R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "R a d o c s a y L á s z l ó dr. ispán a kisbéri ipartes t ü l e t s z é k h á z a v a t ó ünnepségén"

Átírás

1 V!. évfym 3. zám r LŐFIZTÉSI -/ évr 0 P. Féévr fiér 5 0 P. PTHÓ Kézirtkt nm dnk z y mbrknk. trmzt nívóján mtni trtk, ny mikr jó nm zármzht, rdménythzó éi nm józn, j z d á i Hizky énk tán Jáhn Frn b á d m tr iprttüti nök m hnú nöki mnyitójábn k ö zöntött mjnt őkő ékt. Után Krányi Sán d r iprttüti jyző vázt ny küzdmkt, m y k d k i béri i p r á n k kitt vívni tthnk fáítááért, rzt i: imrttt S z é k h á z - é p í t é történtét é m m é k z t t m i n dnkirő, kink rz vt nnk i;. r int ébn. mtör-ftóképink z ztrmi kiáítán. m t ö r fényképzőink 33 d r b y ö nyönyürü fényképfvétét k ü d t Kmármmyi Hírp z z t r m i y bdzny Hét kiáítáár, h y t t h i r d k t r n i v n k t. képk k i á ítá fény képvrnyér i b vnnk nvzv, i y rméhtjük,, h y v r n y d i j r i é r d m k znk. züké, m ht ái ét átzrvzév árdht. Átétük z zt, viáhábrú kövtő frrdmi mikr árát z d á i b bö rndzkdét zó közkmztt d méréktük iényinkt, m é ökknt yn rőzk záítttk étzin z hy iprt tnné tönkr. D ynkkr idők krv nékü zrítk érzzük, kdtünk hy z m, nm hitpitik bji, hy zdái ép zért zd térjünk trmékny tkré kár, étb, frmb tőkéknk vizhyzér, fyztá vér. át z vó több Uj ét tiztviő, rő vérkrint vó z fizténk dái k iy mrt z "ihtünk étünkb b. fiztrdkáá vnnkt. Bvtttük m nkt mi i t b z ó d ó étb, mikr k zt hittük, tökkápzt hy kpá tán mnnyir nnyir nr mái ét f kövtkzni iykztünk jó, ndtn éni. T ö r ő d ö t t - vki zz, knjnktúránk vé vh nv i ár- ht.? i éünk. hámztt znbn vi f- ét mt.;dá tán fémm, vynk títv, mink kövtkztébn riái mnő z tkrék á jzó z z n. vn Iy körüményk z y mbr ró z között étnívójá bzéni m ht, képtnéi hiz vn üyzív, z átán z dái mi hyzt pdi ááábn vérmá yn érzékny zk tkét. józn, zint k mindn rő zmbn, thát vé- nydt, trmzt d útját kövtő fjő j zd k! báíi- hy mnkár, mdr, n künk ái rndzrt ét bhtá krününk fnyt. zdái i, R d y L á z ó dr. ipán kibéri iprt t ü t z é k h á z v t ó ünnpéén i z, hy z zr kmtkk zórt fénynk tr ktár rői, bá viz. Ghyzy mér f ö d b i r t k, f őházi t é környék i n t i n i á j in ny z á m b n, kibéri iprttüt tji é kn é r d k ő d ö k. Déőtt 0 ó r k r ünnpi itn.tiztt v t kibéri r ó m. kth. p é b á n i t m p m b n, m yn Szhrk nt pr p é b á n Itn ádáát kért ny é f n t hivtát btötő j k ö z é p ü t r, m j d détán 3 ÓrkD dízközyű krtébn dtk át z j S z é k h á z i r n d tténk. tönk törkvünk z m, ipri ikkk épít, rövid hy httn zéér jtttt. z ktn tkréká, hyztünk pt z d á i n k t ékörbő túztt á hták thát, hy iyn rét. átó jk, viá yütt znvdi td fjőd útját z é ő é b kztják, közkm többi tárdmi m z ő z d á k trmény zrint. ipán. B z é d é b n kézműv i p r ny érdkit mértő m t á m t á á r ó biztíttt z i p r á t íért, hy mindn m ű k ö d é é b n tt k r nni, h vármy y tárdmi ztáyi ítét kérnk. Rá m t t t t krkdmüyi m i niztr iprttámtó nyjn tőéű intézkdkr, myk z iprá hyztén iprkdnk jvítni myk k kkr h z h t n k r d m é n y t, h z iprtárdrn mért f dj, y krtt vérhjtj. nmzt újjáépítő mnkájábn nm z é t h ú z á r, ntétkr vn z ü k é, hnm yér, é t d t mnkár. Kívánj, hy z j iprttüti zékház mn káj i nmzti rőt, z y é zmét záj. kd fdtt fő ipáni zékvtó bzéd tán z iprkmr rzérő Kántr Ló, z I P K rzérőt rh Bé, kmármi iprttüt rzérő rkó Frn, mjd többi tárttütk rzérő y-y kiküdött mndtt üdvöző b z é d t. Után műrzámk kö vtkztk : zvt: Pmiz Imr, énkt: Kibéri Dyt Jkti Káry krny kiváó v zt mtt ny ikrr. ékmő zékházvtó ü n n p é Jhn Frn iprtttüti nök zárózváv ért vét. dízközyű tán 00 triték z n n á t d t t z ipr ttüt m vndéi tizt tér, t p d i z j z é k h á z nytrmébn zinődá vt tt ház mtt. ő d á r krüt Érik b ú z k á z " imü h á r m fvná viáték, myt kibéri ipr ifjúá kiváó m ű kdvő á r d á j ny i k r r dtt ő. kár htáát zttkk m ht énk, hy Tfn 6. Hirdtk ári d í j z b á GYUL zmbtn. árit ÉS KIDÓHIVTL: K m á r m, I m á n d i - t 4. Fő zrkztő: t r á t dhnk éjük z t. SZRKSZTŐSÉG y zám r 0 f i. jnik mindn krát Kmárm, ÁR : ydévr 5 P. 0 Várnp, fyó h ó 5-én vtt f kibéri k é z m ü i p r á j zékházát, myt ny á d z t k árán törhttn k rtt k ö z é fő tvnán, S z é h n y i tábn építttk m. z iprttüti z é k h á z v t ó ü n n p é n mjnt Rdy Lázó d r. főipán i Véi Ká mán árvzéki i i. n ö k, főipáni titkár k í é r t é b n, tvábbá d r. Závdy b i n v m. I I - d főjyző, r v i n y i Rvizky Itván tti, iháy G é z d r. zti járái f z i b i r á k, Pámy J ó z f fő j y z ő, Krin G y j y z ő közé é r d m b í r ó j á n k vz t mtt Kibér közé é z ö j á r ó á i, rvy Itván főházi t, i p r k m r i nök é- Kántr L ó nök kr k d m i é i p r k m r képvi tébn, rh Bé yőri iprttüti nök z I P K ré z é r ő, rkó Frn k m á r m i iprttüti nök é Ház Frn p é n t á r kmármi iprttüt képvitébn, z á i, móri ií. iprttütk kiküdötti, r Bé j t tizióv z één kibéri Itt. k i r. á. ménbirtk tiztikr, y érdk öd t kivátó ny.htát ktő b z é d t m n d t t Rdy Lázó d r. f ő! Kérj mindnütt K m á r m myi Hírpt..

2 z úzóprt ny- zt zrübb thté m: Pybr (Ptky) ndr. Km; mmvi Hirp. hó 5-én fiér vnt ind Kmármbó ztrmb zt. Szdn trtd yr Uzó Szövté déi krüti vrnyn z 500 ni. yrúzábn bjnkát nyrt j födink Pybr (Ptky) ndr, tti főimnázim VIII. ztáyú tnój, Pybr Dző kmármi p. ü. főzámtná fi dt zótjitményérő zámhtnk b vóközönéünknk. myr-z-jzáv rzáközti zómérkőzén, myt zt 5-én Bdptn ázárfürdő bn trttták m, znzáión zó Pybr mjdnm yőzt ti iz bjnkt z 500 métr yrúzábn. z rzáközti rő zómérkőznk izmbb vrny prtkörök őtt i z 500 métr yrúzá vii. Ötn küzdöttk yőzmért : ti, hir z bjnk, Prntin (0 z r z á ). Bibiz (Jzávi), Pybr ny (yrrzá.) rő, mfzíttt prtmnk. őbb ti vzttt. 00 métrné hirtn ny tört őr, d már 50 métrn Pybr vátt /, ér vzttt ny őtt. ti Pybr tán vttt mát 600 métrné ikrüt i térni 6 év föidinktj hy átvy vztt. D Pybr nm hyt mát z 000 métrné imét ikrüt z ér úzni, ti k z 400 métrn tdt nfét térni, ki véő yőzmét k nnk közönhtt, hy Pybr krj :;/. tó pintbn kötébn mkd: ijry két tfhtfz vééná ti möött mrdt. Ij i é^dátó thtéérő tnúkdtt ifjú /óbjknk, mrt tinizt i znzáión birt, idj p. 3'4 mp. kitűnő vt (ti id^j p. 98 mp) nmztk közötti úzóvrnyén tjítmény vi Pybr im mt már kmy vrnyzőnk küzdött f mát, őrtörő ny thtév zép jövőt jónk nki. mdbri ny úzóvrnyn, hói z rópi bjnká krü döntr, Pybrt i küdt USz vátó bizttá, mrt rmény m vn rr,!: Pybr métón fj képvini v. myr zínkt. kkr z izán km tthn, hyh Btr-át LŐWy-né váárj. Győr, Gr. Tiz I.-tér 5. Kmárm/nyi Hirp indíttt kiót, hy z ztrmi ybdzny Hét rzá ünnpéi rndz kmábó zt hó 5-én, z rzá ünnpék jntőbb npján, fiér yrvnt indjn Fő Kmárm Kibér ámákró ztrmb, z ői primái vár zd nvztéink, kttő vármy ipri, krkdimi ktrái kiáítáink z ünnpék k átványáink mtkintér. fidér yrvnt indítáánk trvt vrmyénk mindn közéébn ny kd fdtk rn itnk jntkzni fhívánkr. indnki f krj hznáni rndkívüi kdvző kmt, rr, hy öé) pénzn zrándkjn Sznt Itván kiráy züőváráb, rztvyf). ó-én Bziikábn trtndó pntifikáii ny mién, myt Srédi Jztinián dr. bíbr ünnpi hrprímá mnd, mjd zt köviö Sznt Itván, Szm Imr, Szní Lázó rkyéit körü nrdz impzán körmntn, ynkkr mtkint bziik kintárt, prím i : t képtárát, kiáítái yéb vzéék-tn kívü k ünnpékéi, művzi ődákt t Vni éj-jt zmünk ővrzó fjthttn átvány rpiáió 'ónkfü vnát káprázt tűzijátékt. Fiér fényű yrvntnk indni i zt hó 5 én Firói r nyd 7 r tájbn, Kibérrő ór körü Kmármbó hármnyd 7 órkr, ii vntnk Kmrm vrmy mindn vútámáán m f ini záák Fiér mi. mnttérti jy át: f, itv yrvntnk Kibér yimánd ámákró.70 P., Fő, Ttbány, R S Bánhid, Vértzöö ámákró.30 P., Ttkrt, Tt-Tóvár, Kmárm, Szőny, máfüzítő. Dnmá, zméy áómák P., my mnttérti jy árábn z öz nvzték kiáíták bépő diji i bnnfttnk. Jntkzni ht fiér yrvnt tzáár kidóhivtnkbn, Hkr Dző könyvkrkdébn Kmárm, yimándi-t 4. Tfn ö. fiér vntn kívü 50 zázék vúti kdvzményny i ht ztrmb : ;/.;:;. kdvzmény jy vátátár jitó izvány zintén kit dóhivtnkbn zrzhtő). \ z izvány ár kiáíták bépő díjözév yütt.0 p. Jntkzzünk znn z ztrmi fiéryr tzár, mrt fiéi vnt k ;.z tbn ind, h Kmármbn 500, Fő Kibér vnn ább Ü-0U t jntkzik. Bányázti kiáítá z zi r ni i ybdzzny Hétn. z rztimi yídztíi;y ftó kiáítáán 9 környékbi bnyák tij-. zmbán ny fkzüté vnnk f. vidék bányj- I énk bmttáár kiáítár knőnk trmit küönböző zénfjták, brikttk, brirértyáf, itáró müvájár mdji, vmint zrzámk, dirmmk mindzn y) kékk, myk n bnyiizm zméttért* kmk. Rztvzk tvábbá kiáítán zénvitk knzrnjéb trtzó téyárk mzétők i trmékikk. Jy ábtini mntyár, p. többk között miirt újdnát mtré zénv mzt i f kihhitárii, mi brkő itvn-!.. i r.in km ó npi pnió dn i rri ái Fürd ő záhóbn, Uri, női divt-árk, f-v+/^ ktni ikkk óbb * HJL zt. Krti ünnpéy i zijjík Srá Tán ri. SZKÁR. nyári zünt tán zt hó.-én imét mkzdi fimzínháznk ődáit. frró kániki npkbn fimzínháznkbn zünttk z ődák. zt z y hónpi trtó nyári züntt ztán ii fimzinháztjdnnk : kvi iháy rr hznát f, hy fimzínház épütét nnk brndzét átjvit, züké hiánykt pótj. nd p őkzüt tán zt hó -én kzdi m fimzínháznk j zznját, hy z z évi ődárztáv mindn iénykt kiíéiüin j, k rt tbrzzn mziáttók tábráb. nyitó zzn yik tökétbb fim rmkét, Hnry Brntin yönyörű zínmüvét \z ámdó záj" ímű tökét művzi fiímdrbí dj ő, főzrpt ibth Brnr, z dát képéű fiírm fimüvznő jáz, ki művziénk jvát nyújtj y nnyir, hy ki fimt átj, nnk z mrdndó éményt d. Kizítü myr hn viáhirádóh kívü mr z z viát ny ikrr bjárt dtb myr iiim Hnári,, krü bmttár, my káprázttó hntkt zmétti hzánk miyrtékii trmzt kinit. z ődák mzk t\ időbn hyrk mtt krünk bmttár. Középiki tnár diákk, mántnók tnítáit, pótvizár őkzítét jtányán kidóbn. Kmárm Kn ikó-ü!. váj. im Sznzáió mnyitó mí ; r! zt -én véfrip 3 4.4, 6 vj öri kzdtt k fnőttknk z ámdó Hnry Brtin záj zínmüv fimn. Kizít : már z viát bjárt dátbb myr fim Hnárián yr hn víáhirdó Jó kávét, tát, rmt ó árbn Krmr Sándr tüzr m krkdébn Kmárm. Imándi-t 4. Tfn 50.

3 934. zt. trményértékit k jó minőé. \; ŐSxp: trmnykiiitá jntőé. / v.'/. évbn, zptmbr ió véén Bdptn mnyíó rzá mzőzdái kiáítá, my z ő étdt ml;\ r trmény^xprtkiáitánk, pndt z, hy minő éi árnk mindi vn pi. Búzáink közö jminö éű bx-fjt trmér y Iván z é z hzi búzt rüt k m. küiöiü yn ébb m nöéü búzák fjvítá ár m y r búz in mf ő. / ynébb izt, myi jó myr iztt házítnk öz, mindn tkinttbn jbb, ütr kmbb z. zt hzt krik küfödön bbő t i t d m z ő z d á n k trmni. indn kiváó tjdná mtt méi nhézék v n n k z értékítk körü. nnk k pdi z értékít zrv ztnéébn miéő p r pnd hiányábn krndő. m y r yümö- fő zékfééknk z rópi pi kn m úyzóván krátn htőéik vnnk. nyti ámk főzék- y ü m ö h n p r t j tóbbi évkbn kö rübü kétmiiárd pnőt ttt ki. b b ő yrrzá k 8 miió p n ő v rzdtt. H zkt z á m k t nézzük, k k r m i n d n k ü ö n ö b i ) mfntá nékü mápíthtjk, h y yümö főzék /k i k kk, m y k trmét zint krátzá nékü fkzhtjk, mrt hyzi htőéük mindn m n y i é b i i biztithtó. Krmányztnk m i n d n z k ö z z őíti yrzt trm fkzáát, márzt ándón m n k i j k i v i t i htőékt bővíti zt. / Őzi trménybmttón mindn jntőbb yümötr mő vidékünk képviv z. \ Gyümötrmők rzá yüt vidéki t j i n k k iv kiáítá mtt z y trmők yümöi i bmti,i k r ü t ü k y-y mdr nbb m á b n. Trmő ink tnmányzhtják, h y h yn k küfödi p i k zá már p r k t i k n, mttóán ó n m n i yümöökt, hy z k z á í t á közbn n trjnk. b m t t ó rndző é küön tnfymt r<-üdzn zk zámár, kik z y y ü m ö t r m ő vidékkn fküdndő mintákt öz yűjtik, m y n mimrttt vük ú j b b mái járákt, hy kiáítán z m é t t h, myr yü mö tjdnái őrnúnk, Lfödön zívn krik f yztják, trmőinknk thát rr k törkdniük, hy hy i wmu, ttztő küőv épn érkzznk m zk fyztókhz. I ivümööt m i n d n f bn trmnk, m é i k in kv hyn k p h t ó é z é kivitr km y ü m ö. térn i é r t é k Hibizítákk Kmármmyi Hirp. f b m t t ó z á n i. k ö z ö n é, fő t r m ő k z k zrű p r t í t á á b n mi m r h t i, h y z y vidék kn my y ü m ö f j k trm ér k m tj, födrjzi fkv é h j t i viznyk fiymbvétév. H kihz nájk m y r föd át n y ú j ttt h t ő é k t, k k r yön ttű, x p r t k é p yümönk á t á b n p i á i mzőz dái t r m é n y k n k t r m é é v in ny rdménykt érünk. F é n y á r b n úzik z z trmi b z i i k ybd z n y Hétn. z ztr mi ybdzny Hét z trtmár z t 9-i vrhyn áó htm b z i i k kiviáítáát trvzi z z t r m i rndzőé. 4 rffktr r ő fényébn tündökő i m p z á n épüt kápráztn fényik b hy rmáró ötét é j z k á b K tündéri át ványt nyújt. z vidékrő át htó z, ö r ö m m fják zm éni párkányi d zkít tt m y r j i i. Dnmái trndn üdüni fiér btűzni! KZRVK kitűnők! - P r d i m püré 9 íi. - rzny bfőtt 4 íii. 4 * - B r k iz 68 fi. köön téybn '- B r k j n i - y j m Spimnná Imándi-t H 9. m küönfé nv fiymt f kén trnd vizétő á hyr. rétó m r d n i, r n t á j zt rzázrt népzkáik, éik ktúrájk, trmzti zép htünk rr, iránt. Büzkék hy v r m y é n k zékhy z i n tén tkzik diérndő Biztk hy mindnképpn kzdményzhz. hünk átnivók f ztrm bbn, zmpntjábó z Hét többi vá történmi trmzti ékör, k i n i, yönyörű f k któbrbn dják át v, m n i v ó j ktúráj. T r frmnk Kmá bn rm Hyhm v i közébn míttt vnát. mzt d, nkünk hy ő r k mimrkdni, mindzkk kik vn Bdpt Win trhtynk. rt m rndjén, vn vút jöjjnk kö tnni, Bdpt Kmárm zötti v n r é z é n k tán Kmárm közötti zkz mnkátit vimítá z k mé imrkdni mnkán értüünk z mt őnyit d zn bfj hyt, ynk kr m i, t ö z m z é á b n, k éit, ktrkinit, zkdtn rint m n k á t k mdáni vimítái é má hykrő hábó jén kzdtt m. t zik zót hy Hyhm ÁV z év közvtn v y n k zn ői k - m y é k b ő, idn imrnénk nvzt trmzti myzékhyünknk. j z ó yn thát : F z ztrmi Bdzny Hétr! zükhöz közdnk. zt véén z á r m v z t é k k kzünk, úyhy 98 fi. hmi. É Víytó m i n d n zd, h y dóáitó zbdjn, hy imét j ö v d m z ő n z d á k d j n. bz j b b ár i n d k j, hy imét búzán y n trm h n ú y, h y t ö b b t trmjünk b ő y n zn trütn. D h k z d j ü k? T ö b b i táótryáv V hhz t ö b b h znát kn. z v i z n t t ö b b t k r m á n y t iény. S hnnn vyük zt, k ü ö n ö n z zévi z á r z á tán. Iy ht nm bdnk. Hy jmi\é f k z z k trmt, d k i d i ó r á i. T ö b b trm t ö b b tápány vzünk ki tjbó, h p d i zt nm pótjk, t jnk zénydik. i thát m d á? műtráy nm drá, könnyn bizthtő trm rnd j é b. G y r n b á n fizti viz z ért k i d t t pénzt, mitt n ö vé n y k minőéét j vítj iy z é r t é k í t é ü k t i m k ö n n y í t i. H nmk z dzik rn nm próbjártk kzdjük? Várink y m á t á n zé k Dnmái 9 8 íi. Tfn 88. ői primái v á r. ktv <ién vht, z Bbit t z t r m b n. z z t r m i ybdzzny Hét r n d z ő é z t t időző Bbit iháynk, kiváó t ö t ő, műfrdító ztétiknk tizttér r z á irdmi miivzi ő k ő é k bvná v ii dírni tt rndz. zépnk í é r k z ő ünnpé iráni ny i d d ö d é mttkzik. 84 íi. köön Bf«btH, - pr jm HÍRK. zű H t i k t " ht. G L B U ] mk á d n k z p r f z f á t t, hnm t k r m á n y n ö v é n y k á i, k k r t ö b b áitt i t r t h tnk, t ö b b z z i t á ó t r á y á n k i jó vtőmt ftétzv, zd rövid idö tt zd át virázó jóétr hzhtj. Sz prfzfátt k z d j ü k! pihnni, yóyni 3. d. ÁV i zptmbr vimármt - /t v n r m k z d ő d n k zn Hy S z p t m b r r kzünk Gnz-ná dnyk rndt i vimmz któbr kjén Fbinyi Tihmér krdmi m i niztr dj Bdpt át frmnk Hyhm vi K i n v z é. m. k i i. iz áüyi miniztr émth Lázó zmbthyi kir. járábiróái kzöt k m á r m i j á r á b í r ó á. mé rndt tkkönyvi htó áhz k i r. tkkönyvvztővé nvzt k i. küvő. Rzik Géz máv. tiztviő f. hó 8 - á n v ztt tárhz kvi Ján in. k i r. pénzüy iztóái h i v t n k n ő! B d p t n, Sznt Imr ti ybidzny t m p m b n. (. k. é. h.) míttt myr vnát. Hyhm-Win v tiznkttk zrd n p j. K m á r m z. k i r. vár nzkz vimítá üyébn n y i n t házizrdénk, j yzrdnk táryik mépdi prt mi kzdődtk y küfödi : j.mi. iv Lét áim yrbbá m, pénz kptbn, árfrmánk tét mitt b i r ny jntőé. zbáú bjtári zrdnpt zptmbr hó 3 - á n bn. kt Kmárm trtózkdó k közénként kítnk, vármy tiznktt hyiprt hy z r d ü n n p é y r yüttn Közöntnyivánítá. indzknk, kik fjti ttn ánynk házá kmáv bármy módn.tk zívk rzvétükt nyivánítni, kik öt tó t ján kíérték, z tón fndják jóő r/vétükért háá közöntünkt. Kmárm, 934. <^. I I. vitéz Tóth Gy hihi :\ ádj. ny rndznk z k m b ó trütén. ny v n j n k f. z zrdnp m rndzét t ö r z b i z t t ny iykztt kzii ő. G y ű j t ő n p. Z r z á Stfáni S z ö v t é k m á r m i fi ókj z t hó én, v á t np yüjtönpt trt K m á r m bn. indn fiér, mit npn z ádzt ékk yűjtő nm ú r z n y k pr yébn dnk, z ny m ö v é d m fnnköt üyét hivttt őmzdítni. d k z z n h m i n d n k i j ó t é k n y ér thté zrint.

4 4. d. Kmármmyi Hirp zt. Szrkztőnk jtópör. Fmntő ítéti hztt yőri kir. törvényzék bbn jtórámzái prbn, myi Kápni Véri Sznt Itván mát pótkávéyár tiztviőnőj indíttt fő zrkztőnk n. nnk idjén mírt yni Kmármmyi Hirp, hy y Frnné kmármi k fjntér 0 pnő tűn mitt vizt indt Kápny Véri n. bíróái járá rán Kápny Vériát imnttték úy ynúítá vádj ó, mir nvztt hytt, hy bíróái Ítét közér kért vn pnkt, z inkriminát hirk mitt jtóráhnzái prt indíttt 000 pnő rköi kár trítt, vmiü közmény írójánk mbünttét kövtt* yőri törvényzék Shnnn tná őtt Pthó Gy fő zrkztőnk kért nnk mápítáát, hy mit irt, vó ényknk mft írááv újáírói kötéénk ttt t. törvényzék v. dr. Tmnózy Józf kmármi üyvéd mbízáábó mjni dr. Bák Lázó védőbzéd tán fő zrkztőnk jtórámzá vdj ó fmnttt fprt bűnüyi kötékbn mrztt. z itt n vádó fbbztt. Házá. rndítő, úy pá ért vitéz Tóth Gy köztizttbn áó hdnyt ádját. S/rttt ányk, rnk i. hó 3-án, détán 4 órkr ét zbb id jébn, 8 év krábn hnyt. Háiát hzbb btkd őzt m drék jó züök mindnt kövttk, hy ánykájk fyóyjn. ár-már kiábt btéébő, midőn yn virá étét. ppn'' kór rőbbn mtámdt nm ziv mzűnt dbni. hnytát zrttt züi, Gy Bé ttvéri, mindkét nyzüőj, vőény n) rkná yázják. Tmt f. hó 5-én détán 4 órkr róm. kth. tmtőbn z z vár rzvét mtt mnt véb. Ftbpáy vtá Szőnyön. Szőnyi Sprt b várnp, ünnpéyn dj át hivtáánk prttpét, my kmm zmódi Sprt bb mérkőzik. yr Trin b vztői Kmármbn. Vármyénk mtr úrvztői i néhány hónpj, Hy mzmt indítttk. T.. vármyi prtjánk mkítá érdkébn, mári mzm étt énk. int értüünk, zmbtn détán b több kiváó vztő tj ránd Kmái mb, hy y brátá t krtébn mimrkdjnk vármy úrvztőiv. mtr özjövtt Symári Itván vámtizt ny iitá kzíti ő zútn i kéri z tó mtrkrékpárk úrvztőit, hy yr Trin b vztőink fdáár zmbtn t fé 7 órkr r éttrmbn mjnni zívkdjnk. környék kén trndfürdőj Dnmán vn. rzá kkmérkőz Ttán. yrrzá vimkkptbjnkáá rndzi m yr Skkzövté mbízáábó ny ádztkzé Tt- Tóvári fürdőhy iztóá. Dr. róf ztrház) Frn védnöké tt rndztt nyzbáú vrny zvrtn bnyítáát Bdpti Skkújá krötv rózy Géz nymtrr, tt-tóvári rndzőbizttá één Rvizky Itván főzbíróv biztítj. vrny zt hó - déőtt 0 órkr kzdődik Tt-Tóvárn. vi nyén vrk vy yütk 4 ptt vhtnk rzt, yőzt pt yrrzá 934. évi viámptbjnk" ímét, pénzdíjt dr. róf ztrházy rt kpj. Tkinttt ny érdkődr rr, hy zn vrnyn z rzá jbb kkzói vznk rzt, várnp Bdptrő htvnht fé zziék kdvzmény jyű vnt ind Tt-Tóvárr. Vármyénk y 4- kmbinát ptt vz rzt vrnyn. Kmrmbó 4- myi ptbn várnk bjnk Günbrr Itván Ki Itván ( máfüzitő) vznk rzt. jbb yéni rdményt it 8 játék között 00 pnő díj z kiztv 0 ő hyztt kkpt tji i díjzv znk. Kmármi játékink í kr zrp é ny érdkőd nézünk. nykönyvi kivnt júi h ó rti. Szii ii*k: k Év i k. Kiráy ári rk., j Káry rk\, Rinyvzky Káry rk., őz árt rk., Hjmáy rzébt P rk., Lázó Ktin rk., y Itván rk., Ldnizky Ján rk., Hdű Józf rk., Hrtyán Irén á. ii. v. Házák: ür Lj Kzká Év rk., Kzák Józf Rhr Tréz rk., Hffr Dző Pth Jinn rk., Vráb Itván Gáz rzébt rk. - / áh )zák : k Év rk. fé ór, ikit Györy. k., Kvá rzébt rn rk. 6 ht, Fű Lázó 75 év rk. Szőnyi b. F. hó 5 én ybdzny npján z zőnyi b. npn trtj zőnyi ifjúá tánmtáát Sprt yit jvár Stinr Sám ny vndéőjénk nytrmbn Kriztin kiráynő nybb fimikr Grt Grbó dát fimj vt. 94 nybb rényikr kététn iiók Könyv 3ö zám, my mjnt kphtó mindnütt ár 0 fiér. Há órá. Krz iháy trdi zd vát krt kivztni z dvrbó, mikr y tó rbtt ház őtt. ó mijdt épkitó hátr rútt. rúá fjén ért zd kpjábn áó P nvű kétév kiányát, ki rúá kövtkztébn zörnytht. trik zrnétnérő értíttték yőri üyzét, my mindíttt z járát. épművzti érdkék. z ztrmi ybdzny Hét kiáítáánk háziipri prtj érdk trvv fkzik. háziipri kzítményk krtébn ki krj áítni z ztrmi kör nyékbi néprjzi népművzti játáki értékki i. mk mk rdti játáábn krünk kiiti, hnm bbn művzi idzábn i, mybn háziipri thnik /t mr f i hznát kiáíttt művzi kivitű táryin kmzt. y prtmény z -én túdi Kmármbn. Svnk többzörö bjnkpt, z S- K. Brfiv játzik rőbb ptáv hiányábn i ki ht zrázni túó di K... n rzá ibjnki mérkőzt, vn vy yn értmű, mink zt, ki könnymű, tpzttárnp túó vrnk prtpáyáján. z S. K. Brtiv jó ffni nm tdj, véü ki kövtkztébn m érti kt jbb myr. zt. prfi ptkk zmbn i rpkttó fü, küönön ttó, ki ht zrázni.zt i, ki inbii rdménykt ért, iy méht ftt rndkzik hit nhéz d z K.. - vy ki bizmbó inr tá nk vük zmbn. Sprtzrtő közönéünknk km mzkdik. ifé üyt z zi rá nyihk y nívó, zép prtt üyt? yn üyt, mybn nyújtó mérkőzt átni jánjk, hy miné többn rdjk z zrá őr d vmit kiziázttnk: pénzt d köön, vy árt d hitb, y m zt ritk kmt. mérkőz kzdt hármnyd öt hy z mjd k vmikr órkr. kőbb fj köönt vizfiztni, kőbb f pénzért árt Házá. Ké zmrú yáztrő kptnk értítt (p. trmét) záttni, z tódró : Ziinzky Itván ár vétárát mfiztni tb. jónvü zíjyártó mtr, éténk ö. évébn, hz btbn yn vyni őnyt köt kí, mybn záttái fjé tán mht fyó hó 4-én. my z zrá át kizrázttnk dtt köön vy ár kmármi ipr tárdmnk yik zrm büi értékét ftűnőn ránytn mértékbn fümúj, mhdj. tj vt, ki viáhábrú znvdit Przmy vrábn, Vy pdi yn üytt köt, mjd pdi évki trtó rz mybn z zrá hztát hdifábn ét át, hnnn d máik fénk vy mndi, hy mákép tjítn, 98 bn zbdt. Kihűt prrzit zt ö-án tmték mint hy rdti ki vt ny rzvét mtt. kötv, p pénz hytt trménykbn vy frdítv zn ő rtn Lj, kmármi zbóipr éténk 60-ik évébn ádj ny fjdmár nőn ránytn) vyni őnyt nyök fjébn in ny (ftű hnyt. fjthttn jó férj köt ki mánk. P. mikr pénz ádp födi prrzit hytt búzábn ndi m zt 6-án, détán hyzték tióíéi róm. kth. tmtő* árt vz p iy k bú tjítt, nyn ny bz rvtzó rnkábó ny rzvét mtt véő pihnő hyér. yzik b, hy bz hytt zát kr kpni, h pdi bb Kdvzmény tzá pénzt kpjn, y-y máz ztrmb. Fhívjk vóink fiymét rr, hy z z- bz fjébn k pénzt köt ki. it köt ki mánk z t r) m í ybdzny Hét zrá? yn záttát, ünnpéink mtkintér 50 my ftűnőn többt ér, mint zázék tzái kdvzményt z, mit ö d vy dni f d áv, my féár jyvátár zóó izványk K máiknk. Iy nyn k kmtt, tni k npzámt, trményt vy íéét. ék, h) mármmyi Hirp kidóhivtábn, Hkr Dző könyvkrkdébn Kmárm, y- z, mit z zrá kikötött ynn nki jár vy mávki imándi t 4. Tfn 6. bzrzhtők. z izvány ár nk p. z zrá táránk vy hzzátrtzójánk..0 P, my özbn kiáítá öz hyiéink, ztr (Fyt, köv.) m nvztéink mtkintér jító bépő dij ár i bn nf tátik. yr Lányk. int vmi zép mtzt, y ht zékfhérvári ódn kápn kép yr Lányk j zámánk brítékján. z Utzznk ímű rvt érdk ikkbn képkbn imrtti z ői myr várt. Küön ki k mnünk z tthnnk mékt érdk pmpá háztrtái ikkit, kézimnkáit, divtrvtát kitűnő nyári knyhnrptkt. ttványzámt zívn küd kidóhivt. Bdpt, VI. ndráy t H. őfizti dij y nypévé 4 pnő. Hyn védkzhtünk z zr n? i. Ki pnzkdhtik kizrázá mitt? Kizrázá mitt z pnzkdhtik, kink hyztt kihznáták rr, hy őt mkárítk. Iyn kihznáhtó hyztbn vn p. z, ki y zrt hyztbn vn, hy ürőn mindn árn züké vn pénzr vy má dr, d iy zrt hyzt Wknd hvi bért jy tzht dnmái trndr. Shnr irkz ikr Kmármbn, térő tér zép zámú közöné nézt véi Shnr-irkz ődá rztát, mit. 4-tö ny ndd rndztt z iztóá. Uy z rtiták bámt mttványi, mint müvrnők z tidmitók znzáió prdktmi ny ikrt értk z z k, hy hir Shnr irkz két npr trvztt kmármi trtózkdáát mhzbbíttt.

5 934. zt. Kmármmyi Hirp ö k k n t i k z t ó k f r m i d ó j á t. k r m á n y z j tódótétkn kivü m á z kéi i r r t ö r k z i k, h y tótrtát óbb ty, rbn zt k r n á k érni, íy miné több j t ó k r ü jön f r m b. H t k n át k ték módt, h y m i y n in tézkdk nnénk kmk z tók r á n k ó b b i t á r. Értüünk z r i n t frmi dózttáná k r i k r r h ^ t v f á z i d ó krtén bü tánk m ó d t r r, h y y z t ó y á r t á éjit zóm y k, m i n t p d i kz tók kibb f r m i d d ó t i bt vijnk. r r v n t k z ó n mé fynk z á m i t á k. zdi fiér y r vnt m, zmbtn Kmá rmbó záz tt viz zbdtéri játékk mtkin tér. Kár, hy fiér y r v n t k i n d í t á á r ó k tó pintbn dnk hirt, y nkünk i k m t vn kmnk vó közönéün kt tájékzttni, h y z r z á htárin t i v i z h n z ó ikrt rttt mbi trédiáj" z d i zbdtéri ő d á á n k m tkintér zt hó -én, m z m b t d.. 9" 7 ó r k r fiéryr my krztü K m r m n Szdr, my fiér yrvntr tzóközöné ü n k t. i t v z n á t. y r vnt S z d r ő -én, várnp détán órkr ind vizuj vdázti rndt. z. mntdíj z b d t é r i j á jnt födmivüyi m i t é k k r z ó ó b é p ő j y áráv niztr rndt, m y z át yütt 7 pnő*. znkívü án vdázti t i m idjét z t t ö 6-i 50 z kövtkzőkbn z b á y z z : T i z i é k vúti kdvzménny i vdázni: zrvbikákr ht Szdr tzni. kd k t ó b r 6-t6 zt 5-i, vzmény jy vátáár j zrv rthénr é z r v b r j r ító izványk drbként fbrár ó t ó z p t m b r 5 - i pnőért mnt j y irdákbn b z á r ó ; ö z b k r k t ó b r -tö k p h t ó k. m n t j y i r d tján áprii i, ő z t á r é i d á r z m b r trédiáj*' ődá j n á r -tö któbr 5-i bé ár z ó ó j y k i bzrz i, m f n k r d m b r htők. k i rz kr n n i -tö zptmbr i b z á r ó, y n y z b á ú művzi mrn jhr bárányr min ménynk z d d n i kr dn időbn, rdi znkár y fjthttn m m n é, z priü ó-tó zt 5 i ftétnü rdj m z k b z á r ó, tvz k n hzó z n k á r z b d v d á z n i. mt tzzék fiér vnt t Szdr z b d t é r i j á t é rndét k i m n d j véü, hy kk mtkintr. zrvr^ d á m r, m i r é. kyrtjővt i k ó r h á z t i k i ó. z yóv zbd d n i. n n k z mút évi i k r k r r indítt tóbbi r n d k z é n k z m ták k r k d m ü y i miniz yrázt, hy m r d d i i trt, h y z. n. ó rhá t i v i t zkr v d k r ö zti kiót z idén i m i m é rétti öni. z n b n zt rn tj. f y ó évbn i, m m t z dkzt y vizéők k i mit ztndőbn; frmb játzdt ák.yképpn, h y ö k r ü :. férfi főrhánk vió rétté tót v d b tó őtték p z t ó z ö v - ' ', Sötétkék S fkt b \\ y ó t, m i n t h zz z i n b n, fyztói ár métrn őttk v n é örétövként (5 P 35 f ;. ötét ziü kré vntkzón pdi zt vy b í r n zínű bkzö-.t, dták ő, iiy z ky".-.nár métrnként 4 P 83 f ; ó. öv v t. S t r x n d r á z ö v t r {64 m. Sznt Itván hti épmű v é i P r r m. Sznt Itván htébn B d p t r tzók f i ymét fhívjk zn ő n y ö k r, mykt z k m r B d pti épművi Bizttá ( I V. S z é p t 5.) vidékiknk nyújt p r r m m z r ü n b mtt. bmttákhz díj tn kíérőt é z k z r ű ő dót dnk mtkintr krünk : várhy, Föd tni Intézt, ú z m, K é p tár, r i t z i t, S v á b h y, ivizáó, átyátmp m, z ö z z b r k, kirá y i p t, z r z á h á z, m. kir. Kúri, G ü - B b irj török fürdő t b. G y ü k z é z z két m i n d n np r 9 - k r IV. Szép t 5. zám tt. B ő v b b fviáítát d v r m y i népművi titkárá T ó vr n. z é é b n ) P 0 f : 4. ) n y r p m t z ö v t, ár 4 9 f ; b ) fhéríttt pmtzövt, ár 6 J í ; ) kékr vy fktér fttt p m t z ö v t, r 69 f. i n d zk z n y k ép y, m i n t iviv ó k, j j minő é ű k é trtók. m i n ő é ükt miniztérim áf itóán nőrzi, j i á n j minőéű ár thát nm krüht t r m b. z n y k n zövtk (jt.i d á i r bzöv vy n y m á ftünttv. Vndrbit tát p é n z. Vndrbit mriki mii r d t mintrjúvt y új áíró. z intrjú r á n V n d r bit kövtkzőkt mndt: y z r tátm k rzényt tmbn, ö z n néy. nt v t bnn y ki é d n. édán kövtkző z ö v : ki r k á m z rró bznk, k i f ő i bznk, nná v á á r n k. " z vynm k. H ö n j ó rkám kövtéményirő tájé kzódni kr, v rndz rn Rkáméi tt, Bh Sándr kitűnőnzrkzttt zkpját. z j zám vátz t t r t m m, dún iztrát k i r k t r v t t m t j n t m. őfizti ár y é v r P. K i d ó h i v t : Bdpt, V. B á vány ti.. Kérjn mttvány zmt. K n t á r - i : nyi p p:árké! ő mindnki Hir Fizn pnkr. fdrázüztk záróráj. büyminiztr rndkz érti bd z űri- n ö i i d r á z kitk h é t k ö z n p k n t i, rk»r b k z á r n i k hét ór tán h ú z t t rdőnyök ztrt jtók m ö ö t t m z bd d i z n i r., m r t m n n y i b;! r i i d i t m z é m i t t r n d ő r é közi b r b é y k f d r á z k n föjntt k, éy rndt m z j n t ő p é n z b í r á t vn m tán. z Én Újám újbb zámát n é p z r ű i b j b k n d j i n kivü íné k m, vr, k é p d i z i t i. t t v á n y z á I zívn küd mindn ó y r m k n k kidóhivt, B - ; it, Y. ndráy t ö. ő fizti pnő. dij y nydévié Ö n y i k á i k í é r t z mút hétn Ktn n n k m á r m i k h j d n túó K m á rmbn imrtn kbó ködt ivtt Súy yhiré é i biv ő b b z ttni mbrzrtt" fözkórhákbn vttk á p á á, m j d mntő i n k á t h z t k yőri k ö z k ó r h z b vitték tvábbi r v i k zr. vizát mindt, h y fit h j d n t m i k é z ttt z ö r n y ű kdtr. Siiz ánn ^ d i á k n r á i ó k r tnt m á r Hkr k ö n y v k r kd ( y i m á n d i t 4. Tfn 6.) t n k ö n y v i b ő. i n d n könyv ú j b b k i d á b n, j hznát áptbn fé árért. Iró t r k, j ó m i n ő é ű körzők, már kphtók. Brzm zrnétn é kibéri m m b n. H á z r n é t n é.történj z mút hétn K i b é r n, z t t n i úynvztt K i m m b n. Tőth Gy kibéri k, m i n t m i m münká dztt mtrik rőr átzrt ki vízi mm bn, i n i k z b é r f z üzmbn éyő hnrrő i.krt v n n i zí jt. ny ndíti) krék hjtó /íji ikpt T ó t h Gyát é m (f h r t é p k közti b tn pdózthz zrítv. Ét vzéy á p é i b n záíttt i I K yőri közkórházb, h máiiiipittiák, hy nyki y : ö r t,.yrzk<idát, 6 iy b ő é küő é r ü é k t znvhdtt; ú y z r n é t n é ' b n mindt vizát nnk k,. ri ér, h y trh- v k i t f ő é. Szméyznái iz Hányk kphtók: Hkr Dző könyv krkdébn. K t h i k Szm. Rnd kívü vátzt t r t m m j nt m Kthik Szm zti z á m i. Átán é r d k ő d é r trtht z á m t P n ráz Kámán t n m á n y znt itváni m y r á m z m ö r ö k hivtááró r ó p á b n é D i d m é r é rró kérdrő, h y ht n p j i n k b n izá hábrút vini. Kd Géz tjn j d t k k viáítj m Lizt Frn myráát. Sk má tnmány, ö z f ó tárdmtdmányi zépir d m i mék, f i m k r i t i k k ü födi krónik f k z z á k z v n éét kitűnő fyóirtnk, m yt Sznt I t v á n - T á r t ( B dpt, VIII. Szntkiráyi-t 8. d k i. y zám ár p n ő. L á n y k k füyt mtt járhtnk tánik áb. büyminiztérim hív it p b n rndtt k ö zöt rró, hy nyiván tánikák y k r ó k ó r á i n, z úynvztt ö z t á n k n tánik 7. étvt b nm tötött n ö v n d é k é n k k züő vy füytr k m h z zátrtzó kíértébn zbd mjnni t á n i k á b ó távzni. á n y k n k, mé h 7. étévükt b i tötötték, z ö z t á n r ó k züő vy hzzátrtzó k í é r t é b n z b d t á v z n i k. rndt m á r é t b i k ptt. Dr. py Gy K m á r m v á r m y n y. fövé t á r át i r t á b b i művit á r ítár mzrztük : K m á r m m y vétáránk középkri k v i.50 Jóki mékkönyv (ntná rimi kidá). yr diőé.50 Kphtó ptán tánvétt mrndhtő : H K R D Z S Ő k ön y v k r k dé bn Kmárm, Imndi-út 4. zám. Tötőtt, Pti I riiy, Lvéir k, i vi. Hdűhrk, Képpk, kphtók Hkr Dző ppirkrkdébn, Kmárm. ^ Kmárnm Ti. 58. z. kzít é rktárn trt b t n övkt, ktyürükt, víztrtáykt, mnt m z i k - p k t, v i r á v á z á k t, i r k r t k, i r m é k k ö v k t, b t n krítkt yzrű diz k i v i t b n. intákk é á r j á n t k k m k r é r k é z é zák.

6 6. d. Kmármmyi Hírp. "4. zt i í Kmármtnyi Hitbnk R. T. Kmárm-Újvár. ptők trtékp: 00 zr P. Kmárm, Imándi-űt 6. zám. bnk működ kitrjd bnkzkm mindn áztár: btétk; btétkönyvkékr fyózámákr. Értékppírk vét dá. Tőzdi mbizák bnyítá bdpti küfödi tőzdékn. Kü- bfödi kkk krkdmi tványk bhjtá. Átták mhitzk b- küfödr. Küfödi pénzk bvátá mindnkr hivt npi árfymn. yr-frni Biztító Rzvénytárá Kmármmyi bábni m. kir. ámi ménbirtk péküzm zt 5-tő bérbdó. rzt bérti ftétkt pnő bküdt nébn mküdi ménbirtk Iztóá. (Bábnpzt.) Férfi-, női- yrmk krékpárk kdvző ftétk mtt k p h t ó k Gyóky vkrkdbn Kmárm. Styr-Wffnrd épk ydáriiá. Hznát krékpárkt bréünk vy kzpénzért mvzünk. y ádi ház Hrthy ikó-tn d ó, féért átvhtő- im kidóbn iki tnévr ri ád vá fi tnót tj átár, (küön zb) pári ik zmzédáábn. im kidóhivtbn. drb. jókrbn évő Stndrd 3- - rádió tj fzr znn dó. im kidóbn. Vzérüynöké. kmármi kir. járábíróá mint tkkönyvi htóá zám. Árvri hirdtmény-kivnt. Brdr Sándr vérhjttnk dr. hái Ján vérhjtát znvdő n indíttt vérhjtái üyébn tkkönyvi htóá vérhjtái árvrt 38 P 3 f. tőkkövt járéki bhjtá vétt kmármi kir. járábíróá trütén vő Szny közébn fkvő, dr. háy Ján nvén áó: zőnyi 87. z. btétbn. rz. 90b. hrzám tt fvtt Pnnóni dűőbn vő zántór 300 pnő kikiátái árbn ; zónyi 0. z. btétbn f. rz hrz. tt fvtt Pnnóni dűőbn évő zóőr J P. kikiátái árbn, zönyi 8. zámú btétbn... rzám hrzám :tt fvtt Pnnóni dűőbn évő zőőr rdőr H50 P. kikiátái árbn, zönyi 6. z. tkkönyvi btétbn: I. 5. rzám 876, í77, 878, 879, 880 hrzám tt fvti Tti útr dűőbn vő zántó- rét- zőőbő dr. háy Ján nvén áó itőér 60 pnő kikiátái árbn, II. 3 rzám 3, 4, 5. hrzám tt fvtt Réti by dűőbn vő zántó- krt- zőőbő háy Ján dr. nvén áió itőéér 60 P. kikiátái árbn. zönyi 83. z. btétbn I.,. rz. 897, 898. hrzám tt fvtt Pnnóni dűőbn évő rdő zőőbő dr. háy Ján nvén áá itőéér 8» pnő kikiátái árbn rndt. z árvrt 934. évi zptmbr hó. npján déőtt 9 órkr Szőny közéházáná fják mtrtni. z árvr á krüő intn itőé z árvri fttétkbn mápíttt árná nybb árn nm dhtók. z árvrni zándékzók kötk bántpénzü kikiátái ár zázékát kzpénzbn, vy z 88. L. t ábn mhtárztt árfymm zámíttt óvdékkép értékppirbn kiküdöttné tnni, hy bántpénznk ő birói tétb hyzérő kiáíttt téti imrvényt kiküdöttnk átdni z árvri ftétkt ámi (88. L. t , 5., 7. ; 98. L. É.. ) z ki z intnért kikiátái árná mbb íértt ttt. h többt iérni nki m kr, köt nymbn kikiátái ár zázék zrint mápíttt bántpénzt z át iért ár ynnnyi zázékái kizítni. (98. LÍ.. ). Kmárm, 934. évi máj hé 8. npján. Bd k. kir. jb. nök. kidmány hitéü: P. H. KISS ÁTYÁS. hív. tiztviő. w *. " S *0 QJ U -*-» U 0 5 «hi * S). r- SJ Q /3 í bf» «H Gyv.. Szv. /3 /3 rj /5 ^ i /5 IR : -, ri i 0 ) t iq r- r in t!- Í x r- n n 3S J5 (* - H W <Q -r P5 if 'i- r - r-» i t 5 r- n i -. *Q «f f r t f í ir. W -r *f ~J r»0 ifi -r - t r ft ri i L r*- r «n j Tf r*: r D - Q m T -f Í J Sf- Q i - - /, D if5 (fi 9 P» - - t - t «ir* « D R ^ r I*- i r n t r- ' - TÍ- rt rí" r? '?). _5$ 3 8 -í" r 33 r5 ñ S i -T r 33 5 L = - *y 'S-S**, r= "S 7 *< r»- j U ". ) * i i i! I I I 8 S S S Prá ~ fpá t i SSSÍ^Ö^' ^30 0) S 5 00 ) í S < - - 0» h - I ^ L»0 rrt^j-ili I (fi r i^ i L ( " ' t r r HÍ S SSL S r4 T,,50 0 ) 0 0 ' 't n röríS í- - ^ - r ' ' 'J S 8 S8 S ífi m t f Z %? í ) 0 i r^i i i ' ' 'D h- -i r ^ *U. HB «r r ri ^- r x ( < ) p x -T Tt J - T ' t ; r r I J 'Ji ) - I G d n - ; : t r TZLr? r j) 3» 3 t U J 'Sé!Tb -r : 33 < 5.0 i T 3 -t rj 0 t*- ri f*- tó Q 'J -r r r ' i 0 '.- 3 -T!* "~ Ámák 0 ű ri -r r n r S r- *) ^ r L'. rj r-i r Q r t r.0 r-j Í r^x y ) -y) n r i r -0 -r..0 Í í-»0 ~ T ri rr 3 33 t- 'x r r r r: r i {/ 0 L *r r «9 ; ' t/3 0 mák *< ' I r ^ - i : /. 3 :/: _/ - i *v t r 0 J -0 S t/3 x *. r ". T I^ -0 ű J ír i * ~ Ti -, - -Z ö t r 5 5 ^ n " 8 rò i it3 «"rf ^ 0 <J L "S '. : * J ; JI w. - 0 r r r r < 0 0 í * fi Q 9 5i < *J f S r r r- r ± I T-!^ " ' r -r b r -r r x r í. 3 * p x r- [j-w r ^ -8 ' r^-* j = ; -0 à 8 - *^ t^i - r^ * r J" r.!! "S8R I t t T it. j5 5 i»0 3T 5 -! r i ír - x 3 «( r. - i in t ' G í J ;0 i R ö 8 8 S it3 r t«i ' i i i r rj r t. : pótó Ámák t pótó 8 S ì ñ i ) f 00 - S J S j "»* 4Q F5 S P ' r É r 5 'Si /5 0 I '. r -«t -<t r í ' S 8 r i* ; ' [ 00 <f 4»0 ' Q 0 in ^ ^ 5 r «~ ;» tí v- "SJ (0 I t S (= ^ H *«i* ^ i 588 = r r ^í* t pótó Ifi :R S ^ 0 r r r - «ir 0 i in i h» ^ ri ymttt Hkr Dző könyvnymdájábn Kmárm, yimndi-t 4. Fő kidó: Hkr Dző.

Szénacél vagy rozsdamentes acél

Szénacél vagy rozsdamentes acél 5 5 B ZR 2 Z Ó A A IZ T K t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN " 2" Bő mnt - Bő mnt B NT Toko htodto - odmnt c -2 nc tbn B ppntú oó típu oott áófj tömnc tömít űkíttt fut nc odmnt

Részletesebben

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november

Készült a Gazdasági Versenyhivatal Versenykultúra Központjának támogatásával. 2010. november A 2 -e g y b e n, 3-e g y b e n c s o m a g a j á n l a t o k f o g y a s z t ó i m e g í t é l é s e é s h a t áv se a r s a e n y r e a h í r k ö z l é s i p i a c o n Készült a Gazdasági Versenyhivatal

Részletesebben

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise

Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Heart ra te correc ti on of t he QT interva l d ur i ng e xercise Gáb or Andrássy, Attila S zab o, 1 Andrea Duna i, Es zter Sim on, Ádá m T a hy B u d a p e s t i S z e nt Ferenc Kó r há z, K a r d io

Részletesebben

Ú ľ ö ľ ř ľ ľ ú ľ Ö ő ü í ö ő ö ö ö ö í íľ í í ö Ś Ś ö ő í í í ú í ú ź ű ľ ő í ű ú ľ ö í Ö ú í ö ö í ú ű ö ú ö ľ í ľ ú í ö ö őí í ú ö í ú í ő ú ú í í ú ú í Ú ú í őí í ľ ú ú í í ő ľ í ú ú ľ ú í ű ö ö ö

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: / 8 / 8 / / TEL L E 1 P O P LS ÉZ GO t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: nok: DN 1/8" " üő Bő BSP C 10 C 0 b (DN 1"i) Záhtó k tömít EPD Oűű Tj fut Sá TEL P O P S SC 88 1 YÓ SPECFÁCÓ: pi

Részletesebben

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10 2 4 9 2 / 1 9 74. BELSŐ HASZNÁLATRA! 19 Sorszám: SZABÁLYSÉRTÉSI IRATOK ÜGYKEZELÉSI SZABÁLYZATA 1975 ÁBTL - 4.2-10 - 2492/1974 /1 BELÜGYMINISZTÉRIUM TITKÁRSÁGA 10-2492/

Részletesebben

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval

Írásbeli szorzás kétjegyû szorzóval Írásli szorzás kétjgyû szorzóvl Kiolgozott mintpél Egy krtész 36 plántát ültttt gy sor. Hány plántát ül - t ttt 24 sor? Atok: sor 36 plánt 24 sor x Trv: x = 24 36 vgy x = 36 24 Bslés: x 20 40 = 800 Számolás:

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: R 0 T RK ANYAG B Ű AÓ A I TANDARD t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN /8 -tő -i B bő mnt - 10 100 1 B indn áábn bpíthtő Bő/Bő Non áó nd á há. . T 0 K R B G A Y ŰAN Ó A A D I TANDAR

Részletesebben

756/757. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

756/757. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: ZERE Á I R TŰZÁ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: 75/757 1 ÖBC G DN -tő 1 mm (1/2"-tő -i) 1 kimák -0 C odmnt c - C nc tbn 0 C B Io 5211 hjtómű itőpm Tűáó Io 1097-0 Diffú kibocátá IO

Részletesebben

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal

108. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2009. jú li us 30., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1125 Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapst, 2009. jú l us 30., csütörtök 108. szám Ára: 1125 Ft TARTALOMJEGYZÉK 158/2009. (VII. 30.) Korm. rn d lt A mzõgazdaság trmékk és az éllmszrk, valamnt a szszs

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: É SZR 11 P SZ RKZ SŐ SZ D - R D S t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: nok: D 1/2"-tő "-i ő SP 0 C 5 C 11 b (D 1"-i) indn áábn bpíthtő p Inox űő on ütköő R há P 11 SZ RKZ SŐ SZ D - SDR UJDOSOK:

Részletesebben

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van.

Boldog, szomorú dal. 134 Tempo giusto. van gyer - me- kem és. már, Van. Van. már, fe - le - sé - gem. szo-mo - rít - sam? van. Boldog, szomorú dl Kosztolányi Dezsõ Soprn 13 Tempo giusto Lczó Zoltán Vince Alt Tenor Briton Vn már ke - nye-rem, bo- rom is vn, vn gyer - me- kem és Bss Vn Vn fe - le - sé - gem. Szí - vem mi-nek is

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 8 7 / 5 8 7 / 78/78 PN1 L ZERE P BC RI K Ú T R HROJ DIN EN IO 9001 Ctifict No 01 100 00207 PED 972 EC Ctifict No 01202 ROCQ-0 0080 odu: H t: őd: in hőmkt: x hőmkt: x nomá: pcifikációk: nok: DN 50-tő 150-i

Részletesebben

E F O P

E F O P E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K ö z ö s é r t é k e i n k s o k s z í n z t á r s a d a l o m E F O P - 1.3.4-1 6 P á l y á z a t i t e r v e z e t 2. 0 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás:

Együttműködési ajánlat Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért EFOP Véglegesített pályázat 3.0 (Forrás: E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t K u l t u r á l i s i n t é z m é n y e k a k ö z n e v e l é s e r e d m é n y e s s é g é é r t E F O P - 3. 3. 2-1 6 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a

Részletesebben

M Sulyok Gábor A HUMANITÁRIUS INTERV ENC IÓ EL MÉ L ETE É S G Y AK O RL ATA P h.d. é r t e k e z é s t é z i s e i i s k o l c 2 0 0 3. M I. A KUTATÁSI FELADAT A k u t a t á s a h u ma n i t á r i u s

Részletesebben

1141+SA OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP SA05 ELEKTR

1141+SA OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP SA05 ELEKTR ZR 1 1 1 T J H O KTRO P Z G N PI n.hu n.hu O TRO K P Z 111 HJT PING ZP TUJDONÁGI 111- pinópt con nomáú ándk koáá ttk m komptibii ábbi pítőnokk. DN 1-i odmnt tán ftt öntött tán kü kmá. Tntömít NBR o-űű.

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: ZERE 78 PN1 ZEEP R Y O ÖNÖ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: DN 15-tő DN 150-i N 1 Kimák - 10 C 50 C 1 b Emkdő foóá kikk Coott áófj tömnc tömít Rodmnt c uó Öntött. 8 PN1 7 EP R Y ZE

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: R RIÁ K ÖNÖ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: 70 PN1 P ÁR DN 15-tő DN -i PN 1 Kimák - 10 C 120 C 1 b mkdő pá kikk Coott főfd tömnc tömít űk Öntött há. . KRIÁ Ö ÖN N1 70 P P ÁR PCIFIKÁCIK:

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: 15 N Ó t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: DN /8 -tó 2 -i B bő mnt - 10 100 í tbn (150 ő nhidon tbn) 25 b DN 1"-i indn áábn bhtő típu Bő/Bő B tőkk : á há. . Ó 15 N FÁÓ: t b ámái iánt

Részletesebben

ú ú ą ę ę ą ů ő ú Ö ő ü ü ö í Á ł Í ń ö őł ü ő ö í ö őí ö í ö öń ő í ö í ö ü ö í ő ü ő ö ú ő Éś í ő ő ý ő źí ö ö ł ć ć ř ł ő ÍÍ ź ő É ćí ńę Ęł žź í ř í ć đ žš žě ł đć ű ť ť ť ť ť ť ť ů Ł ę ł ć ö ć ł Í

Részletesebben

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI

A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI A MAGYAR TÖRTÉNELMI TÁRSULAT KIADVÁNYAI 2 A MA GYAR TÖR TÉ NEL MI TÁR SU LAT KI AD VÁ NYAI A kö tet írá sai zöm mel a hu sza dik szá zad idõ sza ká ról szól nak, más részt pe dig át té te le sen ér vel

Részletesebben

1 2 A Z E G O V I S S Z A V Á G A s o r s f o r d í t ó m e g b o c s á t á s e s z ü n k b e i d é z i, h o g y e m b e r i m e g t a p a s z t a l á s t á t é l, s p i r i t u á v a g y u n k, s á el

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: 07 T K B É - I I N F t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: DN /8 -tő -i B bő mnt - 10 100 25 B indn áábn bpíthtő Bő/Bő áó nd á T 07 K B É I I FN IFIKÁIK: indn áábn bpíthtő (tt b ní jöt

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: NY S 0 P S K SŐ S A FNCI t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: Spcifikációk: Anok: DN 1/2"tő "i ő SP 0 C 90 C 10 b (DN 1"i) Füő p űő ütköő N tömít há P 0 S K SŐ S FNCIA UAJDONSGOK: t b ámái iánt (mt ní

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: R 09 T RK B G - ŰANYA ACAÓ I K BOC t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN 1/2 -tő 2 -i B bő mnt - 10 C 100 C 12 B indn áábn bpíthtő Bő/bő B oim áó nd á há BOCK T 09 K R B G A Y ŰAN

Részletesebben

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2.

Együttműködési ajánlat A társadalmi kohézió erősítése az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével EFOP Pályázati tervezet 2. E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t A t á r s a d a l m i k o h é z i ó e r p s í t é s e a z e g y h á z a k k ö z ö s s é g f e j l e s z t p t e v é k e n y s é g é n e k b p v í t é s é v e l

Részletesebben

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS

2013/2. Konyhak tündére. Walt Disney csodabirodalma. Legyél ügyesebb! legyőzi az ó. Szuperhősö egy csapatb JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS Egy r 625 Ft, őftő 499 Ft. JÁTÉK HIT NEVETÉS TUDÁS ú h! 2013/2 Kyh tüdér Suprhőö gy cpt Wt Dy cdrd Sgud ( c) u t Lgyé ügy! ptrf ú, győ ó rt v ü ét c hvt! Gyrü! Hú! Új d dőd! Köv t t! D jó vgy, vétd utt!

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

ú ľ ľę ľ ú Ż Ż ü ľ ľ ľ ü ú Ö ľ ü ú ľ ö ľ í ű ľ ľ ľ ľ ľ ő ľ ľ ľ ľ í ő ő ľ öľ ö ľ ő ľ ő ľ ö ö ĺ ö ľ ľ ľ ľ ö ľő ő ľ ő ľ ľ Í ő Ź ö ľ ö ľ Í Í í ľ ü ö ľ Í ľ őł ü ľ ü ö ľ ö ľ ľ ę ő ę ĺľ ľü ü ľ ľ ľ ő ľ ő ľ ľ í

Részletesebben

ᔗ叧 Jegyzőkönyv Készült Apaj Község Képviselő-testületének 2006. december 7-én megtartott üléséről 9 / 006 (1 07 ) 8/ 006 (1 07 ) 96/ 006 (1 07 ) 9/ 006 (1 07 ) 97/ 006 (1 07 ) 10/ 006 (1 07 ) 98/ 006 (1

Részletesebben

ú ľ Ę ú Ü ó Ą Í ő ź ť ö ľ í í ľ ú ý í ő ú ľ í ź ę í ľ ö ó Š źľ ĹÍ ö í ö ő ó ó ö í ú ł Á Á ľ Ü Ü ő í ő ú í ő ő Ó í Ü Ó Ü ú Ü Ö Ó Ö Ö Ö Ó í Ö í Ó Ö í Ü Ö Ó ó Ó ä Ö í Ö í Ü Ó í Ö Ü ö í ő Ö Ó Ü ó Ö Ó í Ó ó

Részletesebben

ć ö ö ö đ ę ť ö ü Í ö ęü ö śđ Ą ö ę ö ď ö ś Ű ö đ ö ü ť Ś Ę ü ä ä ě Ŕ ż ę äí Í Ą ö Ę ń Í ű ö Ĺ ű ń Í ę ű ź ä ű Đ ń ö Ę đ ź Í Í ű ö ę ö Í ú ú ě ú ě Í Í ť Ű ę ŕ Ľ Ą Ż ü ź ě ű Đ Ö Í Í ś Í Á ö Ł ą Í Ł Í Í

Részletesebben

ó ó ü ľ ó ü ó ľ ü ń ó ó ó ö ę ź ź ö ö ö ö ę ę ö ó ľ ó ę ź ó ö ó ź Ĺ ź ó ť ú ü ű ö ó ź ó ö ó ö ľ ö ľ ń ó ľ ź ű ö ń ó ź ź ť ľ ó ľ ź ü ť ź ó ü ť ö ó źů ý ťü ľ ú ó ď ľ ľ ľ ľ ó ó ľ ń ľ ľ ö ó ľ ó ľ ö ź ó ľ ľ

Részletesebben

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se

VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se VII. Az Al kot m ny b r s g el n k nek v g z se 711/I/2003. AB eln ki v gz s 1779 711/I/2003. AB eln ki v gz s Az Al kot m ny b r s g el n ke jog sza b ly alkot m ny elle ness g nek ut la gos vizs g la

Részletesebben

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás: Javasolt cselekvés

Együttműködési ajánlat Szemléletformálási programok KEHOP Véglegesített pályázat 3.1 (Forrás:  Javasolt cselekvés E g y ü t t m z k ö d é s i a j á n l a t S z e m l é l e t f o r m á l á s i p r o g r a m o k K E H O P - 5. 4. 1 V é g l e g e s í t e t t p á l y á z a t 3. 1 ( F o r r á s : w w w. p a l y a z a t.

Részletesebben

ᜇ嗇 匇ᜇ嗇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 ᜇ嗇 匇匇匇匇 匇匇匇匇ᜇ嗇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇匇 匇匇匇D匇匇匇匇匇匇匇 匇匇 ᜇ嗇Dᜇ嗇匇匇 匇匇匇匇 匇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇 匇匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇匇匇 匇匇匇匇匇 匇 匇ᜇ嗇匇匇匇匇 ᜇ嗇 D匇ᜇ嗇匇匇匇匇匇 ᜇ嗇匇匇Ő匇 匇匇匇匇ᜇ嗇匇ᜇ嗇匇 匇匇匇ᜇ嗇匇匇匇ᜇ嗇匇

Részletesebben

ő ü ó ľ ő ľ Ü Ő ľ ü ü ľ ľ ľ ő ź ő Ĺ ę ö ö ľ ľ ő ó ľ ľ ö Ĺ źýź ü ź ő ö ö ü ő ő ó ö ü źů ü ő ö ö ö ü ů ö ö ö Ĺ ő ü ö ö ü ů ź ó ý ű ö ę ő Ö ź ű ü ü ő ý ę ő ü ó ę ó ó ö ü ö ó ę ę Ü ö ü ź ü ń ľ ö ő ű ö ü ó

Részletesebben

783 / 784 / 785 / 786 OMOS HAJTÓMŰVEL GÖMBCSAP UV ELEKTR

783 / 784 / 785 / 786 OMOS HAJTÓMŰVEL GÖMBCSAP UV ELEKTR L Ű Ó J A H L Z K L U BCAP GÖ K AP U L C B Ö G L HAJÓŰ A ZLP ULAJDNÁGAI A - D kimá ömbcpot otott működ ttk mindn típuú fodkho. A - D p úóoó tj futú kt űkkk tömnc ndkik. A p útj itt. A I itőpm htő ti bán

Részletesebben

710/711. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

710/711. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ERE 710/7 0 B GÖ L I R RE DI E IO 001 tifict o. 01 007 ED 772 E tifict o. 01 2 ROGO-0 00 odu: H t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: D -tő mm-i 0 imák -0 odmnt c - nc tbn 0 0 B IO 52

Részletesebben

730/731. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

730/731. Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: L ERE 70/71 0 B L GÖ É É I R E RÉ IO 9001 : 00 ED 97/2/E t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: -tő mm-i 0 imák -0 odmnt c - nc tbn 1 0 B típu TFE űk áhtó k Tj fut nc odmnt c 70/71 0 ÖB

Részletesebben

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions

136 Con Dolore. Tenor 1. Tenor 2. Bariton. Bass. Trumpet in Bb 2. Trombone. Organ. Tube bell. Percussions Tenor 1 Tenor 2 Bariton Bass Trumpet in Bb 1 Trumpet in Bb 2 Trombone Percussions Organ 136 Con Dolore Tube bell X. Nikodémus: Mer - re vagy, Jé - zus, hol ta - lál - lak? Mu-tass u - tat az út - ta- lan

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: ZR 79 NT - Ü K N Ö G 2 RÉZ D 97/2/ t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: 1/" 2" Küő - ő -0 10 Záhtó k Zákt Tj fut Rodmnt c NT N KÜ - 79 GÖ 2 RÉZ IFIKÁIÓK: űkíttt fut Záhtó k TF tömít Zákt

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 19., szerda 46. szám I. kötet Ára: 1679, Ft TARTALOMJEGYZÉK 20/2006. (IV. 19.) BM r. A belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek, valamint

Részletesebben

Ö ť őł ó ó Í Í ö ő ü ő ü Í ő Ĺ ő ö ö ę ö Í ő ü ő ó ú ö ó ó ť ü ő ó ó ö Ĺ Ú ö ö ę ő Ĺ ł ü ő ę ę ő ę ü ö ę ö ő ę ü Ĺ ő ü ő ő ö ó ę ö Ĺ ö ó ö ź ü ü ü ó ó ó ó ü ę ü ő ő ü ü ö ó ó ó ó ő ö ó Á ö Á ť ł ő ü ü

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! LVII. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 1-120. OLDAL 2007. január 9. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink fi gyel mét a köz löny utol só ol da lán köz zé

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. október 4. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/40. szám Ára: 315 Ft T A R T A L O M Álláspályázatok I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Apc

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda. 93. szám. Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú ni us 25., szerda 93. szám Ára: 2400, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ő ü ü ő ü Ü ü ü í ő ő ź Íő í ü ő Ĺ ö ť ü ú ő ü ő Ĺ ź Ü ő í ö Ĺ ő ö ü ö Í ö ö í ö ü í ú í Í Á ő ú ö ü í Ĺ í í í Ü ő ő ę ű ő ő ü ő ź ú ö ő í Ü ő í ú ü ź ő ü Ö ő ü É í ő ő ő ź đ ö ü źů ő đ Ü ö ő ö ü ü ź ö

Részletesebben

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú

Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź í í ť í ę ó ó đ ú đ đ Ü í ź í ü í ü ú ú ó ö ü ó í í Ü í ú ó ú ö ü ź ú ó í ź Ü ü Ü đ í ü ó ü ú ü í ü ü Ü Ą ú ü ü í ń í ü ü ü ú ó ź ö ü ź ę ü Ü ö ü ź í ö ö ź Ĺ ü ö Ĺ ó ü ü í Á í Ĺ ą ü ó ö ü ó ü ü ö í ó ú ö ö đźů Ü Ĺ Ą ó í í ď đ ö ü ö í ó ó ó Ü ę í í Í ý í ö ý í ö ü í í ö ę ź ó ü í í í í í ę í Ü ź

Részletesebben

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész)

Devizahitelek - Kúria: tisztességtelen az árfolyamrés, szigorú feltételekhez kötött az egyoldalú szerződésmódosítás (1. rész) Dvihik - Kúri: issségn árfymrés, sigrú fékh köö gydú srődésmódsíás (1. rés) Budps, 2014. június 16., héfő (MTI) - A dvihikné km árfymrés issségn, árfymkcká issségsség nbn csk kkr visgáhó, h péniné nm mgfő

Részletesebben

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon

A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon A verseny kérdése az oligopol távközlési piacokon (különös tekintettel a szélessávra) Pápai Zoltán 2 0 1 0. f e b r u á r T a r t a l o m 1. B e v e z e t é s...............................................................

Részletesebben

ú ľ ľ ľ Ĺ ľ ľ ľ ú ľ ľ ő É ö ö ľő ő Ĺ Ö ľ ö ľ ő ö ľ ľ ű ö ľ ó ľ öľ ľő ó ó ľ ö ő ö Í ó ľ ö ő ö ľ ľ ľ ű ö ľő ó ó ő ľ ľ ľ ö Ĺ ľ ť ľ ľ ľ ö ľ ľ ő ő ľ Ö ľ ó ó ő ľ ľ Ĺ ö ľ ó ó ö ó ľ Ĺ Ĺ ľ ľ ľ ľ ö ľ ó ć Ĺ ő ö ö

Részletesebben

ő ó ő ź źę ő ő ó ź ö Ĺ ú ü ó ű ü ó ő í í ő ő ő ź ö ó ó ö ö ü ů ő ö ů ő ö ź ä ü ł üó ú ę ü ü í ő ö ö ť ö ó ó ť ź ű ź ź ź ó ő ź ź ź ó í ö ź ę ü í ó ź ó ü ű ź źů ź í ź ó ź ő ý ź ü źú í ó ź ű ź ú ö ö í ó ź

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. de cem ber 22., péntek TARTALOMJEGYZÉK 1. kö tet 2006: CXXVII. tv. A Ma gyar Köz tár sa ság 2007. évi költ ség ve té sé rõl... 12730 Oldal 2. kö tet

Részletesebben

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu

www.nagyszeksosto.morahalom.hu www.erdeiiskola.morahalom.hu www.ny..u www.d..u y n y y í nf Kdv Vndn! A M-Tu Nnf Kf. 2015- vbn nny j bb, dv vj ő! Tn 2013-bn u, n fjbb jvd b K- Tjvd K vd ü v Ön, v nyjn. A v j fnnju! A d v n. 10 fő vv ndun. A jü ő bjn! A dődő vju!

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: NY 79 T N1 Ő AGA H OYÓ G A T ÖNTÖT t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: Anok: DN -tő DN -i GN 1 imák -10 C 00 C 1 B mkdő foóá kikk Coott áófj tömnc tömít hőmkt Öntött N1 79 T Ő A H AG Ó A

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS

Országos Szakiskolai Közismereti Tanulmányi Verseny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS Orszáos Szkiskoli Közismrti Tnulmányi Vrsny 2005/2006 MAGYAR NYELV ÉS HELYESÍRÁS II. (rionális) oruló 2006. ruár 17... Hlyszín jélyzőj Vrsnyző Pontszám Kój Elértő Elért Százlék. 120.. % Jvító tnár Zsűri

Részletesebben

Zsindely Korn-váIasztás

Zsindely Korn-váIasztás VI. vfy 47. zá Á r 2 f r. LŐFIZTÉSI Z-z v r Fvr P. 5 í\.jr.k ÁR ; SZRKSZTŐSÉG ydvr 25 y z:; r d Kár, P, 2 II, Fő zrkztő: PTHÓ zbt. GYUL rd áttk fáá h t d hrk jttt k. k ttk tdják; hy há. tá. d köz' z :TÍyák

Részletesebben

7/2008. (X. 9.) Ú D H Í Ó ᔇ卷- Ü ᔗ厇- ü 1990. LXV. 16. -b, í í ó d ᔗ厇 ó ó 1997. LXXVIII. b f h j í h dj b í d b - b f ᔗ厇, b d ü ü f h b í, bb, j í d c, h fű ᔗ厇dᔗ厇 j h, j b f ó - bb d j. D H. ᔗ厇1ᔗ厇 ᔗ厇 d h

Részletesebben

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök

Kormányrendeletek. 2. Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Orbán Viktor s. k., miniszterelnök 6 M 15 6 z nnlk n 115 1 nl ll nznnn zn nnn űkő zkkz l ll kznl nznk nnll züő nzkkől n z ln 15 kk kzn z lk kn, z ln 15 kk 1 kzn z lkn l kkzők nl l 1 1 ll nznnn zn nnn lő kznl nznk kzül z 1 llkl zn kznl nznk

Részletesebben

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft

33. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 3887, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. már ci us 27., hétfõ 33. szám Ára: 3887, Ft TARTALOMJEGYZÉK 62/2006. (III. 27.) Korm. r. Az egyes pénzbeli szociális ellátások elszámolásának szabályairól...

Részletesebben

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

172. szám II. kö tet. II. rész JOGSZABÁLYOK. A Kormány tagjainak A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2005. de cem ber 29., csütörtök 172. szám II. kö tet TARTALOMJEGYZÉK 125/2005. (XII. 29.) GKM r. A köz úti jár mû vek mû sza ki meg vizs gá lá sá ról szóló

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ. 44. szám. Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám Ára: 250, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. már ci us 17., hétfõ 44. szám TARTALOMJEGYZÉK 2008:

Részletesebben

bevezető...1 lépcsőház fogalmak...5 lépcsőkar fogalmak...8 lépcsőfok fogalmak...10 orsótér fogalmak...12 korlát-mellvéd fogalmak...18 szerkezetük szerinti típusok...35 formájuk szerinti típusok...45 anyaguk

Részletesebben

ő ľ ľü ľ ľ ü Ü Ü ľ ő ľ Ő ń ľü ľ íľ ő ő źů ő í í ü ö ü ľ ź ő ö ü ő ľő ő ö ü źů ź ź í ö ľ ź ő ľ ü ö ö ź ő đí ź ľ ő ö ű í í ö ü ö í í ú ü í ź ő ő í ú í ő Ó ő ü ú í í ú í ú ő ú ľ ő ü ő ü ű ő ő í ü ö ő í ą

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 2. szám 2008. feb ru ár 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest, Alkotmány

Részletesebben

í ő ľ ü ó ľ ľ ő ľ ü Ü Ü Ł ľ ü ľ ü ľ ö ľü íľ ő ő ź ő í ó ü ľ ö ü ü ó ő ö ľĺ ó ľó ő ő ö ź í ö ő źą ö í ő ü ö ö ü ő í ľ ó ó ó ü ó ó ó ő ö í ó í ü ö í ő ę í ö ü ą í ľ ó ő í ú í ó ő ö ó ó ő ü í ó ľ í ľź ľ ú

Részletesebben

śň ř Ł ú ľ ú ü ő í Ö ő ľ ü ö í ő ü í Ĺő í ľ ľ í ő ľ ľ ő ú ő ö ú Ú ő í Í ő ö öľ ű Ö ö ü í ť ü ö ő í ľĺ í ő ö ő ľ ő ľ ü źł đ ú ú ú ü í Í í ü ľ ľ ľ ü öľ ú í ő ľ ő ö ľ ő ľ ľ í Ł Ą í ö ő ľ Ą ľ ľ ľ Í ú ö ľ ľő

Részletesebben

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY

PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY A ma gyar la kos ság bel föl di uta zá sai PIAC- ÉS ORSZÁGTANULMÁNY Ké szí tet te: a Ma gyar Tu riz mus Rt. Ku ta tá si Igaz ga tó sá gá nak meg bí zá sá ból a M.Á.S.T. Pi ac- és Köz vé le mény ku ta tó

Részletesebben

1135+UMA3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA 3,5 ELEKTR

1135+UMA3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA 3,5 ELEKTR 5 U 115 SZR JÓ H S O RO 5 U ÓSZP PING n.hu. 5 n.hu 115U Ó HJ ROOS. 5 SZP U Ó PING SZP UJDONSÁGI 115-ö kimák köötti pinópkt átáno fodkndk koáá ttk. Hoú nk ith. Dup tfon tömít tnn. ISO itőpm htő ti bán inti

Részletesebben

1123-1125+UMA-3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA-3,5 ELEKTR

1123-1125+UMA-3,5 OMOS HAJTÓMŰVEL PILLANGÓSZELEP UMA-3,5 ELEKTR U - JTŰ H KT U P PI - -U Ű HJT T K P U- PI FŐBB TUJDÁK - f pinópt tndd fodkndk koáá ttk. Hoú nk cőith Dup á tömít PTF űűkk. I kim könnű hjtát t htő. U hjtómű kompkt ktomo hjtómű ámo funkció. ÉHTŐ DK tk:

Részletesebben

ú ú Ö ő ú Ż ó ĺ ú ö ő ü ü íĺ ó ú ö ó ĺí í ö łő ź ĺź í ú ź ź ő í ő úĺ ő ő ź ő ú ó ł ő ó ĺ ő ĺ ő Í ź ó ą í ő ú ő í Í ő ő í ó ł ő ó Í ő í ú ĺí ú ü ő ú ű ö ö ő đ ó í ó ö ű ĺ ü ü ń Ĺ Íó ú ó í ő ő Ť ö ó ő ö

Részletesebben

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012.

VÁLASZLAP ..BF.. KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. Kezdő feladat: KockaKobak Országos Matematikaverseny MINTA 2012. ..BF.. 1. AZ CP OJ VZ 2. DT ID WR ZX 3. AT ER NX RD 4. KF NF TF XJ 5. CV HF LD TL 6. MB SZ XD ZF 7. GB JH NL SB 8. FJ OD OP XP 9. FP PB RP WL 10. IP MH TX WX 11. BX JZ QL YB 12. HX KL MZ ST 13. FV JT VN

Részletesebben

ľ ü ú ľ Ö ő ü ľ ö ö ö ó ő ü ü ę ę Á ó ľ ľ ó ó ő ó ü í ť ó ó ő ö ö ü Í ő ľ ö ó ü ő ő ó ü ő ź ľ ö ő ő ú í ü ő ő ő ó ő ľ ú í ó ó ź ő ú ő ő ó ę ő ľ ťő í ľ ő ő ő ü ü ő ú í ö ö ú ó ő ü ó ń ú í ľ ö ő Í ő ö ľ

Részletesebben

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal

38. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1311, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2006. áp ri lis 5., szerda 38. szám Ára: 1311, Ft TARTALOMJEGYZÉK 79/2006. (IV. 5.) Korm. r. A fel sõ ok ta tás ról szóló 2005. évi CXXXIX. tör vény egyes

Részletesebben

ą Á ĺó Á Á Ü Á Á Ü Á í ĺ ű Ü ő ó ę ú ö í í Ü í í ĺ í í í í Ü ĺ ó ł ő ö ö ó í í ó ő ĺ ů í ę ĺí ü ü Ĺ ü ő í ó ó ő ĺ ő ĺ ü ő ő ü ĺ ó ö Ü ő ő ő ĺ ő ó ĺ ő ę ő Í í ń źů í ü ź ö ü Í Í ńź ő ü ő ź ó ö ö ź ő ő

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M

A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE T A R T A L O M A MAGYAR KÖZLÖNY MELLÉKLETE Budapest, 2006. március 8. Meg je le nik minden szerdán. IX. évfolyam, 2006/10. szám Ára: 345 Ft T A R T A L O M I. FÕRÉSZ: Személyi és szer ve ze ti hírek Sze mély ügyi hírek...

Részletesebben

Ś š Ą Ň ý š Ą Í Ú Ú Ü ą É Ü Ü ö ö ö É Ź Ô É É ę É ÍÉ ö ö Ü ö Ń ěą ś Ą Ľ ý É š ęł Ą Ü Í Í Ü ö ą ý É Ü ő ö ö É É ś É É É É ę ö ö Ü ĚĄ Í ý ą É Ő ö ő ö É ą Ü É É ę É ĹÉ ö ö Ü ö ĄĄ É ů Ľ Í ď É Ŕ Ą š Ą Ú ő ö

Részletesebben

Ú Ö ö ľ ľ ć ľ ľ ú ľ Ö ľ Ĺ ľ ö ľ ľ ö ľ ę ľ ö ľ Í ö ľ ć ľ ú ľ ä Ź Ú Í ć Ö ľ ľ ľ ú Ď ľ ľ ö ć ö ľ ú Ĺ ö Ú ö ź ľ ú Í öľ ú Ú ő ľ ť ľ ť ť ě ú ť ľ ő ľ ŕ ľ ľ Ĺ Ú ö ö ö ö ő ľ ľ ö ľ ű ö ö ľ ő ľ Ö ľ Ĺ Í ľ Í ö ľ ľ

Részletesebben

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA

BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A Biaorbágyi Álaláno Ikola Minőégirányíái Programja 2009. Kézí: Bnkő C. Gyuláné BIATORBÁGYI ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Kézí: Bnkő C. Gyuláné igazgaó A minőégirányíái munkacopor közrműködéévl

Részletesebben

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27.

LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. LVII. ÉVFOLYAM 2. SZÁM ÁRA: 874 Ft 2006. ja nu ár 27. T A R T A L O M Szám Tárgy O l d a l Törvények 2006: X. tv. A szövetkezetekrõl --------------------------------------- 370 2006: XI. tv. Az ál lat

Részletesebben

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK

Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám TARTALOMJEGYZÉK Bu da pest, 2006. au gusz tus 25. Ára: 1386 Ft 10. szám 2002. december TARTALOMJEGYZÉK TÖRVÉNYEK 2006. évi LIX. tv. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról... 224 2006. évi LX. tv.

Részletesebben

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal

75. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 2478, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú ni us 15., péntek 75. szám Ára: 2478, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: LXI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el szá

Részletesebben

A vármegye kisgyülése feliratilag üdvözölte Gömbös Gyula minisz terelnököt.

A vármegye kisgyülése feliratilag üdvözölte Gömbös Gyula minisz terelnököt. «I V I. é v f y 46. szá LŐFIZTÉSI ész évr 10 P. P. r 20 P. 2U Ft. hkös szrksztő: PTHÓ Hrthy kós Hááv és bzkdáss, vbő srjdt jó kvánköszönt ndn yr br rszánk ' ét: vtéz nybány Hrthy kós yrrszá krányzóját

Részletesebben

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS

VARÁZSLÓ TULAJ- DONSÁG- ÉRTÉK ERŐ ÜGY ÜGYESSÉG ÁLL INT INTELLIGENCIA BÖL KAR KARIZMA. Egyéb módosító ALAPTÁMADÁS KASZTFÜGGÉS VARÁZSLÓ A KARAKTER NEVE: FAJ: _ SZINT: NEM: _ JELLEM: TULAJ- DONSÁG- TULAJ- DONSÁG- IDŐLEGES IDŐLEGES TERMET: KOR: _ SÚLY: MAGASSÁG: HAJ: _ SZEM: VALLÁS: SZAKÉRTELMEK MAX. SZINT / ERŐ ERŐ

Részletesebben

ę ź ü ľ ľ ľ ü ü ľ ö ź ź ź É Íľ É É Ü Ü Á É Í Á Á É É É Á ą Ĺ É Ü É ł Ł ľé Á ľ ü ľ ü ü ľ ľ ź Á ľ ľ ö ö ö ľ ö đ ľ ź Ĺ ú ü ü ö ź ź Ĺ ü Ü Á ś ö ö ľ ü ľ ö ü ö ö ö đ ö ź ö ö ö ö ö ľ ľ ö ü ü ź ý ö ľ Đ ź ź ľ ű

Részletesebben

HÜBNER Tervező KFT Munkaszám:/00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- HÜBNER Tervező KFT Munkaszám: /00. * Pécs, Mogyorós köz. ( /- S Z É K E S F E H É R V Á R R Á C H E G Y HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2007. jú li us 11., szerda 93. szám Ára: 588, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2007: CIII. tv. A pénz mo sás meg elõ zé sé rõl és meg aka dá lyo zá sá ról szó ló 2003.

Részletesebben

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:...

MATEMATIKA B változat. A tanuló neve, osztálya:... MATEMATIKA B változt A tnuló nv, osztály:... Az lmúlt tnév vé osztályzt mtmtkáól:... Olvs l ylmsn ltokt! A ltokt ttszés szrnt sorrnn olto m. Törk rr, oy molások lírás yértlmő lyn, yl rnztt küllkr! Mnn

Részletesebben

ľ ú Ö ź ő ü óľ ŕ Ö ő ü ü ü ę ę ľ ö ő í ó ó ó ő ö ö Íő ö ó ő ó ü ő ó ő ó Ĺ ő ú ö ő ö Ó ő ú Ó ó ę ö ľ ő ľ őľ ő ő ő ľ ó ö ő ő ő ő ő ő ü ü Ú í ő ó ö ö ü ö ę ę ö ö ę ó ő ő ő ó ű ö ó ľ ú ź ó ę ę ő ú ö ó ő ö

Részletesebben

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom

A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA. Tartalom VI. ÉVFOLYAM 9. szám 2008. szep tem ber 25. A SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM ÉS AZ ORSZÁGOS MUNKAVÉDELMI ÉS MUNKAÜGYI FÕFELÜGYELÕSÉG HIVATALOS LAPJA Munkaügyi Közlöny Szerkesztõsége 1054 Budapest,

Részletesebben

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE

2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE XIII. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. SZEPTEMBER 30. 2007/9. szám TURISZTIKAI ÉRTESÍTÕ 401 AZ ÖNKORMÁNYZATI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM HIVATALOS ÉRTESÍTÕJE A Turisz ti kai Ér te sí tõ Szer kesz tõ sé ge

Részletesebben

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk:

Méret: Végződés: Min. hőmérséklet: Max. hőmérséklet: Max. nyomás: Specifikációk: ZERE NETE E - K K N B Ö G 2 RÉZE ED 97/2/E t: őd: in. hőmkt: x. hőmkt: x. nomá: pcifikációk: nok: / -tő 1 -i ctkoá B ctkoá -0 10 B Záhtó k Zákt űkíttt fut Rodmnt c n.hu n.hu 2 RÉZE E ENET K N K B EIFIKÁIÓK

Részletesebben

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM

KÖZÖS UTASÍTÁSA. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú. Budapest, 1965. évi március hó 1-én BELÜGYMINISZTÉRIUM BELÜGYMINISZTÉRIUM SZOLGÁLATI HASZNÁLATRA! 10-26/4/1965. Hatályon kívül helyezve: 17/73. min. par. A BELÜGYMINISZTÉRIUM I. ÉS IV. FŐCSOPORTFŐNÖKÉNEK 004. számú KÖZÖS UTASÍTÁSA Budapest, 1965. évi március

Részletesebben

ő ü ö ő ú Í Ó Ż ú ő ü ü ů ő í ů Í ú ő ö ó í ő ő í ú ű ő ö ö ő ź ő Ż ő ú ó í ő ő ő ő í Í ő í ő ú í ü ö ő ő ő ő ő ú ö ó ö ő ő ő ü ó ł ő ő í ő ő ő í ő ő í ő ő ő í ó ź ő ő ő ó í ó ź í ł ő ö ź ó ő í Ö É ł ůź

Részletesebben

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának

DEBRECEN Megyei Jogú Város Önkormányzatának DBRC Megyei Jgú Várs Önkrmányztánk K Ö Z L Ö Y 2006. évi 20. szám 2006. nvember 22. T A R T A L M J G Y Z É K Szám Tárgy ldl A KÖZGYŰLÉS HATÁRZATAI 234/2006. (X. 26.) Ö.h. A Debreceni Vgynkezelő Zrt. részvényének

Részletesebben