JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "JELENTÉS. 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről"

Átírás

1 JELENTÉS 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az 50 millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről október 281.

2 A vizsgálat végrehajtásáért felelős: az ÁSZ IV. Vagyonellenőrzési Igazgatósága dr. Kovács Arpád igazgató A vizsgálatot vezette: Kemény Emil osztályvezet{) főtanácsos Készítették: Benti Gabriella Réthelyi Jenő Tardos József számvev{) tanácsos számvev {J számvev{)

3 TARTALOMJEGYZÉK OLDAL l.bevezetés... l 1.1. ELÖZMÉNYEK... l 1.2. A VIZSGÁLAT ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍT ÁS OK, JA V ASLA TOK START HITELPROGRAM SZÉNSEGÉL y PROGRAM JAVASLATOK RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK ll 3.!. A FORRÁSOK KÉPZÉSE ÉS FELOSZTÁSA... ll 3.2. A HITELPROGRAMÁTFOGó ÉRTÉKELÉSE... l A HELYSZÍNI ELLENÖRZÉSEK TAPASZTALATAI A SZÉN BESZERZÉSE, ÉRTÉKESÍTÉSE, PÉNZÜGYI ELSZÁMOLÁSA ENERGIAMEGTAKARÍT ÁST CÉLZÓ KEDVEZMÉNYES HITELEK STARTGARANCIAALAP... 35

4 ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK V-1-61/1995. Témaszám: 260 JELENTÉS 100 millió márka kedvezményes hitel (START-hitel) és az SO millió márka értékű német szénsegély felhasználásának ellenőrzéséről 1. BEVEZETÉS 1.1. Előzmények A Német Szövetségi Köztársaság Kormánya évben két segélyprogram indításával is hozzájárult a Magyarországon végbement politikai változást követő gazdasági gondok áthidalásához és a piacgazdaság fejlesztéséhez. 100 millió márka összegű START-hitel A német kormány a magyar magángazdaság fejlesztése és megerősödése céljából 100 millió DEM összegű kedvezményes hitelt ajánlott fel, amelyet a kis- és középszintű magánvállalatok alapítására lehet felhasználni. A segély feltételeit rögzítő kormányközi megállapodást a felek május!3-án írták alá A megállapodások értelmében a program ok pénzügyi bonyolítását német részről a Deutsch e Ausgleichsbank, magyar részről a Magyar Nemzeti Bank végzi A kormányközi szerződés 2. cikke értelmében a Magyar Köztársaság kormánya a német fél által nyújtott hitellel azonos nagyságú forint ellenérték folyósítására vállalt kötelezettséget. Ennek alapján, a Magyar Nemzeti Bank a Deutsche Ausgleichsbank által folyósított kölcsön összegét további, annak forint ellenértékével megegyező összegű refinanszírozási forrással egészítette ki. l

5 50 millió márka értékű szénsegély A rendszerváltás gazdasági nehézségei az es téli fiítési idöszakban a lakossági szénellátásban zavart, átmeneti hiányt okoztak. Az októberi taxisblokád miatt Iciéleződött politikai viszonyok között kritikus politikai helyzetet okozott volna egy hiányos vagy akadozó szénellátás, ezért a Magyar Kormány miniszterelnöke a Német Szövetségi Köztársaság kancelhujához, illetve kormányához fordult segitségért. A kormányközi egyeztetés! követően január l 0-én a Német Szövetségi Köztársaság kormánya es a magyar Köztársaság kormánya egyezményt írt alá 50 millió DEM értékű azonnali, vissza nem térítendő szénsegély nyújtásáról Az egyezmény rögzítette a német fél feltételeit a szén beszerzésére és az értékesítés magyarországi körülményeire A vizsgálat Az Állami Számvevőszék és a Német Szövetségi Számvevőszék elnökei végén megállapodtak abban, hogy a német Kormány által a magyar közép- és kisüzemek alapításához nyújtott kedvezményes hitel felhasználását összehangoltan fogják ellenőrizni. A Német Kormány az ún. "keleti tartományok" gazdasági fejlődésének elősegítése érdekében - a magyarországi START-hitelhez hasonló - kedvezményes hitelprogramot indított a 90'-es években. A hasonló témában lefolytatott összehangolt nemzeti vizsgálatok alapján a két számvevőszék szakértö i összehasonlító elemzést készítenek a hitelprogramo k hatásáról, hatékonyságáról az eltérő gazdasági és Irulturális körülmények között. Az összegző részt - a nemzeti nyelvekre fordítva - a végleges jelentés mellékleteként kezelik Az Állami Számvevőszék - a forrás és a felhasználás részbeni kapcsolódása miatt- a START-hitel vizsgálaton túl az 50 millió márkás német szénsegély program ellenőrzését is beállította éves munkatervébe. A vizsgálat célja annak megállapítása volt, hogy: az előkészítésért és megvalósításért felelős szervezetek - Ipari és Kereskedelmi Minisztérium (IKM), Magyar Nemzeti Bank (MNB) - hogyan érvényesítették a két Kormány között aláírt egyezményekben foglaltakat; a kedvezményes hitel és a segélyforrások felhasználása illeszkedik-e a hazai jogszabályi keretekhez, hogyan ellenőrzik a pénzeszközök felhasználását; az egyezményekben megfogalmazott célkitűzések hogyan valósultak meg. 2

6 Az ellenőrzés módszere A vizsgálatot a pénzügyi ellenőrzés szabályszerüségi és hatékonysági szempontjai alapján folyta~uk le, a vizsgálati program alapján, amelynek összeállításához az ÁSZ által 1995 febrnáljában készített elővizsgálat megállapításait, valamint a Német Szövetségi Számvevőszék által kidolgozott ellenőrzési koncepció tervezetet vettük alapul A hiteleket folyósító pénzintézetek és a létrejött hitelügyletek nagy száma miatt több, különbözö vizsgálati módszer együttes alkalmazása volt szükséges: A ST ART -hiteleket folyósító 17 nagy- és középbanktól, illetve a központtal nem rendelkező 28 takarékszövetkezettöl kérdőíves teljes körű adatszolgáltatást kértünk. 18 bankfiók hitelnyújtási gyakorlatát ellenőriztük a helyszínen inteijúk és a dokumentumok alapján. A kiválasztott 18 fiók négy nagy és két középbankot reprezentált az ország hat - gazdaságilag eltérő adottságú - körzetében. A helyszíni vizsgálatok során tételesen átvizsgáltunk 183 szerződést, meglátogattunk és inteljút készítettünk 53 hitelfelvevövel Jelentésünkben eltértünk az érvényben lévő banki terminológiától. A bankok- a Bankfelügyelet javaslata alapján - hatfokozatú adósminösítést végeznek és akivel a legkisebb probléma is van ún. "minösített" státusba kerül. A vizsgálat során - az áttekinthetőség érdekében - háromra redukáltuk e kategóriák számát: l. Jó adós 2. Minősített adós (kamat vagy/és tökehátraléka van) 3. Felszámolás alatti szerzödés Az értékelésnél a minösített eseteknek nem része a felszámolás alatti esetek halmaza A vizsgálat a program elökészítésétöl (1991) az március 31-ig teijedő időszakot fogta át A vizsgálat alapdokumentumai a Német Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság kormánya között május 13-án és január l 0-én létrejött kormányközi megállapodások, a Deutsche Ausgleichsbank és a Magyar Nemzeti Bank között megkötött szerződések és a szerződés mellékletét képező Útmutatás, 3

7 a Magyar Nemzeti Bank és a kereskedelmi bankok között a kölcsönre vonatkozóan létrejött keretszerződések, a Kormány 3044/1991. január 31-i határozata, amely intézkedett a beérkező szén árbázisáról, az árkiegészítés forrásáról, az import szerződések megkötéséről, a Kormány 307 7/1991. február 21-i határozata a német kormány által felajánlott l 00 millió DM kedvezményes hitel felhasználásáról, a Kormány 3283/1991. július 10-i határozata, amely rendelkezett a szénsegélyből befolyt összeg felosztásáról az energiamegtakarítást szolgáló beruházások kedvezményes hitelezésére, és a ST ART -hitel Garancia Alap létrehozására, a Kormány 3209/1993. május 27-i határozata a ST ART -hitel Garancia Alap szabad pénzeszközeinek átcsoportosítására O. A helyszíni ellenőrzés kezdete: befejezése: április június A vizsgálat helyszínei: 100 millió márka kedvezményes hitel Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Magyar Nemzeti Bank Országos Takarékpénztár Rt. Pest-Budai Igazgatóság Pest Megyei Fiók Szombathelyi Fiók Magyar Hitelbank Rt. Budapesti Fiók Miskolci Fiók Szombathelyi Fiók Kereskedelmi Bank Rt. Pest Megyei Fiók Székesfehérvári Fiók Miskolci Fiók Budapest Bank Rt. Pest Megyei Fiók Székesfehérvári Fiók Miskolci Fiók Postabank Rt. Budapesti Fiók 4

8 Székesfehérvári Fiók Kecskeméti Fiók Mezöbank Rt. Szombathelyi Fiók Székesfehérvári Fiók Kecskeméti Fiók 50 millió márka szénsegély Magyar Nemzeti Bank Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Magyar Hitelbank Rt. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Állami Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Fel ügyelet Tájékozódás és adatgyűjtés céljából felkerestük az alábbi szervezeteket: Dunabank Rt. Agrobank Rt. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. Iparbankház Rt. Corvinbank Rt. Realbank Rt. Investbank Rt. Takarékszövetkezetek Creditanstalt Rt. W est LB Hungaria Rt. Európai Kereskedelmi Bank Rt. Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal Tartalékgazdálkodási Igazgatóság TÜZÉPKft. Lignimpex Külkereskedelmi Vállalat 5

9 2. ÖSSZEFOGLALÓ MEGÁLLAPÍTÁSOK, JAVASLATOK 2.1. START hitelprogram A vállalkozásokat segítő számos hitelkonstrukció együttes hitelállománya év végén 875,7 Mrd Ft, ebből a kisvállalkozói hitelek összege 89,2 Mrd Ft volt. A START hitelprogram során kihelyezett hitel összege év végén 11,9 Mrd Ft, ami az összes vállalkozói hitel l,36 %-a és a kisvállalkozói hitelek 13,3 %-a A ST ART hitelprogram eddigi végrehajtása során a szerződést aláíró német és magyar fél betartotta a szerződésben foglaltakat, illetve attól csak kölcsönös megállapodás alapján tértek el A német fél által megfogalmazott szerződéses feltételeket az MNB beépítette a kereskedelmi bankokkal kötött refinanszírozási szerződésébe. A kereskedelmi bankok e refinanszírozási szerződések alapján dolgozták ki - nagyjából egységes formában - a hitelek folyósítását szabályozó belső utasítást A szigorú hitelezési feltételek ellenére- az alacsony kamat miatt- végig rendkivül nagy volt a vállalkozók érdeklődése a program iránt, amely jól volt előkészítve, bevezetve és szervezve A START hitel szabályzata értelmében a hitelt csak magánszemély igényelhette, jogi személy nem. Ez a rendelkezés hátrányosan érintette azokat a kisvállalkozókat, akik összefogva, üzletrészek vásárlására használták fel a hitelt. A kamatok és a törlesztés így nem volt a vállalkozás terhére költségként elszámolható, s a visszafizetéseket adózott jövedelemből kellett teljesíteni A hitelprogram első négy éve alatt 4961 kisvállalkozó jutott összesen mintegy 11.9 Mrd Ft hitelhez. Ebből március 31-ig 238 esetben (4,8 %) kellett a szerzódés felbontását kezdeményezni és további 323 szerzódö (6,5 %) küzd kisebb-nagyobb fizetési gonddal. Ezen belül a már három éve működő vállalkozások esetében 6,8 % a felszámolás alatti és 7,6 % a minősített szerződések száma A hitelkérelmekhez csatolt üzleti tervek színvonala rendkivül egyenetlen. Az esetek mintegy 20 %-ában nem érte el a minimális színvonalat sem és mindössze 25 %-ánál találtunk szakmailag kifogástalan anyagot. A vállalkozók többsége nem vett igénybe külső segítséget az üzleti terv készítéséhez, és nem is tudtak a már működő intézményesült lehetőségekről (pl. Magyar Vállalkozásfejlesztési Alapítvány hálózata). 6

10 Az ipari és kereskedelmi kamarák nem tudtak kapcsolatot teremteni és tanácsaikkal segíteni az induló vállalkozásokat Az ellenőrzött szerződések jelentős részénél az önkormányzat által kiállított vállalkozói igazolványban engedélyezett tevékenység nem esett egybe a vállalkozás profiljával és a vállalkozói igazolvány kiadásának nem feltétele a szakmai képesítést igazoló adat feltüntetése O. A kereskedelmi bankoknál a hitelszerződések dokumentumainak nyilvántartása nem egységes, több helyen volt hiányos és áttekinthetetlen, ami az ellenőrzést nehézzé és időigényessé tette Az MNB Bankfóosztályán a refinanszírozási szerződések és a cenzúrabizottsági döntések nyilvántartása rendezetlen, a dokumentumok ellenőrzése nehéz. A kereskedelmi bankokhoz kihelyezett pénzek, valamint a törlesztések helyzetét bemutató számítógépes tabló csak a vizsgálat után került naprakész állapotba. A bank csak a harmadszori megkeresésre tudott számszakilag pontos és konzisztens adatokat szolgáltatni a számvevöknek A kereskedelmi bankok és más bankközi szervezet sem rendelkezik a kétes és rossz adósokat nyilvántartó adatbázissal. Ez lehetövé teszi a visszaéléseket és nehezíti a bankok hitelbíráló és adósminősítő tevékenységét A nyilvántartási pontatlanságok ellenére a vizsgálat nem állapított meg szabálytalanságot. A START hitelprogram jól szolgálta a magyarországi kisvállalkozások indulását, fejlödését Szénsegély program A segélyprogram alapján az es ilitési szezonban beérkezett, több mint 300 ezer tonna szén segített áthidaini az országban átmenetileg keletkezett lakossági szénhiányt Az egyik szénszállítmány öngyulladása miatt a költségvetésnek 310 M Ft vesztesége keletkezett. A kár rendezésére, illetve a felelősség megállapítására irányuló per folyamatban van A világpiaci ár és a magyar lakossági fogyasztóiárkülönbözeteként felmerült 552 M Ft-ot a költségvetés finanszírozta A szén értékesítéséből az MNB elkülönitett számlájára 1876 M Ft folyt be, amelyet a bank %-os megosztásban átutalt az MVA "Start Hitelgarancia Alap", illetve az IKM Magyar Hitelbank Rt.-nél vezetett "Energiatakarékosság" nevű számláira. 7

