ÉPÍTETT KÖRNYEZET BŰNÖZÉS SZITUÁCIÓS BŰNMEGELŐZÉS. A lakótelepi bűnmegelőzés alapkérdései

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ÉPÍTETT KÖRNYEZET BŰNÖZÉS SZITUÁCIÓS BŰNMEGELŐZÉS. A lakótelepi bűnmegelőzés alapkérdései"

Átírás

1 ÉPÍTETT KÖRNYEZET BŰNÖZÉS SZITUÁCIÓS BŰNMEGELŐZÉS A lakótelepi bűnmegelőzés alapkérdései OKRI, Budapest 2008

2 Hungarian Final Report A Crime Prevention Carousel (JAI/2004/AGIS/164) projekt keretében A projekt angol címe: Sharing good practices in Crime Prevention based on the evaluation of rehabilitative schemes in the rehabilitation areas in Member and Accessiant State, azaz Bűnmegelőzési körhinta Szerkesztette: Barabás Tünde Szerzők: Nyomdai adatok: Kötésgondozó: Takács Andrea Kötés, nyomás: Etoprint Kft. Borító kép: Barabás Tünde Barabás Tünde Dallos Endre Irk Ferenc Kovács Róbert Windt Szandra ISBN Országos Kriminológiai Intézet Budapest,

3 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ 6 I. Irk Ferenc: NAGYVÁROSI FÉLELEM ÉS SZORONGÁS A bűnmegelőzés fogalmi és tartalmi kérdéseiről A bűnmegelőzés fogalmi kérdéseiről A prevenció néhány tartalmi kérdése Félelem és szorongás elméleti alapok Bevezető Statisztikai áttekintés A városlakók félelmei, szorongásai és közérzete 35 II. Barabás Tünde: ÁLDOZATTÁ VÁLÁS ÉS BÜNTETÉSI ATTITŰDÖK Áldozattá válás vizsgálata a Crime Prevention Carousel (CPC) projekt négy helyszínén A hivatalos adatok Az empirikus kutatás adatai Viktimizáció a lengyel vizsgálatban Viktimizáció a magyar vizsgálatban Viktimizáció a német vizsgálatban Viktimizáció a bristoli körzetekben Az áldozatvédelemmel kapcsolatos szabályokról a négy országban Szabályozás Áldozatvizsgálatok Vélemények a büntetésről és a kiegyezés lehetőségéről Lakossági attitűdök az InSec-vizsgálat eredményei alapján Áldozatok és vélemények Bűnmegelőzési körhinta (CPC) AGIS-projekt 71 Összegzés 74 III. Irk Ferenc: SZITUÁCIÓS BŰNMEGELŐZÉS LAKÓÖVEZETEKBEN A szituációs bűnmegelőzés alapjai Az épített környezet szerepe a szituációs bűnmegelőzésben CPTED-elvek és általános gyakorlat (külföld) Például a közlekedésbiztonság Például a közbiztonság Összegzés helyett 101 3

4 IV. Dallos Endre: ÉPÍTÉSZETI BŰNMEGELŐZÉS A MÉRNÖK SZEMÉVEL A városi bűnözés A megelőzés lehetősége Az építészeti bűnmegelőzés alapjai Fogalma Helye a bűnmegelőzésben Története előzmények A közösségi kontroll A közösségi kontroll az építményen belül Családi házak Társasházak Magasházak vagy toronyházak A pesti bérház Közösségi ellenőrzés a lakókörnyezet felett Sorházas beépítés Társasházas övezet lakóparkok Lakótelep Nagykörút Az építészeti bűnmegelőzés alkalmazása Védhető terület kialakítása A közösségi kontroll fokozása Közösségi területek kialakítása Családi házak Társasházak, lakóparkok Lakótelepek Utcák, terek 126 V. Windt Szandra: SZITUÁCIÓS ÉS KÖRNYEZETI PREVENCIÓ A LAKÓTELEPEKEN 129 Bevezetés Lakótelepek Európában A prevenció módjai Nyugat-Európában Amszterdam Bijlmermeer A környék rövid bemutatása, társadalmi összetétel, problémák A megoldási módok Mit tanulhatunk Bijlmermeer megújítási projektjeiből? 144 4

5 2.2. Bristol Hartcliff A környék rövid bemutatása, társadalmi összetétel, problémák A megoldási módok Berlin Gropiusstadt A környék rövid bemutatása, társadalmi összetétel, problémák A megoldási módok Kelet-Közép-Európa Berlin Marzahn Nordwest A környék rövid bemutatása, társadalmi összetétel, problémák A megoldási módok Krakkó Pradnik Czernowy A környék rövid bemutatása, társadalmi összetétel, problémák A megoldási módok Budapest Békásmegyer A környék rövid bemutatása, társadalmi összetétel, problémák A megoldási módok 168 Zárógondolatok 169 VI. Barabás Tünde Irk Ferenc Kovács Róbert Windt Szandra: ÖSSZEGZÉS ÉS JAVASLATOK Problémák megoldási javaslatok Javaslatok a külföldiek szemével Közösségi terek külső terek A belső tér A szociális problémák 177 FÜGGELÉK 190 SUMMARY 198 A KÖTET SZERZŐIRŐL 208 5

6 ELŐSZÓ A bűnmegelőzés amely a változó volumenű, de alapvetően az emberi társadalommal egyidős probléma a bűnözésre/annak visszaszorítására adandó válaszok sokaságát öleli fel. Az Európai Unió Tanácsa május 28-án hozott döntése értelmében a bűnmegelőzés minden olyan intézkedés és beavatkozás, amelynek célja vagy eredménye a bűnözés mennyiségi csökkentése, az állampolgárok biztonságérzetének minőségi javítása, történjen a bűnalkalmak csökkentésével, a bűnözést előidéző okok hatásának mérséklésével vagy a sértetté válás megelőzésével. 1 Az olvasó most egy hazánkban egyelőre ritkaságszámba menő témával foglalkozó könyvet tart a kezében. A szituációs építészeti bűnmegelőzés ugyanis, amellyel foglalkozik, a bűnmegelőzésnek a külföldön mindinkább előtérbe kerülő ága. Jelentősége abban rejlik, hogy a bűncselekményt ott próbálja megelőzni, ahol előállhat, vagyis elsősorban a nagyvárosokban, ahol a bűncselekmények túlnyomó része (70-80%) megtörténik. Ehhez az egyébként nélkülözhetetlen rendőrség önkormányzat civilszervezeti együttműködés, valamint a lakosság bevonása mellett a prevenciót új szempontból az épített környezet bűnelkövetésre gyakorolt hatásait vizsgálva közelíti meg. Ezt a komplex szemléletet tükrözi vissza a kötet szerzőinek szakmai hovatartozása, hiszen található közöttük jogász, kriminológus, szociológus és semmiképpen sem utolsósorban mérnök is. A munka apropójául az Európai Unió AGIS-programja által támogatott, nemzetközi összefogásban megvalósuló, az épített környezet szerepét a lakótelepi bűncselekmények megelőzésében vizsgáló úgynevezett Crime Prevention Carousel (CPC) szolgált. 2 Ebben a lakótelepek bűnözési helyzetét és az adott környezet átalakíthatóságát mint prevenciós eszközt vizsgáló nemzetközi 1 In: A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája. 2 A projekt angol címe: Sharing good practices in Crime Prevention based on the evaluation of rehabilitative schemes in the rehabilitation areas in Member and Accessiant State. Röviden: Crime Prevention Carousel (JAI/2004/AGIS/164), azaz Bűnmegelőzési körhinta). 6

