ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ELEMZÉS KESELYŐSI ÚT 120. ALATTI TELEP NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST JÚLIUS 31. VERZIÓ 1.0

2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA ) A SÚLYOS BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŐZÉSEK ) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET ) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ) ÜZEMVEZETÉS ) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE ) VÉDELMI TERVEZÉS ) BELSİ AUDIT ÉS VEZETİSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS ) A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ) AZ IPARI KÖRNYEZET ) A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A) A lakott terület jellemzése B) A lakosság által leginkább látogatott létesítmények C) Különleges értékek, nevezetességek D) Érintett közmővek E) Az ipari üzem környezetében mőködı szervezetek ) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELEMBE VETT TÉNYEZİK ) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELMEN KÍVÜL HAGYOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ) MÁS ÜZEMELTETİK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE ) A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK A) Meteorológiai jellemzık B) Geológiai és hidrológiai jellemzık ) A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A) A veszélyes üzem rendeltetése B) Fıbb tevékenységek bemutatása C) A dolgozók létszáma, a munkaidı D) Általános megállapítások ) HELYSZÍNRAJZ ) A VESZÉLYES ANYAGOK ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM AZONOSÍTÁSA ) A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFOMÁCIÓK A) A technológiai folyamatok B) A kémiai reakciók, a fizikai vagy a biológiai folyamatok C) A technológiai védelmi és jelzı rendszereinek leírása D) A normál üzemeltetéstıl eltérı mőveletek E) A veszélyes anyagok idıszakos tárolása F) Kármentı területe, térfogata G) A tárolással kapcsolatos mőveletek H) Egyéb kiegészítı információk ) A VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA A TELEPHELYEN BELÜL VESZÉLYTELENÍTİ ÉS MENTESÍTİ ANYAGOK BEMUTATÁSA ) INFRASTRUKTÚRA A) KÜLSİ ELEKTROMOS ÉS MÁS ENERGIAFORRÁSOK B) KÜLSİ VÍZELLÁTÁS C) FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD ANYAGOKKAL TÖRTÉNİ ELLÁTÁS AliscaBE K120Nyilvános 1

4 4.D) BELSİ ENERGIATERMELÉS E) BELSİ ELEKTROMOS HÁLÓZAT F) TARTALÉK ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS G) TŐZOLTÓVÍZ HÁLÓZAT H) A MELEGVÍZ ÉS MÁS FOLYADÉK HÁLÓZATOK I.) A HÍRADÓ RENDSZEREK J) SŐRÍTETT LEVEGİ ELLÁTÓ RENDSZEREK K) MUNKAVÉDELEM L) FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS M) VEZETÉSI PONTOK ÉS A KIMENEKÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYE N) ELSİSEGÉLYNYÚJTÓ ÉS MENTİ SZERVEZETEK O) A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT P) KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT Q) AZ ÜZEMI MŐSZAKI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT R) A KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEZET S) JAVÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ TEVÉKENYSÉG T)A LABORATÓRIUMI HÁLÓZAT U) A SZENNYVÍZ HÁLÓZATOK V) AZ ÜZEMI MONITORING HÁLÓZATOK W) A TŐZJELZİ ÉS ROBBANÁSI TÖMÉNYSÉGET ÉRZÉKELİ RENDSZEREK X) A BELÉPTETİ RENDSZER ÉS AZ IDEGEN BEHATOLÁS ELLENI VÉDELEM ) A LEGSÚLYOSABB BALESETI LEHETİSÉGEK BEMUTATÁSA ) A VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE ) A SÚLYOS BALESET LEHETİSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA ) KÖVETKEZMÉNY ANALIZIS ) Forgatókönyv-1: Raktártőz, hısugárzás, raktár ) Forgatókönyv-3: mérgezı folyékony anyag kiszabadulása, alatti raktár ) Forgatókönyv-3: Raktártőz, mérgezı égéstermék, alatti raktár ) A dominóhatások lehetıségének bemutatása ) A LEHETSÉGES CSÚCSESEMÉNYEK FREKVENCIÁINAK MEGHATÁROZÁSA ) Forgatókönyv-1: Raktártőz, hısugárzás, raktár ) Forgatókönyv-2: mérgezı folyékony anyag kiszabadulása, alatti raktár ) Forgatókönyv-3: Raktártőz, mérgezı égéstermék, alatti raktár KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA Egyéni kockázat ) Forgatókönyv-1: Raktártőz, hısugárzás, raktár ) Forgatókönyv-2: mérgezı folyékony anyag kiszabadulása, alatti raktár ) Forgatókönyv-3: Raktártőz, mérgezı égéstermék, alatti raktár ) Összesített egyéni kockázat ) A raktárterhelés optimalizálása ) Társadalmi kockázat ) A besorolási övezetek meghatározása A HSE módszer ismertetése A Probitos módszer ismertetése Javaslat a besorolási övezetek meghatározására a két módszer alapján ) ESZKÖZ RENDSZER ) A VESZÉLYHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ) A VEZETİÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE ) AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE ) A VÉSZHELYZETI RIASZTÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI ) TÁVÉRZÉKELİ RENDSZER ) A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A DÖNTÉSEK ELİKÉSZÍTÉSÉT SEGÍTİ INFORMATIKAI RENDSZEREK ) A RIASZTÁST, VÉDEKEZÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉT VÉGZİ VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK ESZKÖZEI ) A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSİ ÉS KÜLSİ ERİK, ESZKÖZÖK AliscaBE K120Nyilvános 2

5 ÁBRAJEGYZÉK 1. ÁBRA: BÉLA TÉR LÉGIFELVÉTELEN ÁBRA: RAKTÁR, KESELYŐSI ÚT ÁBRA: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT MEGKÖZELÍTHETİSÉGE ÁBRA: RAKTÁR, KESELYŐSI ÚT ÁBRA: A KESELYŐSI ÚT 120 ALATT TALÁLHATÓ RAKTÁR HOMLOKZATA ÁBRA: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KESELYŐSI ÚT 120 ALATTI TELEPHELYÉNEK ALAPRAJZA ÁBRA: TŐZCSAP HELYE, KESELYŐSI ÚT ÁBRA: A NYÍLTTÉRI HİSUGÁRZÁS ÉRTÉKE XILOL ESETÉN, KESELYŐSI ÚT 120 ALATTI RAKTÁR ÁBRA: A NO 2 FELHİ KONTÚRJA 57 PPM ÉRTÉKNÉL (FK-5) ÁBRA: A RAKTÁR TÜZEK OKAI ÁBRA: KESELYŐSI ÚT 120 ALATTI RAKTÁR, HCL, HBR, HF, NO 2 ÉS SO 2 OKOZTA ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATA ÁBRA: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KF, KESELYŐSI ÚT 120T ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZATI GÖRBÉI ÁBRA: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZATI GÖRBÉI A KÖRNYEZET TÉRKÉPÉN ÁBRA: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT. ÖSSZESÍTETT TÁRSADALMI KOCKÁZATA ÁBRA: VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK AZ HSE MÓDSZER ALAPJÁN ÁBRA: TŐZCSAP, KESELYŐSI ÚT 120: TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. TÁBLÁZAT: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT. DOLGOZÓI TÁBLÁZAT: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT. ALAPADATAI TÁBLÁZAT: KIEMELT LÉTESÍTMÉNYEK TÁBLÁZAT: ALISCA AGRAÁRHÁZ KFT, KESELYŐSI ÚT 120 ESETÉBEN ALKALMAZOTT POPULÁCIÓS MÁTRIX TÁBLÁZAT: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT JELLEMZİ ADATAI TÁBLÁZAT: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT. LÉTSZÁMA TÁBLÁZAT: VESZÉLYES ANYAGLELTÁR TÁBLÁZAT: NEVESÍTETT VESZÉLYES ANYAG A 219/2011. (X. 20.) KORM. RENDELET 1. MELLÉKLET 1. TÁBLÁZAT ALAPJÁN TÁBLÁZAT: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT. KESELYŐSI ÚT 120 BESOROLÁSA A VESZÉLYESSÉG ALAPJÁN TÁBLÁZAT: AZ ÉGHETİ VESZÉLYES ANYAGOK TULAJDONSÁGAI, KESELYŐSI ÚT 120 ALATTI RAKTÁR TÁBLÁZAT: GİZNYOMÁS ÉS MÉRGEZÉSI ÉRTÉKEK, KESELYŐSI ÚT 120 ALATTI RAKTÁR TÁBLÁZAT: A FELSZÍNI ÉRDESSÉG ÉRTÉKEI (FK-5) TÁBLÁZAT: A HCL SLOT ÉS SLOD ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN, FK TÁBLÁZAT: A SLOT ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, HCL, FK TÁBLÁZAT: A SLOD ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, HCL, FK TÁBLÁZAT: AZ NO 2 SLOT ÉS SLOD ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN (FK-5) TÁBLÁZAT: A SLOT ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, NO 2 (FK-5) TÁBLÁZAT: A SLOD ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, NO 2 (FK-5) TÁBLÁZAT: AZ SO 2 SLOT ÉS SLOD ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN (FK-5) TÁBLÁZAT: A SLOT ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, SO 2 (FK-5) TÁBLÁZAT: A SLOD ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, SO 2 (FK-5) TÁBLÁZAT: FREKVENCIÁK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA TÁBLÁZAT: AZ EGYES TŐZFELÜLET NAGYSÁGOK, VALÓSZÍNŐSÉGE ÉS A FREKVENCIÁK MEGOSZLÁSA A TŐZFELÜLET NAGYSÁGOK SZERINT, KESELYŐSI ÚT 120 ÚT ALATTI RAKTÁR TÁBLÁZAT: AZ ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZAT VESZÉLYES ESEMÉNY SORAI TÁBLÁZAT: A RAKTÁRTERHELÉS OPTIMALIZÁLÁSA TÁBLÁZAT: VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK AZ HSE MÓDSZER ALAPJÁN TÁBLÁZAT: VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK A PROBIT MÓDSZER ALAPJÁN TÁBLÁZAT: A VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK MEGHATÁROZÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA AliscaBE K120Nyilvános 3

6 MELLÉKLETEK 1. Melléklet: Következmény analízis 2. Melléklet: Alkalmazott módszerek és technikák 3. Melléklet: Belsı Védelmi Terv AliscaBE K120Nyilvános 4

7 1) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA 1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŐZÉSEK Az Alisca Agrárház Kft vezetısége elkötelezett híve, hogy a megfelelı vezetés, emberek és rendszerek alkalmazásával tudatos, fegyelmezett munkamorál kialakításával minden sérülés és baleset elkerülhetı legyen. Alapvetı szempont a megelızés minden lehetséges eszközzel. Ezen célok eléréséhez az Alisca Agrárház Kft. következıkre fekteti a hangsúlyt: elsıdleges cél a súlyos balesetek megelızése; alapvetı fontosságú szempontként kezeli a súlyos balesetek megelızésével kapcsolatos kérdéseket; minden olyan gyakorlat bevezetését támogatja, amely elısegíti a kockázati szint csökkentését; betartja és betartatja a jogszabályokban elıírtakat, és a vállalt önkéntes normákat; az oktatások színvonalának emelésével biztosítja, hogy a munkatársak ne rutinból végezzék munkájukat, ismerjék és vállalják a biztonság növelésével kapcsolatos kötelezettségeket; a munkatársak a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel érdemben foglalkozzanak, figyeljenek oda a felmerülı biztonsággal kapcsolatos problémákra; a bekövetkezett baleseteket és a majdnem baleseteket kivizsgálja, feltárja ezek okait, ezekrıl jelentést készít. Ezen célkitőzések megvalósítása érdekében a társaság menedzsmentje: Olyan rendszert alakít ki, amellyel ellenırizhetı a biztonság növelésére irányuló tevékenység. Az irányítási célok egyértelmő meghatározásában a vezetık személyes példát mutatnak. A munkatársakat szakmai rátermettségük, elhivatottságuk alapján gondosan választják meg, felkészítik, oktatják, ellenırzik és rendszeresen értékelik a biztonsággal kapcsolatos tevékenységüket. A menedzsment rendszeresen értékeli a biztonsággal kapcsolatos felkészültséget mindazoknál is, akik a menedzsment nevében tevékenykednek, legyenek azok raktárbérlık, beszállítók, alvállalkozók. A vonatkozó törvények, rendeletek, biztonsági szabályzatok, a mőködésére vonatkozó elıírások betartásával, a szabványokon és részletesen kidolgozott utasításokon keresztül, hatékony kockázatelemzı módszerek alkalmazásával a súlyos balesetek veszélyét folyamatosan csökkentjük. Megfelelı intézkedéseket teszünk a váratlan üzemzavari események, balesetek megelızésére és csökkentésére. A veszélyességgel arányos megelızı, illetve védelmi intézkedéseket határoz meg a vészelhárítási (súlyosbaleset-megelızési), tőzvédelmi, munkavédelmi szabályzatainkban és az azok szerves részét képezı vállalati dokumentumokban, A tevékenységgel együtt járó veszélyeket rendszeresen értékeljük. A biztonsággal kapcsolatos tájékoztatást napra készen tartjuk. Tevékenységünket pontosan meghatározott feltételek között végezzük. A normál technológiától eltérı nem szokványos mőveletekbıl eredı kockázatokat megfelelıen kezeljük. Kiemelt figyelmet fordítunk a súlyos baleseti kockázatok feltárására és azok csökkentésére. A folyamatok és a személyügyi változtatásokat biztonsági szempontból is értékeljük, amivel a kockázatok elfogadható szinten tarthatók. AliscaBE K120Nyilvános 5

8 Rendszeresen mérjük és elemezzük a biztonság növelésére irányuló tevékenységünk hatásfokát. A váratlan üzemzavari eseményeket dokumentáljuk, kivizsgáljuk, a következtetéseket levonjuk, a munkatársainkkal ismertetjük. Ezzel meggyızıdésünk szerint a biztonság színvonalát emeljük. A bekövetkezett eseményekrıl a hatósági szervezeteket is tájékoztatjuk, kikérjük véleményüket, javaslataikat, az így szerzett tapasztalatokat felhasználjuk a biztonsági színvonalat javító intézkedések kidolgozására is. A tapasztalatok és levont következtetések figyelembevételével a hasonló események bekövetkezésének megelızését érhetjük el. A végrehajtó szervezetekbe beosztott munkatársakat felkészítettük e feladatok végrehajtására és ezeket alkalmazzuk a súlyos balesetek megelızésére vagy következményeinek csökkentése érdekében. A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatban alkalmazott elvek, módszerek, szervezési intézkedések, technikai feltételek a Belsı Védelmi Tervben kerültek leírásra, mely a biztonsági elemzés részét képezi. Biztosítjuk a célkitőzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi erıforrásokat, megfelelı szervezeti és irányítási rendszert. AliscaBE K120Nyilvános 6

9 1.2) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET Az Alisca Agrárház Kft. szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek a súlyos balesetek megelızésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába bevont személyek. Ezen személyek részére meghatározásra került a feladat- és hatáskörük betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehetıvé teszi az ilyen irányú felkészülésüket. Alisca Agrárház Kft. 74/ , fax:74/ Név Telefon Beosztás Munkahely Aszalai Ferenc 70/ Raktáros Keselyüsi út 120 Deáky Zoltán 30/ Raktáros Keselyüsi út 120 Gyurity Tamás 30/ Terménykereskedı Páskum u. 2 Honti Gergely 30/ Logisztikai és Páskum u. 2 áruforgalmi vezetı Kocsisné Keller Klára 30/ Áruforgalmi elıadó, Páskum u. 2 számlázó Lestár Gyula 30/ Raktárvezetıs Keselyüsi út 120 Panta Józsefné 30/ Pénzügyi vezetı Páskum u. 2 Szöts Szabina Logisztika asszistens Páskum u. 2 Török Béla Ferenc 30/ Ügyvezetı, Páskum u. 2 növényvédıszer üzletágvezetı Török Béla Ferencné Pénzügyi asszistens Páskum u. 2 Vesztergombi Angéla 30/ Vetımag üzletág Páskum u. 2 vezetı Deák Tibor 30/ Raktárvezetı Keselyüsi út 120 Értékesítésben: Gugyerásné Erıs Éva 30/ Agronómiai szaktanácsadó Kocsis Gábor 30/ Növényvédelmi és pénzügyi tanácsadó Nagy Attila 30/ Agronómiai szaktanácsadó Nagy Gyula Gábor 30/ Agronómiai szaktanácsadó Simigh János 30/ Agronómiai szaktanácsadó Valter Zsolt 20/ Agronómiai szaktanácsadó Mocskonyi Róbert 30/ Agronómiai szaktanácsadó Kaiser Ágnes 30/ Termény üzletág vezetı 1. táblázat: Az Alisca Agrárház Kft. dolgozói Páskum u. 2 Páskum u. 2 AliscaBE K120Nyilvános 7

10 Az Alisca Agrárház Kft. ügyvezetı igazgatója szervezi, felügyeli és ellenırzi a munkavállalók munkavédelmi, a tőzvédelmi és a súlyos balesetek bekövetkezés ének megelızését, elhárítását és a védelemre való felkészítését biztosító oktatásokat, gyakorlatokat és vizsgáztatást. Feladata továbbá a lehetséges veszélyek feltárása, a kockázat felmérések és értékelések elvégzése/elvégeztetése, a veszély- és kockázat elemzési vizsgálatok dokumentálása, a szükséges, vagy tervezett módosítások lehetséges következményeinek vizsgálata, visszaellenırzése, a biztonságot befolyásoló vagy érintı belsı dokumentumok jóváhagyás el mi ellenırzése, és/vagy jóváhagyása. Mentésvezetı A mentésvezetı a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezetı, aki a riasztással és a veszélyelhárítással kapcsolatos tevékenységet irányítja. A mentésvezetı a helyszínre érkezı felettes vezetıjét a kialakult helyzetrıl és a megtett intézkedésekrıl köteles tájékoztatni, aki átveheti a mentés irányítását. Azonban a mentésvezetı jogában áll a mentésvezetı hatáskört a részletesebb technológiai ismerettel rendelkezı alacsonyabb beosztású vezetınél hagyni. Tevékenységének és intézkedési jogkörének általános meghatározása: A Mentési Törzs tagjai: Tájékozódik a veszélyhelyzetrıl, az üzemzavar nagyságának felmérése A veszélyességi fokozat meghatározása. Riasztás elrendelése A létesítményben lévı dolgozókból megszervezi a mentı és tőzoltó erıket, Intézkedik elsısorban a személyek, majd az anyagi javak mentésérıl, Gondoskodik a menekülési útvonalak biztosításáról (pl. vészkijáratok nyitása, szükség esetén a füstelvezetık nyitása, stb.), Intézkedik a technológia szükség szerinti leállításáról, Intézkedik a közmővek lezárásáról (pl. elektromosság, gáz, stb.), Intézkedik, hogy a szükséges helyiségekbe a bejutás biztosítva legyen, Irányítja a mentést és a tőzoltást a tőzoltóság megérkezéséig. A helyszínre érkezı hivatásos tőzoltóság vezetıjének utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani. Ügyvezetı igazgató Tőzoltók parancsnoka. Ügyeletes orvos. Polgári védelem parancsnoka Távollétük esetén helyettesítıik. AliscaBE K120Nyilvános 8

11 Ügyeletes orvos: Értesítése esetén munkaidıben mentıvel, munkaidın túl a lakásáról saját gépkocsival, vagy a telep által biztosított jármővel a helyszínre megy. Tömeges baleset esetén ellátja az irányító feladatkört. Gondoskodik az Országos Mentıszolgálat megfelelı erıkkel való igénybevételérıl és kiérkezés után annak tájékoztatásáról. Tömeges baleset esetén, ha sérültek száma és a sérülések jellege azt indokolja, intézkedik: o A sérültek ellátási helyének kijelölésérıl, annak berendezésérıl. o További orvosok bevonásáról a solti Rendelıintézettıl, a közeli Kórházak fogadási készségének ismeretében. o Szükség esetén értesíti a rendırséget. Portaszolgálat: A veszélyhelyzet helyének és kiterjedésének ismeretében intézkedik a rendészeti feladatokra kijelölt munkatársak értesítésérıl. A mentésvezetı jelzésére gondoskodik a szükséges útlezárásokról. A mentés - kárelhárítás megkezdésével egy idıben az észlelı vagy az általa megbízott személy köteles értesíteni a munkahelyen tartózkodó munkavezetıt, aki köteles értesíteni szükség szerint a mentıket, tőzoltókat, rendırséget. A mentés kárelhárítás megszervezése a munkahelyi vezetı feladata. A munkahelyen tartózkodó munkavállalók kötelesek a mentési munkát irányító utasításait maradéktalanul végrehajtani, még akkor is, ha az irányító nem szolgálati felettes (pl. tőzoltó). Ha a rendkívüli esemény a környezetet vagy környezetben tartózkodást veszélyezteti, a veszélyes terület lezárásáról, az illetéktelenek távoltartásáról gondoskodni kell! A mentés módját a mentésnél használt eszközök használatát oktatni és gyakoroltatni kell (polgárvédelmi, tőzvédelmi gyakorlat). A rendkívüli eseményeket a balesetvizsgálat szabályai szerint kell kivizsgálni. (MVSZ 5.4.). A kivizsgálás lefolytatása munkabiztonsági szaktevékenységnek minısül. A kárelhárítási munkálatokat végzı munkavállalók kötelesek az egyéni védıeszközök juttatási rendjében meghatározott, mentési tevékenységekre elıírt egyéni védıeszközöket viselni. Elsısegélynyújtás rendje Minden munkahelyen az ott munkát vállalók létszámától, a munka veszélyességétıl függıen megfelelı számú, de legalább 1 fı "KÉPZETT" elsısegélynyújtót köteles a munkáltató biztosítani. Az ügyvezetı köteles elsısegélynyújtás céljára elsısegélyhelyet "ELSİSEGÉLYHELY" feliratú táblával megjelölve biztosítani. Az ügyvezetı köteles gondoskodni a szükséges (MSZ ) elsısegélynyújtó felszerelésrıl. (3. sz. melléklet) Az elsısegélynyújtó személyek képzésérıl az ügyvezetı köteles gondoskodni. AliscaBE K120Nyilvános 9

12 A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelmébıl eredı károk megtérítésének rendje A Kft. ügyvezetıje a munkabiztonsági tanácsadó közremőködése mellett gondoskodik arról, hogy a sérelem bekövetkezését követı 15 napon belül a munkavállaló a kárigény bejelentı lapot megkapja. A Kft. ügyvezetıjének a benyújtott kárigényt 15 napon belül el kell bírálnia. A munkavállalót a kárigény elutasításával kapcsolatban jogorvoslat lehetısége illeti meg, melyre figyelmét az elutasító határozatban kell felhívni. Amennyiben kármegosztás alkalmazására kerül sor, azt %-osan is meg kell jelölni. Kármegosztás alapjául csak a munkavállaló vétkes magatartása szolgálhat. A kárviselés arányát az dönti el, hogy a dolgozó vétkes közrehatása milyen mérvő volt. A Kft. felelıssége objektív, tehát a munkavállaló kártérítési igénye csak abban az esetben utasítható el, ha az alábbi feltételek fennállnak: - a Kft. mőködési körén kívül esı elháríthatatlan ok, - kizárólag a károsult munkavállaló elháríthatatlan magatartása. Nem lehet szó arról, hogy a kárt a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta, ha a Kft. az ellenırzés során a megfelelı intézkedéseket elmulasztja vagy eltőri, hogy a munkavállaló a technológiai és munkavédelmi elıírásokat megszegi. Anyagi javak védelme: A tőz által veszélyeztetett helyekrıl az alábbi tárgyak biztonságba helyezésérıl kell elsıdlegesen intézkedni: - A munkavállalók tárgyainak mentése. - Számítógépek és tartozékaik mentése. - A raktárban elhelyezett vegyi anyagok biztonságos eltávolítása az égı terület környezetébıl. Fıbb veszélyforrások: A gázüzemő targonca a csarnokba. A targoncát és cserepalackjait biztonságos helyre kell elhelyezni tőz esetén. - A raktárcsarnokban tárolt vegyszerek, amelyeket tőz esetén a csarnoképületbıl lehetıség szerint el kell távolítani. AliscaBE K120Nyilvános 10

13 1.3) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE A védekezésben közremőködık joga, hogy megismerjék a környezetükben lévı veszélyforrásokat, felkészítés keretében elsajátítsák a veszélyhelyzetben irányadó magatartási szabályokat, továbbá joguk és kötelességük, hogy a védekezésben, mentésben közremőködjenek így: (a) a riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtásában. (b) a mentési és mőszaki mentési feladatok végrehajtásában. (c) a kimenekítési és létfenntartási feladatok végrehajtásában. (d) az elsısegély-nyújtási feladatok végrehajtásában. (e) a helyreállítási feladatok végrehajtásában. Veszélyhelyzeti esemény eredete: (a) veszélyes (ipari) létesítmény technológiai, mőveleti, kezelési, karbantartási elıírásainak megsértése (téves cselekedet, tévedés és az emberi tévedést nem javítják ki). (b) a mőszaki hiba és az emberi tévedés együtt jelentkezik a kijavítás lehetısége nélkül. (c) veszélyes anyagok szállítása, tárolása, átfejtése során kiszabaduló - mérgezı, maró, irritáló, túlérzékenységet okozó, karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító, ökotoxikus, égést elısegítı, oxidáló, gyúlékony, robbanásveszélyes - anyagok által kiváltott veszélyes hatás, keletkezı tőz, bekövetkezı robbanás, detonáció az életet, egészséget tömeges mértékben és súlyosan veszélyezteti (meghibásodás, gondatlanság, helytelen beavatkozás). (d) veszélyes anyag(ok) kiszabadulása során a környezet közvetlen és súlyos szennyezése (mőszaki hiba, gondatlanság, téves cselekedet). (e) veszélyt okozó cselekedet (rendkívüli esemény). (f) súlyos természeti csapás (hurrikán, tornádó, földrengés, árvíz, tőzvész). A veszélyhelyzet elemzése (a) a normális üzemeltetési körülményektıl, paraméterektıl való minden lehetséges eltérés felderítése. (b) az eltérés okának feltárása. (c) az okok lehetséges következményeinek a megállapítása. (d) a veszélyes következményeket kiküszöbölı intézkedések meghatározása. (e) veszélyes anyagok raktárkészleteit és a tároló helyeit meghatározzák, intézkednek a biztonságos tárolásáról és a hozzáférhetıség ellenırzésérıl, gondoskodnak az anyagok biztonságával kapcsolatos adatokról és egyéb ezekre vonatkozó információról, valamint ezek hozzáférhetıségérıl. A baleseti veszélyek azonosításának és értékelésének normái megtalálhatók a TVSZ-ben, MVSZ-ben és belsı védelmi tervben. AliscaBE K120Nyilvános 11

14 A TŐZJELZÉS MÓDJA, A TŐZOLTÓSÁG, VALAMINT A LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓK RIASZTÁSI RENDJE Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét elıször észleli, haladéktalanul köteles: - a környezetét riasztani tőzjelzı kolomp, elektromos csengı, kézi jelzésadó (a rendelkezésre álló figyelmet felkeltı eszközzel. Pl.: duda, kürt, csengı, kolomp, hangszóró, tőzilárma, tőzjelzı berendezés aktiválása a kézi jelzésadón keresztül, - az iroda helyiségben lévı telefonon a 105-ös segélykérı telefonszámon jelezni a tüzet a hivatásos tőzoltóságnak, - jelenteni az ügyvezetınek. A hivatásos tőzoltósághoz történı tőzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: - a tőzeset, káreset pontos helyét (címét), - mi ég, milyen tőzeset vagy káreset történt, - mi van veszélyeztetve, - emberélet van-e veszélyben, - a jelzı nevét és a jelzésre használt távbeszélı számát. A tüzet észlelı személynek törekednie kell arra, hogy a keletkezett tőzrıl, káresetrıl a lehetı legpontosabb információkat tudja adni a tőzoltóságnak és az egyéb illetékesnek. A LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA Tőz esetén a létesítményt az alábbi menekülési útvonalon lehet elhagyni: A raktárcsarnok közlekedési útvonalán keresztül közvetlenül az udvarra. A tőz által érintett terület elhagyása higgadtan, fegyelmezetten történjen, ügyelve a pánik elkerülésére. TŐZ ESETÉN A MUNKAVÁLLALÓK SZÜKSÉGES TENNIVALÓI: A munkavállalók feladatait részletesen a munka- és tőzvédelmi szabályzat tartalmazza. A HELYESBÍTİ ÉS MEGELİZİ TEVÉKENYSÉG A balesetek, tőzesetek, üzemzavarok, majdnem balesetek, események kivizsgálása, bejelentése, kivizsgálása szabályozott körülmények között történik, amelyek tanulságait, tapasztalatait a megelızı intézkedések kidolgozásához figyelembe vesszük. VEZETİI FELÜGYELET A Tőzvédelmi és a munkavédelmi szakértı évenként egy alkalommal, az évenkénti felülvizsgálat után beszámol az Ügyvezetı igazgatónak a Társaság környezetvédelmi és munkavédelmi helyzetérıl, a szabályzatokban foglaltak végrehajtásáról, aki értékeli a tevékenységet. AliscaBE K120Nyilvános 12

15 1.4) ÜZEMVEZETÉS Az Alisca Agrárház Kft. alapadatai a következık: A cég teljes neve: Alisca Agrárház 2010 Kft. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 7100 Szekszárd Páskum u. 2. Telephelye: Szekszárd, Keselyüsi út 120. Szekszárd, Keselyősi út 24. Telefon: Fax: Elsı számú vezetı: Török Béla, ügyvezetı Tőzvédelmi szakértı: ERGONOM Kft. Munkavédelmi szakértı: ERGONOM Kft. Minıségirányítási megbízott: Nincs minıségirányítási rendszer Munkaegészségügyi szolgálat: ERGONOM Kft, Dr. Czuczor Judit 2. táblázat: Az Alisca Agrárház Kft. alapadatai Az Alisca Agrárház 2010 Kft rendszerén belül, az elsıszámú vezetı a Társaság ügyvezetı igazgatója, akinek feladatát és felelısségét a Tőzvédelmi Szabályzat, valamint a Munkavédelmi Szabályzat (MvSZ) a rögzíti. Részletesen lásd az 1.2) pontban. A Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendelkezései, az "1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl" alapján meghatározza a társaság szervezeti és mőködési szabályzatát, a munkavédelmi irányítási rendszerét, a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat. Az ügyvezetı igazgató A Munkavédelmi Szabályzatba foglalt feladatai: Megszervezi a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban és Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátását Biztosítja, hogy az évi XCIII. tv.. (továbbiakban: Mvt) 8..-ban munkabiztonsági szaktevékenységnek minısülı feladatokat megfelelı képesítéső személy vagy szervezet lássa el Irányítási jogkörében engedélyezi épületek, berendezések, gépek üzembe helyezését az elızetes vizsgálatok jegyzıkönyvi eredményei alapján Ellenırzési jogkörében munkahelyi ellenırzéseket tart, folyamatosan gyızıdik meg a törvény és MVSZ elıírásainak megvalósításáról, az elıírások betartásáról Munkáltató jogainak gyakorlása keretében dönt munkavédelmi (mulasztási, munkabaleseti) kártérítési ügyekben Dönt az alkalmazottak fegyelmi felelısségre vonásáról Gondoskodik - a 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet értelmében a foglalkozás - egészségügyi szolgáltatást nyújtó szerevezettel a szolgáltatási szerzıdés megkötésérıl Súlyos munkabalesetet azonnal jelenti a területileg illetékes Munkavédelmi Felügyelıségnek, értesíti az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft-t a 74/ as telefonon Biztosítja és megköveteli a munkavállalók személyi védıeszközének használatát. AliscaBE K120Nyilvános 13

16 Megteremti a munkahelyeken a munkahelyi elsısegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeit Irányítja és ellenırzi a Kft. alkalmazottainak munkavédelmi tevékenységét Személyesen végzi külsı munkabiztonsági tanácsadó közremőködésével a munkabalesetek kivizsgálását Gondoskodik az irányítása alatt álló munkafolyamatoknál a szabványok, óvórendszabályok, jelen munkavédelmi szabályzat és technológiai utasítások elıírásainak betartásáról Munka közben irányítja és ellenırzi a beosztott dolgozók tevékenységét, a védıeszközök használatát Köteles megakadályozni ittas, vagy beteg munkavállaló munkába állítását Szakmai gyakorlati oktatásban részesíti az új felvételes munkavállalókat Megszervezi a Kft. tagjainak és alkalmazottainak éves munkavédelmi oktatását Köteles a felvételre jelentkezıt állománycsoporttól függetlenül alkalmassági orvosi vizsgálatra küldeni, a munkakörre vonatkozó fizikai és egészségügyi igénybevétel megjelölésével Megszervezi a Kft. tagjainak és alkalmazottainak elızetes és idıszakos orvosi alkalmassági vizsgálatát, gondoskodik az eredmények dokumentálásáról Gondoskodik arról, hogy a baleseti diagnózissal táppénzes állományba vett munkavállalók nyilatkozzanak a baleset körülményeirıl A munkabiztonsági tanácsadóval közösen vezetik a munkabalesetek nyilvántartását és a kárigény felhívásokat Munkabiztonsági tanácsadó feladatai (A munkáltató adat- és információ szolgáltatása alapján szerzıdés keretében az ERGONOM Kft. feladatai.) A munkabiztonsági szaktevékenységnek minısülı munkavédelmi feladatokat szerzıdés szerint ellátja Elvégzi az intézmény alkalmazottainak elızetes, idıszakos és rendkívüli munkavédelmi oktatását. Az oktatást, az írásban történı beszámoltatást dokumentálja Az egyéni védıeszközöket meghatározza Részt vesz a munkavédelmi szemléken, azt dokumentálja Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában Elkészíti a munkabalesetekrıl a szakhatóságok részére átadandó dokumentációkat Kiadja a sérülteknek a kárigény felhívást. Ezek elbírálásához szakvéleményt ad Mőszaki vagy szervezési javaslatot készít a balesetek ismétlıdésének megakadályozására Figyeli a törvényekben, jogszabályokban és szabványokban megjelent változásokat, errıl folyamatosan tájékoztatja az intézmény vezetıjét. A változásokat beépíti az Munkavédelmi Szabályzatba Tartja a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. A Tőzvédelmi Szabályzat szerint: A Kft. területén a tőzvédelmi tevékenység irányítását és szervezését az ügyvezetı látja el külsı tanácsadó bevonásával Az ügyvezetı feladatai Az ügyvezetı felelıs az általa irányított egységek tőzvédelméért, a megelızı tőzvédelmi rendelkezések maradéktalan végrehajtásáért, a tőzvédelmi határozatok érvényre juttatásáért, a tőzvédelmi szabályzat kiadásáért és az ebben foglaltak érvényre juttatásáért Évente egy alkalommal részt vesz a vezetıi tőzvédelmi szemlén. AliscaBE K120Nyilvános 14

17 Figyelemmel kíséri és értékeli a Kft. tőzvédelmi helyzetét, a tőzmegelızési munkát, az esetleges tőzesetek alakulását, intézkedéseket tesz a tőzvédelmi helyzet javítására Felelıs az irányítása, felügyelete alá tartozó munkavállalók és a terület tőzvédelmi tevékenységéért, a tőzvédelmi szabályzatban foglalt elıírások végrehajtásáért Hiányosságok, szabálytalanságok esetén intézkedik azok megszüntetésérıl Irányítja a közvetlen hatáskörébe tartozó területek technológiai utasításokban is meghatározott tőzvédelmi feladatait Ellenjegyzi a külsı vállalkozó által végzendı tőzveszélyes tevékenység engedélyét, szükség szerint kiegészíti azt Gondoskodik a Kft. munkavállalóinak tőzvédelmi oktatásáról és a továbbképzéseken való részvételrıl, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységi körükkel kapcsolatos tőzvédelmi ismereteket a foglalkozásuk megkezdése elıtt elsajátítsák, a tőz esetén végzendı feladataikat megismerjék Gondoskodik a közvetlen tőzvédelmet szolgáló tőzvédelmi berendezés, készülék, technikai eszköz beszerzésérıl, állandó üzemképes állapotban tartásáról, idıszakos ellenırzésérıl A tőzvédelmi tanácsadó feladatai: Tevékenységét a Kft. vezetı közvetlen irányításával, annak megbízottjaként látja el. A tőzvédelmi tanácsadóként megbízott ERGONOM Munkavédelmi és Szolgáltató Kft. a megbízó tőzvédelmi megbízottja, ilyen vonatkozású intézkedéseit a Kft. vezetı felé írásban jelzi, a Kft. vezetı utasítást ad a hibák kijavítására A Kft. tőzvédelmi szabályainak végrehajtását szakmai tudásával elısegíti Rendszeresen ellenırzi a dohányzási tilalmat, a tőzvédelmi szabályok, elıírások betartását, hiányosságok esetén észrevételt tesz és intézkedést kér annak megszüntetésére. Szükség esetén felelısségre vonást javasol Elkészíti a Kft. vezetı adat- és információ szolgáltatása alapján a Kft. Tőzvédelmi Szabályzatát Elkészíti a Kft. létesítményeinek, helyiségeinek tőzveszélyességi osztályba sorolását Részt vesz a tőzvédelmi hatóság és felügyeleti szervek bejárásain, ellenırzésein, illetve szemléin Elvégzi a Kft. dolgozóinak elızetes, idıszakos tőzvédelmi oktatását A fejlesztések, beruházások elıkészítése és megvalósítása során szakmai tudásával elısegíti a tőzvédelmi szabályok, elıírások érvényre juttatását Figyelemmel kíséri a törvények, jogszabályok és szabványokban megjelent változásokat, errıl folyamatosan tájékoztatja a Kft. vezetıjét A Tőzvédelmi szabályzat karbantartását évente egy alkalommal elvégzi. A biztonsági irányítás szakmai támogatója az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft.-vel szerzıdésben mőködı foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, és asszisztense, akik rész vesznek a vezetés munkájában a szemléken és ellenırzéseken, kiképzik, és tovább képzik az elsısegélynyújtó hálózat tagjait, részt vesznek az üzemvész elhárítási a belsı elhárítási feladatok ellátásában. Az irányítási szervezet tagja vezetık és beosztottak rendelkeznek a területükhöz tartózó képesítéssel és képzettséggel, szakmai gyakorlattal és tapasztalattal, amely megfelelı a súlyos baleseti veszélyekkel kapcsolatos feladataik ellátásához. Az ez irányú ismereteikrıl idınként vizsgáztatás keretében, a vezetıség meggyızıdik A belsı és külsı információ rendszer megfelelıen biztosítja a szervezet számára a jogszabályok, a mőszaki elıírások változásainak követését, az irányítási rendszerek fejlıdésének nyomon követését. AliscaBE K120Nyilvános 15

18 1.5) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE A szabályzatokat minden év elsı felében felül kell vizsgálni, szükség szerint korszerősíteni, kiegészíteni, illetve a hatályos jogszabályok változásának megfelelıen módosítani kell. Az Alisca Agrárház Kft [T1]szabályozottan biztosítja a szervezet számára a jogszabályok, a mőszaki elıírások változásainak nyomon követését. AliscaBE K120Nyilvános 16

19 1.6) VÉDELMI TERVEZÉS Az Alisca Agrárház Kft. a jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen belsı szabályzatokban eljárási és munkautasításokban határozta meg az érintett személyek vezetık, és munkatársak feladatait, és hatáskörét. A Munkavédelmi szabályzatban, valamint a Tőzvédelmi szabályzatban határozzák meg különösen: 1. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei 1.1. Általános elıírások 1.2. Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat 1.3. Munkavédelmi oktatás 1.4. Egyéni védıeszköz, védıital, védıkenıcs juttatás szabályozása 1.5. Védıital juttatás rendje 1.6. Tisztálkodó szerek, bırvédı eszközök 2. Munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 3. Munkavédelmi eljárások rendje 3.1. Létesítés, üzembe helyezés, használatba vétel 3.2. Idıszakos biztonsági felülvizsgálatok 3.3. Munkavédelmi ellenırzések rendje 3.4. Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása 3.5. Foglalkozási megbetegedés bejelentése, kivizsgálása 3.6. Alkoholszondás ellenırzések rendje 3.7. Rendkívüli esemény 3.8. Elsısegélynyújtás rendje 3.9. A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelmébıl eredı károk megtérítésének rendje A veszélyek következményeinek elhárítására az Alisca Agrárház Kft /2011. (X. 20.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelelı- Belsı védelmi tervet készített, amely jelen mellékletét képezi. A védelmi szervezet felkészültségét az Alisca Agrárház Kft. felsı vezetése rendszeresen ellenırzi. Ennek érdekében évente gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a védelmi szervezetek kijelölt részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. Súlyos hiányosság vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szervezet intézkedéseit érintı rendelkezéseit a Társaság felsı vezetése azonnal foganatosítja. A belsı védelmi terv körébe sorolt dokumentumok felülvizsgálata legalább háromévente, továbbá a soron kívüli felülvizsgálata esetén megvalósul. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a belsı védelmi tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítja. A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes kivizsgálásra kerülnek, az eseménybıl fakadó tapasztalatok alapján megelızı intézkedéseket hozunk az ismételt elıfordulás, illetve a hasonló okokra visszavezethetı más balesetek elkerülése érdekében. AliscaBE K120Nyilvános 17

20 Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó mentési-, reagálási-, kárelhárítási tervek és szabályok. AliscaBE K120Nyilvános 18

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet. a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 18/2006. (I. 26.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésrıl A katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetérıl és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

Munka és tőzvédelmi oktatás

Munka és tőzvédelmi oktatás Munka és tőzvédelmi oktatás Kövér Tamás környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó Ajánlott irodalom Dr. Kósa Csaba, Munkavédelem egészségvédelem, Dr. Varga László, A munkavédelmi

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:...

TARTALOMJEGYZÉK. Az intézmény tevékenységei... 7 Az intézmény jogállása, gazdálkodási jogköre:... 8 Az intézmény mőködési területe:... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEI, A SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT HATÁLYA... 4 AZ ISKOLA ALAPADATAI... 6 Az intézmény tevékenységei...

Részletesebben

Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Szervezeti és Mőködési Szabályzat MAROSHEGYI ÓVODA SZÉKESFEHÉRVÁR, RÁDIÓ U.1. Szervezeti és Mőködési Szabályzat Hatálya kiterjed a Maroshegyi Óvoda minden dolgozójára 2. oldal Bevezetı Az intézmény a jogszabályi elıírásoknak megfelelendı

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA

SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA A HORVÁTH ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZATA 30/2007.(III.29.) sz. Képviselı-testületi határozattal jóváhagyott változat 2 1. SZMSZ általános rendelkezései, az SZMSZ hatálya 1/1.

Részletesebben

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE

BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE 3/2.sz. melléklet SZABADI GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA MERNYE BELSİ ELLENİRZÉSI KÉZIKÖNYVE Készült: 2009.március 01. Jóváhagyva: 2009.március 01. Hatályos: 2009. március 01-tıl A szabályzat

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31

Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 Hatályos: 2012.01.01-2012.12.31 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemr l a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag bet s szedés az 1993. évi XCIII. törvény

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei

Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 1 / 13 2011.01.08. 14:23 Az egészségügyi dolgozók jogai és kötelezettségei 2011. január 05. 16:15, szerda - Dr. Palla Sándor Az egészségügyrıl szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) VI.

Részletesebben

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014

Enying Város. Fenntarthatósági programja 2009-2014 Enying Város Önkormányzata 8130 Enying, Kossuth u. 26. Tel./Fax: 22/372-002 Enying Város Fenntarthatósági programja 2009-2014 "Csakis az jelentheti mindannyiunk számára a végsı megoldást, ha felismerjük,

Részletesebben

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség

Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelıség mint elsıfokú hatóság Paksi Atomerımő Zrt. Dátum 2006.10.25. Ügyszámunk 100562-023-197/06 7031 Paks Iktatószámunk K6K8324/06 Ügyintézınk

Részletesebben

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN

BIZTONSÁGI ELEMZÉS A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN A TEVA GYÓGYSZERGYÁR ZRT. DEBRECENI TELEPÉN Nyilvános verzió Debrecen, 2010. október 5. Tartalomjegyzék 1. A TEVA Zrt. alapadatai... 5 1.1. A debreceni telephely azonosító adatai... 5 2. A veszélyes üzem

Részletesebben

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011.

BESZÁMOLÓ. a Polgármesteri Hivatal. Igazgatási és Okmányirodájának. 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl. 2011. BESZÁMOLÓ a Polgármesteri Hivatal Igazgatási és Okmányirodájának 2009-2010. évi munkájáról és az ügyintézésérıl 2011. szeptember 2 A Képviselı-testület 2011. évi munkatervében foglaltak szerint az Igazgatási

Részletesebben

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi:

elhangzott előadás MKVK PTT Tagozatának 2010. december 9-i rendezvényén A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: A MER szabályzat szükségessége, a csatolt szabályzat jellemzıi: Alapvetı követelmény, hogy minden könyvvizsgáló megértse a standardok lényegét és a saját lehetıségei alapján, a saját megbízóira tekintettel

Részletesebben

segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ

segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ 1 segédlet a MUNKAVÉDELEM TANTÁRGYHOZ Kövér Tamás munkavédelmi-szakmérnök 2 A munkavédelem célja, feladatai Az ember az élete jelentıs részét iskolában, tanmőhelyben, munkahelyen tölti. Természetes az

Részletesebben

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja

A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja A Lehel utcai Óvoda Minıségirányítási Programja Készítette: Korláth Csabáné, óvodavezetı 2009. Lehel utcai Óvoda OM azonosító: 030886 4032 Debrecen, Lehel u. 18. Tel/Fax: 06-52-414-422 e-mail: lehel.ovi@gmail.com,

Részletesebben

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı

2014. május 27. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, Környezetvédelmi, munkavédelmi-és tőzvédelmi szakmérnök osztályvezetı Infekciókontroll és betegbiztonság környezetvédelem. Hulladékgyőjtés- fertızıveszélyes hulladékok kezelése, teendık szúró-vágó eszközökkel történt sérülés esetén. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA)

KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG. 25. számú Ajánlása. Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) KÖZIGAZGATÁSI INFORMATIKAI BIZOTTSÁG 25. számú Ajánlása Magyar Informatikai Biztonsági Ajánlások (MIBA) 25/1. Magyar Informatikai Biztonsági Keretrendszer (MIBIK) 25/1-2. kötet Informatikai Biztonság Irányítási

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja

Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja Budapest Fıváros XV. kerület Környezetvédelmi Programja 2009 2014 A Program készítéséért felelıs: Budapest Fıváros XV. kerület Önkormányzata A Környezetvédelmi Programot készítette: Pannon Natura Kft.

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás

TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA. Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás TÚRKEVE VÁROS KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Készítette: Zöld Övezet Környezetvédelmi Vállalkozás e-mail: zoldovezet@gmail.com, honlap: www.zoldovezet.webs.com tel:70-306-1423-2010 - Túrkeve Város Települési

Részletesebben