérő készülék pontos beállítások egy szempillantás alatt. Befogástechnika GARANT VG1 szerszámbemérő készülék Egyszerű

Részletesebben

Digitális hőmérő Modell DM-300

Digitális hőmérő Modell DM-300 Digitális hőmérő Modell DM-300 Használati útmutató Ennek a használati útmutatónak a másolásához, terjesztéséhez, a Transfer Multisort Elektronik cég írásbeli hozzájárulása szükséges. Bevezetés Ez a készülék

Részletesebben

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/cl. Felhasználói leírás RPS-1 ph/cl Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by )

Harting vagy csapfedeles. Leírás. Műszaki adatok. Tápfeszültség: 3x400V+Nulla+Föld, AC ±10% Frekvencia: 50Hz ± 5% Teljesítmény: 5W ( Stand-by ) 2,3 kw kimeneti teljesítmény csatornánként DMX 512 vezérlés DMX címzés csatornánként (Patch) Előfűtés Csatorna teszt Hőmérsékelet vezérelt csendes ventilátor Harting vagy csapfedeles kimenet 2U rack méret

Részletesebben

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119

V & Zs 98 Ker. és Szolg. Bt. vzs98.hu 0620 9 169 119 HEAT PIPE VÁKUMCSÖVES NAPKOLLEKTOR - 1800 átmérő csőhossz keret/db 58 mm 1800 mm 10 35 864 58 mm 1800 mm 15 53 797 58 mm 1800 mm 20 71 729 58 mm 1800 mm 24 86 075 58 mm 1800 mm 30 107 540 70 mm 1700 mm

Részletesebben

Digitális vezérlőegység

Digitális vezérlőegység Általános leírás: Digitális vezérlőegység kicsi és közepes méretű hűtőkamrához, tárolóhoz Az ECB-1000Q típus széleskörűen használható kicsi és közepes méretű hűtős tárolóeszközökhöz. Hűtési és fagyasztási

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Biztonsági szekrények

Biztonsági szekrények Biztonsági szekrények Az igazi megoldás A biztonság a legfőbb szabály Egészségre és a környezetre ártalmas anyagok tárolása és készenlétben tartása a laboratóriumban vagy a tanteremben a legnagyobb gondosságot

Részletesebben

VTZ. Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL

VTZ. Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL VTZ FORDULATSZÁM SZABÁLYOZOTT TETŐVENTILÁTOROK NYOMÁSÉRZÉKELŐVEL Nagy teljesítmény, amelyhez kiváló energiahatékonyság társul 6 típusváltozat: max. légszállítás 5 m 3 /h-tól 7 m 3 /h-ig, nyomásérték akár

Részletesebben

Melyik Loctite terméket használja?

Melyik Loctite terméket használja? Adagolókészülékek Melyik Loctite terméket használja? Loctite Egykomponensű ragasztók/tömítők Szerelés Loctite Anaerob rögzítők/tömítők Kézi Félautomata Teljesen automata 97001/98414 97006 97009 97123 97106

Részletesebben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben

LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben LC-MS QQQ alkalmazása a hatósági gyógyszerellenőrzésben Jankovics Péter Országos Gyógyszerészeti Intézet Gyógyszerminőségi Főosztály 2010. január 14. A QQQ analizátor felépítése Forrás: Introducing the

Részletesebben

Rendkívüli készülék akció 2011 december 31-ig.

Rendkívüli készülék akció 2011 december 31-ig. Rendkívüli készülék akció 2011 december 31-ig. Minden Perten készülék szerviz munkadíjából és az alkatrész árból 10% kedvezményt adunk. Áraink nettó Euro árak ÁFA nélkül értendők Perten Infravörös analizátorok

Részletesebben

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv

VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv VARIO Face 2.0 Felhasználói kézikönyv A kézikönyv használata Mielőtt elindítaná és használná a szoftvert kérjük olvassa el figyelmesen a felhasználói kézikönyvet! A dokumentum nem sokszorosítható illetve

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK

TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK TARTALOMJEGYZÉK EGYÉB TARTOZÉKOK Akkumulátorsaruk Pólusátalakitók Akkumulátorsav-Elemzö AZ Akkumulátor Gondozása Charging Equalizer Neutralon Póluszsir és Póluskefe Pólusvédö Spray & Póluskefe Digatron

Részletesebben

Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel

Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel Gyógyszermaradványok meghatározása vízmintákból LC-MS/MS módszerrel Módszerfejlesztés, vizsgálati eredmények László József WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. QualcoDuna jártassági vizsgálatok 2012. évi

Részletesebben

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM. Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2011/3. XX. ÉVFOLYAM Tallózó Élelmiszerbiztonság Mikroszkóp Kémia éve Megéri a PhD? A világ számos országában - így Magyarországon is - három szintû a felsôoktatási

Részletesebben

WiFi-s adatgyűjtő rendszer

WiFi-s adatgyűjtő rendszer WiFi-s adatgyűjtő rendszer Saveris 2 hőmérséklet és páratartalom felügyelet újragondolva Adatátvitel WiFi-n keresztül Minden mért adat elérhető bármikor, bárhol, bármilyen készülékről C %rh Riasztás határérték

Részletesebben

MOSOGATÓGÉPEK A halk működés alapkövetelmény

MOSOGATÓGÉPEK A halk működés alapkövetelmény MOSOGATÓGÉPEK A halk működés alapkövetelmény Teka MOSOGATÓGÉPEK Szinte hangtalan mosogatógépek: zajszint 49 dba A Teka mosogatógépek új generációja a fejlesztéseinknek köszönhetően gondoskodik az optimális

Részletesebben

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni.

Zmin. Pmax Zmax. A helyes működéshez még be kell állítanunk a tengelyek érzékenységét is. Ezt mindhárom tengelyre Step/mm dimenzióban kell megadni. Működés A lézerteljesítmény vezérlése a Z tengely pozíciója alapján történik. A tengely koordinátát a CNC marógépeken szokásos, negatív irányban növekvően értelmezzük. A kimeneten megjelenő PWM jel kitöltési

Részletesebben

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás

RPS-1 ph/rx. Felhasználói leírás RPS-1 ph/rx Felhasználói leírás Ring Elektronika Ipari és Elektronika Kft. Budapest 1031 Pákász u. 7. Tel/Fax:+3612420718, Mobil: 06209390155 e-mail: ring.elektronika@mail.datanet.hu web: www.ringel.hu

Részletesebben

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz

MYDENS T KONDENZÁCI. Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz. Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz KORRÓZI ZIÓÁLLÓ ACÉL L IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁN Tökéletes választás nagyméretű beruházásokhoz Tökéletes választás új projektekhez és rendszerfelújításhoz is IPARI KONDENZÁCI CIÓS S KAZÁNOK SZÉLES

Részletesebben

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS

ER Kereskedelmi. mérleg ÁRSZORZÓ MÉRLEG HASZNÁLATI UTASÍTÁS ÁRSZORZÓ MÉRLEG ER Kereskedelmi mérleg HASZNÁLATI UTASÍTÁS TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK....................................... 3 KIJELZÔ................................................ 4 A kijelzô..............................................

Részletesebben

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től

Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Tzerra árlista Érvényes: 2014.07.01-től Megnevezés Leírás Ábra Nettó listaár Cikkszám Tzerra M 24DS 256 000 Ft 90858 kondenzációs fali gázkazán család Tzerra M 24C fűtő (DS) és kombi (C) kivitelben, kis

Részletesebben

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG

ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ÁRA: 38.300 Euro MINŐSÉG.MEGBÍZHATÓSÁG.HATÉKONYSÁG ECO sorozat... ECO 130-420 gép jellemzők Start-stop inverter rendszer 30-70% energia megtakarítást eredményez LG (Korea) PLC vezérlés 7.2-es vagy 8.4-es

Részletesebben

HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN

HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN HÁZI KIÁLLÍTÁS 2014 SZERSZÁMGÉPEK EGYEDI ÁRON A HELYSZÍNEN EMV600 Siemens-828D Megmunkálóközpont Fôorsóteljesítmény: 9/13 kw Fôorsó fordulatszám: 10.000 ford / perc Munkaasztal méret: 700 450 mm Mozgástartomány:

Részletesebben

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez

VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez VDT25 HASZNÁLATI UTASÍTÁS VDT/TD5 sorozatú készülékekhez Tartalomjegyzék 1. Monitor és funkciók...3 2. Monitor felszerelése...3 3. A kezdő képernyő...4 4. Alap funkciók működése...4 5. Belső hívások...5

Részletesebben

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek.

Tudnivaló: A meas gomb mérés üzemmódban történő megnyomásával kb. 60 másodpercre ideiglenesen megjeleníthetők a kijelzőképek. Gyorsindítás Mérés üzemmód Az üzemi feszültség rákapcsolása után a készülék az érzékelő azonosítása után automatikusan Mérés üzemmódba lép. A mérés üzemmód behívása másik üzemmódból (pl. diagnosztika,

Részletesebben

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN

SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN SGB -...GG, SGB-...GR, SGB-...GN GÁZ- ÉS OLAJ ALTERNATÍV ÉGŐK 1200-9000 kw SGB- alternatív égők Általános ismertető: Az SGB-...-GG gáz és tüzelőolaj, az SGB-...- GR gáz és könnyű fűtőolaj, az SGB-...-GN

Részletesebben

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y.

Innocity Kft. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés + 3 6 / 7 0 / 4 2 1 8-407. w w w. i n n o c i t y. terméktervezés, szerszámtervezés öntészeti szimuláció készítés I n n o c i t y K u t a t á s i é s I n n o v á c i ó s T a n á c s a d ó K f t 2 6 0 0 V á c, P e t ő f i S á n d o r u. 5 5 / A + 3 6 /

Részletesebben

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer

Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként. Vizsgálat típus. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer. membránszűréses módszer I-4 2-02 F07 v4 Laboratóriumi vizsgálati díjak vizsgálattípusonként MIKROBIOLÓGIAI VIZSGÁLATOK Coccus szám coliformszám coliformszám szennyvíz többcsöves 2 700 3 429 Endo szám Escherichia coli szám Escherichia

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz

Felhasználói kézikönyv. BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Felhasználói kézikönyv BL-112II-BT mobil hőnyomtatóhoz Tartalom 1. Bevezető... 3 1.1. Tulajdonságok... 3 1.2. Tartozékok... 3 2. Specifikáció... 3 2.1. Nyomtató... 3 2.2. Üzemeltetési feltételek... 4 2.3.

Részletesebben

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés.

Felépítés. Fogantyú és rögzít heveder Egyszer kezelés, biztonságos, a szabványoknak megfelel rögzítés. cat_drain_c3 01_0609_HU.book Page 36 Thursday, July 5, 007 9:40 AM sorozat leírás Felépítés Nemesacél motor Jól bevált felépítés modern INOX & kompozit kialakítás, optimalizált hatásfokú szabad örvénykerékkel.

Részletesebben

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes

PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv. v1.0 Előzetes PT1 Légnyomás távadó Felhasználói kézikönyv v1.0 Előzetes UNITEK 2006 Ezt az oldalt szándékosan hagytuk üresen 2 Unitek Általános leírás A PT1 légnyomás távadó az UNITEK új fejlesztésű intelligens mérő-

Részletesebben

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu

p le r ol o r www.sonoscape-ultrahang.hu p le r Dop sra ol o r á iás C lkalmaz tegór Felso ka minden a készülék www.sonoscape-ultrahang.hu 2009 2008 Entrepreneurial Company Award Product Quality Leadership Award Vállalati profil A SonoScape a

Részletesebben

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon

GLUCAGONUM HUMANUM. Humán glükagon 01/2008:1635 GLUCAGONUM HUMANUM Humán glükagon C 153 H 225 N 43 O 49 S M r 3483 DEFINÍCIÓ A humán glükagon 29 aminosavból álló polipeptid; szerkezete megegyezik az emberi hasnyálmirígy α-sejtjei által

Részletesebben

Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök

Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök Keltetői prevenció a kokcidiózis ellen tapasztalatok, ajánlások, trükkök VI. MSDay Budapest, 2013. február 21. Dr. Jacsó Attila Dr. Földi József A kezdet Permetező kabin alkalmazása az istállóban A folytatás:

Részletesebben

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA

KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA KAROTÁZS TUDOMÁNYOS, MŰSZAKI ÉS KERESKEDELMI KFT. MŰSZERFEJLESZTÉS KUTAK, FÚRÁSOK TESZTELÉSÉRE CÍMŰ PÁLYÁZAT MEGVALÓSÍTÁSA Pályázat azonosító száma: GOP-1.3.1-08/1-2008-0006, 2. FELADAT: OPTIKAI SZONDA

Részletesebben

BÜCHI NIRFLEX N-500. Polarizációs FT-NIR Spektrométer

BÜCHI NIRFLEX N-500. Polarizációs FT-NIR Spektrométer BÜCHI NIRFLEX N-500 Polarizációs FT-NIR Spektrométer A Donau Lab Kft a zürichi központú Donau Lab cégcsoport tagja Az 1947-ben alapított cégcsoport 1963. óta foglalkozik laboratóriumi eszközök és berendezések

Részletesebben

Iskolai kísérletek. Vegyipar. Hasznos tanácsok tömegméréshez. Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén.

Iskolai kísérletek. Vegyipar. Hasznos tanácsok tömegméréshez. Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén. Vegyipar Iskolai kísérletek Tömegmérés Ismertető Hasznos tanácsok tömegméréshez Ismerje meg a természettudomány törvényeit élőben Tanuljon könnyedén Kedves Olvasó! Először is köszönjük, hogy ezt az ismertetőt

Részletesebben

Több, mint egy reakciócső

Több, mint egy reakciócső Új akciók: 2014. április 1-től június 30-ig Több, mint egy reakciócső Különleges ajánlatok 5 ml-es Eppendorf csövekről, illetve a hozzá kapcsolódó eszközökről Új! Csövek közepes térfogatú mintákhoz Kiegészítők

Részletesebben

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s

Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel. EL-ngn A fény motorja. P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Megbízhatóság Felhasználóbarát megoldások Környezetbarát kivitel EL-ngn A fény motorja P e o p l e I n n o v a t i o n s S o l u t i o n s Next GeNeration A világítás energiahatékonyságát célzó piaci elvárások

Részletesebben

REINER BÉLYEGZŐK. Minőségi sorszámozók, Fém nyomófelület, Nagy igénybevételr. Speciális, fém nyomófelületű bélyegzők nagy igénybevételre

REINER BÉLYEGZŐK. Minőségi sorszámozók, Fém nyomófelület, Nagy igénybevételr. Speciális, fém nyomófelületű bélyegzők nagy igénybevételre REINER BÉLYEGZŐK Minőségi sorszámozók, Fém nyomófelület, Nagy igénybevételr Speciális, fém nyomófelületű bélyegzők nagy igénybevételre A német REINER cég fém nyomófelületű sorszámozó- és dátumbélyegzői

Részletesebben

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power

Elgázosító CHP rendszer. Combined Heat & Power Mobil biomassza kombinált erőmű Hu 2013 Elgázosító CHP rendszer Combined Heat & Power Elgázosító CHP rendszer Rendszer elemei: Elgázosítás Bejövő anyag kezelés Elgázosítás Kimenet: Korom, Hamu, Syngas

Részletesebben

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer

MULTISERVICERXA MI 3321 Multifunkcionális PAT műszer A Multiservicer XA egy multifunkcionális hordozható mérőeszköz a hordozható villamos berendezések, gépek és kapcsoló berendezések villamos biztonságának ellenőrzésére, kiegészítve hurokimpedancia, RCD

Részletesebben

www.sonoscape.com Ultrahang Termékkatalógus S40 SSI-8000 S20 S11 S11BW S9 S8 S6 S6BW S2 S2BW A6

www.sonoscape.com Ultrahang Termékkatalógus S40 SSI-8000 S20 S11 S11BW S9 S8 S6 S6BW S2 S2BW A6 www.sonoscape.com Ultrahang Termékkatalógus S40SSI-8000S20S11S11BWS9S8S6S6BWS2S2BWA6 SS I-8 00 0 S4 0 S40 Stílus és teljesítmény 19"-os, nagyfelbontású LCD monitor nagy betekintési szöggel 10"-os, 15 -ban

Részletesebben

Pirolízis a gyakorlatban

Pirolízis a gyakorlatban Pirolízis szakmai konferencia Pirolízis a gyakorlatban Bezzeg Zsolt Klaszter a Környezettudatos Fejlődésért Environ-Energie Kft. 2013. szeptember 26. 01. Előzmények Napjainkban világszerte és itthon is

Részletesebben

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere

Building Technologies. DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere Building Technologies DESIGO TM PX HVAC rendszerek és épület szolgáltatások automatizálási rendszere A DESIGO PX mögött több éves tapasztalat áll. Világelsõk vagyunk az automatizálás és a HVAC irányítás

Részletesebben

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage

5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model. Levegő víz hőszivattyú. Waterstage 5kW, 6kW, 8kW, 10kW, 14kW, 16kW model Levegő víz hőszivattyú Waterstage 2 Waterstage Mitől lesz néhány egyformának tűnő műszaki termék közül némelyik átlagos, némelyik min. színvonal alatti vagy éppen

Részletesebben

KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. VGA - DVI-D / kompozit választható (mechanikus kapcsoló)

KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. VGA - DVI-D / kompozit választható (mechanikus kapcsoló) KÉRJÜK, HOGY GONDOLJA ÁT, MIELŐTT NYOMTAT. Műszaki jellemzők SMART Document Camera Modell SDC-330 Fizikai jellemzők Méret Felállított 28,9 cm széles 41,7 cm magas 37 cm mély (11 3/8" 16 3/8" 14 5/8") Összehajtott

Részletesebben

Termékek mágnesezhető poros repedésvizsgálathoz. Hordozóanyagok, adalékanyagok, egyéb szerek

Termékek mágnesezhető poros repedésvizsgálathoz. Hordozóanyagok, adalékanyagok, egyéb szerek TERMÉK ÁTTEKINTÉS ek penetrációs vizsgálathoz ek mágnesezhető poros repedésvizsgálathoz Hordozóanyagok, adalékanyagok, egyéb szerek Berendezések (vizsgálószettek, referencia etalonok, lámpák, mérőberendezések)

Részletesebben

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato

SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato SJ4000 WIFI Felhaszna lo i u tmutato Oldal 1 Figyelmeztetés 1. Ez egy érzékeny termék, ne ejtse el. 2. Ne tegye a terméket erősen mágneses tárgyak közelébe, mint például mágnes és elektromos motor. Kerülje

Részletesebben