: i verstani alapfogalmak,,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download ": i verstani alapfogalmak,,"

Átírás

1 1. : i verstani alapfogalmak,, 9, irodalom:, irodalom: A Biblia tan, 10, irodalom:, irodalom: 11, irodalom:, irodalom: j, Gogol/

2 1. 12, irodalom:, irodalom: re kor

3 Zsigmond 19. A Hunyadiak A francia abszolutizmus XIV. Lajos Az Az Nyilatkozat Az 3. 4.

4 A Az Az Nyilatkozat a A Horthy Az A - 20.

5 1. A jelenkor A Nyugat ra Az Aranybulla

6 Az ango Az Az e liberalizmus, 4 A klas 5

7 A r Az Az t Magyar 10. A Horthy

8 Az 1956-os forradalom A jelenkor (Az 4 9.Ny : : 1.

9 Az iskola Szabadid A : : Az iskola Szabadid A : : Az iskola Szabadid 8. 9.

10 1. 11.A : : Az iskola Szabadid 8. turizmus A : : : : Az iskola Szabadid :

11 1. : Az iskola Szabadid : A : Ember Az iskola Szabadid : Hallott : 1.

12 Az iskola Szabadid : A - - n. A. A talaj. szerkezete. - - : A A talaj : - - folyamatok, g i

13 1. -. eti -, gl. A A mind nagyobb 9 : : alkoholok, aldehide 10 : : : 12 : 9 Fizika

14 1. : egy 10 : : szerint Matematika.. 9

15 Thalesz- Statisztika. -edik ek Viete- p. trigonometrikus egyenletek V Kombinatorika, egyenletrendszerek. cosinus- egyenletek. egyenletei a s modellje, statisztika..

16 1. Az pedig a Informatika /13. PSZ (modulos) 1/13. PSZ (modulos) szeptember 1- Informatika -

17 1. : gyakorlati feladats - - vfolyam (9. C/2, 9. D) : weblapszerkes

18 : 1 db 1/13. VPSZ jeles - 1 hiba: jeles 4 h :

19 1. ga Munk 9 :... ne. A.

20 1., : - Alkalmazott s : Gyakorlati: 1/13. PSZ A statisztika alapf volumenindex. Statisztika gyakorlat feladatok).

21 1. - Gyakorlati: modul - amat. : 1/13. VPSZ volumenindex. Statisztika gyakorlat feladatok) alapismeretek

22 1. : meretek : Taniroda fel G o o 1000, 2000 o

23 1. Torna o Talajtorna: o o o o o Fektet o - 9. G o o 1000 o Torna o Talajtorna: o o o o o o G o o 1000 o Torna o Talajtorna: o o

24 1. o o o plabda o ) G o o 1000 o Torna o Talajtorna: talajgyakorlati ele o - o o o o o ) G o o 1000 o Torna o Talajtorna: talajgyakorlati elemek techn o - o o o

25 ) G o o 1000 o Torna o o - zen o o o

26 Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Szegedi Gazdasági Szakképz! Iskola Krúdy Gyula Tagintézmény Magyar nyelv és irodalom (Irodalom) 9. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: 1. SZÖVEGVILÁGOK : M!nemek, m!fajok, Szerz" m! befogadó 2. MÍTOSZ ÉS IRODALOM a görög mitológia 3. AZ ÓKORI GÖRÖGSÉG IRODALMÁBÓL A trójai mondakör, Íliász, Odüsszeia, Szapphó/Anakreón, Szophoklész, az antik színház és dráma 4. A RÓMAI IRODALOMBÓL Vergilius, Horatius, Catullus, Ovidius, Phaedrus 5. A BIBLIA VILÁGA 6. A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL himnuszköltészet, vallomás, legendák; h"si ének, trubadúr- és lovagi költészet,vágánsdalok, HB, ÓMS, Dante, Villon 7. KÖZÉPKORI NYELVEMLÉKEK 8. A RENESZÁNSZ IRODALMÁBÓL Petrarca, Boccaccio, Janus Pannonius, Balassi Bálint 9. Kés" reneszánsz, barokk, klasszicizmus Shakespeare, az angol színház a században, Cervantes, Zrínyi Miklós, Moliére, a francia klasszicista színház Szóbeli: 1. SZÖVEGVILÁGOK : M!nemek, m!fajok, Szerz" m! befogadó 2. MÍTOSZ ÉS IRODALOM a görög mitológia 3. AZ ÓKORI GÖRÖGSÉG IRODALMÁBÓL A trójai mondakör, Íliász, Odüsszeia, Szapphó/Anakreón, Szophoklész, az antik színház és dráma 4. A RÓMAI IRODALOMBÓL Vergilius, Horatius, Catullus, Ovidius, Phaedrus 5. A BIBLIA VILÁGA 6. A KÖZÉPKOR IRODALMÁBÓL himnuszköltészet, vallomás, legendák; h"si ének, trubadúr- és lovagi költészet,vágánsdalok, HB, ÓMS, Dante, Villon 7. KÖZÉPKORI NYELVEMLÉKEK 8. A RENESZÁNSZ IRODALMÁBÓL Petrarca, Boccaccio, Janus Pannonius, Balassi Bálint 9. Kés" reneszánsz, barokk, klasszicizmus Shakespeare, az angol színház a században, Cervantes, Zrínyi Miklós, Moliére, a francia klasszicista színház Magyar nyelv és irodalom (Irodalom) 10. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: 1. A FELVILÁGOSODÁS IRODALMA - Voltaire, Rousseau, Goethe, Defoe, Swift, Jane Austen, Schiller 2. A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA- Bessenyei György, Batsányi János, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 3. AZ EURÓPAI IRODALOM A 19. SZÁZAD ELS# FELÉBEN (ROMANTIKA, REALIZMUS) Shelley, Keats, Byron, Victor Hugo, Puskin, Balzac, Stendhal, Gogol 4. A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA- Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Pet"fi Sándor, Jókai Mór Szóbeli:

27 1. A FELVILÁGOSODÁS IRODALMA - Voltaire, Rousseau, Goethe, Defoe, Swift, Jane Austen, Schiller 2. A MAGYAR FELVILÁGOSODÁS IRODALMA- Bessenyei György, Batsányi János, Kazinczy Ferenc, Csokonai Vitéz Mihály, Berzsenyi Dániel 3. AZ EURÓPAI IRODALOM A 19. SZÁZAD ELS# FELÉBEN (ROMANTIKA, REALIZMUS) Shelley, Keats, Byron, Victor Hugo, Puskin, Balzac, Stendhal, Gogol 4. A MAGYAR ROMANTIKA IRODALMA- Katona József, Kölcsey Ferenc, Vörösmarty Mihály, Pet"fi Sándor, Jókai Mór Magyar nyelv és irodalom (Irodalom) 11. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: 1. IRODALMUNK A XIX. SZÁZAD 2. FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN Vajda János, Madách Imre, Mikszáth Kálmán 2. A XIX. SZÁZAD VILÁDIRODALMÁBÓL az európai epika a romantika után (19. sz. második fele) (Gogol, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij) 3. AZ EURÓPAI DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ A 19. SZ. MÁSODIK FELÉBEN Ibsen, Csehov 4. A LÍRA ÁTALAKULÁSA Baudelaire, Rimbaud 5. A XX. SZÁZAD ELS# ÉVTIOZEDEINEK IRODALMA A NYUGAT ÉS ELS# NEMZEDÉKE Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezs", Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes 6. AZ AVANTGÁRD. a magyar avantgárd Apollinaire, Kassák Lajos Szóbeli: 1. IRODALMUNK A XIX. SZÁZAD 2. FELÉBEN ÉS A SZÁZADFORDULÓN Vajda János, Madách Imre, Mikszáth Kálmán 2. A XIX. SZÁZAD VILÁDIRODALMÁBÓL az európai epika a romantika után (19. sz. második fele) (Gogol, Lev Tolsztoj, Dosztojevszkij) 3. AZ EURÓPAI DRÁMA ÉS SZÍNHÁZ A 19. SZ. MÁSODIK FELÉBEN Ibsen, Csehov 4. A LÍRA ÁTALAKULÁSA Baudelaire, Rimbaud 5. A XX. SZÁZAD ELS# ÉVTIOZEDEINEK IRODALMA A NYUGAT ÉS ELS# NEMZEDÉKE Ady Endre, Krúdy Gyula, Móricz Zsigmond, Babits Mihály, Kosztolányi Dezs", Tóth Árpád, Juhász Gyula, Karinthy Frigyes 6. AZ AVANTGÁRD. a magyar avantgárd Apollinaire, Kassák Lajos Magyar nyelv és irodalom (Irodalom) 12. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: 1. A XX. SZÁZAD VILÁGIRODALMÁBÓL Brecht, Thomas Mann, Kafka 2. IRODALMUNK A 2 VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Szabó L"rinc, Márai Sándor, Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Németh László, József Attila 3. MAGYAR IRODALOM A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN Pilinszky János, Ottlik Géza, Weöres Sándor, Örkény István, Nemes Nagy Ágnes, Nagy László, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Szabó Magda Szóbeli: 1. A XX. SZÁZAD VILÁGIRODALMÁBÓL Brecht, Thomas Mann, Kafka 2. IRODALMUNK A 2 VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT Szabó L"rinc, Márai Sándor, Radnóti Miklós, Illyés Gyula, Németh László, József Attila

28 3. MAGYAR IRODALOM A XX. SZÁZAD MÁSODIK FELÉBEN Pilinszky János, Ottlik Géza, Weöres Sándor, Örkény István, Nemes Nagy Ágnes, Nagy László, Juhász Ferenc, Kertész Imre, Szabó Magda Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv) 9. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. Könyvtárhasználat 2. A kommunikáció 3. A tömegkommunikáció m!fajai 4. A beszéd és a nyelv 5. A hangok, hangtörvények 6. A szóelemek 7. A szóalkotás módjai 8. A szófajok 9. A szószerkezetek 10. A mondatok 11. A helyesírás, helyesírási alapelvek 12. A szöveg szerkezete 13. A szöveg jelentése 14. A szöveg grammatikája Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv) 10. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. Könyvtárhasználat 2. Szövegtípusok 3. Az esszé 4. A bemutatkozás szövegtípusai 5. Hivatalos levél 6. A retorika 7. A szövegszerkesztés 8. A meggy"zés 9. Az érvelés 10. A szöveg megszólaltatása 11. El"adás, hozzászólás 12. Anyanyelvünk változata Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv) 11. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. Könyv- és könyvtárhasználat 2. A vita 3. Jelek és jeltípusok

29 4. A stílus - A zeneiség stíluseszközei, A szókincs, A szóalak, mondatformák, 5. Az alakzatok, szóképek 6. A nem nyelvi stíluseszközök 7. A szövegformálás 8. Stílusrétegek, stílusárnyalatok 9. Érvelés 10. Nyelvm!velés, nyelvújítás Magyar nyelv és irodalom (Magyar nyelv) 12. évfolyam Szakközépiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. A nyelv és az ember 2. A nyelvek eredete, típusa 3. Az írás története 4. A nyelvrokonság 5. Nyelvtörténeti korszakok 6. Hangrendszer, nyelvtani rendszer, helyesírás története 7. Szókincs, jelentésváltozás 8. Határon túli magyarok nyelvhasználata Magyar - kommunikáció (KOMA) 9. évfolyam Szakiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. Én és az iskola kommunikáció, tanulás tanulása 2. A nyelv és beszéd 3. A világ nyelvei, a nyelv, mint jelrendszer 4. A jelek 5. Mindenki más, a megértés nehézségei. 6. A nyelv épít"kövei 7. Irodalmi arcképcsarnok 8. Helyesírási kiskáté 9. A média, a tömegkommunikáció 10. Nyilvános kommunikáció 11. Internetes kommunikáció, közösségi média 12. Magas- és tömegkultúra 13. M!vészeti ágak, m!nemek, m!fajok 14. Az alakzatok, a szóképek 15. A mondat 16. Kultúrák, emberek, népköltészet, hagyomány 17. A Nyugat alkotói 18. Történet kép-tér-id" 19. Film és irodalom, a mozgókép 20. Kortárs irodalom Magyar - kommunikáció (KOMA) 10. évfolyam