7 projektben olyan, a szituációra és az arra adható válaszokra fókuszáló kutatási anyag született, amelynek rövidített változatát tartja kezében az olvasó. E könyv egyes fejezeteiben megkísérli röviden összefoglalni mindazt a külföldi és hazai elméleti bázist, amely a lakókörnyezet és a szituációs bűnmegelőzés témakörében az elmúlt évtizedekben született. Ismerteti azokat az elsősorban Magyarországra vonatkozó eredményeket is, amelyeket az AGIS-projekt által támogatottan az öt résztvevő ország (alfabetikus sorrendben az Egyesült Királyság, Hollandia, Lengyelország, Magyarország, Németország) kutatói közös munkájuk során (az elméletből a gyakorlatba kívánva átemelni ezt a tudásanyagot) az egyes országok körében történt vizsgálataik folyamán elértek. 3 Az első fejezet 4 a nagyvárosi bűnözéshez kapcsolódó félelmek és szorongások elméleti alapjainak vizsgálata előtt először a bűnmegelőzés fogalmi kérdéseit érintő nemzetközi és hazai dokumentumokat és ennek kapcsán a prevenció egyes tartalmi elemeit értékeli. E kérdések vizsgálatát a nemzetközi szervezetek és munkamegbeszélések is állandóan napirenden tartják. E körbe tartozik az ENSZ Szociális és Gazdasági Tanácsának bűnmegelőzéssel és büntető igazságszolgáltatással foglalkozó bizottsága évi bécsi munkaülésének tervezetében foglalt gondolatsor. 5 Ennek D) alpontja tárgyalja a felelősségteljes bűnmegelőzés (Responsible Crime Prevention) legfontosabb elemeit. Ebből kitűnik, hogy a megelőzés három, egymással egyenrangú célterülete: a (potenciális) bűnelkövető, a bűncselekményi szituáció és a közösség. Utóbbi körben az elmúlt években felerősödött az a nézet, hogy nem elég a bűnt megelőzni, hanem ugyanilyen fontos a bűnözéstől való félelmet csökkenteni. A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözéssel szembeni fellépés hatásossága sokféleképpen növelhető. Ezek egyike, hogy 3 A kutatás eredményeinek teljes nemzetközi összefoglalója: Tim Lukas (ed.): Crime Prevention in the High-Rise Housing. MPI Duncker and Humblot, Berlin, Irk Ferenc: Nagyvárosi félelem és szorongás o. 5 Prevention of Crime Report of the meeting of the Group of Experts on Crime Prevention. Draft. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Eleventh session Vienna, April 2002 Item 4 on the provisional agenda United Nations Economic and Social Council E/CN 15/2002/4 31. January

8 nemcsak a büntető törvénykönyvbe ütköző jelenségekkel szemben tesznek lépéseket, hanem azokkal a széles értelemben vett közrendet sértő jelenségekkel szemben is, amelyek riasztják a normakövető és vonzzák a normasértő állampolgárokat. A külföldi szakemberek szerves egységként kezelik az elsődleges (primer), a másodlagos (szekunder) és a harmadlagos (tercier) prevenciót, mert azok elemei kölcsönös függésben vannak egymással, adott esetben egymást kiegészítik. A háromféle megelőzés lényege a következőkben összegezhető: az elsődleges (primer) prevenció a bűnözést a gyökerénél ragadja meg, mégpedig azzal, hogy világossá teszi a normákat, és ezáltal stabilizálja a jogtudatot (pozitív generálprevenció) és ideális esetben kiküszöböli a bűnözés mélyen fekvő okait (mint például szocializációs deficit vagy szociostrukturális hiányosságok), továbbá annak jutalmazásával vonzóvá teszi a jogkövetést. A másodlagos (szekunder) prevenció a bűnözés ellen annak felületi szintjén küzd, elsődlegesen az elrettentés eszköztárával. Az aktuálisan veszélyeztetett, illetve támadó személyt a bűnalkalmak struktúrájának megváltoztatásával vagy a normakövető magatartás vonzerejének megnövelésével tartja távol a bűncselekménytől. A harmadlagos (tercier) prevenció a tettesre összpontosít a büntetés, a kezelés és a reszocializáció eszközeinek alkalmazásával, a visszaesés elkerülése érdekében. Magyarországon 2003-ban kormányhatározat született arról, hogy a bűnmegelőzéssel a korábbinál szervezettebben kell foglalkozni. Az igazságügyi tárca elkészítette a bűnmegelőzéssel foglalkozó országgyűlési határozat tervezetét. 6 A tervekkel ellentétben sem ban, sem ez után nem került sor az elmúlt mintegy három és fél évtized alatt többször elhatározott, azonban mindannyiszor hamvába holt bűnmegelőzési törvény megalkotására. A fejezet második részében konkrét hazai adatokat elemezve értékeli a szerző a mai magyar adatokat, kiemelve a városi bűnözés problematikáját, és ennek következményeként a nagyvárosi lakosokat érintő viktimizációs félelmeket és szorongásokat. 6 A társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája. 8

9 A kötet második fejezete 7 a szorongással jellemezhető nagyvárosokban való áldozattá válásról számol be a kötet alapjául szolgáló Crime Prevention Carousel kutatás tükrében. A vizsgálat során ugyanis kiváló alkalom nyílt arra, hogy a résztvevő országok (Németország, Magyarország, Lengyelország és az Egyesült Királyság), illetve az adott városrészek bűnözési helyzetéről képet kapjunk. 8 A kutatás különböző módszerekkel zajlott. Első lépésben a hivatalosan nyilvántartott statisztikai adatokat gyűjtöttük össze annak érdekében, hogy röviden felvázoljuk az áldozattá válás tendenciáit a négy országban. Ebből kiderült, hogy a népességszámhoz képest a bűncselekmények és a sértettek száma tekintetében az Egyesült Királyság a legelső a sorban, a következő Németország, majd Magyarország, míg Lengyelország a legutolsó. Ez után bemutattuk az empirikus kutatás adatait a sértetté válás tekintetében az érintett négy ország egy-egy problémás lakótelepén. Ebből kiderült, hogy az empirikus vizsgálatban azok a személyek, akik magukat bűncselekmények áldozatának vallották, a cselekmények nagy részét közvetlen környezetükben szenvedték el. Bár ezek általában nem tartoznak a legsúlyosabb, vagy akár életellenes cselekmények körébe, tény azonban, hogy a lakók életét, mindennapjait, lelkiállapotukat hátrányosan befolyásolják, kihatva ezzel emberi kapcsolataikra is. Ezeken a területeken tehát kiemelt jelentőséggel bírhatna a szituációs bűnmegelőzés, és fontos szerepet játszhatnának ebben azok az irányelvek (lásd a későbbiekben a CPTED-elvek), amelyek az épített-ültetett környezet átalakításával törekszenek a szituációs prevenció megvalósítására. E fejezet második részében a Magyarországon az elmúlt néhány évben zajló lakossági büntetési attitűdvizsgálatok eredményéről olvashatunk. Ezekből a vizsgálatokból kiderült, hogy a statisztikákon túlmutatóan jóval nagyobb az áldozattá válás, amely azonban nem kerül a hatóságok látókörébe. Abban, hogy a cselekményt a sértettek miért nem jelentik a rendőrségnek, sok tényező játszik szerepet, amelyek között az egyik legjelentősebb a hatóságokkal szembeni bizalmatlanság és 7 Barabás Tünde: Áldozattá válás büntetési attitűdök o. 8 Holland adatok nem voltak, mivel Amszterdamban nem került sor kérdőív lekérdezésére. 9

10 a hiányzó bizodalom aziránt, hogy az eljárás eredményre vezethet. A hagyományos büntetésektől való eltérést a lakosság különböző mértékben akceptálja. S noha a lakosság, illetve a vizsgált területek polgárai nem utasítják el a resztoratív igazságszolgáltatás gondolatát, nagyfokú körükben a bizonytalanság. Az eredmények megerősítették azt a tényt is, hogy a sértettek megbocsátási hajlandóságát, a kárhelyreállítást mint a büntetés helyettesítésének eszközének elfogadását, igen sok körülmény befolyásolja. A harmadik fejezet 9 a szituációs bűnmegelőzés alapjait ismerteti. Bemutatja e terület nagy elméletalkotóinak Newman, Clark, Homel és más szerzők főbb megállapításait. Az épített környezet szerepét a bűnmegelőzésben a CPTED-elvek tükrében vázolja. (CPTED: Crime Prevention Through Environmental Design.) A környezettervezés segítségével megvalósuló bűnmegelőzés valójában multidiszciplináris tevékenység, amelynek lényege, hogy megfelelő építészeti környezet kialakításával sikerüljön elriasztani a bűnözőket valamely lakókörzetből. Ez megalapozhatja a közterületek biztonságát és növelheti az e területeket használók biztonságérzetét. E felfogás és tevékenység egészen az 1960-as évekig nyúlik vissza, szakirodalma, csakúgy, mint a megvalósult projektek száma, óriási. A szerző néhány európai kezdeményezésről is beszámol. Ezek zöme részben az amerikai (Egyesült Államok és Kanada), részben az ausztrál kontinensről származik. Az imént említett országokban a rendőrség aligha véletlenül, hiszen saját eminens bűncsökkentő érdekei ennek a szervezetnek vannak oroszlánrészt vállal nemcsak az elvek kidolgozásában, nem csupán a megfelelő szakemberképzésben, hanem az úgynevezett forró pontok környezetében a minél gyorsabb és hatékonyabb megvalósításban is, ide értve a lakossági közreműködés kieszközlését. De amint a következőkben látjuk: a rendőrségi aktivitás Európa-szerte jellemző. Nagy-Britanniában már több mint harminc éve foglalkoznak az építészek, a várostervezők és a rendőrség azzal, miként lehet város- és épülettervezéssel bűncselekményeket megelőzni. Hollandiában a Secured by design program alapján épült ki a rendőrség speciális 9 Irk Ferenc: Szituációs bűnmegelőzés lakóövezetekben o. 10

