R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén"

Átírás

1 V!. évfym 3. zám r LŐFIZTÉSI -/ évr 0 P. Féévr fiér 5 0 P. PTHÓ Kézirtkt nm dnk z y mbrknk. trmzt nívóján mtni trtk, ny mikr jó nm zármzht, rdménythzó éi nm józn, j z d á i Hizky énk tán Jáhn Frn b á d m tr iprttüti nök m hnú nöki mnyitójábn k ö zöntött mjnt őkő ékt. Után Krányi Sán d r iprttüti jyző vázt ny küzdmkt, m y k d k i béri i p r á n k kitt vívni tthnk fáítááért, rzt i: imrttt S z é k h á z - é p í t é történtét é m m é k z t t m i n dnkirő, kink rz vt nnk i;. r int ébn. mtör-ftóképink z ztrmi kiáítán. m t ö r fényképzőink 33 d r b y ö nyönyürü fényképfvétét k ü d t Kmármmyi Hírp z z t r m i y bdzny Hét kiáítáár, h y t t h i r d k t r n i v n k t. képk k i á ítá fény képvrnyér i b vnnk nvzv, i y rméhtjük,, h y v r n y d i j r i é r d m k znk. züké, m ht ái ét átzrvzév árdht. Átétük z zt, viáhábrú kövtő frrdmi mikr árát z d á i b bö rndzkdét zó közkmztt d méréktük iényinkt, m é ökknt yn rőzk záítttk étzin z hy iprt tnné tönkr. D ynkkr idők krv nékü zrítk érzzük, kdtünk hy z m, nm hitpitik bji, hy zdái ép zért zd térjünk trmékny tkré kár, étb, frmb tőkéknk vizhyzér, fyztá vér. át z vó több Uj ét tiztviő, rő vérkrint vó z fizténk dái k iy mrt z "ihtünk étünkb b. fiztrdkáá vnnkt. Bvtttük m nkt mi i t b z ó d ó étb, mikr k zt hittük, tökkápzt hy kpá tán mnnyir nnyir nr mái ét f kövtkzni iykztünk jó, ndtn éni. T ö r ő d ö t t - vki zz, knjnktúránk vé vh nv i ár- ht.? i éünk. hámztt znbn vi f- ét mt.;dá tán fémm, vynk títv, mink kövtkztébn riái mnő z tkrék á jzó z z n. vn Iy körüményk z y mbr ró z között étnívójá bzéni m ht, képtnéi hiz vn üyzív, z átán z dái mi hyzt pdi ááábn vérmá yn érzékny zk tkét. józn, zint k mindn rő zmbn, thát vé- nydt, trmzt d útját kövtő fjő j zd k! báíi- hy mnkár, mdr, n künk ái rndzrt ét bhtá krününk fnyt. zdái i, R d y L á z ó dr. ipán kibéri iprt t ü t z é k h á z v t ó ünnpéén i z, hy z zr kmtkk zórt fénynk tr ktár rői, bá viz. Ghyzy mér f ö d b i r t k, f őházi t é környék i n t i n i á j in ny z á m b n, kibéri iprttüt tji é kn é r d k ő d ö k. Déőtt 0 ó r k r ünnpi itn.tiztt v t kibéri r ó m. kth. p é b á n i t m p m b n, m yn Szhrk nt pr p é b á n Itn ádáát kért ny é f n t hivtát btötő j k ö z é p ü t r, m j d détán 3 ÓrkD dízközyű krtébn dtk át z j S z é k h á z i r n d tténk. tönk törkvünk z m, ipri ikkk épít, rövid hy httn zéér jtttt. z ktn tkréká, hyztünk pt z d á i n k t ékörbő túztt á hták thát, hy iyn rét. átó jk, viá yütt znvdi td fjőd útját z é ő é b kztják, közkm többi tárdmi m z ő z d á k trmény zrint. ipán. B z é d é b n kézműv i p r ny érdkit mértő m t á m t á á r ó biztíttt z i p r á t íért, hy mindn m ű k ö d é é b n tt k r nni, h vármy y tárdmi ztáyi ítét kérnk. Rá m t t t t krkdmüyi m i niztr iprttámtó nyjn tőéű intézkdkr, myk z iprá hyztén iprkdnk jvítni myk k kkr h z h t n k r d m é n y t, h z iprtárdrn mért f dj, y krtt vérhjtj. nmzt újjáépítő mnkájábn nm z é t h ú z á r, ntétkr vn z ü k é, hnm yér, é t d t mnkár. Kívánj, hy z j iprttüti zékház mn káj i nmzti rőt, z y é zmét záj. kd fdtt fő ipáni zékvtó bzéd tán z iprkmr rzérő Kántr Ló, z I P K rzérőt rh Bé, kmármi iprttüt rzérő rkó Frn, mjd többi tárttütk rzérő y-y kiküdött mndtt üdvöző b z é d t. Után műrzámk kö vtkztk : zvt: Pmiz Imr, énkt: Kibéri Dyt Jkti Káry krny kiváó v zt mtt ny ikrr. ékmő zékházvtó ü n n p é Jhn Frn iprtttüti nök zárózváv ért vét. dízközyű tán 00 triték z n n á t d t t z ipr ttüt m vndéi tizt tér, t p d i z j z é k h á z nytrmébn zinődá vt tt ház mtt. ő d á r krüt Érik b ú z k á z " imü h á r m fvná viáték, myt kibéri ipr ifjúá kiváó m ű kdvő á r d á j ny i k r r dtt ő. kár htáát zttkk m ht énk, hy Tfn 6. Hirdtk ári d í j z b á GYUL zmbtn. árit ÉS KIDÓHIVTL: K m á r m, I m á n d i - t 4. Fő zrkztő: t r á t dhnk éjük z t. SZRKSZTŐSÉG y zám r 0 f i. jnik mindn krát Kmárm, ÁR : ydévr 5 P. 0 Várnp, fyó h ó 5-én vtt f kibéri k é z m ü i p r á j zékházát, myt ny á d z t k árán törhttn k rtt k ö z é fő tvnán, S z é h n y i tábn építttk m. z iprttüti z é k h á z v t ó ü n n p é n mjnt Rdy Lázó d r. főipán i Véi Ká mán árvzéki i i. n ö k, főipáni titkár k í é r t é b n, tvábbá d r. Závdy b i n v m. I I - d főjyző, r v i n y i Rvizky Itván tti, iháy G é z d r. zti járái f z i b i r á k, Pámy J ó z f fő j y z ő, Krin G y j y z ő közé é r d m b í r ó j á n k vz t mtt Kibér közé é z ö j á r ó á i, rvy Itván főházi t, i p r k m r i nök é- Kántr L ó nök kr k d m i é i p r k m r képvi tébn, rh Bé yőri iprttüti nök z I P K ré z é r ő, rkó Frn k m á r m i iprttüti nök é Ház Frn p é n t á r kmármi iprttüt képvitébn, z á i, móri ií. iprttütk kiküdötti, r Bé j t tizióv z één kibéri Itt. k i r. á. ménbirtk tiztikr, y érdk öd t kivátó ny.htát ktő b z é d t m n d t t Rdy Lázó d r. f ő! Kérj mindnütt K m á r m myi Hírpt..

2 z úzóprt ny- zt zrübb thté m: Pybr (Ptky) ndr. Km; mmvi Hirp. hó 5-én fiér vnt ind Kmármbó ztrmb zt. Szdn trtd yr Uzó Szövté déi krüti vrnyn z 500 ni. yrúzábn bjnkát nyrt j födink Pybr (Ptky) ndr, tti főimnázim VIII. ztáyú tnój, Pybr Dző kmármi p. ü. főzámtná fi dt zótjitményérő zámhtnk b vóközönéünknk. myr-z-jzáv rzáközti zómérkőzén, myt zt 5-én Bdptn ázárfürdő bn trttták m, znzáión zó Pybr mjdnm yőzt ti iz bjnkt z 500 métr yrúzábn. z rzáközti rő zómérkőznk izmbb vrny prtkörök őtt i z 500 métr yrúzá vii. Ötn küzdöttk yőzmért : ti, hir z bjnk, Prntin (0 z r z á ). Bibiz (Jzávi), Pybr ny (yrrzá.) rő, mfzíttt prtmnk. őbb ti vzttt. 00 métrné hirtn ny tört őr, d már 50 métrn Pybr vátt /, ér vzttt ny őtt. ti Pybr tán vttt mát 600 métrné ikrüt i térni 6 év föidinktj hy átvy vztt. D Pybr nm hyt mát z 000 métrné imét ikrüt z ér úzni, ti k z 400 métrn tdt nfét térni, ki véő yőzmét k nnk közönhtt, hy Pybr krj :;/. tó pintbn kötébn mkd: ijry két tfhtfz vééná ti möött mrdt. Ij i é^dátó thtéérő tnúkdtt ifjú /óbjknk, mrt tinizt i znzáión birt, idj p. 3'4 mp. kitűnő vt (ti id^j p. 98 mp) nmztk közötti úzóvrnyén tjítmény vi Pybr im mt már kmy vrnyzőnk küzdött f mát, őrtörő ny thtév zép jövőt jónk nki. mdbri ny úzóvrnyn, hói z rópi bjnká krü döntr, Pybrt i küdt USz vátó bizttá, mrt rmény m vn rr,!: Pybr métón fj képvini v. myr zínkt. kkr z izán km tthn, hyh Btr-át LŐWy-né váárj. Győr, Gr. Tiz I.-tér 5. Kmárm/nyi Hirp indíttt kiót, hy z ztrmi ybdzny Hét rzá ünnpéi rndz kmábó zt hó 5-én, z rzá ünnpék jntőbb npján, fiér yrvnt indjn Fő Kmárm Kibér ámákró ztrmb, z ői primái vár zd nvztéink, kttő vármy ipri, krkdimi ktrái kiáítáink z ünnpék k átványáink mtkintér. fidér yrvnt indítáánk trvt vrmyénk mindn közéébn ny kd fdtk rn itnk jntkzni fhívánkr. indnki f krj hznáni rndkívüi kdvző kmt, rr, hy öé) pénzn zrándkjn Sznt Itván kiráy züőváráb, rztvyf). ó-én Bziikábn trtndó pntifikáii ny mién, myt Srédi Jztinián dr. bíbr ünnpi hrprímá mnd, mjd zt köviö Sznt Itván, Szm Imr, Szní Lázó rkyéit körü nrdz impzán körmntn, ynkkr mtkint bziik kintárt, prím i : t képtárát, kiáítái yéb vzéék-tn kívü k ünnpékéi, művzi ődákt t Vni éj-jt zmünk ővrzó fjthttn átvány rpiáió 'ónkfü vnát káprázt tűzijátékt. Fiér fényű yrvntnk indni i zt hó 5 én Firói r nyd 7 r tájbn, Kibérrő ór körü Kmármbó hármnyd 7 órkr, ii vntnk Kmrm vrmy mindn vútámáán m f ini záák Fiér mi. mnttérti jy át: f, itv yrvntnk Kibér yimánd ámákró.70 P., Fő, Ttbány, R S Bánhid, Vértzöö ámákró.30 P., Ttkrt, Tt-Tóvár, Kmárm, Szőny, máfüzítő. Dnmá, zméy áómák P., my mnttérti jy árábn z öz nvzték kiáíták bépő diji i bnnfttnk. Jntkzni ht fiér yrvnt tzáár kidóhivtnkbn, Hkr Dző könyvkrkdébn Kmárm, yimándi-t 4. Tfn ö. fiér vntn kívü 50 zázék vúti kdvzményny i ht ztrmb : ;/.;:;. kdvzmény jy vátátár jitó izvány zintén kit dóhivtnkbn zrzhtő). \ z izvány ár kiáíták bépő díjözév yütt.0 p. Jntkzzünk znn z ztrmi fiéryr tzár, mrt fiéi vnt k ;.z tbn ind, h Kmármbn 500, Fő Kibér vnn ább Ü-0U t jntkzik. Bányázti kiáítá z zi r ni i ybdzzny Hétn. z rztimi yídztíi;y ftó kiáítáán 9 környékbi bnyák tij-. zmbán ny fkzüté vnnk f. vidék bányj- I énk bmttáár kiáítár knőnk trmit küönböző zénfjták, brikttk, brirértyáf, itáró müvájár mdji, vmint zrzámk, dirmmk mindzn y) kékk, myk n bnyiizm zméttért* kmk. Rztvzk tvábbá kiáítán zénvitk knzrnjéb trtzó téyárk mzétők i trmékikk. Jy ábtini mntyár, p. többk között miirt újdnát mtré zénv mzt i f kihhitárii, mi brkő itvn-!.. i r.in km ó npi pnió dn i rri ái Fürd ő záhóbn, Uri, női divt-árk, f-v+/^ ktni ikkk óbb * HJL zt. Krti ünnpéy i zijjík Srá Tán ri. SZKÁR. nyári zünt tán zt hó.-én imét mkzdi fimzínháznk ődáit. frró kániki npkbn fimzínháznkbn zünttk z ődák. zt z y hónpi trtó nyári züntt ztán ii fimzinháztjdnnk : kvi iháy rr hznát f, hy fimzínház épütét nnk brndzét átjvit, züké hiánykt pótj. nd p őkzüt tán zt hó -én kzdi m fimzínháznk j zznját, hy z z évi ődárztáv mindn iénykt kiíéiüin j, k rt tbrzzn mziáttók tábráb. nyitó zzn yik tökétbb fim rmkét, Hnry Brntin yönyörű zínmüvét \z ámdó záj" ímű tökét művzi fiímdrbí dj ő, főzrpt ibth Brnr, z dát képéű fiírm fimüvznő jáz, ki művziénk jvát nyújtj y nnyir, hy ki fimt átj, nnk z mrdndó éményt d. Kizítü myr hn viáhirádóh kívü mr z z viát ny ikrr bjárt dtb myr iiim Hnári,, krü bmttár, my káprázttó hntkt zmétti hzánk miyrtékii trmzt kinit. z ődák mzk t\ időbn hyrk mtt krünk bmttár. Középiki tnár diákk, mántnók tnítáit, pótvizár őkzítét jtányán kidóbn. Kmárm Kn ikó-ü!. váj. im Sznzáió mnyitó mí ; r! zt -én véfrip 3 4.4, 6 vj öri kzdtt k fnőttknk z ámdó Hnry Brtin záj zínmüv fimn. Kizít : már z viát bjárt dátbb myr fim Hnárián yr hn víáhirdó Jó kávét, tát, rmt ó árbn Krmr Sándr tüzr m krkdébn Kmárm. Imándi-t 4. Tfn 50.

