A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám szeptember 2.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja. II. évfolyam 1. szám 2007. szeptember 2."

Átírás

1 A Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség lapja II. évfolyam 1. szám szeptember 2. Igemagyarázat Főgondnoki jelentés Presbiteri bemutatkozások Augusztus 20. Gyülekezeti életképek Recept Hírek, alkalmak Kiadja: a gyülekezet Presbitériuma Szerkeszti: a gyülekezet Missziói Bizottsága Megjelenik: félévente, 500 példányban

2 Textus: Zsoltárok 90,1 Kedves Testvéreim! Elérkezett az augusztus 20-a ünnepe, amely emlékeztet minden magyar embert széles e világon, hogy több mint ezer esztendővel ezelőtt őseink hazát találtak itt, a Kárpátmedencében, és István király megalapította államunkat. Ez az ünnep emlékeztet mindenkit. Reformátust ugyanúgy, mint a katolikust, értelmiségit ugyanúgy, mint kétkezi munkást, a kicsit éppúgy, mint a nagyot. Mert ez a régi ünnep igazán magyar ünnep! A hálás emlékezés alkalmával nem is szólhat máshonnan az örökkévaló Isten igéje, mint az Ószövetség egyik legrégebbi imádságából, a 90. zsoltárból. Ez az a zsoltár, mely nekünk, magyar reformátusoknak különösen is kedves. Ez az a zsoltár, mely hálaadó imádság örvendezésünkben. De ugyanez a zsoltár elkísér, és ott van velünk a nyomorúság pillanataiban, a kétségek között is. Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Ebben az egyetlen mondatban az egész választott nép élete benne van. Benne van az örömük, de ugyanígy a bánatuk is. Benne van az Ábrahámnak tett ígéret, és annak beteljesedése. Ott érezzük e szavak mögött az egyiptomi fogságból való szabadulás élményét, melynek nehéz és küzdelmes perceiben is ott volt Izrael Istene népével. Eszünkbe jutnak a pusztai vándorlás keserves képei is, mert akkor sem hagyta el őket az Úr, ott is hajlékuk volt. Eszünkbe jutnak a nép sorozatos bukásai és bűnei, Isten büntetése, aztán pedig az irgalmassága és a kegyelme. De ebben az egyetlen mondatban bizony a magyarság múltja is benne rejtőzik. Ha a mi történelmi múltunkra tekintünk, nekünk is eszünkbe juthat szétszórattatás, aztán pedig a szétszórtságban is megtartatás, Isten kegyelme által. Ha a mi múltunkra tekintünk vissza, küzdelmek és győzelmek, bukások és nehéz talpra állások sorozata jelenik meg előttünk. Dúlt tatár e honban, de nem pusztult el, mert hajléka és menedéke volt az Isten. Majd jött Mohács és az ország színe-java holtan feküdt a síkon. Elérkezett a 150 éves török uralom, Töröktől rabigát vállainkra vettünk, de ennek ellenére is Él nemzet e hazán. Aztán a magyar vér öntözte föld alig pihente ki magát, mikor 1848/49-ben a Habsburgok elleni küzdelem újból, fájdalmasan bizonyította, hogy nincs vége a nyomorúságnak. Aztán jött a 20. század két mostoha gyermekével, a két világháborúval, amelyek bejárták széltében, hosszában az egész világot. Mi is a halottainkat sirattuk, közülünk is sokan eltűntek. Hazánkat először feldarabolták, majd megszállták és úgy tűnt, elvérzik. De nem vérzett el, mert Isten volt e nép hajléka nemzedékről nemzedékre. Ne felejtkezzünk el a mi egyházunkról sem. Előttünk jelennek meg szépen sorban Debreceni reformátor őseink. Ők akkor is vallották a zsoltár igazságát és bátran merték zengeni, amikor ezért büntetés és halál járt, csak hogy mi is vallhassuk ma, Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. S itt vagyunk ma, itt áll egy nemzet, s itt áll egy egyház Isten színe előtt. Annyi balszerencse és oly sok viszály után mondjátok meg testvérek, hogyan lehetséges ez? Csak úgy, hogy Isten ugyanígy vallotta, hogy Ő a mi menedékünk, Ő a mi hajlékunk. Még akkor is, mikor e nép fiai közül sokan megtagadták, vagy elfelejtkeztek Róla. Isten nem felejtkezett el rólunk. Nézzünk végig mindannyian magunkon testvérek. Mind egytől egyig! Mit érzünk, és mi járja át szívünket-lelkünket, ha halljuk ezt az Igét: Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Van-e bennünk igazi hit, és mély hálaadás abban a szent pillanatban, mikor a Biblia öreg lapjaiból az idő szárnyain felénk száll ez a mondat? Talán már régen tanultuk ezt az Igét szerető szüleinktől, mely akkor még csak egy volt a sok közül, de mára felismertük, hogy benne van az életünk! Gyermekként még nem volt hozzá mit kapcsolni, de ma már, évek és évtizedek múltán, ugye van tartalma? Mi, akik annyi jót és legalább annyi rosszat átéltünk már; a legtöbben tudjuk, mit jelent: Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre.

3 Akik közöttünk megéltek már egy-két világégést, akik híreket vártak a harcterekről, és közben itthon küzdöttek gyermekeikkel az életért, ők tudják mit jelent, hogy Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Vagy akik talán ott harcoltak a távoli csatamezőn, és az életük nap, mint nap veszélyben volt, akik hadifogságot szenvedtek, mi más, ha nem ez a zsoltár kapcsolta össze lelküket hazájukkal, hogy Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Akik kimentek a földre szántani, vetni. Aztán megérték annak aratását, betakarítását, még hálát is adhattak érte Istennek, mégis végig kellett nézni, ahogy padlásukról az utolsó szemig leseperték. Bennük csak a néma sikoly maradt, mert ők jobban tudják, mint én, mit jelent ez, hogy Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Aki árva lett, aki elvesztette társát az idők folyamán, aki nem egyszer állt már koporsónál, aki már nem egyszer éjszakázott betegágy mellett, biztosan tudja mit jelent, Uram, Te voltál hajlékunk nemzedékről nemzedékre. Akik most itt vagyunk, talán abban a templomban, ahol megkereszteltek, ahol konfirmáltunk, ahol Isten áldását kértük házasságunkra, ahol először énekeltük, e magasságokat és mélységeket hordozó zsoltárt, hisszük-e, hogy mindeddig az Úr segített meg? Mert Nélküle ma nem lehetnénk itt! Ez a zsoltár erről beszél. És arról, hogy Isten él és sokkal nagyobb annál, mint amilyennek az emberek zöme hiszi Őt. Isten több annál, mint amivé az ember valaha is válhat. Szeretete sokkal mélyebb, mint mi azt gondolnánk. Jósága irántunk kitartóbb, mint kérni tudnánk. A szomorú valóság az, hogy az életünket még egyszer nem lehet elkezdeni. De mostantól fogva lehet arra törekedni, hogy legalább a hátralevő időt járja át a zsoltáros bölcsessége, mikor így szól, Taníts úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Ámen. Buzás Dénes lelkipásztor Főgondnoki jelentés Kedves Testvéreink, Barátaink! * * * Gyülekezetünk életében az elmúlt és az azt megelőző években jelentős történések, hírértékkel bíró események voltak. Ezekhez képest ebben az évben kevésbé látványos, de Isten ügyének szolgálatában, református hitünk gyakorlásában természetesen nagyon fontos hitéleti alkalmak, rendezvények voltak. Ezen időszak főbb történéseit, megtapasztalt érzéseinket, véleményeinket, törekvéseinket a következő főbb szempontok szerint lehet értékelni. Gyülekezetünk hitéletének, missziói munkálkodásának alapvetően fontos és megnyugtató jellemzője volt, hogy Isten Igéinek hirdetése, a hitbéli elkötelezettség erősítése lelkipásztorunk áldozatos munkálkodása nyomán rendben volt és van. Ez a legfontosabb, mert tudjuk, hogy hitünk mélységét, gazdagságát, gyülekezetünk hitbéli felkészültségét, kisugárzását szüntelenül gazdagítani szükséges. Munkánkat 2007 évi munkatervünk szerint úgy végeztük és végezzük, hogy - segítjük lelkipásztorunk gyülekezeti törekvéseinek megvalósítását, - a korábbi jelentős fizikális építkezés után a lelki építkezés, a hitéleti munka minden elemét erősítjük.

4 Kiemelten fontos és igen eredményes munkálkodásnak tartjuk a fiatalokkal való foglalkozást, a megtartott rendezvényeket, kirándulást, illetve a rendszeres ifjúsági bibliaórákat. A vasárnapi fő Istentisztelet mellett heti két alkalommal bibliaórát, havi egy alkalommal pedig presbiteri imaórát tartunk. Nagy gondot fordítottunk és fordítunk különböző közösségi alkalmak szervezésére, ahol a hitbéli gazdagodás mellett igaz emberi kapcsolatok, barátságok is kialakulnak, illetve - Istennek hála - már korábban kialakultak. Gyülekezeti közösségünk mindenkor élen járt a baráti és segítségadási kapcsolatok tartásában, az egymásra figyelésben. Az elmúlt időszakban elhívott diakónusaink tisztességes, emberséges munkát végezve dolgoztak, segítettek ahol és amilyen mértékben tudtak. Nagyszerűen sikerült diakóniai napot szervezetek, mely segítette a Krisztusi tanítások szerinti igaz feladatok megértését. Gyülekezetünk elfogadott költségvetés alapján dolgozik. A megelőző időszak pénzügyi ellenőrzése, értékelése megtörtént, a gazdálkodás a vonatkozó előírások szerint folyik. Tervezett bevételeink adomány része 70 %-os mértékben idő előtt teljesült, mert híveink megértették, hogy az elmúlt évek pénzügyi hatásai még ez évre is áthúzódtak. Ezért tisztelet és köszönet illet minden adakozót, csakúgy, mint a megtartott különböző rendezvényekre - kirándulás, tanácskozások, diakóniai nap - külön anyagi juttatást biztosító testvéreket. Gyülekezetünk éves költségvetésének 80 %-át a hívek adománya jelenti. Ezért is fokozottan kell figyelnünk az ésszerű takarékos gazdálkodásra. A gyülekezeti ingatlanok kezelése, megóvása rendben folyik, de szüntelen feladatok is vannak, és az üzemeltetés költségei is egyre növekednek. Ezért is és a gyülekezeti célkitűzések sikeres megvalósítása érdekében továbbra is szükség van a hívek anyagi áldozataira, lehetséges mértékű áldozatvállalására, egyháztagsági viszonyaikkal járó anyagi befizetéseik lehetséges teljesítésére. Különböző gyülekezeti feladatok végzését felvállaló és végző társaim nevében ezen módon is kinyilvánítom azt, hogy minden törekvésünkben a jó Isten ügyét, a gyülekezet javát kívánjuk szolgálni a legjobb akaratunkkal. Az előforduló hibákért, valaki vagy valakik által meg nem értett döntésekért, imádságos szívvel ezúttal is elnézést kérünk. Mindannyiónk számára álljon itt az a figyelmeztetés, hogy Megfontoltan járj, amikor Isten házába lépsz. E gyülekezeti kiadvány lehetőségteremtését is felhasználva kérem hívő testvéreimet, hogy az eddigi szeretetben őrizzük hitéletünk színvonalát és munkálkodjunk tovább közösségünk hitbéli gazdagodásáért. E helyre telepedett református gyülekezet minden tagjának, minden barátunknak kívánok Istentől megáldott nyugodt munkálkodást és jó egészséget. Áldást, békességet! Tasi Sándor főgondnok Presbiteri bemutatkozások * * * Tóth Gyula vagyok, május 25-én születtem Vámospércsen. Szüleimmel itt éltem, akik református hitben neveltek. Édesapám presbiter volt. Általános iskolám befejezése után Debrecenbe kerültem, ahol kovácsmesterként végeztem ben a MÁV járműjavítóba nyertem felvételt. 42 évig ott dolgoztam, az utóbbi években úgy, mint csoportvezető, így mentem nyugdíjba ben a Csapókertben építkeztünk, 1967-ben beköltöztünk, és a helyi gyülekezet tagjaként tevékenykedtem. Két gyermekünk és három szép unokánk van.

5 Czapári László vagyok november 30- án születtem Budapesten. Kiskoromtól kezdve Újfehértón nevelkedtem, református családban. Ott kereszteltek meg, ott konfirmáltam, sőt ott kötöttem házasságot november 18-án, abban a szép református templomban ben munkahelyem lett a Geológiai és Térképészeti Vállalat. Itt Debrecenbe kerültem a munkahely révén, a biztosabb megélhetés szempontjából. Sajnos a 40 év az egyháztól inkább elfele távolított, úgy mint az emberiség nagy részét is. Lekötött a sok munka, hogy családom számára tisztességes megélhetést tudjak biztosítani. Így aztán észre sem vettem, hogy elszaladtak a fiatal éveim. Jelenleg nyugdíjas vagyok, és mellette egy nagyon szép foglalkozást adott nekem a jó Isten, a méhészetet. Emellett van időm elgondolkodni, és gyönyörködni, a jó Isten csodálatos világában. A rendszerek jönnek, a rendszerek mennek, de az egyház mindig ugyanaz marad. Észre sem vettem, hogy vasárnaponként én is vágyom az Isten házába feleségemmel együtt. Lelkileg megerősödve, feltöltődve, jobb kedvvel végzem a rám kiszabott feladatokat, és viszem a rám rótt terheket tól presbiteri tisztségre választott meg a gyülekezet, amit szívesen vállaltam. Megpróbálok megfelelni, a Kerekestelepi Gyülekezet segítségére és hasznára lenni, ami most már a lelki otthonommá vált. Czapári Lászlóné, született Antal Sarolta vagyok, január 1-én születtem Újfehértón. Református családban kereszteltek, és ott is konfirmáltam abban a szép gyülekezetben, annak szép, műemlékjellegű templomában. Szüleim hitben neveltek, még ma is abból élek, igez akkor még természetes volt a hitoktatás, amit mai gondolkodásom szerint csodálatosnak tartok. Gyermekként még nem éreztem, hogy ez ilyen meghatározó lesz az életemben óta élek házasságban a férjemmel. Két kislányunk született 1963-ban és 1969-ben óta lakunk Debrecenben, az Öreg János u. 6. szám alatt. Négy szép unokával is megáldott minket a jó Isten. Akkor kezdtem el járni a Kerekestelepi Templomba, mert annak körzetéhez tartoztunk. Sajnos abban az időben kevesen jártak a gyülekezetbe, én is idegen voltam, és nem igazán éreztem jól magam. Kicsit kihagytam, de hála a jó Istennek, a rendszerváltáskor megnövekedett a létszám, egyre nőtt a hitélet. A gyülekezet tagjaival egyre jobban megismertük egymást, és azóta vagyok rendszeres Ige hallgató ebben a közösségben ben presbiteri tisztségre is megválasztottak. Erőmhöz képest igyekszem megfelelni ennek a szép hivatásnak. Naponként érzem, hogy nagyon szeret a jó Isten. Sok-sok hálával tartozom Neki, és amíg csak élek, szolgálni szeretném Őt.

6 Károlyi Istvánné, született Mozga Ilona vagyok, a Debrecen Kerekestelepi Református Egyházközség presbitere július 13-án születtem Pátrohán. Szüleim hívő református emberek voltam. Hitben, szeretettel neveltek két testvéremmel együtt. Gyermekkoromban rendszeresen jártam hittanórára, vasárnapi iskolába, templomba, majd 14 évesen lekonfirmáltam. Az általános iskola befejezése után Kisvárdán folytattam tanulmányaimat, az Állami Óvónőképzőben, ahol óvónői oklevelet szereztem ben férjhez mentem Károlyi Istvánhoz, házasságkötésünk a Pátrohai Református Templomban volt. Két szeretett fiúnk született ben költöztünk Debrecenbe. Drága férjem 1980-ban 15 év házasság után meghalt. Temetésén Nagy József lelkipásztor hirdette Istenünk vígasztaló Igéjét. Mély fájdalmunkban Isten gondoskodása, és Jézus szeretete adott erőt. Drága édesanyám segített gyermekeim nevelésében. Mindkét fiam konfirmált. Szorgalmas tanulással főiskolán, egyetemen szereztek diplomát. Boldog házasságban élnek, házasságot a református egyház szertartása szerint kötöttek Miskolcon és Debrecenben. Két drága unokám van, akik Isten ajándékai. Óvónőként 41 évet dolgoztam, ebből 10 éven át, Isten kegyelméből, keresztyén óvódai csoportot vezethettem január 30-tól vagyok presbiter. Szeretem gyülekezetemet, mert tagjai hívő, őszinte, áldozatkész egyháztagok. Lelkipásztoraink sokat fáradoztak egyházunk lelki gyarapodásáért, templomunk felújításáért, környezete megszépüléséért is. Minden istentisztelet, igehirdetés megerősít hitemben, és abban, hogy Isten szerető, kegyelmes Úr, Fia Jézus Krisztus véghetetlen szeretetével engem is megváltott, minden nap velem van, és odaát az örök életet adja nekem is. Köszönöm, hogy ebben a gyülekezetben szolgálhatok, kérem Jézusom segítségét a munkámhoz, a családomra és egész környezetemre. Tóth András vagyok, január 29-én születtem a Kerekestelepi Lázár utcán. Feleségemmel, Orosz Katalinnal, 1967-ben kötöttem házasságot. Isten segedelmével augusztus 19-én volt ennek a 40 éves évfordulója. Három gyermekünk, András, Attila és Katalin 5 unokával ajándékozott meg eddig. A Tóth Árpád Gimnáziumban Érettségiztem. Szakmám szerint műszerész vagyok. Abban a szerencsés helyzetben vagyok, hogy gyülekezetünk valamennyi lelkipásztorát ismertem. Első hittanóráimat és vasárnap délelőtti gyermekóráimat még Madarász József tiszteletes úrnál töltöttem. Húztuk a harangot, fújtattuk az orgonát és gyűjtöttük az aranymondásokat. A gyülekezettől teljesen soha nem szakadtam el, de bizony hosszú elmaradások voltak, amiért Isten bocsánatát és kegyelmét kérem. Aktív visszatérésem a Kerekes telepre való visszaköltözésünk, 1985-re tehető. A gyülekezetben való aktív részvételem inspirálója Lengyel László nagytiszteletű úr volt. Az ő közvetlensége, jósága, imádságos lelke, végleg meggyőzött, hogy a gyülekezetben a helyem előtt Kelemen Károly testvérem javaslatára, a presbitérium póttagja, 2006-tól pedig választott tagja lettem. jelenleg a pénzügyi ellenőrző bizottság és a gazdasági bizottság tagja vagyok. Abban a kegyelemben részesültem, hogy az utóbbi év fejlődésének lelki és gazdasági értelemben is aktív részese lehettem. Szerény képességeimhez mérten ezt a jövőben is folytatni kívánom, Isten dicsőségére és gyülekezetünk épülésére. Épülés külsőleg, hogy méltó körülmények között dicsérhessük az Urat. Épülés lelkileg és hitben, hogy Istennek tetsző gyülekezet lehessünk. Ebben szeretnék én segíteni, és ehhez kérem Isten támogatását. Kegyelem és áldás szálljon gyülekezetünkre, mely e helyre, a Kerekes telepre telepedett.

7 Lakatos Sándor vagyok ben születtem Vámospércsen. Hívő református családban nevelkedtem, konfirmáltam. Tudtam, hogy mindez nem elég az üdvbizonyossághoz. Az Úr Jézus 15 éves koromben szólított meg, és én igent mondtam az Ő szavára. Ő engem elfogadott, gyermekévé formált, bocsánatra juttatott. Imádságban kértem segítő társat is az Úrtól február 2-án megnősültem. Isten nyolc gyermekkel ajándékozott meg bennünket májusában megválasztottak Vámospércsen presbiternek, 1977-től pedig Debrecenbe költözésünk óta, a Kerekestelepi gyülekezetben vagyok presbiter. Tudom, hogy ez a tisztség felelősséggel jár, teljes odaadást kíván. Ameddig tudtam, munkámmal is segítettem. Immáron testi munkával keveset tudok segíteni, de amíg az Úr éltet, imádságban szeretném a vállam odatenni, hogy segítsek gyülekezetünk lelki fejlődésében, hogy minél többen jussanak élő hitre. Az Úr áldása legyen gyülekezetünk épülésén, mindnyájunk javára, az Úr magasztalására. Rada János vagyok, január 26-án születtem Gáborján községben, amely egy Hajdú-Bihari kisfalu. Iskoláimat a szülőfalumban, majd Budapesten végeztem ben kerültem Debrecenbe, ahol előbb a Postán dolgoztam, majd a tényleges katonai szolgálatom után, hivatásos katona lettem, rokkantsági nyugdíjazásomig, szeptemberéig ben költöztünk feleségemmel együtt a Lázár utcára, és felépülésem után kerültem közelebb a Kerekestelepi gyülekezethez ben Tasi Sándor főgondnok felkérésére vállaltam el a pótpresbiteri szolgálatot, melynek tiszta szívvel, Isten szolgálatára igyekszek eleget tenni. Jakab Lajos vagyok február 27-én születtem Encsencsen ig életem ott, majd Nyírbogátra költöztem, és 1977-ig ott éltem. Ekkor Debrecenben a Poroshát utcán építkeztem, és a mai napig családommal ott élek ben nősültem meg, két leányom és egy fiú unokám van től 1992-ig a MÁV-nál, mozdonyvezetőként dolgoztam, ahonnan 1992-ben nyugdíjba vonultam. Debrecenbe költözve a Kerekestelepi Református Egyházközség tagja lettem óta vagyok presbiter.

8 Tóth Mihály vagyok ban születtem Nádudvaron. Szüleimtől vallásos nevelést kaptam. A 8 általános elvégzése után ban konfirmáltam, majd Budapestre kerültem ipari tanulónak, ahol esztergályos szakmát szereztem ben hazajöttem Debrecenbe, és itt dolgoztam a Mezőgazdasági Gépgyárban, egészen nyugdíjazásomig. Közben 1965-ben megnősültem. Házasságunkból egy lányunk született, Erika, aki szintén itt él Debrecenben. 30 évi házasságunk után feleségem súlyos betegségben halt meg 1996-ban. Ettől az időtől fogva jártam a gyülekezetbe, ahol igazi lelki vigaszt kaptam Lengyel László tiszteletes úrtól ban itt ismerkedtem meg Irmuskával, akivel azóta nagy szeretetben és megértésben élünk óta vagyok presbiter. A gyülekezetben nagyon jól érzem magam, úgy érzem, igaz vallásos, keresztyén testvérek vesznek körül. A jövőben is szeretnék hasznosan tevékenykedni a gyülekezetünk javára, a jó Isten segítségét és boldog áldását kérve. Augusztus 20. Szent István ünnepe * * * Ím eljött az áldott új nap zengő üdvös ünnepe szent királyunk-istvánunknak! Míg tart e világ heve, örvendjen, ki őáltala lőn Urunk örököse s érdeméből nyeri vala, hogy a mennynek részese A tartárjárást követő reménységesebb időkben keletkezett, latin nyelvű himnusz-krónikás ének magasztalta így Szent Istvánt. István királyunk sírját augusztus 20-án szentté avatásakor nyitották fel a székesfehérvári bazilikában, s az egyház azóta is ezt a dátumot tartja ünnepként. Mindazonáltal attól fogva, hogy 1818-ban Ferenc császár megengedte Szent István Budán őrzött kézereklyéjének a budai Várhegyen történő ünnepélyes körülhordozását, messze földön híressé váltak a budai Istvánnapok. Ez az esemény terebélyesedett a XVIII. század végén országos méretűvé. Ezeken az ünnepnapokon az

9 ünnepi asztal ékessége volt az új lisztből készült kenyér, s az aratók mulatságát még inkább színesítette a nyáron névnapjukat tartó Istvánok ünnepe is! István király törvényeivel a keresztény tanításokat az állam minden alattvalójára kötelezővé tette. Nevéhez tíz egyházmegye megszervezése kötődik, ezek élén érsek, illetve püspök állt. A keresztény tanítás a királyság legszilárdabb bázisává, a megtelepült társadalom mindennapi életének megtartó erejévé vált. A kitűnő hadviselő és belső ellenfelein győzedelmeskedő, erőskezű uralkodó 1038-ban a történészek becslése szerint 63 éves korában hunyt el. 45 esztendővel később VII. Gergely pápa Istvánt és fiát Imre herceget, a szentek sorába iktatta. A magyar nép erre az időpontra augusztus 20-ára évszázadok óta kegyelettel emlékezik. Államalapító Szent István ünnepe, amely a hagyomány szerint egyben az új kenyér napja nemzeti ünnep. Az Országgyűlés döntése értelmében 1991-től augusztus 20-a a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe is augusztus 19-én Székesfehérvárott ünnepi nagygyűlést tartottak István király születésének ezredik évfordulója alkalmából. A rendezvény különlegessége, hogy 1949 után a szent király ünnepéről nem emlékeztek meg: augusztus 20. az alkotmány és az új kenyér ünnepe volt. * * *

10 Gyülekezeti életképek Kihelyezett Presbiteri gyűlés, gyülekezeti vacsora a Paripa Csárdában, ahol 60 fő vett részt a gyülekezet vezetősége által szervezett rendezvényen. Az összejövetelre hivatalos volt a Bánki Gyülekezet egy szerény delegációja is. Az áhítat alapigéje a János evangéliumából, a Kánai menyegző történetéből hangzott fel közöttünk. Jézus nem elrontója az emberi együttes örvendezésnek sem. Közel van hozzánk nemcsak a bánat, hanem az örvendezés pillanataiban is. Szabad nekünk is közel lenni egymáshoz ilyen alkalmakkor is. Hálás köszönet a szervezőknek, és mindenkinek, aki elfogadta a meghívásunkat. Gyülekezeti kirándulás Szabolcs- Szatmár-Bereg megyében, ahova 2 busszal, több, mint 60 főt vittünk magunkkal. Ennek a kirándulásnak is részese volt mind a Kerekestelepi, mind a Bánki Gyülekezet közössége. Megtekintettük a Kisszekeresi és a Tarpai templomokat, minekutána egy felejthetetlen ebédelésben volt részünk a Huszti farmon, Szabolcs egyik legnagyobb gazdájánál. Az utunkat Máriapócsra folytattuk, ahol a Katolikus templom szépségben gyönyörködhettünk. A nevezetességek megtekintése mellett ez az alkalom is arra szerveződött, hogy gyülekezetünk tagjai közösségben lehessenek egymással. Egymás megismerése, szintén része egy gyülekezet életének. Húsvéti úrvacsoraosztás a Kerekestelepi templomban ben is nagy létszámú gyülekezet ünnepelte velünk Krisztus Urunk feltámadásának ünnepét. Idősek és fiatalok, egészségesek és betegek, egyaránt vágyakozó szívvel vonultak a megterített kegyelem asztalához, amely mindannyiunkat várt, és a bűnbocsánat és a tiszta lappal való újrakezdés önfeledt örömével ajándékozott meg bennünket. Úgy szeressétek egymást, ahogyan én szerettelek titeket. Erről tudja meg a világ, hogy az én tanítványaim vagytok, ha egymást szeretni fogjátok.

11 Ebben az esztendőben a Vakmisszió egy delegációja is meglátogatott bennünket. A mintegy 15 fős közösség élő hittel tett bizonyságot éppúgy a Kerekestelepen, mint Bánkon. Elgondolkodtató volt látni azt, ahogy a társadalmunk gyengéi ragaszkodnak Urukhoz. Mennyivel hálásabb lehetne az, akinek egészséges minden érzékszerve, és élete minden rezdülését az Úrnak és az egymásnak való szolgálatnak szentelheti. Gyülekezeteink erejükhöz mérten nagy adománnyal támogatták a Vakmisszió működését. Istené legyen ezért is a dicsőség, de köszönet érte gyülekezetünk minden tagjának. A év anyák napi ünneplése a Kerekestelepi templomban, természetesen a gyermekekkel együttesen, akik most is megható műsort mutattak be. Élővé tették bennünk újra az édesanyák szeretetét és megbecsülését. És buzdítottak bennünket a hálaadásra mindazért, amit édesanyánktól tanultunk. Minden édesanya élete az Úristen különleges eszköze, akiken keresztül ma is gazdagon árad mindannyiunk felé az a jóság és gyöngédség, amit más nem, csak ők képesek megadni. Köszönet a gyönyörű műsorért minden kedves hittan oktatónknak. Diakónus nap a Kerekestelepi Gyülekezetben július 08-án. A Diakóniai Bizottság vezetőjének Incze Emmát választotta meg a helyi presbitérium, aki példás odaadással végzi eme szolgálat koordinálását. Az ő kezdeményezésére kezdtük el megszervezni a július 08-án megtartott diakónus vasárnapot, amelyre Debrecen minden egyházközsége meghívást kapott. Sokan éltek ezzel a meghívással, hiszen azon a vasárnapon de. 10 órakor hozzávetőlegesen ember várta nagy érdeklődéssel a kezdődő alkalmat. Alázat teljes lélekkel figyelhettük Derencsényi Zsuzsannának, a Budapesti Schweizer Albert Szeretetotthon vezetőjének az előadását, melyet az intézményes és gyülekezeti diakónia a Református Egyházban címmel tartott meg. A kb. du. 1-kor véget ért alkalom után egy közös ebéd és desszert elfogyasztására került még sor, és természetesen ezalatt remek alkalom volt a tapasztalatok cseréjére, az ismerkedésre és a barátkozásra.

12 csoportfelvétel látható a Vác Győri kapu előtt augusztus között került megrendezésre az idei év ifjúsági tábora, amelyhez a helyi önkormányzat forinttal járult hozzá. Ezt a tábort a Dunakanyarban fellelhető Verőcén rendeztük, 4 gyülekezet, a Kerekestelepi, Bánki, Hajdúsámsoni és Csapókerti gyülekezetek összefogásával. A tábor összlétszáma 77 fő volt. Idén mind a 4 gyülekezetből többen vettek részt, mint az előző esztendőben. Megerősített ez bennünket abban, hogy a munkánk az ifjúság körében gyümölcsöző. A képen egy Váci Ellátogattunk Márianosztrára is, ami egy hasonló zarándokhely, mint a mi térségünk Máriapócsa. A mesés szépségű Pálos rendi templomban egy szerzetes tartott előadást nekünk, ami lebilincselte a fiatalok figyelmét. Sokat megtudhattunk a templom történetéről, a helyi szokásokról, és magáról a Pálos rendről is. A rövid előadás után volt alkalmunk kipróbálni a templom egyedi orgonáját is. Hazafelé tartva a zarándoklatból útba ejtettük Zebegényt is, ahol a Trianon emlékművet tekintettük meg mindenekelőtt. Az emlékmű egyben kilátóként is szolgál, melynek tetejéről gyönyörű kilátás nyílik a Dunakanyarra, és a környék hegyeire. A településen azonban további 4-5 nevezetesség is található, melyek közül a Hajótörténeti múzeumot tekintettük meg, 2 csoportban, lévén hogy egy viszonylag kis létszámot befogadó múzeumról van szó.

13 Mivel a tavalyi tábor után új fiatalokat is vonzott az ifjúsági tábor, szükség volt az ismerkedős játékokra is, amelyek ismeretséget kovácsoltak az egymásra talán kicsit bizalmatlanul tekintő fiatalok között. Ezentúl pedig kimondhatatlanul örömteli pillanatokat szerzett nekünk ez a kb. 2 órás együttlét. Az alkalom végére mindenki megismerte a másik nevét, személyiségét, és olyanná varázsolták a tábor hangulatát, mintha mi mind, mindig is ismertük volna egymást. A továbbiakban már nem volt kérdés senki előtt sem az, hogy kiben bízhatok, kivel foglalkozhatok, kivel barátkozhatok. A válasz immáron adva volt, mindenkiben, és mindenkivel. Ugyanebben a teremben, amit költségmentesen bocsátott rendelkezésünkre a tábor vezetősége, tartottuk minden reggel a reggeli áhítatokat, melynek Igéit aztán közösen, kiscsoportokban beszéltük meg. Megrendezésre került a szokásos sportverseny is, hiszen a táborhely remek sportalkalmatosságokkal volt felszerelve. Mindenki 3 versenyszámban nevezhetett. Volt foci, röplabda, és kosárlabda verseny. A foci a táborvezetők és veteránok, másrészről a fiatalok között zajlott. Megpróbált bennünket ez a kiélezett küzdelem, de a találkozó a táborvezetők (lelkészek és korosabb fiatalok) győzelmével ért véget, annak ellenére, hogy a fiatalok 3-szor annyian nyüzsögtek a pályán. A csütörtöki napon a Dunán való kompátkelést követően - Esztergomba látogattunk el, és bár a templomrészben éppen papi nagygyűlés volt, a toronyba fel lehetett menni. Utunkat Visegrádra folytattuk, ahol pedig a fellegvárat tekintettük meg. A délutánt a Lepencei strandon töltöttük, amiről a környékbeliek ódákat zengtek. Valóban kellemes volt ez a gyógyvizes strandolgatás, mégis jobban élvezték a fiatalok a Váci strandot.

14 A hét záró reggelén a Szent Jakab emlékműhöz zarándokoltunk el. Egy rövid csendesség után úrvacsora osztásra került sor. Egész kenyereket törtünk meg, amit a fiatalok adtak körbe egymás között, éppúgy, mint a bort is. A 3-4 velünk levő 8-10 esztendős fiatal kivételével mindenki más maradéktalanul, kellő komolysággal résztvett ezen az alkalmon. Többen idén, de túlnyomó részt már évekkel ezelőtt konfirmáltak. Mégis sokan most élték át először, hogy mit jelent úrvacsorázni. Erről nem is annyira az arckifejezések, hanem a bennünket is meglepő könnyek árulkodtak. * * * Tanulságos történetek Lecke a vadludaktól Gondolkodtunk e már azon, hogy vajon miért repülnek V alakban a vadludak? Istennek itt is jó oka volt arra, hogy ezzel az ösztönnel ajándékozza meg őket. Amikor egy madár suhint egyet, felhajtóerőt képez maga mögött a következő madár számára. A V alakban, közösen repülő vadludak 71%-al több utat tudnak megtenni, majdnem 2-szer akkorát, mint ha csak magányos madárként repülnének. Például ha egy madár kiszakad a V alakzatból, olyan érzése lesz hirtelen, mintha mázsás súly nehezedne a szárnyaira. Ezért aztán gyorsan visszatér az alakzathoz, a közösségbe. A ludakhoz hasonlóan, azok az emberek is, akik azonos irányba tartanak, és közösséget alkotnak, gyorsabban és biztosabban jutnak el a célhoz, mintha azt egyedül próbálnák meg elérni. Figyeltünk e már arra, hogy ha az egyik lúd elfárad a V alakzat csúcsán, egy másik veszi át a helyét. Ha az embereknek is lenne ennyi bölcsességük, mint a ludaknak, tudnák azt, hogy a munkájuk sikere a közösségen múlik. Felváltva vállalva a munka nehezét, és osztozva a vezetés terhein. Olykor jó szívvel hagyva, hogy más vezesse helyettem a közösséget. Olykor pedig vállalva azt, hogy most nekem kell a vezető helyre állni. Miért gágognak repülés közben a ludak? Hangos gágogással bátorítják az elsőt a gyorsabb repülésre. Fontos, hogy a hátulról jövő gágogás bátorító legyen az elsőnek, ne pedig lassító szándék. Különben az csak gágogás marad. Amikor egy lúd megbetegszik, 2 másik is lemarad vele, hogy védelmet nyújtsanak számára. Addig maradnak vele, amíg újra erőre nem kap, és repülni nem tud. Akkor útra kelnek, hogy beérjék a többieket, és újra csatlakozzanak az alakzathoz. Bárcsak mi is ilyen önfeláldozóak lennénk. Hogy érdemesek lehessünk ilyen barátokra, akik a szükség idején mellettünk állnak. Nem kell tudósnak lennünk ahhoz, hogy tanuljunk Isten csodálatos teremtményeitől. Elég csak megállni, és figyelni. Hosszasan, amíg Isten felfedi előttünk a csodáit. Kérdezd csak meg az állatokat, azok is tanítanak, és az égi madarakat, azok is tudósítanak. Vagy elmélkedj a földről, az is tanít, a tenger halai is beszélnek neked. Ki ne tudná mindezekről, hogy az Úr keze alkotta őket? (Jób 12,7-9) Van, aki hallgat a vadludakra! Közli: Tasi Szilvia

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Templomunk-iskolánk nevelési helyszíne Nagy előnye iskolánknak, hogy földrajzilag is közel áll hozzánk fenntartó gyülekezetünk temploma. Hagyományosan minden tanévet itt kezdünk,

Részletesebben

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK

EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK EGYENRUHA, KÖPENY, ÁHÍTATOK, TEMPLOM, KÖZÖS IMÁINK Egységes viselet Iskolánkban a nagyobb ünnepségeken ünnepi egyenruha viselete kötelező mind a pedagógusok, mind a tanulók számára. A hölgyek kalotaszegi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI, MISSZIÓI ESEMÉNYNAPTÁR 2014-2015 Vezess hűségesen, és taníts engem, mert Te vagy szabadító Istenem, mindig Benned reménykedem. (Zsoltárok 25,5) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét, vezetését

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia

HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia HIRDETÉSEK Szent Anna Plébánia 2015.12.27. Szent Család vasárnapja Egyházközségi programok A hét ünnepei, szentjei hétfő: Aprószentek péntek: Szűz Mária, Istenanyja vasárnap: karácsony 2. vasárnapja 31,

Részletesebben

Lelkészbeiktatás Piskitelepen

Lelkészbeiktatás Piskitelepen Lelkészbeiktatás Piskitelepen 2016. 11. 22. Munkálkodjon ki-ki a maga helyén Lelkészbeiktatás Piskitelepen Szórványvidéken, a szívós kitartásba kövesedett küzdelemben edzett harangok szebben szólnak. Kiváltképpen

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember

A Biblia gyermekeknek bemutatja. A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére

Mezőkövesdi Református Gyülekezet Presbiteri Gyűlés. Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Javaslatok a Mezőkövesdi Református Gyülekezet 2012. évére Állandó alkalmaink jelenleg Istentisztelet Vasárnap de. 10.30-kor, Úrvacsorás Istentisztelet de.11:00-kor Istentisztelettel egy időben gyermek

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás

Egyházi Hírek. 2007. évi első kiadás Egyházi Hírek Az Első Magyar Református Egyház (Kálvin, Vancouver 1955) lapja 2007. évi első kiadás Templom: Lelkipásztor: Nt. Szigeti Miklós Lelkészi hivatal: 2791. East 27 th Avenue Internet: http://members.shaw.ca/szigetim/index.htm

Részletesebben

A gazdag ember és a szegény ember

A gazdag ember és a szegény ember A Biblia gyermekeknek bemutatja A gazdag ember és a szegény ember Írta : Edward Hughes Illusztrálta : M. Maillot és Lazarus Átírta : M. Maillot és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta :

Részletesebben

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL

2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL 2000. ÉVI II. TÖRVÉNY A MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ SZERETETSZOLGÁLATÁRÓL PREAMBULUM A szeretetszolgálat az anyaszentegyháznak, a hitre jutott emberek önkéntes közösségének hálaáldozata (Róm 12,1;

Részletesebben

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned

JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned JEZU, UFAM TOBIE - Jézusom, bízom Benned Iskolánk felsős énekkara és gregorián kórusa az őszi szünetben (2014.10.24 10.30-ig) egy hetet töltött Lengyelországban a prezentációs nővérek által fenntartott

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki

Drága Gyülekezet! 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet. 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki 2014. június 15. Mandabokor, Kálmánháza, Felsősima Istentisztelet 3 Áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atyja, aki megáldott minket mennyei világának minden lelki áldásával a Krisztusban. 4 Mert

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

A Mennyország, Isten gyönyör otthona

A Mennyország, Isten gyönyör otthona A Biblia gyermekeknek bemutatja A Mennyország, Isten gyönyör otthona Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Átírta : Sarah S. 60/60. Történet www.m1914.org Bible

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Üzenet. Kedves Testvérek!

Üzenet. Kedves Testvérek! Üzenet A Prágai Református Missziói Gyülekezet Hetilapja IV. Évfolyam 40. szám, 2011. okt. 2. Kedves Testvérek! Tamás, a hitetlen így ment át a köztudatba, és lett belőle szólás. Azonban ahogyan a hit,

Részletesebben

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője!

Csajági Református Általános Iskola. Hited és tudásod hazád jövője! Csajági Református Általános Iskola Hited és tudásod hazád jövője! A falu és az iskola elhelyezkedése, története: - Csajág Veszprém megye délkeleti csücskében, a Séd, a Sió és a Balaton által közrefogott

Részletesebben

Paks, Lukács Vilmos

Paks, Lukács Vilmos Visken jártunk Testvér gyülekezetünkben nagy esemény volt 2010. március 21.-én. Több évi küzdelem után sikerült kiharcolniuk, hogy Jenei Károly lelkipásztort beiktassák. Az esperes úrnak más elképzelése

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében

Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Beszámoló Hitéleti alkalmaink a 2013-2014-es tanév első félévében Reggeli áhítatok Szeptember-októberben minden osztály hétfőn reggel közös áhítaton vesz részt a templomban, majd tavaszig hétfőn reggel

Részletesebben

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen!

Kitöltési Útmutató - Kitöltés előtt olvasd el figyelmesen! Logos-Hungary Keresztény Főiskola, Tanulmányi vezető: +36 20 5563 515, Email: tanulmanyivezeto@gmail.com, WEB: www.logos-hungary.hu Kedves Hallgató! Szeretettel köszöntelek a mi Urunk, Jézus Krisztus és

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Derecskei Zenei Esték

Derecskei Zenei Esték MÁJUS 1. (szombat) 10.00 óra Majális Helyszín: Sárostói Sportpálya Az idén elõször lehetõség lesz támogatói jegy vásárlására is, mellyel a rendezvényt támogathatják. Az támogatói jegy ára 550 Ft. Egy támogatói

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet

1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet XVI. liturgikus rendek kottával 1. A vasárnapi istentisztelet 2. A mindennapi istentisztelet 1. A vasárnapi istentisztelet a vasárnapi istentisztelet liturgikus rendjének. használati módja szerint a lelkész

Részletesebben

Hittan tanmenet 2. osztály

Hittan tanmenet 2. osztály Hittan tanmenet 2. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 Az Isten szava című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015

Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Beck Veronika Elnöki program ELTE Damjanich utcai Kollégium Diákbizottság 2015 Tartalom Bemutatkozás... 3 Motiváció... 3 Diákbizottság... 4 Hunya Gréta - Alelnök és tudományos bizottsági tag... 4 Szalay

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2015. Május "Az utolsó napokban, így szól az Isten, kitöltök Lelkemből minden halandóra. ApCsel 2, 17. ÁLDOTT PÜNKÖSDI ÜNNEPEKET

Részletesebben

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14.

XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI július 7-14. XVIII. N E M Z E T K Ö Z I N É P M Ű V É S Z E T I T Á B O R P R OGRAMJAI 2013. július 7-14. A hét eseményei: 2013. július 7. vasárnap 10,00 Tábornyitó istentisztelet a református templomban - Közreműködnek:

Részletesebben

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14.

Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Miért úrvacsoráz(z)unk? Lekció: Ám 4,4-13/Textus: 1Kor 11,17-34 2015. június 14. Most akkor a korinthusiak úrvacsoráznak, vagy nem úrvacsoráznak? Összegyűlnek, az Úr vacsorájára, de Pál mégis azt mondja:

Részletesebben

Balatoni József. Jocó bácsi világa

Balatoni József. Jocó bácsi világa Balatoni József Jocó bácsi világa ELŐSZÓ Egy nagy vágyam teljesült azzal, hogy most ezeket a sorokat olvasod kedves Olvasó. Ennek két oka is van: egyrészt mert megjelent az első könyvem, másrészt mert

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december

MAGVETÉS. Legyen minden napunk Karácsony! A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa. 2014. december MAGVETÉS A Ramocsaházi Református Egyházközség kiadványa 2014. december Legyen minden napunk Karácsony! Sokan megmosolyogják a gyermekeket, akik őszinte tekintettel kérik: bárcsak ma is karácsony lenne!

Részletesebben

Jézus vére, ments meg minket!

Jézus vére, ments meg minket! ÜZENET A CSÉPAI, SZELEVÉNYI, TISZAUGI ÉS TISZASASI RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁJÉKOZTATÓJA V. évfolyam, 6. szám, 2007. július HÍREK, INFORMÁCIÓK, LELKISÉG, GYERMEKSAROK Jézus vére, ments meg minket!

Részletesebben

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren

TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ. TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ TÉGY ENGEM BÉKEKÖVETEDDÉ Szerző:Szöveg: S. Temple ford.: ifj. Kulcsár Tibor Zene: S. Temple, N. Warren 1. Tégy engem békeköveteddé, Hogy hinthessem az igemagvakat. Ó, Szentlelked

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel

éjszakán szólította magához a mi kegyelmes mennyei édes Atyánk így: Jövel, hozzám, édes Gyermekem! Amikor vasárnap szokás szerint szeretettel A te bizonyságaid én gyönyörűségem, és én tanácsadóim. Lelkem a porhoz tapad; eleveníts meg engem a te ígéreted szerint. Útaimat elbeszéltem előtted és te meghallgattál engem; taníts meg a te rendeléseidre!

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések?

Tel.: +36 (20) 5192822. Gyülekezet http://komarombaptista.hu 2011. január 27. Ismerősek a fenti kifejezések? A Biblia üzenete Mindennek rendelt ideje van és ideje van az ég alatt minden akaratnak. Prédikátor könyve 3:1 Terveink szerint Üzleti terv, hiteltörlesztési terv, munkaterv, fejlődési terv. Ismerősek a

Részletesebben

Mit keresitek az élőt a holtak között

Mit keresitek az élőt a holtak között Isten szeretete csodálatosan ragyogott Jézusból. - Olyan tisztán, hogy emberi életek változtak meg általa. - Akik találkoztak Jézussal, s engedték, hogy megérintse őket az Ő szeretete, azok elkezdtek vágyakozni

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Alpha kurzus meghívó

Alpha kurzus meghívó Alpha kurzus meghívó Tisztelt Hölgyem/Uram! Szeretettel meghívjuk a Paksi Református Egyházközség szervezésében Szeptember 29-én 18:00-kor induló Alpha kurzusra. Mi az Alpha kurzus? Az Alpha kurzus a keresztény

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50

TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS. Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52. Alapige (textus): Mk 6,50 Újpest-Belsőváros 2008. 09. 07. Juhász Emília TANÉVNYITÓ BUZDÍTÁS Alapige (textus): Mk 6,50 Olvasandó (lectio): Mk 6,45-52 Ezután azonnal megparancsolta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek

Részletesebben

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak!

2013. tél. XVII. évfolyam 4. szám. Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! 2013. tél XVII. évfolyam 4. szám Áldott karácsonyt kívánunk kedves olvasóinknak! Gondolatok egy kiállítás képrészlete alapján 2013 Ádventjén Megfürödve lelkileg Olescher Tamás Hiszek egy Megjelent nek,

Részletesebben

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL

AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL AVAS-DÉLI REFORMÁTUS HÍRLEVÉL Az Avas-Déli Református Gyülekezet kiadványa 2014. December Ne féljetek, mert íme, nagy örömet hirdetek nektek, amely az egész nép öröme lesz: üdvözítő született ma nektek

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben

Hitéleti alkalmaink a os tanévben Hitéleti alkalmaink a 2015-2016-os tanévben Intézményünk vezérigéje a 2015-2016-ös tanévben: Urunk, örüljenek és örvendezzenek benned mindazok, akik Téged keresnek. (Zsoltárok 40,17) ~ A tanévet megelőző

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

XV. évfolyam - 3. szám Kezdetben sok érdeklődő volt, de sajnos csak érdeklődtek. Többen mondják ma is, hogy szeretnének jönni néptánc oktatásra. Erre én mindig felteszem a kérdést az órákon: Itt vannak,

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66

TARTALOMJEGYZÉK. Énekeljünk!... 66 TARTALOMJEGYZÉK Előszó... 6 1. Ismerjük meg egymást!... 8 2. Magyar reformátusok vagyunk... 10 3. Ismerkedés a Bibliával... 12 4. Isten teremtette a világot... 14 5. Isten teremtette az embert... 18 6.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27.

Szakmai beszámoló. Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Szakmai beszámoló Országos Irodalmi Muzeológus továbbképzés A továbbképzés helye: Petőfi Irodalmi Múzeum Ideje: 2015. május 26-27. Az NKA Közgyűjtemények Kollégiumának támogatásával (pályázati azonosító:

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja.

HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA. * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. 1 HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA HÁLAADÁS ÉS ÚRVACSORA * Aki teheti, álljon fel a csillaggal jelölt részeknél! A vastagon szedett szöveget a gyülekezet mondja. MEGHÍVÁS A lelkész az Úr asztala mögött áll. Krisztus,

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I.

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Forduló: I. HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 4. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Feladási határidő: Elérhető pontszám: 70p. 2015. január 9. 1. Fejtsd meg a

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám

IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ. Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám IPOLYSÁGI KOPOGTATÓ Az Ipolysági Református Gyülekezet értesítő lapja 3. évfolyam 1. szám Adjatok hálát az ÚRnak, hívjátok segítségül nevét, hirdessétek tetteit a népek közt! 1Krón. 16,8 Kedves Testvérem!

Részletesebben