Tanulmányok, cikkek,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tanulmányok, cikkek,"

Átírás

1 Tanulmányok, cikkek, beszédek és előadások Vol. II Segesváry Viktor Mikes International Hága, Hollandia 2006.

2 Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám : Postbank rek.nr Cégbejegyzés : Stichtingenregister : S Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag Terjesztés A könyv a következő Internet-címről tölthető le : http ://www.federatio.org/mikes_bibl.html Aki az -levelezési listánkon kíván szerepelni, a következő címen iratkozhat fel : A kiadó nem rendelkezik anyagi forrásokkal. Többek áldozatos munkájából és adományaiból tartja fenn magát. Adományokat szívesen fogadunk. Cím A szerkesztőség, illetve a kiadó elérhető a következő címeken : Levelezési cím : P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Hollandia Publisher Foundation 'Stichting MIKES INTERNATIONAL', established in The Hague, Holland. Account : Postbank rek.nr Registered : Stichtingenregister : S Kamer van Koophandel en Fabrieken Den Haag Distribution The book can be downloaded from the following Internet-address : http ://www.federatio.org/mikes_bibl.html If you wish to subscribe to the mailing list, you can do it by sending an to the following address : The publisher has no financial sources. It is supported by many in the form of voluntary work and gifts. We kindly appreciate your gifts. Address The Editors and the Publisher can be contacted at the following addresses : Postal address : P.O. Box 10249, 2501 HE, Den Haag, Holland ISSN ISBN-10: ISBN-13: NUR 694 Mikes International, , Segesváry Viktor , All Rights Reserved Copyright Mikes International , Segesváry Viktor II -

3 A KIADÓ ELŐSZAVA A mai napon kiadtuk Segesváry Viktor 1994 és 2006 között megjelent tanulmányait, cikkeit, beszédeit és előadásait két kötetben. Ez a második kötet a 2001 és 2006 között kiadott tanulmányokat, cikkeket, beszédeket és előadásokat foglalja magában. A szerző következő művei jelentek meg eddig a Bibliotheca Mikes International keretében : DIALOGUE OF CIVILIZATIONS An Introduction to Civilizational Analysis CIVILIZÁCIÓK DIALÓGUSA Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába (A Dialogue of Civilizations magyar fordítása) INTER-CIVILIZATIONAL RELATIONS AND THE DESTINY OF THE WEST Dialogue or Confrontation? EXISTENCE AND TRANSCENDENCE An Anti-Faustian Essay in Philosophical Anthropology WORLD STATE, NATION STATES, OR NON-CENTRALIZED INSTITUTIONS A Vision of the Future in Politics FROM ILLUSION TO DELUSION Globalization and the Contradictions of Late Modernity A KÖZÉP-KELET-EURÓPAI FÖDERÁCIÓS ESZME TÖRTÉNETE A 18. SZÁZADTÓL 1945-IG L'ISLAM ET LA REFORME - Etude sur l'attitude des réformateurs zurichois envers l'islam, AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ Tanulmány a zürichi reformátorok Iszlámmal szembeni magatartásáról, (A L Islam et la Réforme magyar fordítása) LE RÉALISME KHROUCHTCHÉVIEN La politique soviétique à l égard du nationalisme arabe, A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE THE HISTORY OF A PRIVATE LIBRARY IN THE 18 th CENTURY HUNGARY The Library of Pál and Gedeon Ráday REFORMÁTUS PRÉDIKÁTOROK RÁKÓCZI FERENC SZABADSÁGHARCÁNAK IDEJÉN Kéziratban megmaradt 18. századi prédikációs kötetek alapján készített tanulmány IFJÚKORI VERSEK ÉS ÍRÁSOK, THE RED CROSS / LA CROIX-ROUGE / LA CRUZ ROJA WRITINGS / ECRITS / ESCRITOS ESSAYS, ARTICLES AND LECTURES, SZÁZADI KONZERVATIVIZMUS. Tanulmány egy új világkép és társadalom kialakításának szükségességéről A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ Hága (Hollandia), szeptember 13. MIKES INTERNATIONAL Copyright Mikes International , Segesváry Viktor III -

4 PUBLISHER S PREFACE Today we publish studies, articles, speeches and lectures of Victor Segesvary from the years 1994 through The present volume contains his studies, articles, speeches and lectures from the period between 2001 and Other works of Victor Segesvary published by Mikes International : DIALOGUE OF CIVILIZATIONS An Introduction to Civilizational Analysis CIVILIZÁCIÓK DIALÓGUSA Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába (Hungarian version of Dialogue of Civilizations) INTER-CIVILIZATIONAL RELATIONS AND THE DESTINY OF THE WEST Dialogue or Confrontation? EXISTENCE AND TRANSCENDENCE An Anti-Faustian Essay in Philosophical Anthropology WORLD STATE, NATION STATES, OR NON-CENTRALIZED INSTITUTIONS A Vision of the Future in Politics FROM ILLUSION TO DELUSION Globalization and the Contradictions of Late Modernity HISTORY OF THE FEDERATIVE IDEA FOR CENTRAL-EASTERN EUROPE FROM THE LATE 18 th CENTURY UNTIL 1945 (in Hungarian) L'ISLAM ET LA REFORME Etude sur l'attitude des réformateurs zurichois envers l'islam, (ISLAM AND REFORMATION A Study Concerning the Zurich Reformers' Attitude towards Islam, ) AZ ISZLÁM ÉS A REFORMÁCIÓ Tanulmány a zürichi reformátorok Iszlámmal szembeni magatartásáról, (Hungarian version of L Islam et la Réforme) LE RÉALISME KHROUCHTCHÉVIEN La politique soviétique à l égard du nationalisme arabe, A RÁDAY KÖNYVTÁR 18. SZÁZADI TÖRTÉNETE THE HISTORY OF A PRIVATE LIBRARY IN THE 18 th CENTURY HUNGARY The Library of Pál and Gedeon Ráday REFORMÁTUS PRÉDIKÁTOROK RÁKÓCZI FERENC SZABADSÁGHARCÁNAK IDEJÉN Kéziratban megmaradt 18. századi prédikációs kötetek alapján készített tanulmány IFJÚKORI VERSEK ÉS ÍRÁSOK, THE RED CROSS / LA CROIX-ROUGE / LA CRUZ ROJA WRITINGS / ECRITS / ESCRITOS ESSAYS, ARTICLES AND LECTURES, SZÁZADI KONZERVATIVIZMUS. Tanulmány egy új világkép és társadalom kialakításának szükségességéről A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ The Hague (Holland), 13 September, 2006 MIKES INTERNATIONAL Copyright Mikes International , Segesváry Viktor IV -

