és nyítási feladatrendszere és Az MH felsőszint nyítási feladatok se a HM MIK Személyes elgondolás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és nyítási feladatrendszere és Az MH felsőszint nyítási feladatok se a HM MIK Személyes elgondolás"

Átírás

1 Az MH felsőszint szintű vezetési és irány nyítási feladatrendszere és annak működtetm dtetése (a felsősz Személyes elgondolás (a szintű irány nyítási feladatok megjelenítése a HM MIK-nél) se a HM MIK Dr. Isaszegi János J mk.vőrgy MH MIK parancsnok HM-I I objektum parancsnok

2 A jelentés s célja: c Helyzetismertetés: s: - szükséges a Magyar Honvédség béke- és békétől eltérő időszaki, felsőszint szintű vezetési és irányítási feladatrendszerének összefoglalása, megjelenítése; - elengedhetetlen ezen feladatrendszerhez illeszteni a tervezett középszintű vezetés-irányítást végző MH ÖHP feladatrendszerét; Javaslat: - a jelenlegi HM struktúra alapján a felsőszintű vezetés-irányítás feladatrendszer végzését biztosító szervezet (HM Művelet Irányító Központ) kialakítása; - a feladatmegosztás új szervezeti struktúrába történő beillesztése, és az érintett szervezetek közötti megosztása a párhuzamosságok elkerülése érdekében; - a felsőszintű vezetés-irányítás feladatrendszerének harmonizációja a kormányzati közigazgatás új rendszerével (törvények, határozatok, együttműködési megállapodások felülvizsgálata, módosítása).

3 Alkotmány Rendkívüli állapot: hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (Alkotmány 19. (3) h,) Szüks kségállapot: az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség (Alkotmány 19. (3) i,) Alkotmány szerinti 19/E. : Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése. Megelőző védelmi helyzet: külső fegyveres támadás veszélye vagy szövetségi kötelezettség teljesítése (Alkotmány 19. (3) n,) Veszélyhelyzet: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás. Alkotmány 35. (1) i,)

4 Feladatok a honvh onvédelmi törvt rvény 70. (1) alapján: a) a Magyar Köztársaság függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső támadással szembeni fegyveres védelme, b) a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok teljesítése, c) közreműködés az arra kijelölt és felkészített erőkkel a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatainak ellátásában, d) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő létesítmények őrzése és védelme, e) a befogadó nemzeti támogatás katonai feladatainak ellátása, f) közreműködés az Alkotmány 40/B. -ának (2) bekezdése szerinti fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos cselekmények elhárításában, g) talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítése, illetőleg egyéb tűzszerészeti feladatok térítés ellenében való végrehajtása, h) hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához, i) szervek részére térítés ellenében katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok ellátása, j) részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében.

5 Felsőszint szintű vezetés s elvi működésem Vezető elem Felső szintű tervezés Tervezés Irány nyítás Felső szintű irány nyítás Más szervezetek irányítása Közvetlen felelősségi körbe tartozó feladatok irányítása Középszintű tervezés Parancsnoki elem Tervezés Irány nyítás Középszintű irány nyítás

6 A felsőszintű (stratégiai) irányítás feladatai Általános feladatai: Információ gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása, elemzése, biztosítása Monitoring rendszer működtetése Stratégiai elemzések, javaslatok előkészítése Követelmények kidolgozása A feladatok végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése Speciális (funkcionális) feladatai: Középszintű vezető szervezetekre át nem ruházható feladatok közvetlen végzése és a tevékenység irányítása; A felsőszintű vezetés által központosított (egyedi vagy különleges) képességek alkalmazásával kapcsolatos vezetői funkciók gyakorlása; A más szervezetek feladatrendszerébe nem illeszthető feladatok végzése;

7 Békében: Felsőszint szintű irány nyítás s feladatrendszere A honvédelmi miniszter és a vezérkar főnöke vezeti, irányítja: Más magasabb szintű és középszintű vezető szervezeteket; Nemzetközi szerződésekből eredő feladatok végrehajtását; A katasztrófák elleni védekezés katonai feladatai tervezését, szervezését, végrehajtását; A nemzeti válságreagáló rendszer katonai elemeinek működését; A békeműveletekben résztvevő erőket, nemzeti vezetésként; A központi monitoring, riasztási és értesítési rendszert; A békétől eltérő vezetési rendre történő felkészülést.

8 Felsőszint szintű irány nyítás s feladatrendszere A honvédelmi miniszter és a vezérkar főnöke vezeti, irányítja: Békétől l eltérő helyzetben: Más magasabb szintű és középszintű vezető szervezeteket. Veszélyhelyzet, szükségállapot feladatainak végrehajtását. A Honvédelmi Tanács működésével kapcsolatos katonai feladatokat. A készenlét fokozásának bevezetését. A befogadó nemzeti támogatás katonai feladatait.

9 Felsőszint szintű vezető szervezet feladatai I. 1) Békeműveletekben résztvevő egyéni beosztásúak nemzeti vezetése; az MH kötelék erők nemzeti vezetése (a felkészítés befejezésétől a misszióból történő hazaérkezésig). A műveletek tapasztalatainak gyűjtése, elemzése és ennek alapján a felkészítés követelményeinek meghatározása. 2) A hazai és nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyamok szervezése, vezetése. 3) Katasztrófa-elhárításban résztvevő MH erők nemzeti irányítása (a honvédelmi miniszter a HM államtitkára és a HM Honvéd Vezérkar főnök útján vezet). 4) A nemzetközi megállapodások (OS, CFE, CSBM) teljesítésében résztvevő MH erők tevékenységének irányítása. 5) Az MH Központi Ügyelet működtetése útján az MH napi tevékenységének felügyelete, eseti jellegű irányítása. A HM riasztási rendszerének működtetése. 6) A válságkezelési gyakorlatokon (CMX, CME ) érintett MH szervezetek tevékenységének irányítása. 7) A Befogadó Nemzeti Támogatásban (külföldi fegyveres testületek Magyarországon keresztüli átmozgatásával, valamint ideiglenes magyarországi állomásoztatásával kapcsolatban) tevékenykedő MH szervezetek irányítása, továbbá koordináció végzése a nem honvédségi szervezetekkel. 8) A nemzetközi gyakorlatokon résztvevő magyar kontingensek vezetése, minősítése. 9) A békeműveletekre felkészített állomány ellenőrzéseinek (CREVAL) levezetése. 10) A csapatok hazai és külföldi mozgásainak felügyelete.

10 Felsőszint szintű vezető szervezet feladatai II. Békétől l eltérő időszak szak: 1) A válságkezelésbe (veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet) bevont erők irányítása, vezetése felhatalmazás esetén. 2) Terrortámadás, vagy annak következményeinek felszámolásában való részvétel irányítása (válságkezelési és katasztrófa-elhárítási képességek igénybevétele). 3) V. cikkely szerinti honi tevékenység esetén: A NATO erők beérkezéséig az MH erői tevékenységének vezetése, a végrehajtással kapcsolatos szükségletek meghatározása, a műveleti tervek pontosítása. A NATO erők beérkezését követően részvétel az erők irányításában, nemzeti összekötői feladatok ellátása. 4) Az MH erők V. cikkely szerinti külföldi alkalmazása esetén a nemzeti erők vezetése.

11 A felsőszintű vezetési és irányítási feladatok megjelenítése a HM MIK-nél Megjegyzések: Az elgondolás szerint 1./ Az MH MIK (a jogelőd HM Műveleti Főcsoportfőnkség)-től nem kerülnek leadásra feladatok fegyverzet-ellenőrzés, katasztrófa-elhárítás, válságkezelés, központi ügyeleti, vezetésbiztosítás, monitoring feladatkörökben! 2./ Békeműveleti feladatok közül a HM MIK-nél marad a nemzeti vezetési feladatkör az egyéni beosztások, MFO, EBESZ műveleti részvétel vonatkozásában, továbbá az állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlása az MFO, EBESZ, EU, ENSZ katonai megfigyelők, NATO/EU törzstisztek, egyéni beosztásúak vonatkozásában!

12 Békeműveleti feladatok Felsőszintű Középszintű Az MH béketámogató és humanitárius műveletekkel kapcsolatos nemzeti állásfoglalás előkészítése döntésre; A műveletekre vonatkozó nemzeti korlátozások előkészítése döntésre; A műveletben történő erő alkalmazásának szabályaira (ROE) vonatkozó javaslat előkészítése; A műveleti részvétellel összefüggő nemzetközi egyezmények és új békeműveleti felajánlások szakmai élőkészítése; Részvétel a béketámogató műveletek végrehajtásával összefüggő felsőszintű szabályozók kidolgozásában, koordinálásában; Az együttműködési megállapodások, egyetértési nyilatkozatok, szolgáltatási szerződések, váltások előkészítésének koordinálása Az MH hadrendjébe tartozó erők és eszközök béketámogató műveletekben való alkalmazásának előkészítése, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok koordinálása; A kontingensek váltásának tervezése, a váltó állomány kiválasztása, felkészítése, átadása; Az MH MIK-től kontingensekről továbbított jelentések folyamatos elemzése, értékelése;

13 Békeműveleti feladatok Felsőszintű A nemzeti vezetés folyamatossága érdekében együttműködés biztosítása az MH béketámogató feladataiban érintett nemzeti és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel, más nemzetek kijelölt katonai szervezeteivel, valamint a végrehajtó erőkkel. Az egyéni beosztásban és a HM MIK alárendeltségében lévő kontingenseknél szolgálatot teljesítők biztonságos szolgálatellátásához szükséges feltételek megtervezése, az ahhoz szükséges technikai és anyagi ellátottság biztosításának koordinálása. Az egyéni beosztásban és a HM MIK alárendeltségében lévő kontingenseknél szolgálatot teljesítők váltásának tervezése, a váltó állomány kiválasztása, felkészítésének irányítása, a váltással kapcsolatos feladatok végzése, családtámogatás végzése. Középszintű Kapcsolattartás a hozzátartozókkal, a családtámogatási rendszer szervezése, működtetése; A váltó állomány felkészítésének, felszerelésének szervezése és irányítása; A váltott állomány fogadásával és visszailleszkedésével kapcsolatos feladatok végrehajtása; Az állományilletékes parancsnoki jogkörből adódó adminisztratív feladatok ellátása; A feladatok végrehajtása során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása, elemzése, értékelése és visszacsatolása a felkészítés folyamatába.

14 Békeműveleti feladatok Felsőszintű A béketámogató műveletekre tervezett állomány felkészítési követelményeinek kidolgozása, a feladatok végrehajtásának összehangolása. A NATO, EU, ENSZ és EBESZ alárendeltségében működő parancsnokságok és szervezetek kötelékébe tartós külszolgálatra tervezett állomány békemissziós célfelkészítési követelményeinek meghatározása, a végrehajtás koordinálása. A válságreagáló és béketámogató műveletekben résztvevők ellenőrzésének tervezése, szervezése és koordinálása. Az ellenőrzések tapasztalatainak feldolgozása, a feltárt hiányosságok megszüntetésének irányítása. Középszintű Az MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjának, a katonai szervezetet érintő kérdéseinek tervezésében és kidolgozásában; Adatbázis vezetése a béketámogató és válságreagáló műveletekbe bevonható és bevont állományról.

15 Békeműveleti feladatok Felsőszintű A hazai és nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyamok szervezése, a hasonló jellegű külföldi tanfolyamokon való részvétel MH szintű koordinálása, adatbázis vezetése a felkészített állományról. Részvétel a STANAG-ek, doktrínák és szabványok elfogadásával és bevezetésével kapcsolatos tevékenységben. Középszintű A kontingensek biztonságos szolgálatellátásához szükséges feltételek megtervezése, az ahhoz szükséges technikai és anyagi ellátottság biztosítása;

16 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Részvétel a KÜM-HM Tárcaközi Bizottsági ülés szervezésében, előírt jelentések, háttéranyagok előkészítése; EBESZ kommunikációs hálózat magyarországi végpontjainak (MH MIK, KÜM) fenntartása, üzemeltetése, NATO Verity adatbázis karbantartása; Részvétel a NATO szakértői munkacsoport-üléseken (VCC, DMEG, OII) és az EBESZ munkacsoportok ülésein, közvetlen kapcsolattartás az EBESZ KK-val; Együttműködés a NATO országok (CFE aktív kvóták elosztása, vendégellenőri meghívások, Moldáv fegyverkivonás) és más részes és résztvevő Államok fegyverzetellenőrzési szervezeteivel, valamint a KüM és más érintett tárcák fegyverzetellenőrzési feladatok végrehajtásában érintett szervezeteivel; Középszintű Közvetlen kapcsolattartás az MH MIK-kel a fegyverzet-ellenőrzési feladatok tervezése, előkészítése és a helyszíni ellenőrzések, értékelések, megfigyelő repülések fogadásának biztosítása érdekében;

17 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Közvetlen kapcsolattartás az MH ÖHPvel, rajtuk keresztül az alárendeltségébe tartozó alakulatokkal, valamint más hazai szervezetekkel (HM Rt-k, GKM, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, polgári cégek), amelyeknél a Szerződések hatálya alá eső eszközök találhatók, illetve érintettek a fegyverzetellenőrzési feladatok végrehajtásában (HM TKht., HM HIM); A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a GEMI dokumentum szerinti adattárak elkészítése, átadása a Részes/Résztvevő államok részére; A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti évközi információcsere végzése, bejelentések előkészítése, küldése, fogadása; Középszintű Adatszolgáltatás az éves adattárak elkészítéséhez az MH ÖHP-ről és az alárendeltségében levő alakulatokról; Információszolgáltatás az évközi információcsere végrehajtásához, a technikai eszközök (CFE kategóriákban) számában történt változások, átcsoportosítások, áthelyezések jelentése; Bejelentés köteles katonai tevékenységekről, átcsoportosításokról, átvonulásokról információk szolgáltatása az MH MIK részére; Gyakorlatok, békeműveleti felkészítések során az MH MIK bevonása a feladat fegyverzetellenőri biztosítása érdekében;

18 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Kiadványok, jelentések, értékelések készítése az adatcserék során kapott adatok alapján; Magyar Köztársaság területén lévő, szerződés hatálya alá eső fegyverzet folyamatos nyilvántartása, csökkentésük (megsemmisítés, múzeumi tárggyá történő átalakítás, polgári hasznosítás) figyelemmel kísérése felügyelete; A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a kétoldalú megállapodások, valamint a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti helyszíni ellenőrzések, értékelések, megfigyelő repülések fogadása, illetve más részes, résztvevő Állam területén történő végrehajtása; Az ellenőrzésekben, értékelésekben érintett szervezetek felkészítése; Középszintű A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a kétoldalú megállapodások, valamint a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti helyszíni ellenőrzések, értékelések, megfigyelő repülések fogadási feltételeinek helyszíni, technikai biztosítása; Az ellenőrzésekben, értékelésekben érintett szervezetek felkészítésében való részvétel együttműködve az MH MIK kijelölt állományával; Felkérés esetén kiképzett ellenőrök, szakértők biztosítása az ellenőr és kísérő csoportokba;

19 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Dayton-i asszisztens feladatok ellátása; Ellenőr/kísérő/megfigyelő csoportok felkészítése, vezetése, feladatok utáni jelentések elkészítése (hazai, EBESZ, NATO); Hazánk területén áthaladó külföldi ellenőr csoportok áthaladásának (tranzit) biztosítása; Objektum parancsnokok és fegyverzet-ellenőrzésért kijelölt megbízottak felkészítése, a szakellenőri állomány képzése, továbbképzése, vizsgáztatása, szakértők biztosítása más társszervezetek tanfolyamaira; Középszintű Légi (MH LEP) és földi (MH ÖLTP) szállító eszközök és személyzet biztosítása a CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a kétoldalú megállapodások szerinti terület ellenőrzésekhez, valamint megfigyelő repülőgép és személyzet biztosítása a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti megfigyelő repülésekhez; Légterek biztosítása, a Nyitott Égbolt megfigyelő repülőgépek kiszolgálása, technikai feltételek biztosítása (MH LEP és MH ÖLTP hajtóanyag); Objektum parancsnokok és fegyverzetellenőrzésért kijelölt megbízottak felkészítése, a szakellenőri állomány képzése, továbbképzése során a tanfolyamok gyakorlati foglalkozásaihoz helyszínek és a technikai feltételek biztosítása;

20 Katasztrófák k elleni védekezv dekezés s törvt rvényi előírásai ÉVI CV. TÖRVT RVÉNY A HONVÉDELEMR DELEMRŐL ÉS S A MAGYAR HONVÉDS DSÉGRŐL A törvény rögzíti a honvédelem feladatait, az állami szervek és az állampolgárok kötelmeit a rögzíti a Magyar Honvédség feladatait, h) pontja szerint az MH feladata a hozzájárulás katasztrófavédelmi feladatok megoldásához ÉVI LXXIV. TÖRVT RVÉNY A KATASZTRÓFÁK K ELLENI VÉDEKEZV DEKEZÉS IRÁNY NYÍTÁSÁRÓL, SZERVEZETÉRŐL ÉS S A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS S BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A törvény rögzíti a az illetékes miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetőinek feladatait a katasztrófavédelmi tevékenység megszervezésével és a tevékenység irányításával kapcsolatban, a 14. és 53.. meghatározza a honvédelmi miniszter és a honvédelmi ágazat katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait, illetve elrendeli az egységes katasztrófavédelmi információs rendszer létrehozását.

21 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Együttműködés a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe (továbbiakban HKR) kijelölt erők hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos alkalmazási elveinek, valamint a katasztrófavédelmi készenléti rendszer és tevékenység Honvéd Vezérkar főnök hatáskörébe tartozó szabályzóinak kidolgozásában; Együttműködés a HM és MH szervekkel, szervezetekkel, valamint más minisztériumok (KVM, IRM, GM, OKF, ÖTM, stb.) azonos szintű országos hatáskörű szerveivel, a hatáskörükbe tartozó katasztrófavédelmi és válságkezelési szabályzók kidolgozásában; A Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság (a továbbiakban: KOB) készenléti szolgálatának szervezése, működési feltételeinek biztosítása és a HKR riasztási, valamint aktivizálási feltételeit; Középszintű Az alárendelt Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe (a továbbiakban: HKR) kijelölt erők hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos tervek, a katasztrófavédelmi készenléti rendszer és tevékenység hatáskörébe tartozó szabályzóinak kidolgozása; Együttműködés a HM és MH szervekkel, szervezetekkel a hatáskörükbe tartozó katasztrófavédelmi és válságkezelési szabályzók kidolgozásában; A Katasztrófavédelmi Operatív Csoport (a továbbiakban: KOCS) készenléti szolgálatának szervezése és a riasztás feltételeinek biztosítása;

22 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Részvétel a KOB megalakításában és működtetésében, a kialakult helyzet elemzésében, a kirendelt erők tevékenységének irányításához szükséges döntés-előkészítési feladatok végzésében, a beérkezett jelentések feldolgozásában, valamint a kiadásra kerülő intézkedések előkészítésében; A Magyar Honvédség HM HVKF alárendeltségébe tartozó katonai szervezetei katasztrófavédelmi célú igénybevételének tervezése, szervezése, koordinálása és a feladatok végrehajtásának értékelése; Az alkalmazás tapasztalatainak feldolgozása, a szükséges fejlesztések, változtatások kezdeményezése; Középszintű A KOCS megalakítása, a kialakult helyzet elemzése, intézkedés az alárendeltek Operatív Csoportjainak aktivizálására; A HM és a HVKF döntései alapján az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek katasztrófavédelmi célú igénybevételének irányítása és a feladat végrehajtásának értékelése, a beérkezett jelentéseket feldolgozása és továbbítása a KOB részére; Az alkalmazás tapasztalatainak feldolgozása, a szükséges fejlesztések, változtatások kezdeményezése;

23 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Részvétel a HM ÁT intézkedése alapján a katasztrófavédelmi gyakorlatok tárcaszintű levezetési tervének előkészítésében, a gyakorlatok előkészítésében és levezetésében; Részvétel a katasztrófavédelmi felkészítés és kiképzés tervezésében és ellenőrzésében, együttműködve a HM és MH szervekkel és szervezetekkel; Az MH katasztrófavédelmi képességeire vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása, naprakészen tartása. Részvétel a HM katasztrófavédelmi költségvetésének kialakításában; Középszintű A katasztrófavédelmi gyakorlatok ÖHP szintű levezetési tervének elkészítése, és részvétel a tárcaszintű gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában; Az elkészített tervek alapján végrehajtja az alárendeltségébe tartozó szervezetek katasztrófavédelmi kiképzését; Az alárendeltek katasztrófavédelmi képességeire vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása, naprakészen tartása; Kapcsolat tartása a katasztrófavédelmi tevékenységet irányító, végrehajtó helyi szervek, szervezetek szakembereivel;

24 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Együttműködés a NATO és EU válságkezelési gyakorlatok HM HVK, valamint MH szintű tervezésében, szervezésében, előkészítésében és végrehajtásában, valamint a feladatban érintett szervezetek tevékenységének koordinálásában; Részvétel a válságkezelési feladatok és gyakorlatok operatív vezetési tevékenységében; Monitoring rendszerben felkészülés a NATO NCRS (Válságreagálási Rendszer) és az EU válságreagálási rendszer készenlétének fenntartására és fejlesztésére irányuló feladatok végrehajtására; A NATO és az EU érdekeltségi körébe tartozó események, válsághelyzetek, azok várható lefolyásának elemzése, a Magyar Honvédséget érintő hatásainak tisztázása; Középszintű Részvétel a döntés-előkészítési és kidolgozói tevékenységben, a végrehajtás koordinálásában, és a válságkezelési műveletek nemzeti vezetésében; Az ellenőrzés tapasztalatainak feldolgozása és a feltárt hiányosságok felszámolásának irányítása; Információ gyűjtés és adat szolgáltatás a MH katasztrófavédelmi képességeiről;

25 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Középszintű Együttműködés a HM válságkezelési koncepciójának kidolgozásában, valamint a válságkezelési gyakorlatok felsőszintű döntés-előkészítési és kidolgozói tevékenységében, a végrehajtás koordinálásában, és a válságkezelési műveletek nemzeti vezetésében; Részvétel a HM HVK és az MH válságkezelési tevékenységének irányításából adódó feladatok és szabályzók kidolgozásában; Részvétel az MH Műveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság munkájában; Részvétel az MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programját kidolgozó munkabizottságban. Az NRF alkalmazásának előkészítésével, a lehívást követő nemzeti vezetéssel kapcsolatos feladatok végzése. Kapcsolat tartás a válságkezelési tevékenységet folytató helyi szervek és szervezetek szakembereivel; Részvétel az MH ÖHP válságkezelési tevékenységének irányításából adódó feladatok és szabályzók kidolgozásában; Az NRF kijelölt erői alkalmazásának előkészítése, a személyi és anyagitechnikai feltételek biztosítása.

26 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű Középszintű Az MH Központi Ügyeleti Szolgálat (továbbiakban: MH KÜ) működési feltételeinek biztosítása és annak működtetése béke, és minősített időszakban egyaránt, a terveknek megfelelő objektumokban; A MH készenléte fokozásának, válságkezelési és katasztrófavédelmi, valamint a nemzetközi szerződések teljesítése feladataival összefüggő ügyeleti szolgálati tevékenység végzése, a MH vezető hadműveleti ügyeleti szolgálat feladatainak ellátása; A MH 24 órás hadműveleti ügyeleti rendszerének vezetése, irányítása és az alárendelt ügyeleti szolgálatok ellenőrzése. Az MH ügyeleti szolgálati rendszer működéséhez szükséges feltételek, információk, csatlakozási pontok szintnek megfelelő biztosítása.

27 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű A katonai szervezetek díszlokációja, készenléti ideje, helyzete, harcértéke és főbb tevékenységének nyilvántartása, számítógépes adatbázisának heti (szükség esetén napi) pontosítása; A NATO Elővigyázatossági (NPS) és Válságreagáló Rendszere (NCRS) keretén belül rendszabályok vétele és továbbítása a döntésre jogosult szolgálati elöljáróhoz; A kijelölt készültségi, készenléti erők helyzetének, harcértékének és tevékenységének ismerete; Az MH válságkezelési és katasztrófavédelmi terveinek tárolása, azok aktivizálása, az alkalmazásra tervezett katonai erők tevékenységének nyilvántartása;

28 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű A katasztrófavédelmi és válságkezelési feladatok végrehajtásakor a Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság működésének megkezdéséig jelentések fogadása, elsődleges értékelése és részvétel az elöljárónak történő jelentések összeállításában; A MH készenlét fokozási rendszerének, az ügyeleti, szolgálati, riasztási, utaltsági, technikai riasztási, híradó és harckészültségi információs rendszerek, a számjeles és jelszavas feladatok tartalmának, aktivizálási módjának, és a vezetési eszközök kezelésének ismerete; A nemzetközi szerződésekben, egyezményekben foglalt katonai kötelezettségek teljesítésével összefüggő bejelentések fogadása, továbbítása, ellenőrzések nyilvántartása; Napi összefoglaló jelentés elkészítése és megküldése a felső vezetés részére.

29 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű Folyamatos kapcsolattartás: a Szolgálati Intézkedésben meghatározásra kerülő minisztériumi és társfegyveres testületek központi ügyeleti szolgálataival valamint Együttműködési Megállapodások alapján országos hatáskörű szervek ügyeleti szolgálataival, polgári szervekkel; a MH nemzetközi béketámogató, humanitárius feladatokat külföldön ellátó kontingensek, parancsnokaival; a NATO meghatározott szerveivel, a Nemzeti Katonai Képviseletekkel; a HM Katonai Légügyi Hivatallal.

30 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű Nyilvántartás vezetése: a honvédelmi miniszter, a HM államtitkár és a szakállamtitkárok, a HVKF és helyettesei, az MH MIK parancsnok és helyettesei, valamint osztályvezetői és a KOB ügyeletes vezetőjének tartózkodási helyéről, valamint a nyilvántartott személyek elérhetőségéről; a helyőrség(ek)ből távollévő katonai szervezetekről (z., és azt meghaladó erők esetében); a külföldre történő, és a külföldiek nálunk végrehajtott minden csapatmozgásáról; a fogadó nemzeti támogatásból adódó feladatok végrehajtásáról és az azzal kapcsolatos koordinációs tevékenység végrehajtásának aktuális helyzetéről; a folyamatban lévő készenléti fokozatról, az M feladatokról és ellenőrzésekről; a nemzetközi szerződésekben, egyezményekben foglalt katonai kötelezettségek teljesítésével összefüggő jelentésekről; a katasztrófa és egyéb veszélyhelyzetek következményeinek felszámolására kirendelt erőkről, eszközökről; az alegységek riasztásának, kirendelésének, feladat végrehajtásának fontosabb adatairól; a MH VSFHÉ. Ü. szolgálat által jelentett (szolgáltatott) adatokról.

31 Az MH Művelet Irányító Központ jelenlegi szervezete Parancsnokság Parancsnoki Iroda Központi Ügyeleti Osztály Békeműveleti Osztály Katasztrófa-elhárítási És Válságkezelési Osztály Fegyverzetellenőrzési Osztály Törzsosztály Híradó és Informatikai Osztály

32 MH Művelet M Irány nyító Központ főf feladatai Központi Ügyeleti osztály MH ügyeleti rendszerének irányítása Riasztási rendszer működtetése Kapcsolattartás a külföldön feladatot végrehajtó erőkkel Információk vétele, feldolgozása Felső vezetők tájékoztatása NATO riasztási és iroda automatizálási rendszer végpontjainak működtetése Parancsnokság, Parancsnoki Iroda Vezetés, irányítás Monitoring rendszer működtetése Kommunikációs és családsegítő feladatok Békeműveleti osztály Egyéni és törzsbeosztású személyek kiválasztása, felkészítése, műveleti irányítása Missziós kötelékek nemzeti vezetése Nemzetközi megállapodások végrehajtásának felügyelete Békeműveleti elemzések végzése Iránytiszti feladatok ellátása Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési osztály Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer irányítása Válságkezelési rendszer katonai részének működtetése Fegyverzet-ellenőrzési osztály Nemzetközi szerződésekkel, egyezményekkel kapcsolatos feladatok végzése (CFE, CSBM, Ny. Égbolt) Adatbázis kezelése, előírt adatszolgáltatás végrehajtása Információcsere biztosítása Nemzetközi ellenőrzések végrehajtása és fogadásának biztosítása Híradó és informatikai osztály A feladatrendszert támogató híradó és informatikai rendszerek biztosítása, működtetése A hazai és nemzetközi VTC kapcsolatok biztosítása, működtetése Törzsosztály A szervezet működésének biztosítása Jogi, igazgatási fea. végzése Kommunikációs és családtám. rendszer működtetése Ügyviteli feladatok végzése

33 A BékemB keműveleti Osztály kapcsolatrendszere Tárcaközi kapcsolatok: MEH, IRM, KÜM HM szervek: MK KBH, MK KFH, HM JF, HM VPF, HM NEF, HM KF, HM HKF, HM BBBH, HM IKH, HM VH Nemzetközi kapcsolatok: UN DPKO, SHAPE NMR, US CENTCOM, Szlovák Védelmi Minisztérium, Olasz Műveleti Központ, Bundeswehr Műveleti Központ, Műveleti Parancsnokságok BMO MH szervek: MH SZFP, MF LEP, MH ÖLTP, MH EüP Nem Kormányzati Szervezetek (NGO): Magyar Iszlám Közösség, Magyar Önkéntesküldő Alapítvány,

34 A kapcsolatrendszer főf tartalmi elemei Tárcaközi kapcsolatok MH PRT, MFO szervezése, biztonsági- és kockázatelemzés, rendész kiképzés B Nemzetközi kapcsolatok: HM szervek MH szervek MOU, TA, TOA, ROE, OPLAN, stb. bedolgozás, nemzeti vezetés biztosítása, műveleti együttműködés Béketámogató műveletek nemzeti vezetésével és irányításával összefüggő tervezői, szervezési, jogi, ellátási stb. feladatok Kiválasztás, felkészítés ellenőrzése, kiküldés, szállítás, ellátás, stb. szervezése, tapasztalatok összegzése M O NGO NTM-I, MH PRT biztosítása

35 Katasztrófav favédelmi együttm ttműködés szervezetei KKB (KKB Op. Tö., Védekezési munkabizottságok) HM főosztályok, hivatalok (TKF, VH, KEHH) MH pk.-ságok, KOCS-ok, MH GAVIK, MH METSZ Védelmi bizottságok, polgármesterek Országos hatáskörű szervezetek (OKF, ORFK, OAH, OMIT, OMSZ) Létesítmények (PA Rt.) MH MIK (KOB) Nemzeti képviselet, illetve összekötők útján ENSZ, (UN OCHA) NATO (EADRCC, SCEPC) EU Tisza z.

36 Katasztrófav favédelmi együttm ttműködés tartalma KKB (KKB Op. Tö., Védekezési munkabizottságok HM főosztályok, hivatalok (TKF, VH, KEHH) MH pk.-ságok, KOCS-ok, MH GAVIK, Tisza z. Védelmi bizottságok, polgármesterek Országos hatáskörű szervezetek (OKF, ORFK, OAH, OMIT, OMSZ) Létesítmények (PA Rt.) ENSZ, NATO, EU követelménytámasztás ágazati koordináció vezetés, irányítás igények riasztás, igények kölcsönös tájékoztatás tájékoztatás, riasztás nemzeti lehetőségek felmérése, segítségkérés MH MIK (KOB)

37 x BPNFO GKM Fegyverzet-ellen ellenőrzés MH MIK Fegyverzet-ellen ellenőrzési Osztály kapcsolati rendszere Egyéb tárcák MK KÜM IRM Napi munka kapcsolat KÜM SZÁT Együttműködés, kapcsolattartás KÜM-HM TB HM SZÁT Tervez, Koordinál l Szakfelügyeletet gyakorol Napi munkakapcsolat HM VPF HM JF HM IIF HM HKF HM HTF HM SZF HM BBBH HM NATO Részvétel a Bizottságok munkájában HM TH NATO VCC EBESZ Szakértői Bizottságok Részvétel a Bizottságok munkájában MH MIK FEO HM KPSZH HM NRH HM HIM MH Magyar Katonai Képviselet Szakértői Bizottságok Külföldi társ szervezetek Napi munka kapcsolat Napi munkakapcsolat MH SZFP MH LEP MH ÖLTP Egyéb hazai szervezetek: MK KBH MK KFH HM ZRT-k HM TKht.-k Napi munka kapcsolat MH BHP MH EÜP

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI

AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI AZ MH LOGISZTIKAI RENDSZERÉNEK SZAKMAI IRÁNYÍTÁSA, A RENDSZER VÁLTOZÁSAI ÉS IRÁNYAI Boczák Attila ezredes HVK Logisztikai Csoportfőnökség Logisztikai Támogató Osztály osztályvezető 2014.08.13. 1 Az előadás

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM. r e n d e l e t e. a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány Tervezet 08.22. A honvédelmi miniszter /2007. ( ) HM r e n d e l e t e a fontos és bizalmas munkakörökről, valamint a biztonsági ellenőrzések szintjéről

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2006. július - n Gyurcsány Ferenc a Magyar Köztársaság miniszterelnöke A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZT ÁRSAS ÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2010. május 29-én Dr. Hende Csaba honvédelmi miniszter sk. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül.

- valamint rendelkezésre állási díjat éves szinten, az igénybevételtől függetlenül. Jelentkezz Önkéntes Műveleti Tartalékos katonának! Ha szereted a kihívásokat, akkor jelentkezz a Magyar Honvédség Önkéntes Műveleti Tartalékos állományába! Az igénybevételekre, kiképzésekre a tanulmányaid

Részletesebben

A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének mogató

A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének mogató A honvédelmi szervezetek elektronikus adatkezelésének védelmét t támogatt mogató szabályoz lyozási rend aktuális kérdései 2009. 11. 24. ZMNE, Robotwarfare Dr. Kassai Károly K mk. alez. 1 Ez az előad adás

Részletesebben

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/19. szám Budapest, 2009. szeptember 10. Szám: 29271/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Együttműködési megállapodások: 1. az Országos Rendőr-főkapitányság

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség SZERVEZETI ÉS MŰVELETI IRÁNYELV BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116 Fax: (06-1)469-4388

Részletesebben

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok

IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON. Iparbiztonsági szakértői napok IPARBIZTONSÁGI KÉPZÉS- ÉS TOVÁBBKÉPZÉS MAGYARORSZÁGON Dr. KÁTAI-URBÁN Lajos tű. alezredes, PhD egyetemi docens Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági szakértői napok Visegrád,

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok

A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE. Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok A MAGYAR HONVÉDSÉG KATONAI KÖZLEKEDÉSI KÖZPONT TEVÉKENYSÉGE Pete Szabolcs mk. alezredes Nemzeti Mozgásirányító Központ parancsnok TÉMAKÖRÖK 1. TÖRTÉNELMI ALAPOK 2. AZ MH KKK RENDELTETÉSE, FŐ FELADATAI

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011. július 13. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011. július 13. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2011. július 13. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 122/2011. (VI. 21.) KE határozat 123/2011. (VI. 21.) KE határozat Vezérõrnagyi

Részletesebben

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete

Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete Németbánya Község Önkormányzatának Képviselőtestületének 11/2009.(X.27) rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni

Részletesebben

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól

A Kormány. /2006. ( ) Korm. rendelete. az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól 1 A Kormány /2006. ( ) Korm. rendelete az állami célú légiközlekedés védelmének szabályairól A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 68. -ának (4) bekezdésében foglalt

Részletesebben

Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi. felkészítése. Milos Attila titkár

Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi. felkészítése. Milos Attila titkár Baranya Megyei Védelmi Bizottság Munkacsoportjai központi 1 felkészítése Milos Attila titkár A változások alapjai, okai - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXIII tv. A honvédelemről és a Magyar Honvédségről,

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

T/13575. számú törvényjavaslat

T/13575. számú törvényjavaslat MAGYARORSZÁG KORMÁNYA T/13575. számú törvényjavaslat a Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és

Részletesebben

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet

IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet IV. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az egyes szervezeti egységek feladatai: 1. Elnöki Kabinet 13. (1) Az Elnöki Kabinetvezető vezetése és irányítása alá tartozik: a) az Ügyviteli és

Részletesebben

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete

A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM. rendelete A honvédelmi miniszter /2008. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség külföldi szolgálatot teljesítő és külföldi tanulmányokat folytató személyi állománya devizaellátmányáról és egyes ellátmányon kívüli pénzbeli

Részletesebben

Pfeiffer Ferenc elnök

Pfeiffer Ferenc elnök Pfeiffer Ferenc elnök MMSZ, felépítés, feladata Alapításának okai - Hazánkban a katasztrófák elleni védekezés 100-150 éves múltra tekint vissza. - Megjelentek az úgynevezett speciális mentő szervezetek,

Részletesebben

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére

A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére HONVÉD VEZÉRKAR FŐNÖK A Honvéd Vezérkar Főnökének PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA egyes beosztások betöltésére A Honvéd Vezérkar Főnöke a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE TERVEZET MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány A honvédelmi miniszter /2009. ( ) HM rendelete az étkezési utalvánnyal való ellátásról A Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú

Részletesebben

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS

KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS KIKÉPZÉS FELKÉSZÍTÉS A CSAPAT LOGISZTIKAI SZAKKIKÉPZÉST BEFOLYÁSOLÓ TÉNYEZŐK A LÉGIERŐNÉL Sári Gábor 1 A kiképzési rendszer professzionális jellegűvé alakítása érdekében került kiadásra a HVKF 65/2004

Részletesebben

Melléklet a 87/2010. (X. 6.) HM utasításhoz. A 46/2011. (IV. 20.) HM utasítással módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg.

Melléklet a 87/2010. (X. 6.) HM utasításhoz. A 46/2011. (IV. 20.) HM utasítással módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg. M A G Y A R KÖZ T Á R S A S Á G HONVÉDELMI MINISZTÉRIUMA Melléklet a 87/2010. (X. 6.) HM utasításhoz. A 46/2011. (IV. 20.) HM utasítással módosított egységes szerkezetbe foglalt szöveg. A Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék

Városfejlesztési Osztály. Feladat- és hatásköri jegyzék Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal 1145 Budapest, Pétervárad utca 2. Budapest Főváros XIV. Kerület Zuglói Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési Osztály Feladat- és hatásköri jegyzék

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2010. május 31. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2010. május 31. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 8. SZÁM 2010. május 31. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet 9/2010. (V. 4.) HM rendelet 10/2010. (V. 11.) HM-IRM

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2011. október 28. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2011. október 28. Jogszabályok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2011. október 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 11/2011. (X. 5.) HM rendelet 12/2011. (X. 5.) HM rendelet 39/2011. (X. 14.)

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE

A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE ELŐADÁSOK SZABÓ ISTVÁN A BALKÁNI BÉKEFENNTARTÓ MŰVELETEK ÁTTEKINTÉSE Szabó István mk. ezredes 2000-ben az SFOR műszaki főnökeként szolgált Szarajevóban. Jelenleg az Összhaderőnemi Hadműveleti Központ műveleti

Részletesebben

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA

A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA MAGYAR HONVÉDSÉG 43. NAGYSÁNDOR JÓZSEF HÍRADÓ ÉS VEZETÉSTÁMOGATÓ EZRED A Magyar Honvédség 43. Nagysándor József Híradó és Vezetéstámogató Ezredparancsnokának PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA a Magyar Honvédség Magyarországi

Részletesebben

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966.

1966. I.4. ÜGYRENDJE. ...21 sz. példány. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. BELÜGYMINISZTÉRIUM 10-308/1966. SZIGORÚAN TITKOS! KÜLÖNÖSEN FONTOS!...21 sz. példány. 1966. I.4. A BM KORMÁNYŐRSÉG PARANCSNOKSÁG ÜGYRENDJE ÁBTL - 4.2. - 10-308 / 1966 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM SZIGORÚAN TITKOS!

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

HAZÁNK HONVÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA I. HAZÁNK HONVÉDELMI RENDSZERÉNEK FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE, TERÜLETEI

HAZÁNK HONVÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA I. HAZÁNK HONVÉDELMI RENDSZERÉNEK FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE, TERÜLETEI Horváth Zoltán HAZÁNK HONVÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA A katasztrófavédelem logisztikai támogatásának kutatása során szembesültem azzal a ténnyel, hogy a szakemberek és a védelem

Részletesebben

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet

91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet 91/2008. (IV. 23.) Korm. rendelet az M4 autópálya/autóút és a 4. számú főút fejlesztéseihez kapcsolódó beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása

Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása Közbiztonsági referensek képzése Védekezési feladatok logisztikai biztosítása 2012.10.02. Logisztika jelentése. A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési és végrehajtási területe.

Részletesebben

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra.

FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi elõfizetési árainkra. CXXXVI. ÉVFOLYAM 18. SZÁM 2009. december 11. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! Felhívjuk tisztelt Elõfizetõink figyelmét a közlöny utolsó oldalán közzétett tájékoztatóra és a 2010. évi

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. október 22., péntek

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. október 22., péntek HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2010. október 22., péntek 91. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 89/2010. (X. 22.) HM utasítás a Csapatpszichológiai

Részletesebben

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás

Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Közérdekű adatok megismerésére vonatkozó eljárás Az állami vagy helyi önkormányzati feladatot, valamint jogszabályban meghatározott egyéb közfeladatot ellátó szervnek vagy személynek (a továbbiakban együtt:

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén

Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Az Európai Unió tevékenysége a katasztrófavédelem / humanitárius segítségnyújtás területén Dr. Lattmann Tamás Nemzeti Közszolgálati Egyetem Társadalomtudományi Tanszék AZ EU szerepe a világon az egyik

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. december 23.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXLI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. december 23. CXLI. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2014. december 23. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal 131/2014. (XI. 19.) ME határozat 1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat 1599/2014. (XI. 4.) Korm.

Részletesebben

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás

2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás 2/2010. (OT 2.) ORFK utasítás a büntetés-végrehajtási szervezet és a Rendőrség által a minősített időszakban, valamint a minősített időszakot el nem érő katasztrófahelyzetben és veszélyhelyzetben történő

Részletesebben

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet

5. A NATO. Vázlat. Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 5. A NATO Nemzetközi szervezetek joga 2010. október 07. Vázlat 1. A NATO létrejötte 2. Tagság 3. Stratégia 4. Szervezet 1 1. A NATO létrejötte Vörös hadsereg Európa katonailag (+ gazdaságilag) gyenge USA-t

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával

A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával A LOGISZTIKA A HARCI ERŐ ALAPJA, amelyet úgy lehet leírni mint egy híd, ami összeköti a nemzet hadra kelt erőit a nemzet gazdaságával NATO kiadvány Magyar Honvédség Összhaderőnemi Parancsnokság Honvédelmi

Részletesebben

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

EZ AZ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A Kormány /2007. (...) Korm. r e n d e l e t e az Észak-atlanti Szerződés Szervezete Biztonsági Beruházási Programja keretében kiírásra kerülő pályázatokon való részvételi jogosultság feltételeiről, a

Részletesebben

A Magyar Honvédség 2007. évi átalakítása és a Honvédelmi Minisztérium új szervezete

A Magyar Honvédség 2007. évi átalakítása és a Honvédelmi Minisztérium új szervezete Dr. Kádár Pál ezredes HM tervezési és koordinációs főosztályvezető-helyettes A Magyar Honvédség 2007. évi átalakítása és a Honvédelmi Minisztérium új szervezete Salus rei publicae suprema lex esto. 1 Az

Részletesebben

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY

AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY AZ ÚJ KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYOZÁS JEGYZET ÉS JOGSZABÁLYGYŰJTEMÉNY KÖZBIZTONSÁGI REFERENSEK FELKÉSZÍTÉSÉHEZ BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG KIADVÁNYA BUDAPEST, 2012. 1 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI

Részletesebben

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe

Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe Bevezető az EU katasztrófavédelmi rendszerébe EU KONTEXTUS Lisszaboni Szerződés 196 C. tagállami hatáskör szolidaritás elve szubszidiaritás elve egységes fogalom hiánya humanitárius segítségnyújtás normál

Részletesebben

MUNKATERV a 2014-es évre

MUNKATERV a 2014-es évre 1 BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI EGYESÜLETE MUNKATERV a 2014-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Részvétel a békefenntartással és a katonai fegyverzet-ellenőrzés hagyományainak ápolásában. A területi kapcsolatok

Részletesebben

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása

Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG Az MH Összhaderőnemi Parancsnokság parancsnokának pályázati felhívása az MH Összhaderőnemi Parancsnokság állományában lévő beosztás betöltésére Pályázatot

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 17. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. március 21., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 8/2014. (III. 21.) BM KIM TNM együttes utasítás a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal

Részletesebben

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség

BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség 1. oldal, összesen: 7 BELÜGYMINISZTÉRIUM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Polgári Védelmi Főfelügyelőség H-1149 Budapest, Mogyoródi út 43. : 1903 Budapest, Pf.: 314 Tel: (06-1)469-4116

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelem Intézet bemutatása PROF. DR. BLESZITY JÁNOS ny. tű vezérőrnagy egyetemi tanár, intézetigazgató BM OKF Budapest, 2014. 03. 10. Legyen a hallgatónk! Nemzeti

Részletesebben

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE

VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUMOK HELYZETE Balogh Miklós mérnök ezredes HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum Felügyeleti és Tűzvédelmi Hatósági Osztály osztályvezető 2012.09.05. 1 Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 4. sz. melléklet a 16/2013. BM OKF Utasításhoz Jóváhagyom! Budapest,... Dr. Bakondi György tű. altábornagy főigazgató EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS (beavatkozó önkéntes tűzoltó egyesület) amely létrejött

Részletesebben

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai

A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett létszámai A Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és közalkalmazotti állományának meghirdetett belső tanfolyamai. A 2010/2011. tanév II. szemeszterében végrehajtásra kerülő tanfolyamok kezdési időpontjai és tervezett

Részletesebben

Az ÁNTSZ kiemelt szakmai feladatai hőséghullámok esetén

Az ÁNTSZ kiemelt szakmai feladatai hőséghullámok esetén Az ÁNTSZ kiemelt szakmai feladatai hőséghullámok esetén Összeállította: dr Páldy Anna Országos Környezetegészségügyi Intézet 2011. Cél: Klímaváltozás egészségi hatásai megelőzése, az alkalmazkodás elősegítése.

Részletesebben

Az MH helyzete és s feladatai, a 2010.02.10.

Az MH helyzete és s feladatai, a 2010.02.10. Az MH helyzete és s feladatai, a hadtudomány mővelm velésének aktuális kérdk rdései TÖMBÖL L LÁSZLL SZLÓ MK. VEZÉREZREDES HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HONVÉD D VEZÉRKAR FİNÖKF 2010.02.10. A haderı átalakítása

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. április 16. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. április 16. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2012. április 16. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 78/2012. (III. 20.) KE határozat 79/2012. (III. 20.) KE határozat 80/2012. (III.

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009/28. szám HIVATALOS ÉRTESÍTÕ 5911 A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2009. június 12., péntek XII. évfolyam, 2009/29. szám TARTALOM III. Utasítások, jogi iránymutatások A honvédelmi miniszter utasításai

Részletesebben

A projekt alprojektjei és az azokhoz kapcsolódó jogi szabályozói háttér (jogszabályi keretek) összefoglalása*

A projekt alprojektjei és az azokhoz kapcsolódó jogi szabályozói háttér (jogszabályi keretek) összefoglalása* HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Ö S S Z E F O G L A L Ó a Hatásvizsgálatok és a kormányzati stratégiai irányítás rendszere egyes ágazati dokumentumainak elkészítése, valamint alkalmazási gyakorlatának támogatása

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. 861 Ft

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. 861 Ft CXXXIII. ÉVFOLYAM 19. SZÁM 2006. október 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 861 Ft TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 151/2006. (IX. 11.) KE határozat 91/2006. (HK 19.) HM határozat 92/2006.

Részletesebben

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez

HÁTTÉRANYAG a 2013. június 26-i Választmányi ülés napirendjéhez HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - közhasznú szervezet- 8000 Székesfehérvár, Malom u. 2. Tel./ Fax: 00-36-22 311-255 E-mail: htbk.szfvár@regiment.hu HÁTTÉRANYAG a 2013. június

Részletesebben