Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ ) Érvényes: 2012 szeptemberétől

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tomori Pál Főiskola Kalocsa. Képzési program. Vállalkozási ügyintéző (OKJ 52 344 02 0000 00 00) Érvényes: 2012 szeptemberétől"

Átírás

1 Tomori Pál Főiskola Kalocsa Képzési program Vállalkozási ügyintéző () Érvényes: 2012 szeptemberétől A képzési program használatát felnőttképzési formában a Tomori Pál Főiskolán engedélyezem: Kalocsa, szeptember 1. Dr. Meszlényi Rózsa rektor

2

3 TARTALOMJEGYZÉK 1. Jogszabályi háttér A szakképesítés, rész-szakképesítés OKJ-ban szereplő adatai A képzés célja A képzés célcsoportja A képzés szervezésének feltételei A képzésben részt vevő felnőtt felvételének feltételei A szakképesítés munkaterülete A szakképzés követelménymoduljai A szakképzés óra- és időterve A szakképzés vizsgáztatási követelményei A szakmai vizsgarészek alóli felmentés feltételei Információk gyűjtése a képzésről és azok hasznosításának módja számú melléklet: Jelentkezési lap számú melléklet: Felnőttképzési szerződés... 29

4 1. Jogszabályi háttér A felnőttképzési program a közoktatásról szóló évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló évi CLXXXVII. törvény, a felnőttképzésről szóló évi CI. törvény, valamint az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Korm. rendelet a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 20/2007. (V.21.) SZMM rendelet, a Szabó (OKJ ) szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit tartalmazó 32/2011. (VIII.25.) NGM rendelet (amelynek az érintett azonosítószámú textiltermék-összeállító az egyik rész-szakképesítése) az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet alapján készült. 2. A szakképesítés, rész-szakképesítés OKJ-ban szereplő adatai OKJ szám: Megnevezés: Vállalkozási ügyintéző 1. Bemeneti kompetenciák: - 2. A képzés maximális időtartama Szakképzési évfolyamok száma: 1,5 Óraszám: Elmélet aránya: 60% 4. Gyakorlat aránya: 40% 5. Szakmai alapképzés időtartama (fogyatékkal élők esetében, iskolai rendszerben): - 6. Egészségügyi alkalmassági vizsgálat: - 3. A képzés célja A szakképesítés munkaterületéhez tartozó legjellemzőbb munkakörök, foglalkozások betöltéséhez szükséges kompetenciák elsajátítása. A cél elérése érdekében el kell sajátíttatni a munkakörben végzendő feladatokat, ki kell alakítani az azokhoz szükséges tulajdonságokat (alkalmazott szakmai ismeretek, szakmai készségek, képességek, személyes, társas és módszerkompetenciák). 4. A képzés célcsoportja Azon személyek, akik kis- és közepes vállalkozásoknál dolgoznak, vagy adminisztratív területen terveznek elhelyezkedni. Személyi feltételek 5. A képzés szervezésének feltételei 2

5 Vállalkozási ügyintéző Az elméleti és gyakorlati képzést az akkreditációs eljárás és követelményrendszer részletes szabályairól szóló 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet 1. számú mellékletében szabályozott feltételekkel rendelkező oktató láthatja el. Tárgyi feltételek A szakmai elméleti oktatásához frontális tanterem, az irodai gyakorlatokhoz taniroda szükséges. A képzés lebonyolításához továbbá az alábbiakban felsoroltakra van szükség: A képzési feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök és felszerelések minimuma Iratrendezők Irodatechnikai eszközök Számítógép Szkenner Nyomtató Szoftverek Internet hozzáférés Kommunikációs eszközök Ügyintézési eljárásrend Formanyomtatványok Szerződés- és ajánlatminták Jogszabály gyűjtemény X X X X X X X X X X X X 6. A képzésben részt vevő felnőtt felvételének feltételei Iskolai előképzettség: érettségi vizsga Szakmai előképzettség: - Előírt gyakorlat: - Elérhető kreditek mennyisége: - Pályaalkalmassági követelmények: - Szakmai alkalmassági követelmények: - 7. A szakképesítés munkaterülete A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás: FEOR száma: 3619; FEOR megnevezése: Egyéb gazdasági ügyintézők A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Közreműködik a vállalkozások alapításával működtetésével kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátásában Elvégzi a bankszámlákkal kapcsolatos teendőket 3

6 Ellátja a házipénztárral kapcsolatos feladatokat Ellátja az adókötelezettséghez kapcsolódó feladatokat Közreműködik a vállalkozás-finanszírozási feladatokban Részt vesz a beruházás-, felújítás-, pályázat- és feladat-finanszírozásban Pénz- és hitelműveletekkel kapcsolatos ügyintézést végez Könyvelési feladatokat lát el Értékesítéssel kapcsolatos feladatokat lát el Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolásokat végez Vezeti az analitikus nyilvántartásokat Elszámolja a termelési költségeket Közreműködik különféle szabályzatok elkészítésében Vezeti a pénzforgalmi nyilvántartásokat A munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatban érvényesíti a Munka Törvénykönyvében foglaltakat Ellátja a munkaügyi nyilvántartások alapján a bérekkel kapcsolatos adminisztrációt (bérszámfejtés, járulék-nyilvántartás stb.) A rendelkezésre álló statisztikai információk birtokában közreműködik a vállalkozás üzleti terv fejezeteinek elkészítésében A szakképesítéssel rokon szakképesítések azonosító száma megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző Vám, jövedéki és termékdíj ügyintéző Nonprofit menedzser Statisztikai és gazdasági ügyintéző 8. A szakképzés követelménymoduljai Az azonosító számú, Vállalkozási ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai követelménymoduljainak azonosítója megnevezése Gazdálkodási feladatok Pénzügyi feladatok Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok Üzleti terv készítése Ügyviteli feladatok A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Gazdálkodási feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Ellátja az eszközgazdálkodással kapcsolatos feladatokat Ellátja a bér- és létszámgazdálkodással kapcsolatos feladatokat Részt vesz a vállalkozási tevékenység gazdaságosságának, a termelési tényezők hatékony felhasználásának vizsgálatában Ellátja a marketingtevékenységhez kapcsolódó ügyintézői feladatokat 4

7 Közreműködik a vállalkozás beindításához, átalakításához, megszűnéséhez szükséges adminisztratív teendők ellátásában Kapcsolatot tart a vevőkkel, szállítókkal Elkészíti a megrendeléseket Közreműködik a szerződéskötéseknél Kezeli a reklamációkat Elvégzi az egyeztetéseket a nyilvántartások alapján Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A szakmai ismeretek a típus megjelölésével Típus Szakmai ismeret C A nemzetgazdaság és ágazati rendszere C A nemzetgazdaság teljesítmény-kategóriái és mérésük C A vállalat helye a nemzetgazdaságban C A vállalkozás létesítése, működése, megszűnése C A befektetett eszközökkel való gazdálkodás C Készletgazdálkodás, a logisztikai rendszer C A munkaerő, mint emberi erőforrás C Bérpolitika, bérrendszerek C Gazdálkodás és gazdaságosság C A vállalkozás vezetése C A vállalkozás stratégiája C A vállalkozás válsága C A marketing vállalati működése C A szerződésekre vonatkozó szabályok A szakmai készségek a szint megjelölésével Szint Szakmai készség 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Szakmai kommunikáció 4 Jogforrások megfelelő alkalmazása 3 Hallott szakmai szöveg megértése Személyes kompetenciák: Döntésképesség Rugalmasság Megbízhatóság Felelősségtudat Társas kompetenciák: Nyelvhelyesség Tömör fogalmazás készsége Kapcsolatteremtő készség Meggyőzőkészség Konfliktusmegoldó készség Módszerkompetenciák: Logikus gondolkodás Problémafeltárás és -megoldás Hibaelhárítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Pénzügyi feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Közreműködik a bankszámla-nyitásnál Kiállítja a pénzforgalmi nyomtatványokat, gondoskodik teljesítésükről Ki- és bevezeti a bankszámlán megjelenő pénzügyi teljesítéseket Eljár a bankgarancia, fedezetigazolás és akkreditív nyitás ügyében Követi a bankszámlakivonatok tartalmát, bankszámlák egyenlegeit Figyelemmel kíséri a választott devizaárfolyamokat Vezeti a bankszámla felett rendelkezésre jogosultak nyilvántartását Közreműködik a banki termék kiválasztásában (kamat, díj, jutalékok figyelembevételével) Közreműködik a biztosítási termék kiválasztásában Gondoskodik a készpénzforgalom lebonyolításáról (pénznemenként) 5

