INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat"

Átírás

1 INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. sztály Jó gyakrlat megismerése természetismereti, környezeti nevelés témában Készítette: Bsnyákné Váradi Judit Csmáné Büte Edit 1

2 Tartalm BEVEZETŐ... 4 TANMENET KÖRNYEZETVÉDELMI JÁTÉKOK Földglyócska Gyógynövények Hl terem? Hulladéks ttó Illemtan Itt maradó madaraink Játéks feladatk - A vásárlásról Kincskereső ttó Környezetvédelmi kalandfüzet Madarak és Fák Napja Magyarrszág megyéi interaktív játék Mit tudtk a Földről? Növény és állatfelismerő játékk Olvadnak a jéghegyek! Pusztai tölgyesek interaktív játék Rejtvény madárnevekkel Tárgyak életútja Takaréksság, újrahasznsítás Természetbúvár ttó Természetvédelmi őr Utazik a cirkusz A fa szerepe az életünkben Játék

3 A kicsi is szép! A mező élővilága A vízpart élővilága interaktív tananyag Állatk világnapja Bújócska madárhang felismerő interaktív játék Cirkusz a cirkuszban - Az állatk világnapja alkalmából Dhányzás megelőzési prject Energia-Őrangyalk Energia ttó Érdemes megjavítani? Fa prjekt kérdőív Fáktól kaptt levegő szituációs játék A Föld napja Játék a szavakkal Madárlesen interaktív játék Szelektív hulladékgyűjtés - interaktív játék Természeti kincseink A víz körfrgása

4 BEVEZETŐ A környezeti nevelés fgalma 4

5 Az isklai környezeti nevelés az a pedagógiai flyamat, melynek srán a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldlgzására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: - megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcslatt alapz és erősít meg az élő, ill. élettelen környezettel; - kifejleszti a szándékt és képességet a környezet aktív megismerésére; - felkelti az igényt, képessé tesz: a környezet váltzásainak, jelzéseinek felfgására; összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcslatk megértésére; a prblémák megkeresésére, kainak megértésére; kritikai és kreatív gndlkdás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megldásk megkeresésére; az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben; a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. (KöNKmP, 2004) Környezeti nevelésünk alapelvei Isklánk tanulóinak nagy többségéről elmndható, hgy hátránys helyzetű, rssz szciális körülmények között élő családban nevelkednek. Ingerszegény környezetben élnek, szókincsük nagyn szegényes. Szüleik többnyire nem mutatnak számukra lyan példát, melyet követve könnyebbé válhatna az életük. Éppen ezért a szülők feladatát is sk esetben az isklának, a pedagógusknak kell átvállalni. Ebből következik, hgy száms területen vannak tennivalóink. Többek között nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink környezeti nevelésére, törekszünk a környezettudats magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítésére. Pedagógiai munkánkat kiterjesztjük a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek, mint knfliktuskezelés, döntés, együttműködés fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. Fntsnak tartjuk a személyiségfrmálást, a társas együttműködést, az ember-természet kapcslat frmálását. Knkrét célk és feladatk 5

6 Rendszerszemléletre nevelés: a tanórákn szerzett ismereteket tudják összekapcslni az életben tapasztaltakkal. Önmaguk lássák meg a prblémákat, és önmaguk keressék az arra adható válaszkat. Legyenek képesek megérteni a fejlődés és a környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét. Az alternatív, prblémamegldó gndlkdás elsajátítása: alakuljn ki az a képesség, hgy a prblémákra válaszkat is keressenek a tanulók. Az egyes kérdések megválaszlására több alternatíva felállítását igényeljék, s az alternatívák értékelése után képesek legyenek a helyes, megfelelő válasz kiválasztására. A glbális összefüggések megértése: a létező környezeti prblémákat ne csak önmagukban lássák, hanem azk gazdasági, társadalmi kait is megértsék. Legyenek képesek ezeket az kkat aznsítani, felismerni saját környezetükben, életükben, és tanuljanak meg ezeket szem előtt tartva cselekedni. A természet, az élet, a bilógiai skféleség jelentőségének megértése: legyen esélye a bldgulásra, ha együttműködik környezetével, és nem uralkdni akar felette. Mindez a természet törvényeinek megértését, az élet minden frmájának elismerését feltételezi. Fel kell fedeztetni, hgy bilógiai skféleség nélkül nincs emberi létezés sem. A szerves kultúra fntsságának megismertetése a fenntartható fejlődésben: beláttatni, hgy az ember történelme srán nemcsak szembefrdult környezetével, hanem száms esetben tudtt azzal harmóniában is élni. A gyermekekben hajlandóságt ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni akarást a prblémák megldására, kifejleszteni az eredményes knfliktuskezelés cselekvő képességét, aktivitást és jó együttműködést. Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmnikus környezet szépségének befgadására, élvezetére. Segíteni a környezeti flyamatk, összefüggések megértését, a környezettudats életvitel kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, sztatlan egységének megérzését, az ehhez kötődő pzitív emóciók megélését, a környezetérzékenység javulását. Megvalósítani a helyes döntések meghzataláhz szükséges ismeretek átadását, a magatartásk, visznyulásk, értékrend, pzitív jövőkép és környezeti etika kialakulásáhz nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztsítását. Lehetővé tenni a prblémák, jelenségek skldalú megközelítésének, látásmódjának kialakítását. Felkészíteni a gyerekeket, hgy ha lehetőségük van választani, dönteni, akkr a környezetkímélő termékeket, technlógiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a 6

7 gyerekekben a kársdáskat megelőző gndlkdást, megismertetni a gyerekekkel a takaréks és mértékletes életvitel lehetőségeit. A valóságs természeti és humán környezet megtapasztalását biztsító prgramk: erdei iskla, témahét, jeles napk megünneplése, terepi fglalkzásk a természetismeret és a környezetünk és egészségünk tantárgy keretében (ez isklánkban egy speciális tantárgy). A célkhz kapcslódó feladatk, módszerek, tevékenységi frmák: A környezeti nevelés feladata a gyerekek különböző készségeit erősíteni, frmálni, fejleszteni: - kmmunikációs készség - észlelés, prblémafelismerés - pszichmtrs (érzékszervi, mzgáss) - prblémamegldó - együttműködő, kperációs készség - spntán és szándéks figyelem fejlesztése - irányíttt, tudats megfigyelés - glbális-lkális visznyk értelmezése, tudatsítása - könyvtári munka - kirándulás - megfigyelés, kísérlet, vizsgálat, aktivitás - gyűjtés, eszközhasználat, rajzk készítése, mérések, eredmények alkalmazása, elemzése, értékelése Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek A tanórai tartalm a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. Ennek szervezési frmája lehet - hagymánys, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük, illetve - nem hagymánys tanóra, ami lényegében a kmplex (kereszttantervi, tantárgyközi) fglalkzáskat öleli fel, s mint ilyen kiemelkedő jelentőségű a környezeti nevelés szempntjából (pl. prjektmódszer, erdei iskla, témanap-témahét, stb.) Ezek lyan tanulásszervezési frmák, amelyeknek éppen az az egyik meghatárzó jellege, hgy nem tanórakeretben történnek. - Hagymánys tanórai fglalkzásk 7

8 A nemzeti alaptanterv és a kerettanterv lehetőségeit kihasználva a tantárgyi prgramkból kiindulva meg kell határzni a környezeti nevelési tananyagt. Minden tantárgyba be lehet építeni a környezeti nevelés célkitűzéseit. Jelenjenek meg a környezeti nevelési prgramban az egyes tantárgyak elvárásai, céljai környezeti nevelési szempntból. - Nem hagymánys tanórai fglalkzásk Kötelező tananyag elsajátítása nem hagymánys (45 perces) órakeretek között is történhet. Néhány példa szerepel itt az ilyen típusú tanítási-tanulási keretre. Ezek a környezeti nevelés céljainak kitűnően megfelelnek: Erdei iskla: Az erdei iskla lyan többnaps, szrgalmi időben megvalósuló, a szervező intézmény székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelésitanulásszervezési egység, melynek srán a tanulás flyamatát a tanulói képességek fejlesztését és a tananyag elsajátítását a tanulók aktív, együttműködő, cselekvő (kperatívinteraktív) megismerő tevékenységére építik. az ismeretszerzés flyamatában elsősrban tanulási technikákra helyezi a hangsúlyt. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szrsan és szervesen kapcslódik a választtt helyszín természeti, ember által létesített és szcikulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmnikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez kötődő szcializáció. (Lehczky Jáns) Témanap témahét: Isklánkban ebben a tanévben egy őszi témahetet tartunk. Választtt témánk a Szemétszüret, melyet prjektmódszerrel dlgzunk fel, krsztályknak megfelelően. A Szemétszüret prjekt célja: Tanulóink környezet-és egészségtudats magatartása fejlődjön. Vegyék észre, hgy a szelektív hulladékgyűjtéssel védjük környezetünket, csökkentjük az emberi tevékenységből eredő szennyezéskibcsátást, az emberi tevékenység által megtermelt és a jövőben már nem hasznsítható hulladék mennyiségét. Tudatsdjn bennük, hgy ők maguk is milyen skat tehetnek a szűkebb és tágabb környezetük tisztaságáért, megóvásáért. Az általunk tervezett prject egyszerre kmly és játéksan könnyed. Kmly, mert valódi teljesítményt várunk el. Ugyanakkr játéks is, hiszen az ötletek, a lehetséges szkatlan megldásk egyedi gndlkdást, elmélyült játékt kívánnak meg. A prjekt várható eredménye: 8

9 személyiségfejlesztés kmmunikációs képességek fejlesztése együttműködési készség erkölcsi nevelés kreatív- művészi képességek fejlesztése tlerancia türelem képzelőerő erősödése vállalkzási kedv önbizalm kialakulásának segítése kreativitás esztétikai érzék fejlődése alktókedv fejlődése egymás segítése szervezőkészség önértékelés érzelmi nevelés szelektáló értékítélet látttakról, hallttakról gndlkdási, tanulási képességek fejlesztése lgikus gndlkdás fejlesztése A feladatk elvégzése srán a választható munkafrmák: - egyéni (pl. ttó, feladatlap, interaktív játék, mntázs, színezés ) - kiscsprts (pl. kertrendezés, tabló, szelektív gyűjtés tejes dbz, műanyag flakn) - sztály szintű (pl. szemétszedés, séta, szöveges feladatk megldása ) A környezeti nevelés srán hatéknyan fejleszthetőek a következő kmpetenciák: Intellektuális kmpetenciák: - prblémamegldás - infrmációhasználat - kritikai gndlkdás - kreativitás - esztétikai érzék fejlesztése - ismeretfrrásk megismerése 9

10 - infrmációhasználat, infrmációk kezelése, válgatása - kmplexitás - alktókedv fejlesztése Módszertani kmpetenciák: - tanulási technikák fejlődése - ismeretek különböző helyzetekben való használata - előzetes tudás elemeinek felszínre hzása - alkalmazható, szaktárgyi ismeretek bővítése - tervezési eljárásk megismerése - IKT eszközök, internettel, számítógéppel kapcslats praktikus tudás (internetes prtálk használata, szövegszerkesztés, könyvtár ) - hatékny munkamódszerek alkalmazása - szövegértés, értő lvasás fejlesztése - lvasási készség fejlesztése Személyi és szciális kmpetenciák: - együttműködés máskkal - együttműködési készség csprtn belül; csprtk között - egymás segítése - tlerancia - türelem - szervezőkészség - önértékelés - knfliktuskezelés - közösségépítés - közösségfejlesztés Kmmunikációs kmpetenciák: - csprt előtti szereplés - kmmunikációs készség - szövegértés-szövegalktás 10

11 Módszerek A környezeti nevelésben a hatéknyság növelése érdekében módszertani megújulásra van szükség. Munkánk srán alkalmaztt módszereink: kperatív tanulási technikák játékk (érzékelést fejlesztő, szituációs, drámajátékk) prjektmódszer tanulmányi kirándulás kreatív tevékenység (szelektív hulladékgyűjtés, madárvédelmi feladatk, rend-és tisztasági verseny) művészi kifejezés (ftó-, nép-, vizuális művészet, irdalmi alktásk) A tanulók környezeti nevelési eredményeinek értékelési szempntjai: Egyes tanulók esetében az isklai cél- és értékrendszer megvalósulása a szciális képességek alakulása a beállítódásk és értékrientáció fejlődése a csprthelyzet megismerése a knfliktuskezelés módjai Osztályközösségek esetében a csprtvisznyk alakulása a közvélemény, a mrális gndlkdás váltzása az infrmális kapcslatrendszerek alakulása a tevékenységrendszer megismerése Taneszközök Tankönyvek, nymtattt és elektrnikus anyagk, Internet, természetismereti könyvek, mesekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, flyóiratk, természetfilmek, dkumentumfilmek, diasrzatk, plakátk. Térképek, tájékzódási eszközök (iránytű, tájló), mdellek, tablók. Játékkhz szükséges felszerelések (labda, szembekötő stb.) Anyagk és eszközök a kézműves fglalkzáskhz, gyakrlati természetvédelemhez (papír, ragasztó, írószerszámk, faanyag stb.) 11

12 Eszközök és anyagk az életvitel és gyakrlati ismeretek környezeti nevelési célkitűzéseihez (pl. megfelelő szerszámk) 12

13 TANMENET 1. Élet az erdőben 13

14 Tananyag Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) Tevékenységek 1. Bevezető óra Szervezési feladatk Felelősök megválasztása. 2. Év eleji ismétlés A virágs növények szervei, a szervek feladata. A lágy és fás szár jellemzői. A virág és a termés részei. 3. Séta az erdőben Az erdő környezeti tényezői (hőmérséklet, szél, fény, csapadék, talajnedvesség). Az avar (lehulltt levelek) váltzása. A kcsánys tölgy (vagy más erdei fa) főbb jellemzői. Állatk jelenlétére utaló nymk (lábnym, táplálkzási nym, elhullajttt részek, elpusztult állatk váza, lakóhely, hang ). 4. Az erdő, a fák birdalma 5. A fa tetőtőltalpig 6. Növények a lmbk alatt 7. Gmbák a földön és a fákn A tölgyes, bükkös és fenyves jellemzői. Örökzöld, lmbhullató fgalma. A kcsánys tölgy és a bükkfa ismertetőjegyei. Az erdő szintjei: talaj-, gyep-, cserje- és lmbkrnaszint. A szintek néhány jellemző növénye és állata. A fa fő részei: gyökérzet, törzs, krna. A fás szár részei: törzs, ág, gally, vessző. A lmblevél alktói: levélnyél, levéllemez. Virág, virágzat. Termések terjedése, alktórészei. A fa életútja az évgyűrűk rajzlata alapján. A közönséges mgyró és a vadszeder tulajdnságai. A cserjék közös jellemzői és jelentőségük. A pmpás hóvirág és az illats iblya fejlődése. Cserjék és lágyszárú növények élete tavasszal. A virágk megprzása. A gmbák élőhelye és környezeti igénye. A gmbák testfelépítése: gmbafnalak, tönk, kalap, spórák. A gmbák fejlődésének állmásai. A gmbák táplálkzása és jelentősége. Ehető és mérgező gmba-párk. Erdei csiperke gyilks galóca. Beszélgetés. Ábrák elemzése. Rész egész visznyának a tisztázása. Irányíttt megfigyelések csprtmunkában. Mérőeszközök helyes használatának gyakrlása. Egy kijelölt fa részeinek a vizsgálata. Nymkeresés. Erdei játékk. Rajzk, jegyzetek készítése. Természetvédő magatartás gyakrlása. Lmbkrna zártsága fény mennyisége aljnövényzet sűrűsége közti összefüggés megláttatása. Gyakribb erdei fák jellemzése meghatárztt szempntsr (algritmus) segítségével. Növényfelismerés gyakrlása. Rajzs jegyzet készítése. A meglévő ismeretek felidézése. Fás szárak megnevezése kruk alapján. Levelek, termések vizsgálata, részek beaznsítása. Összefüggések felismerése: részegész, virág mérete, alakja, színe, illata-megprzás módja. Virág-virágzat összehasnlítása. Törzskrng évgyűrűinek a vizsgálata. Cserjék és fák összehasnlítása. Növények megfigyelése, faji bélyegek lelvasása képek és természetes anyag alapján. Összefüggések bemutatása: környezeti igény előfrdulás, életműködés; felépítés működés. Flyamatábra elemzése, összefüggések magyarázata. Gmbák testfelépítésének a megfigyelése, szerepük biznyítása. Összefüggések feltárása: környezeti igény előfrdulás; zöld színanyag hiánya táplálkzás módja. Flyamatábra elemzése. Spóralenymat készítése. Ehető és mérgező gmbapárk Játékk, játéks feladatk A kicsi is szép! Apróságk gyűjtése a szabadban A fa szerepe az életünkben c. kitalálós játék 14

15 8. Rvark és madarak az erdőben 9. Vadászk és áldzatk 10. Erdőlakók és környezetük 11. Az erdő és az ember 12. Összefglalás (Élet az erdőben) A rvark és madarak testfelépítése, közös jellemzőik. A rvark fejlődésének állmásai: pete, lárva, báb, kifejlett rvar. Az erdő egy-egy jellegzetes rvar- és madárcsprtja: cincérek, lepkék, harkályk. A csprtk képviselőinek külleme, mzgása, táplálkzása, szaprdása, szerepe. Hőscincér, nagy fakpáncs, kakukk. Növények, növényevők és rvarevők egymásrautaltsága. Madarak és emlősök testfelépítése, közös tulajdnságaik. A héja és a róka külleme, mzgása, érzékszervei, táplálkzása. A ragadzó életmód jellemzői. Az ember szerepe a természet egyensúlyának a fenntartásában. Az erdő környezetvédő szerepe: az xigén termelése, a víz megőrzése, a szél erejének csökkentése, a pr megkötése, a zaj csökkentése. Az anyagk körfrgása a természetben: élettelen környezet (víz, ásványi anyagk, széndixid) növények növényevők állatevők baktériumk, gmbák. Táplálkzási lánck. Az erdő gazdasági szerepe: faanyag, vadhús, erdei gyümölcsök, gmbák, egyéb termékek pl. gyanta, méz stb. Az erdő szciális szerepe: felüdülés, kikapcslódás. Az erdők pusztulásának kai: erdőirtás, környezetszennyezés, erdőtűz. Az erdőirtás következményei. A Bükki Nemzeti Park szerepe, néhány élőlénye. Gyerekek és felnőttek szerepe az erdők védelmében. Az erdő fntsabb környezeti tényezői és élővilága. A megismert fák, cserjék, lágyszárú növények jellemző tulajdnságai. A gmbák élete, jelentősége. A tanult állatk testfelépítése, összehasnlítása. Csprtba rendezés, srbaállítás. A rvarkkal és madarakkal kapcslats ismeretek felidézése. Egy-egy jellemző cincérfaj és harkályféle felismerése, megnevezése. Flyamatábra elemzése. Képek, mdellek, állati preparátumk vizsgálata, részek beaznsítása. Összefüggések magyarázata: szervek felépítése-működése; táplálkzás életközösségben betöltött szerep. Élőlények csprtkba srlása. A meglévő ismeretek felidézése, alkalmazása. Állatk megnevezése, jellemzése, csprtba srlása. Táplálkzási kapcslatk feltárása. Összefüggések megállapítása: szervek felépítése működése, életmód testfelépítés, környezet szervezet. Ábrák elemzése. Az élőlények és az élettelen környezet közti kapcslat feltárása. Ábraelemzés: erdőirtás következményei, anyagk körfrgása. A fák xigéntermelésének és vízmegkötésének biznyítása kísérlettel. Táplálkzási lánck összeállítása applikációs képekkel. Az erdő fhászának a fellvasása, elemzése. Beszélgetés, példák felsrlása az erdő ajándékaival kapcslatban. Kiállítás erdei termékekből. Az ember környezetpusztító és környezetvédő szerepének a bemutatása. Cselekvő természetvédelem: faültetés. Papírral való takaréksság jelentőségének beláttatása. A tanult növények és állatk felismerése, jellemzése. Az élőlények csprtkba srlása. Ismeretek rendszerezése, összefüggések áttekintése. Táplálkzási lánck összeállítása. Bújócska c. interaktív játék: Madarak felismerése hangjuk alapján Állatk világnapja: - memóriajáték Cirkusz a cirkuszban c. dramatikus játék Növény- és állatfelismerő játék Utazik a cirkusz Fáktól kaptt levegő c. szituációs játék Pusztai tölgyesek c. interaktív játék (A tölgyerdő megmentése) Természetbúvár ttó A Föld napja - rejtvény 15

16 külleme, életmódja, alkalmazkdása. Táplálkzási kapcslatk. Az erdők szerepe. Pusztulásuk kai és következményei. Az erdővédelem fntssága. A Bükki Nemzetei Park jelentősége, védett természeti értékei. Önálló feladatmegldásk. Helyes és helytelen természetvédő magatartás megvitatása. 13. Ellenőrzés Élet az erdőben Tudásszintmérő feladatlap megírása 2. Helyem a világban Óra Tananyag 14. Miből lesz a cserebgár? 15. Válaszd az egészséget! 16. Viselkedés? Kultúra? Viselkedéskultúra! 17. Ilyen vagyk én? Ilyen vagyk én! Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) Váltzásk a születéstől a halálig. Az emberi élet szakaszai: újszülöttkr, csecsemőkr, kisgyermekkr, gyermekkr, serdülőkr, ifjúkr, felnőttkr, öregkr. Az életkrk néhány fnts jellemzője. Szkás, szenvedély. Kárs szenvedélyek. Bódító anyagk: dhány, alkhl, kábítószer. A dhányzás, italzás, kábítószerezés következményei, megelőzése. A köszönés, bemutatkzás, megszólítás illemtana. Legfntsabb viselkedési szabályk: tthn, vendégségben, tömegközlekedési eszközön, utcán. Az öltözködés alapvető szabályai. A szókincs és a csúnya beszéd. Külső és belső tulajdnságk. Mérhető tulajdnságk váltzása. Pzitív és negatív belső tulajdnságk. Tevékenységek Életkrk megnevezése. Egészséges életmód megfelelő testi, lelki fejlődés közti összefüggés megláttatása. Saját életkri szakasz legfntsabb jellemzőinek összegyűjtése. Váltzásk megbeszélése a kisgyermekkrhz képest. A fgalmak értelmezése, lexikn használata. A tanulók néhány jó és rssz szkásának az összegyűjtése. A kárs szenvedélyek bemutatása példákn. Bódító anyagk megnevezése, rendszeres fgyasztásuk veszélyeinek a felismerése. Dramatikus játékk a kársító anyagk elutasítására. Viselkedési szituációk gyakrlása. A telefnálás szabályainak megbeszélése, gyakrlása játéks frmában. A kulturált öltözködés jellemzőinek a bemutatása. Túlöltözés, alulöltözés biznyítása példákkal. A szép szavak elterjesztése, a csúnya kifejezések kiküszöbölése. Méretek megállapítása méréssel. Váltzásk rögzítése. Külső tulajdnságk összegyűjtése. Belső tulajdnságk kiválasztás a felsrlásból. Csprtsításuk. Napló bemutatása. Játékk, játéks feladatk Dhányzás megelőzési prjekt Illemtan szabályk a helyes viselkedés szabályainak megbeszélése csprtmunkában 16

17 18. Otthn Tevékenységek és azk megfelelő elkülönítése a lakásban. Az tthn tisztaságával kapcslats munkálatk ideje, eszközei, anyagai. A háztartási hulladékk eredete, típusai. A lakás elektrms szennyeződésének a csökkentése. 19. Környezetünk védelmében A hulladékk csökkentésének lehetőségei: tthn és vásárláskr. Szelektív hulladékgyűjtés fgalma, jelentősége. A hulladékk hasznsításának lehetőségei. 20. Láss át a szitán! A reklám helye, szerepe, célszemélyek. Haszns-nemhaszns, kedvesbsszantó reklámk. A reklámk hatása. 21. Társaim és én A társas kapcslatk alapvető szabályai. 22. Összefglalás (Helyem a világban) Életkri szakaszk. Kárs szenvedélyek. Külső és belső tulajdnságk. A lakás tisztasága és tthnssága. A hulladékk fajtái, csökkentésének lehetőségei. A szelektív hulladékgyűjtés. Reklámk és hatásuk. 23. Ellenőrzés Az ember szervezete és életműködései. Példák összegyűjtése. Takarítással kapcslats ismeretek felidézése. Ki mit segít tthn? Felmérés. Hulladékk csprtsítása anyaguk szerint. A környezetbarát vásárlás lehetőségeinek az összegyűjtése. Néhány tönkrement tárgy bemutatása, javításának lehetőségei. Különféle csmaglóanyagk vizsgálata. Hulladékk csprtsítása. Reklámanyagk gyűjtése. A hztt reklámk csprtsítása. Szlgenné vált reklámszövegek felidézése. Kutatómunka: hgyan csábítanak az üzletekben a felesleges vásárlásra? Dramatikus játékk. Összefüggések magyarázata, példákkal való biznyítása. Gyakrlás, rendszerezés. Csprtsításk, megnevezések. Összehasnlításk. Önálló feladatmegldásk gyakrlása. Helyes és helytelen cselekedetek felismerése. Tudásszintmérő feladatlap megírása. Energia ttó Kincskereső ttó Hulladéks ttó Szelektív hulladékgyűjtés válgatós játék Szemétszüret prject: Tárgyak életútja történet az újrahasznsításról Játéks feladatk a vásárlásról Érdemes megjavítani dramatizálás - Csszgi az öreg suszter Hl terem? Feladat párs munkában. Energia őrangyalk felelősök választása, akik figyelnek az energiával való takaréksságra Olvadnak a jéghegyek 3. Tájékzódás 17

18 Óra Tananyag 24. A Föld a Világegyetemb en 25. A Föld és a földgömb 26. Földünk égi kísérője a Hld (kiegészítő anyag) 27. Tájékzódás a térképen 28. A felszíni frmák és ábrázlásuk a térképen 29. A vizek és ábrázlásuk a térképen Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) Föld. Nap. Naprendszer. Tejútrendszer. Világegyetem. Égitest. A Föld gömb alakú. Kék blygó. A földgömb összevetése a Föld valóságs képével. A felszínét vizek és szárazföldek alktják. Északi-sark. Déli-sark. Északi félgömb. Déli félgömb. A földgömb fgalma és ábrázlási módja. A Hld alakja, mérete, felszíne. Az első ember a Hldn. Az első magyar űrhajós. A Hld felszínének környezeti tényezői. A térkép legfntsabb elemeinek felismerése, térképészeti jelölésük megismerése. A mértékszám, vnalas mérték, jelmagyarázat szerepe. Felszíni frmák: síkság, dmbság, hegység. Fgalmuk, ábrázlásuk a térképen. Az alföld és a síkság visznya egymáshz. Összefüggés felismerése a magasság és a térkép színhasználata között. A felszín feletti vizek. Állóvíz, flyóvíz, frrás, trklat. A flyók srrendje nagyságuk alapján: ér, csermely, patak, flyó, flyam. Legnagybb flyóink: Duna, Tisza. Legnagybb tavaink: Balatn, Fertő-tó, Velencei-tó. A tó pusztulása. A felszín alatti vizek hasznsítása. Tevékenységek A Földön kívüli térségek létének és az égitestekkel kapcslats gyermeki elképzelések megbeszélése. A Naprendszeren belüli égitestek felsrlása. Egyszerű megfigyelések végzése a nappali és az éjszakai égbltn. A földgömb és a tankönyv ábráinak a megfigyelése, elemzése. A vizek és a szárazföldek arányának megfigyelése, összehasnlítása. A különböző típusú földgömbök összehasnlítása. A könyvtárhasználati ismeretek gyakrlása a tankönyv szempntjai alapján. Infrmációgyűjtés lexiknkból, szakkönyvekből. Az Internet használatának gyakrlása. Az atlasz bemutatása, összehasnlítása a falitérképekkel. A különböző céllal készült térképek megfigyelése majd összehasnlítása. A felszíni frmák megkülönböztetése magasság szerint. Jelölésük használata. Példák keresése az atlaszból. A felszíni frmák részeinek felismerése. Magassági számk lelvasása az atlaszból. Vizek jelölésének, nevének, mellékflyóinak lelvasása a térképről. Vizek csprtsítása. Flyásirány, jbb és bal part megértetése, alkalmazása. Vizek jelentőségére példák, képek összegyűjtése. Képekből tabló készítése. Térképvázlatn megnevezések bejelölése, színezés. Játékk, játéks feladatk Mit tudtk a Földről? - ttó csprtmunkában Földglyócska c. vers Felelősek vagyunk a Földért címmel versírás a Földről - pársmunka 18

19 30. Alföldjeink Alföld, Kisalföld. Alföldjeink fekvése, részei, flyóik, időjárásuk, gazdasági tevékenységek. Összefüggés feltárása az időjárás és a mezőgazdaság között. Hasnlóságk és különbségek alföldjeink között. 31. A Dunántúlidmbság és az Alpkalja Dunántúli-dmbság, Alpkalja. A tájak fekvése, részei, időjárása, gazdasági szerepe. A flyók és a patakk szerepe a tájak felszínének kialakulásában. Összefüggés feltárása a takarmánynövények termesztése és a szarvasmarha tenyésztés között. A tiszta levegő és az egészséges környezet hatása a turizmusra. 32. Hegységeink Északi-középhegység, Dunántúliközéphegység. A tájak fekvése, részei, időjárása, gazdasági szerepe. Ok kzati összefüggések feltárása a sk csapadék és a sűrű erdők, a déli lejtők és a szőlőtermesztés között. A fakitermelés és a bányászat szerepének csökkenése. Aggtelekicseppkőbarlang. Hegységeink vnulatainak iránya. 33. Mutassuk be a települést! 34. Tájékzódási gyakrlatk (kiegészítő anyag) A lakóhely és környékének természeti és kulturális értékei. Összefüggés a Nap járása és az égtájak (árnyék) között. Alföldjeink megkeresése az atlaszban és a falitérképen. Fekvésük meghatárzása. Magassági számk lelvasása. Az Alföld részeinek felismerése, megnevezése keresztmetszeti rajzn. Szelvényrajz készítésének, értelmezésének megtanulása (a trta példáján keresztül az Alföldre vnatkztatva). Alföldjeink időjárásának lelvasása tematikus térképekről. A tájak megkeresése az atlaszban és a falitérképen. Fekvésük meghatárzása, részeik lelvasása. Az Alpkalja jelentésének magyarázata a térkép megfigyelése alapján. A tájak időjárásának megállapítása tematikus térképekről majd összehasnlítása az Alföldével. Magassági számk lelvasása az atlaszból. A tájak megkeresése az atlaszban és a falitérképen. Fekvésük, irányuk meghatárzása, részeik, magassági számk lelvasása. A hegységek térképi ábrázlása és a valóságs képük összevetése. A lakóhely elhelyezése rszágn belül. A fővárstól mért távlságának és irányának meghatárzása. A lakóhely térképén való eligazdás. Nevezetességeinek, természeti értékeinek összegyűjtése. A kikapcslódási és étkezési lehetőségek megbeszélése. Képeslap tervezése a településről. Irányk meghatárzása számlaps karóra, bt segítségével és a Nap napi járása alapján. Az iránytű használatának gyakrlása. Távlságk becslése, majd ellenőrzése méréssel. Alaprajz készítésének gyakrlása, betájlása. Természeti kincseink: A Bükk - védett növényei - védett állatai - barlangjai - denevérei Csprtmunka internet használattal. 19

20 35 Összefglalás (Tájékzódás) A Föld. A Világegyetem. A földgömb. A térképek ábrázlási módjai. Tájaink fekvése, felszíne, időjárása. A természeti adttságk összefüggése a gazdasági élettel. Az ember tájfrmáló tevékenysége. Az időjárási jellemzők és az emberi tevékenységek közötti összefüggések tájainkn. A legfntsabb fgalmak felidézése, gyakrlása. Tájékzódás gyakrlása a térképeken. A térképjelek felidézése, gyakrlása. A felszíni frmák csprtsítása, összehasnlítása. A munkafüzet feladatainak megldása. 36. Ellenőrzés Tájékzódás Tudásszintmérő feladatlap megldása 4. Az élet színterei Óra Tananyag Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) 37. Élet a talajban A talaj fgalma. A talaj élettelen alktói: humusz, kőzettörmelék, víz, levegő. A talaj élő alktói: növények, állatk, gmbák, baktériumk. A talaj szerepe az élőlények életében. A földigiliszta jelentősége. 38. A talaj pusztulása 39. Veszélyben a levegő A talajpusztulás kai és következményei. A szél és a víz rmbló munkája. A szennyező anyagk hatása az élőlényekre. A kmpszt keletkezése, jelentősége. A talaj kársdásának megelőzése, védelme. A levegő előfrdulása, fntsabb tulajdnságai, alktóelemei. Az xigén és a szén-dixid szerepe az élőlények életében. A gyakribb légszennyező anyagk keletkezése, növekvő mennyiségük következményei. Tevékenységek Egyszerű kísérletek elvégzése a talaj összetevőinek kimutatására. A kísérletek tapasztalatainak elmndása, a látttak magyarázata, az eredmények rögzítése. A kísérleti eszközök helyes használatának a gyakrlása. Összefüggések magyarázata: talaj színe-humusztartalma, humusz mennyisége-talaj termőképessége. A humuszképződés flyamatának értelmezése. Kísérletek elvégzése: gyökérzet vízmegkötése, különböző anyagk bmlása. Összefüggések feltárása: növényzet kipusztulása talajpusztulás, hulladékk bmlási ideje talajszennyezés. Ábraelemzés: vegyi anyagk útja. Ábra kiegészítése: lejtős terület védelme. A levegő tulajdnságainak vizsgálata egyszerű kísérletekkel. A kísérletek tapasztalatainak megbeszélése, következtetések levnása, eredmények rögzítése. A tüzelőanyagk fajtáinak összegyűjtése, felhasználásuk megbeszélése. Képelemzés: savas eső, túlztt felmelegedés következményei. Játékk, játéks feladatk 20

21 40. Vigyázz a levegőre! 41. Az életet adó víz 42. Veszélyben a víz 43. Összefglalás (Az élet színterei) Az energiafrrásk keletkezése, jelentősége az emberek életében. Megújuló energiafrrásk (szél-, víz- és napenergia). Nem megújuló energiafrrásk (szén, kőlaj, földgáz). A közlekedési eszközök hatása a környezetre. A víz jelentősége, tulajdnságai, felhasználása. A víz körfrgása. A növények szerepe a víz körfrgásában. Az ivóvíz származása, tisztítása. Földünk vízkészletének megszlása. Az édesvíztartalékk csökkenése. A túlztt vízfgyasztás hatása. A vízszennyezések kai és következményei. A szennyvíztisztítás flyamata. A vízzel való takarékskdás és a vízszennyezés csökkentésének lehetőségei. A talaj, a levegő és a víz előfrdulása, alktórészei, szerepe. Szennyeződésük kai és következményei. Az emberek szerepe a kársító anyagk csökkentésében és a környezet megóvásában. Példák felsrlása az energia hasznsítására. Az energiafrráskkal kapcslats ismeretek megbeszélése. Gyűjtőmunka az energiatakaréksság lehetőségeiről. Közlekedéssel kapcslats ábra elemzése, következtetések levnása. Óznbarát termékek felkutatása, jelentőségük megbeszélése. A kárs UV sugarak elleni védekezés lehetőségeinek a megbeszélése. Az ivóvíz érzékszervi vizsgálata. Példák felsrlása a víz szerepére. A vízfelszívás és a párlgtatás biznyítása kísérletekkel. A víz körfrgásának felelevenítése ábra alapján. Képek bemutatása régi és mai kutakról. Diagram elemzése. Példák összegyűjtése a túlztt vízhasználatról és a takarékskdás lehetséges módjairól. Helyes és helytelen szkásk elemzése. Képek, újságcikkek gyűjtése a vízszennyezésről. Kiselőadás megtartása. Egyszerű víztisztítási eljárásk elvégzése: ülepítés, szűrés. Víztisztítás flyamatának bemutatása. A méreganyag útjának nymn követése a táplálkzási láncban. Jellemzők összegyűjtése, rendszerezése. Összefüggések magyarázata. Szakkifejezések helyes használata. Flyamatk felismerése, értelmezése. Észrevenni az élettelen környezet megóvásának lehetőségeit. Feladatmegldásk gyakrlása. 44. Ellenőrzés Az élet színterei Tudásszintmérő feladatlap megírása A víz körfrgása kísérlet, feladatlap kitöltése csprtmunkában Játék a szavakkal - rejtvény Természetvédelmi őr c. játék Környezetvédelmi kalandfüzet kiválaszttt feladatai - csprtmunka 21

22 5. Ismerjük meg hazánkat! Óra Tananyag 45. Hazánk megyéinek térképe Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) Települések jelölése a térképen. Megye, megyeszékhely, fővárs fgalma, jelölése. Megyetérkép fgalma. A megyék működése. Hazánkat határló rszágk. Úthálózat, közút, vasút jelentése. 46. Településeink A településtípuskról krábban tanultak felidézése. Település, várs, tanya fgalma. Szlgáltatásk jelentése. A települések összehasnlítása (életmód, funkció, szlgáltatásk stb.) 47. Alktó magyark, magyar hírességek 48. Világhírű értékeink 49. Hazánk népessége, magyark a határn túl 50. Tervezzünk utazást! Alktó ember. Művészeti ágak. Néhány világhírű magyar tudós, művész, sprtló, felfedező, utazó neve és tevékenysége. Nbel-díj, Oscar-díj. A kultúra és az érték fgalma. A régmúlt idők megismerése különböző frrásk alapján. Íráss emlékek. Tárgyi emlékek. Néphagymányk. Magyark, hazai kisebbségek, legnagybb kisebbség, határn túli magyark, rszághatárk megváltztak. Útiterv, menetrend, útikönyv, turistatérkép, utazási irda, Internet. Tevékenységek A hazánkat határló rszágk nevének lelvasása. A megyetérkép lvasásának gyakrlása. A települések megkülönböztetése népességük száma szerint a térképjelek alapján. A krábban gyűjtött képek rendezése. A lakóhely példáján keresztül bemutatni egy településtípust (esetleg a tablókészítéssel összevnva). Csprtkban alktó tevékenység végzése: vers, dallam, plakát, gyurmaszbr, tánclépések. Különböző művészeti ágak egyegy jellegzetes alktásának a szemléltetése. Világhírű magyark, Nbel díjask megnevezése. Beszélgetés a tudósk munkájáról. Találmányk bemutatása (glyóstll, gyufa, hlgram, Rubik-kcka). Egy-egy kiemelkedő építészeti és képzőművészeti (festmény) alktásról ismertető készítése. A tanult történelmi eseményekhez kapcslódó íráss és tárgyi emlékek megfigyelése. A történelmi események felidézése, összekapcslása az emlékkel. Példák felsrlása, csprtsítása. Gyűjtőmunka, kiselőadás. Egy jellemző néphagymány bemutatása. Tematikus térképlvasás gyakrlása. Kislexiknk, szótárak használata. Útvnalterv készítése. A menetrend megismerése, használatának gyakrlása adtt példán keresztül. Közlekedési térkép használatának gyakrlása. Játékk, játéks feladatk Magyarrszág megyéi interaktív játék 22

23 51. Védett természeti értékeink 52. Összefglalás (Ismerjük meg hazánkat!) Nemzeti Park. Tájvédelmi körzet. Természetvédelmi terület. Védett terület, növény, állat. Viselkedési szabályk a védett területeken. Településtípusk felismerése, az tt élők életmódja, szlgáltatásk. Megye, megyeszékhely, fővárs helye, jelölése. Szmszéd rszágk. Hazánk népessége. Híres magyark. Hazánk kulturális és természeti értékeink. A lakóhely és környéke védett területeinek feltérképezése. A védett területek viselkedési szabályainak megbeszélése példákn keresztül. Védett értékek csprtsítása A legfntsabb ismeretek felidézése, gyakrlása. Tájékzódás a térképen. Térképlvasás gyakrlása. Összehasnlításk, csprtsításk. Védett területek típusainak a elkülönítése. Híres magyark és tevékenységük megnevezése. Kulturális értékekre példák felsrlása. Munkafüzeti feladatk önálló megldása. 53. Ellenőrzés Ismerjük meg hazánkat! A tudásszintmérő feladatlap megírása. 6. A víz és a vízpart élővilága Óra Tananyag Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) 54. Séta a vízpartn A víz, vízpart néhány élőhelyi jellemzője. Állatk a vízben és a felszínen. Állatk jelenlétére utaló nymk. Néhány vízi, vízparti élőlény aznsítása, jellegzetességeik. 55. Benn a vízben, kinn a vízből 56. Vízparti növények A víz, vízpart környezeti tényezői (hőmérséklet, fény, levegő összetétele, mzgása). A vízben lebegő parányk szerepe. A fnalas zöldmszatk és a fehér tündérrózsa testfelépítése, jellemzői. A nád és a gyékények szervezete, ismertető jegyeik, szerepük a vizek életében. A fűz- és nyárfák testfelépítése, főbb jellemzőik. A lágy- és fásszárúak elrendeződése a vízben és a vízpartn. Tevékenységek Irányíttt megfigyelés, mérés, következtetés. Vízminta érzékszervi vizsgálata. Aznsítás, elkülönítés, összehasnlítás. Rajzlás, színezés. Nymkeresés. Tapasztalatk felelevenítése. Megfigyelés, elemzés. Krábbi ismeretek felszínre hzatala. Összehasnlítás, jellemzés. Összefüggések megállapítása (pl. levegővel telt részek lebegés). Növényfelismerés képről. Növényi szervek megfigyelése, összehasnlítása. Ok kzati összefüggések feltárása (pl. környezeti tényezők-testfelépítés, növekedés). A nádszár vizsgálata. A nád és a gyékények felhasználásának összegyűjtése. Játékk, játéks feladatk A vízpart élővilága Vízparti növények interaktív tananyag feldlgzása csprtmunkában 23

24 Óra Tananyag 57. Örökké a vízben 58. Rvark és rvarvadászk 59. Vízimadarak és védett birdalmuk 60. Összefglalás (A víz és a vízpart élővilága) Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) A halak testalakja, kültakarója, fő testrészei. Mzgásuk, légzésük és a velük kapcslats jellemzők. Táplálkzásuk, szaprdásuk, ivadékgndzásuk. A rvark közös tulajdnságai. A szúnygk előfrdulása, külleme, életmódjukkal összefüggő szervezeti sajátsságaik. A békák élőhelye, bőrük, mzgásuk, táplálkzásuk jellegzetességei. A két állatcsprt szaprdásának, fejlődésének hasnlósága. A víz, vízpart, mint táplálkzó, búvó-, és fészkelőhely. A madarak közös jellemzői. A búbs vöcsök külleme, testfelépítésének főbb vnásai, mzgása, táplálkzása, fészkelése, ivadékgndzása. A Fertő-Hanság Nemzeti Park néhány védett élőlénye. A víz, vízparti élőhely fntsabb környezeti tényezői. Az élőlények elhelyezkedése a vízben és a partn. A megismert növények és állatk élete, testük fő részei, alkalmazkdásuk. Táplálkzási kapcslatk. Tevékenységek Irányíttt megfigyelés. Az emlősök és a halak testtájainak megnevezése, különbségeik. Kísérlet az úszóhólyag működésével kapcslatban. Ábraelemzés, rajzlás. Halpikkely vizsgálata. Ok kzati összefüggések feltárása (testfelépítés működés, élőhely szervezet, életmód). Beszélgetés, krábbi élmények, ismeretek felidézése. Képek alapján az állatk küllemének megfigyelése, jellemzése. Ábra és szövegelemzés. Életmód szervezet (ragadzó, ugró) közti kapcslatának meglátása. Táplálkzási kapcslat felismerése. Krábbi ismeretek felidézése. A búbs vöcsök sajátsságainak összegyűjtése. Képek megfigyelése, elemzése. Összefüggések bemutatása (vízi környezet-tllazat, végtagk, vízi környezet táplálék táplálkzási mód csőr) Észrevenni az élővilág megóvásának lehetőségeit. A tanult élőlények felismerése, jellemzése szempntk alapján. Ismeretek rendszerezése, összefüggések áttekintése. Táplálkzási lánck összeállítása. Önálló feladatmegldás. 61. Ellenőrzés A víz és a vízpart élővilága Tudásszintmérő feladatlap megírása. Játékk, játéks feladatk A vízpart élővilága (halak) interaktív tananyag feldlgzása csprtmunkában A vízpart élővilága (madarak) interaktív tananyag feldlgzása csprtmunkában 24

25 7. A mező élővilága Óra Tananyag Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) 62. Séta a mezőn A mező legfntsabb környezeti tényezői. A lágy- és fásszárúak aránya. A lágyszárúak mennyiségi visznyai. Néhány lágyszárú növény aznsítása, jellegzetességeik. A növények és állatk közti kapcslatk. 63. Zöldellő mezőkön 64. Gyógynövények, gymnövények 65. Rvarseregek a réteken 66. Madarak a földön és a levegőben 67. Mezei rágcsálók és ellenségük (kiegészítő anyag) A mező taglódása. A mezei életkörülmények. A fűfélék előfrdulása, testfelépítése, alkalmazkdása a környezeti tényezőkhöz. Az árvalányhajak jellemzői. A kamilla és a nagy csalán jellegzetes részei, felhasználási lehetőségeik. A parlagfű előfrdulása, terjedése, jellemzői. Az allergiás megbetegedés tünetei, betegségmegelőzés, gymirtás. Lágyszárúak. A mezők jellegzetes rvarcsprtjai: a lepkék, a sáskák, a szöcskék. A rvark legfntsabb küllemi sajátsságai. Mzgásuk, táplálkzásuk és a velük kapcslats testrészek jellemzői. A mezei pacsirta és a szarka előfrdulása, küllemei sajátsságaik, testük főbb jellegzetességei. Életmódjuk, alkalmazkdásuk élőhelyükhöz. Táplálkzási kapcslatk a mezőn. Az emlősök közös jellemzői. A rágcsáló és a ragadzó életmód jellemzői. Az ürge és a parlagi sas élőhelye faji sajátsságai, életmódja. Természetvédelmi jelentőségük. Tevékenységek Megfigyelés, következtetés. Becslés, mérés, tervezés, rajzlás. Gyűjtés, képkészítés. Aznsítás, elkülönítés, összehasnlítás. Fűfélék vizsgálata. Nymkeresés. Természetvédő magatartás gyakrlása. Szövegértelmezés, válgatás. Ábraelemzés. Összehasnlítás, aznsítás, elkülönítés. Összefüggések megállapítása (pl. környezet szervezet) Hibakutatás. Növényfelismerés jellemzés. Virágzat vizsgálata, megfigyelése. Szöveg- és ábraelemzés. Ok kzati összefüggések feltárása (pl. igény szervezeti sajátsság terjedés előfrdulás) A rvarkkal kapcslats ismeretek felidézése. Ismeretek alkalmazása, Testrészek megnevezése. Az állatk jellemzése szempntk alapján. Összehasnlítás, hasnlóságk, különbségek megállapítása. A madarakkal kapcslats, ismeretek felidézése. Faji jellemzők ismertetése. Ok kzati összefüggések meglátása (élőhely életmód szervezet, felépítés működés) Madárétlap táplálkzási lánc összeállítása. Szólásk, közmndásk értelmezése. Összehasnlítás a mókus küllemével, életmódjával. Szövegértelmezés, ábraelemzés megfigyelés. Összefüggések bemutatása (zsákmányállat ragadzó létszáma, életmód testfelépítés) Észrevenni az állatvédelem lehetőségeit. Játékk, játéks feladatk Gyógynövények keresése az internet segítségével - csprtmunka Madarak és fák napja vetélkedő Fa prject kérdőív kitöltése csprtmunkában Madárlesen c. játék Rejtvény madárnevekkel Itt maradó madaraink 25

26 Óra Tananyag 68. A mező napjainkban 69. Összefglalás (A mező élővilága) Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) A rét, a legelő és a szántóföld hasznsítása. A füves élőhelyek szerepe. A búza életciklusa. A termés szerkezete és feldlgzása. Egészségmegőrző gabnatermékek. A Hrtbágyi Nemzeti Park néhány természeti értéke. A mező fntsabb környezeti tényezői és élővilága. A megismert növények és állatk faji sajátsságai. A tanult élőlénycsprtk jellemzői. Az élőlények élete, alkalmazkdásuk. Táplálkzási kapcslatk. A Hrtbágyi Nemzeti Park szerepe, néhány élőlénye. Tevékenységek Krábbi ismeretek felidézése. Beszélgetés (legeltetés, aratás) A füves területek hasznsításának megfgalmazása. A különböző háziállatk legelésének megfigyelése. Rész egész visznyának felismerése. Flyamatábra elemzése, lépéseinek elmndása. Növény és állatfelismerés gyakrlása. Élőlények csprtsítása. A testfelépítéssel, életmóddal alkalmazkdással kapcslats ismeretek rendszerezése. Általánsításk megfgalmazása. Összefüggések áttekintése. Táplálkzási lánck összeállítása. Önálló feladatmegldás. 70. Ellenőrzés A mező élővilága Tudásszintmérő feladatlap megírása Miről tanultunk ebben a tanévben? Év végi ismétlés 74. Az évi munka értékelése Az ember testfelépítése, életműködései és egészségmegőrzése. Az erdő, a mező, a vizek és vízpartk legjellemzőbb növényeinek és állatainak a tulajdnságai. Az élő és élettelen környezet kapcslata. A talaj, a víz és a levegő jellemzői, szerepe, szennyeződésének frrásai és következményei. Tájékzódási ismeretek. Hazánk népessége, kulturális és természeti értékei. A Föld és a Világegyetem. Ismeretek rendszerezése, csprtsítása. Ok kzati összefüggések magyarázata. Flyamatk felidézése. Munkafüzeti feladatk önálló megldása, hibák krrigálása. Játékk, játéks feladatk A mező élővilága interaktív tananyag segítségével a tanult ismeretek felelevenítése csprtmunkában 26

27 KÖRNYEZETVÉDELMI JÁTÉKOK 27

28 Földglyócska Egyre fkzódó energiatermelésünk is közrejátszik abban, hgy a Föld éghajlata melegszik. S nem is igazán az a baj, hgy melegszik (hiszen vlt már ennél melegebb is millió évekkel ezelőtt), hanem az, hgy ez a melegedés nagyn gyrs. Nem vigyázunk eléggé a Földünkre! Úgy látszik: nem vettük még észre, hgy milyen veszély fenyegeti a Földet is, s rajta minket, embereket is. Feladat párs munkában: Olvasd el ezt a gömb-verset, s utána írjál te magad is egyet a saját gndlataid, érzéseid alapján. A címe legyen az, hgy Felelősek vagyunk a Földért! (Lehet kisebb, rövidebb is, mint az alábbi.) Ha a Föld csupán egy méter átmérőjű vlna, és a levegőben lebegne valahl, néhány arasznyira a talaj felett, az emberek a világ minden tájáról csdájára járnának. Körbesétálnák, gyönyörködnének hatalmas óceánjaiban, csillgó tavacskáiban, és az azkat összekötő vízerekben. Megcsdálnák dudrait és mélyedéseit, a körülötte lebegő vékny gázréteget és a benne rezgő párát. Megcsdálnák, hgy miféle élőlények járkálnak a felszínén és úszkálnak vizeiben. Szentnek nyilvánítanánk, hiszen az egyetlen lenne, és féltve óvnák, nehgy baja essék. Ez a gömb lenne a világ legnagybb csdája. Az emberek hzzá jönnének imádkzni, hgy meggyógyuljanak, hgy bölcsességet kapjanak, hgy meglássák a szépséget és hgy ámuljanak azn, hgy ez hgyan lehetséges. Szeretnék és életük árán is megvédelmeznék, mert valahgyan tudnák, hgy életük teljessége semmi sem lenne nélküle. Ha a Föld csupán egy méter átmérőjű, kicsiny glyó vlna 28

29 Gyógynövények A tanulók csprtmunkában kutatást végeznek a gyógynövények témakörben, csprtnként 3-3 szabadn választtt gyógynövény kell bemutatniuk. Véleményt alktnak a gyógynövények szerepéről az egészséges életmód vnatkzásában. A kutatómunkáhz szükséges hnlap elérhetősége: 29

30 Hl terem? Téma: A szállítás sk energiát igényel. A gyümölcsök messziről való szállítása ezért nagyn kársítja a környezetet. Aki védeni akarja a környezetét, az inkább lyan gyümölcsöt vásárl, ami itthn (Magyarrszágn) terem, s akármilyen finmak és csábítóak a világ más táján termett gyümölcsök, azkat nem vagy csak ritkán fgyasztja. Fnts tehát tudni, hgy egy gyümölcs itthn terem-e, vagy a világ más táján. Feladat: 1. Kisztjuk a gyerekeknek az alábbi képet. 2. Jelöljék meg ceruzával azkat a gyümölcsöket, amelyeket már ettek. 3. Beszélgessünk arról, hgy melyik mennyire ízlett. 4. Karikázzák be azkat, amelyekről úgy gndlják, hgy a mi rszágunkban terem, s nem kell messzi földről hzni. 5. Beszélgessünk a kaptt válaszkról, s próbáljuk a gyerekekkel érzékeltetni, hgy melyik gyümölcs milyen messziről (pl. hány napig) érkezik hzzánk. 30

31 31

32 Hulladéks ttó Válasszátk ki a helyes válaszkat! Figyeljetek arra, hgy némelyik feladatra több megldás is van. A helyes válaszk előtti betűket írjátk fel egymás mellé egy papírra! Ha helyesen válaszltk minden kérdésre, akkr összelvasva a betűket megtudhatjátk, hgyan lehet megelőzni a felesleges hulladékképződést. A szóközöket nektek kell a megfelelő helyre betenni. Melyik a szelektív hulladékgyűjtés helyes megfgalmazása? (1 helyes válasz) A Azt a hulladékt gyűjtöm, amit nem tudk máshvá kidbni, eltüntetni. K Anyagfajták szerint külön gyűjtjük a hulladékkat. Miért helyes a szelektív hulladékgyűjtés? (3 helyes válasz) Ö Mert ha külön gyűjtjük a hulladékkat, akkr később lehet hasznsítani. V Hgy külön szeméttelepre kerüljenek, mert mindegyik kezelésére más-más előírás vnatkzik. R Kevesebb szemetet kell elhelyezni a hulladéklerakókban. N Nem kerülnek veszélyes anyagk a környezetbe. Mennyi hulladékt termel átlagsan egy ember napnta? (1 helyes válasz) B 0,5 kg Y 0,7 kg Z 1,5 kg Mi történik ma a legtöbb hulladékkal Magyarrszágn, miután a kukáskcsi elszállíttta? (1 helyes válasz) V Elszállítja a legközelebbi erdő szélébe. T Elégetik egy hulladékégetőben. E Elhelyezik egy hulladéklerakóban. L Hasznsítják. 32

33 Válaszd ki a környezetvédelmi szempntból legjbb csmaglást! (1 helyes válasz) G Tetrapack dbz O Visszaváltható műanyag palack F Alumínium dbz Z Visszaváltható üveg A Eldbható műanyag palack Melyik a helyes pársítás? (6 helyes válasz) M Kiégett izzó - Üveggyűjtő E Rvarirtós spray flaknja - Veszélyeshulladék gyűjtő T Kötegelt újságpapír - Papírgyűjtő Á Tetrapack dbz - Papírgyűjtő T Knyhai zöldséghulladék - Kmpszthalm U Használt ruhák - Vöröskereszt begyűjtő helye G Festékes edény - Fémgyűjtő D Kitört ablaküveg - Üveggyűjtő A Kerti nyesedék - Zöldhulladék gyűjtő (BIO) Hányszr tölthető újra egy műanyag visszaváltható palack? (1 helyes válasz) T 6-szr B 14-szer P 30-szr Hányszr tölthető újra egy üvegből készült visszaváltható palack? (1 helyes válasz) J 9-szer V 20-szr O 40-szer Melyek a veszélyes hulladékk? (5 helyes válasz) H A rózsa szúrós nyesedéke S Maradék festék F Használt sütőlaj O Ceruza elem R Eltörött üvegphár G Használt fénycső 33

34 Y Lejárt szavatsságú gyógyszerek Mit kell tenni a veszélyes hulladékkkal? (2 helyes válasz) Ó Gndsan becsmaglni és elásni a kertben. S Nem kell tenni semmi különlegeset, mert a szeméttelepen úgyis kiválgatják A Külön kell ezeket gyűjteni, majd veszélyeshulladék gyűjtőbe helyezni. R Minél előbb kidbni a szemetesbe, nehgy valakit megbetegítsen. S El kell vinni egy hulladékudvarba, vagy egy veszélyeshulladék gyűjtőhelyre. Kinek a feladata a hulladékk megfelelő kezelése? (4 helyes válasz) E Nekem nem, nem én vagyk a kukás ember. Z A hulladékkezelő cégek feladata. T Az önkrmányzat feladata. Á Én is segíthetem, a hulladékgyűjtők megfelelő használatával. R Csak a felnőttek feladata. S Mindannyiunk közös feladata. Írjátk ide a megfejtés betűit! Illemtan Miért kell az embernek illedelmesnek lennie? Mdrtalan csak az lehet, aki Rbinsnként egy elhagytt szigetre kerül, illetve még az sem, mert tt nincs kivel. De ha már megtalálta a maga Péntekjét, viselkednie kell, hgy elviselhető legyen életük. Az illemszabályk nem törvények. Mégis elengedhetetlen követnünk őket, ha elvárjuk, hgy emberként kezeljenek minket. Miért köszönnek az emberek egymásnak? Jelzik, hgy észrevették egymást, barátságt, tiszteletet fejeznek ki vele, jelzik a fennálló hierarchiai visznyt. 34

35 "Amilyen az adjn isten, lyan a fgadj isten". Nemcsak a köszönésre, hanem valamennyi illemszabályra igaz ez. Nem is hinnétek, hgy a köszönés, egymás üdvözlése milyen régi-régi szkás. Talán ez vlt a legelső illemszabály, amit az ember kitalált. És mennyi váltzata vlt és van! Egy afrikai törzsről feljegyezték, hgy köszöntéskr, bemutatkzáskr a markukba köpnek az ttani emberek. A tibetiek meglengetik a kalapjukat, kinyújtják nyelvüket, és bal kezüket a fülük mögé teszik. A marik (Új-Zéland őslakói) köszönéskr az rrukat dörzsölik össze. Kinek hgyan kell köszönni? Kit szabad tegezni? Felnőtteknek a napszaknak megfelelően és előre köszönj! Hölgyeknek életkruk figyelembevételével (,,idősebbeknek'': Kezét csóklm! vagy Jó napt kívánk!) Isklád minden tanárának és alkalmazttjának találkzáskr, miután kivetted kezed a zsebedből! Mindenkit a maga tisztje és psztja szerint kell szólítani, tehát Tiszteletes Úr, Tanárnő, Tanár Úr, Igazgató Úr, Julcsi néni, Pista bácsi, Nagyi, Papi stb Hgyan kell bemutatkzni egymásnak? Játsszátk el a következő szerepjátékkat és beszéljétek meg a hibákat! Két ember bemutatkzik egymásnak! Férfi nő (egykrúak) Idősebb férfi fiatal lány Idősebb férfi fiatalabb fiú Főnök beszttt (nő) Két embert bemutat egymásnak egy 3-ikat! 2 férfi és 1 nő 2 nő és 1 férfi 35

36 3 fiú Bemutatkzásnál illik egyenesen állni, ha ült, álljn fel, - felnőtt nőkre ez nem vnatkzik - illik a bemutatttra nézni és hangsan érthetően a saját nevet megmndani. Bemutatkzás srán illik kezet fgni és egy kicsit meghajlni. A bemutattt emberek ismerőseiddé válnak és ezután illik köszönteni őket és fgadni az üdvözlésüket. Ha azt akard, hgy neveden szólítsanak, érthetően mutatkzz be (vezeték- és keresztnév)! Csak nálad fiatalabb fiúnak nyújts előre kezet! Lányknál várd meg, míg ő nyújtja a kezét, de te kezdd a bemutatkzást! Nem szégyen bevallani, ha valakinek nem sikerült megjegyezned a nevét. Fgadd el a kézfgásra nyújttt kezet! Fgjatk kezet mindenkivel és javítsátk ki a vasmarkkat és a döglött halakat! Hgyan mutat be egymásnak 2 embert egy 3-ikat? Játsszatk szerepjátékt! 2 férfi és 1 nő 2 nő és 1 férfi 3 fiú Társaságban a bemutatás a házigazdának, vagy közeli rknának a dlga. Nem kell szertartást rendezni a bemutatáskr, elegendő néhány közvetlen szó: "Bemutatm kedves barátmat...", "Bemutatm az sztálytársamat..." Szólítsd nevén azt, akinek bemutattak! A bemutatás szabályai, ha te vagy a harmadik: férfit a nőnek, fiatalabbat az idősebbnek, kisebb rangút a magasabb rangúnak, fiatal lányt idősebb férfinak. 36

37 Milyen esetekben telefnáljunk? Ha valamilyen fnts közlendőnk van. Manapság nem illetlenség valakit telefnn keresztül felköszönteni, meghívni, de a rendkívüli jelentőségű ügyeket ne telefnn intézzük. A részvétnyilvánítás, szívesség kérése lehetőleg személyesen történjen. Hgyan telefnáljunk? Tisztán, érthetően beszéljünk, de ne kiabáljunk. Tömören fgalmazzuk meg mndanivalónkat. Fnts (pl.: amiket nem szívesen tudatnánk máskkal) infrmációkat nem szabad telefnn tvábbítani. Ha mi hívunk: Minden zavaró zajt szüntessünk meg hívás előtt. Célszerű papírt és tllat kézbe venni, mert bármikr szükség lehet rá. Emlékezetből kckázats tárcsázni, ezért kerüljük. Ha hívásunkra jelentkeznek, akkr mutatkzzunk be, és mndjuk meg, hgy kivel szeretnénk beszélni. A telefnközpntsnak nem kell bemutatkzni, csak a köszönés után a hívtt nevét vagy a melléket mndjuk be. Érdemes megkérdezni, hgy nem zavarunk-e. Ezzel több kellemetlenséget is elkerülhetünk. Téves szám esetén mindig kérjünk elnézést, és tegyük le a kagylót. Ha üzenetrögzítő jelentkezik, akkr adjuk meg a nevünket, telefnszámunkat és azt, hgy milyen ügyben telefnáltunk. A vnal megszakadása esetén a hívó félnek a kötelessége az újrahívás. Ha minket hívnak: Ha egy céget képviselünk, akkr a hívás vételekr a cég nevét és a saját nevünket mndjuk. (Pl.: Jó napt kívánk! XY vállalat. Kvács Béla vagyk. Miben segíthetek?) Ha a telefn nem hivatals, akkr a hívás fgadásakr nem muszáj bemutatkznunk persze nem illetlenség. Hgyan illik öltözködni? Mindig az alkalmnak megfelelően! Munkahelyre, isklába az egyszerű, kényelmes (de nem szakadt!) ruha illik. Mziba nem kell,,kiöltözni'', de a szentmiséken, színházban, hangversenyen, perában a közreműködőket tiszteljük meg azzal, hgy alkalmi ruhát veszünk fel. 37

38 Öltöny, ünneplő: Nemcsak a fekete, de más színű is lehet ízléses Fnts a megfelelő ing kiválasztása, amely legyen vasalt, tiszta A nyakkendő mindig tartzéka az öltönynek Ne edzőcipőt végy, s a zkni is az öltönyhöz illő színű legyen Melegben a rövid ujjú ing, nyakkendővel - ez zakó nélkül is ünnepi öltözet. Hgyan kell enni? Ne faljunk, hanem együnk, hgy ne csak a gymrunk, de szemünk és szellemünk is jóllakjék! Csak kézmsás után ülj az asztalhz, miután hölgypartnered is elhelyezkedett. Hölgyek és idősebbek társaságában ne te szedj először! Az étkezés társalgásra is való, persze nem a nehéz prblémák megvitatására, a hangerő feltrnázásával. Társalgás közben ne hadnássz az evőeszközökkel! Az evőeszközök használatát próbáld meg mielőbb elsajátítani! Hangkíséret nélkül (csámcsgás, szürcsölés, böfi) egyél! A szalvétát szalvétának használd! Köhögés, tüsszentés, rrfúvás esetén frdulj el az asztaltól, s használd a zsebkendődet! Kenyeret csak a ksárral együtt nyújtsd! A használt evőeszköz helye a tányérn és nem az abrszn van. A fgpiszkálót, ha használd, a másik kezeddel takard el! Amit már megérintettünk, vegyük is ki. Ne válgassunk. Amit kiszedtünk, illik is megenni! Evés közben a tányérk maradjanak a helyükön. Ha kccintunk, nézzünk szembe a partnerünkkel! Menzán: Gyülekezéskr ne kiabálj és ne lökdösődj! Vállalj asztaltakarítást, hisz gndlj arra, te is szívesebben ülsz tiszta asztalhz! 38

39 Evés előtt kívánj jó étvágyat, utána pedig köszönd meg! A rágógumit ne ragaszd az asztallap ill. a tányér aljára! Ülve szedd teli a tányérdat! Ne az asztalt gazdagítsd az étellel, hiszen így is kevés az, amit megeszel! Ne kritizáld az ételt, örülj neki, hgy neked még ez mindennapi lehetőséged! Hgyan közlekedjünk az utcán csprtsan? Fegyelmezetten, kettes srban kell menni, ha nincs járda, akkr egyes srban a frgalmmal szemben az út bal ldalán. Ételmaradékt, hulladékt, papír zsebkendőt sem túrán, sem strandn, sem utcán ne szórj szét! Utcán vagy kirándulás alatt ne zárd el magad a többiektől a walkman-nel! Add át a helyedet az idősebbeknek és az arra rászrulóknak! Légy mindig megfntlt, körültekintő! Figyelj a vezetődre és a társaidra! Egyéb: Beszélgetés közben ne vágj a másik szavába! Minden ismeretlen helyre a fiú menjen be először partnere előtt! Ügyelj környezeted rendjére és tisztaságára! A WC-t úgy hagyd magad után, ahgy találni szeretnéd! Rádiózás, tévézés, zenélés közben légy tekintettel máskra is (pl. a hangerő megfékezésével)! Ha tthn bulit szervezel, előre kérj elnézést szmszédaidtól! Ajándékt jbb adni, mint kapni. Virágt bármilyen alkalmra ajándékzhatsz. Tíz szál alatt páratlan számú virágból álljn a cskr. Szitkzódni, trágárkdni illetlenség (is). A csúnya beszéd és kármkdás nem máskat, hanem a szitkzódót jellemzi. 39

40 Itt maradó madaraink Vízszintes 2. A legnagybb baglyunk 4. Nálunk a balkáni telel 5. Erős, kúps csőrű madár 7. Szürke, fekete, nagy méretű madarunk, "kár" Függőleges 1. Kicsi madarunk: "nyitnikék" 3. A fák dktra 6. Szürke kis "várslakó" 8. Gyászruhás madár Nagyn sk madarunk marad velünk és tölti itthn a telet. Költöző társaik még az ősszel elrepülnek (gólya, fecske). Az itt maradóknak segítenünk kell, hgy átvészeljék a telet, hiszen életterüket elvettük, nem találnak táplálékt. Etessük hát őket, de vigyázzunk arra, hgy ha egyszer elkezdtük az etetést, akkr ne hagyjuk abba! Mit adjunk nekik? Naprafrgó magt, kölest, diót, almát! 40

41 Játéks feladatk - A vásárlásról 1. Vásárlj ksan! A hulladékhegyek elkerülésének, megelőzésének egyik módja az előrelátó, tudats vásárlás. Ha nem vesztek lyan termékeket, amiből sk hulladék keletkezik, akkr ti magatk is nagyn skat tesztek a tisztább, egészségesebb környezetért. Ez a játék segít nektek abban, hgy a jövőben könnyebben felismerjétek, és ki tudjátk választani a környezetkímélő termékeket a környezetszennyezők közül. Gyűjtsetek össze a játékhz minél több árucikket vagy annak a csmaglását. Ezek a különböző termékek egy képzeletbeli blt árukészletét fgják alktni. Ha elég skféle dlgt szedtetek össze, akkr ugyanazn termékeknek lehet környezetkímélőbb és egy környezetszennyezőbb váltzata is. (Pl.: visszaváltható üveges üdítő és eldbható pillepalack.) A játékhz kell még egy bevásárló ksár, egy textilszatyr és egy nejlnzacskó. Ha minden előkészületet elvégeztetek, akkr kezdődhet a játék. 41

42 Az első feladat, hgy rakjátk ki az árukat a padkra, és "menjetek el ebbe a képzeletbeli bltba bevásárlni. Válasszatk kezdésként a műanyag zacskó, a textilszatyr és a bevásárló ksár közül. Vegyetek lyan termékeket, ami szerintetek környezetkímélő csmaglásban van. Miután bevásárltatk, magyarázzátk meg döntéseiteket társaitknak. Ha csapatkat alkttk, versenyezhettek is. Miután bemutattátk a vásárlt termékeket, keressétek meg az egymáshz tartzó termékpárkat. (üveges üdítő dbzs üdítő, hajtógázs dezdr pumpás dezdr stb.) Válasszátk ki és indkljátk meg, melyik a jbb környezetvédelmi szempntból. Végül lvassátk el a következő vásárlási tanácskat! Mielőtt választanátk az igazi bltkban, környezetünk érdekében fgadjátk meg a következőket: Vigyetek magatkkal a bltba vásznszatyrt, ksarat, ne fgadjátk el a műanyag zacskót. Készítsetek listát arról, amire szükségetek van, és aszerint vásárljatk! Válasszátk az egyszerűen, környezetbarát anyagba csmaglt árukat. Válasszatk újrafeldlgztt termékeket! Előbb próbáljátk megjavítani a gépeket, ruhaneműket stb., és csak azután vásárljatk újat. Ha kevésbé feldlgztt terméket vásárltk nagy kiszerelésben, egyszerű vagy utántöltő csmaglásban, nemcsak pénztárcátk, de környezetetek is jól jár. Tartós, jó minőségű, javítható terméket keressetek az eldbható vacakk (pl. az egyszer használats műanyag szatyrk, palackk, elemek stb.) helyett. Levegőpumpás termékeket vegyetek a hajtógázs aerszlk helyett. A kartndbzt ne vigyétek haza, hagyjátk az áruházban. Vegyetek sűrítményeket, a vizet tthn is hzzá lehet önteni. 42

43 Ne dőljetek be a csábító csmaglásnak, a tartalmra figyeljetek! Betétdíjas csmaglású italkat válasszatk, és váltsátk vissza azkat. Vásárljatk lyan árukat, amelyeket nem kell több ezer kilméterről szállítani. Ne vegyétek meg azkat a termékeket, amelyekből veszélyes hulladék lesz. Ha nem nélkülözhetők, csak keveset vegyetek belőlük, és minél ritkábban használjátk. Az ajándék becsmaglása felesleges, inkább dugjátk a hátatk mögé vagy kérjétek meg az ajándékzttat, hgy csukja be szemét egy pillanatra. Válasszatk ki hármat a felsrltak tanácsk közül, melyeket a leghamarabb meg tudjátk valósítani! Amikr ezek a vállalásk már jól mennek, akkr vegyétek elő ismét ezt a listát, és keressetek új célkat! 43

44 Kincskereső ttó Válaszlj a kérdésekre! Karikázd be a jónak választtt válasz betűjét! 1. Az üveg újrahasznsítható anyag igen A nem B A papírt ismét fel lehet használni: könyv, füzet lesz belőle. igen C nem D 2. Ha nincs szemetes az utcán, akkr a kezemben levő szemetet eldbm. igen E nem F Négyféle hulladékt gyűjthetünk szelektíven. igen G nem H 3. A szelektív gyűjtés azt jelenti, hgy szétválgatva gyűjtjük az anyagkat. igen I nem J Az isklában szelektíven gyűjtjük a hulladékt. igen K nem L 44

45 Remélem, nem vlt nehéz! Mst kösd össze az 1. kérdés két bekarikáztt betűjelét a suli térképén. Például, ha szerinted az A és a D a két jó válasz, akkr kösd össze őket! Csináld ezt meg a 2. és 3. kérdés jó válaszaival is! Ahl a vnalak metszik egymást, tt keresd a kincset! Ott, ahl a vaknd él. 45

46 Környezetvédelmi kalandfüzet 46

47 Skszr hallttad már, hgy csak egy Földünk van és ráadásul nem is a mienk. Vigyáznunk kell rá, hgy unkáink is élhető világt adhassanak át unkáiknak. Mst persze lehet, hgy csak legyintesz: - Ugyan, mit tehetnék én egyedül? Nagyn is skat! Kelljünk hát útra a világban, induljn a kalandtúra! Menj el egy rövid sétára a környéketeken és jegyezd le, mi az, ami nem igazán nyeri el tetszésed! Lehet, hgy kevés vlt a hely rá, hgy leírd, lehet, hgy sk. Ha az utóbbi az igaz, akkr úgy látszik, hgy a környezetedben ügyelnek arra, hgy ne dbálják el a szemetet, felszedjék a kutyáik után a piszkt, a lehető legkevesebbet járjanak autóval /ha nem muszáj/, virágkat és fákat ültetnek, gndzzák az erdőket, parkkat stb. Találkztál-e ilyen gyűjtőknténerekkel sétád srán? Írd alájuk, mit tehetsz beléjük! Színezd a megfelelő színnel!... Miért nem szemétgyűjtés, miért hulladékgyűjtés? Ezek szerint van különbség köztük? Te mit gndlsz? Utána nézhetsz a Magyar Értelmező Kéziszótárban! A szemét.. A hulladék 47

48 Rajzlj le néhányat! hulladék szemét Biznyára te sem rajzltál ételhulladékt a szemét közé! Hgy hívják a szerves hulladékk újrahasznsító eljárását? Ez a házi kmpsztáló! Magad is készíthetsz ilyet, ha van kertetek! Szüleid segítségével állíts össze lécekből egy lyan ládát, amelynek lécei között vékny rést hagysz a szellőzésnek! Utána már beleteheted a knyhai hulladékt: krumplihéjat, zöldségmaradékt, ételmaradékt stb. Egy-egy réteget földdel takarj be! Egy két év alatt összeérik és kmpszttá válik! Mire használhatd? Mi a kmpszt? Nézz utána, mivel segíthetnéd elő a még gyrsabb felhasználást, milyen élőlény tthna lehetne a kmpsztálód? Segítség: lapzd fel a könyvtárban az Ezerarcú természet című könyvet a 19. ldaln / Madách Könyvkiadó, 1980/ 48

49 Mst hgy elkészítetted a saját kmpsztálódat / legalábbis képzeletedben/, ideje megismerkedni a környezeted élővilágával! Menj sétára, vigyél magaddal írólapt, zsírkrétát, ceruzát! Ha kilépsz az utcára gyönyörű fákat láthatsz! Mindegyik egy-egy csda: nem csak fenségesek, hanem kibírják a várs piszks levegőjét is, sőt.. Miért hasznsak a növények? Gndlj a légcseréjükre! Egészíts ki a mndatt! A növények.. lélegeznek be és bcsátanak ki. Lépj da az egyik fáhz! Készíts kéregrajzt: fektesd az írólapt a fa törzsére és zsírkrétával satírzd be a papírt! Figyeld meg a kéregrajzt! Szedhetsz melléje egy levelet és amennyiben van, akkr termést is! Készíts gyűjteményt belőlük! A leveleket préseld le, ragaszd melléjük a kéregrajzt és írd da a nevüket! Használd a könyvtárból a Határzói Kézikönyvek srzatból a Fák című kötetet! A 3 leggyakribb pesti fa: Platán: magasra növő, sima, fltkban hámló kérgű fa, öt ujjas levelei vannak, melyek szintén hatalmasra megnőhetnek. Könnyű megismernek ősszel glyószerű terméséről, ami télen is a fán marad. Jót játszhatsz vele, amíg zöld. Juhar: a leggyakrabban a Krai Juharral találkzhatsz. Levele ennek is öt ujjas, de a széle fgaztt, kérge hsszanti irányban csíkztt. Termése remek helikpter: dbjátk magasra és versenyezzetek, hgy kinek ér később a földre a helikptere! Akác: nagyn gyakri fa, kérge repedezett, mélyen barázdált, levelei szárnyaltak, pársan egymással szemben ülnek. Termése ősszel száraz, lecsüngő, barna hüvely. 49

50 Ugye jól körülnéztél a környékeden? Bizts láttál egyéb fákat is: vadgesztenyét, nyírfát, hársfát, csörgőfát stb. Szép gyűjtemény lehet belőlük! Ha nyár végén, kra ősszel keresel egy csörgőfát és kibntd terméséből a díszes, színes magkat glyócskákat akkr remek nyaklánct fűzhetsz belőlük. Nevét nnan kapta, hgy ősszel a szélben csörögnek az elszáradt termések. Ezek apró, világsbarna bugyrcskák, bennük kezdetben világszöld, majd sárga, később vöröses barna, barna majd az ősz elejére megfeketedő magcskák. Fákn kívül biznyára virágkat is láttál. Felismered őket?... Mst rajzlj te! rózsa nárcisz jácint iblya margaréta 50

51 A növények nem csak hasznsak számunkra és a többi élőlény számára, de szépségükkel el is kápráztatnak bennünket. Próbáltál már átölelni egy hatalmas fát? Próbáld ki! Meg fgsz döbbenni, mert érezni fgd, ha elég csend és nyugalm van, hgy milyen békét és erőt ad neked a természetnek ez a csdája! És bámultam a zsenge lmbkat, az égre tapadó sk zöld tenyérkét Jékely Zltán Rajzlj lyan környezetet, ahl szívesen élnél! Bejártad már a környező utcákat, tereket, megismerkedtél a fákkal, virágkkal, de megfigyelted-e a köztük élő állatkat? Fel tudnál srlni néhányat? Biznyára írtál madarakat, bgarakat, hangyákat, földigilisztát és még sk kis élőlényt egészen a levéltetűig. 51

52 De ismered-e őket? Válgasd szét a következő madarakat! Húzd őket a megfelelő helyre! gólya harkály veréb varjú fecske rigó meggyvágó cinege Ugye, nem is vlt nehéz! Ha mégis gndt kztt, akkr nyugdtan lapzd fel a Búvár zsebkönyvsrzat Madarak I II kötetét! Sk madár marad itthn és próbálja átvészelni a telet. Csökkenő életterük miatt kevés a táplálék, ezért próbálj meg segíteni nekik! Készíts madáretetőt! Ha megkéred szüleidet, szívesen fgnak segíteni. Néhány ötlet: Keress egy flaknt tthn és alapsan msd ki! Kérd felnőtt segítségét a kupak átfúrásáhz ide rögzítsd a madzagt vagy drótt, amivel felakaszthatd. Vágj rajta egy kicsi kerek nyílást ez a cinkéknek éppen jó lesz. Eléje feldrótzhatsz egy darab faágat, így könnyebben rá tudnak kapaszkdni kis vendégeid! Ha jbban szeretsz fúrni-faragni, akkr készíthetsz lyan etetőt is, amelyből rigó is, cinke is jóllakhat. Keress egy régi fadbzt, vagy készíthetsz is egyet. A tetejét külön állítsd össze /például szegezd rá a kicsi léceket egy tartólécre/ és utána illeszd a helyére. Teheted szlpra is, vagy erősítheted erkélyre, fára. 52

53 Magkeveréket, amivel etetheted kis barátaidat, kaphatsz a piackn, nem is lyan drága, de tehetsz az etetőbe almadarabkákat, szalnnahéjat, zsiradékkal összeállíttt egyéb magvakat is. Egyet ne feledj! Ha el kezdted etetni őket, akkr a tél végéig gndzd madárkáidat! Te egyszer s mindenkrra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Saint-Exupery A kis herceg Ismered már a fákat, virágkat, a köztük élő állatkat. Sőt magad is készítettél különböző tárgyakat, amelyekkel megkönnyítheted életüket. Képzeld el, hgy régész vagy és kutatómunkát végzel valamelyik ma laktt területen! Régebbi krk emlékei között találhatsz cserépdarabkat, fémből készült tárgyakat / fegyvereket, ékszereket, csatkat stb./, szövetmaradványkat. De mit találnál a mai életből mndjuk 200 év múlva? Rajzlj! 53

54 Leleteim 200 év múlva Egy valamit bizts, hgy da rajzltál, ha végiggndltad mai életünket! MŰANYAGOT!!! Tudd-e, hgy a műanyagk a kutatók szerint csak sk száz év múlva bmlanak el/ vagy akkr sem/. Addig maradnak a flaknk, műanyag zacskók, autó kerekek, fröccsöntött hlmik stb. Ezért lenne fnts, hgy a különféle anyagkat, amelyeket megveszünk, lyan csmaglásban vegyük, ami környezetbarát, illetve lehetőség szerint lyan termékeket vásárljunk, amelyek nem kársítják a természetet! Nézz körül tthn a plckn, nézd meg, hgy milyen jeleket látsz a különböző termékeken, azk csmaglásain! Rajzlj le néhányat! 54

55 Talán találkztál ezekkel a jelekkel is: Ez a jel a környezetbarát termékeket jelöli, azkat, amelyek nem kársítják környezetünket sem az előállításuk közben, sem azután. Ez a jel az újrahasznsítható termékeken látható, melyeket érdemes szelektíven gyűjteni, mert újra fel lehet / és kell/ használni. Te milyen tthni termékeken találkztál velük? Környezetbarát: 55

56 Újrahasznsítható: Az újrahasznsíthatóakat húzd a megfelelő helyre! kék szürke fehér sárga zöld Nem vlt a föld még sha ily csdás, a fák között mndhatatlan suttgás, Ksztlányi Dezső Már megismerted környezeted szépségeit és csúnya ldalát is. Menjünk kijjebb a vársból, ki a természetbe! Az erdők, rétek, mezők mellett gyakran találkzhatsz ezzel a táblával: A tábla a természetvédelmi terület határát jelzi. Keress lakóhelyed környékén ilyen táblát, ha ráérnek hétvégén a szüleid, menjetek együtt kirándulni! Milyen madarat ábrázl és mi van ráírva?. 56

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján

SZTÁRAI MIHÁLY REFORMÁTUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAM. ELFOGADTA: NEVELŐTESTÜLET 2013. év március hó 25. napján Sztárai Mihály Refrmátus Általáns Iskla és Óvda Pedagógiai prgram Istenben bízunk, időt és teret engedünk Neki, hgy akarata szerint munkálkdjn életünkben és gyermekeink életében, hgy hitük ne emberek bölcsességén,

Részletesebben

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz

Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria. Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz Hor váth Mik lós Szent ir mai né Bre csok Má ria Ké zi könyv a 4. évfolyamos Környezet is me ret ta ní tásá hoz CELLDÖMÖLK, 2011 AP 040933 ISBN 978-963-464-699-0 A kiadó a kiadói jogot fenntartja. A kiadó

Részletesebben

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája

A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája A környezet-és egészségvédelem tanórai tematikája 2.sz. melléklet KÖRNYEZETISMERET 1. osztály Az időjárás elemeinek (napsugárzás, hőmérséklet, szél, felhőzet, csapadék) megfigyelése. A víz megjelenési

Részletesebben

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER

HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER LEONARDO DA VINCI INNOVÁCIÓTRANSZFER HUMÁNERŐFORRÁS- MENEDZSMENT Az Európai Bizttság támgatást nyújttt ennek a prjektnek a költségeihez. Ez a kiadvány (közlemény) a szerző nézeteit tükrözi, és az Európai

Részletesebben

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete

Fidesz Magyar Polgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 2 Fidesz Magyar Plgári Szövetség Kiskunhalasi Szervezete 6400 Kiskunhalas, Kssuth u. 27. E mail: inf@halasifidesz.hu Telefn: +36 20 917 5205 Hnlap: www.halasifidesz.hu Szerkesztő: Dr. Skribanek Zltán Szerkesztőbizttság

Részletesebben

1. óra Az erdő a fák birodalma

1. óra Az erdő a fák birodalma 1. óra Az erdő a fák birodalma Az erdő legjellemzőbb élőlényei a fák, de sok más élőlénynek is védelmet, biztonságot és élelmet nyújtanak. Az erdő életközösség. Az erdő növényei táplálékul szolgálnak az

Részletesebben

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet

KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ. Fenntartható városok a jövő nemzedék életterei. Kézikönyv Stuttgart fenntartható városfejlesztéséről. Összefoglaló jegyzet KÖNYVÖSSZEFOGLALÓ Fenntartható vársk a jövő nemzedék életterei Kézikönyv Stuttgart fenntartható vársfejlesztéséről Összefglaló jegyzet (készítette: dr. Hrnyánszky-Hittner Hanna) A szerző: Dr. Wlfgang Schuster

Részletesebben

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013

Magyarország-Szlovákia-Románia- Ukrajna Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 EURÓPAI UNIÓ Európai Szmszédsági és Partnerségi Eszköz Magyarrszág-Szlvákia-Rmánia- Ukrajna Határn Átnyúló Együttműködési Prgram 2007-2013 Közös Operatív Prgram Végleges javíttt váltzat, 2008. július 23.

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében.

DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI. Apró napló, avagy segítség az információk áramlásának megkönnyítése érdekében. VI. DOKUMENTÁCIÓFEJLESZTÉS INFORMÁCIÓ ÁRAMLÁS JÓ GYAKORLATAI Apró napló, avagy segítség az infrmációk áramlásának megkönnyítése érdekében. OTH, Budapest 2013. 1 Szerzők Bauer Rita knduktr Puppné Oláh Szilvia

Részletesebben

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program

Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081. Pedagógiai Program Kinizsi Pál Általános Iskola Debrecen, Kuruc u. 32-42. OM azonosító: 031081 Pedagógiai Program 3.2 Helyi tanterv tantárgyanként-felső tagozat 2. rész Érvényes: 2013. szeptember 1-től 3. 2 A felső tagozat

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája

Közép-Dunántúl intelligens innovációs szakosodási stratégiája Közép-Dunántúl intelligens innvációs szaksdási stratégiája Készítette a Közép-dunántúli Reginális Innvációs Ügynökség Résztvevő szakértők: Dr. Szépvölgyi Áks ügyvezető igazgató (KDRIÜ) Fekete György prjektmenedzser

Részletesebben

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés

NATURA 2000 Tananyagfejlesztés NATURA 2000 Tananyagfejlesztés MÓDSZERTANI SEGÉDANYAG Óvodapedagógusok részére Írta és szerkesztette: Sebők Éva Lektorálta: Kanczler Gyuláné dr. 2013 Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 2 BEVEZETŐ... 3

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162

TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ. Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának. Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 TÁMOP 3.1.4. INNOVÁCIÓ A Sükösd-Érsekcsanád ÁMK Óvodájának Sükösdi Tagintézményében 3.1.4/08/2-2008-0162 AZ INNOVÁCIÓ MEGNEVEZÉSE: A föld és az élő környezet Projekt ( A környezettudatos életmód kialakítása)

Részletesebben

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA

PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA PAJKOS ÓVODA ESÉLYEGYENLŐSÉGI-, EGYENLŐ BÁNÁSMÓD PROGRAMJA 1 Tartalmjegyzék Oldal I. Általáns szabályk 1. 1. A szabályzat célja 1. 2. A szabályzat hatálya 1. 3. Az esélyegyenlőség biztsítása, és az egyenlő

Részletesebben

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS!

Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Hangyasuli Környezeti Nevelési Hálózat EZ A FÖLD A TIED IS! Útmutató óvodáskorú gyermekek környezetvédelmi neveléséhez A rohanó 21. század elején segítsünk megmenteni az élő természetet, annak varázsát.

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt

SZAKDOLGOZAT. Nagy Gábor Zsolt SZAKDOLGOZAT Nagy Gábr Zslt 2015 Eszterházy Kárly Főiskla Gazdaság- és Társadalmtudmányi Kar Csabai Klbászfesztivál turisztikai hatásainak bemutatása Knzulens Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Készítette Nagy Gábr

Részletesebben

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ

KÖRNYEZETI NEVELÉS. A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. Hunyadi János Általános Művelődési Központ 1 KÖRNYEZETI NEVELÉS A jövőnek minden virága benne van a napi magvakban. 1. Törvényi háttér A pedagógiai program mellékletei tartalmazzák azokat a törvényi kereteket, illetve iskolai dokumentumokat, amelyeket

Részletesebben

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja

Irinyi János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény Környezeti- és egészségnevelési programja 1. BEVEZETÉS 1.1 A környezeti nevelés fogalma Az iskolai környezeti nevelés az a pedagógiai folyamat, melynek során a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldolgozására, valamint

Részletesebben

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve

Az Úri. Szent Imre Általános Iskola. helyi tanterve 1. sz. melléklet Az Úri Szent Imre Általános Iskola helyi tanterve 1. Tantárgyi struktúra és óraszámok Kötelező tantárgyak és óraszámok az 1 4. évfolyamon a 2013. szeptember 1-jétől érvényes kerettantervek

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!!

Közigazgatási jog 3 Különös rész by Doki You ll never walk alone!!!! 2008. Közigazgatási jg 3 Különös rész by Dki Yu ll never walk alne!!!! Tételek kidlgzva (előző évi tételsr alapján csináltam, azóta annyi váltzás vlt, hgy 2 tételt kivettek és néhányat összevntak, úgyhgy

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE

KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE KÖZÉPSÚLYOSAN ÉRTELMI FOGYATÉKOS TANULÓK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJÁNAK KERETTANTERVE 1 Célok, feladatok: Az általános iskolai képzés céljai, feladatai Az iskolai képzés során az egyéni bánásmód elvét alkalmazva

Részletesebben