30 Szakiskola Írásbeli: Szövegértési feladatlap Szóbeli: 1. Társalgási stílus, a verbális viselkedés változatai 2. Kommunikációs alapelvek, a sikeresség, kommunikációs zavarok 3. Jelek, jeltípusok 4. Nyelvek, nyelvtanok 5. Nyelv és társadalom, nyelvjárások 6. Képversek 7. Ady Endre 8. József Attila 9. Shakespeare 10. Katona: Bánk bán 11. Határon túli magyar irodalom 12. Önéletrajz, motivációs levél 13. Retorika, a vitázás, disputa 14. Internetes információkeresés 15. Nyelvtörténet, szókincs változásai 16. Avantgárd 17. A giccs 18. Az irodalom határterületei 19. Irodalom és digitális kultúra, elektronikus könyvtárak 2. sz. melléklet Történelem 9. évfolyam szakközépiskola Írásbeli: 1. Az ókori kelet kultúrája 2. Az athéni demokrácia kialakulása és m!ködése 3. Görög kultúra, tudomány, m!vészet 4. A római történelem kezdetei 5. A római köztársaság válsága 6. A császárkor és a kereszténység 7. A római kultúra, tudomány, m!vészet 8. A középkor gazdasági élete ( Mez"gazdaság, városok, kereskedelem) 9. Az iszlám vallás 10. A rendi monarchia kialakulása és jellemz"i 11. Életmód és kultúra a középkorban 12. A honfoglalás és az államalapítás 13. Az Árpád-kor 14. Vegyesházi királyok (Anjou uralkodóink és Luxemburgi Zsigmond) 15. Rendi monarchia Magyarországon (Hunyadi János és Mátyás) Szóbeli: 1. Az ókori kelet kultúrája 2. Az athéni demokrácia kialakulása és m!ködése 3. Görög kultúra, tudomány, m!vészet 4. A római történelem kezdetei 5. A római köztársaság válsága 6. A császárkor és a kereszténység 7. A római kultúra, tudomány, m!vészet

31 8. A középkor gazdasági élete ( Mez"gazdaság, városok, kereskedelem) 9. Az iszlám vallás 10. A rendi monarchia kialakulása és jellemz"i 11. Életmód és kultúra a középkorban 12. A honfoglalás és az államalapítás 13. Az Árpád-kor 14. Vegyesházi királyok (Anjou uralkodóink és Luxemburgi Zsigmond) 15. Rendi monarchia Magyarországon (Hunyadi János és Mátyás) 2. sz. melléklet 10. évfolyam szakközép Írásbeli 1. A nagy földrajzi felfedezések 2. A reformáció 3. Az angol alkotmányos monarchia 4. A francia abszolutizmus 5. Az oszmán birodalom 6. Életmód és m!vel"dés a kora újkorban 7. A három részre szakadt Magyar Királyság 8. A reformáció Magyarországon 9. Erdély aranykora és összeomlása 10. A felvilágosodás 11. Az Egyesült Államok függetlenségi harca, az amerikai állam m!ködése 12. Az ipari forradalom 13. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 14. A reformkor Magyarországon; Széchenyi István és Kossuth Lajos programja 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc Szóbeli 1. A nagy földrajzi felfedezések 2. A reformáció 3. Az angol alkotmányos monarchia 4. A francia abszolutizmus 5. Az oszmán birodalom 6. Életmód és m!vel"dés a kora újkorban 7. A három részre szakadt Magyar Királyság 8. A reformáció Magyarországon 9. Erdély aranykora és összeomlása 10. A felvilágosodás 11. Az Egyesült Államok függetlenségi harca, az amerikai állam m!ködése 12. Az ipari forradalom 13. A felvilágosult abszolutizmus Magyarországon 14. A reformkor Magyarországon; Széchenyi István és Kossuth Lajos programja 15. Az 1848-as forradalom és szabadságharc 11. évf. szakk. Írásbeli 1. A felvilágosodás és a felvilágosult abszolutizmus 2. Az ipari forradalom és következményei 3. Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba 4. Az újjáéled" ország 5. Mária Terézia - a felvilágosult abszolutizmus, rendeletek 6. II. József 7. A reformkor kibontakozása (Széchenyi István)

32 8. Politikai küzdelmek az 1840-es években 9. Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet 10. A védelem megszervezése, gy"zelmek és tragikus vereség 11. A német egység és a polgári állam 12. A második ipari forradalom és hatásai 13. Nagyhatalmak és a gyarmatosítás 14. A szövetségi rendszerek kialakulása 15. Út a kiegyezéshez 16. Tisza Kálmán a dualizmus megszilárdítása 17. A felzárkózó gazdaság és a gazdaságpolitika 2. sz. melléklet Szóbeli 1. A felvilágosodás és a felvilágosult abszolutizmus 2. Az ipari forradalom és következményei 3. Magyarország beilleszkedése a Habsburg Birodalomba 4. Az újjáéled" ország 5. Mária Terézia - a felvilágosult abszolutizmus, rendeletek 6. II. József 7. A reformkor kibontakozása (Széchenyi István) 8. Politikai küzdelmek az 1840-es években 9. Törvényes forradalom és konszolidációs kísérlet 10. A védelem megszervezése, gy"zelmek és tragikus vereség 11. A német egység és a polgári állam 12. A második ipari forradalom és hatásai 13. Nagyhatalmak és a gyarmatosítás 14. A szövetségi rendszerek kialakulása 15. Út a kiegyezéshez 16. Tisza Kálmán a dualizmus megszilárdítása 17. A felzárkózó gazdaság és a gazdaságpolitika 12. évf. szakk. Írásbeli 1, Az els" világháború 2, Európa a két világháború között 3, Magyarország a két világháború között 4, A második világháború 5, A két pólusú világ (hidegháború, enyhülés) 6, Kommunista diktatúra Magyarországon (Rákosi rendszer) 7, Az 1956-os forradalom 8, A Kádár rendszer 9. Rendszerváltások Közép- és Kelet-Európában (a szocialista rendszerek összeomlása) 10, Rendszerváltás Magyarországon; Magyarország a rendszerváltás után 11, Napjaink globális problémái 12, Az Európai Unió 13, Nemzetiségek Magyarországon, magyarok a határokon túl 14, A demokrácia m!ködése Magyarországon 15, A magyar társadalom a globalizálódó világban Szóbeli, Az els" világháború 2, Európa a két világháború között

33 3, Magyarország a két világháború között 4, A második világháború 5, A két pólusú világ (hidegháború, enyhülés) 6, Kommunista diktatúra Magyarországon (Rákosi rendszer) 7, Az 1956-os forradalom 8, A Kádár rendszer 9. Rendszerváltások Közép- és Kelet-Európában (a szocialista rendszerek összeomlása) 10, Rendszerváltás Magyarországon; Magyarország a rendszerváltás után 11, Napjaink globális problémái 12, Az Európai Unió 13, Nemzetiségek Magyarországon, magyarok a határokon túl 14, A demokrácia m!ködése Magyarországon 15, A magyar társadalom a globalizálódó világban Kultúr- és vallástörténet 9. évf. Szóbeli #skori m!vészet Ókori Kelet és antikvitás m!vészete Románkori m!vészet A gótika m!vészete A reneszánsz A barokk A klasszicizmus A romantika A szecesszió Modern m!vészet Kultúr- és vallástörténet 13. vl.-tur. Szóbeli #skori m!vészet Ókori Kelet és antikvitás m!vészete Románkori m!vészet A gótika m!vészete A reneszánsz A barokk A klasszicizmus A romantika A szecesszió Modern m!vészet Vallástörténet: Vallástörténeti alapfogalmak Világvallások /kereszténység, zsidó vallás, protestantizmus, hinduizmus, buddhizmus, iszlám / Társadalomismeret 11. szakközépiskola Szóbeli

34 1, Sz!kebb és tágabb közösségi létünk színterei (közösségszervez"dés, a városok kialakulása, Szeged története) 2, Írásbeliség, információ, kommunikáció 3, A munka világa 4, Az állam típusai és intézményei 5, Az európaiság története és jelene 2. sz. melléklet 9. évf. szakiskola Történelemtársadalomismeret Szóbeli 1. Magyarország Európában 2. Az egyén szerepe a történelemben A magyar történelem kiemelked" alakjai Világhír! magyar tudósok, m!vészek és sportolók 3. A tudás és az iskola szerepe a társadalomban 4. Egyén és társadalom 5. Média és társadalom 6. Intézményeink m!ködése 7. Múlt és jelen képekben és szövegekben /középkor, újkor, modern világ/ 10. évf.szakiskola Szóbeli 1. Társadalom és intézményei múltban és jelenben Intézményeink m!ködése 2. A világkép összetev"i, jellemz"i 3. A politika világa a demokratikus politikai berendezkedés 4. Gazdaság, gazdálkodás, pénzügyek Idegen nyelv 9. évfolyam Szóbeli: 1/9. évfolyam szakiskola 1/9. szi. ( eladó ) Értékesítés idegen nyelven I. 1. Zöldségek és gyümölcsök 2. Tejtermékek 3. Gabonafélék, lisztek 4. Pékáru 5. A vev" üdvözlése, fogadása, igényeinek felmérése

35 1/9. vl. szi. (szakács, cukrász, pincér, vendéglátóipari eladó) 2. sz. melléklet Szakmai idegen nyelv 1. Ismertesse a gasztronómia nyersanyagait$ 2. Ismertesse az étlap részeit$ 3. Ismertesse az itallap részeit$ 4. Ismertesse a vendéglátásban használatos gépeket, eszközöket$ 5. Ismertesse az ételkészítési technológiákat$ 9. évf.szakközépiskola, angol nyelv 1. Színek, az id" kifejezése, személyes tárgyak 2. Napirend, szabadid"s tevékenységek 3. Család, otthon, évszakok, a városban 4. Ételek és italok, fogások, étkezések, testrészek, betegségek 5. Oktatás, iskola, a munka világa 6. Hónapok, dátumok kifejezése, sorszámnevek, óhajok kifejezése 9. B TUR. (NYEK) angol nyelv 1. Országok/ nemzetiségek, kultúra, szokások, iskola,oktatás 2. Szabadid"s tevékenységek, munkavállalás, karrierek, pályázatok 3. Környezet, környezetvédelem, veszélyeztetett állatfajok, alternatív engeriga források 4. Helyek, épületek, mérföldkövek, nevezetességek, rejtély, furcsa események, b!ncselekmények 5. Utazás, közlekedési eszközök, utazás foglalás, nyaralás 6. Modern életmód, technológia, divat, oktatás, eszközök 9. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. ABC, Számok, Köszönés 2. Egy másik személy bemutatása 3. Párbeszédek: Wie findest du..? 4. Találkozó megbeszélése 5. Útbaigazítás 9. évf. szakközépiskola, francia nyelv 1. Családom (bemutatkozás, család bemutatása) 2. Küls", bels" tulajdonságok, bemutatni valakit 3. Táplálkozás, étkezés 4. Lakás, szoba bemutatása Írásbeli : 1/ 9. szi. idegen nyelv ( /B TÁMOP pályázat) 1. Én és a családom 2. Az otthonom 3. Az iskola és barátaim 4. Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 5. Eszem-iszom, étkezés 6. Szabadid"mben

