KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN"

Átírás

1 XIX. évfolyam őszi szám KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN ARIZONA PROGRAM A CSATÁBAN A KOVÁCS MÓDSZER ESZKÖZAJÁNLÓ

2 KÖRNYEZETI NEVELÉS AZ EGYESÍTETT ÓVODA TAGÓVODÁIBAN Az ipari forradalom óta egyre nagyobb súllyal nehezedik bolygónkra az emberi tevékenység káros hatása. A minket védő ózonréteg vékonyodása és rajta keletkezett lyukak nagysága a légréteg szennyeződésének következménye, emellett egyre szennyezettebbek a vizeink és a termőföldünk is. A különböző nemzetközi egyezmények mellett fontos jelentőségűek a hazai szabályozások is. A szabályozások önmagában nem oldják meg ezt a globális problémát. Fontos, hogy szemléletünkben és cselekedeteinkben is nyilvánvalóvá váljék a felelősségvállalás. A környezettudatos gondolkodás, viselkedés alapjait a gyermekeinkben, az óvodás korban kezdjük el lerakni. Ekkorra érnek meg arra, hogy tudatosan figyeljék, óvják a környezetüket. A környezettudatos viselkedés, a környezetünkért, a természetért érzett felelősség, apró lépésekben alakíthatók ki az óvodás korosztályban, ha megfelelő példát látnak a nevelőiktől és a szülői háztól. Ne felejtsük el, nevelni, csak együtt tudunk, mi óvodapedagógusok és a szülők. Meghatározó, milyen példát lát a kisgyermek az óvodába kerülés előtt a családban, szüleitől, testvéreitől, rokonaitól. Mi erre az alapra építve nevelhetjük az óvodánkba kerülő kicsiket. Ezért a legelső szülői értekezletünkön az előzetesen a honlapjainkon beszerezhető információkon túl-, gyarapítjuk a szülők ismereteit az óvodánkban folyó környezeti nevelés fontosságáról is. Az Egyesített Óvoda, 18 tagóvodájából 5 már Zöld Óvoda címmel büszkélkedik, s a többi tagóvodánk testületében is megfogalmazódott az igény, hogy eddigi környezeti tevékenységeiket figyelembe véve, megpályázzák a címet. A Zöld Ág tagóvoda elnyerte az Örökös Zöld Óvoda címet, s az idei évben a Gyermekkert tagóvoda is reméljük sikeresen szintén pályázta az örökös címet. Másodszor pályázott ben a Pöttyös tagóvoda, további zöldek a Meséskert és a Madarász tagóvodák és az idén először adta be pályázatát a Pitypang tagóvoda. Évek óta működik kerületünkben, több szakmai munkaközösség mellett, a környező világ megismerésére való nevelés (röviden környezeti) munkaközösségünk, amelynek célja, hogy a kerületünk óvodáiban dolgozó kollégáink környezeti ismereteit bővítve, mélyítve, rendszerezve, együtt munkálkodjunk, a környezetet, a természetet szerető és megóvó gyermekek nevelésében. Cél, hogy tanuljunk egymástól, ötleteinket megosszuk, felhasználható új ismereteket kutassunk fel, és adjunk át egymásnak. Szeretnénk elérni, hogy mindennapi munkánkat átjárja a környezetünkre való odafigyelés, és a környezettudatosság természetessé váljon az óvodapedagógusok segítségével a gyerekek számára. A tapasztalataink megosztásával, olyan mintát közvetítsünk az óvodásainknak, amely segítségével tovább erősödik bennük a környezet és a természet iránti tisztelet, szeretet és felelősség. A környezettudatos magatartást kell megalapuznunk, amellyel gyermekeink hozzájárulhatnak és segíthetik Földünk megóvását. Munkaközösségi foglalkozásokon előadásokat hallgattunk a fenntartható fejlődésről, az óvodai nevelésben való megvalósíthatásukról. Bemutató foglalkozásokat tartanak a kollégáknak elhivatott óvodapedagógusok a hulladék hasznosításáról a csoportokban, az állat- és növénygondozásról, a természet és környezetvédelem óvodásokkal történő megvalósíthatóságáról. Kirándulást tervezünk kollégáink számára hulladék feldolgozó üzembe, elvisszük óvodásainkat madárgyűrűzésre, madáretetésre, nyomkeresésre, békamentésre, állatkórházba. Meglátogatják tagóvodánk intézményeit állatkerti, s más állatvédelemmel foglalkozó szakemberek. 2

3 Hagyományai vannak az erdei óvodának, ahol természetes környezetben ismerkednek a gyermekeink az élő és élettelen környezeti tényezőkkel: állatok kihajtásában segédkeznek, kis rókát, fecskét, gólyát, békát simogathatnak, kecskét fejhetnek, túrázhatnak a természetvédelmi területen. Eközben megtanulják a természetjárás helyes viselkedésének szabályait, hogyan védhetik a környezetet és a természetet, s miért van rá szükség. Nagyon sok környezeti, és zöld ünneppel kapcsolatos programunkba bevonjuk a szülőket, családokat is. A tagóvodák tapasztalatai szerint sikeresek ezek az események a szülők körében, így az óvodásokon keresztül hatni tudunk a felnőttekre is, amit nagy sikerként könyvelünk el. Bacsa Istvánné Pöttyös tagóvoda Kerületi környezeti munkaközösség-vezető 3

