Kossuth Lajos Tudomány Egyetem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kossuth Lajos Tudomány Egyetem"

Átírás

1

2 Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Debrecen, Magyarország második legnagyobb városa, a keleti országrész tudományos és kulturális központja, fesztiválváros. A protestantizmus egyik fellegvára, amiért gyakran nevezik Kálvinista Rómának is. Termálfürdőjét a gyógyulni vagy üdülni vágyók ezrei keresik fel, egyetemein, főiskoláin több mint hallgató tanul. Évente több százezren látogatnak Debrecenbe különböző fesztiválokra: a Tavaszi és Őszi Fesztiválra, a Virágkarneválra, a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyre, a Katonazenekari Fesztiválra, a Jazznapokra, hogy csak néhányat említsünk. A több mint lakosú város a Nagyalföld északkeleti részén fekszik, Budapesttől autóval 220 km-re. Pontos földrajzi helye az északi szélesség és a keleti hosszúság Egy hosszúsági körön található a finnországi Turkuval, a világ legészakibb városával, a norvégiai Hammerfesttel, és ugyanolyan távolságra van az Egyenlítőtől, mint Graz, Basel, Dijon, vagy Seattle. Testvérvárosai és partnerkapcsolatai három földrészt hálóznak be.

3 Debrecen A település neve írásban először az 1235-ös Váradi Regestrumban bukkan fel. A XIII. század elejéig Debrecen még csak egyike volt a környék apró falvainak, a tatárjárást követően azonban földesurainak köszönhetően, a XIV. század elejére, már uradalmi központtá nőtte ki magát ben felépült a koragótikus stílusú Szent András templom, 1332-ben létrejött a települést irányító tanács, ben I. (Nagy) Lajos mezővárosi rangra emelte, biztosítva a szabad bíróválasztást és azt, hogy debreceni polgárt senki nem vihetett törvény elé idegenben ben pedig Zsigmond király olyan jogokkal ruházta fel a várost, amelyek azelőtt csak Budát, a székvárost illették meg: a debreceniek évente két országos vásárt tarthattak és engedélyt kaptak egy város körüli fal felépítésére. A XV. században újabb kiváltságok birtokába került a város (így például négyre növekedett az országos vásárok száma, adó- és vámmentességet kaptak az ország egész területére), kézműves céhek alakultak és gazdag kereskedők jelentek meg a városban. A XVI. század elején Magyarországot sújtó történelmi változások azonban Debrecent sem kímélték. Az ország három részre szakadása után a város a három különálló országrész határán találta magát, ugyanúgy adót fizetett Bécsnek, mint a török Portának is. A többfelé adózás és a városatyák kiegyező politikája sem óvta meg teljesen a várost a sarcoló csapatoktól. Mindezek ellenére Debrecenben korábban soha nem tapasztalt kulturális fejlődés vette kezdetét a reformáció (különösképpen a kálvini irányzat) térhódításával, mely hamar gyökeret vert a városban. A már létező humanista iskola alapjain 1538-ban megalakult a Református Kollégium és elkezdődött az anyanyelvi oktatás. A Kollégium a környékről, de még az ország távolabbi pontjairól is vonzotta a diákokat. A XVII. század végére, a török Magyarországról való kiűzése után, megnőtt a Habsburgok befolyása április 11-én kelt kiváltságlevelében I. Lipót szabad királyi város rangjára emelte Debrecent. A XIX. század elején jelentős változásokon ment keresztül a város arculata és 1816 között felépült a Református Kollégium új épülete Péchy Mihály tervei alapján, 1807 és 1821 között pedig a Nagytemplom, amely a város jelképévé vált. Az es polgári forradalom idején fontos szerepet játszott a város. A magyar kormány 1848 decemberében a fenyegetett fővárosból Debrecenbe tette át a székhelyét.

4 Történelmi visszatekintés A szabadság őrvárosában a Református Kollégium Oratóriumában és a Nagytemplomban ülésezett az országgyűlés és itt mondták ki április 14-én a Habsburg-ház trónfosztását. A szabadságharc leverése után Ferenc József császár többször ellátogatott a trónfosztás városába ben a vasútvonal elérte Debrecent. A XIX. század végén, az ipari fellendülés idején, gyárak épültek, bankok, biztosítók nyitottak fiókot. A XX. század már ismét az ország élvonalában találta a várost. A gazdasági élet fellendülésével párhuzamosan felgyorsult az urbanizáció is, a város lakossága 50 év leforgása alatt majdnem duplájára növekedett. Debrecennek már a század elején korszerű telefonhálózata volt, 1908-ra elektromos üzeműre cserélték az utcai világítást, 1911-ben pedig villamos váltotta fel a városi gőzvasutat ben a Református Kollégium teológiai, jogi és bölcsészeti karából megalakult az állami egyetem, amely azonban továbbra is a Kollégium falai között működött. A két világháború között jöttek létre az orvostudományi egyetem kutatóintézetei is. A második világháború nagyon megviselte Debrecent ben a front közeledtével hadműveleti színtérré vált, a bombázások egész városrészeket tettek a föld színével egyenlővé, súlyosan megsérült a Déri Múzeum és a Református Kollégium, a Nagytemplomnak pedig leégett a keleti tornya. A város közelében zajlott le a háború egyik legnagyobb páncéloscsatája is. A pusztulás ellenére hamar magára talált a város: 1944 decemberében itt ült össze az Ideiglenes Nemzetgyűlés és alakult meg az Ideiglenes Nemzeti Kormány így lett Debrecen másodszor is az ország fővárosa. A Református Kollégium Oratóriumában ahol a hagyományokat követve a nemzetgyűlés ülésezett fontos intézkedések történtek: innen irányították a fegyverszüneti tárgyalásokat, itt kezdődött meg az új hadsereg és a földreform megszervezése. A szocialista időszak iparosítása szerencsére nem rombolta le a város hagyományait, nem tette ipari várossá Debrecent. Az 1980-as évek végén meginduló politikai változások idején Debrecenben újjászerveződtek a politikai pártok ben sor került az első szabad helyhatósági választásokra és az újonnan megválasztott önkormányzat révén a város újra saját kezébe vehette a sorsát. A XXI. században a város újabb fellendülésének időszakát éli. Pályaudvar (épült 1902-ben, június 2-án bombatalálat érte) A Ferencz József út látképe

5 Nevezetességek, látnivalók Református Nagytemplom Kossuth tér Debrecen jelképe a Református Nagytemplom. Valószínű, hogy az első egyhajós csarnoktemplomot 1290 és 1311 között emelték a város földesurai. Az épület a mai formáját a Péchy Mihály és Thaler József tervei alapján 1819 és 1823 között zajló építkezéskor kapta, miután 1802-ben a korábbi templom leégett. A templomi orgonát Jakob Deutschmann bécsi mester készítette, többszöri átalakítás után jelenleg az ország második legnagyobb mechanikus orgonája. Az épületet történelme tette igazán híressé április 14-én Kossuth Lajos itt olvasta fel a Függetlenségi Nyilatkozatot. Kossuth ekkor használt széke azóta is a Nagytemplom féltve őrzött ereklyéje. A toronyból páratlan kilátás nyílik a városra. Útban felfelé megtekinthető a Rákóczi-harang is. Nyitva tartás: H P.: , Szo.: , V.: Tel.: 52/ Református Kollégium Kálvin tér 16. A Kollégiumot 1538-ban professzorok alapították. A Kollégium Nagykönyvtára, es állományával, a magyarországi református egyház legnagyobb ilyen jellegű gyűjteménye. A Kollégium bibliagyűjteményében több mint 250 nyelven olvasható a Szentírás. A Levéltár helyiségeiben jelenleg 2605 folyóméter irat található, amely bemutatja a Tiszántúl múltját, egyházi életét, oktatási rendszerét, valamint Debrecen művelődéstörténetét. A Kollégium gyűjteményében megtalálható az ereklyék között Kazinczy vadászpuskája, Kossuth Lajos irattárcája, Csokonai fuvolája. Az ásványtani múzeum legnagyobb szerzeménye Szőnyi Pál darabból álló gyűjteménye, melynek leghíresebb példánya az 1857-ben Kaba határában lehullott meteorit. Az éremtár 1831-ben már több mint 6000 darabot számlált. Állandó kiállításai: Iskolatörténeti kiállítás, Egyházművészeti kiállítás. Nyitva tartás: K Szo.: , V.: Tel.: 52/