3 934. zt. trményértékit k jó minőé. \; ŐSxp: trmnykiiitá jntőé. / v.'/. évbn, zptmbr ió véén Bdptn mnyíó rzá mzőzdái kiáítá, my z ő étdt ml;\ r trmény^xprtkiáitánk, pndt z, hy minő éi árnk mindi vn pi. Búzáink közö jminö éű bx-fjt trmér y Iván z é z hzi búzt rüt k m. küiöiü yn ébb m nöéü búzák fjvítá ár m y r búz in mf ő. / ynébb izt, myi jó myr iztt házítnk öz, mindn tkinttbn jbb, ütr kmbb z. zt hzt krik küfödön bbő t i t d m z ő z d á n k trmni. indn kiváó tjdná mtt méi nhézék v n n k z értékítk körü. nnk k pdi z értékít zrv ztnéébn miéő p r pnd hiányábn krndő. m y r yümö- fő zékfééknk z rópi pi kn m úyzóván krátn htőéik vnnk. nyti ámk főzék- y ü m ö h n p r t j tóbbi évkbn kö rübü kétmiiárd pnőt ttt ki. b b ő yrrzá k 8 miió p n ő v rzdtt. H zkt z á m k t nézzük, k k r m i n d n k ü ö n ö b i ) mfntá nékü mápíthtjk, h y yümö főzék /k i k kk, m y k trmét zint krátzá nékü fkzhtjk, mrt hyzi htőéük mindn m n y i é b i i biztithtó. Krmányztnk m i n d n z k ö z z őíti yrzt trm fkzáát, márzt ándón m n k i j k i v i t i htőékt bővíti zt. / Őzi trménybmttón mindn jntőbb yümötr mő vidékünk képviv z. \ Gyümötrmők rzá yüt vidéki t j i n k k iv kiáítá mtt z y trmők yümöi i bmti,i k r ü t ü k y-y mdr nbb m á b n. Trmő ink tnmányzhtják, h y h yn k küfödi p i k zá már p r k t i k n, mttóán ó n m n i yümöökt, hy z k z á í t á közbn n trjnk. b m t t ó rndző é küön tnfymt r<-üdzn zk zámár, kik z y y ü m ö t r m ő vidékkn fküdndő mintákt öz yűjtik, m y n mimrttt vük ú j b b mái járákt, hy kiáítán z m é t t h, myr yü mö tjdnái őrnúnk, Lfödön zívn krik f yztják, trmőinknk thát rr k törkdniük, hy hy i wmu, ttztő küőv épn érkzznk m zk fyztókhz. I ivümööt m i n d n f bn trmnk, m é i k in kv hyn k p h t ó é z é kivitr km y ü m ö. térn i é r t é k Hibizítákk Kmármmyi Hirp. f b m t t ó z á n i. k ö z ö n é, fő t r m ő k z k zrű p r t í t á á b n mi m r h t i, h y z y vidék kn my y ü m ö f j k trm ér k m tj, födrjzi fkv é h j t i viznyk fiymbvétév. H kihz nájk m y r föd át n y ú j ttt h t ő é k t, k k r yön ttű, x p r t k é p yümönk á t á b n p i á i mzőz dái t r m é n y k n k t r m é é v in ny rdménykt érünk. F é n y á r b n úzik z z trmi b z i i k ybd z n y Hétn. z ztr mi ybdzny Hét z trtmár z t 9-i vrhyn áó htm b z i i k kiviáítáát trvzi z z t r m i rndzőé. 4 rffktr r ő fényébn tündökő i m p z á n épüt kápráztn fényik b hy rmáró ötét é j z k á b K tündéri át ványt nyújt. z vidékrő át htó z, ö r ö m m fják zm éni párkányi d zkít tt m y r j i i. Dnmái trndn üdüni fiér btűzni! KZRVK kitűnők! - P r d i m püré 9 íi. - rzny bfőtt 4 íii. 4 * - B r k iz 68 fi. köön téybn '- B r k j n i - y j m Spimnná Imándi-t H 9. m küönfé nv fiymt f kén trnd vizétő á hyr. rétó m r d n i, r n t á j zt rzázrt népzkáik, éik ktúrájk, trmzti zép htünk rr, iránt. Büzkék hy v r m y é n k zékhy z i n tén tkzik diérndő Biztk hy mindnképpn kzdményzhz. hünk átnivók f ztrm bbn, zmpntjábó z Hét többi vá történmi trmzti ékör, k i n i, yönyörű f k któbrbn dják át v, m n i v ó j ktúráj. T r frmnk Kmá bn rm Hyhm v i közébn míttt vnát. mzt d, nkünk hy ő r k mimrkdni, mindzkk kik vn Bdpt Win trhtynk. rt m rndjén, vn vút jöjjnk kö tnni, Bdpt Kmárm zötti v n r é z é n k tán Kmárm közötti zkz mnkátit vimítá z k mé imrkdni mnkán értüünk z mt őnyit d zn bfj hyt, ynk kr m i, t ö z m z é á b n, k éit, ktrkinit, zkdtn rint m n k á t k mdáni vimítái é má hykrő hábó jén kzdtt m. t zik zót hy Hyhm ÁV z év közvtn v y n k zn ői k - m y é k b ő, idn imrnénk nvzt trmzti myzékhyünknk. j z ó yn thát : F z ztrmi Bdzny Hétr! zükhöz közdnk. zt véén z á r m v z t é k k kzünk, úyhy 98 fi. hmi. É Víytó m i n d n zd, h y dóáitó zbdjn, hy imét j ö v d m z ő n z d á k d j n. bz j b b ár i n d k j, hy imét búzán y n trm h n ú y, h y t ö b b t trmjünk b ő y n zn trütn. D h k z d j ü k? T ö b b i táótryáv V hhz t ö b b h znát kn. z v i z n t t ö b b t k r m á n y t iény. S hnnn vyük zt, k ü ö n ö n z zévi z á r z á tán. Iy ht nm bdnk. Hy jmi\é f k z z k trmt, d k i d i ó r á i. T ö b b trm t ö b b tápány vzünk ki tjbó, h p d i zt nm pótjk, t jnk zénydik. i thát m d á? műtráy nm drá, könnyn bizthtő trm rnd j é b. G y r n b á n fizti viz z ért k i d t t pénzt, mitt n ö vé n y k minőéét j vítj iy z é r t é k í t é ü k t i m k ö n n y í t i. H nmk z dzik rn nm próbjártk kzdjük? Várink y m á t á n zé k Dnmái 9 8 íi. Tfn 88. ői primái v á r. ktv <ién vht, z Bbit t z t r m b n. z z t r m i ybdzzny Hét r n d z ő é z t t időző Bbit iháynk, kiváó t ö t ő, műfrdító ztétiknk tizttér r z á irdmi miivzi ő k ő é k bvná v ii dírni tt rndz. zépnk í é r k z ő ünnpé iráni ny i d d ö d é mttkzik. 84 íi. köön Bf«btH, - pr jm HÍRK. zű H t i k t " ht. G L B U ] mk á d n k z p r f z f á t t, hnm t k r m á n y n ö v é n y k á i, k k r t ö b b áitt i t r t h tnk, t ö b b z z i t á ó t r á y á n k i jó vtőmt ftétzv, zd rövid idö tt zd át virázó jóétr hzhtj. Sz prfzfátt k z d j ü k! pihnni, yóyni 3. d. ÁV i zptmbr vimármt - /t v n r m k z d ő d n k zn Hy S z p t m b r r kzünk Gnz-ná dnyk rndt i vimmz któbr kjén Fbinyi Tihmér krdmi m i niztr dj Bdpt át frmnk Hyhm vi K i n v z é. m. k i i. iz áüyi miniztr émth Lázó zmbthyi kir. járábiróái kzöt k m á r m i j á r á b í r ó á. mé rndt tkkönyvi htó áhz k i r. tkkönyvvztővé nvzt k i. küvő. Rzik Géz máv. tiztviő f. hó 8 - á n v ztt tárhz kvi Ján in. k i r. pénzüy iztóái h i v t n k n ő! B d p t n, Sznt Imr ti ybidzny t m p m b n. (. k. é. h.) míttt myr vnát. Hyhm-Win v tiznkttk zrd n p j. K m á r m z. k i r. vár nzkz vimítá üyébn n y i n t házizrdénk, j yzrdnk táryik mépdi prt mi kzdődtk y küfödi : j.mi. iv Lét áim yrbbá m, pénz kptbn, árfrmánk tét mitt b i r ny jntőé. zbáú bjtári zrdnpt zptmbr hó 3 - á n bn. kt Kmárm trtózkdó k közénként kítnk, vármy tiznktt hyiprt hy z r d ü n n p é y r yüttn Közöntnyivánítá. indzknk, kik fjti ttn ánynk házá kmáv bármy módn.tk zívk rzvétükt nyivánítni, kik öt tó t ján kíérték, z tón fndják jóő r/vétükért háá közöntünkt. Kmárm, 934. <^. I I. vitéz Tóth Gy hihi :\ ádj. ny rndznk z k m b ó trütén. ny v n j n k f. z zrdnp m rndzét t ö r z b i z t t ny iykztt kzii ő. G y ű j t ő n p. Z r z á Stfáni S z ö v t é k m á r m i fi ókj z t hó én, v á t np yüjtönpt trt K m á r m bn. indn fiér, mit npn z ádzt ékk yűjtő nm ú r z n y k pr yébn dnk, z ny m ö v é d m fnnköt üyét hivttt őmzdítni. d k z z n h m i n d n k i j ó t é k n y ér thté zrint.

