Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve. 1/13. évfolyam

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve. 1/13. évfolyam"

Átírás

1 405/1.1/x A növények külső és belső felépítése Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve 1/13. évfolyam Növénytan Elméleti óraszám: 18, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A gyökér, a szár, a levél (fogalma, feladata, típusai, módosulásai). A virág, virágzat (fogalma, részei). A termés (fogalma, valódi és áltermés). A sejt részei: élő részek (citoplazma, színtestek, sejtmag), élettelen részek (sejtfal, sejtüreg-sejtnedv, zárványok). A növényi szövetek: osztódó szövetek (merisztéma, kambium, sebkambium), állandósult szövetek (bőrszövet, szállítószövet, különböző alapszövetek). A növényi szervek működése (gyökér, szár, levél, virág, termés). Ismeri és megnevezi a növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) részeit, típusait, módosulásait. Megérti a növényi szervek működését, feladatait. Jellemzi a növényeket külső megjelenésük alapján. Jellemzi a növények belső felépítését (sejtek, szövetek, szervek részei, típusai). Értelmezi a növénytani alapfogalmakat. 405/1.2/x A növények életjelenségei 4 óra 405/1.3/x Növényrendszertan 4 óra 405/1.4/x Környezettan Anyagcsere: asszimiláció (fotoszintézis, kemoszintézis), disszimiláció (aerob, anaerob légzés). Növekedés (mennyiségi változás) és fejlődés (minőségi változás). A virágos növények fejlődési fázisai: mag nyugalmi állapota, csírázás, vegetatív fejlődés (gyökér, szár, levél), generatív fejlődés (virág, termés). A növények szaporodása: ivaros (virágzás, megporzás, kettős megtermékenyítés, termésérés), ivartalan (természetes szaporító képletek, inda, sarj, fiókhagyma, sarjhagyma, sarjhagymagumó, gumó). Kertészeti szaporítási módok. Növényi mozgások: passzív, aktív (helyváltoztató, helyzetváltoztató). A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani kategóriák, faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan. A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők. Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok. A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, ember), élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj). A természetvédelem jelentősége, védett fajok fogalma. Mérgező és allergiát kiváltó növények a kertészetben. Ismeri a növény fejlődési fázisait (mag, csírázás, vegetatív fejlődés, generatív fejlődés). Megérti a növények életjelenségeinek összefüggéseit (anyagcsere, növekedés, fejlődés, mozgás). Ismeri a fontosabb növénycsoportok rendszertani jellemzőit. Alkalmazni tudja a fontosabb rendszertani kategóriákat (család, nemzetség, faj, fajta). Megérti és jellemzi a növény és a környezete közötti kölcsönhatásokat. 1 /

2 Termesztési ismeretek Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben 405/2.1/x A kertészeti termesztés tárgyi feltételei A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő Felismeri a kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezéseket, termesztőedényeket, építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, - kertészeti szerszámokat, tudja felhasználási tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.). lehetőségeiket. Ismeri a termesztőberendezések, 405/2.2/x Éghajlattan 10 óra 405/2.3/x Talajtan 11 óra 405/2.4/x Talajművelés 405/2.5/x Trágyázás 405/2.6/x Öntözés A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők. Általános meteorológiai fogalmak: idő, időjárás, éghajlat, légkör, légköri elemek, légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, léghőmérséklet, talajhőmérséklet, páratartalom, napsütés. Éghajlattani alapismeretek: az éghajlatot befolyásoló tényezők, éghajlatok osztályozása, makroklíma, mikroklíma éghajlatot jellemző főbb értékek. Magyarország éghajlata, agrometeorológiája. A talaj képződése és fogalma. A talajok összetétele. A talajok fontosabb tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerkezet, víz-levegő, hőgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás). A talajok osztályozása. A talaj-tulajdonságok vizsgálata. Kertészeti földnemek, közegek. A talajművelés célja és alapelvei. Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, boronálás, simítózás, hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata. Talajművelési rendszerek kialakítása. A trágyázás célja. A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, kezelése, tárolása, hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák) és műtrágyák (nitrogén-, foszfor-, káliumtartalmú műtrágyák, mikroelem-trágyák) jellemzői, használatuk lehetőségei és tárolásuk. A szervestrágyázás és a műtrágyázás hatásának összefüggései, környezetvédelmi vonatkozásai. Az öntözés jelentősége. Az öntözés célja: vízpótló-, kelesztő-, frissítő-, párásító-, nedvességtároló-, talajátmosó-, trágyázó-, beiszapoló-, színező- és fagy elleni öntözés. Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hőfoka és szennyezettsége. Öntözési módok: felületi-, esőszerű-, altalaj- és egyéb építmények szakszerű használatát. Ismeri hazánk éghajlati és talajadottságait. Értelmezi az éghajlati és talajtani alapfogalmakat. Ismeri a talajok kialakulását, tulajdonságait, a főbb talajtípusokat és talajvizsgálati módszereket, műszereket. Megérti a talajélet és a talaj termékenységének összefüggéseit, fenntartásának lehetőségeit. Megérti a talaj termelékenységét befolyásoló tényezőket. Jellemzi a kertészeti földnemeket, közegeket. Ismeri a talajművelés célját, idejét, módjait. Megérti a talajművelést befolyásoló tényezőket. Megérti a talajvédelmi szempontok figyelembe vételével a talajművelő eszközök talajszerkezetre gyakorolt hatását, okszerű megválasztását. Meg tudja választani a talajművelési eljárásokat. Ismeri trágyázás célját, idejét, módjait. Megérti a tápanyag-gazdálkodás jelentőségét. Megérti a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével a tápanyag szerepét és a tápanyag-utánpótlás összefüggéseit. Meg tudja választani a szükséges tápanyagmennyiség megállapításának módjait, technikáját. Meg tudja választani a trágyázási módokat, azok anyagait, eszközeit. Jellemzi a kertészetben használatos trágyaféleségeket. Ismeri az öntözés célját, idejét, módjait. Megérti az öntözés szerepét, jelentőségét, hatásait, technológiáját, a talajvédelmi szempontokat. Meg tudja választani az öntözési módokat és azok eszközeit. 2 /

3 csepegtető öntözés. Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása (öntözési norma, idénynorma, öntözési forduló). 405/2.7/x Növényvédelem 9 óra 405/4.1/x Anyagismeret A növényvédelem jelentősége, tárgya, rövid története, feladata. Legfontosabb, a növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, állati kártevők) életfeltételei, károsításuk megjelenési formái. A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei. Növényvédő szerek ismerete, felhasználása, tárolása. A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés. A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben. Komplex és integrált növényvédelem. Műszaki ismeretek (alapismeretek, parképítés) Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Ismeri a legfontosabb kórokozókat, kártevőket, gyomokat és az ellenük való védekezés módjait. Jellemzi a komplex és integrált növényvédelem módjait, eljárásait. Megérti a megelőző és rendszeres növényvédelem közötti különbségeket. Megérti a növényvédelmi előrejelzés jelentőségét. Megérti a növényvédelem és a környezetvédelem kapcsolatát, a kölcsönhatások magyarázatát az életközösségben. Jellemzi a környezetkímélő növényvédelem módjait. A szerkezeti anyagok tulajdonságai, jellemző felhasználási módjuk. Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz. Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg, fólia, műanyagok. Tüzelő- és kenőanyagok, ezek jellemző tulajdonságai, felhasználásuk. 405/4.2/x A műszaki ábrázolás alapjai 9 óra 405/4.3/x Gépelemek szerkezeti egységek 5 óra 405/4.4/x Belsőégésű motorok 9 óra 405/4.5/x Az erőgépek szerkezeti felépítése A műszaki rajzok rendszere, szabványok, vonalvastagságok, szövegmező, méretarányok. Alapvető ábrázolási módok, a vetületek, ezek elrendezése. Alkatrészrajz, összeállítási rajz, metszet. Méretjelölés, méretháló. Gépészeti működési vázlat. Építészeti rajz. Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések. Csapágyak feladata, fajtái, karbantartása. Tengelykapcsolók: súrlódásos, biztonsági, kardántengelyek. Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás). Az áttétel. Mozgást átalakító hajtóművek (bütykös, forgattyús). Szivattyúk: dugattyús-, membrán-, centrifugál-, fogaskerékszivattyú. Hidraulikus munkahengerek. A négyütemű Ottó-motor szerkezete, működése. A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése. A kétütemű motorok. Az Ottómotor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása. Az elemi karburátor működése, a hidegindítás. A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, a hidegindítás. A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása. A motorok kenési módjai, a nyomóolajozás működése, karbantartása. Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék). A teljesítményleadó-tengely, a függesztő-szerkezet, a vonószerkezet. A járószerkezet és a kormányzás. A fékszerkezetek Ismeri a gépek legfontosabb szerkezeti anyagainak tulajdonságait, felhasználási módjukat. Megérti az üzemanyagok, kenőanyagok, tüzelőanyagok alkalmazás szempontjából fontos tulajdonságait, gazdaságos felhasználását. Ismeri az ábrázolás és a méretmegadás szabályait, a műszaki vázlat értelmezését. Ismeri gépészetben alkalmazott legfontosabb oldható és oldhatatlan kötéseket. Ismeri a belsőégésű motorok szerkezetét, működését. Megérti az erőgépek, belső égésű motorok felépítését, működését, karbantartásuk alapelveit. Ismeri az erőgépek szerkezeti részeit. Ismeri az erőgépek erőátviteli berendezéseit. Ismeri az erőgépek elektromos berendezéseit. 3 /

4 feladata, fajtái, működése, karbantartása. A járművek elektromos berendezései. Az akkumulátor működése, karbantartása. Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, karbantartása. 405/4.6/x Villanymotorok A villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái. A villanymotorok üzemeltetése, biztonságtechnikája. Ismeri a villanymotorok működését. 405/4.7/x A termesztés, növényápolás gépei 19 óra A talajművelő gépek. Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása. A boronák fajtái, működése. A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása. A lazítók és a hengerek. A talajmarók. Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása. A hígtrágya kijuttatás. A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (röpítőtárcsás, pneumatikus). A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok. Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, működése. A porozógépek, csávázók. Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos). A permetezőgépek automatikái. Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai. Permetlé összetétel számítása. A traktoros és teherautós szállítás általános eszközei. Traktoros és önjáró homlokrakodók, gémes rakodók. Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire. Az öntözési módok (felületi-, esőztető-, mikro-, csepegtető öntözés) stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik. Tápanyag-utánpótlás öntözéssel. A tereprendezés gépei. A melioráció fogalma, fő feladatai, a terület előkészítése, bozótirtás. Földnyesők, földtolók, földgyaluk, talajlazítók, talajtömörítők. Csatornakészítés gépei: rotációs csatornanyitók, profilkotró. Kisrakodók, kotrógépek. Ismeri a talajművelés, trágyázás, öntözés, növényvédelem gépeinek használatát. Megérti a kertészeti gépek felépítését, működését, karbantartásuk alapelveit. 405/5.1/x Parképítés gépei 18 óra Építőipari gépek, épületgépészeti berendezések. Útépítés, burkolatlerakás, műkőmunkák gépei. Gyeplétesítés gépei. Cserje- és fatelepítés gépei. Öntözőrendszerek. Motorfűrészek. Kerti tavak, szökőkutak gépészeti berendezései. Kertek villamosítása, világítása. Ismeri a cserje- és fatelepítő gépek csoportosítását, felépítését. Ismeri az öntözőberendezések főbb típusait és részeit. Ismeri a gépek és berendezések biztonságtechnikai előírásait. Megérti a gyepkészítés gépeinek működését, az idős faültető gépek működését, az öntözőrendszerek működési elvét, a betonkeverők, habarcskészítő gépek üzemeltetését, az öntözőberendezés telepítését, üzemeltetését, karbantartását, a gépek karbantartását, korrózióvédelmét. 4 /

5 405/1.1/x Munkavédelmi szabályozás és felügyelet Munkavállalói ismeretek Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A munkavédelem fogalma és feladatai. Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, munkabiztonság, biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, biztonságtechnika fogalma, - feladata. A munkavédelmi törvény, jogszabályok. Biztonsági szabályzatok. A munkavédelem helyi szabályai. Gépkönyv, használati- és kezelési utasítás. Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás. Műveleti munkahelyi utasítás. Szabványok a munkavédelemben. A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei. Szabványok alkalmazása. A munkavédelem szervezetei. Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, munkahelyi szervek. 405/1.2/x Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei 405/1.3/x Balesetek balesetelhárítás 5 óra 405/1.4/x A munkavégzés jellegzetességei 405/1.5/x Munkaegészségtan 4 óra A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai. A munkavállalók munkavédelmi feladatai. Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. A balesetek típusai, jellegzetes okai. Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. Baleseti ellátás, rehabilitáció. A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények. Munkahelyi magatartás. Biztonsági berendezések, védőburkolatok. Biztonsági szín- és alakjelek. Rendszeres ellenőrzés, karbantartás. Anyagmozgatás általános szabályai. Anyagtárolás általános szabályai. Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai. A laikus elsősegélynyújtó alapvető feladatai. Az első ellátás nyújtása. A veszélyes behatás megszakítása. A sérült biztonságba helyezése. Sérülések csoportosítása, ellátásuk. A légzés és vérkeringés fenntartása. Gondoskodás az orvosi ellátásról. Az elsősegélynyújtás eszközei. A munkák csoportosítása. Az ember energiaszükséglete. A fizikai munka energiaszükséglete. Alap-, munka- és szabadidős tevékenységi energia. A dinamikus és statikus munka jellemzése. Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete. A szervezet alkalmazkodása a terheléshez. A fáradás fizikai és pszichikai módon. A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása, életkor, monotonitás, a munka szervezettsége). Munkaidő-pihenőidő összhangja. Fogalmak és feladatok az általános és részletes munkaegészségtannal kapcsolatban. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat. Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, Ismeri a munkavédelem célját, feladatait. Megérti a munkavédelmi oktatás jelentőségét, fontosságát. Ismeri a munkáltató és a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelességeit. Ismeri a balesetek megelőzésének, a munkahelyi ártalmak kiküszöbölésének általános szabályait. Ismeri a teendőket baleset esetén. Megérti a baleset és a munkabaleset közötti különbségeket, azok eltérő jogi következményeit. Alkalmazni tudja az alapvető elsősegély-nyújtási módokat. Ismeri a munkák felosztását, a munka energiaszükségletét. Megérti a munkateljesítményt befolyásoló tényezőket. Ismeri a munkahely kialakításának szempontjait. Ismeri az általános munka-egészségtani szabályokat zárt és szabad területen. Megérti a 5 /

6 berendezésének általános követelményei. Telepítés elrendezés (tájolás). Domborzati viszonyok. Talajviszonyok. Közművesítés. Úthálózat. Uralkodó szélirány. Tömbös és pavilonos rendszer. Munkahelyi klíma. Hőmérséklet, nedvességtartalom, légsebesség. Légszennyezettség. Légzésvédők fajtái és használata. Munkahelyek világítása. Természetes és mesterséges világítás. Színdinamikai kérdések. A munkahely színezésének élettani, lélektani hatása, hatása a munkateljesítményre. Üzemi létesítmények. Egészségügyi és szociális létesítmények hatása, következményei. Zaj- és rezgéshatás. Mérgezések, fertőzések. A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei. Alkalmassági vizsgálat, (előzetes, időszakos). Egészségügyi könyv. Nők- és fiatalkorúak védelme. Védőeszközök. Védőital. Szervezési intézkedések. Az ergonómia fogalma és feladata. Az ember és a gépkialakítás kapcsolatának jelentősége a hatékony és az egészséges munkavégzés szempontjából. munkabiztonság és az alkoholfogyasztás összefüggéseit. 405/1.6/x Munkalélektan 405/1.7/x A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 5 óra 405/1.8/x Tűz- és robbanásvédelem 4 óra A munkalélektan fogalma és feladata. Alapfogalmak. Munkabiztonság pszichikai háttere. Személyiség, magatartás, intelligencia, rátermettség, tehetség, érdeklődés, alkalmazkodás, képesség (értelmi és manuális), jártasság, készség. A pszichikai tényezők befolyásoló szerepe. A balesetek keletkezésének pszichikai okai. A munkát végző közösség és a biztonságos munkavégzés. Az alkoholos, és egyéb befolyásoltság. Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, munkavégzés általános szabályai. A villamos áram élettani hatása. Villamos berendezések üzemeltetésének általános szabályai. Szabad vezeték közelében végzett munkák. Villámvédelem, villámhárító berendezések. A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági szabályai. Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája. Biztonságos eszközhasználat. Munkagépek felszerelése, használata. Kézi munkák során használandó védőfelszerelések. Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe helyezési eljárás jelentősége. Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei. Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás, és tárolás általános biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi vonatkozásai. A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, környezetvédelmi vonatkozásai. A szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése. Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédő szer mérgezéskor. Áru- és vagyonvédelem. Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak. Tűzveszélyességi osztályok. Éghetőség, tűzállóság. Tűzvédelmi jogszabályok. Irányító szervek, tűzoltóságok. Az üzemi tűzvédelmi feladatok. Tűzvédelmi oktatás. Tűzriadó-terv. Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai. Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése. Tűzoltó anyagok, eszközök és készülékek. Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (széndioxid). Tűzoltó eszközök és készülékek. Megérti a balesetek bekövetkezésének lélektani okait. Ismeri a villamos árammal működő munkaeszközök biztonságtechnikai előírásait, megszegésük következményeit. Ismeri a tűzvédelmi alapfogalmakat, a tűzveszélyességi osztályokat, a teendőket tűz esetén. Ismeri a tűz- és robbanásveszély megelőzésének módszereit. Meg tudja választani a tűz oltásához szükséges eszközöket, anyagokat. 6 /

7 Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai. A környezetvédelem fogalma és feladatai. A környezetvédelem jogi Ismeri a környezetvédelem törvényi szabályozását, szabályozása, szervezetek. A különböző környezet- és a környezetvédelem területeit. Ismeri a kertészek természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, az erdőkről, a vadakról környezetvédelmi lehetőségeit és kötelességeit. stb. szóló) törvények. A minisztérium és a hatóságok. Megérti a környezetvédelem jelentőségét. Környezetvédelmi feladatok. A talajvédelem: sík-és dombvidéki. Talajerózió, defláció. A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres növényvédelem hatása. A víz védelme. A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetőségek. Tisztított szennyvíz elhelyezése. A levegő tisztaságának védelme. A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság megóvásának lehetőségei. Az erdők és a vadak védelme. Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram. Hulladékok. A hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok ártalmatlanításának, újrahasznosításának eljárásai. A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk. Környezetvédelmi károk és bírságolás. 405/1.9/x Környezetvédelem 16 óra 405/1.10/x Természetvédelem 8 óra 405/1.11/x Munkajogi ismeretek 4 óra A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban. Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok. A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén. Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során. Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata. Munkajogi fogalmak. Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai. Ismeri a kertészeti termesztésben előforduló védett növényeket. Megérti a természetvédelem jelentőségét. Ismeri a munkaviszony létrejöttével és megszűnésével kapcsolatos előírásokat, a szerződéskötés szabályait. 405/1.1/ Egy-, kétnyári dísznövények jellemzői 10 óra Növényismeret Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Virágágyi kiültetésre alkalmas egynyári dísznövények ismerete és Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% felhasználási lehetőségei. Egynyári ámpolnanövények. Virágágyi Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% kiültetésre alkalmas kétnyári dísznövények ismerete és felhasználási lehetőségei. alkalmazhatóságát. 405/1.3/ Évelő dísznövények jellemzői 18 óra 405/1.5/ Lombhullató dísznövények jellemzői 20 óra Virágágyi kiültetésre alkalmas közepes vízigényű évelő dísznövények ismerete. Virágágyi kiültetésre alkalmas szárazságtűrő évelő dísznövények ismerete. Árnyéki évelő dísznövények ismerete. Virágágyi kiültetésre alkalmas fagyérzékeny évelő dísznövények ismerete. Vízi, vízparti és mocsári évelő dísznövények ismerete. Hagymás, gumós, hagymagumós évelő dísznövények. Pázsitfűfajok ismerete. Lombhullató díszfák ismerete. Lombhullató díszcserjék ismerete. Kúszó cserjék ismerete. Kerti rózsák ismerete. Talajtakaró cserjék ismerete. Mérgező lombhullató dísznövények. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Ismeri a zöldfelületek kertépítészeti növényfajait, fajtáit. Megérti az egy-, kétnyári dísznövények igényeit, Ismeri a zöldfelületek kertépítészeti növényfajait, fajtáit. Megérti az évelő dísznövények igényeit, alkalmazhatóságát. Ismeri a zöldfelületek kertépítészeti növényfajait, fajtáit. Megérti a lombhullató dísznövények igényeit, alkalmazhatóságát 7 /

8 405/1.7/ Örökzöld dísznövények jellemzői 19 óra Örökzöld fenyők ismerete. Lombhullató fenyők ismerete. Örökzöld Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% lomblevelű díszcserjék ismerete. Mérgező örökzöld dísznövények Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% ismerete. 405/1.9/ Cserepes, edényes dísznövények jellemzői 5 óra 405/1.1/ Építőanyag ismeretek 10 óra Cserepes, edényes, dézsás dísznövények ismerete. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Kerttechnika Elméleti óraszám: 108, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Az építőanyagok tulajdonságai. Természetes kövek állítása, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60% bedolgozás gépei. Építési kerámiák. Építési kötőanyagok. A habarcsok. A beton. A betonok osztályozása és megnevezése. Műkő. Építőelemek. Térburkoló elemek. Szigetelőanyagok. Műanyagok. Az Tesztfeladat megoldása 10% építőfa. Kereskedelmi faáruk. Erdei fatermékek. Lemezipari termékek. Faapríték, kéregzúzalékok. Fémek. Felületvédő anyagok, festékek betonkeverés, szállítás, bedolgozás gépei. 405/1.2/ Föld- és tereprendezési munkák 405/1.3/ Alapozások, vízszigetelések 405/1.4/ Falszerkezetek A terepátalakítás szempontjai. Mesterséges terepalakulatok. Új terepsík kialakításának menete földtömeg-egyensúllyal. Kerti rézsűk kialakítása. Tereprendezési munkák végzése. Tereprendezés gépei. Építmények alapozása. Az alapok rendeltetése. Az alapozás módjának kiválasztása. Alapozásra alkalmas talajok. Talajok fejtési osztályai. Alapok kitűzése. Alapásás, dúcolás, a munkagödör víztelenítése. Építmények alapozásának anyagai. Alapok zsaluzása. A kerti létesítményeket támadó nedvességhatások. A nedvesség elleni védelem lehetőségei. Bitumenes lemezszigetelések. Modifikált bitumenes lemezszigetelés. Műanyag lemezszigetelések. Falszerkezetek felosztása. Égetett agyagtéglából épített falak. A téglafal készítésének szabályai. Falazási munkák kivitelezése. A falazás során előforduló hibák. Kőfalak építése. A kőfal kötésének, ill. építésének általános szabályai. Kőfalak típusai és a típushoz kötődő építési szabályok. Terméskő falak kivitelezése. Beton- és vasbeton falak. 405/1.5/ Faszerkezetek, famunkák Az ácsszerkezetek készítésénél leggyakrabban használt kötőelemek. Egyszerű fakötések. Korszerű fakötések. Egyszerű zsaluzatok. Alapok zsaluzata. Falak, pillér, oszlop zsaluzata. 405/1.6/ Fémszerkezetek munkái Fémszerkezetek alakítása. Fémkötések. Oldható kötés. Oldhatatlan kötések 405/1.7/ Felületvédelem 1 óra Fémek felületvédelme. Kültéri igénybevételnek kitett faanyagok felületvédelme. Természetes kőfelületek védelme. Festékfelhordás módjai, eszközei. Festék és festési hibák. 405/3.1/ Kerti támfalak Támfalak, bélésfalak feladata. A támfalak különböző típusai. A Ismeri a zöldfelületek kertépítészeti növényfajait, fajtáit. Megérti a lombhullató és örökzöld fenyőfélék igényeit, alkalmazhatóságát. Ismeri a kertépítészet növényfajait, fajtáit. Megérti a cserepes, edényes, dézsás dísznövények igényeit, alkalmazhatóságát. 8 /

9 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák 4 óra támfalak szerkezeti kialakításának és építésének főbb elvei. A különböző támfaltípusok szerkezete és megépítése. Terméskő támfalak. Tégla támfalak. Betonból készült támfalak. Rácsfalak (máglyafalak) és szekrényfalak. Fából készült támfalak. 405/3.2/ Kerti lépcsők, lépcsősorok, rámpák 4 óra 405/3.3/ Kerti út- és térburkolatok 10 óra 405/3.4/ Kerítések, kapuk, térrácsok 4 óra 405/3.5/ Pergolák, lugasok, falirácsok 405/3.6/ Vízarchitektúrák 19 óra 405/3.7/ Kőkert, sziklakertek 405/3.8/ Kert berendezési tárgyak, játszószerek 405/3.9/ Kerti öntözőhálózat 4 óra 405/3.10/ Tetőkert, zöldtető 405/3.11/ A kertépítés folyamata 8 óra A lépcső szerkezeti részei és méretezése. A rámpák kialakításának követelményei. Lépcsők, lépcsősorok kialakításának biztonsági követelményei. Lépcső csatlakozása rézsűhöz, támfalhoz. A lépcsők osztályozása anyaguk szerint. A lépcsők, rámpák alapozása. Lépcsők, rámpák, szerkezete, építése. Az utak kialakításának általános elvei. Az út szélességi méretének megválasztása. Az utak hossz- és keresztlejtésének kialakítása. A burkolatok funkcionális követelményei. Az utak, térburkolatok kialakításának esztétikai elvei. Vegyes forgalmú utak, kerékpárutak. Gépkocsi-parkolók, behajtók. Az utak burkolatainak anyagai, szerkezetei, építéstechnológiája. A kerítés szerepe, jelentősége. A kerítésre vonatkozó építésügyi hatósági előírások. A kerítések csoportosítása. A kerítések telepítésének, kialakításának tervezési elvei. Kapuzatok, kapuk kialakítása. Tértagoló és térelválasztó rácsok. Kerítések, kapuk, térrácsok szerkezetei és építése. Kerítések, kapuk, térrácsok építése. Pergolák, lugasok. Pergolák méretezése. Pergolák szerkezeti felépítése. Falirácsok. Vízarchitektúrák szerepe a kertben. A víz megjelenése a kertben. Források, csobogók. Ivókutak, falikutak, merítőkutak. Erek, patakok, csatornák. Vízesések és vízlépcsők tervezésének szempontjai, kialakításuk. Mesterséges vízesés. Vízilépcső (kaszkád). Tavak, víztükrök, díszmedencék, pancsolók, úszómedencék. A vízarchitektúrák építésének általános követelményei. A kövek alkalmazásának szempontjai a kertben. A kő alkalmazásának módjai a kertben. A mértani kőkert. Tájképi sziklakert építése. Asztali kertek (miniatűr sziklakertek). Kerti bútorok (ülőhelyek, padok, asztalok, napozó- és fekvőszékek). Világítótestek, fényarchitektúra (hatáskeltő megvilágítások). Tájékoztató táblák. Hulladékgyűjtők. Épített tűzrakó helyek. Telepített napórák. Plasztikai díszek. A játszószerek biztonságtechnikai követelményei. Az öntözés műszaki berendezései. Vízforrások. Öntözőhálózat. Öntözési módok. Automata, programozható öntözőrendszer. Az öntözőrendszer főbb részei. A tetőkertek jelentősége. A tetőkertek csoportjai. Intenzív tetőkert. Extenzív tetőkertek (zöld tetők). Tetőteraszok. Tetőkertek létesítése. A tetőkertek növényfajai. Tetőkertek közegei. Tetőkertek megépítése. A kivitelezést megelőző műszaki tevékenység. Az építés-előkészítő munkák. A munkaterület átvétele. Felvonulás a munkaterületre. A terület-előkészítő munkák. Durva- és finom tereprendezés. Alakító 9 /

10 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák földmunka, termőföldterítés, talajjavítás. Kertészeti munkák (növényültetés, virágágy kiültetés, gyepesítés). Kertberendezési tárgyak kihelyezése, takarítás. Építés utáni kertfenntartás. Kertépítési munkák ellenőrzése, átadása, hiánypótlás és garancia. A tervdokumentáció fajtái, típusa, tartalma. Környezetrendezési terv. Tereprendezési terv. Növényvizsgálati és favédelmi terv. Faértékelés, növényfelvételezés. Felmérési napló. Építési napló. 405/4.1/ Gyepesítés 4 óra Pázsitfűfajok ismertetése, csoportosítása, a fűmagkeverékek összeállításának szempontjai. Gyep létesítése magvetéssel. Pázsitfelújítás felülvetéssel. Pázsit, gyepfelület létesítése gyeptéglázással. Pázsit, gyepfelület létesítése gyepszőnyeg fektetésével. Pázsitápolás gépei. 405/4.2/ Egy-, kétnyári növények ültetése 4 óra 405/4.3/ Évelő dísznövények ültetése 4 óra 405/4.4/ Díszfák, -cserjék ültetése 4 óra 405/4.5/ Örökzöld növények ültetése 405/2.1/ A vízszintes mérés és kitűzés alapműveletei 8 óra Virágágy talajelőkészítése. Egy- és kétnyári dísznövények kiültetése. Egynyáriak helybevetése. Talajelőkészítés gépei. Évelő virágfelületek szerepe, alkalmazása a zöldfelületekben. Évelő virágfelületek létesítése. Növényanyag beszerzése. Növényanyag szállítása. Vermelés. Fa helyének kitűzése. Gödörásás. Ültetés szabadgyökérrel. Telepítés földlabdával. Konténeres növények telepítése. Korona visszametszése, ritkítása. Víztányér készítés. Karózás, kötözés. Idős fa átültetése. Fa, cserje ültetés, ápolás gépei Lomblevelű örökzöldek telepítése. Fenyők telepítése. Geodézia Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A mérés és kitűzés eszközei. Pontok jelölése. Egyenes vonalak kitűzése. Derékszögszög kitűzése, talppont keresése. Körívek kitűzése. Vízszintes szögmérés, szögkitűzés. Távolságok meghatározása. 405/2.2/ Magassági mérés fogalma, eszközei Geometriai szintező műszerek. Szintezés. Ismeri a geodézia tárgyát, a használatos mértékegységeket és a mérési segédeszközöket, a térképezés eszközeit, a szögmérő műszerek típusait, szerkezetét. Megérti a mérési hibák elméletét és a mérési javítások módjait, a szögmérőműszerek hibalehetőségeit és a szabályos hibák kiküszöbölésének módjait. Megérti a részletes felvétel elvégzését derékszögű és poláris koordinátákkal, az egyenesek, körívek, szögek kitűzésének menetét. Tudja a mérési adatok jegyzőkönyvbe rögzítését. Ismeri a szintezőműszerek hibalehetőségeit és a szabályos hibák kiküszöbölésének módjait. 10 /

11 6 óra Megérti a szögmérő és a szintezőműszerek beállítását, kiigazítását. Megérti a szögmérés, a szintezés, a magasságmérés végrehajtásának módját. Megérti a távolságok, az új pont koordinátáinak, a pontkapcsolások kiszámítását, a domborzati viszonyok ábrázolásának módjait. 405/2.3/ Részletpontok felmérése és kitűzése 8 óra 405/2.4/ A mérési eredmények térképi feldolgozása 14 óra Kertépítészeti terepfelmérés, a kitűzés módszerének megválasztása. Vízszintes terület felmérési és kitűzési eljárások. Együttes vízszintes és magassági felmérések. Kitűzések magassági értelemben. A méretarány fogalma és a térképek osztályozása. A felmérés síkrajzi térképezése. Magassági viszonyok térképi ábrázolása. Szintvonalas, ábrázolás. Kótált projekciós ábrázolás. Csíkozás. Térképi területek meghatározása, egyszerű síkidomokra bontással. Vízszintes sík kialakítása. Meghatározott lejtésű sík kialakítása. Teraszrendszer kialakítása. Elemi testek térfogata. Térfogatszámítás függőleges metszetek segítségével kótált projekciós térképről. Térfogatszámítás vízszintes metszetek segítségével rétegvonalas (szintvonalas) térképről. Megérti a térképi terület meghatározását, a helyszínrajz méretarányának megválasztását, a léptékhelyes helyszínrajz elkészítésének módját a felmért területről. Ismeri a domborzati viszonyok ábrázolásának módjait. Megérti a térképi terület meghatározását, a területés térfogatszámítás módjait kottált projekciós és szintvonalas térképeken, a terepfelszín kialakításának módjait. 405/1.1/ Golfjáték szabályismeret 18 óra Golfpálya-fenntartás Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A golfjáték általános szabályai. Golfpályák típusai. Gyakorlópálya. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60% Ismeri a golfpályák típusait, a golfjáték általános Golfcentrumok. Gyakorlópálya par 3-as rövidpályákkal. 9 szakaszos szabályait. golfpálya. 18 szakaszos golfpálya. 27 vagy annál több szakaszos golfpálya. Az egyes golfpálya szakaszok felépítése. Golfpályák Tesztfeladat megoldása 10% tartozékai. Versenyek formái, lebonyolítási rendje. 405/1.2/ Golfpálya-fenntartó feladatók 36 óra Golfpályák karbantartásához szükséges berendezések, gépek. Golfpályák létesítésének, építésének folyamata. Golfpályák öntözőrendszere. Golfpályák pázsitjának telepítése. Golfpályák akadályainak (homokos csapda, vízakadály) fenntartása. Golfcentrum parkjának fenntartása. Golfpályák pázsitjának fenntartása. Fák, cserjék fenntartása. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60% Tesztfeladat megoldása 10% Ismeri golfpályák építésének folyamatát. Tudja a golfpályák fenntartásának munkaműveleteit. 11 /

12 405/3.1/x A kertészeti termesztés tárgyi feltételeinek megismerése Termesztési ismeretek gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54, csoportbontásban A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Ismeri a kertészeti termesztésben előforduló (üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő Anyagok, eszközök felismerése 80% termesztőberendezéseket, kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, - építményeket, termesztőedényeket, kertészeti tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) szerszámokat. megismerése. 405/3.2/x Éghajlattani gyakorlatok 14 óra 405/3.3/x Talajtani gyakorlatok 405/3.4/x Trágyázási gyakorlatok 405/3.5/x Növényvédelmi gyakorlatok 19 óra 405/5.1/x Kéziszerszámok, anyagok ismerete, használata 5 óra A meteorológiai mérőház. A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas nedvességmérő, száraznedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő). A csapadékmérés eszközei. A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni-, mélységi talajhőmérők). A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök (Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő). A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás). Talajminta-vétel (szelvényminta, átlagminta). Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra. Egyszerű talajvizsgálatok (ph-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, mésztartalom). Szervestrágyák ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű szervestrágyák, komposzttrágyák). Műtrágyák ismerete (egyszerű-, összetett-, kevert-, és mikroelem trágyák). Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők kártételének felismerése (kór- és kárképek). Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Információk feladattal vezetett feldolgozása Műszerek felismerése 50% Információk feladattal vezetett feldolgozása Talajminták felismerése 50% Talajminták elemzése 20% Információk feladattal vezetett feldolgozása Trágyák, műtrágyák felismerése 70% Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Információk feladattal vezetett feldolgozása Kór- és kárképek, gyomok felismerése 50% Műszaki ismeretek (alapismeretek) gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 90, csoportbontásban Használni tudja a meteorológiai eszközöket. El tudja végezni a talajmintavételt, az egyszerű talajvizsgálatokat. Ismeri a legfontosabb szerves és műtrágyákat. Felismeri a legfontosabb kór- és kárképeket, gyomnövényeket. Ismeri a legfontosabb növényvédő szereket. A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat Információk feladattal vezetett feldolgozása Karbantartja a kézi szerszámokat. gyakorlása. A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága. Anyagok, eszközök felismerése 70% Kötésmódok (oldható, nem oldható). Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása. 405/5.2/x Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete 5 óra 405/5.3/x Motorok szerkezete, működtetése A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, karbantartásuk, jellegzetes meghibásodásuk. Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése. Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépelemek, szerkezeti egységek felismerése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Motorok működtetése 70% Végre tudja hajtani az erő- és munkagépek összekapcsolását. Ismeri a motorok főbb szerkezeti részeit. 12 /

13 15 óra valamint a levegőszűrő fő részei, működése, karbantartása. Hidegindítások, indítások gyakorlása. A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása. Üzemanyagok, kenőanyagok. 405/5.4/x Erőgépek szerkezete, működtetése 20 óra 405/5.5/x Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése 5 óra 405/5.6/x Erőgépek, munkagépek összekapcsolása 10 óra 405/5.7/x A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése 30 óra Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a járművön. Az erőátvitel egységei. A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés. Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása. A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok). Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése. A 3 pont felfüggesztés, ennek állítási lehetőségei. A vonóhorog, a teljesítmény-leadó tengely, a hidraulikus és elektromos csatlakoztatás. A traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása. A csatlakoztatás biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése. Motoros kisgépek kezelése. A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák). Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása. A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, üzemeltetése, szabályozása, karbantartása. Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős permetezők. Vontatott porozó. Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros. Szórófejek, cseppnagyság jelentősége. Környezetvédelmi, karbantartási feladatok. Permetlé összetétel számítás. Permetezőgépek automatikái. A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása. A billenthető pótkocsik üzemeltetése. Traktoros és önjáró homlokrakodók. Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása. Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények. Elektromos és gázüzemű rakodók. Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek). Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, karbantartása. Öntözési automatika. A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, komposztálók, láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása. Információk feladattal vezetett feldolgozása Erőgépek működtetése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Villanymotorok működtetése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Erő- és munkagépek összekapcsolása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Ismeri az erőgépek szerkezeti felépítését. Üzemelteti, karbantartja, és vezetni tudja a megfelelő erőgépet. Működteti a járművillamossági berendezéseket. Elvégzi a traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolását illetve szétkapcsolását. Elvégezi a kertészeti kisgépek és erőgépek napi karbantartását. Be tudja állítani a szerves- és műtrágyaszórás gépeit. Be tudja állítani, és üzemeltetni tudja a talajművelés gépeit, a háti, a háti motoros és a vontatott permetezőgépeket. Működtetni tudja az öntözőberendezéseket. 13 /

14 405/5.2/x Rakodó-, szállító- és földmunka-gépek bemutatása Műszaki ismeretek (parképítés) gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 36, csoportbontásban Rakodók, markolók, árokásók megismerése. Szállító gépek és Információk feladattal vezetett feldolgozása Működteti a területelőkészítés gépeit. eszközök megismerése. Tereprendező gépek (földgyaluk, Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% tolólemezek, simítók stb.) megismerése. Tömörítő gépek (döngölő, henger) megismerése. Billenőplatós pótkocsi használata. Kisrakodók használata, üzemeltetése. 405/5.3/x Gyep- és pázsitkészítő gépek beállítása, használata 6 óra 405/5.4/x Fa- és cserjeültetés gépeinek üzemeltetése 4 óra 405/5.5/x Építőipari gépek üzemeltetése 405/5.6/x Öntőző berendezések üzemeltetése 405/5.7/x Útépítőgépek üzemeltetése 6 óra 405/5.8/x Kertek villamos berendezéseinek bemutatása A pázsitkészítés gépei, talajelőkészítés, fűmagvetés eszközei. Gyepszőnyegkészítő gépek bemutatása. A telepítés gépei, résnyitók. Mechanikus gödörfúrók, hidrofúrók működése, üzemeltetése, karbantartása. Forgódobós betonkeverő üzemeltetése, karbantartása. Merülő és lapvibrátorok üzemeltetése, karbantartása. Elektromos kézi szerszámok szakszerű használata (fúró, sarokcsiszoló stb.). Az esőztető-, a csepegtető- és a mikroöntözés egységei (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, csepegtetőtestek, zárószerkezetek) ezek összeszerelése, üzemeltetése. A kisteherbírású utak készítésének eszközei, ezek használatának gyakorlása. Alapozás, tömörítés, útburkolat készítés. Aszfaltfinis, műanyagburkolat (tartán) készítő használata. Kertek megvilágításához használatos anyagok, világítótestek, megismerése. Napelemes kertvilágítás bemutatása. Földkábelek fektetése. Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Működteti a pázsit- és gyepszőnyeg-készítés gépeit. Működteti a fa- és cserjetelepítés gépeit. Működteti az építőipari gépeket. Felismeri az öntözőberendezések részeit. Működteti az útépítő gépeket. Ismeri a kertek megvilágításához szükséges anyagokat, világítótesteket. 14 /

15 405/1.2/ Egy-, kétnyári dísznövények megismerése 16 óra Növényismeret gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 72, csoportbontásban Virágágyi kiültetésre alkalmas egynyári dísznövények ismerete és Tárgyminták azonosítása 90% Felismeri és megnevezi a virágágyi kiültetésre felhasználási lehetőségei. Egynyári ámpolnanövények. Virágágyi Tesztfeladat megoldása 10% alkalmas egy- és kétnyári dísznövényeket. kiültetésre alkalmas kétnyári dísznövények ismerete és felhasználási Ismertetni tudja a felhasználási lehetőségeiket. lehetőségei. 405/1.4/ Évelő dísznövények megismerése 18 óra 405/1.6/ Lombhullató dísznövények megismerése 18 óra 405/1.8/ Örökzöld dísznövények megismerése 1 405/1.10/ Cserepes, edényes dísznövények megismerése Virágágyi kiültetésre alkalmas közepes vízigényű évelő dísznövények ismerete. Virágágyi kiültetésre alkalmas szárazságtűrő évelő dísznövények ismerete. Árnyéki évelő dísznövények ismerete. Virágágyi kiültetésre alkalmas fagyérzékeny évelő dísznövények ismerete. Vízi, vízparti és mocsári évelő dísznövények ismerete. Hagymás, gumós, hagymagumós évelő dísznövények. Pázsitfűfajok ismerete. Lombhullató díszfák ismerete. Lombhullató díszcserjék ismerete. Kúszó cserjék ismerete. Kerti rózsák ismerete. Talajtakaró cserjék ismerete. Mérgező lombhullató dísznövények. Örökzöld fenyők ismerete. Lombhullató fenyők ismerete. Örökzöld lomblevelű díszcserjék ismerete. Mérgező örökzöld dísznövények ismerete. Cserepes virágzó dísznövények ismerete. Cserepes levéldísznövények ismerete. Edényes, nem télálló növények ismerete. Tárgyminták azonosítása 90% Tesztfeladat megoldása 10% Tárgyminták azonosítása 90% Tesztfeladat megoldása 10% Tárgyminták azonosítása 90% Tesztfeladat megoldása 10% Tárgyminták azonosítása 90% Tesztfeladat megoldása 10% Felismeri és megnevezi a park- és kertépítésben jelentős évelő dísznövényeket. Ismertetni tudja a felhasználási lehetőségeiket. Ismeri a pázsitfűfajokat. Felismeri és megnevezi a park- és kertépítésben jelentős díszfákat és -cserjéket. Ismertetni tudja a felhasználási lehetőségeiket. Felismeri és megnevezi a park- és kertépítésben jelentős örökzöld és lombhullató fenyőket, örökzöld cserjéket. Ismertetni tudja a felhasználási lehetőségeiket. Felismeri és megnevezi a park- és kertépítő számára jelentős cserepes virágzó és levéldísznövényeket, valamint az edényes, nem télálló növényeket Ismertetni tudja a felhasználási lehetőségeiket. 15 /

16 405/1.8/ Építmény-szerkezetek készítése 35 óra Kerttechnika gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 126, csoportbontásban Kerti rézsűk kialakítása. Tereprendezési munkák végzése. Talajvizsgálat. Alap kitűzése. Alapok zsaluzása. Bitumenes Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással lemezszigetelések. Modifikált bitumenes lemezszigetelés. Műanyag lemezszigetelések. A téglafal készítésének szabályai. Habarcsok elkészítése. Habarcsok bedolgozása. A beton összetételének meghatározása. A beton keverése. A beton szállítása. A beton bedolgozása. A beton utókezelése. Nyersbetonok felületi megmunkálása. A vasbeton készítés munkafolyamatai. Kültéri igénybevételnek kitett faanyagok felületvédelme. Fémek felületvédelme. Faanyagvédelem. Használatos fafajták ismerete. Kereskedelmi faválaszték ismerete. Hagyományos fakötések készítése. Gerendák, oszlopok fakötéseinek készítése. Deszkáknál, pallóknál alkalmazott fakötések készítése. Szegezett, csavarozott fakapcsolatok készítése. Földmunkagépek, építőipari gépek használata, karbantartása. 405/3.12/ Kerti létesítmény, építmény kivitelezése 70 óra 405/4.6/ Növényzet telepítése 21 óra Terméskő támfalak építése. Tégla támfalak építése. Betonból készült támfalak építése. Kerti lépcsők építése. Kőlapos utak készítése. Előre gyártott térkő elemű térburkolat készítése. Gyöngykavics, kőzúzalék burkolatú út építése. Salakfelületű pálya építése. Réteges kőkibúvásos sziklakert építése. Szórványköves sziklakert építése. Pergolák, lugasok szerkezeti kialakítása, felállítása. Falrácsok készítése, elhelyezése. Medence készítése betonból. Mesterséges tó készítése fóliaszigeteléssel. Tűzrakóhely készítése. Kerti öntözőrendszer létesítése. Gyep létesítése magvetéssel. Pázsit- és gyepfelület létesítése gyeptéglázással. Pázsit- és gyepfelület létesítése gyepszőnyeg fektetésével. Egy- és kétnyári dísznövények kiültetése. Virágágy talaj-előkészítése. Egynyáriak helybevetése. Lomblevelű örökzöldek telepítése. Fenyők telepítése. Díszfák telepítése szabadgyökérrel. Díszfák telepítése földlabdával. Konténeres növények telepítése. Korona visszametszése, ritkítása. Víztányér készítése. Karózás, kötözés. Talajművelés, a pázsit- és gyepfelületek létesítéséhez használt gépek működtetése. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással Alkalmazni tudja építőanyagtanból tanultakat. Elvégzi a tereprendezési munkákat. Kialakítja a kerti rézsűket. Elvégezi az alapozási, falazási munkákat. Elvégezi a habarcs készítését, a beton összeállítását, keverését. Elvégezi a felületvédelmet. Tudja az építési folyamat gyakorlatát a műszaki átadás-átvételig. Elvégzi a kerti támfal, az út- és térburkolat, a lépcső, a pergola és virágrács, a sziklakert, a medence, tó, a kerti tűzrakóhelyek kialakítását. Elvégzi az öntözőrendszer telepítését. Tudja az építési folyamat gyakorlatát a műszaki átadás-átvételig. Elvégzi a növények telepítését, a füvesítést. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 16 /

17 405/2.5/ Geodéziai felmérések, kitűzések 54 óra Geodézia gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54, csoportbontásban Egyenes vonalak kitűzése. Derékszögszög kitűzése, talppont keresése. Körívek kitűzése. Vízszintes szögmérés, szögkitűzés. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással Hosszmérés végrehajtása mérőszalaggal. Közvetett távolság meghatározás hosszméréssel. Hosszmérés végrehajtása lejtős területen (lépcsős, redukciós). Derékszögű koordinátamérés. Poláris koordinátamérés. Hossz és keresztszelvényezés. Területszintezés. Kert kitűzés derékszögű koordináta méretekkel. Kert kitűzése vízszintes és magassági értelemben. Geodéziai műszerek, eszközök beállítása, kiigazítása. 405/1.3/ Golfpálya gondozási feladatok 4 Golfpálya-fenntartás gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 72, csoportbontásban Be tudja állítani, és ki tudja igazítani a szintező és szögmérő műszereket. Elvégzi a vízszintes és magassági szög mérését teodolittal. Elvégzi a szintezést, magasságmérést. Rögzíti a mérési adatokat a jegyzőkönyvben. Ki tudja számítani az irányszöget, a távolságot, az új pont koordinátáit, a pontkapcsolásokat. Elvégezi a derékszögű és poláris koordináta mérést. Ki tudja tűzni az egyeneseket, köríveket, szögeket. Meg tudja határozni a területeket a helyszínrajzon. Ki tudja tűzni a kerti létesítményeket vízszintes és magassági értelemben. Golfcentrum parkjának fenntartása. Golfpályák pázsitfenntartása. Elvégzi a golfpálya-fenntartás munkáit. Fák, cserjék fenntartása. Víz-, homokakadály fenntartása. Kiszolgáló Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással létesítmények fenntartása. Golfpálya füvesítése. 405/1.4/ Golfpálya-fenntartás gépei, eszközei 3 Golfpálya-fenntartás gépeinek használata és karbantartása. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással Működteti és karbantartja a golfpályafenntartásban használható gépeket. 17 /

18 405/1.1/x Vállalkozási alapfogalmak 1 óra 405/1.2/x Vállalkozások létrehozása 2/14. évfolyam Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek Elméleti óraszám: 48, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Szükségletek fogalma, hierarchiája. Gazdaság, gazdálkodás. Ismeri a legfontosabb vállalkozási, gazdálkodási, Termelés, termelési tényezők. Termelési eszközök. Az információ kereskedelmi alapfogalmakat. Megérti a fontossága. Az információk forrásai. szükségletek hierarchiáját. 405/1.3/x Vállalkozások működtetése 405/1.4/x Vállalkozások átszervezése, megszüntetése 1 óra 405/1.5/x Vállalkozáspszichológia 405/1.6/x Jogi alapismeretek 405/1.7/x Gazdálkodási alapismeretek 405/1.8/x Piac 405/1.9/x Adózás, járulékfizetési kötelezettség 405/1.10/x Számvitel Vállalkozási formák csoportosítása, jellemzői. Cégnyilvántartás, cégfelügyelet, kamarai tagság. Pénzintézetek, hitelek, hitelezés. Pályázatok készítése. Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás Személyiség és típusai. A vállalkozás emberi tényezői. Kommunikáció a partnerekkel való kapcsolattartásban. Általános jogi ismeretek: jog, jogszabály, jogforrás, jogrendszer tagozódása. Tulajdonjog. Kötelmi jog; a szerződés, a szerződés biztosítékai, szerződés fajták. Üzleti etika és versenytörvény. Munkaügyi ismeretek: munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai. A vállalkozások eredménye. Az áruk árai, a szolgáltatások díja, árképzés. Árbevétel, árréstömeg, az árréstömeg növekedésének módszerei. Költség fogalma, költségfajták, költséggazdálkodás, fedezeti pont. Eredmény fogalma, nagyságát meghatározó tényezők. Nyereség felhasználása. Árugazdaság, piac, piac elemei Adó és adójogi fogalmak. Adók csoportosítása. Adózás rendje. Bizonylatok csoportosítása, kellékei, útja, feldolgozása. Egyszeres könyvvitel. Kettős könyvvitel. Könyvvitelt kiegészítő nyilvántartások. Ismeri a legfontosabb vállalkozási formákat, a cégalapítás lépéseit. Fel tudja mérni a vállalkozás beindításához, a társaság működésének megkezdéséhez szükséges feladatokat. Alkalmazni tudja a bankválasztás szempontjait, a hitel- és támogatások igénybevételéhez szükséges eljárásokat magán-, kis- és középvállalkozások esetén. Ismeri a csődeljárással, felszámolási eljárással, végelszámolással kapcsolatos feladatokat. Ismeri a személyiségtípusokat, az alapvető kommunikációs technikákat. Ismeri az alapvető munkavállalói és munkáltatói jogokat, kötelességeket, az érdekvédelem rendszerét. Értelmezni tudja a vállalkozás létesítéséhez, működtetéséhez szükséges fontosabb jogi ismereteket. Alkalmazni tudja a szerződéskötés szabályait. Ismeri a költség fogalmát, a költségfajtákat. Megérti az árképzés, az árrés-tömeg növelésének módszereit, a fedezeti pont lényegét. Ismeri az árugazdaság, piac, piac elemeit. Ismeri az adóztatás általános jellemzőit, az adó típusait, az adózás rendjét. Ismeri a számviteli alapelveket, a bizonylatok tartalmi és formai követelményeit. Megérti a könyvvezetés fontosságát a vállalkozásban. Át tudja tekinteni a vállalkozás során felmerülő könyvelési, számlázási és bizonylatolási eljárásokat, forgalmazási teendőket, 18 /

19 adminisztrációs ügyvitelt. Üzleti terv elkészítésének lépései. Üzleti terv felépítése. El tudja készíteni egy szakmához kapcsolódó vállalkozás üzleti tervének vázlatát. 405/1.11/x Üzleti terv 405/1.12/x Marketing 405/1.13/x Vezetési és szervezési ismeretek 6 óra 405/1.14/x Agrártámogatások rendszere 1 óra 405/1.15/x Az áruforgalom lebonyolításának személyi és tárgyi feltételei 405/1.16/x Árubeszerzés 405/1.17/x Készletezés 5 óra 405/1.18/x Értékesítés 6 óra Marketing fogalma, jelentősége, tartalma. Fogyasztói, vásárlói magatartás. Piackutatás, piac szegmentálása. Marketing mix elemei: termék (szolgáltatás), ár, kereskedelmi csatornák, kommunikáció: reklám, vásárlásösztönzés, PR. A vezetés fontosabb fogalmai. A vezetés szerepe és jelentősége a gazdaságban, társadalomban, az Európai Unió közösségében. A vezetési szervezet. A vezetés feladatai. A vezetői szervezet tagozódása. Vezetési rendszerek. A vezetési funkciók. A vezetési módok csoportosítása. A vezetési stílusok. A vezetői beállítottság. A vezetés emberi tényezői. A vezető felkészültsége. A vezetői innováció, személyi alkalmasság, pszichológiai felkészültség. A vezető ösztönző tevékenysége. Az ember és munka kapcsolata. A munkatársak és a vezetők kapcsolata. A vezetői hatékonyság mérhető és nem mérhető mutatói. A vezető megítélésének objektív és szubjektív jellemzői. Természeti folyamatok, gazdasági folyamatok. A munkafolyamatok, a munka elemzése, a munka mérése, a munka díjazása, a munkaidő felosztása, a munkanapfelvétel. EU-s támogatások Közös Agrárpolitika (KAP): közvetlen támogatások, export támogatások, vidékfejlesztési támogatások. Strukturális Alapok jelentősége, finanszírozása, nemzeti támogatások. FVM Értesítőben és a Magyar Közlönyben pályázati megjelentetés. Személyi feltételek: kereskedelmi munkakörök, kereskedőkkel szemben támasztott követelmények (szaktudás, személyiségvonások, magatartás, külső megjelenés). Tárgyi feltételek: kereskedelmi egységek épülete, berendezései. Gépek, eszközök szerepe az áruforgalom lebonyolításában. Áru fogalma. Árubeszerzés, beszerzési döntések. Raktározás: áruk elhelyezése, árukezelés, áru védelme. Leltár, leltározás. Értékesítés: áruk előkészítése értékesítésre, az értékesítés folyamata, értékesítési módok. Bizonylatok csoportosítása, kellékei, útja, feldolgozása. Ismeri a marketing jelentőségét, szerepét a vállalkozásokban. Ismeri a piackutatás módszereit. Ismeri a vezetés szervezeti formáit, tagozódását, a döntési folyamat szakaszait, a vezetés módját, módszereit, a vezetés emberi tényezőit, a vezetési stílusokat. Megérti a kertészeti termesztés tervezési, szervezési és gazdaságossági szempontjait. Ismeri az agrártámogatás rendszerét. Tájékozott a támogatási lehetőségekben, a pályázati források tekintetében. Ismeri az értékesítés szervezeti formáit, személyi és tárgyi feltételeit. Ismeri az eladóval szemben támasztott követelményeket. Megérti az áruforgalom folyamatát. Át tudja tekinteni a leltározás folyamatát. Értelmezni tudja az értékesítéssel, szállítással kapcsolatos jogi ismereteket. Megérti a bizonylatok és számlák kezelésének szabályait. 19 /

20 405/3.1/ Parkfenntartási gépek, eszközök ismerete 3 Műszaki ismeretek (parkfenntartás) Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Komposztáló és talajfertőtlenítő gépek. Pázsit- és gyepfelületek és Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90% ápolásának gépei. Cserje- és faápoló gépek. Levél- és szemét- szippantó gépek. Hó-eltakarító gépek. Megmunkáló eszközök. 405/1.1/ Az építészet, a táj- és kertépítészet fogalma 405/1.2/ Az ókor kertjei Kerttörténet Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Ismeri a komposztáló és talajfertőtlenítő gépeket, a pázsit- és gyepfelületek ápolásának gépeit, a cserje- és faápoló gépeket, a levél- és szemétszippantó gépeket, a hó-eltakarító gépeket, a megmunkáló eszközöket. Megérti a gépek működését. Az építészet tárgya és fogalma. Az építészet szakterületei és azok kapcsolatai. A kert fogalma, a kert, mint építészeti alkotás. A kertépítészet szakterületei. 405/1.3/ A középkor kertépítészeti alkotásai 405/1.4/ A reneszánsz kert 405/1.5/ A barokk kor kertje 5 óra Mezopotámiai kertek. Egyiptomi kertek. Görög kertek. A Római Birodalom kertjei. A kora középkor kertművészete. Az érett és a késő-középkor kertművészete. Az iszlám kertek. Reneszánsz kertek Itáliában. Reneszánsz kertek Franciaországban. Reneszánsz kertek Magyarországon. Barokk kertek Itáliában. Barokk kertek Franciaországban és Németországban. Magyarországi barokk kertek. 405/1.6/ A tájképi kert 4 óra A festői kert. A szentimentális kert. A romantikus kert. 405/1.7/ A századforduló kertépítészete 1 óra 405/1.8/ A modern építészet és kertművészet 405/1.9/ A mai kor kert- és szabadtérépítészeti irányzatai, kortárs kertépítészeti alkotások 4 óra Az eklekticizmus és a szecesszió. A századforduló kertépítészete Magyarországon. A mértani kert. A funkcionalizmus a kertépítészetben. A posztmodern. A geometrikus kert. A szabad formálású kertek. Az attraktív látványkertek. Ismeri az építészet, a kert fogalmát. Ismeri az építészet és a kertépítészet szakterületeit. Ismeri az ókorra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a középkorra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a reneszánsz korra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a barokk korra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a tájképi kertek jellemzőit. Ismeri a századfordulóra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a modern tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a mai korra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. 20 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 /

xkir Tesztintézmény Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / xkir Tesztintézmény 999999 HELYI TANTERV Mezőgazdaság..SZAKMACSOPORT Dísznövénykertész..SZAKMA OKJ SZÁMA: 33 622 01 1000 00 00 1 / 2 / ÉRVÉNYES: 2008. szeptember 1 tõl CÉLOK ÉS FELADATOK, FEJLESZTÉSI KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Helyi Szakmai Program

Helyi Szakmai Program Helyi Szakmai Program Mezőgazdaság szakmacsoport Parkgondozó szakma OKJ száma: 54 622 01 0100 21 01 A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat

Részletesebben

Helyi tanterv SZAKMAI PROGRAM

Helyi tanterv SZAKMAI PROGRAM Éltes Mátyás Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Helyi tanterv SZAKMAI PROGRAM MEZŐGAZDASÁG SZAKMACSOPORT PARKGONDOZÓ

Részletesebben

KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK

KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A kertészet és parképítés ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes érettségi

Részletesebben

KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK

KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A) KOMPETENCIÁK Érvényes: 2017. május-júniusi vizsgaidőszaktól KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A kertészet és parképítés ágazati

Részletesebben

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN 44. Az R. Melléklet KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA fejezete az I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK címet megelőzően a következő címekkel egészül ki: I. RÉSZLETES

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve. 1/11. évfolyam

Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve. 1/11. évfolyam 388/1.1/x2220-06 A növények külső és belső felépítése Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve 1/11. évfolyam Növénytan Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám:

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

HELYI SZAKMAI PROGRAM

HELYI SZAKMAI PROGRAM Kerti munkás helyi szakmai program HELYI SZAKMAI PROGRAM Mezőgazdaság szakmacsoport Kerti munkás szakma OKJ száma: 31 622 01 0100 21 04 A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola,

Részletesebben

AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG. 3458201 Ács-állványozó szakképesítés. Minimumkérdések. 1/11.

AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG. 3458201 Ács-állványozó szakképesítés. Minimumkérdések. 1/11. AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 3458201 Ács-állványozó szakképesítés Minimumkérdések 1/11. évfolyam 10099-12 Ácsszerkezetek modul 1. Építőipari és ácsszerkezeti alapfogalmak.

Részletesebben

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Parkgondozó OKJ azonosító:

Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium. Képzési program. Parkgondozó OKJ azonosító: Szentannai Sámuel Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium 5300 Karcag, Szentannai Sámuel utca 18. OM azonosító: 036005 Képzési program Parkgondozó OKJ azonosító: 21 622 02 KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési

Részletesebben

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli

3140-10. Általános műszaki és munkavédelemi feladatok. Szóbeli 3140-10 Általános műszaki és munkavédelemi feladatok Szóbeli 10. november 1. Ön egy cég alkalmazásában áll. A munkavédelmi törvény egyértelműen meghatározza a munkáltató és a munkavállaló munkavédelemmel

Részletesebben

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémnyomó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek.

A feladatsor első részében található 1 20-ig számozott vizsgakérdéseket ki kell nyomtatni, majd pontosan kettévágni. Ezek lesznek a húzótételek. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsgakérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben szereplő szakmai követelménymodulok témaköreinek mindegyikét tartalmazza.

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit!

Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, feladatát a tevékenység szabályozóit, felügyeleti szerveit! Információtartalom vázlata: Munkavédelem fogalma, célja, szerepe Munkavédelmi szabályozás jogi hátterének

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 16. sorszámú Dísznövénykertész megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 622 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait!

Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! 1. Ismertesse az istállótrágya összetételét, kezelésének és kijuttatásának szabályait! Információtartalom vázlata: - Az almos trágya összetétele - A bélsár összetétele és állatfajonkénti szárazanyagtartalma

Részletesebben

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető

Fémtömegcikkgyártó Fémipari megmunkálógépsor és berendezés-üzemeltető A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, száma és megnevezése

az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, száma és megnevezése a az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló 217/2012. (VIII. 9.) Kormányrendelet, száma és megnevezése száma és megnevezése 1 2 V. 3 1. 2. 4 5 6 7 VI. 8 előkészítő évfolyam

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 19-06/ Vízminőség-védelem, árvíz-, belvíz- és környezetvédelem, biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 50-06/1 Vegyipari munkavédelem, környezetvédelem, tűzvédelem és biztonságtechnika Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben

Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben Készült az Oktatási Minisztérium megrendelésére a Nemzeti Szakképzési Intézetben A szóbeli vizsgatételek felhasználását a 2002-től tartandó szakmai vizsgákon az OM 412/2002. számon engedélyezte 2 A szakmai

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

32. PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok

32. PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI. I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 32. PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatok 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 622 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 622 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 622 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Kőműves és hidegburkoló szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 08 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 521 06 Hegesztő szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi egészség és biztonság 1. Milyen tűzveszélyességi osztályok vannak?

Részletesebben

Mezőgazdasági munkás moduljai

Mezőgazdasági munkás moduljai Mezőgazdasági munkás moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot állít össze Takarmányt kioszt, itat, állatot

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI

PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 54 622 01 0000 00 00 2. A szakképesítés

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6202-11 Épületgépészeti rendszerismeret Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6202-11/1 Általános épületgépészeti ismeretek Szóbeli

Részletesebben

Építményvakoló kőműves Kőműves Gépi vakoló Kőműves 4

Építményvakoló kőműves Kőműves Gépi vakoló Kőműves 4 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/200 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint!

Szakmai ismeretek. Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! 2 Szakmai ismeretek 1.a., Ismertesse a homlokbuktató főbb részeit működési sorrendje szerint! b. Ismertesse az oldható és nem oldható kötések fogalmát, fajtáit! Beszéljen az ék, retesz, csavar kötésekről,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 059706 Közlekedésépítő közös feladatok A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés

Részletesebben

PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS

PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások:

Tárgyalásra kerülő témakörök: Témakört érintő legfontosabb előírások: TANTÁRGY:LÉTESÍTÉS ÉS LÉTESÍTMÉNYEKMUNKABIZTONSÁGI KÖVETELMÉNYE II. FÉLÉV Tárgyalásra kerülő témakörök: Építési munkahelyeken az építési folyamatok során megvalósítandó minimális egészségvédelmi és biztonsági

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

B) Ismertesse az ökológia, az ökonómia és a technika kölcsönhatásait a munkájában!

B) Ismertesse az ökológia, az ökonómia és a technika kölcsönhatásait a munkájában! 2 Munkavédelem 1. A) Ismertesse az épületburkoló kézi szerszámok használatánál betartandó munkavédelmi előírásokat! B) Ismertesse az ökológia, az ökonómia és a technika kölcsönhatásait a munkájában! 2.

Részletesebben

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén)

6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 6. ÁRAMFEJLESZTŐ KEZELŐI TANFOLYAM (10 kva feletti teljesítmény esetén) 2004. AZ ÁRAMFEJLESZTŐ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI,

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNY MUNKA-, TŰZ- ÉS KÖRNYEZETVÉDELMI ALAPISMERETEK 2015 TÁMOP-2.2.7-B-2-13/1-2014 0004 Békés Megyei Képzési Klaszter, avagy gyakorlatorientált ágazati szak- és felnőttképzési együttműködések

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK

16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 16. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY BERENDEZÉSEI, GÉPEI, ESZKÖZEI ÉS KEZELÉSÜK 2004. A MŰSZAKI MENTŐ CSEREFELÉPÍTMÉNY

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5.

Épületgépész technikus oktatás a Péchy Mihály Építőipari Szakközépiskolában. 4024 Debrecen Varga u. 5. A 2013 szeptemberétől életbelépő új szakképzési kerettanterv a szakközépiskolai oktatásban két képzési formát ír elő. - 4 év ágazati képzés +1 év szakma-specifikus képzés (5 éves képzés) - 4 év nem ágazati

Részletesebben

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam

Foglalkozási napló. Autógyártó 11. évfolyam Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autógyártó 11. évfolyam (OKJ száma: 34 521 01) szakma gyakorlati oktatásához A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők.

1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. 1.a A piacgazdaság lényege, működésének feltételei. A magyar gazdaság átalakulása az átalakulást segítő tényezők. b. A döntés fogalma és folyamata, az optimális döntést befolyásoló tényezők A döntések

Részletesebben

Minimumkérdések 9. évfolyam

Minimumkérdések 9. évfolyam AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 341 01 Eladó szakképesítés Minimumkérdések 9. évfolyam Munkahelyi Egészség és Biztonság 1. Ismertesse a munkavédelem fogalmát, célját,

Részletesebben

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai

Az ömlesztő hegesztési eljárások típusai, jellemzése A fogyóelektródás védőgázas ívhegesztés elve, szabványos jelölése, a hegesztés alapfogalmai 1. Beszéljen arról, hogy milyen feladatok elvégzéséhez választaná a fogyóelektródás védőgázas ívhegesztést, és hogyan veszi figyelembe az acélok egyik fontos technológiai tulajdonságát, a hegeszthetőséget!

Részletesebben

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján!

Szakmai ismeretek. a) Ismertesse az előállított készülék vagy szerszám felhasználási területét, működését a gyártási rajz alapján! Szakmai ismeretek A gyakorlati vizsga során előállított és készítési/gyártási helyzetbe szerelt készülékkel vagy szerszámelemmel kapcsolatosan az alábbiakat kell megválaszolni: a) Ismertesse az előállított

Részletesebben

Szóbeli vizsgatantárgyak

Szóbeli vizsgatantárgyak Szóbeli vizsgatantárgyak 1. Anyag- és gyártásismeret 2. Szakmai ismeret Megjegyzések: 1. Az Anyag- és gyártásismeret vizsgatantárgy szóbeli tételei szóban megválaszolható feladatrészeket tartalmaznak.

Részletesebben

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások

Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipar ismert és ismeretlen veszélyei, a kockázatkezelés alapját képező lehetséges megoldások Az építőipari tevékenységekre vonatkozó követelményeket, szervezett munkavégzés esetén alapvetően a 4/2002.

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM 122-06 Víz- és szennyvíztechnológus és vízügyi technikus feladatok A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy

Biotechnológiai alapismeretek tantárgy Biotechnológiai alapismeretek tantárgy A biotechnológiai alapismeretek tantárgy magába foglalja a kémia, fizikai kémia és a biológia tantárgyak témaköreit. 1. A) Ismertesse az atomok elektronszerkezetét!

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

A tételhez segédeszköz nem használható.

A tételhez segédeszköz nem használható. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli központilag összeállított vizsga kérdései a Fürdőüzemi ügyfélkapcsolati tevékenység, a Fürdőüzemi munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelem és a Szuggesztív kommunikáció

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat

HELYI TANTERV. Karbantartási gyakorlat HELYI TANTERV Karbantartási gyakorlat Bevezető A szakmai gyakorlati képzés célja az, hogy a tanulókat az adott szakmában felkészítse az önálló, megfelelő minőségű munkavégzésre. A szakmai gyakorlat tanítása

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 2. EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. AZ EMELŐKOSARAS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint Teszt-jellegű minta kérdéssor Négyféle asszociáció Fogalmak és az ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Két

Részletesebben

Közútkezelő Közútkezelő Útfenntartó Közútkezelő

Közútkezelő Közútkezelő Útfenntartó Közútkezelő A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ

a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ S Z A K K É P Z É S I K E R E T T A N T E R V a(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz tartozó 5458102 PARKÉPÍTŐ ÉS FENNTARTÓ TECHNIKUS SZAKKÉPESÍTÉSHEZ A(z) XXXIV. KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ágazathoz

Részletesebben

Földméréstan és vízgazdálkodás

Földméréstan és vízgazdálkodás Földméréstan és vízgazdálkodás Földméréstani ismeretek Előadó: Dr. Varga Csaba 1 A FÖLDMÉRÉSTAN FOGALMA, TÁRGYA A földméréstan (geodézia) a föld fizikai felszínén, illetve a földfelszín alatt lévő természetes

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető.

Villamos elosztóhálózat szerelő, üzemeltető Villamos távvezeték építő, üzemeltető. Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Nemzeti Munkaügyi Hivatal

Nemzeti Munkaügyi Hivatal Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkavédelem helyzete hazánkban. Az NMH MMI tevékenysége a szabályozásban és a célellenőrzések megszervezésében, figyelembe véve az e területen bekövetkezendő változásokra. MUNKAVÉDELMI

Részletesebben

1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit!

1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit! 1. A. Foglalja össze a vízminőség fogalmát, ismertesse a vízminőségi osztályokat! 1. B. Fogalmazza meg a munkavédelem fogalmát, célját és feladatát! Sorolja fel területeit! 2. A. Beszéljen az ivóvízminőségre

Részletesebben

Munkavédelmi oktatás

Munkavédelmi oktatás Munkavédelmi oktatás Dunaújvárosi Egyetem hallgatóinak oktatása 1 Munkavédelem szabályozása Munkavédelmi Törvény Végrehajtó rendeletek Munkabiztonsági Munkaegészségügyi Biztonsági Szabályzatok Munkáltató

Részletesebben

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE

1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06 BIZTONSÁGVÉDELMI ÉS MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI FELADATOK VÉGZÉSE 1428-06/1 AZ ÉLELMEZÉSI ÜZEMRE VONATKOZÓ MUNKAVÉDELMI, ÉRINTÉSVÉDELMI, BALESET- ÉS TŰZVÉDELMI, VALAMINT A MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSRA VONATKOZÓ

Részletesebben

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait!

1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait! 1. Ismertesse a vízminőség vizsgáló munkakör személyi feltételeit, a vízminőségi kárelhárítási tevékenység vonatkozó jogszabályait! 2. Ismertesse a baleset, és a munkabaleset fogalmát! Milyen teendői vannak

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Hegesztő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 521 06 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1421 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 1221 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2013. május 23. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK

5. Témakör TARTALOMJEGYZÉK 5. Témakör A méretpontosság technológiai biztosítása az építőiparban. Geodéziai terv. Minőségirányítási terv A témakör tanulmányozásához a Paksi Atomerőmű tervezési feladataiból adunk példákat. TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 4. MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A MŰSZAKI MENTŐ GÉPJÁRMŰ BERENDEZÉSEI, GÉPEI ÉS ESZKÖZEI, MŰSZAKI

Részletesebben

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Aranykalászos gazda moduljai

Aranykalászos gazda moduljai Aranykalászos gazda moduljai 971. Az Állattartás megnevezésű, 10997-12 azonosító számú szakmai Gazdálkodásához kapcsolódó információkat gyűjt Takarmányt érzékszervvel minősít, mintát vesz Takarmányadagot

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ KERTÉSZET ÉS PARKÉPÍTÉS ISMERETEK EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ A MINTAFELADATOKHOZ I. feladatlap 1. feladat 2 pont Egészítse ki az alábbi mondatokat! A/z IRIS RETICULATA a

Részletesebben