5 FARKAS FLÓRIÁNNAK, ŐSZINTE HÁLÁVAL ÉS BARÁTSÁGGAL Copyright Mikes International , Segesváry Viktor V -

6 Segesváry Viktor Copyright Mikes International , Segesváry Viktor VI -

7 TARTALOMJEGYZÉK A Kiadó előszava... III Publisher s Preface...IV Tanulmányok és cikkek : A civilizációk dialógusának éve* TÖRTÉNETI HÁTTÉR CIVILIZÁCIÓS DIALÓGUSOK ÉS A GLOBALIZÁLÓ FOLYAMAT... 4 (a) Mi a civilizáció és a civilizációs pluralizmus értelme?... 4 (b) Globalizáció és a civilizációk dialógusa A CIVILIZÁCIÓS ANALÍZIS SZÜKSÉGESSÉGE A CIVILIZÁCIÓS DIALÓGUSOK SZERVEZÉSÉNEK EGYES KÉRDÉSEI (a) A dialógusok témái és formája (b) A dialógusok szervezési szempontjai (c) A résztvevők kiválasztása Hazatérés Erdélyországba* Útinapló Ézsaiás könyve egyes fejezeteinek magyarázata* Valóság, igazság és racionalitás a tudományfilozófiában* A MODERN TERMÉSZETTUDOMÁNYOK FILOZÓFIÁJA REALIZMUS ÉS RELATIVIZMUS AZ ANGOLSZÁSZ ANALÍTIKAI FILOZÓFIÁBAN A POSZTMODERN TUDOMÁNYFILOZÓFIA Közérdek és közjó* Gondolatok korunk egyik legnehezebb társadalmi és politikai kérdésével kapcsolatban A KÖZÉRDEK FOGALMA ELTORZULÁSÁNAK ÉS A KÖZJÓ ELFELEJTÉSÉNEK OKAI (a) Kollektivista ideológiák (b) Liberális-individualista ideológiák A KÖZÉRDEK ÉS A KÖZJÓ KLASSZIKUS ÉRTELMEZÉSE Amerika válaszúton* A szeptember 11-ei tragédia politikai következményei ELVI ÉS MORÁLIS ALAPOK AMERIKA HEGEMÓNIÁJA ÉS UNIVERZALISTA TÖREKVÉSEI Hatalom és kiszolgáltatottság* Agnosztikus gondolatok a tudományos haladásról, az élet minőségéről és a modern ember jövőjéről A TUDOMÁNY HATALMA ÉS AZ EMBER KISZOLGÁLTATOTTSÁGA AZ ÉLTECHNOLÓGIÁK VESZÉLYEI BILL JOY ÉS A LOVINS FIVÉREK MEGLÁTÁSA SZERINT NÉGY PÉLDA A TUDOMÁNYOS KUTATÁS ÉS MODERN TECHNOLÓGIÁK ÁLTAL TEREMTETT VESZÉLYEKRE (i) Modern nukleáris, kémiai és biológiai fegyverek: (ii) Közegészségügy A terrorizmus elleni háború* A TERRORIZMUS MEGHATÁROZÁSA KI MINŐSÍTHET EGY SZEMÉLYT VAGY SZERVEZETET TERRORISTÁNAK? Copyright Mikes International , Segesváry Viktor VII -

8 3. FÜGGETLENSÉGI HARC ÉS TERRORIZMUS TÁRSADALMI, KULTURÁLIS ÉS POLITIKAI GYÖKEREK Globalizáció, hegemónia és a harmadik évezredpolitikai ujjárendeződése;és ezek egyes regionális vonatkozásai* A TERÜLETILEG MEGHATÁROZOTT NEMZETÁLLAM HANYATLÁSA (a) A globalizáció jelentősége (b) A területi nemzetállam hanyatlása EGY NEM-CENTRALIZÁLT DEMOKRATIKUS POLITIKAI ELRENDEZŐDÉS FŐBB VONÁSAI (a) Az új egységek konstitutív elemei (b) Törvényhozás és kormányzás (c) Gazdaságpolitika és a gazdaság irányítása (d) A planetáris koordináció szükségessége AZ ÚJ POLITIKAI EGYSÉGEK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉNEK TECHNOLÓGIAI LEHETŐSÉGEI (a) Információ, információs társadalom és virtuális valóság (b) Információs társadalom és közösségi network hálózatok TECHNOLÓGIÁK ÉS A SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA (a) Infrastrukturális adottságok és virtuális közéleti szférák (b) Információs és kommunikációs rendszerek Az információs és kommunikációs kor ideológiája* Az ideológia fogalma az információ újjáteremtő erejében hívő világ gyakorlatában AZ IDEOLÓGIA FOGALMA AZ INFORMÁCIÓS KOR IDEOLÓGIÁJÁNAK NÉGY ANTINÓMIÁJA Egy széttöredezett világ felé* A hegemónikus politika következményei geopolitikai perspektívában (a) A hegemonikus törekvés sikertelensége (b) A geopolitikai perspektíva értelmezése (c) Hegemónia, krízis és széttöredezés a geopolitikai perspektívában Civilizáció vagy civilizációk* A késői modernitás alapvető problémája AZ UTOLSÓ ÉVTIZEDEKBEN BEKÖVETKEZETT TÖRÉS A NYUGATI CIVILIZÁCIÓ KERETÉBEN CIVILIZÁCIÓ ÉS KULTÚRA A GLOBÁLIS ÉS A LOKÁLIS FOGALOMPÁRJA HASONLÓ VONÁSOK ÉS ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉGEK CIVILIZÁCIÓK KÖZÖTT CIVILIZÁCIÓS PLURALIZMUS VAGY VILÁGKULTÚRA? EXCURSUS AZ EGYES CIVILIZÁCIÓK POLITIKAI RENDSZEREINEK KÜLÖNBÖZŐSÉGÉRŐL Valóság, igazság és racionalitás a huszadik század egyes filozófiai irányzatai kiemelkedő képviselőinél* A HEIDEGGERI HERMENEUTIKA: A LÉT ÖNFELTÁRÁSA HABERMAS: KOMMUNIKÁCIÓS KÖZÖSSÉG ÉS A VILÁGNÉZETEK KÜLÖNBSÉGE A PRAGMATISTÁK EMPIRICIZMUSA ÉS ÉLETKÖZELSÉGE (a) Charles Sanders Peirce és William James (b) John Dewey A LÉTEZŐ ÉS A LÉNYEGES ELVETÉSE LYOTARD POSZTMODERN FILOZÓFIÁJÁBAN Radzsasztán: a maharadzsák országa* Indiai útinapló, Amerika és Irak* Ki a polgár tulajdonképpen?* Vitaindító gondolatok egy aktuális témához Copyright Mikes International , Segesváry Viktor VIII -

9 Iszlám és politika* A civilizációk közötti első konfliktus alapjainak elemzése AZ ISZLÁM DOKTRINÁLIS ALAPELVEI, MELYEK A POLITIKAI TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLJÁK (a) Az iszlám radikális monotheizmusa (b) Egy radikális közösségi perspektíva (c) Radikális szabadság fogalom AZ ISZLÁM ORSZÁGAINAK POLITIKAI BERENDEZKEDÉSE AZ ISZLÁM FELÉBREDÉSE ÉS REFORMOK KERESÉSE/ A FUNDAMENTALIZMUS MEGSZÜLETÉSE AZ 1970-ES ÉVEKBEN CIVILIZÁCIÓS KONFLIKTUS, TERRORIZMUS ÉS SZABADSÁGHARC Az iszlám és a reformáció* A zürichi reformátorok iszlámmal szemben való magatartása ( ) Első rész A TÖRTÉNELMI ÉS INTELLEKTUÁLIS KONTEXTUS Második rész A ZÜRICHI REFORMÁTOROK MAGATARTÁSA AZ ISZLÁMMAL SZEMBEN Harmadik rész THEOLÓGIAI PROBLÉMÁK ÉS ÚJ PERSPEKTÍVÁK Vissza a zsákutcából* Segesváry Viktor az ég és az ember útjáról, az áthidalható távolságról A Ráday Könyvtár 18. századi története* A KÖNYVTÁR SZEREPE A MAGYAR KULTÚRÁBAN A KÖNYVGYŰJTŐ RÁDAYAK RÁDAY PÁL RÁKÓCZI HÍVE, KURUC DIPLOMATA ÉS HÍVŐ KERESZTÉNY RÁDAY GEDEON AZ EURÓPAI MŰVELTSÉGŰ IRODALMÁR ÉS TUDÓS (a) A gyűjtés területei (b) A beszerzői kör (c) Aukciók és könyvkereskedők A KÖNYVTÁR KÜLSŐ KÉPE Virradat Keleten és a Nyugat alkonya: Két modernitás szembenállása* MI A MODERNIZÁCIÓ ÉRTELME? A NYUGATI ÉS MÁS CIVILIZÁCIÓK KÖZÖTTI ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉGEK MODERNIZÁCIÓ KÍNÁBAN (a) Konfucius és a kínai civilizáció (b) Konfucius, Mao és Deng MODERNIZÁCIÓ INDIÁBAN (a) Vallási identitások és gazdasági egyenlőtlenségek az indiai államszövetségben (b) A kasztrendszer alapvető szerepe A GAZDASÁGI FEJLŐDÉS SIKEREI ÉS VESZÉLYEI KÍNÁBAN ÉS INDIÁBAN AZ ÁZSIAI MODERNIZÁCIÓ JÖVŐJE EXCURSUS KÍNAI MŰVÉSZET: KÖLTÉSZET ÉS FESTMÉNYEK Melyik Európa?* Kisebbség és államiság* Integráció és hatalmi viszonyok* A hruscsovi realizmus* A szovjet külpolitika és az arab nacionalizmus, A SZOVJET KÜLPOLITIKA ÚJ IRÁNYZATA A HARMADIK VILÁGBAN Copyright Mikes International , Segesváry Viktor IX -

10 2. A 'NEMZETI DEMOKRÁCIA' PRAKTIKUS JELENTŐSÉGE AZ ÚJ SZOVJET KÜLPOLITIKA MEGVALÓSÍTÁSA A KÖZELKELETEN (a) Védelmi szerződések megkötésének és katonai szövetségek kialakulásának megakadályozása (b) Az arab nacionalizmus feltételnélküli és nyílt támogatása (i) Fegyverek és katonai berendezések szállítása (ii) Az arab államok és a nyugati hatalmak közötti konfliktusokba való beavatkozás (iii) Az Eisenhower Doktrína (iv) A Szuezi Csatorna nacionalizálása (v) A libanoni polgárháború A GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉS POLITIKÁJA, MINT AZ ÚJ KÜLPOLITIKA RÉSZE AZ ÚJ SZOVJET KÜLPOLITIKA LEGFŐBB PROBLÉMÁI A KÖZELKELETEN Az Isten jelenlétében élni egész életünkben* Európa szkizofréniája vagy az európai ember tragédiája* Ámokfutás és karikatúrázás* Az ezredéves európai kultúra állapota a késői modernitás korában Dobos Marianne beszélgetése Segesváry Viktorral* A történelem sodrában* BESZÉDEK ÉS ELŐADÁSOK Prédikáció 2001 Pünkösdjén egy new yorki magyar református gyülekezetben* MI A SZENTLÉLEK MUNKÁSSÁGA? A SZENTLÉLEK HOZZA LÉTRE A KOINONIÁT, VAGYIS A HÍVŐK KÖZÖSSÉGÉT Civilizáció vagy civilizációk?* Gondolatok a globális kor alapvető jellegéről és kihívásáról FOGALMAK MEGHATÁROZÁSA (a) Civilizáció és kultúra (b) Univerzalizmus és partikularizmus (c) Globális és lokális HASONLÓ VONÁSOK ÉS ALAPVETŐ KÜLÖNBSÉGEK CIVILIZÁCIÓK KÖZÖTT CIVILIZÁCIÓS PLURALIZMUS VAGY VILÁGKULTÚRA? EXCURSUS AZ UNIVERZALIZMUS FAJTÁIRÓL ÉS AZ UNIVERZALIZMUS ÉS GLOBALIZÁCIÓ KÜLÖNBSÉGÉRŐL Ünnepi beszéd az 1956-os Magyar Forradalomra való megemlékezés alkalmával* Lugano, október Terrorizmus és iszlám* A Ticinói Magyar Egyesületben január 27.-én tartott előadás CIVILIZÁCIÓ ÉS KULTÚRA GLOBALIZÁCIÓ ÉS CIVILIZÁCIÓK AZ ISZLÁM TANÁNAK ALAPELVEI AZ ISZLÁM ALAPVETÖ TANÍTÁSA A TÁRSADALOMRÓL ÉS A POLITIKÁRÓL AZ ISZLÁM FELÉBREDÉSE ÉS REFORMOK KERESÉSE POLITIKAI INTÉZMÉNYEK: 'UMMAH ÉS A KALIFÁTUS VAGY IMÁMSÁG A FUNDAMENTALIZMUS MEGSZÜLETÉSE A 70-ES ÉVEKBEN A SZERZŐRŐL Copyright Mikes International , Segesváry Viktor X -

11 Tanulmányok és cikkek Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

12 2001: A civilizációk dialógusának éve 2001: A civilizációk dialógusának éve* Az Egyesült Nemzetek Közgyűlése 1998 november 4.-én egyhangúlag megszavazott határozatával (A/RES/53/22) a ik évet Az Egyesült Nemzetek Civilizációk Közötti Dialógusa Évének nyilvánította. E határozat meghozására szóló indokai között a Közgyűlés a következőket jelentette ki: 1 "Tudatában lévén a különféle civilizációk által elért eredményeknek, melyek a kulturális pluralizmus valóságáról és az emberiség kreatív képességeinek különféle formáiról tanúskodnak, Tudva azt, hogy a türelmetlenség, a különféle konfliktusok és háborúk ellenére, az emberiség történetét a civilizációk pozitív és kölcsönösen előnyös együttműködése jellemzi, Kiemelve a türelem nagy fontosságát a nemzetközi kapcsolatokban és a dialógus által játszott hasznos szerepet egymás megértésében, a békét fenyegető tevékenységek elkerülésében és a civilizációk közötti együttűködésben és kölcsönös megértésben, Tudomásul véve, hogy 1995 'Az Egyesült Nemzetek Türelmet Előmozdító Éve' volt, és tudatában lévén annak is, hogy a türelem és az emberek között lévő különbségek tisztelete az emberi jogok univerzális védelmét és kiterjesztését és a civil társadalom, a szociális egyetértés és a béke ügyét is szolgálják, Megerősítve azt a felismerést, hogy a különféle civilizációk által elért eredmények az emberiség örökségét képviselik, melyek az egész emberiség számára a haladás megvalósítására való ösztönzés forrását jelentik, Megelégedését fejezve ki a nemzetközi közösség egymás megértését szolgáló és egy a civilizációk közötti konstruktív dialógust kialakító kollektív erőfeszítései felett a harmadik évezred hajnalán, * Valóság, Budapest, 2001 január, XLIV. évf. 1. szám. 1. Az Egyesült Nemzetek határozatának szövegét az angol eredetiből a szerző fordította. Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

13 2001: A civilizációk dialógusának éve Kinyilvánítja megingathatatlan elhatározottságát a civilizációk közötti dialógus megkönnyítésének és előmozdításának érdekében." Határozatának értelmében a Közgyűlés felkérte a tagállamok kormányait, az Egyesült Nemzetek Szervezetének egyes szerveit, elsősorban az UNESCO-t, valamint a többi, érdekelt nemzetközi szervezeteket, beleértve a kormányoktól független működőket is (NGO), a civilizációk közötti dialógusra vonatkozó kulturális, nevelési és társadalmi programok és események megvalósítására. A határozat felkéri mindazokat, akik ilyen programokat és eseményeket szerveznek, hogy ezekről informálják az ENSZ Főtitkárát, akinek a határozat értelmében 2000-ben egy ideiglenes, 2001-ben pedig egy végleges jelentést kell benyújtania a Közgyűlésnek (a magyar fordítás a szerző munkája). 1. TÖRTÉNETI HÁTTÉR A történelem folyamán mindig voltak a királyságok és birodalmak határait nem tisztelő népvándorlások, eszmék vagy hittételek továbbadása, s áruknak vagy az emberi teremtőképességet bizonyító népművészeti értékeknek a világ egyik részéből a másikba való szállítása. Csak gondoljunk arra, hogy miként jutott el az első ábécé az akkor ismert, földközitengeri világ egyes részeibe az arám Szíria Ugarit nevű városából; miként terjedt el a matematikában az indiai tudósok által bevezetett nulla más kultúrákba, Európába az arab tudósok közvetítésével. Vagy emlékezzünk a népek vándorlásának emberemlékezet óta igen nagy tömegeket megmozgató jelenségére az ázsiai sztyeppéken keresztül; vagy éppenséggel a Selyem Útjára, mely Kínát kapcsolta össze Európával, s amelynek útvonalán az ókor olyan híres kereskedelmi központjai játszottak nagy szerepet, mint Palmyra a szíriai sivatagban. Ezek a határokat átívelő vándorlások és mozgalmak semmiképpen sem hasonlíthatók ahhoz a jelenséghez, melyet ma globalizációnak nevezünk. A kor technikájának megfelelő akkori szállítási eszközök és kommunikációs lehetőségek, s a világ más részeinek növekvő ismerete ellenére, a világ e kapcsolatokban résztvevő vidékei egymástól mégis izolálva maradtak. Kína a világ közepében, az Ég és a Föld között, elhelyezkedő teret uralta (a 'Közép Királysága,' ahogyan régebben a kínaiak a maguk országát hívták), s mindazok a népek, melyek nem a Mennyei Birodalomban, hanem a többi régiókban (a 'Föld') éltek, a kínai császár alattvalói voltak legalább is elvileg. A határokon keresztüli népvándorlások és mozgalmak csak az ipari forradalom és a nyugati tudományok és technológia 19. századi hatalmas fejlődése óta, mellyel párhuzamosan a nemzetállam lett a nyugati világ domináló politikai intézménye, növekedtek meg exponenciális módon. Ezeket a kor felfogásának megfelelően tehát átkeresztelték, s nemzetközi vándorlások és mozgalmak lettek belőlük. Ezzel szemben a transznacionális kapcsolatok kifejlődését, mely a világ legtávolabbi zugait is elérte, a szállítási, elektronikus kommunikációs és információs technikák eleddig szinte elképzelhetetlen vívmányai tették lehetővé a huszadik század négy utolsó évtizedében. Ezek teremtették meg a mi világunkat minden szempontból jellemző globalizációs folyamatot. A határokon keresztüli vagyis transznacionális vándorlások és mozgalmak egyidejűleg mindig transz-civilizációs jelenségek is voltak, de jelentőségükben soha nem váltak civilizációs Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

14 2001: A civilizációk dialógusának éve összetalálkozásokká (civilizational encounters Benjamin Nelson kifejezésével), vagyis egy dialógus vagy egy konfrontáció alkalmává. Azt persze nem lehet tagadni, hogy az egyes kultúrák közötti kapcsolatok folyamán eszmék és értékrendszerek eljutottak az egyik civilizációtól a másikig, de ebből az anthropológiában u.n. diffúziós elterjedésből soha nem lett dialógus. Tekintve azt, hogy minden civilizáció magvát egy vallásos hit alkotja, konfrontációkra bőven volt alkalom az egyes vallások képviselői között, különösképpen akkor, ha ezek egy monotheisztikus vallás hívei voltak. Korunkban 'civilizációs összetalálkozásokra' sokkal több lehetőség van, mert a különféle civilizációkhoz tartozó emberek közötti kapcsolatok természete megváltozott az információk oly nagyméretű, eleddig elképzelhetetlen eljutásával a világ minden részébe, mely a mai technológia médiái nélkül lehetetlen lett volna. Ennek következtében egyesek még egy világkultúra hamaros kialakulásáról is meg vannak győződve. Ennek az utópikus meggyőződésnek az alapja az a félreértés, mely a civilizációk természetére és a globalizáció lényegére vonatkozik. Ez annak tudható be, hogy elkötelezettjei egy univerzális civilizáció ideológiájának híveiként lépnek fel persze a saját, jól felfogott érdekeik szolgálatában. Emiatt a civilizációs dialógusok gondolatának és gyakorlatának felvázolását a civilizáció, a globalizáció, a pluralizmus és a civilizációs dialógus fogalmainak átvilágításával kell kezdeni. 2. CIVILIZÁCIÓS DIALÓGUSOK ÉS A GLOBALIZÁLÓ FOLYAMAT (a) Mi a civilizáció és a civilizációs pluralizmus értelme? Talán meglepőnek látszik, hogy a civilizáció fogalmának ma általában nem sok jelentőséget tulajdonítanak, mert a nemzetközi viszonyok, valamint az egész világra kiterjedő pénzügyi piacok virtuális létrejötte, a feledés fátylába burkolták azt a tényt, hogy az emberi exisztenciát meghatározó, az élet minden aspektusát magukba foglaló, legkiterjedtebb egységek a civilizációs világok. Ugyanakkor természetes az, hogy a nemzetközi kapcsolatok résztvevői, akikkel a képernyős híradások vagy az újságok oldalai tele vannak, a civilizációk létezéséről nem akarnak tudni, mert azt hiszik, hogy ezek az emberi élet szempontjából való alapvető fontosságának elismerése megfosztaná őket a világ színpadán játszott szerepüktől. Vajon az Iszlám civilizációjának világa, a hívők közössége, az 'ummah, nem foglal magában több tucatnyi államot, vagy a modern, nyugati civilizáció nem három kontinensen elhelyezkedő államok sorából áll? És a Buddhista civilizációhoz tartozó népek nem nagyszámú ázsiai ország határai között élnek, melyeknek eredeti kultúráját meggazdagították eszméikkel és életstílusukkal? A földünkön koexisztáló civilizációk a legnagyobb egységeket alkotják, melyeket egyes emberek és egyes emberi közösségek hoztak létre egy vallásos vagy metafizikai, valamint kulturális mag körül. A kultúra (Cicero fogalmának, cultura mentis, értelmében) magában foglalja a vallásos hitet és az azon alapuló világnézetet, a tudományos és művészi kreativitást, a gondolkodási és érvelési formák rendszerét, s a magatartást és tevékenységet kormányzó etikai elveket. Ezen túl a civilizáció egy sajátos életformát jelent, mely magában foglalja a technológiát, a civilizációs adottságoknak megfelelő életviszonyokat, társadalmi szokásokat, politikai intézményeket, gazdasági szervezeteket és termelési módokat, s a földi életnek minden más materiális elemét, melyeket a kultúra tartalma határoz meg. Így a civilizációk ténylegesen a nemzetközi rendszer felett helyezkednek el, melyet ma az emberi Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

15 2001: A civilizációk dialógusának éve együttműködés legmagasabb kifejezésének tartunk. Éppen ezért teljesen jogos civilizációs világokról beszélni, melyeknek térbeli és időbeli dimenziói vannak. Ebben a perspektívában tehát a kultúra egyrészt minden civilizációnak a magját képezi, másrészt ezekből a kultúra által meghatározott alapokból nő ki minden emberi tevékenység szférájának társadalmi gyakorlata. Minden kultúra központjában pedig egy Istenhit vagy metafizikai vallás áll, mely e civilizációs világot a kozmikus valósághoz köti, az itt és most világán túl. Az egyetlen kivétel ez alól a leírás alól a Nyugat modern civilizációja, mely tagad bármilyen e világon túli megalapozottságot (Max Weber Entzauberungja), bár keresztény alapjai még a mai késői modernitás korában is nyilvánvalóak. Ennek következtében a nyugati civilizáció mai állapotát a többi civilizációkkal szemben (Anthony Giddens kifejezésével) a leválás vagy elválasztódás fogalmával jellemezhetjük. Ennek a fogalomnak ebben a vonatkozásban egy kettős értelme van: először, a nyugati modernitásnak a sajátmaga múltjától való leválását, mely az utóbbi négy évszázad alatt következett be; másodszor, az ezt követő s a többi nagy, egykorú civilizációtól való elválasztódást. A civilizációs világok sokrendűsége csak egy pluralista megközelítést tesz lehetővé. Bár minden civilizáció kulturális magja a vallásos hit vagy kozmikus perspektíva, a civilizációs pluralizmus problematikája nem a különféle transzcendens világképre vonatkozik, hanem az emberiség más egyénei és csoportjai világának megértésére. Ebben az értelemben a pluralizmust sokszor összetévesztik a relativizmussal, vagyis olyan értelemben fogják fel, hogy a pluralizmus a hagyományok, értékrendszerek, elvek, etika, magatartás és világnézet relativitását jelenti. Evvel a felfogással ellentétben ki kell hangsúlyozni, hogy a civilizációs pluralizmus nem az, mint amit relativizmus alatt értünk, mert nem relativizálja az egyes embervilágokat, hanem azt jelenti, hogy teljes mértékben elfogadjuk ezeknek a világoknak a miénktől különböző, az emberre és a mindenségre vonatkozó nézeteit, társadalmi rendjét és közösségi tevékenységét. A civilizációs pluralizmus elfogadása tehát egy alapvető realizmust jelent azokkal az utópiát hirdetőkkel szemben, akik az embervilág egységében és egy világkultúrában hisznek. Érvelésünknek ezen a pontján szükséges röviden arra kitérni, hogy a civilizációs pluralizmus valósága alapjában különbözik a ma oly sokat vitatott multikulturalizmus fogalmától. A civilizációs pluralizmus a földtekénken koexisztáló, hatalmas civilizációs egységek viszonyára vonatkozik, míg a multikulturalizmus különféle kulturális világok (melyek nem feltétlenül egy másik civilizációs körhöz tartoznak) egy ország keretén belül való egyidejű jelenlétére utal. Ezért a multikulturalizmus mint fogalom más valóságot takarhat a változó kontextusoknak megfelelően. Így, például, az Amerikai Egyesült Államokban, melynek eredeti lakóit majdnem teljesen megsemmisítették s népessége a századok folyamán bevándorlókból tevődért össze, a multikulturalizmus egy természetes jelenség. A régebbi és új bevándorlók kultúrái egymás mellett léteznek, annál is inkább, hogy a többségi angolszász kultúra egyre inkább veszít jelentőségéből. Európa országaiban az idegen vagy más kultúrákhoz tartozó bevándorlók integrációja vagy asszimilációja viszont igen nagy nehézségekbe ütközik, mert az ott már évszázadok óta letelepült népek a legnagyobb ellenállást tanúsítják kultúrájuk védelmében. Végül azt is el kell ismerni, hogy a multikulturalizmus nem egy új jelenség: az európai középkor idejével párhuzamosan, például, a konfucianizmust és később a buddhizmust vezették be Japánba, s ezek lassan beilleszkedtek a japánok eredeti, Shinto kultúrájába. Ez a civilizációs összetalálkozás igen eredményes volt, s Japán lett az az ország, ahol a későbbi századok folyamán a neo-konfucianizmus a legjobban kivirágzott, s a buddhizmusnak is új, a körülményekhez igazodó változatai születtek. Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

16 2001: A civilizációk dialógusának éve (b) Globalizáció és a civilizációk dialógusa A globalizáció, az én meglátásom szerint, egy kulturális jelenség. A kifejezés nem mint egy 'globális falut' írja le világunkat Marshall McLuhan 40 évvel ezelőtt meghirdetett jelszava szerint, mert nemcsak a kommunkációs lehetőségeknek az egész világra való kiterjesztésére utal. Roland Robertson meghatározása szerint, 2 a globalizáció a világ színpadán lévő jelenségek kompresszióját, vagyis összesűrítését jelenti, amit Anthony Giddens a 'tér és idő fogalmának széthúzódása' (space and time distanciation) által fejezett ki, melyet a különféle eszméknek, nézeteknek, szokásoknak és életstílusoknak a világ minden szögletébe való eljutása egészít ki. Ebben az értelemben modern korunk 'globális körülményei' jelentik Robertson szerint azt a keretet, amelyben többrendű emberi világok együttes jelenléte földtekénken lehetségessé vált. Az előzőkből nyilvánvaló, hogy a globalizáció nemcsak az információknak a világ egyik pontjáról a másikra való ugyanabban a pillanatban való átjuttatását jelenti, vagy az áruk a régebbinél gyorsabb szállítását a világkereskedelem high-tech csatornáin keresztül, vagy éppen a személyeknek egyre gyorsabb átvitelét egyik kontinensről a másikra. A kommunikációk átadásának és az információk szétszórásának elképzelhetetlen gyorsasága, még egy pillanaton belül való elvégzésük sem változtatja meg az egyes gazdasági, technikai vagy másfajta műveletek jellegét, pontosan azért, mert semmiben nem változtatja meg ezeknek a specifikus műveleteknek a lényegét. Egy pénzátutalás pénzátutalás marad akkor is, ha két másodpercbe vagy két napba telik ez a művelet; az export/import cseréknek meghatározása, tehát a szóban forgó áruk természete és minősége, ugyanaz marad, ha két hónapba telik szállításuk az óceánokon keresztül vagy 24 órán belül át lehet repültetni őket e nagy távolságokon keresztül egy Boeing 747-es repülőgépen. A globalizáció valóságos értelmét csak Robertsonnak az univerzális és a partikuláris dialektikájába beillesztett meghatározása fejezi ki, mely szerint a globalizáció nem más, mint a partikularizmus univerzalizmussá és az univerzalizmus partikulárissá való tétele. 3 A globalizálós folyamat így magában foglalja, egyrészt az univerzális tendenciákat (mint, például, a nyugati konszumerista társadalom egész világra való kiterjedése), másrészt partikularista identitásoknak és életmódoknak a feléledését és öntudatos megvalósítását (mint, például, a nemzeti öntudat és más kollektív identitások globális felértékelése). Az univerzalizmus a globalizációval szemben a világot, mint egy egységet fogja fel. Ez abban tükröződik, hogy úgymond univerzálisan elfogadott meggyőződésekben, értékekben és társadalmi tevékenységekben hisz, valamint univerzálisan érvényes intézményes struktúráknak az egész világra való kiterjesztését akarja keresztül vinni. A globalizáció, szemben az univerzalizmussal, elismeri a kontextus fontosságát, s ezen keresztül magába olvasztja tulajdonképpeni bipoláris ellentétét, a helyet, a lokálisat. A lokális fogalma, éppúgy, mint a kontextusé, elismeri a partikuláris elsőrendűségét. A kontextus, mint a globális egy perspektívája, minden absztrakt formalizmust, minden előre kigondolt ROBERTSON, Roland, Globalization Social Theory and Global Structure. London, SAGE Publications, 3. "The interpenetration of the universalization of particularism and the particularization of universalism". Ibid., 100.l. (kiemelés az eredetiben) Copyright Mikes International , Segesváry Viktor

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001.

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Mikes International Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Internet: www.federatio.org/mikes_int.html Email: mikes_int@federatio.org P.O.

Részletesebben

Tanulmányok, cikkek,

Tanulmányok, cikkek, Tanulmányok, cikkek, beszédek és előadások Vol. I. 1994-2000 Segesváry Viktor Mikes International Hága, Hollandia 2006. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám : Postbank

Részletesebben

A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ

A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ A GLOBALIZÁCIÓS ÁLMOK UTÁN EGY SZÉTTÖREDEZETT VILÁG FELÉ SEGESVÁRY VIKTOR Mikes International Hága, Hollandia 2006. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám : Postbank

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Civilizációk dialógusa

Civilizációk dialógusa Civilizációk dialógusa Bevezetés a civilizációk tanulmányozásába Könyvének angol kiadásából magyarra fordította a szerző SEGESVÁRY VIKTOR Mikes International Hága, Hollandia 2004. SEGESVÁRY VIKTOR : CIVILIZÁCIÓK

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák

A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák Zachár László A munka világával kapcsolatos tulajdonságok, a kulcskompetenciák HEFOP 3.5.1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása Tanár-továbbképzési alprogram Szemináriumok Budapest

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje

A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje Ronkovics József A 21. század hadviselésének néhány fõbb jellemzõje A szerzõ rövid cikkében, kiindulva a 21. század valószínû kihívásaiból, felvázolja a jövõ hadviselésének lehetséges formáit, fontosabb

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz

A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz KARD ÉS TOLL 2006/3 A keresztény és az iszlám kultúra viszonyának elemei a konfliktusokhoz és a háborúhoz Oszti Judit A konfliktusok kezelése, a háború, az erõszak társadalmi megítélése eltérõ a különbözõ

Részletesebben

EMBER ÉS VILÁGA PHILOSOPHIAI KUTATÁSOK ÍRTA : Dr. Böhm Károly. egyetemi tanár I. RÉSZ : DIALEKTIKA VAGY ALAPPHILOSOPHIA. Mikes International

EMBER ÉS VILÁGA PHILOSOPHIAI KUTATÁSOK ÍRTA : Dr. Böhm Károly. egyetemi tanár I. RÉSZ : DIALEKTIKA VAGY ALAPPHILOSOPHIA. Mikes International AZ EMBER ÉS VILÁGA PHILOSOPHIAI KUTATÁSOK ÍRTA : Dr. Böhm Károly egyetemi tanár I. RÉSZ : DIALEKTIKA VAGY ALAPPHILOSOPHIA Τἀληθὲς ἀεὶ πλεῖστον ἰσχύει λόγου. Sophocles. Mikes International Hága, Hollandia

Részletesebben

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21.

Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Önkéntesség és tapasztalatok az egyházi ifjúsági szervezetekben Az önkéntességtől az aktív állampolgárságig Szakmai szeminárium 2011. szeptember 21. Gábor Miklós, Ökumenikus Ifjúsági Alapítvány MKPK Ifjúsági

Részletesebben

Biztos, hogy a narratíva közös téma?

Biztos, hogy a narratíva közös téma? VILÁGOSSÁG 2007/6. Közös témák Erdélyi Ágnes Biztos, hogy a narratíva közös téma? Annyi biztos, hogy a történelmi és az irodalmi elbeszélés közti hasonlóságok és különbségek tárgyalása régi közös témája

Részletesebben

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu

Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben. IKT kompetenciák. Farkas András f_andras@bdf.hu Kompetenciák fejlesztése a pedagógusképzésben IKT kompetenciák Farkas András f_andras@bdf.hu A tanítás holisztikus folyamat, összekapcsolja a nézeteket, a tantárgyakat egymással és a tanulók személyes

Részletesebben

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04.

Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium. Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. Európa a polgárokért pályázatíró szeminárium Budapest, 2015.01.30. és 2015.02.04. A program áttekintése Legfontosabb változások, újdonságok A pályázás feltételei EURÓPA A POLGÁROKÉRT 2014-2020 A program

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET

KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET III-IV. téma KÜLPIACI TÁRSADALMI, KULTURÁLIS KÖRNYEZET Készítette: Solymosi Antal Tudás-transzfer menedzser Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. Fogalmi tisztázás: Mi a kultúra? Régen: - Szellemi

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem

Prof. Dr. Krómer István. Óbudai Egyetem Környezetbarát energia technológiák fejlődési kilátásai Óbudai Egyetem 1 Bevezetés Az emberiség hosszú távú kihívásaira a környezetbarát technológiák fejlődése adhat megoldást: A CO 2 kibocsátás csökkentésével,

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Társadalomismeret és jelenismeret

Társadalomismeret és jelenismeret Társadalomismeret és jelenismeret I. A társadalmi szabályok ( 2 ): 1. Ismertesse a társadalmi együttélés alapvető szabályait, eredetüket és rendeltetésüket! 2. Mutassa be a hagyomány szerepét a társadalom

Részletesebben

VATAI LÁSZLÓ DOSZTOJEVSZKIJ A SZUBJEKTÍV ÉLETÉRZÉS FILOZÓFIÁJA. Mikes International. Hága, Hollandia 2006.

VATAI LÁSZLÓ DOSZTOJEVSZKIJ A SZUBJEKTÍV ÉLETÉRZÉS FILOZÓFIÁJA. Mikes International. Hága, Hollandia 2006. VATAI LÁSZLÓ DOSZTOJEVSZKIJ A SZUBJEKTÍV ÉLETÉRZÉS FILOZÓFIÁJA Mikes International Hága, Hollandia 2006. Kiadó 'Stichting MIKES INTERNATIONAL' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám: Postbank rek.nr.

Részletesebben

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6,

Zavodszky Geza. Törtenelem 111. a közepiskolak szamara. Nemzeti Tankönyvkiad6, Zavodszky Geza Törtenelem 111. a közepiskolak szamara ATDOLGOZOn KIADAs Nemzeti Tankönyvkiad6, Budapest Bevezetes.. 5 I. Az "ismeretlen" XVIII. szazad 7 Regi vihig - modem vihig. Az "ismeretlen" XVIII.

Részletesebben

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat

Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat TERELL CARVER Diskurzuselemzés és a nyelvi fordulat A diskurzuselemzés háttere egy filozófiai paradigmaváltás. Közismert, hogy a filozófia a huszadik században határozottan eltávolodott attól a felfogástól,

Részletesebben

La géopolitique des premières missions

La géopolitique des premières missions recenzió La géopolitique des premières missions de l Union européenne en Afrique Benkes Mihály Az euroafrikai kapcsolatokat az európai gyarmatosítás évszázadok óta megterheli. A dekolonizáció folyamatában

Részletesebben

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig

A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A szociális gazdaságtól a szociális vállalkozásig A jelen kihívások Egy paradoxon A mindennapi életünkben erőteljesen jelen van. Nem ismeri a nagyközönség. Újra időszerűvé vált Tömeges munkanélküliség

Részletesebben

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia

Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE. irodalom, filozófia Szalay Gábor 4363 ÉV KULTÚRKINCSE irodalom, filozófia PROLÓGUS A tisztelt Olvasó egy név- és címjegyzéket tart a kezében. 4363 év legjelentősebb bölcsészeti és irodalmi alkotásainak jegyzékét, a szerzők

Részletesebben

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231

TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 TÁMOP-2.1.3.C-12/1-2012-0231 Munkavállalók képzésének megvalósítása a Raben Trans European Hungary Kft.-nél Napjainkra az emberi erőforrás-fejlesztés, különösen a felnőttek oktatása és képzése egyre nagyobb

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET

SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET SZAKSZEMINÁRIUMOK 2007/2008-AS TANÉV NEMZETKÖZI TANULMÁNYOK INTÉZET Kurzus címe:a fejlődő országok társadalmi-gazdasági kérdései Kurzusvezető: Najat Shamil Ali A szakszeminárium az alábbi témákkal foglalkozik:

Részletesebben

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT EDWARD DE BONO POZITÍV HIT E D W A R D D E B O N O POZITÍV HIT Emberség, boldogság, humor, segítőkészség, remény, egészség A fordítás alapja: Edward de Bono: H+ (Plus) A New Religion?: How to Live Your

Részletesebben

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila

Betegség elméletek. Bánfalvi Attila Betegség elméletek Bánfalvi Attila A halál kihordásának módjai A halál utáni élet a halál mint átjáró A halál idejének elhalasztása csak az evilági élet reális Az emlékezetben való megőrződés Halál és

Részletesebben

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége.

II. Az ókori Róma Közép szint: A köztársaságkori Róma története. A római civilizáció szellemi és kulturális öröksége. Emelt szint 11. évfolyam Témakörök I. Az ókori görögök A poliszrendszer kialakulása és jellemzői. Athén felemelkedése és bukása. A hellenizmus kora. Az ókori görögség szellemi, kulturális öröksége. Annak

Részletesebben

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA

GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA GAZDASÁGI ANTROPOLÓGIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E

H A D T U D O M Á N Y I S Z E M L E A KULTURÁLIS ANTROPOLÓGIA KÉRDÉSEI A NEMZETKÖZI MŰVELETEK TÁMOGATÁSÁBAN QUESTIONS OF THE CULTURAL ANTHROPOLOGY IN THE SUPPORT OF INTERNATIONAL MILITARY OPERATION A kulturális antropológia katonai alkalmazása

Részletesebben

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll

A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll Kultúra és szubkultúra A KULTÚRA FOGALMA A kultúra egy adott csoport által őrzött értékekből, a csoport tagjai által követett normákból illetve az álltaluk létrehozott anyagi javakból áll A kultúra magába

Részletesebben

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke

A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata. Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke A tehetséggondozás és a gazdasági élet szereplőinek kapcsolata Dr Polay József Kuratóriumi elnök A Nagykanizsai Kereskedelmi és Iparkamara elnöke EU célkitűzések Az Európa Parlament ajánlása 1994./1248

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

A tudomány, mint rendszer

A tudomány, mint rendszer A tudomány, mint rendszer TEVÉKENYSÉGI EREDMÉNY- ISMERET- SZOCIOLÓGIAI INTÉZMÉNY- TEVÉKENYSÉGI Tervezett és SZOCIOLÓGIAI rendszerezett megismerési, alkalmazási és elôrelátási mozzanatok összessége. EREDMÉNY-

Részletesebben

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel

A házasság társadalom által elismert és jóváhagyott szexuális közösség két ember között. házaspárt házaspárt gyermekkel egy szülőt gyermekkel CSALÁDTÖRTÉNELEM Családnak nevezzük a szociológiában az olyan együtt élő kiscsoportokat, amelynek tagjait vagy házassági kapcsolat, vagy leszármazás, más szóval rokoni, vérségi (kivételes esetben örökbefogadási)

Részletesebben

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1

A nemzetközi jog fogalma és. története. Pécs, 2012. Komanovics Adrienne. Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma és története Komanovics Adrienne Pécs, 2012 Komanovics Adrienne, 2012 1 A nemzetközi jog fogalma Komanovics Adrienne, 2012 2 A nemzetközi jog fogalma: A nemzetközi jog a nemzetközi

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ)

ABLAKA GERGELY (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) (SZAKMAI ÖNÉLETRAJZ) SZEMÉLYES ADATOK: Név: Ablaka Gergely Születési hely és idő: Budapest, 1979. December 14. E-mail: ablakagergely@yahoo.com TANULMÁNYOK: 2003 szeptemberétől: Eötvös Loránd Tudományegyetem

Részletesebben

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések

1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések 1. félév: alkotmányjog, közjogi berendezés 2. félév: alapvető jogok és kötelezettségekhez tartozó alkotmánybírósági döntések Alkotmány: constitutio közös állapot, közös megegyezés, hogy milyen szabályok

Részletesebben

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban

Interkulturális kommunikáció. Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Interkulturális kommunikáció Interkulturális szemlélet a nyelvoktatásban Kultúra: a szó jelentései az Értelmező szótár+ alapján (Tinta, 2007: 938.) O Mindaz az anyagi, szellemi érték, amelyet az emberi

Részletesebben

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai

A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai A stratégiai vizsgálat nehézségeiről Az államok külpolitikai kompetenciájáról A stratégiai vizsgálat nagyobb nehézségeiről A globális stratégiai folyamatokról Az európai stratégiai folyamatokról A regionális

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5.

Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben. Szijártó Zsolt. 2011. december 5. Találkozás egy fiatalemberrel egy fejezet a magyar atomenergia diskurzusából (élet)történeti megközelítésben Szijártó Zsolt 2011. december 5. Egy idézet Most felém fordult. Elgörbült sz{jjal, gyűlölettel

Részletesebben

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható

A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható A településfejlesztés eszköztára bár látszatra távol áll a politikától, mégis jól alkalmazható Politikusi imázs 8 a politikai kommunikáció világában. A társadalmasítás, azaz a fogyasztói oldal véleményének

Részletesebben

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam

INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET. Osztályközösség-építő Program tantárgy. 9. évfolyam INCZÉDY GYÖRGY SZAKKÖZÉPISKOLA, SZAKISKOLA ÉS KOLLÉGIUM SZAKISKOLA TANMENET Osztályközösség-építő Program tantárgy 9. évfolyam Tanítási hetek száma: 36 Heti óraszám: 1 Éves óraszám: 36 Jóváhagyta: Boros

Részletesebben

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015

A nevelés eszközrendszere. Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelés eszközrendszere Dr. Nyéki Lajos 2015 A nevelési eszköz szűkebb és tágabb értelmezése A nevelési eszköz fogalma szűkebb és tágabb értelemben is használatos a pedagógiában. Tágabb értelemben vett

Részletesebben

FILOZÓFIA ÜGYÉBEN 1. MIKES INTERNATIONAL PHILOSOPHIAI SYMPOSIUM. 2007. szeptember 26 27. Elspeet, Hollandia. Mikes International.

FILOZÓFIA ÜGYÉBEN 1. MIKES INTERNATIONAL PHILOSOPHIAI SYMPOSIUM. 2007. szeptember 26 27. Elspeet, Hollandia. Mikes International. TEENDŐINK A MAGYAR FILOZÓFIA ÜGYÉBEN 1. PHILOSOPHIAI SYMPOSIUM 2007. szeptember 26 27. Elspeet, Hollandia Mikes International Hága, Hollandia 2008. Kiadó 'Stichting ' alapítvány, Hága, Hollandia. Számlaszám:

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN

PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN PROJEKT MENEDZSMENT KÜLÖNBÖZÕ KULTÚRÁK KERESZTTÜZÉBEN Dr. PRÓNAY Gábor Pro-COMpass Kft. I. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum, Budapest, 1998. április 16. 1 KULTÚRA = megoldások Az emberek

Részletesebben

Ember embernek farkasa

Ember embernek farkasa Jean-Pierre Derriennic: Polgárháborúk. Jelenkor, Pécs, 2004. 271 old. Rendkívül érdekes, a témához kapcsolódó adatokat rendkívül jól szintetizáló munkát vehet kézbe az olvasó, ha Jean-Pierre Derriennic

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén

Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén Emberi jogok védelme a nemzetközi jog területén 2012. ősz dr. Lattmann Tamás ELTE ÁJK, Nemzetközi jogi tanszék Emberi jogok fajtái Karel Vasak: Human Rights: A Thirty-Year Struggle: the Sustained Efforts

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE

A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE A TÖMEG LÉLEKTANA, AVAGY HOGYAN TUDUNK HATNI A TÖMEGRE Budapest, 2016. április 15. Készítette: Magyary Jenő Témaválasztásom fő oka, hogy egyfelől a munkám miatt fontosnak tartom azt, hogy hogyan lehet

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka

Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka Az EBESZ kisebbségvédelmi ajánlásai, különös tekintettel a nyelvi- és oktatási jogokra dr. Juhász Hajnalka I. EBESZ Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos intézménye 1992 Nemzeti Kisebbségügyi Főbiztos (NKI) intézményének

Részletesebben

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is.

Pszichológus etika. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. Pszichológus etika I. Személy voltunk nem pusztán elvehetetlen adottság, hanem egyszersmind embert próbáló feladat is. I. Az etika tárgya A jó fogalma II. Ki határozza meg, mi a jó? III. A hétköznapok

Részletesebben

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1

Lakosság. Komanovics Adrienne, 2013. Komanovics Adrienne, 2013 1 Lakosság Komanovics Adrienne, 2013 Komanovics Adrienne, 2013 1 Áttekintés Az állampolgárság és a honosság A nemzetközi kisebbségi jog Az emberi jogok nemzetközi rendszere A külföldiek jogállása A menekültek

Részletesebben

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre

P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre 1 P. Benvin Sebastian Madassery SVD Vallások globalizációjának hatása a kereszténységre Mindennek megvan a maga órája, és az ég alatt minden dolog elmúlik a maga idejében. Ideje van a születésnek és ideje

Részletesebben

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK

- ARECHIVIC PROJEKT WORKSTREAM-3 MÓDSZERTANI IRÁNYELVEK EURÓPAI IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG Alapvető Jogok és Állampolgárság Program - ARECHIVIC PROJEKT Az emberkereskedelem gyermekáldozatainak megsegítése és reintegrációja: a forrás és célországok leginkább bevált

Részletesebben

Eurobarometer: először a kulturális értékekről

Eurobarometer: először a kulturális értékekről 34. Eurobarometer: először a kulturális értékekről Eurobarometer: először a kulturális értékekről - a 2007 szeptemberében publikált felmérés összefoglalása - 2007 szeptember végén tette közzé az Eurobarometer

Részletesebben

Multikulturális nevelés: értelmezés és attitűdök egy budapesti tanárokkal végzett vizsgálat alapján

Multikulturális nevelés: értelmezés és attitűdök egy budapesti tanárokkal végzett vizsgálat alapján Multikulturális nevelés: értelmezés és attitűdök egy budapesti tanárokkal végzett vizsgálat alapján Nguyen Luu Lan Anh, Boreczky Ágnes, Gordon Győri János lananh@ppk.elte.hu boreczky.agnes@ppk.elte.hu

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a

Globalizáció, regionalizáció és világrend. http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Globalizáció, regionalizáció és világrend http://www.youtube.com/watch?v=wqzw1v6lm0a Bevezetés Mi az a globalizáció? Mi a globalizáció? Az áru-, a tőke- és a munkaerőpiacok nemzetközi integrálódása (Bordo

Részletesebben

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június

TÁRSADALOMFILOZÓFIA. Készítette: Ludassy Mária, Reich Orsolya. Szakmai felelős: Ludassy Mária. 2010. június TÁRSADALOMFILOZÓFIA Készült a TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0041pályázati projekt keretében Tartalomfejlesztés az ELTE TáTK Közgazdaságtudományi Tanszékén az ELTE Közgazdaságtudományi Tanszék az MTA Közgazdaságtudományi

Részletesebben

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd

ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa. Dr. Bódi Stefánia tanársegéd ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Doktori Tanácsa Dr. Bódi Stefánia tanársegéd A magyar biztonságpolitikai gondolkodás etnikai konfliktusok rendezésére irányuló elméletei, különös tekintettel Bibó István

Részletesebben

Második Európai Blue Sky Konferencia

Második Európai Blue Sky Konferencia Második Európai Blue Sky Konferencia 1 Globális Átalakulások Következmények és Alternatívák Nemzetközi konferencia az OECD és az UNESCO MOST Program támogatásával 2015. Október 29-31, Budapest - Várnegyed

Részletesebben

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT

ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT ZMNE STRATÉGIAI VÉDELMI KUTATÓ KÖZPONT 1581 Budapest Pf: 15 Tel: 432-90-92 Fax: 432-90-58 A magyar kül- és biztonságpolitika lehetséges új hangsúlyairól Miért aktuális egy új hangsúlyú magyar külpolitika

Részletesebben

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv

A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv 82 Takács Judit A 2006-os német biztonságpolitikai fehér könyv Lapunk 2008. szeptemberi számában a Kitekintõ címû rovatban a nemzeti stratégiai dokumentumok rendszerét ismertettük a fontosabb európai stratégiai

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD

Típusok és a demokrácia problémája. TÓTH CSABA, PhD Típusok és a demokrácia problémája TÓTH CSABA, PhD Kiindulópontok: science fiction és politika kapcsolatának tanulmányozása Irányok: Mint irodalmi alkotások a jelenről, a korszellemről szólnak Science

Részletesebben

A fehér világ jövője a XXI. században

A fehér világ jövője a XXI. században Guillaume Faye: A fehér világ jövője a XXI. században Gazdag István forditása Megjelent, többek között: a Demokrata, 2007 január 18.-i számában Európa a Római Birodalom bukása óta sohasem volt ilyen drámai

Részletesebben

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001.

Mikes International. Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Mikes International Magyar szellemi fórum Hungarian Periodical for Art, Literature and Science Alapítási év / Founded: 2001. Internet: www.federatio.org/mikes_int.html Email: mikes_int@federatio.org P.O.

Részletesebben

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások

Az EU választási megfigyelési küldetései: célok, gyakorlati lépések és a jövőbeni kihívások 2009.11.12. Az Európai Unió Hivatalos Lapja C 271 E/31 151. elismeri az európai országoknak a CIA által foglyok szállítására és illegális fogva tartására való állítólagos használatával foglalkozó ideiglenes

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN

ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN MTA-BKÁE KOMPLEX JÖVŐKUTATÁS KUTATÓCSOPORT FÜZETEK 2. ÓKORI JÖVŐKÉPEK ÉS JÖVŐKUTATÁS A VÁLLALATI GYAKORLATBAN Szerkesztette: Nováky Erzsébet és Kristóf Tamás A füzetsorozat az MTA Támogatott Kutatóhelyek

Részletesebben

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM

EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM EMLÉKHELYEK ÉS AZ EURÓPAI ÖRÖKSÉG CÍM LEHETŐSÉGEK AZ EURÓPAI UNIÓS FELLÉPÉSRE BUDAPEST, 2014.09.05. BENKŐNÉ KISS ZSUZSANNA FŐOSZTÁLYVEZETŐ, MINISZTERELNÖKSÉG Az Európai Örökség cím felhívja a figyelmet

Részletesebben

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM

EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN. Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM EMBERI JOGOK A KATOLIKUS EGYHÁZ ÉLETÉBEN ÉS JOGÁBAN Szerkesztette Orosz András Lóránt OFM Sa p ie n t ia Iuris 1 A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola Egyházjog Tanszékének sorozata Sorozatszerkesztő:

Részletesebben

Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek -

Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek - Együtt könnyebb, avagy válság más szemmel - érdekek, értékek, közösségek - Kolozsvár, 2010. július 29. Kósa András László Közéletre Nevelésért Alapítvány Mit nevezünk válságnak? Definíció: rendkívüli helyzet,

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában

Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Az európai és a nemzeti öntudat fogalmi keretei, a nemzetfejlődés eltérő útjai Európában Kovács János vezető elemző Talán úgy definiálhatnánk megfelelő módon az európai identitás fogalmát, hogy az nem

Részletesebben

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ

Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ 8. Tervezés-Kutatás AZ INTEGRÁLT KOMMUNIKÁCIÓ . at the time in 1972 it seemed incredible that university professors of FIU were talking about IMC, public relations had been utilizing what we called "total

Részletesebben

A modern menedzsment problémáiról

A modern menedzsment problémáiról Takáts Péter A modern menedzsment problémáiról Ma a vezetők jelentős része két nagy problémával küzd, és ezekre még a modern a természettudományos gondolkodáson alapuló - menedzsment és HR elméletek sem

Részletesebben

A FILOZÓFIA TÖRTÉNETE

A FILOZÓFIA TÖRTÉNETE A FILOZÓFIA TÖRTÉNETE Első rész A GÖRÖG FILOZÓFIA TÖRTÉNETE - Az indiai és a kínai filozófia rövid vázlatával - ÍRTA : Dr. Málnási Bartók György egyetemi tanár Mikes International Hága, Hollandia 2002.

Részletesebben

Új LLG (lifelong guidance) szabályozások a fejlett országokban

Új LLG (lifelong guidance) szabályozások a fejlett országokban Új LLG (lifelong guidance) szabályozások a fejlett országokban Az elmúlt év döntő fontosságú volt a pályaorientáció / karrier tanácsadás szabályozásának vonatkozásában. A fejlett, poszt-indusztriális országok

Részletesebben

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT

PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT PENSER LA GUERRE, CARL SCHMITT FÜLÖP ENDRE Önmagában az a tény, hogy a politikai filozófia huszadik századi klasszikusai közül ők ketten azok, akik a háborúról való filozófiai igényű gondolkodást valóban

Részletesebben

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié

Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS. A szeretet mindenkié Ogonovszky Veronika GYERMEK, ÁLDÁS A szeretet mindenkié Előszó Szavakkal lefesteni a láthatatlant, megformálni az érinthetetlent A szó fogyatékos eszköz. Ahogy az öt emberi érzékszerv is. Kétséges, hogy

Részletesebben

14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE

14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE 14. A PROSZOCIÁLIS KULCSKOMPETENCIA ÉS A PROSZOCIALITÁS FEJLŐDÉSÉNEK SEGÍTÉSE A 6. fejezetben a kompetenciafogalom pszichológiai szakfogalommá alakulását a szociális kompetencia alakuló fogalmával szemléltettem,

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS

ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támogatása TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 ÖNKÉNTESSÉG ÉS FELELŐSSÉGVÁLLALÁS Karlowits-Juhász Orchidea Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet Korunk

Részletesebben

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából

Láng István. A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Fenntartható fejlıdés: a XXI. század globális kihívása konferencia Láng István A Környezet és Fejlıdés Világbizottság (Brundtland Bizottság) jelentése húsz év távlatából Budapest, 2007. február 15. Római

Részletesebben

A rendszerváltástól a struktúraváltásig

A rendszerváltástól a struktúraváltásig Bartha Eszter A rendszerváltástól a struktúraváltásig Valuch Tibor (2015) A jelenkori magyar társadalom Budapest: Osiris 1989 Klaus von Beyme szavaival valóságos fekete péntek volt a társadalomtudomány

Részletesebben