4 ARIZONA PROGRAM AVAGY LEHETŐSÉG A KONFLIKTUSOK KEZELÉSÉRE A TANÓRÁN A Csata Utcai Általános Iskola a 2012/2013-as tanévben indított el egy, a hatékonyabb oktatás feltételeit megteremtő konfliktuskezelő programot, amelyet Edward E. Ford 1994-ben vezetett be egy phoenixi iskolában, Arizonában. A módszer lényege a gyermekben, vagy fiatalban szunnyadó felelősségteljes gondolkodási folyamat előhívása és eredményes, előremutató alkalmazása a felmerülő problémás helyzetekben. Responsible Thinking Process (RTP) Iskolánk a pápai Weöres Sándor Általános Iskola gyakorlatát követte, akik 2006 őszén, Magyarországon elsőként vezették be és alkalmazzák sikeresen a programot. A bevezetést alapos előkészítő munka előzte meg. Horváth Attila, a Pápai Weöres Sándor Általános Iskola intézményvezetője az őszi nevelési értekezletükön tartott előadást a program bevezetésének lépéseiről. Az ott elhangzottakról tájékoztatást kaptak a szülői munkaközösség tagjai és a diákönkormányzat is. Ezután került sor a program elfogadására. Majd 22 nevelő részvételi szándékával Arizona-csoport szerveződött. Konkrét ügyeleti órarendet készítettünk számukra. Megterveztük a dokumentálás, értékelés, nyomon követés módját. Kijelöltünk egy kisebb tréningszobát, berendeztük íróasztallal, néhány tanulói paddal, székekkel, polcokkal, ahova tankönyveket, munkafüzeteket, íróeszközöket, feladatlapokat helyeztünk el. A program a délelőtti tanórákon, a tanítási órák védelmében játszik szerepet. A programot első évben a évfolyamon indítottuk be, később bővítettük fokozatosan a 3-8. évfolyamig. Minden osztályteremben és egyéb oktatási színtereken is (pl. tornaterem, könyvtár) kifüggesztésre került a program három alapelve 1. Minden tanulónak joga van a zavartalan tanuláshoz. 2. Minden tanárnak joga van a zavartalan tanításhoz. 3. Mások jogait mindig tiszteletben tartom Aki ezen elvek ellen vét, és nem akar, vagy nem tud a viselkedésen változtatni, lehetőséget kap, hogy az órát elhagyja és az Arizona szobába távozzon. Az Arizona szobát a földszinten rendeztük be, tehát nincs egy szinten a tantermekkel. Itt a délelőtti tanítási idő alatt minden órában tartózkodik egy ügyeletes pedagógus, aki nyugodtan, csendesen, higgadt nevelői attitűddel fogadja az oda érkező gyereket (gyerekeket). A helyiség berendezése egyszerű, hangulata eltér a termektől, és a három alapelv itt is látható a falon. Az óraelhagyás menete forgatókönyv szerint zajlik. Ha a tanórát zavarja egy tanuló, vagy akár egy csoport, akkor a pedagógus megállítja az órát. Felszólítja a renitens gyereket, vagy a csoport hangadóját, hogy hasonlítsa össze viselkedését a három kifüggesztett alapelvvel. Ezt egy tanári kérdés követi: tud-e, akar-e tovább dolgozni az osztály többi tagjával. Ha igen, folytatódik az óra. Ha nemleges a válasz, a diák dönthet az Arizona szobába való távozás mellett. Ebben az esetben a nevelő az Információk a tréningszoba ügyeletese számára c. űrlapot (név, osztály, leküldés oka, tanár, tanóra, dátum, idő) kitölti, majd a tanuló ezzel az űrlappal elhagyja az órát és köteles a legrövidebb úton az Arizona szobába menni. Amennyiben az igen választ követően újra problémák adódnak ugyanazzal a tanulóval, felszólításra el kell hagynia a tantermet. Már nem választhat, hiszen nem tartotta be ígéretét. Ezután az eljárás menete megegyezik a fent leírtakkal. 4

5 Az Arizona szobába érkezésnek és távozásnak szintén gondosan kidolgozott menetrendje van. A tanuló kopogtatás és illendő köszönés után lép be. Átadja a magával hozott információs lapot, majd az ügyeletes nevelőtől kap egy másikat, a Felelősségteljes gondolkodás és cselekvés címűt. A gyermek leül egy szabad asztalhoz és kitölti a nyomtatványt, ami arra szolgál, hogy egy cselekvési tervet készítsen a saját viselkedésével kapcsolatban. Közben segítséget kérhet a pedagógustól, de önállóan is dolgozhat. Ha végzett a lap kitöltésével, megmutatja válaszait az Arizona szoba ügyeletesének, aki ha valamelyik válasszal nem ért egyet újabb gondolkodásra kérheti a tanulót. A gyermek most már eldöntheti, hogy vissza akar-e térni az osztályba. Ha igen, az ügyeletes nevelő kitölti az Információs lap az osztályba való visszatéréshez c. papírt (név, osztály, dátum, időpont, ügyeletes), és a diák elhagyja az Arizona szobát. Visszatér az osztályterembe, leteszi a hozott lapot a tanári asztalra, csendben leül, bekapcsolódik a munkába. Ha nem akar visszatérni az osztályba, a tanóra végéig az Arizona szobában maradhat. Ebben az esetben az évfolyamának megfelelő matematikai kompetencia, ill. szövegértést fejlesztő feladatlapok állnak rendelkezésére. Néhány fontos szabályt fektettünk még le, miszerint az Arizona program nem kiküldő program, az óraelhagyás a gyermek döntése és mindig pótolnia kell az órai munkát. A távollét nem mentesíti őt a következő órai feleléstől, vagy dolgozatírás alól. Az óra első 5 és utolsó 10 percében nem engedhető ki a gyerek a tréningszobába. Ha az osztályba visszatért tanuló ismét rendbontó, újra lemehet az Arizona szobába. Az ott tartózkodó gyermekek egymással nem, csak az ügyeletes nevelővel kommunikálhatnak. Az óraközi szünetekben nincs nyitva az Arizona szoba. Arizona versenyt hirdettünk az osztályok között Legyetek jók! címmel, ezzel is sugallva, hogy ne a büntetésre való asszociáció árnyékolja be a programhoz fűződő képzeteket. A dokumentáció alapján minden hónapban tanulócsoportonként összesítjük az Arizona szobában tartózkodó gyerekek számát, majd az eredményt a földszinti faliújságra függesztjük ki. A program eredményességének egyik hozadéka, hogy év végén a legjobb osztályt, ahol a létszám arányában legkevesebb a tréningszobában való tartózkodás megjutalmazzuk egy tanítás nélküli nappal, melyet iskola időben használhatnak fel kirándulásra, múzeumlátogatásra. Eddigi tapasztalatainkról, a megvalósítás lépéseiről és a program eredményességéről Szenteiné Bukovinszky Katalin, a Csata Utcai Általános Iskola intézményvezetője 2014 februárjában a Kerületi Pedagógiai Napok keretében tartott egy nagy érdeklődésre számot tartó előadást az osztályfőnöki munkaközösség-vezetők számára. Beszámolt arról is, hogy nyugodtabbá vált a tanórák légköre, így több idő jut a koncentrált munkavégzésre, erősödött a tanulni kész diákok jogainak védelme, több eszköz áll a pedagógusok rendelkezésére a renitensekkel szemben. A zavart keltő diákok elveszítették a színpadot, és legfőképp növekedett a beszélgetések száma a személyes segítségre szoruló gyerekekkel. Az Arizona program bevezetése óta vezetett statisztikai adatok egyértelműen bizonyítják az iskola életében bekövetkezett előrevivő változást. Formanek Annamária Csata Utcai Általános Iskola 5

6 A KOVÁCS-MÓDSZER JELENTŐSÉGE, ALKALMAZÁSA AZ ISKOLÁKBAN Az oktatásban nem elég reális követelményeket felállítani. Azok megvalósításához a feltételeket is biztosítani kell. Míg a tárgyi feltételekre mind nagyobb hangsúly kerül, különösképp az infokommunikációs technológiák terén, addig a teljesítés emberi feltételeit elhanyagolják. A munkaképesség az oktatás-nevelés eredményességének döntő tényezője, ami egyaránt vonatkozik a tanulók és a pedagógus kollégák munkaképességére is. A modern életkörülmények között nagyon nagy prioritást érdemel az egyénileg legkedvezőbb fizikai és idegállapot megteremtése és megőrzése. Ugyanilyen fontos az ésszerű munkamódszer kialakítása, mely a munka helyes ütemezésével és tevékeny pihenők beiktatásával segít megelőzni a mély elfáradást és ezzel a foglalkozási ártalmak és betegségek kialakulását. Az ártalmak és betegségek pedig már gyermekeinknél is előfordulnak. Elég ha a szorongásra, teljesítménykényszerre, túlterhelésre, frusztrációra, magatartászavarra gondolunk. Ha a résztvevők olyan feladatokkal kénytelenek megbirkózni, amelyekre fizikailag és idegileg az adott pillanatban nem, vagy csak részlegesen alkalmasak, akkor a sok erő, idő és anyagi érték kárba vész. A munkaképesség figyelmen kívül hagyása gazdaságtalanná teszi az iskolai munkát, egészségi ártalmakkal is járhat. Egyszerű megoldásnak tűnik a terhelés csökkentése. A tanulás és tanítás feladatait azonban nem lehet megkerülni. A teherbírás növelése munkaképesség-gondozással lehetséges. Ennek célja az egészségmegőrzés, nem pedig az egyéni norma folyamatos emelése. A Kovács-módszer munkaképesség-gondozás, melyben óriási lehetőségek rejlenek. Sokéves kutató és gyakorlati munka nyomán alakult ki ez az új pedagógiai irányzat, melyet Dr. Pásztor Zsuzsától tanultam az ELTE PPK-n, aki az alapító, dr. Kovács Géza tanítványa, munkatársa és szerzőtársa, majd szellemi örököse és munkájának folytatója. Képesítésem szerint iskolai mozgáspihenőket tervezek és vezetek fejlesztő foglalkozásokon, egyéb tanórákon, napközi otthonos foglalkozások keretében. Igen eredményesen alkalmazható a fejlesztőpedagógiában is, mert a jól összeállított gyakorlatsorok fejlesztik a finommotorikát, a látást, a hallást, tapintást, a keresztcsatornák működését, a kéz-láb, a szem-láb, a szem-kéz koordinációját, a gyorsasági reflexeket, a térbeli tájékozódást, a szerialitást, az egyensúlyérzékelést, a testsémát, a lateralitást, a figyelmet, a ritmus- és tempóérzékeket. Segítik a kreativitás és a képzelet fejlesztését, hozzájárulnak a szociális és érzelmi fejlődéshez, valamint a pozitív énkép kialakulásához. Hasznos lenne kollégák részére is pihentető-frissítő mozgáspihenőket tartani, de nem találom megvalósításának lehetőségeit a jelenlegi oktatási rendszerben. A mozgássorokat mindig öt részből alkotom meg: 1. kargyakorlat 2. lábgyakorlat (figyelembe véve a transzferhatást) 3. törzsgyakorlat 4. intenzív légzésserkentő gyakorlat 5. nyugtató mozgásgyakorlat. Az egyes gyakorlatokat színek szerint rendszerezett laminált kártyákon kincses ládikában tárolom. Fejlesztő foglalkozásokon ezekből húzhatnak a tanulók színenként egy-egy lapot. A mozgásokat nem vezényszóra, hanem saját komfortérzetük, teherbírásuk szerint végzik. A színek sorba rakását követően az elvégzett gyakorlatsorokkal az idegpályákat átjáratják. Tanórákon, osztálykeretben természetesen a feladatokat én közlöm, nincs kártyahúzás. Ízelítőül egy rövid pihentető-frissítő gyakorlatsor 1. feladat: kargyakorlat Ütögesd a léggömböt felfelé a levegőbe tenyérrel és kézháttal váltogatva, előrenyújtott kézzel, finom mozdulatokkal! Ismételd kezenként 20x! 2. feladat: lábgyakorlat Emelgesd a léggömböt váltott térddel fölfelé a levegőbe 20x! 3. feladat: törzsgyakorlat 6

7 Ejtsd le a léggömböt magad mellé a padlóra, és amikor felugrik, üsd vissza medencével, mintha rá akarnál ülni! Ismételd oldalanként 5x! 4. feladat: intenzív légzésserkentő gyakorlat Dobd fel a léggömböt, majd kinyújtózva nyúlj érte, és ujjad hegyére ültetve, rázkódás nélkül, lefékezve vidd le a padlóig! Folyamatos mozgással sorban minden ujjaddal végezd el! 5. feladat: nyugtató mozgásgyakorlat Egyensúlygyakorlat. Tedd a léggömböt a lábfejedre és próbáld megtartani 5-5 másodpercig felváltva mindkét lábaddal! Íme a kezdés hibákkal, eredményekkel, boldogan. Útjára indítottunk az iskolában egy új lehetőséget, botladozva, de reménykedve, nyílt szívvel. Biztatva az ügyesebb kollégákat, hogy vegyék tervbe a Kovácsmódszer tanulását, mert személyiségüket gazdagítva rengeteget tanulhatnak Zsuzsa nénitől. Helyes életvitelt, amely egy kiegyensúlyozott, tartalmas, boldog élethez nélkülözhetetlen. Szarvasné Nagy Hajnalka fejlesztőpedagógus Hunyadi Mátyás Általános Iskola 7

8 Anyanyelvi eszközajánló Készült a Prizma Általános Iskola és Óvoda, EGYMI eszközkölcsönzőjének kínálatából Több mint 2500 fejlesztő játék/eszköz ingyenesen kölcsönözhető! Bővebb információ: Játék neve: Olvassuk, és meg is értjük Kategória: - Speciális taneszköz Fejlesztendő terület: - Vizuális észlelés, figyelem - Gondolkodás - Szerialitás - Beszéd - Számolás - Írás, olvasás - Orientáció Életkor:1-2 osztályosoknak A játék leírása: A füzetben található játékos, fokozatosan nehezedő feladatok intenzíven és sokoldalúan fejlesztik a szövegértés képességét. Minden feladat lényege az olvasott, rövid szöveg gyors, pontos megértése, és az olvasottak hibátlan értelmezése. Minden játékos gondolatmenet fejleszti a szövegértési, a logikai és a tájékozódási képességeket. A kép és a szöveg megfeleltetése pedig egyaránt segíti a szövegértési és matematikai logikai képességek kibontakozását. 8

9 Játék neve: A betűktől a szavakig Kategória: - Speciális taneszköz Fejlesztendő terület: - Beszéd, szókincs - Vizuális észlelés - Olvasástechnika Életkor: 6 éves kortól 8 éves korig Játékleírás: A füzet első feladatai egyszerű szótagokból álló, nagybetűs szavakat tartalmaznak. Azután kis- és nagybetűk párosítása és könnyen olvasható szavak gyakorlása következik. A füzet második részében szavakat építünk a szó elejének megadásával, vagy elhagyásával. Nyissuk ki a minilük kirakókészletet. Válasszunk ki a minilük füzetből egy feladatlapot, és tegyük a kinyitott kirakó dobozának átlátszó fedelét a kiválasztott feladatlap alsó felére. Vegyük kézbe az 1. műanyag lapocskát, és nézzük meg a feladatlap felső részén az 1. számú képet. Az alsó-felső margón lévő képecskék segítségével állapítsuk meg, mi a szabály, és keressük meg az 1. kép párját az alsó lapon. Ezt követően, folytatva a 2. lapocskával, ugyanígy játsszunk a megállapított szabály szerint mindaddig, míg mind a tizenkét műanyag lapocska a doboz átlátszó fedelébe kerül (a feladatlap alsó felének egyetlen képe sem látható). Ekkor derül ki, jó megoldásokat választottunk-e vagy sem! Csukjuk be a dobozt vagyis hajtsuk a kiürült piros felét a megtelt átlátszó fedélre, aztán fordítsuk vissza, úgy, hogy az átlátszó fedél kerüljön felülre (a doboz hullámos széle lefelé legyen). Ha a műanyag lapocskákból kirajzolódó színes minta hajszálpontosan olyan, mint az, ami a feladatlap jobb sarkában látható, akkor minden megoldásunk hibátlan. Ha a minták között eltérés van, akkor valahol tévesztettünk. Ebben az esetben próbáljuk újra megoldani a feladatot! 9

10 Játék neve: Érzések képsorozat 32 történet Kategória: - Speciális fejlesztő eszköz Fejlesztendő terület: - Vizuális észlelés, figyelem - Auditív emlékezet - Gondolkodás - Szerialitás - Szociális kompetenciák - Beszéd Életkor: Minden korosztály számára ajánlott. A játék leírása: Beszéljünk érzéseinkről és mutassuk meg őket. Tartalma: - 32 történet 3-7 képpel, összesen 147 kép. A rövid történetek mindennapi eseményeket mutatnak be, melyek érzelmeket váltottak ki. Pl. versenyfutás után dobogós helyezés, bánat az elszabadult papagáj után, izgalom és csodálkozás a trapézmutatvány alatt a cirkuszban és más történetek. Minden történetben egy-két szereplő van és a történet befejezésekor, közelről láthatjuk az arcán tükröződő érzelmeket. Szövegértés és kommunikáció kompetenciafejlesztéshez is ajánljuk! Játék neve: Képes beszédlottó Kategória: - Speciális taneszköz Fejlesztendő terület: - beszédhibák javítása - Szókincs - Mondatalkotás - Beszédértés - Auditív észlelés és differenciálás - Olvasástechnika Életkor: 4 éves kortól 10 éves korig 10

11 Játékleírás: Az 500 fogalmat tartalmazó lottótáblák, lottóképek és szó-képek elsősorban az artikulációs beszédhibák javításához használhatók, de készség- és képességfejlesztésre, a megkésett beszédfejlődés beindítására, valamint a diszlexia egyéni terápiájához is alkalmazhatók. Többféle játékra, feladatra is alkalmas, amelyeknek a leírása alább szerepel. Olvasásgyakorlás a lottójáték szóképeivel. A logopédus összekeveri a játékban részt vevők alaplapjaihoz tartozó szóképeket. A gyermekek egymás után húznak egy szókártyát. Elolvassák, megkeresik a hozzá tartozó tárgyképet, és rárakják a szóképet. Mindezt beszéddel kísérik. Amikor az egész táblát kirakták, elolvassák a tábla összes szóképét. A gyakorlás folytatható úgy, hogy az adott szóképekkel mondatokat is alkotnak, sőt ezek a szóképek másolhatók, a mondatok pedig tollbamondás után vagy önállóan leírhatók. Társasjáték a beszédlottó tábláival. A kis kártyákat ebben a változatban félretesszük, csak a táblát használjuk. Ha egy hangot gyakorol az egész csoport, csak azt az egy táblát vesszük elő. Amennyiben a csoport tagjai különböző hangnál tartanak, minden gyermek a megfelelő saját táblát kapja meg. Az első esetben egy táblán lép minden gyermek, a másodikban mindenki a sajátján. Amennyiben a színes dobókockával lépegetnek, fehér szín dobásakor egy beszédfeladatot ad a játékvezető. Egyik változat szerint a gyermekek sorban dobnak a színes dobókockával, és a felül lévő színnek megfelelő mezőre lépnek. Megnevezik az ezen a mezőn látható tárgyat. Az győz, aki először ér a tábla végére, és aki a legszebben beszélt. Játék neve: Fényképkártyák_igék Kategória: - Speciális fejlesztő eszköz Fejlesztendő terület: - Auditív észlelés, figyelem - Vizuális észlelés, figyelem - Auditív emlékezet - Gondolkodás - Szerialitás - Beszéd Életkor: 6 éves kortól A játék leírása: Ez a csomag 48 nagy formátumú képet tartalmaz, amelyek gyakran használt igéket szemléltetnek. Az ábrázolás tudatosan egyszerű azért, hogy a cselekvés kerüljön előtérbe és elkerüljük a figyelem elterelődését. Az igék minden gyermek számára ismerősek, ezért értékes segédeszköz az egyéni- és csoportmunkához: a szemléletes kifejezésmód fejlesztéséhez nyelvtani struktúrák gyakorlásához a kommunikációs készség javításához Szerkesztőség: Prizma EGYMI Pedagógiai Szakmai Szolgáltatás Felelős kiadó: Tarján Éva 1134 Bp., Váci út 57. Tel.: Szerkesztő: Gerbner Zsuzsa Korrektor: Ligetfalvi Mihályné 11

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése

Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Patakfalvi Attiláné: Az első osztályosok megismerése Megkezdődött a tanév. Az első osztályos kisgyerekek tele tudásvággyal jönnek az iskolába. Tanítóink szervezik a napi megismerő munkát, hogy a gyerekek

Részletesebben

Készségfejlesztő tanulójáték

Készségfejlesztő tanulójáték Készségfejlesztő tanulójáték Fejlesszünk? Hagyjuk inkább a gyermeket játszani? A LOGICO játszva fejleszt! A Logico olyan fejlesztőjáték, amely játék közben fejleszti az óvodás és a kiskorú gyermek készségeit

Részletesebben

Az okoskocka eszközökről

Az okoskocka eszközökről Az okoskocka eszközökről Pszichológus, logopédus, fejlesztőpedagógus és tehetségfejlesztő szakemberek dolgozták ki az okoskocka fejlesztő eszközcsaládot azzal a céllal, hogy: az iskolaérettségi szintet

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás

Meixner módszer. Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Meixner módszer Diszlexia prevenciós olvasás tanulás Témák A módszer bemutatása Alkalmazás, IKT, előkészítő időszak A diszlexia prevenció, reedukáció 4/7/2014 copyright 2006 www.brainybetty.com 2 A Meixner-módszer

Részletesebben

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK

NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK VÁLTOZZ A VILÁGGAL HEFOP 2.1.6. PROGRAM NÉMETH IMRE ÁLTALÁNOS ISKOLA HEFOP-2.1.6/05/1-2005-08-0062/1.0 NÉMETH MOZGÁSMODELL PROBLÉMAKÖRÖKHÖZ IGAZÍTOTT KISCSOPORTOS GYAKORLATOK Készítette: Abonyi Krisztina

Részletesebben

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV

Fejlesztő játékok. MB 306029 Tapintós sétány. MB 118 210 Bűvös zsákok. MB 358023 Nagymosás. NA 337 224 Mágneses virágok 2+ ÉV 3+ ÉV 4+ ÉV 5+ ÉV MB 306029 Tapintós sétány 3 különböző mintával 6 négyzetet lehet összerakni, akár egymás után, akár egymás mellé. A gyerekek séta közben a talpukkal érzékelik a különböző mintázatot. Ezzel serkentik a

Részletesebben

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak)

Óvodás teszt (iskolába készülő nagycsoportosoknak) Ajánlott életkor: 6-7 év (középső csoport év végétől nagycsoportos kor végéig) I. ANALÍZIS-SZINTÉZIS (RÉSZ-EGÉSZ VISZONYA) Bújócskáznak a tárgyak. A Te feladatod megkeresni őket. Színezd ki a vonalak között

Részletesebben

Mi is a LÜK? Kötetlen játék tervezett tanulás! Komplex kompetenciafejlesztés játékosan

Mi is a LÜK? Kötetlen játék tervezett tanulás! Komplex kompetenciafejlesztés játékosan Mi is a LÜK? 40 év pedagógiai tapasztalatára építő egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer, mely egyesíti magában a játszva tanulás észrevétlen, önfeledt örömét és gyors eredményét. A tanuláshoz

Részletesebben

bambinolük alaplap LDI-002 minilük alaplap LDI-003

bambinolük alaplap LDI-002 minilük alaplap LDI-003 bambinolük alaplap LDI-002 minilük alaplap LDI-003 Azoknak a kicsiknek, akik még nem tudnak olvasni, írni, számolni, a bambinolük játék kiváló alapozást jelent, sok-sok sikerélménnyel. Az alapkészlet nagy

Részletesebben

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév

Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Gyulaffy László Általános Iskola 8412 Veszprém-Gyulafirátót, Vízi u. 24 OM azonosító: 037040 Intézkedési terv a minőségirányítási program értékelése alapján 2011/2012-es tanév Készítette: Fodorné Szöllősi

Részletesebben

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2.

SZKb_102_01. Bizalomjáték. Készítette: Lissai Katalin É N É S A M Á S I K SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. SZKb_102_01 segítség, amit adhatok Bizalomjáték É N É S M Á S I K Készítette: Lissai Katalin SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 2. ÉVFOLYM tanári SEGÍTSÉG, MIT DHTOK MODULVÁZLT tevékenység

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010.

Önálló intézményi innováció. Medve hét. A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Önálló intézményi innováció Medve hét A kidolgozó pedagógus neve: Sárosiné Büki Anikó 2010. Témahét feladata: Medve ( febr. 2) Áttekintő táblázat Téma Nevelési területek A környező világ tevékeny megismerése

Részletesebben

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása

Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása Pedagógiai és eszközrendszer bemutatása A Montessori pedagógia erkölcsre, szabadságra, önfejlődésre, önállóságra, önfegyelemre és mély érzelemre nevel. Montessori pedagógiájának egyik alapelve a hit, hogy

Részletesebben

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló

A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló A kompetencia alapú oktatás tapasztalatai Éves beszámoló INTÉZMÉNY Brunszvik Teréz Napközi Otthonos Óvoda Egregyi Tagintézménye, Hévíz, Zrínyi út 151 IDŐPONT 2011-2012 tanév, 2012. 08. 31. Az idei tanévben

Részletesebben

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY

1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY 1. Nagy betűk - először a magánhangzók: A E U Ú I Í O Ó É Á Ü Ű Ö Ő - utána a mássalhangzók: M L H T S K R N B Z G V D SZ P C GY J CS NY F TY ZS LY DZ X DZS Előnyei: - magánhangzót könnyebb megtanulni

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő

Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok. Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő Fejlődési rendellenességek, fogyatékosságok Budapest, 2008. június 7. Sümeginé Hamvas Enikő A késleltetett ütemű fejlődés megnyilvánulásai, jelei 1. Orvosi leletek alapján - korai, faros, vákuumos vagy

Részletesebben

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése

A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyelet: a vezető mint pedagógus, a vezető mint vezető ellenőrzése A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Arizona program. Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola. 2015. szeptember 1. ARIZONA PROGRAM RECSKI JÁMBOR VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015.

Arizona program. Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola. 2015. szeptember 1. ARIZONA PROGRAM RECSKI JÁMBOR VILMOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 2015. Arizona program Recski Jámbor Vilmos Általános Iskola 2015. szeptember 1. Készítette: Érsek Vencelné (a Szentendrei Templomdombi Általános Iskola Arizona programja alapján) 0 Bevezető: Az utóbbi években

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján

Az e-portfólió dokumentumai és a védés alapján 1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 1.1. Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. 1.2. Rendelkezik a szaktárgy tanításához

Részletesebben

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM

szka102_27 É N É S A V I L Á G Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM szka102_27 É N É S A V I L Á G Séta a vízparton Készítette: Özvegy Judit SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 300 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák Tanári MODULVÁZLAT

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

Köszöntjük vendégeinket!

Köszöntjük vendégeinket! Köszöntjük vendégeinket! Tájékoztató az Óvoda-iskola átmenetet segítő program indításáról Mohács, 2013. október 16 TÁMOP 3.1.6-11/2 2011-003 Tanuljunk együtt! - Tanuljunk egymástól! A sajátos nevelési

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2013-2014 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

Helyi tantervünk a NAT előírásaira épít, rögzítve a kötelezően tanítandó tananyagot, de szabadsággal élve abban, hogy saját arculatunkat kialakítsuk szabadon választható-tervezhető óráinkkal. Amennyiben

Részletesebben

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez Polgár Judit Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 1. osztályos elemeihez 80471 Sakkpalota 1. Képességfejlesztő sakktankönyv 80471/M Sakkpalota 1. Munkafüzet Polgár Judit, Nemzedékek Tudása

Részletesebben

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 2. osztályos elemeihez

Polgár Judit. Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 2. osztályos elemeihez Polgár Judit Heti bontású tanmenetjavaslat a Sakkpalota sorozat 2. osztályos elemeihez 80471 Sakkpalota 2. Képességfejlesztő sakktankönyv 80471/M Sakkpalota 2. Munkafüzet Polgár Judit, Nemzedékek Tudása

Részletesebben

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV

Partneri elégedettségmérés 2007/2008 ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL 2007/2008. TANÉV ÖSSZEFOGLALÓ A PARTNERI ELÉGEDETTSÉGMÉRÉS EREDMÉNYEIRŐL. TANÉV 1 Bevezető Iskolánk minőségirányítási politikájának megfelelően ebben a tanévben is elvégeztük partnereink elégedettségének mérését. A felmérésre

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben

Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben Beszámoló a TÁMOP 3.1.4/01-2008-0025 európai uniós pályázat keretében intézményünkben folytatott tevékenyégről a 2009/2010-es tanévben Lássuk először is a szikár adatokat! 1. A programban feladatot vállaló

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció

Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Az egyéni fejlesztési tervek és az adminisztráció Hol történik? Ki végzi? Mennyi idıt vesz igénybe? Meddig tart???? Biztos, hogy szükséges, hogy kell? Miért szükséges? Egyéni fejlesztés A gyermekek, tanulók

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. május 20. OKTATÁSI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. május 20. 8:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK

Részletesebben

Ellenőrzés, értékelés

Ellenőrzés, értékelés Esélyteremtés a differenciált pedagógiai kultúra alkalmazásával Tanulómegismerés Az óvoda-iskola átmenet projektünk alapján e fejlesztés folyamatossága érdekében az óvónők átadják a tanítónak a gyermekekről

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program. Városi Óvodák Tagóvodája Tókerti Óvoda Pápa, Ötödik u. 26. A 2009/ 2010- es óvodai nevelési évben a TÁMOP 3.1.4. pályázat keretében bevezetésre került óvodánkban a Kompetencia alapú óvodai nevelési program.

Részletesebben

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014

Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 Az első osztályosok óralátogatásának előkészítése 2013/2014 (az elmúlt évek tapasztalatai alapján) 1. Bevezetés Az iskolakezdéssel új korszak kezdődik minden kisgyermek életében. A játékot, mint eddigi

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A PEDAGÓGUS KOMPETENCIÁK 2014. március 3. Pedagógus kompetenciák a 326/2013. (VIII.31.) kormányrendelet szerint A pedagógiai szintleírások Szerkezete: Általános bevezető Az egyes fokozatok általános jellemzése

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/

Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ Kiskırös 2010 Önálló intézményegységek: egységes gyógypedagógiai módszertani intézmény nevelési tanácsadó /iskolapszichológia,pályaválasztás/ óvoda, általános iskola, fejlesztı iskola speciális és készségfejlesztı

Részletesebben

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK

A pedagógiai szakmai szolgáltató tanfolyamai 2012/2013 AKKREDITÁLT TANFOLYAMOK PRIZMA ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA EGYSÉGES GYÓGYPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI INTÉZMÉNY pedagógiai szakmai szolgáltatás OM-038423 1134 Budapest, Váci út 57. : 06-1-3408-980 Fax: 06-13408-980/37 E-mail: prizmaegymi@prizmaegymi.hu

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI

A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI A SZÜLŐK, TANULÓK ÉS A PEDAGÓGUSOK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK FORMÁI 1. A tanulókat az iskola életéről, az iskolai munkatervről, illetve az aktuális feladatokról az iskola igazgatója, a diákönkormányzat felelős

Részletesebben

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only.

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Képző neve, elvégzett szak Nyelvi játékok a fejlesztés szolgálatában Készítette: Munkácsi Andrea Nyelv és beszédfejlesztő szak levelező tagozat Konzulens:Fehér Éva főiskolai tanársegéd A beszéd maga a

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális

Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok. Oktatásirányítási indokok. Elemenkénti. A teszt egészére vonatkozó, globális DIFER Kötelező ez nekünk? IGEN-NEM (?) Miért használjuk? Szakmai indokok Elemenkénti Készségenkénti A teszt egészére vonatkozó, globális Oktatásirányítási indokok Iskolában bizonyos esetekben kötelező

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben

Alapvető játékformák és skálázás

Alapvető játékformák és skálázás TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) EGYÜTTMŰKÖDÉSI, SZOCIÁLIS

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018

A TEHETSÉG A TEHETSÉG NEM VÉSZ EL TATÁRSZENTGYÖRGYÖN TÁMOP 3.4.3-08/1-2009-0018 A TEHETSÉG Vegyétek észre, ha egy gyermek különleges. Nem azért különleges, mert különb akar lenni, hanem azért, mert nem tud más lenni! (Szabó Magda) A tehetség nem mindig jelentkezik láthatóan, sokszor

Részletesebben

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné

A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné A Tiszaparti Római Katolikus Általános Iskola és Gimnázium MUNKATERVE a 2014/2015. tanévre Készítette: Nagy Györgyné Az éves munkaterv fő részei: I. Iskolai munkaterv 1. A 2014/2015. tanév kiemelt céljai

Részletesebben

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában

Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Komplex tehetséggondozó program a szarvasi Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola és Óvodában Az iskola bemutatása Ahol a tehetség kiművelése a lehető legtökéletesebbre, Istenre irányul és ahol az elismerést

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában

Zöld Suli, avagy. a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban. - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Zöld Suli, avagy a környezeti nevelés sikerei a pécsi óvodákban és általános iskolákban - a BIOKOM Kft. gyakorlatában Készítette: Rácz Henriett Tünde marketingvezető BIOKOM Pécsi Környezetgazdálkodási

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod?

TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul TERÜLETMÉRÉS ALKALMI EGYSÉGGEL Mennyit ér a kézfogásod? Készítette: Schmittinger Judit MATEMATIKA B 2. ÉVFOLYAM EMBER A TERMÉSZETBEN 10. modul: TERÜLETMÉRÉS

Részletesebben

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is!

www.dinasztia.hu Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer Képességfejlesztő játék csoportos foglalkozásokra, de akár egyéni fejlesztésre is! Egyedülálló, játékos készségfejlesztő rendszer átfogó, komplex sorozat, mely az iskolaérettség szempontjából lényeges, összes képességet fejleszti: megfigyelés, összpontosítás, kitartás, problémamegoldó

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása

SIOK Széchenyi István Általános Iskola A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása A 2008-as évi kompetenciamérés eredményeinek intézményi hasznosítása; fejlesztési területek meghatározása Siófok, 2009-05-09 1 Készítette: Gáthy Péterné minőségügyi vezető, alsós munkaközösségvezető Részt

Részletesebben

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető

2014-2015 és. 2015-2016-os tanév. intézmény egység vezető helyettes. felsős munkaközösség vezető Csornai Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola ÖKO iskolai munkaterve 2014-2015 és 2015-2016-os tanév Az ÖKO iskolai munkacsoport tagjai: - tanító intézmény egység vezető helyettes Szabóné Varga

Részletesebben

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné

BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné BMPSZ Pécsi Tagintézmény Apáczai körtér 1. Meszéna Tamásné Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás Feladata: Komplex koragyermekkori intervenció és prevenció, tanácsadás, a társas,

Részletesebben

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015

ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 ÖKOISKOLAI MUNKATERV 2014-2015 I.CÉL: A fenntarthatóság pedagógiájában a környezettudatos gondolkodás, életmód kialakítása, elmélyítése, együttműködve a város önkormányzatával, a szülői házzal, társadalmi

Részletesebben

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége

2. Óvodapedagógusok, pedagógiai asszisztensek iskolai végzettsége, szakképzettsége Különös közzétételi lista A Szeghalmi Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde - 1. Óvoda, ainak száma három Tagintézményben: 22 fő A 2011. évi CXC. Törvény 2. számú melléklete értelmében a nevelő- és oktatómunkát

Részletesebben

Óra-megfigyelési szempontok

Óra-megfigyelési szempontok Óra-megfigyelési szempontok Pedagógus kompetenciaterületekre épülő megfigyelési szempont gyűjtemény óralátogatáshoz Pedagógus kompetenciaterületek Megfigyelési szempontok (tanár munkakör) A pedagógus alapos,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL

BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL BESZÁMOLÓ A HEFOP 3.1.3/05/01 A KOMPETENCIA-ALAPÚ OKTATÁS ELTERJESZTÉSE CÍMŰ PÁLYÁZAT ESEMÉNYEIRŐL A kompetencia-alapú oktatás megvalósítása a fényeslitkei és tiszakanyári iskolákban HEFOP-3.1.3-05/1.-2005-10-0312/1.0

Részletesebben

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG

1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG 1. PEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI FELKÉSZÜLTSÉG Inézményi elvárások: Alapos, átfogó és korszerű szaktudományos és szaktárgyi tudással rendelkezik. A szaktárgynak és a tanítási helyzetnek megfelelő, változatos

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z TÉ S. Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület. 2004. október 25-i ülésére E L Ő T E R J E S Z TÉ S Zirc Város Önkormányzati Képviselő-testület 2004. október 25-i ülésére Tárgy: Tájékoztató a Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2003-2004. évi tevékenységének

Részletesebben

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS

PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS Újfehértó Város Önkormányzata TÁMOP- 3.1.4-08/2-2009-0093 A kompetencia alapú oktatás innovatív lehetőségeinek megteremtése Újfehértón PROJEKT ELŐREHALADÁSI JELENTÉS 2010. JANUÁR 22. Készítette: Pappné

Részletesebben

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai

Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai Az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés, a tanfelügyelet standardjai A tanfelügyeleti standardok fajtái 1. Az ellenőrzés területeinek megfelelő A vezető ellenőrzése - értékelése A pedagógusok ellenőrzése

Részletesebben

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON

Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON Angol Nyelvvizsga - Középfok Tájékoztató HANGOS NYELVTANULÁS OTTHON - Alapfokú angol nyelvtudással rendelkezel? - Szeretnél folyékonyan, bátran beszélni angolul? - Középfokú nyelvvizsgát szeretnél tenni,

Részletesebben

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium

Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium Kecskeméti Műszaki Szakképző Iskola, Speciális Szakiskola és Kollégium A 2014/2015-es tanév munkaterve 1 Leviczky Cirill igazgató 1. BEVEZETÉS A 2014/2015-ös tanév munkatervének elkészítése különösen az

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül.

A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. WASABI Játékszabály A JÁTÉK CÉLJA A játékosok célja megszabadulni az összes kockájuktól. A győztes az lesz, akinek ez elsőként sikerül. A JÁTÉK ELŐKÉSZÜLETEI A játék kezdetén minden játékos kap 4 kockát,

Részletesebben

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra

TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra TANULÁSMÓDSZERTAN 5. évfolyam 36 óra A tanulási folyamat születésünktől kezdve egész életünket végigkíséri, melynek környezete és körülményei életünk során gyakran változnak. A tanuláson a mindennapi életben

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem

Jövőképformálás 4. ÉVFOLYAM. Én és a világ. A modul szerzõje: Nahalka István. SZKA_104_21 30 év múlva szerintem SZK_104_21 30 év múlva szerintem Jövőképformálás Én és a világ modul szerzõje: Nahalka István SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 4. ÉVFOLYM tanári 30 év múlva szerintem 4. évfolyam 355 MODUlVÁZLT

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként

Szakmai tevékenységünk az elmúlt egy hónapban feladatellátási területenként Beszámoló a Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Debreceni Tagintézményének Hajdúnánási Óvodában 2015 januárjában végzett munkájáról Tartalom Rövid bemutatkozás... 3 A Hajdúnánási

Részletesebben

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola

Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály. Szövegértés, matematika. SIOK Balatonendrédi Általános Iskola Kompetenciamérés eredményei 2011 tanév - 6. és 8. osztály Szövegértés, matematika SIOK Balatonendrédi Általános Iskola 1 Fit jelentés 2011-es tanév, 6-8. osztály (matematika, szövegértés) A 2011-es mérés

Részletesebben

7!2?. számú előterjesztés

7!2?. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 7!2?. számú előterjesztés Előterjesztés a Képviselő-testület részére a Janikovszky Éva Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola

Részletesebben

A 2014/2015. tanév munkaterve

A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014/2015. tanév munkaterve A 2014.-2015. tanév munkaterve havi bontásban Hónap Feladatok Felelős AUGUSZTUS alakuló értekezlet tantárgyfelosztás órarend elkészítése munkaterv javítóvizsgák tanévnyitó

Részletesebben

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM

JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Tormási Margit CSANODA CSALÁDI NAPKÖZI ÉS JÁTSZÓHÁZ JÁTSZÓHÁZ SZAKMAI PROGRAM Csanoda-Gyermekszolgáltató Játszóház Nonprofit Bt. 2012. Csanoda Játszóház Szakmai program 2 A játszóház neve: Csanoda Játszóház

Részletesebben

Megoldások 4. osztály

Megoldások 4. osztály Brenyó Mihály Pontszerző Matematikaverseny Megyei döntő 2015. február 14. Megoldások 4. osztály 1. Számkeresztrejtvény: Az alábbi keresztrejtvény ábra abban különbözik a hagyományos keresztrejtvényektől,

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT!

SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Engedj játszani! SZERETETTEL KÖSZÖNTÖM A PEDAGÓGIAI ASSZISZTENSEK I. ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁNAK RÉSZTVEVŐIT! Ha csak lehet, játszik a gyermek. Mert végül a játék komolyodik munkává. Boldog ember, ki a munkájában

Részletesebben

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1.

SZKA_101_29 Barátaink az állatok. A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné. Én és a világ SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. SZKA_101_29 Barátaink az állatok Én és a világ A modul szerzõje: Kurucz Lászlóné SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK 1. ÉVFOLYAM 298 Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák tanári

Részletesebben