Komplex kistérségi táborozási módszertan

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komplex kistérségi táborozási módszertan"

Átírás

1 Komplex kistérségi táborozási módszertan ÖTM Sport Szakállamtitkárság

2 Készítette: Borostyán Kft Szerkesztette: Varga Csaba Borítóterv és műszaki tervezés: Kiadja: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Sport Szakállamtitkárság Felelős kiadó: Elbert Gábor sport szakállamtitkár Nyomda: Felelős vezető: 2

3 Tartalom A nyári sport és szabadidős táborok tapasztalatai... 8 Horváth Lajos / Bevezető / A projekt célja / A modellkísérletben résztvevő partnerek / A projekt megvalósítása, támogatási feltételek / A támogatás felhasználása / Pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló / A támogatások célszerinti és szabályszerű felhasználásának garanciális elemei / Összefoglaló elemzés / Értékelés Jó táborról jobb táborra (tervezési, szervezési, vezetési és minősítési módszertan) V. Csorba Éva Bevezetés Komplex Humán Táborozási Program A komplex táborok alapcéljai A táborozási program indokoltsága A komplex táborok követelményei Átfogó célok, célpiramis, jövőkép, misszió Operatív terv, szervezési program, költségvetés Általános követelmények Tevékenységi körök A humánfejlesztések jellemzői Információ és tudásfeldolgozás Új tudások átadása Szabadidős életstratégia Mentális felkészítés és önfejlesztés Sportolói mintaéletpályák A szervezési-vezetési és képzési módszertan Szervezés és vezetés Képzési módszertan Minőségbiztosítás a táborokban Minőségi kontrolling Monitoring A monitoring működtetésével kapcsolatos felelősség és feladatok Összefoglalás - Jó táborról jobb táborra Fontosabb irodalom Testedzés, testfejlesztés, testkultúra Andrásné dr. Teleki Judit Ph.D Bevezető gondolatok A testedzés történeti összefoglalója A testfejlesztés kultúrája A nyári táborok és hétvégék testedzésként Testnevelés és egészségvédelem Felhasznált irodalom Komplex humán sporttáborozás

4 Kopcsik István Zsédenyi Judit Ajánlás Új utak keresése Alapvető célok Környezetmegfigyelés (természeti és humán ismeretek) Testkultúra, sport A feladatok összeállítása A testnevelés (testkultúra) és sport képesség- és készség komplexe Testkultúra és a humánterületek összefüggésrendszere A megismerésről Ismeret tapasztalat tudás A kooperatív technikák jelentősége a testkultúra és a humán területek kapcsolatrendszerében Kooperatív technika, kooperatív módszerek Néhány példa a kooperatív technikák típusaira: Két technika, mely segíthet indítani és szervezni: A csapatmunkához szükséges szociális képességek kialakítása Két konkrét téma A tanár, mint a sikeres táboroztatás meghatározó szubjektív eleme Értékelés és mérés Az értékelésről Az oktatási-nevelési folyamat ellenőrzése négy lépésben: Kérdőív minta a minőségbiztosításhoz A tábor értékelése - diákok részéről A tábor értékelése - tanárok részéről Új tudások és tudásközvetítés Varga Csaba Új paradigma Az új tudásalapú kor A régi és új tudások viszonya az információs társadalomban Az új tudásközvetítő rendszerek A táborok és hétvégék esélyei Üzenetek (utóirat helyett) Fontosabb irodalom Információszerzés és tudásszervezés az Interneten Csorba József Módszertani alapvetések Tartalmi program Információ- és ismeretszerzés, tájékozódás, tudásszervezés Gyakorlati útmutatás Információkeresés az Interneten Szabad tárgyszavas keresés a látható weben Az internetes információkeresés gyakorlata Ingyenes és fizetős információ-, ismeret- és tudástárak megismertetése Az Internet és az olvasás, avagy miből, mit, hogyan kell bemutatni A korcsoportokra jellemző információs műveltség: gyerekek Internet-használata Szemléltetés Az információs közmű Tájékozódás Interneten Tartalomkeresők

5 5. Az információval kapcsolatos tudás átadásának szempontjai Az egyéni internetes ismeret- és tudásszervezés mint cél Ismeret és tudásátadás, az Internettel kapcsolatos egészséges viszony kialakítása Demonstrációk A Lap.hu oldalak hivatkozása A legismertebb, leggyakrabban használt keresők A Mindentudó.hu típusú gyűjtőportál Keresők keresése A közérdekű.hu típusú napi mindenes Tananyag és tudásátadás Gyerekek és fiatalok információs műveltségének emelése táboroztatási körülmények között Az ismeretek és azok átadásának koncepciója A tudásátadás korfüggő determinánsainak figyelembevétele A gyerekek és a fiatalok az Internet-használat terjedésének motorja Magyarországon Fontosabb irodalom Ép testben ép lélek mentális képzés Dr. Biró Gyula Előszó I. Mi az optimális élmény? Az áramlat-élmény átélése megtanulható II. Az áramlás-élmények Egy erőforrás felerősítése - gyakorlat III. Mitől látjuk éppen így a világot? Hogyan változik meggyőződés-rendszerünk? A belső térképünk nem azonos a területtel! Élettani mintázatok A kalibrálás IV. Gyakorlatok az áramlat-élmény elérésére A gyors szemüvegcsere módszere Rövid életvázlat A élet-rendszerünk stabilitásának és instabilitásának az ábrázolása Hogyan lehet önmagunkhoz mért csúcsteljesítményünket mentálisan beállítani? Hogyan tanulhatjuk meg a pozitív mentális beállítódást? Tesztelés A számunkra optimális csúcsteljesítmény bevésődése Felhasznált irodalom: Mentális fejlesztőprogram Dr. Lénárt Ágota Bevezetés Néhány gondolat a gyerekek sporttal kapcsolatos motivációjáról Mozgástanulás A figyelem általános jellemzői A szorongás fogalma A szorongás viselkedést befolyásoló következményei Módszerek Az autogén tréning lényege és hatása Mentális tréning Az imagináció

6 Néhány tanácsadási technika Tanácsok a kommunikáció fejlesztésére Asszertív viselkedés Csoportmotiváció Pozitív hangulat Hazai tapasztalatokon alapuló ajánlások Útmutatás a tapasztalatok rögzítéséhez, vezetéséhez Teljesítmény-visszajelző lap Gondolati stratégiák Gyakran használt módszerek Példák a sportolás közben használható pozitív megnyilatkozásainkra Mentális és fizikai vágyállapot skála Célkitűzések, közeli és távlati tervek Igényszint, teljesítményszint Fájdalom, fájdalomtűrés, elviselési stratégiák Gondolkozzunk és programozzuk agyunkat a profik módszereivel! A rövid idejű fóbia technika sportosított és módosított változata Példák a vizualizációra és imaginációra Példa a nyugodt belső tér kialakítására (boldogság szoba) Zenehallgatás és stresszoldás Mentális fejlesztő gyakorlatok Irodalomjegyzék Tábori játékok Bányai Sándor Megismételt VB döntő kétballábasoknak A múlt nyomában Boci-boci, tarka takarítsunk! Rajta! Neptun karnevál Szembe akadályverseny Szuperhőskiképző Viaszfestés Szerzőink bemutatása

7 Kedves Sportbarátunk! 2007-ben a kísérleti jelleggel útjára indított komplex kistérségi táboroztatási program keretei között 81 kistérség, 222 sporttáborával született támogatási megállapodás, melynek programjain mintegy gyermek vett részt. A tavalyi sikerek eredményeként, idén 116 kistérség, 381 táborának megvalósításához tudtunk hozzájárulni. A tavalyi évben, a Nemzeti Sportstratégia ötpárti konszenzussal történő elfogadása előtt egy multimédiás oktató csomaggal DVD-vel és a vele összhangban lévő módszertani füzettel nyitottunk Önök felé, azzal a céllal, hogy stratégiai partnereink szakmai tevékenységéhez segítséget, ötletet tudjunk nyújtani. Az akkor elkészült anyagot, a sport és tudástársadalom összekapcsolásának egyik lehetőségét, úgy indítottuk útjára, hogy annak kedvező fogadtatása esetén, a Nemzeti Sportstratégia prioritásai mentén újabb kiadványokkal fogjuk segíteni a kistérségekben dolgozó szakemberek munkáját. A most elkészült Komplex kistérségi táborozási módszertani kiadványt a Nemzeti Sportstratégia célkitűzéseinek figyelembevételével készítették el neves szakemberek. A munkálatok során biztosítani kívántuk, hogy a sport valamennyi az egyén és a társadalom szempontjából hasznos funkciója (egészségmegőrzés, rehabilitáció, nevelés, személyiségformálás, a mozgáskultúra fejlesztése, az identitástudat-, és a közösségi magatartásformák kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a szabadidő kultúrált eltöltése) érvényesülhessen az ifjúság körében. Nemcsak fizikai, hanem fokozottan szellemi és mentális képzés egyesítése irányába kell elmozdulnunk. A fiataloknak szabadidő eltöltési stratégiákat kell átadnunk, aktívvá, komplexé kell tenni a szabadidő eltöltési szokásrendszerüket, ezért a táborozás minőségi megvalósítása az esélyegyenlőség szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Ennek alapján reméljük, hogy a tavalyi multimédiás oktató csomaghoz hasonlóan, a kistérségi táborozási módszertani kiadványunkat is szívesen fogadják, és az Önök segítségével a sport életminőség-javító hatását hatékonyabban tudjuk kiaknázni. A kölcsönös együttműködés reményében kívánjuk, hogy a Komplex kistérségi táborozási módszertani kiadványunkat is sikerrel használják a jövőben! Budapest, június Sportbaráti üdvözlettel: Elbert Gábor Györfi János sport szakállamtitkár főosztályvezető 7

8 A nyári sport és szabadidős táborok tapasztalatai Horváth Lajos 1/ Bevezető A Sport Szakállamtitkárság 2007-ben a Nemzeti Sportstratégia célkitűzéseivel összhangban három modellkísérletet indított el a kistérségekben, amelyek tartalmi megvalósításával biztosítani kívánta azt, hogy a sport valamennyi az egyén és a társadalom szempontjából hasznos funkciója, a lehető legszélesebb körben érvényesülhessen. Ezek közül a legnagyobb érdeklődés a Komplex Kistérségi Táborozási Projektet kísérte. A kísérleti program olyan új típusú együttműködés modellezését kívánta szolgálni, amely együttesen nyújt garanciát a szakmai tartalom magas szintű megvalósítására, és egy jól funkcionáló ugyanakkor megfelelő kontrollt biztosító programfinanszírozási mechanizmus kidolgozására. A sport területi struktúrájának kialakítását, újjászervezését elősegítő projektben résztvevő kistérségek kiválasztása ezért nem pályázati kiírás útján, hanem a meghatározott feltételek melletti együttműködés lehetőségének felajánlásával történt. A települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai a közigazgatás új, még formálódóban lévő részegységei a Sport Szakállamtitkárság stratégiai partnerei, a szolgáltató sportigazgatás kialakításának területi pillérei, az új típusú kooperáció csomópontjai, a vertikális illetve a horizontális együttműködés összekötő elemei. A modellkísérletben történő szerepvállalásukkal, megvalósulhat a társadalmi és a helyi célok (érdekek) összehangolása, a központi és a helyi erőforrások koncentrációja. Ebben a struktúrában az elsődleges döntési- és ellenőrzési szint, valamint az ösztönző támogatást jelentő pénzügyi forrás a lehető legközelebb kerül a megvalósításban résztvevő szakmai partnerszervezetekhez (jellemzően a helyi intézményekhez és a sportegyesületekhez). NST célok források II. döntési szint ÖTM Sport Szakállamtitkárság II. ellenorzési szint kooperáció önrész 1. I. döntési szint TKT Munkaszervezetek I. ellenorzési szint kidolgozás önrész 2. megvalósítás szakmai (civil) partnerszervezetek 1. ábra: A célszintek, feladatterületek, és az erőforrások rendszere 8

9 2/ A projekt célja A Nemzeti Sportstratégia generális célja az életminőség javítása, pozitív irányú változások elérése a népesség egészségi állapotában, amely a leghatékonyabban a primer prevenció eszközeivel valósítható meg. A kistérségi táboroztatási programmal biztosítani kívántuk azt, hogy a sport valamennyi az egyén és a társadalom szempontjából hasznos funkciója (egészségmegőrzés, nevelés, személyiségformálás, a mozgáskultúra fejlesztése, az identitástudat-, és a közösségi magatartásformák kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a szabadidő kulturált eltöltése) érvényesülhessen az ifjúság körében. A projekt további célja a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai és a területükön működő társadalmi szervezetek (sportegyesületek, szabadidő klubok, stb.) és intézmények együttműködésének erősítése, a lokális erőforrás-koncentráció megvalósítása, a fenntartható partnerségi modellek kidolgozása, valamint a civil szabadidősport háló létrehozása volt. 3/ A modellkísérletben résztvevő partnerek A modellkísérletben résztvevő partnerek a évi CVII. törvény alapján létrejött települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásai közül kerültek kiválasztásra. Ezek többsége annak ellenére, hogy erre kógens törvényi kötelezettség nem volt, és ma sincsen már korábban és önként vállalta a sporttal kapcsolatos feladatok közös ellátását, amelyet a társulási megállapodásban önálló területként, illetve más közszolgáltatási funkcióhoz (pl. közoktatás) integrálva deklarált. Az együttműködő partnerek kiválasztásának további fontos szempontja volt a hátrányos helyzetű térségi besorolás. 2. ábra: A modellkísérletben résztvevő kistérségek 9

10 A együttműködési felhívásra 81 kistérség, összesen 247 táborozási programmal jelentkezett. A meghatározott formai, tartalmi és pénzügyi-számszaki feltételek alapján ezek közül 222 részesült támogatásban. 3. ábra: A támogatott programok száma 4/ A projekt megvalósítása, támogatási feltételek Az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium a rendelkezésre álló 50 millió forint keretösszeg terhére vissza nem térítendő ösztönző támogatást nyújtott a kedvezményezettek részére, amelynek feltétele: a kistérség területén megvalósuló, a kistérségben lakó, illetve tanuló gyermekek részére szervezett táborozási program kidolgozása és lebonyolítása (kistérségenként maximum 5 elkülönülő program, a meghatározott táborozási formák, illetve tematikák közüli választási lehetőséggel) a kistérségben bevonható civil szakmai partnerszervezetek és intézmények együttműködésével, a tervezett program lebonyolításához szükséges szervezeti háttér, valamint a személyi, illetve létesítmény-feltételek rendelkezésre állása, a részletes támogatási feltételek között, az egyes táborozási formáknál külön-külön meghatározott 25 % saját forrás vállalása, ill. biztosítása volt. Választható táborozási formák Napközis sporttáborok Bentlakásos sporttáborok Vándortáborok Erdei iskolák sportprogramjának támogatása 10

11 Választható táborozási tematikák Sportági utánpótlás-nevelés (sportági edzőtáborok) + Humán Program Nyári szabadidősportok tábora (strandjátékok) + Humán Program Zöldsportok tábora + Humán Program Fogyatékosok sporttábora + Humán Program Komplex Humán Táborozási Program TÁBOROZÁSI FORMÁK % % % 7% 0 Napközis Bentlakásos Vándor Erdei Napközis Bentlakásos Vándor Erdei 4. ábra: Választott táborozási formák TÁBOROZÁSI TEMATIKÁK % 23% 36% % 6% Edzőtábor Strandsport Zöldsport Fogyatékos Komplex Edzőtábor Strandsport Zöldsport Fogyatékos Komplex 11

12 5. ábra: Választott táborozási tematikák EDZŐTÁBOROK SPORTÁGAK SZERINT % 12% % 8% 5% 4% 0 Labdarúgás Kézilabda Úszás Kosárlabda Triatlon Röplabda Labdarúgás Kézilabda Úszás Kosárlabda Triatlon Röplabda 5/ A támogatás felhasználása 6. ábra: Választott sportági edzőtáborok A támogatást kizárólag az elfogadott táborozási programok megszervezésével, illetve lebonyolításával kapcsolatos közvetlen kiadásokra lehetett felhasználni, amelyek: sport- és közösségi létesítmények bérleti díja sport- és számítástechnikai eszközök bérleti díja csoportos utazási költségek, személyszállítás élelmezési és szállásköltségek versenybírói díjak, versenydíjak (serleg, érem, oklevél) tiszteletdíjak (közreműködői kifizetések) számla ellenében nyújtott sport- és egészségügyi szolgáltatások Az önrészből más a programok megvalósításához kapcsolódó költségek is finanszírozhatók voltak (pl. sportszerek, eszközök beszerzése). 6/ Pénzügyi elszámolás, szakmai beszámoló A támogatottnak a táborozási programok megvalósításáról teljes körű (a saját forrás felhasználását is magában foglaló) pénzügyi-, valamint szakmai beszámolót kellett készítenie, amely tartalmazta az egyes tematikák, tevékenységek, foglalkozások tartalmának-, illetve a résztvevők körének és számának bemutatását. A szakmai beszámoló részét képezte továbbá annak leírása, hogy a program milyen mértékben segítette elő a kistérségben élő tanulók nyári szabadidő eltöltési lehetőségének bővítését, a felnövekvő generáció aktív, mozgásgazdag, sportos életvitelre nevelését, az önkormányzatok és a civil szervezetek közötti együttműködést, a közösségi kohézió erősítését, az esélyegyenlőség megteremtését és a turisztikai kapcsolódási pontok kialakítását. A szakmai beszámolóhoz csatolni kellett a 12

13 megvalósulást igazoló digitális fényképeket, propaganda kiadványokat és a megjelent sajtócikkeket. 7/ A támogatások célszerinti és szabályszerű felhasználásának garanciális elemei A programok kedvezményezettjei a Többcélú Kistérségi Társulások, amelyek a helyi önkormányzatokhoz hasonlóan az államháztartás alrendszeréhez tartoznak, önálló költségvetési szervek. (Jogállásukat az Alapító Okiratuk, a Társulási Megállapodásuk, vagy a Magyar Államkincstár törzskönyvi nyilvántartásba vételi igazolásának másolati példánya megküldésével igazolták.) Működésük törvényességét a területileg illetékes Közigazgatási Hivatalok, gazdálkodásukat pedig az Állami Számvevőszék kirendeltségei ellenőrzik. Munkaszervezeteikben felkészült pénzügyi szakemberek (többek között belső ellenőrök is) dolgoznak. Túl azon, hogy a támogatási szerződésben előírt kötelezettségük képesnek kell lenniük arra, hogy a szakmai partnerszervezetek által lebonyolított helyi programokról (az elsődleges pénzügyi ellenőrzési feladatokat elvégezve) a számviteli törvény, valamint a más idevonatkozó jogszabályi előírások szerinti pénzügyi beszámolókat elkészítsék! (A társadalmi szervezetek közvetlen támogatása esetén mind ez nem-, vagy nem ezekkel a szigorú feltételekkel áll fenn.) 8/ Összefoglaló elemzés PARTNEREK ERŐSSÉGEK GYENGESÉGEK MEGOLDÁSOK A Többcélú Kistérségi Társulások a évi CII. tv. által létrehozott és szabályozott jogintézmény integrált kistérségi együttműködések, fejlesztések önkormányzati, civil és intézményi kooperáció erőforrás koncentráció a sportfeladatok ellátásának önkéntes vállalása /annak ellenére, hogy erre törvényi kötelezettség nincsen/ már a TKT-k 75 % -nak alapító okiratában önálló területként, vagy más közszolgáltatási funkció részeként szerepel formálódóban lévő közigazgatási struktúra a funkcionalitás kialakulatlan gyakorlata a humán és a pénzügyi erőforrások szűkössége a évi CII. tv. a sport feladatterületének kistérségi ellátását megengedő módon lehetővé teszi, de ezt nem deklarálja kistérségi sport stratégia és módszertan hiánya ( ) a helyi önkormányzatok sportfeladatai közös kistérségi ellátásának lehetőségét a Stv. módosítása már deklarálja és megerősíti ezzel egy időben a évi CII. tv. módosítása a sport feladatterületét az ellátásra javasolt /példaként felsorolt/ közszolgáltatási funkciók között megjeleníti elején a SPSZÁ és az IDEA munkacsoport gondozásában megjelent a kistérségi sportstratégia 13

14 A társulások munkaszervezetei a jogszabályi előírásokat és a szakmapolitikai irányelveket érvényesítő, a Társulási Tanácsok döntéseit végrehajtó, operatív szakmai-, szolgáltató igazgatási szervezetek, a kistérségek hivatalai felkészült szakemberek, specialisták helyi kompetenciák nincs minden kistérségben elkülönült, önálló munkaszervezet folyamatosan bővülő feladatterületek a humán és a pénzügyi erőforrások minimum szinten, túlterheltség sportfeladatok ellátására nem foglalkoztatnak szakembert, nincs sportmenedzseri státusz partnerség és kooperáció képzés, továbbképzés, szakmai-, módszertani támogatás /a SPSZÁ 2007-ben kistérségi sportmenedzser képzést indított el a régiókban/ ösztönző támogatás nyújtása a kistérségeknek, a sportstátuszok és az infrastruktúra kialakításához PROBLÉMA OKOZAT MEGOLDÁS A kistérségi együttműködésnek, az elindított projektnek nem volt előzménye, nem állt rendelkezésre kidolgozott minta, legjobb gyakorlat, elegendő tapasztalat. 9/ Értékelés a modellkísérlet mint minden első mintaprogram magában hordozta a tökéletlenség hibáit, az útkeresés buktatóit, az előre nem látható veszélyeket folyamatos korrekciók a megvalósítás során a évi programok tapasztalatainak elemzése és értékelése, a tanulságok levonása, a szükséges változtatások, módosítások érvényesítése a évi projekt kidolgozása során A Sport Szakállamtitkárság által 2007-ben elindított kistérségi program úttörő szerepet töltött be a szolgáltató sportigazgatás strukturális és funkcionális modelljének kidolgozásában. A további projektek (humánerőforrás fejlesztési program, kistérségi sportinformációs rendszer, komplex szabadidősport program, szeniorsport program, kistérségi sport és szabadidősport stratégia) mint a sport területi kapcsolatrendszerét megerősítő további részelemek, együttesen eredményezhetik a Nemzeti Sportstratégiában megfogalmazott célkitűzések magvalósítását. A 2007-ben elindult folyamat, a fenntartható partnerségi modell tökéletesítésével még eredményesebbé tehető. A programfinanszírozási mechanizmus feltárt hibáinak, gyengeségeinek kiküszöbölésével, az ellenőrzési szintek és a humán erőforrások megerősítésével a kistérségi projektek a sport társadalmi funkcióinak érvényesítését a jövőben még hatékonyabban szolgálhatják. 14

15 Jó táborról jobb táborra (tervezési, szervezési, vezetési és minősítési módszertan) V. Csorba Éva Bevezetés "A sport, az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb nevelő eszköze - mondta Szent-Györgyi Albert. Még mindig és újra: nyári táborok. Táborok gyerekeknek, fiataloknak, s idősebbeknek. Vagy most már minden évszakban táborok? Az utóbbi évtizedekben kevés olyan fiatal volt, aki legalább egyszer ne lett volna egy vagy két hétig táborban. Miért ilyen népszerűek ezek a táborok? Egyrészt azért, mert a táborozók kiszakadnak eddigi környezetükből, másrészt az új környezetükben kevesebb kötöttség között tölthetnek el napokat, heteket. Hogy mi a titok? Először is talán az, hogy a tábor több-kevesebb szabadságélményt ad. Másodszor az, hogy a szabadságélmény gyakran kapcsolódik új természeti élményekkel is, de talán a harmadik a legfontosabb: a közösségélmény. Az együtt vagyunk élménye. A táboroknak, főként a nyáriaknak minőségi formája pedig az, amelyik a szabadságés közösségélmény mellé új tudást, új készséget kínál. Vagy legalább is: kötetlenebb, szabadabb formában lehetőséget teremt új tudások befogadására és régi vagy új készségek fejlesztésére. Egy tábor akkor jó (mind a résztvevőknek, mind a szervezőknek), még ha ez túl egyszerűnek is tűnik, ha a táborozás végére mindenki több lesz, mint annak előtte volt. A tanár is, a diák is. A szülő vagy a nagyszülő is, ha éppen ő táborozhat valahol. A világ azonban folyamatos változásban van, ezért mindig végiggondolandó, hogy éppen milyen többre van igény, vagy szükséglet. A minőségi táborok egyik formája: a sporttábor, vagy a szabadidős tábor. Mind a két táborban a hangsúly a testedzésen van. Ám a testedzés is mindig több,mint az ember fizikai testének erősítése, fejlesztése. Mi a titok itt? Talán az, hogy önmagában nincs test, az ember mindig egyszerre test, lélek és tudat, így tehát a test jobb állapota jobb állapotban tartja a lelket és a tudatot is. És ez igaz fordítva is. Ezért most a kormányzati sporthivatal (ÖTM Sport Szakállamtitkárság) merészet gondolt: támogatja azokat a táborokat, amelyek programjának központjában a sportolás, s a szabadidő értelmes eltöltése van, miközben a hagyományosnak mondható tábori sportprogramokat társítják olyan más programokkal, amelyek a mentális fejlesztést, vagy tágabban a tudatfejlesztést is szolgálják. Ismereteink szerint Magyarországon minden nyáron nagyon sok jó és hasznos tábort szerveznek meg. Ez a könyv abban kíván segítséget nyújtani, hogy ezen túl minden tábor még jobb tábor legyen. Ez a könyv egyaránt szól a táborvezetőknek, a táborozóknak, vagy a táborokat értékelőknek. Ez is új módszer: a program legyen nyilvános, átlátható, nincs semmi titok, a táborszervezésbe avassuk be a résztvevőket is, avagy mindenki legyen részese a táborok létrehozásának. Aki ezt a könyvet végigolvassa, láthatja, hogy a többre vágyás igényével milyen táborokat akarunk, milyen a célokat és a módszereket helyeselünk. Legyen tehát minden tábor: közös mű. Olyan sokrétű alkotás, amely a táborozóknak testét, lelkét, s tudatát egyaránt fejleszti. Ha ezt sok táborban sikerült elérni, a kormányzati szándék és támogatás elérte célját. És ezt előre is köszönjük mindenkinek aki ebben a tevékenységben részt vállal. 15

16 1. Komplex Humán Táborozási Program A sportért és a szabadidős kultúráért felelős államtitkárság és tágabb értelemben a sportoló nemzet program szándéka egyértelmű. Új táborozási programmal lép elő. Ennek neve: komplex humán táborozási program. Senki ne riadjon meg ettől a bonyolult címtől. Arról van szó, hogy a közpénzekből továbbra is sporttáborokat és/vagy szabadidős táborok támogatására kerül sor, olyanokéra, amelyekben sokoldalú, sokrétű programokkal segíteni szeretnék a táborozók emberi (testi, lelki, tudati) fejlesztését. Félreérthetetlenül jelezzük majd, hogy milyen humán programok ezek és milyen mértékű komplexitást javaslunk. 2. A komplex táborok alapcéljai A komplex humán táboroknak először a közös alapcéljait szeretnénk megadni. Ehhez már az ókorban találhatunk kitűnő előképet. Juvenalis római költő és szatirikus megjósolta, hogy Róma bukását polgárainak erkölcsi hanyatlása fogja okozni. Neki tulajdonítható az általában pontatlanul idézett ép testben ép lélek - mondás, amely eredetileg így hangzott: Orandum est ut sit mens sana in corpore sano! Azaz: imádkozzunk azért, hogy ép lélek legyen ép testben. A költő tehát akkoriban aggódását fejezte ki a rómaiak életvitelének romlása, természetellenessé válása miatt. Induljunk ki tehát a klasszikus megfogalmazásból: ép testben ép lélek. Ez a kijelentés azt mondja, hogy ép lélek csak ép testben lehet, azaz kövessünk el mindent, hogy testünk ép legyen. Ezért a táborozások keretében számos olyan sportprogram van, ami ezt a célt szolgálja. Csakhogy az új század, amelyben mi élünk eljutott a megfordított felismerésig is: ép lélekben ép test. 1 Avagy: ép test csak ép lélekben lehet - a lélekfejlesztés tehát elengedhetetlen. Ma már az orvostudomány, a pszichológia, vagy a magatartástudomány egyaránt azt állítja, hogy számos fizikai probléma, vagy testi betegség alapvetően a lélek állapotától, a mentális viselkedéstől, a pszichikai kondícióktól függ. Ha rossz a mentális állapotunk, az előbb-utóbb komoly testi nyavalyákat is okoz. Ez a kijelentés más irányból is megközelíthető: a sportteljesítmény nemcsak a fizikai felkészültségtől függ. Az érdeklődő nagyközönség számára sem titok a jelenbeli katartikus tapasztalat: számos sportoló vagy csapat azért veszít, vagy nem jut fel a csúcsra, mert mentálisan gyenge, vagy a mentális kondíciója kevés a végső sikerhez. A táborok közös alapcéljai Testedzés, testfejlesztés (ép testben ép lélek) Lélek- és mentalitásfejlesztés (ép lélekben ép test) Tudásfejlesztés (ép tudásban ép test és lélek) Tudatfejlesztés (ép tudatban ép test-lélek-tudás és fordítva) Közösségi tér létrehozása Jelen- és jövőtér kialakítása Új életminőség inspirálása A jó tábor tehát elsőrendűen két cél (ikercél) megvalósítása: test és lélekfejlesztés. Van azonban még egy új, vagy újabb felismerés: a test- és lélekfejlesztés mögött az emberben és az ember működésében két másik dimenzió hat: a tudás- és tudatfejlesztés. 1 A test-lélek-tudás-tudat közös paradigmát Varga Csaba dolgozta ki. (Lásd a könyvben Varga Csaba tanulmányát.) 16

17 Jobban belegondolva, ezt eddig is tudtuk. Szinte minden világhírű sportolónál megfigyelhető, hogy az átlagos sportolótól abban is különbözik, hogy esze van, zseniális, nagy intelligenciájú, erkölcsi értékek vezetik, felelősséget érez, saját nemzetéért harcol, transzcendens kötödése van. Számos ilyen minősítést idézhetünk, amelyek magas tudásokról, magas tudatállapotokról tanúskodnak. Egy vagy két táborozás természetesen kevés ahhoz, hogy a táborozó saját tudás- vagy tudatfejlesztésében átütő eredményeket érjen el. Viszont ne becsüljük le azt, ha a testnevelőkben és testfejlesztőkben egy ilyen alkalom az eddiginél jobban tudatosítja, hogy a sikerük kulcsa részben (talán túlnyomó részben) a tudásuk és tudatuk minősítésétről függ. Minden tábor szükségképpen egyszerre tér- és időállapot. Térként egyaránt természeti tér, energiatér, vagy például közösségi tér. Fontos kitérni arra, hogy minden tábor egyúttal a demokrácia gyakorlásának a terepe is, s miután a maholnap demokráciája a részvételi demokrácia, így a tábor műfaja sem lehet más, mint a részvételi demokrácia gyakorlata. Ha jó a közösség, ha a tábor inspirál, ha a táborozók segítenek egymásnak, az eredmény hatványozottan javul. A tábor ugyanakkor jelen- és jövőtér: avagy aktuális jelenvilág, amely erős jövőfigyelemmel rendelkezik. Egy-egy tábor tudva vagy tudatlanul befolyásolja az emberek, például a sportolók jövőtudatosságát. Ezért a táborszervezőknek, táborvezetőknek, táborozóknak közösen törődni kell a táborban ideiglenesen létrejövő közösség erősítésével, a jelen- és jövőtudatuk emelésével. És ennek érdekében minden régi és új módszer, amely bevált vagy beválik, alkalmazható. Az együttes eredmény főként az, hogy a táborban magas lesz az életminőség, amely mindenkit arra inspirálhat, hogy a tábor után saját világában is törekedjen az életminőség folyamatos emelésére 2. Mindebből következik, hogy a tábor önmagában is komplex tábor, s a komplexitás teszi lehetővé a humán értékek és képességek kibontását. Ezért nincs más feladat, mind a komplexitás és emberközpontúság elfogadása. A táborozási program indokoltsága A komplex táborok koncepciója megegyezik a hatályos sporttörvénnyel: A Magyar Köztársaság állampolgárait megilleti a lehető legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való alkotmányos jog. A testkultúra az egyetemes kultúra része, az egészségvédelem (a betegség megelőzés és a rekreáció) fontos eszköze, a szabadidő eltöltésének társadalmilag is hasznos módja. A testnevelés és a sport jelentős szerepet tölt be az ifjúság erkölcsi-fizikai nevelésében, a személyiség formálásában. ( ) Az állam feladata ezért, hogy közérdekből segítse elő az állampolgárok testneveléshez és sportoláshoz fűződő joga gyakorlati megvalósulását, és támogassa a civil szervezetek keretében kifejtett, tisztességes és az esélyegyenlőség jegyében is folytatott 2 A nemzetközi felfogás is ugyanez: A sport az emberi tevékenységeknek egyik sajátos változata. Amikor az Európai Unió Bizottsága (kormánya) a sport támogatását javasolta a tagországok kormányainak - az Amszterdami Szerződés függelékében (1997. X. 1.) -, akkor a sport egyik fő értékére, életmódszervező hatására utalt. Az Európa Tanács sportról szóló állásfoglalásai kiemelik még azt, hogy a sport jó eszköz az etnikai, kulturális különbözőségek áthidalására, segít a bűnmegelőzésben. Az évben rendezett európai sportkonferencián az Amszterdami Szerződést házigazdaként aláíró Van Mierk holland külügyminiszter kiemelte a sport fontos szerepét a drogellenes küzdelemben, miközben a jövő század rejtett tartalékának tartja az iskolai testnevelést. Állítjuk, hogy az életmód a sportolással kedvezően befolyásolható, módosítható. (Nádori László, a Testnevelési Egyetem professor emeritusa, Szent-Györgyi Albert díjas) 17

18 sporttevékenységet, ideértve a fogyatékosok sportját is. ( ) Az állam a szabadidősport és a diáksport támogatásával is előmozdítja a mozgásgazdag életmód elterjedését, a rendszeres testedzést ( ) A testnevelés és a sport fejlesztését össze kell hangolni az egészségügyi célkitűzésekkel, a környezet- és természetvédelemmel, valamint a területfejlesztéssel... (Forrás: évi I. törvény a sportról) A komplex táborok értelmét ugyanígy definiálja az új nemzeti sportstratégia is. A nemzeti sportstratégia generális célja szerint a táborok sajátos lehetőségeikkel járuljanak hozzá a nemzet fizikai és mentális állapotromlásának megállításához, az életminőség javulásához, a káros szenvedélyek elleni eredményes harchoz, az egészséges életmód attitűdrendszerének kialakításához, a felnövekvő generáció aktív, mozgásban gazdag, sportos életvitelre neveléséhez. A komplex kistérségi táboroztatási programmal biztosítani kívánjuk azt, hogy a sport valamennyi az egyén és a társadalom szempontjából hasznos funkciója (egészségmegőrzés, rehabilitáció, nevelés, személyiségformálás, a mozgáskultúra fejlesztése, az identitástudat-, és a közösségi magatartásformák kialakítása, a társadalmi mobilitás segítése, a szabadidő kultúrált eltöltése) érvényesülhessen a táborozók, elsősorban a magyar ifjúság körében. 3. A komplex táborok követelményei Minden tábor tehát olyan egy-két hétig tartó egyedi világteremtés, amely többre többet ígér és ad, mind az a mindennapi világ, ahonnan a táborozók érkeznek. Ezért ha tudjuk, ha nem mintát ad és sokáig, akár évtizedekig is hatást fejt ki. Ez független életkortól, szakmától, vagy tevékenységtől. Ha végiggondoljuk a nyári ( de akár a téli vagy tavaszi) táborozások alapcéljait, akkor ezek alapján a konkrét célok és módszerek is tisztázhatók. Átfogó célok, célpiramis, jövőkép, misszió A magyarországi táborok mozgalma most egy újabb fordulat előtt áll. Az új fordulat tartalmát, időszintjeit, vertikális és horizontális céljait így fogalmazhatjuk meg: A sport és szabadidős táborok célpiramisa 1. Hosszú távú cél 2020-ig A magyar táborozási mozgalom az eddigi hagyományokat megtartva és továbbfejlesztve legyen a különböző nemzedékek és szellemi-erkölcsi törekvések új együttműködésének, gyakorlóterepének, egyedi világteremtésének eszköze. A különböző évszakokban, de főként nyáron megrendezett, általában egy vagy két hetes, zömében bentlakásos táborok legyenek egyszerre test, lélek és tudatképzések, kiegészülve közösség- és demokrácia, valamint tudás- és tudatfejlesztéssel. A sport és szabadidős táborok természetesen kiemelten koncentráljanak a test- és lélekképzésre, a sportolói nevelése, a szabadidős sportolás fejlesztésére, ám a tudástársadalomban végképpen ne, lehet másodlagos a humán programok megvalósítása. 18

19 2. Átfogó vertikális célok (beavatkozási területek) 2013-ig A. Sportutánpótlás nevelés B. Nyári szabadidős sportok C. Zöldsportok elterjesztése, erősítése D. Fogyatékosok sportolása E. Komplex test-lélek és tudat fejlesztés 3. Átfogó horizontális célok F. első célcsoport G. második célcsoport H. harmadik célcsoport A tábori mozgalom vigye tovább és újítsa meg közösségi hagyományait, közösségfejlesztő tevékenységét, a részvételi demokrácia gyakorlatát, s a közösségi szellem is lobogjon újra A tábori mozgalom feleljen meg a 21. századi tudás- és tudatfejlesztő társadalom követelményeinek, és ezért legyen tudást és kollektív tudatot fejlesztő, valamint információfeldolgozási képességet javító A tábori mozgalomban minden egyes tábor lehetőleg váljon integrált, innovatív tudásszervezetté, amely az erős menedzsmentek segítségével széleskörű támogatói tudásközpontú hálózatokat szervez minden tábor köré Varga Csaba, 2007 Az átfogó horizontális célok önmagukban is fontosak, s általános vízióként is felfoghatóak, ám alapvetően azért horizontális célok, mert minden vertikális célcsoporthoz kötődve megvalósításra várnak. A közösség- és demokráciafejlesztés például egyaránt lényeges minden tábortípusban: akár a sport utánpótlás nevelésben, akár a nyári szabadidős sportokkal foglalkozó és többek között a komplex test-lélek és tudatfejlesztő táborokban is. A célpiramis táblázat úgy is értelmezhető, hogy hosszú, középé és rövidtávon ez a táborrendezési komplex jövőkép, amely egyúttal a táborok alapvető misszióját is megfogalmazza a 2020-ig tartó időszakra megjelölt célokban. Operatív terv, szervezési program, költségvetés Az átfogó célpiramisból következnek az operatív tervek. Ez a tábori stratégia megvalósítását összegzi, s részletesen kidolgozza, hogy milyen típusú táborok, kiknek milyen tartalommal és módszerrel szerveződjenek. Természetesen minden tábornak, mintha mindegyik önálló projekt lenne, szüksége van a koncepció mellett költségvetési tervre. Általános követelmények Ha a táborok közös célpiramisát felépítettük, ezekből levezethetjük az egyes táborok konkrét feladatait, módszereit. Nézzük ezeket végig egyenként: A tábori foglalkozások szerkezete A megadott tematikáknak megfelelően napi két testedzés (sportprogram) kiegészítve, illetve összekapcsolva a humánterület tartalmát megvalósító napi két további foglalkozással. Minden sport vagy szabadidős táborban tehát legyen napi két testedzés, de ugyanígy napi két további humán foglalkozás, ami a tudás- vagy tudatfejlesztést szolgálja. 19

20 A tábori sporttevékenységek tartalmai A tábori sport-tevékenység tartalmai először is és mindenekelőtt képességfejlesztés, sportágtechnikai-, taktikai elemek tanulása, gyakorlása, a mozgásformákhoz kapcsolódó szabályok elsajátítása, alkalmazása, játékok, mérkőzések, versenyek. A táborokban folyó sportprogramok így egyaránt tartalmazzák a sportolók képességfejlesztését, ám nem maradhatnak el a technikai-taktikai elemek gyakorlása sem, miközben a mozgásformákhoz kapcsolódó szabályokat is értsük meg. És végül mindezeket a táborban alkalmazzuk is a versenyeken, mérkőzéseken, vagy általában a játékokban. A táborokat úgy is rendszerezhetjük, hogy a táborozók életkora, képzettsége vagy például érdeklődési köre szerint csoportosítjuk őket. Megjegyezzük azonban, hogy ebben az új (például mobil, digitális, hálózati, stb.) korban a tényleges tartalmi jegyek közé egyre kevésbé tartoznak például az alapképzettségek vagy az érdeklődéskörök. A különböző képzettségűek és érdeklődésük gyakran gond nélkül megférnek egymás mellett. A sporttáborok módszertana megfelel a résztvevők életkorának, alapképzettségének, érdeklődési körének a fogyatékosság ágának/mértékének. 4. Tevékenységi körök A nyári táborokat öt típusba soroljuk, s egyaránt fontosnak tartjuk őket. Az ötből négy típus a táborok sporttevékenysége szerint kategorizál: sport utánpótlás-nevelés, nyári szabadidős sportok gyakorlása, zöldsportok fejlesztése és a fogyatékosok sportolásának lehetővé tétele. Az ötödik tábortípus több és általánosabb: ebben bármelyik csoport bármilyen sporttevékenységgel részt vehet, de a tábor minden célt egyaránt vállal, különös tekintettel a kor által diktált új követelményekre. Ám a másik négy tábortípusban is megjelenik a humánprogram. A/ Sportági utánpótlás-nevelés (sportági edzőtáborok) + Humán Program Sportágak: kézilabda kosárlabda röplabda labdarúgás úszás triatlon B/ Nyári szabadidősportok táborai (például strandjátékok tanulása) + Humán Program Sportterületek: strandkézilabda strandröplabda streetball strandfutball lábtenisz C/ Zöldsportok táborai + Humán Program Tevékenységformák: természetjárás, gyalogtúra 20

Kistérségi sport- és szabadidős stratégia

Kistérségi sport- és szabadidős stratégia Kistérségi sport- és szabadidős stratégia ÖTM Sport Szakállamtitkárság 2008 kistersegi_strategia P_4625C.ind1 1 2007.12.26. 17:21:17 Készítette: ÖTM IDEA kistérségi munkacsoporttal együttműködve a Stratégiakutató

Részletesebben

Segédlet BUDAPEST, 2004.

Segédlet BUDAPEST, 2004. Segédlet AZ ISKOLAI EGÉSZSÉGNEVELÉSI, EGÉSZSÉGFEJLESZTÉSI PROGRAM ELKÉSZÍTÉSÉHEZ BUDAPEST, 2004. TARTALOMJEGYZÉK ELŐSZÓ...4 A SEGÉDLET CÉLJA...4 JOGSZABÁLYI HÁTTÉR...4 ELMÉLETI HÁTTÉR...5 EGÉSZSÉGFEJLESZTŐ

Részletesebben

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN

Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Dr. Füzesi Zsuzsanna Dr. Tistyán László EGÉSZSÉGFEJLESZTÉS ÉS KÖZÖSSÉG- FEJLESZTÉS A SZÍNTEREKEN Az Egészségfejlesztési módszertani füzetek kiadványsorozat kötetei 1. Az egészségfejlesztés alapelvei (Az

Részletesebben

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012.

TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. TOMORI PÁL MAGYAR-ANGOL KÉT TANÍTÁSI NYELVŐ KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 1223 BUDAPEST, MŐVELİDÉS UTCA 21-27. PEDAGÓGIAI PROGRAM 2012. Bevezetés 1.1. 1. Az iskola: 1.1. Az intézmény szervezete Neve: Tomori

Részletesebben

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia)

INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) INTEGRÁLT HELYI JÓLÉTI RENDSZER (Jóléti kistérség stratégia) SÁRVIZÍ KISTÉRSÉG KÖZÖS ÉRDEKELTSÉGŰ PARTNERI EGYÜTTMŰKÖDÉSE A JÓLÉTI RENDSZER MEGVALÓSÍTÁSÁRA Készítette: Stratégiakutató Intézet Írta: Dr.

Részletesebben

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012

A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 A Kormány ifjúságpolitikai keretprogramja 2012 KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM www.ujnemzedek.hu www.facebook.com/ujnemzedek

Részletesebben

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban Tanulmány 2009. október Állami Számvevőszék Kutató Intézete A felnőttképzési rendszerek hatékonysága nemzetközi összehasonlításban

Részletesebben

Felhasznált és ajánlott irodalom

Felhasznált és ajánlott irodalom Felhasznált és ajánlott irodalom Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Térségfejlesztők a szegénység elleni küzdelemben Módszertani útmutató Készült a Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben

Részletesebben

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK

HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: DÁVID MÁRIA ESTEFÁNNÉ VARGA MAGDOLNA FARKAS ZSUZSANNA DR. HÍDVÉGI MÁRTA LUKÁCS ISTVÁN KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI

Részletesebben

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak

Adaptációs kézikönyv. Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Adaptációs kézikönyv Gyakorlati útmutató integráló pedagógusoknak Készült a Nemzeti Fejlesztési Terv Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 2.1 intézkedés Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének

Részletesebben

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan?

dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? dobbantó program tematikus füzetek Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni tanulni de hogyan? 2011 Gaskó Krisztina Gönczöl Enikő Horváth H. Attila Katona Nóra Megtanulni

Részletesebben

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8.

FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. FOGALOMTÁR A TEHETSÉGPONTOK SZÁMÁRA (ALAPVÁLTOZAT) ÖSSZEÁLLÍTOTTA: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010.FEBRUÁR 8. Tartalom BEVEZETÉS... 3 FOGALOMTÁR...4 Animációs szolgáltatások... 4 Differenciált

Részletesebben

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat)

Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) Fogalomtár a Tehetségpontok számára (alapváltozat) összeállította: dr. Balogh László és dr. Mező Ferenc 2010. március 10. Tartalom BEVEZETÉS.........................................................................................

Részletesebben

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március

módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március Az módosított Pedagógiai Programja 7. módosítás 2013. március 1 Tartalom Előzmények 3 Az intézmény célja 4 Oktatási célok 4 Távlati oktatási célok 4 Nevelési célok, elvek 5 Az oktatásról 6 A tanárokról

Részletesebben

Egészségfejlesztési terv

Egészségfejlesztési terv Egészségfejlesztési terv Fráter György Gimnáziumért Alapítvány 2014. január Tartalom 1. Előszó... 4 2. Az egészségfejlesztés indokoltsága, értékei... 5 2.1 Népegészségügyi indokoltság... 5 2.2 Szakmai

Részletesebben

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára

A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára A felnőttképzés alapjai Segédanyag a kulturális alapellátásban dolgozó szakemberek számára Készült az Ózdi Nők Munka Család című projekt segédanyagként (TÁMOP 3.2.3-09/1-2009-0023) Ózdi Művelődési Intézmények

Részletesebben

Stratégiai tervezés a szociális munkában

Stratégiai tervezés a szociális munkában Stratégiai tervezés a szociális munkában 1 2 Kőnig Éva (szerk.) Stratégiai tervezés a szociális munkában Debrecen, 2011 3 A kiadvány a Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, valamint

Részletesebben

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása

A XXI. század korában Erdei iskolai program. Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység bemutatása TÁMOP-3.1.4-08/2-2009-0003 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés -innovatív intézményekben című pályázat A XXI. század korában Erdei iskolai program Átfogó intézményfejlesztés, innovációs tevékenység

Részletesebben

Zöld könyv a nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmusért

Zöld könyv a nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmusért A Magyar Turista ingyenes melléklete 2010. március Zöld könyv a nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmusért különszám Zöld könyv a nonprofit, fenntartható ifjúsági turizmusért 2 3 A Magyar Túrázó különszámának

Részletesebben

A természetben űzött sportok és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, a környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében

A természetben űzött sportok és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, a környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében A természetben űzött sportok és a környezet összefüggéseinek vizsgálata, a környezettudatos magatartás fejlesztése érdekében Doktori értekezés Dr. Dosek Ágoston Semmelweis Egyetem Sporttudományi Doktori

Részletesebben

PEDADÓGIAI PROGRAMJA

PEDADÓGIAI PROGRAMJA SZŐLŐSKERTI ÁLTALÁNOS-, ANGOL KÉTTANNYELVŰ ISKOLA, DIÁKOTTHON ÉS GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA PEDADÓGIAI PROGRAMJA 1. HELYZETELEMZÉS 1.1 Iskolatörténet 1.2 Tárgyi feltételek 1.3 A feltételrendszer fejlesztése

Részletesebben

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen

Ajánlás. Tartalomjegyzék. pályaválasztási, pályaorientációs segítséget. Régen 2 Tartalomjegyzék Ajánlás... 3 Életpálya-építés... 4 A pályaválasztási tanácsadás gyakorlata az EU-ban... 5 A pályaválasztás és a pályaválasztási tanácsadás jogszabályok, segítő szervezetek, tanácsadás...

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004.

SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS. Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. SZÖVEGES ÉRTÉKELÉS Ajánlás az általános iskolák 1-4. évfolyama számára BUDAPEST, 2004. Kiadó: Oktatási Minisztérium Szerkesztette: Dr. Csonka Csabáné Közremûködött: A Közoktatás-fejlesztési Fõosztály vezetõi

Részletesebben

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja

A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja A Vak Bottyán Általános Művelődési Központ Pedagógiai és Művelődési Programja Jóváhagyva a tantestület által: 2013. szeptember én 1 Tartalomjegyzék: Tartalomjegyzék:... 2 Beköszöntő... 5 I. HELYZETELEMZÉS...

Részletesebben

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések

243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet. a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról. Általános rendelkezések 243/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról A közoktatásról szóló - többször módosított - 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: közoktatásról

Részletesebben

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása

BEVEZETŐ. Az iskola főbb adatai. Az iskola rövid bemutatása BEVEZETŐ Az iskola főbb adatai Az iskola hivatalos neve: Stromfeld Aurél Gépipari, Építőipari és Informatikai Szakközépiskola Az iskola címe, telefonszáma: 3100 Salgótarján, Rákóczi út 60. (32)411 044,

Részletesebben

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei

A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS A területi tervezés és programozás főbb módszerei és a fejlesztés lehetőségei Készítette: Tóth Tamás Témavezető: Dr. Káposzta József tanszékvezető,

Részletesebben

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023

HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 HOGY ÁLTALUK LEGYEN JOBB! NEMZETI IFJÚSÁGI STRATÉGIA 2008-2023 Bevezető Az öregedő társadalom, az elhúzódó tanulóidő, a tanulmányokat folytató fiatalok megnövekedett aránya, ezzel együtt az aktív dolgozó

Részletesebben

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014.

Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM. (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. Mecsekaljai Általános Iskola PEDAGÓGIAI PROGRAM (a módosítással érintett fejezetek, kiemelve az új részeket egységes szövegbe szerkesztetten) 2014. TARTALOM TARTALOM 2 BEVEZETÉS 5 KÜLDETÉSNYILATKOZAT 5

Részletesebben