OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37"

Átírás

1 OSZTÁLYFŐNÖKI Tantervi célkitűzés: Az átlagos képességekkel rendelkező tanulókat önismerethez segítse, megalapozza a személyiség önfejlesztését, kiépítse a szükséges jártasságokat és készségeket. Az emberi kultúra sokféleségének felismerésével segíti a tanulókat abban, hogy tiszteljék és elfogadják a másságot. Kiemelten kell teret adni a személyiség tiszteletére irányuló nevelésnek, a szociális érzékenységnek, a környezet iránti felelősségnek és régiónk megismerésének. Az egészséges életmód és az egészség megőrzésének követelményei, megismertetése. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37 Az előkészítő tanév célja, jelentősége feladata: ország-haza-nemzet-nemzetség. Nemzetiségek hazánkban. A német nemzetiség múltja, jelene, jövője. Nemzetiségi kultúra magyar kultúra. Hagyományok. Az anyanyelv idegen nyelv. Művészetek népművészet. Értékek értékrend. Jelképeink. Társadalmi és egyéni jövőkép. Sikerek és kudarcok. Emberi jogok, alkotmány, diákjogok. Globalizáció előnyei, hátrányai. A középiskolák feladata, szerepe, követelményei. A tanulás jelentősége, szerepe, módszerei. A házirend, magatartás, szorgalom, ismerkedés, barátság, szeretet, szerelem. Tolerancia. Környezetünk védelme. Az egészséges életmód-életrend. Prevenciós lehetőségek az egészség megőrzésében. Táplálkozás, mozgás, sportolás. Pihenés, szórakozás. Az olvasás olvasottság műveltség. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 A reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép és világkép kialakítása. Az értékekhez való pozitív viszonyulás első állomása a helyes önismeret. Az önismereti nevelés visz el az önfejlesztés képességeinek, lehetőségeinek kialakításához, a pozitív emberkép megformálásához. Önismeret szükséges ahhoz is, hogy a másság minden megnyilvánulási formáját tolerálhassa az ember. Mikrokörnyezetünk alapos megismerése vezet el makrokörnyezetünk interpretálásáig. Kiemelten kezeljük szűkebb régiónk, megyénk és városunk történelmi eseményeinek, kulturális értékeinek, kiemelkedő személyiségeinek, tárgyiasult értékeinek, jelképrendszerének megismerését. Értékközvetítés módszerével fejlesztjük az általános műveltséget, az egészséges én- és magyarságtudat kialakítását, hogy ezáltal helyes képet nyerjünk Európáról és a világról, amelyben élünk. A német nemzetiségi osztályokban különös hangsúlyt kap a nemzetiségi kultúra megismerése, ennek ápolása. ISZ, NYS: 10. évfolyam; NN, E: 11. évfolyam Évi óraszám: 37 A kommunikációs kultúra fejlesztése, az alkotás, vállalkozás, empátia és humánus életvezetés képességeinek kialakítása, ezen képességek fejlesztése, erősítése. Az egyetemesen elismert értékek elfogadtatása, ezen belül: egység (kapcsolat): önmagammal, a társakkal, a társadalommal, a természettel és a transzcendenssel; szabadság: függetlenség, önállóság, a választás és a döntés szabadsága; tudás: megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság, igazságkeresés, kritikai szellem; erkölcsiség: igazságosság, becsületesség, etikai szilárdság; életkedv: természetesség, egészség, értékelés, öröm; munka: feladattudat, alkotás, kreativitás, igényesség; szeretet: emberség, önzetlenség, közösség, szolidaritás, udvariasság, kedvesség, segítőkészség, áldozatkézség, tolerancia, empátia, felelősségérzet; szépség: harmónia, rend, művészet.