36 9. évf. szakközépiskola, angol nyelv 2. sz. melléklet 1. Bemutatkozás, létige, birtokviszony kifejezése, képesség kifejezése 2. Egyszer! jelen igeid", gyakoriságot kifejez" id"határozó szók, like/love/enjoy/hate/ can t stand+ ing 3. Folyamatos jelen igeid", nével"k: határozott, határozatlan, birtokos névmások 4. Megszámlálható/ megszámlálhatatlan f"nevek: some/any/no tárgyas személyes névmás, kellene 5. Egyszer! múlt igeid", a létige múlt ideje, could, módhatározók 6. Jöv" id" kifejezése: be going to, kérések kifejezése: can, could, may, will, would az ige have to some/any/no/every Let s/ How about/ Why don t we 9. B TUR. (NYEK) angol nyelv 1. Egyszer!/Folyamatos jelen/múlt igeid"k összehasonlítása, 2. Egyszer!/folyamatos múlt igeid"k összehasonlítása, Vonatkozói mellékmondatok, Melléknevek, módhatározók, Melléknévfokozás 3. A jöv" id" kifejezése, Feltételes mód 2. Nével"k 4. Egyszer!/folyamatos befejezett múlt igeid"k összehasonlítása Függ" beszéd 5. Szenved" szerkezet, Célhatározói mellékmondat 6. F"névi igenév, ing- es alak, M!veltet" szerkezet, Segédigék+ have+past participle 9. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. Határozott-határozatlan nével", birtokos- személyes névmás, egyes-többes szám, szórendek, igeragozás, tagadás 1. Birtokos-személyes névmás-többesszámban, módbeli segédigék, szórendek 2. Nével"k, névmások tárgyesetben, tagadás, tárgyas igék, szórendek 3. Elváló igeköt"s igék, er"s-gyenge igék, Szórend

37 4. Elöljáró szavak, sorszámnév, Id" kifejezése, Részeseset, vonzatos 2. sz. melléklet 9. évf. szakközépiskola, francia nyelv 1. -er vég! igék ragozása (jelen id") 2. rendhagyó igék: être, avoir, faire, connaître, aller, partir, vouloir, venir, voire 3. tagadás 4. nével"k: határozott, határozatlan, 5. anyagnével" 6. személyes névmások 7. il y a / être

38 10. évfolyam 2. sz. melléklet szóbeli: 2/10. ker. szi. (eladó ) Értékesítés idegen nyelven I. 1. Tartós élelmiszerek, konzervek, mirelit és készételek eladása 2. Édesít"szerek, édesipari áruk, cukrászati termékek eladása 3. Italok, alkoholmentes italok, alkoholos italok eladása 4. Vásárló általános tájékoztatását szolgáló párbeszédek: útbaigazítás, nyitvatartási id", akciós ajánlatok 5. Reklamációk intézése, azonnali csere, az áru értékének levásárlása Értékesítés idegen nyelven II. 1. Süt"- és f"z"készülékek ajánlása 2. Elektromos háztartási nagygépek ajánlása. 3. Mértékegységek megnevezése 4. Konyhai kisgépek és készülékek ajánlása 5. A vev" üdvözlése, fogadása, igényeinek felmérése, az áru bemutatása 2/10. vl. szi. ( szakács, cukrász, pincér, vendéglátóipari eladó) Szakmai idegen nyelv 1. Ismertessen cukrászati technológiákat$ 2. Ismertessen ételkészítési technológiákat$ 3. Párbeszéd: Fogadja a vendéget és ajánljon neki italokat és ételeket$ 4. Párbeszéd: Vegyen fel rendelést$ 5. Párbeszéd: A vendég reklamál az étellel kapcsolatban. Oldja meg a problémát$ 10. évf. szakközépiskola, angol nyelv 1. Szabadid"s tevékenységek, bels" tulajdonságok kifejezése 2. Az id"járás, ételek 3. Utazás repül"vel, szállás lehet"ségek, szolgáltatások 4. Fizetéssel kapcsolatos kifejezések, technológia 5. Egészséges életmód, balesetek, érzések/érzelmek kifejezése 6. Sportok, szórakozás, szabadid" 10. B TUR. (NYEK) angol nyelv 1. Emberek jellemzése (küls" és bels" tulajdonságok) 2. Nyaralás, szünid", vakáció 3. Foglalkozások, állások 4. Utazás repül"vel 5. Szabadid"s tevékenységek

39 6. Környezetvédelem 7. Egészséges életmód 8. Vásárlás 2. sz. melléklet 10. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. Napirend 2. Párbeszéd: Darf ich Sie einladen? 3. Étel-italrendelés étteremben 4. Lakás bemutatása 5. Személyek leírása 10. évf. szakközépiskola, francia nyelv 1. Ruhadarabok, 2. Színek 3. Étkezés otthon, étteremben 4. Napirend 5. Közlekedés 6. Tájékozódás, útbaigazítás írásbeli : 2/ 10. szi. idegen nyelv ( /B TÁMOP pályázat) 1. Én és a családom 2. Az otthonom 3. Az iskola és barátaim 4. Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 5. Eszem-iszom, étkezés 6. Szabadid"mben 10. évf. szakközépiskola, angol nyelv 1. Egyszer!/ Folyamatos jelen igeid"k összehasonlítása, Egyszer! múlt igeid" used to 2. Egyszer!/ Folyamatos múlt igeid"k összehasonlítása, Befejezett/ folyamatos befejezett jelen/ egyszer! múlt igeid"k összehasonlítása 3. Módbeli segédigék: can, could, may, be able to, have to, need to, must, Összehasonlítások, Indirekt kérdések 4. Jöv" id" kifejezése: will too/enough Vonatkozói mellékmondatok (who/which/where/that) 5. F"névi igenév, ing- es alak, should/had better, szenved" szerkezet (jelen, múlt) 6. Feltételes mód 1., folyamatos befejezett jelen,

40 befejezett jelen 2. sz. melléklet 10. B TUR. (NYEK) angol nyelv 1. Egyszer! jelen id" és folyamatos jelen id" 2. Egyszer! múlt id" és folyamatos múlt id" 3. Befejezett jelen id" és folyamatos befejezett jelen id" 4. Jöv" id"k 5. F"névi igenév és -ing alak 6. Szenved" szerkezet 7. Függ" beszéd 8. I wish szerkezet (unreal past) 10. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. Múlt id" (Perfekt, Präteritum), Id" kifejezése, 2. Igék tárgy és részeseset vonzattal, Személyes névmások tárgy és részes esete, Id" kifejezése+ elöljáró szavak, Dátum 3. Mellékmondati szórend, köt"szavak, felszólító mód, melléknévfokozás, mennyiség kifejezése, összetett f"nevek 4. Mellékmondat szórend, köt"szavak, zu+ Inf., mértékegységek, Jeder használata 5. Jelz"i melléknév alany-tárgy és részes esetben, Módbeli segédigék múlt id"ben, welcher, was für ein, dieser használata 10. évf., szakközépiskola, francia nyelv 1. rendhagyó igék: mettre, croire, attendre, pouvoir, savoir, devoir 2. felszólító, tiltó mód 3. birtokos névmások 4. közel jöv" 5. közel múlt 6. t"számnevek 7. sorszámnevek 8. visszaható igék 9. passé composé (avoir segédigével) 11. évfolyam szóbeli: 3/11. ker. szi. (élelmiszer és vegyi áru, ruházati és m"szaki cikk eladó) Értékesítés idegen nyelven ÉLELMISZER ÉS VEGYI ÁRU ELADÓ: 1. Mosogatószerek, lemosó és súrolószerek eladása

41 2. Babaápolási cikkek eladása eladása 3. Kéz- és lábápolási termékek eladása 4. Illatosító és fürd"készítmények eladása 5. Hajápolási készítmények eladása 2. sz. melléklet RUHÁZATI ELADÓ: 1. Farmeráruk eladása 2. N"i öltözék kiegészít"k eladása 3. Sportos ruházat eladása 4. Babakelengye eladása 5. Lábbeli eladása M!SZAKI CIKK ELADÓ: 1. Konyhai kisgépek és készülékek ajánlása 2. Elektromos háztartási nagygépek ajánlása 3. Híradástechnikai eszközök eladása 4. Mobiltelefon és kiegészít"i eladása 5. Számítástechnikai eszközök eladása 3/11. vl. szi. ( szakács, pincér, cukrász, vendéglátóipari-eladó) Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 1. Jelentkezzen álláshirdetésre, folytassa le az interjút$ 2. Mutassa be a borok fajtáit, példákkal és ajánlja azokat különböz" ételféleségekhez$ 3. Mutassa be a magyar konyha jellemz"it, mondja el a gulyásleves receptjét$ 4. Mondja el a beigli elkészítésének módját, és nevezzen meg karácsonyi desszertet az angol, francia vagy német nyelvterületr"l$ 5. Beszéljen az élelmiszerek raktárorozásának szabályairól$ 6. Mondja el az egészséges étkezés szabályait és soroljon fel kímél" ételeket$ 1/11. ker. szi. ( élelmiszer és vegyi áru eladó ) Értékesítés idegen nyelven 1. Malomipari termékek eladása 2. Cukorkák és édesipari lisztes áruk eladása 3. Fogyasztási tejek, tejkonzervek, tejkészítmények eladása 4. Húsok, húsfeldolgozó -ipari termékek eladása 5. Alkohol- és alkoholmentes italok eladása 6. Süt"ipari termékek eladása 7. Gyümölcsök és zöldségek eladása 8. Kávé és tea eladása

42 1/11. vl. szi. (szakács, cukrász, pincér, vendéglátóipari-eladó) 2. sz. melléklet Szakmai idegen nyelvi kommunikáció 1. Külföldi vendég vacsorázni szeretne az étteremben. Fogadja, ültesse le és vegye fel a rendelést. Ajánljon desszertet és italokat. 2. A vendég reklamálni szeretne, mert nincs megelégedve az étel min"ségével. Hallgassa meg a panaszát és próbálja azt orvosolni. 3. A vendég asztalt szeretne foglalni telefonon. Folytassa le a beszélgetést az udvariasság szabályainak megfelel"en. 4. Rendelje meg telefonon a konyha számára szükséges alapanyagokat és egyeztessen a kiszállítás részleteir"l. 5. Ismertesse az élelmiszerek alapvet" csoportjait példákkal és felhasználási lehet"ségeiket. 6. Mutassa be az italok legfontosabb csoportjait; térjen ki az alkoholos, alkoholmentes és reggeli italokra. 11. évf., szakközépiskola, angol nyelv 1. Országok/ nemzetiségek, kultúra, szokások, iskola, oktatás 2. Szabadid"s tevékenységek, munkavállalás, karrierek, pályázatok 3. Környezet, környezetvédelem, veszélyeztetett állatfajok, alternatív energiaforrások 4. Helyek, épületek, mérföldkövek, nevezetességek, rejtély, furcsa események, b!ncselekmények 5. Utazás, közlekedési eszközök, utazásfoglalás, nyaralás 6. Modern életmód, technológia, divat, oktatás, eszközök 11. B TUR. (NYEK) 1. Emberek és társadalom 2. Lakás, ház fajták 3. Iskola, oktatás 4. Munka 5. Család és társadalmi élet 6. Ételek, sportok, egészség 7. Vásárlás 8. Utazás és turizmus 9. M!vészet és kultúra 10. Tudomány és technológia 11. Természet 11. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. Munka 2. Élménybeszámoló készítése,pl.: mozifilm 3. Nyaralás 4. Feltételes mód: beszélgetések lehet"ségek 5. Egészség, sport

43 11. szakközépiskola, francia nyelv 2. sz. melléklet írásbeli: 1. Tanulás, iskolai élet 2. Szabadid" eltöltése 3. Képz"m!vészetek, kulturális események 4. Id"járás, évszakok 5. Étkezés, ételek 3/ 11. szi. idegen nyelv ( /B TÁMOP pályázat) 1. Én és a családom 2. Az otthonom 3. Az iskola és barátaim 4. Ruhatáram télen-nyáron, bevásárlás 5. Eszem-iszom, étkezés 6. Szabadid"mben 11. évf. szakközépiskola, angol nyelv 1. Egyszer!/Folyamatos jelen/múlt igeid"k összehasonlítása, 2. Egyszer!/folyamatos múlt igeid"k összehasonlítása, Vonatkozói mellékmondatok, Melléknevek, módhatározók, Melléknévfokozás 3. A jöv" id" kifejezése, Feltételes mód 2. Nével"k 4. Egyszer!/folyamatos befejezett múlt igeid"k összehasonlítása Függ" beszéd 5. Szenved" szerkezet, Célhatározói mellékmondat 6. F"névi igenév, ing- es alak, M!veltet" szerkezet, Segédigék+ have+past participle 11. B TUR. angol nyelv 1. Jelen igeid"k 2. Egyszer!/folyamatos múlt igeid"k 3. Befejezett jelen igeid" 4. Befejezett múlt igeid" 5. Melléknévfokozás 6. Nével"k, névmások 7. Feltételes mód

44 8. Jöv" id" kifejezése 9. Vonatkozó névmások 10. Szenved" szerkezet 11. Célhatározói mellékmondatok 2. sz. melléklet 11. évf. szakközépiskola, német nyelv 1. Visszaható igék tárgy és részes esetben, vonzatos igék, f"nevek, jelz"i melléknevek birtokos esetben, helyragos kérd" névmások, folytonosságot kifejez" id"határozók 2. Präteritum, mellékmondati szórend, nem helyet kifejez" elöljáró szavak használata, elöljáró szavak birtokos esettel 3. Vonatkozó névmás, vonatkozói mellékmondatok, es szerkezetek, irgend... használata 4. Feltételes mód, jelz"i melléknév fokozása, f"nevek tárgyesetben 5. Módbeli segédigék múlt ideje, függ" kérdés, igéb"l képzett f"név, f"névi igeneves szerkezetek 11. évf. szakközépiskola, francia nyelv 1. passé composé (avoir és être segédigével) 2. imparfait 3. futur simple 4. személyes névmás tárgyas és birtokos esetei 5. melléknév fokozás 12. évfolyam szóbeli: 2/12. évfolyam szakiskola 2/12. ker. szi ( élelmiszer és vegyi áru eladó, ruházati eladó) Értékesítés idegen nyelven Élelmiszer- és vegyi áru eladó: 1. Mosogatószerek, lemosó és súrolószerek eladása 2. Babaápolási cikkek eladása 3. Kéz- és lábápolási termékek eladása 4. Illatosító és fürd"készítmények eladása 5. Arcápolási termékek eladása 6. Fog-és szájápolási termékek eladása 7. Hajápoló készítmények eladása 8. Díszít" kozmetikumok eladása Ruházati eladó: 1. Farmeráruk eladása 2. N"i öltözék kiegészít"k eladása

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként

Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Részletes vizsgakövetelmények tantárgyanként Magyar irodalom 9. évfolyam Műnemek. A görög irodalom: Homérosz eposzai, Szapphó, Anakreon lírája. Szophoklész: Antigoné. A római irodalom: Catullus, Verilius,

Részletesebben

Az osztályozó vizsga követelményei

Az osztályozó vizsga követelményei 1 Magyar irodalom témakörök esszéírás, szövegértés teszt Mítosz, mitológia mítoszok az istenek születéséről és az ember keletkezéséről Az ókori görög irodalom Homérosz eposzai A görög líra és műfajai,

Részletesebben

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei

A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete. Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei 1 A Szalézi Szent Ferenc Gimnázium házirendjének 1. sz. melléklete Az osztályozó vizsga tantárgyankénti és évfolyamonkénti követelményei Magyar nyelv és irodalom Írásbeli: egyszerű mondat komplex elemzése:

Részletesebben

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten:

AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli. Emelt szinten: írásbeli és szóbeli.

Részletesebben

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete

A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium. Fabriczius József Esti Gimnáziuma. Házirendjének Melléklete A Petőfi Sándor Római Katolikus Német Nemzetiségi Általános Iskola és Gimnázium Fabriczius József Esti Gimnáziuma Házirendjének Melléklete Osztályozó vizsgák témakörei 9. osztály I. félévi osztályozó vizsgák

Részletesebben

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei

Évközi osztályozó vizsga tantárgyi követelményei Magántanulók, osztályozó vizsgák időpontja a 2014/2015-ös tanévben Tisztelt Szülők! Tisztelt Diákok! Az osztályozó vizsgára való jelentkezés, illetve a vizsga időpontja a következő: I. félévben Jelentkezés

Részletesebben

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a

Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium. K a l o c s a Kalocsai Dózsa György Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium K a l o c s a A középszintű érettségi vizsga témakörei tantárgyanként 7. számú melléklet A középszintű érettségi vizsga témakörei magyar nyelv

Részletesebben

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium vizsgaszabályzata 1. Az intézmény által szervezett tanulmányok alatti vizsgák osztályozóvizsgák különbözeti vizsgák javítóvizsgák pótlóvizsgák

Részletesebben

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei

2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI. szóbeli vizsga témakörei Kedves Látogatónk! 2014. október-novemberi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI szóbeli vizsga témakörei A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja.

Részletesebben

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület

A tanulmányok alatti vizsgák szabályzata VIZSGASZABÁLYZAT. Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM VIZSGASZABÁLYZAT Tokaj, 2013. szeptember 1 Molnárné Tóth Erika igazgató Jóváhagyta:... KLIK Tokaji Tankerület 1 A tanulmányok alatti vizsgák vizsgaszabályzata

Részletesebben

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/

Szakiskolát végzettek szakközépiskolai érettségire történő felkészítésének helyi tanterve /Esti/ Ikt.sz: 9/b. számú melléklet Békés Megyei Harruckern János Gimnázium, Szakképző Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium /Gyula Szent István

Részletesebben

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola

Osztályozó vizsga minimumkövetelmények. Szakiskola Osztályozó vizsga minimumkövetelmények Szakiskola Tartalom 9. évfolyam...4 Magyar nyelv és irodalom...4 Matematika...4 Matematika SNI...5 Történelem...5 Angol nyelv...6 Német nyelv...7 Német nyelv SNI...7

Részletesebben

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák

Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola. Osztályozóvizsga tematikák Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola Osztályozóvizsga tematikák Tartalomjegyzék Kémia... 1 Biológia... 1 Földrajz... 2 Irodalom... 2 Nyelvtan... 3 Informatika - régi kerettanterv alapján...

Részletesebben

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén

Csengetési rend. 1. számú melléklet. Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén MELLÉKLETEK 1. számú melléklet Csengetési rend Nappali rendszer esetén Hétfőtől péntekig: Levelező rendszer esetén Hétfőtől péntekig: 1. óra 8 00-8 45 1. óra 14 00-14 45 2. óra 8 55-9 40 2. óra 14 55-15

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK

2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK 2014. május-júniusi érettségi vizsgaidőszak KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGI VIZSGÁK Kedves Látogatónk! A www.oktatas.hu honlapon több tantárgy részletes érettségi követelményét megtalálhatja. Ehhez a felső sorban

Részletesebben

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő

INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő INFORMATIKA 11-12. évfolyam, a 4 ill. 6 osztályos általános gimnáziumi osztályok számára szabadon választható, emelt szintű érettségire felkészítő Az informatika tantárgy ismeretkörei, fejlesztési területei

Részletesebben

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam

Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam Vendéglátóipar ágazat Vendéglátás, turisztika szakmacsoport 34 811 05 Vendéglátó eladó Szakiskola 9-11.évfolyam 2014 Tartalomjegyzék Óraszámok Szakiskola 34 811 05 Vendéglátó eladó... 3 Kommunikáció magyar

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VII. SPECIÁLIS TANTÁRGYI TANTERVEK 1-8. évfolyam (2013. szeptember 1-jétől felmenő rendszerben) A kerettantervek kiadásának és jogállásának

Részletesebben

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

3.2.1. A BORNEMISZA PÉTER GIMNÁZIUM FELNŐTTOKTATÁSI TAGOZATÁNAK PEDAGÓGIAI PROGRAMJA TARTALOMJEGYZÉK 3.2.1. A Bornemisza Péter Gimnázium Felnőttoktatási Tagozatának PEDAGÓGIAI PROGRAMja... 1 3.2.2. A Felnőttoktatási tagozat helyi tanterve... 3 3.2.2.6.1. Bibliaismeret tanterv A gimnázium

Részletesebben

V. A tantárgyak tanterve

V. A tantárgyak tanterve V. A tantárgyak tanterve GIMNÁZIUM... 3 MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM... 3 TÖRTÉNELEM... 31 EMBERISMERET ÉS ETIKA... 47 IDEGEN NYELV... 50 ANGOL... 59 NÉMET... 77 MÁSODIK IDEGEN NYELV... 86 ANGOL... 94 NÉMET...

Részletesebben

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály)

Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) 659 Imádott hazám feldicsőülésére intézem minden erőmet. (Táncsics Mihály) TARTALOM 2. Szakképző (9 11. évfolyam) 661 a) Óraterv 661 b) Kommunikáció - magyar nyelv és irodalom 666 c) Társadalomismeret

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 481 04 Informatikai rendszergazda 54 582 01 Épületgépész technikus 54 345 01 Logisztikai ügyintéző SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET Magyar nyelv és irodalom

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára

Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja. Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Türr István Gazdasági Szakközépiskola Baja Kompetencia alapú helyi tantervek a TÁMOP 3.1.4 programban részt vevő osztályok és csoportok számára Bevezetés A közoktatási rendszer változása szükségszerűvé

Részletesebben

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam

Szakiskolások Középiskolája. 11-12.évfolyam Szakiskolások Középiskolája 11-12.évfolyam HELYI TANTERV KECSKEMÉTI LESTÁR PÉTER SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA KECSKEMÉT 2014 1 Tantárgyak és óraszámok... 3 Magyar nyelv és irodalom... 4 Angol nyelv...

Részletesebben

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam

MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER. 2009-2010. tanév. 12. évfolyam MI MINDENT KELL TUDNI TANTÁRGYI KÖVETELMÉNYEK ÉS AZ ÉRTÉKELÉSI RENDSZER 2009-2010. tanév 12. évfolyam 4 évfolyamos képzés TARTALOM A z é r t é k e l é s i r e n d s z e r... 2 Magyar nyelv és mű v é s

Részletesebben

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE

A FRANCIA NYELV. 4 és 6 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE Célok és feladatok A második idegen nyelv tanulásának megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek nyelvtanulási tapasztalattal, és az újonnan kezdett nyelv egyes elemeit könnyebben megérthetik az első idegen

Részletesebben

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM Pedagógiai Program 1. sz. melléklet Leonardo Gimnázium és Szakképző Iskola 2013. 1. SZÁMÚ MELLÉKLET KERETTANTERV AZ ISKOLARENDSZERŰ FELNŐTTOKTATÁS SZÁMÁRA KÖZÉPFOKÚ NEVELÉS-OKTATÁS SZAKASZA, 9-12. ÉVFOLYAM

Részletesebben