OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37"

Átírás

1 OSZTÁLYFŐNÖKI Tantervi célkitűzés: Az átlagos képességekkel rendelkező tanulókat önismerethez segítse, megalapozza a személyiség önfejlesztését, kiépítse a szükséges jártasságokat és készségeket. Az emberi kultúra sokféleségének felismerésével segíti a tanulókat abban, hogy tiszteljék és elfogadják a másságot. Kiemelten kell teret adni a személyiség tiszteletére irányuló nevelésnek, a szociális érzékenységnek, a környezet iránti felelősségnek és régiónk megismerésének. Az egészséges életmód és az egészség megőrzésének követelményei, megismertetése. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37 Az előkészítő tanév célja, jelentősége feladata: ország-haza-nemzet-nemzetség. Nemzetiségek hazánkban. A német nemzetiség múltja, jelene, jövője. Nemzetiségi kultúra magyar kultúra. Hagyományok. Az anyanyelv idegen nyelv. Művészetek népművészet. Értékek értékrend. Jelképeink. Társadalmi és egyéni jövőkép. Sikerek és kudarcok. Emberi jogok, alkotmány, diákjogok. Globalizáció előnyei, hátrányai. A középiskolák feladata, szerepe, követelményei. A tanulás jelentősége, szerepe, módszerei. A házirend, magatartás, szorgalom, ismerkedés, barátság, szeretet, szerelem. Tolerancia. Környezetünk védelme. Az egészséges életmód-életrend. Prevenciós lehetőségek az egészség megőrzésében. Táplálkozás, mozgás, sportolás. Pihenés, szórakozás. Az olvasás olvasottság műveltség. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 A reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép és világkép kialakítása. Az értékekhez való pozitív viszonyulás első állomása a helyes önismeret. Az önismereti nevelés visz el az önfejlesztés képességeinek, lehetőségeinek kialakításához, a pozitív emberkép megformálásához. Önismeret szükséges ahhoz is, hogy a másság minden megnyilvánulási formáját tolerálhassa az ember. Mikrokörnyezetünk alapos megismerése vezet el makrokörnyezetünk interpretálásáig. Kiemelten kezeljük szűkebb régiónk, megyénk és városunk történelmi eseményeinek, kulturális értékeinek, kiemelkedő személyiségeinek, tárgyiasult értékeinek, jelképrendszerének megismerését. Értékközvetítés módszerével fejlesztjük az általános műveltséget, az egészséges én- és magyarságtudat kialakítását, hogy ezáltal helyes képet nyerjünk Európáról és a világról, amelyben élünk. A német nemzetiségi osztályokban különös hangsúlyt kap a nemzetiségi kultúra megismerése, ennek ápolása. ISZ, NYS: 10. évfolyam; NN, E: 11. évfolyam Évi óraszám: 37 A kommunikációs kultúra fejlesztése, az alkotás, vállalkozás, empátia és humánus életvezetés képességeinek kialakítása, ezen képességek fejlesztése, erősítése. Az egyetemesen elismert értékek elfogadtatása, ezen belül: egység (kapcsolat): önmagammal, a társakkal, a társadalommal, a természettel és a transzcendenssel; szabadság: függetlenség, önállóság, a választás és a döntés szabadsága; tudás: megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság, igazságkeresés, kritikai szellem; erkölcsiség: igazságosság, becsületesség, etikai szilárdság; életkedv: természetesség, egészség, értékelés, öröm; munka: feladattudat, alkotás, kreativitás, igényesség; szeretet: emberség, önzetlenség, közösség, szolidaritás, udvariasság, kedvesség, segítőkészség, áldozatkézség, tolerancia, empátia, felelősségérzet; szépség: harmónia, rend, művészet.

2 Kiemelten kezeljük a családi életre való felkészítést, az egészség megőrzése érdekében a D.A.D.A.- program keretében a prevenciót, az egészséges életmód-életrend kialakítását. Segítünk a pályaorientációban. ISZ, NYS: 11. évfolyam; NN, E: 12. évfolyam Évi óraszám: 37 A műveltség-művelődés. Anyanyelvi műveltségünk. Olvasáskultúránk és a könyvtár. A tanulás kultúrája. A szóbeli számadás. Az értékelés és önértékelés. A vitáról a vita. Kultúra a kulturált vita. Az ízlésről. Igények és értékek. Helyünk a társadalomban Társadalom és állam. A polgár a polgári társadalom. Magánélet közélet. Társadalmi konfliktusok. Másság a társadalomban. Vallás és társadalom. Gyermekvédelem és gyermekbűnözés. Prostitúció. Viselkedéskultúránk. A rendről. A rend és társadalom. A Házirend. Baleseti és tűzvédelmi oktatás. Családi élet harmóniája A család. A szülők. Szerepek a családban. Gyermek a családban. A nagyszülőkről és az öregekről. A szerelem. A barátság. A szexualitás. Házasság. Válás. A csonka család. A család és iskola. Az egyedüllét és magány. A harmonikus személyiség Az élet értelme. Milyenek az emberek? Milyen vagyok én? Önismeret. Erkölcsi tulajdonságaink. Önnevelés önmegvalósítás. Önértékelési válság. A pénzközpontú világ csábításai. Szenvedélyek. Szenvedélybetegségek és veszélyei. A DADA programok. Civilizációs ártalmak: elhízás, cukorbetegség, szív- és keringési zavarok, lelki egészség. Neurózis, szorongás, pánikbetegség, depresszió. Lelkiismeret, felelősségtudat, kötelességeink. A megelőzés szerepe az egészség megőrzésében. Az iskolaorvosi és fogorvosi szűrővizsgálatok. Sportorvosi vizsgálat. A környezeti ártalmak (az allergiák). A testi higiénia alapjai. Az öltözködés szerepe az egészségvédelemben. Ünnepeink (nemzeti, vallási, közösségi, családi, egyéni). Kirándulás, osztály vagy iskolai rendezvények a ballagás. Az osztályközösség munkájának, magatartásának, szorgalmának értékelése. ISZ, NYS: 12. évfolyam; NN, E: 13. évfolyam Évi óraszám: 32 Jövőképünk Merre halad a világ, az emberiség, merre megy Európa és hazánk? Egyéni jövőkép, célkitűzések, lehetőségek. A vállalkozásról. A küzdelem értelme. Hazánk és a nagyvilág Ország haza nemzet. Magyarság a világban. A hadkötelezettségről. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ. Az Európai Unió. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Az Európai Tanács. A NATO. A környezetvédelem Baleset- és tűzvédelem. A munkakultúráról A munka szerepe az ember életében. Pályaválasztás. Munkavállalás. A munkabérekről. A munkanélküliségről. A szakszervezetek és az érdekvédelem. Szaktudás, továbbképzés, átképzés. A férfiak és nők munkalehetőségei. A szabadidő helyes eltöltéséről A sportolás. A múzeumlátogatás. A zene szerepe. A tánc. A természetjárás. Az egészségünk védelme. Az egészség és egészségvédelem. A betegség és betegápolás. Elsősegélynyújtás. Az egészséges életmód. A testkultúránk. Napirend pihenés alvás. Táplálkozás.

3 Káros szenvedélyek: dohányzás, alkoholizálás, kábítószerezés, fertőző betegségek, nemi betegségek az AIDS. Ünnepeink (nemzeti, vallási, közösségi, családi, egyéni) Kirándulás, osztály vagy iskolai rendezvények, szalagavató, ballagás, érettségi, bankett. Az osztályközösség munkájának, magatartásának, szorgalmának értékelése. A tantervi javaslat szükség esetén bővíthető, átstrukturálható, nyitott a többi műveltségi terület irányában. A tanulók csoportos ill. egyéni feladatmegoldó tevékenységét támogatja, jellemző módszer a tanulási vita, kiselőadás, szituatív játék. Tanári segédeszközök: Minden kiadvány, ami az adott témákat érinti a pszichológiai, antropológiai, szociológiai, biológiai és vallástan terén, valamint a megyei vonatkozásokat érintő honismereti jellegű kiadványok. Levelező tagozat 9. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanulási módszerek Tanulási nehézségek, megoldási módszerek Az önálló tanulás Önképzés A szóbeli vizsga menete Az I. félév tapasztalatai A siker és a kudarc feldolgozása Munka és tanulás Család és tanulás Konfliktuskezelés A békés egymásmellettélés gyakorlata Tolerancia: a másság elviselése A tanév értékelése 10. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Élethosszig tartó tanulás fontossága Lelki egészségünk Pszichoszomatikus tünetek Stresszoldó technikák Testi egészségünk-szűrővizsgálatok Étkezési szokásaink A mozgás szerepe életünkben Aktualitások Környezeti ártalmak Környezetvédelem: szűkebb és tágabb környezetünk Globalizáció A fogyasztói társadalom 3 óra 3 óra

4 A tanév értékelése 11. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Az olvasás szerepe: művelődés, tájékozódás Hírforrások-hitelesség: újság, média, internet, szóbeszéd Apró betű: mire figyeljünk szerződéskötésnél? A külföldi munkavállalás Aktualitások Az érettségi vizsgák rendje, az előrehozott érettségi vizsga lehetősége Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése Előítéletek, azok kezelése Egyéniségek a közösségben Példaképek, ideálok Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) A tanév értékelése 12. évfolyam Évi óraszám: 15 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanév végi nagy feladat: az érettségi vizsga A család szerepe az egyén életében és a társadalomban Családbarát munkahely Nemzedékek együttélése: segítség, illetve generációs ellentét Jelentkezés az érettségi vizsgára Ünnepeink, az ünnepek szerepe életünkben Aktualitások Hogyan tovább? A továbblépés lehetőségei az érettségi vizsga után Utoljára az érettségi vizsgák rendjéről Min múlhat egy vizsga sikere? Az elmúlt négy év 3 óra 3 óra Esti tagozat 9. évfolyam Évi óraszám: 18 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanulási módszerek Tanulási nehézségek, megoldási módszerek Az önálló tanulás Önképzés A szóbeli vizsga menete Az I. félév tapasztalatai A siker és a kudarc feldolgozása 3 óra

5 Aktualitások Munka és tanulás Család és tanulás Konfliktuskezelés A békés egymásmellettélés gyakorlata Tolerancia: a másság elviselése A tanév értékelése

6 10. évfolyam Évi óraszám: 18 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Élethosszig tartó tanulás fontossága Lelki egészségünk Pszichoszomatikus tünetek Stresszoldó technikák Testi egészségünk-szűrővizsgálatok Étkezési szokásaink A mozgás szerepe életünkben Aktualitások Környezeti ártalmak Környezetvédelem: szűkebb és tágabb környezetünk Globalizáció A fogyasztói társadalom A tanév értékelése 11. évfolyam Évi óraszám: 18 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Az olvasás szerepe: művelődés, tájékozódás Hírforrások-hitelesség: újság, média, internet, szóbeszéd Apró betű: mire figyeljünk szerződéskötésnél? A külföldi munkavállalás Aktualitások Az érettségi vizsgák rendje, az előrehozott érettségi vizsga lehetősége Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése Előítéletek, azok kezelése Egyéniségek a közösségben Példaképek, ideálok Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) A tanév értékelése 12. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanév végi nagy feladat: az érettségi vizsga A család szerepe az egyén életében és a társadalomban Családbarát munkahely Nemzedékek együttélése: segítség, illetve generációs ellentét Jelentkezés az érettségi vizsgára Ünnepeink, az ünnepek szerepe életünkben Aktualitások Hogyan tovább? A továbblépés lehetőségei az érettségi vizsga után Utoljára az érettségi vizsgák rendjéről 3 óra 3 óra 3 óra

7 Min múlhat egy vizsga sikere? Az elmúlt négy év

8 NÉPISMERET Célkitűzések A múlt megismerése során az identitástudat és jövőkép kialakítása A kisebbségi jogok megismerése után a felkészítés az érdekképviseletre Feladatok A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi németek legfontosabb hagyományaival, életmódjával és kultúrájával. Legyenek büszkék arra, hogy ehhez a népcsoporthoz tartoznak, de tiszteljék a magyar nép és az országban élő más kisebbségek kultúráját, ismerjék fel a népek közötti kapcsolódási pontokat. A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi németek nyelvjárásaival, azok értékeivel és tudatosuljon bennük az irodalmi nyelvtől való eltérés oka. A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz az objektív tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok igazodjanak el a mai kisebbségi helyzetben, ismerjék a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá önálló kutatással ösztönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire és a saját valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók tudják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni. Általános fejlesztési követelmények A tanulók ismerjék a Duna menti svábok legfontosabb letelepedési területeit a történelmi Magyarországon, azok földrajzi vonatkozásait, tudják ezeket felsorolni. Ismerjék továbbá Magyarország német lakosságának kulturális szerepét. ismerjék a magyarországi németség történelmi szerepét a betelepítéstől máig, tudjanak az eseményekről véleményt alkotni. Tudjanak ezekről az eseményekről emberi sorsokon keresztül beszélni. ismerjék a magyarországi német oktatási rendszert, hasonlítsák össze a némettel (pl. cserekapcsolatokon keresztül). Ismerjék fel, hogy mit jelentenek az önkormányzatok a kisebbségeknek, ismerjék azok szerepét lakóterületükön, ill. ismerjenek magyarországi német egyesületeket és szervezeteket. ismerjék a magyarországi német médiákat és azok szerepét a nyelv és identitás közvetítésében. Alkossanak véleményt tevékenységükről, lehetőség szerint vegyenek is részt benne. Ismerjék a magyarországi német irodalom problematikáját és annak okait. Ismerjék a német nyelv variánsait a magyarországi németeknél. ismerjék a naptári év és a család hagyományait, azok lényegét és eredetét. Tudják felismerni a paraszti családok korábbi és mostani értékrendszerét, értsék meg a tehetséges magyarországi német művészek és kézművesek szerepét a magyar kultúrában. Tudják felsorolni a legjelentősebb magyarországi német művészeket, ismerjék egy-egy művüket.

9 ismerjék a tárgyak és épületek funkciója, formája és díszítése közti összefüggéseket, legyenek tisztában a legfontosabb díszítőelemekkel. tudjanak irodalmi műveket önállóan értelmezni és feldolgozni, de legalább egy rövid prózai és két verses alkotást. ismerjék az asszimilációs folyamatokat és azok következményeit. legyenek képesek projektorientáltan dolgozni. NN: 9. évfolyam Évi óraszám: 74 Témakörök Tartalmak Bevezetés 4 óra Rövid történelmi áttekintés a magyarországi németek sorsáról A magyarországi németek területi elhelyezkedése, eloszlása és a települések német elnevezésének eredete Kisebbségpolitikai ismeretek 6 óra Közélet Néprajzi ismeretek 50 óra Nyelv Ünnepnapok Médiák A falu és a parasztház Szabad felhasználásra 14 óra Szimbólumok: címerek, a német nyelvű országok himnuszai A magyarországi németek címere és himnusza Kisebbségi önkormányzatok, szervezetek, egyesületek A helyi egyesületek és kultúrcsoportok tevékenysége A nyelv szerepe: anyanyelv másodnyelv nemzetiségi nyelv A kétnyelvűség jellemzői a magyarországi németeknél A nyelvjárás és jövőjének értékelése A legfontosabb szokások jellege és eredete (karácsony, farsang, húsvét, búcsú, stb.) A német kisebbség megjelenése a médiákban Neue Zeitung, Unser Bildschirm Falutípusok és a parasztház helységeinek funkciói NN: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 óra Témakörök Néprajzi ismeretek 25 óra Család Étkezés Az élet sorsfordító eseményei Öltözködés Tartalmak Élet-és gondolkodásmód ill. értékrend a magyarországi német családokban Az értékrend megváltozása az elmúlt évtizedekben Közmondások, szólások a magyarországi németek gondolkodásmódjáról Az étkezési szokások jellemzői, hagyományos ételek a modern konyhában. Mi menthető át a hagyományos étkezésből az egészséges étkezés számára? Disznóvágás Kenyérsütés Keresztelő, esküvő, temetés A népviselet A 20.század népviseletének területi és generációs sajátosságai

10 Kultúra 6 óra Irodalom Művészet Zene Kisebbségpolitikai ismeretek Közélet Szabad felhasználásra 4 óra NN: 11. évfolyam Évi óraszám: 37 óra Témakörök Történelem 25 óra A magyar állam alapítása Német telepesek letelepítése a 12. században Városok, polgárok, bányászok a 14. és 15. században Magyarország három részre szakadása ( század) A török kiűzése Magyarországról ( század) A németek betelepítése a 18. században A magyarországi németség a Habsburg Birodalomban A magyarországi németség viszonyulása az es forradalom és szabadságharchoz Az Osztrák-Magyar Monarchia iskolarendszere Kultúra Válogatás a magyarországi német szépirodalomból Központi téma: a haza kérdése Neves magyarországi német származású művészek 1945 után A magyarországi német népdalok jellemzői A hazai német népdalkutatás A hagyományápolás lehetőségei Magyarország kisebbségi politikája A kisebbségi törvény Tartalmak A magyarok kalandozásai a németnyelvű országokba pl. Bajorországba, Svábföldre A lechmezei csata következményei Géza fejedelem történelmi érdeme Kereszténység felvétele, házasságpolitika (Gizella) Szent István intelmei fiához Imre herceghez A szászok letelepítése a Felvidéken és Erdélyben A német lovagrend letelepítése a Bárcaságban Az Andreanum (1224) A szepesi szászok A bányavárosok Pest és Buda Nyugat-Magyarország: Sopron A Habsburgok törökellenes politikája A reformáció elterjedése a királyi Magyarországon és Erdélyben A Német-Római Császárság segítsége Buda és az ország felszabadításában Leopold Kollonich tevékenysége A betelepítések III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása idején A földbirtokosok és az egyházak telepítési akciói Új németeklakta területek Magyarországon II. József 1782-es telepítési pátense Bekapcsolódás az iparosításba A németek elmagyarosodása a városokban a 19. század elején A forradalmi események különböző megítélése az erdélyi szászoknál és a Magyarországon élő németek körében Német származású tisztek az aradi vértanúk között Az 1868-as nemzetiségi törvény Eötvös József népiskolai törvénye Lex Apponyi népiskolai törvény Vita a parlamentben a "Schulverein"-ról

11 6 óra Irodalom Szabad felhasználásra 6 óra Válogatás a magyarországi német szépirodalomból, Központi téma: identitás és a nyelv szerepe NN: 12. évfolyam Évi óraszám: 37 óra Témakörök Történelem 15 óra A magyaroszági németség az első világháború előtt A polgári-demokratikus köztársaság ( ) Tartalmak Társadalmi szerkezetváltás a németajkú lakosság körében Jászi Oszkár kisebbségi politikája A németek autónómia törvénye, 1919 január (Károlyi, majd Berinkey kormány) Trianontól a második világháborúig Bleyer Jakab, a nemzeti kisebbségek minisztere ( ), parlamenti képviselő Klebensberg Kuno kultuszminiszter iskolatörvénye A Magyarországi Németek Népművelő Egyletének alapítása, Gratz Gusztáv vezetésével Bleyer "Sonntagsblatt" hetilapja A második világháború ( ) A magyarországi németek helyzete között A magyarországi németek között Az es politikai fordulat következményei a német kisebbségi politikában Fegyverbarátság a hitleri Németországgal Az első és a második bécsi döntés következményei "Waffen-SS" toborzások Magyarországon a németek körében A hűségmozgalom kibontakozása ( ) A "Volksbund"-aktivisták evakuálása a Harmadik Birodalomba (1944 ősze) A 17 és 45 év közötti lakosság elhurcolása a Szovjetunióba Jóvátételi munka (malenki robot) A Potsdami Határozatok XIII. cikkelye a magyarországi németek Németországba történő kitelepítéséről A kormánypártok elképzelései a "svábkérdés" megoldásáról Kitelepítés között Németország megszállási övezeteibe A magyarországi németek kollektív felelőssége, vagyonelkobzás 1949-es alkotmány: a Magyarországon maradt németek de iure elismerése 1955: a magyarországi németek egyenjoguságának de facto visszaállítása A Magyarországi Németek Kulturális Szövetségének megalapítása (1955) Az anyanyelvi oktatás, a német nyelvű rádióadások (1957) és a "Neue Zeitung" hetilap (1956) beindítása Kulturcsoportok szerveződése A nyelvi asszimiláció előrehaladása A kulturális önállóság kiépítése a 70-es és 80-as években Alapszerződés kötése Németország és Magyarország között (1992) Az 1993-as nemzetiségi törvény Az Európai Unió országaiban élő kisebbségek jogai, pl. Észak- Schleswig, Dél-Tirol 1994-es választások: helyi kisebbségi önkormányzatok felállítása, az Országos Német Önkormányzat megválasztása Új szimbólumok bevezetése: címer, zászló, himnusz A parlament kisebbségi népbiztosának megválasztása

12 Választások: a helyi kisebbségi önkormányzatok számának változása A projektmunka házi dolgozat előkészítése, ütemezése, konzultációk 10 óra Kultúra 8 óra Irodalom Szabad felhasználásra 4 óra A taneszközök és más segédanyagok kiválasztásának elvei Válogatás a magyarországi német irodalomból, központi kérdés: a megélt múlt és a jövőkép Az országos nemzetiségi kiadványok segítségével (Neue Zeitung, Deutscher Kalender, Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen és Manherz / Wild: Zur Sprache der Ungarndeutschen Bp, Tankönyvkiadó valamint Almási János: Geschichte der Deutschen in Ungarn) valamint a helyi gyűjtések felhasználásával ismertetjük meg a diákokkal a témaköröket. A saját tapasztalat és felismerés adja a tudás igazi értékét, ezért főként a forrásfeldolgozás játszik nagy szerepet a dákok munkájában. A hazánkban gyűjtött német népdalok gyűjteményéből a dalok megismerése, megtanulása és más dalok saját helyi gyűjtése is a fenti elveknek felelnek meg. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Az értékelés folyamatos, mind szóban, mind írásban történik. Különös hangsúlyt kapnak a kiselőadások (szabad témakifejtés) ill. az esszé formájában történő felmérések. Otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Minden órára írásbeli, szóbeli feladatok: olvasás, témakörönként gyűjtőmunka, szókincs bővítése, szövegkiegészítés, fordítás, fogalmazás írása. A házi feladatokat rendszeresen ellenőrizzük, megbeszéljük. Átlagos képességű tanuló számára kb. 30 perc intenzív tanulást igényel az otthoni készülés. Középszintű érettségi témakörök népismeretből Történelmi ismeretek 1. A német népcsoport eredete, közösséggé szerveződésének fontosabb állomásai, korai kapcsolatrendszere 2. Együttélés, életmód, értékrendszer 3. Sorsfordulók a nemzetiség történetében napjainkig 4. Németország, Ausztria és a hazai németség 5. Életképek a hazai németek regionális történetéből Néprajzi ismeretek 1. A német nemzetiség tárgyi kultúrája, hagyatéka és települési szokásai 2. A német nemzetiség szokásrendszere 3. A német nemzetiség népviselete 4. A német nemzetiség étkezési szokásai 5. A német nemzetiség médiája

13 Földrajzi ismeretek 1. Az anyaország(ok) földrajzáról 2. A német nemzetiség települései hazánkban 3. A német nemzetiség gazdasági kapcsolatai Társadalmi viszonyok 1. A német nemzetiség közösségi kapcsolatai 2. A közösségi összetartozás tudatának jellemző megnyilvánulási formái A német nyelvvel kapcsolatos ismeretek 1. A német nemzetiség nyelvi fejlődésére ható tényezők 2. A köznyelv és a nyelvi változatok szerepe 3. A német nemzetiség nyelvének megjelenése a magyarországi német irodalomban A német nemzetiség épített környezete 1. Az épített környezet sajátos formai és funkcionális vonásai 2. A német nemzetiség építészeti örökség védelme A német nemzetiség zene-, ének- és tánckultúrája 1. A német nemzetiség szokásai: a zene-, ének- és tánckultúra kapcsolata Kisebbségi jogi, társadalmi ismeretek 1. A kisebbségpolitika jogszabályi keretei 2. A kisebbségi önkormányzatiság alapjai és gyakorlata 3. A német nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek szerepe az önazonosság fenntartásában

14 UTAZÁS ÉS TURIZMUS Választható tantárgy a (12-13.) évfolyamon, amelyből érettségi vizsga tehető a követelmények teljesítése esetén. A program célja: átfogó képet adni a hazai és nemzetközi idegenforgalmi üzletágról, segíteni a pályaorientációt, növelni annak esélyét, hogy a tovább nem tanulók az idegenforgalomban tudjanak elhelyezkedni, segíteni a magyar fiatalokat, hogy a turisztikai ágazat kultúrált és igényes fogyasztóivá váljanak. Követelmény: A tanulók a két tanítási év folyamán el kell, hogy sajátítsák a program 4 kötelező és két szabadon választott moduljának a tartalmát, valamint 60 órás gyakorlaton kell részt venniük az oklevél megszerzéséhez. Tanévenként kötelező három intézmény látogatásán részt venni. Nem teljesíti a programot az a tanuló, aki a tanórák 20 %-ról mulaszt, vagy nem vesz részt szakmai gyakorlaton, illetve intézménylátogatáson. Elsajátítandó készségek, képességek: A tanuló ismerje a turizmussal kapcsolatos fogalmakat és alapadatokat, képes legyen azokat használni. Képes legyen a logikus problémakezelésre és érvelésre, az önálló vélemény és annak következetes képviselésére. Tudjon a tananyagban nem található, a tárgyhoz tartozó információkat, ismereteket gyűjteni, felhasználni. Megfelelően használjon különböző kommunikációs eszközöket, képessé váljon a csapatmunkára, projektfeladatok közös megoldására. NYS: 11. évfolyam, E: 12. évfolyam Évi óraszám: 148 TÉMAKÖR 1. MODUL Az idegenforgalom a számok tükrében 8 óra Az idegenforgalom a gazdaságban 1 Az idegenforgalom legfontosabb sajátosságai 6 óra Utazásszervezők 6 óra Az utazás adminisztratív elemei 6 óra TARTALOM Turisztikai alapfogalmak Nemzetközi turizmus Európa idegenforgalma A magyar idegenforgalom jellemzői Jövedelemtermelő képesség Népességmegtartás és foglalkoztatás A turizmus és a természeti környezet A turizmus és az épített környezet A világ öröksége A turizmus és a társadalmi környezet A szelíd idegenforgalom Szezonalitás Krízisérzékenység Versenyhelyzet és kedvezmények Utazási irodák Helyfoglalási rendszerek Idegenforgalmi szakvásárok Útlevél, vízum, valuta Utazási szerződés

15 Készpénzkímélő fizetőeszközök 4 óra 2. MODUL Az utazási döntést befolyásoló tényezők 14 óra A szervezett utak legfontosabb típusai 14 óra 3. MODUL Szálláshelyek 16 óra Közlekedés 2 Légiközlekedés 10 óra Vasúti közlekedés Közúti forgalom 6 óra Vízi közlekedés 8 óra Vendéglátás 16 óra Utasbiztosítás Utazási csekkek Hitelkártyák A turisztikai vonzerő Magyarország vonzereje Egy ország imázsa Utazási szokások A környezet minősége Az árak A biztonság A kommunikációs lehetőségek Egyedi jellemzők Belföldi pihenés Külföldi pihenés Hivatásturizmus Kongresszusi és konferenciaturizmus Incentive utazások Vallási turizmus Ifjúsági turizmus Gyógyidegenforgalom Szállodák Szállodaláncok Kastély- és kúriaszállók Üdülőfalvak Apartmanházak A time sharing rendszer Kempingek Ifjúsági házak Fizető vendéglátás Falusi turizmus A légitársaságok Nemzetközi menetrend A repülőjegy A repülőterek Úthálózat Az autós turizmus Helyi, városi közlekedés Üdülőhajók Vitorlás és motoros jachtok Folyami hajózás Helyi, városi közlekedés Az evés, ivás és a gasztronómia A vendéglátás nemzeti sajátosságai Vendéglátásra szakosodott vállalkozások Éttermek és vendéglők Az utcai étkeztetés és a gyorséttermek Egyéb vendéglátóhelyek Minőség és ár a vendéglátásában

16 A továbbhaladás feltételei: rendszeres részvétel a tanítási órákon, részvétel évi 3szakmai kiránduláson, 60 órás szakmai gyakorlat teljesítése (oklevél igénylése esetén).

17 NYS: 12. évfolyam, E: 13. évfolyam Évi óraszám: 128 Cél: A programszervezés, vállalkozástervezés alapjainak elsajátítása. A környezetvédelem fontosságának tudatosítása. Felkészítés a sikeres érettségi vizsgára. TÉMAKÖR TARTALOM 4. MODUL Programszervezés Rendezvényturizmus A világkiállítások 16 óra Fesztiválok, ünnepi rendezvénysorozatok Bálok és karneválok Múltidéző történelmi játékok Garantál programok Szabadidő- és élményparkok, témaparkok Városi túrák 8 óra A vidék vonzereje 4 óra Programok a természetben 10 óra A további 2 modul a választható négyből mindig az adott csoporttól függ. 88 óra 5. MODUL A fenntartható fejlődés A levegő minősége Környező világunk pusztulása 6. MODUL Marketing és reklám az idegenforgalomban A vállalkozás és a piac A termék és az ár Kaszinóturizmus A helyi nevezetességek megtekintése Gyárak és üzemek meglátogatása Múzeumlátogatás A borturizmus Védett természeti területek látogatása Golfpályák Aktív pihenés lehetőségei Életminőség és környezet Környezettudatosság és szelíd turizmus Az idegenforgalom energiafelhasználása Az állampolgári felelősség Kormányzati lehetőségek Az önkormányzatok lehetőségei A szén-dioxid és a globális felmelegedés Az ózon problémája A légszennyezés és az egészség A közlekedés kérdőjelei A savas ülepedés Ivóvíz és szennyvíz A termőtalaj A hulladékok problémája Az élő természet védelme és az ökoturizmus A piac és a piacorientáció Az igények és a piacszegmensek A gazdasági környezet A marketing Az idegenforgalmi termék A termék életpályája és a termékszerkezet Az ár, a minőség és a piaci pozíció

18 A vevőkkel való kapcsolattartás A marketingtervezés 7. MODUL Vállalkozás az idegenforgalomban A vállalat létrehozása A vállalat működése Az én vállalatom 8. MODUL A falusi turizmus Vendéglátás falun A vendégváró ház A kert A gazdaság A vendéglátó teendői Egyedül nem megy... A költség, a mennyiség és az ár Az ár és a termékszerkezet Az ár és a forgalmazás A piaci verseny hatása az árakra Az igények megismerése A személyes kommunikáció A nyilvánosság előtti megjelenés A reklám A piacbefolyás A marketingterv A marketingfelmérés Feltételezések A marketingcélok A marketingstratégiák és a program A vállalkozás Az ötlet Az ötlettől az üzleti lehetőségig Az induló tőke Vállalkozási formák A cégalapítás Az első lépések Kapcsolatépítés; az értékesítés Készpénzáramlás és könyvelés Növekedés, profilbővítés, átalakulás Pénzforrások Ha rosszul megy az üzlet Vajon milyen vállalkozó lennék? Mi jellemzi a piacot? Kellene néhány jó ötlet! Az ötlet kidolgozása és tesztelése Vigyázz, kész, rajt! A háború előtti hagyományok A falusi turizmus újjáéledése Nyugat-Európában Magyar falvak az idegenforgalomban A falusi vendéglátás sajátosságai Jó helyen járok? Az első benyomások A ház felépítése A vendégszoba berendezése Félig nyitott terek Pihenőkert Játéklehetőségek Kerti berendezések Vendéglátás és gazdálkodás Állatok a ház körül Betakarítás és szüret Műhelyek A falusi turizmus jövedelemtermelő képessége Szervezés és adminisztráció Háztartási munkák Apró figyelmességek Kistérségi együttműködés

19 Az én fogadóm Vállalkozási összefogás Információs központok A továbbhaladás feltételei: Érettségi vizsgát tehet az a tanuló, aki sikeresen teljesíti a tananyag követelményeit. Az alkalmazható könyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: A tantárgyban tanítandó tartalom alapját az Iskolafejlesztési Alapítvány (IFA) által kiadott Gönczöl Enikő: Utazás és Turizmus c. könyve, valamint Needham, Nancy szerk. Passport Útlevél a világhoz c. könyv, továbbá Szamos Erzsébet: Utazás önmagunk körül c. könyv alkotja. A tananyag moduláris elrendezésű, négy kötelező és négy választható egységből áll. Az anyag évente kerül frissítésre. Használható továbbá az internet és minden turisztikai prospektus, kiadvány. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége): Minden tanulónak havonként kell készíteni egy, a tananyaghoz kapcsolódó írásos munkát (beszámoló, felmérés, projekt, stb.). Az elméleti ismeretek elsajátítását felmérő dolgozatok száma évi kettő. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai: Általában havonta gyűjtő, feltáró, ismeretszerző anyag összeállítása, melyet vagy előad tanulótársai előtt, vagy bead tanárának. Fontos az összeállított anyag közös értékelése (előadásmód v. íráskép, alaposság, tényszerűség). Átlagos képességű tanuló számára kb. 30 perc intenzív készülést igényel az otthoni feladat elkészítése. Középszintű érettségi témakörök utazás és turizmusból 1. Az idegenforgalom a számok tükrében 2. Az idegenforgalom a gazdaságban 3. Az idegenforgalom legfontosabb sajátosságai 4. Utazásszervezők 5. Az utazás adminisztratív elemei 6. Készpénzkímélő fizetőeszközök 7. Az utazási döntést befolyásoló tényezők 8. A szervezett utak legfontosabb típusai 9. Szálláshelyek 10. Közlekedés Légiközlekedés Vasúti közlekedés 11. Közúti forgalom 12. Vízi közlekedés 13. Vendéglátás 14. Programszervezés, Rendezvényturizmus

20 15. Városi túrák 16. A vidék vonzereje 17. Programok a természetben 18. A fenntartható fejlődés 19. A levegő minősége 20. Környező világunk pusztulása 21. Marketing és reklám az idegenforgalomban, A vállalkozás és a piac 22. A termék és az ár 23. A vevőkkel való kapcsolattartás 24. A marketingtervezés 25. Vállalkozás az idegenforgalomban, A vállalat létrehozása 26. A vállalat működése 27. Az én vállalatom 28. A falusi turizmus, Vendéglátás falun 29. A vendégváró ház 30. A kert 31. A gazdaság 32. A vendéglátó teendői 33. Egyedül nem megy Az én fogadóm

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

UTAZÁS ÉS TURIZMUS. érettségi felkészítés éves órakerete 9. 0 0 0 0 0 0 10. 0 0 0 0 0 0 11. 4 144 0 144 0 0 12. 4 124 0 124 0 0

UTAZÁS ÉS TURIZMUS. érettségi felkészítés éves órakerete 9. 0 0 0 0 0 0 10. 0 0 0 0 0 0 11. 4 144 0 144 0 0 12. 4 124 0 124 0 0 UTAZÁS ÉS TURIZMUS Választható tantárgy a 11-12. évfolyamon, amelyből érettségi vizsga tehető a követelmények teljesítése esetén. A program célja: átfogó képet adni a hazai és nemzetközi idegenforgalmi

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának

VIZUÁLIS KULTÚRA. Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő. 11. évfolyam. A vizuális nyelvi elemek adott technikának VIZUÁLIS KULTÚRA Vizuális kultúra emelt szintű érettségi felkészítő 11. évfolyam Heti 2 óra Évi 72 óra 1.1. Vizuális nyelv 1.1.1. A vizuális nyelv alapelemei - Vonal - Sík- és térforma - Tónus, szín -

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 1/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve. Tantárgy: Utazás & Turizmus

A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve. Tantárgy: Utazás & Turizmus A Szent Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium helyi tanterve Tantárgy: Utazás & Turizmus Évfolyam: 11-12. évfolyam Készült: az Iskolafejlesztési Alapítvány tantervi javaslata szerint a helyi

Részletesebben

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam

RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam RAJZ-ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA FAKULTÁCIÓ Helyi tanterv 11-12 évfolyam A rajz fakultáció elsődleges célja a rajz és vizuális kultúra középszintű érettségire való felkészítés. A helyi tanterv a részletes érettségi

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET

MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET MISKOLCI MAGISTER GIMNÁZIUM ETIKA TANMENET Készítette: Varga Enikő 1 EMBER-ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA Célok és feladatok Az etika oktatásának alapvető célja, hogy fogalmi kereteket nyújtson az emberi

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Utazás és Turizmus tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben,

Részletesebben

HELYI TANTERV UTAZÁS-TURIZMUS tanításához Fakultáció 11-12. évfolyam

HELYI TANTERV UTAZÁS-TURIZMUS tanításához Fakultáció 11-12. évfolyam HELYI TANTERV UTAZÁS-TURIZMUS tanításához Fakultáció 11-12. évfolyam Készült :.. alapján. Érvényesség kezdete: 2013.09.01. Utoljára indítható:.. Dunaújváros, 2013.03.28. Őszi Attila igazgató 1 Helyi tanterv

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM

OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 606 OSZTÁLYFŐNÖKI 5 8. ÉVFOLYAM OSZTÁLYFŐNÖKI 607 CÉLOK ÉS FELADATOK - Az osztályfőnöki munka célja a személyiségfejlesztés, az osztályközösség formálása, a különböző nevelési hatások integrálása.

Részletesebben

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap: lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat

1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: , Tel./fax: , Honlap:  lky.h u. Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat 1084 Budapest, Rákóczi tér 4. Tel.: 313-0030, Tel./fax: 31 3-3182, Honlap: www.je lky.h u Osztályozó- és javítóvizsga szabályzat Művészettörténet tantárgyból 54-211-02 Divat- és stílustervező képzés 54-211-08

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Szakiskola 10. évfolyam 2013/2014 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2013. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. igazgatóhelyettes 1. Szervezési

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Német nyelv évfolyam

Német nyelv évfolyam Német nyelv 4-8. évfolyam 4. évfolyam Éves órakeret 92,5 + 37 Heti óraszám: 2,5 + 1 Témakörök Óraszám Az én világom, bemutatkozás 10 Én és a családom: a család bemutatása 12 Az iskolám: az osztályterem

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények:

TÁNC ÉS DRÁMA évfolyam. Célok és feladatok. Fejlesztési követelmények: TÁNC ÉS DRÁMA 9 11. évfolyam Célok és feladatok A Tánc és dráma tantervi modul a drámajáték eszköztárának és a különbözı színházi nyelvek elemeinek megtapasztalását helyezi a középpontba. Ez természetesen

Részletesebben

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK

HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK HELYI TANTERV VII. ÓRATERVEK VII. 1. Szakiskolai óratervek VII. 2. Szakközépiskolai óratervek VII.1. SZAKISKOLAI ÓRATERVEK VII.1.1. Szakmai előkészítő évfolyam (9. évfolyam) I. Alapképzések II. Szocializáció

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 12. B szakközépiskolai osztály 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei:

Helyi tanterv MELLÉKLET. Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Intézményünk helyi tantervének jogszabályi keretei: Helyi tanterv MELLÉKLET - 2011.évi CXC törvény nemzeti köznevelésről 6. számú Melléklete - 110/2012.(VI.4.) Kormányrendelet a Nemzeti Alaptanterv kiadásáról,

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés

ÉNEK-ZENE. A továbbhaladás feltételei évfolyamonként: 7. évf (hat osztályos) Éneklés ÉNEK-ZENE osztályozó vizsga írásbeli szóbeli időtartam 45 p. 10 p. aránya az értékelésnél 60% 40% A vizsga értékelése jeles (5) 80%-tól jó (4) 60%-tól közepes (3) 45%-tól elégséges(2) javító vizsga írásbeli

Részletesebben

A nevelés-oktatás tervezése I.

A nevelés-oktatás tervezése I. A nevelés-oktatás tervezése I. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária (2004): Pedagógiai tervezés. Pécs, Comenius Bt. Kotschy Beáta (2003): Az iskolai

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja

Tartalomjegyzék. Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja Tartalomjegyzék Mérk-Vállaj Általános Művelődési Központ Iskoláinak Pedagógiai Programja I. Előszó a felülvizsgált Pedagógiai programhoz...3 II. Bevezetés...4 1. Az intézmény múltja...8 1.1. A mérki iskola

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Készségek, képességek, Vizuális eszközök fajtáinak felismerése és helyes használata a képelemzések során Művészeti technikák A tömegkommunikáció és média

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II.

A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA. Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A MEDGYESSY FERENC GIMNÁZIUM ÉS MŰVÉSZETI SZAKKÖZÉPISKOLA Művészettörténet I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY II. A VIZSGA LEÍRÁSA OM azonosító: 031202 MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam

Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam Osztályfőnöki 5. - 8. évfolyam 5. évfolyam ök Önismeret 6 Együtt élünk 4 A drog fogalma, hatásai 1 Személyes biztonság: jogaim, kötelességeim 2 Tanulási szokások 5 Szabad felhasználás 4 Összesen: 36 6.

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN KÉPZŐ- ÉS IPARMŰVÉSZET ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNYEK KÖZÉPSZINTEN A képző- és iparművészet ismeretek ágazati szakmai érettségi vizsgatárgy részletes

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Kápolnásnyéki Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola Verebi Végh János Tagiskolája 2477 Vereb, Berényi u.4.. OM: 030175 2015/2016. tanév 1.

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

A Hetvehelyi Általános Iskola német munkaközösségének 2015/2016. évi munkaterve

A Hetvehelyi Általános Iskola német munkaközösségének 2015/2016. évi munkaterve A Hetvehelyi Általános Iskola német munkaközösségének 2015/2016. évi munkaterve Hetvehely, 2015. 09. 15. Erős Andrea munkaközösség- vezető A német munkaközösség munkaterve a 2015/ 2016-os tanévben A munkaközösség

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI 2006 M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2015. évi 27. szám 3. Az R. 2. számú melléklet MÁSODIK RÉSZ AZ ÉRETTSÉGI VIZSGATÁRGYAK ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI cím TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI alcíme

Részletesebben

BEISKOLÁZÁS 2014/2015

BEISKOLÁZÁS 2014/2015 BEISKOLÁZÁS 2014/2015 Az iskola jellege, célkitűzése: Gimnáziumunkban az általános műveltséget megalapozó, kétszintű érettségi vizsgára, felsőfokú iskolai tanulmányok megkezdésére, valamint a munkába állásra

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat

PROJEKTTERV. Kovács Róbert Péterné. Technika, életvitel és gyakorlat PROJEKTTERV 1. A projekt adatai: A projekt címe: A projekttervet készítette: A projekt megvalósításának helye: Tantárgy: Tantárgyi koncentráció: A víz szerepe az ember életében Víztakarékos megoldások

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra

Tematikai Ember és társadalom Órakeret 8 óra 11. évfolyam A 11. évfolyamon folytatódó nyelvoktatás legfontosabb ja a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának további fejlesztése. A első idegen nyelvből a középiskola 11. évfolyamának végére

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér:

A PEDAGÓGIAI PROGRAM ÁTDOLGOZÁSA. Törvényi háttér: A PEDAGÓGIAI PROGRAM Törvényi háttér: ÁTDOLGOZÁSA 2011. évi CXC törvény a köznevelésről 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról

Részletesebben

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda

Audi Hungaria Iskola. Audi Hungaria Óvoda Küldetésünk: A gyermek személyiségének fejlesztése családias környezetben Alapítás: 2012-ben az Audi Hungaria Iskola Intézményegységeként Két, 25-25 fős vegyes korosztályú csoport Egész napos felügyelet

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és ú Művészetoktatási Intézmény 4032 Debrecen, Bolyai u. 29.sz. Tel.: (52) 420-377 Tel./fax: (52) 429-773 Email: bolyai29@axelero.hu Színháztörténet Színháztörténet:

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

Osztályfőnöki tevékenység

Osztályfőnöki tevékenység Osztályfőnöki tevékenység 9-14. évfolyam Az osztályfőnöki óra sajátos funkciókkal rendelkező tantervi egység. Az osztályfőnök és osztálya kötetlen együttlétére szánt intézményes keret, melynek jellege

Részletesebben

Általános rehabilitációs ismeretek

Általános rehabilitációs ismeretek Tantárgy összefoglaló Tantárgy megnevezése Tantárgy képzési céljai A képzés célok részletesebb kifejtése: Általános rehabilitációs ismeretek A tanuló elsajátítsa a rehabilitáció modern szemléletét, ismerje

Részletesebben

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban SZENT ISTVÁN a szövegértés- szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv

ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv PEDAGÓGIAI PROGRAM ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS GIMNÁZIUM OM: 035289 Sashegyi Arany

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA

A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA A PEDAGÓGIAI PROGRAM MÓDOSÍTÁSA ELTE Gyakorló Általános Iskola és Középiskola gimnáziumi részére érvényes óraterv, valamint a szakközépiskolai részére érvényes helyi tanterv és óraterv SASHEGYI ARANY JÁNOS

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÓBELI VIZSGATÉTELEK 55 7872 01 Idegenforgalmi szakmenedzser SZÁLLÁSHELY-SZERVEZŐ, MENEDZSELŐ SZAKMAI ISMERETEK 1. Ismertesse az új szállodai beruházást megelőző szakmai előkészítő, információs munkát,

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN

AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 AZ ÖNISMERET ÉS A TÁRSAS KULTÚRA FEJLESZTÉSE PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN KÉT VIDÉKI INTÉZMÉNYBEN Almássy Zsuzsanna

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Modul címe: Szent Iván éj

Modul címe: Szent Iván éj TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0207 pályázat Moduláris program megszervezése EZ AZ ÉJSZAKA MÁS MINT A TÖBBI.. Modul címe: Szent Iván éj Készítette: Kiss Tamás MODUL LEÍRÁS Ajánlott korosztály Ajánlott időkeret:

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á

Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) 2015.04.09. NyME- SEK- MNSK N.T.Á Kompetencia alapú oktatás (tanári kompetenciák) A kompetencia - Szakértelem - Képesség - Rátermettség - Tenni akarás - Alkalmasság - Ügyesség stb. A kompetenciát (Nagy József nyomán) olyan ismereteket,

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése

Eredmény rögzítésének dátuma: Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése Eredmény rögzítésének dátuma: 2016.04.20. Teljesítmény: 97% Kompetenciák értékelése 1. Pedagógiai módszertani felkészültség 100.00% Változatos munkaformákat alkalmaz. Tanítványait önálló gondolkodásra,

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra:

Műszaki rajz 37 óra. MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam. Pedagógia program kerettanterv. Szabadon választható óra: MŰSZAKI RAJZ 7-8. évfolyam Pedagógia program kerettanterv Szabadon választható óra: Műszaki rajz 37 óra A műszaki rajz szabadon választható órák célja: hogy a szakirányban továbbtanulóknak sajátos szemléleti

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola

Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola Tankönyv: Apáczai Kiadó Rajz és vizuális kultúra Minimum követelmények 1. évfolyam Képzelőerő, belső képalkotás fejlődése. Az életkornak megfelelő, felismerhető ábrázolás

Részletesebben

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és gyakorlati Emelt szinten: gyakorlati és írásbeli vagy gyakorlati és szóbeli A rajz és vizuális

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban

HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban HUNYADI MÁTYÁS a szövegértés-szövegalkotás kompetencia területén a harmadik osztályban az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend

Részletesebben

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév

Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév Martonvásári Beethoven Általános Iskola 2016/17. tanév A tanév célja, rendje, feladatai A tanév kiemelt szakmai feladatai: A pályázatokkal kapcsolatos feladatok: 1. TÁMOP 3.1.4 fenntartása 2. TÁMOP 3.1.7.

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium

Életvitel és gyakorlat. Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Életvitel és gyakorlat Helyi tanterv Békéscsabai Andrássy Gyula Gimnázium és Kollégium Tantárgyi óraszámok : 12. évfolyam - heti 1 óra Éves maximum óraszám: 32 óra Feldolgozandó témakörök és óraszámok:

Részletesebben

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása

1. óra : Az európai népviseletek bemutatása RAJZ TANTÁRGY 1. óra : Az európai népviseletek bemutatása A MODUL CÉLJA Az óra célja : Az egyes népviseletek jellegzetességeinek kiemelése, vizsgálatuk különböző szempontokból. Ruhadarabok funkciója az

Részletesebben

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK

KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KREATÍV TERÜLETEK FOGLALKOZÁSOK KÉZMŰVESSÉG FAZEKASSÁG - Honti Rita, - Szarka Szilvia A foglalkozás indításának tervezett időpontja: 2013. február A foglalkozásokon a tanulók megismerkednek: - a fazekasság

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)!

MŰVÉSZETTÖRTÉNET. 7b. Jellemezze a dunántúli viseleteket a XIX XX. században (Sióagárd, Sárköz, Baranya)! MŰVÉSZETTÖRTÉNET 1a. Ismertesse az ókori Egyiptom művészetét a nagy korszakok és az uralkodók főbb építészeti alkotásai, templomok, sírok, a régészet eredményei alapján! 1b. Határozza meg a népművészet

Részletesebben