Rész-műhelymunka típusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Rész-műhelymunka típusok"

Átírás

1 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET RÉSZ-MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2013/2014 tanév őszi félévétől Rész-műhelymunka típusok Részvétel tanszéki kutatásban: empirikus munka Kutatási terv: elméleti munka Esszé: elméleti munka RÉSZLETES ISMERTETÉS 1) RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató a műhelyvezető tanár irányítása mellett részt vesz egy, a Pszichológia Intézetben folyó empirikus kutatásban. A választható tanszéki kutatások listája a félév első hetében a honlapon, valamint a faliújságon jelenik meg. A hallgató feladatai a következők: a) Az oktató útmutatása alapján a kutatással kapcsolatosan egy adott feladatot, vagy műveletet végez el, eközben elsajátítva az adott kutatási készséget. A részműhelysorán elsajátított kutatási készség lehet pl. adatgyűjtés, vagy adatfelvétel, vizsgálatok végzése, kódolás, statisztika, eredmények összesítése, stb. Adatbevitel önmagában nem elégséges a részműhely teljesítéséhez. 1

2 b) A hallgató részt vesz a vizsgálattal kapcsolatos kutatói megbeszéléseken, ahol betekintést nyerhet a kutatással kapcsolatos módszertani problémák gyakorlati megoldásába, és a kutatás szervezési kérdéseibe. c) A félév végén a vizsgálatot vezető tanár a részműhely értékelése során igazolja, hogy a hallgató megfelelő szinten és minőségben elvégezte a kutatási feladatot. A hallgató rész-műhelymunka dolgozatot ír az elvégzett feladatról, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELY Elsajátított készség típusa gyakorlati Elsajátított készség példái kutatásmódszertani technikák elsajátítása közös gondolkodás problémamegoldás Tevékenység jellege csoportmunka Tevékenység példái adatfelvétel kódrendszer kidolgozása kódolás statisztika készítés Értékelés alapja gyakorlati munka 2) KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató feladata egy kutatási terv részletes kidolgozása a pszichológia megfelelő területéről szabadon választott témában. A kutatási tervben a hallgató meghatároz egy tudományos problémát, és bemutatja a probléma megoldásához vezető utat. A vizsgálati terv gyakorlati kivitelezését a részműhely nem tartalmazza. A hallgató feladatai a következők: a) Az elméleti jellegű műhelymunka elkészítése során a hallgató elmélyed a pszichológia valamely alapterületének korábban megismert témájában, ismerteti a problémát, az erre vonatkozó vizsgálat logikáját, és logisztikáját. b) A hallgató az adott témára vonatkozóan megfogalmaz egy konkrét vizsgálati kérdést, kialakít egy komplett vizsgálatra vonatkozó kutatási tervet, bemutatja a releváns elméleti hátteret, megfogalmazza a hipotéziseket, bemutatja a vizsgálatba bevonni kívánt eszközöket, és a mintavételi eljárást. c) A hallgató a kutatási tervet tartalmazó rész-műhelymunka dolgozatot ír, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. 2

3 KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZMŰHELY Elsajátított készség típusa elméleti Elsajátított készség példái elméleti ismeretek rendszerző képesség kutatásmódszertani alapelvek alkalmazása szövegalkotási készség Tevékenység jellege egyéni munka Tevékenység példái probléma felvetése szakirodalom összegyűjtése rendszerezése operacionalizáció Értékelés alapja dolgozat 3) ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSEKRŐL RÉSZMŰHELY A rész-műhelymunka követelményeinek teljesítéseként a hallgató feladata a pszichológia egy alapterületéhez kapcsolódó elméleti probléma esszé formában történő bemutatása. Az esszében a hallgató kifejti a kötelező tananyagból ismert, vagy korábban nem tárgyalt elméleti kérdés különféle irányú megközelítéseit, érvelés segítségével bemutatja és elemzi vitatott kérdéseit. A hallgató feladatai a következők: a) Az esszé elkészítése során a hallgató elmélyed a pszichológia valamely alapterületének egy adott elméleti problémájában, amely alkalmas a több nézőpontból történő megvitatásra. Ez lehet egy nyugvópontra jutott kérdés, vagy egy ellentmondásos, nyitott kérdés. A hallgató logikus, letisztult érvelés használatával mutatja be és fejti ki gondolatmenetét. Ennek során nincs feltétlenül szükség egy adott nézőpont melletti elköteleződésre, vagy egy álláspont megvédése. b) A hallgató egy logikusan felépített elemző szövegben ismerteti a kiválasztott témában érveit és következtetéseit. Ennek során ismerteti az adott kérdést, feltárva annak tudománytörténeti előzményeit és következményeit. Megvitatja a kérdés jelentőségét a különböző tudományos iskolák szempontjából, bemutatja a hasonlóságokat és különbségeket az eltérő megközelítések, magyarázatok között, és levonja a megfelelő következtetéseket. c) A hallgató az esszét tartalmazó rész-műhelymunka dolgozatot ír, amelynek meg kell felelnie a Pszichológiai Intézet által előírt tartalmi és formai követelményeknek. 3

4 ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSEKRŐL RÉSZMŰHELY Elsajátított készség típusa elméleti Elsajátított készség példái rendszerező gondolkodás elméleti kérdések áttekintése tudományos ismeretek szerzése szövegalkotás Tevékenység jellege egyéni munka Tevékenység példái elméleti probléma felvetése szakirodalom összegyűjtése érvrendszer kidolgozása Értékelés alapja dolgozat RÉSZMŰHELYDOLGOZATOK KÖVETELMÉNYEI ÉS ÉRTÉKELÉSE 1) MINDHÁROM RÉSZMŰHELY TÍPUSRA ÉRVÉNYES FORMAI KÖVETELMÉNYEK Terjedelem: 8 10 oldal Betűtípus: Times New Roman, 12-es betűméret Sortáv: 1,5 Felépítés: címlap, plágiumnyilatkozat, dolgozat, hivatkozások jegyzéke, szükség esetén mellékletek Címlap: A dolgozat címe középen, a szerző neve, az intézményegység neve, a részműhelydolgozat pontos kategóriája, a vezető tanár neve, a dátum (év, félév) Hivatkozások jegyzéke: a Magyar Pszichológiai Szemle szabványával megegyező APA szabvány alkalmazása javasolt (http://www.apastyle.org/manual/index.aspx Alapkövetelmény, hogy a szövegben megjelölt hivatkozásoknak és az irodalomjegyzéknek egyeznie kell (azaz a szövegben szereplő szerzőnek szerepelnie kell az irodalomjegyzékben, melyben csak olyan tanulmány szerepelhet, amire a szövegben van hivatkozás). Csak olyan tanulmányokra történhet hivatkozás, melyeket az író olvasott (ez alól a közvetett hivatkozás és az absztraktra való hivatkozás képez kivételt). Az irodalomjegyzéket alfabetikus sorrendbe kell szerkeszteni. Ugyanazon szerző(k) különböző művei a megjelenés sorrendjében követik egymást. A listán elsősorban elsődleges szakirodalom (eredeti kutatási beszámolót vagy elméleti munkát tartalmazó szakcikk) szerepeljen. Használható másodlagos szakirodalom (áttekintő, azaz "review" cikk), illetve könyv. Harmadlagos források (pl. tankönyv, enciklopédia, beleértve a wikipédiát) csak a megkövetelt számú hivatkozáson felül szerepelhet. Portfólió: A rész-műhelymunkák bekerülnek a portfólióba. 4

5 2) RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELYMUNKA: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A részműhelydolgozat szerkezete: a) A vizsgálat leírása: tömören tartalmazza annak a vizsgálatnak a leírását, amiben a hallgató részfeladatot végzett. b) A hallgató feladata a vizsgálatban: tartalmazza a hallgató által végzett feladat módszertani hátterének leírását ide értve az etikai vonatkozásokat is. Tartalmazza a feladat céljának, vizsgálaton belüli szerepének részletes ismertetését. c) Saját tapasztalatok: részletesen kifejti a hallgató saját tapasztalatait az általa végzett munkával kapcsolatosan. Mi az, amit tanult a vizsgálatból, milyen készséget sikerült elsajátítania, milyen megfigyeléseket tett a vizsgálat módszertani kérdéseivel kapcsolatosan? d) Általános következtetések: kifejti, hogy a hallgató milyen általános következtetéseket szűrt le kutatási tapasztalataiból a kutatási módszerekre, szervezésre, tervezésre, stb. vonatkozóan. e) Irodalomjegyzék: legalább 5 szakirodalmi hivatkozást tartalmaz. RÉSZVÉTEL TANSZÉKI KUTATÁSBAN RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK A VIZSGÁLATI RÉSZFELADAT GYAKORLATI TELJESÍTMÉNYE A FELADAT ELVÉGZÉSE: elvégezte-e a hallgató a kitűzött feladatot teljes mértékben? Amennyiben nem tudta teljes mértékben elvégezni azt, ennek mi volt az oka? A hallgató hibájából adódott, vagy indokolható-e a kutatás szervezéséből adódó külső körülménnyel? A FELADAT KIVITELZÉSÉSÉNEK MINŐSÍTÉSE: A hallgató munkájának értékelése megbízhatóság, pontosság, alaposság szempontjából. A hallgató munkája megbízható volt, és hasznára vált az adott vizsgálatnak. A feladatait körültekintően, lelkiismeretesen hajtotta végre, a végrehajtással kapcsolatos esetleges problémákat idejében jelezte a témavezetőnek. A HALLGATÓ RÉSZVÉTELE KUTATÁSI MEGBESZÉLÉSEKEN: a hallgató jelen volt a kutatási megbeszéléseken, érdeklődött a kutatással kapcsolatos problémák iránt, konstruktív kérdésekkel és javaslatokkal is segítette a vizsgálatot. MOTIVÁCIÓ ÉS KREATIVITÁS: A hallgató a rábízott feladatot képességéhez mérten legjobb tudása szerint teljesítette, feladatát szorgalmasan végezte. Amennyiben a vizsgálat teret adott kreatív megoldások

6 alkalmazására, a hallgató szívesen gondolkodott újabb megoldási lehetőségeken, és javaslatot tett alkalmazásukra. FORMAI SZEMPONTOK A DOLGOZATBAN ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE, STRUKTÚRA (cím, oldalszámozás, absztrakt, bevezetés, megvitatás, zárás, irodalomjegyzék) HIVATKOZÁSOK ÉS IRODALOMJEGYZÉK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek, Az irodalomjegyzékben a Magyar Pszichológiai Szemle szabványnak megfelelően jelennek meg HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő TARTALMI SZEMPONTOK A DOLGOZATBAN A VIZSGÁLATBAN ELVÉGZETT MUNKA FÁZISAINAK ISMERTETÉSE: a dolgozat felsorolja, pontosan és érthetően 4 elmagyarázza a hallgató által elvégzett vizsgálati feladatokat, jelentőségüket a teljes vizsgálat keretében értelmezi. A VIZSGÁLATBAN ELVÉGZETT MUNKA MÓDSZERTANI HÁTTERÉNEK ISMERTETÉSE: tartalmazza a hallgató által végzett feladat módszertani hátterének 4 5 leírását ide értve az etikai vonatkozásokat is. Tartalmazza a feladat céljának, vizsgálaton belüli szerepének leírását. A VIZSGÁLATBAN VÉGZETT FELADAT SZEMÉLYES JELENTŐSÉGÉNEK ÉRTÉKELÉSE: a hallgató kifejti mi az, amit 4 5 tanult a vizsgálatból, milyen készséget sikerült elsajátítania, és milyen általánosan érvényes megfigyeléseket tett a vizsgálat módszertani kérdéseivel kapcsolatosan. ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 pont= elégtelen (1) 6

7 3) KUTATÁSI TERV KIDOLGOZÁSA RÉSZ-MŰHELYMUNKA: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK A kutatási terv rész-műhelymunka felépítése: a) Absztrakt: A második oldal tartalmazza a kutatási terv céljaként kitűzött kérdésfeltevés leírását, amely egyetlen, tagolatlan paragrafus, ezt 3-5 kulcsszó kiemelése követi. Az oldal alján szerepel a plágium nyilatkozat. b) Kutatási kérdésfeltevés: a bevezető egy rövid összefoglaló, amelyben a hallgató keretbe helyezi a konkrét kutatási kérdést, meghatározza a kutatás irányát és ezáltal meghatározza a kutatási terv tartalmát. A hallgató világosan, szabatosan, és konkrétan megnevezi, hogy mi az a megoldatlan vagy megválaszolatlan probléma, amire a kutatás választ keres. c) Szakirodalmi összefoglaló: a hallgató ebben a pontban eljut a hipotézisek megfogalmazásáig. A kutatási tervben ismertetett szakirodalmi bevezető újszerű kutatási kérdésfeltevés irányába mutat, hozzájárulást jelent a korábban bemutatott vizsgálati eredményekhez, nem elég korábbi vizsgálatok megismétlése. A dolgozatban a hallgató ismerteti a tárgyban végzett kutatás szakirodalmi előzményeit, bemutatja, elemzi és indokolja a bizonyítás módszereit. d) Hipotézisek megfogalmazása: A hipotéziseket tételesen, külön alfejezetben kell felsorolni a bevezető végén. A hipotéziseknek a szakirodalmi háttéren kell alapulniuk. A hipotézisek lehetővé teszik a kutatási terv empirikus ellenőrzését. A hipotézisek megnevezik a vizsgált változókat és megfogalmazza a közöttük levő összefüggések lehetőségeit, irányát és behatárolják az ellenőrzés módját. Fontos, hogy a kutatás hipotézisei illeszkedjenek a korábbi kutatások sorába, tehát le kell írni, hogy mennyiben ismétli azokat, vagy a probléma mely újabb aspektusát vizsgálja e) Módszertani terv: a vizsgálat lefolytatásának pontos bemutatása úgy, hogy a leírtak alapján az bármikor kivitelezhető legyen. Külön alfejezetben kell meghatározni a mintavételi eljárásra vonatkozó kritériumokat, a vizsgálati személyek számát, nemét, korát, kiválasztásuk kritériumait, az egyes vizsgálati csoportokba való besorolásuk kritériumait. a dolgozat tartalmazza az etikai elvek betartására vonatkozó pontokat. Külön alfejezetben kell meghatározni ezt követően a kutatás kivitelezéséhez szánt eszközöket: berendezések, tesztek, kérdőívek mindegyike pontos hivatkozással [szerző, fordító]. Külön alfejezetben az eljárást, a vizsgálat lefolytatásának pontos menetét. Saját készítésű kérdőív készítésénél még legalább egy, a témához kapcsolódó validált kérdőív használata szükséges. Idegen nyelvről fordított kérdőív esetében minimum másodfordító közreműködése szükséges. f) Kritikai rész: a kutatás kivitelezhetőségének szempontjai, etikai irányelvek ismertetése, a korlátok felismerése. g) Irodalomjegyzék: A listán minimum 10 db lektorált folyóiratban megjelent szakcikk, vagy szakirodalmi mű szerepeljen, melyből minimum kettő idegen nyelvű. Ha egy témába vágó fontos cikknek csak az absztraktja olvasható, az absztraktra való hivatkozás szerepeljen az irodalomlistán, azonban ez negyedértékű hivatkozásnak számít. 7

8 A dolgozat kivitelezésére vonatkozó előírások: A hallgató saját témát választ, és a félévkezdést követő 3. héten írásban jelzi a témavezető felé szándékát. A témaválasztás elfogadását követően a hallgató a témavezetővel egyezteti a dolgozat leadási határidejét. A továbbiakban a hallgató önállóan végzi a munkát a témavezetővel történő rendszeres konzultáció mellett. További követelmények: A dolgozat 8-10 oldalas terjedelme tisztán a kutatási terv bemutatását jelenti. Ez nem tartalmazza a rész-műhelymunka címlapját és második lapját (absztrakt és plágium nyilatkozat), a szakirodalmi hivatkozások listáját, illetve a mellékleteket. KUTATÁSI TERV RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK FORMAI SZEMPONTOK CÍM, ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE: Pontosan fedi a cím a tartalmat? Kifejező, önmagában is érthető? Kutatási kérdésfeltevés, hipotézisek, mintaválasztás és jellemzők, eszközök, irodalomjegyzék, mellékletek, oldalszámozás HIVATKOZÁSOK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek ÁBRÁK: ábrák érthetőek, beazonosíthatók a szövegben, számmal ellátottak IRODALOMJEGYZÉK: a Magyar Pszichológiai Szemle és az APA szabványnak megfelelő HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő STÍLUS, TERMINOLÓGIA: a fogalmazás világos, tömör, célratörő, a nyelvezet szakszerű (nem találhatók az írásban oda nem illő - naiv, suta, kollokviális - megfogalmazások), a mondatok felépítése, logikus, gördülékeny gondolatvezetés TARTALMI SZEMPONTOK TÉMAVÁLASZTÁS RELEVANCIÁJA, KÉRDÉSFELTEVÉS: a téma (gyakorlati) jelentősége a tudományterület szempontjából, a hallgató képzettségéhez való illeszkedés ÉRTHETŐSÉG, KOHERENCIA: világos megfogalmazás, a dolgozat egészében Az egyes részek logikusan kapcsolódnak egymáshoz, koherens egészet alkotnak, a fogalmak definiálása pontos KÉRDÉSFELTEVÉS: kutatói kérdés újdonsága, eredetisége, világos és egyértelmű a kérdésfelvetés, a kérdésfelvetés indoklásának meggyőzősége. Összességében világosan, logikusan, megfelelően érvelve készíti elő a probléma részletes megvitatását. ELMÉLETI HÁTTÉR ISMERETE, BEMUTATÁSA: a kapcsolódó elméletek alapos ismerete, megfelelő irodalom kiválasztása (odaillő és nem csak az összefoglaló alapkönyvekből származik), elmélet érthető, logikus összefoglalása és ismertetése, 4 8

9 lényeges elemek kiemelése, irreleváns szövegrészek nincsenek, hipotézisekhez való tölcsérszerű eljutás HIPOTÉZISEK: logikus, kidolgozott, az elméletből következő hipotézisek és azok pontos megfogalmazása, a hipotézisre vonatkozó változók 4 helyes operacionalizálása, a változók közötti összefüggések megfelelő mélységű feltárása. MINTAVÉTELI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA: a kutatói kérdéshez illeszkedő mintaválasztás, a mintaválasztás kritériumainak feltárása, a minta 4 jellemzése. ESZKÖZÖK ISMERTETÉSE: vizsgálati eszközök a hipotézisekhez illeszkedő kiválasztása és bemutatása (amennyiben elérhető: magyar mintán 4 bemért, valid eljárás), saját szerkesztésű kérdőív esetén alapos szakirodalmi alátámasztás. A KUTATÁSI ELJÁRÁS BEMUTATÁSA: a vizsgálat pontos kivitelezhetőségének leírása, a kutatás során alkalmazott vizsgálati eszközök sorrendje, az 4 esetleges szükséges elővizsgálatok menetének ismertetése KORLÁTOK, ÉRTELMEZHETŐSÉG KÖRÉNEK FELMÉRÉSE: a vizsgálat gyengeségeink, módszer korlátainak felismerése, következtetések érvényességi körének felmérése ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 ont= elégtelen (1) 4. ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSRŐL RÉSZMŰHELY: TARTALMI KÖVETELMÉNYEK Az esszé rész-műhelymunka felépítése: a) Bevezetés: Elméleti jellegű dolgozatnál különösen nagy figyelmet kell fordítani az átgondolt és tájékozott problémafelvetésre, a szakirodalomban rejlő nézőpontok megértésére, az áttekintett eredmények és gondolatok értékelő elemzésére. A bevezetés: mutassa be érthetően a munkát vezérlő kérdést illetve problémakört tisztázza a munka koncepcionális keretét alkotó fogalmi rendszert világítson rá a probléma jelentőségére definiálja, hogy pontosan mi a dolgozat célja b) Megvitatás: A dolgozat fő tartalmi része a megvitatás, amelyben a hallgató kifejti a bevezetőben felvetett problémát vagy kérdést. Ebben a részben a fő feladat a logikus gondolatvezetés és a megfelelő tagolás kidolgozása. A gondolatmenetnek világos és logikus szerkezeti tagolásban is meg kell mutatkoznia (alcímek, paragrafusok). 9

10 A kifejtésnek túl kell mutatnia a gondolatok és megközelítések egyszerű bemutatásán. Az állításokat érvelően, bizonyítékokkal alátámasztva kell megfogalmazni. A kifejtésnek elemzően kell kezelni a gondolatokat: rá kell mutatnia a vélemények, álláspontok, előfeltevések hasonlóságaira vagy különbségeire, erősségeire és gyengeségeire, a meg nem válaszolt kérdésekre, a szakirodalomban rejlő esetleges ellentmondásokra. c) Zárás: A záró következtetések megfogalmazása anélkül, hogy az érveket újra felsorolná. d) Hivatkozások jegyzéke: legalább 15 szakirodalmi hivatkozás, ebből 3 idegen nyelvű, amelyek nem lehetnek azok az alapművek, amiket a tárgy elsajátítása során megismert További követelmények: A dolgozat 8-10 oldalas terjedelmét tisztán az esszé szövege teszi ki. Ez nem tartalmazza a rész-műhelymunka címlapját a szakirodalmi hivatkozások listáját, illetve a mellékleteket. ESSZÉ A TERÜLETHEZ KAPCSOLÓDÓ ELMÉLETI KÉRDÉSRŐL RÉSZ-MŰHELYMUNKA: ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK FORMAI SZEMPONTOK ALAPVETŐ ELEMEK MEGLÉTE, STRUKTÚRA (cím, oldalszámozás, absztrakt, bevezetés, megvitatás, zárás, irodalomjegyzék, mellékletek) ARÁNYOK: a dolgozatban az előírásoknak megfelelő arányban oszlanak el az egyes részek HIVATKOZÁSOK: a szövegben megjelenő hivatkozások a hivatalos előírásoknak megfelelően szerepelnek IRODALOMJEGYZÉK: a Magyar Pszichológiai Szemle szabványnak megfelelő HELYESÍRÁS: a magyar helyesírás szabályainak megfelelő TARTALMI SZEMPONTOK TÉMAVÁLASZTÁS RELEVANCIÁJA: a téma jelentősége a tudományterület szempontjából, a hallgató képzettségéhez való illeszkedés, eredetiség a téma megközelítésében ÉRTHETŐSÉG, KOHERENCIA: világos megfogalmazás, a dolgozat egészében logikusan kapcsolódnak egymáshoz az egyes alfejezetek, a részek koherens egészet alkotnak STÍLUS, TERMINOLÓGIA: a szerző a tudományosság kritériumának megfelelően és gördülékenyen fogalmaz, a szakterminusokat pontosan használja FORRÁSKEZELÉS: releváns szakirodalmak kiválasztása, eredeti források használata (nem csak a témát összefoglaló művekre épít) ELMÉLETI HÁTTÉR ISMERETE, BEMUTATÁSA: a kapcsolódó elméletek alapos ismerete, érthető, logikus összefoglalása és

11 ismertetése, lényeges elemek kiemelése, irreleváns szövegrészek nincsenek A MEGKÖZELÍTÉSEK VISZONYLATÁNAK KEZELÉSE: a téma egyes nézőpontjainak releváns bemutatása, az érvek meggyőző párosítása az elméletekkel, a megközelítések közötti viszony megfelelő elemzése (hasonlóság, különbség, időben történő elhelyezés) KONKLÚZIÓ: a bemutatott álláspontok alapján megfelelő következtetések levonása, a meg nem válaszolt, ellentmondásos kérdések 4 5 felismerése és releváns elhelyezése ÖSSZESEN: 50/ ÉRDEMJEGY: ÉRTÉKELÉS: pont= jeles (5) pont= jó (4) pont= közepes (3) pont= elégséges (2) 0-19 pont= elégtelen (1) 11

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató

Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Hitelintézeti Szemle Lektori útmutató Tisztelt Lektor Úr/Asszony! Egy tudományos dolgozat bírálatára szóló felkérés a lektor tudományos munkásságának elismerése. Egy folyóirat szakmai reputációja jelentős

Részletesebben

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM

FILOLÓGIA ÉS IRODALOM KÁRPÁT-MEDENCEI IRODALMI PHD- ÉS MA-HALLGATÓK KONFERENCIÁJA PILISCSABA, 2013. SZEPTEMBER 4 5., Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Irodalomtudományi Doktori Iskola *** A PPKE BTK IDI magyar irodalommal

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1

TÁJÉKOZTATÓ A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE 1 ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK TÁJÉKOZTATÓ A TERVEZÉSI, DIPLOMATERVEZÉSI, SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSI ÉS PROJEKT TÁRGYAK KÖVETELMÉNYEIRŐL A 2013-14-2. FÉLÉVBEN ÉS AZ UTÁN FELVÉTELT NYERTEK RÉSZÉRE

Részletesebben

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser

55 345 01 0010 55 02 Kereskedelmi szakmenedzser Kereskedelmi menedzser A 10/007 (II. 7.) SzMM rendelettel módosított 1/006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc

Azonosító jel: KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA. 2008. október 28. 14:00. Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA 2008. október 28. 14:00 Az írásbeli vizsga időtartama: 180 perc Pótlapok száma Tisztázati Piszkozati OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS

Részletesebben

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga

Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Szakdolgozat készítés, tartalmi és formai követelmények, záróvizsga Tájékoztató az Alkalmazott közgazdaságtan alapszak BA hallgatói számára 2014/15. tanév II. (tavaszi) félév I. SZAKDOLGOZAT KÉSZÍTÉSE

Részletesebben

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ

Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ Magyar Lovasterápia Szövetség Alapítvány SZAKDOLGOZATI TÁJÉKOZTATÓ 2012 Témaválasztás A téma választható a megadott témajegyzék vagy egyéni ötlet alapján. A témaválasztást legkésőbb március 31-ig jelezni

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET

Pázmány Péter Katolikus Egyetem. Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar PSZICHOLÓGIA INTÉZET A TELJES MŰHELYMUNKA KÖVETELMÉNYRENDSZERE Érvényes: a 2010/2011 tanév tavaszi félévétől 2012/2013. tanév tavaszi

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Szlovén népismeret középszint 0811 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2012. SZLOVÉN NÉPISMERET KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA PROJEKT JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM A projektmunka értékelése

Részletesebben

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához

Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához Elfogadta a Pszichológia Intézet Intézeti Tanácsa 2011.02.15. Érvényes a 2011 tavaszán záróvizsgázókra Rövid összefoglaló a pszichológia BA szak zárásához (Részletesebb leíráshoz ld. A pszichológia BA

Részletesebben

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT

Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT Dr. Bozsik Sándor SZAKMAI GYAKORLAT -SZAKDOLGOZAT SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS CÉLJA, TERJEDELME Cél: bebizonyítani, hogy adott munkahelyen képesek közgazdasági végzettséghez kötődő munkát ellátni Tartalom: szakmai

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Szakdolgozati formai követelmények

Szakdolgozati formai követelmények SZÁMALK SZAKKÖZÉPISKOLA Szakdolgozati formai követelmények - 1 - TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 3 2. Konzultáció... 3 3. A szakdolgozat formai követelményei... 3 4. A szakdolgozat mellékletei... 5 5.

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0802 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. május 22. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas

SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére. Szarvas SZAKDOLGOZATI ÚTMUTATÓ Szakirányú, szakvizsgás képzésre járó hallgatók részére Szarvas 1. A szakdolgozat célja és szerepe A szakdolgozat eredményes megírásával és megvédésével bizonyítja a hallgató szakmai,

Részletesebben

Szakértelem a jövő záloga

Szakértelem a jövő záloga 1211 Budapest, Posztógyár út. LEKTORI VÉLEMÉNY Moduláris tananyagfejlesztés Modul száma, megnevezése: Szerző neve: Lektor neve: Imagine Logo programozás Babos Gábor Újváry Angelika, Szabó Imre Sorszám

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Tanulás- és kutatásmódszertan PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COOLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING 1149 BUDAPEST, BUZOGÁNY U. 10-12. / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához. Nappali tagozat. 2014/2015. tanév II. félév SZÁMVITELI TANSZÉK : 469-66-98 Budapest TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Humán számvitel tantárgy tanulmányozásához Nappali tagozat 2014/2015. tanév II. félév A tárgy oktatásának célja: A tantárgy oktatásának célja

Részletesebben

egyetemi docens PPKE BTK Pszichológia Intézet Telefon: 06 (26) 375-375/2549 Fax: 06 (1) 7892-775 E-mail: nabrady.maria@btk.ppke.hu

egyetemi docens PPKE BTK Pszichológia Intézet Telefon: 06 (26) 375-375/2549 Fax: 06 (1) 7892-775 E-mail: nabrady.maria@btk.ppke.hu FELHÍVÁS a XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Pedagógiai, Pszichológiai, Közművelődési és Könyvtártudományi Szekciójában való részvételre A rendezvény helyszíne: Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Részletesebben

Szakdolgozati szeminárium

Szakdolgozati szeminárium Szakdolgozati szeminárium Borbély Tibor Bors munkaügyi kutató 2007. 06. 09. szakdolgozati szeminárium 1 Szakdolgozat készítése- a cél 30-tól (felsőfokú szakképzés) kb. 300 oldalig (M, PhD) terjed géppel

Részletesebben

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Hegedűs Csaba. című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolára benyújtott doktori disszertációjáról

OPPONENSI VÉLEMÉNY. Hegedűs Csaba. című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori Iskolára benyújtott doktori disszertációjáról OPPONENSI VÉLEMÉNY Hegedűs Csaba Kockázatalapú döntések támogatása a megfelelőség értékelésben a mérési bizonytalanság figyelembevételével című, a Pannon Egyetem Gazdálkodás- és Szervezéstudományok Doktori

Részletesebben

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON

A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON A SZAKDOLGOZAT ELKÉSZÍTÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYZAT A KOMMUNIKÁCIÓ DL SZAKON 1. A szakdolgozat/diplomamunka/záródolgozat (továbbiakban: szakdolgozat) elkészítése és sikeres megvédése az oklevél kiadásának

Részletesebben

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 120 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések

TANM PED 108/a, illetve PEDM 130/1 Kutatásmódszertan és PEDM 135/c1 Kutatásmódszertan, TANM PED 108/a1 Oktatásstatisztikai elemzések Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Intézet 1075 Budapest, Kazinczy u. 2 27. Tel.: 461 4552, fax.: 461 452 E mail: nevelestudomany@ppk.elte.hu A kurzus címe:

Részletesebben

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei RENDÉSZETI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240 perc 20 perc 100

Részletesebben

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E

Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Alkalmazások fejlesztése A D O K U M E N T Á C I Ó F E L É P Í T É S E Követelmény A beadandó dokumentációját a Keszthelyi Zsolt honlapján található pdf alapján kell elkészíteni http://people.inf.elte.hu/keszthelyi/alkalmazasok_fejlesztese

Részletesebben

Szakdolgozat. I. Formai követelmények

Szakdolgozat. I. Formai követelmények Szakdolgozat I. Formai követelmények 1. Terjedelme: - főszöveg: min. 25, max. 40 oldal (bevezetés fejezetek összegzés); a fejezetek római, az oldalak arab számmal számozódnak. Az oldalak számozása a tartalomjegyzékkel

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak.

Tanítási gyakorlat. 2. A tanárok használják a vizuális segítséget - képeket adnak. 1. szakasz - tanítási módszerek 1. A tananyagrészek elején megkapják a diákok az összefoglalást, jól látható helyen kitéve vagy a füzetükbe másolva mindig elérhetően, hogy követni tudják. 2. A tanárok

Részletesebben

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai

A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A Deloitte 2008-as Középeurópai Környezeti Jelentés Díjának bírálati szempontjai A bírálati szempontok két csoportra oszlanak: Tartalom (50%) Jelentési alapelvek (50%) 1. Tartalom Ez a bírálati szempont

Részletesebben

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA

OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga részei OKTATÁSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont

Részletesebben

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE

KÉPZÉSI PROGRAM. 1. A képzési program «B» képzési kör SEE-REUSE KÉPZÉSI PROGRAM 1. A képzési program «B» képzési kör 1.1. Megnevezése Megújuló energetikai asszisztens 1.2. Szakmai, vagy nyelvi programkövetelmény azonosítója 1.3. Engedély megszerzését követően a nyilvántartásba-vételi

Részletesebben

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI

IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV. AZ ISKOLAI BESZÁMOLTATÁS, AZ ISMERETEK SZÁMONKÉRÉSÉNEK KÖVETELMÉNYEI ÉS FORMÁI IV/1. Az általános iskolai oktatásban és a sajátos nevelési igényű tanulók oktatásában a kerettanterv szerint oktatott

Részletesebben

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata Kommunikációs képzés Oktatási tematika Budapest, 2009. szeptember 1. IFUA Horváth & Partners Kft. H-1119 Budapest Fehérvári út 79. Telefon: +36 (1) 382 88 88

Részletesebben

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25.

Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. Selyemréti Általános és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola Pedagógiai program módosítása Miskolc, 2010. október 25. 1 Pedagógiai program felülvizsgálata, módosítása Iskolánkban a nevelő-oktató munka

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉP AZ IRODÁBAN KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógép az irodában

Részletesebben

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA

ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA ANGLISZTIKA ALAPKÉPZÉSI SZAK ZÁRÓVIZSGA Az anglisztika szak létesítési dokumentuma szerint: a záróvizsgára bocsátás feltétele egy sikeres szakdolgozat, a kritérium jellegű záróvizsga két részből áll: egy

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített)

TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) TÁMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0002 Tantárgyi program (rövidített) Szakkollégiumi műhely megnevezése: Meghirdetés féléve: Tantárgy/kurzus megnevezése: BGF GKZ Szakkollégiuma 2011/2012. tanév II. félév SZAKKOLLÉGIUM

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pszichológia. tanulmányokhoz II. évfolyam GM+PSZ szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pszichológia tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS Tanév (2014/2015) II. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pszichológia Tanszék: BGF PSZK Vállalkozás és Emberi

Részletesebben

Munka munkanélküliség munkavállalás

Munka munkanélküliség munkavállalás Szerzők figyelmébe! Munka munkanélküliség munkavállalás A Néprajzi Látóhatár egy negyedévente megjelenő néprajzi, antropológiai, társadalomtudományi folyóirat, amelynek 2014-ben megjelenő 3. számához szerzőket

Részletesebben

SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS RENDJE A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KARON. Dékáni utasítás Oldal: 1/11.

SZAKDOLGOZATKÉSZÍTÉS RENDJE A TERMÉSZETI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KARON. Dékáni utasítás Oldal: 1/11. Dékáni utasítás Oldal: 1/11. Kiadás Fejezet száma Változás tárgya Kiadás dátuma 00. Kiadás 2012. 02. 01. A szakdolgozat (diplomadolgozat) témájának kiválasztása 1. (1) A tanszékek/intézetek témajavaslataikat

Részletesebben

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

KATOLIKUS HITTAN JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Katolikus hittan emelt szint 0804 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2008. október 28. KATOLIKUS HITTAN EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM ÉRTÉKELÉSI

Részletesebben

Kommunikáció 1. szint

Kommunikáció 1. szint KULCSKÉSZSÉGEK Kommunikáció 1. szint A kulcskészségek az élet különböző területein a munkában, az oktatásban és képzésben, valamint a mindennapokban való sikeres boldoguláshoz általában szükséges leggyakoribb

Részletesebben

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015

A pedagógia mint tudomány. Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia mint tudomány Dr. Nyéki Lajos 2015 A pedagógia tárgya, jellegzetes vonásai A neveléstudomány tárgya az ember céltudatos, tervszerű alakítása. A neveléstudomány jellegét tekintve társadalomtudomány.

Részletesebben

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység

MINISZTERELNÖKI HIVATAL. Szóbeli vizsgatevékenység MINISZTERELNÖKI HIVATAL Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1189-06/5 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 15 perc A 20/2007. (V. 21.) SZMM rendelet

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól

1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS. A demonstrátori munkavégzés szabályairól 1/2015. (II.05.) számú REKTORI UTASÍTÁS A demonstrátori munkavégzés szabályairól A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint az EKF Szervezeti és Működési Szabályzata 178. (6) bekezdése

Részletesebben

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM

SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM SZÁMÍTÓGÉPES GRAFIKA KÉPZÉSI PROGRAM a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 12. (1) bekezdésének megfelelően. A képzési program Megnevezése Nyilvántartásba vételi száma Számítógépes grafika E-000976/2014/D002

Részletesebben

SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI

SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZIE GTK Marketing Intézet A DIPLOMADOLGOZAT (MESTERSZAK, MSC) KÉSZÍTÉSÉNEK RENDJE, TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI Jelen szabályozás célja, hogy meghatározza azokat az előírásokat és elveket, amelyeket

Részletesebben

S atisztika 2. előadás

S atisztika 2. előadás Statisztika 2. előadás 4. lépés Terepmunka vagy adatgyűjtés Kutatási módszerek osztályozása Kutatási módszer Feltáró kutatás Következtető kutatás Leíró kutatás Ok-okozati kutatás Keresztmetszeti kutatás

Részletesebben

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ

NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ NEOSYS COACH KÉPZÉS 2015-16 TÁJÉKOZTATÓ A DÖNTÉSKÖZPONTÚ COACHING KÉPZÉS FELÉPÍTÉSE A képzés 2015. szeptember 11.-én indul és 2016. április 8.-án zárul. A képzési folyamat elemei: 4x2 nap (72 óra), elsősorban

Részletesebben

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X

I. ADATLAP - A program általános tartalma. 2.1 Általános képzés 2.2 Nyelvi képzés 2.3 Szakmai képzés X I. ADATLAP - A program általános tartalma 1. A program megnevezése 1.1. Ruhaipari technikus OKJ-s program esetén 1.2. OKJ száma is 54 542 01 0010 54 02 2. A program besorolása Csak egy terület jelölhető

Részletesebben

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA MŰVELŐDÉSI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga 180 perc 15 perc 240

Részletesebben

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1

Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 Hogyan írjunk szakdolgozatot? v1.1 A szakdolgozat megírásának javasolt menete Algoritmus: 1. ötletelés, jegyzetelés 2. témavezető keresés 3. ötletelés, jegyzetelés 4. egyeztetések a témavezetővel 5. olvasás

Részletesebben

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott

tolmács szakirány (anyanyelv: ; első választott idegen nyelv: ; második választott Jelek, rövidítések: D = dolgozat G = gyakorlati jegy K = kollokvium Sz = szigorlat V = vizsga Z = szakzáróvizsga kon = konzultáció k = kötelező tanegység kv = kötelezően választható tanegység v = választható

Részletesebben

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái

A tanulmányi munka értékelése. 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A tanulmányi munka értékelése 1.1. Az iskolai beszámoltatás, az ismeretek számonkérésének követelményei és formái A pedagógus a tanuló teljesítményét, előmenetelét tanítási év közben rendszeresen érdemjeggyel

Részletesebben

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról /

Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / Tehetségről, a közoktatási törvényben /1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról / A gyermek, a tanuló jogai és kötelességei II. fejezet 10 (3) A gyermeknek tanulónak joga, hogy a) képességeinek, érdeklődésének,

Részletesebben

Ökogazd 2011. Szakdolgozat elkészítése. Kari honlap/ Szabályzatok: Szakdolgozat és diplomamunka-készítés útmutatója

Ökogazd 2011. Szakdolgozat elkészítése. Kari honlap/ Szabályzatok: Szakdolgozat és diplomamunka-készítés útmutatója Szakdolgozat elkészítése Kari honlap/ Szabályzatok: Szakdolgozat és diplomamunka-készítés útmutatója http://kerteszettudomany.uni-corvinus.hu/index.php?id=p3001700 Szakdolgozat típusai Kísérleten alapuló

Részletesebben

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről

Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Széchenyi István Egyetem Petz Lajos Egészségtudományi és Szociális Képzési Intézet Szociális Tanulmányok Tanszék Szabályzat a diplomamunka készítés és a záróvizsgák rendjéről Utolsó módosítás dátuma: 2014.09.30.

Részletesebben

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák:

Képzési program. A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus. 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: Képzési program A képzés megnevezése: CNC szerviz technológus 1. A képzéssel megszerezhető kompetenciák: 1.1. Számítógépeket kezel, szoftvereket használ 1.2. Alkalmazza a számítástechnikai ismereteit 1.3.

Részletesebben

Záróvizsga Szabályzat

Záróvizsga Szabályzat Széchenyi István Egyetem Audi Hungaria Járműmérnöki Kar Záróvizsga Szabályzat Elfogadva a Kari Tanács 2015-06-15-i ülésén Érvényes a 2015/16-os tanév őszi félévétől Bevezető Megjegyzés: az alapképzési

Részletesebben

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás

A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE. Tantervi előírás A SZAKMAI GYAKORLAT ISMERTETŐJE Tantervi előírás Az intézményen kívüli 4 hetes szakmai gyakorlatot a Műszaki menedzser alapszak képzési programja kritérium-feltételként rögzíti. A gyakorlat időtartama

Részletesebben

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK

A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A PÁLYÁZATI ANYAG TARTALMA ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEK A z Infinety Online Kft. felsőoktatásban tanuló hallgatók számára pályázatot ír ki Adatvizualizációs technikák megvalósítása kvantitatív adatokon címmel. A TÉMA RÖVID FELVEZETÉSE A 21. században óriási

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

Készítsünk együtt portfóliót!

Készítsünk együtt portfóliót! Készítsünk együtt portfóliót! József Attila 2014. február 25. 1 Készítsünk együtt portfóliót! Ki készíthet portfóliót? A portfólió készítése, feltöltése, a minősítés: főbb határidők Az e-portfólió felület

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG

KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG KÉPZÉSI TEMATIKA ÉS TANANYAG I. A KÉPZÉSI PROGRAMOT MEGVALÓSÍTÓ ADATAI I. 1. A képzési programot megvalósító adatai: Név: KONSZENZUS ALAPÍTVÁNY BUDAPESTI SZERVEZETE Helység: BUDAPEST Irányítószám: 1 0

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1.

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógymasszőr, Sportmasszőr szakképesítés. 2392-06 Masszőr szakmai szolgáltatás modul. 1. Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

1956 Magyarország címmel

1956 Magyarország címmel A Honvéd Vezérkar főnök-helyettes, Pintér Lajos tiszteletbeli főkonzul és a Magyar Honvédség Ludovika Zászlóalj parancsnoka pályázatot ír ki a honvédtiszt-jelöltek részére 1956 Magyarország címmel A pályázat

Részletesebben

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai

Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai Egészségügyi szervező alapszak egészségturizmus-szervező szakirány IV. évfolyam 2013-2014-es tanév 1. félév programjai 0 Szent István Egyetem Gazdasági, Agrár-, és Egészségtudományi Kar Egészségtudományi

Részletesebben

A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny

A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny A Dr. prof. Jordán Gyula Emlékverseny esszéíró pályázatot hirdet! A pályázók egy 3000 szavas esszében mutathatják meg, hogy milyen ismeretekkel rendelkeznek Kelet-Ázsiáról és Tajvanról. A legjobb esszé

Részletesebben

IPMACERT.HU Az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon, a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként

IPMACERT.HU Az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon, a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként IPMACERT.HU Az IPMA kizárólagos vizsgaközpontja Magyarországon, a Projekt Menedzsment Mesterség Kitűnőségéért Alapítvány szolgáltatásaként 1106 Budapest, Jászberényi út 24-36. Telefon: 06 30 863 1038 E-mail:iroda@ipmacert.hu

Részletesebben

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre

Hallgatói tájékoztató. Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Hallgatói tájékoztató Szakértők felkészítése a pedagógusminősítésre Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. a TÁMOP 3.4.2.B Sajátos nevelési igényű gyerekek integrációja (Szakszolgálatok fejlesztése)

Részletesebben

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ

ÉNEK-ZENE JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ Ének-zene emelt szint 1012 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2010. október 28. ÉNEK-ZENE EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM DALLAMDIKTÁLÁS I. ÖSSZETEVŐ 1.

Részletesebben

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul

JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Gyógyszertári asszisztens szakképesítés. 2399-06 Gyógyszertári asszisztens adminisztratív és ügyviteli feladatai modul Emberi Erőforrások Minisztériuma Korlátozott terjesztésű! Érvényességi idő: az írásbeli vizsgatevékenység befejezésének időpontjáig A minősítő neve: Rauh Edit A minősítő beosztása: mb. főigazgató-helyettes

Részletesebben

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből

Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól. Részlet az intézmény Helyi tantervéből Általános tájékoztató a hétvégi házi feladatok és az iskolai dolgozatok szabályairól Részlet az intézmény Helyi tantervéből 8. A tanuló értékelése, minősítése, ellenőrzése A nevelő-oktató munka értékelésének

Részletesebben

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS

JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS JOGI FELSŐOKTATÁSI SZAKKÉPZÉS KÉPZÉSI ÉS KIMENETI KÖVETELMÉNYEK Az emberi erőforrások miniszterének 39/2012. (XI. 21.) EMMI rendelete a felsőoktatási szakképzések képzési és kimeneti követelményeiről 1.

Részletesebben

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT?

HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? HOGYAN ÍRJUNK (JÓ) TDK DOLGOZATOT? ÓBUDAI EGYETEM KGK HTTP://TIG.KGK.UNI-OBUDA.HU/TDK MIÉRT ÍRJ TDK-T? Hasznos tapasztalatokat szerzel! Kiélheted a kreativitásod! Továbbvihető szakdolgozatnak! Kapcsolatokat

Részletesebben

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása

Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása DR. MÓGA ISTVÁN -DR. GŐSI PÉTER Az építészeti öregedéskezelés rendszere és alkalmazása Magyar Energetika, 2007. 5. sz. A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása előkészítésének fontos feladata annak biztosítása

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER. KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL TÁJÉKOZTATÓ A KERESKEDELMI MENEDZSER (KSZM, KSZM levelező, RSZM, EU, KKV specializációk) KÉPZÉS 2014/2015/2-es félév MODUL ZÁRÓVIZSGÁJÁRÓL Tisztelt végzős Hallgatók! Az Önök modulrendszerű Kereskedelmi

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK

REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK REGIONÁLIS ÉS TÉRSÉGI VIDÉKFEJLESZTÉSI SZAKTANÁCSADÓ SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉSI SZAK Tudományterület, tudományág: gazdaságtudományok Képzési forma: levelező A szakért felelős kar: Gazdálkodástudományi és

Részletesebben

Szakdolgozati útmutató

Szakdolgozati útmutató Szakdolgozati útmutató A hallgatónak az oklevél/bizonyítvány megszerzéséhez szakdolgozatot, záródolgozatot vagy diplomamunkát (a továbbiakban: szakdolgozat) kell készítenie. A szakdolgozat készítésével

Részletesebben

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás

GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás GEOMATECH @ Velünk játék a tanulás A KÉPZÉS RÖVID ISMERTETÉSE A GEOMATECH matematikai és természettudományos feladattár és képzés-támogatási portál olyan korszerű, digitális, a Nemzeti alaptantervhez illeszkedő

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1867-06/1 A szociális gondozás és ápolás adminisztrációs feladatainak bemutatása a gyakorlat alapján

Részletesebben

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek

Tantárgyi program. Vállalati pénzügyek Tantárgyi program Tantárgy megnevezése Vállalati pénzügyek Kontaktórák száma: Elmélet: 2ó/hét Gyakorlat: 2ó/hét Összesen 60 óra Vizsgajelleg: Gyakorlati jegy A tantárgy kreditértéke: 5 A tantárgy előtanulmányi

Részletesebben

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN

KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN KÁROLY KRISZTINA SZÖVEGKOHERENCIA A FORDÍTÁSBAN Budapest, 2014 TARTALOM ELŐSZÓ...9 1. BEVEZETÉS...15 1.1. A vizsgálat tárgya...17 1.2. Célkitűzések és kutatási kérdések...18 1.3. A vizsgált nyelvek, műfaj

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok

JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok JOB Klub Álláspiaci kulisszatitkok Hogyan és mit is csinálunk? Pályázati anyag: önéletrajz + motivációs levél +? Önéletrajz : lehet 1 oldalnál hosszabb? Kulcsszavak használata Tömör és átlátható, ne a

Részletesebben

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki.

Tanulmányi szabályzat. A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. Tanulmányi szabályzat A szabályzat hatálya az MVLSZ által szervezett képzésben résztvevő hallgatók, tanulmányi és vizsgaügyeire terjed ki. A szabályzat ismerete kötelező érvényű mindenkire, aki közvetve

Részletesebben

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT

GYAKORNOKI SZABÁLYZAT YBL MIKLÓS ÉPÍTŐIPARI SZAKKÉPZŐ ISKOLA Iktató szám: T/258-40/2010 GYAKORNOKI SZABÁLYZAT 1 1 4 9 B u d a p e s t, Vá rn a u. 2 1 / B. te l e f o n : + 3 6 1 3 8 3 8 6 0 6 ; +3 6 1 3 8 3 7 7 5 2 ; + 3 6

Részletesebben

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév

I. évfolyam TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Üzleti kommunikáció. 2008/2009 I. félév PÉNZÜGYI ÉS SZÁMVITELI FŐISKOLAI KAR- TÁVOKTATÁSI KÖZPONT COLLEGE OF FINANCE AND ACCOUNTANCY- CENTER OF DISTANCE LEARNING BUDAPEST 72. PF.: 35. 1426 / FAX: 06-1-222-4584 : 06-1-469-6672 I. évfolyam TANTÁRGYI

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben