Röviden a szervezetről:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Röviden a szervezetről:"

Átírás

1 Civil szervezet neve: CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Címe: 1156 Budapest Páskomliget u. 63. X. 40. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1991 Tevékenységi kör: szociális és egészségügy Kapcsolattartó neve: dr. Szakonyi Tiborné képviselő március 3. előtt regisztráltatta magát? nem Idegrendszerünk működésében beálló zavarok közül a legmegdöbbentőbbek és egyben a legtragikusabbak azok, melyek az emberi értelmet, beszédet, személyiséget veszélyeztetik. Ilyen állapotokat okozhatnak koponyasérülések, az agy vérellátásban bekövetkező katasztrófák (pl. vérzések, agyi infartusok), vagy operálható agyi betegségek (pl. daganatok). Az egyes funkciók zavara ellenére az intellektus, a személyiség összességében ép maradhat. Az agy jelentős funkcionális kapacitása lehetőséget ad a sérült értelmi-lelki funkciók (figyelem, észlelés, memória, gondolkodás, beszéd, önértékelés) korrigálására. E zavarok pontos megállapításával és célzott kezelésével egy speciális határterületi szakma, a neuropszichológia foglalkozik. Az agyi sérüléseken átesettek rehabilitációja a jelenlegi kórházi keretek között döntően a mozgásfunkciók javítására korlátozódik. A szellemi képességekben történt változás feltérképezése, esetleges, kezelésre csak kivételesen és legfeljebb a kórházi tartózkodás idején van lehetőség. Az agysérült betegek rehabilitációja csak komplex program keretében képzelhető el, amely valamennyi funkciózavar megszüntetésére illetve kompenzálására törekszik. Az Alapítvány célja Magyarország első klinikai neuropszichológiai intézetének létrehozása, ezen keresztül a kórházból elbocsátott betegek minél teljesebb rehabilitációjának elősegítése. Tevékenységük megtervezésénél figyelembe vették hasonló problémák miatt kezelt egykori betegeik tapasztalatait és tanácsait. Szoros munkakapcsolatot kívánnak kialakítani akut betegellátó és rehabilitációs kórházi osztályokkal. Fontos feladatuknak tekintik részvételüket az oktatásban. Neuropszichológus, logopédus szakemberek kiképzése és a betegek hozzátartozóinak terápiás feladatokhoz történő felkészítése egyaránt része ennek a munkának. Tervezett oktatási tevékenységüket szeretnék beilleszteni a szakképzés mindenkori rendszerébe. Az alapítvány saját vagyonát és a felajánlott adományokat, valamint vállalkozásaiból származó bevételeit egy felnőtt járóbeteg-ellátó neuropszichológiai intézmény, egyben oktatási-módszertani központ, később hálózat létrehozására kívánja fordítani.

2 Civil szervezet neve: Egészségmegőrző Egyesület Címe: 1156 Budapest Száraznád u. 5. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: Tevékenységi kör: szociális és egészségügy, környezetvédelem Kapcsolattartó neve: Benedek Istvánné elnök Az Egészségmegőrző Egyesületet április 4.-én a Fővárosi Bíróság a 9954 sorszám alatt nyilvántartásba vette. Alakuló közgyűlést február 3.-án tartottak. Meghívásuk alapján a közgyűlést Dr. Szabó Miklós, a Nyugdíjasok Országos Elnöke vezette le, ismertetve az alapszabályt. Egyesületük 32 fővel alakult, majd később 42 tagjuk lett. Tagjaik többek között mozgáskorlátozottak, leszázalékoltak, csökkentlátásúak, idős, egyedül élő nyugdíjasok. A közgyűlésen egyhangúan megválasztották a tagok a tisztségviselőket. Non-profit szervezetként működnek, vállalkozást, politikai tevékenységet nem végeznek. A 2003-as évre tagjaik száma 99-re bővült. Tagdíjakból és az Önkormányzat által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatásokból gazdálkodnak. Céljuk az egészségmegőrzés, ennek érdekében hajdúszoboszlói és gyulai gyógyfürdőkben (Hőforrás Üdülő Szövetkezet) orvosi kezelésekkel egybekötött kedvezményes üdüléseket szerveznek 7 és 14 napos turnusokban a Nyugdíjasok Egészségmegőrző Országos Szövetsége (Elnök: Miklósi László, Kiskunfélegyháza 6100 Dózsa György u. 2-4.) által. Ennek az országos szövetségnek ők is tagjai. Az országos szövetségnek köszönhetően azon tagjaik, akiknek 2003-ban nem jutott üdülési csekk és a nyugdíja nem haladta meg a havi forintot, forint kedvezményt kaptak a gyulai üdülés költségeire. Egyesületük tagjainak 90%-a igénybe is vette a gyógyüdüléseket. Az egészséges életmód feltételeit orvosi előadásokkal és bemutatókkal ismertetjük. Kéthetente üléseznek családias légkörben. Minden tagjuk névnapját, Nőnapot, Anyák napját, és más társadalmi ünnepeket is megtartanak, néha-néha élőzenével. Több nyugdíjas klubbal is tartanak kapcsolatot, így az ünnepségek keretében ezen klubok tagjait is meghívják, illetve ők is meghívást kapnak az ő általuk tartott rendezvényekre. Ünnepeiket kis ajándékokkal, üdítőkkel teszik kellemesebbé. Egészségük megőrzésére hosszú sétákat tesznek, fontos számukra a hazai korok és tájak megismerése, valamint a múzeumok és más nevezetességek meglátogatása buszos kirándulás keretében. Nagyon jó a viszonyuk a kerületi Önkormányzattal, a Polgármester Úr és a vezetőség segíti egyesületüket céljaik elérése érdekében. A Polgármester Úr több alkalommal is megtisztelte gyűlésüket jelenlétével, ahol elbeszélgetett a tagokkal. A kerület október hónapban tisztasági napot tartott, melyen ők is részt vettek, de persze nemcsak egy napra fontos a tisztaság egyesületüknek. A társadalmi ünnepeket méltóképpen megünnepelik. Fontosnak tartják, hogy tagjaik tájékoztatva legyenek az őket érintő témákról, ezért az Egészségügyi Minisztériumhoz fordultak kérdéseikkel. A Minisztérium képviseletében Forgó Györgyné főosztályvezető látogatta meg őket, aki igen hasznos témákról adott tájékoztatást, amit köszönettel vettek. Kérik az Önkormányzat Vezetőségét, hogy járuljanak hozzá, hogy a városi televízióban 5-10 perces tornabemutató legyen műsoron, amit a mozgáskorlátozottak és az idős emberek is támogatnának. A jövőben is szeretnének mindent megtenni egészségük érdekében, a mozgáskorlátozott, leszázalékolt, csökkentlátású, idős, egyedül élő emberekért, nyugdíjasokért és minden olyan jó emberért, akik jól érzik magukat az Egészségmegőrző Egyesületben.

3 Civil szervezet neve: Lehetőség a Rászorulóknak Közhasznú Alapítvány Címe: 1158 Budapest Pestújhelyi út 34. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1999 Tevékenységi kör: oktatás, művelődés, tudomány, szociális és egészségügy Kapcsolattartó neve: Podmaniczky Elek A Lehetőség a Rászorulóknak Közhasznú Alapítvány működésének kezdete október 21., a Fővárosi Bíróság 7./Pk.60642/1999/3. számon bejegyezte. Az Alapítvány valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, közösség irányában nyitott, aki a jelen Alapítványhoz csatlakozni kíván, céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármely eszközzel támogatni kívánja, ide értve a személyes társadalmi munkát is. Az Alapítvány működési területe Magyarország, de kiemelten a Budapest XV. kerület, a hátrányos szociális helyzetben lévők megsegítése, a szociális ellehetetlenülés megakadályozása. A Budapest XV. kerületből elszármazott gyermekek állami nevelőotthonokban elhelyezettek és nevelőszülőknél lévők külön segítése, felnőtt koruk elérésekor pályakezdésük elősegítése, sorsuk figyelemmel kísérése, a kerületi Gyámhivatallal közösen. Néhány fontos információ: Az alapítvány pénzforgalmi száma: OTP XV. kerületi fiókja, Bp.XV. Szentmihályi út Adószáma:

4 Civil szervezet neve: Nyitott Gondolkodók Egyesülete Címe: 1155 Budapest Bánkút u (Arany Alkony Idősek Otthona) Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 2000 Tevékenységi kör: művelődés, környezetvédelem, egészségügy, közösségfejlesztés Kapcsolattartó neve: Czibik Tamás titkár A Nyitott Gondolkodók Egyesülete november 27.-én alakult, bírósági bejegyeztetése november 26.-án történt meg. Az egyesület célja olyan szellemi műhely létrehozása, melyben a modern humánus gondolkodás népszerűsítése a feladat. A lakosság körében olyan fórum biztosítása, ahol egyenrangú félként mindenki szabadon és őszintén kifejtheti véleményét minden közérdekű témában. Céljuk továbbá: a polgárok önálló gondolkodásmódjának formálása, fejlesztése; az emberek önpusztító, egészségromboló szokásainak fékezésére, meggátolására irányuló ösztönzés; a környezet védelmére, megóvására, a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésére irányuló ismeretterjesztés, tanácsadás. A társadalom egyre inkább elhidegülő, elidegenedő tendenciájával ellentétben a közösségi kapcsolatok felélesztésére, erősítésére törekednek. Céljaik elérése érdekében sokfajta módszert igyekeznek alkalmazni: szabadidős programok szervezése, ismeretterjesztő előadások rendezése neves és elismert szakemberek közreműködésével különféle témakörben (pl. közbiztonság, népesedés alakulása, a magyarság eredete, stb.) Az otthont adó székhelyükön az Arany Alkony Idősek Otthonában kezdték meg a szelektív hulladékgyűjtés beindítását. Először ismeretterjesztő előadás, majd az ügyben nagy gyakorlatra szert tett Rügyecske Alapítvány munkatársainak segítségével az Otthon lakóinak gondolkodásában környezetbarát szemlélet elfogadtatását tűztük ki célul a személyes találkozók, beszélgetések során. Meggyőződésük, hogy az emberek, ha nehezen is, de meggyőzhetők és gondolkodásuk megváltoztatható a szebb, jobb világ reményében. Igyekeznek a fejekben is rendszert váltani, rádöbbenteni az embereket arra a veszélyre, ami Földünk élővilágát fenyegeti, és felhívni figyelmüket azokra a teendőkre, amelyeket a környezetük védelme érdekében meg kell tenni, ezáltal biztosítva gyermekeik és unokáik számára az élhető, élvezhető, emberi világot. Úgy gondolják, hogy lehet más az élet, ha azt alulról építkezve a részvételi demokrácia szabályai alapján rendezik be. Éppen ezért nagyobb beleszólást szeretnének kapni az őket érintő kérdésekbe, felelősségvállalást a döntéseknél, részvételt a helyi döntéshozatali folyamatokban. Ezúton is szeretnék megragadni az alkalmat, hogy felhívják mindazok figyelmét, akik céljaikkal egyetértenek és azok megvalósítása érdekében segítenének, keressék meg őket. A feladat nagy, minden segítő kézre és fejre szükségük van.

5 Civil szervezet neve: Toronyhír Újpalotai Média Alapítvány Címe: 1157 Budapest Hartyán köz 3. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1991 Tevékenységi kör: művelődés, szabadidő, jogvédelem, környezetvédelem, településfejlesztés, közösségfejlesztés, helyi független civil média Kapcsolattartó neve: Báthory Béláné kuratóriumi elnök Az Újpalotaiak Baráti Köre 1989-ben az Újpalotai Szabadidő Központtal közösen indította útjára, 1991-ben alapítványként függetlenítette. Az újság célja: megteremteni a helyi nyilvánosság feltételeit, felkelteni a helyiek érdeklődését, cselekvési kedvét a helyi közéletben, a mindennapokban, a városfejlesztésben való aktív részvételre. Az újság kezdetben egy-két évig un. kőnyomásként jelent meg havonta, majd a kilencvenes évek elejétől már két színnyomással, 24 oldalon, a kilencvenes évek közepétől színes offsetborítóval, a hírlapterjesztőkön keresztül árusítva. Az első években egyetlen helyi újságként havi 5-6 ezer példányban, a kilencvenes évek második felében még mindig példányban jelent meg. 1992után megjelenő ingyenes Városházi Napló mellett 2001-ig tudta fenntartani magát, elsősorban pályázatok segítségével (1996-ban és 1999-ben az Európai Unió Phare mikroprojekt pályázatai) májusában jelent meg utoljára nyomdai úton, s meg kellett szüntetnie a Zöld klubban fenntartott irodát, telefonvonalat is. Internet helyi terjedésének köszönhetően 2002 szeptemberétől az Interneten keresi a helyi civil független média lehetőségeit, illetve pályázati pénzből évente 2-4 alkalommal ingyenes tematikus kiadványt jelentet meg. Rovataival igyekszik megjeleníteni egy igazi város funkcióit: Főtér, Kávéház, Sétálóutca, Játszótér, Toronyles, és igyekszik a maga erejéből mindent megtenni azért, hogy Újpalota lakható, élő város legyen.

