Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS DECEMBER 15. A ceglédi kórház jövõjérõl

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mindenki Karácsonya. Karácsony Ma tán a béke... KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS. 2006. DECEMBER 15. www.cegledbercel.hu. A ceglédi kórház jövõjérõl"

Átírás

1 2006. DECEMBER 15. C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Mindenki Karácsonya Ceglédbercel Község Önkormányzata december 21-én (csütörtök) 15 órától tartja hagyományos karácsonyi ünnepségét, melyre szeretettel várjuk a község minden lakosát! Helyszín: a Polgármesteri Hivatal elõtti parkoló Tervezett programok: órától Kézmûves vásár órától Karácsonyi mûsor Közremûködnek: az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola diákjai, valamint a Patkós Irma Mûvészeti Iskola diákjai. Ez idõ alatt forralt borral, forró teával és bejglivel kínáljuk kedves vendégeinket. Ceglédbercel Község Önkormányzata KÖZMEGHALLGATÁS ÉS FALUGYÛLÉS Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Ceglédbercel Község Önkormányzatának Képviselõ-testülete december 18-án 17 órakor tartja ülését. Várható napirendi pontok: 1.) A Képviselõ-testület évi munkaterve 2.) évi beszámoló a Polgármesteri Hivatal tevékenységérõl Ezt követõen a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében 18 órakor Közmeghallgatás, valamint Falugyûlés megtartására kerül sor. Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy január elsejétõl a kommunális hulladék szállítását az ÖKOVÍZ Kft. (Cegléd, Pesti u. 65.) végzi, az eddigi gyakorlatnak megfelelõen, hétfõi és keddi napokon (ünnep- vagy munkaszüneti napokon is!), a szokásos útvonalon. A hulladék szállításával kapcsolatban a 06-53/ telefonon kapnak bõvebb felvilágosítást. Polgármesteri Hivatal Karácsony Ma tán a béke... Ma tán a béke ünnepelne, A Messiásnak volna napja, Ma mennyé kén a földnek válni, Hogy megváltóját béfogadja. Ma úgy kén, hogy egymást öleljék Szívükre mind az emberek De nincs itt hála, nincs itt béke: Beteg a világ, nagy beteg... Kihûlt a szív, elszállt a lélek, A vágy, a láng csupán a testé; Heródes minden földi nagyság, S minden igazság a kereszté... Elvesztette magát az ember, Mert lencsén nézi az eget, Megátkozza világra jöttét Beteg a világ, nagy beteg... Ember ember ellen csatázik, Mi egyesítsen, nincsen eszme, Rommá dõlt a Messiás háza, Tanítása, erkölcse veszve... Oh, de hogy állattá süllyedjen, Kinek lelke volt, nem lehet!... Hatalmas Ég, új Messiást küldj: Beteg a világ, nagy beteg!... Ady Endre, 1899 A ceglédi kórház jövõjérõl 4. oldal

2 2. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ december 15. Az üléseken a testület határozatképes volt. A rendkívüli testületi ülésen elsõ napirendi pontban, zárt ülés keretében a Képviselõ-testület tárgyalta és hozzájárult dr. Kovács András és dr. Hegedûs András háziorvosi praxisának átadás-átvételéhez, illetve az ezzel kapcsolatos alapellátási szerzõdés megkötéséhez dr. Kovács Andrással. Második napirendként a háziorvosi ügyeleti rendszer, illetve szerzõdés felülvizsgálatára került sor. Ennek keretében a Képviselõ-testület a SCANDEUS Kht.-val, a háziorvosi ügyeleti rendszer mûködtetésére kötött szolgáltatási szerzõdést határozatlan idõre meghosszabbította és egyúttal hozzájárulását adta, hogy a szolgáltató közvetlen finanszírozási szerzõdést kössön a Fõvárosi és Pest Megyei Egészségbiztosítási Pénztárral. Harmadik napirendi pontban a Képviselõ-testület elfogadta a 16/ (XII.15.) ÖK. sz. rendeletét, a közterület használatáról szóló 14/ (VIII.11.) ÖK. sz. rendelet módosítására. Következõ napirendi pontokban a testület tárgyalta és elfogadta a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társuláshoz Abony város és Kõröstetétlen község csatlakozását, majd ezt követõen elfogadták a Ceglédi Többcélú Kistérségi Társulási Megállapodásnak a Társulási Tanács által elfogadott módosított szövegét. * A december 11-i képviselõ-testületi ülésen a napirendek tárgyalása elõtt a jelenlévõk megemlékeztek dr. Karsai János háziorvosról. ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Tájékoztató a Képviselõ-testület december 4-i rendkívüli-, valamint december 11-i ülésérõl Török József tájékoztatta a jelenlévõket az Aranyhegy, Arany János, Dózsa György, Lehel utcák mûszaki átadásáról és a forgalomba helyezési eljárás megkezdésérõl. A testület által átruházott hatáskörben hozott döntésekrõl, valamint a lejárt határidejû határozatok végrehajtásáról szóló írásos elõterjesztéseket a Képviselõ-testület egyhangúlag elfogadta. A napirend elõtti témák elfogadása után a Képviselõ-testület megtárgyalta a nyolc napirendi pontot. Elsõ napirendi pont keretében az adó- és díjrendeletek felülvizsgálatára került sor. Ennek keretében elfogadta a Képviselõ-testület a helyiségbérleti díjak módosítását, valamint a 17/2006. (XII.15.) ÖK. sz. rendeletét a közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló többször módosított 3/1994. (IV.25.) ÖK. sz. rendelet módosítására; a 18/2006. (XII.15.) ÖK. sz. rendeletét a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004. (X.15.) ÖK. sz. rendelet módosítására; a 19/2006. (XII.15.) ÖK. sz. rendeletét az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékérõl szóló 10/2006. (IV.07.) ÖK. sz. rendelet módosítására, és a a 20/2006. (XII.15.) ÖK. sz. rendeletét a helyi közút és közmûépítési hozzájárulásról szóló 23/ (XI.10.) ÖK. sz. rendelet módosítására. (A rendeletek újságunk 3-4. oldalán kihirdetésre kerülnek.) Második napirendként megtárgyalta és elfogadta a testület a évi költségvetési koncepciót. Következõ napirendként a testület az Arany János utca forgalmi rendjét az alábbiak szerint határozta meg: 1. Az Aranyhegy utca felõl egyirányú forgalom a Ságvári Endre út felé. 2. A 7,5 tonna összsúlyt meghaladó jármûvek közlekedését tiltó tábla elhelyezése, kivéve hulladékszállítás kiegészítõ táblával. Negyedik napirendi pontban a Képviselõ-testület Ft-ot biztosított az általános tartalék terhére, a SELEX 7068 LA típusú sebességjelzõ berendezés beszerzéséhez. Egyebek napirendi pontban Török József tájékoztatta a jelenlévõket, hogy a Képviselõ-testület december 18-án tartja ez évi utolsó ülését, majd ezt követõen 18 órakor Közmeghallgatást és Falugyûlést tartanak a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében. Zárt ülés keretében tárgyalta a Képviselõ-testület a lakossági kommunális hulladékkezelési közszolgáltatási ellátást. A Képviselõ-testület úgy döntött, hogy helyi hulladék közszolgáltatási szerzõdést, valamint a lakossági kommunális hulladék ártalmatlanítására külön megállapodást köt, január 1- tõl december 31-ig az ÖKO- VÍZ Kft.-vel. Ezután a Képviselõtestület elfogadta a 21/2006. (XII. 15.) ÖK. sz. rendeletét a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/1997. sz. rendelet módosítására. Utolsó napirendi pontban döntött a testület földterület vásárlási kérelemben. Ceglédbercel, december 12. Török József sk.

3 2006. december 15. Ceglédberceli HÍRADÓ 3. oldal Ceglédbercel Község Önkormányzata 16/2006. (XII.15.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a közterület használatáról szóló 14/2004. (VIII.11.) ÖK. sz. Rendelet módosítására A közterület használatáról szóló 14/ (VIII. 11.) ÖK. sz. rendelet 9. (4) bekezdése hatályon kívül helyezésre kerül. Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba. Ceglédbercel, december 04. Török József Dr. Nagy Lajos Ceglédbercel Község Önkormányzata 18/2006. (XII.15.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 21/2004. (X.15.) ÖK. számú Rendelet módosítására A 21/2004. (X.15.) ÖK. számú rendelet 6. -a az alábbiak szerint módosul: Az adó mértéke adótárgyanként, illetõleg lakásbérleti jogonként Ft. A rendelet január 1. napján lép hatályba. Ceglédbercel, december 11. Török József Dr. Nagy Lajos Ceglédbercel Község Önkormányzata 17/2006. (XII.15.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a közüzemi vízmûbõl szolgáltatott ivóvízért, illetõleg a közüzemi csatornamû használatáért fizetendõ díjakról szóló többször módosított 3/1994. (IV.25.) ÖK. sz. rendelet módosítására A többször módosított 3/1994. (IV.25.) Ök. számú rendelet 1. számú melléklete helyébe a következõ rendelkezés lép: Ivóvíz szolgáltatás díja: 154,- Ft + 20% ÁFA/m 3 Csatornaszolgáltatás díja: a) Nyári idõszakban (május 1 augusztus 31-ig) 121,- Ft + 20% ÁFA/m 3 b) Téli idõszakban (szeptember l április 30-ig) 131,- Ft + 20% ÁFA/m 3 Alapdíj: Ivóvíz fogyasztási helyenként: 93,- Ft + 20% ÁFA/hó Csatorna bekötési helyenként: 93,- Ft + 20% ÁFA/hó Ez a rendelet január 01-jén lép hatályba. Ceglédbercel, december 11. Török József Dr. Nagy Lajos Ceglédbercel Község Önkormányzata 19/2006. (XII.15.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E az önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékérõl szóló 10/2006. (IV.07.) ÖK. sz. Rendelet módosítására A 10/2006. (IV.07.) ÖK. sz. rendelet (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: (1) A lakbér havi mértéke a lakás alapterülete és komfortfokozata alapján a következõ: a) összkomfortos lakás esetében: 300,-Ft/m 2 b) komfortos lakás esetében: 220,-Ft/m 2 c) félkomfortos lakás esetében: 150,-Ft/m 2 d) komfort nélküli lakás esetében: 100,-Ft/m 2 e) szükséglakás esetében 50,-Ft/m 2 Jelen rendelet január 01-jén lép hatályba. Ceglédbercel, december 11. Török József Dr. Nagy Lajos

