B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtásáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város 2007. évi költségvetésének végrehajtásáról"

Átírás

1 B E S Z Á M O L Ó Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtásáról A Közgyőlés a 17/2008. (IV.29.) rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK

2 Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése 17/2008. (IV.29.) rendelete a évi költségvetés végrehajtásáról Oldalszám 1. számú melléklet Bevételek és kiadások elıirányzatai számú melléklet Felújítási, felhalmozási kiadások részletezése 43 3.a számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege - Bevételek 52 3.b számú melléklet Az önkormányzati költségvetés mérlege - Kiadások 53 4.a számú melléklet A környezetvédelmi alap bevételei és kiadásai 54 4.b számú melléklet Parkoló építési alap bevételei és kiadásai számú melléklet Önkormányzati intézmények évi létszámkerete a számú melléklet A Közgyőlés évi többéves kihatással járó döntései éves bontásban 6.b számú melléklet A Közgyőlés évi többéves kihatással járó döntéseinek várható adatai 7. számú melléklet A mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleg számú melléklet évi környezetvédelmi feladatterv végrehajtása számú melléklet Felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulás elszámolása számú melléklet A normatív, kötött felhasználású támogatások elszámolása számú melléklet Központosított elıirányzatok elszámolása a számú melléklet A költségvetési szervek évi pénzmaradványa b számú melléklet A évi pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlása számú melléklet Egyszerősített mérleg számú melléklet Egyszerősített éves pénzforgalmi jelentés számú melléklet Egyszerősített pénzmaradvány-kimutatás számú melléklet Egyszerősített eredménykimutatás számú melléklet Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételei és kiadásai

3 Könyvvizsgálói hitelesítı záradék 82 Salgótarján évi költségvetésének végrehajtásáról szóló rendelet általános indokolása 83 A évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet részletes indokolása számú táblázat Általános tartalék évi felhasználása számú táblázat Céltartalékok évi felhasználása számú táblázat Közmővelıdési feladatok évi felhasználása számú táblázat Sportfeladatok évi felhasználása számú táblázat Civil szervezetek, ifjúsági feladatok évi felhasználása számú táblázat Oktatási feladatok évi felhasználása számú táblázat Képviselıi alap évi felhasználása számú táblázat Cigány Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása 9. számú táblázat Szlovák Kisebbségi Önkormányzat évi bevételeinek és kiadásainak alakulása és indokolása számú táblázat Hitelállomány Lejárat szerint számú táblázat Hitelállomány Eszközök szerint számú táblázat Hitelállomány Hitelezık szerint számú táblázat Kamatfizetés számú táblázat Kisebbségi önkormányzatok költségvetése számú táblázat Az önkormányzati költségvetés mérlege Bevételek számú táblázat Az önkormányzati költségvetés mérlege Kiadások számú táblázat Többéves kihatással járó döntések várható adatai és indokolása számú táblázat Közvetett támogatások és indokolása 217 Könyvvizsgálói jelentés Vagyonkimutatás

4 SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŐLÉSÉNEK 17/2008. (IV.29.) rendelete Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetése végrehajtásáról Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlése az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 82. -ában foglaltak alapján Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II.13.) sz. rendelet (a továbbiakban: költségvetés) végrehajtásáról a következı rendeletet alkotja: I. A RENDELET HATÁLYA 1. A rendelet hatálya az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki. II. Az önkormányzat évi költségvetésének végrehajtása 2. A Közgyőlés Salgótarján Megyei Jogú Város évi költségvetésének végrehajtását a) ezer forint kiadással, b) ezer forint bevétellel hagyja jóvá. 3. (1) A költségvetés kiadási és bevételi elıirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet költségvetési fejezetenként, címenként, alcímenként, elıirányzat-csoportonként és kiemelt elıirányzatonként tartalmazza.