11 tevékenysége, amelynek keretében lakások, lakóházak vagy egész városnegyedek vonatkozásában nyilvánítanak véleményt, ha meghatározott technikai beavatkozások válnak lehetségessé óta Hollandiában a betörésvédelemre meghatározott szabványok vannak érvényben, és ezeket az építkezések folyamán kötelező alkalmazni. Svédországban a betörések elleni nemzeti programot az igazságügyi minisztérium irányítja, és az építészeti hatóságokkal e főhatóság tartja a kapcsolatot annak érdekében, hogy az építkezések közben érvényre jussanak a biztonsági szempontok. Finnországban a kommunák a rendőrséggel szoros együttműködésben tervezik a lakónegyedeket, figyelembe véve egyrészt a köz- és közlekedésbiztonsági szempontokat, másrészt azt, hogy a fiatalok lakókörzetükben találhassanak szabadidőközpontokat. A negyedik fejezet 10 az építészeti bűnmegelőzés lehetőségeit a mérnök szemével láttatja. A bűnözés a bűnelkövetőnek üzleti tevékenység, amely jól leírható a költségek (bűncselekményhez használt eszközök, információk anyagi értéke), a bevétel (a bűncselekmény tárgyának értéke) és a nyereség (a költségek és a bevétel különbsége) vagy a veszteség (a lebukás) közgazdasági fogalmakkal. Így mérlegeli a bűnöző az üzlet kockázatát, és ott fog befektetni, ahol hasznot remél a lehető legkisebb kockázattal. A városok tökéletes terepei ennek az üzleti lehetőségnek. Mivel a potenciális bűnözőnek a legnagyobb kockázat a lebukás veszélye, ezért a kialakítandó bűnmegelőzési stratégiában ezt kell növelni. Ennek legegyszerűbb módja a bűnalkalmak csökkentése. Ezt használja ki az építészeti bűnmegelőzés, amely építészeti, településfejlesztési, táj- és kertépítési, forgalomtechnikai, fénytechnikai, pszichológiai és kommunikációs módszerek együttes alkalmazásával, az épített környezet utólagos átalakításával, valamint tudatos tervezéssel és megvalósítással csökkenti, illetve megszünteti a bűnelkövetés lehetőségeit. A szerző foglalkozik a közösségi kontroll egyes elemeivel. Bemutatja eszközeit építményen belül, illetve kívül is, majd az építészeti bűnmegelőzés konkrét alkalmazási lehetőségeit vázolja a város 10 Dallos Endre: Építészeti bűnmegelőzés a mérnök szemével o. 11

12 különböző övezeteiben. A lakóövezet természetes ellenőrzését nem lehet város szinten kezelni, mert itt a tömeg miatt az erre vonatkozó igény és az egyén szerepe nem jut érvényre. Csak kisebb, lakónegyed, lakóközösség, építmény szinten lehet eredményesen megvalósítani. Az alapfeladat a lakókörnyezet kisebb részekre bontása, amely lehetővé teszi, hogy a lakótársak képesek legyenek eredményesen megkülönböztetni egymást az idegenektől. Természetesen az ilyen egységekben élőknek feltétlenül ismerniük is kell egymást, de erre a kontroll alatt tartható terület helyesen megválasztott mérete is segítséget kell hogy nyújtson, állapítja meg egyik konklúziójaként a tanulmány. Az ötödik fejezet 11 ezen elvek megvalósulásának konkrét eseteiről számol be a már említett CPC-kutatás kapcsán. Mind Kelet-Közép- Európában, mind Nyugat-Európában a második világháború utáni lakásépítés fő iránya volt a telepszerű építés, a lakótelep megszületése. Ez két ok miatt következett be Európa-szerte: egyrészt a Le Corbusier köré szerveződő városépítészeti iskola által kidolgozott irányvonalak, másrészt a lakásínség felszámolására kínálkozó új technikai lehetőségek megjelenése következtében, amely sok lakást ígér, kis területen, gazdaságosan és nem mellékesen, gyorsan. Az építészeti elvek eltorzulása mellett a másik hosszú távon jelentkező nehézséget a városszerkezeti elhelyezkedés jelentette Keleten és Nyugaton egyaránt. A lakóteleppel kapcsolatos jelenlegi gondok két fő okcsoportra vezethetők vissza. Egyrészt a fizikai gondokra, amelyek a házak technikai állapotának rohamos romlásában jelentkeznek, ezek kijavítására viszont kevés pénz jut. Másrészt a lakótelepeken társadalmi problémák is megjelennek: a szociális gondokkal küszködő, csökkenő vagy stagnáló jövedelmű csoportok aránya növekszik, ezzel együtt egyre több a díjhátralékos. A lakótelepeken élők összetétele megváltozik, aminek következtében fokozódik a társadalmi és etnikai szegregáció. 12 Ez azután a helyi problémák kialakulásához (például a bűnözéshez) vezethet, ezek egy része helyben, részben megfelelő programok, 11 Windt Szandra: Szituációs és környezeti prevenció a lakótelepeken (hat lakótelep bemutatása) o. 12 Csizmady Adrienn: A lakótelep. Gondolat, Budapest, 2003, 12. o. 12

13 illetve egyéb a felzárkózást elősegítő lehetőségek kidolgozásával oldható meg, másrészt adekvátan reagálnak a gondokra. E körben számos más bűnmegelőzési aktivitás mellett az épített környezet megváltoztatásának is jelentős szerepe lehet a prevencióban. A CPC-program célja az épített környezet és a bűnözés, valamint a bűnözéstől való félelem kapcsolatának vizsgálata volt. A projekt kiemelt figyelmet fordított az épített környezet megújítását célzó városrehabilitációs programok bűnmegelőzési hatásaira. A nemzetközi teamben brit, holland, német, lengyel és magyar szakemberek vettek részt. A projekt minden országban egy kiválasztott, problémákkal terhelt területen folyt. Ezáltal lehetővé vált, hogy az egyes országok képviselői, kutatói ne csak a saját városuk gyakorlatát elemezzék, hanem a külső szemlélő éleslátásával kérdéseket tegyenek fel a másik ország városával kapcsolatban is. A szerző munkájában a résztvevő országokban tapasztalt problémákat, valamint az arra kidolgozott megoldásokat mutatja be. A kötet végén találhatók azok az elképzelések és ajánlások, amelyeket az AGIS-kutatás résztvevői (egy magyar tanulmányúton) a projekt végén számunkra megfogalmaztak. Ilyen javaslatok egyébként minden résztvevő országnak készültek, tekintetbe véve a helyi sajátosságokat és problémákat. A javaslatok többsége az épített környezet olyan sajátosságain kíván javítani, amelyek jelenleg a szituációs bűnözés melegágyai, indikátorai lehetnek. Emellett olyan közösségépítő, kapcsolaterősítő szempontokat is figyelembe vesznek, amelyek már rövid távon is a bűnalkalmak csökkenését okozhatják. Ez a paletta nem helyettesítheti az önkormányzat által megfogalmazott, illetve az önkormányzat és a rendőrség kompetenciájába tartozó kérdéseknek a felelős hatóságok általi megoldását, de megfelelő helyi program esetén jól kiegészítheti, ezzel segítve a bűnmegelőzés eredményesebbé tételét. A Crime Prevention Carousel kutatás számos olyan eredménnyel szolgált számunkra, amelyek egyrészt megerősítették korábbi tapasztalatainkat, másrészt új szempontokra hívták fel figyelmünket az áldozattá válás megelőzésében és kezelésében. Kiderült ugyanis bár az eltérő módszerek miatt széles körű összehasonítást nem 13

