Kossuth Lajos Tudomány Egyetem

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kossuth Lajos Tudomány Egyetem"

Átírás

1

2 Kossuth Lajos Tudomány Egyetem Debrecen, Magyarország második legnagyobb városa, a keleti országrész tudományos és kulturális központja, fesztiválváros. A protestantizmus egyik fellegvára, amiért gyakran nevezik Kálvinista Rómának is. Termálfürdőjét a gyógyulni vagy üdülni vágyók ezrei keresik fel, egyetemein, főiskoláin több mint hallgató tanul. Évente több százezren látogatnak Debrecenbe különböző fesztiválokra: a Tavaszi és Őszi Fesztiválra, a Virágkarneválra, a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyre, a Katonazenekari Fesztiválra, a Jazznapokra, hogy csak néhányat említsünk. A több mint lakosú város a Nagyalföld északkeleti részén fekszik, Budapesttől autóval 220 km-re. Pontos földrajzi helye az északi szélesség és a keleti hosszúság Egy hosszúsági körön található a finnországi Turkuval, a világ legészakibb városával, a norvégiai Hammerfesttel, és ugyanolyan távolságra van az Egyenlítőtől, mint Graz, Basel, Dijon, vagy Seattle. Testvérvárosai és partnerkapcsolatai három földrészt hálóznak be.

3 Debrecen A település neve írásban először az 1235-ös Váradi Regestrumban bukkan fel. A XIII. század elejéig Debrecen még csak egyike volt a környék apró falvainak, a tatárjárást követően azonban földesurainak köszönhetően, a XIV. század elejére, már uradalmi központtá nőtte ki magát ben felépült a koragótikus stílusú Szent András templom, 1332-ben létrejött a települést irányító tanács, ben I. (Nagy) Lajos mezővárosi rangra emelte, biztosítva a szabad bíróválasztást és azt, hogy debreceni polgárt senki nem vihetett törvény elé idegenben ben pedig Zsigmond király olyan jogokkal ruházta fel a várost, amelyek azelőtt csak Budát, a székvárost illették meg: a debreceniek évente két országos vásárt tarthattak és engedélyt kaptak egy város körüli fal felépítésére. A XV. században újabb kiváltságok birtokába került a város (így például négyre növekedett az országos vásárok száma, adó- és vámmentességet kaptak az ország egész területére), kézműves céhek alakultak és gazdag kereskedők jelentek meg a városban. A XVI. század elején Magyarországot sújtó történelmi változások azonban Debrecent sem kímélték. Az ország három részre szakadása után a város a három különálló országrész határán találta magát, ugyanúgy adót fizetett Bécsnek, mint a török Portának is. A többfelé adózás és a városatyák kiegyező politikája sem óvta meg teljesen a várost a sarcoló csapatoktól. Mindezek ellenére Debrecenben korábban soha nem tapasztalt kulturális fejlődés vette kezdetét a reformáció (különösképpen a kálvini irányzat) térhódításával, mely hamar gyökeret vert a városban. A már létező humanista iskola alapjain 1538-ban megalakult a Református Kollégium és elkezdődött az anyanyelvi oktatás. A Kollégium a környékről, de még az ország távolabbi pontjairól is vonzotta a diákokat. A XVII. század végére, a török Magyarországról való kiűzése után, megnőtt a Habsburgok befolyása április 11-én kelt kiváltságlevelében I. Lipót szabad királyi város rangjára emelte Debrecent. A XIX. század elején jelentős változásokon ment keresztül a város arculata és 1816 között felépült a Református Kollégium új épülete Péchy Mihály tervei alapján, 1807 és 1821 között pedig a Nagytemplom, amely a város jelképévé vált. Az es polgári forradalom idején fontos szerepet játszott a város. A magyar kormány 1848 decemberében a fenyegetett fővárosból Debrecenbe tette át a székhelyét.

4 Történelmi visszatekintés A szabadság őrvárosában a Református Kollégium Oratóriumában és a Nagytemplomban ülésezett az országgyűlés és itt mondták ki április 14-én a Habsburg-ház trónfosztását. A szabadságharc leverése után Ferenc József császár többször ellátogatott a trónfosztás városába ben a vasútvonal elérte Debrecent. A XIX. század végén, az ipari fellendülés idején, gyárak épültek, bankok, biztosítók nyitottak fiókot. A XX. század már ismét az ország élvonalában találta a várost. A gazdasági élet fellendülésével párhuzamosan felgyorsult az urbanizáció is, a város lakossága 50 év leforgása alatt majdnem duplájára növekedett. Debrecennek már a század elején korszerű telefonhálózata volt, 1908-ra elektromos üzeműre cserélték az utcai világítást, 1911-ben pedig villamos váltotta fel a városi gőzvasutat ben a Református Kollégium teológiai, jogi és bölcsészeti karából megalakult az állami egyetem, amely azonban továbbra is a Kollégium falai között működött. A két világháború között jöttek létre az orvostudományi egyetem kutatóintézetei is. A második világháború nagyon megviselte Debrecent ben a front közeledtével hadműveleti színtérré vált, a bombázások egész városrészeket tettek a föld színével egyenlővé, súlyosan megsérült a Déri Múzeum és a Református Kollégium, a Nagytemplomnak pedig leégett a keleti tornya. A város közelében zajlott le a háború egyik legnagyobb páncéloscsatája is. A pusztulás ellenére hamar magára talált a város: 1944 decemberében itt ült össze az Ideiglenes Nemzetgyűlés és alakult meg az Ideiglenes Nemzeti Kormány így lett Debrecen másodszor is az ország fővárosa. A Református Kollégium Oratóriumában ahol a hagyományokat követve a nemzetgyűlés ülésezett fontos intézkedések történtek: innen irányították a fegyverszüneti tárgyalásokat, itt kezdődött meg az új hadsereg és a földreform megszervezése. A szocialista időszak iparosítása szerencsére nem rombolta le a város hagyományait, nem tette ipari várossá Debrecent. Az 1980-as évek végén meginduló politikai változások idején Debrecenben újjászerveződtek a politikai pártok ben sor került az első szabad helyhatósági választásokra és az újonnan megválasztott önkormányzat révén a város újra saját kezébe vehette a sorsát. A XXI. században a város újabb fellendülésének időszakát éli. Pályaudvar (épült 1902-ben, június 2-án bombatalálat érte) A Ferencz József út látképe

5 Nevezetességek, látnivalók Református Nagytemplom Kossuth tér Debrecen jelképe a Református Nagytemplom. Valószínű, hogy az első egyhajós csarnoktemplomot 1290 és 1311 között emelték a város földesurai. Az épület a mai formáját a Péchy Mihály és Thaler József tervei alapján 1819 és 1823 között zajló építkezéskor kapta, miután 1802-ben a korábbi templom leégett. A templomi orgonát Jakob Deutschmann bécsi mester készítette, többszöri átalakítás után jelenleg az ország második legnagyobb mechanikus orgonája. Az épületet történelme tette igazán híressé április 14-én Kossuth Lajos itt olvasta fel a Függetlenségi Nyilatkozatot. Kossuth ekkor használt széke azóta is a Nagytemplom féltve őrzött ereklyéje. A toronyból páratlan kilátás nyílik a városra. Útban felfelé megtekinthető a Rákóczi-harang is. Nyitva tartás: H P.: , Szo.: , V.: Tel.: 52/ Református Kollégium Kálvin tér 16. A Kollégiumot 1538-ban professzorok alapították. A Kollégium Nagykönyvtára, es állományával, a magyarországi református egyház legnagyobb ilyen jellegű gyűjteménye. A Kollégium bibliagyűjteményében több mint 250 nyelven olvasható a Szentírás. A Levéltár helyiségeiben jelenleg 2605 folyóméter irat található, amely bemutatja a Tiszántúl múltját, egyházi életét, oktatási rendszerét, valamint Debrecen művelődéstörténetét. A Kollégium gyűjteményében megtalálható az ereklyék között Kazinczy vadászpuskája, Kossuth Lajos irattárcája, Csokonai fuvolája. Az ásványtani múzeum legnagyobb szerzeménye Szőnyi Pál darabból álló gyűjteménye, melynek leghíresebb példánya az 1857-ben Kaba határában lehullott meteorit. Az éremtár 1831-ben már több mint 6000 darabot számlált. Állandó kiállításai: Iskolatörténeti kiállítás, Egyházművészeti kiállítás. Nyitva tartás: K Szo.: , V.: Tel.: 52/

6 Nevezetességek, látnivalók Déri Múzeum Déri tér 1. A Déri Múzeum neobarokk épületében található Magyarország egyik leggazdagabb kulturális-történelmi gyűjteménye. A képzőművészeti gyűjtemény legnagyobb vonzereje a Munkácsy Mihály trilógiájá -nak nevezett három monumentális festmény: a Krisztus Pilátus előtt, a Golgota, és az Ecce Homo. Az épület előtt látható négy világhírű Medgyessy-szoborkompozíció 1937-ben elnyerte a párizsi világkiállítás nagydíját. Állandó kiállítások: Debrecen története a XIII. századtól a reformkorig, Munkácsy Mihály művészete, a Déri-gyűjtemények, Tájunk madarai, Ásványok világa. Nyitva tartás: K V.: Tel.: 52/ , 52/ Holló László Emlékmúzeum Holló László sétány 20. Holló László ( ) múzeumát a festő egykori otthonában rendezték be. Széles ecsetkezeléssel, expresszív színvilággal alkotott művei mellett életének dokumentumai is megtekinthetők. Az emlékmúzeumban helyet kaptak a debreceni Hrabéczy Ernő szürrealisztikus képei is. Nyitva tartás: K V.: Tel: 52/ Debreceni Irodalmi Múzeum Borsos József tér 1. A múzeum a város gazdag irodalmi hagyományait gyűjti. Alapját az 1890-ben létrejött Csokonai Kör és a Városi Múzeum irodalomtörténeti anyaga teremtette meg. A közel ötvenezer tárgy, irat és műalkotás Csokonai Vitéz Mihály korától napjainkig nyújt átfogó képet a magyar irodalom sokszínűségéről. Nyitva tartás: K V.: Tel.: 52/ Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum Péterfia utca 28. Medgyessy Ferenc a magyar plasztika egyik legnagyobb hatású mestere, aki szobraiban az alföldi magyar szépségeszményt fogalmazta meg. A Medgyessykiállítás az 1810 körül épült klasszicista, ún. városgazda házban nyílt meg. Nyitva tartás: K V.: Tel.: 52/

7 Nevezetességek, látnivalók Református Kistemplom Révész tér Az épület 1600-ban épült, de az 1727-es tűzvészben a Kistemplom is súlyos károkat szenvedett. A tornyot eredetileg hagymaszerű toronysisak zárta, ben azonban a sisakot megrongálta egy óriási szélvész. Megjavították, de egy még erősebb szélvész a toronyfedőt egészen ledöntötte. Az építészek ezután bástyaszerű kiképzést adtak a toronynak és lemondtak a kupoláról. Azóta hívják a templomot csonkatemplomnak is. Szent Anna Katolikus Székesegyház Szent Anna utca 15. A Szent Anna Katolikus Székesegyházat 1721 és 1746 között építették. A kapuk melletti fülkékben balról Szent István király, jobbról fia, Szent Imre herceg szobra látható. A főoltárkép a templom védőszentjét, a Máriát tanító Szent Annát, a legrégibb oltárkép Calasanzi Szent Józsefet, a piarista rend alapítóját ábrázolja. A mellékoltárok faragványai és barokk szobrai a XVIII. századból származnak. A mennyezeten és az ablakok alatti falfelületen az Árpád-ház szentjeit ábrázoló freskó- és stukkódíszek láthatóak. Tímárház Nagy Gál István utca 6. Debrecen egyik jelentős ipartörténeti emléke a Nagy Gál István u. 6. sz. alatt működő Tímárház. A kiállítások a térségben alkotó kézműves mesterek munkáját tárják a közönség elé. A műhelysoron bekukkanthatunk a szűrrátétes, a viseletvarró, a hímző, a fazekas, a kékfestő, és a csipkeverő mesterek kulisszatitkaiba. Nyitva tartás: K P.: , Szo.: Tel.: 52/ Debreceni Egyetem Egyetem tér 1. Az egyetem impozáns főépületének építését 1933-ban fejezték be. Az épületben található díszudvar falára a jogelőd Református Kollégium, majd az egyetem leghíresebb professzorainak és diákjainak nevét vésték. A neobarokk épület előtt található a város legegységesebb, francia stílusban tervezett, monumentális parkja, gyönyörű szökőkúttal és szobrokkal.

8 Nevezetességek, látnivalók Csokonai Színház Kossuth utca 10. A romantikus építészet kiemelkedő alkotása 1865-ben készült el. A szobrokkal gazdagon díszített épület az egyetemes és a magyar színházi élet nagyjait idézi, s a város kulturális életének ma is egyik meghatározó központja. A homlokzatát Melpomené és Terpszikhoré szobrai díszítik. Nagyerdő Hazánk legelső védett természeti területe az 1082 hektáron elterülő Nagyerdő, amelyet a természetvédelmi törzskönyvbe október 17-én elsőként iktattak be. A Nagyerdő növényvilága növényfajtából áll. A varázslatos környezet számos szabadidős programnak a helyszíne. Területén található többek között az Aquaticum Gyógy- és Fürdőközpont, a Vidámpark, az Állatkert, a Debreceni Egyetem, az Egyetemi Botanikus Kert, a Csónakázó tó és a Békás-tó. Nagyerdei Kultúrpark Állat- és Növénykertje Ady Endre utca 1. Az ország első vidéki Állat- és Növénykertje, melyet 1958-ban alapítottak, a Nagyerdő védett, 17 hektáros területén mutatja be 5 földrész 165 állatfajának közel 1500 egyedét. Ritka, egzotikus állatok tukánok, flamingók, íbiszek, gibbonok, kenguruk, vízilovak mellett a hazai fauna és az őshonos háziállatok is megtekinthetők. Magyarországon csak a Nagyerdei Kultúrparkban látható Észak-kínai leopárd, szirti sas, feketekezű pókmajom, szivárványos lóri és hatöves tatu. Nyitva tartás: H V.: Tel.: 52/ , 52/ Botanikus Kert Egyetem tér 1. Az Egyetem mögött található a kaktuszgyűjteményéről híres Botanikus Kert (1928), melyben a világon ismert 3000 fajta közül 2500 látható. A trópusi gyűjtemény üvegházi ritkasága a közel 100 éves szágó, mely fenyőfélékkel rokon. Mellette orchideák, banánfa, vanília is található a csodálatos kertben. Nyitva tartás: H V.: Tel.: 52/ /22421

9 Aquaticum Gyógy- és Fürdőközpont Nagyerdei park 1. Debrecen első fürdőházát 1826-ban építették fel. A fürdőkultúra fejlesztésében az 1930-as évek hoztak nagy változást, amikor a város határában 63 C-os hévizet találtak ban a fürdőt gyógyfürdővé nyilvánították. A Nagyerdő területén lévő fürdőkomplexumban négycsillagos wellness-szálloda, termálfürdő, strand, fedett élményfürdő, wellness-sziget, thai masszázscentrum és magyaros ételspecialitásokat kínáló étterem várja a pihenni és kikapcsolódni vágyókat. A gyógyfürdő számos egészségmegőrző szolgáltatása mellett 40 féle gyógyvízre alapozott kezelést biztosít a vendégek számára. A megújult gyógyfürdőben különböző hőfokú termálmedencék, gőzkamrák, fedett és nyitott termálvizes medencék találhatók. Szorosan kapcsolódik a gyógyfürdőhöz a strandfürdő, valamint a 2003 nyarán megépült, különleges hangulatú fedett Mediterrán Élményfürdő, amelybe dús trópusi növényzete valóságos déltengeri hangulatot varázsol. A fürdőben különböző élményelemek, hullámmedence, barlang- és pezsgőfürdők, sodrófolyosó, gyermek és bébimedence, mászófal, élményösvény, 11 különböző kialakítású csúszda és egyéb szórakoztató elemek gondoskodnak a jó hangulatról. Tel.: 52/ , Fax: 52/

10

11 Szórakozás, konferencia Kölcsey Központ Hunyadi utca 1 3. Kelet-Magyarországon nem találunk a m 2 alapterületű Kölcsey Központnál nagyobb és modernebb konferencia-központot. Éppúgy méltó környezet egy szakmai konferencia, mint egy kulturális rendezvény számára. A terek tetszés szerint összekapcsolhatók vagy éppen szétválaszthatók, miközben a termek a legmagasabb technikai igényeknek is megfelelnek. A 750 fős Nagyterem, a 8 db 100 fős szekcióterem, az elegáns Bálterem, a Kiállítóterem, a világos előcsarnok és a folyosók remek környezetet biztosítanak bármilyen előadásnak, bálnak, fogadásnak, vagy kiállításnak. Minden adott egy konferencia zökkenőmentes lebonyolításához tágas, tetszőlegesen osztható terek, 21. századi igényeket kielégítő technikai felszereltség, színvonalas catering-szolgáltatás, étterem, cukrászda és drink bár. A Nagyteremben számos világsztár megfordult már (Schiff András, Jan Garbarek, Chick Corea, Rost Andrea ). A Kiállítóterem több nagyszabású kiállításnak adott már otthont. A Báltermet nagyon kedvelik a házasulandók is. Az impozáns előcsarnokban és a Foyerben (tágas belső tér) különféle kiállítások, vásárok is helyet kaphatnak. Az épületkomplexumnak egy 3 szintes modern művészeti galéria (MODEM), egy 88 ágyas, 192 férőhelyes négycsillagos szálloda (Hotel Lycium) és egy 300 parkolóhelyes mélygarázs is a része. Tel.: 52/ Főnix Csarnok Kassai út 28. Debrecen legnagyobb, 8000 fős befogadóképességű csarnoka, amely különböző sportversenyek nemzetközi szintű lebonyolítása mellett időszakos vásárok, koncertek és egyéb programok megrendezését is lehetővé teszi. A főbejáraton belépve azonnal a csarnoktérbe jutunk. A küzdőteret minden oldaláról kihúzható, teleszkópos lelátórendszer (a sarkokban diagonálisan beforgatott mobil lelátókkal) veszi körül. Koncerten az egész földszint nézőtérré változik. A Főnix Csarnokban mindennek megvan a maga helye az üzemeltetői irodáktól, a gépészeti helyiségektől és a gazdasági bejáratoktól kezdve az igény szerint többfelé osztható szertárakon át a sportolói öltözőkig, az orvosi szobákig, a transzformátorállomásig és a konditeremig. A csarnok a 2002-ben átadása évében sikerrel megrendezett tornász világbajnokság óta sok más rendezvénynek (köztük jégkorong- és hőlégballon-bajnokságnak, teniszgálának vagy éppen jégrevünek) adott már otthont. Csollány Szilvesztertől a Deep Purple együttesen át David Copperfieldig és Bryan Adams-ig számos neves sportolóval és művésszel találkozhatott már a közönség. Tel.: 52/