4 4. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ december 15. Ceglédbercel Község Önkormányzata 20/2006. (XII.15.) sz. a helyi közút és közmûépítési hozzájárulásról szóló 23/2004. (XI.10.) ÖK. sz. Rendelet módosítására A 23/2004. (XI.10.) ÖK. sz. rendelet 1. sz. melléklete az alábbiak szerint módosul: A beruházás megnevezése 1. Szilárd burkolatú közút építése 2. Szilárd burkolatú járda építése A hozzájárulás mértéke ingatlanonként ,-Ft ,-Ft Jelen rendelet január 1-tõl lép hatályba. Ceglédbercel, december 11. Török József Dr. Nagy Lajos Ceglédbercel Község Önkormányzata 21/2006. (XII.15.) sz. Ö N K. R E N D E L E T E a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 13/1997. sz. Rendelet módosítására A 13/1997. sz. rendelet 3. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul: Az Önkormányzat Képviselõ-testülete a szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltató ellátásával az Önkormányzati Kommunális és Víziközmû Üzemeltetõ Kft.-t 2700 Cegléd, Pesti út 65. bízza meg, s kötelezi az e rendeletben foglalt feladatok végrehajtására. A rendelet január 1-jén lép hatályba. Ceglédbercel, december 11. Török József Dr. Nagy Lajos A ceglédi kórház jövõjérõl A mögöttünk hagyott hónapok országos figyelmet keltõ történései közül is kiemelkednek az egészségügyi ellátásban zajló változások. A folyamat még nem ért véget, de a legfontosabb célokat már ismerjük. A ceglédi kórház ellátási területén élõk számára különösen fontos az, hogy milyen jövõ vár erre az intézményre. Az egészségügyi reform célja, hogy a jelenleginél kevesebb kórházban, nagyobb lakossági hozzájárulás mellett a társadalombiztosítás csökkenõ anyagi hozzájárulásával magasabb szintû legyen a betegellátás. Ezt szolgálja a gyógyszergazdálkodás újraszabályozása, a vizitdíj bevezetése, az ellátási csomagok kialakítása, a járulékbevételek növelése is. Ebbe az intézkedési sorba illeszkedik a betegellátást végzõ intézményekben meglévõ ágyak számának jelentõs csökkentése. A Parlament elé terjesztett törvényjavaslat szerint 31 kiemelt kórház szolgálja majd a betegeket, mely kórházakat bárki 55 km-es távolságon belül elérhet. A többi intézmény egy fórum keretében egyezkedik azon, hogy az átalakítás után milyen ágyszámon és milyen orvos-szakmában (belgyógyászat, sebészet, nõgyógyászat, stb.) látja el a hozzá fordulókat. Ez az egyeztetés a Regionális Egészségügyi Tanácsokban zajlik. A mi régiónk Pest megyét és Budapestet foglalja magában, ahol intézmény fenntartó mérkõzik meg a kórházak között elosztható, a mostaninál 25-30%-kal csökkentett kórházi ágyért. A mi régiónkban összesen 4330-cal lesz kevesebb ágy az átalakítás után. A tervek szerint február végéig megtörténnek az egyeztetések és április 1-tõl már az átalakított, átszervezett egészségügyi ellátórendszer áll a betegek szolgálatára. A Toldy Ferenc Kórház-Rendelõintézet nem szerepel a kiemelt kórházak listáján. Így nekünk is részt kell vennünk a régiós küzdelemben. Természetesen felkészülten, megfelelõ érvekkel alátámasztva fogjuk ezt megtenni annak érdekében, hogy az intézmény a jövõben is minden jelenleg meglévõ orvos-szakmában, minden hozzánk forduló beteget fogadni tudjon. Intézményünk ma 23 település 170 ezer lakosát látja el. Mindent megteszünk azért, hogy ez a jövõben is így maradjon. Erre a feladatra alkalmassá tesz bennünket a képzett orvosaink, egészségügyi dolgozóink tudása. Rendelkezésünkre áll a szükséges infrastruktúra, a korszerû mûtõk, az országosan is színvonalas mûszerparkunk. Megvan a kellõ szaktudás és akarat ahhoz, hogy területi kórházként bizonyítsuk életképességünket. Az intézmény minden dolgozója elkötelezett annak érdekében, hogy leküzdve a meglévõ pénzügyi problémákat magas színvonalon gyógyítsuk, ápoljuk a hozzánk forduló betegeket. A döntések meghozataláig marad a bizonytalanság. Ugyanakkor bízunk abban, hogy a döntéshozók racionális, szakmai szempontokat vesznek figyelembe és így kórházunk folytatni tudja eddigi munkáját. Ennek reményében kívánok mindenkinek békés, szép Karácsonyt és sikeres, boldog új esztendõt. Cegléd, december 6. Bobál István fõigazgató

5 2006. december 15. Ceglédberceli HÍRADÓ 5. oldal október 20-án ünneplõbe öltözve érkeztek az iskolába a tanulóink október 23-i forradalom és szabadságharc áldozataira emlékeztünk. 3 dátum összefonódását mutatta a megemlékezés: okt. 23., forradalom és szabadságharc; okt. 23., a Magyar Köztársaság kikiáltása; okt. 23., a szabadságharc 50. évfordulója. Ezzel a mûsorral adtunk tiszteletet október 23-án a falu ünnepségén az október 23-i hõsi áldozatoknak. A mûsort összeállította és betanította Palotai Lászlóné igazgatóhelyettes, Szuda Szilvia tanárnõ és Czinege Józsefné igazgató. November 9-én délután a Varga Tamás Országos Matematika Verseny helyi fordulóját írták a 7. és 8. osztályos tanulók. November 10-én Márton-napi felvonulást tartottunk. Már a hét elején izgatottan készítették a tanulók lampionjaikat, hiszen versenyt hirdettünk, melynek gyõztese Duhaj Fanni 4. a osztályos tanuló lett. Negyed 5-kor az iskola elõl indult a felvonulás, fél 5-kor az óvodások is csatlakoztak a menethez, így kb. 400 gyerek szülõi, nevelõi kísérettel érkezett a templomhoz. A tisztelendõ úr köszöntötte a tanulókat a templom bejáratánál, majd elmesélte a Márton-legendát. Köszönjük neki. Ezután a tanulók átvonultak az iskola Petõfi utcai épületébe és minden résztvevõ kapott egy pohár forró teát és a hagyomány szerinti egy cipót. EÖTVÖS HÍREK November 13-án fogadóóra volt az iskolában. Nagyon örültünk a sok megjelent szülõnek, hiszen ez azt jelenti, hogy a szülõk felelõsséggel, érdeklõdéssel nevelik gyermekeiket, a pedagógusok és a szülõk kapcsolata jó. November 15-én pályaválasztási szülõi értekezletet tartottunk, melyen a ceglédi és monori középiskolák igazgatói, ill. képviselõi tájékoztatták a szülõket a továbbtanulási lehetõségekrõl. Így minden szülõ biztonságosan dönthet gyermeke további sorsáról. November 16-án a Petõfi utcai épületben egészségnevelési vetélkedõt szerveztek Fecske Zoltánné és Menyhártné Szabó Ibolya tanítónõk. Hangulatos, változatos verseny volt, a feladatokban az egészséges életmódról, táplálkozásról és a testi higiéniáról gyûjtött ismereteikrõl kellett alsós tanulóinknak számot adni. A verseny végén minden résztvevõ gyümölcssalátát fogyaszthatott, a nyertesek jutalma pedig gyümölcskosár volt. November 22-én Dánszentmiklóson az Ady-hét keretében helyesírási versenyen vettek részt tanulóink. 3. hely: Reményi Lilla 3. b felkészítõje: Mátrai Tamásné, 4. hely: Várhegyi Kinga 3. a Vándorné Vígh Mária; 8. hely: Kõrösi Mercedesz 4. a Virág Sándorné; 9. hely: Kröll Dorottya 4. b Menyhártné Szabó Ibolya. November 23-án az iskola focicsapata 14 csapat közül 6. helyezést ért el Dánszentmiklóson. Felkészítõjük Tóth Róbert tanár úr. Az Ady-hét alkalmából rajz- és irodalmi pályamûvekkel is indultak tanulóink. Az irodalmi pályázat címe: Mit jelent nekem a hazám? Az alsósok közül 1. helyezést ért el Kõrösi Mercedesz 4. a, 2. helyezést ért el Duhaj Fanni 4. a osztályos tanuló. Felkészítõjük: Virág Sándorné tanítónõ. A felsõ tagozatosok között Pádár Eszter 7. b osztályos tanuló lett az elsõ helyezett, felkészítõje: Megyeri Istvánné tanárnõ. November 28-án szakmai továbbképzési napot tartottunk a Mi- Tiok-ban résztvevõ kollégák vezetésével. A részletekrõl Megyeriné Szilágyi Klára cikkében olvashatnak. December 5-én rendhagyó énekórán vettek részt alsós tanulóink. A jazz történetével ismerkedtek, de a mûsor végén télapó-dalokat is énekeltek. December 6-án reggel a Mikulás és két krampusz szaloncukorral fogadta az iskolába érkezõket. 8 órakor a Télapó segédeivel végigjárta a tantermeket, minden osztály énekelt, zenélt a télapónak, aki átadta a DÖK ajándékát. December 8-án Eötvös-nap keretében kézmûves foglalkozásokat tartottunk. Tanulóink gipszbõl, kartonból, termésekbõl és még sok más alapanyagból karácsonyi díszeket, ajtókopogtatókat, adventi koszorúkat, asztali díszeket és sok más ötletes ajándékot készítettek. Köszönet a segítõ szülõknek. A napot mikulás buli zárta az iskolában. A jó hangulatról Tóth Róbert tanár úr gondoskodott. Közeledik a Karácsony és a várva várt téli szünet. Az utolsó tanítási nap december 22. péntek, az elsõ tanítási nap január 3. szerda. Jó pihenést kívánunk a szünetre tanulóinknak és pedagógusainknak is. Kívánunk mindenkinek az iskola minden pedagógusa és dolgozója nevében békés, boldog Karácsonyt, és sikerekben, eredményekben gazdag boldog új évet! Czinege Józsefné és Palotai Lászlóné

