: i verstani alapfogalmak,,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ": i verstani alapfogalmak,,"

Átírás

1 1. : i verstani alapfogalmak,, 9, irodalom:, irodalom: A Biblia tan, 10, irodalom:, irodalom: 11, irodalom:, irodalom: j, Gogol/

2 1. 12, irodalom:, irodalom: re kor

3 Zsigmond 19. A Hunyadiak A francia abszolutizmus XIV. Lajos Az Az Nyilatkozat Az 3. 4.

4 A Az Az Nyilatkozat a A Horthy Az A - 20.

5 1. A jelenkor A Nyugat ra Az Aranybulla

6 Az ango Az Az e liberalizmus, 4 A klas 5

7 A r Az Az t Magyar 10. A Horthy

8 Az 1956-os forradalom A jelenkor (Az 4 9.Ny : : 1.

9 Az iskola Szabadid A : : Az iskola Szabadid A : : Az iskola Szabadid 8. 9.

10 1. 11.A : : Az iskola Szabadid 8. turizmus A : : : : Az iskola Szabadid :

11 1. : Az iskola Szabadid : A : Ember Az iskola Szabadid : Hallott : 1.

12 Az iskola Szabadid : A - - n. A. A talaj. szerkezete. - - : A A talaj : - - folyamatok, g i

13 1. -. eti -, gl. A A mind nagyobb 9 : : alkoholok, aldehide 10 : : : 12 : 9 Fizika

14 1. : egy 10 : : szerint Matematika.. 9

15 Thalesz- Statisztika. -edik ek Viete- p. trigonometrikus egyenletek V Kombinatorika, egyenletrendszerek. cosinus- egyenletek. egyenletei a s modellje, statisztika..

16 1. Az pedig a Informatika /13. PSZ (modulos) 1/13. PSZ (modulos) szeptember 1- Informatika -

17 1. : gyakorlati feladats - - vfolyam (9. C/2, 9. D) : weblapszerkes

18 : 1 db 1/13. VPSZ jeles - 1 hiba: jeles 4 h :

19 1. ga Munk 9 :... ne. A.

20 1., : - Alkalmazott s : Gyakorlati: 1/13. PSZ A statisztika alapf volumenindex. Statisztika gyakorlat feladatok).

21 1. - Gyakorlati: modul - amat. : 1/13. VPSZ volumenindex. Statisztika gyakorlat feladatok) alapismeretek

22 1. : meretek : Taniroda fel G o o 1000, 2000 o

23 1. Torna o Talajtorna: o o o o o Fektet o - 9. G o o 1000 o Torna o Talajtorna: o o o o o o G o o 1000 o Torna o Talajtorna: o o

24 1. o o o plabda o ) G o o 1000 o Torna o Talajtorna: talajgyakorlati ele o - o o o o o ) G o o 1000 o Torna o Talajtorna: talajgyakorlati elemek techn o - o o o

25 ) G o o 1000 o Torna o o - zen o o o

26 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Szegedi Gazdasági Szakképz! Iskola Krúdy Gyula Tagintézmény Magyar nyelv és irodalom (Irodalom) 9. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: 1. SZÖVEGVILÁGOK : M!nemek, m!fajok, Szerz" m! befogadó 2. MÍTOSZ ÉS IRODALOM a görög mitológia 3. AZ ÓKORI GÖRÖGSÉG IRODALMÁBÓL A trójai mondakör, Íliász, Odüsszeia, Szapphó/Anakreón, Szophoklész, az antik színház és dráma 4. A RÓMAI IRODALOMBÓL Vergilius, Horatius, Catullus, Ovidius, Phaedrus 5. A BIBLIA VILÁGA 6. A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL himnuszköltészet, vallomás, legendák; h"si ének, trubadúr- és lovagi költészet,vágánsdalok, HB, ÓMS, Dante, Villon 7. KÖZÉPKORI NYELVEMLÉKEK 8. A RENESZÁNSZ IRODALMÁBÓL Petrarca, Boccaccio, Janus Pannonius, Balassi Bálint 9. Kés" reneszánsz, barokk, klasszicizmus Shakespeare, az angol színház a században, Cervantes, Zrínyi Miklós, Moliére, a francia klasszicista színház Szóbeli: 1. SZÖVEGVILÁGOK : M!nemek, m!fajok, Szerz" m! befogadó 2. MÍTOSZ ÉS IRODALOM a görög mitológia 3. AZ ÓKORI GÖRÖGSÉG IRODALMÁBÓL A trójai mondakör, Íliász, Odüsszeia, Szapphó/Anakreón, Szophoklész, az antik színház és dráma 4. A RÓMAI IRODALOMBÓL Vergilius, Horatius, Catullus, Ovidius, Phaedrus 5. A BIBLIA VILÁGA 6. A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL himnuszköltészet, vallomás, legendák; h"si ének, trubadúr- és lovagi költészet,vágánsdalok, HB, ÓMS, Dante, Villon 7. KÖZÉPKORI NYELVEMLÉKEK 8. A RENESZÁNSZ IRODALMÁBÓL Petrarca, Boccaccio, Janus Pannonius, Balassi Bálint 9. Kés" reneszánsz, barokk, klasszicizmus Shakespeare, az angol színház a században, Cervantes, Zrínyi Miklós, Moliére, a francia klasszicista színház Magyar nyelv és irodalom (Irodalom) 10. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: 1. A FELVILÁGOSODÁS IRODALMA - Voltaire, Rousseau, Goethe, Defoe, Swift, Jane Austen, Schiller 2. A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA- Bessenyei György, Batsányi János, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 3. AZ EURÓPAI IRODALOM A 19. SZÁZAD ELS# FELÉBEN (ROMANTIKA, REALIZMUS) Shelley, Keats, Byron, Victor Hugo, Puskin, Balzac, Stendhal, Gogol 4. A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA- Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Pet"fi Sándor, Jókai Mór Szóbeli:

27 1. A FELVILÁGOSODÁS IRODALMA - Voltaire, Rousseau, Goethe, Defoe, Swift, Jane Austen, Schiller 2. A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA- Bessenyei György, Batsányi János, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 3. AZ EURÓPAI IRODALOM A 19. SZÁZAD ELS# FELÉBEN (ROMANTIKA, REALIZMUS) Shelley, Keats, Byron, Victor Hugo, Puskin, Balzac, Stendhal, Gogol 4. A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA- Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Pet"fi Sándor, Jókai Mór Magyar nyelv és irodalom (Irodalom) 11. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: 1. IRODALMUNK A XIX. SZÁZAD 2. FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN Vajda János, Madách Imre, Mikszáth Kálmán 2. A XIX. SZÁZAD VILÁDIRODALMÁBÓL az európai epika a romantika után (19. sz. második fele) (Gogol, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij) 3. AZ EURÓPAI DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ A 19. SZ. MÁSODIK FELÉBEN Ibsen, Csehov 4. A LÍRA ÁTALAKULÁSA Baudelaire, Rimbaud 5. A XX. SZÁZAD ELS# ÉVTIOZEDEINEK IRODALMA A NYUGAT ÉS ELS# NEMZEDÉKE Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezs", Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes 6. AZ AVANTGÁRD. a magyar avantgárd Apollinaire, Kassák Lajos Szóbeli: 1. IRODALMUNK A XIX. SZÁZAD 2. FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN Vajda János, Madách Imre, Mikszáth Kálmán 2. A XIX. SZÁZAD VILÁDIRODALMÁBÓL az európai epika a romantika után (19. sz. második fele) (Gogol, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij) 3. AZ EURÓPAI DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ A 19. SZ. MÁSODIK FELÉBEN Ibsen, Csehov 4. A LÍRA ÁTALAKULÁSA Baudelaire, Rimbaud 5. A XX. SZÁZAD ELS# ÉVTIOZEDEINEK IRODALMA A NYUGAT ÉS ELS# NEMZEDÉKE Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezs", Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes 6. AZ AVANTGÁRD. a magyar avantgárd Apollinaire, Kassák Lajos Magyar nyelv és irodalom (Irodalom) 12. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: 1. A XX. SZÁZAD VILÁGIRODALMÁBÓL Brecht, Thomas Mann, Kafka 2. IRODALMUNK A 2 VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Szabó L"rinc, Márai Sándor, Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Németh László, József Attila 3. MAGYAR IRODALOM A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN Pilinszky János, Ottlik Géza, Weöres Sándor, Örkény István, Nemes Nagy Ágnes, Nagy László, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Szabó Magda Szóbeli: 1. A XX. SZÁZAD VILÁGIRODALMÁBÓL Brecht, Thomas Mann, Kafka 2. IRODALMUNK A 2 VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Szabó L"rinc, Márai Sándor, Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Németh László, József Attila

28 3. MAGYAR IRODALOM A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN Pilinszky János, Ottlik Géza, Weöres Sándor, Örkény István, Nemes Nagy Ágnes, Nagy László, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Szabó Magda Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv) 9. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. Könyvtárhasználat 2. A kommunikáció 3. A tömegkommunikáció m!fajai 4. A beszéd és a nyelv 5. A hangok, hangtörvények 6. A szóelemek 7. A szóalkotás módjai 8. A szófajok 9. A szószerkezetek 10. A mondatok 11. A helyesírás, helyesírási alapelvek 12. A szöveg szerkezete 13. A szöveg jelentése 14. A szöveg grammatikája Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv) 10. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. Könyvtárhasználat 2. Szövegtípusok 3. Az esszé 4. A bemutatkozás szövegtípusai 5. Hivatalos levél 6. A retorika 7. A szövegszerkesztés 8. A meggy"zés 9. Az érvelés 10. A szöveg megszólaltatása 11. El"adás, hozzászólás 12. Anyanyelvünk változata Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv) 11. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. Könyv- és könyvtárhasználat 2. A vita 3. Jelek és jeltípusok

29 4. A stílus - A zeneiség stíluseszközei, A szókincs, A szóalak, mondatformák, 5. Az alakzatok, szóképek 6. A nem nyelvi stíluseszközök 7. A szövegformálás 8. Stílusrétegek, stílusárnyalatok 9. Érvelés 10. Nyelvm!velés, nyelvújítás Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv) 12. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. A nyelv és az ember 2. A nyelvek eredete, típusa 3. Az írás története 4. A nyelvrokonság 5. Nyelvtörténeti korszakok 6. Hangrendszer, nyelvtani rendszer, helyesírás története 7. Szókincs, jelentésváltozás 8. Határon túli magyarok nyelvhasználata Magyar - kommunikáció (KOMA) 9. évfolyam Szakiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. Én és az iskola kommunikáció, tanulás tanulása 2. A nyelv és beszéd 3. A világ nyelvei, a nyelv, mint jelrendszer 4. A jelek 5. Mindenki más, a megértés nehézségei. 6. A nyelv épít"kövei 7. Irodalmi arcképcsarnok 8. Helyesírási kiskáté 9. A média, a tömegkommunikáció 10. Nyilvános kommunikáció 11. Internetes kommunikáció, közösségi média 12. Magas- és tömegkultúra 13. M!vészeti ágak, m!nemek, m!fajok 14. Az alakzatok, a szóképek 15. A mondat 16. Kultúrák, emberek, népköltészet, hagyomány 17. A Nyugat alkotói 18. Történet kép-tér-id" 19. Film és irodalom, a mozgókép 20. Kortárs irodalom Magyar - kommunikáció (KOMA) 10. évfolyam

30 Szakiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. Társalgási stílus, a verbális viselkedés változatai 2. Kommunikációs alapelvek, a sikeresség, kommunikációs zavarok 3. Jelek, jeltípusok 4. Nyelvek, nyelvtanok 5. Nyelv és társadalom, nyelvjárások 6. Képversek 7. Ady Endre 8. József Attila 9. Shakespeare 10. Katona: Bánk bán 11. Határon túli magyar irodalom 12. Önéletrajz, motivációs levél 13. Retorika, a vitázás, disputa 14. Internetes információkeresés 15. Nyelvtörténet, szókincs változásai 16. Avantgárd 17. A giccs 18. Az irodalom határterületei 19. Irodalom és digitális kultúra, elektronikus könyvtárak 2. sz. melléklet Történelem 9. évfolyam szakközépiskola Írásbeli: 1. Az ókori kelet kultúrája 2. Az athéni demokrácia kialakulása és m!ködése 3. Görög kultúra, tudomány, m!vészet 4. A római történelem kezdetei 5. A római köztársaság válsága 6. A császárkor és a kereszténység 7. A római kultúra, tudomány, m!vészet 8. A középkor gazdasági élete ( Mez"gazdaság, városok, kereskedelem) 9. Az iszlám vallás 10. A rendi monarchia kialakulása és jellemz"i 11. Életmód és kultúra a középkorban 12. A honfoglalás és az államalapítás 13. Az Árpád-kor 14. Vegyesházi királyok (Anjou uralkodóink és Luxemburgi Zsigmond) 15. Rendi monarchia Magyarországon (Hunyadi János és Mátyás) Szóbeli: 1. Az ókori kelet kultúrája 2. Az athéni demokrácia kialakulása és m!ködése 3. Görög kultúra, tudomány, m!vészet 4. A római történelem kezdetei 5. A római köztársaság válsága 6. A császárkor és a kereszténység 7. A római kultúra, tudomány, m!vészet

31 8. A középkor gazdasági élete ( Mez"gazdaság, városok, kereskedelem) 9. Az iszlám vallás 10. A rendi monarchia kialakulása és jellemz"i 11. Életmód és kultúra a középkorban 12. A honfoglalás és az államalapítás 13. Az Árpád-kor 14. Vegyesházi királyok (Anjou uralkodóink és Luxemburgi Zsigmond) 15. Rendi monarchia Magyarországon (Hunyadi János és Mátyás) 2. sz. melléklet 10. évfolyam szakközép Írásbeli 1. A nagy földrajzi felfedezések 2. A reformáció 3. Az angol alkotmányos monarchia 4. A francia abszolutizmus 5. Az oszmán birodalom 6. Életmód és m!vel"dés a kora újkorban 7. A három részre szakadt Magyar Királyság 8. A reformáció Magyarországon 9. Erdély aranykora és összeomlása 10. A felvilágosodás 11. Az Egyesült Államok függetlenségi harca, az amerikai állam m!ködése 12. Az ipari forradalom 13. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 14. A reformkor Magyarországon; Széchenyi István és Kossuth Lajos programja 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc Szóbeli 1. A nagy földrajzi felfedezések 2. A reformáció 3. Az angol alkotmányos monarchia 4. A francia abszolutizmus 5. Az oszmán birodalom 6. Életmód és m!vel"dés a kora újkorban 7. A három részre szakadt Magyar Királyság 8. A reformáció Magyarországon 9. Erdély aranykora és összeomlása 10. A felvilágosodás 11. Az Egyesült Államok függetlenségi harca, az amerikai állam m!ködése 12. Az ipari forradalom 13. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 14. A reformkor Magyarországon; Széchenyi István és Kossuth Lajos programja 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 11. évf. szakk. Írásbeli 1. A felvilágosodás és a felvilágosult abszolutizmus 2. Az ipari forradalom és következményei 3. Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba 4. Az újjáéled" ország 5. Mária Terézia - a felvilágosult abszolutizmus, rendeletek 6. II. József 7. A reformkor kibontakozása (Széchenyi István)

32 8. Politikai küzdelmek az 1840-es években 9. Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet 10. A védelem megszervezése, gy"zelmek és tragikus vereség 11. A német egység és a polgári állam 12. A második ipari forradalom és hatásai 13. Nagyhatalmak és a gyarmatosítás 14. A szövetségi rendszerek kialakulása 15. Út a kiegyezéshez 16. Tisza Kálmán a dualizmus megszilárdítása 17. A felzárkózó gazdaság és a gazdaságpolitika 2. sz. melléklet Szóbeli 1. A felvilágosodás és a felvilágosult abszolutizmus 2. Az ipari forradalom és következményei 3. Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba 4. Az újjáéled" ország 5. Mária Terézia - a felvilágosult abszolutizmus, rendeletek 6. II. József 7. A reformkor kibontakozása (Széchenyi István) 8. Politikai küzdelmek az 1840-es években 9. Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet 10. A védelem megszervezése, gy"zelmek és tragikus vereség 11. A német egység és a polgári állam 12. A második ipari forradalom és hatásai 13. Nagyhatalmak és a gyarmatosítás 14. A szövetségi rendszerek kialakulása 15. Út a kiegyezéshez 16. Tisza Kálmán a dualizmus megszilárdítása 17. A felzárkózó gazdaság és a gazdaságpolitika 12. évf. szakk. Írásbeli 1, Az els" világháború 2, Európa a két világháború között 3, Magyarország a két világháború között 4, A második világháború 5, A két pólusú világ (hidegháború, enyhülés) 6, Kommunista diktatúra Magyarországon (Rákosi rendszer) 7, Az 1956-os forradalom 8, A Kádár rendszer 9. Rendszerváltások Közép- és Kelet-Európában (a szocialista rendszerek összeomlása) 10, Rendszerváltás Magyarországon; Magyarország a rendszerváltás után 11, Napjaink globális problémái 12, Az Európai Unió 13, Nemzetiségek Magyarországon, magyarok a határokon túl 14, A demokrácia m!ködése Magyarországon 15, A magyar társadalom a globalizálódó világban Szóbeli, Az els" világháború 2, Európa a két világháború között

33 3, Magyarország a két világháború között 4, A második világháború 5, A két pólusú világ (hidegháború, enyhülés) 6, Kommunista diktatúra Magyarországon (Rákosi rendszer) 7, Az 1956-os forradalom 8, A Kádár rendszer 9. Rendszerváltások Közép- és Kelet-Európában (a szocialista rendszerek összeomlása) 10, Rendszerváltás Magyarországon; Magyarország a rendszerváltás után 11, Napjaink globális problémái 12, Az Európai Unió 13, Nemzetiségek Magyarországon, magyarok a határokon túl 14, A demokrácia m!ködése Magyarországon 15, A magyar társadalom a globalizálódó világban Kultúr- és vallástörténet 9. évf. Szóbeli #skori m!vészet Ókori Kelet és antikvitás m!vészete Románkori m!vészet A gótika m!vészete A reneszánsz A barokk A klasszicizmus A romantika A szecesszió Modern m!vészet Kultúr- és vallástörténet 13. vl.-tur. Szóbeli #skori m!vészet Ókori Kelet és antikvitás m!vészete Románkori m!vészet A gótika m!vészete A reneszánsz A barokk A klasszicizmus A romantika A szecesszió Modern m!vészet Vallástörténet: Vallástörténeti alapfogalmak Világvallások /kereszténység, zsidó vallás, protestantizmus, hinduizmus, buddhizmus, iszlám / Társadalomismeret 11. szakközépiskola Szóbeli

34 1, Sz!kebb és tágabb közösségi létünk színterei (közösségszervez"dés, a városok kialakulása, Szeged története) 2, Írásbeliség, információ, kommunikáció 3, A munka világa 4, Az állam típusai és intézményei 5, Az európaiság története és jelene 2. sz. melléklet 9. évf. szakiskola Történelemtársadalomismeret Szóbeli 1. Magyarország Európában 2. Az egyén szerepe a történelemben A magyar történelem kiemelked" alakjai Világhír! magyar tudósok, m!vészek és sportolók 3. A tudás és az iskola szerepe a társadalomban 4. Egyén és társadalom 5. Média és társadalom 6. Intézményeink m!ködése 7. Múlt és jelen képekben és szövegekben /középkor, újkor, modern világ/ 10. évf.szakiskola Szóbeli 1. Társadalom és intézményei múltban és jelenben Intézményeink m!ködése 2. A világkép összetev"i, jellemz"i 3. A politika világa a demokratikus politikai berendezkedés 4. Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek Idegen nyelv 9. évfolyam Szóbeli: 1/9. évfolyam szakiskola 1/9. szi. ( eladó ) Értékesítés idegen nyelven I. 1. Zöldségek és gyümölcsök 2. Tejtermékek 3. Gabonafélék, lisztek 4. Pékáru 5. A vev" üdvözlése, fogadása, igényeinek felmérése

35 1/9. vl. szi. (szakács, cukrász, pincér, vendéglátóipari eladó) 2. sz. melléklet Szakmai idegen nyelv 1. Ismertesse a gasztronómia nyersanyagait$ 2. Ismertesse az étlap részeit$ 3. Ismertesse az itallap részeit$ 4. Ismertesse a vendéglátásban használatos gépeket, eszközöket$ 5. Ismertesse az ételkészítési technológiákat$ 9. évf.szakközépiskola, angol nyelv 1. Színek, az id" kifejezése, személyes tárgyak 2. Napirend, szabadid"s tevékenységek 3. Család, otthon, évszakok, a városban 4. Ételek és italok, fogások, étkezések, testrészek, betegségek 5. Oktatás, iskola, a munka világa 6. Hónapok, dátumok kifejezése, sorszámnevek, óhajok kifejezése 9. B TUR. (NYEK) angol nyelv 1. Országok/ nemzetiségek, kultúra, szokások, iskola,oktatás 2. Szabadid"s tevékenységek, munkavállalás, karrierek, pályázatok 3. Környezet, környezetvédelem, veszélyeztetett állatfajok, alternatív engeriga források 4. Helyek, épületek, mérföldkövek, nevezetességek, rejtély, furcsa események, b!ncselekmények 5. Utazás, közlekedési eszközök, utazás foglalás, nyaralás 6. Modern életmód, technológia, divat, oktatás, eszközök 9. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. ABC, Számok, Köszönés 2. Egy másik személy bemutatása 3. Párbeszédek: Wie findest du..? 4. Találkozó megbeszélése 5. Útbaigazítás 9. évf. szakközépiskola, francia nyelv 1. Családom (bemutatkozás, család bemutatása) 2. Küls", bels" tulajdonságok, bemutatni valakit 3. Táplálkozás, étkezés 4. Lakás, szoba bemutatása Írásbeli : 1/ 9. szi. idegen nyelv ( /B TÁMOP pályázat) 1. Én és a családom 2. Az otthonom 3. Az iskola és barátaim 4. Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 5. Eszem-iszom, étkezés 6. Szabadid"mben

36 9. évf. szakközépiskola, angol nyelv 2. sz. melléklet 1. Bemutatkozás, létige, birtokviszony kifejezése, képesség kifejezése 2. Egyszer! jelen igeid", gyakoriságot kifejez" id"határozó szók, like/love/enjoy/hate/ can t stand+ ing 3. Folyamatos jelen igeid", nével"k: határozott, határozatlan, birtokos névmások 4. Megszámlálható/ megszámlálhatatlan f"nevek: some/any/no tárgyas személyes névmás, kellene 5. Egyszer! múlt igeid", a létige múlt ideje, could, módhatározók 6. Jöv" id" kifejezése: be going to, kérések kifejezése: can, could, may, will, would az ige have to some/any/no/every Let s/ How about/ Why don t we 9. B TUR. (NYEK) angol nyelv 1. Egyszer!/Folyamatos jelen/múlt igeid"k összehasonlítása, 2. Egyszer!/folyamatos múlt igeid"k összehasonlítása, Vonatkozói mellékmondatok, Melléknevek, módhatározók, Melléknévfokozás 3. A jöv" id" kifejezése, Feltételes mód 2. Nével"k 4. Egyszer!/folyamatos befejezett múlt igeid"k összehasonlítása Függ" beszéd 5. Szenved" szerkezet, Célhatározói mellékmondat 6. F"névi igenév, ing- es alak, M!veltet" szerkezet, Segédigék+ have+past participle 9. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. Határozott-határozatlan nével", birtokos- személyes névmás, egyes-többes szám, szórendek, igeragozás, tagadás 1. Birtokos-személyes névmás-többesszámban, módbeli segédigék, szórendek 2. Nével"k, névmások tárgyesetben, tagadás, tárgyas igék, szórendek 3. Elváló igeköt"s igék, er"s-gyenge igék, Szórend

37 4. Elöljáró szavak, sorszámnév, Id" kifejezése, Részeseset, vonzatos 2. sz. melléklet 9. évf. szakközépiskola, francia nyelv 1. -er vég! igék ragozása (jelen id") 2. rendhagyó igék: être, avoir, faire, connaître, aller, partir, vouloir, venir, voire 3. tagadás 4. nével"k: határozott, határozatlan, 5. anyagnével" 6. személyes névmások 7. il y a / être

38 10. évfolyam 2. sz. melléklet szóbeli: 2/10. ker. szi. (eladó ) Értékesítés idegen nyelven I. 1. Tartós élelmiszerek, konzervek, mirelit és készételek eladása 2. Édesít"szerek, édesipari áruk, cukrászati termékek eladása 3. Italok, alkoholmentes italok, alkoholos italok eladása 4. Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási id", akciós ajánlatok 5. Reklamációk intézése, azonnali csere, az áru értékének levásárlása Értékesítés idegen nyelven II. 1. Süt"- és f"z"készülékek ajánlása 2. Elektromos háztartási nagygépek ajánlása. 3. Mértékegységek megnevezése 4. Konyhai kisgépek és készülékek ajánlása 5. A vev" üdvözlése, fogadása, igényeinek felmérése, az áru bemutatása 2/10. vl. szi. ( szakács, cukrász, pincér, vendéglátóipari eladó) Szakmai idegen nyelv 1. Ismertessen cukrászati technológiákat$ 2. Ismertessen ételkészítési technológiákat$ 3. Párbeszéd: Fogadja a vendéget és ajánljon neki italokat és ételeket$ 4. Párbeszéd: Vegyen fel rendelést$ 5. Párbeszéd: A vendég reklamál az étellel kapcsolatban. Oldja meg a problémát$ 10. évf. szakközépiskola, angol nyelv 1. Szabadid"s tevékenységek, bels" tulajdonságok kifejezése 2. Az id"járás, ételek 3. Utazás repül"vel, szállás lehet"ségek, szolgáltatások 4. Fizetéssel kapcsolatos kifejezések, technológia 5. Egészséges életmód, balesetek, érzések/érzelmek kifejezése 6. Sportok, szórakozás, szabadid" 10. B TUR. (NYEK) angol nyelv 1. Emberek jellemzése (küls" és bels" tulajdonságok) 2. Nyaralás, szünid", vakáció 3. Foglalkozások, állások 4. Utazás repül"vel 5. Szabadid"s tevékenységek

39 6. Környezetvédelem 7. Egészséges életmód 8. Vásárlás 2. sz. melléklet 10. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. Napirend 2. Párbeszéd: Darf ich Sie einladen? 3. Étel-italrendelés étteremben 4. Lakás bemutatása 5. Személyek leírása 10. évf. szakközépiskola, francia nyelv 1. Ruhadarabok, 2. Színek 3. Étkezés otthon, étteremben 4. Napirend 5. Közlekedés 6. Tájékozódás, útbaigazítás írásbeli : 2/ 10. szi. idegen nyelv ( /B TÁMOP pályázat) 1. Én és a családom 2. Az otthonom 3. Az iskola és barátaim 4. Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 5. Eszem-iszom, étkezés 6. Szabadid"mben 10. évf. szakközépiskola, angol nyelv 1. Egyszer!/ Folyamatos jelen igeid"k összehasonlítása, Egyszer! múlt igeid" used to 2. Egyszer!/ Folyamatos múlt igeid"k összehasonlítása, Befejezett/ folyamatos befejezett jelen/ egyszer! múlt igeid"k összehasonlítása 3. Módbeli segédigék: can, could, may, be able to, have to, need to, must, Összehasonlítások, Indirekt kérdések 4. Jöv" id" kifejezése: will too/enough Vonatkozói mellékmondatok (who/which/where/that) 5. F"névi igenév, ing- es alak, should/had better, szenved" szerkezet (jelen, múlt) 6. Feltételes mód 1., folyamatos befejezett jelen,

40 befejezett jelen 2. sz. melléklet 10. B TUR. (NYEK) angol nyelv 1. Egyszer! jelen id" és folyamatos jelen id" 2. Egyszer! múlt id" és folyamatos múlt id" 3. Befejezett jelen id" és folyamatos befejezett jelen id" 4. Jöv" id"k 5. F"névi igenév és -ing alak 6. Szenved" szerkezet 7. Függ" beszéd 8. I wish szerkezet (unreal past) 10. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. Múlt id" (Perfekt, Präteritum), Id" kifejezése, 2. Igék tárgy és részeseset vonzattal, Személyes névmások tárgy és részes esete, Id" kifejezése+ elöljáró szavak, Dátum 3. Mellékmondati szórend, köt"szavak, felszólító mód, melléknévfokozás, mennyiség kifejezése, összetett f"nevek 4. Mellékmondat szórend, köt"szavak, zu+ Inf., mértékegységek, Jeder használata 5. Jelz"i melléknév alany-tárgy és részes esetben, Módbeli segédigék múlt id"ben, welcher, was für ein, dieser használata 10. évf., szakközépiskola, francia nyelv 1. rendhagyó igék: mettre, croire, attendre, pouvoir, savoir, devoir 2. felszólító, tiltó mód 3. birtokos névmások 4. közel jöv" 5. közel múlt 6. t"számnevek 7. sorszámnevek 8. visszaható igék 9. passé composé (avoir segédigével) 11. évfolyam szóbeli: 3/11. ker. szi. (élelmiszer és vegyi áru, ruházati és m"szaki cikk eladó) Értékesítés idegen nyelven ÉLELMISZER ÉS VEGYI ÁRU ELADÓ: 1. Mosogatószerek, lemosó és súrolószerek eladása

41 2. Babaápolási cikkek eladása eladása 3. Kéz- és lábápolási termékek eladása 4. Illatosító és fürd"készítmények eladása 5. Hajápolási készítmények eladása 2. sz. melléklet RUHÁZATI ELADÓ: 1. Farmeráruk eladása 2. N"i öltözék kiegészít"k eladása 3. Sportos ruházat eladása 4. Babakelengye eladása 5. Lábbeli eladása M!SZAKI CIKK ELADÓ: 1. Konyhai kisgépek és készülékek ajánlása 2. Elektromos háztartási nagygépek ajánlása 3. Híradástechnikai eszközök eladása 4. Mobiltelefon és kiegészít"i eladása 5. Számítástechnikai eszközök eladása 3/11. vl. szi. ( szakács, pincér, cukrász, vendéglátóipari-eladó) Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 1. Jelentkezzen álláshirdetésre, folytassa le az interjút$ 2. Mutassa be a borok fajtáit, példákkal és ajánlja azokat különböz" ételféleségekhez$ 3. Mutassa be a magyar konyha jellemz"it, mondja el a gulyásleves receptjét$ 4. Mondja el a beigli elkészítésének módját, és nevezzen meg karácsonyi desszertet az angol, francia vagy német nyelvterületr"l$ 5. Beszéljen az élelmiszerek raktárorozásának szabályairól$ 6. Mondja el az egészséges étkezés szabályait és soroljon fel kímél" ételeket$ 1/11. ker. szi. ( élelmiszer és vegyi áru eladó ) Értékesítés idegen nyelven 1. Malomipari termékek eladása 2. Cukorkák és édesipari lisztes áruk eladása 3. Fogyasztási tejek, tejkonzervek, tejkészítmények eladása 4. Húsok, húsfeldolgozó -ipari termékek eladása 5. Alkohol- és alkoholmentes italok eladása 6. Süt"ipari termékek eladása 7. Gyümölcsök és zöldségek eladása 8. Kávé és tea eladása

42 1/11. vl. szi. (szakács, cukrász, pincér, vendéglátóipari-eladó) 2. sz. melléklet Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 1. Külföldi vendég vacsorázni szeretne az étteremben. Fogadja, ültesse le és vegye fel a rendelést. Ajánljon desszertet és italokat. 2. A vendég reklamálni szeretne, mert nincs megelégedve az étel min"ségével. Hallgassa meg a panaszát és próbálja azt orvosolni. 3. A vendég asztalt szeretne foglalni telefonon. Folytassa le a beszélgetést az udvariasság szabályainak megfelel"en. 4. Rendelje meg telefonon a konyha számára szükséges alapanyagokat és egyeztessen a kiszállítás részleteir"l. 5. Ismertesse az élelmiszerek alapvet" csoportjait példákkal és felhasználási lehet"ségeiket. 6. Mutassa be az italok legfontosabb csoportjait; térjen ki az alkoholos, alkoholmentes és reggeli italokra. 11. évf., szakközépiskola, angol nyelv 1. Országok/ nemzetiségek, kultúra, szokások, iskola, oktatás 2. Szabadid"s tevékenységek, munkavállalás, karrierek, pályázatok 3. Környezet, környezetvédelem, veszélyeztetett állatfajok, alternatív energiaforrások 4. Helyek, épületek, mérföldkövek, nevezetességek, rejtély, furcsa események, b!ncselekmények 5. Utazás, közlekedési eszközök, utazásfoglalás, nyaralás 6. Modern életmód, technológia, divat, oktatás, eszközök 11. B TUR. (NYEK) 1. Emberek és társadalom 2. Lakás, ház fajták 3. Iskola, oktatás 4. Munka 5. Család és társadalmi élet 6. Ételek, sportok, egészség 7. Vásárlás 8. Utazás és turizmus 9. M!vészet és kultúra 10. Tudomány és technológia 11. Természet 11. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. Munka 2. Élménybeszámoló készítése,pl.: mozifilm 3. Nyaralás 4. Feltételes mód: beszélgetések lehet"ségek 5. Egészség, sport

43 11. szakközépiskola, francia nyelv 2. sz. melléklet írásbeli: 1. Tanulás, iskolai élet 2. Szabadid" eltöltése 3. Képz"m!vészetek, kulturális események 4. Id"járás, évszakok 5. Étkezés, ételek 3/ 11. szi. idegen nyelv ( /B TÁMOP pályázat) 1. Én és a családom 2. Az otthonom 3. Az iskola és barátaim 4. Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 5. Eszem-iszom, étkezés 6. Szabadid"mben 11. évf. szakközépiskola, angol nyelv 1. Egyszer!/Folyamatos jelen/múlt igeid"k összehasonlítása, 2. Egyszer!/folyamatos múlt igeid"k összehasonlítása, Vonatkozói mellékmondatok, Melléknevek, módhatározók, Melléknévfokozás 3. A jöv" id" kifejezése, Feltételes mód 2. Nével"k 4. Egyszer!/folyamatos befejezett múlt igeid"k összehasonlítása Függ" beszéd 5. Szenved" szerkezet, Célhatározói mellékmondat 6. F"névi igenév, ing- es alak, M!veltet" szerkezet, Segédigék+ have+past participle 11. B TUR. angol nyelv 1. Jelen igeid"k 2. Egyszer!/folyamatos múlt igeid"k 3. Befejezett jelen igeid" 4. Befejezett múlt igeid" 5. Melléknévfokozás 6. Nével"k, névmások 7. Feltételes mód

44 8. Jöv" id" kifejezése 9. Vonatkozó névmások 10. Szenved" szerkezet 11. Célhatározói mellékmondatok 2. sz. melléklet 11. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. Visszaható igék tárgy és részes esetben, vonzatos igék, f"nevek, jelz"i melléknevek birtokos esetben, helyragos kérd" névmások, folytonosságot kifejez" id"határozók 2. Präteritum, mellékmondati szórend, nem helyet kifejez" elöljáró szavak használata, elöljáró szavak birtokos esettel 3. Vonatkozó névmás, vonatkozói mellékmondatok, es szerkezetek, irgend... használata 4. Feltételes mód, jelz"i melléknév fokozása, f"nevek tárgyesetben 5. Módbeli segédigék múlt ideje, függ" kérdés, igéb"l képzett f"név, f"névi igeneves szerkezetek 11. évf. szakközépiskola, francia nyelv 1. passé composé (avoir és être segédigével) 2. imparfait 3. futur simple 4. személyes névmás tárgyas és birtokos esetei 5. melléknév fokozás 12. évfolyam szóbeli: 2/12. évfolyam szakiskola 2/12. ker. szi ( élelmiszer és vegyi áru eladó, ruházati eladó) Értékesítés idegen nyelven Élelmiszer- és vegyi áru eladó: 1. Mosogatószerek, lemosó és súrolószerek eladása 2. Babaápolási cikkek eladása 3. Kéz- és lábápolási termékek eladása 4. Illatosító és fürd"készítmények eladása 5. Arcápolási termékek eladása 6. Fog-és szájápolási termékek eladása 7. Hajápoló készítmények eladása 8. Díszít" kozmetikumok eladása Ruházati eladó: 1. Farmeráruk eladása 2. N"i öltözék kiegészít"k eladása

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata

Informatika 9Ny. Az informatikai eszközök használata Informatika 9Ny Téma Az informatikai eszközök használata Alkalmazói ismeretek Írott és audiovizuális létrehozása - Szövegszerkesztés Tartalom A számítógépes perifériák megismerése, használatbavétele, működésük

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA

INFORMATIKA TANMENET SZAKKÖZÉPISKOLA 9.NY OSZTÁLY HETI 4 ÓRA 37 HÉT/ ÖSSZ 148 ÓRA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI ELJÁRÁS MELLÉKLET Tanmenetborító Azonosító: ME-III.1./1 Változatszám: 2 Érvényesség kezdete: 2013. 09. 01. Oldal/összes: 1/6 Fájlnév: ME- III.1.1.Tanmenetborító SZK- DC-2013 INFORMATIKA

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM

Az osztályozó vizsga követelményei. Szakközépiskola IRODALOM Az osztályozó vizsga követelményei Szakközépiskola IRODALOM Az irodalom tantárgy osztályozó vizsgáján az osztályzat kialakítása az egységes követelmények szerint történik (40%-tól elégséges). Írásbeli

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Irodalom tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott témakörökből,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA IRODALOM TANTÁRGYBÓL 2013-2014 9-12. ÉVFOLYAM OSZTÁLYOZÓ- ÉS JAVÍTÓVIZSGA LEÍRÁSA TANTÁRGYBÓL 9-12. ÉVFOLYAM A felsorolásban megjelölt, a tankönyvben elemzett irodalmi művek (versek, novellák és regények ismerete, azok elolvasása) kötelező. A vizsga

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA OSZTÁLYOZÓ VIZSGA KÖVETELMÉNYEI INFORMATIKA 7. évfolyam 1. Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben. Az informatikai eszközök működési elveinek megismerése

Részletesebben

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma.

Szóbeli tételek. Irodalom. 9.évfolyam. I. félév. 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 9.évfolyam 1. Mi a Biblia? Két fő része? Ismertessen egy-egy történetet részletesen! 2. Homéroszi eposzok: Iliász. Az eposz fogalma, trójai mondakör, Akhilleusz alakja, központi téma. 3. Homéroszi eposzok:

Részletesebben

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV

ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV Nyelvtan: ANGOL NYELV, MINT ELSŐ IDEGEN NYELV megszámlálható és megszámlálhatatlan főnevek, főnevek többes száma névelők és főnévbővítmények: the, a, an, some, any, much, many, a lot of, a few, a little

Részletesebben

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból

Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból Javító-, különbözeti, osztályozó és javítóvizsga tételek magyar nyelv és irodalomból A vizsga szóbeli és írásbeli vizsgarészből áll. A magyar nyelv és irodalom szakközépiskolában és szakiskolában egy tantárgynak

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 10. évfolyam

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 1. oldal, összesen: 6 oldal INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli. Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli. Az informatika érettségi vizsga

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY

INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY INFORMATIKA TANMENET 9. OSZTÁLY Éves óraszám: 36 óra 1. Teremrend, balesetvédelem Szervezés, tanév rendje. A számítógép és biztonság. Informatikai eszközök 2. Hardvereszközök A számítógép és a perifériák

Részletesebben

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL

MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL MINIMÁLIS KÖVETELMÉNYEK NÉMET NYELVBŐL Ahhoz, hogy a tanuló elégséges osztályzatot szerezzen, az alábbi tudásanyag 60 százalékát el kell sajátítania. Vitás esetben vagy osztályozó vizsgánál az alábbi anyagot

Részletesebben

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt.

Tantárgyi követelmények. Német nyelv. 9. oszt. Tantárgyi követelmények Német nyelv 9. oszt. Témakörök: Bemutatkozás Az én családom Az én barátom Az én házam/lakásom Az én szobám Az én iskolám Lakóhely bemutatása Napirend Étkezési szokások Szabadidő

Részletesebben

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV

Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV Osztályozóvizsga 1/13. K ANGOL NYELV A. Ruházati Vásárlási szituációk az alábbi témakörökben: 1. Méteráru üzlet 2. Férfi cipők 3. Női cipők 4. Rövidáruk / kemény rövidáru 5. Rövidáruk/ puha rövidáru 6.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam

Általános gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvoktató program 9. évfolyam Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Általáns gimnáziumi képzés és német nemzetiségi nyelvktató prgram 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények Informatika

Osztályozó vizsga követelmények Informatika Osztályzó vizsga követelmények Infrmatika Rendészeti képzés 9. évflyam 1. Az infrmatikai eszközök használata Az infrmatikai környezet tudats alakítása. Az egészséges munkakörnyezet megteremtése. A számítógépes

Részletesebben

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI AZ INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei

AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei AZ Informatika érettségi VIZSGA ÁLTALÁNOS követelményei A vizsga formája Középszinten: gyakorlati és szóbeli Emeltszinten: gyakorlati és szóbeli Az informatika érettségi vizsga célja Az informatika érettségi

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Informatika tantárgyból 2014-2015 Vizsgakövetelmények: A 9. évfolyamon a tanulóknak több kisebb feladatot kell megoldaniuk a számítógép felhasználásával 45 perc alatt. Felsőbb

Részletesebben

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM

ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK IRODALOM 1. Szerzők és művek 1.1 Életművek Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre, Babits Mihály, Kosztolányi Dezső, József Attila 1.2 Egy mű beható ismerete Katona József: Bánk bán

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKÁBÓL 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A jelek csoportosítása 1.1.2. Kód, kódolás, bináris kód 1.1.3. A kommunikáció általános modellje

Részletesebben

2013/2014.tanév TANMENET

2013/2014.tanév TANMENET 2013/2014.tanév TANMENET a. osztály.. tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013. szeptember 01. Informatika tanmenet a 12G.

Részletesebben

Informatika szóbeli vizsga témakörök

Informatika szóbeli vizsga témakörök KECSKEMÉTI MŰSZAKI SZAKKÉPZŐ ISKOLA, SPECIÁLIS SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 6000 Kecskemét, Szolnoki út 31., Telefon: 76/480-744, Fax: 487-928 KANDÓ KÁLMÁN SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLÁJA 6000 Kecskemét, Bethlen

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA

INFORMATIKA ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK AZ ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES TEMATIKÁJA A témakörök előtt lévő számok az informatika tantárgy részletes vizsgakövetelménye és a vizsga leírása dokumentumban szereplő témaköröket jelölik. KÖVETELMÉNYEK 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció

Részletesebben

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM

TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM TIT Megyei Angol Nyelvi verseny ismeretanyaga 4. ÉVFOLYAM Én és a családom: bemutatkozás, a család bemutatása Családi viszonyok, kapcsolatok megnevezése Családtagok bemutatása, megnevezése Testrészek Ruhadarabok

Részletesebben

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK INFORMATIKA VIZSGAKÖVETELMÉNYEK 12.E OSZTÁLY A) Magas szintű táblázatkezelés Adatok rendezése, autó és irányított szűrése. Adatbázisfüggvények használata. B) Adatbázis kezelés Adatok importálása Űrlapok

Részletesebben

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály

Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Osztályozó vizsgakövetelmények Angol (1. idegen nyelv) 9NY osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család: A tanuló személye, életének fontos fordulópontjai Családi élet, családi kapcsolatok. A családi

Részletesebben

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA

Koós Dorián 9.B INFORMATIKA 9.B INFORMATIKA Számítástechnika rövid története. Az elektronikus számítógép kifejlesztése. A Neumann-elv. Információ és adat. A jel. A jelek fajtái (analóg- és digitális jel). Jelhalmazok adatmennyisége.

Részletesebben

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév

Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Érettségi témakörök 2012/2013-as tanév Tantárgy: Történelem Osztály: 13/A, 13/B, 13/C Budapest, 2013. január Történelem érettségi szóbeli tételsor (középszint 13/A; 13/B; 13/C) 2012-2013 I./1. Gazdaság,

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam

Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam Tantárgyi követelmény Szakiskola 9/E évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Magyar nyelv és irodalom... 3 2. Állampolgári ism.... 4 3. Erkölcstan... 5 4. Angol... 6 5. Matematika... 7 6. Természetismeret...

Részletesebben

INFORMATIKA 5. évfolyam

INFORMATIKA 5. évfolyam INFORMATIKA 5. évfolyam Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 37 Tematikai egység 1. Az informatikai eszközök használata 2. Alkalmazói ismeretek 2.1. Írott és audiovizuális dokumentumok elektronikus létrehozása

Részletesebben

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam

Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam Tantárgyi követelmény Gimnázium 12. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. Történelem és társadalomismeret... 5 4. Idegen nyelv... 6 5. Matematika...

Részletesebben

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály

Osztályozó vizsga követelmények. Angol nyelv 2. idegen nyelv. 9. osztály Osztályozó vizsga követelmények Angol nyelv 2. idegen nyelv 9. osztály Témakörök: Személyes vonatkozások, család A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai. Személyes tervek. Családi élet,

Részletesebben

INFORMATIKA 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA

INFORMATIKA 4 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERV INFORMATIKA Célok és feladatok INFORMATIKA Az informatika tantárgy lényegét tekintve a mindennapi élethez szükséges informatika ismereteket, a folyamatosan változó informatikai kultúra jelenlegi állapotát igyekszik

Részletesebben

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató)

A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET. az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. (tagintézmény igazgató) A nyomtatvány használata nem kötelező! TANMENET az osztály INFORMATIKA tantárgyának tanításához. Összeállította: Informatika munkaközösség 2010. év szeptember hó 01. nap. (tanár) (tagintézmény igazgató)

Részletesebben

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu

5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu PEDAGÓGIAI PROGRAM II. KÖTET HELYI TANTERV 2015. április 5310 Kisújszállás, Arany János utca 1/A 59/321-329 OM azonosító: 201732 www.illessy.sulinet.hu Tartalom H E L Y I T A N T E R V... 3 1. A választott

Részletesebben

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei

3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei 3. számú mellékelt: Érettségi vizsgatárgyak témakörei Tartalomjegyzék: I. MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 2 I.1. MAGYAR NYELV... 2 I.2. IRODALOM... 3 II. TÖRTÉNELEM... 4 III. MATEMATIKA... 5 IV. IDEGEN NYELV...

Részletesebben

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve

A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve A Szekszárdi I. Béla Gimnázium Helyi Tanterve Négy évfolyamos gimnázium Informatika Készítette: a gimnázium reál munkaközössége 2015. Tartalomjegyzék Alapvetés...3 Egyéb kötelező direktívák:...6 Informatika

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve. 11-12. évfolyam

A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve. 11-12. évfolyam A Baktay Ervin Gimnázium fizika középszintű érettségire előkészítő tanterve 11. 12. heti óraszám 2 2 éves óraszám 72 60 11-12. évfolyam Életünk során sokszor kell döntéseket hoznunk a rendelkezésünkre

Részletesebben

Információs társadalom

Információs társadalom SZÓBELI TÉMAKÖRÖK INFORMATIKÁBÓL 2015. Információs társadalom Kommunikáció fogalma, fajtái, általános modellje. Példák. A jel, adat, információ, zaj és a redundancia fogalma. Példák. Különbség a zaj és

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola

OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA. 2013/2014-es tanév. Magyar nyelv és irodalom. 9. évfolyam, szakközépiskola OSZTÁLYOZÓ VIZSGA ANYAGA 2013/2014-es tanév Magyar nyelv és irodalom 9. évfolyam, szakközépiskola MAGYAR NYELV I. Kommunikáció, tömegkommunikáció A kommunikáció tényezői, funkciói. A kommunikáció típusainak,

Részletesebben

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv

A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv A 2013/2014-es tanévtől felmenő rendszerben bevezetésre kerülő tanterv 1. Bevezetés Informatika 1.1. Kerettantervi bevezető Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens

Részletesebben

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év

2 0 1 5 / 2 0 1 6 - o s t a n év Zalaegerszegi SZC Közgazdasági Szakközépiskolája 8360 Keszthely, Rózsa u. 12. Telefon: 83/312-030, Fax: 83/314-208 E-mail: titkarsag@kozgazd.hu, igazgato@kozgazd.hu www.kozgazd.hu OM kód: 203067 2 0 1

Részletesebben

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom

A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom A KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGA INFORMATIKA TÉMAKÖREI: 1. Információs társadalom 1.1. A kommunikáció 1.1.1. A kommunikáció általános modellje 1.1.2. Információs és kommunikációs technológiák és rendszerek

Részletesebben

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ

INFORMATIKA TANMENET 7.OSZTÁLY 2013/2014. TANÉV KÉSZÍTETTE: SZABÓ JÁNOS, TANÍTÓ Óraszám Óra anyaga Fejlesztési feladatok Minimális teljesítmény 1. 2. 3. 1.Az informatikai eszközök használata Tájékozódás a különböző informatikai környezetekben Az informatikai eszközök működési elveinek

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje

A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata. A vizsgaszabályzat célja, hatálya. Az értékelés rendje A tanulmányok alatti vizsga vizsgaszabályzata A vizsgaszabályzat célja, hatálya Jelen vizsgaszabályzat az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgákra, azaz: osztályozó vizsgákra, különbözeti

Részletesebben

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó

TARTALOM. Tartalom. 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal. A határozott névelő: a gitár, az autó 1. (Bevezető) fejezet A MAGYAR NYELV 11 16. oldal 2. fejezet TALÁLKOZÁS 17 38. oldal 3. fejezet ISMERKEDÉS AZ IRODÁBAN 39 56. oldal 4. fejezet A VÁROSBAN 57 82. oldal TÉMÁK Néhány nemzetközi szó Köszönések

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola angol nyelv Évfolyam: 1. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés, köszönések napszak

Részletesebben

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához

OKTATÁSI MINISZTÉRIUM. SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához OKTATÁSI MINISZTÉRIUM SZÓBELI VIZSGATÉTELEK A többször módosított 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet alapján szervezett OKJ szakmai vizsgához SZÁMÍTÁSTECHNIKAI SZOFTVERÜZEMELTETŐ OKJ 52 4641 03 A szóbeli

Részletesebben

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base)

ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) 1. Kinek ajánljuk Munkavállalóknak: ECDL SELECT START (új neve ECDL Base) A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantáltan megszerezhetik. Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges

Részletesebben

A Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi tanterve INFORMATIKA Érvényes 2013. szeptember 1-től. Éves óraszám: 72+72+72+64. Heti óraszám: 2+2+2+2

A Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi tanterve INFORMATIKA Érvényes 2013. szeptember 1-től. Éves óraszám: 72+72+72+64. Heti óraszám: 2+2+2+2 A Kandó Kálmán Szakközépiskola helyi tanterve INFORMATIKA Érvényes 2013. szeptember 1-től Éves óraszám: 72+72+72+64 Heti óraszám: 2+2+2+2 1 9. évfolyam Óraszám: 72 óra/év 2 óra/hét Témakör sorszáma Témakör

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám:

Váci Mihály Kulturális Központ Cím: Telefon: Fax: Web: E-mail: Nyilvántartásba vételi szám: TÁJÉKOZTATÓ Digitális írástudás fejlesztése /D009 A képzés során megszerezhető kompetenciák A képzésben résztvevő: képessé válik a legfontosabb számítástechnikai kifejezések megnevezésére, megérti a számítógép

Részletesebben

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné

Magyar irodalom. 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné A középszintû érettségi vizsga témakörei (szóbeli) Magyar irodalom (Színház és drámatörténet) 1. A görög színjátszás kialakulása, mûködése. Szophoklész: Antigoné 2. Az angol reneszánsz színház kialakulása

Részletesebben

Sportiskola, testnevelés orientáció, futballakadémia 9-10. évf. Informatika. 9. évfolyam

Sportiskola, testnevelés orientáció, futballakadémia 9-10. évf. Informatika. 9. évfolyam 9. évfolyam Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett rengeteg intelligens eszköz jelenik meg. Csak azok tudják jól kihasználni az új információs társadalom lehetőségeit, akik

Részletesebben

Közigazgatási informatika tantárgyból

Közigazgatási informatika tantárgyból Tantárgyi kérdések a záróvizsgára Közigazgatási informatika tantárgyból 1.) A közbeszerzés rendszere (alapelvek, elektronikus árlejtés, a nyílt eljárás és a 2 szakaszból álló eljárások) 2.) A közbeszerzés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Vendéglátásszervező-vendéglős szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 11 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10.

TANMENET. IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): 2004. 09. 10. TANMENET Iskola neve: IV: Béla Általános Iskola Iskola címe: 3664 Járdánháza IV. Béla út 131. Tantárgy: Tanár neve: Csoport életkor (év): 14 Kitöltés dátuma (év.hó.nap): Informatika Tóth László 2004. 09.

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30.

Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Károlyi Mihály Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Szakközépiskola könyvtára Könyvtárból kölcsönözhető tankönyvek, ajánlott és kötelező olvasmányok jegyzéke 2014. május 30. Kölcsönözhető tankönyvek Közismereti

Részletesebben

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam

Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam Az osztályozó vizsgák rendje és tematikája Francia nyelv tantárgyból 9-12. évfolyam A vizsga két részből áll: írásbeli és szóbeli részből. Az értékelés során mindkét vizsgarészt figyelembe vesszük: az

Részletesebben

ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN

ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN ABAÚJSZÁNTÓI MEZÕGAZDASÁGI SZAKKÉPZÕ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM HELYI TANTERV I. ÉRVÉNYES A 2009/2010-ES TANÉVTÕL FELMENÕ RENDSZERBEN ÁLTALÁNOS IRÁNYELVEK 1. BEVEZETÉS 3 2. AZ ALKALMAZHATÓ TANKÖNYVEK, TANULMÁNYI

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 INFORMATIKA

Nemzeti alaptanterv 2012 INFORMATIKA ALAPELVEK, CÉLOK Az információ és annak felhasználása központi szerepet foglal el a jelenkori társadalmak működésében. A megszerzéséhez, megértéséhez, feldolgozásához, alkotó alkalmazásához tartozó ismeretek,

Részletesebben

Angol Tanmenet. Horizons 3

Angol Tanmenet. Horizons 3 Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Horizons 3 Tanmenet (Heti óraszám: 5) Haladási ütem hónap-hét Szeptember 1-5.óra 6-10. óra 11-15. óra 16-20. óra 21-25. óra Október 26-30. óra 31-35. óra 36-40. óra

Részletesebben

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység

Í = írábeli vizsgatevékenység, SZ = szóbeli vizsgatevékenység, GY = gyakorlati vizsgatevékenység Tanulmányok alatti vizsgák vizsgatevékenységei, illetve vizsgarészei 2014. szeptember 1-jétől Í = írábeli vizsgatevékenység, = szóbeli vizsgatevékenység, = gyakorlati vizsgatevékenység ort eladó 2+1 csopor

Részletesebben

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam

Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam Tantárgyi követelmény gimnázium 10. évfolyam 2015/2016 TARTALOMJEGYZÉK 1. Irodalom és művészetek... 3 2. Anyanyelv és kommunikáció... 4 3. földrajz... 5 4. Történelem és állampolgári ismeretek... 6 5.

Részletesebben

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON

DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON DIGITÁLIS KOMPETENCIA FEJLESZTÉSE TANÍTÁSI ÓRÁKON Juhász Gabriella A digitális kompetencia fogalma A digitális kompetencia az elektronikus média magabiztos és kritikus alkalmazása munkában, szabadidőben

Részletesebben

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok

Készségfejlesztés- Kommunikációs szándékok Szeptember Unit 1 Knowing me, knowing you 1-6. óra Unit 2 Human Touch 7-12. óra Bemutatkozás, Üdvözlési formák Személyes adatok Családi kapcsolatok Életút Változások az életútban Jövőbeli tervek Ünnepek

Részletesebben

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA

VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE 2013, Tantárgy megnevezése: INFORMATIKA Heti óraszám 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12.é vf. Általános képzés.d... osztály 3 3 4 4 Érettségi előkészítő 2 2 2 12. évfolyam

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

A Baktay Ervin Gimnázium informatika emeltszintű érettségire előkészítő tanterve. 11 12. évfolyam

A Baktay Ervin Gimnázium informatika emeltszintű érettségire előkészítő tanterve. 11 12. évfolyam A Baktay Ervin Gimnázium informatika emeltszintű érettségire előkészítő tanterve 11. 12. heti óraszám 2 2 éves óraszám 72 60 11 12. évfolyam Az informatikai eszközök átszövik világunkat, a számítógép mellett

Részletesebben

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam

ECDL képzés tematika. Operáció rendszer ECDL tanfolyam Operáció rendszer ECDL tanfolyam Alapok A Windows áttekintése Asztal Tálca Start menü Lomtár használata Súgó használata Felhasználói fiókok kezelése Kijelentkezés, felhasználóváltás Fájlok és mappák Sajátgép

Részletesebben

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam

Angol Tanmenet 2013-14. 11. évfolyam Angol Tanmenet 2013-14 11. évfolyam Készítette: Angoltanár Jóváhagyta: Igazgató Készült a Nat 2012: 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet Idegen nyelv műveltségterület, valamint az 51/2012. (XII. 21.) EMMI

Részletesebben

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin

Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Digitális írástudás 2012. március 13. TÁMOP-5.3.1-C-09/2-2010-0068 Trambulin Cél: A képzés célja, hogy a projekt résztvevői tudják kezelni a számítógépet és perifériáit, ismerjék a szoftvereket. Képessé

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 9. évfolyam / Órakeret 72 óra Kötelező Szabad Összesen. Az informatikai eszközök használata 3 4 7 2. Alkalmazói ismeretek 20 3 5 3. Infokommunikáció 3 4 7 4. Az információs társadalom 4 3 7 / jai. Az informatikai

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret

1. Az informatikai eszközök használata Órakeret 9. évfolyam / Órakeret 108 óra Kötelező Szabad Összesen 1. Az informatikai eszközök használata 3 6 9 2. Alkalmazói ismeretek 20 52 72 3. Infokommunikáció 3 6 9 4. Az információs társadalom 4 5 9 5. Könyvtári

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM 9-12. évfolyam Készítette: Várhidi Gyula A kerettantervrendszert szerkesztette és megjelentette: MOZAIK KIADÓ SZEGED,

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek

Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek Digitális írástudás kompetenciák: IT alpismeretek PL-5107 A továbbképzés célja: A program az alapvető számítógépes fogalmakban való jártasságot és a számítógépek alkalmazási területeinek ismeretét nyújtja

Részletesebben

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy

1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához. Név Végzettség Név Tantárgy 1, A pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a tantárgyfelosztásához Név Végzettség Név Tantárgy 1. 2. 3. 4. matematika, fizika, számítástechnika, történelem, orosz nyelv, német

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE

KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE KÖNYVTÁR-PEDAGÓGIA A FŐBB TARTALMI VÁLTOZÁSOK ÁTTEKINTÉSE TÖRVÉNYI ELŐÍRÁSOK 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rend. 165. (4) A könyvtárostanár a nevelő-oktató tevékenységét könyvtárpedagógiai program alapján

Részletesebben

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez,

7. Óravázlat. frontális, irányított beszélgetés. projektor, vagy interaktív tábla az ismétléshez, 7. Óravázlat Cím: Információk feltöltése, biztonságos, jogszerű megosztása Műveltségi terület / tantárgy: Informatika Évfolyam: 7-8. évfolyam (vagy felette) Témakör: Az információs társadalom/ Az információkezelés

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/10. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítéselágazás, részszakképesítés,

Részletesebben

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013.

Helyi tanterv Informatika. 1-8. évfolyam 2013. Helyi tanterv Informatika 1-8. évfolyam 2013. 1 4. évfolyam Az alsó tagozatos informatikai fejlesztés során törekedni kell a témához kapcsolódó korosztálynak megfelelő használatára, az informatikai eszközök

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola

Árpád Fejedelem Gimnázium és Általános Iskola Megyervárosi Iskola AZ OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI Angol nyelv 2. idegen nyelv (évi 72 óra) 9. évfolyam_nyolcosztályos gimnázium KÖVETELMÉNYEK ÉS TÉMAKÖRÖK A vizsga anyaga a már kidolgozott helyi tanterv és a középszintű

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Nyolcosztályos gimnázium Informatika Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Évfolyam: 5 Vizsga típusa: Gyakorlati Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK

A SZALÉZI SZENT FERENC GIMNÁZIUM PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁNAK 1. SZ. MELLÉKLETE HELYI TANTERVEK Magyar irodalom a hat- és négy osztályos gimnáziumban Készítette: Harasztosi Viola munkaközösség-vezető, tanár, tanácsos Heti óraszámok: 7. évf. 8. évf. 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf. Hat évfolyamos

Részletesebben

10T 11T 11+ 12T. Irodalom: Aktív órai részvétel!!!!!!

10T 11T 11+ 12T. Irodalom: Aktív órai részvétel!!!!!! Tanár/ tantárgy Vitószki Judit Magyar nyelv és irodalom Anyanyelvi kommuniká ció Csengődi Eszter angol nyelv 10T 11T 11+ 12T "Jegyet csak aktív órai részvétel alapján tudok adni!!! Az órán a szakmai gyakorlati

Részletesebben

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam

Tankönyvlista a 2015-2016-os tanévre. Magyar 1. évfolyam Magyar 1. évfolyam Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2892 0 Műszaki Könyvkiadó 6. Tankönyv Magyar irodalom Turcsányi M.: Irodalom 978 963 16 2941 5 Műszaki Könyvkiadó 6. Munkafüzet Tankönyv

Részletesebben

1. Az informatikai eszközök használata

1. Az informatikai eszközök használata 5 6. évfolyam A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a legfontosabb

Részletesebben

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény

Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény Német C1 3 1 070 nyelvi programkövetelmény A javaslattevő alapadatai Javaslatot benyújtó neve Szent István Egyetem Nyelv megnevezése Nyelvi képzés szintje Nyelvi képzés fajtája Nyelvi képzés típusa A képzés

Részletesebben