5 (2) A költségvetés, az önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére biztosított költségvetési támogatásának költségvetési szervek szerinti elıirányzatait és teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza. 4. A felújítási, felhalmozási, fejlesztési célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékő felhalmozási kiadások elıirányzatait és a teljesítés tételeit a 2. számú melléklet tartalmazza. 5. (1) A Közgyőlés jóváhagyja, hogy a polgármester a költségvetés 5. -ában foglalt felhatalmazás alapján: a) ezer forint összegben a költségvetés mőködési kiadásai fedezetének megteremtése érdekében - éven belüli lejáratú hitelt vett igénybe b) ezer forint összegben felhalmozási hitelt vett igénybe 6. A Közgyőlés a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 7. A Közgyőlés a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének mérlegét az 1. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 8. A Közgyőlés a költségvetés pénzforgalmi mérlegét a 3.a és 3.b számú melléklet szerint hagyja jóvá. 9. (1) A Közgyőlés a Környezetvédelmi Alap összevont mérlegét a 4/a. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 5

6 (2) A Közgyőlés a Parkoló építési Alap összevont mérlegét a 4/b. számú melléklet szerint hagyja jóvá. 10. A Közgyőlés a költségvetési szervek létszámait az 5. számú melléklet szerint állapítja meg. 11. A Közgyőlés a többéves kihatással járó döntések számszerősítését, évenkénti bontásban a 6. számú melléklet szerint állapítja meg. 12. A Közgyőlés a mőködési és fejlesztési célú bevételek és kiadások évi alakulását külön bemutató mérleget a 7. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 13. A Közgyőlés a Környezetvédelmi Program feladattervének teljesítését a 8. számú melléklet szerint állapítja meg. 14. (1) A Közgyőlés a felhasználási kötöttség nélküli normatív állami hozzájárulások összegeit a 9. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. (2) A Közgyőlés a normatív kötött felhasználású támogatás összegeit a 10. számú melléklet szerint állapítja meg. 6

7 Az elszámolás szerint az önkormányzat által fenntartott intézményekben ellátottak után, a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - a központi költségvetésbıl az önkormányzatot 186 ezer forint visszafizetés terheli. (3) A Közgyőlés a központosított elıirányzatok elszámolását a 11. számú melléklet szerint állapítja meg. Az elszámolás szerint a központi költségvetés felé az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. (4) A Közgyőlés megállapítja, hogy a évi kötelezettséggel terhelten áthozott, de fel nem használt normatív kötött felhasználású támogatás miatt az önkormányzatot 205 ezer forint visszafizetés terheli. (5) A Közgyőlés megállapítja, hogy a évi adóerı képesség javulása következményeként a jövedelemkülönbség mérséklése jogcímen folyósított átengedett Személyi Jövedelemadóból az önkormányzatot ezer forint visszafizetés terheli. 15. (1) A Közgyőlés a költségvetési szervek évi pénzmaradványát a 12/a. számú melléklet szerinti részletezésben hagyja jóvá. A felhasználási kötöttséggel meghatározott karbantartási elıirányzat maradványaival a költségvetési szervek a évi karbantartási elıirányzataikat kötelesek megemelni. A Közgyőlés az intézményeket érintı pénzmaradványt módosító elvonás és többlet jogcímenkénti megoszlását a 12/b. számú melléklet szerint állapítja meg. (2) A költségvetési beszámoló elfogadásáról, a jóváhagyott pénzmaradvány összegérıl, a befizetési kötelezettségekrıl a költségvetési szerveket értesíteni kell. (3) A pénzmaradvány költségvetési szervet meg nem illetı összegét, a költségvetési szervnek az önkormányzat elszámolási számlájára kell az érintett elıirányzatok módosítása mellett befizetnie. Az intézményeknek a jóváhagyott pénzmaradvány tervezett felhasználása alapján a szükséges elıirányzat-módosításokat a költségvetési rendelet elıirányzatainak 7

