MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK GAZDASÁGI PROGRAMJA"

Átírás

1 MEZŐZOMBOR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK évekre szóló GAZDASÁGI PROGRAMJA A képviselő- testület 4 /2011. (III.31) számú határozatával jóváhagyta: Mezőzombor, március Radó Béla polgármester

2 TARTALOM: I. Bevezetés II. III. Mezőzombor község történeti áttekintése Helyzetelemzés 1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága 2. Főbb demográfiai jellemzők 3. A település infrastrukturális helyzete 4. Helyben dolgozók, vállalkozási tevékenységet végzők száma 5. Az önkormányzat által ellátott feladatok 6. A település területe és környezeti állapota 7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere 8. Az előző ciklusban megvalósult, áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések 9. A település jelenlegi állapotában meglévő gyenge- és erős pontok IV. Fejlesztési koncepció 1. A szerencsi többcélú kistérségi társulás területfejlesztési koncepciójából Mezőzombor község gazdasági programjához illeszkedő területek bemutatása 2. Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai 3. Fejlesztési alapelvek V. Stratégiai fejlesztési célok 1. Fejlesztési célok, elképzelések 2. Állagmegóvás, karbantartás 3. A megvalósítás mechanizmusa 4. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése 5. A helyi adópolitika célkitűzése 6. A közszolgáltatások biztosítása, s azok színvonalának javítása 7. Az önkormányzat gazdálkodása 8. Egyéb elképzelések Összegzés - 2 -

3 Bevezetés A helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 91. l\l bekezdése kötelezően írja elő az önkormányzatok részére a gazdasági program készítését, melyet a választásokat követően a Képviselő-testületnek kell jóváhagynia. A gazdálkodás kereteit, a jogszabályi rendelkezéseket és a szakirodalmat összevetve a gazdasági programot úgy lehet definiálni, hogy az nem más, mint az önkormányzat hosszabb távra szóló tervezési alapdokumentuma, amely felöleli az ágazati-, községi- és térségi alapon megfogalmazott fejlesztési célokat, s ezzel irányt szab az önkormányzati döntéseknek, a település fejlesztésének. A kormány a következő időszakra elfogadott programjában az önkormányzati rendszer átalakulását, az önkormányzati reformot is célul tűzte. Ezért az előttünk álló ciklus, sok újdonságot fog tartogatni számunkra. Új együttműködési lehetőségek nyílnak meg, új fejlesztések indulhatnak el. Az elkövetkező évek hatalmas fejlesztési forrásait is csak szoros kistérségi, regionális együttműködéssel lehet igénybe venni. így községünk életében is egyre többször fog szerepet kapni a más településekkel történő összefogás kérdése, az itt élő emberek magasabb színvonalú oktatási-, nevelési-, szociális-, egészségügyi szolgáltatása érdekében. így a jelen gazdasági program egyaránt épít: - az elért eredmények megőrzésére, azok továbbfejlesztésén keresztül, a tartós értékek megteremtésére, - az érvényben lévő testületi határozatokra, - a korábban megfogalmazott ágazati koncepciókra, - a közmeghallgatások során begyűjtött véleményekre és javaslatokra, - 3 -

4 - a törvények által meghatározott önkormányzati feladatok ellátási kereteire, - a rendelkezésre álló és megszerezhető forrásokra, - a működés és fejlesztés területén a prioritások kijelölésére, - a településen ellátandó feladatok hatékonyságának növelésére vonatkozó ötletek és elképzelések rendszerbe foglalására, s - figyelembe veszi a község adottságait és - támaszkodik a Szerencs-i kistérségben rejlő lehetőségekre is. II. Mezőzombor község történeti áttekintése A tatárjárás által elpusztított falu nevét a történeti feljegyzések 1298-ban említik először, amit Lehel fia Sumbor nevéből származtatnak. A község urai a történelem folyamán gyakran változtak. Számos pereskedés ismert a megye nemesei között a községért, mára a XIV. századtól kezdve. Az egyházak szerepe mindig fontos volt Zombor életében. Az Árpádok korában főesperesség volt itt. A számos kúriával és gazdag termésű szőlőkkel rendelkező falu birtokosai között 1593-ban szerepel először a Rákócziak neve. A falu bora a tokajiéval volt egyenértékű, de lakossága életében a tiszai halászat is fontos szerepet játszott az évszázadok folyamán ben Mezőzombort II. Lipót császár különféle szabadalmi jogokkal ruházta fel, ám később fejlődése megtorpant és jelentősége a többi hegyaljai település mögé szorult. Lakosságának nagy része fokozatosan bérmunkássá és cseléddé vált a XIX. század folyamán, amikor Bodrogkeresztúrhoz közeli határában kőbányát nyitottak. A különböző felekezetek egy tanerős iskolákat nyitottak a községben az 1880-as években, amiket 1908-ban négy tantermes állami iskola váltott fel

5 A község foglalkozási szerkezetét jelentős mértékben átalakította, amikor megkezdte termelését a közeli Szerencs cukorgyára. Itt igen sokan találtak munkát a zomboriak közül. A mezőgazdaság területén foglalkoztatottak főként Harkányi báró szőlőjében vagy az Andrássy-birtokon dolgoztak ben közel egy hónapig állt a front a település határában, ami sok kárt okozott ben földosztás volt Mezőzomboron, majd megalakult a földművesszövetkezet. Az ötvenes években a helyiek elvégezték a templom felújítását, a bekötőút építésére, erdősítésre és szőlőtelepítésre került sora falu határában. Külön program keretében sor került a belvízelvezetésre is. A tsz jelentős támogatásban részesítette az 1960-as és 70-es években a jó közlekedési helyzetét kihasználó, és Szerencs szomszédságában egyre jobban fejlődő mezőgazdasági települést. Fiataljai közül mind többen választották az ipari munkát, ezért Miskolcra, Szerencsre és más nagyobb településekre is sokan ingáztak még az 1980-as évek végén is. A település nevezetességei: a község híres műemlék jellegű épülete a Patay, vagy más néven Sárga borház a 37-es főút mellett, a falu határában. Ma étteremként működik. Idegenforgami szempontból a Bortó és a Sós Borház említendő. A községben római katolikus, görög katolikus és református templom található. - Tárgyi emlékei: - Az önkormányzat rendezési tervében helyi védelem alá helyezett olyan lakóépületeket, melyek őrzik a település építészeti értékeit - a tájházban kialakítása céljára jellegzetes lakóépület került megvásárlásra - 5 -

6 III. Helyzetelemzés 1. A település földrajzi elhelyezkedése, adottsága A település az Észak-Magyarországi Régióhoz tartozik. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében-, Miskolctól 50 km-re, Szerencstől 2 km-re fekszik. A világörökség részét képező Tokajhegyaljai történelmi borvidék- és a Szerencs kistérség egyik» Területe: belterület: 215 ha külterület: 3663 ha.» Népessége január 1-én 2.600fö. A község határa ásványkincsekben gazdag, területén zeolit, bentonit, kvarcit, kaolin található. Domborzati viszonyai kedvezőek szőlőtermesztésre, tokaji bor előállítására, de a talaj termőképessége előnyös bizonyos gyümölcs- (kajszi, meggy) és egyéb gabonafélék (búza, kukorica, napraforgó) termesztésére is. 2. Főbb demográfiai jellemzők évben: - Állandó népesség: 2427 fő - ebből: Nő: 1166 fő Férfi: 1261 fő Kor szerinti Személyek száma Megoszlás csoportosítá %-a s összesen fiú/férfi leány/nő , , , , ,8 Osszesen:

7 - Születések száma: 35 fő - Meghaltak száma: 37 fő Szociális ellátásban részesülők: - Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban: 512 fő - Ápolási díjban: 18 FŐ - alanyi jogon: 2 fő -méltányossági alapon: 6 fő - fokozott ápolást igénylő: 5 fő Temetési segély: 22 fő - Átmeneti segélyben: 93 FŐ Rendszeres szociális segély:68 fő BPJ: 372 fő - Lakásfenntartási támogatás: 320 fő - Közgyógyellátási igazolvánnyal támogatottak: 87 fő - alanyi jogon: 43 fő - normatív alapon: 44 fő - méltányossági alapon: - fő Súlyosan mozgáskorlátozott személyek közlekedésével kapcsolatos támogatások: - Közlekedési támogatásban részesültek: 172 fő - inaktív: 157 fő - tanuló, dolgozó: 5 fő - inaktív, családfenntartó: 8 fő - dolgozó, családfenntartó: 2 fő - Gépkocsi szerzési támogatást is kért: 11 fő

8 3. A településen infrastrukturális h elyze te: - A település elérhetősége: - Közúton: a 37. sz. fő közlekedési út illetve Szerencs felöl egyaránt a sz. közúton - Vasúton: közvetlen megállóval a Szerencs -Mezőzombor- Nyíregyzáza, illetve Szerencs-Mezözombor- Sátoraljaújhely vonalon. - Vonalas közmű kiépítettsége:» vízhálózat,» a vezetékes földgáz,» a szennyvíz hálózat, - Telefon ellátottság:» vezetékes telefonhálózat kiépítés, - Szilárd hulladék kezelése:» Intézményes szemétszállítás formájában történik,» Szelektív hulladék sziget egy helyen került kialakításra. - Utak állapota:» a belterületi utak 80 %-a pormentesített. 4. Helyben dolgozó, vállalkozási tevékenységet végzők száma: - Mezözombor községben foglalkoztatottak száma:» Az önkormányzat által foglalkoztatott: 54 fő» Posta helyi kirendeltségén dolgozó: 5 fő» Szerencs és Vidéke Takarékszövetkezetben: 2 fő» Helyi kereskedelmi egységekben: 18 fő» Helyben működő gazdasági társaságok száma: 65 db» Egyéni vállalkozások száma: 38 db - Regisztrált munkanélküliek (álláskeresők): 310 fő Regisztrált pályakezdők: 9 fő - Rendszeres szociális segélyben részesülők:68fő - BPJ: 372 fő

9 5. Az önkormányzat által ellátott feladatok: - Kötelező feladatok:» Egészséges ivóvízellátás,» Óvodai nevelés,» Általános iskolai oktatás és nevelés,» Egészségügy alapellátás,» Szociális ellátás két fontos feladatkört foglal magába: Szociális rászorultságtól függő pénzbeli ellátási kötelezettség( pl. idősek járadéka, temetési segély, lakásfenntartási támogatás, ápolási díj, átmeneti segély), Személyes gondoskodás keretébe tartozó kötelezettség (étkeztetés, házi segítségnyújtás, családsegítés, speciális alapellátási formák)» Közvilágítás,» helyi közutak és köztemető fenntartása,» A nemzeti és etnikai kisebbségi jogok érvényesülése, A HELYI KÖZSZOLGÁLTATÁSOK KÖRÉBEN FALADATA MÉG A:» gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás,» településfejlesztés, településrendezés,» épített és természeti környezet védelme,» lakásgazdálkodás,» vízrendezés és csapadékvíz elvezetés,» csatornázás,» közterületek fenntartása,» köztisztaság és településtisztaság biztosítása,» helyi tűzvédelemről-,» közbiztonság helyi feladatairól való gondoskodás,» hulladékgazdálkodás,» közösségi tér biztosítása;» közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása;» az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése.

10 KÖZREMŰKÖDÉS:» helyi energiaszolgáltatásban,» a foglalkoztatás megoldásában A felsorolt feladatok között megtalálhatók mindazok az alapvető feladatok, amelyek révén biztosítható egy-egy település működése, megvalósítható műszaki-technikai infrastruktúrája, a lakosság kommunális és humánszolgáltatásainak alapfokú ellátása. A feladatok ellátásához az önkormányzat az alábbi intézményeket működteti: Intézmény megnevezése Csoport, osztály, körzet, férőhely száma Gyermekek, személyek száma fő Működési formája Háziorvosi rendelő vállalkozó Idősek Klubja 1 20 részben önálló Iskola részben önálló Védőnői szolgálat 2 Családsegítő-és Gyermekjóléti Teljes Szolg. település Óvoda Községi könyvtár - Teljes lakosság Művelődési ház - - részben önálló Részben önálló részben önálló Kistérségi Polgármesteri Hivatal - teljes település önálló Ravatalozó - - -

11 6. A település területe és környezeti állapota: A településhez tartozó ingatlanok bemutatása: Belterület: lakóterület Külterület: - mezőgazdasági termőföldek, - zártkertek (szőlő, gyümölcs ültetvények) - erdő, gyep, kivett területek BELTERÜLET NAGYSÁGA: 215 ha 1) Utcák száma: 26 db. Illetve 3 tanya Az utcák megnevezése: - Arany J. - Adv E. - Árpád - Batthyány - Bercsényi - Béke - Béke köz - Damjanich - Dobó I. - Dózsa Gy. - Jókai - József A. - Kinizsi - Kossuth - Kölcsey - Legelő köz - Lehel - Mátyás - Petőfi S. - Rákóczi - Rózsa F. - Széchenyi - Szabadság - Táncsics - Temető - Zrínyi

12 Tanyák: Tanyák: Bekényi tanya Zserc tanya Fehértói tanya Külterületen található jelzett idegenforgalmi jellegű területek, gazdaságok: Bortó Sós Borház Disznókő Zrt Sárga Borház Csárda 2) Ingatlanok száma: 940 db. a) üres telek: 39 db. b) családi házak száma: 820 db. c) önkormányzati tulajdonban lévő lakóház: 2 db. d) önkormányzati intézményi épületek - Védőnői Szolgálat és Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat - Idősek Klubja - Iskola - Közösségi Ház és Könyvtár - Óvoda - Polgármesteri Hivatal - Ravatalozó és Urnafal - Sport Öltöző - Orvosi rendelő KÜLTERÜLET és ZÁRTKERT NAGYSÁGA együttesen: 4044 ha Melyből: 1) Mezőgazdasági szántó föld: 58% 2) Rét, legelő 17% 3) Kert: 3 % 4) Gyümölcsös: 3 % 5) Szőlő: 6% 6) Erdő: 3 % 7) Nádas: 3 % 8) Kivett: 9 %

