Rész-műhelymunka típusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rész-műhelymunka típusok"

Átírás

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel tanszéki kutatásban: empirikus munka Kutatási terv: elméleti munka Esszé: elméleti munka RÉSZLETES ISMERTETÉS 1) RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató a műhelyvezető tanár irányítása mellett részt vesz egy, a Pszichológia Intézetben folyó empirikus kutatásban. A választható tanszéki kutatások listája a félév első hetében a honlapon, valamint a faliújságon jelenik meg. A hallgató feladatai a következők: a) Az oktató útmutatása alapján a kutatással kapcsolatosan egy adott feladatot, vagy műveletet végez el, eközben elsajátítva az adott kutatási készséget. A részműhelysorán elsajátított kutatási készség lehet pl. adatgyűjtés, vagy adatfelvétel, vizsgálatok végzése, kódolás, statisztika, eredmények összesítése, stb. Adatbevitel önmagában nem elégséges a részműhely teljesítéséhez. 1

2 b) A hallgató részt vesz a vizsgálattal kapcsolatos kutatói megbeszéléseken, ahol betekintést nyerhet a kutatással kapcsolatos módszertani problémák gyakorlati megoldásába, és a kutatás szervezési kérdéseibe. c) A félév végén a vizsgálatot vezető tanár a részműhely értékelése során igazolja, hogy a hallgató megfelelő szinten és minőségben elvégezte a kutatási feladatot. A hallgató rész-műhelymunka dolgozatot ír az elvégzett feladatról, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELY Elsajátított készség típusa gyakorlati Elsajátított készség példái kutatásmódszertani technikák elsajátítása közös gondolkodás problémamegoldás Tevékenység jellege csoportmunka Tevékenység példái adatfelvétel kódrendszer kidolgozása kódolás statisztika készítés Értékelés alapja gyakorlati munka 2) KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató feladata egy kutatási terv részletes kidolgozása a pszichológia megfelelő területéről szabadon választott témában. A kutatási tervben a hallgató meghatároz egy tudományos problémát, és bemutatja a probléma megoldásához vezető utat. A vizsgálati terv gyakorlati kivitelezését a részműhely nem tartalmazza. A hallgató feladatai a következők: a) Az elméleti jellegű műhelymunka elkészítése során a hallgató elmélyed a pszichológia valamely alapterületének korábban megismert témájában, ismerteti a problémát, az erre vonatkozó vizsgálat logikáját, és logisztikáját. b) A hallgató az adott témára vonatkozóan megfogalmaz egy konkrét vizsgálati kérdést, kialakít egy komplett vizsgálatra vonatkozó kutatási tervet, bemutatja a releváns elméleti hátteret, megfogalmazza a hipotéziseket, bemutatja a vizsgálatba bevonni kívánt eszközöket, és a mintavételi eljárást. c) A hallgató a kutatási tervet tartalmazó rész-műhelymunka dolgozatot ír, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. 2

3 KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZMŰHELY Elsajátított készség típusa elméleti Elsajátított készség példái elméleti ismeretek rendszerző képesség kutatásmódszertani alapelvek alkalmazása szövegalkotási készség Tevékenység jellege egyéni munka Tevékenység példái probléma felvetése szakirodalom összegyűjtése rendszerezése operacionalizáció Értékelés alapja dolgozat 3) ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSEKRŐL RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató feladata a pszichológia egy alapterületéhez kapcsolódó elméleti probléma esszé formában történő bemutatása. Az esszében a hallgató kifejti a kötelező tananyagból ismert, vagy korábban nem tárgyalt elméleti kérdés különféle irányú megközelítéseit, érvelés segítségével bemutatja és elemzi vitatott kérdéseit. A hallgató feladatai a következők: a) Az esszé elkészítése során a hallgató elmélyed a pszichológia valamely alapterületének egy adott elméleti problémájában, amely alkalmas a több nézőpontból történő megvitatásra. Ez lehet egy nyugvópontra jutott kérdés, vagy egy ellentmondásos, nyitott kérdés. A hallgató logikus, letisztult érvelés használatával mutatja be és fejti ki gondolatmenetét. Ennek során nincs feltétlenül szükség egy adott nézőpont melletti elköteleződésre, vagy egy álláspont megvédése. b) A hallgató egy logikusan felépített elemző szövegben ismerteti a kiválasztott témában érveit és következtetéseit. Ennek során ismerteti az adott kérdést, feltárva annak tudománytörténeti előzményeit és következményeit. Megvitatja a kérdés jelentőségét a különböző tudományos iskolák szempontjából, bemutatja a hasonlóságokat és különbségeket az eltérő megközelítések, magyarázatok között, és levonja a megfelelő következtetéseket. c) A hallgató az esszét tartalmazó rész-műhelymunka dolgozatot ír, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. 3

4 ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSEKRŐL RÉSZMŰHELY Elsajátított készség típusa elméleti Elsajátított készség példái rendszerező gondolkodás elméleti kérdések áttekintése tudományos ismeretek szerzése szövegalkotás Tevékenység jellege egyéni munka Tevékenység példái elméleti probléma felvetése szakirodalom összegyűjtése érvrendszer kidolgozása Értékelés alapja dolgozat RÉSZMŰHELYDOLGOZATOK KÖVETELMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE 1) MINDHÁROM RÉSZMŰHELY TÍPUSRA ÉRVÉNYES FORMAI KÖVETELMÉNYEK Terjedelem: 8 10 oldal Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret Sortáv: 1,5 Felépítés: címlap, plágiumnyilatkozat, dolgozat, hivatkozások jegyzéke, szükség esetén mellékletek Címlap: A dolgozat címe középen, a szerző neve, az intézményegység neve, a részműhelydolgozat pontos kategóriája, a vezető tanár neve, a dátum (év, félév) Hivatkozások jegyzéke: a Magyar Pszichológiai Szemle szabványával megegyező APA szabvány alkalmazása javasolt (http://www.apastyle.org/manual/index.aspx Alapkövetelmény, hogy a szövegben megjelölt hivatkozásoknak és az irodalomjegyzéknek egyeznie kell (azaz a szövegben szereplő szerzőnek szerepelnie kell az irodalomjegyzékben, melyben csak olyan tanulmány szerepelhet, amire a szövegben van hivatkozás). Csak olyan tanulmányokra történhet hivatkozás, melyeket az író olvasott (ez alól a közvetett hivatkozás és az absztraktra való hivatkozás képez kivételt). Az irodalomjegyzéket alfabetikus sorrendbe kell szerkeszteni. Ugyanazon szerző(k) különböző művei a megjelenés sorrendjében követik egymást. A listán elsősorban elsődleges szakirodalom (eredeti kutatási beszámolót vagy elméleti munkát tartalmazó szakcikk) szerepeljen. Használható másodlagos szakirodalom (áttekintő, azaz "review" cikk), illetve könyv. Harmadlagos források (pl. tankönyv, enciklopédia, beleértve a wikipédiát) csak a megkövetelt számú hivatkozáson felül szerepelhet. Portfólió: A rész-műhelymunkák bekerülnek a portfólióba. 4

5 2) RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELYMUNKA: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A részműhelydolgozat szerkezete: a) A vizsgálat leírása: tömören tartalmazza annak a vizsgálatnak a leírását, amiben a hallgató részfeladatot végzett. b) A hallgató feladata a vizsgálatban: tartalmazza a hallgató által végzett feladat módszertani hátterének leírását ide értve az etikai vonatkozásokat is. Tartalmazza a feladat céljának, vizsgálaton belüli szerepének részletes ismertetését. c) Saját tapasztalatok: részletesen kifejti a hallgató saját tapasztalatait az általa végzett munkával kapcsolatosan. Mi az, amit tanult a vizsgálatból, milyen készséget sikerült elsajátítania, milyen megfigyeléseket tett a vizsgálat módszertani kérdéseivel kapcsolatosan? d) Általános következtetések: kifejti, hogy a hallgató milyen általános következtetéseket szűrt le kutatási tapasztalataiból a kutatási módszerekre, szervezésre, tervezésre, stb. vonatkozóan. e) Irodalomjegyzék: legalább 5 szakirodalmi hivatkozást tartalmaz. RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A VIZSGÁLATI RÉSZFELADAT GYAKORLATI TELJESÍTMÉNYE A FELADAT ELVÉGZÉSE: elvégezte-e a hallgató a kitűzött feladatot teljes mértékben? Amennyiben nem tudta teljes mértékben elvégezni azt, ennek mi volt az oka? A hallgató hibájából adódott, vagy indokolható-e a kutatás szervezéséből adódó külső körülménnyel? A FELADAT KIVITELZÉSÉSÉNEK MINŐSÍTÉSE: A hallgató munkájának értékelése megbízhatóság, pontosság, alaposság szempontjából. A hallgató munkája megbízható volt, és hasznára vált az adott vizsgálatnak. A feladatait körültekintően, lelkiismeretesen hajtotta végre, a végrehajtással kapcsolatos esetleges problémákat idejében jelezte a témavezetőnek. A HALLGATÓ RÉSZVÉTELE KUTATÁSI MEGBESZÉLÉSEKEN: a hallgató jelen volt a kutatási megbeszéléseken, érdeklődött a kutatással kapcsolatos problémák iránt, konstruktív kérdésekkel és javaslatokkal is segítette a vizsgálatot. MOTIVÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS: A hallgató a rábízott feladatot képességéhez mérten legjobb tudása szerint teljesítette, feladatát szorgalmasan végezte. Amennyiben a vizsgálat teret adott kreatív megoldások

6 alkalmazására, a hallgató szívesen gondolkodott újabb megoldási lehetőségeken, és javaslatot tett alkalmazásukra. FORMAI SZEMPONTOK A DOLGOZATBAN ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE, STRUKTÚRA (cím, oldalszámozás, absztrakt, bevezetés, megvitatás, zárás, irodalomjegyzék) HIVATKOZÁSOK ÉS IRODALOMJEGYZÉK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek, Az irodalomjegyzékben a Magyar Pszichológiai Szemle szabványnak megfelelően jelennek meg HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő TARTALMI SZEMPONTOK A DOLGOZATBAN A VIZSGÁLATBAN ELVÉGZETT MUNKA FÁZISAINAK ISMERTETÉSE: a dolgozat felsorolja, pontosan és érthetően 4 elmagyarázza a hallgató által elvégzett vizsgálati feladatokat, jelentőségüket a teljes vizsgálat keretében értelmezi. A VIZSGÁLATBAN ELVÉGZETT MUNKA MÓDSZERTANI HÁTTERÉNEK ISMERTETÉSE: tartalmazza a hallgató által végzett feladat módszertani hátterének 4 5 leírását ide értve az etikai vonatkozásokat is. Tartalmazza a feladat céljának, vizsgálaton belüli szerepének leírását. A VIZSGÁLATBAN VÉGZETT FELADAT SZEMÉLYES JELENTŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE: a hallgató kifejti mi az, amit 4 5 tanult a vizsgálatból, milyen készséget sikerült elsajátítania, és milyen általánosan érvényes megfigyeléseket tett a vizsgálat módszertani kérdéseivel kapcsolatosan. ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 pont= elégtelen (1) 6

7 3) KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZ-MŰHELYMUNKA: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A kutatási terv rész-műhelymunka felépítése: a) Absztrakt: A második oldal tartalmazza a kutatási terv céljaként kitűzött kérdésfeltevés leírását, amely egyetlen, tagolatlan paragrafus, ezt 3-5 kulcsszó kiemelése követi. Az oldal alján szerepel a plágium nyilatkozat. b) Kutatási kérdésfeltevés: a bevezető egy rövid összefoglaló, amelyben a hallgató keretbe helyezi a konkrét kutatási kérdést, meghatározza a kutatás irányát és ezáltal meghatározza a kutatási terv tartalmát. A hallgató világosan, szabatosan, és konkrétan megnevezi, hogy mi az a megoldatlan vagy megválaszolatlan probléma, amire a kutatás választ keres. c) Szakirodalmi összefoglaló: a hallgató ebben a pontban eljut a hipotézisek megfogalmazásáig. A kutatási tervben ismertetett szakirodalmi bevezető újszerű kutatási kérdésfeltevés irányába mutat, hozzájárulást jelent a korábban bemutatott vizsgálati eredményekhez, nem elég korábbi vizsgálatok megismétlése. A dolgozatban a hallgató ismerteti a tárgyban végzett kutatás szakirodalmi előzményeit, bemutatja, elemzi és indokolja a bizonyítás módszereit. d) Hipotézisek megfogalmazása: A hipotéziseket tételesen, külön alfejezetben kell felsorolni a bevezető végén. A hipotéziseknek a szakirodalmi háttéren kell alapulniuk. A hipotézisek lehetővé teszik a kutatási terv empirikus ellenőrzését. A hipotézisek megnevezik a vizsgált változókat és megfogalmazza a közöttük levő összefüggések lehetőségeit, irányát és behatárolják az ellenőrzés módját. Fontos, hogy a kutatás hipotézisei illeszkedjenek a korábbi kutatások sorába, tehát le kell írni, hogy mennyiben ismétli azokat, vagy a probléma mely újabb aspektusát vizsgálja e) Módszertani terv: a vizsgálat lefolytatásának pontos bemutatása úgy, hogy a leírtak alapján az bármikor kivitelezhető legyen. Külön alfejezetben kell meghatározni a mintavételi eljárásra vonatkozó kritériumokat, a vizsgálati személyek számát, nemét, korát, kiválasztásuk kritériumait, az egyes vizsgálati csoportokba való besorolásuk kritériumait. a dolgozat tartalmazza az etikai elvek betartására vonatkozó pontokat. Külön alfejezetben kell meghatározni ezt követően a kutatás kivitelezéséhez szánt eszközöket: berendezések, tesztek, kérdőívek mindegyike pontos hivatkozással [szerző, fordító]. Külön alfejezetben az eljárást, a vizsgálat lefolytatásának pontos menetét. Saját készítésű kérdőív készítésénél még legalább egy, a témához kapcsolódó validált kérdőív használata szükséges. Idegen nyelvről fordított kérdőív esetében minimum másodfordító közreműködése szükséges. f) Kritikai rész: a kutatás kivitelezhetőségének szempontjai, etikai irányelvek ismertetése, a korlátok felismerése. g) Irodalomjegyzék: A listán minimum 10 db lektorált folyóiratban megjelent szakcikk, vagy szakirodalmi mű szerepeljen, melyből minimum kettő idegen nyelvű. Ha egy témába vágó fontos cikknek csak az absztraktja olvasható, az absztraktra való hivatkozás szerepeljen az irodalomlistán, azonban ez negyedértékű hivatkozásnak számít. 7

8 A dolgozat kivitelezésére vonatkozó előírások: A hallgató saját témát választ, és a félévkezdést követő 3. héten írásban jelzi a témavezető felé szándékát. A témaválasztás elfogadását követően a hallgató a témavezetővel egyezteti a dolgozat leadási határidejét. A továbbiakban a hallgató önállóan végzi a munkát a témavezetővel történő rendszeres konzultáció mellett. További követelmények: A dolgozat 8-10 oldalas terjedelme tisztán a kutatási terv bemutatását jelenti. Ez nem tartalmazza a rész-műhelymunka címlapját és második lapját (absztrakt és plágium nyilatkozat), a szakirodalmi hivatkozások listáját, illetve a mellékleteket. KUTATÁSI TERV RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK FORMAI SZEMPONTOK CÍM, ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE: Pontosan fedi a cím a tartalmat? Kifejező, önmagában is érthető? Kutatási kérdésfeltevés, hipotézisek, mintaválasztás és jellemzők, eszközök, irodalomjegyzék, mellékletek, oldalszámozás HIVATKOZÁSOK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek ÁBRÁK: ábrák érthetőek, beazonosíthatók a szövegben, számmal ellátottak IRODALOMJEGYZÉK: a Magyar Pszichológiai Szemle és az APA szabványnak megfelelő HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő STÍLUS, TERMINOLÓGIA: a fogalmazás világos, tömör, célratörő, a nyelvezet szakszerű (nem találhatók az írásban oda nem illő - naiv, suta, kollokviális - megfogalmazások), a mondatok felépítése, logikus, gördülékeny gondolatvezetés TARTALMI SZEMPONTOK TÉMAVÁLASZTÁS RELEVANCIÁJA, KÉRDÉSFELTEVÉS: a téma (gyakorlati) jelentősége a tudományterület szempontjából, a hallgató képzettségéhez való illeszkedés ÉRTHETŐSÉG, KOHERENCIA: világos megfogalmazás, a dolgozat egészében Az egyes részek logikusan kapcsolódnak egymáshoz, koherens egészet alkotnak, a fogalmak definiálása pontos KÉRDÉSFELTEVÉS: kutatói kérdés újdonsága, eredetisége, világos és egyértelmű a kérdésfelvetés, a kérdésfelvetés indoklásának meggyőzősége. Összességében világosan, logikusan, megfelelően érvelve készíti elő a probléma részletes megvitatását. ELMÉLETI HÁTTÉR ISMERETE, BEMUTATÁSA: a kapcsolódó elméletek alapos ismerete, megfelelő irodalom kiválasztása (odaillő és nem csak az összefoglaló alapkönyvekből származik), elmélet érthető, logikus összefoglalása és ismertetése, 4 8

9 lényeges elemek kiemelése, irreleváns szövegrészek nincsenek, hipotézisekhez való tölcsérszerű eljutás HIPOTÉZISEK: logikus, kidolgozott, az elméletből következő hipotézisek és azok pontos megfogalmazása, a hipotézisre vonatkozó változók 4 helyes operacionalizálása, a változók közötti összefüggések megfelelő mélységű feltárása. MINTAVÉTELI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA: a kutatói kérdéshez illeszkedő mintaválasztás, a mintaválasztás kritériumainak feltárása, a minta 4 jellemzése. ESZKÖZÖK ISMERTETÉSE: vizsgálati eszközök a hipotézisekhez illeszkedő kiválasztása és bemutatása (amennyiben elérhető: magyar mintán 4 bemért, valid eljárás), saját szerkesztésű kérdőív esetén alapos szakirodalmi alátámasztás. A KUTATÁSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA: a vizsgálat pontos kivitelezhetőségének leírása, a kutatás során alkalmazott vizsgálati eszközök sorrendje, az 4 esetleges szükséges elővizsgálatok menetének ismertetése KORLÁTOK, ÉRTELMEZHETŐSÉG KÖRÉNEK FELMÉRÉSE: a vizsgálat gyengeségeink, módszer korlátainak felismerése, következtetések érvényességi körének felmérése ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 ont= elégtelen (1) 4. ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSRŐL RÉSZMŰHELY: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK Az esszé rész-műhelymunka felépítése: a) Bevezetés: Elméleti jellegű dolgozatnál különösen nagy figyelmet kell fordítani az átgondolt és tájékozott problémafelvetésre, a szakirodalomban rejlő nézőpontok megértésére, az áttekintett eredmények és gondolatok értékelő elemzésére. A bevezetés: mutassa be érthetően a munkát vezérlő kérdést illetve problémakört tisztázza a munka koncepcionális keretét alkotó fogalmi rendszert világítson rá a probléma jelentőségére definiálja, hogy pontosan mi a dolgozat célja b) Megvitatás: A dolgozat fő tartalmi része a megvitatás, amelyben a hallgató kifejti a bevezetőben felvetett problémát vagy kérdést. Ebben a részben a fő feladat a logikus gondolatvezetés és a megfelelő tagolás kidolgozása. A gondolatmenetnek világos és logikus szerkezeti tagolásban is meg kell mutatkoznia (alcímek, paragrafusok). 9

10 A kifejtésnek túl kell mutatnia a gondolatok és megközelítések egyszerű bemutatásán. Az állításokat érvelően, bizonyítékokkal alátámasztva kell megfogalmazni. A kifejtésnek elemzően kell kezelni a gondolatokat: rá kell mutatnia a vélemények, álláspontok, előfeltevések hasonlóságaira vagy különbségeire, erősségeire és gyengeségeire, a meg nem válaszolt kérdésekre, a szakirodalomban rejlő esetleges ellentmondásokra. c) Zárás: A záró következtetések megfogalmazása anélkül, hogy az érveket újra felsorolná. d) Hivatkozások jegyzéke: legalább 15 szakirodalmi hivatkozás, ebből 3 idegen nyelvű, amelyek nem lehetnek azok az alapművek, amiket a tárgy elsajátítása során megismert További követelmények: A dolgozat 8-10 oldalas terjedelmét tisztán az esszé szövege teszi ki. Ez nem tartalmazza a rész-műhelymunka címlapját a szakirodalmi hivatkozások listáját, illetve a mellékleteket. ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSRŐL RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK FORMAI SZEMPONTOK ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE, STRUKTÚRA (cím, oldalszámozás, absztrakt, bevezetés, megvitatás, zárás, irodalomjegyzék, mellékletek) ARÁNYOK: a dolgozatban az előírásoknak megfelelő arányban oszlanak el az egyes részek HIVATKOZÁSOK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek IRODALOMJEGYZÉK: a Magyar Pszichológiai Szemle szabványnak megfelelő HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő TARTALMI SZEMPONTOK TÉMAVÁLASZTÁS RELEVANCIÁJA: a téma jelentősége a tudományterület szempontjából, a hallgató képzettségéhez való illeszkedés, eredetiség a téma megközelítésében ÉRTHETŐSÉG, KOHERENCIA: világos megfogalmazás, a dolgozat egészében logikusan kapcsolódnak egymáshoz az egyes alfejezetek, a részek koherens egészet alkotnak STÍLUS, TERMINOLÓGIA: a szerző a tudományosság kritériumának megfelelően és gördülékenyen fogalmaz, a szakterminusokat pontosan használja FORRÁSKEZELÉS: releváns szakirodalmak kiválasztása, eredeti források használata (nem csak a témát összefoglaló művekre épít) ELMÉLETI HÁTTÉR ISMERETE, BEMUTATÁSA: a kapcsolódó elméletek alapos ismerete, érthető, logikus összefoglalása és

11 ismertetése, lényeges elemek kiemelése, irreleváns szövegrészek nincsenek A MEGKÖZELÍTÉSEK VISZONYLATÁNAK KEZELÉSE: a téma egyes nézőpontjainak releváns bemutatása, az érvek meggyőző párosítása az elméletekkel, a megközelítések közötti viszony megfelelő elemzése (hasonlóság, különbség, időben történő elhelyezés) KONKLÚZIÓ: a bemutatott álláspontok alapján megfelelő következtetések levonása, a meg nem válaszolt, ellentmondásos kérdések 4 5 felismerése és releváns elhelyezése ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 pont= elégtelen (1) 11

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

4.1. A szakcikkek felépítése... 4

4.1. A szakcikkek felépítése... 4 Kutatási eredmények publikálásának módszertana 1. Előszó a fejezethez... 2 2. Első lépés... 2 3. A kutatástól tudományos közlésig... 3 4. Tudományos szakcikk... 4 4.1. A szakcikkek felépítése... 4 5. Egyéb

Részletesebben

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez

Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez Ajánlások a szakdolgozatok elkészítéséhez a BGF KVIK BA és MA hallgatói számára 2013/2014 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ HELYETT... 2 1. A SZAKDOLGOZAT... 4 2. A DOLGOZAT FORMÁZÁSA, SZERKESZTÉSE... 4 3. A DOLGOZAT

Részletesebben

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat

Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar. Szakdolgozati szabályzat Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar Szakdolgozati szabályzat 2010 Tartalom 1. A szakdolgozat célja...3 2. A szakdolgozat készítésének menete...3 2.1. A szakdolgozati témák meghirdetése...3 2.2. A szakdolgozati

Részletesebben

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint

Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint TÁMOP-4.1.3-08/1-2008-0004 A felsőoktatási szolgáltatások rendszerszintű fejlesztése Az OKKR szintjei és szintleírásai 6 8. szint Készítette: Bókay Antal Pillérvezető: Elemiprojekt-vezető: Alprojekt: Elemi

Részletesebben

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában

Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Kognitív és affektív fejlôdési folyamatok diagnosztikus értékelésének lehetôségei az iskola kezdô szakaszában Szerkesztette: Csapó Benő és Zsolnai Anikó Kognitív és affektív fejlõdési folyamatok diagnosztikus

Részletesebben

Kommunikáció 1. szint

Kommunikáció 1. szint KULCSKÉSZSÉGEK Kommunikáció 1. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz általában szükséges leggyakoribb

Részletesebben

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos

Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos Szabó Tamás Péter Kirakunk táblákat, hogy csúnyán beszélni tilos A javítás mint gyakorlat és mint téma diákok és tanáraik metanyelvében Dunaszerdahely, 2012 SZABÓ TAMÁS PÉTER KIRAKUNK TÁBLÁKAT, HOGY CSÚNYÁN

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY:

http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) AVAGY: http://www.vector-clip-art.com/2011/02/hands-around-world-clipart-020911.html JÓ GYAKORLATOK A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI PROGRAMBAN (IB-BEN) M I T AVAGY: T A N U L H A T U N K A NEMZETKÖZI ÉRETTSÉGI RENDSZERÉBŐL???

Részletesebben

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei

Einhorn Ágnes. FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei Einhorn`.qxp 2008.07.03. 6:01 Page 147 147 Einhorn Ágnes FEJLESZTÉS VAGY VIZSGATRÉNING? A fejlesztõ- és a mérõfeladatok különbségei A feladat a tanulási-tanítási folyamat legfontosabb alapegysége, mégis

Részletesebben

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez

Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium. s z a k m a i i r á n y e l v e. A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez Az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium s z a k m a i i r á n y e l v e A bizonyítékokon alapuló szakmai irányelvek fejlesztéséhez 1 TARTALOM Bevezetés... 4 1. Az irányelv célja és célcsoportjai...

Részletesebben

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE

II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Telepules1-3.qxd 2006. 08. 04. 10:28 Page 53 II. KVALITATÍV ÉS KVANTITATÍV ADATGYÛJTÉSI TECHNIKÁK ÖTVÖZÉSE Bevezetés... 55 Adatgyûjtési technikák egy kvalitatív-kvantitatív skálán... 56 Megbízhatóság és

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Az iskolák belső világa

Az iskolák belső világa A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése Az iskolák belső világa Bábosik István Golnhofer Erzsébet Hegedűs Judit Hunyady Györgyné M. Nádasi Mária Ollé János Szivák Judit Bölcsész Konzorcium 2006 Kiadta

Részletesebben

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről

ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA ELŐÍRÁSOK a szakdolgozatok elkészítésének formai és módszertani követelményeiről Összeállította: Tari Zsolt EGER 2007 2 EGRI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA Szakdolgozati előírások FORMAI

Részletesebben

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás

Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskola vezető: Dr. habil. Szabolcs Éva PhD Dömsödy Andrea Az információs műveltségről való gyermeki gondolkodás doktori

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat)

PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG. (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) PÁLYÁZATÍRÁSI TANANYAG (Interregionális Civil Projektfejlesztési Hálózat) IMPRESSZUM E könyv készítése során a Szerzők és a Kiadó a legnagyobb gondossággal jártak el. Ennek ellenére hibák előfordulása

Részletesebben

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez

Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Oktatási Hivatal Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez Második, javított változat Az emberi erőforrások minisztere által 2013. november 19-én elfogadott általános tájékoztató anyag második, javított

Részletesebben

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere

Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere 1 Halász Gábor A pedagógiai rendszerek általános hatás- és beválás vizsgálati rendszere TARTALOM Bevezetés 1 A hatás és beválás értelmezése 3 Hatás 3 Beválás 4 A hatásvizsgálat és beválás-vizsgálat 5 A

Részletesebben

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz

dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz dr. Uzonyi Kiss Judit Tanári kézikönyv a Magyar nyelv a 11. évfolyam számára című tankönyvhöz Szerkesztette Miskolci Szilvia AP 110331 ISBN 978-963-465-373-8 Uzonyi Kiss Judit, 2009 A kiadó a kiadói jogot

Részletesebben

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat

Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat Pályakövetési rendszer kialakítása és pályakövetési szabályzat a Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás részére Készült a TÁMOP-2.2.3-07/2-2F A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása című konstrukció

Részletesebben

Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1

Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1 Rész-egész és egész-rész következtetések a kétszintű szemantikában, a fogalmi metaforaelméletben és a generatív nyelvészetben 1 Kertész András Rákosi Csilla Sajnálok [ ] mindenkit, aki legyen bármilyen

Részletesebben

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei

A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei Társadalmi Megújulás Operatív Program Regionális Pedagógiai Kutató és Szolgáltató Központ kialakítása pedagógusképző intézmények együttműködésére TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0002 13. alprojekt: Módszertani

Részletesebben

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL

kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 1 LÁZÁR EDE KUTATÁSMÓDSZERTAN A GYAKORLATBAN AZ SPSS PROGRAM HASZNÁLATÁVAL kutatasmodszertan:ii. KOR 2009. 10. 05. 23:27 Page 2 SAPIENTIA ERDÉLYI MAGYAR

Részletesebben

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA

GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA GAZDASÁG- ÉS JOGTUDOMÁNYOK OSZTÁLYA Az osztályhoz tartozó, doktori ügyekben eljáró bizottságok: Állam- és Jogtudományi Bizottság Gazdaságtudományi Doktori Minősítő Bizottság Hadtudományi Bizottság Nemzetközi

Részletesebben

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban

A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Építési Vállalkozók Országos Szakszövetsége A moduláris szakképzési rendszer bevezetésnek tapasztalatai a 9. Építészet szakmacsoportban Készítették az ÉVOSZ munkacsoport tagjai: Menyhért Anikó André Lászlóné

Részletesebben