KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN"

Átírás

1 XIX. évfolyam őszi szám KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN ARIZONA PROGRAM A CSATÁBAN A KOVÁCS MÓDSZER ESZKÖZAJÁNLÓ

2 KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN Az ipari forradalom óta egyre nagyobb súllyal nehezedik bolygónkra az emberi tevékenység káros hatása. A minket védő ózonréteg vékonyodása és rajta keletkezett lyukak nagysága a légréteg szennyeződésének következménye, emellett egyre szennyezettebbek a vizeink és a termőföldünk is. A különböző nemzetközi egyezmények mellett fontos jelentőségűek a hazai szabályozások is. A szabályozások önmagában nem oldják meg ezt a globális problémát. Fontos, hogy szemléletünkben és cselekedeteinkben is nyilvánvalóvá váljék a felelősségvállalás. A környezettudatos gondolkodás, viselkedés alapjait a gyermekeinkben, az óvodás korban kezdjük el lerakni. Ekkorra érnek meg arra, hogy tudatosan figyeljék, óvják a környezetüket. A környezettudatos viselkedés, a környezetünkért, a természetért érzett felelősség, apró lépésekben alakíthatók ki az óvodás korosztályban, ha megfelelő példát látnak a nevelőiktől és a szülői háztól. Ne felejtsük el, nevelni, csak együtt tudunk, mi óvodapedagógusok és a szülők. Meghatározó, milyen példát lát a kisgyermek az óvodába kerülés előtt a családban, szüleitől, testvéreitől, rokonaitól. Mi erre az alapra építve nevelhetjük az óvodánkba kerülő kicsiket. Ezért a legelső szülői értekezletünkön az előzetesen a honlapjainkon beszerezhető információkon túl-, gyarapítjuk a szülők ismereteit az óvodánkban folyó környezeti nevelés fontosságáról is. Az Egyesített Óvoda, 18 tagóvodájából 5 már Zöld Óvoda címmel büszkélkedik, s a többi tagóvodánk testületében is megfogalmazódott az igény, hogy eddigi környezeti tevékenységeiket figyelembe véve, megpályázzák a címet. A Zöld Ág tagóvoda elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet, s az idei évben a Gyermekkert tagóvoda is reméljük sikeresen szintén pályázta az örökös címet. Másodszor pályázott ben a Pöttyös tagóvoda, további zöldek a Meséskert és a Madarász tagóvodák és az idén először adta be pályázatát a Pitypang tagóvoda. Évek óta működik kerületünkben, több szakmai munkaközösség mellett, a környező világ megismerésére való nevelés (röviden környezeti) munkaközösségünk, amelynek célja, hogy a kerületünk óvodáiban dolgozó kollégáink környezeti ismereteit bővítve, mélyítve, rendszerezve, együtt munkálkodjunk, a környezetet, a természetet szerető és megóvó gyermekek nevelésében. Cél, hogy tanuljunk egymástól, ötleteinket megosszuk, felhasználható új ismereteket kutassunk fel, és adjunk át egymásnak. Szeretnénk elérni, hogy mindennapi munkánkat átjárja a környezetünkre való odafigyelés, és a környezettudatosság természetessé váljon az óvodapedagógusok segítségével a gyerekek számára. A tapasztalataink megosztásával, olyan mintát közvetítsünk az óvodásainknak, amely segítségével tovább erősödik bennük a környezet és a természet iránti tisztelet, szeretet és felelősség. A környezettudatos magatartást kell megalapuznunk, amellyel gyermekeink hozzájárulhatnak és segíthetik Földünk megóvását. Munkaközösségi foglalkozásokon előadásokat hallgattunk a fenntartható fejlődésről, az óvodai nevelésben való megvalósíthatásukról. Bemutató foglalkozásokat tartanak a kollégáknak elhivatott óvodapedagógusok a hulladék hasznosításáról a csoportokban, az állat- és növénygondozásról, a természet és környezetvédelem óvodásokkal történő megvalósíthatóságáról. Kirándulást tervezünk kollégáink számára hulladék feldolgozó üzembe, elvisszük óvodásainkat madárgyűrűzésre, madáretetésre, nyomkeresésre, békamentésre, állatkórházba. Meglátogatják tagóvodánk intézményeit állatkerti, s más állatvédelemmel foglalkozó szakemberek. 2

3 Hagyományai vannak az erdei óvodának, ahol természetes környezetben ismerkednek a gyermekeink az élő és élettelen környezeti tényezőkkel: állatok kihajtásában segédkeznek, kis rókát, fecskét, gólyát, békát simogathatnak, kecskét fejhetnek, túrázhatnak a természetvédelmi területen. Eközben megtanulják a természetjárás helyes viselkedésének szabályait, hogyan védhetik a környezetet és a természetet, s miért van rá szükség. Nagyon sok környezeti, és zöld ünneppel kapcsolatos programunkba bevonjuk a szülőket, családokat is. A tagóvodák tapasztalatai szerint sikeresek ezek az események a szülők körében, így az óvodásokon keresztül hatni tudunk a felnőttekre is, amit nagy sikerként könyvelünk el. Bacsa Istvánné Pöttyös tagóvoda Kerületi környezeti munkaközösség-vezető 3