6 6. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ december 15. EÖTVÖS HÍREK Tanításnélküli munkanap az általános iskolában November 28-án, kedden a szülõk csak annyit vehettek észre az eseményekbõl, hogy a gyermekek legnagyobb örömére nem kellett (nem mindenkinek) iskolába menni. Mirõl szólt ez a nap, ezt szeretném egy rövid beszámolóban megmutatni. A 2004-ben elkezdõdött pályázat az iskolai oktatás korszerûsítéséért folyik. Részt veszünk azoknak a tananyagoknak a kipróbálásában, amelyek bizonyára nemsokára bekerülnek a tanítás mindennapjaiba. A konzorciumi munka az idén is folytatódik. November én szakmai napok keretében volt lehetõsége sok pedagógusnak, hogy betekintsen ebbe a mûhelymunkába. A MiTiok elnevezésû konzorcium mely Budapesttõl Ceglédbercelig több intézményt foglal magában szervezte a 74 programot, melybõl 3 iskolánkban zajlott. Szolnokról két vendég vett részt az órán és az azt követõ elméleti továbbképzésen. A második osztályos szövegértésszövegalkotás kompetencia terület fejlesztése érdekében bemutató tanítási órát láthattunk a 2. b osztályban Rábenspeckné Lõrincz Anna vezetésével. Bepillanthattunk az óvónõkkel és az alsó tagozaton tanító tanítónénikkel együtt egy olyan megújult tanítási formába, melyet a kooperáció jellemez, az, hogy a tanulók cselekvõ részesei az órának. Csoportokban dolgoznak leginkább, így segítik egymást, jobban alakul a közösség, az egymás iránti tolerancia. A tanító nagyon sok elõzetes munkával készül föl az órára, melyen a karmester szerepét tölti be és nem az elõadóét. A 6. b osztályban Szuda Szilvia tanárnõ szintén bemutató óra keretében láttatta azt a módszert, ahogyan a matematikában igyekszik újabb módszereket bevetve jobb eredményeket elérni. A lényeg itt is a sok szemléltetés és a tanulók cselekedtetése. Tapasztalati úton maguk jöjjenek rá összefüggésekre, mert azt már nem felejtik el. A továbbképzési nap harmadik részében olyan elméleti összefoglalót hallhattunk 3 kollégánktól, melyben mindenki számára világossá vált, hogy miért kell új módszereket alkalmaznunk a tanítási óráinkon. A játék, mint régen ismert eszköz milyen nagy szerephez jut az egészséges fejlõdésben, a tanulási kedv kialakításában, a motivációban. Ma már a gyerekek a technikai fejlõdésnek köszönhetõen önállóan is sokféle ismerethez juthatnak. Ha nem is olvasnak eleget, de az érdeklõdõk a számítógép segítségével, az interneten bármilyen információhoz hozzájuthatnak. Nem elég a tanár felkészültsége, ahhoz, hogy ismereteket szerezzenek. Viszont nagyon fontos szerep jut a pedagógusnak abban, hogy irányítsa az ismeretszerzés útját. Segítse magyarázatával, példamutatásával a diákot abban, hogy eljusson az önálló tanulás képességéhez. A nap legizgalmasabb része kétségkívül a felüdülést jelentõ játékokban való részvétel volt. A kollégák, mint gyerekek vehettek részt dr. Nagy Gáborné játékot tanító foglalkozásán, Répás Lászlóné gyakorlataiban és Novák Károly nemcsak a nyelvtanításban használható, új módszereket megismertetõ foglalkozásán. Köszönet a felkészült kollégáknak, akik részt vesznek naponta a megújulásban, és fontos szerephez jutnak a többi pedagógus szemléletének megváltoztatásában, hogy korszerûbbé tegyük az oktatást Ceglédbercelen is, ahol csak egy iskola van, tehát ez a legjobb. Megyeriné Szilágyi Klára projektkoordinátor Adventre hangolódva Ez jó volt! kiáltott fel boldog arccal a télapós játék után az egyik kisgyerek... November 29-én meghívást kaptunk az óvodába, hogy mi pedagógusok bepillantsunk egy kicsit az életükbe, munkájukba. Már megérkezésünk elõtt elkezdték a karácsonyi mézes sütemény készítését, szorgalmasan sürgölõdött a sok apró gyermek. Mi még nézelõdtünk egy kicsit a szép épületben, gyönyörködtünk a dekorációkban, s nosztalgiával emlegettük: De jó lenne itt óvodásnak lenni! Majd elkezdõdött a bemutató foglalkozás! Dalok, mesék, játékok, versek pillanatok alatt adventi hangulatot teremtettek, s már láttuk magunk elõtt a Nikolaus-t, a karácsonyt, a téli tájat... Csillogó szemek néztek az óvó nénire, lesték minden mozdulatát, szeretetteljes tekintetét. A Szivárvány csoportban jártunk... Még most is hatása alatt vagyok az óvodában átélt pillanatoknak, a látottaknak, fõként mikor magam elé idézem az utolsó dalt, amit az óvó néni körül összekapaszkodva énekeltek a gyerekek: Kommt, wir schauen in das Licht! Das erleuchtet und verspricht. Gottes Kind wird Hoffnung bringen, Lasst uns freuen, lasst uns singen, Wenn die erste Kerze brennt, ja dann ist Advent. Birinszki Tiborné vendégei voltunk a Szivárvány csoportban... Hát ez jó volt, Éva néni BRAVÓ! Menyhártné Szabó Ibolya tanítónõ

7 2006. december 15. Ceglédberceli HÍRADÓ 7. oldal 51. Columbus Nemzetközi Fesztivál A csodás táj megtekintése után Katie családjának hegyvidéki nyaralójában látott vendégül minket itt egy rögtönzött próbát is tartottunk. Estére hivatalosak voltunk az egyik helyi középiskola fúvószenekarának jótékonysági estjére. A Licking Heights High Schoolban a szervezõk felkérték csoportunkat egy kis bemutató fellépésre, ami fõpróbának is beillett a másnapi fesztivál elõtt. Szombaton eljött a nagy nap, a fesztiválszereplés ideje. A Veterans Memorial Hall-ban megrendezett kétnapos nemzetközi fesztiválon több mint 80 ország 200-nál is több fellépõjét és kiállítóját tekinthette meg a sok ezer érdeklõdõ. Csoportunk délben lépett fel a nagyszínpadon, és mûsorunk nagy sikert aratott. A fellépés után még sokáig nézelõdtünk a fesztiválon, majd a közeli Easton bevásárlónegyedbe mentünk, ahol mindenki megvehette az otthoniaknak ajándékait. Folytatása a 8. oldalon. Columbus. A Kolumbusz Kristófról elnevezett város Ohio állam székhelye a Scioto és az Olentangy folyók találkozásánál. Az Amerikai Egyesült Államok 15. legnagyobb városa, több mint lakosa van vonzáskörzetét és külvárosait is beleszámítva ember él itt. Ide kapott meghívást az 51. Columbus Nemzetközi Fesztiválra a ceglédberceli Német Nemzetiségi Ifjúsági Tánccsoport. A több hónapig tartó elõkészületek után nagy izgalommal készültünk a hosszú útra. November 1-jén (szerdán) kora reggel indultunk Budapestrõl és az átszállásokat (Frankfurtban és Washingtonban) követõen még aznap este megérkeztünk Columbusba. A reptéren már várt ránk házigazdánk, Barsai Gábor (akinek nagypapája szintén berceli), és a szállásadó családok egyikének képviseletében Katie C. Winslow. Utóbbi rögtön el is szállította a náluk lakókat és csomagjaikat, mi többiek pedig a bérelt kisbuszba szállva megnyitottuk amerikai kalandjaink sorát. Ezután Gábor (aki végig kísérõnk és sofõrünk volt az egy hét alatt) mindenkit szállására (Judit Cranckfieldhez, Janice Popovich-hoz, és saját magához) vitt, és az utazástól fáradtan nyugovóra tértünk. Csütörtökön városnézés szerepelt programunkban, késõbb a helyi nevezetességek és a piac meglátogatása után este egyik szállásadónk, Judit várt minket finom vacsorával. Pénteken egy felejthetetlen kirándulást tettünk az Appalache-hegységben található egyik turistaösvényen, útba ejtve az Öregember Barlangját (Old Man s Cave).

8 8. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ december Columbus Nemzetközi Fesztivál... Folytatás a 7. oldalról. Vasárnap az egyetemi negyedbe indultunk. Columbusban található az Egyesült Államok legnagyobb egyeteme diák tanul a hatalmas épületekben. A Wexner Center modern mûvészeti kiállításának megtekintése után ellátogattunk a város egykori német negyedébe, az európai stílusú házakkal beépült German Village-be. Ezután a helyi magyar református közösségnél léptek fel táncosaink. A nagy sikerû bemutatót táncház követte, majd a csoport egy része az Ohio Egyetem sportcentrumában falat mászott. Hétfõn, az utolsó nap délelõttjén még tettünk egy rövid sétát a belvárosban, s egy felhõkarcoló tetejérõl madártávlatból is megtekintettük a környéket. Ezután elbúcsúztunk vendéglátóinktól, a repülõtérre mentünk és felszálltunk hazafelé induló gépünkre. Felejthetetlen napokat töltöttünk az Egyesült Államokban, és reméljük, valóra válik a kívánság, mellyel házigazdáink búcsúztattak minket: viszlát ugyanitt jövõre! Köszönetnyilvánítás A tánccsoport tagjai, a kísérõk és a szülõk nevében ezúton is szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik adományaikkal, tombola-felajánlásaikkal, báli részvételükkel segítették utunk megvalósítását! Külön köszönjük a ceglédberceli Önkormányzat és Török József úr támogatását! SEGÍTSÉGÜKET KÖSZÖNJÜK! Polónyiné Zsuzsandor Ibolya CKSE HÍREK Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Véget ért az õszi bajnokság a serdülõ csapat számára is. Egy olyan 16 fõs serdülõ csapatról van szó, amelyik augusztusban alakult. A bajnokságban nagyon jó felkészült csapatok szerepeltek. 13 meccsünk volt, melybõl 12-t megnyertünk, 1-et pedig elveszítettünk. Úgy végig tudtunk futballozni 13 meccset, hogy nem volt döntetlen eredményünk. Az Abony és a Pilis elleni meccsre készültünk a legjobban, tudtuk, hogy nem lesz könnyû dolgunk, ezért nehezebb edzéseket csináltunk mind a két meccs elõtt. De megérte, mert mind a kettõt megnyertük. Így lettünk õszi bajnokok. Mint késõbb megtudtuk, 1977 óta nem volt Ceglédbercelnek bajnokcsapata. Nagyon büszkék vagyunk az elért eredményre. Csapat játékosai: Horváth Richárd, Balonka Zoltán, Pintér Roland, Horváth Róbert, Vizi Dániel (csk.), Czinege Máté, Peszeki Ákos, Schmidt Norbert, Hochrein Attila, Gumpl Zoltán, Zátrok Tamás, Détári Roland (kapus), Jakab Ferenc. Megköszönöm a három ceglédi játékosunknak: Oláh Istvánnak, Szuda Péternek, Bondor Dánielnek, hogy a sok utazás mellett mindig részt tudtak venni az edzéseken és a meccseken. Köszönöm a szülõk együttmûködését. Külön köszönet a csapat nevében a CKSE vezetõinek és Dóczi Istvánnak, Dudás Józsefnek és Plutzer Lénárdnak, hogy az edzéseken, illetve a meccseken szakmai tudásukkal segítették a csapat munkáját. Bízom benne, hogy tavasszal ugyanilyen kiváló eredményt tudunk produkálni. Kellemes ünnepeket és boldog új évet kívánok! Virág Zsolt, serdülõ csapat edzõje Csupa balláb zenés vígjáték a Patkós Irma Mûvészeti Iskola elõadásában január 12-én, pénteken órakor, az Eötvös József Általános Iskola és Zeneiskola tornatermében. Bérletek érvényesek, jegyek a Polgármesteri Hivatalban Povlács Mártánál kaphatók.

9 2006. december 15. Ceglédberceli HÍRADÓ 9. oldal SZPCDSE HÍREK Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! A Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület az Appelles Egyesülettel közös szervezésében és Ceglédbercel Község Önkormányzata rendezésében november 4-én került sor az elsõ Falunapi kispályás labdarúgó tornára. A tornán négy csapat vett részt: 1. DEKEN (Ceglédbercel Önkormányzat csapata); 2. DETE (budapesti csapat); 3. SZPCDSE (Ceglédbercel); 4. APPELLES (Ceglédbercel). Az iskolánk udvarán lévõ pályán került lebonyolításra a torna, nem igazán barátságos idõjárási viszonyok között. A didergés mellett a színvonalas mérkõzések hoztak meleg perceket a résztvevõk számára. A lejátszott mérkõzések alapján a fenti sorrendben végeztek a csapatok. Dr. Nagy Gáborné, községünk al asszonya adta át a Vándorkupát a gyõztes DEKEN csapatkapitányának és az érmeket a csapatoknak. Községünk Önkormányzata Vándor kupával, emléklappal, a Szabó Pál Ceglédberceli Diáksport Egyesület az érmekkel, és az Appelles Egyesület finom babgulyással és rétessel tette emlékezetessé a tornát, a részt vett játékosoknak. Köszönetünket fejezzük ki azoknak a segítõknek, akik a mérkõzések szünetében a forró teával és szendviccsel segítettek elviselhetõvé tenni a hideget a résztvevõk számára. Köszönjük megtisztelõ figyelmüket! Héregi Mihály SzPCDSE elnök Török József Gregó László Appelles Egyesület elnök ÉRTESÍTÕ TÜDÕSZÛRÉSRE Kérjük, hogy a tüdõszûrõ vizsgálaton saját érdekében jelenjen meg. A vizsgálat alkalmas a tüdõbetegségek idõbeni felismerésére. Panasz nélkül is lehet beteg. A vizsgálat helye: Petõfi utcai régi óvodaépület Ideje: január január 15. Kedd, csütörtök, péntek délelõtt: óráig; Hétfõ, szerda délután: óráig 1. Kérjük, hogy a vizsgálaton lehetõleg munkaidõn kívül jelenjen meg! 2. Fekvõbeteg, vagy járóképtelen a körzeti orvossal távolmaradását igazoltassa! 3. Aki 1 éven belül volt tüdõszûrésen (pl. más helyen), kérjük, hogy annak igazolását (személyesen vagy családtagjai által) szíveskedjék bemutatni! 4. SZEMÉLYI IGAZOLVÁNYT, TB-KÁRTYÁT, VALAMINT AZ ELÕZÕ ÉVBEN KAPOTT TÜDÕSZÛRÕ IGAZOLÁST HOZZA MAGÁVAL! Polgármesteri Hivatal Tisztelt Véradók! Ebben az évben két alkalommal is megtörtént, hogy a meghirdetett véradás elmaradt. Ezért elnézésüket kérem! A véradás szervezésében is új rendszer alakult ki, s ez nem mûködik még zökkenõmentesen január 16-án, kedden remélem most már biztosan lesz véradás községünkben délelõtt 10 órától 12 óráig, helye a régi óvoda Petõfi S. u. 8. Szokatlan az idõpont, a korábbi években mindig délután rendeztük a véradást. Ez alkalommal azért lesz délelõtt, mert a Véradóállomás tervében így szerepel. Tisztelettel és szeretettel várom a régi és az új véradókat! Gimesi Jánosné véradószervezõ A Polgármesteri Hivatal telefonszámai Titkárság: Polgármester: Jegyzõ: Pénzügy: Szociális ügyek: Víz- és csatorna ügyek: Népesség, anyakönyvi ügyintézés: Adóügy: Pénztár: Ügyvéd, Falugazdász:

10 10. oldal Ceglédberceli HÍRADÓ december 15. Elektromos kerékpárt legolcsóbban nálunk vásárolhat. AKCIÓS ÁRAK: Boldog, sikerekben gazdag új évet kívánnak Ceglédbercel valamennyi lakosának a Képviselõ-testület tagjai és a Polgármesteri Hivatal dolgozói! KARÁCSONYI VÁSÁR! Összteleszkópos kerékpár 300W Ft új Összteleszkópos kerékpár 300W Ft 1 éves Nagyteherbírású kp 300W Ft új Nagyteljesítményû robogó 700W Ft új Nagyteljesítményû robogó 700W Ft 1 éves MÉG NAGYOBB ÁRENGEDMÉNY az AJÁNDÉKOZÁSHOZ! Akkumulátor elektromos kerékpárhoz (1 db) helyett Ft Riasztó motorhoz, robogóhoz helyett Ft Doboz motorhoz helyett Ft Gyermek (5-8 éves) quad 49 ccm helyett Ft Gyermek (5-8 éves) cross 49 ccm helyett Ft Gyermek (6-14 éves) quad 100 ccm 4 ü helyett Ft Motoros kesztyû helyett Ft Bukósisakok árengedménye Ft Használt robogók árengedménye Ft SZOLGÁLTATÁSAINK: alkatrészek, javítás, hitel, házhoz szállítás! Robogó 3K Kft., Ceglédbercel, Jókai utca 12. Tel.: 53/ , M E G H Í V Ó Karácsony másnapján délelõtt 9 órai kezdettel a ceglédberceli református templomban, rövid igei bevezetõ után ünnepi hangversenyt ad a mûvelõdési ház énekkara, Kövesdiné Szilveszter Alice vezetésével. Erre a felemelõ alkalomra tisztelettel és szeretettel hívunk és várunk miden kedves érdeklõdõt! Uherkovichné Perge Tímea református lelkész Jó állapotban lévõ fa és széntüzelésû kályha eladó. Petõfi u. 2. Érd.: 06-53/ Zöldség, sárgarépa, zeller, pasztinák kapható, amíg a készlet tart. Ceglédbercel, Radnóti M. u / Írható SONY CD és DVD eladó! CD: 800 Ft/10 db; DVD 110 Ft/10 db. Érd.: 06-20/ Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik szeretett édesanyánk, ANDRÁSI SÁNDORNÉ temetésére eljöttek, sírjára koszorút, virágot helyeztek. A gyászoló család: Solymári Józsefné és Sági Mátyás Tisztelt Ceglédberceliek! Köszönöm mindenkinek, aki ajánlószelvényével, majd az önkormányzati választásokon szavazatával támogatott, és segített bekerülni a testületbe. Polónyi Péter Hirdessen Ön is a Ceglédberceli HÍRADÓBAN! Ceglédberceli HÍRADÓ Ceglédbercel Község Önkormányzatának lapja. Felelõs kiadó: Apáti Bt., Cegléd, Kazinczy u. 44. Fõszerkesztõ: Dr. Nagy Lajos Nyomdai munka: 2700 Cegléd, Csatorna u. 8. Tel.: 53/ , 06-30/

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára.

100. éves születésnap! 100 éves Ercsi legidősebb polgára. jan2013_layout 1 2013.01.14. 9:45 Page 1 www.ercsi.hu Hoffmann Margit élt 90 évet A jó harcot megharcoltam, a pályát végig futottam, a hitet megtartottam. Most készen vár az igaz élet koronája, melyet

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja

ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ TAVASZKÖSZÖNTÕ BERHIDA. XXI. évfolyam 3. szám 2014. április. Városi Önkormányzat lapja ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ BERHIDA XXI. évfolyam 3. szám 2014. április Városi Önkormányzat lapja Szép hagyomány városunkban, hogy minden év tavaszán egész napos rendezvénnyel köszöntjük a tavaszt. Nem volt ez

Részletesebben

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK!

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Nagybajom város ingyenes lapja V. évfolyam 1. szám 2008. március KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK! Megyenap - 2008. január 11. Felsõs farsang - 2008. február 1. Ünnepi mûsor a 8.a elõadásában - 2008.

Részletesebben

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA

A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA A KOCSÉRI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 25. évfolyam 6. szám 2014. NOVEMBER DECEMBER Ára: 120 Ft Írjuk együtt a Kocséri Híradót! Szeretnénk, hogy ismét felálljon egy szerkesztőbizottság, amelynek tagjai rendszeresen

Részletesebben

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja

GALGA. Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester. Anyák napja Ára: 100 Ft Elõfizetés 1 évre: 1000 Ft GALGA Havonta megjelenô olvasnivaló 05. szám 2011. MÁJUS HÉVÍZ Köszönti az olvasót a képviselõ-testület nevében is Vanó András polgármester Anyák napja Devecsery

Részletesebben

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón.

Pándi Tükör. Pánd is bemutatkozott Tápiószentmártoni rendezésű Hurka fesztiválon és Tápió Expón. Pándi Tükör 1941 1941 PÁND KÖZSÉG ÉLETÉNEK TÜKRE Helyi közéleti periodika 2013. december 22. évfolyam/ 4., 87. szám TÉL 24 oldal Ára: 180 forint Kontakt: kultur3@citromail.hu Kiadja: Pánd Községi 1275

Részletesebben

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1

MEZÔFAL. Park: novemberre kész. Óvoda-centenárium. Az én falum. Tartalom. az 1956-os forradalmi megemlékezésünkre. Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum - Mezôfalva 1 Az én falum MEZÔFAL ALVA Információs és közéleti havilap 2008. október Tartalom Sikerrel szerepelt a Nõikarunk Szüreti mulatság volt Így döntöttünk Mezõföldi Híd Beszéljük meg

Részletesebben

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA

J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA XXII. évfolyam 1. szám Jánoshalma 2007. január Megjelenik havonta Ára: 140 forint J á n o s h a l m a V á r o s ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a JANUÁR BOLDOGASSZONY HAVA TÉLHÓ FERGETEG HAVA Hónapneveink

Részletesebben

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK!

XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI. www.szentkiraly.hu MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! XXV. ÉVFOLYAM 1. szám ÁRA: 100,-Ft 2014. január SZENTKIRÁLYI FÜGGETLEN KÖZÉLETI HELYI LAP www.szentkiraly.hu HÍRMONDÓ MINDEN KEDVES OLVASÓNKNAK BOLDOG ÚJ ÉVET KÍVÁNUNK! Boldog Új Évet, Szentkirály! Adjon

Részletesebben

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ

2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP MEGHÍVÓ 2008. október XVIII. évfolyam 10. szám 100 Ft ÖNKORMÁNYZATI, KÖZÉLETI ÉS KULTURÁLIS HÍRLAP Ideje: Helye: MEGHÍVÓ szeretettel meghív minden helyi lakost az 1956-os forradalom és szabadságharc 52. évfordulója

Részletesebben

Ajándék a hulladékért

Ajándék a hulladékért 2007. NOVEMBER 14. www.cegledbercel.hu C E G L É D B E R C E L K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A Ajándék a hulladékért Tisztelt Ceglédberceli Lakosok! Az ÖKOVÍZ Kft. a 2006/2007- es

Részletesebben

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom

MEZŐFALVA. Polgármesteri évértékelő. Az én falum. Tisztelt Mezőfalviak! Tartalom Információs és közéleti havilap Az én falum MEZŐFALVA 2013. december Tartalom Csatornázásról 3. oldal Döntéseink 3. oldal Csúsztatások 3. oldal Térfigyelők 3. oldal Madár voltam álmomban 4. oldal Adventi

Részletesebben

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás

Közhírré tétetik! Közmeghallgatás XIX. évfolyam, 2011. december 17. 10. KISBÍRÓ WWW.KISUJSZALLAS.HU KISÚJSZÁLLÁS ÖNKORMÁNYZATÁNAK HÍRLEVELE Közhírré tétetik! Közmeghallgatás Kisújszállás Város Önkormányzata 2011. december 20-án 16.00 órakor

Részletesebben

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT!

JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA. Jászalsószentgyörgy község lapja. Ára: 100, Ft BÉKÉS KARÁCSONYT! JÁSZALSÓSZENTGYÖRGYI KRÓNIKA Jászalsószentgyörgy község lapja XIV. évfolyam 4. szám Ára: 100, Ft Megjelent: 2008. december Reviczky Gyula: Karácsonykor A zúgolódás, gúny, harag Rég halva már szívemben.

Részletesebben

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal

Fábiáni TARTALOM: Szent Sebestyén Tûzoltó Egyesület Sport 19. Duna-Alpesi Kupa Véradás Családi események Egészségoldal Fábiáni TARTALOM: Karácsonyi köszöntõ Polgármesteri beszámoló Közmeghallgatás Hírek az iskolából Népszokások Mûvészeti Iskola Fábiánsebestyén Gyermekeiért Alapítvány Az óvoda életébõl Falukarácsony Magányosok

Részletesebben

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről.

KRÓNIKA A novemberi Önkormányzati Híradó megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. 2 2011. december KRÓNIKA A novemberi megjelenése óta történt fontosabb eseményekről. CSATORNÁZÁS Zajlik a szennyvízberuházás építési munkáira a közbeszerzési eljárás. Három eljárás közvetlenül érinti a

Részletesebben

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség!

Saj (t) ó~szögedről. Az Önkormányzat ingyenes közérdekű kiadványa. Tartalom. 2013. március XVII. évfolyam 1. szám. Tisztelt Faluközösség! Saj (t) ó~szögedről 2013. március XVII. évfolyam 1. szám Tartalom Összefoglaló a testületi ülésekről... 2 Zártkertek bejelentése........ 5 Megadom a szót 6 Anyakönyvi hírek... 6 Beruházások~fejlesztések..

Részletesebben

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére

Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának tiszteletére hered_2011_1x.qxd 2011.03.09. 9:14 Page 1 2011. március V. évfolyam 1. szám Heréd Község Önkormányzatának ingyenes közéleti kiadványa Ünnepi köszöntõ az 1848-1949-es forradalom és szabadságharc 163. évfordulójának

Részletesebben

Kedves Döbröközi Lakosok!

Kedves Döbröközi Lakosok! Kedves Döbröközi Lakosok! Már csak pár nap és elmúlik a 2012 es év. Az év vége és az új év kezdete arra késztet bennünket, hogy számba vegyük a mögöttünk hagyott év önkormányzati eredményeit és a jövő

Részletesebben

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december

HÍRek LAjosmizse Portáján. VII. évfolyam 4. szám, 2012. december HÍRek LAjosmizse Portáján VII. évfolyam 4. szám, 2012. december Lajosmizse Város Önkormányzata és Lajosmizse Város Polgármesteri Hivatala 6050 Lajosmizse, Városház tér 1. Tel./fax: 76/457-575 E-mail: lajosmizse@lajosmizse.hu

Részletesebben

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó

2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám M E G H Í V Ó 2007. január Ára: 130 Ft XIII. évfolyam 1. szám Mesehallgatás Fotó: Yetik Éva M E G H Í V Ó Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete értesíti a lakosságot, hogy 2007. február 1-jén

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Arany fokozat a Gyál Városi Népdalkörnek Ráckevén, az Ács Károly Művelődési Központban került sor a népdalkörök, népzenei

Részletesebben

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2.

Interjú Arn Grétával. Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja. 2. XX. évfolyam 2011. január * Dunaharaszti Város Önkormányzatának Lapja Városunk új büszkesége Interjú Arn Grétával 2. oldal 4. oldal Az Ashihara karate új európa bajnoka 9. oldal Képviselõ-testületi ülés

Részletesebben

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása

SZÁNTÓ Hírei. Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja. Damjanich utcai pihenőpark kialakítása Zagyvaszántó Község Önkormányzatának lapja Tisztelt Zagyvaszántói Lakosok! A 2013-as év a kiszámítható gazdálkodás jegyében telt. Az ötletek és tervek közül azokat választottuk ki, amelyek a település

Részletesebben

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi

Meghallgatott imádság - Henti Viskendi X. évfolyam 7. szám 2005. december.. kapcsolat Montaigne írta az Esszék-ben: A legnagyobb dolog a világon, megelégedni tudnunk mindmagunkkal. Ezt persze nem a lusta, a tevéstől magát távoltartó, hanem

Részletesebben

Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal

Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal Hétvégén is nyitva! Ügyfélbarátabb lesz a polgármesteri hivatal Az elmúlt években sokszor találkoztam olyan lakosainkkal, akik panaszkodtak a hivatali ügyintézésre. Szerencsére soha nem az ügyintézőinkkel

Részletesebben

Tájékoztató testületi ülésekről

Tájékoztató testületi ülésekről A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2015. JANUÁR Falukarácsony 2014. Az év vége természetesen a Karácsony és a Szilveszter jegyében telt. Karácsonyozott az iskola,

Részletesebben

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark

FÓRUM. arácsonyt és eredmény boldog új esztendõt endõt kívánunk! Áldott, békés és kark Áldott, békés és kark arácsonyt és eredmény edményekben ekben gazdag, g boldog új esztendõt endõt kívánunk! FÓRUM ÁB O LNAI 25. évfolyam 12. szám Bábolna Város Önkormányzatának havonta megjelenõ lapja

Részletesebben

Az integrációs szakmai napon a 6. o. anyanyelvi órája. Differenciálás lehetęségei az 1. osztályos olvasástanításban

Az integrációs szakmai napon a 6. o. anyanyelvi órája. Differenciálás lehetęségei az 1. osztályos olvasástanításban Az integrációs szakmai nap megnyitója a PetĘfi S. Általános Iskolában Mészáros Mária, Gergely Sándorné, Otrosinka Ferencné, Kovácsné Németh Mária, Fejes Józsefné, Obernáné Nagy Gizella, Kuti Gáborné, Bálint

Részletesebben