14 végezhettünk a résztvevő országok adatainak tekintetében, hogy a vizsgált lakótelepek mindegyikében túlnyomórészt helyben történtek a megemlített bűncselekmények. Ez rámutat a szituációs bűnmegelőzés fontosságára és arra, hogy milyen jelentős szerepet játszhat az építettültetett környezet a sértetté válásban, illetve annak megelőzésében, azaz milyen, viszonylag egyszerű és tervezhető eleme is van a bűnmegelőzés összetett folyamatának. Miközben tagadhatatlan tény, hogy a várostervezés nem értékelhető jelentőségén felül, vagyis nem okolható a bűnözésért, számos bűncselekmény mégis megelőzhető általa. Nyilvánvaló, hogy e bűnmegelőzési forma olyan széles körű szakmai összefogást igényel, amely a rendőrséget és a helyi civilszervezeteket, önkormányzatokat éppúgy bevonja a probléma megoldásába, mint a kriminológusokat, pszichológusokat, városépítészeket, kertészmérnököket stb. Egy ilyen projekt megvalósítása a vizsgált területeken nagyban hozzájárulhatna a lakótelepekhez társuló negatív képzetek javításához, miközben jobbíthatná az ott lakók közérzetét, és erősíthetné a helyi közösségi aktivitásokat, visszahatva ezzel a lakók életminőségének alakulására is. Ezt a könyvet mindazoknak ajánljuk, akik a bűnmegelőzés kérdéséhez bármilyen módon kapcsolódnak, akár szakmai, akár személyes érintettségük folytán. Egyben köszönetünket fejezzük ki a III. Kerületi Önkormányzatnak, valamint a III. Kerületi Rendőrkapitányságnak a projekthez nyújtott szakmai támogatásukért. Reméljük, hogy mindazon ismeretek, amelyeket e kötet szerzői felsorakoztattak, támogatást jelenthetnek nem csak a jogi szakmák, de a rendőrség, az önkormányzatok és a civilszervezetek számára is építészeti szempontok érvényesítéséhez a prevencióban. A mérnökök, kertépítők, várostervezők pedig egyrészt remélhetőleg felfigyelnek az ilyen jellegű szempontok érvényesítésének szükségességére munkájuk közben, másrészt pedig megrendeléseket is kapnak e szempontok gyakorlatba átültetéséhez, ezzel támogatva a helyi biztonság érdekében tett erőfeszítéseket. Barabás Tünde szerkesztő 14

15 Irk Ferenc NAGYVÁROSI FÉLELEM ÉS SZORONGÁS 1. A bűnmegelőzés fogalmi és tartalmi kérdéseiről 1.1. A bűnmegelőzés fogalmi kérdéseiről A bűnmegelőzés fogalmi kérdéseiről, a mögöttük meghúzódó tartalom elemeiről több évtized alatt könyvtárnyi irodalom halmozódott fel. Nagy részük ma már tananyag annak ellenére, hogy sem az elméletfejlesztés, sem a gyakorlati kimunkálás folyamata nem zárult le. A különböző nemzetközi szervezetek és munkamegbeszélések is állandóan napirenden tartják a témát. Ez utóbbi körbe tartozik és a továbbiak szempontjából iránymutatónak tekinthető az ENSZ Szociális és Gazdasági Tanácsának bűnmegelőzéssel és büntető igazságszolgáltatással foglalkozó bizottsága évi bécsi munkaülésének tervezetében foglalt gondolatsor. 1 Ennek D) alpontja a szakaszokban tárgyalja a felelősségteljes bűnmegelőzés (Responsible Crime Prevention) legfontosabb elemeit. Ebből kitűnik, hogy a megelőzés három, egymással egyenrangú célterülete: a (potenciális) bűnelkövető, a bűncselekményi szituáció és a közösség. Ez utóbbi körben az elmúlt években felerősödött az a nézet, hogy nem elég a bűnt megelőzni, hanem ugyanilyen fontos a bűnözéstől való félelmet csökkenteni, illetve 1 Prevention of Crime Report of the meeting of the Group of Experts on Crime Prevention. Draft. Commission on Crime Prevention and Criminal Justice. Eleventh session Vienna, April Item 4 on the provisional agenda United Nations Economic and Social Council E/CN 15/2002/4 31. January

16 a lakosság biztonságérzetét növelni. 2 A tervezet külön kitér a kormányok abbéli felelősségére, hogy megteremtődjenek a bűnmegelőzés szervezeti és anyagi feltételei. A szakértői bizottság ugyanígy hangoztatta a bűnmegelőzés nemzetközi együttműködésben való művelésének szükségességét, amelyhez a fejlett államoktól segítséget vár a fejlődő és a rendszerváltó országok számára. A külföldi tapasztalatok azt mutatják, hogy a bűnözéssel szembeni fellépés hatásossága sokféleképpen növelhető. Ezek egyike, hogy nemcsak a büntető törvénykönyvbe ütköző jelenségekkel szemben tesznek lépéseket, hanem azokkal a széles értelemben vett közrendet sértő jelenségekkel szemben is, amelyek riasztják a normakövető és vonzzák a normasértő állampolgárokat. 3 Már ez a tény is jelzi, hogy helytelen az a szemlélet, amelyik merev határvonalat húz a bűncselekmények és a büntetőjogias (úgynevezett kettős alakzatú) szabálysértések kezelése közé. E szabálysértések jelentős része egyrészt a bűncselekmények előszobája, másrészt gyakran csupán a véletlentől függ e cselekmények, illetve elkövetőik minősítése. Az antiszociális tettek egy részénél ennek a határvonalnak a meghúzása sokszor nem szakmai, hanem politikai érvek alapján dől el. (Gondoljunk itt olyan esetekre, mint a vagyoni kárérték határának, a prostitúciónak, a kábítószer-élvezetnek vagy a graffitiknek a megítélése.) 2 A felismerés önmagában még Magyarországon sem új keletű. Erre különösen Korinek László számos alapozó kutatása, az ezeken alapuló monográfiái, továbbá számos részben ebben a monográfiában is ismertetendő egyéb kutatási beszámoló a bizonyíték. 3 Jó példa erre az angol Crime and Disorder Act (1998), amely 37. fejezete I. részében együttesen tárgyalja a bűncselekményeket és a rendellenes cselekményeket, illetve a velük szembeni stratégiát. 16

17 A másik kedvező esetben az előbbihez társuló, azt kiegészítő eszköz a prevenciós tevékenység megosztása az államapparátus és a lakosság között. Ennek számos módja ismert, közös jellemzőjük azonban, hogy az államnak elő kell segítenie ezeket, a főként a kriminálpolitikán kívül eső erőfeszítéseket. A segítség számos formája lehetséges, kezdve a jogalkotási, szervezési tevékenységtől az anyagi háttér megteremtésén keresztül a prevenciós politika olyan eszközeiig, mint a közreműködés a lakókörnyezet tervezésében és alakításában. Az ma már legalábbis a hozzáértő szakemberek körében általánosan elfogadott nézet, hogy a kriminálpolitikai eszköztár, ha nem is mellőzhető, a hatékony bűnmegelőzés érdekében nem elégséges. Sőt ismert olyan álláspont is, amely szerint a kriminálpolitika benne a büntetőjog eszköztára nem is a prevenciót célozza, legfeljebb mintegy mellékhatásként azt is szolgálja. Magyarországon a bűnmegelőzés szervezett formában történő művelésére tett erőfeszítések több évtizedre nyúlnak vissza. 4 Már a rendszerváltozás előtti időszakban is napirendre tűzték egy bűnmegelőzési törvény megalkotását. Ennek egyik különös oka az 1980-as évektől megfigyelhető és regisztrált bűncselekményszám-emelkedés. Mint ismeretes, erre mind a mai napig nem került sor. A múlt század kilencvenes éveinek közepétől, tehát a legutolsó bűnözési csúcs éveitől élénkültek meg azok a jogalkotási folyamatok, amelyek egyrészről a közbiztonság növelését, másrészről a bűnözés csökkentését tűzték ki célul. A 2002-ben hatalomra kerülő kormányerők pedig artikulált feladatként tűzték ki részint a bűnmegelőzés 4 Erről részletesen Irk Ferenc: Közbiztonság és bűnmegelőzés. Belügyi Szemle, 2001/9., o., illetve az ott felsorolt forrásmunkák. 17

18 korábbinál rendszeresebb menedzselését, részint egy ezt szolgáló törvény meghozatalát, ennek előfutáraként született egy e témával foglalkozó kormányhatározat 5, valamint egy tematikus országgyűlési határozat 6 és az ahhoz kapcsolódó cselekvési program 7. A magyarországi kriminológusokból álló szakemberek 8 a bűnmegelőzési törvény tervezetének előkészületi munkálatai folyamán, 2002 június júliusában lefolytatott munka-megbeszélések eredményeként egyebek között a következő fogalomdefinícióban állapodtak meg. A bűnmegelőzés: a bűnözés és a bűnözéstől való félelem elleni állami és nem állami beavatkozások összessége. Bővebben: a bűnmegelőzés a bűnözés társadalmi és egyéni okainak, valamint a bűnelkövetés feltételeinek befolyásolására alkalmas stratégiák és eszközök rendszere. 9 A bűnmegelőzés kezelése tehát akkor tekinthető lefedettnek, ha az előző fogalomkörbe tartozó valamennyi stratégiát és eszközt a ma ismert körben alkalmazzák. Ezen belül tekintettel a posztmodern társadalmakban, ahová a miénk is tartozik, a társadalmi hasznosság szempontjai körében a költségtényezők 5 A kormány 1002/2003. (I. 8.) kormányhatározata a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról. 6 A Társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiája. 115/2003. (X. 28.) országgyűlési határozat /2004. (II. 26.) kormányhatározat. 8 A munkacsoport tagjai: Finszter Géza, Gönczöl Katalin, Irk Ferenc, Kerezsi Klára. A munka kezdeti fázisában részt vett Kacziba Antal, később Hegedűs András is. 9 E definíció lényegében egybevág az Európai Unió Tanácsának május 28-i döntésében rögzített, részletező meghatározásával. 18

19 egyre növekvő szerepére azok a stratégiák és eszközök számíthatnak elsőbbségre, amelyek hatékonysága egyrészt mérhető, másrészt a befektetés megtérülése bizonyítható A prevenció néhány tartalmi kérdése Elöljáróban érdemes megemlíteni, hogy az Országos Bűnmegelőzési Tanács megalakulása (1995) után több szinten és tudományos igénnyel foglalkoztak a bűnmegelőzéssel. Az Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet bábáskodása mellett 1997-ben napvilágot látott az országos bűnmegelőzési program. Megemlítendő: ebből a koherens, a bűnmegelőzés valamennyi lényeges területével kiegyensúlyozottan foglalkozó forrásmunkából az évek folyamán a gyakorlati szakemberek is sokat merítettek ban kormányhatározat 11 született arról, hogy a bűnmegelőzéssel a korábbinál szervezettebben kell 10 Tény, hogy a bűnmegelőzés hatékonyságmérése világszerte hagy kívánnivalókat maga után. Ennek következménye viszont az lehet, hogy egyrészt bizonyos főként államilag támogatott prevenciós tevékenységek annak ellenére folynak, hogy hatástalanok, míg más, hatékony módszerek alkalmazására nem kerül sor; másrészt ennek folytán nem derül ki, hogy az egyik helyen kétségtelen sikereket felmutató prevenciós tevékenység egy másik környezetben alkalmatlan a kitűzött cél elérésére. Erről bővebben: Steven P. Lab: Crime Prevention: Where Have We Been and Which Way Should We Go? In: Steven P. Lab: (ed.): Crime Prevention at a Crossroads. Anderson Publishing Co., Cincinnati, 1997, pp A kormány 1002/2003. (I. 8.) kormányhatározata a bűnmegelőzés hatékonyságának növelése érdekében szükséges egyes kormányzati feladatokról szól. Említést érdemel: ez a kormányhatározat a konkrét feladatok között első helyen [3a) alpont] említi az országos bűnmegelőzési program megvalósításának szükségességét. A kormányhatározat mellékletét jelentő cselekvési program 9. pontjában (bűnözésföldrajzi információs rendszer létrehozatala) az országban elsőként teremti meg intézményesen is az alapját a szituációs bűnmegelőzésnek, amit támogat a cselekvési program 6. és 7. pontjában a bűnözési helyzet reális mérésének lehetőségét megteremtő feladatsor. Ez a kormányhatározat a bűnmegelőzés egészét kívánja átfogni. Ezért sajnálatos: az időben később született, az előzőekben már idézett stratégia készítői, úgy tűnik, hogy nem ezen az úton jártak. 19

20 foglalkozni. Az igazságügyi tárca elkészítette a bűnmegelőzéssel foglalkozó országgyűlési határozat tervezetét. 12 A tervekkel ellentétben sem 2003-ban, sem ez után nem történt meg az elmúlt mintegy három és fél évtized alatt többször elhatározott, azonban mindannyiszor hamvába holt bűnmegelőzési törvény megalkotása. Már most szögezzük le: a bűnmegelőzés nem azonos a társadalmi bűnmegelőzéssel, utóbbit egyébként a nemzetközi szakirodalom jószerével nem is ismeri. 13 A külföldi szakirodalomban használatos community-based crime prevention ugyanis nem azonos a kommunális bűnmegelőzéssel, még kevésbé a társadalmi bűnmegelőzéssel. A külföldi szakemberek szerves egységként kezelik az elsődleges (primer), a másodlagos (szekunder) és a harmadlagos (tercier) prevenciót, mert azok elemei kölcsönös függésben vannak egymással, adott esetben egymást kiegészítik Figyelmet érdemel az említett országgyűlési határozati javaslat útja, ami a címválasztásban is jól nyomon követhető. Amíg a munkaanyag első változata még a Nemzeti bűnmegelőzési stratégia elnevezést viseli, addig a második már a társadalmi bűnmegelőzés nemzeti stratégiájáról szól. A két anyag szemléletében azonban több a közös, mint ahogy azt a címválasztás közötti eltérés sejteni engedné. Azonban mindkét egyébként igen magas színvonalú javaslat megcsonkítja a bűnmegelőzés általánosan elfogadott definíciójának tartalmát. 13 Kivételként érdemes hivatkozni Knutssonra, aki szerint a bűnmegelőzési intézkedéseket gyakran két csoportra osztják: a társadalmi (social) és a szituációs megelőzésre. Vö. Anthony E. Bottoms: Crime prevention facing the 1990s. Policing and Society, 1/1990. A társadalmi megelőzés célja különféle, a bűnözéssel kapcsolatban álló társadalmi folyamatok és körülmények megváltoztatása. Vö. Francis J. Gladstone: Co-ordinating crime prevention efforts. Home Office Research Study No. 62. HMSO, London, Johannes Knutsson: The Swedish Experience of Situational Crime Prevention. Studies on Crime and Crime Prevention, vol. 7., no. 2, 1998, pp Így: Edwin Kube: Systematische Kriminalprävention. BKA Forschungsreihe Sonderband, Wiesbaden, 1987, S Kisebb eltérésekkel az azóta megjelent munkák is ezt a rendszert követik. 20

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

Bűnmegelőzés. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy Bűnmegelőzés Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnmegelőzés fogalma - az állami szervek - önkormányzati szervek - társadalmi szervezetek - gazdasági társaságok - állampolgárok és csoportjaik minden olyan tevékenysége,

Részletesebben

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012.

Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR BÜNTETŐJOGI ÉS KRIMINOLÓGIAI TANSZÉK KRIMINOLÓGIAI CSOPORT Kriminológia tantárgy Oktatási Program Rendőrszervező szakképzés számára 2011/2012. Tanszék:

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2006. évi munkaterve A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások 1. Első főirány: Tettes és áldozata 1.1. A sértett jogai, és azok érvényesülése a magyar büntetőeljárásban.

Részletesebben

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály Jobb megelőzni a bűntetteket, mint büntetni azokat. Ez a fő célja minden jó törvényhozásnak... Meg akarjátok előzni a bűntetteket?

Részletesebben

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály

A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály A bűnmegelőzési jogi háttere, szervezeti- és intézményrendszere Dr. Szabó Henrik r. őrnagy ORFK Bűnmegelőzési és Áldozatvédelmi Osztály 1978. évi IV. törvény a Büntető Törvénykönyvről Általános rész Büntető

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a években Tájékoztató az ismertté vált kiemelt bűncselekmények sértettjeiről, valamint a sértettek és elkövetők kapcsolatairól a 2004-2008. években 2009. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási

Részletesebben

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve

Az Országos Kriminológiai Intézet évi munkaterve Az Országos Kriminológiai Intézet 2015. évi munkaterve KUTATÁSI FELADATOK A.) Kiemelt főirányokban folytatandó kutatások Első főirány: Társadalom és bűnözés 1. A felnőttek és gyerekek közötti bántalmazás

Részletesebben

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés

Tamási Erzsébet. A családon belüli erőszak férfi szereplői PhD értekezés Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Bűnügyi Tudományok Intézete Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék Büntető Eljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék Tamási Erzsébet A családon belüli erőszak

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint

A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint VAVRÓ ISTVÁN: A bűnözés szerkezeti különbségei előélet szerint A büntetőjogi normákkal történő ismételt szembekerülés a bűnügyi tudományok régi, kedvelt témája. Két változata: a halmazati bűnelkövetés

Részletesebben

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17

Tartalom. III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna Az áldozatpolitika alapjai... 17 Tartalom III. RÉSZ ÁLDOZATPOLITIKA, ÁLDOZATSEGÍTÉS, SÉRTETTI JOGOK Szerk.: Kiss Anna... 11 Bevezetés...13 7. Az áldozatpolitika alapjai... 17 7.1. Az áldozatpolitika története, elmélete és gyakorlata nemzetközi

Részletesebben

Bűnügyi statisztikai adatok térképi ábrázolása Pődör Andrea

Bűnügyi statisztikai adatok térképi ábrázolása Pődör Andrea Bűnügyi statisztikai adatok térképi ábrázolása Pődör Andrea Pödör Andrea: Bűnügyi statisztikai adatok térképi ábrázolása 1 A térinformatika felhasználása a bűnügyi statisztikai adatok megjelenítésében

Részletesebben

Városi bűnözés: új esélyek a megelőzésre 1

Városi bűnözés: új esélyek a megelőzésre 1 Barabás Tünde Városi bűnözés: új esélyek a megelőzésre 1 Magyarországon a bűncselekmények közel 80 százalékát a városokban, és azokon belül is elsősorban a sűrűn lakott városrészekben követik el. Érdemes

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2003. évi publikációi Barabás Andrea Tünde 1. A pénzmosás fantomja újra Ügyészségi kiadvány. 2. Látszat és valóság Belügyi Szemle 2003. 7-8. szám 131-143. p. 3. InSec, Insecurities

Részletesebben

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület!

RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY T Á J É K O Z T A T Ó. Tisztelt Képviselőtestület! Ügyszám: 14050/1058/2013. ált. RENDŐRKAPITÁNYSÁG NAGYATÁD KÖZRENDVÉDELMI OSZTÁLY Cím: 7500 Nagyatád Zrínyi u.7. / Pf.:14. Tel :82/553-210 / BM: 03-23/55-11 E-mail: nagyatadrk@somogy.police.hu T Á J É K

Részletesebben

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a

Tájékoztató. az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a Tájékoztató az ismertté vált kiemelt b ncselekmények sértettjeir l, valamint a sértettek és elkövet k kapcsolatairól a 2003-2007. években BUDAPEST 2008. év Kiadja: a Legf bb Ügyészség Számítástechnika-

Részletesebben

MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE

MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE MUNKAHELYEK ÉS TECHNOLÓGIÁK ÉPÍTÉSZETE MAI IPARI ÉPÜLETEGYÜTTESEK KOMPLEX MUNKAKÖRNYEZET -TERVEZÉSE TÉZISFÜZET FODRÓCZY JÓZSEF ÉPÍTÉSZ PTE PMMK BREUER MARCELL DOKTORI ISKOLA - 2012 1 BEVEZETÉS Mint minden

Részletesebben

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG Szám: 06050/4825/2013 Ált. SZENTESI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 6600 Szentes, Kossuth L. utca 43. Pf.: 42. Telefon: 63/561-311, Fax: 63/561-330 BM telefon: 33/42-80 BM fax: 33/42-49 E-mail: baloghi@csongrad.police.hu

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András

A kockázat fogalma. A kockázat fogalma. Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András Fejezetek a környezeti kockázatok menedzsmentjéből 2 Bezegh András A kockázat fogalma A kockázat (def:) annak kifejezése, hogy valami nem kívánt hatással lesz a valaki/k értékeire, célkitűzésekre. A kockázat

Részletesebben

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS

TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS TÉRALKOTÓ NORMÁK ÉS A TERÜLETI SZABÁLYOZÁS A szabályok és a társadalmi-gazdasági térfolyamatok dinamikus kapcsolata, valamint a területfejlesztés esélyei Magyarországon 1 ELMÉLET MÓDSZER GYAKORLAT 68.

Részletesebben

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections

Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections BÜNTETÉS VÉGREHAJTÁS A konferencia főbb következtetései Main conclusions from the conference Prof. Dr. RUZSONYI Péter tanszékvezető egyetemi tanár head of Department of Corrections Mediáció és resztoratív

Részletesebben

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről

Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről Pest Megye Közgyűlésének 17/1999. (XI. 19.) Pm. sz. rendelete A Pest Megye Biztonságos Települése Cím alapításáról és adományozása rendjéről A bűnmegelőzés és az áldozattá válás megelőzése elsősorban állami,

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Földrajztudományi Kutatóintézet

Földrajztudományi Kutatóintézet VÁROSREHABILITÁCIÓ ÉS TÁRSADALOM 1 Tartalomjegyzék.pmd 1 Szerkesztõ: Lektor: EGEDY TAMÁS BERÉNYI ISTVÁN Technikai szerkesztõ: Technikai munkatárs: GARAI-ÉDLER ESZTER POÓR ISTVÁN A tanulmánykötet az OTKA

Részletesebben

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy

A bűnözés társadalmi újratermelődése. Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A bűnözés társadalmi újratermelődése Dr. Szabó Henrik r. őrnagy A makro-környezet fogalma - Az egyéntől függetlenül létező, - tágabb értelemben vett társadalmi környezet, - amellyel az egyén ritkán kerül

Részletesebben

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI

Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Dr. Bukovics István - Varga Imre A SEVESO II. EU IRÁNYELVHEZ KAPCSOLÓDÓ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEZÉS EU GYAKORLATA, HAZAI MEGVALÓSULÁSÁNAK IRÁNYAI Előzmények A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleseti

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN

A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN A KULTURÁLIS HATÁSOK MÉRHETŐSÉGE A KÖLTSÉG-HASZON ELEMZÉSEK SORÁN Fodor Beáta PhD hallgató Témavezető Prof. Dr. Illés Mária A költség-haszon elemzés szakirodalmi háttere 1800 Albert Gallatin (USA) 1808

Részletesebben

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI

1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1 A SIKERES PROJEKT KOCKÁZATMENEDZ SMENT FŐ ELEMEI ÉS KULCSTÉNYEZŐI 1.1 MIT JELENT ÉS MIÉRT FONTOS A KOCKÁZATMENEDZSMEN T? A Project Management Institute (PMI) definíciója szerint a projekt egy ideiglenes

Részletesebben

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS

BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS BŰNÖZÉS ÉS IGAZSÁGSZOLGÁLTATÁS 2004 2012. ÜGYÉSZSÉG M AG YARORSZÁ G KÖZZÉTESZI: LEGFŐBB ÜGYÉSZSÉG Budapest, 2013. Bűncselekmények 2004 2006 2008 2010 2012 Összes regisztrált bűncselekmény 418 883 425 941

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő

MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára. Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival. Betlen Anna-Pap Enikő MÓDSZERTANI AJÁNLÁSOK A szexuális erőszakkal foglalkozó szakemberek számára Hogyan bánjunk a szexuális erőszak áldozataival Betlen Anna-Pap Enikő Húsz éve dolgozom bíróként, de az igazat megvallva én magam

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselőtestülete Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése i X. kerületi Rendőrkapitányság?nnQ < P n i c Vezetője.{""L^l?. * 1102, Harmat u. 6-8. 3 1475, Pf. 31. S 36 (1) 263-7200 /50-100 Főváros

Részletesebben

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010

Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Bánlaki Ildikó 2010 Deviancia Elhajlás, (helyes) úttól való eltérés. Deviáns viselkedés Olyan viselkedésforma, amely a társadalom többsége által elfogadott normát, normákat sért. Társas együttélésünket

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS

BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS BIOENERGETIKA TÁRSADALOM HARMONIKUS VIDÉKFEJLŐDÉS Szerkesztette Baranyi Béla Magyar Tudományos Akadémia Regionális Kutatások Központja Debreceni Egyetem

Részletesebben

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON

A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON A KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSA MAGYARORSZÁGON Oktatás és Gyermekesély Kerekasztal munkájának első szakaszát bemutató szakmai konferencia Budapest, 2007. szeptember 25. Az Oktatási Kerekasztal célja Egyrészt tisztázni

Részletesebben

Az Intézet munkatársainak évi publikációi

Az Intézet munkatársainak évi publikációi Az Intézet munkatársainak 2008. évi publikációi Virág György 1. Virág György (szerk.): Kriminológiai Tanulmányok 45. OKRI, Budapest, 2008. Irk Ferenc 1. Nagyvárosi félelem és szorongás In: Barabás Tünde

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. Környezetgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Környezetvédelmi akcióprogramok az Európai Unióban (1-5. akcióprogramok)

Részletesebben

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes

Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez. Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes Új módszerek és eljárások a térbeli folyamatok értékeléséhez Dr. Németh Zsolt Központi Statisztikai Hivatal elnökhelyettes A 2016. évi mikrocenzus, kis népszámlálás Célja, hogy két népszámlálás között

Részletesebben

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK

A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései. Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK A női erőforrás menedzsment fontossága és aktuális kérdései Dr. Vámosi Tamás egyetemi adjunktus PTE FEEK Bevezető gondolatok A nők esélyegyenlőségi törekvései már régóta a társadalmigazdasági rendszer

Részletesebben

A kerékpározás jelene és jövője

A kerékpározás jelene és jövője A kerékpározás jelene és jövője Marasztó Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Infrastruktúra Főosztály Közúti Osztály Halálos kimenetelű kerékpáros balesetek száma Ország Év Fő Ausztália 2009

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája

Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Szeged Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája Készült a DAOP-5.1.1/B-13 Fenntartható városfejlesztési programok előkészítése pályázati felhívásra benyújtott Fenntartható integrált

Részletesebben

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége

A Dél-Alföldi régió innovációs képessége A Dél-Alföldi régió innovációs képessége Elméleti megközelítések és empirikus elemzések Szerkesztette: Bajmócy Zoltán SZTE Gazdaságtudományi Kar Szeged, 2010. SZTE Gazdaságtudományi Kar Szerkesztette Bajmócy

Részletesebben

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről

A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2012.12.6. C(2012) 8806 final A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről HU HU A BIZOTTSÁG AJÁNLÁSA (2012.12.6.) az agresszív adótervezésről AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG,

Részletesebben

Összes regisztrált bűncselekmény

Összes regisztrált bűncselekmény Bűncselekmények Összes regisztrált bűncselekmény 420 782 418 883 425 941 408 407 447 186 Vagyon elleni bűncselekmény összesen 1/ 283 664 262 082 260 147 265 755 273 613 szabálysértési értékre elkövetett

Részletesebben

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA

A HALANDÓSÁG ALAKULÁSA 4. Az átlagos szülési kor egyenletesen emelkedett a kerületekben az utóbbi 15 évben, mérsékelt különbség növekedés mellett. Hipotézisünk úgy szól, hogy a kerületi átlagos szülési kor párhuzamosan alakul

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar GAZDASÁGVÉDELMI SZAKKÖZGAZDÁSZ szakirányú továbbképzési szak A gazdasági büntetőjogi és a kriminalisztikai szakjogász posztgraduális jogi szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések

A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A korrupció megelőzése érdekében tett intézkedések A kormányzati szervek A korrupció megelőzése érdekében tett főbb intézkedések: 1. Részvétel a KIM által koordinált korrupciómegelőzési program végrehajtásának

Részletesebben

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében

Gyermekkor. A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében Gyermekkor A bírósági szervezetrendszer jogalkalmazásának javítása az ítélkezési tevékenység hatékonyságának fokozása érdekében ÁROP-2-2-16-2012-2012-0005 Debrecen, 2013. április 8. dr. Ficsór Gabriella

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. 1 Jelen előterjesztés csak tervezet, amelynek közigazgatási egyeztetése folyamatban van. A minisztériumok közötti egyeztetés során az előterjesztés koncepcionális kérdései is jelentősen módosulhatnak,

Részletesebben

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában

A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában A kerékpározás szerepe a közlekedési tárca munkájában Schváb Zoltán Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közlekedési helyettes államtitkár Kerékpáros Közlekedésbiztonsági Nap Közlekedésfejlesztési Koordinációs

Részletesebben

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013

2013. július 2., Szikszó. 25 July 2013 Mintaprojekt az elérhető Európai Uniós források felhasználásának elősegítéséért a hátrányos helyzetű lakosság fenntartható lakhatási körülményeinek és szociális helyzetének javítása érdekében Pécsett 2013.

Részletesebben

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről

2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről 2140/2008. (X. 15.) Korm. határozat a 2008 2010. évekre szóló Hamisítás Elleni Nemzeti Stratégiához kapcsolódó intézkedési tervről Az Új rend és szabadság programban megfogalmazott célok megvalósítása,

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

A Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének. állásfoglalása. A gyermekek által megvalósított, a büntető törvénybe ütköző magatartásokról

A Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének. állásfoglalása. A gyermekek által megvalósított, a büntető törvénybe ütköző magatartásokról A Szociális Szakmai Szövetség Elnökségének állásfoglalása A gyermekek által megvalósított, a büntető törvénybe ütköző magatartásokról 2008 januárjában nagy érdeklődést váltott ki a hazai közvéleményben

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés

SIOK Széchenyi István Általános Iskola FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés FIT jelentés 2011 Kompetenciamérés Készítette: Gáthy Péterné Siófok, 2012. április 9. minőségügyi vezető 1 1. Tanulási környezet A telephelyi kérdőív kérdéseire adott válaszok alapján az épületünk jó állagú.

Részletesebben

Trendforduló volt-e 2013?

Trendforduló volt-e 2013? STATISZTIKUS SZEMMEL Trendforduló volt-e 2013? Bár a Magyar Nemzeti Bank és a KSH is pillanatnyilag 2013-ról csak az első kilenc hónapról rendelkezik az utasforgalom és a turizmus tekintetében a kereskedelmi

Részletesebben

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés

Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés A CENTROPE K+F EGYÜTTMŰKÖDÉSI HÁLÓZAT Társadalmi kapcsolathálózat-elemzés Első eredmények Az ÖAR-Regionalberatung GmbH és a CONVELOP cooperative knowledge design gmbh együttműködésében Graz, 2010. február

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról

T Á J É K O Z T A T Ó Kétegyháza Nagyközség közrendjéről, közbiztonságáról Gyulai Rendőrkapitányság 5700 Gyula, Béke sugárút 51. Pf.:67. Tel: 06-66/361-644 Fax: 06-66/361-644 e-mail: gyula.rk@bekes.police.hu Ügyszám: 04030/2089/2012/ ált. Tisztelt Képviselő-testület! T Á J É

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete december 15-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2008. december 15-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2009. évi költségvetési rendeletének megalkotását elősegítő döntések meghozatala Előadó:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2005. december 19-i ülésére Tárgy: Zirc Városi Önkormányzat 2006. évi belső ellenőrzési tervének kockázatelemzése Előterjesztés tartalma:

Részletesebben

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24.

