Komplex kistérségi táborozási módszertan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex kistérségi táborozási módszertan"

Átírás

1 Komplex kistérségi táborozási módszertan ÖTM Sport Szakállamtitkárság

2 Készítette: Borostyán Kft Szerkesztette: Varga Csaba Borítóterv és műszaki tervezés: Kiadja: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Felelős kiadó: Elbert Gábor sport szakállamtitkár Nyomda: Felelős vezető: 2

3 Tartalom A nyári sport és szabadidős táborok tapasztalatai... 8 Horváth Lajos / Bevezető / A projekt célja / A modellkísérletben résztvevő partnerek / A projekt megvalósítása, támogatási feltételek / A támogatás felhasználása / Pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló / A támogatások célszerinti és szabályszerű felhasználásának garanciális elemei / Összefoglaló elemzés / Értékelés Jó táborról jobb táborra (tervezési, szervezési, vezetési és minősítési módszertan) V. Csorba Éva Bevezetés Komplex Humán Táborozási Program A komplex táborok alapcéljai A táborozási program indokoltsága A komplex táborok követelményei Átfogó célok, célpiramis, jövőkép, misszió Operatív terv, szervezési program, költségvetés Általános követelmények Tevékenységi körök A humánfejlesztések jellemzői Információ és tudásfeldolgozás Új tudások átadása Szabadidős életstratégia Mentális felkészítés és önfejlesztés Sportolói mintaéletpályák A szervezési-vezetési és képzési módszertan Szervezés és vezetés Képzési módszertan Minőségbiztosítás a táborokban Minőségi kontrolling Monitoring A monitoring működtetésével kapcsolatos felelősség és feladatok Összefoglalás - Jó táborról jobb táborra Fontosabb irodalom Testedzés, testfejlesztés, testkultúra Andrásné dr. Teleki Judit Ph.D Bevezető gondolatok A testedzés történeti összefoglalója A testfejlesztés kultúrája A nyári táborok és hétvégék testedzésként Testnevelés és egészségvédelem Felhasznált irodalom Komplex humán sporttáborozás

4 Kopcsik István Zsédenyi Judit Ajánlás Új utak keresése Alapvető célok Környezetmegfigyelés (természeti és humán ismeretek) Testkultúra, sport A feladatok összeállítása A testnevelés (testkultúra) és sport képesség- és készség komplexe Testkultúra és a humánterületek összefüggésrendszere A megismerésről Ismeret tapasztalat tudás A kooperatív technikák jelentősége a testkultúra és a humán területek kapcsolatrendszerében Kooperatív technika, kooperatív módszerek Néhány példa a kooperatív technikák típusaira: Két technika, mely segíthet indítani és szervezni: A csapatmunkához szükséges szociális képességek kialakítása Két konkrét téma A tanár, mint a sikeres táboroztatás meghatározó szubjektív eleme Értékelés és mérés Az értékelésről Az oktatási-nevelési folyamat ellenőrzése négy lépésben: Kérdőív minta a minőségbiztosításhoz A tábor értékelése - diákok részéről A tábor értékelése - tanárok részéről Új tudások és tudásközvetítés Varga Csaba Új paradigma Az új tudásalapú kor A régi és új tudások viszonya az információs társadalomban Az új tudásközvetítő rendszerek A táborok és hétvégék esélyei Üzenetek (utóirat helyett) Fontosabb irodalom Információszerzés és tudásszervezés az Interneten Csorba József Módszertani alapvetések Tartalmi program Információ- és ismeretszerzés, tájékozódás, tudásszervezés Gyakorlati útmutatás Információkeresés az Interneten Szabad tárgyszavas keresés a látható weben Az internetes információkeresés gyakorlata Ingyenes és fizetős információ-, ismeret- és tudástárak megismertetése Az Internet és az olvasás, avagy miből, mit, hogyan kell bemutatni A korcsoportokra jellemző információs műveltség: gyerekek Internet-használata Szemléltetés Az információs közmű Tájékozódás Interneten Tartalomkeresők

5 5. Az információval kapcsolatos tudás átadásának szempontjai Az egyéni internetes ismeret- és tudásszervezés mint cél Ismeret és tudásátadás, az Internettel kapcsolatos egészséges viszony kialakítása Demonstrációk A Lap.hu oldalak hivatkozása A legismertebb, leggyakrabban használt keresők A Mindentudó.hu típusú gyűjtőportál Keresők keresése A közérdekű.hu típusú napi mindenes Tananyag és tudásátadás Gyerekek és fiatalok információs műveltségének emelése táboroztatási körülmények között Az ismeretek és azok átadásának koncepciója A tudásátadás korfüggő determinánsainak figyelembevétele A gyerekek és a fiatalok az Internet-használat terjedésének motorja Magyarországon Fontosabb irodalom Ép testben ép lélek mentális képzés Dr. Biró Gyula Előszó I. Mi az optimális élmény? Az áramlat-élmény átélése megtanulható II. Az áramlás-élmények Egy erőforrás felerősítése - gyakorlat III. Mitől látjuk éppen így a világot? Hogyan változik meggyőződés-rendszerünk? A belső térképünk nem azonos a területtel! Élettani mintázatok A kalibrálás IV. Gyakorlatok az áramlat-élmény elérésére A gyors szemüvegcsere módszere Rövid életvázlat A élet-rendszerünk stabilitásának és instabilitásának az ábrázolása Hogyan lehet önmagunkhoz mért csúcsteljesítményünket mentálisan beállítani? Hogyan tanulhatjuk meg a pozitív mentális beállítódást? Tesztelés A számunkra optimális csúcsteljesítmény bevésődése Felhasznált irodalom: Mentális fejlesztőprogram Dr. Lénárt Ágota Bevezetés Néhány gondolat a gyerekek sporttal kapcsolatos motivációjáról Mozgástanulás A figyelem általános jellemzői A szorongás fogalma A szorongás viselkedést befolyásoló következményei Módszerek Az autogén tréning lényege és hatása Mentális tréning Az imagináció

6 Néhány tanácsadási technika Tanácsok a kommunikáció fejlesztésére Asszertív viselkedés Csoportmotiváció Pozitív hangulat Hazai tapasztalatokon alapuló ajánlások Útmutatás a tapasztalatok rögzítéséhez, vezetéséhez Teljesítmény-visszajelző lap Gondolati stratégiák Gyakran használt módszerek Példák a sportolás közben használható pozitív megnyilatkozásainkra Mentális és fizikai vágyállapot skála Célkitűzések, közeli és távlati tervek Igényszint, teljesítményszint Fájdalom, fájdalomtűrés, elviselési stratégiák Gondolkozzunk és programozzuk agyunkat a profik módszereivel! A rövid idejű fóbia technika sportosított és módosított változata Példák a vizualizációra és imaginációra Példa a nyugodt belső tér kialakítására (boldogság szoba) Zenehallgatás és stresszoldás Mentális fejlesztő gyakorlatok Irodalomjegyzék Tábori játékok Bányai Sándor Megismételt VB döntő kétballábasoknak A múlt nyomában Boci-boci, tarka takarítsunk! Rajta! Neptun karnevál Szembe akadályverseny Szuperhőskiképző Viaszfestés Szerzőink bemutatása

7 Kedves Sportbarátunk! 2007-ben a kísérleti jelleggel útjára indított komplex kistérségi táboroztatási program keretei között 81 kistérség, 222 sporttáborával született támogatási megállapodás, melynek programjain mintegy gyermek vett részt. A tavalyi sikerek eredményeként, idén 116 kistérség, 381 táborának megvalósításához tudtunk hozzájárulni. A tavalyi évben, a Nemzeti Sportstratégia ötpárti konszenzussal történő elfogadása előtt egy multimédiás oktató csomaggal DVD-vel és a vele összhangban lévő módszertani füzettel nyitottunk Önök felé, azzal a céllal, hogy stratégiai partnereink szakmai tevékenységéhez segítséget, ötletet tudjunk nyújtani. Az akkor elkészült anyagot, a sport és tudástársadalom összekapcsolásának egyik lehetőségét, úgy indítottuk útjára, hogy annak kedvező fogadtatása esetén, a Nemzeti Sportstratégia prioritásai mentén újabb kiadványokkal fogjuk segíteni a kistérségekben dolgozó szakemberek munkáját. A most elkészült Komplex kistérségi táborozási módszertani kiadványt a Nemzeti Sportstratégia célkitűzéseinek figyelembevételével készítették el neves szakemberek. A munkálatok során biztosítani kívántuk, hogy a sport valamennyi az egyén és a társadalom szempontjából hasznos funkciója (egészségmegőrzés, rehabilitáció, nevelés, személyiségformálás, a mozgáskultúra fejlesztése, az identitástudat-, és a közösségi magatartásformák kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a szabadidő kultúrált eltöltése) érvényesülhessen az ifjúság körében. Nemcsak fizikai, hanem fokozottan szellemi és mentális képzés egyesítése irányába kell elmozdulnunk. A fiataloknak szabadidő eltöltési stratégiákat kell átadnunk, aktívvá, komplexé kell tenni a szabadidő eltöltési szokásrendszerüket, ezért a táborozás minőségi megvalósítása az esélyegyenlőség szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Ennek alapján reméljük, hogy a tavalyi multimédiás oktató csomaghoz hasonlóan, a kistérségi táborozási módszertani kiadványunkat is szívesen fogadják, és az Önök segítségével a sport életminőség-javító hatását hatékonyabban tudjuk kiaknázni. A kölcsönös együttműködés reményében kívánjuk, hogy a Komplex kistérségi táborozási módszertani kiadványunkat is sikerrel használják a jövőben! Budapest, június Sportbaráti üdvözlettel: Elbert Gábor Györfi János sport szakállamtitkár főosztályvezető 7

8 A nyári sport és szabadidős táborok tapasztalatai Horváth Lajos 1/ Bevezető A Sport Szakállamtitkárság 2007-ben a Nemzeti Sportstratégia célkitűzéseivel összhangban három modellkísérletet indított el a kistérségekben, amelyek tartalmi megvalósításával biztosítani kívánta azt, hogy a sport valamennyi az egyén és a társadalom szempontjából hasznos funkciója, a lehető legszélesebb körben érvényesülhessen. Ezek közül a legnagyobb érdeklődés a Komplex Kistérségi Táborozási Projektet kísérte. A kísérleti program olyan új típusú együttműködés modellezését kívánta szolgálni, amely együttesen nyújt garanciát a szakmai tartalom magas szintű megvalósítására, és egy jól funkcionáló ugyanakkor megfelelő kontrollt biztosító programfinanszírozási mechanizmus kidolgozására. A sport területi struktúrájának kialakítását, újjászervezését elősegítő projektben résztvevő kistérségek kiválasztása ezért nem pályázati kiírás útján, hanem a meghatározott feltételek melletti együttműködés lehetőségének felajánlásával történt. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai a közigazgatás új, még formálódóban lévő részegységei a Sport Szakállamtitkárság stratégiai partnerei, a szolgáltató sportigazgatás kialakításának területi pillérei, az új típusú kooperáció csomópontjai, a vertikális illetve a horizontális együttműködés összekötő elemei. A modellkísérletben történő szerepvállalásukkal, megvalósulhat a társadalmi és a helyi célok (érdekek) összehangolása, a központi és a helyi erőforrások koncentrációja. Ebben a struktúrában az elsődleges döntési- és ellenőrzési szint, valamint az ösztönző támogatást jelentő pénzügyi forrás a lehető legközelebb kerül a megvalósításban résztvevő szakmai partnerszervezetekhez (jellemzően a helyi intézményekhez és a sportegyesületekhez). NST célok források II. döntési szint ÖTM Sport Szakállamtitkárság II. ellenorzési szint kooperáció önrész 1. I. döntési szint TKT Munkaszervezetek I. ellenorzési szint kidolgozás önrész 2. megvalósítás szakmai (civil) partnerszervezetek 1. ábra: A célszintek, feladatterületek, és az erőforrások rendszere 8

9 2/ A projekt célja A Nemzeti Sportstratégia generális célja az életminőség javítása, pozitív irányú változások elérése a népesség egészségi állapotában, amely a leghatékonyabban a primer prevenció eszközeivel valósítható meg. A kistérségi táboroztatási programmal biztosítani kívántuk azt, hogy a sport valamennyi az egyén és a társadalom szempontjából hasznos funkciója (egészségmegőrzés, nevelés, személyiségformálás, a mozgáskultúra fejlesztése, az identitástudat-, és a közösségi magatartásformák kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a szabadidő kulturált eltöltése) érvényesülhessen az ifjúság körében. A projekt további célja a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai és a területükön működő társadalmi szervezetek (sportegyesületek, szabadidő klubok, stb.) és intézmények együttműködésének erősítése, a lokális erőforrás-koncentráció megvalósítása, a fenntartható partnerségi modellek kidolgozása, valamint a civil szabadidősport háló létrehozása volt. 3/ A modellkísérletben résztvevő partnerek A modellkísérletben résztvevő partnerek a évi CVII. törvény alapján létrejött települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai közül kerültek kiválasztásra. Ezek többsége annak ellenére, hogy erre kógens törvényi kötelezettség nem volt, és ma sincsen már korábban és önként vállalta a sporttal kapcsolatos feladatok közös ellátását, amelyet a társulási megállapodásban önálló területként, illetve más közszolgáltatási funkcióhoz (pl. közoktatás) integrálva deklarált. Az együttműködő partnerek kiválasztásának további fontos szempontja volt a hátrányos helyzetű térségi besorolás. 2. ábra: A modellkísérletben résztvevő kistérségek 9

10 A együttműködési felhívásra 81 kistérség, összesen 247 táborozási programmal jelentkezett. A meghatározott formai, tartalmi és pénzügyi-számszaki feltételek alapján ezek közül 222 részesült támogatásban. 3. ábra: A támogatott programok száma 4/ A projekt megvalósítása, támogatási feltételek Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a rendelkezésre álló 50 millió forint keretösszeg terhére vissza nem térítendő ösztönző támogatást nyújtott a kedvezményezettek részére, amelynek feltétele: a kistérség területén megvalósuló, a kistérségben lakó, illetve tanuló gyermekek részére szervezett táborozási program kidolgozása és lebonyolítása (kistérségenként maximum 5 elkülönülő program, a meghatározott táborozási formák, illetve tematikák közüli választási lehetőséggel) a kistérségben bevonható civil szakmai partnerszervezetek és intézmények együttműködésével, a tervezett program lebonyolításához szükséges szervezeti háttér, valamint a személyi, illetve létesítmény-feltételek rendelkezésre állása, a részletes támogatási feltételek között, az egyes táborozási formáknál külön-külön meghatározott 25 % saját forrás vállalása, ill. biztosítása volt. Választható táborozási formák Napközis sporttáborok Bentlakásos sporttáborok Vándortáborok Erdei iskolák sportprogramjának támogatása 10

11 Választható táborozási tematikák Sportági utánpótlás-nevelés (sportági edzőtáborok) + Humán Program Nyári szabadidősportok tábora (strandjátékok) + Humán Program Zöldsportok tábora + Humán Program Fogyatékosok sporttábora + Humán Program Komplex Humán Táborozási Program TÁBOROZÁSI FORMÁK % % % 7% 0 Napközis Bentlakásos Vándor Erdei Napközis Bentlakásos Vándor Erdei 4. ábra: Választott táborozási formák TÁBOROZÁSI TEMATIKÁK % 23% 36% % 6% Edzőtábor Strandsport Zöldsport Fogyatékos Komplex Edzőtábor Strandsport Zöldsport Fogyatékos Komplex 11

12 5. ábra: Választott táborozási tematikák EDZŐTÁBOROK SPORTÁGAK SZERINT % 12% % 8% 5% 4% 0 Labdarúgás Kézilabda Úszás Kosárlabda Triatlon Röplabda Labdarúgás Kézilabda Úszás Kosárlabda Triatlon Röplabda 5/ A támogatás felhasználása 6. ábra: Választott sportági edzőtáborok A támogatást kizárólag az elfogadott táborozási programok megszervezésével, illetve lebonyolításával kapcsolatos közvetlen kiadásokra lehetett felhasználni, amelyek: sport- és közösségi létesítmények bérleti díja sport- és számítástechnikai eszközök bérleti díja csoportos utazási költségek, személyszállítás élelmezési és szállásköltségek versenybírói díjak, versenydíjak (serleg, érem, oklevél) tiszteletdíjak (közreműködői kifizetések) számla ellenében nyújtott sport- és egészségügyi szolgáltatások Az önrészből más a programok megvalósításához kapcsolódó költségek is finanszírozhatók voltak (pl. sportszerek, eszközök beszerzése). 6/ Pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló A támogatottnak a táborozási programok megvalósításáról teljes körű (a saját forrás felhasználását is magában foglaló) pénzügyi-, valamint szakmai beszámolót kellett készítenie, amely tartalmazta az egyes tematikák, tevékenységek, foglalkozások tartalmának-, illetve a résztvevők körének és számának bemutatását. A szakmai beszámoló részét képezte továbbá annak leírása, hogy a program milyen mértékben segítette elő a kistérségben élő tanulók nyári szabadidő eltöltési lehetőségének bővítését, a felnövekvő generáció aktív, mozgásgazdag, sportos életvitelre nevelését, az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködést, a közösségi kohézió erősítését, az esélyegyenlőség megteremtését és a turisztikai kapcsolódási pontok kialakítását. A szakmai beszámolóhoz csatolni kellett a 12

13 megvalósulást igazoló digitális fényképeket, propaganda kiadványokat és a megjelent sajtócikkeket. 7/ A támogatások célszerinti és szabályszerű felhasználásának garanciális elemei A programok kedvezményezettjei a Többcélú Kistérségi Társulások, amelyek a helyi önkormányzatokhoz hasonlóan az államháztartás alrendszeréhez tartoznak, önálló költségvetési szervek. (Jogállásukat az Alapító Okiratuk, a Társulási Megállapodásuk, vagy a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételi igazolásának másolati példánya megküldésével igazolták.) Működésük törvényességét a területileg illetékes Közigazgatási Hivatalok, gazdálkodásukat pedig az Állami Számvevőszék kirendeltségei ellenőrzik. Munkaszervezeteikben felkészült pénzügyi szakemberek (többek között belső ellenőrök is) dolgoznak. Túl azon, hogy a támogatási szerződésben előírt kötelezettségük képesnek kell lenniük arra, hogy a szakmai partnerszervezetek által lebonyolított helyi programokról (az elsődleges pénzügyi ellenőrzési feladatokat elvégezve) a számviteli törvény, valamint a más idevonatkozó jogszabályi előírások szerinti pénzügyi beszámolókat elkészítsék! (A társadalmi szervezetek közvetlen támogatása esetén mind ez nem-, vagy nem ezekkel a szigorú feltételekkel áll fenn.) 8/ Összefoglaló elemzés PARTNEREK ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK MEGOLDÁSOK A Többcélú Kistérségi Társulások a évi CII. tv. által létrehozott és szabályozott jogintézmény integrált kistérségi együttműködések, fejlesztések önkormányzati, civil és intézményi kooperáció erőforrás koncentráció a sportfeladatok ellátásának önkéntes vállalása /annak ellenére, hogy erre törvényi kötelezettség nincsen/ már a TKT-k 75 % -nak alapító okiratában önálló területként, vagy más közszolgáltatási funkció részeként szerepel formálódóban lévő közigazgatási struktúra a funkcionalitás kialakulatlan gyakorlata a humán és a pénzügyi erőforrások szűkössége a évi CII. tv. a sport feladatterületének kistérségi ellátását megengedő módon lehetővé teszi, de ezt nem deklarálja kistérségi sport stratégia és módszertan hiánya ( ) a helyi önkormányzatok sportfeladatai közös kistérségi ellátásának lehetőségét a Stv. módosítása már deklarálja és megerősíti ezzel egy időben a évi CII. tv. módosítása a sport feladatterületét az ellátásra javasolt /példaként felsorolt/ közszolgáltatási funkciók között megjeleníti elején a SPSZÁ és az IDEA munkacsoport gondozásában megjelent a kistérségi sportstratégia 13

14 A társulások munkaszervezetei a jogszabályi előírásokat és a szakmapolitikai irányelveket érvényesítő, a Társulási Tanácsok döntéseit végrehajtó, operatív szakmai-, szolgáltató igazgatási szervezetek, a kistérségek hivatalai felkészült szakemberek, specialisták helyi kompetenciák nincs minden kistérségben elkülönült, önálló munkaszervezet folyamatosan bővülő feladatterületek a humán és a pénzügyi erőforrások minimum szinten, túlterheltség sportfeladatok ellátására nem foglalkoztatnak szakembert, nincs sportmenedzseri státusz partnerség és kooperáció képzés, továbbképzés, szakmai-, módszertani támogatás /a SPSZÁ 2007-ben kistérségi sportmenedzser képzést indított el a régiókban/ ösztönző támogatás nyújtása a kistérségeknek, a sportstátuszok és az infrastruktúra kialakításához PROBLÉMA OKOZAT MEGOLDÁS A kistérségi együttműködésnek, az elindított projektnek nem volt előzménye, nem állt rendelkezésre kidolgozott minta, legjobb gyakorlat, elegendő tapasztalat. 9/ Értékelés a modellkísérlet mint minden első mintaprogram magában hordozta a tökéletlenség hibáit, az útkeresés buktatóit, az előre nem látható veszélyeket folyamatos korrekciók a megvalósítás során a évi programok tapasztalatainak elemzése és értékelése, a tanulságok levonása, a szükséges változtatások, módosítások érvényesítése a évi projekt kidolgozása során A Sport Szakállamtitkárság által 2007-ben elindított kistérségi program úttörő szerepet töltött be a szolgáltató sportigazgatás strukturális és funkcionális modelljének kidolgozásában. A további projektek (humánerőforrás fejlesztési program, kistérségi sportinformációs rendszer, komplex szabadidősport program, szeniorsport program, kistérségi sport és szabadidősport stratégia) mint a sport területi kapcsolatrendszerét megerősítő további részelemek, együttesen eredményezhetik a Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott célkitűzések magvalósítását. A 2007-ben elindult folyamat, a fenntartható partnerségi modell tökéletesítésével még eredményesebbé tehető. A programfinanszírozási mechanizmus feltárt hibáinak, gyengeségeinek kiküszöbölésével, az ellenőrzési szintek és a humán erőforrások megerősítésével a kistérségi projektek a sport társadalmi funkcióinak érvényesítését a jövőben még hatékonyabban szolgálhatják. 14

15 Jó táborról jobb táborra (tervezési, szervezési, vezetési és minősítési módszertan) V. Csorba Éva Bevezetés "A sport, az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze - mondta Szent-Györgyi Albert. Még mindig és újra: nyári táborok. Táborok gyerekeknek, fiataloknak, s idősebbeknek. Vagy most már minden évszakban táborok? Az utóbbi évtizedekben kevés olyan fiatal volt, aki legalább egyszer ne lett volna egy vagy két hétig táborban. Miért ilyen népszerűek ezek a táborok? Egyrészt azért, mert a táborozók kiszakadnak eddigi környezetükből, másrészt az új környezetükben kevesebb kötöttség között tölthetnek el napokat, heteket. Hogy mi a titok? Először is talán az, hogy a tábor több-kevesebb szabadságélményt ad. Másodszor az, hogy a szabadságélmény gyakran kapcsolódik új természeti élményekkel is, de talán a harmadik a legfontosabb: a közösségélmény. Az együtt vagyunk élménye. A táboroknak, főként a nyáriaknak minőségi formája pedig az, amelyik a szabadságés közösségélmény mellé új tudást, új készséget kínál. Vagy legalább is: kötetlenebb, szabadabb formában lehetőséget teremt új tudások befogadására és régi vagy új készségek fejlesztésére. Egy tábor akkor jó (mind a résztvevőknek, mind a szervezőknek), még ha ez túl egyszerűnek is tűnik, ha a táborozás végére mindenki több lesz, mint annak előtte volt. A tanár is, a diák is. A szülő vagy a nagyszülő is, ha éppen ő táborozhat valahol. A világ azonban folyamatos változásban van, ezért mindig végiggondolandó, hogy éppen milyen többre van igény, vagy szükséglet. A minőségi táborok egyik formája: a sporttábor, vagy a szabadidős tábor. Mind a két táborban a hangsúly a testedzésen van. Ám a testedzés is mindig több,mint az ember fizikai testének erősítése, fejlesztése. Mi a titok itt? Talán az, hogy önmagában nincs test, az ember mindig egyszerre test, lélek és tudat, így tehát a test jobb állapota jobb állapotban tartja a lelket és a tudatot is. És ez igaz fordítva is. Ezért most a kormányzati sporthivatal (ÖTM Sport Szakállamtitkárság) merészet gondolt: támogatja azokat a táborokat, amelyek programjának központjában a sportolás, s a szabadidő értelmes eltöltése van, miközben a hagyományosnak mondható tábori sportprogramokat társítják olyan más programokkal, amelyek a mentális fejlesztést, vagy tágabban a tudatfejlesztést is szolgálják. Ismereteink szerint Magyarországon minden nyáron nagyon sok jó és hasznos tábort szerveznek meg. Ez a könyv abban kíván segítséget nyújtani, hogy ezen túl minden tábor még jobb tábor legyen. Ez a könyv egyaránt szól a táborvezetőknek, a táborozóknak, vagy a táborokat értékelőknek. Ez is új módszer: a program legyen nyilvános, átlátható, nincs semmi titok, a táborszervezésbe avassuk be a résztvevőket is, avagy mindenki legyen részese a táborok létrehozásának. Aki ezt a könyvet végigolvassa, láthatja, hogy a többre vágyás igényével milyen táborokat akarunk, milyen a célokat és a módszereket helyeselünk. Legyen tehát minden tábor: közös mű. Olyan sokrétű alkotás, amely a táborozóknak testét, lelkét, s tudatát egyaránt fejleszti. Ha ezt sok táborban sikerült elérni, a kormányzati szándék és támogatás elérte célját. És ezt előre is köszönjük mindenkinek aki ebben a tevékenységben részt vállal. 15

16 1. Komplex Humán Táborozási Program A sportért és a szabadidős kultúráért felelős államtitkárság és tágabb értelemben a sportoló nemzet program szándéka egyértelmű. Új táborozási programmal lép elő. Ennek neve: komplex humán táborozási program. Senki ne riadjon meg ettől a bonyolult címtől. Arról van szó, hogy a közpénzekből továbbra is sporttáborokat és/vagy szabadidős táborok támogatására kerül sor, olyanokéra, amelyekben sokoldalú, sokrétű programokkal segíteni szeretnék a táborozók emberi (testi, lelki, tudati) fejlesztését. Félreérthetetlenül jelezzük majd, hogy milyen humán programok ezek és milyen mértékű komplexitást javaslunk. 2. A komplex táborok alapcéljai A komplex humán táboroknak először a közös alapcéljait szeretnénk megadni. Ehhez már az ókorban találhatunk kitűnő előképet. Juvenalis római költő és szatirikus megjósolta, hogy Róma bukását polgárainak erkölcsi hanyatlása fogja okozni. Neki tulajdonítható az általában pontatlanul idézett ép testben ép lélek - mondás, amely eredetileg így hangzott: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano! Azaz: imádkozzunk azért, hogy ép lélek legyen ép testben. A költő tehát akkoriban aggódását fejezte ki a rómaiak életvitelének romlása, természetellenessé válása miatt. Induljunk ki tehát a klasszikus megfogalmazásból: ép testben ép lélek. Ez a kijelentés azt mondja, hogy ép lélek csak ép testben lehet, azaz kövessünk el mindent, hogy testünk ép legyen. Ezért a táborozások keretében számos olyan sportprogram van, ami ezt a célt szolgálja. Csakhogy az új század, amelyben mi élünk eljutott a megfordított felismerésig is: ép lélekben ép test. 1 Avagy: ép test csak ép lélekben lehet - a lélekfejlesztés tehát elengedhetetlen. Ma már az orvostudomány, a pszichológia, vagy a magatartástudomány egyaránt azt állítja, hogy számos fizikai probléma, vagy testi betegség alapvetően a lélek állapotától, a mentális viselkedéstől, a pszichikai kondícióktól függ. Ha rossz a mentális állapotunk, az előbb-utóbb komoly testi nyavalyákat is okoz. Ez a kijelentés más irányból is megközelíthető: a sportteljesítmény nemcsak a fizikai felkészültségtől függ. Az érdeklődő nagyközönség számára sem titok a jelenbeli katartikus tapasztalat: számos sportoló vagy csapat azért veszít, vagy nem jut fel a csúcsra, mert mentálisan gyenge, vagy a mentális kondíciója kevés a végső sikerhez. A táborok közös alapcéljai Testedzés, testfejlesztés (ép testben ép lélek) Lélek- és mentalitásfejlesztés (ép lélekben ép test) Tudásfejlesztés (ép tudásban ép test és lélek) Tudatfejlesztés (ép tudatban ép test-lélek-tudás és fordítva) Közösségi tér létrehozása Jelen- és jövőtér kialakítása Új életminőség inspirálása A jó tábor tehát elsőrendűen két cél (ikercél) megvalósítása: test és lélekfejlesztés. Van azonban még egy új, vagy újabb felismerés: a test- és lélekfejlesztés mögött az emberben és az ember működésében két másik dimenzió hat: a tudás- és tudatfejlesztés. 1 A test-lélek-tudás-tudat közös paradigmát Varga Csaba dolgozta ki. (Lásd a könyvben Varga Csaba tanulmányát.) 16

17 Jobban belegondolva, ezt eddig is tudtuk. Szinte minden világhírű sportolónál megfigyelhető, hogy az átlagos sportolótól abban is különbözik, hogy esze van, zseniális, nagy intelligenciájú, erkölcsi értékek vezetik, felelősséget érez, saját nemzetéért harcol, transzcendens kötödése van. Számos ilyen minősítést idézhetünk, amelyek magas tudásokról, magas tudatállapotokról tanúskodnak. Egy vagy két táborozás természetesen kevés ahhoz, hogy a táborozó saját tudás- vagy tudatfejlesztésében átütő eredményeket érjen el. Viszont ne becsüljük le azt, ha a testnevelőkben és testfejlesztőkben egy ilyen alkalom az eddiginél jobban tudatosítja, hogy a sikerük kulcsa részben (talán túlnyomó részben) a tudásuk és tudatuk minősítésétről függ. Minden tábor szükségképpen egyszerre tér- és időállapot. Térként egyaránt természeti tér, energiatér, vagy például közösségi tér. Fontos kitérni arra, hogy minden tábor egyúttal a demokrácia gyakorlásának a terepe is, s miután a maholnap demokráciája a részvételi demokrácia, így a tábor műfaja sem lehet más, mint a részvételi demokrácia gyakorlata. Ha jó a közösség, ha a tábor inspirál, ha a táborozók segítenek egymásnak, az eredmény hatványozottan javul. A tábor ugyanakkor jelen- és jövőtér: avagy aktuális jelenvilág, amely erős jövőfigyelemmel rendelkezik. Egy-egy tábor tudva vagy tudatlanul befolyásolja az emberek, például a sportolók jövőtudatosságát. Ezért a táborszervezőknek, táborvezetőknek, táborozóknak közösen törődni kell a táborban ideiglenesen létrejövő közösség erősítésével, a jelen- és jövőtudatuk emelésével. És ennek érdekében minden régi és új módszer, amely bevált vagy beválik, alkalmazható. Az együttes eredmény főként az, hogy a táborban magas lesz az életminőség, amely mindenkit arra inspirálhat, hogy a tábor után saját világában is törekedjen az életminőség folyamatos emelésére 2. Mindebből következik, hogy a tábor önmagában is komplex tábor, s a komplexitás teszi lehetővé a humán értékek és képességek kibontását. Ezért nincs más feladat, mind a komplexitás és emberközpontúság elfogadása. A táborozási program indokoltsága A komplex táborok koncepciója megegyezik a hatályos sporttörvénnyel: A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a betegség megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. ( ) Az állam feladata ezért, hogy közérdekből segítse elő az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő joga gyakorlati megvalósulását, és támogassa a civil szervezetek keretében kifejtett, tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott 2 A nemzetközi felfogás is ugyanez: A sport az emberi tevékenységeknek egyik sajátos változata. Amikor az Európai Unió Bizottsága (kormánya) a sport támogatását javasolta a tagországok kormányainak - az Amszterdami Szerződés függelékében (1997. X. 1.) -, akkor a sport egyik fő értékére, életmódszervező hatására utalt. Az Európa Tanács sportról szóló állásfoglalásai kiemelik még azt, hogy a sport jó eszköz az etnikai, kulturális különbözőségek áthidalására, segít a bűnmegelőzésben. Az évben rendezett európai sportkonferencián az Amszterdami Szerződést házigazdaként aláíró Van Mierk holland külügyminiszter kiemelte a sport fontos szerepét a drogellenes küzdelemben, miközben a jövő század rejtett tartalékának tartja az iskolai testnevelést. Állítjuk, hogy az életmód a sportolással kedvezően befolyásolható, módosítható. (Nádori László, a Testnevelési Egyetem professor emeritusa, Szent-Györgyi Albert díjas) 17

18 sporttevékenységet, ideértve a fogyatékosok sportját is. ( ) Az állam a szabadidősport és a diáksport támogatásával is előmozdítja a mozgásgazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést ( ) A testnevelés és a sport fejlesztését össze kell hangolni az egészségügyi célkitűzésekkel, a környezet- és természetvédelemmel, valamint a területfejlesztéssel... (Forrás: évi I. törvény a sportról) A komplex táborok értelmét ugyanígy definiálja az új nemzeti sportstratégia is. A nemzeti sportstratégia generális célja szerint a táborok sajátos lehetőségeikkel járuljanak hozzá a nemzet fizikai és mentális állapotromlásának megállításához, az életminőség javulásához, a káros szenvedélyek elleni eredményes harchoz, az egészséges életmód attitűdrendszerének kialakításához, a felnövekvő generáció aktív, mozgásban gazdag, sportos életvitelre neveléséhez. A komplex kistérségi táboroztatási programmal biztosítani kívánjuk azt, hogy a sport valamennyi az egyén és a társadalom szempontjából hasznos funkciója (egészségmegőrzés, rehabilitáció, nevelés, személyiségformálás, a mozgáskultúra fejlesztése, az identitástudat-, és a közösségi magatartásformák kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a szabadidő kultúrált eltöltése) érvényesülhessen a táborozók, elsősorban a magyar ifjúság körében. 3. A komplex táborok követelményei Minden tábor tehát olyan egy-két hétig tartó egyedi világteremtés, amely többre többet ígér és ad, mind az a mindennapi világ, ahonnan a táborozók érkeznek. Ezért ha tudjuk, ha nem mintát ad és sokáig, akár évtizedekig is hatást fejt ki. Ez független életkortól, szakmától, vagy tevékenységtől. Ha végiggondoljuk a nyári ( de akár a téli vagy tavaszi) táborozások alapcéljait, akkor ezek alapján a konkrét célok és módszerek is tisztázhatók. Átfogó célok, célpiramis, jövőkép, misszió A magyarországi táborok mozgalma most egy újabb fordulat előtt áll. Az új fordulat tartalmát, időszintjeit, vertikális és horizontális céljait így fogalmazhatjuk meg: A sport és szabadidős táborok célpiramisa 1. Hosszú távú cél 2020-ig A magyar táborozási mozgalom az eddigi hagyományokat megtartva és továbbfejlesztve legyen a különböző nemzedékek és szellemi-erkölcsi törekvések új együttműködésének, gyakorlóterepének, egyedi világteremtésének eszköze. A különböző évszakokban, de főként nyáron megrendezett, általában egy vagy két hetes, zömében bentlakásos táborok legyenek egyszerre test, lélek és tudatképzések, kiegészülve közösség- és demokrácia, valamint tudás- és tudatfejlesztéssel. A sport és szabadidős táborok természetesen kiemelten koncentráljanak a test- és lélekképzésre, a sportolói nevelése, a szabadidős sportolás fejlesztésére, ám a tudástársadalomban végképpen ne, lehet másodlagos a humán programok megvalósítása. 18

19 2. Átfogó vertikális célok (beavatkozási területek) 2013-ig A. Sportutánpótlás nevelés B. Nyári szabadidős sportok C. Zöldsportok elterjesztése, erősítése D. Fogyatékosok sportolása E. Komplex test-lélek és tudat fejlesztés 3. Átfogó horizontális célok F. első célcsoport G. második célcsoport H. harmadik célcsoport A tábori mozgalom vigye tovább és újítsa meg közösségi hagyományait, közösségfejlesztő tevékenységét, a részvételi demokrácia gyakorlatát, s a közösségi szellem is lobogjon újra A tábori mozgalom feleljen meg a 21. századi tudás- és tudatfejlesztő társadalom követelményeinek, és ezért legyen tudást és kollektív tudatot fejlesztő, valamint információfeldolgozási képességet javító A tábori mozgalomban minden egyes tábor lehetőleg váljon integrált, innovatív tudásszervezetté, amely az erős menedzsmentek segítségével széleskörű támogatói tudásközpontú hálózatokat szervez minden tábor köré Varga Csaba, 2007 Az átfogó horizontális célok önmagukban is fontosak, s általános vízióként is felfoghatóak, ám alapvetően azért horizontális célok, mert minden vertikális célcsoporthoz kötődve megvalósításra várnak. A közösség- és demokráciafejlesztés például egyaránt lényeges minden tábortípusban: akár a sport utánpótlás nevelésben, akár a nyári szabadidős sportokkal foglalkozó és többek között a komplex test-lélek és tudatfejlesztő táborokban is. A célpiramis táblázat úgy is értelmezhető, hogy hosszú, középé és rövidtávon ez a táborrendezési komplex jövőkép, amely egyúttal a táborok alapvető misszióját is megfogalmazza a 2020-ig tartó időszakra megjelölt célokban. Operatív terv, szervezési program, költségvetés Az átfogó célpiramisból következnek az operatív tervek. Ez a tábori stratégia megvalósítását összegzi, s részletesen kidolgozza, hogy milyen típusú táborok, kiknek milyen tartalommal és módszerrel szerveződjenek. Természetesen minden tábornak, mintha mindegyik önálló projekt lenne, szüksége van a koncepció mellett költségvetési tervre. Általános követelmények Ha a táborok közös célpiramisát felépítettük, ezekből levezethetjük az egyes táborok konkrét feladatait, módszereit. Nézzük ezeket végig egyenként: A tábori foglalkozások szerkezete A megadott tematikáknak megfelelően napi két testedzés (sportprogram) kiegészítve, illetve összekapcsolva a humánterület tartalmát megvalósító napi két további foglalkozással. Minden sport vagy szabadidős táborban tehát legyen napi két testedzés, de ugyanígy napi két további humán foglalkozás, ami a tudás- vagy tudatfejlesztést szolgálja. 19

20 A tábori sporttevékenységek tartalmai A tábori sport-tevékenység tartalmai először is és mindenekelőtt képességfejlesztés, sportágtechnikai-, taktikai elemek tanulása, gyakorlása, a mozgásformákhoz kapcsolódó szabályok elsajátítása, alkalmazása, játékok, mérkőzések, versenyek. A táborokban folyó sportprogramok így egyaránt tartalmazzák a sportolók képességfejlesztését, ám nem maradhatnak el a technikai-taktikai elemek gyakorlása sem, miközben a mozgásformákhoz kapcsolódó szabályokat is értsük meg. És végül mindezeket a táborban alkalmazzuk is a versenyeken, mérkőzéseken, vagy általában a játékokban. A táborokat úgy is rendszerezhetjük, hogy a táborozók életkora, képzettsége vagy például érdeklődési köre szerint csoportosítjuk őket. Megjegyezzük azonban, hogy ebben az új (például mobil, digitális, hálózati, stb.) korban a tényleges tartalmi jegyek közé egyre kevésbé tartoznak például az alapképzettségek vagy az érdeklődéskörök. A különböző képzettségűek és érdeklődésük gyakran gond nélkül megférnek egymás mellett. A sporttáborok módszertana megfelel a résztvevők életkorának, alapképzettségének, érdeklődési körének a fogyatékosság ágának/mértékének. 4. Tevékenységi körök A nyári táborokat öt típusba soroljuk, s egyaránt fontosnak tartjuk őket. Az ötből négy típus a táborok sporttevékenysége szerint kategorizál: sport utánpótlás-nevelés, nyári szabadidős sportok gyakorlása, zöldsportok fejlesztése és a fogyatékosok sportolásának lehetővé tétele. Az ötödik tábortípus több és általánosabb: ebben bármelyik csoport bármilyen sporttevékenységgel részt vehet, de a tábor minden célt egyaránt vállal, különös tekintettel a kor által diktált új követelményekre. Ám a másik négy tábortípusban is megjelenik a humánprogram. A/ Sportági utánpótlás-nevelés (sportági edzőtáborok) + Humán Program Sportágak: kézilabda kosárlabda röplabda labdarúgás úszás triatlon B/ Nyári szabadidősportok táborai (például strandjátékok tanulása) + Humán Program Sportterületek: strandkézilabda strandröplabda streetball strandfutball lábtenisz C/ Zöldsportok táborai + Humán Program Tevékenységformák: természetjárás, gyalogtúra 20

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1.

I. rész. Általános rendelkezések, alapelvek 1. Hatályos: 2009. január 30. Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 42/2004.(V.26.) rendelete az Önkormányzat sportfeladatairól és a sporttevékenység támogatásáról (módosításokkal egységes

Részletesebben

Tisztelt Intézményvezető!

Tisztelt Intézményvezető! Tisztelt Intézményvezető! A TÁMOP- 3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem c. pályázati felhívás keretében lehetőség van innovatív oktatási programok megvalósításra, a programok megvalósításához

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül

Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül Pályázati lehetőségek vállalkozások számára a TAMOP keretein belül 2010. február TÁMOP-1.1.1-09/1 Megváltozott munkaképességű emberek munkahelyeinek adaptációja Támogatás formája: vissza nem térítendő

Részletesebben

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető:

Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra. Továbbképzési emlékeztető: TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0524 Fekete István Iskola felkészül a referencia intézményi feladatokra Projekt kezdete: 2012 aug. 1 Projekt vége 2012. május 31. Továbbképzési emlékeztető: 1. Változásmenedzselés

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3.

I. Általános rendelkezések. A rendelet célja 1. A rendelet hatálya 2. Értelmező rendelkezések 3. NYÍRÁBRÁNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 5/2009.(IV.15.) SZ.RENDELETE A HELYI SPORTTEVÉKENYSÉGGEL KAPCSOLATOS FELADATAIRÓL ÉS KÖTELEZETTSÉGEIRŐL, VALAMINT A SPORT HELYI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁSI RENDSZERÉRŐL Nyírábrány

Részletesebben

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket!

Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! A mi iskolánk Kedves Szülők! Tisztelettel köszöntjük Önöket és leendő első osztályos gyermeküket! Minden család életében fontos esemény az iskolaválasztás és a beiratkozás. Döntésük megkönnyítéséhez szeretnénk

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. november 10. Kónyáné Dr. Zsarnovszky

Részletesebben

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól

Bag Nagyközségi Önkormányzat. Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete. az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2011. (III.30.) rendelete az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Bag Nagyközség Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez

ELŐTERJESZTÉS. az önkormányzat sportrendeletéhez ELŐTERJESZTÉS az önkormányzat sportrendeletéhez Az alkotmány szerint a Magyar Köztársaság területén élőknek joguk van a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez. Ez a jog többek között a rendszeres

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: a BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság Elnöke ::io í kőbányai. vk-í-t'ik'f ülése _*xl4hhkd lojto Tárgy: Javaslat ifjúsági

Részletesebben

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A

TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A Projektnyitó nap TIOP-1.1.1.-09/1-2010-0188 A pedagógiai módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése /tanulói laptop program/ A nyírábrányi Ábrányi Emil Általános Iskola Informatikai

Részletesebben

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt

TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001 pályázati projekt Hiánypótló program a pénzügyi, gazdasági és gazdálkodási edukációban 2012-ben megkezdte működését a Középiskolások Országos Pénzügyi és Gazdasági Oktatóközpontja (O.K. Központ) TÁMOP-3.2.1.B -11/1-2012-0001

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET gag j^v 5W 003, KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ' ^OTDRU KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest, AMA...: Sport, Ifjúsági,

Részletesebben

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat

2008.01.19. Fővárosi Diákönkormányzati. A Diákakadémia célja. A tanulási folyamat Fővárosi Diákönkormányzati Akadémia Hotel Római, 2008. január 18. A Diákakadémia célja hogy a hallgatók megszerezzék mindazokat az ismereteket, készségeket és attitűdöt, amelyek szükségesek ahhoz, hogy

Részletesebben

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17.

2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. 2010. Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért 2010.02.17. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött pályázati

Részletesebben

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása

Társadalmi Megújulás Operatív Program. Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása PÁLYÁZAT Program neve Támogatás szakmai iránya Program kódja Megvalósítandó cél: Kedvezményezettek Társadalmi Megújulás Operatív Program Hazai és nemzetközi testvériskolai kapcsolatok kialakítása TÁMOP-3.3.14.A-12/1

Részletesebben

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE

AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE AZ ÚJGENERÁCIÓS TANKÖNYVEK FEJLESZTÉSE A projekt célja Tanulásra és alkotásra ösztönző tanításitanulási környezet kialakítása A tanítás és tanulás hatékonyságát elősegítő módszertani újdonságok beépítése

Részletesebben

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok

Helyi tanterv 2013/2014 tanévtől felmenő rendszerben Testnevelés és sport. 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Helyi tanterv 2013/2014 től felmenő rendszerben Testnevelés és sport 5.-8. évfolyam Célok és feladatok Gyakorlati tudásanyag Az iskolai testnevelés és sport célja, hogy a tanulók életkori sajátosságaihoz,

Részletesebben

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1

Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 SPORTÁGVÁLASZTÓ 1-4. évfolyam Évfolyam 1. 2. 3. 4. Óraszám 1 1 1 1 A tantárgy tanulásának legfontosabb feladata és ja, hogy a gyermekeket megismertesse a sportolási kel, bepillantást nyújtson a sport világába,

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya

Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete. a sportról. A rendelet célja. A rendelet hatálya Mezőkövesd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2013. (V.30.) önkormányzati rendelete a sportról Mezőkövesd Város Önkormányzat Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. tv. 55. (6) bekezdésében

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése

A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése A Dél-Dunántúli Régió Humán Közszolgáltatások Programja A kulturális és szabadidő szolgáltatások fejlesztése Baksa János Tervező menedzser Szekszárd, 2009.03.26 Az előadás tartalma Kulturális és szabadidős

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése

Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése TÁMOP-3.1.7-11/2-2011-0582 Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Új horizont projekt A projekt összegző adatai: - A projekt megvalósításának kezdete: 2012. május 1. -

Részletesebben

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő

Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő Azonosító, cím Szakmai tartalom Keret, támogatott pályázatok száma, intenzitás Benyújtási határidő A tehetségsegítő programokban korábban vagy jelenleg részt vevő tehetséges fiatalok kortárs tehetségsegítővé

Részletesebben

A jó tankönyv az együttnevelés segítője

A jó tankönyv az együttnevelés segítője A jó tankönyv az együttnevelés segítője A tanulás aktív, konstruktív folyamat. Ez akkor is így van, ha a tanulni vágyó sajátos nevelési igényű gyermek. A gyógypedagógia specialitása abban rejlik, hogy

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél

3.1 Jövőkép. 3.2 Átfogó cél 3.1 Jövőkép A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki

Részletesebben

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései

A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései A pedagógusok iskolai végzettsége, szakképzettsége és továbbképzései SÁRBOGÁRDI MÉSZÖLY GÉZA ÁLTALÁNOS ISKOLA Sorszám: Tanított tantárgy: Végzettség: Továbbképzés: 1 tanító, rajz tanító, rajz szak 2 angol

Részletesebben

Ady Endre Általános Iskola

Ady Endre Általános Iskola Bemutatkozunk Ady Endre Általános Iskola 1 Zöld iskola Művelődésért díjat elnyert iskola Kiadja: Ady Endre Általános Iskola 1188 Budapest, Ady Endre utca 46-50. Telefon: 291-6336 E-mail: ady.gyakorlohely@gmail.com

Részletesebben

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA

IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR jó gyakorlatunk SOKORÓPÁTKA IPR gyakorlatunk: A 2003/2004-es tanévtől foglalkozunk tudatosan a HH és a HHH gyerekek fejlesztésével. Az intézményi dokumentumaink tartalmazzák az IPR elemeit. A napi

Részletesebben

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával

Társadalmi befogadás elősegítése a szociális és munkaügyi szolgáltatások együttműködési modelljének kidolgozásával Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és EQUAL Közösségi Kezdeményezés Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program és

Részletesebben

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása

Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása Székesfehérvár Megyei Jogú Város sportéletének bemutatása A székesfehérvári sportélet kiemelt területei Iskolai sport Szabadidősport Fogyatékkal élők sportja Idősek sportja Utánpótlás-nevelés Verseny-

Részletesebben

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA

HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA HALMOZOTTAN HÁTRÁNYOS HELYZETŰ TANULÓK ARANY JÁNOS KOLLÉGIUMI SZAKISKOLAI PROGRAMJA Bevezető A Halmozottan Hátrányos Helyzetű Tanulók Arany János Kollégiumi - Szakiskolai Programjába (a továbbiakban: AJKSZP)

Részletesebben

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001

A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) PEDAGÓGUSKÉPZÉS TÁMOGATÁSA TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 A szaktanácsadói, tantárgygondozói próbaképzések tapasztalatai (pilot) A fejlesztő célú, támogató szaktanácsadói képzés Hunyadi Krisztina képzésfejlesztő, tréner Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Budapest Főváros IX. Kerület Ferencváros Önkormányzata Iktató szám: Sz-273/2015. ELŐTERJESZTÉS Az Egészségügyi, Szociális és Sport Bizottsága 2015. májusi 20.-i ülésére Tárgy: Javaslat Budapest Főváros

Részletesebben

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról

Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Képviselő-testületének 8/2009.(IV:23.) Ökr. számú rendelete a sportról Sásd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. (1) bekezdése alapján a kötelező

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk

Rendelet. Önkormányzati Rendeletek Tára. Dokumentumazonosító információk Rendelet Önkormányzati Rendeletek Tára Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: Rendelet típusa: Rendelet címe: 6/2009.(IV.16.) Alap Tiszasas Község Önkormányzata alapelvei, illetve koncepciója

Részletesebben

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról

MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK. 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete. a sportról MIHÁLYHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK 8/2013./IV.30./ önkormányzati rendelete a sportról Mihályháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kötelező és az önként vállalt önkormányzati

Részletesebben

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban

A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban A sportpszichológia alkalmazásának lehetőségei egyéni sportágakban Fejes Enikő Sport szakpszichológus Munka-és szervezet szakpszichológus Pszichológiai tudományok felosztása ALAPTUDOMÁNYOK Általános lélektan

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja

I. fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1. A rendelet alapelvei. 2. A rendelet célja Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2010. (V. 03.) önkormányzati rendelete A sportról és az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatairól Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a

Részletesebben

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve

Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve 6252 MAGYAR KÖZLÖNY 2012. évi 28. szám 1. melléklet az 1056/2012. (III. 9.) Korm. határozathoz Az új Országos Fogyatékosügyi Program végrehajtásának 2012 2013. évekre vonatkozó intézkedési terve I. Fogyatékossággal

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Szülőkkel való kapcsolattartás módjai A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) A szülőkkel

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására

2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 2. Jó gyakorlat: Segítő program az iskolai lemorzsolódás megakadályozására 1. A hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódását csökkentő program, amely adaptált helyi program a TÁMOP 3-2-3-08/1-2009-0008-as

Részletesebben

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 NEVELÉSI-OKTATÁSI PROGRAMOK FEJLESZTÉSE EGÉSZ NAPOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Dr. Kaposi József XXI. századi közoktatás, a

Részletesebben

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON

FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON FOGYATÉKOS DIÁKOK SPORTJA ÉS SZABADIDŐS SPORTOLÁSI LEHETŐSÉGEI MAGYARORSZÁGON Egy kis számtan Magyarország lakossága: 10.000.000 ember 600.000 fogyatékkal élő felnőtt ember 80.000 fogyatékkal élő diák

Részletesebben

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA KULTURÁLIS-KÖZMŰVELŐDÉSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 2 Az Operatív Programok szerkezete 3 Kulturális-közművelődési intézményeknek

Részletesebben

Összefogás Építési Alap

Összefogás Építési Alap Összefogás Építési Alap koncepció Bevezető Régi hagyomány Biatorbágyon, de talán az egész országban is, hogy egyes közösségek, utcák lakói összefognak és társadalmi munkában elvégeznek olyan feladatokat,

Részletesebben

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban

Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Menedzsment kultúra a felsőoktatásban III. Tanulás-szervezési innovációk a magyar felsőoktatásban Ollé János, tanársegéd ELTE PPK Oktatás-Informatikai Szakcsoport olle.janos@ppk.elte.hu 2008. május 9.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna

Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel. Dr. Bakonyi Anna Különleges bánásmód a különleges gyerekekkel Dr. Bakonyi Anna A környezeti háttér sokfélesége A csoporthoz tartozás összetevői: Szokások Műveltség Kultúra Nyelv Vallás Anyagi helyzet Infrastruktúra Külső-és

Részletesebben

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG

KULTURÁLIS, OKTATÁSI ÉS NÉPJÓLÉTI BIZOTTSÁG hirdet a Kulturális és tudományos keretből elnyerhető támogatásra. A felosztható keretösszeg: 3 millió Ft. 1. A 2012. évben megvalósítandó ünnepi rendezvényekre, eseményekre, kiemelten az irodalmi, történelmi,

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2012. június 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Komplex telep-program (komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása) című, TÁMOP-5.3.6-11/1 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző Gál András osztályvezető

Részletesebben

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu

EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020. Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu EGÉSZSÉGÜGYI-SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Egészségügyi-szociális intézményeknek

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25.

J a v a s l a t. Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH. Településfejlesztési és Vagyongazdálkodási Osztály. Ó z d, 2014. augusztus 25. J a v a s l a t Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.- 2014. pályázat benyújtására Előterjesztő: Polgármester Előkészítő: PH.

Részletesebben

Magyar Diáksport Szövetség Pályázati felhívása. Szabadidős jellegű mozgásprogramok megvalósítására

Magyar Diáksport Szövetség Pályázati felhívása. Szabadidős jellegű mozgásprogramok megvalósítására Magyar Diáksport Szövetség Pályázati felhívása Szabadidős jellegű mozgásprogramok megvalósítására 2014 1 A pályázat célja A Magyar Diáksport Szövetség Diákszabadidő Bizottsága felmérést végzett a Szövetség

Részletesebben

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről

Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről Beszámoló a Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok tevékenységéről, hálózatuk aktuális helyzetéről A Kábítószerügyi Egyeztető Fórumok és az NDI kapcsolata Az NDI feladata, hogy az országban található összes

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2014. szeptember 16-i rendkívüli ülésére Tárgy: Területi együttműködést segítő programok kialakítása az önkormányzatoknál a konvergencia régiókban című ÁROP-1.A.3.-2014 kódszámú felhívásra pályázat benyújtása Előkészítette: Tárnok Lászlóné jegyző

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA

FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK LEHETŐSÉGTÁRA 2014-2020 Forrás: Operatív Programok, palyazat.gov.hu Tartalomjegyzék Bevezető 3 Az Operatív Programok szerkezete 4 Felsőoktatási pályázatok az egyes Operatív Programokban

Részletesebben

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához

Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához Helyi tanterv a Tanulásmódszertan oktatásához A Tanulásmódszertan az iskolai tantárgyak között sajátos helyet foglal el, hiszen nem hagyományos értelemben vett iskolai tantárgy. Inkább a képességeket felmérő

Részletesebben

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT

KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT SZERVEZETI HATÉKONYSÁG FEJLESZTÉSE AZ EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÓRENDSZERBEN TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK KIALAKÍTÁSA TÁMOP 6.2.5 B KONFERENCIA AZ EGÉSZSÉGESEBB EGÉSZSÉGÜGYÉRT 2015 06 30 TÁMOP-6.2.5-B-13/1-2014-0001

Részletesebben

Az oktatás stratégiái

Az oktatás stratégiái Az oktatás stratégiái Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Falus Iván (2003): Az oktatás stratégiái és módszerei. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához.

Részletesebben

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek

rendezvények programokhoz, projektekhez rendezvények projektek PÁLYÁZATI FELHÍVÁS A Pilis-Buda-Zsámbék Többcélú Kistérségi Társulás 6/2010 (II.11.) határozata alapján - az alábbiakban részletezett feltételekkel - pályázatot hirdet a Társulás 2010. évi költségvetésének

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20.

Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok. Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális TÁMOP közoktatás fejlesztési pályázatok Hajdúszoboszló, 2010. október 20. Aktuális pályázatok kategóriái Megjelentetésre váró közoktatási pályázati konstrukciók: 2010-ben terveink szerint 3 (TÁMOP

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról. 1. A rendelet célja Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV. 11.) önkormányzati rendelete a sportról Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

Részletesebben

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás

Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Közbeszerzési Műszaki Specifikáció Feladat Meghatározás Kompetencia alapú oktatás feltételeinek fejlesztésére a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat fenntartásában lévő egyes oktatási intézményeiben

Részletesebben

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre,

Azon kistérségek, amelyek a rendelet hatályba lépése előtt szereztek kedvezményezettséget, de e rendelet alapján már nem jogosultak kedvezményre, ÚTMUTATÓ AZ NYDOP-2007-5.3.1 KONSTRUKCIÓ KERETÉBEN BEÉRKEZETT PÁLYÁZATOK SZAKMAI ÉRTÉKELÉSÉHEZ u u 3. A projekt céljának értékelése A pályázatban megfogalmazott célok, műszaki megoldások mennyire felelnek

Részletesebben

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül

Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Marketing kell vagy sem? A komplex arculatfejlesztés egy közoktatási intézmény példáján keresztül Készítette: Horváth Marianna KOMMUNIKÁCIÓ Belső és külső 2 SP Szegmentálás Célpiac keresés Pozicionálás

Részletesebben

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Nyírség Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület LEADER kritériumrendszere A Nyírség Helyi Akciócsoport

Részletesebben

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna

Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására. Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Pedagógusok felkészítése a tanulási képességek eredményes mozgósítására Balassagyarmat, 2014.szeptember Lerchné Forgács Marianna Továbbképzés célja A pedagógusok ismerjék meg (elevenítsék fel) : Bővítsék

Részletesebben

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. melléklet a 152013. (II. 26.) EMMI rendelethez SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY IRÁNTI KÉRELEM 1. A GYERMEK, A TANULÓ SZEMÉLYI ADATAI: Név: Lakcímetartózkodási helye: ir.sz. (település) (utca, hsz.) Születési hely:

Részletesebben

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063

TÁMOP-3.1.7-11/1-2011-0063 TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 A TÁMOP-.1.7-11/1-2011-006 Horizontális háló a Referencia-intézmények országos hálózatának kialakítása és felkészítése Megvalósítás: 2012. április 1. 2012. november 0 Az elnyert

Részletesebben

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Szociális információnyújtás a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Pro-Team Nonprofit Kft. rehabilitációs akkreditált foglalkoztató, ahol több mint 2000 fő megváltozott

Részletesebben

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK?

HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? HOGYAN ÚJULHAT MEG A GYÜLEKEZET? ÉPÜL, VAGY ÉPÍTJÜK? "Aki azt akarja, hogy az egyház maradjon meg olyannak, amilyen, az nem akarja, hogy az egyház megmaradjon. (K.D.) 36302286015, www.egyhazmenedzsment.ewk.hu

Részletesebben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben

Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben GDF ILIAS Gábor Dénes Főiskola Elektronikus TávOktatási Rendszer http://ilias.gdf.hu Az e-learningben rejlő lehetőségek és buktatók a felsőoktatásban és a szakképzésben Szász Antónia Gábor Dénes Főiskola,

Részletesebben

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27.

A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása. 2013. november 27. A Társadalmi Felzárkózási Stratégia oktatási intézkedéseinek bemutatása 2013. november 27. 1. Keretek - ORÖ megállapodás, Nemzeti Társadalmi Felzárkózási stratégia 2. Keretek - EU 2007-2013 - EU 2020,

Részletesebben

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN

Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN Képzés megnevezése: ÚJ PREZENTÁCIÓS MÓDSZEREK A HATÉKONY KOMMUNIKÁCIÓÉRT A VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSBEN A képzés célja A vállalkozások hatékonyságának növelése a munkatársak kommunikációs technikájának, eszközeinek,

Részletesebben

Tanulási központok kialakítása

Tanulási központok kialakítása Tanulási központok kialakítása NYITOK HÁLÓZAT A TÁRSADALMI BEFOGADÁSÉRT TÁMOP-5.3.9-11/1-2012-0001 A gesztor szervezetek szerepe Mi a nyitott tanulási központ? Alapinfrastruktúra f e l n ő t t e k tanulásához,

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

dr. Mészáros Miklós jegyző

dr. Mészáros Miklós jegyző PK.: 10.052/2007. Mellékletek: 1.sz. Ellenőrzési kapacitás bemutatása 2.sz. 2008. évi belső ellenőrzési terv-javaslat J a v a s l a t a 2008. évi belső ellenőrzési terv megállapítására Összeállította:

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére. Az előterjesztést készítette: jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. február 11-i ülésére Tárgy: COMENIUS pályázat benyújtása Az előterjesztést készítette: Vincze Miklós jegyző Előterjesztő:

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN PÁLYÁZATI FELHÍVÁS RÉGIÓS PROGRAMOK MEGVALÓSÍTÁSÁRA AZ EURÓPAI IFJÚSÁGI HÉTEN Az NCSSZI Fiatalok Lendületben Programiroda pályázatot hirdet ifjúsági és/vagy fiatalokkal foglalkozó civil szervezetek számára

Részletesebben

Papíralapon nem beküldendő

Papíralapon nem beküldendő 2. SZÁMÚ PROJEKT FENNTARTÁSI JELENTÉS Alátámasztó dokumentumok papír alapú benyújtásának kérvényezése: Nem 1. Jelentés azonosító adatai: A jelentés tárgyát képező időszak kezdő dátuma 2013.09.26 A jelentés

Részletesebben

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei

A támogatott lakhatás jogszabályi keretei A támogatott lakhatás jogszabályi keretei Csicsely Ágnes Emberi Erőforrások Minisztériuma Szociális és Gyermekjóléti Szolgáltatások Főosztálya Stratégia a fogyatékos személyek számára ápolást-gondozást

Részletesebben

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának.

A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. Magyar nyelv és irodalom A nyelvi kompetenciák fejlesztése az egyik alapvető feladata a tanodának. A magyar nyelv sokoldalú, - árnyalt és reflexív ismerete a társadalmi kommunikáció alapja. A nyelv kultúrát

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: Budapesti Farkasok AFKE. 2014. május 6. 1 Budapesti Farkasok AFKE 1204 Budapest, Tátra tér (Új Piaccsarnok) I/15-16. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014.

Részletesebben

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001

TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 FogLak projekt2 Az utcán élő hajléktalan személyek társadalmi visszailleszkedésének, sikeres munkaerő-piaci integrációjának megalapozása TÁMOP-5.3.2-12/1-2012-0001 A projekt célja Az utcán élő hajléktalan

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27.

Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. A HATÉKONY TEHETSÉGGONDOZÓ SZERVEZET MŰKÖDÉSÉNEK SZAKMAI KRITÉRIUMAI Gönczy Pál Általános Iskola Debrecen, 2012. október 27. Dr. Balogh László Magyar Tehetséggondozó Társaság elnöke Tehetséghidak Program

Részletesebben