13 A település környezeti állapota: - A település környezetére pozitívan ható tényező: -» kedvező természeti feltételek, -» jó levegő, szennyezettség nincs, -» jó vízminőség, - A település környezetére negatívan ható tényezők: - A bányászattal járó sérült táj látványa - A megszűnt, illetve szüneteltetett külszíni bányák rekultivációjának elmaradása - A megszűnt, szüneteltetett bányákban és a külterületeken az illegális szemét elhelyezése 7. A település hazai és nemzetközi kapcsolatrendszere: - Hazai kapcsolatok: - Közvetlen, jó kapcsolat alakult ki Borsod-Abaúj-Zemlén Megyei Önkormányzattal és Hivatalával - A BAZ Megyei Kormányhivatallal - Szerencs várossal, mint kistérségi központtal, a kistérség településeivel - Tokaj várossal, mint a világörökség részét képező Tokaji Borvidék székhelyével, s a borvidék településeivel - Nemzetközi kapcsolatok: Hosszú évek eredményeként fokozatosan alakult ki a barátság - Szlovákia- Szomotor - Románia- Hosszúmező településekkel

14 8. Az előző ciklusban megvalósult, áthúzódó, folyamatban lévő fejlesztések: Fejlesztés megnevezése Összeg (E. Ft.) Közösségi Ház kialakítása Temetőkerti út falújítása Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálat, Védőnői Szolgálat és szolgálati lakás felújítása Tornaterem fűtés és szigetelés kialakítása Mezőgazdasági út felújítása Gépjármű beszerzés Közvilágítás korszerűsítése Dorgói út felújítása Lehel út aszfaltozása Iskola konyhájának felújítása Kinizsi, Damjanich utak felújítása Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése Orvosi rendelő akadálymentesítése Ady, Batthyány, Legelő köz utak felújítása Ravatalozó felújítás Urnafal építés Közmunka programokhoz kapcsolódó eszközbeszerzés 9549 Óvoda akadálymentesítés Idősek Klubja akadálymentesítés Folyamatba lévő fejlesztések Fejlesztés megnevezése Iskola központi épületének felújítása Összeg (E. Ft.) 109 M. Ft.

15 9. A település jelenlegi állapotában meglévő gvenge- és erős pontok: Erősségek: világörökség részét képező Tokaji zárt borvidékhez való tartozás gazdag ásványi anyagok megléte nemzetiségi nyelv, kultúra helyi gasztronómia közbiztonság az itt élők szorgalma infrastruktúra teljes kiépítettsége Szerencs város közelsége Idegenforgalmi szálláshelyek megléte Lehetőségek: falusi turizmus erősödése betelepülők érdeklődése növekszik a falusi turizmus iránti igény EU-s fejlesztési, pályázati források igénybevétele Gyengeségek: munkahelyek hiánya bejáró dolgozók napi ingázása pénzügyi gyengeségeink magas halandósági ráta gazdaság alacsony szintje helyi adók alacsony összege szolgáltatások alacsony szintje cigány kisebbség halmozott hátrányai Veszélyek: elmaradott térség, közlekedési viszonyok miatt nem jönnek befektetők intézményi létszámok csökkenése üres lakások számának növekedése munkanélküliség fiatalok elvándorlása " fogyasztási szokások meg^'áltozása

16 IV Fejlesztési koncepció 1. A Szerencsi Többcélú Kistérségi Társulás területfejlesztési koncepciójából Mezőzombor község gazdasági programjához illeszkedő területek és feladatok bemutatása: Szerencs többcélú kistérségi társuláshoz illeszkedő fejlesztés: -a 39-es számú -Mád, Rátka, Szerencs településünket elkerülő útként kezdeményzett- út központi beruházásának megvalósítása, mely Mezőzombor esetében is jelentőséggel bír -a szociális területen a jelzőkészülékekkel ellátott személyek szolgáltatásainak közös megszervezése és ellátása, - a községeket összekötő kerékpárút megépítése - az egészségügyi ellátás egységes műszerezettségének pályázatokból történő biztosítása, -a csapadékvíz elvezetés települések közötti rendszerének igyelemmel kísérése. 2. Az önkormányzat kötelezően ellátandó és önként vállalt feladatai: Kötelezően vállalt feladatok: - Oktatás: A következő évekre szóló legfontosabb cél a község közoktatási értékeinek megőrzése, az értékközvetítés szerepének erősítése különösen:» a lokálpatriotizmus-,» a környezetvédelem-,» egészségvédelem területén. 16

17 - Szociális gondoskodás: A már meglévő és működtetett szociális intézmények további fenntartását indokolja a lakosság korösszetételének alakulása. Bár a község megfelelő intézményhálózattal rendelkezik, de biztosítani szükséges a fogyatékosok esélyegyenlőségét, s keresni kell egy bentlakásos intézmény megépítésének lehetőségét. - Gyermekvédelem: A gyermekvédelem körében kiemelt feladat a felnövekvő generáció egészséges testi, szellemi fejlődésének elősegítése, s Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal a folyamatos együttműködés biztosítása. - Hulladékgazdálkodás: A hulladékgazdálkodás terén törekedni kell:» a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésére,» a legkedvezőbb szolgáltató cég kiválasztására,» a helyi rendelet EU-s és központi jogszabályok összhangjára. Önként vállalt feladatok: Az önkormányzat az itt élő emberek igénye és életkörülményeinek javítása céljából el kell, hogy lásson olyan feladatokat is, melyekre az állami normatív leosztás nem-, vagy csak minimális szintű fedezetet biztosít. Ezen feladatok megvalósítása, fenntartása, illetve fejlesztése csak a rendelkezésre álló pénzügyi források függvényében, illetve pályázati pénzek felhasználásával történhet. Ilyen feladat: a Környezetvédelem: A környezetvédelemmel kapcsolatos teendőket a jogi szabályozás (1990. évi LXV. Törvény) nem sorolja a kötelező feladatok közzé, viszont a környezetvédelemmel foglalkozó jogszabályok kötelező környezetvédelmi feladatokat írnak elő az önkormányzatoknak. Fontosságát községünkben jelzi, hogy:» az önkormányzat rendelkezik környezetvédelmi programmal,» a helyi rendezési terv is tartalmaz környezetvédelemmel kapcsolatos előírásokat,» fontos, hogy a község utcái és közterületei -az utcák, árkok gazmentesek-, rendezettek legyenek,» az ingatlantulajdonosok az ingatlanok előtti közterületet és kertjüket gyomtalanítsák, különös tekintettel a parlagfűre, 17

18 » ne legyenek az utcán különböző kupacok, építési anyagok,» a község közigazgatási területén, kül- és belterületen illegálisan lerakott szemetet, építési törmeléket össze kell gyűjteni és elszállíttatni, indokolt esetben rekultiválni. - Művelődési tevékenység: Az itt élők kulturális, szórakozási és hagyományőrző igényeinek a kielégítését hivatott teljesíteni. Feladata továbbá az ifjúság szabadidő hasznos eltöltésének szervezése, a tájház működtetése, a községi könyvtár működési feltételeinek biztosítása, s a hagyományőrző énekkar fenntartása. - CIVIL szervezetek támogatása:» Sport,» Polgárőrség» Hagyományőrző csoportok (népdalkör).az önkormányzat fontosnak ítéli a településen működő Civil szervezetek szerepét, így működésüket anyagi és szellemi téren egyaránt támogatja. V. Stratégiai fejlesztési célok 1. A fejlesztési célok, elképzelések: - Község belterületi útjainak építése, felújítása: A község belterületén található utakat 100%-os mértékben szilárd burkolattal szükséges ellátni, illetve az aszfalttal borított, de sajnos a közmüvek építése során több megrongálódott belterületi utakat szükséges felújítani. Az építendő, felújítandó utak sorrendjét az határozza meg, hogy melyiket lehet beilleszteni a pályázati kiírások közzé. 18

19 - Sérült járdaszakaszok folyamatos felújítása: A község legtöbb utcájában még a 60-as években épületek meg a betonjárdák. Az elmúlt évek megmutatkoznak a járdák állapotában, de azok a járdák sincsenek kifogástalan állapotban, melyek a 80-as évek végén járdalapokból vagy aszfaltból készültek, mivel a közművek építése során megsérültek, s több helyen megsüllyedtek. Sérült járdaszakaszok a település minden utcájában találhatóak, de sürgősségi sorrendet kell felállítani az utcák járdáinak helyreállítási munkálataihoz. - Csapadékvíz elvezetés: Az utak megépítésével egy időben törekedni kell a csapadékvíz elvezetés teljes kiépítésére is. Lehetőség nyílik az EU-s pályázati csomagban a település főbb vízgyűjtő árkainak rendbetételére. Ahhoz, hogy a csapadékvizeket a településről gondtalanul el lehessen vezetni, gondoskodni kell a külterületen lévő vízelvezető árkok folyamatos karbantartásáról, felújításáról is. - Településközpont rehabilitációja:» az idegenforgalom -falusi túrizmus- növelése érdekében indokolt a település zöldfelületének javítása. Az utak mentén fasorok, parkok kialakítása.» parkolók kiépítése,» utcatáblák, információs táblák elhelyezése» közterületi berendezések, padok, hulladékgyűjtők, egyéb eszközök elhelyezése,» játszótér kialakítása,» programok biztosítása. - Átereszek:» Az önkormányzat tulajdonát képező átereszek folyamatos tisztántartása, szükség esetén azok átépítése elengedhetetlen.» A magánlakások előtti kapubejárók előtt lévő átereszek folyamatos tisztántartására szükség szerint fel kell szólítani az ingatlantulajdonosokat, megelőzve ezzel a csapadékvíz okozta károkat. 19

20 - Parkolók kialakítása: A meg-növekedett gépkocsiforgalom és a gyalogosan közlekedők biztonsága érdekében, az önkormányzati épületek előtt, parkolók kiépítését, illetve a közterületek burkolását javasolt megvalósítani, az alább megnevezett közintézmények előtt:» Posta épülete-,» Polgármesteri Hivatal-» Óvoda,» Iskola előtti területek, melynek kapcsán megszűnhetnek az időszakos rendezvényeihez kapcsolódó parkolási nehézségek. - Régi szeméttelep rekultivációja: A megszűnt szeméttelep a település belterületében helyezkedett el. Az intézményes szemétszállítással megoldódott a háztartási szemét tekintve, hogy a megszűnt lerakó folyamatos felügyelete nincs megoldva szükséges- pályázati pénzek bevonásával a területet rekultiválni, hogy az ott lakók érdekei ne sérüljenek. A település részt vesz ebben a programban. A rekultivációt követően a területet több célra is hasznosítani lehetne. - Játszótér építése: A településnek közterületen nincs a mai kor igényeit kielégítő játszótere. A gyermekek részére szükséges lenne egy játszótér megépítése. Ennek az igénynek a kielégítését szolgálná a települési Béke-park beruházás, melynek része a játszótér létesítés is. 2. Állagmegóvás, karbantartás: - Általános Iskola épületének karbantartása, talajvíz elleni védelme: Az elmúlt év pályázati eredménye kapcsán megvalósult az általános Iskola első épületének illetve konyhájának felújítása, korszerűsítése évben az Iskola központi épületének teljes felújítására kerül sor, pályázati forrásból. - Óvoda épülete: Sikeres pályázati megvalósulással az épületegyüttes teljes felújítása megvalósulta mai kor igényeinek megfelelően. Az óvodai eszközök, berendezési tárgyak, külterületi játékok is megújultak pályázati forrásból. 20

21 - Közintézmények akadálymentesítése: Jogszabályi követelményeknek megfelelően megvalósultak a közintézmény akadálymentesítése» Polgármesteri Hivatal,» Orvosi Rendelő» Óvoda,» Konyha,» Idősek Klubja,» Művelődési Ház évben az Általános Iskola központi épületének akadálymentesítésére is sor kerül. 3. A megvalósítás mechanizmusa: A tervezett fejlesztési elképzelések csak akkor fognak megvalósulni, ha a következő alapvető feltételeknek az önkormányzat eleget tud tenni:» ha az önkormányzat tagjai és a hivatal vezetése a kitűzött célok iránt elkötelezett,» ha rendelkezésre állnak a szükséges dokumentumok (projekt tervek, megvalósíthatósági tanulmányok), illetve folyamatosan történik előkészítésük,» a jó marketing munka,» a finanszírozáshoz szükség források pályázati pénzekből biztosítható. 4. Munkahelyteremtés, foglalkoztatás elősegítése: a településen igen kis esélye van a helyben foglalkoztatásnak, ezért az alábbi feladatok szem előtt tartásával elő kell segíteni a népesség megtartását:» segíteni kell az álláskereső lakosok továbbképzési lehetőségét,» fel kell mérni a környék munkaerő-piaci és munkahely kínálati helyzetét, s annak kívánalmaihoz történő illeszkedést elő kell segíteni,» fel kell mérni a kistérség gazdasági szerkezetének átalakulását,» kapcsolatot kell kialakítani a képzésben résztvevő intézményekkei,» meg kell vizsgálni az együttműködés lehetőségét a településen működő vállalkozásokkal.

22 5. A közszolgáltatások biztosítása, s azok színvonalának javítása: - Az önkormányzat tevékenysége: legfontosabb alapja:» a törvényesség,» a nyilvánosság,» az átláthatóság. - Az önkormányzat kiemelten kezeli a testületi döntéseket előkészítő hivatali munkát, az előterjesztések szakmai színvonalának folyamatos javítását, a döntések végrehajtásának mind eredményesebb szervezését.» Az intézményi struktúra korszerűsítésének folytatása mellett folyamatosan törekszik az ágazati minimum követelmények fokozatos teljesítésére.» Kiemelten kezeli a hivatal közszolgálati munkájának minőségi javítását, a polgárok ügyeinek gyors és hatékony intézését. 6. Az önkormányzat gazdálkodása: Mezőzombor a gazdasági- és infrastrukturális szempontból hátrányos helyzetű települések közzé tartozik, így mind e helyzetéből adódó, mind pedig a Szerencs kistérség keretein belül tudja érvényesíteni pályázati lehetőségeit, mivel besorolás szerint a leghátrányosabb kistérségek egyike. Az önkormányzat tartósan működési forráshiányos, melyet különböző kiegészítő állami forrásokkal -átmeneti hitelek felvételével- pótol. Az önkormányzat működési forráshiányának okai:» a normatív állami finanszírozás nem fedezi a feladatellátást,» az önkormányzat minimális értékű helyi bevételei nem elegendőek a hiányzó működési költségek fedezetére. 22

23 A forráshiány csökkenése érdekébe az alábbi célkitűzéseket fogalmazza meg:» az önkormányzat csak olyan kötelezettséget vállal, mely reálisan megvalósítható, költségvetési fedezete az önkormányzat költségvetéséből, átvett pénzeszközből, pályázati pénzekből, vagy törvényesen felvehető hitelből megvalósítható,» az önkormányzat gazdálkodását, feladatmeghatározását a vonatkozó jogszabályi előírások mellett a település rövid és hosszú távú igényeinek, céljainak megfelelően alakítja,» figyelembe veszi a térségi és regionális célokat,» törekszik jogi és gazdasági eszközök felhasználásával a munkahelyteremtés elősegítésére, a település lakosságszámának növelésére,» az önkormányzat minden lehetséges törvényes eszközt megragad bevételi forrásainak növelésére: együttműködik közvetlenül és intézményei útján a gazdálkodó szervekkel, igénybe veszi a pályázati lehetőségeket (cél- és címzett támogatás, ágazati pályázatok, EU pályázatok) és kialakítja a pályázatírás érdekeltségi rendszerét, nemzetközi kapcsolatait ezen a téren is erősíti, ésszerű és elfogadható mértékig terheli a lakosságot, a hátralékok, kintlévőségek beszedésére hatékony intézkedéseket tesz.» az intézményhálózatban, polgármesteri hivatalban biztosítani kell legalább a bér reálértékének megőrzését,» az önkormányzat a munkanélküliség csökkentése, a munkába való visszatérés elősegítése, nem utolsó sorban az önkormányzati feladatellátás biztosítása érdekében számol közmunkás foglalkoztatással,» költségei kímélése érdekében lehetőség szerint foglalkoztat pályakezdő munkanélkülieket. 7. Egvéb elképzelések: - Mezőzombor község önkormányzata:» a község polgáraival, gazdasági és civil szervezeteivel és az egyházzal partneri viszonyt épített ki, melyet a jövőben is gyümölcsöztetni kíván.» mint a Szerencsi többcélú kistérségi társulás tagja, szoros együttműködésre törekszik a térség településeivel,» a meglévő nemzetközi kapcsolatok erősítésével,

24 ÖSSZEGZÉS Mezőzombor község Gazdasági Programja a település középtávú jövőképének a felvázolását tűzte ki célul azzal a céllal, hogy a fejlesztésekkel sikerül megtartania lakosságát, intézményeit és hivatalát. Ennek megvalósításához kéri és igényli a községben működő szervezetek, intézmények, vállalkozások és minden tenni akaró mezőzombori lakos segítségét. Mezőzombor, március 31.. Radó Béla polgármester 24

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE

NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE. 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE NAGYKEREKI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2015. április 09-i RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Határozatok: 23/2015. (IV. 09.) önkormányzati határozat Nagykereki Község Önkormányzatának

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Endrefalva Község Önkormányzata. 2013. július 10. Helyi Esélyegyenlőségi Program Endrefalva Község Önkormányzata 2013. július 10. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...7 Célok...7

Részletesebben

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019

Kengyel Község. Gazdasági Programja 2015-2019 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 Jóváhagyta: Kengyel Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 77/2015.(VI.22.) Kt. számú határozatával 1 Kengyel Község Gazdasági Programja 2015-2019 A Magyarország

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Dávod Önkormányzat. Felülvizsgálva 2015. évben Helyi Esélyegyenlőségi Program Dávod Önkormányzat Felülvizsgálva 2015. évben 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Nevezetességei... 3 Gazdasági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Bodrogkeresztúr Község Önkormányzata 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Helyi Esélyegyenlőségi Program Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 2013 2018. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok...

Részletesebben

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ

BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ BÁTONYTERENYE VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2015-2019. KÖZÖTTI CIKLUSRA SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA Jóváhagyta Bátonyterenye Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 47/2015.(V.06.)Öh.sz. határozatával. Bevezető

Részletesebben

A település fejlődése és - fejlesztése. Magyarszentmiklós Községben

A település fejlődése és - fejlesztése. Magyarszentmiklós Községben A település fejlődése és - fejlesztése Magyarszentmiklós Községben Polgármesteri Koncepció 2010 Magyarszentmiklós Község Önkormányzata Részére A 2010-2014. Év Közötti Időszakra Tartalomjegyzék 1. A fejlesztési

Részletesebben

Almáskamarás Községi Önkormányzat

Almáskamarás Községi Önkormányzat ÁROP-1.1.16-2012-2012-0001 Esélyegyenlőség-elvű fejlesztéspolitika kapacitásának biztosítása Almáskamarás Községi Önkormányzat HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2013-2018. Türr István Képző és Kutató Intézet

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre

Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének. Gazdasági programja. 2011-2014. évre Ajka város Önkormányzata Képviselő-testületének Gazdasági programja 2011-2014. évre Bevezető A gazdasági program elkészítésére a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. -ában megfogalmazott

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Nógrádmegyer Község Önkormányzata. 2013. július 18. Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrádmegyer Község Önkormányzata 213. július 18. 1 Tartalom Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Értékeink, küldetésünk...6 Célok...7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Tápszentmiklós Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Tápszentmiklós Község Önkormányzata 2013-2018 Old. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk...

Részletesebben

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk.

Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Nem születünk egyformának - a természet adta egyenlőtlenséget ki kell egyensúlyoznunk. Agatha Christie HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM (2013-2018) Vokány Község Önkormányzata részére 2013. szeptember Tartalom

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018.

Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. Szécsényfelfalu Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program 2013 2018. 2013. július 16. 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS... 4 SZÉCSÉNYFELFALU BEMUTATÁSA... 5 Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja...

Részletesebben

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja

Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Edde Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Programja Tartalomjegyzék: Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata ( 2015) Helyi Esélyegyenlőségi Program ( 2013-2018) Edde Község Önkormányzata

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Alsónemesapáti Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Alsónemesapáti Község Önkormányzata 2013 Tartalom Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok... 11 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

ZÁKÁNYSZÉK HOSSZÚTÁVLATÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2025.

ZÁKÁNYSZÉK HOSSZÚTÁVLATÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2025. ZZ ZÁKÁNYSZÉK HOSSZÚTÁVLATÚ TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2010-2025. TARTALOMJEGYZÉK 1. A fejlesztési koncepció alapelvei. 3 1.1. Településpolitikai elhatározások, prioritások 3 2. Társadalmi-gazdasági

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program

Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyi Esélyegyenlőségi Program Nógrád Község Önkormányzata 2013. június 24. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 6 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Kenézlő Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Kenézlő Község Önkormányzata 2013 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8 A Helyi

Részletesebben

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE

RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE RÉTSÁG VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA és ELŐZETES AKCIÓTERÜLETI TERVE 2007-2013 Munkaváltozat 1. verzió (társadalmi egyeztetésre) 2008. április 1 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS 1.1. Vezetői összefoglaló

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Sajóvámos Község Önkormányzata 2013. Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok... 8

Részletesebben

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19.

A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. A kapuvári Polgármesteri Hivatal egészségterve Lezárva: 2011. április 19. Tartalom Vezetői összefoglaló... 3 Bevezetés az egészségterv háttere, szükségessége, célja... 5 A település rövid bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013.

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. Helyi Esélyegyenlőségi Program Egerfarmos Községi Önkormányzat 2013. 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés...3 A település bemutatása...4 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Rábaszentandrás Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Rábaszentandrás Község Önkormányzata 2013-2018 készítette: Szemetiné Varga Mária 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása...

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monostorapáti község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Monostorapáti község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Monostorapáti község Önkormányzata 2013-2018 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 3 Bevezetés... 3 A település bemutatása... 3 Értékeink, küldetésünk... 10 Célok...

Részletesebben

Szentkirály Község Önkormányzata

Szentkirály Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Szentkirály Község Önkormányzata 2013. Augusztus 02. Tartalomjegyzék Bevezetés... 2 A település bemutatása... 3 Szentkirály értékei, küldetése... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Attala Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. Attala Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Attala Község Önkormányzata 2013 2018 2 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)... 4 Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 8 Célok...

Részletesebben

Hajós Város Önkormányzata

Hajós Város Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program Hajós Város Önkormányzata 2013. 2 Tartalom Bevezetés... 4 A település bemutatása... 4 Értékeink, küldetésünk... 7 Célok... 7 A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése

Részletesebben

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata

Helyi Esélyegyenlőségi Program. PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata Helyi Esélyegyenlőségi Program PÁZMÁNDFALU Község Önkormányzata 2013-2018 1 Tartalom Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP)...3 Bevezetés...3 A település bemutatása...3 Újkori története... 6 Értékeink, küldetésünk...6

Részletesebben