2 Kiemelten kezeljük a családi életre való felkészítést, az egészség megőrzése érdekében a D.A.D.A.- program keretében a prevenciót, az egészséges életmód-életrend kialakítását. Segítünk a pályaorientációban. ISZ, NYS: 11. évfolyam; NN, E: 12. évfolyam Évi óraszám: 37 A műveltség-művelődés. Anyanyelvi műveltségünk. Olvasáskultúránk és a könyvtár. A tanulás kultúrája. A szóbeli számadás. Az értékelés és önértékelés. A vitáról a vita. Kultúra a kulturált vita. Az ízlésről. Igények és értékek. Helyünk a társadalomban Társadalom és állam. A polgár a polgári társadalom. Magánélet közélet. Társadalmi konfliktusok. Másság a társadalomban. Vallás és társadalom. Gyermekvédelem és gyermekbűnözés. Prostitúció. Viselkedéskultúránk. A rendről. A rend és társadalom. A Házirend. Baleseti és tűzvédelmi oktatás. Családi élet harmóniája A család. A szülők. Szerepek a családban. Gyermek a családban. A nagyszülőkről és az öregekről. A szerelem. A barátság. A szexualitás. Házasság. Válás. A csonka család. A család és iskola. Az egyedüllét és magány. A harmonikus személyiség Az élet értelme. Milyenek az emberek? Milyen vagyok én? Önismeret. Erkölcsi tulajdonságaink. Önnevelés önmegvalósítás. Önértékelési válság. A pénzközpontú világ csábításai. Szenvedélyek. Szenvedélybetegségek és veszélyei. A DADA programok. Civilizációs ártalmak: elhízás, cukorbetegség, szív- és keringési zavarok, lelki egészség. Neurózis, szorongás, pánikbetegség, depresszió. Lelkiismeret, felelősségtudat, kötelességeink. A megelőzés szerepe az egészség megőrzésében. Az iskolaorvosi és fogorvosi szűrővizsgálatok. Sportorvosi vizsgálat. A környezeti ártalmak (az allergiák). A testi higiénia alapjai. Az öltözködés szerepe az egészségvédelemben. Ünnepeink (nemzeti, vallási, közösségi, családi, egyéni). Kirándulás, osztály vagy iskolai rendezvények a ballagás. Az osztályközösség munkájának, magatartásának, szorgalmának értékelése. ISZ, NYS: 12. évfolyam; NN, E: 13. évfolyam Évi óraszám: 32 Jövőképünk Merre halad a világ, az emberiség, merre megy Európa és hazánk? Egyéni jövőkép, célkitűzések, lehetőségek. A vállalkozásról. A küzdelem értelme. Hazánk és a nagyvilág Ország haza nemzet. Magyarság a világban. A hadkötelezettségről. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ. Az Európai Unió. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Az Európai Tanács. A NATO. A környezetvédelem Baleset- és tűzvédelem. A munkakultúráról A munka szerepe az ember életében. Pályaválasztás. Munkavállalás. A munkabérekről. A munkanélküliségről. A szakszervezetek és az érdekvédelem. Szaktudás, továbbképzés, átképzés. A férfiak és nők munkalehetőségei. A szabadidő helyes eltöltéséről A sportolás. A múzeumlátogatás. A zene szerepe. A tánc. A természetjárás. Az egészségünk védelme. Az egészség és egészségvédelem. A betegség és betegápolás. Elsősegélynyújtás. Az egészséges életmód. A testkultúránk. Napirend pihenés alvás. Táplálkozás.

3 Káros szenvedélyek: dohányzás, alkoholizálás, kábítószerezés, fertőző betegségek, nemi betegségek az AIDS. Ünnepeink (nemzeti, vallási, közösségi, családi, egyéni) Kirándulás, osztály vagy iskolai rendezvények, szalagavató, ballagás, érettségi, bankett. Az osztályközösség munkájának, magatartásának, szorgalmának értékelése. A tantervi javaslat szükség esetén bővíthető, átstrukturálható, nyitott a többi műveltségi terület irányában. A tanulók csoportos ill. egyéni feladatmegoldó tevékenységét támogatja, jellemző módszer a tanulási vita, kiselőadás, szituatív játék. Tanári segédeszközök: Minden kiadvány, ami az adott témákat érinti a pszichológiai, antropológiai, szociológiai, biológiai és vallástan terén, valamint a megyei vonatkozásokat érintő honismereti jellegű kiadványok. Levelező tagozat 9. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanulási módszerek Tanulási nehézségek, megoldási módszerek Az önálló tanulás Önképzés A szóbeli vizsga menete Az I. félév tapasztalatai A siker és a kudarc feldolgozása Munka és tanulás Család és tanulás Konfliktuskezelés A békés egymásmellettélés gyakorlata Tolerancia: a másság elviselése A tanév értékelése 10. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Élethosszig tartó tanulás fontossága Lelki egészségünk Pszichoszomatikus tünetek Stresszoldó technikák Testi egészségünk-szűrővizsgálatok Étkezési szokásaink A mozgás szerepe életünkben Aktualitások Környezeti ártalmak Környezetvédelem: szűkebb és tágabb környezetünk Globalizáció A fogyasztói társadalom 3 óra 3 óra

4 A tanév értékelése 11. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Az olvasás szerepe: művelődés, tájékozódás Hírforrások-hitelesség: újság, média, internet, szóbeszéd Apró betű: mire figyeljünk szerződéskötésnél? A külföldi munkavállalás Aktualitások Az érettségi vizsgák rendje, az előrehozott érettségi vizsga lehetősége Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése Előítéletek, azok kezelése Egyéniségek a közösségben Példaképek, ideálok Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) A tanév értékelése 12. évfolyam Évi óraszám: 15 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanév végi nagy feladat: az érettségi vizsga A család szerepe az egyén életében és a társadalomban Családbarát munkahely Nemzedékek együttélése: segítség, illetve generációs ellentét Jelentkezés az érettségi vizsgára Ünnepeink, az ünnepek szerepe életünkben Aktualitások Hogyan tovább? A továbblépés lehetőségei az érettségi vizsga után Utoljára az érettségi vizsgák rendjéről Min múlhat egy vizsga sikere? Az elmúlt négy év 3 óra 3 óra Esti tagozat 9. évfolyam Évi óraszám: 18 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanulási módszerek Tanulási nehézségek, megoldási módszerek Az önálló tanulás Önképzés A szóbeli vizsga menete Az I. félév tapasztalatai A siker és a kudarc feldolgozása 3 óra

5 Aktualitások Munka és tanulás Család és tanulás Konfliktuskezelés A békés egymásmellettélés gyakorlata Tolerancia: a másság elviselése A tanév értékelése

6 10. évfolyam Évi óraszám: 18 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Élethosszig tartó tanulás fontossága Lelki egészségünk Pszichoszomatikus tünetek Stresszoldó technikák Testi egészségünk-szűrővizsgálatok Étkezési szokásaink A mozgás szerepe életünkben Aktualitások Környezeti ártalmak Környezetvédelem: szűkebb és tágabb környezetünk Globalizáció A fogyasztói társadalom A tanév értékelése 11. évfolyam Évi óraszám: 18 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Az olvasás szerepe: művelődés, tájékozódás Hírforrások-hitelesség: újság, média, internet, szóbeszéd Apró betű: mire figyeljünk szerződéskötésnél? A külföldi munkavállalás Aktualitások Az érettségi vizsgák rendje, az előrehozott érettségi vizsga lehetősége Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése Előítéletek, azok kezelése Egyéniségek a közösségben Példaképek, ideálok Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) A tanév értékelése 12. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanév végi nagy feladat: az érettségi vizsga A család szerepe az egyén életében és a társadalomban Családbarát munkahely Nemzedékek együttélése: segítség, illetve generációs ellentét Jelentkezés az érettségi vizsgára Ünnepeink, az ünnepek szerepe életünkben Aktualitások Hogyan tovább? A továbblépés lehetőségei az érettségi vizsga után Utoljára az érettségi vizsgák rendjéről 3 óra 3 óra 3 óra

7 Min múlhat egy vizsga sikere? Az elmúlt négy év

8 NÉPISMERET Célkitűzések A múlt megismerése során az identitástudat és jövőkép kialakítása A kisebbségi jogok megismerése után a felkészítés az érdekképviseletre Feladatok A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi németek legfontosabb hagyományaival, életmódjával és kultúrájával. Legyenek büszkék arra, hogy ehhez a népcsoporthoz tartoznak, de tiszteljék a magyar nép és az országban élő más kisebbségek kultúráját, ismerjék fel a népek közötti kapcsolódási pontokat. A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi németek nyelvjárásaival, azok értékeivel és tudatosuljon bennük az irodalmi nyelvtől való eltérés oka. A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz az objektív tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok igazodjanak el a mai kisebbségi helyzetben, ismerjék a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá önálló kutatással ösztönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire és a saját valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók tudják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni. Általános fejlesztési követelmények A tanulók ismerjék a Duna menti svábok legfontosabb letelepedési területeit a történelmi Magyarországon, azok földrajzi vonatkozásait, tudják ezeket felsorolni. Ismerjék továbbá Magyarország német lakosságának kulturális szerepét. ismerjék a magyarországi németség történelmi szerepét a betelepítéstől máig, tudjanak az eseményekről véleményt alkotni. Tudjanak ezekről az eseményekről emberi sorsokon keresztül beszélni. ismerjék a magyarországi német oktatási rendszert, hasonlítsák össze a némettel (pl. cserekapcsolatokon keresztül). Ismerjék fel, hogy mit jelentenek az önkormányzatok a kisebbségeknek, ismerjék azok szerepét lakóterületükön, ill. ismerjenek magyarországi német egyesületeket és szervezeteket. ismerjék a magyarországi német médiákat és azok szerepét a nyelv és identitás közvetítésében. Alkossanak véleményt tevékenységükről, lehetőség szerint vegyenek is részt benne. Ismerjék a magyarországi német irodalom problematikáját és annak okait. Ismerjék a német nyelv variánsait a magyarországi németeknél. ismerjék a naptári év és a család hagyományait, azok lényegét és eredetét. Tudják felismerni a paraszti családok korábbi és mostani értékrendszerét, értsék meg a tehetséges magyarországi német művészek és kézművesek szerepét a magyar kultúrában. Tudják felsorolni a legjelentősebb magyarországi német művészeket, ismerjék egy-egy művüket.

9 ismerjék a tárgyak és épületek funkciója, formája és díszítése közti összefüggéseket, legyenek tisztában a legfontosabb díszítőelemekkel. tudjanak irodalmi műveket önállóan értelmezni és feldolgozni, de legalább egy rövid prózai és két verses alkotást. ismerjék az asszimilációs folyamatokat és azok következményeit. legyenek képesek projektorientáltan dolgozni. NN: 9. évfolyam Évi óraszám: 74 Témakörök Tartalmak Bevezetés 4 óra Rövid történelmi áttekintés a magyarországi németek sorsáról A magyarországi németek területi elhelyezkedése, eloszlása és a települések német elnevezésének eredete Kisebbségpolitikai ismeretek 6 óra Közélet Néprajzi ismeretek 50 óra Nyelv Ünnepnapok Médiák A falu és a parasztház Szabad felhasználásra 14 óra Szimbólumok: címerek, a német nyelvű országok himnuszai A magyarországi németek címere és himnusza Kisebbségi önkormányzatok, szervezetek, egyesületek A helyi egyesületek és kultúrcsoportok tevékenysége A nyelv szerepe: anyanyelv másodnyelv nemzetiségi nyelv A kétnyelvűség jellemzői a magyarországi németeknél A nyelvjárás és jövőjének értékelése A legfontosabb szokások jellege és eredete (karácsony, farsang, húsvét, búcsú, stb.) A német kisebbség megjelenése a médiákban Neue Zeitung, Unser Bildschirm Falutípusok és a parasztház helységeinek funkciói NN: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 óra Témakörök Néprajzi ismeretek 25 óra Család Étkezés Az élet sorsfordító eseményei Öltözködés Tartalmak Élet-és gondolkodásmód ill. értékrend a magyarországi német családokban Az értékrend megváltozása az elmúlt évtizedekben Közmondások, szólások a magyarországi németek gondolkodásmódjáról Az étkezési szokások jellemzői, hagyományos ételek a modern konyhában. Mi menthető át a hagyományos étkezésből az egészséges étkezés számára? Disznóvágás Kenyérsütés Keresztelő, esküvő, temetés A népviselet A 20.század népviseletének területi és generációs sajátosságai

10 Kultúra 6 óra Irodalom Művészet Zene Kisebbségpolitikai ismeretek Közélet Szabad felhasználásra 4 óra NN: 11. évfolyam Évi óraszám: 37 óra Témakörök Történelem 25 óra A magyar állam alapítása Német telepesek letelepítése a 12. században Városok, polgárok, bányászok a 14. és 15. században Magyarország három részre szakadása ( század) A török kiűzése Magyarországról ( század) A németek betelepítése a 18. században A magyarországi németség a Habsburg Birodalomban A magyarországi németség viszonyulása az es forradalom és szabadságharchoz Az Osztrák-Magyar Monarchia iskolarendszere Kultúra Válogatás a magyarországi német szépirodalomból Központi téma: a haza kérdése Neves magyarországi német származású művészek 1945 után A magyarországi német népdalok jellemzői A hazai német népdalkutatás A hagyományápolás lehetőségei Magyarország kisebbségi politikája A kisebbségi törvény Tartalmak A magyarok kalandozásai a németnyelvű országokba pl. Bajorországba, Svábföldre A lechmezei csata következményei Géza fejedelem történelmi érdeme Kereszténység felvétele, házasságpolitika (Gizella) Szent István intelmei fiához Imre herceghez A szászok letelepítése a Felvidéken és Erdélyben A német lovagrend letelepítése a Bárcaságban Az Andreanum (1224) A szepesi szászok A bányavárosok Pest és Buda Nyugat-Magyarország: Sopron A Habsburgok törökellenes politikája A reformáció elterjedése a királyi Magyarországon és Erdélyben A Német-Római Császárság segítsége Buda és az ország felszabadításában Leopold Kollonich tevékenysége A betelepítések III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása idején A földbirtokosok és az egyházak telepítési akciói Új németeklakta területek Magyarországon II. József 1782-es telepítési pátense Bekapcsolódás az iparosításba A németek elmagyarosodása a városokban a 19. század elején A forradalmi események különböző megítélése az erdélyi szászoknál és a Magyarországon élő németek körében Német származású tisztek az aradi vértanúk között Az 1868-as nemzetiségi törvény Eötvös József népiskolai törvénye Lex Apponyi népiskolai törvény Vita a parlamentben a "Schulverein"-ról

11 6 óra Irodalom Szabad felhasználásra 6 óra Válogatás a magyarországi német szépirodalomból, Központi téma: identitás és a nyelv szerepe NN: 12. évfolyam Évi óraszám: 37 óra Témakörök Történelem 15 óra A magyaroszági németség az első világháború előtt A polgári-demokratikus köztársaság ( ) Tartalmak Társadalmi szerkezetváltás a németajkú lakosság körében Jászi Oszkár kisebbségi politikája A németek autónómia törvénye, 1919 január (Károlyi, majd Berinkey kormány) Trianontól a második világháborúig Bleyer Jakab, a nemzeti kisebbségek minisztere ( ), parlamenti képviselő Klebensberg Kuno kultuszminiszter iskolatörvénye A Magyarországi Németek Népművelő Egyletének alapítása, Gratz Gusztáv vezetésével Bleyer "Sonntagsblatt" hetilapja A második világháború ( ) A magyarországi németek helyzete között A magyarországi németek között Az es politikai fordulat következményei a német kisebbségi politikában Fegyverbarátság a hitleri Németországgal Az első és a második bécsi döntés következményei "Waffen-SS" toborzások Magyarországon a németek körében A hűségmozgalom kibontakozása ( ) A "Volksbund"-aktivisták evakuálása a Harmadik Birodalomba (1944 ősze) A 17 és 45 év közötti lakosság elhurcolása a Szovjetunióba Jóvátételi munka (malenki robot) A Potsdami Határozatok XIII. cikkelye a magyarországi németek Németországba történő kitelepítéséről A kormánypártok elképzelései a "svábkérdés" megoldásáról Kitelepítés között Németország megszállási övezeteibe A magyarországi németek kollektív felelőssége, vagyonelkobzás 1949-es alkotmány: a Magyarországon maradt németek de iure elismerése 1955: a magyarországi németek egyenjoguságának de facto visszaállítása A Magyarországi Németek Kulturális Szövetségének megalapítása (1955) Az anyanyelvi oktatás, a német nyelvű rádióadások (1957) és a "Neue Zeitung" hetilap (1956) beindítása Kulturcsoportok szerveződése A nyelvi asszimiláció előrehaladása A kulturális önállóság kiépítése a 70-es és 80-as években Alapszerződés kötése Németország és Magyarország között (1992) Az 1993-as nemzetiségi törvény Az Európai Unió országaiban élő kisebbségek jogai, pl. Észak- Schleswig, Dél-Tirol 1994-es választások: helyi kisebbségi önkormányzatok felállítása, az Országos Német Önkormányzat megválasztása Új szimbólumok bevezetése: címer, zászló, himnusz A parlament kisebbségi népbiztosának megválasztása

12 Választások: a helyi kisebbségi önkormányzatok számának változása A projektmunka házi dolgozat előkészítése, ütemezése, konzultációk 10 óra Kultúra 8 óra Irodalom Szabad felhasználásra 4 óra A taneszközök és más segédanyagok kiválasztásának elvei Válogatás a magyarországi német irodalomból, központi kérdés: a megélt múlt és a jövőkép Az országos nemzetiségi kiadványok segítségével (Neue Zeitung, Deutscher Kalender, Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen és Manherz / Wild: Zur Sprache der Ungarndeutschen Bp, Tankönyvkiadó valamint Almási János: Geschichte der Deutschen in Ungarn) valamint a helyi gyűjtések felhasználásával ismertetjük meg a diákokkal a témaköröket. A saját tapasztalat és felismerés adja a tudás igazi értékét, ezért főként a forrásfeldolgozás játszik nagy szerepet a dákok munkájában. A hazánkban gyűjtött német népdalok gyűjteményéből a dalok megismerése, megtanulása és más dalok saját helyi gyűjtése is a fenti elveknek felelnek meg. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Az értékelés folyamatos, mind szóban, mind írásban történik. Különös hangsúlyt kapnak a kiselőadások (szabad témakifejtés) ill. az esszé formájában történő felmérések. Otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Minden órára írásbeli, szóbeli feladatok: olvasás, témakörönként gyűjtőmunka, szókincs bővítése, szövegkiegészítés, fordítás, fogalmazás írása. A házi feladatokat rendszeresen ellenőrizzük, megbeszéljük. Átlagos képességű tanuló számára kb. 30 perc intenzív tanulást igényel az otthoni készülés. Középszintű érettségi témakörök népismeretből Történelmi ismeretek 1. A német népcsoport eredete, közösséggé szerveződésének fontosabb állomásai, korai kapcsolatrendszere 2. Együttélés, életmód, értékrendszer 3. Sorsfordulók a nemzetiség történetében napjainkig 4. Németország, Ausztria és a hazai németség 5. Életképek a hazai németek regionális történetéből Néprajzi ismeretek 1. A német nemzetiség tárgyi kultúrája, hagyatéka és települési szokásai 2. A német nemzetiség szokásrendszere 3. A német nemzetiség népviselete 4. A német nemzetiség étkezési szokásai 5. A német nemzetiség médiája

13 Földrajzi ismeretek 1. Az anyaország(ok) földrajzáról 2. A német nemzetiség települései hazánkban 3. A német nemzetiség gazdasági kapcsolatai Társadalmi viszonyok 1. A német nemzetiség közösségi kapcsolatai 2. A közösségi összetartozás tudatának jellemző megnyilvánulási formái A német nyelvvel kapcsolatos ismeretek 1. A német nemzetiség nyelvi fejlődésére ható tényezők 2. A köznyelv és a nyelvi változatok szerepe 3. A német nemzetiség nyelvének megjelenése a magyarországi német irodalomban A német nemzetiség épített környezete 1. Az épített környezet sajátos formai és funkcionális vonásai 2. A német nemzetiség építészeti örökség védelme A német nemzetiség zene-, ének- és tánckultúrája 1. A német nemzetiség szokásai: a zene-, ének- és tánckultúra kapcsolata Kisebbségi jogi, társadalmi ismeretek 1. A kisebbségpolitika jogszabályi keretei 2. A kisebbségi önkormányzatiság alapjai és gyakorlata 3. A német nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek szerepe az önazonosság fenntartásában

14 UTAZÁS ÉS TURIZMUS Választható tantárgy a (12-13.) évfolyamon, amelyből érettségi vizsga tehető a követelmények teljesítése esetén. A program célja: átfogó képet adni a hazai és nemzetközi idegenforgalmi üzletágról, segíteni a pályaorientációt, növelni annak esélyét, hogy a tovább nem tanulók az idegenforgalomban tudjanak elhelyezkedni, segíteni a magyar fiatalokat, hogy a turisztikai ágazat kultúrált és igényes fogyasztóivá váljanak. Követelmény: A tanulók a két tanítási év folyamán el kell, hogy sajátítsák a program 4 kötelező és két szabadon választott moduljának a tartalmát, valamint 60 órás gyakorlaton kell részt venniük az oklevél megszerzéséhez. Tanévenként kötelező három intézmény látogatásán részt venni. Nem teljesíti a programot az a tanuló, aki a tanórák 20 %-ról mulaszt, vagy nem vesz részt szakmai gyakorlaton, illetve intézménylátogatáson. Elsajátítandó készségek, képességek: A tanuló ismerje a turizmussal kapcsolatos fogalmakat és alapadatokat, képes legyen azokat használni. Képes legyen a logikus problémakezelésre és érvelésre, az önálló vélemény és annak következetes képviselésére. Tudjon a tananyagban nem található, a tárgyhoz tartozó információkat, ismereteket gyűjteni, felhasználni. Megfelelően használjon különböző kommunikációs eszközöket, képessé váljon a csapatmunkára, projektfeladatok közös megoldására. NYS: 11. évfolyam, E: 12. évfolyam Évi óraszám: 148 TÉMAKÖR 1. MODUL Az idegenforgalom a számok tükrében 8 óra Az idegenforgalom a gazdaságban 1 Az idegenforgalom legfontosabb sajátosságai 6 óra Utazásszervezők 6 óra Az utazás adminisztratív elemei 6 óra TARTALOM Turisztikai alapfogalmak Nemzetközi turizmus Európa idegenforgalma A magyar idegenforgalom jellemzői Jövedelemtermelő képesség Népességmegtartás és foglalkoztatás A turizmus és a természeti környezet A turizmus és az épített környezet A világ öröksége A turizmus és a társadalmi környezet A szelíd idegenforgalom Szezonalitás Krízisérzékenység Versenyhelyzet és kedvezmények Utazási irodák Helyfoglalási rendszerek Idegenforgalmi szakvásárok Útlevél, vízum, valuta Utazási szerződés

15 Készpénzkímélő fizetőeszközök 4 óra 2. MODUL Az utazási döntést befolyásoló tényezők 14 óra A szervezett utak legfontosabb típusai 14 óra 3. MODUL Szálláshelyek 16 óra Közlekedés 2 Légiközlekedés 10 óra Vasúti közlekedés Közúti forgalom 6 óra Vízi közlekedés 8 óra Vendéglátás 16 óra Utasbiztosítás Utazási csekkek Hitelkártyák A turisztikai vonzerő Magyarország vonzereje Egy ország imázsa Utazási szokások A környezet minősége Az árak A biztonság A kommunikációs lehetőségek Egyedi jellemzők Belföldi pihenés Külföldi pihenés Hivatásturizmus Kongresszusi és konferenciaturizmus Incentive utazások Vallási turizmus Ifjúsági turizmus Gyógyidegenforgalom Szállodák Szállodaláncok Kastély- és kúriaszállók Üdülőfalvak Apartmanházak A time sharing rendszer Kempingek Ifjúsági házak Fizető vendéglátás Falusi turizmus A légitársaságok Nemzetközi menetrend A repülőjegy A repülőterek Úthálózat Az autós turizmus Helyi, városi közlekedés Üdülőhajók Vitorlás és motoros jachtok Folyami hajózás Helyi, városi közlekedés Az evés, ivás és a gasztronómia A vendéglátás nemzeti sajátosságai Vendéglátásra szakosodott vállalkozások Éttermek és vendéglők Az utcai étkeztetés és a gyorséttermek Egyéb vendéglátóhelyek Minőség és ár a vendéglátásában

16 A továbbhaladás feltételei: rendszeres részvétel a tanítási órákon, részvétel évi 3szakmai kiránduláson, 60 órás szakmai gyakorlat teljesítése (oklevél igénylése esetén).

17 NYS: 12. évfolyam, E: 13. évfolyam Évi óraszám: 128 Cél: A programszervezés, vállalkozástervezés alapjainak elsajátítása. A környezetvédelem fontosságának tudatosítása. Felkészítés a sikeres érettségi vizsgára. TÉMAKÖR TARTALOM 4. MODUL Programszervezés Rendezvényturizmus A világkiállítások 16 óra Fesztiválok, ünnepi rendezvénysorozatok Bálok és karneválok Múltidéző történelmi játékok Garantál programok Szabadidő- és élményparkok, témaparkok Városi túrák 8 óra A vidék vonzereje 4 óra Programok a természetben 10 óra A további 2 modul a választható négyből mindig az adott csoporttól függ. 88 óra 5. MODUL A fenntartható fejlődés A levegő minősége Környező világunk pusztulása 6. MODUL Marketing és reklám az idegenforgalomban A vállalkozás és a piac A termék és az ár Kaszinóturizmus A helyi nevezetességek megtekintése Gyárak és üzemek meglátogatása Múzeumlátogatás A borturizmus Védett természeti területek látogatása Golfpályák Aktív pihenés lehetőségei Életminőség és környezet Környezettudatosság és szelíd turizmus Az idegenforgalom energiafelhasználása Az állampolgári felelősség Kormányzati lehetőségek Az önkormányzatok lehetőségei A szén-dioxid és a globális felmelegedés Az ózon problémája A légszennyezés és az egészség A közlekedés kérdőjelei A savas ülepedés Ivóvíz és szennyvíz A termőtalaj A hulladékok problémája Az élő természet védelme és az ökoturizmus A piac és a piacorientáció Az igények és a piacszegmensek A gazdasági környezet A marketing Az idegenforgalmi termék A termék életpályája és a termékszerkezet Az ár, a minőség és a piaci pozíció

18 A vevőkkel való kapcsolattartás A marketingtervezés 7. MODUL Vállalkozás az idegenforgalomban A vállalat létrehozása A vállalat működése Az én vállalatom 8. MODUL A falusi turizmus Vendéglátás falun A vendégváró ház A kert A gazdaság A vendéglátó teendői Egyedül nem megy... A költség, a mennyiség és az ár Az ár és a termékszerkezet Az ár és a forgalmazás A piaci verseny hatása az árakra Az igények megismerése A személyes kommunikáció A nyilvánosság előtti megjelenés A reklám A piacbefolyás A marketingterv A marketingfelmérés Feltételezések A marketingcélok A marketingstratégiák és a program A vállalkozás Az ötlet Az ötlettől az üzleti lehetőségig Az induló tőke Vállalkozási formák A cégalapítás Az első lépések Kapcsolatépítés; az értékesítés Készpénzáramlás és könyvelés Növekedés, profilbővítés, átalakulás Pénzforrások Ha rosszul megy az üzlet Vajon milyen vállalkozó lennék? Mi jellemzi a piacot? Kellene néhány jó ötlet! Az ötlet kidolgozása és tesztelése Vigyázz, kész, rajt! A háború előtti hagyományok A falusi turizmus újjáéledése Nyugat-Európában Magyar falvak az idegenforgalomban A falusi vendéglátás sajátosságai Jó helyen járok? Az első benyomások A ház felépítése A vendégszoba berendezése Félig nyitott terek Pihenőkert Játéklehetőségek Kerti berendezések Vendéglátás és gazdálkodás Állatok a ház körül Betakarítás és szüret Műhelyek A falusi turizmus jövedelemtermelő képessége Szervezés és adminisztráció Háztartási munkák Apró figyelmességek Kistérségi együttműködés

19 Az én fogadóm Vállalkozási összefogás Információs központok A továbbhaladás feltételei: Érettségi vizsgát tehet az a tanuló, aki sikeresen teljesíti a tananyag követelményeit. Az alkalmazható könyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: A tantárgyban tanítandó tartalom alapját az Iskolafejlesztési Alapítvány (IFA) által kiadott Gönczöl Enikő: Utazás és Turizmus c. könyve, valamint Needham, Nancy szerk. Passport Útlevél a világhoz c. könyv, továbbá Szamos Erzsébet: Utazás önmagunk körül c. könyv alkotja. A tananyag moduláris elrendezésű, négy kötelező és négy választható egységből áll. Az anyag évente kerül frissítésre. Használható továbbá az internet és minden turisztikai prospektus, kiadvány. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége): Minden tanulónak havonként kell készíteni egy, a tananyaghoz kapcsolódó írásos munkát (beszámoló, felmérés, projekt, stb.). Az elméleti ismeretek elsajátítását felmérő dolgozatok száma évi kettő. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai: Általában havonta gyűjtő, feltáró, ismeretszerző anyag összeállítása, melyet vagy előad tanulótársai előtt, vagy bead tanárának. Fontos az összeállított anyag közös értékelése (előadásmód v. íráskép, alaposság, tényszerűség). Átlagos képességű tanuló számára kb. 30 perc intenzív készülést igényel az otthoni feladat elkészítése. Középszintű érettségi témakörök utazás és turizmusból 1. Az idegenforgalom a számok tükrében 2. Az idegenforgalom a gazdaságban 3. Az idegenforgalom legfontosabb sajátosságai 4. Utazásszervezők 5. Az utazás adminisztratív elemei 6. Készpénzkímélő fizetőeszközök 7. Az utazási döntést befolyásoló tényezők 8. A szervezett utak legfontosabb típusai 9. Szálláshelyek 10. Közlekedés Légiközlekedés Vasúti közlekedés 11. Közúti forgalom 12. Vízi közlekedés 13. Vendéglátás 14. Programszervezés, Rendezvényturizmus

20 15. Városi túrák 16. A vidék vonzereje 17. Programok a természetben 18. A fenntartható fejlődés 19. A levegő minősége 20. Környező világunk pusztulása 21. Marketing és reklám az idegenforgalomban, A vállalkozás és a piac 22. A termék és az ár 23. A vevőkkel való kapcsolattartás 24. A marketingtervezés 25. Vállalkozás az idegenforgalomban, A vállalat létrehozása 26. A vállalat működése 27. Az én vállalatom 28. A falusi turizmus, Vendéglátás falun 29. A vendégváró ház 30. A kert 31. A gazdaság 32. A vendéglátó teendői 33. Egyedül nem megy Az én fogadóm

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program

Fabriczius József Esti Gimnázium. Pedagógia program Fabriczius József Esti Gimnázium Pedagógia program 2013-2017 1 Tartalomjegyzék BEVEZETÉS...4 Az iskola alaptevékenysége... 5 Az intézmény sajátossága... 6 Az iskola földrajzi, társadalmi helyzete, tárgyi

Részletesebben

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola

Pedagógiai program. Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola Pedagógiai program 2014 Mosonmagyaróvári Bolyai János Általános Iskola, Informatikai és Közgazdasági Szakközépiskola 9200 Mosonmagyaróvár Régi Vámház tér 6. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja...

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június

PEDAGÓGIAI PROGRAM. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola. 2008. június PEDAGÓGIAI PROGRAM Bethlen Gábor 2008. június Bethlen Gábor 2/455 BEVEZETŐ RÉSZ...10 1 AZ ISKOLA ARCULATA...10 1.1 Az iskola rövid története...10 1.2 Az iskolai hagyományok...10 1.3 Képzési kínálat...11

Részletesebben

Dátum: Kiegészítés Aláírás

Dátum: Kiegészítés Aláírás Bucsai II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 5527 Bucsa, Kossuth u. 61. Tel./fax: 66-493-038 E-mail: iskola.bucsa@bucsa.hu OM: 028343 BUCSAI II. RÁKÓCZI FERENC ÁLTALÁNOS ISKOLA

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA I. Géza Király Közgazdasági Szakközépiskola PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Nevelőtestület elfogadta: Igazgató jóváhagyta: 2013 TARTALOMJEGYZÉK I. AZ ISKOLA ÉS KÖRNYEZETE... 2. 1. Iskolánk helye Vác város és a Dunakanyar

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 1 PEDAGÓGIAI PROGRAM OLCSAI-KISS ZOLTÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK PREAMBULUM...5 Nevelési Program...6 1. Pedagógiai alapelveink...7 2. Az iskolában folyó nevelő-oktató munka céljai feladatai...9

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA

2013. SÁGÚJFALU PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Módosítások KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA SÁGÚJFALU KÖRZETI ÁLTALÁNOS ÉS ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2013. Módosítások 2006. IPR beépítése 2007. Kompetencia alapú oktatás beépítése 2008. nem szakrendszerű

Részletesebben

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A SZIGETI JÓZSEF UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2013/2014. tanévtől felmenő rendszerben Jóváhagyta: Török Ibolya intézményvezető Budapest, 2013. március 26. TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony

Pedagógiai program. Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony Pedagógiai program Endre Király Általános Iskola Tiszavárkony A Pedagógiai Programot készítette: Nagyné Tóth Mária megbízott igazgató Véleményezte: Fenntartó A tanulókat érintő változtatásokat a DÖK 2013.

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A FÓTI ÖKUMENIKUS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM Székhely: 2151 Fót, Vörösmarty utca 4. OM azonosító: 032353 PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Hatályba lép: 2014. szeptember 1-jétől Elfogadta: az intézmény nevelőtestülete

Részletesebben

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23.

Pedagógiai Program. Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. Pedagógiai Program Készítette: Dr. Mező Ferenc - Thúry György Gimnázium és Szakképző Iskola 2012.05.23. A demokrácia és a modern termelési feltételek miatt, nem tudjuk pontosan megjósolni, hogy milyen

Részletesebben

Pedagógiai program 1

Pedagógiai program 1 Pedagógiai program 1 BEVEZETÉS... 8 1 Az iskola nevelési programja... 9 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai 11 1.2 A személyiségfejlesztéssel kapcsolatos

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012.

OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV. Évi óraszám: 36 óra /32 óra. Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 20/2012. OSZTÁLYFŐNÖKI HELYI TANTERV Évi óraszám: 36 óra /3 óra Választott kerettanterv: nincs kerettanterv, irányadó a 0/01. évi EMMI rendelet Oktatási segédanyag: Bácskai Júlia: Magánélettan 1- Szabó Kálmán:

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013.

OSZTÁLYFŐNÖKI. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. helyi tanterve ÓRÁK 2013. Kandó Kálmán Szakközépiskola Miskolc, Palóczy u. 3. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK helyi tanterve Összeállította: Balázsné Görömbey Zsuzsanna munkaközösség-vezető 2013. OSZTÁLYFŐNÖKI ÓRÁK HELYI TANTERVE (9-13. évfolyam)

Részletesebben

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A MARTONVÁSÁRI MARTONVÁSÁRI BEETHOVEN ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 2015. Tartalom Tartalom N E V E L É S I P R O G R A M... 4 1.1 Pedagógiai alapelveink... 4 1.2 Az iskolában folyó nevelő-oktató

Részletesebben

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026

KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 KIK Veszprémi Tankerülete Veszprémi Közgazdasági Szakközépiskola 8200 Veszprém, Csap u. 9. OM azonosító 037201 KIK azonosító 178026 PEDAGÓGIAI PROGRAM Készült 2012. november 27-én A tantestület módosította

Részletesebben

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program

Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógiai Program Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok:

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Radnóti Miklós Általános Iskola Pedagógiai Programja Az iskola arra való, hogy az ember megtanuljon tanulni, felébredjen tudásvágya, megismerje a jól végzett munka örömét, megízlelje az alkotás izgalmát,

Részletesebben

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8.

Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére. Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. Helyi tanterv Varga Domokos Általános Iskola részére Történelem, társadalmi és állampolgári ismeretek az általános iskolák 5 8. évfolyama számára Célok és feladatok Az ember és társadalom műveltségi terület

Részletesebben

Társadalomismeret tantárgyi program

Társadalomismeret tantárgyi program LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM Lovassy-László-Gymnasium Pedagógia Program Társadalomismeret tantárgyi program 2010. TÁRSADALOMISMERET 9 13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával megjelenő, de más

Részletesebben

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015

Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Általános Iskola, Óvoda és Pedagógiai Szakszolgálat Tószeg PEDAGÓGIAI PROGRAM 2010-2015 Tartalomjegyzék Bevezető... 2 I. NEVELÉSI PROGRAM... 7 1. Az iskolában folyó nevelő oktató munka pedagógiai alapelvei,

Részletesebben

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA

SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA SZENT JÓZSEF KATOLIKUS SZAKISKOLA ÉS SPECIÁLIS SZAKISKOLA HELYI TANTERVE Sajátos nevelési igényű tanulók tagozata EGYHÁZASGERGE 2008. TARTALOMJEGYZÉK 1. TANULÁSBAN AKADÁLYOZOTTAK TAGOZATÁN OKTATOTT TANTÁRGYAK

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013.

PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2013. 2 TARTALOMJEGYZÉK I II A NEVELÉSI-OKTATÁSI INTÉZMÉNYEK PEDAGÓGIAI PROGRAMJÁRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYI ELŐÍRÁSOK 7 A KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ALAPJÁN ELKÉSZÍTETT ÚJ PEDAGÓGIAI PROGRAM

Részletesebben