Röviden a szervezetről:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Röviden a szervezetről:"

Átírás

1 Civil szervezet neve: CORTEX Alapítvány az Agysérültek Rehabilitációjáért Címe: 1156 Budapest Páskomliget u. 63. X. 40. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1991 Tevékenységi kör: szociális és egészségügy Kapcsolattartó neve: dr. Szakonyi Tiborné képviselő március 3. előtt regisztráltatta magát? nem Idegrendszerünk működésében beálló zavarok közül a legmegdöbbentőbbek és egyben a legtragikusabbak azok, melyek az emberi értelmet, beszédet, személyiséget veszélyeztetik. Ilyen állapotokat okozhatnak koponyasérülések, az agy vérellátásban bekövetkező katasztrófák (pl. vérzések, agyi infartusok), vagy operálható agyi betegségek (pl. daganatok). Az egyes funkciók zavara ellenére az intellektus, a személyiség összességében ép maradhat. Az agy jelentős funkcionális kapacitása lehetőséget ad a sérült értelmi-lelki funkciók (figyelem, észlelés, memória, gondolkodás, beszéd, önértékelés) korrigálására. E zavarok pontos megállapításával és célzott kezelésével egy speciális határterületi szakma, a neuropszichológia foglalkozik. Az agyi sérüléseken átesettek rehabilitációja a jelenlegi kórházi keretek között döntően a mozgásfunkciók javítására korlátozódik. A szellemi képességekben történt változás feltérképezése, esetleges, kezelésre csak kivételesen és legfeljebb a kórházi tartózkodás idején van lehetőség. Az agysérült betegek rehabilitációja csak komplex program keretében képzelhető el, amely valamennyi funkciózavar megszüntetésére illetve kompenzálására törekszik. Az Alapítvány célja Magyarország első klinikai neuropszichológiai intézetének létrehozása, ezen keresztül a kórházból elbocsátott betegek minél teljesebb rehabilitációjának elősegítése. Tevékenységük megtervezésénél figyelembe vették hasonló problémák miatt kezelt egykori betegeik tapasztalatait és tanácsait. Szoros munkakapcsolatot kívánnak kialakítani akut betegellátó és rehabilitációs kórházi osztályokkal. Fontos feladatuknak tekintik részvételüket az oktatásban. Neuropszichológus, logopédus szakemberek kiképzése és a betegek hozzátartozóinak terápiás feladatokhoz történő felkészítése egyaránt része ennek a munkának. Tervezett oktatási tevékenységüket szeretnék beilleszteni a szakképzés mindenkori rendszerébe. Az alapítvány saját vagyonát és a felajánlott adományokat, valamint vállalkozásaiból származó bevételeit egy felnőtt járóbeteg-ellátó neuropszichológiai intézmény, egyben oktatási-módszertani központ, később hálózat létrehozására kívánja fordítani.

2 Civil szervezet neve: Egészségmegőrző Egyesület Címe: 1156 Budapest Száraznád u. 5. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: Tevékenységi kör: szociális és egészségügy, környezetvédelem Kapcsolattartó neve: Benedek Istvánné elnök Az Egészségmegőrző Egyesületet április 4.-én a Fővárosi Bíróság a 9954 sorszám alatt nyilvántartásba vette. Alakuló közgyűlést február 3.-án tartottak. Meghívásuk alapján a közgyűlést Dr. Szabó Miklós, a Nyugdíjasok Országos Elnöke vezette le, ismertetve az alapszabályt. Egyesületük 32 fővel alakult, majd később 42 tagjuk lett. Tagjaik többek között mozgáskorlátozottak, leszázalékoltak, csökkentlátásúak, idős, egyedül élő nyugdíjasok. A közgyűlésen egyhangúan megválasztották a tagok a tisztségviselőket. Non-profit szervezetként működnek, vállalkozást, politikai tevékenységet nem végeznek. A 2003-as évre tagjaik száma 99-re bővült. Tagdíjakból és az Önkormányzat által meghirdetett pályázatokon elnyert támogatásokból gazdálkodnak. Céljuk az egészségmegőrzés, ennek érdekében hajdúszoboszlói és gyulai gyógyfürdőkben (Hőforrás Üdülő Szövetkezet) orvosi kezelésekkel egybekötött kedvezményes üdüléseket szerveznek 7 és 14 napos turnusokban a Nyugdíjasok Egészségmegőrző Országos Szövetsége (Elnök: Miklósi László, Kiskunfélegyháza 6100 Dózsa György u. 2-4.) által. Ennek az országos szövetségnek ők is tagjai. Az országos szövetségnek köszönhetően azon tagjaik, akiknek 2003-ban nem jutott üdülési csekk és a nyugdíja nem haladta meg a havi forintot, forint kedvezményt kaptak a gyulai üdülés költségeire. Egyesületük tagjainak 90%-a igénybe is vette a gyógyüdüléseket. Az egészséges életmód feltételeit orvosi előadásokkal és bemutatókkal ismertetjük. Kéthetente üléseznek családias légkörben. Minden tagjuk névnapját, Nőnapot, Anyák napját, és más társadalmi ünnepeket is megtartanak, néha-néha élőzenével. Több nyugdíjas klubbal is tartanak kapcsolatot, így az ünnepségek keretében ezen klubok tagjait is meghívják, illetve ők is meghívást kapnak az ő általuk tartott rendezvényekre. Ünnepeiket kis ajándékokkal, üdítőkkel teszik kellemesebbé. Egészségük megőrzésére hosszú sétákat tesznek, fontos számukra a hazai korok és tájak megismerése, valamint a múzeumok és más nevezetességek meglátogatása buszos kirándulás keretében. Nagyon jó a viszonyuk a kerületi Önkormányzattal, a Polgármester Úr és a vezetőség segíti egyesületüket céljaik elérése érdekében. A Polgármester Úr több alkalommal is megtisztelte gyűlésüket jelenlétével, ahol elbeszélgetett a tagokkal. A kerület október hónapban tisztasági napot tartott, melyen ők is részt vettek, de persze nemcsak egy napra fontos a tisztaság egyesületüknek. A társadalmi ünnepeket méltóképpen megünnepelik. Fontosnak tartják, hogy tagjaik tájékoztatva legyenek az őket érintő témákról, ezért az Egészségügyi Minisztériumhoz fordultak kérdéseikkel. A Minisztérium képviseletében Forgó Györgyné főosztályvezető látogatta meg őket, aki igen hasznos témákról adott tájékoztatást, amit köszönettel vettek. Kérik az Önkormányzat Vezetőségét, hogy járuljanak hozzá, hogy a városi televízióban 5-10 perces tornabemutató legyen műsoron, amit a mozgáskorlátozottak és az idős emberek is támogatnának. A jövőben is szeretnének mindent megtenni egészségük érdekében, a mozgáskorlátozott, leszázalékolt, csökkentlátású, idős, egyedül élő emberekért, nyugdíjasokért és minden olyan jó emberért, akik jól érzik magukat az Egészségmegőrző Egyesületben.

3 Civil szervezet neve: Lehetőség a Rászorulóknak Közhasznú Alapítvány Címe: 1158 Budapest Pestújhelyi út 34. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1999 Tevékenységi kör: oktatás, művelődés, tudomány, szociális és egészségügy Kapcsolattartó neve: Podmaniczky Elek A Lehetőség a Rászorulóknak Közhasznú Alapítvány működésének kezdete október 21., a Fővárosi Bíróság 7./Pk.60642/1999/3. számon bejegyezte. Az Alapítvány valamennyi magyar és külföldi állampolgár, jogi személy, közösség irányában nyitott, aki a jelen Alapítványhoz csatlakozni kíván, céljaival egyetért, azt anyagi vagy bármely eszközzel támogatni kívánja, ide értve a személyes társadalmi munkát is. Az Alapítvány működési területe Magyarország, de kiemelten a Budapest XV. kerület, a hátrányos szociális helyzetben lévők megsegítése, a szociális ellehetetlenülés megakadályozása. A Budapest XV. kerületből elszármazott gyermekek állami nevelőotthonokban elhelyezettek és nevelőszülőknél lévők külön segítése, felnőtt koruk elérésekor pályakezdésük elősegítése, sorsuk figyelemmel kísérése, a kerületi Gyámhivatallal közösen. Néhány fontos információ: Az alapítvány pénzforgalmi száma: OTP XV. kerületi fiókja, Bp.XV. Szentmihályi út Adószáma:

4 Civil szervezet neve: Nyitott Gondolkodók Egyesülete Címe: 1155 Budapest Bánkút u (Arany Alkony Idősek Otthona) Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 2000 Tevékenységi kör: művelődés, környezetvédelem, egészségügy, közösségfejlesztés Kapcsolattartó neve: Czibik Tamás titkár A Nyitott Gondolkodók Egyesülete november 27.-én alakult, bírósági bejegyeztetése november 26.-án történt meg. Az egyesület célja olyan szellemi műhely létrehozása, melyben a modern humánus gondolkodás népszerűsítése a feladat. A lakosság körében olyan fórum biztosítása, ahol egyenrangú félként mindenki szabadon és őszintén kifejtheti véleményét minden közérdekű témában. Céljuk továbbá: a polgárok önálló gondolkodásmódjának formálása, fejlesztése; az emberek önpusztító, egészségromboló szokásainak fékezésére, meggátolására irányuló ösztönzés; a környezet védelmére, megóvására, a szelektív hulladékgyűjtés elterjesztésére irányuló ismeretterjesztés, tanácsadás. A társadalom egyre inkább elhidegülő, elidegenedő tendenciájával ellentétben a közösségi kapcsolatok felélesztésére, erősítésére törekednek. Céljaik elérése érdekében sokfajta módszert igyekeznek alkalmazni: szabadidős programok szervezése, ismeretterjesztő előadások rendezése neves és elismert szakemberek közreműködésével különféle témakörben (pl. közbiztonság, népesedés alakulása, a magyarság eredete, stb.) Az otthont adó székhelyükön az Arany Alkony Idősek Otthonában kezdték meg a szelektív hulladékgyűjtés beindítását. Először ismeretterjesztő előadás, majd az ügyben nagy gyakorlatra szert tett Rügyecske Alapítvány munkatársainak segítségével az Otthon lakóinak gondolkodásában környezetbarát szemlélet elfogadtatását tűztük ki célul a személyes találkozók, beszélgetések során. Meggyőződésük, hogy az emberek, ha nehezen is, de meggyőzhetők és gondolkodásuk megváltoztatható a szebb, jobb világ reményében. Igyekeznek a fejekben is rendszert váltani, rádöbbenteni az embereket arra a veszélyre, ami Földünk élővilágát fenyegeti, és felhívni figyelmüket azokra a teendőkre, amelyeket a környezetük védelme érdekében meg kell tenni, ezáltal biztosítva gyermekeik és unokáik számára az élhető, élvezhető, emberi világot. Úgy gondolják, hogy lehet más az élet, ha azt alulról építkezve a részvételi demokrácia szabályai alapján rendezik be. Éppen ezért nagyobb beleszólást szeretnének kapni az őket érintő kérdésekbe, felelősségvállalást a döntéseknél, részvételt a helyi döntéshozatali folyamatokban. Ezúton is szeretnék megragadni az alkalmat, hogy felhívják mindazok figyelmét, akik céljaikkal egyetértenek és azok megvalósítása érdekében segítenének, keressék meg őket. A feladat nagy, minden segítő kézre és fejre szükségük van.

5 Civil szervezet neve: Toronyhír Újpalotai Média Alapítvány Címe: 1157 Budapest Hartyán köz 3. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1991 Tevékenységi kör: művelődés, szabadidő, jogvédelem, környezetvédelem, településfejlesztés, közösségfejlesztés, helyi független civil média Kapcsolattartó neve: Báthory Béláné kuratóriumi elnök Az Újpalotaiak Baráti Köre 1989-ben az Újpalotai Szabadidő Központtal közösen indította útjára, 1991-ben alapítványként függetlenítette. Az újság célja: megteremteni a helyi nyilvánosság feltételeit, felkelteni a helyiek érdeklődését, cselekvési kedvét a helyi közéletben, a mindennapokban, a városfejlesztésben való aktív részvételre. Az újság kezdetben egy-két évig un. kőnyomásként jelent meg havonta, majd a kilencvenes évek elejétől már két színnyomással, 24 oldalon, a kilencvenes évek közepétől színes offsetborítóval, a hírlapterjesztőkön keresztül árusítva. Az első években egyetlen helyi újságként havi 5-6 ezer példányban, a kilencvenes évek második felében még mindig példányban jelent meg. 1992után megjelenő ingyenes Városházi Napló mellett 2001-ig tudta fenntartani magát, elsősorban pályázatok segítségével (1996-ban és 1999-ben az Európai Unió Phare mikroprojekt pályázatai) májusában jelent meg utoljára nyomdai úton, s meg kellett szüntetnie a Zöld klubban fenntartott irodát, telefonvonalat is. Internet helyi terjedésének köszönhetően 2002 szeptemberétől az Interneten keresi a helyi civil független média lehetőségeit, illetve pályázati pénzből évente 2-4 alkalommal ingyenes tematikus kiadványt jelentet meg. Rovataival igyekszik megjeleníteni egy igazi város funkcióit: Főtér, Kávéház, Sétálóutca, Játszótér, Toronyles, és igyekszik a maga erejéből mindent megtenni azért, hogy Újpalota lakható, élő város legyen.

6 Civil szervezet neve: Forrás-Bogács Alapítvány Címe: 1154 Budapest Wesselényi u. 36. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1998 Tevékenységi kör: sport, szabadidő, hobbi, szociális és egészségügy Kapcsolattartó neve: Kiss András kuratóriumi elnök A Fővárosi Bíróság december 10-i keltezéssel vette nyilvántartásba a szervezetet és nyilvánította közhasznú szervezetté. Az alapítvány nevében a FORRÁS Istenre, mint minden élet forrására mutat, a BOGÁCS elnevezés pedig a Bogács községben lévő üdülőre, amely az alapítvány tulajdona. Az alapítvány azzal a céllal került megalapításra, hogy az alapító ISTEN EGYHÁZA gyülekezet (Magyarországon 97 éve, Rákospalotán, jelenlegi helyén 42 éve működik) fiataljai, gyermekei, valamint felekezeti hovatartozástól függetlenül az Alapítvánnyal kapcsolatba kerülő fiatalok, gyermekek számára olyan programokat biztosítson, amelyek elősegítik a keresztyén értékrend, a keresztyén hit és a családnak, mint a társadalom legkisebb egysége fontosságának megismerését, illetve a családi életre való nevelést, továbbá az erkölcsös, a társadalom javát szolgáló életszemlélet kialakítását. A további megfontolása az alapítvány létrehozásának az volt, hogy a fent említett célok eléréséhez elő tudja teremteni a szükséges anyagi és tárgyi feltételeket. Az alapítvány elsősorban gyermekek és fiatalok számára szabadidős programok, táborok, tréningek szervezésével foglalkozik. Felnőttek és idősek számára is szerveznek szabadidős tevékenységeket, pihenési, üdülési lehetőséget üdülőjükben. Évek óta rendszeresen tartanak általános iskoláskorúak számára gyermekklubot, ahol törekednek a korábban említett célokat átadni, közvetíteni. Természetesen korosztályuknak megfelelően játékos formában, tarkítva az alkalmakat vetélkedőkkel, kézművel foglalkozásokkal.

7 Civil szervezet neve: Hátrányos Helyzetűek Alternatív Műhelye Címe: 1156 Budapest Kontyfa u. 3. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1996 Tevékenységi kör: oktatás, szociális Kapcsolattartó neve: Tánczos Zsuzsa A HÁTHA Műhely Egyesületet 1996-ban hozták létre olyan szociális munkások, akik Budapest XV. kerületben, az újpalotai lakótelepen élő hátrányos helyzetű fiatalok körében végeznek szociális munkát, mely tevékenység a lakótelepi fiatalok társadalmi kirekesztődésének megelőzésére, valamint a munkanélküli fiatalok munkaerő-piaci pozíciójának megerősítésére irányul.

8 Civil szervezet neve: Nagycsaládosok Újpalotai Egyesülete Címe: 1157 Budapest Zsókavár u. 2. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1995 Tevékenységi kör: oktatás, szabadidő, szociális, környezetvédelem Kapcsolattartó neve: Nyíri Antalné Az Egyesület 1995-ben alakult, függetlenül a Nagycsaládosok Országos Egyesületétől. Elsődleges céljuk, hogy a XV. kerületben, azaz Újpalotán, Pestújhelyen és Rákospalotán élő, sokgyermekes, önhibájukon kívül nehéz helyzetbe került családokon segítsenek. Az Alapító Okiratban foglaltakon kívül, minden olyan problémát, amit észlelnek amivel hozzájuk fordulnak gyorsan, hatékonyan és folyamatosan enyhítsék. Egyik fő célkitűzésük, hogy képzettséghez juttassák a szülőket, így segítve a családokat mind anyagi, mind mentális szempontból. Ennek érdekében együttműködnek a Viwal Tanodával, tanfolyamok szervezésében. A mai kör követelményeihez igazodva számítástechnikai ismereteket is oktatnak. Tanfolyamaik folyamatosak és ingyenesek a tagság számára. Az ünnepek alkalmával (Karácsony, Húsvét, Gyermeknap) élelmiszer, játék és egyéb adományokkal teszik ünnepélyesebbé a családok életét. Felkutatják a kedvezményes vásárlási, a családok által megfizethető üdülési lehetőségeket, segítenek kérelmek, beadványok elkészítésében, illetve tájékoztatást adnak az igénybe vehető segélyezési lehetőségekről.

9 Civil szervezet neve: Rákospalotáért Közhasznú Egyesület Címe: 1151 Budapest Károlyi Sándor út 140. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1999 Tevékenységi kör: környezetvédelem, településfejlesztés, közösségfejlesztés Kapcsolattartó neve: Matolcsiné Szimon Ildikó elnök Az Egyesület elsősorban környezetvédelmi, valamint területfejlesztési, szociális és kulturális célokkal alakult decemberében. Bírósági bejegyzés időpontja: május. Az Egyesület felvállalta, hogy eljárnak a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű füstgázmosójának mielőbbi megépítése érdekében, folyamatosan figyelemmel kísérik a megvalósítás folyamatát. Elkészítették a Kertváros minden környezeti szennyeződésére kiterjedő Környezetállapotfeltárását. A Hírmondó című információs tájékoztatót évente 2-4 alkalommal juttatják el a Kertváros 2100 háztartásába. Útjára indították a Kertváros legszebb kertje kert- és portaszépítő versenyt. Szelektív hulladékgyűjtési programjuk részeként irodai papírhulladék-gyűjtést szerveztek, elkészítettek egy komposztálást népszerűsítő kiadványt, Kiskerti komposztálás címmel, melyet Rákospalota és Pestújhely minden háztartásába eljuttattak, példányban, valamint kidolgoznak egy decentralizált komposztálási. programot, melyben már több, mint 70 család vesz részt, akiknek komposztereket bocsátottak rendelkezésére. A Virágosabb iskolát akció keretében örökzöldeket és cserjéket ültettek a Károly Róbert Általános Iskolában. Folyamatosan véleményezik a kerületre vonatkozó Városrendezési és Építési Szabályzatot, valamint az egyes területrészeket érintő Szabályozási Terveket. Kertbarát körükben szakmai tanácsokat adnak a kertépítéshez, -gondozáshoz. Napraforgó családi műhelyükben a legkisebbek ismerkedhetnek meg a természetes anyagokkal, és próbálhatják ki kézügyességüket. Céljaik elérése érdekében egy többcsatornás kapcsolatrendszer kidolgozásán fáradoznak, melynek keretében együttműködnek támogatóikkal, helyi és országos hatáskörű társadalmi szervezetekkel, de mindenek előtt a lakosság segítségére számítanak. Ösztönzik a lakosság összefogását, elősegítik a véleménynyilvánítás lehetőségét.

10 Civil szervezet neve: Magyar Kékkereszt Egyesület Címe: 1151 Budapest Alagi tér 13. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1993 Tevékenységi kör: szociális és egészségügy Kapcsolattartó neve: Némethné Balogh Katalin A Kékkereszt Egyesület tevékenysége több mint egy évszázados múltra tekint vissza. Az alkoholizmus áldozatainak segítésére, gyógyítására alakult meg. Hazánkban 1993-ban újraalakult, központja Rákospalotán van. Itt helyi csoport is működik, minden pénteken 17 órától van találkozó az Alagi téren. A Kékkereszt tevékenységét a Református Iszákosmentő Misszióval szorosan együttműködve folytatja, felekezeti és egyéb megkülönböztetés nélkül, önkéntes jelentkezés alapján fogadják a rászorulókat és családtagjaikat. Dömösön kórházat működtetnek a gyógyító munkára. Fiatalok körében megelőző, felvilágosító munkát végez, a gyógyult szenvedélybetegeknek utógondozó csoportokat tart fenn.

11 Civil szervezet neve: Szülők, Tanítványok a Kolozsvár úti Iskoláért Alapítvány Címe: 1155 Budapest Kolozsvár u. 1. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1991 Tevékenységi kör: oktatás Kapcsolattartó neve: Bártháziné Horváth Julianna Az Alapítvány célja a Kolozsvár utcai Általános Iskola (Kolozsvár Általános Iskola és Összevont Óvoda) anyagi és erkölcsi segítése az oktatás és nevelés minőségének emelése érdekében. Támogatják a pályázatok díjazottait. Elismerik és díjazzák azoknak a személyeknek a munkáját, akik az alapítvány közérdekű céljait szolgáló tevékenységet fejtenek ki. Hozzájárulnak a kirándulások és táborok anyagi költségeinek csökkentéséhez. Az Alapítvány november 27-én, 9.PK 67297/ sorszámon lett bejegyezve.

12 Civil szervezet neve: Palotai Polgárőrség Bűnmegelőzési és Önvédelmi Egyesület Címe: 1157 Budapest Hartyán köz 3. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1990 Tevékenységi kör: közbiztonság, környezetvédelem, bűnmegelőzés Kapcsolattartó neve: Dr. Tepliczky Miklós Az Egyesület célkitűzései: a közösségi és személyi tulajdon fokozott védelme, a jogsértések megelőzése a bűnalkalmak csökkentése a lakosság biztonságérzetének növelése. Mindezek mellett minden olyan jószándékú kezdeményezésben és karitatív jellegű tevékenységben is részt vesznek, amelyek a kerület érdekét szolgálják. Az Egyesület technikai ellátottsága az elmúlt évek során sokat javult. A kerületi Önkormányzat képviselő-testülete és a vállalkozók támogatásának köszönhetően a polgárőrök saját gépjárműveiken kívül egy LADA gépkocsival is teljesítenek szolgálatot. A járőrök az Önkormányzat és szponzorok támogatásával vásárolt URH rádiókkal tartanak kapcsolatot egymással és a rendőrséggel. A tagság létszáma 1996 óta 30 fő körül mozog. Az Egyesület tagjai a bűncselekmények megelőzése, csökkentése érdekében rendszeres közbiztonsági ellenőrző-figyelő szolgálatot teljesítenek a lakótelepeken és kerület kertvárosi részein. Szolgáltatás Telefonügyeletet adnak a os telefonszámon, ahová üzeneteket, észrevételeket és közérdekű bejelentéseket telefaxon is lehet adni. A bűncselekmények sértettjei részére minden csütörtökön az egyesület székhelyén (1157 Hartyán köz 3.) tól ig ingyenes jogtanácsadást nyújt től a hátrányos helyzetbe kerülők védelme és sérelme orvoslása érdekében közreműködnek. Ügyelet: Kedden: tól ig, Csütörtökön: tól ig. Az érdeklődőket a 1157 Budapest, Hartyán köz 3. sz. alatti Zöld Klubba várják. Az Egyesület bűnmegelőző tevékenysége során egyűttműködik: a XV. Kerületi Rendőrkapitánysággal és a rendőrőrssel, a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal, a XV. kerületi iskolákkal és egyéb kulturális, szociális intézményekkel.

13 Civil szervezet neve: SEGÍTSD AZ ISKOLÁDAT! Közhasznú Egyesület Címe: 1157 Budapest Nyírpalota u. 99. I. 3. Telefonszáma: címe Alakulás éve: 1998 Tevékenységi kör: alapfokú oktatás, támogatás Kapcsolattartó neve: Várhegyi Gábor elnök Az Egyesület évente megrendezésre kerülő nagyszabású vetélkedő-sorozatot szervez és rendez a Budapest, XV. kerület általános iskolái, magyarországi és külföldi magyar nyelvű általános iskolák között. A 12 fordulós verseny minden év szeptemberében kezdődik és a következő év tavaszán, egy döntővel ér véget. A versenyben általános iskolák vesznek részt. A feladatokat a résztvevő iskolák diákjai a nevelő-testület és a család bevonásával végzik el. A 12 forduló alatt a versenyben az iskolák diákjainak 80%-a vesz részt, amely több ezer résztvevőt jelent. A megszerzett ajándékok az iskolákba kerülnek, azok elosztásáról a Diákönkormányzat és az Iskolaszék dönt. A verseny célja: hasznos és izgalmas elfoglaltság hónapokon keresztül kerüljön közelebb egymáshoz diák-tanár- szülő alakuljanak ki új barátságok a diákok döbbenjenek rá, hogy adni, mint kapni a külföldi magyar iskolák kapjanak lehetőséget az anyaországgal történő kapcsolatfelvételre, és játszhassanak, versenyezhessenek magyar diákokkal. Az Egyesület nonprofit. A tagok munkájukat fizetés, tiszteletdíj, honorárium nélkül végzik. Mindent amit kapnak, átadják a iskoláknak és a gyerekeknek. A támogatók a törvényeknek megfelelően adományaik értékének 100%-át leírhatják adóalapjukból, melyhez igazolást nyújtanak.

14 Civil szervezet neve: UJPA Stoma Klub Egyesület Címe: 1041 Budapest Deák Ferenc u. 93. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1998 Tevékenységi kör: szociális és egészségügy Kapcsolattartó neve: Hubikné Klein Margit Az Ujpa Stoma-Klub Egyesület szeptember 3.-án alakult. Az Egyesület elsősorban a Rákospalotai, Újpesti és Dunakeszi,k Fót vonzáskörzetében lő sztomás (bélkivezetéses) betegek és hozzátartozóinak érdekvédelmi és rehabilitációs szervezete. Taglétszáma 37 fő, akiknek több mint a fele Újpest és Rákospalota lakója. A Klub munkáját segíti Dr. Hollósi Antal sebész-főorvos, aki az orvosi előadások szervezésében, illetve stomaterápiás tanácsokkal, vizitekkel bármikor rendelkezésére áll minden tagtársnak. Célok között szerepel az érdekvédelmen kívül ezen emberek közösséggé formálása a havi összejövetelekkel, illetve a rendszeresen szervezett buszkirándulásokkal több lehetőség nyílik a társadalmi beilleszkedésre, szociális rehabilitációra.

15 Civil szervezet neve: Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület Címe: 1157 Budapest Hartyán köz 3. Telefonszáma: címe: Alakulás éve: 1984 Tevékenységi kör: oktatás, művelődés, szabadidő, jogvédelem, érdekvédelem Kapcsolattartó neve: Báthory Béla Az újpalotai lakótelepen 1984-ben alakult meg az 1945 utáni időszak első kerületi civil szervezete, az Újpalotaiak Baráti Köre Művelődési és Érdekvédelmi Egyesület. Alapítói közé tartozik többek között Varsányi Gyula újságíró, Péterfi Ferenc közösségfejlesztő, Gereben Ferenc olvasásszociológus, dr. Bodor Péter jogász, elnöke kezdettől Báthory Béla. Az alakulás évében 54 tagot számlált (ma 45 nyilvántartott tagja van). Célja kezdettől a helyi lakosság számára fórumot, találkozási, vitatkozási és cselekvési lehetőséget biztosítani ahhoz, hogy minél lakhatóbb legyen az (akkor) 45 ezer lélekszámú panelváros, Újpalota. A rendszerváltásig kemény harcot vívott a véleménynyilvánítás szabadságáért. Az egyesület a rendszerváltás éveiben helyi újságot alapított és indított Toronyhír néven, politikatörténeti szabadegyetemet szervezett, az első helyhatósági választáson jelöltet juttatott be a XV. kerület képviselő-testületébe. Társalgó estjeinek vonzása túllépett a kerület határain: közéleti témákról rendezett vitafórumok, találkozások közéleti személyiségekkel stb. Mindmáig működő és aktív egyesület, az utóbbi években elsősorban kulturális (filmklubok, barangolások vallások és hitek világában stb) és szabadidős (pl. újpalotai bálok, többnapos kirándulások a határon túli magyarlakta területekre stb) programokat szervez.

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ

CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ CIVIL SZOCIÁLIS-TÁRSADALMI IRÁNYTŰ 2014 Információs füzet a szociális, társadalmi erőforrásokkal rendelkező soproni civil és egyházi szervezetekről, csoportokról. Anonim önsegítő csoportok Betegszervezetek,

Részletesebben

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése

CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése CIVILÉSZ HÁLÓZATI MOZAIK Civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek létrehozása, fejlesztése A Nemzeti Civil Alap Civil Önszerveződés Területi és Szakmai Együttműködés Kollégiuma

Részletesebben

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg.

kapott megyénk, mely 8706 rászoruló életét könnyítette meg. Folytatjuk a munkát összefogással! Az idén ünnepli megalakulásának 30. évfordulóját a Mozgáskorlátozottak Sza bolcs- Szat már-bereg Megyei Egyesülete. Ez alkalomból Balogh Zoltánné az egyesület elnöke

Részletesebben

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK!

Eger Ünnepe 2011. EGRI CIVIL KÖZÖSSÉGEKNEK! 2011. április, Különszám A tartalomból: XVI. EGER ÜNNEPE FELHÍVÁS EGRI CIVIL SZERVEZETEK RÉSZÉRE Idén tizenhatodik alkalommal kerül megrendezésre az egri civilek összefogásával az EGER ÜNNEPE. A három

Részletesebben

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet

2011. május 2-ig 1 263 598 379 forint támogatás elérésében működött közre Egyesületünk, melyet Visszaemlékezés Több mint 30 év eredményesen! Apró kavicsként görögnek emlékeim. Mintha ma lett volna. Arcok, fények, felvillanások, töredékek a közeli és távoli múltból. Már sokan nem élnek, csak emlékeink

Részletesebben

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások

Óbudai Információs Füzetek. Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Óbudai Információs Füzetek Szociális, gyermekjóléti és egészségügyi ellátások, szolgáltatások Tisztelt Olvasó!

Részletesebben

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA

A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS KONCEPCIÓJA 1 A HAJDÚSZOBOSZLÓI KISTÉRSÉGI TÖBBCÉLÚ TÁRSULÁS KÖZBIZTONSÁGI ÉS BŰNMEGELŐZÉSI KONCEPCIÓJA 2 Meg akarjátok előzni a bűntetteket? Tegyétek, hogy a törvények világosak, egyszerűek legyenek, és hogy a nemzet

Részletesebben

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ

LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ LELKIERŐ FIATALON A FIATALOKÉRT EGYESÜLET 2007. ÉVI BESZÁMOLÓ A szervezet bemutatása Az utóbbi évek gazdasági és társadalmi átalakulása súlyos lelki terheket rótt az egyénekre és a családokra. Az anyagi

Részletesebben

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata

Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata Mór Város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálata 2014. június TARTALOMJEGYZÉK 1 Bevezetés 3 2 A felülvizsgálat indoka 4 3 Felülvizsgálat menete 5 4 Helyzetelemzés 5 4.1 Demográfiai mutatók

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE CSALÁDSEGÍTŐ KÖZPONT 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032

Részletesebben

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére

Előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2013. március 28-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ munkájáról Előkészítette: Kádasné Öreg Julianna igazgató Békés Városi Szociális Szolgáltató Központ Véleményező Oktatási, Kulturális és Sport

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA

KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA KESZTHELY VÁROS ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAMJA 2 I. BEVEZETŐ A társadalmi egyenlőtlenségek megszüntetése Magyarország számára is alapvető jelentőségű. A demográfiai változások, a foglalkoztatás növelése, a

Részletesebben

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április

Átfogó értékelés. Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről. Budapest, 2013. április Átfogó értékelés Budapest IV. kerület Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenységéről Budapest, 2013. április 1 Bevezetés 3 1. Demográfiai mutatók 4 2. Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s

E l ő t e r j e s z t é s EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE Szám: EPL/6/5/2015. E l ő t e r j e s z t é s Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 27-i ülésére Tárgy: Beszámoló a Családsegítő és Gyermekjóléti

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról. 10. NAPIREND Ügyiratszám:4/2595-2/2007. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2007. november 23-i ülésére. Tárgy: Előterjesztő: Tájékoztató a Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézet munkájáról.

Részletesebben

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei

Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója. Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei Félúton Alapítvány 2011. évi Közhasznúsági jelentése, szakmai és pénzügyi beszámolója Félúton Alapítvány a 2011. évi fő (alap) tevékenységei I. Félút Centrum - Szenvedélybetegek ellátása (Nagy Gabriella

Részletesebben

e-mail címe A képviselő neve

e-mail címe A képviselő neve Címe: levelezési címe: Honlapja neve titulusa a szervezetbe n címe telefonszáma 1 Barbaricum Irodalmi és Művészeti 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. 5300. Karcag, Dózsa György. u. 29. Kocsis Csaba egyesületi

Részletesebben

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány

DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés. A diák és családtámogatás intézményei. Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány DOBBANTÓ PROGRAM Diáktámogató füzetek 4. Továbblendülés A diák és családtámogatás intézményei Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 2010. A Dobbantó program az FSZK szakmai vezetésével

Részletesebben

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2

Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Z a l a k a r o s K i s t é r s é g T ö b b c é l ú T á r s u l á s S z o c i á l i s A l a p e l l á t ó K ö z p o n t 8749 Zalakaros Zrínyi u 2 Tel.: 93/340-737 Ikt. Sz: 25-8 / 2011 Tárgy: Beszámoló

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére PÁPA VÁROS POLGÁRMESTERE 180. 8500 PÁPA, Fő u. 5. Tel: 89/324-585 Fax: 89/515-083 E-mail: polgarmester@papa.hu E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselőtestület 2013. december 31-i ülésére Tárgy: Pápa Város

Részletesebben

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS

ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS XIX. évfolyam 8. szám Napló Városházi Rákospalota, Pestújhely és Újpalota polgárainak lapja ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁS NEGYVEN ÚJ BÖLCSŐDEI FÉRŐHELY Egy esemény, amelynek felhőtlenül örülhetett minden érintett:

Részletesebben

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014.

Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ. Éves BESZÁMOLÓ 2014. Budapest Főváros XVII. kerület Rákosmente Önkormányzata Rákoskeresztúri Családsegítő Központ 1173 Budapest, Újlak u. 106. email: csskbp17@ enternet.hu 25-71-624, 25-85-181 (fax) web: www.cssk17.hu Éves

Részletesebben

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye. 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi. Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye www.ujpestszi.hu 1042. Budapest, Deák Ferenc u. 93. Tel: 231-6010, 231-0000 Fax: 390-4370 E-mail: titkarsag@ujpestszi.hu SZAKMAI PROGRAM Jóváhagyta Budapest

Részletesebben

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26.

MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. MindenGyerek Konferencia Budapest, 2005 január 24-26. ELTE Szociális Munka és Szociálpolitika Tanszék Hilscher Rezsô Szociálpolitikai Egyesület Gyerekparadicsom Alapítvány MindenGyerek Konferencia 2005

Részletesebben

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára

A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS. Gyakorlati ismeretek tára Használd a könyvjelzõt! FOGYATÉKOSSÁGTUDOMÁNYI TANULMÁNYOK XIV. DISABILITY STUDIES FT DS A TÁMOGATOTT FOGLALKOZTATÁSI SZOLGÁLTATÁS Gyakorlati ismeretek tára Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv

Részletesebben

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE

TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE TÖRÖKSZENTMIKLÓS RENDŐRKAPITÁNYSÁG VEZETŐJE 5201 Törökszentmiklós Kossuth út 143 Postafiók 28. Tel. T. Fax: 06-56/590-110 E-mail: www. ugyelet. torokszentmiklosrk@jasz. police.hu Szám: 16070/ 453-3/2014.

Részletesebben

Az önkéntesség bibliográfiája

Az önkéntesség bibliográfiája Az önkéntesség bibliográfiája Magyar nyelvű tanulmányok, kutatások: Czike Klára: Önkéntesség számokban, 2002 Czike Klára-Kuti Éva: Önkéntesség, jótékonyság, társadalmi integráció 2006 Czike Klára-Kuti

Részletesebben

Kaposvár Megyei Jogú Város Önkormányzatának CIVIL KONCEPCIÓJA 2009 1 Tartalomjegyzék 2 I. Praeambulum.3 II. Fogalom-meghatározások, a Civil Koncepció hatálya.5 II.1. Fogalom-meghatározások.5 II.2. A Civil

Részletesebben