11 A helyszíni vizsgálat lezárásakor az MHB által nyilvántartott, átvett összeg 12,4 M Ft-tal volt több, mint az MNB által nyilvántartott, átadott összeg A Német Szövetségi Köztársaság és a Magyar Köztársaság kormányának küldöttségei a tárgyalások során megállapodtak abban, hogy a magyar kormány a pénzeszközök teljes felhasználásáról január 31-ig zárójelentést készít. A zárójelentés nem készült el, és nem készült beszámoló a német szövetségi kormánynak A nemzetközi szerződés nem rendelkezik a visszaforgatott források végleges tulajdonlásáról, az újrafeltöltődő alapok majdani lezárásáról Az energiaracionalizálási hitelprogram eredményesen valósította meg a szerződésben kitűzött célokat. A program eredményeként a számított enerigamegtakarítás 3200 TJ/év, ami a nemzetgazdaság szintjén 1300 M Ft évi megtakarításnak felel meg Az energiamegtakarítást célzó alapból elkülönített Kockázati Hitel Keret - amely az előírt pénzügyi garanciákkal nem rendelkező fejlesztések elősegítésére létesült - nem váltotta be az előzetes elképzeléseket, működtetése nem hatékony A program műkődtetésére fordított költség nem haladta meg a szerződésben meghatározott 22 M Ft-ot, azaz az alaptőke (1.137,5 M Ft) 2 %-át, de a programot kamatveszteség érte azzal, hogy a működési költségeket a tényleges kifizetések előtt - a magasan kamatozó "Energiatakarékosság" számláról - indokolatlanul korai időpontban alacsonyabb kamatú közbenső technikai számlára helyezték át Az MYA kezelésében lévő START Garancia Alap szervezetten és ellenőrzötten működik A vizsgálat időpontjáig 514 kérelem érkezett, amelyekből a zsűri 381-et hagyott jóvá. A jóváhagyott hitelgarancia M Ft START hitel felvételéttehát az összes kihelyezés több mint l O %-át- tette lehetövé A vizsgálat időpontjáig 19 kérelem érkezett a bankoktól a garanc1a érvényesítésére. Ezek közül az MV A kilenc igényt elfogadott, tíz esetben elutasítás, illetve ismételt felülvizsgálat mellett döntött. Az MV A kifogásolta, hogy egy bank a Garancia Alap Szabályzatának szellemével össze nem egyeztethető szerződéseket kötött vállalkozókkal. Ennek következtében - bukás eselén - a teljes veszteség a Garancia Alapra hárul, míg a bank kihelyezései megtérölnek az ügyfél ingóságainak értékesítése révén A garancia díjak befizetésének és nyilvántartásának rendszere nem megfelelő; nem támoga~ a kellően sem a vezetés sem az ellenőrzés információ igényét. 8

12 A Garancia Alap lekötött eszközeiből finanszírozott Reorg-Start Hitel nevü program - amely felszámolás alatt álló vállalatok eszközeinek megvásárlására nyújtott hiteleket - nem váltotta be a tervezett elképzeléseket A program iránt nincs igazi érdeklődés. A kereskedelmi bankokhoz átutalt 500 M Ft-ból mindössze 42 M Ft-ot helyeztek ki. A sikertelen program a Garancia Alapnak jelentős kamatveszteséget okoz, mivel a kereskedelmi bankok átlagosan 25 %-kal kevesebbet fizetnek a pénzért, mint a korábbi állampapírok hozama Javaslatok A Kormány Vizsgálja meg, milyen intézkedésekkel lehet javítani a vállalkozások és ezen belül a kisvállalkozások hitelhez jutásának feltételeit, ezáltal tőkeellátottságát, valamint helyreállítani a szolgáltató és termelő szektorok közölt kialakult eltolódást Kezdeményezzen intézkedéseket a gazdasági jellegű peres ügyek eljárás menetének gyorsítására. Az ipari és kereskedelmi miniszter Vizsgállassa feliil az Energiaracionalizálási programból leválasztott Kockázati Hitel Keret müködtetését, illetve megszüntetése eselén a feladat átterhelését más, már működő Garancia Alapra Intézkedjen az Energiaracionalizálási program müködési költségének átutalásából származó kamatveszteségek csökkentése érdekében Gondoskodjon arról, hogy a kormányközi megállapodásban rögzítettek szerint készüljön zárójelentés a szénsegély program pénzeszközeinek felhasználásáról és a zárójelentés alapján küldjön beszámolót a Német Szövetségi Köztársaság Kormányának. A beszámolóban adjon a Pénzügyminisztériummal egyeztetett javaslatot a visszaforgatott alapok rendelkezési, illetve tulajdoni jogának tisztázására. Az MNB elnöke Kezdeményezzen tárgyalásokat a hitelt folyósító Deutehe Ausgleichsbank szakértőivel a kisvállalkozók érdekeinek nem megfelelő korlátozások (három éven túli vállalkozások hitelhez jutása, társas vállalkozások adózási hátránya) módosításáról a visszaforgatott pénzek kihelyezésénél. 9

13 Hivja fel a START hitel refinanszírozásában résztvevő kereskedelmi bankok vezetőinek figyeimét a hitelszerződések és kapcsolódó iratok rendszerezett és áttekinthető dokumentálására. Az Állami Bankfelügyelet elnöke Kezdeményezzen tárgyalásokat a Bankszövetség és az MNB bevonásával egy országos adósnyilvántartó adatbázis létrehozásának jogi, technikai és anyagi feltételrendszeréről. Az Ipari és Kereskedelmi Kamarák elnökei Vizsgálják meg az okát annak, hogy szervezeteik miért nem tudtak kapcsolatba kerülni a vizsgálat által érintett kisvállalkozói körrel, és hogy a továbbiakban miben tudnák segíteni az induló, vagy a már mükődő kisvállalkozói réteget Az MV A Kuratóriuma Intézkedjen, hogy a Vállalkozásfejlesztési Iroda a START Hitel Garancia Alap nyilvántartási rendszerének pontban felsorolt hiányosságait szüntesse meg Vizsgálja felül a REORG-START Hitel programmal kapcsolatos korábbi döntését, és módosítsa a kereskedelmi bankokkal kötött szerződését oly módon, hogy a pénz az MV A számlájáról csak akihelyezéskor legyen lehívható. 10

14 3. RÉSZLETES MEGÁLLAPÍTÁSOK START hitelprogram 3.1. A források képzése és felosztása A Deutsche Ausgleichsbank és a Magyar Nemzeti Bank között létrejött 100 millió DEM összegű hitelszerződés szerint a pénz az alábbi ütemezésben volt lehívható: millió DEM millió DEM millió DEM millió DEM ben a Szövetségi Parlament hozzájárult az eredeti szerződéstől eltérő, gyorsított lehíváshoz, tehát a 93-ra és 94-re beállított millió DEM 1992-es felhasználásához. A ST AR T hitelek tényleges lehívása az alábbiak szerint alakult: l. táblázat START lebívás Dátum Összeg Deviza összeg DEM középárfolyam Ft l ,3 44, , ,0 50,ü700 l , ,0 47, , ,0 53,2000 l 064 OOO 000, ,0 51,5300 l , ,0 52,3600 l ,00 összesen: , ,33 Az első három lehívásra a kereskedelmi bankok tényleges hiteligénylései alapján került sor, az esedékes napi árfolyamok figyelembevételével. (Ez a magyarázata a tört márka értékeknek) ll

15 Az utolsó három tétel esetében az MNB saját forrásaiból megelőlegezte a tényleges lehívás előtt a kereskedelmi bankok refinanszírozását, és a márka hányadot összevontan hívta le. Az elvileg keletkezett teljes Start-hitel alap az l. táblázat szerinti forint érték kétszerese, tehát M Ft táblázat START-hitel felosztása a kereskedelmi bankok közölt MFt BANK Bankszövetség által Engedélyezett jóváhagyott keret hitel Agrobank Rt. 345,0 284,2 BB Rt. l 005,0 l 012,0 Dunabank Rt. 320,0 462,0 Investbank Rt. 170,0 173,8 Iparbankház Rt. 263,0 268,4 Corvinbank Rt. 184,0 203,0 MHB Rt. l 407,0 l 553,0 MKB Rt. 247,0 280,8 M.Taksz.Bank Rt. 353,0 361,4 Mezóbank Rt. 532,0 683,5 KHB Rt. l 227,0 l 284,7 OTP Rt , ,6 Postabank Rt. 814,0 862,0 Creditansialt Rt. 142,0 143,2 Realbank Rt. 164,0 190,0 WEST LB Hungaria Rt. 178,0 79,6 Európai Ker.Bank Rt. 126,0 49,7 Takarékszövetkezetek 130,0 172,0 összesen: 9 660, ,9 A hitelkonstrukcióban részt vevő 17 bank és a 28 - központtal nem rendelkező - takarékszövetkezet bank között a rendelkezésre álló ST ART hitel keretet a Magyar Bankszövetség osztotta fel. A ténylegesen engedélyezett és kihelyezett hitel összege l 07 M Ft-tal kisebb, mint az elvileg keletkezett hitel-alap, mivel az MNB az l. táblázatban szereplő tényleges lehívási időpontok előtt meghitelezte a pénzt a kereskedelmi bankoknak és az aktuális összeg képzéséhez az aznap érvényes középárfolyamon számította a 12

16 márka értékét és tette hozzá a magyar fél 50 %-át. Az elvi felosztás, az átutalás és a ténylegesen engedélyezett forint összegek közötti eltérés oka a szakaszos lehívás, illetve a forint folyamatos leértékelődése a márkához képest Az egyes bankok számára jóváhagyott keret a felhasználási igény szerint átcsoportosítható volt az MNB-n keresztül más kereskedelmi bankhoz. 3.l. 5. Az MNB - a kereskedelmi bankok megkeresése alapj án - esetenként engedélyezte a tőketörlesztésekből és az idő előtti visszafizetésekből keletkező alapok újra kihelyezését.!994. év végéig ez az összeg közel!800 M Ft volt, így az!994. év végéig elsődlegesen és másodlagosan kihelyezett START hitel összege 11,9 Mrd Ft. A hitelkihelyezések éves megoszlása '91 -'94 1. sz. ábra 13

17 2. sz. ábra A hitelügyletek számának alakulása '91 '94 Db % l,?j, ,8 1! ,9 tm ,8 lil94... i ,5 Ös~:t.~~ hiteliigylct ('?1,' 94J M!Yll~íi!i! 'i9í db 3.2. A hitelprogram átfogó értékelése A START hitel program értékeléséhez a kereskedelmi bankoktól teljes köru adatszolgáltatást kértünk az év végéig megkötött szerződésekről és e szerződések!995. március 31-ig történt minősítéséről Az időszak alatt 496! db Start hitel szerződést kötöttek a kereskedelmi bankok összesen ,7 M Ft értékben. A vállalkozások hitel- és kamattörlesztési helyzetét a 3. és 4. sz ábrák mutatják be. A felmondott szerződések száma az összes szerződés 4.8 %-a. A hitelügyletek számának megoszlása '91 -'94 3. sz. ábra Osszcs hitelü~ylet Minősített hitel ebből Felszámolás alatti Db Db l % Db l %!4

18 4. sz. ábra A hi telkihelyezések megoszlása '91 '94 A kihelyezett 11,9 Mrd Ft Start hitelből a bankoknál március 31-ig 744 M Ft kétes követelés keletkezett (6.25 %) A hitelkihelyezés dinamikája - a rendelkezésre álló források fuggvényében - változó volt. A hitelügyletek számának és összegének éves alakulása hasonló képet mutat, ami arra enged következtetni, hogy az évek során nem változott az átlagosan kihelyezett hitelek nagysága. A vállalkozásokkal kapcsolatos problémák (minősítés, múlásával korrelálnak, de abszolút értékük nem magas. felmondás) az idő IS

19 5. sz. ábra A hitelügyletek számának alakulása '91 -'94.-ruii ~: \ }~ }. l99;ii ' i.i 1 O(" i\, :.,: ti' ~ 199'1 } Db Osszes hitelügylet száma ebből Felszámolás hitel alatti Db % Db % 117 7, , , ,3 43 6,8 12 1,9 ll 1,8 7 1,1 Minősített Db,~ _:_ ' ' l ' ' , 5,3 o/o ; -7-,{) o/u : ' ' ' ;-- ' 800 _:_-- ' ' % l' ~ 1,1% 1,3% ' 91,3% % ' o D minősített --t lilllll felszámolás alatti l Az adatok azt mutatják, hogy a három évet megélt vállalkozások helyzete viszonylag stabilizálódik és ha a minösített esetek egy része idővel felszámolás alá is kerül az összes bukás sem darabszámban, sem értékben nem haladja meg a 10%-ot. 16

20 6. sz. ábra A hi telkihelyezések alakulása '91 -'94 MFt 5500, l ' 5000 ~ ' 4500 ~ ; ~ ' T ' 3000 ~ _;_- T ' ; _;_-- i ' o ,0-% _: '?, -~ : 87,0% --t D minősített lilllill felszámolás alatti l % 17

21 A kereskedelmi bankok nem befolyásolták a hitelek szektoronkénti megoszlását, így az a beérkezett reális hiteligények alapján a vállalkozói piac helyzetét tükrözi. A hitelügyletek számának szektoronkén ti megoszlása '91-'94 7. sz. ábra Ipar Me~úg~~llság Egé$~ségii!!Y Idegenforgalom Ker~ll.ll4dclll Szolgálljttas E!Q' é b Összesen Db % , , ,0 (l 105 2, , , ,5 (758 db 15,3 %) 8. sz. ábra A hitelkihelyezések szektoronkénti megoszlása '91 -'94 ljlllrt.. - J\l_e~~~~~ág Egé~~sf~gY Id!1\r.!!f~rgalom Ke~~k~el~m 5c~9lg'''~~as Egy~. MFt % , , , , , , ,7 (2 407 MFt 20.2 %)!8

22 Stagnáló gazdaság és magas infláció mellett az alacsony tőkeigényű és gyors tőkemegtérülésű vállalkozások életképesebbek. Ennek megfelelően a Start hitelek több mint fele a kereskedelem és szeigáitatás területére irányult és ennek a két szektomak (6.3%) az átlag alatti a bukási tényezője (5,5 %, illetve 6,1 %). Az ipari vállalkozások 7,9 %-a, az idegenforgalom 12,6 %-ament csődbe ugyanazon időszak alatt A Start hitel alapszabálya lehetőséget adott több indulási forma finanszírozására. A vállalkozási formák szerinti hitelicihelyezés az alábbiak szerint alakult: 9. sz. ábra A hitelügyletek számának vállalkozási formák szerinti megoszlása Egye'b(215 db 4,3 Csatlakozás (25' db 5,2 Profilváltás (52 db 1,0%) (l db 55,5 %) 10. sz. ábra A hitelkihelyezések vállalkozási formák szerinti megoszlása (4 19

23 Az ábrák bizonyítják, hogy a Start hitel az eredeti célkitűzéseknek megfelelöen döntően új vállalkozások indítását segítette elő, de hozzájárult már működő vállalkozások fejlesztéséhez is. A hitel minősítések, és felmondások száma, valarnint összege nem mutat szignifikáns eltérést a kűlönbőző vállalkozás indítási forrnáknál A Start hitelről szóló belső banki utasítások rendelkeztek a kihelyezhetö kölcsön felső és alsó határáról. A bankok egy része az összeget márkában (minimum l O E DEM, maximum 250 E DEM), más része forintban (minimum 400 E Ft, maximum l O OOO E Ft) határozta meg. 11. sz. ábra A hitelügyletek számának összeghatár szerinti megoszlása '91 - '94 '91- '94 E Ft Db % , , ,1 2tl , felelt 474 9,6....:.. -~ :::~: :. = = :~ Osszesen... :tdi!mi.jhii!t!mb 20

24 A hi telkihelyezések összeghatár szerinti megoszlása '91 ' sz. ábra 5001 (3 818MFt (278MFt l,h'") r-c:siil-1000 ('9fl MFt 8,3 '?~) A vállalkozásokhoz felvett hitel nagysága egyenes korrelációt mutat a vállalt kockázattal; az egyre növekvő összegű hiteleket felvevő vállalkozások egyre növekvő számban kerültek szembe fizetési gondokkal, illetve felszámolással Az egyes hitelkategóriákhoz tartozó minősítések és bukások aránya a különböző hitel-kategóriákban: A hitelügyletek kockázatai összeghatárok szerint '91 ' sz. ábra 20 18!6 18,4 ~ ~ ~ 12 1:.. 8 ~ a to ~ " 6 ~ 4 2 o g~--- 7,5 1, , ~~ ! lelett Összeghatárok (EFt) m.inósítcu -t21- bukott 12, 21

25 A Start-hitelhez az ország teljes területén, azonos feltételek között lehetett hozzájutni. A feldolgozott megyei adatok a szerződéskötések helyi megosztását tükrözik. A helyszíni vizsgálatok során találtunk arra példát, hogy a vállalkozás, tehát a hitel felhasználása az ország egy másik területén történt, de az esetek száma és összege az összes kötéshez képest elhanyagolható. A bankok a szerződéskötéskor nem támasztottak a vállalkozás müködési területével kapcsolatos követelményt, ha a kérelem az egyéb feltételeknek megfelelt. 14. ábra A START-hitel kihelyezésének megyénkénti megoszlása BUDAPEST MFI A megkötött hitelügyletek száma, illetve a kidolgozott hitelek összege megyénként jelentős eltérést mutat. A legtöbb szerződést Budapesten kötötték (1092 db, illetve 3.312,7 M Ft) a legkevesebbet Nógrád megyében (68 db, illetve 148, l M Ft). Kisebb a szóródás, ha a szerződések számát és összegét az egyes megyékben élő népességre vetítjük 22

26 15. sz. ábra Hitelügyletek megyénként '91 - '94 nb 1,2 c ;=======:;~ 1,1 0,! ,02 RltelüR)'I. námr alakesságra vetítve l 11!, & 0,9.., 0,8 lll o 7 u lj 0,6 ;;;- ~ 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 llllelügyletek sd,ma (1:1000 liptik) ~ ~ ~ ~ ~~~~ ~ ~: ~ ~ ~~~~~~. ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~... ~ ~ ~~ ~:~ ~ -" , ; ~ ~--..., ~~ ~so db/<!! ~ - - ~~~~ 1,42 1,42 _3~ ~------~-- --~ =~~~14! t-,2fi ~ ~ -- ~ 4 2;.' S tl'9 1'-4 IH _4._ -A- -#r -~r - _lb{ l8t l1ll18.11'-1'8-tss & ~ o~~~ri~~~~~~r;~~~~~ Blldopool G)'&' N'" c- rid 11<wsoc1 J"ejfr n..,, S'onl..,.. S l>olt ~te. rnm s......,. l'e l hni)'o Z.lo BAfo Veuprf Tel.. Voo Uojdj 1'16triol (Budapest + mcgyék) fő) 16. sz. ábra Hi telkihelyezések megyénként '91 - '94 MFI 3,4 ff'~}:!':;::-::-::-:-::-:-::--=-::-::-:-::-:-::-::-:-=-:~:::;:;:::::=:;~:::;::::;::=:;:=:;=~ 3,2 3 2,8 2,6 2,4 \Q 2,2 ".: 2 u lj 1,8 ~ 1,6 ::;: 1,4 1,2 l 0,8 0,6 0,4 0,2 o llilelkihelyedst>kalakosságra~lfl~ L::H:.:Ik::l=kl:::h :::l"='':::''=-::''::n:::.::ci.::'i::.ioo:.:..:""p::"::k:_l J _ -2~ " Bdoptot G)"iir JUto c.., lri<l Ilonod J'ojEr n,_ S"'l'"" s.. w.,, Ko..,... s..,."c' l't-ot Ln J'O Zoh Jlkh Vnrf' f Tol.. V II Jd4 N.!r;rid (Budapest + mcgyék) 23

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez

Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez A 2015. január 5-én hatályba léptetett hirdetmény egyúttal hatályon kívül helyezésre kerül. Hirdetmény Vállalkozói hitelekhez Vállalkozói forint hitelek éven belül Vállalkozói folyószámla hitel mindenkori

Részletesebben

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II.

NYILATKOZAT I. NYILATKOZAT II. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Vállalkozásfejlesztési Alapítvány 5000 Szolnok, József Attila út 83. Tel.: (56)423-134, Fax.: (56)423-134 e-mail: info@jnszvfa.hu NYILATKOZAT I...) a jelen nyilatkozat aláírásával

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Kölcsönszerződés 2.sz. függeléke SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) KIRÁLY HITEL ÉS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. július 01. A Király Hitel elengedhetetlen

Részletesebben

Új Magyarország mikrohitelek

Új Magyarország mikrohitelek Új Magyarország mikrohitelek ÚJ MAGYARORSZÁG MIKROHITEL KONSTRUKCIÓ-FORGÓESZKÖZRE Érvényes: 2010. január 1-től visszavonásig. A jogosultság feltételei - nyereség orientált vállalkozásnak kell lennie, azaz

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2011_v3.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2011. február 14-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI

TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Szabolcs Takarékszövetkezet (a továbbiakban Hitelintézet) TAKARÉKOKOS MEGTAKARÍTÁSI SZÁMLA ÉS HITEL FŐBB KONDÍCIÓI Hatálybalépés napja: 2013. április 1. Érvényes: visszavonásig. A 2013. január 1. napján

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetményben a személyi hitel kamata változott a báziskamat

Részletesebben

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek Kedvezményes kamatozású vállalati forint Akár 80%-os finanszírozási arány AVHGA kiegészítô kezesség esetén 4,5-4,99%-os FIX kamat a teljes futamidôre 2013.12.13-ig benyújtott hitelkérelmek esetében hitelek

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Spilák Lajos RFH Nonprofit Zrt. Termékstruktúra MFB ok Vállalkozói szektor Agrár szektor Önkormányzati szektor Lakossági szektor MFB Vállalkozásfinanszírozási

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Piaci feltételű hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a Hirdetmény módosítására a 2014. évi LXXVIII. törvény

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010

A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA. Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 14. Előadás Banki hitelkérelem előkészítésének menete Banki hitelkérelem elkészítésének

Részletesebben

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata

AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata AGRIA Bélapátfalva Takarékszövetkezet 3346 Bélapátfalva, Május 1. u. 2/a. 3/9. Lakossági Devizahitelezés Üzletszabályzata TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 3 1. 1. Alkalmazási kör... 3 2. A

Részletesebben

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2014. augusztus 21. Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Lekötési idő % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 1,00 Otthonteremtő betét 5 év 1,00 GK előtakarékossági

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség, maximum lásd még 31. pont + 500,- Ft 24,00% 3 év max.50.000,-ft futamideje zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA az Új Magyarország Mikrohitel Program a régió mikrovállalkozóinak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18.

H I R D E T M É N Y. a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről. Érvényes: 2015. május 18. H I R D E T M É N Y a Start Garancia Pénzügyi Szolgáltató Zrt. garanciavállalási díjairól és költségeiről Érvényes: 2015. május 18. napjától 1. Befektetési Tőkegarancia Garanciadíja Garanciadíj Befektetési

Részletesebben

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI

ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI ZIRCI TAKARÉKSZÖVETKEZET VÁLLALKOZÓI HITEL KONSTRUKCIÓINAK FELTÉTELEI VÁLLALKOZÓI HITELKONSTRUKCIÓK FORGÓESZKÖZ HITEL A kölcsön összege: min. 1.000.000.-Ft- tól A kölcsön futamideje: maximum 5 év Kamat¹:

Részletesebben

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02.

H I R D E T M É NY. MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. H I R D E T M É NY MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE NYÚJTHATÓ SZEMÉLYI KÖLCSÖN TERMÉKEKRE VONATKOZÓAN Hatálybalépés napja: 2015.02.02. 1 1. Személyi kölcsön A kölcsön összege: 300.000 Ft 2 000 000,- Ft A kölcsön

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított vállalkozói hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 1-től I. 1. Beruházási hitel I.1.1. Forint alapú hitelek 30.000.001 forint és ezt meghaladóan 3 havi

Részletesebben

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K

Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K Á LTA L Á N O S F E LT É T E L E K A HITELPROGRAM CÉLJA a hazai mikro- és kisvállalkozóknak kíván az indulásukhoz, a vállalkozásuk fejlesztéséhez indokolt, szükséges, megalapozott és elégséges forrásokat

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS BETÉTFEDEZETTEL mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám:

Részletesebben

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.

Országos roadshow 2009. mikro és KKV vállalkozások részére. Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Országos roadshow 2009 mikro és KKV vállalkozások részére Bátora László vezérigazgató-helyettes, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Salgótarján 2009.10.15 Új Magyarország Vállalkozói Program Uniós pénzügyi

Részletesebben

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ TŐKEGARANCIA KÉRELEMHEZ I. ÜGYFÉLAZONOSÍTÓ INFORMÁCIÓK 1. A vállalkozás cégjegyzékben szereplő teljes neve. Magánszemély esetében a személyi igazolványban szereplő név. 2. A vállalkozás

Részletesebben

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek

II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek II. Microhitel Symposium Támogatott finanszírozási lehetőségek Fókuszban a legkisebbek Bátora László Vezérigazgató-helyettes Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest, 2009.május 26. Helyzetkép Pénzügyi

Részletesebben

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói

HIRDETMÉNY. (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói 8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 21. Tel: 93/519910; Fax: 93/519919 Cégjegyzékszám: 2002050049 Adószám: 10046539220 HIRDETMÉNY (Forintban végzett műveletek) Aktív üzletág kondíciói I. Általános feltételek

Részletesebben

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től

68/2014. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2014.07.14-től 68/201. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 201.07.1-től I. Fogyasztási célú hitelek (2012.0.01.) Éves kamat éves kezelési költség egyszeri kezelési költség 1. Személyi hitelek 100.000-500.000,-Ft

Részletesebben

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET)

SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) 1. sz. melléklet SAJÓVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET (A TOVÁBBIAKBAN HITELINTÉZET) TAKARÉK CLASSIC ÉS CLASSIC PRÉMIUM SZEMÉLYI KÖLCSÖN HIRDETMÉNYE Hatálybalépés napja: 2011. január 01. 1 1. Takarék Classic Személyi

Részletesebben

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6

Hirdetmény. Akciók kondíciói A JÖVŐRE TERVEZVE! 1/6 1/6 Hirdetmény Akciók kondíciói 1/2010.03.23. és 7/2010. számú Eszköz Forrás Bizottsági határozattal elfogadva, érvényes 2010. 04. 27-től A JÖVŐRE TERVEZVE! 2/6 Fókusz Takarékszövetkezet Lakossági akciós

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013. október 18. és 2014. január 15. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitelprogramok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére nyújtott

Részletesebben

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető

Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08. Varga Béla ügyvezető PÁLYÁZATOK FINANSZIROZÁSI LEHETŐSÉGEI Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Salgótarján 2013.05.08 Varga Béla ügyvezető A Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítványnál

Részletesebben

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek

HIRDETMÉNY. A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója. a központi lakossági hiteltermékek HIRDETMÉNY A Bak és Vidéke Takarékszövetkezet hivatalos tájékoztatója a központi lakossági hiteltermékek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, költségekről és ezek teljesítési rendjéről Érvényes:

Részletesebben

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET

BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET BORSOD TAKARÉK TAKARÉKSZÖVETKEZET EU-2. számú ELNÖKI UTASÍTÁS 6/1. számú Hirdetmény a lakossági hitelek esetén alkalmazott kondíciókról Hatályba lépési idő: 2013. február 01. Hatályba léptető határozat:

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás

SAJTÓKÖZLEMÉNY. Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás SAJTÓKÖZLEMÉNY Szociálpolitikai kedvezmény és kamattámogatás Részletek a Kormány új Otthonteremtési Programjáról A Kormány új Otthonteremtési Programjának főbb célkitűzése, hogy megállítsa a lakásépítések

Részletesebben

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói

Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói Hirdetmény Nem forgalmazható, de állományban lévő betétek kondíciói 5.sz. melléklet Érvényes: 2015. november 01. Lekötési idő Kamat % (évi) EBKM % Ifjusági betét 5 év 0,40 Otthonteremtő betét 5 év 0,40

Részletesebben

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től.

Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói. Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Már nem értékesített hiteltípusok és korábban folyósított hitelek kondíciói Hatályba lépés: 2015. február 25-től. Tartalomjegyzék Fogyasztási hitelek... 3 11.1.1. Svájci frank alapú személyi kölcsön korábban

Részletesebben

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek

HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek 14. sz. melléklet Cenzúraszám: HITELSZERZŐDÉS bankszámla-hitelkeret igénybevételéhez A szerződő felek: egyrészről a Rétköz Takarékszövetkezet (cím: 4600 Kisvárda, Szent László út 68, cégjegyzékszám: 15-02-050264

Részletesebben

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése

A módosítás oka: Takarék SAPS agrártámogatást megelőlegező kölcsön termék bevezetése 4025 Debrecen, Petőfi tér 6. Telefon: 52/417-497/27, Fax: 52/535-921 Cégjegyzékszám:09-02-000063 HBM Cégb Ikt.szám: 1794/2015. H I R D E T M É N Y Érvényes: 2015. március 18-tól A módosítás oka: Takarék

Részletesebben

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását.

Minden esetben egy példahitellel szemléltetjük a törlesztőrészletek rövid- és hosszútávon történő módosulását. ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Bank fizetést könnyítő konstrukciói fizetési nehézségekkel küzdő illetve tartósan nem teljesítő ügyfelek részére Érvényes: 2015. május 28-tól Az MKB Bank felelősen eljáró hitelezőként

Részletesebben

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista

Jelen Kondíciós Lista a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik. Kondíciós Lista Jelen a 2013.május 15. és 2013. augusztus 22. között szerződött ügyletekre vonatkozik Új Széchenyi Hitel Programok és a Kombinált Mikrohitel Program keretében Mikro- Kis- és Középvállalkozások részére

Részletesebben

OTP Business 250 Hitelprogram

OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business 250 Hitelprogram OTP Business Folyószámlahitel A Business 250 Hitelprogramcélja A Hitelprogram célja az OTP Bank Nyrt. meglévő és leendő ügyfeleinek gyors, rugalmas kiszolgálása beruházásiforgóeszköz-

Részletesebben

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata

HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata HIRDETMÉNY 12/2015. Vállalkozóknak szóló kivonata VÁLLALKOZÓI HITELEZÉS FORINTBAN Érvényes 2014. október 01-től Referencia kamat: 1, illetve 3 havi BUBOR A/ Éven belüli beruházási és forgóeszköz hitelek

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.07.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) Futamidő (max. hónap) THM (%) 5 Személyi kölcsön, 3 havi BUBOR + 7 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre)

Részletesebben

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY

VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY VÁLLALKOZÓI AKTÍV HIRDETMÉNY I. VÁLLALKOZÁSOK, ALAPÍTVÁNYOK ÉS EGYÉB SZERVEZETEK HITELEI Megnevezés Futamidő Kamat mértéke (%/év)* Esedékesség Forgóeszköz hitel éven belüli Igénylés alapján lejárat 13%

Részletesebben

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1.

HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY. Hatálybalépés napja: 2015.július 1. HIRDETMÉNY TAKARÉK KIVÁLTÓ HITEL HIRDETMÉNY Hatálybalépés napja 2015.július 1. Jelen Hirdetmény a 2015. április 01. napját követően befogadott Takarék Kiváltó Hitel kapcsán alkalmazott kondíciókat tartalmazza.

Részletesebben

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól

31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól 31/2015. számú Hirdetmény Fogyasztási hitelekről Érvényes: 2015.06.18-tól I. Fogyasztási célú hitelek (2015.02.01.) Az éves ügyleti kamat* (%) referenciakamatból és kamatfelárból áll. A referencia kamat

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele

Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Az Agrár-Vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány által nyújtott intézményi kezesség (Alapítványi Kezesség) igénybevétele Ha vállalkozása nem rendelkezik a BG Finance Zrt. (Táraság) által nyújtott támogatott

Részletesebben

Számvitel Intézeti Tanszék

Számvitel Intézeti Tanszék 1. példa Pénzintézeti tevékenységünkhöz EU-n kívüli országból beszereztünk egy tárgyi eszközt, amellyel kapcsolatos kiadásaink a következők (az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák): - tárgyi eszköz számla szerinti

Részletesebben

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5

HUF EUR, USD 3 Esedékesség. a futamidőnek megfelelő BUBOR 4 + 3% / 5% 5 Kondíciós lista és Terméktájékoztató Betét vagy állampapír fedezete mellett nyújtott, fizetési számlához kapcsolódó hitelkeretre vonatkozóan /magánszemélyek részére/ 1. A hitelkeret feltételei:, visszavonásig

Részletesebben

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések

INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK. I. Biztosíték nélküli hitelek. II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések INGATLANFEDEZET NÉLKÜLI HITELEK I. Biztosíték nélküli hitelek II. Egyéb hitelek III. THM és egyéb rendelkezések I.1. UniCredit Folyószámlahitel I. Biztosíték nélküli hitelek Akció 1 : Akciós kezelési költség

Részletesebben

Állami kamattámogatott hitelek

Állami kamattámogatott hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Állami kamattámogatott hitelek Indoklás: A Hpt.279 (15 ) bekezdés értelmében tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az államilag támogatott lakáscélú hitelek kamatai

Részletesebben

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei

HIRDETMÉNY Lakosság éven túli hitelei Érvényes: 05.0.0től Forgalmazható hitelek Kamat (%) Egyszeri kezelési költség (%) Hitel összege (Ft) (max. hónap) Személyi kölcsön 3,65 9,50 00.000.000.000 (500.000 Ft 3 évre) 60 Személyi kölcsön csoportos

Részletesebben

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek

Portfoliógarancia program keretében kínált termékek Portfoliógarancia program keretében kínált termékek A Portfoliógarancia az alábbi K&H hitelekhez vonható be biztosítékként: 1. K&H Új Magyarország forgóeszközhitel / K&H Új Magyarország beruházási hitel

Részletesebben

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21.

Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai. Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Az MFB Zrt. vállalkozásfinanszírozási programjai Várkonyi Gellért régió vezető 2012.11.21. Termékportfólió megújítása Irányelvek Megfelelés Új Széchenyi Tervnek Egyszerű stuktúrájú, és egzakt módon szegmentált

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei (2013_v2.00) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2013. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra jogosultak

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2014. szeptember 1-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL

HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A VÁLLALKOZÓI HITELEKRŐL ÉRVÉNYES: 2015. március 02.-től VÁLLALKOZÓI HITELEK Érvényes a 2015. március 02-től befogadott igénylésekre. : magánszemély által

Részletesebben

Bankszámla hitelkeret szerződés

Bankszámla hitelkeret szerződés Bankszámla hitelkeret szerződés amely létrejött egyrészről a Hajdúdorog és Vidéke Takarékszövetkezet hajdú.. egysége.cím Felügyeleti hatóság: Magyar Nemzeti Bank székhelye: 1054 Budapest, Szabadság tér

Részletesebben

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI

DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG TÉTELEI OTP LAKÁSHITELEK (OTP Lakáshitelek, OTP Társasházi hitel és OTP Speciális Lakáshitelek, Lakáshitel.0, Lakáshitel.0 és a 000. feltételű lakáscélú és nem lakáscélú kölcsönök) KAMAT, DÍJ, JUTALÉK ÉS KÖLTSÉG

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától

HIRDETMÉNY. Hatályos: 2015. február 23. napjától Vállalati Hitel Hirdetmény HIRDETMÉNY az FHB BANK ZRT. hivatalos tájékoztatója a vállalati hitelek esetén alkalmazott kondíciókról, díjakról, jutalékokról és ezek teljesítési rendjéről Hatályos: 2015.

Részletesebben

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS

FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS Iktatószám:../. FORINT ALAPÚ ÉVEN BELÜLI SZEMÉLYI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet székhely: 3170 Szécsény, Rákóczi út 71. cégjegyzékszám: 12-02-000365

Részletesebben

Kamat Hozam - Árfolyam

Kamat Hozam - Árfolyam Pénzügyi számítások kamat, hozam Váltó és értékelése 7. hét 2010.10.19. 1 Kamat Hozam - Árfolyam Kamat nem egyenlő a hozammal!! Kamat-Hozam-Árfolyam összefüggés A jelenlegi gyakorlat alatt a pénz időértékének

Részletesebben

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel

Széchenyi Kártya Folyószámlahitel ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓ MKB Széchenyi Kártya Program termékei Érvényes: 2013. szeptember 12.-től Széchenyi Kártya Folyószámlahitel Éven belüli finanszírozási igényeit könnyen, gyorsan szeretné megoldani? Igényelje

Részletesebben

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők

Eger és Környéke Takarékszövetkezet MÁR NEM KÖTHETŐ LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE. A kondíciók, a már kifolyósított kölcsönökre értendők . Áruvásárlási kölcsön. Díjak és költségek,00% + Nyomtatvány költség Kamat évi 24,00% Kezelési költség: alapja a tőke, évi 3,00% Kamatfelár: jövedelem utalás hiánya esetén, maximum 3 év. Késedelmi kamat:

Részletesebben

"Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY

Mecsekkörnyék Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet HIRDETMÉNY A "Mecsekkörnyék" Hitelszövetkezet által-tagjai részére-alkalmazott kamatokról és díjakról. Érvényes: Betétek vonatkozásában 2012. január 05.-től, hitelek vonatkozásában

Részletesebben

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01)

Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei (2014_v2.01) Az RVA Új Széchenyi Terv ÚJ SZÉCHENYI LENDÜLET - HITEL PROGRAM általános feltételei () Érvényes 2014. október 01-től visszavonásig, illetve legfeljebb 2015. október 31-ig. A támogatott hitelkonstrukcióra

Részletesebben

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL

RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL RÉTKÖZ TAKARÉKSZÖVETKEZET KISVÁRDA HIRDETMÉNY A LAKOSSÁGI FOGYASZTÁSI HITELEKRŐL, FOLYÓSZÁMLAHITELRŐL ÉRVÉNYES: 2015. április 1-től 1 JELENLEG ÉRTÉKESÍTETT KÖLCSÖNÖK: Érvényes a 2015. február 02-től befogadott

Részletesebben

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal 165/2014. (X. 13.) számú KÖZLEMÉNYE az Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram kapcsán kamat megfizetéséhez igénybe vehető csekély összegű támogatásról,

Részletesebben

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A

LAKOSSÁGI HITELTERMÉKEK HIRDETMÉNYE A 1. Áruvásárlási kölcsön 1.1 Díjak és költségek Nyomtatvány költség lásd még 23. pont + 24,00% 3 év 1. max.50.000,-ft zárásakor 2. Gépjármű vásárlási kölcsön 3 éven belüli futamidő esetén 2.1 Díjak és költségek

Részletesebben

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről

A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről A Szatmár-Beregi Takarékszövetkezet hirdetménye lakossági ügyfelek részére nyújtható hitelekről Érvényes: 2015. április 22-től I. Hitelekre vonatkozó általános díjtételek Díjtétel megnevezése Mértéke Hiteligérvény

Részletesebben

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től

Lakossági hitelek. Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Lakossági hitelek Hitelfolyósítás során alkalmazott díjak, jutalékok, kamatok 2013. augusztus 1-től Kamat mértékek: 3 havi BUBOR ( 2013.07.01.-2013.09.30.) 4,20 % Referenciakamat Kamattámogatott lakáshitelhez

Részletesebben

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre

Hirdetmény. Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról. Csak az új szerződésekre Hirdetmény Lakossági számlahitelek és fogyasztási hitelek kamatairól, kondícióiról I. Lakossági folyószámlahitel Érvényes: 2015. április 9. Közzétéve: 2015. április 9. Csak az új szerződésekre Igényelhető

Részletesebben

(beleértve a hiteligénylőt) II.

(beleértve a hiteligénylőt) II. Hiteligénylő lap Egyéni vállalkozók, illetve vállakozói igazolvánnyal nem rendelkező gazdálkodók (őstermelők forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez 1 A hiteligénylő : (születési név 2 Székhelye:

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2013. április 01-től I.1. Ingatlan célú hitelek I.1.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (lakossági fizetési

Részletesebben

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez

Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez Hiteligénylő lap Társas vállalkozások forgóeszközhitel/folyószámlahitel igényléséhez I. 1 A hiteligénylő : 2 Székhelye: Telephelye(i: Telefon: 3 A társaságot jegyzők neve(i: 4 Tevékenység kezdete: 5 Társasági

Részletesebben

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7

Forint folyószámla Tempó számla. Alap számla. 40.000 Ft 1.500.000 Ft 2 2.000.000 Ft 2 feltétele 7 a Lakossági Folyóhitel kamatairól, valamint díj- és A hivatkozások jelen Hirdetmény utolsó oldalán találhatóak meg. A díjtételek legalacsonyabb és legmagasabb mértéke az alábbi formában kerül feltüntetésre:

Részletesebben

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18.

Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: Pénzügyi Osztály Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ózd, 2012. október 18. Javaslat Ózd Város Önkormányzata szennyvízcsatorna és szennyvíztisztító telepének korszerűsítése című KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0060 számú pályázat megvalósításához szükséges önerő hitelek igénybevételére

Részletesebben

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3.

Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Balaton parti Fenntartó és Hasznosító Kft. 8600 Siófok, Petőfi sétány 3. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2014. november 7.. Kónyáné dr. Zsarnovszky Judit mb. jegyző E L Ő

Részletesebben

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei

Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei Rokkantsági kockázatot tartalmazó részlet-kifizetésű életbiztosítás különös feltételei 1. Általános rendelkezések A jelen alapbiztosítás feltételeiben nem rendezett kérdésekben az ÁB-AEGON Általános Biztosító

Részletesebben

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat

Banki kockázatok. Kockázat. Befektetési kockázat: Likviditási kockázat Bankrendszer II. Banki kockázatok Kockázat A hitelintézet tevékenysége, a tevékenység tárgya alapján eredendően kockázatos Igen nagy, szerteágazó a pénzügyi szolgáltatások eredményét befolyásoló veszélyforrások

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ a MAGYAR KÖZÚTI FUVAROZÓK EGYESÜLETE és az ÁLTALÁNOS KÖZLEKEDÉSI HITELSZÖVETKEZET. által közösen bonyolított hitelkonstrukcióról 1.) Visszaigényelhető ÁFA megelőlegezése Az igénybe vehető összeg

Részletesebben

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök

HIRDETMÉNY. Otthonteremtési kamattámogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Kéthely és Vidéke Takarékszövetkezet 8700 Marcali, Rákóczi u. 16. HIRDETMÉNY Otthonteremtési támogatásos lakáscélú kölcsönei 341/2011.(XII.29.) Korm. rendelet szerinti kölcsönök Hatálybalépés napja: 2015.

Részletesebben

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI

I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3 III. DOLOGI FEDEZET NÉLKÜL NYÚJTOTT HŰSÉG SZEMÉLYI KÖLCSÖN (KORÁBBI ELNEVEZÉSE: POSTA SZEMÉLYI HŰSÉG FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEII (korábbi elnevezés: POSTA FOGYASZTÁSI HITELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI) Hatályos: 2014. április 2.. I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK...3 II. FOGALMAK...3

Részletesebben

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től

HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től HIRDETMÉNY a Takarékszövetkezetnél folyósított lakossági hitelek kondícióiról Érvényes: 2015. február 1-től I.1. Piaci kamatozású ingatlan célú hitelek (új lakás építés, használt lakás vásárlás, felújítás,

Részletesebben

I. Széchenyi Forgóeszközhitel

I. Széchenyi Forgóeszközhitel XXXIX./B KONDÍCIÓS LISTA SZÉCHENYI PROGRAM HITELEK Érvényes: 2015. augusztus 14-étől I. Széchenyi Forgóeszközhitel Kamat (évi) 1 havi BUBOR + 5% Kezelési költség, kamat módjára számítandó (évi) Állami

Részletesebben

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek)

Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Lakossági folyószámlán elhelyezett betét (állományban lévő termékek) Fizetési számla lekötött betét Összeg 1 hónapra lekötött évi % (1hó0407) EBKM 3 hónapra lekötött évi % (3hó0407) EBKM 10.000 2.000.000

Részletesebben

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT

BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT BANKGARANCIA ÜZLETSZABÁLYZAT Tartalomjegyzék 1. Bevezetı rendelkezések... 3 2. A bankgarancia fogalma és általános szabályai... 3 3. A bankgarancia fajtái... 4 4. Bankgarancia nyújtás... 4 5. Hatálybalépés...

Részletesebben

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK

A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A HITELKÉRELEMHEZ BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK A vállalkozás alapdokumentumai Alapító Okirat, Társasági Szerződés és módosításai, apportlista, 30 napnál nem régebbi cégkivonat, a cégkivonaton még nem szereplő

Részletesebben

Széchenyi Kártya Program

Széchenyi Kártya Program Széchenyi Kártya Program Hat hiteltermék minden eddiginél alacsonyabb kamattal, melyek közül biztosan talál vállalkozása céljainak megfelelőt: 1. Széchenyi Kártya Folyószámlahitel 2. Széchenyi Forgóeszköz

Részletesebben

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek

AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE. Már nem igényelhető hitelek AKTÍV ÜZLETÁGI HIRDETMÉNY FOGYASZTÓK RÉSZÉRE Már nem igényelhető hitelek 1 Tartalomjegyzék 1. Már nem igényelhető deviza alapú jelzáloghitelek 3 2. Már nem igényelhető személyi hitelek 6 3.) Már nem igényelhető

Részletesebben

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA

KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA KISKUN TAKARÉKSZÖVETKEZET GARANCIA ÜZLETSZABÁLYZATA Szabályzat száma: S-08/2014. Döntést hozó testület: a Takarékszövetkezet Igazgatósága Igazgatósági határozat száma: 78/2014.(IX.02.) 2 Tartalomjegyzék

Részletesebben

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K

H I R D E T M É N Y A/ B E T É T T Í P U S O K - 1-4028 Debrecen, Simonyi út 20. Cégjegyzékszám:09-02-000354 Adószám:11154433-2-09 H I R D E T M É N Y A TISZÁNTÚLI ELSŐ HITELSZÖVETKEZET BETÉT- ÉS HITELTÍPUSAI KAMATOZÁSI FELTÉTELEIRŐL É r v é n y e

Részletesebben

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel

Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció. Új Magyarország Kishitel Új Magyarország Hitelgarancia Programés dokumentáció módosítás Új Magyarország Kishitel Bátora László, MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Budapest 2010. március 18. Új Magyarország Hitelgarancia

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5.

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Bátora László, Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Tatabánya 2009. November 5. Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram. Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Háztartási nagygépek energiamegtakarítást eredményező cseréje alprogram Pályázat kódszáma: HGCS-2014. 2014. szeptember 25. 1 1. Előzmények a pályázat célja A pályázatkiírás célja energiamegtakarítást

Részletesebben

Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére

Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére Új Széchenyi Mikrohitel Program a vállalkozások finanszírozási igényeinek kielégítésére Szőkéné Hajduk Andrea Irodavezető A Új Széchenyi Mikrohitel Program célja: A kereskedelmi banki módszerekkel nem,

Részletesebben

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21

Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és. részére. 2009. ősz. Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Országos Roadshow Mikro-, Kis-, és Középvállalkozások részére 2009. ősz Pöstényi Péter Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. Pécs 2009.10.21 Kkv-k finanszírozási problémái Mo-n Hitelpiac Magyarországi

Részletesebben

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4.

BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport. Budapest, V., Erzsébet tér 4. BBelváros-Lipótváros Budapest Főváros V. Kerületi Önkormányzat PPolgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály Adócsoport Budapest, V., Erzsébet tér 4. ADATLAP gazdasági társaságok, a Ptk., vagy egyéb jogszabály

Részletesebben