K ö r n y e z e t v é d e l e m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K ö r n y e z e t v é d e l e m"

Átírás

1 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u OM azonosító: K ö r n y e z e t v é d e l e m Természetismeret projekt 9. évfolyam Készítette: Zabolainé Kovács Margit Kunhegyes, április 15.

2 2 ELŐSZÓ Iskolánkban a fizika, kémia, biológia és füldrajz tantárgyak egy tantárgy, természetismeret tantárgy néven kerül oktatásra. Ennek vannak jó és rossz oldalai is, én most a jó oldalát mutatom be. A tanmenetünket úgy állítottuk össze, hogy egy-egy témát a 4 tantárgy szemszögéből vizsgáljuk, ezáltal egy komplexebb képet kapnak a diákok, illetve nagyobb érdeklődés tapasztaljató, hiszen több oldalról látnak rá a dologra, és így nagyobb az esélye, hogy valamelyik rész megérinti őket. A projekt oktatással még inkább felkelthető az érdeklődés, hiszen mint ahogy ez a projekt is példázza, - nem kell mindig a négy fal között maradnunk, az életből, a hétköznapi gyakorlatokból is sokat lehet tanulni (sőt!). Amit személyesen megtapasztalnak, amit a közvetlen környezetükben is látnak, érzékelnek, az elmélyíti bennük annak tudatát, hogy az életnek tanulunk, és nem elvont tantárgyakat. Az alább leírt projekt szervesen kapcsolódik a tanév során szervezett kiránduláshoz is, de nem kell feltétlen messzire utaznunk ahhoz, hogy a környezetvédelemre példákat találjunk. Nézzünk szét szűkebb környezetünkben is!

3 3 A projekt tartalma, felépítése I. A projekt célkitűzései: Felkelteni a diákok érdeklődését a szűkebb és tágabb környezetük környezetvédelmi problémái iránt A környezettudatos magatartás formálása az iskolai, illetve a városi, községi, falusi jelentőségű környezeti problémák és megoldási lehetőségeik tárgyalása során. Anyag- és energiatakarékos szemlélet kialakítása a hétköznapi életben és az iskolában. A környezetünkért felelős gondolkodás kialakítása a hétköznapi élet minden területén Az adatgyűjtés, információkeresés, forrásfelhasználás technikájának fejlesztése Fejleszteni mind a tanárok, mind a diákok kutatói készségét A munkamegosztás és együttműködési készség fejlesztése II. A projekt részcéljai A számítógép tanulói használata Szerezzenek gyakorlatot a Wikipédia használatában A némaértő olvasási képesség fejlesztése Az írási készség fejlesztése A megújuló energiaforrások megismerése A témaprojekt bekötése a kerettantervbe, a helyi tantervbe A projekt által feldolgozott téma a tanév során a 8. modulhoz kapcsolódik A témaprojekt természetismeret-tantárgyi vonatkozásai : földrajz: környezeti tényezők

4 4 III. A fejlesztés szempontjai: a) Elsajátítandó kompetenciák: Önálló ismeretszerzés, ismeretek rendszerezése Informatikai eszköz használata Szövegek értelmezése b) Kapcsolódó kompetenciák: Olvasott szöveg értése, szövegértés Kooperáció a társsal, társakkal Logikai gondolkodás Digitális kompetenciák. A környezettudatos szemlélet fejlesztése Gyakorlottság a tanult ismeretek alkalmazásában A természettudományi ismeretszerzés fejlesztése c) Alapkészségek fejlesztése: Olvasott szöveg értése, szövegértés Kommunikáció Szabálykövetés d) Tanulásmódszertan: Önálló szövegfeldolgozás Lényeges és lényegtelen információ szétválogatása Információszerzés páros munka illetve csoportmunka keretében Előfeltételek Számítógéppel, projektorral felszerelt tanterem Személyi feltételek Bármely, a témaprojektre felkészült kolléga meg tudja tartani az órákat.

5 5 Előzetes tevékenységek A tanteremben van és működik a számítógép, a projektor. A csoportalakító kártyák ki vannak nyomtatva és szétvágva. A tanulói munkalapok a szükséges mennyiségben lemásolva. A információs lapok a szükséges mennyiségben lemásolva. Módszertani ajánlás, alternatívák a témaprojekt feldolgozásához A projekt során, az információszerzésnél érdemes változatos munkaformákat választani, előnyben részesíteni a csoportos munkaformákat vagy a páros munkát (l. Módszertár). A projekt termékei Két tabló készítése: az egyik a helyi Kakat csatorna környezetével kapcsolatos tanulói írások, rajzok felhasználásával, a másik az 5 napos kiránduláshoz kapcsolódó képek segítségével. A téma feldolgozásakor használandó/használható IKT-eszközök, megoldások PP-bemutató : Magyarország Nemzeti Parkjai Internetes keresés, Wikipédia szótár használata (A fogalmak kikeresése) Ajánlások sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése esetén A játékosabb feldolgozási módokat részesítem előnyben! A csoportokkal kisétáltunk a helyi Kakat csatornához, és megbeszéltük, hogy ki mit látott, és mit változtatna, illetve hogyan lehetne változtatni a körülményeken. Elfogadtam írásos és rajzos beszámolót is. A szövegfeldolgozásnál nem dolgoznak egyéni munkával, mindig több időt kapnak!

6 6 Szükséges eszközök: kartonlapok ollók ragasztók filctollak vonalzók ceruzák számológépek számítógépek fényképek írólapok színesek fényképezőgép

7 7 Kedves Tanulók! K ö r n y e z e t v é d e l e m Tanulói témacsomag Ebben a projektben azon kívül, hogy kicsit jobban megismerhettek néhány fogalmat, kicsit többet tudtok meg a környezetvédelemről, az alternatív energiaforrásokról, a megújuló energiákról, egy tanulmányi kiránduláson is részt veszünk. Tevékenységeitek többségét egyéni munkában, illetve csoportban fogjátok végezni. Az eredményes munkához szükség lesz az aktivitásotokra, együttműködésetekre, logikus gondolkodásotokra. Lesznek olyan feladatok, amelyen egyedül kell dolgoznotok. A projekt első felében az interneten kell kikeresnetek néhány fogalmat, majd ezek segítségével kell megfogalmaznod néhány kérdésre a választ. Először a fogalmakat keresd ki, és utána fogalmazd meg saját szavaiddal az utolsó kérdésre a választ! A projekt utolsó óráján csoportokban fogjátok feldolgozni az összegyűjtött adatokat a megadott szempontok alapján! Jó kikapcsolódást és jó munkát kívánok ehhez az érdekes téma együtteshez!

8 8 1. óra Fogalmak meghatározása internet segítségével Munkavégzés formája: egyéni munka Az elvégzendő feladat: A környezetvédelem, a tájvédelem és a természetvédelem fogalmának tisztázása, a köztük levő különbség megértetése. A nemzeti park fogalmának megismerése. Időkeret: előkészítés, feladat megbeszélése: 5 perc Internetes kutatás, az 1. számú feladatlap kitöltése 25 perc A feladatlapok kitöltésének átbeszélése 10 perc Az órai munka értékelése 3 perc A következő óra feladatának ismertetése 2 perc Felhasznált segédanyagok: számítógépek (1 fő használ egy gépet) tanulói feladatlapok ( 1.számú melléklet ) Megjegyzés: A gyengébb képességű tanulóknak segítsünk a Wikipédia használatában, illetve a feladatlap kitöltésében útmutatók segítségével.

9 9 2. óra Egy helyi természeti környezet meglátogatása A tapasztalatok összegzése Munkavégzés formája: tanulmányi séta egyéni munka Az elvégzendő feladat: A Kunhegyesen folyó Kakat csatorna nagyon elhanyagolt állapotban van. A diákokkal elsétálunk egyik szakaszához, és a diákok a saját tapasztalataikat megfogalmazva jönnek rá, miért van szükség a környezetünk védelmére. Időkeret: előkészítés, feladat megbeszélése: 2 perc Séta és a környezet megtekintése. 20 perc A tapasztalatok megbeszélése 8 perc A vélemények rögzítése (szöveggel vagy rajzzal) 15 perc Felhasznált segédanyagok: Írólapok Íróeszközök, színesek Megjegyzés: A gyengébb képességű tanulóknak engedjük meg, hogy rövidebben írjanak, és inkább rajzzal mondják el véleményüket. Tanórán kívüli tevékenység: Az elkészült írásokból, rajzokból tabló készítése Az esetlegesen be nem fejezett rajzok elkészítése

10 10 3. óra Nemzeti parkok Munkavégzés formája: Páros munka Tanulmányi kirándulás Az elvégzendő feladat: Internet segítségével megkeresni a különböző földrészek nagy nemzeti parkjait. (2. számú melléklet) PP vetítése a magyarországi nemzeti parkokról Ellenőrzés 1.TOTÓ segítségével (3. számú melléklet) A Tiszafüreden lévő, a Tisza élővilágát bemutató tanulmányi kirándulás (tanórán kívüli tevékenység) Időkeret: Az előző órai munka eredményének értékelése; a mai feladat megbeszélése 2 perc A 2 feladatlap kitöltése 20 perc A PP megtekintése 4 perc Az 1. Totó kitöltése 10 perc A TOTÓ értékelése 7 perc Az órai munka értékelése 2 perc Felhasznált segédanyagok: A múlt órához kapcsolódó tabló 2. feladatlap és az 1. TOTÓ megfelelő számú másolata számítógépek projektor Megjegyzés: Ügyeljünk a párok alakításánál arra, hogy ne legyenek vesztes párok. A tanulmányi kirándulásra a tanulók ötösért kiselőadást vállalhatnak.

11 11 4. óra Alternatív energiaforrások Munkavégzés formája: Páros munka (internetes kutatás) Tanulmányi kirándulás ( a Bánhalmán lévő biodízel üzem, és a Mezőtúron lévő szélerőmű meglátogatása tanórán kívül) Elvégzendő feladat: A behozott folyóiratok (Szolnok megyei Néplap, Élet és tudomány), illetve az internet segítségével alternatív energia források összegyűjtése. Időkeret: előkészítés, feladat megbeszélése: 2 perc internetes kutatás 20 perc A 3. feladatlap kitöltése (4. melléklet) 15 perc A megoldások ellenőrzése 2.TOTÓ kitöltésével 5 perc Az órai munka értékelése 3 perc Felhasznált segédanyagok: számítógépek Íróeszközök 3. számú feladatlap és a 2.TOTÓ megfelelő számú másolata Megjegyzés: Célszerű az előző órai párokat együtthagyni, és figyelni, hogy a munkamegosztás megfelelően működjön. Tanórán kívüli tevékenység: A bánhalmai biodízel üzem meglátogatása idegenvezető segítségével A mezőtúri szélerőmű meglátogatása tanulói előadás a helyszínen az erőműről.

12 12 5. óra Az energia felhasználása Munkavégzés formája: Kooperatív technika Szakértői mozaik Elvégzendő feladat: A kapott honlapcímek alapján a tanulók válaszolnak a feladatlapok kérdéseire. Ezután az egy feladatot kapott tanulók egy asztalhoz ülve megbeszélik a válaszokat szakértőkké válnak. A csoportjukhoz visszaülve megtanítják egymásnak a saját részüket TOTÓ segítségével ellenőrzés Időkeret: előkészítés, csoport alakítás : 3 perc internetes kutatás 4. feladatlap kitöltése 12 perc Szakértőkké válás 10 perc A többiek tanítása 10 perc A 3. TOTÓ kitöltése 5 perc A 3. TOTÓ ellenőrzése 5 perc Felhasznált segédanyagok: számítógépek Íróeszközök 4. számú feladatlap és a 3.TOTÓ megfelelő számú másolata

13 13 Honlapcímek: Megjegyzés: A csoportoknál fontos a felelősök munkája, ezért semmiképpen ne hagyjuk el ezek megválasztását. A honlapok többsége sulinetes oldal, de található energiahatékonysági kézikönyv is köztük.

14 14 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Fogalmak meghatározá sa internet segítségével Fogalmak meghatározá sa internet segítségével 1.óra A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Természettudományos ismeretek bővítése Részletes munkaterv Feladat Előkészítés, a feladat ismertetése 1.óra Ismeretek rendszerezése Feladatlap kitöltése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. 1. számú feladatlapok Internet, feladatlapok A végrehajtás, megoldás módja(i) A tanulók a feladatlap segítségével nyomon kísérik a feladatot Egyéni munka A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Tanterem idő 5 perc 25 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai A tanulók megértik a feladatot Kitöltött táblázatok Fogalmak meghatározá sa internet segítségével 1. óra Önértékelés fejlesztése A feladatlapok ellenőrzése. Kivetítés projektorral Egyéni munka, illetve kivetítős ellenőrzés Tanterem 10 perc Az esetleges hibák kijavítása

15 15 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Nagysági relációk Egy helyi természeti környezet meglátogatás a. A tapasztalatok összegzése A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 1.óra A következő óra feladatának ismertetése 2.óra Emlékező képesség fejlesztése Az óra előkészítése, a feladat átismétlése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. A végrehajtás, megoldás módja(i) Frontális munka beszélgetés A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Tanterem idő 2 perc 2 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai A tanulók megértik a feladatot A tanulók felkészülnek az órai munkára Egy helyi természeti környezet meglátogatás a.a tapasztalatok 2. óra Megfigyelő képesség fejlesztése fejlesztése. Önálló vélemény alkotása. Kommunikációs készség Séta, a kijelölt környezet megfigyelése A természet Tanulmányi kirándulás A város belte rülete 20 perc A tanulók véleményt formálnak a látottakról.

16 16 összegzése

17 17 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Egy helyi természeti környezet meglátogatás a. A tapasztalatok összegzése A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 2.óra Szóbeli kommunikáció A látottak megbeszélése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. A végrehajtás, megoldás módja(i) beszélgetés A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem idő 8 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai A tanulók bátran elmondják véleményüket Egy helyi természeti környezet meglátogatás a. A tapasztalatok összegzése 2.óra Ismeretek rendszerezése A látottak és a vélemények rögzítése Írólapok, íróeszközök, színesek Írásban, illetve rajzokkal Tanterem 8 perc Elkészült írások, rajzok Nemzeti 3. óra Rendszerező képesség Az előző órai tabló Vélemények Tan- 2 Megdicsértük

18 18 parkok munkából készült tabló értékelése meghallgatása terem perc azokat, akik dolgoztak rajta

19 19 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Nagysági relációk Nagysági relációk Nagysági relációk A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 3.óra Némaértő képesség Interneten kikeresni a földrészek legnagyobb nemzeti partjait 3.óra Megfigyelő képesség A PP megtekintése 3. óra Verbális készség Az 1. TOTÓ kitöltése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. Internet, számítógépek Projektor, PP TOTÓK A végrehajtás, megoldás módja(i) A 2. számú feladatlap kitöltése Projektoros kivetítés figyelemmel kísérése Írásbeli egyéni munka A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Tanterem Tanterem idő 20 perc 4 perc 10 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai A feladatlapok kitöltésre kerülnek Csenden, figyelmesen megnézik a PP-t A TOTÓKat kitöltik

20 20 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Nemzeti parkok Nemzeti parkok Alternatív energiaforrás ok Óraszám. A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 3.óra Önértékelés, kritikai érzék A TOTÓ kiértékelése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. Projektor 3..óra önértékelés Az óra értékelése A tanulók értékelik munkájukat 4. óra Figyelem, önfegyelem A feladat előkészítése A végrehajtás, megoldás módja(i) A tanulók a kivetített pp-vel összehasonlítjá k a TOTÓjukat, és kijavítják Egyéni vélemények Tanári magyarázat A rendelkezésre álló hely Tanterem Tanterem Tanterem idő 7 perc 2 perc 2 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai Születik telitalálatos TOTÓ Reális önértékelés Csendben hallgatják meg a feladatot

21 21 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Alternatív energiaforrás ok Alternatív energiaforrás ok A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 4.óra Infokommunikációs készségek Alternatív energiaforrások gyűjtése, meghatározása a 3. feladatlap segítségével 4.óra Kritikai érzék Egymás megoldásának ellenőrzése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. Internet, számítógépek, 3. számú feladatlapok 3. számú feladatlapok A végrehajtás, megoldás módja(i) A tanulók az internet segítségével válaszolnak a 3. feladatlap kérdéseire Páros munka A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Tanterem idő 20 perc 10 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai A feladatlapok kitöltése Reálisan, pontosan értékelnek Alternatív energiaforrás ok 4. óra Emlékezet, koncentráció 2. TOTÓ kitöltése 2. számú TOTÓ-k Egyéni munka Tanterem 5 perc A TOTÓkat kitöltik

22 22 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Alternatív energiaforrás ok Az energia felhasználása Az energia felhasználása A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 4.óra Ismeretek felelevenítése A TOTÓ ellenőrzése, az óra értékelése 5.óra Szociális kompetencia Óra előkészítése, csoportok alakítása 5. óra Infokommunikációs és írásbeli verbális készségek A 4. számú feladatlap kitöltése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. Projektor 4. Feladatlapok kiosztása 4. számú feladatlap megfelelő számú másolata A végrehajtás, megoldás módja(i) A tanulók a kivetített pp-vel összehasonlítjá k a Totó-jukat, és kijavítják A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Egyéni munka a csoporton belül Tanári irányítás Tanterem Tanterem idő 13 perc 3 perc 12 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai Midenki, aki dolgozott, dicséretet kap. Kialakulnak a 4 fős csoportok A kitöltött feladatlapok

23 23 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Az energia felhasználása Az energia felhasználása Az energia felhasználása Az energia felhasználása 5.óra 5.óra A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Társas készségek, verbális készség, együttműködő készség Szociális kompetencia, verbális képesség, meggyőző képesség 5. óra Infokommunikációs és írásbeli verbális készségek 5.óra A megfigyelő készség, a kritikai érzék Feladat A diák váljon témájának szakértőjévé A többiek megtanítása A 3. TOTÓ kitöltése A TOTÓ értékelése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. Írólap, íróeszköz Íróeszközök, írószerszámok A 3, TOTÓ másoaltai projektor A végrehajtás, megoldás módja(i) Szakértői mozaik- egy feladatot kapók egy asztalnál csoportmunka Egyéni munka a csoporton belül Kivetítés segítségével ellenőrzés A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Tanterem Tanterem tante rem idő 10 perc 10 perc 5 perc 5 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai Szakértők keletkezése A csoportban mindenki minden témát megért, megtanul A kitöltött Totók Lesz telitalálatos TOTÓ

24 24 Tanítási órán kívüli foglalkozás A környezetvédelem olyan fontos a nevelésben, hogy nem elegendő csak tanítási órákon foglalkozni vele. Ezért a délutáni szabadidős foglalkozásokra is terveztem a projekthez kapcsolódó programokat. Ezek a következők: Az iskola udvarán szemétgyűjtés Plakátok tervezése, melyen környezetünk tisztaságára hívjuk fel a figyelmet A Home című film megtekintése Természetismereti videók lejátszása Tabló készítése, melyen a projekt eseményeit foglaljuk össze. Meggyőződésem, hogy a tanulókat délutáni foglalkozásokra is lehet hívni, csak értelmes elfoglalkozást kell biztosítani nekik. Ha jól érzik magukat, legközelebb mások is velük jönnek, legközelebb még többen, és így tovább. Így minden érdeklődési körnél kialakul egy mag, amelyre lehet számítani. Ha egy pedagógus már nem hisz abban, hogy fel tudja kelteni a gyerekek érdeklődését, nem hiszi el, hogy a gyerekek nevelhetőek, formálhatók, hogy minden gyerek egy érték, csak meg kell találni hozzá az utat, akkor miért marad ezen a pályán? Többet árt, mint használ a társadalomnak. A projekt zárásaként a csoportok oklevelet kapnak ( a melléklet szerint).

25 25 Mellékletek 1. számú feladatlap: K ö r n y e z e t v é d e l e m : a l a p f o g a l m a k Az internet segítségével keresd ki a következő fogalmakat, és írd be a feladatlapba: Tájvédelem: Természetvédelem: Környezetvédelem: Nemzeti park: Fogalmazd meg saját szavaiddal, mi a különbség a természetvédelem és a környezetvédelem között!

26 26 Mellékletek 2. számú feladatlap Keresd ki a legnagyobb nemzeti parkok közül az internet segítségével azokat, melyekre ráillek a leírás, és írd be a feladatlap megfelelő helyére: Amerika: Egyesült Államok: Ez az a nemzeti park, amely a világon elsőnek kapta meg a nemzeti park nevet: Az első valódi nemzeti park, amely létrehozatalának pillanatában a nemzeti park nevet is megkapta, az 1872-ben létrehozott.. Ausztrália: Ausztrália északi részén található a, melyet teljes egészében 1992-ben vettek fel a Világörökség listájára. A tengerparton fekvő, trópusi éghajlatú területet mangrove-erdők borítják, ahol találkozik a tengeri és a szárazföldi ökoszisztéma. A nemzeti parkban krokodilok, kenguruk, dingók és kakaduk élnek paradicsomi körülmények között Afrika: Afrika első nemzeti parkja a., amelyet még a harmincas években az angolok alakítottak ki. A 15 ezer km 2 -es terület Tanzániában fekszik, a kenyai határ mentén, a Viktória tó mellett, ahonnan mintegy 150 km-re terjed keleti irányba. A hatalmas méretű állatvándorlás egyik nevezetessége a területnek. Európa:..: 1979-ben hozták létre, utolsóként a 7 francia nemzeti park közül hektáros területet véd, mely az Ubaye-i Tende Hágón (Col de Tende) húzódik, több mint 120 km-en. Két fő célt szolgál: a természetes környezet megőrzését, és a turisták fogadását, tájékoztatását a park megismerése végett. 600 km-es útvonal teszi lehetővé a terület felfedezését

27 27 1. TOTÓ Nemzeti parkok 1. Hány nemzeti park található Magyarországon? a. 9 b. 10 c Melyik nemzeti park területe volt valaha az Alföldön kalandozó Tisza hatása alatt? a. Kiskunsági Nemzeti Park b. Hortobágyi Nemzeti Park c. Őrségi Nemzeti Park 3. Melyik nemzeti parkban található az István-lápai-zsomboly? a. Bükki Nemzeti Park b. Aggteleki Nemzeti Park c. Duna-Ipoly Nemzeti Park 4. Melyik nemzeti parkunk alakult legrégebben? a. Balaton-felvidéki Nemzeti Park b. Fertő-Hanság Nemzeti Park c. Hortobágyi Nemzeti Park 5. Melyik nemzeti parkban található Közép-Európa 3. legnagyobb tava? a. Fertő-Hanság Nemzeti Park b. Duna-Dráva Nemzeti Park c. Körös-Maros Nemzeti Park

28 28 6. Melyik nemzeti parkunk sajátossága a folyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása? a. Őrségi Nemzeti Park b. Duna-Ipoly Nemzeti Park c. Bükki Nemzeti Park 7. Melyik nemzeti parkunkban található egyedüliként a bókoló zsálya? a. Hortobágyi Nemzeti Park b. Fertő-Hanság Nemzeti Park c. Körös-Maros Nemzeti Park 8. Hány település határát öleli fel az Őrségi Nemzeti Park? a. 42 b. 43 c Melyik állítás igaz a Yellowstone Nemzeti Parkra? a. A legújabban alakult nemzeti park b. A legelső, a nemzeti park nevet viselő terület c. Az első nemzeti park, amely elpusztult 10. Melyik nemzeti park jellegzetessége a hatalmas méretű állatvándorlás? a. Kakadu Nemzeti Park b. Yellowstone Nemzeti Park c. Serengeti Nemzeti Park

29 29 Az internet segítségével töltsd ki az alábbi feladatlapot! 3. feladatlap Alternatív energiaforrások 1. ) Mit értünk alternatív energiaforrás alatt? 2. ) Sorold fel az alternatív energiaforrásokat! 3. ) Keress rajzot, és próbáld lerajzolni ide a geotermikus energia hasznosításának módját!

30 30 4. ) Mit értünk biomassza alatt: 5. ) Mit értünk szélirányon, és uralkodó szélirányon?.. 6. )Hol található a világ legnagyobb vízerőmű-rendszere?

31 31 2. TOTÓ Ellenőrzés 1. Mit értünk alternatív energiaforrás alatt? a. Azt, hogy a szén helyett atomenergiát használunk. b. A szén, a kőolaj, a földgáz és az atomenergia alternatíváját. c. Alternatív energiaforrás az az energiahordozó, amelyből a jelenleg használatos szénhidrogének (fosszilis tüzelőanyagok) alternatívájaként valamilyen energiát tudunk kinyerni. 2. Alternatív energiaforrás: a. kőolaj, szélenergia, biomassza, szén b. atomenergia, napenergia, vízenergia, földgáz c. napenergia, geotermikus energia, vízenergia, árapály-energia, szélenergia, napkollektor 3. Mit értünk biomassza alatt? a. Növényi és állati szervezetek által termelt szervesanyag - a napenergia átalakított, újratermelődő formája b. Kozmetikai szer, mely természetes alapanyagokat használ fel.. c. Csecsemők természetes eredetű tápláléka 4. Mit értünk uralkodó szélirányon?. a. Az észak felől fújó szelet.. b. Az uralkodó szélirány az a szélirány, ahonnan a legnagyobb gyakorisággal fúj a szél egy adott földrajzi helyen.. c. Az észak-nyugat felől fújó szelet. 5. Miért fontosak számunkra az alternatív energiahordozók?. a. Mert a Föld hagyományos (fosszilis) energiahordozói kimerülőben vannak.. b. Mert ízlésesen mutatnak az előállításukhoz szükséges berendezések.. c. Mert a gázolaj büdös.

32 32 4. feladatlap - A változat A műanyagok Az interneten keresd ki a következő honlapot, és válaszolj a kérdésekre! 1.) Mit értünk az alatt, hogy a műanyaggal még saját energiánkat is megőrizhetjük? 2.) Mit jelent a megfelelően kiépített műanyag szigetelés otthonunkban? 3.) Miért lenne a szélenergia és a napenergia kinyerése lehetetlen műanyag nélkül? 4.) Miért energiahatékony, ha a repülőgép minden lehetséges részét műanyagból készítik? 5.) Mire használható fel a műanyag az autógyártásban?...

33 33 4. feladatlap - B változat A geotermikus energia Az interneten keresd ki a következő honlapot, és válaszolj a kérdésekre! 1.) Mi teszi lehetővé a geotermikus energia olcsó és hatékony felhasználását a Kárpát medencében? 2.) Mekkora az energia fogyasztása évente egy háztartásnak? Mire fordítódik ez az energia? 3.) Miből lehet hazánkban legkönnyebben geotermikus energiát előállítani? 4.) Hogyan változik a hőmérséklet a Föld középpontja felé haladva? 5.) Miben hasonlít, és miben különbözik a napenergia és a geotermikus energia?...

34 34 4. feladatlap - D változat A szélenergia Az interneten keresd ki a következő honlapot, és válaszolj a kérdésekre! 1.) Melyek voltak a szélerőművek iránti érdeklődés növekedésének tényezői? 2.) Melyik irodalmi műben, és milyen formában találkozhattunk a szélerőművel? 3.) Milyen fő részei vannak egy szélerőműnek? 4.) Hány európai ország van a világ 10 legnagyobb szélenergia felhasználója között? 5.) Milyen kritikával illetik a természetvédők a szélerőműveket, és miért nincs igazuk?...

35 35 4. feladatlap - C változat A napenergia Az interneten keresd ki a következő honlapot, és válaszolj a kérdésekre! 1.) Mi teszi szükségessé a napenergia felhasználását? 2.) A kertészetben hogy hasznosítják a napenergiát? 3.) Milyen szerepe volt a napenergiának az ókori olimpiákon? 4.) Mit értünk azalatt, hogy a szélenergiát is a napnak köszönhetjük? 5.) Hogy változik át a nap sugárzási energiája kémiai energiává?...

36 36 3. TOTÓ Projekt záró 1.) Milyen alternatív energia előállítása történik Bánhalmán? a.) atomenergia b.) biogáz c) szélenergia 2.) Milyen alternatív energia előállítása történik Mezőtúron? a.) b.) c.) atomenergia biodízel szélenergia 3.) Mit a feladata a tájvédelemnek? a.) b.) c.) A táj értékének megőrzése és helyreállítása A táj védelme a vadon élő állatoktól A táj védelme az időjárási viszonyoktól. 4.) Miért van szükség a nemzeti parkokra? a.) b.) c.) Mert idegenforgalmi szempontból jelentős Mert néhány növény, illetve állat élőhelyét csak így tudjuk biztosítani. Mert munkahelyeket teremtenek.

37 37 5.) Melyik esemény gyorsította fel az alternatív energia iránti keresletet? a.) b.) c.) Egy több hetes áramszünet Az űrkutatás fejlődése Az előállítási költségek csökkenése 6.) Egyes borúlátó előrejelzések szerint hány évig elég még a föld kőolaj készlete? a.) b.) c.) 50 év 70 év 90 év 7.) Melyik nemzeti park van legközelebb hozzánk? a.) b.) c.) Hortobágyi Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Körös-Maros Nemzeti Park 8.) Melyik nemzeti parkunkban él a túzok? a.) b.) c.) Őrségi Nemzeti Park Hortobágyi Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park

38 38 1.számú feladatlap: M E G O L D Á S Környezetvédelem: alapfogalmak Az internet segítségével keresd ki a következő fogalmakat, és írd be a feladatlapba: Tájvédelem: olyan jogi, szervezési, gazdasági, technológiai, biológiai, felvilágosító és propagandaintézkedések, valamint beavatkozások rendszere, amely az alapvető tájhasználati módok táji feltételeinek, a társadalmi-gazdasági tevékenység biztosításának, a táji értékeknek a megőrzésére és helyreállítására irányul Természetvédelem: az élőlények, természetes életközösségek, élőhelyek a természetes és természetközeli területek, valamint a természeti táj megőrzésére hivatott társadalmi tevékenység megjelölésére szolgáló fogalom Környezetvédelem: egy társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. Nemzeti park: A nemzeti park a Természetvédelmi Világszövetség meghatározása szerint olyan terület, amelynek ökológiai egységessége megőrzendő a jelen és a jövő generációi számára; amely megvédendő mindenfajta mezőgazdasági és ipari hasznosítástól; és amelyen lehetőség nyílik nemcsak tudományos, hanem oktatási és szabadidős tevékenységek végzésére is. Fogalmazd meg saját szavaiddal, mi a különbség a természetvédelem és a környezetvédelem között! A természetvédelem a természetes élőhely megőrzésére irányul, a környezetvédelem pedig az ember által okozott károk megelőzésére, enyhítésére.

39 39 2. számú feladatlap megoldása A F Ö L D N A G Y N E M Z E T I P A R K J A I Keresd ki a legnagyobb nemzeti parkokat az internet segítségével, és írd be a feladatlap megfelelő helyére: Amerika: Egyesült Államok: Ez az a nemzeti park, amely a világon elsőnek kapta meg a nemzeti park nevet: Az első valódi nemzeti park, amely létrehozatalának pillanatában a nemzeti park nevet is megkapta, az 1872-ben létrehozott Yellowstone Nemzeti Park. Ausztrália: Ausztrália északi részén található a Kakadu Nemzeti Park, melyet teljes egészében 1992-ben vettek fel a Világörökség listájára. A tengerparton fekvő, trópusi éghajlatú területet mangrove-erdők borítják, ahol találkozik a tengeri és a szárazföldi ökoszisztéma. A nemzeti parkban krokodilok, kenguruk, dingók és kakaduk élnek paradicsomi körülmények között Afrika: Afrika első nemzeti parkja a Serengeti Nemzeti Park, amelyet még a harmincas években az angolok alakítottak ki. A 15 ezer km 2 -es terület Tanzániában fekszik, a kenyai határ mentén, a Viktória tó mellett, ahonnan mintegy 150 km-re terjed keleti irányba. A hatalmas méretű állatvándorlás egyik nevezetessége a területnek. Európa: Mercantour Nemzeti Park: 1979-ben hozták létre, utolsóként a 7 francia nemzeti park közül hektáros területet véd, mely az Ubaye-i Tende Hágón (Col de Tende) húzódik, több mint 120 km-en. Két fő célt szolgál: a természetes környezet megőrzését, és a turisták fogadását, tájékoztatását a park megismerése végett. 600 km-es útvonal teszi lehetővé a terület felfedezését

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása.

Elkészült a szakmai megvalósítás tervezett ütemterve, amely alapján a téglási iskolában megkezdődött a projekt ezen részének megvalósítása. Foglalkozás tervezett időpontja 1. tanítási Időtartama Helyszíne, körülményei 1 óra A 11. számú interaktív táblás (TTSZK) 2. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai alapismeretek I 3. tan. 1 óra TTSZK Meteorológiai

Részletesebben

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra

7. Hány órán keresztül világít egy hagyományos, 60 wattos villanykörte? a 450 óra b 600 óra c 1000 óra Feladatsor a Föld napjára oszt:.. 1. Mi a villamos energia mértékegysége(lakossági szinten)? a MJ (MegaJoule) b kwh (kilówattóra) c kw (kilówatt) 2. Napelem mit állít elő közvetlenül? a Villamos energiát

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

N a g y s á g i r e l á c i ó k

N a g y s á g i r e l á c i ó k 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u. 15-17. OM azonosító: 036056 N a g y s á g i r e l á c i ó k Matematika projekt 9. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK

SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK POLGÁR A DEMOKRÁCIÁBAN SEGÍTŐ SZOLGÁLATOK, SEGÍTŐ SZAKEMBEREK Készítette: Sallai Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_48 612 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

Részletesebben

Kémia 10. Az alkánok homológ sora

Kémia 10. Az alkánok homológ sora Kémia 10. Az alkánok homológ sora Műveltségi terület: ember és természet Tantárgy: Kémia Iskolatípus: szakközépiskola, gimnázium Évfolyam:10. Téma, témakör: Az alkánok Készítette: Sivák Szilvia Az óra

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA

PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA A PÁLYÁZAT TARTALMI ÖSSZEFOGLALÁSA PÁLYÁZATI LAP -2012 AZ ISKOLA Neve: Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola Címe: 1144 Budapest, Kerepesi út 124. Résztvevő diákok száma: 35 Tervezésben résztvevő pedagógusok száma: 5 Kapcsolattartó

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

szka105_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM

szka105_33 É N É S A V I L Á G Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM szka105_33 É N É S A V I L Á G Az energia 1 2. Energia a hétköznapokban, energiahordozók keletkezése és felhasználása Készítette: Wágner Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052

Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben. Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 Projekt címe: Az új szakképzés bevezetése a Keményben Projekt azonosítószáma: TÁMOP-2.2.5.B-12/1-2012-0052 A tantárgy modulja: 11500-12 Munkahelyi egészség és biztonság A tantárgy címe: Munkahelyi egészség

Részletesebben

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása

Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Energiatakarékossági szemlélet kialakítása Nógrád megye energetikai lehetőségei Megújuló energiák Mottónk: A korlátozott készletekkel való takarékosság a jövő generációja iránti felelősségteljes kötelességünk.

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata

Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Mezőtúron a fenntartható fejlődésért! - KEOP 6.1.0/B11 2011-0151 Rendhagyó interaktív tanórák óravázlata Interaktív tanórák a bevont oktatási intézményekben. 1. óra Az első óra elsősorban a figyelem felkeltését

Részletesebben

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1

Kezdő programkészítőknek ajánlom. SZERZŐ: Kósa Judit. Oldal1 A vulkáni tevékenység félelemmel vegyes csodálattal tölti el az embereket. Érdekes, egyszersmind izgalmas az alvó, majd egyszer csak mély hallgatásából felébredő hegy. Hogyan keletkeznek a vulkáni hegyek?

Részletesebben

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon

1. tudáskártya. Mi az energia? Mindnyájunknak szüksége van energiára! EnergiaOtthon 1. tudáskártya Mi az energia? Az embereknek energiára van szükségük a mozgáshoz és a játékhoz. Ezt az energiát az ételből nyerik. A növekedéshez is energiára van szükséged. Még alvás közben is használsz

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt

A PROJEKTTERV VÁZLATA. 3 hetet meghaladó projekt A PROJEKTTERV VÁZLATA 3 hetet meghaladó projekt 1.A projekt címe Tavaszváró 2.A projekt indoklása A tavasz sokoldalú megismerése, tantárgyakban művészetekben. A pályázati anyag része. 3.Célcsoport A 9.B.osztály

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

a gyermek jogai és az unicef

a gyermek jogai és az unicef P o l g á r a d e m o k r á c i á b a n a gyermek jogai és az unicef Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 9. ÉVFOLYM SZK_209_37 tanári a gyermekek jogai és az unicef

Részletesebben

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel)

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Nap- és szélenergia kutatás és oktatás OMSZ 2014. május 29. A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK a hazai felsőoktatásban (európai kitekintéssel) Ütőné dr. Visi Judit Kaknics-Kiss Barbara Kovács Enikő Miről lesz

Részletesebben

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő.

Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS. Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Témahét, témanap EGÉSZSÉGES ÉLETMÓDRA NEVELÉS EGÉSZSÉGES TÁPLÁLKOZÁS Szeresd egészségedet, mert ez a jelen Védd a kisgyermeket, mert ez a jövő. Őrizd szüleid egészségét!- mert A múlton épül fel a jelen

Részletesebben

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03

Empátia mások. mondanivalójának megértése 5. ÉVFOLYAM. A modul szerzõi: Andóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZKB_105_03 SZKB_105_03 Titkok a Titkok Kamrájából 1. Én és a MÁSIK mások helyzetének, érzelmeinek, rejtett mondanivalójának megértése modul szerzõi: ndóczi Balogh Éva Palánkainé Sebők Zsuzsanna SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5.

szka105_22 É N É S A V I L Á G Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. szka105_22 É N É S A V I L Á G Külföldi vendéggel Magyarországon Készítette: tóth Tamás Zágon Bertalanné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 5. ÉVFOLYAM tanári Külföldi vendéggel Magyarországon

Részletesebben

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz

Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz Nemzeti tananyagfejlesztés és országos referenciaiskola hálózat kialakítása digitális kiegészítő oktatási anyagok létrehozása az új NAT hoz TARTALOMFEJLESZTŐK FELADATAI Koczor Margit Budapest, 2013. 09.

Részletesebben

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék

PROGRAMTERV. Ismeretanyag Módszerek Eszközök. Magyarázat szemléltetés játék. Magyarázat, szemléltetés, szituációs játék PROGRAMTERV Ismeretanyag Módszerek Eszközök 1. Bevezetés, tervismertetés, foglalkozások célja STOP Közlekedj okosan! 1-3. rész Átkelés az úttesten 2. A gyalogos közlekedéssel összefüggő legfontosabb rendőri

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_21 É N É S A V I L Á G Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_21 É N É S A V I L Á G Ismered Budapestet? Magyarország fővárosa Készítette: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM TANÁRI ÉN és a világ 2. évfolyam 221 MODULLEÍRÁS

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1.

Az enhome komplex energetikai megoldásai. Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az enhome komplex energetikai megoldásai Pénz, de honnan? Zalaegerszeg, 2015 október 1. Az energiaszolgáltatás jövőbeli iránya: decentralizált energia (DE) megoldások Hagyományos, központosított energiatermelés

Részletesebben

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN

A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN A Tanév itt kezdődik! EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET A NAT-BAN ÉS A KERETTANTERVEKBEN Egy kis ismétlés Nemzeti alaptanterv EMBER ÉS TERMÉSZET MŰVELTSÉGTERÜLET (II.3.5) A, Alapelvek, célok Természettudományos

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei

Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Megújuló energiák hasznosítása MTA tanulmány elvei Büki Gergely A MTA Földtudományi Osztálya és a Környezettudományi Elnöki Bizottság Energetika és Környezet Albizottsága tudományos ülése Budapest, 2011.

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök:

ÓRAVÁZLAT Készítette: Tantárgy: Évfolyam: Tematikai egység: Témakör: Az óra célja és feladata: Módszerek: Munkaformák: Szemléltetés: Eszközök: ÓRAVÁZLAT Készítette: Antalffy Zsuzsanna (kiegészítette Bubernik Eszter) Tantárgy: Erkölcstan Évfolyam: 6. Tematikai egység: A technikai fejlődés hatásai Témakör: Ökológia Az óra célja és feladata: Megismerni

Részletesebben

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015.

Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium. Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Debreceni Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium Ökoiskola munkaterv 2014/2015. Készítette: Sümeginé Vitális Éva D e b r e c e n, 2014. szeptember 12. Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK

KÖZLEKEDÉSI ISMERETEK MOBIL ALKALMAZÁS MOBILTARTALMAK A gyalogos, kerékpáros, segédmotoros kerékpárvezető és kerekes székes közúti közlekedés szabályainak és viselkedési normáinak oktatásához önállóan feldolgozható digitális tartalom és módszertan az 5 12.

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján

A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A dinamó felfedezésének nyomában Óravázlat Készült: Filep Otília óravázlatának alapján A) Adatok Iskolatípus: általános iskola / felső tagozat Korosztály: 14 év Tantárgy: fizika Téma: Elektromágneses Indukció,

Részletesebben

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31.

BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. BIO-SZIL Természetvédelmi és Környezetgazdálkodási Kht. 4913 Panyola, Mezővég u. 31. VIZSGATESZT Klímabarát zöldáramok hete Című program Energiaoktatási anyag e-képzési program HU0013/NA/02 2009. május

Részletesebben

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium

Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Magyarországi Evangélikus Egyház Sztehlo Gábor Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium Székhely (Gimnázium): 1183 Budapest, Kossuth Lajos tér 2. Telephely (Általános Iskola): 1185 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky

Részletesebben

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra)

TEMATIKUS EGYSÉG: Év eleji teendők, statisztikák. TEMATIKUS EGYSÉG: erkölcsi nevelés (2 óra) Tantárgy: Osztályfőnöki órák Készítette: Szarkáné Gáspár Andrea, Kádár Judit, Imreh László, Nyerges Eszter Osztály: X. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Segédanyagok:

Részletesebben

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31.

Ökoiskolai munkaterv. Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 2014 Ökoiskolai munkaterv Százhalombattai Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola 2014.08.31. 1. Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Tápai Zsuzsanna Tamás Emilia Élő Márta Jobbágy Miklósné Felker Fruzsina Lecsek

Részletesebben

A megújuló energiahordozók szerepe

A megújuló energiahordozók szerepe Magyar Energia Szimpózium MESZ 2013 Budapest A megújuló energiahordozók szerepe dr Szilágyi Zsombor okl. gázmérnök c. egyetemi docens Az ország energia felhasználása 2008 2009 2010 2011 2012 PJ 1126,4

Részletesebben

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5.

SZKC_105_06. A modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin. a z é n d i m e n z i ó i SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 5. EMEREK KÖZÖTTÜNK, SZK_105_06 MI EMEREK KÖZÖTT a z é n d i m e n z i ó i modul szerzõi: Kardos Ágnes, Korbai Katalin SZOIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENIÁK 5. ÉVFOLYM tanári emberek közöttünk, mi

Részletesebben

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba

A kompetencia alapú matematika oktatás. tanmenete a 9. osztályban. Készítette Maitz Csaba A kompetencia alapú matematika oktatás tanmenete a 9. osztályban Készítette Maitz Csaba Szerkesztési feladatok 1. Síkgeometriai alapfogalmak 2. Egyszerűbb rajzok, szerkesztések körző, vonalzó használata

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése

Tanulói Módszerek munkaformák. időre. A saját online felületet használják. A tanár A teszt értékelése 6. Óraterv Az óra témája: A fémek kémiai reakciói III. Az óra cél- és feladatrendszere: anyagismeret bővítése, tapasztalatszerzés Az óra didaktikai feladatai: kísérleti megfigyelések (jelenségszint) Tantárgyi

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

A kompetencia terület neve

A kompetencia terület neve Pomáz Város Önkormányzata TÁMOP 3.1.4/08-1-2008-0024 Kompetencia alapú oktatás bevezetése Pomáz Város Önkormányzata nevelési oktatási intézményeiben A kompetencia terület neve SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban

Képzési rend 2016-2017. tanév. Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban Képzési rend 2016-2017. tanév Iskolánk képzési rendje és pontszámítás az egyes képzési formákban 9. A humán tantervű osztály magyar nyelv és irodalom csoport (17 fő) Tagozatkód: 001 1. : angol nyelv, német

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron

PROJEKT. A víz szerepe Dunaföldváron D-B-M MONI Beszédes József Általános Iskola Dunaföldvár (felső tagozat) PROJEKT A víz szerepe Dunaföldváron 2010. 03. 22. 2010. 04. 22. Március 22.: a Víz világnapja Víz! Se ízed nincs, se színed, se zamatod,

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Globális klímaváltozás

Globális klímaváltozás Három hetet meghaladó iskolai projekt Globális klímaváltozás Okok - következmények - megoldások Készítette: H. Fazekas Erika, Kaszt Erika, Lakatos Ferenc, Zalai Edina A három hetet meghaladó iskolai projekt

Részletesebben

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS?

MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? POLGÁR A DEMOKRÁCIÁAN MIT CSINÁL EGY SZOCIÁLIS MUNKÁS? A SZOCIÁLIS PROLÉMÁKRÓL DIÓHÉJAN Készítette: Tomory Ibolya és inder Mátyás SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA 8. ÉVFOLYAM SZKA208_45

Részletesebben

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással

Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Geometria Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület fogalom kialakítása; síkidomok kerületének meghatározása méréssel, számítással Ismeretek, tananyagtartalmak Négyzet, téglalap tulajdonságai A kerület

Részletesebben

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280

Kedves Tanuló! A 2015/2016-os tanévre meghirdetett osztályok OM azonosító: 029280 Kedves Tanuló! Bizonyára nehéz feladat előtt állsz, hiszen döntened kell arról, hogy milyen iskolában akarsz tanulni az elkövetkezendő néhány évben. Tájékoztatónkkal szeretnénk számodra segítséget nyújtani,

Részletesebben

OKTATOTT IDEGEN NYELV

OKTATOTT IDEGEN NYELV Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

Kéz a kézben a digitális világban

Kéz a kézben a digitális világban Újfehértói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Kéz a kézben a digitális világban A Digitális világ tanára pályázatra Margitai Istvánné 2014 Bevezető Az általános iskola harmadik évfolyamán informatika

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete

Erdei iskola nálunk. Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 6. évfolyam. Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete Erdei iskola nálunk Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 6. évfolyam Programcsomag: Én és a világ Ember és környezete A modul szerzője: Hegymeginé Nyíry Enikő MODULLEÍRÁS Ajánlott korosztály

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE

UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE UTAZÁS MÚLTJA, JELENE ÉS JÖVŐJE Cél: A gyerekek ismerjék meg a mai és a korábbi generációk utazási szokásait, megvizsgálva, hogy milyen távolságokra utaztak, milyen közlekedési eszközt használtak és ezeknek

Részletesebben

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen

Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. A (megújuló) energia. jelen Heves Megyei Kereskedelmi és Iparkamara A (megújuló) energia jelen és s jövőj EU stratégia 2007: az energiahatékonys konyság g 20%-os növeln velése az üvegházhatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkent

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére

Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Különös közzétételi lista a nevelési oktatási intézmények részére Szilvási Nevelési-Oktatási Központ Szilvási Általános Iskola A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi

Részletesebben

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett

Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése Klasszikus balett SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA Projekt az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Klasszikus balett tanszak (9-12. életév) Bevezetés a táncfilm készítésbe kritikai érzék fejlesztése

Részletesebben

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék

Az alternatív energiák fizikai alapjai. Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az alternatív energiák fizikai alapjai Horváth Ákos ELTE Atomfizikai Tanszék Az energia felhasználása Hétköznapi energiafelhasználás: autók meghajtása, háztartási eszközök működtetése, fűtés ipari méretű

Részletesebben

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban

Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban Környezetgazdálkodási műszaki technológia, módszerek és oktatás tanulmányozása Észak-Olaszországban LdV-HU-11-VEP-3028 ÚTIBESZÁMOLÓ Olaszország Modena 2012. március 10-2012. március 17. Résztvevő neve

Részletesebben

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK

AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK P O L G Á R A D E M O K R Á C I Á B A N AZ ISTENEK A FEJÜKRE ESTEK A FÉLSIVATAGI NÉPEK ÉS KÖRNYEZETÜK Készítette: Tomory Ibolya SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 7. ÉVFOLYAM SZKA_207_15

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet)

KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) KÖZLEKEDJ BIZTONSÁGOSAN! (Témahét tervezet) 1. NARRATÍV BEVEZETÉS A témahét címe Közlekedj biztonságosan! Intézmény Felsbüki Nagy Pál Általános Iskola és Vendéglátóipari Szakiskola Bük 2. NARRATÍV BEMUTATÁS

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom Évfolyam: 5-6. évfolyam Téma: Én és a környezetem - esszé a hulladékkezelésről Tanóra időtartama: 45 Nevelési cél:

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

6. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 6. Óravázlat Cím: Információ és adatforrás feltárása, adatgyűjtés az internet segítségével, megadott szempontok alapján Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7. évfolyam (vagy felette) Témakör:

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján

A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján KÖZZÉTÉTELI LISTA A kormány 229/2012. (VIII.28) Korm. r. 23. (1) és (3) bekezdése alapján 1. Felvételi lehetőségekről szóló tájékoztató 2. Beiratkozás ideje, a fenntartó által engedélyezett osztályok száma

Részletesebben

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK

2012- MÁRCIUS 1-MÁJUS 10. ISKOLA, GÖDÖLLŐI-DOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINA-VÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS PROJEKT FELADATAINAK A PÁLYÁZAT RÉSZLETES TARTALMI LEÍRÁSA MEGVALÓSULÁS HELYE, IDEJE: RÉSZLETES ÜTEMTERV: TERVEZÉS GYEREKEKKEL 2012 MÁRCIUS 1MÁJUS 10., GÖDÖLLŐIDOMBSÁG: GÖDÖLLŐ, KOTLINAVÖLGY TEVÉKENYSÉG HELYSZÍN HATÁRIDŐ FELELŐS

Részletesebben

"Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény

Felelős vagyok a rózsámért Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Nógrád Megyei Pedagógiai Intézet "Felelős vagyok a rózsámért" Nemzeti Tehetség Program célkitűzéseit népszerűsítő ismeretterjesztő rendezvény Tó Hotel, Bánk 2014. május 22. Természettudományi szekció Bódis

Részletesebben