Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve. 1/13. évfolyam

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve. 1/13. évfolyam"

Átírás

1 405/1.1/x A növények külső és belső felépítése Parképítő és -fenntartó technikus szakképesítés helyi tanterve 1/13. évfolyam Növénytan Elméleti óraszám: 18, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A gyökér, a szár, a levél (fogalma, feladata, típusai, módosulásai). A virág, virágzat (fogalma, részei). A termés (fogalma, valódi és áltermés). A sejt részei: élő részek (citoplazma, színtestek, sejtmag), élettelen részek (sejtfal, sejtüreg-sejtnedv, zárványok). A növényi szövetek: osztódó szövetek (merisztéma, kambium, sebkambium), állandósult szövetek (bőrszövet, szállítószövet, különböző alapszövetek). A növényi szervek működése (gyökér, szár, levél, virág, termés). Ismeri és megnevezi a növényi szervek (gyökér, szár, levél, virág, termés) részeit, típusait, módosulásait. Megérti a növényi szervek működését, feladatait. Jellemzi a növényeket külső megjelenésük alapján. Jellemzi a növények belső felépítését (sejtek, szövetek, szervek részei, típusai). Értelmezi a növénytani alapfogalmakat. 405/1.2/x A növények életjelenségei 4 óra 405/1.3/x Növényrendszertan 4 óra 405/1.4/x Környezettan Anyagcsere: asszimiláció (fotoszintézis, kemoszintézis), disszimiláció (aerob, anaerob légzés). Növekedés (mennyiségi változás) és fejlődés (minőségi változás). A virágos növények fejlődési fázisai: mag nyugalmi állapota, csírázás, vegetatív fejlődés (gyökér, szár, levél), generatív fejlődés (virág, termés). A növények szaporodása: ivaros (virágzás, megporzás, kettős megtermékenyítés, termésérés), ivartalan (természetes szaporító képletek, inda, sarj, fiókhagyma, sarjhagyma, sarjhagymagumó, gumó). Kertészeti szaporítási módok. Növényi mozgások: passzív, aktív (helyváltoztató, helyzetváltoztató). A rendszerezés alapjai: mesterséges és természetes rendszer, rendszertani kategóriák, faj, fajta fogalma, kettős nevezéktan. A kertészetben jelentős törzsek, osztályok, családok ismerete: mohák, harasztok, nyitvatermők, zárvatermők. Fontosabb két- és egyszikű növénycsaládok. A növény és környezete: élő környezeti tényezők (más növények, állatok, ember), élettelen környezeti tényezők (levegő, hőmérséklet, fény, víz, tápanyag, talaj). A természetvédelem jelentősége, védett fajok fogalma. Mérgező és allergiát kiváltó növények a kertészetben. Ismeri a növény fejlődési fázisait (mag, csírázás, vegetatív fejlődés, generatív fejlődés). Megérti a növények életjelenségeinek összefüggéseit (anyagcsere, növekedés, fejlődés, mozgás). Ismeri a fontosabb növénycsoportok rendszertani jellemzőit. Alkalmazni tudja a fontosabb rendszertani kategóriákat (család, nemzetség, faj, fajta). Megérti és jellemzi a növény és a környezete közötti kölcsönhatásokat. 1 /

2 Termesztési ismeretek Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben 405/2.1/x A kertészeti termesztés tárgyi feltételei A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések (üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő Felismeri a kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezéseket, termesztőedényeket, építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, - kertészeti szerszámokat, tudja felhasználási tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.). lehetőségeiket. Ismeri a termesztőberendezések, 405/2.2/x Éghajlattan 10 óra 405/2.3/x Talajtan 11 óra 405/2.4/x Talajművelés 405/2.5/x Trágyázás 405/2.6/x Öntözés A növények növekedését befolyásoló éghajlati tényezők. Általános meteorológiai fogalmak: idő, időjárás, éghajlat, légkör, légköri elemek, légkör összetétele, légnyomás, szél, csapadék, léghőmérséklet, talajhőmérséklet, páratartalom, napsütés. Éghajlattani alapismeretek: az éghajlatot befolyásoló tényezők, éghajlatok osztályozása, makroklíma, mikroklíma éghajlatot jellemző főbb értékek. Magyarország éghajlata, agrometeorológiája. A talaj képződése és fogalma. A talajok összetétele. A talajok fontosabb tulajdonságai (kötöttség, kémhatás, szerkezet, víz-levegő, hőgazdálkodás, tápanyag-gazdálkodás). A talajok osztályozása. A talaj-tulajdonságok vizsgálata. Kertészeti földnemek, közegek. A talajművelés célja és alapelvei. Talajművelési eljárások, azok eszközei, gépei: szántás, tárcsázás, kultivátorozás, boronálás, simítózás, hengerezés, a talajmaró és a mélylazító használata. Talajművelési rendszerek kialakítása. A trágyázás célja. A trágyafélék csoportosítása: szerves trágyák (istállótrágya fogalma, összetétele, kezelése, tárolása, hígtrágya, zöldtrágya, egyéb szerves trágyák) és műtrágyák (nitrogén-, foszfor-, káliumtartalmú műtrágyák, mikroelem-trágyák) jellemzői, használatuk lehetőségei és tárolásuk. A szervestrágyázás és a műtrágyázás hatásának összefüggései, környezetvédelmi vonatkozásai. Az öntözés jelentősége. Az öntözés célja: vízpótló-, kelesztő-, frissítő-, párásító-, nedvességtároló-, talajátmosó-, trágyázó-, beiszapoló-, színező- és fagy elleni öntözés. Az öntözővíz tulajdonságai: ásványisó-tartalma, keménysége, hőfoka és szennyezettsége. Öntözési módok: felületi-, esőszerű-, altalaj- és egyéb építmények szakszerű használatát. Ismeri hazánk éghajlati és talajadottságait. Értelmezi az éghajlati és talajtani alapfogalmakat. Ismeri a talajok kialakulását, tulajdonságait, a főbb talajtípusokat és talajvizsgálati módszereket, műszereket. Megérti a talajélet és a talaj termékenységének összefüggéseit, fenntartásának lehetőségeit. Megérti a talaj termelékenységét befolyásoló tényezőket. Jellemzi a kertészeti földnemeket, közegeket. Ismeri a talajművelés célját, idejét, módjait. Megérti a talajművelést befolyásoló tényezőket. Megérti a talajvédelmi szempontok figyelembe vételével a talajművelő eszközök talajszerkezetre gyakorolt hatását, okszerű megválasztását. Meg tudja választani a talajművelési eljárásokat. Ismeri trágyázás célját, idejét, módjait. Megérti a tápanyag-gazdálkodás jelentőségét. Megérti a gazdaságossági és környezetvédelmi szempontok figyelembe vételével a tápanyag szerepét és a tápanyag-utánpótlás összefüggéseit. Meg tudja választani a szükséges tápanyagmennyiség megállapításának módjait, technikáját. Meg tudja választani a trágyázási módokat, azok anyagait, eszközeit. Jellemzi a kertészetben használatos trágyaféleségeket. Ismeri az öntözés célját, idejét, módjait. Megérti az öntözés szerepét, jelentőségét, hatásait, technológiáját, a talajvédelmi szempontokat. Meg tudja választani az öntözési módokat és azok eszközeit. 2 /

3 csepegtető öntözés. Az öntözés időpontjának és az öntözővíz mennyiségének meghatározása (öntözési norma, idénynorma, öntözési forduló). 405/2.7/x Növényvédelem 9 óra 405/4.1/x Anyagismeret A növényvédelem jelentősége, tárgya, rövid története, feladata. Legfontosabb, a növényeket károsító élő szervezetek (vírusok, baktériumok, gombák, állati kártevők) életfeltételei, károsításuk megjelenési formái. A kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényei. Növényvédő szerek ismerete, felhasználása, tárolása. A növényvédelem módjai, előrejelzés, megelőzés, védekezés. A környezetvédelem szerepe a növényvédelemben. Komplex és integrált növényvédelem. Műszaki ismeretek (alapismeretek, parképítés) Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Ismeri a legfontosabb kórokozókat, kártevőket, gyomokat és az ellenük való védekezés módjait. Jellemzi a komplex és integrált növényvédelem módjait, eljárásait. Megérti a megelőző és rendszeres növényvédelem közötti különbségeket. Megérti a növényvédelmi előrejelzés jelentőségét. Megérti a növényvédelem és a környezetvédelem kapcsolatát, a kölcsönhatások magyarázatát az életközösségben. Jellemzi a környezetkímélő növényvédelem módjait. A szerkezeti anyagok tulajdonságai, jellemző felhasználási módjuk. Fémek: vas és ötvözetei, alumínium, réz. Nem fémes anyagok: fa, gumi, üveg, fólia, műanyagok. Tüzelő- és kenőanyagok, ezek jellemző tulajdonságai, felhasználásuk. 405/4.2/x A műszaki ábrázolás alapjai 9 óra 405/4.3/x Gépelemek szerkezeti egységek 5 óra 405/4.4/x Belsőégésű motorok 9 óra 405/4.5/x Az erőgépek szerkezeti felépítése A műszaki rajzok rendszere, szabványok, vonalvastagságok, szövegmező, méretarányok. Alapvető ábrázolási módok, a vetületek, ezek elrendezése. Alkatrészrajz, összeállítási rajz, metszet. Méretjelölés, méretháló. Gépészeti működési vázlat. Építészeti rajz. Kötésmódok: oldhatatlan kötések, oldható kötések. Csapágyak feladata, fajtái, karbantartása. Tengelykapcsolók: súrlódásos, biztonsági, kardántengelyek. Nyomatékátvitel (szíjhajtás, lánchajtás, fogaskerékhajtás). Az áttétel. Mozgást átalakító hajtóművek (bütykös, forgattyús). Szivattyúk: dugattyús-, membrán-, centrifugál-, fogaskerékszivattyú. Hidraulikus munkahengerek. A négyütemű Ottó-motor szerkezete, működése. A négyütemű Diesel-motor szerkezete, működése. A kétütemű motorok. Az Ottómotor üzemanyag-ellátó rendszerének működése, karbantartása. Az elemi karburátor működése, a hidegindítás. A Diesel-motor üzemanyag-ellátó rendszere, ennek karbantartása, a légtelenítés, a hidegindítás. A motorok hűtése, a vízhűtő rendszer működése, karbantartása. A motorok kenési módjai, a nyomóolajozás működése, karbantartása. Az erőgépek fajtái, általános felépítésük, az erőátvitel egységei (motor, tengelykapcsoló, sebességváltó, kiegyenlítőmű, véglehajtás, járókerék). A teljesítményleadó-tengely, a függesztő-szerkezet, a vonószerkezet. A járószerkezet és a kormányzás. A fékszerkezetek Ismeri a gépek legfontosabb szerkezeti anyagainak tulajdonságait, felhasználási módjukat. Megérti az üzemanyagok, kenőanyagok, tüzelőanyagok alkalmazás szempontjából fontos tulajdonságait, gazdaságos felhasználását. Ismeri az ábrázolás és a méretmegadás szabályait, a műszaki vázlat értelmezését. Ismeri gépészetben alkalmazott legfontosabb oldható és oldhatatlan kötéseket. Ismeri a belsőégésű motorok szerkezetét, működését. Megérti az erőgépek, belső égésű motorok felépítését, működését, karbantartásuk alapelveit. Ismeri az erőgépek szerkezeti részeit. Ismeri az erőgépek erőátviteli berendezéseit. Ismeri az erőgépek elektromos berendezéseit. 3 /

