A SZEGEDI SZLOVÁKOK EGYESÜLETÉNEK ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A SZEGEDI SZLOVÁKOK EGYESÜLETÉNEK 2008. ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE"

Átírás

1 A SZEGEDI SZLOVÁKOK EGYESÜLETÉNEK ÉVRŐL SZÓLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Tartalom I. A szervezet alapadatai II. A szervezet közhasznú egyszerűsített éves beszámoló mérlege III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás V. A cél szerinti juttatások kimutatása VI. A központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától, az egészségbiztosítási önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékének kimutatása VII. A vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatások értékének, illetve összegének kimutatása VIII. A közhasznú tevékenység rövid tartalmi beszámolója IX. Közgyűlési határozat közhasznúsági jelentés elfogadásáról elnök Záradék: A közhasznúsági jelentést a Közgyűlés január 26-án megtartott ülésén 3/2009. (I. 26.) számú közgyűlési határozatával elfogadta.

2 I. A szervezet alapadatai 1. Név: Szegedi Szlovákok Egyesülete 2. Képviselő: Bencsik János elnök, 3. Székhely: 6722 Szeged, Osztróvszky u Levelezési cím: 6722 Szeged, Osztróvszky u Adószám: Bankszámlaszám: Közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet 8. Nyilvántartásba vételi végzés száma, kelte: /1996/3 számú év június hó Közhasznúsági végzés száma hatálya: Pk /1996/ év január hó 01. 2

3 II. Szegedi Szlovákok Egyesületének évi pénzügyi mérlege A. Nyitó egyenleg: Ft Pénztár Ft Valutapénztár Ft Bankszámlaegyenleg Ft B. Pénzbevételek 1. Országgyűléstől Ft 2. Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Ft 3. NCA Ft 4. Országos Szlovák Önkormányzat Ft 5. Határon túli Szlovákok Hivatala Ft 6. Magyarországi Szlovákok Közh. Alapítvány Ft 7. MNEKK Ft 8. Szja 1% Ft 9. Tagdíjbevétel Ft 10. Kamatbevételek Ft 11. Tagi hozzájárulások (önerő) Ft Bevétel összesen Ft A+B összesen C. Kiadások Irodaszer, nyomtatvány, egyéb anyagköltség Nyelvoktatás költsége Postaköltség Telefonköltség Bankköltség Könyvelési díj Szállásköltség (téli, nyári tábor) Utazás, kiküldetés (Szarvas, Bp., autópálya-matrica) Belépők (Szlovákia) Egyéb szolgáltatás (programokon vendéglátás, fénymásolás) Újság, könyv Bérleti díj Utazási költség (polomkai busz: Ft + saját gk.) Ételfogyasztás Honlap karbantartás, egyéb kult. ktg. Kis értékű tárgyi eszköz (mobiltelefon) Összes kiadás 2008-ban Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft Ft D évre rendelkezésre álló pénzeszközök Ft C. Kiadás Ft E. Pénzmaradvány (D C) Ft Pénztár Ft Valutapénztár Ft Bankszámlaegyenleg Ft Dr. Ocsovszki Imre gazdasági vezető 3

4 III. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról évben 1. Az országgyűléstől Ft támogatást kaptunk az egyesület célszerinti működéséhez, melynek felhasználása az alábbiak szerint történt: Telefondíjak egy részét, az egyéb költségeket (fénymásolás, virág, újság), postaköltséget, utazási költségeket, kis értékű tárgyi eszközök beszerzését számoljuk el ebből az összegből. 2. A Szegedi Szlovák Önkormányzattól Ft-ot kaptunk, melyből a szlovákiai téli nyelvi táborra , Ft, áprilisban Ft-ot kaptunk programokhoz, és egyéb költségekre, (Szegedi Nemzetiségi Nyár rendezvényeire, nyelvoktatás), Ft-ot kaptunk július hónapban, nyári táborra. Augusztusban kapott Ft-ot a nyári nyelvi tábor útiköltségére fordítottuk Év végén még kaptunk Ft-ot, melyet közös programokra fordítunk ben, például a téli nyári táborra. 3. Az Országos Szlovák Önkormányzattól Ft-ot kaptunk, melyből a téli nyelvtábor buszköltség előlegét fizettük. 4. Az NCA dél-alföldi régiójától Ft támogatást kaptunk működésre, májusáig kell elszámolnunk, kommunikációs költségekre, könyvelési díjra, bankköltség kiegyenlítésére költhetjük. 5. Az szja évi 1%-át, mely Ft volt, még nem költöttük el. A 2007-ben átutalt szja-t a nyári táborra fordítottuk. A felhasználást a Ľudové novinyban tettük közzé. 6. Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítványtól Ft-ot nyertünk nyelvoktatásra. A projekt február 28-ig tart, folyamatban van. 7. A Határon Túli Szlovákok Hivatalától Ft-ot nyertünk céltámogatásként. A nyári intenzív nyelvi táborunkat támogatta a hivatal, az összeggel elszámoltunk. 8. A Lipa Közalapítványtól Ft-ot kaptunk, melyből Ft-ot e-learning system továbbképzésre, valamint Ft-ot a Vertigo színház étkeztetésére fordítottunk. IV. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás A rendelkezésre álló pénzeszközök egy részét működésre költöttük. Bevételeink jelentős részét programokra fordítottuk, ezek jellemzően pályázat útján nyert összegek. Ebben az évben nem volt nagy értékű eszköz beszerzés, egy mobiltelefont vettünk, valamint a számítógépekhez kiegészítőket, pendrive, festékpatron, táska. V. Kimutatás a cél szerinti juttatásokról (a létesítő okiratban meghatározott tevékenység keretében nyújtott pénzbeli vagy nem pénzbeli szolgáltatás) Célszerinti tevékenységünk: a Szegeden diaszpórában élő szlovákok ösztönzése és segítése nemzetiségük megtartása, kultúrájuk, nyelvük használatára, megőrzésére és fejlesztésére. A magyarországi, ezen belül különösképpen a szegedi, valamint a szlovákiai szlovákság kultúrájának és értékeinek bemutatása és megismertetése. Szeged város Szlovákiával való kapcsola- 4

5 tának elősegítése. együttműködés más helyi, regionális és országos szlovák szervezetekkel, valamint egyéb, elsősorban szegedi kisebbségi önkormányzatokkal és szerveződésekkel. Kapcsolattartás és együttműködés a határon túli, szlovákiai és harmadik országbeli szlovák kulturális szervezetekkel. A fenti programjaink során ezek valósultak meg. Pénzbeli szolgáltatást nem nyújtottunk senkinek. VI. Kimutatás központi szervtől, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától, egészségbiztosítási önkormányzattól, és mindezek szerveitől kapott támogatásról 1. Országgyűléstől Ft 2. Szegedi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat Ft 3. Országos Szlovák Önkormányzat Ft 4. NCA Ft 5. MNEKK Ft 6. Szja 1% Ft Támogatások összesen Ft VII. Kimutatás a vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatásokról A vezető tisztségviselők tevékenységüket díjazás nélkül látják el, semmilyen külön juttatásban nem részesültek. VIII. A közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló (Szervezetünk közhasznú tevékenysége: a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel kapcsolatos tevékenység, mely az előbbiekben részletezett célszerinti tevékenység során valósul meg) Állandó programunk a tanévben működő Vasárnapi Iskola, ahol a diákok korcsoport szerint két tanárnál tanulják a szlovák nyelvet. Székhelyünkön lehetőségünk van a programok lebonyolítására, szlovák nyelvű lapok, kiadványok olvasására, videózásra, DVD filmek megtekintésére és Internet használatra. A szlovákiai útjaink az anyaországgal való kapcsolattartást és a nyelvgyakorlást segítették. Januárban mi is aktívan részt vettünk a 10 éves Nemzetiségek Háza rendezvénysorozat szervezésében, szlovák program megvalósításában. A JATE Klubban mutatta be meghívásunkra az OSZÖ Vertigo Szlovák Színház profi tagozata Július Barč Ivan Anya című drámáját. Február 15-ig tartott a Nemzetiségek képekben című interetnikus fotókiállítás, melyet még novemberében nyitottunk meg. A tárlatot a Magyar Művelődési Intézet jóvoltából mutathattuk be Szegeden, melyet közösen a Nemzetiségek Házával szerveztünk. Februári téli nyelvtáborunk szállása Helpán volt, de találkoztunk polomkai barátainkkal. Május 2-án a pozsonyi Apollo énekkart fogadtuk, a szegedi evangélikus templomban tartottak nagy sikerű koncertet. 5

6 A Szegedi Nyár nemzetiségi napjára a tótkomlósi Komlós Néptánccsoportot hívtuk meg. Júliusban két egyesületi tagunk vett részt az Országos Szlovák Önkormányzat színjátszótáborában Szlovákiában (Szentgyörgyben). A nyári nyelvtábor júliusban volt, az első napot Zólyomban töltöttünk. Majd Gyetván részt vettünk a Határon Túli Szlovákok Vasárnapján, ahol különböző szlovák hagyományőrző csoportokat láthattunk szerte a világból. A program Tátralomnicon folytatódott, ahol szegedi szaktanárok tartottak szlovák nyelvórákat. Sokat kirándultunk, túráztunk, a programok között szerepelt múzeumlátogatás, valamint a közeli nevezetességek megtekintése (Lomnici-csúcs stb.). Szeptemberben beindult vasárnapi Iskolánk új féléve szeptember 18-án a Szegedi Szent István téren Feketeházy János hídépítő szobrának avatása volt, melyen Agod Alíz egyesületünk képviseletében Szlovák népdalokat énekelt október 14-én Minden családba Ľudové novinyt Több, mint fél évszázada velünk c. rendezvényen az újság jelenlegi és korábbi szerkesztőivel beszélgettünk Novemberben két nagyobb rendezvényünk volt. 26-án szlovákiai oktatók segítségével ismerkedtünk az e-learning systemmel. Ugyanaznap a Vertigo Színház is vendégszerepelt a Százszorszép Gyerekházban. A Fővárosi Szlovák Önkormányzat meghívására bemutattuk Hangoskönyvtár -unk eddig megjelent 2 db CD lemezét. A rendezvény a Szlovák Intézet Budapest épületében zajlott. November 24-én Békéscsabán részt vettünk Juraj Dolnozemský költő 80. születésnapja alakalmából rendezett ünnepségen. Decemberben a szlovák önkormányzattal közös programon szlovák ételek bemutatója volt székhelyünkön, a többi kisebbséggel együtt. Programjainkról a szegedi rádió és a televízió nemzetiségi adásaiból is értesülhetnek az érdeklődők, ill. a meghívókból, valamint az Egyesületünk honlapján is közzétettük programjainkat. Szeged, Dr. Agodné dr. Antal Zsuzsanna titkár 6

KOLLÁZS Művészeti Egyesület

KOLLÁZS Művészeti Egyesület KOLLÁZS Művészeti Egyesület 4400 Nyíregyháza, Búza u. 1. Nyíregyháza, 2009. május 20. (formailag módosítva: 2009. június 22.) 2008. évi Közhasznúsági jelentése Dancs Tamásné Elnök TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2007 A Remény a Leukémiás Gyermekekért Közhasznú Alapítvány adatai Alapítás éve: 1999 Bírósági bejegyzés száma: Apk. 61.255/1999 Helye: Debrecen Dátum: 1999. 06. 17. Közhasznúsági

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S A T Á M A S Z A L A P Í T V Á N Y 2 0 1 1. É V I T E V É K E N Y S É G É R Ő L 1 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006 Élményakadémia Közhasznú Egyesület székhely: 1082 Budapest Leonardo Da Vinci u 44/23 adószám: 18188837-1-42 közhasznúsági fokozat: közhasznú szervezet közhasznúsági végzés7.pk.61069/2005/2

Részletesebben

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése

Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület 2009. évi Közhasznúsági jelentése Egyesület neve: Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület Egyesület címe: 2051 Biatorbágy, Szabadság út 3. Adószáma: 19174617-1-13 Bankszámlaszáma:

Részletesebben

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése

Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentés 2012. év 2030 Érd, Napvirág utca 3. A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése A Magyar Anime Társaság 2012. évi Közhasznúsági jelentése Király Dávid elnök A Magyar Anime Társaság Közhasznúsági jelentése a 2012-es esztendőről 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Magyar Anime Társaság a 2012.

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés A beszámolási időszak: 2010.01.01-től 2010.12.31-ig. Az 1997.évi CLVL törvény 19 -ának (1) bekezdése szerint. a) Számviteli beszámoló: 1-es melléklet csatolva. A közhasznú egyszerűsített

Részletesebben

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése

A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése A Zselici Vidékfejlesztő Közhasznú Egyesület 2010. évi Közhasznúsági jelentése Szenna, 2011. február 5. Orbán Balázs Elnök Az egyesület adatai A szervezet neve: A szervezet bejegyzésének ideje, száma:

Részletesebben

Siketvakok Országos Egyesülete

Siketvakok Országos Egyesülete Siketvakok Országos Egyesülete KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. Kelt: 2009. február 10. 1 T A R T A L O M 1. A szervezet alapadatai 2. a) Számviteli beszámoló b) A költségvetési támogatás felhasználása c)

Részletesebben

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE

A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja. 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE Statisztikai szamjel: 18061031-9499-529-01 A szamviteli torveny szerinti egyeb szervezetek kozhasznu egyszerusitett eves beszamoloja 2014. ev SIKETVAKOK ORSZAGOS EGYESULETE 1146 Budapest, Ajtosi Diirer

Részletesebben

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA Közhasznú egyéb szervezet neve: MAGYAROCK DALSZÍNHÁZ SZÍNHÁZI EGYESÜLET Címe: 2900 KOMÁROM, Mártírok útja 8/A 3/1 Adószáma: 18614189-1-11 KÖZHASZNÚ EGYÉB SZERVEZET 1. KÖZHASZNÚ EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓJA

Részletesebben

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés

IFELORE. 2012. évi Közhasznúsági jelentés KSH: 18079052-9499-529-01 Adószám: 18079052-1-42 Bejegyezve: 1995.11.28. 9.Pk.61407/95 Közhasznú: 2001.05.11. Nytsz: 6761 IFELORE Ifjúsági Elsősegélynyújtók Országos Egyesülete 1105 Budapest, Előd utca

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS ZALAI DOMBSÁG TURIZMUSÁÉRT KÖZHASZNÚ EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2010. ------------------------------------------ Dr Nagy Árpád Dezsőné Elnök P:h: Kelt: Bázakerettye, 2011.01.31. TARTALOM 1. A szervezet

Részletesebben

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE. 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE VESEBETEGEK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGE 2011. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest, 2012. május 06. Ádám Aurél elnök A közhasznúsági jelentés 12 számozott oldalt tartalmaz, a Vesebetegek Egyesületeinek

Részletesebben

SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV

SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV SOLTIS LAJOS SZÍNHÁZ MŰVELŐDÉSI EGYESÜLET KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. ÉV A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva. A közhasznúsági jelentést a Közgyűlés 2012. május 23-án fogadta el.

Részletesebben

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110

Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület. 2072. Zsámbék Petőfi S.út 110 Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2072 Zsámbék Petőfi S. u. 110. Tel: +36 / 303-111-505 +36 / 309-660-704 fax: +36/23 342-120 e-mail: ote-zsambek@freemail.hu www.tuzoltosagzsambek.hu adószám: 18668621-1-13

Részletesebben

Közhasznúsági beszámolója

Közhasznúsági beszámolója 8900 Zalaegerszeg, Zrínyi Miklós u. 1. Közhasznú fokozatot bejegyezte a Zala Megyei Bíróság Pk. 60012/2010/2. számú határozatával Zala Megyei Bíróság nyilvántartási száma: 1077 Adószáma: 18019137-2-20

Részletesebben

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4.

NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. NESsT EUROPE NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG 2010 ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE BUDAPEST, 2011. ÁPRILIS 4. Társaság vezetője TARTALOM 1. A társaság adatainak ismertetése 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

a. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ Közhasznúsági jelentés Magyary Zoltán E-Közigazgatástudományi Egyesület 156, Budapest, Belgrád rakpart 27. adószám: 18186756-2-42 212. évéről Az Egyesület 213. április 6-án elkészítette 212. december 31-i

Részletesebben

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012.

Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S. Budapest, 2012. Pro Musica Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2011 Budapest, 2012. T a r t a l o m 1. A Pro Musica Alapítvány számviteli beszámolója 2. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet

Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet Menedék Migránsokat Segítő Egyesület kiemelten közhasznú szervezet (1081 Budapest, Népszínház utca 16. Tel.: 322-1502; fax: 479-0272 www.menedek.hu; menedek@menedek.hu) 2011. évi közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2009

Teljes Élet Szociális Alapítvány. Közhasznúsági jelentés, 2009 Teljes Élet Szociális Alapítvány Közhasznúsági jelentés, 2009 Elfogadta a Kuratórium: Székesfehérvár, 2010. február 9i ülésén. 1. A szervezet alapadatai II. Közhasznú egyszerűsített beszámoló Ill. Kimutatás

Részletesebben

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012.

A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE. Budapest 2012. A TIT STÚDIÓ EGYESÜLET 2011. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE Budapest 2012. ALAPADATOK Készült az 1997. évi CLVI. törvény a közhasznú szervezetekről; a 2000. évi C. törvény a számvitelről és a vonatkozó pénzügyi-,

Részletesebben

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15.

Lelenc Kutyamentő Egyesület. 2013.évi Közhasznúsági jelentése. Csömör, 2014. május 15. Lelenc Kutyamentő Egyesület 2013.évi Közhasznúsági jelentése Csömör, 2014. május 15. 1. Az Egyesület adatai Név: Lelenc Kutyamentő Egyesület Székhely: 2141, Csömör, Mező utca 45. Adószám: 18706244-1-13

Részletesebben

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg

Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a) Egyéb szervezetek egyszerűsített éves beszámoló - Mérleg Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány Adószám: 18180987-1-41 Bírósági végzés száma: 61.038/2003 KSH statisztikai számjel: 18180987-9499-569-01 Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány a)

Részletesebben

A Magyar Williams Szindróma Társaság

A Magyar Williams Szindróma Társaság Magyar Williams Szindróma Társaság 1 Kiemelten Közhasznú Szervezet, Budapest, 1095, Viola u. 19. Tel: 326-7492, Fax: (36-1) 438-0738, http://www.williams.ngo.hu Az Európai Unió által támogatva A Magyar

Részletesebben

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök

GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése. kuratóriumi elnök GRÓF ESTERHÁZY KÓRHÁZ JÖVŐJÉÉRT ALAPÍTVÁNY 8500 Pápa, Jókai u. 5-9. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Pápa, 2011. május 31. Szabadi János kuratóriumi elnök Gróf Esterházy Kórház Jövőjéért Alapítvány Közhasznúsági

Részletesebben

UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013 év

UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2013 év UGRIFÜLES ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 év Kelt: Budapest, 2014. május 29. TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról 4.

Részletesebben

2013. évi. Közhasznúsági jelentése

2013. évi. Közhasznúsági jelentése 2013. évi Közhasznúsági jelentése Szakmai beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Bírósági bejegyzési szám: 12.Pk.60 675/1995 Nyilvántartási szám: 5565 Adószám: 18074789-1-43 Szöveges beszámoló a

Részletesebben

A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról

A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról Misina Néptáncegyüttes Egyesület H 7634 Pécs, Ürögi fasor 21. Tel: + 36 72 240 280 Fax: + 36 72 538 002 www.misinadance.hu info@misinadance.hu A Misina Néptáncegyüttes Egyesület 2005. évi gazdálkodásáról

Részletesebben