ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI ELEMZÉS"

Átírás

1 BIZTONSÁGI ELEMZÉS KESELYŐSI ÚT 120. ALATTI TELEP NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST JÚLIUS 31. VERZIÓ 1.0

2

3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA ) A SÚLYOS BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŐZÉSEK ) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET ) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ) ÜZEMVEZETÉS ) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE ) VÉDELMI TERVEZÉS ) BELSİ AUDIT ÉS VEZETİSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS ) A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ) AZ IPARI KÖRNYEZET ) A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A) A lakott terület jellemzése B) A lakosság által leginkább látogatott létesítmények C) Különleges értékek, nevezetességek D) Érintett közmővek E) Az ipari üzem környezetében mőködı szervezetek ) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELEMBE VETT TÉNYEZİK ) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELMEN KÍVÜL HAGYOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ) MÁS ÜZEMELTETİK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE ) A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK A) Meteorológiai jellemzık B) Geológiai és hidrológiai jellemzık ) A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A) A veszélyes üzem rendeltetése B) Fıbb tevékenységek bemutatása C) A dolgozók létszáma, a munkaidı D) Általános megállapítások ) HELYSZÍNRAJZ ) A VESZÉLYES ANYAGOK ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM AZONOSÍTÁSA ) A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFOMÁCIÓK A) A technológiai folyamatok B) A kémiai reakciók, a fizikai vagy a biológiai folyamatok C) A technológiai védelmi és jelzı rendszereinek leírása D) A normál üzemeltetéstıl eltérı mőveletek E) A veszélyes anyagok idıszakos tárolása F) Kármentı területe, térfogata G) A tárolással kapcsolatos mőveletek H) Egyéb kiegészítı információk ) A VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA A TELEPHELYEN BELÜL VESZÉLYTELENÍTİ ÉS MENTESÍTİ ANYAGOK BEMUTATÁSA ) INFRASTRUKTÚRA A) KÜLSİ ELEKTROMOS ÉS MÁS ENERGIAFORRÁSOK B) KÜLSİ VÍZELLÁTÁS C) FOLYÉKONY ÉS SZILÁRD ANYAGOKKAL TÖRTÉNİ ELLÁTÁS AliscaBE K120Nyilvános 1

4 4.D) BELSİ ENERGIATERMELÉS E) BELSİ ELEKTROMOS HÁLÓZAT F) TARTALÉK ELEKTROMOS ÁRAMELLÁTÁS G) TŐZOLTÓVÍZ HÁLÓZAT H) A MELEGVÍZ ÉS MÁS FOLYADÉK HÁLÓZATOK I.) A HÍRADÓ RENDSZEREK J) SŐRÍTETT LEVEGİ ELLÁTÓ RENDSZEREK K) MUNKAVÉDELEM L) FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁS M) VEZETÉSI PONTOK ÉS A KIMENEKÍTÉSHEZ KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYE N) ELSİSEGÉLYNYÚJTÓ ÉS MENTİ SZERVEZETEK O) A BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT P) KÖRNYEZETVÉDELMI SZOLGÁLAT Q) AZ ÜZEMI MŐSZAKI BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT R) A KATASZTRÓFAVÉDELMI SZERVEZET S) JAVÍTÓ ÉS KARBANTARTÓ TEVÉKENYSÉG T)A LABORATÓRIUMI HÁLÓZAT U) A SZENNYVÍZ HÁLÓZATOK V) AZ ÜZEMI MONITORING HÁLÓZATOK W) A TŐZJELZİ ÉS ROBBANÁSI TÖMÉNYSÉGET ÉRZÉKELİ RENDSZEREK X) A BELÉPTETİ RENDSZER ÉS AZ IDEGEN BEHATOLÁS ELLENI VÉDELEM ) A LEGSÚLYOSABB BALESETI LEHETİSÉGEK BEMUTATÁSA ) A VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE ) A SÚLYOS BALESET LEHETİSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA ) KÖVETKEZMÉNY ANALIZIS ) Forgatókönyv-1: Raktártőz, hısugárzás, raktár ) Forgatókönyv-3: mérgezı folyékony anyag kiszabadulása, alatti raktár ) Forgatókönyv-3: Raktártőz, mérgezı égéstermék, alatti raktár ) A dominóhatások lehetıségének bemutatása ) A LEHETSÉGES CSÚCSESEMÉNYEK FREKVENCIÁINAK MEGHATÁROZÁSA ) Forgatókönyv-1: Raktártőz, hısugárzás, raktár ) Forgatókönyv-2: mérgezı folyékony anyag kiszabadulása, alatti raktár ) Forgatókönyv-3: Raktártőz, mérgezı égéstermék, alatti raktár KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA Egyéni kockázat ) Forgatókönyv-1: Raktártőz, hısugárzás, raktár ) Forgatókönyv-2: mérgezı folyékony anyag kiszabadulása, alatti raktár ) Forgatókönyv-3: Raktártőz, mérgezı égéstermék, alatti raktár ) Összesített egyéni kockázat ) A raktárterhelés optimalizálása ) Társadalmi kockázat ) A besorolási övezetek meghatározása A HSE módszer ismertetése A Probitos módszer ismertetése Javaslat a besorolási övezetek meghatározására a két módszer alapján ) ESZKÖZ RENDSZER ) A VESZÉLYHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ) A VEZETİÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE ) AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE ) A VÉSZHELYZETI RIASZTÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI ) TÁVÉRZÉKELİ RENDSZER ) A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A DÖNTÉSEK ELİKÉSZÍTÉSÉT SEGÍTİ INFORMATIKAI RENDSZEREK ) A RIASZTÁST, VÉDEKEZÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉT VÉGZİ VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK ESZKÖZEI ) A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSİ ÉS KÜLSİ ERİK, ESZKÖZÖK AliscaBE K120Nyilvános 2

5 ÁBRAJEGYZÉK 1. ÁBRA: BÉLA TÉR LÉGIFELVÉTELEN ÁBRA: RAKTÁR, KESELYŐSI ÚT ÁBRA: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT MEGKÖZELÍTHETİSÉGE ÁBRA: RAKTÁR, KESELYŐSI ÚT ÁBRA: A KESELYŐSI ÚT 120 ALATT TALÁLHATÓ RAKTÁR HOMLOKZATA ÁBRA: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KESELYŐSI ÚT 120 ALATTI TELEPHELYÉNEK ALAPRAJZA ÁBRA: TŐZCSAP HELYE, KESELYŐSI ÚT ÁBRA: A NYÍLTTÉRI HİSUGÁRZÁS ÉRTÉKE XILOL ESETÉN, KESELYŐSI ÚT 120 ALATTI RAKTÁR ÁBRA: A NO 2 FELHİ KONTÚRJA 57 PPM ÉRTÉKNÉL (FK-5) ÁBRA: A RAKTÁR TÜZEK OKAI ÁBRA: KESELYŐSI ÚT 120 ALATTI RAKTÁR, HCL, HBR, HF, NO 2 ÉS SO 2 OKOZTA ÖSSZESÍTETT KOCKÁZATA ÁBRA: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KF, KESELYŐSI ÚT 120T ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZATI GÖRBÉI ÁBRA: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZATI GÖRBÉI A KÖRNYEZET TÉRKÉPÉN ÁBRA: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT. ÖSSZESÍTETT TÁRSADALMI KOCKÁZATA ÁBRA: VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK AZ HSE MÓDSZER ALAPJÁN ÁBRA: TŐZCSAP, KESELYŐSI ÚT 120: TÁBLÁZATJEGYZÉK 1. TÁBLÁZAT: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT. DOLGOZÓI TÁBLÁZAT: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT. ALAPADATAI TÁBLÁZAT: KIEMELT LÉTESÍTMÉNYEK TÁBLÁZAT: ALISCA AGRAÁRHÁZ KFT, KESELYŐSI ÚT 120 ESETÉBEN ALKALMAZOTT POPULÁCIÓS MÁTRIX TÁBLÁZAT: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT JELLEMZİ ADATAI TÁBLÁZAT: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT. LÉTSZÁMA TÁBLÁZAT: VESZÉLYES ANYAGLELTÁR TÁBLÁZAT: NEVESÍTETT VESZÉLYES ANYAG A 219/2011. (X. 20.) KORM. RENDELET 1. MELLÉKLET 1. TÁBLÁZAT ALAPJÁN TÁBLÁZAT: AZ ALISCA AGRÁRHÁZ KFT. KESELYŐSI ÚT 120 BESOROLÁSA A VESZÉLYESSÉG ALAPJÁN TÁBLÁZAT: AZ ÉGHETİ VESZÉLYES ANYAGOK TULAJDONSÁGAI, KESELYŐSI ÚT 120 ALATTI RAKTÁR TÁBLÁZAT: GİZNYOMÁS ÉS MÉRGEZÉSI ÉRTÉKEK, KESELYŐSI ÚT 120 ALATTI RAKTÁR TÁBLÁZAT: A FELSZÍNI ÉRDESSÉG ÉRTÉKEI (FK-5) TÁBLÁZAT: A HCL SLOT ÉS SLOD ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN, FK TÁBLÁZAT: A SLOT ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, HCL, FK TÁBLÁZAT: A SLOD ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, HCL, FK TÁBLÁZAT: AZ NO 2 SLOT ÉS SLOD ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN (FK-5) TÁBLÁZAT: A SLOT ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, NO 2 (FK-5) TÁBLÁZAT: A SLOD ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, NO 2 (FK-5) TÁBLÁZAT: AZ SO 2 SLOT ÉS SLOD ÉRTÉKEI KÜLÖNBÖZİ IDİPONTOKBAN (FK-5) TÁBLÁZAT: A SLOT ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, SO 2 (FK-5) TÁBLÁZAT: A SLOD ÉRTÉKHEZ TARTOZÓ FELHİ MÉRETEK, SO 2 (FK-5) TÁBLÁZAT: FREKVENCIÁK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA TÁBLÁZAT: AZ EGYES TŐZFELÜLET NAGYSÁGOK, VALÓSZÍNŐSÉGE ÉS A FREKVENCIÁK MEGOSZLÁSA A TŐZFELÜLET NAGYSÁGOK SZERINT, KESELYŐSI ÚT 120 ÚT ALATTI RAKTÁR TÁBLÁZAT: AZ ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZAT VESZÉLYES ESEMÉNY SORAI TÁBLÁZAT: A RAKTÁRTERHELÉS OPTIMALIZÁLÁSA TÁBLÁZAT: VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK AZ HSE MÓDSZER ALAPJÁN TÁBLÁZAT: VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK A PROBIT MÓDSZER ALAPJÁN TÁBLÁZAT: A VESZÉLYESSÉGI ÖVEZETEK MEGHATÁROZÁSÁNAK ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZATA AliscaBE K120Nyilvános 3

6 MELLÉKLETEK 1. Melléklet: Következmény analízis 2. Melléklet: Alkalmazott módszerek és technikák 3. Melléklet: Belsı Védelmi Terv AliscaBE K120Nyilvános 4

7 1) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA 1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELİZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŐZÉSEK Az Alisca Agrárház Kft vezetısége elkötelezett híve, hogy a megfelelı vezetés, emberek és rendszerek alkalmazásával tudatos, fegyelmezett munkamorál kialakításával minden sérülés és baleset elkerülhetı legyen. Alapvetı szempont a megelızés minden lehetséges eszközzel. Ezen célok eléréséhez az Alisca Agrárház Kft. következıkre fekteti a hangsúlyt: elsıdleges cél a súlyos balesetek megelızése; alapvetı fontosságú szempontként kezeli a súlyos balesetek megelızésével kapcsolatos kérdéseket; minden olyan gyakorlat bevezetését támogatja, amely elısegíti a kockázati szint csökkentését; betartja és betartatja a jogszabályokban elıírtakat, és a vállalt önkéntes normákat; az oktatások színvonalának emelésével biztosítja, hogy a munkatársak ne rutinból végezzék munkájukat, ismerjék és vállalják a biztonság növelésével kapcsolatos kötelezettségeket; a munkatársak a biztonsággal kapcsolatos kérdésekkel érdemben foglalkozzanak, figyeljenek oda a felmerülı biztonsággal kapcsolatos problémákra; a bekövetkezett baleseteket és a majdnem baleseteket kivizsgálja, feltárja ezek okait, ezekrıl jelentést készít. Ezen célkitőzések megvalósítása érdekében a társaság menedzsmentje: Olyan rendszert alakít ki, amellyel ellenırizhetı a biztonság növelésére irányuló tevékenység. Az irányítási célok egyértelmő meghatározásában a vezetık személyes példát mutatnak. A munkatársakat szakmai rátermettségük, elhivatottságuk alapján gondosan választják meg, felkészítik, oktatják, ellenırzik és rendszeresen értékelik a biztonsággal kapcsolatos tevékenységüket. A menedzsment rendszeresen értékeli a biztonsággal kapcsolatos felkészültséget mindazoknál is, akik a menedzsment nevében tevékenykednek, legyenek azok raktárbérlık, beszállítók, alvállalkozók. A vonatkozó törvények, rendeletek, biztonsági szabályzatok, a mőködésére vonatkozó elıírások betartásával, a szabványokon és részletesen kidolgozott utasításokon keresztül, hatékony kockázatelemzı módszerek alkalmazásával a súlyos balesetek veszélyét folyamatosan csökkentjük. Megfelelı intézkedéseket teszünk a váratlan üzemzavari események, balesetek megelızésére és csökkentésére. A veszélyességgel arányos megelızı, illetve védelmi intézkedéseket határoz meg a vészelhárítási (súlyosbaleset-megelızési), tőzvédelmi, munkavédelmi szabályzatainkban és az azok szerves részét képezı vállalati dokumentumokban, A tevékenységgel együtt járó veszélyeket rendszeresen értékeljük. A biztonsággal kapcsolatos tájékoztatást napra készen tartjuk. Tevékenységünket pontosan meghatározott feltételek között végezzük. A normál technológiától eltérı nem szokványos mőveletekbıl eredı kockázatokat megfelelıen kezeljük. Kiemelt figyelmet fordítunk a súlyos baleseti kockázatok feltárására és azok csökkentésére. A folyamatok és a személyügyi változtatásokat biztonsági szempontból is értékeljük, amivel a kockázatok elfogadható szinten tarthatók. AliscaBE K120Nyilvános 5

8 Rendszeresen mérjük és elemezzük a biztonság növelésére irányuló tevékenységünk hatásfokát. A váratlan üzemzavari eseményeket dokumentáljuk, kivizsgáljuk, a következtetéseket levonjuk, a munkatársainkkal ismertetjük. Ezzel meggyızıdésünk szerint a biztonság színvonalát emeljük. A bekövetkezett eseményekrıl a hatósági szervezeteket is tájékoztatjuk, kikérjük véleményüket, javaslataikat, az így szerzett tapasztalatokat felhasználjuk a biztonsági színvonalat javító intézkedések kidolgozására is. A tapasztalatok és levont következtetések figyelembevételével a hasonló események bekövetkezésének megelızését érhetjük el. A végrehajtó szervezetekbe beosztott munkatársakat felkészítettük e feladatok végrehajtására és ezeket alkalmazzuk a súlyos balesetek megelızésére vagy következményeinek csökkentése érdekében. A súlyos balesetek elleni védekezéssel kapcsolatban alkalmazott elvek, módszerek, szervezési intézkedések, technikai feltételek a Belsı Védelmi Tervben kerültek leírásra, mely a biztonsági elemzés részét képezi. Biztosítjuk a célkitőzések végrehajtásához szükséges emberi, technikai, pénzügyi erıforrásokat, megfelelı szervezeti és irányítási rendszert. AliscaBE K120Nyilvános 6

9 1.2) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET Az Alisca Agrárház Kft. szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek a súlyos balesetek megelızésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába bevont személyek. Ezen személyek részére meghatározásra került a feladat- és hatáskörük betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehetıvé teszi az ilyen irányú felkészülésüket. Alisca Agrárház Kft. 74/ , fax:74/ Név Telefon Beosztás Munkahely Aszalai Ferenc 70/ Raktáros Keselyüsi út 120 Deáky Zoltán 30/ Raktáros Keselyüsi út 120 Gyurity Tamás 30/ Terménykereskedı Páskum u. 2 Honti Gergely 30/ Logisztikai és Páskum u. 2 áruforgalmi vezetı Kocsisné Keller Klára 30/ Áruforgalmi elıadó, Páskum u. 2 számlázó Lestár Gyula 30/ Raktárvezetıs Keselyüsi út 120 Panta Józsefné 30/ Pénzügyi vezetı Páskum u. 2 Szöts Szabina Logisztika asszistens Páskum u. 2 Török Béla Ferenc 30/ Ügyvezetı, Páskum u. 2 növényvédıszer üzletágvezetı Török Béla Ferencné Pénzügyi asszistens Páskum u. 2 Vesztergombi Angéla 30/ Vetımag üzletág Páskum u. 2 vezetı Deák Tibor 30/ Raktárvezetı Keselyüsi út 120 Értékesítésben: Gugyerásné Erıs Éva 30/ Agronómiai szaktanácsadó Kocsis Gábor 30/ Növényvédelmi és pénzügyi tanácsadó Nagy Attila 30/ Agronómiai szaktanácsadó Nagy Gyula Gábor 30/ Agronómiai szaktanácsadó Simigh János 30/ Agronómiai szaktanácsadó Valter Zsolt 20/ Agronómiai szaktanácsadó Mocskonyi Róbert 30/ Agronómiai szaktanácsadó Kaiser Ágnes 30/ Termény üzletág vezetı 1. táblázat: Az Alisca Agrárház Kft. dolgozói Páskum u. 2 Páskum u. 2 AliscaBE K120Nyilvános 7

10 Az Alisca Agrárház Kft. ügyvezetı igazgatója szervezi, felügyeli és ellenırzi a munkavállalók munkavédelmi, a tőzvédelmi és a súlyos balesetek bekövetkezés ének megelızését, elhárítását és a védelemre való felkészítését biztosító oktatásokat, gyakorlatokat és vizsgáztatást. Feladata továbbá a lehetséges veszélyek feltárása, a kockázat felmérések és értékelések elvégzése/elvégeztetése, a veszély- és kockázat elemzési vizsgálatok dokumentálása, a szükséges, vagy tervezett módosítások lehetséges következményeinek vizsgálata, visszaellenırzése, a biztonságot befolyásoló vagy érintı belsı dokumentumok jóváhagyás el mi ellenırzése, és/vagy jóváhagyása. Mentésvezetı A mentésvezetı a helyszínen tartózkodó legmagasabb beosztású vezetı, aki a riasztással és a veszélyelhárítással kapcsolatos tevékenységet irányítja. A mentésvezetı a helyszínre érkezı felettes vezetıjét a kialakult helyzetrıl és a megtett intézkedésekrıl köteles tájékoztatni, aki átveheti a mentés irányítását. Azonban a mentésvezetı jogában áll a mentésvezetı hatáskört a részletesebb technológiai ismerettel rendelkezı alacsonyabb beosztású vezetınél hagyni. Tevékenységének és intézkedési jogkörének általános meghatározása: A Mentési Törzs tagjai: Tájékozódik a veszélyhelyzetrıl, az üzemzavar nagyságának felmérése A veszélyességi fokozat meghatározása. Riasztás elrendelése A létesítményben lévı dolgozókból megszervezi a mentı és tőzoltó erıket, Intézkedik elsısorban a személyek, majd az anyagi javak mentésérıl, Gondoskodik a menekülési útvonalak biztosításáról (pl. vészkijáratok nyitása, szükség esetén a füstelvezetık nyitása, stb.), Intézkedik a technológia szükség szerinti leállításáról, Intézkedik a közmővek lezárásáról (pl. elektromosság, gáz, stb.), Intézkedik, hogy a szükséges helyiségekbe a bejutás biztosítva legyen, Irányítja a mentést és a tőzoltást a tőzoltóság megérkezéséig. A helyszínre érkezı hivatásos tőzoltóság vezetıjének utasításait mindenki köteles maradéktalanul betartani, illetve végrehajtani. Ügyvezetı igazgató Tőzoltók parancsnoka. Ügyeletes orvos. Polgári védelem parancsnoka Távollétük esetén helyettesítıik. AliscaBE K120Nyilvános 8

11 Ügyeletes orvos: Értesítése esetén munkaidıben mentıvel, munkaidın túl a lakásáról saját gépkocsival, vagy a telep által biztosított jármővel a helyszínre megy. Tömeges baleset esetén ellátja az irányító feladatkört. Gondoskodik az Országos Mentıszolgálat megfelelı erıkkel való igénybevételérıl és kiérkezés után annak tájékoztatásáról. Tömeges baleset esetén, ha sérültek száma és a sérülések jellege azt indokolja, intézkedik: o A sérültek ellátási helyének kijelölésérıl, annak berendezésérıl. o További orvosok bevonásáról a solti Rendelıintézettıl, a közeli Kórházak fogadási készségének ismeretében. o Szükség esetén értesíti a rendırséget. Portaszolgálat: A veszélyhelyzet helyének és kiterjedésének ismeretében intézkedik a rendészeti feladatokra kijelölt munkatársak értesítésérıl. A mentésvezetı jelzésére gondoskodik a szükséges útlezárásokról. A mentés - kárelhárítás megkezdésével egy idıben az észlelı vagy az általa megbízott személy köteles értesíteni a munkahelyen tartózkodó munkavezetıt, aki köteles értesíteni szükség szerint a mentıket, tőzoltókat, rendırséget. A mentés kárelhárítás megszervezése a munkahelyi vezetı feladata. A munkahelyen tartózkodó munkavállalók kötelesek a mentési munkát irányító utasításait maradéktalanul végrehajtani, még akkor is, ha az irányító nem szolgálati felettes (pl. tőzoltó). Ha a rendkívüli esemény a környezetet vagy környezetben tartózkodást veszélyezteti, a veszélyes terület lezárásáról, az illetéktelenek távoltartásáról gondoskodni kell! A mentés módját a mentésnél használt eszközök használatát oktatni és gyakoroltatni kell (polgárvédelmi, tőzvédelmi gyakorlat). A rendkívüli eseményeket a balesetvizsgálat szabályai szerint kell kivizsgálni. (MVSZ 5.4.). A kivizsgálás lefolytatása munkabiztonsági szaktevékenységnek minısül. A kárelhárítási munkálatokat végzı munkavállalók kötelesek az egyéni védıeszközök juttatási rendjében meghatározott, mentési tevékenységekre elıírt egyéni védıeszközöket viselni. Elsısegélynyújtás rendje Minden munkahelyen az ott munkát vállalók létszámától, a munka veszélyességétıl függıen megfelelı számú, de legalább 1 fı "KÉPZETT" elsısegélynyújtót köteles a munkáltató biztosítani. Az ügyvezetı köteles elsısegélynyújtás céljára elsısegélyhelyet "ELSİSEGÉLYHELY" feliratú táblával megjelölve biztosítani. Az ügyvezetı köteles gondoskodni a szükséges (MSZ ) elsısegélynyújtó felszerelésrıl. (3. sz. melléklet) Az elsısegélynyújtó személyek képzésérıl az ügyvezetı köteles gondoskodni. AliscaBE K120Nyilvános 9

12 A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelmébıl eredı károk megtérítésének rendje A Kft. ügyvezetıje a munkabiztonsági tanácsadó közremőködése mellett gondoskodik arról, hogy a sérelem bekövetkezését követı 15 napon belül a munkavállaló a kárigény bejelentı lapot megkapja. A Kft. ügyvezetıjének a benyújtott kárigényt 15 napon belül el kell bírálnia. A munkavállalót a kárigény elutasításával kapcsolatban jogorvoslat lehetısége illeti meg, melyre figyelmét az elutasító határozatban kell felhívni. Amennyiben kármegosztás alkalmazására kerül sor, azt %-osan is meg kell jelölni. Kármegosztás alapjául csak a munkavállaló vétkes magatartása szolgálhat. A kárviselés arányát az dönti el, hogy a dolgozó vétkes közrehatása milyen mérvő volt. A Kft. felelıssége objektív, tehát a munkavállaló kártérítési igénye csak abban az esetben utasítható el, ha az alábbi feltételek fennállnak: - a Kft. mőködési körén kívül esı elháríthatatlan ok, - kizárólag a károsult munkavállaló elháríthatatlan magatartása. Nem lehet szó arról, hogy a kárt a munkavállaló elháríthatatlan magatartása okozta, ha a Kft. az ellenırzés során a megfelelı intézkedéseket elmulasztja vagy eltőri, hogy a munkavállaló a technológiai és munkavédelmi elıírásokat megszegi. Anyagi javak védelme: A tőz által veszélyeztetett helyekrıl az alábbi tárgyak biztonságba helyezésérıl kell elsıdlegesen intézkedni: - A munkavállalók tárgyainak mentése. - Számítógépek és tartozékaik mentése. - A raktárban elhelyezett vegyi anyagok biztonságos eltávolítása az égı terület környezetébıl. Fıbb veszélyforrások: A gázüzemő targonca a csarnokba. A targoncát és cserepalackjait biztonságos helyre kell elhelyezni tőz esetén. - A raktárcsarnokban tárolt vegyszerek, amelyeket tőz esetén a csarnoképületbıl lehetıség szerint el kell távolítani. AliscaBE K120Nyilvános 10

13 1.3) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE A védekezésben közremőködık joga, hogy megismerjék a környezetükben lévı veszélyforrásokat, felkészítés keretében elsajátítsák a veszélyhelyzetben irányadó magatartási szabályokat, továbbá joguk és kötelességük, hogy a védekezésben, mentésben közremőködjenek így: (a) a riasztási, tájékoztatási feladatok végrehajtásában. (b) a mentési és mőszaki mentési feladatok végrehajtásában. (c) a kimenekítési és létfenntartási feladatok végrehajtásában. (d) az elsısegély-nyújtási feladatok végrehajtásában. (e) a helyreállítási feladatok végrehajtásában. Veszélyhelyzeti esemény eredete: (a) veszélyes (ipari) létesítmény technológiai, mőveleti, kezelési, karbantartási elıírásainak megsértése (téves cselekedet, tévedés és az emberi tévedést nem javítják ki). (b) a mőszaki hiba és az emberi tévedés együtt jelentkezik a kijavítás lehetısége nélkül. (c) veszélyes anyagok szállítása, tárolása, átfejtése során kiszabaduló - mérgezı, maró, irritáló, túlérzékenységet okozó, karcinogén, mutagén, reprodukciót károsító, ökotoxikus, égést elısegítı, oxidáló, gyúlékony, robbanásveszélyes - anyagok által kiváltott veszélyes hatás, keletkezı tőz, bekövetkezı robbanás, detonáció az életet, egészséget tömeges mértékben és súlyosan veszélyezteti (meghibásodás, gondatlanság, helytelen beavatkozás). (d) veszélyes anyag(ok) kiszabadulása során a környezet közvetlen és súlyos szennyezése (mőszaki hiba, gondatlanság, téves cselekedet). (e) veszélyt okozó cselekedet (rendkívüli esemény). (f) súlyos természeti csapás (hurrikán, tornádó, földrengés, árvíz, tőzvész). A veszélyhelyzet elemzése (a) a normális üzemeltetési körülményektıl, paraméterektıl való minden lehetséges eltérés felderítése. (b) az eltérés okának feltárása. (c) az okok lehetséges következményeinek a megállapítása. (d) a veszélyes következményeket kiküszöbölı intézkedések meghatározása. (e) veszélyes anyagok raktárkészleteit és a tároló helyeit meghatározzák, intézkednek a biztonságos tárolásáról és a hozzáférhetıség ellenırzésérıl, gondoskodnak az anyagok biztonságával kapcsolatos adatokról és egyéb ezekre vonatkozó információról, valamint ezek hozzáférhetıségérıl. A baleseti veszélyek azonosításának és értékelésének normái megtalálhatók a TVSZ-ben, MVSZ-ben és belsı védelmi tervben. AliscaBE K120Nyilvános 11

14 A TŐZJELZÉS MÓDJA, A TŐZOLTÓSÁG, VALAMINT A LÉTESÍTMÉNYBEN TARTÓZKODÓK RIASZTÁSI RENDJE Az a személy, aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét elıször észleli, haladéktalanul köteles: - a környezetét riasztani tőzjelzı kolomp, elektromos csengı, kézi jelzésadó (a rendelkezésre álló figyelmet felkeltı eszközzel. Pl.: duda, kürt, csengı, kolomp, hangszóró, tőzilárma, tőzjelzı berendezés aktiválása a kézi jelzésadón keresztül, - az iroda helyiségben lévı telefonon a 105-ös segélykérı telefonszámon jelezni a tüzet a hivatásos tőzoltóságnak, - jelenteni az ügyvezetınek. A hivatásos tőzoltósághoz történı tőzjelzésnek az alábbiakat kell tartalmaznia: - a tőzeset, káreset pontos helyét (címét), - mi ég, milyen tőzeset vagy káreset történt, - mi van veszélyeztetve, - emberélet van-e veszélyben, - a jelzı nevét és a jelzésre használt távbeszélı számát. A tüzet észlelı személynek törekednie kell arra, hogy a keletkezett tőzrıl, káresetrıl a lehetı legpontosabb információkat tudja adni a tőzoltóságnak és az egyéb illetékesnek. A LÉTESÍTMÉNY ELHAGYÁSÁNAK MÓDJA Tőz esetén a létesítményt az alábbi menekülési útvonalon lehet elhagyni: A raktárcsarnok közlekedési útvonalán keresztül közvetlenül az udvarra. A tőz által érintett terület elhagyása higgadtan, fegyelmezetten történjen, ügyelve a pánik elkerülésére. TŐZ ESETÉN A MUNKAVÁLLALÓK SZÜKSÉGES TENNIVALÓI: A munkavállalók feladatait részletesen a munka- és tőzvédelmi szabályzat tartalmazza. A HELYESBÍTİ ÉS MEGELİZİ TEVÉKENYSÉG A balesetek, tőzesetek, üzemzavarok, majdnem balesetek, események kivizsgálása, bejelentése, kivizsgálása szabályozott körülmények között történik, amelyek tanulságait, tapasztalatait a megelızı intézkedések kidolgozásához figyelembe vesszük. VEZETİI FELÜGYELET A Tőzvédelmi és a munkavédelmi szakértı évenként egy alkalommal, az évenkénti felülvizsgálat után beszámol az Ügyvezetı igazgatónak a Társaság környezetvédelmi és munkavédelmi helyzetérıl, a szabályzatokban foglaltak végrehajtásáról, aki értékeli a tevékenységet. AliscaBE K120Nyilvános 12

15 1.4) ÜZEMVEZETÉS Az Alisca Agrárház Kft. alapadatai a következık: A cég teljes neve: Alisca Agrárház 2010 Kft. Cégjegyzékszáma: Székhelye: 7100 Szekszárd Páskum u. 2. Telephelye: Szekszárd, Keselyüsi út 120. Szekszárd, Keselyősi út 24. Telefon: Fax: Elsı számú vezetı: Török Béla, ügyvezetı Tőzvédelmi szakértı: ERGONOM Kft. Munkavédelmi szakértı: ERGONOM Kft. Minıségirányítási megbízott: Nincs minıségirányítási rendszer Munkaegészségügyi szolgálat: ERGONOM Kft, Dr. Czuczor Judit 2. táblázat: Az Alisca Agrárház Kft. alapadatai Az Alisca Agrárház 2010 Kft rendszerén belül, az elsıszámú vezetı a Társaság ügyvezetı igazgatója, akinek feladatát és felelısségét a Tőzvédelmi Szabályzat, valamint a Munkavédelmi Szabályzat (MvSZ) a rögzíti. Részletesen lásd az 1.2) pontban. A Munka Törvénykönyve és végrehajtási rendelkezései, az "1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl" alapján meghatározza a társaság szervezeti és mőködési szabályzatát, a munkavédelmi irányítási rendszerét, a munkavédelemmel kapcsolatos feladatokat. Az ügyvezetı igazgató A Munkavédelmi Szabályzatba foglalt feladatai: Megszervezi a Szervezeti és Mőködési Szabályzatban és Munkavédelmi Szabályzatban meghatározott feladatok ellátását Biztosítja, hogy az évi XCIII. tv.. (továbbiakban: Mvt) 8..-ban munkabiztonsági szaktevékenységnek minısülı feladatokat megfelelı képesítéső személy vagy szervezet lássa el Irányítási jogkörében engedélyezi épületek, berendezések, gépek üzembe helyezését az elızetes vizsgálatok jegyzıkönyvi eredményei alapján Ellenırzési jogkörében munkahelyi ellenırzéseket tart, folyamatosan gyızıdik meg a törvény és MVSZ elıírásainak megvalósításáról, az elıírások betartásáról Munkáltató jogainak gyakorlása keretében dönt munkavédelmi (mulasztási, munkabaleseti) kártérítési ügyekben Dönt az alkalmazottak fegyelmi felelısségre vonásáról Gondoskodik - a 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet értelmében a foglalkozás - egészségügyi szolgáltatást nyújtó szerevezettel a szolgáltatási szerzıdés megkötésérıl Súlyos munkabalesetet azonnal jelenti a területileg illetékes Munkavédelmi Felügyelıségnek, értesíti az ERGONOM Munkavédelmi Szolgáltató Kft-t a 74/ as telefonon Biztosítja és megköveteli a munkavállalók személyi védıeszközének használatát. AliscaBE K120Nyilvános 13

16 Megteremti a munkahelyeken a munkahelyi elsısegélynyújtás tárgyi és személyi feltételeit Irányítja és ellenırzi a Kft. alkalmazottainak munkavédelmi tevékenységét Személyesen végzi külsı munkabiztonsági tanácsadó közremőködésével a munkabalesetek kivizsgálását Gondoskodik az irányítása alatt álló munkafolyamatoknál a szabványok, óvórendszabályok, jelen munkavédelmi szabályzat és technológiai utasítások elıírásainak betartásáról Munka közben irányítja és ellenırzi a beosztott dolgozók tevékenységét, a védıeszközök használatát Köteles megakadályozni ittas, vagy beteg munkavállaló munkába állítását Szakmai gyakorlati oktatásban részesíti az új felvételes munkavállalókat Megszervezi a Kft. tagjainak és alkalmazottainak éves munkavédelmi oktatását Köteles a felvételre jelentkezıt állománycsoporttól függetlenül alkalmassági orvosi vizsgálatra küldeni, a munkakörre vonatkozó fizikai és egészségügyi igénybevétel megjelölésével Megszervezi a Kft. tagjainak és alkalmazottainak elızetes és idıszakos orvosi alkalmassági vizsgálatát, gondoskodik az eredmények dokumentálásáról Gondoskodik arról, hogy a baleseti diagnózissal táppénzes állományba vett munkavállalók nyilatkozzanak a baleset körülményeirıl A munkabiztonsági tanácsadóval közösen vezetik a munkabalesetek nyilvántartását és a kárigény felhívásokat Munkabiztonsági tanácsadó feladatai (A munkáltató adat- és információ szolgáltatása alapján szerzıdés keretében az ERGONOM Kft. feladatai.) A munkabiztonsági szaktevékenységnek minısülı munkavédelmi feladatokat szerzıdés szerint ellátja Elvégzi az intézmény alkalmazottainak elızetes, idıszakos és rendkívüli munkavédelmi oktatását. Az oktatást, az írásban történı beszámoltatást dokumentálja Az egyéni védıeszközöket meghatározza Részt vesz a munkavédelmi szemléken, azt dokumentálja Részt vesz a munkabalesetek kivizsgálásában Elkészíti a munkabalesetekrıl a szakhatóságok részére átadandó dokumentációkat Kiadja a sérülteknek a kárigény felhívást. Ezek elbírálásához szakvéleményt ad Mőszaki vagy szervezési javaslatot készít a balesetek ismétlıdésének megakadályozására Figyeli a törvényekben, jogszabályokban és szabványokban megjelent változásokat, errıl folyamatosan tájékoztatja az intézmény vezetıjét. A változásokat beépíti az Munkavédelmi Szabályzatba Tartja a kapcsolatot az illetékes hatóságokkal. A Tőzvédelmi Szabályzat szerint: A Kft. területén a tőzvédelmi tevékenység irányítását és szervezését az ügyvezetı látja el külsı tanácsadó bevonásával Az ügyvezetı feladatai Az ügyvezetı felelıs az általa irányított egységek tőzvédelméért, a megelızı tőzvédelmi rendelkezések maradéktalan végrehajtásáért, a tőzvédelmi határozatok érvényre juttatásáért, a tőzvédelmi szabályzat kiadásáért és az ebben foglaltak érvényre juttatásáért Évente egy alkalommal részt vesz a vezetıi tőzvédelmi szemlén. AliscaBE K120Nyilvános 14

17 Figyelemmel kíséri és értékeli a Kft. tőzvédelmi helyzetét, a tőzmegelızési munkát, az esetleges tőzesetek alakulását, intézkedéseket tesz a tőzvédelmi helyzet javítására Felelıs az irányítása, felügyelete alá tartozó munkavállalók és a terület tőzvédelmi tevékenységéért, a tőzvédelmi szabályzatban foglalt elıírások végrehajtásáért Hiányosságok, szabálytalanságok esetén intézkedik azok megszüntetésérıl Irányítja a közvetlen hatáskörébe tartozó területek technológiai utasításokban is meghatározott tőzvédelmi feladatait Ellenjegyzi a külsı vállalkozó által végzendı tőzveszélyes tevékenység engedélyét, szükség szerint kiegészíti azt Gondoskodik a Kft. munkavállalóinak tőzvédelmi oktatásáról és a továbbképzéseken való részvételrıl, valamint arról, hogy a munkakörükkel, tevékenységi körükkel kapcsolatos tőzvédelmi ismereteket a foglalkozásuk megkezdése elıtt elsajátítsák, a tőz esetén végzendı feladataikat megismerjék Gondoskodik a közvetlen tőzvédelmet szolgáló tőzvédelmi berendezés, készülék, technikai eszköz beszerzésérıl, állandó üzemképes állapotban tartásáról, idıszakos ellenırzésérıl A tőzvédelmi tanácsadó feladatai: Tevékenységét a Kft. vezetı közvetlen irányításával, annak megbízottjaként látja el. A tőzvédelmi tanácsadóként megbízott ERGONOM Munkavédelmi és Szolgáltató Kft. a megbízó tőzvédelmi megbízottja, ilyen vonatkozású intézkedéseit a Kft. vezetı felé írásban jelzi, a Kft. vezetı utasítást ad a hibák kijavítására A Kft. tőzvédelmi szabályainak végrehajtását szakmai tudásával elısegíti Rendszeresen ellenırzi a dohányzási tilalmat, a tőzvédelmi szabályok, elıírások betartását, hiányosságok esetén észrevételt tesz és intézkedést kér annak megszüntetésére. Szükség esetén felelısségre vonást javasol Elkészíti a Kft. vezetı adat- és információ szolgáltatása alapján a Kft. Tőzvédelmi Szabályzatát Elkészíti a Kft. létesítményeinek, helyiségeinek tőzveszélyességi osztályba sorolását Részt vesz a tőzvédelmi hatóság és felügyeleti szervek bejárásain, ellenırzésein, illetve szemléin Elvégzi a Kft. dolgozóinak elızetes, idıszakos tőzvédelmi oktatását A fejlesztések, beruházások elıkészítése és megvalósítása során szakmai tudásával elısegíti a tőzvédelmi szabályok, elıírások érvényre juttatását Figyelemmel kíséri a törvények, jogszabályok és szabványokban megjelent változásokat, errıl folyamatosan tájékoztatja a Kft. vezetıjét A Tőzvédelmi szabályzat karbantartását évente egy alkalommal elvégzi. A biztonsági irányítás szakmai támogatója az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft.-vel szerzıdésben mőködı foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa, és asszisztense, akik rész vesznek a vezetés munkájában a szemléken és ellenırzéseken, kiképzik, és tovább képzik az elsısegélynyújtó hálózat tagjait, részt vesznek az üzemvész elhárítási a belsı elhárítási feladatok ellátásában. Az irányítási szervezet tagja vezetık és beosztottak rendelkeznek a területükhöz tartózó képesítéssel és képzettséggel, szakmai gyakorlattal és tapasztalattal, amely megfelelı a súlyos baleseti veszélyekkel kapcsolatos feladataik ellátásához. Az ez irányú ismereteikrıl idınként vizsgáztatás keretében, a vezetıség meggyızıdik A belsı és külsı információ rendszer megfelelıen biztosítja a szervezet számára a jogszabályok, a mőszaki elıírások változásainak követését, az irányítási rendszerek fejlıdésének nyomon követését. AliscaBE K120Nyilvános 15

18 1.5) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE A szabályzatokat minden év elsı felében felül kell vizsgálni, szükség szerint korszerősíteni, kiegészíteni, illetve a hatályos jogszabályok változásának megfelelıen módosítani kell. Az Alisca Agrárház Kft [T1]szabályozottan biztosítja a szervezet számára a jogszabályok, a mőszaki elıírások változásainak nyomon követését. AliscaBE K120Nyilvános 16

19 1.6) VÉDELMI TERVEZÉS Az Alisca Agrárház Kft. a jogszabályokban elıírtaknak megfelelıen belsı szabályzatokban eljárási és munkautasításokban határozta meg az érintett személyek vezetık, és munkatársak feladatait, és hatáskörét. A Munkavédelmi szabályzatban, valamint a Tőzvédelmi szabályzatban határozzák meg különösen: 1. Az alkalmazás munkavédelmi feltételei 1.1. Általános elıírások 1.2. Munkaköri alkalmassági orvosi vizsgálat 1.3. Munkavédelmi oktatás 1.4. Egyéni védıeszköz, védıital, védıkenıcs juttatás szabályozása 1.5. Védıital juttatás rendje 1.6. Tisztálkodó szerek, bırvédı eszközök 2. Munkahelyre, munkavégzésre vonatkozó rendelkezések 3. Munkavédelmi eljárások rendje 3.1. Létesítés, üzembe helyezés, használatba vétel 3.2. Idıszakos biztonsági felülvizsgálatok 3.3. Munkavédelmi ellenırzések rendje 3.4. Munkabalesetek bejelentése, kivizsgálása, nyilvántartása 3.5. Foglalkozási megbetegedés bejelentése, kivizsgálása 3.6. Alkoholszondás ellenırzések rendje 3.7. Rendkívüli esemény 3.8. Elsısegélynyújtás rendje 3.9. A munkavállalók egészségének és testi épségének sérelmébıl eredı károk megtérítésének rendje A veszélyek következményeinek elhárítására az Alisca Agrárház Kft /2011. (X. 20.) Korm. rendelet 8. sz. mellékletének megfelelı- Belsı védelmi tervet készített, amely jelen mellékletét képezi. A védelmi szervezet felkészültségét az Alisca Agrárház Kft. felsı vezetése rendszeresen ellenırzi. Ennek érdekében évente gyakorlatot tart, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását a védelmi szervezetek kijelölt részével, valamint háromévente olyan gyakorlatot, ahol a tervben megjelölt feladatok végrehajtását az egész védelmi szervezettel gyakoroltatják. Súlyos hiányosság vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a biztonsági szervezet intézkedéseit érintı rendelkezéseit a Társaság felsı vezetése azonnal foganatosítja. A belsı védelmi terv körébe sorolt dokumentumok felülvizsgálata legalább háromévente, továbbá a soron kívüli felülvizsgálata esetén megvalósul. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset vagy rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a belsı védelmi tervben foglalt intézkedéseket a védelmi szervezet azonnal foganatosítja. A bekövetkezett balesetek, kvázi-balesetek, vészhelyzetek okai minden esetben részletes kivizsgálásra kerülnek, az eseménybıl fakadó tapasztalatok alapján megelızı intézkedéseket hozunk az ismételt elıfordulás, illetve a hasonló okokra visszavezethetı más balesetek elkerülése érdekében. AliscaBE K120Nyilvános 17

20 Az ilyen események után minden esetben felülvizsgálatra és aktualizálásra kerülnek a vonatkozó mentési-, reagálási-, kárelhárítási tervek és szabályok. AliscaBE K120Nyilvános 18

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet

256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet 256/2008. (X. 21.) Korm. rendelet az önkéntes tőzoltóság létesítésérıl, mőködésének feltételeirıl és feladatáról A Kormány a Magyar Köztársaság Alkotmányáról szóló 1949. évi XX. törvény 35. -a (1) bekezdésének

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG

ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG ÁLTALÁNOS MUNKAVÉDELMI OKTATÁSI ANYAG Jóváhagyom: Ügyvezetı igazgató MUNKAVÉDELEM A GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEKNÉL 1. Munkáltatók és munkavállalók kötelezettségei: A Munkavédelmi Törvény a munkáltató kötelességévé

Részletesebben

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY

KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY KITE MEZİGAZDASÁGI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI ZRT. BIZTONSÁGI ELEMZÉS, HÓDMEZİVÁSÁRHELY NYILVÁNOS VÁLTOZAT Készítette KITE Zrt. megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST 2012. DECEMBER 15. VERZIÓ 1.0 Megrendelı:

Részletesebben

1. Az intézmény adatai:

1. Az intézmény adatai: Tartalomjegyzék 1. Az intézmény adatai:... 3 2. Az intézmény mőködési rendje:... 4 3. Az intézményi dokumentumok nyilvánosságával kapcsolatos rendelkezés:... 4 4. A pedagógiai munka belsı ellenırzésének

Részletesebben

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól

21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól 21/2010. (V. 4.) EüM rendelet az egészségügyi ágazat honvédelmi feladatairól Hatályosság: 2010.07.03 - A honvédelemrıl és a Magyar Honvédségrıl szóló 2004. évi CV. törvény 207. (6) bekezdésében kapott

Részletesebben

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat

Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat SAJÓSZENTPÉTER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA Projektmenedzsment Szervezet Szervezeti és Mőködési Szabályzat 2009 Tartalomjegyzék 1. A szervezet feladat- és hatásköre... 3 2. Szervezet felépítése... 4 3. A tagok

Részletesebben

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft.

ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. ALISCA AGRÁRHÁZ Kft. BIZTONSÁGI JELENTÉS SZEKSZÁRD NYÍLVÁNOS VÁLTOZAT Készítette az ALISCA AGRÁRHÁZ Kft megbízásából. a HVESZ KFT. BUDAPEST 2013. JÚLIUS 30. VERZIÓ 2.0 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...

Részletesebben

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ...

Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás HATÁROZAT ... ... Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás...... HATÁROZAT Szám: 7/2009. (III.16.) BTT határozat Tárgy: A Bakonyi Szakképzés-szervezési Társulás Társulási Tanács Közbeszerzési szabályzatának elfogadása A Bakonyi

Részletesebben

34. számú elıterjesztés

34. számú elıterjesztés A határozati javaslat elfogadásához egyszerő többség szükséges! 34. számú elıterjesztés Bátaszék város képviselı-testületének 2012. március 22-én, 15,30 órakor megtartandó ülésére a Bátaszéki Önkéntes

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon

A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi tanúsítási rendszer mőködése Magyarországon A tőzvédelmi törvény értelmében a Magyarországon forgalomba hozni csak olyan tőzoltótechnikai terméket, tőz- vagy robbanásveszélyes készüléket,

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT

KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT KÖZBESZERZÉSI SZABÁLYZAT Sátoraljaújhely Város Önkormányzata valamint Sátoraljaújhely Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatala - mint ajánlatkérı - közbeszerzési eljárásai elıkészítésének, lefolytatásának

Részletesebben

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 314/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet az Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Fıfelügyelıségrıl, valamint a munkavédelmi és munkaügyi hatóságok kijelölésérıl A Kormány az Alkotmány 35. (2) bekezdésében meghatározott

Részletesebben

KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER

KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER KARSA RÓBERT AZ EGYSÉGES KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZER Az új Alaptörvénnyel összhangban elkészült A katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló törvényjavaslat, melyet

Részletesebben

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ

ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ELİLAP AZ ELİTERJESZTÉSEKHEZ ÜLÉS IDİPONTJA: Vecsés Város Önkormányzata Képviselı-testületének 2012. május 22-i ülésére ELİTERJESZTÉS TÁRGYA: Vincent Auditor Számviteli Szolgáltató és Tanácsadó Kft. 2011.

Részletesebben

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat

OTSZ VILLÁMVÉDELEM. Elemzés és módosítási javaslat OTSZ Elemzés és módosítási javaslat OTSZ 3. rész Elemzés Válasz a következı kérdésekre: - a szabályzat tartalmaz-e szabványhivatkozásokat - a hivatkozások megfelelnek-e az európai elveknek és az európai

Részletesebben

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık.

Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 1 Tanácskoztak a Villamosenergia-Ipari munkavédelmi képviselık. 2011. május 5-6-án V. alkalommal tanácskozott a Villamosenergia-Ipari Munkavédelmi Képviselık Fóruma. (VIMFÓ) Ez alkalommal Budapesten az

Részletesebben

Szekszárdi NÖVÉNY Fejlesztı, Kereskedı, Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 7100 Szekszárd, Bródy Sándor utca 52/b.

Szekszárdi NÖVÉNY Fejlesztı, Kereskedı, Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 7100 Szekszárd, Bródy Sándor utca 52/b. Szekszárdi NÖVÉNY Fejlesztı, Kereskedı, Szolgáltató Zártkörően Mőködı Részvénytársaság 7100 Szekszárd, Bródy Sándor utca 52/b. 18/2006. (I.26.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI JELENTÉS Szekszárd, 2011.

Részletesebben

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma

Munkaszerzıdés. 1. A munkaviszony célja, tartalma Munkaszerzıdés mely létrejött egyrészrıl a : Consogno-Tóth Szolgáltató Kft.(Székhelye: 9011 Gyır, Lehár F. u. 62., a cég jegyzékszáma: 08-09-021338) munkáltatói jogkör gyakorló: Tóth György ügyvezetı,

Részletesebben

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról

Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról Tájékoztató az üzemi létesítmények környezeti zajkibocsátási határérték megállapításáról A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Polgári Védelmi Szövetség KATASZTRÓFAVÉDELMI SEGÉDLET az általános és középiskolás tanulók veszélyhelyzetekre történı felkészüléséhez 2010. A segédlet összeállítását a Jász-

Részletesebben

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-TESTÜLETÉNEK 3/2015. (II. 13.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE AZ ÖNKORMÁNYZAT 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRİL Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselı-testülete a Magyarország Alaptörvénye

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza.

Mindezek figyelembevételével Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve a következıket tartalmazza. Melléklet a. /2014. (XII. 16.) kt. határozathoz Tengelic Község Önkormányzatának 2015. évi belsı ellenırzési terve A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény, az államháztartásról

Részletesebben

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet

27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet A jogszabály 2010. április 2. napon hatályos állapota 27/2009. (X. 29.) ÖM rendelet a tőzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökrıl, a tőzvédelmi szakvizsgával összefüggı oktatásszervezésrıl

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata közgyőlésének 6/2015. (II. 11.) önkormányzati rendelete egyes anyakönyvi események engedélyezésének szabályairól és díjairól * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának

Részletesebben

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György

Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése. Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Szépmővészeti Múzeum térszint alatti bıvítése: A projekt idıt befolyásoló kockázatok értékelése Készítette: Kassai Eszter Rónafalvi György Tartalom A kockázatról általában A kockázatelemzés folyamata Az

Részletesebben

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata

Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata Kötelezı Felelısségbiztosítási Kárrendezési Szabályzat kivonata (Készült a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének Felügyeleti Tanácsa 8/2006. (X.12.) számú ajánlásának megfelelıen, figyelembe véve

Részletesebben

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA

GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA A Kazincbarcika és Vonzáskörzete Többcélú Önkormányzati Kistérségi Társulás GÉPJÁRMŐ ÜZEMELTETÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010. január 1-tıl A szabályzat hatálya az önállóan mőködı és gazdálkodó Társulási

Részletesebben

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2

12. Jelen szerzıdés az aláírással egyidejőleg lép hatályba. 2 SZOLGÁLTATÁSI SZERZİDÉS amely létrejött egyrészrıl a Szegedi Kistérség Többcélú Társulása Közoktatási Intézménye székhelye: 6724 Szeged, Csongor tér 1.; adószáma: 15485238-2-06; bankszámla száma: 12067008-00153740-00100001)

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0750-06 A foglalkoztatással és a munkavállalók alkalmazásával összefüggı személyügyi ügyintézıi alapfeladatok

Részletesebben

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014 Kiállítás kelte: 2004.12.13. 1. oldal, összesen: 6 1. A KÉSZÍTMÉNY NEVE 1.1.A készítmény neve: 1.2. Gyártó Név: Poli-Farbe Vegyipari Kft. Cím: 6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78 453 130 Fax: 78 453 014

Részletesebben

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. mint munkáltató,

MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló. <Munkaadó neve> <Munkaadó címe> mint munkáltató, MUNKASZERZİDÉS határozott idıre szóló amely létrejött egyrészrıl az másrészrıl: mint munkáltató, anyja neve: született: sz.ig. száma: lakcíme: mint között

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA

ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA ÚTKERESÉS SEGÍTİ SZOLGÁLAT ÉRDEKKÉPVISELETI FÓRUM MŐKÖDÉSÉNEK SZABÁLYZATA 2 Útkeresés Segítı Szolgálat Székhelye: Dunaújváros Bartók B. út 6/B A szabályzat kiterjed intézmény keretében mőködı ellátásokra

Részletesebben

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4, telefon: (42)-404-411, fax: (42)-408-656, honlap: http://odin.de-efk.hu/ Kiegészítı Tőzvédelmi Utasítása

Részletesebben

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Szerzıdési feltételek

Munkáltatói felelısségbiztosítás. Szerzıdési feltételek Szerzıdési feltételek 1. A biztosítottak köre 1.1. A jelen szerzıdési feltételek alapján biztosított a szerzıdésben név szerint feltüntetett munkáltató. 2. A biztosítás tárgya, a biztosítási esemény 2.1.

Részletesebben

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014

Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235 Bócsa, III. ker. 2. Tel.: 78/453-130, 78/453-133 Fax: 78/453-014 1. AZ ANYAG/ KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG AZONOSÍTÁSA 1.1.Az anyag/készítmény azonosítása Kereskedelmi elnevezés: 1.2. A társaság/vállalat azonosítása 1.2.1. Gyártó Név: POLI-FARBE Vegyipari Kft Cím: H-6235

Részletesebben

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola

MUNKAKÖRI LEÍRÁS. részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 1. számú melléklet OM: 202920 MUNKAKÖRI LEÍRÁS részére OM:.. 1. A munkahely pontos megnevezése: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 2. A kinevezı szerv neve: Élı Forrás Alapfokú Mővészeti Iskola 3. A

Részletesebben

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF)

Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet Pályázatkezelı Rendszere (NCSSZI-PR) Általános Szerzıdési Feltételek (ÁSZF) 1) Fogalmak: a) Pályázatkezelı: Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet b) Felhasználó:

Részletesebben

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA

V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA V. sz. melléklet 22. pontja APOR VILMOS KATOLIKUS FİISKOLA FELESLEGES VAGYONTÁRGYAK HASZNOSÍTÁSÁNAK ÉS SELEJTEZÉSÉNEK SZABÁLYZATA Az Apor Vilmos Katolikus Fıiskola (Fıiskola) kezelésében lévı felesleges

Részletesebben

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA

A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA A TISZAFÖLDVÁR ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2010.május 12. A Tiszaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet (továbbiakban: Takarékszövetkezet) az ügyfelek panaszainak kezelése

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról*

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemrıl és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról* Az Országgyőlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének növelése céljából, a természeti és

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó T Á J É K O Z T A T Ó A Katasztrófavédelem szervezeti átalakulását követı térségi feladatokról, Medgyesbodzás település területén folytatott tevékenységrıl Béni Attila sk. tőzoltó százados tőzoltóparancsnok

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S Elıterjesztés sorszáma: 194. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének./2009. (.) rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl szóló 19/1996.(VI.5.)KT rendelet módosításáról

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény

A jel melléklet Szolgáltatással kapcsolatos távközlési alapfogalmak Árprés: Egyéni el fizet Elektronikus hírközlési építmény 1. Árprés: olyan versenykorlátozó helyzet, amelyben egy hatékonyan mőködı szolgáltató az árrés szőkösségébıl következıen nem képes a hálózati szolgáltatás igénybevételével a hálózati szolgáltatást nyújtó

Részletesebben

Környezetvédelmi hatósági tevékenység

Környezetvédelmi hatósági tevékenység Környezetvédelmi hatósági tevékenység A cikk bemutatja a környezethasználat feltételeit, valamint az ahhoz kapcsolódó hatósági engedélyezési eljárások fı szabályait. A rendelkezések elsısorban a környezet

Részletesebben

Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar

Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4, TŐZRIADÓ TERVE 2012. Debreceni Egyetem OEC Egészségügyi Kar 4400 Nyíregyháza, Sóstói u. 2-4 Tőzriadó Terv A kar tudományos munkával

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 3. számú melléklet az informatikai biztonsági és üzemeltetési kérdések rendjérıl szóló 16/2008. (08.19.) számú elnöki utasításhoz Nemzeti Fejlesztési Ügynökség EMIR jogosultságkezelési szabályzat Tartalom

Részletesebben

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83.

Munkaerı-kölcsönzés. Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Munkaerı-kölcsönzés jogi háttere Bihary, Balassa & Társai Ügyvédi Iroda 1028 Budapest, Pasaréti út 83. Tartalomjegyzék 1. Jogszabályi háttér 2. Munkaerı-kölcsönzés fogalma 3. Munkaerı-kölcsönzés szereplıi

Részletesebben

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS

VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS VÁLLAKOZÁSI SZERZİDÉS Amely létrejött egyrészrıl Vác Város Önkormányzata (2600 Vác, Március 15. tér 11. önkormányzati törzsszám: 395423000, adószám: 15395429-2-13) mint Megrendelı, (képviseletében Dr.

Részletesebben

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya

12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete. a helyi építészeti értékek védelmérıl. I. Általános rendelkezések. A rendelet hatálya Kaposmérı Községi Önkormányzat Képviselı-testületének 12/2013. (IX.02.) önkormányzati rendelete a helyi építészeti értékek védelmérıl Az épített környezet alakításáról és védelmérıl szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2

1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 7.30. Minıségbiztosítás a szállodákban Minıség... 2 1. Minıség elméleti megfogalmazása Megfelelısség... 2 1.1.Vendégelégedettség... 2 2. Vendégelvárások Vendégelvárások... 3 2.1. Vendégelégedettség...

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Vészhelyzeti utasítás

Vészhelyzeti utasítás Vészhelyzeti utasítás V.1. sz. verzió A kiadás dátuma: 2012. július 4. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Kari KIR munkacsoport A dokumentum a TÁMOP-411/A-10/1/KONV-2010-0009 projekt támogatásával készült.

Részletesebben

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11.

A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Gáspár Edit Mogyorósbánya, Arany J. u. 11. A Bizottságok tagjainak névjegyzéke (SZMSZ 43. (4) bekezdéséhez) Pénzügyi és Vagyonnyilatkozat nyilvántartó és ellenırzı Bizottság 5 fı Bacsa Ferencné Mogyorósbánya, Petıfi S. u. 50. Kríszeg Csaba Mogyorósbánya,

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 21. MELLÉKLET: 2 db TÁRGY: Javaslat a Lisztesvölgyi lıtér ingatlanhasználati szerzıdésének módosítására E L İ T E R J E S Z T É S SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŐLÉSÉNEK

Részletesebben

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2351 Alsónémedi, Fı út 58. Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250 alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu Szám: 41-98/2012. ELŐTERJESZTÉS Készült:

Részletesebben

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M

B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M 1. sz. melléklet B U D A P E S T I M Ű S Z A K I ÉS G A Z D A S Á G T U D O M Á N Y I E G Y E T E M BELSŐ ELLENŐRZÉSI CSOPORT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Hatályba lép: 2013. július 1-jén Az államháztartásról

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás

A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás A hatósági géphigiéniai minısítési eljárás Egy gép, berendezés vagy eszköz higiéniailag akkor felel meg a jogszabályi követelményeknek, ha azonosítható, ha rendelkezik a megfelelıségét tanúsító dokumentummal,

Részletesebben

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet

410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet a közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések körérıl, az e tevékenységekre vonatkozó megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl, felhasználásának

Részletesebben

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról

Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 30/2012. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének /12. (X.01.) önkormányzati rendelete az állatok tartásáról Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata

A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság. Javadalmazási Politikájának Szabályzata A CODEX Tızsdeügynökség és Értéktár Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Javadalmazási Politikájának Szabályzata Hatálybalépés idıpontja: 2011.06.01. [jóváhagyta az igazgatóság: /2011.06.09/03. számú, 2011.06.09.

Részletesebben

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg.

Az Mvt. 2. (2) bekezdése a 2004: XI. törvény 2. -ával megállapított szöveg. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemrıl 1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betős szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.) szövege, a normál

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya

1996. évi XXXI. törvény. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A törvény hatálya Az Országgyőlés az Alaptörvénybıl és a nemzetközi szerzıdésekbıl eredı feladatok teljesítése érdekében, az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztetı tüzek megelızése, a tőzeseteknél, a mőszaki mentéseknél

Részletesebben

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN

A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN A VALEO KÖVETELMÉNYEI A BESZÁLLÍTÓIVAL SZEMBEN Minthogy évek óta a Valeo Csoport kiemelt vállalati és környezeti felelısségének tudatában tevékenykedik, ezt a felelısségét a nemzeti jogszabályok valamint

Részletesebben

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17.

HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM. Budapest, 2014. június 17. HATÁRON ÁTNYÚLÓ KEZDEMÉNYEZÉSEK KÖZÉP-EURÓPAI SEGÍTİ SZOLGÁLATA KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁGI TERV/PROGRAM Budapest, 2014. június 17. Bevezetés A szervezetek mőködésük és szolgáltatásaik révén felelısek

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY

SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK SZERVEZETFEJLESZTÉSE PÁLYÁZATKEZELÉSI SZABÁLYZATA SZAKÉRTİI TANULMÁNY V I AD O R O K Ö Z I G A Z G A T Á S F E J L E S Z T É S I T A N Á C S A D Ó É S S Z O L G Á L T A T Ó K F T. 82 30 B A L A T O N F Ü R E D, V A J D A J. U. 3 3. +36 (3 0 ) 55 5-9 09 6 A R O P.PA L Y A

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK

GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK GARANTÁLT SZOLGÁLTATÁSOK A. A villamos energia kereskedelmi tevékenység folytatásának az egyedi felhasználókat érintı minimális minıségi követelményei 1.1 Fogalmak A jelen mellékletben használt fogalmakon

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122.

Székhely: 1149 Budapest, Róna u. 120-122. A PESTI HITEL Zártkörően Mőködı Részvénytársaság Panasz-ügyintézési szabályzata A Pesti Hitel ZRt. az ügyfelek panaszainak kezelése során a hatályos jogszabályok rendelkezései alapján, az azokban meghatározott

Részletesebben

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS

VEZÉRIGAZGATÓI UTASÍTÁS TARTALOMJEGYZÉK I. ALKALMAZÁSI KÖR... 3 I.1. A TÁRSASÁG ENGEDÉLYE... 3 I.2. A TÁRSASÁG TEVÉKENYSÉGE... 3 I.3. A SZERZİDİ FELEK... 3 I.4. AZ EGYEDI SZERZİDÉSEK, ÉS AZ ÜZLETSZABÁLYZAT... 3 I.5. AZ ÜZLETSZABÁLYZAT

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása

Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Az egyedi szennyvíztisztító kisberendezések programszerő telepítését elısegítı mintaprojekt bemutatása Harangozó Gábor fogalmazó KvVM Vízgazdálkodási Fıosztály Lajosmizse, 2010. május 11. Jogszabályi háttér:

Részletesebben

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program. Dobos György fıtanácsos FVM Új Magyarország Vidékfejlesztési Program A Balaton vízminıségének védelmében figyelembe vehetı intézkedések támogatási lehetıségei Dobos György fıtanácsos FVM 1 Új Magyarország Vidékfejlesztési Program

Részletesebben

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére

Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Elnöke Elıterjesztés a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. június 26-ai testületi ülésére Tárgy: A személyes gondoskodást nyújtó gyermekvédelmi szakellátás feladatainak

Részletesebben

E L İ T E R J E S Z T É S

E L İ T E R J E S Z T É S AZ ELİTERJESZTÉS SORSZÁMA: 150. MELLÉKLET: 1 db TÁRGY: Javaslat a DDOP 3.1.3/G 14 konstrukció keretében Egészségügyi alapellátás komplex fejlesztése Szekszárdon címmel benyújtott pályázat jóváhagyására

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/

MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ MEGÁLLAPODÁS FOGYATÉKOS SZEMÉLYEK NAPPALI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÁSI ELLÁTÁSÁRÓL /T E R V E Z E T/ A többcélú kistérségi társulásokról szóló 2004. évi CVII. törvény 2. -a alapján, valamint a Budaörs Kistérség

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT

ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT FÁBIÁNSEBESTYÉN ÁRPÁDHALOM NAGYTİKE KÖZOKTATÁSI INTÉZMÉNYFENNTARTÓ TÁRSULÁS ARANY JÁNOS ÁLTALÁNOS MŐVELİDÉSI KÖZPONT MŐVELİDÉSI HÁZ FÁBIÁNSEBESTYÉN SZERVEZETI ÉS MŐKÖDÉSI SZABÁLYZAT 2006. 1. ÁLTALÁNOS

Részletesebben

4.1. Balaton-medence

4.1. Balaton-medence Dunántúli-dombvidék 4.1. Balaton-medence 4.1.11. Kis-Balaton-medence 4.1.12. Nagyberek 4.1.13. Somogyi parti sík 4.1.14. Balaton 4.1.15. Balatoni-Riviéra 4.1.16. Tapolcai-medence 4.1.17. Keszthelyi-Riviéra

Részletesebben

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja.

1. Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a 288/2013.(XII.19.) határozatát visszavonja. Kivonat! Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 155/2014.(VII.25.) az Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Program keretében hitel felvétele tárgyában új döntés meghozataláról 1. Szekszárd

Részletesebben

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA

SZÉCHENYI ISTVÁN TÉRSÉGI INTEGRÁLT SZAKKÉPZŐ KÖZPONT MISKOLC KULCS-NYILVÁNTARTÁS ÉS KULCSKEZELÉSI SZABÁLYZATA Széchenyi István Térségi Integrált Szakképző Központ Szemere Bertalan Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 3529 Miskolc, Ifjúság u. 16-20. www.szechenyitiszk.eu, info@szechenyitiszk.eu SZÉCHENYI ISTVÁN

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI II. A munkavégzés tárgyi feltételei I. A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá

Részletesebben

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16.

Kövér Tamás. környezetgazdálkodási és munkavédelmi szakmérnök Tőzvédelmi elıadó 2009.07.16. 1. fejezet:létesítés és használat tőzvédelmi szabályai - Alapfogalmak, jogszabályok, hatósági elıírások, - az anyagok tőzveszélyességi osztályba sorolása, tőzállósági fokozatok, tőzveszélyességi fokozatok,

Részletesebben

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére

Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés Alelnöke Elıterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. május 22-ei testületi ülésére Tárgy: A Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat által alapított alapítványok

Részletesebben

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása

Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása A pályázat címe Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem támogatása Pályázat kódja: GOP-2011-2.2.1 KMOP-2011-1.2.5 Benyújtás: 2011.07.01. 2012.12.31. Pályázó cég mérete: kettıs könyvvitelt

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl *

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyőlésének 20/2012.(IV. 12.) önkormányzati rendelete a helyben központosított közbeszerzésekrıl * Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyőlése a

Részletesebben