KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN"

Átírás

1 XIX. évfolyam őszi szám KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN ARIZONA PROGRAM A CSATÁBAN A KOVÁCS MÓDSZER ESZKÖZAJÁNLÓ

2 KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN Az ipari forradalom óta egyre nagyobb súllyal nehezedik bolygónkra az emberi tevékenység káros hatása. A minket védő ózonréteg vékonyodása és rajta keletkezett lyukak nagysága a légréteg szennyeződésének következménye, emellett egyre szennyezettebbek a vizeink és a termőföldünk is. A különböző nemzetközi egyezmények mellett fontos jelentőségűek a hazai szabályozások is. A szabályozások önmagában nem oldják meg ezt a globális problémát. Fontos, hogy szemléletünkben és cselekedeteinkben is nyilvánvalóvá váljék a felelősségvállalás. A környezettudatos gondolkodás, viselkedés alapjait a gyermekeinkben, az óvodás korban kezdjük el lerakni. Ekkorra érnek meg arra, hogy tudatosan figyeljék, óvják a környezetüket. A környezettudatos viselkedés, a környezetünkért, a természetért érzett felelősség, apró lépésekben alakíthatók ki az óvodás korosztályban, ha megfelelő példát látnak a nevelőiktől és a szülői háztól. Ne felejtsük el, nevelni, csak együtt tudunk, mi óvodapedagógusok és a szülők. Meghatározó, milyen példát lát a kisgyermek az óvodába kerülés előtt a családban, szüleitől, testvéreitől, rokonaitól. Mi erre az alapra építve nevelhetjük az óvodánkba kerülő kicsiket. Ezért a legelső szülői értekezletünkön az előzetesen a honlapjainkon beszerezhető információkon túl-, gyarapítjuk a szülők ismereteit az óvodánkban folyó környezeti nevelés fontosságáról is. Az Egyesített Óvoda, 18 tagóvodájából 5 már Zöld Óvoda címmel büszkélkedik, s a többi tagóvodánk testületében is megfogalmazódott az igény, hogy eddigi környezeti tevékenységeiket figyelembe véve, megpályázzák a címet. A Zöld Ág tagóvoda elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet, s az idei évben a Gyermekkert tagóvoda is reméljük sikeresen szintén pályázta az örökös címet. Másodszor pályázott ben a Pöttyös tagóvoda, további zöldek a Meséskert és a Madarász tagóvodák és az idén először adta be pályázatát a Pitypang tagóvoda. Évek óta működik kerületünkben, több szakmai munkaközösség mellett, a környező világ megismerésére való nevelés (röviden környezeti) munkaközösségünk, amelynek célja, hogy a kerületünk óvodáiban dolgozó kollégáink környezeti ismereteit bővítve, mélyítve, rendszerezve, együtt munkálkodjunk, a környezetet, a természetet szerető és megóvó gyermekek nevelésében. Cél, hogy tanuljunk egymástól, ötleteinket megosszuk, felhasználható új ismereteket kutassunk fel, és adjunk át egymásnak. Szeretnénk elérni, hogy mindennapi munkánkat átjárja a környezetünkre való odafigyelés, és a környezettudatosság természetessé váljon az óvodapedagógusok segítségével a gyerekek számára. A tapasztalataink megosztásával, olyan mintát közvetítsünk az óvodásainknak, amely segítségével tovább erősödik bennük a környezet és a természet iránti tisztelet, szeretet és felelősség. A környezettudatos magatartást kell megalapuznunk, amellyel gyermekeink hozzájárulhatnak és segíthetik Földünk megóvását. Munkaközösségi foglalkozásokon előadásokat hallgattunk a fenntartható fejlődésről, az óvodai nevelésben való megvalósíthatásukról. Bemutató foglalkozásokat tartanak a kollégáknak elhivatott óvodapedagógusok a hulladék hasznosításáról a csoportokban, az állat- és növénygondozásról, a természet és környezetvédelem óvodásokkal történő megvalósíthatóságáról. Kirándulást tervezünk kollégáink számára hulladék feldolgozó üzembe, elvisszük óvodásainkat madárgyűrűzésre, madáretetésre, nyomkeresésre, békamentésre, állatkórházba. Meglátogatják tagóvodánk intézményeit állatkerti, s más állatvédelemmel foglalkozó szakemberek. 2

3 Hagyományai vannak az erdei óvodának, ahol természetes környezetben ismerkednek a gyermekeink az élő és élettelen környezeti tényezőkkel: állatok kihajtásában segédkeznek, kis rókát, fecskét, gólyát, békát simogathatnak, kecskét fejhetnek, túrázhatnak a természetvédelmi területen. Eközben megtanulják a természetjárás helyes viselkedésének szabályait, hogyan védhetik a környezetet és a természetet, s miért van rá szükség. Nagyon sok környezeti, és zöld ünneppel kapcsolatos programunkba bevonjuk a szülőket, családokat is. A tagóvodák tapasztalatai szerint sikeresek ezek az események a szülők körében, így az óvodásokon keresztül hatni tudunk a felnőttekre is, amit nagy sikerként könyvelünk el. Bacsa Istvánné Pöttyös tagóvoda Kerületi környezeti munkaközösség-vezető 3

4 ARIZONA PROGRAM AVAGY LEHETŐSÉG A KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉRE A TANÓRÁN A Csata Utcai Általános Iskola a 2012/2013-as tanévben indított el egy, a hatékonyabb oktatás feltételeit megteremtő konfliktuskezelő programot, amelyet Edward E. Ford 1994-ben vezetett be egy phoenixi iskolában, Arizonában. A módszer lényege a gyermekben, vagy fiatalban szunnyadó felelősségteljes gondolkodási folyamat előhívása és eredményes, előremutató alkalmazása a felmerülő problémás helyzetekben. Responsible Thinking Process (RTP) Iskolánk a pápai Weöres Sándor Általános Iskola gyakorlatát követte, akik 2006 őszén, Magyarországon elsőként vezették be és alkalmazzák sikeresen a programot. A bevezetést alapos előkészítő munka előzte meg. Horváth Attila, a Pápai Weöres Sándor Általános Iskola intézményvezetője az őszi nevelési értekezletükön tartott előadást a program bevezetésének lépéseiről. Az ott elhangzottakról tájékoztatást kaptak a szülői munkaközösség tagjai és a diákönkormányzat is. Ezután került sor a program elfogadására. Majd 22 nevelő részvételi szándékával Arizona-csoport szerveződött. Konkrét ügyeleti órarendet készítettünk számukra. Megterveztük a dokumentálás, értékelés, nyomon követés módját. Kijelöltünk egy kisebb tréningszobát, berendeztük íróasztallal, néhány tanulói paddal, székekkel, polcokkal, ahova tankönyveket, munkafüzeteket, íróeszközöket, feladatlapokat helyeztünk el. A program a délelőtti tanórákon, a tanítási órák védelmében játszik szerepet. A programot első évben a évfolyamon indítottuk be, később bővítettük fokozatosan a 3-8. évfolyamig. Minden osztályteremben és egyéb oktatási színtereken is (pl. tornaterem, könyvtár) kifüggesztésre került a program három alapelve 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom Aki ezen elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud a viselkedésen változtatni, lehetőséget kap, hogy az órát elhagyja és az Arizona szobába távozzon. Az Arizona szobát a földszinten rendeztük be, tehát nincs egy szinten a tantermekkel. Itt a délelőtti tanítási idő alatt minden órában tartózkodik egy ügyeletes pedagógus, aki nyugodtan, csendesen, higgadt nevelői attitűddel fogadja az oda érkező gyereket (gyerekeket). A helyiség berendezése egyszerű, hangulata eltér a termektől, és a három alapelv itt is látható a falon. Az óraelhagyás menete forgatókönyv szerint zajlik. Ha a tanórát zavarja egy tanuló, vagy akár egy csoport, akkor a pedagógus megállítja az órát. Felszólítja a renitens gyereket, vagy a csoport hangadóját, hogy hasonlítsa össze viselkedését a három kifüggesztett alapelvvel. Ezt egy tanári kérdés követi: tud-e, akar-e tovább dolgozni az osztály többi tagjával. Ha igen, folytatódik az óra. Ha nemleges a válasz, a diák dönthet az Arizona szobába való távozás mellett. Ebben az esetben a nevelő az Információk a tréningszoba ügyeletese számára c. űrlapot (név, osztály, leküldés oka, tanár, tanóra, dátum, idő) kitölti, majd a tanuló ezzel az űrlappal elhagyja az órát és köteles a legrövidebb úton az Arizona szobába menni. Amennyiben az igen választ követően újra problémák adódnak ugyanazzal a tanulóval, felszólításra el kell hagynia a tantermet. Már nem választhat, hiszen nem tartotta be ígéretét. Ezután az eljárás menete megegyezik a fent leírtakkal. 4

5 Az Arizona szobába érkezésnek és távozásnak szintén gondosan kidolgozott menetrendje van. A tanuló kopogtatás és illendő köszönés után lép be. Átadja a magával hozott információs lapot, majd az ügyeletes nevelőtől kap egy másikat, a Felelősségteljes gondolkodás és cselekvés címűt. A gyermek leül egy szabad asztalhoz és kitölti a nyomtatványt, ami arra szolgál, hogy egy cselekvési tervet készítsen a saját viselkedésével kapcsolatban. Közben segítséget kérhet a pedagógustól, de önállóan is dolgozhat. Ha végzett a lap kitöltésével, megmutatja válaszait az Arizona szoba ügyeletesének, aki ha valamelyik válasszal nem ért egyet újabb gondolkodásra kérheti a tanulót. A gyermek most már eldöntheti, hogy vissza akar-e térni az osztályba. Ha igen, az ügyeletes nevelő kitölti az Információs lap az osztályba való visszatéréshez c. papírt (név, osztály, dátum, időpont, ügyeletes), és a diák elhagyja az Arizona szobát. Visszatér az osztályterembe, leteszi a hozott lapot a tanári asztalra, csendben leül, bekapcsolódik a munkába. Ha nem akar visszatérni az osztályba, a tanóra végéig az Arizona szobában maradhat. Ebben az esetben az évfolyamának megfelelő matematikai kompetencia, ill. szövegértést fejlesztő feladatlapok állnak rendelkezésére. Néhány fontos szabályt fektettünk még le, miszerint az Arizona program nem kiküldő program, az óraelhagyás a gyermek döntése és mindig pótolnia kell az órai munkát. A távollét nem mentesíti őt a következő órai feleléstől, vagy dolgozatírás alól. Az óra első 5 és utolsó 10 percében nem engedhető ki a gyerek a tréningszobába. Ha az osztályba visszatért tanuló ismét rendbontó, újra lemehet az Arizona szobába. Az ott tartózkodó gyermekek egymással nem, csak az ügyeletes nevelővel kommunikálhatnak. Az óraközi szünetekben nincs nyitva az Arizona szoba. Arizona versenyt hirdettünk az osztályok között Legyetek jók! címmel, ezzel is sugallva, hogy ne a büntetésre való asszociáció árnyékolja be a programhoz fűződő képzeteket. A dokumentáció alapján minden hónapban tanulócsoportonként összesítjük az Arizona szobában tartózkodó gyerekek számát, majd az eredményt a földszinti faliújságra függesztjük ki. A program eredményességének egyik hozadéka, hogy év végén a legjobb osztályt, ahol a létszám arányában legkevesebb a tréningszobában való tartózkodás megjutalmazzuk egy tanítás nélküli nappal, melyet iskola időben használhatnak fel kirándulásra, múzeumlátogatásra. Eddigi tapasztalatainkról, a megvalósítás lépéseiről és a program eredményességéről Szenteiné Bukovinszky Katalin, a Csata Utcai Általános Iskola intézményvezetője 2014 februárjában a Kerületi Pedagógiai Napok keretében tartott egy nagy érdeklődésre számot tartó előadást az osztályfőnöki munkaközösség-vezetők számára. Beszámolt arról is, hogy nyugodtabbá vált a tanórák légköre, így több idő jut a koncentrált munkavégzésre, erősödött a tanulni kész diákok jogainak védelme, több eszköz áll a pedagógusok rendelkezésére a renitensekkel szemben. A zavart keltő diákok elveszítették a színpadot, és legfőképp növekedett a beszélgetések száma a személyes segítségre szoruló gyerekekkel. Az Arizona program bevezetése óta vezetett statisztikai adatok egyértelműen bizonyítják az iskola életében bekövetkezett előrevivő változást. Formanek Annamária Csata Utcai Általános Iskola 5

