Megbízási szerződés. Megbízó és Megbízott a továbbiakban mint Felek szerepelnek.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Megbízási szerződés. Megbízó és Megbízott a továbbiakban mint Felek szerepelnek."

Átírás

1 Megbízási szerződés Tárgy: a weboldalon bemutatott és megrendelhető szolgáltatásokra vonatkozó megbízási szerződés feltételei. Megbízott: Cégnév: CMIT Internet Kft. Székhely: Adószám: Cégjegyzékszám: Bankszámlaszám: CIB Bank Zrt. Megbízó: A szolgáltatás(ok) megrendelője aki/mely lehet magánszemély, egyéni vállalkozó, vagy cég, szervezet, egyesület. Megbízó adatait a szolgáltatás megrendelőlapja tartalmazza. Megbízó és Megbízott a továbbiakban mint Felek szerepelnek. Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi a fent megjelölt weboldalon olvasható és nyomtatható formában publikusan bármikor elérhető és letölthető Általános Szerződési Feltételek és a hiánytalanul kitöltött szolgáltatás megrendelő lap. Jelen szerződés pontjai közül a Megbízottól megrendelt szolgáltatásokra vonatkozó részek alkalmazandók. A szolgáltatások megrendelése A szolgáltatások megrendelése on-line történik a weboldalon kitölthető szolgáltatás igénylő űrlap kitöltésével. A szolgáltatás igénylő lap kitöltése nem minősül a szolgáltatás megrendelésének; amennyiben az igénylőlapon szereplő adatok hiánytalanok és a megadott adatok alapján a szolgáltatás megrendelése akadályba nem ütközik, akkor a szolgáltatás igénylése alapján a szolgáltatás megrendelésre ben visszaigazolásra kerül. A szolgáltatás megrendelésének elfogadásáról vagy visszautasításáról a Megbízott minden esetben ben visszajelzést küld az igénylőnek. A megrendelés a szolgáltatás díjának előre történő kiegyenlítésekor válik érvényessé és véglegessé és érvényessé. Honlap expressz csomagra vonatkozó szerződési feltételek A Honlap expressz nevű szolgáltatás tárgya egy darab bemutatkozó weboldal elkészítése maximum 12 aloldalig a kiválasztott weboldal arculati terv magyarításával vagy idegen nyelvű honlap készítése esetén a megadott nyelven és testreszabásával, a megrendelt kiegészítőkkel való kibővítése, 1 db domain név regisztrációja és egy éves, illetve.hu végződésű domain nevek esetén kétéves fenntartása, a honlaphoz webtárhely és fiókok biztosítása, egy darab on-line kapcsolatfelvételi űrlap elkészítése automatikus küldési funkcióval, illetve a honlapnak az Interneten történő elérhetővé tétele. A Megbízott egy példányban a Megbízó rendelkezésére Oldal: 1/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

2 bocsátja az elkészített weboldalt. A Szolgáltatás részét, így jelen szerződés tárgyát képezi a Megbízott szerzői jogaival védett Content Manage-IT a továbbiakban CMIT nevű tartalomkezelő rendszer használati joga egy példányban. A megrendelt domain nevet a Megbízott a Megbízó nevére/cégnevére regisztrálja, így a domain név a Megbízó tulajdonát képezi. A honlap teljes grafikai arculata és grafikai elemei, illetve a weboldal teljes szöveges és képi tartalma egyáránt Megbízó tulajdonát képezi, azokkal és a honlap HTML kódjával szabadon rendelkezik. A webtárhely és a CMIT szoftver a szolgáltatás igénybevételének ideje alatt mindvégig a Szolgáltató tulajdonában marad. A honlap nem kizárólag a Megbízott által biztosított webtárhelyen futtatható, a futtatáshoz PHP 5 futtatási környezet, egy darab MySQL adatbázis, FTP elérés, ütezemett feladatok futtatása szükséges; Megbízottnak nem áll módjában harmadik fél által biztosított webszerver konfigurálását elvégezni, hiszen nincs ahhoz hozzáférése, harmadik fél által biztosított webszerver konfigurálásában tanácsadást mindenkori óradíjon vállal. A honlap elkészítésének határideje a megrendelés visszaigazolásától számított 3-8 munkanap a megrendelt kiegészítő szolgáltatásoktól, illetve a feltöltendő adatmennyiségtől függően. Az elkészítési határidőbe a megrendelői adatszolgáltatás időtartamát nem tartalmazza. A honlapot a Megbízott készíti el és helyezi üzembe a Megbízó által a Megbízottnak a megrendeléskor elektronikus formában átadott adatok, információk, specifikációk és egyéb szükséges dokumentumok és kizárólag ezek alapján. Megbízott a szolgáltatás megrendelésekor köteles minden olyan információt, adatot, dokumentumot, igényt Megbízó a Megbízottnak írásban átadni, mely a honlapra vonatkozik, annak kinézetével, szerkezetével, tartalmával és működésével kapcsolatos. A szolgáltatás díja kizárólag a megrendeléskor a Megbízottnak átadott adatokból történő honlap elkészítésére vonatkozik maximum tizenkettő aloldal elkészítéséig beleértve a főoldalt is. A megrendelést követően, utólagosan jelzett és/vagy átadott információk a honlapkészítés szolgáltatás díján felüli díjazás ellenében történik beleértve az arculatra, oldalszerkezetre, oldaltartalmakra, stb. vonatkozó minden változást, vagy a domain név változtatást is, ezek a kivitelezés idő- és munkaszükségletét megnövelheti; az ezzel kapcsolatos minden plusz költség a Megbízót terheli. A honlap elkészítésének díjába beletartozik a honlapon közzétenni kívánt, a Megbízottnak átadott információk a honlapra történő egyszeri megformázása és feltöltése is változatlan tartalommal. Lektorálás, helyesírási, stilisztikai, vagy más jellegű szöveget érintő változtatások nem tartoznak a szolgáltatás díjába, ezen tételek külön árajánlat tárgyát képezik. A szolgáltatás díja csakis és kizárólag a jelen szerződésben rögzített funkcionalitású honlapot foglalja magában. E rögzítetteken túlmenő szolgáltatásokról például kiegészítők, hozzáadott szoftverkomponensek, üzemeltetési feladatok, adatfeltöltés, stb. a Megbízott minden esetben a Megbízóval való előzetes egyeztetés alapján árajánlatot készít, mely alapján Megbízónak lehetősége van a kiegészítő szolgáltatások megrendelésére. A megrendelt kiegészítők, szolgáltatások díja előre fizetendő. Az elkészített honlap szöveges tartalma és a szöveges tartalmakba illesztett képi tartalmak a CMIT tartalomkezelő rendszer segítségével a nap 24 órájában bármikor azonnal szerkeszthetők a Megbízó által a honlap adminisztrációs felületére történő bejelentkezést követően. A honlaphoz tartozó CMIT tartalomkezelő rendszer a beépített egyszerű szövegszerkesztő, képek feltöltését és a szövegekbe való beillesztését lehetővé tevő képkezelő és dokumentumkezelő is tartozik. A Honlap Oldal: 2/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

3 expressz szolgáltatáshoz egy 250MB-os tárterület tartozik, melynek első éves díját a szolgáltatás tartalmazza, ezt követően tárhely éves díja a mindenkori díjszabás szerint alakul; a webtárhely szükség szerint bővíthető, melyek díjait szintén a mindenkori, webhelyen közzétett díjszabás tartalmazza. Amennyiben a honlap a Megbízott webszerverén fut, akkor a Megbízott a webtárhely csomagban foglalt darabszámú és méretű fiókokat is biztosítja tetszőleges, a Megbízó által megválasztott fiók nevekkel. Az elkészült honlap részletes látogatottsági statisztikáit a szolgáltatás részeként a honlaphoz illesztett Google Analytics fiók biztosítja, mely fiókot Megbízott elkészíti, beállítha, a szükséges kódok honlapba történő a honlapba történő integrálását elvégzi. A honlap a megrendeléskor, vagy a honlap elkészültét követően is bármikor bővíthető a mindenkori kiegészítőkkel, aloldalakkal, funkciókkal azok megrendelését követően. A kiegészítők, illetve kiegészítő szolgáltatások igénylése a weboldal on-line kapcsolatfelvételi, illetve szolgáltatás igénylő űrlapjának kitöltésével, vagy ben történik. A megrendelt honlap elkészítésére a Megbízott pénzvisszafizetési garanciát vállal arra az esetre, ha Megbízott a megrendeléskor megadott adatok, információk, képi- és szöveges tartalmak, instrukciók alapján és kizárólag ezek alapján a honlapot a vállalt határidőre nem készíti el és nem adja át a Megbízó számára. A honlap elkészültekor Megbízott ben elküldi a Megbízónak a honlap átadási dokumentumát, mely egyben a honlap készre jelentése és tartalmaz minden, a honlaphoz fűződő hozzáférési adatot. Az elkészített honlap a Megbízó tulajdona, Megbízó a honlap tulajdonjogát harmadik félre átruházhatja, de ebben az esetben a CMIT tartalomkezelő rendszer felhasználási joga automatikusan nem kerül a harmadik fél tulajdonába, hanem Megbízó és a harmadik fél felelőssége, hogy a Megbízott felé írásban jelezzék a felhasználási jog átruházásának kérelmét a harmadik fél felé. Megbízott ebben az esetben a Megbízóval felbontja a CMIT tartalomkezelő rendszer felhasználási jogáról szóló szerződést és a honlap új tulajdonosával köti azt meg díjmentesen. Mindaddig, amíg a felhasználási jogról szóló szerződés Megbízottal érvényes, addig Megbízott felel az érvényes szerződéseben rögzítettekben foglaltakért függetlenül attól, hogy a honlap tulajdonjoga már harmadik fél birtokába került. A honlap szerkeszthetőségét és bővíthetőségét biztosító CMIT megnevezésű tartalomkezelő rendszer nem kizárólagos felhasználási jogát egy példányban, egy számítógépen történő használatra korlátlan időre szerzői jogdíj vagy egyéb díj fizetési kötelezettség nélkül Megbízott a Megbízó rendelkzésére bocsátja. A CMIT szoftvert Megbízó fizikailag egyik számítógépről a másikra átviheti abban az esetben, ha közben garantálja, hogy a CMIT szoftvert egyszerre csak egy számítógépen használják. Megbízó a CMIT szoftvert nem ruházhatja át, nem adhat rá használati engedélyt, nem adhatja bérbe, lízingbe, kölcsönbe, nem közvetítheti és nem továbbíthatja vagy értékesítheti harmadik fél részére, harmadik fél részére a CMIT szoftver kódjába és minden kapcsolódo dokumentumába betekintést nem adhat a szerzői jogtulajdonos Megbízott külön írásos engedélye nélkül. A CMIT szoftvert és a hozzá tartozó dokumentációt nem másolhatja, nem sokszorosíthatja, nem fordíthatja le. A CMIT szoftvert nem módosíthatja, nem kódolhatja, nem dekódolhatja, nem konvertálhatja át más programozási nyelvre, az nem bontható összetevőire, illetve ezen célokkal nem bízhat meg másik felet. A CMIT szoftver forráskódját nyilvánosságra Oldal: 3/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

4 hozni szigorúan tilos. Minden ilyen tevékenységre csak a CMIT szoftver jogtulajdonosa jogosult. A Megbízó kizárólag biztonsági okból készíthet biztonsági másolatot a CMIT szoftverről. A CMIT szoftver bármilyen egyéb másolása ezen szerződés megsértését jelenti. A szerzői jogra vonatkozó megjegyzést minden másolaton szerepeltetni kell. A Megbízott a CMIT szoftver használatához semmilyen segítséget nem köteles nyújtani, továbbá nem köteles a CMIT szoftver használatára betanítani Megbízót. A CMIT szoftver jövőbeni frissítése, a hibajavítás, illetve a támogatás a honlap átadásától számított tizenkét hónapos hibajavításra vonatkozó garanciaperiódust követően nem garantált. Megbízott a tizenkét hónapos garanciaperiódus alatt ingyenes szoftverfrissítési lehetőséget biztosít az általa készített honlapokhoz a Megbízó alkalmankénti kérésére. A CMIT szoftver és annak minden, a Megbízott által készített kiegészítőjéért, illetve annak dokumentációjáért, a CMIT szoftver által esetlegesen okozott károkért, adat-, illetve infomációvesztésért a Megbízott semmilyen felelősséget nem vállal. A Megbízott nem garantálja, hogy a CMIT szoftver minden számítógépen, webszerveren problémamentesen működik, hiszen ezek konfigurációja Megbízott hatáskörén kívül esik. A Megbízott nem vonható felelősségre semmiféle veszteségért vagy kárért, beleértve a közvetlen, közvetett vagy előre nem látható veszteséget, kárt, úgymint profitkiesést, bármilyen költséget, kellemetlenséget, ami a CMIT szoftver vagy a hozzá tartozó dokumentáció használatából fakadt, vagy azok használata okozott. A Megbízott felelősséget vállal a CMIT szoftver jogtisztaságáért. A fentiek képezik a Megbízott teljes felelősségét és a Megbízó kizárólagos jóvátételi igényeit a CMIT szoftverrel és a hozzá tartozó dokumentációval kapcsolatosan. Lásd még az Általános Szerződési feltételek Webtárhely szolgáltatára vonatkozó részét is! Linképítés Start szolgáltatás A Linképítés Start szolgáltatás legalább ötven, legfejlebb hetven, a megrendelésben megjelölt weboldal tartalmával releváns, minőségi weboldalakra törénő regisztrációt, illetve link kihelyezési kérelem elküldését foglalja magában. Linképítés Start csomag kizárólag olyan weboldalakhoz rendelhető, melyekhez maximálisan tíz darab külső hivatkozás (azaz más weboldalról a megrendelésben megadott weboldalra mutató hivatkozás) létezik. Megbízott Linképítés Start szolgáltatást kizárólag olyan weboldalakhoz vállal, melyek a következő kizáró feltételeken kívül esnek: a weboldal törvényben tiltott témákkal, termékekkel, szolgáltatásokkal foglalkozik; félkész weboldal. A Linképítés Start szolgáltatás menete a visszaigazolt megrendelést követően: 1) Megbízó a megrendeléskor megadott kulcsszavak alapján meghatározza és rangsorolja, súlyozza azt az 5-8 kulcsszót, illetve kulcskifejezést, melyet használni fog a regisztrációk során, a listát a Megbízóval egyezteti, jóváhagyatja. 2) Megbízó végrehajtja a linképítést, mely folyamatnak az időtartama négy hét. 3) A linképítés lezárultakor a Megbízó a feladat elvégzését készre jelenti azoknak a weboldalaknak a pontos megjelölésével, részletes felsorolásával együtt, ahová a regisztrációkat elvégezte. Megbízó a neki átadott minden dokumentációt, így a regisztrációs listát tartalmazó készre jelentési dokumentumot és annak tartalmát saját érdekében üzleti titokként kezeli, így harmadik félnek nem adja át, betekintést a dokumentumokba nem enged ezzel biztosítja üzleti előnyét Oldal: 4/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

5 konkurenseivel szemben. Megbízó a szolgáltatás megrendelésével megérti és elfogadja a keresők működési elveiből adódó azon sajátosságot, hogy honlapjának a keresőkben elért, linképítés előtti helyezései a linképítés hatására megváltoznak/megváltozhatnak azaz adott kulcsszavakra jobb, de akár rosszabb pozíciókba kerülhetnek, hiszen a weboldalra mutató külső hivatkozások a keresőkben adott kulcsszavakra elért pozícióit jelentősen meghatározzák. Ebben az értelemben minden linképítés szolgáltatás azzal a kockázattal jár, hogy a weboldal a linképítés előtti keresőkben elért pozícióit elveszíti annak érdekében, hogy más, vagy azonos kulcsszavakra pozícióit javítsa, vagy a keresőkön kívüli további honlapokról releváns forgalmat szerezzen az újonnan kihelyezett linkeken keresztül. A megrendelt Linképítés Start csomagra a Megbízott pénzvisszafizetési garanciát vállal arra az esetre, ha Megbízott a vállalt határidőn belül nem teljesíti a minimálisan ötven darab releváns weboldalra történő regisztrációt. Keresőoptimalizálás új weboldalhoz szolgáltatás Keresőoptimalizálás új weboldalhoz szolgáltatás kizárólag olyan weboldalakhoz rendelhető, melyekhez maximálisan tíz darab külső hivatkozás (azaz más weboldalról a megrendelésben megadott weboldalra mutató hivatkozás) létezik. Megbízott Keresőoptimalizálás új weboldalhoz szolgáltatást kizárólag olyan weboldalakhoz vállal, melyek a következő kizáró feltételeken kívül esnek: a weboldal törvényben tiltott témákkal, termékekkel, szolgáltatásokkal foglalkozik; félkész weboldal; teljesen flash alapú weboldal; a keresők irányelveinek ellentmondó weboldal (közvetlen átirányítás más weboldalakra, ún. doorway oldalak, stb.). Keresőoptimalizálás új weboldalhoz szolgáltatást a Megbízott minden esetben a megrendelésben megadott honlap előzetes felmérését, a honlap keresőoptimalizálási lehetőségeinek meghatározását, illetve a honlap témakörében a konkurrens weboldalak mennyiségét és minőségét figyelembe vett felmérését követően vállalja el vagy utasítja vissza. A szolgáltatás végső célja a regisztrációban megadott weboldal releváns látogatói számának növelése. A keresőoptimalizáció kiterjed a weboldal technikai paramétereinek javítását szolgáltó tanácsok adására, a weboldal külső és a weboldal témájával releváns weboldalakra kihelyezett linkrendszerének bővítésére is. A Megbízott a Megbízó honlapját, szerkezetét, tartalmát nem módosítja, kizárólag javaslatokat, tanácsokat ad Megbízó részére a tartalmak szükséges módosítására amennyiben ilyeneket szükségesnek lát. A honlap változtatási javaslatokat Megbízott olyan formában adja át Megbizó számára, hogy ő azokat a weboldalt készítő webmesternek akár közvetlenül továbbküldhesse a feladatok elvégzése érdekében. Megbízott a megbízás időtartama alatt a Megbízóval áll közvetlen kapcsolatban, így minden változtatási kérelemről Megbízó értesül és Megbízó dönt, hogy a javasolt változtatások közül melyeket továbbítja webmesterének végrehajtás céljából. Megbízó a weboldal változtatási javaslatokkal a weboldal olyan átalakításaira tesz javaslatot, melyek segítségével a weboldal mind technikai, mind szerkezeti, mind tartalmi vonatkozásban a keresők pl. Google, Yahoo, Bing, stb. - irányelveinek, előírásainak és a jól bevált gyakorlatoknak minél jobban megfeleljen. Előfordulhatnak és előfordulnak olyan módosítási javaslatok, melyek mindenképpen szükségesek a keresőkben elért pozíciók javításához (pl. flash, vagy javascript alapú menüt, navigációs elemeket lehet, hogy le kell Oldal: 5/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

6 cserélni html alapúra és/vagy egy másodlagos, például a láblécben elhelyezett html alapú navigációs sáv kialakítása szükséges, stb., az oldalra képi elemként feltöltött, de értékes szöveget tartalmazó tartalmakat át kell írni html alapú, szöveges tartalomra, új és eredeti, az Interneten még sehol nem szereplő tartalmat kell készíteni és feltölteni, stb.). Megbízott a változtatások meghatározásakor Megbízó felé jelzi, hogy melyek a mindenképpen szükségesnek ítélt változtatások. Megbízott nem ad és nem jelöl meg szükségesnek olyan változtatási javaslatot, mely a weboldal forráskódjának átalakításával, kizárólag a weboldal átalakításával nem oldható meg. Megbízott a vállalt pénzvisszafizetési garanciát csak abban az esetben tudja vállalni, ha az általa mindenképpen szükségesnek megjelölt változtatási igényeket a Megbízó az optimalizált weboldaon végrehajtja. A keresőoptimalizáció megkezdése előtt Megbízott a megrendelésben megadott kulcsszavak, az optimalizálandó honlap és egyéb, a Megbízó által megadott információk alapján felméri a jobb pozíciók elérésének reális lehetőségeit. A felmérés során Megbízott a Google által szolgáltatott adatokra, illetve saját tapasztalataira hagyatkozik. Megbízott a reálisnak ítélt lehetőségeket írásban rögzíti és Megbízónak ben elküldi véleményezésre, jóváhagyásra; a Megbízó által elfogadott, véglegesített ajánlat rögzíti a kiválasztott kulcsszavakat és kulcskifejezéseket, melyekre az optimalizálandó honlap jobb helyezéseket kíván elérni a Google.hu keresőben. Rögzítésre kerülnek a keresőoptimalizáció megkezdése előtt az optimalizálandó honlap Google.hu keresőben a kiválasztott kulcsszavakra elért helyezései és látogatottsági mutatói; ezen adatok szolgáltatják az eredmények mérésének viszonyítási alapját. A célkitűzés: a) 5-10 db olyan releváns kulcskifejezés meghatározása, melyekre a keresőoptimalizációs eredmények reálisak; b) cél az a) pontban rögzített kulcskifejezések közül legalább kettőre minél jobb helyezést elérni a Google.hu találati listájának első oldalán. A keresőoptimalizáció szolgáltatás, így a megbízás időtartama a keresőoptimalizációtól számított maximum három hónap. A szolgáltatási időszak alatt Megbízott célja elérni a kitűzött, írásban rögzített és Megbízó által jóváhagyott célokat betartva a keresők előírásait. Megbízott semmilyen tiltott, vagy kétes technikát nem alkalmaz Megbízó honlapjának optimalizálásához. A Megbízott az elérni kívánt célok teljesülését, keresőkben elért pozíciók változásait figyelemmel kíséri és amennyiben a rögzített célokat az optimalizált honlap eléri, azt jelzi Megbízó felé. Az optimalizálás időtartama alatt Megbízott látható eredmények elérésekor Megbízót ben értesíti, illetve Megbízó is természetesen bármikor kérhet információkat az optimalizálás előrehaladtáról ben. Amennyiben a kitűzött célok elérésre kerülnek és azok legalább két hétig folyamatosan stabilak, úgy a Megbízási szerződésben foglaltakat Felek teljesítettnek tekintik és a Megbízási szerződés ezzel megszűnik. Amennyiben a szolgáltatás időszaka alatt a célkitűzést Megbízottnak nem sikerül elérnie, ezért Megbízó elégedetlen a szolgáltatással, akkor Megbízónak jogában áll a szolgáltatás teljes, Megbízottnak a keresőoptimalizációs szolgáltatásra kifizetett összegét visszakérnie, Megbízott pedig ebben az esetben köteles azt nyolc naptári napon belül Megbízó részére egy összegben és maradéktalanul banki átutalással visszafizetni. A keresőoptimalizáció eredményeként a honlap külső linkrendszerének bővülésével további, a Google.hu keresőből érkező látogatókon túlmenően további látogatókat is szerezhet, így a honlap látogatottsága ezen releváns külső hivatkozások segítségével is, akár jelentős mértékben is növekedhet. Oldal: 6/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

7 Az eredmények, azaz a Google.hu keresőben a megrendelésben meghatározott kulcskifejezésekre elért pozíciók mérése a webhely találatait tartalmazó organikus listára vonatkozik az Internetes előzmények kikapcsolása mellett Firefox és Internet Explorer böngészőkben egyaránt. Megbízó tudomásul veszi és elfogadja azt, hogy a Megbízó nem áll semmilyen üzleti vagy egyéb kapcsolatban a Google keresővel az organikus találatok manipulálásának céljából. Megbízott minden segítőkészsége, tudása és tapasztalata ellenére a keresők működési, rangsorolási elveit, irányelveit, minőségpolitikáját nem tudja befolyásolni, így biztosan elérhető eredményeket garantálni nem tud hiszen az tisztességtelen magatartás lenne részéről. Az optimalizált honlap technikai, szerkezeti, navigációs, tartalmi változásai, illetve az optimalizált honlap külső linkrendszerének megváltozása befolyásolják, így akár negatív irányban is módosíthatják különböző főként az optimalizációban nem résztvevő kulcsszavakra a honlapnak az optimalizáció előtt elért keresőkbeli pozícióit. A keresőoptimalizációs szolgáltatás nem tartalmaz üzleti, üzletviteli tanácsadást, így nem terjed ki az optimalizálandó honlapon keresztül kínált szolgáltatások, termékek értékesítésére vonatkozó, vagy bármilyen egyéb, üzleti, üzletviteli, árképzési, értékesítési, marketing, vagy hasonló, a Megbízó üzleti tevékenységét érintő tanácsok nyújtására. Keresőoptimalizált honlap további optimalizálása Már keresőoptimalizált honlap további keresőoptimalizálása minden esetben egyedi árajánlat tárgyát képezi, melyet a CMIT Internet Kft. minden esetben az optimalizálandó honlap lehetőségeinek felmérését követően készít el. A szolgáltatást a megrendelő a megrendelőnek átadott egyedi árajánlat alapján kérheti. On-line Marketing, illetve On-line hirdetések követése szolgáltatás A Megbízott On-line Marketing Start szolgáltatása a következőket tartalmazza: a Megbízó által meghatározott kulcsszavak és kulcskifejezések, illetve a szolgáltatás igénylésekor meghatározott domain néven elérhető egy datab weboldalhoz egy darab Google Adwords hirdetési fiók regisztációját, beállítását, maximum 15 Google Adwords hirdetési szöveg elkészítését és beállítását, illetve maximálisan 150 releváns kulcszó hirdetési kampányokra bontását és beállítását. Megbízott az on-line hirdetési kampány minden részletét Megbízóval egyezteti, a munkát a Megbízó jóváhagyásával végzi és folytatja. Megbízott kész a szolgáltatás részeként a Google Adwords fiókot összekötni a hirdetett honlaphoz tartozó Google Analytics fiókkal és lehetővé teszi a konverziókövetést amennyiben ezt a hirdetett honlap lehetővé teszi. Amennyiben a hirdetett fiókhoz nem tartozik Google Analytics fiók, úgy Megbízott a szolgáltatás részeként létrehozza azt a hirdetett honlap részére. Megbízott beállítja a Megbízó által jóváhagyott napi költekezési keretet, maximális kattintási költségeket és a Megbízó jóváhagyását követően elindítja az on-line hirdetési kampányt. Megbízott vállalja a beállított, indulásra kész, vagy már elindított on-line hirdetési kampány kezelőfelületének bemutatását egy kb. egy órás személyes bemutató keretein belül Megbízott irodájában előre egyeztetett időpontban. Az On-line Marketing Start szolgáltatás ezzel lezárul. Amennyiben a Megbízó megrendelte az On-line Markeging kampány havi díjas rendszeres Oldal: 7/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

8 kampánykövetést, akkor a megbízás ideje alatt Megbízott a következő szolgáltatásokat vállalja: heti rendszerességgel, illetve jelentősebb esetén szükség szerűen akár napi rendszerességgel felügyeli az on-line hirdetési kampányt, melynek keretein belül figyeli a hirdetői konkurrenciát, eleget tesz Megrendelő változtatási kéréseinek (pl. napi költekezési limit megváltoztatása, hirdetések megváltoztatása, kattintási költésgek átszervezése, egy vagy több hirdetési szöveg és/vagy kulcsszó szüneteltetése, újraindítása, vagy akár a teljes kampány leállítása, újraindítása, stb.). Megbízott a Megbízó változtatási igényeit munkanapokon 10 és 18 óra között egy munkanapon belül végrehajtja. A Megbízó a változtatási igényeit írásban a nap 24 órájában rendelkezésre álló címre küldi, így azok írásban is megőrzésre kerülnek. Megbízó belátása szerint instrukciókat, megbízást, felhatalmazást adhat Megbízottnak on-line kampányainak kezelésével kapcsolatban (pl. egy adott időtartamban törekedjen a látogatói szám maximalizálására, emelje ki adott akcióit, termékeit, stb.). Megbízott figyelemmel követi az on-line hirdetési kampányt és javaslatokat ad a kampány javítása, optimalizálása érdekében. Megbízott érdekelt Megbízó hirdetési költségkeretének legoptimálisabb kihasználásában, mely az alkalmazott díjazási módszerben is visszatükröződik: havi nettó Ft-ban maximalizálja a jelen szerződésben rögzített feltételek és szolgáltatások ellenértékeként őt megillető szolgáltatásának havi díját, így Megbízott nem a Megbízó hirdetési költségeinek maximalizálásában, hanem a minél költséghatékonyabb hirdetési kampány fenntartásában és a Megbízó elégedettségében érdekelt. A szolgáltatás havi díja tehát az adott havi hirdetési költség 10%-a, de maximum Ft + 25% áfa. Megbízó több weboldalhoz is rendelhet természetesen On-line Marketing Start vagy On-line Marketing szolgáltatást. Az on-line hirdetéseket elsősorban a részletesen követhető és a nap 24 órájában a Megbízó által is bármikor és azonnal szabályozható Google Adwords adja, de Megbízó egyéb on-line hirdetési felületeken történő hirdetések szervezését is vállalja a hirdetés gerincét nyújtó Google Adwords hirdetések kiegészítéseként. Az on-line hirdetési szolgáltatások díja a rövid, szöveges on-line hirdetésekre (25-35 karakteres címsor és két db karakteres sorból álló hirdetések) vonatkozik. Bannerek és egyéb grafikai elemek Megbízott általi elkészítése minden esetben külön árajánlattétel tárgyát képezi, azok díja a szolgáltatások alapdíjába nem tartoznak bele. Az on-line hirdetési kampányok díjazása kattintás alapú, azaz a hirdetési költség az on-line hirdetésekre történő kattintások után fizetendő. A kattintásokkal való visszaélések lehetőségét a hirdetés szolgáltatók pl. Google Adwords, etarget vagy a Startlap hálózatán történő kattintások esetén, stb. szűrik, a visszaélés céljából történt kattintásokért a hirdetési szolgáltató díjat nem számít fel. Az On-line Marketing csomagokba marketing célú ek készítése, kiküldése nem tartozik bele, ezek minden esetben külön árajánlattétel tárgyát képezik. Egyéb Jelen Szerződést a Megbízott a Megbízó számára letölthető formában weboldalán keresztül folyamatosan elérhetővé teszi. Megbízó a Szerződés időtartama alatt Megbízottat bármikor kérheti, hogy jelen Szerződés egy példányát e- Oldal: 8/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

9 mailben, nyomtatható változatban küldje el Megbízónak. A Megbízó a Szolgáltatást kizárólag abban az esetben veheti igénybe, ha a Megbízó a szolgáltatás igénylésekor az erre elkészített mezők bejelölésével kijelenti, hogy elolvasta és teljes terjedelmében elfogadta jelen szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat. Amennyiben Megbízó nem fogadja el maradéktalanul a jelen szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben foglaltakat, úgy a Megbízott szolgáltatásait nem veheti igénybe. Megbízó jelen szerződést és az Általános Szerződési Feltételeket megrendelésével automatikusan elfogadja, így a jelen szerződésben és az Általános Szerződési feltételekben foglaltakat Megbízó aláírása nélkül is elfogadja és betartja. CMIT Internet Kft. Budapest, február 12. Oldal: 9/9 CMIT Internet Kft. - tel: , , web:

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI HOSZTING SZOLGÁLTATÁS ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI 1 A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE Jelen szerződés létrejött egyrészről a Hrenkó Kft. (Székhely: 4461 Nyírtelek, Petőfi Sándor u. 4. adószám: 116959851-2-15,

Részletesebben

MakiMaki.hu. Általános Szerződési Feltételek

MakiMaki.hu. Általános Szerződési Feltételek MakiMaki.hu Általános Szerződési Feltételek A MakiMaki.hu webáruház használatával a látogató kijelenti, hogy elolvasta és elfogadja a MakiMaki.hu használatára és szolgáltatásaira vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Az összes szolgáltatás együttes megrendelése esetén a kedvezményes végösszeg:

Az összes szolgáltatás együttes megrendelése esetén a kedvezményes végösszeg: NETTESZT Informatikai Kft. Számlázási és postai cím: 2013 Pomáz, Deák Ferenc utca 2. Tel.: +36-1-445-0999 Fax: +36-1-445-0998 E-mail:info@netteszt.hu Bankszámlaszám: 10403057-50526565-90851007 Keresőoptimalizálás

Részletesebben

Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu másodlagos: telenor2.irq.hu

Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu másodlagos: telenor2.irq.hu .HU domain regisztráció megrendelőlap (A megrendelőlap csak aláírt és csatolt ISZT tájékoztató oldallal együtt érvényes.) A kért domain információi Domainnév: Névszerverek: elsődleges: telenor1.irq.hu

Részletesebben

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27.

ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. Budapest, 2014. január 27. ÉRJEN EL SEGÍTSÉGÜNKKEL TÖBB, MINT 200.000 POTENCIÁLIS ADÓ 1% FELAJÁNLÓT! MEGJELENÉS AZ ADÓ 1% KERESŐ PORTÁLON KIADVA: 2014. JANUÁR 27. 1. Mi a www.tetalap.hu címen elérhető

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére)

Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ BusinessWeb szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) amely létrejött egyrészről a Cégnév: Cím: Levelezési cím: (u.az. mint a cím: ) Adószám: Szolgáltatási szerződés Szerződésszám: 2010/ szolgáltatási csomagról (üzleti előfizetők részére) Képviseli: Telefonszám:

Részletesebben

PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág

PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág PROFIT HOLDING Hungary Zrt. WEB üzletág SZOLGÁLTATÁSOK és HIVATALOS ÁRLISTÁI 1. WEB szolgáltatások 1.1 Honlap szoftver Internetes honlap működtetésére alkalmas NetID v3.0 rendszerben működő szoftver rendelkezésre

Részletesebben

PAS számlázó szoftver Használati útmutató

PAS számlázó szoftver Használati útmutató PAS számlázó szoftver Használati útmutató 1 Bevezetés 1.1.1 A PAS számlázó szoftver (a továbbiakban számlázó ) a magyar jogszabályoknak megfelelő számla kibocsátására alkalmas, interneten keresztül használható

Részletesebben

Weboldal készítés kérdőív

Weboldal készítés kérdőív Weboldal készítés kérdőív Az alábbi kérdéseket a honlap készítés kezdő fázisában szoktam feltenni az ügyfeleimnek. A kérdőív rendeltetése: - hogy a legmegfelelőbb arculat kialakításához a lehető legtöbbet

Részletesebben

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában

Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Vállalkozói szerződés Internetes tárhely szolgáltatás tárgyában Amely létrejött egyrészről az Ostrozánsky Kreatív Stúdió (1036 Budapest, Árpád fejedelem útja 60/1a; Adószám:79322050-1-41; Nyilvántartási

Részletesebben

Internet marketing, Google hirdetési, analitikai eszközök

Internet marketing, Google hirdetési, analitikai eszközök Internet marketing, Google hirdetési, analitikai eszközök Készítette: Horváth Antal Mimézis Kft. http://www.mimezis.hu A mai napról Varázsszavak Miért is kell és mennyit - fizetnem (tárhely, fejlesztési

Részletesebben

Vállalási szerződés minta

Vállalási szerződés minta Vállalási szerződés minta www.ateoldalad.hu weboldal kivitelezésére. Jelen dokumentum egy szerződésminta, mely kizárólag tájékoztatásra szolgál. Sem ajánlattételnek nem minősül, sem kötelezettséget nem

Részletesebben

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Egyéni internetes oldalrendszer elkészítése, amely létrejött egyrészről a Best Hosting Planet, valamint Megrendelő neve: Telefonszáma: E-mail címe: Címe: Cég / Vállalkozás

Részletesebben

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató

StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató StartÜzlet online számlázó modul Használati Útmutató 1 Tartalomjegyzék Alapvető tudnivalók...3 Használatba vétel előtt megadandó és ellenőrizendő adatok...3 Alanyi adómentes vállalkozás esetén...3 Számla

Részletesebben

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek

Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek Főnix Hosting Általános Szerződési Feltételek 1. A Szolgáltató adatai: Név: Web Art Design Stúdió Számítástechnikai Kereskedelmi és Szolgáltató Betéti Társaság Rövid név: Web Art Design Stúdió BT Székhely:

Részletesebben

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01.

minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. minic studio Melinda Steel Weboldal kivitelezési árajánlat 2013.03.01. Weboldal 1. Előkészítés 1.1. Anyaggyűjtés 1.2. Kutatás 2. Tervezés 3. Kivitelezés 3.1. Drótváz 3.2. Grafikus tervezés 3.3. Programozás

Részletesebben

Utikalauz a keresőmarketing állandóan változó világához

Utikalauz a keresőmarketing állandóan változó világához Utikalauz a keresőmarketing állandóan változó világához Ezeknek a változásoknak hatására fejlesztettük ki megfizethető díjazású Web Jelenlét és Tartalom Optimalizációs szolgáltatásainkat - elégedettségi

Részletesebben

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére

Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Árajánlat weboldal készítésére a Magyar Könyvvizsgálói Kamara Oktatási Központ ügyfelei részére Responsive, dinamikus weboldal Alapcsomag tartalma Reszponzív, dinamikus weboldal Egyedi webdesign 1-5 menüpont

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2013.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) Adószám: 12397202-2-42 Cégjegyzékszám: 01-09-7079 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat 1. A szabályzat célja: Jelen szabályzat célja, hogy a www.kozossegikonditerem.hu weboldal felhasználói által az oldal használata során megadott és a weboldal üzemeltetője

Részletesebben

MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu

MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA. www.szepsegbroker.hu MÉDIAAJÁNLAT SZAKEMBEREK SZÁMÁRA www.szepsegbroker.hu Érvényes: 2010. december 31-ig Dr. Szabó Judit Anna Gyógyszerész Szépség Bróker Mobil: 06 30 985 6602 E-mail: szabo.judit@szepsegbroker.hu A SzépségBróker.hu

Részletesebben

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja

Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja Adatvédelmi és adatkezelési Szabályzat - továbbiakban Szabályzat. 1. A Szabályzat célja A Szabályzat célja, hogy rögzítse a Cofopex Kft. továbbiakban Szolgáltató (székhely: 1022 Budapest, Bimbó út 92.),

Részletesebben

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF

Tárhely Szerződés. Csomagok: Bruttó Havi díj Bruttó féléves díj Bruttó éves díj. Webhoszting Kezdő - 7,064,- HUF Tárhely Szerződés Cégnév: Dynaber Global Kft. Cím: HU-4025 Debrecen, Simonffy utca 4-6. fszt.: 41. Adószám: 24801128-2-09 Cégjegyzékszám: 09-09-025490 Tel: E-mail: webinfo@vizioglobal.hu Valamint Név,

Részletesebben

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál

SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál Média ajánlat SG.hu, a vezető informatika és tudomány portál www.sg.hu A Gmedia online sales house- ról: Az GMedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2008- ban alakult, magyar tulajdonban levő társaság. A

Részletesebben

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS)

SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) SWI KOMMUNIKÁCIÓS KFT. WEBTÁRHELY ÉS DOMAIN SZOLGÁLTATÁSOK IGÉNYBEVÉTELÉNEK ÁLTALÁNOS FELTÉTELEI (ALAPSZERZŐDÉS) Az Általános Szerződési Feltételek aktuális változata hozzáférhető a http://www.swi.hu weblapon,

Részletesebben

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ

TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ TISZTASZOFTVER PROGRAM www.tisztaszoftver.hu ONLINE IGÉNYLÉSI ÚTMUTATÓ Kedves Látogató! Jelen tájékoztatóban összefoglaljuk a Tisztaszoftver Program keretén belül az arra jogosultak számára ingyenesen

Részletesebben

Bemutató anyag. Flash dinamikus weboldal adminisztrációs felület. Flash-Com Számítástechnikai Kft. 2012. Minden jog fenntartva!

Bemutató anyag. Flash dinamikus weboldal adminisztrációs felület. Flash-Com Számítástechnikai Kft. 2012. Minden jog fenntartva! Bemutató anyag Flash dinamikus weboldal adminisztrációs felület Flash-Com Számítástechnikai Kft. 2012. Minden jog fenntartva! Testreszabott weboldalhoz egyéni adminisztrációs felület Mivel minden igény

Részletesebben

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4.

QB-Suli Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Felhasználói útmutató verziószám: 4.0.2.6. 2015. március 4. Készítette: Quadro Byte Zrt. Tartalomjegyzék: 1. Bevezető...3 2. QB-SULI Help...3 3. Regisztráció...3 4. Bejelentkezés...4 4.1. Elfelejtette

Részletesebben

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére

Előfizetői Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére i Szerződés ADSL szolgáltatás igénybevételére 1. A szerződés tárgya, szerződő felek 1.1. A SaSfLy.NeT Fülöp Csaba E.V.. (1221 Budapest, Mária T. u. 25., adószám: 63433089-2-43 továbbiakban ) a jelen szerződés

Részletesebben

Weboldal sablon tájékoztató

Weboldal sablon tájékoztató I N F O 4 B T. 2 0 8 3 S O L Y M Á R, T E R S T Y Á N S Z K Y U. 4 7 / A W E B : W W W. 4 B R A I N Z. H U E - M A I L : I N F O @ 4 B R A I N Z. H U T E L. : + 3 6-2 0-2 1 4-7 2 2 3, F A X : + 3 6-2 6-3

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Tárgy: a weboldalon bemutatott és ott megrendelhető szolgáltatások, illetve a szolgáltatások kombinációival kapott minden csomagajánlatra vonatkozó általános szerződési

Részletesebben

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére

A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A Confhotel- Net Kft. Általános Szerződési Feltételei a Felhasználók részére A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF ) a Confhotel- Net Kft. (1033 Budapest, Flórián tér 1.; a továbbiakban:

Részletesebben

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról

REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról REKLÁM SZERZŐDÉS A www.hetiprogramok.hu Internetes portálon lévő egyedi reklámfelület bérbeadásáról Amely létrejött egyrészről (Cégnév),..(Cím), (Adószám), (Telefon) Képviselő neve: Másrészről Sági Zoltán

Részletesebben

Szerződés hirdetések elektronikus megjelenítésének közvetítéséről

Szerződés hirdetések elektronikus megjelenítésének közvetítéséről Szerződés hirdetések elektronikus megjelenítésének közvetítéséről Amely létrejött egyrészről Megbízott: Megnevezés: HD Agency Kft. Cím: 1082 Budapest, Corvin sétány 1/A 101 Adószám: 23199967-2-13 Cégjegyzékszám:

Részletesebben

Balatonakali Község Önkormányzata

Balatonakali Község Önkormányzata Előzetes ajánlat Balatonakali Község Önkormányzata részére Weboldal fejlesztési szolgáltatás nyújtására Dokumentum verziószáma: 1.0 Ajánlat készült: 2015. január 27. Jelen dokumentum bármely részének felhasználása

Részletesebben

vannet nyereményjáték részvételi feltételei

vannet nyereményjáték részvételi feltételei vannet nyereményjáték részvételi feltételei Kérjük, az INFINITE csomag megrendelése előtt figyelmesen olvassa el a vannet nyereményjáték részvételi feltételeit! A vannet nyereményjáték szervezője az RG

Részletesebben

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat

ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF, Jogi Nyilatkozat ÁSZF Az adásvételi szerződés a www.almachips.hu weboldalon felkínált árut megrendelő vevő és az internetes áruház üzemeltetője a NASI-PACK Kft., 6440 Jánoshalma, Deák Ferenc u. 45.,

Részletesebben

A kutatás időtartama: 2013. március

A kutatás időtartama: 2013. március 1 A kutatás célja a Magyarországon működő, rendszeresen frissített termékkínálattal rendelkező, online kiskereskedelemmel foglalkozó cégek működésének vizsgálata. A kutatás célcsoportjának kiválasztása:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) a Flizor Média Kft.-nek (1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 16-18., adószám: 12886630-2-43) a CegesHonlapAngolul.hu oldalon nyújtott, honlap fordítási szolgáltatás

Részletesebben

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek

Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Általános Szerződési és Felhasználási feltételek Kérjük, amennyiben vásárlója, illetve aktív felhasználója kíván lenni Webáruházunknak, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeinket és

Részletesebben

A Csakfoci.hu, Magyarország vezető online futball magazinja

A Csakfoci.hu, Magyarország vezető online futball magazinja Média ajánlat www.csakfoci.hu A Csakfoci.hu, Magyarország vezető online futball magazinja A Gmedia online sales house- ról: Az Gmedia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft 2008- ban alakult, magyar tulajdonban

Részletesebben

SEO tények és tévhitek

SEO tények és tévhitek SEO tények és tévhitek 1. A linképítés halott (megint ) Ha ezt a kijelentést hallod, valószínű, hogy ezt egy konkurensed állítja, aki nem akarja, hogy leelőzd, vagy egy SEO "szaki", aki "ellinképítette"

Részletesebben

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe

Vajda Éva. Bevezetés a keresőmarketingbe Vajda Éva Bevezetés a keresőmarketingbe Alapfogalmak Fizetett hivatkozások - hirdetés Organikus találatok - ki kell "érdemelni" jó honlappal Organikus vs fizetett hivatkozás Organikus - keresőoptimalizálás

Részletesebben

ÚJDONSÁGOK AZ FLP WEBSHOPBAN

ÚJDONSÁGOK AZ FLP WEBSHOPBAN ÚJDONSÁGOK AZ FLP WEBSHOPBAN Jelszó igénylés E-mail cím változtatás Jelentkezési lap nyomtatás Kosár küldése e-mailben Kosár ajánlása linkkel (FLP360 weboldalra való beillesztés) Meghívó küldése NDP és

Részletesebben

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés

Honlapkészítésre vonatkozó szerződés PcMagic Cím: 8151 Szabadbattyán Iskola utca 1 Telefon: +36 70 / 587-0915 Web: http://pcmagicnet.hu E-mail: info@pcmagicnet.hu Honlapkészítésre vonatkozó szerződés Egyéni internetes oldalrendszer elkészítése,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Webalap Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 6000 Kecskemét, Tövis u. 76. ÁLTALÁNOS SZERZİDÉSI FELTÉTELEK WEBTÁRHELY BÉRBEADÁSRA Hatályos: 2006. november 1-tıl 1 1. A szerzıdés tárgya A Szolgáltató a Felhasználó

Részletesebben

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat

MakiMaki.hu. Adatkezelési nyilatkozat MakiMaki.hu Adatkezelési nyilatkozat 1. Az adatkezelő neve Cégnév: MakiMaki Kft. Adószám: 24707787-2-13 Bankszámlaszám: 10700581-68270966-51100005 (CiB Bank) Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-71297/2013

Részletesebben

Tárhely Bérleti Szerződés

Tárhely Bérleti Szerződés Tárhely Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az Általános szerződési feltételek és a honlapunk nyelvezete magyar. Az eladó/szolgáltató Zlatár PR Kft Székhely: 1097 Budapest, Vaskapu utca 17. Levélcím, telephely: 1097

Részletesebben

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN

FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN FIGYELEMFELKELTŐ HIRDETÉS BANNERES KAMPÁNY TÖBB REKLÁMHÁLÓZATBAN A sikeres kampányok tervezésében az internet a médiamix mára már kihagyhatatlan elemévé vált. A jóváhagyott költésgvetések tervezéséhez

Részletesebben

A jelenlegi és az új szolgáltatás moduljai. Web. Web. Play button. Mobil+app

A jelenlegi és az új szolgáltatás moduljai. Web. Web. Play button. Mobil+app DKT13 1 A jelenlegi és az új szolgáltatás moduljai Web Web Mobil+app Play button Mobil+app Stream gia DKT13 2 A DKT13 szolgáltatás áttekintése Analitika gemiustraffic2 (weboldal + mobil+ applikáció analitika)

Részletesebben

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft.

viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. Felhasználói kézikönyv az elektronikus adatszolgáltatáshoz viadatweb önkormányzati adatbanki rendszer viadat Web 1.54 Készítette: TrendCom Kft. 2010 Tartalomjegyzék Bevezetés... 3 Technikai feltételek

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. AZ ADATKEZELŐ A szolgáltató neve: Piroska Gyula Tréning Kft. A szolgáltató székhelye: 1139 Budapest, Lomb u. 31/B. A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra

Részletesebben

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató

Email Marketing szolgáltatás tájékoztató Email Marketing szolgáltatás tájékoztató RENDESWEB Kft. Érvényes: 2012.03.01-től visszavonásig +3 20 A RENDES (273 337) 1. Minőség Nálunk legmagasabb prioritást vevőink elégedettsége élvez így próbálunk

Részletesebben

Webtárhely létrehozása a WWW.freeweb.hu helyen. Lépések Teendő 1. Böngészőbe beírni: www.freeweb.hu. 2. Jobb oldalon regisztrálni (tárhelyigénylés).

Webtárhely létrehozása a WWW.freeweb.hu helyen. Lépések Teendő 1. Böngészőbe beírni: www.freeweb.hu. 2. Jobb oldalon regisztrálni (tárhelyigénylés). Lépések Teendő 1. Böngészőbe beírni: www.freeweb.hu Kép 2. Jobb oldalon regisztrálni (tárhelyigénylés). 3. 4. Értelemszerűen kitölteni a regisztrációs lapot, és elküldeni. 5. Postafiókomra érkező levélben

Részletesebben

Facebook, mint keresőrendszer Egy nyomós érv megszületése a Bing optimalizálás mellett Clear Online Riport www.clear.hu 1. oldal JOGI FELTÉTELEK FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁS Ez a riport nem üzleti vagy jogi tanácsadás

Részletesebben

ECDL Információ és kommunikáció

ECDL Információ és kommunikáció 1. rész: Információ 7.1 Az internet 7.1.1 Fogalmak és szakkifejezések 7.1.2 Biztonsági megfontolások 7.1.3 Első lépések a webböngésző használatában 7.1.4 A beállítások elévégzése 7.1.1.1 Az internet és

Részletesebben

Felhasználási Feltételek

Felhasználási Feltételek Felhasználási Feltételek A jelen szabályzat tartalmazza a DélUtán Alapítvány (székhelye: 1093 Budapest, Közraktár u. 22. elérhetősége: info@delutan.hu) közvetítő szolgáltató (a továbbiakban: üzemeltető)

Részletesebben

Tervezés. Eszközök. Kritikus Tömeg Webinárium. 1. Kutatás 2. Elemzés 3. Tesztelés. 4. Eszközök kiválasztása 5. Tervezés 6. Végrehajtás 7.

Tervezés. Eszközök. Kritikus Tömeg Webinárium. 1. Kutatás 2. Elemzés 3. Tesztelés. 4. Eszközök kiválasztása 5. Tervezés 6. Végrehajtás 7. Tervezés 1. Kutatás 2. Elemzés 3. Tesztelés 4. Eszközök kiválasztása 5. Tervezés 6. Végrehajtás 7. GOTO 1 :o) Eszközök 4. lépés: Eszközök kiválasztása Amire szükséged lesz... Kétféle eszköz 1) Hosszútávú

Részletesebben

Médiaajánlat www.bioboltbudapesten.hu

Médiaajánlat www.bioboltbudapesten.hu Médiaajánlat A bioboltbudapesten.hu 2012. tavaszán indult információs portál, mely a budapesti bioboltok és bio webáruházak bemutatását célozta meg. A weboldal a bio termékek térhódításának köszönhetően

Részletesebben

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez

A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Általános Szerződési Feltételei a Teherforgalmi Online Behajtási Információs Rendszer (TOBI) igénybevételéhez (hatályos 2012. január 01. napjától) 1. A SZOLGÁLTATÓ

Részletesebben

Pro24 webáruház egyedi előfizetési szerződés

Pro24 webáruház egyedi előfizetési szerződés Pro24 webáruház egyedi előfizetési szerződés amely létrejött a Megrendelő és az alábbi Szolgáltató között: Szolgáltató: Név: Webmasters-Informatika Kft. Székhely: 1072 Budapest, Rákóczi út 8/b. II. em.

Részletesebben

Expressz Import rendszer

Expressz Import rendszer Expressz Import rendszer Útmutató a Címzettek részére TNT Expressz Import rendszer A TNT Expressz Import rendszerével a világ 168 országából egyszerűen szervezheti dokumentumai és áruküldeményei felvételét

Részletesebben

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál

Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál 1. Regisztráció és belépés felhasználói kézikönyv 1. A Közigazgatási Továbbképzési és Vizsgaportál internetes elérhetősége: http://tvp.nki.gov.hu/ Támogatott

Részletesebben

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában-

A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig. -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- A Felsőoktatási Információs Rendszertől az elektronikus felvételiig -olyan szülőknek, akik nem bíznak az elektronikus út megbízhatóságában- Jelentkezés papíron Az ingyenesen beszerezhető felsőoktatási

Részletesebben

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT ADATVÉDELMI NYILATKOZAT 1. A Szabályzat célja A jelen Szabályzat célja, hogy rögzítse a Név: Pákh Tamás egyéni vállalkozó Székhely és levelezési cím: 4090 Polgár, Csokonai utca 43. Telefonszáma: +36 (20)

Részletesebben

epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás)

epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás) epos - Felhasználói leírás (MOBIL egyenleg feltöltés, Web áruházban történő vásárlás) Verzió: 2.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezető... 3 2. epos - MOBIL egyenleg feltöltés... 4 2.1. Az epos MOBIL egyenleg

Részletesebben

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés

1. Szolgáltatásaink. Adatok feltöltése és elemzése. Digitális feltöltés. Analóg korong feltöltés v 1.1 1. Szolgáltatásaink Adatok feltöltése és elemzése A Tacho-X rendszer képes a digitális, valamint analóg tachográfból korongokból származó adatokat beolvasni, és elemezni azokat. Az beolvasott adatokat,

Részletesebben

Szolgáltatási csomagok I-SZERVIZ Kft. érvényes 2008. szeptember 1-től

Szolgáltatási csomagok I-SZERVIZ Kft. érvényes 2008. szeptember 1-től Szolgáltatási csomagok I-SZERVIZ Kft. érvényes 2008. szeptember 1-től HomeWeb csomagok Ha Ön szeretné családjával megosztani fotóit, vagy valamilyen családi eseményt szeretne egyszerű weboldalon megmutatni

Részletesebben

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin

ARTIQ MÉDIAAJÁNLAT 2015. ARTIQ Kulturális Magazin Kulturális Magazin MÉDIAAJÁNLAT 2015. A Magazinról Tisztelt leendő Hirdetőnk, Partnerünk! Az Kulturális Magazin 2014 januárja óta napi rendszerességgel tájékoztatja olvasóit a kulturális élet hazai és

Részletesebben

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010

Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Internet alkamazások Készítette: Methos L. Müller Készült: 2010 Tartalomjegyzék - Tartalomkezelő rendszerek Miért jó a CMS alapú website? CMS rendszerek - Mi szükséges ezen CMS-ekhez? - Információ építészet

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 1. oldal / 6 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK Általános tudnivalók: A Brooklyn Divat Webáruházban (továbbiakban: webáruház), kizárólag a www.brooklyndivat.hu webcímen keresztül lehet vásárolni. Ezen címen

Részletesebben

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év

Ár: 3.735 Ft+Áfa/év. Ár: 7.485 Ft+Áfa/év HOSZT ITYU-125 125MB web tárterület, 125Mb e-mail tárterület, Ár: 3.735 Ft+Áfa/év ITYU-250 250MB web tárterület, 250Mb e-mail tárterület, Ár: 7.485 Ft+Áfa/év ITYU-500 500MB web tárterület, 500Mb e-mail

Részletesebben

Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu

Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu Médiaajánlat 2008 www.itthon.hu ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Magyar Turizmus Zrt. (a továbbiakban MT Zrt.) központi portálja a magyar nyelvű, belföldi piacra szánt www.itthon.hu oldal havonta közel

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A DATACAST RENDSZERHÁZ INTERNETES SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Hatályos: 2014. május 15-től 1. A Szolgáltató 1.1. A Szolgáltató adatai Név: Datacast Rendszerház Kft Székhely és számlázási

Részletesebben

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap

Vajda Éva. Keresőoptimalizált üzleti honlap Vajda Éva Keresőoptimalizált üzleti honlap Hagyományos és keresőmarketing Hagyományos marketing Csoportképzésen alapul Passzív befogadás Magas belépési korlát Konverzió alig mérhető Keresőmarketing Egyéni

Részletesebben

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához

OEFI. Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához OEFI Eljárásrend az iskolai egészségfejlesztési, prevenciós programok ajánlásához 2013 Tartalomjegyzék 1. ELŐZMÉNYEK...2 2. AZ ELJÁRÁSBAN RÉSZTVEVŐ SZERVEZETI EGYSÉGEK, SZEMÉLYEK FELADATAI ÉS JOGKÖREI...2

Részletesebben

Kalumet Számlázó. Termék leírás

Kalumet Számlázó. Termék leírás Kalumet Számlázó Termék leírás Rendszerünk potenciális felhasználói Olyan vállalkozások, akiknél fontos cél, szempont, ügyfeleik kiemelt szintű kiszolgálása. Akik szeretnék, hogy a tevékenységeik, ügyfél

Részletesebben

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat Adatvédelmi nyilatkozat A jelen adatvédelmi nyilatkozat (Nyilatkozat) tartalmazza a Pásztor Tamás (2330 Dunaharaszti, Baktay Ervin u. 1., Adószám: HU60739276) (Üzemeltető) által üzemeltetett, az első pontban

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Az ÁSZF hatályba lépésének napja: 2015. március 2. Az Általános Szolgáltatási Feltételek ( ÁSZF ) tartalmazzák a Fictura Oktató és Szolgáltató Kft. 1 (székhely: 7090, Tamási,

Részletesebben

Kedves Openhouse-os munkatársak!

Kedves Openhouse-os munkatársak! Kedves Openhouse-os munkatársak! Tapasztalataink szerint a tartalom kezelő rendszerek (Content Management Systems CMS) felhasználói gyakran kevéssé ismerik azokat az elveket, amik segíthetik az oldal eredményesebb

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében

TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében TÁJÉKOZTATÓ az OTH Szakrendszeri Információs Rendszerbe (OSZIR) történő regisztráció és belépés menetéről külföldi partner nevében REGISZTRÁCIÓ A regisztrációs felület a bejelentkező ablak jobb alsó sarkában

Részletesebben

VPS Bérleti Szerződés

VPS Bérleti Szerződés VPS Bérleti Szerződés Alábbi, alulírott felek,mint szolgáltató Név: V.I.P. Solutions Kft. Székhely: 7900 Szigetvár, Tulipán utca 19. Adószám: 13286985-2-02 Bankszámlaszám: 10102440-33175300-01003002 Ügyvezető:

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen szerződés tartalmazza azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyek a www.msdseurope.com weboldalon működtetett MSDocS 2.0 alkalmazás használatához szükségesek. Az

Részletesebben

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS

FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit kft. FIR WEBMODUL ALKALMAZÁS DIÁKIGAZOLVÁNY IGÉNYLÉS Felhasználói kézikönyv Dokumentum állapota: Tervezet Verzió: 0.1.0 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 2. Bejelentkezés...

Részletesebben

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez

ÚTMUTATÓ. az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez ÚTMUTATÓ az MTA Akadémiai Adattárba (AAT) való regisztrációhoz és adatkitöltéshez, adatfrissítéshez Amennyiben Ön már rendelkezik az Akadémiai Adattárba szóló regisztrációval, a pályázat benyújtásához

Részletesebben

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat

Jogi és adatvédelmi nyilatkozat Jogi és adatvédelmi nyilatkozat A Szatmári Kft. mint honlap és web áruház (továbbiakban: Adatkezelő) üzemeltetője ezúton kijelenti, és magára kötelezőnek ismeri el, hogy a honlap és a web áruház üzemeltetése

Részletesebben

DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP

DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP ITone Informatika Kft. Tel. : +36 30 866 2478 e-mail: info@itone.hu Adószám: 22691174-2-41 Bankszámlaszám: 11600006-00000000-41452167 DOMAIN NÉV ÁTREGISZTRÁLÓ LAP Az átregisztrálandó domain neve: Az igénylés

Részletesebben

Felhasználói szerződés

Felhasználói szerződés Ön a Könyvelői Praktikum használatával elfogadja a jelen szerződésben foglalt felhasználási feltételeket és az azok megsértéséből eredő jogkövetkezményeket. Könyvelői Praktikum Felhasználói szerződés 1.

Részletesebben

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15.

JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015. FEBRUÁR 12-15. Szolgáltató adatai: Neve: Netex-Magyarország Szolgáltató Kft. Címe: 7932, Mozsgó, Árpád u. 59. Telefonszám: 30/709 5985 E-mail cím: b.krisztian@webkiallitas.hu JELENTKEZÉSI ÍV BABA-MAMA WEBKIÁLLÍTÁS 2015.

Részletesebben

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től)

A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) A Football Mania Online Webshop Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) (hatályos: 2014.02.24.-től) 1. A Webshop szerződés alanyai 1.1 Szolgáltató: A Football Mania Online Webshop (továbbiakban Webshop)

Részletesebben

Hungaropress.hu ÁSZF. Külföldi lapok előfizetése Magyarországról. 1.1. Állandó választékunkban szereplő kiadványok előfizetése

Hungaropress.hu ÁSZF. Külföldi lapok előfizetése Magyarországról. 1.1. Állandó választékunkban szereplő kiadványok előfizetése Hungaropress.hu ÁSZF Külföldi lapok előfizetése Magyarországról 1.1. Állandó választékunkban szereplő kiadványok előfizetése 1.1.1. A Hungaropress által terjesztett lapokra írásban (weboldalunkon keresztül,

Részletesebben

Árajánlat. Nagyvonalú árajánlat a Duna House cégcsoport új honlapjának (dh.hu) elkészítésére. Dubovszki Martin 2011.03.28.

Árajánlat. Nagyvonalú árajánlat a Duna House cégcsoport új honlapjának (dh.hu) elkészítésére. Dubovszki Martin 2011.03.28. Árajánlat Nagyvonalú árajánlat a Duna House cégcsoport új honlapjának (dh.hu) elkészítésére Dubovszki Martin 2011.03.28. Dubovszki Martin, Somogyi István, Széles Katalin, Szép Dávid Szugyiczki Csaba, Varga

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SCHEDULEDETAIL KEZELÉSI ÚTMUTATÓ (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV (DEBRECEN VÁROS KÖZLEKEDÉSE) 1.00 verzió Dátum: 2013.09.05 Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen

TÜV Rheinland InterCert Kft. Ipari szolgáltatások (BS I) üzletág I02 üzleti terület. Ajánlatadás, szerződéskötés az I02 üzleti területen 1. A szabályozás célja Jelen eljárásutasítás a TÜV Rheinland InterCert (TRI) Ipari szolgáltatások üzletág I02 üzleti terület ajánlatadási és szerződéskötési folyamatát, illetve a megkeresések, ajánlatkérések

Részletesebben

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött Az Előfizető neve: INTERNET SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Az Előfizető számlázási címe: Telepítési címe, ha eltér a fentitől Az Előfizető adószáma / Sz.ig. Száma 1 : Az Előfizető bankszámlaszáma:

Részletesebben

Kezdő lépések Outlook Web Access

Kezdő lépések Outlook Web Access Kezdő lépések Outlook Web Access A Central Europe On-Demand Zrt. által, a Telenor Magyarország Zrt. ügyfelei részére nyújtott szolgáltatások rövid kezelési útmutatója Tartalom Bevezetés... 3 Rendszerkövetelmények...

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV SZEGED VÁROS KÖZLEKEDÉSE 1.00 verzió Dátum: 2012.02.29. Tartalom 1. Rendszerigény... 3 2. Bevezető... 3 3. Az alkalmazás indítása... 3 4. Az oldal felépítése... 4 4.1. Főképernyő...

Részletesebben