OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "OSZTÁLYFŐNÖKI. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37"

Átírás

1 OSZTÁLYFŐNÖKI Tantervi célkitűzés: Az átlagos képességekkel rendelkező tanulókat önismerethez segítse, megalapozza a személyiség önfejlesztését, kiépítse a szükséges jártasságokat és készségeket. Az emberi kultúra sokféleségének felismerésével segíti a tanulókat abban, hogy tiszteljék és elfogadják a másságot. Kiemelten kell teret adni a személyiség tiszteletére irányuló nevelésnek, a szociális érzékenységnek, a környezet iránti felelősségnek és régiónk megismerésének. Az egészséges életmód és az egészség megőrzésének követelményei, megismertetése. NN, E: 9. évfolyam Évi óraszám: 37 Az előkészítő tanév célja, jelentősége feladata: ország-haza-nemzet-nemzetség. Nemzetiségek hazánkban. A német nemzetiség múltja, jelene, jövője. Nemzetiségi kultúra magyar kultúra. Hagyományok. Az anyanyelv idegen nyelv. Művészetek népművészet. Értékek értékrend. Jelképeink. Társadalmi és egyéni jövőkép. Sikerek és kudarcok. Emberi jogok, alkotmány, diákjogok. Globalizáció előnyei, hátrányai. A középiskolák feladata, szerepe, követelményei. A tanulás jelentősége, szerepe, módszerei. A házirend, magatartás, szorgalom, ismerkedés, barátság, szeretet, szerelem. Tolerancia. Környezetünk védelme. Az egészséges életmód-életrend. Prevenciós lehetőségek az egészség megőrzésében. Táplálkozás, mozgás, sportolás. Pihenés, szórakozás. Az olvasás olvasottság műveltség. ISZ, NYS: 9. évfolyam; NN, E: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 A reális énkép, emberkép, magyarságkép, Európa-kép és világkép kialakítása. Az értékekhez való pozitív viszonyulás első állomása a helyes önismeret. Az önismereti nevelés visz el az önfejlesztés képességeinek, lehetőségeinek kialakításához, a pozitív emberkép megformálásához. Önismeret szükséges ahhoz is, hogy a másság minden megnyilvánulási formáját tolerálhassa az ember. Mikrokörnyezetünk alapos megismerése vezet el makrokörnyezetünk interpretálásáig. Kiemelten kezeljük szűkebb régiónk, megyénk és városunk történelmi eseményeinek, kulturális értékeinek, kiemelkedő személyiségeinek, tárgyiasult értékeinek, jelképrendszerének megismerését. Értékközvetítés módszerével fejlesztjük az általános műveltséget, az egészséges én- és magyarságtudat kialakítását, hogy ezáltal helyes képet nyerjünk Európáról és a világról, amelyben élünk. A német nemzetiségi osztályokban különös hangsúlyt kap a nemzetiségi kultúra megismerése, ennek ápolása. ISZ, NYS: 10. évfolyam; NN, E: 11. évfolyam Évi óraszám: 37 A kommunikációs kultúra fejlesztése, az alkotás, vállalkozás, empátia és humánus életvezetés képességeinek kialakítása, ezen képességek fejlesztése, erősítése. Az egyetemesen elismert értékek elfogadtatása, ezen belül: egység (kapcsolat): önmagammal, a társakkal, a társadalommal, a természettel és a transzcendenssel; szabadság: függetlenség, önállóság, a választás és a döntés szabadsága; tudás: megismerés, tudatosság, nyitottság, rugalmasság, kíváncsiság, igazságkeresés, kritikai szellem; erkölcsiség: igazságosság, becsületesség, etikai szilárdság; életkedv: természetesség, egészség, értékelés, öröm; munka: feladattudat, alkotás, kreativitás, igényesség; szeretet: emberség, önzetlenség, közösség, szolidaritás, udvariasság, kedvesség, segítőkészség, áldozatkézség, tolerancia, empátia, felelősségérzet; szépség: harmónia, rend, művészet.

2 Kiemelten kezeljük a családi életre való felkészítést, az egészség megőrzése érdekében a D.A.D.A.- program keretében a prevenciót, az egészséges életmód-életrend kialakítását. Segítünk a pályaorientációban. ISZ, NYS: 11. évfolyam; NN, E: 12. évfolyam Évi óraszám: 37 A műveltség-művelődés. Anyanyelvi műveltségünk. Olvasáskultúránk és a könyvtár. A tanulás kultúrája. A szóbeli számadás. Az értékelés és önértékelés. A vitáról a vita. Kultúra a kulturált vita. Az ízlésről. Igények és értékek. Helyünk a társadalomban Társadalom és állam. A polgár a polgári társadalom. Magánélet közélet. Társadalmi konfliktusok. Másság a társadalomban. Vallás és társadalom. Gyermekvédelem és gyermekbűnözés. Prostitúció. Viselkedéskultúránk. A rendről. A rend és társadalom. A Házirend. Baleseti és tűzvédelmi oktatás. Családi élet harmóniája A család. A szülők. Szerepek a családban. Gyermek a családban. A nagyszülőkről és az öregekről. A szerelem. A barátság. A szexualitás. Házasság. Válás. A csonka család. A család és iskola. Az egyedüllét és magány. A harmonikus személyiség Az élet értelme. Milyenek az emberek? Milyen vagyok én? Önismeret. Erkölcsi tulajdonságaink. Önnevelés önmegvalósítás. Önértékelési válság. A pénzközpontú világ csábításai. Szenvedélyek. Szenvedélybetegségek és veszélyei. A DADA programok. Civilizációs ártalmak: elhízás, cukorbetegség, szív- és keringési zavarok, lelki egészség. Neurózis, szorongás, pánikbetegség, depresszió. Lelkiismeret, felelősségtudat, kötelességeink. A megelőzés szerepe az egészség megőrzésében. Az iskolaorvosi és fogorvosi szűrővizsgálatok. Sportorvosi vizsgálat. A környezeti ártalmak (az allergiák). A testi higiénia alapjai. Az öltözködés szerepe az egészségvédelemben. Ünnepeink (nemzeti, vallási, közösségi, családi, egyéni). Kirándulás, osztály vagy iskolai rendezvények a ballagás. Az osztályközösség munkájának, magatartásának, szorgalmának értékelése. ISZ, NYS: 12. évfolyam; NN, E: 13. évfolyam Évi óraszám: 32 Jövőképünk Merre halad a világ, az emberiség, merre megy Európa és hazánk? Egyéni jövőkép, célkitűzések, lehetőségek. A vállalkozásról. A küzdelem értelme. Hazánk és a nagyvilág Ország haza nemzet. Magyarság a világban. A hadkötelezettségről. A nemzetközi szervezetek. Az ENSZ. Az Európai Unió. Az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozata. Az Európai Tanács. A NATO. A környezetvédelem Baleset- és tűzvédelem. A munkakultúráról A munka szerepe az ember életében. Pályaválasztás. Munkavállalás. A munkabérekről. A munkanélküliségről. A szakszervezetek és az érdekvédelem. Szaktudás, továbbképzés, átképzés. A férfiak és nők munkalehetőségei. A szabadidő helyes eltöltéséről A sportolás. A múzeumlátogatás. A zene szerepe. A tánc. A természetjárás. Az egészségünk védelme. Az egészség és egészségvédelem. A betegség és betegápolás. Elsősegélynyújtás. Az egészséges életmód. A testkultúránk. Napirend pihenés alvás. Táplálkozás.

3 Káros szenvedélyek: dohányzás, alkoholizálás, kábítószerezés, fertőző betegségek, nemi betegségek az AIDS. Ünnepeink (nemzeti, vallási, közösségi, családi, egyéni) Kirándulás, osztály vagy iskolai rendezvények, szalagavató, ballagás, érettségi, bankett. Az osztályközösség munkájának, magatartásának, szorgalmának értékelése. A tantervi javaslat szükség esetén bővíthető, átstrukturálható, nyitott a többi műveltségi terület irányában. A tanulók csoportos ill. egyéni feladatmegoldó tevékenységét támogatja, jellemző módszer a tanulási vita, kiselőadás, szituatív játék. Tanári segédeszközök: Minden kiadvány, ami az adott témákat érinti a pszichológiai, antropológiai, szociológiai, biológiai és vallástan terén, valamint a megyei vonatkozásokat érintő honismereti jellegű kiadványok. Levelező tagozat 9. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanulási módszerek Tanulási nehézségek, megoldási módszerek Az önálló tanulás Önképzés A szóbeli vizsga menete Az I. félév tapasztalatai A siker és a kudarc feldolgozása Munka és tanulás Család és tanulás Konfliktuskezelés A békés egymásmellettélés gyakorlata Tolerancia: a másság elviselése A tanév értékelése 10. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Élethosszig tartó tanulás fontossága Lelki egészségünk Pszichoszomatikus tünetek Stresszoldó technikák Testi egészségünk-szűrővizsgálatok Étkezési szokásaink A mozgás szerepe életünkben Aktualitások Környezeti ártalmak Környezetvédelem: szűkebb és tágabb környezetünk Globalizáció A fogyasztói társadalom 3 óra 3 óra

4 A tanév értékelése 11. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Az olvasás szerepe: művelődés, tájékozódás Hírforrások-hitelesség: újság, média, internet, szóbeszéd Apró betű: mire figyeljünk szerződéskötésnél? A külföldi munkavállalás Aktualitások Az érettségi vizsgák rendje, az előrehozott érettségi vizsga lehetősége Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése Előítéletek, azok kezelése Egyéniségek a közösségben Példaképek, ideálok Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) A tanév értékelése 12. évfolyam Évi óraszám: 15 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanév végi nagy feladat: az érettségi vizsga A család szerepe az egyén életében és a társadalomban Családbarát munkahely Nemzedékek együttélése: segítség, illetve generációs ellentét Jelentkezés az érettségi vizsgára Ünnepeink, az ünnepek szerepe életünkben Aktualitások Hogyan tovább? A továbblépés lehetőségei az érettségi vizsga után Utoljára az érettségi vizsgák rendjéről Min múlhat egy vizsga sikere? Az elmúlt négy év 3 óra 3 óra Esti tagozat 9. évfolyam Évi óraszám: 18 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanulási módszerek Tanulási nehézségek, megoldási módszerek Az önálló tanulás Önképzés A szóbeli vizsga menete Az I. félév tapasztalatai A siker és a kudarc feldolgozása 3 óra

5 Aktualitások Munka és tanulás Család és tanulás Konfliktuskezelés A békés egymásmellettélés gyakorlata Tolerancia: a másság elviselése A tanév értékelése

6 10. évfolyam Évi óraszám: 18 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Élethosszig tartó tanulás fontossága Lelki egészségünk Pszichoszomatikus tünetek Stresszoldó technikák Testi egészségünk-szűrővizsgálatok Étkezési szokásaink A mozgás szerepe életünkben Aktualitások Környezeti ártalmak Környezetvédelem: szűkebb és tágabb környezetünk Globalizáció A fogyasztói társadalom A tanév értékelése 11. évfolyam Évi óraszám: 18 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Az olvasás szerepe: művelődés, tájékozódás Hírforrások-hitelesség: újság, média, internet, szóbeszéd Apró betű: mire figyeljünk szerződéskötésnél? A külföldi munkavállalás Aktualitások Az érettségi vizsgák rendje, az előrehozott érettségi vizsga lehetősége Az öltözködés, mint a társadalmi hovatartozás kifejezése Előítéletek, azok kezelése Egyéniségek a közösségben Példaképek, ideálok Az emberi kapcsolatok minősége, fontossága (barátság, szerelem, házasság) A tanév értékelése 12. évfolyam Évi óraszám: 16 Általános tudnivalók: a tanítás és a vizsgák rendje; a tanév célja, feladatai; tűz- és balesetvédelem. Adminisztrációs teendők: adatok egyeztetése Tanév végi nagy feladat: az érettségi vizsga A család szerepe az egyén életében és a társadalomban Családbarát munkahely Nemzedékek együttélése: segítség, illetve generációs ellentét Jelentkezés az érettségi vizsgára Ünnepeink, az ünnepek szerepe életünkben Aktualitások Hogyan tovább? A továbblépés lehetőségei az érettségi vizsga után Utoljára az érettségi vizsgák rendjéről 3 óra 3 óra 3 óra

7 Min múlhat egy vizsga sikere? Az elmúlt négy év

8 NÉPISMERET Célkitűzések A múlt megismerése során az identitástudat és jövőkép kialakítása A kisebbségi jogok megismerése után a felkészítés az érdekképviseletre Feladatok A tanulók először ismerkedjenek meg a magyarországi németek legfontosabb hagyományaival, életmódjával és kultúrájával. Legyenek büszkék arra, hogy ehhez a népcsoporthoz tartoznak, de tiszteljék a magyar nép és az országban élő más kisebbségek kultúráját, ismerjék fel a népek közötti kapcsolódási pontokat. A tanulók ismerkedjenek meg a magyarországi németek nyelvjárásaival, azok értékeivel és tudatosuljon bennük az irodalmi nyelvtől való eltérés oka. A németajkú lakosság történetének tanulmányozása a magyar államalapítástól a mostani ezredfordulóig vezesse el a tanulókat ahhoz az objektív tényhez, hogy a kisebbség sokszínűségével és kisugárzásával hatást gyakorol a többségi nemzetre. A történelmi ismeretek segítséget nyújtanak az előítéletek megjelenési formáinak felismerésében és a jelenség hátterének feltárásában. A fiatalok igazodjanak el a mai kisebbségi helyzetben, ismerjék a szervezeteket, a testületeket és a sajtót, továbbá önálló kutatással ösztönözzük őket arra, hogy a tanulmányok befejezése után is foglalkozzanak a magyarországi németek kultúrájával és képviseljék a népcsoport érdekeit. Az interkulturális tanulás segítségével rávilágítunk a nyelvi és kulturális sokszínűség előnyeire és a saját valamint más kultúrák megbecsülésére nevelünk. A tanulók tudják a magyarországi németek helyzetét az európai dimenzióban elhelyezni. Általános fejlesztési követelmények A tanulók ismerjék a Duna menti svábok legfontosabb letelepedési területeit a történelmi Magyarországon, azok földrajzi vonatkozásait, tudják ezeket felsorolni. Ismerjék továbbá Magyarország német lakosságának kulturális szerepét. ismerjék a magyarországi németség történelmi szerepét a betelepítéstől máig, tudjanak az eseményekről véleményt alkotni. Tudjanak ezekről az eseményekről emberi sorsokon keresztül beszélni. ismerjék a magyarországi német oktatási rendszert, hasonlítsák össze a némettel (pl. cserekapcsolatokon keresztül). Ismerjék fel, hogy mit jelentenek az önkormányzatok a kisebbségeknek, ismerjék azok szerepét lakóterületükön, ill. ismerjenek magyarországi német egyesületeket és szervezeteket. ismerjék a magyarországi német médiákat és azok szerepét a nyelv és identitás közvetítésében. Alkossanak véleményt tevékenységükről, lehetőség szerint vegyenek is részt benne. Ismerjék a magyarországi német irodalom problematikáját és annak okait. Ismerjék a német nyelv variánsait a magyarországi németeknél. ismerjék a naptári év és a család hagyományait, azok lényegét és eredetét. Tudják felismerni a paraszti családok korábbi és mostani értékrendszerét, értsék meg a tehetséges magyarországi német művészek és kézművesek szerepét a magyar kultúrában. Tudják felsorolni a legjelentősebb magyarországi német művészeket, ismerjék egy-egy művüket.

9 ismerjék a tárgyak és épületek funkciója, formája és díszítése közti összefüggéseket, legyenek tisztában a legfontosabb díszítőelemekkel. tudjanak irodalmi műveket önállóan értelmezni és feldolgozni, de legalább egy rövid prózai és két verses alkotást. ismerjék az asszimilációs folyamatokat és azok következményeit. legyenek képesek projektorientáltan dolgozni. NN: 9. évfolyam Évi óraszám: 74 Témakörök Tartalmak Bevezetés 4 óra Rövid történelmi áttekintés a magyarországi németek sorsáról A magyarországi németek területi elhelyezkedése, eloszlása és a települések német elnevezésének eredete Kisebbségpolitikai ismeretek 6 óra Közélet Néprajzi ismeretek 50 óra Nyelv Ünnepnapok Médiák A falu és a parasztház Szabad felhasználásra 14 óra Szimbólumok: címerek, a német nyelvű országok himnuszai A magyarországi németek címere és himnusza Kisebbségi önkormányzatok, szervezetek, egyesületek A helyi egyesületek és kultúrcsoportok tevékenysége A nyelv szerepe: anyanyelv másodnyelv nemzetiségi nyelv A kétnyelvűség jellemzői a magyarországi németeknél A nyelvjárás és jövőjének értékelése A legfontosabb szokások jellege és eredete (karácsony, farsang, húsvét, búcsú, stb.) A német kisebbség megjelenése a médiákban Neue Zeitung, Unser Bildschirm Falutípusok és a parasztház helységeinek funkciói NN: 10. évfolyam Évi óraszám: 37 óra Témakörök Néprajzi ismeretek 25 óra Család Étkezés Az élet sorsfordító eseményei Öltözködés Tartalmak Élet-és gondolkodásmód ill. értékrend a magyarországi német családokban Az értékrend megváltozása az elmúlt évtizedekben Közmondások, szólások a magyarországi németek gondolkodásmódjáról Az étkezési szokások jellemzői, hagyományos ételek a modern konyhában. Mi menthető át a hagyományos étkezésből az egészséges étkezés számára? Disznóvágás Kenyérsütés Keresztelő, esküvő, temetés A népviselet A 20.század népviseletének területi és generációs sajátosságai

10 Kultúra 6 óra Irodalom Művészet Zene Kisebbségpolitikai ismeretek Közélet Szabad felhasználásra 4 óra NN: 11. évfolyam Évi óraszám: 37 óra Témakörök Történelem 25 óra A magyar állam alapítása Német telepesek letelepítése a 12. században Városok, polgárok, bányászok a 14. és 15. században Magyarország három részre szakadása ( század) A török kiűzése Magyarországról ( század) A németek betelepítése a 18. században A magyarországi németség a Habsburg Birodalomban A magyarországi németség viszonyulása az es forradalom és szabadságharchoz Az Osztrák-Magyar Monarchia iskolarendszere Kultúra Válogatás a magyarországi német szépirodalomból Központi téma: a haza kérdése Neves magyarországi német származású művészek 1945 után A magyarországi német népdalok jellemzői A hazai német népdalkutatás A hagyományápolás lehetőségei Magyarország kisebbségi politikája A kisebbségi törvény Tartalmak A magyarok kalandozásai a németnyelvű országokba pl. Bajorországba, Svábföldre A lechmezei csata következményei Géza fejedelem történelmi érdeme Kereszténység felvétele, házasságpolitika (Gizella) Szent István intelmei fiához Imre herceghez A szászok letelepítése a Felvidéken és Erdélyben A német lovagrend letelepítése a Bárcaságban Az Andreanum (1224) A szepesi szászok A bányavárosok Pest és Buda Nyugat-Magyarország: Sopron A Habsburgok törökellenes politikája A reformáció elterjedése a királyi Magyarországon és Erdélyben A Német-Római Császárság segítsége Buda és az ország felszabadításában Leopold Kollonich tevékenysége A betelepítések III. Károly, Mária Terézia és II. József uralkodása idején A földbirtokosok és az egyházak telepítési akciói Új németeklakta területek Magyarországon II. József 1782-es telepítési pátense Bekapcsolódás az iparosításba A németek elmagyarosodása a városokban a 19. század elején A forradalmi események különböző megítélése az erdélyi szászoknál és a Magyarországon élő németek körében Német származású tisztek az aradi vértanúk között Az 1868-as nemzetiségi törvény Eötvös József népiskolai törvénye Lex Apponyi népiskolai törvény Vita a parlamentben a "Schulverein"-ról

11 6 óra Irodalom Szabad felhasználásra 6 óra Válogatás a magyarországi német szépirodalomból, Központi téma: identitás és a nyelv szerepe NN: 12. évfolyam Évi óraszám: 37 óra Témakörök Történelem 15 óra A magyaroszági németség az első világháború előtt A polgári-demokratikus köztársaság ( ) Tartalmak Társadalmi szerkezetváltás a németajkú lakosság körében Jászi Oszkár kisebbségi politikája A németek autónómia törvénye, 1919 január (Károlyi, majd Berinkey kormány) Trianontól a második világháborúig Bleyer Jakab, a nemzeti kisebbségek minisztere ( ), parlamenti képviselő Klebensberg Kuno kultuszminiszter iskolatörvénye A Magyarországi Németek Népművelő Egyletének alapítása, Gratz Gusztáv vezetésével Bleyer "Sonntagsblatt" hetilapja A második világháború ( ) A magyarországi németek helyzete között A magyarországi németek között Az es politikai fordulat következményei a német kisebbségi politikában Fegyverbarátság a hitleri Németországgal Az első és a második bécsi döntés következményei "Waffen-SS" toborzások Magyarországon a németek körében A hűségmozgalom kibontakozása ( ) A "Volksbund"-aktivisták evakuálása a Harmadik Birodalomba (1944 ősze) A 17 és 45 év közötti lakosság elhurcolása a Szovjetunióba Jóvátételi munka (malenki robot) A Potsdami Határozatok XIII. cikkelye a magyarországi németek Németországba történő kitelepítéséről A kormánypártok elképzelései a "svábkérdés" megoldásáról Kitelepítés között Németország megszállási övezeteibe A magyarországi németek kollektív felelőssége, vagyonelkobzás 1949-es alkotmány: a Magyarországon maradt németek de iure elismerése 1955: a magyarországi németek egyenjoguságának de facto visszaállítása A Magyarországi Németek Kulturális Szövetségének megalapítása (1955) Az anyanyelvi oktatás, a német nyelvű rádióadások (1957) és a "Neue Zeitung" hetilap (1956) beindítása Kulturcsoportok szerveződése A nyelvi asszimiláció előrehaladása A kulturális önállóság kiépítése a 70-es és 80-as években Alapszerződés kötése Németország és Magyarország között (1992) Az 1993-as nemzetiségi törvény Az Európai Unió országaiban élő kisebbségek jogai, pl. Észak- Schleswig, Dél-Tirol 1994-es választások: helyi kisebbségi önkormányzatok felállítása, az Országos Német Önkormányzat megválasztása Új szimbólumok bevezetése: címer, zászló, himnusz A parlament kisebbségi népbiztosának megválasztása

12 Választások: a helyi kisebbségi önkormányzatok számának változása A projektmunka házi dolgozat előkészítése, ütemezése, konzultációk 10 óra Kultúra 8 óra Irodalom Szabad felhasználásra 4 óra A taneszközök és más segédanyagok kiválasztásának elvei Válogatás a magyarországi német irodalomból, központi kérdés: a megélt múlt és a jövőkép Az országos nemzetiségi kiadványok segítségével (Neue Zeitung, Deutscher Kalender, Beiträge zur Volkskunde der Ungarndeutschen és Manherz / Wild: Zur Sprache der Ungarndeutschen Bp, Tankönyvkiadó valamint Almási János: Geschichte der Deutschen in Ungarn) valamint a helyi gyűjtések felhasználásával ismertetjük meg a diákokkal a témaköröket. A saját tapasztalat és felismerés adja a tudás igazi értékét, ezért főként a forrásfeldolgozás játszik nagy szerepet a dákok munkájában. A hazánkban gyűjtött német népdalok gyűjteményéből a dalok megismerése, megtanulása és más dalok saját helyi gyűjtése is a fenti elveknek felelnek meg. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások Az értékelés folyamatos, mind szóban, mind írásban történik. Különös hangsúlyt kapnak a kiselőadások (szabad témakifejtés) ill. az esszé formájában történő felmérések. Otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai Minden órára írásbeli, szóbeli feladatok: olvasás, témakörönként gyűjtőmunka, szókincs bővítése, szövegkiegészítés, fordítás, fogalmazás írása. A házi feladatokat rendszeresen ellenőrizzük, megbeszéljük. Átlagos képességű tanuló számára kb. 30 perc intenzív tanulást igényel az otthoni készülés. Középszintű érettségi témakörök népismeretből Történelmi ismeretek 1. A német népcsoport eredete, közösséggé szerveződésének fontosabb állomásai, korai kapcsolatrendszere 2. Együttélés, életmód, értékrendszer 3. Sorsfordulók a nemzetiség történetében napjainkig 4. Németország, Ausztria és a hazai németség 5. Életképek a hazai németek regionális történetéből Néprajzi ismeretek 1. A német nemzetiség tárgyi kultúrája, hagyatéka és települési szokásai 2. A német nemzetiség szokásrendszere 3. A német nemzetiség népviselete 4. A német nemzetiség étkezési szokásai 5. A német nemzetiség médiája

13 Földrajzi ismeretek 1. Az anyaország(ok) földrajzáról 2. A német nemzetiség települései hazánkban 3. A német nemzetiség gazdasági kapcsolatai Társadalmi viszonyok 1. A német nemzetiség közösségi kapcsolatai 2. A közösségi összetartozás tudatának jellemző megnyilvánulási formái A német nyelvvel kapcsolatos ismeretek 1. A német nemzetiség nyelvi fejlődésére ható tényezők 2. A köznyelv és a nyelvi változatok szerepe 3. A német nemzetiség nyelvének megjelenése a magyarországi német irodalomban A német nemzetiség épített környezete 1. Az épített környezet sajátos formai és funkcionális vonásai 2. A német nemzetiség építészeti örökség védelme A német nemzetiség zene-, ének- és tánckultúrája 1. A német nemzetiség szokásai: a zene-, ének- és tánckultúra kapcsolata Kisebbségi jogi, társadalmi ismeretek 1. A kisebbségpolitika jogszabályi keretei 2. A kisebbségi önkormányzatiság alapjai és gyakorlata 3. A német nemzetiségi önkormányzatok, egyesületek szerepe az önazonosság fenntartásában

14 UTAZÁS ÉS TURIZMUS Választható tantárgy a (12-13.) évfolyamon, amelyből érettségi vizsga tehető a követelmények teljesítése esetén. A program célja: átfogó képet adni a hazai és nemzetközi idegenforgalmi üzletágról, segíteni a pályaorientációt, növelni annak esélyét, hogy a tovább nem tanulók az idegenforgalomban tudjanak elhelyezkedni, segíteni a magyar fiatalokat, hogy a turisztikai ágazat kultúrált és igényes fogyasztóivá váljanak. Követelmény: A tanulók a két tanítási év folyamán el kell, hogy sajátítsák a program 4 kötelező és két szabadon választott moduljának a tartalmát, valamint 60 órás gyakorlaton kell részt venniük az oklevél megszerzéséhez. Tanévenként kötelező három intézmény látogatásán részt venni. Nem teljesíti a programot az a tanuló, aki a tanórák 20 %-ról mulaszt, vagy nem vesz részt szakmai gyakorlaton, illetve intézménylátogatáson. Elsajátítandó készségek, képességek: A tanuló ismerje a turizmussal kapcsolatos fogalmakat és alapadatokat, képes legyen azokat használni. Képes legyen a logikus problémakezelésre és érvelésre, az önálló vélemény és annak következetes képviselésére. Tudjon a tananyagban nem található, a tárgyhoz tartozó információkat, ismereteket gyűjteni, felhasználni. Megfelelően használjon különböző kommunikációs eszközöket, képessé váljon a csapatmunkára, projektfeladatok közös megoldására. NYS: 11. évfolyam, E: 12. évfolyam Évi óraszám: 148 TÉMAKÖR 1. MODUL Az idegenforgalom a számok tükrében 8 óra Az idegenforgalom a gazdaságban 1 Az idegenforgalom legfontosabb sajátosságai 6 óra Utazásszervezők 6 óra Az utazás adminisztratív elemei 6 óra TARTALOM Turisztikai alapfogalmak Nemzetközi turizmus Európa idegenforgalma A magyar idegenforgalom jellemzői Jövedelemtermelő képesség Népességmegtartás és foglalkoztatás A turizmus és a természeti környezet A turizmus és az épített környezet A világ öröksége A turizmus és a társadalmi környezet A szelíd idegenforgalom Szezonalitás Krízisérzékenység Versenyhelyzet és kedvezmények Utazási irodák Helyfoglalási rendszerek Idegenforgalmi szakvásárok Útlevél, vízum, valuta Utazási szerződés

15 Készpénzkímélő fizetőeszközök 4 óra 2. MODUL Az utazási döntést befolyásoló tényezők 14 óra A szervezett utak legfontosabb típusai 14 óra 3. MODUL Szálláshelyek 16 óra Közlekedés 2 Légiközlekedés 10 óra Vasúti közlekedés Közúti forgalom 6 óra Vízi közlekedés 8 óra Vendéglátás 16 óra Utasbiztosítás Utazási csekkek Hitelkártyák A turisztikai vonzerő Magyarország vonzereje Egy ország imázsa Utazási szokások A környezet minősége Az árak A biztonság A kommunikációs lehetőségek Egyedi jellemzők Belföldi pihenés Külföldi pihenés Hivatásturizmus Kongresszusi és konferenciaturizmus Incentive utazások Vallási turizmus Ifjúsági turizmus Gyógyidegenforgalom Szállodák Szállodaláncok Kastély- és kúriaszállók Üdülőfalvak Apartmanházak A time sharing rendszer Kempingek Ifjúsági házak Fizető vendéglátás Falusi turizmus A légitársaságok Nemzetközi menetrend A repülőjegy A repülőterek Úthálózat Az autós turizmus Helyi, városi közlekedés Üdülőhajók Vitorlás és motoros jachtok Folyami hajózás Helyi, városi közlekedés Az evés, ivás és a gasztronómia A vendéglátás nemzeti sajátosságai Vendéglátásra szakosodott vállalkozások Éttermek és vendéglők Az utcai étkeztetés és a gyorséttermek Egyéb vendéglátóhelyek Minőség és ár a vendéglátásában

16 A továbbhaladás feltételei: rendszeres részvétel a tanítási órákon, részvétel évi 3szakmai kiránduláson, 60 órás szakmai gyakorlat teljesítése (oklevél igénylése esetén).

17 NYS: 12. évfolyam, E: 13. évfolyam Évi óraszám: 128 Cél: A programszervezés, vállalkozástervezés alapjainak elsajátítása. A környezetvédelem fontosságának tudatosítása. Felkészítés a sikeres érettségi vizsgára. TÉMAKÖR TARTALOM 4. MODUL Programszervezés Rendezvényturizmus A világkiállítások 16 óra Fesztiválok, ünnepi rendezvénysorozatok Bálok és karneválok Múltidéző történelmi játékok Garantál programok Szabadidő- és élményparkok, témaparkok Városi túrák 8 óra A vidék vonzereje 4 óra Programok a természetben 10 óra A további 2 modul a választható négyből mindig az adott csoporttól függ. 88 óra 5. MODUL A fenntartható fejlődés A levegő minősége Környező világunk pusztulása 6. MODUL Marketing és reklám az idegenforgalomban A vállalkozás és a piac A termék és az ár Kaszinóturizmus A helyi nevezetességek megtekintése Gyárak és üzemek meglátogatása Múzeumlátogatás A borturizmus Védett természeti területek látogatása Golfpályák Aktív pihenés lehetőségei Életminőség és környezet Környezettudatosság és szelíd turizmus Az idegenforgalom energiafelhasználása Az állampolgári felelősség Kormányzati lehetőségek Az önkormányzatok lehetőségei A szén-dioxid és a globális felmelegedés Az ózon problémája A légszennyezés és az egészség A közlekedés kérdőjelei A savas ülepedés Ivóvíz és szennyvíz A termőtalaj A hulladékok problémája Az élő természet védelme és az ökoturizmus A piac és a piacorientáció Az igények és a piacszegmensek A gazdasági környezet A marketing Az idegenforgalmi termék A termék életpályája és a termékszerkezet Az ár, a minőség és a piaci pozíció

18 A vevőkkel való kapcsolattartás A marketingtervezés 7. MODUL Vállalkozás az idegenforgalomban A vállalat létrehozása A vállalat működése Az én vállalatom 8. MODUL A falusi turizmus Vendéglátás falun A vendégváró ház A kert A gazdaság A vendéglátó teendői Egyedül nem megy... A költség, a mennyiség és az ár Az ár és a termékszerkezet Az ár és a forgalmazás A piaci verseny hatása az árakra Az igények megismerése A személyes kommunikáció A nyilvánosság előtti megjelenés A reklám A piacbefolyás A marketingterv A marketingfelmérés Feltételezések A marketingcélok A marketingstratégiák és a program A vállalkozás Az ötlet Az ötlettől az üzleti lehetőségig Az induló tőke Vállalkozási formák A cégalapítás Az első lépések Kapcsolatépítés; az értékesítés Készpénzáramlás és könyvelés Növekedés, profilbővítés, átalakulás Pénzforrások Ha rosszul megy az üzlet Vajon milyen vállalkozó lennék? Mi jellemzi a piacot? Kellene néhány jó ötlet! Az ötlet kidolgozása és tesztelése Vigyázz, kész, rajt! A háború előtti hagyományok A falusi turizmus újjáéledése Nyugat-Európában Magyar falvak az idegenforgalomban A falusi vendéglátás sajátosságai Jó helyen járok? Az első benyomások A ház felépítése A vendégszoba berendezése Félig nyitott terek Pihenőkert Játéklehetőségek Kerti berendezések Vendéglátás és gazdálkodás Állatok a ház körül Betakarítás és szüret Műhelyek A falusi turizmus jövedelemtermelő képessége Szervezés és adminisztráció Háztartási munkák Apró figyelmességek Kistérségi együttműködés

19 Az én fogadóm Vállalkozási összefogás Információs központok A továbbhaladás feltételei: Érettségi vizsgát tehet az a tanuló, aki sikeresen teljesíti a tananyag követelményeit. Az alkalmazható könyvek, tanulmányi segédletek és taneszközök kiválasztásának elvei: A tantárgyban tanítandó tartalom alapját az Iskolafejlesztési Alapítvány (IFA) által kiadott Gönczöl Enikő: Utazás és Turizmus c. könyve, valamint Needham, Nancy szerk. Passport Útlevél a világhoz c. könyv, továbbá Szamos Erzsébet: Utazás önmagunk körül c. könyv alkotja. A tananyag moduláris elrendezésű, négy kötelező és négy választható egységből áll. Az anyag évente kerül frissítésre. Használható továbbá az internet és minden turisztikai prospektus, kiadvány. A tanulók tanulmányi munkája ellenőrzésének, értékelésének rendszere, módszerei, visszacsatolási eljárások (az értékelés alapelvei, rendszeressége): Minden tanulónak havonként kell készíteni egy, a tananyaghoz kapcsolódó írásos munkát (beszámoló, felmérés, projekt, stb.). Az elméleti ismeretek elsajátítását felmérő dolgozatok száma évi kettő. Az otthoni felkészüléshez előírt írásbeli és szóbeli feladatok meghatározásának elvei és korlátai: Általában havonta gyűjtő, feltáró, ismeretszerző anyag összeállítása, melyet vagy előad tanulótársai előtt, vagy bead tanárának. Fontos az összeállított anyag közös értékelése (előadásmód v. íráskép, alaposság, tényszerűség). Átlagos képességű tanuló számára kb. 30 perc intenzív készülést igényel az otthoni feladat elkészítése. Középszintű érettségi témakörök utazás és turizmusból 1. Az idegenforgalom a számok tükrében 2. Az idegenforgalom a gazdaságban 3. Az idegenforgalom legfontosabb sajátosságai 4. Utazásszervezők 5. Az utazás adminisztratív elemei 6. Készpénzkímélő fizetőeszközök 7. Az utazási döntést befolyásoló tényezők 8. A szervezett utak legfontosabb típusai 9. Szálláshelyek 10. Közlekedés Légiközlekedés Vasúti közlekedés 11. Közúti forgalom 12. Vízi közlekedés 13. Vendéglátás 14. Programszervezés, Rendezvényturizmus

20 15. Városi túrák 16. A vidék vonzereje 17. Programok a természetben 18. A fenntartható fejlődés 19. A levegő minősége 20. Környező világunk pusztulása 21. Marketing és reklám az idegenforgalomban, A vállalkozás és a piac 22. A termék és az ár 23. A vevőkkel való kapcsolattartás 24. A marketingtervezés 25. Vállalkozás az idegenforgalomban, A vállalat létrehozása 26. A vállalat működése 27. Az én vállalatom 28. A falusi turizmus, Vendéglátás falun 29. A vendégváró ház 30. A kert 31. A gazdaság 32. A vendéglátó teendői 33. Egyedül nem megy Az én fogadóm

Német nép- és honismeret

Német nép- és honismeret Német nép- és honismeret 9. évfolyam A germánok története Népvándorlás A magyar nép honfoglalása Család A kötelező tananyag kiegészítése, a germánok népvándorlásával és a keleti germánok birodalmi alapításaival

Részletesebben

A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve

A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A német nemzetiségi nyelv tantárgy szakközépiskolai helyi tanterve Készült a 2/201 (III. 29.) EMMI rendelettel módosított 1/2012. (XII. 21.) EMMI rendelettel

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 612 TÁNC ÉS DRÁMA 5. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMA 613 CÉLOK ÉS FELADATOK A Tánc és dráma tantárgy tanterve nem elméleti ismeretek tanítását helyezi a középpontba, hanem a drámajáték eszköztárának

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium

Rajz és vizuális kultúra. Négy évfolyamos gimnázium Rajz és vizuális kultúra Négy évfolyamos gimnázium 9. évfolyam Tárgyak, vizuálisan érzékelhető jelenségek ábrázolása, valamint elképzelt dolgok, elvont gondolatok, érzések kifejezése különböző vizuális

Részletesebben

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM

TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM TOKAJI FERENC GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS KOLLÉGIUM PEDAGÓGIAI PROGRAM Utazás és Turizmus tantárgyi program A bevezetés tanéve: A bevezetés évfolyama: Alkalmazott osztálytípusok: 2013/2014-es tanévben,

Részletesebben

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam

Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki tanmenet 5-6. évfolyam Az osztályfőnöki óra az emberi élet olyan területeivel foglalkozik, mint a helyes, erkölcsös magatartás, udvarias viselkedés, konfliktusmegoldás, környezettudatos

Részletesebben

Hazánk idegenforgalma

Hazánk idegenforgalma Hazánk idegenforgalma (Turizmusunk földrajzi alapjai) 8.évfolyam Választható tantárgy Helyi tanterv Célok és feladatok: A tantárgy célja, hogy megismertesse a tanulókat ezzel az új tudományterülettel.

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK MŰVÉSZETTÖRTÉNET I. RÉSZLETES VIZSGAKÖVETELMÉNYEK Készségek, képességek, Vizuális eszközök fajtáinak felismerése és helyes használata a képelemzések során Művészeti technikák A tömegkommunikáció és média

Részletesebben

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM

TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM TÁNC ÉS DRÁMAISMERET HELYI TANTERV 9. ÉVFOLYAM 1 I. A tantárgyi program célja: A tánc- és drámaismeret tanítása olyan komplex művészetpedagógiai munka, amelynek célja a kommunikáció, a kooperáció fejlesztése,

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 11. évfolyam 2014/2015 Osztályfőnök: Osztály: Nyíregyháza, 2014. szeptember 01. Készítette: Salamonné Bíró Beáta (OFMK. vez.) Engedélyezte:. intézményvezető helyettes SZEPTEMBER

Részletesebben

Osztályfőnöki tevékenység

Osztályfőnöki tevékenység Osztályfőnöki tevékenység 9-14. évfolyam Az osztályfőnöki óra sajátos funkciókkal rendelkező tantervi egység. Az osztályfőnök és osztálya kötetlen együttlétére szánt intézményes keret, melynek jellege

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök

Óra Téma Didaktikai feladatok Fejlesztési területek Munkaformák, szemléltetés, eszközök TANMENET 2014/2015. TANÉV Tantárgy: OSZTÁLYFŐNÖKI Osztály: 9KNy/A Veszprém Készítette: nna Vetési Albert Gimnázium, Heti óraszám 1 Éves óraszám 40 (36 X 1 + 4 óra évkezdés) Tankönyv -------- Óra Téma Didaktikai

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET

OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET Miskolci Magister Gimnázium OSZTÁLYFŐNÖKI TANMENET 2013/2014-es tanév 11. osztály Készítette : Berecz Mária OSZTÁLYFŐNÖKI MUNKATERV Az osztályfőnöki órák tematikája illeszkedik iskolánk nevelési koncepciójába

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM

NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM ÁLTALÁNOS ISKOLA VOKÁNY GRUNDSCHULE WAKAN NÉMET NEMZETISÉGI HON-ÉS NÉPISMERET PROGRAM VOKÁNY 009. Német hon-és népismeret Célok és feladatok A múlt megismerésével a tanulók azonosságtudatának kialakítása

Részletesebben

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM...

A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... I. BEVEZETŐ... II. NEVELÉSI PROGRAM... Tartalomjegyzék A PEDAGÓGIAI PROGRAM FELÉPÍTÉSE... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM I. BEVEZETŐ... HIBA! A KÖNYVJELZŐ NEM II. NEVELÉSI PROGRAM... HIBA! A KÖNYVJELZŐ

Részletesebben

Tömbösített tanmenet 5.o

Tömbösített tanmenet 5.o Tömbösített tanmenet 5.o Ciklus I. (Vizuális) nyelvi kompetencia Alkotó és kifejező képesség. Szociális és állampolgári kompetencia Ismétlés, dalok az alsó tagozatban. Himnusz, Szózat megtanulása Vizuális

Részletesebben

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra

Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Művészetek 11. évfolyam - 36 óra Kifejezés, képzőművészet Érzelmek, hangulatok kifejezése 5 óra Az alkotó tevékenységekben a síkbeli, térbeli kifejezőeszközök, a térábrázolási konvenciók, a színtani ismeretek

Részletesebben

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM

EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 624 EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 7. ÉVFOLYAM EMBER- ÉS TÁRSADALOMISMERET, ETIKA 625 CÉLOK ÉS FELADATOK A társadalomismeret ahhoz segít hozzá, hogy tájékozódni tudjunk

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend

Tanmenetek. November 1. Õszinteség, titoktartás 2. Az egészséges étrend Tanmenetek Minden évfolyamon heti egy órában (évi 36) terveztük meg a NAT és a kerettanterv tartalmainak megfeleltetett témákat. Mivel az egyes nevelési témák évfolyamonként visszatérnek, mindig az osztályhoz

Részletesebben

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA

GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA Magyarországi Németek Általános Művelődési Központja GIMNÁZIUM ÉS SZAKKÖZÉPISKOLA E-mail: gimnazium@mnamk.hu Internet: www.mnamk.hu OM azonosító: 027939 BEISKOLÁZÁSI TÁJÉKOZTATÓ Az MNÁMK képzési kínálata

Részletesebben

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve

Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 1 Kollégiumi foglalkozások keretprogramterve 9. évfolyam Tanulásmódszertan 1. Tanulási szokásaim, tanuláshoz való viszonyom (teszt kitöltése) 2. A tanuláshoz szükséges belső állapot (a fáradtság természetéről,

Részletesebben

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC. Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9.

MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC. Helyi tanterv. Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium. 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9. MŰVÉSZETEK DRÁMA ÉS TÁNC Helyi tanterv Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium 8évfolyamos és 4+1évfolyamos gimnázium 9. évfolyama számára A dráma és tánc tanítása olyan művészeti és művészetpedagógiai

Részletesebben

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék

Szent Mór Iskolaközpont Pedagógiai Program. Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék I. FEJEZET: AZ INTÉZMÉNY BEMUTATÁSA... 1. 1. Anyagi és személyi feltételek... 1. 2. Küldetésnyilatkozat... 2. 3. A pedagógiai program jogszabályi háttere... 3. 4. Az iskola hivatalos adatai...

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM

EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM EGÉSZSÉGNEVELÉSI PROGRAM Szeresd az egészséged, mert ez a jelen. Védd a kisgyermeket, mert ő a jövő. őrizd a szüleid egészségét! merta múlton épül föl a jelen és a jövő. Bárczy Gusztáv 2 Tartalom 1. Egészséges

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek

Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv Témavázlatok Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 2001. Fejlesztési területek Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Glatzné Gyömörei Irén Évfolyam: 13. Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 32 Tankönyv: Segédanyag: Szabó Kálmán: Osztályfőnöki kézikönyv vázlatok

Részletesebben

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam

Az iskolai közélet megújítása. Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák. 12. évfolyam Az iskolai közélet megújítása Kompetenciaterület: Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 12. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Zsigovits Gabriella Címlapkép:

Részletesebben

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR

TÁMOP 3.4.3 08/2 Iskolai tehetséggondozás MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 MŰVÉSZETI TEHETSÉGKÖR TÁMOP 3.4.3 08/2 TÁMOP 3.4.3 08/2 Elsődleges cél volt a gyermek személyiségét több irányból fejleszteni a kiemelkedő képességeit tovább csiszolni, a testilelki komfortérzetét

Részletesebben

A vizsgafeladat ismertetése:

A vizsgafeladat ismertetése: A vizsgafeladat ismertetése: A szóbeli vizsga központilag összeállított kérdései az alábbi témaköröket foglalják magukba: A turizmus rendszere, működése, szereplői, fajtái A magyar és a nemzetközi gasztronómia

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15.

KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 2011. november 15. KÖSZÖNTJÜK A PÁLYAVÁLASZTÁSI SZÜLŐI ÉRTEKEZLET RÉSZTVEVŐIT! Nyíregyháza, 0. november 5. Új kép SZAKMACSOPORTOK ISKOLÁNKBAN Szakközépiskolai tagozat Kereskedelem-marketing, üzleti adminisztráció szakmacsoport

Részletesebben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben

Kovács Október. A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben Kovács Október A technika, életvitel és gyakorlat tantárgy lehetőségei és tartalmai az új kerettantervekben A JÖVŐ SZÁMÍTHAT RÁNK, MI IS SZÁMÍTUNK RÁ Szakmai konferencia Debrecen 2012. okt. 27. Jogi háttér

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2012/2013. tanév 1. A KOLLÉGIUMBAN DOLGOZÓ PEDAGÓGUSOK VÉGZETTSÉGE ÉS SZAKKÉPZETTSÉGE Név Igazgató Igazgatóhelyettes végzettség Szakképesítés (kompetencia terület) matematika-

Részletesebben

1 tanóra hetente, összesen 33 óra

1 tanóra hetente, összesen 33 óra Művelődési terület Tantárgy Óraszám Évfolyam Ember és társadalom Regionális nevelés 1 tanóra hetente, összesen 33 óra nyolcadik Iskolai végzettség ISCED 2 Tanítási nyelv Ez a tanmenet a Szlovák Köztársaság

Részletesebben

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján

Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján Közzétételi lista 2014/2015. tanév 229/2012. Korm. rendelet alapján 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Oktatott tárgy Létszám Iskolai

Részletesebben

A három hetet meghaladó projekt tervezete

A három hetet meghaladó projekt tervezete A három hetet meghaladó projekt tervezete Címe: Zenetörténeti áttekintés a kezdetektıl a XX. századig. Fejlesztési cél: a tanulók szociális képességeinek fejlesztése (tolerancia, együttmőködés, szabályok

Részletesebben

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014

Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben. Kaposi József 2014 Drámaoktatás a hazai oktatási rendszerben Kaposi József 2014 A közoktatás keretei között folyó színházi nevelés Általános és középiskola Dráma és tánc 1-6. évfolyam Dráma és tánc 7-12. évfolyam Dráma érettségi

Részletesebben

OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam

OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA. 5.- 8. évfolyam OSZTÁLYFŐNÖKI HALLÁSSÉRÜLT TANULÓK SZÁMÁRA 5.- 8. évfolyam Általános célok és feladatok Önálló életvitelhez szükséges személyiségjegyek kialítása. A közösségi magatartás alapjain lerása, folyamatos fejlesztése.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. május 17. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2012. május 17. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati NEMZETI ERŐFORRÁS

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek

Alap és legfontosabb cél. Továbbtanulás szempontjából. Speciális ismeretek, képességek Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél HELYI TANTERV / INFORMATIKA NORMÁL / NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INFORMATIKA NORMÁL TANTERV - NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ A GIMNÁZIUM 9-10. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes

Részletesebben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben

TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben TÁMOP 5.3.1 Munkába lépés Zárókonferencia Tréningek, klubfoglalkozások a projektben 2011. január 27. Kommunikációs és csoportépítő tréning 3x6 óra Célok: - a csoporttagok beilleszkedésének csoportba és

Részletesebben

Kötelező közzétételi lista

Kötelező közzétételi lista Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1095 Budapest, Mester u. 23. : 1450 Budapest, Postafiók 178. Tel/fax:06/1/215-9254 e-mail: teleki@teleki-bp.sulinet.hu Kötelező közzétételi lista 1.) Pedagógusok

Részletesebben

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga

KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga KITEX idegenforgalmi, kereskedelmi nyelvvizsga Témakörök Alapfok, általános témakörök találkozás, család, lakóhely munka, tanulás étkezés, vásárlás, szolgáltatások utazás városi tömegközlekedési eszközökön

Részletesebben

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015

Az egészséges életre nevelés. Dr. Nyéki Lajos 2015 Az egészséges életre nevelés Dr. Nyéki Lajos 2015 Bevezetés A tanulási idő fokozatos növekedése, a munkahelyeken a szellemi munka túlsúlyba kerülése, a mozgásszegény, ülő életmód egyre többször okoz neurotikus

Részletesebben

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12.

EGÉSZSÉGNAP. 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola pályázata az innovatív iskolák fejlesztése című konstrukcióra EGÉSZSÉGNAP 2013. június 12. TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0821 EGÉSZSÉGNAP

Részletesebben

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015.

BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. BÁRDOS LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA 2014/2015. 1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Pedagógusok Végzettség, szakképzettség

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: biológia 11-12. évfolyam 2 Tantárgyi struktúra és óraszámok A tantárgy heti óraszáma A tantárgy éves óraszáma 11. évfolyam

Részletesebben

Az etika betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a

Az etika betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a EMBERISMERET ÉS ETIKA 7-8. évfolyam Évi óraszám: 18,5 Célok és feladatok Az etika betekintést nyújt az embert másokhoz és önmagához, a társadalomhoz és a természethez fűző szellemi kapcsolatok világába.

Részletesebben

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata -

8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért. - képzési program folyamata - ELŐKÉSZÍTÉS: 8. sz. melléklet Pszicho-szociális nevelési program a foglalkoztathatóságért - képzési program folyamata - A tanfolyam meghirdetése időpontok megjelölésével Jelentkezők regisztrálása A jelentkezők

Részletesebben

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK

A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK A 108. sorszámú Festő megnevezésű szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye 1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK 1.1. A szakképesítés azonosító száma: 54 211 03 1.2. Szakképesítés megnevezése:

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam

Brassai Sámuel Gimnázium és Műszaki Szakközépiskola * Pedagógiai Program III. 2004. 9. évfolyam ÖNISMERET (VÁLASZTHATÓ) TANTÁRGY Éves óraszám: 37 óra 9. évfolyam Célok és feladatatok A tantárgy tanításával a hozzánk érkezõ tanulók legnagyobb problémájához, a tanulás megtanításához kívánunk segítséget

Részletesebben

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA

RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA Rajz és vizuális kultúra középszint 1412 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2014. október 13. RAJZ ÉS VIZUÁLIS KULTÚRA KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

Részletesebben

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok

Öltözködéskultúra Technikusi osztályok OV Öltözködéskultúra Technikusi osztályok 10. évfolyam /10. a, 11. e osztályok/ heti 1 óra A vizsgára vonatkozó szabályok: A vizsga típusa: szóbeli - A tanuló több kérdésből álló feladatlapot kap adott

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok

Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás. 2. Tantervtípusok; NAT-ok Didaktika 1. Tanügyi és iskolai szabályozás 2. Tantervtípusok; NAT-ok TANTERV: Az iskolai műveltség foglalata, közvetítő eszköz a kultúra és az iskola, a kultúra képviselői és a tanárok között (. o (Báthory

Részletesebben

Készítette: Gáncsos Gabriella, Nagy-Kasper Judit, Kristóf Gábor, Kiss Roland, Gábor András, Kaizerné Meggyes Zsuzsa

Készítette: Gáncsos Gabriella, Nagy-Kasper Judit, Kristóf Gábor, Kiss Roland, Gábor András, Kaizerné Meggyes Zsuzsa Tantárgy: Osztályfőnöki Készítette: Gáncsos Gabriella, Nagy-Kasper Judit, Kristóf Gábor, Kiss Roland, Gábor András, Kaizerné Meggyes Zsuzsa Osztály: 12. évfolyam Vetési Albert Gimnázium, Veszprém Heti

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai

Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Gyermekszervezeti munkaterv Szakmár 2013-2014 A gyermekszervezet és az iskola közös célkitűzései és feladatai Ebben a tanévben gyermekszervezetünk feladatait nagyrészt az Kultúra és művészetek köré tervezi.

Részletesebben

Bókay János Humán Szakközépiskola

Bókay János Humán Szakközépiskola Beiskolázási tájékoztató a 2015-16. tanévre A tájékoztató a 35/2014. EMMI rendelet és a 20/2012. EMMI rendelet alapján készült. I. Általános adatok Az iskola neve: Bókay János címe: 1086 Budapest, Csobánc

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban. Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola Együtt az egészséges fiatalokért a Thanban Balogh Tiborné Than K. Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola A program megvalósításának helyszíne: Than Károly Ökoiskola Nyelvi előkészítő gimnázium

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok:

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: Igazgató Igazgató helyettesek Egyéb vezető Szakos tanítást végző Szakmai gyakorlati oktatást végző Összesen KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA DEBRECENI TAGINTÉZMÉNY 1. Pedagógusok: 40 fő pedagógusból: 37 fő egyetemi

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam

Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Tánc és dráma modultantárgy 5. évfolyam Évi óraszám:18 BELÉPŐ TEVÉKENYSÉGFORMÁK A durva légzéstechnikai, hangadási és artikulációs hibák felismerése mások beszédében és saját beszédünkben. A koncentráció

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2014/15-ös tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

1. Óvodapedagógus szak

1. Óvodapedagógus szak 1. Óvodapedagógus szak A képzési és kimeneti követelményeknek, valamint az akkreditációs feltételeknek való megfelelés A képzés tartalma A képzés programja, a szak tanterve (az óra és vizsgaterv táblázatos

Részletesebben

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2014/2015. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2014. augusztus 21. csütörtök 9 00 ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE Együttes alakuló értekezlet Tűz és balesetvédelmi oktatás 2014. augusztus 22. péntek 8 00-12 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2015/2016. tanév rendje

2015/2016. tanév rendje 2. sz. melléklet: 2015/2016. tanév rendje 2015/2016. tanév rendje Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) SZEPTEMBER 8.00 Ünnepélyes tanévnyitó (szakközépiskola

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról.

OROSZ NYELV. Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. OROSZ NYELV Kedves Érettségizők! Mielőtt végleges döntésüket meghoznák, figyelmükbe ajánljuk ezt az összefoglalót az orosz nyelvi érettségi vizsgáról. Megismerhetik a vizsga témaköreit, amelyek érvényesek

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam

Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből. 9. évfolyam Osztályozó és javítóvizsga témakörei és követelményei angol nyelvből Személyes vonatkozások 9. évfolyam A tanuló személye, életrajza, életének fontos állomásai Családi élet, családi kapcsolatok Emberek

Részletesebben

Különös közzétételi lista 2014.09.01.

Különös közzétételi lista 2014.09.01. Különös közzétételi lista 2014.09.01. 1., A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége Osztály Tantárgy Tanítja Végzettsége Szakképesítése Óvoda Óvodai csoportfoglalkozások Óvoda (Autista) Összevont

Részletesebben

HELYI TANTERV / INFORMATIKA

HELYI TANTERV / INFORMATIKA Célok és kompetenciák Alap és legfontosabb cél INFORMATIKA TANTERV A GIMNÁZIUM 9. ÉVFOLYAMAI SZÁMÁRA A tanuló képes legyen a modern információs társadalom előnyeit kihasználni, veszélyeit kikerülni. Legyen

Részletesebben

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga

BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga BGF idegenforgalmi, pénzügyi, üzleti nyelvvizsga Vizsgaleírás ALAPFOK Írásbeli 1. írott szöveg értése: 20 pont 40 perc Egy-két, összesen 1500-1800 n terjedelmű idegen nyelvű szöveg alapján a vizsgázó a

Részletesebben

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor

Minta. Minta. Minta. 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. Emelt szintű feladatsor Emelt szintű feladatsor 1. A gótikus és románkori templomépítészetre találhat példákat a mellékelt képeken. a.) Csoportosítsa a képeket korstílusuk szerint, a betűjelek segítségével az alábbi táblázatban!

Részletesebben

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak

Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Egészségügyi rehabilitációs menedzser szakirányú továbbképzési szak Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar 2007. 1. KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK A kérelmező felsőoktatási intézmény neve, címe: Debreceni

Részletesebben

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu

DOBOZI MESEKERT ÓVODA 5624 Doboz, Dobó u. 16. Tel.: 06-66/268-168 E-mail: ovoda@doboz.hu Tájékoztató a Dobozi Mesekert Óvoda magyar nyelvű cigány kulturális neveléséről Magyar nyelvű cigány kulturális nevelés: A nemzetiségi nevelésnek jelen kell lenni valamennyi olyan óvodában, ahol legalább

Részletesebben

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje)

A 2012/2013. tanév fontos időpontjai (a tanév helyi rendje) IDŐPONTOK 2012. augusztus 21. kedd 9 00 Alakuló értekezlet 2012. augusztus 22-24. szerda-péntek Gólyatábor ESEMÉNYEK MEGNEVEZÉSE 2012. augusztus 24. péntek 9 00 Konzultáció (javító- és osztályozó vizsgás

Részletesebben

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához.

2013/2014. tanév TANMENET. Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. 2013/2014. tanév TANMENET Esti Tagozaton a 10. gimnáziumi osztály művészeti ismeretek tantárgyának tanításához. Összeállította: Ellenőrizte: Jóváhagyta:... tanár munkaközösség vezető igazgató Sopron, 2013.

Részletesebben

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket.

1. A tanulók április 13-ig adhatják le a tantárgy és a felkészülési szint megválasztásával kapcsolatos döntésüket. AZ EMELT ÉS KÖZÉPSZINTŰ ÉRETTSÉGIRE FELKÉSZÍTŐ FAKULTÁCIÓKKAL KAPCSOLATOS FONTOSABB TUDNIVALÓK A 2015/2016. TANÉVBEN a 11. A, a 11.B, a 11.C és a 11.D OSZTÁLYBA LÉPŐKNEK 1. A tanulók április 13-ig adhatják

Részletesebben

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13)

AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV. Általános kerettantervű képzés, emelt szintű nyelvoktatással (Tagozatkód: 13) AVASI GIMNÁZIUM FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ 2014/2015-ÖS TANÉV Cím: 3524 Miskolc, Klapka Gy. u. 2. OM kód: 029264 Telefon: 46/562-289; 46/366-620 E-mail: titkarsag@avasi.hu Honlap: www.avasi.hu I. A 2014/2015.

Részletesebben

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11.

Együtt másokért. Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek. Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák. 11. Együtt másokért Szociális érzékenységet fejlesztő közösségi projektek Szociális, környezeti és életviteli kompetenciák 11. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője: Maksa

Részletesebben

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz

Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Megjegyzések a gyakorlati oktatási kézikönyvhöz Oktatás - Gyakorlat - Innováció TÁMOP-4.1.1.F-13/1-2013-0009 Soós Gabriella - Dr. Kádek István Eger, 2015. január 22. Alapelvek A kézikönyv a gyakorlati

Részletesebben

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÁS-IDEGENFORGALOM ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK Ezek a témakörök a Vendéglátás-idegenforgalom alapismeretek szakmai előkészítő tantárgy érettségivizsgakövetelményeinek

Részletesebben