Rész-műhelymunka típusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rész-műhelymunka típusok"

Átírás

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel tanszéki kutatásban: empirikus munka Kutatási terv: elméleti munka Esszé: elméleti munka RÉSZLETES ISMERTETÉS 1) RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató a műhelyvezető tanár irányítása mellett részt vesz egy, a Pszichológia Intézetben folyó empirikus kutatásban. A választható tanszéki kutatások listája a félév első hetében a honlapon, valamint a faliújságon jelenik meg. A hallgató feladatai a következők: a) Az oktató útmutatása alapján a kutatással kapcsolatosan egy adott feladatot, vagy műveletet végez el, eközben elsajátítva az adott kutatási készséget. A részműhelysorán elsajátított kutatási készség lehet pl. adatgyűjtés, vagy adatfelvétel, vizsgálatok végzése, kódolás, statisztika, eredmények összesítése, stb. Adatbevitel önmagában nem elégséges a részműhely teljesítéséhez. 1

2 b) A hallgató részt vesz a vizsgálattal kapcsolatos kutatói megbeszéléseken, ahol betekintést nyerhet a kutatással kapcsolatos módszertani problémák gyakorlati megoldásába, és a kutatás szervezési kérdéseibe. c) A félév végén a vizsgálatot vezető tanár a részműhely értékelése során igazolja, hogy a hallgató megfelelő szinten és minőségben elvégezte a kutatási feladatot. A hallgató rész-műhelymunka dolgozatot ír az elvégzett feladatról, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELY Elsajátított készség típusa gyakorlati Elsajátított készség példái kutatásmódszertani technikák elsajátítása közös gondolkodás problémamegoldás Tevékenység jellege csoportmunka Tevékenység példái adatfelvétel kódrendszer kidolgozása kódolás statisztika készítés Értékelés alapja gyakorlati munka 2) KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató feladata egy kutatási terv részletes kidolgozása a pszichológia megfelelő területéről szabadon választott témában. A kutatási tervben a hallgató meghatároz egy tudományos problémát, és bemutatja a probléma megoldásához vezető utat. A vizsgálati terv gyakorlati kivitelezését a részműhely nem tartalmazza. A hallgató feladatai a következők: a) Az elméleti jellegű műhelymunka elkészítése során a hallgató elmélyed a pszichológia valamely alapterületének korábban megismert témájában, ismerteti a problémát, az erre vonatkozó vizsgálat logikáját, és logisztikáját. b) A hallgató az adott témára vonatkozóan megfogalmaz egy konkrét vizsgálati kérdést, kialakít egy komplett vizsgálatra vonatkozó kutatási tervet, bemutatja a releváns elméleti hátteret, megfogalmazza a hipotéziseket, bemutatja a vizsgálatba bevonni kívánt eszközöket, és a mintavételi eljárást. c) A hallgató a kutatási tervet tartalmazó rész-műhelymunka dolgozatot ír, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. 2

3 KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZMŰHELY Elsajátított készség típusa elméleti Elsajátított készség példái elméleti ismeretek rendszerző képesség kutatásmódszertani alapelvek alkalmazása szövegalkotási készség Tevékenység jellege egyéni munka Tevékenység példái probléma felvetése szakirodalom összegyűjtése rendszerezése operacionalizáció Értékelés alapja dolgozat 3) ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSEKRŐL RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató feladata a pszichológia egy alapterületéhez kapcsolódó elméleti probléma esszé formában történő bemutatása. Az esszében a hallgató kifejti a kötelező tananyagból ismert, vagy korábban nem tárgyalt elméleti kérdés különféle irányú megközelítéseit, érvelés segítségével bemutatja és elemzi vitatott kérdéseit. A hallgató feladatai a következők: a) Az esszé elkészítése során a hallgató elmélyed a pszichológia valamely alapterületének egy adott elméleti problémájában, amely alkalmas a több nézőpontból történő megvitatásra. Ez lehet egy nyugvópontra jutott kérdés, vagy egy ellentmondásos, nyitott kérdés. A hallgató logikus, letisztult érvelés használatával mutatja be és fejti ki gondolatmenetét. Ennek során nincs feltétlenül szükség egy adott nézőpont melletti elköteleződésre, vagy egy álláspont megvédése. b) A hallgató egy logikusan felépített elemző szövegben ismerteti a kiválasztott témában érveit és következtetéseit. Ennek során ismerteti az adott kérdést, feltárva annak tudománytörténeti előzményeit és következményeit. Megvitatja a kérdés jelentőségét a különböző tudományos iskolák szempontjából, bemutatja a hasonlóságokat és különbségeket az eltérő megközelítések, magyarázatok között, és levonja a megfelelő következtetéseket. c) A hallgató az esszét tartalmazó rész-műhelymunka dolgozatot ír, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. 3

4 ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSEKRŐL RÉSZMŰHELY Elsajátított készség típusa elméleti Elsajátított készség példái rendszerező gondolkodás elméleti kérdések áttekintése tudományos ismeretek szerzése szövegalkotás Tevékenység jellege egyéni munka Tevékenység példái elméleti probléma felvetése szakirodalom összegyűjtése érvrendszer kidolgozása Értékelés alapja dolgozat RÉSZMŰHELYDOLGOZATOK KÖVETELMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE 1) MINDHÁROM RÉSZMŰHELY TÍPUSRA ÉRVÉNYES FORMAI KÖVETELMÉNYEK Terjedelem: 8 10 oldal Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret Sortáv: 1,5 Felépítés: címlap, plágiumnyilatkozat, dolgozat, hivatkozások jegyzéke, szükség esetén mellékletek Címlap: A dolgozat címe középen, a szerző neve, az intézményegység neve, a részműhelydolgozat pontos kategóriája, a vezető tanár neve, a dátum (év, félév) Hivatkozások jegyzéke: a Magyar Pszichológiai Szemle szabványával megegyező APA szabvány alkalmazása javasolt (http://www.apastyle.org/manual/index.aspx Alapkövetelmény, hogy a szövegben megjelölt hivatkozásoknak és az irodalomjegyzéknek egyeznie kell (azaz a szövegben szereplő szerzőnek szerepelnie kell az irodalomjegyzékben, melyben csak olyan tanulmány szerepelhet, amire a szövegben van hivatkozás). Csak olyan tanulmányokra történhet hivatkozás, melyeket az író olvasott (ez alól a közvetett hivatkozás és az absztraktra való hivatkozás képez kivételt). Az irodalomjegyzéket alfabetikus sorrendbe kell szerkeszteni. Ugyanazon szerző(k) különböző művei a megjelenés sorrendjében követik egymást. A listán elsősorban elsődleges szakirodalom (eredeti kutatási beszámolót vagy elméleti munkát tartalmazó szakcikk) szerepeljen. Használható másodlagos szakirodalom (áttekintő, azaz "review" cikk), illetve könyv. Harmadlagos források (pl. tankönyv, enciklopédia, beleértve a wikipédiát) csak a megkövetelt számú hivatkozáson felül szerepelhet. Portfólió: A rész-műhelymunkák bekerülnek a portfólióba. 4

5 2) RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELYMUNKA: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A részműhelydolgozat szerkezete: a) A vizsgálat leírása: tömören tartalmazza annak a vizsgálatnak a leírását, amiben a hallgató részfeladatot végzett. b) A hallgató feladata a vizsgálatban: tartalmazza a hallgató által végzett feladat módszertani hátterének leírását ide értve az etikai vonatkozásokat is. Tartalmazza a feladat céljának, vizsgálaton belüli szerepének részletes ismertetését. c) Saját tapasztalatok: részletesen kifejti a hallgató saját tapasztalatait az általa végzett munkával kapcsolatosan. Mi az, amit tanult a vizsgálatból, milyen készséget sikerült elsajátítania, milyen megfigyeléseket tett a vizsgálat módszertani kérdéseivel kapcsolatosan? d) Általános következtetések: kifejti, hogy a hallgató milyen általános következtetéseket szűrt le kutatási tapasztalataiból a kutatási módszerekre, szervezésre, tervezésre, stb. vonatkozóan. e) Irodalomjegyzék: legalább 5 szakirodalmi hivatkozást tartalmaz. RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A VIZSGÁLATI RÉSZFELADAT GYAKORLATI TELJESÍTMÉNYE A FELADAT ELVÉGZÉSE: elvégezte-e a hallgató a kitűzött feladatot teljes mértékben? Amennyiben nem tudta teljes mértékben elvégezni azt, ennek mi volt az oka? A hallgató hibájából adódott, vagy indokolható-e a kutatás szervezéséből adódó külső körülménnyel? A FELADAT KIVITELZÉSÉSÉNEK MINŐSÍTÉSE: A hallgató munkájának értékelése megbízhatóság, pontosság, alaposság szempontjából. A hallgató munkája megbízható volt, és hasznára vált az adott vizsgálatnak. A feladatait körültekintően, lelkiismeretesen hajtotta végre, a végrehajtással kapcsolatos esetleges problémákat idejében jelezte a témavezetőnek. A HALLGATÓ RÉSZVÉTELE KUTATÁSI MEGBESZÉLÉSEKEN: a hallgató jelen volt a kutatási megbeszéléseken, érdeklődött a kutatással kapcsolatos problémák iránt, konstruktív kérdésekkel és javaslatokkal is segítette a vizsgálatot. MOTIVÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS: A hallgató a rábízott feladatot képességéhez mérten legjobb tudása szerint teljesítette, feladatát szorgalmasan végezte. Amennyiben a vizsgálat teret adott kreatív megoldások

6 alkalmazására, a hallgató szívesen gondolkodott újabb megoldási lehetőségeken, és javaslatot tett alkalmazásukra. FORMAI SZEMPONTOK A DOLGOZATBAN ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE, STRUKTÚRA (cím, oldalszámozás, absztrakt, bevezetés, megvitatás, zárás, irodalomjegyzék) HIVATKOZÁSOK ÉS IRODALOMJEGYZÉK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek, Az irodalomjegyzékben a Magyar Pszichológiai Szemle szabványnak megfelelően jelennek meg HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő TARTALMI SZEMPONTOK A DOLGOZATBAN A VIZSGÁLATBAN ELVÉGZETT MUNKA FÁZISAINAK ISMERTETÉSE: a dolgozat felsorolja, pontosan és érthetően 4 elmagyarázza a hallgató által elvégzett vizsgálati feladatokat, jelentőségüket a teljes vizsgálat keretében értelmezi. A VIZSGÁLATBAN ELVÉGZETT MUNKA MÓDSZERTANI HÁTTERÉNEK ISMERTETÉSE: tartalmazza a hallgató által végzett feladat módszertani hátterének 4 5 leírását ide értve az etikai vonatkozásokat is. Tartalmazza a feladat céljának, vizsgálaton belüli szerepének leírását. A VIZSGÁLATBAN VÉGZETT FELADAT SZEMÉLYES JELENTŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE: a hallgató kifejti mi az, amit 4 5 tanult a vizsgálatból, milyen készséget sikerült elsajátítania, és milyen általánosan érvényes megfigyeléseket tett a vizsgálat módszertani kérdéseivel kapcsolatosan. ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 pont= elégtelen (1) 6

7 3) KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZ-MŰHELYMUNKA: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A kutatási terv rész-műhelymunka felépítése: a) Absztrakt: A második oldal tartalmazza a kutatási terv céljaként kitűzött kérdésfeltevés leírását, amely egyetlen, tagolatlan paragrafus, ezt 3-5 kulcsszó kiemelése követi. Az oldal alján szerepel a plágium nyilatkozat. b) Kutatási kérdésfeltevés: a bevezető egy rövid összefoglaló, amelyben a hallgató keretbe helyezi a konkrét kutatási kérdést, meghatározza a kutatás irányát és ezáltal meghatározza a kutatási terv tartalmát. A hallgató világosan, szabatosan, és konkrétan megnevezi, hogy mi az a megoldatlan vagy megválaszolatlan probléma, amire a kutatás választ keres. c) Szakirodalmi összefoglaló: a hallgató ebben a pontban eljut a hipotézisek megfogalmazásáig. A kutatási tervben ismertetett szakirodalmi bevezető újszerű kutatási kérdésfeltevés irányába mutat, hozzájárulást jelent a korábban bemutatott vizsgálati eredményekhez, nem elég korábbi vizsgálatok megismétlése. A dolgozatban a hallgató ismerteti a tárgyban végzett kutatás szakirodalmi előzményeit, bemutatja, elemzi és indokolja a bizonyítás módszereit. d) Hipotézisek megfogalmazása: A hipotéziseket tételesen, külön alfejezetben kell felsorolni a bevezető végén. A hipotéziseknek a szakirodalmi háttéren kell alapulniuk. A hipotézisek lehetővé teszik a kutatási terv empirikus ellenőrzését. A hipotézisek megnevezik a vizsgált változókat és megfogalmazza a közöttük levő összefüggések lehetőségeit, irányát és behatárolják az ellenőrzés módját. Fontos, hogy a kutatás hipotézisei illeszkedjenek a korábbi kutatások sorába, tehát le kell írni, hogy mennyiben ismétli azokat, vagy a probléma mely újabb aspektusát vizsgálja e) Módszertani terv: a vizsgálat lefolytatásának pontos bemutatása úgy, hogy a leírtak alapján az bármikor kivitelezhető legyen. Külön alfejezetben kell meghatározni a mintavételi eljárásra vonatkozó kritériumokat, a vizsgálati személyek számát, nemét, korát, kiválasztásuk kritériumait, az egyes vizsgálati csoportokba való besorolásuk kritériumait. a dolgozat tartalmazza az etikai elvek betartására vonatkozó pontokat. Külön alfejezetben kell meghatározni ezt követően a kutatás kivitelezéséhez szánt eszközöket: berendezések, tesztek, kérdőívek mindegyike pontos hivatkozással [szerző, fordító]. Külön alfejezetben az eljárást, a vizsgálat lefolytatásának pontos menetét. Saját készítésű kérdőív készítésénél még legalább egy, a témához kapcsolódó validált kérdőív használata szükséges. Idegen nyelvről fordított kérdőív esetében minimum másodfordító közreműködése szükséges. f) Kritikai rész: a kutatás kivitelezhetőségének szempontjai, etikai irányelvek ismertetése, a korlátok felismerése. g) Irodalomjegyzék: A listán minimum 10 db lektorált folyóiratban megjelent szakcikk, vagy szakirodalmi mű szerepeljen, melyből minimum kettő idegen nyelvű. Ha egy témába vágó fontos cikknek csak az absztraktja olvasható, az absztraktra való hivatkozás szerepeljen az irodalomlistán, azonban ez negyedértékű hivatkozásnak számít. 7

8 A dolgozat kivitelezésére vonatkozó előírások: A hallgató saját témát választ, és a félévkezdést követő 3. héten írásban jelzi a témavezető felé szándékát. A témaválasztás elfogadását követően a hallgató a témavezetővel egyezteti a dolgozat leadási határidejét. A továbbiakban a hallgató önállóan végzi a munkát a témavezetővel történő rendszeres konzultáció mellett. További követelmények: A dolgozat 8-10 oldalas terjedelme tisztán a kutatási terv bemutatását jelenti. Ez nem tartalmazza a rész-műhelymunka címlapját és második lapját (absztrakt és plágium nyilatkozat), a szakirodalmi hivatkozások listáját, illetve a mellékleteket. KUTATÁSI TERV RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK FORMAI SZEMPONTOK CÍM, ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE: Pontosan fedi a cím a tartalmat? Kifejező, önmagában is érthető? Kutatási kérdésfeltevés, hipotézisek, mintaválasztás és jellemzők, eszközök, irodalomjegyzék, mellékletek, oldalszámozás HIVATKOZÁSOK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek ÁBRÁK: ábrák érthetőek, beazonosíthatók a szövegben, számmal ellátottak IRODALOMJEGYZÉK: a Magyar Pszichológiai Szemle és az APA szabványnak megfelelő HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő STÍLUS, TERMINOLÓGIA: a fogalmazás világos, tömör, célratörő, a nyelvezet szakszerű (nem találhatók az írásban oda nem illő - naiv, suta, kollokviális - megfogalmazások), a mondatok felépítése, logikus, gördülékeny gondolatvezetés TARTALMI SZEMPONTOK TÉMAVÁLASZTÁS RELEVANCIÁJA, KÉRDÉSFELTEVÉS: a téma (gyakorlati) jelentősége a tudományterület szempontjából, a hallgató képzettségéhez való illeszkedés ÉRTHETŐSÉG, KOHERENCIA: világos megfogalmazás, a dolgozat egészében Az egyes részek logikusan kapcsolódnak egymáshoz, koherens egészet alkotnak, a fogalmak definiálása pontos KÉRDÉSFELTEVÉS: kutatói kérdés újdonsága, eredetisége, világos és egyértelmű a kérdésfelvetés, a kérdésfelvetés indoklásának meggyőzősége. Összességében világosan, logikusan, megfelelően érvelve készíti elő a probléma részletes megvitatását. ELMÉLETI HÁTTÉR ISMERETE, BEMUTATÁSA: a kapcsolódó elméletek alapos ismerete, megfelelő irodalom kiválasztása (odaillő és nem csak az összefoglaló alapkönyvekből származik), elmélet érthető, logikus összefoglalása és ismertetése, 4 8

9 lényeges elemek kiemelése, irreleváns szövegrészek nincsenek, hipotézisekhez való tölcsérszerű eljutás HIPOTÉZISEK: logikus, kidolgozott, az elméletből következő hipotézisek és azok pontos megfogalmazása, a hipotézisre vonatkozó változók 4 helyes operacionalizálása, a változók közötti összefüggések megfelelő mélységű feltárása. MINTAVÉTELI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA: a kutatói kérdéshez illeszkedő mintaválasztás, a mintaválasztás kritériumainak feltárása, a minta 4 jellemzése. ESZKÖZÖK ISMERTETÉSE: vizsgálati eszközök a hipotézisekhez illeszkedő kiválasztása és bemutatása (amennyiben elérhető: magyar mintán 4 bemért, valid eljárás), saját szerkesztésű kérdőív esetén alapos szakirodalmi alátámasztás. A KUTATÁSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA: a vizsgálat pontos kivitelezhetőségének leírása, a kutatás során alkalmazott vizsgálati eszközök sorrendje, az 4 esetleges szükséges elővizsgálatok menetének ismertetése KORLÁTOK, ÉRTELMEZHETŐSÉG KÖRÉNEK FELMÉRÉSE: a vizsgálat gyengeségeink, módszer korlátainak felismerése, következtetések érvényességi körének felmérése ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 ont= elégtelen (1) 4. ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSRŐL RÉSZMŰHELY: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK Az esszé rész-műhelymunka felépítése: a) Bevezetés: Elméleti jellegű dolgozatnál különösen nagy figyelmet kell fordítani az átgondolt és tájékozott problémafelvetésre, a szakirodalomban rejlő nézőpontok megértésére, az áttekintett eredmények és gondolatok értékelő elemzésére. A bevezetés: mutassa be érthetően a munkát vezérlő kérdést illetve problémakört tisztázza a munka koncepcionális keretét alkotó fogalmi rendszert világítson rá a probléma jelentőségére definiálja, hogy pontosan mi a dolgozat célja b) Megvitatás: A dolgozat fő tartalmi része a megvitatás, amelyben a hallgató kifejti a bevezetőben felvetett problémát vagy kérdést. Ebben a részben a fő feladat a logikus gondolatvezetés és a megfelelő tagolás kidolgozása. A gondolatmenetnek világos és logikus szerkezeti tagolásban is meg kell mutatkoznia (alcímek, paragrafusok). 9

10 A kifejtésnek túl kell mutatnia a gondolatok és megközelítések egyszerű bemutatásán. Az állításokat érvelően, bizonyítékokkal alátámasztva kell megfogalmazni. A kifejtésnek elemzően kell kezelni a gondolatokat: rá kell mutatnia a vélemények, álláspontok, előfeltevések hasonlóságaira vagy különbségeire, erősségeire és gyengeségeire, a meg nem válaszolt kérdésekre, a szakirodalomban rejlő esetleges ellentmondásokra. c) Zárás: A záró következtetések megfogalmazása anélkül, hogy az érveket újra felsorolná. d) Hivatkozások jegyzéke: legalább 15 szakirodalmi hivatkozás, ebből 3 idegen nyelvű, amelyek nem lehetnek azok az alapművek, amiket a tárgy elsajátítása során megismert További követelmények: A dolgozat 8-10 oldalas terjedelmét tisztán az esszé szövege teszi ki. Ez nem tartalmazza a rész-műhelymunka címlapját a szakirodalmi hivatkozások listáját, illetve a mellékleteket. ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSRŐL RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK FORMAI SZEMPONTOK ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE, STRUKTÚRA (cím, oldalszámozás, absztrakt, bevezetés, megvitatás, zárás, irodalomjegyzék, mellékletek) ARÁNYOK: a dolgozatban az előírásoknak megfelelő arányban oszlanak el az egyes részek HIVATKOZÁSOK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek IRODALOMJEGYZÉK: a Magyar Pszichológiai Szemle szabványnak megfelelő HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő TARTALMI SZEMPONTOK TÉMAVÁLASZTÁS RELEVANCIÁJA: a téma jelentősége a tudományterület szempontjából, a hallgató képzettségéhez való illeszkedés, eredetiség a téma megközelítésében ÉRTHETŐSÉG, KOHERENCIA: világos megfogalmazás, a dolgozat egészében logikusan kapcsolódnak egymáshoz az egyes alfejezetek, a részek koherens egészet alkotnak STÍLUS, TERMINOLÓGIA: a szerző a tudományosság kritériumának megfelelően és gördülékenyen fogalmaz, a szakterminusokat pontosan használja FORRÁSKEZELÉS: releváns szakirodalmak kiválasztása, eredeti források használata (nem csak a témát összefoglaló művekre épít) ELMÉLETI HÁTTÉR ISMERETE, BEMUTATÁSA: a kapcsolódó elméletek alapos ismerete, érthető, logikus összefoglalása és

11 ismertetése, lényeges elemek kiemelése, irreleváns szövegrészek nincsenek A MEGKÖZELÍTÉSEK VISZONYLATÁNAK KEZELÉSE: a téma egyes nézőpontjainak releváns bemutatása, az érvek meggyőző párosítása az elméletekkel, a megközelítések közötti viszony megfelelő elemzése (hasonlóság, különbség, időben történő elhelyezés) KONKLÚZIÓ: a bemutatott álláspontok alapján megfelelő következtetések levonása, a meg nem válaszolt, ellentmondásos kérdések 4 5 felismerése és releváns elhelyezése ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 pont= elégtelen (1) 11

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS

A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE ÉS A VÉDÉS Szakdolgozat konzultáció MILYEN LEGYEN A SZAKDOLGOZAT? ELVÁRÁSOK SZEMPONTRENDSZERE SZAKIRODALMI JÁRTASSÁG irodalmi jártasság SZAKMÁHOZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI MÓDSZEREK

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató

55 146 01 0000 00 00 Gyakorlati oktató Gyakorlati oktató A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 1185-06/1 Gazdasági tervezési, rendszerelemzési, tervezési vagy

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A SZAKDOLGOZAT TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI A beadás feltételei: A benyújtott szakdolgozat elfogadását a témavezető tanár a Konzultációs igazolás címet viselő űrlap aláírásával igazolja. A szakdolgozatokba

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez

Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Debreceni Egyetem Egészségügyi Főiskolai Kar Oxyologia Tanszék Útmutató A szakdolgozat elkészítéséhez Nyíregyháza, 2002. Tartalomjegyzék Bevezető I. Témaválasztás, általános tájékozódás 1.) Témaválasztás

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése)

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK. Gazdasági és jogi szakfordító és terminológus (A/anyanyelv/ és B/idegen nyelv/ megnevezése) TANEGYSÉGLISTA Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT

A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A DIPLOMAMUNKA FORMAI KÖVETELMÉNYEI JAVASLAT A diplomamunka kötelező részei (bekötési sorrendben) 1. Fedőlap - Bal felső sarokban a kiíró tanszék megnevezése (ha két tanszékkel együttműködve dolgozzuk

Részletesebben

A TANTÁRGY ADATLAPJA

A TANTÁRGY ADATLAPJA A TANTÁRGY ADATLAPJA 1. A képzési program adatai 1.1 Felsőoktatási intézmény Babes-Bolyai Tudományegyetem 1.2 Kar Pszichológia és Neveléstudományok 1.3 Intézet Pedagógia és Alkalmazott Didaktika 1.4 Szakterület

Részletesebben

Szakdolgozati követelmények

Szakdolgozati követelmények Szakdolgozati követelmények (Az MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam Tanulmányi Szabályzatának 2. számú melléklete) MKSZ-NEK Szakedző Tanfolyam (Megjegyzés: A Szakdolgozati követelmények című melléklet tartalmának

Részletesebben

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Szakdolgozat tartalmi és formai követelményei készítette: Ferenczi Edéné 2009.október 14. Mi a szakdolgozat? Közgazdasági tartalmú értekezés Bizonyítja a hallgató szakterületi jártasságát Hazai és nemzetközi

Részletesebben

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei

Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei Útmutató A szakdolgozat tartalmi és formai követelményei A záróvizsgára bocsátás feltétele a konzulens által jóváhagyott szakdolgozat benyújtása. A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős

Részletesebben

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5

A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 A TANÁRI SZAKDOLGOZAT 1 2 3 4 5 I. A TANÁRI SZAKDOLGOZAT JOGSZABÁLYI HÁTTERE, ELŐFELTÉTELEI ÉS LEÍRÁSA A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 60. -a 6 rendelkezik a záróvizsgáról, mely a tantervben

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára -

A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - Hallgatók számára - Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészettudományi Kar A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása - - 2014 Pszichológiai Intézet A pszichológia szakon készítendő dokumentumok szabályozása

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

A szakdolgozat-készítés szabályai

A szakdolgozat-készítés szabályai A szakdolgozat-készítés szabályai Témaválasztás Bárkinek a kiadott témája választható, aki a képzésben oktat Bárkinek a kiadott témája választható, aki a tanszék főállású oktatója Önálló téma is választható,

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak

FOSZK Kereskedelem és Marketing szak FOSZK Kereskedelem és Marketing szak TÁJÉKOZATÓ A PROJEKTMUNKA ELKÉSZÍTÉSÉNEK FŐBB SZEMPONTJAIRÓL 2014/2015. tanév Alapvető követelmény, hogy a projektmunka témája kapcsolódjon a FOSZK Kereskedelem és

Részletesebben

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI

Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Eszterházy Károly Főiskola Természettudományi Kar Sporttudományi Intézet A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉNEK SZEMPONTJAI Jóváhagyta: EKF Sporttudományi Intézet Intézeti Tanácsa A diplomamunka célja a tanultak

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK

Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár- és Egészségtudományi Kar Gazdasági Campus Békéscsaba Tudományos Diákköri Konferencia FORMAI KRITÉRIUMOK 2015. 1. A 2015-ös Tudományos Diákköri Konferencia fontos

Részletesebben

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA

SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSEK SZAKDOLGOZATI SZABÁLYZATA I. A SZAKDOLGOZAT CÉLJA A szakdolgozat készítésének célja, hogy tanúsítsa a hallgató tudását és szakértelmét valamely általa választott témában, a választott

Részletesebben

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 09 Mechatronikai mérnökasszisztens. Mérnökasszisztens A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak FRANCIA-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Alapképzésben szerzett fokozat és szakképzettség birtokában bölcsészettudomány képzési területen

Részletesebben

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás metodológiai alapjai Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógiai kutatás jellemző sajátosságai A pedagógiai kutatás célja a személyiség fejlődése, fejlesztése során érvényesülő törvényszerűségek,

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL. tanulmányokhoz III. ÉVFOLYAM PÉNZÜGY-SZÁMVITEL SZAK BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ VEZETŐI SZÁMVITEL tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Vezetői számvitel Tanszék: Számvitel

Részletesebben

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához

MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 469-6798 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ NAPPALI TAGOZAT MÉRLEG- ÉS EREDMÉNYELEMZÉS c. tárgy tanulmányozásához Gazdálkodási és menedzsment szak Statisztikus

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA

TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA TÁJÉKOZTATÓ A KÖTELEZŐ VÁLLALATI GYAKORLATRÓL (OKTATÁS VII. FÉLÉVE) PÉNZÜGY ÉS SZÁMVITEL BA SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA Jelentkezés a vállalati gyakorlatra: A vállalati gyakorlatra a mellékelt Vállalati gyakorlati

Részletesebben

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus

54 542 01 0010 54 02 Ruhaipari technikus Könnyűipari technikus A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA Intézményi azonosító: FI 74250 4401 Nyíregyháza Sóstói út 31/B. Tel: 42/599-400 Fax: 42/402-485 SZAKDOLGOZATI LAP Szakirányú továbbképzéshez Név : NEPTUN-kód : Szakirányú továbbképzés:

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA

ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA ZÁRÓDOLGOZATOK KÉSZÍTÉSI SZABÁLYZATA A ZÁRÓDOLGOZAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI A záródolgozat készítésének célja, hogy a képzésben résztvevő személy a téma kidolgozásával tanúsítsa szakértelmét az általa választott

Részletesebben

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév

Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév Budapesti Gazdasági Főiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erőforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi útmutató 2015/2016. I. félév antárgy megnevezése antárgy kódja: Prezentációs- és íráskészség

Részletesebben

egyetemi docens PPKE BTK Pszichológia Intézet Telefon: 06 (26) 375-375/2549 Fax: 06 (1) 7892-775 E-mail: nabrady.maria@btk.ppke.hu

egyetemi docens PPKE BTK Pszichológia Intézet Telefon: 06 (26) 375-375/2549 Fax: 06 (1) 7892-775 E-mail: nabrady.maria@btk.ppke.hu FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

A tanári mesterképzés portfóliója

A tanári mesterképzés portfóliója A tanári mesterképzés portfóliója TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0009 Szakmai szolgáltató és kutatást támogató regionális hálózatok a pedagógusképzésért az Észak-Alföldi régióban Dr. Márton Sára főiskolai tanár

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz II. évfolyam GI szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Szervezeti magatartás és vezetés tanulmányokhoz LEVELEZŐ Tanév (2014/2015) I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Szervezeti magatartás és vezetés Tanszék:Vállalkozás

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon

NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET. Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA TANÍTÓKÉPZŐ INTÉZET Útmutató a szakdolgozat készítéséhez tanító szakon Nyíregyháza 2014 Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 2. A szakdolgozati témák meghirdetésének rendje

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2424-06 A képalkotás folyamata és eszközei modul 1. vizsgafeladat. 2010. október 06.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Radiográfus szakképesítés. 2424-06 A képalkotás folyamata és eszközei modul 1. vizsgafeladat. 2010. október 06. Nemzeti Erőforrás Minisztérium Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Vízvári László A minősítő beosztása: főigazgató JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek

1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1. Egészségügy szakmacsoport Egészségügyi alapismeretek 1.1. A verseny részei Első forduló Második forduló Interaktív versenyrész Írásbeli versenyrész Szóbeli versenyrész 180 perc 180 perc 20 perc 100

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. ÉVFOLYAM TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ HUMÁNGAZDÁLKODÁS ÉS MENEDZSMENT SZAK NAPPALI TAGOZAT Humán kontrolling c. tárgy tanulmányozásához 2014/2015.tanév

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számvitel Intézeti Tanszék /fax: 383-8480 Budapest 72. Pf.: 35. 1426 III. évfolyam Pénzügy és Számvitel Szak, Számvitel szakirány TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ a Számviteli sajátosságok tantárgy tanulmányozásához

Részletesebben

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2.

Dr. Piskóti István Marketing Intézet. Marketing 2. Kutatni kell kutatni jó! - avagy a MIR és a marketingkutatás módszerei Dr. Piskóti István Marketing Intézet Marketing 2. Marketing-menedzsment A marketing összes feladatát és aktivitásait összefoglalóan,

Részletesebben

Problémamegoldás 1. szint

Problémamegoldás 1. szint KULCSKÉSZSÉGEK Problémamegoldás 1. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz általában szükséges leggyakoribb

Részletesebben

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI

GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA A SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT.. SZÁMÚ MELLÉKLETE A SZAKDOLGOZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI GYŐR, 2015 1 1. BEVEZETÉS 1.1. A szakdolgozat célja A hallgató a szakdolgozatban bizonyítja

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015-es tanév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi Szakmenedzser

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens

A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon. 2. Szakdolgozat témája, témavezető, konzulens A szakdolgozatok tartalmi, formai és értékelési követelményei az Egészségügyi szervező alapszakon Hatályos: 2007. 12. 01-től Kiegészítés, a szakdolgozat elkészítésének általános rendjéről szóló, a Debreceni

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei EGÉSZSÉGÜGYI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Szóbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM

MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Károlyi Mihály Fővárosi Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági Szakközépiskola TANTERV MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Készítette: a magyar munkaközösség (Balogh Anikó, Dr. Szabóné Bánkuti Katalin, Mándoki Mária,

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 091-06/1 Egy professzionálisan kivitelezett, számítógépes prezentációval segített előadásban a szakdolgozat

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A társadalomkutatás módszerei I.

A társadalomkutatás módszerei I. A társadalomkutatás módszerei I. 2. hét Daróczi Gergely Budapesti Corvinus Egyetem 2011. IX. 22. Outline 1 Bevezetés 2 Társadalomtudományi módszerek Beavatkozásmentes vizsgálatok Kvalitatív terepkutatás

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 04 Külgazdasági üzletkötő Kereskedelmi menedzser A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK

ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK ÚTMUTATÓ A SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSÉHEZ ÉS A ZÁZÓVIZSGÁRA VALÓ FELKÉSZÜLÉSHEZ 1. A SZAKDOLGOZATTAL KAPCSOLATOS FORMAI ÉS TARTALMI ELŐÍRÁSOK A szakdolgozat szokásos terjedelme 40-60 A/4-es gépelt oldal. Az

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László

Szociális munka gyakorlata VI. 2006/2007. tanév. Készítette: Szoboszlai Katalin Pattyán László A szociális munka gyakorlat VI. tantárgy célja, hogy a hallgató képessé váljon a szociális munka végzéséhez szükséges ismeretek gyakorlatban történő alkalmazására. A VI. félévben a terepgyakorlat formája

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei

A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozatok tartalmi és formai követelményei A szakdolgozat tudományos igényű alkotás, amellyel a végzős hallgató számot ad arról, hogy képes a választott témájában elmélyült kutatást végezni, a szakirodalmi

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógépes grafika E-000976/2014/D002

Részletesebben

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak

OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ. szakirányú továbbképzési szak OLASZ-MAGYAR BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI SZAKFORDITÓ szakirányú továbbképzési szak A szak felvételének feltétele: Legalább alapképzésben bölcsészettudományi vagy társadalomtudományi képzési területen szerzett

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens

55 810 01 0010 55 05 Gépipari mérnökasszisztens Mérnökasszisztens A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK

AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA TERMÉSZETTUDOMÁNYOK MATEMATIKA FIZIKA BIOLÓGIA FÖLDRAJZ KÉMIA Az OFI kínálata - természettudományok Matematika Matematika Ajánlatunk:

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév

Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Budapesti Gazdasági Fıiskola Pénzügyi és Számviteli Kar Vállalkozás és Emberi Erıforrások Intézeti Tanszék Tantárgyi program 2012/2013. II. félév Tantárgy megnevezése Prezentációs és íráskészségfejlesztés

Részletesebben

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz

Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz Az értékelés rendszere - hasznos tanácsok az akkreditált képzési programokhoz A képzések lényeges eleme az értékelés, hiszen ez alapján kap visszajelzést a résztvevő és az intézmény is a képzés hatékonyságáról.

Részletesebben

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET

ESZTERHÁZY KÁROLY FŐISKOLA GAZDASÁG- ÉS TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KAR GAZDASÁGTUDOMÁNYI INTÉZET TANTÁRGYI PROGRAM ÉS ÜTEMTERV 2010/2011. tanév II. félév A TANTÁRGY Kódja: NBP_AD102G3 Megnevezése: A FELNŐTTKÉPZÉS ÉS AZ EMBERI ERŐFORRÁSOK FEJLESZTÉSE Szak: Andragógia szak Heti tanóra: 2 Vizsgajelleg:

Részletesebben

Szakdolgozati Útmutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára

Szakdolgozati Útmutató. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar. régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára Szakdolgozati Útmutató A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar régészet BA szakirány hallgatói és oktatói számára A Régészeti Tanszék oktatói kara segítséget kíván nyújtani

Részletesebben

Részletes program 2015/16. tanév 1. félévére

Részletes program 2015/16. tanév 1. félévére A tantárgy/kurzus címe MŰEMLÉKVÉDELEM A kurzus típusa Előadás A tantárgy/kurzus száma SGYMTET281xxx2/0/f/2 Óraszám/hét 2/2 óra Félév 1. Kreditek száma: 2 Előadó tanár: dr.tech.szabó László DLA, ny.főiskolai

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA I. Szakdolgozat készítése Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA A BME TVSZ 20 alapján: A hallgatónak az oklevél megszerzéséhez az MSc/MA képzésben,

Részletesebben

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre

FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre FELHÍVÁS a XXXI. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben