Tanulmányok, cikkek,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányok, cikkek,"

Átírás

1 Tanulmányok, cikkek, beszédek és előadások Vol. II Segesváry Viktor Mikes International Hága, Hollandia 2006.

2 Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám : Postbank rek.nr Cégbejegyzés : Stichtingenregister : S Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag Terjesztés A könyv a következő Internet-címről tölthető le : http ://www.federatio.org/mikes_bibl.html Aki az -levelezési listánkon kíván szerepelni, a következő címen iratkozhat fel : A kiadó nem rendelkezik anyagi forrásokkal. Többek áldozatos munkájából és adományaiból tartja fenn magát. Adományokat szívesen fogadunk. Cím A szerkesztőség, illetve a kiadó elérhető a következő címeken : Levelezési cím : P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Hollandia Publisher Foundation 'Stichting MIKES INTERNATIONAL', established in The Hague, Holland. Account : Postbank rek.nr Registered : Stichtingenregister : S Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag Distribution The book can be downloaded from the following Internet-address : http ://www.federatio.org/mikes_bibl.html If you wish to subscribe to the mailing list, you can do it by sending an to the following address : The publisher has no financial sources. It is supported by many in the form of voluntary work and gifts. We kindly appreciate your gifts. Address The Editors and the Publisher can be contacted at the following addresses : Postal address : P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Holland ISSN ISBN-10: ISBN-13: NUR 694 Mikes International, , Segesváry Viktor , All Rights Reserved Copyright Mikes International , Segesváry Viktor II -

3 A KIADÓ ELŐSZAVA A mai napon kiadtuk Segesváry Viktor 1994 és 2006 között megjelent tanulmányait, cikkeit, beszédeit és előadásait két kötetben. Ez a második kötet a 2001 és 2006 között kiadott tanulmányokat, cikkeket, beszédeket és előadásokat foglalja magában. A szerző következő művei jelentek meg eddig a Bibliotheca Mikes International keretében : DIALOGUE OF CIVILIZATIONS An Introduction to Civilizational Analysis CIVILIZÁCIÓK DIALÓGUSA Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába (A Dialogue of Civilizations magyar fordítása) INTER-CIVILIZATIONAL RELATIONS AND THE DESTINY OF THE WEST Dialogue or Confrontation? EXISTENCE AND TRANSCENDENCE An Anti-Faustian Essay in Philosophical Anthropology WORLD STATE, NATION STATES, OR NON-CENTRALIZED INSTITUTIONS A Vision of the Future in Politics FROM ILLUSION TO DELUSION Globalization and the Contradictions of Late Modernity A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI FÖDERÁCIÓS ESZME TÖRTÉNETE A 18. SZÁZADTÓL 1945-IG L'ISLAM ET LA REFORME - Etude sur l'attitude des réformateurs zurichois envers l'islam, AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ Tanulmány a zürichi reformátorok Iszlámmal szembeni magatartásáról, (A L Islam et la Réforme magyar fordítása) LE RÉALISME KHROUCHTCHÉVIEN La politique soviétique à l égard du nationalisme arabe, A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE THE HISTORY OF A PRIVATE LIBRARY IN THE 18 th CENTURY HUNGARY The Library of Pál and Gedeon Ráday REFORMÁTUS PRÉDIKÁTOROK RÁKÓCZI FERENC SZABADSÁGHARCÁNAK IDEJÉN Kéziratban megmaradt 18. századi prédikációs kötetek alapján készített tanulmány IFJÚKORI VERSEK ÉS ÍRÁSOK, THE RED CROSS / LA CROIX-ROUGE / LA CRUZ ROJA WRITINGS / ECRITS / ESCRITOS ESSAYS, ARTICLES AND LECTURES, SZÁZADI KONZERVATIVIZMUS. Tanulmány egy új világkép és társadalom kialakításának szükségességéről A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ Hága (Hollandia), szeptember 13. MIKES INTERNATIONAL Copyright Mikes International , Segesváry Viktor III -

4 PUBLISHER S PREFACE Today we publish studies, articles, speeches and lectures of Victor Segesvary from the years 1994 through The present volume contains his studies, articles, speeches and lectures from the period between 2001 and Other works of Victor Segesvary published by Mikes International : DIALOGUE OF CIVILIZATIONS An Introduction to Civilizational Analysis CIVILIZÁCIÓK DIALÓGUSA Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába (Hungarian version of Dialogue of Civilizations) INTER-CIVILIZATIONAL RELATIONS AND THE DESTINY OF THE WEST Dialogue or Confrontation? EXISTENCE AND TRANSCENDENCE An Anti-Faustian Essay in Philosophical Anthropology WORLD STATE, NATION STATES, OR NON-CENTRALIZED INSTITUTIONS A Vision of the Future in Politics FROM ILLUSION TO DELUSION Globalization and the Contradictions of Late Modernity HISTORY OF THE FEDERATIVE IDEA FOR CENTRAL-EASTERN EUROPE FROM THE LATE 18 th CENTURY UNTIL 1945 (in Hungarian) L'ISLAM ET LA REFORME Etude sur l'attitude des réformateurs zurichois envers l'islam, (ISLAM AND REFORMATION A Study Concerning the Zurich Reformers' Attitude towards Islam, ) AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ Tanulmány a zürichi reformátorok Iszlámmal szembeni magatartásáról, (Hungarian version of L Islam et la Réforme) LE RÉALISME KHROUCHTCHÉVIEN La politique soviétique à l égard du nationalisme arabe, A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE THE HISTORY OF A PRIVATE LIBRARY IN THE 18 th CENTURY HUNGARY The Library of Pál and Gedeon Ráday REFORMÁTUS PRÉDIKÁTOROK RÁKÓCZI FERENC SZABADSÁGHARCÁNAK IDEJÉN Kéziratban megmaradt 18. századi prédikációs kötetek alapján készített tanulmány IFJÚKORI VERSEK ÉS ÍRÁSOK, THE RED CROSS / LA CROIX-ROUGE / LA CRUZ ROJA WRITINGS / ECRITS / ESCRITOS ESSAYS, ARTICLES AND LECTURES, SZÁZADI KONZERVATIVIZMUS. Tanulmány egy új világkép és társadalom kialakításának szükségességéről A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ The Hague (Holland), 13 September, 2006 MIKES INTERNATIONAL Copyright Mikes International , Segesváry Viktor IV -

5 FARKAS FLÓRIÁNNAK, ŐSZINTE HÁLÁVAL ÉS BARÁTSÁGGAL Copyright Mikes International , Segesváry Viktor V -

6 Segesváry Viktor Copyright Mikes International , Segesváry Viktor VI -

7 TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava... III Publisher s Preface...IV Tanulmányok és cikkek : A civilizációk dialógusának éve* TÖRTÉNETI HÁTTÉR CIVILIZÁCIÓS DIALÓGUSOK ÉS A GLOBALIZÁLÓ FOLYAMAT... 4 (a) Mi a civilizáció és a civilizációs pluralizmus értelme?... 4 (b) Globalizáció és a civilizációk dialógusa A CIVILIZÁCIÓS ANALÍZIS SZÜKSÉGESSÉGE A CIVILIZÁCIÓS DIALÓGUSOK SZERVEZÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEI (a) A dialógusok témái és formája (b) A dialógusok szervezési szempontjai (c) A résztvevők kiválasztása Hazatérés Erdélyországba* Útinapló Ézsaiás könyve egyes fejezeteinek magyarázata* Valóság, igazság és racionalitás a tudományfilozófiában* A MODERN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK FILOZÓFIÁJA REALIZMUS ÉS RELATIVIZMUS AZ ANGOLSZÁSZ ANALÍTIKAI FILOZÓFIÁBAN A POSZTMODERN TUDOMÁNYFILOZÓFIA Közérdek és közjó* Gondolatok korunk egyik legnehezebb társadalmi és politikai kérdésével kapcsolatban A KÖZÉRDEK FOGALMA ELTORZULÁSÁNAK ÉS A KÖZJÓ ELFELEJTÉSÉNEK OKAI (a) Kollektivista ideológiák (b) Liberális-individualista ideológiák A KÖZÉRDEK ÉS A KÖZJÓ KLASSZIKUS ÉRTELMEZÉSE Amerika válaszúton* A szeptember 11-ei tragédia politikai következményei ELVI ÉS MORÁLIS ALAPOK AMERIKA HEGEMÓNIÁJA ÉS UNIVERZALISTA TÖREKVÉSEI Hatalom és kiszolgáltatottság* Agnosztikus gondolatok a tudományos haladásról, az élet minőségéről és a modern ember jövőjéről A TUDOMÁNY HATALMA ÉS AZ EMBER KISZOLGÁLTATOTTSÁGA AZ ÉLTECHNOLÓGIÁK VESZÉLYEI BILL JOY ÉS A LOVINS FIVÉREK MEGLÁTÁSA SZERINT NÉGY PÉLDA A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS MODERN TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TEREMTETT VESZÉLYEKRE (i) Modern nukleáris, kémiai és biológiai fegyverek: (ii) Közegészségügy A terrorizmus elleni háború* A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA KI MINŐSÍTHET EGY SZEMÉLYT VAGY SZERVEZETET TERRORISTÁNAK? Copyright Mikes International , Segesváry Viktor VII -

8 3. FÜGGETLENSÉGI HARC ÉS TERRORIZMUS TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI GYÖKEREK Globalizáció, hegemónia és a harmadik évezredpolitikai ujjárendeződése;és ezek egyes regionális vonatkozásai* A TERÜLETILEG MEGHATÁROZOTT NEMZETÁLLAM HANYATLÁSA (a) A globalizáció jelentősége (b) A területi nemzetállam hanyatlása EGY NEM-CENTRALIZÁLT DEMOKRATIKUS POLITIKAI ELRENDEZŐDÉS FŐBB VONÁSAI (a) Az új egységek konstitutív elemei (b) Törvényhozás és kormányzás (c) Gazdaságpolitika és a gazdaság irányítása (d) A planetáris koordináció szükségessége AZ ÚJ POLITIKAI EGYSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEI (a) Információ, információs társadalom és virtuális valóság (b) Információs társadalom és közösségi network hálózatok TECHNOLÓGIÁK ÉS A SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA (a) Infrastrukturális adottságok és virtuális közéleti szférák (b) Információs és kommunikációs rendszerek Az információs és kommunikációs kor ideológiája* Az ideológia fogalma az információ újjáteremtő erejében hívő világ gyakorlatában AZ IDEOLÓGIA FOGALMA AZ INFORMÁCIÓS KOR IDEOLÓGIÁJÁNAK NÉGY ANTINÓMIÁJA Egy széttöredezett világ felé* A hegemónikus politika következményei geopolitikai perspektívában (a) A hegemonikus törekvés sikertelensége (b) A geopolitikai perspektíva értelmezése (c) Hegemónia, krízis és széttöredezés a geopolitikai perspektívában Civilizáció vagy civilizációk* A késői modernitás alapvető problémája AZ UTOLSÓ ÉVTIZEDEKBEN BEKÖVETKEZETT TÖRÉS A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ KERETÉBEN CIVILIZÁCIÓ ÉS KULTÚRA A GLOBÁLIS ÉS A LOKÁLIS FOGALOMPÁRJA HASONLÓ VONÁSOK ÉS ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉGEK CIVILIZÁCIÓK KÖZÖTT CIVILIZÁCIÓS PLURALIZMUS VAGY VILÁGKULTÚRA? EXCURSUS AZ EGYES CIVILIZÁCIÓK POLITIKAI RENDSZEREINEK KÜLÖNBÖZŐSÉGÉRŐL Valóság, igazság és racionalitás a huszadik század egyes filozófiai irányzatai kiemelkedő képviselőinél* A HEIDEGGERI HERMENEUTIKA: A LÉT ÖNFELTÁRÁSA HABERMAS: KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÖSSÉG ÉS A VILÁGNÉZETEK KÜLÖNBSÉGE A PRAGMATISTÁK EMPIRICIZMUSA ÉS ÉLETKÖZELSÉGE (a) Charles Sanders Peirce és William James (b) John Dewey A LÉTEZŐ ÉS A LÉNYEGES ELVETÉSE LYOTARD POSZTMODERN FILOZÓFIÁJÁBAN Radzsasztán: a maharadzsák országa* Indiai útinapló, Amerika és Irak* Ki a polgár tulajdonképpen?* Vitaindító gondolatok egy aktuális témához Copyright Mikes International , Segesváry Viktor VIII -

9 Iszlám és politika* A civilizációk közötti első konfliktus alapjainak elemzése AZ ISZLÁM DOKTRINÁLIS ALAPELVEI, MELYEK A POLITIKAI TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLJÁK (a) Az iszlám radikális monotheizmusa (b) Egy radikális közösségi perspektíva (c) Radikális szabadság fogalom AZ ISZLÁM ORSZÁGAINAK POLITIKAI BERENDEZKEDÉSE AZ ISZLÁM FELÉBREDÉSE ÉS REFORMOK KERESÉSE/ A FUNDAMENTALIZMUS MEGSZÜLETÉSE AZ 1970-ES ÉVEKBEN CIVILIZÁCIÓS KONFLIKTUS, TERRORIZMUS ÉS SZABADSÁGHARC Az iszlám és a reformáció* A zürichi reformátorok iszlámmal szemben való magatartása ( ) Első rész A TÖRTÉNELMI ÉS INTELLEKTUÁLIS KONTEXTUS Második rész A ZÜRICHI REFORMÁTOROK MAGATARTÁSA AZ ISZLÁMMAL SZEMBEN Harmadik rész THEOLÓGIAI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ PERSPEKTÍVÁK Vissza a zsákutcából* Segesváry Viktor az ég és az ember útjáról, az áthidalható távolságról A Ráday Könyvtár 18. századi története* A KÖNYVTÁR SZEREPE A MAGYAR KULTÚRÁBAN A KÖNYVGYŰJTŐ RÁDAYAK RÁDAY PÁL RÁKÓCZI HÍVE, KURUC DIPLOMATA ÉS HÍVŐ KERESZTÉNY RÁDAY GEDEON AZ EURÓPAI MŰVELTSÉGŰ IRODALMÁR ÉS TUDÓS (a) A gyűjtés területei (b) A beszerzői kör (c) Aukciók és könyvkereskedők A KÖNYVTÁR KÜLSŐ KÉPE Virradat Keleten és a Nyugat alkonya: Két modernitás szembenállása* MI A MODERNIZÁCIÓ ÉRTELME? A NYUGATI ÉS MÁS CIVILIZÁCIÓK KÖZÖTTI ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉGEK MODERNIZÁCIÓ KÍNÁBAN (a) Konfucius és a kínai civilizáció (b) Konfucius, Mao és Deng MODERNIZÁCIÓ INDIÁBAN (a) Vallási identitások és gazdasági egyenlőtlenségek az indiai államszövetségben (b) A kasztrendszer alapvető szerepe A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS SIKEREI ÉS VESZÉLYEI KÍNÁBAN ÉS INDIÁBAN AZ ÁZSIAI MODERNIZÁCIÓ JÖVŐJE EXCURSUS KÍNAI MŰVÉSZET: KÖLTÉSZET ÉS FESTMÉNYEK Melyik Európa?* Kisebbség és államiság* Integráció és hatalmi viszonyok* A hruscsovi realizmus* A szovjet külpolitika és az arab nacionalizmus, A SZOVJET KÜLPOLITIKA ÚJ IRÁNYZATA A HARMADIK VILÁGBAN Copyright Mikes International , Segesváry Viktor IX -

10 2. A 'NEMZETI DEMOKRÁCIA' PRAKTIKUS JELENTŐSÉGE AZ ÚJ SZOVJET KÜLPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZELKELETEN (a) Védelmi szerződések megkötésének és katonai szövetségek kialakulásának megakadályozása (b) Az arab nacionalizmus feltételnélküli és nyílt támogatása (i) Fegyverek és katonai berendezések szállítása (ii) Az arab államok és a nyugati hatalmak közötti konfliktusokba való beavatkozás (iii) Az Eisenhower Doktrína (iv) A Szuezi Csatorna nacionalizálása (v) A libanoni polgárháború A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS POLITIKÁJA, MINT AZ ÚJ KÜLPOLITIKA RÉSZE AZ ÚJ SZOVJET KÜLPOLITIKA LEGFŐBB PROBLÉMÁI A KÖZELKELETEN Az Isten jelenlétében élni egész életünkben* Európa szkizofréniája vagy az európai ember tragédiája* Ámokfutás és karikatúrázás* Az ezredéves európai kultúra állapota a késői modernitás korában Dobos Marianne beszélgetése Segesváry Viktorral* A történelem sodrában* BESZÉDEK ÉS ELŐADÁSOK Prédikáció 2001 Pünkösdjén egy new yorki magyar református gyülekezetben* MI A SZENTLÉLEK MUNKÁSSÁGA? A SZENTLÉLEK HOZZA LÉTRE A KOINONIÁT, VAGYIS A HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉT Civilizáció vagy civilizációk?* Gondolatok a globális kor alapvető jellegéről és kihívásáról FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA (a) Civilizáció és kultúra (b) Univerzalizmus és partikularizmus (c) Globális és lokális HASONLÓ VONÁSOK ÉS ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉGEK CIVILIZÁCIÓK KÖZÖTT CIVILIZÁCIÓS PLURALIZMUS VAGY VILÁGKULTÚRA? EXCURSUS AZ UNIVERZALIZMUS FAJTÁIRÓL ÉS AZ UNIVERZALIZMUS ÉS GLOBALIZÁCIÓ KÜLÖNBSÉGÉRŐL Ünnepi beszéd az 1956-os Magyar Forradalomra való megemlékezés alkalmával* Lugano, október Terrorizmus és iszlám* A Ticinói Magyar Egyesületben január 27.-én tartott előadás CIVILIZÁCIÓ ÉS KULTÚRA GLOBALIZÁCIÓ ÉS CIVILIZÁCIÓK AZ ISZLÁM TANÁNAK ALAPELVEI AZ ISZLÁM ALAPVETÖ TANÍTÁSA A TÁRSADALOMRÓL ÉS A POLITIKÁRÓL AZ ISZLÁM FELÉBREDÉSE ÉS REFORMOK KERESÉSE POLITIKAI INTÉZMÉNYEK: 'UMMAH ÉS A KALIFÁTUS VAGY IMÁMSÁG A FUNDAMENTALIZMUS MEGSZÜLETÉSE A 70-ES ÉVEKBEN A SZERZŐRŐL Copyright Mikes International , Segesváry Viktor X -

11 Tanulmányok és cikkek Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

12 2001: A civilizációk dialógusának éve 2001: A civilizációk dialógusának éve* Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1998 november 4.-én egyhangúlag megszavazott határozatával (A/RES/53/22) a ik évet Az Egyesült Nemzetek Civilizációk Közötti Dialógusa Évének nyilvánította. E határozat meghozására szóló indokai között a Közgyűlés a következőket jelentette ki: 1 "Tudatában lévén a különféle civilizációk által elért eredményeknek, melyek a kulturális pluralizmus valóságáról és az emberiség kreatív képességeinek különféle formáiról tanúskodnak, Tudva azt, hogy a türelmetlenség, a különféle konfliktusok és háborúk ellenére, az emberiség történetét a civilizációk pozitív és kölcsönösen előnyös együttműködése jellemzi, Kiemelve a türelem nagy fontosságát a nemzetközi kapcsolatokban és a dialógus által játszott hasznos szerepet egymás megértésében, a békét fenyegető tevékenységek elkerülésében és a civilizációk közötti együttűködésben és kölcsönös megértésben, Tudomásul véve, hogy 1995 'Az Egyesült Nemzetek Türelmet Előmozdító Éve' volt, és tudatában lévén annak is, hogy a türelem és az emberek között lévő különbségek tisztelete az emberi jogok univerzális védelmét és kiterjesztését és a civil társadalom, a szociális egyetértés és a béke ügyét is szolgálják, Megerősítve azt a felismerést, hogy a különféle civilizációk által elért eredmények az emberiség örökségét képviselik, melyek az egész emberiség számára a haladás megvalósítására való ösztönzés forrását jelentik, Megelégedését fejezve ki a nemzetközi közösség egymás megértését szolgáló és egy a civilizációk közötti konstruktív dialógust kialakító kollektív erőfeszítései felett a harmadik évezred hajnalán, * Valóság, Budapest, 2001 január, XLIV. évf. 1. szám. 1. Az Egyesült Nemzetek határozatának szövegét az angol eredetiből a szerző fordította. Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

13 2001: A civilizációk dialógusának éve Kinyilvánítja megingathatatlan elhatározottságát a civilizációk közötti dialógus megkönnyítésének és előmozdításának érdekében." Határozatának értelmében a Közgyűlés felkérte a tagállamok kormányait, az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyes szerveit, elsősorban az UNESCO-t, valamint a többi, érdekelt nemzetközi szervezeteket, beleértve a kormányoktól független működőket is (NGO), a civilizációk közötti dialógusra vonatkozó kulturális, nevelési és társadalmi programok és események megvalósítására. A határozat felkéri mindazokat, akik ilyen programokat és eseményeket szerveznek, hogy ezekről informálják az ENSZ Főtitkárát, akinek a határozat értelmében 2000-ben egy ideiglenes, 2001-ben pedig egy végleges jelentést kell benyújtania a Közgyűlésnek (a magyar fordítás a szerző munkája). 1. TÖRTÉNETI HÁTTÉR A történelem folyamán mindig voltak a királyságok és birodalmak határait nem tisztelő népvándorlások, eszmék vagy hittételek továbbadása, s áruknak vagy az emberi teremtőképességet bizonyító népművészeti értékeknek a világ egyik részéből a másikba való szállítása. Csak gondoljunk arra, hogy miként jutott el az első ábécé az akkor ismert, földközitengeri világ egyes részeibe az arám Szíria Ugarit nevű városából; miként terjedt el a matematikában az indiai tudósok által bevezetett nulla más kultúrákba, Európába az arab tudósok közvetítésével. Vagy emlékezzünk a népek vándorlásának emberemlékezet óta igen nagy tömegeket megmozgató jelenségére az ázsiai sztyeppéken keresztül; vagy éppenséggel a Selyem Útjára, mely Kínát kapcsolta össze Európával, s amelynek útvonalán az ókor olyan híres kereskedelmi központjai játszottak nagy szerepet, mint Palmyra a szíriai sivatagban. Ezek a határokat átívelő vándorlások és mozgalmak semmiképpen sem hasonlíthatók ahhoz a jelenséghez, melyet ma globalizációnak nevezünk. A kor technikájának megfelelő akkori szállítási eszközök és kommunikációs lehetőségek, s a világ más részeinek növekvő ismerete ellenére, a világ e kapcsolatokban résztvevő vidékei egymástól mégis izolálva maradtak. Kína a világ közepében, az Ég és a Föld között, elhelyezkedő teret uralta (a 'Közép Királysága,' ahogyan régebben a kínaiak a maguk országát hívták), s mindazok a népek, melyek nem a Mennyei Birodalomban, hanem a többi régiókban (a 'Föld') éltek, a kínai császár alattvalói voltak legalább is elvileg. A határokon keresztüli népvándorlások és mozgalmak csak az ipari forradalom és a nyugati tudományok és technológia 19. századi hatalmas fejlődése óta, mellyel párhuzamosan a nemzetállam lett a nyugati világ domináló politikai intézménye, növekedtek meg exponenciális módon. Ezeket a kor felfogásának megfelelően tehát átkeresztelték, s nemzetközi vándorlások és mozgalmak lettek belőlük. Ezzel szemben a transznacionális kapcsolatok kifejlődését, mely a világ legtávolabbi zugait is elérte, a szállítási, elektronikus kommunikációs és információs technikák eleddig szinte elképzelhetetlen vívmányai tették lehetővé a huszadik század négy utolsó évtizedében. Ezek teremtették meg a mi világunkat minden szempontból jellemző globalizációs folyamatot. A határokon keresztüli vagyis transznacionális vándorlások és mozgalmak egyidejűleg mindig transz-civilizációs jelenségek is voltak, de jelentőségükben soha nem váltak civilizációs Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

14 2001: A civilizációk dialógusának éve összetalálkozásokká (civilizational encounters Benjamin Nelson kifejezésével), vagyis egy dialógus vagy egy konfrontáció alkalmává. Azt persze nem lehet tagadni, hogy az egyes kultúrák közötti kapcsolatok folyamán eszmék és értékrendszerek eljutottak az egyik civilizációtól a másikig, de ebből az anthropológiában u.n. diffúziós elterjedésből soha nem lett dialógus. Tekintve azt, hogy minden civilizáció magvát egy vallásos hit alkotja, konfrontációkra bőven volt alkalom az egyes vallások képviselői között, különösképpen akkor, ha ezek egy monotheisztikus vallás hívei voltak. Korunkban 'civilizációs összetalálkozásokra' sokkal több lehetőség van, mert a különféle civilizációkhoz tartozó emberek közötti kapcsolatok természete megváltozott az információk oly nagyméretű, eleddig elképzelhetetlen eljutásával a világ minden részébe, mely a mai technológia médiái nélkül lehetetlen lett volna. Ennek következtében egyesek még egy világkultúra hamaros kialakulásáról is meg vannak győződve. Ennek az utópikus meggyőződésnek az alapja az a félreértés, mely a civilizációk természetére és a globalizáció lényegére vonatkozik. Ez annak tudható be, hogy elkötelezettjei egy univerzális civilizáció ideológiájának híveiként lépnek fel persze a saját, jól felfogott érdekeik szolgálatában. Emiatt a civilizációs dialógusok gondolatának és gyakorlatának felvázolását a civilizáció, a globalizáció, a pluralizmus és a civilizációs dialógus fogalmainak átvilágításával kell kezdeni. 2. CIVILIZÁCIÓS DIALÓGUSOK ÉS A GLOBALIZÁLÓ FOLYAMAT (a) Mi a civilizáció és a civilizációs pluralizmus értelme? Talán meglepőnek látszik, hogy a civilizáció fogalmának ma általában nem sok jelentőséget tulajdonítanak, mert a nemzetközi viszonyok, valamint az egész világra kiterjedő pénzügyi piacok virtuális létrejötte, a feledés fátylába burkolták azt a tényt, hogy az emberi exisztenciát meghatározó, az élet minden aspektusát magukba foglaló, legkiterjedtebb egységek a civilizációs világok. Ugyanakkor természetes az, hogy a nemzetközi kapcsolatok résztvevői, akikkel a képernyős híradások vagy az újságok oldalai tele vannak, a civilizációk létezéséről nem akarnak tudni, mert azt hiszik, hogy ezek az emberi élet szempontjából való alapvető fontosságának elismerése megfosztaná őket a világ színpadán játszott szerepüktől. Vajon az Iszlám civilizációjának világa, a hívők közössége, az 'ummah, nem foglal magában több tucatnyi államot, vagy a modern, nyugati civilizáció nem három kontinensen elhelyezkedő államok sorából áll? És a Buddhista civilizációhoz tartozó népek nem nagyszámú ázsiai ország határai között élnek, melyeknek eredeti kultúráját meggazdagították eszméikkel és életstílusukkal? A földünkön koexisztáló civilizációk a legnagyobb egységeket alkotják, melyeket egyes emberek és egyes emberi közösségek hoztak létre egy vallásos vagy metafizikai, valamint kulturális mag körül. A kultúra (Cicero fogalmának, cultura mentis, értelmében) magában foglalja a vallásos hitet és az azon alapuló világnézetet, a tudományos és művészi kreativitást, a gondolkodási és érvelési formák rendszerét, s a magatartást és tevékenységet kormányzó etikai elveket. Ezen túl a civilizáció egy sajátos életformát jelent, mely magában foglalja a technológiát, a civilizációs adottságoknak megfelelő életviszonyokat, társadalmi szokásokat, politikai intézményeket, gazdasági szervezeteket és termelési módokat, s a földi életnek minden más materiális elemét, melyeket a kultúra tartalma határoz meg. Így a civilizációk ténylegesen a nemzetközi rendszer felett helyezkednek el, melyet ma az emberi Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

15 2001: A civilizációk dialógusának éve együttműködés legmagasabb kifejezésének tartunk. Éppen ezért teljesen jogos civilizációs világokról beszélni, melyeknek térbeli és időbeli dimenziói vannak. Ebben a perspektívában tehát a kultúra egyrészt minden civilizációnak a magját képezi, másrészt ezekből a kultúra által meghatározott alapokból nő ki minden emberi tevékenység szférájának társadalmi gyakorlata. Minden kultúra központjában pedig egy Istenhit vagy metafizikai vallás áll, mely e civilizációs világot a kozmikus valósághoz köti, az itt és most világán túl. Az egyetlen kivétel ez alól a leírás alól a Nyugat modern civilizációja, mely tagad bármilyen e világon túli megalapozottságot (Max Weber Entzauberungja), bár keresztény alapjai még a mai késői modernitás korában is nyilvánvalóak. Ennek következtében a nyugati civilizáció mai állapotát a többi civilizációkkal szemben (Anthony Giddens kifejezésével) a leválás vagy elválasztódás fogalmával jellemezhetjük. Ennek a fogalomnak ebben a vonatkozásban egy kettős értelme van: először, a nyugati modernitásnak a sajátmaga múltjától való leválását, mely az utóbbi négy évszázad alatt következett be; másodszor, az ezt követő s a többi nagy, egykorú civilizációtól való elválasztódást. A civilizációs világok sokrendűsége csak egy pluralista megközelítést tesz lehetővé. Bár minden civilizáció kulturális magja a vallásos hit vagy kozmikus perspektíva, a civilizációs pluralizmus problematikája nem a különféle transzcendens világképre vonatkozik, hanem az emberiség más egyénei és csoportjai világának megértésére. Ebben az értelemben a pluralizmust sokszor összetévesztik a relativizmussal, vagyis olyan értelemben fogják fel, hogy a pluralizmus a hagyományok, értékrendszerek, elvek, etika, magatartás és világnézet relativitását jelenti. Evvel a felfogással ellentétben ki kell hangsúlyozni, hogy a civilizációs pluralizmus nem az, mint amit relativizmus alatt értünk, mert nem relativizálja az egyes embervilágokat, hanem azt jelenti, hogy teljes mértékben elfogadjuk ezeknek a világoknak a miénktől különböző, az emberre és a mindenségre vonatkozó nézeteit, társadalmi rendjét és közösségi tevékenységét. A civilizációs pluralizmus elfogadása tehát egy alapvető realizmust jelent azokkal az utópiát hirdetőkkel szemben, akik az embervilág egységében és egy világkultúrában hisznek. Érvelésünknek ezen a pontján szükséges röviden arra kitérni, hogy a civilizációs pluralizmus valósága alapjában különbözik a ma oly sokat vitatott multikulturalizmus fogalmától. A civilizációs pluralizmus a földtekénken koexisztáló, hatalmas civilizációs egységek viszonyára vonatkozik, míg a multikulturalizmus különféle kulturális világok (melyek nem feltétlenül egy másik civilizációs körhöz tartoznak) egy ország keretén belül való egyidejű jelenlétére utal. Ezért a multikulturalizmus mint fogalom más valóságot takarhat a változó kontextusoknak megfelelően. Így, például, az Amerikai Egyesült Államokban, melynek eredeti lakóit majdnem teljesen megsemmisítették s népessége a századok folyamán bevándorlókból tevődért össze, a multikulturalizmus egy természetes jelenség. A régebbi és új bevándorlók kultúrái egymás mellett léteznek, annál is inkább, hogy a többségi angolszász kultúra egyre inkább veszít jelentőségéből. Európa országaiban az idegen vagy más kultúrákhoz tartozó bevándorlók integrációja vagy asszimilációja viszont igen nagy nehézségekbe ütközik, mert az ott már évszázadok óta letelepült népek a legnagyobb ellenállást tanúsítják kultúrájuk védelmében. Végül azt is el kell ismerni, hogy a multikulturalizmus nem egy új jelenség: az európai középkor idejével párhuzamosan, például, a konfucianizmust és később a buddhizmust vezették be Japánba, s ezek lassan beilleszkedtek a japánok eredeti, Shinto kultúrájába. Ez a civilizációs összetalálkozás igen eredményes volt, s Japán lett az az ország, ahol a későbbi századok folyamán a neo-konfucianizmus a legjobban kivirágzott, s a buddhizmusnak is új, a körülményekhez igazodó változatai születtek. Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

16 2001: A civilizációk dialógusának éve (b) Globalizáció és a civilizációk dialógusa A globalizáció, az én meglátásom szerint, egy kulturális jelenség. A kifejezés nem mint egy 'globális falut' írja le világunkat Marshall McLuhan 40 évvel ezelőtt meghirdetett jelszava szerint, mert nemcsak a kommunkációs lehetőségeknek az egész világra való kiterjesztésére utal. Roland Robertson meghatározása szerint, 2 a globalizáció a világ színpadán lévő jelenségek kompresszióját, vagyis összesűrítését jelenti, amit Anthony Giddens a 'tér és idő fogalmának széthúzódása' (space and time distanciation) által fejezett ki, melyet a különféle eszméknek, nézeteknek, szokásoknak és életstílusoknak a világ minden szögletébe való eljutása egészít ki. Ebben az értelemben modern korunk 'globális körülményei' jelentik Robertson szerint azt a keretet, amelyben többrendű emberi világok együttes jelenléte földtekénken lehetségessé vált. Az előzőkből nyilvánvaló, hogy a globalizáció nemcsak az információknak a világ egyik pontjáról a másikra való ugyanabban a pillanatban való átjuttatását jelenti, vagy az áruk a régebbinél gyorsabb szállítását a világkereskedelem high-tech csatornáin keresztül, vagy éppen a személyeknek egyre gyorsabb átvitelét egyik kontinensről a másikra. A kommunikációk átadásának és az információk szétszórásának elképzelhetetlen gyorsasága, még egy pillanaton belül való elvégzésük sem változtatja meg az egyes gazdasági, technikai vagy másfajta műveletek jellegét, pontosan azért, mert semmiben nem változtatja meg ezeknek a specifikus műveleteknek a lényegét. Egy pénzátutalás pénzátutalás marad akkor is, ha két másodpercbe vagy két napba telik ez a művelet; az export/import cseréknek meghatározása, tehát a szóban forgó áruk természete és minősége, ugyanaz marad, ha két hónapba telik szállításuk az óceánokon keresztül vagy 24 órán belül át lehet repültetni őket e nagy távolságokon keresztül egy Boeing 747-es repülőgépen. A globalizáció valóságos értelmét csak Robertsonnak az univerzális és a partikuláris dialektikájába beillesztett meghatározása fejezi ki, mely szerint a globalizáció nem más, mint a partikularizmus univerzalizmussá és az univerzalizmus partikulárissá való tétele. 3 A globalizálós folyamat így magában foglalja, egyrészt az univerzális tendenciákat (mint, például, a nyugati konszumerista társadalom egész világra való kiterjedése), másrészt partikularista identitásoknak és életmódoknak a feléledését és öntudatos megvalósítását (mint, például, a nemzeti öntudat és más kollektív identitások globális felértékelése). Az univerzalizmus a globalizációval szemben a világot, mint egy egységet fogja fel. Ez abban tükröződik, hogy úgymond univerzálisan elfogadott meggyőződésekben, értékekben és társadalmi tevékenységekben hisz, valamint univerzálisan érvényes intézményes struktúráknak az egész világra való kiterjesztését akarja keresztül vinni. A globalizáció, szemben az univerzalizmussal, elismeri a kontextus fontosságát, s ezen keresztül magába olvasztja tulajdonképpeni bipoláris ellentétét, a helyet, a lokálisat. A lokális fogalma, éppúgy, mint a kontextusé, elismeri a partikuláris elsőrendűségét. A kontextus, mint a globális egy perspektívája, minden absztrakt formalizmust, minden előre kigondolt ROBERTSON, Roland, Globalization Social Theory and Global Structure. London, SAGE Publications, 3. "The interpenetration of the universalization of particularism and the particularization of universalism". Ibid., 100.l. (kiemelés az eredetiben) Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ

A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ SEGESVÁRY VIKTOR Mikes International Hága, Hollandia 2006. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám : Postbank

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Civilizációk dialógusa

Civilizációk dialógusa Civilizációk dialógusa Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába Könyvének angol kiadásából magyarra fordította a szerző SEGESVÁRY VIKTOR Mikes International Hága, Hollandia 2004. SEGESVÁRY VIKTOR : CIVILIZÁCIÓK

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK.

GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. GLOBALIZÁCIÓ NINCSENEK HATÁROK. Repülőgép segítségével néhány óra alatt a Föld bármely pontjára eljuthatunk. A nemzetközi pénzügyi tranzakciók a számítógépek segítségével egy-két másodpercet vesznek igénybe.

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE A tételek NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK ELMÉLETE ÉSTÖRTÉNETE 2012/13. tanév Szigorlati tételsor Nappali és Levelező tagozat 1. Az ókori kelet és a kora középkor nemzetközi joga 2. A késő középkor nemzetközi jogi

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Történelem osztályozóvizsga követelményei

Történelem osztályozóvizsga követelményei Történelem osztályozóvizsga követelményei 12. osztály Az érettségi vizsgakövetelmények témái 9. Magyarország története az első világháborútól a második világháborús összeomlásig 8. Az első világháborútól

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Hogyan navigáljuk. századot?

Hogyan navigáljuk. századot? fejezet BEVEZETÉS Hogyan navigáljuk a 21. századot? Hogyan adhatunk ÉRTELMET az ÉLETÜNKNEK és a TUDATOSSÁGUNKNAK? Mi lenne, ha lenne egy átfogó térképünk önmagunkról és erről a szép új világról, amelyben

Részletesebben

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK

KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK KÖZMŰVELTSÉGI TARTALMAK 1. TÖRTÉNELEM (a sárgával kiemeltek nem politikatörténeti témák) 5-8. évfolyam 9-12. évfolyam Ismétlődő, illetve hosszmetszeti témák: család és lakóhely; hétköznapok, ünnepek; gyermekek

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége?

Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Migrációs kihívások a multikulturalizmus vége? Glied Viktor egyetemi oktató / kutató Pécsi Tudományegyetem IDResearch Szolnok, 2012. december 4. A migráció 220-230 millió migráns (40-50 millió illegális

Részletesebben

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba

A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba A civil társadalom szerepe a demokráciában Bevezetés a civil társadalomba Sebestény István Istvan.sebesteny@ksh.hu Mi a társadalom? Általánosan: A társadalom a közös lakóterületen élő emberek összessége,

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint

100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint ELTE Érettségi és Felvételi Előkészítő Iroda 1088, Bp. Múzeum krt. 4/A Alagsor -159. http.://elteelokeszito.hu 100 órás féléves intenzív Érettségi Előkészítő Kurzus Emelt szint Történelem Tematika Kurzus

Részletesebben

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD Típusok és a demokrácia problémája TÓTH CSABA, PhD Kiindulópontok: science fiction és politika kapcsolatának tanulmányozása Irányok: Mint irodalmi alkotások a jelenről, a korszellemről szólnak Science

Részletesebben

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán

Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán Globális pénzügyi válság, avagy egy új világgazdasági korszak határán 2009. október 16. Dr. Bernek Ágnes főiskolai tanár Zsigmond Király Főiskola "A jelenlegi globális világgazdaságban mindössze csak két

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június

SZOCIÁLPOLITIKA. Készítette: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. Szakmai felelős: Gál Róbert Iván, Nyilas Mihály. 2010. június SZOCIÁLPOLITIKA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Szociálpolitika Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék, az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka I. EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos intézménye 1992 Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos (NKI) intézményének

Részletesebben

A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE

A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE SEGESVÁRY VIKTOR A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE Mikes International Hága, Hollandia 2005. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank rek.nr. 7528240

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről

Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Riói Nyilatkozat a Környezetről és a Fejlődésről Bevezetés Az Egyesült Nemzetek Környezet és Fejlődés Konferenciája, Bezárva találkozóját, amelyet 1992. június 3-14. között Rio de Janeiróban tartott, Megerősítve

Részletesebben

Kondorosi Ferenc: A világ végveszélyben? A nemzetközi jog új kérdései 1

Kondorosi Ferenc: A világ végveszélyben? A nemzetközi jog új kérdései 1 Fehér Lóránt PhD-hallgató, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Agrárjogi és Környezetvédelmi Jogi Tanszék Kondorosi Ferenc: A világ végveszélyben? A nemzetközi jog új kérdései 1

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TátK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi

Részletesebben

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és

Dénes Zsófia. Úgy ahogy volt és Dénes Zsófia Úgy ahogy volt és DÉNES ZSÓFIA Úgy ahogy volt és 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Dénes Zsófia jogutódja Az én nyelvem a tükrözések nyelve. Nyelv, amelyen fehér kőtükrömmel lemásolom a láthatót.

Részletesebben

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka

MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka MAGYAR TANNYELVŰ TANÍTÓKÉPZŐ KAR Szabadka BEVEZETÉS A SZOCIOLÓGIÁBA Szemeszter: (2) nyári Heti óraszám: 1+1 Kreditpont: 3 Előadó: Dr. Gábrity Molnár Irén, Egyetemi rendes tanár Tannyelv: magyar A tantárgy

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt

A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka kihívásai avagy: Kihívások a szociális munka előtt A szociális munka új definíciója A professzionális szociális munka elősegíti a társadalmi változást, az emberi kapcsolatokban a problémák

Részletesebben

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002

Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 Struktúratervezés Pest megye északi mikro-régiójában minta projekt 2000-2002 A program a Holland Külügyminisztérium MATRA programjának finanszírozásában és a Pest Megyei Önkormányzat koordinálása mellett

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

NetQues Projekt Beszámoló A logopédus képzés Európában Egységesség a Sokféleségben

NetQues Projekt Beszámoló A logopédus képzés Európában Egységesség a Sokféleségben NetQues Projekt Beszámoló A logopédus képzés Európában Egységesség a Sokféleségben Network for Tuning Standards and Quality of Education Programmes in Speech and Language Therapy/Logopaedics across Europe

Részletesebben

A szociális környezet és az oktatás

A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet és az oktatás A szociális környezet a társadalmi keretfeltételekből tevődik össze: ide tartoznak a gazdasági és politikai struktúrák, a gondolkodás és viselkedésformák, valamint a

Részletesebben

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások

Az elnök irodája. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset. A terrorizmus elleni harc és a kínzások Az elnök irodája A terrorizmus elleni harc és a kínzások Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny 2015. Jogi példaeset Copyright 2015 Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Az esetet Németh

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel)

TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK. Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) TÖRTÉNELMI TÉRKÉPEK Kódszám Megnevezés Méret 1314 Európai Unió 160 x 115 Z 055 Magyarország honismereti térképe (fóliázva, fa lécezéssel) 100 x 70 6 145 Ft MT1 Az ókori keleti birodalmak MT2 Az ókori Görögország

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu

AZ ISZLÁM ÁLLAM. Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu AZ ISZLÁM ÁLLAM Tálas Péter NKE NIT SVKK talas.peter@uni-nke.hu Az iszlám állam 2003-2011 iraki háború Ellenállás 2003-tól különböző csoportok/milíciák Paul Bremer Baásztalanítás programja Szunnita és

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

Társadalmi-gazdasági szempontok Az ipari termelési folyamatok kedvezőbbé tétele és az ipari együttműködési láncok sűrűsége pozitív társadalmi és gazdasági eredmények létrejöttéhez is hozzájárul. A társadalmi

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről

Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről Egyetemes Nyilatkozat a Kulturális Sokszínűségről A Közgyűlés, Elkötelezve az Emberi Jogok Egyetemes Nyilatkozatában és más egyetemesen elfogadott jogi dokumentumokban kinyilvánított emberi jogok és alapvető

Részletesebben

fejlesztési politikája Az EU a világban Szent-Iványi Balázs Római szerződés:

fejlesztési politikája Az EU a világban Szent-Iványi Balázs Római szerződés: Az Európai Unió közös fejlesztési politikája Szent-Iványi Balázs Az EU a világban A fejlesztés-politika az EU külkapcsolati eszközrendszerének része A világ legnagyobb donora, az ODA 55%-a az EUtól származik

Részletesebben

Marx és az Internet. Ropolyi László. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte.

Marx és az Internet. Ropolyi László. Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte. Marx és az Internet Ropolyi László Tudománytörténet és Tudományfilozófia Tanszék ELTE 1518 Budapest, Pf. 32. ropolyi@caesar.elte.hu A gondolatmenet Az Internet megjelenése és széles körű használata a huszadik

Részletesebben

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG

TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM-FÖLDRAJZ MUNKAKÖZÖSSÉG TÖRTÉNELEM NYOLCADIKOS VIZSGA 5-8. ÉVFOLYAM ANYAGÁBÓL SZÓBELI VIZSGA TÉTELEK ALAPJÁN A szóbeli vizsga menete: a tanulók a tétel kihúzása után kb. 30 perc felkészülési

Részletesebben

Társadalomtípus és jogtípus. Jogszociológia 2.

Társadalomtípus és jogtípus. Jogszociológia 2. Társadalomtípus és jogtípus Jogszociológia 2. A jogban tükröződnek a társadalom lényeges vonásai Montesquieu: A törvények szelleméről (1748) Maine: Az ősi jog (1861) a státusztól a kontraktusig (a társadalmi

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015

TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 TOVÁBBHALADÁS FELTÉTELEI minimum követelmény 11. osztály - 2015 1.1. Európa általános természetföldrajzi képe Ismertesse a nagytájak felszínformáit, földtörténeti múltjukat Támassza alá példákkal a geológiai

Részletesebben

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek

Az elnevezés. 11. A nem kormányzati nemzetközi szervezetek. Nemzetközi szervezetek joga 2010. November 18. Nemzetközi szervezetek 11. A nem kormányzati nemzetközi Nemzetközi joga 2010. November 18. Az elnevezés Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati NGO INGO NGO-k Nemzetközi Kormányközi Nem kormányzati 1 A jóslat : a XXI. század

Részletesebben

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága

Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Egészség: a betegség vagy fogyatékosság hiánya, a szervezet funkcionális- és anyagcsere hatékonysága Kincses (2003): Az egészség az egyén biológiai működése, valamint a kora és neme szerint elérhető és/vagy

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS

AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS AZ OKTATÁS ÉS A NEVELÉS, MINT FOGLALKOZÁS Az oktatás nem egy tartály megtöltése, hanem a tűz meggyújtása. -William Butler Yeats- TANÁRI KOMPETENCIÁK Tanárnak lenni nem csupán hivatás - elhivatottság. társadalmi

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében

Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Nemzeti és európai identitás az Iránytű Intézet 2014. márciusi közvélemény-kutatásának tükrében Közvélemény-kutatásunk március 21-25. között zajlott 1000fő telefonos megkeresésével. A kutatás mintája megyei

Részletesebben

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK

KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK Grezsa Ferenc KÖZÖSSÉG ÖNSEGÍTÉS ÖNSEGÍTŐCSOPORTOK (témavázlat) Belső használatra! lelki változást, fejlődést igazán csak a szeretet tud kiváltani bennünk. (Buda) Emberi közösség hiánya egzisztenciális

Részletesebben

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően

A Bírónők Egyesülete Regionális Konferenciát rendez 2011. április 14-16. között Budapesten Európa és a Közel-Kelet térségére kiterjedően A BÍRÓNŐK EGYESÜLETE (A BÍRÓNŐK NEMZETKÖZI SZERVEZETÉNEK TAGJA) levelezési cím: 1055 Budapest, Markó utca 16. e-mail: bironok.egyesulete@gmail.com web: www.bironokegyesulete.hu A Bírónők Egyesülete Regionális

Részletesebben

AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ

AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ TANULMÁNY A ZÜRICHI REFORMÁTOROK ISZLÁMMAL SZEMBENI MAGATARTÁSÁRÓL 1510-1550 Írta és a francia eredetiből magyarra fordította : SEGESVÁRY VIKTOR A református theológia és a politikai

Részletesebben

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború

Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358. A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború Alföldi András tudományos életműve beszámoló OTKA T 048358 A pályázat legfontosabb célja Alföldi András legjelentősebb (elsősorban a két világháború között megjelent) műveinek feldolgozása és kiadása,

Részletesebben

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés

Az elme minősége. Az elme minősége. Tartalom. Megjegyzés Tartalom Mi az elme, hogyan épül fel, és mi adja a jelentőségét a világ és az élet számára, illetve a saját szempontunkból? Az elme univerzalitása és konkrét megjelenései. Megjegyzés Alapjában nem tudom

Részletesebben

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött?

2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. 3. Mi a CSR Mátrix? 4. Mítoszok a csr-ról? 6. Mi a CSR? 2014.02.10. Mi van a név mögött? 2. Mi az EMVFE? Hol kezdjük? - CSR iránytű 2014. 02. 08. Mi van a név mögött? Miértek Célok és eszközök Mi tettünk eddig? Miért érdemes hozzánk csatlakozni? www.hungariancsr.org 3. Mi a CSR Mátrix? Kik

Részletesebben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben

Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Konfliktuskezelés és vitarendezés Nagybörzsönyben Milyen esélyei vannak a közösségépítésnek egy olyan településen, ahol a konfliktusok forrása a lakosság szerint a roma lakosság? dr. Fellegi Borbála Foresee

Részletesebben

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség

A világnépesség térbeli eloszlása, a népsûrûség A világn gnépesség g térbeli t eloszlása, sa, a népsûrûség 60 30 0 Fõ/km 2 < 1 30 1-10 11-25 26-50 51-100 101-200 > 200 A világn gnépesség g rasszok, nyelvek és s vallások szerinti megoszlása sa Rassz

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

Gyorsított időutazás

Gyorsított időutazás Gyorsított időutazás Új kerettantervek Iskolatípusonként külön tanterv - 4 osztályos gimnázium és szakközépiskola - 8 osztályos gimnázium - 6 osztályos gimnázium Változatlan óraszámok (2 2 3 3) A korábbihoz

Részletesebben

Prioritások 2014 2019 között

Prioritások 2014 2019 között Prioritások 2014 2019 között Kik vagyunk? Mi vagyunk a legnagyobb politikai család Európában. Jobbközép politikai nézeteket vallunk. Mi vagyunk az Európai Néppárt képviselőcsoportja az Európai Parlamentben.

Részletesebben

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések

Vallásszociológia. avagy azok a bizonyos végső kérdések Vallásszociológia avagy azok a bizonyos végső kérdések Az ősidők óta. Vagyis minden emberi társadalomban létezett. Durkheim: A társadalom és a vallás szinte elválaszthatatlanok egymástól Def: a szent dolgokra

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával

Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Hozd ki belőle a legtöbbet fiatalok egyéni támogatása coaching technikával Szuhai Nóra ügyvezető, coach, tréner mentor Legjobb vagyok Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. MUTASS UTAT! Európai hálózatok a

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS

AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS AZ EURÓPAI UNIÓRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ SZERZŐDÉS P a t r o c i n i u m - k i a d v á n y W e r b ő c z y - s o r o z a t Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi

Részletesebben

RELATIVIZMUS. Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006

RELATIVIZMUS. Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006 VALLÁSI RELATIVIZMUS Apológia Kutatóközpont, Budapest, 2006 (1) Modern vallási dzsungel Vallások világa nemzetközi és hazai statisztikák Eligazodás, véleményalkotás benyomások másokról (szubjektívek) elérhető

Részletesebben

Református prédikátorok Rákóczi Ferenc szabadságharcának idején

Református prédikátorok Rákóczi Ferenc szabadságharcának idején SEGESVÁRY VIKTOR Református prédikátorok Rákóczi Ferenc szabadságharcának idején Kéziratban megmaradt 18. századi prédikációs kötetek alapján készített tanulmány Mikes International Hága, Hollandia 2005.

Részletesebben

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK

UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK UNILEVER NYILATKOZAT AZ EMBERI JOGOKRÓL - IRÁNYELVEK Meggyőződésünk, hogy az üzlet csak olyan társadalmakban lehet sikeres, ahol védik és tiszteletben tartják az emberi jogokat. Elismerjük, hogy az üzleti

Részletesebben

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015.

Új Köztársaságért Alapítvány 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. Kiegészítő melléklet 2015. -1- Adószám: 18623857-1-41 Bíróság: Fővárosi Törvényszék Bírósági végzés száma: 83.Pk.60.1479/2014/5-I. 1132 Budapest, Victor Hugo u. 11-15. 2015. Beszámolási időszak: 2015.április 01. - 2014. június 30.

Részletesebben

EMBERISMERET ÉS ETIKA

EMBERISMERET ÉS ETIKA Emberismeret és etika emelt szint 0911 É RETTSÉGI VIZSGA 010. október 7. EMBERISMERET ÉS ETIKA EMELT SZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM 1. Esszé

Részletesebben

A Novo Nordisk Way bemutatja, hogy kik vagyunk, mik a céljaink és melyek azok az értékek, amelyek vállalatunkat a leginkább jellemzik.

A Novo Nordisk Way bemutatja, hogy kik vagyunk, mik a céljaink és melyek azok az értékek, amelyek vállalatunkat a leginkább jellemzik. nevezetés A Novo Nordisk Way bemutatja, hogy kik vagyunk, mik a céljaink és melyek azok az értékek, amelyek vállalatunkat a leginkább jellemzik. Gyökereinket vállalatunk alapításáig, az 1920-as évekig

Részletesebben

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László

A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények. Kojanitz László A történelmi kulcsfogalmak fejlesztése pl. okok és következmények Kojanitz László A feladat megtervezésének kezdetekor hasznos átgondolnunk, mi is az az általánosítható érvényű tudás a történelmi okokkal

Részletesebben

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU

Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Nemzetközi szervezetek és a válságkezelés ENSZ, NATO és EU Dr. Benkő Tibor vezérezredes Honvéd Vezérkar főnök 2013. szeptember 26. Tartalom Magyarország biztonságának és a nemzetközi szervezetek válságkezelési

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.

A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. Tantárgy: Történelem Osztály: Szakközépiskola 9-12 A vizsga szerkezete: A vizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll. 1.) Írásbeli vizsga Időtartama: 45 perc Elérhető pontszám: 60 pont Az írásbeli feladatok

Részletesebben

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY

AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY AZ AFRIKÁÉRT ALAPÍTVÁNY ISMERETTERJESZTŐ ÉS KULTURÁLIS ELŐADÁSAI Az Afrikáért Alapítvány 2002 óta működik Magyarországon. segélyezést és fejlesztést végzünk oktatási és egészségügyi területen, Magyarországon

Részletesebben

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné

A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében. Kaleta Jánosné A területfejlesztés új szemléletű irányai a fenntartható fejlődés érdekében Kaleta Jánosné Címválasztás oka Aktualitása Internet A területfejlesztés nélkül elképzelhetetlen a jövő fejlesztés, eddigi gyakorlat

Részletesebben

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN

KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS ZENÉBEN Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem 28. számú művészet- és művelődéstörténeti tudományok besorolású doktori iskola KELET-ÁZSIAI DUPLANÁDAS HANGSZEREK ÉS A HICHIRIKI HASZNÁLATA A 20. SZÁZADI ÉS A KORTÁRS

Részletesebben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben

Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Vaskovics László (Univesität Bamberg) Újabb tendenciák Európában a családi együttélésben Az előadás vázlata 1. A családfejlődési tendenciák iránya: konvergencia vagy divergencia? 2. Új tendenciák 1. Elhalasztott

Részletesebben

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok!

Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! Tisztelt Ünneplő Szigetszentmiklósi Polgárok! "És kérdik, egyre többen kérdik, Hebegve, mert végképp nem értik Ők, akik örökségbe kapták : Ilyen nagy dolog a Szabadság?" Fogalmazta meg az 1956-os forradalom

Részletesebben

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó

Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten. Kováts András és Zakariás Ildikó Migráns szervezetek kapcsolatépítési stratégiái Budapesten Kováts András és Zakariás Ildikó Az adatok forrása A kutatás: LOCALMULTIDEM - Multicultural Democracy and Immigrants Social Capital in Europe:

Részletesebben

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar

Láma Csöpel A REJTETT ARC. A Belső Ösvény pecsétjei. Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai. Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar Láma Csöpel A REJTETT ARC A Belső Ösvény pecsétjei Az ősi magyar Belső Ösvény szellemi tanításai Buddhista Meditáció Központ Budapest Tar TARTALOM Előszó 7 A Belső Ösvény és a pecsétek 9 A rejtett arc

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Népesség és település földrajz

Népesség és település földrajz Népesség és település földrajz Népességet jellemző adatok: 1, Népesség szám: - adott évben hányan születtek - adott évben hányan haltak meg - vándorlási különbözet Ezek együttesen adják a tényleges szaporodást

Részletesebben

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében?

02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? VIZSGATÉTELEK 01. Tétel - Melyek az üzleti etika alapvető komponensei? 1. 02. Tétel - Mi az etika szó jelentése, honnan származik és hol a helye a tudományok rendszerében? 04-05. Mennyiben van döntési

Részletesebben