Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója"

Átírás

1 Komárom Város turisztikai célú településfejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt

2 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS HELYZETELEMZÉS Korábbi dokumentumok áttekintése Gazdasági társadalmi elemzés Általános információk Regionális kapcsolatok A Komáromi Kistérség környezeti állapota Gazdasági környezet Komárom környezete Komárom gazdasága Komárom történelmének rövid áttekintése A mai Komárom gazdasága Demográfia, humán erőforrások Közlekedési kapcsolatok és elérhetőség A Duna és a határmentiség szerepe Infrastruktúra Közigazgatás Egészségügyi és szociális ellátás Közművelődés, helyi kultúra, rekreáció A település fejlesztési adottságai Turizmus A világ turizmusa Kontinensünk turizmusa A turizmus jelenlegi helyzete Magyarországon A turizmus helyzete Közép-Dunántúlon A turizmus helyzete Komárom-Esztergom megyében és a Komáromi Kistérségben A turizmus szervezeti rendszere Közép-Dunántúlon Komárom turisztikai adottságai A település legfőbb idegenforgalmi látványosságai Szolgáltatások, kiegészítő turisztikai vonzerő Kereskedelmi egységek Városmarketing Konkurens települések SWOT ANALÍZIS JÖVŐKÉP CÉLFA I. PRIORITÁS: Turizmusfejlesztés II. PRIORITÁS: Infrastruktúra- és településfejlesztés III. PRIORITÁS: Szervezet- és intézményfejlesztés ÜTEMEZÉS ÖSSZEGZÉS FELHASZNÁLT IRODALOM

3 1. BEVEZETÉS Komárom Turisztikai célú településfejlesztési koncepcióját Komárom Város Önkormányzata megbízásából az Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Zrt. munkatársai és szakértői készítették. A koncepció célja Komárom turisztikai lehetőségeinek feltárása, elemzése, az ezeken alapuló jövőkép megfogalmazása, valamint a jövőkép eléréséhez szükséges konkrét lépések számbavétele. A fenti cél eléréséhez a rendelkezésre álló statisztikai adatok, valamint korábbi fejlesztési dokumentumok széleskörű elemzését végeztük el. Az irodai munkán túl helyszíni bejárást is tartottunk, ezek során személyes tapasztalatokat szereztünk a városról. A turisztikában és a területfejlesztésben érdekelt helyi tisztségviselőkkel és vállalkozókkal egyeztettünk, javaslataikat figyelembe vettük, beépítettük a koncepcióba. A statisztikai adatok, a terepbejárás és az érdekeltekkel folytatott eszmecsere után megalkottuk a város jövőképét, SWOT-elemzést végeztünk, amiben számba vettük Komárom adottságait, gyengeségeit, fejlesztési lehetőségeit valamint az esetleges veszélyforrásokat. Megfogalmaztuk a turisztikai fejlesztések legfőbb irányait, konkrét lépéseket javasoltunk azok megvalósításához. Egy település számára a turisztikai célú településfejlesztés egy olyan új szemszögből kínál fejlődési, fejlesztési esélyt, mely nemcsak a turizmus fontosságának felismeréséből ered, hanem annak minden előnyét kihasználva törekszik az adott település adottságaira alapozva a lehetőségeket kiaknázni. A turizmus egyik legnagyobb előnyei között említhetjük, hogy rövid időn belül látványos sikereket eredményezhet. A turizmus fontossága a település számára megteremti az együttműködést a regionális és a helyi szakmai szervezetekkel, más települések önkormányzataival és a civil szervezetekkel. Kiemelendő a GDP-re, a fizetési mérlegre és a foglalkoztatottságra gyakorolt hatása. A helyi lakosok tekintetében kiemelendő az életminőségre való hatás és a társadalmi-kulturális változások. Nem hagyhatjuk figyelmen kívül azt sem, hogy egy város gazdasági életére mennyire pezsdítő hatással van, befektetőket és tőkét is vonz egy-egy kedvelt desztináció. 3

4 A lehetőségek tárháza kimagasló a turizmus területén, hiszen a vendégekkel való találkozás, az érintkezés lehetőséget ad a kulturális cserére, a népek közötti megértésre, ezért is hívják a turizmust a béke iparágának. 4

5 2. HELYZETELEMZÉS 2.1. Korábbi dokumentumok áttekintése A Közép-Dunántúli Régió Területfejlesztési Programja (kitekintéssel 2013-ig) 1. Prioritásában, A gazdasági környezet innováció-orientált fejlesztése cím alatt a prioritás közvetlen céljaként fogalmazza meg, hogy: növelje a régió idegenforgalmának nemzetközi versenyképességét, a régió gazdaságában betöltött súlyát és csökkentse annak szezonális jellegét. A 2004-ben készült Közép-Dunántúli Régió Regionális Akciótervének Stratégiai céljában Innovatív, versenyképes szociális és gazdasági struktúrák említi a régióban rejlő turisztikai potenciál kiaknázása -t. Célként fogalmazza meg a turizmus versenyképességének, jövedelemtermelő képességének erősítését, a szezonalítás oldását, az exkluzív és az egyedi attrakciókon alapuló turizmus felé történő elmozdulást. A kiemelt beavatkozási területek között szerepelnek a gyógy- és termálfürdővel (illetve a termálvízkincs hasznosításával) rendelkező települések. Komárom-Esztergom megyei Területfejlesztési Tanács által 2006-ban elfogadott Komárom- Esztergom megye fejlesztésének meghatározó tényezői, összefoglaló értékelés című munkában szereplő SWOT analízis a lehetőségek számbavételénél elsők között említi a Komáromi Erődrendszert mint potenciális Világörökségi helyszínt. Komárom Város Középtávú Városfejlesztési Koncepciója ( ) stratégiai céljai között több olyan célt határoz meg, mely közvetlenül vagy közvetetten a turizmus fejlesztését is szolgálja. Ezek: Városközponti terek felújítása Gyógyszálló építése, a Thermál fürdő fejlesztése A komáromi erődrendszer szerepének erősítése, az erődrendszer világörökség részévé válásának elősegítése Kulturális- és konferenciaközpont építése 5

6 2.2. Gazdasági társadalmi elemzés A fejezetben ismertetjük Komárom város jelenlegi adottságait a település fejlődési pályájának vizsgálatával, terveivel és kapcsolódásaival a regionális fejlesztési elképzelésekhez. Bemutatjuk a település régióban elfoglalt gazdasági, turisztikai helyét és helyzetét Általános információk Komárom a Közép-Dunántúl Régióban, Komárom-Esztergom megyében, a Duna jobb partján található. A Magyarország északi határán (Szlovákia) fekvő város a fővárostól és a nyugati határtól egyaránt mintegy 90, Tatabányától 30, Székesfehérvártól 74, Győrtől 40 kilométerre fekszik. A Komáromi Kistérség központját alkotó város ember otthona. Komárom vidékének klímája mérsékelten meleg, száraz, enyhe telű, az évi középhőmérséklet 10,5 C. A napsütéses órák száma évi 2000 óra. Az uralkodó szélirány északnyugati, az évi csapadékösszeg 550 mm. A nyári napok száma (napi maximum hőmérséklet meghaladja a 25 C) 65-70, a fagyos napok száma országos átlaghoz képest alacsonyabb (kevesebb, mint 90 nap). A várossal szemben, a Duna bal partján, a Vág torkolata mellett található a jelenleg Szlovákiához tartozó Komárno (Révkomárom, Öregkomárom, Észak-Komárom). Az egykor közigazgatásilag egységes városrészeket az Erzsébet-híd köti össze Regionális kapcsolatok A Közép-Dunántúl Régiót Fejér, Veszprém és Komárom-Esztergom megyék alkotják. A régiót északon a Duna és Szlovákia, keleten a Közép-Magyarország Régió, délkeleten ismét a Duna és a Dél-Alföld Régió, délen a Balaton és a Dél-Dunántúl Régió, míg nyugaton a Nyugat-Dunántúl Régió határolja. 6

7 Az ENSZ EGB égisze alatt 1997-ben meghatározott Helsinki folyosók közül négy érinti a régiót. Ezen folyosók fejlesztését az Európai Unió kiemelten kezeli. IV. korridor: Ausztria/Szlovákia Budapest Románia/Szerbia V. korridor: Szlovénia Budapest Ukrajna VII. korridor: Duna X a. korridor: Budapest Horvátország A régió központi fekvése miatt jelentős átmenő forgalommal rendelkezik, a térségen keresztül bonyolódik az Ausztria (és Nyugat-Európa), Szlovénia és Horvátország (tengeri kikötők) felé irányuló kereskedelem, közúton és vasúton egyaránt. A Közép-Dunántúl Régióban 26 statisztikai kistérség található, melynek megoszlása megyénként a következő: Fejér megye: 10 kistérség Veszprém megye: 9 kistérség Komárom-Esztergom megye: 7 kistérség Komárom-Esztergom megye északnyugati települései (Esztergom és környéke) 2003 óta tagjai az Ister-Granum Eurorégiónak. (Az Ister a Duna, a Granua a Garam római neve.) A régió szlovákiai (Nyitrai körzet) és Pest megyei településeket is összefog. A települések főleg kulturális, egészségügyi és közlekedés-fejlesztési téren működnek együtt. Szintén Komárom-Esztergom megyét érinti a Vág-Duna-Ipoly Eurorégió, melynek Pest megye és a Dunával határos szlovákiai körzetek tagjai ban hozta létre a Komárom-Esztergom megyei Neszmély Község Önkormányzata, a Tatai Kistérség Területfejlesztési Társulata és a szlovákiai Hídverő Társulat a Duna Eurorégiót, lerakva ezzel oktatási és kulturális együttműködések alapjait. Komárom-Esztergom megye a régióban egyedüliként az országhatár mellett fekszik. A határt jelentő Dunán két közúti (Esztergom, Komárom) és egy vasúti (Komárom) híd ívelt át. A megye gazdaságában meghatározó szerepe van a Dunának mint Európa egyik legfontosabb vízi útjának és a fővárost a nyugati határral összekötő M1-es autópályának és vasúti fővonalnak. 7

8 A Komáromi Kistérséget nyugaton Győr-Moson-Sopron megye, északon Szlovákia, keleten a Tatai Kistérség, délen a Kisbéri Kistérség és az Oroszlányi Kistérség határolja. A terület központja Komárom. A kistérségen áthalad az M1-es autópálya, a Budapest-Bécs vasúti fővonal, északi határát pedig a Duna jelenti, amin közúti és vasúti híd is átvezet Szlovákiába. A kistérség tehát rendkívül előnyös közlekedési adottságokkal rendelkezik. Komárom városa a kistérség, valamint a megye nyugati felének központja, a Duna jobb partján fekszik. A városban található a megye két közúti Duna hídjának egyike és az egyetlen vasúti híd. A Duna bal partján fekszik Komárno, mely egykor egy várost alkotott a magyarországi Komárommal. A történelmi városmag Szlovákiában található. Komárom és Komárno számára egyaránt fontos az együttműködés, amire az Európai Unió keretei között egyre több lehetőség nyílik. Komárom testvérvárosi szerződést eddig hat településsel kötött: Komárno (Révkomárom, Öregkomárom, Észak-Komárom) (Szlovákia) Juddendorf-Strassengel (Ausztria) Lieto (Finnország) Naumburg (Németország) Sebes (Szászsebes) (Románia) Sosnowiec (Lengyelország) Figyelemre méltó, hogy Lieto és Szászsebes nem csak Komáromnak, hanem Komárnonak is testvérvárosai. 8

9 A Komáromi Kistérség környezeti állapota A Komáromi Kistérség legfontosabb környezeti erőforrása a termőföld, a kistérség összterületének több, mint háromnegyede (75,9%) szántó. A mezőgazdasági területek döntő hányadán szántóföldi növénytermesztés folyik, ami jelentősen meghaladja a megye és a régió átlagát. Jelentős természeti erőforrás a feltárt ám csak részben hasznosított és hasznosítható termálvíz készlet. Szintén a jelenleginél jobban hasznosítható lenne a Duna, valamint a területen áthaladó szélcsatorna. A levegő elszennyeződésekor jelentős egészségügyi kockázatokat okoz, amelyek a társadalom fejlődésének alapfolyamatait gátolhatják. Az ember létezését legközvetlenebbül biztosító közeg vizsgálata és védelme kiemelt fontosságú. A levegő szennyezettségét a kistérségben Komáromban és Almásfüzitőn mérik rendszeresen. A korábban igen súlyos ipari eredetű levegő-szennyezettségi problémák mérséklődtek, ami az ipari szerkezet- és technológiaváltással és a gázfűtés térhódításával magyarázható. Továbbra is jelentős a porszennyezés. A közlekedési eredetű légszennyezés tekintetében az ólomterhelés csökkenése, a szén-monoxid- és porterhelés növekedése figyelhető meg, elsősorban az M1-es autópálya, valamint az 1-es és 13-as főutak mentén. A megfelelő mennyiségű és minőségű víz megléte alapvető fontosságú az élővilág, a társadalom és a gazdaság stabil, harmonikus működéséhez. A kistérség ivóvízellátása három bázisból történik. Komárom és Ács esetében a Duna parti szűrésű kútjaiból, Bábolna részben regionális vízvezetékből, míg a többi település fúrt kutakból jut ivóvízhez. A fúrt kutak veszélyeztetettek, elsősorban növekvő vas és nitráttartalmuk miatt. A parti szűrésű és fúrt kutak szintén a sérülékeny vízbázisokhoz sorolhatók. A csatornahálózat kiépülése előrehaladott, csak Csém községben nem megoldott. A felszíni és felszín alatti vizek védelmében tovább kell növelni a csatornahálózatra csatlakozott lakások arányát (67 %). A felszíni vizek minősége nem kielégítő. A Duna kistérséget határoló 30 kilométeres szakaszán a vízminőség romlik. Ennek oka a közvetlenül, vagy kisebb vízfolyások közvetítésével a folyóba vezetett jelentős mennyiségű tisztítatlan szennyvíz. 9

10 Az ár- és belvíz elleni védelem tekintetében a kistérségben is tennivalók vannak, mivel a vízfolyások jelentős részénél mederrendezést kell végezni. A belvizek elvezetése nem megfelelő. A talaj és hozzá kapcsolódóan a felszín alatti vizek védelme kiemelt szerepet kell kapjon a kistérségben. A kistérség erősségének számító mezőgazdaság kialakulásához a kiváló talajadottságok döntő mértékben járultak hozzá. A tájhasználat intenzitásából nagyüzemi gazdálkodás Bábolnán adódóan agrár-környezetvédelmi problémák sokasága merül fel. A vízzáró rétegek elszennyeződésének egyik szomorú példája az Igmándi keserűvíz melynek kitermelése az intenzív mezőgazdasági termelés következtében beállt minőségromlás nitrát, foszfát szennyeződés miatt leállt. A nagyüzemi gazdálkodás következtében az eredeti növénytakarót szántóföldi monokultúrák váltották fel, drasztikusan csökkentve ezzel az ökológiai sokféleséget. A löszpusztai erdőket szegényesebb élővilággal rendelkező akác- és nemesnyár-ültetvények váltották fel. Az ipari tevékenység szintén jelentősen károsította a talajt. Almásfüzitő vörös iszap tározóinak a timföldgyártás során keletkező veszélyes hulladék porzás-mentesítése folyamatos, de még nem teljesen megoldott. Az egykori ipari területeken olajszennyezés is érte a talajt, ami a területek újrahasznosítását is erősen hátráltatja. A zajterhelés csak néhány ipari és mezőgazdasági üzem közelében, valamint a főutak településeken áthaladó szakaszain számottevő. A hulladékgazdálkodás területén jelentős fejlődés ment végbe a kistérségben. Ma már a települések többségéből korszerűen kialakított regionális hulladéklerakókba (Győr, Oroszlány, Tatabánya) kerül a szilárd hulladék. A kistérségben csak Nagyigmándon működik szemétlerakó. A korábban használt lerakók állapota azonban az esetek többségében jelentős rekultivációs feladatot ró a településekre. A veszélyes hulladékok tekintetében elsősorban a mezőgazdasági veszélyes hulladékok gyűjtése és ártalmatlanítása jelent gondot, az ipari eredetű hulladékok gyűjtése, szelektálása és elszállítása megoldott. Fontos szennyező források lehetnek még a kistérségben fellelhető trágyatárolók és hígtrágya leürítő helyek. A kistérségben a dögkutak állapota rossz (elavultak, megteltek), a gazdaságok állati tetemeit és maradványait a Győri ATEV szállítja el és ártalmatlanítja. 10

11 A VÁTI kht. Magyarország kistérségeinek környezeti állapotát komplex mutatókkal vizsgálta. A használt indikátorok alapján (légszennyezési adatok, szennyvíztisztítás mértéke, talajterheltség, egy főre jutó veszélyes hulladék mennyisége, egy főre jutó települési szilárd hulladék mennyisége és a szigetelt lerakóra szállító települések aránya, erdőtűzzel sújtott erdőterületek aránya) a Komáromi Kistérség a környezeti állapot szerinti legrosszabb, kiemelten terhelt kistérségek csoportjába tartozik. A kistérségek környezeti terhelésekkel szembeni érzékenységet tekintve a Komáromi Kistérség a kismértékben veszélyeztetett kistérségek csoportjába került Gazdasági környezet A Közép-Dunántúl Régió földrajzi elhelyezkedése kedvező. Napjainkban, a közép-európai térségben új fejlődési zónák, innovációs erőcentrumok kialakulása figyelhető meg, melyek közvetlenül kapcsolódnak az európai magtérséghez. Az egyik, a dél-bajor innovációs tengelyre felfűződő, Prága környékén és Bécs-Pozsony-Győr környékén formálódik, melyek egyesülve innovációs tengelyként folytatódnak egészen Budapestig. A Közép-Dunántúl Régió ennek a tengelynek a része. Magyarország gazdaságilag egyik dinamikusan fejlődő régiója Közép-Dunántúl. Az egy lakosra jutó bruttó hazai termék (GDP) tekintetében hosszú évek óta harmadik a Budapestet is magába foglaló Közép-Magyarország és Nyugat-Dunántúl után, a GDP növekedése töretlen. Az ezer lakosra jutó regisztrált vállalkozások száma a régióban alacsonyabb volt (111), mint az országos átlag (120). A régión belül az országos átlag fölött volt Veszprém megye (121), míg Fejér (106) és Komárom-Esztergom megye (106) alatta, de a megyék országos átlagát (102) még ezek is meghaladták. A gazdasági szervezetek egy lakosra jutó beruházásaik tekintetében Közép-Dunántúl az első helyen állt, a megyék között Komárom-Esztergom megye az első, Fejér megye a második, Veszprém a nyolcadik helyet foglalta el 2005-ben. Közép-Dunántúlon a munkanélküliségi ráta 2005-ben az országos átlag (7,2 %) alatti 6,3 % volt, miközben a foglalkoztatási arány meghaladva az országos átlagot (50,5%), 53,6 % volt. 11

12 Komárom-Esztergom megye a rendszerváltás előtt a középhegységi ipari tengely részeként hazánk fejlett térségeihez tartozott. Az 1990-es évek elején az ipari termelés visszaesett, de a külföldi beruházások és a sikeres szerkezetváltás következtében ma már ismét hazánk fontos ipari központja. Komárom-Esztergom megyében az alkalmazásban állók 51%-a az iparban és az építőiparban, 46 %-a a szolgáltató szektorban, 3%-a az agrárszektorban dolgozott 2005-ben. Az ipari különösen a feldolgozóipari foglalkoztatottak száma az elmúlt években folyamatosan növekedett. Komárom-Esztergom megyében az országos trendtől eltérően nem csökken a gazdaságilag aktív népesség száma. A Komáromi Kistérségben az ezer lakosra jutó vállalkozások száma (99) alacsonyabb volt a megyei átlagnál (106) 2005-ben. A regisztrált munkanélküliek aránya a teljes népességből a megyében itt volt a legalacsonyabb (4,1 %). Az ezer lakosra jutó személyi jövedelemadót fizetők száma a Komáromi Kistérségben volt a legmagasabb (486), akár csak az egy lakosra jutó a személyi jövedelemadó-alapot képző jövedelem Komárom környezete A Komáromi kistérség kilenc településén fő él, ezen belül Komárom lakossága majd húszezer fő. A munkanélküliségi ráta 4%, ez a megyei átlagnál alacsonyabb. Az Ácstól-Esztergomig terjedő ipari sávjának egyik jelentős bázisa Komárom. Közlekedésföldrajzi helyzete meghatározó jelentőségű fejlődése szempontjából. Kikötője, nemzetközi beés kiléptető állomásként határőrizeti és vámellenőrző szerepet játszik. Hídja határátkelő és fontos nemzetközi útvonal része. Ipari parkja a helyben foglalkoztatás lehetősége mellett a szomszédos Almásfüzitő foglalkoztatási gondjainak megoldását is szolgálhatja. A fenti urbanizációs sáv, döntően ipari, kereskedelmi, szolgáltatói tevékenysége mellett, alapvetően mezőgazdasági termelést, feldolgozást, értékesítést, élelmiszeripari tevékenységet folytató régió gazdasági fejlettsége a megyén belül kiegyensúlyozott. Tőkehiány, értékesítési problémák, alacsony jövedelmezőség - elsősorban a kisvállalkozásokat sújtották, sújtják. 12

13 A kistérségben két, országos méretekben is jelentős szervezet található: a Komáromi Mg. Rt, ahol jelentős szerepet játszik az exportra termelés, és Bábolna 200 éves, nemzetközileg is elismert gazdasága, amelynek tevékenysége nagyban hozzájárult az egész hazai mezőgazdaság fejlődéséhez. A térségben lezajlott pozitív és negatív változások eredményeként a gazdaság stabilizálódott, a munkanélküliség mérséklődött, bár még mindig a megyei átlag feletti. Megjelent a külföldi tulajdon, azon belül kistérségi sajátosságként a határon túli, szlovák tőke. Javult a települések arculata, dinamikusan fejlődött az infrastruktúra, megerősödtek a civil szervezetek, javult kapcsolatuk az önkormányzatokkal. Negatív irányú változás az elszegényedés, az esélyegyenlőség romlása. A térség természeti értékei a sokfelé meglévő, védett növénytakaró mellett Komárom, Ács és Bábolna termálvize, és a Concó-patak völgyében kialakított, horgászásra, üdülésre használt mesterséges tavai meghatározóak: (Ács: Malom-tó, Nagyigmándi-tó, Mocsa határában az egykori bányatavak). Az M1-es autópályáról a 13-as út vezet ide, a 10-es út pedig áthalad a határ menti településen. Vasúton a Budapest-Hegyeshalom-Rajka, az Esztergom-Komárom és a Székesfehérvár- Komárom vonal vonataival érkezhetünk ide. Komárom városrésze Szőny, az egykori Brigetio. A gazdag régészeti lelőhelyen 1922 óta folynak ásatások (Lapidarium Brigetionense; római kőtár). A XIX. sz-i Gyürky-kastély ma kórházként működik. A XX. század elején épült nyaralók közül a legszebb a csak "tornyos villaként" emlegetett egykori Tuba-villa, ma imaház. A Duna két partján összefüggő rendszert alkotó védműgyűrű legkorszerűbb tagjai ma is Magyarországon állnak: Monostori, Igmándi és Csillag erőd. A Komárom katonaéletét bemutató: Várak, erődök, katonák című kiállítás a Monostori erőd egyik fő attrakciója - a számos program mellett (Híres Komárom - történelmi hétpróba és színjáték). A legfiatalabb (Igmándi) erődben a harántsáncok is megépültek, s ma eredeti állapotukban tanulmányozhatók. Számos múzeumot találunk a városban (Magyar tengerészettörténeti kiállítás, Czibor Zoltánemlékkiállítás, Klapka György Múzeum, Komáromi Kisgaléria). A Komáromi Gyógyfürdő közel 5 hektáros területen 6 medencével várja vendégeit. Színes programajánlattal rendelkező város (Horgászversenyek, Húsvéti játszóház, Történelmi 13

14 Tavaszi Fesztivál, motoros találkozó, Mediawave Majális, Vízitúrák, Szigetkerülő Túra, Borostyán Fesztivál, Rába Túra, Mosoni-Duna Túra, Szüreti falunap, Pityóka fesztivál) Komárom gazdasága Komárom történelmének rövid áttekintése A várost keleti irányból átszelő főút évszázadok óta főközlekedési útvonal. Ennek mentén alakult ki Szőny területén Brigetio, mely a római kori Pannónia egyik legjelentősebb településévé fejlődött. A város római kőtára ezt az időszakot eleveníti fel. A gazdag régészeti lelőhelyen 1922 óta folynak ásatások. A római kort követő újabb fénykor a honfoglalással kezdődött, amikor a Duna északi partján erős földvárat építettek. Az István király által alapított Komárom ekkor lett a vármegye székhelye. Vára a XV. században kedvelt királyi pihenőhelyként ismert. A török időkben, mint Bécs elővédje tovább erősödött. A XVII. században a várnak a város felőli része elé felépítették az ötszögű Újvárat. A XIX. század elején - rövid időre - birodalmi központ lett a város: a Bécset elfoglaló Napóleon elől 1809-ben egész udvartartásával ide menekült I. Ferenc német-római császár és magyar király. Ennek eredményeként lett Komárom "az erődök városa". Három erődítmény tekinthető meg ebből: a Monostori, a Csillag és az Igmándi erőd. Az 1848/49-es szabadságharc idején a település állandó császári ostromgyűrű alatt állt. Ebben az időben pusztult el szinte teljesen Újszőny, s az újjáépített község 1896-ban egyesült a bal parti Komárommal. Az egyesülés feltételeit az 1892-ben átadott állandó dunai vashíd, az Erzsébet híd teremtette meg. Az I. világháborút követően az északi városrészt január 10-én a csehszlovák hadsereg foglalta el. A kialakult állapotot a trianoni döntés véglegesítette: a városrész Komárno néven a Csehszlovák Köztársaság része lett, a déli pedig mint Komárom-Újváros néhány évig a csonka Komárom vármegye székhelye volt. 14

15 A mai városhoz tartozik Koppánymonostor, amely a XII. században alapított bencés monostorról kapta nevét. Az itteni Duna-parton a XIX. század végén, a XX. elején politikusok, kereskedők építették fel villáikat A mai Komárom gazdasága 1. Táblázat Komárom és a megye hasonló adottságú városainak lakossága és vállalkozásainak száma 2005 Lakosság 1000 főre jutó (fő) regisztrált vállalkozás vállalkozások száma Komárom Tatabánya Esztergom Tata Oroszlány Forrás: KSH Komárom város környékén az ágazatok közül meghatározó a mezőgazdasági termelés és a hozzá kapcsolódó termékfeldolgozás. A legnagyobb komáromi mezőgazdasági nagyüzem a SOLUM Rt. Komáromban 2005-ben 895 társas és 1526 egyéni vállalkozás volt. Az ezer főre jutó regisztrált vállalkozások számának tekintetében a város alig maradt le Tatabányától és Esztergomtól, igaz a megyében élenjáró Tatától jócskán elmaradt. Komárom ipari parkja a város nyugati kapujánál, az M1-es autópályától 6 kilométerre, a vasúttól és a folyami kikötőtől 1 kilométerre található. Repülőtér 30 kilométerre, nemzetközi légikikötő 90 kilométerre található. Jelenleg épülettel rendelkező betelepülők: Nokia Komárom Kft. Perlos Műanyag Tervező Kft. MPS ALBA Kft. SCHWÖLLER Karnisgyár Kft. Foxconn Hungary Kft 15

16 Monat CO. Építőanyagkereskedelmi és Szállítmányozási Kft Vasútépítő Kft. Hansaprint Elanders Kft. Sunarrow Hungary Kft. Kayser Automotive Hungária Kft. Savcor Komárom Kft. RR Donnelley Magyarország Kft. Medicina Egészségközpont Az ipari parkon kívül tevékenykedő üzemek közül ki kell még emelni a Komáromi Nyomda és Kiadó Kft.-t, mely már jogelődjével együtt számolva több mint hatvan éve működik Komáromban. A tervek szerint a MOL komáromi telephelyén az osztrák Rossi Beteiligungs GmbH-val közösen biodízel üzemanyag előállítására alkalmas üzemet hoz létre. A gyár repce, napraforgó és használt sütőolaj alapanyagokat használhat majd fel. A termelés során melléktermékként keletkező glicerin hasznosításáról energetikai, gyógyszer- vagy más ipari felhasználással gondoskodnak. A gyáregység a tervek szerint decembertől embernek ad munkát. Komárom gazdasági életében egyre nagyobb szerepet játszanak a szolgáltatások, ma már a lakosság fele ebben a szektorban dolgozik. A városban a nagy kereskedelmi láncok közül a TESCO, a Profi, a Spar, a Plus, a Penny Market, a DM és a Rosmann van jelen. A kiskereskedelmi üzletek és vendéglátóipari vállalkozások mellett az 1965-ben felfedezett és két évre rá gyógyvízzé nyilvánított, 62 C termálvízre települt fürdő a legjelentősebb. A városi turizmus szerves részeként a városi gyógyfürdő fenntartását a KOMTHERMAL Kft. végzi. A távfűtést a Komárom Távhő Kft. szolgáltatja, a Vizák Kft. a város vízellátását, csatornahálózati rendszerének kezelését látja el. 16

17 Demográfia, humán erőforrások 1. ábra Komárom Esztergom megye lakosságának alakulása 2000 és 2005 között fő év Forrás: KSH 2. ábra A fiatalok és idősek arányának változásakomárom-esztergom megye összlakosságához viszonyítva % évnél fiatalabbak 60 évnél idősebbek év Forrás: KSH 17

18 A Közép-Dunántúl Régió az ország területének 12 %-át foglalja el. A régió területének %-át Veszprém megye és Fejér megye, 20 %-át Komárom-Esztergom megye teszi ki. A régió hazánk lakosságának 11 %-át adja. A régió népességének 39 %-a Fejér megyében, 33 %-a Veszprém megyében, 28%-a Komárom-Esztergom megyében él. A népsűrűség tekintetében jelentős különbségek vannak a régióban. Veszprém megye a leggyérebben lakott (81 fő/km 2 ), ezt követi Fejér megye (98 fő/km 2 ) végül a kifejezetten sűrűn lakott, országos átlagot (108 fő/km 2 ) is jelentősen meghaladó Komárom-Esztergom megye (139 fő/km 2 ). Komárom-Esztergom megye lakossága csökken. Az idősek aránya és létszáma növekszik, a fiatalok aránya és létszáma folyamatosan csökken, a megye elöregedik. Jelentős részben ennek tudható be, hogy a megyében nőtöbblet mutatkozik. 2. Táblázat Komárom és a megye hasonló adottságú városainak népessége és népességváltozásai 2005 természetes fogyás ill. belföldi vándorlási Lakónépesség szaporodás különbözet (fő) (1000 lakosra) (1000 lakosra) Komárom ,6 0,2 Tatabánya ,5-1,5 Esztergom ,3 8,7 Tata ,1 9,3 Oroszlány ,9-10,2 Megye összesen ,6 1,6 Forrás: KSH 2005-ben Komárom lakónépessége fő volt, a megye lakóinak 6,2 %-a élt a városban. A lakók 14 %-a 15 évnél fiatalabb, 16 %-a 64 évnél idősebb volt. A születések és halálozások számát figyelembe véve Komáromban természetes fogyás volt megfigyelhető, igaz kisebb mértékben, mint a megye átlaga. A természetes fogyás okozta veszteséget nem tudja kompenzálni a város vándorlási nyeresége hez képest a város lakossága 1 %-kal csökkent, ami stagnálást, illetve enyhe fogyást jelent. 18

19 3. ábra Komárom lakosságának alakulása 2001 és 2005 között fő év Forrás: KSH Komárom városában a munkanélküliség aránya, az aktív korú lakosságot tekintve 4 %, ez az országos átlagnál alacsonyabb. Komárom városa az ország fiatalabb népességű térségeibe tartozik, az itt élők iskolázottsági színvonala kedvező. A szakmával rendelkezők képesítése sok esetben nem felel meg a kínálkozó kereslettel, ezért átképzésre lenne szükség. 4. ábra Komárom lakosságának gazdasági aktivitása Aktív korúak 36% 64% kereső 54% munkanélkül tanuló, eltartott 3% 7% Összlakosság Forrás: KSH 19

20 3. Táblázat Komárom lakosságának gazdasági aktivitása 2005 fő Lakosság arányában Lakosság száma % Aktív korúak száma ( % évig) ebből kereső % ebből munkanélküli % ebből tanuló, eltartott % Forrás: Komárom Város Önkormányzata Közlekedési kapcsolatok és elérhetőség Közút 4. Táblázat Komárom és néhány magyar település távolsága és az utazási idő személyautóval 2005 Komáromtól való távolság (km) Utazási idő (perc) Tatabánya Győr Székesfehérvár Budapest Hegyeshalom Forrás: Komárom közúton jól megközelíthető. A városon áthalad az 1-es és 13-as számú főút, Komáromtól 9 kilométerre délre halad az M1-es autópálya. A főváros 90 kilométerre található, végig autópályán megközelíthető, akárcsak a szomszédos régió Nyugat-Dunántúl Régió központja, a 40 kilométerre található Győr. Közép-Dunántúl központja, Székesfehérvár 75 kilométerre található. A megyeszékhely Tatabánya 30 kilométerre délkeletre fekszik Komáromtól. A városban nemzetközi határátlépő található. Vasút Komárom a Budapest Győr Hegyeshalom Bécs vasúti fővonal mellett fekszik. A városban lévő vasúti hídon állandó személyforgalom nincs. 20

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója

Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Gyula Város egészségturizmus fejlesztési koncepciója Készítette: Aquaprofit Műszaki, Tanácsadási és Befektetési Rt. 2006. április 30. TARTALOMJEGYZÉK NYILATKOZAT... 3 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 4 1. BEVEZETÉS

Részletesebben

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM

NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács NYUGAT-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM 2007HU161PO003 2007-2013 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 1. HELYZETÉRTÉKELÉS... 4 1.1 A régió általános jellemzői...

Részletesebben

CCI-szám: 2007HU161PO005

CCI-szám: 2007HU161PO005 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-DUNÁNTÚLI OPERATÍV PROGRAM CCI-szám: 2007HU161PO005 Verzió: KDOP_070705 Oldalszám összesen: 134 TARTALOMJEGYZÉK 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 5 1.1 CÉLOK ÉS STRATÉGIA...

Részletesebben

Észak-alföldi operatív program

Észak-alföldi operatív program A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA Észak-alföldi operatív program 2007-2013 2007HU161PO009 Az Európai Bizottság 2007. augusztus 1-jén kelt, B(2007)3786 számú határozatával elfogadva Verzió: ÉAOP_adopted_hu.doc

Részletesebben

A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója

A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Pannon Egyetem Turizmus Tanszék A Várpalotai Kistérség Turizmusfejlesztési Koncepciója Projektvezető: Dr. Jancsik András Tervezők: Formádi Katalin Mayer Péter Veszprém 2008 Tartalom Tartalom... 2 1 Bevezető...

Részletesebben

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA K I V O N A T 3. Helyzetértékelés összefoglalása... 13 3.1. Természeti és környezeti adottságok...

Részletesebben

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012.

INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA IGAL 2012. Elfogadta: Igal Város Önkormányzata Képviselő-testületi határozat száma: 144/2012. (X/26.) 2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 2 1. BEVEZETÉS... 5 1.1.

Részletesebben

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT

Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT Turizmusfejlesztési stratégia SZAKMAI VITAIRAT 2011. május Tartalomjegyzék 1. BEVEZETŐ... 4 2. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 6 3. DEFINICIÓK, MÓDSZERTANI ÖSSZEFOGLALÓ... 9 3.1. Definíciók... 9 3.2. A koncepció

Részletesebben

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS

A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS A DERECSKE-LÉTAVÉRTESI KISTÉRSÉG FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA ÉS PROGRAMJA Helyzetfeltárás 1. verzió 2009. Tartalom 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. MÓDSZERTAN... 4 3. HELYZETFELTÁRÁS... 7 3.1. KÜLSŐ KÖRNYEZET

Részletesebben

Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015

Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015 Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015 Készítette: Deim Éva, idegenforgalmi referens 1. Helyzetelemzés 1.1. Szentes idegenforgalmi környezete 1.1.1. A turizmus nemzetgazdasági szerepe A turizmus

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY. Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS TARTALOM PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Magyar Turizmus Zrt., Piac- és Termékelemzési Iroda Az európai lakosság utazási szokásai 2005-ben 2 TURIZMUS ÉS REGIONALITÁS Meszter László Budapest főváros turisztikai

Részletesebben

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

GYŐR-MOSON-SOPRON. megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA GYŐR-MOSON-SOPRON a dinamikus, innovatív és otthonos megye GYŐR-MOSON-SORPON MEGYE TERÜLETFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA Területfejlesztési tervezés Győr-Moson-Sopron megyében ÁROP-1.2.11/A-2013-A Universitas-Győr

Részletesebben

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS

2005-2013 2 0 0 5. J A N U Á R MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL ÖSSZEGZÉS MAGYAR TURISZTIKAI HIVATAL 2005-2013 ÖSSZEGZÉS 2 0 0 5. J A N U Á R A regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó kormányhivatal 1012 BUDAPEST,

Részletesebben

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata

A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata A Magyar Terület- és Regionális Fejlesztési Hivatal megbízásából és támogatásával A Balaton-térség nemzetgazdasági-szintű jövedelemtermelő képességének vizsgálata GKI Gazdaságkutató Rt. 2004. április GKI

Részletesebben

Dumtsa Jenő integrált városfejlesztési stratégia. (Szentendre város Integrált városfejlesztési stratégiája)

Dumtsa Jenő integrált városfejlesztési stratégia. (Szentendre város Integrált városfejlesztési stratégiája) Dumtsa Jenő integrált városfejlesztési stratégia (Szentendre város Integrált városfejlesztési stratégiája) Szentendre 2008 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Szentendre Magyarország egyik leghíresebb kisvárosa. Jelentősége

Részletesebben

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA

BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA Projekt azonosító: ÉAOP-6.2.1/K-13-2014-0002 BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁNAK MEGALAPOZÓ VIZSGÁLATA BELÜGYMINISZTÉRIUM BALMAZÚJVÁROS VÁROS INTEGRÁLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI

Részletesebben

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001

Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI OPERATÍV PROGRAM 2007-2013 Az operatív program hivatkozási (CCI) száma: 2007HU162PO001 Verzió: KMOP_070629.doc Oldalszám összesen: 152 TARTALOM 1. VEZETŐI

Részletesebben

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47

II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II. HELYZETÉRTÉKELÉS II. HELYZETÉRTÉKELÉS... 47 II.1. Gazdasági helyzet...49 II.1.1. Vállalkozások helyzete...49 II.1.2. Ágazati szerkezet...52 II.1.3. K+F...54 II.1.4. Idegenforgalom...57 II.1.5. A helyi

Részletesebben

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május

A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja. 2005. május A Karcagi Többcélú Kistérségi Társulás komplex területfejlesztési koncepciója, stratégiai és operatív programja 2005. május Készítette: I. HELYZETELEMZÉS...3 1. FÖLDRAJZI FEKVÉS, ELÉRHETŐSÉG...3 1.1 Természeti

Részletesebben

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5

1.1.1 Közlekedési hálózat: úthálózat, vasúthálózat, vízi, légi közlekedés 5 1 A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ HELYZETÉNEK ÁTTEKINTŐ ELEMZÉSE 1 A Közép-magyarországi régió Budapestet és Pest megyét foglalja magába, területe 6.919 km 2, ezzel az ország területének 7,4%-át teszi ki.

Részletesebben

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat

DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére. Kivonat DATOURWAY A Duna mente fenntartható nemzetközi stratégiája, különös tekintettel a turizmus fejlesztésére Kivonat TURISZTIKAI VIZSGÁLAT Magyarország February 2010, Budapest I. Turizmus Bevezetés A turizmus

Részletesebben

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat

Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet. Szakdolgozat Szent István Egyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Szakdolgozat A Mórahalmi egészségturizmus kialakulása, fejlődése és fejlesztési lehetőségei

Részletesebben

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG

NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG NEMZETI JELENTÉS - MAGYARORSZÁG VÁLTOZÓ TERÜLETI STRUKTÚRÁK A JELENLEGI KIHÍVÁSOK TÜKRÉBEN Készült az Európa Tanács területfejlesztésért felelős miniszteriális konferenciája (CEMAT) számára a Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft.

MARKETING STRATÉGIA. Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára. Onecreative Marketing Professional Kft. MARKETING STRATÉGIA Duna Összeköt Egyesület térségi marketing stratégiája 21 település számára Onecreative Marketing Professional Kft. 2013 Tartalomjegyzék I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 2 II. ELMÉLETI ALAPVETÉS:

Részletesebben

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája

Gyula város. Befektetés-ösztönzési stratégiája Gyula város Befektetés-ösztönzési stratégiája 2010. május Gyula Város Önkormányzata 5700 Gyula, Petőfi tér 3. / Honlap: www.gyula.hu Készült az ITD Hungary Zrt. 1061 Budapest, Andrássy út 12. / Honlap:

Részletesebben

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja

Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Balaton Fejlesztési Tanács Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja Koncepció 2014-2030 II. kötet 2014. szeptember Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 1. A térség jövőképe... 6 2. A térség célrendszerének

Részletesebben

I. BEVEZETÉS 3 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 III. TATA VÁROS TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉSE 17

I. BEVEZETÉS 3 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 III. TATA VÁROS TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉSE 17 I. BEVEZETÉS 3 I.1 A DOKUMENTUM ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA 3 I.2 A STRATÉGIA CÉLJA, FELÉPÍTÉSE 3 I.3 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 4 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 II.1 A VILÁGTURIZMUS TRENDJEI 8 II.1.1

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008.

SZAKDOLGOZAT. Dianné Kissimon Erzsébet 2008. SZAKDOLGOZAT Dianné Kissimon Erzsébet 2008. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Külgazdasági szak Levelező tagozat Export-import menedzsment szakirány A FOGLALKOZTATÁSRA ÉS A MUNKANÉLKÜLISÉGRE

Részletesebben

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA

CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA CIGÁND VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIA Készítette: Plan-Net Lezárva: 2009. november Felülvizsgálat időpontja: 2013. március 1 Integrált Városfejlesztési Stratégia A kidolgozásában részt vettek:

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben