RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA ) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK ) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET ) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ) A robbanó anyagokat tároló helyek ) Egyéb nem robbanásveszélyes anyagokat tároló létesítmények ) 12/A szabad tároló terület ) 13/A szabad tároló ) 27-es épület ) 18-as tároló ) 28- as épületi tűzveszélyes folyadék tároló AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA ) 28/A fedett tároló ) 12/a veszélyes hulladéktároló R II-es gépraktár ) 6/B raktár ) 55 sz. krómozó ) 13-as prés üzem ) A 34 ROTOR lőszer alkatrészgyártó üzem ) ÜZEMVEZETÉS ) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE ) VÉDELMI TERVEZÉS ) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS ) A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ) AZ IPARI KÖRNYEZET ) A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A) A lakott terület jellemzése B) A lakosság által leginkább látogatott létesítmények C) Különleges értékek, nevezetességek D) Érintett közművek E) Az ipari üzem környezetében működő szervezetek E) Az ipari üzem környezetében működő szervezetek ) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELEMBE VETT TÉNYEZŐK ) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELMEN KÍVÜL HAGYOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ) MÁS ÜZEMELTETŐK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE ) A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK A) Meteorológiai jellemzők B) Geológiai és hidrológiai jellemzők ) A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A) A veszélyes üzem rendeltetése B) Főbb tevékenységek bemutatása C) A dolgozók létszáma, a munkaidő D) Általános megállapítások ) HELYSZÍNRAJZ ) A VESZÉLYES ANYAGOK Sirok - Liszko völgyi telep 2

3 3.4) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM AZONOSÍTÁSA ) A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFOMÁCIÓK A) A technológiai folyamatok C) A technológiai védelmi és jelző rendszereinek leírása D) A normál üzemeltetéstől eltérő műveletek E) A veszélyes anyagok időszakos tárolása F) Kármentő területe, térfogata G) A tárolással kapcsolatos műveletek H) Egyéb kiegészítő információk ) A VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA A TELEPHELYEN BELÜL ) VESZÉLYTELENÍTŐ ÉS MENTESÍTŐ ANYAGOK BEMUTATÁSA ) INFRASTRUKTÚRA A) Külső elektromos és más energiaforrások B) Külső vízellátás C) Folyékony és szilárd anyagokkal történő ellátás D) Belső energiatermelés E) Belső elektromos hálózat F) Tartalék elektromos áramellátás G) Tűzoltóvíz hálózat H) A melegvíz és más folyadék hálózatok I.) A híradó rendszerek J) Sűrített levegő ellátó rendszerek K) Munkavédelem L) Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás M) Vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítménye N) Elsősegélynyújtó és mentő szervezetek O) A biztonsági szolgálat P) Környezetvédelmi szolgálat Q) Az üzemi műszaki biztonsági szolgálat R) A katasztrófavédelmi szervezet S) Javító és karbantartó tevékenység T)A laboratóriumi hálózat U) A szennyvíz hálózatok V) Az üzemi monitoring hálózatok W) A tűzjelző és robbanási töménységet érzékelő rendszerek X) A beléptető rendszer és az idegen behatolás elleni védelem ) A LEGSÚLYOSABB BALESETI LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA ) A VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE A SÚLYOS BALESET LEHETŐSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA A forgatókönyvek kiválasztása Következmény analizis Robbanószerek robbanása ) Forgatókönyv-1: Raktártűz, hősugárzás, 28 és 13 raktár ) A dominóhatások lehetőségének bemutatása ) A LEHETSÉGES CSÚCSESEMÉNYEK FREKVENCIÁINAK MEGHATÁROZÁSA KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA ) egyéni kockázat ) Összesített egyéni kockázat Társadalmi kockázat Besorolási övezetek meghatározása ) ESZKÖZ RENDSZER ) A VESZÉLYHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ) A VEZETŐÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE FELFEGYVERKEZVE ELKÖVETETT TÁMADÁS ESETÉN FEGYVERES TÁMADÁS ESETÉN BOMBARIADÓ ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK Sirok - Liszko völgyi telep 3

4 7.3) AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE ) A VÉSZHELYZETI RIASZTÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI ) TÁVÉRZÉKELŐ RENDSZER ) A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉT SEGÍTŐ INFORMATIKAI RENDSZEREK ) A RIASZTÁST, VÉDEKEZÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉT VÉGZŐ VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK ESZKÖZEI ) A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ÉS KÜLSŐ ERŐK, ESZKÖZÖK A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA ) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK ) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET ) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁBRAJEGYZÉK 1 ÁBRA: RUAG ZRT TELEPHELY HELYSZÍNRAJZA ÁBRA: A RUAGI TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE (FORRÁS. GOOGLE) ÁBRA: SIROK LISZKÓ RUAG TELEP MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE ÁBRA: A RUAG ZRT TELEPHELYE KÖZELÉBEN TALÁLHATÓ CÉGEK ELHELYEZKEDÉSE (FORRÁS: GOOGLE) ÁBRA: A RUAG TELEP HELYSZÍNRAJZA A CÉG IDEGEN VÁLLALATOKKAL ÁBRA: TŰZCSAPOK HELYE ÁBRA: VESZÉLY AZONOSÍTÁS FOLYAMATA ÁBRA: AZ EFFEKTÍV CÉLTERÜLET ÁBRA: A RAKTÁR TÜZEK OKAI ÁBRA: ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZATI GÖRBÉI A KÖRNYEZET TÉRKÉPÉN MELLÉKLETEK 1. Melléklet: Alkalmazott módszerek és technikák 2. Melléklet: Belső Védelmi Terv 3. Melléklet: Biztonsági adatlapok 4. Melléklet: Szabályzatok, utasítások, rajzok Sirok - Liszko völgyi telep 4

5 1) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA 1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK A vállalat fő profilja a különböző kaliberű katonai és polgári lőszerek és lőszer alkatrészek gyártása, raktározása, szállítása, forgalmazása, valamint szerszámgyártás és hidegalakítás. E tevékenység során robbanóanyagnak minősülő lőport, robbanóanyagot tartalmazó terméket, csappantyút használunk, melyből új robbanóanyagot tartalmazó termék a lőszer, a csappantyúzott hüvely jön létre, melyek a vállalat fő termék profilját képezik. A vállalat biztonsági koncepciója Vegyes profilú vállaltként tisztában vagyunk a felelősséggel, hogy a tevékenység során alkalmazott, felhasznált anyagok önmagukban, egymásra hatásukban veszély forrást jelentenek. a lehetséges veszélyek kizárása, csökkentése érdekében. - a nagy tömegű veszélyes anyagtárolásokat a veszély mértékének megfelelően úgy oldjuk meg, hogy egy bekövetkező esemény esetén az lehetőleg ne veszélyeztesse az emberi életet, egészséget, az ipari infrastruktúrát - a felhasználás során arra törekszünk, hogy a lehetséges legkisebb mértékre csökkentsük a veszélyes anyagok jelenlétét, hogy egy bekövetkezhető esemény esetén a hatása lehetőleg egy helyiségre vagy egy létesítményre korlátozódjon - folyamatosan fejlesszük dolgozóink tudását az alkalmazott anyagok és technológia vonatkozásában - minden dolgozónkat rendszeresen oktatjuk a tevékenységben rejlő veszélyforrásokra és azok kezelésére - fejlesztés során a korszerű, nagyobb biztonságot eredményező megoldásokat alkalmazzuk - elkötelezettek vagyunk, hogy a tevékenységünket események nélkül, hosszútávon tudjuk végezni A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. tűzvédelme az 1996 évi XXXI.- törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 28/2011.(IX.6.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSz), valamint egyéb jogszabályok, szabályzatok, nemzeti szabványok előírásai alapján készült el. Sirok - Liszko völgyi telep 5

6 1.2) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET A RUAG Ammotec Magyarországi ZRt szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek a súlyos balesetek megelőzésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába bevont személyek. Ezen személyek részére meghatározásra került a feladat- és hatáskörük betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú felkészülésüket. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPITÉSE ÉS A SZERVEZETEK FELADATAI VEZÉRIGAZGATÓ SZERVEZETI ÁBRA Vezérigazgató Titkárságvezető Gazdasági vezérigazgató h. Kereskedelmi igazgató Minőségirányítási és beruházási igazgató Termelési igazgató - Könyvelés, - Piackutatás - Termék és gyártás - Karbantartás controlling - Engedélyeztetés ellenőrzés - Gépfelújítás - Pénzforgalom - Bel- és - Minősítés - Gyártmányfejlesztés lebonyolítása külkereskedelem - Termékátvétel - Technológia és Biztonsági vezető - Munkerő- - Vámügyintézés - Mérőeszköz gépfejlesztés - Őrzés, védelem és bérgazdálkodás - Anyagbeszerzés felügyelet - Szerszámgazdálkodás - Tűzvédelem - TB ügyintézés - Raktárgazdálkodás - Környezetvédelem - Technológiai felügyelet - Szállítmánykíséret - Információs és - Szállítás szervezés - Munkavédelem - Lőszer alkatrész ügyviteli rendszer - Beruházás gyártás - Reklamációk - Lőszer szerelés Tervezés - Minőségügyi rendszer - Csomagolás - Szerszámgyártás - Termelés programozás Sirok - Liszko völgyi telep 6

7 FELSŐ VEZETÉS IRÁNYÍTÁS VÉGREHAJTÁS TEVÉKENYSÉG Vezérigazgató Titkárság vezető Tervezés Termelés programozás Főkönyvelő Pénzügyi és Számviteli csoport Könyvelés Controlling Pénzforgalom lebonyolítás KÖZPONT Gazdasági igazgató vezérig. helyettes Humánpolitikai csoportvezető Humánpolitika Informatika, SAP Munkaerő és bérgazdálkodás Társadalombiztosítási ügyintézés IT infrastruktúra működtetése SAP rendszer felügyelet Kereskedelmi igazgató Kereskedelmi csoport Raktározás, szállítás Piackutatás, Engedélyeztetés Bel- és külkereskedelem Vámügyintézés Anyagbeszerzés Raktárgazdálkodás Biztonsági vezető Biztonsági őr pk. Biztonsági őrség Őrzés-védelem Szállításkíséret Tűzvédelem TERMELÉS SZERSZÁMÜZEM LŐSZERGYÁRTÁS MŰSZAKI Termelési igazgató Töltő-szerelő üzem Alkatrész üzem vezető Szerszámüzem vezető Műszaki csop.vez Szer. üz. művezető, csoportvezetők Alkatrészüzem művezetők Szerszámüzem művezető Üzemfenntartási csoportvezető Műszaki technológusok Szerszámgazdálkodó Töltő-szerelő üzem Alkatrészüzem Diszpécser Szerszámüzem Szerszámüzemi adminisztrátor Szerszámüzem technológusok Üzemfenntartási csoport Gyártmányfejlesztés Technológiai és Gépfejl. Szerszámgazdálkodás Lőszerszerelés Alkatrészgyártás Alapanyagok, segédanyagok és hulladék kezelése Szerszámgyártás Adminisztrációs feladatok elvégézése Gyártmány és technológia fejlesztése Karbantartás Energiagazdálkodás Metrológus Mérőeszköz felügyelet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, BERUHÁZÁS Minőségirányítási és beruházási ig. Ballisztikai állomásvezető Vegyi és mech.-i laborvezető Szerszámüzem min. ell. csop. vez. Lőszer üzemek min. ell. csop. vez. Szerszámüzem minőségellenőrzés Lőszer üzemek minőségellenőrzés Ballisztikai min.ellenőrzés Vegyi és mech-i laboratórium Adminisztrátor Minőségirányítási asszisztens Munkavédelmi megbízott Gyártás felügyelet Technológia felügyelet Minősítés Termékátvétel Termék és gyártás ellenőrzés Adminisztrációs feladatok elvégézése Belső audit Min.ir. rendszer felügyelet Munkavédelem Környezetvédelmi megbízott Környezetvédelem Sirok - Liszko völgyi telep 7

8 GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES SZERVEZETI ÁBRA Gazdasági vezérigazgató h. Főkönyvelő Humánpolitika Informatika - Könyvelés, controlling - Bérgazdálkodás - Információs és ügyviteli rendszer működtetése - Pénzforgalom lebonyolítás - Munkaerő gazdálkodás - SAP rendszer felügyelet - Társadalombiztosítási ügyintézés Sirok - Liszko völgyi telep 8

9 Minőségirányítási és beruházási IGAZGATÓ SZERVEZETI ÁBRA Metrológus Mérőeszköz felügyelet Szerszám üzemi gyártás ellenőrzés vezető Technológia felügyelet Lőszer üzemek gyártás ellenőrzés vezető Technológia felügyelet Ballisztikai állomás vezető Minősítés Termékátvétel Minőségirányítási és beruházási ig. Vegyi és mechanikai laboratórium vezető Termék és gyártás ellenőrzés Adminisztrátor Adminisztrációs feladatok elvégézése Minőségirányítási asszisztens Belső audit Min.ir. rendszer felügyelet Munkavédelmi megbízott Munkavédelem Környezetvédelmi megbízott Környezetvédelem Sirok - Liszko völgyi telep 9

10 TERMELÉSI IGAZGATÓ SZERVEZETI ÁBRA Termelési igazgató Szerszám üzem vezető Alkatrész üzem vezető Szerelő üzem vezető Műszaki csoport vezető - Szerszámgyártás - Lőszeralkatrész - Lőszer szerelés - Gyártmány fejlesztés gyártás - Gyártmányfejlesztés - Csomagolás - Technológia és gépfejlesztés - Karbantartás - Szerszámgazdálkodás - Gépfelújítás - Technológiai felügyelet - Norma karbantartás BIZTONSÁGI VEZETŐ SZERVEZETI ÁBRA Biztonsági vezető Biztonsági őrség vezető Tűzvédelem Őrzés-védelem Szállítmány kísérés A veszélyhelyzet megelőzésével kapcsolatos feladatok: Sirok - Liszko völgyi telep 10

11 A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. (továbbiakban vállalat) tűzvédelmi szabályzata az 1996 évi XXXI.- törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 28/2011.(IX.6.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSz), valamint egyéb jogszabályok, szabályzatok, nemzeti szabványok előírásai alapján készült el. A tűzvédelmi törvény 4 i/ bekezdése, valamint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 1. - a robbanó és robbantóanyagot kiveszi a törvény és az OTSz hatálya alól. A robbanóanyagokra a 2/1987. (II. 21.) IPM rendelet és melléklete a Robbanóanyag ipari Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: RBSZ.) vonatkozik. A 2/1987.(II.21.) IPM rendeletet a évi LXXXII. Törvény 6. (1) bekezdésében foglelt felhatalmazás alapján a Kormány a 383/2007.(XII.23.) kormány rendeletében 2009.január 01. ei határidővel hatályon kívül helyezte. A 13/2010.(III.4.) KHEM rendelet Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat megjelenése hézagpótló volt. A rendelet 1 (2) bekezdés: A rendelet hatálya nem terjed ki c.) A polgári felhasználású lőszer gyártására, tárolására, felhasználására és megsemmisítésére. A rendelet a katonai lőszerek vonatkozásában nem rendelkezik. Gyártás technológiai szempontból a polgári és a katonai lőszergyártás vállalatunknál azonos. A 2/1987.(II.21.) IPM rendeletet összehasonlítva a 13/2010.(III.4.) KHEM rendelettel megállapítható, hogy a 13/2010.(III.4.) KHEM rendeletbe be van építve a 2/1987.(II.21.) IPM rendelet, valamint a MSZ szabvány sorozat a Robbanóanyagipari létesítmények Létesítési Biztonsági követelményei. A robbanóanyagokra, a robbanóanyag ipari létesítményekre ezért a13/2010.(iii.4.)khem rendelet előírásait alkalmazzuk. A rendelet a nyílttéri robbantásokra vonatkozik. A lőszer gyártás biztonságának fenntartásához a hatályon kívül helyezett 2/1987.(II.21.)IPM rendelet melléklet és 4. - át továbbra is alkalmazzuk, a robbanóanyagok és robbanóanyaggal töltött termékek meghatározásához, ezen anyagok veszélyességének megállapításához. A Szabályzathoz tartozó mellékletek közül az 1.számú, - 2.számú, - 4.számú és 5.számú mellékleteket a tárolási normák, védőtávolságok, számítással történő meghatározásánál, a veszélytelenítésre vonatkozó előírások meghatározásánál továbbra is használjuk. A vállalat vegyes profilú vállalat, besorolásához a robbanóanyag ipari profilú üzemet, gyárrészleget vagy gyáregységet robbanóanyag ipari veszélyességi fokozatúként kell figyelembe venni. Ezen építmények robbanóanyagot nem tartalmazó veszélyességi övezeteit, helyiségeit, tűzszakaszait és az építményt az OTSz előírásai értelmében kell tűzveszélyességi osztályba sorolni. Az ÁRBSZ hatálya alá a következő létesítménnyek tartoznak: - 7- es lőszerszerelő üzem as ballisztikai állomás épület es lőszer és alapanyag raktár épület - 8/A lőporraktár épület es rázató épület - 8- as lőpor és csappantyú raktár épület Az ÁRBSz hatálya alá eső létesítményekre vonatkozó többlet követelményeket a szabályzat tartalmazza. Sirok - Liszko völgyi telep 11

12 A Szabályzat hatálya kiterjed a RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. (továbbiakban: vállalat) területére, tevékenységére, létesítményeire, tűzszakaszaira, helyiségeire, szabadtereire, dolgozóira és minden személyre, aki a vállalat területén tartózkodik, ott valamilyen tevékenységet folytat. Vezető beosztású személyek SEVESO és Tűzvédelmi feladatai. Vezérigazgató - Egy személyben felelős a vállalat tűzvédelméért - Biztosítja a tűzvédelem pénzügyi, anyagi-technikai, feltételeit. - Gondoskodik a Katasztrófa és Tűzvédelmi törvény, a vonatkozó rendeletek, szabályzatok és a kötelezően alkalmazandó szabványok követelményeinek megtartásáról, és a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. - Biztosítja a hatósági ellenőrzés és a tűzoltóság helyszíni gyakorlataihoz szükséges feltételeket. - Kiadja a vállalat Belső Védelmi Tervét és Tűzvédelmi Szabályzatát, amelyben meghatározza: - a SEVESO és Tűzvédelmi szervezet felépítését, működésének elveit, feladatát - a vezetők feladatait, kötelezettségeit - a tűzvédelmi megbízott feladatait, kötelességét - a dolgozók feladatait, kötelezettségeiket - meghatározza a térségek, helyiségek, épületek, építmények és a vállalat tűzveszélyességi osztályba sorolását - meghatározza a létesítés, a használat szabályait, az új technológiák, anyagok bevezetésének és működésének szabályait - a tevékenységek tűzvédelmi normáit - az anyagok tárolásának, kezelésének normáit a felhasználás szabályait - a tűzveszélyes tevékenységek szabályait, a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak vállalati szintű szabályait - a SEVESO és Tűzvédelmi eszközök készenlétben tartásának normáit, ellenőrzésének szabályait - a tűzjelzés, a tűzoltás és a mentés módját és gyakorlatát - a fegyelmi, anyagi felelősséget. - A tűzvédelem pénzügyi finanszírozásának feltételeit A. Minőségirányítási igazgató Felelős: a beruházások megvalósításáért, a minőségbiztosítási rendszer működtetéséért, a hozzá tartozó területek biztonságáért - a tűzvédelemhez szükséges műszaki-technikai feltételek biztosításáért - az épületek, építmények, zárt, -fedett, - félig fedett és nyitott raktárak, tároló területek, gyártó üzemek tűzvédelmi megfelelősségéért, az új beruházások tűzvédelmi megfelelőségének kivitelezéséért Sirok - Liszko völgyi telep 12

13 - Új gép, berendezés jogszabályokban, szabványokban meghatározott műszaki, biztonságtechnikai megfelelőségéért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - Új technológia, gép, berendezés biztonságos beüzemeléséért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - A műszaki felülvizsgálatok jegyzőkönyvei alapján a feltárt hiányosságok ütemezett, vagy soron kívüli elhárításáért - a minőségirányítási rendszer működtetéséért Ismernie kell: - a tevékenység technológiai, biztonsági, SEVESO és Tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit - a gépek, berendezések, eszközök üzembe helyezésének, működtetésének jogszabályokban, rendeletekben, szabványban előírt biztonsági, tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit - új technológia, gép, berendezés üzembe helyezése előtt megindítja a használatba vételi engedélyezési eljárást, illetve saját hatáskörben kiadja a próba üzemre vonatkozó utasítását, legfeljebb 180 napra.. - A villamos és villámvédelmi, a munkavédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatokat megrendeli, időben elvégezteti, - Minden jelentősebb beruházás megvalósítása előtt javasolt kikérnie munkavédelmi katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szakember véleményét, hogy a tervezet kielégíti- e az érvényben lévő rendeletek szerinti munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásokat - A területre vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági előírásokat - A hozzá tartozó területeken a tűzveszélyes tevékenységeket és az azokra vonatkozó szabályokat ( labor, MEO, ballisztika, gyártás technológia ) - A tevékenységhez használt gépek, berendezések műszaki- biztonságtechnikai előírásait - A gyártás technológia munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi előírásait - A tevékenység során felhasznált, kezelt, tárolt anyagok veszélyességét, a rájuk vonatkozó katasztrófavédelmi, előírásokat - A szervezete által végzett veszélyes anyag megsemmisítés szabályait - A tűzjelzésre, oltásra, mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait - A tűz jelzésére szolgáló technikai eszközök meglétét, működőképességét fenn tartja - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - A tűzvédelmi szakvizsgához vagy egyéb speciális képzéshez kötött munkakörök betöltésének szabályait Feladatai: - A területén történt változások esetén kezdeményezi a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi munkavédelmi utasítások felülvizsgálatát, indokolt esetben az engedélyezési eljárás lefolytatását. Sirok - Liszko völgyi telep 13

