K ö r n y e z e t v é d e l e m

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "K ö r n y e z e t v é d e l e m"

Átírás

1 1 Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium, 5340 Kunhegyes, Kossuth L. u OM azonosító: K ö r n y e z e t v é d e l e m Természetismeret projekt 9. évfolyam Készítette: Zabolainé Kovács Margit Kunhegyes, április 15.

2 2 ELŐSZÓ Iskolánkban a fizika, kémia, biológia és füldrajz tantárgyak egy tantárgy, természetismeret tantárgy néven kerül oktatásra. Ennek vannak jó és rossz oldalai is, én most a jó oldalát mutatom be. A tanmenetünket úgy állítottuk össze, hogy egy-egy témát a 4 tantárgy szemszögéből vizsgáljuk, ezáltal egy komplexebb képet kapnak a diákok, illetve nagyobb érdeklődés tapasztaljató, hiszen több oldalról látnak rá a dologra, és így nagyobb az esélye, hogy valamelyik rész megérinti őket. A projekt oktatással még inkább felkelthető az érdeklődés, hiszen mint ahogy ez a projekt is példázza, - nem kell mindig a négy fal között maradnunk, az életből, a hétköznapi gyakorlatokból is sokat lehet tanulni (sőt!). Amit személyesen megtapasztalnak, amit a közvetlen környezetükben is látnak, érzékelnek, az elmélyíti bennük annak tudatát, hogy az életnek tanulunk, és nem elvont tantárgyakat. Az alább leírt projekt szervesen kapcsolódik a tanév során szervezett kiránduláshoz is, de nem kell feltétlen messzire utaznunk ahhoz, hogy a környezetvédelemre példákat találjunk. Nézzünk szét szűkebb környezetünkben is!

3 3 A projekt tartalma, felépítése I. A projekt célkitűzései: Felkelteni a diákok érdeklődését a szűkebb és tágabb környezetük környezetvédelmi problémái iránt A környezettudatos magatartás formálása az iskolai, illetve a városi, községi, falusi jelentőségű környezeti problémák és megoldási lehetőségeik tárgyalása során. Anyag- és energiatakarékos szemlélet kialakítása a hétköznapi életben és az iskolában. A környezetünkért felelős gondolkodás kialakítása a hétköznapi élet minden területén Az adatgyűjtés, információkeresés, forrásfelhasználás technikájának fejlesztése Fejleszteni mind a tanárok, mind a diákok kutatói készségét A munkamegosztás és együttműködési készség fejlesztése II. A projekt részcéljai A számítógép tanulói használata Szerezzenek gyakorlatot a Wikipédia használatában A némaértő olvasási képesség fejlesztése Az írási készség fejlesztése A megújuló energiaforrások megismerése A témaprojekt bekötése a kerettantervbe, a helyi tantervbe A projekt által feldolgozott téma a tanév során a 8. modulhoz kapcsolódik A témaprojekt természetismeret-tantárgyi vonatkozásai : földrajz: környezeti tényezők

4 4 III. A fejlesztés szempontjai: a) Elsajátítandó kompetenciák: Önálló ismeretszerzés, ismeretek rendszerezése Informatikai eszköz használata Szövegek értelmezése b) Kapcsolódó kompetenciák: Olvasott szöveg értése, szövegértés Kooperáció a társsal, társakkal Logikai gondolkodás Digitális kompetenciák. A környezettudatos szemlélet fejlesztése Gyakorlottság a tanult ismeretek alkalmazásában A természettudományi ismeretszerzés fejlesztése c) Alapkészségek fejlesztése: Olvasott szöveg értése, szövegértés Kommunikáció Szabálykövetés d) Tanulásmódszertan: Önálló szövegfeldolgozás Lényeges és lényegtelen információ szétválogatása Információszerzés páros munka illetve csoportmunka keretében Előfeltételek Számítógéppel, projektorral felszerelt tanterem Személyi feltételek Bármely, a témaprojektre felkészült kolléga meg tudja tartani az órákat.

5 5 Előzetes tevékenységek A tanteremben van és működik a számítógép, a projektor. A csoportalakító kártyák ki vannak nyomtatva és szétvágva. A tanulói munkalapok a szükséges mennyiségben lemásolva. A információs lapok a szükséges mennyiségben lemásolva. Módszertani ajánlás, alternatívák a témaprojekt feldolgozásához A projekt során, az információszerzésnél érdemes változatos munkaformákat választani, előnyben részesíteni a csoportos munkaformákat vagy a páros munkát (l. Módszertár). A projekt termékei Két tabló készítése: az egyik a helyi Kakat csatorna környezetével kapcsolatos tanulói írások, rajzok felhasználásával, a másik az 5 napos kiránduláshoz kapcsolódó képek segítségével. A téma feldolgozásakor használandó/használható IKT-eszközök, megoldások PP-bemutató : Magyarország Nemzeti Parkjai Internetes keresés, Wikipédia szótár használata (A fogalmak kikeresése) Ajánlások sajátos nevelési igényű tanulók együttnevelése esetén A játékosabb feldolgozási módokat részesítem előnyben! A csoportokkal kisétáltunk a helyi Kakat csatornához, és megbeszéltük, hogy ki mit látott, és mit változtatna, illetve hogyan lehetne változtatni a körülményeken. Elfogadtam írásos és rajzos beszámolót is. A szövegfeldolgozásnál nem dolgoznak egyéni munkával, mindig több időt kapnak!

