RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS"

Átírás

1 RUAG Ammotec Magyarországi ZRt BIZTONSÁGI JELENTÉS Készítette a RUAG Ammotec Magyarországi ZRt megbízásából. az AGEL-CBI KFT. BUDAPEST JÚNIUS 30. VERZIÓ 3.0

2 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK ) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA ) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK ) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET ) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ) A robbanó anyagokat tároló helyek ) Egyéb nem robbanásveszélyes anyagokat tároló létesítmények ) 12/A szabad tároló terület ) 13/A szabad tároló ) 27-es épület ) 18-as tároló ) 28- as épületi tűzveszélyes folyadék tároló AZ ÉPÜLET LEÍRÁSA ) 28/A fedett tároló ) 12/a veszélyes hulladéktároló R II-es gépraktár ) 6/B raktár ) 55 sz. krómozó ) 13-as prés üzem ) A 34 ROTOR lőszer alkatrészgyártó üzem ) ÜZEMVEZETÉS ) A VÁLTOZÁSOK KEZELÉSE ) VÉDELMI TERVEZÉS ) BELSŐ AUDIT ÉS VEZETŐSÉGI ÁTVIZSGÁLÁS ) A VESZÉLYES IPARI KÖRNYEZET BEMUTATÁSA ) AZ IPARI KÖRNYEZET ) A VESZÉLYES ÜZEM ÉRINTETT KÖRNYEZETÉNEK TERÜLETRENDEZÉSI ELEMEI A) A lakott terület jellemzése B) A lakosság által leginkább látogatott létesítmények C) Különleges értékek, nevezetességek D) Érintett közművek E) Az ipari üzem környezetében működő szervezetek E) Az ipari üzem környezetében működő szervezetek ) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELEMBE VETT TÉNYEZŐK ) A TÁRSADALMI KOCKÁZAT SZÁMÍTÁSA SORÁN FIGYELMEN KÍVÜL HAGYOTT GAZDÁLKODÓ SZERVEZETEK ) MÁS ÜZEMELTETŐK VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGE ) A TERMÉSZETI KÖRNYEZETRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFORMÁCIÓK A) Meteorológiai jellemzők B) Geológiai és hidrológiai jellemzők ) A TERMÉSZETI KÖRNYEZET VESZÉLYEZTETETTSÉGE ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM BEMUTATÁSA ) A VESZÉLYES IPARI ÜZEMEKRE VONATKOZÓ INFORMÁCIÓK A) A veszélyes üzem rendeltetése B) Főbb tevékenységek bemutatása C) A dolgozók létszáma, a munkaidő D) Általános megállapítások ) HELYSZÍNRAJZ ) A VESZÉLYES ANYAGOK Sirok - Liszko völgyi telep 2

3 3.4) A VESZÉLYES IPARI ÜZEM AZONOSÍTÁSA ) A VESZÉLYES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ LEGFONTOSABB INFOMÁCIÓK A) A technológiai folyamatok C) A technológiai védelmi és jelző rendszereinek leírása D) A normál üzemeltetéstől eltérő műveletek E) A veszélyes anyagok időszakos tárolása F) Kármentő területe, térfogata G) A tárolással kapcsolatos műveletek H) Egyéb kiegészítő információk ) A VESZÉLYES ANYAGOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BEMUTATÁSA A TELEPHELYEN BELÜL ) VESZÉLYTELENÍTŐ ÉS MENTESÍTŐ ANYAGOK BEMUTATÁSA ) INFRASTRUKTÚRA A) Külső elektromos és más energiaforrások B) Külső vízellátás C) Folyékony és szilárd anyagokkal történő ellátás D) Belső energiatermelés E) Belső elektromos hálózat F) Tartalék elektromos áramellátás G) Tűzoltóvíz hálózat H) A melegvíz és más folyadék hálózatok I.) A híradó rendszerek J) Sűrített levegő ellátó rendszerek K) Munkavédelem L) Foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás M) Vezetési pontok és a kimenekítéshez kapcsolódó létesítménye N) Elsősegélynyújtó és mentő szervezetek O) A biztonsági szolgálat P) Környezetvédelmi szolgálat Q) Az üzemi műszaki biztonsági szolgálat R) A katasztrófavédelmi szervezet S) Javító és karbantartó tevékenység T)A laboratóriumi hálózat U) A szennyvíz hálózatok V) Az üzemi monitoring hálózatok W) A tűzjelző és robbanási töménységet érzékelő rendszerek X) A beléptető rendszer és az idegen behatolás elleni védelem ) A LEGSÚLYOSABB BALESETI LEHETŐSÉGEK BEMUTATÁSA ) A VESZÉLYEZTETÉS ÉRTÉKELÉSE A SÚLYOS BALESET LEHETŐSÉGÉNEK AZONOSÍTÁSA A forgatókönyvek kiválasztása Következmény analizis Robbanószerek robbanása ) Forgatókönyv-1: Raktártűz, hősugárzás, 28 és 13 raktár ) A dominóhatások lehetőségének bemutatása ) A LEHETSÉGES CSÚCSESEMÉNYEK FREKVENCIÁINAK MEGHATÁROZÁSA KOCKÁZATOK MEGHATÁROZÁSA ) egyéni kockázat ) Összesített egyéni kockázat Társadalmi kockázat Besorolási övezetek meghatározása ) ESZKÖZ RENDSZER ) A VESZÉLYHELYZETI VEZETÉSI LÉTESÍTMÉNYEK ) A VEZETŐÁLLOMÁNY VESZÉLYHELYZETI ÉRTESÍTÉSÉNEK ESZKÖZRENDSZERE FELFEGYVERKEZVE ELKÖVETETT TÁMADÁS ESETÉN FEGYVERES TÁMADÁS ESETÉN BOMBARIADÓ ESETÉN TEENDŐ INTÉZKEDÉSEK Sirok - Liszko völgyi telep 3

4 7.3) AZ ÜZEMI DOLGOZÓK VESZÉLYHELYZETI RIASZTÁSÁNAK ESZKÖZRENDSZERE ) A VÉSZHELYZETI RIASZTÁS ESZKÖZEI ÉS RENDSZEREI ) TÁVÉRZÉKELŐ RENDSZER ) A HELYZET ÉRTÉKELÉSÉT ÉS A DÖNTÉSEK ELŐKÉSZÍTÉSÉT SEGÍTŐ INFORMATIKAI RENDSZEREK ) A RIASZTÁST, VÉDEKEZÉST ÉS A KÖVETKEZMÉNYEK CSÖKKENTÉSÉT VÉGZŐ VÉGREHAJTÓ SZERVEZETEK ESZKÖZEI ) A VÉDEKEZÉSBE BEVONHATÓ BELSŐ ÉS KÜLSŐ ERŐK, ESZKÖZÖK A BIZTONSÁGI IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA ) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK ) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET ) A VESZÉLYES ANYAGOKKAL KAPCSOLATOS SÚLYOS BALESETI VESZÉLYEK AZONOSÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE ÁBRAJEGYZÉK 1 ÁBRA: RUAG ZRT TELEPHELY HELYSZÍNRAJZA ÁBRA: A RUAGI TELEPHELY ÉS KÖRNYEZETE (FORRÁS. GOOGLE) ÁBRA: SIROK LISZKÓ RUAG TELEP MEGKÖZELÍTHETŐSÉGE ÁBRA: A RUAG ZRT TELEPHELYE KÖZELÉBEN TALÁLHATÓ CÉGEK ELHELYEZKEDÉSE (FORRÁS: GOOGLE) ÁBRA: A RUAG TELEP HELYSZÍNRAJZA A CÉG IDEGEN VÁLLALATOKKAL ÁBRA: TŰZCSAPOK HELYE ÁBRA: VESZÉLY AZONOSÍTÁS FOLYAMATA ÁBRA: AZ EFFEKTÍV CÉLTERÜLET ÁBRA: A RAKTÁR TÜZEK OKAI ÁBRA: ÖSSZESÍTETT EGYÉNI KOCKÁZATI GÖRBÉI A KÖRNYEZET TÉRKÉPÉN MELLÉKLETEK 1. Melléklet: Alkalmazott módszerek és technikák 2. Melléklet: Belső Védelmi Terv 3. Melléklet: Biztonsági adatlapok 4. Melléklet: Szabályzatok, utasítások, rajzok Sirok - Liszko völgyi telep 4

5 1) AZ IRÁNYÍTÁSI RENDSZER BEMUTATÁSA 1.1) A SÚLYOS BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS CÉLKITŰZÉSEK A vállalat fő profilja a különböző kaliberű katonai és polgári lőszerek és lőszer alkatrészek gyártása, raktározása, szállítása, forgalmazása, valamint szerszámgyártás és hidegalakítás. E tevékenység során robbanóanyagnak minősülő lőport, robbanóanyagot tartalmazó terméket, csappantyút használunk, melyből új robbanóanyagot tartalmazó termék a lőszer, a csappantyúzott hüvely jön létre, melyek a vállalat fő termék profilját képezik. A vállalat biztonsági koncepciója Vegyes profilú vállaltként tisztában vagyunk a felelősséggel, hogy a tevékenység során alkalmazott, felhasznált anyagok önmagukban, egymásra hatásukban veszély forrást jelentenek. a lehetséges veszélyek kizárása, csökkentése érdekében. - a nagy tömegű veszélyes anyagtárolásokat a veszély mértékének megfelelően úgy oldjuk meg, hogy egy bekövetkező esemény esetén az lehetőleg ne veszélyeztesse az emberi életet, egészséget, az ipari infrastruktúrát - a felhasználás során arra törekszünk, hogy a lehetséges legkisebb mértékre csökkentsük a veszélyes anyagok jelenlétét, hogy egy bekövetkezhető esemény esetén a hatása lehetőleg egy helyiségre vagy egy létesítményre korlátozódjon - folyamatosan fejlesszük dolgozóink tudását az alkalmazott anyagok és technológia vonatkozásában - minden dolgozónkat rendszeresen oktatjuk a tevékenységben rejlő veszélyforrásokra és azok kezelésére - fejlesztés során a korszerű, nagyobb biztonságot eredményező megoldásokat alkalmazzuk - elkötelezettek vagyunk, hogy a tevékenységünket események nélkül, hosszútávon tudjuk végezni A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. tűzvédelme az 1996 évi XXXI.- törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 28/2011.(IX.6.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSz), valamint egyéb jogszabályok, szabályzatok, nemzeti szabványok előírásai alapján készült el. Sirok - Liszko völgyi telep 5

6 1.2) SZERVEZET ÉS SZEMÉLYZET A RUAG Ammotec Magyarországi ZRt szervezetének minden szintjén nevesített formában megjelennek a súlyos balesetek megelőzésébe és az ellenük való védekezés irányításába és végrehajtásába bevont személyek. Ezen személyek részére meghatározásra került a feladat- és hatáskörük betöltéséhez szükséges követelmény rendszer, és a Társaság lehetővé teszi az ilyen irányú felkészülésüket. A TÁRSASÁG SZERVEZETI FELÉPITÉSE ÉS A SZERVEZETEK FELADATAI VEZÉRIGAZGATÓ SZERVEZETI ÁBRA Vezérigazgató Titkárságvezető Gazdasági vezérigazgató h. Kereskedelmi igazgató Minőségirányítási és beruházási igazgató Termelési igazgató - Könyvelés, - Piackutatás - Termék és gyártás - Karbantartás controlling - Engedélyeztetés ellenőrzés - Gépfelújítás - Pénzforgalom - Bel- és - Minősítés - Gyártmányfejlesztés lebonyolítása külkereskedelem - Termékátvétel - Technológia és Biztonsági vezető - Munkerő- - Vámügyintézés - Mérőeszköz gépfejlesztés - Őrzés, védelem és bérgazdálkodás - Anyagbeszerzés felügyelet - Szerszámgazdálkodás - Tűzvédelem - TB ügyintézés - Raktárgazdálkodás - Környezetvédelem - Technológiai felügyelet - Szállítmánykíséret - Információs és - Szállítás szervezés - Munkavédelem - Lőszer alkatrész ügyviteli rendszer - Beruházás gyártás - Reklamációk - Lőszer szerelés Tervezés - Minőségügyi rendszer - Csomagolás - Szerszámgyártás - Termelés programozás Sirok - Liszko völgyi telep 6

7 FELSŐ VEZETÉS IRÁNYÍTÁS VÉGREHAJTÁS TEVÉKENYSÉG Vezérigazgató Titkárság vezető Tervezés Termelés programozás Főkönyvelő Pénzügyi és Számviteli csoport Könyvelés Controlling Pénzforgalom lebonyolítás KÖZPONT Gazdasági igazgató vezérig. helyettes Humánpolitikai csoportvezető Humánpolitika Informatika, SAP Munkaerő és bérgazdálkodás Társadalombiztosítási ügyintézés IT infrastruktúra működtetése SAP rendszer felügyelet Kereskedelmi igazgató Kereskedelmi csoport Raktározás, szállítás Piackutatás, Engedélyeztetés Bel- és külkereskedelem Vámügyintézés Anyagbeszerzés Raktárgazdálkodás Biztonsági vezető Biztonsági őr pk. Biztonsági őrség Őrzés-védelem Szállításkíséret Tűzvédelem TERMELÉS SZERSZÁMÜZEM LŐSZERGYÁRTÁS MŰSZAKI Termelési igazgató Töltő-szerelő üzem Alkatrész üzem vezető Szerszámüzem vezető Műszaki csop.vez Szer. üz. művezető, csoportvezetők Alkatrészüzem művezetők Szerszámüzem művezető Üzemfenntartási csoportvezető Műszaki technológusok Szerszámgazdálkodó Töltő-szerelő üzem Alkatrészüzem Diszpécser Szerszámüzem Szerszámüzemi adminisztrátor Szerszámüzem technológusok Üzemfenntartási csoport Gyártmányfejlesztés Technológiai és Gépfejl. Szerszámgazdálkodás Lőszerszerelés Alkatrészgyártás Alapanyagok, segédanyagok és hulladék kezelése Szerszámgyártás Adminisztrációs feladatok elvégézése Gyártmány és technológia fejlesztése Karbantartás Energiagazdálkodás Metrológus Mérőeszköz felügyelet MINŐSÉGIRÁNYÍTÁS, BERUHÁZÁS Minőségirányítási és beruházási ig. Ballisztikai állomásvezető Vegyi és mech.-i laborvezető Szerszámüzem min. ell. csop. vez. Lőszer üzemek min. ell. csop. vez. Szerszámüzem minőségellenőrzés Lőszer üzemek minőségellenőrzés Ballisztikai min.ellenőrzés Vegyi és mech-i laboratórium Adminisztrátor Minőségirányítási asszisztens Munkavédelmi megbízott Gyártás felügyelet Technológia felügyelet Minősítés Termékátvétel Termék és gyártás ellenőrzés Adminisztrációs feladatok elvégézése Belső audit Min.ir. rendszer felügyelet Munkavédelem Környezetvédelmi megbízott Környezetvédelem Sirok - Liszko völgyi telep 7

8 GAZDASÁGI VEZÉRIGAZGATÓ-HELYETTES SZERVEZETI ÁBRA Gazdasági vezérigazgató h. Főkönyvelő Humánpolitika Informatika - Könyvelés, controlling - Bérgazdálkodás - Információs és ügyviteli rendszer működtetése - Pénzforgalom lebonyolítás - Munkaerő gazdálkodás - SAP rendszer felügyelet - Társadalombiztosítási ügyintézés Sirok - Liszko völgyi telep 8

9 Minőségirányítási és beruházási IGAZGATÓ SZERVEZETI ÁBRA Metrológus Mérőeszköz felügyelet Szerszám üzemi gyártás ellenőrzés vezető Technológia felügyelet Lőszer üzemek gyártás ellenőrzés vezető Technológia felügyelet Ballisztikai állomás vezető Minősítés Termékátvétel Minőségirányítási és beruházási ig. Vegyi és mechanikai laboratórium vezető Termék és gyártás ellenőrzés Adminisztrátor Adminisztrációs feladatok elvégézése Minőségirányítási asszisztens Belső audit Min.ir. rendszer felügyelet Munkavédelmi megbízott Munkavédelem Környezetvédelmi megbízott Környezetvédelem Sirok - Liszko völgyi telep 9

10 TERMELÉSI IGAZGATÓ SZERVEZETI ÁBRA Termelési igazgató Szerszám üzem vezető Alkatrész üzem vezető Szerelő üzem vezető Műszaki csoport vezető - Szerszámgyártás - Lőszeralkatrész - Lőszer szerelés - Gyártmány fejlesztés gyártás - Gyártmányfejlesztés - Csomagolás - Technológia és gépfejlesztés - Karbantartás - Szerszámgazdálkodás - Gépfelújítás - Technológiai felügyelet - Norma karbantartás BIZTONSÁGI VEZETŐ SZERVEZETI ÁBRA Biztonsági vezető Biztonsági őrség vezető Tűzvédelem Őrzés-védelem Szállítmány kísérés A veszélyhelyzet megelőzésével kapcsolatos feladatok: Sirok - Liszko völgyi telep 10

11 A RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. (továbbiakban vállalat) tűzvédelmi szabályzata az 1996 évi XXXI.- törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról, valamint az ennek végrehajtásáról kiadott 28/2011.(IX.6.) BM rendelet, az Országos Tűzvédelmi Szabályzat (továbbiakban: OTSz), valamint egyéb jogszabályok, szabályzatok, nemzeti szabványok előírásai alapján készült el. A tűzvédelmi törvény 4 i/ bekezdése, valamint a 28/2011. (IX.6.) BM rendelet 1. - a robbanó és robbantóanyagot kiveszi a törvény és az OTSz hatálya alól. A robbanóanyagokra a 2/1987. (II. 21.) IPM rendelet és melléklete a Robbanóanyag ipari Biztonsági Szabályzat (továbbiakban: RBSZ.) vonatkozik. A 2/1987.(II.21.) IPM rendeletet a évi LXXXII. Törvény 6. (1) bekezdésében foglelt felhatalmazás alapján a Kormány a 383/2007.(XII.23.) kormány rendeletében 2009.január 01. ei határidővel hatályon kívül helyezte. A 13/2010.(III.4.) KHEM rendelet Az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzat megjelenése hézagpótló volt. A rendelet 1 (2) bekezdés: A rendelet hatálya nem terjed ki c.) A polgári felhasználású lőszer gyártására, tárolására, felhasználására és megsemmisítésére. A rendelet a katonai lőszerek vonatkozásában nem rendelkezik. Gyártás technológiai szempontból a polgári és a katonai lőszergyártás vállalatunknál azonos. A 2/1987.(II.21.) IPM rendeletet összehasonlítva a 13/2010.(III.4.) KHEM rendelettel megállapítható, hogy a 13/2010.(III.4.) KHEM rendeletbe be van építve a 2/1987.(II.21.) IPM rendelet, valamint a MSZ szabvány sorozat a Robbanóanyagipari létesítmények Létesítési Biztonsági követelményei. A robbanóanyagokra, a robbanóanyag ipari létesítményekre ezért a13/2010.(iii.4.)khem rendelet előírásait alkalmazzuk. A rendelet a nyílttéri robbantásokra vonatkozik. A lőszer gyártás biztonságának fenntartásához a hatályon kívül helyezett 2/1987.(II.21.)IPM rendelet melléklet és 4. - át továbbra is alkalmazzuk, a robbanóanyagok és robbanóanyaggal töltött termékek meghatározásához, ezen anyagok veszélyességének megállapításához. A Szabályzathoz tartozó mellékletek közül az 1.számú, - 2.számú, - 4.számú és 5.számú mellékleteket a tárolási normák, védőtávolságok, számítással történő meghatározásánál, a veszélytelenítésre vonatkozó előírások meghatározásánál továbbra is használjuk. A vállalat vegyes profilú vállalat, besorolásához a robbanóanyag ipari profilú üzemet, gyárrészleget vagy gyáregységet robbanóanyag ipari veszélyességi fokozatúként kell figyelembe venni. Ezen építmények robbanóanyagot nem tartalmazó veszélyességi övezeteit, helyiségeit, tűzszakaszait és az építményt az OTSz előírásai értelmében kell tűzveszélyességi osztályba sorolni. Az ÁRBSZ hatálya alá a következő létesítménnyek tartoznak: - 7- es lőszerszerelő üzem as ballisztikai állomás épület es lőszer és alapanyag raktár épület - 8/A lőporraktár épület es rázató épület - 8- as lőpor és csappantyú raktár épület Az ÁRBSz hatálya alá eső létesítményekre vonatkozó többlet követelményeket a szabályzat tartalmazza. Sirok - Liszko völgyi telep 11

12 A Szabályzat hatálya kiterjed a RUAG Ammotec Magyarországi Zrt. (továbbiakban: vállalat) területére, tevékenységére, létesítményeire, tűzszakaszaira, helyiségeire, szabadtereire, dolgozóira és minden személyre, aki a vállalat területén tartózkodik, ott valamilyen tevékenységet folytat. Vezető beosztású személyek SEVESO és Tűzvédelmi feladatai. Vezérigazgató - Egy személyben felelős a vállalat tűzvédelméért - Biztosítja a tűzvédelem pénzügyi, anyagi-technikai, feltételeit. - Gondoskodik a Katasztrófa és Tűzvédelmi törvény, a vonatkozó rendeletek, szabályzatok és a kötelezően alkalmazandó szabványok követelményeinek megtartásáról, és a tevékenységi körrel kapcsolatos veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről. - Biztosítja a hatósági ellenőrzés és a tűzoltóság helyszíni gyakorlataihoz szükséges feltételeket. - Kiadja a vállalat Belső Védelmi Tervét és Tűzvédelmi Szabályzatát, amelyben meghatározza: - a SEVESO és Tűzvédelmi szervezet felépítését, működésének elveit, feladatát - a vezetők feladatait, kötelezettségeit - a tűzvédelmi megbízott feladatait, kötelességét - a dolgozók feladatait, kötelezettségeiket - meghatározza a térségek, helyiségek, épületek, építmények és a vállalat tűzveszélyességi osztályba sorolását - meghatározza a létesítés, a használat szabályait, az új technológiák, anyagok bevezetésének és működésének szabályait - a tevékenységek tűzvédelmi normáit - az anyagok tárolásának, kezelésének normáit a felhasználás szabályait - a tűzveszélyes tevékenységek szabályait, a tűzvédelmi szakvizsgához kötött foglalkozási ágak vállalati szintű szabályait - a SEVESO és Tűzvédelmi eszközök készenlétben tartásának normáit, ellenőrzésének szabályait - a tűzjelzés, a tűzoltás és a mentés módját és gyakorlatát - a fegyelmi, anyagi felelősséget. - A tűzvédelem pénzügyi finanszírozásának feltételeit A. Minőségirányítási igazgató Felelős: a beruházások megvalósításáért, a minőségbiztosítási rendszer működtetéséért, a hozzá tartozó területek biztonságáért - a tűzvédelemhez szükséges műszaki-technikai feltételek biztosításáért - az épületek, építmények, zárt, -fedett, - félig fedett és nyitott raktárak, tároló területek, gyártó üzemek tűzvédelmi megfelelősségéért, az új beruházások tűzvédelmi megfelelőségének kivitelezéséért Sirok - Liszko völgyi telep 12

13 - Új gép, berendezés jogszabályokban, szabványokban meghatározott műszaki, biztonságtechnikai megfelelőségéért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - Új technológia, gép, berendezés biztonságos beüzemeléséért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - A műszaki felülvizsgálatok jegyzőkönyvei alapján a feltárt hiányosságok ütemezett, vagy soron kívüli elhárításáért - a minőségirányítási rendszer működtetéséért Ismernie kell: - a tevékenység technológiai, biztonsági, SEVESO és Tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit - a gépek, berendezések, eszközök üzembe helyezésének, működtetésének jogszabályokban, rendeletekben, szabványban előírt biztonsági, tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit - új technológia, gép, berendezés üzembe helyezése előtt megindítja a használatba vételi engedélyezési eljárást, illetve saját hatáskörben kiadja a próba üzemre vonatkozó utasítását, legfeljebb 180 napra.. - A villamos és villámvédelmi, a munkavédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatokat megrendeli, időben elvégezteti, - Minden jelentősebb beruházás megvalósítása előtt javasolt kikérnie munkavédelmi katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szakember véleményét, hogy a tervezet kielégíti- e az érvényben lévő rendeletek szerinti munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásokat - A területre vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági előírásokat - A hozzá tartozó területeken a tűzveszélyes tevékenységeket és az azokra vonatkozó szabályokat ( labor, MEO, ballisztika, gyártás technológia ) - A tevékenységhez használt gépek, berendezések műszaki- biztonságtechnikai előírásait - A gyártás technológia munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi előírásait - A tevékenység során felhasznált, kezelt, tárolt anyagok veszélyességét, a rájuk vonatkozó katasztrófavédelmi, előírásokat - A szervezete által végzett veszélyes anyag megsemmisítés szabályait - A tűzjelzésre, oltásra, mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait - A tűz jelzésére szolgáló technikai eszközök meglétét, működőképességét fenn tartja - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - A tűzvédelmi szakvizsgához vagy egyéb speciális képzéshez kötött munkakörök betöltésének szabályait Feladatai: - A területén történt változások esetén kezdeményezi a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi munkavédelmi utasítások felülvizsgálatát, indokolt esetben az engedélyezési eljárás lefolytatását. Sirok - Liszko völgyi telep 13

14 - A munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatok által feltárt hiányosságokat hatáskörében megszünteti - Rendeltetésmódosítás, átépítés esetén szakhatósági eljárást kezdeményez - Elvégezteti az időszakos biztonságtechnikai, munkavédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatokat - Felülvizsgálja, és ha szükséges, kiegészítteti a technológiai előírásokat - Évente katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatást tart, arról nyilvántartást vezet - Részt vesz a területén folytatott tűzveszélyes tevékenység (állandó, ideiglenes alkalmi) engedélyezésében - A tűzvédelmi szemle során ráeső feladatokat határidőre megoldja, megvalósítja. - Az új felvételes dolgozókat a biztonsági vezetőhöz irányítja előzetes katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatásra, vagy saját maga alapoktatást tart, annak megtörténtéig munkakörében nem foglalkoztathatja Jogai: - Részt venni a SEVESO és Tűzvédelmi Bizottság munkájában - Javaslatot tenni a területét érintő biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi kérdésekben - Véleményezni, véleményeztetni területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését - Hatósági, tűzvédelmi eljárásokban részt venni - Területén a biztonságot vétkesen megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni, illetve lefolytatni B. Termelési igazgató Felelős: a termeléssel kapcsolatos biztonsági előírások meglétéért, betartatásáért - az épületek, építmények, zárt, -fedett, - félig fedett és nyitott raktárak, tároló területek, gyártó üzemek tűzvédelmi megfelelősségéért. - A gépek, berendezések műszaki, biztonságtechnikai megfelelőségéért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - A technológia szerinti biztonságos üzemeltetésért - Új technológia, gép, berendezés biztonságos beüzemeléséért, a technológiai és üzemelési dokumentációk meglétéért - A műszaki felülvizsgálatok jegyzőkönyvei alapján a feltárt hiányosságok ütemezett, vagy soron kívüli elhárításáért Ismernie kell: - a tevékenység technológiai, biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit - a gépek, berendezések, eszközök üzembe helyezésének, működtetésének jogszabályokban, rendeletekben, szabványban előírt biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi feltételeit Sirok - Liszko völgyi telep 14

15 - Gondoskodik róla, hogy az épületet, a gépet, berendezést a használatbavételi (telephely) engedélyben megállapított rendeltetésnek megfelelően használják. - új technológia, gép, berendezés üzembe helyezése előtt megindítja a tevékenységhez szükséges technológiai, műveleti leírások elkészítését, saját hatáskörben kiadja a próba üzemre vonatkozó utasítást, legfeljebb 180 napra.. - Intézkedik a tűzvédelmi szakvizsgához kötött munkakörökben foglalkoztatottak esetében a szükséges szakvizsga megszerzésére. - Az elvégzett villamos és villámvédelmi, a munkavédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatoknak a felülvizsgálati jegyzőkönyvekben feltárt hiányosságait a minősítésüknek megfelelően soron kívül, illetve ütemezetten kijavíttatja - Minden jelentősebb átépítés, áttelepítés, beruházás megvalósítása előtt javasolt kikérnie munkavédelmi katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szakember véleményét, hogy a tervezet kielégíti- e az érvényben lévő rendeletek szerinti munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági előírásokat - A területre vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági előírásokat - A hozzá tartozó területeken a tűzveszélyes tevékenységeket és az azokra vonatkozó szabályokat (gyártás technológia ) - A tevékenységhez használt gépek, berendezések műszaki- biztonságtechnikai előírásait - A gyártás technológia munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi előírásait - A tevékenység során felhasznált, kezelt, tárolt anyagok veszélyességét, a rájuk vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi biztonsági előírásokat - A szervezete által végzett veszélyes anyag kezelés, felhasználás, tárolás megsemmisítés szabályait - A tűzjelzésre, oltásra, mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait - A tűz jelzésére szolgáló technikai eszközök meglétét, működőképességét fenn tartja - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - A tűzvédelmi szakvizsgához vagy egyéb speciális képzéshez kötött munkakörök betöltésének szabályait Feladatai: - A területén történt változások esetén kezdeményezi a katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, munkavédelmi utasítások felülvizsgálatát, indokolt esetben az engedélyezési eljárás lefolytatását. - A munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és biztonságtechnikai felülvizsgálatok által feltárt hiányosságokat hatáskörében megszünteti - Rendeltetésmódosítás, átépítés esetén a rendeltetés biztonsági előírásait megismeri, a szükséges dokumentációkat elkészíti, átdolgozza - Elvégezteti az időszakos biztonságtechnikai, munkavédelmi és tűzvédelmi felülvizsgálatokat - Felülvizsgálja, és ha szükséges, kiegészítteti a technológiai előírásokat - Részt vesz a területén folytatott tűzveszélyes tevékenység (állandó, ideiglenes alkalmi) engedélyezésében - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szemle során ráeső feladatokat határidőre megoldja, megvalósítja. Sirok - Liszko völgyi telep 15

16 - Az új felvételes dolgozókat a biztonsági vezetőhöz irányítja előzetes katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatásra, vagy saját maga alapoktatást tart, annak megtörténtéig munkakörében nem foglalkoztathatja Jogai: - Részt venni a SEVESO és Tűzvédelmi Bizottság munkájában - Javaslatot tenni a területét érintő biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi kérdésekben - Véleményezni, véleményeztetni területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését - Hatósági, tűzvédelmi eljárásokban részt venni - Területén a biztonságot vétkesen megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni, illetve lefolytatni C. Kereskedelmi igazgató - Felelős a raktárakra, beszerzésre, a szállításra és az irodaházra vonatkozó tűzvédelmi előírások betartásáért, betartatásáért - Ismernie kell: - A hozzá tartozó területeken a veszélyes tevékenységeket - A raktárak rendjére, a tárolás szabályaira vonatkozó előírásokat - Az anyagok tárolására, kezelésére és szállítására vonatkozó szabályokat - A tárolási normákat, - Az együvé rakás tilalmát - A tűzveszélyes tevékenységre vonatkozó szabályokat - A dolgozók tűzvédelmi oktatásának, továbbképzésének szabályait - A tűzvédelmi szakvizsgához vagy egyéb speciális képzéshez kötött munkakörök betöltésének szabályait - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi eszközök készenlétben tartásának és használatának szabályait - A tűzjelzés, az oltás és mentés szabályait, az alá beosztott dolgozók ezen irányú feladatait. Feladatai: - A területén történt változások esetén kezdeményezi a munkavédelmi, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi és egyéb biztonsági szabályok felülvizsgálatát. - Új raktár, új tárolási terület kialakítása esetén kezdeményezi az engedélyezési eljárás lefolytatását - Betartja és betartatja az anyagok tárolására, kezelésére és szállítására vonatkozó előírásokat - Rendeltetés módosítás, átépítés esetén kezdeményezi a szakhatósági eljárást Sirok - Liszko völgyi telep 16

17 - A területét érintő biztonságtechnikai, munkavédelmi és katasztrófavédelmi, tűzvédelmi felülvizsgálatok által feltárt hiányosságok megszüntetésére intézkedni - Évente katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatást tart, arról nyilvántartást vezet - Részt vesz a területén folytatott tűzveszélyes tevékenység (állandó, ideiglenes alkalmi) engedélyezésében - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szemle során a ráeső feladatokat határidőre megoldja, megvalósítja. - A tűzjelzésre, oltásra, mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait ismeri és oktatja - A katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - Az új felvételes dolgozókat a biztonsági vezetőhöz irányítja előzetes katasztrófavédelmi, tűzvédelmi oktatásra, vagy saját maga alap oktatást tart, annak megtörténtéig munkakörében nem foglalkoztathatja Jogai: - Részt venni a SEVESO és Tűzvédelmi Bizottság munkájában - Javaslatot tenni a területét érintő biztonsági, katasztrófavédelmi, tűzvédelmi kérdésekben - Véleményezni, véleményeztetni a területén a tűzveszélyes tevékenység eseti engedélyezését - Hatósági katasztrófavédelmi, tűzvédelmi eljárásokban részt venni - Területén a biztonságot vétkesen megszegőkkel szemben fegyelmi eljárást kezdeményezni, illetve lefolytatni D. Szerszám üzemvezető - Felelős: a szerszámgyártásra, az edzőüzemre és a krómozóra vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi szabályok megtartásáért, megtartatásáért - Ismernie kell: - a területére vonatkozó katasztrófavédelmi, tűzvédelmi, biztonsági előírásokat - A hozzá tartozó területeken a tűzveszélyes tevékenységeket és az azokra vonatkozó szabályokat - A gyárártás technológiák biztonsági, munkavédelmi és katasztrófavédelmi, tűzvédelmi előírásait - A tevékenységhez használt gépek, berendezések biztonsági előírásait - A tevékenységhez használt anyagok, vegyszerek veszélyességi jellemzőit - Az anyagok tárolására, kezelésére és mozgatására vonatkozó biztonsági, munkavédelmi és Katasztrófavédelmi és tűzvédelmi szabályokat - A tűzjelzésre, tűzoltásra és mentésre vonatkozó szabályokat, a szervezetébe tartozó dolgozók ezen irányú feladatait - A Katasztrófavédelmi és tűzvédelmi oktatás, továbbképzés szabályait. - Ismernie kell a tűzoltó eszközök és felszerelések készenlétben tartásának és használatának szabályait Feladatai: Sirok - Liszko völgyi telep 17

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT

Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelmi ismeretek 2013. OMKT Tűzvédelem Tűzmegelőzés Tűzoltás Tűzvizsgálat Az égés feltétele Oxigén Gyulladási hőmérséklet Éghető anyag Az oxigén szerepe az égésben A levegő oxigéntartalma 21 % 21-18

Részletesebben

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016.

TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. TŰZVÉDELMI ISMERETEK II. évfolyam 2016. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról 22. (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint

Részletesebben

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről

JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről JOGSZABÁLYI KERETEK ÖSSZEFOGLALÁSA A tűzvédelemről Jelen dokumentum az ÁROP-1.2.18/A-2013-2013-0012 azonosító számú Szervezetfejlesztési program az Országos Egészségbiztosítási Pénztárban című projekt

Részletesebben

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között

A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! között 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. A tűzvédelmi bírságok rendszere A kötelezően bírságolandó tételek sorszámát színes háttérrel emeltük ki! 2016.01.01-2016.02.14. között 2016.02.15-től Tűzvédelmi szabálytalanság Tűzvédelmi

Részletesebben

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT

A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A NYÍREGYHÁZI FŐISKOLA KTI EURÓPAI ÜZLETI ÉS KOMMUNIKÁCIÓS SZAKKÖZÉPISKOLÁJA TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT A Nyíregyházi Főiskola KTI Európai Üzleti és Kommunikációs Szakközépiskolája dolgozói és tanulói tűzvédelmi

Részletesebben

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24

Írta: MTbiztonsag szeptember 28. szombat, 18:45 - Módosítás: április 05. szombat, 21:24 Amikor a tűzvédelem fontosságáról beszélünk, akkor mindenki úgy gondolja, hogy a leégő hatalmas épületek rémképe és a várható pusztulás eléggé visszatartja a cégeket és a dolgozókat a hanyagságtól. Mivel

Részletesebben

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság

Hatósági ellenőrzés. Tűzvédelmi szabálytalanság Hatósági ellenőrzés szabálytalanság legkisebb legnagyobb 1. előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő 100 000 1 000 000 2. szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási 200 000 3 000 000 tevékenységben

Részletesebben

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása

Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Az üzemeltetéshez kapcsolódó jogszabályi környezet bemutatása Katasztrófavédelem Tűzvédelem Polgári védelem Iparbiztonság Katasztrófavédelem szervezeti felépítése Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Az előadás tartalma Jogszabályi hátterek A Tűzvédelmi Szakvizsgáról Országos Tűzvédelmi Szabályzat Égéselmélet Alapvető tűzoltási módok Tűzoltó készülékek Palackok kezelése Robbanóképes közegek, robbanásvédelem

Részletesebben

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet

Pro School Service Nonprofit Kft. / biztonságszervezés / 0712-06 modul/ 2 vifea. segédlet 1 Biztonságszervezői alapismeretek 0712-06 modul 2-es (szóbeli) vizsgarész Egy megjelölt intézmény tűzvédelmi szempontból való felmérése, tűzvédelmi szabályzat készítése vázlatosan Tűzvédelem tervezés,

Részletesebben

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA

BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA I. KATONAI HATÓSÁGI KONFERENCIA Balatonkenese, 2012. május 8 9. BEÉPÍTETT TŰZVÉDELMI BERENDEZÉSEK ENGEDÉLYEZÉSI ELJÁRÁSA Készítette: Fóti Zoltán vezető tanácsos HM Hatósági Hivatal Veszélyes Katonai Objektum

Részletesebben

Tűzvédelmi Szabályzat

Tűzvédelmi Szabályzat Tűzvédelmi Szabályzat Kunmadarai Repülőtér területére Mentők 104 Tűzoltóság 105 Rendőrség 107 Értesítési telefonszám 06 30 7037616 2013 Kunmadarasi Repülőtér 042 hrsz. Tűzvédelmi Szabályzata Rendkívüli

Részletesebben

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde

Munkavédelmi előírások a kereskedelemben. Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben Összeállította: Friedrichné Irmai Tünde Munkavédelmi előírások a kereskedelemben A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. Tv. Szabályozza az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05

Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzvédelem aktuális kérdései 2013-02-05 Tűzoltóság integrációja a Katasztrófavédelembe Polgári védelem: - települések veszélyeztetettségi besorolása - önkéntes és köteles polgári védelmi egységek létrehozása

Részletesebben

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus

Élelmiszeripari mikrobiológiai laboráns. Laboratóriumi technikus A /07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje

alapvető eljárási szabályok az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogad ás ideje i ügy fajtája/eljárás típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv területe az ügyintézéshez dokumentumok, okmányok eljárási illetékek (igazgatási

Részletesebben

Abroncsgyártó Gumiipari technológus

Abroncsgyártó Gumiipari technológus A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

tervezői tevékenység

tervezői tevékenység 1 A tervezői tevékenység jogszabályai és az MMK új szabályozásának helyzete LAKITELEK 2013. december 10. 2 Az építészeti-műszaki tervezési tevékenységgel kapcsolatos előírások 3 ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK Étv.

Részletesebben

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása

3., A gépek biztonsági követelményei és megfelelőségének tanúsítása Munkavédelem jogi és eljárási ismeretei II. Ellenőrző kérdések 2012 1., A munkavédelem általános követelményei. - a munkavédelmi szabályok betarthatósága - a követelmények megválthatóságának elve - a megfelelőség

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III.

AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI III. követelmények I. A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az sem a munkavállalók,

Részletesebben

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium

TŰZVÉDELEM. Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium TŰZVÉDELEM Győr Tánc- és Képzőművészeti Általános Iskola, Szakközépiskola és Kollégium 2014. december 5.-én kiadásra került az új 54/2014 BM rendelet, az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat. A jogszabály

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Nézzük meg az előzményeket! 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS

TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS TŰZVESZÉLYESSÉGI OSZTÁLYBA SOROLÁS Balatonföldvár 2013. március 21. Lengyelfi László 6. 54. Tűzveszélyességi osztály: veszélyességi övezetek, helyiségek, helyiségcsoportok (tűzszakaszok), épületek, műtárgyak,

Részletesebben

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata

118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet. a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról. A létesítményi tűzoltóság feladata 118/1996. (VII. 24.) Korm. rendelet a létesítményi tűzoltóságokra vonatkozó részletes szabályokról A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény 47. -a

Részletesebben

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai

Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Hatósági feladatok az oktatási intézményekben Katasztrófavédelem, tűzvédelem közoktatási intézményekre vonatkozó szabályai Angyal István tűzoltó őrnagy osztályvezető Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Részletesebben

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó

Fröccsöntőgép-kezelő Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv

Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság. A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Kruppa Attila MEE Tűzvédelmi Munkabizottság A Villamos Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Előzmények A tűzvédelem szabályrendszerének általános problémái: 2 - Tűzveszélyességi osztályba sorolás problematikája

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és építése esetén 2

Részletesebben

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN

MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN MUNKAVÉDELEM A GYAKORLATBAN Készítette: Szabó László Global Safety Kft. A MUNKAVÉDELEM ALAPJAI A MUNKAVÉDELEM JOGI SZABÁLYOZÁSA 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről 5/1993. (XII. 26.) MüM rendelet

Részletesebben

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése

Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Veszélyes üzemekkel kapcsolatos engedélyezési és ellenőrzési tevékenység áttekintése Tematikus Értekezlet 2012. január 23. Dr. Vass Gyula tű. ezredes, főosztályvezető Az előadás tartalma: 1. Veszélyes

Részletesebben

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Tűzriadó terv. Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03. Szekuriti Blog Központi Épület 1010 Budapest, Hamis cím tér 1. Iktatószám: 12/1a3/2010 Tűzriadó terv Készítette: Szekuriti Blogger Elérhetőség: szekuriti@gmail.com http://szekuriti.blog.hu 2010.01.03.

Részletesebben

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft

Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében.. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Sport tömegrendezvény helyszínek az Országos Tűzvédelmi Szabályzat tükrében. Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft Bemutatkozás Gyenge Koppány Fire Safety Events Kft cégvezető Tömegrendezvények, sport

Részletesebben

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet

20/1996. (III. 28.) IKM rendelet 20/1996. (III. 28.) IKM rendelet az ipari és kereskedelmi szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló 18/1995. (VI. 6.) IKM rendelet módosításáról A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület

A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület A veszélyességi övezet és a veszélyeztetett terület. Laczkó Levente tű. százados Iparbiztonsági Szakértői napok 2012. november 8-9. -1- -2- Előadás tartalma: 1. Településrendezési tervezés jogi szabályozása

Részletesebben

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve:

CÉGFELMÉRŐ ADATLAP. A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: CÉGFELMÉRŐ ADATLAP A világos mezőket töltse ki értelemszerűen szövegesen, az igen nem rovatokba tegyen + jelet. A cég pontos neve: A cég székhelye: Részleg (ha van) megnevezése: A részleg címe: Cégvezető

Részletesebben

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA

A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA Miskolc, 2015 Oldalszám: A3 7.3. sz. Egyetemi Szabályzat A MISKOLCI EGYETEM TŰZVÉDELMI SZABÁLYZATA A MISKOLCI EGYETEM SZENÁTUSÁNAK 243/2015. SZ. HATÁROZATA Készült

Részletesebben

Villamos és villámvédelmi berendezések

Villamos és villámvédelmi berendezések Villamos és villámvédelmi berendezések az 54/2014. (XII.5.) BM rendeletben (OTSZ) és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelv (TvMI 7.1: 2015.03.05.)-ben Villamos tűzvédelmi követelmények építmények tervezése és

Részletesebben

1. verzió Az Óbudai Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzata 3. melléklet Hallgatói követelményrendszer 18. függelék Az ÓBUDAI EGYETEM HALLGATÓI BALESETEK MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS, valamint a BEKÖVETKEZETT

Részletesebben

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó

Műanyag-feldolgozó Műanyag-feldolgozó A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások

Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Társasházaktűzvédelmére vonatkozójogszabályi változások Tűzvédelmi használati szabályok Gaszner Eszter tű.fhdgy. Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Szekszárd Katasztrófavédelmi Kirendeltség Hatósági

Részletesebben

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér.

TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész. Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. TŰZVÉDELMI SZABÁLYZAT Akvárium Klub 1051 Budapest, Erzsébet tér. (Gamma Trade Kft) I. rész ÜGYVEZETŐI UTASÍTÁS A TŰZVÉDELEMRŐL! A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996.évi

Részletesebben

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1

NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1 NÁDASDY-VÁR PINCEKLUB TŰZRIADÓ TERV 1-2010- Sárvár, 2010. szeptember 6. Tűzriadó Tervet jóváhagyom: Intézményvezető 1a módosított 30/1996 (XII.6.) BM rendelet 4. -a alapján. Tűzjelzés: 1) A helyszíntől

Részletesebben

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek

Törvényi szabályozás célja. Munkaviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 4.2.4. Táblázat / 1. Érintett vegyi 1. 1992. évi XXII. törvény a munka törvénykönyvéről 2. 199. évi XCIII. törvény a munkavédelemről. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről

Részletesebben

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás

Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás A beépített tűzjelző berendezések létesítésének aktuális kérdései 2 Az üzemeltetés buktatói Személyi feltételek Környezeti feltételek Műszaki feltételek Rendkívüli felülvizsgálat és karbantartás Téves

Részletesebben

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők:

BEMUTATKOZÁS. Céljaink a következők: BEMUTATKOZÁS Az ENVIRIDIS KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS KERESKEDELMI BT. segítséget nyújt a munka- és tűzvédelemről, a kémiai biztonságról, környezetvédelemről és a telepengedélyeztetés rendjéről szóló törvényekben

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 6200-11 Épületgépészeti munka-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 6200-11/2 Munka-, környezet-

Részletesebben

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó

Egyéb műanyagtermék gyártó Műanyag-feldolgozó A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint

A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint A tűzoltó készülékek elhelyezése az új OTSZ szerint Országos Tűzvédelmi Konferencia, 2014. október 2. Szabados László tű. alezredes kiemelt főreferens Legalább egy darab tűzoltó készülék Hatályos előírások

Részletesebben

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.)

az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje) ügyfélfogadás ideje postai úton (3301 Eger, Pf.: 253.) ügy fajtája/ típusa Hatáskörrel rendelkező szerv Hatáskör átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv Az eljáró szerv illetékességi az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok i illetékek (igazgatási

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Fenyvesi Zsolt Tűzvédelmi mérnök Tűzvédelmi tervező szakmérnök Előzmények-problémák Mi indokolta az új követelményt? Információ hiány az üzemeltetésnél - a megvalósult

Részletesebben

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok

Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: 0110-11/2

Részletesebben

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv

Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Megfelelőségi Kézikönyv Tűzvédelmi Műszaki Irányelv Nagy Katalin TMKE elnöke Visegrád, 2014. 10. 02. TSZVSZ - Országos Tűzvédelmi Konferencia Szabályozási célok TMMK a jogszabály követelményeit

Részletesebben

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére

Munka- és tűzvédelmi oktatás. hallgatók részére Munka- és tűzvédelmi oktatás hallgatók részére A munkavédelem mindenki feladata! A munkavédelem nem egy külön tevékenység, azt a tanulás közben kell csinálni! 2 A munkavédelem feladata: megvédeni a veszélyektől

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-11 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat

Részletesebben

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT

TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT TU 8 GÁZELOSZTÓ VEZETÉKHEZ TARTOZÓ VILLAMOS BERENDEZÉSEK ÜZEMELTETÉSE AZ MSZ EN 60079-14, ÉS MSZ EN 60079-17 SZABVÁNY SZERINT : Előterjesztette Jóváhagyta: Doma Géza koordinációs főmérnök Posztós Endre

Részletesebben

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK

Beszállítói Fórum. Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Beszállítói Fórum Százhalombatta, 2010. december 20. Varga Attila Finomítás FF és EBK Tartalomjegyzék Védőeszköz Leválasztótranszformátor EBK Kiskönyv Tűzvédelmi szakvizsga Védőeszköz Védőeszköz Védőeszköz

Részletesebben

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy

A azonosító számú Munkahelyi egészség és biztonság megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgy 1. A 11500-12 azonosító számú megnevezésű szakmai követelménymodulhoz tartozó tantárgyak és témakörök oktatása során

Részletesebben

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai

Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Az OTSZ használati szabályainak főbb változásai Országos Tűzvédelmi Konferencia Visegrád, 2011. szeptember 16. 2011. szeptember 16. Borsos Tibor tűzvédelmi szakértő 1 Tűzveszélyességi osztályba sorolás:

Részletesebben

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok

A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok A munkavédelemre vonatkozó legfontosabb szabályok, jellemző szabálytalanságok Nesztinger Péter munkavédelmi főreferens Munkavédelmi

Részletesebben

felülvizsg lvizsgálatalata

felülvizsg lvizsgálatalata Tűzoltó készülékek forgalmazása, karbantartása, tűzoltt zoltó vízforrások felülvizsg lvizsgálatalata Tűzvédelmi szolgáltat ltatók k szakmai továbbk bbképzése 2013. június 5-6. 5 Szabados László tű. őrnagy

Részletesebben

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia

Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő. 1.dia 1.dia Szabó István tű. alezredes iparbiztonsági főfelügyelő 2.dia 3.dia 4.dia 2012. április 1-jén létrejött a korábban önkormányzatiként működő hivatásos tűzoltóságokat is magába integráló egységes katasztrófavédelmi

Részletesebben

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében

A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Általános Főigazgató-helyettesi Szervezet Országos Tűzoltósági Főfelügyelőség A tűzvédelmi szabályozás helyzete és a Tűzvédelmi Műszaki Irányelvek helye a szabályozás rendszerében Dr. Bérczi László tű.

Részletesebben

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat

Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat Használati szabályok Ellenőrzés, karbantartás, felülvizsgálat 2/2002 (I.23.) BM rendelet Ellenőrzés, javítás: Olyan műszaki és adminisztratív tevékenységek összessége, amelynek célja a tűzoltó készülék

Részletesebben

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM

A 10/2007. (II. 27.) 1/2006. (II. 17.) OM A 10/2007. (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006. (II. 17.) OM rendelet az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1

Ex Fórum 2010 Konferencia. 2010. június 8. robbanásbiztonság-technika haladóknak 1 1 Zónabesorolást csak A Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes és B Tűz- és robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba sorolt területeken kell végezni? Az OTSZ 5. Melléklet II. Fejezet 2.8.-2.13. pontjai

Részletesebben

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI

A MUNKA- ÉS FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGY FOGALMA, FELADATAI 20. Egy szabadban megtartott, főzőversennyel egybekötött rendezvényükön az egyik csapat ásványvizes műanyagpalackban tárolta a folyékony mosogatószert, amiből az egyik csapattag véletlenül ivott. A hirtelen

Részletesebben

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség

Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Ma Előadó Zsákai Lajos tű. alez. Hatósági osztályvezető Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Dunaújvárosi Katasztrófavédelmi Kirendeltség Vonatkozó előírások I. 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében

A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében A tűzvédelmi felülvizsgálatról az új OTSZ tükrében Változás történt a tűzveszélyességi osztályok meghatározásánál. Már nem A, B, C, D, E tűzveszélyességi osztályú helyiségeket és szabadtereket találunk,

Részletesebben

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12.

2. Számú melléklet. Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. 2. Számú melléklet Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum Alumíniumipari Múzeum / Ipari Örökség Múzeuma 8000 Székesfehérvár, Zombori út 12. Telefonszámok: Mentők: 104 Tűzoltóság: 105 Rendőrség: 107 2015.

Részletesebben

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens

Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes. Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék. jogtanácsos c. főiskolai docens Rendőrtiszti Főiskola Közbiztonsági Tanszék Dr. Kovács Sándor ny.r. ezredes Zenés, táncos 23/2011 (III.8.) Kormány rendelet, a zenés, táncos rendezvények működésének biztonságosabbá tételéről (2011. június

Részletesebben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben

Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben Cseh Róbert (Richter Gedeon NyRt.) Robbanásvédelmi dokumentáció készítése a Richter Gedeon NyRt-ben 1 A robbanásveszélyes iparágak működésének-működtetésének alapdokumentumai - Munkavédelmi-, - Környezetvédelmi-,

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás.

VT - MMK Elektrotechnikai tagozat 2015.02.02. Villámvédelem. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás. Magyar Mérnöki Kamara ELEKTROTECHNIKAI TAGOZAT Kötelező szakmai továbbképzés 2014 2015. február 2. #1. Szabvány és jogszabályi környezet változása, dokumentálás Tartalom, tervezői jogosultságok A tervezés

Részletesebben

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyarország szolgálatában a biztonságért! Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 1 Miért volt szükséges a megalkotása? 1999. évi LXXIV. Tv. korrekciója Polgári védelmi szervezetek működése Tűzvédelem

Részletesebben

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól

375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet. a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól Hatályos: 2015.03.05-2015.08.31 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól A Kormány a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Részletesebben

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és.

Köztisztasági munkagép- és járműkezelő Köztisztasági munkagép- és. Köztisztasági munkagép- és. A 10/07 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/06 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai

Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Hő- és füstelvezető rendszer időszakos karbantartási tapasztalatai Lakiteleki Tűzvédelmi Szakmai Napok 2016. szeptember 14. Szabó Mónika Halas Tűzvédelem Kft. Karbantartási munkavégzés feltételei Tűzvédelmi

Részletesebben

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes

Balog János Tamás r. alezredes a Rendőrség munkavédelmi főfelügyelője közegészségügyi-járványügyi főfelügyelő-helyettes A közfoglalkoztatottak körében előforduló balesetek, foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és minősítése" ORFK Humánigazgatási Szolgálat Egészségügyi Szakirányító és Hatósági Főosztály

Részletesebben

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok

Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Iparbiztonsági jogszabályok hatályosulása - Szakértői tapasztalatok Dr. Varga József - Barta Kinga - Szabó Anett IMSYS Kft. 2013. április 10. Új jogszabályok 2012. január 1-től: 2011. évi CXXVIII. Törvény

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok Vizsgarészhez rendelt

Részletesebben

TŰZJELZŐ RENDSZEREK KARBANTARTÁSA

TŰZJELZŐ RENDSZEREK KARBANTARTÁSA Biztonságtechnikai rendszerek karbantartása konferencia Békéscsaba 2007 november 8-98 FŐVÁROSI TŰZOLTÓ PARANCSNOKSÁG TŰZJELZŐ RENDSZEREK KARBANTARTÁSA 1. rész Szabályozási háttér Csepregi Csaba régióvezető

Részletesebben

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK

10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK 10. RÉSZ A TŰZVÉDELMI FELÜLVIZSGÁLATI KÖTELEZETTSÉGEK Segédanyag az OMKT Kft.- n folyó Tűzvédelmi előadó szakképzéshez. Budapest, 2011. december Szerkesztő: Duruc József A tűzvédelmi célokat szolgáló,

Részletesebben

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0.

ÉPÍTŐIPARI FÓRUM. Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. ÉPÍTŐIPARI FÓRUM Az új Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0. 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet Glöckl Antal tű. őrnagy Hatósági osztályvezető Veszprémi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2016. október 05.

Részletesebben

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM

KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM KIVONAT! 28/2011. (IX.06.) BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról XIV. FEJEZET VILLÁMVÉDELEM 218. A villámvédelmi berendezés norma szerinti, ha tervezése, kivitelezése, felülvizsgálata, karbantartása

Részletesebben

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9

FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 1 / 9 FIB402_KIV_V01 Oldal: 2 / 9 KIVONAT a FIB402 jelű folyamathoz, VÁLLALKOZÓK részére 1. A folyamat célja A tűzvédelmi jogszabályokban, követelményekben meghatározott feltételek

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0110-06 Általános gépészeti munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi feladatok 0110-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM

3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM BM KATASZTRÓFAVÉDELMI OKTATÁSI KÖZPONT KÉPZÉSI PROGRAM TŰZOLTÓTECHNIKA KEZELŐI TANFOLYAMOK 3. LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ KEZELŐI TANFOLYAM 2004. A LÉTRÁS GÉPJÁRMŰ MŰSZAKI SAJÁTOSSÁGAI, KEZELÉSE ÉS ALKALMAZÁSTECHNIKÁJA

Részletesebben

11. rész. Metró tűzvédelem. Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat

11. rész. Metró tűzvédelem. Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat BME Közlekedésautomatikai Tanszék Metrók, metró biztonsága Oktatási vázlat 11. rész Metró tűzvédelem Tervezés Tűzjelző rendszer Oltóberendezések Szellőző berendezések Tűzi-víz hálózat Jármű tűzvédelem

Részletesebben

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra

MunkaKalauz. Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi gyakorlati megoldásokról és módszerekről. MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi MI AZ A MUNKAVÉDELEM? Információs brossúra Szeged, 2013. MunkaKalauz Tájékoztató és Információs Tudástár munkavédelmi Minden társadalomban különleges

Részletesebben

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK!

MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! MUNKA- ÉS TŰZVÉDELMI OKTATÁSI SEGÉDLET TISZTELT HALLGATÓK! Az I. évfolyamos hallgatók kötelező munka- és tűzvédelmi oktatása távoktatás formájában történik. Kérjük, hogy jelen oktatási segédletet valamint

Részletesebben

LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft.

LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. LIEGL & DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft. Cégünkről Liegl & Dachser a német székhelyű Dachser csoport tagja Alapítva 1999-ben a Liegl Transport és a Dachser GmbH által Nemzetközi jelenlét, saját

Részletesebben

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban

b) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetben, üzemzavarban Veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos baleset, üzemzavar Mesics Zoltán tű. alezredes BM OKF Veszélyes Üzemek Főosztály Seveso Szakértői Csoport 2012. II. félévi értekezlete Inárcs, 2012. november 8-9.

Részletesebben

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42

Darukötöző Építményszerkezet-szerelő Targoncavezető Építő- és anyagmozgató gép kezelője 2/42 A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0

54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 54/2014. / XII. 5. / BM rendelet Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat OTSZ 5.0 Magyar Közlöny 166. szám Előadó: Kukucska István tűz,- és munkavédelmi szakmenedzser kukucskatuz@chello.hu Bemutatkozás Kukucska

Részletesebben

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet

dr. Tóth Katalin tű. főhadnagy Főigazgató-helyettesi Szervezet Főigazgató-helyettesi Szervezet A Červinka-Czech Republic s.r.o által gyártott és forgalmazott P6Če típusú 6 kg töltetű ABC porral oltó tűzoltó készülékkel kapcsolatos piacfelügyeleti eljárás dr. Tóth

Részletesebben