12 11

13 Sport Debreceni Jégcsarnok Derék utca májusában nyitotta meg kapuit a Debrecen Jégcsarnok, mely Magyarország egyik legmodernebb csarnoka. A könnyűszerkezetes, finn technológiával épült létesítmény közel 1700 m 2 -es gondozott, kíváló minőségű jégfelülettel várja a sportolni vágyókat. A komplexum idén, 2007 májusában ünnepli 3. születésnapját, melyre színes programsorozattal készülnek a szervezők. A szinte egész évben nyitva tartó jégcsarnok különböző rendezvényekkel várja a jeges sportokat kedvelő kicsiket és nagyokat. Hetente rendeznek jégkorong mérkőzéseket (4 korosztályban) és évente 2 alkalommal műkorcsolya gálának valamint gyorskorcsolya diákolimpiának is otthont adnak. A jégcsarnok 2005-ben részese volt az egyik legjelentősebb nemzetközi sporteseménynek Debrecenben: edzőpályaként funkcionált a Főnix csarnokban megrendezett Divízió 1-es felnőtt jégkorong-világbajnokságon. Az 500 ülőhelyes lelátóval rendelkező fedett jégpálya elsősorban Debrecen és a környező települések polgárainak, diákjainak sportolási és szabadidős tevékenységét szolgálja. Tel.: 52/ Debreceni Sportuszoda Zákány utca A Debreceni Sportuszoda Magyarország egyik legmodernebb sportlétesítménye. Különlegessége, hogy 50 méteres versenymedencéje egy elhúzható fal segítségével 25 vagy 33 méteressé is átalakítható. A komplexumban tanmedence, jacuzzi, finn szauna és termálvizes kültéri medence is található. Az uszoda kiválóan alkalmas úszó-, és szinkronúszóversenyek, vízilabdakupák megrendezésére, valamint ideális helyszínt biztosít edzőtáborokhoz is. A létesítmény 2006 októberében nyitotta meg kapuit. A nyitás óta számos jelentős sporteseménynek adott otthont: Vízilabda Magyar Kupadöntő, Rövidpályás Országos Úszóbajnokság, Volvo Kupa Férfi Nemzetközi Vízilabdatorna decemberében itt rendezik meg a 11. Rövidpályás Úszó Európa-bajnokságot. Tel.: 52/

14 Sportfejlesztések Debrecenben Az utóbbi néhány évben sportfejlesztések területén sokat lépett a város előre. Gyönyörű zöldövezetben várja a korszerű atlétikai stadion a sportolni vágyókat, és itt található a keleti régió legnagyobb sportcsarnoka, a már számos világversenynek otthont adó Főnix Csarnok is októberében átadásra került az európai színvonalú Debreceni Sportuszoda. Rövid időn belül az Oláh Gábor utcai Sportcentrum területén átadásra kerül a minden igényt kielégítő, villanyvilágításos, FIFA minősítésű 105x68 méter nagyságú műfüves labdarúgó pálya. Debreceni Sportcentrum Kht. A Debreceni Sportcentrum Szolgáltató Kht. kezelésében lévő intézmények, sportrendezvények igen széles palettáját kínálják. Csodás környezetben található a 2006-ban Gyulai István nevét felvett, a 2001-es Ifjúsági Atlétikai Világbajnokságra épített Atlétikai Stadion. További létesítményeink: Hódos Imre Rendezvénycsarnok, az Oláh Gábor utcai Sportcsarnok, a labdarúgó stadion, hogy csak a legfontosabbakat említsük. A Sportcentrumhoz tartozik a Nagyerdő szívében található, teljesen felújított, kibővített és modernizált Sport Hotel is. A Sportcentrum Kht. létesítményei multifunkcionális jellegüknél fogva alkalmasak edzőtáborok, céges rendezvények, sportnapok, családi napok és egyéb programok lebonyolítására is. Debreceni Sportcentrum Kht Debrecen Oláh Gábor u. 5. Tel.: 52/ Fax: 52/ Website: Sport Hotel 4032 Debrecen Oláh Gábor u. 5. Tel.: 52/ Fax: 52/ Website: LEN Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság Hatalmas sportdiplomáciai sikerként Debrecen adhat otthont a december között rendezendő Rövidpályás Úszó Európa-bajnokságnak is. A LEN, a kontinentális szövetség döntése azt is jelenti, hogy három esztendőn belül a két budapesti rendezvény, a 2005-ös ifjúsági és a 2006-os felnőtt Eb után Magyarország sorozatban harmadszor lehet házigazdája a sportág földrészközi csúcseseményének. A Debreceni Sportcentrum Kht és a Sportuszoda munkatársai az avatóünnepséggel egybekötött vízilabda magyar kupadöntő, a rövidpályás úszó országos bajnokság, a magyar sikerrel zárult, március elején rendezett nemzetközi vízilabda torna után újabb vizes megméretésre készülhetnek. U23-as Atlétikai Európa-bajnokság 2006 végéig Debrecen a Debreceni között megrendezendő huszonhárom Sportcentrum Kht. szervezésében már tíz nagysikerű nemzetközi versenyt bonyolított le. Több mint 4000 sportoló látogatott el Magyarországra, ezen belül is Debrecen városába, és reméljük, hogy az elkövetkezendő években is ilyen szép számmal jutnak el majd hozzánk. A tizenegyedik verseny a július éven aluli atléták kontinens-bajnoksága. A kiemelkedő nemzetközi atlétikai verseny minden bizonnyal méltó folytatása lesz az elmúlt évek debreceni világversenyeinek, és remélhetőleg pozitívan hat majd a fiatal hajdúsági atléták fejlődésére is. További információ:

15 Ablak a világra Modem Balthazár Dezső tér 1. A régió legnagyobb művészeti galériája a Modem Modern és Kortárs Művészeti Központ Debrecen történelmi belvárosában, az újonnan kialakított Baltazár Dezső téren található, félúton a Déri Múzeum és a Kölcsey Központ között. Az összesen 4650 négyzetméter alapterületű, háromszintes épület mintegy 3000 négyzetméter kiállítótérrel rendelkezik. A második emeleten található az ország legnagyobb egybefüggő több mint 1300 négyzetméteres kiállítóterme. A MODEM-ben a modern és kortárs képzőművészet számos remekműve megtalálható. Az időszaki kiállítások mellett rendszeresen rendeznek itt társművészeti programokat és múzeumpedagógiai foglalkozásokat is. A művészeti központ szerves része a ModemShop nevű ajándék- és könyvesbolt, valamint a Művész Kávézó ez utóbbi rendszeresen helyt ad művészettörténeti, bölcseleti előadásoknak, irodalmi esteknek, valamint kisebb koncerteknek is. A kiállítások hétfő kivételével minden nap 10-től 18 óráig, csütörtökönként december 1. és április 1. között 14-től 22, az év többi részében pedig 16-tól 24 óráig látogathatóak. Tel.: 52/ Debreceni Nemzetközi Repülőtér Mikepércsi út A Debreceni Nemzetközi Repülőtéren a magyarországi vidéki repülőterek közül elsőként létesült állandó vámút és nemzetközi légi határátkelőhely 2004 áprilisában ezzel ma is egyedülálló Magyarországon. A repülőtér alkalmas az Európában repülő szinte minden repülőgép típus fogadására és kiszolgálására. A repülőtér a város közvetlen közelében található, csupán 6 percnyi autóútra a belvárostól, így megközelítése gyors és egyszerű. A fogadóépület előtt díjmentesen használható, 380 személygépkocsi és 16 busz várakozására alkalmas parkoló áll az utazóközönség rendelkezésére ban 3500 m 2 nagyságúra bővült az utasforgalmi terminál, ahol számítógépes utas- és poggyászkezelési rendszer működik, amely biztosítja az utasok magas színvonalú kiszolgálását. A fejlesztések eredményeképpen megvalósult egy az Európai Uniós normáknak és a nemzetközi előírásoknak is megfelelő légikikötő. A 2006-os évben charterjáratok közlekedtek Görögországba, Tunéziába, Törökországba, Spanyolországba és Bulgáriába, valamint turisták érkeztek Lipcséből és Drezdából a város szállodáiba ban több mint utas választotta a debreceni légikikötőt, ahonnan 2007-ben elérhetővé vált a fentieken túl Egyiptom és Montenegró is. Tel.: 52/

16 Debreceni programajánló 2007 Debrecen Maraton április 15., Kossuth tér Nemzetközi futófesztivál. Kiegészítő kulturális rendezvényekkel. Tavaszi Mihály-napi országos kirakodó vásár május 5 6., Böszörményi út és környéke A Mihály-napi vásár Magyarország legnagyobb országos kirakodó vására, melyen közel 1200 kereskedő kínálja termékeit, árucikkeit az érdeklődők számára. Sajtófotó Kiállítás 2006 május 22 június 18., Malompark Bevásárlóközpont, Kölcsey Központ A kiállítás anyaga Budapesten kívül csak Debrecenben látható. Az országos pályázatra több száz alkotó több ezer felvétele érkezik be. A kiállításon a díjnyertes és a zsűri által kiválasztott alkotásokat tekinthetjük meg. Nemzetközi Színházi Fesztivál május 28 június 6., Csokonai Színház A fesztivál a drámairodalom közös motívumait, a történelmi események feldolgozását, valamint a formában gazdag színjátszás közös gyökereit, stílusjegyeit keresi a közép-európaiság jegyében. Debreceni Simonyi Napok június 1 4., Debrecen több pontján A Simonyi Óbester nevével fémjelzett rendezvénysorozat régi polgári értékeket, szokásokat elevenít fel. Katonai, kulturális és sportbemutatók, színvonalas művészeti produkciók. Debreceni Pulykanapok június 9 10., Kossuth tér, belvárosi sétálóövezet Országos gasztronómiai és a kulturális esemény. Főzőverseny, kirakodóvásár, pulyka- és malacsütés, borsátor, sörkert, gyerekprogramok, valamint könnyű- és komolyzenei koncertek. Debreceni Nyári Színházi Esték június 20 július közepe, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola udvara Neves társulatok, népszerű művészek magas színvonalú szabadtéri színházi előadásai. Debreceni Cívis Korzó június 29 július 22., Kossuth tér Hagyományos kézműves kirakodóvásár, gyermekmatinék, folklórbemutatók, népzenei, könnyű- és komolyzenei koncertek, színházi előadások várják a látogatókat. U23 Atlétikai Európa-bajnokság július , Debreceni Sportcentrum (lásd. színes hirdetés) EFOTT Vekeri-tó Fesztivál július , Vekeri tavi Ifjúsági Tábor Koncertek, előadások, sportprogramok, esti bulik. Laza fiatalos stílusban. Debreceni Borkarnevál augusztus 3 5., Nagyerdő, Békás-tó Mátraaljai, tokaj-hegyaljai, hajós-bajai, csongrádi, badacsonyi, villány-siklósi borvidékek borainak kóstolója. Hangulatos és színvonalas zenei műsorok szabadtéri színpadon. Városházi Zenés Esték augusztus 6 11., Régi Városháza udvara A karnevál forgatagát megelőző hét négy estéjén a Városháza udvarának vén gesztenyefái alatt igényes, de könnyed nyáresti zenés produkciók. Debreceni Virágkarnevál és Karneváli Hét augusztus , Kossuth tér Folklór programok, utcaszínházi bemutatók, zenés műsorok, fotókiállítás, virágkötészeti bemutató várja az érdeklődőket. Esténként világhírű produkciók tekinthetők meg a Kossuth 15

17 Debreceni programajánló 2007 téren felállított nagyszínpadon óta, augusztus 20-án majdnem minden évben megrendezésre került a Debreceni Virágkarnevál, az államalapító Szent István király és az új kenyér ünnepének tiszteletére. A nemzetközi hírű eseményen látványos virágkompozíciók vonulnak fel a város mintegy 5 km hosszú szakaszán, magyar és külföldi művészeti együttesek, majorette csoportok, zászlóforgatók, fúvószenekarok zenés kíséretében. A menet a Nagyerdei Stadionba érkezik, ahol a felvonuló együttesek parádés műsorral szórakoztatják a közönséget. A virágkarneváli kompozíciók és az együttesek bemutatói mellett szabadtéri virágkiállítás, népművészeti kiállítás és vásár, nemzetközi folklórdélután, virágkötészeti bemutató és vásár tekinthető meg. Az idei év újdonsága a karnevált kísérő rendezvény, a Nemzetközi Kaktuszkiállítás és Vásár augusztus 20-án, a Nagyerdei Kultúrparkban. FARMER-EXPO Nemzetközi Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakkiállítás augusztus 29 szeptember 1., Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum A növénytermesztés, állattenyésztés, erdő- és vadgazdálkodás, mezőgazdasági gépesítés kerül bemutatásra. Debreceni Jazznapok szeptember 6 9., Nagyerdő, Békás-tó, Kölcsey Központ Közép-Európa egyik legrangosabb jazz eseménye. A jazz legkülönbözőbb stílusait játszó hazai- és világsztárokkal 1972 óta már több millió érdeklődőt vonzott a cívisvárosba. Nagyerdei Ősz Művészeti Napok szeptember , Debreceni Egyetem Zeneművészeti Kar Liszt-terem Gyerekműsor, zenés irodalmi est, színvonalas koncertek, művészeti kuriózumok. VII. MOL Kupa Nemzetközi Hőlégballon Verseny és Légikarnevál október 2 6., Főnix Csarnok, Debreceni Repülőtér, Debrecen légtere 5 10 országból, hőlégballon és csapata verseng az elsőségért, amely különösen akkor lesz rangosabb, ha idő közben sikeres lesz a szervezők pályázata a 2010 évi VB rendezésére. Őszi Mihály-napi országos kirakodó vásár október 6 7., Böszörményi út és környéke Debreceni Őszi Fesztivál október , Kölcsey Központ Az Őszi Kulturális Napok összművészeti seregszemle. Komoly- és könnyűzenei koncertek, filmek és színházi előadások, kiállítások, mozgásművészeti bemutatók. Debreceni Irodalmi Napok november , Vojtina Bábszínház Országos fóruma különböző irodalmi felfogások, irányzatok képviselőinek, a kortárs irodalom törekvéseinek. A rendezvény középpontjában az alkotók és az alkotások állnak. Rövidpályás Úszó Európa-bajnokság december , Debreceni Sportuszoda (lásd. színes hirdetés) Boldog Új Évet, Debrecen! 2008 december , Kossuth tér Az év utolsó napján, a Kossuth téren, nagyszabású koncertek, utcabál és tűzijáték. A rendezvényszervezők a programváltoztatás jogát fenntartják! 16

18 Hajdú-Bihar megye Kaland, pihenés, szórakozás Hajdú-Bihar megye az ország negyedik legnagyobb megyéje Budapestről gépkocsival az M3-as, az M35-ös autópályán, a 4-es, a 33-as főúton, illetve vonattal, és repülővel közelíthető meg. Területét észak-keleten a homokbuckás Nyírség déli tája, a különleges Hajdúság, nyugaton és észak-nyugaton a festői Hortobágy és a Borsodi-ártér, míg délen a Berettyó-Körösök kistájai alkotják. A megye meghatározó szerepet tölt be a régióban. Székhelye Debrecen, mely a keleti országrész gazdasági, szellemi, kulturális központja, a turisták kedvelt célpontja. A gyógyító termál víz Hajdú-Bihar megye egyik legfontosabb turisztikai vonzereje a gyógyító hatású termálvíz. A megyében több településen gyógyfürdő, (Hajdúszoboszló, Debrecen, Hajdúböszörmény, Hajdúnánás, Püspökladány, Nádudvar) és termálfürdő (Balmazújváros, Hajdúdorog, Berettyóújfalu, Földes, Kaba, Polgár, Tiszacsege) várja a gyógyulni és pihenni vágyó vendégeket. A gyógyvízre épülő egészségturizmus keretében évről-évre egyre több turista érkezik a megyébe. Az ásványi sókban gazdag, C o -os vizű gyógyfürdők igen jó eredménnyel gyógyítják a mozgásszervi betegségeket, a műtétek utáni sebeket és a meddőséget. A Magyarországon egyedüláló, debreceni Aquaticum mediterrán élményfürdő, valamint a hajdúszoboszlói Gyógyfürdő Aquaparkja, mely hazánk első csúszdaparadicsoma, különleges kikapcsolódást kínálnak a vendégek számára. A pihenést, felüdülést, kényeztetést biztosító, minden igényt kielégítő wellness-szállodák között mindenki megtalálja a számára megfelelőt. A puszta Hajdú-Bihar megyében található a világon egyedülálló, páratlan természeti értéket képviselő Hortobágyi Nemzeti Park, Magyarország legrégebbi és legnagyobb nemzeti parkja. A magyar puszta különleges, ritkaságokban gazdag állat- és növényvilágára, néprajzi értékeire, pásztorhagyományaira évente több százezer vendég kíváncsi. A Hortobágy végtelen rónaságán tett sétakocsikázás és lovaglás páratalan élményt nyújt. A pusztai kirándulások keretében őshonos állatfajokat és ritka növényeket ismerhetünk meg. A puszta lovasprogramokkal: versenyekkel és bemutatókkal várja az érdeklődőket. A szabadon legelésző szürkemarha-gulyák, rackanyájak, mangalicakondák még ma is láthatók. A még szinte érintetlen szépségű természet különös élménnyel ajándékozza meg az erre utazókat. A nemzeti park, mint Európa legnagyobb nyílt legelőtája a Világörökség részévé vált. A Hortobágy mellett különleges természeti kincsünk az Ohat határában elterülő alföldi őstölgyes és a szépséges Gúthi-erdő éppúgy, mint a debreceni Erdőspuszták vagy a Fancsikai tavak. 17

Mezôtúr köszönti Önt! Legyen Ön is MEZŐTÚRista!

Mezôtúr köszönti Önt! Legyen Ön is MEZŐTÚRista! Mezôtúr köszönti Önt! Mezőtúr az Alföld közepén, a Nagykunságban, Budapesttől 150 km-re, a 46-os főút mentén helyezkedik el. A Hortobágy-Berettyó-főcsatorna két partján fekvő város a Budapest-Szolnok-Békéscsaba

Részletesebben

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés.

Guide. magyar nyelv. hivatalos. ingyenes. Budapest. Fesztiválok, események. M vészet és dizájn. Bulizóna. Budapest. Pihenés, feltölt dés. hivatalos Guide magyar nyelv ingyenes Fesztiválok, események M vészet és dizájn Bulizóna Pihenés, feltölt dés Budapest környéke Nevezetességek Hasznos információk BTH Budapesti Turisztikai Nonpro t Kft.

Részletesebben

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu

Székesfehérvár. Kalandozás a királyok városában. Látnivalók Élmények Program. Szállás Étterem. www.turizmus.szekesfehervar.hu Székesfehérvár Kalandozás a királyok városában Látnivalók Élmények Program Szállás Étterem www.turizmus.szekesfehervar.hu SZÉKESFEHÉRVÁR FEDEZZE FEL ÚJRA 2013-BAN! KIRÁLYI NAPOK Augusztus 14-24. Augusztus

Részletesebben

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy

SZÉKELY TIBOR (szerk.) Hősök tere Városliget Andrássy út Dunapart Budai vár Gellért-hegy HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE 2006 HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST (1) A VILÁGÖRÖKSÉG RÉSZE SZÉKELY TIBOR (szerk.) HANGOS-KÉPES UTIKALAUZ BUDAPEST Hősök tere Városliget Andrássy

Részletesebben

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében

Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz. Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás. a Monori Pincefalu. környezetében Legyen Neked is Pincéd! Térségi kalauz Látnivalók, programok, szállások és vendéglátás a Monori Pincefalu környezetében Legyen Neked is pincéd! Kiadta: Keress minket az interneten: www.monoriborut.hu www.legyennekedispinced.hu

Részletesebben

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció

A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció A Körösök-vidéke fenntartható térségfejlesztése A Körösök Völgye Natúrpark vidékfejlesztési céljait és működését megalapozó szakmai dokumentáció Készült a Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft. megbízásából

Részletesebben

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS

SELMECBÁNYA SPORT: AKTÍV PIHENÉS LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK VENDÉGLÁTÁS SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA INFORMÁCIÓK HAGYOMÁNYOK KÖZLEKEDÉS B A R Á T S Á G H A T Á R O K N É L K Ü L SELMECBÁNYA D I Á K Ú T I K A L A U Z LÁTNIVALÓK, NEVEZETESSÉGEK SELMECBÁNYA 7 CSODÁJA HAGYOMÁNYOK ESEMÉNYEK-RENDEZVÉNYEK SPORT: AKTÍV PIHENÉS VENDÉGLÁTÁS INFORMÁCIÓK

Részletesebben

Dél-alföldi. Programajánló

Dél-alföldi. Programajánló 2014 Dél-alföldi Programajánló 2 Dél-Alföldi Programajánló 2014 Kedves Utazó! A Dél-Alföld számtalan ismert és kevésbé ismert látnivalója mellett az utazás megtervezésekor érdemes számba venni az utazási

Részletesebben

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK NAPPALI TAGOZAT PUBLIC RELATIONS SZAKIRÁNY A TÉRSÉGI ARCULATBA ILLŐ TURISZTIKAI VONZERŐ FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum

BÁCS-KISKUN MEGYE. Séta az ősborókásig Tóth Endre 30/488-45-47 Útvonal: Pásztormúzeum - Ősborókás Indulás: szombat:10 óra, Pásztormúzeum BÁCS-KISKUN MEGYE Pásztormúzeum Bugac, Nagybugac Bugac a Kiskunsági Nemzeti Park legnagyobb területű homokpusztája, ahol a száraz malmok stílusában épült múzeumban a bugaci pásztorélet tárgyi emlékeit

Részletesebben

Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015

Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015 Szentes Város Idegenforgalmi Koncepciója 2011-2015 Készítette: Deim Éva, idegenforgalmi referens 1. Helyzetelemzés 1.1. Szentes idegenforgalmi környezete 1.1.1. A turizmus nemzetgazdasági szerepe A turizmus

Részletesebben

I. BEVEZETÉS 3 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 III. TATA VÁROS TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉSE 17

I. BEVEZETÉS 3 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 III. TATA VÁROS TURISZTIKAI HELYZETELEMZÉSE 17 I. BEVEZETÉS 3 I.1 A DOKUMENTUM ILLETÉKESSÉGI TERÜLETÉNEK LEHATÁROLÁSA 3 I.2 A STRATÉGIA CÉLJA, FELÉPÍTÉSE 3 I.3 ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 4 II. TRENDEK A TURIZMUSBAN 8 II.1 A VILÁGTURIZMUS TRENDJEI 8 II.1.1

Részletesebben

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal

ÜNNEPELT A VÁROS. Az idei városnapi ünnep koszorúzásokkal 85 000 példány ÜNNEPELT A VÁROS MISKOLCI NAP Megjelenik Miskolcon és B.-A.-Z. megyében III. évfolyam 19. szám Térítésmentes 2006. május 13. Még hét pályázat van versenyben RÉGÉSZETI PARK ÉPÜL AZ AVASON

Részletesebben

Katalógus HIVATALOS. INGYENES MAGYAR 2011. tavasz nyár ősz

Katalógus HIVATALOS. INGYENES MAGYAR 2011. tavasz nyár ősz INGYENES MAGYAR 2011. tavasz nyár ősz Katalógus HIVATALOS BUDAPESTINFO Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ NEVEZETESSÉGEK KULTÚRA KIRÁNDULÁSOK ESEMÉNYEK GYÓGYFÜRDŐK GASZTRONÓMIA VÁSÁRLÁS SZÓRAKOZÁS

Részletesebben

Tartalom. Lóháton. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli.

Tartalom. Lóháton. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli. Tartalom Ágfalva [A2] 31 Alcsútdoboz [D3] 31 Bábolna [C2-3] 29 Balatonfenyves [C4] 46 Balatonkenese [D4] 44 Balmazújváros [H2-3] 24 Békéscsaba [H4-5] 21 Bekölce [G2] 26 Bicske [D3] 34 Bóly [D6] 34 Böhönye

Részletesebben

Turisztikai régiók Magyarországon

Turisztikai régiók Magyarországon Turisztikai régiók Magyarországon Magyarországon kilenc turisztikai régió található, régiónként egységes és egymástól jól megkülönböztethető turisztikai kínálattal. Ezek a régiók a következők: Észak-Magyarország,

Részletesebben

Ú t i t i p p e k. Hol szálljunk meg? / 205 Hol együnk, igyunk? / 209 Hol szórakozzunk? / 213 Hol vásároljunk? / 219 Hogyan közlekedjünk?

Ú t i t i p p e k. Hol szálljunk meg? / 205 Hol együnk, igyunk? / 209 Hol szórakozzunk? / 213 Hol vásároljunk? / 219 Hogyan közlekedjünk? > Miskolc és a Bükk Ú t i t i p p e k Hol szálljunk meg? / 205 Hol együnk, igyunk? / 209 Hol szórakozzunk? / 213 Hol vásároljunk? / 219 Hogyan közlekedjünk? / 224 Ú t i tippek 204 > Miskolc és a Bükk H

Részletesebben

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013

A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 A SÁROSPATAKI KISTÉRSÉG RÖVIDTÁVÚ KULTURÁLIS ALAPELLÁTÁSI STRATÉGIÁJA 2009-2013 Készült: az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közkincs Pályázatának támogatásával A Művelődés Háza és Könyvtára megbízásából

Részletesebben

Kalandra várja az Ipoly völgye!

Kalandra várja az Ipoly völgye! Kalandra várja az Ipoly völgye! www.sugarkankalin.hu Tagjaink a dejtári Tájház tornácán A kerékpártúrázók hosszú sora Madárgyûrûzés a Csadó-tanyán A gombatúra egyik szépsége A "Sugárkankalin Turisztikai

Részletesebben

www.elmenyvar.hu www.eszakivarak.hu monok sirok VÁRA SALGÓ VÁRA Somoskő VÁRA NÓGRÁD VÁRA

www.elmenyvar.hu www.eszakivarak.hu monok sirok VÁRA SALGÓ VÁRA Somoskő VÁRA NÓGRÁD VÁRA füzér vára füzérradvány Somoskő VÁRA SALGÓ VÁRA kisnána VÁRA cserépvár monok szerencs vára ónod vára diósgyőr vára abaújvár szádvár sátoraljaújhely regéc vára szendrő vára boldogkő vára edelény vára hollókő

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA MEGYEI JOGÚ VÁROS TURIZMUSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 2014-2020. MEGBÍZÓ: Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzata KÉSZÍTETTE: ECORYS MAGYARORSZÁG Kft. Kaposvár és a Zselic vidéke Turisztikai Desztináció Menedzsment

Részletesebben

ÓRIÁSI BULI A CAMPUSON DEBRECENBEN NYÁR THE ASTEROIDS GALAXY TOUR, TANKCSAPDA, NATIONS AFIRE, KISCSILLAG 2014. JÚN. 19. AUG. 14.

ÓRIÁSI BULI A CAMPUSON DEBRECENBEN NYÁR THE ASTEROIDS GALAXY TOUR, TANKCSAPDA, NATIONS AFIRE, KISCSILLAG 2014. JÚN. 19. AUG. 14. ÓRIÁSI BULI A CAMPUSON THE ASTEROIDS GALAXY TOUR, TANKCSAPDA, NATIONS AFIRE, KISCSILLAG NYÁR DEBRECENBEN UTCAZENE, NYÁRI SZÍNHÁZ, BORKARNEVÁL, FŰSZER-CSEMEGE 2014. JÚN. 19. AUG. 14. Kulturált környezet.

Részletesebben

MagazIn. A kétezer éves város. Schell Judit VONATON TANuLTAM A VERSEKET. Orient expressz ÍRÓK ÉS KIRÁLYOK útjain

MagazIn. A kétezer éves város. Schell Judit VONATON TANuLTAM A VERSEKET. Orient expressz ÍRÓK ÉS KIRÁLYOK útjain Az InterCity-vonatok fedélzeti lapja Onboard magazin 2007. 1. SZÁM Schell Judit VONATON TANuLTAM A VERSEKET Orient expressz ÍRÓK ÉS KIRÁLYOK útjain Lovagrendek SZENT HARC A MENNYORSZÁG KAPuJÁBAN MagazIn

Részletesebben

A Tatradol Travel Utazási Iroda 2015. évi ajánlatai. 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol.

A Tatradol Travel Utazási Iroda 2015. évi ajánlatai. 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol. Tatradol travel Kirándulások Kulturális körutazások Üdülések A Tatradol Travel Utazási Iroda 2015. évi ajánlatai 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol.hu

Részletesebben

Sláger utak. elérhető árakon! www.tatradol.hu. Kirándulások Kulturális körutazások Üdülések. A Tatradol Travel Utazási Iroda 2014.

Sláger utak. elérhető árakon! www.tatradol.hu. Kirándulások Kulturális körutazások Üdülések. A Tatradol Travel Utazási Iroda 2014. Tatradol travel Kirándulások Kulturális körutazások Üdülések A Tatradol Travel Utazási Iroda 2014. évi ajánlatai 6721 Szeged, Szent István tér 6. Tel.: (62) 487-835 e-mail: info@tatradol.hu web: www.tatradol.hu

Részletesebben

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila

Fotók: Ujvári Sándor Kovács Attila Szerkesztette: Ballai Máté Ballainé Svébis Márta Illés Ferenc dr. Kecskés László Keresztes Teréz Ladányi-Kovács Zoltán Moiskó Csilla Molnár Verona Sörösné Boldoczki Tímea Varga István Fotók: Ujvári Sándor

Részletesebben

2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012.

2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program. Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012. 1 2012. Hódmezővásárhely MJV Környezetvédelmi Program Zöldövezet Környezetvédelmi és Munkabiztonsági Vállalkozás 3014 Hort, Széchenyi I. u. 6/a 2012. KÉSZÜLT: Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város megbízásából

Részletesebben

Tartalom. Lovastúra-ajánlatok 25 28. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli.

Tartalom. Lovastúra-ajánlatok 25 28. A zárójelekben lévő betű és szám a térképkoordinátákat jelöli. Tartalom Ágfalva (A2) 37 Alsótelekes (G1) 15 Apaj (E4) 13 Bábolna (C2 3) 36 Balassagyarmat (E2) 14 Balatonszárszó (C4) 50 Ballószög (F4) 22 Balmazújváros (H2 3) 19 Bekölce (G2) 15 Békéscsaba (H4 5) 19,

Részletesebben