4 feladata, fajtái, működése, karbantartása. A járművek elektromos berendezései. Az akkumulátor működése, karbantartása. Az indítómotor, a generátor, gyújtórendszer, világítóberendezések, ezek üzemeltetése, karbantartása. 405/4.6/x Villanymotorok A villanymotorok működési elve, szerkezete, fajtái. A villanymotorok üzemeltetése, biztonságtechnikája. Ismeri a villanymotorok működését. 405/4.7/x A termesztés, növényápolás gépei 19 óra A talajművelő gépek. Az ekék feladata, fajtái, az ágyeke fő részei, működése, beállítása. A boronák fajtái, működése. A tárcsák, kultivátorok felépítése, működése, beállítása. A lazítók és a hengerek. A talajmarók. Az istállótrágya-szórók felépítése, működése, szabályozása. A hígtrágya kijuttatás. A műtrágyaszórók felépítése, működése, szabályozása (röpítőtárcsás, pneumatikus). A növényvédő gépek csoportosítása (permetezők, porozók, nagyüzemi és háti permetezők, légi növényvédelem), cseppképzési módok. Hidraulikus porlasztású gépek, légporlasztásos gépek és szállítólevegős gépek fő részei, működése. A porozógépek, csávázók. Háti permetezők (szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos). A permetezőgépek automatikái. Az üzemeltetés, karbantartás, környezetvédelem feladatai. Permetlé összetétel számítása. A traktoros és teherautós szállítás általános eszközei. Traktoros és önjáró homlokrakodók, gémes rakodók. Biztonsági előírások a szállítás, rakodás gépeire. Az öntözési módok (felületi-, esőztető-, mikro-, csepegtető öntözés) stabil, félstabil öntözőtelep és eszközeik. Tápanyag-utánpótlás öntözéssel. A tereprendezés gépei. A melioráció fogalma, fő feladatai, a terület előkészítése, bozótirtás. Földnyesők, földtolók, földgyaluk, talajlazítók, talajtömörítők. Csatornakészítés gépei: rotációs csatornanyitók, profilkotró. Kisrakodók, kotrógépek. Ismeri a talajművelés, trágyázás, öntözés, növényvédelem gépeinek használatát. Megérti a kertészeti gépek felépítését, működését, karbantartásuk alapelveit. 405/5.1/x Parképítés gépei 18 óra Építőipari gépek, épületgépészeti berendezések. Útépítés, burkolatlerakás, műkőmunkák gépei. Gyeplétesítés gépei. Cserje- és fatelepítés gépei. Öntözőrendszerek. Motorfűrészek. Kerti tavak, szökőkutak gépészeti berendezései. Kertek villamosítása, világítása. Ismeri a cserje- és fatelepítő gépek csoportosítását, felépítését. Ismeri az öntözőberendezések főbb típusait és részeit. Ismeri a gépek és berendezések biztonságtechnikai előírásait. Megérti a gyepkészítés gépeinek működését, az idős faültető gépek működését, az öntözőrendszerek működési elvét, a betonkeverők, habarcskészítő gépek üzemeltetését, az öntözőberendezés telepítését, üzemeltetését, karbantartását, a gépek karbantartását, korrózióvédelmét. 4 /

5 405/1.1/x Munkavédelmi szabályozás és felügyelet Munkavállalói ismeretek Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A munkavédelem fogalma és feladatai. Munkakörülmények, veszély, veszélyeztetettség, alkalmasság, munkabiztonság, biztonsági eszközrendszer, védőeszközök, biztonságtechnika fogalma, - feladata. A munkavédelmi törvény, jogszabályok. Biztonsági szabályzatok. A munkavédelem helyi szabályai. Gépkönyv, használati- és kezelési utasítás. Technológiai dokumentáció, leírás, utasítás. Műveleti munkahelyi utasítás. Szabványok a munkavédelemben. A szabvány fogalma, fajtái, formai és tartalmi követelményei. Szabványok alkalmazása. A munkavédelem szervezetei. Irányítás, felügyelet (általános és szakfelügyeletek), társadalmi szervezetek, munkahelyi szervek. 405/1.2/x Munkáltatók és munkavállalók munkavédelmi jogai és kötelességei 405/1.3/x Balesetek balesetelhárítás 5 óra 405/1.4/x A munkavégzés jellegzetességei 405/1.5/x Munkaegészségtan 4 óra A vezető, munkahelyi vezető, szervezeti egységek vezetőinek munkavédelmi feladatai. A munkavállalók munkavédelmi feladatai. Baleset, munkabaleset, foglalkozási betegség fogalma. A balesetek bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. A balesetek típusai, jellegzetes okai. Megbetegedések bejelentése, kivizsgálása, dokumentálása. Baleseti ellátás, rehabilitáció. A munkaeszközökre vonatkozó általános követelmények. Munkahelyi magatartás. Biztonsági berendezések, védőburkolatok. Biztonsági szín- és alakjelek. Rendszeres ellenőrzés, karbantartás. Anyagmozgatás általános szabályai. Anyagtárolás általános szabályai. Tartályokban, aknákban, magasban végzett munkák általános szabályai. A laikus elsősegélynyújtó alapvető feladatai. Az első ellátás nyújtása. A veszélyes behatás megszakítása. A sérült biztonságba helyezése. Sérülések csoportosítása, ellátásuk. A légzés és vérkeringés fenntartása. Gondoskodás az orvosi ellátásról. Az elsősegélynyújtás eszközei. A munkák csoportosítása. Az ember energiaszükséglete. A fizikai munka energiaszükséglete. Alap-, munka- és szabadidős tevékenységi energia. A dinamikus és statikus munka jellemzése. Az idegi és szellemi munka energiaszükséglete. A szervezet alkalmazkodása a terheléshez. A fáradás fizikai és pszichikai módon. A munka minőségét befolyásoló tényezők (a munkateljesítmény időbeni alakulása, életkor, monotonitás, a munka szervezettsége). Munkaidő-pihenőidő összhangja. Fogalmak és feladatok az általános és részletes munkaegészségtannal kapcsolatban. A foglalkozás-egészségügyi szolgálat. Az üzemek, munkahelyek telepítésének, elrendezésének, Ismeri a munkavédelem célját, feladatait. Megérti a munkavédelmi oktatás jelentőségét, fontosságát. Ismeri a munkáltató és a munkavállaló munkavédelmi jogait és kötelességeit. Ismeri a balesetek megelőzésének, a munkahelyi ártalmak kiküszöbölésének általános szabályait. Ismeri a teendőket baleset esetén. Megérti a baleset és a munkabaleset közötti különbségeket, azok eltérő jogi következményeit. Alkalmazni tudja az alapvető elsősegély-nyújtási módokat. Ismeri a munkák felosztását, a munka energiaszükségletét. Megérti a munkateljesítményt befolyásoló tényezőket. Ismeri a munkahely kialakításának szempontjait. Ismeri az általános munka-egészségtani szabályokat zárt és szabad területen. Megérti a 5 /

6 berendezésének általános követelményei. Telepítés elrendezés (tájolás). Domborzati viszonyok. Talajviszonyok. Közművesítés. Úthálózat. Uralkodó szélirány. Tömbös és pavilonos rendszer. Munkahelyi klíma. Hőmérséklet, nedvességtartalom, légsebesség. Légszennyezettség. Légzésvédők fajtái és használata. Munkahelyek világítása. Természetes és mesterséges világítás. Színdinamikai kérdések. A munkahely színezésének élettani, lélektani hatása, hatása a munkateljesítményre. Üzemi létesítmények. Egészségügyi és szociális létesítmények hatása, következményei. Zaj- és rezgéshatás. Mérgezések, fertőzések. A foglalkozási betegségek megelőzésének módszerei. Alkalmassági vizsgálat, (előzetes, időszakos). Egészségügyi könyv. Nők- és fiatalkorúak védelme. Védőeszközök. Védőital. Szervezési intézkedések. Az ergonómia fogalma és feladata. Az ember és a gépkialakítás kapcsolatának jelentősége a hatékony és az egészséges munkavégzés szempontjából. munkabiztonság és az alkoholfogyasztás összefüggéseit. 405/1.6/x Munkalélektan 405/1.7/x A kertészeti munkavégzés biztonságtechnikája 5 óra 405/1.8/x Tűz- és robbanásvédelem 4 óra A munkalélektan fogalma és feladata. Alapfogalmak. Munkabiztonság pszichikai háttere. Személyiség, magatartás, intelligencia, rátermettség, tehetség, érdeklődés, alkalmazkodás, képesség (értelmi és manuális), jártasság, készség. A pszichikai tényezők befolyásoló szerepe. A balesetek keletkezésének pszichikai okai. A munkát végző közösség és a biztonságos munkavégzés. Az alkoholos, és egyéb befolyásoltság. Veszélyes anyagok kezelése, tárolása, munkavégzés általános szabályai. A villamos áram élettani hatása. Villamos berendezések üzemeltetésének általános szabályai. Szabad vezeték közelében végzett munkák. Villámvédelem, villámhárító berendezések. A kertészeti termesztés, parképítés technológiai munkáinak biztonsági szabályai. Szabadföldi kézi és gépi munkák biztonságtechnikája. Biztonságos eszközhasználat. Munkagépek felszerelése, használata. Kézi munkák során használandó védőfelszerelések. Erőgépek, munkagépek biztonságos üzemeltetésének szabályai, üzembe helyezési eljárás jelentősége. Növényvédő szerek vásárlásának, használatának személyi feltételei. Az előkészítés (bekeverés), kijuttatás, és tárolás általános biztonságtechnikai előírásai, környezetvédelmi vonatkozásai. A szabadföldi és zárttéri növényvédelem biztonságtechnikai szabályai, környezetvédelmi vonatkozásai. A szermaradványok, csomagolóanyagok kezelése. Védőfelszerelések használata, azok karbantartása, elsősegélynyújtás növényvédő szer mérgezéskor. Áru- és vagyonvédelem. Tűz- és robbanásvédelmi alapfogalmak. Tűzveszélyességi osztályok. Éghetőség, tűzállóság. Tűzvédelmi jogszabályok. Irányító szervek, tűzoltóságok. Az üzemi tűzvédelmi feladatok. Tűzvédelmi oktatás. Tűzriadó-terv. Gépek és létesítmények tűzbiztonsági szabályai. Gépszínek, gépek (erő- és munkagépek) üzemeltetése. Tűzoltó anyagok, eszközök és készülékek. Tűzoltó anyagok: oltóporok, víz, oltóhabok, oltógázok (széndioxid). Tűzoltó eszközök és készülékek. Megérti a balesetek bekövetkezésének lélektani okait. Ismeri a villamos árammal működő munkaeszközök biztonságtechnikai előírásait, megszegésük következményeit. Ismeri a tűzvédelmi alapfogalmakat, a tűzveszélyességi osztályokat, a teendőket tűz esetén. Ismeri a tűz- és robbanásveszély megelőzésének módszereit. Meg tudja választani a tűz oltásához szükséges eszközöket, anyagokat. 6 /

