RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA ) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK ) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET ) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ) A robbanó anyagokat tároló helyek ) Egyéb nem robbanásveszélyes anyagokat tároló létesítmények ) 12/A szabad tároló terület ) 13/A szabad tároló ) 27-es épület ) 18-as tároló ) 28- as épületi tűzveszélyes folyadék tároló AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA ) 28/A fedett tároló ) 12/a veszélyes hulladéktároló R II-es gépraktár ) 6/B raktár ) 55 sz. krómozó ) 13-as prés üzem ) A 34 ROTOR lőszer alkatrészgyártó üzem ) ÜZEMVEZETÉS ) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE ) VÉDELMI TERVEZÉS ) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS ) A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ) AZ IPARI KÖRNYEZET ) A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A) A lakott terület jellemzése B) A lakosság által leginkább látogatott létesítmények C) Különleges értékek, nevezetességek D) Érintett közművek E) Az ipari üzem környezetében működő szervezetek E) Az ipari üzem környezetében működő szervezetek ) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELEMBE VETT TÉNYEZŐK ) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELMEN KÍVÜL HAGYOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ) MÁS ÜZEMELTETŐK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE ) A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK A) Meteorológiai jellemzők B) Geológiai és hidrológiai jellemzők ) A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A) A veszélyes üzem rendeltetése B) Főbb tevékenységek bemutatása C) A dolgozók létszáma, a munkaidő D) Általános megállapítások ) HELYSZÍNRAJZ ) A VESZÉLYES ANYAGOK Sirok - Liszko völgyi telep 2

3 3.4) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM AZONOSÍTÁSA ) A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFOMÁCIÓK A) A technológiai folyamatok C) A technológiai védelmi és jelző rendszereinek leírása D) A normál üzemeltetéstől eltérő műveletek E) A veszélyes anyagok időszakos tárolása F) Kármentő területe, térfogata G) A tárolással kapcsolatos műveletek H) Egyéb kiegészítő információk ) A VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA A TELEPHELYEN BELÜL ) VESZÉLYTELENÍTŐ ÉS MENTESÍTŐ ANYAGOK BEMUTATÁSA ) INFRASTRUKTÚRA A) Külső elektromos és más energiaforrások B) Külső vízellátás C) Folyékony és szilárd anyagokkal történő ellátás D) Belső energiatermelés E) Belső elektromos hálózat F) Tartalék elektromos áramellátás G) Tűzoltóvíz hálózat H) A melegvíz és más folyadék hálózatok I.) A híradó rendszerek J) Sűrített levegő ellátó rendszerek K) Munkavédelem L) Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás M) Vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítménye N) Elsősegélynyújtó és mentő szervezetek O) A biztonsági szolgálat P) Környezetvédelmi szolgálat Q) Az üzemi műszaki biztonsági szolgálat R) A katasztrófavédelmi szervezet S) Javító és karbantartó tevékenység T)A laboratóriumi hálózat U) A szennyvíz hálózatok V) Az üzemi monitoring hálózatok W) A tűzjelző és robbanási töménységet érzékelő rendszerek X) A beléptető rendszer és az idegen behatolás elleni védelem ) A LEGSÚLYOSABB BALESETI LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA ) A VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE A SÚLYOS BALESET LEHETŐSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA A forgatókönyvek kiválasztása Következmény analizis Robbanószerek robbanása ) Forgatókönyv-1: Raktártűz, hősugárzás, 28 és 13 raktár ) A dominóhatások lehetőségének bemutatása ) A LEHETSÉGES CSÚCSESEMÉNYEK FREKVENCIÁINAK MEGHATÁROZÁSA KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA ) egyéni kockázat ) Összesített egyéni kockázat Társadalmi kockázat Besorolási övezetek meghatározása ) ESZKÖZ RENDSZER ) A VESZÉLYHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ) A VEZETŐÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE FELFEGYVERKEZVE ELKÖVETETT TÁMADÁS ESETÉN FEGYVERES TÁMADÁS ESETÉN BOMBARIADÓ ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK Sirok - Liszko völgyi telep 3

4 7.3) AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE ) A VÉSZHELYZETI RIASZTÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI ) TÁVÉRZÉKELŐ RENDSZER ) A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉT SEGÍTŐ INFORMATIKAI RENDSZEREK ) A RIASZTÁST, VÉDEKEZÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉT VÉGZŐ VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK ESZKÖZEI ) A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ÉS KÜLSŐ ERŐK, ESZKÖZÖK A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA ) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK ) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET ) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁBRAJEGYZÉK 1 ÁBRA: RUAG ZRT TELEPHELY HELYSZÍNRAJZA ÁBRA: A RUAGI TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE (FORRÁS. GOOGLE) ÁBRA: SIROK LISZKÓ RUAG TELEP MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE ÁBRA: A RUAG ZRT TELEPHELYE KÖZELÉBEN TALÁLHATÓ CÉGEK ELHELYEZKEDÉSE (FORRÁS: GOOGLE) ÁBRA: A RUAG TELEP HELYSZÍNRAJZA A CÉG IDEGEN VÁLLALATOKKAL ÁBRA: TŰZCSAPOK HELYE ÁBRA: VESZÉLY AZONOSÍTÁS FOLYAMATA ÁBRA: AZ EFFEKTÍV CÉLTERÜLET ÁBRA: A RAKTÁR TÜZEK OKAI ÁBRA: ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZATI GÖRBÉI A KÖRNYEZET TÉRKÉPÉN MELLÉKLETEK 1. Melléklet: Alkalmazott módszerek és technikák 2. Melléklet: Belső Védelmi Terv 3. Melléklet: Biztonsági adatlapok 4. Melléklet: Szabályzatok, utasítások, rajzok Sirok - Liszko völgyi telep 4

5 1) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA 1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK A vállalat fő profilja a különböző kaliberű katonai és polgári lőszerek és lőszer alkatrészek gyártása, raktározása, szállítása, forgalmazása, valamint szerszámgyártás és hidegalakítás. E tevékenység során robbanóanyagnak minősülő lőport, robbanóanyagot tartalmazó terméket, csappantyút használunk, melyből új robbanóanyagot tartalmazó termék a lőszer, a csappantyúzott hüvely jön létre, melyek a vállalat fő termék profilját képezik. A vállalat biztonsági koncepciója Vegyes profilú vállaltként tisztában vagyunk a felelősséggel, hogy a tevékenység során alkalmazott, felhasznált anyagok önmagukban, egymásra hatásukban veszély forrást jelentenek. a lehetséges veszélyek kizárása, csökkentése érdekében. - a nagy tömegű veszélyes anyagtárolásokat a veszély mértékének megfelelően úgy oldjuk meg, hogy egy bekövetkező esemény esetén az lehetőleg ne veszélyeztesse az emberi életet, egészséget, az ipari infrastruktúrát - a felhasználás során arra törekszünk, hogy a lehetséges legkisebb mértékre csökkentsük a veszélyes anyagok jelenlétét, hogy egy bekövetkezhető esemény esetén a hatása lehetőleg egy helyiségre vagy egy létesítményre korlátozódjon - folyamatosan fejlesszük dolgozóink tudását az alkalmazott anyagok és technológia vonatkozásában - minden dolgozónkat rendszeresen oktatjuk a tevékenységben rejlő veszélyforrásokra és azok kezelésére - fejlesztés során a korszerű, nagyobb biztonságot eredményező megoldásokat alkalmazzuk - elkötelezettek vagyunk, hogy a tevékenységünket események nélkül, hosszútávon tudjuk végezni A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. tűzvédelme az 1996 évi XXXI.- törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 28/2011.(IX.6.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSz), valamint egyéb jogszabályok, szabályzatok, nemzeti szabványok előírásai alapján készült el. Sirok - Liszko völgyi telep 5

6 1.2) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET A RUAG Ammotec Magyarországi ZRt szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek a súlyos balesetek megelőzésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába bevont személyek. Ezen személyek részére meghatározásra került a feladat- és hatáskörük betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú felkészülésüket. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPITÉSE ÉS A SZERVEZETEK FELADATAI VEZÉRIGAZGATÓ SZERVEZETI ÁBRA Vezérigazgató Titkárságvezető Gazdasági vezérigazgató h. Kereskedelmi igazgató Minőségirányítási és beruházási igazgató Termelési igazgató - Könyvelés, - Piackutatás - Termék és gyártás - Karbantartás controlling - Engedélyeztetés ellenőrzés - Gépfelújítás - Pénzforgalom - Bel- és - Minősítés - Gyártmányfejlesztés lebonyolítása külkereskedelem - Termékátvétel - Technológia és Biztonsági vezető - Munkerő- - Vámügyintézés - Mérőeszköz gépfejlesztés - Őrzés, védelem és bérgazdálkodás - Anyagbeszerzés felügyelet - Szerszámgazdálkodás - Tűzvédelem - TB ügyintézés - Raktárgazdálkodás - Környezetvédelem - Technológiai felügyelet - Szállítmánykíséret - Információs és - Szállítás szervezés - Munkavédelem - Lőszer alkatrész ügyviteli rendszer - Beruházás gyártás - Reklamációk - Lőszer szerelés Tervezés - Minőségügyi rendszer - Csomagolás - Szerszámgyártás - Termelés programozás Sirok - Liszko völgyi telep 6

7 FELSŐ VEZETÉS IRÁNYÍTÁS VÉGREHAJTÁS TEVÉKENYSÉG Vezérigazgató Titkárság vezető Tervezés Termelés programozás Főkönyvelő Pénzügyi és Számviteli csoport Könyvelés Controlling Pénzforgalom lebonyolítás KÖZPONT Gazdasági igazgató vezérig. helyettes Humánpolitikai csoportvezető Humánpolitika Informatika, SAP Munkaerő és bérgazdálkodás Társadalombiztosítási ügyintézés IT infrastruktúra működtetése SAP rendszer felügyelet Kereskedelmi igazgató Kereskedelmi csoport Raktározás, szállítás Piackutatás, Engedélyeztetés Bel- és külkereskedelem Vámügyintézés Anyagbeszerzés Raktárgazdálkodás Biztonsági vezető Biztonsági őr pk. Biztonsági őrség Őrzés-védelem Szállításkíséret Tűzvédelem TERMELÉS SZERSZÁMÜZEM LŐSZERGYÁRTÁS MŰSZAKI Termelési igazgató Töltő-szerelő üzem Alkatrész üzem vezető Szerszámüzem vezető Műszaki csop.vez Szer. üz. művezető, csoportvezetők Alkatrészüzem művezetők Szerszámüzem művezető Üzemfenntartási csoportvezető Műszaki technológusok Szerszámgazdálkodó Töltő-szerelő üzem Alkatrészüzem Diszpécser Szerszámüzem Szerszámüzemi adminisztrátor Szerszámüzem technológusok Üzemfenntartási csoport Gyártmányfejlesztés Technológiai és Gépfejl. Szerszámgazdálkodás Lőszerszerelés Alkatrészgyártás Alapanyagok, segédanyagok és hulladék kezelése Szerszámgyártás Adminisztrációs feladatok elvégézése Gyártmány és technológia fejlesztése Karbantartás Energiagazdálkodás Metrológus Mérőeszköz felügyelet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, BERUHÁZÁS Minőségirányítási és beruházási ig. Ballisztikai állomásvezető Vegyi és mech.-i laborvezető Szerszámüzem min. ell. csop. vez. Lőszer üzemek min. ell. csop. vez. Szerszámüzem minőségellenőrzés Lőszer üzemek minőségellenőrzés Ballisztikai min.ellenőrzés Vegyi és mech-i laboratórium Adminisztrátor Minőségirányítási asszisztens Munkavédelmi megbízott Gyártás felügyelet Technológia felügyelet Minősítés Termékátvétel Termék és gyártás ellenőrzés Adminisztrációs feladatok elvégézése Belső audit Min.ir. rendszer felügyelet Munkavédelem Környezetvédelmi megbízott Környezetvédelem Sirok - Liszko völgyi telep 7

8 GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES SZERVEZETI ÁBRA Gazdasági vezérigazgató h. Főkönyvelő Humánpolitika Informatika - Könyvelés, controlling - Bérgazdálkodás - Információs és ügyviteli rendszer működtetése - Pénzforgalom lebonyolítás - Munkaerő gazdálkodás - SAP rendszer felügyelet - Társadalombiztosítási ügyintézés Sirok - Liszko völgyi telep 8

9 Minőségirányítási és beruházási IGAZGATÓ SZERVEZETI ÁBRA Metrológus Mérőeszköz felügyelet Szerszám üzemi gyártás ellenőrzés vezető Technológia felügyelet Lőszer üzemek gyártás ellenőrzés vezető Technológia felügyelet Ballisztikai állomás vezető Minősítés Termékátvétel Minőségirányítási és beruházási ig. Vegyi és mechanikai laboratórium vezető Termék és gyártás ellenőrzés Adminisztrátor Adminisztrációs feladatok elvégézése Minőségirányítási asszisztens Belső audit Min.ir. rendszer felügyelet Munkavédelmi megbízott Munkavédelem Környezetvédelmi megbízott Környezetvédelem Sirok - Liszko völgyi telep 9

10 TERMELÉSI IGAZGATÓ SZERVEZETI ÁBRA Termelési igazgató Szerszám üzem vezető Alkatrész üzem vezető Szerelő üzem vezető Műszaki csoport vezető - Szerszámgyártás - Lőszeralkatrész - Lőszer szerelés - Gyártmány fejlesztés gyártás - Gyártmányfejlesztés - Csomagolás - Technológia és gépfejlesztés - Karbantartás - Szerszámgazdálkodás - Gépfelújítás - Technológiai felügyelet - Norma karbantartás BIZTONSÁGI VEZETŐ SZERVEZETI ÁBRA Biztonsági vezető Biztonsági őrség vezető Tűzvédelem Őrzés-védelem Szállítmány kísérés A veszélyhelyzet megelőzésével kapcsolatos feladatok: Sirok - Liszko völgyi telep 10

11 A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. (továbbiakban vállalat) tűzvédelmi szabályzata az 1996 évi XXXI.- törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 28/2011.(IX.6.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSz), valamint egyéb jogszabályok, szabályzatok, nemzeti szabványok előírásai alapján készült el. A tűzvédelmi törvény 4 i/ bekezdése, valamint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 1. - a robbanó és robbantóanyagot kiveszi a törvény és az OTSz hatálya alól. A robbanóanyagokra a 2/1987. (II. 21.) IPM rendelet és melléklete a Robbanóanyag ipari Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: RBSZ.) vonatkozik. A 2/1987.(II.21.) IPM rendeletet a évi LXXXII. Törvény 6. (1) bekezdésében foglelt felhatalmazás alapján a Kormány a 383/2007.(XII.23.) kormány rendeletében 2009.január 01. ei határidővel hatályon kívül helyezte. A 13/2010.(III.4.) KHEM rendelet Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat megjelenése hézagpótló volt. A rendelet 1 (2) bekezdés: A rendelet hatálya nem terjed ki c.) A polgári felhasználású lőszer gyártására, tárolására, felhasználására és megsemmisítésére. A rendelet a katonai lőszerek vonatkozásában nem rendelkezik. Gyártás technológiai szempontból a polgári és a katonai lőszergyártás vállalatunknál azonos. A 2/1987.(II.21.) IPM rendeletet összehasonlítva a 13/2010.(III.4.) KHEM rendelettel megállapítható, hogy a 13/2010.(III.4.) KHEM rendeletbe be van építve a 2/1987.(II.21.) IPM rendelet, valamint a MSZ szabvány sorozat a Robbanóanyagipari létesítmények Létesítési Biztonsági követelményei. A robbanóanyagokra, a robbanóanyag ipari létesítményekre ezért a13/2010.(iii.4.)khem rendelet előírásait alkalmazzuk. A rendelet a nyílttéri robbantásokra vonatkozik. A lőszer gyártás biztonságának fenntartásához a hatályon kívül helyezett 2/1987.(II.21.)IPM rendelet melléklet és 4. - át továbbra is alkalmazzuk, a robbanóanyagok és robbanóanyaggal töltött termékek meghatározásához, ezen anyagok veszélyességének megállapításához. A Szabályzathoz tartozó mellékletek közül az 1.számú, - 2.számú, - 4.számú és 5.számú mellékleteket a tárolási normák, védőtávolságok, számítással történő meghatározásánál, a veszélytelenítésre vonatkozó előírások meghatározásánál továbbra is használjuk. A vállalat vegyes profilú vállalat, besorolásához a robbanóanyag ipari profilú üzemet, gyárrészleget vagy gyáregységet robbanóanyag ipari veszélyességi fokozatúként kell figyelembe venni. Ezen építmények robbanóanyagot nem tartalmazó veszélyességi övezeteit, helyiségeit, tűzszakaszait és az építményt az OTSz előírásai értelmében kell tűzveszélyességi osztályba sorolni. Az ÁRBSZ hatálya alá a következő létesítménnyek tartoznak: - 7- es lőszerszerelő üzem as ballisztikai állomás épület es lőszer és alapanyag raktár épület - 8/A lőporraktár épület es rázató épület - 8- as lőpor és csappantyú raktár épület Az ÁRBSz hatálya alá eső létesítményekre vonatkozó többlet követelményeket a szabályzat tartalmazza. Sirok - Liszko völgyi telep 11

12 A Szabályzat hatálya kiterjed a RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. (továbbiakban: vállalat) területére, tevékenységére, létesítményeire, tűzszakaszaira, helyiségeire, szabadtereire, dolgozóira és minden személyre, aki a vállalat területén tartózkodik, ott valamilyen tevékenységet folytat. Vezető beosztású személyek SEVESO és Tűzvédelmi feladatai. Vezérigazgató - Egy személyben felelős a vállalat tűzvédelméért - Biztosítja a tűzvédelem pénzügyi, anyagi-technikai, feltételeit. - Gondoskodik a Katasztrófa és Tűzvédelmi törvény, a vonatkozó rendeletek, szabályzatok és a kötelezően alkalmazandó szabványok követelményeinek megtartásáról, és a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. - Biztosítja a hatósági ellenőrzés és a tűzoltóság helyszíni gyakorlataihoz szükséges feltételeket. - Kiadja a vállalat Belső Védelmi Tervét és Tűzvédelmi Szabályzatát, amelyben meghatározza: - a SEVESO és Tűzvédelmi szervezet felépítését, működésének elveit, feladatát - a vezetők feladatait, kötelezettségeit - a tűzvédelmi megbízott feladatait, kötelességét - a dolgozók feladatait, kötelezettségeiket - meghatározza a térségek, helyiségek, épületek, építmények és a vállalat tűzveszélyességi osztályba sorolását - meghatározza a létesítés, a használat szabályait, az új technológiák, anyagok bevezetésének és működésének szabályait - a tevékenységek tűzvédelmi normáit - az anyagok tárolásának, kezelésének normáit a felhasználás szabályait - a tűzveszélyes tevékenységek szabályait, a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak vállalati szintű szabályait - a SEVESO és Tűzvédelmi eszközök készenlétben tartásának normáit, ellenőrzésének szabályait - a tűzjelzés, a tűzoltás és a mentés módját és gyakorlatát - a fegyelmi, anyagi felelősséget. - A tűzvédelem pénzügyi finanszírozásának feltételeit A. Minőségirányítási igazgató Felelős: a beruházások megvalósításáért, a minőségbiztosítási rendszer működtetéséért, a hozzá tartozó területek biztonságáért - a tűzvédelemhez szükséges műszaki-technikai feltételek biztosításáért - az épületek, építmények, zárt, -fedett, - félig fedett és nyitott raktárak, tároló területek, gyártó üzemek tűzvédelmi megfelelősségéért, az új beruházások tűzvédelmi megfelelőségének kivitelezéséért Sirok - Liszko völgyi telep 12

13 - Új gép, berendezés jogszabályokban, szabványokban meghatározott műszaki, biztonságtechnikai megfelelőségéért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - Új technológia, gép, berendezés biztonságos beüzemeléséért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - A műszaki felülvizsgálatok jegyzőkönyvei alapján a feltárt hiányosságok ütemezett, vagy soron kívüli elhárításáért - a minőségirányítási rendszer működtetéséért Ismernie kell: - a tevékenység technológiai, biztonsági, SEVESO és Tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit - a gépek, berendezések, eszközök üzembe helyezésének, működtetésének jogszabályokban, rendeletekben, szabványban előírt biztonsági, tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit - új technológia, gép, berendezés üzembe helyezése előtt megindítja a használatba vételi engedélyezési eljárást, illetve saját hatáskörben kiadja a próba üzemre vonatkozó utasítását, legfeljebb 180 napra.. - A villamos és villámvédelmi, a munkavédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatokat megrendeli, időben elvégezteti, - Minden jelentősebb beruházás megvalósítása előtt javasolt kikérnie munkavédelmi katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szakember véleményét, hogy a tervezet kielégíti- e az érvényben lévő rendeletek szerinti munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásokat - A területre vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági előírásokat - A hozzá tartozó területeken a tűzveszélyes tevékenységeket és az azokra vonatkozó szabályokat ( labor, MEO, ballisztika, gyártás technológia ) - A tevékenységhez használt gépek, berendezések műszaki- biztonságtechnikai előírásait - A gyártás technológia munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi előírásait - A tevékenység során felhasznált, kezelt, tárolt anyagok veszélyességét, a rájuk vonatkozó katasztrófavédelmi, előírásokat - A szervezete által végzett veszélyes anyag megsemmisítés szabályait - A tűzjelzésre, oltásra, mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait - A tűz jelzésére szolgáló technikai eszközök meglétét, működőképességét fenn tartja - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - A tűzvédelmi szakvizsgához vagy egyéb speciális képzéshez kötött munkakörök betöltésének szabályait Feladatai: - A területén történt változások esetén kezdeményezi a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi munkavédelmi utasítások felülvizsgálatát, indokolt esetben az engedélyezési eljárás lefolytatását. Sirok - Liszko völgyi telep 13

14 - A munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatok által feltárt hiányosságokat hatáskörében megszünteti - Rendeltetésmódosítás, átépítés esetén szakhatósági eljárást kezdeményez - Elvégezteti az időszakos biztonságtechnikai, munkavédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatokat - Felülvizsgálja, és ha szükséges, kiegészítteti a technológiai előírásokat - Évente katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatást tart, arról nyilvántartást vezet - Részt vesz a területén folytatott tűzveszélyes tevékenység (állandó, ideiglenes alkalmi) engedélyezésében - A tűzvédelmi szemle során ráeső feladatokat határidőre megoldja, megvalósítja. - Az új felvételes dolgozókat a biztonsági vezetőhöz irányítja előzetes katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatásra, vagy saját maga alapoktatást tart, annak megtörténtéig munkakörében nem foglalkoztathatja Jogai: - Részt venni a SEVESO és Tűzvédelmi Bizottság munkájában - Javaslatot tenni a területét érintő biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi kérdésekben - Véleményezni, véleményeztetni területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését - Hatósági, tűzvédelmi eljárásokban részt venni - Területén a biztonságot vétkesen megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni, illetve lefolytatni B. Termelési igazgató Felelős: a termeléssel kapcsolatos biztonsági előírások meglétéért, betartatásáért - az épületek, építmények, zárt, -fedett, - félig fedett és nyitott raktárak, tároló területek, gyártó üzemek tűzvédelmi megfelelősségéért. - A gépek, berendezések műszaki, biztonságtechnikai megfelelőségéért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - A technológia szerinti biztonságos üzemeltetésért - Új technológia, gép, berendezés biztonságos beüzemeléséért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - A műszaki felülvizsgálatok jegyzőkönyvei alapján a feltárt hiányosságok ütemezett, vagy soron kívüli elhárításáért Ismernie kell: - a tevékenység technológiai, biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit - a gépek, berendezések, eszközök üzembe helyezésének, működtetésének jogszabályokban, rendeletekben, szabványban előírt biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit Sirok - Liszko völgyi telep 14

15 - Gondoskodik róla, hogy az épületet, a gépet, berendezést a használatbavételi (telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően használják. - új technológia, gép, berendezés üzembe helyezése előtt megindítja a tevékenységhez szükséges technológiai, műveleti leírások elkészítését, saját hatáskörben kiadja a próba üzemre vonatkozó utasítást, legfeljebb 180 napra.. - Intézkedik a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben foglalkoztatottak esetében a szükséges szakvizsga megszerzésére. - Az elvégzett villamos és villámvédelmi, a munkavédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatoknak a felülvizsgálati jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságait a minősítésüknek megfelelően soron kívül, illetve ütemezetten kijavíttatja - Minden jelentősebb átépítés, áttelepítés, beruházás megvalósítása előtt javasolt kikérnie munkavédelmi katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szakember véleményét, hogy a tervezet kielégíti- e az érvényben lévő rendeletek szerinti munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásokat - A területre vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági előírásokat - A hozzá tartozó területeken a tűzveszélyes tevékenységeket és az azokra vonatkozó szabályokat (gyártás technológia ) - A tevékenységhez használt gépek, berendezések műszaki- biztonságtechnikai előírásait - A gyártás technológia munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi előírásait - A tevékenység során felhasznált, kezelt, tárolt anyagok veszélyességét, a rájuk vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi biztonsági előírásokat - A szervezete által végzett veszélyes anyag kezelés, felhasználás, tárolás megsemmisítés szabályait - A tűzjelzésre, oltásra, mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait - A tűz jelzésére szolgáló technikai eszközök meglétét, működőképességét fenn tartja - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - A tűzvédelmi szakvizsgához vagy egyéb speciális képzéshez kötött munkakörök betöltésének szabályait Feladatai: - A területén történt változások esetén kezdeményezi a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi utasítások felülvizsgálatát, indokolt esetben az engedélyezési eljárás lefolytatását. - A munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatok által feltárt hiányosságokat hatáskörében megszünteti - Rendeltetésmódosítás, átépítés esetén a rendeltetés biztonsági előírásait megismeri, a szükséges dokumentációkat elkészíti, átdolgozza - Elvégezteti az időszakos biztonságtechnikai, munkavédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatokat - Felülvizsgálja, és ha szükséges, kiegészítteti a technológiai előírásokat - Részt vesz a területén folytatott tűzveszélyes tevékenység (állandó, ideiglenes alkalmi) engedélyezésében - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szemle során ráeső feladatokat határidőre megoldja, megvalósítja. Sirok - Liszko völgyi telep 15

16 - Az új felvételes dolgozókat a biztonsági vezetőhöz irányítja előzetes katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatásra, vagy saját maga alapoktatást tart, annak megtörténtéig munkakörében nem foglalkoztathatja Jogai: - Részt venni a SEVESO és Tűzvédelmi Bizottság munkájában - Javaslatot tenni a területét érintő biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi kérdésekben - Véleményezni, véleményeztetni területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését - Hatósági, tűzvédelmi eljárásokban részt venni - Területén a biztonságot vétkesen megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni, illetve lefolytatni C. Kereskedelmi igazgató - Felelős a raktárakra, beszerzésre, a szállításra és az irodaházra vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért - Ismernie kell: - A hozzá tartozó területeken a veszélyes tevékenységeket - A raktárak rendjére, a tárolás szabályaira vonatkozó előírásokat - Az anyagok tárolására, kezelésére és szállítására vonatkozó szabályokat - A tárolási normákat, - Az együvé rakás tilalmát - A tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályokat - A dolgozók tűzvédelmi oktatásának, továbbképzésének szabályait - A tűzvédelmi szakvizsgához vagy egyéb speciális képzéshez kötött munkakörök betöltésének szabályait - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi eszközök készenlétben tartásának és használatának szabályait - A tűzjelzés, az oltás és mentés szabályait, az alá beosztott dolgozók ezen irányú feladatait. Feladatai: - A területén történt változások esetén kezdeményezi a munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági szabályok felülvizsgálatát. - Új raktár, új tárolási terület kialakítása esetén kezdeményezi az engedélyezési eljárás lefolytatását - Betartja és betartatja az anyagok tárolására, kezelésére és szállítására vonatkozó előírásokat - Rendeltetés módosítás, átépítés esetén kezdeményezi a szakhatósági eljárást Sirok - Liszko völgyi telep 16

17 - A területét érintő biztonságtechnikai, munkavédelmi és katasztrófavédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedni - Évente katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatást tart, arról nyilvántartást vezet - Részt vesz a területén folytatott tűzveszélyes tevékenység (állandó, ideiglenes alkalmi) engedélyezésében - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szemle során a ráeső feladatokat határidőre megoldja, megvalósítja. - A tűzjelzésre, oltásra, mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait ismeri és oktatja - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - Az új felvételes dolgozókat a biztonsági vezetőhöz irányítja előzetes katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatásra, vagy saját maga alap oktatást tart, annak megtörténtéig munkakörében nem foglalkoztathatja Jogai: - Részt venni a SEVESO és Tűzvédelmi Bizottság munkájában - Javaslatot tenni a területét érintő biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi kérdésekben - Véleményezni, véleményeztetni a területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését - Hatósági katasztrófavédelmi, tűzvédelmi eljárásokban részt venni - Területén a biztonságot vétkesen megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni, illetve lefolytatni D. Szerszám üzemvezető - Felelős: a szerszámgyártásra, az edzőüzemre és a krómozóra vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szabályok megtartásáért, megtartatásáért - Ismernie kell: - a területére vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági előírásokat - A hozzá tartozó területeken a tűzveszélyes tevékenységeket és az azokra vonatkozó szabályokat - A gyárártás technológiák biztonsági, munkavédelmi és katasztrófavédelmi, tűzvédelmi előírásait - A tevékenységhez használt gépek, berendezések biztonsági előírásait - A tevékenységhez használt anyagok, vegyszerek veszélyességi jellemzőit - Az anyagok tárolására, kezelésére és mozgatására vonatkozó biztonsági, munkavédelmi és Katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szabályokat - A tűzjelzésre, tűzoltásra és mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait - A Katasztrófavédelmi és tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - Ismernie kell a tűzoltó eszközök és felszerelések készenlétben tartásának és használatának szabályait Feladatai: Sirok - Liszko völgyi telep 17

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében Változás történt a tűzveszélyességi osztályok meghatározásánál. Már nem A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályú helyiségeket és szabadtereket találunk,

Részletesebben

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK 10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi célokat szolgáló,

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

TŰZJELZŐ RENDSZEREK KARBANTARTÁSA

TŰZJELZŐ RENDSZEREK KARBANTARTÁSA Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása konferencia Békéscsaba 2007 november 8-98 FŐVÁROSI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG TŰZJELZŐ RENDSZEREK KARBANTARTÁSA 1. rész Szabályozási háttér Csepregi Csaba régióvezető

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest

I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia. 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 1 I. Ventor Minimax beépített oltóberendezés konferencia 2014. június 04. Ramada Resort Aquaworld Budapest 2 Előadás-vázlat Pár mondat a mérnöki etikáról, a tűzvédelmi tervezésről és annak szabályozásáról,

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén;

C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; terepszint alatt két szintnél több pinceszinttel rendelkező építmény esetén; C tűzveszélyességi osztályba tartozó épületek esetén; A - B tűzveszélyességi osztályú helyiségeket tartalmazó épületek esetén; 500 m 2 - szintenkénti összesített - alapterület feletti D - E tűzveszélyességi

Részletesebben

Tiszolczi Balázs Gergely

Tiszolczi Balázs Gergely Tiszolczi Balázs Gergely Tűzvédelmi követelmények érvényesítése kórházak rekonstrukciójánál I. A hazai kórházaink műszaki állapota hagy némi kívánnivalót maga után. Az intézményeken végzett átalakításokkal,

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy

A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya. Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy A tűzvédelmi osztályba sorolás és a kockázati osztályok viszonya Decsi György Egerszegi Zsuzsanna tű. őrnagy Futura - 'a jövendő' Jövő OTSZ 5.0 Jelen 28/2011 (IX.6.) OTSZ Funkció (tűzveszélyesség, tűzterhelés)

Részletesebben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben

Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus. Tanácsadó, majd szakértő: mérnöki és matematikai módszerek alkalmazása a környezetvédelemben SEVESO szabályozás Kit, mit, hogy és miért érint? SEVESO és ATEX: az irányelvek kockázat alapú megközelítése Bemutatkozás Eötvös Lóránd Tudományegyetem alkalmazott matematikus Szakirány: alkalmazott statisztika,

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

A felelős személy (üzemeltető) feladatai.

A felelős személy (üzemeltető) feladatai. 9027 Győr Toldi u. 8/a tel: 20/9857-890 e-mail: stinner.laszlo@gmail.com www.riaszto-kamera-tuzjelzo.hu Beépített automatikus tűzjelző rendszerek felülvizsgálata és karbantartása. A felelős személy (üzemeltető)

Részletesebben

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról

11/2004. (II. 13.) GKM rendelet. a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról 11/2004. (II. 13.) GKM rendelet a gáz csatlakozó vezetékekre és fogyasztói berendezésekre vonatkozó műszaki-biztonsági előírásokról A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény 56. (2) bekezdés g)

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT

KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT KÖRNYEZETVÉDELMI SZABÁLYZAT A FELIKON Kft. 1165 Budapest, Margit u. 114. sz. alatti telephelyén működő minden bérlő köteles tevékenységét az érvényben lévő környezetvédelmi törvényekben és rendeletekben

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság

BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság BM Országos Katasztrófavédemi Főigazgatóság E/2014/0131 Kozma Sándor tü. alezredes Úr! főosztályvezető Tisztelt Főosztályvezető Úr! A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete köszönettel vette

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv

Partner-KOM Bt. Tűzriadó Terv Partner-KOM Bt Tűzriadó Terv Tartalomjegyzék Tűz esetén értesítendő személyek... 3 I. Fejezet A tűz jelzésével, bejelentésével és oltásával kapcsolatos feladatok... 4 1. Alapvető intézkedések... 4 2. A

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére

KECSKEMÉTI FŐISKOLA. Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére KECSKEMÉTI FŐISKOLA Munka és Tűzvédelmi oktatás Hallgatók Részére A MUNKAVÉDELEM MINDENKI FELADATA! A munkavédelem feladata a tanuló, dolgozó embert megvédeni veszélyektől és ártalmaktól! MUNKAVÉDELEM

Részletesebben

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV

TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV TŰZRIADÓ ÉS BOMBARIADÓ TERV A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola Debrecen, Vénkert u. 2. szám alatti létesítményére Érvényes 2013. december 01-től Aktualizálás: minden tanév

Részletesebben

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1

Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatója a tűzvédelmi szakvizsga törzsanyagáról 1 A tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások

OTSZ 5.0 használati előírások OTSZ 5.0 használati előírások Visegrád, 2015. február 27. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX.

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben

Vészhelyzeti utasítás

Vészhelyzeti utasítás Vészhelyzeti utasítás V.1. sz. verzió A kiadás dátuma: 2012. július 4. (Érvényes visszavonásig) JÓVÁHAGYTA: Kari KIR munkacsoport A dokumentum a TÁMOP-411/A-10/1/KONV-2010-0009 projekt támogatásával készült.

Részletesebben

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén

Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Aktuális és jövőbeni jogszabályi változások a bejelentés köteles tűzvédelmi szolgáltatások terén Barta-Vámos László tű. százados 2013.06.05-06. Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Az OTSZ 5.0 újdonságai

Az OTSZ 5.0 újdonságai Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az OTSZ 5.0 újdonságai TSZVSZ Országos Tűzvédelmi Konferencia 2013. november 21. Érces Ferenc tű.

Részletesebben

OTSZ 5.0 konferencia

OTSZ 5.0 konferencia OTSZ 5.0 konferencia Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás, biztonsági jelzések és menekülési útirányt jelző rendszer. Biztonsági világítás,

Részletesebben

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő

OTSZ 5.0 használati előírások. előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő OTSZ 5.0 használati előírások előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak számítanak a XVIII. fejezet HASZNÁLATI SZABÁLYOK XIX. fejezet ÉGHETŐ FOLYADÉKOK ÉS

Részletesebben

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal!

Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos legyen a I. A program általános tartalma fejezet 11. pontjában írtakkal! II. ADATLAP - Programmodul részletes bemutatása /1. Valamennyi programmodulra külön-külön kitöltendő 1. A programmodul azonosító adatai Ügyeljen arra, hogy a programmodul sorszáma és megnevezése azonos

Részletesebben

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret

MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV. A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret MÉRÉSI JEGYZŐKÖNYV A mérés megnevezése: A laboratórium rendje, munkavédelmi és tűzvédelmi oktatás, villamos biztonságtechnika, szabványismeret A mérés helye: Irinyi János Szakközépiskola és Kollégium 156-os

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Tiszolczi Balázs Gergely

Tiszolczi Balázs Gergely Tiszolczi Balázs Gergely Tűzvédelmi követelmények érvényesítése kórházak rekonstrukciójánál II. A hazai kórházakban végzett átalakításokkal, rekonstrukciókkal foglalkozik szerzőnk. Az első rész után az

Részletesebben

A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY. 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak

A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY. 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal kapcsolatos fogalmak 11. RÉSZ A TŰZVÉDELMI MEGFELELŐSÉGI TANÚSÍTVÁNY Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József 11.1. A tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal

Részletesebben

Pázmány Péter Katolikus Egyetem

Pázmány Péter Katolikus Egyetem Munkavédelmi oktatási tematika Összeállította: Lantos 72 Kft. Lantos György 2145 Szilasliget, Lázár Vilmos u. 27. Pázmány Péter Katolikus Egyetem munkavállalói részére A munkavédelem A munkavédelem a szervezett

Részletesebben

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet

Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos TűzoltT zoltósági FőfelF felügyelőség Tűzvédelmi FőosztF osztály Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat tervezet 2014. november 7. Érces Ferenc tű. ezredes főosztályvezető

Részletesebben

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata

Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Zipernowsky Károly Műszaki Szakközépiskola Informatikai Védelmi Szabályzata Pécs 2005 1. Tartalomjegyzék 1. TARTALOMJEGYZÉK... 2 2. BEVEZETÉS... 3 2.1. AZ Informatikai Védelmi Szabályzat célja... 3 2.2.

Részletesebben

Információtartalom vázlata:

Információtartalom vázlata: 11-6, Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 1. Baleset történt a munkahelyén. A baleset kivizsgálása során vegye számba a munkahely tárgyi feltételeinek megfelelőségét

Részletesebben

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Eötvös Loránd Tudományegyetem TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT 2003 2 A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a Tűzoltóságról szóló 1996.évi XXXI. Törvény, valamint a 30/1996 (XII.6.) BM rendeletben megfogalmazottak

Részletesebben

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus

54 862 01 0000 00 00 Munkavédelmi technikus Munkavédelmi technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA A TELEPÜLÉS ELLÁTÓ ÉS SZOLGÁLTATÓ SZERVEZET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA I. Bevezető rész 1.) A Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet szervezeti felépítését,

Részletesebben

Új OTSZ korszerű tűzvédelmi szabályozás

Új OTSZ korszerű tűzvédelmi szabályozás Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium Új OTSZ korszerű tűzvédelmi szabályozás Nagy Katalin elnök Tűzvédelmi Mérnökök Közhasznú Egyesülete Biztonságtechnika 2015. Továbbképző szeminárium 2015.

Részletesebben

1143 Bp, Gizella út 42-44. ÉRTÉKET ÉPÍTÜNK Tel/Fax: (+36) 1 220-4668 E-mail: brixengin@gmail.com Web: www.brixengin.hu

1143 Bp, Gizella út 42-44. ÉRTÉKET ÉPÍTÜNK Tel/Fax: (+36) 1 220-4668 E-mail: brixengin@gmail.com Web: www.brixengin.hu 1. A tűzmegelőzés, beavatkozás jelentősége a napi használatban A tűzmegelőzés nem csak jogi tekintetben fontos kötelezettség, hanem az ingatlan biztonságos üzemeltetése, a gyártási folyamat üzembiztonságának

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS ENERGIAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: I. 0673-06/1 Tűz, munka- és balesetvédelmi valamint környezetvédelmi előírások alkalmazása

Részletesebben

Változások műszaki követelményekben

Változások műszaki követelményekben Változások műszaki követelményekben (2008. március) Szabados László tű. szds. 1 9/2008. (II.22.) ÖTM r. OTSZ 1. rész TŰZOLTÓ TECHNIKAI ESZKÖZÖK, FELSZERELÉSEK I. FEJEZET TŰZOLTÓ KÉSZÜLÉKEK KARBANTARTÁSA

Részletesebben

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET

KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET KÖSZÖNTÖM A RENDEZVÉNYEN MEGJELENTEKET Munkavédelem a mindennapokban Komárom-Esztergom megye munkavédelmi helyzetének alakulása 2014. december 1. KEMKH Munkavédelmi és Munkaügyi Szakigazgatási Szerve Szervezeti

Részletesebben

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM

A 10/2007 (II. 27.) 1/2006 (II. 17.) OM A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat

régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat régi OTSZ 9/2008 (II.22.) ÖTM rendelettel közzétett Országos T zvédelmi Szabályzat új OTSZ Az Országos T zvédelmi Szabályzatról szóló 28/2011 (IX. 6.) BM rendelet Törlésre kerültek: - m szaki biztonsági

Részletesebben

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság

magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság 26. szám 127. évfolyam 2012. november 23. ÉRTESÍTŐ magyar államvasutak zártkörűen működő részvénytársaság Utasítások TARTALOM Oldal Utasítások Oldal 55/2012. (XI. 23. MÁV Ért. 26.) EVIG számú elnök-vezérigazgatói

Részletesebben

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám

54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai. Magyar Közlöny 166. szám 54/2014. (XII.05.) BM rendelet Országos Tűzvédelmi Szabályzat használatra vonatkozó előírásai Magyar Közlöny 166. szám előadó: Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő az építmények tűzvédelmi használati előírásainak

Részletesebben

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM

A (32/2011. (VIII.25.) NGM 15/2008. (VIII. 13.) SZMM Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére

Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére PTE Munkavédelmi Szabályzat 13. számú melléklete Mentési terv a veszélyes anyagokkal kapcsolatos balesetek, üzemzavarok és veszélyhelyzetek kezelésére A Pécsi Tudományegyetemen (továbbiakban: Egyetem)

Részletesebben

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni

Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Munkahelyekre vonatkozóan mentési tervet kell készíteni Vállalkozás mentési terve, címe: Tel.: Rendőrség 107 Baleset, tűzeset helyszínén a létesítmény vezető: Tűzoltóság 105 Mentők 104 Munka- és tűzbiztonsági

Részletesebben

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com

MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. EHS üzletág. www.mtb-tech.com MTB-TECH MUNKA-, TŰZ-, KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKIRODA KFT. www.mtb-tech.com E Environmental H Health S Safety 2/12 A KEZDETEK Alapvető célunk, hogy Megrendelőink tevékenységeibe a lehető

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén?

TŰZVÉDELEM. Kérdések és érthető válaszok. Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? TŰZVÉDELEM Kérdések és érthető válaszok Hogyan járjunk túl a hatóság eszén? FIGYELMEZTETÉS Az itt olvasható anyagok célja nem a jogszabályok megkerülése, hanem a jogszabályok által nyújtott lehetséges

Részletesebben

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása

LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE. A közlekedők kialakítása LAKÓÉPÜLETEK KÖZLEKEDŐIVEL KAPCSOLATOS ELŐÍRÁSOK ÉRTELMEZÉSE A közlekedők kialakítása Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban:

Részletesebben

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT

INFORMATIKAI SZABÁLYZAT INFORMATIKAI SZABÁLYZAT HATÁLYOS: 2011. MÁRCIUS 30.-TÓL 1 INFORMATIKAI SZABÁLYZAT Készült a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény és a szerzői

Részletesebben

Munkavédelmi Szabályzat

Munkavédelmi Szabályzat ... (társaság neve)... (adószám) Munkavédelmi Szabályzat Érvényes:... -tól Érvénybe helyezte:... Tartalomjegyzék 1. Munkavédelmi szabályzat célja...3 2. Társaság bemutatása...4 3. Munkavédelmi szabályzat

Részletesebben

Használati szabályok. XVIII. Fejezet

Használati szabályok. XVIII. Fejezet Használati szabályok XVIII. Fejezet Használati szabályok címsorai A használatra vonatkozó általános tűzvédelmi szabályok Speciális építmények használati szabályai Tűzveszélyes tevékenység Dohányzás Szállítás

Részletesebben

Belső ellenőrzési terve

Belső ellenőrzési terve Belső ellenőrzési terve A vezetői feladatokat ellátók, továbbá a pedagógus és más munkakörben foglalkoztatottak ellenőrzése, értékelése az éves munkatervben ütemezett módon történik. Az intézmény egy tanévre

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA...15 1. BEVEZETÉS... 17 2. A KATASZTRÓFA FOGALMA...27 3. A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSA...

TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA...15 1. BEVEZETÉS... 17 2. A KATASZTRÓFA FOGALMA...27 3. A KATASZTRÓFÁK CSOPORTOSÍTÁSA... book.book Page 3 Tuesday, April 17, 2012 4:52 PM Katasztrófaigazgatás és tûzvédelem 3 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...3 A SZERKESZTÕ ELÕSZAVA...15 1. BEVEZETÉS... 17 2. A KATASZTRÓFA FOGALMA...27 3.

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF.

Katasztrófavédelmi Kirendeltség Megyei (Fővárosi) Katasztrófavédelmi Igazgatóság Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság BM OKF. Első fokon eljáró tűzvédelmi szakok 3. (1) A Kormány első fokú tűzvédelmi szakként ha kormányrendelet másként nem rendelkezik a katasztrófavédelmi kirendeltséget jelöli ki. 1. A tűzvédelmi szak közreműködésének

Részletesebben

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló

Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló Beépített tűzjelző berendezés üzemeltetési és karbantartási napló 9/2008 (II.22.) ÖTM. Rendelet OTSZ. Szerint Létesítmény neve:............ Megnyitás ideje:... Zárás ideje:... BEFOGADÓ LÉTESÍTMÉNY (NEVE,

Részletesebben

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet

Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet ELSZÁMOLÓH Z Pécs Városi Költségvetési Központi Elszámoló Szervezet HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA Hatályos: 2014. június 1. HELYISÉGEK ÉS BERENDEZÉSEK HASZNÁLATÁNAK SZABÁLYZATA A

Részletesebben

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe

ALAGÚT TECHNIKUS munkakörbe A, Szekszárd-Bóly-Pécs üzemeltetésére alakult külföldi tulajdonú ALAGÚT TECHNIKUS Az üzemmérnökségen és az autópályán található alagutakban telepített biztonságtechnikai és forgalomszabályozási rendszer,

Részletesebben

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató

Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Telephely vizsgálati és értékelési program Közmeghallgatás - tájékoztató Eck József projektmenedzsment igazgató MVM Paks II. Zrt. Paks, 2014. május 5. Tartalom Törvényi háttér Telephely bemutatása Telephely

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA 33/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem S z e n á t u s á n a k 33/2006. (IV. 27.) számú h a t á r o z a t a az Egyetem Tűzvédelmi Szabályzatának

Részletesebben

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N.

S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. S T A B I L A N A Z É L V O N A L B A N. Tűzvédelem egy építőipari fővállalkozó szemszögéből Összeállította: Reiger László vállalkozási főmérnök VER-BAU KFT. Kecskemét S T A B I L A N A Z É L V O N A L

Részletesebben

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE

TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE TÖVISHÁT LAKÓPARK TÁRSASHÁZ TŰZVÉDELMI HÁZIRENDJE BUDAPEST XVIII., CSÁTH GÉZA UTCA 1-3, VISNYOVSZKY LAJOS UTCA 2-4 A tűzvédelmi házirendben foglaltakat a lakástulajdonosok, a lakások és egyéb rendeltetésű

Részletesebben

Az önkormányzati miniszter. rendelete

Az önkormányzati miniszter. rendelete Az önkormányzati miniszter /2009. ( ) ÖM rendelete a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányítása alá tartozó szervek irányítási és működési rendjéről, valamint katasztrófavédelmi feladatairól

Részletesebben

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő

ívhegesztő 31 521 11 0100 31 02 Egyéb eljárás szerinti Hegesztő 31 521 11 0100 31 03 Fogyóelektródás védőgázas Hegesztő 01-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok z Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/20.

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA:

A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: Mi a teendő súlyos ipari baleset esetén? SIROK KÖZSÉG LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA A KIADVÁNY AZ ÖN TÁJÉKOZTATÁSÁT SZOLGÁLJA: - a környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemről, - a veszélyes

Részletesebben