R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén"

Átírás

1 V!. évfym 3. zám r LŐFIZTÉSI -/ évr 0 P. Féévr fiér 5 0 P. PTHÓ Kézirtkt nm dnk z y mbrknk. trmzt nívóján mtni trtk, ny mikr jó nm zármzht, rdménythzó éi nm józn, j z d á i Hizky énk tán Jáhn Frn b á d m tr iprttüti nök m hnú nöki mnyitójábn k ö zöntött mjnt őkő ékt. Után Krányi Sán d r iprttüti jyző vázt ny küzdmkt, m y k d k i béri i p r á n k kitt vívni tthnk fáítááért, rzt i: imrttt S z é k h á z - é p í t é történtét é m m é k z t t m i n dnkirő, kink rz vt nnk i;. r int ébn. mtör-ftóképink z ztrmi kiáítán. m t ö r fényképzőink 33 d r b y ö nyönyürü fényképfvétét k ü d t Kmármmyi Hírp z z t r m i y bdzny Hét kiáítáár, h y t t h i r d k t r n i v n k t. képk k i á ítá fény képvrnyér i b vnnk nvzv, i y rméhtjük,, h y v r n y d i j r i é r d m k znk. züké, m ht ái ét átzrvzév árdht. Átétük z zt, viáhábrú kövtő frrdmi mikr árát z d á i b bö rndzkdét zó közkmztt d méréktük iényinkt, m é ökknt yn rőzk záítttk étzin z hy iprt tnné tönkr. D ynkkr idők krv nékü zrítk érzzük, kdtünk hy z m, nm hitpitik bji, hy zdái ép zért zd térjünk trmékny tkré kár, étb, frmb tőkéknk vizhyzér, fyztá vér. át z vó több Uj ét tiztviő, rő vérkrint vó z fizténk dái k iy mrt z "ihtünk étünkb b. fiztrdkáá vnnkt. Bvtttük m nkt mi i t b z ó d ó étb, mikr k zt hittük, tökkápzt hy kpá tán mnnyir nnyir nr mái ét f kövtkzni iykztünk jó, ndtn éni. T ö r ő d ö t t - vki zz, knjnktúránk vé vh nv i ár- ht.? i éünk. hámztt znbn vi f- ét mt.;dá tán fémm, vynk títv, mink kövtkztébn riái mnő z tkrék á jzó z z n. vn Iy körüményk z y mbr ró z között étnívójá bzéni m ht, képtnéi hiz vn üyzív, z átán z dái mi hyzt pdi ááábn vérmá yn érzékny zk tkét. józn, zint k mindn rő zmbn, thát vé- nydt, trmzt d útját kövtő fjő j zd k! báíi- hy mnkár, mdr, n künk ái rndzrt ét bhtá krününk fnyt. zdái i, R d y L á z ó dr. ipán kibéri iprt t ü t z é k h á z v t ó ünnpéén i z, hy z zr kmtkk zórt fénynk tr ktár rői, bá viz. Ghyzy mér f ö d b i r t k, f őházi t é környék i n t i n i á j in ny z á m b n, kibéri iprttüt tji é kn é r d k ő d ö k. Déőtt 0 ó r k r ünnpi itn.tiztt v t kibéri r ó m. kth. p é b á n i t m p m b n, m yn Szhrk nt pr p é b á n Itn ádáát kért ny é f n t hivtát btötő j k ö z é p ü t r, m j d détán 3 ÓrkD dízközyű krtébn dtk át z j S z é k h á z i r n d tténk. tönk törkvünk z m, ipri ikkk épít, rövid hy httn zéér jtttt. z ktn tkréká, hyztünk pt z d á i n k t ékörbő túztt á hták thát, hy iyn rét. átó jk, viá yütt znvdi td fjőd útját z é ő é b kztják, közkm többi tárdmi m z ő z d á k trmény zrint. ipán. B z é d é b n kézműv i p r ny érdkit mértő m t á m t á á r ó biztíttt z i p r á t íért, hy mindn m ű k ö d é é b n tt k r nni, h vármy y tárdmi ztáyi ítét kérnk. Rá m t t t t krkdmüyi m i niztr iprttámtó nyjn tőéű intézkdkr, myk z iprá hyztén iprkdnk jvítni myk k kkr h z h t n k r d m é n y t, h z iprtárdrn mért f dj, y krtt vérhjtj. nmzt újjáépítő mnkájábn nm z é t h ú z á r, ntétkr vn z ü k é, hnm yér, é t d t mnkár. Kívánj, hy z j iprttüti zékház mn káj i nmzti rőt, z y é zmét záj. kd fdtt fő ipáni zékvtó bzéd tán z iprkmr rzérő Kántr Ló, z I P K rzérőt rh Bé, kmármi iprttüt rzérő rkó Frn, mjd többi tárttütk rzérő y-y kiküdött mndtt üdvöző b z é d t. Után műrzámk kö vtkztk : zvt: Pmiz Imr, énkt: Kibéri Dyt Jkti Káry krny kiváó v zt mtt ny ikrr. ékmő zékházvtó ü n n p é Jhn Frn iprtttüti nök zárózváv ért vét. dízközyű tán 00 triték z n n á t d t t z ipr ttüt m vndéi tizt tér, t p d i z j z é k h á z nytrmébn zinődá vt tt ház mtt. ő d á r krüt Érik b ú z k á z " imü h á r m fvná viáték, myt kibéri ipr ifjúá kiváó m ű kdvő á r d á j ny i k r r dtt ő. kár htáát zttkk m ht énk, hy Tfn 6. Hirdtk ári d í j z b á GYUL zmbtn. árit ÉS KIDÓHIVTL: K m á r m, I m á n d i - t 4. Fő zrkztő: t r á t dhnk éjük z t. SZRKSZTŐSÉG y zám r 0 f i. jnik mindn krát Kmárm, ÁR : ydévr 5 P. 0 Várnp, fyó h ó 5-én vtt f kibéri k é z m ü i p r á j zékházát, myt ny á d z t k árán törhttn k rtt k ö z é fő tvnán, S z é h n y i tábn építttk m. z iprttüti z é k h á z v t ó ü n n p é n mjnt Rdy Lázó d r. főipán i Véi Ká mán árvzéki i i. n ö k, főipáni titkár k í é r t é b n, tvábbá d r. Závdy b i n v m. I I - d főjyző, r v i n y i Rvizky Itván tti, iháy G é z d r. zti járái f z i b i r á k, Pámy J ó z f fő j y z ő, Krin G y j y z ő közé é r d m b í r ó j á n k vz t mtt Kibér közé é z ö j á r ó á i, rvy Itván főházi t, i p r k m r i nök é- Kántr L ó nök kr k d m i é i p r k m r képvi tébn, rh Bé yőri iprttüti nök z I P K ré z é r ő, rkó Frn k m á r m i iprttüti nök é Ház Frn p é n t á r kmármi iprttüt képvitébn, z á i, móri ií. iprttütk kiküdötti, r Bé j t tizióv z één kibéri Itt. k i r. á. ménbirtk tiztikr, y érdk öd t kivátó ny.htát ktő b z é d t m n d t t Rdy Lázó d r. f ő! Kérj mindnütt K m á r m myi Hírpt..

2 z úzóprt ny- zt zrübb thté m: Pybr (Ptky) ndr. Km; mmvi Hirp. hó 5-én fiér vnt ind Kmármbó ztrmb zt. Szdn trtd yr Uzó Szövté déi krüti vrnyn z 500 ni. yrúzábn bjnkát nyrt j födink Pybr (Ptky) ndr, tti főimnázim VIII. ztáyú tnój, Pybr Dző kmármi p. ü. főzámtná fi dt zótjitményérő zámhtnk b vóközönéünknk. myr-z-jzáv rzáközti zómérkőzén, myt zt 5-én Bdptn ázárfürdő bn trttták m, znzáión zó Pybr mjdnm yőzt ti iz bjnkt z 500 métr yrúzábn. z rzáközti rő zómérkőznk izmbb vrny prtkörök őtt i z 500 métr yrúzá vii. Ötn küzdöttk yőzmért : ti, hir z bjnk, Prntin (0 z r z á ). Bibiz (Jzávi), Pybr ny (yrrzá.) rő, mfzíttt prtmnk. őbb ti vzttt. 00 métrné hirtn ny tört őr, d már 50 métrn Pybr vátt /, ér vzttt ny őtt. ti Pybr tán vttt mát 600 métrné ikrüt i térni 6 év föidinktj hy átvy vztt. D Pybr nm hyt mát z 000 métrné imét ikrüt z ér úzni, ti k z 400 métrn tdt nfét térni, ki véő yőzmét k nnk közönhtt, hy Pybr krj :;/. tó pintbn kötébn mkd: ijry két tfhtfz vééná ti möött mrdt. Ij i é^dátó thtéérő tnúkdtt ifjú /óbjknk, mrt tinizt i znzáión birt, idj p. 3'4 mp. kitűnő vt (ti id^j p. 98 mp) nmztk közötti úzóvrnyén tjítmény vi Pybr im mt már kmy vrnyzőnk küzdött f mát, őrtörő ny thtév zép jövőt jónk nki. mdbri ny úzóvrnyn, hói z rópi bjnká krü döntr, Pybrt i küdt USz vátó bizttá, mrt rmény m vn rr,!: Pybr métón fj képvini v. myr zínkt. kkr z izán km tthn, hyh Btr-át LŐWy-né váárj. Győr, Gr. Tiz I.-tér 5. Kmárm/nyi Hirp indíttt kiót, hy z ztrmi ybdzny Hét rzá ünnpéi rndz kmábó zt hó 5-én, z rzá ünnpék jntőbb npján, fiér yrvnt indjn Fő Kmárm Kibér ámákró ztrmb, z ői primái vár zd nvztéink, kttő vármy ipri, krkdimi ktrái kiáítáink z ünnpék k átványáink mtkintér. fidér yrvnt indítáánk trvt vrmyénk mindn közéébn ny kd fdtk rn itnk jntkzni fhívánkr. indnki f krj hznáni rndkívüi kdvző kmt, rr, hy öé) pénzn zrándkjn Sznt Itván kiráy züőváráb, rztvyf). ó-én Bziikábn trtndó pntifikáii ny mién, myt Srédi Jztinián dr. bíbr ünnpi hrprímá mnd, mjd zt köviö Sznt Itván, Szm Imr, Szní Lázó rkyéit körü nrdz impzán körmntn, ynkkr mtkint bziik kintárt, prím i : t képtárát, kiáítái yéb vzéék-tn kívü k ünnpékéi, művzi ődákt t Vni éj-jt zmünk ővrzó fjthttn átvány rpiáió 'ónkfü vnát káprázt tűzijátékt. Fiér fényű yrvntnk indni i zt hó 5 én Firói r nyd 7 r tájbn, Kibérrő ór körü Kmármbó hármnyd 7 órkr, ii vntnk Kmrm vrmy mindn vútámáán m f ini záák Fiér mi. mnttérti jy át: f, itv yrvntnk Kibér yimánd ámákró.70 P., Fő, Ttbány, R S Bánhid, Vértzöö ámákró.30 P., Ttkrt, Tt-Tóvár, Kmárm, Szőny, máfüzítő. Dnmá, zméy áómák P., my mnttérti jy árábn z öz nvzték kiáíták bépő diji i bnnfttnk. Jntkzni ht fiér yrvnt tzáár kidóhivtnkbn, Hkr Dző könyvkrkdébn Kmárm, yimándi-t 4. Tfn ö. fiér vntn kívü 50 zázék vúti kdvzményny i ht ztrmb : ;/.;:;. kdvzmény jy vátátár jitó izvány zintén kit dóhivtnkbn zrzhtő). \ z izvány ár kiáíták bépő díjözév yütt.0 p. Jntkzzünk znn z ztrmi fiéryr tzár, mrt fiéi vnt k ;.z tbn ind, h Kmármbn 500, Fő Kibér vnn ább Ü-0U t jntkzik. Bányázti kiáítá z zi r ni i ybdzzny Hétn. z rztimi yídztíi;y ftó kiáítáán 9 környékbi bnyák tij-. zmbán ny fkzüté vnnk f. vidék bányj- I énk bmttáár kiáítár knőnk trmit küönböző zénfjták, brikttk, brirértyáf, itáró müvájár mdji, vmint zrzámk, dirmmk mindzn y) kékk, myk n bnyiizm zméttért* kmk. Rztvzk tvábbá kiáítán zénvitk knzrnjéb trtzó téyárk mzétők i trmékikk. Jy ábtini mntyár, p. többk között miirt újdnát mtré zénv mzt i f kihhitárii, mi brkő itvn-!.. i r.in km ó npi pnió dn i rri ái Fürd ő záhóbn, Uri, női divt-árk, f-v+/^ ktni ikkk óbb * HJL zt. Krti ünnpéy i zijjík Srá Tán ri. SZKÁR. nyári zünt tán zt hó.-én imét mkzdi fimzínháznk ődáit. frró kániki npkbn fimzínháznkbn zünttk z ődák. zt z y hónpi trtó nyári züntt ztán ii fimzinháztjdnnk : kvi iháy rr hznát f, hy fimzínház épütét nnk brndzét átjvit, züké hiánykt pótj. nd p őkzüt tán zt hó -én kzdi m fimzínháznk j zznját, hy z z évi ődárztáv mindn iénykt kiíéiüin j, k rt tbrzzn mziáttók tábráb. nyitó zzn yik tökétbb fim rmkét, Hnry Brntin yönyörű zínmüvét \z ámdó záj" ímű tökét művzi fiímdrbí dj ő, főzrpt ibth Brnr, z dát képéű fiírm fimüvznő jáz, ki művziénk jvát nyújtj y nnyir, hy ki fimt átj, nnk z mrdndó éményt d. Kizítü myr hn viáhirádóh kívü mr z z viát ny ikrr bjárt dtb myr iiim Hnári,, krü bmttár, my káprázttó hntkt zmétti hzánk miyrtékii trmzt kinit. z ődák mzk t\ időbn hyrk mtt krünk bmttár. Középiki tnár diákk, mántnók tnítáit, pótvizár őkzítét jtányán kidóbn. Kmárm Kn ikó-ü!. váj. im Sznzáió mnyitó mí ; r! zt -én véfrip 3 4.4, 6 vj öri kzdtt k fnőttknk z ámdó Hnry Brtin záj zínmüv fimn. Kizít : már z viát bjárt dátbb myr fim Hnárián yr hn víáhirdó Jó kávét, tát, rmt ó árbn Krmr Sándr tüzr m krkdébn Kmárm. Imándi-t 4. Tfn 50.

3 934. zt. trményértékit k jó minőé. \; ŐSxp: trmnykiiitá jntőé. / v.'/. évbn, zptmbr ió véén Bdptn mnyíó rzá mzőzdái kiáítá, my z ő étdt ml;\ r trmény^xprtkiáitánk, pndt z, hy minő éi árnk mindi vn pi. Búzáink közö jminö éű bx-fjt trmér y Iván z é z hzi búzt rüt k m. küiöiü yn ébb m nöéü búzák fjvítá ár m y r búz in mf ő. / ynébb izt, myi jó myr iztt házítnk öz, mindn tkinttbn jbb, ütr kmbb z. zt hzt krik küfödön bbő t i t d m z ő z d á n k trmni. indn kiváó tjdná mtt méi nhézék v n n k z értékítk körü. nnk k pdi z értékít zrv ztnéébn miéő p r pnd hiányábn krndő. m y r yümö- fő zékfééknk z rópi pi kn m úyzóván krátn htőéik vnnk. nyti ámk főzék- y ü m ö h n p r t j tóbbi évkbn kö rübü kétmiiárd pnőt ttt ki. b b ő yrrzá k 8 miió p n ő v rzdtt. H zkt z á m k t nézzük, k k r m i n d n k ü ö n ö b i ) mfntá nékü mápíthtjk, h y yümö főzék /k i k kk, m y k trmét zint krátzá nékü fkzhtjk, mrt hyzi htőéük mindn m n y i é b i i biztithtó. Krmányztnk m i n d n z k ö z z őíti yrzt trm fkzáát, márzt ándón m n k i j k i v i t i htőékt bővíti zt. / Őzi trménybmttón mindn jntőbb yümötr mő vidékünk képviv z. \ Gyümötrmők rzá yüt vidéki t j i n k k iv kiáítá mtt z y trmők yümöi i bmti,i k r ü t ü k y-y mdr nbb m á b n. Trmő ink tnmányzhtják, h y h yn k küfödi p i k zá már p r k t i k n, mttóán ó n m n i yümöökt, hy z k z á í t á közbn n trjnk. b m t t ó rndző é küön tnfymt r<-üdzn zk zámár, kik z y y ü m ö t r m ő vidékkn fküdndő mintákt öz yűjtik, m y n mimrttt vük ú j b b mái járákt, hy kiáítán z m é t t h, myr yü mö tjdnái őrnúnk, Lfödön zívn krik f yztják, trmőinknk thát rr k törkdniük, hy hy i wmu, ttztő küőv épn érkzznk m zk fyztókhz. I ivümööt m i n d n f bn trmnk, m é i k in kv hyn k p h t ó é z é kivitr km y ü m ö. térn i é r t é k Hibizítákk Kmármmyi Hirp. f b m t t ó z á n i. k ö z ö n é, fő t r m ő k z k zrű p r t í t á á b n mi m r h t i, h y z y vidék kn my y ü m ö f j k trm ér k m tj, födrjzi fkv é h j t i viznyk fiymbvétév. H kihz nájk m y r föd át n y ú j ttt h t ő é k t, k k r yön ttű, x p r t k é p yümönk á t á b n p i á i mzőz dái t r m é n y k n k t r m é é v in ny rdménykt érünk. F é n y á r b n úzik z z trmi b z i i k ybd z n y Hétn. z ztr mi ybdzny Hét z trtmár z t 9-i vrhyn áó htm b z i i k kiviáítáát trvzi z z t r m i rndzőé. 4 rffktr r ő fényébn tündökő i m p z á n épüt kápráztn fényik b hy rmáró ötét é j z k á b K tündéri át ványt nyújt. z vidékrő át htó z, ö r ö m m fják zm éni párkányi d zkít tt m y r j i i. Dnmái trndn üdüni fiér btűzni! KZRVK kitűnők! - P r d i m püré 9 íi. - rzny bfőtt 4 íii. 4 * - B r k iz 68 fi. köön téybn '- B r k j n i - y j m Spimnná Imándi-t H 9. m küönfé nv fiymt f kén trnd vizétő á hyr. rétó m r d n i, r n t á j zt rzázrt népzkáik, éik ktúrájk, trmzti zép htünk rr, iránt. Büzkék hy v r m y é n k zékhy z i n tén tkzik diérndő Biztk hy mindnképpn kzdményzhz. hünk átnivók f ztrm bbn, zmpntjábó z Hét többi vá történmi trmzti ékör, k i n i, yönyörű f k któbrbn dják át v, m n i v ó j ktúráj. T r frmnk Kmá bn rm Hyhm v i közébn míttt vnát. mzt d, nkünk hy ő r k mimrkdni, mindzkk kik vn Bdpt Win trhtynk. rt m rndjén, vn vút jöjjnk kö tnni, Bdpt Kmárm zötti v n r é z é n k tán Kmárm közötti zkz mnkátit vimítá z k mé imrkdni mnkán értüünk z mt őnyit d zn bfj hyt, ynk kr m i, t ö z m z é á b n, k éit, ktrkinit, zkdtn rint m n k á t k mdáni vimítái é má hykrő hábó jén kzdtt m. t zik zót hy Hyhm ÁV z év közvtn v y n k zn ői k - m y é k b ő, idn imrnénk nvzt trmzti myzékhyünknk. j z ó yn thát : F z ztrmi Bdzny Hétr! zükhöz közdnk. zt véén z á r m v z t é k k kzünk, úyhy 98 fi. hmi. É Víytó m i n d n zd, h y dóáitó zbdjn, hy imét j ö v d m z ő n z d á k d j n. bz j b b ár i n d k j, hy imét búzán y n trm h n ú y, h y t ö b b t trmjünk b ő y n zn trütn. D h k z d j ü k? T ö b b i táótryáv V hhz t ö b b h znát kn. z v i z n t t ö b b t k r m á n y t iény. S hnnn vyük zt, k ü ö n ö n z zévi z á r z á tán. Iy ht nm bdnk. Hy jmi\é f k z z k trmt, d k i d i ó r á i. T ö b b trm t ö b b tápány vzünk ki tjbó, h p d i zt nm pótjk, t jnk zénydik. i thát m d á? műtráy nm drá, könnyn bizthtő trm rnd j é b. G y r n b á n fizti viz z ért k i d t t pénzt, mitt n ö vé n y k minőéét j vítj iy z é r t é k í t é ü k t i m k ö n n y í t i. H nmk z dzik rn nm próbjártk kzdjük? Várink y m á t á n zé k Dnmái 9 8 íi. Tfn 88. ői primái v á r. ktv <ién vht, z Bbit t z t r m b n. z z t r m i ybdzzny Hét r n d z ő é z t t időző Bbit iháynk, kiváó t ö t ő, műfrdító ztétiknk tizttér r z á irdmi miivzi ő k ő é k bvná v ii dírni tt rndz. zépnk í é r k z ő ünnpé iráni ny i d d ö d é mttkzik. 84 íi. köön Bf«btH, - pr jm HÍRK. zű H t i k t " ht. G L B U ] mk á d n k z p r f z f á t t, hnm t k r m á n y n ö v é n y k á i, k k r t ö b b áitt i t r t h tnk, t ö b b z z i t á ó t r á y á n k i jó vtőmt ftétzv, zd rövid idö tt zd át virázó jóétr hzhtj. Sz prfzfátt k z d j ü k! pihnni, yóyni 3. d. ÁV i zptmbr vimármt - /t v n r m k z d ő d n k zn Hy S z p t m b r r kzünk Gnz-ná dnyk rndt i vimmz któbr kjén Fbinyi Tihmér krdmi m i niztr dj Bdpt át frmnk Hyhm vi K i n v z é. m. k i i. iz áüyi miniztr émth Lázó zmbthyi kir. járábiróái kzöt k m á r m i j á r á b í r ó á. mé rndt tkkönyvi htó áhz k i r. tkkönyvvztővé nvzt k i. küvő. Rzik Géz máv. tiztviő f. hó 8 - á n v ztt tárhz kvi Ján in. k i r. pénzüy iztóái h i v t n k n ő! B d p t n, Sznt Imr ti ybidzny t m p m b n. (. k. é. h.) míttt myr vnát. Hyhm-Win v tiznkttk zrd n p j. K m á r m z. k i r. vár nzkz vimítá üyébn n y i n t házizrdénk, j yzrdnk táryik mépdi prt mi kzdődtk y küfödi : j.mi. iv Lét áim yrbbá m, pénz kptbn, árfrmánk tét mitt b i r ny jntőé. zbáú bjtári zrdnpt zptmbr hó 3 - á n bn. kt Kmárm trtózkdó k közénként kítnk, vármy tiznktt hyiprt hy z r d ü n n p é y r yüttn Közöntnyivánítá. indzknk, kik fjti ttn ánynk házá kmáv bármy módn.tk zívk rzvétükt nyivánítni, kik öt tó t ján kíérték, z tón fndják jóő r/vétükért háá közöntünkt. Kmárm, 934. <^. I I. vitéz Tóth Gy hihi :\ ádj. ny rndznk z k m b ó trütén. ny v n j n k f. z zrdnp m rndzét t ö r z b i z t t ny iykztt kzii ő. G y ű j t ő n p. Z r z á Stfáni S z ö v t é k m á r m i fi ókj z t hó én, v á t np yüjtönpt trt K m á r m bn. indn fiér, mit npn z ádzt ékk yűjtő nm ú r z n y k pr yébn dnk, z ny m ö v é d m fnnköt üyét hivttt őmzdítni. d k z z n h m i n d n k i j ó t é k n y ér thté zrint.

4 4. d. Kmármmyi Hirp zt. Szrkztőnk jtópör. Fmntő ítéti hztt yőri kir. törvényzék bbn jtórámzái prbn, myi Kápni Véri Sznt Itván mát pótkávéyár tiztviőnőj indíttt fő zrkztőnk n. nnk idjén mírt yni Kmármmyi Hirp, hy y Frnné kmármi k fjntér 0 pnő tűn mitt vizt indt Kápny Véri n. bíróái járá rán Kápny Vériát imnttték úy ynúítá vádj ó, mir nvztt hytt, hy bíróái Ítét közér kért vn pnkt, z inkriminát hirk mitt jtóráhnzái prt indíttt 000 pnő rköi kár trítt, vmiü közmény írójánk mbünttét kövtt* yőri törvényzék Shnnn tná őtt Pthó Gy fő zrkztőnk kért nnk mápítáát, hy mit irt, vó ényknk mft írááv újáírói kötéénk ttt t. törvényzék v. dr. Tmnózy Józf kmármi üyvéd mbízáábó mjni dr. Bák Lázó védőbzéd tán fő zrkztőnk jtórámzá vdj ó fmnttt fprt bűnüyi kötékbn mrztt. z itt n vádó fbbztt. Házá. rndítő, úy pá ért vitéz Tóth Gy köztizttbn áó hdnyt ádját. S/rttt ányk, rnk i. hó 3-án, détán 4 órkr ét zbb id jébn, 8 év krábn hnyt. Háiát hzbb btkd őzt m drék jó züök mindnt kövttk, hy ánykájk fyóyjn. ár-már kiábt btéébő, midőn yn virá étét. ppn'' kór rőbbn mtámdt nm ziv mzűnt dbni. hnytát zrttt züi, Gy Bé ttvéri, mindkét nyzüőj, vőény n) rkná yázják. Tmt f. hó 5-én détán 4 órkr róm. kth. tmtőbn z z vár rzvét mtt mnt véb. Ftbpáy vtá Szőnyön. Szőnyi Sprt b várnp, ünnpéyn dj át hivtáánk prttpét, my kmm zmódi Sprt bb mérkőzik. yr Trin b vztői Kmármbn. Vármyénk mtr úrvztői i néhány hónpj, Hy mzmt indítttk. T.. vármyi prtjánk mkítá érdkébn, mári mzm étt énk. int értüünk, zmbtn détán b több kiváó vztő tj ránd Kmái mb, hy y brátá t krtébn mimrkdjnk vármy úrvztőiv. mtr özjövtt Symári Itván vámtizt ny iitá kzíti ő zútn i kéri z tó mtrkrékpárk úrvztőit, hy yr Trin b vztőink fdáár zmbtn t fé 7 órkr r éttrmbn mjnni zívkdjnk. környék kén trndfürdőj Dnmán vn. rzá kkmérkőz Ttán. yrrzá vimkkptbjnkáá rndzi m yr Skkzövté mbízáábó ny ádztkzé Tt- Tóvári fürdőhy iztóá. Dr. róf ztrház) Frn védnöké tt rndztt nyzbáú vrny zvrtn bnyítáát Bdpti Skkújá krötv rózy Géz nymtrr, tt-tóvári rndzőbizttá één Rvizky Itván főzbíróv biztítj. vrny zt hó - déőtt 0 órkr kzdődik Tt-Tóvárn. vi nyén vrk vy yütk 4 ptt vhtnk rzt, yőzt pt yrrzá 934. évi viámptbjnk" ímét, pénzdíjt dr. róf ztrházy rt kpj. Tkinttt ny érdkődr rr, hy zn vrnyn z rzá jbb kkzói vznk rzt, várnp Bdptrő htvnht fé zziék kdvzmény jyű vnt ind Tt-Tóvárr. Vármyénk y 4- kmbinát ptt vz rzt vrnyn. Kmrmbó 4- myi ptbn várnk bjnk Günbrr Itván Ki Itván ( máfüzitő) vznk rzt. jbb yéni rdményt it 8 játék között 00 pnő díj z kiztv 0 ő hyztt kkpt tji i díjzv znk. Kmármi játékink í kr zrp é ny érdkőd nézünk. nykönyvi kivnt júi h ó rti. Szii ii*k: k Év i k. Kiráy ári rk., j Káry rk\, Rinyvzky Káry rk., őz árt rk., Hjmáy rzébt P rk., Lázó Ktin rk., y Itván rk., Ldnizky Ján rk., Hdű Józf rk., Hrtyán Irén á. ii. v. Házák: ür Lj Kzká Év rk., Kzák Józf Rhr Tréz rk., Hffr Dző Pth Jinn rk., Vráb Itván Gáz rzébt rk. - / áh )zák : k Év rk. fé ór, ikit Györy. k., Kvá rzébt rn rk. 6 ht, Fű Lázó 75 év rk. Szőnyi b. F. hó 5 én ybdzny npján z zőnyi b. npn trtj zőnyi ifjúá tánmtáát Sprt yit jvár Stinr Sám ny vndéőjénk nytrmbn Kriztin kiráynő nybb fimikr Grt Grbó dát fimj vt. 94 nybb rényikr kététn iiók Könyv 3ö zám, my mjnt kphtó mindnütt ár 0 fiér. Há órá. Krz iháy trdi zd vát krt kivztni z dvrbó, mikr y tó rbtt ház őtt. ó mijdt épkitó hátr rútt. rúá fjén ért zd kpjábn áó P nvű kétév kiányát, ki rúá kövtkztébn zörnytht. trik zrnétnérő értíttték yőri üyzét, my mindíttt z járát. épművzti érdkék. z ztrmi ybdzny Hét kiáítáánk háziipri prtj érdk trvv fkzik. háziipri kzítményk krtébn ki krj áítni z ztrmi kör nyékbi néprjzi népművzti játáki értékki i. mk mk rdti játáábn krünk kiiti, hnm bbn művzi idzábn i, mybn háziipri thnik /t mr f i hznát kiáíttt művzi kivitű táryin kmzt. y prtmény z -én túdi Kmármbn. Svnk többzörö bjnkpt, z S- K. Brfiv játzik rőbb ptáv hiányábn i ki ht zrázni túó di K... n rzá ibjnki mérkőzt, vn vy yn értmű, mink zt, ki könnymű, tpzttárnp túó vrnk prtpáyáján. z S. K. Brtiv jó ffni nm tdj, véü ki kövtkztébn m érti kt jbb myr. zt. prfi ptkk zmbn i rpkttó fü, küönön ttó, ki ht zrázni.zt i, ki inbii rdménykt ért, iy méht ftt rndkzik hit nhéz d z K.. - vy ki bizmbó inr tá nk vük zmbn. Sprtzrtő közönéünknk km mzkdik. ifé üyt z zi rá nyihk y nívó, zép prtt üyt? yn üyt, mybn nyújtó mérkőzt átni jánjk, hy miné többn rdjk z zrá őr d vmit kiziázttnk: pénzt d köön, vy árt d hitb, y m zt ritk kmt. mérkőz kzdt hármnyd öt hy z mjd k vmikr órkr. kőbb fj köönt vizfiztni, kőbb f pénzért árt Házá. Ké zmrú yáztrő kptnk értítt (p. trmét) záttni, z tódró : Ziinzky Itván ár vétárát mfiztni tb. jónvü zíjyártó mtr, éténk ö. évébn, hz btbn yn vyni őnyt köt kí, mybn záttái fjé tán mht fyó hó 4-én. my z zrá át kizrázttnk dtt köön vy ár kmármi ipr tárdmnk yik zrm büi értékét ftűnőn ránytn mértékbn fümúj, mhdj. tj vt, ki viáhábrú znvdit Przmy vrábn, Vy pdi yn üytt köt, mjd pdi évki trtó rz mybn z zrá hztát hdifábn ét át, hnnn d máik fénk vy mndi, hy mákép tjítn, 98 bn zbdt. Kihűt prrzit zt ö-án tmték mint hy rdti ki vt ny rzvét mtt. kötv, p pénz hytt trménykbn vy frdítv zn ő rtn Lj, kmármi zbóipr éténk 60-ik évébn ádj ny fjdmár nőn ránytn) vyni őnyt nyök fjébn in ny (ftű hnyt. fjthttn jó férj köt ki mánk. P. mikr pénz ádp födi prrzit hytt búzábn ndi m zt 6-án, détán hyzték tióíéi róm. kth. tmtő* árt vz p iy k bú tjítt, nyn ny bz rvtzó rnkábó ny rzvét mtt véő pihnő hyér. yzik b, hy bz hytt zát kr kpni, h pdi bb Kdvzmény tzá pénzt kpjn, y-y máz ztrmb. Fhívjk vóink fiymét rr, hy z z- bz fjébn k pénzt köt ki. it köt ki mánk z t r) m í ybdzny Hét zrá? yn záttát, ünnpéink mtkintér 50 my ftűnőn többt ér, mint zázék tzái kdvzményt z, mit ö d vy dni f d áv, my féár jyvátár zóó izványk K máiknk. Iy nyn k kmtt, tni k npzámt, trményt vy íéét. ék, h) mármmyi Hirp kidóhivtábn, Hkr Dző könyvkrkdébn Kmárm, y- z, mit z zrá kikötött ynn nki jár vy mávki imándi t 4. Tfn 6. bzrzhtők. z izvány ár nk p. z zrá táránk vy hzzátrtzójánk..0 P, my özbn kiáítá öz hyiéink, ztr (Fyt, köv.) m nvztéink mtkintér jító bépő dij ár i bn nf tátik. yr Lányk. int vmi zép mtzt, y ht zékfhérvári ódn kápn kép yr Lányk j zámánk brítékján. z Utzznk ímű rvt érdk ikkbn képkbn imrtti z ői myr várt. Küön ki k mnünk z tthnnk mékt érdk pmpá háztrtái ikkit, kézimnkáit, divtrvtát kitűnő nyári knyhnrptkt. ttványzámt zívn küd kidóhivt. Bdpt, VI. ndráy t H. őfizti dij y nypévé 4 pnő. Hyn védkzhtünk z zr n? i. Ki pnzkdhtik kizrázá mitt? Kizrázá mitt z pnzkdhtik, kink hyztt kihznáták rr, hy őt mkárítk. Iyn kihznáhtó hyztbn vn p. z, ki y zrt hyztbn vn, hy ürőn mindn árn züké vn pénzr vy má dr, d iy zrt hyzt Wknd hvi bért jy tzht dnmái trndr. Shnr irkz ikr Kmármbn, térő tér zép zámú közöné nézt véi Shnr-irkz ődá rztát, mit. 4-tö ny ndd rndztt z iztóá. Uy z rtiták bámt mttványi, mint müvrnők z tidmitók znzáió prdktmi ny ikrt értk z z k, hy hir Shnr irkz két npr trvztt kmármi trtózkdáát mhzbbíttt.

5 934. zt. Kmármmyi Hirp ö k k n t i k z t ó k f r m i d ó j á t. k r m á n y z j tódótétkn kivü m á z kéi i r r t ö r k z i k, h y tótrtát óbb ty, rbn zt k r n á k érni, íy miné több j t ó k r ü jön f r m b. H t k n át k ték módt, h y m i y n in tézkdk nnénk kmk z tók r á n k ó b b i t á r. Értüünk z r i n t frmi dózttáná k r i k r r h ^ t v f á z i d ó krtén bü tánk m ó d t r r, h y y z t ó y á r t á éjit zóm y k, m i n t p d i kz tók kibb f r m i d d ó t i bt vijnk. r r v n t k z ó n mé fynk z á m i t á k. zdi fiér y r vnt m, zmbtn Kmá rmbó záz tt viz zbdtéri játékk mtkin tér. Kár, hy fiér y r v n t k i n d í t á á r ó k tó pintbn dnk hirt, y nkünk i k m t vn kmnk vó közönéün kt tájékzttni, h y z r z á htárin t i v i z h n z ó ikrt rttt mbi trédiáj" z d i zbdtéri ő d á á n k m tkintér zt hó -én, m z m b t d.. 9" 7 ó r k r fiéryr my krztü K m r m n Szdr, my fiér yrvntr tzóközöné ü n k t. i t v z n á t. y r vnt S z d r ő -én, várnp détán órkr ind vizuj vdázti rndt. z. mntdíj z b d t é r i j á jnt födmivüyi m i t é k k r z ó ó b é p ő j y áráv niztr rndt, m y z át yütt 7 pnő*. znkívü án vdázti t i m idjét z t t ö 6-i 50 z kövtkzőkbn z b á y z z : T i z i é k vúti kdvzménny i vdázni: zrvbikákr ht Szdr tzni. kd k t ó b r 6-t6 zt 5-i, vzmény jy vátáár j zrv rthénr é z r v b r j r ító izványk drbként fbrár ó t ó z p t m b r 5 - i pnőért mnt j y irdákbn b z á r ó ; ö z b k r k t ó b r -tö k p h t ó k. m n t j y i r d tján áprii i, ő z t á r é i d á r z m b r trédiáj*' ődá j n á r -tö któbr 5-i bé ár z ó ó j y k i bzrz i, m f n k r d m b r htők. k i rz kr n n i -tö zptmbr i b z á r ó, y n y z b á ú művzi mrn jhr bárányr min ménynk z d d n i kr dn időbn, rdi znkár y fjthttn m m n é, z priü ó-tó zt 5 i ftétnü rdj m z k b z á r ó, tvz k n hzó z n k á r z b d v d á z n i. mt tzzék fiér vnt t Szdr z b d t é r i j á t é rndét k i m n d j véü, hy kk mtkintr. zrvr^ d á m r, m i r é. kyrtjővt i k ó r h á z t i k i ó. z yóv zbd d n i. n n k z mút évi i k r k r r indítt tóbbi r n d k z é n k z m ták k r k d m ü y i miniz yrázt, hy m r d d i i trt, h y z. n. ó rhá t i v i t zkr v d k r ö zti kiót z idén i m i m é rétti öni. z n b n zt rn tj. f y ó évbn i, m m t z dkzt y vizéők k i mit ztndőbn; frmb játzdt ák.yképpn, h y ö k r ü :. férfi főrhánk vió rétté tót v d b tó őtték p z t ó z ö v - ' ', Sötétkék S fkt b \\ y ó t, m i n t h zz z i n b n, fyztói ár métrn őttk v n é örétövként (5 P 35 f ;. ötét ziü kré vntkzón pdi zt vy b í r n zínű bkzö-.t, dták ő, iiy z ky".-.nár métrnként 4 P 83 f ; ó. öv v t. S t r x n d r á z ö v t r {64 m. Sznt Itván hti épmű v é i P r r m. Sznt Itván htébn B d p t r tzók f i ymét fhívjk zn ő n y ö k r, mykt z k m r B d pti épművi Bizttá ( I V. S z é p t 5.) vidékiknk nyújt p r r m m z r ü n b mtt. bmttákhz díj tn kíérőt é z k z r ű ő dót dnk mtkintr krünk : várhy, Föd tni Intézt, ú z m, K é p tár, r i t z i t, S v á b h y, ivizáó, átyátmp m, z ö z z b r k, kirá y i p t, z r z á h á z, m. kir. Kúri, G ü - B b irj török fürdő t b. G y ü k z é z z két m i n d n np r 9 - k r IV. Szép t 5. zám tt. B ő v b b fviáítát d v r m y i népművi titkárá T ó vr n. z é é b n ) P 0 f : 4. ) n y r p m t z ö v t, ár 4 9 f ; b ) fhéríttt pmtzövt, ár 6 J í ; ) kékr vy fktér fttt p m t z ö v t, r 69 f. i n d zk z n y k ép y, m i n t iviv ó k, j j minő é ű k é trtók. m i n ő é ükt miniztérim áf itóán nőrzi, j i á n j minőéű ár thát nm krüht t r m b. z n y k n zövtk (jt.i d á i r bzöv vy n y m á ftünttv. Vndrbit tát p é n z. Vndrbit mriki mii r d t mintrjúvt y új áíró. z intrjú r á n V n d r bit kövtkzőkt mndt: y z r tátm k rzényt tmbn, ö z n néy. nt v t bnn y ki é d n. édán kövtkző z ö v : ki r k á m z rró bznk, k i f ő i bznk, nná v á á r n k. " z vynm k. H ö n j ó rkám kövtéményirő tájé kzódni kr, v rndz rn Rkáméi tt, Bh Sándr kitűnőnzrkzttt zkpját. z j zám vátz t t r t m m, dún iztrát k i r k t r v t t m t j n t m. őfizti ár y é v r P. K i d ó h i v t : Bdpt, V. B á vány ti.. Kérjn mttvány zmt. K n t á r - i : nyi p p:árké! ő mindnki Hir Fizn pnkr. fdrázüztk záróráj. büyminiztr rndkz érti bd z űri- n ö i i d r á z kitk h é t k ö z n p k n t i, rk»r b k z á r n i k hét ór tán h ú z t t rdőnyök ztrt jtók m ö ö t t m z bd d i z n i r., m r t m n n y i b;! r i i d i t m z é m i t t r n d ő r é közi b r b é y k f d r á z k n föjntt k, éy rndt m z j n t ő p é n z b í r á t vn m tán. z Én Újám újbb zámát n é p z r ű i b j b k n d j i n kivü íné k m, vr, k é p d i z i t i. t t v á n y z á I zívn küd mindn ó y r m k n k kidóhivt, B - ; it, Y. ndráy t ö. ő fizti pnő. dij y nydévié Ö n y i k á i k í é r t z mút hétn Ktn n n k m á r m i k h j d n túó K m á rmbn imrtn kbó ködt ivtt Súy yhiré é i biv ő b b z ttni mbrzrtt" fözkórhákbn vttk á p á á, m j d mntő i n k á t h z t k yőri k ö z k ó r h z b vitték tvábbi r v i k zr. vizát mindt, h y fit h j d n t m i k é z ttt z ö r n y ű kdtr. Siiz ánn ^ d i á k n r á i ó k r tnt m á r Hkr k ö n y v k r kd ( y i m á n d i t 4. Tfn 6.) t n k ö n y v i b ő. i n d n könyv ú j b b k i d á b n, j hznát áptbn fé árért. Iró t r k, j ó m i n ő é ű körzők, már kphtók. Brzm zrnétn é kibéri m m b n. H á z r n é t n é.történj z mút hétn K i b é r n, z t t n i úynvztt K i m m b n. Tőth Gy kibéri k, m i n t m i m münká dztt mtrik rőr átzrt ki vízi mm bn, i n i k z b é r f z üzmbn éyő hnrrő i.krt v n n i zí jt. ny ndíti) krék hjtó /íji ikpt T ó t h Gyát é m (f h r t é p k közti b tn pdózthz zrítv. Ét vzéy á p é i b n záíttt i I K yőri közkórházb, h máiiiipittiák, hy nyki y : ö r t,.yrzk<idát, 6 iy b ő é küő é r ü é k t znvhdtt; ú y z r n é t n é ' b n mindt vizát nnk k,. ri ér, h y trh- v k i t f ő é. Szméyznái iz Hányk kphtók: Hkr Dző könyv krkdébn. K t h i k Szm. Rnd kívü vátzt t r t m m j nt m Kthik Szm zti z á m i. Átán é r d k ő d é r trtht z á m t P n ráz Kámán t n m á n y znt itváni m y r á m z m ö r ö k hivtááró r ó p á b n é D i d m é r é rró kérdrő, h y ht n p j i n k b n izá hábrút vini. Kd Géz tjn j d t k k viáítj m Lizt Frn myráát. Sk má tnmány, ö z f ó tárdmtdmányi zépir d m i mék, f i m k r i t i k k ü födi krónik f k z z á k z v n éét kitűnő fyóirtnk, m yt Sznt I t v á n - T á r t ( B dpt, VIII. Szntkiráyi-t 8. d k i. y zám ár p n ő. L á n y k k füyt mtt járhtnk tánik áb. büyminiztérim hív it p b n rndtt k ö zöt rró, hy nyiván tánikák y k r ó k ó r á i n, z úynvztt ö z t á n k n tánik 7. étvt b nm tötött n ö v n d é k é n k k züő vy füytr k m h z zátrtzó kíértébn zbd mjnni t á n i k á b ó távzni. á n y k n k, mé h 7. étévükt b i tötötték, z ö z t á n r ó k züő vy hzzátrtzó k í é r t é b n z b d t á v z n i k. rndt m á r é t b i k ptt. Dr. py Gy K m á r m v á r m y n y. fövé t á r át i r t á b b i művit á r ítár mzrztük : K m á r m m y vétáránk középkri k v i.50 Jóki mékkönyv (ntná rimi kidá). yr diőé.50 Kphtó ptán tánvétt mrndhtő : H K R D Z S Ő k ön y v k r k dé bn Kmárm, Imndi-út 4. zám. Tötőtt, Pti I riiy, Lvéir k, i vi. Hdűhrk, Képpk, kphtók Hkr Dző ppirkrkdébn, Kmárm. ^ Kmárnm Ti. 58. z. kzít é rktárn trt b t n övkt, ktyürükt, víztrtáykt, mnt m z i k - p k t, v i r á v á z á k t, i r k r t k, i r m é k k ö v k t, b t n krítkt yzrű diz k i v i t b n. intákk é á r j á n t k k m k r é r k é z é zák.

6 6. d. Kmármmyi Hírp. "4. zt i í Kmármtnyi Hitbnk R. T. Kmárm-Újvár. ptők trtékp: 00 zr P. Kmárm, Imándi-űt 6. zám. bnk működ kitrjd bnkzkm mindn áztár: btétk; btétkönyvkékr fyózámákr. Értékppírk vét dá. Tőzdi mbizák bnyítá bdpti küfödi tőzdékn. Kü- bfödi kkk krkdmi tványk bhjtá. Átták mhitzk b- küfödr. Küfödi pénzk bvátá mindnkr hivt npi árfymn. yr-frni Biztító Rzvénytárá Kmármmyi bábni m. kir. ámi ménbirtk péküzm zt 5-tő bérbdó. rzt bérti ftétkt pnő bküdt nébn mküdi ménbirtk Iztóá. (Bábnpzt.) Férfi-, női- yrmk krékpárk kdvző ftétk mtt k p h t ó k Gyóky vkrkdbn Kmárm. Styr-Wffnrd épk ydáriiá. Hznát krékpárkt bréünk vy kzpénzért mvzünk. y ádi ház Hrthy ikó-tn d ó, féért átvhtő- im kidóbn iki tnévr ri ád vá fi tnót tj átár, (küön zb) pári ik zmzédáábn. im kidóhivtbn. drb. jókrbn évő Stndrd 3- - rádió tj fzr znn dó. im kidóbn. Vzérüynöké. kmármi kir. járábíróá mint tkkönyvi htóá zám. Árvri hirdtmény-kivnt. Brdr Sándr vérhjttnk dr. hái Ján vérhjtát znvdő n indíttt vérhjtái üyébn tkkönyvi htóá vérhjtái árvrt 38 P 3 f. tőkkövt járéki bhjtá vétt kmármi kir. járábíróá trütén vő Szny közébn fkvő, dr. háy Ján nvén áó: zőnyi 87. z. btétbn. rz. 90b. hrzám tt fvtt Pnnóni dűőbn vő zántór 300 pnő kikiátái árbn ; zónyi 0. z. btétbn f. rz hrz. tt fvtt Pnnóni dűőbn évő zóőr J P. kikiátái árbn, zönyi 8. zámú btétbn... rzám hrzám :tt fvtt Pnnóni dűőbn évő zőőr rdőr H50 P. kikiátái árbn, zönyi 6. z. tkkönyvi btétbn: I. 5. rzám 876, í77, 878, 879, 880 hrzám tt fvti Tti útr dűőbn vő zántó- rét- zőőbő dr. háy Ján nvén áó itőér 60 pnő kikiátái árbn, II. 3 rzám 3, 4, 5. hrzám tt fvtt Réti by dűőbn vő zántó- krt- zőőbő háy Ján dr. nvén áió itőéér 60 P. kikiátái árbn. zönyi 83. z. btétbn I.,. rz. 897, 898. hrzám tt fvtt Pnnóni dűőbn évő rdő zőőbő dr. háy Ján nvén áá itőéér 8» pnő kikiátái árbn rndt. z árvrt 934. évi zptmbr hó. npján déőtt 9 órkr Szőny közéházáná fják mtrtni. z árvr á krüő intn itőé z árvri fttétkbn mápíttt árná nybb árn nm dhtók. z árvrni zándékzók kötk bántpénzü kikiátái ár zázékát kzpénzbn, vy z 88. L. t ábn mhtárztt árfymm zámíttt óvdékkép értékppirbn kiküdöttné tnni, hy bántpénznk ő birói tétb hyzérő kiáíttt téti imrvényt kiküdöttnk átdni z árvri ftétkt ámi (88. L. t , 5., 7. ; 98. L. É.. ) z ki z intnért kikiátái árná mbb íértt ttt. h többt iérni nki m kr, köt nymbn kikiátái ár zázék zrint mápíttt bántpénzt z át iért ár ynnnyi zázékái kizítni. (98. LÍ.. ). Kmárm, 934. évi máj hé 8. npján. Bd k. kir. jb. nök. kidmány hitéü: P. H. KISS ÁTYÁS. hív. tiztviő. w *. " S *0 QJ U -*-» U 0 5 «hi * S). r- SJ Q /3 í bf» «H Gyv.. Szv. /3 /3 rj /5 ^ i /5 IR : -, ri i 0 ) t iq r- r in t!- Í x r- n n 3S J5 (* - H W <Q -r P5 if 'i- r - r-» i t 5 r- n i -. *Q «f f r t f í ir. W -r *f ~J r»0 ifi -r - t r ft ri i L r*- r «n j Tf r*: r D - Q m T -f Í J Sf- Q i - - /, D if5 (fi 9 P» - - t - t «ir* « D R ^ r I*- i r n t r- ' - TÍ- rt rí" r? '?). _5$ 3 8 -í" r 33 r5 ñ S i -T r 33 5 L = - *y 'S-S**, r= "S 7 *< r»- j U ". ) * i i i! I I I 8 S S S Prá ~ fpá t i SSSÍ^Ö^' ^30 0) S 5 00 ) í S < - - 0» h - I ^ L»0 rrt^j-ili I (fi r i^ i L ( " ' t r r HÍ S SSL S r4 T,,50 0 ) 0 0 ' 't n röríS í- - ^ - r ' ' 'J S 8 S8 S ífi m t f Z %? í ) 0 i r^i i i ' ' 'D h- -i r ^ *U. HB «r r ri ^- r x ( < ) p x -T Tt J - T ' t ; r r I J 'Ji ) - I G d n - ; : t r TZLr? r j) 3» 3 t U J 'Sé!Tb -r : 33 < 5.0 i T 3 -t rj 0 t*- ri f*- tó Q 'J -r r r ' i 0 '.- 3 -T!* "~ Ámák 0 ű ri -r r n r S r- *) ^ r L'. rj r-i r Q r t r.0 r-j Í r^x y ) -y) n r i r -0 -r..0 Í í-»0 ~ T ri rr 3 33 t- 'x r r r r: r i {/ 0 L *r r «9 ; ' t/3 0 mák *< ' I r ^ - i : /. 3 :/: _/ - i *v t r 0 J -0 S t/3 x *. r ". T I^ -0 ű J ír i * ~ Ti -, - -Z ö t r 5 5 ^ n " 8 rò i it3 «"rf ^ 0 <J L "S '. : * J ; JI w. - 0 r r r r < 0 0 í * fi Q 9 5i < *J f S r r r- r ± I T-!^ " ' r -r b r -r r x r í. 3 * p x r- [j-w r ^ -8 ' r^-* j = ; -0 à 8 - *^ t^i - r^ * r J" r.!! "S8R I t t T it. j5 5 i»0 3T 5 -! r i ír - x 3 «( r. - i in t ' G í J ;0 i R ö 8 8 S it3 r t«i ' i i i r rj r t. : pótó Ámák t pótó 8 S ì ñ i ) f 00 - S J S j "»* 4Q F5 S P ' r É r 5 'Si /5 0 I '. r -«t -<t r í ' S 8 r i* ; ' [ 00 <f 4»0 ' Q 0 in ^ ^ 5 r «~ ;» tí v- "SJ (0 I t S (= ^ H *«i* ^ i 588 = r r ^í* t pótó Ifi :R S ^ 0 r r r - «ir 0 i in i h» ^ ri ymttt Hkr Dző könyvnymdájábn Kmárm, yimndi-t 4. Fő kidó: Hkr Dző.

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

1141+SA OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP SA05 ELEKTR

1141+SA OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP SA05 ELEKTR ZR 1 1 1 T J H O KTRO P Z G N PI n.hu n.hu O TRO K P Z 111 HJT PING ZP TUJDONÁGI 111- pinópt con nomáú ándk koáá ttk m komptibii ábbi pítőnokk. DN 1-i odmnt tán ftt öntött tán kü kmá. Tntömít NBR o-űű.

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 6 M 15 6 z nnlk n 115 1 nl ll nznnn zn nnn űkő zkkz l ll kznl nznk nnll züő nzkkől n z ln 15 kk kzn z lk kn, z ln 15 kk 1 kzn z lkn l kkzők nl l 1 1 ll nznnn zn nnn lő kznl nznk kzül z 1 llkl zn kznl nznk

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

ő ó ő ź źę ő ő ó ź ö Ĺ ú ü ó ű ü ó ő í í ő ő ő ź ö ó ó ö ö ü ů ő ö ů ő ö ź ä ü ł üó ú ę ü ü í ő ö ö ť ö ó ó ť ź ű ź ź ź ó ő ź ź ź ó í ö ź ę ü í ó ź ó ü ű ź źů ź í ź ó ź ő ý ź ü źú í ó ź ű ź ú ö ö í ó ź

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

ő ľ ľ ľ ľ ü ő ő ą ü É í ľ ő ő ő í ü ő ü ö í ü ü ö ö ź ő ź ő ö í í ü ő ľ ü ő Ĺ ć ü ľ í ú ľí í Í í ľ í ő ü ö ü í í ľ ł ľľ őö ö ý ő ő ź ź í ö ý ľ ő ö ö Ó ő ľ ö ő ö ź ľ ö ľ ő ü ö źůő ę ö í ö ő Ĺ ľ ü ö ő đ

Részletesebben

Hátracsatolt mesterséges neuronháló modellek

Hátracsatolt mesterséges neuronháló modellek Háo m uoháó modk A háo (fdbk) modk z pu uoj fõ mk õ, z oupu uoj f, hm vzf. Íy y uo km vzoódk y mõzõ uojá, zá vzo uo bmk k füh koább 1. km kõ. Ez háók zoív mmók vó mûködük oá z pu ádáko y ív kov foymo kzü

Részletesebben

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR

csak csak4 csak3 csak1 sak csak2 NYERŐÁR mn W FM K F v n d m n d K v d 3 p d 3p 0 d 0 0 0 ó vn g 0 p mb B x M hnő po pő 3 0 3 30 CLgnd 0 Mpo á E gán po á v p g őn gbó M 8 m 08 Nop nú ó K ú ó ú á mn nop n m o C pá bnph ó ü önbö ő m bn 8 0 P dá

Részletesebben

ú ú ő ú ő ü ö ö ű ö ő ó ó ó ł ć ő ö ö ť ę ę ő ö ö ő ę ö Ĺ ő ő őł ű ö ö ő ö Í ö Ĺ ö ü ű ö ÍÍ ö Ĺ ű ö ö ü ö ó ö ő ű ö Ĺ ő ö ó ő ü ű ö ü ö Ĺ ö ę ő ú ü ű ü Ĺ ö ő Í Í ö ö ü ű ű ö ó ö ö ő ó ó ö Ĺ Á ö ű ö ä ó

Részletesebben

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean

Háztartási termékek ártáblázat Megnevezés Nettó ár Bruttó ár Bellis Classic 200 254 Bellis Mini-Maxi 0 Bello Plusz 120 152 Mekkmester 1558 1979 Clean ppí bndő B n K M M ndu A o G n h o db o h B n C h db o B n J n h db o V h db o B n n C R n h o db o n E o n h db o o K d h o db o B n n N u h n db o B n J oy h o db o B C h o AI RENDGYŐRK Gy ő ő őu +(

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ ő Ü É í ľ ü ľ ľü ľ íľ ő ľ ő ú ź ő í ő ö ü ü ő ź Ö ľ ő ö ü ź ő ó ő ő ö ľ ľ ö ü í ö ľ ó ę ľö í ľ ő ü ö ź ő í ľ ź ó ó ó ü ó ł ł ő ö ű í í ü ó í ł í ö ü ó í ó ő ő í ú í ő ó ö ź ó ő ü ú í ą í ú łí

Részletesebben

ú ľ ú Í Ó ú Ö ľ ő Ĺ óľ ö ő ü ľ ľ ľ ó ű ľ ľó ő ó ő ó ľ ö ő ó ő ő ö ö ö ő ú ő ü ű ő ó ó ö ó ő ő ľ Ü ő ó ő ő ó ľ ő ť ö ő ü ł ź ő ö ó Í ő ő ó ü ó ö ó ő ľ ő ö ő ü ő ľ ö ó ó ó ó ú ö ó ľó ő ő Ĺ ő ě ü ł ó ź ő

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

ó ł ö ú ú ő ő ú Ú Ú ó ú Ö ő ü ó ú úö ć ó ó ö ó ó ő ő ő ő ő ő ó ó ö ö ő Ĺ ü ú ú ö ó łć ő ő ú ć ú ó ú ő ő ó ő ő ú Íő ó Í Ĺ Ĺ ö ú ü ó ę Ĺ ú ö ó ö ő Í ú É ą Í ó ő ő ó ő ő ť ó ő Ĺ ť ť Ĺ ó ú ö ö ő ć ő ő ő Í

Részletesebben

ő ź ő ő ő ő ő ź í ő ő í Ü Ĺ ö ę í ö ő ő ő ű ő ę Ö ź ű ő ő ő ö ö ú ő ź ź ő ő ö ő ö ő í ý ö đ ő Ó ő ő ő ö ź ö ź ö í ú ö í í ő ú ź ő ę ę í ź đ í ö í ö ź í ö ę ź ź ź ö ö ú í ű ö ő ő ő ö ö ű ź ź ę ö í ő ő ö

Részletesebben

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG

FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 2014 MAGYARORSZÁG FOGYASZTÓI FIZETÉSI JELENTÉS 0 MAGYARORSZÁG Magyarorzág A lgfontoabb mgállapítáo: A magyaro nagy többég időbn bfizti zámláit. Mintgy 0%-na azonban nagy nhézégt oozna a havi bfizté. A magyaro zrint a pénzügyi

Részletesebben

ľ ő ľü ő ő ü ľ ü ö ő ł ő ü ü ő Á É Á Ú É Ü É ő ú ő ő ľ ő üľ ľ ľ ő ő ľ Á Á É Á Ú Ó É Ü É Á Á ő Ĺ ź ľ ő ľ ő ľ ü ő ő ľ ő ő ľ ő Í ő ő ő ú ľ ő ľ É Í É ő ő ľ ö ő ő ő ľ ľ ő ľ ő ľ ü ö ú ŕ ő ľ ľ ő ő ľ ő ő ľ ő ő

Részletesebben

ú ú Ż ę ęĺ ą ł ő ú Ö ő ü ü ö ó ö ź ő ö ő ó ó ö Á ó ó í ö í ö ó ó ő í ö ü ö ö ü ö ö ú ő Ĺ ö ó í ö ú í ü ö ü ö ó ó ő Ą ö ő í ó ó ü ó ő Ź ö í Í ő í í ö ű ö őł ü í ö ö ő ó ő ő ó ö ö ö ö ő ü ö í í ű ó ó í í

Részletesebben

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826

Italnagykereskedés. Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2014. 11. 15-12. 06. Siófok, Dózsa Gy. u. 108. Tel.: 84/314-902 30/478-6826 Vdgáó, Kdõ 2014.. 15-12. 06. Igyd Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 84/314-902 30/478-6826 Kp, Rá u. 2. T.: 30/405-6982 Kp, Gub S. u. 51/. T.: 82/510-323; 82/314-8 30/478-6954 P, Lgzzgyá u. 19. T.: 72/324-332 30/216-0723

Részletesebben

ľ ľ ü ľ ľ ľ Ę í ü ź ľú í ü É Íľ É Á É Ü ľé Ü Á ľ É Íľ Á É Á Éľ Ü É ĄĹ Á ą Ą É Á ľ ü ľ ü Ĺ Ú ú ź ú źęź Í ľ ü ý ę íí ľ ę ľ ź ľ É í ľ ł í í ľ ź í Í Í ę ľ ý ü ü ü ź ü ľ ú íá ú ä đ źń ľ í Í ú í í ź í ľ ť í

Részletesebben

ź ó ő ź ő ó ú í ö ú ú ö ü ő ö ű ó ö ő ú ź ú ž ę ó í ó ó ł ł ě í ö ó ó š Ę ö ő ö š ű ó ě ő š ź ö ü ó ó ü íí ň í ö ó í ü ő í ó í í ö ö źą ő ü íł ź ó ö ő ä í ó Ę ö ő ö ű ń ř ő ö ö Í ü ó íí ü ő ó ú ú í í íí

Részletesebben

ő ýľ ú ľ ľ ľ ú ľ Ś Ü ő ł ő ń Ö ľ ő ü Ę ľ ľ í ľ Á ľ ő í ö ö ő ć ń ő ő ő ö ö ö ö ö ľ ľ ű ö ö ő í ü ľ ö ú Ö ľ ö í ü í ľ ľ ľ ö őö źł ľ ö ü ő ő ü ö ő ľ ú ľ ő í ő í Ö ö í í ő Í ę ý í ö ö í í ľ Ą Ą ú ľ ľ ő ü

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. jú li us 8., szerda TARTALOMJEGYZÉK Oldal 95. szám 2009. évi LXXVII. tör vény A köz te her vi se lés rend sze ré nek át ala kí tá sát cél zó tör - vénymódosításokról...

Részletesebben

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester

1. Előterjesztés a Képviselő-testület működését érintő önkormányzati rendeletek felülvizsgálatára Előterjesztő: Kecze István polgármester Kisújszlls Vros Önkormnyzata Kpviselő-testületnek Egszsgügyi, Szocilis s Sportbizottsga Elnöktől 5310 Kisújszlls, Szabadsg tr 1. sz. : 59/520 222 Fax: 59/321-139 e-mail: kisujph@kisujszallas.hu honlap:

Részletesebben

ő Öľ ü ú Ö ľ ő ü ó óľ ő ő ü ľ Á ę ö ő ó ę ő ľ ó ĺ ü í ę ę ő ő ó ő ö ö ő ö ó ő ó ü ő ü ő ü ő ę ľ ę í ľ ü ő É ó ó ľ ö ő ó ó Ó ő ó ę ő ö ó ü ő ú í ö ę ú ő ő ü ő ĺ ü ü ĺ í ü ü ö ę ó ľ ü ő ő ę í ő ę ę ő Á ü

Részletesebben

ÉPÍTÉSZ MŰSZAKI LEÍRÁS Tárgy: 5 lakásos lakóépület PRIZMAHÁZ Engedélyezési terv Helyszín: 1021 Budapest, Budenz út 12/b, HRSZ.: 10988/4 Tervező: Csongrádi János okleveles építészmérnök É-1 01-0795 1038

Részletesebben

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL.

A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. Épít b. Élvzz lőnyit. 10 Alumínium bjárati ajtók A MEGTAKARÍTÁSÉRT. A MINŐSÉGÉRT. A KÖRNYEZETÉRT. A HOCO-TÓL. HOCO ALUMÍNIUM BEJÁRATI AJTÓK. Mggyőző érvk a takarékoág é igényég mlltt! A jövőr trvzv! Bizto

Részletesebben

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott

Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott Me se ku tyá val és bi cik li vel Barni har ma dik szü le tés nap já ra ka pott egy gyö nyö rû bi cik lit. volt két nagy ke re ke, két kis ke re ke, egy szél vé dõ je, ben zin tar tá lya, szi ré ná ja,

Részletesebben

MERCEDES-BENZ HUNGÁRIA KFT. CLASSIC SELECTION 2011

MERCEDES-BENZ HUNGÁRIA KFT. CLASSIC SELECTION 2011 kkzám Mért Mvzé Ábr Lírá tár Sorozt B6 695 5283 y mértb Bb pk Sötétkék zíű bb pk, koká béé, fém tt. Az ő réz hímztt, törtém Mrd-Bz táhtó. 4 760 Ft B6 695 7637 B6 695 7638 B6 695 7639 B6 695 7640 B6 695

Részletesebben

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal

145. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1344, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. ok tó ber 26., péntek 145. szám Ára: 1344, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CXVII. tv. A fog lal koz ta tói nyug díj ról és in téz mé nye i rõl... 10192 282/2007.

Részletesebben

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa

I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása l.a Ö n korm ányzati h iva ta l m ű kö d ésén ek tám o g a tá sa 2. melléklet a 2014. évi költségvetésről szóló 8/2014.(IX.12.) önkormányzati rendelethez A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak a I. Helyi önkormányzatok működésének általános

Részletesebben

ö ő ü ó ü ü ő ő ó ľ ö ź ľ ő ľ ľ ľ Ű ľ í ľ ľ í ú ľ í ľ ő ő ó í ó ö ö ź ť ó ľ ü ö ó ü í ő ú í ő ő ű ó í ť ő ü ű ö ľ ő í ő ó ö ó ó ó ő ö ť ľ ó í ľ ę ő ö ľ ľ ü ůź ę ľ ó ó ę ó í ü ő ó öľ ľ ó Á ó ö ó í ő ľ í

Részletesebben

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339

NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 NAGYÍTÁS MOL NÁR ISCSU ISTVÁN RAINER M. JÁ NOS SÁRKÖZY RÉKA A HATVANAS ÉVEK VILÁGA 339 338 A fény ké pe ket a Ma gyar Nem ze ti Mú ze um Tör té ne ti Fény kép tárából (Nép sza bad ságar chí vu m, Ká dár

Részletesebben

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X

S Z L A U K Ó L Á S Z L Ó C O M I X SZLAUKÓ LÁSZLÓ C O M I X A cím OL da LOn SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX (RÉSZLET) 1996 SZLAUKÓ LÁSZLÓ 2006 KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY 2006 SZLAUKÓ LÁSZLÓ COMIX KÉPÍRÁS MÛVÉSZETI ALAPÍTVÁNY, KAPOSVÁR SZIGETVÁRI

Részletesebben

FEL002E A munkavégzéshez biztonságos munkaeszköz eszköz biztosítása. FEL002R M.végzéshez bizt. szüks. szerint felülvizsg. ell. munkaeszk. rend. áll.

FEL002E A munkavégzéshez biztonságos munkaeszköz eszköz biztosítása. FEL002R M.végzéshez bizt. szüks. szerint felülvizsg. ell. munkaeszk. rend. áll. felülvizsgálatának végrehajtása; a gázhegesztő, lángvágó továbbá a villamos hegesztő készülékek és berendezések ellenőrzésének végrehajtása; az időszakos vizsgálat, ellenőrzés hatálya alá nem tartozó munkaeszközök

Részletesebben

ő á ó á ź é ő ę ü é ő á á ő ő á á á Ü ĺá ő ĺ Ő É ő á á ú é é á á ó á á á ő ő ńá ő é í ó á á á íü ĺá á ü é ö é á é é é ĺ ő á á é á á é é á é é ó á á ó á é ń á ź ü é á ó é é í á ó é ő é é ĺ í Ü ő ú é ő é

Részletesebben

ú ľ ú ź Ż ľ ľ ľ Í Ó ú ľ Ö ő óľ ľ ő ľ í ó ű ő ĺő ľ í ő ó ä ő ó ő ó ĺ ó ľ ź ľ ő ő ľ ő ő ő ó ő ľ ő ľ í í ő ľ Źő í ó ł Í ő ú Í ĺ ĺ ó ź ó ó ó ľ ó í ľ ľ ĺ ł Đ ő ľ ĺ ľ ő ő í Ö í ő ĺź Ü Ü ó ń ý ĺ ľ í ľ ó ő ĺí

Részletesebben

ú ú ľ Ż Ż ľ ľ Ú ő ľ ú ľ ő ü ľ ü ľ ö ľ ű ö ú ĺ ć őą ł Ö ö ö ö ö ö ű ö ü ö ľ öľ ĺíł ü ü ű ö ľ ł ľ ĺ Ä ľ ĺ ľ ü ö ő ő ľ É ö í ĺ í ľ ľ ö ú ľ Ż ú ľ ú ő ű ľ ľ ő ľ Ö í ü ü ú ľ ľ ľ ĺ ĺ ľ ľ ľ ú ű ő úľ Íř Í öľö ń

Részletesebben

ú ľ ľ ú ľ ĺ ľ í ú ľ ľ ĺ ĺ ľ ü ľ ľ ĺ í ú í ľ í ľ ľ ú ö ľ í ľ í ü ě í ź ö ö ľ Ĺ ú ö ź ö ö ö ú í ö ö ö ć ĺ ź ü ö ľ ü ľ ű ű ö ö ĺĺ ü í í í ö Í Ą ý í í ź ö ę ö łĺ í ü ę ú ę í ö ü í ę ę ę ú ľ í ú í ű ę ę í ü

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ III. év fo lyam 7. szám 28 Ft 2006. jú li us 0. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI ÉRTESÍTÕ A KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÚJ HELYEN A KÖZLÖNYBOLT! 2006. jú li us 3-tól a Köz löny

Részletesebben

ú Ĺ ú ő Í ö ű ö ő ő Ĺ Í ő ö í ű ö ó ö ő ó ó ő ö ó ö ő í ö ő ó ó ő ö ú ť ö ő ő Ö ó ó í í Ĺ ö ő ó ó ö ó í Ĺ ť í ú ćą ő ö ö ő Ĺ Ĺ ó ú ó đ ó ń ő í ó í ö ź ń Í Ö ú ę ő ó ö ó ő ö í í ó í ó í ó ű ő ó ź í ö ö

Részletesebben

ĺ ú ő ů ő ő ú ü Í Í Ó ú ö ő ü ő őł ő ó ĺĺ ń ú ĺ í ĺ í ő ő ő ö ő ó ő ő ĺ ő ő ö í ő ó ĺ ő ő ĺĺ ĺ ĺ ĺ ó ĺĺ ő ő ĺ ő ĺ ő ő ú ĺĺ ĺ ĺí ĺ ő ĺí í ó ó ó ü ĺĺ ő ő ł í ő ő ĺ ő ő ő ő í ĺ ó ő ő í ő ő ł í ő ő í ú ź ĺ

Részletesebben

ü ó ŕ É ó ó ó ő Á Á ł ł ü ö ü ó í ű ó ó Í ü ő ü Ú ó Ę ó ó ö ó í ő ő ó ü ö ü ő ű ő ő ű ó í ö ó ő ó ó ö ő ő ó ó ó ő ó ó ö ő ó ó É ö Í ó ő ó í ű í ó í ő ó ü ö ő ü ű ű ő ő ü ö ö ő ű ťí í óö ü ó ö ő ü ő ő í

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

ľłé ó ľ í ľő ő ő ę ő ü ő ľ ó ó ő ó Ĺ ľő í í ö Í ó ľ ř ľ É Í É Íľ ľ ń ł ľ łľé ł ľá ł ó É Ü ľ ŕ ł ľ ľľ ľé ż ÍÍ ź ő ő ü ź ó í ő ó í ď ľ ó ýę í ő ö ľ ü ľ í ó ö ý ľ ö ö ő ź ö ő ą ü ó ń ę đ ü ę ő ď ő ź ź Ľ Á

Részletesebben

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ...

Mintafeladatsor. 2. A jó, megfelelô szinonimája az utolsó két betû nélkül. ... MRO Histori Tlon: 06-1/336-1656 E-mil: ino@lvsznk.hu Mintltsor 1. 2. Ey ismrt myrorszái város nvét kphto, h mhtározásokt h ly - sn jt m, mllô sorrn rko és véül összolvso. 1. Lht kirkoó, nmztközi, szkmi;

Részletesebben

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n.

SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. 0017. számú. B u d a p e s t, 1964. j ún i u s 1 - é n. BELÜGYMINISZTÉRI UM 1024/17/1964 A SZIGORÚAN TITKOS! Hatályon kívül helyezve: 001/65 min. u t. MAGYAR N É P K Ö Z T Á R S A S Á G b e l ü g y m i n i s z t e r h e l y e t t e s é n e k 0017. számú U T

Részletesebben

í ő í ü ś í ł Á í ő ő í ä í í ő Á Ą í ď ť í ł í í í ł Í í ü í í Ó ő ŕ í Ó ä Í ł ő Ą ł í í ő í ü Ó ę Í Ő Ó í Ó í í í í í í í í Ó í Ö ą Ó í Ö Ö Ó í É Í Ą í ť É ö ť ö Á Ö í í í ł ł Ö ł Ö ę Ö ę ę Ő ő ł ő í

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal

92. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú li us 10., kedd TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3234, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 10., kedd 92. szám Ára: 3234, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CI. tv. A döntéselõkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetõségének biz to sí tá sá

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére

A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére A versenyszabályozás hatása a hírközlés fejlődésére Pápai Zoltán A G a z d a s á g i V e r s e n y h i v a t a l 2é0 v e é s a m i u tá n a jö n 2010. október 19. A p i a c i v e r s e n y rée s a s z

Részletesebben

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13

EN 215-1 HD 1215-2. CD-ST VK.51.H4.47 Danfoss 05/2001 13 RA-N t pus termosztatikus szelepek elñobe ll t ssal EN 215-1 HD 1215-2 Alkalmaz s Egyenes szelep Sarokszelep Tér-sarok UK sarokszelep Az RA-N t pus szeleptesteket k tcs ves, szivatty s t vhñoell t vagy

Részletesebben

9. ábra A mediáció energia mezői

9. ábra A mediáció energia mezői 1 1 A Z Á L D O Z A T A R C H E T Í P U S Á N A K Á T A L A K Í T Á S A M i n t a l e g u t ó b b i f e j e z e t b e n l á t t u k, e l s d l e g e s k ü l d e t é s ü n k a z á l dáotzaalt a kaírtcáhs

Részletesebben

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV

LS A FELFOGATÁS FEJLÕDÉSE EV FFGÁ FJÕDÉ H F CG yá ó WWWBF KFC D FFGÓ KÉZÜÉKK É ÁK KDBÖGZÍÉ D CG Q D C Y 02 ÖÉ/HY é köü ááú á íák, k 1979-, y ó kööé á, 1 9 7 9 kõö ó é é, y y k ó kéüékk yááá ó áóá j óáják, õéék é áó,, q kk áóák kööõ

Részletesebben

ő ü ő ő ź Ĺ źą ő ő ľ ľ ü ü ź ľ ő ő ő ľ Í ń ź ľ ľ ü ö Í ü ę ü ő ľ ľ ę ľ Ö đź ü ę őđ ö ő Ę ý ú ł ő ő ľ ő ľ ľ ű ö ő ń ľ ő ľ đ ő ö Á ľ ľ ű ö ö ö ľ ő ö ľ ö ő ź ź ľ ľ ö Ĺ ő ő ő ľ ú ö ö ő ő ń ő ľ ö źń ź ź Ű ú

Részletesebben

ő Ĺ í í ő í ő ő ö ö Ő ü ü źů ü ű ö ő í ő ő í ő ü ü í ő ů ü ő ę ü ź ű í ő ü üö ő í ő ę ę ü ű ü í ź ź ď í ü í ü ő ő ü ę ő ö ő ź í ő ő ö ö üö Í ö ö ü ő Á ő ő ő ś ö í ő ź Í ú ź ő ö í ź ö đ ö őí ő ü ő ź ź Ĺ

Részletesebben

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál!

FIGYELEM! Ez a kérdőív az adatszolgáltatás teljesítésére nem alkalmas, csak tájékoztatóul szolgál! FIGYELEM! Ez a kérőív az aatszoláltatás tljsítésér nm alkalmas, csak tájékoztatóul szolál! KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL Az aatszoláltatás a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény (Stt.) 8. (2) bkzés

Részletesebben

ĺ ľ ľ ľ ú ĺ ź ľ ü ľ ú ü ľ óľ ľ ö ő ü í ó ĺ ű ó ľ í ő ó ö ö ó ő ľ ĺő ó ö ö ó ľ ľ ö ő ő ő ľ ľ ĺ ö ó í ő ĺő í ő ü Í ő ľ ĺ í ü ö ó ú ź Í ü ó ö ó ö ľ ű ö ő ő ĺ ö ő őőľö ö ľü ü ő ő ó ľ ľ ő őľ Íó ľ ő ó ú ő ľ

Részletesebben

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép

Alsó-Ausztria A nagy kiránduló térkép ó- é éé Ú :7000 ééű éé é á áá ó- ó ő é, é áj áááá éá vá é áv üé, á v á á é é íűéé é á é áá ő ó-á é- ávó, űő é ű á,, v ő őé váj áó ó- áó éé á já í Z Ö á éé! Ó- áó 00 -, +4/74/000-000 @ - v ő é: / é é é:

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. áp ri lis 3., péntek TARTALOMJEGYZÉK Oldal 44. szám 2009. évi XVII. tör vény A Ma gyar Köz tár sa ság 2008. évi költ ség ve té sé rõl szó ló 2007. évi

Részletesebben

ď í ő ó ő í Ĺ ő ő Íő ü ö ü ü ö ö ó í ó ő ü ü ú ó ü í ó ú Í ú ö ö ú ö ó ű ŕ ü ö ö ó ü ě ú í ő ú ű ő ö ó ű ö ú Ű ú ö í ó ö ö ú í ŕ ň í ő í ó ŕű ü Í ŕ ó ü ő ő ó ő ó ő ü ö ö ű Í í ó ü ő ü Ĺ ú ó ü ü Íď ö ő

Részletesebben

ő ĺ ó ĺĺľ ó Ĺ ľ ü ĺ ľ ľ ľ ó ő ĺĺ ĺ ó í ü ĺľ ö Ĺ ľ ü ö ľ ő ľ ü ľ í ü ó ó Ĺí í ó ĺí Ĺ ď ü ö ó í ĺ ő ę ö ľ ĺ óö ő ő ü ü ü í ĺí ľ ó ľ ő ö ü ľ ö ő í ö ó ĺ íĺ í ó ź ő ü ĺ ó ü ö ő íů ő ó ľ ö ó ő ö ó ő ü ü ĺĺ

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2009. feb ru ár 14., szombat 18. szám TARTALOMJEGYZÉK 4/2009. (II. 14.) MNB ren de let Új biz ton sá gi elem mel el lá tott 500 fo rin tos cím le tû bank

Részletesebben

2008. Irodabútor árjegyzék. Méret mm Nettó ár Típus Elemjel (szél x mély x mag)

2008. Irodabútor árjegyzék. Méret mm Nettó ár Típus Elemjel (szél x mély x mag) Típus Elemjel Típus Elemjel 71-2A 811 x 402 x 776 23 400 Ft 155-SE-J/B 402 x 402 x 1552 18 200 Ft 71-2A-2F-REG 811 x 402 x 776 40 300 Ft 156-2A-Ü 811 x 402 x 1552 41 600 Ft 71-2A-600 811 x 600 x 776 27

Részletesebben

ł ő ü ő ő ő ü ő ö Ę ü ö ę ť ę É Í É É Ü Ü Á É Í Ü É ą É Á É É ÉÁ Ü É Ü É É ł Á É ą Á ź Í źę ü ź ý ő ę ő ő ő ö ő ő ö ő ü ú ő ő ő ź ö ö ö ö ő ö ö ź ü ö ő ö ö ö ú ĚÍ Ę ä Í ł ő Ĺ ö ő ú ö ő ő ő ő ö ö ń ő ü

Részletesebben

ő Ĺ ó ľ ĺĺ ü ő ő ľ ĺő ľ ó ö ö ľ ĺ ľť É ĺ ĺ ľ ü ľ ü ľ ľ ĺ ó ĺ ű ö ľ ő ľ ľ í ľ ő ő ü ő í í ü ľ ĺ ó ö ü ĺí í ő ĺĺ í őđ ľ ů ő ü ź ľ ó í ő ü ĺ ö ó ő ź ĺ ö ó í ő ľ ü ó ó ó ó ó í ü ő ó öľ ę ü ľ ó Á ó ö ö ľ ő

Részletesebben

PAKS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV ÉS LEÍRÁS Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2003. (II. 12.) Kt. számú határozatával megállapított terv Módosítva és egységes szerkezetbe

Részletesebben

ó ö Ć žłä Ł ľ ľ ő Ĺ í ľ ó ő ľ ó ľ ľ ľ ľ ű ö ő ö ľ öľ ó ľ ľĺ ó ö Ĺ ó ö ő ö í ľ ü ö ö ľ í Ĺ Ĺ ö í í í ľ ó ľ ľ Ĺ ľ ľ ő Ĺ ó Ĺ ö ő ó Ĺ ó ő ő ľ ľ í ö Ż ľ ó ó ľ ľ í Ĺ ľ ő Ĺ ľ úö ľ Ż ó ó ľ ľ ő Ĺ ö ľ ó ó ľ ľ ü

Részletesebben

ő ü ó Ö ő ź ü ę ő ľ ő ľ ő ő í É ĺ ĺ ľ ü ó ľ ľ ľ ľĺ ó í ľ ľ ó í ĺ ő ő ő í Ü í ó í ü ő ľ ü ľ ö ĺ ó ö í ľ ü ő ő ű ź Ę ö ö ó ó í ó ó ĺź ó ť ĺź ó ö ö ü ö ü í ó í ő ź ű ź ú ö ö ó í ł ó ö ü í í ł ą í ó ł ö ü

Részletesebben

ľ Ä ę íł Ř Ę ł ł ó ú ľ í đ í Ú ľ ó ó ő ő ó ő ü ő É Á ľ Áľ É ű ö ź ľ ź ő Á ő ó ę í ő ö ö ö ö ö ü ö ő ü ő ó í ő ö ö ő í ü ő ö ö ó ł ĺű ó ľ ó ź ó ó ó ľ ö ó ó ó ó í ő í ü ľ ĺ í ő ő ü ľ ö ű ö ó ő ü ó ó ö ő

Részletesebben

é ü ó é ő ü é ó ó ę ľ ĺ ő é ľ ľ é é ő É Ű ó Ö É Ü É é ő ü ú ö Ĺ ľ ő é é ü ő é í é ő é é ľ é ľ ó í é ő ľ ő é é ľ ó ó é é í ő é óľ É Í É ő ő é é é ő é ő ć ő é é ľó é é ű ó í ő é Í ľ ő ő ľ ó é ő É ĺ Ú ó É

Részletesebben

ő ĽĽľľ ä ú ľ ľ ő ú Ż Ą Ż ł ľ ľ ľ ő ľ ú Ö ľ ő ó ü ľ ö ľ ł í ó Ü łľ ý ő í ú ľ Ö ľ őł ü ö ö ľó ö Ĺ ľó ó ľ ü ľ ö í ő ö í ő ľ ö ö ľ ľó ó ó Ż Ż ö ľ öľ í ú ő őł ü í Í ö ó ó ő ő Ż ö ú ľ ö ľ ö Ĺ ő ľ í ó ö ľ ľ ő

Részletesebben

ő ľ ľ ó ľ Ö ľ Á ľ ó ľ đ ľ Ú ó ö č ą í ą ą ô ó ó í Đü Ą ö ň Ś Ö í ę Ł Ą Ą ą í Ĺ ą ö ó ó ó í Á ľ ź ő Ą ô ł łľ ő ľ ľü ó ź ź Ą Ą ł Ą ą ďó í đó ö í ę Ą Ą ęá ę ô ŕł ł ó Ę Ä żäą Ä í ó ż üł ł č ň ł ľ ą Ł Ú Ł ý

Részletesebben

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi

2004-ben végze a Budapesti Közgazdaságtudományi S y Ju É Eu ó U ób É u ó v bb j bb j u mu. V ó v 1990- v j m - u ó jóv y bb, y óv m b -, v ü u ü ó, y y v bb ó y v v b. A m m j y b v vj - ó y m v, y v j j v u ób. A b u óbb v b u ó m v m b m mu ó bü.

Részletesebben

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft.

INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI PRAXISBAN. 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI PROBLÉMÁK ÉS AZOK MEGOLDÁSAI AZ ÁLLATORVOSI 2010. Október 18. Lorászkó Péter, NexusVet Kft. INFORMATIKAI ESZKÖZÖK KIVÁLASZTÁSÁNAK SZEMPONTJAI IA? C N A GAR BIZT O? JOGSZABÁL ÁR/ÉRTÉK Y KÖVETÉS?

Részletesebben

ő ú Ö ő ü ę ő Í í ü ú ü ő ü Á ő ő Ĺ í í ő ő ő Ĺ ü ő ö ő ö ö Ę ő ü ö ő ü ő í ü í ü ü í ő ö ü ő ö í ő Á ő ö í őĺ ú ő ú ő ö ĺ ő í ő ę í đ í í í ę ę ő í í ü ő í ú ő ü ú ő í í ĺ ő ö ő í ő í í ű ő ő ę í ę ü

Részletesebben

š ó ľ ĺ ľ ľ ľ ĺľ ü ľ ľ ľ ü óľ ú ĺ ľ ľ ľ đ í Ĺ ź ľ í ö É Íľ É Á Ü ľá É Í ľľ ľ ĺ Ú É Á É Ü É É Á ł ą Ĺ ĺ É ł ł ĺá ľ ü ľ ľ ľ ź źę ü ľ źú ľü ó ľ ó ľ ľó ó ó ľ ü í ó ó ó öľ đ í ö ľ ĺ ú ó ó ó ö ź ó ó ó ö ó ó

Részletesebben

ő ü ó ő ő ő ľ Ő É ú ü ľ ű ľ ľ ľ ü ľ ĺő ő í ó í ü ö ö ü ő ź ö ö ź ó ú ö ú ú ő ú ö ő ö ó ó ő ľü íľ ó Á í ú ó ĺ ú ő ű ľ ľ ó ź ü ź ó ő ó í ó í ő ü ľ ü ő ű ü Ĺ ú ľ ú í ő ö ő ö ú ő ö ö ľ ú ť ő ľ ĺ ő ó ó ú í

Részletesebben

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu

Italnagykereskedés. Rendeljen online naprakész árlistából! Vendéglátóknak, Kiskereskedõknek 2015. 04. 15-05. 31. www.siomente.hu www.m.hu Vdgáó, Kdõ 2015. 04. 15-05. 31. Igyd Rdj pz áábó! AZ INTERNETEN ÁRJEGYZÉKÜNKBÔL BÁRMIKOR, BÁRHONNAN, EGYSZERÛEN, ÖSSZEÁLLÍTHATJA RENDELÉSÉT. Sóf, Dóz Gy. u. 108. T.: 30/478-6826 f@m.hu Kpvá, Rá

Részletesebben

ä ü ę ü ó ł ö í ü źů ű É Í É É É É ł É Í ł ó ł Á É ĺá É Ü É É É Á Í ü ĺ Í ź ý ü ö ö ö í ź ź ö ö Ĺ ĺ ü ĺ ź ó ü ĺ í ĺ źą ń ĺ ó ę ö ö ź ó ó ó ĺ ü ĺ ö ĺ ü ĺĺ ü ü ó ó ó ĺ ö ź ĺ ĺ ó ó ü ü ö ĺ ü ĺ ü ź ö ö ó ź

Részletesebben

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván:

33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: A ház poklosságának megtisztítása Mózes Ill. könyve 14. 15. 33. szóla ismét az Úr Mózesnek és.áronnak mondván: 34. mikor bementek majd a Kánaán földjére, amel yet én ado k né ktek birtokul és a ti birtokotokban

Részletesebben

ó ľ ľ ü ü ó ľ ó ó ĺ ö ľ ü í ü ĺľ ĺ ů í É Í É ó Á Á Í ľ ľ ľ ĺá Á Á Ü Á É Íľ ľ Á ą ĺ ĺ ľ É ĺéľ ľó ľę ľ ł Ü ľĺľé É Ü É É ą Á ĺ É ĺ ó É ĺáľł ł ľ ĺ ł ł ą Ą ľ ĺ É ľ ü ľ ü źę ź ü źú ü ľ Ĺ ó ľ ź ű ĺ ö ľ ó Ó ó

Részletesebben