14 - A munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatok által feltárt hiányosságokat hatáskörében megszünteti - Rendeltetésmódosítás, átépítés esetén szakhatósági eljárást kezdeményez - Elvégezteti az időszakos biztonságtechnikai, munkavédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatokat - Felülvizsgálja, és ha szükséges, kiegészítteti a technológiai előírásokat - Évente katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatást tart, arról nyilvántartást vezet - Részt vesz a területén folytatott tűzveszélyes tevékenység (állandó, ideiglenes alkalmi) engedélyezésében - A tűzvédelmi szemle során ráeső feladatokat határidőre megoldja, megvalósítja. - Az új felvételes dolgozókat a biztonsági vezetőhöz irányítja előzetes katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatásra, vagy saját maga alapoktatást tart, annak megtörténtéig munkakörében nem foglalkoztathatja Jogai: - Részt venni a SEVESO és Tűzvédelmi Bizottság munkájában - Javaslatot tenni a területét érintő biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi kérdésekben - Véleményezni, véleményeztetni területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését - Hatósági, tűzvédelmi eljárásokban részt venni - Területén a biztonságot vétkesen megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni, illetve lefolytatni B. Termelési igazgató Felelős: a termeléssel kapcsolatos biztonsági előírások meglétéért, betartatásáért - az épületek, építmények, zárt, -fedett, - félig fedett és nyitott raktárak, tároló területek, gyártó üzemek tűzvédelmi megfelelősségéért. - A gépek, berendezések műszaki, biztonságtechnikai megfelelőségéért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - A technológia szerinti biztonságos üzemeltetésért - Új technológia, gép, berendezés biztonságos beüzemeléséért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - A műszaki felülvizsgálatok jegyzőkönyvei alapján a feltárt hiányosságok ütemezett, vagy soron kívüli elhárításáért Ismernie kell: - a tevékenység technológiai, biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit - a gépek, berendezések, eszközök üzembe helyezésének, működtetésének jogszabályokban, rendeletekben, szabványban előírt biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit Sirok - Liszko völgyi telep 14

15 - Gondoskodik róla, hogy az épületet, a gépet, berendezést a használatbavételi (telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően használják. - új technológia, gép, berendezés üzembe helyezése előtt megindítja a tevékenységhez szükséges technológiai, műveleti leírások elkészítését, saját hatáskörben kiadja a próba üzemre vonatkozó utasítást, legfeljebb 180 napra.. - Intézkedik a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben foglalkoztatottak esetében a szükséges szakvizsga megszerzésére. - Az elvégzett villamos és villámvédelmi, a munkavédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatoknak a felülvizsgálati jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságait a minősítésüknek megfelelően soron kívül, illetve ütemezetten kijavíttatja - Minden jelentősebb átépítés, áttelepítés, beruházás megvalósítása előtt javasolt kikérnie munkavédelmi katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szakember véleményét, hogy a tervezet kielégíti- e az érvényben lévő rendeletek szerinti munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásokat - A területre vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági előírásokat - A hozzá tartozó területeken a tűzveszélyes tevékenységeket és az azokra vonatkozó szabályokat (gyártás technológia ) - A tevékenységhez használt gépek, berendezések műszaki- biztonságtechnikai előírásait - A gyártás technológia munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi előírásait - A tevékenység során felhasznált, kezelt, tárolt anyagok veszélyességét, a rájuk vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi biztonsági előírásokat - A szervezete által végzett veszélyes anyag kezelés, felhasználás, tárolás megsemmisítés szabályait - A tűzjelzésre, oltásra, mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait - A tűz jelzésére szolgáló technikai eszközök meglétét, működőképességét fenn tartja - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - A tűzvédelmi szakvizsgához vagy egyéb speciális képzéshez kötött munkakörök betöltésének szabályait Feladatai: - A területén történt változások esetén kezdeményezi a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi utasítások felülvizsgálatát, indokolt esetben az engedélyezési eljárás lefolytatását. - A munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatok által feltárt hiányosságokat hatáskörében megszünteti - Rendeltetésmódosítás, átépítés esetén a rendeltetés biztonsági előírásait megismeri, a szükséges dokumentációkat elkészíti, átdolgozza - Elvégezteti az időszakos biztonságtechnikai, munkavédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatokat - Felülvizsgálja, és ha szükséges, kiegészítteti a technológiai előírásokat - Részt vesz a területén folytatott tűzveszélyes tevékenység (állandó, ideiglenes alkalmi) engedélyezésében - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szemle során ráeső feladatokat határidőre megoldja, megvalósítja. Sirok - Liszko völgyi telep 15

16 - Az új felvételes dolgozókat a biztonsági vezetőhöz irányítja előzetes katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatásra, vagy saját maga alapoktatást tart, annak megtörténtéig munkakörében nem foglalkoztathatja Jogai: - Részt venni a SEVESO és Tűzvédelmi Bizottság munkájában - Javaslatot tenni a területét érintő biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi kérdésekben - Véleményezni, véleményeztetni területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését - Hatósági, tűzvédelmi eljárásokban részt venni - Területén a biztonságot vétkesen megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni, illetve lefolytatni C. Kereskedelmi igazgató - Felelős a raktárakra, beszerzésre, a szállításra és az irodaházra vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért - Ismernie kell: - A hozzá tartozó területeken a veszélyes tevékenységeket - A raktárak rendjére, a tárolás szabályaira vonatkozó előírásokat - Az anyagok tárolására, kezelésére és szállítására vonatkozó szabályokat - A tárolási normákat, - Az együvé rakás tilalmát - A tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályokat - A dolgozók tűzvédelmi oktatásának, továbbképzésének szabályait - A tűzvédelmi szakvizsgához vagy egyéb speciális képzéshez kötött munkakörök betöltésének szabályait - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi eszközök készenlétben tartásának és használatának szabályait - A tűzjelzés, az oltás és mentés szabályait, az alá beosztott dolgozók ezen irányú feladatait. Feladatai: - A területén történt változások esetén kezdeményezi a munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági szabályok felülvizsgálatát. - Új raktár, új tárolási terület kialakítása esetén kezdeményezi az engedélyezési eljárás lefolytatását - Betartja és betartatja az anyagok tárolására, kezelésére és szállítására vonatkozó előírásokat - Rendeltetés módosítás, átépítés esetén kezdeményezi a szakhatósági eljárást Sirok - Liszko völgyi telep 16

17 - A területét érintő biztonságtechnikai, munkavédelmi és katasztrófavédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedni - Évente katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatást tart, arról nyilvántartást vezet - Részt vesz a területén folytatott tűzveszélyes tevékenység (állandó, ideiglenes alkalmi) engedélyezésében - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szemle során a ráeső feladatokat határidőre megoldja, megvalósítja. - A tűzjelzésre, oltásra, mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait ismeri és oktatja - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - Az új felvételes dolgozókat a biztonsági vezetőhöz irányítja előzetes katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatásra, vagy saját maga alap oktatást tart, annak megtörténtéig munkakörében nem foglalkoztathatja Jogai: - Részt venni a SEVESO és Tűzvédelmi Bizottság munkájában - Javaslatot tenni a területét érintő biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi kérdésekben - Véleményezni, véleményeztetni a területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését - Hatósági katasztrófavédelmi, tűzvédelmi eljárásokban részt venni - Területén a biztonságot vétkesen megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni, illetve lefolytatni D. Szerszám üzemvezető - Felelős: a szerszámgyártásra, az edzőüzemre és a krómozóra vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szabályok megtartásáért, megtartatásáért - Ismernie kell: - a területére vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági előírásokat - A hozzá tartozó területeken a tűzveszélyes tevékenységeket és az azokra vonatkozó szabályokat - A gyárártás technológiák biztonsági, munkavédelmi és katasztrófavédelmi, tűzvédelmi előírásait - A tevékenységhez használt gépek, berendezések biztonsági előírásait - A tevékenységhez használt anyagok, vegyszerek veszélyességi jellemzőit - Az anyagok tárolására, kezelésére és mozgatására vonatkozó biztonsági, munkavédelmi és Katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szabályokat - A tűzjelzésre, tűzoltásra és mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait - A Katasztrófavédelmi és tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - Ismernie kell a tűzoltó eszközök és felszerelések készenlétben tartásának és használatának szabályait Feladatai: Sirok - Liszko völgyi telep 17

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 3. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 1. melléklet Szervezeti és Működési Rend 29. függelék AZ ÓBUDAI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST, 2014. október TARTALOMJEGYZÉK I.

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Dél-kelet Magyarországon működő M E N T Á L H I G I É N É S E G Y E S Ü L E T 5601 Békéscsaba, Pf. 303. Fenntartó székhelye és telephelye: 5630 Békés, Borosgyán u. 1/1. T/Fax: 06/66/643-991 E-mail: menta@internet-x.hu

Részletesebben

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS

LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely BIZTONSÁGI ELEMZÉS LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely 219/2011. (X.20.) Korm. rendelet szerinti BIZTONSÁGI ELEMZÉS Nyilvános változat Miskolc, 2012. szeptember 23. 1 LINDE GÁZ Magyarország Zrt. Miskolci Telephely

Részletesebben

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete

2.1. A tűzoltóság szervei, a tűzoltóságok irányítása és felügyelete 2. RÉSZ A TŰZOLTÓSÁG SZERVEZETI ÉS IRÁNYÍTÁSI RENDSZERE Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. november Szerkesztő: Duruc József 2.1. A tűzoltóság szervei, a

Részletesebben

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi

A törvény hatálya. 4. E törvény alkalmazásában a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi 1 / 21 2013.07.02. 14:05 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 2013.07.01 26 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. A jel a legutoljára megváltozott bekezdéseket jelöli. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 -

1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01 - 1996. évi XXXI. törvény Hatályos: 2014.07.01-1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1 Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alaptörvényből és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától

CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától CompLex Hatályos Jogszabályok Gyűjteménye Ingyenes, megbízható jogszabály szolgáltatás Magyarország egyik legnagyobb jogi tartalomszolgáltatójától A jogszabály mai napon (2012.VIII.14.) hatályos állapota

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az élet-

Részletesebben

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről OptiJus Opten Kft. I. 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről A 2012.1.1. óta hatályos szöveg Tartalomjegyzék

Részletesebben

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK.

1996. évi XXXI. törvény. a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról. I. Fejezet ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében, az életés

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben 1 / 43 2012.05.30. 16:58 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben [A vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei

A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei Kovács Ferencné A munkavédelem hatósági előírásai, a biztonságos munkavégzés feltételei A követelménymodul megnevezése: Építőipari közös feladatok A követelménymodul száma: 0459-06 A tartalomelem azonosító

Részletesebben

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról?

1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? 1. Mely törvény szól a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról? a. Alaptörvény b. 2011. évi CXXVIII. törvény c. 2011. évi CXIII. törvény 2. Mely rendelet szabályozza a

Részletesebben

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról 1 Az Országgyűlés, a lakosság biztonságának és biztonságérzetének

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 OptiJus Opten Kft. 1. 1993. évi XCIII. törvény 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 1 A 2013.1.1. és 2013.2.28. között hatályos szöveg (A végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet tel

Részletesebben

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01.

1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben. (Hatályos:2011.08.01. 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről1 a végrehajtásáról szóló 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelettel egységes szerkezetben (Hatályos:2011.08.01.) [ vastag betűs szedés az 1993. évi XCIII. törvény (Mvt.)

Részletesebben

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József

Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM. Szerző: Vincze József Az FVM Vidékfejlesztési, Képzési és Szaktanácsadási Intézet megbízásából készült MUNKAVÉDELEM Szerző: Vincze József Budapest, 2007 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 20/2001. (III. 30.) OGY határozat

Részletesebben

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I.

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ. 17. szám. A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat. Tar ta lom je gyzék. I. HIVATALOS ÉRTESÍTÕ A M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y M E L L É K L E T E 2012. április 21., szombat 17. szám Tar ta lom je gyzék I. Utasítások 15/2012. (IV. 21.) BM utasítás a munkavédelem egyes ágazati feladatainak

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, tűzvédelem 1. RÉSZ. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24. 1. fejezet: Égés és tűzoltás elmélet - tűzvédelmi

Részletesebben

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő

Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök. Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Az anyagot készítette:

Az anyagot készítette: Az anyagot készítette: Fekete István munkavédelmi szakmérnök Soronics Krisztina munkahigiéne és kémiai biztonsági szakértő Lektorálta: Hegedüs László munkavédelmi szakmérnök Ingyenes kiadvány! 2 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei

Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Általános élelmiszeripari munka-, baleset-, tűz és környezetvédelem elméleti ismeretei Modulfüzet tanulók számára Készült a TÁMOP 2.2.3-07-2/2F-2008-0033 támogatásával Összeállította: Namesnyik Ödön Árpád

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató H-5600 Békéscsaba Kazinczy utca 9. Telefon: 06/66 549-470 Fax: 06/66 441-628 Email cím: bekes.titkarsag@katved.gov.hu Szám:1199-2/2011. 2. számú példány

Részletesebben

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A

VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A 92/2006. (X. 26.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM VAGYONVÉDELMI ÉS RENDÉSZETI S Z A B Á L Y Z A T A BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 92/2006. (X. 26.) számú h a t á r o z a t a a Vagyonvédelmi

Részletesebben

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT KÖZÉPISKOLAI LEÁNYKOLLÉGIUM BUDAPEST, UZSOKI U. 34/A 2014. Tartalomjegyzék I. Bevezetés... 6 1. Jogszabályi háttér...6 2. Az SZMSZ legitimációja, nyilvánossága...6 3.

Részletesebben

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA

TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TELEPHELYEK MŰKÖDÉSI RENDJÉNEK SZABÁLYZATA TERVEZET 2013 1 Jelen szabályzat a Debreceni Intézményműködtető Központ telephelyein az önkormányzati és állami tulajdon megóvása, a személyi tulajdon védelmének

Részletesebben

Szervezeti és Működési Szabályzat

Szervezeti és Működési Szabályzat [Hatályba lép: 2014. október 1.] 1 Tartalomjegyzék 1. A TÁRSASÁG JOGÁLLÁSA, ALAPADATAI... 5 1.1. Jogállás... 5 1.2. Alapítás... 5 1.3. A részvénytársaság legfőbb szerve... 5 1.4. Alapadatok... 5 2. A TÁRSASÁG

Részletesebben