A Magyar Controling Egyesület Elnökségének beszámolója a évi időszakról.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Magyar Controling Egyesület Elnökségének beszámolója a 2014. évi időszakról."

Átírás

1 A Magyar Controling Egyesület Elnökségének beszámolója a évi időszakról. Az Egyesület 2014-ben egy új választási ciklus első évét teljesítette. Ez évben tovább folytattuk a 2010-ben elfogadott stratégia megvalósítását. A 2014-es év fő célkitűzéseit a márciusi közgyűlésünkön az alábbi 4 kiemelt célban mutattuk be és az év során e célok mentén dolgoztunk. Kiemelt céljaink: 1. Vezetés fejlesztése 2. Munkacsoportok fejlesztése 3. Tagság fejlesztése 4. Működés további stabilizálása Beszámolónkban a fenti célok mentén mutatjuk be 2014 eredményeit. A vezetés fejlesztése: Kitűzött célunk: Növelni az aktív tagok számát a vezetésben. Feladat volt: Az elnökségbe 3 fő új tag megválasztása. Az ügyvezetés létszámának kiegészítése és aktív támogató tagok bevonása az operatív munkába. Az elnökség létszámának kiegészítése dr. Drótos György, dr. Zéman Zoltán és Dénes Tamásné (Mara) elnökségi taggá választásával a közgyűlésünkön teljesült. Az ügyvezetésből saját kérésére családi elfoglaltsága miatt távozott Alpár Péterné (Gabi) és új tagként érkezett Tirvol Tamás. Alpár Péterné, Gabi a jövőben a PTT-ben támogatja a vezetés munkáját. Az ügyvezetés munkájának erősítése során fontos szempont volt, hogy kezdjük meg a fiatalabb korosztályok bevonását az operatív tevékenységeink elvégzésébe. Ennek érdekében azon tagtársaink részére, akik hajlandóak voltak csatlakozni az ügyvezetés egyes részfeladatai megvalósításához létrehoztuk a Program Támogató Team-et (PTT), melybe a továbbiakban is várjuk vállalkozó, aktív tagtársaink jelentkezését ben 4 új taggal (Alpár Péterné, Blumné Bán Erika, Fremda Gabriella, Kolonics Róbert) erősödött aktív tagjaink köre. Örvendetes, hogy mind a négyen a mai vezetést adó korosztályt követő fiatalabb korosztályok tagjai. Munkájukat ez úton is köszönjük.. 1

2 További feladatok: A kitűzött céljaink megvalósításához további aktív tagok megtalálása a cél, eseti részfeladatokban, továbbá az ügyvezetés folyamatos feladataiban történő közreműködésre. Megfogalmazott cél, hogy az aktív fiatalabb tagtársaink idővel vegyék át az ügyvezetés idősebb tagjainak funkcióit, ezzel is hozzájárulva a vezetés megújításához. Az MCE munkacsoportok fejlesztése: Kitűzött célok: Az egyesületi élet a munkacsoportokban zajlik. Cél, ehhez megfelelően érdekessé, vonzóvá és értékessé tenni a munkacsoportok működését, rendezvényeit a tagságban rejlő tudás feltárásával és hasznosításával. Cél, hogy minden tag legyen egy munkacsoport tagja. Feladatok: Minden tag vegyen részt az egyesület tevékenységében. A meglévő munkacsoportjaink munkájának folytatása, új munkacsoportok indítása. Munkacsoportok szponzorálása. Összhangban az új stratégiánkkal a gyakorlati munka fókuszát az Egyesület munkacsoportjai tevékenységére helyeztük. Ennek keretében egyrészt világosan megfogalmaztuk az egyes munkacsoport típusok célját, tevékenységük formáit és kereteit. A potenciális tagok részéről az Egyesülettel való találkozás kiemelt területeként tekintünk a területi munkacsoportok rendezvényeire. Rendszeres munkánk során meghatározónak tartjuk az állandó összetételű munkacsoportok tevékenységét. ICV munkacsoportok: 2014-ben is rendszeres és egyenletes az ICV munkamódszer alkalmazásával működő munkacsoport tevékenysége. A két munkacsoport most már tartósan egybefolyt, programjaikat közösen tartják meg. A csoportban cél új személyek bevonása, az aktív új tagok tartós beépítése a csoportba. A két csoport szétválása csak a létszám jelentős növekedése esetén lesz újra napirenden. A munkacsoport áprilisban az időgazdálkodással, októberben a rendszerszemléletű problémamegoldással foglalkozott, mindkét esetben a tagok megelégedettségével. Ágazati munkacsoportok: Jelentős energiákat fordítottunk az ágazati jellegű munkacsoportok ez évi munkájára. Igazi siker az Oktatói Munkacsoport 2014-es tevékenysége. A 2013-ban megkezdett munka, a Controlling esettanulmányok kötet kiadása 2014 elején megtörtént, az Egyesület első önálló kiadványaként. 2

3 A munkacsoport második félévi tevékenységének kimagasló eredménye októberben 2-án a Nyugat-magyarországi Egyetem által szervezett konferencián megtartott önálló MCE szekció ülés, ahol Controlling új szemléletben trendek és kapcsolódások témakörben hangzottak el előadások. Komoly erőfeszítéseket tettünk a KKV vállalatok irányába. E területen tapasztalataink szerint jelentős szükség van a controlling ismeretek széleskörű elterjesztésére. Jelentős erőfeszítéseket tettünk a két éve indult Családi Vállalkozások Munkacsoport összetartása és fejlesztése érdekében. Május hónapban két, a munkacsoportban érintett vállalkozás példáin keresztül vizsgálták és elemezték a controlling rendszerek felépítését, kialakításának szempontjait és más kérdéseket. A tervezett októberi találkozójuk a teljesítménymenedzsment kérdéskörében a csoport szervezési problémái miatt átcsúszik a 2015-ös évre. Bár az ügyvezetés részéről jelentős energiákat fordítottunk a csoport saját lábra állítására, ez még nem ért el átütő sikert. Új csoportépítési cél volt 2014-ben is a nagyvállalati, a multinacionális társaságok controlling és pénzügyi vezetői számára szervezett szakmai munkacsoportok megszervezése és működtetése. Alkalmazkodva e kör szakmai felkészültségéhez és időbeosztásához, számukra inkább a fél napos, 3-5 órás szakmai találkozók megszervezését tartottuk feladatunknak. E munkacsoportok nem igazán váltak az Egyesület szerves részévé, kapcsolatuk az Egyesülettel inkább mondható felületesnek. E társaságok irányában máshogy lesz érdemes a kapcsolatokat bővíteni, ennek módját a 2015-ös terveknél kell meghatároznunk. Területi munkacsoportok: Az Egyesület ismertségének növelése, a tagság bővítése szempontjából is kiemelt fontosságú a területi munkacsoportok működtetése. E téren célunk a meglévő Kelet-Magyarországi területi munkacsoport és további hasonló csoport indítása volt. A területi munkacsoportok programjai lazább szerveződésűek, a résztvevők köre esetenként jelentősen változó, a résztvevők aktivitása is változó. A területi munkacsoportokat az Egyesület előszobájaként tekintjük, ahol a már tag controllereken felül újabb, potenciális tagokkal van módunk találkozni. E munkacsoportok jelenleg még nem tekinthetők valódi munkacsoportoknak. Bár az adott régióban dolgoznak aktív tagjaink, de aktivitásunk e területeken un. Controlling Napok megszervezésében nyilvánul meg. A Nyíregyházi Controlling Napok keretében 2014-ben két jelentős esemény zajlott. Áprilisban a Döntés-előkészítés a számok segítségével témakörben tartott fél napos workshop keretében találkoztak a résztvevők, melyen Küsz András ügyvezetőségi tagunk osztotta meg az általa gyakorolt know-how-t és irányította a résztvevők aktív közreműködését. Októberben Dénes Mara és Deák Gábor aktív közreműködésével kiugró sikerrel szerveztük meg a Nyíregyházán a LEGO magyarországi gyárának 3

4 gyárlátogatását. A program keretében, azon túlmutatva, Egyesületünk a helyi városi TV-ben is megjelent egy, az ügyvezetőnkkel készített interjú keretében. Bár e munkacsoport létszámában, az érdeklődők számában jelentősnek mondható, sajnos nem sikerült 2014-ben sem megtalálni azokat a helyi tagtársakat, akik a munkacsoport irányítását aktívan felvállalnák ben jelentős erőfeszítés kell ezen a területen, mert tartósan nem biztosítható Budapestről a munkacsoport irányítása ben a Jászberényi Controlling Napok keretében egy rendezvényt tartottunk májusban, ahol szintén a Döntés-előkészítés számok segítségével témakört dolgozták fel. Jászberényben is kritikus pont, hogy a workshopokon való nagyszámú résztvevő ellenére nem szerveződött meg a munkacsoport, holott itt már a helyi képviselőnkre, Víghné Tótok Ágotára folyamatosan számíthatunk. A tagság fejlesztése. Cél volt: Továbbra is cél a természetes és céges tagok létszámának növelése és összetételének fejlesztése. Az MCE ismertségének növelése, hírnevének és értékeinek terjesztése. A tagság és tisztségek hasznának és vonzerejének növelése Az MCE-nek 2014 év végére 150 tagja, a céges létszám legyen 50. Feladat volt: Minden tag toborozzon egy új tagot. Minden tag mérje fel munkaadó cégének hajlandóságát. MO controller potenciál felmérése, adatbázis építése. Tavaszi és őszi toborzási kampány megszervezése. E területen kezdeti eredményeink vannak 2014-ben. Az év során jelentős energiákat fordítottunk annak feltárására és megválaszolására, hogy mi lehet a magyarázata az alacsony létszámnak és aktivitásnak, továbbá, hogy milyen irányba kell változtatni az Egyesület tevékenységét és szolgáltatásait, hogy kívánatosabb legyen a potenciális tagok körében. A marketing területén két projekt team külön feladattervei alapján kerestük a válaszokat a fenti kérdésekre. Andreas Kovács vezetésével két felsőfokú tanintézettel (Budapesti Corvinus Egyetem, Budapesti Gazdasági Főiskola) együttműködve és a diákokat bevonva célirányos munkacsoportokban, a tagság körében végzett kérdőíves felméréssel kiegészítve elemeztük a teendőket. E munka eredményeképpen kijelölhetők azok a területek, ahol 2015-ben konkrét lépéseket kell tennünk a természetes és céges tagság növelése érdekében. A munka a BCE és a BGF diákjaival együtt 2015-ben is folytatódik. További felsőfokú oktatási intézmények bevonását tervezzük. A tagság kellő aktivitását azonban nem sikerült elérnünk, ebben a jövőben további erőfeszítésekre lesz szükség. 4

5 Bár az év során rendezvényeink sikerei alapján érdemi növekedést értünk el az új tagok toborzásában, azonban a régi tagok közül különböző okok miatt többen elhagytak bennünket, így a kitűzött létszám növekedési céljainkat nem tudtuk elérni. A 2014-ben megteremtett marketing feltételek alapján a tagtoborzási kampányok megszervezésére és megvalósítására 2015-ben kerül sor. További feladatok: A 2014-es munka eredményeire támaszkodva programot kell tudnunk alkotni a tagtoborzás területén és gyakorlati lépéseket kell tennünk annak végrehajtására. A munka kampányszerű megszervezésemellett a tagtoborzást folyamatosan és széles körben kell folytatnunk. Ehhez jelentős személyi erőforrásra lesz szükség, melynek megszervezése még előttünk áll. A működés további stabilizálása. Cél volt: Az MCE működésének stabilizálása és megfelelő finanszírozása feltételeinek kialakítása. A fenti cél elérése érdekében kiemelten fontosnak tartjuk a tagsággal való kommunikáció lehetőségeinek bővítését, mind az egyirányú, mind a kétirányú kapcsolatok területén. Meggyőződésünk, hogy az Egyesületnek kell intenzívebben közelednie a tagok felé, ha nagyobb aktivitást vár el tőlük. E téren kiemelten fontosnak tartjuk és ennek megfelelően kezeltük a közvetlen kapcsolatokat a munkacsoportokon keresztül, ahogy azt már korábban bemutattam. Ugyanakkor új csatornákat is meg kívántunk nyitni. Itt kiemelt szerepet kapnak az Internet által biztosított lehetőségek. Jelentős energiákat fordítottunk arra, hogy rendezvényeinkről a honlapon keresztül naprakész információval lássuk el tagjainkat és az érdeklődőket. Minden rendezvényünkről azokat követően rövid időn belül beszámolók, képek segítségével tájékoztattuk tagjainkat. Ugyancsak mind számában, mind tartalmában érdemi javulás következett be a hírleveleinkben. Minden programunk időben és részletesen meghirdetésre került, majd azok lebonyolódása után az eredményekről újabb hírlevélben tájékoztattuk a tagságot. Új csatornaként megindítottuk a kapcsolatépítés lehetőségét a Linkedin-en az Egyesület megjelenésével. E csatorna aktív használatához a tagok aktivitása és új értékek elfogadása szükséges. E területen 2015-ben lehetnek érdemi lépések. A finanszírozás kérdéskörében érdemi előrelépés 2014-ben nem történt. Itt alapvetően a tagdíj körüli kérdések értendők. Továbbra is alapvető, hogy az Egyesület működőképességének alapját a tagdíjaknak kell biztosítani. A tagdíj mértéke az év során nem változott. Tudjuk azonban, hogy a jelenlegi mértéke hosszú távon nem tartható. Mértéke a taglétszámtól és a tagság felé nyújtott értékektől és szolgáltatásoktól függ. Mindkét 5

6 területen további tisztázó kérdések és feladatok vannak előttünk, mielőtt változtatnánk ennek mértékén. További területek, ahol feladataink voltak 2014-ben. Éves konferenciák: 2014-ben tervezetten nem rendeztünk saját konferenciát. Mint ismert, arról döntött az elnökség és az ügyvezetés közösen, hogy a jövőben az Egyesület kétévente tart saját konferenciát. A köztes évben más konferencia szervezőkkel együttműködve jelenik meg az Egyesület. Stratégiai jellegű az együttműködésünk a Budapesti Menedzsment és Controlling Fórumot szervező IFUA Horváth & Partners Kft-vel. Azon években, mikor nem szervezünk saját konferenciát a Fórum programjában önálló szekció munkájának megszervezésével van jelen az Egyesület a konferenciák piacán ben a májusi Fórumon Irány a felhő címmel szerveztük meg az MCE szekcióját. Csapatépítő tevékenységünk: Egyesületünk életében hagyomány, hogy évente minimum egy alkalommal kifejezetten szabadidős program, egy napos kirándulás keretében keressük fel az ország természeti szépségeit, vidéki városait. E programok a helyi nevezetességek, gasztronómiai specialitások megismerésével összekötve biztosítják a kellemes körülményeket a résztvevő tagjaink közötti kapcsolatok erősítéséhez. E programjainkat az Egyesület az útiköltség megfinanszírozásával (buszbérlet) támogatja, egyébként a programok önköltségesek. Ez évben májusban Tihanyba szerveztünk egy napos túrázással és borkóstolással fűszerezett kirándulást. Nemzetközi kapcsolataink ben újra pozícionáltuk kapcsolatainkat. Úgy ítéltük meg, hogy az Egyesület mind tevékenységében, mind kapcsolataiban inkább kötődik a német ICV-hez, mint az IGC-hez, melynek 2011 óta voltunk tagjai. Ezért az elnökség az ügyvezetéssel összhangban úgy döntött, hogy megszűntetjük tagságunkat az IGC-ben és szándékaink szerint korábbi ICV-s kapcsolatainkat a mai körülmények figyelembe vételével megújítjuk. Ennek érdekében Együttműködési Megállapodás tervezetet hagytunk jóvá és küldtünk meg az ICV vezetésének. Jelenleg várjuk a választ ben Andreas Kovács és Nemesdy Ervin részt vett a Közép-Kelet Európai ICV munkacsoport vezetők ljubjanai tanácskozásán. Itt tapasztaltuk, hogy Egyesületünk eddigi tevékenysége bizonyos értelemben megelőzi a környező országokban folyó, a controllerek összefogását és együttműködését biztosító civil kezdeményezéseket. 6

7 Összefoglalásul: A Magyar Controlling Egyesület 2014-ben tartalmas és sikeres évet zárt, a maga elé tűzött célokat részben teljesítette, részben e célok mentén előre lépett. Komoly értéknek tartjuk, hogy immár 22 éve működik Egyesületünk, teljes egészében a szakma civil összefogásával. Az Egyesület ismertsége és elismertsége érezhetően nőtt. Munkacsoportjaink lényegében teljesítették kitűzött céljaikat, azonban a jövőben további erőfeszítéseket kell tennünk a munkacsoportok belső vezető, irányító személyeinek megtalálására. Programjaink jelentős számú, jelenleg nem egyesületi tag szakemberrel ismertette meg tevékenységünket, akik közül ennek hatására többen váltak tagtársunkká. Bár jelentős ráfordításaink voltak a tagság növelésére, e területen elért eredményeink csak rész sikerek, e területen további aktív lépések megtétele lesz szükséges a jövőben. Az elnökség és az ügyvezetés az év során rendszeresen ülésezett és az aktuális kérdésekben kellő időben meghozta döntéseit. Ez évben is rendelkezünk azokkal az aktív, az Egyesület iránt elkötelezett személyekkel, akik fontosnak tartják e szakmai szervezet létét és tesznek is ezért. Örvendetes, hogy e személyek száma gyarapodott 2014-ben. Végezetül megköszönjük odaadó és aktív munkáját azon tagtársainknak, akik ben jelentős szabadidőt és energiákat fektettek az egyesületi munkába, így az ügyvezetés tagjainak, az újonnan hozzánk csatlakozó és a már évek óta velünk dolgozó PTT tagoknak. Kérjük beszámolónk megvitatását és elfogadását. Budapest, március 02. Az Elnökség nevében: Nemesdy Ervin Elnök sk. 7

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére

Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Az ELFT stratégiája a 2020-ig tartó időszakra és annak 2013 2015-ös akcióterve Az Elnökség javaslata a Közgyűlés 2013. május 25-i ülésére Bevezetés Az ELFT Közgyűlése 2011. május 21-én elfogadta egy, a

Részletesebben

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK

SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉS A 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ 2015. ÉVI TERVEK BUDAPEST, 2015. MÁJUS 06. KIEGÉSZÍTÉS 2014. év 1 A civil törvény 2012. január 1-től érvénybe lépve módosította Társaságunk

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A MAGYAR NÉPFŐISKOLAI TÁRSASÁG 2008. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Bevezető Az MNT valamennyi szakmai programját maga dolgozta ki és kutatta fel hozzá a forrásokat, pályázatok és előterjesztések benyújtásával

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 2007. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A SALVA VITA ALAPÍTVÁNY 27. ÉVI KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1. Támogatott Foglalkoztatás szolgáltatás 2 1.1. A TF szolgáltatás ismertetése 2 1.2. A TF szolgáltatás gyakorlati eredményei

Részletesebben

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1

Részletes beszámoló a Nevelő Otthonok Nemzetközi Szövetsége (FICE) Magyarországi Egyesülete 2012. évi közhasznú tevékenységéről 1 Fédération Internationale des Communautés Educatives Internationale Gesellschaft für erzieherische Hilfen International Federation of Educative Communities ONG-UNESCO/UNICEF/ECOSOC/CONSEIL D`EUROPE NEVELŐ

Részletesebben

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról

Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014. évi szakmai munkájáról Cím 1053 Budapest, Fejér György utca 10. I. emelet 3. a. Telefon 061 354-1073 Fax 061 302-194 E-mail info@esoember.hu Honlap www.esoember.hu Adószám 19025915-1-41 Az elnök beszámolója az AOSZ IRODA 2014.

Részletesebben

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ

FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ FALUSI TURIZMUS TÁJÉKOZTATÓ A FALUSI ÉS AGROTURIZMUS ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK KIADVÁNYA 17. évfolyam 2009/1. szám Tájékoztató a FATOSZ nemzetközi kapcsolatairól A kiadvány a Nemzeti Civil Alapprogram (NCA)

Részletesebben

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK

SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK SIKERES ÖNKÉNTES PROGRAMOK A GYAKORLATBAN Önkéntes Központ Alapítvány Kiadja: Önkéntes Központ Alapítvány 1123 Budapest, Kékgolyó u. 20. I./4a Szerkesztõ: Francsics Dorina Szakmai lektor: F. Tóth András

Részletesebben

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére.

várható technológiai változásait, amelyek szerinte akár már 5 10 év múlva jelentõs hatással lehetnek a gázrendszerek tervezésére és szerelésére. Hírlevél 2011. december XII. évfolyam 2. szám Kedves Kollégák! Most, amikor az év vége közeledtével számvetést készítünk az eltelt idõszakról, jólesõ érzéssel állapíthatjuk meg, a partnerkapcsolatok újraszervezését

Részletesebben

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020

1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz. Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 1. melléklet az 1068/2012. (III.20.) Korm. határozathoz Nemzeti Önkéntes Stratégia 2012-2020 Tartalomjegyzék I. HELYZETELEMZÉS 1. Az önkéntesség meghatározása 2. Az önkéntesség hazai történetének áttekintése

Részletesebben

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje

3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje 3 év 13 díjazott vállalkozás A Magyar Agrárgazdasági Minõség Díj jelene és jövõje A Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium színháztermében megrendezett március 15-i ünnepség alkalmával idén 5

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója

A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója A Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány 2013. évi beszámolója Bevezető... 2 Szolgáltatási területek... 3 I. Általános információs szolgáltatások... 3 II. Személyes információs-, tanácsadási

Részletesebben

Tartalomjegyzék 2. 3.

Tartalomjegyzék 2. 3. Tartalomjegyzék Elnöki köszöntő 4 Főtitkári értékelő Major Gábor főtitkár 7 Az IVSZ szervezete 8 Az elnökség felépítése 8 Az IVSZ testületei 9 Az IVSZ tagsága taglétszám, tagság alakulása 10 Szakmai érdekvédelem,

Részletesebben

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion

A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 1 2013/december A Kárpátok Eurorégió Interregionális Szövetség Hírlevele The Newsletter of the Carpathian Euroregion 20 éves a Kárpátok Eurorégió A Külügyminisztérium szakmai és anyagi támogatásával a

Részletesebben

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9

G S 1 M a g y a r o r s z á g. ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 G S 1 M a g y a r o r s z á g ü z L E T I j E L E N T é S 2 0 0 9 GS1 Hungary 2009 Tartalom Elnöki köszöntő A vezérigazgató összefoglalója Az operatív igazgató összefoglalója A GS1 MAGyArorSzáGról röviden

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva

ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ. Írták: Czike Klára Kuti Éva ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ Írták: Czike Klára Kuti Éva NONPROFIT KUTATÁSOK Sorozatszerkesztô: Harsányi László CZIKE KLÁRA KUTI ÉVA ÖNKÉNTESSÉG, JÓTÉKONYSÁG, TÁRSADALMI INTEGRÁCIÓ NONPROFIT

Részletesebben

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve

A Palóc Út Klaszter. Középtávú marketingstratégiája. és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter Középtávú marketingstratégiája és 3 éves marketing és kommunikációs akcióterve A Palóc Út Klaszter létrehozása - Néprajzi értékekre épülő tematikus út, turisztikai célterületté alakítása

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk!

Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Országos Mediációs Egyesület 2012 július HÍRLEVÉL Kedves Országos Mediációs Egyesület -i Tagtársunk! Az Egyesület, visszatérve hagyományaihoz, újra indítja a Hírlevelét, amelyet szeretnénk negyedévente

Részletesebben

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat

Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat Magyar Public Relations Szövetség CSR Best Practice 2014 pályázat A Budapest Bank társadalmi felelősségvállalása 2014. május 31. A pályázott kategória: Nemzetközi cég magyar nagyvállalata Pályázati anyag

Részletesebben

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen

Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei. a Budapesti Corvinus Egyetemen 4. évfolyam, 1. szám 2010. IV. negyedév 33-51 (19 old.) Csapó Krisztián * Vállalkozásoktatás korszerű hazai kísérletei a Budapesti Corvinus Egyetemen A vállalkozásoktatás szerepe a felsőoktatásban az elmúlt

Részletesebben

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek

Dr. Sivák József. Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek Dr. Sivák József Európai ismeretek oktatása szociális gazdaságban dolgozó menedzsereknek A cikk az EU Leonardo da Vinci Transfer of Innovation programja keretében kialakított képzési program (ARIADNE,

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL

ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL ÖSSZEFOGLALÓ A STRUKTURÁLT PÁRBESZÉD ELSŐ CIKLUSÁRÓL Fiatalok Lendületben Program 2 ÖSSZEFOGLALÓ A FIATALOKKAL ÉS IFJÚSÁGI SZERVEZETEKKEL A SPANYOL

Részletesebben

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K

H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K I. évfolyam 2. szám H A T Á R R E N D É S Z E T I T A N U L M Á N Y O K 2004/2. SZÁM B U D A P E S T - 2004 - A HATÁRŐRSÉG TUDOMÁNYOS TANÁCSA TUDOMÁNYOS SZAKMAI KIADVÁNYA Felelős kiadó: SAMU ISTVÁN HATÁRŐR

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020

KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM UNIVERSITY OF PÉCS KUTATÁS-FEJLESZTÉS ÉS INNOVÁCIÓS STRATÉGIA 2011-2020 Pécs, 2011. december 15. A Stratégia-készítést koordinálta: PTE Kutatáshasznosítási és Technológia-transzfer

Részletesebben

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY

CSALÁDBARÁT MUNKA HELY Atomerőmû XXXVI. évfolyam, 2. szám Évindító sajtótájékoztatót tartott a Paksi Atomerőmű Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a hagyományoknak megfelelően az idén is megtartotta évindító sajtótájékoztatóját. Az

Részletesebben

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata

nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 HOPPÁ Disszeminációs füzetek 40. A 2011-es kiadás bővített változata nemzetközi mobilitás és munkaerőpiac 2013 impresszum Szerkesztette: Kardos Anita Kiadványszerkesztő:

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka (1957-1970)

a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka (1957-1970) a MTESZ Vas Megyei Szervezet 50 I. Megalakulást követő szervezési -, és mennyiségi fejlődés időszaka (1957-1970) 1957.december 7-én 45 fő jelenlétében az országban hatodikként kimondták a MTESZ Vas megyei

Részletesebben