(Lungo silenzio.) (Silenzio.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Lungo silenzio.) (Silenzio.)"

Átírás

1 Molnár Ferenc A Gitt-egylet in Gyerekek. Rajzok, Lampel R. Könyvkereskedése, Budapest 1905 (Magyar könyvtár 433) Ferenc Molnár Il Circolo dello Stucco (Inedito) (Azt hiszem, leghelyesebben cselekszem, ha a gitt-egyletet feloszlása pillanatában mutatom be. Az esemény színhelye a gimnázium tanári szobája, ahová az osztályfőnök délután félkettőre tárgyalást tűzött ki. A gitt-egylet tagjai csupa elsőosztályu gimnazisták, akik nem mentek el egy órakor a többivel. Ott pironkodnak a zöld asztal körül. A tanár egy karosszékben ül és szivarozik. A tárgyalás lefolyása a következő:) A tanár. Menjünk szép sorjában. Mindenekelőtt azt akarom tudni, hogy ki alapította az egyletet, mikor világosan megmondtam, hogy semmiféle egylet alapítását nem tűröm meg. Ki alapította? (Credo di far meglio a presentare il Circolo dello Stucco proprio nel momento della sua disgregazione. Il luogo dell evento è la stanza dei professori del ginnasio, dove il professore, coordinatore didattico, ha fissato un colloquio per l una e mezza. I membri del Circolo dello Stucco sono tutti studenti del primo anno, che all una non sono andati via con gli altri. Imbarazzati, stanno attorno al tavolo verde. Il professore è seduto in poltrona e fuma un sigaro. Il decorso del colloquio è il seguente:) Professore: Andiamo per gradi. Anzitutto voglio sapere chi ha fondato il Circolo, nonostante abbia detto con tutta chiarezza che è proibito organizzare qualsiasi tipo di circolo o club. Chi l ha fondato? (Nagy csönd.) A tanár. Nos? Egy fiu. A Vejsz. A tanár. Vejsz, nem tudsz magadtól jelentkezni? A Vejsz. De igen, tudok. A tanár. Hát mért nem jelentkeztél? (Csönd.) (Lungo silenzio.) Professore: Allora? Un ragazzo: Vejsz. Professore: Vejsz, non ti riesce di farti avanti da solo? Vejsz: Sì, mi riesce. Professore: Allora perché non ti sei fatto avanti? (Silenzio.) A tanár. Hát menjünk szép sorjában. Először is mondd meg nekem, hogy mi az a gitt? A Vejsz (kivesz a zsebéből egy hatalmas darab gittet és leteszi az asztalra). Ez a gitt. A tanár. És mi ez? A Vejsz. Ez egy olyan pép, amivel az üvegesek az ablakot beragasztják a fába. Az üveges bekeni oda és az ember a körmével kikaparja az ablakból. A tanár. És ezt te kapartad ki? A Vejsz. Nem, kérem. Ez az egyleti gitt. A tanár. Mi az? 1 Professore: Beh, andiamo per gradi. Prima di tutto, sentiamo: cos è lo stucco? Vejsz: (tira fuori da una tasca un gigantesco pezzo di stucco e lo poggia sul tavolo) Ecco lo stucco. Professore: E cos è? Vejsz: È un tipo di pasta con cui i vetrai incollano le finestre al legno. Il vetraio lo spalma e la gente lo gratta via dalla finestra con le unghie. Professore: E questo l hai grattato via tu? Vejsz: No, signore. Questo è lo stucco del Circolo. Professore: Cioè?

2 A Vejsz. Ezt a tagok gyüjtötték és a választmány rám bizta, hogy én őrizzem meg... mert azelőtt a Boka őrizte, mert ő volt a pénztárnok, de nála elszáradt, mert ő sohase rágta. A tanár. Hát ezt rágni kell? A Vejsz. Igen, mert különben megkeményedik és nem lehet nyomkodni. Én mindennap megrágtam. A tanár. És miért éppen te? A Vejsz. Mert benne van az alapszabályokban, hogy az elnök köteles mindennap legalább egyszer megrágni az egyleti gittet, mert különben megkeményedik. (Sirva.) És én vagyok az elnök. A tanár. És hol szedtétek össze ezt a nagy darabot? Vejsz: Questo l hanno raccolto i soci e il comitato lo ha affidato a me, per custodirlo prima lo teneva Boka, visto che era lui il cassiere, però l ha fatto seccare perché non lo masticava mai. Professore: Come, questo qui va masticato? Vejsz: Certo, altrimenti si indurisce e non si può più plasmarlo. Io l ho masticato tutti i giorni. Professore: E perché proprio tu? Vejsz: Perché è scritto nel regolamento che il presidente è tenuto, almeno una volta al giorno, a masticare lo stucco del Circolo, sennò s indurisce. (Piangendo.) E io sono il presidente. Professore: E dove avete preso questo pezzo così grande? (Nagy csönd.) (Lungo silenzio.) A tanár. Boka! Hol szedtétek ezt össze? A Boka. Ez van kérem már egy hónapja. Én egy hétig rágtam, de akkor kisebb volt. Az első darabot a Vejsz hozta és ezért alapítottuk az egyletet. Őtet az apja elvitte kocsin és ő a kocsiablakból kaparta ki. Egész véres lett a körme. Aztán akkor betört az énekteremben az ablak és én eljöttem délután és egész délután vártam, amíg az üveges jött és öt órakor jött az üveges és én megszólítottam, hogy adjon nekem egy kis gittet, de ő nem felelt, mert ő nem tudott felelni, mert neki tele volt a pofája gittel. A tanár. Micsoda szavak ezek? Pofája a lónak van. A Boka. Hát a szája volt tele. Ő is rágta. Aztán odamentem és kértem, hogy hagyjon nézni, amig ő az ablakot csinálja. És intett, hogy hagy. És én néztem és ő bevágta az ablakot és elment. És mikor ő elment, akkor én odamentem és kikapartam a gittet az ablakból és elvittem. De nem magamnak loptam, hanem az egyletnek. (Bőgni kezd.) A tanár. Ne bőgj. A Vejsz (zavarban). Mingyár bőg... A Boka (szivettépően zokog). A Vejsz. Ne bőgj. (Ő is zokogni kezd.) Professore: Boka! Dove l avete preso? Boka: È già così da un mese. Io l ho masticato per una settimana, ma era ancora piccolo. Il primo pezzo l ha portato Vejsz e per questo abbiamo fondato il Circolo. Vejsz è andato in giro con il padre su una vettura di piazza e lì l ha staccato dai finestrini. Si è fatto addirittura venire il sangue sotto le unghie. Poi, quando si è rotta la finestra dell aula di musica e io mi sono messo lì ad aspettare tutto il pomeriggio finché non è arrivato il vetraio e quando alle cinque è arrivato io gli ho chiesto un po di stucco, lui però non rispondeva perché non poteva visto che aveva il muso pieno di stucco. Professore: Che parole sono queste? Il muso ce l hanno i cavalli. Boka: Sì, aveva la bocca piena di stucco. Anche lui lo masticava. E io mi ci sono messo accanto e gli ho chiesto di farmi assistere mentre sistemava la finestra. Mi ha fatto cenno di sì. E io guardavo mentre lui tagliava il vetro. Poi se n è andato. E quando se n è andato, mi sono messo a staccare lo stucco dalla finestra e me lo sono portato via. Ma non l ho rubato per me, l ho fatto per il Circolo. (Comincia a piangere.) Professore: Non piangere. Vejsz: (turbato). Arriva il pianto Boka: (scoppia in singhiozzi). Vejsz: Non piangere. (Anche lui inizia a singhiozzare.) (A tanár nagyokat szippantó) A Csele. Kérem, tanár úr, én is hoztam az egyletnek gittet. (Büszkén néz) (Il professore fa grandi tirate di sigaro.) Csele: Scusi, signor professore, anch io ho portato un po di stucco al Circolo. (Con sguardo orgoglioso.) 2

3 A tanár. Honnan? A Csele. Odahaza összetörtem a madárfürdőkádat és a mamám becsináltatta és én rögtön kiszedtem a gittet. A víz mind kifolyt a szőnyegre, mikor a mandi fürdött. Minek is kell fürödni egy ilyen madárnak? A verebek nem fürödnek soha, mégis piszkosak. A tanár. Jó kedved van, Csele, majd segitek én mindjárt a bajodon! Folytasd, Boka. A Boka (szipogva és szepegve). Mit folytassak? A tanár. Honnan szedtétek a többit? A Boka. Hát most mondta a Csele. És az egylet nekem adott egyszer hatvan krajcárt, hogy én is szerezzek. A tanár. Pénzért is vettetek? A Boka. Nem. Hanem az én papám orvos és délelőtt komfortáblin jár és egyszer elvitt magával; a kocsiablakból kiszedtem a gittet és az nagyon jó puha gitt volt és akkor az egylet adott hat hatost, hogy magam üljek be abba a kocsiba és én délután beleültem és kimentem vele a Tisztviselőtelepig és kiszedtem belőle mind a gittet, mind a négy ablakból és akkor gyalog jöttem haza a telepről. A tanár. Ez akkor volt, amikor találkoztam veled a Ludovikánál? A Boka. Igen. A tanár. És megszólítottalak... Te meg nem feleltél. A Boka. Mert tele volt a pofám gittel. (Sírni kezd.) A Vejsz. Mingyár bőg. (Ő is rákezdi.) A tanár. Szép kis egylet. Ki volt az elnök? A Vejsz (hirtelen abbahagyja a sírást). Én... A tanár. És ki volt a pénztárnok? A Vejsz. A Boka. A tanár. Add elő, ami pénz maradt. A Boka. Tessék. (Letesz az asztalra egy forint negyvenhárom krajcárt, két darab ötkrajcáros bélyeget, egy zárt levelezőlapot, két darab egykoronás okmánybélyeget, nyolc új tollat és egy szines üveggolyót) Professore: Da dove? Csele: Da casa, ho rotto la vasca per gli uccelli e mia madre l ha fatta riparare, così io ho sùbito staccato lo stucco. Quando poi ci hanno messo Mandi a fare il bagno, tutta l acqua è uscita fuori, sul tappeto. Ma perché mai un uccello come quello deve fare il bagno? I passeri non se lo fanno mai, e vedi che sono sempre sporchi! Professore: Vedo che ti diverti, Csele, ma ora ti faccio divertire io! Continua, Boka. Boka: (piagnucolando e frignando). Cosa devo continuare? Professore: Da dove avete preso il resto? Boka: Ma l ha detto ora Csele! E una volta il Circolo mi ha dato sessanta soldi per procurarne un po. Professore: Anche pagandolo? Boka: No. Ma siccome mio padre è dottore e di mattina va in giro con la vettura di piazza, e una volta ci ha portato anche me, e io ho staccato lo stucco dai finestrini e questo era uno stucco molto morbido, allora il Circolo mi ha dato sei monete da sei per andare in giro, io da solo, con quella vettura e così un pomeriggio ci sono salito un altra volta e sono andato fino a Tisztviselőtelep e così ho staccato tutto lo stucco da tutti e quattro i finestrini e poi da lì sono tornato a casa a piedi. Professore: È stato quella volta che ti ho incontrato davanti all Accademia Ludovika? Boka: Sì. Professore: E ti ho chiamato ma tu non hai risposto. Boka: Perché avevo il muso pieno di stucco. (Comincia a piangere.) Vejsz: Arriva il pianto. (Anche lui inizia.) Professore: Bel Circolo. Chi era il presidente? Vejsz: (di colpo smette di piangere). Io Professore: E chi era il cassiere? Vejsz: Boka. Professore: Fammi vedere i soldi rimasti. Boka: Ecco. (Poggia sul tavolo un fiorino e quarantatré soldi, due francobolli da cinque soldi l uno, una cartolina postale con busta, due marche da bollo da una corona ciascuna, otto penne nuove e una biglia colorata.) A tanár. A pénzt hol vettétek? Professore: Dove avete preso i soldi? 3

4 A Boka. Tagdijakból. Mindenki minden héten fizetett egy hatost. A tanár. És mire kellett a pénz? A Boka. Csakhogy be legyen fizetve a tagdíj. A Vejsz lemondott az elnöki fizetésről. A tanár. Mennyi volt az? A Boka. Öt krajcár egy hétre. A bélyegeket én hoztam, a levelezőlapot a Barabás, és az okmánybélyeget a Borovszky. Neki az apja... ő az apjától... A tanár. Lopta. Mi? Borovszky! A Borovszky. Tessék. A tanár. Loptad? A Borovszky (némán, de igenlőleg int). A tanár. Micsoda romlottság! Mi az apád? A Borovszky. Dr. Borovszky Ernő köz-és váltóügyvéd. De az egylet visszalopta a bélyeget. A tanár. Hogy-hogy? A Borovszky. Hát mert én elloptam a papától a bélyeget és aztán féltem és az egylet adott nekem egy koronát és én vettem rajta, egy másik bélyeget és visszaloptam az íróasztalra. És a papa rajtakapott, nem amikor loptam, hanem amikor visszatettem és meghirigelt érte... A tanár. Micsoda szavak ezek? Mi ez? A Borovszky. Megvert és külön még fölpofozott, mert visszatettem és kérdezte, hogy hol loptam, és én nem akartam megmondani, hogy tőle, mert akkor már megint külön fölpofozott volna, hát azt mondtam, hogy a Bokától kaptam és akkor ő azt mondta, hogy tüstént vidd vissza a Bokának, mert az valahol lopta - és én visszavittem a Bokának és ezért van most az egyletnek két bélyege. A tanár. Hát minek vettetek új bélyeget, hiszen a régit is visszatehetted volna? A Boka. Azt nem lehetett, mert már a hátán volt az egylet pecsétje. A tanár. Pecsét is van? Hol a pecsét? A Barabás. A Barabás a pecsétőr. A Barabás. Itt van. Boka: Sono le quote dei soci. Tutti quanti, ogni settimana, abbiamo pagato un pezzo da sei a testa. Professore: E a cosa sono serviti i soldi? Boka: Solo per avere la quota pagata. Vejsz ha rinunciato alla paga presidenziale. Professore: Quanto era? Boka: Cinque soldi a settimana. I francobolli li ho portati io, la cartolina postale Barabás e le marche da bollo Borovszky. Suo padre lui da suo padre Professore: Le ha rubate. Vero? Borovszky! Borovszky: Prego. Professore: Le hai rubate? Borovszky: (muto, ma fa cenno di sì). Professore: Che abisso morale! Cosa fa tuo padre? Borovszky: Dott. Ernő Borovszky, avvocato erariale e cambiario. Ma il Circolo ha restituito la marca da bollo: rigirando il furto. Professore: Cosa vuol dire? Borovszky: Ecco: io ho rubato la marca da bollo a mio padre, poi mi ha preso paura, il Circolo mi ha dato una corona e io con questa ho comprato un altra marca da bollo che, di nascosto, ho rimesso sulla scrivania. Ma mio padre mi ha beccato, non quando rubavo, bensì quando stavo restituendo la refurtiva, e per questo si è imbestialito... Professore: Ma che parole usi?! Come parli? Borovszky: Mi ha picchiato e mi ha anche riempito di schiaffi per la restituzione della cosa, e voleva sapere dove l avevo rubata e io non glielo volevo dire che l avevo presa a lui, altrimenti mi sarebbero toccati altri schiaffi, così gli ho detto che me l aveva data Boka e allora lui mi ha detto riportala immediatamente a Boka perché lui l ha sicuramente rubata da qualche parte e io l ho riportata a Boka e per questo adesso al Circolo abbiamo due marche da bollo. Professore: Ma perché avete comprato una marca nuova, non potevate rimettere a posto quella vecchia? Boka: Ormai non si poteva, perché dietro c era già il timbro del Circolo. Professore: Esiste anche un timbro? Dov è? Boka: Il guardasigilli è Barabás. Barabás: Eccolo qui. (Leteszi a gumiból készült bélyegzőt az asztalra, a hozzávaló tintapárnás bádogskatulyával együtt.) (Mette sul tavolo un timbro di gomma e una scatola di latta con il tampone dell inchiostro.) 4

5 A tanár (megnézi). Gittgyüjtő Egyesület, Budapest, Micsoda romlottság! A Barabás (vissza akarja venni a pecsétet). A tanár. Mit akarsz? A Barabás. Kérem, én esküt tettem, hogy inkább az életemmel is megvédelmezem a pecsétet, de a kezemből ki nem adom. A tanár. Fogd be a szád. Professore: (lo guarda). Circolo Raccolta Stucco, Budapest, Che abisso morale! Barabás: (vuole riprendere il timbro.) Professore: Che vorresti fare? Barabás: Mi perdoni, ma io ho giurato di difendere il timbro anche a costo della vita, piuttosto che farlo uscire dalle mie mani. Professore: Silenzio! (Elteszi a pecsétet) (Mette via il timbro.) A Barabás. Akkor tessék a Cselétől a zászlót is elvenni. A tanár. Hát zászló is van? Add ide. A Csele (kihúz a zsebéből egy piros-fehér-zöld kis papírzászlót, melynek a nyele drótból van. A zászlóra fel van írva: Gittgyüjtő Egyesület, Budapest, Esküszünk, hogy rabok tovább nem leszünk! A tanár. Micsoda romlottság! A Boka. Kérem, a Barabástól nem szép, hogy elárulta a zászlót. A Barabás. Ha tőlem elvették a pecsétet, akkor már úgyis vége az egyletnek. A tanár. Fogjátok be a szátokat. Majd segítek én a bajotokon. Ezennel fel van oszlatva az egylet és meg ne halljam többé, hogy ilyen aljasságokba keveredtek. Magaviseletből valamennyien szabályszerűt fogtok kapni, a Vejsz pedig kevésbé szabályszerűt, mert ő volt az elnök. A Vejsz. Kérem, éppen ma voltam utoljára az elnök, mert ma kellett volna a közgyűlésnek lenni és a Bokát jelöltük erre a hónapra. A tanár. Az nekem mindegy. Holnap valamennyien be maradtok zárva kettőig és meg fogjátok címezni a nővérem ötszáz darab eljegyzési kártyáját. Majd segítek én a bajotokon... Most pedig pusztuljatok innen, adta romlott csirkefogói. Mind. Alászolgája. A Vejsz (a gitt után nyúl). A tanár. Nem hagyod békében? A Vejsz. A gittet nem kapjuk vissza? A tanár. Nem. Sőt akinél még van, az adja rögtön ide, mert ha megtudom, hogy valamelyiknél maradt, azt kicsapom. Barabás: Allora sequestri anche la bandiera a Csele. Professore: Ma come, c è anche una bandiera? Dammela. Csele: (tira fuori dalla tasca una bandierina di carta, rossa, bianca e verde, con un asta di fildiferro. Sulla bandiera c è una scritta: Circolo Raccolta Stucco, Budapest, Mai più schiavi! ) Professore: Che abisso morale! Boka: Perdoni, ma Barabás non ha fatto un azione buona tradendo la bandiera. Barabás: Col fatto che mi è stato tolto il timbro, il Circolo in ogni caso ha finito di esistere. Professore: Silenzio! Ora vi risolvo io i vostri problemi. Da questo momento il Circolo è sciolto e non voglio mai più sentire che vi siate immischiati in simili vicende losche. Prenderete tutti mediocre in condotta, Vejsz, che era il presidente, riceverà mediocre meno. Vejsz: La prego, proprio oggi ho fatto il mio ultimo giorno di presidente, oggi ci sarebbe dovuta essere l assemblea e per il mese che viene avevamo designato Boka. Professore: A me questo non interessa. Domani rimarrete tutti qui, chiusi fino alle due, e dovrete scrivere l indirizzo su cinquecento biglietti d invito per il fidanzamento di mia sorella. Vi libero io dei problemi... E adesso levatevi dai piedi, brutti delinquenti. Tutti: Ossequi. Vejsz: (allunga la mano verso lo stucco.) Professore: Ferma! Vejsz: Non possiamo riavere lo stucco? Professore: No. Anzi, chi ne ha ancora me lo consegni subito, perché se poi vengo a sapere che a qualcuno è rimasto, lo butto fuori dalla scuola. 5

6 (Előlép a Leszik, aki eddig még nem szerepelt, kivesz a szájából egy darab gittet és odaragasztja az egyleti csomóhoz, fájó szívvel és piszkos kézzel) (Fa un passo avanti Leszik, che finora non era entrato in scena, si toglie dalla bocca un pezzo di stucco e lo attacca al mucchio del Circolo, a malincuore e con le mani sporche) A tanár. Több nincs? A Leszik (kitátja a száját; mutatja, hogy mind kivette belőle). A tanár. És csak még egyszer halljam meg, hogy egyletet alapítottatok! Takarodjatok haza! Professore: Tutto qui? Leszik (spalanca la bocca e mostra di avervi tolto tutto). Professore: Provate un altra volta a farmi arrivare notizia di un vostro circolo! Tutti a casa! Di corsa! (Mind kisompolyognak.) A Leszik (külön köszön, mert az imént, mikor a többiek kórusban mondták az alászolgáját, neki tele volt a szája.) Alászolgája. (Künn, az utcán.) A Boka. Jól gyön neki az a forint negyvenhárom. Ellopta a pénzünket. A Vejsz. Vizsga után be fogom pöröltetni. (Szomorúan ácsorognak.) A Csele. Te... amíg titeket faggatott... én az ablaknál álltam... idenézz! (Tutti se ne vanno quatti quatti) Leszik: (saluta da solo, poiché prima, quando gli altri dicevano in coro Ossequi, lui aveva la bocca piena). Ossequi. (Fuori, in strada) Boka: Gli fanno comodo a lui il fiorino e i 43 soldi. Ha rubato i nostri soldi. Vejsz: Dopo l esame gli farò causa. (Tutti immobili, tristi) Csele: Ehi! mentre vi interrogava... io ero accanto alla finestra guardate qua! (Elővesz egy csomó friss gittet, amit most kapart ki. Mindeniknek felragyog a szeme. A Csele hamar zsebrevágja a gittet. Nagy csönd. A Vejsz az egyleti zászlóra gondol. A Boka a nagy darab egyleti gittre. A Boka sírni kezd.) (Tira fuori una bella quantità di stucco fresco appena grattato via. A tutti torna la vita negli occhi. Csele svelto nasconde lo stucco in tasca. Cala il silenzio. Vejsz pensa alla bandiera del Circolo. Boka al grande pezzo di stucco. Scoppia a piangere.) A Vejsz. Mingyár bőg. Vejsz: Arriva il pianto. (Ő is sirva fakad. A hó elkezd szállingózni és a hat kis sötét alak bandukolni kezd a borus téli délutánban a havas utcán, egyik szorosan a másik mellett, mint akiket a szent ügy és a közös bánat tart össze, mindhalálig.) (Anche lui scoppia in lacrime. La neve inizia a fioccare e le sei piccole figure scure si avviano a passi strascicati per la strada nevosa nel malinconico pomeriggio invernale, sono tutte strette una all altra, come persone che una santa causa e un comune dolore tengono insieme, fino alla morte.) (Traduzione: Francesca Cirenga, Editor: Beatrice Tőttőssy) 6

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt)

Szia! / Jó napot! (attól függően, hogy magázod vagy tegezed az adott személyt) - Essenziale Può aiutarmi? Chiedere aiuto Parla inglese? Chiedere se una persona sa parlare in inglese Parla _[lingua]_? Chiedere se una persona parla una certa lingua Non parlo _[lingua]_. Spiegare che

Részletesebben

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz

Helyi tanterv. az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Olasz nyelvi fakultáció tantárgyhoz a gimnáziumok 11 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 2 óra ALAPELVEK, CÉLOK A fakultáció célja a tehetséges és tanulni vágyó

Részletesebben

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Ungherese-Italiano

bab.la Frasi: Corrispondenza Auguri Ungherese-Italiano Auguri : Matrimonio Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Gratulálok és a legjobbakat kívánom mindkettőtöknek az esküvőtök napján. La gioia

Részletesebben

Lingua italiana Turismo

Lingua italiana Turismo BGF NYVK Lingua italiana Turismo Modello B2 Composizione professionale 50 minuti 20 punti SCRIVERE SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

Utazás Tájékozódás Tájékozódás - Elhelyezkedés olasz olasz Mi sono perso. Può mostrarmi dov'è sulla cartina? Dove posso trovare? ... un bagno?

Utazás Tájékozódás Tájékozódás - Elhelyezkedés olasz olasz Mi sono perso. Può mostrarmi dov'è sulla cartina? Dove posso trovare? ... un bagno? - Elezkedés Mi sono perso. Amikor nem tudod, hogy hol vagy. Può mostrarmi dov'è sulla cartina? Egy adott keresése a térképen Dove posso trovare? Egy bizonyos keresése Mi sono perso. Può mostrarmi dov'è

Részletesebben

Felvételi olasz nyelvből 2004 A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA

Felvételi olasz nyelvből 2004 A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA Felvételi olasz nyelvből 2004 A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA ka-1 A megoldásokra fél pont nem adható. Jutalompont nem adható. Az elfogadható variánsokat / jellel választottuk el egymástól. (A kulcsban megadottakon

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Segítségkérés - Alapvető, létfontosságú dolgok Tudna segíteni? Segítségkérés Può aiutarmi? Beszélsz angolul? Parla inglese? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Beszélsz / Beszél _[nyelven]_? Parla

Részletesebben

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET

SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET SZITUÁCIÓK ÉS SZÓKINCS AKTIVÁTOR FEJEZET Feladat: Helyezd magad kényelembe és lazulj el! Hallgasd meg a párbeszédek fordítását! A felvétel közben ne memorizálj, ne írj le semmit, csak FIGYELJ! Ha több

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 Nyelvtani feladatlap A-1 1. Adja meg a következő igék és melléknevek főnévi változatát! Főnévi igenevek névelős változatát főnévként most nem fogadjuk el

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1121 É RETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Parte

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 25. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 25. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben

Corrispondenza Lettera

Corrispondenza Lettera - Indirizzo Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Formato indirizzo italiano: via, numero civico località, Mr. J. Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN Földrajz olasz nyelven középszint 1612 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 13. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave

Részletesebben

Olasz szótanuló kártyák VERBI IRREGOLARI. A leggyakoribb rendhagyó igék múlt időben (participio passato)

Olasz szótanuló kártyák VERBI IRREGOLARI. A leggyakoribb rendhagyó igék múlt időben (participio passato) Olasz szótanuló kártyák VERBI IRREGOLARI A leggyakoribb rendhagyó igék múlt időben (participio passato) ESSERE (van) STATO Ieri sono stato / stata al cinema. Tegnap moziban voltam. FARE (tesz, csinál)

Részletesebben

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità

Sia il nostro Partner. Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Sia il nostro Partner Relazioni Curate da un Assistenza Clienti di Qualità Tutti hanno un approccio diverso 2 Dove si trova il Cliente? 3 Cosa vuole il Cliente? 4 Cosa vuole l Imprenditore? 5 Come mi trova?

Részletesebben

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk)

NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI DÍJAMBÓL (Irodalomkritika, esszé, vers, próza, újságírás és egyéb művészetek: fotó, illusztrációk) QUALCHE MIO PREMIO LETTERARIO E DI ALTRE ARTI DA PIÙ DI 30 (Critica letteraria, saggistica, poesia, prosa, giornalismo ed altre arti: foto, illustrazioni) NÉHÁNY A TÖBB MINT HARMINC IRODALMI- ÉS MŰVÉSZETI

Részletesebben

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA

A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA Oktatási Hivatal Az elhangzó szöveg átirata: A 2014/2015. tanévi Országos Középiskolai Tanulmányi Verseny második forduló OLASZ NYELV II. KATEGÓRIA HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS Javítási-értékelési útmutató

Részletesebben

Ferenc Molnár Sándor. Molnár Ferenc, Sándor in Gyerekek. Rajzok. Lampel R. Könyvkereskedése, Budapest 1905 (Magyar könyvtár 433) Inedito

Ferenc Molnár Sándor. Molnár Ferenc, Sándor in Gyerekek. Rajzok. Lampel R. Könyvkereskedése, Budapest 1905 (Magyar könyvtár 433) Inedito Molnár Ferenc, Sándor in Gyerekek. Rajzok Lampel R. Könyvkereskedése, Budapest 1905 (Magyar könyvtár 433) Ferenc Molnár Sándor Inedito (Történik nyolc óra előtt, egy nyári estén. Személyek: egy tizenötéves

Részletesebben

Lingua italiana Affari

Lingua italiana Affari BGF NYVK Lingua italiana Affari Modello B2 Composizione professionale 50 minuti 20 punti SCRIVERE SUL FOGLIO DELLE RISPOSTE. (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz használt megoldási javaslaton

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Dove posso trovare il modulo per? Űrlap holléte felőli érdeklődés Quando è stato rilasciato il suo [documento]? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Dove è stato rilasciato il suo

Részletesebben

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti

55 345 01 0010 55 01 Európai Uniós üzleti A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2003. június 27. A NYELVTANI FELADATLAP KULCSA k-1 A megoldásokra fél pont nem adható. Jutalompont nem adható. Az elfogadható variánsokat / jellel választottuk

Részletesebben

il commesso az eladó il lavoro a munka la studentessa a diáklány la scuola az iskola l amico a barát l amica a barátnœ

il commesso az eladó il lavoro a munka la studentessa a diáklány la scuola az iskola l amico a barát l amica a barátnœ Lezione G ra m m a t i ca 1. A határozott névelœk egyes számban.. A fœnevek egyes számban. 3. A questo mutató névmás egyes számban. 4. Az életkor kifejezése. 5. A határozatlan névelœ. 6. A tagadás. 7.

Részletesebben

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004

ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 ÍRÁSBELI FELVÉTELI FELADATOK OLASZ NYELVBŐL 2004 Nyelvtani feladatlap B-1 1. Adja meg a következő igék és melléknevek főnévi változatát! Főnévi igenevek névelős változatát főnévként most nem fogadjuk el

Részletesebben

HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon

HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon HERCZEG ILDIKÓ MÁRTA * A humor, mint motivációs tényezı az idegen nyelvi órákon L umorismo come elemento di motivazione alle lezioni di lingua straniera La motivazione è determinante nel corso dell insegnamento

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. október 20. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. október 20. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Nemzetközi kapcsolatok Szaknyelv Nyelvismereti teszt Alapfok (B1) Nyelvismereti teszt 20 p./ Értékelő1: Értékelő2: kód A nyelvismereti és az olvasott szövegértés teszt megoldására együttesen rendelkezésre álló idő 50 perc. Írja a válaszokat a lap alján található megoldólapra!

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Kan du vara snäll och hjälpa mig?

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés. Kan du vara snäll och hjälpa mig? - Alapvető, létfontosságú dolgok Può aiutarmi? Segítségkérés Kan du vara snäll och hjälpa mig? Parla inglese? Talar du engelska? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Parla _[lingua]_?

Részletesebben

Utazás Egészség. Egészség - Vészhelyzet. Egészség - Az orvosnál. Amikor valakit megkérsz, hogy vigyen a kórházba

Utazás Egészség. Egészség - Vészhelyzet. Egészség - Az orvosnál. Amikor valakit megkérsz, hogy vigyen a kórházba - Vészhelyzet Devo andare in ospedale. Amikor valakit megkérsz, hogy vigyen a kórházba Non mi sento bene. Devo andare in ospedale. Non mi sento bene. Ho bisogno di un dottore subito! Azonnali orvosi ellátás

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Cardinelli Domenico & Vittorio via delle Rose, 18 Petrignano 06125 Perugia Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Mr. J. Rhodes 212 Silverback Drive California Springs

Részletesebben

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926

Személyes Levél. Levél - Cím. Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 - Cím Mr. N. Summerbee 335 Main Street New York NY 92926 Standard angol címzési forma: település és régió/állam/irányítószám Jeremy Rhodes 212 Silverback Drive California Springs CA 92926 Amerikai címzés:

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0612 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 25. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-8800 Nagykanizsa, Kossuth tér 25. Tel: +36 (93) 516-003 Fax: +36 (93) 516-003 e-mail: nagykanizsa.kvk@katved.gov.hu

Részletesebben

Ez a könyv... spacca!

Ez a könyv... spacca! Ez a könyv... spacca! Ízelítő az olasz szlengből Krusinszki Zsuzsa Megjelenés éve: 2012 Ez egy ingyen letölthető és terjeszthető e- könyv. Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a mű bővített

Részletesebben

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR I. OLVASÁSKÉSZSÉG Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Dimentica le

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Földrajz olasz nyelven középszint 1712 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. május 19. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Chiave di correzione

Részletesebben

Nyelvhasználatom bővül a lakcím, a térbeli viszonyok és a közelre mutatás kifejezésével.

Nyelvhasználatom bővül a lakcím, a térbeli viszonyok és a közelre mutatás kifejezésével. tappa 3 Casa Mit fogok tudni olaszul, ha a lakás fejezetének végére érünk? Megértem, ha valaki a lakásáról mesél, vagy erről engem kérdez. Tudok választani apróhirdetések közül. Ki tudom fejezni, hol,

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 60 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Olasz nyelv középszint írásbeli

Részletesebben

Corrispondenza Auguri

Corrispondenza Auguri - Matrimonio Gratulálok! Nagyon sok boldogságot kívánok! Per congratularsi con una coppia appena sposata Gratulálok és a legjobbakat kívánom mindkettőtöknek az esküvőtök napján. Per congratularsi con una

Részletesebben

Corrispondenza Auguri

Corrispondenza Auguri - Matrimonio Congratulazioni. I nostri migliori auguri e tanta felicità. Per congratularsi con una coppia appena sposata La gioia di questo giorno vi accompagni per tutta la vita. Con affetto. Per congratularsi

Részletesebben

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA

FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA Földrajz olasz nyelven középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 16. FÖLDRAJZ OLASZ NYELVEN GEOGRAFIA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME DI MATURITÁ SCRITTO DI LIVELLO MEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

11. Lui è molto veloce, ha fatto il compito... minuti. A/ cinque B/ in cinque C/ durante cinque D/ sotto cinque

11. Lui è molto veloce, ha fatto il compito... minuti. A/ cinque B/ in cinque C/ durante cinque D/ sotto cinque 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Credo che questo compito... molto facile. A/ è B/ fosse C/ era D/ sia 2. Questa penna... costa? A/ cosa B/ quanto C/

Részletesebben

OLASZ NYELV 9. ÉVFOLYAM

OLASZ NYELV 9. ÉVFOLYAM OLASZ NYELV Témakörök A tantervben megadott témák a kerettantervi ajánlásokat, a NAT elveit és az érettségi vizsga követelményeit veszi figyelembe. A témakör variálható, a mindenkori tankönyvek tartalmai

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 5. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 5. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 23. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Olasz

Részletesebben

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés

Utazás Általános. Általános - Alapvető, létfontosságú dolgok. Általános - Beszélgetés - Alapvető, létfontosságú dolgok Può aiutarmi? Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît? Segítségkérés Parla inglese? Parlez-vous anglais? Annak megkérdezése, hogy az adott személy beszél-e angolul Parla _[lingua]_?

Részletesebben

A kékszakállú herceg vára

A kékszakállú herceg vára Bela Bartók A kékszakállú herceg vára (Il castello del duca Barbablù) Opera in un atto Libretto di Bela Balázs da Barbe-Bleue di Charles Perrault e dal dramma Arianne et Barbe-Bleue di Maurice Maeterlink

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 21. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2015. május 21. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2015. május 21. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2015. május 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Minta ELSŐ MINTAFELADATSOR. Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához. Olvasott szöveg értése. Minta

Minta ELSŐ MINTAFELADATSOR. Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához. Olvasott szöveg értése. Minta ELSŐ MINTAFELADATSOR Javítási-értékelési útmutató a középszintű írásbeli vizsgához Olvasott szöveg értése 1. Il menù Elérhető pontszám: 6 pont 1. C (prosciutto con melone) 2. D (maccheroni alla siciliana)

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 4. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 4. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 23. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. május 23. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI

Részletesebben

Libretto Italiano. Segédanyag olasz nyelvvizsgákhoz és külföldi munkavállaláshoz. Bánrévi Mónika. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Libretto Italiano. Segédanyag olasz nyelvvizsgákhoz és külföldi munkavállaláshoz. Bánrévi Mónika. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Libretto Italiano Segédanyag olasz nyelvvizsgákhoz és külföldi munkavállaláshoz Bánrévi Mónika 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Előszó Minden kornak volt egy irányadó nyelve: kiindulva az ókori

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 7. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. május 7. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6.

ÉRETTSÉGI VIZSGA május 6. ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 6. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. május 6. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

SZKB104_09. Fiúk, lányok barátsága

SZKB104_09. Fiúk, lányok barátsága SZKB104_09 Fiúk, lányok barátsága TANULÓI FIÚK, LÁNYOK BARÁTSÁGA 4. ÉVFOLYAM 85 D1 Feladatsorok 1. Osszátok szét a műveleteket egyenlően! 2. Mindenki önállóan számolja ki a feladatát! 3. Rakjátok középre

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Olasz nyelv középszint 0521 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 2. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI MINISZTÉRIUM Figyelem! A javító tanár egyértelmű jelekkel,

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. október 31. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. október 31. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA Név:... osztály:... É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 31. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati

Részletesebben

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Olasz nyelv emelt szint 0802 É RETTSÉGI VIZSGA 2008. október 29. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Figyelem! A javító tanár

Részletesebben

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Olasz nyelv középszint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 21. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Figyelem! A javító tanár

Részletesebben

Bevándorlás Dokumentumok

Bevándorlás Dokumentumok - Általános Hol találom a űrlapot? Dove posso trovare il modulo per? Űrlap holléte felőli érdeklődés Mikor állították ki a [dokumentumot]? Egy dokumentum kiállítási dátumának megkérdezése Hol állították

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

Békés, szent karácsonyi ünnepeket és áldásos, boldog új esztendőt! Buon Natale e Felice Anno Nuovo!

Békés, szent karácsonyi ünnepeket és áldásos, boldog új esztendőt! Buon Natale e Felice Anno Nuovo! OSSERVATORIO LETTERARIO *** Ferrara e l'altrove *** Magyar-olasz nyelvű online melléklet / Supplemento online in lingua ungherese ed italiano http://www.osservatorioletterario.net - http://xoomer.virgilio.it/bellelettere/

Részletesebben

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15

OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR. Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 OLASZ B1 ÍRÁSBELI MINTAFELADATSOR I. OLVASÁSKÉSZSÉG Olvasáskészség 1 Maximális pontszám: 15 Olvassa el figyelmesen az alábbi szöveget, majd annak alapján válaszoljon magyarul a kérdésekre! Dimentica le

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 20. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA május 20. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 20. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 20. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 19. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2009. május 19. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 19. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 19. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

DA ANIMA AD ANIMA. Osservatorio Letterario Ferrara e l Altrove Edizione O.L.F.A. 2009. Melinda Tamás-Tarr Bonani TRADUZIONI

DA ANIMA AD ANIMA. Osservatorio Letterario Ferrara e l Altrove Edizione O.L.F.A. 2009. Melinda Tamás-Tarr Bonani TRADUZIONI Melinda Tamás-Tarr Bonani DA ANIMA AD ANIMA TRADUZIONI Poesie ungheresi, francesi, spagnole, latine ANTOLOGIA Osservatorio Letterario Ferrara e l Altrove Edizione O.L.F.A. 2009 FERRARA PREFAZIONE Dopo

Részletesebben

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Olasz nyelv középszint 0512 É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Olvasott szöveg értése

Részletesebben

10. évfolyam OLASZ nyelv

10. évfolyam OLASZ nyelv CÉLNYELVI MÉRÉS 2015. június 3. Címke 10. évfolyam OLASZ nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet idegen nyelvi feladatokat tartalmaz. A füzetben az utasítások is idegen nyelven szerepelnek.

Részletesebben

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. március 2. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. március 2. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A szállodában van egy garázs.

A szállodában van egy garázs. Lezione G ra m m a t i ca. A c è és a ci sono szerkezetek használata. 2. A da/a elöljárószók idœhatározós szerkezetekben. 3. A sorszámnevek. 4. Az elöljárószók használata és összeolvadása a határozott

Részletesebben

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1)

Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont Közgazdasági Szaknyelv Hallás utáni szövegértés teszt Alapfok (B1) 25p/ kód: Értékelő: A rendelkezésre álló idő 30 perc. UTASÍTÁS: Ez a Corvinus Szaknyelvi Vizsgaközpont

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 22. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2007. május 22. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 22. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2007. május 22. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA Név:... osztály:... ÉRETTSÉGI VIZSGA 2006. május 9. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA 2006. május 9. 8:00 KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ESAME SCRITTO DI LIVELLO INTERMEDI I. Időtartam: 45 perc Tempo a

Részletesebben

GUIDA PRATICA AL TRASPORTO PUBBLICO DI BUDAPEST. InformaZionI

GUIDA PRATICA AL TRASPORTO PUBBLICO DI BUDAPEST. InformaZionI IT GUIDA PRATICA AL TRASPORTO PUBBLICO DI BUDAPEST InformaZionI E SUGGERIMENTI BENVENUTI A BUDAPEST! BKK, i Közlekedési Központ (Centro Trasporti di ) è l azienda che organizza il trasporto pubblico della

Részletesebben

Négy vers a Szépiacsontokból

Négy vers a Szépiacsontokból 2014. szeptember 33 EUGENIO MONTALE 1 Négy vers a Szépiacsontokból Hozd el a napraforgót, hogy só szítta földbe (Portami il girasole ch io lo trapianti) Hozd el a napraforgót, hogy só szítta földbe, kertembe

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. ÉRETTSÉGI VIZSGA november november 2., 14:00. I. Olvasott szöveg értése

Azonosító jel: OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. ÉRETTSÉGI VIZSGA november november 2., 14:00. I. Olvasott szöveg értése ÉRETTSÉGI VIZSGA 2005. november 2. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2005. november 2., 14:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI MINISZTÉRIUM

Részletesebben

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Olasz nyelv középszint 1311 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 24. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Olvasott szöveg értése A javító

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. május 20. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. május 20. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 18. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 18. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

GYÖRGY SELMECZI SPIRITISTI. Spiritiszták. Opera in due atti

GYÖRGY SELMECZI SPIRITISTI. Spiritiszták. Opera in due atti GYÖRGY SELMECZI SPIRITISTI Spiritiszták Opera in due atti Libretto di Csilla Péntek e György Selmeczi (secondo Comedianti di Aleksandr Blok) 2012 Copyright by the author 1 Personaggi: Il Duca Aleksei Dimitri

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. május 3. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Matematika

Részletesebben

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben.

Hát az én ételem miért ilyen sótlan? Hát, mert hallottam, hogy kegyelmed nem szereti a sót az ételben. A CUKOR (népmese) A királyfi és az elűzött királylány nagy lakodalmat csapott. Meghívták az öreg királyt is a lakodalomba. Étel-ital sok volt, mindenik finom volt, de az öreg király előtt az étel sótlan

Részletesebben

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

OLASZ NYELV JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Olasz nyelv középszint 1512 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 23. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Általános útmutató A javító

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. október 25. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. október 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2006. október 31. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc É RETTSÉGI VIZSGA 2006. október 31. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2006. október 31. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

E D V I N Írta Korcsmáros András

E D V I N Írta Korcsmáros András E D V I N Írta Korcsmáros András A színen a Fiú, aki egy padon ül, majd előveszi a telefonját. Szia! Én vagy az, Dávid! Most hallasz? Nem? Na és most? Nagyszerű! Minden rendben. Nem, nincs baj. Éppen ebédszünetem

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 22. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2013. október 22. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. október 22. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2013. október 22. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA Matematika olasz nyelven középszint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 006. május 9. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN MATEMATICA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA ESAME SCRITTO DI MATURITÁ LIVELLO INTERMEDIO JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 25. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 25. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2011. október 25. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2011. október 25. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 21. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc

Azonosító jel: OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 21. 8:00. I. Olvasott szöveg értése. Időtartam: 70 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 21. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2014. október 21. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA október 26. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése

Azonosító jel: ÉRETTSÉGI VIZSGA október 26. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA október 26. 8:00. I. Olvasott szöveg értése ÉRETTSÉGI VIZSGA 2017. október 26. OLASZ NYELV EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2017. október 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 70 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l Altrove ANNO XIII NN. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009

OSSERVATORIO LETTERARIO Ferrara e l Altrove ANNO XIII NN. 67/68 MARZO-APRILE/MAGGIO-GIUGNO 2009 1 2 E d i t o r i a l e di Melinda B. Tamás-Tarr Lectori salutem! Quanto ho preannunciato, in questo editoriale continuo la riflessione linguistica con le funzioni della lingua. La lingua, a seconda degli

Részletesebben

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN

MATEMATIKA OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2016. május 3. MATEMATIKA OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2016. május 3. 8:00 I. Időtartam: 45 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Matematika

Részletesebben

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15

1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 1. Nyelvismereti feladatsor Maximális pontszám: 15 Válassza ki a helyes megoldást! 1. Verona è meno grande... Milano. 2. Disse che... a Roma, due anni prima. A/ l ha incontrato B/ l incontrava C/ aveva

Részletesebben

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA

KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 26. OLASZ NYELV KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2010. október 26. 8:00 I. Olvasott szöveg értése Időtartam: 60 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Olasz nyelv tantárgyhoz a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium 9 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra

Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Olasz nyelv tantárgyhoz a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium 9 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Helyi tanterv az Élő idegen nyelv - Olasz nyelv tantárgyhoz a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium 9 12. évfolyama számára 2. idegen nyelv, heti 3 óra Bevezető Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi

Részletesebben

OSSERVAtORIO LEttERARIO

OSSERVAtORIO LEttERARIO OSSERVAtORIO LEttERARIO *** Ferrara e l'altrove *** ANNO XX NN. 111/112 LUGLIO-AGOSTO/ SETTEMBRE-OTTOBRE 2016 FERRARA Rassegna di poesia, narrativa, saggistica, critica letteraria - cinematografica - pittorica

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN

MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN ÉRETTSÉGI VIZSGA 2009. május 25. MŰVÉSZETTÖRTÉNET OLASZ NYELVEN KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2009. május 25. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 120 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS

Részletesebben