6 6 Szükséges eszközök: kartonlapok ollók ragasztók filctollak vonalzók ceruzák számológépek számítógépek fényképek írólapok színesek fényképezőgép

7 7 Kedves Tanulók! K ö r n y e z e t v é d e l e m Tanulói témacsomag Ebben a projektben azon kívül, hogy kicsit jobban megismerhettek néhány fogalmat, kicsit többet tudtok meg a környezetvédelemről, az alternatív energiaforrásokról, a megújuló energiákról, egy tanulmányi kiránduláson is részt veszünk. Tevékenységeitek többségét egyéni munkában, illetve csoportban fogjátok végezni. Az eredményes munkához szükség lesz az aktivitásotokra, együttműködésetekre, logikus gondolkodásotokra. Lesznek olyan feladatok, amelyen egyedül kell dolgoznotok. A projekt első felében az interneten kell kikeresnetek néhány fogalmat, majd ezek segítségével kell megfogalmaznod néhány kérdésre a választ. Először a fogalmakat keresd ki, és utána fogalmazd meg saját szavaiddal az utolsó kérdésre a választ! A projekt utolsó óráján csoportokban fogjátok feldolgozni az összegyűjtött adatokat a megadott szempontok alapján! Jó kikapcsolódást és jó munkát kívánok ehhez az érdekes téma együtteshez!

8 8 1. óra Fogalmak meghatározása internet segítségével Munkavégzés formája: egyéni munka Az elvégzendő feladat: A környezetvédelem, a tájvédelem és a természetvédelem fogalmának tisztázása, a köztük levő különbség megértetése. A nemzeti park fogalmának megismerése. Időkeret: előkészítés, feladat megbeszélése: 5 perc Internetes kutatás, az 1. számú feladatlap kitöltése 25 perc A feladatlapok kitöltésének átbeszélése 10 perc Az órai munka értékelése 3 perc A következő óra feladatának ismertetése 2 perc Felhasznált segédanyagok: számítógépek (1 fő használ egy gépet) tanulói feladatlapok ( 1.számú melléklet ) Megjegyzés: A gyengébb képességű tanulóknak segítsünk a Wikipédia használatában, illetve a feladatlap kitöltésében útmutatók segítségével.

9 9 2. óra Egy helyi természeti környezet meglátogatása A tapasztalatok összegzése Munkavégzés formája: tanulmányi séta egyéni munka Az elvégzendő feladat: A Kunhegyesen folyó Kakat csatorna nagyon elhanyagolt állapotban van. A diákokkal elsétálunk egyik szakaszához, és a diákok a saját tapasztalataikat megfogalmazva jönnek rá, miért van szükség a környezetünk védelmére. Időkeret: előkészítés, feladat megbeszélése: 2 perc Séta és a környezet megtekintése. 20 perc A tapasztalatok megbeszélése 8 perc A vélemények rögzítése (szöveggel vagy rajzzal) 15 perc Felhasznált segédanyagok: Írólapok Íróeszközök, színesek Megjegyzés: A gyengébb képességű tanulóknak engedjük meg, hogy rövidebben írjanak, és inkább rajzzal mondják el véleményüket. Tanórán kívüli tevékenység: Az elkészült írásokból, rajzokból tabló készítése Az esetlegesen be nem fejezett rajzok elkészítése

10 10 3. óra Nemzeti parkok Munkavégzés formája: Páros munka Tanulmányi kirándulás Az elvégzendő feladat: Internet segítségével megkeresni a különböző földrészek nagy nemzeti parkjait. (2. számú melléklet) PP vetítése a magyarországi nemzeti parkokról Ellenőrzés 1.TOTÓ segítségével (3. számú melléklet) A Tiszafüreden lévő, a Tisza élővilágát bemutató tanulmányi kirándulás (tanórán kívüli tevékenység) Időkeret: Az előző órai munka eredményének értékelése; a mai feladat megbeszélése 2 perc A 2 feladatlap kitöltése 20 perc A PP megtekintése 4 perc Az 1. Totó kitöltése 10 perc A TOTÓ értékelése 7 perc Az órai munka értékelése 2 perc Felhasznált segédanyagok: A múlt órához kapcsolódó tabló 2. feladatlap és az 1. TOTÓ megfelelő számú másolata számítógépek projektor Megjegyzés: Ügyeljünk a párok alakításánál arra, hogy ne legyenek vesztes párok. A tanulmányi kirándulásra a tanulók ötösért kiselőadást vállalhatnak.

11 11 4. óra Alternatív energiaforrások Munkavégzés formája: Páros munka (internetes kutatás) Tanulmányi kirándulás ( a Bánhalmán lévő biodízel üzem, és a Mezőtúron lévő szélerőmű meglátogatása tanórán kívül) Elvégzendő feladat: A behozott folyóiratok (Szolnok megyei Néplap, Élet és tudomány), illetve az internet segítségével alternatív energia források összegyűjtése. Időkeret: előkészítés, feladat megbeszélése: 2 perc internetes kutatás 20 perc A 3. feladatlap kitöltése (4. melléklet) 15 perc A megoldások ellenőrzése 2.TOTÓ kitöltésével 5 perc Az órai munka értékelése 3 perc Felhasznált segédanyagok: számítógépek Íróeszközök 3. számú feladatlap és a 2.TOTÓ megfelelő számú másolata Megjegyzés: Célszerű az előző órai párokat együtthagyni, és figyelni, hogy a munkamegosztás megfelelően működjön. Tanórán kívüli tevékenység: A bánhalmai biodízel üzem meglátogatása idegenvezető segítségével A mezőtúri szélerőmű meglátogatása tanulói előadás a helyszínen az erőműről.

12 12 5. óra Az energia felhasználása Munkavégzés formája: Kooperatív technika Szakértői mozaik Elvégzendő feladat: A kapott honlapcímek alapján a tanulók válaszolnak a feladatlapok kérdéseire. Ezután az egy feladatot kapott tanulók egy asztalhoz ülve megbeszélik a válaszokat szakértőkké válnak. A csoportjukhoz visszaülve megtanítják egymásnak a saját részüket TOTÓ segítségével ellenőrzés Időkeret: előkészítés, csoport alakítás : 3 perc internetes kutatás 4. feladatlap kitöltése 12 perc Szakértőkké válás 10 perc A többiek tanítása 10 perc A 3. TOTÓ kitöltése 5 perc A 3. TOTÓ ellenőrzése 5 perc Felhasznált segédanyagok: számítógépek Íróeszközök 4. számú feladatlap és a 3.TOTÓ megfelelő számú másolata

13 13 Honlapcímek: Megjegyzés: A csoportoknál fontos a felelősök munkája, ezért semmiképpen ne hagyjuk el ezek megválasztását. A honlapok többsége sulinetes oldal, de található energiahatékonysági kézikönyv is köztük.

14 14 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Fogalmak meghatározá sa internet segítségével Fogalmak meghatározá sa internet segítségével 1.óra A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Természettudományos ismeretek bővítése Részletes munkaterv Feladat Előkészítés, a feladat ismertetése 1.óra Ismeretek rendszerezése Feladatlap kitöltése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. 1. számú feladatlapok Internet, feladatlapok A végrehajtás, megoldás módja(i) A tanulók a feladatlap segítségével nyomon kísérik a feladatot Egyéni munka A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Tanterem idő 5 perc 25 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai A tanulók megértik a feladatot Kitöltött táblázatok Fogalmak meghatározá sa internet segítségével 1. óra Önértékelés fejlesztése A feladatlapok ellenőrzése. Kivetítés projektorral Egyéni munka, illetve kivetítős ellenőrzés Tanterem 10 perc Az esetleges hibák kijavítása

15 15 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Nagysági relációk Egy helyi természeti környezet meglátogatás a. A tapasztalatok összegzése A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 1.óra A következő óra feladatának ismertetése 2.óra Emlékező képesség fejlesztése Az óra előkészítése, a feladat átismétlése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. A végrehajtás, megoldás módja(i) Frontális munka beszélgetés A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Tanterem idő 2 perc 2 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai A tanulók megértik a feladatot A tanulók felkészülnek az órai munkára Egy helyi természeti környezet meglátogatás a.a tapasztalatok 2. óra Megfigyelő képesség fejlesztése fejlesztése. Önálló vélemény alkotása. Kommunikációs készség Séta, a kijelölt környezet megfigyelése A természet Tanulmányi kirándulás A város belte rülete 20 perc A tanulók véleményt formálnak a látottakról.

16 16 összegzése

17 17 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Egy helyi természeti környezet meglátogatás a. A tapasztalatok összegzése A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 2.óra Szóbeli kommunikáció A látottak megbeszélése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. A végrehajtás, megoldás módja(i) beszélgetés A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem idő 8 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai A tanulók bátran elmondják véleményüket Egy helyi természeti környezet meglátogatás a. A tapasztalatok összegzése 2.óra Ismeretek rendszerezése A látottak és a vélemények rögzítése Írólapok, íróeszközök, színesek Írásban, illetve rajzokkal Tanterem 8 perc Elkészült írások, rajzok Nemzeti 3. óra Rendszerező képesség Az előző órai tabló Vélemények Tan- 2 Megdicsértük

18 18 parkok munkából készült tabló értékelése meghallgatása terem perc azokat, akik dolgoztak rajta

19 19 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Nagysági relációk Nagysági relációk Nagysági relációk A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 3.óra Némaértő képesség Interneten kikeresni a földrészek legnagyobb nemzeti partjait 3.óra Megfigyelő képesség A PP megtekintése 3. óra Verbális készség Az 1. TOTÓ kitöltése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. Internet, számítógépek Projektor, PP TOTÓK A végrehajtás, megoldás módja(i) A 2. számú feladatlap kitöltése Projektoros kivetítés figyelemmel kísérése Írásbeli egyéni munka A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Tanterem Tanterem idő 20 perc 4 perc 10 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai A feladatlapok kitöltésre kerülnek Csenden, figyelmesen megnézik a PP-t A TOTÓKat kitöltik

20 20 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Nemzeti parkok Nemzeti parkok Alternatív energiaforrás ok Óraszám. A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 3.óra Önértékelés, kritikai érzék A TOTÓ kiértékelése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. Projektor 3..óra önértékelés Az óra értékelése A tanulók értékelik munkájukat 4. óra Figyelem, önfegyelem A feladat előkészítése A végrehajtás, megoldás módja(i) A tanulók a kivetített pp-vel összehasonlítjá k a TOTÓjukat, és kijavítják Egyéni vélemények Tanári magyarázat A rendelkezésre álló hely Tanterem Tanterem Tanterem idő 7 perc 2 perc 2 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai Születik telitalálatos TOTÓ Reális önértékelés Csendben hallgatják meg a feladatot

21 21 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Alternatív energiaforrás ok Alternatív energiaforrás ok A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 4.óra Infokommunikációs készségek Alternatív energiaforrások gyűjtése, meghatározása a 3. feladatlap segítségével 4.óra Kritikai érzék Egymás megoldásának ellenőrzése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. Internet, számítógépek, 3. számú feladatlapok 3. számú feladatlapok A végrehajtás, megoldás módja(i) A tanulók az internet segítségével válaszolnak a 3. feladatlap kérdéseire Páros munka A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Tanterem idő 20 perc 10 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai A feladatlapok kitöltése Reálisan, pontosan értékelnek Alternatív energiaforrás ok 4. óra Emlékezet, koncentráció 2. TOTÓ kitöltése 2. számú TOTÓ-k Egyéni munka Tanterem 5 perc A TOTÓkat kitöltik

22 22 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Alternatív energiaforrás ok Az energia felhasználása Az energia felhasználása A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Feladat 4.óra Ismeretek felelevenítése A TOTÓ ellenőrzése, az óra értékelése 5.óra Szociális kompetencia Óra előkészítése, csoportok alakítása 5. óra Infokommunikációs és írásbeli verbális készségek A 4. számú feladatlap kitöltése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. Projektor 4. Feladatlapok kiosztása 4. számú feladatlap megfelelő számú másolata A végrehajtás, megoldás módja(i) A tanulók a kivetített pp-vel összehasonlítjá k a Totó-jukat, és kijavítják A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Egyéni munka a csoporton belül Tanári irányítás Tanterem Tanterem idő 13 perc 3 perc 12 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai Midenki, aki dolgozott, dicséretet kap. Kialakulnak a 4 fős csoportok A kitöltött feladatlapok

23 23 A tantervi (kerettanter v vagy/és helyi tanterv) hivatkozás A szakmai előkészítés, alapozás szempontjai Az energia felhasználása Az energia felhasználása Az energia felhasználása Az energia felhasználása 5.óra 5.óra A projektegységben fejlesztendő kompetenciák Társas készségek, verbális készség, együttműködő készség Szociális kompetencia, verbális képesség, meggyőző képesség 5. óra Infokommunikációs és írásbeli verbális készségek 5.óra A megfigyelő készség, a kritikai érzék Feladat A diák váljon témájának szakértőjévé A többiek megtanítása A 3. TOTÓ kitöltése A TOTÓ értékelése Szükséges eszközök, gépek, anyagok stb. Írólap, íróeszköz Íróeszközök, írószerszámok A 3, TOTÓ másoaltai projektor A végrehajtás, megoldás módja(i) Szakértői mozaik- egy feladatot kapók egy asztalnál csoportmunka Egyéni munka a csoporton belül Kivetítés segítségével ellenőrzés A rendelkezésre álló hely Óraszám. Tanterem Tanterem Tanterem tante rem idő 10 perc 10 perc 5 perc 5 perc A teljesítés, az értékelés kritériumai Szakértők keletkezése A csoportban mindenki minden témát megért, megtanul A kitöltött Totók Lesz telitalálatos TOTÓ

24 24 Tanítási órán kívüli foglalkozás A környezetvédelem olyan fontos a nevelésben, hogy nem elegendő csak tanítási órákon foglalkozni vele. Ezért a délutáni szabadidős foglalkozásokra is terveztem a projekthez kapcsolódó programokat. Ezek a következők: Az iskola udvarán szemétgyűjtés Plakátok tervezése, melyen környezetünk tisztaságára hívjuk fel a figyelmet A Home című film megtekintése Természetismereti videók lejátszása Tabló készítése, melyen a projekt eseményeit foglaljuk össze. Meggyőződésem, hogy a tanulókat délutáni foglalkozásokra is lehet hívni, csak értelmes elfoglalkozást kell biztosítani nekik. Ha jól érzik magukat, legközelebb mások is velük jönnek, legközelebb még többen, és így tovább. Így minden érdeklődési körnél kialakul egy mag, amelyre lehet számítani. Ha egy pedagógus már nem hisz abban, hogy fel tudja kelteni a gyerekek érdeklődését, nem hiszi el, hogy a gyerekek nevelhetőek, formálhatók, hogy minden gyerek egy érték, csak meg kell találni hozzá az utat, akkor miért marad ezen a pályán? Többet árt, mint használ a társadalomnak. A projekt zárásaként a csoportok oklevelet kapnak ( a melléklet szerint).

25 25 Mellékletek 1. számú feladatlap: K ö r n y e z e t v é d e l e m : a l a p f o g a l m a k Az internet segítségével keresd ki a következő fogalmakat, és írd be a feladatlapba: Tájvédelem: Természetvédelem: Környezetvédelem: Nemzeti park: Fogalmazd meg saját szavaiddal, mi a különbség a természetvédelem és a környezetvédelem között!

26 26 Mellékletek 2. számú feladatlap Keresd ki a legnagyobb nemzeti parkok közül az internet segítségével azokat, melyekre ráillek a leírás, és írd be a feladatlap megfelelő helyére: Amerika: Egyesült Államok: Ez az a nemzeti park, amely a világon elsőnek kapta meg a nemzeti park nevet: Az első valódi nemzeti park, amely létrehozatalának pillanatában a nemzeti park nevet is megkapta, az 1872-ben létrehozott.. Ausztrália: Ausztrália északi részén található a, melyet teljes egészében 1992-ben vettek fel a Világörökség listájára. A tengerparton fekvő, trópusi éghajlatú területet mangrove-erdők borítják, ahol találkozik a tengeri és a szárazföldi ökoszisztéma. A nemzeti parkban krokodilok, kenguruk, dingók és kakaduk élnek paradicsomi körülmények között Afrika: Afrika első nemzeti parkja a., amelyet még a harmincas években az angolok alakítottak ki. A 15 ezer km 2 -es terület Tanzániában fekszik, a kenyai határ mentén, a Viktória tó mellett, ahonnan mintegy 150 km-re terjed keleti irányba. A hatalmas méretű állatvándorlás egyik nevezetessége a területnek. Európa:..: 1979-ben hozták létre, utolsóként a 7 francia nemzeti park közül hektáros területet véd, mely az Ubaye-i Tende Hágón (Col de Tende) húzódik, több mint 120 km-en. Két fő célt szolgál: a természetes környezet megőrzését, és a turisták fogadását, tájékoztatását a park megismerése végett. 600 km-es útvonal teszi lehetővé a terület felfedezését

27 27 1. TOTÓ Nemzeti parkok 1. Hány nemzeti park található Magyarországon? a. 9 b. 10 c Melyik nemzeti park területe volt valaha az Alföldön kalandozó Tisza hatása alatt? a. Kiskunsági Nemzeti Park b. Hortobágyi Nemzeti Park c. Őrségi Nemzeti Park 3. Melyik nemzeti parkban található az István-lápai-zsomboly? a. Bükki Nemzeti Park b. Aggteleki Nemzeti Park c. Duna-Ipoly Nemzeti Park 4. Melyik nemzeti parkunk alakult legrégebben? a. Balaton-felvidéki Nemzeti Park b. Fertő-Hanság Nemzeti Park c. Hortobágyi Nemzeti Park 5. Melyik nemzeti parkban található Közép-Európa 3. legnagyobb tava? a. Fertő-Hanság Nemzeti Park b. Duna-Dráva Nemzeti Park c. Körös-Maros Nemzeti Park

28 28 6. Melyik nemzeti parkunk sajátossága a folyóvölgyek, a hegységek és a síkság találkozása? a. Őrségi Nemzeti Park b. Duna-Ipoly Nemzeti Park c. Bükki Nemzeti Park 7. Melyik nemzeti parkunkban található egyedüliként a bókoló zsálya? a. Hortobágyi Nemzeti Park b. Fertő-Hanság Nemzeti Park c. Körös-Maros Nemzeti Park 8. Hány település határát öleli fel az Őrségi Nemzeti Park? a. 42 b. 43 c Melyik állítás igaz a Yellowstone Nemzeti Parkra? a. A legújabban alakult nemzeti park b. A legelső, a nemzeti park nevet viselő terület c. Az első nemzeti park, amely elpusztult 10. Melyik nemzeti park jellegzetessége a hatalmas méretű állatvándorlás? a. Kakadu Nemzeti Park b. Yellowstone Nemzeti Park c. Serengeti Nemzeti Park

29 29 Az internet segítségével töltsd ki az alábbi feladatlapot! 3. feladatlap Alternatív energiaforrások 1. ) Mit értünk alternatív energiaforrás alatt? 2. ) Sorold fel az alternatív energiaforrásokat! 3. ) Keress rajzot, és próbáld lerajzolni ide a geotermikus energia hasznosításának módját!

30 30 4. ) Mit értünk biomassza alatt: 5. ) Mit értünk szélirányon, és uralkodó szélirányon?.. 6. )Hol található a világ legnagyobb vízerőmű-rendszere?

31 31 2. TOTÓ Ellenőrzés 1. Mit értünk alternatív energiaforrás alatt? a. Azt, hogy a szén helyett atomenergiát használunk. b. A szén, a kőolaj, a földgáz és az atomenergia alternatíváját. c. Alternatív energiaforrás az az energiahordozó, amelyből a jelenleg használatos szénhidrogének (fosszilis tüzelőanyagok) alternatívájaként valamilyen energiát tudunk kinyerni. 2. Alternatív energiaforrás: a. kőolaj, szélenergia, biomassza, szén b. atomenergia, napenergia, vízenergia, földgáz c. napenergia, geotermikus energia, vízenergia, árapály-energia, szélenergia, napkollektor 3. Mit értünk biomassza alatt? a. Növényi és állati szervezetek által termelt szervesanyag - a napenergia átalakított, újratermelődő formája b. Kozmetikai szer, mely természetes alapanyagokat használ fel.. c. Csecsemők természetes eredetű tápláléka 4. Mit értünk uralkodó szélirányon?. a. Az észak felől fújó szelet.. b. Az uralkodó szélirány az a szélirány, ahonnan a legnagyobb gyakorisággal fúj a szél egy adott földrajzi helyen.. c. Az észak-nyugat felől fújó szelet. 5. Miért fontosak számunkra az alternatív energiahordozók?. a. Mert a Föld hagyományos (fosszilis) energiahordozói kimerülőben vannak.. b. Mert ízlésesen mutatnak az előállításukhoz szükséges berendezések.. c. Mert a gázolaj büdös.

32 32 4. feladatlap - A változat A műanyagok Az interneten keresd ki a következő honlapot, és válaszolj a kérdésekre! 1.) Mit értünk az alatt, hogy a műanyaggal még saját energiánkat is megőrizhetjük? 2.) Mit jelent a megfelelően kiépített műanyag szigetelés otthonunkban? 3.) Miért lenne a szélenergia és a napenergia kinyerése lehetetlen műanyag nélkül? 4.) Miért energiahatékony, ha a repülőgép minden lehetséges részét műanyagból készítik? 5.) Mire használható fel a műanyag az autógyártásban?...

33 33 4. feladatlap - B változat A geotermikus energia Az interneten keresd ki a következő honlapot, és válaszolj a kérdésekre! 1.) Mi teszi lehetővé a geotermikus energia olcsó és hatékony felhasználását a Kárpát medencében? 2.) Mekkora az energia fogyasztása évente egy háztartásnak? Mire fordítódik ez az energia? 3.) Miből lehet hazánkban legkönnyebben geotermikus energiát előállítani? 4.) Hogyan változik a hőmérséklet a Föld középpontja felé haladva? 5.) Miben hasonlít, és miben különbözik a napenergia és a geotermikus energia?...

34 34 4. feladatlap - D változat A szélenergia Az interneten keresd ki a következő honlapot, és válaszolj a kérdésekre! 1.) Melyek voltak a szélerőművek iránti érdeklődés növekedésének tényezői? 2.) Melyik irodalmi műben, és milyen formában találkozhattunk a szélerőművel? 3.) Milyen fő részei vannak egy szélerőműnek? 4.) Hány európai ország van a világ 10 legnagyobb szélenergia felhasználója között? 5.) Milyen kritikával illetik a természetvédők a szélerőműveket, és miért nincs igazuk?...

35 35 4. feladatlap - C változat A napenergia Az interneten keresd ki a következő honlapot, és válaszolj a kérdésekre! 1.) Mi teszi szükségessé a napenergia felhasználását? 2.) A kertészetben hogy hasznosítják a napenergiát? 3.) Milyen szerepe volt a napenergiának az ókori olimpiákon? 4.) Mit értünk azalatt, hogy a szélenergiát is a napnak köszönhetjük? 5.) Hogy változik át a nap sugárzási energiája kémiai energiává?...

36 36 3. TOTÓ Projekt záró 1.) Milyen alternatív energia előállítása történik Bánhalmán? a.) atomenergia b.) biogáz c) szélenergia 2.) Milyen alternatív energia előállítása történik Mezőtúron? a.) b.) c.) atomenergia biodízel szélenergia 3.) Mit a feladata a tájvédelemnek? a.) b.) c.) A táj értékének megőrzése és helyreállítása A táj védelme a vadon élő állatoktól A táj védelme az időjárási viszonyoktól. 4.) Miért van szükség a nemzeti parkokra? a.) b.) c.) Mert idegenforgalmi szempontból jelentős Mert néhány növény, illetve állat élőhelyét csak így tudjuk biztosítani. Mert munkahelyeket teremtenek.

37 37 5.) Melyik esemény gyorsította fel az alternatív energia iránti keresletet? a.) b.) c.) Egy több hetes áramszünet Az űrkutatás fejlődése Az előállítási költségek csökkenése 6.) Egyes borúlátó előrejelzések szerint hány évig elég még a föld kőolaj készlete? a.) b.) c.) 50 év 70 év 90 év 7.) Melyik nemzeti park van legközelebb hozzánk? a.) b.) c.) Hortobágyi Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park Körös-Maros Nemzeti Park 8.) Melyik nemzeti parkunkban él a túzok? a.) b.) c.) Őrségi Nemzeti Park Hortobágyi Nemzeti Park Bükki Nemzeti Park

38 38 1.számú feladatlap: M E G O L D Á S Környezetvédelem: alapfogalmak Az internet segítségével keresd ki a következő fogalmakat, és írd be a feladatlapba: Tájvédelem: olyan jogi, szervezési, gazdasági, technológiai, biológiai, felvilágosító és propagandaintézkedések, valamint beavatkozások rendszere, amely az alapvető tájhasználati módok táji feltételeinek, a társadalmi-gazdasági tevékenység biztosításának, a táji értékeknek a megőrzésére és helyreállítására irányul Természetvédelem: az élőlények, természetes életközösségek, élőhelyek a természetes és természetközeli területek, valamint a természeti táj megőrzésére hivatott társadalmi tevékenység megjelölésére szolgáló fogalom Környezetvédelem: egy társadalmi tevékenység, amely az emberi társadalom által saját ökológiai létfeltételeiben (saját maga által) okozott károsodások megelőzésére, a károk mérséklésére vagy elhárítására irányul. Nemzeti park: A nemzeti park a Természetvédelmi Világszövetség meghatározása szerint olyan terület, amelynek ökológiai egységessége megőrzendő a jelen és a jövő generációi számára; amely megvédendő mindenfajta mezőgazdasági és ipari hasznosítástól; és amelyen lehetőség nyílik nemcsak tudományos, hanem oktatási és szabadidős tevékenységek végzésére is. Fogalmazd meg saját szavaiddal, mi a különbség a természetvédelem és a környezetvédelem között! A természetvédelem a természetes élőhely megőrzésére irányul, a környezetvédelem pedig az ember által okozott károk megelőzésére, enyhítésére.

39 39 2. számú feladatlap megoldása A F Ö L D N A G Y N E M Z E T I P A R K J A I Keresd ki a legnagyobb nemzeti parkokat az internet segítségével, és írd be a feladatlap megfelelő helyére: Amerika: Egyesült Államok: Ez az a nemzeti park, amely a világon elsőnek kapta meg a nemzeti park nevet: Az első valódi nemzeti park, amely létrehozatalának pillanatában a nemzeti park nevet is megkapta, az 1872-ben létrehozott Yellowstone Nemzeti Park. Ausztrália: Ausztrália északi részén található a Kakadu Nemzeti Park, melyet teljes egészében 1992-ben vettek fel a Világörökség listájára. A tengerparton fekvő, trópusi éghajlatú területet mangrove-erdők borítják, ahol találkozik a tengeri és a szárazföldi ökoszisztéma. A nemzeti parkban krokodilok, kenguruk, dingók és kakaduk élnek paradicsomi körülmények között Afrika: Afrika első nemzeti parkja a Serengeti Nemzeti Park, amelyet még a harmincas években az angolok alakítottak ki. A 15 ezer km 2 -es terület Tanzániában fekszik, a kenyai határ mentén, a Viktória tó mellett, ahonnan mintegy 150 km-re terjed keleti irányba. A hatalmas méretű állatvándorlás egyik nevezetessége a területnek. Európa: Mercantour Nemzeti Park: 1979-ben hozták létre, utolsóként a 7 francia nemzeti park közül hektáros területet véd, mely az Ubaye-i Tende Hágón (Col de Tende) húzódik, több mint 120 km-en. Két fő célt szolgál: a természetes környezet megőrzését, és a turisták fogadását, tájékoztatását a park megismerése végett. 600 km-es útvonal teszi lehetővé a terület felfedezését

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007

ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON. Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak. Tanári kézikönyv. Budapest 2007 ENERGIAFELHASZNÁLÁS OTTHON Energiafelhasználási ismeretek 12-13 éves iskolai tanulóknak Tanári kézikönyv Budapest 2007 A kiadvány szerzői: Dr. Barótfi István egyetemi tanár Szent István Egyetem, Gödöllő

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján

A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet A környezettudatosság néhány aspektusának vizsgálata 9. évfolyamos tanulók körében reprezentatív minta alapján 2009. március Készítette

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes

RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG. Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes RÉSZTVEVŐI SEGÉDANYAG Differenciálás, mint az egyéni különbségek természetes elfogadásán alapuló adaptív tanulásszervezés egyik eszköze Akkreditációs száma: 100 004/104/2011 Érvényes: 2016. 04. 01. A továbbképzés

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány

Fotó: Martin harvey WWF Canon. Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag. WWF Magyarország Alapítvány 2013 Fotó: Martin harvey WWF Canon Palánták környezeti nevelés program Oktatási segédanyag WWF Magyarország Alapítvány Tartalom Bevezető Fogyasztás óra vázlat Fogyasztás tanári segédanyag - A bioszféra

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA

TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA SZEKSZÁRD: A KLÍMABARÁT TELEPÜLÉS TELEPÜLÉSI KLÍMASTRATÉGIA Szekszárd, 2010. november Összeállította: Zöldtárs Környezetvédelmi Alapítvány (Tel.: 74/414-217, E-mail: info@zoldtars.hu, www.zoldtars.hu)

Részletesebben

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek

A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul neve: Ember által okozott környezeti problémák, megoldási lehetőségek A modul célja: Környezettudatos magatartás megalapozása. Az ember által okozott több globális környezeti probléma közül a globális

Részletesebben

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

I. HATÉKONY TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK 1. Hagyományos tanulásszervezés 1.1. Frontális osztálymunka A mai magyar oktatásban az egyik leggyakrabban előforduló módszer. Leginkább új fogalmak bevezetésénél, új anyagközlő óráknál alkalmazható. Az

Részletesebben

Az atipikus oktatási módszerek

Az atipikus oktatási módszerek Dr. Kadocsa László Az atipikus oktatási módszerek Kutatási zárótanulmány Budapest, 2006 Sorozatszerkesztő: Lada László Szerkesztette: Horváth Cz. János Kiadja: Nemzeti Felnőttképzési Intézet Felelős kiadó:

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET

EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET Falus Katalin Knausz Imre EMBER ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGI TERÜLET OKTATÓI MÓDSZERTANI KÉZIKÖNYV Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 2009 Kiadja az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.

Részletesebben

Az előzetes tudás felmérése és elismerése

Az előzetes tudás felmérése és elismerése Az előzetes tudás felmérése és elismerése Készítette: Pillmann Judit Témavezető: Dr. Sallai Éva Veszprémi Egyetem, Tanárképző Kar Pedagógiai és Pszichológiai Tanszék Készült: 2006. 03. 12. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám

SZELLEM ÉS TUDOMÁNY. A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata. 2013/2. szám SZELLEM ÉS TUDOMÁNY A Miskolci Egyetem Szociológiai Intézetének folyóirata 2013/2. szám Szerkesztőbizottság Szepessy Péter (elnök) Szabó-Tóth Kinga Urbán Anna Horváth Zita Kotics József Graholy Éva (olvasószerkesztő)

Részletesebben

A rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumban

A rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumban TÁMOP 2.2.5./A-12/1-2012-0035 A rövidebb képzési idejű szakképzés bevezetése a Varró István Szakiskola, Szakközépiskola, Általános Iskola és Kollégiumban Nyitórendezvény Érdemes-e úttörônek lenni? A kérdést

Részletesebben

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM

KÉK MADÁR SZEMÉLYKÖZPONTÚ PEDAGÓGIAI PROGRAM BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 Kék Madár Személyközpontú

Részletesebben

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház

Novák Ágnes. Kaland a ház körül. a v a g y. Az elég jó ház Novák Ágnes Kaland a ház körül a v a g y Az elég jó ház Lektor: Dr. Zöld András F o t ó k : Novák Ágnes minden fotó, kivéve az alább említettek Steen, Steen és Bainbridge 45., 46. o. Farkas Zsuzsa 23.

Részletesebben