6 Civil szervezet neve: Forrás-Bogács Alapítvány Címe: 1154 Budapest Wesselényi u. 36. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1998 Tevékenységi kör: sport, szabadidő, hobbi, szociális és egészségügy Kapcsolattartó neve: Kiss András kuratóriumi elnök A Fővárosi Bíróság december 10-i keltezéssel vette nyilvántartásba a szervezetet és nyilvánította közhasznú szervezetté. Az alapítvány nevében a FORRÁS Istenre, mint minden élet forrására mutat, a BOGÁCS elnevezés pedig a Bogács községben lévő üdülőre, amely az alapítvány tulajdona. Az alapítvány azzal a céllal került megalapításra, hogy az alapító ISTEN EGYHÁZA gyülekezet (Magyarországon 97 éve, Rákospalotán, jelenlegi helyén 42 éve működik) fiataljai, gyermekei, valamint felekezeti hovatartozástól függetlenül az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő fiatalok, gyermekek számára olyan programokat biztosítson, amelyek elősegítik a keresztyén értékrend, a keresztyén hit és a családnak, mint a társadalom legkisebb egysége fontosságának megismerését, illetve a családi életre való nevelést, továbbá az erkölcsös, a társadalom javát szolgáló életszemlélet kialakítását. A további megfontolása az alapítvány létrehozásának az volt, hogy a fent említett célok eléréséhez elő tudja teremteni a szükséges anyagi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány elsősorban gyermekek és fiatalok számára szabadidős programok, táborok, tréningek szervezésével foglalkozik. Felnőttek és idősek számára is szerveznek szabadidős tevékenységeket, pihenési, üdülési lehetőséget üdülőjükben. Évek óta rendszeresen tartanak általános iskoláskorúak számára gyermekklubot, ahol törekednek a korábban említett célokat átadni, közvetíteni. Természetesen korosztályuknak megfelelően játékos formában, tarkítva az alkalmakat vetélkedőkkel, kézművel foglalkozásokkal.

7 Civil szervezet neve: Hátrányos Helyzetűek Alternatív Műhelye Címe: 1156 Budapest Kontyfa u. 3. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1996 Tevékenységi kör: oktatás, szociális Kapcsolattartó neve: Tánczos Zsuzsa A HÁTHA Műhely Egyesületet 1996-ban hozták létre olyan szociális munkások, akik Budapest XV. kerületben, az újpalotai lakótelepen élő hátrányos helyzetű fiatalok körében végeznek szociális munkát, mely tevékenység a lakótelepi fiatalok társadalmi kirekesztődésének megelőzésére, valamint a munkanélküli fiatalok munkaerő-piaci pozíciójának megerősítésére irányul.

8 Civil szervezet neve: Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Címe: 1157 Budapest Zsókavár u. 2. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1995 Tevékenységi kör: oktatás, szabadidő, szociális, környezetvédelem Kapcsolattartó neve: Nyíri Antalné Az Egyesület 1995-ben alakult, függetlenül a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől. Elsődleges céljuk, hogy a XV. kerületben, azaz Újpalotán, Pestújhelyen és Rákospalotán élő, sokgyermekes, önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családokon segítsenek. Az Alapító Okiratban foglaltakon kívül, minden olyan problémát, amit észlelnek amivel hozzájuk fordulnak gyorsan, hatékonyan és folyamatosan enyhítsék. Egyik fő célkitűzésük, hogy képzettséghez juttassák a szülőket, így segítve a családokat mind anyagi, mind mentális szempontból. Ennek érdekében együttműködnek a Viwal Tanodával, tanfolyamok szervezésében. A mai kör követelményeihez igazodva számítástechnikai ismereteket is oktatnak. Tanfolyamaik folyamatosak és ingyenesek a tagság számára. Az ünnepek alkalmával (Karácsony, Húsvét, Gyermeknap) élelmiszer, játék és egyéb adományokkal teszik ünnepélyesebbé a családok életét. Felkutatják a kedvezményes vásárlási, a családok által megfizethető üdülési lehetőségeket, segítenek kérelmek, beadványok elkészítésében, illetve tájékoztatást adnak az igénybe vehető segélyezési lehetőségekről.

9 Civil szervezet neve: Rákospalotáért Közhasznú Egyesület Címe: 1151 Budapest Károlyi Sándor út 140. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1999 Tevékenységi kör: környezetvédelem, településfejlesztés, közösségfejlesztés Kapcsolattartó neve: Matolcsiné Szimon Ildikó elnök Az Egyesület elsősorban környezetvédelmi, valamint területfejlesztési, szociális és kulturális célokkal alakult decemberében. Bírósági bejegyzés időpontja: május. Az Egyesület felvállalta, hogy eljárnak a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű füstgázmosójának mielőbbi megépítése érdekében, folyamatosan figyelemmel kísérik a megvalósítás folyamatát. Elkészítették a Kertváros minden környezeti szennyeződésére kiterjedő Környezetállapotfeltárását. A Hírmondó című információs tájékoztatót évente 2-4 alkalommal juttatják el a Kertváros 2100 háztartásába. Útjára indították a Kertváros legszebb kertje kert- és portaszépítő versenyt. Szelektív hulladékgyűjtési programjuk részeként irodai papírhulladék-gyűjtést szerveztek, elkészítettek egy komposztálást népszerűsítő kiadványt, Kiskerti komposztálás címmel, melyet Rákospalota és Pestújhely minden háztartásába eljuttattak, példányban, valamint kidolgoznak egy decentralizált komposztálási. programot, melyben már több, mint 70 család vesz részt, akiknek komposztereket bocsátottak rendelkezésére. A Virágosabb iskolát akció keretében örökzöldeket és cserjéket ültettek a Károly Róbert Általános Iskolában. Folyamatosan véleményezik a kerületre vonatkozó Városrendezési és Építési Szabályzatot, valamint az egyes területrészeket érintő Szabályozási Terveket. Kertbarát körükben szakmai tanácsokat adnak a kertépítéshez, -gondozáshoz. Napraforgó családi műhelyükben a legkisebbek ismerkedhetnek meg a természetes anyagokkal, és próbálhatják ki kézügyességüket. Céljaik elérése érdekében egy többcsatornás kapcsolatrendszer kidolgozásán fáradoznak, melynek keretében együttműködnek támogatóikkal, helyi és országos hatáskörű társadalmi szervezetekkel, de mindenek előtt a lakosság segítségére számítanak. Ösztönzik a lakosság összefogását, elősegítik a véleménynyilvánítás lehetőségét.

10 Civil szervezet neve: Magyar Kékkereszt Egyesület Címe: 1151 Budapest Alagi tér 13. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1993 Tevékenységi kör: szociális és egészségügy Kapcsolattartó neve: Némethné Balogh Katalin A Kékkereszt Egyesület tevékenysége több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Az alkoholizmus áldozatainak segítésére, gyógyítására alakult meg. Hazánkban 1993-ban újraalakult, központja Rákospalotán van. Itt helyi csoport is működik, minden pénteken 17 órától van találkozó az Alagi téren. A Kékkereszt tevékenységét a Református Iszákosmentő Misszióval szorosan együttműködve folytatja, felekezeti és egyéb megkülönböztetés nélkül, önkéntes jelentkezés alapján fogadják a rászorulókat és családtagjaikat. Dömösön kórházat működtetnek a gyógyító munkára. Fiatalok körében megelőző, felvilágosító munkát végez, a gyógyult szenvedélybetegeknek utógondozó csoportokat tart fenn.