6 A KOVÁCS-MÓDSZER JELENTŐSÉGE, ALKALMAZÁSA AZ ISKOLÁKBAN Az oktatásban nem elég reális követelményeket felállítani. Azok megvalósításához a feltételeket is biztosítani kell. Míg a tárgyi feltételekre mind nagyobb hangsúly kerül, különösképp az infokommunikációs technológiák terén, addig a teljesítés emberi feltételeit elhanyagolják. A munkaképesség az oktatás-nevelés eredményességének döntő tényezője, ami egyaránt vonatkozik a tanulók és a pedagógus kollégák munkaképességére is. A modern életkörülmények között nagyon nagy prioritást érdemel az egyénileg legkedvezőbb fizikai és idegállapot megteremtése és megőrzése. Ugyanilyen fontos az ésszerű munkamódszer kialakítása, mely a munka helyes ütemezésével és tevékeny pihenők beiktatásával segít megelőzni a mély elfáradást és ezzel a foglalkozási ártalmak és betegségek kialakulását. Az ártalmak és betegségek pedig már gyermekeinknél is előfordulnak. Elég ha a szorongásra, teljesítménykényszerre, túlterhelésre, frusztrációra, magatartászavarra gondolunk. Ha a résztvevők olyan feladatokkal kénytelenek megbirkózni, amelyekre fizikailag és idegileg az adott pillanatban nem, vagy csak részlegesen alkalmasak, akkor a sok erő, idő és anyagi érték kárba vész. A munkaképesség figyelmen kívül hagyása gazdaságtalanná teszi az iskolai munkát, egészségi ártalmakkal is járhat. Egyszerű megoldásnak tűnik a terhelés csökkentése. A tanulás és tanítás feladatait azonban nem lehet megkerülni. A teherbírás növelése munkaképesség-gondozással lehetséges. Ennek célja az egészségmegőrzés, nem pedig az egyéni norma folyamatos emelése. A Kovács-módszer munkaképesség-gondozás, melyben óriási lehetőségek rejlenek. Sokéves kutató és gyakorlati munka nyomán alakult ki ez az új pedagógiai irányzat, melyet Dr. Pásztor Zsuzsától tanultam az ELTE PPK-n, aki az alapító, dr. Kovács Géza tanítványa, munkatársa és szerzőtársa, majd szellemi örököse és munkájának folytatója. Képesítésem szerint iskolai mozgáspihenőket tervezek és vezetek fejlesztő foglalkozásokon, egyéb tanórákon, napközi otthonos foglalkozások keretében. Igen eredményesen alkalmazható a fejlesztőpedagógiában is, mert a jól összeállított gyakorlatsorok fejlesztik a finommotorikát, a látást, a hallást, tapintást, a keresztcsatornák működését, a kéz-láb, a szem-láb, a szem-kéz koordinációját, a gyorsasági reflexeket, a térbeli tájékozódást, a szerialitást, az egyensúlyérzékelést, a testsémát, a lateralitást, a figyelmet, a ritmus- és tempóérzékeket. Segítik a kreativitás és a képzelet fejlesztését, hozzájárulnak a szociális és érzelmi fejlődéshez, valamint a pozitív énkép kialakulásához. Hasznos lenne kollégák részére is pihentető-frissítő mozgáspihenőket tartani, de nem találom megvalósításának lehetőségeit a jelenlegi oktatási rendszerben. A mozgássorokat mindig öt részből alkotom meg: 1. kargyakorlat 2. lábgyakorlat (figyelembe véve a transzferhatást) 3. törzsgyakorlat 4. intenzív légzésserkentő gyakorlat 5. nyugtató mozgásgyakorlat. Az egyes gyakorlatokat színek szerint rendszerezett laminált kártyákon kincses ládikában tárolom. Fejlesztő foglalkozásokon ezekből húzhatnak a tanulók színenként egy-egy lapot. A mozgásokat nem vezényszóra, hanem saját komfortérzetük, teherbírásuk szerint végzik. A színek sorba rakását követően az elvégzett gyakorlatsorokkal az idegpályákat átjáratják. Tanórákon, osztálykeretben természetesen a feladatokat én közlöm, nincs kártyahúzás. Ízelítőül egy rövid pihentető-frissítő gyakorlatsor 1. feladat: kargyakorlat Ütögesd a léggömböt felfelé a levegőbe tenyérrel és kézháttal váltogatva, előrenyújtott kézzel, finom mozdulatokkal! Ismételd kezenként 20x! 2. feladat: lábgyakorlat Emelgesd a léggömböt váltott térddel fölfelé a levegőbe 20x! 3. feladat: törzsgyakorlat 6

7 Ejtsd le a léggömböt magad mellé a padlóra, és amikor felugrik, üsd vissza medencével, mintha rá akarnál ülni! Ismételd oldalanként 5x! 4. feladat: intenzív légzésserkentő gyakorlat Dobd fel a léggömböt, majd kinyújtózva nyúlj érte, és ujjad hegyére ültetve, rázkódás nélkül, lefékezve vidd le a padlóig! Folyamatos mozgással sorban minden ujjaddal végezd el! 5. feladat: nyugtató mozgásgyakorlat Egyensúlygyakorlat. Tedd a léggömböt a lábfejedre és próbáld megtartani 5-5 másodpercig felváltva mindkét lábaddal! Íme a kezdés hibákkal, eredményekkel, boldogan. Útjára indítottunk az iskolában egy új lehetőséget, botladozva, de reménykedve, nyílt szívvel. Biztatva az ügyesebb kollégákat, hogy vegyék tervbe a Kovácsmódszer tanulását, mert személyiségüket gazdagítva rengeteget tanulhatnak Zsuzsa nénitől. Helyes életvitelt, amely egy kiegyensúlyozott, tartalmas, boldog élethez nélkülözhetetlen. Szarvasné Nagy Hajnalka fejlesztőpedagógus Hunyadi Mátyás Általános Iskola 7

8 Anyanyelvi eszközajánló Készült a Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI eszközkölcsönzőjének kínálatából Több mint 2500 fejlesztő játék/eszköz ingyenesen kölcsönözhető! Bővebb információ: Játék neve: Olvassuk, és meg is értjük Kategória: - Speciális taneszköz Fejlesztendő terület: - Vizuális észlelés, figyelem - Gondolkodás - Szerialitás - Beszéd - Számolás - Írás, olvasás - Orientáció Életkor:1-2 osztályosoknak A játék leírása: A füzetben található játékos, fokozatosan nehezedő feladatok intenzíven és sokoldalúan fejlesztik a szövegértés képességét. Minden feladat lényege az olvasott, rövid szöveg gyors, pontos megértése, és az olvasottak hibátlan értelmezése. Minden játékos gondolatmenet fejleszti a szövegértési, a logikai és a tájékozódási képességeket. A kép és a szöveg megfeleltetése pedig egyaránt segíti a szövegértési és matematikai logikai képességek kibontakozását. 8

9 Játék neve: A betűktől a szavakig Kategória: - Speciális taneszköz Fejlesztendő terület: - Beszéd, szókincs - Vizuális észlelés - Olvasástechnika Életkor: 6 éves kortól 8 éves korig Játékleírás: A füzet első feladatai egyszerű szótagokból álló, nagybetűs szavakat tartalmaznak. Azután kis- és nagybetűk párosítása és könnyen olvasható szavak gyakorlása következik. A füzet második részében szavakat építünk a szó elejének megadásával, vagy elhagyásával. Nyissuk ki a minilük kirakókészletet. Válasszunk ki a minilük füzetből egy feladatlapot, és tegyük a kinyitott kirakó dobozának átlátszó fedelét a kiválasztott feladatlap alsó felére. Vegyük kézbe az 1. műanyag lapocskát, és nézzük meg a feladatlap felső részén az 1. számú képet. Az alsó-felső margón lévő képecskék segítségével állapítsuk meg, mi a szabály, és keressük meg az 1. kép párját az alsó lapon. Ezt követően, folytatva a 2. lapocskával, ugyanígy játsszunk a megállapított szabály szerint mindaddig, míg mind a tizenkét műanyag lapocska a doboz átlátszó fedelébe kerül (a feladatlap alsó felének egyetlen képe sem látható). Ekkor derül ki, jó megoldásokat választottunk-e vagy sem! Csukjuk be a dobozt vagyis hajtsuk a kiürült piros felét a megtelt átlátszó fedélre, aztán fordítsuk vissza, úgy, hogy az átlátszó fedél kerüljön felülre (a doboz hullámos széle lefelé legyen). Ha a műanyag lapocskákból kirajzolódó színes minta hajszálpontosan olyan, mint az, ami a feladatlap jobb sarkában látható, akkor minden megoldásunk hibátlan. Ha a minták között eltérés van, akkor valahol tévesztettünk. Ebben az esetben próbáljuk újra megoldani a feladatot! 9

10 Játék neve: Érzések képsorozat 32 történet Kategória: - Speciális fejlesztő eszköz Fejlesztendő terület: - Vizuális észlelés, figyelem - Auditív emlékezet - Gondolkodás - Szerialitás - Szociális kompetenciák - Beszéd Életkor: Minden korosztály számára ajánlott. A játék leírása: Beszéljünk érzéseinkről és mutassuk meg őket. Tartalma: - 32 történet 3-7 képpel, összesen 147 kép. A rövid történetek mindennapi eseményeket mutatnak be, melyek érzelmeket váltottak ki. Pl. versenyfutás után dobogós helyezés, bánat az elszabadult papagáj után, izgalom és csodálkozás a trapézmutatvány alatt a cirkuszban és más történetek. Minden történetben egy-két szereplő van és a történet befejezésekor, közelről láthatjuk az arcán tükröződő érzelmeket. Szövegértés és kommunikáció kompetenciafejlesztéshez is ajánljuk! Játék neve: Képes beszédlottó Kategória: - Speciális taneszköz Fejlesztendő terület: - beszédhibák javítása - Szókincs - Mondatalkotás - Beszédértés - Auditív észlelés és differenciálás - Olvasástechnika Életkor: 4 éves kortól 10 éves korig 10

11 Játékleírás: Az 500 fogalmat tartalmazó lottótáblák, lottóképek és szó-képek elsősorban az artikulációs beszédhibák javításához használhatók, de készség- és képességfejlesztésre, a megkésett beszédfejlődés beindítására, valamint a diszlexia egyéni terápiájához is alkalmazhatók. Többféle játékra, feladatra is alkalmas, amelyeknek a leírása alább szerepel. Olvasásgyakorlás a lottójáték szóképeivel. A logopédus összekeveri a játékban részt vevők alaplapjaihoz tartozó szóképeket. A gyermekek egymás után húznak egy szókártyát. Elolvassák, megkeresik a hozzá tartozó tárgyképet, és rárakják a szóképet. Mindezt beszéddel kísérik. Amikor az egész táblát kirakták, elolvassák a tábla összes szóképét. A gyakorlás folytatható úgy, hogy az adott szóképekkel mondatokat is alkotnak, sőt ezek a szóképek másolhatók, a mondatok pedig tollbamondás után vagy önállóan leírhatók. Társasjáték a beszédlottó tábláival. A kis kártyákat ebben a változatban félretesszük, csak a táblát használjuk. Ha egy hangot gyakorol az egész csoport, csak azt az egy táblát vesszük elő. Amennyiben a csoport tagjai különböző hangnál tartanak, minden gyermek a megfelelő saját táblát kapja meg. Az első esetben egy táblán lép minden gyermek, a másodikban mindenki a sajátján. Amennyiben a színes dobókockával lépegetnek, fehér szín dobásakor egy beszédfeladatot ad a játékvezető. Egyik változat szerint a gyermekek sorban dobnak a színes dobókockával, és a felül lévő színnek megfelelő mezőre lépnek. Megnevezik az ezen a mezőn látható tárgyat. Az győz, aki először ér a tábla végére, és aki a legszebben beszélt. Játék neve: Fényképkártyák_igék Kategória: - Speciális fejlesztő eszköz Fejlesztendő terület: - Auditív észlelés, figyelem - Vizuális észlelés, figyelem - Auditív emlékezet - Gondolkodás - Szerialitás - Beszéd Életkor: 6 éves kortól A játék leírása: Ez a csomag 48 nagy formátumú képet tartalmaz, amelyek gyakran használt igéket szemléltetnek. Az ábrázolás tudatosan egyszerű azért, hogy a cselekvés kerüljön előtérbe és elkerüljük a figyelem elterelődését. Az igék minden gyermek számára ismerősek, ezért értékes segédeszköz az egyéni- és csoportmunkához: a szemléletes kifejezésmód fejlesztéséhez nyelvtani struktúrák gyakorlásához a kommunikációs készség javításához Szerkesztőség: Prizma EGYMI Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Felelős kiadó: Tarján Éva 1134 Bp., Váci út 57. Tel.: Szerkesztő: Gerbner Zsuzsa Korrektor: Ligetfalvi Mihályné 11

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL

1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL 1. GONDOLATOK AZ ÓVODÁRÓL Az óvoda alapfeladata, funkciója az alapító okiratban és az OONAP-ban meghatározottak szerint, az óvodai nevelés. Az óvoda alapfeladatának ellátása 8 épületben 32 csoportban történik.

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Lesznai Anna Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Szakiskola /2010/LA Tartalomjegyzék I. Ajánlás II. Az intézmény önmeghatározása a. Küldetésnyilatkozat b. Az intézmény

Részletesebben

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A PESTHIDEGKÚTI WALDORF ÁLTALÁNOS ISKOLA, MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Az iskola képviselője: Kulcsár Gábor Az iskola címe: 1028 Budapest, Kossuth L. u. 15-17. Tel.:(061) 3974468,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 1. TARTALOM 1. TARTALOM 2 2. BEVEZETÉS 4 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 4 TÖRVÉNYI HÁTTÉR 4 3. AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA 5 AZ ISKOLA TAGINTÉZMÉNYEI 5 4. AZ ISKOLÁBAN FOLYÓ NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA "Csak az tanítson, aki már eleget tanult." (gróf Széchenyi Zsigmond) 2014. 1 TARTALOM A SZÉCHENYI ZSIGMOND ÁLTALÁNOS

Részletesebben

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása

SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére irányuló tervek, egyéni fejlesztő programok kidolgozása TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0162 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Sükösd-Érsekcsanád Közoktatási Intézményfenntartó Társulás közoktatási intézményeiben SNI tanulók pedagógiai fejlesztésére, beilleszkedésére

Részletesebben

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160

BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 P E D A G Ó G I A I P R O G R A M BOZÓKY MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2028 Pilismarót, Rákóczi út 14. Telefon: 33/508 160 Tartalom Nevelési Program 1. Bevezető 1.1. Igazgatói bevezető 1.2. Iskolánk névadója

Részletesebben

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM

Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Pedagógiai Program NEVELÉSI PROGRAM NEVELÉSI PROGRAM I. PREAMBULUM Az iskola hivatalos neve: Újpesti Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Az iskola fenntartója: KLIK Budapesti IV. kerületi Tankerülete Működési

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola

Móra Ferenc Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskola Helyi pedagógiai program 2013. Intézményi adatok 1 Az intézmény neve: Móra Ferenc Általános Iskola OM azonosító: 035182 Székhelye: 1214 Budapest, Tejút u. 10. Fenntartó: Klebelsberg

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program

Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola. Helyi nevelési program Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Helyi nevelési program 2. oldal Az iskola bemutatása Az iskola megnevezése: Corvin Mátyás Gimnázium és Szakközépiskola Székhelye: 1165 Budapest, Mátyás király

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag

SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag SNI tanulók matematika oktatását segítő csomag Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól végzett munka

Részletesebben

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére

Pályázat. A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola. intézményvezetői munkakörére Pályázat A Miskolci 21. Sz. Általános Iskola intézményvezetői munkakörére Készítette : Vucskó Zsuzsanna Miskolc, 2013. május 19. tanár Tartalomjegyzék 1. A pályázó nyilatkozata...3 2. Szakmai önéletrajz.4

Részletesebben

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület

Integrált nevelési program ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves. gyermekek számára. Készítette: A nevelőtestület Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget. Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel. Paulo Coelho Csoda-Bogár Ház Fejlesztő Óvoda ép és sajátos nevelési igényű, 3-7-8 éves gyermekek számára Készítette:

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA

GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA Faddi GÁRDONYI GÉZA ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA INTÉZMÉNYFENNTARTÓI TÁRSULÁS PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Kerettanterv alapján 1-8. osztály érvényes 2009. május 1-jétől Átdolgozta és összeállította a nevelőtestület

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL

Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 TÁJÉKOZTATÓ ÚJBUDA ÓVODÁIRÓL Hívogató 2010/2011 Tájékoztató a leendő óvodás gyermekek szülei számára Újbuda óvodáiról Az Újbudai Pedagógiai Intézet kiadványa Készült a Budapest Főváros

Részletesebben

Integrált Pedagógiai Rendszer

Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Széchenyi István Körzeti Általános Iskolája Integrált Pedagógiai Rendszer A Csornai Általános és Művészeti Iskola, Óvoda Pedagógiai Programjának 10/8. sz.

Részletesebben

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja

A Lázár Ervin Általános Iskola nevelőtestületének Pedagógiai programja Lázár Ervin Általános Iskola - 1/210 - Nevelési program LÁZÁR ERVIN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1043 Budapest, Erzsébet u. 31. OM:034862 KLIK azonosító: 189009 web: http://www.lazaraltisk.hu, 36(1)369-3180; e-mail:

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1

PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM 1 A pedagógiai program elkészítésénél alapul vett törvények és rendeletek: 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 2012. évi CXXIV. törvény. a nemzeti köznevelésről szóló 2011.

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben

BEVEZETÉS. Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról. Minõségirányítási program az intézményben BEVEZETÉS Az 1993. évi LXXIX törvény a közoktatásról Az intézményi minõségirányítási program elkészítését a törvény 40. -a írja elõ: (10) A közoktatási intézmény feladatai hatékony, törvényes és szakszerû

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben