és nyítási feladatrendszere és Az MH felsőszint nyítási feladatok se a HM MIK Személyes elgondolás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és nyítási feladatrendszere és Az MH felsőszint nyítási feladatok se a HM MIK Személyes elgondolás"

Átírás

1 Az MH felsőszint szintű vezetési és irány nyítási feladatrendszere és annak működtetm dtetése (a felsősz Személyes elgondolás (a szintű irány nyítási feladatok megjelenítése a HM MIK-nél) se a HM MIK Dr. Isaszegi János J mk.vőrgy MH MIK parancsnok HM-I I objektum parancsnok

2 A jelentés s célja: c Helyzetismertetés: s: - szükséges a Magyar Honvédség béke- és békétől eltérő időszaki, felsőszint szintű vezetési és irányítási feladatrendszerének összefoglalása, megjelenítése; - elengedhetetlen ezen feladatrendszerhez illeszteni a tervezett középszintű vezetés-irányítást végző MH ÖHP feladatrendszerét; Javaslat: - a jelenlegi HM struktúra alapján a felsőszintű vezetés-irányítás feladatrendszer végzését biztosító szervezet (HM Művelet Irányító Központ) kialakítása; - a feladatmegosztás új szervezeti struktúrába történő beillesztése, és az érintett szervezetek közötti megosztása a párhuzamosságok elkerülése érdekében; - a felsőszintű vezetés-irányítás feladatrendszerének harmonizációja a kormányzati közigazgatás új rendszerével (törvények, határozatok, együttműködési megállapodások felülvizsgálata, módosítása).

3 Alkotmány Rendkívüli állapot: hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (Alkotmány 19. (3) h,) Szüks kségállapot: az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség (Alkotmány 19. (3) i,) Alkotmány szerinti 19/E. : Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése. Megelőző védelmi helyzet: külső fegyveres támadás veszélye vagy szövetségi kötelezettség teljesítése (Alkotmány 19. (3) n,) Veszélyhelyzet: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás. Alkotmány 35. (1) i,)

4 Feladatok a honvh onvédelmi törvt rvény 70. (1) alapján: a) a Magyar Köztársaság függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső támadással szembeni fegyveres védelme, b) a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok teljesítése, c) közreműködés az arra kijelölt és felkészített erőkkel a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatainak ellátásában, d) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő létesítmények őrzése és védelme, e) a befogadó nemzeti támogatás katonai feladatainak ellátása, f) közreműködés az Alkotmány 40/B. -ának (2) bekezdése szerinti fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos cselekmények elhárításában, g) talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítése, illetőleg egyéb tűzszerészeti feladatok térítés ellenében való végrehajtása, h) hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához, i) szervek részére térítés ellenében katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok ellátása, j) részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében.

5 Felsőszint szintű vezetés s elvi működésem Vezető elem Felső szintű tervezés Tervezés Irány nyítás Felső szintű irány nyítás Más szervezetek irányítása Közvetlen felelősségi körbe tartozó feladatok irányítása Középszintű tervezés Parancsnoki elem Tervezés Irány nyítás Középszintű irány nyítás

6 A felsőszintű (stratégiai) irányítás feladatai Általános feladatai: Információ gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása, elemzése, biztosítása Monitoring rendszer működtetése Stratégiai elemzések, javaslatok előkészítése Követelmények kidolgozása A feladatok végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése Speciális (funkcionális) feladatai: Középszintű vezető szervezetekre át nem ruházható feladatok közvetlen végzése és a tevékenység irányítása; A felsőszintű vezetés által központosított (egyedi vagy különleges) képességek alkalmazásával kapcsolatos vezetői funkciók gyakorlása; A más szervezetek feladatrendszerébe nem illeszthető feladatok végzése;

7 Békében: Felsőszint szintű irány nyítás s feladatrendszere A honvédelmi miniszter és a vezérkar főnöke vezeti, irányítja: Más magasabb szintű és középszintű vezető szervezeteket; Nemzetközi szerződésekből eredő feladatok végrehajtását; A katasztrófák elleni védekezés katonai feladatai tervezését, szervezését, végrehajtását; A nemzeti válságreagáló rendszer katonai elemeinek működését; A békeműveletekben résztvevő erőket, nemzeti vezetésként; A központi monitoring, riasztási és értesítési rendszert; A békétől eltérő vezetési rendre történő felkészülést.

8 Felsőszint szintű irány nyítás s feladatrendszere A honvédelmi miniszter és a vezérkar főnöke vezeti, irányítja: Békétől l eltérő helyzetben: Más magasabb szintű és középszintű vezető szervezeteket. Veszélyhelyzet, szükségállapot feladatainak végrehajtását. A Honvédelmi Tanács működésével kapcsolatos katonai feladatokat. A készenlét fokozásának bevezetését. A befogadó nemzeti támogatás katonai feladatait.

9 Felsőszint szintű vezető szervezet feladatai I. 1) Békeműveletekben résztvevő egyéni beosztásúak nemzeti vezetése; az MH kötelék erők nemzeti vezetése (a felkészítés befejezésétől a misszióból történő hazaérkezésig). A műveletek tapasztalatainak gyűjtése, elemzése és ennek alapján a felkészítés követelményeinek meghatározása. 2) A hazai és nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyamok szervezése, vezetése. 3) Katasztrófa-elhárításban résztvevő MH erők nemzeti irányítása (a honvédelmi miniszter a HM államtitkára és a HM Honvéd Vezérkar főnök útján vezet). 4) A nemzetközi megállapodások (OS, CFE, CSBM) teljesítésében résztvevő MH erők tevékenységének irányítása. 5) Az MH Központi Ügyelet működtetése útján az MH napi tevékenységének felügyelete, eseti jellegű irányítása. A HM riasztási rendszerének működtetése. 6) A válságkezelési gyakorlatokon (CMX, CME ) érintett MH szervezetek tevékenységének irányítása. 7) A Befogadó Nemzeti Támogatásban (külföldi fegyveres testületek Magyarországon keresztüli átmozgatásával, valamint ideiglenes magyarországi állomásoztatásával kapcsolatban) tevékenykedő MH szervezetek irányítása, továbbá koordináció végzése a nem honvédségi szervezetekkel. 8) A nemzetközi gyakorlatokon résztvevő magyar kontingensek vezetése, minősítése. 9) A békeműveletekre felkészített állomány ellenőrzéseinek (CREVAL) levezetése. 10) A csapatok hazai és külföldi mozgásainak felügyelete.

10 Felsőszint szintű vezető szervezet feladatai II. Békétől l eltérő időszak szak: 1) A válságkezelésbe (veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet) bevont erők irányítása, vezetése felhatalmazás esetén. 2) Terrortámadás, vagy annak következményeinek felszámolásában való részvétel irányítása (válságkezelési és katasztrófa-elhárítási képességek igénybevétele). 3) V. cikkely szerinti honi tevékenység esetén: A NATO erők beérkezéséig az MH erői tevékenységének vezetése, a végrehajtással kapcsolatos szükségletek meghatározása, a műveleti tervek pontosítása. A NATO erők beérkezését követően részvétel az erők irányításában, nemzeti összekötői feladatok ellátása. 4) Az MH erők V. cikkely szerinti külföldi alkalmazása esetén a nemzeti erők vezetése.

11 A felsőszintű vezetési és irányítási feladatok megjelenítése a HM MIK-nél Megjegyzések: Az elgondolás szerint 1./ Az MH MIK (a jogelőd HM Műveleti Főcsoportfőnkség)-től nem kerülnek leadásra feladatok fegyverzet-ellenőrzés, katasztrófa-elhárítás, válságkezelés, központi ügyeleti, vezetésbiztosítás, monitoring feladatkörökben! 2./ Békeműveleti feladatok közül a HM MIK-nél marad a nemzeti vezetési feladatkör az egyéni beosztások, MFO, EBESZ műveleti részvétel vonatkozásában, továbbá az állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlása az MFO, EBESZ, EU, ENSZ katonai megfigyelők, NATO/EU törzstisztek, egyéni beosztásúak vonatkozásában!

12 Békeműveleti feladatok Felsőszintű Középszintű Az MH béketámogató és humanitárius műveletekkel kapcsolatos nemzeti állásfoglalás előkészítése döntésre; A műveletekre vonatkozó nemzeti korlátozások előkészítése döntésre; A műveletben történő erő alkalmazásának szabályaira (ROE) vonatkozó javaslat előkészítése; A műveleti részvétellel összefüggő nemzetközi egyezmények és új békeműveleti felajánlások szakmai élőkészítése; Részvétel a béketámogató műveletek végrehajtásával összefüggő felsőszintű szabályozók kidolgozásában, koordinálásában; Az együttműködési megállapodások, egyetértési nyilatkozatok, szolgáltatási szerződések, váltások előkészítésének koordinálása Az MH hadrendjébe tartozó erők és eszközök béketámogató műveletekben való alkalmazásának előkészítése, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok koordinálása; A kontingensek váltásának tervezése, a váltó állomány kiválasztása, felkészítése, átadása; Az MH MIK-től kontingensekről továbbított jelentések folyamatos elemzése, értékelése;

13 Békeműveleti feladatok Felsőszintű A nemzeti vezetés folyamatossága érdekében együttműködés biztosítása az MH béketámogató feladataiban érintett nemzeti és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel, más nemzetek kijelölt katonai szervezeteivel, valamint a végrehajtó erőkkel. Az egyéni beosztásban és a HM MIK alárendeltségében lévő kontingenseknél szolgálatot teljesítők biztonságos szolgálatellátásához szükséges feltételek megtervezése, az ahhoz szükséges technikai és anyagi ellátottság biztosításának koordinálása. Az egyéni beosztásban és a HM MIK alárendeltségében lévő kontingenseknél szolgálatot teljesítők váltásának tervezése, a váltó állomány kiválasztása, felkészítésének irányítása, a váltással kapcsolatos feladatok végzése, családtámogatás végzése. Középszintű Kapcsolattartás a hozzátartozókkal, a családtámogatási rendszer szervezése, működtetése; A váltó állomány felkészítésének, felszerelésének szervezése és irányítása; A váltott állomány fogadásával és visszailleszkedésével kapcsolatos feladatok végrehajtása; Az állományilletékes parancsnoki jogkörből adódó adminisztratív feladatok ellátása; A feladatok végrehajtása során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása, elemzése, értékelése és visszacsatolása a felkészítés folyamatába.

14 Békeműveleti feladatok Felsőszintű A béketámogató műveletekre tervezett állomány felkészítési követelményeinek kidolgozása, a feladatok végrehajtásának összehangolása. A NATO, EU, ENSZ és EBESZ alárendeltségében működő parancsnokságok és szervezetek kötelékébe tartós külszolgálatra tervezett állomány békemissziós célfelkészítési követelményeinek meghatározása, a végrehajtás koordinálása. A válságreagáló és béketámogató műveletekben résztvevők ellenőrzésének tervezése, szervezése és koordinálása. Az ellenőrzések tapasztalatainak feldolgozása, a feltárt hiányosságok megszüntetésének irányítása. Középszintű Az MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjának, a katonai szervezetet érintő kérdéseinek tervezésében és kidolgozásában; Adatbázis vezetése a béketámogató és válságreagáló műveletekbe bevonható és bevont állományról.

15 Békeműveleti feladatok Felsőszintű A hazai és nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyamok szervezése, a hasonló jellegű külföldi tanfolyamokon való részvétel MH szintű koordinálása, adatbázis vezetése a felkészített állományról. Részvétel a STANAG-ek, doktrínák és szabványok elfogadásával és bevezetésével kapcsolatos tevékenységben. Középszintű A kontingensek biztonságos szolgálatellátásához szükséges feltételek megtervezése, az ahhoz szükséges technikai és anyagi ellátottság biztosítása;

16 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Részvétel a KÜM-HM Tárcaközi Bizottsági ülés szervezésében, előírt jelentések, háttéranyagok előkészítése; EBESZ kommunikációs hálózat magyarországi végpontjainak (MH MIK, KÜM) fenntartása, üzemeltetése, NATO Verity adatbázis karbantartása; Részvétel a NATO szakértői munkacsoport-üléseken (VCC, DMEG, OII) és az EBESZ munkacsoportok ülésein, közvetlen kapcsolattartás az EBESZ KK-val; Együttműködés a NATO országok (CFE aktív kvóták elosztása, vendégellenőri meghívások, Moldáv fegyverkivonás) és más részes és résztvevő Államok fegyverzetellenőrzési szervezeteivel, valamint a KüM és más érintett tárcák fegyverzetellenőrzési feladatok végrehajtásában érintett szervezeteivel; Középszintű Közvetlen kapcsolattartás az MH MIK-kel a fegyverzet-ellenőrzési feladatok tervezése, előkészítése és a helyszíni ellenőrzések, értékelések, megfigyelő repülések fogadásának biztosítása érdekében;

17 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Közvetlen kapcsolattartás az MH ÖHPvel, rajtuk keresztül az alárendeltségébe tartozó alakulatokkal, valamint más hazai szervezetekkel (HM Rt-k, GKM, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, polgári cégek), amelyeknél a Szerződések hatálya alá eső eszközök találhatók, illetve érintettek a fegyverzetellenőrzési feladatok végrehajtásában (HM TKht., HM HIM); A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a GEMI dokumentum szerinti adattárak elkészítése, átadása a Részes/Résztvevő államok részére; A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti évközi információcsere végzése, bejelentések előkészítése, küldése, fogadása; Középszintű Adatszolgáltatás az éves adattárak elkészítéséhez az MH ÖHP-ről és az alárendeltségében levő alakulatokról; Információszolgáltatás az évközi információcsere végrehajtásához, a technikai eszközök (CFE kategóriákban) számában történt változások, átcsoportosítások, áthelyezések jelentése; Bejelentés köteles katonai tevékenységekről, átcsoportosításokról, átvonulásokról információk szolgáltatása az MH MIK részére; Gyakorlatok, békeműveleti felkészítések során az MH MIK bevonása a feladat fegyverzetellenőri biztosítása érdekében;

18 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Kiadványok, jelentések, értékelések készítése az adatcserék során kapott adatok alapján; Magyar Köztársaság területén lévő, szerződés hatálya alá eső fegyverzet folyamatos nyilvántartása, csökkentésük (megsemmisítés, múzeumi tárggyá történő átalakítás, polgári hasznosítás) figyelemmel kísérése felügyelete; A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a kétoldalú megállapodások, valamint a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti helyszíni ellenőrzések, értékelések, megfigyelő repülések fogadása, illetve más részes, résztvevő Állam területén történő végrehajtása; Az ellenőrzésekben, értékelésekben érintett szervezetek felkészítése; Középszintű A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a kétoldalú megállapodások, valamint a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti helyszíni ellenőrzések, értékelések, megfigyelő repülések fogadási feltételeinek helyszíni, technikai biztosítása; Az ellenőrzésekben, értékelésekben érintett szervezetek felkészítésében való részvétel együttműködve az MH MIK kijelölt állományával; Felkérés esetén kiképzett ellenőrök, szakértők biztosítása az ellenőr és kísérő csoportokba;

19 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Dayton-i asszisztens feladatok ellátása; Ellenőr/kísérő/megfigyelő csoportok felkészítése, vezetése, feladatok utáni jelentések elkészítése (hazai, EBESZ, NATO); Hazánk területén áthaladó külföldi ellenőr csoportok áthaladásának (tranzit) biztosítása; Objektum parancsnokok és fegyverzet-ellenőrzésért kijelölt megbízottak felkészítése, a szakellenőri állomány képzése, továbbképzése, vizsgáztatása, szakértők biztosítása más társszervezetek tanfolyamaira; Középszintű Légi (MH LEP) és földi (MH ÖLTP) szállító eszközök és személyzet biztosítása a CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a kétoldalú megállapodások szerinti terület ellenőrzésekhez, valamint megfigyelő repülőgép és személyzet biztosítása a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti megfigyelő repülésekhez; Légterek biztosítása, a Nyitott Égbolt megfigyelő repülőgépek kiszolgálása, technikai feltételek biztosítása (MH LEP és MH ÖLTP hajtóanyag); Objektum parancsnokok és fegyverzetellenőrzésért kijelölt megbízottak felkészítése, a szakellenőri állomány képzése, továbbképzése során a tanfolyamok gyakorlati foglalkozásaihoz helyszínek és a technikai feltételek biztosítása;

20 Katasztrófák k elleni védekezv dekezés s törvt rvényi előírásai ÉVI CV. TÖRVT RVÉNY A HONVÉDELEMR DELEMRŐL ÉS S A MAGYAR HONVÉDS DSÉGRŐL A törvény rögzíti a honvédelem feladatait, az állami szervek és az állampolgárok kötelmeit a rögzíti a Magyar Honvédség feladatait, h) pontja szerint az MH feladata a hozzájárulás katasztrófavédelmi feladatok megoldásához ÉVI LXXIV. TÖRVT RVÉNY A KATASZTRÓFÁK K ELLENI VÉDEKEZV DEKEZÉS IRÁNY NYÍTÁSÁRÓL, SZERVEZETÉRŐL ÉS S A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS S BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A törvény rögzíti a az illetékes miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetőinek feladatait a katasztrófavédelmi tevékenység megszervezésével és a tevékenység irányításával kapcsolatban, a 14. és 53.. meghatározza a honvédelmi miniszter és a honvédelmi ágazat katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait, illetve elrendeli az egységes katasztrófavédelmi információs rendszer létrehozását.

21 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Együttműködés a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe (továbbiakban HKR) kijelölt erők hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos alkalmazási elveinek, valamint a katasztrófavédelmi készenléti rendszer és tevékenység Honvéd Vezérkar főnök hatáskörébe tartozó szabályzóinak kidolgozásában; Együttműködés a HM és MH szervekkel, szervezetekkel, valamint más minisztériumok (KVM, IRM, GM, OKF, ÖTM, stb.) azonos szintű országos hatáskörű szerveivel, a hatáskörükbe tartozó katasztrófavédelmi és válságkezelési szabályzók kidolgozásában; A Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság (a továbbiakban: KOB) készenléti szolgálatának szervezése, működési feltételeinek biztosítása és a HKR riasztási, valamint aktivizálási feltételeit; Középszintű Az alárendelt Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe (a továbbiakban: HKR) kijelölt erők hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos tervek, a katasztrófavédelmi készenléti rendszer és tevékenység hatáskörébe tartozó szabályzóinak kidolgozása; Együttműködés a HM és MH szervekkel, szervezetekkel a hatáskörükbe tartozó katasztrófavédelmi és válságkezelési szabályzók kidolgozásában; A Katasztrófavédelmi Operatív Csoport (a továbbiakban: KOCS) készenléti szolgálatának szervezése és a riasztás feltételeinek biztosítása;

22 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Részvétel a KOB megalakításában és működtetésében, a kialakult helyzet elemzésében, a kirendelt erők tevékenységének irányításához szükséges döntés-előkészítési feladatok végzésében, a beérkezett jelentések feldolgozásában, valamint a kiadásra kerülő intézkedések előkészítésében; A Magyar Honvédség HM HVKF alárendeltségébe tartozó katonai szervezetei katasztrófavédelmi célú igénybevételének tervezése, szervezése, koordinálása és a feladatok végrehajtásának értékelése; Az alkalmazás tapasztalatainak feldolgozása, a szükséges fejlesztések, változtatások kezdeményezése; Középszintű A KOCS megalakítása, a kialakult helyzet elemzése, intézkedés az alárendeltek Operatív Csoportjainak aktivizálására; A HM és a HVKF döntései alapján az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek katasztrófavédelmi célú igénybevételének irányítása és a feladat végrehajtásának értékelése, a beérkezett jelentéseket feldolgozása és továbbítása a KOB részére; Az alkalmazás tapasztalatainak feldolgozása, a szükséges fejlesztések, változtatások kezdeményezése;

23 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Részvétel a HM ÁT intézkedése alapján a katasztrófavédelmi gyakorlatok tárcaszintű levezetési tervének előkészítésében, a gyakorlatok előkészítésében és levezetésében; Részvétel a katasztrófavédelmi felkészítés és kiképzés tervezésében és ellenőrzésében, együttműködve a HM és MH szervekkel és szervezetekkel; Az MH katasztrófavédelmi képességeire vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása, naprakészen tartása. Részvétel a HM katasztrófavédelmi költségvetésének kialakításában; Középszintű A katasztrófavédelmi gyakorlatok ÖHP szintű levezetési tervének elkészítése, és részvétel a tárcaszintű gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában; Az elkészített tervek alapján végrehajtja az alárendeltségébe tartozó szervezetek katasztrófavédelmi kiképzését; Az alárendeltek katasztrófavédelmi képességeire vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása, naprakészen tartása; Kapcsolat tartása a katasztrófavédelmi tevékenységet irányító, végrehajtó helyi szervek, szervezetek szakembereivel;

24 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Együttműködés a NATO és EU válságkezelési gyakorlatok HM HVK, valamint MH szintű tervezésében, szervezésében, előkészítésében és végrehajtásában, valamint a feladatban érintett szervezetek tevékenységének koordinálásában; Részvétel a válságkezelési feladatok és gyakorlatok operatív vezetési tevékenységében; Monitoring rendszerben felkészülés a NATO NCRS (Válságreagálási Rendszer) és az EU válságreagálási rendszer készenlétének fenntartására és fejlesztésére irányuló feladatok végrehajtására; A NATO és az EU érdekeltségi körébe tartozó események, válsághelyzetek, azok várható lefolyásának elemzése, a Magyar Honvédséget érintő hatásainak tisztázása; Középszintű Részvétel a döntés-előkészítési és kidolgozói tevékenységben, a végrehajtás koordinálásában, és a válságkezelési műveletek nemzeti vezetésében; Az ellenőrzés tapasztalatainak feldolgozása és a feltárt hiányosságok felszámolásának irányítása; Információ gyűjtés és adat szolgáltatás a MH katasztrófavédelmi képességeiről;

25 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Középszintű Együttműködés a HM válságkezelési koncepciójának kidolgozásában, valamint a válságkezelési gyakorlatok felsőszintű döntés-előkészítési és kidolgozói tevékenységében, a végrehajtás koordinálásában, és a válságkezelési műveletek nemzeti vezetésében; Részvétel a HM HVK és az MH válságkezelési tevékenységének irányításából adódó feladatok és szabályzók kidolgozásában; Részvétel az MH Műveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság munkájában; Részvétel az MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programját kidolgozó munkabizottságban. Az NRF alkalmazásának előkészítésével, a lehívást követő nemzeti vezetéssel kapcsolatos feladatok végzése. Kapcsolat tartás a válságkezelési tevékenységet folytató helyi szervek és szervezetek szakembereivel; Részvétel az MH ÖHP válságkezelési tevékenységének irányításából adódó feladatok és szabályzók kidolgozásában; Az NRF kijelölt erői alkalmazásának előkészítése, a személyi és anyagitechnikai feltételek biztosítása.

26 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű Középszintű Az MH Központi Ügyeleti Szolgálat (továbbiakban: MH KÜ) működési feltételeinek biztosítása és annak működtetése béke, és minősített időszakban egyaránt, a terveknek megfelelő objektumokban; A MH készenléte fokozásának, válságkezelési és katasztrófavédelmi, valamint a nemzetközi szerződések teljesítése feladataival összefüggő ügyeleti szolgálati tevékenység végzése, a MH vezető hadműveleti ügyeleti szolgálat feladatainak ellátása; A MH 24 órás hadműveleti ügyeleti rendszerének vezetése, irányítása és az alárendelt ügyeleti szolgálatok ellenőrzése. Az MH ügyeleti szolgálati rendszer működéséhez szükséges feltételek, információk, csatlakozási pontok szintnek megfelelő biztosítása.

27 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű A katonai szervezetek díszlokációja, készenléti ideje, helyzete, harcértéke és főbb tevékenységének nyilvántartása, számítógépes adatbázisának heti (szükség esetén napi) pontosítása; A NATO Elővigyázatossági (NPS) és Válságreagáló Rendszere (NCRS) keretén belül rendszabályok vétele és továbbítása a döntésre jogosult szolgálati elöljáróhoz; A kijelölt készültségi, készenléti erők helyzetének, harcértékének és tevékenységének ismerete; Az MH válságkezelési és katasztrófavédelmi terveinek tárolása, azok aktivizálása, az alkalmazásra tervezett katonai erők tevékenységének nyilvántartása;

28 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű A katasztrófavédelmi és válságkezelési feladatok végrehajtásakor a Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság működésének megkezdéséig jelentések fogadása, elsődleges értékelése és részvétel az elöljárónak történő jelentések összeállításában; A MH készenlét fokozási rendszerének, az ügyeleti, szolgálati, riasztási, utaltsági, technikai riasztási, híradó és harckészültségi információs rendszerek, a számjeles és jelszavas feladatok tartalmának, aktivizálási módjának, és a vezetési eszközök kezelésének ismerete; A nemzetközi szerződésekben, egyezményekben foglalt katonai kötelezettségek teljesítésével összefüggő bejelentések fogadása, továbbítása, ellenőrzések nyilvántartása; Napi összefoglaló jelentés elkészítése és megküldése a felső vezetés részére.

29 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű Folyamatos kapcsolattartás: a Szolgálati Intézkedésben meghatározásra kerülő minisztériumi és társfegyveres testületek központi ügyeleti szolgálataival valamint Együttműködési Megállapodások alapján országos hatáskörű szervek ügyeleti szolgálataival, polgári szervekkel; a MH nemzetközi béketámogató, humanitárius feladatokat külföldön ellátó kontingensek, parancsnokaival; a NATO meghatározott szerveivel, a Nemzeti Katonai Képviseletekkel; a HM Katonai Légügyi Hivatallal.

30 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű Nyilvántartás vezetése: a honvédelmi miniszter, a HM államtitkár és a szakállamtitkárok, a HVKF és helyettesei, az MH MIK parancsnok és helyettesei, valamint osztályvezetői és a KOB ügyeletes vezetőjének tartózkodási helyéről, valamint a nyilvántartott személyek elérhetőségéről; a helyőrség(ek)ből távollévő katonai szervezetekről (z., és azt meghaladó erők esetében); a külföldre történő, és a külföldiek nálunk végrehajtott minden csapatmozgásáról; a fogadó nemzeti támogatásból adódó feladatok végrehajtásáról és az azzal kapcsolatos koordinációs tevékenység végrehajtásának aktuális helyzetéről; a folyamatban lévő készenléti fokozatról, az M feladatokról és ellenőrzésekről; a nemzetközi szerződésekben, egyezményekben foglalt katonai kötelezettségek teljesítésével összefüggő jelentésekről; a katasztrófa és egyéb veszélyhelyzetek következményeinek felszámolására kirendelt erőkről, eszközökről; az alegységek riasztásának, kirendelésének, feladat végrehajtásának fontosabb adatairól; a MH VSFHÉ. Ü. szolgálat által jelentett (szolgáltatott) adatokról.

31 Az MH Művelet Irányító Központ jelenlegi szervezete Parancsnokság Parancsnoki Iroda Központi Ügyeleti Osztály Békeműveleti Osztály Katasztrófa-elhárítási És Válságkezelési Osztály Fegyverzetellenőrzési Osztály Törzsosztály Híradó és Informatikai Osztály

32 MH Művelet M Irány nyító Központ főf feladatai Központi Ügyeleti osztály MH ügyeleti rendszerének irányítása Riasztási rendszer működtetése Kapcsolattartás a külföldön feladatot végrehajtó erőkkel Információk vétele, feldolgozása Felső vezetők tájékoztatása NATO riasztási és iroda automatizálási rendszer végpontjainak működtetése Parancsnokság, Parancsnoki Iroda Vezetés, irányítás Monitoring rendszer működtetése Kommunikációs és családsegítő feladatok Békeműveleti osztály Egyéni és törzsbeosztású személyek kiválasztása, felkészítése, műveleti irányítása Missziós kötelékek nemzeti vezetése Nemzetközi megállapodások végrehajtásának felügyelete Békeműveleti elemzések végzése Iránytiszti feladatok ellátása Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési osztály Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer irányítása Válságkezelési rendszer katonai részének működtetése Fegyverzet-ellenőrzési osztály Nemzetközi szerződésekkel, egyezményekkel kapcsolatos feladatok végzése (CFE, CSBM, Ny. Égbolt) Adatbázis kezelése, előírt adatszolgáltatás végrehajtása Információcsere biztosítása Nemzetközi ellenőrzések végrehajtása és fogadásának biztosítása Híradó és informatikai osztály A feladatrendszert támogató híradó és informatikai rendszerek biztosítása, működtetése A hazai és nemzetközi VTC kapcsolatok biztosítása, működtetése Törzsosztály A szervezet működésének biztosítása Jogi, igazgatási fea. végzése Kommunikációs és családtám. rendszer működtetése Ügyviteli feladatok végzése

33 A BékemB keműveleti Osztály kapcsolatrendszere Tárcaközi kapcsolatok: MEH, IRM, KÜM HM szervek: MK KBH, MK KFH, HM JF, HM VPF, HM NEF, HM KF, HM HKF, HM BBBH, HM IKH, HM VH Nemzetközi kapcsolatok: UN DPKO, SHAPE NMR, US CENTCOM, Szlovák Védelmi Minisztérium, Olasz Műveleti Központ, Bundeswehr Műveleti Központ, Műveleti Parancsnokságok BMO MH szervek: MH SZFP, MF LEP, MH ÖLTP, MH EüP Nem Kormányzati Szervezetek (NGO): Magyar Iszlám Közösség, Magyar Önkéntesküldő Alapítvány,

34 A kapcsolatrendszer főf tartalmi elemei Tárcaközi kapcsolatok MH PRT, MFO szervezése, biztonsági- és kockázatelemzés, rendész kiképzés B Nemzetközi kapcsolatok: HM szervek MH szervek MOU, TA, TOA, ROE, OPLAN, stb. bedolgozás, nemzeti vezetés biztosítása, műveleti együttműködés Béketámogató műveletek nemzeti vezetésével és irányításával összefüggő tervezői, szervezési, jogi, ellátási stb. feladatok Kiválasztás, felkészítés ellenőrzése, kiküldés, szállítás, ellátás, stb. szervezése, tapasztalatok összegzése M O NGO NTM-I, MH PRT biztosítása

35 Katasztrófav favédelmi együttm ttműködés szervezetei KKB (KKB Op. Tö., Védekezési munkabizottságok) HM főosztályok, hivatalok (TKF, VH, KEHH) MH pk.-ságok, KOCS-ok, MH GAVIK, MH METSZ Védelmi bizottságok, polgármesterek Országos hatáskörű szervezetek (OKF, ORFK, OAH, OMIT, OMSZ) Létesítmények (PA Rt.) MH MIK (KOB) Nemzeti képviselet, illetve összekötők útján ENSZ, (UN OCHA) NATO (EADRCC, SCEPC) EU Tisza z.

36 Katasztrófav favédelmi együttm ttműködés tartalma KKB (KKB Op. Tö., Védekezési munkabizottságok HM főosztályok, hivatalok (TKF, VH, KEHH) MH pk.-ságok, KOCS-ok, MH GAVIK, Tisza z. Védelmi bizottságok, polgármesterek Országos hatáskörű szervezetek (OKF, ORFK, OAH, OMIT, OMSZ) Létesítmények (PA Rt.) ENSZ, NATO, EU követelménytámasztás ágazati koordináció vezetés, irányítás igények riasztás, igények kölcsönös tájékoztatás tájékoztatás, riasztás nemzeti lehetőségek felmérése, segítségkérés MH MIK (KOB)

37 x BPNFO GKM Fegyverzet-ellen ellenőrzés MH MIK Fegyverzet-ellen ellenőrzési Osztály kapcsolati rendszere Egyéb tárcák MK KÜM IRM Napi munka kapcsolat KÜM SZÁT Együttműködés, kapcsolattartás KÜM-HM TB HM SZÁT Tervez, Koordinál l Szakfelügyeletet gyakorol Napi munkakapcsolat HM VPF HM JF HM IIF HM HKF HM HTF HM SZF HM BBBH HM NATO Részvétel a Bizottságok munkájában HM TH NATO VCC EBESZ Szakértői Bizottságok Részvétel a Bizottságok munkájában MH MIK FEO HM KPSZH HM NRH HM HIM MH Magyar Katonai Képviselet Szakértői Bizottságok Külföldi társ szervezetek Napi munka kapcsolat Napi munkakapcsolat MH SZFP MH LEP MH ÖLTP Egyéb hazai szervezetek: MK KBH MK KFH HM ZRT-k HM TKht.-k Napi munka kapcsolat MH BHP MH EÜP

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet

179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet 179/1999. (XII. 10.) Korm. rendelet a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrl szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM MANS - 2006 program 2 Tartalomjegyzék 1. BEVEZETÉS... 4 1.1 A MANS-2006 P ROGRAM (TOVÁBBIAKBAN P ROGRAM ) CÉLJA... 4 1.2 A PROG RAM FELÉPÍTÉSE... 4 2. ALAPOZÁS... 6 2.1 A 40/2004.

Részletesebben

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről

JELENTÉS. a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről JELENTÉS a természeti katasztrófák megelőzésére, elhárítására, következményeinek felszámolására kialakított rendszerek ellenőrzéséről 1107 2011. május 2. Államháztartás Központi Szintjét Ellenőrző Igazgatóság

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalának közleménye elveszett törzskönyvekrõl 1857 HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2011. március 1., kedd 14. szám Tartalomjegyzék I. Utasítások 13/2011. (III. 1.) KIM utasítás a Nemzeti Államigazgatási Központ Szervezeti

Részletesebben

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről

A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ. utasítása. az ügyészség szervezetéről és működéséről A legfőbb ügyész 12/2012. (VI. 8.) LÜ utasítása az ügyészség szervezetéről és működéséről Az ügyészségről szóló 2011. évi CLXIII. törvény 8. -ának (3) bekezdése alapján az ügyészség szervezetéről és működésének

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 38. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. augusztus 1., csütörtök Tartalomjegyzék I. Utasítások 24/2013. (VIII. 1.) EMMI utasítás az oktatási esélyegyenlőséget szolgáló támogatások

Részletesebben

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás

15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás 15/2013. (IV. 24.) ORFK utasítás az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv ügyeleti szolgálata és a közreműködésével teljesítendő jelentési és tájékoztatási kötelezettség rendjéről

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/18. szám Budapest, 2009. augusztus 27. Szám: 27710/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 33/2009. (OT 18.) ORFK utasítás a Rendőrség

Részletesebben

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete az önkéntes tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének b) pontjában

Részletesebben

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez

JAVASLAT. a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez JAVASLAT a felsőoktatási intézmények hallgatóinak védelmi felkészítéséhez A kisebb-, nagyobb közösségeknek, a társadalmaknak kialakulásuktól fogva elemi érdekük, hogy megvédjék tagjaik életét, egészségét

Részletesebben

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS

KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS KÖRNYEZETBIZTONSÁGI- KATASZTRÓFAIGAZGATÁS A téma aktualitása, helye, szerepe a védelmi rendszerekben Prof. Dr. Bukovics István DSc, ny. tű. mk. vezérőrnagy tanszékvezető egyetemi tanár 1 A Földet és az

Részletesebben

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Szervezeti és Működési Szabályzata. 2005. május A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Szervezeti és Működési Szabályzata 2005. május I. fejezet A Szervezeti és Működési Szabályzat hatálya 1. A Szervezeti és Működési

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 60. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2013. december 16., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 29/2013. (XII. 16.) BM utasítás a Szervezett Bűnözés Elleni Koordinációs Központ Szervezeti

Részletesebben

TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy

TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK. Tatár Attila tu. vezérornagy Tatár Attila tu. vezérornagy TERRORIZMUS ÉS KATASZTRÓFAVÉDELEM TERRORIZMUS MINT CIVILIZÁCIÓS JÁRULÉK Magyarország, terror fenyegetettség szempontjából kevésbé érintett. Összehasonlítva néhány kiemelt területtel,

Részletesebben

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE

A Belügyminisztérium. III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE BELÜGYMINISZTÉRIUM III/II. Csoportfőnökség Szigorúan titkos! Különösen fontos! 38-28/5/1972. A Belügyminisztérium III/II. Csoportfőnökség ÜGYRENDJE Lássa (név, rendfokozat): Engedélyező aláírása: Betekintő

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYAR KÖZLÖNY 49. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. április 10., péntek Tartalomjegyzék 97/2015. (IV. 10.) Korm. rendelet A nemzetbiztonsági ellenőrzéssel összefüggő lényeges adatokról, valamint

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 27. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. június 8., hétfő Tartalomjegyzék I. Utasítások 1/2015. (VI. 8.) MNB utasítás a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló

Részletesebben

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata

A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság. Szervezeti és Működési Szabályzata NISZ NEMZETI INFOKOMhIUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÓ ZRT. A NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság Szervezeti és Működési Szabályzata Hatályos: visszavonásig AJ/SZ Nenteil

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 52. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. október 17., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 35/2014. (X. 17.) EMMI utasítás az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs

Részletesebben

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás Gyakorlati problémák

A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A szükséges változás  Gyakorlati problémák Dr. Endrődi István A magyar önkéntes polgári védelmi szervezetek szerepe hazánkban, az új katasztrófavédelmi törvény alapján A polgári védelem szerepe a biztonságos élet- és munkakörülmények fenntartása,

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NÓGRÁD MEGYEI PEDAGÓGIAI INTÉZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 2014. Tartalomjegyzék 1. Általános rendelkezések... 3 1.1. A szervezeti és működési szabályzat célja és jogszabályi alapjai... 3 1.2.

Részletesebben

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető

Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető Somogy Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Siófoki Katasztrófavédelmi Kirendeltség Kirendeltségvezető H-8600 Siófok, Somlay A. utca 3. : 8600, Siófok Pf. 94 Tel: +36 (84) 310-938 Fax: +36 (84) 310-509

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben