Interkulturális nevelést célzó program avagy ismerkedés a német nyelvi országokkal tanórán és tanórán kívül (ország-ismereti nyelvi projekt)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Interkulturális nevelést célzó program avagy ismerkedés a német nyelvi országokkal tanórán és tanórán kívül (ország-ismereti nyelvi projekt)"

Átírás

1 TÁMOP / A kompetencia alapú nevelés és oktatás elterjesztése Celldömölkön Kedvezményezett: Celldömölk Város Önkormányzata A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Interkulturális nevelést célzó program avagy ismerkedés a német nyelvi országokkal tanórán és tanórán kívül (ország-ismereti nyelvi projekt) a Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskolában Készítette: Soós Andrea Celldömölk, június

2 A PROJEKT - témája: Interkulturális nevelést célzó program avagy ismerkedés a német nyelvi országokkal tanórán és tanórán kívül (ország-ismereti nyelvi projekt) - célja: A tanulók motiválása az idegen nyelv tanulására, a nyelvi órákon elsajátított ismertetek alkalmazása, valamint a tananyagban nem, vagy csak részben megjelenő ország-ismereti témákra épülő önálló munka fejlesztése. A program kiemelt céljának tekinti az egyéni képességfejlesztést, illetve a társas- és egyéb kompetenciák elsajátítását, az együttműködést. További cél, hogy a külső forrásokból származó információk tanulóink számára felhasználóbaráttá váljanak, majd az így nyert adatokat képesek legyenek feldolgozni. Ez a folyamat szükségessé teszi az IKT magabiztos alkalmazását. A projekt 2 részből áll: 1. rész: A résztvevő csapatoknak készteni kell egy, a német nyelvű országokkal kapcsolatos plakátot, vagy PowerPoint bemutatót (max dia), vagy egyéb tetszőleges technikával készített produktumot. A téma lehet egy osztrák, német vagy svájci város bemutatása, híres ember(ek), tudós(ok) életének ábrázolása, a német nyelvű országok valamely nevezetességének, specialitásának bemutatása, esetleg vers-illusztráció. 2.rész: Részvétel a nyelvi vetélkedőn - a projektbe bevontak köre: az iskola azon tanulói, akik idegen nyelvként a német nyelvet tanulják - szakiskolai és szakközépiskolai tanulók egyaránt - besorolása a Pedagógiai program alapján: belefér a Pedagógiai programba - besorolása az idő alapján: hosszú távú projekt (3-4 hét) - a megvalósítás helyszíne: Celldömölki Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola, 9500 Celldömölk, Sági u produktum sorsa: az elkészült projektmunkákat a német nyelvi tanteremben mutatjuk be, továbbá a kitöltött kérdőívekben kapott visszajelzések alapján a projekt továbbgondolása, a megvalósításról, ötletek gyűjtése hasonló témájú projekthez - dokumentáció: A projekt a TÁMOP / Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés Innovatív intézményekben pályázat iskolánk által vállalt feladata. A projekt nyomon követése az intézmény, valamint a fenntartó önkormányzat honlapján, az iskolai kiadványban valósul meg. - nyomon követés: lsd. mellékelt táblázat

3 feladat/ tevékenység Brainstorming a programról Szponzorok keresése konkrét cél Célok, feladatok meghatározása Támogatók felkeresése A nyelvi A versenyelhívás verseny eljuttatása a felhívásának elkészítése németes csoportokhoz, a diákok tájékoztatása Projekt I. A projekt terv elkészítése, felelősök feladatok, határidők meghatározása, a szükséges eszközök megnevezése, a projekt kivitelezése, értékelés Projekt II. A projekt terv elkészítése, felelősök feladatok, határidők meghatározása, a szükséges eszközök megnevezése, a projekt kivitelezése, értékelés Projekt III. A projekt terv elkészítése, felelősök feladatok, határidők meghatározása, a szükséges eszközök megnevezése, a projekt kivitelezése, értékelés Projekt IV. A projekt terv elkészítése, felelősök feladatok, határidők meghatározása, a szükséges eszközök megnevezése, a projekt kivitelezése, értékelés A nyelvi verseny lebonyolítása A tanórákon elsajátított ismeretek alkalmazása, bevontak köre német szakos kollégák Goethe Institut Budapest, Klett Kiadó Astrum Bt. iskolai németes csoportok munkaformák / módszerek /tanulói tev.) 10.B önálló egyéni, pár-, csoportmunka 10.A önálló egyéni, pár-, csoportmunka 11.A (gépész csoport) 11.A (informatika csoport) a versenyre jelentkezett csapatok időterv/ határidő önálló egyéni, pár-, csoportmunka önálló egyéni, pár-, csoportmunka önálló egyéni, pár-, csoportmunka (1) / (2 )/ ( 1)/ (1) (1) / (1 )/ ( 1)/ (1)/ (1) (1) / (1 )/ ( 1)/ (1)/ (1) (1) / (1 )/ ( 2)/ (1) tárgyi feltételek számítógép, papír, nyomtató számítógép, papír, nyomtató számítógép, Internet, színes nyomtató, fényképezőgép, papír, olló, ragasztó, filctoll számítógép, Internet, színes nyomtató, fényképezőg ép, papír, olló, ragasztó, filctoll számítógép, Internet, színes nyomtató, fényképezőg ép, papír, olló, ragasztó, filctoll számítógép, Internet, színes nyomtató, fényképezőg ép, papír, olló, ragasztó, filctoll számítógép, interaktív tábla, fényképezőg felelős személy Soós Andrea Dietlinde Bösl Szomju TAmás Soós Andrea Soós Andrea Soós Andrea Soós Andrea Soós Andrea Soós Andrea Soós Andrea, Bösl Dietlinde, Szomju Tamás a megvalósulás alapvető kritériuma Részvétel, ötletek összegyűjtése, határidők meghatározása Szponzori levél megírása, eljuttatása a potenciális támogatóknak A felhívás elkészítése, a német szakos kollégák és az osztályfőnökök bevonása Pozitív hozzáállás, érdeklődés a téma iránt, ötletek összegyűjtése, aktív részvétel a kivitelezésben Pozitív hozzáállás, érdeklődés a téma iránt, ötletek összegyűjtése, aktív részvétel a kivitelezésben Pozitív hozzáállás, érdeklődés a téma iránt, ötletek összegyűjtése, aktív részvétel a kivitelezésben Pozitív hozzáállás, érdeklődés a téma iránt, ötletek összegyűjtése, aktív részvétel a kivitelezésben Pozitív hozzáállás, érdeklődés a téma iránt, megjegyzés / tapasztalat A vetélkedő időpontja változott!

4 A verseny feladatok javítása, összesítés vidám hangulatú vetélkedő A helyezettek meghatározása, értékelés Soós Andrea, Bösl Dietlinde, Szomju Tamás önálló egyéni, csoportmunka ép, feladatsorok, papír, olló, ragasztó, filctoll feladatsorok, számítógép Soós Andrea, Bösl Dietlinde, Szomju Tamás aktív részvétel a versenyen A feladatsorok kijavítása, az eredmények összesítése Oklevelek, helyezettek ajándékainak összeállítása, eredményhirde tés A verseny értékelése csoportmunka oklevelek, ajándékok, számítógép, fényképezőgép Soós Andrea Oklevelek megírása, ajándékok összekészítése, az eredmények összesítése A projekt dokumentációjának elkészítése A dokumentáció elkészítése Soós Andrea, Dietlinde Bösl, Szomju Tamás, Dittman Gergely, Horváth Sarolta, résztvevő diákok egyéni önálló számítógép Soós Andrea A dokumentációhoz szükséges anyagok megléte 1. rész: Mini projektek Az előzetes felhívásnak megfelelően a projektben résztvevő csapatok többsége ún. mini projekteket valósított meg. Jelen dokumentáció 4 csoport projekttervét tartalmazza, továbbá a mellékletben kapott helyet a 12.A osztályban készült PowerPoint bemutató, valamint az érettségiző évfolyam ország-ismereti témákat (Ausztria és Svájc) feldolgozó munkái. Ezek a segédanyagok hasznos segítséget fognak nyújtani a következő érettségiző évfolyamoknak is. A dokumentáció második részében a nyelvi vetélkedő feladatai kaptak helyet, az egyes fordulók feladatainak részletes leírásával.

5 PROJEKT I. A projekt címe: Bécs nevezetességei Tartalom: Utazás témakör német nyelvi országok, Ausztria: Bécs A projekt produktumaként a tanulók egy plakátot készítenek, melyen képek és rövid tájékoztató segítségével feltüntetik azokat a bécsi nevezetességeket, melyeket egy kirándulás során érdemes lenne megtekinteni. A projekt célja: - a projektmódszer alkalmazása, ismerkedés a projektmunka folyamatával - tevékenységközpontú tanulás - egy tájékoztató plakát összeállítása Bécs nevezetességeiről - a csoportmunka alkalmazása A projekt időtartama: 5 óra Célcsoport: év közötti élelmiszer szakmacsoportos szakiskolai diákok (10.B) Nyelvi szint: A1-A2 (B1) Előismeretek: - földrajzi ismeretek Ausztriáról, Bécsről - írásbeli ismeretek: egyszerű szövegek megértése, feldolgozása, információk gyűjtése - szóbeli ismeretek: egyszerű mondatok összeállítása, az utazás témaköréhez tartozó kifejezések ismerete Kompetenciák: interkulturális tanulás, tanulási stratégia alkalmazása: együtt tanulás, tevékenységközpontú tanulás, IKT-kompetencia fejlesztése, idegen nyelvi kompetencia: globális szövegértés gyakorlása, szókincsbővítés, szókincsgyakorlat Értékelés: szóbeli értékelés a tanulók projekt során tanúsított aktivitásáról, tanulói önértékelés A projekt felépítése/projektterv Óra A fejlesztés súlypontjai Tanulói aktivitás Nyelvi eszköz Segédanyag, média 1-2. Bécs c. videofilm óra megtekintése Interkulturális kompetencia fejlesztése, ország-ismereti információk felfrissítése kooperativitás, információk gyűjtése 3. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, Magyarország Ausztria közötti összefüggések, Bécs nevezetességei - IKT kompetencia fejlesztése 4. óra Autentikus szövegrészek feldolgozása, szelektálása, Az együttműködés elősegítése heterogén csoportban 5. óra A cselekvésen keresztül tanulni, az együttműködés elősegítése heterogén csoportban, a tapasztalatok, érzések megfogalmazása, értékelés A téma kiválasztása, a motiváció és érdeklődés felkeltése, ráhangolódás a projektre, a projekt tervezése Képek, rövid ismertető szövegek keresése A tanulók által gyűjtött szövegek átolvasása, lerövidítése A plakát összeállítása képek-szövegek rendezése Szókincs ismétlés utazás, nevezetességek Információk gyűjtése Globális és szelektív értés (információk gyűjtése) A témával kapcsolatos szókincs ismétlése, és mélyítése Számítógép, Internet, rövid szövegek a látnivalókról Kihúzófilc, szövegek Térkép, szövegek, képek, színes plakát, színes ceruza, filctoll

6 PROJEKT II. A projekt címe: Németország nevezetességei Tartalom: Utazás témakör német nyelvi országok, Németország A projekt produktumaként a tanulók egy plakátot készítenek, melyen képek és rövid tájékoztató segítségével feltüntetik azokat a németországi nevezetességeket, melyeket szívesen ajánlanának a Németországba látogató turistáknak A projekt célja: - a projektmódszer alkalmazása, ismerkedés a projektmunka folyamatával - tevékenységközpontú tanulás - egy tájékoztató plakát összeállítása Németország nevezetességeiről - a csoportmunka alkalmazása A projekt időtartama: 3-5 óra Célcsoport: év közötti szakközépiskolai diákok (10.A) Nyelvi szint: A1-A2 (B1) Előismeretek: - földrajzi ismeretek Németországról - írásbeli ismeretek: egyszerű szövegek megértése, feldolgozása, információk gyűjtése

7 - szóbeli ismeretek: egyszerű mondatok összeállítása, az utazás témaköréhez tartozó kifejezések ismerete Kompetenciák: interkulturális tanulás, tanulási stratégia alkalmazása: együtt tanulás, tevékenységközpontú tanulás, IKT-kompetencia fejlesztése, idegen nyelvi kompetencia: globális szövegértés gyakorlása, szókincsbővítés, szókincsgyakorlat Értékelés: szóbeli értékelés a tanulók projekt során tanúsított aktivitásáról, tanulói önértékelés A projekt felépítése/projektterv Óra A fejlesztés súlypontjai Tanulói aktivitás Nyelvi eszköz Segédanyag, média 1. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, ország-ismereti információk felfrissítése kooperativitás, információk gyűjtése A téma kiválasztása, a motiváció és érdeklődés felkeltése, ráhangolódás a projektre, a Szókincs ismétlés utazás, nevezetességek Németország fontosabb információk Die CD-ROM zum Kursbuch Themen aktuell 1, Max Huber Verlag Arbeitsblätter Themen: Lektion 10. Deutsche Sprache und deutsche 2-3. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, Bécs nevezetességei - IKT kompetencia fejlesztése Autentikus szövegrészek feldolgozása, szelektálása, Az együttműködés elősegítése heterogén csoportban 4. óra A cselekvésen keresztül tanulni, az együttműködés elősegítése heterogén csoportban, a tapasztalatok, érzések megfogalmazása, értékelés projekt tervezése Képek, rövid ismertető szövegek keresése egyéni önálló munka. A tanulók által gyűjtött szövegek átolvasása, lerövidítése A plakát összeállítása képek-szövegek rendezése Információk gyűjtése, globális és szelektív szövegértés A témával kapcsolatos szókincs ismétlése, és mélyítése Kultur A TANGRAM tk. térképe, számítógép, Internet, rövid szövegek a látnivalókról Kihúzófilc, szövegek Térkép, szövegek, képek, színes plakát, színes ceruza, filctoll

8 PROJEKT III. A projekt címe: A német autóipar Tartalom: A technika világa, közlekedés témakörök - német nyelvi országok, Németország A projekt produktumaként a tanulók egy plakátot készítenek, melyen képek és rövid tájékoztató segítségével feltüntetik a német autóipar fellegvárait A projekt célja: - a projektmódszer alkalmazása, ismerkedés a projektmunka folyamatával - tevékenységközpontú tanulás - egy tájékoztató plakát összeállítása német autóiparról - a csoportmunka alkalmazása A projekt időtartama: 3-5 óra Célcsoport: év közötti szakközépiskolai diákok (11.A gépészet szakmacsoport) Nyelvi szint: A2 (B1) Előismeretek: - ismeretek az autógyártásról - írásbeli ismeretek: egyszerű szövegek megértése, feldolgozása, információk gyűjtése - szóbeli ismeretek: egyszerű mondatok összeállítása, a technika világa, a közlekedés témaköréhez tartozó kifejezések ismerete Kompetenciák: interkulturális tanulás, tanulási stratégia alkalmazása: együtt tanulás, tevékenységközpontú tanulás, IKT-kompetencia fejlesztése, idegen nyelvi kompetencia: globális szövegértés gyakorlása, szókincsbővítés, szókincsgyakorlat Értékelés: szóbeli értékelés a tanulók projekt során tanúsított aktivitásáról, tanulói önértékelés A projekt felépítése/projektterv Óra A fejlesztés súlypontjai Tanulói aktivitás Nyelvi eszköz Segédanyag, média 1. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, ország-ismereti információk felfrissítése kooperativitás, információk gyűjtése A téma kiválasztása, a motiváció és érdeklődés felkeltése, ráhangolódás a projektre, a Szókincs ismétlés a technika világa, közlekedés (autó) Térkép, autószimbólumok 2. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, - IKT kompetencia fejlesztése 3-4. óra Autentikus szövegrészek feldolgozása, szelektálása, Az együttműködés elősegítése heterogén csoportban 5. óra A cselekvésen keresztül tanulni, az együttműködés elősegítése heterogén csoportban, a projekt tervezése Képek, rövid ismertető szövegek keresése részben egyéni önálló munka A tanulók által gyűjtött szövegek átolvasása, lerövidítése A plakát összeállítása képek-szövegek Információk gyűjtése jelentősebb autógyártók, székhelyek, a cégek története Globális és szelektív értés (információk gyűjtése) A témával kapcsolatos szókincs ismétlése, Számítógép, Internet, rövid szövegek az autógyártó cégekről, történelmi áttekintés, autómodellek Kihúzófilc, szövegek Térkép, szövegek, képek, színes plakát, színes ceruza, filctoll

9 tapasztalatok, érzések megfogalmazása, értékelés rendezése és mélyítése PROJEKT IV. A projekt címe: Társasjáték készítése az osztrák konyha nevezetességeiről Tartalom: A projekt produktumaként a tanulók egy társasjátékot készítenek, mely segítségével játékos formában lehet megismerkedni az osztrák konyha ételkülönlegességeivel A projekt célja: - a projektmódszer alkalmazása, ismerkedés a projektmunka folyamatával - tevékenységközpontú tanulás - egy társasjáték összeállítása az osztrák ételspecialitásokról - a csoportmunka alkalmazása A projekt időtartama: 5 óra Célcsoport: év közötti szakközépiskolai diákok (11.A informatika szakmacsoport) Nyelvi szint: A2 (B1) Előismeretek: - ismeretek a németnyelvű országokról az osztrák konyháról - írásbeli ismeretek: egyszerű szövegek megértése, feldolgozása, információk gyűjtése - szóbeli ismeretek: egyszerű mondatok összeállítása, az étkezés témaköréhez tartozó kifejezések ismerete Kompetenciák: interkulturális tanulás, tanulási stratégia alkalmazása: együtt tanulás, tevékenységközpontú tanulás, IKT-kompetencia fejlesztése, idegen nyelvi kompetencia: globális szövegértés gyakorlása, szókincsbővítés, szókincsgyakorlat Értékelés: szóbeli értékelés a tanulók projekt során tanúsított aktivitásáról, tanulói önértékelés

10 A projekt felépítése/projektterv Óra A fejlesztés súlypontjai Tanulói aktivitás Nyelvi eszköz Segédanyag, média 1. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, ország-ismereti információk felfrissítése kooperativitás, információk gyűjtése A téma kiválasztása, a motiváció és érdeklődés felkeltése, ráhangolódás a projektre, a Szókincs ismétlés étkezés, társasjáték Német nyelvű társasjáték leírása 2. óra Interkulturális kompetencia fejlesztése, a magyar és az osztrák konyha közötti összefüggések, IKT kompetencia fejlesztése 3-4. óra Szövegrészek feldolgozása, fordítása Az együttműködés elősegítése heterogén csoportban 5. óra A cselekvésen keresztül tanulni, az együttműködés elősegítése heterogén csoportban, a tapasztalatok, érzések megfogalmazása, értékelés projekt tervezése Képek, rövid ismertető szövegek keresése, A tanulók által gyűjtött szövegek németre fordítása (játékszabályok, kártyainstrukciók) A játékmező, a játékhoz kapcsolódó kártyák, képek rendszerezése A társasjáték tesztelése A társasjátékkal kapcsolatos instrukciók összegyűjtése (felszólító mód) Fordítás német nyelvre egyszerű kijelentő, felszólító mondatok A játékszabályok előírása szerinti cselekvés rövid kérdésekre válaszolni, instrukciókat követni Számítógép, Internet, rövid szövegek az ételekről Szótár, autentikus szövegek, melyek mintául szolgálnak, képek, olló, ragasztó, filctoll Társasjáték játékmező, bábuk, kártyák, képek, pénz

11 2.rész: A német nyelvi vetélkedő (Lsd. forgatókönyv) A német nyelvi vetélkedő elsődleges célja az volt, hogy tanulóink (szakközépiskolai és szakiskolai) játékos formában alkalmazzák nyelvi ismereteiket, továbbá a tananyagban nem, vagy csak részben megjelenő ország-ismereti témákról adjanak számot. A vetélkedőn elsősorban a csoportmunka került előtérbe, hiszen a tanulók közösen oldották meg a fordulók feladatsorait. A feladatsorok összeállításánál arra törekedtünk, hogy valamennyi készség (nyelvi kommunikáció, íráskészség, hallott szöveg értése, olvasott szöveg értése, nyelvhelyesség) előtérbe kerüljön. Ez a sokszínűség lehetőséget adott a differenciálásra is, hiszen vannak olyan tanulók, akik lexikai ismereteikkel tűnnek ki, vannak olyanok, akik nyelvtanból, nyelvi kommunikációból jeleskednek, és olyanok is, akiknek a hallás utáni értés az erősségük. Így a feladatsorok sikeres megoldásához minden csapattag hozzájárulhatott. A vetélkedőre 7 csapat jelentkezett összesen 32 tanuló (lsd. résztvevő csapatok névsora), sajnos nem minden csapat tudott 5 fővel részt venni.

12 A vetélkedőt 8 fordulósra terveztük. (Lsd. feladatsorok részletezése) 1. forduló: Das deutsche Alphabet (A német ABC) 2. forduló: Wie sagt man das auf Deutsch? (Hogyan mondjuk németül? 3. forduló: Wörter deutschen Ursprungs (Német eredetű szavak) 4. forduló: 5 Fragen 5 Antworten (5 kérdés 5 válasz) 5. forduló: D-A-CH-Personen Quiz (A német nyelvű országokban élt/élő személyekkel kapcsolatos feladatsor) 6. forduló: Das D-A-CH Quiz (Országismereti feladatsor) 7. forduló: Fragen zur Person stellen (Kérdeések szerkesztése egy adott személlyel kapcsolatban) 8. forduló: Personen Lebensläufe (Életrajzok) CELLDÖMÖLKI MŰSZAKI SZAKKÖZÉPISKOLA ÉS SZAKISKOLA NÉMET NYELVI VETÉLKEDŐ Időpont: április 26. (hétfő) Helyszín: 4-es tanterem FORGATÓKÖNYV 12:35 Köszöntő 12:37 Csapatok bemutatkozása (névadás) 12:40 1. feladat: Das deutsche Alphabet perc 2. feladat: Wie sagt man das auf Deutsch? perc + 7x1 perc a rövid párbeszéd bemutatására 12:46 13:06 3. feladat: Wörter deutschen Ursprungs - 10 perc 13:16 4. feladat: 5 Fragen - 5 Antworten - 10 perc feladat: Das D-A-CH-Personen-Quiz - 10 perc feladat: Das D-A-CH-Quiz - 10 perc 13:46 7.feladat: Fragen zur Person stellen - 10 perc 13:46 8.feladat: Personen Lebensläufe - 10 perc 13:56 Ein Blick auf die Projekte -10 perc 14:10 Kérdőív kitöltése Eredményhirdetés: április 27. (kedd) - 3. óra utáni szünet

13 NÉMET NYELVI VETÉLKEDŐ /2010. TANÉV április 26. (hétfő) Résztvevő csapatok névsora 9.A 10.B 1. Farkas Melinda 1. Jánossy Tímea 2. Kozma Krisztina 2. Kozári Krisztina 3. Lisztes Tamara 3. Palánki Klaudia 4. Mórocz Ildikó 4 4. Szépi Alexandra 5. Károlyi Csaba 5 10.A 11.B 1. Babos Krisztián 1. Bogdán János 2. Horváth Patrícia 2. Lukács Márió 2 3. Gombor Enikő 4. Nitti Attila 5. Recetár Barbara 5 11.A (Inf.) 1. Hujbert Martina 2. Nider Tünde 3. Orsós Julianna 4. Szakos Mátyás 5. Tóth Marietta 6. Antal Erika 6 11.A (gépészet) 1. Lukács Krisztián 2. Ilcsik Bence 3. Balogh Szabolcs 4. Nagy Bálint 5. Iván László 5 12.A 1. Fonyó Ádám 2. Lanczkor Dávid 3. Nagy Dávid 4. Németh Tímea 5. Pónácz Réka 5 összesen: 32 fő

14 1.forduló: A német ABC A feladat célja: - Ráhangolódás a német nyelv használatára - Már korábban szerzett ismeretek aktiválása - Kooperatív feladatmegoldás A feladat: Feladatlap kitöltése Eszközigény: Feladatlap, írószer Időtartama: 5-6 perc

15 Gruppe: Das deutsche Alphabet Schreibt Wörter mit den Buchstaben des deutschen Alphabets! (A német ABC betűivel keress egy-egy német szót! Ennél a feladatnál a gyorsaság számít!) A B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z (28 Punkte/ Punkte)

16 2.forduló: Hogyan mondjuk németül? A feladat célja: - Már korábban szerzett ismeretek aktiválása, a mindennapi kommunikáció során gyakran használt szófordulatok felidézése - Kommunikációs kifejezések használata adott szituációban - Kooperatív feladatmegoldás A feladat: Feladatlap kitöltése, rövid párbeszéd összeállítása Eszközigény: Feladatlap, írószer Időtartama: perc + 7x1 perc a párbeszédek prezentálására

17 Gruppe: Wie sagt man das auf Deutsch? (Hogyan mondjuk németül?) Betűzze, kérem! Boldog születésnapot! Egészségedre! (Ha valaki tüsszent) Egészségedre! (Ha valakik koccintanak) Hagyj békén! Hívj fel! Ismételje meg kérem! Jó éjszakát! Jó étvágyat! Jó hétvégét! Jó napot! Jó szórakozást! Jó utat! Köszönöm a meghívást! Köszönöm az információt! Nagyon köszönöm! Nem értem. Nincs időm. Nincs kedvem. Örülök! Sajnálom. Sok szerencsét! Tilos a dohányzás! Viszonthallásra! Viszontlátásra! Macht einen kleinen Dialog, wobei ihr ein paar Ausdrücke verwendet! (Válasszatok ki egy-két kifejezést, és használjátok fel értelemszerűen egy rövid párbeszédhez!) (30 Punkte/ Punkte)

18 3.forduló: Mely szavak német eredetűek? A feladat célja: - Közelebb hozni a nyelvet a tanulókhoz azáltal, hogy felhívjuk a figyelmet a magyar nyelvben használt német eredetű szavakra - Kooperatív feladatmegoldás A feladat: Német eredetű szavak keresése a szövegben, majd a magyar megfelelő megadása Eszközigény: Feladatlap, írószer Időtartama: 10 perc Felhasznált irodalom: Ari Gézáné: Német nyelvi agymozgató, Szalay Könyvkiadó és Kereskedőház Kft. Kisújszállás

19 Gruppe: Welche Wörter sind deutschen Ursprungs? Wie lauten diese Sätze auf Ungarisch? Unterstreicht die Wörter und schreibt bitte das heutige Wort darüber! (Szerintetek melyik szavak német eredetűek? Hogyan hangzanak a mondatok magyarul a mai szóhasználat szerint? Húzzátok alá a német eredetű szavakat, és írjátok fölé a ma használatos magyar megfelelőt!) Tegnap früstök után a bukszámat a gangon felejtettem. Délelőtt találkoztam a barátommal, aki stramm fiú, csak egy kicsit stréber. Nem szeretem a menzakosztot, különösen a cuspájz ízetlen. Édesanyám délben kiklopfolta a húst, majd feltett egy fazék vizet a sporheltra, mivel nudlit főzött. Délután elvittem a cipőmet a suszterhez, meg kell stoppolni. Ne strapáld magad! (13 Punkte/ Punkte)

20 4.forduló: 5 kérdés 5 válasz A feladat célja: - A tanórákon elsajátított, különböző témaköröket érintő ismeretek alkalmazása (pl.: személyt, családot érintő általános kérdések, sport, egészség, szabadidő stb.) kérdések (eldöntendő kérdés, kérdőszóval bevezetett kérdések) megválaszolása - Kooperatív feladatmegoldás - Lehetőség a differenciálásra A feladat: Rövid kérdésekre válasz adása Eszközigény: Kérdés-kártyák, feladatlap Időtartama: 10 perc Felhasznált irodalom: Lázár Györgyné: KEKSE 2 Tanári segédkönyv (Függelék 8., 13.), NTK, Budapest 2008.

21 Gruppe: Ihr sollt 5 Fragen beantworten! Schreibt bitte die Fragen und die Antworten auf das Blatt! (Válaszoljatok az általatok kihúzott öt kérdésre! Írjátok fel a kérdéseket és a válaszokat is!) 1. Frage: Antwort: 2. Frage: Antwort: 3. Frage: Antwort: 4. Frage: Antwort: 5. Frage: Antwort: (5 Punkte/ Punkte)

22 5.forduló: Das D-A-CH-Personen-Quiz A feladat célja: - Feltérképezni, hogy a német nyelvű országok hírességeit mennyire ismerik a tanulók - Kooperatív feladatmegoldás A feladat: 3 lehetséges válasz közül a helyes kiválasztása Eszközigény: Feladatlap Időtartama: 10 perc Felhasznált irodalom: Die CD-ROM zum Kursbuch Themen aktuell 1, Max Huber Verlag

23 Kreuzt die richtige Antwort an! (Jelöljétek x-szel a helyes választ! DAS D-A-CH-PERSONEN-QUIZ Franz Beckenbauer ist o Österreichischer Kaiser o Schweizer Schriftsteller o Deutscher Fußballspieler Sigmund Freud ist o Schweizer Wissenschaftler, Erfinder des Farbfernsehens o Österreichischer Arzt, Erfinder der Psychoanalyse o Deutscher Ingenieur, Erfinder des Kugelschreibers Max Frisch ist o Österreichischer Komponist o Schweizer Schriftsteller o Deutscher Maler Johann Strauß ist o Schweizer Schauspieler o Österreichischer Komponist o Deutscher Politiker Martin Luther ist o Schweizer Maler o Deutscher Protestant und Reformator o Österreichischer Politiker Arthur Honegger ist o Deutscher Politiker o Schweizer Komponist o Österreichischer Maler Quelle: Die CD-ROM zum Kursbuch Themen aktuell 1, Max Huber Verlag Martina Hingis ist o Deutsche Schriftstellerin o Schweizer Tennisspielerin o Österreichische Wissenschaftlerin Johann Sebastian Bach ist o Schweizer Politiker o Deutscher Komponist o Österreichischer Schauspieler Klaus-Maria Brandauer ist o Deutsche Schriftstellerin o Schweizer Architekt o Österreichischer Schauspieler Günter Grass ist o Schweizer Physiker und Nobelpreisträger o Österreichischer Chemiker und Nobelpreisträger o Deutscher Schriftsteller und Nobelpreisträger Friedensreich Hundertwasser ist o Schweizer Chemiker und Physiker o Deutscher Schriftsteller und Wissenschaftler o Österreichischer Maler und Architekt Huldrych Zwingli ist o Deutscher Politiker und Philosoph o Österreichischer Komponist und Schriftsteller o Schweizer Protestant und Reformator ( Punkte/ 12 Punkte)

24 Gruppe: 6.forduló: Das D-A-CH-Quiz A feladat célja: - Feltérképezni a tanulók német nyelvi országokkal kapcsolatos ismereteit - Kooperatív feladatmegoldás A feladat: 3 lehetséges válasz közül a helyes kiválasztása Eszközigény: Feladatlap Időtartama: 10 perc Felhasznált irodalom: Die CD-ROM zum Kursbuch Themen aktuell 1, Max Huber Verlag

25 Kreuzt die richtige Antwort an! (Jelöljétek x-szel a helyes választ! DAS D-A-CH-QUIZ Was wisst ihr noch über die deutschsprachigen Länder? Die Donau fließt durch o Deutschland und die Schweiz o Deutschland und Österreich o Österreich und die Schweiz Toblerone ist o eine Schweizer Schokolade o eine deutsche Flugzeugfabrik o ein österreichischer Ferienort Dr. Oetker stellt o Medikamente o Stahlprodukte o Lebensmittel her Lufthansa ist o eine österreichische Chemiefabrik o eine Schweizer Mobiltelefongesellschaft o eine deutsche Fluglinie Bern ist o die Hauptstadt der Schweiz o ein Vorname o eine Hunderasse Wiener Schnitzel ist o ein Tanz o ein Fleischgericht o ein Kuchen Karl Marx ist o ein Schweizer Schauspieler o österreichischer Maler o deutscher Philosoph Austrian Airlines ist o eine österreichische Fluggesellschaft o eine australische Telefongesellschaft o eine österreichische Modefirma Michael Schumacher war mehrere Male o Europameister im Tischtennis o Weltmeister in der Formel 1 o Olympiasieger im Schwimmen Käsefondue ist o ein Schweizer Gericht o ein deutscher Wein o ein österreichisches Medikament Die Zugspitze ist o die Schweizer Eisenbahngesellschaft o ein Gebäude in Wien o der höchste deutsche Berg Arnold Schwarzenegger ist o in Österreich o in der Schweiz o in Deutschland geboren Mit dem Euro kann man o in der Schweiz und Österreich o in Österreich und Deutschland o in Deutschland und der Schweiz bezahlen Novartis stellt o Schokolade o Medikamente o Elektrogeräte her Hugo Boss stellt o Lebensmittel o Autos und Motorräder o Kleidung her Quelle: Die CD-ROM zum Kursbuch Themen 1 Aktuell, Max Huber Verlag ( Punkte/15 Punkte)

26 7.forduló: Kérdések szerkesztése A feladat célja: - Kérdés-szerkesztés megadott tartalomra - Korábbi ismeretek rendszerezése nyelvtani ismeretek (eldöntendő kérdés, kérdőszóval bevezetett kérdés) A feladat: Egy hetilapban megszólított személy családi körülményeiről, mindennapjairól beszél. Ehhez kapcsolódóan kell kérdéseke szerkeszteni Eszközigény: Feladatlap, íróeszköz Időtartama: 10 perc Felhasznált irodalom: Lázár Györgyné: Kommunikatives Deutsch, NTK, Budapest, Erre a feladatra sajnos nem volt már elegendő idő!

27 Hier könnt ihr darüber lesen, was eine Person über ihre Familie erzählt! Ihr sollt innerhalb von 10 Minuten möglichst viele Fragen stellen! (Egy hetilapban megszólítottak egy személyt, aki családi körülményeiről, mindennapjairól beszél. Az alábbiakban ennek a személynek a válaszai olvashatók. Melyek lehettek a feltett kérdések? 10 perc alatt tegyetek fel minél több kérdést!) Maria Berg. Aus Österreich. In Wien. Innenarchitektin. Momentan bin ich zu Hause mit den Kindern. Drei. Sandra ist 6, Udo 4 und der kleine Martin 6 Monate. Er ist Bauingenieur. - Bei einem Bauunternehmen. Nein, Gott sei Dank, keine. Mein Mann verdient gut. Ja, einen VW Polo. - Lesen, Musik hören und Reisen. Dieses Jahr konnten wir nicht, Martin ist noch klein. Aber nächstes Jahr fahren wir nach Griechenland. Wünsche? Verständnis und Gesundheit. Gern geschehen. (15 Punkte/ Punkte)

28 8.forduló: Híres emberek életrajza A feladat célja: - A két híres emberrel kapcsolatos életrajzi adatok meghallgatása után az információk rendszerezése, majd a személyek kitalálása A feladat: A hallott információk hozzárendelése a két híres emberhez Eszközigény: Feladatlap, interaktív tábla audiovizuális eszköz, ragasztó Időtartama: perc Felhasznált irodalom: Die CD-ROM zum Kursbuch Themen aktuell 1, Max Huber Verlag

MÁSODIK IDEGEN NYELV

MÁSODIK IDEGEN NYELV MÁSODIK IDEGEN NYELV Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető célja a Közös európai referenciakerettel (KER) összhangban a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása és fejlesztése.

Részletesebben

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítés az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Könyvtár (könyvtáros tanár) Szerzők: Hock Zsuzsanna,

Részletesebben

V. A Kormány tagjainak rendeletei

V. A Kormány tagjainak rendeletei M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 20. évi 6. szám 609 V. A Kormány tagjainak rendeletei Az emberi erõforrások minisztere 4/20. (I..) EMMI rendelete a két tanítási nyelvû iskolai oktatás irányelvének kiadásáról

Részletesebben

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM

ILYENEK VAGYUNK. 4. kötet. A Közgazdasági Politechnikum. Gimnázium és Szakközépiskola. alternatív kerettanterve. Közgazdasági POLITECHNIKUM ILYENEK VAGYUNK A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola alternatív kerettanterve 2013 Közgazdasági POLITECHNIKUM Gimnázium és Szakközépiskola 1096 Budapest, Vendel u. 3. Tel.: 215-4900

Részletesebben

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November

A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November A PESTERZSÉBETI PEDAGÓGIAI INTÉZET TALLÓZÓJA IX. / 1. November 2008 Kedves Olvasók! Az Európai Unióban folyó Oktatás és képzés 2010 munkaprogram egyik kiemelt témája az egész életen át tartó tanulást szolgáló

Részletesebben

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához

IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához IKT - MOZAIK Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Kézikönyv pedagógusoknak a számítógép tanórai alkalmazásához Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Budapest, 2010 A kiadvány a TÁMOP

Részletesebben

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor

Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D. Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Szerkesztették: Holló Katalin Bodolainé Makkai Erika Polyhosné Sipeki Csilla Barabás Miklós 10.D Fodor István 10.D Tördelőszerkesztő: Mádi Gábor Felelős kiadó: Dr. Sipos Mihály - igazgató Nyomdai munkák:

Részletesebben

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ

INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080. Játszani mindenki szeret - Előzmények. Műhelybeszélgetés Kaposváron - Reflexiók INSPIRÁCIÓ Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesülete INSPIRÁCIÓ TÁMOP -3.4.5-12-2012-0001 TEHETSÉGHIDAK PROGR AM I N S P I R Á C I Ó Különszám INSPIRÁCIÓ TEHETSÉGSZÁM SNI MINI PILOT OPER 3080 Játszani mindenki

Részletesebben

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola

Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Helyi tanterv Német nyelv - szakközépiskola Az idegen nyelv oktatásának alapvetı célja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT

A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT A KISPESTI DEÁK FERENC GIMNÁZIUM HELYI TANTERVE ESTI TAGOZAT 2014 ANGOL NYELV... 3 BIOLÓGIA... 26 FIZIKA... 49 FÖLDRAJZ... 74 TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK... 80 KÉMIA... 143 MAGYAR

Részletesebben

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek

Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben. Foglalkozástervek Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben Foglalkozástervek Visszacsatolás az alapképzésbe Tartalom Új témák és tevékenykedtető módszerek a pedagógusképzésben... 1 Tartalom... 2 Bevezető...

Részletesebben

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program

Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program Salgótarjáni Általános Iskola és Kollégium Pedagógiai program VI. A 2013/2014-es tanév 1. és 5. évfolyamától a SÁIK Székhelyintézményben felmenő rendszerben bevezetésre kerülő helyi tanterv Emelt óraszámú

Részletesebben

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra

OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra OLASZ - 2. idegen nyelv, 9-12. évfolyam heti 4 óra Az olasz nyelv helye a tantárgyi rendszerben "Mindenki annyi ember, ahány nyelvet beszél" - hangzik a közismert szállóige, ami egyben a nyelvtudás - így

Részletesebben

Návay Lajos Általános Iskola

Návay Lajos Általános Iskola 2011/2012-es tanév 1. félévi pedagógiai munka elemzése, értékelése, hatékonyságának vizsgálata I. Általános adatok 1. Belső felújítások, állagmegóvás Épületeinkben a nyár folyamán jelentős felújítás nem

Részletesebben

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés.

MUNKAANYAG. Czigléné Farkas Katalin. A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt. eszközszükséglet, valamint berendezés. Czigléné Farkas Katalin A tanórák előkészítése óratípusok, vázlatok- tervek és a hozzárendelt eszközszükséglet, valamint berendezés. A követelménymodul megnevezése: Általános pedagógiai asszisztensi feladatok

Részletesebben

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet

FÓKUSZ. a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet 2 FÓKUSZ a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai, Szakszolgálati, Közművelődési és Sportintézet oktatási-nevelési és közművelődési szakmai folyóirata XV. évfolyam 2013. 1.szám 3 Szerkesztőbizottság:

Részletesebben

Biztonság, Védelem, Tudomány

Biztonság, Védelem, Tudomány MŰSZAKI KATONAI KÖZLÖNY az NKE online folyóirata, 2013. július, 2. Különszám Biztonság, Védelem, Tudomány Védelmi tanulmányokat folytató hallgatók és a témában oktatók tudományos fóruma Pál Gabriella NKE

Részletesebben

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés

Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés TÁMOP 3.1.4-08/2-2008-0119 Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben Szociális, életviteli és környezeti kompetenciafejlesztés Önismeret moduláris program Oktató-nevelő munkát

Részletesebben

Pályáztatás. Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület

Pályáztatás. Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület Osztályközösség-fejlesztés Komáromban Monostori Éva közösségfejlesztő, Élettér Egyesület Miért nem hasznosítod magad az ifjúság területén? Miért nem csinálsz osztályközösség-fejlesztő programokat? - kérdezte

Részletesebben

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2.

Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Integrációs Pedagógiai Műhely Füzetek 2. Napjainkban a pedagógusokkal szemben hazánkban is elvárás, hogy képesek legyenek interkulturális programok alkalmazására, a sajátos nemzeti hagyományok, európai

Részletesebben

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat)

NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) NÉMET NYELV 9 12. évfolyam (Levelező tagozat) Az élő idegen nyelv oktatásának alapvető ja, összhangban a Közös európai referenciakerettel (KER), a tanulók idegen nyelvi kommunikatív kompetenciájának megalapozása

Részletesebben

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013

Esettanulmány. Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 MOD3 Esettanulmány Tiszta udvar, rendes ház TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0013 Mátészalka Készítette: A SZATMÁRI MÚZEUM Múzeumunk, a Szatmári Múzeum alapjait Márton Árpád gimnáziumi tanár és tanítványai rakták

Részletesebben

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion

EPOSTL. Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek. Reflexiós eszköz a nyelvpedagógus-képzés számára A B C D. Languages for social cohesion Languages for social cohesion Language education in a multilingual and multicultural Europe Les langues pour la cohésion sociale L éducation aux langues dans une Europe multilingue et multiculturelle A

Részletesebben

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS

TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS TANÓRAI DIFFERENCIÁLÁS OKTATÁSI PROGRAMCSOMAG A PEDAGÓGUSKÉPZÉS SZÁMÁRA ÍRTÁK: KOPP ERIKA OLLÉ JÁNOS ZÁGON BERTALANNÉ KÉSZÜLT A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV HUMÁNERŐFORRÁS-FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM 2.1

Részletesebben

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN

KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN KORAI NYELVOKTATÁS A MAGYAR OKTATÁSI INTÉZMÉNYEKBEN Dr. Morvai Edit és Dr. Poór Zoltán 2006 Korai nyelvoktatás Európában az Európai Unió ajánlásai 2005.11.22-én hozta nyilvánosságra az Európai Közösségek

Részletesebben

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek

Tevékenység-központú pedagógiák 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1. számú hallgatói melléklet: Képek 1 1. számú hallgatói melléklet: Képek 2 1. számú hallgatói melléklet: Képek 3 1. számú hallgatói melléklet: Képek 4 2. számú hallgatói melléklet: A tevékenységközpontú

Részletesebben

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK

SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK SZAKMAI KONCEPCIÓ ÉS PROGRAMTANTERVEK A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON 2007. KONCEPCIÓ A MAGYAR MINT IDEGEN NYELV KOMPETENCIA FEJLESZTÉSÉHEZ AZ 1 12. ÉVFOLYAMOKON

Részletesebben

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam

Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 1 Apor Vilmos Katolikus Iskolaközpont Helyi tanterv Szabadon választható tantárgy: német nyelv 11-12. évfolyam 2 ALAPELVEK, CÉLOK Az élő idegen nyelv műveltségi terület céljait korunk emberének kommunikációs

Részletesebben

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye

Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ökoiskolai jó gyakorlatok gyűjteménye Ez a gyűjtemény iskolák, magánszemélyek által rendelkezésre bocsátott és az Internetről összegyűjtött, iskolai keretek között működőképes, az ökoiskola szellemiség

Részletesebben

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata

Kamasz OK. vagyunk. Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Kamasz OK. vagyunk Egészségfejlesztési módszertani anyag Kamaszok és Bántalmazás moduljainak kipróbálása és hatásvizsgálata Zárótanulmány Készítették: Örkényi Ágota, Zsiros Emese, Zakariás Ildikó, Várnai

Részletesebben