7 Gázpalackok, gázkészülékek kezelésének biztonsági szabályai. A környezetvédelem fogalma és feladatai. A környezetvédelem jogi Ismeri a környezetvédelem törvényi szabályozását, szabályozása, szervezetek. A különböző környezet- és a környezetvédelem területeit. Ismeri a kertészek természetvédelmi (a veszélyes hulladékokról, az erdőkről, a vadakról környezetvédelmi lehetőségeit és kötelességeit. stb. szóló) törvények. A minisztérium és a hatóságok. Megérti a környezetvédelem jelentőségét. Környezetvédelmi feladatok. A talajvédelem: sík-és dombvidéki. Talajerózió, defláció. A talajok szennyeződése, az öntözés, műtrágyázás, vegyszeres növényvédelem hatása. A víz védelme. A víz szennyeződésének forrásai, megelőzés lehetőségei, víztisztítási lehetőségek. Tisztított szennyvíz elhelyezése. A levegő tisztaságának védelme. A levegő szennyezettsége, a légszennyezés folyamata, a levegőtisztaság megóvásának lehetőségei. Az erdők és a vadak védelme. Nemzeti Erdőstratégia és Erdőprogram. Hulladékok. A hulladék fogalma, csoportosításuk, a hulladékok ártalmatlanításának, újrahasznosításának eljárásai. A veszélyes hulladékok és ártalmatlanításuk. Környezetvédelmi károk és bírságolás. 405/1.9/x Környezetvédelem 16 óra 405/1.10/x Természetvédelem 8 óra 405/1.11/x Munkajogi ismeretek 4 óra A természetvédelem feladata, jelentősége, elvárások az Európai Unióban. Védett növények fogalma, a legfontosabb védett növényfajok. A kertész lehetőségei a környezetvédelem területén. Talajvédelem jelentősége a kertészeti termesztés során. Talajművelés, talajfertőtlenítés, speciális tápközegek használata. Munkajogi fogalmak. Munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai. Ismeri a kertészeti termesztésben előforduló védett növényeket. Megérti a természetvédelem jelentőségét. Ismeri a munkaviszony létrejöttével és megszűnésével kapcsolatos előírásokat, a szerződéskötés szabályait. 405/1.1/ Egy-, kétnyári dísznövények jellemzői 10 óra Növényismeret Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Virágágyi kiültetésre alkalmas egynyári dísznövények ismerete és Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% felhasználási lehetőségei. Egynyári ámpolnanövények. Virágágyi Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% kiültetésre alkalmas kétnyári dísznövények ismerete és felhasználási lehetőségei. alkalmazhatóságát. 405/1.3/ Évelő dísznövények jellemzői 18 óra 405/1.5/ Lombhullató dísznövények jellemzői 20 óra Virágágyi kiültetésre alkalmas közepes vízigényű évelő dísznövények ismerete. Virágágyi kiültetésre alkalmas szárazságtűrő évelő dísznövények ismerete. Árnyéki évelő dísznövények ismerete. Virágágyi kiültetésre alkalmas fagyérzékeny évelő dísznövények ismerete. Vízi, vízparti és mocsári évelő dísznövények ismerete. Hagymás, gumós, hagymagumós évelő dísznövények. Pázsitfűfajok ismerete. Lombhullató díszfák ismerete. Lombhullató díszcserjék ismerete. Kúszó cserjék ismerete. Kerti rózsák ismerete. Talajtakaró cserjék ismerete. Mérgező lombhullató dísznövények. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Ismeri a zöldfelületek kertépítészeti növényfajait, fajtáit. Megérti az egy-, kétnyári dísznövények igényeit, Ismeri a zöldfelületek kertépítészeti növényfajait, fajtáit. Megérti az évelő dísznövények igényeit, alkalmazhatóságát. Ismeri a zöldfelületek kertépítészeti növényfajait, fajtáit. Megérti a lombhullató dísznövények igényeit, alkalmazhatóságát 7 /

8 405/1.7/ Örökzöld dísznövények jellemzői 19 óra Örökzöld fenyők ismerete. Lombhullató fenyők ismerete. Örökzöld Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% lomblevelű díszcserjék ismerete. Mérgező örökzöld dísznövények Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% ismerete. 405/1.9/ Cserepes, edényes dísznövények jellemzői 5 óra 405/1.1/ Építőanyag ismeretek 10 óra Cserepes, edényes, dézsás dísznövények ismerete. Olvasott szöveg önálló feldolgozása 50% Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 40% Kerttechnika Elméleti óraszám: 108, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák Az építőanyagok tulajdonságai. Természetes kövek állítása, Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60% bedolgozás gépei. Építési kerámiák. Építési kötőanyagok. A habarcsok. A beton. A betonok osztályozása és megnevezése. Műkő. Építőelemek. Térburkoló elemek. Szigetelőanyagok. Műanyagok. Az Tesztfeladat megoldása 10% építőfa. Kereskedelmi faáruk. Erdei fatermékek. Lemezipari termékek. Faapríték, kéregzúzalékok. Fémek. Felületvédő anyagok, festékek betonkeverés, szállítás, bedolgozás gépei. 405/1.2/ Föld- és tereprendezési munkák 405/1.3/ Alapozások, vízszigetelések 405/1.4/ Falszerkezetek A terepátalakítás szempontjai. Mesterséges terepalakulatok. Új terepsík kialakításának menete földtömeg-egyensúllyal. Kerti rézsűk kialakítása. Tereprendezési munkák végzése. Tereprendezés gépei. Építmények alapozása. Az alapok rendeltetése. Az alapozás módjának kiválasztása. Alapozásra alkalmas talajok. Talajok fejtési osztályai. Alapok kitűzése. Alapásás, dúcolás, a munkagödör víztelenítése. Építmények alapozásának anyagai. Alapok zsaluzása. A kerti létesítményeket támadó nedvességhatások. A nedvesség elleni védelem lehetőségei. Bitumenes lemezszigetelések. Modifikált bitumenes lemezszigetelés. Műanyag lemezszigetelések. Falszerkezetek felosztása. Égetett agyagtéglából épített falak. A téglafal készítésének szabályai. Falazási munkák kivitelezése. A falazás során előforduló hibák. Kőfalak építése. A kőfal kötésének, ill. építésének általános szabályai. Kőfalak típusai és a típushoz kötődő építési szabályok. Terméskő falak kivitelezése. Beton- és vasbeton falak. 405/1.5/ Faszerkezetek, famunkák Az ácsszerkezetek készítésénél leggyakrabban használt kötőelemek. Egyszerű fakötések. Korszerű fakötések. Egyszerű zsaluzatok. Alapok zsaluzata. Falak, pillér, oszlop zsaluzata. 405/1.6/ Fémszerkezetek munkái Fémszerkezetek alakítása. Fémkötések. Oldható kötés. Oldhatatlan kötések 405/1.7/ Felületvédelem 1 óra Fémek felületvédelme. Kültéri igénybevételnek kitett faanyagok felületvédelme. Természetes kőfelületek védelme. Festékfelhordás módjai, eszközei. Festék és festési hibák. 405/3.1/ Kerti támfalak Támfalak, bélésfalak feladata. A támfalak különböző típusai. A Ismeri a zöldfelületek kertépítészeti növényfajait, fajtáit. Megérti a lombhullató és örökzöld fenyőfélék igényeit, alkalmazhatóságát. Ismeri a kertépítészet növényfajait, fajtáit. Megérti a cserepes, edényes, dézsás dísznövények igényeit, alkalmazhatóságát. 8 /

9 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák 4 óra támfalak szerkezeti kialakításának és építésének főbb elvei. A különböző támfaltípusok szerkezete és megépítése. Terméskő támfalak. Tégla támfalak. Betonból készült támfalak. Rácsfalak (máglyafalak) és szekrényfalak. Fából készült támfalak. 405/3.2/ Kerti lépcsők, lépcsősorok, rámpák 4 óra 405/3.3/ Kerti út- és térburkolatok 10 óra 405/3.4/ Kerítések, kapuk, térrácsok 4 óra 405/3.5/ Pergolák, lugasok, falirácsok 405/3.6/ Vízarchitektúrák 19 óra 405/3.7/ Kőkert, sziklakertek 405/3.8/ Kert berendezési tárgyak, játszószerek 405/3.9/ Kerti öntözőhálózat 4 óra 405/3.10/ Tetőkert, zöldtető 405/3.11/ A kertépítés folyamata 8 óra A lépcső szerkezeti részei és méretezése. A rámpák kialakításának követelményei. Lépcsők, lépcsősorok kialakításának biztonsági követelményei. Lépcső csatlakozása rézsűhöz, támfalhoz. A lépcsők osztályozása anyaguk szerint. A lépcsők, rámpák alapozása. Lépcsők, rámpák, szerkezete, építése. Az utak kialakításának általános elvei. Az út szélességi méretének megválasztása. Az utak hossz- és keresztlejtésének kialakítása. A burkolatok funkcionális követelményei. Az utak, térburkolatok kialakításának esztétikai elvei. Vegyes forgalmú utak, kerékpárutak. Gépkocsi-parkolók, behajtók. Az utak burkolatainak anyagai, szerkezetei, építéstechnológiája. A kerítés szerepe, jelentősége. A kerítésre vonatkozó építésügyi hatósági előírások. A kerítések csoportosítása. A kerítések telepítésének, kialakításának tervezési elvei. Kapuzatok, kapuk kialakítása. Tértagoló és térelválasztó rácsok. Kerítések, kapuk, térrácsok szerkezetei és építése. Kerítések, kapuk, térrácsok építése. Pergolák, lugasok. Pergolák méretezése. Pergolák szerkezeti felépítése. Falirácsok. Vízarchitektúrák szerepe a kertben. A víz megjelenése a kertben. Források, csobogók. Ivókutak, falikutak, merítőkutak. Erek, patakok, csatornák. Vízesések és vízlépcsők tervezésének szempontjai, kialakításuk. Mesterséges vízesés. Vízilépcső (kaszkád). Tavak, víztükrök, díszmedencék, pancsolók, úszómedencék. A vízarchitektúrák építésének általános követelményei. A kövek alkalmazásának szempontjai a kertben. A kő alkalmazásának módjai a kertben. A mértani kőkert. Tájképi sziklakert építése. Asztali kertek (miniatűr sziklakertek). Kerti bútorok (ülőhelyek, padok, asztalok, napozó- és fekvőszékek). Világítótestek, fényarchitektúra (hatáskeltő megvilágítások). Tájékoztató táblák. Hulladékgyűjtők. Épített tűzrakó helyek. Telepített napórák. Plasztikai díszek. A játszószerek biztonságtechnikai követelményei. Az öntözés műszaki berendezései. Vízforrások. Öntözőhálózat. Öntözési módok. Automata, programozható öntözőrendszer. Az öntözőrendszer főbb részei. A tetőkertek jelentősége. A tetőkertek csoportjai. Intenzív tetőkert. Extenzív tetőkertek (zöld tetők). Tetőteraszok. Tetőkertek létesítése. A tetőkertek növényfajai. Tetőkertek közegei. Tetőkertek megépítése. A kivitelezést megelőző műszaki tevékenység. Az építés-előkészítő munkák. A munkaterület átvétele. Felvonulás a munkaterületre. A terület-előkészítő munkák. Durva- és finom tereprendezés. Alakító 9 /

10 Témakörök Tartalmak Tanulói tevékenységformák földmunka, termőföldterítés, talajjavítás. Kertészeti munkák (növényültetés, virágágy kiültetés, gyepesítés). Kertberendezési tárgyak kihelyezése, takarítás. Építés utáni kertfenntartás. Kertépítési munkák ellenőrzése, átadása, hiánypótlás és garancia. A tervdokumentáció fajtái, típusa, tartalma. Környezetrendezési terv. Tereprendezési terv. Növényvizsgálati és favédelmi terv. Faértékelés, növényfelvételezés. Felmérési napló. Építési napló. 405/4.1/ Gyepesítés 4 óra Pázsitfűfajok ismertetése, csoportosítása, a fűmagkeverékek összeállításának szempontjai. Gyep létesítése magvetéssel. Pázsitfelújítás felülvetéssel. Pázsit, gyepfelület létesítése gyeptéglázással. Pázsit, gyepfelület létesítése gyepszőnyeg fektetésével. Pázsitápolás gépei. 405/4.2/ Egy-, kétnyári növények ültetése 4 óra 405/4.3/ Évelő dísznövények ültetése 4 óra 405/4.4/ Díszfák, -cserjék ültetése 4 óra 405/4.5/ Örökzöld növények ültetése 405/2.1/ A vízszintes mérés és kitűzés alapműveletei 8 óra Virágágy talajelőkészítése. Egy- és kétnyári dísznövények kiültetése. Egynyáriak helybevetése. Talajelőkészítés gépei. Évelő virágfelületek szerepe, alkalmazása a zöldfelületekben. Évelő virágfelületek létesítése. Növényanyag beszerzése. Növényanyag szállítása. Vermelés. Fa helyének kitűzése. Gödörásás. Ültetés szabadgyökérrel. Telepítés földlabdával. Konténeres növények telepítése. Korona visszametszése, ritkítása. Víztányér készítés. Karózás, kötözés. Idős fa átültetése. Fa, cserje ültetés, ápolás gépei Lomblevelű örökzöldek telepítése. Fenyők telepítése. Geodézia Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A mérés és kitűzés eszközei. Pontok jelölése. Egyenes vonalak kitűzése. Derékszögszög kitűzése, talppont keresése. Körívek kitűzése. Vízszintes szögmérés, szögkitűzés. Távolságok meghatározása. 405/2.2/ Magassági mérés fogalma, eszközei Geometriai szintező műszerek. Szintezés. Ismeri a geodézia tárgyát, a használatos mértékegységeket és a mérési segédeszközöket, a térképezés eszközeit, a szögmérő műszerek típusait, szerkezetét. Megérti a mérési hibák elméletét és a mérési javítások módjait, a szögmérőműszerek hibalehetőségeit és a szabályos hibák kiküszöbölésének módjait. Megérti a részletes felvétel elvégzését derékszögű és poláris koordinátákkal, az egyenesek, körívek, szögek kitűzésének menetét. Tudja a mérési adatok jegyzőkönyvbe rögzítését. Ismeri a szintezőműszerek hibalehetőségeit és a szabályos hibák kiküszöbölésének módjait. 10 /

11 6 óra Megérti a szögmérő és a szintezőműszerek beállítását, kiigazítását. Megérti a szögmérés, a szintezés, a magasságmérés végrehajtásának módját. Megérti a távolságok, az új pont koordinátáinak, a pontkapcsolások kiszámítását, a domborzati viszonyok ábrázolásának módjait. 405/2.3/ Részletpontok felmérése és kitűzése 8 óra 405/2.4/ A mérési eredmények térképi feldolgozása 14 óra Kertépítészeti terepfelmérés, a kitűzés módszerének megválasztása. Vízszintes terület felmérési és kitűzési eljárások. Együttes vízszintes és magassági felmérések. Kitűzések magassági értelemben. A méretarány fogalma és a térképek osztályozása. A felmérés síkrajzi térképezése. Magassági viszonyok térképi ábrázolása. Szintvonalas, ábrázolás. Kótált projekciós ábrázolás. Csíkozás. Térképi területek meghatározása, egyszerű síkidomokra bontással. Vízszintes sík kialakítása. Meghatározott lejtésű sík kialakítása. Teraszrendszer kialakítása. Elemi testek térfogata. Térfogatszámítás függőleges metszetek segítségével kótált projekciós térképről. Térfogatszámítás vízszintes metszetek segítségével rétegvonalas (szintvonalas) térképről. Megérti a térképi terület meghatározását, a helyszínrajz méretarányának megválasztását, a léptékhelyes helyszínrajz elkészítésének módját a felmért területről. Ismeri a domborzati viszonyok ábrázolásának módjait. Megérti a térképi terület meghatározását, a területés térfogatszámítás módjait kottált projekciós és szintvonalas térképeken, a terepfelszín kialakításának módjait. 405/1.1/ Golfjáték szabályismeret 18 óra Golfpálya-fenntartás Elméleti óraszám: 54, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben A golfjáték általános szabályai. Golfpályák típusai. Gyakorlópálya. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60% Ismeri a golfpályák típusait, a golfjáték általános Golfcentrumok. Gyakorlópálya par 3-as rövidpályákkal. 9 szakaszos szabályait. golfpálya. 18 szakaszos golfpálya. 27 vagy annál több szakaszos golfpálya. Az egyes golfpálya szakaszok felépítése. Golfpályák Tesztfeladat megoldása 10% tartozékai. Versenyek formái, lebonyolítási rendje. 405/1.2/ Golfpálya-fenntartó feladatók 36 óra Golfpályák karbantartásához szükséges berendezések, gépek. Golfpályák létesítésének, építésének folyamata. Golfpályák öntözőrendszere. Golfpályák pázsitjának telepítése. Golfpályák akadályainak (homokos csapda, vízakadály) fenntartása. Golfcentrum parkjának fenntartása. Golfpályák pázsitjának fenntartása. Fák, cserjék fenntartása. Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 60% Tesztfeladat megoldása 10% Ismeri golfpályák építésének folyamatát. Tudja a golfpályák fenntartásának munkaműveleteit. 11 /

12 405/3.1/x A kertészeti termesztés tárgyi feltételeinek megismerése Termesztési ismeretek gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54, csoportbontásban A kertészeti termesztésben előforduló termesztőberendezések Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Ismeri a kertészeti termesztésben előforduló (üvegházak, növényágyak, fóliás berendezések), kiegészítő Anyagok, eszközök felismerése 80% termesztőberendezéseket, kiegészítő építmények (tárolók), termesztőedények (cserepek, szaporítóládák, - építményeket, termesztőedényeket, kertészeti tálcák), kertészeti szerszámok (ásó, gereblye, kapa, metszőolló stb.) szerszámokat. megismerése. 405/3.2/x Éghajlattani gyakorlatok 14 óra 405/3.3/x Talajtani gyakorlatok 405/3.4/x Trágyázási gyakorlatok 405/3.5/x Növényvédelmi gyakorlatok 19 óra 405/5.1/x Kéziszerszámok, anyagok ismerete, használata 5 óra A meteorológiai mérőház. A páratartalom meghatározására alkalmazható mérőeszközök (hajszálas nedvességmérő, száraznedves hőmérő, polyméter). A léghőmérséklet mérésének eszközei (állomási hőmérő, Fuess-féle maximum-minimum hőmérő). A csapadékmérés eszközei. A talajhőmérséklet meghatározásának eszközei (felszíni-, mélységi talajhőmérők). A szél irányának, erősségének, sebességének mérésére alkalmazható mérőeszközök (Wild-féle nyomólapos szélzászló, kézi kanalas szélsebességmérő). A talaj helyszíni vizsgálata (előzetes tájékozódás, bejárás). Talajminta-vétel (szelvényminta, átlagminta). Talajminták előkészítése laboratóriumi vizsgálatra. Egyszerű talajvizsgálatok (ph-érték, szerkezeti elemek, talajkötöttség, mésztartalom). Szervestrágyák ismerete (istállótrágya, zöldtrágya, egyéb növényi eredetű szervestrágyák, komposzttrágyák). Műtrágyák ismerete (egyszerű-, összetett-, kevert-, és mikroelem trágyák). Legfontosabb kórokozók (vírusok, baktériumok, gombák) és állati kártevők kártételének felismerése (kór- és kárképek). Kertészeti kultúrák legfontosabb gyomnövényeinek felismerése. Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Információk feladattal vezetett feldolgozása Műszerek felismerése 50% Információk feladattal vezetett feldolgozása Talajminták felismerése 50% Talajminták elemzése 20% Információk feladattal vezetett feldolgozása Trágyák, műtrágyák felismerése 70% Tapasztalatok helyszíni ismertetése szóban 20% Információk feladattal vezetett feldolgozása Kór- és kárképek, gyomok felismerése 50% Műszaki ismeretek (alapismeretek) gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 90, csoportbontásban Használni tudja a meteorológiai eszközöket. El tudja végezni a talajmintavételt, az egyszerű talajvizsgálatokat. Ismeri a legfontosabb szerves és műtrágyákat. Felismeri a legfontosabb kór- és kárképeket, gyomnövényeket. Ismeri a legfontosabb növényvédő szereket. A műhely kéziszerszámainak megismertetése, a használat Információk feladattal vezetett feldolgozása Karbantartja a kézi szerszámokat. gyakorlása. A gépek anyagai, ezek megmunkálhatósága. Anyagok, eszközök felismerése 70% Kötésmódok (oldható, nem oldható). Kertészeti szerszámok élezése, nyelezése, karbantartása. 405/5.2/x Gépelemek, szerkezeti egységek ismerete 5 óra 405/5.3/x Motorok szerkezete, működtetése A legfontosabb gépépítő egységek megismertetése (tengelyek, csapágyak, tengelykapcsolók, szivattyúk, hidraulikus munkahengerek), működésük, karbantartásuk, jellegzetes meghibásodásuk. Az Otto-motorok, Diesel-motorok szerkezete, működése. Az üzemanyag-ellátó rendszerek, a kenési rendszer és a hűtési rendszer, Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépelemek, szerkezeti egységek felismerése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Motorok működtetése 70% Végre tudja hajtani az erő- és munkagépek összekapcsolását. Ismeri a motorok főbb szerkezeti részeit. 12 /

13 15 óra valamint a levegőszűrő fő részei, működése, karbantartása. Hidegindítások, indítások gyakorlása. A kétütemű és a négyütemű motorok összehasonlítása. Üzemanyagok, kenőanyagok. 405/5.4/x Erőgépek szerkezete, működtetése 20 óra 405/5.5/x Elektromos berendezések, villanymotorok működtetése 5 óra 405/5.6/x Erőgépek, munkagépek összekapcsolása 10 óra 405/5.7/x A termesztés, növényápolás gépeinek üzemeltetése 30 óra Az erőgépek szerkezeti egységei, ezek megnevezése, funkciója, elhelyezkedése a járművön. Az erőátvitel egységei. A kormányzás, a járószerkezet, a fékek, a 3 pont felfüggesztés. Az erőgép indításának, leállításának, vezetésének gyakorlása. A járművillamossági berendezések elhelyezkedése a járművön, feladatuk, működésük, karbantartásuk (akkumulátor, generátor, indítómotor, világítás, biztosítékok). Váltóáramú motorok indítása, üzemeltetése. A 3 pont felfüggesztés, ennek állítási lehetőségei. A vonóhorog, a teljesítmény-leadó tengely, a hidraulikus és elektromos csatlakoztatás. A traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolása, szétkapcsolása. A csatlakoztatás biztonságtechnikája, járműszerelvény vezetése. Motoros kisgépek kezelése. A talajművelő gépek szerkezetének, működésének áttekintése, a csatlakoztatások, beállítások, az üzemeltetés és a karbantartás gyakorlása a rendelkezésre álló eszközökkel (ágyeke, tárcsa, kultivátor, talajmaró, boronák, lazítók, hengerek, rotációs kapák). Az istállótrágya-szórók és műtrágyaszórók szerkezeti részei, csatlakoztatásuk az erőgéphez, beállításuk, üzemeltetésük, karbantartásuk gyakorlása. A vontatott és háti permetezők szerkezetének, működésének bemutatása, üzemeltetése, szabályozása, karbantartása. Vontatott gépeknél: hidraulikus porlasztású légporlasztásos és szállítólevegős permetezők. Vontatott porozó. Háti permetezőnél: szivattyús, légszivattyús, légporlasztásos motoros. Szórófejek, cseppnagyság jelentősége. Környezetvédelmi, karbantartási feladatok. Permetlé összetétel számítás. Permetezőgépek automatikái. A traktoros pótkocsik felépítése, a csatlakoztatás, vontatás gyakorlása. A billenthető pótkocsik üzemeltetése. Traktoros és önjáró homlokrakodók. Kerti traktor és pótkocsi összekapcsolása. Karbantartási teendők, munkabiztonsági követelmények. Elektromos és gázüzemű rakodók. Az esőztető és csepegtető öntözés berendezéseinek főbb egységei (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, csepegtető testek, zárószerkezetek). Kézi áttelepítésű vagy mobil berendezés összeszerelése, szétszerelése, üzemeltetése, karbantartása. Öntözési automatika. A kertészetben leggyakrabban használatos kisgépek (fűnyírók, komposztálók, láncfűrészek stb.) üzemeltetése, karbantartása, kisebb javítása. Információk feladattal vezetett feldolgozása Erőgépek működtetése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Villanymotorok működtetése 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Erő- és munkagépek összekapcsolása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Ismeri az erőgépek szerkezeti felépítését. Üzemelteti, karbantartja, és vezetni tudja a megfelelő erőgépet. Működteti a járművillamossági berendezéseket. Elvégzi a traktor és pótkocsi, a traktor és meghajtott munkagép összekapcsolását illetve szétkapcsolását. Elvégezi a kertészeti kisgépek és erőgépek napi karbantartását. Be tudja állítani a szerves- és műtrágyaszórás gépeit. Be tudja állítani, és üzemeltetni tudja a talajművelés gépeit, a háti, a háti motoros és a vontatott permetezőgépeket. Működtetni tudja az öntözőberendezéseket. 13 /

14 405/5.2/x Rakodó-, szállító- és földmunka-gépek bemutatása Műszaki ismeretek (parképítés) gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 36, csoportbontásban Rakodók, markolók, árokásók megismerése. Szállító gépek és Információk feladattal vezetett feldolgozása Működteti a területelőkészítés gépeit. eszközök megismerése. Tereprendező gépek (földgyaluk, Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% tolólemezek, simítók stb.) megismerése. Tömörítő gépek (döngölő, henger) megismerése. Billenőplatós pótkocsi használata. Kisrakodók használata, üzemeltetése. 405/5.3/x Gyep- és pázsitkészítő gépek beállítása, használata 6 óra 405/5.4/x Fa- és cserjeültetés gépeinek üzemeltetése 4 óra 405/5.5/x Építőipari gépek üzemeltetése 405/5.6/x Öntőző berendezések üzemeltetése 405/5.7/x Útépítőgépek üzemeltetése 6 óra 405/5.8/x Kertek villamos berendezéseinek bemutatása A pázsitkészítés gépei, talajelőkészítés, fűmagvetés eszközei. Gyepszőnyegkészítő gépek bemutatása. A telepítés gépei, résnyitók. Mechanikus gödörfúrók, hidrofúrók működése, üzemeltetése, karbantartása. Forgódobós betonkeverő üzemeltetése, karbantartása. Merülő és lapvibrátorok üzemeltetése, karbantartása. Elektromos kézi szerszámok szakszerű használata (fúró, sarokcsiszoló stb.). Az esőztető-, a csepegtető- és a mikroöntözés egységei (szivattyúk, vezetékek, szórófejek, csepegtetőtestek, zárószerkezetek) ezek összeszerelése, üzemeltetése. A kisteherbírású utak készítésének eszközei, ezek használatának gyakorlása. Alapozás, tömörítés, útburkolat készítés. Aszfaltfinis, műanyagburkolat (tartán) készítő használata. Kertek megvilágításához használatos anyagok, világítótestek, megismerése. Napelemes kertvilágítás bemutatása. Földkábelek fektetése. Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Információk feladattal vezetett feldolgozása Gépek üzemeltetése, karbantartása 70% Működteti a pázsit- és gyepszőnyeg-készítés gépeit. Működteti a fa- és cserjetelepítés gépeit. Működteti az építőipari gépeket. Felismeri az öntözőberendezések részeit. Működteti az útépítő gépeket. Ismeri a kertek megvilágításához szükséges anyagokat, világítótesteket. 14 /

15 405/1.2/ Egy-, kétnyári dísznövények megismerése 16 óra Növényismeret gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 72, csoportbontásban Virágágyi kiültetésre alkalmas egynyári dísznövények ismerete és Tárgyminták azonosítása 90% Felismeri és megnevezi a virágágyi kiültetésre felhasználási lehetőségei. Egynyári ámpolnanövények. Virágágyi Tesztfeladat megoldása 10% alkalmas egy- és kétnyári dísznövényeket. kiültetésre alkalmas kétnyári dísznövények ismerete és felhasználási Ismertetni tudja a felhasználási lehetőségeiket. lehetőségei. 405/1.4/ Évelő dísznövények megismerése 18 óra 405/1.6/ Lombhullató dísznövények megismerése 18 óra 405/1.8/ Örökzöld dísznövények megismerése 1 405/1.10/ Cserepes, edényes dísznövények megismerése Virágágyi kiültetésre alkalmas közepes vízigényű évelő dísznövények ismerete. Virágágyi kiültetésre alkalmas szárazságtűrő évelő dísznövények ismerete. Árnyéki évelő dísznövények ismerete. Virágágyi kiültetésre alkalmas fagyérzékeny évelő dísznövények ismerete. Vízi, vízparti és mocsári évelő dísznövények ismerete. Hagymás, gumós, hagymagumós évelő dísznövények. Pázsitfűfajok ismerete. Lombhullató díszfák ismerete. Lombhullató díszcserjék ismerete. Kúszó cserjék ismerete. Kerti rózsák ismerete. Talajtakaró cserjék ismerete. Mérgező lombhullató dísznövények. Örökzöld fenyők ismerete. Lombhullató fenyők ismerete. Örökzöld lomblevelű díszcserjék ismerete. Mérgező örökzöld dísznövények ismerete. Cserepes virágzó dísznövények ismerete. Cserepes levéldísznövények ismerete. Edényes, nem télálló növények ismerete. Tárgyminták azonosítása 90% Tesztfeladat megoldása 10% Tárgyminták azonosítása 90% Tesztfeladat megoldása 10% Tárgyminták azonosítása 90% Tesztfeladat megoldása 10% Tárgyminták azonosítása 90% Tesztfeladat megoldása 10% Felismeri és megnevezi a park- és kertépítésben jelentős évelő dísznövényeket. Ismertetni tudja a felhasználási lehetőségeiket. Ismeri a pázsitfűfajokat. Felismeri és megnevezi a park- és kertépítésben jelentős díszfákat és -cserjéket. Ismertetni tudja a felhasználási lehetőségeiket. Felismeri és megnevezi a park- és kertépítésben jelentős örökzöld és lombhullató fenyőket, örökzöld cserjéket. Ismertetni tudja a felhasználási lehetőségeiket. Felismeri és megnevezi a park- és kertépítő számára jelentős cserepes virágzó és levéldísznövényeket, valamint az edényes, nem télálló növényeket Ismertetni tudja a felhasználási lehetőségeiket. 15 /

16 405/1.8/ Építmény-szerkezetek készítése 35 óra Kerttechnika gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 126, csoportbontásban Kerti rézsűk kialakítása. Tereprendezési munkák végzése. Talajvizsgálat. Alap kitűzése. Alapok zsaluzása. Bitumenes Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással lemezszigetelések. Modifikált bitumenes lemezszigetelés. Műanyag lemezszigetelések. A téglafal készítésének szabályai. Habarcsok elkészítése. Habarcsok bedolgozása. A beton összetételének meghatározása. A beton keverése. A beton szállítása. A beton bedolgozása. A beton utókezelése. Nyersbetonok felületi megmunkálása. A vasbeton készítés munkafolyamatai. Kültéri igénybevételnek kitett faanyagok felületvédelme. Fémek felületvédelme. Faanyagvédelem. Használatos fafajták ismerete. Kereskedelmi faválaszték ismerete. Hagyományos fakötések készítése. Gerendák, oszlopok fakötéseinek készítése. Deszkáknál, pallóknál alkalmazott fakötések készítése. Szegezett, csavarozott fakapcsolatok készítése. Földmunkagépek, építőipari gépek használata, karbantartása. 405/3.12/ Kerti létesítmény, építmény kivitelezése 70 óra 405/4.6/ Növényzet telepítése 21 óra Terméskő támfalak építése. Tégla támfalak építése. Betonból készült támfalak építése. Kerti lépcsők építése. Kőlapos utak készítése. Előre gyártott térkő elemű térburkolat készítése. Gyöngykavics, kőzúzalék burkolatú út építése. Salakfelületű pálya építése. Réteges kőkibúvásos sziklakert építése. Szórványköves sziklakert építése. Pergolák, lugasok szerkezeti kialakítása, felállítása. Falrácsok készítése, elhelyezése. Medence készítése betonból. Mesterséges tó készítése fóliaszigeteléssel. Tűzrakóhely készítése. Kerti öntözőrendszer létesítése. Gyep létesítése magvetéssel. Pázsit- és gyepfelület létesítése gyeptéglázással. Pázsit- és gyepfelület létesítése gyepszőnyeg fektetésével. Egy- és kétnyári dísznövények kiültetése. Virágágy talaj-előkészítése. Egynyáriak helybevetése. Lomblevelű örökzöldek telepítése. Fenyők telepítése. Díszfák telepítése szabadgyökérrel. Díszfák telepítése földlabdával. Konténeres növények telepítése. Korona visszametszése, ritkítása. Víztányér készítése. Karózás, kötözés. Talajművelés, a pázsit- és gyepfelületek létesítéséhez használt gépek működtetése. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással Alkalmazni tudja építőanyagtanból tanultakat. Elvégzi a tereprendezési munkákat. Kialakítja a kerti rézsűket. Elvégezi az alapozási, falazási munkákat. Elvégezi a habarcs készítését, a beton összeállítását, keverését. Elvégezi a felületvédelmet. Tudja az építési folyamat gyakorlatát a műszaki átadás-átvételig. Elvégzi a kerti támfal, az út- és térburkolat, a lépcső, a pergola és virágrács, a sziklakert, a medence, tó, a kerti tűzrakóhelyek kialakítását. Elvégzi az öntözőrendszer telepítését. Tudja az építési folyamat gyakorlatát a műszaki átadás-átvételig. Elvégzi a növények telepítését, a füvesítést. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással 16 /

17 405/2.5/ Geodéziai felmérések, kitűzések 54 óra Geodézia gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 54, csoportbontásban Egyenes vonalak kitűzése. Derékszögszög kitűzése, talppont keresése. Körívek kitűzése. Vízszintes szögmérés, szögkitűzés. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással Hosszmérés végrehajtása mérőszalaggal. Közvetett távolság meghatározás hosszméréssel. Hosszmérés végrehajtása lejtős területen (lépcsős, redukciós). Derékszögű koordinátamérés. Poláris koordinátamérés. Hossz és keresztszelvényezés. Területszintezés. Kert kitűzés derékszögű koordináta méretekkel. Kert kitűzése vízszintes és magassági értelemben. Geodéziai műszerek, eszközök beállítása, kiigazítása. 405/1.3/ Golfpálya gondozási feladatok 4 Golfpálya-fenntartás gyakorlat Elméleti óraszám: 0, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 72, csoportbontásban Be tudja állítani, és ki tudja igazítani a szintező és szögmérő műszereket. Elvégzi a vízszintes és magassági szög mérését teodolittal. Elvégzi a szintezést, magasságmérést. Rögzíti a mérési adatokat a jegyzőkönyvben. Ki tudja számítani az irányszöget, a távolságot, az új pont koordinátáit, a pontkapcsolásokat. Elvégezi a derékszögű és poláris koordináta mérést. Ki tudja tűzni az egyeneseket, köríveket, szögeket. Meg tudja határozni a területeket a helyszínrajzon. Ki tudja tűzni a kerti létesítményeket vízszintes és magassági értelemben. Golfcentrum parkjának fenntartása. Golfpályák pázsitfenntartása. Elvégzi a golfpálya-fenntartás munkáit. Fák, cserjék fenntartása. Víz-, homokakadály fenntartása. Kiszolgáló Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással létesítmények fenntartása. Golfpálya füvesítése. 405/1.4/ Golfpálya-fenntartás gépei, eszközei 3 Golfpálya-fenntartás gépeinek használata és karbantartása. Önálló szakmai munkavégzés közvetlen irányítással Működteti és karbantartja a golfpályafenntartásban használható gépeket. 17 /

18 405/1.1/x Vállalkozási alapfogalmak 1 óra 405/1.2/x Vállalkozások létrehozása 2/14. évfolyam Vállalkozási és kereskedelmi ismeretek Elméleti óraszám: 48, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Szükségletek fogalma, hierarchiája. Gazdaság, gazdálkodás. Ismeri a legfontosabb vállalkozási, gazdálkodási, Termelés, termelési tényezők. Termelési eszközök. Az információ kereskedelmi alapfogalmakat. Megérti a fontossága. Az információk forrásai. szükségletek hierarchiáját. 405/1.3/x Vállalkozások működtetése 405/1.4/x Vállalkozások átszervezése, megszüntetése 1 óra 405/1.5/x Vállalkozáspszichológia 405/1.6/x Jogi alapismeretek 405/1.7/x Gazdálkodási alapismeretek 405/1.8/x Piac 405/1.9/x Adózás, járulékfizetési kötelezettség 405/1.10/x Számvitel Vállalkozási formák csoportosítása, jellemzői. Cégnyilvántartás, cégfelügyelet, kamarai tagság. Pénzintézetek, hitelek, hitelezés. Pályázatok készítése. Csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolás Személyiség és típusai. A vállalkozás emberi tényezői. Kommunikáció a partnerekkel való kapcsolattartásban. Általános jogi ismeretek: jog, jogszabály, jogforrás, jogrendszer tagozódása. Tulajdonjog. Kötelmi jog; a szerződés, a szerződés biztosítékai, szerződés fajták. Üzleti etika és versenytörvény. Munkaügyi ismeretek: munkaviszony megszűnése és megszüntetése, munkaidő, pihenőidő, munka díjazása. Az Európai Unió vonatkozó jogszabályai. A vállalkozások eredménye. Az áruk árai, a szolgáltatások díja, árképzés. Árbevétel, árréstömeg, az árréstömeg növekedésének módszerei. Költség fogalma, költségfajták, költséggazdálkodás, fedezeti pont. Eredmény fogalma, nagyságát meghatározó tényezők. Nyereség felhasználása. Árugazdaság, piac, piac elemei Adó és adójogi fogalmak. Adók csoportosítása. Adózás rendje. Bizonylatok csoportosítása, kellékei, útja, feldolgozása. Egyszeres könyvvitel. Kettős könyvvitel. Könyvvitelt kiegészítő nyilvántartások. Ismeri a legfontosabb vállalkozási formákat, a cégalapítás lépéseit. Fel tudja mérni a vállalkozás beindításához, a társaság működésének megkezdéséhez szükséges feladatokat. Alkalmazni tudja a bankválasztás szempontjait, a hitel- és támogatások igénybevételéhez szükséges eljárásokat magán-, kis- és középvállalkozások esetén. Ismeri a csődeljárással, felszámolási eljárással, végelszámolással kapcsolatos feladatokat. Ismeri a személyiségtípusokat, az alapvető kommunikációs technikákat. Ismeri az alapvető munkavállalói és munkáltatói jogokat, kötelességeket, az érdekvédelem rendszerét. Értelmezni tudja a vállalkozás létesítéséhez, működtetéséhez szükséges fontosabb jogi ismereteket. Alkalmazni tudja a szerződéskötés szabályait. Ismeri a költség fogalmát, a költségfajtákat. Megérti az árképzés, az árrés-tömeg növelésének módszereit, a fedezeti pont lényegét. Ismeri az árugazdaság, piac, piac elemeit. Ismeri az adóztatás általános jellemzőit, az adó típusait, az adózás rendjét. Ismeri a számviteli alapelveket, a bizonylatok tartalmi és formai követelményeit. Megérti a könyvvezetés fontosságát a vállalkozásban. Át tudja tekinteni a vállalkozás során felmerülő könyvelési, számlázási és bizonylatolási eljárásokat, forgalmazási teendőket, 18 /

19 adminisztrációs ügyvitelt. Üzleti terv elkészítésének lépései. Üzleti terv felépítése. El tudja készíteni egy szakmához kapcsolódó vállalkozás üzleti tervének vázlatát. 405/1.11/x Üzleti terv 405/1.12/x Marketing 405/1.13/x Vezetési és szervezési ismeretek 6 óra 405/1.14/x Agrártámogatások rendszere 1 óra 405/1.15/x Az áruforgalom lebonyolításának személyi és tárgyi feltételei 405/1.16/x Árubeszerzés 405/1.17/x Készletezés 5 óra 405/1.18/x Értékesítés 6 óra Marketing fogalma, jelentősége, tartalma. Fogyasztói, vásárlói magatartás. Piackutatás, piac szegmentálása. Marketing mix elemei: termék (szolgáltatás), ár, kereskedelmi csatornák, kommunikáció: reklám, vásárlásösztönzés, PR. A vezetés fontosabb fogalmai. A vezetés szerepe és jelentősége a gazdaságban, társadalomban, az Európai Unió közösségében. A vezetési szervezet. A vezetés feladatai. A vezetői szervezet tagozódása. Vezetési rendszerek. A vezetési funkciók. A vezetési módok csoportosítása. A vezetési stílusok. A vezetői beállítottság. A vezetés emberi tényezői. A vezető felkészültsége. A vezetői innováció, személyi alkalmasság, pszichológiai felkészültség. A vezető ösztönző tevékenysége. Az ember és munka kapcsolata. A munkatársak és a vezetők kapcsolata. A vezetői hatékonyság mérhető és nem mérhető mutatói. A vezető megítélésének objektív és szubjektív jellemzői. Természeti folyamatok, gazdasági folyamatok. A munkafolyamatok, a munka elemzése, a munka mérése, a munka díjazása, a munkaidő felosztása, a munkanapfelvétel. EU-s támogatások Közös Agrárpolitika (KAP): közvetlen támogatások, export támogatások, vidékfejlesztési támogatások. Strukturális Alapok jelentősége, finanszírozása, nemzeti támogatások. FVM Értesítőben és a Magyar Közlönyben pályázati megjelentetés. Személyi feltételek: kereskedelmi munkakörök, kereskedőkkel szemben támasztott követelmények (szaktudás, személyiségvonások, magatartás, külső megjelenés). Tárgyi feltételek: kereskedelmi egységek épülete, berendezései. Gépek, eszközök szerepe az áruforgalom lebonyolításában. Áru fogalma. Árubeszerzés, beszerzési döntések. Raktározás: áruk elhelyezése, árukezelés, áru védelme. Leltár, leltározás. Értékesítés: áruk előkészítése értékesítésre, az értékesítés folyamata, értékesítési módok. Bizonylatok csoportosítása, kellékei, útja, feldolgozása. Ismeri a marketing jelentőségét, szerepét a vállalkozásokban. Ismeri a piackutatás módszereit. Ismeri a vezetés szervezeti formáit, tagozódását, a döntési folyamat szakaszait, a vezetés módját, módszereit, a vezetés emberi tényezőit, a vezetési stílusokat. Megérti a kertészeti termesztés tervezési, szervezési és gazdaságossági szempontjait. Ismeri az agrártámogatás rendszerét. Tájékozott a támogatási lehetőségekben, a pályázati források tekintetében. Ismeri az értékesítés szervezeti formáit, személyi és tárgyi feltételeit. Ismeri az eladóval szemben támasztott követelményeket. Megérti az áruforgalom folyamatát. Át tudja tekinteni a leltározás folyamatát. Értelmezni tudja az értékesítéssel, szállítással kapcsolatos jogi ismereteket. Megérti a bizonylatok és számlák kezelésének szabályait. 19 /

20 405/3.1/ Parkfenntartási gépek, eszközök ismerete 3 Műszaki ismeretek (parkfenntartás) Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Komposztáló és talajfertőtlenítő gépek. Pázsit- és gyepfelületek és Hallott szöveg feldolgozása jegyzeteléssel 90% ápolásának gépei. Cserje- és faápoló gépek. Levél- és szemét- szippantó gépek. Hó-eltakarító gépek. Megmunkáló eszközök. 405/1.1/ Az építészet, a táj- és kertépítészet fogalma 405/1.2/ Az ókor kertjei Kerttörténet Elméleti óraszám: 32, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám: 0, osztálykeretben Ismeri a komposztáló és talajfertőtlenítő gépeket, a pázsit- és gyepfelületek ápolásának gépeit, a cserje- és faápoló gépeket, a levél- és szemétszippantó gépeket, a hó-eltakarító gépeket, a megmunkáló eszközöket. Megérti a gépek működését. Az építészet tárgya és fogalma. Az építészet szakterületei és azok kapcsolatai. A kert fogalma, a kert, mint építészeti alkotás. A kertépítészet szakterületei. 405/1.3/ A középkor kertépítészeti alkotásai 405/1.4/ A reneszánsz kert 405/1.5/ A barokk kor kertje 5 óra Mezopotámiai kertek. Egyiptomi kertek. Görög kertek. A Római Birodalom kertjei. A kora középkor kertművészete. Az érett és a késő-középkor kertművészete. Az iszlám kertek. Reneszánsz kertek Itáliában. Reneszánsz kertek Franciaországban. Reneszánsz kertek Magyarországon. Barokk kertek Itáliában. Barokk kertek Franciaországban és Németországban. Magyarországi barokk kertek. 405/1.6/ A tájképi kert 4 óra A festői kert. A szentimentális kert. A romantikus kert. 405/1.7/ A századforduló kertépítészete 1 óra 405/1.8/ A modern építészet és kertművészet 405/1.9/ A mai kor kert- és szabadtérépítészeti irányzatai, kortárs kertépítészeti alkotások 4 óra Az eklekticizmus és a szecesszió. A századforduló kertépítészete Magyarországon. A mértani kert. A funkcionalizmus a kertépítészetben. A posztmodern. A geometrikus kert. A szabad formálású kertek. Az attraktív látványkertek. Ismeri az építészet, a kert fogalmát. Ismeri az építészet és a kertépítészet szakterületeit. Ismeri az ókorra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a középkorra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a reneszánsz korra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a barokk korra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a tájképi kertek jellemzőit. Ismeri a századfordulóra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a modern tájalakító és kertalakítási módokat. Ismeri a mai korra jellemző tájalakító és kertalakítási módokat. 20 /

Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve. 1/11. évfolyam

Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve. 1/11. évfolyam 388/1.1/x2220-06 A növények külső és belső felépítése Dísznövénykertész szakképesítés helyi tanterve 1/11. évfolyam Növénytan Elméleti óraszám: 36, Elméletigényes gyakorlati óraszám: 0, Gyakorlati óraszám:

Részletesebben

Szakmai program (helyi tanterv)

Szakmai program (helyi tanterv) A Jász - Nagykun - Szolnok Megyei Révay György Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Pedagógiai Szakszolgálat és Gyermekotthon 5461 Tiszaföldvár- Homok Beniczky Géza út 5. Szakmai program (helyi

Részletesebben

PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS

PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS PARKÉPÍTŐ ÉS -FENNTARTÓ TECHNIKUS I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere A központi program a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI.

Részletesebben

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII. 25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus

54 582 03 1000 00 00 Magasépítő technikus Magasépítő technikus 54 582 04 1000 00 00 Mélyépítő technikus Mélyépítő technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint

Minta MELLÉKLETEK. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint MELLÉKLETEK MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA ÍRÁSBELI TÉTEL Középszint Teszt-jellegű minta kérdéssor Négyféle asszociáció Fogalmak és az ítéletek közötti kapcsolatokat kell felismerni. Két

Részletesebben

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján!

Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! 1. Jellemezze az erdeifenyőt, a feketefenyőt, a lucfenyőt és a vörösfenyőt a kérge, hajtása, tűje, termése és faanyaga alapján! Információtartalom vázlata: - Erdeifenyő jellemzése - Feketefenyő jellemzése

Részletesebben

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata:

Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: 1. Határozza meg a legfontosabb közgazdasági alapfogalmakat! Információtartalom vázlata: - A szükséglet, az igény, a kereslet és kínálat összefüggései - A piac fogalma és alapösszefüggései - A piacok résztvevői

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Villanyszerelő szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai és értékelése

Részletesebben

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ERDŐGAZDASÁGI GÉPKEZELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ERŐGZSÁGI GÉPKEZELŐ SZKKÉPESÍTÉS SZKMI ÉS VIZSGKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ TOK 1. szakképesítés azonosító száma: 31 521 04 0000 00 00 2. szakképesítés megnevezése: Erdőgazdasági

Részletesebben

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 34. sorszámú Gazda megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 621 01 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0459-06 Építőipari közös feladatok I. 0459-06/3 Munka- és balesetvédelmi előírások,

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KERTFENNTARÓ TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010.

KERTFENNTARÓ TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010. KERTFENNTARÓ TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTT TANULÓK SZÁMÁRA 2010. I. Általános irányelvek 1. A képzés szabályozásának jogi háttere Az adaptált központi program a közoktatásról szóló többször módosított 1993.

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre i napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók adatai

Részletesebben

A 73. sorszámú Növényvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

A 73. sorszámú Növényvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye A 73. sorszámú Növényvédelmi szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma:

Részletesebben

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő 01-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

A 70. sorszámú Mezőgazdasági technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 70. sorszámú Mezőgazdasági technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 70. sorszámú Mezőgazdasági technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 621 02 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: Általános Iskola Természetismeret Évfolyam: 5 Emelt óraszámú csoport Emelt szintű csoport Vizsga típusa: Írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök:

Részletesebben

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 107. sorszámú Vízügyi technikus megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 853 01 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 17. sorszámú Karosszérialakatos megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 34 525 06 1.2. Szakképesítés

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 11508-12 Az áruforgalom tervezése, irányítása, elemzése Az üzleti tevékenység

Részletesebben

SZAKMAI GYAKORLAT. 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria

SZAKMAI GYAKORLAT. 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria SZAKMAI GYAKORLAT 2010. június 14. július 3. Tulln, Ausztria Összeállította: Horváth Ferenc tankertészet-vezető helyettes A Tempus Közalapítvány által hirdetett Szakiskolai Fejlesztési Program keretein

Részletesebben

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő

Épületgépészeti rendszerszerelő 31 582 21 0010 31 02 Központifűtés- és gázhálózatrendszerszerelő Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó

I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó Szóbeli tételek I. kategória II. kategória III. kategória 1. Jellemezd a sejtmag nélküli szervezeteket, a baktériumokat. Mutasd be az emberi betegségeket okozó baktériumokat és a védőoltásokat! 2. Jellemezd

Részletesebben

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként?

Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? GYŐR-MOSON-SOPRON MEGYEI KORMÁNYHIVATAL NÖVÉNY- ÉS TALAJVÉDELMI IGAZGATÓSÁGA Növény- és talajvédelmi ellenőrzések Mire ügyeljünk gazdálkodóként? Fertőszentmiklós, 2015. 03. 06. Szemerits Attila, Havasréti

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAI SZERELŐ SZAKKÉPESÍTÉS SZAKMAI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEI I. ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1. A szakképesítés azonosító száma: 31 582 22 0000 00 00 2. A szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

MAKEOSZ Tagsági, szakmai prezentáció 2009.

MAKEOSZ Tagsági, szakmai prezentáció 2009. MAKEOSZ Tagsági, szakmai prezentáció 2009. Tisztelt Kolléga! Ön a MAKEOSZ rendes tagjai számára régóta várt tagsági, szakmai prezentáció benyújtását segítő útmutatót tartja a kezében. Mint, tudja a MAKEOSZ

Részletesebben

Információtartalom vázlata:

Információtartalom vázlata: 11-6, Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Mechatronikai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 523 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Iskolán kívüli képzési modul a fémipari szakmák népszerűsítésére Magyarországon

Iskolán kívüli képzési modul a fémipari szakmák népszerűsítésére Magyarországon Iskolán kívüli képzési modul a fémipari szakmák népszerűsítésére Magyarországon részlet a Műszaki/természettudományos pályára készülő, potenciális női munkaerő rendelkezésre állása és fejlesztése a Nyugat-dunántúli

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2363-06 Jogi-, kereskedelmi és vállalkozási ismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatok 1. feladat Barátja megkéri, adjon segítséget egyéni vállalkozása beindításához. Tájékoztassa barátját az egyéni vállalkozás beindításával kapcsolatos tudnivalókról! - az egyéni vállalkozásokra vonatkozó

Részletesebben

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetvédelmi Modul Agrár-környezetvédelem, agrotechnológia KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Agrár-környezetgazdálkodási és az integrált gazdálkodási alprogram bemutatása.

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom

Részletesebben

Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu

Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu Iroda: Telephely: 1118 Budapest, Budaörsi út 4-18/b 2030 Érd, Fényező u 91. Tel: +36 1 / 466 7778 Tel: +36 30 / 664 0831 Mob: +36 30 / 664 0831 Fax: +36 1 279 0181 Email: vmatyas@t-online.hu FILOZÓFIÁNK

Részletesebben

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás

VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás VIDRA Környezetgazdálkodási Kft. Vízgazdálkodási és környezetvédelmi tervezés, tanácsadás MINTAVEVŐ NAT-1-1016/2006 9025 Győr, Bálint Mihály u. 100. telefon: (96) 510-480 fax: (96) 510-499 e-mail: vidrakft@vidra.hu

Részletesebben

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva.

TEMATIKUS TERV. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. 1. számú melléklet (Forrás: K.B) TEMATIKUS TERV Téma: Az őszi búza termesztése. Oktatási cél: Az őszi búza termesztésének enciklopédikus tárgyalása a Gazda I. képzésnek megfelelően koncentrálva. Nevelési

Részletesebben

legalább tűzoltó alaptanfolyami (40 órás) végzettség, a kezelői képesítés ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság

legalább tűzoltó alaptanfolyami (40 órás) végzettség, a kezelői képesítés ellátásához szükséges egészségügyi alkalmasság MŰSZAKI MENTÉSEK GÉPEINEK KEZELŐI TANFOLYAMA (Kivonat a 19/2/2004. számú Központi képzési programból) 14/B. A HIDRAULIKUS MENTŐESZKÖZ ALAP KÉSZLETEK ALKALMAZÁSA A tanfolyam tanításának célja: A képzésben

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit.

Megismertetni a háztartás alapvető funkcióit. PROGRAM MEGNEVEZÉSE Mezőgazdasági kistermelés, biogazdálkodás I. MODUL MEGNEVEZÉSE Falusi életvitel-háztartás ökonómia Óraszám Témakör megnevezése Témakör részles feldolgozása Témakör célja Irodalom 1-2

Részletesebben

- iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség

- iskolai előképzettség: nyolcadik évfolyam elvégzésével tanúsított alapfokú iskolai végzettség PÁLYÁZATI FELHÍVÁS (hirdetmény) Nagykálló Város Önkormányzata, mint Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet a Kiskálló szociális célú városrehabilitációja című, ÉAOP-5.1.1/A-12 kódszámú városrehabilitációs

Részletesebben

2326-06 Aszepszis- antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

2326-06 Aszepszis- antiszepszis, munkavédelem, környezetvédelem követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Lakóhelyén nagy ellentéteket váltott ki a szelektív hulladékgyűjtők kihelyezése. A polgármester felkéri mint egészségügyi dolgozót, hogy beszéljen az emberekkel a szelektív hulladékgyűjtésről,

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2443-06 Ortopédiai menedzsment követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat: Kollégáival vállalkozást szeretne indítani. El kell dönteni, hogy a vállalkozási formák és a működési szabályok ismeretében, milyen cég alapítására van lehetőségük. A kérdés eldöntése érdekében

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A mezőgazdasági érettségi vizsga célja annak eldöntése, hogy a vizsgázó elsajátította-e a kerettantervi mezőgazdasági szakmacsoportos

Részletesebben

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április

Munkavédelem és képviselet a kereskedelemben. Kégl Judit - Spar 2013. március/április Év Szeletelő Csont-fűrész Késsel vágás Anyagmozgatás rossz mozdulat Rolli kocsi, hűtőkonténer Rossz lépés Törött áru Ajtónak nekiment, ajtóhoz csukta Polc éle megvágta Egyéb Össz. Munkavédelem és képviselet

Részletesebben

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán

Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságán Barkász Zsuzsanna Nyugat-Magyarországi Egyetem Geoinformatikai Kar Székesfehérvár, 2009. Térinformatika gyakorlati alkalmazási lehetőségei a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK Mezőgazdasági alapismeretek középszint 0821 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 20. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja.

A tételhez használható segédeszközöket a vizsgaszervező biztosítja. A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsgatevékenység központilag összeállított vizsga kérdései a 4. Szakmai követelmények fejezetben megadott szakmai követelménymodulok témaköreit tartalmazzák. A tételhez

Részletesebben

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata:

Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: 1. Ismertesse az őszi búza termesztésének célját, jelentőségét, technológiáját! Információtartalom vázlata: Termesztés céljai, jelentősége (fő- és melléktermékek felhasználása) Fajtaismeret (fontosabb

Részletesebben

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKA-, TŰZ-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYZET ÁBRÁI

ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKA-, TŰZ-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYZET ÁBRÁI 6200-11 ÉPÜLETGÉPÉSZETI MUNKA-, TŰZ-ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM JEGYZET ÁBRÁI modul tananyagegységei: I. Munkaterület munkavédelme II. Tűz elleni védekezés III. Környezetvédelem IV. Az elsősegélynyújtás általános

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA 011. október 17. MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 011. október 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

Szóbeli vizsgatevékenység

Szóbeli vizsgatevékenység Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 3145-10/2 Targonca szerkezeti felépítése, anyagmozgatásnál használt anyagok, szerkezetek

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK

MEZŐGAZDASÁGI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSG 2010. október 18. MEZŐGZSÁGI LPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSG 2010. október 18. 14:00 z írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2014 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Szak

ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2014 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Szak ZÁRÓVIZSGA KÉRDÉSEK 2014 Környezetgazdálkodási agrármérnök BSc Szak 1. a/ Elemezze a fenntartható fejlődés fogalmát, alkalmazásának lehetőségeit. A fenntartható fejlődés alapelvei. A fenntartható fejlődés

Részletesebben

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata

A foglalkozás-egészségügy. A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata 1 A foglalkozás-egészségügy A foglalkozás-egészségügyi szolgálat A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás A munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálata Foglalkozási ártalmak

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Elektromechanikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 522 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei

Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei Nymbus 2001 Építőipari Tervező, Kivitelező és Szolgáltató Betéti Társaság Építési engedélyezési tervdokumentáció tartalmi és formai követelményei A jogszabályok által meghatározott esetekben kötelező tervfajta.

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi

54 850 01 0010 54 04 Környezetvédelmi A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye Az 56. sorszámú Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító

Részletesebben

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások

Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások Nyári gyakorlat teljesítésének igazolása Hiányzások - - Az összefüggő szakmai gyakorlatról hiányozni nem lehet. Rendkívüli, nem tervezhető esemény esetén az igazgatóhelyettest kell értesíteni. - A tanulók

Részletesebben

Záróvizsga tételek Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc Szak 2014

Záróvizsga tételek Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc Szak 2014 Záróvizsga tételek Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnök BSc Szak 2014 1.) Tétel a) - Löketdugattyús motorok működési elve, üzemeltetési jellemzői (teljesítmény, nyomaték, fogyasztás). - A talaj

Részletesebben

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet

Az építőipari kivitelezés ellenőrzése. Építésfelügyelet Az építőipari kivitelezés ellenőrzése Építésfelügyelet Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) követelményei: településrendezési és építészeti-műszaki tervek

Részletesebben

Hol tart a szakképzés Prohászkáné Varga Erzsébet (vargaerzsi8@gmail.com) A szakképzés A szakmai tudás megszerzését szolgáló olyan elméleti és gyakorlati képzési rendszer, melynek keretében: az adott szakma

Részletesebben

Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről

Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről Praktikus kertészeti tanácsok a virágkiültetésekről Így alakítsuk ki virágágyásunkat A hely megválasztása Vegyük figyelembe a hely adottságait, hol mutat legjobban, honnan a legjobban látható virágágyásunk

Részletesebben

Virágkötő, -berendező, virágkereskedő szakképesítés helyi tanterve. 1/11. évfolyam

Virágkötő, -berendező, virágkereskedő szakképesítés helyi tanterve. 1/11. évfolyam 331/1.1/0004-06 Árurendszerek, szabvány, minőség Virágkötő, -berendező, virágkereskedő szakképesítés helyi tanterve 1/11. évfolyam Áruforgalom lebonyolítása Elméleti óraszám: 72, Elméletigényes gyakorlati

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP

Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET. 2. osztályosoknak. Heti: 1 óra. Évi: 37 óra KOMP Tanmenetjavaslat KÖRNYEZETISMERET 2. osztályosoknak Heti: 1 óra Évi: 37 óra KOMP Óraszám Téma Ismeretanyag, 1. Vakáció után Közlekedési eszközök ismerete Város, falu, vízpart, hegyvidék felismerése 2.

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Autóelektronikai műszerész szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 525 01 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő

Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő Épületgépészeti csőhálózati-és berendezés-szerelő - vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés megnevezése: Vízvezeték-és vízkészülék-szerelő A szakképzés azonosító száma: 311 582 09 0010 31 04 Hozzárendelt

Részletesebben

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban

A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban A mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok, valamint az MKEH szerepe és feladatai a gáziparban DUNAGÁZ SZAKMAI NAP 2013. Dobogókő Störk Imre szakmai tanácsadó MKEH Piacfelügyeleti és Műszaki Felügyeleti

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0865-06/1 Az adott jármű állapotának felmérése, újrahasznosításának lehetőségei Szóbeli

Részletesebben

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos

31 521 24 1000 00 00 Szerkezetlakatos Szerkezetlakatos z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék

HULLADÉKGAZDÁLKODÁS. ipari hulladékgazdálkodás 04. dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék HULLADÉKGAZDÁLKODÁS ipari hulladékgazdálkodás 04 dr. Torma András Környezetmérnöki Tanszék Tartalom Készítette: dr. Torma A. Készült: 2012.09. 2 1. Kiemelten kezelendő hulladékáramok 2. Jogszabályi feladatok

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET. KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM 54 345 01 LOGISZTIKAI ÜGYINTÉZŐ SZAKKÉPESÍTÉS TANMENET KÖVETELMÉNYMODUL 10032-12 Marketing A marketing alapjai tantárgy 11. évfolyam Tanítási hetek

Részletesebben

Bemutatkozás. Kedves Nyolcadikosok!

Bemutatkozás. Kedves Nyolcadikosok! Bemutatkozás Kedves Nyolcadikosok! A Lippai János Mezőgazdasági Szakképző Iskola évtizedek óta meghatározó intézmény a térség mezőgazdasági szakmai képzésében. 2013. augusztus 01.-től a Vidékfejlesztési

Részletesebben

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE

A Korlátozott szakterület Feladatok, amelyeket az adott szakterületi jogosultsággal lehet végezni megnevezése, jelölése ÉKE 2. melléklet a.../.... (........) Korm. rendelethez I. Az építész kamarák által nyilvántartott, korábbi jogszabály alapján megállapított építészeti tervezési jogosultságok és a hozzájuk tartozó építészeti-műszaki

Részletesebben

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor

A M unkavéd édelem kihí kihívá i sa Gráfel Sándor AM Munkavédelem kihívásai i Gráfel Sándor A munkavédelem egyik fő kihívása a szabályozások, elvárások napi gyakorlatba történő bevezetése, azok betartatása Szabályozás 1993. Évi XCIII. Törvény a munkáltató

Részletesebben

Kertfenntartási árak jegyzéke

Kertfenntartási árak jegyzéke tétel megnevezése részletezés menny egység Munkadíj anyag/ egység munka/ egység anyag össz. munka össz. Munkadíj Állandó ügyfélnél 1 fő/ megkezdett óra 1,0 óra 0 Ft 2 500 Ft 0 Ft 2 500 Ft Munkadíj Alkalmi

Részletesebben

Használati utasítás KMS Fűmagvető

Használati utasítás KMS Fűmagvető Használati utasítás KMS Fűmagvető Gyártó: KMS-Rinklin GmbH Freiburgerstr. 10 Gewerbepark Breisgau D-79427 Eschbach Tel.: +49-7634/505488-0 Fax: +49-7634/505488-20 E-Mail: info@kms-rinklin.de Internet:

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Cziráki László 2014.

Cziráki László 2014. Cziráki László 2014. A talajerő utánpótlás Feladata: a talaj termőképességének fenntartása, a kivont tápanyagok pótlása a talaj táplálása úgy, hogy az a növényt táplálhassa Fogalma: minden olyan anyag

Részletesebben