Rész-műhelymunka típusok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rész-műhelymunka típusok"

Átírás

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel tanszéki kutatásban: empirikus munka Kutatási terv: elméleti munka Esszé: elméleti munka RÉSZLETES ISMERTETÉS 1) RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató a műhelyvezető tanár irányítása mellett részt vesz egy, a Pszichológia Intézetben folyó empirikus kutatásban. A választható tanszéki kutatások listája a félév első hetében a honlapon, valamint a faliújságon jelenik meg. A hallgató feladatai a következők: a) Az oktató útmutatása alapján a kutatással kapcsolatosan egy adott feladatot, vagy műveletet végez el, eközben elsajátítva az adott kutatási készséget. A részműhelysorán elsajátított kutatási készség lehet pl. adatgyűjtés, vagy adatfelvétel, vizsgálatok végzése, kódolás, statisztika, eredmények összesítése, stb. Adatbevitel önmagában nem elégséges a részműhely teljesítéséhez. 1

2 b) A hallgató részt vesz a vizsgálattal kapcsolatos kutatói megbeszéléseken, ahol betekintést nyerhet a kutatással kapcsolatos módszertani problémák gyakorlati megoldásába, és a kutatás szervezési kérdéseibe. c) A félév végén a vizsgálatot vezető tanár a részműhely értékelése során igazolja, hogy a hallgató megfelelő szinten és minőségben elvégezte a kutatási feladatot. A hallgató rész-műhelymunka dolgozatot ír az elvégzett feladatról, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELY Elsajátított készség típusa gyakorlati Elsajátított készség példái kutatásmódszertani technikák elsajátítása közös gondolkodás problémamegoldás Tevékenység jellege csoportmunka Tevékenység példái adatfelvétel kódrendszer kidolgozása kódolás statisztika készítés Értékelés alapja gyakorlati munka 2) KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató feladata egy kutatási terv részletes kidolgozása a pszichológia megfelelő területéről szabadon választott témában. A kutatási tervben a hallgató meghatároz egy tudományos problémát, és bemutatja a probléma megoldásához vezető utat. A vizsgálati terv gyakorlati kivitelezését a részműhely nem tartalmazza. A hallgató feladatai a következők: a) Az elméleti jellegű műhelymunka elkészítése során a hallgató elmélyed a pszichológia valamely alapterületének korábban megismert témájában, ismerteti a problémát, az erre vonatkozó vizsgálat logikáját, és logisztikáját. b) A hallgató az adott témára vonatkozóan megfogalmaz egy konkrét vizsgálati kérdést, kialakít egy komplett vizsgálatra vonatkozó kutatási tervet, bemutatja a releváns elméleti hátteret, megfogalmazza a hipotéziseket, bemutatja a vizsgálatba bevonni kívánt eszközöket, és a mintavételi eljárást. c) A hallgató a kutatási tervet tartalmazó rész-műhelymunka dolgozatot ír, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. 2

3 KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZMŰHELY Elsajátított készség típusa elméleti Elsajátított készség példái elméleti ismeretek rendszerző képesség kutatásmódszertani alapelvek alkalmazása szövegalkotási készség Tevékenység jellege egyéni munka Tevékenység példái probléma felvetése szakirodalom összegyűjtése rendszerezése operacionalizáció Értékelés alapja dolgozat 3) ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSEKRŐL RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató feladata a pszichológia egy alapterületéhez kapcsolódó elméleti probléma esszé formában történő bemutatása. Az esszében a hallgató kifejti a kötelező tananyagból ismert, vagy korábban nem tárgyalt elméleti kérdés különféle irányú megközelítéseit, érvelés segítségével bemutatja és elemzi vitatott kérdéseit. A hallgató feladatai a következők: a) Az esszé elkészítése során a hallgató elmélyed a pszichológia valamely alapterületének egy adott elméleti problémájában, amely alkalmas a több nézőpontból történő megvitatásra. Ez lehet egy nyugvópontra jutott kérdés, vagy egy ellentmondásos, nyitott kérdés. A hallgató logikus, letisztult érvelés használatával mutatja be és fejti ki gondolatmenetét. Ennek során nincs feltétlenül szükség egy adott nézőpont melletti elköteleződésre, vagy egy álláspont megvédése. b) A hallgató egy logikusan felépített elemző szövegben ismerteti a kiválasztott témában érveit és következtetéseit. Ennek során ismerteti az adott kérdést, feltárva annak tudománytörténeti előzményeit és következményeit. Megvitatja a kérdés jelentőségét a különböző tudományos iskolák szempontjából, bemutatja a hasonlóságokat és különbségeket az eltérő megközelítések, magyarázatok között, és levonja a megfelelő következtetéseket. c) A hallgató az esszét tartalmazó rész-műhelymunka dolgozatot ír, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. 3

4 ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSEKRŐL RÉSZMŰHELY Elsajátított készség típusa elméleti Elsajátított készség példái rendszerező gondolkodás elméleti kérdések áttekintése tudományos ismeretek szerzése szövegalkotás Tevékenység jellege egyéni munka Tevékenység példái elméleti probléma felvetése szakirodalom összegyűjtése érvrendszer kidolgozása Értékelés alapja dolgozat RÉSZMŰHELYDOLGOZATOK KÖVETELMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE 1) MINDHÁROM RÉSZMŰHELY TÍPUSRA ÉRVÉNYES FORMAI KÖVETELMÉNYEK Terjedelem: 8 10 oldal Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret Sortáv: 1,5 Felépítés: címlap, plágiumnyilatkozat, dolgozat, hivatkozások jegyzéke, szükség esetén mellékletek Címlap: A dolgozat címe középen, a szerző neve, az intézményegység neve, a részműhelydolgozat pontos kategóriája, a vezető tanár neve, a dátum (év, félév) Hivatkozások jegyzéke: a Magyar Pszichológiai Szemle szabványával megegyező APA szabvány alkalmazása javasolt ( Alapkövetelmény, hogy a szövegben megjelölt hivatkozásoknak és az irodalomjegyzéknek egyeznie kell (azaz a szövegben szereplő szerzőnek szerepelnie kell az irodalomjegyzékben, melyben csak olyan tanulmány szerepelhet, amire a szövegben van hivatkozás). Csak olyan tanulmányokra történhet hivatkozás, melyeket az író olvasott (ez alól a közvetett hivatkozás és az absztraktra való hivatkozás képez kivételt). Az irodalomjegyzéket alfabetikus sorrendbe kell szerkeszteni. Ugyanazon szerző(k) különböző művei a megjelenés sorrendjében követik egymást. A listán elsősorban elsődleges szakirodalom (eredeti kutatási beszámolót vagy elméleti munkát tartalmazó szakcikk) szerepeljen. Használható másodlagos szakirodalom (áttekintő, azaz "review" cikk), illetve könyv. Harmadlagos források (pl. tankönyv, enciklopédia, beleértve a wikipédiát) csak a megkövetelt számú hivatkozáson felül szerepelhet. Portfólió: A rész-műhelymunkák bekerülnek a portfólióba. 4

5 2) RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELYMUNKA: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A részműhelydolgozat szerkezete: a) A vizsgálat leírása: tömören tartalmazza annak a vizsgálatnak a leírását, amiben a hallgató részfeladatot végzett. b) A hallgató feladata a vizsgálatban: tartalmazza a hallgató által végzett feladat módszertani hátterének leírását ide értve az etikai vonatkozásokat is. Tartalmazza a feladat céljának, vizsgálaton belüli szerepének részletes ismertetését. c) Saját tapasztalatok: részletesen kifejti a hallgató saját tapasztalatait az általa végzett munkával kapcsolatosan. Mi az, amit tanult a vizsgálatból, milyen készséget sikerült elsajátítania, milyen megfigyeléseket tett a vizsgálat módszertani kérdéseivel kapcsolatosan? d) Általános következtetések: kifejti, hogy a hallgató milyen általános következtetéseket szűrt le kutatási tapasztalataiból a kutatási módszerekre, szervezésre, tervezésre, stb. vonatkozóan. e) Irodalomjegyzék: legalább 5 szakirodalmi hivatkozást tartalmaz. RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A VIZSGÁLATI RÉSZFELADAT GYAKORLATI TELJESÍTMÉNYE A FELADAT ELVÉGZÉSE: elvégezte-e a hallgató a kitűzött feladatot teljes mértékben? Amennyiben nem tudta teljes mértékben elvégezni azt, ennek mi volt az oka? A hallgató hibájából adódott, vagy indokolható-e a kutatás szervezéséből adódó külső körülménnyel? A FELADAT KIVITELZÉSÉSÉNEK MINŐSÍTÉSE: A hallgató munkájának értékelése megbízhatóság, pontosság, alaposság szempontjából. A hallgató munkája megbízható volt, és hasznára vált az adott vizsgálatnak. A feladatait körültekintően, lelkiismeretesen hajtotta végre, a végrehajtással kapcsolatos esetleges problémákat idejében jelezte a témavezetőnek. A HALLGATÓ RÉSZVÉTELE KUTATÁSI MEGBESZÉLÉSEKEN: a hallgató jelen volt a kutatási megbeszéléseken, érdeklődött a kutatással kapcsolatos problémák iránt, konstruktív kérdésekkel és javaslatokkal is segítette a vizsgálatot. MOTIVÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS: A hallgató a rábízott feladatot képességéhez mérten legjobb tudása szerint teljesítette, feladatát szorgalmasan végezte. Amennyiben a vizsgálat teret adott kreatív megoldások

6 alkalmazására, a hallgató szívesen gondolkodott újabb megoldási lehetőségeken, és javaslatot tett alkalmazásukra. FORMAI SZEMPONTOK A DOLGOZATBAN ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE, STRUKTÚRA (cím, oldalszámozás, absztrakt, bevezetés, megvitatás, zárás, irodalomjegyzék) HIVATKOZÁSOK ÉS IRODALOMJEGYZÉK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek, Az irodalomjegyzékben a Magyar Pszichológiai Szemle szabványnak megfelelően jelennek meg HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő TARTALMI SZEMPONTOK A DOLGOZATBAN A VIZSGÁLATBAN ELVÉGZETT MUNKA FÁZISAINAK ISMERTETÉSE: a dolgozat felsorolja, pontosan és érthetően 4 elmagyarázza a hallgató által elvégzett vizsgálati feladatokat, jelentőségüket a teljes vizsgálat keretében értelmezi. A VIZSGÁLATBAN ELVÉGZETT MUNKA MÓDSZERTANI HÁTTERÉNEK ISMERTETÉSE: tartalmazza a hallgató által végzett feladat módszertani hátterének 4 5 leírását ide értve az etikai vonatkozásokat is. Tartalmazza a feladat céljának, vizsgálaton belüli szerepének leírását. A VIZSGÁLATBAN VÉGZETT FELADAT SZEMÉLYES JELENTŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE: a hallgató kifejti mi az, amit 4 5 tanult a vizsgálatból, milyen készséget sikerült elsajátítania, és milyen általánosan érvényes megfigyeléseket tett a vizsgálat módszertani kérdéseivel kapcsolatosan. ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 pont= elégtelen (1) 6

7 3) KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZ-MŰHELYMUNKA: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A kutatási terv rész-műhelymunka felépítése: a) Absztrakt: A második oldal tartalmazza a kutatási terv céljaként kitűzött kérdésfeltevés leírását, amely egyetlen, tagolatlan paragrafus, ezt 3-5 kulcsszó kiemelése követi. Az oldal alján szerepel a plágium nyilatkozat. b) Kutatási kérdésfeltevés: a bevezető egy rövid összefoglaló, amelyben a hallgató keretbe helyezi a konkrét kutatási kérdést, meghatározza a kutatás irányát és ezáltal meghatározza a kutatási terv tartalmát. A hallgató világosan, szabatosan, és konkrétan megnevezi, hogy mi az a megoldatlan vagy megválaszolatlan probléma, amire a kutatás választ keres. c) Szakirodalmi összefoglaló: a hallgató ebben a pontban eljut a hipotézisek megfogalmazásáig. A kutatási tervben ismertetett szakirodalmi bevezető újszerű kutatási kérdésfeltevés irányába mutat, hozzájárulást jelent a korábban bemutatott vizsgálati eredményekhez, nem elég korábbi vizsgálatok megismétlése. A dolgozatban a hallgató ismerteti a tárgyban végzett kutatás szakirodalmi előzményeit, bemutatja, elemzi és indokolja a bizonyítás módszereit. d) Hipotézisek megfogalmazása: A hipotéziseket tételesen, külön alfejezetben kell felsorolni a bevezető végén. A hipotéziseknek a szakirodalmi háttéren kell alapulniuk. A hipotézisek lehetővé teszik a kutatási terv empirikus ellenőrzését. A hipotézisek megnevezik a vizsgált változókat és megfogalmazza a közöttük levő összefüggések lehetőségeit, irányát és behatárolják az ellenőrzés módját. Fontos, hogy a kutatás hipotézisei illeszkedjenek a korábbi kutatások sorába, tehát le kell írni, hogy mennyiben ismétli azokat, vagy a probléma mely újabb aspektusát vizsgálja e) Módszertani terv: a vizsgálat lefolytatásának pontos bemutatása úgy, hogy a leírtak alapján az bármikor kivitelezhető legyen. Külön alfejezetben kell meghatározni a mintavételi eljárásra vonatkozó kritériumokat, a vizsgálati személyek számát, nemét, korát, kiválasztásuk kritériumait, az egyes vizsgálati csoportokba való besorolásuk kritériumait. a dolgozat tartalmazza az etikai elvek betartására vonatkozó pontokat. Külön alfejezetben kell meghatározni ezt követően a kutatás kivitelezéséhez szánt eszközöket: berendezések, tesztek, kérdőívek mindegyike pontos hivatkozással [szerző, fordító]. Külön alfejezetben az eljárást, a vizsgálat lefolytatásának pontos menetét. Saját készítésű kérdőív készítésénél még legalább egy, a témához kapcsolódó validált kérdőív használata szükséges. Idegen nyelvről fordított kérdőív esetében minimum másodfordító közreműködése szükséges. f) Kritikai rész: a kutatás kivitelezhetőségének szempontjai, etikai irányelvek ismertetése, a korlátok felismerése. g) Irodalomjegyzék: A listán minimum 10 db lektorált folyóiratban megjelent szakcikk, vagy szakirodalmi mű szerepeljen, melyből minimum kettő idegen nyelvű. Ha egy témába vágó fontos cikknek csak az absztraktja olvasható, az absztraktra való hivatkozás szerepeljen az irodalomlistán, azonban ez negyedértékű hivatkozásnak számít. 7

8 A dolgozat kivitelezésére vonatkozó előírások: A hallgató saját témát választ, és a félévkezdést követő 3. héten írásban jelzi a témavezető felé szándékát. A témaválasztás elfogadását követően a hallgató a témavezetővel egyezteti a dolgozat leadási határidejét. A továbbiakban a hallgató önállóan végzi a munkát a témavezetővel történő rendszeres konzultáció mellett. További követelmények: A dolgozat 8-10 oldalas terjedelme tisztán a kutatási terv bemutatását jelenti. Ez nem tartalmazza a rész-műhelymunka címlapját és második lapját (absztrakt és plágium nyilatkozat), a szakirodalmi hivatkozások listáját, illetve a mellékleteket. KUTATÁSI TERV RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK FORMAI SZEMPONTOK CÍM, ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE: Pontosan fedi a cím a tartalmat? Kifejező, önmagában is érthető? Kutatási kérdésfeltevés, hipotézisek, mintaválasztás és jellemzők, eszközök, irodalomjegyzék, mellékletek, oldalszámozás HIVATKOZÁSOK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek ÁBRÁK: ábrák érthetőek, beazonosíthatók a szövegben, számmal ellátottak IRODALOMJEGYZÉK: a Magyar Pszichológiai Szemle és az APA szabványnak megfelelő HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő STÍLUS, TERMINOLÓGIA: a fogalmazás világos, tömör, célratörő, a nyelvezet szakszerű (nem találhatók az írásban oda nem illő - naiv, suta, kollokviális - megfogalmazások), a mondatok felépítése, logikus, gördülékeny gondolatvezetés TARTALMI SZEMPONTOK TÉMAVÁLASZTÁS RELEVANCIÁJA, KÉRDÉSFELTEVÉS: a téma (gyakorlati) jelentősége a tudományterület szempontjából, a hallgató képzettségéhez való illeszkedés ÉRTHETŐSÉG, KOHERENCIA: világos megfogalmazás, a dolgozat egészében Az egyes részek logikusan kapcsolódnak egymáshoz, koherens egészet alkotnak, a fogalmak definiálása pontos KÉRDÉSFELTEVÉS: kutatói kérdés újdonsága, eredetisége, világos és egyértelmű a kérdésfelvetés, a kérdésfelvetés indoklásának meggyőzősége. Összességében világosan, logikusan, megfelelően érvelve készíti elő a probléma részletes megvitatását. ELMÉLETI HÁTTÉR ISMERETE, BEMUTATÁSA: a kapcsolódó elméletek alapos ismerete, megfelelő irodalom kiválasztása (odaillő és nem csak az összefoglaló alapkönyvekből származik), elmélet érthető, logikus összefoglalása és ismertetése, 4 8

9 lényeges elemek kiemelése, irreleváns szövegrészek nincsenek, hipotézisekhez való tölcsérszerű eljutás HIPOTÉZISEK: logikus, kidolgozott, az elméletből következő hipotézisek és azok pontos megfogalmazása, a hipotézisre vonatkozó változók 4 helyes operacionalizálása, a változók közötti összefüggések megfelelő mélységű feltárása. MINTAVÉTELI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA: a kutatói kérdéshez illeszkedő mintaválasztás, a mintaválasztás kritériumainak feltárása, a minta 4 jellemzése. ESZKÖZÖK ISMERTETÉSE: vizsgálati eszközök a hipotézisekhez illeszkedő kiválasztása és bemutatása (amennyiben elérhető: magyar mintán 4 bemért, valid eljárás), saját szerkesztésű kérdőív esetén alapos szakirodalmi alátámasztás. A KUTATÁSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA: a vizsgálat pontos kivitelezhetőségének leírása, a kutatás során alkalmazott vizsgálati eszközök sorrendje, az 4 esetleges szükséges elővizsgálatok menetének ismertetése KORLÁTOK, ÉRTELMEZHETŐSÉG KÖRÉNEK FELMÉRÉSE: a vizsgálat gyengeségeink, módszer korlátainak felismerése, következtetések érvényességi körének felmérése ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 ont= elégtelen (1) 4. ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSRŐL RÉSZMŰHELY: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK Az esszé rész-műhelymunka felépítése: a) Bevezetés: Elméleti jellegű dolgozatnál különösen nagy figyelmet kell fordítani az átgondolt és tájékozott problémafelvetésre, a szakirodalomban rejlő nézőpontok megértésére, az áttekintett eredmények és gondolatok értékelő elemzésére. A bevezetés: mutassa be érthetően a munkát vezérlő kérdést illetve problémakört tisztázza a munka koncepcionális keretét alkotó fogalmi rendszert világítson rá a probléma jelentőségére definiálja, hogy pontosan mi a dolgozat célja b) Megvitatás: A dolgozat fő tartalmi része a megvitatás, amelyben a hallgató kifejti a bevezetőben felvetett problémát vagy kérdést. Ebben a részben a fő feladat a logikus gondolatvezetés és a megfelelő tagolás kidolgozása. A gondolatmenetnek világos és logikus szerkezeti tagolásban is meg kell mutatkoznia (alcímek, paragrafusok). 9

10 A kifejtésnek túl kell mutatnia a gondolatok és megközelítések egyszerű bemutatásán. Az állításokat érvelően, bizonyítékokkal alátámasztva kell megfogalmazni. A kifejtésnek elemzően kell kezelni a gondolatokat: rá kell mutatnia a vélemények, álláspontok, előfeltevések hasonlóságaira vagy különbségeire, erősségeire és gyengeségeire, a meg nem válaszolt kérdésekre, a szakirodalomban rejlő esetleges ellentmondásokra. c) Zárás: A záró következtetések megfogalmazása anélkül, hogy az érveket újra felsorolná. d) Hivatkozások jegyzéke: legalább 15 szakirodalmi hivatkozás, ebből 3 idegen nyelvű, amelyek nem lehetnek azok az alapművek, amiket a tárgy elsajátítása során megismert További követelmények: A dolgozat 8-10 oldalas terjedelmét tisztán az esszé szövege teszi ki. Ez nem tartalmazza a rész-műhelymunka címlapját a szakirodalmi hivatkozások listáját, illetve a mellékleteket. ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSRŐL RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK FORMAI SZEMPONTOK ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE, STRUKTÚRA (cím, oldalszámozás, absztrakt, bevezetés, megvitatás, zárás, irodalomjegyzék, mellékletek) ARÁNYOK: a dolgozatban az előírásoknak megfelelő arányban oszlanak el az egyes részek HIVATKOZÁSOK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek IRODALOMJEGYZÉK: a Magyar Pszichológiai Szemle szabványnak megfelelő HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő TARTALMI SZEMPONTOK TÉMAVÁLASZTÁS RELEVANCIÁJA: a téma jelentősége a tudományterület szempontjából, a hallgató képzettségéhez való illeszkedés, eredetiség a téma megközelítésében ÉRTHETŐSÉG, KOHERENCIA: világos megfogalmazás, a dolgozat egészében logikusan kapcsolódnak egymáshoz az egyes alfejezetek, a részek koherens egészet alkotnak STÍLUS, TERMINOLÓGIA: a szerző a tudományosság kritériumának megfelelően és gördülékenyen fogalmaz, a szakterminusokat pontosan használja FORRÁSKEZELÉS: releváns szakirodalmak kiválasztása, eredeti források használata (nem csak a témát összefoglaló művekre épít) ELMÉLETI HÁTTÉR ISMERETE, BEMUTATÁSA: a kapcsolódó elméletek alapos ismerete, érthető, logikus összefoglalása és

11 ismertetése, lényeges elemek kiemelése, irreleváns szövegrészek nincsenek A MEGKÖZELÍTÉSEK VISZONYLATÁNAK KEZELÉSE: a téma egyes nézőpontjainak releváns bemutatása, az érvek meggyőző párosítása az elméletekkel, a megközelítések közötti viszony megfelelő elemzése (hasonlóság, különbség, időben történő elhelyezés) KONKLÚZIÓ: a bemutatott álláspontok alapján megfelelő következtetések levonása, a meg nem válaszolt, ellentmondásos kérdések 4 5 felismerése és releváns elhelyezése ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 pont= elégtelen (1) 11

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR UNIVERSITY OF DEBRECEN FACULTY OF ARTS Debreceni Egyetem BTK Útmutató szakdolgozatok készítéséhez (A Debreceni Egyetem Tanulmányi és vizsgaszabályzatának alapján) Az egységes, osztatlan képzésben, az alapképzésben, (BSc, BA), mesterképzésben

Részletesebben

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6.

Esszéírás 1X1. Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes január 6. Esszéírás 1X1 Mire kell ügyelni esszéírásnál? Dr. Török Erika oktatási dékánhelyettes 2016. január 6. Mi az esszé? Az esszé a francia essay (=próba, próbálkozás) szóból ered. Eredetileg rövid terjedelmű

Részletesebben

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező

Divat- és stílustervező Divat- és stílustervező A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens

Faipari terméktervező Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.)

A kitöltött nyomtatványok leadása: február 27. hétfő (Q ép. A224.) Tájékoztató a hagyományos képzésben résztvevő közgazdász hallgatók (gazdaságelemző és külgazdasági szakirány) számára 2011/12. tanév (tavaszi félév) Diplomamunka készítés és védés (követelmények, menetrend,

Részletesebben

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus

Vaskohászati technikus Melegüzemi technikus Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült.

A tételsor a 21/2007. (V.21.) SZMM rendeletben foglalt szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye alapján készült. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

A kutatási eredmények nyilvánossá tétele

A kutatási eredmények nyilvánossá tétele A kutatási eredmények nyilvánossá tétele A kutatási beszámoló megírása Mivel az empirikus munka logikája és lépései meglehetısen kötöttek, az empirikus kutatási beszámoló mőfaja is kötött. A kutatási beszámoló

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1147-06/1 Átfogó szakdolgozat készítése, mely egy internetes szolgáltatást tervez és valósít meg vagy a kliens-,

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Intézményi kommunikátor Kommunikátor

Intézményi kommunikátor Kommunikátor Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények

TVSZ 5. számú melléklete. Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények TVSZ 5. számú melléklete Pályatételekre, az alapvizsga-dolgozatokra és a szakdolgozatokra vonatkozó követelmények A tanszékek által kiírt pályatételeket bármelyik hallgató kidolgozhatja és benyújthatja.

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki.

A szóbeli vizsgafeladatot ha a feladat indokolja a szaktanárok által összeállított mellékletek, segédanyagként felhasználható források egészítik ki. A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/00 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről OPPONENSI VÉLEMÉNY Nagy Gábor: A környezettudatos vállalati működés indikátorai és ösztönzői című PhD értekezéséről és annak téziseiről A Debreceni Egyetem Társadalomtudományi Doktori Tanácsához benyújtott,

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

Diplomamunka készítés és védés, záróvizsga (követelmények, menetrend, határidők) I. DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE ÉS VÉDÉSE. 1.

Diplomamunka készítés és védés, záróvizsga (követelmények, menetrend, határidők) I. DIPLOMAMUNKA KÉSZÍTÉSE ÉS VÉDÉSE. 1. Tájékoztató a mesterképzésben résztvevő hallgatók (közgazdasági-elemző szak, nemzetközi gazdaság és gazdálkodás szak, nappali és levelező) számára 2016/17. tanév I. (őszi) félév Diplomamunka készítés és

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő

Szoftverfejlesztő Informatikai alkalmazásfejlesztő 114-06 Szoftverfejlesztés Átfogó szakdolgozat készítése, mely vagy adatmodellezés alapján adatbázis-fejlesztés és tesztelési feladat megvalósítása, vagy egy adaptációs jellegű feladat megoldása specifikációja,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma:

2.4 A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditpontok száma: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció TANEGYSÉGLISTA k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 I. A TANÁRI SZAKDOLGOZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, ELŐFELTÉTELEI ÉS LEÍRÁSA A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 60. -a 6 rendelkezik a záróvizsgáról, mely a tantervben

Részletesebben

A szakdolgozat-készítés szabályai

A szakdolgozat-készítés szabályai A szakdolgozat-készítés szabályai Témaválasztás Bárkinek a kiadott témája választható, aki a képzésben oktat Bárkinek a kiadott témája választható, aki a tanszék főállású oktatója Önálló téma is választható,

Részletesebben

Könnyűipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

Könnyűipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET

NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET Német nemzetiségi népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. NÉMET NEMZETISÉGI NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS GAZDASÁGI SZAKFORDÍTÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

MESTERKÉPZSÉI SZAK (MA) A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése: Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2010/2011. II. félév Tantárgyi útmutató Tantárgy megnevezése

Részletesebben

I. Tartalmi követelmények

I. Tartalmi követelmények A PEDAGÓGUS SZAKVIZSGA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK TANULMÁNYTERÜLETTŐL FÜGGETLEN, EGYSÉGES SZAKDOLGOZATÁNAK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI I. Tartalmi követelmények A szakdolgozat keretein belül a

Részletesebben

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan

Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Témaválasztás, kutatási kérdések, kutatásmódszertan Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn PhD egyetemi adjunktus, MMT dernoczy@sze.hu A projekt címe: Széchenyi István Egyetem minőségi kutatói utánpótlás nevelésének

Részletesebben

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára -

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - - 2014 Pszichológiai Intézet A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása

Részletesebben

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR. Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez. Hatályba lépés időpontja: január 1.

NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR. Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez. Hatályba lépés időpontja: január 1. NYUGAT-MAGYARORSZÁGI EGYETEM BENEDEK ELEK PEDAGÓGIAI KAR Útmutató a szakdolgozat/záródolgozat készítéséhez Hatályba lépés időpontja: 2013. január 1. 1. Bevezető A szakdolgozatban/záródolgozatban a hallgató

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babeş-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok Kar 1.3 Intézet Alkalmazott Pszichológia Intézet 1.4

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Konszern számvitel alapjai. tanulmányokhoz III. évfolyam pénzügy-számvitel specializáció (szakirány) BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Konszern számvitel alapjai tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Konszern

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 080 ÉRETTSÉGI VIZSGA 008. május 6. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM . Esszék

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

A szakdolgozati tanulmány követelményei, értékelő lapjai és az e-portfólió értékelő lapja mesterszintű tanár szakon

A szakdolgozati tanulmány követelményei, értékelő lapjai és az e-portfólió értékelő lapja mesterszintű tanár szakon A szakdolgozati tanulmány követelményei, értékelő lapjai és az e-portfólió értékelő lapja mesterszintű tanár szakon EKF TKTK Neveléstudományi Tanszék Dr. Sallai Éva tanszékvezető A munkacsoport vezetője:

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0611 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 16. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Esszék

Részletesebben

Fejlődéslélektan II. gyakorlat 2016/2017. őszi félév. Molnár Anett

Fejlődéslélektan II. gyakorlat 2016/2017. őszi félév. Molnár Anett Fejlődéslélektan II. gyakorlat 2016/2017. őszi félév Molnár Anett molnar.anett@btk.ppke.hu Követelmények: Gyakorlati feladat: egy 1-5. osztályos gyermek vizsgálata minden vizsgálati alkalomról részletes

Részletesebben

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar. Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Szakdolgozat-konzultációval és szakdolgozat-készítéssel kapcsolatos információk Szakdolgozattéma-választás, konzultációk: szakdolgozattéma-választás

Részletesebben

Tanulás- és kutatásmódszertan

Tanulás- és kutatásmódszertan PSZK Mesterképzési és Távoktatási Központ / H-1149 Budapest, Buzogány utca 10-12. / 1426 Budapest Pf.:35 I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Tanulás- és kutatásmódszertan 2012/2013. II. félév Tantárgyi útmutató

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET:

TANEGYSÉGLISTA SZAKFORDÍTÓ ÉS TOLMÁCS (SZLÁV ÉS BALTI NYELVEK) SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK 1.ASZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

Szakdolgozat tájékoztató

Szakdolgozat tájékoztató Szakdolgozat tájékoztató Úr Balázs Meg kell írni Szakdolgozatot ír, aki végzős Általános rendszergazda Idegenforgalmi szakmenedzser Pénzügyi szakügyintéző Reklámszervező-szakmenedzser Vendéglátó-szakmenedzser

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel 2. Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel 2 Gazdaságinformatikus alapszak Nappali tagozat 2015/2016. tanév II. félév A tantárgy rövid bemutatása: A Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Főiskolai Karán

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Drogkutatások Magyarországon: helyzetértékelés és következtetések

Drogkutatások Magyarországon: helyzetértékelés és következtetések Drogkutatások és drogpolitika Prioritások, szükségletek, finanszírozás c. Konferencia Budapest, 2010. február 18. Drogkutatások Magyarországon: helyzetértékelés és következtetések Demetrovics Zsolt 1,2

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Vezetői és humán számvitel

Vezetői és humán számvitel SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK Emberi erőforrások felsőoktatási szakképzés (I.) ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ LEVELEZŐ TAGOZAT Vezetői és humán számvitel c. tárgy tanulmányozásához 2016/2017. tanév II. félév

Részletesebben

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07.

Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás január 07. Értékelés a BUS programhoz elkészült termékek magyar változatáról Készítette: Animatus Kft. Jókay Tamás 2011. január 07. Tartarlom Guide book,,...3 Trainer s slides,,...4 Trainer s handbook,,...5 CD,,...6

Részletesebben

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

TANEGYSÉGLISTA (MA) FILMTUDOMÁNY MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató

Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat írásával kapcsolatos tájékoztató Szakdolgozat tartalmi követelményei és ellenőrzési pontjai A szakdolgozat célja, annak bemutatása, hogy a hallgatók a képzési szakra vonatkozó ismereteket

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Számvitel alapjai. c. tárgy tanulmányozásához SZÁMVITEL INTÉZETI TANSZÉK TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Számvitel alapjai c. tárgy tanulmányozásához Felsőoktatási szakképzés Gazdaságinformatikus szak Levelező tagozat 2016/2017. tanév I. félév A tantárgy rövid

Részletesebben

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet

MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet MA szakdolgozat tájékoztató tervező szakok számára 2016. október 3. Schmidt Andrea Elméleti Intézet schmidt@mome.hu A szakdolgozattal kapcsolatos információk elérhetősége ETR Dokumentumok/ MOME Dokumentumok/

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint. Szöveges adatok tárolására és megjelenítésére nem alkalmas zsebszámológép KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA VENDÉGLÁTÓIPARi ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc A vizsgán használható segédeszközök Középszint Szöveges adatok

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA

TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA TUDOMÁNYOS MÓDSZERTAN ÉS ÉRVELÉSTECHNIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON

PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON AK/24-1/2017. Dékánhelyettesi utasítás PORTFÓLIÓ ELKÉSZÍTÉSÉNEK ÚTMUTATÓJA FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉSI SZAKOKON Kiterjed az Eszterházy Károly Főiskola Agrártudományi és Vidékfejlesztési Karán folyó felsőoktatási

Részletesebben

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint

VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN. Középszint VEGYIPAR ISMERETEK ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTEN A vizsga részei Középszint 120 perc 100 pont 15 perc 50 pont A vizsgán használható segédeszközök A vizsgázó biztosítja

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Marketingstratégia. tanulmányokhoz IV. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Marketingstratégia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2016/2017) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Marketingstratégia Tanszék:

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2424-06 A képalkotás folyamata és eszközei modul 1. vizsgafeladat. 2010. október 06.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2424-06 A képalkotás folyamata és eszközei modul 1. vizsgafeladat. 2010. október 06. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet

Szakirodalom-kutatás. Szakmai közösség: eredetiség. nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Szakirodalom-kutatás Szakmai közösség: eredetiség nem lehet egyedül megalapozni és elkészíteni egy tudományos művet Kétféle ismeret van: magunk rendelkezünk a szükséges információval, vagy tudjuk, hogy

Részletesebben

TVSZ 1 sz. melléklet

TVSZ 1 sz. melléklet TVSZ 1 sz. melléklet A diplomadolgozat (szakdolgozat) készítésének és bírálatának rendje, tartalmi és formai követelményei valamint a záróvizsga rendje a GTK-n (2013. 10. 21.) Kivonat (http://gtk.szie.hu/sites/default/files/files/szabalyzatok/etvsz_gtk_kieg_1_mell_dipldolg.pdf)

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A ZÁRÓDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A záródolgozat készítésének célja, hogy a képzésben résztvevő személy a téma kidolgozásával tanúsítsa szakértelmét az általa választott

Részletesebben

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA)

2016-tól felvett hallgatóknak MESTERKÉPZÉSI SZAK (MA) TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: EF = egyéni felkészülés G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-tól felvett hallgatóknak k = kötelező

Részletesebben

2016-ban fölvett hallgatóknak

2016-ban fölvett hallgatóknak TANEGYSÉGLISTA (MA) Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció 2016-ban fölvett hallgatóknak k = kötelező tanegység

Részletesebben

NÉV: NEPTUNKÓD: CÉGNÉV: SZÉKHELY CÉGJEGYZÉKSZÁM: ADÓSZÁM: STATISZTIKAI SZÁMJEL: ELÉRHETŐSÉG: KÉPVISELŐ: SZAKMAI FELELŐS:

NÉV: NEPTUNKÓD: CÉGNÉV: SZÉKHELY CÉGJEGYZÉKSZÁM: ADÓSZÁM: STATISZTIKAI SZÁMJEL: ELÉRHETŐSÉG: KÉPVISELŐ: SZAKMAI FELELŐS: MISKOLCI EGYETEM Gazdaságtudományi Kar FOGADÓ NYILATKOZAT SZAKMAI GYAKORLATRA JELENTKEZÉS Felsőoktatási szakképzés LEADÁSI HATÁRIDŐ: 2016. november 30. LEADÁS HELYE: DÉKÁNI HIVATAL 1. sz. melléklet HALLGATÓRA

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK SZIE Tájépítészeti és Településtervezési Kar Tájrendező és kertépítő BSc szak A SZAKDOLGOZATTAL SZEMBEN TÁMASZTOTT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK I. TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A dolgozat címe A dolgozat

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI

ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA KÖVETELMÉNYEK, A KURZUS TELJESÍTÉSÉNEK FELTÉTELEI SZTE BTK Neveléstudományi Intézet ÁLTALÁNOS SZEMPONTÚ HOSPITÁLÁS PEDAGÓGIA GYAKORLAT TEMATIKA A PEDAGÓGIA GYAKORLAT CÉLJA, hogy a hallgatók számára betekintést nyújtson az iskolai élet és a pedagógusszakma

Részletesebben