Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS DECEMBER 15. A ceglédi kórház jövõjérõl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl"

Átírás

1 2006. DECEMBER 15. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata december 21-én (csütörtök) 15 órától tartja hagyományos karácsonyi ünnepségét, melyre szeretettel várjuk a község minden lakosát! Helyszín: a Polgármesteri Hivatal elõtti parkoló Tervezett programok: órától Kézmûves vásár órától Karácsonyi mûsor Közremûködnek: az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola diákjai, valamint a Patkós Irma Mûvészeti Iskola diákjai. Ez idõ alatt forralt borral, forró teával és bejglivel kínáljuk kedves vendégeinket. Ceglédbercel Község Önkormányzata KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete december 18-án 17 órakor tartja ülését. Várható napirendi pontok: 1.) A Képviselõ-testület évi munkaterve 2.) évi beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl Ezt követõen a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 18 órakor Közmeghallgatás, valamint Falugyûlés megtartására kerül sor. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy január elsejétõl a kommunális hulladék szállítását az ÖKOVÍZ Kft. (Cegléd, Pesti u. 65.) végzi, az eddigi gyakorlatnak megfelelõen, hétfõi és keddi napokon (ünnep- vagy munkaszüneti napokon is!), a szokásos útvonalon. A hulladék szállításával kapcsolatban a 06-53/ telefonon kapnak bõvebb felvilágosítást. Polgármesteri Hivatal Karácsony Ma tán a béke... Ma tán a béke ünnepelne, A Messiásnak volna napja, Ma mennyé kén a földnek válni, Hogy megváltóját béfogadja. Ma úgy kén, hogy egymást öleljék Szívükre mind az emberek De nincs itt hála, nincs itt béke: Beteg a világ, nagy beteg... Kihûlt a szív, elszállt a lélek, A vágy, a láng csupán a testé; Heródes minden földi nagyság, S minden igazság a kereszté... Elvesztette magát az ember, Mert lencsén nézi az eget, Megátkozza világra jöttét Beteg a világ, nagy beteg... Ember ember ellen csatázik, Mi egyesítsen, nincsen eszme, Rommá dõlt a Messiás háza, Tanítása, erkölcse veszve... Oh, de hogy állattá süllyedjen, Kinek lelke volt, nem lehet!... Hatalmas Ég, új Messiást küldj: Beteg a világ, nagy beteg!... Ady Endre, 1899 A ceglédi kórház jövõjérõl 4. oldal

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ december 15. Az üléseken a testület határozatképes volt. A rendkívüli testületi ülésen elsõ napirendi pontban, zárt ülés keretében a Képviselõ-testület tárgyalta és hozzájárult dr. Kovács András és dr. Hegedûs András háziorvosi praxisának átadás-átvételéhez, illetve az ezzel kapcsolatos alapellátási szerzõdés megkötéséhez dr. Kovács Andrással. Második napirendként a háziorvosi ügyeleti rendszer, illetve szerzõdés felülvizsgálatára került sor. Ennek keretében a Képviselõ-testület a SCANDEUS Kht.-val, a háziorvosi ügyeleti rendszer mûködtetésére kötött szolgáltatási szerzõdést határozatlan idõre meghosszabbította és egyúttal hozzájárulását adta, hogy a szolgáltató közvetlen finanszírozási szerzõdést kössön a Fõvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral. Harmadik napirendi pontban a Képviselõ-testület elfogadta a 16/ (XII.15.) ÖK. sz. rendeletét, a közterület használatáról szóló 14/ (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Következõ napirendi pontokban a testület tárgyalta és elfogadta a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társuláshoz Abony város és Kõröstetétlen község csatlakozását, majd ezt követõen elfogadták a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodásnak a Társulási Tanács által elfogadott módosított szövegét. * A december 11-i képviselõ-testületi ülésen a napirendek tárgyalása elõtt a jelenlévõk megemlékeztek dr. Karsai János háziorvosról. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület december 4-i rendkívüli-, valamint december 11-i ülésérõl Török József tájékoztatta a jelenlévõket az Aranyhegy, Arany János, Dózsa György, Lehel utcák mûszaki átadásáról és a forgalomba helyezési eljárás megkezdésérõl. A testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl, valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló írásos elõterjesztéseket a Képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta. A napirend elõtti témák elfogadása után a Képviselõ-testület megtárgyalta a nyolc napirendi pontot. Elsõ napirendi pont keretében az adó- és díjrendeletek felülvizsgálatára került sor. Ennek keretében elfogadta a Képviselõ-testület a helyiségbérleti díjak módosítását, valamint a 17/2006. (XII.15.) ÖK. sz. rendeletét a közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló többször módosított 3/1994. (IV.25.) ÖK. sz. rendelet módosítására; a 18/2006. (XII.15.) ÖK. sz. rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004. (X.15.) ÖK. sz. rendelet módosítására; a 19/2006. (XII.15.) ÖK. sz. rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékérõl szóló 10/2006. (IV.07.) ÖK. sz. rendelet módosítására, és a a 20/2006. (XII.15.) ÖK. sz. rendeletét a helyi közút és közmûépítési hozzájárulásról szóló 23/ (XI.10.) ÖK. sz. rendelet módosítására. (A rendeletek újságunk 3-4. oldalán kihirdetésre kerülnek.) Második napirendként megtárgyalta és elfogadta a testület a évi költségvetési koncepciót. Következõ napirendként a testület az Arany János utca forgalmi rendjét az alábbiak szerint határozta meg: 1. Az Aranyhegy utca felõl egyirányú forgalom a Ságvári Endre út felé. 2. A 7,5 tonna összsúlyt meghaladó jármûvek közlekedését tiltó tábla elhelyezése, kivéve hulladékszállítás kiegészítõ táblával. Negyedik napirendi pontban a Képviselõ-testület Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére, a SELEX 7068 LA típusú sebességjelzõ berendezés beszerzéséhez. Egyebek napirendi pontban Török József tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Képviselõ-testület december 18-án tartja ez évi utolsó ülését, majd ezt követõen 18 órakor Közmeghallgatást és Falugyûlést tartanak a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Zárt ülés keretében tárgyalta a Képviselõ-testület a lakossági kommunális hulladékkezelési közszolgáltatási ellátást. A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy helyi hulladék közszolgáltatási szerzõdést, valamint a lakossági kommunális hulladék ártalmatlanítására külön megállapodást köt, január 1- tõl december 31-ig az ÖKO- VÍZ Kft.-vel. Ezután a Képviselõtestület elfogadta a 21/2006. (XII. 15.) ÖK. sz. rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/1997. sz. rendelet módosítására. Utolsó napirendi pontban döntött a testület földterület vásárlási kérelemben. Ceglédbercel, december 12. Török József sk.

3 2006. december 15. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal Ceglédbercel Község Önkormányzata 16/2006. (XII.15.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. Rendelet módosítására A közterület használatáról szóló 14/ (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet 9. (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, december 04. Török József Dr. Nagy Lajos Ceglédbercel Község Önkormányzata 18/2006. (XII.15.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004. (X.15.) ÖK. számú Rendelet módosítására A 21/2004. (X.15.) ÖK. számú rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: Az adó mértéke adótárgyanként, illetõleg lakásbérleti jogonként Ft. A rendelet január 1. napján lép hatályba. Ceglédbercel, december 11. Török József Dr. Nagy Lajos Ceglédbercel Község Önkormányzata 17/2006. (XII.15.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló többször módosított 3/1994. (IV.25.) ÖK. sz. rendelet módosítására A többször módosított 3/1994. (IV.25.) Ök. számú rendelet 1. számú melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép: Ivóvíz szolgáltatás díja: 154,- Ft + 20% ÁFA/m 3 Csatornaszolgáltatás díja: a) Nyári idõszakban (május 1 augusztus 31-ig) 121,- Ft + 20% ÁFA/m 3 b) Téli idõszakban (szeptember l április 30-ig) 131,- Ft + 20% ÁFA/m 3 Alapdíj: Ivóvíz fogyasztási helyenként: 93,- Ft + 20% ÁFA/hó Csatorna bekötési helyenként: 93,- Ft + 20% ÁFA/hó Ez a rendelet január 01-jén lép hatályba. Ceglédbercel, december 11. Török József Dr. Nagy Lajos Ceglédbercel Község Önkormányzata 19/2006. (XII.15.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékérõl szóló 10/2006. (IV.07.) ÖK. sz. Rendelet módosítására A 10/2006. (IV.07.) ÖK. sz. rendelet (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A lakbér havi mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján a következõ: a) összkomfortos lakás esetében: 300,-Ft/m 2 b) komfortos lakás esetében: 220,-Ft/m 2 c) félkomfortos lakás esetében: 150,-Ft/m 2 d) komfort nélküli lakás esetében: 100,-Ft/m 2 e) szükséglakás esetében 50,-Ft/m 2 Jelen rendelet január 01-jén lép hatályba. Ceglédbercel, december 11. Török József Dr. Nagy Lajos

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ december 15. Ceglédbercel Község Önkormányzata 20/2006. (XII.15.) sz. a helyi közút és közmûépítési hozzájárulásról szóló 23/2004. (XI.10.) ÖK. sz. Rendelet módosítására A 23/2004. (XI.10.) ÖK. sz. rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: A beruházás megnevezése 1. Szilárd burkolatú közút építése 2. Szilárd burkolatú járda építése A hozzájárulás mértéke ingatlanonként ,-Ft ,-Ft Jelen rendelet január 1-tõl lép hatályba. Ceglédbercel, december 11. Török József Dr. Nagy Lajos Ceglédbercel Község Önkormányzata 21/2006. (XII.15.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/1997. sz. Rendelet módosítására A 13/1997. sz. rendelet 3. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltató ellátásával az Önkormányzati Kommunális és Víziközmû Üzemeltetõ Kft.-t 2700 Cegléd, Pesti út 65. bízza meg, s kötelezi az e rendeletben foglalt feladatok végrehajtására. A rendelet január 1-jén lép hatályba. Ceglédbercel, december 11. Török József Dr. Nagy Lajos A ceglédi kórház jövõjérõl A mögöttünk hagyott hónapok országos figyelmet keltõ történései közül is kiemelkednek az egészségügyi ellátásban zajló változások. A folyamat még nem ért véget, de a legfontosabb célokat már ismerjük. A ceglédi kórház ellátási területén élõk számára különösen fontos az, hogy milyen jövõ vár erre az intézményre. Az egészségügyi reform célja, hogy a jelenleginél kevesebb kórházban, nagyobb lakossági hozzájárulás mellett a társadalombiztosítás csökkenõ anyagi hozzájárulásával magasabb szintû legyen a betegellátás. Ezt szolgálja a gyógyszergazdálkodás újraszabályozása, a vizitdíj bevezetése, az ellátási csomagok kialakítása, a járulékbevételek növelése is. Ebbe az intézkedési sorba illeszkedik a betegellátást végzõ intézményekben meglévõ ágyak számának jelentõs csökkentése. A Parlament elé terjesztett törvényjavaslat szerint 31 kiemelt kórház szolgálja majd a betegeket, mely kórházakat bárki 55 km-es távolságon belül elérhet. A többi intézmény egy fórum keretében egyezkedik azon, hogy az átalakítás után milyen ágyszámon és milyen orvos-szakmában (belgyógyászat, sebészet, nõgyógyászat, stb.) látja el a hozzá fordulókat. Ez az egyeztetés a Regionális Egészségügyi Tanácsokban zajlik. A mi régiónk Pest megyét és Budapestet foglalja magában, ahol intézmény fenntartó mérkõzik meg a kórházak között elosztható, a mostaninál 25-30%-kal csökkentett kórházi ágyért. A mi régiónkban összesen 4330-cal lesz kevesebb ágy az átalakítás után. A tervek szerint február végéig megtörténnek az egyeztetések és április 1-tõl már az átalakított, átszervezett egészségügyi ellátórendszer áll a betegek szolgálatára. A Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet nem szerepel a kiemelt kórházak listáján. Így nekünk is részt kell vennünk a régiós küzdelemben. Természetesen felkészülten, megfelelõ érvekkel alátámasztva fogjuk ezt megtenni annak érdekében, hogy az intézmény a jövõben is minden jelenleg meglévõ orvos-szakmában, minden hozzánk forduló beteget fogadni tudjon. Intézményünk ma 23 település 170 ezer lakosát látja el. Mindent megteszünk azért, hogy ez a jövõben is így maradjon. Erre a feladatra alkalmassá tesz bennünket a képzett orvosaink, egészségügyi dolgozóink tudása. Rendelkezésünkre áll a szükséges infrastruktúra, a korszerû mûtõk, az országosan is színvonalas mûszerparkunk. Megvan a kellõ szaktudás és akarat ahhoz, hogy területi kórházként bizonyítsuk életképességünket. Az intézmény minden dolgozója elkötelezett annak érdekében, hogy leküzdve a meglévõ pénzügyi problémákat magas színvonalon gyógyítsuk, ápoljuk a hozzánk forduló betegeket. A döntések meghozataláig marad a bizonytalanság. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a döntéshozók racionális, szakmai szempontokat vesznek figyelembe és így kórházunk folytatni tudja eddigi munkáját. Ennek reményében kívánok mindenkinek békés, szép Karácsonyt és sikeres, boldog új esztendõt. Cegléd, december 6. Bobál István fõigazgató

5 2006. december 15. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal október 20-án ünneplõbe öltözve érkeztek az iskolába a tanulóink október 23-i forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeztünk. 3 dátum összefonódását mutatta a megemlékezés: okt. 23., forradalom és szabadságharc; okt. 23., a Magyar Köztársaság kikiáltása; okt. 23., a szabadságharc 50. évfordulója. Ezzel a mûsorral adtunk tiszteletet október 23-án a falu ünnepségén az október 23-i hõsi áldozatoknak. A mûsort összeállította és betanította Palotai Lászlóné igazgatóhelyettes, Szuda Szilvia tanárnõ és Czinege Józsefné igazgató. November 9-én délután a Varga Tamás Országos Matematika Verseny helyi fordulóját írták a 7. és 8. osztályos tanulók. November 10-én Márton-napi felvonulást tartottunk. Már a hét elején izgatottan készítették a tanulók lampionjaikat, hiszen versenyt hirdettünk, melynek gyõztese Duhaj Fanni 4. a osztályos tanuló lett. Negyed 5-kor az iskola elõl indult a felvonulás, fél 5-kor az óvodások is csatlakoztak a menethez, így kb. 400 gyerek szülõi, nevelõi kísérettel érkezett a templomhoz. A tisztelendõ úr köszöntötte a tanulókat a templom bejáratánál, majd elmesélte a Márton-legendát. Köszönjük neki. Ezután a tanulók átvonultak az iskola Petõfi utcai épületébe és minden résztvevõ kapott egy pohár forró teát és a hagyomány szerinti egy cipót. EÖTVÖS HÍREK November 13-án fogadóóra volt az iskolában. Nagyon örültünk a sok megjelent szülõnek, hiszen ez azt jelenti, hogy a szülõk felelõsséggel, érdeklõdéssel nevelik gyermekeiket, a pedagógusok és a szülõk kapcsolata jó. November 15-én pályaválasztási szülõi értekezletet tartottunk, melyen a ceglédi és monori középiskolák igazgatói, ill. képviselõi tájékoztatták a szülõket a továbbtanulási lehetõségekrõl. Így minden szülõ biztonságosan dönthet gyermeke további sorsáról. November 16-án a Petõfi utcai épületben egészségnevelési vetélkedõt szerveztek Fecske Zoltánné és Menyhártné Szabó Ibolya tanítónõk. Hangulatos, változatos verseny volt, a feladatokban az egészséges életmódról, táplálkozásról és a testi higiéniáról gyûjtött ismereteikrõl kellett alsós tanulóinknak számot adni. A verseny végén minden résztvevõ gyümölcssalátát fogyaszthatott, a nyertesek jutalma pedig gyümölcskosár volt. November 22-én Dánszentmiklóson az Ady-hét keretében helyesírási versenyen vettek részt tanulóink. 3. hely: Reményi Lilla 3. b felkészítõje: Mátrai Tamásné, 4. hely: Várhegyi Kinga 3. a Vándorné Vígh Mária; 8. hely: Kõrösi Mercedesz 4. a Virág Sándorné; 9. hely: Kröll Dorottya 4. b Menyhártné Szabó Ibolya. November 23-án az iskola focicsapata 14 csapat közül 6. helyezést ért el Dánszentmiklóson. Felkészítõjük Tóth Róbert tanár úr. Az Ady-hét alkalmából rajz- és irodalmi pályamûvekkel is indultak tanulóink. Az irodalmi pályázat címe: Mit jelent nekem a hazám? Az alsósok közül 1. helyezést ért el Kõrösi Mercedesz 4. a, 2. helyezést ért el Duhaj Fanni 4. a osztályos tanuló. Felkészítõjük: Virág Sándorné tanítónõ. A felsõ tagozatosok között Pádár Eszter 7. b osztályos tanuló lett az elsõ helyezett, felkészítõje: Megyeri Istvánné tanárnõ. November 28-án szakmai továbbképzési napot tartottunk a Mi- Tiok-ban résztvevõ kollégák vezetésével. A részletekrõl Megyeriné Szilágyi Klára cikkében olvashatnak. December 5-én rendhagyó énekórán vettek részt alsós tanulóink. A jazz történetével ismerkedtek, de a mûsor végén télapó-dalokat is énekeltek. December 6-án reggel a Mikulás és két krampusz szaloncukorral fogadta az iskolába érkezõket. 8 órakor a Télapó segédeivel végigjárta a tantermeket, minden osztály énekelt, zenélt a télapónak, aki átadta a DÖK ajándékát. December 8-án Eötvös-nap keretében kézmûves foglalkozásokat tartottunk. Tanulóink gipszbõl, kartonból, termésekbõl és még sok más alapanyagból karácsonyi díszeket, ajtókopogtatókat, adventi koszorúkat, asztali díszeket és sok más ötletes ajándékot készítettek. Köszönet a segítõ szülõknek. A napot mikulás buli zárta az iskolában. A jó hangulatról Tóth Róbert tanár úr gondoskodott. Közeledik a Karácsony és a várva várt téli szünet. Az utolsó tanítási nap december 22. péntek, az elsõ tanítási nap január 3. szerda. Jó pihenést kívánunk a szünetre tanulóinknak és pedagógusainknak is. Kívánunk mindenkinek az iskola minden pedagógusa és dolgozója nevében békés, boldog Karácsonyt, és sikerekben, eredményekben gazdag boldog új évet! Czinege Józsefné és Palotai Lászlóné

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ december 15. EÖTVÖS HÍREK Tanításnélküli munkanap az általános iskolában November 28-án, kedden a szülõk csak annyit vehettek észre az eseményekbõl, hogy a gyermekek legnagyobb örömére nem kellett (nem mindenkinek) iskolába menni. Mirõl szólt ez a nap, ezt szeretném egy rövid beszámolóban megmutatni. A 2004-ben elkezdõdött pályázat az iskolai oktatás korszerûsítéséért folyik. Részt veszünk azoknak a tananyagoknak a kipróbálásában, amelyek bizonyára nemsokára bekerülnek a tanítás mindennapjaiba. A konzorciumi munka az idén is folytatódik. November én szakmai napok keretében volt lehetõsége sok pedagógusnak, hogy betekintsen ebbe a mûhelymunkába. A MiTiok elnevezésû konzorcium mely Budapesttõl Ceglédbercelig több intézményt foglal magában szervezte a 74 programot, melybõl 3 iskolánkban zajlott. Szolnokról két vendég vett részt az órán és az azt követõ elméleti továbbképzésen. A második osztályos szövegértésszövegalkotás kompetencia terület fejlesztése érdekében bemutató tanítási órát láthattunk a 2. b osztályban Rábenspeckné Lõrincz Anna vezetésével. Bepillanthattunk az óvónõkkel és az alsó tagozaton tanító tanítónénikkel együtt egy olyan megújult tanítási formába, melyet a kooperáció jellemez, az, hogy a tanulók cselekvõ részesei az órának. Csoportokban dolgoznak leginkább, így segítik egymást, jobban alakul a közösség, az egymás iránti tolerancia. A tanító nagyon sok elõzetes munkával készül föl az órára, melyen a karmester szerepét tölti be és nem az elõadóét. A 6. b osztályban Szuda Szilvia tanárnõ szintén bemutató óra keretében láttatta azt a módszert, ahogyan a matematikában igyekszik újabb módszereket bevetve jobb eredményeket elérni. A lényeg itt is a sok szemléltetés és a tanulók cselekedtetése. Tapasztalati úton maguk jöjjenek rá összefüggésekre, mert azt már nem felejtik el. A továbbképzési nap harmadik részében olyan elméleti összefoglalót hallhattunk 3 kollégánktól, melyben mindenki számára világossá vált, hogy miért kell új módszereket alkalmaznunk a tanítási óráinkon. A játék, mint régen ismert eszköz milyen nagy szerephez jut az egészséges fejlõdésben, a tanulási kedv kialakításában, a motivációban. Ma már a gyerekek a technikai fejlõdésnek köszönhetõen önállóan is sokféle ismerethez juthatnak. Ha nem is olvasnak eleget, de az érdeklõdõk a számítógép segítségével, az interneten bármilyen információhoz hozzájuthatnak. Nem elég a tanár felkészültsége, ahhoz, hogy ismereteket szerezzenek. Viszont nagyon fontos szerep jut a pedagógusnak abban, hogy irányítsa az ismeretszerzés útját. Segítse magyarázatával, példamutatásával a diákot abban, hogy eljusson az önálló tanulás képességéhez. A nap legizgalmasabb része kétségkívül a felüdülést jelentõ játékokban való részvétel volt. A kollégák, mint gyerekek vehettek részt dr. Nagy Gáborné játékot tanító foglalkozásán, Répás Lászlóné gyakorlataiban és Novák Károly nemcsak a nyelvtanításban használható, új módszereket megismertetõ foglalkozásán. Köszönet a felkészült kollégáknak, akik részt vesznek naponta a megújulásban, és fontos szerephez jutnak a többi pedagógus szemléletének megváltoztatásában, hogy korszerûbbé tegyük az oktatást Ceglédbercelen is, ahol csak egy iskola van, tehát ez a legjobb. Megyeriné Szilágyi Klára projektkoordinátor Adventre hangolódva Ez jó volt! kiáltott fel boldog arccal a télapós játék után az egyik kisgyerek... November 29-én meghívást kaptunk az óvodába, hogy mi pedagógusok bepillantsunk egy kicsit az életükbe, munkájukba. Már megérkezésünk elõtt elkezdték a karácsonyi mézes sütemény készítését, szorgalmasan sürgölõdött a sok apró gyermek. Mi még nézelõdtünk egy kicsit a szép épületben, gyönyörködtünk a dekorációkban, s nosztalgiával emlegettük: De jó lenne itt óvodásnak lenni! Majd elkezdõdött a bemutató foglalkozás! Dalok, mesék, játékok, versek pillanatok alatt adventi hangulatot teremtettek, s már láttuk magunk elõtt a Nikolaus-t, a karácsonyt, a téli tájat... Csillogó szemek néztek az óvó nénire, lesték minden mozdulatát, szeretetteljes tekintetét. A Szivárvány csoportban jártunk... Még most is hatása alatt vagyok az óvodában átélt pillanatoknak, a látottaknak, fõként mikor magam elé idézem az utolsó dalt, amit az óvó néni körül összekapaszkodva énekeltek a gyerekek: Kommt, wir schauen in das Licht! Das erleuchtet und verspricht. Gottes Kind wird Hoffnung bringen, Lasst uns freuen, lasst uns singen, Wenn die erste Kerze brennt, ja dann ist Advent. Birinszki Tiborné vendégei voltunk a Szivárvány csoportban... Hát ez jó volt, Éva néni BRAVÓ! Menyhártné Szabó Ibolya tanítónõ

7 2006. december 15. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal 51. Columbus Nemzetközi Fesztivál A csodás táj megtekintése után Katie családjának hegyvidéki nyaralójában látott vendégül minket itt egy rögtönzött próbát is tartottunk. Estére hivatalosak voltunk az egyik helyi középiskola fúvószenekarának jótékonysági estjére. A Licking Heights High Schoolban a szervezõk felkérték csoportunkat egy kis bemutató fellépésre, ami fõpróbának is beillett a másnapi fesztivál elõtt. Szombaton eljött a nagy nap, a fesztiválszereplés ideje. A Veterans Memorial Hall-ban megrendezett kétnapos nemzetközi fesztiválon több mint 80 ország 200-nál is több fellépõjét és kiállítóját tekinthette meg a sok ezer érdeklõdõ. Csoportunk délben lépett fel a nagyszínpadon, és mûsorunk nagy sikert aratott. A fellépés után még sokáig nézelõdtünk a fesztiválon, majd a közeli Easton bevásárlónegyedbe mentünk, ahol mindenki megvehette az otthoniaknak ajándékait. Folytatása a 8. oldalon. Columbus. A Kolumbusz Kristófról elnevezett város Ohio állam székhelye a Scioto és az Olentangy folyók találkozásánál. Az Amerikai Egyesült Államok 15. legnagyobb városa, több mint lakosa van vonzáskörzetét és külvárosait is beleszámítva ember él itt. Ide kapott meghívást az 51. Columbus Nemzetközi Fesztiválra a ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport. A több hónapig tartó elõkészületek után nagy izgalommal készültünk a hosszú útra. November 1-jén (szerdán) kora reggel indultunk Budapestrõl és az átszállásokat (Frankfurtban és Washingtonban) követõen még aznap este megérkeztünk Columbusba. A reptéren már várt ránk házigazdánk, Barsai Gábor (akinek nagypapája szintén berceli), és a szállásadó családok egyikének képviseletében Katie C. Winslow. Utóbbi rögtön el is szállította a náluk lakókat és csomagjaikat, mi többiek pedig a bérelt kisbuszba szállva megnyitottuk amerikai kalandjaink sorát. Ezután Gábor (aki végig kísérõnk és sofõrünk volt az egy hét alatt) mindenkit szállására (Judit Cranckfieldhez, Janice Popovich-hoz, és saját magához) vitt, és az utazástól fáradtan nyugovóra tértünk. Csütörtökön városnézés szerepelt programunkban, késõbb a helyi nevezetességek és a piac meglátogatása után este egyik szállásadónk, Judit várt minket finom vacsorával. Pénteken egy felejthetetlen kirándulást tettünk az Appalache-hegységben található egyik turistaösvényen, útba ejtve az Öregember Barlangját (Old Man s Cave).

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ december Columbus Nemzetközi Fesztivál... Folytatás a 7. oldalról. Vasárnap az egyetemi negyedbe indultunk. Columbusban található az Egyesült Államok legnagyobb egyeteme diák tanul a hatalmas épületekben. A Wexner Center modern mûvészeti kiállításának megtekintése után ellátogattunk a város egykori német negyedébe, az európai stílusú házakkal beépült German Village-be. Ezután a helyi magyar református közösségnél léptek fel táncosaink. A nagy sikerû bemutatót táncház követte, majd a csoport egy része az Ohio Egyetem sportcentrumában falat mászott. Hétfõn, az utolsó nap délelõttjén még tettünk egy rövid sétát a belvárosban, s egy felhõkarcoló tetejérõl madártávlatból is megtekintettük a környéket. Ezután elbúcsúztunk vendéglátóinktól, a repülõtérre mentünk és felszálltunk hazafelé induló gépünkre. Felejthetetlen napokat töltöttünk az Egyesült Államokban, és reméljük, valóra válik a kívánság, mellyel házigazdáink búcsúztattak minket: viszlát ugyanitt jövõre! Köszönetnyilvánítás A tánccsoport tagjai, a kísérõk és a szülõk nevében ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adományaikkal, tombola-felajánlásaikkal, báli részvételükkel segítették utunk megvalósítását! Külön köszönjük a ceglédberceli Önkormányzat és Török József úr támogatását! SEGÍTSÉGÜKET KÖSZÖNJÜK! Polónyiné Zsuzsandor Ibolya CKSE HÍREK Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Véget ért az õszi bajnokság a serdülõ csapat számára is. Egy olyan 16 fõs serdülõ csapatról van szó, amelyik augusztusban alakult. A bajnokságban nagyon jó felkészült csapatok szerepeltek. 13 meccsünk volt, melybõl 12-t megnyertünk, 1-et pedig elveszítettünk. Úgy végig tudtunk futballozni 13 meccset, hogy nem volt döntetlen eredményünk. Az Abony és a Pilis elleni meccsre készültünk a legjobban, tudtuk, hogy nem lesz könnyû dolgunk, ezért nehezebb edzéseket csináltunk mind a két meccs elõtt. De megérte, mert mind a kettõt megnyertük. Így lettünk õszi bajnokok. Mint késõbb megtudtuk, 1977 óta nem volt Ceglédbercelnek bajnokcsapata. Nagyon büszkék vagyunk az elért eredményre. Csapat játékosai: Horváth Richárd, Balonka Zoltán, Pintér Roland, Horváth Róbert, Vizi Dániel (csk.), Czinege Máté, Peszeki Ákos, Schmidt Norbert, Hochrein Attila, Gumpl Zoltán, Zátrok Tamás, Détári Roland (kapus), Jakab Ferenc. Megköszönöm a három ceglédi játékosunknak: Oláh Istvánnak, Szuda Péternek, Bondor Dánielnek, hogy a sok utazás mellett mindig részt tudtak venni az edzéseken és a meccseken. Köszönöm a szülõk együttmûködését. Külön köszönet a csapat nevében a CKSE vezetõinek és Dóczi Istvánnak, Dudás Józsefnek és Plutzer Lénárdnak, hogy az edzéseken, illetve a meccseken szakmai tudásukkal segítették a csapat munkáját. Bízom benne, hogy tavasszal ugyanilyen kiváló eredményt tudunk produkálni. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok! Virág Zsolt, serdülõ csapat edzõje Csupa balláb zenés vígjáték a Patkós Irma Mûvészeti Iskola elõadásában január 12-én, pénteken órakor, az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola tornatermében. Bérletek érvényesek, jegyek a Polgármesteri Hivatalban Povlács Mártánál kaphatók.

9 2006. december 15. Ceglédberceli HÍRADÓ 9. oldal SZPCDSE HÍREK Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! A Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület az Appelles Egyesülettel közös szervezésében és Ceglédbercel Község Önkormányzata rendezésében november 4-én került sor az elsõ Falunapi kispályás labdarúgó tornára. A tornán négy csapat vett részt: 1. DEKEN (Ceglédbercel Önkormányzat csapata); 2. DETE (budapesti csapat); 3. SZPCDSE (Ceglédbercel); 4. APPELLES (Ceglédbercel). Az iskolánk udvarán lévõ pályán került lebonyolításra a torna, nem igazán barátságos idõjárási viszonyok között. A didergés mellett a színvonalas mérkõzések hoztak meleg perceket a résztvevõk számára. A lejátszott mérkõzések alapján a fenti sorrendben végeztek a csapatok. Dr. Nagy Gáborné, községünk al asszonya adta át a Vándorkupát a gyõztes DEKEN csapatkapitányának és az érmeket a csapatoknak. Községünk Önkormányzata Vándor kupával, emléklappal, a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület az érmekkel, és az Appelles Egyesület finom babgulyással és rétessel tette emlékezetessé a tornát, a részt vett játékosoknak. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a segítõknek, akik a mérkõzések szünetében a forró teával és szendviccsel segítettek elviselhetõvé tenni a hideget a résztvevõk számára. Köszönjük megtisztelõ figyelmüket! Héregi Mihály SzPCDSE elnök Török József Gregó László Appelles Egyesület elnök ÉRTESÍTÕ TÜDÕSZÛRÉSRE Kérjük, hogy a tüdõszûrõ vizsgálaton saját érdekében jelenjen meg. A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek idõbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat helye: Petõfi utcai régi óvodaépület Ideje: január január 15. Kedd, csütörtök, péntek délelõtt: óráig; Hétfõ, szerda délután: óráig 1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetõleg munkaidõn kívül jelenjen meg! 2. Fekvõbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvossal távolmaradását igazoltassa! 3. Aki 1 éven belül volt tüdõszûrésen (pl. más helyen), kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjék bemutatni! 4. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB-KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELÕZÕ ÉVBEN KAPOTT TÜDÕSZÛRÕ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL! Polgármesteri Hivatal Tisztelt Véradók! Ebben az évben két alkalommal is megtörtént, hogy a meghirdetett véradás elmaradt. Ezért elnézésüket kérem! A véradás szervezésében is új rendszer alakult ki, s ez nem mûködik még zökkenõmentesen január 16-án, kedden remélem most már biztosan lesz véradás községünkben délelõtt 10 órától 12 óráig, helye a régi óvoda Petõfi S. u. 8. Szokatlan az idõpont, a korábbi években mindig délután rendeztük a véradást. Ez alkalommal azért lesz délelõtt, mert a Véradóállomás tervében így szerepel. Tisztelettel és szeretettel várom a régi és az új véradókat! Gimesi Jánosné véradószervezõ A Polgármesteri Hivatal telefonszámai Titkárság: Polgármester: Jegyzõ: Pénzügy: Szociális ügyek: Víz- és csatorna ügyek: Népesség, anyakönyvi ügyintézés: Adóügy: Pénztár: Ügyvéd, Falugazdász:

10 10. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ december 15. Elektromos kerékpárt legolcsóbban nálunk vásárolhat. AKCIÓS ÁRAK: Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánnak Ceglédbercel valamennyi lakosának a Képviselõ-testület tagjai és a Polgármesteri Hivatal dolgozói! KARÁCSONYI VÁSÁR! Összteleszkópos kerékpár 300W Ft új Összteleszkópos kerékpár 300W Ft 1 éves Nagyteherbírású kp 300W Ft új Nagyteljesítményû robogó 700W Ft új Nagyteljesítményû robogó 700W Ft 1 éves MÉG NAGYOBB ÁRENGEDMÉNY az AJÁNDÉKOZÁSHOZ! Akkumulátor elektromos kerékpárhoz (1 db) helyett Ft Riasztó motorhoz, robogóhoz helyett Ft Doboz motorhoz helyett Ft Gyermek (5-8 éves) quad 49 ccm helyett Ft Gyermek (5-8 éves) cross 49 ccm helyett Ft Gyermek (6-14 éves) quad 100 ccm 4 ü helyett Ft Motoros kesztyû helyett Ft Bukósisakok árengedménye Ft Használt robogók árengedménye Ft SZOLGÁLTATÁSAINK: alkatrészek, javítás, hitel, házhoz szállítás! Robogó 3K Kft., Ceglédbercel, Jókai utca 12. Tel.: 53/ , M E G H Í V Ó Karácsony másnapján délelõtt 9 órai kezdettel a ceglédberceli református templomban, rövid igei bevezetõ után ünnepi hangversenyt ad a mûvelõdési ház énekkara, Kövesdiné Szilveszter Alice vezetésével. Erre a felemelõ alkalomra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk miden kedves érdeklõdõt! Uherkovichné Perge Tímea református lelkész Jó állapotban lévõ fa és széntüzelésû kályha eladó. Petõfi u. 2. Érd.: 06-53/ Zöldség, sárgarépa, zeller, pasztinák kapható, amíg a készlet tart. Ceglédbercel, Radnóti M. u / Írható SONY CD és DVD eladó! CD: 800 Ft/10 db; DVD 110 Ft/10 db. Érd.: 06-20/ Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, ANDRÁSI SÁNDORNÉ temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. A gyászoló család: Solymári Józsefné és Sági Mátyás Tisztelt Ceglédberceliek! Köszönöm mindenkinek, aki ajánlószelvényével, majd az önkormányzati választásokon szavazatával támogatott, és segített bekerülni a testületbe. Polónyi Péter Hirdessen Ön is a Ceglédberceli HÍRADÓBAN! Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja. Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lajos Nyomdai munka: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 06-30/

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. június 29-i üléséről 72-76/2009. (06. 29.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzatának 2009. június

Részletesebben

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER

A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER A 2014/15-ES TANÉV FELADATTERVE 2014. SZEPTEMBER 8. osztályok 1. (hétfő) 7.45 ELSŐ TANÍTÁSI NAP 8. (hétfő) 17.00 Szülői értekezlet alsó tagozat 11. (csütörtök) 16.30 Szülői Munkaközösségi értekezlet 15.

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA MUNKATERV 2013/2014 Összeállította: Dr. Sipos Ibolya igazgató -1- -6- A TANÉV RENDJE A 2013/2014. tanévben 180 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2013. szeptember

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV

Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu JEGYZŐKÖNYV Román Nemzetiségi Önkormányzat 5665 Pusztaottlaka Felszabadulás 10. Tel. / Fax: 68/428-000 E-mail: ottlaka@freemail.hu Iktatószám: 76-6/2014./Önk. JEGYZŐKÖNYV Készült: Pusztaottlaka Román Nemzetiségi Önkormányzat

Részletesebben

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE

A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE A 2016/17-ES TANÉV FELADATTERVE AUGUSZTUS 22. alakuló értekezlet 22-23. DIFER mérés 23-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 25. szakmai továbbképzés: Lovasberény 29. tankönyvek átvétele

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A képviselő-testület 5 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében 2011. december 15-én tartott nyílt üléséről. Jelen voltak: Gémes

Részletesebben

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE

A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE A Nagykőrösi Kolping Katolikus Általános Iskola RENDEZVÉNYTERVE 2015-2016. Készítette: Zsilka-Fekésházi Zsuzsa 1. 1. Tanévnyitó szentmise, első tanítási nap tantestület Érintettek köre 2. 1. HHH tevékenység

Részletesebben

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21.

-1- A TANÉV RENDJE. Az I. félév vége: január 14. A tanulók értesítése a félévi eredményeikről: január 21. -1- A TANÉV RENDJE A 2010/2011. tanévben 183 tanítási nap van. Első tanítási nap: 2010. szeptember 1. (szerda) Utolsó tanítási nap: 2011. június 15. (szerda) Az I. félév vége: 2011. január 14. A tanulók

Részletesebben

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve

PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA. 2014/2015. évi munkaterve A SZEGEDI ÉS TÉRSÉGE EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM, ÁLTALÁNOS ISKOLA PALLAVICINI SÁNDOR ISKOLA 2014/2015. évi munkaterve Feladat Határidő Alakuló éretekezlet 2014. augusztus 21. 08.30 Javítóvizsga 2014. augusztus

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

es tanév helyi rendje

es tanév helyi rendje 2016-2017-es tanév helyi rendje Dátum Esemény Tanítási nap 22 hétfő 23 kedd 24 szerda Javítóvizsga 09:00 óra Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 12.00-18.00 25 csütörtök Tankönyvek kiosztása 5-8. évf. 08.00-12.00

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as TANÉVRE Kecskeméti Széchenyivárosi Általános Iskola Móra Ferenc Általános Iskolája 6000. Kecskemét, Forradalom u. 1. Tel.: 76/488-762 Fax.:76/508-309 E-mail: moraisk@keszeiskola.hu ESEMÉNYNAPTÁR a 2013/2014-as

Részletesebben

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév

KUKUCSKÁLÓ PROGRAM. Hevesi József Általános Iskola. Alapfokú Művészeti Iskola tanév Mottó: Ez az én sulim, legyen a tied is! Jól érzed majd magad, mert itt jó a hangulat, sok barátom van, érdekes programok várnak bennünket. KUKUCSKÁLÓ PROGRAM Hevesi József Általános Iskola és Alapfokú

Részletesebben

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester

M E G H Í V Ó. 2.) A szociális ellátásokról szóló helyi rendelet módosítása Előadó: Horváth Zoltán polgármester Magyarszentmiklós község Polgármestere M E G H Í V Ó Tisztelettel értesítem, hogy a Települési Képviselők ülését 2009. július 29-én (szerdán) 18,00 órára összehívom. Az ülés helye: Önkormányzat hivatali

Részletesebben

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN

ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN ÉVES PROGRAMOK A 2014/2015. TANÉVBEN SZEPTEMBER 1. a 2014/2015-ös tanév első tanítási napja Tankönyvosztás 3-5. Erdei iskola (Tihany) 8. naplók, ellenőrzők, anyakönyvek, adminisztrációs feladatok befejezése

Részletesebben

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2013/2014-es tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Gyomaendrődi Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 14. TeSzedd!

Részletesebben

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában

Lecsó fesztivál a Szt. István Általános Iskolában 1. 1. Hétfő 2. 2. Kedd 3. 3. Szerda 4. 4. Csütörtök 5. 5. Péntek 6. Szombat 7. Vasárnap 6. 8. Hétfő 7. 9. Kedd 8. 10. Szerda 9. 11. Csütörtök 10. 12. Péntek 13. Szombat 14. Vasárnap 11. 15. Hétfő 12. 16.

Részletesebben

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ

ISB 7. hírlevél. Üdvözöljük Önöket! Fontos információ 2015. 12. 11. Fontos információ Karácsonyi vásár - december 12. szombat Bethlehem - december 17. csütörtök Karácsonyi műsor - december 18. péntek Téli szünet - december 19-2016. január 4. Első tanítási

Részletesebben

6.1. Tanítási napok és szünetek

6.1. Tanítási napok és szünetek 6. A TANÉV RENDJE 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2016. szeptember 1. (csütörtök) A tanév első féléve: 2017. január 20. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2017. január

Részletesebben

Ceglédbercel Község Önkormányzata

Ceglédbercel Község Önkormányzata 2007. DECEMBER 10. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata 2006. december 19-én (szerda)

Részletesebben

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény

MUNKATERVI ÜTEMEZÉS Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény Püspökladányi Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat Petőfi Sándor Általános Iskolai Tagintézmény 4150 Püspökladány Bajcsy-Zs.u.3-5. MUNKATERVI

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Kinizsi Lakótelepi Tagiskola 7400 Kaposvár, Búzavirág u. 21. OM:033966 1. A tanév helyi rendje Az iskolai szorgalmi idő Első tanítási nap: 2015. szeptember 01. (kedd) Utolsó tanítási nap: 2016. június 15. (szerda) Ballagás: 2016. június 17. A tanítási napok száma: 181 nap

Részletesebben

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

DÖMSÖD NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK Ü L É S T E R V Ülés tervezett időpontja Előterjesztések leadásának időpontja Bizottsági ülés időpontja 2015. január 28. 2015. január 16. 2015. január 19-23. 2015. január 30. (18:00 óra) FALUGYŰLÉS 2015.

Részletesebben

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős

A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása. Dátum Esemény Felelős A tanév helyi rendjének, feladatainak meghatározása 12/2016. (VI. 27.) EMMI rendelet a 2016/2017. tanév rendjéről alapján Dátum Esemény Felelős 2016. Augusztus 24. (szerda) 9:00 óra 26. (péntek); 29. (hétfő)

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: január 23-ig (péntek) Őszi szünet: október A tanév rendje 6.1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2014. szeptember 1. (hétfő) A tanév első féléve: 2015. január 16-ig (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2015. január

Részletesebben

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31.

A tanév rendje. A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek) Téli szünet: 2015. december 21 2015. december 31. A tanév rendje 1. Tanítási napok és szünetek A tanév első napja: 2015. szeptember 1. (kedd) A tanév első féléve: 2016. január 22. (péntek) A félévi értesítők kiosztásának határideje: 2016. január 29. (péntek)

Részletesebben

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév

Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév I. A tanév időbeosztása Tanévnyitás Munkaterv kivonat 2016/2017 tanév 1. Tanévnyitó munkaértekezlet 2016. augusztus 26. (péntek) 09 00 óra nevelői szoba Résztvevő: minden tanító és tanár, 2. Tankönyvosztás

Részletesebben

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4.

A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A 2014/2015. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.)

Részletesebben

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév

A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 2. számú melléklet Ütemterv, naptári terv Szent György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola A tanév helyi rendje 2013/2014. tanév 47/2013. (VII. 4.) EMMI rendelet a tanév rendjéről alapján

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 5/2015. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2015. március 25-én megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 14-17. TARTALOMJEGYZÉK OK: 14/2015.(III.25.)

Részletesebben

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév

MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév MUNKAREND ÜTEMEZÉSE 2006/2007-es tanév A TANÉV IDŐTARTAM-RENDJE A tanév első tanítási napja: 2006. szeptember 1. (péntek) A tanév utolsó tanítási napja: 2007. június 15. (péntek) A TANÍTÁSI SZÜNETEK Őszi

Részletesebben

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve

A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve A Csömöri Mátyás Király Általános Iskola munkaterve Szeptember 1. 1. csütörtök A hét 8.00 Tanévnyitó ünnepély. Első tanítási nap: 1. 3 óra; 2-8. 4 óra. Szülői értekezlet 1. évfolyam. 2. 2. péntek ----

Részletesebben

A tanév helyi rendje

A tanév helyi rendje A tanév helyi rendje Időpont AUGUSZTUS 16-17. 9 00 Vezetői 22. 8 00 Munkaközösségi Alakuló megbeszélések 25. 9 00 Javító vizsgák Tantermek rendezése Peringer Mónika 29-31. 8 00 Tanév előkészítése Iskolavezetés

Részletesebben

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport

Kis Bálint Általános Iskola. Ökomunkaterv. (2012/2013-as tanév) Készítette: Ökomunkacsoport Kis Bálint Általános Iskola Ökomunkaterv Készítette: Ökomunkacsoport Szeptember - Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások Ökomunkaterv Szeptember 21. Európai Mobilitási

Részletesebben

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént.

J e l e n t é s. Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat alapító okiratának módosítása megtörtént. Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. J e l e n t é s a lejárt határidejű testületi határozatok végrehajtásáról, az önkormányzat két ülése közötti időszak fontosabb eseményeiről

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011

ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 ALSÓS MUNKAKÖZÖSSÉG MUNKATERVE 2010/2011 Készítette: Szoboszlai Zoltánné mkv. Jóváhagyta: Kiss Péterné ig. Folyamatosan ellátandó feladatok: Szakmai folyóiratok figyelemmel kísérése. Továbbképzéseken,

Részletesebben

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS

A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS A 2015/16-ES TANÉV FELADATTERVE 2015. AUGUSZTUS 17. (hétfő) 9:00 alakuló értekezlet 18-31. munkaközösségi szakmai programok, tantermek dekorálása 24-26. DIFER mérés 26. tankönyvek átvétele 27. 7:00 szakmai

Részletesebben

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának

Köszönetünket fejezzük ki Szakács Zoltánnak a sárbogárdi TÜZÉP vezetőjének, aki 19db udvari ülőkének való fával támogatta iskolán öko programjának Október első napján Énekel az iskola, elnevezésű programmal emlékeztünk meg a zenei világnapról. Elsősorban Bodoki Györgyné Betti néni volt segítségünkre ebben, ő volt az, aki megénekeltette az iskola

Részletesebben

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23.

TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1956. OKTÓBER 23. ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA

Részletesebben

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva.

Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola nyitvatartása: Az iskola épülete szorgalmi időben hétfőtől péntekig 6.00 órától 20.00 óráig tart nyitva. Az iskola szombaton, vasárnap és egyéb munkaszüneti napokon zárva tart, kivételt képez

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre

Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Idő és feladatterv a 2015-2016. tanévre Időpont Esemény Felelős Szept. 1. 08 30 Tanévnyitó ünnepség Varga Márta ig. Szept. 1. 17 00 Szülői értekezletek az első évfolyamon Elsős Szept. 7. 14 15 Tanévnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének. 2013. július 12-i rendkívüli üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. július 12-i rendkívüli üléséről 81-84/2013. (07. 12.) ÖK. sz. határozat 1 Készült: Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap

A TANÉV HELYI RENDJE ügyelet (síszünet. ügyelet (síszünet 02. ügyelet munkanap A TANÉV HELYI RENDJE A ok jai, felhasználása sz. esemény / téma tanulók felének ellátása 1. (szombat) 2016. 10. 15. 2. (szerda) 2016. 12. 21. 2017. 3. 02. (síszünet 24. péntek) 2017. 4. 02. (síszünet 27.

Részletesebben

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre

A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A Váci Radnóti Miklós Általános Iskola tanév rendje a 2016/2017. tanévre A tanév indításával kapcsolatos feladatok: 1. Nevelőtestületi alakuló értekezlet Ideje: 2016. augusztus 22. /hétfő / 9 óra A tankerületi

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére

17. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének december 15-i rendes ülésére 17. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. december 15-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvár város 2017. évi rendezvénynaptára Előterjesztő:

Részletesebben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben

I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben I d ő t e r v A 2014/2015-ös tanévben 6.1 A tanév rendje: 6.1.2. A szorgalmi idő az általános iskolában és a művészeti oktatásban: 2014. szeptember 1. (hétfő) 2015. június 15. (hétfő) Az első tanítási

Részletesebben

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító:

A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE. KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: A 2016/2017. nevelési év ÓVODAI RENDJE KÁROLY ÓVODA 6630 Mindszent, Szabadság tér 4. OM azonosító: 029 524 1 A nevelési- oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló

Részletesebben

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június

Hírlevél. Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház. 2014. január-június Hírlevél Mozsgó Biztos Kezdet Gyerekház 2014. január-június Gyerekházunk napi szinten 9-13. h áll a családok rendelkezésére. A napi foglalkozásokon túl folyamatos programokkal a jeles napok megünneplésével

Részletesebben

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról

Tájékoztató. a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Tájékoztató a Tiszaújvárosi Szent István Katolikus Általános Iskola 2014/2015-ös tanévben induló első osztályáról Kedves leendő első osztályosok, Tisztelt Szülők! Hamarosan első osztályba kell íratniuk

Részletesebben

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére

Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2013. évi munkaterve. Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére Héhalom Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. évi munkaterve Készült: a Képviselő-testület 2013. február 14-i ülésére 1 M U N K A P R O G R A M 2013. január 1-től lényeges változások következtek

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

XIV évfolyam - 12 szám 2013 December Meghívó Programajánló Az Örökzöld Nyugdíjas Klub meghívja klubtagjait 2013 december 18-án 16 órai kezdettel Karácsony és Névnapok ünneplésére a Dr Brusznyai Árpád Művelődési

Részletesebben

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e

Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének. j e g y z ő k ö n y v e Tápióság Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. április 16-án, 18 órakor megtartott rendkívüli ülésének j e g y z ő k ö n y v e 51/2009. sz. képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Ceglédbercel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. szeptember 28-i üléséről 113-117/2009. (09. 28.) ÖK. sz. határozat 17/2009. (X. 15.) ÖK. sz. rendelet 1 Készült: Ceglédbercel

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének december 12-én tartott üléséről. JEGYZŐKÖNYV Készült: Kisberény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 12-én tartott üléséről. Jelen vannak:, Horváth Tibor János alpolgármester Németh Sándorné, Bolevácz Zoltán Józsefné

Részletesebben

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV

Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. JEGYZŐKÖNYV Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzatának Elnökétől 9162 Bezi, Szabadság u 59. 4/2011. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bezi Község Német Kisebbségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. november 10-én 17:30

Részletesebben

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása

Alakuló értekezlet: Az éves program összeállítása, megújítása. Javítóvizsgára való felkészítés és a vizsgák lebonyolítása 2013/2014. tanév Eseménynaptár A munkaértekezletek időpontja minden hónap első keddje. Szükség esetén rendkívüli munkaértekezletet hívhatnak össze a vezetők. Időpont Feladat Felelős(ök) 2013.08.21. 2013.08.26-28.

Részletesebben

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette:

MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: MUNKATERV A Zichy utcai tagiskola felső tagozata 2010/2011 Készítette: Magashegyi Ferencné Munkaközösség vezető I. Bevezetés Az oktatásban kiemelt szerep jut azon kompetenciák fejlesztésének, melyek az

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 Dozmat község Önkormányzata Dozmat Fiumei út 26. 4/2011. jkv.. szám J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dozmat község Önkormányzata Képviselőtestületének 2011. április 26-án megtartott képviselőtestületi

Részletesebben

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola

Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 2016-2017 Budapest XIII. Kerületi Számítástechnikai Általános Iskola 1138 Budapest, Gyöngyösi sétány 7. Telefon/telefax: 340-2556 Email: gyongyosi@chello.hu Web: www.gyongyosisk.hu OM 035022 Iskolai szünetek:

Részletesebben

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN

MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN MUNKATERV 2011 2012 ÖSSZESÍTETT MUNKATERV HAVI LEBONTÁSBAN SZEPTEMBER 1. ÉV ELEJI ÉRTEKEZLET, ÉVES PROGRAM, FELADATOK MEGBESZÉLÉSE felelős: Koloszárné Varga Elvira ig 2. IMIP, HÁZIREND, SZMSZ FELÜLVIZSGÁLATA

Részletesebben

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról

Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Az osztályfőnöki munkaközösség beszámolója a 2014/2015-öss tanév I. félévi munkájáról Első féléves munkánkat a Pedagógiai Programunkkal összhangban, a munkatervben meghatározott feladatok alapján végeztük.

Részletesebben

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató

ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató ÜTEMTERV A 2014/2015. TANÉVRE Felelős: Kovács Istvánné igazgató SZEPTEMBER 1. h Az első tanítási nap 8.00 - Ünnepélyes tanévnyitó. utána: Iskolai Sportkör gyűlés Alsó tagozat: 1-4.óra: osztályfőnöki óra

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V CEGLÉDBERCELI NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2012. június 11-i üléséről 39-42/2012. (06. 11.) sz. határozat Készült: A Ceglédberceli Német Nemzetiségi Önkormányzat 2012. június 11-i

Részletesebben

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam

Tanmenetek leadása a munkaközösség vezetőknek Szülői értekezlet 3. évfolyam DÓZSA ÉVES ÜTEMTERV 2015-2016. TANÉV Augusztus 24. H 8 00 Alakuló értekezlet; Bakony Gaszt. tájékoztató 25. K Munkaközösségi foglalkozások mk.vezetők 16 00 Tantestületi kirándulás Töllné H. Erika 26. Sze

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1.

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA. Programterv 2015/2016-os tanév 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA 1155 BUDAPEST, KOLOZSVÁR U. 1. Tel./Fax: 419-2413 ; 416-0437 e-mail: titkarsag@kolozsvariskola.hu Programterv 2015/2016-os tanév Szorgalmi idő: 2015. IX. 1.(kedd)- 2016.

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 1 Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592-660 Pf.: 76. fax: 592-676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

Radnóti Miklós Általános Iskola

Radnóti Miklós Általános Iskola Osztályfőnökök Németh Istvánné 1.a Lakatos Istvánné 1.b Szabó Erika 1.c Lévai Sándorné 5.a Krauszné Wittner Judit 2.a Krauszné Beck Orsolya 5.b Kovács Zita 2.b Véghné Zsurma Katalin 2.c Ihászné Csilla

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről

JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről SZANK KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 9/2014. JEGYZŐKÖNYV a képviselő-testület 2014. május 8-án megtartott rendkívüli üléséről Határozatok száma: 29-30. TARTALOMJEGYZÉK HATÁROZATOK: 29/2014.(V.08.)

Részletesebben

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017.

MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. MUNKATERVI PROGRAMOK, HAGYOMÁNYAINK, RENDEZVÉNYEINK 2016/2017. IDŐ MUNKATERVI PROGRAMOK SZERVEZÉSI KOORDINÁTOR AUGUSZTUS VIII. 22. 9:00 Alakuló értekezlet VII. 23. Tűz-és balesetvédelmi oktatás VIII.22.-31.

Részletesebben

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához

1. A pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége hozzárendelve a helyi tanterv tantárgyfelosztásához Különös közzétételi lista Az intézmények eredményességéről, felkészültségéről, személyi feltételeihez (személyes adatokat nem sértve) kapcsolódó legfontosabb információkról a szülőket tájékoztatni szükséges,

Részletesebben

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista

Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda. Különös közzétételi lista Bakonyszentlászlói Szent László Óvoda Különös közzétételi lista A kormány 229/2012 (VIII. 28.) kormányrendelete a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése.

T Á R G Y S O R O Z A T A. 1./ A közétkeztetés és az önkormányzat által üzemeltetésre átadott konyha helyzetének áttekintése. NYÍRGELSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ- TESTÜLET 2013.február 13.-án megtartott Képviselő-testületi ülésének a.) jegyzőkönyve b.) határozata c.) előterjesztése d.) tárgysorozata T Á R G Y S O R O Z A

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 11-A/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. december 13-án a Mérges Községházban közmeghallgatással egybekötött testületi üléséről.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

E S E M É N Y N A P T Á R

E S E M É N Y N A P T Á R A 2013/2014. tanév munkatervének melléklete SZÉKESFEHÉRVÁRI VASVÁRI PÁL GIMNÁZIUM E S E M É N Y N A P T Á R 2013. augusztus 31.(szombat) 2012-2013. tanév augusztus 22. csütörtök 9.00 Alakuló és évnyitó

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Bánd Község Önkormányzata, Hárskút Község Önkormányzata, Márkó Község Önkormányzata közös képviselő-testületi ülésén, 2013. november 20-án, szerdán, 17 óra 30 perc kezdettel,

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Mikekarácsonyfa. Községi Önkormányzat Képviselőtestülete év április hó 18. napján. megtartott nyilvános üléséről JEGYZŐKÖNYV Mikekarácsonyfa Községi Önkormányzat Képviselőtestülete 2016. év április hó 18. napján megtartott nyilvános üléséről Határozatok: Sorszáma Kódja 11/2016.(IV.18.) Rendeletek: Sorszáma (kihirdetés

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola

Tóvárosi Általános Iskola Tóvárosi Általános Iskola 2009/2010-es tanév munkaterve A tantestület 2009. augusztus 31-én tartott értekezletén elfogadta. Pokrovenszki László igazgató 2009/2010-es tanév rendje A tanév 2009. szeptember

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI

ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI ÓVODÁNK ÜNNEPEI RENDEZVÉNYEI Óvodánk a hagyományőrzést, a népi kultúra ápolását egyik legfontosabb feladatának tekinti. Megteremtjük azt a miliőt, amelyben az óvodába lépés első pillanatától a nevelés

Részletesebben

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL

KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A ÉVRŐL KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ A 2015. ÉVRŐL A Csengőszó Császártöltési Iskolai Alapítvány alapvető célja a Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola tanulóinak támogatása.

Részletesebben

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT

ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT ÖKOMUNKATERV 2011/2012. KÉSZÍTETTE: ÖKOMUNKACSOPORT 1 Szeptember: Osztályok őszi túrái - gyalogtúrák, kerékpártúrák - buszos kirándulások \túrák_kirándulások Szeptember 17. Ásványkiállítás - kiállítás

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v 7/2014. szám. J e g y z ő k ö n y v Készült az Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. június 25-én az Ágfalvi Közös Önkormányzati Hivatal Tanácstermében (Ágfalva, Soproni u.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

Eseménynaptár 2014/2015

Eseménynaptár 2014/2015 Eseménynaptár 2014/2015 SZEPTEMBER 01. hétfő Tanévnyitó ünnepély 1. tanítási nap 8:00 óra 03. szerda Modul órák, szakköri foglalkozások megkezdése. Modul óra és szakkörvezetők 09. kedd Iskolavezetőségi

Részletesebben

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.)

szeptember 7. hétfő 17.00 óra SZM szülői, DÖK választás 7.30 óra (2-8. évf.) időpont nap program, határidős feladat augusztus 25. kedd Pótvizsga (7.b, 6.b) augusztus 26. szerda Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 27. csütörtök Gólyatábor 8.00-11.00 óra augusztus 28. péntek Gólyatábor

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: Kenderes Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2016. október 26-án 14 óra 30 perckor tartott rendkívüli, nyílt ülésén. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácskozó

Részletesebben

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje

2013/14. tanév Versenynaptás és a tanév rendje Dátum: Nap: Óra: Esemény: Szeptember 2. hétfő 8:00 Tanévnyitó ünnepély, első osztályosok fogadása 9. hétfő 17:00 Alsó tagozatos szülői értekezlet 10. kedd 17:00 Felső tagozatos szülői értekezlet 13. péntek

Részletesebben