8 változtatása miatt június 9-ig kezdeményezni kell a pénzellátást végzı költségvetési szervnél. (4) A pénzmaradvány személyi juttatásokból származó felhasználási kötöttséggel nem terhelt része akkor használható fel szabadon, ha a költségvetési szerv jóváhagyott éves személyi juttatás elıirányzatával való gazdálkodás biztonsággal végrehajtható. 16. (1) A Közgyőlés elfogadja az önkormányzat és költségvetési szerveinek adatait összevontan tartalmazó 13. számú melléklet szerinti egyszerősített mérleget, a 14. számú melléklet szerinti egyszerősített pénzforgalmi jelentést, a 15. számú melléklet szerinti egyszerősített pénzmaradványt-kimutatást, a 16. számú melléklet szerinti egyszerősített eredmény-kimutatást (2) A Közgyőlés utasítja a Jegyzıt, hogy az önkormányzat évi egyszerősített költségvetési beszámolójának, az államháztartás szervezeti beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 45/B., valamint a helyi önkormányzatokról szóló évi LXV. törvény 92/A. (1) bekezdésének megfelelıen, a Belügyi közlönyben és a Cégközlönyben való közzétételérıl gondoskodjon. 17. A közgyőlés az Európai Uniós eszközök támogatásával megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait bemutató mérleget a 17. számú melléklet szerint tudomásul veszi. 8

9 III. Vegyes és záró rendelkezések 18. (1) Ezen rendelet április 30. napján lép hatályba. (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejőleg Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyőlésének a évi költségvetésérıl szóló 2/2007. (II.13.) sz. rendelete és az azt módosító 6/2007. (III.27) sz., 10/2007. (IV.24) sz., 15/2007. (V.22) sz., 16/2007. (VI.26) sz., 18/2007. (VIII.28) sz., 21/2007. (IX.27.) sz., 25/2007. (X.30.) sz., 27/2007. (XI.27.) sz., 29/2007. (XII.18.), 1/2008. (I.29.), sz. 4/2008. (II.12.), 12/2008. (III.25.) sz. rendeletek hatályukat vesztik. Székyné dr. Sztrémi Melinda dr. Kádár Zsombor polgármester jegyzı 9

10 1.számú melléklet Címszám 1 Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2007 évi elıirányza t e Ft 2007 évi módositott elıirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET Egészségügyi-Szociális Központ Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,27% 99,61% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,80% 100,00% 3 Dologi kiadás ,28% 90,59% ebbı l - élelmezési kiadás ,40% 88,40% - karbantartási kiadás ,06% 71,43% Önkormányzatok által folyósított 2 ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,00% 100,00% 7 Felújítás ,11% 95,33% 8 Felhalmozási kiadás ,00% 100,00% Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. 9 kívülre 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,60% 95,17% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,17% 89,75% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 1 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,00% 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,09% 94,31% 3 Önkormányzati támogatás ,87% 97,78% Bevételek mindösszesen ,72% 96,81% 2 Egészségügyi alapellátás 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,46% 99,42% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,20% 99,99% 3 Dologi kiadás ,43% 85,63% ebbı l - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,54% 18,79% Önkormányzatok által folyósított ellátások 2 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékő mőködési kiadás 10

11 1.számú melléklet 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás ,96% Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 9 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,87% 95,87% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,09% 93,42% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 1 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,08% 99,79% -ebbıl OEP-tıl származó bev ,08% 99,79% 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek 839 Saját bevételek összesen ,48% 100,20% 3 Önkormányzati támogatás ,46% 77,12% Bevételek mindösszesen ,13% 98,83% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2007 évi elıirányzat e Ft 2007 évi módositott elıirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 3 Szociális támogatások 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 2 Munkaadót terhelı járulékok ,81% 91,81% Önkormányzatok által folyósított 2 ellátások 1 Aktív korúak rendszeres segélye ,61% 91,61% 2 Önkormányzati foglalkoztatás mellett folyósított rendszeres szociális segély (6 hóra) ,58% 6,58% 3 Egészségkárosodott személyek rendszeres szociális segélye ,94% 87,94% 4 Normatív lakásfenntartási támogatás ,41% 67,41% 5 Helyi lakásfenntartási támogatás ,34% 78,34% 6 Adósságcsökkentési támogatás ,39% 92,39% 7 Adósságkezeléshez kapcsolódó lakásfenntartási támogatás ,22% 71,22% 8 Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ,34% 74,34% 9 Lakbértámogatás ,42% 85,42% 10 Egyéb szociális támogatás ,55% 71,55% 11 Vizitdíj visszafizetés ,65% 0,65% Kiadások összesen ,96% 75,96% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 11

12 1.számú melléklet 1 Intézményi mők. bev. -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak 1 értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,09% 84,09% Bevételek mindösszesen ,09% 84,09% 4 Gyermekvédelmi támogatások 1 Kiadások Önkormányzatok által folyósított 2 ellátások 1 Kiegészítı gyermekvédelmi támogatás Rendkívüli gyermekvédelmi tám ,17% 45,17% 3 Pénzbeli támogatás ,37% 85,37% 4 Eseti gondnoki díj és ügyvédi munkadíj ,20% 61,20% 5 Szociális nyári gyermekétkeztetés ,00% 6 Otthonteremtési támogatás ,45% 7 Bérlettámogatás ,00% Kiadások összesen ,48% 82,68% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev. -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen 3 Önkormányzati támogatás ,48% 82,68% Bevételek mindösszesen ,48% 82,68% 12

13 1.számú melléklet Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2007 évi elıirányza t e Ft 2007 évi módositott elıirányza t e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. I. EGÉSZSÉGÜGYI - SZOCIÁLIS KÖZPONT FEJEZET ÖSSZESEN 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,51% 99,54% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,14% 98,37% 3 Dologi kiadás ,49% 89,47% ebbıl - élelmezési kiadás ,40% 88,40% - karbantartási kiadás ,38% 62,93% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,10% 83,92% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre ,00% 100,00% 7 Felújítás ,11% 95,33% 8 Felhalmozási kiadás ,50% 98,52% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,56% 87,33% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,24% 90,33% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak 1 értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,24% 99,81% -ebbıl OEP-tıl származó bev ,08% 99,79% 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek -181 Saját bevételek összesen , % 97,49% 3 Önkormányzati támogatás ,98% 86,45% Bevételek mindösszesen ,18% 87,91% 13

14 1.számú melléklet Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2007 évi elıirányza t e Ft 2007 évi módositott elıirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. II. ÓVODAI NEVELÉS FEJEZET 1 Óvodai Igazgatóság Mackóvár Központi Óvoda 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,11% 100,00% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,89% 100,00% 3 Dologi kiadás ,99% 100,00% ebbı l - élelmezési kiadás ,13% 100,00% - karbantartási kiadás ,60% 100,00% Önkormányzatok által folyósított 2 ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékő mőködési kiadás 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás ,29% 100,00% 8 Felhalmozási kiadás ,00% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások -178 Kiadások összesen ,06% 99,96% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,84% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,00% -ebbıl OEP-tıl származó bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,07% 100,00% 3 Önkormányzati támogatás ,24% 100,00% Bevételek mindösszesen ,09% 100,00% 14

15 1.számú melléklet Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2007 évi elıirányzat e Ft 2007 évi módositott elıirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. III. KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYEK GAZDASÁGI SZOLGÁLATA FEJEZET Közoktatási Intézmények Gazdasági Szolgálata 1 Általános Feladatok 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,05% 96,95% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,67% 96,42% 3 Dologi kiadás ,72% 84,28% ebbıl - élelmezési kiadás - karbantartási kiadás ,80% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékő mőködési kiadás 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás ,00% 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,13% 93,12% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,80% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek -428 Saját bevételek összesen ,80% 96,73% 3 Önkormányzati támogatás ,32% 99,57% Bevételek mindösszesen ,16% 99,41% 2 Salgótarjáni Összevont Óvoda 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,44% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,79% 3 Dologi kiadás ,79% ebbıl - élelmezési kiadás ,00% - karbantartási kiadás ,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékő mőködési kiadás 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás ,16% 8 Felhalmozási kiadás ,71% 15

16 1.számú melléklet Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. 9 kívülre 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,92% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,53% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek 1 Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,00% 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,00% 3 Önkormányzati támogatás ,55% Bevételek mindösszesen ,80% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2007 évi elıirányza t e Ft 2007 évi módositott elıirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. ÁLTALÁNOS ISKOLAI OKTATÁS 3 Bóna Kovács Károly Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,69% 100,00% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,49% 100,00% 3 Dologi kiadás ,46% 100,00% ebbıl - élelmezési kiadás ,39% 100,00% - karbantartási kiadás ,48% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% 4 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás 9 Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,41% 100,00% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,26% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak 1 értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,00% 16

17 1.számú melléklet 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,85% 100,00% 3 Önkormányzati támogatás ,46% 100,00% Bevételek mindösszesen ,41% 100,00% 4 Dornyay Béla Általános Iskola 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,48% 100,00% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,33% 100,00% 3 Dologi kiadás ,90% 100,00% ebbıl - élelmezési kiadás ,21% 100,00% - karbantartási kiadás ,12% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás ,00% Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 9 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,10% 100,00% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,69% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 1 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev. 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,62% 100,00% 3 Önkormányzati támogatás ,36% 100,00% Bevételek mindösszesen ,10% 100,00% 17

18 1.számú melléklet Címszám 5 Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2007 évi elıirányza t e Ft 2007 évi módositott elıirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. Salgótarjáni Központi Általános Iskola és Diákotthon 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,03% 99,41% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,43% 99,65% 3 Dologi kiadás ,29% 93,05% ebbıl - élelmezési kiadás ,07% 100,00% - karbantartási kiadás ,93% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások ,00% 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,74% 4 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás ,00% 8 Felhalmozási kiadás ,89% Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 9 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,94% 98,06% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,22% 99,97% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 1 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl ,00% 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,90% 2 Támogatásértékő felhalmozási bev ,00% 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,45% 100,14% 3 Önkormányzati támogatás ,08% 99,50% Bevételek mindösszesen ,24% 99,56% 6 Kodály Zoltán Általános Iskola 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,89% 100,00% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,44% 100,00% 3 Dologi kiadás ,61% 100,00% ebbıl - élelmezési kiadás ,79% 100,00% - karbantartási kiadás ,50% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása 4 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. 9 kívülre 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások 18

19 1.számú melléklet Kiadások összesen ,46% 100,00% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,79% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak 1 értékesítése 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,00% 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,31% 100,00% 3 Önkormányzati támogatás ,12% 100,00% Bevételek mindösszesen ,46% 100,00% Címszám Alcímszám Elıir. csop. Kiem. ei.sz. Címnév Alcímnév Elıir. csop. Kiem. ei. név 2007 évi elıirányzat e Ft 2007 évi módositott elıirányzat e Ft. Teljesítés e Ft Telj./ ered. ei. Telj./ mód. ei. 7 Petıfi Sándor Általános Iskola 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,91% 100,00% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,26% 100,00% 3 Dologi kiadás ,36% 100,00% ebbıl - élelmezési kiadás ,43% 100,00% - karbantartási kiadás ,36% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% 4 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 9 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,38% 100,00% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,69% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 1 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,00% 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,03% 100,00% 3 Önkormányzati támogatás ,55% 100,00% Bevételek mindösszesen ,38% 100,00% 19

20 1.számú melléklet 8 II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 1 Kiadások 1 Mőködési költségvetés 1 Személyi juttatás ,78% 100,00% 2 Munkaadót terhelı járulékok ,14% 100,00% 3 Dologi kiadás ,55% 100,00% ebbıl - élelmezési kiadás ,29% 100,00% - karbantartási kiadás ,71% 100,00% 2 Önkormányzatok által folyósított ellátások 3 Ellátottak pénzbeli juttatása ,00% 4 Támogatás értékő mőködési kiadás ,00% 5 Mők.c.pénzeszk.átadás áll. házt. kívülre 7 Felújítás 8 Felhalmozási kiadás Felhalmoz. c.pénzeszk.átad. áll. házt. kívülre 9 12 Függı,átfutó,kiegy. kiadások Kiadások összesen ,91% 100,00% 2 Saját bevételek 1 Mőködési bevételek 1 Intézményi mők. bev ,90% 100,00% -ebbıl mők.c. átvett pe. áll.házt. kívülrıl ,00% 3 Felhalmozási és tıkejellegő bevételek Tárgyi eszk., immat. javak értékesítése 1 4 Felh. c. átvett pe. áll. házt. kívülrıl 4 Támogatásértékő bevételek 1 Támogatásértékő mőködési bev ,00% 2 Támogatásértékő felhalmozási bev. 7 Pénzforgalom nélküli bevételek 1 Elızı évi pénzmar. igénybevétele ,00% 8 Függı,átfutó,kiegy. bevételek Saját bevételek összesen ,60% 100,00% 3 Önkormányzati támogatás ,39% 100,00% Bevételek mindösszesen ,91% 100,00% 20

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 2010. év SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓJA 21. év A Közgyűlés a 17/211. (IV.28.) önkormányzati rendeletével elfogadta. TARTALOMJEGYZÉK Salgótarján Megyei Jogú Város Közgyűlésének

Részletesebben

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére.

1.A rendelet hatálya. 1.. A rendelet hatálya kiterjed a helyi önkormányzatra és költségvetési szervére. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testületének 10./2010 (IV.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2009. évi költségvetésének végrehajtásáról. Tengelic Község Önkormányzata Képviselı-testülete

Részletesebben

A költségvetés alakulásának általános értékelése

A költségvetés alakulásának általános értékelése Tisztelt Közgyőlés! Salgótarján Megyei Jogú Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének félévi teljesítésérıl szóló tájékoztatási kötelezettséget, mint minden önkormányzat számára, az államháztartásról

Részletesebben

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló

Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló Paks Város 2010. évi költségvetése - 2. forduló I. Pénzügyi mérleg - Bevételek I.A Megnevezés.. változás tény eredeti ei. várható előirányzat % I. Működési bevételek 0 0 0 0 1. Intézményi működési bevételek

Részletesebben

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Balatonfűzfő Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/215.(II.27.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 215. évi költségvetéséről Az önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 211.

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK. 6/2011. (II. 05.) önkormányzati rendelete ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 6/0. (II. 05.) önkormányzati rendelete " +,!!! " #$%&'( ) ( * - egységes szerkezetbe foglalva a 9/0. " %&#'( ) (' ( - (II.5.) számú és a 8/0. (IX.0.)

Részletesebben

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete

Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének. 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzat Képviselı-testületének 9/2015.(IV.30.) rendelete Kéthely Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését megállapító 2/2014.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról Kéthely

Részletesebben

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre:

A Képviselő-testület a költségvetés címrendjét a következők szerint határozza meg a 2007. évre: 1. számú melléklet a Szatymaz Községi Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről és annak végrehajtásáról, a költségvetési gazdálkodás 2007. évi vitelének szabályairól szóló 4/2007. (II.22.) KT. rendelethez

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április

BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL (ZÁRSZÁMADÁS) 2010. április S A J Ó S ZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNY Z A T Elıterjesztı: Dr. Faragó Péter Polgármester Készítette: Dr. Márton Kinga Jegyzı BESZÁMOLÓ SAJÓSZENTPÉTER VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2009. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XII. évfolyam 5. szám ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2011. MÁJUS 19. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 98/2011. (V.11.) sz. hat. Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottságba

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2006 februárjában Szentes Város ÖNKORMÁNYZATA 2006. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 2 ELŐTERJESZTÉS Szentes Város Önkormányzata Képviselő-testülete

Részletesebben

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról

Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka Község Önkormányzata képviselő-testületének 14/2012.(IV.25.) önkormányzati rendelete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról Pátka község Önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló

Részletesebben

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére

Előterjesztés A Képviselő-testület 2014. június 19-i ülésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Polgármestere 2461 Tárnok, Dózsa György út 150-152.. Postacím: 2461 Tárnok, Pf.: 3. Tel.: 06 (23) 387 019 06 (23) 387 031 Fax: 06 (23) 387 108 Ügyfélfogadási idő: Hétfő:

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XIV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2013. MÁJUS 17. TARTALOM A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI ZMJVK 19/2013. (V.17.) ÖR. a 2012. évi zárszámadásról ZMJVK 20/2013. (V.17.)

Részletesebben

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET

* * NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE. RENDELETEI és HATÁROZATAI I. - II. KÖTET XXI. évfolyam 1. szám 2011. február 23. R/H NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK * * HIVATALOS LAPJA NÓGRÁD MEGYE ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZLÖNYE A KÖZGYŰLÉS 2011. II. 17-ÉN TARTOTT ÜLÉSÉN HOZOTT RENDELETEI és HATÁROZATAI

Részletesebben

A. Költségvetési KIADÁSOK

A. Költségvetési KIADÁSOK 2. sz. melléklet az 1/2011. (II.10.) sz. önkormányzati képviselő-testületi rendelethez Sajókeresztúr Községi Önkormányzat 2011.évi kiadásai és bevételei összesítve és címenként (adatok eft-ban) A. Költségvetési

Részletesebben

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 1/2015. ( II.13.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Mátraterenye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az

Részletesebben

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete

Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2012. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 4/202. (III. 05.) önkormányzati rendelete Decs Nagyközség Önkormányzata 202. évi költségvetéséről Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az

Részletesebben

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERÉTİL ELİTERJESZTÉS LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ Tisztelt Képviselıtestület! ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS Jogszabályi környezet bemutatása

Részletesebben

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki.

A rendelet hatálya az önkormányzatra, a közös önkormányzati hivatalra terjed ki. Vaszar Község Önkormányzata Képviselő-testületének /215.(II..) önkormányzati rendelete az önkormányzat 215. évi költségvetéséről Vaszar Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Sajóivánka Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 16-án, 16:00 órai kezdettel megtartott munkaterv szerinti nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak:

Részletesebben

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Minősített többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. április 26-i ülése 4. számú napirendi pontja Rendelettervezet a Tolna Megyei Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 2/2013. (II.

Részletesebben

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei

A rendelet hatálya. Értelmező rendelkezés. A költségvetés fő összegei 1 Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015.(II.26.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi költségvetéséről Szalkszentmárton Község

Részletesebben

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről

1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről 1/2012.(II.15.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2012. évi költségvetésről Mátraszele község Önkormányzatának Képviselőtestülete az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. tv. 23..(1) bekezdésében

Részletesebben

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl

Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Beszámoló Békés Város Önkormányzata 2006. évi költségvetésének teljesítésérıl Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 82. -a (a továbbiakban Áht.) és az államháztartás szervezetei beszámolási

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról

B E S Z Á M O L Ó az önkormányzat 2014. évi idıközi költségvetési gazdálkodásáról Hajdúnánás Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTİL 5. Száma: 18671-6/2014. Elıkészítık: Kiss György Közgazdasági Iroda irodavezetıje, Pálócziné Tóth Mária költségvetési csoportvezetı A beszámoló törvényességi

Részletesebben

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám

A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA. Kaposvár, 2010. június 1., kedd. 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám A SOMOGY MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK HIVATALOS LAPJA Kaposvár, 2010. június 1., kedd 3. szám TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja

Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás 7100 Szekszárd, Tartsay u. 10. Szekszárd és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás Tanácsa 2010. április 27-i ülésének 1. napirendi pontja Tárgy: Elıadó:

Részletesebben

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl:

Rendelet Kivonat. Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: Rendelet Kivonat Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselıtestületének 2013. január megtartott ülésérıl: 16-án Tiszaszentmárton község Önkormányzati Képviselő-testületének 1/2013. ( II.12.) Önkormányzati

Részletesebben