4 ARIZONA PROGRAM AVAGY LEHETŐSÉG A KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉRE A TANÓRÁN A Csata Utcai Általános Iskola a 2012/2013-as tanévben indított el egy, a hatékonyabb oktatás feltételeit megteremtő konfliktuskezelő programot, amelyet Edward E. Ford 1994-ben vezetett be egy phoenixi iskolában, Arizonában. A módszer lényege a gyermekben, vagy fiatalban szunnyadó felelősségteljes gondolkodási folyamat előhívása és eredményes, előremutató alkalmazása a felmerülő problémás helyzetekben. Responsible Thinking Process (RTP) Iskolánk a pápai Weöres Sándor Általános Iskola gyakorlatát követte, akik 2006 őszén, Magyarországon elsőként vezették be és alkalmazzák sikeresen a programot. A bevezetést alapos előkészítő munka előzte meg. Horváth Attila, a Pápai Weöres Sándor Általános Iskola intézményvezetője az őszi nevelési értekezletükön tartott előadást a program bevezetésének lépéseiről. Az ott elhangzottakról tájékoztatást kaptak a szülői munkaközösség tagjai és a diákönkormányzat is. Ezután került sor a program elfogadására. Majd 22 nevelő részvételi szándékával Arizona-csoport szerveződött. Konkrét ügyeleti órarendet készítettünk számukra. Megterveztük a dokumentálás, értékelés, nyomon követés módját. Kijelöltünk egy kisebb tréningszobát, berendeztük íróasztallal, néhány tanulói paddal, székekkel, polcokkal, ahova tankönyveket, munkafüzeteket, íróeszközöket, feladatlapokat helyeztünk el. A program a délelőtti tanórákon, a tanítási órák védelmében játszik szerepet. A programot első évben a évfolyamon indítottuk be, később bővítettük fokozatosan a 3-8. évfolyamig. Minden osztályteremben és egyéb oktatási színtereken is (pl. tornaterem, könyvtár) kifüggesztésre került a program három alapelve 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom Aki ezen elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud a viselkedésen változtatni, lehetőséget kap, hogy az órát elhagyja és az Arizona szobába távozzon. Az Arizona szobát a földszinten rendeztük be, tehát nincs egy szinten a tantermekkel. Itt a délelőtti tanítási idő alatt minden órában tartózkodik egy ügyeletes pedagógus, aki nyugodtan, csendesen, higgadt nevelői attitűddel fogadja az oda érkező gyereket (gyerekeket). A helyiség berendezése egyszerű, hangulata eltér a termektől, és a három alapelv itt is látható a falon. Az óraelhagyás menete forgatókönyv szerint zajlik. Ha a tanórát zavarja egy tanuló, vagy akár egy csoport, akkor a pedagógus megállítja az órát. Felszólítja a renitens gyereket, vagy a csoport hangadóját, hogy hasonlítsa össze viselkedését a három kifüggesztett alapelvvel. Ezt egy tanári kérdés követi: tud-e, akar-e tovább dolgozni az osztály többi tagjával. Ha igen, folytatódik az óra. Ha nemleges a válasz, a diák dönthet az Arizona szobába való távozás mellett. Ebben az esetben a nevelő az Információk a tréningszoba ügyeletese számára c. űrlapot (név, osztály, leküldés oka, tanár, tanóra, dátum, idő) kitölti, majd a tanuló ezzel az űrlappal elhagyja az órát és köteles a legrövidebb úton az Arizona szobába menni. Amennyiben az igen választ követően újra problémák adódnak ugyanazzal a tanulóval, felszólításra el kell hagynia a tantermet. Már nem választhat, hiszen nem tartotta be ígéretét. Ezután az eljárás menete megegyezik a fent leírtakkal. 4

5 Az Arizona szobába érkezésnek és távozásnak szintén gondosan kidolgozott menetrendje van. A tanuló kopogtatás és illendő köszönés után lép be. Átadja a magával hozott információs lapot, majd az ügyeletes nevelőtől kap egy másikat, a Felelősségteljes gondolkodás és cselekvés címűt. A gyermek leül egy szabad asztalhoz és kitölti a nyomtatványt, ami arra szolgál, hogy egy cselekvési tervet készítsen a saját viselkedésével kapcsolatban. Közben segítséget kérhet a pedagógustól, de önállóan is dolgozhat. Ha végzett a lap kitöltésével, megmutatja válaszait az Arizona szoba ügyeletesének, aki ha valamelyik válasszal nem ért egyet újabb gondolkodásra kérheti a tanulót. A gyermek most már eldöntheti, hogy vissza akar-e térni az osztályba. Ha igen, az ügyeletes nevelő kitölti az Információs lap az osztályba való visszatéréshez c. papírt (név, osztály, dátum, időpont, ügyeletes), és a diák elhagyja az Arizona szobát. Visszatér az osztályterembe, leteszi a hozott lapot a tanári asztalra, csendben leül, bekapcsolódik a munkába. Ha nem akar visszatérni az osztályba, a tanóra végéig az Arizona szobában maradhat. Ebben az esetben az évfolyamának megfelelő matematikai kompetencia, ill. szövegértést fejlesztő feladatlapok állnak rendelkezésére. Néhány fontos szabályt fektettünk még le, miszerint az Arizona program nem kiküldő program, az óraelhagyás a gyermek döntése és mindig pótolnia kell az órai munkát. A távollét nem mentesíti őt a következő órai feleléstől, vagy dolgozatírás alól. Az óra első 5 és utolsó 10 percében nem engedhető ki a gyerek a tréningszobába. Ha az osztályba visszatért tanuló ismét rendbontó, újra lemehet az Arizona szobába. Az ott tartózkodó gyermekek egymással nem, csak az ügyeletes nevelővel kommunikálhatnak. Az óraközi szünetekben nincs nyitva az Arizona szoba. Arizona versenyt hirdettünk az osztályok között Legyetek jók! címmel, ezzel is sugallva, hogy ne a büntetésre való asszociáció árnyékolja be a programhoz fűződő képzeteket. A dokumentáció alapján minden hónapban tanulócsoportonként összesítjük az Arizona szobában tartózkodó gyerekek számát, majd az eredményt a földszinti faliújságra függesztjük ki. A program eredményességének egyik hozadéka, hogy év végén a legjobb osztályt, ahol a létszám arányában legkevesebb a tréningszobában való tartózkodás megjutalmazzuk egy tanítás nélküli nappal, melyet iskola időben használhatnak fel kirándulásra, múzeumlátogatásra. Eddigi tapasztalatainkról, a megvalósítás lépéseiről és a program eredményességéről Szenteiné Bukovinszky Katalin, a Csata Utcai Általános Iskola intézményvezetője 2014 februárjában a Kerületi Pedagógiai Napok keretében tartott egy nagy érdeklődésre számot tartó előadást az osztályfőnöki munkaközösség-vezetők számára. Beszámolt arról is, hogy nyugodtabbá vált a tanórák légköre, így több idő jut a koncentrált munkavégzésre, erősödött a tanulni kész diákok jogainak védelme, több eszköz áll a pedagógusok rendelkezésére a renitensekkel szemben. A zavart keltő diákok elveszítették a színpadot, és legfőképp növekedett a beszélgetések száma a személyes segítségre szoruló gyerekekkel. Az Arizona program bevezetése óta vezetett statisztikai adatok egyértelműen bizonyítják az iskola életében bekövetkezett előrevivő változást. Formanek Annamária Csata Utcai Általános Iskola 5

6 A KOVÁCS-MÓDSZER JELENTŐSÉGE, ALKALMAZÁSA AZ ISKOLÁKBAN Az oktatásban nem elég reális követelményeket felállítani. Azok megvalósításához a feltételeket is biztosítani kell. Míg a tárgyi feltételekre mind nagyobb hangsúly kerül, különösképp az infokommunikációs technológiák terén, addig a teljesítés emberi feltételeit elhanyagolják. A munkaképesség az oktatás-nevelés eredményességének döntő tényezője, ami egyaránt vonatkozik a tanulók és a pedagógus kollégák munkaképességére is. A modern életkörülmények között nagyon nagy prioritást érdemel az egyénileg legkedvezőbb fizikai és idegállapot megteremtése és megőrzése. Ugyanilyen fontos az ésszerű munkamódszer kialakítása, mely a munka helyes ütemezésével és tevékeny pihenők beiktatásával segít megelőzni a mély elfáradást és ezzel a foglalkozási ártalmak és betegségek kialakulását. Az ártalmak és betegségek pedig már gyermekeinknél is előfordulnak. Elég ha a szorongásra, teljesítménykényszerre, túlterhelésre, frusztrációra, magatartászavarra gondolunk. Ha a résztvevők olyan feladatokkal kénytelenek megbirkózni, amelyekre fizikailag és idegileg az adott pillanatban nem, vagy csak részlegesen alkalmasak, akkor a sok erő, idő és anyagi érték kárba vész. A munkaképesség figyelmen kívül hagyása gazdaságtalanná teszi az iskolai munkát, egészségi ártalmakkal is járhat. Egyszerű megoldásnak tűnik a terhelés csökkentése. A tanulás és tanítás feladatait azonban nem lehet megkerülni. A teherbírás növelése munkaképesség-gondozással lehetséges. Ennek célja az egészségmegőrzés, nem pedig az egyéni norma folyamatos emelése. A Kovács-módszer munkaképesség-gondozás, melyben óriási lehetőségek rejlenek. Sokéves kutató és gyakorlati munka nyomán alakult ki ez az új pedagógiai irányzat, melyet Dr. Pásztor Zsuzsától tanultam az ELTE PPK-n, aki az alapító, dr. Kovács Géza tanítványa, munkatársa és szerzőtársa, majd szellemi örököse és munkájának folytatója. Képesítésem szerint iskolai mozgáspihenőket tervezek és vezetek fejlesztő foglalkozásokon, egyéb tanórákon, napközi otthonos foglalkozások keretében. Igen eredményesen alkalmazható a fejlesztőpedagógiában is, mert a jól összeállított gyakorlatsorok fejlesztik a finommotorikát, a látást, a hallást, tapintást, a keresztcsatornák működését, a kéz-láb, a szem-láb, a szem-kéz koordinációját, a gyorsasági reflexeket, a térbeli tájékozódást, a szerialitást, az egyensúlyérzékelést, a testsémát, a lateralitást, a figyelmet, a ritmus- és tempóérzékeket. Segítik a kreativitás és a képzelet fejlesztését, hozzájárulnak a szociális és érzelmi fejlődéshez, valamint a pozitív énkép kialakulásához. Hasznos lenne kollégák részére is pihentető-frissítő mozgáspihenőket tartani, de nem találom megvalósításának lehetőségeit a jelenlegi oktatási rendszerben. A mozgássorokat mindig öt részből alkotom meg: 1. kargyakorlat 2. lábgyakorlat (figyelembe véve a transzferhatást) 3. törzsgyakorlat 4. intenzív légzésserkentő gyakorlat 5. nyugtató mozgásgyakorlat. Az egyes gyakorlatokat színek szerint rendszerezett laminált kártyákon kincses ládikában tárolom. Fejlesztő foglalkozásokon ezekből húzhatnak a tanulók színenként egy-egy lapot. A mozgásokat nem vezényszóra, hanem saját komfortérzetük, teherbírásuk szerint végzik. A színek sorba rakását követően az elvégzett gyakorlatsorokkal az idegpályákat átjáratják. Tanórákon, osztálykeretben természetesen a feladatokat én közlöm, nincs kártyahúzás. Ízelítőül egy rövid pihentető-frissítő gyakorlatsor 1. feladat: kargyakorlat Ütögesd a léggömböt felfelé a levegőbe tenyérrel és kézháttal váltogatva, előrenyújtott kézzel, finom mozdulatokkal! Ismételd kezenként 20x! 2. feladat: lábgyakorlat Emelgesd a léggömböt váltott térddel fölfelé a levegőbe 20x! 3. feladat: törzsgyakorlat 6

7 Ejtsd le a léggömböt magad mellé a padlóra, és amikor felugrik, üsd vissza medencével, mintha rá akarnál ülni! Ismételd oldalanként 5x! 4. feladat: intenzív légzésserkentő gyakorlat Dobd fel a léggömböt, majd kinyújtózva nyúlj érte, és ujjad hegyére ültetve, rázkódás nélkül, lefékezve vidd le a padlóig! Folyamatos mozgással sorban minden ujjaddal végezd el! 5. feladat: nyugtató mozgásgyakorlat Egyensúlygyakorlat. Tedd a léggömböt a lábfejedre és próbáld megtartani 5-5 másodpercig felváltva mindkét lábaddal! Íme a kezdés hibákkal, eredményekkel, boldogan. Útjára indítottunk az iskolában egy új lehetőséget, botladozva, de reménykedve, nyílt szívvel. Biztatva az ügyesebb kollégákat, hogy vegyék tervbe a Kovácsmódszer tanulását, mert személyiségüket gazdagítva rengeteget tanulhatnak Zsuzsa nénitől. Helyes életvitelt, amely egy kiegyensúlyozott, tartalmas, boldog élethez nélkülözhetetlen. Szarvasné Nagy Hajnalka fejlesztőpedagógus Hunyadi Mátyás Általános Iskola 7

8 Anyanyelvi eszközajánló Készült a Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI eszközkölcsönzőjének kínálatából Több mint 2500 fejlesztő játék/eszköz ingyenesen kölcsönözhető! Bővebb információ: Játék neve: Olvassuk, és meg is értjük Kategória: - Speciális taneszköz Fejlesztendő terület: - Vizuális észlelés, figyelem - Gondolkodás - Szerialitás - Beszéd - Számolás - Írás, olvasás - Orientáció Életkor:1-2 osztályosoknak A játék leírása: A füzetben található játékos, fokozatosan nehezedő feladatok intenzíven és sokoldalúan fejlesztik a szövegértés képességét. Minden feladat lényege az olvasott, rövid szöveg gyors, pontos megértése, és az olvasottak hibátlan értelmezése. Minden játékos gondolatmenet fejleszti a szövegértési, a logikai és a tájékozódási képességeket. A kép és a szöveg megfeleltetése pedig egyaránt segíti a szövegértési és matematikai logikai képességek kibontakozását. 8

9 Játék neve: A betűktől a szavakig Kategória: - Speciális taneszköz Fejlesztendő terület: - Beszéd, szókincs - Vizuális észlelés - Olvasástechnika Életkor: 6 éves kortól 8 éves korig Játékleírás: A füzet első feladatai egyszerű szótagokból álló, nagybetűs szavakat tartalmaznak. Azután kis- és nagybetűk párosítása és könnyen olvasható szavak gyakorlása következik. A füzet második részében szavakat építünk a szó elejének megadásával, vagy elhagyásával. Nyissuk ki a minilük kirakókészletet. Válasszunk ki a minilük füzetből egy feladatlapot, és tegyük a kinyitott kirakó dobozának átlátszó fedelét a kiválasztott feladatlap alsó felére. Vegyük kézbe az 1. műanyag lapocskát, és nézzük meg a feladatlap felső részén az 1. számú képet. Az alsó-felső margón lévő képecskék segítségével állapítsuk meg, mi a szabály, és keressük meg az 1. kép párját az alsó lapon. Ezt követően, folytatva a 2. lapocskával, ugyanígy játsszunk a megállapított szabály szerint mindaddig, míg mind a tizenkét műanyag lapocska a doboz átlátszó fedelébe kerül (a feladatlap alsó felének egyetlen képe sem látható). Ekkor derül ki, jó megoldásokat választottunk-e vagy sem! Csukjuk be a dobozt vagyis hajtsuk a kiürült piros felét a megtelt átlátszó fedélre, aztán fordítsuk vissza, úgy, hogy az átlátszó fedél kerüljön felülre (a doboz hullámos széle lefelé legyen). Ha a műanyag lapocskákból kirajzolódó színes minta hajszálpontosan olyan, mint az, ami a feladatlap jobb sarkában látható, akkor minden megoldásunk hibátlan. Ha a minták között eltérés van, akkor valahol tévesztettünk. Ebben az esetben próbáljuk újra megoldani a feladatot! 9

10 Játék neve: Érzések képsorozat 32 történet Kategória: - Speciális fejlesztő eszköz Fejlesztendő terület: - Vizuális észlelés, figyelem - Auditív emlékezet - Gondolkodás - Szerialitás - Szociális kompetenciák - Beszéd Életkor: Minden korosztály számára ajánlott. A játék leírása: Beszéljünk érzéseinkről és mutassuk meg őket. Tartalma: - 32 történet 3-7 képpel, összesen 147 kép. A rövid történetek mindennapi eseményeket mutatnak be, melyek érzelmeket váltottak ki. Pl. versenyfutás után dobogós helyezés, bánat az elszabadult papagáj után, izgalom és csodálkozás a trapézmutatvány alatt a cirkuszban és más történetek. Minden történetben egy-két szereplő van és a történet befejezésekor, közelről láthatjuk az arcán tükröződő érzelmeket. Szövegértés és kommunikáció kompetenciafejlesztéshez is ajánljuk! Játék neve: Képes beszédlottó Kategória: - Speciális taneszköz Fejlesztendő terület: - beszédhibák javítása - Szókincs - Mondatalkotás - Beszédértés - Auditív észlelés és differenciálás - Olvasástechnika Életkor: 4 éves kortól 10 éves korig 10

11 Játékleírás: Az 500 fogalmat tartalmazó lottótáblák, lottóképek és szó-képek elsősorban az artikulációs beszédhibák javításához használhatók, de készség- és képességfejlesztésre, a megkésett beszédfejlődés beindítására, valamint a diszlexia egyéni terápiájához is alkalmazhatók. Többféle játékra, feladatra is alkalmas, amelyeknek a leírása alább szerepel. Olvasásgyakorlás a lottójáték szóképeivel. A logopédus összekeveri a játékban részt vevők alaplapjaihoz tartozó szóképeket. A gyermekek egymás után húznak egy szókártyát. Elolvassák, megkeresik a hozzá tartozó tárgyképet, és rárakják a szóképet. Mindezt beszéddel kísérik. Amikor az egész táblát kirakták, elolvassák a tábla összes szóképét. A gyakorlás folytatható úgy, hogy az adott szóképekkel mondatokat is alkotnak, sőt ezek a szóképek másolhatók, a mondatok pedig tollbamondás után vagy önállóan leírhatók. Társasjáték a beszédlottó tábláival. A kis kártyákat ebben a változatban félretesszük, csak a táblát használjuk. Ha egy hangot gyakorol az egész csoport, csak azt az egy táblát vesszük elő. Amennyiben a csoport tagjai különböző hangnál tartanak, minden gyermek a megfelelő saját táblát kapja meg. Az első esetben egy táblán lép minden gyermek, a másodikban mindenki a sajátján. Amennyiben a színes dobókockával lépegetnek, fehér szín dobásakor egy beszédfeladatot ad a játékvezető. Egyik változat szerint a gyermekek sorban dobnak a színes dobókockával, és a felül lévő színnek megfelelő mezőre lépnek. Megnevezik az ezen a mezőn látható tárgyat. Az győz, aki először ér a tábla végére, és aki a legszebben beszélt. Játék neve: Fényképkártyák_igék Kategória: - Speciális fejlesztő eszköz Fejlesztendő terület: - Auditív észlelés, figyelem - Vizuális észlelés, figyelem - Auditív emlékezet - Gondolkodás - Szerialitás - Beszéd Életkor: 6 éves kortól A játék leírása: Ez a csomag 48 nagy formátumú képet tartalmaz, amelyek gyakran használt igéket szemléltetnek. Az ábrázolás tudatosan egyszerű azért, hogy a cselekvés kerüljön előtérbe és elkerüljük a figyelem elterelődését. Az igék minden gyermek számára ismerősek, ezért értékes segédeszköz az egyéni- és csoportmunkához: a szemléletes kifejezésmód fejlesztéséhez nyelvtani struktúrák gyakorlásához a kommunikációs készség javításához Szerkesztőség: Prizma EGYMI Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Felelős kiadó: Tarján Éva 1134 Bp., Váci út 57. Tel.: Szerkesztő: Gerbner Zsuzsa Korrektor: Ligetfalvi Mihályné 11

ARIZONA PROGRAM avagy. lehetőség a konfliktusok kezelésére tanórán

ARIZONA PROGRAM avagy. lehetőség a konfliktusok kezelésére tanórán ARIZONA PROGRAM avagy lehetőség a konfliktusok kezelésére tanórán A pápai Weöres Sándor Általános Iskola gyakorlatából adaptálva A program forrása Az iskolákban gyakori probléma a tanórák megzavarása tanár,

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK

SZKB101_06 SZKB_101_06. Kippkopp és Tipptopp. Egyedül nem jó. A modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK Kippkopp és Tipptopp Egyedül nem jó SZKB101_06 SZKB_101_06 Kippkopp és Tipptopp Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 64 Szociális, életviteli

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Beszámoló IKT fejlesztésről

Beszámoló IKT fejlesztésről Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 Beszámoló IKT fejlesztésről Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon Kecskemét Tartalomjegyzék

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013. Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. ÉVES BESZÁMOLÓ 2012/2013 INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda, Hévíz, Zrínyi u. 151. IDŐPONT 2013. 08. 31. A tanév végére a csoport létszám 21 fő. SNI: 2 fő Idegen anyanyelvű:1 fő Éves munkánk

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV

MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV MATEMATIKA MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2013-2014 TANÉV A Természet nagy könyve csak azok el tt áll nyitva, akik ismerik a nyelvet, amelyen írva van: a matematika nyelvét. Galileo Galilei Zalaszentgrót, 2013.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE: IKT.SZ.: 34 78 / 28 1 / 2015. O R S Z Á G O S K O M P E T E N C I A M É R É S I N T É Z K E D É S I T E R V MECSEKALJAI ÁLTALÁNOS ISKOLA JURISICS UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA PÉCS, 2015. MÁRCIUS 18. KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin

Segítünk egymásnak. A matematika nem játék? 2. ÉVFOLYAM É N É S A M Á S I K. Készítette: Lissai Katalin SZKb_102_06 Segítünk egymásnak A matematika nem játék? É N É S A M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYAM tanári SEGÍTÜNK EGYMÁSNAK 53 MODULVÁZLAT

Részletesebben

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára

FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Zingo játékszabály és használati útmutató FIGYELMEZTETÉS! Fulladásveszély! Apró alkatrészeket tartalmaz, ezért 3 éves kor alatt tilos! 5+ 5 éves kortól ajánlott 2-6 játékos számára Játssz a kedvenc Zingo

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul

DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS. 33. modul Matematika A 3. évfolyam DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS 33. modul Készítette: KONRÁD ÁGNES matematika A 3. ÉVFOLYAM 33. modul DIAGNOSZTIKUS MÉRÉS MODULLEÍRÁS A modul célja Időkeret Ajánlott korosztály Modulkapcsolódási

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h.

A PEDAGÓGIAI MUNKA ELLENŐRZÉSI TERVE IX. X. XI. XII. I. II. III. IV. V. VI. szakmai h.. admin.h. Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Általános iskola intézményegység 1-8. évfolyam ELLENŐRZÉSI TERVE 2010/2011. tanév Az intézményen belül folyó munka eredményeinek

Részletesebben

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS

Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai. MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS Az utazó és a befogadó pedagógus feladatai MEIXNER ILDIKÓ EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium MOHÁCS SNI tanuló ellátása Osztályfőnök Osztályban tanító pedagógusok Gyógypedagógus

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam

TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat a 21. században elvárható

Részletesebben

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.)

ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS ISKOLA (2481 Velence, Kis u. 1.) Fenntartói értékelés [Nkt.85. (3) bek., és 83. (2) bek. e), h) pontja alapján] a Baptista Szeretetszolgálat Egyházi Jogi Személy által fenntartott ZÖLDLIGET MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŰ BAPTISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4.

Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ. 4352 Mérk Béke utca 19. Tel/fax: 44/554-044. E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3.1.4. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ 4352 Mérk Béke utca 9. Tel/fax: 44/554-044 E-mail: merkiskola@gmail.com TÁMOP 3..4./08/2-2009-027 Tisztelt Érdeklődőink! Szeretnénk rövid tájékoztatást adni iskolánk

Részletesebben

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen

AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA. Szövegértés-szövegalkotás területen AZ INFO-KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA (IKT) HASZNÁLATA Szövegértés-szövegalkotás területen Készítette: Horváth Erzsébet Borsos Miklós Általános Iskola Ajka A számítógép életünk része, mindenkinek aki ebben

Részletesebben

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN

Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Fejlesztőpedagógia alapjai A DIFFERENCIÁLÁS NEVELÉSELMÉLETI KÉRDÉSEI AZ ÓVODÁBAN Az előadás vázlata A közoktatás egyik legnehezebb, megoldásra váró problémája A differenciálás Az egyének differenciált

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Iskolai magatartási szabályok 2015.

Iskolai magatartási szabályok 2015. Iskolai magatartási szabályok 2015. Az Iskola Szakmai Programjának melléklete Hatályba lépett: 2015. I. Bevezetés Az intézetben tartózkodó fiatalok kortól és iskolai végzettségtől függetlenül általános

Részletesebben

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés)

Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) Szülői elégedettségi kérdőív 2014/15 (11 kitöltés) 1/12 Kitöltői adatok statisztikái: 1. Kérjük, gondolja végig és értékelje azt, hogy a felsorolt állítások közül melyik mennyire igaz. A legördülő menü

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben

46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben 46. Grósz Erzsébet: A MAGYAR KÁRTYA a fejlesztésben A matematikai készségek kialakítása, és megerősítése a magyar kártya segítségével Kidolgozta: Grósz Erzsébet fejlesztő pedagógus A magyar kártya méltatlanul

Részletesebben

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év

Környezeti nevelés munkaközösség. munkaterv. 2014 /2015. nevelési év Környezeti nevelés munkaterv 2014 /2015. nevelési év Készítette: vezető Környezeti nevelés környezeti nevelés et vezeti: ben 14 fő vesz részt. 1. 2. Ökrösné Kara Judit 3. Molnárné Oros Csilla 4. Háló Éva

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Felvételi tájékoztató

Felvételi tájékoztató Felvételi tájékoztató Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium (OM azonosító: 035282) Györgyi Albert) Az iskola dolga, hogy megtanítsa vélünk, hogyan kell tanulni, hogy felkeltse a tudás iránti

Részletesebben

Mosolyt az arcokra! Tanoda

Mosolyt az arcokra! Tanoda Mosolyt az arcokra! Tanoda NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAM Készült: 2013. augusztus 08. Készítette: Nagy Anikó szakmai vezető I. Alapelvek 1 I.1. Tanodai célok megfogalmazása A Tanoda biztosítja minden gyermek

Részletesebben

100 játék IV. Szakmai nap

100 játék IV. Szakmai nap Csapatépítés * Kalandpedagógia Tevékenység-központú pedagógia Animátorképzés * Kisgyerekkori fejlesztés * Multikulturális pedagógia * Agressziómegelőzés * Vezetői tréning * 100 játék IV. Szakmai nap a

Részletesebben

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS

INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS Katolikus Pedagógiai Szervezési és Továbbképzési Intézet Komplex Intézményellenorzési és -értékelési Programja INTÉZMÉNYI ÖNÉRTÉKELÉS IV-VI. fejezet az ÓVODÁK számára Dátum:... Készítette:...... Az intézmény

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja.

Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei. A program megvalósulását az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatja. Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt tanítás módszertani elemei Célkitűzések Kulcskompetenciák fejlesztése Anyanyelvi kommunikáció Matematikai kompetencia Digitális kompetencia A tanulás tanulása Személyközi

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban

MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP. Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban MESÉL A SZÁMÍTÓGÉP Interaktív mesekészítés óvodás és kisiskolás korban Pasaréti Otília, Infor Éra 2009 TARTALOM A kutatás célja Interaktív mese A Meseszerkesztő bemutatása A kutatás menete A program fejlődése

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET

ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET ÓVODA-ISKOLA ÁTMENET előadás Előadók: Vanya Lajosné Pula Éva 2011. április 18. Báta 1. Bikácsi óvoda bemutatása 2. TÁMOP 3.1.4. 2.1. Tapasztalatok 2.2. Pályázat adta lehetőségek, nehézségek 3. Óvoda-iskola

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3

kompetencia-alap vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 A munkaerő-piaci esélyek javítása a kompetencia-alap alapú oktatás bevezetésével vel ZÁRÓKONFERENCIA HEFOP-3.1.3 3.1.3-05/1. 05/1.-2005-10-0421/1.00421/1.0 A Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

Öko Munkacsoport Munkaterve

Öko Munkacsoport Munkaterve DOMBÓVÁRI JÓZSEF ATTILA ÁLTALÁNOS ISKOLA 036268 Öko Munkacsoport Munkaterve 2015/2016. tanév Készítette: Dorn Judit munkacsoport koordinátor Az Öko Munkacsoport tagjai: Dorn Judit Öko Munkacsoport Koordinátor

Részletesebben

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK

TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK TANTÁRGYI FEJLESZTÉSEK Tantárgyi fejlesztések Ha fölgyújtjuk a gyermekben a veleszületett szikrát, azzal mindig olyan magaslatok felé nyitunk utat, amilyenekről álmodni sem mertünk volna. Kristine Barnett

Részletesebben

Alkossunk, játsszunk együtt!

Alkossunk, játsszunk együtt! SZKB_101_03 Gombamese II. lkossunk, játsszunk együtt! Én és a MÁSIK modul szerzõje: Iván Márta SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYM 30 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik.

Helyzetelemzés. Elengedhetetlené vált a pedagógusok szemléletváltása. gondolkodás és gyakorlat átalakítására és módosítására törekszik. 2008/2009. tanév Helyzetelemzés A 2004/2005-ös tanévvel kezdődően működik iskolánkban az integrációs rendszer, s ennek részeként követelmény lett a módszertani ismeretek frissítése, újítása és bővítése.

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK

II. 4. A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ TANULÓKRA OKTATÁSÁRA-NEVELÉSÉRE VONATKOZÓ KÜLÖN SZABÁLYOZÁSOK II.4.1. A sajátos nevelési igényhez igazodó feladatok szervezése Intézményünk a feladatok megszervezését a részben kötelező és nem kötelező órák szervezésével látja el, amelyeken a felzárkóztatás, képességkibontakoztatás

Részletesebben

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21.

Kompetencia alapú óvodai programcsomag. Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú óvodai programcsomag Projektzáró TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0096 DE OEC Óvoda 2010.06.21. Kompetencia alapú képzés fogalma Kompetencia alapú képzésen az ismereteken alapuló, de a készségek,

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban

A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban A mozgás és a beszéd fejlődésének kapcsolata óvodáskorban Konzulens: Paróczai Béláné Készítette: Szabóné Mézes Judit Minél többet tud valaki, annál több a tudnivalója. A tudással egyenes arányban nő a

Részletesebben

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú

HEFOP/2005/ Felkészülés a kompetenciaalapú HEFOP/2005/3.1.3. Felkészülés a kompetenciaalapú oktatásra Esélyegyenlőség biztosítása a kompetencia-alapú tudást megalapozó oktatás bevezetésével a Ferencvárosban A projekt célja A Ferencvárosi Általános

Részletesebben

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs

Alulteljesítő tehetségek. Kozma Szabolcs Alulteljesítő tehetségek Kozma Szabolcs. MOTTÓ Az eredetiség nem azt jelenti, hogy olyat mondunk, amit még senki nem mondott, hanem, hogy pontosan azt mondjuk, amit mi magunk gondolunk. James Stephens

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu

2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail: cklg@cklg.hu www.cklg.hu Beiskolázási tájékoztató a 2016/2017-es tanévre Ceglédi Kossuth Lajos Gimnázium OM azonosító: 032549 Telephely kódja: 001 2700 Cegléd, Rákóczi út 46. tel: (53)-310-934, (53)-500-525 fax:(53)-500-625 E-mail:

Részletesebben

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV

MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV MOSONMAGYARÓVÁRI MÓRA FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014/2015 Ökoiskolai munkacsoport tagjai: Dr. Makk Zoltán intézményvezető Földesné Hadarits Eszter intézményvezető helyettes Besszerné

Részletesebben

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek?

Tananyagfejlesztés. Ki? Miért? Minek? Kinek? Tananyagfejlesztés Ki? Miért? Minek? Kinek? Témák Mi a tananyag? Különböző megközelítések A tananyagfejlesztés tartalmának, szerepének változása Tananyag a kompetencia alapú szakképzésben Feladatalapú

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév

ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Telephelyek Székhely ABIGÉL TÖBBCÉLÚ INTÉZMÉNY 2013/2014 tanév Pedagógusok létszáma és végzettsége - 1 fő rajztanár - 1 fő drámapedagógus - 5 fő tánctanár Oktatott tantárgyak Összlétszám Csoportok száma

Részletesebben

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28.

Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana. Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Az óvodás korúak közlekedésre nevelés módszertana Gulyás Anikó közlekedéspedagógia Budapest, 2014.02.28. Projekt kidolgozásának ütemterve Helyzetelemzés végzése a programban résztvevő óvodáról. Ismeretszerzés

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

Gyakornoki szabályzat

Gyakornoki szabályzat A Budapest XIX. kerület Gábor Áron Általános Iskola Gyakornoki szabályzat 2007 Célja: az intézményben gyakornoki időt teljesítő pedagógus, valamint segítői feladatainak, hatásköreinek és juttatásának szabályozása

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016

Speciális Tagozat Munkaközösségének. Éves Munkaterve 2015/2016 Speciális Tagozat Munkaközösségének Éves Munkaterve 2015/2016 Személyi feltételek a tanév kezdéskor: Tagozatunkon a nevelő-oktató munka összevont csoportokban folyik. Tanulóink nagy része enyhe értelmi

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ a 2012/2013-es tanévre Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelemi, Közgazdasági Szakközépiskola OM azonosító: 035424 www.hunfalvy-szki.hu 2011.10.01. TANULMÁNYI

Részletesebben

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben.

Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázati azonosító: TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0136 Pályázat címe: Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben. Pályázó neve: Csongrádi Kistérség Többcélú Társulása Pályázó címe:

Részletesebben

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése Kaposi József A szempontok felsorolása a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet( a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 2. számú mellékletéből

Részletesebben

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés

Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés Dolgozat címe: Az integráció feltételeinek megvalósulása, inkluzív nevelés KECSKEMÉTI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR NYELV ÉS BESZÉDFEJLESZTŐ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS 2011. KONZULENS: DR. MAKAI KATALIN

Részletesebben

A természetismeret munkaközösség munkaterve

A természetismeret munkaközösség munkaterve A természetismeret munkaközösség munkaterve A munkaközösség tagjai: Stankovicsné Soós Mária biológia-technika szakos nevelő, intézményvezetőhelyettes Csiszár Attila földrajz-testnevelés szakos nevelő Györéné

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5

Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 TANULÁSMÓDSZERTAN 5 6. évfolyam Évfolyam 5. 6. Óraszám 1 0,5 A tanulás tanításának elsődleges célja, hogy az egyéni képességek, készségek figyelembe vételével és fejlesztésével képessé tegyük tanítványainkat

Részletesebben