MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA"

Átírás

1 MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, március Radó Béla polgármester

2 TARTALOM: I. Bevezetés II. III. Mezőzombor község történeti áttekintése Helyzetelemzés 1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága 2. Főbb demográfiai jellemzők 3. A település infrastrukturális helyzete 4. Helyben dolgozók, vállalkozási tevékenységet végzők száma 5. Az önkormányzat által ellátott feladatok 6. A település területe és környezeti állapota 7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 8. Az előző ciklusban megvalósult, áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések 9. A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge- és erős pontok IV. Fejlesztési koncepció 1. A szerencsi többcélú kistérségi társulás területfejlesztési koncepciójából Mezőzombor község gazdasági programjához illeszkedő területek bemutatása 2. Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai 3. Fejlesztési alapelvek V. Stratégiai fejlesztési célok 1. Fejlesztési célok, elképzelések 2. Állagmegóvás, karbantartás 3. A megvalósítás mechanizmusa 4. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése 5. A helyi adópolitika célkitűzése 6. A közszolgáltatások biztosítása, s azok színvonalának javítása 7. Az önkormányzat gazdálkodása 8. Egyéb elképzelések Összegzés - 2 -

3 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. l\l bekezdése kötelezően írja elő az önkormányzatok részére a gazdasági program készítését, melyet a választásokat követően a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia. A gazdálkodás kereteit, a jogszabályi rendelkezéseket és a szakirodalmat összevetve a gazdasági programot úgy lehet definiálni, hogy az nem más, mint az önkormányzat hosszabb távra szóló tervezési alapdokumentuma, amely felöleli az ágazati-, községi- és térségi alapon megfogalmazott fejlesztési célokat, s ezzel irányt szab az önkormányzati döntéseknek, a település fejlesztésének. A kormány a következő időszakra elfogadott programjában az önkormányzati rendszer átalakulását, az önkormányzati reformot is célul tűzte. Ezért az előttünk álló ciklus, sok újdonságot fog tartogatni számunkra. Új együttműködési lehetőségek nyílnak meg, új fejlesztések indulhatnak el. Az elkövetkező évek hatalmas fejlesztési forrásait is csak szoros kistérségi, regionális együttműködéssel lehet igénybe venni. így községünk életében is egyre többször fog szerepet kapni a más településekkel történő összefogás kérdése, az itt élő emberek magasabb színvonalú oktatási-, nevelési-, szociális-, egészségügyi szolgáltatása érdekében. így a jelen gazdasági program egyaránt épít: - az elért eredmények megőrzésére, azok továbbfejlesztésén keresztül, a tartós értékek megteremtésére, - az érvényben lévő testületi határozatokra, - a korábban megfogalmazott ágazati koncepciókra, - a közmeghallgatások során begyűjtött véleményekre és javaslatokra, - 3 -

4 - a törvények által meghatározott önkormányzati feladatok ellátási kereteire, - a rendelkezésre álló és megszerezhető forrásokra, - a működés és fejlesztés területén a prioritások kijelölésére, - a településen ellátandó feladatok hatékonyságának növelésére vonatkozó ötletek és elképzelések rendszerbe foglalására, s - figyelembe veszi a község adottságait és - támaszkodik a Szerencs-i kistérségben rejlő lehetőségekre is. II. Mezőzombor község történeti áttekintése A tatárjárás által elpusztított falu nevét a történeti feljegyzések 1298-ban említik először, amit Lehel fia Sumbor nevéből származtatnak. A község urai a történelem folyamán gyakran változtak. Számos pereskedés ismert a megye nemesei között a községért, mára a XIV. századtól kezdve. Az egyházak szerepe mindig fontos volt Zombor életében. Az Árpádok korában főesperesség volt itt. A számos kúriával és gazdag termésű szőlőkkel rendelkező falu birtokosai között 1593-ban szerepel először a Rákócziak neve. A falu bora a tokajiéval volt egyenértékű, de lakossága életében a tiszai halászat is fontos szerepet játszott az évszázadok folyamán ben Mezőzombort II. Lipót császár különféle szabadalmi jogokkal ruházta fel, ám később fejlődése megtorpant és jelentősége a többi hegyaljai település mögé szorult. Lakosságának nagy része fokozatosan bérmunkássá és cseléddé vált a XIX. század folyamán, amikor Bodrogkeresztúrhoz közeli határában kőbányát nyitottak. A különböző felekezetek egy tanerős iskolákat nyitottak a községben az 1880-as években, amiket 1908-ban négy tantermes állami iskola váltott fel

5 A község foglalkozási szerkezetét jelentős mértékben átalakította, amikor megkezdte termelését a közeli Szerencs cukorgyára. Itt igen sokan találtak munkát a zomboriak közül. A mezőgazdaság területén foglalkoztatottak főként Harkányi báró szőlőjében vagy az Andrássy-birtokon dolgoztak ben közel egy hónapig állt a front a település határában, ami sok kárt okozott ben földosztás volt Mezőzomboron, majd megalakult a földművesszövetkezet. Az ötvenes években a helyiek elvégezték a templom felújítását, a bekötőút építésére, erdősítésre és szőlőtelepítésre került sora falu határában. Külön program keretében sor került a belvízelvezetésre is. A tsz jelentős támogatásban részesítette az 1960-as és 70-es években a jó közlekedési helyzetét kihasználó, és Szerencs szomszédságában egyre jobban fejlődő mezőgazdasági települést. Fiataljai közül mind többen választották az ipari munkát, ezért Miskolcra, Szerencsre és más nagyobb településekre is sokan ingáztak még az 1980-as évek végén is. A település nevezetességei: a község híres műemlék jellegű épülete a Patay, vagy más néven Sárga borház a 37-es főút mellett, a falu határában. Ma étteremként működik. Idegenforgami szempontból a Bortó és a Sós Borház említendő. A községben római katolikus, görög katolikus és református templom található. - Tárgyi emlékei: - Az önkormányzat rendezési tervében helyi védelem alá helyezett olyan lakóépületeket, melyek őrzik a település építészeti értékeit - a tájházban kialakítása céljára jellegzetes lakóépület került megvásárlásra - 5 -

6 III. Helyzetelemzés 1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága A település az Észak-Magyarországi Régióhoz tartozik. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében-, Miskolctól 50 km-re, Szerencstől 2 km-re fekszik. A világörökség részét képező Tokajhegyaljai történelmi borvidék- és a Szerencs kistérség egyik» Területe: belterület: 215 ha külterület: 3663 ha.» Népessége január 1-én 2.600fö. A község határa ásványkincsekben gazdag, területén zeolit, bentonit, kvarcit, kaolin található. Domborzati viszonyai kedvezőek szőlőtermesztésre, tokaji bor előállítására, de a talaj termőképessége előnyös bizonyos gyümölcs- (kajszi, meggy) és egyéb gabonafélék (búza, kukorica, napraforgó) termesztésére is. 2. Főbb demográfiai jellemzők évben: - Állandó népesség: 2427 fő - ebből: Nő: 1166 fő Férfi: 1261 fő Kor szerinti Személyek száma Megoszlás csoportosítá %-a s összesen fiú/férfi leány/nő , , , , ,8 Osszesen:

7 - Születések száma: 35 fő - Meghaltak száma: 37 fő Szociális ellátásban részesülők: - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban: 512 fő - Ápolási díjban: 18 FŐ - alanyi jogon: 2 fő -méltányossági alapon: 6 fő - fokozott ápolást igénylő: 5 fő Temetési segély: 22 fő - Átmeneti segélyben: 93 FŐ Rendszeres szociális segély:68 fő BPJ: 372 fő - Lakásfenntartási támogatás: 320 fő - Közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak: 87 fő - alanyi jogon: 43 fő - normatív alapon: 44 fő - méltányossági alapon: - fő Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások: - Közlekedési támogatásban részesültek: 172 fő - inaktív: 157 fő - tanuló, dolgozó: 5 fő - inaktív, családfenntartó: 8 fő - dolgozó, családfenntartó: 2 fő - Gépkocsi szerzési támogatást is kért: 11 fő

8 3. A településen infrastrukturális h elyze te: - A település elérhetősége: - Közúton: a 37. sz. fő közlekedési út illetve Szerencs felöl egyaránt a sz. közúton - Vasúton: közvetlen megállóval a Szerencs -Mezőzombor- Nyíregyzáza, illetve Szerencs-Mezözombor- Sátoraljaújhely vonalon. - Vonalas közmű kiépítettsége:» vízhálózat,» a vezetékes földgáz,» a szennyvíz hálózat, - Telefon ellátottság:» vezetékes telefonhálózat kiépítés, - Szilárd hulladék kezelése:» Intézményes szemétszállítás formájában történik,» Szelektív hulladék sziget egy helyen került kialakításra. - Utak állapota:» a belterületi utak 80 %-a pormentesített. 4. Helyben dolgozó, vállalkozási tevékenységet végzők száma: - Mezözombor községben foglalkoztatottak száma:» Az önkormányzat által foglalkoztatott: 54 fő» Posta helyi kirendeltségén dolgozó: 5 fő» Szerencs és Vidéke Takarékszövetkezetben: 2 fő» Helyi kereskedelmi egységekben: 18 fő» Helyben működő gazdasági társaságok száma: 65 db» Egyéni vállalkozások száma: 38 db - Regisztrált munkanélküliek (álláskeresők): 310 fő Regisztrált pályakezdők: 9 fő - Rendszeres szociális segélyben részesülők:68fő - BPJ: 372 fő

9 5. Az önkormányzat által ellátott feladatok: - Kötelező feladatok:» Egészséges ivóvízellátás,» Óvodai nevelés,» Általános iskolai oktatás és nevelés,» Egészségügy alapellátás,» Szociális ellátás két fontos feladatkört foglal magába: Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátási kötelezettség( pl. idősek járadéka, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély), Személyes gondoskodás keretébe tartozó kötelezettség (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, speciális alapellátási formák)» Közvilágítás,» helyi közutak és köztemető fenntartása,» A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülése, A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBEN FALADATA MÉG A:» gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás,» településfejlesztés, településrendezés,» épített és természeti környezet védelme,» lakásgazdálkodás,» vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,» csatornázás,» közterületek fenntartása,» köztisztaság és településtisztaság biztosítása,» helyi tűzvédelemről-,» közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás,» hulladékgazdálkodás,» közösségi tér biztosítása;» közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása;» az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

10 KÖZREMŰKÖDÉS:» helyi energiaszolgáltatásban,» a foglalkoztatás megoldásában A felsorolt feladatok között megtalálhatók mindazok az alapvető feladatok, amelyek révén biztosítható egy-egy település működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrája, a lakosság kommunális és humánszolgáltatásainak alapfokú ellátása. A feladatok ellátásához az önkormányzat az alábbi intézményeket működteti: Intézmény megnevezése Csoport, osztály, körzet, férőhely száma Gyermekek, személyek száma fő Működési formája Háziorvosi rendelő vállalkozó Idősek Klubja 1 20 részben önálló Iskola részben önálló Védőnői szolgálat 2 Családsegítő-és Gyermekjóléti Teljes Szolg. település Óvoda Községi könyvtár - Teljes lakosság Művelődési ház - - részben önálló Részben önálló részben önálló Kistérségi Polgármesteri Hivatal - teljes település önálló Ravatalozó - - -

11 6. A település területe és környezeti állapota: A településhez tartozó ingatlanok bemutatása: Belterület: lakóterület Külterület: - mezőgazdasági termőföldek, - zártkertek (szőlő, gyümölcs ültetvények) - erdő, gyep, kivett területek BELTERÜLET NAGYSÁGA: 215 ha 1) Utcák száma: 26 db. Illetve 3 tanya Az utcák megnevezése: - Arany J. - Adv E. - Árpád - Batthyány - Bercsényi - Béke - Béke köz - Damjanich - Dobó I. - Dózsa Gy. - Jókai - József A. - Kinizsi - Kossuth - Kölcsey - Legelő köz - Lehel - Mátyás - Petőfi S. - Rákóczi - Rózsa F. - Széchenyi - Szabadság - Táncsics - Temető - Zrínyi

12 Tanyák: Tanyák: Bekényi tanya Zserc tanya Fehértói tanya Külterületen található jelzett idegenforgalmi jellegű területek, gazdaságok: Bortó Sós Borház Disznókő Zrt Sárga Borház Csárda 2) Ingatlanok száma: 940 db. a) üres telek: 39 db. b) családi házak száma: 820 db. c) önkormányzati tulajdonban lévő lakóház: 2 db. d) önkormányzati intézményi épületek - Védőnői Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat - Idősek Klubja - Iskola - Közösségi Ház és Könyvtár - Óvoda - Polgármesteri Hivatal - Ravatalozó és Urnafal - Sport Öltöző - Orvosi rendelő KÜLTERÜLET és ZÁRTKERT NAGYSÁGA együttesen: 4044 ha Melyből: 1) Mezőgazdasági szántó föld: 58% 2) Rét, legelő 17% 3) Kert: 3 % 4) Gyümölcsös: 3 % 5) Szőlő: 6% 6) Erdő: 3 % 7) Nádas: 3 % 8) Kivett: 9 %

13 A település környezeti állapota: - A település környezetére pozitívan ható tényező: -» kedvező természeti feltételek, -» jó levegő, szennyezettség nincs, -» jó vízminőség, - A település környezetére negatívan ható tényezők: - A bányászattal járó sérült táj látványa - A megszűnt, illetve szüneteltetett külszíni bányák rekultivációjának elmaradása - A megszűnt, szüneteltetett bányákban és a külterületeken az illegális szemét elhelyezése 7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere: - Hazai kapcsolatok: - Közvetlen, jó kapcsolat alakult ki Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Önkormányzattal és Hivatalával - A BAZ Megyei Kormányhivatallal - Szerencs várossal, mint kistérségi központtal, a kistérség településeivel - Tokaj várossal, mint a világörökség részét képező Tokaji Borvidék székhelyével, s a borvidék településeivel - Nemzetközi kapcsolatok: Hosszú évek eredményeként fokozatosan alakult ki a barátság - Szlovákia- Szomotor - Románia- Hosszúmező településekkel

14 8. Az előző ciklusban megvalósult, áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések: Fejlesztés megnevezése Összeg (E. Ft.) Közösségi Ház kialakítása Temetőkerti út falújítása Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat és szolgálati lakás felújítása Tornaterem fűtés és szigetelés kialakítása Mezőgazdasági út felújítása Gépjármű beszerzés Közvilágítás korszerűsítése Dorgói út felújítása Lehel út aszfaltozása Iskola konyhájának felújítása Kinizsi, Damjanich utak felújítása Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Orvosi rendelő akadálymentesítése Ady, Batthyány, Legelő köz utak felújítása Ravatalozó felújítás Urnafal építés Közmunka programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 9549 Óvoda akadálymentesítés Idősek Klubja akadálymentesítés Folyamatba lévő fejlesztések Fejlesztés megnevezése Iskola központi épületének felújítása Összeg (E. Ft.) 109 M. Ft.

15 9. A település jelenlegi állapotában meglévő gvenge- és erős pontok: Erősségek: világörökség részét képező Tokaji zárt borvidékhez való tartozás gazdag ásványi anyagok megléte nemzetiségi nyelv, kultúra helyi gasztronómia közbiztonság az itt élők szorgalma infrastruktúra teljes kiépítettsége Szerencs város közelsége Idegenforgalmi szálláshelyek megléte Lehetőségek: falusi turizmus erősödése betelepülők érdeklődése növekszik a falusi turizmus iránti igény EU-s fejlesztési, pályázati források igénybevétele Gyengeségek: munkahelyek hiánya bejáró dolgozók napi ingázása pénzügyi gyengeségeink magas halandósági ráta gazdaság alacsony szintje helyi adók alacsony összege szolgáltatások alacsony szintje cigány kisebbség halmozott hátrányai Veszélyek: elmaradott térség, közlekedési viszonyok miatt nem jönnek befektetők intézményi létszámok csökkenése üres lakások számának növekedése munkanélküliség fiatalok elvándorlása " fogyasztási szokások meg^'áltozása

16 IV Fejlesztési koncepció 1. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciójából Mezőzombor község gazdasági programjához illeszkedő területek és feladatok bemutatása: Szerencs többcélú kistérségi társuláshoz illeszkedő fejlesztés: -a 39-es számú -Mád, Rátka, Szerencs településünket elkerülő útként kezdeményzett- út központi beruházásának megvalósítása, mely Mezőzombor esetében is jelentőséggel bír -a szociális területen a jelzőkészülékekkel ellátott személyek szolgáltatásainak közös megszervezése és ellátása, - a községeket összekötő kerékpárút megépítése - az egészségügyi ellátás egységes műszerezettségének pályázatokból történő biztosítása, -a csapadékvíz elvezetés települések közötti rendszerének igyelemmel kísérése. 2. Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai: Kötelezően vállalt feladatok: - Oktatás: A következő évekre szóló legfontosabb cél a község közoktatási értékeinek megőrzése, az értékközvetítés szerepének erősítése különösen:» a lokálpatriotizmus-,» a környezetvédelem-,» egészségvédelem területén. 16

17 - Szociális gondoskodás: A már meglévő és működtetett szociális intézmények további fenntartását indokolja a lakosság korösszetételének alakulása. Bár a község megfelelő intézményhálózattal rendelkezik, de biztosítani szükséges a fogyatékosok esélyegyenlőségét, s keresni kell egy bentlakásos intézmény megépítésének lehetőségét. - Gyermekvédelem: A gyermekvédelem körében kiemelt feladat a felnövekvő generáció egészséges testi, szellemi fejlődésének elősegítése, s Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal a folyamatos együttműködés biztosítása. - Hulladékgazdálkodás: A hulladékgazdálkodás terén törekedni kell:» a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére,» a legkedvezőbb szolgáltató cég kiválasztására,» a helyi rendelet EU-s és központi jogszabályok összhangjára. Önként vállalt feladatok: Az önkormányzat az itt élő emberek igénye és életkörülményeinek javítása céljából el kell, hogy lásson olyan feladatokat is, melyekre az állami normatív leosztás nem-, vagy csak minimális szintű fedezetet biztosít. Ezen feladatok megvalósítása, fenntartása, illetve fejlesztése csak a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében, illetve pályázati pénzek felhasználásával történhet. Ilyen feladat: a Környezetvédelem: A környezetvédelemmel kapcsolatos teendőket a jogi szabályozás (1990. évi LXV. Törvény) nem sorolja a kötelező feladatok közzé, viszont a környezetvédelemmel foglalkozó jogszabályok kötelező környezetvédelmi feladatokat írnak elő az önkormányzatoknak. Fontosságát községünkben jelzi, hogy:» az önkormányzat rendelkezik környezetvédelmi programmal,» a helyi rendezési terv is tartalmaz környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat,» fontos, hogy a község utcái és közterületei -az utcák, árkok gazmentesek-, rendezettek legyenek,» az ingatlantulajdonosok az ingatlanok előtti közterületet és kertjüket gyomtalanítsák, különös tekintettel a parlagfűre, 17

18 » ne legyenek az utcán különböző kupacok, építési anyagok,» a község közigazgatási területén, kül- és belterületen illegálisan lerakott szemetet, építési törmeléket össze kell gyűjteni és elszállíttatni, indokolt esetben rekultiválni. - Művelődési tevékenység: Az itt élők kulturális, szórakozási és hagyományőrző igényeinek a kielégítését hivatott teljesíteni. Feladata továbbá az ifjúság szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, a tájház működtetése, a községi könyvtár működési feltételeinek biztosítása, s a hagyományőrző énekkar fenntartása. - CIVIL szervezetek támogatása:» Sport,» Polgárőrség» Hagyományőrző csoportok (népdalkör).az önkormányzat fontosnak ítéli a településen működő Civil szervezetek szerepét, így működésüket anyagi és szellemi téren egyaránt támogatja. V. Stratégiai fejlesztési célok 1. A fejlesztési célok, elképzelések: - Község belterületi útjainak építése, felújítása: A község belterületén található utakat 100%-os mértékben szilárd burkolattal szükséges ellátni, illetve az aszfalttal borított, de sajnos a közmüvek építése során több megrongálódott belterületi utakat szükséges felújítani. Az építendő, felújítandó utak sorrendjét az határozza meg, hogy melyiket lehet beilleszteni a pályázati kiírások közzé. 18

19 - Sérült járdaszakaszok folyamatos felújítása: A község legtöbb utcájában még a 60-as években épületek meg a betonjárdák. Az elmúlt évek megmutatkoznak a járdák állapotában, de azok a járdák sincsenek kifogástalan állapotban, melyek a 80-as évek végén járdalapokból vagy aszfaltból készültek, mivel a közművek építése során megsérültek, s több helyen megsüllyedtek. Sérült járdaszakaszok a település minden utcájában találhatóak, de sürgősségi sorrendet kell felállítani az utcák járdáinak helyreállítási munkálataihoz. - Csapadékvíz elvezetés: Az utak megépítésével egy időben törekedni kell a csapadékvíz elvezetés teljes kiépítésére is. Lehetőség nyílik az EU-s pályázati csomagban a település főbb vízgyűjtő árkainak rendbetételére. Ahhoz, hogy a csapadékvizeket a településről gondtalanul el lehessen vezetni, gondoskodni kell a külterületen lévő vízelvezető árkok folyamatos karbantartásáról, felújításáról is. - Településközpont rehabilitációja:» az idegenforgalom -falusi túrizmus- növelése érdekében indokolt a település zöldfelületének javítása. Az utak mentén fasorok, parkok kialakítása.» parkolók kiépítése,» utcatáblák, információs táblák elhelyezése» közterületi berendezések, padok, hulladékgyűjtők, egyéb eszközök elhelyezése,» játszótér kialakítása,» programok biztosítása. - Átereszek:» Az önkormányzat tulajdonát képező átereszek folyamatos tisztántartása, szükség esetén azok átépítése elengedhetetlen.» A magánlakások előtti kapubejárók előtt lévő átereszek folyamatos tisztántartására szükség szerint fel kell szólítani az ingatlantulajdonosokat, megelőzve ezzel a csapadékvíz okozta károkat. 19

20 - Parkolók kialakítása: A meg-növekedett gépkocsiforgalom és a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében, az önkormányzati épületek előtt, parkolók kiépítését, illetve a közterületek burkolását javasolt megvalósítani, az alább megnevezett közintézmények előtt:» Posta épülete-,» Polgármesteri Hivatal-» Óvoda,» Iskola előtti területek, melynek kapcsán megszűnhetnek az időszakos rendezvényeihez kapcsolódó parkolási nehézségek. - Régi szeméttelep rekultivációja: A megszűnt szeméttelep a település belterületében helyezkedett el. Az intézményes szemétszállítással megoldódott a háztartási szemét tekintve, hogy a megszűnt lerakó folyamatos felügyelete nincs megoldva szükséges- pályázati pénzek bevonásával a területet rekultiválni, hogy az ott lakók érdekei ne sérüljenek. A település részt vesz ebben a programban. A rekultivációt követően a területet több célra is hasznosítani lehetne. - Játszótér építése: A településnek közterületen nincs a mai kor igényeit kielégítő játszótere. A gyermekek részére szükséges lenne egy játszótér megépítése. Ennek az igénynek a kielégítését szolgálná a települési Béke-park beruházás, melynek része a játszótér létesítés is. 2. Állagmegóvás, karbantartás: - Általános Iskola épületének karbantartása, talajvíz elleni védelme: Az elmúlt év pályázati eredménye kapcsán megvalósult az általános Iskola első épületének illetve konyhájának felújítása, korszerűsítése évben az Iskola központi épületének teljes felújítására kerül sor, pályázati forrásból. - Óvoda épülete: Sikeres pályázati megvalósulással az épületegyüttes teljes felújítása megvalósulta mai kor igényeinek megfelelően. Az óvodai eszközök, berendezési tárgyak, külterületi játékok is megújultak pályázati forrásból. 20

21 - Közintézmények akadálymentesítése: Jogszabályi követelményeknek megfelelően megvalósultak a közintézmény akadálymentesítése» Polgármesteri Hivatal,» Orvosi Rendelő» Óvoda,» Konyha,» Idősek Klubja,» Művelődési Ház évben az Általános Iskola központi épületének akadálymentesítésére is sor kerül. 3. A megvalósítás mechanizmusa: A tervezett fejlesztési elképzelések csak akkor fognak megvalósulni, ha a következő alapvető feltételeknek az önkormányzat eleget tud tenni:» ha az önkormányzat tagjai és a hivatal vezetése a kitűzött célok iránt elkötelezett,» ha rendelkezésre állnak a szükséges dokumentumok (projekt tervek, megvalósíthatósági tanulmányok), illetve folyamatosan történik előkészítésük,» a jó marketing munka,» a finanszírozáshoz szükség források pályázati pénzekből biztosítható. 4. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése: a településen igen kis esélye van a helyben foglalkoztatásnak, ezért az alábbi feladatok szem előtt tartásával elő kell segíteni a népesség megtartását:» segíteni kell az álláskereső lakosok továbbképzési lehetőségét,» fel kell mérni a környék munkaerő-piaci és munkahely kínálati helyzetét, s annak kívánalmaihoz történő illeszkedést elő kell segíteni,» fel kell mérni a kistérség gazdasági szerkezetének átalakulását,» kapcsolatot kell kialakítani a képzésben résztvevő intézményekkei,» meg kell vizsgálni az együttműködés lehetőségét a településen működő vállalkozásokkal.

22 5. A közszolgáltatások biztosítása, s azok színvonalának javítása: - Az önkormányzat tevékenysége: legfontosabb alapja:» a törvényesség,» a nyilvánosság,» az átláthatóság. - Az önkormányzat kiemelten kezeli a testületi döntéseket előkészítő hivatali munkát, az előterjesztések szakmai színvonalának folyamatos javítását, a döntések végrehajtásának mind eredményesebb szervezését.» Az intézményi struktúra korszerűsítésének folytatása mellett folyamatosan törekszik az ágazati minimum követelmények fokozatos teljesítésére.» Kiemelten kezeli a hivatal közszolgálati munkájának minőségi javítását, a polgárok ügyeinek gyors és hatékony intézését. 6. Az önkormányzat gazdálkodása: Mezőzombor a gazdasági- és infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetű települések közzé tartozik, így mind e helyzetéből adódó, mind pedig a Szerencs kistérség keretein belül tudja érvényesíteni pályázati lehetőségeit, mivel besorolás szerint a leghátrányosabb kistérségek egyike. Az önkormányzat tartósan működési forráshiányos, melyet különböző kiegészítő állami forrásokkal -átmeneti hitelek felvételével- pótol. Az önkormányzat működési forráshiányának okai:» a normatív állami finanszírozás nem fedezi a feladatellátást,» az önkormányzat minimális értékű helyi bevételei nem elegendőek a hiányzó működési költségek fedezetére. 22

23 A forráshiány csökkenése érdekébe az alábbi célkitűzéseket fogalmazza meg:» az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállal, mely reálisan megvalósítható, költségvetési fedezete az önkormányzat költségvetéséből, átvett pénzeszközből, pályázati pénzekből, vagy törvényesen felvehető hitelből megvalósítható,» az önkormányzat gazdálkodását, feladatmeghatározását a vonatkozó jogszabályi előírások mellett a település rövid és hosszú távú igényeinek, céljainak megfelelően alakítja,» figyelembe veszi a térségi és regionális célokat,» törekszik jogi és gazdasági eszközök felhasználásával a munkahelyteremtés elősegítésére, a település lakosságszámának növelésére,» az önkormányzat minden lehetséges törvényes eszközt megragad bevételi forrásainak növelésére: együttműködik közvetlenül és intézményei útján a gazdálkodó szervekkel, igénybe veszi a pályázati lehetőségeket (cél- és címzett támogatás, ágazati pályázatok, EU pályázatok) és kialakítja a pályázatírás érdekeltségi rendszerét, nemzetközi kapcsolatait ezen a téren is erősíti, ésszerű és elfogadható mértékig terheli a lakosságot, a hátralékok, kintlévőségek beszedésére hatékony intézkedéseket tesz.» az intézményhálózatban, polgármesteri hivatalban biztosítani kell legalább a bér reálértékének megőrzését,» az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a munkába való visszatérés elősegítése, nem utolsó sorban az önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében számol közmunkás foglalkoztatással,» költségei kímélése érdekében lehetőség szerint foglalkoztat pályakezdő munkanélkülieket. 7. Egvéb elképzelések: - Mezőzombor község önkormányzata:» a község polgáraival, gazdasági és civil szervezeteivel és az egyházzal partneri viszonyt épített ki, melyet a jövőben is gyümölcsöztetni kíván.» mint a Szerencsi többcélú kistérségi társulás tagja, szoros együttműködésre törekszik a térség településeivel,» a meglévő nemzetközi kapcsolatok erősítésével,

24 ÖSSZEGZÉS Mezőzombor község Gazdasági Programja a település középtávú jövőképének a felvázolását tűzte ki célul azzal a céllal, hogy a fejlesztésekkel sikerül megtartania lakosságát, intézményeit és hivatalát. Ennek megvalósításához kéri és igényli a községben működő szervezetek, intézmények, vállalkozások és minden tenni akaró mezőzombori lakos segítségét. Mezőzombor, március 31.. Radó Béla polgármester 24

GAZDASÁGI PROGRAMJA. Mezőzombor Község Önkormányzatának. évekre szóló. A Képviselő-testület 4/2015. ( III.31.) határozatával jóváhagyta:

GAZDASÁGI PROGRAMJA. Mezőzombor Község Önkormányzatának. évekre szóló. A Képviselő-testület 4/2015. ( III.31.) határozatával jóváhagyta: Mezőzombor Község Önkormányzatának 2015 2020 évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A Képviselő-testület 4/2015. ( III.31.) határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, 2015. március 31. Radó Béla polgármester TARTALOM:

Részletesebben

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT

A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT 1. számú melléklet a 3/2013.(I.22.) sz. határozathoz A 103/2012.(VI.25.) SZÁMÚ HATÁROZATTAL ELFOGADOTT ALAPÍTÓ OKIRATOT MÓDOSÍTÓ OKIRAT A 103/2012.(VI.25.) számú határozattal elfogadott alapító okirat

Részletesebben

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Szijártóháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően

Részletesebben

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzata képviselő-testületének 29/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Bödeháza Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Lóránt Beáta polgármester Baglad Község Önkormányzata képviselő-testületének 20/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Baglad Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzata képviselő-testületének 18/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Külsősárd Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre

Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre Az önkormányzat feladata, hatásköre, alaptevékenységinek köre 6. (1) A helyi önkormányzatokról szóló törvény alapján az önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen: a településfejlesztés,

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati

1997. évi CLIV. tv. 152. fenntartású háziorvosi szolgálat útján) - házi gyermekorvosi ellátás (önkormányzati 1. melléklet a../2011. (..)önkormányzati rendelethez Az önkormányzat kötelező- és önként vállalt feladatainak jegyzéke Egészségügyi ellátás - háziorvosi ellátás (önkormányzati 1997. évi CLIV. tv. 152.

Részletesebben

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester

Határidő: folyamatos Felelős: Balogh Ferenc polgármester Gosztola Község Önkormányzata képviselő-testületének 19/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Gosztola Község Önkormányzati Képviselő-testülete az előterjesztésnek megfelelően az Önkormányzat

Részletesebben

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2010-2014 2 1. FELSŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ELHELYEZKEDÉSE A község közigazgatási területe: 7.734 hektár 6.334 m2 Közigazgatási határai: - Északon Szilvásvárad,

Részletesebben

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza.

(2) Az önkormányzat alaptevékenységének szakfeladatszám szerinti besorolását a 3. függelék tartalmazza. Pusztavám Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2012. (IV.26.) önkormányzati rendelete a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/2011.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Részletesebben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben

ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA. Egységes szerkezetben ATKÁR KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK ALAPÍTÓ OKIRATA Egységes szerkezetben Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. április 20. A 24/2012. (IV. 20.) számú Képviselő-testületi

Részletesebben

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT

Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT Az önkormányzat által ellátandó és önként vállalt feladatok jegyzéke ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOT ELŐÍRÓ ELLÁTANDÓ FELADAT FELADAT JOGSZABÁLY EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁS Háziorvosi ellátás, házi gyermekorvosi ellátás

Részletesebben

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA NAGYVÁZSONY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA H - 8291 Nagyvázsony, Kinizsi Pál u. 96. Telefon/fax: 88/264-011; E-mail: info@nagyvazsony.hu Szám:... / 2015. ELŐTERJESZTÉS Nagyvázsony község Önkormányzat képviselő -

Részletesebben

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata

2014-2019. Hegyesd község Önkormányzata 2014-2019 Hegyesd község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Beleg Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 1 BERZENCE NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK /2013.(III.26.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Berzence Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Ötvöskónyi Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 7/2014. (IV. 10.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2009(IX.15.) számú rendelet a Pölöske Község Önkormányzat a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 4/2007(III.27.)

Részletesebben

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS

POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁMOSPÉRCS Vámospércs Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV törvény 8. (2) bekezdés a.) pontjában biztosított jogkörében eljárva a Vámospércs

Részletesebben

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza.

A rendelet 9. -a a következő szövegrésszel egészül ki: A képviselő-testület tagjainak névsorát az 1. melléklet tartalmazza. Endrefalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2010.(XII.30.) rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007.(IV.02.) rendeletének módosításáról Endrefalva Község Önkormányzata

Részletesebben

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása

Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása HANGONY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETE 12/2009. (X. 15.) rendelete Az Önkormányzat Képviselő Testülete és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítása Hangony Községi Önkormányzat

Részletesebben

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE

LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE LAKITELEK KÉPVISELŐTESTÜLETE 6065 Lakitelek, Széchenyi krt. 48. Telefon: 06-(76) - 449-011, 449-003 Fax.: 06-(76) - 449-055 ALAPÍTÓ OKIRAT egységes szerkezetben Lakitelek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki.

A jegyzőre átruházott hatásköröket a rendelet 8. melléklete tartalmazza. Az R. e rendelet 1. melléklete szerinti 8. melléklettel egészül ki. Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2015. ( ) önkormányzati rendelete a képviselő-testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok:

1.. A Rendelet 5. -a az alábbi 2.ponttal egészül ki: 5. 2 pont: Hatáskör átruházás, eljárási szabályok: Képviselő-testületének 8/2010 (II.11.) sz. rendelete ának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2010.(I.28.) sz. rendeletének módosításáról Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított

Részletesebben

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata:

Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2009. (VIII. 27.) számú határozata: Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy az Enying Város Szolgáltató Intézménye 186/2003.

Részletesebben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben

Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Alapító okirat módosításokkal egységes szerkezetben Költségvetési szerv Neve: Köröstarcsa Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatal Idegen neve: - Rövid neve: - Székhelye: 5622 Köröstarcsa Kossuth tér

Részletesebben

Települési jövőkép. Sárosd

Települési jövőkép. Sárosd Települési jövőkép Sárosd Problémák Szociális struktúra Kisebbség (10%) Bölcsőde hiánya Gyógyszertár szolgáltatása Hagyományőrzés, nem óvjuk történelmi értékeinket. Képzetlen munkaerő Helyi járatos busz

Részletesebben

Kötelezően ellátandó feladatok

Kötelezően ellátandó feladatok I. számú Függelék Kötelezően ellátandó feladatok 1./ Vízrendezés és csapadékvíz elvezetése, csatornázás, vízkárelhárítás, árvíz és belvízelvezetés (zárt csapadékcsatorna hálózat és nyílt árkok karbantartása),

Részletesebben

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 5/2012. (III.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE A Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 8/2011. (IV. 29.) Önkormányzati rendelet módosításáról 2

Részletesebben

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata

Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata 2. sz. melléklet a 114/2009. (VIII. 27.) sz. KT. határozathoz. Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testülete Polgármesteri Hivatala alapító okirata /egységes szerkezetben / Kardoskút Község Önkormányzata

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. augusztus

Pályázati figyelő 2010. augusztus Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 ot (célok) Támogatási keret Támogatás összege Nemzeti Kulturális Alapprogram Múzeumi Szakmai Kollégium Érvényes működési

Részletesebben

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja

UND község. Önkormányzata. Képviselőtestületének. Gazdasági programja UND község Önkormányzata Képviselőtestületének Gazdasági programja 2010-2014. évre 1 Bevezetés A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete

Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének 18/2013. ( IX.23. ) KT. sz. rendelete Sáránd Község Önkormányzat Képviselő-testületének az 5/2010.(XI.16.) KT sz. rendeletével elfogadott Szervezeti és

Részletesebben

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról

A Biatorbágy Város Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról K i v o n a t Biatorbágy Város Képviselő-testülete 2010. március 29-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Képviselő-testülete 43/ 2010.(03.29. ) Öh. számú A Biatorbágy Város Polgármesteri

Részletesebben

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete

Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete Hajdúdorog Város Önkormányzati Képviselő-testülete KÖZMEGHALLGATÁS 2014. Előadó: Csige Tamás polgármester Az előadás felépítése 1) Tájékoztató a 2013-ben elért eredményekről, az önkormányzat vagyonáról

Részletesebben

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből.

K I V O N A T. Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. K I V O N A T Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-én (szerda) 16 órakor megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből. Tárgy: Javaslat az önkormányzat Gazdasági programjára

Részletesebben

Bojt Község Önkormányzat 3.

Bojt Község Önkormányzat 3. Bojt Község Önkormányzat 3. P O L G Á R M E S T E R É T Ő L Előkészítő: Tiszó Sándorné irodavezető Pénzügyi Iroda ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat 2008. évi költségvetésének III. negyedévi végrehajtásáról

Részletesebben

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006.

Sikeres pályázatok 2006 2010. években. a.) Berhida Városi Önkormányzat. 4. számú melléklet 2006. KD-TEÚT-133-2006 Sikeres pályázatok 2006 2010. években a.) Berhida Városi Önkormányzat 4. számú melléklet Szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat felújítása 35.959.000,- Települési hulladék közszolgáltatásfejlesztési

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.

2.. Ez a rendelet a április 18.-án lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti. ALMÁSFÜZITŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2012.(IV.18.) Önkormányzati rendelete a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2010. (XI.29.) Önkormányzati rendeletének módosításáról Almásfüzitő

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű)

ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) ALAPÍTÓ OKIRAT (egységes szerkezetű) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Tanácsa a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról szóló 2004. évi CVII. törvény 4. (1) bekezdése,

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/

ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ ALAPÍTÓ OKIRAT /egységes szerkezetben/ 1. Költségvetési szerv neve: Dunavecse Város Polgármesteri Hivatal * 2. Költségvetési szerv székhelye: Dunavecse, Fő út. 43. Telephelye: Dunavecse, Báthory u. 6.

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 1 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2010. (VII.6.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetéséről

Részletesebben

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből.

Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. J E G Y Z Ő K Ö N Y V I K I V O N A T Készült Polgárdi Város Képviselő-testületének 2011. május 30. napján tartott testületi ülésének jegyzőkönyvéből. POLGÁRDI VÁROS KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK 77/2011.(V.30.)ÖNKORMÁNYZATI

Részletesebben

Statisztikai adatok a teleházakról

Statisztikai adatok a teleházakról Statisztikai adatok a teleházakról A teleházak megoszlása működtetői kör szerint Működtető db Valós % 1,00 civil szervezet 78 55,7 2,00 önkormányzat vagy önkormányzati intézmény 55 39,3 3,00 vállalkozás

Részletesebben

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014 Tervezet 1 TENGELIC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA GAZDASÁGI PROGRAMJA 2011-2014 BEVEZETŐ A gazdasági program a helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi

Részletesebben

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása

1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 1. Szolgáltató önkormányzás biztosítása 2. Biztonságos szociális ellátás fenntartása Helyi házi szociális gondozás munkakörülményeinek javítása - gépjármű csere 3. Infrastruktúra állapotának javítása Polgármesteri

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509

Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat 8092 Pátka, Vak Bottyán tér 4. Tel: (22) 580-506; fax: (22) 580-509 Pátka Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2010. (III.13.) rendelete az önkormányzat 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása

Dorog Város Önkormányzat évi költségvetésének I. félévi módosítása DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Dorog Város Önkormányzat 2011. évi költségvetésének I. félévi módosítása

Részletesebben

Alapító okirat. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége.

Alapító okirat. Jogszabályban meghatározott közfeladata: Helyi önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások igazgatási tevékenysége. Alapító okirat Berhida Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) és (3) bekezdése, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 66.

Részletesebben

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról

Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzata képviselő-testületének 37/2015.(IV.28.) határozata gazdasági program jóváhagyásáról Rédics Község Önkormányzati Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015-2019. évekre szóló gazdasági

Részletesebben

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2)

- helyi építészeti örökség értékeinek védelme évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI ÉS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI FELADATOK - helyi építészeti örökség értékeinek védelme 1997. évi LXXVIII. tv. 6. (1) 57. (2) - településfejlesztés 13. (1) - településrendezés 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l

Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l Csanytelek Község Önkormányzata Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől J e g y z ő j é t ő l * 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz.( 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

A L A P Í T Ó O K I R A T

A L A P Í T Ó O K I R A T A L A P Í T Ó O K I R A T Domoszló Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a

Részletesebben

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri

Téma Altéma Konkrét megnevezés Egyszeri 5.1. Kiad A gazdasági program egyes pénzkiadás nélkül, míg más célok jelentős költségek árán valósíthatóak meg. A következőkben azok a mérhető költségvetési kiadással járó fejlesztések, célok kerülnek

Részletesebben

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE

Előterjesztés AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE 1.napirendi pont Tárgy: 2014. évi zárszámadás elfogadása Előterjesztés Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 88.. (1) bekezdése, valamint a 4/2013. ( I.11.) Kormányrendelet 5. -ának (1) bekezdése

Részletesebben

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások

közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és kiadások Óvodai intézményi étkeztetés óvodai ellátotakkal kapcs. bev. és kiadások kiadások 3/1. melléklet Sorsz. alaptevékenység Száma Neve 1. 522110-1 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása közutak, hidak üzemeltetésével karbant. kapcs. bev. és pályázatok, belső forrás, egyéb külső

Részletesebben

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép.

1. A Rendelet 1. számú melléklete helyébe a jelen rendelet 1. számú melléklete lép. Dunafalva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015.(II.2.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2014.(XII.2.) önkormányzati rendelet

Részletesebben

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére

Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére E LŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. november 19-i ülésére 1.napirend: Előterjesztés címe és tárgya: Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat

Részletesebben

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra

J A V A S L A T. SZMSZ módosításra PÁSZTÓ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELNÖKE Száma: 1-96 /2012. A döntés meghozatala minősített szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T SZMSZ módosításra Készült: a képviselő-testület

Részletesebben

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról

Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2009.(IV.03.) számú képviselő-testület rendelete a sportról Sand Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egyetemes emberi kultúra és a nemzeti kultúra

Részletesebben

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére

a képviselő-testület május 2-án tartandó ülésére Szám: 1291/2012. Buzsák Község Önkormányzat J e g y z ő j e 8695. Buzsák, Fő tér 1. Telefon: (85) 530 057 Fax szám: (85) 530 067 E-mail: buzsakjegyzo@t-online.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a képviselő-testület

Részletesebben

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény

3) A költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény Turai Polgármesteri Hivatal Alapító Okirata 1 (módosításokkal egységes szerkezetben) 2 Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri Hivatal 7/2008.(I.30.) határozattal elfogadott Alapító

Részletesebben

Fizikai környezet KOHÉZIÓ

Fizikai környezet KOHÉZIÓ Települési jövőkép Sárszentágota Milyen lesz az élet Sárszentágotán 2010-ben? Vízió/Misszió Sárszentágota újra vonzó, lakosai számára otthont és megélhetést biztosító falu lesz, amely környezetével összhangban,

Részletesebben

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ

LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ LAKOSSÁGI KÉRDŐÍV CSOBÁNKA KÖZSÉG TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁHOZ 1. Ön csobánkai lakos? igen nem Ha igen, mióta él a településen? éve 2. Ön csobánkai üdülő tulajdonos? igen nem 3. Tervezi-e, hogy

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések

2014. február 11-én tartandó ülésére. Bejelentések Medgyesbodzás Község Önkormányzat Polgármestere Medgyesbodzás, Széchenyi u 38. Előterjesztés Medgyesbodzás Községi Önkormányzat Képviselő- testületének 2014. február 11-én tartandó ülésére Bejelentések

Részletesebben

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/

Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ Decs Nagyközség fejlesztési koncepciója /2010-2014/ /polgármesteri program/ Decs, 2011, március A ciklusprogram stratégiai jellegű célokat tűz ki, amelyek megszabják az önkormányzati döntések irányát.

Részletesebben

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek.

6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu, honlap: www.csanytelek. Csanytelek Község Önkormányzata Polgármesterétől Csanytelek Község Önkormányzata J e g y z ő j é t ő l 6647. Csanytelek, Volentér János tér 2.sz. 63/578-510; fax: 63/578-517; E-mail: csanytelek@csanytelek.hu,

Részletesebben

Vonzáskörzetek, központok, övezetek

Vonzáskörzetek, központok, övezetek SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar Vonzáskörzetek, központok, övezetek 2007/08. tanév, 2. félév Település- és területfejlesztés I. Páthy Ádám Települési funkciók Alapfunkciók Központi

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 186/2003. (VIII. 27.) SZÁMÚ HATÁROZATA A SZOLGÁLTATÓ INTÉZMÉNY ALAPÍTÓ OKIRATÁRÓL Enying Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról

Részletesebben

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi

Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2. melléklet a /2015.( ) önkormányzati rendelethez Önkormányzati szintű bevételek 2015. évi 2015. évi előirányzat Polgármesteri Megnevezés Önkormányzat Hivatal, intézmények Összesen 1. Helyi önkormányzatok

Részletesebben

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat

KIVONAT. 23/2015. (VIII.17.) TKM bizottsági határozat Alsónémedi Polgármesteri Hivatal 2351 Alsónémedi, Fő út 58. KIVONAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottságának 2015. augusztus

Részletesebben

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL

7/2007. /V.7./ A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETE 7/2007. /V.7./ RENDELETE A HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATOK ELLÁTÁSRÓL 2 Zomba község Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

J e g y z ő k ö n y v. Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 3741.Izsófalva,Izsó Miklós út 64 sz. Szám: 235/1/2012. J e g y z ő k ö n y v Készült: Izsófalva Nagyközségi Önkormányzat 2012. január 17-án megtartott rendkívüli üléséről

Részletesebben

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok

1. sz. melléklet: A KSH tól beszerzett városrész szintű adatok Mellékletek 1. sz. melléklet: A KSH-tól beszerzett városrész szintű adatok; 2. sz. melléklet: Helyzetelemzést segítő adatok az Integrált Városfejlesztési Stratégia és az Anti-szegregációs Terv kidolgozásához;

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben)

Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának 55/2009.(V.27) sz. határozata a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratáról (módosításokkal egységes szerkezetben) Tura Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Polgármesteri

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület május 21-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 8500 Pápa, Fő utca 12. Tel.: 89/515-000 Fax.: 89/313-989 50. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Pápa Város Önkormányzata Képviselőtestületének

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat

DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL. Alapító okirat - 1 - DUNASZIGET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATAL Alapító okirat Dunasziget Község Önkormányzati Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 38. (1) bekezdése, az

Részletesebben

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység

Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet. Az alaptevékenység Száma Az alaptevékenységek körére vonatkozó melléklet Alaptevékenység Neve Az alaptevékenység ai (Ha a nem elegendő, más kerül felhasználásra) a tevékenység bevétele 381103 Települési hulladék vegyes (ömlesztett)

Részletesebben

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÁLTAL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK. 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 2. melléklet a 10/2013.(III.27.) önkormányzati hez.) SIMONTORNY VÁROS ÖNKORMÁNYZT ÁLTL ELLÁTOTT KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLLT FELDTOK 1. Idegenforgalom és nemzetközi kapcsolatok 1 testvérvárosi kapcsolatok

Részletesebben

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

A 3.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testülete 17/007.(VIII.9.) Ör az önkormányzat 007. évi költségvetéséről szóló 1/007. (I.1.) Ör módosításáról 1. A.. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés

Részletesebben

Répáshuta Község Önkormányzatának. Gazdasági programja től 2019-ig terjedő időszakra

Répáshuta Község Önkormányzatának. Gazdasági programja től 2019-ig terjedő időszakra Répáshuta Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2014-től 2019-ig terjedő időszakra 2 Bevezető Répáshuta Magyarország észak-keleti régiójában, az Északi-középhegységben, a Bükk hegység szívében megbúvó

Részletesebben

Hajdúhadház Város Polgármesterétől

Hajdúhadház Város Polgármesterétől Hajdúhadház Város Polgármesterétől 4242. Hajdúhadház, Bocskai tér 1. Tel.: 52/384-103, Fax: 52/384-295 e-mail: titkarsag@hajduhadhaz.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Tisztelt Képviselő-testület! Hajdúhadházi

Részletesebben

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére.

1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. 1. napirendi pont Előterjesztés Kardoskút Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. április 25-i testületi ülésére. Tárgy: Előadó: Döntés: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja

ELŐTERJESZTÉS. Tárgy: Zádor község Önkormányzat 2010-2014. évi gazdasági programja Bürüs, Gyöngyösmellék, Kétújfalu, Szörény, Várad, Zádor községi Önkormányzatok K ö r j e g y z ő s é g e E-mail: ketujfalu@korjegyzoseg.hu Honlap: korjegyzoseg.hu 7975 Kétújfalu József Attila u. 34. Tel./Fax.:

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben

A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben A szolgáltatástervezés- és fejlesztés folyamata és a működtetés sajátosságai a Szolnoki kistérségben 2008. április 23. Hajdúszoboszló Dr. Versitz Éva Polgármesteri Hivatal, Szolnok Egészségügyi és Szociális

Részletesebben