Farkas Jenő Zsolt. MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét. A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Farkas Jenő Zsolt MTA KRTK RKI ATO, Kecskemét A vidékfejlesztés jelene és jövője - műhelykonferencia 2014. Június 24. Vázlat I. A kutatás céljai és menete II. A vidék meghatározása III. A területi szintek

Részletesebben

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás

GNTP. Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport. Kérdőív Értékelő Összefoglalás GNTP Személyre Szabott Orvoslás (SZO) Munkacsoport Kérdőív Értékelő Összefoglalás Választ adott: 44 fő A válaszok megoszlása a válaszolók munkahelye szerint Személyre szabott orvoslás fogalma Kérdőív meghatározása:

Részletesebben

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar

GERONTOLÓGIA. Dr. SEMSEI IMRE. 4. Társadalomi elöregedés megoldásai. Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar GERONTOLÓGIA 4. Társadalomi elöregedés megoldásai Dr. SEMSEI IMRE Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar A keynes-i elvek alapján felépülő jóléti rendszerek hosszú évtizedekig sikeresek voltak, hiszen univerzálissá

Részletesebben

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása

Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Előterjesztő: Nagy Sándor alpolgármester Ikt.sz.: 01/8821-2/2016 Tárgy: Smart City (okos és fenntartható város) koncepció jóváhagyása Melléklet: 1 db határozati javaslat Készítette: Fejlesztési Iroda Véleményezésre

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közúti közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár Tartalom 1. A hazai közúti

Részletesebben

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK

AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK AZ OKTATÁS VÁROSKARAKTERT ALAKÍTÓ SZEREPE A MAI MAGYARORSZÁGON KOLTAI ZOLTÁN, PTE KPVK Felsőoktatási kihívások Alkalmazkodás stratégiai partnerségben 12. Nemzeti és nemzetközi lifelong learning konferencia

Részletesebben

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN EURÓPAI PARLAMENT BELSŐ POLITIKÁK FŐIGAZGATÓSÁGA B. TEMATIKUS OSZTÁLY: STRUKTURÁLIS ÉS KOHÉZIÓS POLITIKÁK KULTÚRA ÉS OKTATÁS TANÁRKÉPZÉS: AZ ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANÁROK KÉPZÉSÉNEK HELYZETE ÉS KILÁTÁSAI EURÓPÁBAN

Részletesebben

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához

Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához Témakörök a belügyi rendészeti ismeretek szóbeli vizsgához 1. A rendészet, rendészeti szervek. A rend, a közrend (belső rend), a határrend fogalma, kapcsolata. A biztonság, a nemzetbiztonság és a közbiztonság

Részletesebben

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON

KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KAPITÁNY ZSUZSA MOLNÁR GYÖRGY VIRÁG ILDIKÓ HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS MUNKAPIACON KTI IE KTI Könyvek 2. Sorozatszerkesztő Fazekas Károly Kapitány Zsuzsa Molnár György Virág Ildikó HÁZTARTÁSOK A TUDÁS- ÉS

Részletesebben

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei

Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei Hol szeretnék továbbtanulni? A legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási tervei A GVI elemzésében a legjobb hazai gimnáziumok diákjainak továbbtanulási terveit vizsgálja. Az eredmények szerint

Részletesebben

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály

A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok. Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A Rendőrség áldozatsegítő tevékenysége/tapasztalatok Buczkó Erika r. alezredes ORFK Bűnmegelőzési Osztály A kezdetek. 1999: a kormány elkötelezi magát az áldozatok teljesebb körű védelme mellett (1074/1999.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó SOPRONI RENDŐRKAPITÁNYSÁG V E Z E T Ő J E H-9400 Sopron, Lackner Kristóf utca 5. Telefon/Telefax: 0036-99-314-048 BM Telefon: (21)-46-40, (21)-46-41, BM Telefax: (21)-46-07 E-mail: sopronrk@gyor.police.hu

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS. Záróbeszámoló

A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS. Záróbeszámoló A NAGYVÁROSI LAKÓTELEPEK KOMPLEX TÁRSADALOMFÖLDRAJZI VIZSGÁLATA BUDAPESTI MINTATERÜLETEKEN TÉMAVEZETŐ: EGEDY TAMÁS Záróbeszámoló I. A kutatás célja A kutatás elsődleges célja az volt, hogy a lakótelepi

Részletesebben

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 -

JELENTÉS. Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - - 0 - HMTJ 25 /2015 Ikt. szám:1855/27.01.2015 JELENTÉS Középiskolát végzett diákok helyzete - 2012-2013 - Előterjesztő: Elemző Csoport www.judetulharghita.ro www.hargitamegye.ro www.harghitacounty.ro HU

Részletesebben

A magyar felsõoktatás helye Európában

A magyar felsõoktatás helye Európában Mûhely Ladányi Andor, ny. tudományos tanácsadó E-mail: ladanyi.andrea@t-online.hu A magyar felsõoktatás helye Európában E folyóirat hasábjain korábban két alkalommal is elemeztem az európai felsőoktatás

Részletesebben

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE

A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A RENDŐRSÉG GAZDASÁGVÉDELMI TEVÉKENYSÉGE A rendőrség gazdaságvédelmi szervezete Országos Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Főigazgatóság Bűnügyi Főosztály Gazdaságvédelmi és Pénzhamisítás Megyei Rendőr-főkapitányságok

Részletesebben

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője

Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője Üdvözli a megjelenteket Tusjak Tamás a Polgárőrség vezetője A polgárőrség szerepe a közrend biztosításában, a bűncselekmények megelőzésében a tanyás térségben Szarvason. A rendszerváltáskor jelentős gazdasági

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Bugyi Nagyközség Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0033 számú pályázat alapján A közszolgáltatásokról végzett átfogó lakossági elégedettség és igényfelmérés eredményeinek összefoglalása

Részletesebben

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON

A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON A KÜLFÖLDI ÁLLAMPOLGÁROK ÉS A BŰNÖZÉS KAPCSOLATA MAGYARORSZÁGON 2011. év Kiadja: Legfőbb Ügyészség Számítástechnika-alkalmazási és Információs Főosztály ISSN 1418-7493 3 I. ÖSSZEFOGLALÓ ADATOK 2010-ben

Részletesebben

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység

Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Az 50001-es szabvánnyal, illetve a törvényi elvárásokkal kapcsolatos felmérési, tervezési tevékenység Qualidat Kft. Együttműködésben az ÉMI TÜV SÜD-del Tartalomjegyzék Bevezetés A feladatok Projektmenedzsment

Részletesebben

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE

A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE A NEMZETI ALAPTANTERVHEZ ILLESZKEDŐ TANKÖNYV, TANESZKÖZ ÉS NEMZETI KÖZNEVELÉSI PORTÁL FEJLESZTÉSE TÁMOP-3.1.2-B/13-2013-0001 A TANKÖNYVEK KIPRÓBÁLÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE Kerber Zoltán A tankönyvek jóváhagyása

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN

VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN VÁROS- ÉS INGATLANGAZDASÁGTAN Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az

Részletesebben

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás

Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Jogszabályi háttér bemutatása Devecseri Járás Nemzetközi jogi kitekintés Az egyes nemzetállamok közötti kapcsolatok rendezését a nemzetközi egyezmények, nemzetközi szerződések szolgálják, melyek az államok

Részletesebben

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon

A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon A közlekedésbiztonság helyzete Magyarországon Prof. Dr. Holló Péter KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. kutató professzor Széchenyi István Egyetem egyetemi tanár A közlekedésbiztonság aktuális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez

ELŐTERJESZTÉS. - a Közgyűléshez '"'\, '(;ltll~t~,1 "".'''f.l.'il I'" PÁLYÁZATOK ÉS PROJEKTMENEDZSMENT 4400, KOSSUTH TÉR l. PF.: 83. TELEFON: +36 42 524-553; FAX: +36 42 311-041 E-MAIL: HAGyMASI.GYULA@NYIREGYHAZA.HU VAROSFEJLESZTÉSI ÉS

Részletesebben

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés

KÖFOP VEKOP A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés KÖFOP-2.1.2-VEKOP-15-2016-00001 A jó kormányzást megalapozó közszolgálat-fejlesztés A Jó Állam Véleményfelmérés bemutatása Demeter Endre Nemzeti Közszolgálati Egyetem JÓ ÁLLAM VÉLEMÉNYFELMÉRÉS CÉLJAI Hiányzó

Részletesebben