6 Nevezetességek, látnivalók Déri Múzeum Déri tér 1. A Déri Múzeum neobarokk épületében található Magyarország egyik leggazdagabb kulturális-történelmi gyűjteménye. A képzőművészeti gyűjtemény legnagyobb vonzereje a Munkácsy Mihály trilógiájá -nak nevezett három monumentális festmény: a Krisztus Pilátus előtt, a Golgota, és az Ecce Homo. Az épület előtt látható négy világhírű Medgyessy-szoborkompozíció 1937-ben elnyerte a párizsi világkiállítás nagydíját. Állandó kiállítások: Debrecen története a XIII. századtól a reformkorig, Munkácsy Mihály művészete, a Déri-gyűjtemények, Tájunk madarai, Ásványok világa. Nyitva tartás: K V.: Tel.: 52/ , 52/ Holló László Emlékmúzeum Holló László sétány 20. Holló László ( ) múzeumát a festő egykori otthonában rendezték be. Széles ecsetkezeléssel, expresszív színvilággal alkotott művei mellett életének dokumentumai is megtekinthetők. Az emlékmúzeumban helyet kaptak a debreceni Hrabéczy Ernő szürrealisztikus képei is. Nyitva tartás: K V.: Tel: 52/ Debreceni Irodalmi Múzeum Borsos József tér 1. A múzeum a város gazdag irodalmi hagyományait gyűjti. Alapját az 1890-ben létrejött Csokonai Kör és a Városi Múzeum irodalomtörténeti anyaga teremtette meg. A közel ötvenezer tárgy, irat és műalkotás Csokonai Vitéz Mihály korától napjainkig nyújt átfogó képet a magyar irodalom sokszínűségéről. Nyitva tartás: K V.: Tel.: 52/ Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum Péterfia utca 28. Medgyessy Ferenc a magyar plasztika egyik legnagyobb hatású mestere, aki szobraiban az alföldi magyar szépségeszményt fogalmazta meg. A Medgyessykiállítás az 1810 körül épült klasszicista, ún. városgazda házban nyílt meg. Nyitva tartás: K V.: Tel.: 52/

7 Nevezetességek, látnivalók Református Kistemplom Révész tér Az épület 1600-ban épült, de az 1727-es tűzvészben a Kistemplom is súlyos károkat szenvedett. A tornyot eredetileg hagymaszerű toronysisak zárta, ben azonban a sisakot megrongálta egy óriási szélvész. Megjavították, de egy még erősebb szélvész a toronyfedőt egészen ledöntötte. Az építészek ezután bástyaszerű kiképzést adtak a toronynak és lemondtak a kupoláról. Azóta hívják a templomot csonkatemplomnak is. Szent Anna Katolikus Székesegyház Szent Anna utca 15. A Szent Anna Katolikus Székesegyházat 1721 és 1746 között építették. A kapuk melletti fülkékben balról Szent István király, jobbról fia, Szent Imre herceg szobra látható. A főoltárkép a templom védőszentjét, a Máriát tanító Szent Annát, a legrégibb oltárkép Calasanzi Szent Józsefet, a piarista rend alapítóját ábrázolja. A mellékoltárok faragványai és barokk szobrai a XVIII. századból származnak. A mennyezeten és az ablakok alatti falfelületen az Árpád-ház szentjeit ábrázoló freskó- és stukkódíszek láthatóak. Tímárház Nagy Gál István utca 6. Debrecen egyik jelentős ipartörténeti emléke a Nagy Gál István u. 6. sz. alatt működő Tímárház. A kiállítások a térségben alkotó kézműves mesterek munkáját tárják a közönség elé. A műhelysoron bekukkanthatunk a szűrrátétes, a viseletvarró, a hímző, a fazekas, a kékfestő, és a csipkeverő mesterek kulisszatitkaiba. Nyitva tartás: K P.: , Szo.: Tel.: 52/ Debreceni Egyetem Egyetem tér 1. Az egyetem impozáns főépületének építését 1933-ban fejezték be. Az épületben található díszudvar falára a jogelőd Református Kollégium, majd az egyetem leghíresebb professzorainak és diákjainak nevét vésték. A neobarokk épület előtt található a város legegységesebb, francia stílusban tervezett, monumentális parkja, gyönyörű szökőkúttal és szobrokkal.

8 Nevezetességek, látnivalók Csokonai Színház Kossuth utca 10. A romantikus építészet kiemelkedő alkotása 1865-ben készült el. A szobrokkal gazdagon díszített épület az egyetemes és a magyar színházi élet nagyjait idézi, s a város kulturális életének ma is egyik meghatározó központja. A homlokzatát Melpomené és Terpszikhoré szobrai díszítik. Nagyerdő Hazánk legelső védett természeti területe az 1082 hektáron elterülő Nagyerdő, amelyet a természetvédelmi törzskönyvbe október 17-én elsőként iktattak be. A Nagyerdő növényvilága növényfajtából áll. A varázslatos környezet számos szabadidős programnak a helyszíne. Területén található többek között az Aquaticum Gyógy- és Fürdőközpont, a Vidámpark, az Állatkert, a Debreceni Egyetem, az Egyetemi Botanikus Kert, a Csónakázó tó és a Békás-tó. Nagyerdei Kultúrpark Állat- és Növénykertje Ady Endre utca 1. Az ország első vidéki Állat- és Növénykertje, melyet 1958-ban alapítottak, a Nagyerdő védett, 17 hektáros területén mutatja be 5 földrész 165 állatfajának közel 1500 egyedét. Ritka, egzotikus állatok tukánok, flamingók, íbiszek, gibbonok, kenguruk, vízilovak mellett a hazai fauna és az őshonos háziállatok is megtekinthetők. Magyarországon csak a Nagyerdei Kultúrparkban látható Észak-kínai leopárd, szirti sas, feketekezű pókmajom, szivárványos lóri és hatöves tatu. Nyitva tartás: H V.: Tel.: 52/ , 52/ Botanikus Kert Egyetem tér 1. Az Egyetem mögött található a kaktuszgyűjteményéről híres Botanikus Kert (1928), melyben a világon ismert 3000 fajta közül 2500 látható. A trópusi gyűjtemény üvegházi ritkasága a közel 100 éves szágó, mely fenyőfélékkel rokon. Mellette orchideák, banánfa, vanília is található a csodálatos kertben. Nyitva tartás: H V.: Tel.: 52/ /22421

9 Aquaticum Gyógy- és Fürdőközpont Nagyerdei park 1. Debrecen első fürdőházát 1826-ban építették fel. A fürdőkultúra fejlesztésében az 1930-as évek hoztak nagy változást, amikor a város határában 63 C-os hévizet találtak ban a fürdőt gyógyfürdővé nyilvánították. A Nagyerdő területén lévő fürdőkomplexumban négycsillagos wellness-szálloda, termálfürdő, strand, fedett élményfürdő, wellness-sziget, thai masszázscentrum és magyaros ételspecialitásokat kínáló étterem várja a pihenni és kikapcsolódni vágyókat. A gyógyfürdő számos egészségmegőrző szolgáltatása mellett 40 féle gyógyvízre alapozott kezelést biztosít a vendégek számára. A megújult gyógyfürdőben különböző hőfokú termálmedencék, gőzkamrák, fedett és nyitott termálvizes medencék találhatók. Szorosan kapcsolódik a gyógyfürdőhöz a strandfürdő, valamint a 2003 nyarán megépült, különleges hangulatú fedett Mediterrán Élményfürdő, amelybe dús trópusi növényzete valóságos déltengeri hangulatot varázsol. A fürdőben különböző élményelemek, hullámmedence, barlang- és pezsgőfürdők, sodrófolyosó, gyermek és bébimedence, mászófal, élményösvény, 11 különböző kialakítású csúszda és egyéb szórakoztató elemek gondoskodnak a jó hangulatról. Tel.: 52/ , Fax: 52/

10

11 Szórakozás, konferencia Kölcsey Központ Hunyadi utca 1 3. Kelet-Magyarországon nem találunk a m 2 alapterületű Kölcsey Központnál nagyobb és modernebb konferencia-központot. Éppúgy méltó környezet egy szakmai konferencia, mint egy kulturális rendezvény számára. A terek tetszés szerint összekapcsolhatók vagy éppen szétválaszthatók, miközben a termek a legmagasabb technikai igényeknek is megfelelnek. A 750 fős Nagyterem, a 8 db 100 fős szekcióterem, az elegáns Bálterem, a Kiállítóterem, a világos előcsarnok és a folyosók remek környezetet biztosítanak bármilyen előadásnak, bálnak, fogadásnak, vagy kiállításnak. Minden adott egy konferencia zökkenőmentes lebonyolításához tágas, tetszőlegesen osztható terek, 21. századi igényeket kielégítő technikai felszereltség, színvonalas catering-szolgáltatás, étterem, cukrászda és drink bár. A Nagyteremben számos világsztár megfordult már (Schiff András, Jan Garbarek, Chick Corea, Rost Andrea ). A Kiállítóterem több nagyszabású kiállításnak adott már otthont. A Báltermet nagyon kedvelik a házasulandók is. Az impozáns előcsarnokban és a Foyerben (tágas belső tér) különféle kiállítások, vásárok is helyet kaphatnak. Az épületkomplexumnak egy 3 szintes modern művészeti galéria (MODEM), egy 88 ágyas, 192 férőhelyes négycsillagos szálloda (Hotel Lycium) és egy 300 parkolóhelyes mélygarázs is a része. Tel.: 52/ Főnix Csarnok Kassai út 28. Debrecen legnagyobb, 8000 fős befogadóképességű csarnoka, amely különböző sportversenyek nemzetközi szintű lebonyolítása mellett időszakos vásárok, koncertek és egyéb programok megrendezését is lehetővé teszi. A főbejáraton belépve azonnal a csarnoktérbe jutunk. A küzdőteret minden oldaláról kihúzható, teleszkópos lelátórendszer (a sarkokban diagonálisan beforgatott mobil lelátókkal) veszi körül. Koncerten az egész földszint nézőtérré változik. A Főnix Csarnokban mindennek megvan a maga helye az üzemeltetői irodáktól, a gépészeti helyiségektől és a gazdasági bejáratoktól kezdve az igény szerint többfelé osztható szertárakon át a sportolói öltözőkig, az orvosi szobákig, a transzformátorállomásig és a konditeremig. A csarnok a 2002-ben átadása évében sikerrel megrendezett tornász világbajnokság óta sok más rendezvénynek (köztük jégkorong- és hőlégballon-bajnokságnak, teniszgálának vagy éppen jégrevünek) adott már otthont. Csollány Szilvesztertől a Deep Purple együttesen át David Copperfieldig és Bryan Adams-ig számos neves sportolóval és művésszel találkozhatott már a közönség. Tel.: 52/

12 11

13 Sport Debreceni Jégcsarnok Derék utca májusában nyitotta meg kapuit a Debrecen Jégcsarnok, mely Magyarország egyik legmodernebb csarnoka. A könnyűszerkezetes, finn technológiával épült létesítmény közel 1700 m 2 -es gondozott, kíváló minőségű jégfelülettel várja a sportolni vágyókat. A komplexum idén, 2007 májusában ünnepli 3. születésnapját, melyre színes programsorozattal készülnek a szervezők. A szinte egész évben nyitva tartó jégcsarnok különböző rendezvényekkel várja a jeges sportokat kedvelő kicsiket és nagyokat. Hetente rendeznek jégkorong mérkőzéseket (4 korosztályban) és évente 2 alkalommal műkorcsolya gálának valamint gyorskorcsolya diákolimpiának is otthont adnak. A jégcsarnok 2005-ben részese volt az egyik legjelentősebb nemzetközi sporteseménynek Debrecenben: edzőpályaként funkcionált a Főnix csarnokban megrendezett Divízió 1-es felnőtt jégkorong-világbajnokságon. Az 500 ülőhelyes lelátóval rendelkező fedett jégpálya elsősorban Debrecen és a környező települések polgárainak, diákjainak sportolási és szabadidős tevékenységét szolgálja. Tel.: 52/ Debreceni Sportuszoda Zákány utca A Debreceni Sportuszoda Magyarország egyik legmodernebb sportlétesítménye. Különlegessége, hogy 50 méteres versenymedencéje egy elhúzható fal segítségével 25 vagy 33 méteressé is átalakítható. A komplexumban tanmedence, jacuzzi, finn szauna és termálvizes kültéri medence is található. Az uszoda kiválóan alkalmas úszó-, és szinkronúszóversenyek, vízilabdakupák megrendezésére, valamint ideális helyszínt biztosít edzőtáborokhoz is. A létesítmény 2006 októberében nyitotta meg kapuit. A nyitás óta számos jelentős sporteseménynek adott otthont: Vízilabda Magyar Kupadöntő, Rövidpályás Országos Úszóbajnokság, Volvo Kupa Férfi Nemzetközi Vízilabdatorna decemberében itt rendezik meg a 11. Rövidpályás Úszó Európa-bajnokságot. Tel.: 52/

14 Sportfejlesztések Debrecenben Az utóbbi néhány évben sportfejlesztések területén sokat lépett a város előre. Gyönyörű zöldövezetben várja a korszerű atlétikai stadion a sportolni vágyókat, és itt található a keleti régió legnagyobb sportcsarnoka, a már számos világversenynek otthont adó Főnix Csarnok is októberében átadásra került az európai színvonalú Debreceni Sportuszoda. Rövid időn belül az Oláh Gábor utcai Sportcentrum területén átadásra kerül a minden igényt kielégítő, villanyvilágításos, FIFA minősítésű 105x68 méter nagyságú műfüves labdarúgó pálya. Debreceni Sportcentrum Kht. A Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. kezelésében lévő intézmények, sportrendezvények igen széles palettáját kínálják. Csodás környezetben található a 2006-ban Gyulai István nevét felvett, a 2001-es Ifjúsági Atlétikai Világbajnokságra épített Atlétikai Stadion. További létesítményeink: Hódos Imre Rendezvénycsarnok, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok, a labdarúgó stadion, hogy csak a legfontosabbakat említsük. A Sportcentrumhoz tartozik a Nagyerdő szívében található, teljesen felújított, kibővített és modernizált Sport Hotel is. A Sportcentrum Kht. létesítményei multifunkcionális jellegüknél fogva alkalmasak edzőtáborok, céges rendezvények, sportnapok, családi napok és egyéb programok lebonyolítására is. Debreceni Sportcentrum Kht Debrecen Oláh Gábor u. 5. Tel.: 52/ Fax: 52/ Website: Sport Hotel 4032 Debrecen Oláh Gábor u. 5. Tel.: 52/ Fax: 52/ Website: LEN Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság Hatalmas sportdiplomáciai sikerként Debrecen adhat otthont a december között rendezendő Rövidpályás Úszó Európa-bajnokságnak is. A LEN, a kontinentális szövetség döntése azt is jelenti, hogy három esztendőn belül a két budapesti rendezvény, a 2005-ös ifjúsági és a 2006-os felnőtt Eb után Magyarország sorozatban harmadszor lehet házigazdája a sportág földrészközi csúcseseményének. A Debreceni Sportcentrum Kht és a Sportuszoda munkatársai az avatóünnepséggel egybekötött vízilabda magyar kupadöntő, a rövidpályás úszó országos bajnokság, a magyar sikerrel zárult, március elején rendezett nemzetközi vízilabda torna után újabb vizes megméretésre készülhetnek. U23-as Atlétikai Európa-bajnokság 2006 végéig Debrecen a Debreceni között megrendezendő huszonhárom Sportcentrum Kht. szervezésében már tíz nagysikerű nemzetközi versenyt bonyolított le. Több mint 4000 sportoló látogatott el Magyarországra, ezen belül is Debrecen városába, és reméljük, hogy az elkövetkezendő években is ilyen szép számmal jutnak el majd hozzánk. A tizenegyedik verseny a július éven aluli atléták kontinens-bajnoksága. A kiemelkedő nemzetközi atlétikai verseny minden bizonnyal méltó folytatása lesz az elmúlt évek debreceni világversenyeinek, és remélhetőleg pozitívan hat majd a fiatal hajdúsági atléták fejlődésére is. További információ:

15 Ablak a világra Modem Balthazár Dezső tér 1. A régió legnagyobb művészeti galériája a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ Debrecen történelmi belvárosában, az újonnan kialakított Baltazár Dezső téren található, félúton a Déri Múzeum és a Kölcsey Központ között. Az összesen 4650 négyzetméter alapterületű, háromszintes épület mintegy 3000 négyzetméter kiállítótérrel rendelkezik. A második emeleten található az ország legnagyobb egybefüggő több mint 1300 négyzetméteres kiállítóterme. A MODEM-ben a modern és kortárs képzőművészet számos remekműve megtalálható. Az időszaki kiállítások mellett rendszeresen rendeznek itt társművészeti programokat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat is. A művészeti központ szerves része a ModemShop nevű ajándék- és könyvesbolt, valamint a Művész Kávézó ez utóbbi rendszeresen helyt ad művészettörténeti, bölcseleti előadásoknak, irodalmi esteknek, valamint kisebb koncerteknek is. A kiállítások hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig, csütörtökönként december 1. és április 1. között 14-től 22, az év többi részében pedig 16-tól 24 óráig látogathatóak. Tel.: 52/ Debreceni Nemzetközi Repülőtér Mikepércsi út A Debreceni Nemzetközi Repülőtéren a magyarországi vidéki repülőterek közül elsőként létesült állandó vámút és nemzetközi légi határátkelőhely 2004 áprilisában ezzel ma is egyedülálló Magyarországon. A repülőtér alkalmas az Európában repülő szinte minden repülőgép típus fogadására és kiszolgálására. A repülőtér a város közvetlen közelében található, csupán 6 percnyi autóútra a belvárostól, így megközelítése gyors és egyszerű. A fogadóépület előtt díjmentesen használható, 380 személygépkocsi és 16 busz várakozására alkalmas parkoló áll az utazóközönség rendelkezésére ban 3500 m 2 nagyságúra bővült az utasforgalmi terminál, ahol számítógépes utas- és poggyászkezelési rendszer működik, amely biztosítja az utasok magas színvonalú kiszolgálását. A fejlesztések eredményeképpen megvalósult egy az Európai Uniós normáknak és a nemzetközi előírásoknak is megfelelő légikikötő. A 2006-os évben charterjáratok közlekedtek Görögországba, Tunéziába, Törökországba, Spanyolországba és Bulgáriába, valamint turisták érkeztek Lipcséből és Drezdából a város szállodáiba ban több mint utas választotta a debreceni légikikötőt, ahonnan 2007-ben elérhetővé vált a fentieken túl Egyiptom és Montenegró is. Tel.: 52/

16 Debreceni programajánló 2007 Debrecen Maraton április 15., Kossuth tér Nemzetközi futófesztivál. Kiegészítő kulturális rendezvényekkel. Tavaszi Mihály-napi országos kirakodó vásár május 5 6., Böszörményi út és környéke A Mihály-napi vásár Magyarország legnagyobb országos kirakodó vására, melyen közel 1200 kereskedő kínálja termékeit, árucikkeit az érdeklődők számára. Sajtófotó Kiállítás 2006 május 22 június 18., Malompark Bevásárlóközpont, Kölcsey Központ A kiállítás anyaga Budapesten kívül csak Debrecenben látható. Az országos pályázatra több száz alkotó több ezer felvétele érkezik be. A kiállításon a díjnyertes és a zsűri által kiválasztott alkotásokat tekinthetjük meg. Nemzetközi Színházi Fesztivál május 28 június 6., Csokonai Színház A fesztivál a drámairodalom közös motívumait, a történelmi események feldolgozását, valamint a formában gazdag színjátszás közös gyökereit, stílusjegyeit keresi a közép-európaiság jegyében. Debreceni Simonyi Napok június 1 4., Debrecen több pontján A Simonyi Óbester nevével fémjelzett rendezvénysorozat régi polgári értékeket, szokásokat elevenít fel. Katonai, kulturális és sportbemutatók, színvonalas művészeti produkciók. Debreceni Pulykanapok június 9 10., Kossuth tér, belvárosi sétálóövezet Országos gasztronómiai és a kulturális esemény. Főzőverseny, kirakodóvásár, pulyka- és malacsütés, borsátor, sörkert, gyerekprogramok, valamint könnyű- és komolyzenei koncertek. Debreceni Nyári Színházi Esték június 20 július közepe, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola udvara Neves társulatok, népszerű művészek magas színvonalú szabadtéri színházi előadásai. Debreceni Cívis Korzó június 29 július 22., Kossuth tér Hagyományos kézműves kirakodóvásár, gyermekmatinék, folklórbemutatók, népzenei, könnyű- és komolyzenei koncertek, színházi előadások várják a látogatókat. U23 Atlétikai Európa-bajnokság július , Debreceni Sportcentrum (lásd. színes hirdetés) EFOTT Vekeri-tó Fesztivál július , Vekeri tavi Ifjúsági Tábor Koncertek, előadások, sportprogramok, esti bulik. Laza fiatalos stílusban. Debreceni Borkarnevál augusztus 3 5., Nagyerdő, Békás-tó Mátraaljai, tokaj-hegyaljai, hajós-bajai, csongrádi, badacsonyi, villány-siklósi borvidékek borainak kóstolója. Hangulatos és színvonalas zenei műsorok szabadtéri színpadon. Városházi Zenés Esték augusztus 6 11., Régi Városháza udvara A karnevál forgatagát megelőző hét négy estéjén a Városháza udvarának vén gesztenyefái alatt igényes, de könnyed nyáresti zenés produkciók. Debreceni Virágkarnevál és Karneváli Hét augusztus , Kossuth tér Folklór programok, utcaszínházi bemutatók, zenés műsorok, fotókiállítás, virágkötészeti bemutató várja az érdeklődőket. Esténként világhírű produkciók tekinthetők meg a Kossuth 15

17 Debreceni programajánló 2007 téren felállított nagyszínpadon óta, augusztus 20-án majdnem minden évben megrendezésre került a Debreceni Virágkarnevál, az államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepének tiszteletére. A nemzetközi hírű eseményen látványos virágkompozíciók vonulnak fel a város mintegy 5 km hosszú szakaszán, magyar és külföldi művészeti együttesek, majorette csoportok, zászlóforgatók, fúvószenekarok zenés kíséretében. A menet a Nagyerdei Stadionba érkezik, ahol a felvonuló együttesek parádés műsorral szórakoztatják a közönséget. A virágkarneváli kompozíciók és az együttesek bemutatói mellett szabadtéri virágkiállítás, népművészeti kiállítás és vásár, nemzetközi folklórdélután, virágkötészeti bemutató és vásár tekinthető meg. Az idei év újdonsága a karnevált kísérő rendezvény, a Nemzetközi Kaktuszkiállítás és Vásár augusztus 20-án, a Nagyerdei Kultúrparkban. FARMER-EXPO Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás augusztus 29 szeptember 1., Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum A növénytermesztés, állattenyésztés, erdő- és vadgazdálkodás, mezőgazdasági gépesítés kerül bemutatásra. Debreceni Jazznapok szeptember 6 9., Nagyerdő, Békás-tó, Kölcsey Központ Közép-Európa egyik legrangosabb jazz eseménye. A jazz legkülönbözőbb stílusait játszó hazai- és világsztárokkal 1972 óta már több millió érdeklődőt vonzott a cívisvárosba. Nagyerdei Ősz Művészeti Napok szeptember , Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt-terem Gyerekműsor, zenés irodalmi est, színvonalas koncertek, művészeti kuriózumok. VII. MOL Kupa Nemzetközi Hőlégballon Verseny és Légikarnevál október 2 6., Főnix Csarnok, Debreceni Repülőtér, Debrecen légtere 5 10 országból, hőlégballon és csapata verseng az elsőségért, amely különösen akkor lesz rangosabb, ha idő közben sikeres lesz a szervezők pályázata a 2010 évi VB rendezésére. Őszi Mihály-napi országos kirakodó vásár október 6 7., Böszörményi út és környéke Debreceni Őszi Fesztivál október , Kölcsey Központ Az Őszi Kulturális Napok összművészeti seregszemle. Komoly- és könnyűzenei koncertek, filmek és színházi előadások, kiállítások, mozgásművészeti bemutatók. Debreceni Irodalmi Napok november , Vojtina Bábszínház Országos fóruma különböző irodalmi felfogások, irányzatok képviselőinek, a kortárs irodalom törekvéseinek. A rendezvény középpontjában az alkotók és az alkotások állnak. Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság december , Debreceni Sportuszoda (lásd. színes hirdetés) Boldog Új Évet, Debrecen! 2008 december , Kossuth tér Az év utolsó napján, a Kossuth téren, nagyszabású koncertek, utcabál és tűzijáték. A rendezvényszervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 16

18 Hajdú-Bihar megye Kaland, pihenés, szórakozás Hajdú-Bihar megye az ország negyedik legnagyobb megyéje Budapestről gépkocsival az M3-as, az M35-ös autópályán, a 4-es, a 33-as főúton, illetve vonattal, és repülővel közelíthető meg. Területét észak-keleten a homokbuckás Nyírség déli tája, a különleges Hajdúság, nyugaton és észak-nyugaton a festői Hortobágy és a Borsodi-ártér, míg délen a Berettyó-Körösök kistájai alkotják. A megye meghatározó szerepet tölt be a régióban. Székhelye Debrecen, mely a keleti országrész gazdasági, szellemi, kulturális központja, a turisták kedvelt célpontja. A gyógyító termál víz Hajdú-Bihar megye egyik legfontosabb turisztikai vonzereje a gyógyító hatású termálvíz. A megyében több településen gyógyfürdő, (Hajdúszoboszló, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Püspökladány, Nádudvar) és termálfürdő (Balmazújváros, Hajdúdorog, Berettyóújfalu, Földes, Kaba, Polgár, Tiszacsege) várja a gyógyulni és pihenni vágyó vendégeket. A gyógyvízre épülő egészségturizmus keretében évről-évre egyre több turista érkezik a megyébe. Az ásványi sókban gazdag, C o -os vizű gyógyfürdők igen jó eredménnyel gyógyítják a mozgásszervi betegségeket, a műtétek utáni sebeket és a meddőséget. A Magyarországon egyedüláló, debreceni Aquaticum mediterrán élményfürdő, valamint a hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Aquaparkja, mely hazánk első csúszdaparadicsoma, különleges kikapcsolódást kínálnak a vendégek számára. A pihenést, felüdülést, kényeztetést biztosító, minden igényt kielégítő wellness-szállodák között mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A puszta Hajdú-Bihar megyében található a világon egyedülálló, páratlan természeti értéket képviselő Hortobágyi Nemzeti Park, Magyarország legrégebbi és legnagyobb nemzeti parkja. A magyar puszta különleges, ritkaságokban gazdag állat- és növényvilágára, néprajzi értékeire, pásztorhagyományaira évente több százezer vendég kíváncsi. A Hortobágy végtelen rónaságán tett sétakocsikázás és lovaglás páratalan élményt nyújt. A pusztai kirándulások keretében őshonos állatfajokat és ritka növényeket ismerhetünk meg. A puszta lovasprogramokkal: versenyekkel és bemutatókkal várja az érdeklődőket. A szabadon legelésző szürkemarha-gulyák, rackanyájak, mangalicakondák még ma is láthatók. A még szinte érintetlen szépségű természet különös élménnyel ajándékozza meg az erre utazókat. A nemzeti park, mint Európa legnagyobb nyílt legelőtája a Világörökség részévé vált. A Hortobágy mellett különleges természeti kincsünk az Ohat határában elterülő alföldi őstölgyes és a szépséges Gúthi-erdő éppúgy, mint a debreceni Erdőspuszták vagy a Fancsikai tavak. 17

Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK:

Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK: Elfogadóhelyek: KORLÁTLAN KEDVEZMÉNYT NYÚJTÓK: Szálláshelyek: Aquaticum Debrecen Termál és Wellness Hotel**** Nagyerdei park 1. Tel.: 52/514-111, 52/514-183 Cívis Grand Hotel Aranybika**** 4025 Debrecen,

Részletesebben

Campus Hotel Debrecen

Campus Hotel Debrecen Campus Hotel Debrecen Kedvezményes ajánlatunk hallgatók és felsőoktatási intézményekben dolgozók részére: Szállás 2 ágyas szobában 4.500 Ft/fő/éj Az ár tartalma: 1 éjszaka szállás, a parkoló használata,

Részletesebben

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején

Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején Ideiglenes forgalomkorlátozás a 46. Virágkarnevál idején A közlekedőknek forgalomkorlátozásra kell számítaniuk Debrecenben 2015. augusztus 19- én és 20-án, a 46. Virágkarnevál miatt. A karneváli menet

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI

SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI SZÉKESFEHÉRVÁR KULTURÁLIS INTÉZMÉNYEI, FEJLESZTÉSI IRÁNYAI, KULTURÁLIS ARCULATA ÉS PROGRAMJAI 17 Székesfehérvár kulturális intézményrendszere és hálózata sokszínû, tarka, gazdag és változatos képet mutat.

Részletesebben

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja.

Köszöntõ. Felújított fürdõnkben megtalálhat minden olyan szolgáltatást, mely az Ön és családja kikapcsolódását, szórakozását szolgálja. Gyógyfürdõ 2013. Köszöntõ Köszöntjük Önt városunk kiemelkedõ turisztikai szerepet játszó fürdõjében abból az alkalomból, hogy egészségét fürdõkezeléseinkkel kívánja javítani. Köszöntjük Önt is, aki szabadsága

Részletesebben

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10.

2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. 2014. A XXV. Kalocsai Paprikafesztivál megszervezése szakmai beszámoló 2014.12.10. Szakmai beszámoló I. A rendezvény bemutatása A Kalocsai Paprikafesztivál és a Paprikás Ételek Főzőversenye a térség legnagyobb

Részletesebben

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár

GYULAI LÁTNIVALÓK. Gyulai vár GYULAI LÁTNIVALÓK Az árak és a nyitva tartás a leírásban csak tájékoztató jellegűek, kérlek benneteket, hogy mindig kérjetek friss információt ez ügyben! Gyulai vár A gyulai vár a 15.század első felében

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag HAJDÚSZOBOSZLÓ. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag HAJDÚSZOBOSZLÓ. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag HAJDÚSZOBOSZLÓ Ahol magad is legendára találsz Hajdúszoboszló, mint Legendás Helyszín bemutatása: Hajdúszoboszló az Alföld északkeleti részén, a Tiszántúlon fekvő

Részletesebben

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon:

Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: Isaszeg Isa-Paletta Vendéglátó és Kereskedelmi Betéti Társaság Csata vendéglô és vendégház 2117 Isaszeg Rákóczi u. 8. Kapcsolattartó: Könczöl Gábor Telefon: 06-20/550-0924 E-mail: isapaletta@freemail.hu

Részletesebben

Bogácsi programok 2013

Bogácsi programok 2013 Bogácsi programok 2013 II. Falusi Kamra Mustra és IV. Bogácsi Kocsonyafőző Verseny 2013. február 02. Bükkalja Általános Iskola A II. alkalommal megrendezésre kerülő Falusi Kamra Mustra vendégei több település

Részletesebben

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK

GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK GÁL FERENC FŐISKOLA MEZŐTÚR SZÁLLÁSLEHETŐSÉGEK Kollégiumi szálláslehetőség Cím: 5400 Mezőtúr, Petőfi tér 1. (volt főiskola kollégiuma) tel: 06-56-551-000 Szobák és árak: Földszint: 2 db 4 fős szoba (külön

Részletesebben

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület

SZÁLKA. Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású - terület SZÁLKA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 1707,6 ha Ebből szántó 198,3 ha gazdasági erdő 1082 ha (összes erdő) védett terület 933 ha (NATURA 2000 az erdőből) ipari hasznosítású

Részletesebben

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA

A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA A KOMPTENECIAFEJLESZTÉS HELYSZÍNEINEK BEMUTATÁSA KÖZIGAZGATÁSI SZERVEK MUNKATÁRSAINAK KOMPETENCIAFEJLESZTÉSE ÁROP 2.2.23 Készítette: Szántó Krisztina, Erzsébet Szállodák, Táborok és Vendégházak Nonprofit

Részletesebben

Bogácsi programok 2014

Bogácsi programok 2014 Bogácsi programok 2014 III. Falusi Kamra Mustra és IV. Bogácsi Kocsonyafőző Verseny 2014. február 01. Közösségi Ház A III. alkalommal megrendezésre kerülő Falusi Kamra Mustra vendégei több település éléskamrájába

Részletesebben

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK

RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK RENDEZVÉNYHELYSZÍNEK ÉS TEREMBÉRLÉSI LEHETŐSÉGEK A MAGYAR NEMZETI GALÉRIÁBAN 2015 C Főépület C épület 1. emeleti terasz Kilátás a Kupolából Múzeumunk a műtárgyvédelmi szempontoknak megfelelő és a helyszínhez

Részletesebben

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu

75 % kiadva CDO. calasanz downtown offices. egyed l ll sziget a belv rosban. www.cdo.hu 75 % kiadva CDO calasanz downtown offices egyed l ll sziget a belv rosban www.cdo.hu Ki költözik Budapest legjobb irodájába? Budapest bővelkedik jobbnál jobb adottságú irodákban, irodaházakban. Olyan

Részletesebben

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014

ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN 2014 ÜDÜLÉSI LEHETŐSÉGEK AZ ELTE SZB SZERVEZÉSÉBEN HÉVÍZ HOTEL PANORÁMA*** (8380 Hévíz, Petőfi u. 9.) ELHELYEZÉS: 2 ágyas classic típusú erkélyes, fürdőszobás szállodai szobában, televízióval, telefonnal, minibárra,

Részletesebben

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1.

Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - fejlesztés jogcím (102/2012. (X.1. Sorszám Pályázó neve Megvalósítási hely Jogcím A projekt címe Elnyert támogatás 1. Fülöp Községi Önkormányzat Fülöp Falumegújítás és - Fülöp, Bánháza utcában épület tájházzá történő kialakítása 11 500

Részletesebben

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL AZ ÉSZAK-ALFÖLDI RÉGIÓ TURIZMUSÁRÓL Katona Ilona marketing igazgató Magyar Turizmus Rt. Észak-alföldi Regionális Marketing Igazgatóság Veszprém, 2005. április 08. Az Észak-alföldi régió kiemelt turisztikai

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. június hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye június 01., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. június hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 354-es számú főút Debrecen-Bocskaikert

Részletesebben

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6.

4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné. 4150 Püspökladány IV. Béla u. 5. Kiss János 54/ 453-127 4100 Berettyóújfalu Kossuth u. 6. Hajdú Bihar Megyei Ernyőszervezetek Szervezet neve Ir. Szám Település Cím Képviselő Telefon E-mail cím A Zöldkereszt Munkavállalóinak Érdekvédelmi 4025 Debrecen Piac u. 41. Lukács Györgyné Az Oltalom Kősziklája

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag DEBRECEN. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag DEBRECEN. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag DEBRECEN Ahol magad is legendára találsz Debrecen, mint Legendás Helyszín bemutatása: Debrecen Magyarország második legnagyobb és legnépesebb városa, Kelet-Magyarország

Részletesebben

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs

Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Képzési Központok - Bemutatkozás - Pécs Pécs Magyarország ötödik legnépesebb városa, körülbelül 200 000 lakossal. Baranya megye székhelye, mely a Dunántúl déli részén, a Mecsek hegység déli lejtõin fekvõ,

Részletesebben

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL

SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL SZÓBELI ÉRETTSÉGI TÉMAKÖRÖK ANGOL NYELVBŐL Az érettségi vizsga tartalmi részét az alább felsorolt témakörök képezik, azaz a feladatok minden vizsgarészben tematikusan ezekre épülnek. Ez a lista az érettségi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 014 2011. július Rev.01 Page 1 of 6 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Tájékoztatjuk Kedves vendégeinket, hogy a minibárból történő fogyasztást a konferencia minden kedves vendége egyénileg rendezi a szálloda portáján.

Tájékoztatjuk Kedves vendégeinket, hogy a minibárból történő fogyasztást a konferencia minden kedves vendége egyénileg rendezi a szálloda portáján. II. Számviteli konferencia Helyszín ismertető A Szálloda a Budapest Székesfehérvár vasútvonalon Velence állomástól 150 méterre található. A szálláshely szolgáltatás megrendelése feljogosítja a megrendelőt

Részletesebben

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása

A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása A Kompetenciafejlesztés helyszíneinek a bemutatása Közigazgatási szervek munkatársainak kompetenciafejlesztése Árop 2.2.23 Készítette: Szíjgyártó Beáta,Cserép Zsolt, Navracsics Antal, Lakatos Béla az Erzsébet

Részletesebben

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár

2013 Budapest Jazz Club. 2014. tavasz-nyár 2013 Budapest Jazz Club 2014. tavasz-nyár MAGUNKRÓL A Budapest Jazz Club egyedi atmoszférájának, csúcsminőségű technikai felszereltségének és több mint ötéves tapasztalatának köszönhetően izgalmas színfoltja

Részletesebben

MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK

MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK MÁJUS 9. - A FESZTIVÁL ELŐESTJE 19.00 Neil Young Sétány koncert Városi Hangverseny- és Kiállítóterem MÁJUS 10. CSÜTÖRTÖK 17.00 Kiállítás (fesztivál) megnyitó Város-képkiállítás megnyitója Megyei Művelődési

Részletesebben

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba

II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató. 1. Bejelentkezés, csomagszoba II. Wolters Kluwer Jogi Konferencia - Tájékoztató 1. Bejelentkezés, csomagszoba A Thermal Hotel Visegrád****superior szobáit az érkezés napján 10.00-13.00 óra között lehet átvenni, távozás napján 10.00

Részletesebben

Sajtóanyag. Debrecen turisztikai szezonnyitója 2007. május 07. Turisztikai szezonnyitó magazin

Sajtóanyag. Debrecen turisztikai szezonnyitója 2007. május 07. Turisztikai szezonnyitó magazin Sajtóanyag Debrecen turisztikai szezonnyitója 2007. május 07. Turisztikai szezonnyitó magazin Az idén negyedik alkalommal jelenik meg Debrecen ingyenes magyar nyelvű turisztikai kiadványa, melynek célja

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. Vásárosnamény Elhelyezkedése Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén,a Nyírség és a Bereg határán elhelyezkedő település a Kraszna tiszai torkolatánál található. A,,Bereg kapuja -ként ismert vendégszerető

Részletesebben

Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat?

Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat? Hogyan használhatja fel a fenti kuponokat? Ha már tudja, hogy melyik időpont megfelelő Önnek 1. Hívjon minket telefonon a hét minden napján a 06-95-520-630-as számon, ahol munkatársaink várják hívását

Részletesebben

KONFERENCIA - TRÉNING

KONFERENCIA - TRÉNING SZÁLLÁS www.abbazia-nemesnep.hu KONFERENCIA - TRÉNING ABBÁZIA COUNTRY CLUB KAPCSOLAT: Fraller Ágnes sales manager www.abbazia-nemesnep.hu konferencia@abbazia-nemesnep.hu Club Dobogómajor 8372 Cserszegtomaj,

Részletesebben

GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT

GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT GRAND HOTEL ARANYBIKA RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT 2012 RENDEZVÉNY ÉS KONFERENCIAAJÁNLAT 2012 Debrecen szívében, a Nagytemplom szomszédságában található a patinás szálloda. Megközelítés: Debrecen-Budapest

Részletesebben

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14.

A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. A kulturális turizmus szerepe az Észak-magyarországi régióban Bor és gasztroturizmus menedzser szakirányú továbbképzés Eger, 2014.november 14. Dr. Tóthné Igó Zsuzsanna Tanár Bevezető gondolatok A kultúra

Részletesebben

Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly.

Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly. Siófok bemutatása Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly. A Magyar Turizmus Zrt. nemrégiben tette közzé a leglátogatottabb magyar városok előzetes top 10-es listáját, ahol

Részletesebben

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍREGYHÁZA. Ahol magad is legendára találsz

Alföldi. Legendás Túracsomag NYÍREGYHÁZA. Ahol magad is legendára találsz Alföldi %egendárium Legendás Túracsomag NYÍREGYHÁZA Ahol magad is legendára találsz Nyíregyháza, mint Legendás Helyszín bemutatása: Nyíregyháza az ország hetedik legnagyobb városa, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Részletesebben

á r b a n kialakított, szobrával díszített olvasósarok őrzi. Hamvainak nyughelye a város köztemetőjében

á r b a n kialakított, szobrával díszített olvasósarok őrzi. Hamvainak nyughelye a város köztemetőjében Debrecen a város mai területén egykor létezett falvak között a 13. században jutott vezető szerephez. A vallási, politikai, gazdasági erőssége miatt szinte városállamként létező Debrecen történelme folyamán

Részletesebben

Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly.

Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly. Siófok bemutatása Siófok az ország ötödik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt tavaly. A Magyar Turizmus Zrt. nemrégiben tette közzé a leglátogatottabb magyar városok előzetes top 10-es listáját, ahol

Részletesebben

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka

A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége. Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka A falusi vendéglátás, mint a helyi értékek kihasználásának lehetősége Ricz András Regionális Tudományi Társaság Szabadka Helyi értékek - vonzerőleltár Kulturális hagyaték Természetvédelmi értékek Turisztikai

Részletesebben

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép,

Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, Gyulai emlék Egy hosszú hétvégét töltöttünk el Gyulán a Corso Hotelben. Gyula nagyon szép, tiszta és turistákkal teli kisváros. Gyönyörűek a belváros szökőkútjai, a vár körüli sétány, ahol a nyári melegben

Részletesebben

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra

Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Nagyrécse-Galambok kerékpártúra Túra hossza: 39 km Nehézsége: Könnyű Terep: Dombvidék A kerékpártúra Nagyrécsén a Kossuth u és a Petőfi u találkozásánál kezdődik (1). Innen a Kossuth úton a falut északi

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Gázláng utca, 3926 hrsz. 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 012 2011. július Rev.01 Page 1 of 7 Megye Régió Hajdú-Bihar Észak Alföld Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya

Részletesebben

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI SZÁLLÁSHELYEK

HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI SZÁLLÁSHELYEK HAJDÚBÖSZÖRMÉNYI SZÁLLÁSHELYEK Castrum Termál kemping**** és Apartman*** Bodai Pihenőház Fürdőkert Ifjúsági Szálló www.szallas.hbholding.hu Köszöntöm Önt kedves érdeklődő! Kiadó: Hajdúböszörményi Vagyonkezelő

Részletesebben

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48

ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Virág Endre endre.virag@alfila.hu +36 30/931 05 48 ELADÓ/FOR SALE Az ingatlan eladási ára 2 millió Euro. Lehetôség van közvetlenül csak az ingatlan megvásárlására, illetve az ingatlant birtokló projekt társaság megvásárlására is. Egyeztetés céljából kérjük,

Részletesebben

Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház. Kelemenné Boross Zsuzsa

Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház. Kelemenné Boross Zsuzsa Kulturális turizmus turisztikai iroda Veresegyház Kelemenné Boross Zsuzsa Miért szeretne intézményünk turisztikai irodát nyitni?! Mert Veresegyház meglévő kulturális és turisztikai értékeit szeretnénk

Részletesebben

Kedves Fesztivállátogató!

Kedves Fesztivállátogató! Kedves Fesztivállátogató! Szeretettel köszöntjük Önöket a tavaszi fesztiválok megrendezése alkalmából és örömmel invitáljuk programjainkra a siófoki Hajókikötőbe. Reményeink szerint olyan színvonalas programot

Részletesebben

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések

Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság. 2015. március hónapra tervezett sebességmérések Mérés napja Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye március 01., vasárnap március 02., hétfő Hajdú-Bihar megyei Rendőr-főkapitányság 2015. március hónapra tervezett sebességmérések 06.40-08.50 Debrecen,

Részletesebben

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program

Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program 155 Magyar Fesztivál Regisztrációs és Minősítési Program A kutatási osztály ez évi kiemelkedő munkája mely immár nemzetközi érdeklődést is keltett a

Részletesebben

Adjunk többet, mint amibe kerül! A Magyar Turizmus Kártya (Hungary Card), mint béren kívüli juttatás

Adjunk többet, mint amibe kerül! A Magyar Turizmus Kártya (Hungary Card), mint béren kívüli juttatás Adjunk többet, mint amibe kerül! A Magyar Turizmus Kártya (Hungary Card), mint béren kívüli juttatás Amiről szó lesz: Mit tud a Hungary Card? Hogyan lehet hozzájutni és mennyibe kerül? Miért kedvező a

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program

KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program KÖZÖSSÉGI PROGRAMOK KISTÉRSÉGI MAJÁLIS DERECSKÉN, A SÁROSTÓI SPORTPÁLYÁN 2012. MÁJUS 1. Program 10 - A Bocskai István Ált. Isk. és AMI fúvószenekarának és majorette csoportjának bemutatója - Bocskai István

Részletesebben

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA

CSUPOR KERT. Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA PAJTASZÍNHÁZ GALÉRIA CSUPOR KERT Kulturális- és alkotóközpont az Őrségben KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET V I S 1 Z Á K KASZÁS A I KULTURÁLIS HAGYATÉKÖRZO EGYESÜLET TÖRTÉNETÜNK Két évvel később egy újabb vállalkozásba

Részletesebben

Debrecen. kultúra + turizmus + gasztronómia + egészség + sport

Debrecen. kultúra + turizmus + gasztronómia + egészség + sport Debrecen 2008 kultúra + turizmus + gasztronómia + egészség + sport Rendszeres programok Debreceni Maskarádé február DESZKA Kortárs Magyar Drámák Fesztiválja február Debreceni Tavaszi fesztivál március

Részletesebben

További informádóért hhogasson el honlapunkra: www,uni-ho1eum

További informádóért hhogasson el honlapunkra: www,uni-ho1eum KedYezmény~ ÜdiHési ajánh:atolk a kiadványban szereplo kollégiumok felsooktatási intézményei dolgozóinak, hallgatóinak és kíséroinek. A kedvezmények igénybevételének feltétele munkáltatói igazolás vagy

Részletesebben

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010

Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Hajdú Bihar megyei február havi programajánló 2010 Nők életmód népfőiskolája - Nagyrábé 2010. január - április Ismeretterjesztő és életmód segítő foglalkozások. Hajdú Komák és Konok Kunok disznótoros versenye

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM 4200 HAJDÚSZOBOSZLÓ MAGYARORSZÁG INGATLAN SZÁMA: 013 2011. július Rev.01 Page 1 of 8 Megye Régió Hajdú-Bihar Lakosság száma Kb. 24.000 Autópálya csatlakozás Országút 4 Repülőtér

Részletesebben

Moszkva látványosságai

Moszkva látványosságai Moszkva látványosságai Vörös Tér Kreml Vaszilij Blazsennij székesegyház Gum áruház Moszkvai metró Arbat Moszkvai Állami Egyetem Tretyakov Képtár/ Galéria Lenin Mauzóleum Kolomenszkoje Fegyvertár Állami

Részletesebben

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL

A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL A HUNGUEST HOTELEK NYÁRI KÍNÁLATÁBÓL HH RÉPCE***+ BÜKFÜRDŐ Érvényes: 2012.08.17-ig / 2 3 éjszaka foglalással Ár: 11.970 Ft / fő / éjszaka Ár: 10.440 Ft / fő / éjszaka 4 éj foglalással Szállás 2ágyas szobában

Részletesebben

Kedvezményes téli ajánlatok

Kedvezményes téli ajánlatok KISBÉR TOURIST Engedély:R 1068 Utazási Iroda 2870 Kisbér Komáromi u.1. Telefon: 34/352-700 és 06/30/217-8722 Kedvezményes téli ajánlatok Program ajánlat: Szállást kínálunk Budapesten Hotel Rubin****6.450

Részletesebben

Fényképek a házról Fényképek a nyílt napról SZÁZADOS-UDVAR VENDÉGHÁZ Cserhátszentiván, Kossuth u. 64. A Százados-udvar vendégház Cserhátszentivánban, falusias környezetben kínál családok, szűkebb

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország

Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország 2013. július 12-14. Visegrádon, az élő középkor városában rendezik meg három évtizede Magyarország egyik legnagyobb nyári szabadtéri történelmi fesztiválját, a Visegrádi Nemzetközi Palotajátékokat. A 3

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu Tisztelt Képviselő-testület! Idén 21. alkalommal rendezzük meg a Városnapokat szeptember 13. és 15. között, ahol a legkülönfélébb

Részletesebben

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL

FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL FONYÓDI HARCSAFESZTIVÁL 2013. szeptember 6 8. Gasztronómiai és Kulturális Rendezvény 2013. szeptember 06. péntek Helyszín: Kikötő, Szabadtéri színpad 20:00 Románia Magyarország Világbajnoki selejtező mérkőzés

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES

ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES ESEMÉNYNAPTÁR SZENTES 2013 Szentes ezer arca Szentes Csongrád megyében, a Tisza partján elhelyezkedô fiatalos dél-alföldi település, közel 30000 fôs lakosságával a megye harmadik legnépesebb városa. Szentes

Részletesebben

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és

2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának felújítása és a New York Palota és 26. Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország Az EU Kulturális Örökség Díja és Magyarország 2007. június 8-án Stockholmban adták át a 2006-os Europa Nostra Díjakat. A Ferihegyi Repülőtér I. Termináljának

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Crux-Ker Kereskedelmi Bt. Pályázó címe: 3060 Pásztó, Csohány Kálmán utca 12. Ügyfél-azonosító: 1004811576 Támogatási

Részletesebben

VÁROSÜNNEP Rudabánya

VÁROSÜNNEP Rudabánya VÁROSÜNNEP Rudabánya Magyarország Európai Unióhoz csatlakozása 10. évfordulójának jegyében Programok III. Ásványgyűjtő Fesztivál, Rudabánya 2014. szeptember 5. VII. Városnap, Rudabánya 2014. szeptember

Részletesebben

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG

MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG HAJDÚ-BIHAR MEGYEI IGAZGATÓSÁG H-4025 Debrecen, Piac u. 71. Telefon/fax: (52) 413-179, 534-538 Web: adatbank.mlsz.hu E-mail: hajdu@mlsz.hu VERSENYBIZOTTSÁG HATÁROZATAI : H I

Részletesebben

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület

Újkígyósi. Turisztikai Egyesület Újkígyósi Turisztikai Egyesület 1 2 Kedves Olvasó! Szeretettel köszöntöm Önt, és kérem, legyen vendégünk egy újkígyósi barangoláson! Újkígyósi Turisztikai Egyesület 2013-ban alakult. Egyesületünk célja,

Részletesebben

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el.

Makói útikalauz. és a város lógója. Makó város Csongrád megyében a Maros jobb partján, a román határ közelében helyezkedik el. Makói útikalauz Kora tavasszal vitt errefelé utunk. Én nagyon kíváncsi voltam, mert mindig azt hallottam a várossal kapcsolatban: makói hagyma. Így aztán utánanéztem jó előre a településnek, olvastam róla,

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja

Információtartalom vázlata. Az egyiptomi művészet korszakai és általános jellemzői; feladata, célja 1. Ön a szakterületén belül felkérést kap egy mű elkészítésére az ókori egyiptomi művészet Mutassa be az egyiptomi művészet korszakait, az építészet, szobrászat és festészet stílusjegyeit, jellegzetességeit!

Részletesebben

Siófok bemutatása. elnevezés: Siófok a nyár fővárosa.

Siófok bemutatása. elnevezés: Siófok a nyár fővárosa. Siófok bemutatása Siófok az ország egyik legnépszerűbb turisztikai célpontja volt 2013-ban. Itt az Ön helye is, közvetlenül az Aranyparton, az ország egyik legnépszerűbb és leglátványosabb helyén. Siófok

Részletesebben

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter

FÜLÖP. Elhelyezkedés. Földrajz, természeti adottságok. Történelem. Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter FÜLÖP Terület: 55,87 km 2 Lakosság: 1793 fő Polgármester: Hutóczki Péter Elérhetőség: Fülöp Község Önkormányzata 4266 Fülöp, Arany J. u. 19. Tel./Fax: 52/208-490 Fülöp község címere Elhelyezkedés Fülöp

Részletesebben

Képeslapok a Dunáról

Képeslapok a Dunáról Képeslapok a Dunáról Nagymaros a Dunakanyarban, a Börzsöny lábánál fekszik. Az uralkodók kedvenc tartózkodási helye volt a középkorban. A XX. században nagy nyilvánosságot kapott a település, ugyanis

Részletesebben

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd

Jó gyakorlatok. Arnold Vendégház Mecseknádasd Jó gyakorlatok Arnold Vendégház Mecseknádasd Készült a DDOP-2.1.3/A-12-2012-0007 Vidéki örökség útjai pályázaton belül a Baranya Megyei Falusi Turizmus Közhasznú Egyesület és a Dél- Dunántúli Falusi Turizmus

Részletesebben

Éjszakai bátorságpróba-túra, csillagászati bemutató és megfigyelés.

Éjszakai bátorságpróba-túra, csillagászati bemutató és megfigyelés. Egri programok 2013 Vásárok, fesztiválok forgataga, vidám diáksereg, kedves barátságos vendéglátó emberek, nemzetközi színvonalú szállodák, magánpanziók, háromszáznál több étterem, cukrászda, múzeumok,

Részletesebben

2012. augusztus 8-12.

2012. augusztus 8-12. Széchenyi István Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kollégium Hajdúböszörmény, Radnóti Miklós u. 3.sz. Traktorhúzó Európa Kupa, Ipari és Mezőgazdasági Gépkiállítás és Vásár Széchenyi István Mezőgazdasági

Részletesebben

Tisztelt Szakszervezeti Tag!

Tisztelt Szakszervezeti Tag! Tisztelt Szakszervezeti Tag! Kérem, engedje meg, hogy figyelmébe ajánljam szállodánk a Két Korona Wellness Hotel ajánlatait. A családias hangulat, munkatársaink vendégszeretete, a kellemes környezet és

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról SZAKMAI BESZÁMOLÓ a Nemzeti Kulturális Alap terhére biztosított, vissza nem térítendő támogatás felhasználásáról Támogatás témája: Múzeumi gyűjtemények tárgyi és szellemi kulturális örökségünk című magyar-román

Részletesebben

SÁROSPATAKI ESEMÉNYNAPTÁR 2016.

SÁROSPATAKI ESEMÉNYNAPTÁR 2016. SÁROSPATAKI ESEMÉNYNAPTÁR 2016. Tourinform Iroda - 3950 Sárospatak, Szent Erzsébet út 3. Telefon: 47-513-150 E-mail: sarospatak@tourinform.hu tava s z A szervezők a programváltoztatás jogát fenntartják.

Részletesebben

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS

Beszámoló. Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Vidékünk a Jövőnk Szövetség LEADER HACS Ügyfél neve: Török Lovastanya Lovas Klub Ügyfél címe: 8849 Szenta, Török Lovastanya (Hrsz: 022/4) Ügyfél telefonszáma: 06303623416 MVH regisztrációs szám: 1004381550

Részletesebben

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve

A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve A 2014. december 10-én Budapesten tartandó Dr. Ketter László Hagyományőrző Gasztronómiai Verseny versenyfelhívása és forgatókönyve Tájékoztatjuk Önöket arról, hogy a Gödöllő Környéki Regionális Turisztikai

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817

Tel:52/523-817. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816. Földügyi Székház Kossuth u. 12-14. Tel: 52/523-817 I. Körzetközpont: Debrecen, Kossuth u. 12-14. Központ vezető: Nagy Judit e-mail: debrecenfg@mgszh.gov.hu Tel:52/523-817 Nagy Judit 70/436-2825 Debrecen Földügyi Székház Kossuth u. 12-14 Tel:52/523-816

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL

SZAKMAI BESZÁMOLÓ A MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA RENDEZVÉNYRŐL Vasvári Pál Múzeum 4440 Tiszavasvári, Kálvin út. 7. Mobil:+36/30-676-8514 www.vasvaripalmuzeum.hu e-mail: info@vasvaripalmuzeum Nyitva tartás: Április 1-től - október 31-ig: K-V: 09-18 óráig November 1-től

Részletesebben

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló

É01. PÉR -Varázskapu vezérszint M=1:300. kereskedelem - szolgáltatás - 370 m2 (netto) többcélú csarnok és kiszolgáló ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗 Ú VÍ Ú - Ö Í I C N Ö Ö I ᔇ厗VÍ ᔇ厗 4 ᔇ厗ᔇ厗 I I N ᔇ厗ᔇ厗 I I N I I N ᔇ厗ᔇ厗 Fᔇ厗 ŰFÜV F CI V ᔇ厗 I NI Ű ᔇ厗 V - NÖV N VÍ F Ü Ö ᔇ厗

Részletesebben

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása

A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A balatonfűzfői Fövenystrand felújítása A kivitelezés ideje: 2013. 03. 07. 2013. 06. 28. Az építtető neve és elérhetősége: Balatonfűzfő Város Önkormányzata 8184 Balatonfűzfő, Nike körút 1. Kivitelező neve

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. (a mellékelt jelenléti ív szerint)

JEGYZŐKÖNYV. (a mellékelt jelenléti ív szerint) JEGYZŐKÖNYV mely készült a Debreceni Értéktár Bizottság 2014.01.29-én, a Debreceni Művelődési Központ Belvárosi Közösségi Házában (4024 Debrecen, Kossuth u. 1.) tartott bizottsági üléséről. jelen vannak:

Részletesebben

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga!

Fiatal Hypertonologusok Fóruma Hajdúszoboszló, 2005. szeptember 9 11. Tisztelt Kolléga! Tisztelt Kolléga! A Magyar Hypertonia Társaság Ifjúsági Bizottsága elsõ alkalommal rendezi meg az idén a Fiatal Hypertonologusok Fórumát. A szeptember eleji hétvégére tervezett rendezvényen a szakmai továbbképzés

Részletesebben

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság. Kamerák száma (db) a kamera pontok helyszíne, elhelyezése Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság Rendőri Szerv RK, HRK Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrfőkapitányság Települések Nyíregyháza Kamerák száma (db) 12 a kamera pontok helyszíne, elhelyezése.nyíregyháza,

Részletesebben

Pomáz, Nagykovácsi puszta

Pomáz, Nagykovácsi puszta Pomáz, Nagykovácsi puszta A Pomáz és Pilisszentkereszt között elhelyezkedő majorság a Pilis védett természeti értékeinek területén fekszik és egyben egy jelentős középkori romegyüttes helyszíne is. Az

Részletesebben

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu

8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 8181 Berhida, Kossuth u. 18. 06/88/455-400 email: kulturhaz@berhida.hu 10 ÉVE VÁROS BERHIDA- SZÍNES PROGRAMOK HÁROM NAPON ÁT Berhidán az év egyik legnagyobb eseménye a Berhidai Napok rendezvénysorozat,

Részletesebben

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma:

A GÖRÖG KULTÚRÁÉRT ALAPÍTVÁNY 1142 Budapest, Dorozsmai u. 45. Adószám: 18172564 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV. Tartalma: KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008. ÉV Tartalma: Számviteli beszámoló (mérleg, eredmény kimutatás) A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás Célszerinti kifizetések kimutatása Támogatások kimutatása A közhasznúsági

Részletesebben