Interkulturális nevelést célzó program avagy ismerkedés a német nyelvi országokkal tanórán és tanórán kívül (ország-ismereti nyelvi projekt)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Interkulturális nevelést célzó program avagy ismerkedés a német nyelvi országokkal tanórán és tanórán kívül (ország-ismereti nyelvi projekt)"

Átírás

1 TÁMOP / A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Interkulturális nevelést célzó program avagy ismerkedés a német nyelvi országokkal tanórán és tanórán kívül (ország-ismereti nyelvi projekt) a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolában Készítette: Soós Andrea Celldömölk, június

2 A PROJEKT - témája: Interkulturális nevelést célzó program avagy ismerkedés a német nyelvi országokkal tanórán és tanórán kívül (ország-ismereti nyelvi projekt) - célja: A tanulók motiválása az idegen nyelv tanulására, a nyelvi órákon elsajátított ismertetek alkalmazása, valamint a tananyagban nem, vagy csak részben megjelenő ország-ismereti témákra épülő önálló munka fejlesztése. A program kiemelt céljának tekinti az egyéni képességfejlesztést, illetve a társas- és egyéb kompetenciák elsajátítását, az együttműködést. További cél, hogy a külső forrásokból származó információk tanulóink számára felhasználóbaráttá váljanak, majd az így nyert adatokat képesek legyenek feldolgozni. Ez a folyamat szükségessé teszi az IKT magabiztos alkalmazását. A projekt 2 részből áll: 1. rész: A résztvevő csapatoknak készteni kell egy, a német nyelvű országokkal kapcsolatos plakátot, vagy PowerPoint bemutatót (max dia), vagy egyéb tetszőleges technikával készített produktumot. A téma lehet egy osztrák, német vagy svájci város bemutatása, híres ember(ek), tudós(ok) életének ábrázolása, a német nyelvű országok valamely nevezetességének, specialitásának bemutatása, esetleg vers-illusztráció. 2.rész: Részvétel a nyelvi vetélkedőn - a projektbe bevontak köre: az iskola azon tanulói, akik idegen nyelvként a német nyelvet tanulják - szakiskolai és szakközépiskolai tanulók egyaránt - besorolása a Pedagógiai program alapján: belefér a Pedagógiai programba - besorolása az idő alapján: hosszú távú projekt (3-4 hét) - a megvalósítás helyszíne: Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, 9500 Celldömölk, Sági u produktum sorsa: az elkészült projektmunkákat a német nyelvi tanteremben mutatjuk be, továbbá a kitöltött kérdőívekben kapott visszajelzések alapján a projekt továbbgondolása, a megvalósításról, ötletek gyűjtése hasonló témájú projekthez - dokumentáció: A projekt a TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat iskolánk által vállalt feladata. A projekt nyomon követése az intézmény, valamint a fenntartó önkormányzat honlapján, az iskolai kiadványban valósul meg. - nyomon követés: lsd. mellékelt táblázat

3 feladat/ tevékenység Brainstorming a programról Szponzorok keresése konkrét cél Célok, feladatok meghatározása Támogatók felkeresése A nyelvi A versenyelhívás verseny eljuttatása a felhívásának elkészítése németes csoportokhoz, a diákok tájékoztatása Projekt I. A projekt terv elkészítése, felelősök feladatok, határidők meghatározása, a szükséges eszközök megnevezése, a projekt kivitelezése, értékelés Projekt II. A projekt terv elkészítése, felelősök feladatok, határidők meghatározása, a szükséges eszközök megnevezése, a projekt kivitelezése, értékelés Projekt III. A projekt terv elkészítése, felelősök feladatok, határidők meghatározása, a szükséges eszközök megnevezése, a projekt kivitelezése, értékelés Projekt IV. A projekt terv elkészítése, felelősök feladatok, határidők meghatározása, a szükséges eszközök megnevezése, a projekt kivitelezése, értékelés A nyelvi verseny lebonyolítása A tanórákon elsajátított ismeretek alkalmazása, bevontak köre német szakos kollégák Goethe Institut Budapest, Klett Kiadó Astrum Bt. iskolai németes csoportok munkaformák / módszerek /tanulói tev.) 10.B önálló egyéni, pár-, csoportmunka 10.A önálló egyéni, pár-, csoportmunka 11.A (gépész csoport) 11.A (informatika csoport) a versenyre jelentkezett csapatok időterv/ határidő önálló egyéni, pár-, csoportmunka önálló egyéni, pár-, csoportmunka önálló egyéni, pár-, csoportmunka (1) / (2 )/ ( 1)/ (1) (1) / (1 )/ ( 1)/ (1)/ (1) (1) / (1 )/ ( 1)/ (1)/ (1) (1) / (1 )/ ( 2)/ (1) tárgyi feltételek számítógép, papír, nyomtató számítógép, papír, nyomtató számítógép, Internet, színes nyomtató, fényképezőgép, papír, olló, ragasztó, filctoll számítógép, Internet, színes nyomtató, fényképezőg ép, papír, olló, ragasztó, filctoll számítógép, Internet, színes nyomtató, fényképezőg ép, papír, olló, ragasztó, filctoll számítógép, Internet, színes nyomtató, fényképezőg ép, papír, olló, ragasztó, filctoll számítógép, interaktív tábla, fényképezőg felelős személy Soós Andrea Dietlinde Bösl Szomju TAmás Soós Andrea Soós Andrea Soós Andrea Soós Andrea Soós Andrea Soós Andrea Soós Andrea, Bösl Dietlinde, Szomju Tamás a megvalósulás alapvető kritériuma Részvétel, ötletek összegyűjtése, határidők meghatározása Szponzori levél megírása, eljuttatása a potenciális támogatóknak A felhívás elkészítése, a német szakos kollégák és az osztályfőnökök bevonása Pozitív hozzáállás, érdeklődés a téma iránt, ötletek összegyűjtése, aktív részvétel a kivitelezésben Pozitív hozzáállás, érdeklődés a téma iránt, ötletek összegyűjtése, aktív részvétel a kivitelezésben Pozitív hozzáállás, érdeklődés a téma iránt, ötletek összegyűjtése, aktív részvétel a kivitelezésben Pozitív hozzáállás, érdeklődés a téma iránt, ötletek összegyűjtése, aktív részvétel a kivitelezésben Pozitív hozzáállás, érdeklődés a téma iránt, megjegyzés / tapasztalat A vetélkedő időpontja változott!

4 A verseny feladatok javítása, összesítés vidám hangulatú vetélkedő A helyezettek meghatározása, értékelés Soós Andrea, Bösl Dietlinde, Szomju Tamás önálló egyéni, csoportmunka ép, feladatsorok, papír, olló, ragasztó, filctoll feladatsorok, számítógép Soós Andrea, Bösl Dietlinde, Szomju Tamás aktív részvétel a versenyen A feladatsorok kijavítása, az eredmények összesítése Oklevelek, helyezettek ajándékainak összeállítása, eredményhirde tés A verseny értékelése csoportmunka oklevelek, ajándékok, számítógép, fényképezőgép Soós Andrea Oklevelek megírása, ajándékok összekészítése, az eredmények összesítése A projekt dokumentációjának elkészítése A dokumentáció elkészítése Soós Andrea, Dietlinde Bösl, Szomju Tamás, Dittman Gergely, Horváth Sarolta, résztvevő diákok egyéni önálló számítógép Soós Andrea A dokumentációhoz szükséges anyagok megléte 1. rész: Mini projektek Az előzetes felhívásnak megfelelően a projektben résztvevő csapatok többsége ún. mini projekteket valósított meg. Jelen dokumentáció 4 csoport projekttervét tartalmazza, továbbá a mellékletben kapott helyet a 12.A osztályban készült PowerPoint bemutató, valamint az érettségiző évfolyam ország-ismereti témákat (Ausztria és Svájc) feldolgozó munkái. Ezek a segédanyagok hasznos segítséget fognak nyújtani a következő érettségiző évfolyamoknak is. A dokumentáció második részében a nyelvi vetélkedő feladatai kaptak helyet, az egyes fordulók feladatainak részletes leírásával.

5 PROJEKT I. A projekt címe: Bécs nevezetességei Tartalom: Utazás témakör német nyelvi országok, Ausztria: Bécs A projekt produktumaként a tanulók egy plakátot készítenek, melyen képek és rövid tájékoztató segítségével feltüntetik azokat a bécsi nevezetességeket, melyeket egy kirándulás során érdemes lenne megtekinteni. A projekt célja: - a projektmódszer alkalmazása, ismerkedés a projektmunka folyamatával - tevékenységközpontú tanulás - egy tájékoztató plakát összeállítása Bécs nevezetességeiről - a csoportmunka alkalmazása A projekt időtartama: 5 óra Célcsoport: év közötti élelmiszer szakmacsoportos szakiskolai diákok (10.B) Nyelvi szint: A1-A2 (B1) Előismeretek: - földrajzi ismeretek Ausztriáról, Bécsről - írásbeli ismeretek: egyszerű szövegek megértése, feldolgozása, információk gyűjtése - szóbeli ismeretek: egyszerű mondatok összeállítása, az utazás témaköréhez tartozó kifejezések ismerete Kompetenciák: interkulturális tanulás, tanulási stratégia alkalmazása: együtt tanulás, tevékenységközpontú tanulás, IKT-kompetencia fejlesztése, idegen nyelvi kompetencia: globális szövegértés gyakorlása, szókincsbővítés, szókincsgyakorlat Értékelés: szóbeli értékelés a tanulók projekt során tanúsított aktivitásáról, tanulói önértékelés A projekt felépítése/projektterv Óra A fejlesztés súlypontjai Tanulói aktivitás Nyelvi eszköz Segédanyag, média 1-2. Bécs c. videofilm óra megtekintése Interkulturális kompetencia fejlesztése, ország-ismereti információk felfrissítése kooperativitás, információk gyűjtése 3. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, Magyarország Ausztria közötti összefüggések, Bécs nevezetességei - IKT kompetencia fejlesztése 4. óra Autentikus szövegrészek feldolgozása, szelektálása, Az együttműködés elősegítése heterogén csoportban 5. óra A cselekvésen keresztül tanulni, az együttműködés elősegítése heterogén csoportban, a tapasztalatok, érzések megfogalmazása, értékelés A téma kiválasztása, a motiváció és érdeklődés felkeltése, ráhangolódás a projektre, a projekt tervezése Képek, rövid ismertető szövegek keresése A tanulók által gyűjtött szövegek átolvasása, lerövidítése A plakát összeállítása képek-szövegek rendezése Szókincs ismétlés utazás, nevezetességek Információk gyűjtése Globális és szelektív értés (információk gyűjtése) A témával kapcsolatos szókincs ismétlése, és mélyítése Számítógép, Internet, rövid szövegek a látnivalókról Kihúzófilc, szövegek Térkép, szövegek, képek, színes plakát, színes ceruza, filctoll

6 PROJEKT II. A projekt címe: Németország nevezetességei Tartalom: Utazás témakör német nyelvi országok, Németország A projekt produktumaként a tanulók egy plakátot készítenek, melyen képek és rövid tájékoztató segítségével feltüntetik azokat a németországi nevezetességeket, melyeket szívesen ajánlanának a Németországba látogató turistáknak A projekt célja: - a projektmódszer alkalmazása, ismerkedés a projektmunka folyamatával - tevékenységközpontú tanulás - egy tájékoztató plakát összeállítása Németország nevezetességeiről - a csoportmunka alkalmazása A projekt időtartama: 3-5 óra Célcsoport: év közötti szakközépiskolai diákok (10.A) Nyelvi szint: A1-A2 (B1) Előismeretek: - földrajzi ismeretek Németországról - írásbeli ismeretek: egyszerű szövegek megértése, feldolgozása, információk gyűjtése

7 - szóbeli ismeretek: egyszerű mondatok összeállítása, az utazás témaköréhez tartozó kifejezések ismerete Kompetenciák: interkulturális tanulás, tanulási stratégia alkalmazása: együtt tanulás, tevékenységközpontú tanulás, IKT-kompetencia fejlesztése, idegen nyelvi kompetencia: globális szövegértés gyakorlása, szókincsbővítés, szókincsgyakorlat Értékelés: szóbeli értékelés a tanulók projekt során tanúsított aktivitásáról, tanulói önértékelés A projekt felépítése/projektterv Óra A fejlesztés súlypontjai Tanulói aktivitás Nyelvi eszköz Segédanyag, média 1. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, ország-ismereti információk felfrissítése kooperativitás, információk gyűjtése A téma kiválasztása, a motiváció és érdeklődés felkeltése, ráhangolódás a projektre, a Szókincs ismétlés utazás, nevezetességek Németország fontosabb információk Die CD-ROM zum Kursbuch Themen aktuell 1, Max Huber Verlag Arbeitsblätter Themen: Lektion 10. Deutsche Sprache und deutsche 2-3. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, Bécs nevezetességei - IKT kompetencia fejlesztése Autentikus szövegrészek feldolgozása, szelektálása, Az együttműködés elősegítése heterogén csoportban 4. óra A cselekvésen keresztül tanulni, az együttműködés elősegítése heterogén csoportban, a tapasztalatok, érzések megfogalmazása, értékelés projekt tervezése Képek, rövid ismertető szövegek keresése egyéni önálló munka. A tanulók által gyűjtött szövegek átolvasása, lerövidítése A plakát összeállítása képek-szövegek rendezése Információk gyűjtése, globális és szelektív szövegértés A témával kapcsolatos szókincs ismétlése, és mélyítése Kultur A TANGRAM tk. térképe, számítógép, Internet, rövid szövegek a látnivalókról Kihúzófilc, szövegek Térkép, szövegek, képek, színes plakát, színes ceruza, filctoll

8 PROJEKT III. A projekt címe: A német autóipar Tartalom: A technika világa, közlekedés témakörök - német nyelvi országok, Németország A projekt produktumaként a tanulók egy plakátot készítenek, melyen képek és rövid tájékoztató segítségével feltüntetik a német autóipar fellegvárait A projekt célja: - a projektmódszer alkalmazása, ismerkedés a projektmunka folyamatával - tevékenységközpontú tanulás - egy tájékoztató plakát összeállítása német autóiparról - a csoportmunka alkalmazása A projekt időtartama: 3-5 óra Célcsoport: év közötti szakközépiskolai diákok (11.A gépészet szakmacsoport) Nyelvi szint: A2 (B1) Előismeretek: - ismeretek az autógyártásról - írásbeli ismeretek: egyszerű szövegek megértése, feldolgozása, információk gyűjtése - szóbeli ismeretek: egyszerű mondatok összeállítása, a technika világa, a közlekedés témaköréhez tartozó kifejezések ismerete Kompetenciák: interkulturális tanulás, tanulási stratégia alkalmazása: együtt tanulás, tevékenységközpontú tanulás, IKT-kompetencia fejlesztése, idegen nyelvi kompetencia: globális szövegértés gyakorlása, szókincsbővítés, szókincsgyakorlat Értékelés: szóbeli értékelés a tanulók projekt során tanúsított aktivitásáról, tanulói önértékelés A projekt felépítése/projektterv Óra A fejlesztés súlypontjai Tanulói aktivitás Nyelvi eszköz Segédanyag, média 1. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, ország-ismereti információk felfrissítése kooperativitás, információk gyűjtése A téma kiválasztása, a motiváció és érdeklődés felkeltése, ráhangolódás a projektre, a Szókincs ismétlés a technika világa, közlekedés (autó) Térkép, autószimbólumok 2. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, - IKT kompetencia fejlesztése 3-4. óra Autentikus szövegrészek feldolgozása, szelektálása, Az együttműködés elősegítése heterogén csoportban 5. óra A cselekvésen keresztül tanulni, az együttműködés elősegítése heterogén csoportban, a projekt tervezése Képek, rövid ismertető szövegek keresése részben egyéni önálló munka A tanulók által gyűjtött szövegek átolvasása, lerövidítése A plakát összeállítása képek-szövegek Információk gyűjtése jelentősebb autógyártók, székhelyek, a cégek története Globális és szelektív értés (információk gyűjtése) A témával kapcsolatos szókincs ismétlése, Számítógép, Internet, rövid szövegek az autógyártó cégekről, történelmi áttekintés, autómodellek Kihúzófilc, szövegek Térkép, szövegek, képek, színes plakát, színes ceruza, filctoll

9 tapasztalatok, érzések megfogalmazása, értékelés rendezése és mélyítése PROJEKT IV. A projekt címe: Társasjáték készítése az osztrák konyha nevezetességeiről Tartalom: A projekt produktumaként a tanulók egy társasjátékot készítenek, mely segítségével játékos formában lehet megismerkedni az osztrák konyha ételkülönlegességeivel A projekt célja: - a projektmódszer alkalmazása, ismerkedés a projektmunka folyamatával - tevékenységközpontú tanulás - egy társasjáték összeállítása az osztrák ételspecialitásokról - a csoportmunka alkalmazása A projekt időtartama: 5 óra Célcsoport: év közötti szakközépiskolai diákok (11.A informatika szakmacsoport) Nyelvi szint: A2 (B1) Előismeretek: - ismeretek a németnyelvű országokról az osztrák konyháról - írásbeli ismeretek: egyszerű szövegek megértése, feldolgozása, információk gyűjtése - szóbeli ismeretek: egyszerű mondatok összeállítása, az étkezés témaköréhez tartozó kifejezések ismerete Kompetenciák: interkulturális tanulás, tanulási stratégia alkalmazása: együtt tanulás, tevékenységközpontú tanulás, IKT-kompetencia fejlesztése, idegen nyelvi kompetencia: globális szövegértés gyakorlása, szókincsbővítés, szókincsgyakorlat Értékelés: szóbeli értékelés a tanulók projekt során tanúsított aktivitásáról, tanulói önértékelés

10 A projekt felépítése/projektterv Óra A fejlesztés súlypontjai Tanulói aktivitás Nyelvi eszköz Segédanyag, média 1. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, ország-ismereti információk felfrissítése kooperativitás, információk gyűjtése A téma kiválasztása, a motiváció és érdeklődés felkeltése, ráhangolódás a projektre, a Szókincs ismétlés étkezés, társasjáték Német nyelvű társasjáték leírása 2. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, a magyar és az osztrák konyha közötti összefüggések, IKT kompetencia fejlesztése 3-4. óra Szövegrészek feldolgozása, fordítása Az együttműködés elősegítése heterogén csoportban 5. óra A cselekvésen keresztül tanulni, az együttműködés elősegítése heterogén csoportban, a tapasztalatok, érzések megfogalmazása, értékelés projekt tervezése Képek, rövid ismertető szövegek keresése, A tanulók által gyűjtött szövegek németre fordítása (játékszabályok, kártyainstrukciók) A játékmező, a játékhoz kapcsolódó kártyák, képek rendszerezése A társasjáték tesztelése A társasjátékkal kapcsolatos instrukciók összegyűjtése (felszólító mód) Fordítás német nyelvre egyszerű kijelentő, felszólító mondatok A játékszabályok előírása szerinti cselekvés rövid kérdésekre válaszolni, instrukciókat követni Számítógép, Internet, rövid szövegek az ételekről Szótár, autentikus szövegek, melyek mintául szolgálnak, képek, olló, ragasztó, filctoll Társasjáték játékmező, bábuk, kártyák, képek, pénz

11 2.rész: A német nyelvi vetélkedő (Lsd. forgatókönyv) A német nyelvi vetélkedő elsődleges célja az volt, hogy tanulóink (szakközépiskolai és szakiskolai) játékos formában alkalmazzák nyelvi ismereteiket, továbbá a tananyagban nem, vagy csak részben megjelenő ország-ismereti témákról adjanak számot. A vetélkedőn elsősorban a csoportmunka került előtérbe, hiszen a tanulók közösen oldották meg a fordulók feladatsorait. A feladatsorok összeállításánál arra törekedtünk, hogy valamennyi készség (nyelvi kommunikáció, íráskészség, hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség) előtérbe kerüljön. Ez a sokszínűség lehetőséget adott a differenciálásra is, hiszen vannak olyan tanulók, akik lexikai ismereteikkel tűnnek ki, vannak olyanok, akik nyelvtanból, nyelvi kommunikációból jeleskednek, és olyanok is, akiknek a hallás utáni értés az erősségük. Így a feladatsorok sikeres megoldásához minden csapattag hozzájárulhatott. A vetélkedőre 7 csapat jelentkezett összesen 32 tanuló (lsd. résztvevő csapatok névsora), sajnos nem minden csapat tudott 5 fővel részt venni.

12 A vetélkedőt 8 fordulósra terveztük. (Lsd. feladatsorok részletezése) 1. forduló: Das deutsche Alphabet (A német ABC) 2. forduló: Wie sagt man das auf Deutsch? (Hogyan mondjuk németül? 3. forduló: Wörter deutschen Ursprungs (Német eredetű szavak) 4. forduló: 5 Fragen 5 Antworten (5 kérdés 5 válasz) 5. forduló: D-A-CH-Personen Quiz (A német nyelvű országokban élt/élő személyekkel kapcsolatos feladatsor) 6. forduló: Das D-A-CH Quiz (Országismereti feladatsor) 7. forduló: Fragen zur Person stellen (Kérdeések szerkesztése egy adott személlyel kapcsolatban) 8. forduló: Personen Lebensläufe (Életrajzok) CELLDÖMÖLKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA NÉMET NYELVI VETÉLKEDŐ Időpont: április 26. (hétfő) Helyszín: 4-es tanterem FORGATÓKÖNYV 12:35 Köszöntő 12:37 Csapatok bemutatkozása (névadás) 12:40 1. feladat: Das deutsche Alphabet perc 2. feladat: Wie sagt man das auf Deutsch? perc + 7x1 perc a rövid párbeszéd bemutatására 12:46 13:06 3. feladat: Wörter deutschen Ursprungs - 10 perc 13:16 4. feladat: 5 Fragen - 5 Antworten - 10 perc feladat: Das D-A-CH-Personen-Quiz - 10 perc feladat: Das D-A-CH-Quiz - 10 perc 13:46 7.feladat: Fragen zur Person stellen - 10 perc 13:46 8.feladat: Personen Lebensläufe - 10 perc 13:56 Ein Blick auf die Projekte -10 perc 14:10 Kérdőív kitöltése Eredményhirdetés: április 27. (kedd) - 3. óra utáni szünet

13 NÉMET NYELVI VETÉLKEDŐ /2010. TANÉV április 26. (hétfő) Résztvevő csapatok névsora 9.A 10.B 1. Farkas Melinda 1. Jánossy Tímea 2. Kozma Krisztina 2. Kozári Krisztina 3. Lisztes Tamara 3. Palánki Klaudia 4. Mórocz Ildikó 4 4. Szépi Alexandra 5. Károlyi Csaba 5 10.A 11.B 1. Babos Krisztián 1. Bogdán János 2. Horváth Patrícia 2. Lukács Márió 2 3. Gombor Enikő 4. Nitti Attila 5. Recetár Barbara 5 11.A (Inf.) 1. Hujbert Martina 2. Nider Tünde 3. Orsós Julianna 4. Szakos Mátyás 5. Tóth Marietta 6. Antal Erika 6 11.A (gépészet) 1. Lukács Krisztián 2. Ilcsik Bence 3. Balogh Szabolcs 4. Nagy Bálint 5. Iván László 5 12.A 1. Fonyó Ádám 2. Lanczkor Dávid 3. Nagy Dávid 4. Németh Tímea 5. Pónácz Réka 5 összesen: 32 fő

14 1.forduló: A német ABC A feladat célja: - Ráhangolódás a német nyelv használatára - Már korábban szerzett ismeretek aktiválása - Kooperatív feladatmegoldás A feladat: Feladatlap kitöltése Eszközigény: Feladatlap, írószer Időtartama: 5-6 perc

15 Gruppe: Das deutsche Alphabet Schreibt Wörter mit den Buchstaben des deutschen Alphabets! (A német ABC betűivel keress egy-egy német szót! Ennél a feladatnál a gyorsaság számít!) A B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z (28 Punkte/ Punkte)

16 2.forduló: Hogyan mondjuk németül? A feladat célja: - Már korábban szerzett ismeretek aktiválása, a mindennapi kommunikáció során gyakran használt szófordulatok felidézése - Kommunikációs kifejezések használata adott szituációban - Kooperatív feladatmegoldás A feladat: Feladatlap kitöltése, rövid párbeszéd összeállítása Eszközigény: Feladatlap, írószer Időtartama: perc + 7x1 perc a párbeszédek prezentálására

17 Gruppe: Wie sagt man das auf Deutsch? (Hogyan mondjuk németül?) Betűzze, kérem! Boldog születésnapot! Egészségedre! (Ha valaki tüsszent) Egészségedre! (Ha valakik koccintanak) Hagyj békén! Hívj fel! Ismételje meg kérem! Jó éjszakát! Jó étvágyat! Jó hétvégét! Jó napot! Jó szórakozást! Jó utat! Köszönöm a meghívást! Köszönöm az információt! Nagyon köszönöm! Nem értem. Nincs időm. Nincs kedvem. Örülök! Sajnálom. Sok szerencsét! Tilos a dohányzás! Viszonthallásra! Viszontlátásra! Macht einen kleinen Dialog, wobei ihr ein paar Ausdrücke verwendet! (Válasszatok ki egy-két kifejezést, és használjátok fel értelemszerűen egy rövid párbeszédhez!) (30 Punkte/ Punkte)

18 3.forduló: Mely szavak német eredetűek? A feladat célja: - Közelebb hozni a nyelvet a tanulókhoz azáltal, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar nyelvben használt német eredetű szavakra - Kooperatív feladatmegoldás A feladat: Német eredetű szavak keresése a szövegben, majd a magyar megfelelő megadása Eszközigény: Feladatlap, írószer Időtartama: 10 perc Felhasznált irodalom: Ari Gézáné: Német nyelvi agymozgató, Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft. Kisújszállás

19 Gruppe: Welche Wörter sind deutschen Ursprungs? Wie lauten diese Sätze auf Ungarisch? Unterstreicht die Wörter und schreibt bitte das heutige Wort darüber! (Szerintetek melyik szavak német eredetűek? Hogyan hangzanak a mondatok magyarul a mai szóhasználat szerint? Húzzátok alá a német eredetű szavakat, és írjátok fölé a ma használatos magyar megfelelőt!) Tegnap früstök után a bukszámat a gangon felejtettem. Délelőtt találkoztam a barátommal, aki stramm fiú, csak egy kicsit stréber. Nem szeretem a menzakosztot, különösen a cuspájz ízetlen. Édesanyám délben kiklopfolta a húst, majd feltett egy fazék vizet a sporheltra, mivel nudlit főzött. Délután elvittem a cipőmet a suszterhez, meg kell stoppolni. Ne strapáld magad! (13 Punkte/ Punkte)

20 4.forduló: 5 kérdés 5 válasz A feladat célja: - A tanórákon elsajátított, különböző témaköröket érintő ismeretek alkalmazása (pl.: személyt, családot érintő általános kérdések, sport, egészség, szabadidő stb.) kérdések (eldöntendő kérdés, kérdőszóval bevezetett kérdések) megválaszolása - Kooperatív feladatmegoldás - Lehetőség a differenciálásra A feladat: Rövid kérdésekre válasz adása Eszközigény: Kérdés-kártyák, feladatlap Időtartama: 10 perc Felhasznált irodalom: Lázár Györgyné: KEKSE 2 Tanári segédkönyv (Függelék 8., 13.), NTK, Budapest 2008.

21 Gruppe: Ihr sollt 5 Fragen beantworten! Schreibt bitte die Fragen und die Antworten auf das Blatt! (Válaszoljatok az általatok kihúzott öt kérdésre! Írjátok fel a kérdéseket és a válaszokat is!) 1. Frage: Antwort: 2. Frage: Antwort: 3. Frage: Antwort: 4. Frage: Antwort: 5. Frage: Antwort: (5 Punkte/ Punkte)

22 5.forduló: Das D-A-CH-Personen-Quiz A feladat célja: - Feltérképezni, hogy a német nyelvű országok hírességeit mennyire ismerik a tanulók - Kooperatív feladatmegoldás A feladat: 3 lehetséges válasz közül a helyes kiválasztása Eszközigény: Feladatlap Időtartama: 10 perc Felhasznált irodalom: Die CD-ROM zum Kursbuch Themen aktuell 1, Max Huber Verlag

23 Kreuzt die richtige Antwort an! (Jelöljétek x-szel a helyes választ! DAS D-A-CH-PERSONEN-QUIZ Franz Beckenbauer ist o Österreichischer Kaiser o Schweizer Schriftsteller o Deutscher Fußballspieler Sigmund Freud ist o Schweizer Wissenschaftler, Erfinder des Farbfernsehens o Österreichischer Arzt, Erfinder der Psychoanalyse o Deutscher Ingenieur, Erfinder des Kugelschreibers Max Frisch ist o Österreichischer Komponist o Schweizer Schriftsteller o Deutscher Maler Johann Strauß ist o Schweizer Schauspieler o Österreichischer Komponist o Deutscher Politiker Martin Luther ist o Schweizer Maler o Deutscher Protestant und Reformator o Österreichischer Politiker Arthur Honegger ist o Deutscher Politiker o Schweizer Komponist o Österreichischer Maler Quelle: Die CD-ROM zum Kursbuch Themen aktuell 1, Max Huber Verlag Martina Hingis ist o Deutsche Schriftstellerin o Schweizer Tennisspielerin o Österreichische Wissenschaftlerin Johann Sebastian Bach ist o Schweizer Politiker o Deutscher Komponist o Österreichischer Schauspieler Klaus-Maria Brandauer ist o Deutsche Schriftstellerin o Schweizer Architekt o Österreichischer Schauspieler Günter Grass ist o Schweizer Physiker und Nobelpreisträger o Österreichischer Chemiker und Nobelpreisträger o Deutscher Schriftsteller und Nobelpreisträger Friedensreich Hundertwasser ist o Schweizer Chemiker und Physiker o Deutscher Schriftsteller und Wissenschaftler o Österreichischer Maler und Architekt Huldrych Zwingli ist o Deutscher Politiker und Philosoph o Österreichischer Komponist und Schriftsteller o Schweizer Protestant und Reformator ( Punkte/ 12 Punkte)

24 Gruppe: 6.forduló: Das D-A-CH-Quiz A feladat célja: - Feltérképezni a tanulók német nyelvi országokkal kapcsolatos ismereteit - Kooperatív feladatmegoldás A feladat: 3 lehetséges válasz közül a helyes kiválasztása Eszközigény: Feladatlap Időtartama: 10 perc Felhasznált irodalom: Die CD-ROM zum Kursbuch Themen aktuell 1, Max Huber Verlag

25 Kreuzt die richtige Antwort an! (Jelöljétek x-szel a helyes választ! DAS D-A-CH-QUIZ Was wisst ihr noch über die deutschsprachigen Länder? Die Donau fließt durch o Deutschland und die Schweiz o Deutschland und Österreich o Österreich und die Schweiz Toblerone ist o eine Schweizer Schokolade o eine deutsche Flugzeugfabrik o ein österreichischer Ferienort Dr. Oetker stellt o Medikamente o Stahlprodukte o Lebensmittel her Lufthansa ist o eine österreichische Chemiefabrik o eine Schweizer Mobiltelefongesellschaft o eine deutsche Fluglinie Bern ist o die Hauptstadt der Schweiz o ein Vorname o eine Hunderasse Wiener Schnitzel ist o ein Tanz o ein Fleischgericht o ein Kuchen Karl Marx ist o ein Schweizer Schauspieler o österreichischer Maler o deutscher Philosoph Austrian Airlines ist o eine österreichische Fluggesellschaft o eine australische Telefongesellschaft o eine österreichische Modefirma Michael Schumacher war mehrere Male o Europameister im Tischtennis o Weltmeister in der Formel 1 o Olympiasieger im Schwimmen Käsefondue ist o ein Schweizer Gericht o ein deutscher Wein o ein österreichisches Medikament Die Zugspitze ist o die Schweizer Eisenbahngesellschaft o ein Gebäude in Wien o der höchste deutsche Berg Arnold Schwarzenegger ist o in Österreich o in der Schweiz o in Deutschland geboren Mit dem Euro kann man o in der Schweiz und Österreich o in Österreich und Deutschland o in Deutschland und der Schweiz bezahlen Novartis stellt o Schokolade o Medikamente o Elektrogeräte her Hugo Boss stellt o Lebensmittel o Autos und Motorräder o Kleidung her Quelle: Die CD-ROM zum Kursbuch Themen 1 Aktuell, Max Huber Verlag ( Punkte/15 Punkte)

26 7.forduló: Kérdések szerkesztése A feladat célja: - Kérdés-szerkesztés megadott tartalomra - Korábbi ismeretek rendszerezése nyelvtani ismeretek (eldöntendő kérdés, kérdőszóval bevezetett kérdés) A feladat: Egy hetilapban megszólított személy családi körülményeiről, mindennapjairól beszél. Ehhez kapcsolódóan kell kérdéseke szerkeszteni Eszközigény: Feladatlap, íróeszköz Időtartama: 10 perc Felhasznált irodalom: Lázár Györgyné: Kommunikatives Deutsch, NTK, Budapest, Erre a feladatra sajnos nem volt már elegendő idő!

27 Hier könnt ihr darüber lesen, was eine Person über ihre Familie erzählt! Ihr sollt innerhalb von 10 Minuten möglichst viele Fragen stellen! (Egy hetilapban megszólítottak egy személyt, aki családi körülményeiről, mindennapjairól beszél. Az alábbiakban ennek a személynek a válaszai olvashatók. Melyek lehettek a feltett kérdések? 10 perc alatt tegyetek fel minél több kérdést!) Maria Berg. Aus Österreich. In Wien. Innenarchitektin. Momentan bin ich zu Hause mit den Kindern. Drei. Sandra ist 6, Udo 4 und der kleine Martin 6 Monate. Er ist Bauingenieur. - Bei einem Bauunternehmen. Nein, Gott sei Dank, keine. Mein Mann verdient gut. Ja, einen VW Polo. - Lesen, Musik hören und Reisen. Dieses Jahr konnten wir nicht, Martin ist noch klein. Aber nächstes Jahr fahren wir nach Griechenland. Wünsche? Verständnis und Gesundheit. Gern geschehen. (15 Punkte/ Punkte)

28 8.forduló: Híres emberek életrajza A feladat célja: - A két híres emberrel kapcsolatos életrajzi adatok meghallgatása után az információk rendszerezése, majd a személyek kitalálása A feladat: A hallott információk hozzárendelése a két híres emberhez Eszközigény: Feladatlap, interaktív tábla audiovizuális eszköz, ragasztó Időtartama: perc Felhasznált irodalom: Die CD-ROM zum Kursbuch Themen aktuell 1, Max Huber Verlag

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret

Europa entdecken. A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret Europa entdecken A moduláris program neve: Felfedezni Európát Idegennyelvi modul Országismeret A modul megvalósításának helye: Jókai Mór Általános Iskola Budapest A modul megvalósításának időpontja: 2010.

Részletesebben

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna

ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK. Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport. Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna ÖLTÖZKÖDÉS, ÉVSZAKOK Német nyelvi projekt 9.g osztály 1. nyelvi csoport Készítette: Létainé Sigulinszky Zsuzsanna Intézmény: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Nagy László Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium,

Részletesebben

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater)

CSALÁD. Magyar nyelv: helyesírás Szókincs: köszönési formák, családtagok megnevezése (Hallo! Tschüss! der Vater) 3. évfolyam A 3. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek idegen nyelvi tapasztalatokkal így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. az idegen nyelv tanulása iránti

Részletesebben

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem!

Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ma egy 100% életszerű német élethelyzetbe viszlek el! Gyere velem! Ha úgy hozza az élet, hogy irány Németország, Ausztria vagy Svájc, mert ott könnyebbnek látod az életet, akkor állásinterjúra akkor is

Részletesebben

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület

Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Budapest-hazánk fővárosa, Pécs Európa kulturális fővárosa projekt- idegen nyelvi kompetenciaterület Innovációnkban egy olyan projektet szeretnénk bemutatni, amely a nyelvi órákon modulként beiktatható

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 IDEGEN NYELVI TÉMAHÉT Készült: Teleki Blanka Gimnázim, Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium 4450 Tiszalök, Ady út

Részletesebben

Menschen um uns wie sind sie?

Menschen um uns wie sind sie? Menschen um uns wie sind sie? Charaktereigenschaften Modultyp Kreative Kommunikation Zielgruppe Schüler von 12 bis 15 Jahren Niveaustufe A1 Autorinnen Dömők Szilvia, Somló Katalin A kiadvány az Educatio

Részletesebben

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika

- 1 - - tantermek - folyosó. Személy, tantárgy: Tevékenységek: Fejlesztett készségek: Munkaformák: Produktum Matematika 6. osztály - 1 - Étkezés, egészséges táplálkozás Az innováció közvetlen célja táplálkozás témakörének bemutatása különböző tantárgyak bevonásával, minél szélesebb körű megismerése volt. Fejleszteni kívánt

Részletesebben

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM

TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM TISZA TÉMAHÉT TERVEZÉSI DOKUMENTUM A projekt címe Tisza Motto: Iskolánk: Tisza-parti Általános Iskola a név kötelez Időtartama témahét: 4 nap Célcsoport 5.a, 5.b osztály tanulói 3-3 csoportban Célja Kompetencia

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT. Történetek a kincses erdő állatairól Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4-08/-2009-0153 TÉMAHÉT Történetek a kincses erdő állatairól Készült: Forrás Általános Iskola Dávod 2009. október 19-22.

Részletesebben

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf!

Lektion 9 / Arbeitsblatt 1. Egy nap Ein Tag. 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! Lektion 9 / Arbeitsblatt 1 Egy nap Ein Tag 1. Mit csinált tegnap Eszter? Erzähle Eszters gestrigen Tagesablauf! 7.00 felkel, reggelizik 7.30 dolgozni megy 16.30-ig a munkahelyén van 12.30 ebédel 17.00

Részletesebben

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola

Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskola 8200 Veszprém, Jutasi út 18/2. Postai cím: 8201 Veszprém, Pf: 415. Intézményi azonosító: FI 34533 Adószám: 18916948-2-19 OTP Bank 11748007-20102269 Tel.: +36-88-542-700

Részletesebben

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN

MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN MŰVELTSÉGTERÜLET OKTATÁSA TANTÁRGYI BONTÁS NÉLKÜL AZ ILLYÉS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA 5. A OSZTÁLYÁBAN Készítette: Adorjánné Tihanyi Rita Innováció fő célja: A magyar irodalom és nyelvtan tantárgyak oktatása

Részletesebben

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft

Horváth & Dubecz Tanácsadó Kft Záródolgozat Projekt a gyakorlatban 1. Mini-projektterv 4000 lépés az egészségért Osztály/csoport: 6. és 8. osztály Résztvevők száma: 7+16 fő Időpont: 2008.április 18.- május 23. Osztály / csoport rövid

Részletesebben

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken?

2.Fák ábrázolása Célja: Lehetséges ábrázolási módok bemutatása Kérdések: Milyen ábrázolásbeli eltéréseket látsz a képeken? KOVÁCSNÉ DANI TÜNDE Projektfeladat Problémafelvetés Az alsó tagozatos gyerekek minden évfolyamon ismerkednek természetismeret órákon az erdő élővilágával. Vizuális nevelés terén is sokszor tananyag az

Részletesebben

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban

Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Szóbeli vizsga a Kispesti Deák Ferenc Gimnáziumban Általános alapelvek: A szóbeli meghallgatás ideje: kb. 10 perc felkészülési idő után 5-10 perc beszélgetés Elvárás: Összefüggő mondatokban történő beszéd

Részletesebben

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24.

Családi vetélkedő. JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. Családi vetélkedő JÁTÉKVÁR Óvoda 1062 Budapest, Lendvay utca 24. A projekt feladatterve Projekt témája: Családi vetélkedő Időkeret: 3 óra Projektfelelős: 1 pedagógus sorszám feladat felelős Teljesítés

Részletesebben

6. évfolyam Német nyelv

6. évfolyam Német nyelv IDEGEN NYELVI MÉRÉS 2015. június 11. 6. évfolyam Német nyelv Általános tudnivalók a feladatokhoz Ez a füzet német nyelvi feladatokat tartalmaz. feladatsor két részből áll. z I. részben hangfelvételeket

Részletesebben

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret

Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret Célnyelvi mérés a 6., 8. és a 10. évfolyamon Tartalmi keret 2014. december Célnyelvi mérés 10. évfolyamon Tartalmi keret Jogi szabályozás A 2014/2015. tanév rendjét szabályozó 35./2014. (IV.30.) EMMI rendelet

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: 5. osztály Résztvevők száma: 22 fő 9 lány

Részletesebben

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások

Környezetünk védelmében: A környezetbarát energiaforrások Környezetünk védelmében: A környezetbarát az intézmény saját innovációjaként TÁMOP-3.1.4-08/2-2008-0010 Kompetencia alapú oktatás bevezetése a Piarista Rend három oktatási intézményében PIARISTA ÁLTALÁNOS

Részletesebben

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA

ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA ÓRAVÁZLAT 8. OSZTÁLYOS KÖNYVTÁR HASZNÁLATI ÓRA Tantárgy: könyvtárhasználati Tanár: Molnár Eleonóra Évfolyam: 8. (2 osztály) Tanulói létszám: 26 fő (csoport- és pármunka) Készítette: Molnár Eleonóra szabadidő-szervező

Részletesebben

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen)

ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) 2. óra ( 25p) Az EU országai. Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) ANGOL 1. óra ( 20 perces órarész) Az Európai Unió, mint egy nagy család (a család témakörben dolgozunk éppen) A) A családról beszélgettünk már. Hogyan tudnánk kibővíteni a család fogalmát? Milyen nagyobb

Részletesebben

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015.

A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium. meghirdeti a 2014/2015. A FM Közép-magyarországi Agrár-szakképző Központ Bercsényi Miklós Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium meghirdeti a 2014/2015. tanévben a "FÖLDTŐL AZ ASZTALIG" AGRÁR- ÉS ÉLELMISZERTUDOMÁNYI PROJEKTVERSENYT

Részletesebben

Diákok tanárszerepben

Diákok tanárszerepben Diákok tanárszerepben Tanulás tanítása és kooperatív tanulási formák projektnap A 9. évfolyam osztályai 2014. szeptember 22-én projektnapon vettek részt. Intézményünkben a kooperatív munkaformák formák

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás)

NYELVISKOLA. francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam. (54 órás) NYELVISKOLA francia középfokú nyelvvizsgára előkészítő tanfolyam (54 órás) Cél: A kurzus a középfokú (B2) nyelvvizsgára, illetve az annak megfelelő emelt szintű érettségire készít fel. A tanfolyam végén

Részletesebben

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea

HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Beethoven Általános Iskola Martonvásár HÚSVÉT TÉMAHÉT Beethoven Általános Iskola 1. a osztály Osztályfőnökök: Bosnyákné Gergely Zsuzsanna Nagyné Varga Andrea Biró Lili Dömsödi Stella Hoffmann Balázs Hornyák

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához

Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Módszertani segédlet pedagógusoknak az alkoholfogyasztás veszélyeivel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Az alkohol veszélyei Javasolt évfolyam: 7 8. Időbeosztás

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás

Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003. Projektoktatás Az oktatás módszerei és stratégiái II. Pedagógia I. Neveléselméleti és didaktikai alapok NBÁA-003 Projektoktatás M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás, Gondolat Kiadó Kör, Bp. A projektoktatás története

Részletesebben

Osztályozóvizsga követelményei

Osztályozóvizsga követelményei Osztályozóvizsga követelményei Képzés típusa: Tantárgy: általános iskola emelt szint, heti 3 óra angol nyelv Évfolyam: 2. Vizsga típusa: írásbeli, szóbeli Követelmények, témakörök: Én és a családom: üdvözlés,

Részletesebben

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett.

I. JÁTÉK PROJEKT. Készítették: Laczkó Viktória. Gyányi Ibolya. Halászné Petrusz Erzsébet. Dölle Miklósné. Sikes Bernadett. Németh László Általános Iskola I. JÁTÉK PROJEKT Készítették: Laczkó Viktória Gyányi Ibolya Halászné Petrusz Erzsébet Dölle Miklósné Sikes Bernadett Nyizsnyik Judit I/1. Projektleírás Kiemelt téma: együttműködés

Részletesebben

Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv. 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára. Célok és feladatok:

Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv. 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára. Célok és feladatok: Tantárgy megnevezése: szakmai idegen nyelv 1/13-2/14 autószerelő és autóelektronikai osztályok számára Célok és feladatok: Ezt a tantervet olyan tanulók számára készítettük, akik az adott idegen nyelvből

Részletesebben

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50

Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 BGF NYTK B2 Wirtschaftsdeutsch, Tourismus und Gastgewerbe 50 Aufgabenmuster Schreiben Minuten 20 Punkte FÜR DIE LÖSUNG DER AUFGABE BENUTZEN SIE DAS LÖSUNGSBLATT! (Az alábbiakban a feladatlap után a javításhoz

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2013/2014-es tanév Zalaszentgrót, 2013. augusztus 28. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezet 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

Adventi ünnepkör alsó tagozatban

Adventi ünnepkör alsó tagozatban JÓ GYAKORLAT Adventi ünnepkör alsó tagozatban 1 Bevezetés Minden ember számára az egyik legszebb ünnep a karácsonyvárás. Lelki megtisztulással, izgalommal, örömteli készülődéssel telik ez az időszak a

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak a dohányzással kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések A dohányzás káros hatásai Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári

Részletesebben

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez

Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez Kérdõív az örökösödési bizonyítvány iránti kérelemhez (Angaben zum Erbscheinantrag) A kérdõív kérdéseire adott válaszok fontosak az örökösödési bizonyítvánnyal kapcsolatban lefolytatandó tárgyaláshoz.

Részletesebben

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV

elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER TANULÓI KÉRDŐÍV TÁMOP 3.1.1-08/1-2008-0002 elemér ISKOLAI ÖNÉRTÉKELŐ RENDSZER az IKT 1 -eszközök és digitális pedagógiai módszerek iskolafejlesztő szemléletű használatához TANULÓI KÉRDŐÍV Ez a kérdőív az elemér 2 önértékelő

Részletesebben

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya

Project Water 5. a. Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Project Water 5. a Készítette: Mechlerné Gajdár Ibolya Water project Tanmenet Időkeret:9 óra Óra anyaga 64.óra Project:Water IKT Lesson 1 A Duna útja /Forrás:www.danube box.com/ 65.óraProject:Water IKT

Részletesebben

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel

KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT. TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel KÖRNYEZETÜNK ÉRTÉKEI PROJEKT TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉSE ÓVODÁBA MEGYÜNK címmel Hallgató neve: Szabóné Förhécz Krisztina Projekt téma: TÁRSASJÁTÉK KÉSZÍTÉS (Rajzolás, mintázás, kézimunka technikákkal) KIDOLGOZÁS

Részletesebben

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ!

Meghívó. A kocsi Aranykocsi Néptáncegyüttes. LUCKY BRIDGE kitûnõ magyarországi tánczenekar ÜSTÖKÖS hazai szórakoztató zenekar MAGYAROS BÜFÉ! Meghívó A Zürichi Magyar Egyesület szeretettel meghívja Önt, kedves családját és barátait 2010. január 30-án a SWISSÔTELBEN sorra kerülõ hagyományos Zürichi Magyar Bálra BÁLNYITÓ FIATALOK BEMUTATÁSA ÉS

Részletesebben

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó?

Nevelési-oktatási stratégia Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök Problémafelvetés. különböző Mi a dokumentum/információhordozó? ÓRATERV A pedagógus neve Iványiné Nagy Kinga Műveltségi terület Informatika Tantárgy Könyvtárhasználat Osztály 6. évfolyam Az óra témája A dokumentumok típusai: Információhordozók a könyvtárban Az óra

Részletesebben

Fogalmazás óraterv - 3. évf.

Fogalmazás óraterv - 3. évf. Fogalmazás óraterv - 3. évf. Pedagógus neve: Poreisz Zoltánné Műveltségi terület: Magyar nyelv és irodalom Tantárgy: Magyar nyelv és irodalom fogalmazás Dátum: 2015. 02. 26. Osztály: 3. Az óra témája:

Részletesebben

Ismerd meg és óvd környezetedet!

Ismerd meg és óvd környezetedet! Ismerd meg és óvd környezetedet! Három hetet meghaladó projekt A projekt címe: Ismerd meg és óvd környezetedet! A projektet megvalósító intézmény: Ady Endre Általános Iskola Tényő, Győri út 53. A projekt

Részletesebben

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL

AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL Pedagógusképzés támogatása TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 AZ OFI KÍNÁLATA NÉMET NYELVBŐL 1-12. ÉVFOLYAM TANKÖNYVSOROZATOK ÉRETTSÉGI FELADATGYŰJTÉMENYEK EGYÉB GYAKORLÓKÖNYVEK Sorozataink évfolyamonként Deutsch

Részletesebben

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON

SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Mag. a Istvanits Kerstin (Ausztria) SZÖVEGÉRTÉSI FELADATOK: HOSSZÚ HÉTVÉGÉK MAGYARORSZÁGON Az alábbi feladatokat úgy építettem fel, hogy a diákoknak egy adott szöveg alapján kell kérdésekre válaszolniuk.

Részletesebben

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit

A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit A Szegedi Kereskedelmi Közgazdasági és Vendéglátóipari Szakképző Iskola Vasvári Pál Tagintézménye köszönti a PÁLYAVÁLASZTÁSI VÁSÁR résztvevőit Szeged, Gutenberg u. 11. 6722 Igazgató: Dr. Marschalek Norbert

Részletesebben

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30.

Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. Madárvárta. Tematika. Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. Körös Tehetséggondozó Egyesület NTP-MTI-14-0146. 1 Madárvárta Tematika Időszak: 2015. február 6 2015. június 30. 1. témakör: Tavaszi Madárles (Spring Alive) Cél: tudományos jellegű, azt életkori sajátosságoknak

Részletesebben

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN

A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP-3.1.4/08/2-2008-0010 A KÖRNYEZETTUDATOS MAGATARTÁS FEJLESZTÉSE AZ ELSŐ OSZTÁLYBAN Piarista Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon

Részletesebben

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA

VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA VÍZ TÉMAHÉT 5. ÉVFOLYAM SZÁMÁRA A témahét célja: - Ismerjék meg a víz alapvető tulajdonságait - Ismerjék fel a víz szerepét életünkben, tudjanak példát mondani a víz hasznosítására a mindennapi élet, a

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL

TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL TÁJÉKOZTATÓ A SZÓBELI FELVÉTELIRŐL A szóbeli felvételi : 2014. február 22. (szombat) 9 óra Megjelenés: 8 óra 45 perckor az iskola aulájában A részletes beosztást ott lehet megtekinteni Az ideiglenes felvételi

Részletesebben

Óravázlat Matematika. 1. osztály

Óravázlat Matematika. 1. osztály Óravázlat Matematika 1. osztály Készítette: Dr. Jandóné Bapka Katalin Az óra anyaga: Számok kapcsolatai, számpárok válogatása kapcsolataik szerint Osztály: 1. osztály Készség-és képességfejlesztés: - Megfigyelőképesség

Részletesebben

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december

Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola. Karácsony projekt. Készítette: Borsóné Molnár Szilvia. Baracska, 2013. december Baracskai Kozma Ferenc Általános Iskola Karácsony projekt Készítette: Borsóné Molnár Szilvia Baracska, 2013. december Célok: 1. A karácsony sajátosságainak felfedezése, saját érzések megfogalmazása. 2.

Részletesebben

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs

Bolyongás a reneszánsz birodalomban szolfézs TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) ESZTÉTIKAI-MŰVÉSZETI TUDATOSSÁG

Részletesebben

MMM DÍJ PÁLYÁZAT KOPASZ ÉVA MÁRIA

MMM DÍJ PÁLYÁZAT KOPASZ ÉVA MÁRIA MMM DÍJ PÁLYÁZAT KOPASZ ÉVA MÁRIA Iskolánkban az idegen nyelv oktatásban megvalósuló innovációk hatására projektek sora bontakozott ki. Az előző tanévben megvalósult Baden-Württemberg országismereti Webrecherchen

Részletesebben

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban

Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Záródolgozat Projekt a gyakorlatban A téma indoklása: Az osztály a Víz napja alkalmából készített egy tablót a vizes élőhelyekről. A tanulókkal történő beszélgetés során kiderült, hogy szívesen folytatnának

Részletesebben

Informatika Szakmaiság Eredményesség 2012

Informatika Szakmaiság Eredményesség 2012 A tanítók csak az ajtót nyitják ki, belépned neked kell. (kínai közmondás) Iskolánkban a német nyelvet második idegen nyelvként tanulhatják a jobb képességű tanulók. Mivel a szavak leírása és kiejtése

Részletesebben

Állathangok a zenében

Állathangok a zenében TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) MŰVÉSZETI ESZTÉTIKAI KOMPETENCIA

Részletesebben

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban,

Kedves Gyerekek! Paks gyerekeknek című könyve. a Kincskereső Gyermekkönyvtárban, Kedves Gyerekek! Közös városismereti barangolásra hívunk benneteket Fürgével és Görgivel. háromfős, 3., 4., és 5. osztályos csapatokat várunk játékunkra. Háromhetente új feladatlapot juttatunk el hozzátok,

Részletesebben

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai

KG 51R F K. 1 Az igénylést benyújtó személy adatai. 2 Az igénylő személy házas- ill. élettársának adatai Az igénylést benyújtó személy neve és keresztneve Name und der antragstellenden Person Családi pótlék sz. F K Kindergeld-Nr. KG 51R Külföld melléklet német családi pótlék igényléséhez, dátum:.. olyan személyek

Részletesebben

Szóbeli követelmények idegen nyelvből

Szóbeli követelmények idegen nyelvből Szóbeli követelmények idegen nyelvből A szóbeli vizsga követelményei angol és német nyelvből A felvételi vizsga maximum 20 perc időtartamú. Az alapfokú nyelvvizsgához hasonlóan a felvételiző egy rövid

Részletesebben

Német nyelv Általános Iskola

Német nyelv Általános Iskola Német nyelv Általános Iskola 5. évfolyam Vizsga típusa: - írásbeli vizsga Követelmények, témakörök: - szóbeli vizsga Írásbeli vizsga Szóbeli vizsga Az éves tananyag alapján összeállított feladatlap Témakörök:

Részletesebben

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget

Hallássérültek Országos Atlétikai Bajnoksága 2012. június 8. Margitsziget 60 m fiú I. kcs. 1 66 Orsós József Kaposvár 8,70 2 81 Rontó Tamás Eger 8,79 3 98 Végh Kornél Sopron 9,25 4 82 Pukti László Eger 9,50 5 114 Kis Szabolcs NH. Bp. 9,68 6 113 Antal Dániel NH. Bp. 9,72 7 33

Részletesebben

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya.

A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. Téma: Téli ünnepkör, népszokások A projekt fő témakörét a második osztály dolgozza fel, támogatóként részt vesz benne az iskola 1-5 osztálya. A projekt időtartama: 4 hét (nov. 30. dec. 22.) A projekt résztvevői:

Részletesebben

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének!

A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! Beküldendő A feladatlap valamennyi részének kitöltése után, küldje meg konzulensének! 1. Mini-projektterv Záródolgozat Projekt a gyakorlatban Osztály/csoport: Györkönyi ált isk. (Tolna vármegye, 1030 lakos,

Részletesebben

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20

OM azonosító: 201573 GIMNÁZIUMI OSZTÁLYOK. angol, német, Emelt óraszámban angol nyelv oktatása. 20 Az iskola neve: Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda Címe: 5200 Törökszentmiklós, Almásy út 1. Telefon/fax: 06-56/390-002 E-mail: tmbercsenyi@gmail.com Igazgató: Kocsis

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 11 óra 5. évfolyam Az 5. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012.

MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára 2012. MŰVELTSÉGI VETÉLKEDŐ 7-8. osztály számára Résztvevők: 2 fős csapat/iskola Téma: Petőfi Sándor és Arany János költészete és kora Ebben a tanévben két költőhöz, műveikhez illetve korukhoz kapcsoljuk műveltségi

Részletesebben

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015

IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11. ÉVFOLYAM 2014-2015 1084 Budapest, Rákóczi tér 4 Tel: 313-0030, Tel/fax: 313-3182, Honlap: wwwjelkyhu Ez a vizsga előmérés az érettségi vizsga előtt IDEGEN NYELV ÉVFOLYAMVIZSGA 11 ÉVFOLYAM 2014-2015 Célja: A tanuló képes-e

Részletesebben

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam

Helyi tanterv. Kommunikáció német nyelven. Szakiskola 9-10-11. évfolyam Helyi tanterv Kommunikáció német nyelven Szakiskola 9-10-11. évfolyam Fejlesztési követelmények A szakiskola 9-11. évfolyama számára készült idegen nyelv kerettanterv a tanulók sajtosságaihoz, nyelvi szintjének

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS. 2015/2016 I. félév III. évfolyam PSZ-GM szak BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Pénzügyi-számviteli szaknyelv, Gazdasági szaknyelv (német) tanulmányokhoz TÁVOKTATÁS 2015/2016 I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Pénzügyi-számviteli

Részletesebben

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok

Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága. Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával. Mintaértékű gyakorlatok Magyar Lapkiadók Egyesülete Olvasásra Nevelési Bizottsága Repropress Magyar Lapkiadók Reprográfiai Egyesülete támogatásával Mintaértékű gyakorlatok a napilapok, hetilapok, folyóiratok középiskolai felhasználásának

Részletesebben

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte?

Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? 1 Tisztázzunk valamit: Mi a célod? Mikor? Mit teszel meg érte? Még mielőtt belevágnánk a nagy munkánkba, röviden nézzük is meg, milyen is ez a német nyelv. A NÉMET nyelvről röviden: Azonnal fel fog tűnni

Részletesebben

Természetismereti munkaközösség munkaterve

Természetismereti munkaközösség munkaterve Természetismereti munkaközösség munkaterve 2014/2015-ös tanév Zalaszentgrót, 2014. augusztus 26. Készítette: Gyuranecz Károly munkaközösség vezető 1 - Személyi feltételek: -2- A munkaközösség tagjai: Tantárgy:

Részletesebben

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14.

SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIA. Modul az Alapfokú Művészetoktatási Intézmények számára Zeneművészet tanszak (8-14. TÁMOP 3.1.4 08/2 2008-0085 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben HAMMIDO Alapfokú Művészetoktatási Intézmény (6722 Szeged, Kossuth L. sgt. 23.) SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS

Részletesebben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben

Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne. Tamási Áron: Ábel a rengetegben A projekt címe: HÉVÍZ A MÚLTBAN ÉS NAPJAINKBAN Intézményi innováció a Hévízi Helytörténeti Múzeum és az Illyés

Részletesebben

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása

Ügyfélkapcsolat szerviztevékenység gyakorlása II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen

Részletesebben

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra

TERMÉSZET, ÁLLATOK. Órakeret Témakör állatok és növények a környezetünkben, tulajdonságok 14 óra 4. évfolyam Az 4. évfolyam megkezdésekor a tanulók már rendelkeznek egy év nyelvtanulási tapasztalattal, így az általános célkitűzések az alábbiak szerint fogalmazhatók meg: 1. A kommunikatív kompetenciák

Részletesebben

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések

Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához. Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Módszertani segédlet pedagógusoknak az első szexszel kapcsolatos órák megtartásához Óravázlatok Projektötletek Megbeszélendő kérdések Első szex Javasolt évfolyam: 7 12. Időbeosztás Tanári tevékenység Tanulói

Részletesebben

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program

23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015. Analitikus program 23. BOLYAI NYÁRI AKADÉMIA 2015 "A nyelv írja a szöveget, a beszéd szövi a szellemet" Kántor Zoltán A kommunikációs kompetenciák fejlesztése tanórán A. Curriculáris szempontok 1. Tanfolyam címe: Analitikus

Részletesebben

interkulturális workshop tervezete

interkulturális workshop tervezete interkulturális workshop tervezete célok: szociális tanulás támogatása, résztvevők érzékennyé tétele kulturális különbségekre általános feltételek és tartalmak kidolgozása kompetenciák fejlesztésére (személyes,

Részletesebben

Állati Móka Egyhetes projekt

Állati Móka Egyhetes projekt Állati Móka Egyhetes projekt Megvalósítás helye: Sugovica Általános Iskola Projekt felelős: Pásztor Judit Ideje: 2014. október 14 október 18. Bevont tanulók köre: 4. osztály, alkalomszerűen az alsós napközis

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN

AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A MODUL CÍME AZ EURÓPAI UNIÓ TAGÁLLAMAINAK FÖLDRAJZI ADOTTSÁGAI, FEGYVERNEK AZ UNIÓBAN A modul felhasználási területe: 5-8. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyi Imre ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola Fegyvernek

Részletesebben

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap

Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Gimnáziumi (4,5,6,8 évf.), szakközépiskolai, szakiskolai Adatlap Intézmény neve: Kossuth Lajos Evangélikus Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakközépiskola 1. Általános felvételi eljárásban felvételi

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re

Maxim Könyvkiadó Kft. Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re Megrendelőlap a 2010/2011-es tanév re A listán az Általános iskolai tankönyveket követik a Középiskolai tankönyvek és végül az Idegen nyelvi tankönyvcsaládok. Megrendeléseket egész évben elfogadunk és

Részletesebben

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489

A pályázat minden információja megtalálható a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség weblapján: www.nfu.hu/content/2489 Iskolánk a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében részt vesz a Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázatban. Kódszám: TÁMOP-3.1.4/08/2 A projektek az Európai

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár

KÖZZÉTÉTELI LISTA. 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként. testnevelés szakos tanár KÖZZÉTÉTELI LISTA 1. Pedagógusok iskolai végzettsége tantárgyanként Pedagógus végzettsége: biológia- testnevelés szakos tanár magyar nyelv és irodalom szakos tanár, felsőfokú informatikai végzettség testnevelés

Részletesebben

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015

TÁMOP 3.1.4. A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 A kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív Intézményekben TÁMOP 3.1.4./08/2-2009-0015 Boldog gyermekkor, vidám tanulás, biztos munka elérhetősége Tatabánya közoktatási intézményeiben KERTVÁROSI

Részletesebben

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP

A MODUL CÍME. Ünnepek MODULTÉRKÉP A MODUL CÍME Ünnepek A modul felhasználási területe: 5-7. évfolyam KÉSZÍTETTE: Baranyiné Bujdosó Ágnes ISKOLA NEVE: Orczy Anna Általános Iskola,Szakiskola MODULTÉRKÉP A modul kiemelt és általános céljai:

Részletesebben

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám

Eset Hímnem Nőnem Semlegesnem Többes szám Benkő Attila 14. Névmások típusai és ragozása II. 14.1. A melléknévi birtokos névmás ragozása A birtokos névmás ragozása megegyezik az ein, eine, ein, illetve a kein, keine, kein határozatlan névelők ragozásával.

Részletesebben

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9.

az őszi érettségi vizsgára való jelentkezés határideje Jáky József Tagintézményben nevelőtestületi értekezlet avatási vetélkedő a 9. Időpont Szeptember 2. Szeptember első hetében: Szeptember 5. Szeptember 9. Szeptember 12. Szeptember 13. Szeptember 10-13. Szeptember második felében Szeptember 16-20 Szeptember 20. Szeptember 24. Szeptember

Részletesebben

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások

TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások TÁMOP 3.4.2 A Mozgássérültek Pető András Nevelőképző és Nevelőintézetének Óvoda tagozatán IKT eszközökkel támogatott foglalkozások Az idő múlása Interaktív tábla az óvodában Szerkesztette: Tóth Ágnes 1

Részletesebben

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1.

Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés - Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 09/1. Damjanich János Általános Iskola 2117 Isaszeg, Madách Imre u. 1. TÉMAHÉT "ADVENTI-HÉT" 2012. december 17. - 2012.

Részletesebben

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258.

ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben TÁMOP 3.1.4 TÉMAHÉT: 1848/49 ÁLTALÁNOS ADATOK: TATAY SÁNDOR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ ÁLTALÁNOS ISKOLA BADACSONYTOMAJ KERT UTCA 8. 8258. A

Részletesebben

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10.

Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése. Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. Egészségedre! Káros szenvedélyek és egészséges életmód megismerése Kompetenciaterület: Szociális és életviteli kompetencia 10. évfolyam Programcsomag: Felkészülés a felnőtt szerepekre A modul szerzője:

Részletesebben

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés

Feladat Felelős Határidő Partner 1. A pedagógusok tájékoztatása a PISA mérés hátteréről, A PISA mérés 4. MEGVALÓSÍTÁSI TERV 4.1. OKM matematika 6. és 8. évfolyam Feltárt probléma A 6. és 8. évfolyamos tanulók OKM matematika teljesítménye szignifikánsan az országos átlag alatt van. Elérendő cél Az Országos

Részletesebben