8 Kezeli és feltölti a bankkártyákat Kiállítja a bevételi- és kiadási bizonylatokat Vezeti a pénztárjelentést, a pénztárnaplót Vezeti a szigorú számadású nyomtatványok analitikáját A teljesítések alapján elkészíti, nyilvántartja és továbbítja a számlákat Nyilvántartja és egyezteti a vevők analitikáját (követelések, teljesítések, késedelmi kamat) Figyelemmel kíséri a fizetési határidőket Elkészíti és elküldi a fizetési felszólításokat Kiszámolja a késedelmi kamatokat, intézi a reklamációkat Teljesítést igazoltat és ellenőrzi (alaki és tartalmi szempontból) a számlákat A hibás számlákat egyezteti a partnerekkel, intézi a reklamációt Vezeti és egyezteti a szállítói analitikát (kötelezettségek, teljesítések) Felszereli a bankszámlakivonatot (bankszámlakivonat + a mozgáshoz kapcsolódó bizonylatok) Vezeti a beruházási nyilvántartásokat Adatokat szolgáltat a beruházások gazdaságossági számításához Részt vesz a pályázatok készítésében, nyilvántartásában, elszámolásában A forgóeszköz-szükséglet megállapításához számításokat végez Közreműködik az éves státusz és az éves pénzforgalmi terv összeállításában Közreműködik a vállalkozás pénzügyi elemzésénél alkalmazott legfontosabb pénzügyi mutatók kiszámításánál Közreműködik a pótlólagos forrásszükséglet meghatározásában Adatokat szolgáltat a hitelkérelem összeállításához Gondoskodik a törlesztőrészletek kifizetéséről Figyeli a hitelkamatot és a hitelkeretet Informálódik a pénzügyi-piaci kondíciókról Nyilvántartja az értékpapírok árfolyamait, hozamait Figyelemmel kíséri a zálogjogok törlését Ellátja a váltóműveletekkel kapcsolatos teendőket Vezeti az általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat Közreműködik a személyi jövedelemadó elszámolásával összefüggő nyilvántartási kötelezettség teljesítésében Elvégzi a személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat Elvégzi a bérjárulékokkal kapcsolatos elszámolásokat Megállapítja a járulékfizetési kötelezettséget Kapcsolatot tart az egészségügyi- és nyugdíjpénztárakkal Közreműködik a vállalkozások jövedelemtípusú adóinak megállapításánál (pl. vállalkozói személyi jövedelemadó, egyszerűsített vállalkozói adó, társasági adó) Nyilvántartja a helyi adókat Nyilvántartja az egyéb fizetési kötelezettségeket (pl. szakképzési hozzájárulás, környezetvédelemmel kapcsolatos díjak) Adónaptárt vezet és figyelemmel kíséri azt Adó- és járulékbevallásokat készít Kezdeményezi az adók pénzügyi rendezését Adó- és járulék-folyószámlát egyeztet, kezel Közreműködik az ellenőrzésre jogosult szervek részére történő adatszolgáltatásban (APEH, KSH, ÁSZ, KEHI, VPOP, könyvvizsgáló) Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A szakmai ismeretek a típus megjelöléséve Típus Szakmai ismeret C Gazdaságpolitika és a pénzügypolitika C Jegybank és a monetáris szabályozás C PSZÁF, Magyar Bankszövetség, OBA C Pénzügyi intézmények C Pénzügyi szolgáltatások és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások C Passzív bankügyletek (betétgyűjtés, értékpapírok kibocsátása, forrásszerzés a jegybanktól és a bankközi piacon) C Aktív bankügyletek [hitelezés (biztosítékok), váltóleszámítolás, lízing, faktorálás, forfetírozás] C A pénz időértéke C Bankszámlák fajtái C Fizetési megbízások teljesítése C Fizetési forgalom lebonyolítása C Pénzkezeléssel kapcsolatos feladatok a gazdálkodó szervezeteknél 6

9 C Nemzetközi pénzügyi rendszer és a nemzetközi pénzforgalom C Valuta, deviza, árfolyam C Értékpapírok csoportosítása C Az értékpapírok jellemzői (kötvény, részvény, közraktárjegy, váltó, állampapírok, banki értékpapírok) C Biztosítási szerződés C Biztosítási ágazatok fajtái C Befektetési és finanszírozási döntések C Beruházási döntések gazdaságossági számításai (statikus, dinamikus számítások) C A beruházások finanszírozási forrásai C Befektetés a forgóeszközökbe C Forgóeszköz finanszírozás D Pénzügyi tervezés (státusz, forgalmi szemléletű terv) D Pénzügyi elemzések legfontosabb mutatói D Az államháztartás rendszere C Adózási alapfogalmak C Az adózás rendje (adóhatóságok, adókötelezettség, ellenőrzés, jogkövetkezmények) Személyi jövedelemadó (alapfogalmak, önálló és nem önálló tevékenységből származó jövedelem, egyéb C jövedelem, számított adó, adójóváírás, adókedvezmények, adóelőleg megállapítása, különadózó jövedelmek) C Az egyéni vállalkozó adózási formái a hatályos jogszabályok szerint D Társaságok jövedelemadózása a hatályos jogszabályok szerint D Általános forgalmi adó (adófizetési kötelezettség keletkezése, adómentesség, előzetesen felszámított adó) C Helyi önkormányzat által kivetett adók C Járulékfizetési kötelezettség A szakmai készségek a szint megjelölésével Szint Szakmai készség 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Hallott szakmai szöveg megértése 4 Kész szoftverek használata 4 Jogszabályalkalmazás készsége 4 Adóbevallások készítésének gyakorlata 4 Elektronikus adó- és járulékbevallások készítésének gyakorlata 4 Adónaptár-kezelés készsége 3 Szakmai kommunikáció 4 Számnagyságok érzékelése Személyes kompetenciák: Önállóság Felelősségtudat Megbízhatóság Pontosság Társas kompetenciák: Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége Határozottság Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség Visszacsatolási készség Irányíthatóság Konfliktuskerülő és -megoldó készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Áttekintő képesség Rendszerező képesség Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Információgyűjtés Helyzetfelismerés Figyelemmegosztás Ellenőrzőképesség Problémafeltárás és -megoldás Hibaelhárítás Rendszerekben való gondolkodás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: 7

