Az Ön kézikönyve PANASONIC CS-E12DKDW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Az Ön kézikönyve PANASONIC CS-E12DKDW http://hu.yourpdfguides.com/dref/3634759"

Átírás

1 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági tanácsadás, méret, kiegészítők, stb). Részletes információt az oldal használatáról a Felhasználói Kézikönyvben talál. Használati utasítás Kezelési útmutató Használati útmutató Felhasználói kézikönyv Kezelési utasítás

2 Kézikönyv absztrakt: 3 Termék áttekintése... Beltéri egység (DK-szériák)... Beltéri egység (DT-szériák).... Beltéri egység (DD-szériák)... Tájékoztatások Beltéri egység Automatikus ki-, bekapcsoló gomb [AUTO OFF/ON].... Beltéri egység (DB-szériák)... Kültéri egység.... Tájékoztatások Beltéri egység.. Automatikus ki-, bekapcsoló gomb [AUTO OFF/ON].... Távvezérlô.. Megjegyzések a távvezérlôrôl s Értelmezések A személyi sérülések, egyéb balesetek és anyagi károk elkerülése érdekében tartsa be a következôket. A nem megfelelô használat, amely a figyelmeztetések figyelmen kívül hagyásából ered, balesetet vagy meghibásodást okoz és ezt a következô jelzések mutatják. Veszély Ez a jelzés súlyos vagy halálos balesetre figyelmeztet, ha nem veszi figyelembe az elôírásokat. Figyelmeztetés Ez a jelzés arra figyelmeztet, hogy sérülés vagy meghibásodás történik vagyontárgyakban, ha nem veszi figyelembe az elôírásokat. Kezelés (a készülék beállításai, mûködtetése).. 8 Automatikus, fûtés, hûtés, párátlanítás üzemmód A DT-, DD-, DB-, DK-szériájú beltéri egységekhez Ventilátorsebesség, légáramlásirány-beállítás funkciók A DT-, DD-, DB-szériájú beltéri egységekhez....

3 . 12 Karbantartás és kezelés... A DT-szériájú beltéri egységekhez.... A DB-szériájú beltéri egységekhez Minôségtanúsítás, mûszaki adatok Azoknak az utasításoknak a jelölése, amelyeket követnie kell, a következôk: Ez a jelzés (fehér alapon) azt mutatja, hogy az adott mûvelet TILOS! Ezek a jelzések (fekete alapon) azt mutatják, hogy az adott mûvelet végrehajtása KÖTELEZÔ! Biztonsági elôírás Ezt a készüléket ne használják felügyelet nélkül gyermekek vagy korlátozott képességû személyek. Gyermekek esetében ügyeljen arra, hogy ne játszhasson a készülékkel 17 Tudnivalók a végfelhasználó számára a légkondicionáló készülékekkel kapcsolatban 17 Adatlap. 18 Amikor a készüléket ki kell kapcsolnia és a szervizhez kell fordulnia: Mûködési feltételek ( C) A következô hômérséklethatárok között használja ezt a légkondicionálót. Kapcsolja ki a tápfeszültség-ellátást, és forduljon a márkaszervizhez a következô esetekben: Rendellenes zaj esetében, mûködés közben. Ha víz vagy idegen tárgy jutott a távvezérlôbe. Ha víz szivárog a beltéri egységbôl. Ha a hálózati biztosító ismételten kikapcsolódik. Ha a hálózati csatlakozókábel/csatlakozódugó természetellenesen meleg. Az idôzítô fény [TIMER] villog. A kapcsolók vagy nyomógombok nem mûködnek megfelelôen.,,tsz": száraz hômérô,,tn": nedves hômérô Belsô tér tsz tn 23 Külsô tér tsz 43 tn 26 Maximális hômérséklet hûtésnél Maximális hômérséklet fûtésnél Minimális hômérséklet hûtésnél Minimális hômérséklet fûtésnél Biztonsági óvintézkedések A felszerelésre (telepítésre) vonatkozó óvintézkedések Veszély Ne telepítse, ne távolítsa el vagy ne helyezze át másik helyre saját maga a készüléket. A helytelen felszerelés (telepítés) vízcsöpögést, elektromos áramütést vagy tüzet okozhat. A felszereléssel (telepítéssel) kapcsolatban forduljon szakképzett szervizhez vagy szakemberhez. Ezt a légkondicionálót védôföldeléssel kell földelni és áramvédô kapcsolót kell beépíteni a táplálásba. Különben elektromos áramütést vagy tüzet okozhat meghibásodás esetén. Figyelmeztetés A légkondicionálót védôföldeléssel kell ellátni. A nem megfelelô földelés elektromos áramütést okozhat. Gondoskodjon arról, hogy a vízelvezetés csatlakoztatása megfelelô legyen. A nem megfelelôen csatlakoztatott vízelvezetés vízcsöpögést eredményez a készülékbôl. Ne helyezze (ne telepítse) a készüléket olyan helyre, ahol esetleg robbanásveszélyes gáz szivárgása fordulhat elô.

4 A mûködtetéssel kapcsolatos óvintézkedések Veszély Ne használjon olyan csatlakozóaljzatot, amelybe több készülék is csatlakoztatható. Ne módosítsa a hálózati csatlakozókábelt. Ne használjon hosszabbító vezetéket. Ne kezelje a készüléket vizes kézzel. Ne helyezze ujját vagy más tárgyat a beltéri vagy a kültéri egységbe. Ne kísérelje meg a készülék javítását. Ne használjon akkumulátorokat (Ni-Cd). A távvezérlôt tartsa távol kiskorúaktól és gyermekektôl, hogy megelôzze az elemek véletlen lenyelését. Csak az elôírt hálózati csatlakozókábelt használja. Ha a hálózati csatlakozókábel megsérült vagy cserére szorul, csak a gyártó vagy a szakszerviz által elôírt speciális kábelre szabad kicserélni, szakember által, a veszély elkerülése érdekében. Távolítsa el az elemeket a távvezérlôbôl, ha hosszabb ideig nem használja. Az elemcserénél két darab, új, azonos típusú elemet helyezzen a távvezérlôbe, ügyelve azok polaritására, hogy megelôzze a távvezérlô meghibásodását (hibás mûködését). Ha üzemzavart vagy rendellenességet (égésszagot, égést) tapasztal, kapcsolja le a készülék tápfeszültség-ellátását. Figyelmeztetés Ne mossa le a készüléket vízzel, benzinnel, festékhígítóval vagy súrolószerrel. Ne használja más célra mint például élelmiszerek frissen tartására stb. a készüléket. Ne helyezzen semmiféle lánggal mûködô készüléket a légkondicionáló légáramlatának útjába. Ne üljön rá, illetve ne helyezzen semmilyen tárgyat a kültéri egységre vagy a beltéri egységre. Ne tartózkodjon hosszabb ideig a közvetlen hideg légáramban. Rendszeresen szellôztesse a szobát. Rendszeresen ellenôrizze, hogy a készülék felerôsítése nem sérült-e meg hosszabb használat során. Kapcsolja ki a tápfeszültséget, mielôtt tisztítja vagy karbantartja a készüléket. Kapcsolja ki a tápfeszültséget, ha hosszabb ideig nem fogja használni a készüléket. 3 Megjegyzés Az ebben a kezelési útmutatóban szereplô képek példaként szolgálnak és különbözhetnek az aktuális készüléktôl. Ez a jövôbeni javításra szolgál, elôzetes bejelentés nélkül. TERMködtetésére szolgál, ha nem találja a távvezérlôt, vagy az meghibásodott. Mûködtetés Egyszer megnyomva. Nyomja meg a,,beep" hang elhangzásáig, majd engedje el. Nyomja a,,beep" hang elhangzásáig, majd engedje el. Újra nyomja meg a,,beep-beep" hang elhangzásáig, majd engedje el. Kiválasztott üzemmód Automatikus mûködés Hûtés üzemmód Kijelzôk Fûtés üzemmód A kikapcsoláshoz újra nyomja meg az automatikus ki-/bekapcsoló gombot [AUTO OFF/ON]. Amennyiben nem szükséges, ne használja ezt a gombot az általános mûködtetéshez. Több beltériy R03 fajtájú elemet. Távvezérlô A DK-szériájú beltéri egységekhez Jeladó 3. Nyomja meg az óra [CLOCK] gombot. 4. Állítsa be a pillanatnyi óraidôt. 5. Újra nyomja meg a [CLOCK] gombot a jóváhagyásra. Az idôzítô mûködése a beállított óraidôhöz fog igazodni. Az elemeket kb. 1 évig lehet használni. Az elhasználódott elemeket a környezetvédelmi elôírások szerint kezelje. Megjegyzések a távvezérlôrôl Megjegyzések a távvezérlôrôl Ne legyen akadály a távvezérlô és beltéri egység között. A maximális mûködési tartomány: 8 m. Bizonyos fénycsövek fénye interferálhat a távvezérlô jelével. Ilyen esetben forduljon a kereskedôhöz. LCD-kijelzô Ionizáló mûködése Üzemmódválasztó Szobahômérséklet beállító gombok Ki-/bekapcsoló gomb Csendes üzemmód Légáramlás-irány beállítás Intenzív üzemmód Ventilátorsebesség beállító gomb Idôzítô beállító gomb Memóriatörlés Óra beállító gomb Ellenôrzés Hibaelhárítás q A távvezérlô / a távvezérlô kijelzôje nem mûködik megfelelôen. q A készülék nem mûködtethetô. Ellenôrizze, hogy az elemeket megfelelôen helyezte-e be vagy cserére szorulnak. Ellenôrizze, hogy vagy a hálózati biztosító (megszakító) lekapcsolt-e vagy az idôzítô megfelelôen van-e beállítva. Ellenôrizze, hogy a távvezérlô kijelzôjében nem jelent-e meg az OFF (KI) kijelzés.

5 q A kültéri egységbôl víz / gôz távozik. Kondenzáció vagy gôzölgés keletkezik a csôrendszer felületén. 7 s Mûködtetési részletek AUTO Automatikus mûködés AUTO Automatikus mûködés A készülék automatikusan kiválasztja a megfelelô üzemmódot a beállítástól, a külsô és a szoba hômérsékletétôl függôen. Az üzemmód váltásnál a bekapcsolást jelzô fény [POWER] villog. Minden 3 órában az üzemmód újraválasztásra kerül. KEZELÉS (a készülék beállításai, mûködtetése) Automatikus, fûtés, hûtés, párátlanítás üzemmód Kapcsolja be a mûködést. HEAT Fûtés üzemmód HEAT Fûtés üzemmód Felfûti a szoba hômérsékletét az Ön által beállított hômérsékletre. A hideg levegô beáramlásának megelôzésére, a levegô esetleg nem kerül azonnal befúvásra, és a bekapcsolást jelzô fény [POWER] villog, amikor a mûködés megkezdôdik. Idônként kattanó zaj hallatszik. A belsô védelem mûködése miatt ez normális. Ezt a készülék belsejében áramló hûtôközeg áramlása okozza. A hôcserélô panel kiterjed/összehúzódik a hômérséklet-változás következtében. A hûtôgáz átkapcsolásakor hallható, amikor a rendszer leolvasztás üzemmódban befejezi ezt a mûveletet. 8 s Mûködtetési részletek KEZELÉS (a készülék beállításai, mûködtetése) Ventilátorsebesség, légáramlásirány-beállítás funkciók Ventilátor sebesség beállítása [FAN Ventilátorsebesség beállítása SPEED] [FAN SPEED] Lehetôvé teszi különbözô ventilátorsebesség kiválasztását. Levegô áramlás irány beállítása Levegôáramlás-irány beállítása [AIR SWING] AUTO] [AIR SWING A szoba levegôjének keringetésére szolgál. Ha az automatikus függôleges levegô keringetést állította be, a légterelôlapok automatikusan fel-le mozognak. Ventilátorsebesség beállító gomb Automatikus levegôkeringetés (,,lengetés") gomb Levegôáramlás-irány beállítása kézzel [AIR SWING MANUAL] A levegô áramlásának irányát a kívánt irányba a távvezérlôvel beállíthatja. Kérjük ne állítsa be kézzel a függôleges és a vízszintes légterelôlapokat. Furcsa szag érzôdik a szobában. Ellenôrizze, hogy az ablakok, ajtók megfelelôen be vannak-e csukva. Ellenôrizze, hogy a légszûrôk tiszták-e, vagy ki vannak-e cserélve, ha arra szükség volt. Ellenôrizze, hogy a beltéri és a kültéri egység levegô belépô és kilépô nyílásai nincsenek-e elzáródva. Ellenôrizze, hogy a biztosító nem kapcsolt-e le, vagy az idôzítôt megfelelôen használta-e. Biztosítsa, hogy a távvezérlôn ne jelenjen meg az,,off" (KI) jelzés. q A készülék nem mûködtethetô. 11 s Mûködtetési részletek Idôzítô [TIMER] Idôzítô [TIMER] Az idôzítôvel történô bekapcsolást [ON] arra használja, hogy a légkondicionáló a kívánt idôpontban kapcsolódjon be. Ezzel lehûtheti vagy felmelegítheti a környezetét, például ha a munkából hazatér, vagy amikor felkel. Ha a bekapcsolási idôzítôt állította be [ON], a mûködés az aktuálisan beállított idôpont elôtt 35 perccel fog bekapcsolódni. Az idôzítôvel történô kikapcsolást [OFF] használva a légkondicionáló a kívánt idôpontban fog kikapcsolódni. Ezzel elektromos energiát takaríthat meg, amikor elmegy otthonról, vagy ha alszik. Az idôzítô naponta megismétli a beállított mûködéseket. Hálózati feszültség kimaradása esetében a beállítás [SET] gomb megnyomásával visszaállíthatja az elôzôleg történt beállításokat, amikor a tápfeszültség visszatért. Ha az idôzítô funkció törlôdött, visszaállíthatja az elôzô beállításokat a beállítás [SET] gomb megnyomásával. Ellenôrzés [CHECK] Ellenôrzés [CHECK] Ha hiba lépett fel a készülék leállítja a mûködését és az idôzítô jelzô fény villog. 1. Öt másodpercig nyomja meg a [CHECK] gombot. KEZELÉS (a készülék beállításai, mûködtetése) Idôzítô A be- vagy a kikapcsolási idôzítô kiválasztása A kívánt idôpont beállítása A beállítás jóváhagyása A DT-, DD-, DBszériájú beltéri egységekhez 2.

6 Lépegessen végig a megfelelô hibakódon, amíg a,,beep" hangot nem hallja. 3. Ne használjon 40 C-nál melegebb vizet a tisztításhoz. Elôlap ésegység rács Beltéri tetôlap tisztítása Elôlap Emelje fel és húzza maga felé az eltávolításhoz. Mossa le és szárítsa meg. Levegôszûrô s Porszívózza, mossa le és szárítsa ki. Finoman törölje le puha, száraz kendôvel. Levegôszûrô Levegôszûrô Azt javasoljuk, hogy a levegôszûrôket kéthetente tisztítsa meg. szám: CWD Allergén szûrô Távolítsa el Antiallergén szûrô [SUPER ALLERU-BUSTER] [SUPER ALLERU-BUSTER] (Ultrahangos levegôtisztító (Ultrahangos levegô tisztító szûrô) szûrô) Azt javasoljuk, hogy a szûrôket 6 havonta tisztítsa. Cserélje a szûrôt 3 évente, vagy vásároljon újat, ha az megsérült. Rendelési szám: CZ-SA13P Távolítsa el Ultrahangos levegôs tisztító szûrô egység s s s Porszívózza ki az allergén szûrôt. Beltéri egység s Finoman törölje le. Ionizátor Azt javasoljuk, hogy 6 havonta tisztítsa meg az ionizátort. Ionizátor Távolítsa el. Vattarudacskával tisztítsa meg. s Elôkészületek, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket Fûtés üzemmódban mûködtesse a készüléket 2-3 órán keresztül, a belsô részek kiszárítása érdekében. s Felülvizsgálat az elôszezonban Porszívózza, mossa le, majd szárítsa ki a keretet. Ezt a felülvizsgálatot javasoljuk, mielôtt a szezon elôtt mûködteti a légkondicionálót. A mûködtetés bekapcsolása után 15 perccel ellenôrizze, hogy a belépô és a kilépô levegô hômérsékletének különbsége a beltéri egységnél: Üzemmód Hûtés Fûtés Hômérséklet 8 C 14 C Javaslat q Rendszeresen tisztítsa meg a szûrôket, mivel a szennyezett szûrôk nem tisztítják a levegôt, csökkentik a hûtési és fûtési kapacitást, és nem kívánt szagot és magasabb energiafogyasztást eredményeznek. q A készülék elszennyezôdik és tulajdonságai romlanak több szezonon keresztüli használat során. Kérjük, forduljon a márkakereskedôhöz vagy a szakszervizhez az idôszakos felülvizsgálat és a rendszeres tisztítás érdekében. q Ez a légkondicionáló készülék beépített túlfeszültség-védelemmel rendelkezik. An- nak érdekében, hogy a rendkívül erôs villámlásból eredô meghibásodásokat elkerülje, kapcsolja ki a készülék tápfeszültség-ellátását. 13 s Tisztítási útmutató Ne használjon benzint, festékhígítót vagy súrolóport a tisztításhoz. Ne használjon 40 C-nál melegebb vizet a tisztításhoz. Elôlap ésegység rács Beltéri tetôlap tisztítása Finoman törölje le puha, száraz kendôvel. Levegôszûrô Levegôszûrô Azt javasoljuk, hogy a levegôszûrôket kéthetente tisztítsa meg. szám: CWD (bal) CWD (jobb) KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS A tisztítás elôtt kapcsolja ki a tápfeszültség-ellátást! A DKszériájú beltéri egységekhez Elôlap Emelje fel és húzza maga felé az eltávolításhoz. Mossa le és szárítsa meg. Levegôszûrô s Porszívózza, mossa le és szárítsa ki. Allergén szûrô Allergén szûrô [SUPER ALLERU-BUSTER] [SUPER ALLERU-BUSTER] (Ultrahangos levegôtisztító (Ultrahangos levegô tisztító szûrô) szûrô) Azt javasoljuk, hogy a szûrôket 6 havonta tisztítsa. Cserélje a szûrôt 3 évente, vagy vásároljon újat, ha az megsérült. Rendelési szám: CZ-SA13P Távolítsa el Távolítsa el Ionizátor Azt javasoljuk, hogy 6 havonta tisztítsa meg az ionizátort. Ultrahangos levegôs tisztító szûrô egység s s s Porszívózza ki az allergén szûrôt. Vattarudacskával tisztítsa meg. Beltéri egység s Finoman törölje le. s Elôkészületek, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket Fûtés üzemmódban mûködtesse a készüléket 2-3 órán keresztül, a belsô részek kiszárítása érdekében. Ionizátor Távolítsa el. s Felülvizsgálat az elôszezonban Ezt a felülvizsgálatot javasoljuk, mielôtt a szezon elôtt mûködteti a légkondicionálót. A mûködtetés bekapcsolása után 15 perccel ellenôrizze, hogy a belépô és a kilépô levegô hômérsékletének különbsége a beltéri egységnél: Üzemmód Hûtés Fûtés Hômérséklet 8 C 14 C Porszívózza, mossa le, majd szárítsa ki a keretet.

7 Javaslat q Rendszeresen tisztítsa meg a szûrôket, mivel a szennyezett szûrôk nem tisztítják a levegôt, csökkentik a hûtési és fûtési kapacitást, és nem kívánt szagot és magasabb energiafogyasztást eredményeznek. q A készülék elszennyezôdik és tulajdonságai romlanak több szezonon keresztüli használat során. Kérjük, forduljon a márkakereskedôhöz vagy a szakszervizhez az idôszakos felülvizsgálat és a rendszeres tisztítás érdekében. q Ez a légkondicionáló készülék beépített túlfeszültség-védelemmel rendelkezik. Annak érdekében, hogy a rendkívül erôs villámlásból eredô meghibásodásokat elkerülje, kapcsolja ki a készülék tápfeszültség-ellátását. 14 s Tisztítási útmutató KARBANTARTÁS ÉS KEZELÉS A tisztítás elôtt kapcsolja ki a tápfeszültség-ellátást! A DT-szériájú beltéri egységekhez Ne használjon benzint, festékhígítót vagy súrolóport a tisztításhoz. Ne használjon 40 C-nál melegebb vizet a tisztításhoz. Elôlap ésegység rács Beltéri tetôlap tisztítása Finoman törölje le puha, száraz kendôvel. Levegôszûrô Levegôszûrô Azt javasoljuk, hogy a levegôszûrôket kéthetente tisztítsa meg. szám: CWD Beltéri egység s Finoman törölje le. s Elôkészületek, ha hosszabb ideig nem használja a készüléket A fûtés üzemmód bekapcsolásával mûködtesse a készüléket 2-3 órán keresztül, a belsô részek kiszárítása érdekében. A mûködtetés bekapcsolása után 15 perccel ellenôrizze, hogy a belépô és a kilépô levegô hômérsékletének különbsége a beltéri egységnél: Üzemmód Hûtés Fûtés Hômérséklet 8 C 14 C Levegôszûrô s Porszívózza, mossa le, majd szárítsa ki a keretet. Javaslat q Rendszeresen tisztítsa meg a szûrôket, mivel a szennyezett szûrôk nem tisztítják a levegôt, csökkentik a hûtési és fûtési kapacitást, és nem kívánt szagot és magasabb energiafogyasztást eredményeznek. q A készülék elszennyezôdik és tulajdonságai romlanak több szezonon keresztüli használat során. Kérjük, forduljon a márkakereskedôhöz vagy a szakszervizhez az idôszakos felülvizsgálat és a rendszeres tisztítás érdekében. q Ez a légkondicionáló készülék beépített túlfeszültség-védelemmel rendelkezik. An- nak érdekében, hogy a rendkívül erôs villámlásból eredô meghibásodásokat elkerülje, kapcsolja ki a készülék tápfeszültség-ellátását. 15 s Tisztítási útmutató Elôlap ésegység rács Beltéri tetôlap tisztítása Finoman törölje le puha, száraz kendôvel. Levegôszûrô Levegôszûrô Azt javasoljuk, hogy a levegôszûrôket hat hetente tisztítsa meg. A mûködtetés bekapcsolása után 15 perccel ellenôrizze, hogy a belépô és a kilépô levegô hômérsékletének különbsége a beltéri egységnél: Üzemmód Hûtés Fûtés Hômérséklet 8 C 14 C Távolítsa el Levegôszûrô s Mossa le, majd szárítsa ki a keretet. Javaslat q Rendszeresen tisztítsa meg a szûrôket, mivel a szennyezett szûrôk nem tisztítják a levegôt, csökkentik a hûtési és fûtési kapacitást, és nem kívánt szagot és magasabb energiafogyasztást eredményeznek. q A készülék elszennyezôdik és tulajdonságai romlanak több szezonon keresztüli használat során. Kérjük, forduljon a márkakereskedôhöz vagy a szakszervizhez az idôszakos felülvizsgálat és a rendszeres tisztítás érdekében. q Ez a légkondicionáló készülék beépített túlfeszültség-védelemmel rendelkezik. Annak érdekében, hogy a rendkívül erôs villámlásból eredô meghibásodásokat elkerülje, kapcsolja ki a készülék tápfeszültség-ellátását. 16 Minôségtanúsítás, mûszaki adatok A 2/1984. (III. 10.) BkMIpM számú együttes rendelet alapján mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy az alábbi típusú Panasonic gyártmányú szobai légkondicionálók kültéri egységei megfelelnek a következô mûszaki jellemzôknek. KÜLTÉRI EGYSÉG TÍPUSA Hálózati tápfeszültség teljesítmény és áramfelvétel [kw] [A] 8,5 Beltéri egységek kombinációi és teljesítményük Zajszint Hûtôközeg Hûtôkapacitás Fûtôkapacitás JIS C 9612 Zaj[<70 db(a)] teljesítmény1 m-rôl, szint max.

8 Powered by TCPDF ( hûtésnél [db(a)] 48 [db(a)] 61 Tömeg Méretek [kw] [kw] [kw] [kg] [mm] Magasság: 735 HÛTÉS 1,950 (0,49 2,800) 1,880 (0,56 2,710) 1,980 (0,53 2,870) 2,080 (0,700 3,060) CU-3E23CBPG FÛTÉS ~230 V; 50 Hz 8,3 2,8 + 3,2 + 4,0 R410A 6,8 (2,8 8,4) 8,6 (3,5 9,1) Szélesség: 826 (+110) Mélység: 300 HÛTÉS 8,7 CU-4E27CBPG FÛTÉS 9,1 3,2 + 3,2 + 3,2 + 4,0 48 8,0 (3,0 9,2) 9,4 (4,2 10,6) 61 Magasság: Szélesség: 900 Mélység: 320 R410A Tudnivalók a végfelhasználó számára a légkondicionáló készülékekkel kapcsolatban Ezen a légkondicionálón az ábra szerinti jelzés van feltüntetve és ez azt jelzi, hogy mint elektromos terméket nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kezelni. Az Európai Unió tagállamai* külön gyûjtôrendszerrel rendelkeznek az ilyen termékükre. Ne építse ki saját maga a készüléket, mivel ez egészségét és a környezetét is károsíthatja, ha a hulladékot nem megfelelôen kezeli. A hûtôközeg, az olaj és egyéb részek kezelését csak szakember végezze, összhangban az érvényes helyi és nemzeti elôírásokkal. A légkondicionálót különleges módon, speciális újrahasznosítási visszanyerési eljárás szerint kell kezelni, és nem szabad a háztartási hulladékláncba kerülnie. További információkért forduljon a helyi márkakereskedôhöz. Esetleg büntetést alkalmazhatnak az ilyen hulladék nem megfelelô megsemmisítéséért a nemzeti elôírások szerint. Hulladékkezelés az Európai Unión kívüli országokban. Ez a szimbólum csak az Európai Unió tagországai számára érvényes. Ha az elhasználódott készüléket hulladékként kívánja kezelni, forduljon a helyi hatóságokhoz vagy kereskedôhöz és tájékozódjon a megfejelô hulladékkezelési eljárásról. *A tagországok nemzeti elôírásaitól függôen. 17 Adatlap a háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveirôl való tájékoztatásról szóló 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet alapján A gyártó védjegye: Importáló neve, címe: Panasonic Panasonic South-East Europe Kft Budapest, Neumann János utca 1. A kültéri egység típusazonosítója: CU-3E23CBPG CU-4E27CBPG Energiahatékonysági osztály A-tól G-ig: A = hatékonyabb G = kevésbé hatékony Éves energiafogyasztás (500 órányi használaton alapuló tájékoztató jellegû éves energiafogyasztás kwh-ban): Hûtési teljesítmény (kw): (A tényleges energiafogyasztás a berendezés felhasználásától és a klímától függ.) Energiahatékonysági tényezô hûtô üzemmódban teljes terhelés mellett: A berendezés típusa: Hûtô üzemmód: Fûtési teljesítmény (kw): Fûtô üzemmód energiahatékonysági osztály A-tól G-ig: A = hatékonyabb G = kevésbé hatékony Zajteljesítmény [db(a)-re 1 pw] beltéri/kültéri egység (hûtésnél): A A 975 6, ,0 3,49 Hûtés/fûtés Léghûtéses 8,6 4,04 Hûtés/fûtés Léghûtéses 9,4 A A Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. Weboldal: jp/global/ Felelôs kiadó: PANASONIC SOUTH-EAST EUROPE KFT. q Minden jog fenntartva. Szedés, tördelés: SZIGNET KFT. 18.

Kezelési útmutató beltéri egységekhez Szobai légkondicionáló

Kezelési útmutató beltéri egységekhez Szobai légkondicionáló Kezelési útmutató beltéri egységekhez Szobai légkondicionáló Beltéri egység CS-TE9HKE CS-TE12HKE (Kültéri egység CU-TE9HKE CU-TE12HKE) Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-B43DBE8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4576848 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató beltéri egységekhez Szobai légkondicionáló. Rövid kezelési ismertetô a 12. oldalon

Panasonic. Kezelési útmutató beltéri egységekhez Szobai légkondicionáló. Rövid kezelési ismertetô a 12. oldalon Panasonic Kezelési útmutató beltéri egységekhez Szobai légkondicionáló Beltéri egység CS-E7HKEW-3 CS-E9HKEW-3 CS-E12HKEW-3 CS-E15HKE-3 (Kültéri egység CU-E7HKE-3 CU-E9HKE-3 CU-E12HKE-3 CU-E15HKE-3 CU-2E15GBE

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató beltéri egységekhez Szobai légkondicionáló. Rövid kezelési ismertetô a 12. oldalon. Beltéri egység CS-PW9GKX CS-PW12GKX

Panasonic. Kezelési útmutató beltéri egységekhez Szobai légkondicionáló. Rövid kezelési ismertetô a 12. oldalon. Beltéri egység CS-PW9GKX CS-PW12GKX Panasonic Kezelési útmutató beltéri egységekhez Szobai légkondicionáló Beltéri egység CS-PW9GKX CS-PW12GKX Kültéri egység CU-PW9GKX CU-PW12GKX Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CS-E28NKES

Az Ön kézikönyve PANASONIC CS-E28NKES Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486

Az Ön kézikönyve PANASONIC CU-PW12GKE http://hu.yourpdfguides.com/dref/4676486 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez. Tartalomjegyzék. Tartozékok. Beltéri egység. Kültéri egység

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez. Tartalomjegyzék. Tartozékok. Beltéri egység. Kültéri egység Panasonic Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez Beltéri egység CS-RE9QKE CS-RE12QKE CS-RE15QKE CS-UE9QKE CS-UE12QKE CS-YE9QKE CS-YE12QKE Kültéri egység CU-RE9QKE CU-RE12QKE CU-RE15QKE

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC WH-SDF16C6E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3992515

Az Ön kézikönyve PANASONIC WH-SDF16C6E5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3992515 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PANASONIC WH- SDF16C6E5. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez. Tartalomjegyzék. Tartozékok. Kültéri egység. Beltéri egység

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez. Tartalomjegyzék. Tartozékok. Kültéri egység. Beltéri egység Panasonic Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez Beltéri egység CS-RE18QKE CS-RE24QKE CS-UE18QKE Kültéri egység CU-RE18QKE CU-RE24QKE CU-UE18QKE Tartalomjegyzék Tartozékok.......................

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC WH-UX12DE5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4459093

Az Ön kézikönyve PANASONIC WH-UX12DE5 http://hu.yourpdfguides.com/dref/4459093 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk, leírások, biztonsági

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC S22MK1E5

Az Ön kézikönyve PANASONIC S22MK1E5 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PANASONIC S22MK1E5. Megtalálja a választ minden kérdésre az PANASONIC S22MK1E5 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez. Tartalomjegyzék. Tartozékok. Kültéri egység. Beltéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez. Tartalomjegyzék. Tartozékok. Kültéri egység. Beltéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE Panasonic Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez Beltéri egység CS-UE9PKE CS-UE12PKE Kültéri egység CU-UE9PKE CU-UE12PKE Köszönjük, hogy Panasonic légkondicionálót vásárolt. Mielôtt a légkondicionálót

Részletesebben

Az Ön kézikönyve PANASONIC WH-SXF09D3E8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3992619

Az Ön kézikönyve PANASONIC WH-SXF09D3E8 http://hu.yourpdfguides.com/dref/3992619 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató PANASONIC WH- SXF09D3E8. Megtalálja a választ minden kérdésre az a felhasználói kézikönyv (információk,

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

A távirányító működése

A távirányító működése 2 3 A távirányító működése Megjegyzések: Győződjön meg róla, hogy nincsen semmi akadály, ami akadályozná a jel vételét! A távirányító 10 m-es távolságig működik. Ne dobálja a távirányítót. Óvja a távirányítót

Részletesebben

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V.

I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. 1 I. Felépítés, kezelőpanel... 3 II. Műszaki adatok... 3 III. Fő biztonsági figyelmeztetések... 3 IV. Kezelési útmutató... 4 V. Egyéb biztonsági figyelmeztetések... 4 VI. Karbantartás... 5 VII. Hibaelhárítás...

Részletesebben

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM

Biztonsági előírások VIGYÁZAT FIGYELEM Biztonsági előírások Mielőtt használná a terméket, olvassa el alaposan ezen kézikönyv utasításait. Miután elolvasta, a felhasználói kézikönyvet tartsa könnyen elérhető és biztonságos helyen. Ha a termék

Részletesebben

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz

TÁVSZABÁLYZÓ. Kezelési útmutató. KJR-90 típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ KJR-90 típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

WF típusú. magasoldalfali fan-coil. Kezelési utasítás

WF típusú. magasoldalfali fan-coil. Kezelési utasítás WF típusú magasoldalfali fan-coil Kezelési utasítás 1. Gyári adatok: Modell M.e. WF 22 WF 42 WF 122 Totál hűtési teljesítmény W 2100 2550 4600 Érezhető hűtési teljesítmény W 1750 2050 3560 Fűtési teljesítmény

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló beltéri egységekhez. Rövid kezelési ismertetô a 13. oldalon

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló beltéri egységekhez. Rövid kezelési ismertetô a 13. oldalon Panasonic Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló beltéri egységekhez Beltéri egység CS-NE9NKE CS-NE12NKE CS-XE9NKE-5 CS-XE12NKE-5 CS-QE9NKE CS-QE12NKE CS-WE9NKE CS-WE12NKE Kültéri egység CU-NE 9NKE CU-NE12NKE

Részletesebben

Kezelési útmutató Otthoni légkondicionáló

Kezelési útmutató Otthoni légkondicionáló Kezelési útmutató Otthoni légkondicionáló Köszönjük, hogy Panasonic légkondicionálót vásárolt. Telepítési útmutató mellékelve. Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük olvassa végig figyelmesen ezt

Részletesebben

Kezelési útmutató Otthoni légkondicionáló

Kezelési útmutató Otthoni légkondicionáló Kezelési útmutató Otthoni légkondicionáló Köszönjük, hogy Panasonic légkondicionálót vásárolt. Telepítési útmutató mellékelve. Mielőtt üzembe helyezné a készüléket, kérjük olvassa végig figyelmesen ezt

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez. Beltéri egység. Kültéri egység

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez. Beltéri egység. Kültéri egység Panasonic Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez Beltéri egység INVERTER DELUXE XE sorozat CS-XE7QKEW CS-XE9QKEW CS-XE12QKEW CS-XE18QKEW E sorozat CS-E7QKEW CS-E9QKEW CS-E12QKEW CS-E15QKEW

Részletesebben

T80 ventilátor használati útmutató

T80 ventilátor használati útmutató T80 ventilátor használati útmutató 1. Tápkábel és 2. Motor állvány 3. Kondenzátor 4. Motor dugvilla 5. Hátsó borítás 6. Légbefúvó 7. Csapágy 8. Áramköri lap 9. Kapcsolódoboz 10. Kapcsoló fedél 11. Kapcsológomb

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ MAGYAR TARTALOM ELSŐ LÉPÉSEK ELSŐ LÉPÉSEK TARTALOM 1. ELSŐ LÉPÉSEK 1. Első ek 02 2. Kijelző 03 3. Gombok 04 4. Működtetés 08 3. 4.

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5

Panasonic. Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Panasonic Kezelési útmutató TARTÁLLYAL EGYBEÉPÍTETT LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ Típusjelek Beltéri egység WH-ADC0309G3E5 Kültéri egység WH-UD03EE5 WH-UD05EE5 WH-UD07FE5 WH-UD09FE5 Mielôtt a készüléket üzembe

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP. Art. 8220-8225 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ SZELETELŐGÉP Art. 8220-8225 FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás

COLEMAN MACH 3 ( ) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás COLEMAN MACH 3 (61 164 010) Lakókocsi tetőklíma Kezelési utasítás KEZELÉSI UTASÍTÁS Alaphelyzetben az üzemmód választó kapcsolónak OFF állásban kell lennie. 1. Kapcsolja be a jármű 240 V-os betáplálásának

Részletesebben

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék

-1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E. Mobil párátlanító készülék -1- KEZELÉSI ÚTMUTATÓ F-DRY201E Mobil párátlanító készülék Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket! Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! FI_A_F-DRY201E_070312

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA

Szünetmentes áramforrások. Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA Szünetmentes áramforrások Felhasználói Kézikönyv PRO2050 - PRO2120 500VA 1200VA 1. Bemutatás Az UPS más néven szünetmentes áramforrás megvédi az ön elektromos berendezéseit, illetve a hálózat kimaradása

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez. Rövid kezelési ismertetô a 15. oldalon. Beltéri egység CS-VE9NKE CS-VE12NKE

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez. Rövid kezelési ismertetô a 15. oldalon. Beltéri egység CS-VE9NKE CS-VE12NKE Panasonic Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékekhez Beltéri egység CS-VE9NKE CS-VE12NKE Kültéri egység CU-VE9NKE CU-VE12NKE Mielôtt a légkondicionálót üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító MEACO 10L Kondenzációs BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-SHF09D3E5 WH-SHF12D6E5. Kültéri egység WH-UH09DE5 WH-UH12DE5

Panasonic. Kezelési útmutató LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-SHF09D3E5 WH-SHF12D6E5. Kültéri egység WH-UH09DE5 WH-UH12DE5 Panasonic Kezelési útmutató LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ Típusjelek Beltéri egység WH-SHF09D3E5 WH-SHF12D6E5 Kültéri egység WH-UH09DE5 WH-UH12DE5 Mielôtt a készüléket üzembe helyezi, kérjük, gondosan olvassa

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420. Minôségi tanúsítvány HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER ITALHÛTÔ WTC-420 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye, egyike a gyártó

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékhez. Tartalomjegyzék. Tartozékok. Beltéri egység CS-E28PKES. Kültéri egység CU-E28PKE

Panasonic. Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékhez. Tartalomjegyzék. Tartozékok. Beltéri egység CS-E28PKES. Kültéri egység CU-E28PKE Panasonic Kezelési útmutató Szobai légkondicionáló készülékhez Beltéri egység CS-E28PKES Kültéri egység CU-E28PKE Tartalomjegyzék Tartozékok............................ 1 Gondoskodás a maximális komfortról,

Részletesebben

L G K l í m a k é s z ü l é k e k

L G K l í m a k é s z ü l é k e k L G K l í m a k é s z ü l é k e k ABLAKKLÍMA TÍPUSOK Ez a kis helyet igénylô típus önálló egységként telepíthetô ablakba vagy külsô falba. Az örökéletû szerkezet széles típusválasztékban áll rendelkezésre.

Részletesebben

Panasonic. Kezelési útmutató LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-SXF09D3E5 WH-SXF12D6E5 (WH-SXF09D3E5-1) (WH-SXF12D6E5-1)

Panasonic. Kezelési útmutató LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ. Típusjelek. Beltéri egység WH-SXF09D3E5 WH-SXF12D6E5 (WH-SXF09D3E5-1) (WH-SXF12D6E5-1) Panasonic Kezelési útmutató LEVEGÔ VÍZ HÔSZIVATTYÚ Típusjelek Beltéri egység WH-SXF09D3E5 WH-SXF12D6E5 (WH-SXF09D3E5-1) (WH-SXF12D6E5-1) Kültéri egység WH-UX09DE5 WH-UX12DE5 (WH-UX09DE5-1) (WH-UX12DE5-1)

Részletesebben

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató

YB1FA infra távirányító. Kezelési útmutató YB1FA infra távirányító Kezelési útmutató Az YB1FA infra távirányító használata A távirányító felépítése 1 2 3 4 ON/OFF (BE/KI) gomb MODE (üzemmód) gomb +/- gomb FAN (ventilátor) gomb 1 3 4 6 2 5 5 6 7

Részletesebben

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné.

Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. Olvassa el a kézikönyvet alaposan, mielott a használatba helyezné. 1 FIGYELMEZTETÉS Az összes biztonsági és muködtetési utasítást el kell olvasni a muveletek megkezdése elott. A helytelen muveletek maradandó

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-12.34DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV R410A Split sorozat MODELL FTXV25AV1B FTXV35AV1B FTXV50AV1B FTXV60AV1B RXV25AV1B RXV35AV1B RXV50AV1B RXV60AV1B ATXV25AV1B ATXV35AV1B ATXV50AV1B ATXV60AV1B ARXV25AV1B ARXV35AV1B ARXV50AV1B

Részletesebben

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez

Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez Kezelési útmutató kazettás Fan Coil berendezéshez FONTOS TUDNIVALÓK Veszélyes FIGYELEM Ne telepítse házilagosan a készüléket A készüléket csak arra képzett szakember telepítheti VESZÉLY Ne szervizelje

Részletesebben

powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató

powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató powered by: ABLAKKLÍMA Kezelési útmutató 2 TARTALOMJEGYZÉK Felépítés és telepítés Jegyezze fel 2 Tartalomjegyzék Funkciók 3 4 Műszaki adatok 4 Üzemi feltételek 5 Telepítés 6 Üzemeltetés Felépítés A távirányító

Részletesebben

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

KlÍMABERENDEZÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV KlÍMABERENDEZÉS Kérjük, mielõtt szobai klímaberendezését felszerelné és üzembe helyezné, gondosan és alaposan olvassa el ezt a felhasználói kézikönyvet. TYPE : FALRA SZERELT KIVITEL

Részletesebben

Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ 1 MIDEA MWH-07CR Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés MD-A030411 KEZELÉSI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban

Részletesebben

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató

VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ. Használati útmutató VIP / WALL CENTRIFUGÁLIS KÖDHŰTŐ! Használati utasítás A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra! A használati útmutató az alábbi

Részletesebben

1. A fejlesztés célja

1. A fejlesztés célja FTXB-C & RXB-C 1. A fejlesztés célja A Daikin célja az RXB-C és FTXB-C típusú készülékkel, egy magas minőségű belépő inverter gyártása a lakossági piacra, kiváló ár-érték arányban. 2. Külső kinézete 25

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ORION ÁLLÓVENTILÁTORHOZ MODELL: OF1-S16R (KÉRJÜK OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT HASZNÁLAT ELŐTT.) 1 Biztonsági Előírások: 1. Soha ne tegye az ujját vagy más egyebet

Részletesebben

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3

Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Használati útmutató ROCKY SERIES ASH-09AIR3,ASH-102AIR3 Az eredeti használati útmutató fordítása Biztonsági tudnivalók FIGYELMEZTETÉS Használat és karbantartás A készüléket használhatják 8 évnél idősebb

Részletesebben

EXLED-001 (HT-F62413A-10)

EXLED-001 (HT-F62413A-10) LED VILÁGÍTÁS Biztonsági előírások és használati utasítás EXLED-001 (HT-F62413A-10) Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta. Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati utasítást

Részletesebben

Használati Utasítás 0828H

Használati Utasítás 0828H Használati Utasítás 0828H Digitális heti időkapcsoló vízmenetes kivitel IP 44 0828H Rendeltetésszerű használat Lámpák és elektromos készülékek automatikus kapcsolására kül- és bel térben. Technikai adatok

Részletesebben

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300

FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER FÜRDÔSZOBAI FÛTÔVENTILÁTOR AH-1300 Tisztelt Vásárló! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés eredménye,

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-21.60DG

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DX-21.60DG DX-21.60DG Borhűtő FIGYELEM! HASZNÁLAT ELŐTT OLVASSA EL FIGYELMESEN A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT! TARTALOM A BORHŰTŐ RÉSZEI... 3 TECHNIKAI ADATOK... 4 FONTOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK... 5 ÜZEMBE HELYEZÉS... 5 HASZNÁLAT

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H. Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ FSLC-450AE0, FSLC-510AE0 FSLC-450AE0-H, FSLC-510AE0-H Légcsatornázható split rendszerű légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt

Részletesebben

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek

BEVÁLT MINŐSÉG A LEGTÖBB EXTRÁVAL! INVERTERES MULTI kültéri egységek INVERTERES MULTI kültéri egységek MŰSZAKI ADATOK DUO TRIO QUATTRO FS2MIF-180AE2 FS3MIF-270AE2 FS4MIF-360AE2 Hűtőközeg tipusa R 410A R 410A R 410A Hűtőteljesítmény* W 5140 (3600~6700) 7410 (5190~9630) 9880

Részletesebben

Funkciók, kezelőszervek

Funkciók, kezelőszervek Funkciók, kezelőszervek Beltéri egység Légszűrő: A beltéri egységet védi a portól Előlap Beltéri egység kijelző A kijelzés mutatja a működést. Távirányító A beltéri egységnek küld üzemjeleket, illetve

Részletesebben

Q30 ventilátor használati útmutató

Q30 ventilátor használati útmutató Q30 ventilátor használati útmutató Fontos! Későbbi használat céljából őrizzük meg az útmutatót. Összeszerelés előtt mindenképp tanulmányozzuk át az útmutatót. utasítások Motor Tápkábel Biztosító anya Hátsó

Részletesebben

Hairdryer. Register your product and get support at HP4935/00. Felhasználói kézikönyv

Hairdryer.  Register your product and get support at HP4935/00. Felhasználói kézikönyv Register your product and get support at www.philips.com/welcome Hairdryer HP4935/00 HU Felhasználói kézikönyv Magyar Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözöljük a Philips világában! A Philips

Részletesebben

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás

PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás PERREKUP DxxTx - HDK10 Rekuperátor vezérlő Használati Utasítás Permanent Kft ver.20130502 Műszaki adatok Hálózati feszültség 220-240V AC / 50Hz Működési hőmérséklettartomány -30 ~ +65 C Maximális relatív

Részletesebben

Használati útmutató. Oldalfali split típusú légkondicionáló

Használati útmutató. Oldalfali split típusú légkondicionáló Használati útmutató Oldalfali split típusú légkondicionáló WSZ 09.K WSZ 12.K WSZ 18.K WSZ 24.K WSZ 09.DK WSZ 09.KH WSZ 12.KH WSZ 18.KH WSZ 24.KH WSZ 12.DK 2003 2004 BIZTONSÁGI TUDNIVALÓK A készülék használatba

Részletesebben

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK64X A68

Az Ön kézikönyve ZANUSSI ZK64X A68 Elolvashatja az ajánlásokat a felhasználói kézikönyv, a műszaki vezető, illetve a telepítési útmutató ZANUSSI ZK64X A68. Megtalálja a választ minden kérdésre az ZANUSSI ZK64X A68 a felhasználói kézikönyv

Részletesebben

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL

VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL VIDEÓ KAPUTELEFON SZÍNES CMOS KAMERÁVAL CIKKSZÁM: HD-2253 Köszönjük, hogy az általunk forgalmazott terméket választotta! Ez a videó kaputelefon könnyen telepíthető, használata egyszerű. A legoptimálisabb

Részletesebben

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV

OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV OLYMPIA PS 510.3C/515.4C KEZELÉSI KÉZIKÖNYV FORGALMAZÓ: GEMSYS EUROPE Kft. www.gemsys.hu BIZTONSÁGI FIGYELMEZTETÉSEK A készülék egyszemélyi használatra készült Működési folyamat közben ne végezzen egyéb

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást.

Kompresszor MAC610. Használati utasítás. A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. Kompresszor Használati utasítás A gép használatba vétele elott olvassa el ezt a Használati utasítást. MAC610 További információkért forduljon a legközelebbi meghatalmazott márkakereskedohöz vagy forgalmazóhoz.

Részletesebben

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ

OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ A légkondicionáló használata előtt olvassa el gondosan a kézikönyvet, és őrizze meg jövőbeni referenciaként. OSZTOTT TÍPUSÚ BELTÉRI LÉGKONDICIONÁLÓ Olvassa el ezt a kézikönyvet iplus INVERTER SOROZAT 42HVS09A/38YVS09A

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók... 2

TARTALOMJEGYZÉK. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK Általános tudnivalók... 2 A légkondicionáló használata előtt kérjük, olvassa el figyelmesen az útmutatót, és őrizze meg azt. SPLIT-KLÍMA HASZNÁLATI UTASÍTÁS Olvassa el az útmutatót! A kézikönyvben a légkondicionáló használatával

Részletesebben

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató

A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató A LÉGKONDICIONÁLÓ TÁVIRÁNYÍTÓJA Használati útmutató MAGYAR SZERELÉSI ÚTMUTATÓ 1. oldal 8 AHI CARRIER S.E. EUROPE AIRCONDITIONING S.A. 18, KIFISOU AVENUE 0442 ATHENS, GREECE TEL.: +30-210-6796300. TARTALOM

Részletesebben

Mobil légkondícionáló készülék kezelési és telepítési útmutató Típus: Ac9000

Mobil légkondícionáló készülék kezelési és telepítési útmutató Típus: Ac9000 Mobil légkondícionáló készülék kezelési és telepítési útmutató Típus: Ac9000 Figyelem! Kérjük olvassa végig a kezelési útmutatót, mielõtt beüzemelné a készüléket! Minõségtanúsítás: Az Elektrikó Kft, mint

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ DARÁLÓ FIGYELMEZTETÉS FIGYELEM: Olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutató, mely fontos előírásokat tartalmaz a biztonságos használatra és a készülék karbantartására

Részletesebben

LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK 2010 SPLIT KLÍMA ABLAK KLÍMA MOBIL KLÍMA PÁRÁTLANÍTÓ

LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK 2010 SPLIT KLÍMA ABLAK KLÍMA MOBIL KLÍMA PÁRÁTLANÍTÓ powered by: LÉGKONDICIONÁLÓ BERENDEZÉSEK 2010 SPLIT KLÍMA ABLAK KLÍMA MOBIL KLÍMA PÁRÁTLANÍTÓ A CASCADE készülékeket a Gree corporation állítja elő, amely Kína legnagyobb klímára specializált gyára. A

Részletesebben

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató

A biztonsággal kapcsolatos információk. Model AX-C850. Használati útmutató A biztonsággal kapcsolatos információk Model AX-C850 Használati útmutató Áramütés vagy testi sérülések elkerülése érdekében: Sosem csatlakoztasson két bemeneti csatlakozó aljzatra vagy tetszőleges bemeneti

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító DD122FW-MK4 BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható.

Részletesebben

Üzemeltetési utasítások...1. A használattal kapcsolatos megjegyzések...3. Az egyes részek megnevezése és funkcióik...5

Üzemeltetési utasítások...1. A használattal kapcsolatos megjegyzések...3. Az egyes részek megnevezése és funkcióik...5 HU Split légkondicionáló Kezelési útmutató ACH-09CI, ACH-12CI INVERTER A jótállási feltételek teljesítése érdekében a légkondicionáló berendezést szakszerviznek kell beszerelnie. TARTALOMJEGYZÉK Üzemeltetés

Részletesebben

DOMO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Padló ventilátor

DOMO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Padló ventilátor DOMO HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Padló ventilátor JÓTÁLLÁS A készülékre 2 év garancia van. A garanciális időszakban a gyártó garanciát vállal minden gyártói hibára. A hiba előfordulása esetén a készüléket megjavítják

Részletesebben

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

KISTRAKTOR. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ KISTRAKTOR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Olvassa el figyelmesen a használati útmutatót. Az útmutatót őrizze meg későbbi áttekintésre is. HU Figyelmeztetés: - A gyermekek

Részletesebben

Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató

Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató Úti digitális bőröndmérleg Használati útmutató HU A termék használatba vétele előtt, kérjük ismerkedjen meg a használati útmutatóval, még abban az esetben is, ha ismeri a hasonló termékek kezelését! A

Részletesebben

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz

Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz Használati utasítás MOBICOOL D03, D05, D15 típusú italhűtőkhöz 2 1. A KEZELÉSI UTASÍTÁS HASZNÁLATA Kérjük olvassa el a kezelési utasítást mielőtt használni kezdi a készüléket. Tartsa biztos helyen a későbbi

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Légcsatornázható. Split rendszerű légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Légcsatornázható. Split rendszerű légkondicionáló berendezés Üzemeltetési körülmények Hűtési üzemmód Külső hőmérséklet: 18 o C --- 45 o C Szobahőmérséklet: 17 o C --- 30 o C Fűtési üzemmód Szárítási üzemmód Külső hőmérséklet: -7 o C --- 24 o C Szobahőmérséklet:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód. Premier split. Oasis split. Luna split. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító.

Tartalomjegyzék. Távirányító 1. Modell kód. Premier split. Oasis split. Luna split. Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító. Tartalomjegyzék Távirányító 1 Modell kód 2 Premier split 4 Oasis split 5 Luna split 6 Ablakklíma, Mobilklíma, Párátlanító 7 Multisplit 8 Multisplit kombinációs táblázat 10 Kazettás monosplit 12 Légcsatornázható

Részletesebben

Idő és nap beállítás

Idő és nap beállítás Kézikönyv UTH-20A Idő és nap beállítás Jelen idő beállítás : Nyomja meg az 'hour' és a 'min' gombot egy időben, a nap és jelen idő villogni kezd a kijelző alján. Az óra megváltoztatásához használjuk az

Részletesebben

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez

AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez AC303 szobatermosztát Fan-Coil vezérléséhez Használati Útmutató 2014.10.03 Általános tudnivalók Az AC303 típusú szobatermosztát processzorvezérelt digitális egység, melyben a hőmérsékletmérést precíz (beépített)

Részletesebben

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV

ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV DAIKIN ROOM AIR CONDITIONER ÜZEMELTETÉSI KÉZIKÖNYV Kényelem egész évben. MODELEK FTX50KMV1B FTX60KMV1B FTX71KMV1B Jellemzők Fokozott kényelem és energiatakarékosság KÉNYELMI LÉGFÚVÁS A levegőáramlás felfelé

Részletesebben

Nord oldalfali klímaberendezések. Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta!

Nord oldalfali klímaberendezések. Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta! Nord oldalfali klímaberendezések Köszönjük, hogy a mi termékünket választotta! A megfelelő használat érdekében kérjük, alaposan olvassa el a kezelési útmutatót! Óvintézkedések VIGYÁZAT A légkondicionáló

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MIDEA Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MIDEA Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés KEZELÉSI ÚTMUTATÓ MIDEA Ablakba szerelhető légkondicionáló berendezés Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! Biztonsági

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Háztartási Párátlanító DD122FW-MK BIZTONSÁGI ELŐIRÁSOK Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa el a használati útmutatót FIGYELEM- A párátlanító kizárólag háztartási célokra alkalmazható.

Részletesebben

Használati útmutató Tartalom

Használati útmutató Tartalom Használati útmutató Tartalom Általános ismertetés... 2 Belső akkumulátor tesztelése...2 Jármű indítása... 2 Belső akkumulátor töltése...2 Az akkumulátorra nincs garancia... 3 Javaslatok, figyelmeztetések...

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

KLÍMABERENDEZÉS A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN

KLÍMABERENDEZÉS A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN KLÍMABERENDEZÉS A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN A CITROËN TANÁCSAI SEGÍTENEK A KARBANTARTÁSBAN A KLÍMABERENDEZÉS NEM CSAK KÉNYELME, HANEM BIZTONSÁGA SZEMPONTJÁBÓL IS ALAPVETŐEN FONTOS Autójának

Részletesebben

PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003

PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ HAUSER e l e c t r o n i c PTC TORONY HŐSUGÁRZÓ TH-2003 TISZTELT VÁSÁRLÓ! Köszönjük bizalmát, hogy HAUSER gyártmányú háztartási készüléket vásárolt. A készülék a legújabb műszaki fejlesztés

Részletesebben

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ. Art. 7300A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ PARMEZÁN RESZELŐ Art. 7300A FIGYELEM OLVASSA EL FIGYELMESEN EZT A FÜZETET. EZ FONTOS INFORMÁCIÓKAT A BIZTONSÁGOS ÜZEMELTETÉSRE ÉS KARBANTARTÁSRA VONATKOZÓAN. FONTOS INFORMÁCIÓK ŐRIZZE

Részletesebben

Szállítási instrukciók. A berendezés főbb elemei

Szállítási instrukciók. A berendezés főbb elemei HASZNÁLATI UTASÍTÁS Tartalomjegyzék Szállítási instrukciók...3 A berendezés főbb elemei...3 Leolvasztás...6 A beltéri egység kijelzője...6 Távszabályzó...6 Kiegészítő funkciók:...9 Elemcsere...10 Karbantartás...10

Részletesebben

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407

Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Páraelszívó Használati útmutató CTB 6407 CTB 9407 Javaslatok Üzembehelyezés A gyártó nem vállal felelősséget a helytelen vagy nem megfelelő üzembehelyezésből adódó károkért. A minimális biztonsági távolság

Részletesebben