A kavicsbányászat és a kavicsbányatavak környezet -és természetvédelmi

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A kavicsbányászat és a kavicsbányatavak környezet -és természetvédelmi"

Átírás

1 Barati Sándor Béres István- Hoitsy György Horváth Benő Szlabócky Pál- Nagy Katalin Zámbori Zoltán A kavicsbányászat és a kavicsbányatavak környezet -és természetvédelmi problémái A kiadvány megjelenését támogatták: KÖM-KKA /2001 sz. pályázata Ökotárs Alapítvány Közép-és Kelet Európai Munkacsoport a Biodiverzitás Megőrzéséért Miskolc,

2 Barati Sándor 1 Béres István 2 - Hoitsy György 3 Horváth Benő 4 Szlabócky Pál 5 - Nagy Katalin 6 Zámbori Zoltán 7 A kavicsbányászat és a kavicsbányatavak környezet -és természetvédelmi problémái Szerkesztette: Barati Sándor Lektorálta: Demeter Zoltán Anyanyelvi lektor: Barati Lilla ISBN Kép és ábraszerkesztés, nyomdai előkészítés: Litogon Bt. Nyomdai munkák: Cirkalom Bt., Miskolc Készül 500 példányban 1 Geográfus-ökológus, CEEWEB Egyesület Miskolc, 3525 Kossuth u. 13 ( 2 Ornithológus, 3561 Felsőzsolca, Kossuth u. 3 Halászati szakmérnök, BAZ-megyei Halászati Főfelügyelő 4 Hidrobiológus, 5 Geológusmérnök, 3525 Miskolc Déryné u. 6 6 Biológus, ÉKF Miskolc 7 Geográfus-ökológus, Ökológiai Intézet a Fenntartható Fejlődésért Alapítvány Miskolc 2

3 Tartalomjegyzék Bevezetés 4 1. A kavicsbányászat geológiai feltételei, különös tekintettel a környezet- és természetvédelmi kérdésekre (Szlabóczky Pál) 5 2. A kavicsbányatavak sajátos hidrobiológiája (Nagy Katalin Zámbori Zoltán) A kavicsbányatavak ökológiai sajátosságai (Horváth Benő) A kavicsbányatavak mint élőhelyek (Barati Sándor Béres István) A kavicsbányatavak vízkezelési problémái (Hoitsy György) 99 3

4 Bevezetés Ha valaki egy művelés alatti kavicsbányát lát, melynek már vízfelülete is van, vagy éppen a terület a humuszlehordás fázisában van, valljuk be őszintén a szemlélőnek nincs valami szemetgyönyörködtető látványban része. Évekkel, esetleg hónapokkal később elvonul a termelőgépezet, ott marad a rendezetlen bányatelek, és mint valami nem várt gyermek a tó. Vize tiszta, többnyire ivóvíz tisztaságú, élet alig van benne és elindul azon az úton ami minden tavat jellemez a Földön természetes körülmények között: benépesül feltöltődik és elpusztul átadva helyét más élőhelyeknek. Természetes viszonyok között ez a folyamat hosszabb rövidebb ideig tart, és rendkívül sok tényező befolyásolja, a tó alakjától kezdve a vízmélységig stb. Viszont hogy ez a folyamat nem tud zavartalanul lejátszódni annak az oka az ember és a visszamaradt tavak vízkezelése, amely tapasztalataink szerint csak a legritkább esetben történik tervezetten, a tó sajátosságait és a kialakult élőhely adottságait figyelembe véve. A tavakból horgásztó lesz, környezete az időszakos turisták dömpingjének szemetétől büdös, vagy egyszerűen kisebb öbleit szemétlerakónak használják. Ha nagy a tó hosszabb ideig bírja, de nem a végtelenségig. Borsod-Abaúj-Zemplén megye Magyarország kavicsbányatavakban egyik leggazdagabb terület. A évben megyénken áthaladó autópályaépítés nyomán gomba mód szaporodtak a kisebb nagyobb bányatelkek és a bányatavak. A korábbi évtizedek tapasztalatai alapján talán jogos a félelmünk, hogy mi lesz a sorsa a visszamaradó vizeknek, a létrejött vizes élőhelyeknek, mivel a rekultiváció jelen gyakorlata nem megnyugtató, sem ökológiai sem tájvédelmi szempontból. A bányatavak pedig, megfelelő kezeléssel táji szempontból esztétikus területekké, ökológiai szempontból diverz élőhelyekké alakíthatók, melyek egyaránt szolgálhatnák a kikapcsolódást és az itt helyben élő, meghúzódó, táplálkozó, vagy csak éppen átvonuló élőlények életlehetőségeit. Kiadványunk ebből a szempontból igyekszik bemutatni a bányatavakat, és feltárni azokat a lehetőségeket, melyeket a vízkezelők is haszonnal kamatoztathatnának. Köszönettel tartozunk a Környezetvédelmi Minisztériumnak és az Ökotárs Alapítványnak, hogy kiadványunk megjelenését támogatták. Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki a Miskolci Bányakapitányságnak és a Földművelési Minisztérium BAZ Megyi Halászati és Vadászati Felügyelőségének, hogy adataikkal segítették munkánkat. 4

5 1. A kavicsbányászat geológiai feltételei, különös tekintettel a környezet- és természetvédelmi kérdésekre Szlabóczky Pál 1.1. Bevezetés A kavicsbányászat nyomán visszamaradó bányagödrökben, a talajvíz és csapadékvíz összegyülekezéséből alakulnak ki a kavicsbányatavak. Ezzel biológiai és társadalmi szempontból új, értékes tájelem jelenik meg, amelynek környezeti kapcsolatrendszerét az ábrán vázoltuk fel, "természettani" szempontból ábra: A kavicsbányászat környezeti kapcsolata A kavicsbányászat területén a geológiai vizsgálatok: a bányatelepítésre és bányaművelésre (bányageológia), a parti és meddő rézsük állékonyságának vizsgálatára (mérnökgeológia), a meder oldalát és alját képező talaj és kőzet (mint biotóp) vizsgálatára (limnogeológia), a bányászati rekultivációs földmunkákra (környezeti földtan), a tó és környezete utóhasznosítására (települési geológia) irányulnak. A növekvő egészségügyi turizmus, az üdülés, felfrissülés, pihenés és általában a kultúrált szabadidő eltöltése iránti igény, illetve mindezek helyi gazdasági előnyeinek növekedése miatt a kavicsbányatavak és környezetük felértékelésével számolhatunk. A kavicsbányákra és tavakra vonatkozó megfigyeléseket a 60-as évek elején kezdtük el közösen, a vízügyi és közegészségügyi, majd településrendezési ágazatokkal. A 70-es évek elejétől a földtani nyersanyagkutatási rendszer e területen is elterjedt. Több országos ill. megyei ankétot szerveztünk abból a célból, hogy felhívjuk a szakágazatok figyelmét a visszamaradó tavak sokirányú jelentőségére. A 80-as évektől több komplex szakmai vizsgálatot irányítottunk a meglévő kavicsbánya- 5

6 tavak hasznosításával, fenntartásával kapcsolatosan. A következő fejezetek kidolgozása ezen tapasztalatok alapján történt A kavicsbányászat geológiai feltételei Környezet- és természetvédelmi szempontból jelentős kavicsbányászat a Kárpát - medencébe lefutó folyók, földtörténeti alsó szakaszú vízrajzi területein alakult ki: a sziklás hegykoszorú lábainál felhalmozódó mállási törmelék sok száz km-es szállítása nyomán. (1.2-1.ábra.) ábra: A Kárpát-medence kavicsos törmelékkúpjai A Borsod-Abaúj-Zemplén megye területén található kavicstelepek kőzetanyagát elsősorban a Magas- és Alacsony-Tátra déli lábainál (a Hernád vízgyűjtőjén), a Szepes-Gömöri Érchegységben (Sajó) és az Abaúj-Tornai hegyvidéken (Bódva) felhalmozódott, vegyes kőzettörmelék kvarc (SiO 2 ) anyagú kőzetei biztosítják. (1.kép) 6

7 A kavicsosztályzókból visszamaradt ökölnyi szemek halmazában és egyes mosott partszakaszokon szembetűnnek a Kárpát-medence északi hegykoszorújából származó, nagyobb kopási ellenállású, ill. a hazai hegyvidékek kisebb szállítási távolságú, kevésbé koptatott mélységi, - gránit - és metamorf (átalakult) kőzetei - szericit, gnájsz, grauvake stb. - is. Másik ásványtani érdekesség a laposparti hullámverési zóna homokjában csillogó, fémes szemcsék (muszkovit, földpát, klorit, cirkon stb.) előfordulása. Ezek a nyomásványok néhány súlyszázaléknyi mennyiségben vannak jelen. A hegyvidékek karbonátos kőzetei (mészkő, dolomit, agyagpala, vulkáni pala) agyaggá, iszappá mállottak szét a leszállítódás során, így azokat a folyók a kavicsos törmelékkúpokon túl továbbszállították, az Alföld belseje felé. A földtörténet legutóbbi 1,5 millió éve során megyénk folyói több 100 millió m 3 - nyi kavicsos (homokos) kőzetanyagot szállítottak és raktak le a völgyekben és az Alföld peremén. A Sajó-Hernád közös törmelékkúpja a Tiszántúlig nyomozható, a fúrási kőzetrétegsorok tanúsága szerint. ( ábra) Eközben az előtér fokozatos süllyedése miatt (ami évezredenként több méternyi lehetett) a völgyszintek szakaszosan bevágódtak, oldalirányba is elvándoroltak, azaz átlósan süllyedtek ábra: A Sajó-Hernád kavicsmélysége a felszín alatt (Franyó F. 1966) Az egykori völgytalpak leroncsolódott utódai a mai domboldalakon maradtak vissza a reliktum kavicstelepekkel. Ezek jó feltárásban láthatók a Cserehát Ny-i lábánál Arnót-Sajóvámos vonalában, ill. ma már szeméttel betöltve Szikszó-Forró vonalában, a Cserehát keleti oldalán. A szakaszos völgyfejlődést a földtörténeti negyedidőszak (kvarter) jégkorszakainak periodikus váltakozása biztosította. Ez a földfelszín alakító működésrendszer két "független forrásból" tevődik össze, a már említett lassú kéregmozgásokból (tektonika) és a csillagászati "vezérlésű" éghajlat- 7

8 változásokból (klíma). Ezek következtében a földtörténet legutóbbi, másfélmillió éves időszakában megyénk környezetére vonatkozóan biztosan legalább négy, nagyobb jégkorszak kavicslerakó hatásáról van bizonyítékunk. A jégkorszaki folyamatos jég határa ugyan tőlünk északabbra, Varsó-Poznan vonalában húzódott (Mazuri-tavak), de a Kárpát- medence É-i részét is több tíz méteres vastagságú talajfagy borította, az 1000 m feletti magas hegységek gleccserei pedig óriási jég- (víz)tömegeket halmoztak fel. A folyóvölgyekben bányászható kavicsrétegek keletkezése szempontjából legjelentősebb az utolsó würm jégkorszak (glaciális), amit két közbeni felmelegedés (interstadiális) három periódusra bontott táblázat: A földtörténeti negyedidőszak, bányászati kavicsrétegeit hátrahagyó, utolsó szakaszának tagolása Idő (ezer év) Szakasz neve Klíma Geológiai esemény Jelen Új holocén neolit Száraz meleg Árterületi üledékek képződése Ó-holocén -paleolit csapadékos hűvös (interglaciális) A kavicsösszlet tetejének áthalmozása; fedőréteg képződése nagy árvizek Würm 3 jegesedés (glaciális) Utolsó kavicslerakódás; futóhomok képződése; lösz, kavicsközi agyag képződése Würm 2/3 enyhülés Kavicslerakódás (interstadiális) Würm 2 (glaciális) Lösz-, agyag-, törmelékképződés (Szeleta kultúra) Würm ½ (interstadiális) Kavicslerakódás Würm 1 (glaciális) Hegylábi törmelékképződés, mai völgyek bevágódása Riss - Würm (interglaciális) Idősebb völgyek kavicsából, mai domblábi teraszok 8

9 Idő (ezer év) Szakasz neve Klíma Geológiai esemény Riss 2 (glaciális) Hegylábi törmelékképződés Riss 1 (glaciális) Hegylábi törmelékképződés A würmi eljegesedés éve kezdődött és évvel ezelőtt fejeződött be. A jégkorszaki kőzetmállás idején felhalmozódó, sziklás magashegységi, hegylábi törmeléktömeget az olvadási időszakok óriási víztömegei lesodorják a folyóvölgyekbe. Onnan továbbszállítódik (aprózódva, gömbölyödve) az alsó, kis esésű területekre. A Sajó-Hernád völgyében az utolsó nagy tömegű folyóvízi kavicsszállítás évvel ezelőtt történt. Az ezt követő, utolsó "jeges" időszakokban a K-i viharos szelek a csupasz, kavicsos felszínekről kifújták a homokot, és a medermaradványokat követő íves parti dűnékben rakták le. Az eurázsiai puszták felől szállított kőzetpor (lösz) is lerakódik a kavicsrétegekre, agyagos fedőt képezve. Az utolsó jégkorszak kavicsanyagát tárják föl a völgytalpi kavicsbányák, ezek fedőrétege az utolsó eljegesedés agyagos löszrétege. A folyamat jelei egyfelől a völgytalpi és völgyoldali, maradék folyóvízi teraszok alapján, másfelől az Alföld-peremi lerakódási területeken felhalmozódott, több tíz-száz méter vastag, kavicsos üledékréteg-sorokban tanulmányozható, amelynek alsó rétegei már több százezer évesek. (2. kép) A völgybevágódásból visszamaradt mai teraszszintek és -roncsok, valamint a síkságszéli felhalmozódási terület alatt akkumulálódott, egykori medenceszintek közötti geometriai inverziót mutatja be a ábra ábra: Folyóvízi teraszok inverziós hossz-szelvénye a Sajó-völgyben. (Szlabócky P. 1996) Kavicshasznosítás szempontjából kedvezőtlen körülmény, hogy a jelen korban (holocén) a Nyékládházától a Tisza mai vonaláig terjedő területen a törmelékkúp 9

10 tetejét, a ezer éven át tartó, nagy folyómeder-vándorlások átrendezték, áthalmozták. Ezzel szerves iszap keveredett a kavicsrétegekbe. Jól látható alacsony vízállású években, hogy a vízszinthez közeli, "meleg színű", sárgás homokos kavicsrétegre - kis eróziós diszkondarciával - hidegebb színű, kissé iszapos, apró szemű réteg telepszik. (1.2-4.ábra) ábra: Elvi kavicsösszlet képződési hossz-szelvénye Megjegyezzük, hogy függőleges tóparti bányafalak sokszor nagyon érdekes ősvízrajzi változásokról árulkodnak. Ennek paleontológiailag is jelentős példázatát láthattuk a 80-as, 90-es években a Gólem-tó (nyékládházi II.sz. bányaüzem) ÉK-i partfalában, ahol több tucatnyi - kormeghatározás szerint éves, fél méter átmérőjű, konzerválódott fenyő és néhány nyírfa tanúsította az egykori jeges árvizek erejét. (3.kép) A hazánk területén lerakódott, és a kavicsbányászat szempontjából jelentős, nagyobb törmelékkúpokat mutatja be a ábra. Ezek igen kis része alkalmas folyamatos, nagyobb volumenű kavicsbányászatra: a terület beépítettségi, ipari és mezőgazdasági, közút- és energiahálózati, vízrajzi-vízvédelmi viszonyai miatt, ill. a bányageológiai települési viszonyok miatt. Az utóbbi feltételrendszer lényeges elemei: a talaj alatti agyagos fedőréteg vastagsága (kívánatos 1-2 m, max. 3-4 m) a kavicsos összletbe közbetelepült agyagos-iszapos (néhol erősen cementált) kőzetlencsék, a kitermelhető kavicstelep vastagsága (kívánatos m, min.5m, max. 40m) 10

11 a kitermelhető kavicsösszlet kőzettani minősége (kvarc >90-95%, iszaptartalom < 5-8 %, max. 10 %) Uralkodó szemcseméret 0,1-50 mm közötti > 10% egyenletes belső eloszlásban. Az agyagos fedőréteg és az esetleg közbetelepülő agyag-iszaprétegek (4.kép) adják a bányameddőt. A kitermelt kavicsot nevezzük haszonanyagnak. A feldolgozás során kikerülő, puhább kőzetszemek, iszap, valamint a rakodásnál, szállításnál szétszóródó anyag adja a termelési veszteséget. A bányaművelési, környezetvédelmi okok miatt visszahagyandó, part menti kavicstömegeket nevezzük pillérben maradó készletnek. Mindezek miatt a geológiai alapon lehatárolt földtani ásványvagyon töredéke a kitermelhető ipari vagyon. Az januári készletmérlegben az építési kavics 1,3 milliárd m 3. Az ebből nyilvántartott, műre való készlet közel 700 millió m 3. Az előzőekben említett okok miatt a kitermelt ipari vagyon ettől kevesebb lesz. Az közötti nyilvántartott kavicstermelés 450 ezer m 3 volt. Ebből a becsülhető maradék tavi víztérfogatok összege több, mint 100 millió m 3 - nyi. (MGSZ adatok.) A Borsod-Abaúj-Zemplén megyére becsülhető kavicsbányatavi víztérfogati összeg több, mint 50 millió m 3. Ebből a nyékládházi tórendszer 40 millió m 3. Ez jóval több, mint a Velencei-tó térfogata. Mádai F. tanulmánya szerint (1999) az építőipari nyersanyagok (kő+kavics+homok) részaránya a hazai GDP-ben 0,5 % körüli lehet. Megjegyzendő, hogy e kavicsmennyiségünkre (5-10 millió m 3 /év) támaszkodó építőipari tevékenységünk részaránya ennek már sokszorosa A kavicsbányászat történeti áttekintése, a jelen és a jövő tendenciái Történeti áttekintés A történeti áttekintést Borsod-Abaúj-Zemplén megye vonatkozásában az alábbi időszakokra bontjuk: Az es években egyre-másra nyíltak a kavicsbányák, főként a nagyobb települések környezetében: Mezőkövesdtől Sáropatakig, Szikszótól Mezőcsátig. A századfordulón működő bányák számát re, az éves termelést ezer m 3 - re becsüljük Schaffarzik (1904) nyomán. A termelés kézi erővel, szekérre rakodva történik, a völgytalpi, ill. domblábi teraszok peremi kibúvásainál indítva. A termelvény túlnyomó részét útkavicsolásra használták. Megjegyzendő, hogy a falusias kis településeken egykoron a gazdákat kötelezték váltóforgóban a községi utak karbantartására. A városokban ezt a teherfuvarozók végezték közmunkában. Az 1900-as évek elejétől az I. világháborúig a "száraz" termelésre alkalmas készletek fogyatkozása miatt, előtérbe kerül a folyómedrek zátonyos kanyarulataiból történő, még mindig kézi rakodású, szekérszállításos termelés (Felsődobsza). 11

12 Az I.világháború végétől az 50-es évek elejéig, egyre fejlettebb gépészeti technológiákkal, már part menti, víz alóli kotrással is termelik a kavicsot a vagyonosabb vállalkozók. Például az egyik nyéki tó nevét adó, partmenti sínről, gőzerővel működő István kotrót 1927-ben vásárolták, kezdetben folyószabályozási célra. A Tiszalöki Vízlépcső építésétől hozták Nyékre. A Mályi-tó helyén pedig vezérárokkal igyekeztek a talajvízszintet süllyeszteni (vízügyi adatok). Az időszak végére megyénk túlnyomó részében az állami kézben levő bányák éves termelése meghaladja a 100 ezer m 3 -t. A termelés Mályi-Nyékládháza térségére koncentrálódott. Az 1950-es évektől az állami termelés dél felé települ át a Középső- és az Öreg-tó, majd az István-tó körzetébe. A fedőmeddő leszedése markolóval és kézi csilleszállítással, majd dömperrel történik a mai István-tó K-i oldali üdülőterület helyére. (Az "első telepeseknek" itt keményen meg kellett küzdeni az igen hepehupás és változatos talajú terület elegyengetésével. A meddőlerakást követő fásítás nyomán egy szinte áthatolhatatlanul sűrű aljnövényzetű erdő fejlődött ki, ahol az eredetileg telepített papíripari cellulóz-nyárfát fokozatosan kiszorította az akác. Innen kapta a terület az "Akácos" elnevezést A meddőkupacok alatt mindenféle ipari hulladékot találtak: a csillepálya-alkatrésztől az akkumulátorig, olajos hordóig. Még kellemetlenebb, hogy az István-tó Nyékládháza felőli oldalán - mára önkormányzati üdülővé alakított -, az egykori juhhodály a II. világháborúban lőszerraktár volt, és ezt védő lánctalpas taposóaknát találtak, ami ma is az agyagos fedőrétegben fekszik, az István- és az ún. Tsz-tó között magasodó földnyelvben.) A nagy jelentőségű 35-ös debreceni út építéséhez, a Tiszalöki Vízierőmű és a Keleti-főcsatorna műtárgyainak, hídjainak betonépítési munkáihoz egyre több, jó minőségű homokos kavicsra volt szükség. Ezt csak a nyéki körzet biztosíthatta, mivel északabbra a Sajó és Hernád völgyében található kavics szemszerkezete túl "durva" és hézagos frakciójú, déli és keleti irányban pedig (a Hejő-Szada övcsatornától lejjebb) a kavicsösszlet felső szintje iszapos, szerves kémiai szennyezettségű, a jelenkori folyómedervándorlások áthalmozó hatása miatt. Az 1960-as évek elején épül a korszerű, nagy teljesítményű feldolgozó telep a IIIas bányában (a műút D-i oldalán). Mellette lép üzembe a nagyüzemi állattartótelepek építéséhez a Mezőpanel Betonelemgyár, és már Csehszlovákia szomszédos részére is folyamatosan szállítják vasúton a nyéki kavicsot. Ekkor még a II.sz. bányában csak nyers sóder termelése folyik, önkotró uszályokkal (innen maradt az ÖK oldaljelzés) a partmenti tehervagonok, pontonos szállítószalag-rakodásával. A 60-as évek végétől jellemző, hogy a mezőgazdasági termelő szövetkezetek egyre több saját bányát nyitnak. (Ún. melléküzemági tevékenység, ami megyénk ráfizetéses téeszeit volt hivatott kisegíteni.) Ezek a kis bányák rendezetlen telepítéssel, kétes anyagminőséggel sok kárt okoztak a "népgazdaságnak". (5.kép) Ezzel szemben a nagyüzemi bányászat kutatását a 60-as évek közepétől az akkori Építésügyi Minisztérium és a Központi Hivatal szigorúan szabályozta és ellenőrizte. Mindkét helyen külön főgeológusa volt az építőanyag-bányászati iparágnak. 12

13 Ez időszakban indul meg, a működő nagy bányák tavai környezetében az össznépi rekreációs tevékenység, mivel az 50-es évek elejétől, a közkedvelt élő folyóvizek drasztikusan elszennyeződnek, valamint a folyószabályozás, árvédelem miatt "levágják" a fürdőzésre, csónakázásra legalkalmasabb folyókanyarulatokat. (Fecskeszög Miskolcon, a Kis-Hernád Halmaj mellett) (Először főként a órás szabadidővel rendelkező gyári munkások helyeznek el kis horgászbódékat az István-tó K-i partján, az erdő szélén. A 60-as évek közepétől ezt a folyamatot a községi tanács némileg szabályozza: 7 m széles helyeket lehet ideiglenes bérleti szerződéssel foglalni, "ásott alap nélküli" építménnyel. A 70-es évek elején ezt a "honfoglaló" telepet újból szabályozzák az Akácosban. Rendezik a Gólem-tó felé eső gödrös területet és szabályos elrendezésű telekkiosztással kiárusítják. Először az elektromos hálózat, majd az ivóvízhálózat épül ki. A szennyvíz-csatornázás a 90-es évek közepén valósul meg.) Az 1970-es évektől az építési igények ugrásszerű növekedése miatt nagyléptékű bányarekonstrukció történik Nyékládházán. Új feldolgozó üzemet telepítenek a II.sz. bányaüzembe. Cseh és német mintára a kirostált durva frakciót ( mm feletti) törőműben összezúzzák, és visszakeverik a termékbe. A feldolgozó technológia egyre korszerűsödik, ami az eredetileg általában III.osztályú kavics minőség mellett I-II. oszályú, és különböző szemcsetartományú anyag előállítását teszi lehetővé. Ilyen minőségi fokra csak az állami bányáknál van lehetőség, ezért egyre inkább megnő az alsózsolcai házgyári bánya jelentősége is. A Miskolc melletti csorba-tavi bánya termelése fokozatosan csökken, mivel az októberi Sajóárvíz veszélyt jelentett, de a földterületek termelésből való kivonását ellenezték az érintett mezőgazdasági nagyüzemek. Itt a kavics települése is kedvezőtlen volt. Fokozatosan összekötik az István- és az I.-II. téesz- tavakat a Gólem-tóval. A két évtizede abbahagyott István-tavat újrakotorják, mélyítik, ami maradandóan feljavítja a nyári vízminőséget. (Lásd 6.fejezet) 1990-ben, a "visszamagánosítások" idején, a nyéklédházi kavicsbányák először dolgozói kft-vé alakul, majd külföldi tulajdonba kerül. (Lasselsberger Holding) A többi bányánál is többlépcsős tulajdonosváltás történik. A kavicstermelés a 80-as évek végétől a 90-es évek közepéig visszaesést mutatott. A neokapitalizálódás időszakában az új földbirtokosok - ahol csak geológiailag lehetséges homok- és kavicsbányát, agyagos föld-anyagnyerő gödröt létesítenek, mivel ez - a kialakult pénzügyi szabályozás miatt - hatékonyabb pénzügyi visszatérülést biztosít, mint az agrárgazdálkodás. Ez az országban mindenhol jellemző. Az ezredfordulóra a nyékládházi bányatórendszer tájképi szempontból is a környék természeti értékévé vált öblözetes, szigetes, zátonyos elemeivel. (1.3-1.ábra) 13

14 ábra: A nyékládházi bányatavak helyszínvázlata A jelen és a jövő bányászati tendenciái megyénkben Jelen időszakban Borsod megye kavicsbányászatát a déli területen áthaladó autópálya, a hozzácsatlakozó bekötő és átkötő utak, a nagy számú keresztező műtárgy ágyazati, szűrőkavics- és betonadalék-igénye határozza meg. Ezen piaci irányt kizárólag hazai tulajdonban lévő, túlnyomó részben az építkezésekhez közeli, kis vagy éppen most nyitott bányákból elégítik ki. Az ezeken a területeken található kavicsvagyon bányageológiai minősége lényegesen rosszabb, mint a volt állami nagy bányáké, de ezt mobil feldolgozó berendezésekkel küszöbölik ki. Összefoglalva: a jelen helyzetet úgy jellemezhetjük, hogy nagy számú, egy-két éves élettartalmú kis bánya nyitása vagy bővítése, a feldolgozó gépészeti technológia fejlesztése történik, egyre szigorúbb környezetvédelmi követelmények mellett. A jövő tendenciái csak a környező országok külpolitikája és belgazdasági változásai alapján becsülhetők. Ha a meghirdetett európai tendenciákat vesszük figyelembe, akkor a legnagyobb kavicsigény továbbra is a nemzetközi jelentőségű közlekedés vonalain és területein várható: autópályák, mellettük fekvő kereskedelmi létesítmények, vasúti pályák ágyazata, hidak, műtárgyak, polgári repülőterek, árvízvédelmi létesítmények stb. Mivel a "magyar kavics" természetes összetétele és települési viszonyai kedvezőbbek, mint a Kárpátok-Alpok-Dinaridák által közrefogott terület szomszédos országaiban, várható az export növekedése is. A magas építőipar középületi szektorában a jelenlegi felhasználási igény fennmaradása valószínű. A lakásépítés vonalán könnyűszerkezetes, energiatakarékos technológiák előretöré- 14

15 se várható, ami a kavicsfelhasználást csökkenteni fogja. Nem lehet figyelmen kívül hagyni a hazánkban, a 70-es években már felvetődött könnyű acélszerkezeti kötőanyagok: a perlit és keramzit (duzzasztott agyagkavics) újbóli megjelenését, mivel ez jelentős acéligény- és építési energiacsökkenést jelentene. A közúti és árvízvédelmi töltésekbe beépíthető löszös agyag miatt csökkenni fognak a meddő dombok. Az új terület igénybevételénél letermelhető humuszos feltalajra is egyre nagyobb igény lesz, nemcsak a rekultivációnál, hanem kommunális és ipari hulladéktárolók lefedésénél is. Nyilvánvalóan növekszik a bányatavak környezetének turisztikai, idegenforgalmi, rekreációs igénybevétele. A Nyékládháza- Tiszaújváros közötti nagyobb, ill. kisebb tavak ilyen szempontból is igen kedvező helyzetbe kerültek. Összefoglalva: megyénkben a kavicsbányászat tendenciáját továbbra is az évenkénti millió m 3 -es nagyságrendű igény határozza meg, egyre sokszínűbb termékskálával, ami környezetvédelmi szempontból is kedvező a kotrási, belső szállítási és feldolgozási géptechnológia korszerűsítési igénye miatt A kavicsbányászat jelenlegi módszerei A múlt, jelen, jövő rövid bányászati áttekintése után a jelenleg alkalmazható bányaművelési, feldolgozási és szállítási módszereket foglaljuk össze. A kavicsbányató mellett működő, feldolgozó - kiszolgáló üzemek általános telepítési vázlatát mutatjuk be a ábrán. A bányaművelés fő szakmai elemei: a) A bányatelek kijelölése földtani kutatási eredmények és mindenféle szakhatósági előírások figyelembevételével. A bányatelken belül történik a bányászat, a meddő elhelyezése, itt találhatók a kotráshoz tartozó szárazulati gépész- és elektromos egységek, a feldolgozó mű, és az üzemi úthálózat a bányaterület kijáratáig. Ebből következik, hogy a bányatelek kb %-a kerülhet leművelésre. A bányató a bányatelek %-nyi részén marad vissza. b) A közvetlen bányaművelés az új, vagy a bővítési területen az agyagos-iszapos fedőréteg eltávolításával kezdődik. Ezt nagy teljesítményű tolólapos gépekkel, (dózer) földgyaluládával (szkréper) történik, közvetlenül depóniába tolva, vagy gépkocsis átszállítással. (6.kép) Az ezután visszamaradó, általában még száraz kavics- és homokréteget néha homlokrakodóval, közvetlenül töltik a szállító gépjárművekbe. (7.kép) 15

16 ábra: Üzemelő kavicsbánya elrendezési vázlata (Megjegyezzük, hogy az ilyen "lefedőzött" kavicsos területek rendkívül sok kőzettani, paleontológiai, ill. archeológiai leletet rejtenek.) Egyébként a kavics termelése ma már szinte mindenhol víz alóli kotrással történik uszályról, hidraulikus vagy mechanikus jövesztéssel. (8.kép) Az utóbbi technológiával működő nyéki óriás (MOHR) kotrógép markolókanalainak térfogata 4, ill. 6 m 3. Elvi merítési mélysége 50 m! Ennek határt szabhatnak a cementált kavicsos, vagy kemény, agyagos közbetelepülések. Ezek robbantással jöveszthetők, ami a horgászok tiltakozását szokta kiváltani, holott ez megoldható a halakat elriasztó, kisebb nyomású előzetes töltetekkel. Régebben az 50-es, 60-as években a parton, sínen közlekedő vedersoros kotróval dolgoztak. A tsz-bányákban önjáró darus, köteles markolóval, vagy régebben parti vedersoros kotróval, ami sok balesetet idézett elő. Ahol a kavicskotrás cementált kavicsba, vagy ősmorotva kemény, meszes agyaglencsébe ütközik, azt megkerülve szigetet, félszigetet hagynak vissza. Ez madártani szempontból is rendkívül kedvező. (9.kép) 16

17 c) A termelvény belső szállítása uszályon, vagy közvetlenül parti depóba transzportálva történik. Egy-egy uszály szállítási kapacitása m 3. Kirakodásuk a feldolgozó műnél, saját szállítószalaggal vagy parti elevátorral történik. (10. kép) d) A feldolgozó üzembe érkező nyers kavicsból először leválasztják a tojásnyitól nagyobb szemeket ( mm fölött) és azt újabban törőre viszik. (11.kép) A nyers kavics mosásával eltávolítják a 0,1 mm alatti iszapfrakciót. (12.kép) A szuszpenzió elvezetésével képződött a fürdőző gyerekek által közkedvelt, "dagonyás" lapos parti öblözet. (13.kép) Az összetört, durva kavicsot visszajuttatják az első depóniába. A szennyeződésektől - betonra agresszív anyagoktól és görgetegdaraboktól - mentes első terméktípus a természetes szemeloszlású, homokos kavics (sóder), ami a beton térfogati alapanyaga. A megtisztított kavics további feldolgozásával osztályozott termékeket kapunk: élesszemű bányahomok, gyöngykavics, szűrőkavics stb. Ha a bányaművelés olyan iszapos kavicslencsét kap el, melynek feldolgozása gazdaságtalan, azt szennyezett kavics néven földművekbe, útpadkába építik be. A homokos kavics szabványban előírt ásványtani összetétele, szemszerkezete, iszapmentessége döntően befolyásolja a méretezett vasbeton-szerkezetek tartószilárdságát. Ezért nagyobb építkezésekhez csak laboratóriumi minőségi bizonylattal ellátott terméket szabad felhasználni. (Magyar Szabvány ) A vulkáni kúpokra emlékeztető depóniák m-s magasságukkal érdekes látványt nyújtanak. A folyamatos szállítás és újratöltés nyomán visszamaradó lábi koszorú a gyíkok kedvenc életterévé válik. e) A rakodás, elszállítás homlokrakodóval (3 m 3 -es markolólapát) tehergépkocsin, szállítószalaggal, vasúti vagonnal történik. A bányához tartozik még az üzemi bekötő út, iroda, szociális helységek, labor, gépjavító műhelyek, raktárak és egy nagyteljesítményű ipari transzformátor-telep. (1-7.ábra) Előfordul, hogy a bányatelken kívül téli depóniát helyeznek el. A nyékládházi II.sz. üzem jövesztési - vízi szállítási osztályozási feldolgozási - rakodási rendszerének elvi vázlatát mutatja be a ábra. (A fürdőzők, horgászok, csónakázók különös érdeklődést mutatnak a vízi markolók és uszályok iránt. A fokozott érintésvédelmű bányakörzetben különösen óvakodni kell nyári záporok idején a vizes nagyfeszültségű rendszer által vonzott villámlásoktól. Ilyenkor sem fürdeni, sem a szabadban tartózkodni nem szabad a bányatérség gyakori villámcsapásai miatt. Emlékezetes kettős haláleset történt az Istvántó félszigetén, a 90-es évek végén.) 17

18 ábra: Kavicsfeldolgozó-osztályozó-rakodó üzem működési vázlata (Természetesen a vízi és szárazulati bányászati eszközöket sem szabad 50 m-en belül megközelíteni. Ez különösen vonatkozik a nehezebben irányítható, borulásveszélyes széllovasokra, vitorlásokra. A kotró védőkörzetét bóják jelzik, amelyek a vízi madarak kedvenc pihenőhelyei. A parti depóniák éles gerincét a sirálycsapatok kedvelik. A 70-es évek végén a nyéki tavak körzetéből a sirályok áttelepültek a miskolci szennyvíztisztító telepre. Emlékezetes, hogy 2000 tavaszán ott valamiféle fertőzést kaphattak és a nyéki tavak tiszta vizére menekültek, de ez már nem segített rajtuk.) 1.5. A kavicsbányászat hatása a felszín alatti vizekre A kavicsbányászat hatása a felszín alatti vizekre mennyiségi (hidrológiai, hidraulikai) és minőségi (kémiai, mikrobiológiai, hőmérsékleti) vonatkozású. A vízminőségi hatást a tanulmány vízvédelmi részében tárgyaljuk. Így az alábbiakban a bányatavak hidrológiai, hidraulikai hatását ismertetjük. A külfejtéses kavicsbányászat munkagödrei túlnyomó részben a folyóvölgyek, medencék, sík vidékre nyíló völgykapuk, hegység előtéri törmelékkúpok talajvíztározó összletébe vágódnak be. A bányászat maradékgödrét kitöltő víztömeg a környező talajvízből és a csapadékból töltődik fel. A talajvízzel kitöltött kőzettö- 18

19 meg minden köbméterét liternyi víz tölti ki. Így 1m 3 -nyi víztérfogat azonnali feltöltődéséhez 4-5,7 m 3 -nyi szomszédos talajvíztározó réteg "leürülése" szükséges. Természetesen ez a hatás a tómederfaltól távolodva eloszlik, hatása exponenciálisan csökken. Tovább terheli az övező talajvízkészletet a tó vízfelszínére hulló, éves csapadékot 30-40%-al meghaladó nyári félévi visszapárolgás. Például Nyékládháza térségében a sokéves átlagos csapadék 550 mm. A szabad vízfelszíni párolgás 750 mm. A 200 mm/év párolgási többlet a közel 400 hektárnyi vízfelületen évi m 3 vízelvételt jelent. A május-október közötti 6 hónapra egyenletesen elosztva ez naponta közel m 3 vízelvételt tesz ki. A hidrogeológiai hatásvizsgálat során a vízháztartás-vizsgálatot (szaknyelven vízmérleget) a legkritikusabb állapotra készítik el, amikor is egy rendkívül száraz év nyári felében, 153 nap alatt a csapadék az 5 mm feletti napi csapadékok összege csak 70 mm, a szabad vízfelületi párolgás összege 940 mm, a part menti vízinövényzet sávjában mm. A bányagödör kontúrterülete 9 hektár, a tó vízfelülete alacsony vízállásnál 6,5 ha. Így a száraz nyári vízmérleg: bevételi oldal kivételi oldal hiány csapadékból m 3 vízfelszín párolgása m 3 hozzá szivárgásból m 3 parti növényzet párolgása m 3 kezdeti elszivárgás m 3 Összesen: m m m 3 Az 5 hónapos nyári szárazság idejére arányosan elosztva a vízmérleg hiánya napi 138 m 3 -t, 0,3 m-s vízszintsüllyesztést ad. Az utóbbit lejjebb, a hidraulikai számításnál 1,5-ös biztonsági tényezővel növelve vesszük figyelembe. A tó statikus vízkészletének kicserélődése a hozzászivárgás és a csapadék révén 2-3 évenként következik be, amely időszakban az utánpótlódási sáv szélessége - a talajvíz-utánpótlódás irányába m-nek adódik, figyelembe véve az ott tározódó víztömeget és a talajvízbe lejutó beszivárgást. A hidraulikus hatótávolság a tó-felszínpárolgás leszívási hatása a völgytalp esésirányába, D-felé lejtős talajvíztükörrel szemben, a tó körüli szimmetrikus, fiktív hatósugár átlaga 71 m-nek adódott. ( ábra) A parabolikus szivárgási kép miatt a hidraulikus "hatósugár" szimmetrikus lesz. A víz szélétől É-ra, az áramlás felőli irányba nyúlhat el jobban: 90 m, ellenkező irányba 45 m. A nyári félévi süllyedések értékét a talajvízszintfigyelő kutak, több évtizedes adatsorából kiindulva számíthatjuk. Példánk esetében ez átlagosan 27 cm/év, rendkívül száraz évben 61 cm, még nagyon csapadékos évben is 61 cm-nek adódik. 19

20 Jelmagyarázat: T T bányató átlagos víztükörterülete P tóvíz párolgási vesztesége T H hidraulikai hatásterület Cs tóba hulló csapadék T K Kezdeti feltöltődési vízgyűjtő hatásterület B beszivárgás a talajvízig T 5 5 éves vízcsere hidrológiai vízgyűjtő területe H hozzászivárgás a talajvízből T D diffúziós vízminőségi hatásterülete E elszivárgás a tóból V Tó-, ill. talajvíztérfogatok F felszivárgás ábra: Egy kavicsbányató hidraulikai kapcsolata a felszín alatti vizekkel Az ábra felülnézetben vázolja a szóban forgó kavicsbánya-modell T K : kezdeti feltöltődési- T H : hidraulikus depressziós- T 5 : 5 éves vízcsere gyűjtési- T D : tóparti sódiffúziós hatásterületét, számítások, tapasztalatok és mérlegelés alapján. A nyékládházi bányatórendszer vízháztartási modelljét a ábrán vázoltuk fel, az évi feldolgozásunk szerint. A teljes vízfelület ekkor 3,5 km 2, átlagos víz- 20

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016

Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Alsónémedi település Környezetvédelmi Programja 2011 2016 Készítette: Pannon Natura Kft. 2011. 1 Alsónémedi Település Környezetvédelmi Programja 1. Bevezetés... 4 2. A terület jellemzése... 5 3. Környezeti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Környezetvédelmi Programja Hódmezővásárhely 2009. ÁTTEKINTŐ TÉRKÉP HÓDMEZŐVÁSÁRHELY FÖLDRAJZI HELYZETÉRŐL 2 I. BEVEZETÉS, ELŐZMÉNYEK ÉS A KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAM CÉLJA...5

Részletesebben

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015

Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Gyömrő Város Környezetvédelmi Program 2010-2015 Készítette: Igaz Attila okl. környezetgazdálkodási agrármérnök Közreműködött: Gyömrő Város Környezetvédelmi Bizottsága 2010. szeptember Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020

KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020 KOMÁROM VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2015 2020 Készült: 2015. május Készítette: Juhász Péter környezetvédelmi szakértő Tartalomjegyzék I. Előzmények 4 1. Tervezési előzmények (megbízás, megbízott,

Részletesebben

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011.

Szarvas Környezetvédelmi Program 2011. B E V E Z E T É S.3 SZARVAS TÖRTÉNETE.5 1.A TERMÉSZETI KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTÁNAK BEMUTATÁSA...8 1.1. Levegő...8 1.1.1. Emisszió (helyhez kötött források)..8 1.1.2. Imisszió...8 1.2. Földtani közeg

Részletesebben

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest

JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK. 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest JELENTŐS VÍZGAZDÁLKODÁSI KÉRDÉSEK 1-2-2 Általér tervezési alegység és a Duna (Gönyű-Szob közötti) víztest Győr, 2007. november Janák Emil igazgató Készítették az ÉDUKÖVIZIG (Győr) és KDTKÖVIZIG (Székesfehérvár)

Részletesebben

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014

Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Lébény Nagyközség környezetvédelmi programja 2009-2014 Készült 2012 évben 1 1. Bevezetés Napjaink fő problémája a pazarló energiafelhasználás és a vészesen fogyó energiatartalékok mellett a természeti

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve

Szendrő Város Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve Szendrő Város Önkormányzatának Környezeti Fenntarthatósági Terve Tartalomjegyzék 1 Bevezetés... 4 2 Környezeti és környezetvédelmi helyzetkép... 7 2.1 A KÖRNYEZETI ELEMEK ÁLLAPOTA... 7 2.1.1 Levegő...

Részletesebben

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja

Mórágy Település Környezetvédelmi Programja Bevezetés MÓRÁGY TELEPÜLÉS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA I. FEJEZET - BEVEZETÉS 1. BEVEZETÉS A környezet védelme, a természeti értékek megőrzése, napjainkra a társadalmi gazdasági élet meghatározó részévé

Részletesebben

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA

CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA Local Agenda 21 Program Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) CSANÁDPALOTA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette:

Részletesebben

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM

KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály Község Önkormányzata KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV ÉS PROGRAM Szentkirály 2011. Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 1. 1.1. A települési fenntarthatósági tervről általában... 2. 1.2. A települési

Részletesebben

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: DÉL-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG Pécs MÁGOCS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSI KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Mágocs Önkormányzata

Részletesebben

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január.

KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. Törtel Község Önkormányzatának. Környezeti Fenntarthatósági Terve LOCAL AGENDA 21. 2012. január. KEVITERV AKVA MÉRNÖKI VÁLLALKOZÁSI KFT. ISO 9001 ISO 14001 TANÚSÍTOTT CÉG Törtel Község Önkormányzatának LOCAL AGENDA 21 január Készítette: Törtel Község Önkormányzatának megbízásából a Keviterv Akva Mérnöki

Részletesebben

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma

A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS The borderline as an axis of innovation A magyar-szerb határmenti térség környezeti-ágazati stratégiájának megalapozó dokumentuma INNOAXIS PROJECT Hungary-Serbia IPA Cross-border Co-operation

Részletesebben

MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Készítette: LanFarm Kft. 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17. 2013.

MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21. Fenntartható Fejlődés Helyi Programja. Készítette: LanFarm Kft. 6400 Kiskunhalas, Platán utca 17. 2013. Mire egy probléma mindenki számára nyilvánvaló lesz, gyakran már nem lehet megoldani. (Dennis L. Meadows) MEDGYESEGYHÁZA LOCAL AGENDA 21 Fenntartható Fejlődés Helyi Programja Készítette: LanFarm Kft. 6400

Részletesebben

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017

Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Mélykút Város Környezetvédelmi Programja 2012-2017 Készítette: Vasas Dávid Okleveles környezetmérnök Mélykúti Éptesz Építőipari és Településüzemeltetési Szolgáltató Kft. - környezetvédelmi megbízott Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság, 2010. április alegység

Részletesebben

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA 2009-2014 DEBRECEN, 2009. BEVEZETŐ...4 I. DEBRECEN, ILLETVE A RÉGIÓ KÖRNYEZETKÖZPONTÚ BEMUTATÁSA...4 I/1. ÁLTALÁNOS JELLEMZÉS...4 II. AZ ÉPÍTETT KÖRNYEZET

Részletesebben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben

EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT. A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben EURÓPAI ÖSSZEFOGÁS A VIZEK JÓ ÁLLAPOTÁÉRT A Víz Keretirányelv végrehajtásának helyzete Magyarországon és a Duna-vízgyûjtôkerületben 2005 Szerkesztette: dr. Gayer József VITUKI Kht. Szaklektor: Havasné

Részletesebben

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CSEPREG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Települési Fenntarthatósági Stratégia és Program 2010. T a r t a l o m 1 BEVEZETŐ... 4 1.1 A feladat indoklása és célja... 6 1.2 Környezeti hatások... 7 1.3 Általános klimatológiai

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja

Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja Budapest Főváros IV. kerület, Újpest Környezetvédelmi Programja 2011 2016 1 A Program készítéséért felelős: Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura

Részletesebben

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK

VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS TANULÁSI SEGÉDLET KÖRNYEZETVÉDELMI TECHNIKUS JELÖLTEKNEK VÍZGAZDÁLKODÁS... 1 1. A VÍZGAZDÁLKODÁS TÁRGYA... 5 1.1. A vízgazdálkodás feladata... 5 2. HIDROLÓGIA... 6 2.1. A hidrológia tudományterületei:...

Részletesebben

SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE

SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE SZARVAS VÁROS KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERVE 2010. március Készítette: Szarvas Város Önkormányzatának megbízásából a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. Elfogadta Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

2013. Ózd Város Környezetvédelmi Programja. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2013.

2013. Ózd Város Környezetvédelmi Programja. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2013. 1 2013. Ózd Város Környezetvédelmi Programja 2013-2018 1 Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2013. KÉSZÜLT: Ózd Város Önkormányzata megbízásából Készítette:

Részletesebben

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY

MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY MEGVALÓSÍTHATÓSÁGI TANULMÁNY az Észak-alföldi Operatív Program Belterületi bel- és csapadékvíz- védelmi fejlesztések a VTT által érintett településeken című komponenshez Kódszám: ÉAOP-5.1.2/D3-12 Mátészalka

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Alsó-Duna-Völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok

Köztestületi Stratégiai Programok. Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Köztestületi Stratégiai Programok Magyarország vízgazdálkodása: helyzetkép és stratégiai feladatok Magyar

Részletesebben

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV

A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV A Víz Keretirányelv hazai megvalósítása VÍZGYŰJTŐ-GAZDÁLKODÁSI TERV közreadja: Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság, Körös-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 2010. április alegység

Részletesebben