10 Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Bizonylatokat előkészíti a könyveléshez Immateriális javakkal kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel Tárgyi eszközökkel kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel Készletekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel Jövedelemelszámolással kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel Költségekkel kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel Pénzeszközök mozgásával kapcsolatos gazdasági eseményeket könyvel Elszámolja az értékesítéssel összefüggő gazdasági eseményeket Költségeket elszámol költségnemek szerint Általános forgalmi adóval kapcsolatos elszámolásokat végez Személyi jövedelemadóval kapcsolatos elszámolásokat végez Ellátja a leltárak dokumentálásával kapcsolatos feladatokat Zárlati munkálatokat végez Közreműködik a mérleg összeállításban Közreműködik az eredménykimutatás összeállításában Eredménykategóriák számításához adatokat szolgáltat Közreműködik a különféle szabályzatok elkészítésében Pénztárkönyvet és naplófőkönyvet vezet Bevételi, bevételi és költségnyilvántartást vezet Részletező nyilvántartásokat vezet Nyilvántartásai alapján határidőre adatokat szolgáltat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A szakmai ismeretek a típus megjelölésével Típus Szakmai ismeret C A számviteli törvény. A beszámolási és könyvvezetési kötelezettség C A vállalkozás vagyona. A leltár és a mérleg C A könyvelési tételek szerkesztése, könyvelésük C A számlakeret D Tárgyi eszközökkel kapcsolatos elszámolások D Immateriális javakkal kapcsolatos elszámolások D Vásárolt és saját termelésű készletek elszámolása D Jövedelemelszámolás D Pénzügyi és hitelműveletekkel kapcsolatos elszámolások D A kötelezettségekkel kapcsolatos elszámolások D A költségekkel kapcsolatos elszámolások D Vásárolt és saját termelésű készletek értékesítésével és kiszámlázott szolgáltatással kapcsolatos elszámolások D A könyvviteli zárlat és az éves beszámoló Alapnyilvántartások vezetése (naplófőkönyv, pénztárkönyv, bevételi és költségnyilvántartás, bevételi nyilvántartás) B B Részletező nyilvántartások vezetése A szakmai készségek a szint megjelölésével Szint Szakmai készség 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Hallott szakmai szöveg megértése 4 Jogszabály-alkalmazás készsége 3 Szakmai kommunikáció 4 Számnagyságok érzékelése 3 Kész szoftverek használata Személyes kompetenciák: Felelősségtudat Megbízhatóság Precizitás Önállóság Társas kompetenciák: Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége Közérthetőség 8

11 Kommunikációs rugalmasság Visszacsatolási készség Irányíthatóság Konfliktuskerülő és -megoldó készség Módszerkompetenciák: Ismeretek helyén való alkalmazása Problémafeltárás és -megoldás Hibaelhárítás Áttekintő és rendszerező képesség Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Információgyűjtés Figyelemmegosztás Ellenőrzőképesség A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok ellátása A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Munkavállalók munkaviszonyának létesítésével, megszüntetésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat lát el Munkaügyi nyilvántartások alapján számfejti a béreket Gondoskodik a bér kifizetéséről, levonások átutalásáról Vezeti a bér- és járuléknyilvántartást Részt vesz a bér, anyagi és egyéb ösztönzési rendszer kidolgozásában Nyilvántartja az utazással kapcsolatos költségeket Elkészíti a keresetigazolásokat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A szakmai ismeretek a típus megjelölésével Típus Szakmai ismeret C A munkerőpiac szereplői C A munkaerő-szükséglet és a bérgazdálkodás C A munkaszerződés C A munkajog fogalma, a munkaviszonnyal kapcsolatos jogszabályok. A Munka Törvénykönyve C A társadalombiztosítás szerepe, sajátosságai C A társadalombiztosítás helye az államháztartás rendszerében, a társadalombiztosítás bevételei C A társadalombiztosításban részesülők köre (teljes körű biztosítottak, speciális ellátások) C Járulékfizetési kötelezettségek (foglalkoztatók, foglalkoztatottak) C Társadalombiztosítási, egészségbiztosítási, családtámogatási ellátások és az ezekre való jogosultság feltételei C Egészségügyi hozzájárulás D Magánnyugdíj, magánnyugdíjpénztárak B Eljárási szabályok, ellenőrzés, szankciók, adatszolgáltatási kötelezettség C A társadalombiztosítással kapcsolatos egyéb teendők A szakmai készségek a szint megjelölésével Szint Szakmai készség 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 3 Hallott szakmai szöveg megértése 4 Kész szoftverek használata 4 Jogszabály-alkalmazás készsége 4 TB-naptár-kezelés készsége 3 Szakmai kommunikáció 4 Számnagyságok érzékelése Személyes kompetenciák: Önállóság Fejlődőképesség Felelősségtudat Precizitás Társas kompetenciák: Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége Közérthetőség Határozottság 9

12 Kapcsolatteremtő és -fenntartó készség Visszacsatolási készség Irányíthatóság Konfliktuskerülő és -megoldó készség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Rendszerező képesség Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Figyelem megosztás Felfogóképesség Problémafeltárás és -megoldás Hibaelhárítás Rendszerekben való gondolkodás Információgyűjtés A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Üzleti terv készítése A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Irányítással elkészíti az egyes tervfejezeteket (pl. termelési, marketing, humánerőforrás stb.) Közreműködik a vállalkozás pénzügyi tervének elkészítésében (mérlegterv, eredményterv, cash flow terv) Összegyűjti az adatokat továbbfeldolgozás céljából Dokumentumokat, egyszerű táblázatos elrendezéseket, az adatállományokból jelentést készít Használja a szövegszerkesztő, táblázat- és adatbázis-kezelő számítógépes programokat, a beépített függvényeket Kiszámítja és ellenőrzi a gazdasági tevékenység elemzésére használt legfontosabb statisztikai mutatókat Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A szakmai ismeretek a típus megjelölésével Típus Szakmai ismeret D A vezetői összefoglaló D A vállalkozás általános bemutatása D Termékek és szolgáltatások D Marketingterv D Működési-terv D Humánerőforrás tervezése D Pénzügyi terv D Mellékletek az üzleti tervben C A statisztika alapfogalmai B Az információsűrítés legjellemzőbb módszerei, eszközei (statisztikai sorok, táblák, viszonyszámok középértékek) B Érték-, ár-, volumenindex C Grafikus ábrázolás C A gazdasági tevékenység elemzési módszerei A szakmai készségek a szint megjelölésével Szint Szakmai készség 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Kész szoftverek használata 3 Szakmai kommunikáció 3 Hallott szakmai szöveg megértése 3 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Számnagyságok érzékelése Személyes kompetenciák: Önállóság Megbízhatóság Pontosság Társas kompetenciák: Adekvát kérdezéstechnika alkalmazásának készsége 10

13 Határozottság Prezentációs készség Visszacsatolási készség Irányíthatóság Konfliktuskerülő és -megoldó készség Közérthetőség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Rendszerező képesség Módszeres munkavégzés Gyakorlatias feladatértelmezés Információgyűjtés Helyzetfelismerés Intenzív munkavégzés Figyelem megosztás Problémafeltárás és -megoldás Hibaelhárítás A szakmai követelménymodul azonosítója és megnevezése: Ügyviteli feladatok A szakmai követelménymodul tartalma: Feladatprofil: Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és digitális formában Hivatalos okmányokat tölt ki A munkaköréhez kapcsolódó hivatalos ügyeket intéz (közigazgatási szerveknél) Jelentést készít Adatbázisokat kezel, iratkezelést végez Adatszolgáltatást végez A termékhez, szolgáltatáshoz kapcsolódó kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (adathordozók, scanner, nyomtató) Szöveget, táblázatot szerkeszt Telefont, faxot, fénymásoló gépet kezel Az elektronikus adatbázisok biztonságos mentési munkálatait ellátja, az anyagokat archiválja Tulajdonságprofil: Szakmai kompetenciák: A szakmai ismeretek a típus megjelölésével Típus Szakmai ismeret B A levelezés (hagyományos és digitális) rendszerezésének, iktatásának menete, szabályai B A vevő-, ügyfélkapcsolatok regisztrálásának, nyilvántartásának és kezelésének, eljárási szabályai B A hivatalos levelek elkészítésének (hagyományos és digitális) szabályai, jellegzetes formái C A hivatalos okmányok kezelésének és felhasználásának szabályai B Az adatbázis-kezelés, az iratkezelés, az időszakos jelentések elkészítésének szabályai C A szerződések alapvető tartalmi és formai követelményei, jellemző szerződésfajták C A termékek és szolgáltatások kísérő okmányainak szerepe, kezelése, jellemző típusai D A számítógép és tartozékainak (adathordozók, scanner, nyomtató) kezelése C A táblázatok készítésének tartalmi és formai követelményei C Az elektronikus ügyintézés, levelezés, az internet és az intranet használata B Elektronikus adatbázisok biztonsági mentésének, archiválásának módjai A szakmai készségek a szint megjelölésével Szint Szakmai készség 2 ECDL 3. m. Szövegszerkesztés 2 ECDL 4. m. Táblázatkezelés 2 ECDL 5. m. Adatbázis-kezelés 2 ECDL 7. m. Információ és kommunikáció 4 Olvasott szakmai szöveg megértése 4 Hallott szakmai szöveg megértése 4 Szakmai kommunikáció Személyes kompetenciák: Felelősségtudat 11

14 Megbízhatóság Precizitás (pontosság) Társas kompetenciák: Motiválhatóság Fogalmazó készség Nyelvhelyesség Módszerkompetenciák: Áttekintő képesség Rendszerező képesség Emlékezőképesség 9. A szakképzés óra- és időterve Tervezett képzési idő: 360 óra, ebből: Elmélet: 216 óra (60%), gyakorlat: 144 óra (40%) Átlagos féléves óraterhelés levelező tagozaton: 120 óra 12

15 2012 decemberi kezdés esetén alkalmazható óraterv Vállalkozási ügyintéző Tantárgy neve 0.fé. 1.fé. 2.fé. 3.fé. Tárgyelfogadás köv ea gy ea gy ea gy GM NG PSZ Gazdálkodási feladatok Marketing 6 6 gyj Gazdasági jog 12 0 koll Vállalatgazdaságtan koll Vállalati alapok 18 0 gyj Vizsgafelkészülés kri Szakvizsga (írásbeli 90' + szóbeli) május Pénzügyi feladatok Adózási ismeretek 6 12 koll 1 1 Vállalati pénzügyek gyj 1 1 Adózási gyakorlatok 18 6 gyj Makropénzügyi folyamatok koll Modulzáró felkészülés kri Modulzáró vizsga február Szakvizsga (írásbeli 180' + interaktív 90' + szóbeli) május Könyvvezetés és pénzforgalmi nyilvántartások vezetése Számvitel I koll Pénzügyi számvitel koll 1 1 Könyvelés gyj Modulzáró vizsga február Szakvizsga (írásbeli 90' + interaktív 60') május Munkavállalókkal kapcsolatos feladatok Munkaügyi elszámolások 12 6 gyj Modulzáró vizsga (írásbeli 60') február Modulzáró vizsga (írásbeli 60') május Üzleti terv készítése Gazdasági elemzés és ellenőrzés koll 1 Statisztika gyj Üzleti tervezés 12 0 gyj 1 Szakvizsga (záródolgozat védés szóbeli) május Ügyviteli feladatok Tudásszint-mérés 3 Tanirodai gyakorlatok 18 6 gyj Számítástechnika I. 6 6 gyj Szakvizsga (gyakorlati 90') május Összesen % 41% 53% óra % Elmélet összesen: % Gyakorlat összesen: % Jelmagyarázat Gazdálkodási és mendzsment (BA) alapképzési szak: GM Nemzetközi gazdálkodás (BA) alapképzési szak: NG Pénzügy és számvitel (BA) alapképzési szak: PSZ előadás: ea gyakorlat: gy vizsga a félév végén (kollokvium) koll számonkérés a félév során (gyakorlati jegy) gyj 13

16 A tantárgyak részletes tartalma Tantárgy neve: Marketing Kreditszáma: 3 A tanóra típusa: előadás/gyakorlat száma: 1/1 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 2. félév Előtanulmányi feltételek: - 1. A marketing értelmezése, fejlődése, fogalomrendszere. 2. A marketing eszközrendszere, marketing mix, marketing menedzsment. 3. A hatékony marketing inputjai, a marketingkörnyezet értelmezése és elemzése. 4. A vásárlás, mint döntés és a fogyasztói magatartás elemzése. 5. A marketing információs rendszer, marketingkutatás, piacok sajátosságai. 6. Termék és termékpolitika, termék-életgörbe elemzés. 7. Termék-portfólió menedzsment, márkázás. 8. Ár, árképzési politika, árváltoztatások folyamata és hatásai. 9. A marketingkommunikáció célja, feladata, folyamata, csatornái. 10. Értékesítési csatornák szereplői, típusai, értékesítési út megtervezése. 11. A kommunikációs-mix elemei, tervezése és végrehajtása. 12. A marketingtervezés folyamata és eszközei. 13. Marketingstratégiák, támadó és védekező stratégiák a piacon. 14. A marketing-tevékenység megvalósítása, a marketingszervezet felépítése és feladata. 15. A marketing-tevékenység ellenőrzése és értékelése. Kompetenciák: A hallgató olyan ismeretek birtokába jut, amelyekkel értelmezni tudja a marketing fogalomrendszerét, más tudományágakkal való kapcsolódási pontjait és a marketing menedzsment tartalmát. Átlátja a vásárlási döntési folyamatot, valamint a fogyasztói magatartást befolyásoló tényezőket. Ismeri és értékelni tudja a marketingeszközök sokféleségét, az eszközök közötti összefüggéseket. Képessé válik a marketing szervezetek típusainak megkülönböztetésére, a főbb marketing stratégiai irányelvek értelmezésére, valamint a marketing teljesítmény értékelésére és ellenőrzési módszereinek alkalmazására. Józsa László Luiz Moutinho: Marketingstratégia. Complex Kiadó, Budapest, 2005, 360 oldal. ISBN: Philip Kotler Kevin Lane Keller: Marketingmenedzsment. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 985 oldal. ISBN: Józsa László: Marketingstratégia - Marketing strategy. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2003, 360 oldal. ISBN: Tantárgy felelőse: Fáy Józsefné Dr., főiskolai docens, PhD Tantárgy neve: Gazdasági jog Kreditszáma: 3 A tanóra típusa: előadás száma: 2 A számonkérés módja: vizsga (kollokvium) A tantárgy tantervi helye: 3. félév Előtanulmányi feltételek: - 1. A tulajdonjog. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások, a befektetők és jogvédelmük. 2. Az államháztartás és jogrendszere. 3. Az adózás és jogrendszere. 4. Illetékek. Vámjog. 5. Társadalombiztosítás és annak szabályozottsága. 6. Egyes társasági formák. A társaságok keletkezése, átalakulása, megszűnése. 7. A társaságok törvényes működésének biztosítékai. Tisztségviselők. Képviselet. 8. Adásvételi szerződés és annak különös esetei. 9. Vállalkozói szerződés és annak különös esetei. 10. Áruk szállítmányozására vonatkozó egyes (szállítmányozási és fuvarozási) szerződések. 11. Bank- és hitelügyletekre vonatkozó (bankhitel- és banszámla-) szerződéstípusok. 14

17 12. Kockázatviselés megosztására vonatkozó biztosítási szerződések. 13. A licencia szerződés és a lízingszerződés. 14. A franchise szerződés. 15. EK társasági formák. Kompetenciák: Az általános jogi alapműveltség megszerzését követően a hallgatók leendő szakmájukhoz kötődő, specifikus ismereteket szereznek a gazdasági, elsősorban a cégjog területén. Megismerik és alkalmazni tudják a gazdasági jogi szabályozás dinamikáját és logikáját. A tulajdonjog és jogi formái, a befektetők jogvédelme, az államháztartás jogrendszere, az adózás jogi háttere, a gazdasági vállalkozások jogi jellemzői, az egyes szerződéstípusok és azok különös esetei, a biztosítási formák, a licencia, a lízing, a franchise lényegének és jogi hátterének megismerésével el tudnak igazodni a különböző jogi problémákban, értékelni tudják azok mibenlétét, alkalmazási területeit és hatásait. Dános Valér: Gazdasági jog. Főiskolai jegyzet, Tomori Pál Főiskola, 2005, 256 oldal. Nochta Tibor- Juhász László Széchenyi László: A gazdaság jogi szabályozása I. Dialog Campus Kiadó, Budapest, 2010, 248 oldal, ISBN: Nochta Tibor- Juhász László Széchenyi László: A gazdaság jogi szabályozása II. Dialog Campus Kiadó, Budapest, 2010, 280 oldal, ISBN: Tantárgy felelőse: Dr. Dános Valér, főiskolai tanár, CSc Tantárgy neve: Vállalatgazdaságtan Kreditszáma: 5 A tanóra típusa: előadás/gyakorlat száma: 2/2 A számonkérés módja: vizsga (kollokvium) A tantárgy tantervi helye: 3. félév Előtanulmányi feltételek: - 1. Mikrogazdasági összefoglaló. Vállalatelméletek. 2. A vállalat érintettjei, céljai. Esettanulmány feldolgozása. 3. A vállalkozások szervezeti formái. 4. A piac és a piaci viszonyok. 5. Az állam gazdasági szerepe. További külső érintettek - a felelős vállalati koncepció. 6. Az ezredforduló társadalmi-gazdasági tendenciái és az üzleti világ. 7. A globális vállalat. Rendszer és stratégiai alapok. 8. A vállalat tevékenységi rendszere. Az emberi erőforrás-gazdálkodás, környezeti tényezői. 9. Az EEG stratégiája, tevékenységei. Marketing és kontrolling. 10. Az információ, mint erőforrás. Az információs rendszer. Az információs technológia. 11. Az anyagi folyamatok és készletek, a logisztikai rendszer. A logisztikai stratégia. 12. A termelés és szolgáltatás típusai. A termelési stratégia. Innováció. 13. Vállalati pénzügyek. A pénzügyi tevékenység tartama, a vállalati pénzügy stratégiája. 14. Befektetések és finanszírozás. Költséggazdálkodás. 15. A stratégiai menedzsment folyamata. Kompetenciák: A hallgatók olyan ismereteket szereznek, amelyek birtokában felismerik és kezelni tudják a vállalatgazdaságtan alapvető fogalmait és összefüggéseit. Az ismeretek és a koncepcionális keretek segítségével képesek a vállalat belső tevékenységét, a vállalat és a piaci környezet, valamint a vállalat és a kormányzat kapcsolatát konkrét feltételek között értelmezni. Készséget szereznek a vállalati világban érvényesülő alapvető magatartási formák értékelésére és alkalmazására. Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan. 4. átdolgozott kiadás. AULA Kiadó, Budapest, 2008, 352 oldal. ISBN: Kaplan, Robert S. Norton, David P. (2000): Balanced Scorecard, kiegyensúlyozott mutatószámrendszer. Eszköz, ami mozgásba hozza a stratégiát. KJK-Kerszöv, Budapest, 2000, oldal. ISBN: Kaplan, R.S. Norton, D.P.: Stratégiai térképek. Hogyan alakulnak át az immateriális javak pénzügyi eredménnyé?, Harvard Business School Publishing Corporation, 2004, oldal. ISBN:

18 Tantárgy felelőse: Móróné Dr. Zupkó Tímea, főiskolai tanár, PhD Tantárgy neve: Vállalati alapok Kreditszáma: - A tanóra típusa: előadás száma: 3 A számonkérés módja: gyakorlati jegy A tantárgy tantervi helye: 3. félév Előtanulmányi feltételek: - 1. pontosítás alatt 2. Kompetenciák: pontosítás alatt Tantárgy neve: Adózási ismeretek Kreditszáma: 5 A tanóra típusa: előadás/gyakorlat száma: 1/2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 1. félév Előtanulmányi feltételek: - 1. Az adóztatás általános jellemzői, adórendszer és adópolitika 2. Az adóztatás alapelvei, az adók rendszerezése, adótani fogalmak. Az adójog alapjai 3. A hazai adórendszer bemutatása, az adóbevételek és támogatások körének ismertetése 4. Az adózás és az adóeljárás: az adózás rendje Magyarországon. Az adókötelezettség elemei 5. Adóigazgatási eljárás 6. Forgalmi adók: az áfa és visszaigénylésének általános szabályai 7. Az áfa elszámolása. Különleges elszámolási módok. A kompenzációs felár rendszere 8. Az SZJA általános szabályai, az összevont adóalap adója 9. Külön adózó jövedelmek. Bevallás készítése 10. Adóelőleg-számítás 11. Egyéni vállalkozók adózása. Átalányadózás 12. Társasági adó. Adóalap-korrekciós tételek 13. Egyszerűsített vállalkozói adó és a helyi adók 14. Vámok, vámpolitika 15. Illetékek Kompetenciák A hallgató megismeri az adózási alapfogalmakat, betekintést nyer az adójog világába, áttekintést kap a főbb adókról és az adórendszerek jellemzőiről, továbbá az adózás rendjéről Magyarországon. Megszerzi azokat a legfontosabb információkat, melyek a legjelentősebb bevételt biztosító adónemekkel kapcsolatosak és képes lesz adóbevallások elkészítésére. Holmár Krisztina: Adózási ismeretek. Tomori Pál Főiskola, Kalocsa, 2011, 220 oldal Dr. Herich György: Adó 2011 Teszt és Példatár. Penta Unió Oktatási Centrum, 2011, 454 oldal, ISBN: Adójogszabályok Földes Gábor: Adójog. Osiris Kiadó, 2005, 416 oldal, ISBN: Simon István (Szerk.): Pénzügyi jog I. és II. Osiris Kiadó, 2007, 497 és 478 oldal, ISBN: és Sztanó Imréné dr.: Adóváltozások 2011 Kiegészítő az Adózás című könyv évi kiadásához. Saldo, 2011, 100 oldal, ISBN: Sztanó Imréné dr.: Adózás. Saldo, 2010, 452 oldal, ISBN:

19 Tantárgy felelőse: Dr. Bartus Sándor Tamás főiskolai docens, PhD Tantárgy neve: Vállalati pénzügyek Kreditszáma: 5 A tanóra típusa: előadás/gyakorlat száma: 2/2 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 1. félév Előtanulmányi feltételek: - 1. A pénzügyi döntések helye, szerepe a vállalati gazdálkodásban. 2. Alapszámítások: a pénz időértéke. 3. Speciális pénzáramokkal kapcsolatos számítások. 4. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos számítások. Kötvények értékelése. 5. Részvények értékelése. 6. Hozam és kockázat alapösszefüggései. 7. A tőkepiaci árfolyamok modellje. 8. Beruházások jellemzői, csoportosítása. 9. Beruházásokkal kapcsolatos számítások. 10. Finanszírozási döntések, finanszírozási stratégiák. Finanszírozási források. 11. Vállalati tőkeköltség, tőkeáttétel mérése. 12. Döntés a tőkeszerkezetről. 13. Forgótőke menedzsment. 14. Pénzügyi tervezés. 15. Osztalékpolitika. Kompetenciák: A tantárgy ismeretanyagának elsajátításával a hallgató megismeri a vállalati pénzügyek elméletét és gyakorlatát. Átlátja a pénzügyek helyét és szerepét a gazdálkodásban, megérti a pénzügyi folyamatok jelentőségét és szerepét a vállalat működésének egészében. Tisztában lesz a pénz időértékének fogalmával és jelentőségével. Képessé válik a speciális pénzáramokkal kapcsolatos alapszámítások és az értékpapír számítások elvégzésére, továbbá a kapott eredmények értékelésére, különös tekintettel a kötvényekre és a részvényekre. Elsajátítja a kockázat fogalmát, mérését, csökkentésének lehetőségét. Ismeri a kockázat és a hozam összekapcsolódását, a tőkepiaci árfolyamok modelljének elméletét és érvényességét. Képessé válik a statikus és dinamikus beruházás-gazdaságossági számítások elvégzésére és különösen a nettó jelenérték eljárással való összehasonlításukra. Megismeri a tőkeszerkezet és a vállalati tőkeköltség kapcsolatát, a finanaszírozási döntések lényegét és szerepét, a leglényegesebb finanszírozási forrásokat. Átlátja és értékelni tudja a befektetési és finanszírozási döntések összefüggéseit, kölcsönhatásait, a forgótőke menedzsment lényegét, az osztalék fogalmát, formáit és az osztalékpolitikával kapcsolatos különféle megközelítéseket és az osztalékpolitika hatását a vállalat értékére. Bélyácz Iván: A vállalati pénzügyek alapjai. AULA, Budapest, 2006, 384 oldal. ISBN: Brealey-Myers: Modern vállalati pénzügyek. Panem Kiadó, Budapest, 2005, 1176 oldal. ISBN: Bevezetés a pénzügyi és vállalati pénzügyi számításokba (szerzői munkaközösség). Tanszék Kft. kiadó, 2009., 664 oldal. ISBN: Dr. Gyulai lászló Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr.: Pénzügyi ismeretek (a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz). PR 012/09 Perfekt, 340 oldal. ISBN: Sulyok-Pap Márta : Vállalati pénzügyek példatár. AULA, Budapest, 2005, 160 oldal. ISBN: Harpst, Gary: Vállalkozásból vállalat. HVG Kiadó 2010, 220 oldal. ISBN: Tantárgy felelőse: Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária, főiskolai tanár, PhD Tantárgy neve: Adózási gyakorlatok Kreditszáma: - A tanóra típusa: előadás/gyakorlat száma: 3/1 A számonkérés módja: félévközi jegy A tantárgy tantervi helye: 2. félév Előtanulmányi feltételek: Adózási ismeretek 17

20 1. pontosítás alatt 2. Kompetenciák Pontosítás alatt Tantárgy neve: Makropénzügyi folyamatok Kreditszáma: 5 A tanóra típusa: előadás/gyakorlat száma: 2/2 A számonkérés módja: vizsga (kollokvium) A tantárgy tantervi helye: 2. félév Előtanulmányi feltételek: - 1. A pénz fejlődése és formaváltozásai: a pénz kialakulásától a modern pénzig. 2. A modern pénz jellemzői. A pénzkínálat és pénzkereslet összetevői. 3. Az infláció okai, fajtái, makrogazdasági hatása és kezelése. 4. Bankrendszerek, banktani alapismeretek. 5. Banktani alapismeretek folytatása, elektronikus pénzkapcsolatok. 6. A modern pénz teremtésének és megsemmisülésének módjai. A multiplikátor-hatás. 7. Pénzügyi politika, monetáris politika. 8. A közpénzügyek területe: államháztartás és alrendszerei. 9. Nemzetközi pénzügyek: devizagazdálkodás, devizarendszerek. 10. Árfolyampolitika, konvertibilitás, a le- és felértékelés hatásmechanizmusa. 11. A pénzügyi rendszer szerepe a gazdaságban. Közvetlen és közvetett tőkeáramlás. 12. Pénzügyi közvetítő intézmények a pénzügyi rendszerben. 13. Értékpapírok. 14. Értékpapírpiacok, tőzsde. 15. Tőzsdei ügyletek. Kompetenciák: A hallgató megismeri a modern gazdaság bankrendszerét, a bankok tevékenységét, a modern gazdaság pénzteremtésének mechanizmusát. Elsajátítja az államháztartási rendszer felépítését, az alrendszerek jellemzőit és összekapcsolódását. Képessé válik a pénzügyi politika területeinek és kapcsolódásainak átlátására, a devizarendszerek, a devizagazdálkodás és az árfolyampolitika lényegének és hatásának elemzésére. Mérlegelni tudja a tőzsde működését és a működést lehetővé tevő feltételrendszert, a tőzsdei szabályokat és szokványokat, valamint a legfontosabb pénzügyi és tőzsdeügyleteket. Kohn, Meir: Bank és pénzügyek, pénzügyi piacok. Osiris Kiadó, Budapest, 2007, 1060 oldal. ISBN: Dr. Vígvári András: Pénzügy(rendszer)tan. Akadémiai Kiadó, Budapest, 2008, 472 oldal. ISBN: Gyulaffy Béláné - dr. Berényi Mária: Pénz, pénzügyi összefüggések. SALDO, 2006, 293 oldal. ISBN: Dr. Gyulai lászló Illés Ivánné dr. Paróczai Péterné dr.: Pénzügyi ismeretek (a mérlegképes könyvelők vizsgáihoz) Perfekt, 340 oldal. ISBN: Erdős Mihály Mérő Katalin: Pénzügyi közvetítő intézmények. Akadémiai kiadó, Budapest, 2010, 292 oldal. ISBN: Bod-Péter Ákos: Bevezetés a pénzügyek és a pénzügypolitika világába. Munds kiadó, Budapest, 2008, 200 oldal. ISBN: Tantárgy felelőse: Gyulaffy Béláné Dr. Berényi Mária, főiskolai tanár, PhD Tantárgy neve: Számvitel I. Kreditszáma: - A tanóra típusa: előadás/gyakorlat száma: 2/0 A számonkérés módja: vizsgajegy 18

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 344 02 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1969-06 Pénzügyi feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi és banki alapismeretek,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintézı szakképesítés 1974-06 Üzleti terv készítése 5. vizsgarész 1. vizsgafeladatában meghatározott záródolgozat védéséhez Szóbeli vizsgatevékenység:

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1970-06 Könyvvezetés és beszámolókészítés A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Könyvvezetési

Részletesebben

AZ 52 344 02 0000 00 00 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere

AZ 52 344 02 0000 00 00 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere AZ 52 344 02 0000 00 00 VÁLLALKOZÁSI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 2. számú melléklet I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 209. sorszámú Társadalombiztosítási ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és

Részletesebben

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK

FELHÍVÁS! TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2008. december 31. Ára: 1890 Ft 15. szám 2002. december FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé tett tá jé koz ta tó ra és a 2009. évi elõ

Részletesebben

AZ 52 344 01 0000 00 00 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA

AZ 52 344 01 0000 00 00 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA AZ 52 344 01 0000 00 00 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA 1. számú melléklet I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról

Részletesebben

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosító száma, megnevezése: 2142-06 Pénzügyi és könyvvezetési alapfeladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01

KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 KÉPZÉSI PROGRAM Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító: 54 344 01 Szolnok 2015 KÉPZÉSI PROGRAM A képzési program Megnevezése Pénzügyi-számviteli ügyintéző OKJ azonosító 54 344 01 A képzés során megszerezhető

Részletesebben

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve)

PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ 52 344 01 0000 00 00 (szakképesítés helyi tanterve) 2011. Tartalomjegyzék I. Általános irányelvek... 3 1. A képzés szabályozásának jogi háttere... 3 2. A szakképesítések,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2009. november 9. Ára: 3310 Ft 13. szám/i. kötet A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYE

TARTALOMJEGYZÉK. Budapest, 2009. november 9. Ára: 3310 Ft 13. szám/i. kötet A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYE Budapest, 2009. november 9. Ára: 3310 Ft 13. szám/i. kötet TARTALOMJEGYZÉK A PÉNZÜGYMINISZTER KÖZLEMÉNYE A pénzügyminiszter ágazatába tartozó iskola rendszerû szakképesítések 23/2008. (VIII. 8.) PM rendeletben

Részletesebben

AZ 52 344 01 0000 00 00 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek

AZ 52 344 01 0000 00 00 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA. I. Általános irányelvek AZ 52 344 01 0000 00 00 PÉNZÜGYI-SZÁMVITELI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS KÖZPONTI PROGRAMJA I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program - a közoktatásról szóló 1993.

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

GAZDASÁGI INFORMATIKUS

GAZDASÁGI INFORMATIKUS GAZDASÁGI INFORMATIKUS 7. szakmacsoport Informatikus szakképesítésének elágazása OKJ SZÁM: 54 481 04 0010 54 01 Számítógépet kezel, szoftvereket használ Munkaszervezéssel kapcsolatos tevékenységet végez

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató)

M0061 FELADATOK. kísérőokmányokat az illetékesekhez eljuttatja Kezeli a számítógépet és tartozékait (CD, DVD, scanner, nyomtató) M0061 FELADATOK 4 Hagyományos és digitális dokumentumokat rendszerez 5 Regisztrálja és karbantartja a vevő-, ügyfélkapcsolatait Hivatalos levelezést folytat hagyományos és 6 elektronikus formában 7 Hivatalos

Részletesebben

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél

Számviteli, elemzési, ellenőrzési ismeretek alkalmazása az egyéb szervezeteknél 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M FELDTOK lkalmazza a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezet alapításának sajátos jogszabályait Érvényesíti a számviteli alapelveket, ellátja az egyéb szervezet

Részletesebben

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI SZAKELLENŐR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 185. sorszámú Pénzügyi ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 04 1.2.

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 43. sorszámú Ellenőrzési szakelőadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55

Részletesebben

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények.

A számviteli politika keretében elkészítendő belső 9 szabályzatok és azok tartalma. 10 A prudenciális követelmények. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 M FELADATOK Betartja a pénzügyi szervezetek számviteli politikájára vonatkozó elvárásokat, szükség szerint biztosítja az egyedi szabályozási igényeket. Alkalmazza a kialakított

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 522 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Energetikus

Részletesebben

STATISZTIKAI ÉS GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ

STATISZTIKAI ÉS GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló, többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló, többször módosított 1993.

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ENERGETIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések köre:

Részletesebben

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 203. sorszámú Számviteli ügyintéző megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 344 05 1.2.

Részletesebben

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet

28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet 28/2014. (IV. 24.) KIM rendelet a közigazgatási és igazságügyi miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről, valamint egyes igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról

Részletesebben

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete

Gazdasági és pénzügyi ismeretek alkalmazása az 2154. Az egyéb szervezet, a közhasznú szervezet nyilvántartása, felügyelete 4 5 6 7 M FELDTOK számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezeteknél a gazdálkodást érintő feladatokhoz kapcsolódóan döntést előkészít, a döntéshez, a vezetéshez szükséges információkat biztosítja,

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 344 01 0000 00 00 Pénzügyi-számviteli ügyintézı szakképesítés 1969-06 Pénzügyi feladatok 2. vizsgarész 2. vizsgafeladat/interaktív (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja Az1969-06

Részletesebben

A 227. sorszámúvállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 227. sorszámúvállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 227. sorszámúvállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 1.2.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 72. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

A 71. sorszámú vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 71. sorszámú vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 71. sorszámú vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 02 1.2.

Részletesebben

STATISZTIKAI ÉS GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

STATISZTIKAI ÉS GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK STATISZTIKAI ÉS GAZDASÁGI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 462 01 1000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 99. sorszámú IFRS mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KERESKEDELMI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 04 1000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak

Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak SZOLNOKI FŐISKOLA Közgazdasági, Pénzügyi és Menedzsment Tanszék Szolnoki Főiskola Szolnok Záróvizsga tételsor (2014/15. tané) Pénzügy Számvitel Szak Elvárás: A záróvizsga tételekhez kapcsolódó napi aktuális

Részletesebben

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 54 344 02 0000 00 00

MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő szakmai vizsga INTENZÍV I. Bolognai képzésben végzett hallgatók részére Részvétel feltétele: MÉRLEGKÉPES KÖNYVELŐ 54 344 02 0000 00 00 Gazdaságtudományok képzési területén, üzleti

Részletesebben

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK AZ 1. MELLÉKLET 46. SORSZÁMA ALATT KIADOTT SEGÉDLEVÉLTÁROS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 322 02 0000

Részletesebben

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE

SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE SZÁMVITELI SZAKÜGYINTÉZŐ FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉS SZAKISMERTETŐJE 2011 1. A felsőfokú szakképzés megnevezése: Üzleti szakügyintéző OKJ száma: 55 343 01 0000 00 00 2. Elágazás: Számviteli szakügyintéző OKJ

Részletesebben

A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 344 02 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 344 0 0000 00 00 Vállalkozási ügyintéző szakképesítés 1980-06 Ügyviteli feladatok 6. vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység: (90 perc) 009. 1. Az útmutató

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2007-06 Pénzügyi-vezetői számvitel II. A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: Pénzügyi-vezetői

Részletesebben

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 229. sorszámú Vám-, jövedéki- és termékdíj ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54

Részletesebben

VÁM- ÉS JÖVEDÉKI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

VÁM- ÉS JÖVEDÉKI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK VÁM- ÉS JÖVEÉKI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ AATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 343 05 2. A szakképesítés megnevezése: Vám- és

Részletesebben

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás

PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Adózás-Adóigazgatás PSZK Mester és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 III. évfolyam GZM szak TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Adózás-Adóigazgatás 2013/2014. I. félév 1 Tantárgy megnevezése

Részletesebben

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés

Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ. 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés Pénzügyminisztérium ÚTMUTATÓ 52 343 05 Vám- és jövedéki ügyintézı szakképesítés 19800-06 Ügyviteli feladatok 3. Vizsgarész 1. vizsgafeladat/gyakorlati vizsgatevékenység (90 perc) 2009. 1. Az útmutató célja

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 227. sorszámú Vállalkozási és bérügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

Az egyes pénzügyi ügyletek (bankügyletek), és azok várható vagyoni és eredményre gyakorolt hatásai.

Az egyes pénzügyi ügyletek (bankügyletek), és azok várható vagyoni és eredményre gyakorolt hatásai. 6 7 8 9 10 11 12 13 1 1 M FELDTOK Részt vesz a pénzügyi szervezeteknél ideértve valamennyi pénz- és tőkepiaci gazdálkodó szervezetet (a továbbiakban pénzügyi szervezetek) a gazdálkodást érintő feladatokhoz

Részletesebben

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 344 01 1.2.

Részletesebben

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 223. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ

SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ. valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ SZAKKÉPZÉSI KERETTANTERV 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tanterv óraterve a kizárólag 13. és 14. évfolyamon megszervezett szakképzésre

Részletesebben

A 34. sorszámú Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 34. sorszámú Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 34. sorszámú Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Ügyviteli titkár megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 346 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október

Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései. Eger, 2007. október Az új rendszerű vizsgáztatás módszertani kérdései Eger, 2007. október Jogszabályok Többször módosított 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról Többször módosított 1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. 2. 3. 3.1 3.2 3.3 A szakképesítés azonosító száma: A szakképesítés megnevezése: Szakképesítések

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2011/2012. tanév I. félév A TANTÁRGY Megnevezése: SZÁMVITELI ÉS ADMINISZTRÁCIÓS Kódja: NFG_IF106G2 ISMERETEK Szak: Idegenforgalmi szakmenedzser szak Heti tanóra: 2 A tantárgy

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I.

SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET. SZÁMVITEL I. Accounting I. SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR VÁLLALKOZÁSI AKADÉIA ÉS TOVÁBBKÉPZÉSI INTÉZET SZÁMVITEL I. Accounting I. Tantárgyi tájékoztató Érvényes az 2003/2004. tanévtől Előadó: Koncsárné

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI EGÉSZSÉGÜGYI MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS

SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS SZAKKÉPZÉSI TANTERVI AJÁNLÁS az 54 344 02 VÁLLALKOZÁSI ÉS BÉRÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉSHEZ valamint a XXIV. KÖZGAZDASÁG ÁGAZATHOZ A szakképzési tantervi ajánlás kizárólag a 2012/2013. tanévben az érettségit

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

Számítógépes könyvelés és analitika készítése

Számítógépes könyvelés és analitika készítése 54 344 01 Pénzügyi-számviteli ügyintéző Számítógépes könyvelés és analitika készítése FONTOS: - Az útmutató áttekintése (vállalkozási tev., számlatükör, számviteli politika, program követelmények) - Az

Részletesebben

SZERKESZTŐ MUNKATÁRSA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZERKESZTŐ MUNKATÁRSA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZERKESZTŐ MUNKATÁRSA SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 213 05 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel. Pénzügy Számvitel szak. 2014/2015. II. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 III. évfolyam

Részletesebben

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 330. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye I. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 2. Szakképesítés

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI KÜLKERESKEDELMI ÜZLETKÖTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 341 01 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről

TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről TÁJÉKOZTATÓ a mérlegképes könyvelői szakképesítés megszerzésének feltételeiről A 12/2013. (III. 28.) NGM rendelet (A nemzetgazdasági miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB07 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás 1. 3. A tantárgy megnevezése (angolul):

Részletesebben

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK

Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Számvitel I. ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK Téma Tananyagtartalom Számonkérés módja, követelmény Számviteli alapfogalmak Leltár és Mérleg A számvitel és a könyvvitel fogalma, feladatai és fajtái. Számviteli alapelvek

Részletesebben

A 4. sorszámú Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 4. sorszámú Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 4. sorszámú Államháztartási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Hitelintézeti számvitel IV. évfolyam Pénzügyi és számvitel szak Számvitel szakirány BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Hitelintézeti számvitel tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Hitelintézeti

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 2159-06 Üzletfinanszírozási és adózási gyakorlati feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése:

Részletesebben

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 01 1.2.

Részletesebben

SZÍNHÁZI MODERÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

SZÍNHÁZI MODERÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK SZÍNHÁZI MODERÁTOR SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 55 213 02 2. A szakképesítés megnevezése: Moderátor 3.

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 228. sorszámú Vállalkozási mérlegképes könyvelő megnevezésű szakképesítésráépülés szakmai

Részletesebben

INGATLANKÖZVETÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

INGATLANKÖZVETÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI INGATLANKÖZVETÍTŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 52 341 03 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése: Ingatlanközvetítő

Részletesebben

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő

54 344 02 0000 00 00 Mérlegképes könyvelő Mérlegképes könyvelő z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó

61 344 01 0000 00 00 Adótanácsadó Adótanácsadó z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 163. sorszámú Nonprofit menedzser megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK NONPROFIT MENEDZSER SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 345 04 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 24. sorszámú Webmester megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A részszakképesítés azonosító száma: 51 481 03 1.2. Részszakképesítés

Részletesebben

Vállalkozói ismeretek képzés programja

Vállalkozói ismeretek képzés programja Vállalkozói ismeretek képzés programja 1. A program célja A képzésben résztvevők értsék döntéseik mozgatórugóit és háttereit a vállalkozások különböző életszakaszaiban, a jogi, pénzügyi, számviteli és

Részletesebben

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása:

KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: KERESKEDELMI MENEDZSER EURÓPAI UNIÓS ÜZLETI SZAKÜGYINTÉZŐ A szakképesítés munkaterületének rövid, jellemző leírása: Ügyviteli és munkaerőpiaci ismereteket, álláskeresési technikákat alkalmaz Szakmai kommunikációs

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar TANTÁRGYI PROGRAM. 1. számú példány NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM Rendészettudományi Kar 1. számú példány TANTÁRGYI PROGRAM 1. A tantárgy kódja: RVPTB44 2. A tantárgy megnevezése (magyarul): Adóztatás (pny.) 1. 3. A tantárgy megnevezése

Részletesebben

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 01 1.2.

Részletesebben

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 11. sorszámú IT mentor megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 482 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít

M0754 FELADATOK. megállapít Adókötelezettséget teljesít, illetve adóelőleg vonási kötelezettséget megállapít M0754 FELADATOK 0754 érügyi szakfeladatok Adatokat gyűjt, rögzít (munkaidő, teljesítmény, 4 szabadság stb.) 5 Munkaidő nyilvántartás adatait rögzíti 6 Egyéni bérelszámoló lapot készít, vezet érszámfejtést

Részletesebben

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról 25/2014. (VIII. 26.) NGM rendelet egyes szakképzési és felnőttképzési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról A 186. sorszámú Pénzügyi-számviteli ügyintéző megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye

Részletesebben

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei

A felsőfokú szakképzésbe való felvétel követelményei A felsőfokú szakképzés megnevezése: Jogi asszisztens A felsőfokú szakképzés szakmacsoportja: Ügyvitel szakmacsoport A szakképesítés OKJ azonosító száma, kiadásának éve: 55 6 01 0000 00 00 008. A szakmai

Részletesebben

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző

52 344 05 0010 52 03 Termékdíj ügyintéző Vám- és jövedéki ügyintéző Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben