INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. osztály Jó gyakorlat"

Átírás

1 INNOVÁCIÓ Környezeti nevelés 4. sztály Jó gyakrlat megismerése természetismereti, környezeti nevelés témában Készítette: Bsnyákné Váradi Judit Csmáné Büte Edit 1

2 Tartalm BEVEZETŐ... 4 TANMENET KÖRNYEZETVÉDELMI JÁTÉKOK Földglyócska Gyógynövények Hl terem? Hulladéks ttó Illemtan Itt maradó madaraink Játéks feladatk - A vásárlásról Kincskereső ttó Környezetvédelmi kalandfüzet Madarak és Fák Napja Magyarrszág megyéi interaktív játék Mit tudtk a Földről? Növény és állatfelismerő játékk Olvadnak a jéghegyek! Pusztai tölgyesek interaktív játék Rejtvény madárnevekkel Tárgyak életútja Takaréksság, újrahasznsítás Természetbúvár ttó Természetvédelmi őr Utazik a cirkusz A fa szerepe az életünkben Játék

3 A kicsi is szép! A mező élővilága A vízpart élővilága interaktív tananyag Állatk világnapja Bújócska madárhang felismerő interaktív játék Cirkusz a cirkuszban - Az állatk világnapja alkalmából Dhányzás megelőzési prject Energia-Őrangyalk Energia ttó Érdemes megjavítani? Fa prjekt kérdőív Fáktól kaptt levegő szituációs játék A Föld napja Játék a szavakkal Madárlesen interaktív játék Szelektív hulladékgyűjtés - interaktív játék Természeti kincseink A víz körfrgása

4 BEVEZETŐ A környezeti nevelés fgalma 4

5 Az isklai környezeti nevelés az a pedagógiai flyamat, melynek srán a gyerekeket felkészítjük környezetük megismerésére, tapasztalataik feldlgzására, valamint az élő és élettelen természet érdekeit is figyelembe vevő cselekvésre. Ezért a környezeti nevelés: - megfelelően stabil és megújulásra képes érzelmi kapcslatt alapz és erősít meg az élő, ill. élettelen környezettel; - kifejleszti a szándékt és képességet a környezet aktív megismerésére; - felkelti az igényt, képessé tesz: a környezet váltzásainak, jelzéseinek felfgására; összefüggő rendszerben történő értelmezésére; a rendszerben felismerhető kapcslatk megértésére; a prblémák megkeresésére, kainak megértésére; kritikai és kreatív gndlkdás kialakítására, és ezáltal a lehetséges megldásk megkeresésére; az egyéni és közösségi döntések felelősségének megértésére, vállalására környezeti kérdésekben; a környezet érdekeit figyelembe vevő cselekvésre. (KöNKmP, 2004) Környezeti nevelésünk alapelvei Isklánk tanulóinak nagy többségéről elmndható, hgy hátránys helyzetű, rssz szciális körülmények között élő családban nevelkednek. Ingerszegény környezetben élnek, szókincsük nagyn szegényes. Szüleik többnyire nem mutatnak számukra lyan példát, melyet követve könnyebbé válhatna az életük. Éppen ezért a szülők feladatát is sk esetben az isklának, a pedagógusknak kell átvállalni. Ebből következik, hgy száms területen vannak tennivalóink. Többek között nagy hangsúlyt fektetünk tanulóink környezeti nevelésére, törekszünk a környezettudats magatartás, a környezetért felelős életvitel elősegítésére. Pedagógiai munkánkat kiterjesztjük a testi-lelki egészségnevelésre, a társas készségek, mint knfliktuskezelés, döntés, együttműködés fejlesztésére és a mentálhigiénés nevelésre is. Fntsnak tartjuk a személyiségfrmálást, a társas együttműködést, az ember-természet kapcslat frmálását. Knkrét célk és feladatk 5

6 Rendszerszemléletre nevelés: a tanórákn szerzett ismereteket tudják összekapcslni az életben tapasztaltakkal. Önmaguk lássák meg a prblémákat, és önmaguk keressék az arra adható válaszkat. Legyenek képesek megérteni a fejlődés és a környezet kérdéseinek összefüggő rendszerét. Az alternatív, prblémamegldó gndlkdás elsajátítása: alakuljn ki az a képesség, hgy a prblémákra válaszkat is keressenek a tanulók. Az egyes kérdések megválaszlására több alternatíva felállítását igényeljék, s az alternatívák értékelése után képesek legyenek a helyes, megfelelő válasz kiválasztására. A glbális összefüggések megértése: a létező környezeti prblémákat ne csak önmagukban lássák, hanem azk gazdasági, társadalmi kait is megértsék. Legyenek képesek ezeket az kkat aznsítani, felismerni saját környezetükben, életükben, és tanuljanak meg ezeket szem előtt tartva cselekedni. A természet, az élet, a bilógiai skféleség jelentőségének megértése: legyen esélye a bldgulásra, ha együttműködik környezetével, és nem uralkdni akar felette. Mindez a természet törvényeinek megértését, az élet minden frmájának elismerését feltételezi. Fel kell fedeztetni, hgy bilógiai skféleség nélkül nincs emberi létezés sem. A szerves kultúra fntsságának megismertetése a fenntartható fejlődésben: beláttatni, hgy az ember történelme srán nemcsak szembefrdult környezetével, hanem száms esetben tudtt azzal harmóniában is élni. A gyermekekben hajlandóságt ébreszteni az aktív részvételre, kialakítani a tenni akarást a prblémák megldására, kifejleszteni az eredményes knfliktuskezelés cselekvő képességét, aktivitást és jó együttműködést. Érzékennyé tenni a gyerekeket a harmnikus környezet szépségének befgadására, élvezetére. Segíteni a környezeti flyamatk, összefüggések megértését, a környezettudats életvitel kialakítását, lehetővé tenni a természet teljességének, sztatlan egységének megérzését, az ehhez kötődő pzitív emóciók megélését, a környezetérzékenység javulását. Megvalósítani a helyes döntések meghzataláhz szükséges ismeretek átadását, a magatartásk, visznyulásk, értékrend, pzitív jövőkép és környezeti etika kialakulásáhz nélkülözhetetlen élmény-helyzetek biztsítását. Lehetővé tenni a prblémák, jelenségek skldalú megközelítésének, látásmódjának kialakítását. Felkészíteni a gyerekeket, hgy ha lehetőségük van választani, dönteni, akkr a környezetkímélő termékeket, technlógiákat részesítsék előnyben. Kialakítani a 6

7 gyerekekben a kársdáskat megelőző gndlkdást, megismertetni a gyerekekkel a takaréks és mértékletes életvitel lehetőségeit. A valóságs természeti és humán környezet megtapasztalását biztsító prgramk: erdei iskla, témahét, jeles napk megünneplése, terepi fglalkzásk a természetismeret és a környezetünk és egészségünk tantárgy keretében (ez isklánkban egy speciális tantárgy). A célkhz kapcslódó feladatk, módszerek, tevékenységi frmák: A környezeti nevelés feladata a gyerekek különböző készségeit erősíteni, frmálni, fejleszteni: - kmmunikációs készség - észlelés, prblémafelismerés - pszichmtrs (érzékszervi, mzgáss) - prblémamegldó - együttműködő, kperációs készség - spntán és szándéks figyelem fejlesztése - irányíttt, tudats megfigyelés - glbális-lkális visznyk értelmezése, tudatsítása - könyvtári munka - kirándulás - megfigyelés, kísérlet, vizsgálat, aktivitás - gyűjtés, eszközhasználat, rajzk készítése, mérések, eredmények alkalmazása, elemzése, értékelése Tanulásszervezési és tartalmi keretek Tanórai keretek A tanórai tartalm a tanulók számára a kötelezően elsajátítandó tartalmat jelenti. Ennek szervezési frmája lehet - hagymánys, mely alatt a 45 perces tanórákat értjük, illetve - nem hagymánys tanóra, ami lényegében a kmplex (kereszttantervi, tantárgyközi) fglalkzáskat öleli fel, s mint ilyen kiemelkedő jelentőségű a környezeti nevelés szempntjából (pl. prjektmódszer, erdei iskla, témanap-témahét, stb.) Ezek lyan tanulásszervezési frmák, amelyeknek éppen az az egyik meghatárzó jellege, hgy nem tanórakeretben történnek. - Hagymánys tanórai fglalkzásk 7

8 A nemzeti alaptanterv és a kerettanterv lehetőségeit kihasználva a tantárgyi prgramkból kiindulva meg kell határzni a környezeti nevelési tananyagt. Minden tantárgyba be lehet építeni a környezeti nevelés célkitűzéseit. Jelenjenek meg a környezeti nevelési prgramban az egyes tantárgyak elvárásai, céljai környezeti nevelési szempntból. - Nem hagymánys tanórai fglalkzásk Kötelező tananyag elsajátítása nem hagymánys (45 perces) órakeretek között is történhet. Néhány példa szerepel itt az ilyen típusú tanítási-tanulási keretre. Ezek a környezeti nevelés céljainak kitűnően megfelelnek: Erdei iskla: Az erdei iskla lyan többnaps, szrgalmi időben megvalósuló, a szervező intézmény székhelyétől különböző helyszínű, környezethez illeszkedő nevelésitanulásszervezési egység, melynek srán a tanulás flyamatát a tanulói képességek fejlesztését és a tananyag elsajátítását a tanulók aktív, együttműködő, cselekvő (kperatívinteraktív) megismerő tevékenységére építik. az ismeretszerzés flyamatában elsősrban tanulási technikákra helyezi a hangsúlyt. A tanítás tartalmilag és tantervileg egyaránt szrsan és szervesen kapcslódik a választtt helyszín természeti, ember által létesített és szcikulturális környezetéhez. Kiemelkedő nevelési feladata a környezettel harmnikus, egészséges életvezetési képességek fejlesztése és a közösségi tevékenységekhez kötődő szcializáció. (Lehczky Jáns) Témanap témahét: Isklánkban ebben a tanévben egy őszi témahetet tartunk. Választtt témánk a Szemétszüret, melyet prjektmódszerrel dlgzunk fel, krsztályknak megfelelően. A Szemétszüret prjekt célja: Tanulóink környezet-és egészségtudats magatartása fejlődjön. Vegyék észre, hgy a szelektív hulladékgyűjtéssel védjük környezetünket, csökkentjük az emberi tevékenységből eredő szennyezéskibcsátást, az emberi tevékenység által megtermelt és a jövőben már nem hasznsítható hulladék mennyiségét. Tudatsdjn bennük, hgy ők maguk is milyen skat tehetnek a szűkebb és tágabb környezetük tisztaságáért, megóvásáért. Az általunk tervezett prject egyszerre kmly és játéksan könnyed. Kmly, mert valódi teljesítményt várunk el. Ugyanakkr játéks is, hiszen az ötletek, a lehetséges szkatlan megldásk egyedi gndlkdást, elmélyült játékt kívánnak meg. A prjekt várható eredménye: 8

9 személyiségfejlesztés kmmunikációs képességek fejlesztése együttműködési készség erkölcsi nevelés kreatív- művészi képességek fejlesztése tlerancia türelem képzelőerő erősödése vállalkzási kedv önbizalm kialakulásának segítése kreativitás esztétikai érzék fejlődése alktókedv fejlődése egymás segítése szervezőkészség önértékelés érzelmi nevelés szelektáló értékítélet látttakról, hallttakról gndlkdási, tanulási képességek fejlesztése lgikus gndlkdás fejlesztése A feladatk elvégzése srán a választható munkafrmák: - egyéni (pl. ttó, feladatlap, interaktív játék, mntázs, színezés ) - kiscsprts (pl. kertrendezés, tabló, szelektív gyűjtés tejes dbz, műanyag flakn) - sztály szintű (pl. szemétszedés, séta, szöveges feladatk megldása ) A környezeti nevelés srán hatéknyan fejleszthetőek a következő kmpetenciák: Intellektuális kmpetenciák: - prblémamegldás - infrmációhasználat - kritikai gndlkdás - kreativitás - esztétikai érzék fejlesztése - ismeretfrrásk megismerése 9

10 - infrmációhasználat, infrmációk kezelése, válgatása - kmplexitás - alktókedv fejlesztése Módszertani kmpetenciák: - tanulási technikák fejlődése - ismeretek különböző helyzetekben való használata - előzetes tudás elemeinek felszínre hzása - alkalmazható, szaktárgyi ismeretek bővítése - tervezési eljárásk megismerése - IKT eszközök, internettel, számítógéppel kapcslats praktikus tudás (internetes prtálk használata, szövegszerkesztés, könyvtár ) - hatékny munkamódszerek alkalmazása - szövegértés, értő lvasás fejlesztése - lvasási készség fejlesztése Személyi és szciális kmpetenciák: - együttműködés máskkal - együttműködési készség csprtn belül; csprtk között - egymás segítése - tlerancia - türelem - szervezőkészség - önértékelés - knfliktuskezelés - közösségépítés - közösségfejlesztés Kmmunikációs kmpetenciák: - csprt előtti szereplés - kmmunikációs készség - szövegértés-szövegalktás 10

11 Módszerek A környezeti nevelésben a hatéknyság növelése érdekében módszertani megújulásra van szükség. Munkánk srán alkalmaztt módszereink: kperatív tanulási technikák játékk (érzékelést fejlesztő, szituációs, drámajátékk) prjektmódszer tanulmányi kirándulás kreatív tevékenység (szelektív hulladékgyűjtés, madárvédelmi feladatk, rend-és tisztasági verseny) művészi kifejezés (ftó-, nép-, vizuális művészet, irdalmi alktásk) A tanulók környezeti nevelési eredményeinek értékelési szempntjai: Egyes tanulók esetében az isklai cél- és értékrendszer megvalósulása a szciális képességek alakulása a beállítódásk és értékrientáció fejlődése a csprthelyzet megismerése a knfliktuskezelés módjai Osztályközösségek esetében a csprtvisznyk alakulása a közvélemény, a mrális gndlkdás váltzása az infrmális kapcslatrendszerek alakulása a tevékenységrendszer megismerése Taneszközök Tankönyvek, nymtattt és elektrnikus anyagk, Internet, természetismereti könyvek, mesekönyvek, játékgyűjtemények, hírlevelek, flyóiratk, természetfilmek, dkumentumfilmek, diasrzatk, plakátk. Térképek, tájékzódási eszközök (iránytű, tájló), mdellek, tablók. Játékkhz szükséges felszerelések (labda, szembekötő stb.) Anyagk és eszközök a kézműves fglalkzáskhz, gyakrlati természetvédelemhez (papír, ragasztó, írószerszámk, faanyag stb.) 11

12 Eszközök és anyagk az életvitel és gyakrlati ismeretek környezeti nevelési célkitűzéseihez (pl. megfelelő szerszámk) 12

13 TANMENET 1. Élet az erdőben 13

14 Tananyag Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) Tevékenységek 1. Bevezető óra Szervezési feladatk Felelősök megválasztása. 2. Év eleji ismétlés A virágs növények szervei, a szervek feladata. A lágy és fás szár jellemzői. A virág és a termés részei. 3. Séta az erdőben Az erdő környezeti tényezői (hőmérséklet, szél, fény, csapadék, talajnedvesség). Az avar (lehulltt levelek) váltzása. A kcsánys tölgy (vagy más erdei fa) főbb jellemzői. Állatk jelenlétére utaló nymk (lábnym, táplálkzási nym, elhullajttt részek, elpusztult állatk váza, lakóhely, hang ). 4. Az erdő, a fák birdalma 5. A fa tetőtőltalpig 6. Növények a lmbk alatt 7. Gmbák a földön és a fákn A tölgyes, bükkös és fenyves jellemzői. Örökzöld, lmbhullató fgalma. A kcsánys tölgy és a bükkfa ismertetőjegyei. Az erdő szintjei: talaj-, gyep-, cserje- és lmbkrnaszint. A szintek néhány jellemző növénye és állata. A fa fő részei: gyökérzet, törzs, krna. A fás szár részei: törzs, ág, gally, vessző. A lmblevél alktói: levélnyél, levéllemez. Virág, virágzat. Termések terjedése, alktórészei. A fa életútja az évgyűrűk rajzlata alapján. A közönséges mgyró és a vadszeder tulajdnságai. A cserjék közös jellemzői és jelentőségük. A pmpás hóvirág és az illats iblya fejlődése. Cserjék és lágyszárú növények élete tavasszal. A virágk megprzása. A gmbák élőhelye és környezeti igénye. A gmbák testfelépítése: gmbafnalak, tönk, kalap, spórák. A gmbák fejlődésének állmásai. A gmbák táplálkzása és jelentősége. Ehető és mérgező gmba-párk. Erdei csiperke gyilks galóca. Beszélgetés. Ábrák elemzése. Rész egész visznyának a tisztázása. Irányíttt megfigyelések csprtmunkában. Mérőeszközök helyes használatának gyakrlása. Egy kijelölt fa részeinek a vizsgálata. Nymkeresés. Erdei játékk. Rajzk, jegyzetek készítése. Természetvédő magatartás gyakrlása. Lmbkrna zártsága fény mennyisége aljnövényzet sűrűsége közti összefüggés megláttatása. Gyakribb erdei fák jellemzése meghatárztt szempntsr (algritmus) segítségével. Növényfelismerés gyakrlása. Rajzs jegyzet készítése. A meglévő ismeretek felidézése. Fás szárak megnevezése kruk alapján. Levelek, termések vizsgálata, részek beaznsítása. Összefüggések felismerése: részegész, virág mérete, alakja, színe, illata-megprzás módja. Virág-virágzat összehasnlítása. Törzskrng évgyűrűinek a vizsgálata. Cserjék és fák összehasnlítása. Növények megfigyelése, faji bélyegek lelvasása képek és természetes anyag alapján. Összefüggések bemutatása: környezeti igény előfrdulás, életműködés; felépítés működés. Flyamatábra elemzése, összefüggések magyarázata. Gmbák testfelépítésének a megfigyelése, szerepük biznyítása. Összefüggések feltárása: környezeti igény előfrdulás; zöld színanyag hiánya táplálkzás módja. Flyamatábra elemzése. Spóralenymat készítése. Ehető és mérgező gmbapárk Játékk, játéks feladatk A kicsi is szép! Apróságk gyűjtése a szabadban A fa szerepe az életünkben c. kitalálós játék 14

15 8. Rvark és madarak az erdőben 9. Vadászk és áldzatk 10. Erdőlakók és környezetük 11. Az erdő és az ember 12. Összefglalás (Élet az erdőben) A rvark és madarak testfelépítése, közös jellemzőik. A rvark fejlődésének állmásai: pete, lárva, báb, kifejlett rvar. Az erdő egy-egy jellegzetes rvar- és madárcsprtja: cincérek, lepkék, harkályk. A csprtk képviselőinek külleme, mzgása, táplálkzása, szaprdása, szerepe. Hőscincér, nagy fakpáncs, kakukk. Növények, növényevők és rvarevők egymásrautaltsága. Madarak és emlősök testfelépítése, közös tulajdnságaik. A héja és a róka külleme, mzgása, érzékszervei, táplálkzása. A ragadzó életmód jellemzői. Az ember szerepe a természet egyensúlyának a fenntartásában. Az erdő környezetvédő szerepe: az xigén termelése, a víz megőrzése, a szél erejének csökkentése, a pr megkötése, a zaj csökkentése. Az anyagk körfrgása a természetben: élettelen környezet (víz, ásványi anyagk, széndixid) növények növényevők állatevők baktériumk, gmbák. Táplálkzási lánck. Az erdő gazdasági szerepe: faanyag, vadhús, erdei gyümölcsök, gmbák, egyéb termékek pl. gyanta, méz stb. Az erdő szciális szerepe: felüdülés, kikapcslódás. Az erdők pusztulásának kai: erdőirtás, környezetszennyezés, erdőtűz. Az erdőirtás következményei. A Bükki Nemzeti Park szerepe, néhány élőlénye. Gyerekek és felnőttek szerepe az erdők védelmében. Az erdő fntsabb környezeti tényezői és élővilága. A megismert fák, cserjék, lágyszárú növények jellemző tulajdnságai. A gmbák élete, jelentősége. A tanult állatk testfelépítése, összehasnlítása. Csprtba rendezés, srbaállítás. A rvarkkal és madarakkal kapcslats ismeretek felidézése. Egy-egy jellemző cincérfaj és harkályféle felismerése, megnevezése. Flyamatábra elemzése. Képek, mdellek, állati preparátumk vizsgálata, részek beaznsítása. Összefüggések magyarázata: szervek felépítése-működése; táplálkzás életközösségben betöltött szerep. Élőlények csprtkba srlása. A meglévő ismeretek felidézése, alkalmazása. Állatk megnevezése, jellemzése, csprtba srlása. Táplálkzási kapcslatk feltárása. Összefüggések megállapítása: szervek felépítése működése, életmód testfelépítés, környezet szervezet. Ábrák elemzése. Az élőlények és az élettelen környezet közti kapcslat feltárása. Ábraelemzés: erdőirtás következményei, anyagk körfrgása. A fák xigéntermelésének és vízmegkötésének biznyítása kísérlettel. Táplálkzási lánck összeállítása applikációs képekkel. Az erdő fhászának a fellvasása, elemzése. Beszélgetés, példák felsrlása az erdő ajándékaival kapcslatban. Kiállítás erdei termékekből. Az ember környezetpusztító és környezetvédő szerepének a bemutatása. Cselekvő természetvédelem: faültetés. Papírral való takaréksság jelentőségének beláttatása. A tanult növények és állatk felismerése, jellemzése. Az élőlények csprtkba srlása. Ismeretek rendszerezése, összefüggések áttekintése. Táplálkzási lánck összeállítása. Bújócska c. interaktív játék: Madarak felismerése hangjuk alapján Állatk világnapja: - memóriajáték Cirkusz a cirkuszban c. dramatikus játék Növény- és állatfelismerő játék Utazik a cirkusz Fáktól kaptt levegő c. szituációs játék Pusztai tölgyesek c. interaktív játék (A tölgyerdő megmentése) Természetbúvár ttó A Föld napja - rejtvény 15

16 külleme, életmódja, alkalmazkdása. Táplálkzási kapcslatk. Az erdők szerepe. Pusztulásuk kai és következményei. Az erdővédelem fntssága. A Bükki Nemzetei Park jelentősége, védett természeti értékei. Önálló feladatmegldásk. Helyes és helytelen természetvédő magatartás megvitatása. 13. Ellenőrzés Élet az erdőben Tudásszintmérő feladatlap megírása 2. Helyem a világban Óra Tananyag 14. Miből lesz a cserebgár? 15. Válaszd az egészséget! 16. Viselkedés? Kultúra? Viselkedéskultúra! 17. Ilyen vagyk én? Ilyen vagyk én! Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) Váltzásk a születéstől a halálig. Az emberi élet szakaszai: újszülöttkr, csecsemőkr, kisgyermekkr, gyermekkr, serdülőkr, ifjúkr, felnőttkr, öregkr. Az életkrk néhány fnts jellemzője. Szkás, szenvedély. Kárs szenvedélyek. Bódító anyagk: dhány, alkhl, kábítószer. A dhányzás, italzás, kábítószerezés következményei, megelőzése. A köszönés, bemutatkzás, megszólítás illemtana. Legfntsabb viselkedési szabályk: tthn, vendégségben, tömegközlekedési eszközön, utcán. Az öltözködés alapvető szabályai. A szókincs és a csúnya beszéd. Külső és belső tulajdnságk. Mérhető tulajdnságk váltzása. Pzitív és negatív belső tulajdnságk. Tevékenységek Életkrk megnevezése. Egészséges életmód megfelelő testi, lelki fejlődés közti összefüggés megláttatása. Saját életkri szakasz legfntsabb jellemzőinek összegyűjtése. Váltzásk megbeszélése a kisgyermekkrhz képest. A fgalmak értelmezése, lexikn használata. A tanulók néhány jó és rssz szkásának az összegyűjtése. A kárs szenvedélyek bemutatása példákn. Bódító anyagk megnevezése, rendszeres fgyasztásuk veszélyeinek a felismerése. Dramatikus játékk a kársító anyagk elutasítására. Viselkedési szituációk gyakrlása. A telefnálás szabályainak megbeszélése, gyakrlása játéks frmában. A kulturált öltözködés jellemzőinek a bemutatása. Túlöltözés, alulöltözés biznyítása példákkal. A szép szavak elterjesztése, a csúnya kifejezések kiküszöbölése. Méretek megállapítása méréssel. Váltzásk rögzítése. Külső tulajdnságk összegyűjtése. Belső tulajdnságk kiválasztás a felsrlásból. Csprtsításuk. Napló bemutatása. Játékk, játéks feladatk Dhányzás megelőzési prjekt Illemtan szabályk a helyes viselkedés szabályainak megbeszélése csprtmunkában 16

17 18. Otthn Tevékenységek és azk megfelelő elkülönítése a lakásban. Az tthn tisztaságával kapcslats munkálatk ideje, eszközei, anyagai. A háztartási hulladékk eredete, típusai. A lakás elektrms szennyeződésének a csökkentése. 19. Környezetünk védelmében A hulladékk csökkentésének lehetőségei: tthn és vásárláskr. Szelektív hulladékgyűjtés fgalma, jelentősége. A hulladékk hasznsításának lehetőségei. 20. Láss át a szitán! A reklám helye, szerepe, célszemélyek. Haszns-nemhaszns, kedvesbsszantó reklámk. A reklámk hatása. 21. Társaim és én A társas kapcslatk alapvető szabályai. 22. Összefglalás (Helyem a világban) Életkri szakaszk. Kárs szenvedélyek. Külső és belső tulajdnságk. A lakás tisztasága és tthnssága. A hulladékk fajtái, csökkentésének lehetőségei. A szelektív hulladékgyűjtés. Reklámk és hatásuk. 23. Ellenőrzés Az ember szervezete és életműködései. Példák összegyűjtése. Takarítással kapcslats ismeretek felidézése. Ki mit segít tthn? Felmérés. Hulladékk csprtsítása anyaguk szerint. A környezetbarát vásárlás lehetőségeinek az összegyűjtése. Néhány tönkrement tárgy bemutatása, javításának lehetőségei. Különféle csmaglóanyagk vizsgálata. Hulladékk csprtsítása. Reklámanyagk gyűjtése. A hztt reklámk csprtsítása. Szlgenné vált reklámszövegek felidézése. Kutatómunka: hgyan csábítanak az üzletekben a felesleges vásárlásra? Dramatikus játékk. Összefüggések magyarázata, példákkal való biznyítása. Gyakrlás, rendszerezés. Csprtsításk, megnevezések. Összehasnlításk. Önálló feladatmegldásk gyakrlása. Helyes és helytelen cselekedetek felismerése. Tudásszintmérő feladatlap megírása. Energia ttó Kincskereső ttó Hulladéks ttó Szelektív hulladékgyűjtés válgatós játék Szemétszüret prject: Tárgyak életútja történet az újrahasznsításról Játéks feladatk a vásárlásról Érdemes megjavítani dramatizálás - Csszgi az öreg suszter Hl terem? Feladat párs munkában. Energia őrangyalk felelősök választása, akik figyelnek az energiával való takaréksságra Olvadnak a jéghegyek 3. Tájékzódás 17

18 Óra Tananyag 24. A Föld a Világegyetemb en 25. A Föld és a földgömb 26. Földünk égi kísérője a Hld (kiegészítő anyag) 27. Tájékzódás a térképen 28. A felszíni frmák és ábrázlásuk a térképen 29. A vizek és ábrázlásuk a térképen Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) Föld. Nap. Naprendszer. Tejútrendszer. Világegyetem. Égitest. A Föld gömb alakú. Kék blygó. A földgömb összevetése a Föld valóságs képével. A felszínét vizek és szárazföldek alktják. Északi-sark. Déli-sark. Északi félgömb. Déli félgömb. A földgömb fgalma és ábrázlási módja. A Hld alakja, mérete, felszíne. Az első ember a Hldn. Az első magyar űrhajós. A Hld felszínének környezeti tényezői. A térkép legfntsabb elemeinek felismerése, térképészeti jelölésük megismerése. A mértékszám, vnalas mérték, jelmagyarázat szerepe. Felszíni frmák: síkság, dmbság, hegység. Fgalmuk, ábrázlásuk a térképen. Az alföld és a síkság visznya egymáshz. Összefüggés felismerése a magasság és a térkép színhasználata között. A felszín feletti vizek. Állóvíz, flyóvíz, frrás, trklat. A flyók srrendje nagyságuk alapján: ér, csermely, patak, flyó, flyam. Legnagybb flyóink: Duna, Tisza. Legnagybb tavaink: Balatn, Fertő-tó, Velencei-tó. A tó pusztulása. A felszín alatti vizek hasznsítása. Tevékenységek A Földön kívüli térségek létének és az égitestekkel kapcslats gyermeki elképzelések megbeszélése. A Naprendszeren belüli égitestek felsrlása. Egyszerű megfigyelések végzése a nappali és az éjszakai égbltn. A földgömb és a tankönyv ábráinak a megfigyelése, elemzése. A vizek és a szárazföldek arányának megfigyelése, összehasnlítása. A különböző típusú földgömbök összehasnlítása. A könyvtárhasználati ismeretek gyakrlása a tankönyv szempntjai alapján. Infrmációgyűjtés lexiknkból, szakkönyvekből. Az Internet használatának gyakrlása. Az atlasz bemutatása, összehasnlítása a falitérképekkel. A különböző céllal készült térképek megfigyelése majd összehasnlítása. A felszíni frmák megkülönböztetése magasság szerint. Jelölésük használata. Példák keresése az atlaszból. A felszíni frmák részeinek felismerése. Magassági számk lelvasása az atlaszból. Vizek jelölésének, nevének, mellékflyóinak lelvasása a térképről. Vizek csprtsítása. Flyásirány, jbb és bal part megértetése, alkalmazása. Vizek jelentőségére példák, képek összegyűjtése. Képekből tabló készítése. Térképvázlatn megnevezések bejelölése, színezés. Játékk, játéks feladatk Mit tudtk a Földről? - ttó csprtmunkában Földglyócska c. vers Felelősek vagyunk a Földért címmel versírás a Földről - pársmunka 18

19 30. Alföldjeink Alföld, Kisalföld. Alföldjeink fekvése, részei, flyóik, időjárásuk, gazdasági tevékenységek. Összefüggés feltárása az időjárás és a mezőgazdaság között. Hasnlóságk és különbségek alföldjeink között. 31. A Dunántúlidmbság és az Alpkalja Dunántúli-dmbság, Alpkalja. A tájak fekvése, részei, időjárása, gazdasági szerepe. A flyók és a patakk szerepe a tájak felszínének kialakulásában. Összefüggés feltárása a takarmánynövények termesztése és a szarvasmarha tenyésztés között. A tiszta levegő és az egészséges környezet hatása a turizmusra. 32. Hegységeink Északi-középhegység, Dunántúliközéphegység. A tájak fekvése, részei, időjárása, gazdasági szerepe. Ok kzati összefüggések feltárása a sk csapadék és a sűrű erdők, a déli lejtők és a szőlőtermesztés között. A fakitermelés és a bányászat szerepének csökkenése. Aggtelekicseppkőbarlang. Hegységeink vnulatainak iránya. 33. Mutassuk be a települést! 34. Tájékzódási gyakrlatk (kiegészítő anyag) A lakóhely és környékének természeti és kulturális értékei. Összefüggés a Nap járása és az égtájak (árnyék) között. Alföldjeink megkeresése az atlaszban és a falitérképen. Fekvésük meghatárzása. Magassági számk lelvasása. Az Alföld részeinek felismerése, megnevezése keresztmetszeti rajzn. Szelvényrajz készítésének, értelmezésének megtanulása (a trta példáján keresztül az Alföldre vnatkztatva). Alföldjeink időjárásának lelvasása tematikus térképekről. A tájak megkeresése az atlaszban és a falitérképen. Fekvésük meghatárzása, részeik lelvasása. Az Alpkalja jelentésének magyarázata a térkép megfigyelése alapján. A tájak időjárásának megállapítása tematikus térképekről majd összehasnlítása az Alföldével. Magassági számk lelvasása az atlaszból. A tájak megkeresése az atlaszban és a falitérképen. Fekvésük, irányuk meghatárzása, részeik, magassági számk lelvasása. A hegységek térképi ábrázlása és a valóságs képük összevetése. A lakóhely elhelyezése rszágn belül. A fővárstól mért távlságának és irányának meghatárzása. A lakóhely térképén való eligazdás. Nevezetességeinek, természeti értékeinek összegyűjtése. A kikapcslódási és étkezési lehetőségek megbeszélése. Képeslap tervezése a településről. Irányk meghatárzása számlaps karóra, bt segítségével és a Nap napi járása alapján. Az iránytű használatának gyakrlása. Távlságk becslése, majd ellenőrzése méréssel. Alaprajz készítésének gyakrlása, betájlása. Természeti kincseink: A Bükk - védett növényei - védett állatai - barlangjai - denevérei Csprtmunka internet használattal. 19

20 35 Összefglalás (Tájékzódás) A Föld. A Világegyetem. A földgömb. A térképek ábrázlási módjai. Tájaink fekvése, felszíne, időjárása. A természeti adttságk összefüggése a gazdasági élettel. Az ember tájfrmáló tevékenysége. Az időjárási jellemzők és az emberi tevékenységek közötti összefüggések tájainkn. A legfntsabb fgalmak felidézése, gyakrlása. Tájékzódás gyakrlása a térképeken. A térképjelek felidézése, gyakrlása. A felszíni frmák csprtsítása, összehasnlítása. A munkafüzet feladatainak megldása. 36. Ellenőrzés Tájékzódás Tudásszintmérő feladatlap megldása 4. Az élet színterei Óra Tananyag Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) 37. Élet a talajban A talaj fgalma. A talaj élettelen alktói: humusz, kőzettörmelék, víz, levegő. A talaj élő alktói: növények, állatk, gmbák, baktériumk. A talaj szerepe az élőlények életében. A földigiliszta jelentősége. 38. A talaj pusztulása 39. Veszélyben a levegő A talajpusztulás kai és következményei. A szél és a víz rmbló munkája. A szennyező anyagk hatása az élőlényekre. A kmpszt keletkezése, jelentősége. A talaj kársdásának megelőzése, védelme. A levegő előfrdulása, fntsabb tulajdnságai, alktóelemei. Az xigén és a szén-dixid szerepe az élőlények életében. A gyakribb légszennyező anyagk keletkezése, növekvő mennyiségük következményei. Tevékenységek Egyszerű kísérletek elvégzése a talaj összetevőinek kimutatására. A kísérletek tapasztalatainak elmndása, a látttak magyarázata, az eredmények rögzítése. A kísérleti eszközök helyes használatának a gyakrlása. Összefüggések magyarázata: talaj színe-humusztartalma, humusz mennyisége-talaj termőképessége. A humuszképződés flyamatának értelmezése. Kísérletek elvégzése: gyökérzet vízmegkötése, különböző anyagk bmlása. Összefüggések feltárása: növényzet kipusztulása talajpusztulás, hulladékk bmlási ideje talajszennyezés. Ábraelemzés: vegyi anyagk útja. Ábra kiegészítése: lejtős terület védelme. A levegő tulajdnságainak vizsgálata egyszerű kísérletekkel. A kísérletek tapasztalatainak megbeszélése, következtetések levnása, eredmények rögzítése. A tüzelőanyagk fajtáinak összegyűjtése, felhasználásuk megbeszélése. Képelemzés: savas eső, túlztt felmelegedés következményei. Játékk, játéks feladatk 20

21 40. Vigyázz a levegőre! 41. Az életet adó víz 42. Veszélyben a víz 43. Összefglalás (Az élet színterei) Az energiafrrásk keletkezése, jelentősége az emberek életében. Megújuló energiafrrásk (szél-, víz- és napenergia). Nem megújuló energiafrrásk (szén, kőlaj, földgáz). A közlekedési eszközök hatása a környezetre. A víz jelentősége, tulajdnságai, felhasználása. A víz körfrgása. A növények szerepe a víz körfrgásában. Az ivóvíz származása, tisztítása. Földünk vízkészletének megszlása. Az édesvíztartalékk csökkenése. A túlztt vízfgyasztás hatása. A vízszennyezések kai és következményei. A szennyvíztisztítás flyamata. A vízzel való takarékskdás és a vízszennyezés csökkentésének lehetőségei. A talaj, a levegő és a víz előfrdulása, alktórészei, szerepe. Szennyeződésük kai és következményei. Az emberek szerepe a kársító anyagk csökkentésében és a környezet megóvásában. Példák felsrlása az energia hasznsítására. Az energiafrráskkal kapcslats ismeretek megbeszélése. Gyűjtőmunka az energiatakaréksság lehetőségeiről. Közlekedéssel kapcslats ábra elemzése, következtetések levnása. Óznbarát termékek felkutatása, jelentőségük megbeszélése. A kárs UV sugarak elleni védekezés lehetőségeinek a megbeszélése. Az ivóvíz érzékszervi vizsgálata. Példák felsrlása a víz szerepére. A vízfelszívás és a párlgtatás biznyítása kísérletekkel. A víz körfrgásának felelevenítése ábra alapján. Képek bemutatása régi és mai kutakról. Diagram elemzése. Példák összegyűjtése a túlztt vízhasználatról és a takarékskdás lehetséges módjairól. Helyes és helytelen szkásk elemzése. Képek, újságcikkek gyűjtése a vízszennyezésről. Kiselőadás megtartása. Egyszerű víztisztítási eljárásk elvégzése: ülepítés, szűrés. Víztisztítás flyamatának bemutatása. A méreganyag útjának nymn követése a táplálkzási láncban. Jellemzők összegyűjtése, rendszerezése. Összefüggések magyarázata. Szakkifejezések helyes használata. Flyamatk felismerése, értelmezése. Észrevenni az élettelen környezet megóvásának lehetőségeit. Feladatmegldásk gyakrlása. 44. Ellenőrzés Az élet színterei Tudásszintmérő feladatlap megírása A víz körfrgása kísérlet, feladatlap kitöltése csprtmunkában Játék a szavakkal - rejtvény Természetvédelmi őr c. játék Környezetvédelmi kalandfüzet kiválaszttt feladatai - csprtmunka 21

22 5. Ismerjük meg hazánkat! Óra Tananyag 45. Hazánk megyéinek térképe Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) Települések jelölése a térképen. Megye, megyeszékhely, fővárs fgalma, jelölése. Megyetérkép fgalma. A megyék működése. Hazánkat határló rszágk. Úthálózat, közút, vasút jelentése. 46. Településeink A településtípuskról krábban tanultak felidézése. Település, várs, tanya fgalma. Szlgáltatásk jelentése. A települések összehasnlítása (életmód, funkció, szlgáltatásk stb.) 47. Alktó magyark, magyar hírességek 48. Világhírű értékeink 49. Hazánk népessége, magyark a határn túl 50. Tervezzünk utazást! Alktó ember. Művészeti ágak. Néhány világhírű magyar tudós, művész, sprtló, felfedező, utazó neve és tevékenysége. Nbel-díj, Oscar-díj. A kultúra és az érték fgalma. A régmúlt idők megismerése különböző frrásk alapján. Íráss emlékek. Tárgyi emlékek. Néphagymányk. Magyark, hazai kisebbségek, legnagybb kisebbség, határn túli magyark, rszághatárk megváltztak. Útiterv, menetrend, útikönyv, turistatérkép, utazási irda, Internet. Tevékenységek A hazánkat határló rszágk nevének lelvasása. A megyetérkép lvasásának gyakrlása. A települések megkülönböztetése népességük száma szerint a térképjelek alapján. A krábban gyűjtött képek rendezése. A lakóhely példáján keresztül bemutatni egy településtípust (esetleg a tablókészítéssel összevnva). Csprtkban alktó tevékenység végzése: vers, dallam, plakát, gyurmaszbr, tánclépések. Különböző művészeti ágak egyegy jellegzetes alktásának a szemléltetése. Világhírű magyark, Nbel díjask megnevezése. Beszélgetés a tudósk munkájáról. Találmányk bemutatása (glyóstll, gyufa, hlgram, Rubik-kcka). Egy-egy kiemelkedő építészeti és képzőművészeti (festmény) alktásról ismertető készítése. A tanult történelmi eseményekhez kapcslódó íráss és tárgyi emlékek megfigyelése. A történelmi események felidézése, összekapcslása az emlékkel. Példák felsrlása, csprtsítása. Gyűjtőmunka, kiselőadás. Egy jellemző néphagymány bemutatása. Tematikus térképlvasás gyakrlása. Kislexiknk, szótárak használata. Útvnalterv készítése. A menetrend megismerése, használatának gyakrlása adtt példán keresztül. Közlekedési térkép használatának gyakrlása. Játékk, játéks feladatk Magyarrszág megyéi interaktív játék 22

23 51. Védett természeti értékeink 52. Összefglalás (Ismerjük meg hazánkat!) Nemzeti Park. Tájvédelmi körzet. Természetvédelmi terület. Védett terület, növény, állat. Viselkedési szabályk a védett területeken. Településtípusk felismerése, az tt élők életmódja, szlgáltatásk. Megye, megyeszékhely, fővárs helye, jelölése. Szmszéd rszágk. Hazánk népessége. Híres magyark. Hazánk kulturális és természeti értékeink. A lakóhely és környéke védett területeinek feltérképezése. A védett területek viselkedési szabályainak megbeszélése példákn keresztül. Védett értékek csprtsítása A legfntsabb ismeretek felidézése, gyakrlása. Tájékzódás a térképen. Térképlvasás gyakrlása. Összehasnlításk, csprtsításk. Védett területek típusainak a elkülönítése. Híres magyark és tevékenységük megnevezése. Kulturális értékekre példák felsrlása. Munkafüzeti feladatk önálló megldása. 53. Ellenőrzés Ismerjük meg hazánkat! A tudásszintmérő feladatlap megírása. 6. A víz és a vízpart élővilága Óra Tananyag Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) 54. Séta a vízpartn A víz, vízpart néhány élőhelyi jellemzője. Állatk a vízben és a felszínen. Állatk jelenlétére utaló nymk. Néhány vízi, vízparti élőlény aznsítása, jellegzetességeik. 55. Benn a vízben, kinn a vízből 56. Vízparti növények A víz, vízpart környezeti tényezői (hőmérséklet, fény, levegő összetétele, mzgása). A vízben lebegő parányk szerepe. A fnalas zöldmszatk és a fehér tündérrózsa testfelépítése, jellemzői. A nád és a gyékények szervezete, ismertető jegyeik, szerepük a vizek életében. A fűz- és nyárfák testfelépítése, főbb jellemzőik. A lágy- és fásszárúak elrendeződése a vízben és a vízpartn. Tevékenységek Irányíttt megfigyelés, mérés, következtetés. Vízminta érzékszervi vizsgálata. Aznsítás, elkülönítés, összehasnlítás. Rajzlás, színezés. Nymkeresés. Tapasztalatk felelevenítése. Megfigyelés, elemzés. Krábbi ismeretek felszínre hzatala. Összehasnlítás, jellemzés. Összefüggések megállapítása (pl. levegővel telt részek lebegés). Növényfelismerés képről. Növényi szervek megfigyelése, összehasnlítása. Ok kzati összefüggések feltárása (pl. környezeti tényezők-testfelépítés, növekedés). A nádszár vizsgálata. A nád és a gyékények felhasználásának összegyűjtése. Játékk, játéks feladatk A vízpart élővilága Vízparti növények interaktív tananyag feldlgzása csprtmunkában 23

24 Óra Tananyag 57. Örökké a vízben 58. Rvark és rvarvadászk 59. Vízimadarak és védett birdalmuk 60. Összefglalás (A víz és a vízpart élővilága) Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) A halak testalakja, kültakarója, fő testrészei. Mzgásuk, légzésük és a velük kapcslats jellemzők. Táplálkzásuk, szaprdásuk, ivadékgndzásuk. A rvark közös tulajdnságai. A szúnygk előfrdulása, külleme, életmódjukkal összefüggő szervezeti sajátsságaik. A békák élőhelye, bőrük, mzgásuk, táplálkzásuk jellegzetességei. A két állatcsprt szaprdásának, fejlődésének hasnlósága. A víz, vízpart, mint táplálkzó, búvó-, és fészkelőhely. A madarak közös jellemzői. A búbs vöcsök külleme, testfelépítésének főbb vnásai, mzgása, táplálkzása, fészkelése, ivadékgndzása. A Fertő-Hanság Nemzeti Park néhány védett élőlénye. A víz, vízparti élőhely fntsabb környezeti tényezői. Az élőlények elhelyezkedése a vízben és a partn. A megismert növények és állatk élete, testük fő részei, alkalmazkdásuk. Táplálkzási kapcslatk. Tevékenységek Irányíttt megfigyelés. Az emlősök és a halak testtájainak megnevezése, különbségeik. Kísérlet az úszóhólyag működésével kapcslatban. Ábraelemzés, rajzlás. Halpikkely vizsgálata. Ok kzati összefüggések feltárása (testfelépítés működés, élőhely szervezet, életmód). Beszélgetés, krábbi élmények, ismeretek felidézése. Képek alapján az állatk küllemének megfigyelése, jellemzése. Ábra és szövegelemzés. Életmód szervezet (ragadzó, ugró) közti kapcslatának meglátása. Táplálkzási kapcslat felismerése. Krábbi ismeretek felidézése. A búbs vöcsök sajátsságainak összegyűjtése. Képek megfigyelése, elemzése. Összefüggések bemutatása (vízi környezet-tllazat, végtagk, vízi környezet táplálék táplálkzási mód csőr) Észrevenni az élővilág megóvásának lehetőségeit. A tanult élőlények felismerése, jellemzése szempntk alapján. Ismeretek rendszerezése, összefüggések áttekintése. Táplálkzási lánck összeállítása. Önálló feladatmegldás. 61. Ellenőrzés A víz és a vízpart élővilága Tudásszintmérő feladatlap megírása. Játékk, játéks feladatk A vízpart élővilága (halak) interaktív tananyag feldlgzása csprtmunkában A vízpart élővilága (madarak) interaktív tananyag feldlgzása csprtmunkában 24

25 7. A mező élővilága Óra Tananyag Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) 62. Séta a mezőn A mező legfntsabb környezeti tényezői. A lágy- és fásszárúak aránya. A lágyszárúak mennyiségi visznyai. Néhány lágyszárú növény aznsítása, jellegzetességeik. A növények és állatk közti kapcslatk. 63. Zöldellő mezőkön 64. Gyógynövények, gymnövények 65. Rvarseregek a réteken 66. Madarak a földön és a levegőben 67. Mezei rágcsálók és ellenségük (kiegészítő anyag) A mező taglódása. A mezei életkörülmények. A fűfélék előfrdulása, testfelépítése, alkalmazkdása a környezeti tényezőkhöz. Az árvalányhajak jellemzői. A kamilla és a nagy csalán jellegzetes részei, felhasználási lehetőségeik. A parlagfű előfrdulása, terjedése, jellemzői. Az allergiás megbetegedés tünetei, betegségmegelőzés, gymirtás. Lágyszárúak. A mezők jellegzetes rvarcsprtjai: a lepkék, a sáskák, a szöcskék. A rvark legfntsabb küllemi sajátsságai. Mzgásuk, táplálkzásuk és a velük kapcslats testrészek jellemzői. A mezei pacsirta és a szarka előfrdulása, küllemei sajátsságaik, testük főbb jellegzetességei. Életmódjuk, alkalmazkdásuk élőhelyükhöz. Táplálkzási kapcslatk a mezőn. Az emlősök közös jellemzői. A rágcsáló és a ragadzó életmód jellemzői. Az ürge és a parlagi sas élőhelye faji sajátsságai, életmódja. Természetvédelmi jelentőségük. Tevékenységek Megfigyelés, következtetés. Becslés, mérés, tervezés, rajzlás. Gyűjtés, képkészítés. Aznsítás, elkülönítés, összehasnlítás. Fűfélék vizsgálata. Nymkeresés. Természetvédő magatartás gyakrlása. Szövegértelmezés, válgatás. Ábraelemzés. Összehasnlítás, aznsítás, elkülönítés. Összefüggések megállapítása (pl. környezet szervezet) Hibakutatás. Növényfelismerés jellemzés. Virágzat vizsgálata, megfigyelése. Szöveg- és ábraelemzés. Ok kzati összefüggések feltárása (pl. igény szervezeti sajátsság terjedés előfrdulás) A rvarkkal kapcslats ismeretek felidézése. Ismeretek alkalmazása, Testrészek megnevezése. Az állatk jellemzése szempntk alapján. Összehasnlítás, hasnlóságk, különbségek megállapítása. A madarakkal kapcslats, ismeretek felidézése. Faji jellemzők ismertetése. Ok kzati összefüggések meglátása (élőhely életmód szervezet, felépítés működés) Madárétlap táplálkzási lánc összeállítása. Szólásk, közmndásk értelmezése. Összehasnlítás a mókus küllemével, életmódjával. Szövegértelmezés, ábraelemzés megfigyelés. Összefüggések bemutatása (zsákmányállat ragadzó létszáma, életmód testfelépítés) Észrevenni az állatvédelem lehetőségeit. Játékk, játéks feladatk Gyógynövények keresése az internet segítségével - csprtmunka Madarak és fák napja vetélkedő Fa prject kérdőív kitöltése csprtmunkában Madárlesen c. játék Rejtvény madárnevekkel Itt maradó madaraink 25

26 Óra Tananyag 68. A mező napjainkban 69. Összefglalás (A mező élővilága) Ismeretanyag (fgalmak, flyamatk, összefüggések) A rét, a legelő és a szántóföld hasznsítása. A füves élőhelyek szerepe. A búza életciklusa. A termés szerkezete és feldlgzása. Egészségmegőrző gabnatermékek. A Hrtbágyi Nemzeti Park néhány természeti értéke. A mező fntsabb környezeti tényezői és élővilága. A megismert növények és állatk faji sajátsságai. A tanult élőlénycsprtk jellemzői. Az élőlények élete, alkalmazkdásuk. Táplálkzási kapcslatk. A Hrtbágyi Nemzeti Park szerepe, néhány élőlénye. Tevékenységek Krábbi ismeretek felidézése. Beszélgetés (legeltetés, aratás) A füves területek hasznsításának megfgalmazása. A különböző háziállatk legelésének megfigyelése. Rész egész visznyának felismerése. Flyamatábra elemzése, lépéseinek elmndása. Növény és állatfelismerés gyakrlása. Élőlények csprtsítása. A testfelépítéssel, életmóddal alkalmazkdással kapcslats ismeretek rendszerezése. Általánsításk megfgalmazása. Összefüggések áttekintése. Táplálkzási lánck összeállítása. Önálló feladatmegldás. 70. Ellenőrzés A mező élővilága Tudásszintmérő feladatlap megírása Miről tanultunk ebben a tanévben? Év végi ismétlés 74. Az évi munka értékelése Az ember testfelépítése, életműködései és egészségmegőrzése. Az erdő, a mező, a vizek és vízpartk legjellemzőbb növényeinek és állatainak a tulajdnságai. Az élő és élettelen környezet kapcslata. A talaj, a víz és a levegő jellemzői, szerepe, szennyeződésének frrásai és következményei. Tájékzódási ismeretek. Hazánk népessége, kulturális és természeti értékei. A Föld és a Világegyetem. Ismeretek rendszerezése, csprtsítása. Ok kzati összefüggések magyarázata. Flyamatk felidézése. Munkafüzeti feladatk önálló megldása, hibák krrigálása. Játékk, játéks feladatk A mező élővilága interaktív tananyag segítségével a tanult ismeretek felelevenítése csprtmunkában 26

27 KÖRNYEZETVÉDELMI JÁTÉKOK 27

28 Földglyócska Egyre fkzódó energiatermelésünk is közrejátszik abban, hgy a Föld éghajlata melegszik. S nem is igazán az a baj, hgy melegszik (hiszen vlt már ennél melegebb is millió évekkel ezelőtt), hanem az, hgy ez a melegedés nagyn gyrs. Nem vigyázunk eléggé a Földünkre! Úgy látszik: nem vettük még észre, hgy milyen veszély fenyegeti a Földet is, s rajta minket, embereket is. Feladat párs munkában: Olvasd el ezt a gömb-verset, s utána írjál te magad is egyet a saját gndlataid, érzéseid alapján. A címe legyen az, hgy Felelősek vagyunk a Földért! (Lehet kisebb, rövidebb is, mint az alábbi.) Ha a Föld csupán egy méter átmérőjű vlna, és a levegőben lebegne valahl, néhány arasznyira a talaj felett, az emberek a világ minden tájáról csdájára járnának. Körbesétálnák, gyönyörködnének hatalmas óceánjaiban, csillgó tavacskáiban, és az azkat összekötő vízerekben. Megcsdálnák dudrait és mélyedéseit, a körülötte lebegő vékny gázréteget és a benne rezgő párát. Megcsdálnák, hgy miféle élőlények járkálnak a felszínén és úszkálnak vizeiben. Szentnek nyilvánítanánk, hiszen az egyetlen lenne, és féltve óvnák, nehgy baja essék. Ez a gömb lenne a világ legnagybb csdája. Az emberek hzzá jönnének imádkzni, hgy meggyógyuljanak, hgy bölcsességet kapjanak, hgy meglássák a szépséget és hgy ámuljanak azn, hgy ez hgyan lehetséges. Szeretnék és életük árán is megvédelmeznék, mert valahgyan tudnák, hgy életük teljessége semmi sem lenne nélküle. Ha a Föld csupán egy méter átmérőjű, kicsiny glyó vlna 28

29 Gyógynövények A tanulók csprtmunkában kutatást végeznek a gyógynövények témakörben, csprtnként 3-3 szabadn választtt gyógynövény kell bemutatniuk. Véleményt alktnak a gyógynövények szerepéről az egészséges életmód vnatkzásában. A kutatómunkáhz szükséges hnlap elérhetősége: 29

30 Hl terem? Téma: A szállítás sk energiát igényel. A gyümölcsök messziről való szállítása ezért nagyn kársítja a környezetet. Aki védeni akarja a környezetét, az inkább lyan gyümölcsöt vásárl, ami itthn (Magyarrszágn) terem, s akármilyen finmak és csábítóak a világ más táján termett gyümölcsök, azkat nem vagy csak ritkán fgyasztja. Fnts tehát tudni, hgy egy gyümölcs itthn terem-e, vagy a világ más táján. Feladat: 1. Kisztjuk a gyerekeknek az alábbi képet. 2. Jelöljék meg ceruzával azkat a gyümölcsöket, amelyeket már ettek. 3. Beszélgessünk arról, hgy melyik mennyire ízlett. 4. Karikázzák be azkat, amelyekről úgy gndlják, hgy a mi rszágunkban terem, s nem kell messzi földről hzni. 5. Beszélgessünk a kaptt válaszkról, s próbáljuk a gyerekekkel érzékeltetni, hgy melyik gyümölcs milyen messziről (pl. hány napig) érkezik hzzánk. 30

31 31

32 Hulladéks ttó Válasszátk ki a helyes válaszkat! Figyeljetek arra, hgy némelyik feladatra több megldás is van. A helyes válaszk előtti betűket írjátk fel egymás mellé egy papírra! Ha helyesen válaszltk minden kérdésre, akkr összelvasva a betűket megtudhatjátk, hgyan lehet megelőzni a felesleges hulladékképződést. A szóközöket nektek kell a megfelelő helyre betenni. Melyik a szelektív hulladékgyűjtés helyes megfgalmazása? (1 helyes válasz) A Azt a hulladékt gyűjtöm, amit nem tudk máshvá kidbni, eltüntetni. K Anyagfajták szerint külön gyűjtjük a hulladékkat. Miért helyes a szelektív hulladékgyűjtés? (3 helyes válasz) Ö Mert ha külön gyűjtjük a hulladékkat, akkr később lehet hasznsítani. V Hgy külön szeméttelepre kerüljenek, mert mindegyik kezelésére más-más előírás vnatkzik. R Kevesebb szemetet kell elhelyezni a hulladéklerakókban. N Nem kerülnek veszélyes anyagk a környezetbe. Mennyi hulladékt termel átlagsan egy ember napnta? (1 helyes válasz) B 0,5 kg Y 0,7 kg Z 1,5 kg Mi történik ma a legtöbb hulladékkal Magyarrszágn, miután a kukáskcsi elszállíttta? (1 helyes válasz) V Elszállítja a legközelebbi erdő szélébe. T Elégetik egy hulladékégetőben. E Elhelyezik egy hulladéklerakóban. L Hasznsítják. 32

33 Válaszd ki a környezetvédelmi szempntból legjbb csmaglást! (1 helyes válasz) G Tetrapack dbz O Visszaváltható műanyag palack F Alumínium dbz Z Visszaváltható üveg A Eldbható műanyag palack Melyik a helyes pársítás? (6 helyes válasz) M Kiégett izzó - Üveggyűjtő E Rvarirtós spray flaknja - Veszélyeshulladék gyűjtő T Kötegelt újságpapír - Papírgyűjtő Á Tetrapack dbz - Papírgyűjtő T Knyhai zöldséghulladék - Kmpszthalm U Használt ruhák - Vöröskereszt begyűjtő helye G Festékes edény - Fémgyűjtő D Kitört ablaküveg - Üveggyűjtő A Kerti nyesedék - Zöldhulladék gyűjtő (BIO) Hányszr tölthető újra egy műanyag visszaváltható palack? (1 helyes válasz) T 6-szr B 14-szer P 30-szr Hányszr tölthető újra egy üvegből készült visszaváltható palack? (1 helyes válasz) J 9-szer V 20-szr O 40-szer Melyek a veszélyes hulladékk? (5 helyes válasz) H A rózsa szúrós nyesedéke S Maradék festék F Használt sütőlaj O Ceruza elem R Eltörött üvegphár G Használt fénycső 33

34 Y Lejárt szavatsságú gyógyszerek Mit kell tenni a veszélyes hulladékkkal? (2 helyes válasz) Ó Gndsan becsmaglni és elásni a kertben. S Nem kell tenni semmi különlegeset, mert a szeméttelepen úgyis kiválgatják A Külön kell ezeket gyűjteni, majd veszélyeshulladék gyűjtőbe helyezni. R Minél előbb kidbni a szemetesbe, nehgy valakit megbetegítsen. S El kell vinni egy hulladékudvarba, vagy egy veszélyeshulladék gyűjtőhelyre. Kinek a feladata a hulladékk megfelelő kezelése? (4 helyes válasz) E Nekem nem, nem én vagyk a kukás ember. Z A hulladékkezelő cégek feladata. T Az önkrmányzat feladata. Á Én is segíthetem, a hulladékgyűjtők megfelelő használatával. R Csak a felnőttek feladata. S Mindannyiunk közös feladata. Írjátk ide a megfejtés betűit! Illemtan Miért kell az embernek illedelmesnek lennie? Mdrtalan csak az lehet, aki Rbinsnként egy elhagytt szigetre kerül, illetve még az sem, mert tt nincs kivel. De ha már megtalálta a maga Péntekjét, viselkednie kell, hgy elviselhető legyen életük. Az illemszabályk nem törvények. Mégis elengedhetetlen követnünk őket, ha elvárjuk, hgy emberként kezeljenek minket. Miért köszönnek az emberek egymásnak? Jelzik, hgy észrevették egymást, barátságt, tiszteletet fejeznek ki vele, jelzik a fennálló hierarchiai visznyt. 34

35 "Amilyen az adjn isten, lyan a fgadj isten". Nemcsak a köszönésre, hanem valamennyi illemszabályra igaz ez. Nem is hinnétek, hgy a köszönés, egymás üdvözlése milyen régi-régi szkás. Talán ez vlt a legelső illemszabály, amit az ember kitalált. És mennyi váltzata vlt és van! Egy afrikai törzsről feljegyezték, hgy köszöntéskr, bemutatkzáskr a markukba köpnek az ttani emberek. A tibetiek meglengetik a kalapjukat, kinyújtják nyelvüket, és bal kezüket a fülük mögé teszik. A marik (Új-Zéland őslakói) köszönéskr az rrukat dörzsölik össze. Kinek hgyan kell köszönni? Kit szabad tegezni? Felnőtteknek a napszaknak megfelelően és előre köszönj! Hölgyeknek életkruk figyelembevételével (,,idősebbeknek'': Kezét csóklm! vagy Jó napt kívánk!) Isklád minden tanárának és alkalmazttjának találkzáskr, miután kivetted kezed a zsebedből! Mindenkit a maga tisztje és psztja szerint kell szólítani, tehát Tiszteletes Úr, Tanárnő, Tanár Úr, Igazgató Úr, Julcsi néni, Pista bácsi, Nagyi, Papi stb Hgyan kell bemutatkzni egymásnak? Játsszátk el a következő szerepjátékkat és beszéljétek meg a hibákat! Két ember bemutatkzik egymásnak! Férfi nő (egykrúak) Idősebb férfi fiatal lány Idősebb férfi fiatalabb fiú Főnök beszttt (nő) Két embert bemutat egymásnak egy 3-ikat! 2 férfi és 1 nő 2 nő és 1 férfi 35

36 3 fiú Bemutatkzásnál illik egyenesen állni, ha ült, álljn fel, - felnőtt nőkre ez nem vnatkzik - illik a bemutatttra nézni és hangsan érthetően a saját nevet megmndani. Bemutatkzás srán illik kezet fgni és egy kicsit meghajlni. A bemutattt emberek ismerőseiddé válnak és ezután illik köszönteni őket és fgadni az üdvözlésüket. Ha azt akard, hgy neveden szólítsanak, érthetően mutatkzz be (vezeték- és keresztnév)! Csak nálad fiatalabb fiúnak nyújts előre kezet! Lányknál várd meg, míg ő nyújtja a kezét, de te kezdd a bemutatkzást! Nem szégyen bevallani, ha valakinek nem sikerült megjegyezned a nevét. Fgadd el a kézfgásra nyújttt kezet! Fgjatk kezet mindenkivel és javítsátk ki a vasmarkkat és a döglött halakat! Hgyan mutat be egymásnak 2 embert egy 3-ikat? Játsszatk szerepjátékt! 2 férfi és 1 nő 2 nő és 1 férfi 3 fiú Társaságban a bemutatás a házigazdának, vagy közeli rknának a dlga. Nem kell szertartást rendezni a bemutatáskr, elegendő néhány közvetlen szó: "Bemutatm kedves barátmat...", "Bemutatm az sztálytársamat..." Szólítsd nevén azt, akinek bemutattak! A bemutatás szabályai, ha te vagy a harmadik: férfit a nőnek, fiatalabbat az idősebbnek, kisebb rangút a magasabb rangúnak, fiatal lányt idősebb férfinak. 36

37 Milyen esetekben telefnáljunk? Ha valamilyen fnts közlendőnk van. Manapság nem illetlenség valakit telefnn keresztül felköszönteni, meghívni, de a rendkívüli jelentőségű ügyeket ne telefnn intézzük. A részvétnyilvánítás, szívesség kérése lehetőleg személyesen történjen. Hgyan telefnáljunk? Tisztán, érthetően beszéljünk, de ne kiabáljunk. Tömören fgalmazzuk meg mndanivalónkat. Fnts (pl.: amiket nem szívesen tudatnánk máskkal) infrmációkat nem szabad telefnn tvábbítani. Ha mi hívunk: Minden zavaró zajt szüntessünk meg hívás előtt. Célszerű papírt és tllat kézbe venni, mert bármikr szükség lehet rá. Emlékezetből kckázats tárcsázni, ezért kerüljük. Ha hívásunkra jelentkeznek, akkr mutatkzzunk be, és mndjuk meg, hgy kivel szeretnénk beszélni. A telefnközpntsnak nem kell bemutatkzni, csak a köszönés után a hívtt nevét vagy a melléket mndjuk be. Érdemes megkérdezni, hgy nem zavarunk-e. Ezzel több kellemetlenséget is elkerülhetünk. Téves szám esetén mindig kérjünk elnézést, és tegyük le a kagylót. Ha üzenetrögzítő jelentkezik, akkr adjuk meg a nevünket, telefnszámunkat és azt, hgy milyen ügyben telefnáltunk. A vnal megszakadása esetén a hívó félnek a kötelessége az újrahívás. Ha minket hívnak: Ha egy céget képviselünk, akkr a hívás vételekr a cég nevét és a saját nevünket mndjuk. (Pl.: Jó napt kívánk! XY vállalat. Kvács Béla vagyk. Miben segíthetek?) Ha a telefn nem hivatals, akkr a hívás fgadásakr nem muszáj bemutatkznunk persze nem illetlenség. Hgyan illik öltözködni? Mindig az alkalmnak megfelelően! Munkahelyre, isklába az egyszerű, kényelmes (de nem szakadt!) ruha illik. Mziba nem kell,,kiöltözni'', de a szentmiséken, színházban, hangversenyen, perában a közreműködőket tiszteljük meg azzal, hgy alkalmi ruhát veszünk fel. 37

38 Öltöny, ünneplő: Nemcsak a fekete, de más színű is lehet ízléses Fnts a megfelelő ing kiválasztása, amely legyen vasalt, tiszta A nyakkendő mindig tartzéka az öltönynek Ne edzőcipőt végy, s a zkni is az öltönyhöz illő színű legyen Melegben a rövid ujjú ing, nyakkendővel - ez zakó nélkül is ünnepi öltözet. Hgyan kell enni? Ne faljunk, hanem együnk, hgy ne csak a gymrunk, de szemünk és szellemünk is jóllakjék! Csak kézmsás után ülj az asztalhz, miután hölgypartnered is elhelyezkedett. Hölgyek és idősebbek társaságában ne te szedj először! Az étkezés társalgásra is való, persze nem a nehéz prblémák megvitatására, a hangerő feltrnázásával. Társalgás közben ne hadnássz az evőeszközökkel! Az evőeszközök használatát próbáld meg mielőbb elsajátítani! Hangkíséret nélkül (csámcsgás, szürcsölés, böfi) egyél! A szalvétát szalvétának használd! Köhögés, tüsszentés, rrfúvás esetén frdulj el az asztaltól, s használd a zsebkendődet! Kenyeret csak a ksárral együtt nyújtsd! A használt evőeszköz helye a tányérn és nem az abrszn van. A fgpiszkálót, ha használd, a másik kezeddel takard el! Amit már megérintettünk, vegyük is ki. Ne válgassunk. Amit kiszedtünk, illik is megenni! Evés közben a tányérk maradjanak a helyükön. Ha kccintunk, nézzünk szembe a partnerünkkel! Menzán: Gyülekezéskr ne kiabálj és ne lökdösődj! Vállalj asztaltakarítást, hisz gndlj arra, te is szívesebben ülsz tiszta asztalhz! 38

39 Evés előtt kívánj jó étvágyat, utána pedig köszönd meg! A rágógumit ne ragaszd az asztallap ill. a tányér aljára! Ülve szedd teli a tányérdat! Ne az asztalt gazdagítsd az étellel, hiszen így is kevés az, amit megeszel! Ne kritizáld az ételt, örülj neki, hgy neked még ez mindennapi lehetőséged! Hgyan közlekedjünk az utcán csprtsan? Fegyelmezetten, kettes srban kell menni, ha nincs járda, akkr egyes srban a frgalmmal szemben az út bal ldalán. Ételmaradékt, hulladékt, papír zsebkendőt sem túrán, sem strandn, sem utcán ne szórj szét! Utcán vagy kirándulás alatt ne zárd el magad a többiektől a walkman-nel! Add át a helyedet az idősebbeknek és az arra rászrulóknak! Légy mindig megfntlt, körültekintő! Figyelj a vezetődre és a társaidra! Egyéb: Beszélgetés közben ne vágj a másik szavába! Minden ismeretlen helyre a fiú menjen be először partnere előtt! Ügyelj környezeted rendjére és tisztaságára! A WC-t úgy hagyd magad után, ahgy találni szeretnéd! Rádiózás, tévézés, zenélés közben légy tekintettel máskra is (pl. a hangerő megfékezésével)! Ha tthn bulit szervezel, előre kérj elnézést szmszédaidtól! Ajándékt jbb adni, mint kapni. Virágt bármilyen alkalmra ajándékzhatsz. Tíz szál alatt páratlan számú virágból álljn a cskr. Szitkzódni, trágárkdni illetlenség (is). A csúnya beszéd és kármkdás nem máskat, hanem a szitkzódót jellemzi. 39

40 Itt maradó madaraink Vízszintes 2. A legnagybb baglyunk 4. Nálunk a balkáni telel 5. Erős, kúps csőrű madár 7. Szürke, fekete, nagy méretű madarunk, "kár" Függőleges 1. Kicsi madarunk: "nyitnikék" 3. A fák dktra 6. Szürke kis "várslakó" 8. Gyászruhás madár Nagyn sk madarunk marad velünk és tölti itthn a telet. Költöző társaik még az ősszel elrepülnek (gólya, fecske). Az itt maradóknak segítenünk kell, hgy átvészeljék a telet, hiszen életterüket elvettük, nem találnak táplálékt. Etessük hát őket, de vigyázzunk arra, hgy ha egyszer elkezdtük az etetést, akkr ne hagyjuk abba! Mit adjunk nekik? Naprafrgó magt, kölest, diót, almát! 40

41 Játéks feladatk - A vásárlásról 1. Vásárlj ksan! A hulladékhegyek elkerülésének, megelőzésének egyik módja az előrelátó, tudats vásárlás. Ha nem vesztek lyan termékeket, amiből sk hulladék keletkezik, akkr ti magatk is nagyn skat tesztek a tisztább, egészségesebb környezetért. Ez a játék segít nektek abban, hgy a jövőben könnyebben felismerjétek, és ki tudjátk választani a környezetkímélő termékeket a környezetszennyezők közül. Gyűjtsetek össze a játékhz minél több árucikket vagy annak a csmaglását. Ezek a különböző termékek egy képzeletbeli blt árukészletét fgják alktni. Ha elég skféle dlgt szedtetek össze, akkr ugyanazn termékeknek lehet környezetkímélőbb és egy környezetszennyezőbb váltzata is. (Pl.: visszaváltható üveges üdítő és eldbható pillepalack.) A játékhz kell még egy bevásárló ksár, egy textilszatyr és egy nejlnzacskó. Ha minden előkészületet elvégeztetek, akkr kezdődhet a játék. 41

42 Az első feladat, hgy rakjátk ki az árukat a padkra, és "menjetek el ebbe a képzeletbeli bltba bevásárlni. Válasszatk kezdésként a műanyag zacskó, a textilszatyr és a bevásárló ksár közül. Vegyetek lyan termékeket, ami szerintetek környezetkímélő csmaglásban van. Miután bevásárltatk, magyarázzátk meg döntéseiteket társaitknak. Ha csapatkat alkttk, versenyezhettek is. Miután bemutattátk a vásárlt termékeket, keressétek meg az egymáshz tartzó termékpárkat. (üveges üdítő dbzs üdítő, hajtógázs dezdr pumpás dezdr stb.) Válasszátk ki és indkljátk meg, melyik a jbb környezetvédelmi szempntból. Végül lvassátk el a következő vásárlási tanácskat! Mielőtt választanátk az igazi bltkban, környezetünk érdekében fgadjátk meg a következőket: Vigyetek magatkkal a bltba vásznszatyrt, ksarat, ne fgadjátk el a műanyag zacskót. Készítsetek listát arról, amire szükségetek van, és aszerint vásárljatk! Válasszátk az egyszerűen, környezetbarát anyagba csmaglt árukat. Válasszatk újrafeldlgztt termékeket! Előbb próbáljátk megjavítani a gépeket, ruhaneműket stb., és csak azután vásárljatk újat. Ha kevésbé feldlgztt terméket vásárltk nagy kiszerelésben, egyszerű vagy utántöltő csmaglásban, nemcsak pénztárcátk, de környezetetek is jól jár. Tartós, jó minőségű, javítható terméket keressetek az eldbható vacakk (pl. az egyszer használats műanyag szatyrk, palackk, elemek stb.) helyett. Levegőpumpás termékeket vegyetek a hajtógázs aerszlk helyett. A kartndbzt ne vigyétek haza, hagyjátk az áruházban. Vegyetek sűrítményeket, a vizet tthn is hzzá lehet önteni. 42

43 Ne dőljetek be a csábító csmaglásnak, a tartalmra figyeljetek! Betétdíjas csmaglású italkat válasszatk, és váltsátk vissza azkat. Vásárljatk lyan árukat, amelyeket nem kell több ezer kilméterről szállítani. Ne vegyétek meg azkat a termékeket, amelyekből veszélyes hulladék lesz. Ha nem nélkülözhetők, csak keveset vegyetek belőlük, és minél ritkábban használjátk. Az ajándék becsmaglása felesleges, inkább dugjátk a hátatk mögé vagy kérjétek meg az ajándékzttat, hgy csukja be szemét egy pillanatra. Válasszatk ki hármat a felsrltak tanácsk közül, melyeket a leghamarabb meg tudjátk valósítani! Amikr ezek a vállalásk már jól mennek, akkr vegyétek elő ismét ezt a listát, és keressetek új célkat! 43

44 Kincskereső ttó Válaszlj a kérdésekre! Karikázd be a jónak választtt válasz betűjét! 1. Az üveg újrahasznsítható anyag igen A nem B A papírt ismét fel lehet használni: könyv, füzet lesz belőle. igen C nem D 2. Ha nincs szemetes az utcán, akkr a kezemben levő szemetet eldbm. igen E nem F Négyféle hulladékt gyűjthetünk szelektíven. igen G nem H 3. A szelektív gyűjtés azt jelenti, hgy szétválgatva gyűjtjük az anyagkat. igen I nem J Az isklában szelektíven gyűjtjük a hulladékt. igen K nem L 44

45 Remélem, nem vlt nehéz! Mst kösd össze az 1. kérdés két bekarikáztt betűjelét a suli térképén. Például, ha szerinted az A és a D a két jó válasz, akkr kösd össze őket! Csináld ezt meg a 2. és 3. kérdés jó válaszaival is! Ahl a vnalak metszik egymást, tt keresd a kincset! Ott, ahl a vaknd él. 45

46 Környezetvédelmi kalandfüzet 46

47 Skszr hallttad már, hgy csak egy Földünk van és ráadásul nem is a mienk. Vigyáznunk kell rá, hgy unkáink is élhető világt adhassanak át unkáiknak. Mst persze lehet, hgy csak legyintesz: - Ugyan, mit tehetnék én egyedül? Nagyn is skat! Kelljünk hát útra a világban, induljn a kalandtúra! Menj el egy rövid sétára a környéketeken és jegyezd le, mi az, ami nem igazán nyeri el tetszésed! Lehet, hgy kevés vlt a hely rá, hgy leírd, lehet, hgy sk. Ha az utóbbi az igaz, akkr úgy látszik, hgy a környezetedben ügyelnek arra, hgy ne dbálják el a szemetet, felszedjék a kutyáik után a piszkt, a lehető legkevesebbet járjanak autóval /ha nem muszáj/, virágkat és fákat ültetnek, gndzzák az erdőket, parkkat stb. Találkztál-e ilyen gyűjtőknténerekkel sétád srán? Írd alájuk, mit tehetsz beléjük! Színezd a megfelelő színnel!... Miért nem szemétgyűjtés, miért hulladékgyűjtés? Ezek szerint van különbség köztük? Te mit gndlsz? Utána nézhetsz a Magyar Értelmező Kéziszótárban! A szemét.. A hulladék 47

48 Rajzlj le néhányat! hulladék szemét Biznyára te sem rajzltál ételhulladékt a szemét közé! Hgy hívják a szerves hulladékk újrahasznsító eljárását? Ez a házi kmpsztáló! Magad is készíthetsz ilyet, ha van kertetek! Szüleid segítségével állíts össze lécekből egy lyan ládát, amelynek lécei között vékny rést hagysz a szellőzésnek! Utána már beleteheted a knyhai hulladékt: krumplihéjat, zöldségmaradékt, ételmaradékt stb. Egy-egy réteget földdel takarj be! Egy két év alatt összeérik és kmpszttá válik! Mire használhatd? Mi a kmpszt? Nézz utána, mivel segíthetnéd elő a még gyrsabb felhasználást, milyen élőlény tthna lehetne a kmpsztálód? Segítség: lapzd fel a könyvtárban az Ezerarcú természet című könyvet a 19. ldaln / Madách Könyvkiadó, 1980/ 48

49 Mst hgy elkészítetted a saját kmpsztálódat / legalábbis képzeletedben/, ideje megismerkedni a környezeted élővilágával! Menj sétára, vigyél magaddal írólapt, zsírkrétát, ceruzát! Ha kilépsz az utcára gyönyörű fákat láthatsz! Mindegyik egy-egy csda: nem csak fenségesek, hanem kibírják a várs piszks levegőjét is, sőt.. Miért hasznsak a növények? Gndlj a légcseréjükre! Egészíts ki a mndatt! A növények.. lélegeznek be és bcsátanak ki. Lépj da az egyik fáhz! Készíts kéregrajzt: fektesd az írólapt a fa törzsére és zsírkrétával satírzd be a papírt! Figyeld meg a kéregrajzt! Szedhetsz melléje egy levelet és amennyiben van, akkr termést is! Készíts gyűjteményt belőlük! A leveleket préseld le, ragaszd melléjük a kéregrajzt és írd da a nevüket! Használd a könyvtárból a Határzói Kézikönyvek srzatból a Fák című kötetet! A 3 leggyakribb pesti fa: Platán: magasra növő, sima, fltkban hámló kérgű fa, öt ujjas levelei vannak, melyek szintén hatalmasra megnőhetnek. Könnyű megismernek ősszel glyószerű terméséről, ami télen is a fán marad. Jót játszhatsz vele, amíg zöld. Juhar: a leggyakrabban a Krai Juharral találkzhatsz. Levele ennek is öt ujjas, de a széle fgaztt, kérge hsszanti irányban csíkztt. Termése remek helikpter: dbjátk magasra és versenyezzetek, hgy kinek ér később a földre a helikptere! Akác: nagyn gyakri fa, kérge repedezett, mélyen barázdált, levelei szárnyaltak, pársan egymással szemben ülnek. Termése ősszel száraz, lecsüngő, barna hüvely. 49

50 Ugye jól körülnéztél a környékeden? Bizts láttál egyéb fákat is: vadgesztenyét, nyírfát, hársfát, csörgőfát stb. Szép gyűjtemény lehet belőlük! Ha nyár végén, kra ősszel keresel egy csörgőfát és kibntd terméséből a díszes, színes magkat glyócskákat akkr remek nyaklánct fűzhetsz belőlük. Nevét nnan kapta, hgy ősszel a szélben csörögnek az elszáradt termések. Ezek apró, világsbarna bugyrcskák, bennük kezdetben világszöld, majd sárga, később vöröses barna, barna majd az ősz elejére megfeketedő magcskák. Fákn kívül biznyára virágkat is láttál. Felismered őket?... Mst rajzlj te! rózsa nárcisz jácint iblya margaréta 50

51 A növények nem csak hasznsak számunkra és a többi élőlény számára, de szépségükkel el is kápráztatnak bennünket. Próbáltál már átölelni egy hatalmas fát? Próbáld ki! Meg fgsz döbbenni, mert érezni fgd, ha elég csend és nyugalm van, hgy milyen békét és erőt ad neked a természetnek ez a csdája! És bámultam a zsenge lmbkat, az égre tapadó sk zöld tenyérkét Jékely Zltán Rajzlj lyan környezetet, ahl szívesen élnél! Bejártad már a környező utcákat, tereket, megismerkedtél a fákkal, virágkkal, de megfigyelted-e a köztük élő állatkat? Fel tudnál srlni néhányat? Biznyára írtál madarakat, bgarakat, hangyákat, földigilisztát és még sk kis élőlényt egészen a levéltetűig. 51

52 De ismered-e őket? Válgasd szét a következő madarakat! Húzd őket a megfelelő helyre! gólya harkály veréb varjú fecske rigó meggyvágó cinege Ugye, nem is vlt nehéz! Ha mégis gndt kztt, akkr nyugdtan lapzd fel a Búvár zsebkönyvsrzat Madarak I II kötetét! Sk madár marad itthn és próbálja átvészelni a telet. Csökkenő életterük miatt kevés a táplálék, ezért próbálj meg segíteni nekik! Készíts madáretetőt! Ha megkéred szüleidet, szívesen fgnak segíteni. Néhány ötlet: Keress egy flaknt tthn és alapsan msd ki! Kérd felnőtt segítségét a kupak átfúrásáhz ide rögzítsd a madzagt vagy drótt, amivel felakaszthatd. Vágj rajta egy kicsi kerek nyílást ez a cinkéknek éppen jó lesz. Eléje feldrótzhatsz egy darab faágat, így könnyebben rá tudnak kapaszkdni kis vendégeid! Ha jbban szeretsz fúrni-faragni, akkr készíthetsz lyan etetőt is, amelyből rigó is, cinke is jóllakhat. Keress egy régi fadbzt, vagy készíthetsz is egyet. A tetejét külön állítsd össze /például szegezd rá a kicsi léceket egy tartólécre/ és utána illeszd a helyére. Teheted szlpra is, vagy erősítheted erkélyre, fára. 52

53 Magkeveréket, amivel etetheted kis barátaidat, kaphatsz a piackn, nem is lyan drága, de tehetsz az etetőbe almadarabkákat, szalnnahéjat, zsiradékkal összeállíttt egyéb magvakat is. Egyet ne feledj! Ha el kezdted etetni őket, akkr a tél végéig gndzd madárkáidat! Te egyszer s mindenkrra felelős lettél azért, amit megszelídítettél. Saint-Exupery A kis herceg Ismered már a fákat, virágkat, a köztük élő állatkat. Sőt magad is készítettél különböző tárgyakat, amelyekkel megkönnyítheted életüket. Képzeld el, hgy régész vagy és kutatómunkát végzel valamelyik ma laktt területen! Régebbi krk emlékei között találhatsz cserépdarabkat, fémből készült tárgyakat / fegyvereket, ékszereket, csatkat stb./, szövetmaradványkat. De mit találnál a mai életből mndjuk 200 év múlva? Rajzlj! 53

54 Leleteim 200 év múlva Egy valamit bizts, hgy da rajzltál, ha végiggndltad mai életünket! MŰANYAGOT!!! Tudd-e, hgy a műanyagk a kutatók szerint csak sk száz év múlva bmlanak el/ vagy akkr sem/. Addig maradnak a flaknk, műanyag zacskók, autó kerekek, fröccsöntött hlmik stb. Ezért lenne fnts, hgy a különféle anyagkat, amelyeket megveszünk, lyan csmaglásban vegyük, ami környezetbarát, illetve lehetőség szerint lyan termékeket vásárljunk, amelyek nem kársítják a természetet! Nézz körül tthn a plckn, nézd meg, hgy milyen jeleket látsz a különböző termékeken, azk csmaglásain! Rajzlj le néhányat! 54

55 Talán találkztál ezekkel a jelekkel is: Ez a jel a környezetbarát termékeket jelöli, azkat, amelyek nem kársítják környezetünket sem az előállításuk közben, sem azután. Ez a jel az újrahasznsítható termékeken látható, melyeket érdemes szelektíven gyűjteni, mert újra fel lehet / és kell/ használni. Te milyen tthni termékeken találkztál velük? Környezetbarát: 55

56 Újrahasznsítható: Az újrahasznsíthatóakat húzd a megfelelő helyre! kék szürke fehér sárga zöld Nem vlt a föld még sha ily csdás, a fák között mndhatatlan suttgás, Ksztlányi Dezső Már megismerted környezeted szépségeit és csúnya ldalát is. Menjünk kijjebb a vársból, ki a természetbe! Az erdők, rétek, mezők mellett gyakran találkzhatsz ezzel a táblával: A tábla a természetvédelmi terület határát jelzi. Keress lakóhelyed környékén ilyen táblát, ha ráérnek hétvégén a szüleid, menjetek együtt kirándulni! Milyen madarat ábrázl és mi van ráírva?. 56

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület

Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birodalma. Megvalósító: Körös Tehetséggondozó Egyesület Tematika NTP-TM-14-0133. Az érzelmek birdalma Megvalósító: Körös Tehetséggndzó Egyesület Cél: Különböző speciális területeken fejlesztésben részesülő tehetséges tanulók teljes személyiség fejlesztése,

Részletesebben

Árvai Balázs Saját munkában használható pedagógiai projekt terve

Árvai Balázs Saját munkában használható pedagógiai projekt terve Árvai Balázs Saját munkában használható pedagógiai projekt terve Föld napja a Szinyei Gimnáziumban Bár célunk, hogy diákjaink az év minden napján gondoljanak a Földre, és fontos, hogy minden nap megpróbáljuk

Részletesebben

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA

INTEGRÁCIÓS PROGRAMJA A SZONEK Bükkösdi Általáns Iskla és Óvda Tagintézménye helyi tantervének 16. sz. melléklete SZENTLŐRINCI KISTÉRSÉGI OKTATÁSI NEVELÉSI KÖZPONT BÜKKÖSDI ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA TAGINTÉZMÉNYÉNEK INTEGRÁCIÓS

Részletesebben

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök

Téma Óraszám Tanári bemutató Tanulói tevékenység Módszertan Óratípus Eszközök Tartalom 5. évfolyam... 1 Tájékozódás a térképen, térképismeret... 1 Az időjárás és az éghajlat elemei... 2 A földfelszín változása...2 Környezetünk élővilága... 3 6. évfolyam... 4 Tájékozódás a térképen

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

IT mentor képzés tematika oktatott modulok

IT mentor képzés tematika oktatott modulok IT mentr képzés tematika ktattt mdulk 1142-06 - Számítógépkezelés, szftverhasználat, munkaszervezés Feladatprfil: Hardvert üzemeltet, szftvert telepít Irdai prgramcsmagt egyedi és integrált módn használ

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ...

KÖRNYEZETISMERET. TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK 4. osztályos tanulók részére. Élô és élettelen természet. Tompáné Balogh Mária. ... Tompáné Balogh Mária KÖRNYEZETISMERET Élô és élettelen természet TÉMAZÁRÓ FELADATLAPOK. osztályos tanulók részére............. a tanuló neve pauz westermann AZ ÉLÔ ÉS ÉLETTELEN TERMÉSZET ALAPISMERETEI.

Részletesebben

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Egyéni álláskeresési tanácsadás a Pr-Team Nnprfit Kft.-nél 1. A szlgáltatás átfgó és peratív célja A Pr-Team Nnprfit Kft. megváltztt munkaképességű munkavállalókat fglalkztató cég, ahl a tranzitfglalkztatás,

Részletesebben

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

TÁMOP - 3.3.14.B-14/1. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP - 3.3.14.B-14/1 Hazai és nemzetközi testvérisklai kapcslatk kialakítása Pályázók köre: általáns iskla, szakiskla, gimnázium, szakközépiskla, alapfkú művészeti iskla fenntartói Támgatás vehető igénybe:

Részletesebben

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló -

Természetismeret 3. osztály - 3. forduló - MERJ A LEGJOBB LENNI! A TEHETSÉGGONDOZÁS FELTÉTELRENDSZERÉNEK FEJLESZTÉSE A GYOMAENDRŐDI KIS BÁLINT ISKOLA ÉS ÓVODÁBAN AZONOSÍTÓ SZÁM: TÁMOP-3.4.3-08/2-2009-0053 PROJEKT KEDVEZMÉNYEZETT: KIS BÁLINT ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kontaktia Az ügyfélkapcsolatok specialistája

Kontaktia Az ügyfélkapcsolatok specialistája Ha gyémántt használsz csaliként, akkr lyan halak akadnak a hrgdra, akik a gyémántra harapnak. (Andrew Matthews) Kntaktia Az ügyfélkapcslatk specialistája Tisztelt Érdeklődő! Szeretném bemutatni Önnek társaságunkat,

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív

EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG. Megfelelési kérdőív Üzletszabályzat 6. sz. melléklete EURÓPA BRÓKERHÁZ BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Megfelelési kérdőív EURÓPA BRÓKERHÁZ ZRT. Oldal 1 Ügyfél neve: Ügyfélkód: Jelen kérdőív kifejezett

Részletesebben

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában

Buji II. Rákóczi Ferenc Általános és Alapfokú Művészeti Iskola TÁMOP 3.1.4. Tudatosabb, egészséges életmóddal Európában Buji II. Rákóczi Ferenc Általáns és Alapfkú Művészeti Iskla TÁMOP 3.1.4. Tudatsabb, egészséges életmóddal Európában Labdarúgás tanmenet 5. sztály Jóváhagym: Készítette: Mester Jáns a gyermeklabdarúgás

Részletesebben

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom

Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó. Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom Tkt/ Szülőföld 5.osztály Tanár: Kiss Ildikó Óraszám Témakör/Téma Tartalom Tevékenységek/Irodalom 1 2 Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Mi történt on akkor, amikor megszülettem? Egyéni kutatás:

Részletesebben

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás

Vállalkozóvá válást elısegítı tanácsadás Vállalkzóvá válást elısegítı tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja a munkát keresık vállalkzóvá válásának elısegítése, új vállalkzásk indítása. 1.2. Operatív cél A vállalkzóvá

Részletesebben

A Kisalföld tájegységünk

A Kisalföld tájegységünk Ruppertné Hutás Kinga A Kisalföld tájegységünk (bemutató tanítás) Tantárgy: Témakör: Óra típusa: Tanítás anyaga: Természetismeret, 4. osztály Földrajzi alapismeretek, tájékozódás, országismeret Új anyagot

Részletesebben

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek

Az átlagos gyermek. Az átlagtól eltérő gyermek. A hátrányos helyzetű gyermek. A veszélyeztetett gyermek Az átlags gyermek Az átlagtól eltérő gyermek A hátránys helyzetű gyermek A veszélyeztetett gyermek Kit nevezünk "átlags gyermeknek?" aki az isklai tanulmányk elvégzéséhez megfelelő értelmi képességekkel

Részletesebben

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM

EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM Adaptált testkultúra és sprt_kkk 1 EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM ADAPTÁLT TESTKULTÚRA ÉS SPORT SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK (10/2006.(IX. 25.) OKM RENDELET ALAPJÁN) 1.

Részletesebben

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk.

Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Az emberiség fejlődéstörténetének az a krszaka, melyből írtt emlékek nem maradtak ránk. Felsztása: 1. Palelitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz: i.e.600 000-120 000 középső szakasz: i.e. 120 000-40

Részletesebben

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28.

Kraiciné Szokoly Mária: Az andragógus szakma kulcskompetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékkonferencia Debrecen 2006. szeptember 28. Kraiciné Szkly Mária: Az andragógus szakma kulcskmpetenciái és a képzés lehetőségei I. Durkó Mátyás Emlékknferencia Debrecen 2006. szeptember 28. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ELŐZMÉNYEI A LLL gndlat és EU dkumentumk

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31.

Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. Szentlőrinc, 2009. augusztus 31. 1. ldal, összesen: 9 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat feladata, érvényessége... 3 4. Az IPR-t megvalósító szervezet felépítése, a menedzsment helye a szervezetben... 4 4.5.

Részletesebben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben

4. állomás. Környezetismeret- környezetvédelem. Békésen Békésben 4. állomás Környezetismeret- környezetvédelem Békésen Békésben 1 BÉKÉSEN BÉKÉSBEN 1. feladat Mottó: Ha majd mindnyájan összefogunk, S küzdünk a környezetszennyezés ellen, Senki sem fog majd szemetelni,

Részletesebben

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés

Turizmus. Környezetvédelem a turizmusban. Ökoturizmus. Fenntartható fejlődés Turizmus Környezetvédelem a turizmusban Fenntartható fejlődés Olyan fejlődés, amely képes kielégíteni a jelen szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő generációinak lehetőségeit saját szükségleteik

Részletesebben

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata

Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarországi része. 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Vízgyűjtő-gazdálkdási Terv - 2015 A Duna-vízgyűjtő magyarrszági része 1-1. háttéranyag: Felszíni víztestek kijelölésének felülvizsgálata Felszíni víztestek kijelölése Módszertan Vízflyás víztestek felülvizsgálata

Részletesebben

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve

LOGO-VIR Oktatási terv. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer oktatási terve PMJVÖ Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer LOGO-VIR Oktatási terv Pécs Megyei Jgú Várs Önkrmányzata Kntrlling (vezetői infrmációs) rendszer ktatási terve Daten-Kntr Számítástechnikai Fejlesztő és Szlgáltató

Részletesebben

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK

EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK Tábit Sarlta Klinikai szakpszichlógus PMPSZ Gyáli Tagintézmény Intézményvezető EGY CSEPP FIGYELEM A SEGÍTŐKNEK ,,Kezdjetek el élni, hgy legyen mit mesélni /Cseh Tamás Fáradtnak tűnsz, mintha nem a régi

Részletesebben

A Szociális Műhely ajánlásai

A Szociális Műhely ajánlásai A Szciális Műhely ajánlásai - a közösségi társadalm megteremtésének elősegítésével kapcslatban A műhelymunka résztvevői szciális munkás, szciálpedagógus és pedagógus (andragógus) képzések ktatói és hallgatói,

Részletesebben

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok

Pályázók köre: magyarországi Akkreditált és Akkreditált Kiváló Tehetségpontok 1 Felhívás a TÁMOP-3.4.5-12-2012-0001 Tehetséghidak Prgram nevű kiemelt prjekt keretében megvalósuló tanórán kívüli tehetségsegítő prgramk szervezésére a szülő-diák-pedagógus együttműködésének fejlesztése

Részletesebben

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE

KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE EASTINFO SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. AZ ÖN PARTNERE KÍNÁBAN KÍNÁBÓL MEGRENDELT ÉS ELŐRE KIFIZETETT ÁRU MINŐSÉGHIBA MIATTI KÁRTÉRÍTÉSI ELJÁRÁSA ESETTANULMÁNY 2006/01 Budapesti Irda: Budapest H-1146

Részletesebben

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak.

Babeş-Bolyai Tudományegyetem. Távoktatási Központ. Pszichológia és Neveléstudományok Kar. Tanító és Óvodapedagógus Szak. Babeş-Blyai Tudmányegyetem Távktatási Közpnt Pszichlógia és Neveléstudmányk Kar Tanító és Óvdapedagógus Szak Tanulásmódszertan (Hatékny tanulási technikák) Tanulmányi útmutató I. félév dr. Barabási Tünde

Részletesebben

Ökoiskola munkaterv 2011/2012.

Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Ökoiskola munkaterv 2011/2012. Készítette: Ökomunkaközösség E g e r, 2011. szeptember 01. Ökoiskola kritériumrendszere Feladatok tevékenységek határidő felelős A/ Általános elvárások: az iskola tevékenyégének

Részletesebben

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság!

Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság! Budapest Fővárs X. kerület Kőbányai Önkrmányzat Alplgármestere Tárgy: Beszámló a RADAR Ifjúsági Infrmációs és Tanácsadó Irda. évi működéséről Tisztelt Kulturális, Oktatási és Sprt Bizttság! A RADAR Ifjúsági

Részletesebben

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái

A konfliktus - A konfliktus fogalma, a konfliktusok fajtái A knfliktus - A knfliktus fgalma, a knfliktusk fajtái A knfliktusk megítélése Hagymánys nézet szerint ártalmas, mert elvnja a figyelmet a fnts dlgkról, energiát és erőfrrást igényel rssz vezetés eredménye

Részletesebben

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990

SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szolnok, Baross út 1. Telefonos elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK VÁROSI ÓVODÁK Székhelyének címe: 5000 Szlnk, Barss út 1. Telefns elérhetősége: 56/421-618 vagy 06/20/277-9990 SZOLNOK 2014. Nekünk minden gyermek fnts Szlnk Vársi Óvdák Az óvdai ének, zene, énekes

Részletesebben

A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA

A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA A BUDAPEST XVIII. KERÜLETI KÁBÍTÓSZER EGYEZTETŐ FÓRUM HELYI DROGSTRATÉGIÁJA Szerkesztette: Dr. Hirsch Anikó 2005. 1 Tartalm Bevezető: 4. ldal Általáns stratégiai elvek és elméleti szempntk a Nemzeti Drgstratégia

Részletesebben

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan

Pedagógiai Program Pädagogisches Programm 2014. Helyi tanterv. Lokaler Lehrplan Gyulai Implm József Általáns Iskla Gyulaer Allgemeinbildende Grundschule vn Jsef Implm 5700 Gyula, Béke sgt. 49. www.gyaki.hu/implm implm@gyaki.hu Pedagógiai Prgram Pädaggisches Prgramm 2014 Lkaler Lehrplan

Részletesebben

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre

A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni globális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vonatkozó külügyminisztériumi konzultációs kérdésekre A HAND Szövetség válaszai a 2015 utáni glbális fejlesztési/fenntartható fejlődési agendára vnatkzó külügyminisztériumi knzultációs kérdésekre 2013.09.10. A HAND Szövetség az alábbi kérdések megválaszlásában

Részletesebben

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe.

Csak azon felhasználókra vonatkozik, akik 2003. szeptember 1-jétõl léptek be az elõfizetõi rendszerbe. Tartalomjegyzék Az Ön könyve tartalmazza A megjelenés dátuma Szerkezeti felépítés 2003. szeptember Szakmai szerkesztõk, szakmai tanácsadó, szerzõk 2003. szeptember Használati útmutató 2003. szeptember

Részletesebben

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április

Kutatási gyorsjelentés Zugló közbiztonságának megítélése. Egy jó szó Zuglóban 2013. április Kutatási gyrsjelentés Zugló közbiztnságának megítélése "Egy jó szó Zuglóban" 2013. április 1 Bevezető, módszertani kérdések A Strategplis Kft. telefns kérdőíves közvélemény-kutatást végzett a Budapest

Részletesebben

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232

Üi.: Dancsecs Roland Tel. szám: 06-96-516-232 Dr. Szakács Imre úr elnök Győr-Msn-Sprn Megyei Önkrmányzat Győr Árpád u. 32. 9021 Iktatószám: Üi.: Dancsecs Rland Tel. szám: 06-96-516-232 Tárgy: Nyugat-dunántúli Reginális Energia Stratégia és Sprn-Fertőd

Részletesebben

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK

SZERVEZETT KÉPZÉSEINK SZERVEZETT KÉPZÉSEINK Jelentkezési határidő: 2013. augusztus 23. Isklarendszerű, esti tagzats OKJ-s szakképzéseink telephelyenként: Tvábbi infrmáció és jelentkezés: Árpád-házi Szent Pirska Szakképző Iskla

Részletesebben

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét!

Csökkentsük együtt a csomagolási hulladék mennyiségét! Csökkentsük együtt a csmaglási hulladék mennyiségét! Gyakrta úgy gndljuk, hgy mindennapi adminisztratív feladataink srán nem beszélhetünk erős környezeti hatáskról. Valójában ezekhez a mindennapi tevékenységekhez

Részletesebben

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata

A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben projekt Szervezeti és Működési Szabályzata A TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-0413. Referencia intézmény az Őrségben prjekt Szervezeti és Működési Szabályzata Érvényes: szerződéskötés ideje 2012. április 25-2012.któber 31. + fenntartási kötelezettség. 2012.

Részletesebben

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program

Balassi Bálint Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola Móra Ferenc Tagiskola és Előkészítő Szakiskola. Pedagógiai Program Balassi Bálint Általáns Iskla és Előkészítő Szakiskla Móra Ferenc Tagiskla és Előkészítő Szakiskla Pedagógiai Prgram Tartalm NEVELÉSI PROGRAM...4. 1. Az isklában flyó nevelő-ktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA

BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajs király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 felnttkepzes@bkf.hu BUDAPEST FŐVÁROS XI. KERÜLET ÚJBUDA ÖNKORMÁNYZATA PROJEKTSZERVEZÉSI KONCEPCIÓJA Tartalmjegyzék

Részletesebben

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ

E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ E-LEARNING A JÖVŐ ISKOLÁJA KONZULENSI ÚTMUTATÓ RÉSZTVEVŐI SZOLGÁLTATÁSOK RENDSZERE 1 A KÉPZÉS BEMUTATÁSA... 2 1.1 KURZUSKOMPONENSEK... 2 1.2 KOMMUNIKÁCIÓS ESZKÖZÖK... 3 1.2.1 Fórumk... 3 1.2.2 Blg- tanulási

Részletesebben

Gyakorlati vizsgatevékenység

Gyakorlati vizsgatevékenység Gyakrlati vizsgatevékenység Szakképesítés aznsító száma megnevezése: 4 13 04 0000 00 00 Multimédia-alkalmazás fejlesztő Vizsgarészhez rendelt követelménymdul aznsítója, megnevezése: 113-06 Multimédiafejlesztő

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás

Pressonline kommunikációs audit. Módszertani leírás Pressnline kmmunikációs audit Módszertani leírás 2009. Jelen anyag a Pressnline szellemi terméke, az anyag szerzıi jgai a Pressnline Kmmunikációs Tanácsadó Kft. tulajdnát képezik. [székhely] 1026 Budapest,

Részletesebben

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra

RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN. 2.osztály. Heti 1 óra RE11244 TANMENETJAVASLAT ERKÖLCSTAN 2.osztály Heti 1 óra Összeállította: Báder Ilona Témakör: AZ ÉN VILÁGOM Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet

Részletesebben

Microsoft Excel alapok

Microsoft Excel alapok Micrsft Excel alapk Képzési prgram Cím: 1027 Budapest, Csalgány utca 23. Telefn: 457-6990, Fax: 457-6920 Hnlap: www.cntrll.hu E-mail: training@cntrll.hu (a) A tanflyam célja (a képzés srán megszerezhető

Részletesebben

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején

Ötleted van? Vállalkozz! - Vállalkozás menedzselés a válság idején Ötleted van? Vállalkzz! - Vállalkzás menedzselés a válság idején Helyszín: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Tlna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 2013. március 6-7. 2013. március 6. (szerda)

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII.

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Jgi személyek és jgi személyiséggel nem rendelkező személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei

Részletesebben

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért

Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Zöldbarátok óravázlat a környezettudatos nevelésért Tantárgy: Évfolyam: Téma: Tanóra időtartama: Nevelési cél: Oktatási cél: Felkészülés, előzetes munka: Rajz és vizuális kultúra 5. évfolyam Művészi alkotások

Részletesebben

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév

ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév ÖKO-iskola munkaterv 2014/2015 tanév Szentlőrinc, 2014. 09. 24. Készítette: Tóth Beáta Iskolánk, a Szentlőrinci Általános Iskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye pályázati úton, a 2012/2013-as

Részletesebben

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés

Tanmenet 1. osztály. Téma, tananyag Szemléltetés Tanulói tevékenység Koncentráció Megjegyzés Hó 1. 1. Tanmenet 1. osztály Óvodából iskolába Ismerkedés a tankönyv jelrendszerével. Gyûjtõfüzet bevezetése. Az óvoda és az iskola összehasonlítása (berendezés, életmódváltás). Mkt. 4. Iskolai taneszközök

Részletesebben

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu

H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefon: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szocm@vhf.hu; honlap: www.vhf.hu 0 H- 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Telefn: (88) 542-708; Fax: (88) 542-726; e-mail: szcm@vhf.hu; hnlap: www.vhf.hu Bevezető A Veszprémi Érseki Hittudmányi Főisklán 1995 óta flyik szciális munkás képzés.

Részletesebben

2. A számítógépes hálózatok előnyei 2.1. Elektronikus üzenetek, levelek, fájlok küldésének lehetősége o

2. A számítógépes hálózatok előnyei 2.1. Elektronikus üzenetek, levelek, fájlok küldésének lehetősége o http://fariblghu.wrdpress.cm/2011/12/31/final-exam-tpics-it/ http://fariblghu.wrdpress.cm 1. Mit nevezünk számítógépes hálózatnak Az egymástól térben elválaszttt számítógépek összekapcslását jelenti. E

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban

Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az iskolánkban Rendszeresen végzett környezetvédelmi tevékenység az isklánkban A környezeti nevelés tartalma világszerte, így Magyarrszágn is kiszélesedett, a fenntarthatóságra, az emberiség jövőjének biztsítására irányul.

Részletesebben

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja

1. Eredmények összehasonlítása elemzések 2. A Lantegi skála, pontozás; A személy profilja 3. A személy profilja ÖSSZESÍTÉS az OFA-FSZF 10121-2010/23 számú prgramról A fgyatéks személyek részére szciális intézményi ellátást nyújtó nem állami, nem egyházi fenntartók tevékenységének támgatására A prjekt keretében megvalósíttt

Részletesebben

GUIDE@HAND az oktatásban tapasztalatok és lehetőségek. Márkus Zsolt László MTA SZTAKI elearning osztály

GUIDE@HAND az oktatásban tapasztalatok és lehetőségek. Márkus Zsolt László MTA SZTAKI elearning osztály GUIDE@HAND az ktatásban tapasztalatk és lehetőségek Márkus Zslt László MTA SZTAKI elearning sztály Bevezető A fejlesztés neve: GUIDE@HAND Balatn-felvidék Tartalmfejlesztő: Éltető Balatn-felvidékért Egyesület

Részletesebben

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban.

Mérnöknek lenni annyit jelent: előre látni, hogy egy megvalósítandó rendszer/termék hogyan működik, viselkedik majd a hétköznapokban. Rendszertervezés A legtöbb hallgató már hallgató krában lehetőség kap arra - főleg itt, az Adatbázisk Labr keretein belül -, hgy rendszereket hzzn létre a tervezéstől és a megvalósításig. Igazából ez az

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Szent András Katolikus Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM Katlikus Általáns Iskla Jóváhagyta:,. év. hónap. nap. Fenntartó Katlikus Általáns Iskla Pedagógiai prgram Tartalm 1. BEVEZETŐ... 4 1.1. A Pedagógiai prgram célja, feladata... 4 1.2.

Részletesebben

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996)

A Nemzeti Környezet-egészségügyi Akcióprogram (1996) 1. Alapk 1.1. Törvényi háttér Az Alktmány környezetvédelemmel kapcslats paragrafusaikörnyezet- és természetvédelmi jgszabálykkörnyezetvédelmi törvény A Természetvédelmi törvénya géntechnlógiai tevékenységről

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell?

Sándor Ildikó Miért jó gyakorlat a magyar ( táncházas ) modell? Sándr Ildikó Miért jó gyakrlat a magyar ( táncházas ) mdell? Köztudtt különösen az itt ülő hallgatóság körében, hgy a néphagymány a mai magyar kultúra, művészet és műveltség meghatárzó fntsságú része.

Részletesebben

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD.

LELLEI ÓVODA. Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. LELLEI ÓVODA Olyan nemzedék felnövekedésére van szükségünk, amelynek a környezetvédelem nemcsak nagybetűs plakát, hanem ÉLETMÓD. (Környezeti Munkanapló) A LELLEI ÓVODÁBAN: Nagy hangsúlyt fektetnek a környezettudatos

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...

Tapolca Tankerület. Révfülöpi Általános Iskola 176001. Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA... Taplca Tankerület Révfülöpi Általáns Iskla 176001 Pedagógiai Prgram Tartalmjegyzék: Bevezetés...5 1. ISKOLÁNK BEMUTATÁSA...7 1.1. Küldetésnyilatkzat...7 1.2. Isklánk története...8 1.3. Isklánk legfntsabb

Részletesebben

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK

SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK SZOCIÁLIS INTEGRÁCIÓ SZOCIÁLIS SEGÍTŐKNEK Képzést végző szervezet: DOWN ALAPÍTVÁNY Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 14. Tel: 061 363 6353 Képzés helye: Lágymánysi Fglalkztató Centrum, 1111 Budapest,

Részletesebben

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja

Az Almási Utcai Általános Iskola egészségnevelési programja Az Almási Utcai Általáns Iskla egészségnevelési prgramja 2004. március MAKÓ 1 Tartalmjegyzék Tartalmjegyzék 1 I. Cél: sikeres és bldg ember nevelése 3 II. A célk megvalósítását segítő feladatk 3 Feladatk

Részletesebben

Fejlődés: a növekedésre is alapozott minőségi pszichés változások

Fejlődés: a növekedésre is alapozott minőségi pszichés változások Az auxlógia az egyén életútját tanulmányzó tudmány Fgalmai: Növekedés: mennyiségi bilógiai- váltzásk Fejlődés: a növekedésre is alapztt minőségi pszichés váltzásk Érés, érettség: egy szcializációs szint,

Részletesebben

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek.

KERESLETTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL. Kereslettervezéssel foglalkozó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Képzési Közpntja KERESLETTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Kereslettervezéssel fglalkzó tréningünk méltó párja készlettervezési képzésünknek. Gyakrlati feladatkn keresztül közelítjük meg többek között a keresletterv

Részletesebben

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás

Mikro-, kis- és középvállalkozásoknak nyújtott tanácsadás Mikr-, kis- és középvállalkzásknak nyújttt tanácsadás 1. A szlgáltatás célja 1.1. Átfgó cél A szlgáltatás célja, hgy a már mőködı mikr-, kis- és középvállalkzásk ismereteinek bıvítése révén hzzájáruljn

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Kezdő tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Kezdő tréning módszertani útmutató A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Választható erdei iskola foglalkozások

Választható erdei iskola foglalkozások Sorsz. Foglalkozás megnevezése Foglalkozás jellege 1 Csillagászat és távcsöves Előadás és terepi égboltvizsgálat 2 Vászoly földrajzi elhelyezkedése, története és építészeti emlékei 3 Pécselyi-medence földtana,

Részletesebben

"A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS."

A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS. MADRIDI NYILATKOZAT "A BEFOGADÓ TÁRSADALOM ALAPJA A DISZKRIMINÁCIÓ-MENTESSÉGGEL PÁROSULÓ POZITÍV CSELEKVÉS." Mi, a Madridban összegyűlt Európai Fgyatéksügyi Kngresszus több mint 400 résztvevője melegen

Részletesebben

POLITIKAI PÁRTOK MA KURZUS 2014-2015. ŐSZ

POLITIKAI PÁRTOK MA KURZUS 2014-2015. ŐSZ POLITIKAI PÁRTOK MA KURZUS 2014-2015 ŐSZ CÉL ÉS JELLEG A Plitikai pártk c MA kurzus célja, hgy a magyar plitikai rendszerrel, a közvéleménykutatással, a plitikai szcilógiával és a pártk és pártrendszerekkel

Részletesebben

Támogatott lakhatási formák és szolgáltató-centrumok tó t a Down Alapítványban. Gruiz Katalin

Támogatott lakhatási formák és szolgáltató-centrumok tó t a Down Alapítványban. Gruiz Katalin Támgattt lakhatási frmák és szlgáltató-centrumk tó t a Dwn Alapítványban Gruiz Katalin Dwn Alapítvány 2014 Néhány kulcselem 1. Támgattt lakhatás definíció 2. Integrált szlgáltatásrendszerre van szükség

Részletesebben

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk.

Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudományegyetem kollégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kollégiumként üzemelhetünk. Kedves Otthnkereső Fiatalk, kedves Családk! Alapítványunk szálláshelyét a Pécsi Tudmányegyetem kllégiumként bérelte az elmúlt hat évben. Idén ősztől végre önálló kllégiumként üzemelhetünk. Célunk az, hgy

Részletesebben

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV

TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV TEMATIKUS OKTATÁSI-NEVELÉSI TERV Műveltségi szint: ISCED 1 Művelődési terület: Természet és társadalom TANÉV OKTATÓ ALÁÍRÁS Megvitatva és jóváhagyva a módszertani Iskolaigazgató csoport ülésén: Dátum Aláírás

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató

Közbeszerzés zöldebben. Beszerzés és éghajlatvédelem. Haladó tréning módszertani útmutató Közbeszerzés zöldebben Beszerzés és éghajlatvédelem Haladó tréning módszertani útmutató 1 A kiadvány a Green PrcA Green Public Prcurement in Eurpe Közbeszerzés zöldebben prjekt keretében készült az Intelligent

Részletesebben

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11.

Út a munkához program. Kőnig Éva Hajdúszoboszló 2009. június 9-11. Út a munkáhz prgram Kőnig Éva Hajdúszbszló 2009. június 9-11. Az átalakítás céljai és alapelvei Célk: a segélyezettek munkaerőpiaci pzíciójának javítása, a segélyezés munka ellen ösztönző hatásának mérséklése,

Részletesebben

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján

ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján ALKALMASSÁGI ÉS MEGFELELÉSI KÉRDŐÍV Természetes személyek részére A 2007.évi CXXXVIII. törvény alapján 1 Jelen kérdőív a befektetési vállalkzáskról és az árutőzsdei szlgáltatókról, valamint az általuk

Részletesebben

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata

Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye Alapító Okirata 2005. január 25. (módsításkkal egységes szerkezetben) 1. Az intézmény neve: Autizmus Alapítvány Egységes Gyógypedagógiai

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL

SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS. www.scmtrening.hu A KÉPZÉSRŐL SZÁLLÍTÁSTERVEZÉS A KÉPZÉSRŐL Képzésünk kulcsszavai és egyben főbb témakörei: járatszerkesztés, flttamenedzsment és térinfrmatikai rendszerek. Átfgó, gyakrlatias ktatás, melynek srán az életből vett gyakrlati

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7

TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 HyperTeam Üzleti és Infrmatikai Tanácsadó Kft. H-1117 Budapest, Fehérvári út 84/a II. emelet T.: +36 1 279 0720 F.: +36 1 209 3086 www.hyperteam.cm TÁJÉKOZTATÓ A TÁMOP-2.4.5-12/7 A munka és a magánélet

Részletesebben

Gördülő Tanösvény témakör-modulok

Gördülő Tanösvény témakör-modulok Gördülő Tanösvény témakör-modulok E: Élőhelyek és életközösségeik E.1. Lombhullató erdők és élőviláguk tölgyesek bükkösök E.2. Tűlevelű erdők és élőviláguk E.3. E.4. E.5. E.6. lucfenyvesek Patakvölgyi,

Részletesebben

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit

KÖRNYEZETISMERET MOZAIK. 1-4. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003. változat. Készítette: Sallai Margit MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA NAT 2003 KÖRNYEZETISMERET 1-4. évfolyam B változat Készítette: Sallai Margit A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ

Részletesebben

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában

Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Bulátko-Lupkovics Erika (Kanada) Kultúra és hagyomány a hétvégi magyar nyelvű iskolában Iskolánk minden tanévben 30 szombaton át oktatja a gyerekeket. A foglalkozások 9-től 12:30-ig zajlanak 4 14 éves

Részletesebben

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT

LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT LOGISZTIKAI KOCKÁZATMENEDZSMENT A KÉPZÉSRŐL Kiemelten fntsnak tartjuk, hgy a lgisztikai tevékenységek srán ne csak a kckázatk kezelésével fglalkzzunk, hanem flyamatszemléletben gndlkdjunk, és már a tervezés

Részletesebben

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020

EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 A PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM EGYETEMI KÖNYVTÁR ÉS TUDÁSKÖZPONT STRATÉGIAI TERVE 2015-2020 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ PÉCS 2015 1 Az Egyetemi Könyvtár és Tudásközpnt tevékenysége srán 2015-ben kezdetét vette egy újabb

Részletesebben