4 4. d. Kmármmyi Hirp zt. Szrkztőnk jtópör. Fmntő ítéti hztt yőri kir. törvényzék bbn jtórámzái prbn, myi Kápni Véri Sznt Itván mát pótkávéyár tiztviőnőj indíttt fő zrkztőnk n. nnk idjén mírt yni Kmármmyi Hirp, hy y Frnné kmármi k fjntér 0 pnő tűn mitt vizt indt Kápny Véri n. bíróái járá rán Kápny Vériát imnttték úy ynúítá vádj ó, mir nvztt hytt, hy bíróái Ítét közér kért vn pnkt, z inkriminát hirk mitt jtóráhnzái prt indíttt 000 pnő rköi kár trítt, vmiü közmény írójánk mbünttét kövtt* yőri törvényzék Shnnn tná őtt Pthó Gy fő zrkztőnk kért nnk mápítáát, hy mit irt, vó ényknk mft írááv újáírói kötéénk ttt t. törvényzék v. dr. Tmnózy Józf kmármi üyvéd mbízáábó mjni dr. Bák Lázó védőbzéd tán fő zrkztőnk jtórámzá vdj ó fmnttt fprt bűnüyi kötékbn mrztt. z itt n vádó fbbztt. Házá. rndítő, úy pá ért vitéz Tóth Gy köztizttbn áó hdnyt ádját. S/rttt ányk, rnk i. hó 3-án, détán 4 órkr ét zbb id jébn, 8 év krábn hnyt. Háiát hzbb btkd őzt m drék jó züök mindnt kövttk, hy ánykájk fyóyjn. ár-már kiábt btéébő, midőn yn virá étét. ppn'' kór rőbbn mtámdt nm ziv mzűnt dbni. hnytát zrttt züi, Gy Bé ttvéri, mindkét nyzüőj, vőény n) rkná yázják. Tmt f. hó 5-én détán 4 órkr róm. kth. tmtőbn z z vár rzvét mtt mnt véb. Ftbpáy vtá Szőnyön. Szőnyi Sprt b várnp, ünnpéyn dj át hivtáánk prttpét, my kmm zmódi Sprt bb mérkőzik. yr Trin b vztői Kmármbn. Vármyénk mtr úrvztői i néhány hónpj, Hy mzmt indítttk. T.. vármyi prtjánk mkítá érdkébn, mári mzm étt énk. int értüünk, zmbtn détán b több kiváó vztő tj ránd Kmái mb, hy y brátá t krtébn mimrkdjnk vármy úrvztőiv. mtr özjövtt Symári Itván vámtizt ny iitá kzíti ő zútn i kéri z tó mtrkrékpárk úrvztőit, hy yr Trin b vztőink fdáár zmbtn t fé 7 órkr r éttrmbn mjnni zívkdjnk. környék kén trndfürdőj Dnmán vn. rzá kkmérkőz Ttán. yrrzá vimkkptbjnkáá rndzi m yr Skkzövté mbízáábó ny ádztkzé Tt- Tóvári fürdőhy iztóá. Dr. róf ztrház) Frn védnöké tt rndztt nyzbáú vrny zvrtn bnyítáát Bdpti Skkújá krötv rózy Géz nymtrr, tt-tóvári rndzőbizttá één Rvizky Itván főzbíróv biztítj. vrny zt hó - déőtt 0 órkr kzdődik Tt-Tóvárn. vi nyén vrk vy yütk 4 ptt vhtnk rzt, yőzt pt yrrzá 934. évi viámptbjnk" ímét, pénzdíjt dr. róf ztrházy rt kpj. Tkinttt ny érdkődr rr, hy zn vrnyn z rzá jbb kkzói vznk rzt, várnp Bdptrő htvnht fé zziék kdvzmény jyű vnt ind Tt-Tóvárr. Vármyénk y 4- kmbinát ptt vz rzt vrnyn. Kmrmbó 4- myi ptbn várnk bjnk Günbrr Itván Ki Itván ( máfüzitő) vznk rzt. jbb yéni rdményt it 8 játék között 00 pnő díj z kiztv 0 ő hyztt kkpt tji i díjzv znk. Kmármi játékink í kr zrp é ny érdkőd nézünk. nykönyvi kivnt júi h ó rti. Szii ii*k: k Év i k. Kiráy ári rk., j Káry rk\, Rinyvzky Káry rk., őz árt rk., Hjmáy rzébt P rk., Lázó Ktin rk., y Itván rk., Ldnizky Ján rk., Hdű Józf rk., Hrtyán Irén á. ii. v. Házák: ür Lj Kzká Év rk., Kzák Józf Rhr Tréz rk., Hffr Dző Pth Jinn rk., Vráb Itván Gáz rzébt rk. - / áh )zák : k Év rk. fé ór, ikit Györy. k., Kvá rzébt rn rk. 6 ht, Fű Lázó 75 év rk. Szőnyi b. F. hó 5 én ybdzny npján z zőnyi b. npn trtj zőnyi ifjúá tánmtáát Sprt yit jvár Stinr Sám ny vndéőjénk nytrmbn Kriztin kiráynő nybb fimikr Grt Grbó dát fimj vt. 94 nybb rényikr kététn iiók Könyv 3ö zám, my mjnt kphtó mindnütt ár 0 fiér. Há órá. Krz iháy trdi zd vát krt kivztni z dvrbó, mikr y tó rbtt ház őtt. ó mijdt épkitó hátr rútt. rúá fjén ért zd kpjábn áó P nvű kétév kiányát, ki rúá kövtkztébn zörnytht. trik zrnétnérő értíttték yőri üyzét, my mindíttt z járát. épművzti érdkék. z ztrmi ybdzny Hét kiáítáánk háziipri prtj érdk trvv fkzik. háziipri kzítményk krtébn ki krj áítni z ztrmi kör nyékbi néprjzi népművzti játáki értékki i. mk mk rdti játáábn krünk kiiti, hnm bbn művzi idzábn i, mybn háziipri thnik /t mr f i hznát kiáíttt művzi kivitű táryin kmzt. y prtmény z -én túdi Kmármbn. Svnk többzörö bjnkpt, z S- K. Brfiv játzik rőbb ptáv hiányábn i ki ht zrázni túó di K... n rzá ibjnki mérkőzt, vn vy yn értmű, mink zt, ki könnymű, tpzttárnp túó vrnk prtpáyáján. z S. K. Brtiv jó ffni nm tdj, véü ki kövtkztébn m érti kt jbb myr. zt. prfi ptkk zmbn i rpkttó fü, küönön ttó, ki ht zrázni.zt i, ki inbii rdménykt ért, iy méht ftt rndkzik hit nhéz d z K.. - vy ki bizmbó inr tá nk vük zmbn. Sprtzrtő közönéünknk km mzkdik. ifé üyt z zi rá nyihk y nívó, zép prtt üyt? yn üyt, mybn nyújtó mérkőzt átni jánjk, hy miné többn rdjk z zrá őr d vmit kiziázttnk: pénzt d köön, vy árt d hitb, y m zt ritk kmt. mérkőz kzdt hármnyd öt hy z mjd k vmikr órkr. kőbb fj köönt vizfiztni, kőbb f pénzért árt Házá. Ké zmrú yáztrő kptnk értítt (p. trmét) záttni, z tódró : Ziinzky Itván ár vétárát mfiztni tb. jónvü zíjyártó mtr, éténk ö. évébn, hz btbn yn vyni őnyt köt kí, mybn záttái fjé tán mht fyó hó 4-én. my z zrá át kizrázttnk dtt köön vy ár kmármi ipr tárdmnk yik zrm büi értékét ftűnőn ránytn mértékbn fümúj, mhdj. tj vt, ki viáhábrú znvdit Przmy vrábn, Vy pdi yn üytt köt, mjd pdi évki trtó rz mybn z zrá hztát hdifábn ét át, hnnn d máik fénk vy mndi, hy mákép tjítn, 98 bn zbdt. Kihűt prrzit zt ö-án tmték mint hy rdti ki vt ny rzvét mtt. kötv, p pénz hytt trménykbn vy frdítv zn ő rtn Lj, kmármi zbóipr éténk 60-ik évébn ádj ny fjdmár nőn ránytn) vyni őnyt nyök fjébn in ny (ftű hnyt. fjthttn jó férj köt ki mánk. P. mikr pénz ádp födi prrzit hytt búzábn ndi m zt 6-án, détán hyzték tióíéi róm. kth. tmtő* árt vz p iy k bú tjítt, nyn ny bz rvtzó rnkábó ny rzvét mtt véő pihnő hyér. yzik b, hy bz hytt zát kr kpni, h pdi bb Kdvzmény tzá pénzt kpjn, y-y máz ztrmb. Fhívjk vóink fiymét rr, hy z z- bz fjébn k pénzt köt ki. it köt ki mánk z t r) m í ybdzny Hét zrá? yn záttát, ünnpéink mtkintér 50 my ftűnőn többt ér, mint zázék tzái kdvzményt z, mit ö d vy dni f d áv, my féár jyvátár zóó izványk K máiknk. Iy nyn k kmtt, tni k npzámt, trményt vy íéét. ék, h) mármmyi Hirp kidóhivtábn, Hkr Dző könyvkrkdébn Kmárm, y- z, mit z zrá kikötött ynn nki jár vy mávki imándi t 4. Tfn 6. bzrzhtők. z izvány ár nk p. z zrá táránk vy hzzátrtzójánk..0 P, my özbn kiáítá öz hyiéink, ztr (Fyt, köv.) m nvztéink mtkintér jító bépő dij ár i bn nf tátik. yr Lányk. int vmi zép mtzt, y ht zékfhérvári ódn kápn kép yr Lányk j zámánk brítékján. z Utzznk ímű rvt érdk ikkbn képkbn imrtti z ői myr várt. Küön ki k mnünk z tthnnk mékt érdk pmpá háztrtái ikkit, kézimnkáit, divtrvtát kitűnő nyári knyhnrptkt. ttványzámt zívn küd kidóhivt. Bdpt, VI. ndráy t H. őfizti dij y nypévé 4 pnő. Hyn védkzhtünk z zr n? i. Ki pnzkdhtik kizrázá mitt? Kizrázá mitt z pnzkdhtik, kink hyztt kihznáták rr, hy őt mkárítk. Iyn kihznáhtó hyztbn vn p. z, ki y zrt hyztbn vn, hy ürőn mindn árn züké vn pénzr vy má dr, d iy zrt hyzt Wknd hvi bért jy tzht dnmái trndr. Shnr irkz ikr Kmármbn, térő tér zép zámú közöné nézt véi Shnr-irkz ődá rztát, mit. 4-tö ny ndd rndztt z iztóá. Uy z rtiták bámt mttványi, mint müvrnők z tidmitók znzáió prdktmi ny ikrt értk z z k, hy hir Shnr irkz két npr trvztt kmármi trtózkdáát mhzbbíttt.

5 934. zt. Kmármmyi Hirp ö k k n t i k z t ó k f r m i d ó j á t. k r m á n y z j tódótétkn kivü m á z kéi i r r t ö r k z i k, h y tótrtát óbb ty, rbn zt k r n á k érni, íy miné több j t ó k r ü jön f r m b. H t k n át k ték módt, h y m i y n in tézkdk nnénk kmk z tók r á n k ó b b i t á r. Értüünk z r i n t frmi dózttáná k r i k r r h ^ t v f á z i d ó krtén bü tánk m ó d t r r, h y y z t ó y á r t á éjit zóm y k, m i n t p d i kz tók kibb f r m i d d ó t i bt vijnk. r r v n t k z ó n mé fynk z á m i t á k. zdi fiér y r vnt m, zmbtn Kmá rmbó záz tt viz zbdtéri játékk mtkin tér. Kár, hy fiér y r v n t k i n d í t á á r ó k tó pintbn dnk hirt, y nkünk i k m t vn kmnk vó közönéün kt tájékzttni, h y z r z á htárin t i v i z h n z ó ikrt rttt mbi trédiáj" z d i zbdtéri ő d á á n k m tkintér zt hó -én, m z m b t d.. 9" 7 ó r k r fiéryr my krztü K m r m n Szdr, my fiér yrvntr tzóközöné ü n k t. i t v z n á t. y r vnt S z d r ő -én, várnp détán órkr ind vizuj vdázti rndt. z. mntdíj z b d t é r i j á jnt födmivüyi m i t é k k r z ó ó b é p ő j y áráv niztr rndt, m y z át yütt 7 pnő*. znkívü án vdázti t i m idjét z t t ö 6-i 50 z kövtkzőkbn z b á y z z : T i z i é k vúti kdvzménny i vdázni: zrvbikákr ht Szdr tzni. kd k t ó b r 6-t6 zt 5-i, vzmény jy vátáár j zrv rthénr é z r v b r j r ító izványk drbként fbrár ó t ó z p t m b r 5 - i pnőért mnt j y irdákbn b z á r ó ; ö z b k r k t ó b r -tö k p h t ó k. m n t j y i r d tján áprii i, ő z t á r é i d á r z m b r trédiáj*' ődá j n á r -tö któbr 5-i bé ár z ó ó j y k i bzrz i, m f n k r d m b r htők. k i rz kr n n i -tö zptmbr i b z á r ó, y n y z b á ú művzi mrn jhr bárányr min ménynk z d d n i kr dn időbn, rdi znkár y fjthttn m m n é, z priü ó-tó zt 5 i ftétnü rdj m z k b z á r ó, tvz k n hzó z n k á r z b d v d á z n i. mt tzzék fiér vnt t Szdr z b d t é r i j á t é rndét k i m n d j véü, hy kk mtkintr. zrvr^ d á m r, m i r é. kyrtjővt i k ó r h á z t i k i ó. z yóv zbd d n i. n n k z mút évi i k r k r r indítt tóbbi r n d k z é n k z m ták k r k d m ü y i miniz yrázt, hy m r d d i i trt, h y z. n. ó rhá t i v i t zkr v d k r ö zti kiót z idén i m i m é rétti öni. z n b n zt rn tj. f y ó évbn i, m m t z dkzt y vizéők k i mit ztndőbn; frmb játzdt ák.yképpn, h y ö k r ü :. férfi főrhánk vió rétté tót v d b tó őtték p z t ó z ö v - ' ', Sötétkék S fkt b \\ y ó t, m i n t h zz z i n b n, fyztói ár métrn őttk v n é örétövként (5 P 35 f ;. ötét ziü kré vntkzón pdi zt vy b í r n zínű bkzö-.t, dták ő, iiy z ky".-.nár métrnként 4 P 83 f ; ó. öv v t. S t r x n d r á z ö v t r {64 m. Sznt Itván hti épmű v é i P r r m. Sznt Itván htébn B d p t r tzók f i ymét fhívjk zn ő n y ö k r, mykt z k m r B d pti épművi Bizttá ( I V. S z é p t 5.) vidékiknk nyújt p r r m m z r ü n b mtt. bmttákhz díj tn kíérőt é z k z r ű ő dót dnk mtkintr krünk : várhy, Föd tni Intézt, ú z m, K é p tár, r i t z i t, S v á b h y, ivizáó, átyátmp m, z ö z z b r k, kirá y i p t, z r z á h á z, m. kir. Kúri, G ü - B b irj török fürdő t b. G y ü k z é z z két m i n d n np r 9 - k r IV. Szép t 5. zám tt. B ő v b b fviáítát d v r m y i népművi titkárá T ó vr n. z é é b n ) P 0 f : 4. ) n y r p m t z ö v t, ár 4 9 f ; b ) fhéríttt pmtzövt, ár 6 J í ; ) kékr vy fktér fttt p m t z ö v t, r 69 f. i n d zk z n y k ép y, m i n t iviv ó k, j j minő é ű k é trtók. m i n ő é ükt miniztérim áf itóán nőrzi, j i á n j minőéű ár thát nm krüht t r m b. z n y k n zövtk (jt.i d á i r bzöv vy n y m á ftünttv. Vndrbit tát p é n z. Vndrbit mriki mii r d t mintrjúvt y új áíró. z intrjú r á n V n d r bit kövtkzőkt mndt: y z r tátm k rzényt tmbn, ö z n néy. nt v t bnn y ki é d n. édán kövtkző z ö v : ki r k á m z rró bznk, k i f ő i bznk, nná v á á r n k. " z vynm k. H ö n j ó rkám kövtéményirő tájé kzódni kr, v rndz rn Rkáméi tt, Bh Sándr kitűnőnzrkzttt zkpját. z j zám vátz t t r t m m, dún iztrát k i r k t r v t t m t j n t m. őfizti ár y é v r P. K i d ó h i v t : Bdpt, V. B á vány ti.. Kérjn mttvány zmt. K n t á r - i : nyi p p:árké! ő mindnki Hir Fizn pnkr. fdrázüztk záróráj. büyminiztr rndkz érti bd z űri- n ö i i d r á z kitk h é t k ö z n p k n t i, rk»r b k z á r n i k hét ór tán h ú z t t rdőnyök ztrt jtók m ö ö t t m z bd d i z n i r., m r t m n n y i b;! r i i d i t m z é m i t t r n d ő r é közi b r b é y k f d r á z k n föjntt k, éy rndt m z j n t ő p é n z b í r á t vn m tán. z Én Újám újbb zámát n é p z r ű i b j b k n d j i n kivü íné k m, vr, k é p d i z i t i. t t v á n y z á I zívn küd mindn ó y r m k n k kidóhivt, B - ; it, Y. ndráy t ö. ő fizti pnő. dij y nydévié Ö n y i k á i k í é r t z mút hétn Ktn n n k m á r m i k h j d n túó K m á rmbn imrtn kbó ködt ivtt Súy yhiré é i biv ő b b z ttni mbrzrtt" fözkórhákbn vttk á p á á, m j d mntő i n k á t h z t k yőri k ö z k ó r h z b vitték tvábbi r v i k zr. vizát mindt, h y fit h j d n t m i k é z ttt z ö r n y ű kdtr. Siiz ánn ^ d i á k n r á i ó k r tnt m á r Hkr k ö n y v k r kd ( y i m á n d i t 4. Tfn 6.) t n k ö n y v i b ő. i n d n könyv ú j b b k i d á b n, j hznát áptbn fé árért. Iró t r k, j ó m i n ő é ű körzők, már kphtók. Brzm zrnétn é kibéri m m b n. H á z r n é t n é.történj z mút hétn K i b é r n, z t t n i úynvztt K i m m b n. Tőth Gy kibéri k, m i n t m i m münká dztt mtrik rőr átzrt ki vízi mm bn, i n i k z b é r f z üzmbn éyő hnrrő i.krt v n n i zí jt. ny ndíti) krék hjtó /íji ikpt T ó t h Gyát é m (f h r t é p k közti b tn pdózthz zrítv. Ét vzéy á p é i b n záíttt i I K yőri közkórházb, h máiiiipittiák, hy nyki y : ö r t,.yrzk<idát, 6 iy b ő é küő é r ü é k t znvhdtt; ú y z r n é t n é ' b n mindt vizát nnk k,. ri ér, h y trh- v k i t f ő é. Szméyznái iz Hányk kphtók: Hkr Dző könyv krkdébn. K t h i k Szm. Rnd kívü vátzt t r t m m j nt m Kthik Szm zti z á m i. Átán é r d k ő d é r trtht z á m t P n ráz Kámán t n m á n y znt itváni m y r á m z m ö r ö k hivtááró r ó p á b n é D i d m é r é rró kérdrő, h y ht n p j i n k b n izá hábrút vini. Kd Géz tjn j d t k k viáítj m Lizt Frn myráát. Sk má tnmány, ö z f ó tárdmtdmányi zépir d m i mék, f i m k r i t i k k ü födi krónik f k z z á k z v n éét kitűnő fyóirtnk, m yt Sznt I t v á n - T á r t ( B dpt, VIII. Szntkiráyi-t 8. d k i. y zám ár p n ő. L á n y k k füyt mtt járhtnk tánik áb. büyminiztérim hív it p b n rndtt k ö zöt rró, hy nyiván tánikák y k r ó k ó r á i n, z úynvztt ö z t á n k n tánik 7. étvt b nm tötött n ö v n d é k é n k k züő vy füytr k m h z zátrtzó kíértébn zbd mjnni t á n i k á b ó távzni. á n y k n k, mé h 7. étévükt b i tötötték, z ö z t á n r ó k züő vy hzzátrtzó k í é r t é b n z b d t á v z n i k. rndt m á r é t b i k ptt. Dr. py Gy K m á r m v á r m y n y. fövé t á r át i r t á b b i művit á r ítár mzrztük : K m á r m m y vétáránk középkri k v i.50 Jóki mékkönyv (ntná rimi kidá). yr diőé.50 Kphtó ptán tánvétt mrndhtő : H K R D Z S Ő k ön y v k r k dé bn Kmárm, Imndi-út 4. zám. Tötőtt, Pti I riiy, Lvéir k, i vi. Hdűhrk, Képpk, kphtók Hkr Dző ppirkrkdébn, Kmárm. ^ Kmárnm Ti. 58. z. kzít é rktárn trt b t n övkt, ktyürükt, víztrtáykt, mnt m z i k - p k t, v i r á v á z á k t, i r k r t k, i r m é k k ö v k t, b t n krítkt yzrű diz k i v i t b n. intákk é á r j á n t k k m k r é r k é z é zák.

6 6. d. Kmármmyi Hírp. "4. zt i í Kmármtnyi Hitbnk R. T. Kmárm-Újvár. ptők trtékp: 00 zr P. Kmárm, Imándi-űt 6. zám. bnk működ kitrjd bnkzkm mindn áztár: btétk; btétkönyvkékr fyózámákr. Értékppírk vét dá. Tőzdi mbizák bnyítá bdpti küfödi tőzdékn. Kü- bfödi kkk krkdmi tványk bhjtá. Átták mhitzk b- küfödr. Küfödi pénzk bvátá mindnkr hivt npi árfymn. yr-frni Biztító Rzvénytárá Kmármmyi bábni m. kir. ámi ménbirtk péküzm zt 5-tő bérbdó. rzt bérti ftétkt pnő bküdt nébn mküdi ménbirtk Iztóá. (Bábnpzt.) Férfi-, női- yrmk krékpárk kdvző ftétk mtt k p h t ó k Gyóky vkrkdbn Kmárm. Styr-Wffnrd épk ydáriiá. Hznát krékpárkt bréünk vy kzpénzért mvzünk. y ádi ház Hrthy ikó-tn d ó, féért átvhtő- im kidóbn iki tnévr ri ád vá fi tnót tj átár, (küön zb) pári ik zmzédáábn. im kidóhivtbn. drb. jókrbn évő Stndrd 3- - rádió tj fzr znn dó. im kidóbn. Vzérüynöké. kmármi kir. járábíróá mint tkkönyvi htóá zám. Árvri hirdtmény-kivnt. Brdr Sándr vérhjttnk dr. hái Ján vérhjtát znvdő n indíttt vérhjtái üyébn tkkönyvi htóá vérhjtái árvrt 38 P 3 f. tőkkövt járéki bhjtá vétt kmármi kir. járábíróá trütén vő Szny közébn fkvő, dr. háy Ján nvén áó: zőnyi 87. z. btétbn. rz. 90b. hrzám tt fvtt Pnnóni dűőbn vő zántór 300 pnő kikiátái árbn ; zónyi 0. z. btétbn f. rz hrz. tt fvtt Pnnóni dűőbn évő zóőr J P. kikiátái árbn, zönyi 8. zámú btétbn... rzám hrzám :tt fvtt Pnnóni dűőbn évő zőőr rdőr H50 P. kikiátái árbn, zönyi 6. z. tkkönyvi btétbn: I. 5. rzám 876, í77, 878, 879, 880 hrzám tt fvti Tti útr dűőbn vő zántó- rét- zőőbő dr. háy Ján nvén áó itőér 60 pnő kikiátái árbn, II. 3 rzám 3, 4, 5. hrzám tt fvtt Réti by dűőbn vő zántó- krt- zőőbő háy Ján dr. nvén áió itőéér 60 P. kikiátái árbn. zönyi 83. z. btétbn I.,. rz. 897, 898. hrzám tt fvtt Pnnóni dűőbn évő rdő zőőbő dr. háy Ján nvén áá itőéér 8» pnő kikiátái árbn rndt. z árvrt 934. évi zptmbr hó. npján déőtt 9 órkr Szőny közéházáná fják mtrtni. z árvr á krüő intn itőé z árvri fttétkbn mápíttt árná nybb árn nm dhtók. z árvrni zándékzók kötk bántpénzü kikiátái ár zázékát kzpénzbn, vy z 88. L. t ábn mhtárztt árfymm zámíttt óvdékkép értékppirbn kiküdöttné tnni, hy bántpénznk ő birói tétb hyzérő kiáíttt téti imrvényt kiküdöttnk átdni z árvri ftétkt ámi (88. L. t , 5., 7. ; 98. L. É.. ) z ki z intnért kikiátái árná mbb íértt ttt. h többt iérni nki m kr, köt nymbn kikiátái ár zázék zrint mápíttt bántpénzt z át iért ár ynnnyi zázékái kizítni. (98. LÍ.. ). Kmárm, 934. évi máj hé 8. npján. Bd k. kir. jb. nök. kidmány hitéü: P. H. KISS ÁTYÁS. hív. tiztviő. w *. " S *0 QJ U -*-» U 0 5 «hi * S). r- SJ Q /3 í bf» «H Gyv.. Szv. /3 /3 rj /5 ^ i /5 IR : -, ri i 0 ) t iq r- r in t!- Í x r- n n 3S J5 (* - H W <Q -r P5 if 'i- r - r-» i t 5 r- n i -. *Q «f f r t f í ir. W -r *f ~J r»0 ifi -r - t r ft ri i L r*- r «n j Tf r*: r D - Q m T -f Í J Sf- Q i - - /, D if5 (fi 9 P» - - t - t «ir* « D R ^ r I*- i r n t r- ' - TÍ- rt rí" r? '?). _5$ 3 8 -í" r 33 r5 ñ S i -T r 33 5 L = - *y 'S-S**, r= "S 7 *< r»- j U ". ) * i i i! I I I 8 S S S Prá ~ fpá t i SSSÍ^Ö^' ^30 0) S 5 00 ) í S < - - 0» h - I ^ L»0 rrt^j-ili I (fi r i^ i L ( " ' t r r HÍ S SSL S r4 T,,50 0 ) 0 0 ' 't n röríS í- - ^ - r ' ' 'J S 8 S8 S ífi m t f Z %? í ) 0 i r^i i i ' ' 'D h- -i r ^ *U. HB «r r ri ^- r x ( < ) p x -T Tt J - T ' t ; r r I J 'Ji ) - I G d n - ; : t r TZLr? r j) 3» 3 t U J 'Sé!Tb -r : 33 < 5.0 i T 3 -t rj 0 t*- ri f*- tó Q 'J -r r r ' i 0 '.- 3 -T!* "~ Ámák 0 ű ri -r r n r S r- *) ^ r L'. rj r-i r Q r t r.0 r-j Í r^x y ) -y) n r i r -0 -r..0 Í í-»0 ~ T ri rr 3 33 t- 'x r r r r: r i {/ 0 L *r r «9 ; ' t/3 0 mák *< ' I r ^ - i : /. 3 :/: _/ - i *v t r 0 J -0 S t/3 x *. r ". T I^ -0 ű J ír i * ~ Ti -, - -Z ö t r 5 5 ^ n " 8 rò i it3 «"rf ^ 0 <J L "S '. : * J ; JI w. - 0 r r r r < 0 0 í * fi Q 9 5i < *J f S r r r- r ± I T-!^ " ' r -r b r -r r x r í. 3 * p x r- [j-w r ^ -8 ' r^-* j = ; -0 à 8 - *^ t^i - r^ * r J" r.!! "S8R I t t T it. j5 5 i»0 3T 5 -! r i ír - x 3 «( r. - i in t ' G í J ;0 i R ö 8 8 S it3 r t«i ' i i i r rj r t. : pótó Ámák t pótó 8 S ì ñ i ) f 00 - S J S j "»* 4Q F5 S P ' r É r 5 'Si /5 0 I '. r -«t -<t r í ' S 8 r i* ; ' [ 00 <f 4»0 ' Q 0 in ^ ^ 5 r «~ ;» tí v- "SJ (0 I t S (= ^ H *«i* ^ i 588 = r r ^í* t pótó Ifi :R S ^ 0 r r r - «ir 0 i in i h» ^ ri ymttt Hkr Dző könyvnymdájábn Kmárm, yimndi-t 4. Fő kidó: Hkr Dző.

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen

Pest, július 6-án 1862. Sötét. Azon feltünőleg méltóságos alak, melyet jelen 312 Jun. 21. Flusi yszrűsé." Vijáték flv. Tóplr után forditott Ny Indcz. Jun. 22. "Színházi bohósá." Bohózt 3 flv. Morlndrnk ytln sikrült, s némt közönsé lőtt in kdvs pródiáj. A népszínházbn sm tévszti

Részletesebben

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK

GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK GYŐR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁS - TSZTM 2009-078 JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZEK 1 M E G B Í Z Ó : G Y fi R M E G Y E I JO G Ú V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A 9 0 2 1 G Y fi R, V

Részletesebben

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése

Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Az elosztóhálózatra csatlakozó, megújuló energiaforrást felhasználó új villamosenergia-termelők hálózatra kapcsolásának elősegítése Jelentés a Magyar Energia Hivatal által kezdeményezett vizsgálatról K

Részletesebben

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla.

Ll UJSAG VÁSÁRHELYI 1841-1914. Hódmezővásárhely, Í9I4. máf«s 26. fceds. X. évfolyam. szám. Ara 4 Mér. K u n Béla. Hódmzővásárhly Í9I4. máf«s 26. fcd. X. évfolym. szám. Ar 4 Mér. VÁÁRHELYI Függtl O U p o l i t i k i p i l p. Fft.zrlcstö é lptuljdoo i zrksztőség kidóhivtl Kossotíi-téf. Tlfo s 87. Egrs szitu ár 2 fillér

Részletesebben

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI

LUK ÁCS TA MÁS. Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET LUK ÁCS TA MÁS Add, hogy lás sak... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET Git tá nak

Részletesebben

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit

MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit Szociológiai Szemle 2005/4, 3 35. MÛHELY VÁLTOZÓ CSALÁD VÁLTOZÓ POLITIKÁK* NEMÉNYI Má ria TA KÁCS Ju dit MTA Szociológiai Kutatóintézet 1014 Budapest, Országház u. 30.; e-mail: nem13249@socio.mta.hu MTA

Részletesebben

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk

A hónap mûvésze. Képviselõ-testületi ülés. Dunaharaszti Gazdakör. Faragó Tibortól búcsúzunk XXI. évfolyam 2012. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja A hónap mûvésze Képviselõ-testületi ülés Dunaharaszti Gazdakör Faragó Tibortól búcsúzunk 2. oldal 8. oldal 12. oldal 18. oldal 6.

Részletesebben

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában

Közgyűlésekmindháromegyházkerületben Tisztújításazészakiakcsaládjában Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 77. évfolyam, 39. szám g 2012. szeptember 30. g Szentháromság ünnepe után 17. vasárnap Ára: 250 Ft Az, hogy ma már nem erő szak kal aka runk/akar nak val lá si

Részletesebben

Nem azé, aki akarja...

Nem azé, aki akarja... MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET MEDGYASSZAY LÁSZLÓ Nem azé, aki akarja... ÉLETRAJZI BESZÉLGTÉS BESZÉLGETÕTÁRS KOZMA HUBA BESZÉDEK,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Húsz éve ka to nák kö zött

Húsz éve ka to nák kö zött Evangélikus hetilap www.evangelikuselet.hu 79. évfolyam, 9. szám g 2014. március 2. g Ötvened vasárnap Ára: 275 Ft de át él tem ha son lót a ha tal mas dél ba jor hegy csú cso kon, a ha vas Har gi tán

Részletesebben

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal

T A R T A L O M. Szám Tárgy Oldal XX. ÉVFOLYAM, 9. SZÁM 2011. szeptember T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal 458/D/2008. AB határozat A bün te tõ el já rás ról szó ló 1998. évi XIX. tör vény 74. (1) be kez dés c) pont - ja szö ve gé ben a

Részletesebben

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal

1. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 465, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 4., péntek 1. szám Ára: 465, Ft TARTALOMJEGYZÉK 1/2008. (I. 4.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és a Cseh Köztársaság Kormánya közötti,

Részletesebben

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal

85. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 345, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. jú ni us 24., péntek 85. szám TARTALOMJEGYZÉK 22/2005. (VI. 24.) EüM r. A rez gésex po zí ci ó nak ki tett mun ka vál la lók ra vo nat ko zó mi ni má

Részletesebben

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete

A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete 2007/181. szám M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 13569 A gazdasági és közlekedési miniszter 101/2007. (XII. 22.) GKM rendelete a vasúti pályahálózathoz történõ nyílt hozzáférés részletes szabályairól A vas úti

Részletesebben

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért

Így se jó, úgy se jó. A hónap mûvésze. Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés. Muzsikával a civil Európáért XXI. évfolyam 2012. április * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Így se jó, úgy se jó A hónap mûvésze Kis haraszti helytörténet II. Képviselõ-testületi ülés Muzsikával a civil Európáért 2. oldal

Részletesebben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben

Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 33 34 KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET SIMICSKÓ ISTVÁN Nem ze ti ér té ke ink vé del mé ben SEMJÉN ZSOLT: JUS RESISTENDI 35 22

Részletesebben

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz.

Szü re ti Mu lat ság ÜN NE PEL TÜNK A TAR TA LOM BÓL. A ha gyo má nyos szü re ti fel vo nu lás és bál Szent ki rá lyon 2013. szep tem ber 21-én lesz. XXIV. ÉV FO LYAM 9. szám ÁRA: 100,-Ft 2013. szep tem ber SZENT KI RÁ LYI ÜN NE PEL TÜNK www.szentkiraly.hu Köz sé günk név adó já nak, Szent Ist ván nak ne ve nap ján au gusz tus 20-án mél tó ság gal em

Részletesebben

és m e m KIE há ól vo

és m e m KIE há ól vo KT US Ki d j B é é c b i K r yé I fj ú á i E y ü I V. é vf y 1. á 2 01 2. KO NF LI á cúc i é, d h Máju öpé év á b. A uár yü iy öv KIE há döö épűrűé é 88%- 7-8. áy uó v vár üöböő úfódu b, é ép éb i vu r

Részletesebben

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május

Hit, remény, a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hit, remény, szeretet a hévízgyörki református egyházközség hírlevele l 2011/május Hús vé ti üze net Mert úgy sze ret te Is ten e vi lá got, hogy egy szü lött FI át ad ta, hogy aki hisz Ben ne el ne vesszen,

Részletesebben

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie.

A ver seny: Min den ze ne kar nak két ze ne szám elõ adá sá ra van le he tõ ség, egy sa ját tal és egy fel dol go zás sal kell ké szül nie. Ne ve zés: Ne vez het min den olyan, már mû kö dõ Ma gyar ze ne kar, aki je len leg még hi va ta lo san ki adott han ga nyag gal nem ren del ke zik. (Nem hi va ta los nak szá mít: ga rázs fel vé tel, de

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let

Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. Jól pá lyá zott a Sport egye sü let Pol gár mes ter mun ka köz ben Ta tár Lász ló pol gár mes tert kér dez tük mun ká já ról. - Las san vé get ér az idei tan év. Ho gyan ké szül Fegy ver nek Nagy köz ség Ön kor mány za ta a kö vet ke zõ

Részletesebben

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai

A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai CSEP RE GI ZOL TÁN A Deb re cen-e ger völ gyi Hit val lás (1562) új kiadá sá nak ta nul sá gai An nak há la, hogy több ne ki fu tás után vég re re mény tel je sen elin dult a re for má tus hit - val lá

Részletesebben

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal

60. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. má jus 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2783, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. má jus 19., péntek 60. szám Ára: 2783, Ft TARTALOMJEGYZÉK 121/2006. (V. 19.) Korm. r. A Magyar Köztársaság Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kor -

Részletesebben

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL

EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL EM LÉK KÉ PEK AZ ÖT VEN ÉVES SZOM BAT HE LYI GYA KOR LÓ IS KO LÁ RÓL 1 EMLÉKKÉPEK AZ ÖTVENÉVES SZOMBATHELYI GYAKORLÓISKOLÁRÓL Írta és szerkesztette: Szauer Ágoston Lektorálta: Dr. Vigh Kálmán PhD, fõiskolai

Részletesebben

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft

T A R T A L O M A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. 945 Ft CXXXIV. ÉVFOLYAM 10. SZÁM 2007. má jus 30. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA 945 Ft T A R T A L O M Szám Tárgy Oldal Ha tá ro za tok 69/2007. (HK 10.) HM ha tá ro zat 70/2007. (HK 10.) HM ha tá

Részletesebben

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai

Dupla szülinap. Szombathely, Csepreg és Kõszeg fúvósai Rövid hírek Iklanberény Kis te le pü lés az or szág leg na gyobb há zá ban Iklanberényben hos szú ide je szo kás, hogy a fa lu la kói kö zö sen men nek ki rán dul ni. Ez idén sem volt más ként. Az úti

Részletesebben

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI

A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI ALKALMAZOTT PSZICHOLÓGIA 2011/4, 39 62. 39 A KI HALL GA TÁ SI TECH NI KÁK EM LÉ KE ZET RE GYA KO ROLT HA TÁ SA: A SZEM TA NÚ-EM LÉ KE ZET SÉ RÜ LÉ KENY SÉ GÉ NEK BI ZO NYÍ TÉ KAI RÉPÁSI Éva HA LÁSZ Er

Részletesebben

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275

Multi Casco Plus. gépjármû-biztosítási szabályzat. Módozat: 275 Multi Casco Plus gépjármû-biztosítási szabályzat ALAP BIZ TO SÍ TÁS 1. ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK A fe lek jog vi szo nyá ra a biz to sí tá si szer zô dés, a sza bály zat, va la mint a ha tá lyos ma gyar jog

Részletesebben