11 Civil szervezet neve: Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Címe: 1155 Budapest Kolozsvár u. 1. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1991 Tevékenységi kör: oktatás Kapcsolattartó neve: Bártháziné Horváth Julianna Az Alapítvány célja a Kolozsvár utcai Általános Iskola (Kolozsvár Általános Iskola és Összevont Óvoda) anyagi és erkölcsi segítése az oktatás és nevelés minőségének emelése érdekében. Támogatják a pályázatok díjazottait. Elismerik és díjazzák azoknak a személyeknek a munkáját, akik az alapítvány közérdekű céljait szolgáló tevékenységet fejtenek ki. Hozzájárulnak a kirándulások és táborok anyagi költségeinek csökkentéséhez. Az Alapítvány november 27-én, 9.PK 67297/ sorszámon lett bejegyezve.

12 Civil szervezet neve: Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Címe: 1157 Budapest Hartyán köz 3. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1990 Tevékenységi kör: közbiztonság, környezetvédelem, bűnmegelőzés Kapcsolattartó neve: Dr. Tepliczky Miklós Az Egyesület célkitűzései: a közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, a jogsértések megelőzése a bűnalkalmak csökkentése a lakosság biztonságérzetének növelése. Mindezek mellett minden olyan jószándékú kezdeményezésben és karitatív jellegű tevékenységben is részt vesznek, amelyek a kerület érdekét szolgálják. Az Egyesület technikai ellátottsága az elmúlt évek során sokat javult. A kerületi Önkormányzat képviselő-testülete és a vállalkozók támogatásának köszönhetően a polgárőrök saját gépjárműveiken kívül egy LADA gépkocsival is teljesítenek szolgálatot. A járőrök az Önkormányzat és szponzorok támogatásával vásárolt URH rádiókkal tartanak kapcsolatot egymással és a rendőrséggel. A tagság létszáma 1996 óta 30 fő körül mozog. Az Egyesület tagjai a bűncselekmények megelőzése, csökkentése érdekében rendszeres közbiztonsági ellenőrző-figyelő szolgálatot teljesítenek a lakótelepeken és kerület kertvárosi részein. Szolgáltatás Telefonügyeletet adnak a os telefonszámon, ahová üzeneteket, észrevételeket és közérdekű bejelentéseket telefaxon is lehet adni. A bűncselekmények sértettjei részére minden csütörtökön az egyesület székhelyén (1157 Hartyán köz 3.) tól ig ingyenes jogtanácsadást nyújt től a hátrányos helyzetbe kerülők védelme és sérelme orvoslása érdekében közreműködnek. Ügyelet: Kedden: tól ig, Csütörtökön: tól ig. Az érdeklődőket a 1157 Budapest, Hartyán köz 3. sz. alatti Zöld Klubba várják. Az Egyesület bűnmegelőző tevékenysége során egyűttműködik: a XV. Kerületi Rendőrkapitánysággal és a rendőrőrssel, a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal, a XV. kerületi iskolákkal és egyéb kulturális, szociális intézményekkel.

13 Civil szervezet neve: SEGÍTSD AZ ISKOLÁDAT! Közhasznú Egyesület Címe: 1157 Budapest Nyírpalota u. 99. I. 3. Telefonszáma: címe Alakulás éve: 1998 Tevékenységi kör: alapfokú oktatás, támogatás Kapcsolattartó neve: Várhegyi Gábor elnök Az Egyesület évente megrendezésre kerülő nagyszabású vetélkedő-sorozatot szervez és rendez a Budapest, XV. kerület általános iskolái, magyarországi és külföldi magyar nyelvű általános iskolák között. A 12 fordulós verseny minden év szeptemberében kezdődik és a következő év tavaszán, egy döntővel ér véget. A versenyben általános iskolák vesznek részt. A feladatokat a résztvevő iskolák diákjai a nevelő-testület és a család bevonásával végzik el. A 12 forduló alatt a versenyben az iskolák diákjainak 80%-a vesz részt, amely több ezer résztvevőt jelent. A megszerzett ajándékok az iskolákba kerülnek, azok elosztásáról a Diákönkormányzat és az Iskolaszék dönt. A verseny célja: hasznos és izgalmas elfoglaltság hónapokon keresztül kerüljön közelebb egymáshoz diák-tanár- szülő alakuljanak ki új barátságok a diákok döbbenjenek rá, hogy adni, mint kapni a külföldi magyar iskolák kapjanak lehetőséget az anyaországgal történő kapcsolatfelvételre, és játszhassanak, versenyezhessenek magyar diákokkal. Az Egyesület nonprofit. A tagok munkájukat fizetés, tiszteletdíj, honorárium nélkül végzik. Mindent amit kapnak, átadják a iskoláknak és a gyerekeknek. A támogatók a törvényeknek megfelelően adományaik értékének 100%-át leírhatják adóalapjukból, melyhez igazolást nyújtanak.

14 Civil szervezet neve: UJPA Stoma Klub Egyesület Címe: 1041 Budapest Deák Ferenc u. 93. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1998 Tevékenységi kör: szociális és egészségügy Kapcsolattartó neve: Hubikné Klein Margit Az Ujpa Stoma-Klub Egyesület szeptember 3.-án alakult. Az Egyesület elsősorban a Rákospalotai, Újpesti és Dunakeszi,k Fót vonzáskörzetében lő sztomás (bélkivezetéses) betegek és hozzátartozóinak érdekvédelmi és rehabilitációs szervezete. Taglétszáma 37 fő, akiknek több mint a fele Újpest és Rákospalota lakója. A Klub munkáját segíti Dr. Hollósi Antal sebész-főorvos, aki az orvosi előadások szervezésében, illetve stomaterápiás tanácsokkal, vizitekkel bármikor rendelkezésére áll minden tagtársnak. Célok között szerepel az érdekvédelmen kívül ezen emberek közösséggé formálása a havi összejövetelekkel, illetve a rendszeresen szervezett buszkirándulásokkal több lehetőség nyílik a társadalmi beilleszkedésre, szociális rehabilitációra.

15 Civil szervezet neve: Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület Címe: 1157 Budapest Hartyán köz 3. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1984 Tevékenységi kör: oktatás, művelődés, szabadidő, jogvédelem, érdekvédelem Kapcsolattartó neve: Báthory Béla Az újpalotai lakótelepen 1984-ben alakult meg az 1945 utáni időszak első kerületi civil szervezete, az Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület. Alapítói közé tartozik többek között Varsányi Gyula újságíró, Péterfi Ferenc közösségfejlesztő, Gereben Ferenc olvasásszociológus, dr. Bodor Péter jogász, elnöke kezdettől Báthory Béla. Az alakulás évében 54 tagot számlált (ma 45 nyilvántartott tagja van). Célja kezdettől a helyi lakosság számára fórumot, találkozási, vitatkozási és cselekvési lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy minél lakhatóbb legyen az (akkor) 45 ezer lélekszámú panelváros, Újpalota. A rendszerváltásig kemény harcot vívott a véleménynyilvánítás szabadságáért. Az egyesület a rendszerváltás éveiben helyi újságot alapított és indított Toronyhír néven, politikatörténeti szabadegyetemet szervezett, az első helyhatósági választáson jelöltet juttatott be a XV. kerület képviselő-testületébe. Társalgó estjeinek vonzása túllépett a kerület határain: közéleti témákról rendezett vitafórumok, találkozások közéleti személyiségekkel stb. Mindmáig működő és aktív egyesület, az utóbbi években elsősorban kulturális (filmklubok, barangolások vallások és hitek világában stb) és szabadidős (pl. újpalotai bálok, többnapos kirándulások a határon túli magyarlakta területekre stb) programokat szervez.

Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév:

Jelentés. Megnevezés Előző év: Tárgyév: Jelentés A 2011. évi közhasznú tevékenységről Szervezet neve: Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesülete Szervezeti besorolás: közhasznú szervezet Nyilvántartási szám: 1977/2005 Tevékenységi

Részletesebben

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat

Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat Rákospalota, Pestújhely, Újpalota Önkormányzat IFJÚSÁGPOLITIKAI KONCEPCIÓJÁNAK Intézkedési terve (2004-2006) A kerületi gyermek és ifjúsági korosztályok fölmérése 1. A fizikai teljesítőképesség, biológiai

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ. Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet PÁLYÁZATI FELHÍVÁS II. FORDULÓ Kisújszállás Város Önkormányzata által megbízott Közvetítő Szervezet pályázatot hirdet az ÉAOP-2009. 5.1.1/D-09-2f 2011 0006 számú, Kisújszállás városközpont funkcióbővítő

Részletesebben

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása

K I V O N A T. Tárgy: A szociális célú segítő tevékenységet végző szervezetek 2015. évi pályázatainak elbírálása K I V O N A T Békéscsaba Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlésének Szociális és Egészségügyi Bizottsága 2015. június 24. napján tartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből Tárgy: A szociális célú segítő

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Közhasznúsági jelentés Készítette: KÖRNYÉSZ Oktató, Környezeti Nevelő és Hagyományőrző közhasznú Egyesület 2011.03.15. 1 I. Általános kiegészítések 1.Az Egyesület bemutatása elnevezése: KÖRNYÉSZ Oktató,

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények

A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények 13. sz. melléklet A koncepció felülvizsgálatának folyamatában érintett személyek, szervek és intézmények Sorszám A szervezet neve Tevékenysége Önkormányzati szervek 1. Polgármester Részvétel a döntés-előkészítési,

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2009. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2010. május. 17. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE

REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE REGISZTRÁCIÓS LAP FOGADÓ SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG ELTERJESZTÉSE BIHARBAN ALAPINFORMÁCIÓK 1. Szervezet neve: 2. (Rövidítése: ) 3. Szervezet közhasznúsági besorolása: nem közhasznú közhasznú kiemelkedően

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat CIVIL STRATÉGIÁJA. Bevezető

Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat CIVIL STRATÉGIÁJA. Bevezető Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzat CIVIL STRATÉGIÁJA Bevezető 2003. év rendkívül fontos volt a magyarországi civil szervezetek életében: elkészült a Kormányzat Civil Stratégiája és az Országgyűlés

Részletesebben

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete

A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete A Mozgássérültek és Barátaik Miskolc Városi Egyesülete 1989-ben alakult, azzal a céllal, hogy hatékony segítséget nyújtson Miskolcon és vonzáskörzetében

Részletesebben

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület

Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület Nagykanizsai Civil Kerekasztal Egyesület A szervezet célja A Dél-Zalai civil szektor tevékenységének, érdekvédelmének, forrásteremtésének és környezetvédelmi,- karitatív akcióinak koordinálása. Térségfejlesztési

Részletesebben

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30

ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Hátrányos helyzetű fiatalok munkaerő-piaci integrációjában szerzett svájci és magyar tapasztalatok felhasználása egy közös módszertan kidolgozásához c. projekt bemutatása

Részletesebben

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A NAP KLUB ALAPÍTVÁNY SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Budapest, 2005. július 1 1. A Nap Klub Alapítvány munkaszervezete 1.1. A Nap Klub Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) munkaszervezete az elnök,

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt (e támogatás Ft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Fogyatékosügyi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt (e támogatás Ft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs Szegedi csoport

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 18817155-1-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság Regisztrációs szám: 22 Nyíribronyi Ifjúsági Egyesület 4535 Nyíribrony, Dózsa György út 3 (2012. 01. 17.-től jogerősen Nyírségi

Részletesebben

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA

KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA KOSSUTH LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKTARISZNYA ALAPÍTVÁNY MONOR ALAPÍTÓ OKIRAT 2 Ezen alapító okirat azért készült, hogy az 1. pontban megnevezett alapító az 1959. évi IV. törvény, a Polgári Törvénykönyv

Részletesebben

Budapest Fváros XV. kerületi Önkormányzat által 2007. 12. 31-ig nyújtott nem normatív, céljelleg fejlesztési támogatások

Budapest Fváros XV. kerületi Önkormányzat által 2007. 12. 31-ig nyújtott nem normatív, céljelleg fejlesztési támogatások Fváros XV. kerületi Önkormányzat által 2007. 12. 31-ig nyújtott nem normatív, céljelleg fejlesztési támogatások (az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 15/A. alapján) Ft-ban célja 1. háztartások

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület Fejezetek egy közhasznú önsegítő csoport életéből

Lélek-Hang Egyesület Fejezetek egy közhasznú önsegítő csoport életéből Lélek-Hang Egyesület Fejezetek egy közhasznú önsegítő csoport életéből Megalakulás éve: 1996 közhasznú: 1998 A pszichiátriai diagnózissal élő alapító tagok eredetileg angol nyelvtanulás miatt találkoztak

Részletesebben

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S

K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2001 Budapest, 2002. május 2 1. A szervezet alapadatai: Elnevezés: Bejegyzett nevén: Maholnap Magyar Jóléti Alapítvány Ma-holnap

Részletesebben

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103

2008. ÉV. Előző év. 3 Tárgyi eszközök 239 108. 7 Követelések 90 198. 9 Pénzeszközök 3190 2797 ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) 10 ÖSSZESEN 3519 3103 KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2008 Cromo Közhasznú Alapítvány Székhely: 1097 Budapest, Vágóhíd u. 40. Adószám: 18178584-2-43 Közhasznúsági fokozat: kiemelten közhasznú szervezet Közhasznúsági végzés: 7. Pk. 60825/2002/2

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről

Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről Közhasznúsági jelentés a SZÉKESFEHÉRVÁRI OTTHON SEGÍTÜNK ALAPÍTVÁNY 2011. évi működéséről ÁLTALÁNOS RÉSZ Az alapítvány neve: Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány Székhelye: 8000. Székesfehérvár,

Részletesebben

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről

Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET. működéséről Beszámoló A GONDVISELÉS SEGÉLYSZERVEZET működéséről A Segélyszervezettel kapcsolatos fontosabb adatok, információk Székhely 1055 Budapest, Alkotmány u. 12. Jogi forma egyesület Jelleg közhasznú Alakulás

Részletesebben

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere

Tömör István Balatonkenese Város polgármestere POLGÁRŐR EGYESÜLET BALATONKENESE-BALATONAKARATTYA 8174. Balatonkenese, Vörösmarty tér 8. e-mail: balatonkenese.polgarorseg@gmail.com Tel.: 06-30-621-58-71 Iktsz: 36/2013/05 Tömör István Balatonkenese Város

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2012. január 1. 2012. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos"

Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól Kassai-Farkas Ákos Az addiktológiai problémával élők ellátásának jó gyakorlatairól" Kassai-Farkas Ákos" Definíció A közösségi pszichiátriai gondozás és rehabilitáció a ma érvényes betegjogokkal összhangban igyekszik elkerülni

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT NAPLÓJA Tanuló neve: Oktatási azonosító: Születési hely, idő: Anyja születéskori neve: Tanuló neve: Osztálya:.. Mit nevezünk iskolai közösségi szolgálatnak? Az iskolai közösségi szolgálat

Részletesebben

NEA szakmai támogatások (2014)

NEA szakmai támogatások (2014) NEA szakmai támogatások (2014) Budapest, 2013. november www.emet.gov.hu Nemzeti Együttműködési Alap Civil szervezetek szakmai célú támogatása NEA-14 Pályázati célok Közösségi környezet (KK), Társadalmi

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2013. január 1. 2013. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2009.

Közhasznúsági jelentés 2009. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2009. Fordulónap: 2009. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Országos KID Egyesület

Országos KID Egyesület Országos KID Egyesület ÉLETREVALÓ U4 LIFE TPPA/2012/03/30 Debrecen, 2012. szeptember 27. Az első KID-ek 2002-2005 A KID-típusú programok módszertanát az Országos Foglalkoztatási Közalapítvánnyal (OFA)

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés. Andornaktályai Polgárőr Egyesület

Közhasznúsági jelentés. Andornaktályai Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentés 2012 Andornaktályai Polgárőr Egyesület Andornaktályai Polgárőr Egyesület Közhasznúsági jelentése 2012. Fordulónap: 2012. december 31. Beszámolási időszak: 2012.01.01 2012.12.31 Budapest,

Részletesebben

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése. 2009 (2 hónap) Kaposvár 2009.március 10. Kristófné Kiss Emese elnök

A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése. 2009 (2 hónap) Kaposvár 2009.március 10. Kristófné Kiss Emese elnök A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése 2009 (2 hónap) Kaposvár 2009.március 10. Kristófné Kiss Emese elnök A Somogy Megyei Sclerosis Multiplex Egyesület Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007-évről

Közhasznúsági jelentés 2007-évről Magyar Jóga Társaság Egyesület 8200 Veszprém Ady Endre u. 77/D. 4/9. 88-403-558, 30-237-0838 yoga@yoga.hu Közhasznúsági jelentés 2007-évről A számviteli beszámoló Mérleg Eszközök (aktívák) 2007 december

Részletesebben

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9.

Frekvencia Egyesület 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. Adószám: 18997659-1-09 Bejegyző szerv: Hajdú-Bihar Megyei Bíróság Regisztrációs Pk. 60173/2007/4/I., 2007.12.14. szám: 4028, Debrecen, Damjanich u. 23. 2/9. 2008. Fordulónap: 2008. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves.

Generációk. Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Por és hamu. Tervezési környezet. 0-16 éves. 17-32 éves. 33-47 éves. 48-66 éves. Mobilitás az ifjúsági munka módszertani szolgáltatója Generációk 33-47 17-32 0-16 48-66 67-87 Probléma v. erőforrás Mi az az ifjúsági munka? Látjátuk feleim szümtükhel, mik vogymuk: isa, por ës homou vogymuk

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Képviselő-testületének 2008. december 17-i ülésére Tárgy: Önkormányzati alapítványok további működésnek tárgyalása Előterjesztő: Dr. Kelemen Márk polgármester

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság március 24-ei ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testület ülése BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET gag j^v 5W 003, KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT ' ^OTDRU KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Budapest, AMA...: Sport, Ifjúsági,

Részletesebben

Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE. Székhely: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 5. fszt. 6.

Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE. Székhely: 1148 Budapest, Bagolyvár utca 5. fszt. 6. SZKLERÓZIS MULTIPLEXES BETEGEK ORSZÁGOS EGYESÜLETE (SMBOE) KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2004. ÉV ALAPADATOK Név: Szklerózis Multiplexes Betegek Országos Egyesülete Röviden: SMBOE Alapítás: 2001. január 31. Bejegyzés

Részletesebben

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31.

Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. Fehérvár Travel Közhasznú Alapítvány a Rászorulókért Elnöki beszámoló 2011. január 1. 2011. december 31. "Lemondani a feleslegről akkor, amikor másoknak a szükséges hiányzik: nem jótett, hanem kötelesség."

Részletesebben

Életjel Alapítvány 2006. évi

Életjel Alapítvány 2006. évi Életjel Alapítvány 2006. évi közhasznúsági jelentése I. Szervezet alapadatai: Név: Életjel Alapítvány Adószám: 18230745-1-43 Bankszámlaszám: Budapest Bank RT. XVIII.ker. fiók 10103881-55275644-00000004

Részletesebben

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT

KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK EGYESÜLETÉNEK ALAPSZABÁLYÁT Az egyesületekről szóló törvény ( SZK Hivatalos Közlönye, 51/09. sz.) 10. és 12. -a és a Nagycsaládosok Egyesülete Kolibri Közgyűlése 2011. május 9-én megtartott ülésén meghozta a KOLIBRI NAGYCSALÁDOSOK

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. az Országos Polgárőr Szövetség 100x100 biztonság kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram végrehajtásáról. 2013. augusztus 21.

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. az Országos Polgárőr Szövetség 100x100 biztonság kiemelt bűnmegelőzési mintaprogram végrehajtásáról. 2013. augusztus 21. VECSÉS TELEPÜLÉSI POLGÁRŐR EGYESÜLET 2220 Vecsés, Fő út 112. Telefon: 06-30-758-5420 E-mail: info@vtpe.hu Bírósági bejegyzés száma: 4PK.60.187/2001 OPSZ tanúsítvány száma: 01/0053 Adószám: 18692512-1-13

Részletesebben

Szervezet pontos neve: Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány (3KEMA) Szervezet vezetőjének neve: Dr. Dobos László, Kuratórium elnök

Szervezet pontos neve: Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány (3KEMA) Szervezet vezetőjének neve: Dr. Dobos László, Kuratórium elnök Szervezet pontos neve: Harmadik Kor Egyeteme Miskolc Közhasznú Alapítvány (3KEMA) Szervezet vezetőjének neve: Dr. Dobos László, Kuratórium elnök Székhelye: 3519 Miskolc, Kiss József u. 46. Elérhetősége:

Részletesebben

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171

Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának SAJTÓMAPPA. Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 SAJTÓMAPPA Pályázató azonosító: TÁMOP-6.1.2.-11/1-2012-1171 Gyermekkori elhízás megelőzése, elhízott gyermekek életmódváltásának ösztönzése 2013. november 20. MEGHÍVÓ Projektindító sajtóbeszélgetésre Projekt

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER

Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER Budapest Fıváros XV. kerületi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala POLGÁRMESTER 1153 Bp., Bocskai u. 1-3. 1601 Bp. Pf. 46. Tel.: 307-6479 Fax.: 307-7360 polgarmester@bpxv.hu www.bpxv.hu Fogadónap: Minden

Részletesebben

SZAKMAI ANYAG. Barátságház felújítása. FALULÁNC Kulturális és Közérdekű Szövetség 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 61/B.

SZAKMAI ANYAG. Barátságház felújítása. FALULÁNC Kulturális és Közérdekű Szövetség 2423. Daruszentmiklós, Fő utca 61/B. SZAKMAI ANYAG Új Magyarország Vidékfejlesztési Terv keretében a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások

Részletesebben

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs

Pályázó neve. Pályázat célja. Megítélt támogatás (eft) Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi cs 2007. évi Szociális, Gyermek és Családvédelmi Keretre benyújtott pályázatok eredményei: Pályázó neve Pályázat célja Megítélt támogatás (eft) 1. Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete Szeged Városi

Részletesebben

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el:

A cselekvési terv az alábbi dokumentumok felhasználásával készült el: Szarvas Város Ifjúsági Cselekvési Terve 2011-2013. A cselekvési terv célja, hogy az önkormányzat képviselő-testületi határozatban állapítja meg a helyi adottságoknak megfelelően az ifjúsággal kapcsolatos

Részletesebben

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására

Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE KO.: 1388-3/2007. Javaslat az Esélyegyenlőségi Tanács létrehozására Összeállította: Tóth Józsefné vezető főtanácsos, esélyegyenlőségi referens Egyeztetve: Dr.

Részletesebben

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.)

2010. december 31-i KÖZHASZNÚ BESZÁMOLÓ KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE (2010.01.01. - 2010.12.31.) Magyar Mucopolysaccharidózis Társaság (MPS Társaság) 2600 Vác, Jókai u. 5. Adószám: 18250286-1-13 Statisztikai számjel: 18250286-9133-529-01 Jogállása: Közhasznú szervezet Bírósági végzés: Fővárosi Bíróság

Részletesebben

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

SOS-GYERMEKFALU MAGYARORSZÁGI ALAPÍTVÁNYA 2010. ÉVI KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A közhasznúsági jelentés az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa vonatkozó legfontosabb információt tartalmazza, valamint a törvény által előírt kötelező elemeket (költségvetési támogatás felhasználása,

Részletesebben

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA KOLOZSVÁR UTCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA DIÁKÖNKORMÁNYZATÁNAK SZERVEZETI MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1. sz. melléklet A diákönkormányzatának szervezeti és működési Szabályzata Ezen szervezeti és működési Szabályzat a

Részletesebben

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT. - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet Közösségi szolgálat Szt.Benedek Iskolaközpont KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT Mi számít közösségi szolgálatnak? - Minden olyan tevékenység, amellyel a fiatal a saját, helyi közösségének javára tehet - Ha ez a tevékenység

Részletesebben

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez

Témakörök az idegen nyelvi érettségihez Témakörök az idegen nyelvi érettségihez TÉMAKÖR 1. Személyes vonatkozások, család 2. Ember és társadalom Középszint A vizsgázó személye, életrajza, életének fontos állomásai (fordulópontjai) Családi élet,

Részletesebben

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

2. Az R. 6.. (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelete a közművelődésről szóló 45/2004.(XII.3.) Kt. számú rendelet módosításáról Ercsi Város Önkormányzat Képviselő-testülete

Részletesebben

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása

IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása IX. Országos Tranzitfoglalkoztatási Konferencia A hátrányos helyzetűek képzését, foglalkoztatását középpontba állító jó gyakorlatok bemutatása Munkába Lépés egy TÁMOP 5.3.1 projekt pszicho-szociális és

Részletesebben

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 A KÉPVISELŐ-TESTÜLET TANÁCSNOKAI 1 4. számú melléklet Ifjúsági tanácsnok: Integrációs tanácsnok: Környezetvédelmi tanácsnok: Sport tanácsnok: Városüzemeltetési és turisztikai tanácsnok: Koordinációs tanácsnok:

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére

21. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére 21. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. február 23-i rendes ülésére Tárgy: i Polgárőrség Önvédelmi Egyesület beszámolója a 2011. évi tevékenységéről

Részletesebben

Közhasznúsági melléklet 2012

Közhasznúsági melléklet 2012 Adószám: 18104635-1-41 Törvényszék: 01 Fővárosi Törvényszék Bejegyző határozat száma: 11 PK 60781 /2001/2 Nyilvántartási szám: 01/01/8374 Napraforgó Alapítvány a Sérült Gyermekekért 1046 Budapest, Megyeri

Részletesebben

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 0 0 8 év. Vízililiom Egyesület egyéb szervezet megnevezése 1 8 1 1 9 3 2 3 9 4 9 9 5 2 9 1 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek közhasznú egyszerűsített beszámolója 2 8 év egyéb szervezet megnevezése 139.Budapest, Budakalász utca 1. X. 91. címe Keltezés:_Budapest,

Részletesebben

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE

Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány. 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Mancsos Segítőtársaink Terápiás Állatok és Oktatási Alapítvány 2006. évi KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE A Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény vonatkozó jogszabálya kötelezően előírja - közhasznú

Részletesebben

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása

Kiemelkedően Közhasznú Egyesület létrehozása BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERE, Békéscsaba, Szent István tér 7.!kt. SZ.: I57812010. Előadó: Opauszki Z. Mell.: Hiv. sz: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon: (66) 523-SOl Telefax: (66) 523-S04 E-mai!:

Részletesebben

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról

Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Beszámoló a 35/2013. (V.22.) VM rendelet támogatásával megvalósult beruházásról Pályázó neve: Palotási Polgárőr Egyesület Pályázó címe: 3042 Palotás Kossuth út 1. Ügyfél-azonosító: 1004795335 Támogatási

Részletesebben

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA

A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA A Váci Római Katolikus Egyházmegyéhez tartozó, Csömör nagyközségben működő Karitász szervezet ALAPSZABÁLYA Általános rendelkezések 1. A szervezet neve: Csömöri Szent Rita Karitász Közösség 2. A szervezet

Részletesebben

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről

Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.24.) önkormányzati rendelete a közművelődésről Berente Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/1999. (XI. 26) r e n d e l e t e BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZMŰVELŐDÉSI FELADATAIRÓL 1 A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG. és az ORSZÁGOS POLGÁRŐR SZÖVETSÉG. között Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Szám:1068-1/2011/alt. OKF Országos Polgárőr Szövetség Szám: 544-2/2011 OPSZ EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG

Részletesebben

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban

Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Palik Zoltán: Gyakori kérdések a civil szervezetekkel kapcsolatban Mi a civil szervezet? 2011. évi CLXXV. törvény (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről

Részletesebben

1185. számú. Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. végzést:

1185. számú. Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. végzést: Az Egri Törvényszék Pk.60.039/1997/22. szám. Az Egri Törvényszék a Nagy Gábor elnök (3300 Eger, Faiskola út 12/b. 2/6.) kérelmezőnek- a civil szervezetek bírósági nyilvántartásába bevezetett Értelmes Szabadidőért

Részletesebben

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA

A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA A MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET (MKKE) HELYI CSOPORTJAINAK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI MINTA SZABÁLYZATA I. A HELYI CSOPORTOK JOGÁLLÁSA A Magyar Kékkereszt Egyesület tagjai az Egyesület 1-1 településen, földrajzi

Részletesebben

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41

A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 A Nonprofit Információs és Oktató Központ Alapítvány kiemelten közhasznú szervezet Adószám:18063710-1-41 (NIOK Alapítvány 1027 Budapest, Margit krt. 43.-45.) 2003. évi közhasznú jelentése ----------------------------

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására.

ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T. a kerületi civil szerveztek támogatására. BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA ALPOLGÁRMESTER J A V A S L A T a kerületi civil szerveztek támogatására. Készítette: S. Szabó Ferenc Közéleti és nemzetközi főmunkatárs Előterjesztő: Horváth

Részletesebben

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV

BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV BESZÁMOLÓ TEVÉKENYSÉGRŐL 2012. ÉV VitaFutura az életért, a jövőért Közhasznú Alapítvány 1139 Budapest, Teve u. 9/c 3/15. Budapest, 2013. április 24. képviselő www.vitafutura.hu * info@vitafutura.hu * Tel.:

Részletesebben

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7.

Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest, Garay utca 7. 2013. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2014. május 27. Szőke Zsolt elnök 1 1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ A Lélek-Hang Egyesület 2013. évben gazdálkodásáról

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés

Közhasznúsági jelentés Petőfi Közhasznú Polgárőr Szervezet 5741 Kétegyháza, Nagy S. utca.70 18394922-9499-529-04 Közhasznúsági jelentés 2010. év.január.01 2010.év.december.31 Könyvvizsgálattal az adatok nincsenek alátámasztva

Részletesebben

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében

Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Sióagárd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Sióagárd község közbiztonságának javítása, bűnmegelőzési feladatok hatékony ellátása érdekében Bűnmegelőzési koncepciót alkot A bűnmegelőzés a társadalom

Részletesebben

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány

Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1 Közhasznúsági Jelentés A Napfény a Beteg Gyermekekért, a Rászorultakért Közhasznú Alapítvány 1054 Budapest, Honvéd utca 8. I. emelet 2. 2011. évi működéséről Adószám: 18393835141 Közhasznú végzés száma:

Részletesebben

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M)

Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) Civil szervezetek működési célú támogatása 2015 (NEA-15-M) A pályázatok benyújtása az alábbiak szerint lehetséges: Közösségi környezet kollégiuma esetén: 2015. március 16-ig Mobilitás és alkalmazkodás

Részletesebben

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat.../2013.(..) sz. rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Vác Város Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) Magyarország Alaptörvényének XI.

Részletesebben

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV

SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV SZÖVEGES BESZÁMOLÓ 2014. ÉV Alapadataink: Név: Napfényes Élet Alapítvány Cím: 1056 Budapest, Belgrád rkp. 26. Adószám: 18095056-2-41 Nyilvántartási szám: 7466 Képviseletre jogosult: Nagyné Szili Zsuzsanna

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2008. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója és közhasznúsági melléklete 2014 Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet Támogatási program elnevezése: Támogató megnevezése: Fülzúgásban szenvedők támodatása Magánszemélytől kapott támogatás központi költségvetés Támogatás forrása: önkormányzati költségvetés

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2006. év Kunszentmiklós, 2007. április 22. Tartalom I. A Puszta Hangja Egyesület alapadatai II. Számviteli beszámoló IV. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról V. A

Részletesebben

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái.

Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Közösségi és civil együttműködések a hátrányos helyzet leküzdésében. Fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek munkaesély alternatívái. Szalka Anita 2011. November 15. 2011.12.02. 1 A közösségi

Részletesebben

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné

Kistérségi Gondozási Központ Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszód Petőfi utca 6/a. Telefon-fax: +36-28/400-103 E-mail: kozpont@szocgond.aszod.hu Vezető: Varga Jánosné Aszódon 1988 óta működik a Gondozási Központ. Az 1971-ben létrehozott Idősek Napközi Otthona az

Részletesebben

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól

Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Város Önkormányzatának 10/2014.(V.29.) önkormányzati rendelete a közművelődési tevékenység helyi feladatairól Szendrő Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános

Részletesebben

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek

I. Fejezet. Általános rendelkezések. Alapelvek Albertirsa Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 21/1999.(X.29.) rendelete a 16/2004.(IV.30.) és az 5/2009. (III.02.) rendelettel egységes szerkezetbe foglalt szövege az Önkormányzat művelődési

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

Z-Ff.. számú előterjesztés

Z-Ff.. számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere Z-Ff.. számú előterjesztés -- Előterjesztés a Képviselő-testület részére a kőbányai iskolák működését segítő alapítványok támogatásáról

Részletesebben

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év

DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS. 2011. év DAMASZKUSZI ÚT ALAPÍTVÁNY KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2011. év Kelt: Veresegyház, 2012. március 26. 1 TARTALOM 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló 3. Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról

Részletesebben

C O L O N I A A L A P Í T V Á N Y

C O L O N I A A L A P Í T V Á N Y C O L O N I A A L A P Í T V Á N Y 7150 BONYHÁD, SZÉCHENYI TÉR 4. SZ. Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt A L A P Í T Ó O K I R A T A COLONIA Alapítvány módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt

Részletesebben

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM

REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM REGIMENT VETERÁNOK KÖZHASZNÚ EGYESÜLET ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG BUDAPESTI NYUGÁLLOMÁNYÚAK KLUBJA NEMZETBIZTONSÁGI TAGOZAT PROGRAM 2014. január 1. december 31. BUDAPEST Békés, boldog Eredményekben gazdag Új

Részletesebben

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta:

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság február 23-ai ülésén tárgyalta az előterjesztést és az alábbi határozatokat hozta: a BUDAPEST FŐVÁROS X. KERÜLET KŐBÁNYAI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság Elnöke ::io í kőbányai. vk-í-t'ik'f ülése _*xl4hhkd lojto Tárgy: Javaslat ifjúsági

Részletesebben