és nyítási feladatrendszere és Az MH felsőszint nyítási feladatok se a HM MIK Személyes elgondolás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "és nyítási feladatrendszere és Az MH felsőszint nyítási feladatok se a HM MIK Személyes elgondolás"

Átírás

1 Az MH felsőszint szintű vezetési és irány nyítási feladatrendszere és annak működtetm dtetése (a felsősz Személyes elgondolás (a szintű irány nyítási feladatok megjelenítése a HM MIK-nél) se a HM MIK Dr. Isaszegi János J mk.vőrgy MH MIK parancsnok HM-I I objektum parancsnok

2 A jelentés s célja: c Helyzetismertetés: s: - szükséges a Magyar Honvédség béke- és békétől eltérő időszaki, felsőszint szintű vezetési és irányítási feladatrendszerének összefoglalása, megjelenítése; - elengedhetetlen ezen feladatrendszerhez illeszteni a tervezett középszintű vezetés-irányítást végző MH ÖHP feladatrendszerét; Javaslat: - a jelenlegi HM struktúra alapján a felsőszintű vezetés-irányítás feladatrendszer végzését biztosító szervezet (HM Művelet Irányító Központ) kialakítása; - a feladatmegosztás új szervezeti struktúrába történő beillesztése, és az érintett szervezetek közötti megosztása a párhuzamosságok elkerülése érdekében; - a felsőszintű vezetés-irányítás feladatrendszerének harmonizációja a kormányzati közigazgatás új rendszerével (törvények, határozatok, együttműködési megállapodások felülvizsgálata, módosítása).

3 Alkotmány Rendkívüli állapot: hadiállapot vagy idegen hatalom fegyveres támadásának közvetlen veszélye (Alkotmány 19. (3) h,) Szüks kségállapot: az alkotmányos rend megdöntésére vagy a hatalom kizárólagos megszerzésére irányuló fegyveres cselekmények, továbbá az élet- és vagyonbiztonságot tömeges méretekben veszélyeztető, fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett súlyos erőszakos cselekmények, elemi csapás vagy ipari szerencsétlenség (Alkotmány 19. (3) i,) Alkotmány szerinti 19/E. : Külső fegyveres csoportoknak Magyarország területére történő váratlan betörése. Megelőző védelmi helyzet: külső fegyveres támadás veszélye vagy szövetségi kötelezettség teljesítése (Alkotmány 19. (3) n,) Veszélyhelyzet: Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás. Alkotmány 35. (1) i,)

4 Feladatok a honvh onvédelmi törvt rvény 70. (1) alapján: a) a Magyar Köztársaság függetlenségének, területének, légterének, lakosságának és anyagi javainak külső támadással szembeni fegyveres védelme, b) a szövetségi és nemzetközi szerződésből eredő egyéb katonai kötelezettségek különösen a kollektív védelmi, békefenntartó és humanitárius feladatok teljesítése, c) közreműködés az arra kijelölt és felkészített erőkkel a nemzetközi terrorizmus elleni harc katonai feladatainak ellátásában, d) a honvédelem szempontjából fokozott védelmet igénylő létesítmények őrzése és védelme, e) a befogadó nemzeti támogatás katonai feladatainak ellátása, f) közreműködés az Alkotmány 40/B. -ának (2) bekezdése szerinti fegyveresen vagy felfegyverkezve elkövetett erőszakos cselekmények elhárításában, g) talált robbanótestek tűzszerészeti mentesítése, illetőleg egyéb tűzszerészeti feladatok térítés ellenében való végrehajtása, h) hozzájárulás a katasztrófavédelmi feladatok megoldásához, i) szervek részére térítés ellenében katonai szakértelmet és speciális eszközöket igénylő feladatok ellátása, j) részvétel az állami protokolláris feladatok teljesítésében.

5 Felsőszint szintű vezetés s elvi működésem Vezető elem Felső szintű tervezés Tervezés Irány nyítás Felső szintű irány nyítás Más szervezetek irányítása Közvetlen felelősségi körbe tartozó feladatok irányítása Középszintű tervezés Parancsnoki elem Tervezés Irány nyítás Középszintű irány nyítás

6 A felsőszintű (stratégiai) irányítás feladatai Általános feladatai: Információ gyűjtése, rendszerezése, feldolgozása, elemzése, biztosítása Monitoring rendszer működtetése Stratégiai elemzések, javaslatok előkészítése Követelmények kidolgozása A feladatok végrehajtásának koordinálása, ellenőrzése Speciális (funkcionális) feladatai: Középszintű vezető szervezetekre át nem ruházható feladatok közvetlen végzése és a tevékenység irányítása; A felsőszintű vezetés által központosított (egyedi vagy különleges) képességek alkalmazásával kapcsolatos vezetői funkciók gyakorlása; A más szervezetek feladatrendszerébe nem illeszthető feladatok végzése;

7 Békében: Felsőszint szintű irány nyítás s feladatrendszere A honvédelmi miniszter és a vezérkar főnöke vezeti, irányítja: Más magasabb szintű és középszintű vezető szervezeteket; Nemzetközi szerződésekből eredő feladatok végrehajtását; A katasztrófák elleni védekezés katonai feladatai tervezését, szervezését, végrehajtását; A nemzeti válságreagáló rendszer katonai elemeinek működését; A békeműveletekben résztvevő erőket, nemzeti vezetésként; A központi monitoring, riasztási és értesítési rendszert; A békétől eltérő vezetési rendre történő felkészülést.

8 Felsőszint szintű irány nyítás s feladatrendszere A honvédelmi miniszter és a vezérkar főnöke vezeti, irányítja: Békétől l eltérő helyzetben: Más magasabb szintű és középszintű vezető szervezeteket. Veszélyhelyzet, szükségállapot feladatainak végrehajtását. A Honvédelmi Tanács működésével kapcsolatos katonai feladatokat. A készenlét fokozásának bevezetését. A befogadó nemzeti támogatás katonai feladatait.

9 Felsőszint szintű vezető szervezet feladatai I. 1) Békeműveletekben résztvevő egyéni beosztásúak nemzeti vezetése; az MH kötelék erők nemzeti vezetése (a felkészítés befejezésétől a misszióból történő hazaérkezésig). A műveletek tapasztalatainak gyűjtése, elemzése és ennek alapján a felkészítés követelményeinek meghatározása. 2) A hazai és nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyamok szervezése, vezetése. 3) Katasztrófa-elhárításban résztvevő MH erők nemzeti irányítása (a honvédelmi miniszter a HM államtitkára és a HM Honvéd Vezérkar főnök útján vezet). 4) A nemzetközi megállapodások (OS, CFE, CSBM) teljesítésében résztvevő MH erők tevékenységének irányítása. 5) Az MH Központi Ügyelet működtetése útján az MH napi tevékenységének felügyelete, eseti jellegű irányítása. A HM riasztási rendszerének működtetése. 6) A válságkezelési gyakorlatokon (CMX, CME ) érintett MH szervezetek tevékenységének irányítása. 7) A Befogadó Nemzeti Támogatásban (külföldi fegyveres testületek Magyarországon keresztüli átmozgatásával, valamint ideiglenes magyarországi állomásoztatásával kapcsolatban) tevékenykedő MH szervezetek irányítása, továbbá koordináció végzése a nem honvédségi szervezetekkel. 8) A nemzetközi gyakorlatokon résztvevő magyar kontingensek vezetése, minősítése. 9) A békeműveletekre felkészített állomány ellenőrzéseinek (CREVAL) levezetése. 10) A csapatok hazai és külföldi mozgásainak felügyelete.

10 Felsőszint szintű vezető szervezet feladatai II. Békétől l eltérő időszak szak: 1) A válságkezelésbe (veszélyhelyzet, megelőző védelmi helyzet) bevont erők irányítása, vezetése felhatalmazás esetén. 2) Terrortámadás, vagy annak következményeinek felszámolásában való részvétel irányítása (válságkezelési és katasztrófa-elhárítási képességek igénybevétele). 3) V. cikkely szerinti honi tevékenység esetén: A NATO erők beérkezéséig az MH erői tevékenységének vezetése, a végrehajtással kapcsolatos szükségletek meghatározása, a műveleti tervek pontosítása. A NATO erők beérkezését követően részvétel az erők irányításában, nemzeti összekötői feladatok ellátása. 4) Az MH erők V. cikkely szerinti külföldi alkalmazása esetén a nemzeti erők vezetése.

11 A felsőszintű vezetési és irányítási feladatok megjelenítése a HM MIK-nél Megjegyzések: Az elgondolás szerint 1./ Az MH MIK (a jogelőd HM Műveleti Főcsoportfőnkség)-től nem kerülnek leadásra feladatok fegyverzet-ellenőrzés, katasztrófa-elhárítás, válságkezelés, központi ügyeleti, vezetésbiztosítás, monitoring feladatkörökben! 2./ Békeműveleti feladatok közül a HM MIK-nél marad a nemzeti vezetési feladatkör az egyéni beosztások, MFO, EBESZ műveleti részvétel vonatkozásában, továbbá az állományilletékes parancsnoki jogkör gyakorlása az MFO, EBESZ, EU, ENSZ katonai megfigyelők, NATO/EU törzstisztek, egyéni beosztásúak vonatkozásában!

12 Békeműveleti feladatok Felsőszintű Középszintű Az MH béketámogató és humanitárius műveletekkel kapcsolatos nemzeti állásfoglalás előkészítése döntésre; A műveletekre vonatkozó nemzeti korlátozások előkészítése döntésre; A műveletben történő erő alkalmazásának szabályaira (ROE) vonatkozó javaslat előkészítése; A műveleti részvétellel összefüggő nemzetközi egyezmények és új békeműveleti felajánlások szakmai élőkészítése; Részvétel a béketámogató műveletek végrehajtásával összefüggő felsőszintű szabályozók kidolgozásában, koordinálásában; Az együttműködési megállapodások, egyetértési nyilatkozatok, szolgáltatási szerződések, váltások előkészítésének koordinálása Az MH hadrendjébe tartozó erők és eszközök béketámogató műveletekben való alkalmazásának előkészítése, az ezzel kapcsolatos szervezési feladatok koordinálása; A kontingensek váltásának tervezése, a váltó állomány kiválasztása, felkészítése, átadása; Az MH MIK-től kontingensekről továbbított jelentések folyamatos elemzése, értékelése;

13 Békeműveleti feladatok Felsőszintű A nemzeti vezetés folyamatossága érdekében együttműködés biztosítása az MH béketámogató feladataiban érintett nemzeti és nemzetközi szervekkel, szervezetekkel, más nemzetek kijelölt katonai szervezeteivel, valamint a végrehajtó erőkkel. Az egyéni beosztásban és a HM MIK alárendeltségében lévő kontingenseknél szolgálatot teljesítők biztonságos szolgálatellátásához szükséges feltételek megtervezése, az ahhoz szükséges technikai és anyagi ellátottság biztosításának koordinálása. Az egyéni beosztásban és a HM MIK alárendeltségében lévő kontingenseknél szolgálatot teljesítők váltásának tervezése, a váltó állomány kiválasztása, felkészítésének irányítása, a váltással kapcsolatos feladatok végzése, családtámogatás végzése. Középszintű Kapcsolattartás a hozzátartozókkal, a családtámogatási rendszer szervezése, működtetése; A váltó állomány felkészítésének, felszerelésének szervezése és irányítása; A váltott állomány fogadásával és visszailleszkedésével kapcsolatos feladatok végrehajtása; Az állományilletékes parancsnoki jogkörből adódó adminisztratív feladatok ellátása; A feladatok végrehajtása során szerzett tapasztalatok folyamatos feldolgozása, elemzése, értékelése és visszacsatolása a felkészítés folyamatába.

14 Békeműveleti feladatok Felsőszintű A béketámogató műveletekre tervezett állomány felkészítési követelményeinek kidolgozása, a feladatok végrehajtásának összehangolása. A NATO, EU, ENSZ és EBESZ alárendeltségében működő parancsnokságok és szervezetek kötelékébe tartós külszolgálatra tervezett állomány békemissziós célfelkészítési követelményeinek meghatározása, a végrehajtás koordinálása. A válságreagáló és béketámogató műveletekben résztvevők ellenőrzésének tervezése, szervezése és koordinálása. Az ellenőrzések tapasztalatainak feldolgozása, a feltárt hiányosságok megszüntetésének irányítása. Középszintű Az MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programjának, a katonai szervezetet érintő kérdéseinek tervezésében és kidolgozásában; Adatbázis vezetése a béketámogató és válságreagáló műveletekbe bevonható és bevont állományról.

15 Békeműveleti feladatok Felsőszintű A hazai és nemzetközi katonai megfigyelői tanfolyamok szervezése, a hasonló jellegű külföldi tanfolyamokon való részvétel MH szintű koordinálása, adatbázis vezetése a felkészített állományról. Részvétel a STANAG-ek, doktrínák és szabványok elfogadásával és bevezetésével kapcsolatos tevékenységben. Középszintű A kontingensek biztonságos szolgálatellátásához szükséges feltételek megtervezése, az ahhoz szükséges technikai és anyagi ellátottság biztosítása;

16 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Részvétel a KÜM-HM Tárcaközi Bizottsági ülés szervezésében, előírt jelentések, háttéranyagok előkészítése; EBESZ kommunikációs hálózat magyarországi végpontjainak (MH MIK, KÜM) fenntartása, üzemeltetése, NATO Verity adatbázis karbantartása; Részvétel a NATO szakértői munkacsoport-üléseken (VCC, DMEG, OII) és az EBESZ munkacsoportok ülésein, közvetlen kapcsolattartás az EBESZ KK-val; Együttműködés a NATO országok (CFE aktív kvóták elosztása, vendégellenőri meghívások, Moldáv fegyverkivonás) és más részes és résztvevő Államok fegyverzetellenőrzési szervezeteivel, valamint a KüM és más érintett tárcák fegyverzetellenőrzési feladatok végrehajtásában érintett szervezeteivel; Középszintű Közvetlen kapcsolattartás az MH MIK-kel a fegyverzet-ellenőrzési feladatok tervezése, előkészítése és a helyszíni ellenőrzések, értékelések, megfigyelő repülések fogadásának biztosítása érdekében;

17 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Közvetlen kapcsolattartás az MH ÖHPvel, rajtuk keresztül az alárendeltségébe tartozó alakulatokkal, valamint más hazai szervezetekkel (HM Rt-k, GKM, Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium, polgári cégek), amelyeknél a Szerződések hatálya alá eső eszközök találhatók, illetve érintettek a fegyverzetellenőrzési feladatok végrehajtásában (HM TKht., HM HIM); A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a GEMI dokumentum szerinti adattárak elkészítése, átadása a Részes/Résztvevő államok részére; A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti évközi információcsere végzése, bejelentések előkészítése, küldése, fogadása; Középszintű Adatszolgáltatás az éves adattárak elkészítéséhez az MH ÖHP-ről és az alárendeltségében levő alakulatokról; Információszolgáltatás az évközi információcsere végrehajtásához, a technikai eszközök (CFE kategóriákban) számában történt változások, átcsoportosítások, áthelyezések jelentése; Bejelentés köteles katonai tevékenységekről, átcsoportosításokról, átvonulásokról információk szolgáltatása az MH MIK részére; Gyakorlatok, békeműveleti felkészítések során az MH MIK bevonása a feladat fegyverzetellenőri biztosítása érdekében;

18 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Kiadványok, jelentések, értékelések készítése az adatcserék során kapott adatok alapján; Magyar Köztársaság területén lévő, szerződés hatálya alá eső fegyverzet folyamatos nyilvántartása, csökkentésük (megsemmisítés, múzeumi tárggyá történő átalakítás, polgári hasznosítás) figyelemmel kísérése felügyelete; A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a kétoldalú megállapodások, valamint a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti helyszíni ellenőrzések, értékelések, megfigyelő repülések fogadása, illetve más részes, résztvevő Állam területén történő végrehajtása; Az ellenőrzésekben, értékelésekben érintett szervezetek felkészítése; Középszintű A CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a kétoldalú megállapodások, valamint a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti helyszíni ellenőrzések, értékelések, megfigyelő repülések fogadási feltételeinek helyszíni, technikai biztosítása; Az ellenőrzésekben, értékelésekben érintett szervezetek felkészítésében való részvétel együttműködve az MH MIK kijelölt állományával; Felkérés esetén kiképzett ellenőrök, szakértők biztosítása az ellenőr és kísérő csoportokba;

19 Fegyverzet-ellenőrzési feladatok Felsőszintű Dayton-i asszisztens feladatok ellátása; Ellenőr/kísérő/megfigyelő csoportok felkészítése, vezetése, feladatok utáni jelentések elkészítése (hazai, EBESZ, NATO); Hazánk területén áthaladó külföldi ellenőr csoportok áthaladásának (tranzit) biztosítása; Objektum parancsnokok és fegyverzet-ellenőrzésért kijelölt megbízottak felkészítése, a szakellenőri állomány képzése, továbbképzése, vizsgáztatása, szakértők biztosítása más társszervezetek tanfolyamaira; Középszintű Légi (MH LEP) és földi (MH ÖLTP) szállító eszközök és személyzet biztosítása a CFE Szerződés, az évi Bécsi Dokumentum és a kétoldalú megállapodások szerinti terület ellenőrzésekhez, valamint megfigyelő repülőgép és személyzet biztosítása a Nyitott Égbolt Szerződés szerinti megfigyelő repülésekhez; Légterek biztosítása, a Nyitott Égbolt megfigyelő repülőgépek kiszolgálása, technikai feltételek biztosítása (MH LEP és MH ÖLTP hajtóanyag); Objektum parancsnokok és fegyverzetellenőrzésért kijelölt megbízottak felkészítése, a szakellenőri állomány képzése, továbbképzése során a tanfolyamok gyakorlati foglalkozásaihoz helyszínek és a technikai feltételek biztosítása;

20 Katasztrófák k elleni védekezv dekezés s törvt rvényi előírásai ÉVI CV. TÖRVT RVÉNY A HONVÉDELEMR DELEMRŐL ÉS S A MAGYAR HONVÉDS DSÉGRŐL A törvény rögzíti a honvédelem feladatait, az állami szervek és az állampolgárok kötelmeit a rögzíti a Magyar Honvédség feladatait, h) pontja szerint az MH feladata a hozzájárulás katasztrófavédelmi feladatok megoldásához ÉVI LXXIV. TÖRVT RVÉNY A KATASZTRÓFÁK K ELLENI VÉDEKEZV DEKEZÉS IRÁNY NYÍTÁSÁRÓL, SZERVEZETÉRŐL ÉS S A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS S BALESETEK ELLENI VÉDEKEZÉSRŐL A törvény rögzíti a az illetékes miniszterek és az országos hatáskörű szervek vezetőinek feladatait a katasztrófavédelmi tevékenység megszervezésével és a tevékenység irányításával kapcsolatban, a 14. és 53.. meghatározza a honvédelmi miniszter és a honvédelmi ágazat katasztrófavédelemmel kapcsolatos feladatait, illetve elrendeli az egységes katasztrófavédelmi információs rendszer létrehozását.

21 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Együttműködés a Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe (továbbiakban HKR) kijelölt erők hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos alkalmazási elveinek, valamint a katasztrófavédelmi készenléti rendszer és tevékenység Honvéd Vezérkar főnök hatáskörébe tartozó szabályzóinak kidolgozásában; Együttműködés a HM és MH szervekkel, szervezetekkel, valamint más minisztériumok (KVM, IRM, GM, OKF, ÖTM, stb.) azonos szintű országos hatáskörű szerveivel, a hatáskörükbe tartozó katasztrófavédelmi és válságkezelési szabályzók kidolgozásában; A Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság (a továbbiakban: KOB) készenléti szolgálatának szervezése, működési feltételeinek biztosítása és a HKR riasztási, valamint aktivizálási feltételeit; Középszintű Az alárendelt Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszerbe (a továbbiakban: HKR) kijelölt erők hazai és nemzetközi katasztrófavédelmi tevékenységével kapcsolatos tervek, a katasztrófavédelmi készenléti rendszer és tevékenység hatáskörébe tartozó szabályzóinak kidolgozása; Együttműködés a HM és MH szervekkel, szervezetekkel a hatáskörükbe tartozó katasztrófavédelmi és válságkezelési szabályzók kidolgozásában; A Katasztrófavédelmi Operatív Csoport (a továbbiakban: KOCS) készenléti szolgálatának szervezése és a riasztás feltételeinek biztosítása;

22 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Részvétel a KOB megalakításában és működtetésében, a kialakult helyzet elemzésében, a kirendelt erők tevékenységének irányításához szükséges döntés-előkészítési feladatok végzésében, a beérkezett jelentések feldolgozásában, valamint a kiadásra kerülő intézkedések előkészítésében; A Magyar Honvédség HM HVKF alárendeltségébe tartozó katonai szervezetei katasztrófavédelmi célú igénybevételének tervezése, szervezése, koordinálása és a feladatok végrehajtásának értékelése; Az alkalmazás tapasztalatainak feldolgozása, a szükséges fejlesztések, változtatások kezdeményezése; Középszintű A KOCS megalakítása, a kialakult helyzet elemzése, intézkedés az alárendeltek Operatív Csoportjainak aktivizálására; A HM és a HVKF döntései alapján az alárendeltségébe tartozó katonai szervezetek katasztrófavédelmi célú igénybevételének irányítása és a feladat végrehajtásának értékelése, a beérkezett jelentéseket feldolgozása és továbbítása a KOB részére; Az alkalmazás tapasztalatainak feldolgozása, a szükséges fejlesztések, változtatások kezdeményezése;

23 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Részvétel a HM ÁT intézkedése alapján a katasztrófavédelmi gyakorlatok tárcaszintű levezetési tervének előkészítésében, a gyakorlatok előkészítésében és levezetésében; Részvétel a katasztrófavédelmi felkészítés és kiképzés tervezésében és ellenőrzésében, együttműködve a HM és MH szervekkel és szervezetekkel; Az MH katasztrófavédelmi képességeire vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása, naprakészen tartása. Részvétel a HM katasztrófavédelmi költségvetésének kialakításában; Középszintű A katasztrófavédelmi gyakorlatok ÖHP szintű levezetési tervének elkészítése, és részvétel a tárcaszintű gyakorlatok előkészítésében és végrehajtásában; Az elkészített tervek alapján végrehajtja az alárendeltségébe tartozó szervezetek katasztrófavédelmi kiképzését; Az alárendeltek katasztrófavédelmi képességeire vonatkozó adatok gyűjtése, feldolgozása, naprakészen tartása; Kapcsolat tartása a katasztrófavédelmi tevékenységet irányító, végrehajtó helyi szervek, szervezetek szakembereivel;

24 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Együttműködés a NATO és EU válságkezelési gyakorlatok HM HVK, valamint MH szintű tervezésében, szervezésében, előkészítésében és végrehajtásában, valamint a feladatban érintett szervezetek tevékenységének koordinálásában; Részvétel a válságkezelési feladatok és gyakorlatok operatív vezetési tevékenységében; Monitoring rendszerben felkészülés a NATO NCRS (Válságreagálási Rendszer) és az EU válságreagálási rendszer készenlétének fenntartására és fejlesztésére irányuló feladatok végrehajtására; A NATO és az EU érdekeltségi körébe tartozó események, válsághelyzetek, azok várható lefolyásának elemzése, a Magyar Honvédséget érintő hatásainak tisztázása; Középszintű Részvétel a döntés-előkészítési és kidolgozói tevékenységben, a végrehajtás koordinálásában, és a válságkezelési műveletek nemzeti vezetésében; Az ellenőrzés tapasztalatainak feldolgozása és a feltárt hiányosságok felszámolásának irányítása; Információ gyűjtés és adat szolgáltatás a MH katasztrófavédelmi képességeiről;

25 Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési feladatok Felsőszintű Középszintű Együttműködés a HM válságkezelési koncepciójának kidolgozásában, valamint a válságkezelési gyakorlatok felsőszintű döntés-előkészítési és kidolgozói tevékenységében, a végrehajtás koordinálásában, és a válságkezelési műveletek nemzeti vezetésében; Részvétel a HM HVK és az MH válságkezelési tevékenységének irányításából adódó feladatok és szabályzók kidolgozásában; Részvétel az MH Műveleti Szabványosítási és Doktrinális Bizottság munkájában; Részvétel az MH Gyakorlatok és Kiképzési Rendezvények Programját kidolgozó munkabizottságban. Az NRF alkalmazásának előkészítésével, a lehívást követő nemzeti vezetéssel kapcsolatos feladatok végzése. Kapcsolat tartás a válságkezelési tevékenységet folytató helyi szervek és szervezetek szakembereivel; Részvétel az MH ÖHP válságkezelési tevékenységének irányításából adódó feladatok és szabályzók kidolgozásában; Az NRF kijelölt erői alkalmazásának előkészítése, a személyi és anyagitechnikai feltételek biztosítása.

26 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű Középszintű Az MH Központi Ügyeleti Szolgálat (továbbiakban: MH KÜ) működési feltételeinek biztosítása és annak működtetése béke, és minősített időszakban egyaránt, a terveknek megfelelő objektumokban; A MH készenléte fokozásának, válságkezelési és katasztrófavédelmi, valamint a nemzetközi szerződések teljesítése feladataival összefüggő ügyeleti szolgálati tevékenység végzése, a MH vezető hadműveleti ügyeleti szolgálat feladatainak ellátása; A MH 24 órás hadműveleti ügyeleti rendszerének vezetése, irányítása és az alárendelt ügyeleti szolgálatok ellenőrzése. Az MH ügyeleti szolgálati rendszer működéséhez szükséges feltételek, információk, csatlakozási pontok szintnek megfelelő biztosítása.

27 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű A katonai szervezetek díszlokációja, készenléti ideje, helyzete, harcértéke és főbb tevékenységének nyilvántartása, számítógépes adatbázisának heti (szükség esetén napi) pontosítása; A NATO Elővigyázatossági (NPS) és Válságreagáló Rendszere (NCRS) keretén belül rendszabályok vétele és továbbítása a döntésre jogosult szolgálati elöljáróhoz; A kijelölt készültségi, készenléti erők helyzetének, harcértékének és tevékenységének ismerete; Az MH válságkezelési és katasztrófavédelmi terveinek tárolása, azok aktivizálása, az alkalmazásra tervezett katonai erők tevékenységének nyilvántartása;

28 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű A katasztrófavédelmi és válságkezelési feladatok végrehajtásakor a Katasztrófavédelmi Operatív Bizottság működésének megkezdéséig jelentések fogadása, elsődleges értékelése és részvétel az elöljárónak történő jelentések összeállításában; A MH készenlét fokozási rendszerének, az ügyeleti, szolgálati, riasztási, utaltsági, technikai riasztási, híradó és harckészültségi információs rendszerek, a számjeles és jelszavas feladatok tartalmának, aktivizálási módjának, és a vezetési eszközök kezelésének ismerete; A nemzetközi szerződésekben, egyezményekben foglalt katonai kötelezettségek teljesítésével összefüggő bejelentések fogadása, továbbítása, ellenőrzések nyilvántartása; Napi összefoglaló jelentés elkészítése és megküldése a felső vezetés részére.

29 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű Folyamatos kapcsolattartás: a Szolgálati Intézkedésben meghatározásra kerülő minisztériumi és társfegyveres testületek központi ügyeleti szolgálataival valamint Együttműködési Megállapodások alapján országos hatáskörű szervek ügyeleti szolgálataival, polgári szervekkel; a MH nemzetközi béketámogató, humanitárius feladatokat külföldön ellátó kontingensek, parancsnokaival; a NATO meghatározott szerveivel, a Nemzeti Katonai Képviseletekkel; a HM Katonai Légügyi Hivatallal.

30 Központi ügyeleti feladatok Felsőszintű Nyilvántartás vezetése: a honvédelmi miniszter, a HM államtitkár és a szakállamtitkárok, a HVKF és helyettesei, az MH MIK parancsnok és helyettesei, valamint osztályvezetői és a KOB ügyeletes vezetőjének tartózkodási helyéről, valamint a nyilvántartott személyek elérhetőségéről; a helyőrség(ek)ből távollévő katonai szervezetekről (z., és azt meghaladó erők esetében); a külföldre történő, és a külföldiek nálunk végrehajtott minden csapatmozgásáról; a fogadó nemzeti támogatásból adódó feladatok végrehajtásáról és az azzal kapcsolatos koordinációs tevékenység végrehajtásának aktuális helyzetéről; a folyamatban lévő készenléti fokozatról, az M feladatokról és ellenőrzésekről; a nemzetközi szerződésekben, egyezményekben foglalt katonai kötelezettségek teljesítésével összefüggő jelentésekről; a katasztrófa és egyéb veszélyhelyzetek következményeinek felszámolására kirendelt erőkről, eszközökről; az alegységek riasztásának, kirendelésének, feladat végrehajtásának fontosabb adatairól; a MH VSFHÉ. Ü. szolgálat által jelentett (szolgáltatott) adatokról.

31 Az MH Művelet Irányító Központ jelenlegi szervezete Parancsnokság Parancsnoki Iroda Központi Ügyeleti Osztály Békeműveleti Osztály Katasztrófa-elhárítási És Válságkezelési Osztály Fegyverzetellenőrzési Osztály Törzsosztály Híradó és Informatikai Osztály

32 MH Művelet M Irány nyító Központ főf feladatai Központi Ügyeleti osztály MH ügyeleti rendszerének irányítása Riasztási rendszer működtetése Kapcsolattartás a külföldön feladatot végrehajtó erőkkel Információk vétele, feldolgozása Felső vezetők tájékoztatása NATO riasztási és iroda automatizálási rendszer végpontjainak működtetése Parancsnokság, Parancsnoki Iroda Vezetés, irányítás Monitoring rendszer működtetése Kommunikációs és családsegítő feladatok Békeműveleti osztály Egyéni és törzsbeosztású személyek kiválasztása, felkészítése, műveleti irányítása Missziós kötelékek nemzeti vezetése Nemzetközi megállapodások végrehajtásának felügyelete Békeműveleti elemzések végzése Iránytiszti feladatok ellátása Katasztrófa-elhárítási és válságkezelési osztály Honvédelmi Katasztrófavédelmi Rendszer irányítása Válságkezelési rendszer katonai részének működtetése Fegyverzet-ellenőrzési osztály Nemzetközi szerződésekkel, egyezményekkel kapcsolatos feladatok végzése (CFE, CSBM, Ny. Égbolt) Adatbázis kezelése, előírt adatszolgáltatás végrehajtása Információcsere biztosítása Nemzetközi ellenőrzések végrehajtása és fogadásának biztosítása Híradó és informatikai osztály A feladatrendszert támogató híradó és informatikai rendszerek biztosítása, működtetése A hazai és nemzetközi VTC kapcsolatok biztosítása, működtetése Törzsosztály A szervezet működésének biztosítása Jogi, igazgatási fea. végzése Kommunikációs és családtám. rendszer működtetése Ügyviteli feladatok végzése

33 A BékemB keműveleti Osztály kapcsolatrendszere Tárcaközi kapcsolatok: MEH, IRM, KÜM HM szervek: MK KBH, MK KFH, HM JF, HM VPF, HM NEF, HM KF, HM HKF, HM BBBH, HM IKH, HM VH Nemzetközi kapcsolatok: UN DPKO, SHAPE NMR, US CENTCOM, Szlovák Védelmi Minisztérium, Olasz Műveleti Központ, Bundeswehr Műveleti Központ, Műveleti Parancsnokságok BMO MH szervek: MH SZFP, MF LEP, MH ÖLTP, MH EüP Nem Kormányzati Szervezetek (NGO): Magyar Iszlám Közösség, Magyar Önkéntesküldő Alapítvány,

34 A kapcsolatrendszer főf tartalmi elemei Tárcaközi kapcsolatok MH PRT, MFO szervezése, biztonsági- és kockázatelemzés, rendész kiképzés B Nemzetközi kapcsolatok: HM szervek MH szervek MOU, TA, TOA, ROE, OPLAN, stb. bedolgozás, nemzeti vezetés biztosítása, műveleti együttműködés Béketámogató műveletek nemzeti vezetésével és irányításával összefüggő tervezői, szervezési, jogi, ellátási stb. feladatok Kiválasztás, felkészítés ellenőrzése, kiküldés, szállítás, ellátás, stb. szervezése, tapasztalatok összegzése M O NGO NTM-I, MH PRT biztosítása

35 Katasztrófav favédelmi együttm ttműködés szervezetei KKB (KKB Op. Tö., Védekezési munkabizottságok) HM főosztályok, hivatalok (TKF, VH, KEHH) MH pk.-ságok, KOCS-ok, MH GAVIK, MH METSZ Védelmi bizottságok, polgármesterek Országos hatáskörű szervezetek (OKF, ORFK, OAH, OMIT, OMSZ) Létesítmények (PA Rt.) MH MIK (KOB) Nemzeti képviselet, illetve összekötők útján ENSZ, (UN OCHA) NATO (EADRCC, SCEPC) EU Tisza z.

36 Katasztrófav favédelmi együttm ttműködés tartalma KKB (KKB Op. Tö., Védekezési munkabizottságok HM főosztályok, hivatalok (TKF, VH, KEHH) MH pk.-ságok, KOCS-ok, MH GAVIK, Tisza z. Védelmi bizottságok, polgármesterek Országos hatáskörű szervezetek (OKF, ORFK, OAH, OMIT, OMSZ) Létesítmények (PA Rt.) ENSZ, NATO, EU követelménytámasztás ágazati koordináció vezetés, irányítás igények riasztás, igények kölcsönös tájékoztatás tájékoztatás, riasztás nemzeti lehetőségek felmérése, segítségkérés MH MIK (KOB)

37 x BPNFO GKM Fegyverzet-ellen ellenőrzés MH MIK Fegyverzet-ellen ellenőrzési Osztály kapcsolati rendszere Egyéb tárcák MK KÜM IRM Napi munka kapcsolat KÜM SZÁT Együttműködés, kapcsolattartás KÜM-HM TB HM SZÁT Tervez, Koordinál l Szakfelügyeletet gyakorol Napi munkakapcsolat HM VPF HM JF HM IIF HM HKF HM HTF HM SZF HM BBBH HM NATO Részvétel a Bizottságok munkájában HM TH NATO VCC EBESZ Szakértői Bizottságok Részvétel a Bizottságok munkájában MH MIK FEO HM KPSZH HM NRH HM HIM MH Magyar Katonai Képviselet Szakértői Bizottságok Külföldi társ szervezetek Napi munka kapcsolat Napi munkakapcsolat MH SZFP MH LEP MH ÖLTP Egyéb hazai szervezetek: MK KBH MK KFH HM ZRT-k HM TKht.-k Napi munka kapcsolat MH BHP MH EÜP

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

Az átszervezés területi feladatai

Az átszervezés területi feladatai 1 A tájékoztató témái Az átszervezés területi feladatai A Megyei Védelmi Bizottság és a Helyi Védelmi Bizottságok illetékességi területe A Megyei Védelmi Bizottság összetétele A Megyei Védelmi Bizottság

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc

Új Szöveges dokumentum Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Helyi Védelmi Bizottság Miskolc Katasztrófavédelem Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófa Igazgatóság Polgári Védelemi Kirendeltség Miskolc Miskolc Térségi Katasztrófa és Polgári Védelmi Szövetség Helyi

Részletesebben

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát!

14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 14. Ismertesse a védelmi igazgatás és a katasztrófavédelem kapcsolatát! 1. A védelmi igazgatás A védelmi igazgatás mint intézmény fogalma: a közigazgatás részét képező feladat- és szervezeti rendszer.

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól

A K o r m á n y. r e n d e l e t e. a befogadó nemzeti támogatás részletes kormányzati feladatairól A MUNKAANYAG A KORMÁNY ÉS A MINISZTÉRIUM ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI A K o r m á n y 1. melléklet a kormány-előterjesztéshez TERVEZET 2009. 12. 01. /2010. ( ) Korm. r e n d e l e t e a befogadó nemzeti támogatás

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége

A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége ORSZÁGOS IPARBIZTONSÁGI FŐFELÜGYELŐSÉG A BM OKF Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség nukleárisbalesetelhárítási tevékenysége A XXXVII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam Programja 2012. április 24-26.

Részletesebben

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre

A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre A válság és a különleges jogrend kapcsolata, különös tekintettel a NATO Válságreagálási Rendszerével összhangban álló Nemzeti Intézkedési Rendszerre dr. Keszely László ezds. Karl Marx: A történelem ismétli

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófav favédelmi Igazgatóság A közbiztonsági referens intézménye, rendeltetése, a referens feladatköre Előadó: Heinfarth György tű. alezredes A KÖZBIZTONSÁGI REFERENS

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI

A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI Sári Gábor A LOGISZTIKAI KIKÉPZÉS HELYZETE, KIHÍVÁSAI (a Katonai logisztika időszerű kérdései konferencián 2014. december 3-án megtartott előadás alapján) Absztrakt: A központi logisztikai feladatokat

Részletesebben

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása

A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A veszélyelhárítási (katasztrófaelhárítási) tervek kidolgozása A katasztrófavédel tervezés rendszerét, feladatait, formai és tartal követelményeit a polgári védel tervezés rendszeréről szóló 20/1998. (IV.

Részletesebben

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2011. ( ) Korm. rendelete 1 A Kormány /2011. ( ) Korm. rendelete a bajba jutott vagy eltűnt légi járművek megsegítését, valamint a katasztrófák elleni védekezéssel és a mentéssel összefüggő tevékenységet ellátó légi kutató-mentő

Részletesebben

T E R V E Z E T

T E R V E Z E T 1. melléklet a számú kormány-előterjesztéshez T E R V E Z E T 2006. 11. 07. A K o r m á n y /2006. ( ) Korm. r e n d e l e t e váratlan légitámadás esetén a légiriasztás rendszeréről A honvédelemről és

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY. MANS munkacsoportok összesített ütemterve HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TERVEZÉSI ÉS KOORDINÁCIÓS FŐOSZTÁLY MANS munkacsoportok összesített ütemterve MUNKACSOPORT 2005. NOVEMBER 2005. DECEMBER 2005. JANUÁR Szakmai Feladat: A kiválasztási rendszerre

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT AZ MH RÉSZVÉTELE A TASZÁRI KIKÉPZÉS BIZTOSÍTÁSÁBAN Dr. Isaszegi János dandártábornok parancsnok 2003. március 1 A Kormány 2390/2002 (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. CXL. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2013. június 4. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Alapító okiratok A Magyar Honvédség Összhaderõnemi Parancsnokság alapító okirata (a módosításokkal

Részletesebben

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15

MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés. 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 MANS Munkacsoport Megalakuló és Feladatszabó Ülés 2005. szeptember 15. HM Tervezési és Koordinációs Főosztály 1/15 Munkacsoportok A Magyar Honvédség légiforgalom-szervezésének korszerűsítéséről szóló 40/2004.

Részletesebben

MUNKATERV a 2010-es évre

MUNKATERV a 2010-es évre BÉKEFENNTARTÓK BAJTÁRSI KÖZHASZNÚ EGYESÜLETE MUNKATERV a 2010-es évre A tevékenység fő irányelvei: 1. Tájékoztató előadások megtartása az európai és a világ konfliktus gócairól és azok kezelésének helyzetéről;

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése

Közbiztonsági referensek képzése Közbiztonsági referensek képzése 2012. szeptember 10-14. Katasztrófavédelmi alapismeretek Jogszabályi alapok Kurtán Attila tű. százados kiemelt főtanár Hazai jogszabályok Magyarország Alaptörvénye (2011.

Részletesebben

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN

A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN A MAGYAR HONVÉDSÉG RÉSZVÉTELE A NEMZETKÖZI MŰVELETEKBEN Dr. Isaszegi János vezérőrnagy MH Központi Kiképző Bázis parancsnoka Szentendre 2009. május 29. 1 A Magyar Honvédség részvétele a nemzetközi műveletekben

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 49. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 49. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 49. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2014. szeptember 26., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 61/2014. (IX. 26.) HM utasítás a befogadó nemzeti támogatás ágazati feladatainak előkészítésével

Részletesebben

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy

MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy MAGYAR HONVÉDSÉG ÖSSZHADERŐNEMI PARANCSNOKSÁG 2008.04.11. SZOLNOK Tömböl László mérnök altábornagy 1 A KÖZELMÚLT 20 ÉVE 1987.07.01- től. 1991.11. 01-től. 1997.09. 01-től. 2007.01. 01-től. MN LÉRE PSÁG

Részletesebben

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI

A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI KÖZPONTI FELKÉSZÍTÉS 2012 A VÉDELMI IGAZGATÁS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI Békéscsaba, 2012. február. 15. Dr. Tokovicz József mk. dandártábornok HM Védelmi Hivatal főigazgató Tartalom Jogszabályi alapok A védelmi

Részletesebben

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete

A Kormány.../2006 (..) Korm. rendelete A Kormány../2006 (..) Korm. rendelete az állami repülések céljára szolgáló repülőtereken történő ideiglenes határnyitás egyszerűsített eljárási szabályairól A Kormány az Észak-atlanti Szerződés tagállamai

Részletesebben

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter

Balaton Európa legbiztonságosabb tava. Jamrik Péter Balaton Európa legbiztonságosabb tava Jamrik Péter elnök Közbiztonsági Tanácsadó Testület Vízbiztonság Tájékoztatás Oktatás képzés Prevenció Riasztás Segélyhívás fogadása Bevetés irányítás Parti mentőőr

Részletesebben

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete

A Kormány. /2008. ( ) Korm. rendelete A Kormány /2008. ( ) Korm. rendelete a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. Határozatok CXXXVIII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2011. április 21. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok 67/2011. (III. 16.) KE határozat 69/2011. (III. 16.) KE határozat 71/2011. (III.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. Határozatok CXXXIX. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2012. december 28. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Határozatok A Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat alapító okirata (a módosításokkal egységes

Részletesebben

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG

2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG 22. sz. melléklet a HHK/57-1/2017. nyt. számhoz 2017. ÉVI FOKOZATI VIZSGA TANANYAG a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 9/2013. (VIII. 12.)

Részletesebben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben

Bemutató el adás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben Bemutató előadás Bemutató előadás Bodnár Ferenc e-egészségügy 2009 Bevetési és tevékenységirányítási rendszerek az egészségügyben SEGÉLYKÉRÉS-SEGÉLYNYÚJTÁS ÁLTALÁNOS FUNKCIONÁLIS FELÉPÍTÉSE INTÉZMÉNYI

Részletesebben

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében

A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében A MH Logisztikai Központ helye, szerepe és feladatai a log. gazdálkodás rendszerében Erdődi Zsolt ezredes MH Logisztikai Központ mb. logisztikai igazgató 2014.04.15. 1 Témakörök 1. A védelemgazdasági és

Részletesebben

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes

Védelmi igazgatás minősített időszakokban. Előadó: Dr. Horváth László alezredes Védelmi igazgatás minősített időszakokban Előadó: Dr. Horváth László alezredes Oktatási kérdések 1. A biztonság korszerű értelmezése 2. A védelmi felkészítés és országmozgósítás modern kori történeti áttekintése

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése

A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése A KIV területi és helyi feladataival kapcsolatos követelményeinek ismertetése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Bognár r Balázs PhD tű. őrnagy, osztályvezető Biztonság az, amivé tesszük! /Prof.

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM A NEMZETI HELYZETÉRTÉKELŐ KÖZPONT TÓTHI Gábor tel: (1) 441-1533 / (70) 9430 526 1. AZ NHK KIALAKULÁSA NEMZETI HELYZETÉRTÉKELŐ KÖZPONT IALAKULÁSA Miniszterelnöki

Részletesebben

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét!

2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! 2. Ismertesse a katasztrófa elleni védelem vezetési szintenkénti szervezeti és irányítási rendszerét! - Magyarország Alaptörvénye - 2011. évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó

Részletesebben

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek

A szabályzat hatálya. Intézkedési tervek O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 15/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM október 19. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 15. SZÁM 2010. október 19. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 15/2010. (X. 5.) HM rendelet A hivatásos és szerzõdéses katonák, a honvédségi

Részletesebben

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás

Rendészeti igazgatás. Rendészet. Jogi szabályozás Gazdasági élet Igazgatása Környezet Védelme Közrend, Közbiztonság védelme, rendészet Humán igazgatás Rendészeti igazgatás Jogi szabályozás Alaptörvény (46. cikk) Rtv 1994:XXXIV. tv. Hszt 1996: XLIII. tv.

Részletesebben

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete

A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A fővárosban működő fegyveres biztonsági őrségek helyzete A H A T Ó S Á G I E L L E N Ő R Z É S E K É S A Z Ő R S É G P A R A N C S N O K I K O N F E R E N C I A T A P A S Z T A L A T A I Nyikos Attila

Részletesebben

Jogalkotási előzmények

Jogalkotási előzmények Az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvény jogalkotási tapasztalatai és a tervezett felülvizsgálat főbb irányai Dr. Bodó Attila Pál főosztályvezető-helyettes

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

Előadás Dr. Hülvely Lajos 2011

Előadás Dr. Hülvely Lajos 2011 Előadás Dr. Hülvely Lajos 2011 Ismerje meg a doktorandusz a védelmi igazgatás alapjait Kapjon képet a védelmi igazgatás rendszeréről Tájékozott legyen a védelmi igazgatás feladatairól Kapjon képet a védelmi

Részletesebben

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék

ORFK Tájékoztató (OT) 2009/8. szám Budapest, március 18. ORFK TÁJÉKOZTATÓ. Tartalomjegyzék 2009/8. szám Budapest, 2009. március 18. Szám: 10012/2009. ált. AZ ORSZÁGOS RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG HIVATALOS LAPJA ORFK TÁJÉKOZTATÓ Tartalomjegyzék Utasítások: 1. 14/2009. (OT 8.) ORFK utasítás a közterületek

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter

A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM Iktatószám: GKM/ /2008 A gazdasági és közlekedési miniszter, a honvédelmi miniszter és a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító tárca nélküli miniszter /2008.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre

Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Katasztrófavédelmi Műveleti Tanszék Javaslatai a szakdolgozat címjegyzékéhez 2016/2017-es tanévre Ssz. Szakdolgozat címek 1. AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1313/2013/EU HATÁROZATA és az uniós polgári

Részletesebben

AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA

AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA III. Évfolyam 3. szám - 2008. szeptember Horváth Csaba Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, hallgató AZ ORSZÁGVÉDELEM RENDSZERE ÉS KÖZPONTI IRÁNYÍTÁSA Absztrakt Az országvédelem rendszere centrális alárendeltségű,

Részletesebben

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre

A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre A közbiztonsági referens intézménye, a referens feladatköre Katasztrófavédelmi törvény 3. 12. 234/2011. (XI. 10.) Korm. Rendelet IX. FEJEZET - A Közbiztonsági referensekre vonatkozó szabályok (76.-77.

Részletesebben

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények.

A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. II/1. VESZÉLY-ELHÁRÍTÁSI TERVEZÉS A települések katasztrófavédelmi besorolásának szabályai, védelmi követelmények. Települési szintű veszély-elhárítási tervezés rendszere, jogi háttere. A besorolás és

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. Jogszabályok CXXXIX. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2012. március 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2/2012. (III. 6.) HM rendelet 3/2012. (III. 6.) HM rendelet A honvédelmi ágazat

Részletesebben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben

A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben A munkahelyi, települési és területi polgári védelmi szervezetek megalakítása 2011-ben Az elmúlt évben főigazgatói intézkedés határozta meg a polgári védelmi szervezetek gyors (12 órás) és rövid (24 órás)

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 60. szám. A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek. Tartalomjegyzék. III. Utasítások, jogi iránymutatások HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2009. december 11., péntek 60. szám Tartalomjegyzék III. Utasítások, jogi iránymutatások 97/2009. (XII. 11.) HM utasítás a honvédségi jármûvek fenntartásával

Részletesebben

Ipari, vegyipari létfontossl

Ipari, vegyipari létfontossl BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Ipari, vegyipari létfontossl tfontosságú rendszerek és létesítmények hatósági felügyelete Németh Balázs tű. őrnagy kiemelt

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf

Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf A sugárvédelmi hatósági feladatok átvételével kapcsolatos feladatok és kihívások Fichtinger Gyula, Horváth Kristóf Országos Atomenergia Hivatal 2015.04.21. Sugárvédelmi hatósági feladatok átvétele 1 Tartalom

Részletesebben

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése

A szabályzat hatálya. A honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi tevékenység személyi feltételei és a megbízotti rendszer működése O R S Z Á G O S B Í R Ó S Á G I H I V A T A L ELNÖKE Az Országos Bírósági Hivatal elnökének 14/2012. (X. 18.) OBH utasítása a bíróságok és az Országos Bírósági Hivatal honvédelmi, polgári és katasztrófavédelmi

Részletesebben

Az Informatikai Főosztály feladatai

Az Informatikai Főosztály feladatai Az Informatikai Főosztály feladatai 1. Feladat- és hatáskörök A Kormányhivatal SzMSz-ében a Főosztály részére megállapított, jelen Ügyrendben részletezett feladat- és hatáskörök elosztása a következők

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA Melléklet a 82/2007. (MK 108.) HM utasításhoz MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM. számú példány A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA 2007. 2 A Honvédelmi Minisztérium

Részletesebben

KÖZPONT ÁLTAL FELÜGYELT FELADATRENDSZER

KÖZPONT ÁLTAL FELÜGYELT FELADATRENDSZER A MAGYAR HONVÉDS DSÉG ÖSSZHADERŐNEMI HADMŰVELETI KÖZPONT ÁLTAL FELÜGYELT FELADATRENDSZER Dr. Isaszegi János mk.. dandárt rtábornok MH Összhaderőnemi Hadműveleti Központ K parancsnok 2004. 09.23 A HM HVK

Részletesebben

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens

A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata. Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens A 2014-2020 közötti időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program tervezési folyamata Romvári Róbert, NAKVI MTO, tervezési referens Amiről szó lesz 1. A NAKVI és a tervezés kapcsolata 2. Hogyan segíti az

Részletesebben

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél

Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Vízügyi és vízvédelmi hatósági jogkörök a hivatásos katasztrófavédelmi szerveknél Dr. Mógor Judit tű. ezredes BM OKF főosztályvezető Környezetvédelmi Szolgáltatók és Gyártók Szövetsége Budapest, 2014.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN KÖZLEKEDÉSI RENDSZEREK A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Mogyorósi József ezredes MH Katonai Közlekedési Központ központparancsnok FELHASZNÁLT IRODALOM HM KÖZLEKEDÉSI SZOLGÁLAT FŐNÖKSÉG: Az MN. Közlekedési Szolgálat

Részletesebben

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15.

Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Az iparbiztonsági szakterület aktuális kérdései 2014. április 15. Dr. Vass Gyula tű. ezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály vezetője 1) Veszélyes üzemek hatósági felügyelet alatt tartása 2) Katasztrófavédelem

Részletesebben

A 2012.7.27. és 2012.12.31. között hatályos szöveg. intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés a) és d) pontjában,

A 2012.7.27. és 2012.12.31. között hatályos szöveg. intézkedésekről szóló 2011. évi CXIII. törvény 81. (1) bekezdés a) és d) pontjában, OptiJus Opten Kft. 1. 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet 290/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet a honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint a különleges jogrendben bevezethető intézkedésekről szóló

Részletesebben

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes

BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG. Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes BARANYA MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG Készítette: Oláh Tibor tű. alezredes A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról

Részletesebben

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével

Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Fontosabb légügyi jogszabályok és egyéb jogforrások gyűjteménye a nemzetközi egyezmények kivételével Törvények 1995. évi XCVII. törvény a légiközlekedésről, egységes szerkezetben a végrehajtásról szóló

Részletesebben

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE

A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI TERVE Magyar Hadtudományi Társaság Tüzér Szakosztály. számú példány J Ó V Á H A G Y O M! Budapest, 2014. 01. 10. Dr. Szabó Tibor alezredes MHTT Tüzér Szakosztály elnöke A TÜZÉR SZAKOSZTÁLY TUDOMÁNYOS KUTATÁSI

Részletesebben

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató

TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK. Berecz György tű. ezredes igazgató TÉLI IDŐJÁRÁSRA TÖRTÉNŐ FELKÉSZÜLÉSI FELADATOK Berecz György tű. ezredes igazgató 35/2012. számú intézkedés: A rendkívüli téli időjárási viszonyok során jelentkező katasztrófavédelmi feladatok ellátására

Részletesebben

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig

Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Koordinációs feladatok a fejlesztések előkészítésétől az üzemeltetésig Kiss Gábor Vezető Műszaki Felügyeleti és Technológiai Igazgatóság Műszaki Hálózati Koordináció 1 Az Általános vezérigazgató-helyettes

Részletesebben

NAV Bevetési Főigazgatósága

NAV Bevetési Főigazgatósága NAV Bevetési Főigazgatósága dr. Demeter Tamás pénzügyőr ezredes, főtanácsos Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési főigazgató Általános tájékoztató a Bevetési Főigazgatóság profiljáról, feladatrendszeréről,

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 4. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE

JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE XIX. évfolyam Különszám 2010. június 3. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKÉNEK

Részletesebben

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA

A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA A KATONAI LOGISZTIKA BIZTOSÍTÁS GYAKORLATA KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZÉS A TÁRCA VÉDELMI TERVEZŐ RENDSZER (TVTR) KÉPESSÉG- ÉS FELADAT TERVEZŐ ALRENDSZER (KFTAR) TERVEZÉSI FOLYAMATÁBAN Rovács Gábor 1 A

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE

AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG LÉGÜGYI HIVATAL AZ ÚJJÁSZERVEZETT KATONAI LÉGÜGYI HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGE ÁTALAKULÁS ÁLLAMI LÉGÜGYI FŐOSZTÁLLYÁ I. Katonai Hatósági Konferencia Balatonkenese, 2012. május 08-09

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG valamint a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között. 2007. Budapest A katasztrófák elleni védekezés

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Belső Biztonsági Alap 2014-2020

Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Belső Biztonsági Alap 2014-2020 Rendőri együttműködés, válságkezelés Alföldy Csilla r. őrnagy Támogatás-koordinációs Főosztály Belügyminisztérium 2014. június 19. 1 Jogi háttér AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS

Részletesebben

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22.

KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. KÖZÖS NYILATKOZAT 2001.05.22. A Közép-európai Rendőrakadémia résztvevő minisztériumai tekintettel a Közép- Európában lezajlott társadalmi, politikai és társadalmi fejleményekre, amelyek Európa államainak

Részletesebben

A LÉGI FELDERÍTÉS A KATASZTRÓFAHELYZETEK KEZELÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN

A LÉGI FELDERÍTÉS A KATASZTRÓFAHELYZETEK KEZELÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN HADTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ZOLTÁN A LÉGI FELDERÍTÉS A KATASZTRÓFAHELYZETEK KEZELÉSÉNEK TÁMOGATÁSÁBAN Mindenki számára ismeretes, hogy a katasztrófák gyűjtőnéven ismert elemi csapások és ipari katasztrófák

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS Szám: EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely létrejött, a ORSZÁGOS valamint, a BIZTONSÁGI TANÁCSADÓK NEMZETKÖZI SZAKMAI EGYESÜLETE között 2011 B u d a p e s t 1 A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvényben,

Részletesebben

A honvédelmi tárca katasztrófavédelmi kötelezettségei és kapcsolódó igazgatási feladatok a haderõ tízéves fejlesztésének tükrében

A honvédelmi tárca katasztrófavédelmi kötelezettségei és kapcsolódó igazgatási feladatok a haderõ tízéves fejlesztésének tükrében Benesóczky Imre Dr. Kádár Pál ezredes, õrnagy, osztályvezetõ osztályvezetõ-helyettes HM TKF Tervezési és Együttmûködési Osztály A honvédelmi tárca katasztrófavédelmi kötelezettségei és kapcsolódó igazgatási

Részletesebben

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével.

XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. A hatályos alkotmány rendelkezése kiegészítve a humanitárius tevékenység végzésével. XII. FEJEZET A HONVÉDSÉG ÉS A RENDVÉDELMI SZERVEK 108. (1) A honvédség feladata az ország katonai védelme, a nemzetközi szerződésből eredő kollektív védelmi feladatok ellátása, továbbá a nemzetközi jog

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám

HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám HIVATALOS ÉRTESÍTŐ 45. szám A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE 2015. szeptember 11., péntek Tartalomjegyzék I. Utasítások 23/2015. (IX. 11.) BM utasítás a migrációs helyzet kezelésével kapcsolatos feladatokat

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM Nyt. szám: 829/437. számú példány Jóváhagyom! Budapest, 2006. július - n Gyurcsány Ferenc a Magyar Köztársaság miniszterelnöke A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM SZERVEZETI

Részletesebben

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés

A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés A magyar kormányzat tervezett korrupcióellenes lépései és a nyílt kormányzati együttműködés Dr. Klotz Péter, főosztályvezető-helyettes, Nemzeti Védelmi Szolgálat Budapest, 2015. május 12. Szervezeti változások

Részletesebben

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában

A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában A vizek kártételei elleni védekezés irányítása katasztrófaveszély, veszélyhelyzet időszakában Dr. Tóth Ferenc tű. dandártábornok országos polgári védelmi főfelügyelő Budapest, 2012. február 08. Tartalom

Részletesebben