Zavaros szándékok, félbehagyott átalakítások Nyudíjszektor 2012

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Zavaros szándékok, félbehagyott átalakítások Nyudíjszektor 2012"

Átírás

1 Zavaros szándékok, félbehagyott átalakítások Nyudíjszektor 2012 Átláthatatlan számok, zavaros szándékok A 2012-es költségvetés nyugdíjszektort érintő részeiben is megjelennek azok a jelenségek, amelyek a törvényjavaslat egészét jellemzik: nem történik előrelépés az átláthatóság, az egyszerűsítés irányába, hanem éppen ellenkezőleg; meghatározó jellemvonássá vált az áttekinthetetlenség. Ezen enyhít, hogy ugyan két héttel a törvényi határidő után már benyújtották a költségvetés részletes szabályait tartalmazó, úgynevezett megalapozó törvényt, az adó-és járuléktörvény módosításokat, illetve a korai nyugdíjak jövőbeni kezelését szabályozó törvényjavaslatokat. Ugyanakkor ahhoz, hogy a költségvetési törvényjavaslatban szereplő bevételek és kiadások valódi tartalmáról, szakmai hátteréről kellő megalapozottsággal tudjunk nyilatkozni a nyugdíjrendszer ügyében sajnos további törvénymódosítások benyújtására van szükség azért, mert például a rokkantsági ellátások átalakítását külön kell szabályozni. E törvényjavaslat benyújtására csak november 19-én került sor, T/5000. szám alatt, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról cím alatt. Az új javaslatokból az azonban így is egyértelmű, hogy a kormányzati kommunikáció és a leírtak nem mutatnak egy irányba. A szándék jó, a megvalósítás rossz Ennek egyik fő oka, hogy a kormány azt szeretné elérni, hogy az ország nyugdíj jellegű kiadásait elkülönítetten magában foglaló Nyugdíjbiztosítási Alapból csak biztosítási alapú ellátások finanszírozása történjen. A biztosítási alapot ebben az értelemben az jelenti, hogy járulékbefizetés áll mögötte, tehát az állampolgár, illetve a foglalkoztató az adott összegeket azért fizeti be a költségvetésbe, hogy cserébe bizonyos szolgáltatást kapjon, meghatározott módon. Az elmúlt években a Nyugdíjbiztosítási Alapból rendszerint szociális gondokat kezelő, de nyugdíjszerű ellátásban is részesültek olyanok, akik a közmeggyőződés szerint másokhoz hasonlóan kaptak nyugdíjat. A kormány most azt kommunikálja, hogy a nyugdíjkasszát teljesen megszabadítja a szociális jellegű kiadásoktól, és ezzel teremt fenntartható egyensúlyt a nyugdíjkiadások területén. Ehhez azonban arra is szükség lenne, hogy a járulékok valóban tükrözzék, hogy csak a nyugdíjbiztosítási ellátások fedezetét biztosítják, s kalkulációjuk is így történjék, ezzel is garantálva a hosszú távú egyensúlyt. Ez az elv azonban nem tükröződik sem a költségvetésben, sem a megalapozó szakmai törvényjavaslatokban. Így a kormány azon, egyébként támogatandó célja, hogy elkülönüljenek a nyugdíj-jellegű és a biztosítási alapú juttatások a szociális támogatásoktól, valójában nem valósul meg. Mert egyszerűen csak egy másik kormányzati zsebből finanszírozzák ugyanazon kiadásokat továbbra is, legfeljebb másutt tartják számon mindezt a költségvetésben. 1

2 Ebből következően inkább csak a zavar és az átláthatatlanság fog megnőni, és amennyiben további változás nem történik, akkor 2012-ben nem tud érvényesülni az a hosszú idő óta kialakult, letisztult szabályozási gyakorlat, ami a társadalombiztosítási rendszerben a járulékfizetés és az ellátások közötti összefüggést igyekezett érvényesíteni. Egyszerűen fogalmazva: eddig legalább lehetett tudni, hogy melyik zsebből mit fizet az állam, és azok forrását milyen jogcímen szedik be. Most ez megváltozik, a kormány a saját elvárásait nem teljesíti, így nem egyszerűsíti a kiadások értelmezését, hanem bonyolítja. Így 2012-ben: a rokkantsági ellátások szociális jellegű kiadásainak jelentős része átkerül ugyan a Nyugdíjbiztosítási Alapból az Egészségbiztosítási Alaphoz (utóbbiban a költségvetés értelemszerűen az egészségügyi jellegű kiadásait gyűjti össze); a korhatár alatti ellátások pedig ugyan átkerülnek a Nyugdíjbiztosítási Alapból a Nemzeti Erőforrás Minisztérium (NEFMI) által közvetlenül kezelt Nemzeti Szociálpolitikai Alapba, de mindez valójában az állampolgári és munkaadói befizetések irányából nézve nem jár együtt a járulékok rendszerének ezzel harmonizáló átalakításával. A régi, lyukas zsebet több új zseb nem foltozza be Most a pénz innen-oda pakolása történik, holott ennél jelentősen többről lett volna szó, ha a kormány valóban komolyan vette volna korábbi, helyénvaló célkitűzéseit ezen a területen. Az igazi megoldás az volna, ha a másként történő kifizetéseket más formában, más jogcímeken, más arányokban beszedett adókból és járulékokból finanszírozná a költségvetés. Az új szabályozási javaslatok szerint a korkedvezményes, az előrehozott, illetve a szolgálati ellátások finanszírozása 2012-től költségvetési forrásból, nem járulékbevételből, hanem adókból történik, új ellátások megállapítására csak átmenetileg, december 31-éig lesz mód, 2013-tól már ilyen ellátást új belépők nem kaphatnak. Ezzel, hogy a korai ellátásokat kiemeljük a nyugdíjrendszerből, hosszú távon (25-30 év alatt) valóban elérhetjük, hogy az állam több száz milliárd forint kiadástól mentesül majd a nyugdíjak tág értelemben vett kiadási területén. Persze mindehhez az is hozzátartozik, hogy egyidejűleg meg kell oldani azt a társadalmi problémát is, amelyre eredetileg a korai nyugdíjazási konstrukciók kidolgozása történt. Vagyis azt a kérdést, hogy mi lesz azokkal az 55 év körüli állampolgárokkal, akik betegségük, egészségi állapotuk miatt kiesnek a munkaerőpiacról, s éppen körülményeikből adódóan nem képesek ismét munkát vállalni. Ez részben képzésekkel, részben közfoglalkoztatással, részben pedig szociális juttatásokkal történhet mindezek pedig nyilvánvalóan pénzbe kerülnek. Így az imént említett megtakarítások kisebbek lesznek, hiszen az emberek, akiket érintenek az ilyen juttatások továbbra is megmaradnak. Az összkiadások csak az érintett társadalmi csoportok méretének csökkentésével együtt csökkenthetőek, márpedig a kiszolgáltatottság ilyen formáinak felszámolása nehéz és hosszú, teljességgel pedig szinte lehetetlen feladat. Általános költségvetési elemzés A nyugdíjszektor esetében az ellátások finanszírozásában jelentős technikai átrendeződés történik. Amíg 2011 végéig a nyugellátások finanszírozása a költségvetési zsebek közül a Nyugdíjbiztosítási Alapból, a források, tehát az adózók befizetései vonatkozásában pedig járulékbevételekből és költségvetési támogatásokból történt 2012-re ez gyökeresen megváltozik. Bár a költségvetés általános indoklásában az jelenik meg, hogy e lépésekkel a fő cél az ún. profiltisztítás, az átláthatóság növelése és a párhuzamos ellátások fokozatos kiszűrése, valamint a nyugdíjrendszer egészének önálló lábra állítása, a valóságban nem ez történik. 2

3 Rokkantsági ellátások félbemaradó ellenreform 2011 végéig a rokkantsági nyugellátásokat teljes egészében a Nyugdíjbiztosítási Alap finanszírozta. Ehhez az állapothoz az kellett, hogy pár évvel korábban az akkori kormány úgy döntött, hogy ebbe az alapba gyűjti össze a nyugdíj jellegű kiadásokat mind, ami az adózók által befizetett járulékok érintett részének átcsoportosításával is együtt járt. Ez a korábbi intézkedés egy másik, szintén lehetséges megoldást jelentő, más irányú profiltisztítás volt. Mögötte az húzódott meg, hogy cserébe azért, mert a költségvetés kipótolja a Nyugdíjbiztosítási Alap rendelkezésére álló pénzeket, legalább egy helyen lesznek az ilyen jellegű kiadások. Most a kormány ellenreformra készül, de azt nem viszi valójában végig re, tehát idénre vonatkozóan a Nyugdíjbiztosítási Alap ilyen jogcímen ,0 millió forint kiadással számol összesen. Ebből ,7 millió forint a 62 éves korhatár alattiak ellátása. Mindezeket a költségvetés alábbi bevételeiből finanszírozzák: a foglalkoztatók által fizetett nyugdíjbiztosítási járulék (2011. december 1-jétől nyugdíjhozzájárulás), a költségvetés támogatása más jogcímen beszedett adókból, amelyeket szabadabban használhat fel a kormány, ha van rá jogszabályi felhatalmazása a dolgozók által fizetett nyugdíjjárulék től megváltozik a helyzet. A Nyugdíjbiztosítási Alapnál a hagyományos nyugdíjak mellett csak korhatár felettieket érintő rokkantsági, baleseti rokkantsági ellátások finanszírozása marad, a korhatár alattiak átkerülnek az Egészségbiztosítási Alaphoz. Ez azonban nem eredményezi a 27 százalékos foglalkoztatói társadalombiztosítási járulék két alap közötti megoszlásának változását! Tehát a munkaadóktól nyugdíjbiztosítás címén beszedett pénz megosztása az egészségbiztosítási és a nyugdíjbiztosítási rendszer között nem változik. Az ugyanúgy beszedett pénzt ugyanolyan arányban teszi egyik és másik zsebébe az állam, ahogyan az elmúlt években. Így a Nyugdíjbiztosítási Alap bevétele a 27 százalékból változatlanul 24 százalékpont, az Egészségbiztosítási Alapé pedig továbbra is 2 százalékpont. Egy valami azonban nagyon megváltozik. A dolgok jelenlegi állása szerint január 1-jétől megszűnik a társadalombiztosítási járulék, s helyette bevezetésre kerül a szociális hozzájárulási adó. Ennek mértéke ugyancsak 27 százalék lesz. Ez a foglalkoztatók/ kifizetők számára egy, a jelenleginél szélesebb alapú, így nagyobb terhet jelentő fizetési kötelezettséget eredményez. Emellett az egyének fizetési kötelezettsége is növekszik: január 1-jétől a biztosítottak maguk (tehát a dolgozók) az eddigi 6 százalék helyett 7 százalék egészségbiztosítási járulékot fizetnek. A benyújtott törvényjavaslat szerint az emelés a pénzbeli egyéni egészségbiztosítási járulékot növeli. Tehát a tág értelemben vett egészségügyi kasszához átkerült szociális jellegű támogatásokat pluszforrásokból, tehernövelésből finanszírozza a kormány. Miközben pont ezen a területen a 2011-es jelentős mértékű táppénzcsökkentés miatt kevesebb kiadásra volna szükség. Ez az 1 százalékpontos emelés 2012-ben Mrd forint többletet jelent az Egészségbiztosítási Alap számára. (A kommunikációban megjelenő 80 Mrd forint körüli összeg 12 havi hatás, ami re még nem igaz, mivel a januári járulékfizetések még a decemberben érvényes járulékmértékkel történnek, egy hónap csúszással.) További érdekesség, hogy 2012-től az Egészségbiztosítási Alap finanszírozza a csak a november 19-én benyújtott törvényjavaslatból megismerhető tartalmú egészségkárosodási járadékokat, a költségvetési törvényjavaslat szerint ,0 millió forint összeggel. Öregségi nyugdíjak úton a látszategyensúly felé Áttekintve a számokat, megállapítható, hogy itt is bonyolultabb a helyzet 2012-ben. Eddig, ahogyan ezt korábban már kifejtettük, a kiadások teljes egészében a Nyugdíjbiztosítási 3

4 Alapnál jelentek meg, 2012-től belép a Nemzeti Szociálpolitikai Alap, amit a NEFMI költségvetési fejezetei között hoz létre a jogalkotó. Ez utóbbiba kerül át a korhatár alatti ellátások közül: a szolgálati ellátás ,8 millió forinttal, a korkedvezményes ellátás ,4 millió forinttal. az előrehozott nyugellátás ,5 millió forinttal Mindösszesen: ,7 millió forint. Tehát a kormány most egy újabb zsebet hoz létre, ahová a korábban a tág értelemben vett nyugdíjakkal együtt kifizetett támogatások korhatár alatti, szociális jellegűnek nyilvánított részét átcsoportosítja. Mindehhez forrásként a Nyugdíjbiztosítási Alap ,0 millió forintot ad át a Szociálpolitikai Alapnak. Az átalakítások vizsgálata alapján megállapítható, hogy nem vitatható: 2012-ben alapvetően a magán-nyugdíjpénztári változások, illetve az előbb ismertetett, a járulékmértékeket nem, de azok felosztását érintő változások következtében jelentősen csökken az a tétel, amelyet a központi költségvetésből a Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésébe kell átkönyvelni ahhoz, hogy az Alap papíron nullszaldós legyen. De a korábbi ellátások másutt, más jogcímen meghatározó részben kifizetésre kerülnek továbbra is, így igazi megtakarítás egyelőre nem igazán történik. Költségvetési trükk? A nagy kérdés a 2012-es költségvetés kapcsán, hogy a számok mögött rejlő szakmai elképzelések mennyire tudnak megvalósulni. Témánk szempontjából kiemelendő, hogy ben vajon ténylegesen csökkennek-e a nyugdíjkiadások, sikerül-e előrelépni az időskorúak foglalkoztatásának növelésében, (mindezek eredményeképpen) valóban megvalósul-e a Nyugdíjbiztosítási Alap tervezett bevételi-kiadási egyensúlya? Ha komolyan vesszük a kormányzati filozófiát, akkor azt úgy kell érteni, hogy például a Nemzeti Szociálpolitikai Alaphoz átcsoportosított ellátások valójában nem nyugdíjak, hanem szociális kiadások, s ez az átcsoportosítás azért történik, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap csak nyugellátásokat finanszírozzon járulékokból a jövőben. Ezzel azonban az a gond, hogy itt már megállapított ellátások finanszírozásáról van szó, amelyeket a társadalombiztosítási nyugdíjtörvény alapján állapítottak meg tehát nehéz őket nem nyugdíjnak tekinteni, ráadásul az új kormányzati zseb forrása nem különbözik a korábbitól. Ráadásul az átláthatóság, kiszámíthatóság elvének az felelt volna meg, ha a finanszírozási változások járulékváltozásokkal együtt történne. Tehát, hogy nem önkényesen pakolgatna a kormány a különböző zsebei között úgy, hogy közben a korábbi évekkel szinte azonos szerkezetben szedi be a pénzt az adózóktól és járulékfizetőktől ezekre a célokra, hanem az új elosztási logikát új beszedési logikával párosította volna össze. Ez azonban szintén nem történt meg. A benyújtott költségvetési törvényjavaslat alapján az állapítható meg, hogy a tervezők rendkívül óvatosan jártak el a korábban jelzett nyugdíjintézkedések évi hatásainak figyelembevételekor. A nagy profiltisztítás néven meghirdetett költségvetési trükkön túl ugyanis a tervezett nyugdíjkiadások a jelenleg hozzáférhető információk alapján nem csökkennek érdemben. Ismerve az aktív korú népesség foglalkoztatási helyzetét, és látva azt, hogy még a költségvetés sem számol érdemi foglalkoztatás-bővüléssel, erősen kérdéses, mennyiben tud növekedni az idősebb korosztály foglalkoztatása. Ennek reális esélye 2012-ben sajnos 4

5 minimális, így nem lesznek kevesebben azok akik akár nyugdíjszerűnek-, akár szociális ellátásnak tekintett költségvetési forrásokból lesznek kénytelenek megélni. Kétséges lehet a járulék-bevételi tervek megvalósulása is. Ennek egyik oka a főállású vállalkozóknál, vállalkozásoknál tervezett járulékfizetési kötelezettség változás. A tervek szerint 2012-től a főállású vállalkozások járulékterhei a jelenlegihez képest közel 80 százalékkal emelkednek, ugyanis az új szabályozás szerint a vállalkozások az egészségbiztosítási- és munkaerőpiaci járulékot nem a minimálbér, ill. a garantált bérminimum jelenlegi értéke, hanem azok 18 százalékkal megemelt értékének 150 százaléka alapján kötelesek fizetni. Ez sajnos éppen a várttal ellentétes hatást is kiválthat, mivel a megemelkedő járulékfizetési kötelezettség alóli kibújás irányába mozdulhatnak a vállalkozások, ennek következtében pedig ténylegesen csökken az érintett befizetők száma, s megnő a jelentősen alacsonyabb közterhet jelentő vállalkozói formák létszáma (pl. munkaviszony mellett vállalkozási tevékenységet folytatók stb.). Ráadásul az eltérő járulékalap tovább bonyolítja a járulékrendszert. Mindezek összességében pedig a járulékbevételek tervezett növekedése ellen hathatnak. Komoly problémákat vetít előre az is, hogy az átrendeződések következtében teljesen átláthatatlanná, megalapozatlanná válik a társadalombiztosítási járulékfizetés és az ellátások kapcsolata, összefüggése, ami a Magyarországon 2012-ben éppen 100 éve(!) működő társadalombiztosítási rendszer egészének hitelvesztését, a beléje helyezett állampolgári bizalom megrendülését eredményezheti nem is beszélve a járulékfizetési fegyelem, ösztönzöttség romlásáról. Félrekezelt problémák, szőnyeg alá söpört feszültségek Az idősebb munkavállalók munkahely-találási esélyei nem javulnak, sőt inkább romlanak; sok potenciális befizető terhei nőnek; a korábbi nyugellátási rendszer örökölt ellentmondásait valójában nem kezelik; a költségvetési pénzek ide-oda pakolgatásával látszat-javulás teremtődik valódi megtakarítások helyett; a járulékok rendszere pedig bonyolultabbá válik. A költségvetés nyugdíjszektort érintő részei a problémákat félrekezelik és saját egyébként akár helyesnek is tekinthető céljaikat sem érik el. Sokkal tisztább megoldás lett volna, ha az előterjesztő egyszerre gondolja végig a nyugdíjrendszer hosszútávú fenntarthatóságának problémáit (ezek a magánnyugdíjpénztári rendszer felszámolása okán inkább súlyosbodtak); egyszerre tekinti át a korhatár alatti és feletti szociális jellegűbb nyugellátásokban részesülők problémáját; és végül ezekhez rendel megfelelő közterheket, járulékokat és adókat. Egy ilyen reform akár együtt járhatott volna azzal, hogy például a korhatár alatti rokkantnyugdíjasok a jövőben a tág értelemben vett egészségügyi kasszából kapják meg a támogatásukat, vagy mások pedig inkább szociális jellegű támogatásokat kapnak, ha a jövőben új belépőként ilyen támogatásokra szorulnak. De a nyugdíjrendszer és a magyarországi inaktív népesség támogatási, illetve nyugellátási rendszerének reformja úgy nem megvalósítható, ha csak egy elkülönített részt, a Nyugdíjbiztosítási Alapot akarja sikertelenül kiegyensúlyozni a kormány ben egyelőre a kiadások nem csökkennek, a vonatkozó járulékterhek inkább nőnek, és új zsebek létrehozásával valójában csak egy bonyolultabb, átláthatatlanabb és a társadalompolitikai célokat inkább összezavaró átalakítás valósul meg 5

6 Adatok forrása Magyarország évi költségvetéséről szóló törvény javaslat ONYF állománystatisztika január- emelés után PensionGlance

7 7

8 8

9 9

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2011-03 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Szociális és Munkaügyi Minisztérium Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Kiadványunk tartalmazza a a 2009. január elsejétől hatályba lépett és még jelenleg is hatályos rendelkezéseket, a kormány válságkezelő

Részletesebben

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről

Tájékoztató a nyugdíjrendszerről Nemzeti Erőforrás Minisztérium Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály Tájékoztató a nyugdíjrendszerről 2010-10 1 Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 4 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 4 A

Részletesebben

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK

ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Tőzsde-pénzintézetek szakirány ELÉGSÉGES-E A MAI MAGYAR NYUGDÍJRENDSZER? ÖNGONDOSKODÁSI LEHETŐSÉGEK Készítette:

Részletesebben

A nyugdíjrendszer modernizációjáról

A nyugdíjrendszer modernizációjáról 1 Gerencsér László a közgazdaságtudomány kandidátusa A nyugdíjrendszer modernizációjáról Hazánkban (is) egyre szélesebb körűvita folyik a nyugdíjrendszer átalakításáról. Ezekben a vitákban ideérve a nyugdíj

Részletesebben

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata

A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata A megváltozott munkaképességű személyek támogatási rendszere társadalmi-gazdasági hatékonyságának vizsgálata Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A megváltozott munkaképességű személyek

Részletesebben

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban

AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * 1. Az egyéni vállalkozó fogalma a társadalombiztosításban Publicationes Universitatis Miskolcinensis Sectio Juridica et Politica, Tomus XXX/2. (2012), pp. 389 405. AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ JÁRULÉKTERHEINEK ALAKULÁSA VARGA ZOLTÁN * Jelen tanulmány az egyéni vállalkozók

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8

TARTALOMJEGYZÉK. 1. Ausztria... 5 2. Belgium... 6 3. Németország... 6. IV. Öregségi nyugdíjrendszerek Észak-Európában... 8 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék... 2 I. Az első európai nyugdíjtörvények... 3 II. A nyugdíjrendszerek változásai... 4 III. Öregségi nyugdíjrendszerek Nyugat-Európában... 5 1. Ausztria... 5 2. Belgium...

Részletesebben

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE

A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE 348 képzés és munkaerőpiac A SZAKKÉPZÉS FINANSZÍROZÁSÁNAK FEJLŐDÉSE A szakképzés a képzési rendszeren belül elméletileg viszonylag jól elhatárolható terület, mert nagyon erősen kötődik a munkaerőpiachoz.

Részletesebben

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN

SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN SZÉLL KÁLMÁN TERV ÖSSZEFOGÁS AZ ADÓSSÁG ELLEN 1 Tartalomjegyzék A magyarok munkájából ne mások gazdagodjanak!...5 Bevezetés...6 A feladat... 10 Széll Kálmán Terv... 13 1. Adósság és felelősség... 13 2.

Részletesebben

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT!

BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! BALTA HELYETT METSZŐOLLÓT! LÉPÉSEK EGY FENNTARTHATÓ JÓLÉTI RENDSZER FELÉ KÉSZÍTETTE: CSERES-GERGELY ZSOMBOR, RESZKETŐ PETRA, SCHARLE ÁGOTA ÉS VÁRADI BALÁZS BUDAPEST SZAKPOLITIKAI ELEMZŐ INTÉZET 2009. április

Részletesebben

h a t á r o z a t o t:

h a t á r o z a t o t: ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG IV/2350/2012. Az Alkotmánybíróság teljes ülése jogszabály alaptörvény-ellenességének utólagos vizsgálatára irányuló indítvány, valamint alkotmányjogi panaszok tárgyában dr. Dienes- Oehm

Részletesebben

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK...

1 A HATÁSELEMZÉS TÁRGYA... 5 2 A HATÁSELEMZÉS LOGIKAI MENETE... 6 3 A FELTÉTELEZETT INTÉZKEDÉSEK ÉS BECSÜLT ELSŐDLEGES HATÁSUK... A munkaerőpiacot, a szociális ellátásokat és a nyugdíjrendszert érintő egyes kormányzati intézkedések és intézkedési elképzelések költségvetési hatásvizsgálata 2011. június 28. Jelen technikai kivetítés

Részletesebben

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014.

J e g y zőkönyv SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. SZKB/29/2010. SZKB/29/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Számvevőszéki és költségvetési bizottságának 2010. október 19-én, kedden 10 óra 40 perckor az Országház főemelet 64. számú tanácstermében

Részletesebben

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1

Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 TANULMÁNYOK FERGE ZSUZSA Szociális törvénykezés a rendszerváltás óta 1 A magyar változások háttere: a posztmodern paradigmaváltás" A rendszerváltás idejére már világszerte felerősödtek a neoliberális és

Részletesebben

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj

Előszó. Tartalom. 5 5 Szolgálati idő Előrehozott öregségi nyugdíj Korkedvezményes és korengedményes nyugdíj Rokkantsági nyugdíj Tartalom A nyugdíjrendszer rövid bemutatása 3 A nyugdíjrendszer és jogforrásai 3 A társadalombiztosítási nyugdíj fogalma, fajtái 4 Saját jogú nyugellátások Öregségi nyugdíj 5 5 Szolgálati idő Előrehozott

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2013. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2011 2012 2013 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 78.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2014. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2012 2013 2014 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 93.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2015. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2013 2014 2015 Minimálbér (Ft/hó) bruttó összege 98.000,-

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2012. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2010. 2011. 2012. A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi

JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi JOGSZABÁLYOK ÉS INTÉZMÉNYEK Írta dr. Bánsági Györgyi jogszabályok és intézmények 1. A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény hatályba lépését megelőző

Részletesebben

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól

HASZNOS TUDNIVALÓK. a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól HASZNOS TUDNIVALÓK a 2011. január 1-től érvényes egyes fixösszegű ellátásokról, adó- és tb-törvények fontosabb változásairól A munkajog területén 2009 2010 2011 A legkisebb munkabér (Minimálbér Ft/hó)

Részletesebben

Száz lépés az igazságosabb országért

Száz lépés az igazságosabb országért TÖBB FIGYELEM AZ IDÔSEKNEK Ötéves program indul a nyugdíjak differenciált, az éves emelésen felüli növeléséért. 1 oldal CSALÁDI PÓTLÉKBA OLVADNAK AZ EDDIGI TÁMOGATÁSOK Kétszeresére nô a családi pótlék.

Részletesebben

Társadalombiztosítás 2014.

Társadalombiztosítás 2014. Társadalombiztosítás 2014. 2014. január 1-jétől a járuléktörvényben járulékalapok, járulékfizetés tekintetében csak annyi változás történt, hogy az elvárt járulékalapokat követő járulékfizetési modellek

Részletesebben

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében

A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében A gyerekétkeztetés hiányai a 2016-os költségvetés tükrében Gyerekesély Közhasznú Egyesület 2015. június A Civilek a költségvetésről projektet támogatja a Nyílt Társadalom Intézet. Mi a kérdés? A kormány

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ az Út a munkához program megvalósítására Budapest, 2008. szeptember 2 1. Az Út a munkához program célja Az Út a munkához program fő célja a rendszeres

Részletesebben

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország

Nemzeti Szociális Jelentés 2012. Magyarország Nemzeti Szociális Jelentés 2012 Magyarország 1. Bevezetés 1.1. Általános gazdasági és szociális helyzet kiemelt tekintettel a szociális védelemhez és a társadalmi befogadáshoz kapcsolódó kihívásokra A

Részletesebben

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS

VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS VÁLSÁGKEZELÉS ÉS BIZALOMERŐSÍTÉS A válságkezelő kormány egyéves cselekvési terve 2009. április 20. 1 ÖSSZEFOGLALÓ Helyzetértékelés A magyar gazdaság jelenlegi kritikus helyzetét belső és külső okok együtt

Részletesebben

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás!

Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás. Aegon Nyugdíjbiztosítás. 20% adójóváírás! Aegon Baba-Mama Program életbiztosítás Aegon Nyugdíjbiztosítás 20% adójóváírás! Ma tegyünk a holnapért! Van, akinek már csak pár éve van hátra a nyugdíjazásig, és vannak olyanok, akiknek olyan távolinak

Részletesebben

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba

Adózási tudnivalók. Melléklet. Szerző: Gaál Csaba Melléklet Szerző: Gaál Csaba Adózási tudnivalók Jelen melléklet az élet-, baleset- és egészségbiztosításokkal, illetve a Pannónia Biztosításokkal kapcsolatos legfontosabb adózási tudnivalókat tartalmazza.

Részletesebben