Megbízási szerződés. Megbízó és Megbízott a továbbiakban mint Felek szerepelnek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megbízási szerződés. Megbízó és Megbízott a továbbiakban mint Felek szerepelnek."

Átírás

1 Megbízási szerződés Tárgy: a weboldalon bemutatott és megrendelhető szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződés feltételei. Megbízott: Cégnév: CMIT Internet Kft. Székhely: Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. Megbízó: A szolgáltatás(ok) megrendelője aki/mely lehet magánszemély, egyéni vállalkozó, vagy cég, szervezet, egyesület. Megbízó adatait a szolgáltatás megrendelőlapja tartalmazza. Megbízó és Megbízott a továbbiakban mint Felek szerepelnek. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a fent megjelölt weboldalon olvasható és nyomtatható formában publikusan bármikor elérhető és letölthető Általános Szerződési Feltételek és a hiánytalanul kitöltött szolgáltatás megrendelő lap. Jelen szerződés pontjai közül a Megbízottól megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó részek alkalmazandók. A szolgáltatások megrendelése A szolgáltatások megrendelése on-line történik a weboldalon kitölthető szolgáltatás igénylő űrlap kitöltésével. A szolgáltatás igénylő lap kitöltése nem minősül a szolgáltatás megrendelésének; amennyiben az igénylőlapon szereplő adatok hiánytalanok és a megadott adatok alapján a szolgáltatás megrendelése akadályba nem ütközik, akkor a szolgáltatás igénylése alapján a szolgáltatás megrendelésre ben visszaigazolásra kerül. A szolgáltatás megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról a Megbízott minden esetben ben visszajelzést küld az igénylőnek. A megrendelés a szolgáltatás díjának előre történő kiegyenlítésekor válik érvényessé és véglegessé és érvényessé. Honlap expressz csomagra vonatkozó szerződési feltételek A Honlap expressz nevű szolgáltatás tárgya egy darab bemutatkozó weboldal elkészítése maximum 12 aloldalig a kiválasztott weboldal arculati terv magyarításával vagy idegen nyelvű honlap készítése esetén a megadott nyelven és testreszabásával, a megrendelt kiegészítőkkel való kibővítése, 1 db domain név regisztrációja és egy éves, illetve.hu végződésű domain nevek esetén kétéves fenntartása, a honlaphoz webtárhely és fiókok biztosítása, egy darab on-line kapcsolatfelvételi űrlap elkészítése automatikus küldési funkcióval, illetve a honlapnak az Interneten történő elérhetővé tétele. A Megbízott egy példányban a Megbízó rendelkezésére Oldal: 1/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

2 bocsátja az elkészített weboldalt. A Szolgáltatás részét, így jelen szerződés tárgyát képezi a Megbízott szerzői jogaival védett Content Manage-IT a továbbiakban CMIT nevű tartalomkezelő rendszer használati joga egy példányban. A megrendelt domain nevet a Megbízott a Megbízó nevére/cégnevére regisztrálja, így a domain név a Megbízó tulajdonát képezi. A honlap teljes grafikai arculata és grafikai elemei, illetve a weboldal teljes szöveges és képi tartalma egyáránt Megbízó tulajdonát képezi, azokkal és a honlap HTML kódjával szabadon rendelkezik. A webtárhely és a CMIT szoftver a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt mindvégig a Szolgáltató tulajdonában marad. A honlap nem kizárólag a Megbízott által biztosított webtárhelyen futtatható, a futtatáshoz PHP 5 futtatási környezet, egy darab MySQL adatbázis, FTP elérés, ütezemett feladatok futtatása szükséges; Megbízottnak nem áll módjában harmadik fél által biztosított webszerver konfigurálását elvégezni, hiszen nincs ahhoz hozzáférése, harmadik fél által biztosított webszerver konfigurálásában tanácsadást mindenkori óradíjon vállal. A honlap elkészítésének határideje a megrendelés visszaigazolásától számított 3-8 munkanap a megrendelt kiegészítő szolgáltatásoktól, illetve a feltöltendő adatmennyiségtől függően. Az elkészítési határidőbe a megrendelői adatszolgáltatás időtartamát nem tartalmazza. A honlapot a Megbízott készíti el és helyezi üzembe a Megbízó által a Megbízottnak a megrendeléskor elektronikus formában átadott adatok, információk, specifikációk és egyéb szükséges dokumentumok és kizárólag ezek alapján. Megbízott a szolgáltatás megrendelésekor köteles minden olyan információt, adatot, dokumentumot, igényt Megbízó a Megbízottnak írásban átadni, mely a honlapra vonatkozik, annak kinézetével, szerkezetével, tartalmával és működésével kapcsolatos. A szolgáltatás díja kizárólag a megrendeléskor a Megbízottnak átadott adatokból történő honlap elkészítésére vonatkozik maximum tizenkettő aloldal elkészítéséig beleértve a főoldalt is. A megrendelést követően, utólagosan jelzett és/vagy átadott információk a honlapkészítés szolgáltatás díján felüli díjazás ellenében történik beleértve az arculatra, oldalszerkezetre, oldaltartalmakra, stb. vonatkozó minden változást, vagy a domain név változtatást is, ezek a kivitelezés idő- és munkaszükségletét megnövelheti; az ezzel kapcsolatos minden plusz költség a Megbízót terheli. A honlap elkészítésének díjába beletartozik a honlapon közzétenni kívánt, a Megbízottnak átadott információk a honlapra történő egyszeri megformázása és feltöltése is változatlan tartalommal. Lektorálás, helyesírási, stilisztikai, vagy más jellegű szöveget érintő változtatások nem tartoznak a szolgáltatás díjába, ezen tételek külön árajánlat tárgyát képezik. A szolgáltatás díja csakis és kizárólag a jelen szerződésben rögzített funkcionalitású honlapot foglalja magában. E rögzítetteken túlmenő szolgáltatásokról például kiegészítők, hozzáadott szoftverkomponensek, üzemeltetési feladatok, adatfeltöltés, stb. a Megbízott minden esetben a Megbízóval való előzetes egyeztetés alapján árajánlatot készít, mely alapján Megbízónak lehetősége van a kiegészítő szolgáltatások megrendelésére. A megrendelt kiegészítők, szolgáltatások díja előre fizetendő. Az elkészített honlap szöveges tartalma és a szöveges tartalmakba illesztett képi tartalmak a CMIT tartalomkezelő rendszer segítségével a nap 24 órájában bármikor azonnal szerkeszthetők a Megbízó által a honlap adminisztrációs felületére történő bejelentkezést követően. A honlaphoz tartozó CMIT tartalomkezelő rendszer a beépített egyszerű szövegszerkesztő, képek feltöltését és a szövegekbe való beillesztését lehetővé tevő képkezelő és dokumentumkezelő is tartozik. A Honlap Oldal: 2/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

3 expressz szolgáltatáshoz egy 250MB-os tárterület tartozik, melynek első éves díját a szolgáltatás tartalmazza, ezt követően tárhely éves díja a mindenkori díjszabás szerint alakul; a webtárhely szükség szerint bővíthető, melyek díjait szintén a mindenkori, webhelyen közzétett díjszabás tartalmazza. Amennyiben a honlap a Megbízott webszerverén fut, akkor a Megbízott a webtárhely csomagban foglalt darabszámú és méretű fiókokat is biztosítja tetszőleges, a Megbízó által megválasztott fiók nevekkel. Az elkészült honlap részletes látogatottsági statisztikáit a szolgáltatás részeként a honlaphoz illesztett Google Analytics fiók biztosítja, mely fiókot Megbízott elkészíti, beállítha, a szükséges kódok honlapba történő a honlapba történő integrálását elvégzi. A honlap a megrendeléskor, vagy a honlap elkészültét követően is bármikor bővíthető a mindenkori kiegészítőkkel, aloldalakkal, funkciókkal azok megrendelését követően. A kiegészítők, illetve kiegészítő szolgáltatások igénylése a weboldal on-line kapcsolatfelvételi, illetve szolgáltatás igénylő űrlapjának kitöltésével, vagy ben történik. A megrendelt honlap elkészítésére a Megbízott pénzvisszafizetési garanciát vállal arra az esetre, ha Megbízott a megrendeléskor megadott adatok, információk, képi- és szöveges tartalmak, instrukciók alapján és kizárólag ezek alapján a honlapot a vállalt határidőre nem készíti el és nem adja át a Megbízó számára. A honlap elkészültekor Megbízott ben elküldi a Megbízónak a honlap átadási dokumentumát, mely egyben a honlap készre jelentése és tartalmaz minden, a honlaphoz fűződő hozzáférési adatot. Az elkészített honlap a Megbízó tulajdona, Megbízó a honlap tulajdonjogát harmadik félre átruházhatja, de ebben az esetben a CMIT tartalomkezelő rendszer felhasználási joga automatikusan nem kerül a harmadik fél tulajdonába, hanem Megbízó és a harmadik fél felelőssége, hogy a Megbízott felé írásban jelezzék a felhasználási jog átruházásának kérelmét a harmadik fél felé. Megbízott ebben az esetben a Megbízóval felbontja a CMIT tartalomkezelő rendszer felhasználási jogáról szóló szerződést és a honlap új tulajdonosával köti azt meg díjmentesen. Mindaddig, amíg a felhasználási jogról szóló szerződés Megbízottal érvényes, addig Megbízott felel az érvényes szerződéseben rögzítettekben foglaltakért függetlenül attól, hogy a honlap tulajdonjoga már harmadik fél birtokába került. A honlap szerkeszthetőségét és bővíthetőségét biztosító CMIT megnevezésű tartalomkezelő rendszer nem kizárólagos felhasználási jogát egy példányban, egy számítógépen történő használatra korlátlan időre szerzői jogdíj vagy egyéb díj fizetési kötelezettség nélkül Megbízott a Megbízó rendelkzésére bocsátja. A CMIT szoftvert Megbízó fizikailag egyik számítógépről a másikra átviheti abban az esetben, ha közben garantálja, hogy a CMIT szoftvert egyszerre csak egy számítógépen használják. Megbízó a CMIT szoftvert nem ruházhatja át, nem adhat rá használati engedélyt, nem adhatja bérbe, lízingbe, kölcsönbe, nem közvetítheti és nem továbbíthatja vagy értékesítheti harmadik fél részére, harmadik fél részére a CMIT szoftver kódjába és minden kapcsolódo dokumentumába betekintést nem adhat a szerzői jogtulajdonos Megbízott külön írásos engedélye nélkül. A CMIT szoftvert és a hozzá tartozó dokumentációt nem másolhatja, nem sokszorosíthatja, nem fordíthatja le. A CMIT szoftvert nem módosíthatja, nem kódolhatja, nem dekódolhatja, nem konvertálhatja át más programozási nyelvre, az nem bontható összetevőire, illetve ezen célokkal nem bízhat meg másik felet. A CMIT szoftver forráskódját nyilvánosságra Oldal: 3/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

4 hozni szigorúan tilos. Minden ilyen tevékenységre csak a CMIT szoftver jogtulajdonosa jogosult. A Megbízó kizárólag biztonsági okból készíthet biztonsági másolatot a CMIT szoftverről. A CMIT szoftver bármilyen egyéb másolása ezen szerződés megsértését jelenti. A szerzői jogra vonatkozó megjegyzést minden másolaton szerepeltetni kell. A Megbízott a CMIT szoftver használatához semmilyen segítséget nem köteles nyújtani, továbbá nem köteles a CMIT szoftver használatára betanítani Megbízót. A CMIT szoftver jövőbeni frissítése, a hibajavítás, illetve a támogatás a honlap átadásától számított tizenkét hónapos hibajavításra vonatkozó garanciaperiódust követően nem garantált. Megbízott a tizenkét hónapos garanciaperiódus alatt ingyenes szoftverfrissítési lehetőséget biztosít az általa készített honlapokhoz a Megbízó alkalmankénti kérésére. A CMIT szoftver és annak minden, a Megbízott által készített kiegészítőjéért, illetve annak dokumentációjáért, a CMIT szoftver által esetlegesen okozott károkért, adat-, illetve infomációvesztésért a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal. A Megbízott nem garantálja, hogy a CMIT szoftver minden számítógépen, webszerveren problémamentesen működik, hiszen ezek konfigurációja Megbízott hatáskörén kívül esik. A Megbízott nem vonható felelősségre semmiféle veszteségért vagy kárért, beleértve a közvetlen, közvetett vagy előre nem látható veszteséget, kárt, úgymint profitkiesést, bármilyen költséget, kellemetlenséget, ami a CMIT szoftver vagy a hozzá tartozó dokumentáció használatából fakadt, vagy azok használata okozott. A Megbízott felelősséget vállal a CMIT szoftver jogtisztaságáért. A fentiek képezik a Megbízott teljes felelősségét és a Megbízó kizárólagos jóvátételi igényeit a CMIT szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációval kapcsolatosan. Lásd még az Általános Szerződési feltételek Webtárhely szolgáltatára vonatkozó részét is! Linképítés Start szolgáltatás A Linképítés Start szolgáltatás legalább ötven, legfejlebb hetven, a megrendelésben megjelölt weboldal tartalmával releváns, minőségi weboldalakra törénő regisztrációt, illetve link kihelyezési kérelem elküldését foglalja magában. Linképítés Start csomag kizárólag olyan weboldalakhoz rendelhető, melyekhez maximálisan tíz darab külső hivatkozás (azaz más weboldalról a megrendelésben megadott weboldalra mutató hivatkozás) létezik. Megbízott Linképítés Start szolgáltatást kizárólag olyan weboldalakhoz vállal, melyek a következő kizáró feltételeken kívül esnek: a weboldal törvényben tiltott témákkal, termékekkel, szolgáltatásokkal foglalkozik; félkész weboldal. A Linképítés Start szolgáltatás menete a visszaigazolt megrendelést követően: 1) Megbízó a megrendeléskor megadott kulcsszavak alapján meghatározza és rangsorolja, súlyozza azt az 5-8 kulcsszót, illetve kulcskifejezést, melyet használni fog a regisztrációk során, a listát a Megbízóval egyezteti, jóváhagyatja. 2) Megbízó végrehajtja a linképítést, mely folyamatnak az időtartama négy hét. 3) A linképítés lezárultakor a Megbízó a feladat elvégzését készre jelenti azoknak a weboldalaknak a pontos megjelölésével, részletes felsorolásával együtt, ahová a regisztrációkat elvégezte. Megbízó a neki átadott minden dokumentációt, így a regisztrációs listát tartalmazó készre jelentési dokumentumot és annak tartalmát saját érdekében üzleti titokként kezeli, így harmadik félnek nem adja át, betekintést a dokumentumokba nem enged ezzel biztosítja üzleti előnyét Oldal: 4/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

5 konkurenseivel szemben. Megbízó a szolgáltatás megrendelésével megérti és elfogadja a keresők működési elveiből adódó azon sajátosságot, hogy honlapjának a keresőkben elért, linképítés előtti helyezései a linképítés hatására megváltoznak/megváltozhatnak azaz adott kulcsszavakra jobb, de akár rosszabb pozíciókba kerülhetnek, hiszen a weboldalra mutató külső hivatkozások a keresőkben adott kulcsszavakra elért pozícióit jelentősen meghatározzák. Ebben az értelemben minden linképítés szolgáltatás azzal a kockázattal jár, hogy a weboldal a linképítés előtti keresőkben elért pozícióit elveszíti annak érdekében, hogy más, vagy azonos kulcsszavakra pozícióit javítsa, vagy a keresőkön kívüli további honlapokról releváns forgalmat szerezzen az újonnan kihelyezett linkeken keresztül. A megrendelt Linképítés Start csomagra a Megbízott pénzvisszafizetési garanciát vállal arra az esetre, ha Megbízott a vállalt határidőn belül nem teljesíti a minimálisan ötven darab releváns weboldalra történő regisztrációt. Keresőoptimalizálás új weboldalhoz szolgáltatás Keresőoptimalizálás új weboldalhoz szolgáltatás kizárólag olyan weboldalakhoz rendelhető, melyekhez maximálisan tíz darab külső hivatkozás (azaz más weboldalról a megrendelésben megadott weboldalra mutató hivatkozás) létezik. Megbízott Keresőoptimalizálás új weboldalhoz szolgáltatást kizárólag olyan weboldalakhoz vállal, melyek a következő kizáró feltételeken kívül esnek: a weboldal törvényben tiltott témákkal, termékekkel, szolgáltatásokkal foglalkozik; félkész weboldal; teljesen flash alapú weboldal; a keresők irányelveinek ellentmondó weboldal (közvetlen átirányítás más weboldalakra, ún. doorway oldalak, stb.). Keresőoptimalizálás új weboldalhoz szolgáltatást a Megbízott minden esetben a megrendelésben megadott honlap előzetes felmérését, a honlap keresőoptimalizálási lehetőségeinek meghatározását, illetve a honlap témakörében a konkurrens weboldalak mennyiségét és minőségét figyelembe vett felmérését követően vállalja el vagy utasítja vissza. A szolgáltatás végső célja a regisztrációban megadott weboldal releváns látogatói számának növelése. A keresőoptimalizáció kiterjed a weboldal technikai paramétereinek javítását szolgáltó tanácsok adására, a weboldal külső és a weboldal témájával releváns weboldalakra kihelyezett linkrendszerének bővítésére is. A Megbízott a Megbízó honlapját, szerkezetét, tartalmát nem módosítja, kizárólag javaslatokat, tanácsokat ad Megbízó részére a tartalmak szükséges módosítására amennyiben ilyeneket szükségesnek lát. A honlap változtatási javaslatokat Megbízott olyan formában adja át Megbizó számára, hogy ő azokat a weboldalt készítő webmesternek akár közvetlenül továbbküldhesse a feladatok elvégzése érdekében. Megbízott a megbízás időtartama alatt a Megbízóval áll közvetlen kapcsolatban, így minden változtatási kérelemről Megbízó értesül és Megbízó dönt, hogy a javasolt változtatások közül melyeket továbbítja webmesterének végrehajtás céljából. Megbízó a weboldal változtatási javaslatokkal a weboldal olyan átalakításaira tesz javaslatot, melyek segítségével a weboldal mind technikai, mind szerkezeti, mind tartalmi vonatkozásban a keresők pl. Google, Yahoo, Bing, stb. - irányelveinek, előírásainak és a jól bevált gyakorlatoknak minél jobban megfeleljen. Előfordulhatnak és előfordulnak olyan módosítási javaslatok, melyek mindenképpen szükségesek a keresőkben elért pozíciók javításához (pl. flash, vagy javascript alapú menüt, navigációs elemeket lehet, hogy le kell Oldal: 5/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

6 cserélni html alapúra és/vagy egy másodlagos, például a láblécben elhelyezett html alapú navigációs sáv kialakítása szükséges, stb., az oldalra képi elemként feltöltött, de értékes szöveget tartalmazó tartalmakat át kell írni html alapú, szöveges tartalomra, új és eredeti, az Interneten még sehol nem szereplő tartalmat kell készíteni és feltölteni, stb.). Megbízott a változtatások meghatározásakor Megbízó felé jelzi, hogy melyek a mindenképpen szükségesnek ítélt változtatások. Megbízott nem ad és nem jelöl meg szükségesnek olyan változtatási javaslatot, mely a weboldal forráskódjának átalakításával, kizárólag a weboldal átalakításával nem oldható meg. Megbízott a vállalt pénzvisszafizetési garanciát csak abban az esetben tudja vállalni, ha az általa mindenképpen szükségesnek megjelölt változtatási igényeket a Megbízó az optimalizált weboldaon végrehajtja. A keresőoptimalizáció megkezdése előtt Megbízott a megrendelésben megadott kulcsszavak, az optimalizálandó honlap és egyéb, a Megbízó által megadott információk alapján felméri a jobb pozíciók elérésének reális lehetőségeit. A felmérés során Megbízott a Google által szolgáltatott adatokra, illetve saját tapasztalataira hagyatkozik. Megbízott a reálisnak ítélt lehetőségeket írásban rögzíti és Megbízónak ben elküldi véleményezésre, jóváhagyásra; a Megbízó által elfogadott, véglegesített ajánlat rögzíti a kiválasztott kulcsszavakat és kulcskifejezéseket, melyekre az optimalizálandó honlap jobb helyezéseket kíván elérni a Google.hu keresőben. Rögzítésre kerülnek a keresőoptimalizáció megkezdése előtt az optimalizálandó honlap Google.hu keresőben a kiválasztott kulcsszavakra elért helyezései és látogatottsági mutatói; ezen adatok szolgáltatják az eredmények mérésének viszonyítási alapját. A célkitűzés: a) 5-10 db olyan releváns kulcskifejezés meghatározása, melyekre a keresőoptimalizációs eredmények reálisak; b) cél az a) pontban rögzített kulcskifejezések közül legalább kettőre minél jobb helyezést elérni a Google.hu találati listájának első oldalán. A keresőoptimalizáció szolgáltatás, így a megbízás időtartama a keresőoptimalizációtól számított maximum három hónap. A szolgáltatási időszak alatt Megbízott célja elérni a kitűzött, írásban rögzített és Megbízó által jóváhagyott célokat betartva a keresők előírásait. Megbízott semmilyen tiltott, vagy kétes technikát nem alkalmaz Megbízó honlapjának optimalizálásához. A Megbízott az elérni kívánt célok teljesülését, keresőkben elért pozíciók változásait figyelemmel kíséri és amennyiben a rögzített célokat az optimalizált honlap eléri, azt jelzi Megbízó felé. Az optimalizálás időtartama alatt Megbízott látható eredmények elérésekor Megbízót ben értesíti, illetve Megbízó is természetesen bármikor kérhet információkat az optimalizálás előrehaladtáról ben. Amennyiben a kitűzött célok elérésre kerülnek és azok legalább két hétig folyamatosan stabilak, úgy a Megbízási szerződésben foglaltakat Felek teljesítettnek tekintik és a Megbízási szerződés ezzel megszűnik. Amennyiben a szolgáltatás időszaka alatt a célkitűzést Megbízottnak nem sikerül elérnie, ezért Megbízó elégedetlen a szolgáltatással, akkor Megbízónak jogában áll a szolgáltatás teljes, Megbízottnak a keresőoptimalizációs szolgáltatásra kifizetett összegét visszakérnie, Megbízott pedig ebben az esetben köteles azt nyolc naptári napon belül Megbízó részére egy összegben és maradéktalanul banki átutalással visszafizetni. A keresőoptimalizáció eredményeként a honlap külső linkrendszerének bővülésével további, a Google.hu keresőből érkező látogatókon túlmenően további látogatókat is szerezhet, így a honlap látogatottsága ezen releváns külső hivatkozások segítségével is, akár jelentős mértékben is növekedhet. Oldal: 6/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

7 Az eredmények, azaz a Google.hu keresőben a megrendelésben meghatározott kulcskifejezésekre elért pozíciók mérése a webhely találatait tartalmazó organikus listára vonatkozik az Internetes előzmények kikapcsolása mellett Firefox és Internet Explorer böngészőkben egyaránt. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a Megbízó nem áll semmilyen üzleti vagy egyéb kapcsolatban a Google keresővel az organikus találatok manipulálásának céljából. Megbízott minden segítőkészsége, tudása és tapasztalata ellenére a keresők működési, rangsorolási elveit, irányelveit, minőségpolitikáját nem tudja befolyásolni, így biztosan elérhető eredményeket garantálni nem tud hiszen az tisztességtelen magatartás lenne részéről. Az optimalizált honlap technikai, szerkezeti, navigációs, tartalmi változásai, illetve az optimalizált honlap külső linkrendszerének megváltozása befolyásolják, így akár negatív irányban is módosíthatják különböző főként az optimalizációban nem résztvevő kulcsszavakra a honlapnak az optimalizáció előtt elért keresőkbeli pozícióit. A keresőoptimalizációs szolgáltatás nem tartalmaz üzleti, üzletviteli tanácsadást, így nem terjed ki az optimalizálandó honlapon keresztül kínált szolgáltatások, termékek értékesítésére vonatkozó, vagy bármilyen egyéb, üzleti, üzletviteli, árképzési, értékesítési, marketing, vagy hasonló, a Megbízó üzleti tevékenységét érintő tanácsok nyújtására. Keresőoptimalizált honlap további optimalizálása Már keresőoptimalizált honlap további keresőoptimalizálása minden esetben egyedi árajánlat tárgyát képezi, melyet a CMIT Internet Kft. minden esetben az optimalizálandó honlap lehetőségeinek felmérését követően készít el. A szolgáltatást a megrendelő a megrendelőnek átadott egyedi árajánlat alapján kérheti. On-line Marketing, illetve On-line hirdetések követése szolgáltatás A Megbízott On-line Marketing Start szolgáltatása a következőket tartalmazza: a Megbízó által meghatározott kulcsszavak és kulcskifejezések, illetve a szolgáltatás igénylésekor meghatározott domain néven elérhető egy datab weboldalhoz egy darab Google Adwords hirdetési fiók regisztációját, beállítását, maximum 15 Google Adwords hirdetési szöveg elkészítését és beállítását, illetve maximálisan 150 releváns kulcszó hirdetési kampányokra bontását és beállítását. Megbízott az on-line hirdetési kampány minden részletét Megbízóval egyezteti, a munkát a Megbízó jóváhagyásával végzi és folytatja. Megbízott kész a szolgáltatás részeként a Google Adwords fiókot összekötni a hirdetett honlaphoz tartozó Google Analytics fiókkal és lehetővé teszi a konverziókövetést amennyiben ezt a hirdetett honlap lehetővé teszi. Amennyiben a hirdetett fiókhoz nem tartozik Google Analytics fiók, úgy Megbízott a szolgáltatás részeként létrehozza azt a hirdetett honlap részére. Megbízott beállítja a Megbízó által jóváhagyott napi költekezési keretet, maximális kattintási költségeket és a Megbízó jóváhagyását követően elindítja az on-line hirdetési kampányt. Megbízott vállalja a beállított, indulásra kész, vagy már elindított on-line hirdetési kampány kezelőfelületének bemutatását egy kb. egy órás személyes bemutató keretein belül Megbízott irodájában előre egyeztetett időpontban. Az On-line Marketing Start szolgáltatás ezzel lezárul. Amennyiben a Megbízó megrendelte az On-line Markeging kampány havi díjas rendszeres Oldal: 7/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

8 kampánykövetést, akkor a megbízás ideje alatt Megbízott a következő szolgáltatásokat vállalja: heti rendszerességgel, illetve jelentősebb esetén szükség szerűen akár napi rendszerességgel felügyeli az on-line hirdetési kampányt, melynek keretein belül figyeli a hirdetői konkurrenciát, eleget tesz Megrendelő változtatási kéréseinek (pl. napi költekezési limit megváltoztatása, hirdetések megváltoztatása, kattintási költésgek átszervezése, egy vagy több hirdetési szöveg és/vagy kulcsszó szüneteltetése, újraindítása, vagy akár a teljes kampány leállítása, újraindítása, stb.). Megbízott a Megbízó változtatási igényeit munkanapokon 10 és 18 óra között egy munkanapon belül végrehajtja. A Megbízó a változtatási igényeit írásban a nap 24 órájában rendelkezésre álló címre küldi, így azok írásban is megőrzésre kerülnek. Megbízó belátása szerint instrukciókat, megbízást, felhatalmazást adhat Megbízottnak on-line kampányainak kezelésével kapcsolatban (pl. egy adott időtartamban törekedjen a látogatói szám maximalizálására, emelje ki adott akcióit, termékeit, stb.). Megbízott figyelemmel követi az on-line hirdetési kampányt és javaslatokat ad a kampány javítása, optimalizálása érdekében. Megbízott érdekelt Megbízó hirdetési költségkeretének legoptimálisabb kihasználásában, mely az alkalmazott díjazási módszerben is visszatükröződik: havi nettó Ft-ban maximalizálja a jelen szerződésben rögzített feltételek és szolgáltatások ellenértékeként őt megillető szolgáltatásának havi díját, így Megbízott nem a Megbízó hirdetési költségeinek maximalizálásában, hanem a minél költséghatékonyabb hirdetési kampány fenntartásában és a Megbízó elégedettségében érdekelt. A szolgáltatás havi díja tehát az adott havi hirdetési költség 10%-a, de maximum Ft + 25% áfa. Megbízó több weboldalhoz is rendelhet természetesen On-line Marketing Start vagy On-line Marketing szolgáltatást. Az on-line hirdetéseket elsősorban a részletesen követhető és a nap 24 órájában a Megbízó által is bármikor és azonnal szabályozható Google Adwords adja, de Megbízó egyéb on-line hirdetési felületeken történő hirdetések szervezését is vállalja a hirdetés gerincét nyújtó Google Adwords hirdetések kiegészítéseként. Az on-line hirdetési szolgáltatások díja a rövid, szöveges on-line hirdetésekre (25-35 karakteres címsor és két db karakteres sorból álló hirdetések) vonatkozik. Bannerek és egyéb grafikai elemek Megbízott általi elkészítése minden esetben külön árajánlattétel tárgyát képezi, azok díja a szolgáltatások alapdíjába nem tartoznak bele. Az on-line hirdetési kampányok díjazása kattintás alapú, azaz a hirdetési költség az on-line hirdetésekre történő kattintások után fizetendő. A kattintásokkal való visszaélések lehetőségét a hirdetés szolgáltatók pl. Google Adwords, etarget vagy a Startlap hálózatán történő kattintások esetén, stb. szűrik, a visszaélés céljából történt kattintásokért a hirdetési szolgáltató díjat nem számít fel. Az On-line Marketing csomagokba marketing célú ek készítése, kiküldése nem tartozik bele, ezek minden esetben külön árajánlattétel tárgyát képezik. Egyéb Jelen Szerződést a Megbízott a Megbízó számára letölthető formában weboldalán keresztül folyamatosan elérhetővé teszi. Megbízó a Szerződés időtartama alatt Megbízottat bármikor kérheti, hogy jelen Szerződés egy példányát e- Oldal: 8/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

9 mailben, nyomtatható változatban küldje el Megbízónak. A Megbízó a Szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a Megbízó a szolgáltatás igénylésekor az erre elkészített mezők bejelölésével kijelenti, hogy elolvasta és teljes terjedelmében elfogadta jelen szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Amennyiben Megbízó nem fogadja el maradéktalanul a jelen szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, úgy a Megbízott szolgáltatásait nem veheti igénybe. Megbízó jelen szerződést és az Általános Szerződési Feltételeket megrendelésével automatikusan elfogadja, így a jelen szerződésben és az Általános Szerződési feltételekben foglaltakat Megbízó aláírása nélkül is elfogadja és betartja. CMIT Internet Kft. Budapest, február 12. Oldal: 9/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek

ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek ONESOFT HUNGARY KFT. Általános Szerződési Feltételek Az OneCRM rendszer használatára vonatkozóan Hatályos: Budapest, 2013. március 18. 1 Tartalomjegyzék 1. Szolgáltató adatai...4 1.1. A Szolgáltató neve

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan)

Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Általános Szerződési Feltételek (Díjköteles szolgáltatás igénybevételére vonatkozóan) Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a www.wezzpage.hu weboldalon (a továbbiakban:

Részletesebben

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek

Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek Kereskedelmi Együttműködési és Értékesítési Általános Szerződési Feltételek A Business Box Kft. (székhely: 1037 Budapest, Királylaki út 60, cégjegyzékszám: 01-09-872391; közösségi adószám: HU13772011)

Részletesebben

Általános SZerződési Feltételek

Általános SZerződési Feltételek Általános SZerződési Feltételek 1. Az ÁSZF tárgya és hatálya 1.1 Szolgáltató neve és címe: AteDin Informatikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság, (székhelye: 1129 Budapest Kiss János altábornagy

Részletesebben

WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK

WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK K R E A T Í V K O M M U N I K Á C I Ó S Ü G Y N Ö K S É G WEBFEJLESZTÉSI IRÁNYELVEK Fingerprint Reklámügynökség» Webfejlesztési Irányelvek 2011» Áttekintés Áttekintés Jelen dokumentum ahhoz kíván segítséget

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01.

Általános Szerződési Feltételek. üzleti előfizetők számára nyújtott. InviCloud. virtuális szerver szolgáltatás. igénybevételére 2013.01. Általános Szerződési Feltételek üzleti előfizetők számára nyújtott InviCloud virtuális szerver szolgáltatás igénybevételére Jelen ÁSZF hatályba lépésének napja: 2013.01.21 Invitel Zrt. www.invicloud.hu

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Bevezető és általános rendelkezések: 1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) tartalmazzák a Szallas.hu Kft. (3529 Miskolc, Lévay J. u. 2.) (a továbbiakban:

Részletesebben

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei

Hosting Szolgáltatások Általános Szerződési Feltételei A Hostonic Online Bt. Hosting Szolgáltatásainak Általános Szerződési Feltételei 1/36 oldal Tartalomjegyzék 1 Webhosting...5 1.1 A Webhosting Szolgáltatás tartalma... 5 1.2 Kiegészítő Szolgáltatások...5

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) Melyek kiterjednek az ARMADILLO DESIGN Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (Fővárosi Törvényszék Cégbírósága előtt 01-09-679169

Részletesebben

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek

Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program. Üzleti Általános Szerződési Feltételek Hogyan legyek jó nő? hűségkártya program Üzleti Általános Szerződési Feltételek Too Good Kft. székhelye: 1145 Budapest, Gyarmat utca 26. cégjegyzékszáma: 01-09-959078 adószáma: 23301326-2-42 bankszámlaszáma:

Részletesebben

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI LAKOSSÁGI NETBANK SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI Jelen Általános Szerződés Feltételek Közzétételének időpontja: 2015. január 30. Hatályba lépésének időpontja: 2015. február 1. LAKOSSÁGI NETBANK

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek

Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek ITone Informatika Kft. Adószám: 22691174-2-41 E-mail cím: info@itone.hu Telefonszám: +36 30 866 2478 Általános Szerződési És Használati Feltételek És Erőforrás-használati Feltételek A szolgáltató webtárhely

Részletesebben

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása

Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Lasarm Bt Univernet fantázianevű internet szolgáltatása Általános Szerződési Feltételek egységes szerkezetben Készült: 2009. március 23. Az utolsó módosítás dátuma: 2009. március 23. Hatályos: 2009. március

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ

SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ SZOLGÁLTATÁSI TÁJÉKOZTATÓ - BEVEZETŐ Kérünk mindenkit, amennyiben Résztvevőja kíván lenni webáruházunknak, figyelmesen olvassa el jelen tájékoztató anyagunkat, és kizárólag abban az esetben vegye igénybe

Részletesebben

Bandex s.r.o. Bemutatkozó anyag

Bandex s.r.o. Bemutatkozó anyag Bandex s.r.o. Bemutatkozó anyag Tartalomjegyzék Cégünkről 3 Általános tudnivalók 4 Kinek ajánljuk a banner hirdetési lehetőséget 4 Előnyök, amiért érdemes a portálokon hirdetni 4 Banner (internetes reklámhely)

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata

Balatonakali Község Önkormányzata Előzetes ajánlat Balatonakali Község Önkormányzata részére Weboldal fejlesztési szolgáltatás nyújtására Dokumentum verziószáma: 1.0 Ajánlat készült: 2015. január 27. Jelen dokumentum bármely részének felhasználása

Részletesebben

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság

NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság NAVIGATOR INFORMATIKA Zártkörűen működő Részvénytársaság Általános Szerződési Feltételek Internet Hozzáférési, Adathálózati Szolgáltatásokra, Valamint ezek Kiegészítő Szolgáltatásaira egységes szerkezetben

Részletesebben

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek MWEBNET Informatikai KFT. Helyhez kötött vezeték nélküli Internet szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek Módosításokkal egybekötött egységes szerkezetbe foglalva: 2015. Január 5. Hatályos: 2015.

Részletesebben

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások.

A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ. rendelkezésre állás számításába nem tartoznak bele az előre bejelentett karbantartások. A FIBERHOST.HU. INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ 1. A szolgáltatás tárgya, szerződés tartalma 1.1. A Fiberhost.hu (FIBERHOST-PLUS Kft., H4028 Debrecen, Zöld utca 26. 4. em. 19., továbbiakban: Szolgáltató)

Részletesebben

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek

Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás. Általános Szerződési Feltételek Általános rendelkezések Garanciahosszabbítás / kiterjesztett garancia vásárlás Általános Szerződési Feltételek A Samsung Electronics Magyar Zrt. ( Samsung ) által működtetett call centeren (telefonszám:

Részletesebben

1 Bevezetés... 2. 3 Kiemelt referenciáink... 8 AlkotóPortál Develor Bástya könyvesbolt HTMIK Mobicom, grafikai tervezés

1 Bevezetés... 2. 3 Kiemelt referenciáink... 8 AlkotóPortál Develor Bástya könyvesbolt HTMIK Mobicom, grafikai tervezés 1 Tartalom 1 Bevezetés...... 2 2 A Yohhanan Graphics bemutatása....... 3 Szolgáltatásaink Online Marketing Arculatok kialakítása Statikus honlapok készítése Dinamikus honlapok készítése Animációk kivitelezése

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2.

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK fogtechnikai termékek készítéséhez 2015. június 2. 1 VÁLLALKOZÓ CIRKON LABOR Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 2142 Nagytarcsa, Ady Endre u. 36/A. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Általános szerződési feltétel

Általános szerződési feltétel Általános szerződési feltételek Szavatossági feltételek ruházatra Kérjük, őrizd meg a számlát arra az esetre, ha minőségi problémával fordulnál a HELL Energy Store-hoz. FIGYELEM! Ez a termékkör nem esik

Részletesebben

A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják üzletszabályzatunkat.

A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják üzletszabályzatunkat. Felhasználási feltételek Webáruházunkban a vásárláshoz nem szükséges regisztrálni. A www.rollupcentrum.hu oldalon kizárólag érvényes adószámmal rendelkező cégek, vállalkozások vásárolhatnak, akik elfogadják

Részletesebben

Partneri Üzletszabályzat

Partneri Üzletszabályzat CITY HITELBRÓKER KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG PARTNERI ÜZLETSZABÁLYZAT Hatályos: 2015. 05. 20. CITY HITELBRÓKER KFT. Cégjegyzékszáma: 13-09-118810 Adószám: 14246872-2-13 1. oldal v15.05. Általános rendelkezések

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.

NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. NETFONE TELECOM TÁVKÖZLÉSI ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉRE TÖRZSSZÖVEG ÉS MELLÉKLETEI AZ ÁSZF KÉSZÍTÉSÉNEK IDŐPONTJA: 2012.10.26. AZ ÁSZF UTOLSÓ

Részletesebben